You are on page 1of 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr IV/14/2010 Rady Gminy Kronice z 30.12.2010r.

DOCHODY BUDETU GMINY KRONICE NA 2011 ROK

z tego: DOCHODY BIECE Dotacje i rodki na finansowani e wydatkw na realizacj zada z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym: DOCHODY MAJTKOWE w tym: Dochody z tytuu przeksztacen ia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Dochody Dochody Dochody zwizane ze zwizane z zwizane z szczeglny realizacj realizacj mi zasadami zada z zada wykonania zakresu wykonywan budetu administracji ych na mocy jednostki rzdowej i porozumie wynikajce innych z organami z odrbnych zleconych administracji ustaw j.s.t. rzdowej odrbnymi ustawami Dotacje i Dochody z Dochody rodki na tytuu ze finansowanie partnerstw sprzeday wydatkw na a publiczno- majtku realizacj prywatneg zada z o udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dzia Rozd zia

Nazwa

Plan ogem

1 2 3 4 020 02001 075 Dochody z najmu i dzierawy 0 skladnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw 600 60016 049 Wpywy z innych lokalnych opat 0 pobieranych przez jst na podstawie odrbnych ustaw 700 70005 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomosci 0750 Dochody z najmu i dzierawy skladnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0830 Wplywy z uslug 0920 Pozostale odsetki 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jst na podstawie odrbnych ustaw 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uzytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu 75023 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostale odsetki 0970 Wplywy z rnych dochodw 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 752 75212 2010 zada biecych z zakresu z Dotacje celowe otrzymane budetu pastwa na realizacj 754 75414 2010 zada biecych z zakresu z Dotacje celowe otrzymane 756 75601 0350

5 10 000

6 10 000

10

11

12

13

14

2 000

2 000

2 000

18 000

18 000

121 000

121 000

580 000

580 000

580 000

3 000 3 000 15 000

3 000 3 000 15 000

15 000

0 0 0

42 000

42 000

42 000

49 611 7 000 500 85 000 1 319 200

49 611 7 000 500 85 000 1319 200 1000 10 000

49 611

0 0 0 0 0 0 0 0

1 319 200 1 000

75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0500 0910 75618 0410 0460 0480 0490

0910 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75831 2920 801 80101 0830 0920 0970 80104 0830 851 85195 2708

1 000 budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu Podatek od dziaalnoci 10 000 gospodarczej osb fizycznych, opacanych w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomoci 2 600 000 Podatek rolny 93 482 Podatek lesny 142 202 Podatek od rodkw transportowych 140 553 Podatek od czynnoci cywilno-prawnych 600 Odsetki od nieterminowych wpat 40 000 z tytuu podatkw i opat Podatek od nieruchomoci 950 000 Podatek rolny 251 395 Podatek lesny 2 183 Podatek od rodkw transportowych 170 997 Podatek od spadkw i darowizn 20 000 Podatek od czynnoci cywilno-prawnych 11 000 Odsetki od nieterminowych wpat 18 000 z tytuu podatkw i opat Wpywy z opaty skarbowej 20 000 Wpywy z opaty eksploatacyjnej 420 000 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 100 000 Wpywy z innych lokalnych opat 40 000 pobieranych przez jst na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat 100 z tytuu podatkw i opat Podatek dochodowy od osb fizycznych 935 901 2 Podatek dochodowy od osb prawnych 50 000 Subwencje oglne z budetu pastwa 5 909 576 Subwencje oglne z budetu pastwa 1 902 270 Subwencje oglne z budetu pastwa 41 498 Wplywy z uslug 3 500 Pozostale odsetki 1 350 Wpywy z rnych dochodw 3 320 Wpywy z uslug 13 020 rodki na dofinansowanie 49 940 wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde 4 500 500 13 000

2 600 000 93 482 142 202 140 553 600 40 000 950 000 251 395 2 183 170 997 20 000 11 000 18 000 20 000 420 000 100 000 40 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 2 935 901 50 000 5 909 576 1 902 270 41 498 3 500 1 350 3 320 13 020 49 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 940

852 85202 0970 Wpywy z rnych dochodw 85212 0970 Wpywy z rnych dochodw 0980 Wpywy z tytuu zwrotu wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego

4 500 500 13 000

13 000

0 0 0

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 0920 0970 85228 0830 85295 2030 Pozostale odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z uslug Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

3 341 000

3 341 000

3 341 000

5 400

5 400

5 400

17 700

17 700

17 700

242 000

242 000

242 000

204 000

204 000

204 000

145 100

145 100

145 100

200 60 10 000 161 000

200 60 10 000 161 000

161 000

0 0 0 0

854 85417 0970 Wpywy z rnych dochodw 6298 Srodki na dofin.wlasn inwestycji gmin pozyskane z innych zrodel 900 90019 0970 Wplywy z rnych dochodw 921 92113 6298 Srodki na dofin.wlasn inwestycji gmin pozyskane z innych zrodel 0979 Wpywy z rnych dochodw 921 92195 6298 Srodki na dofin.wlasn inwestycji gmin pozyskane z innych zrodel

200 000 64 968

200 000

0 64 968

64 968

0 6 257 679

0 0

0 6 257 679

6 257 679

2 681 862 500 000

2 681 862 500 000 500 000

2 681 862

OGEM

30 728 486

20 601 977

49 940

638 800

3 398 530

161 000

10 126 509

6 822 647

2 681 862

580 000

42 000