You are on page 1of 4

Tabela Nr 2

do Uchway Nr IV / 33 / 11
Rady Powiatu w Polkowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Plan wydatkw budetu Powiatu Polkowickiego na 2011 r.


Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

010
01005

01095

020
02001

600
60014

60095

700
70005

Nazwa

71012

71013

71014

71015

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich
zadania biece
statutowych
zada;

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw,
wkadw do
o ktrych mowa w
spek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

10

Rolnictwo i owiectwo

490 686,00

490 686,00

25 914,00

0,00

25 914,00

45 000,00

0,00

419 772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

439 772,00

439 772,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

419 772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439 772,00

439 772,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

419 772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 914,00

50 914,00

5 914,00

0,00

5 914,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 914,00

50 914,00

5 914,00

0,00

5 914,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

67 539,00

67 539,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

52 539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka lena

67 539,00

67 539,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

52 539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 539,00

67 539,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

52 539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

7 679 000,00

3 165 000,00

2 928 200,00

928 950,00

1 999 250,00

219 600,00

17 200,00

0,00

0,00

0,00

4 514 000,00

4 514 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne powiatowe

7 179 000,00

3 165 000,00

2 928 200,00

928 950,00

1 999 250,00

219 600,00

17 200,00

0,00

0,00

0,00

4 014 000,00

4 014 000,00

0,00

0,00

7 179 000,00

3 165 000,00

2 928 200,00

928 950,00

1 999 250,00

219 600,00

17 200,00

0,00

0,00

0,00

4 014 000,00

4 014 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

303 000,00

303 000,00

303 000,00

0,00

303 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

303 000,00

303 000,00

303 000,00

0,00

303 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303 000,00

303 000,00

303 000,00

0,00

303 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 027 235,00

1 027 235,00

1 027 235,00

362 301,00

664 934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690 000,00

690 000,00

690 000,00

90 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690 000,00

690 000,00

690 000,00

90 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Pozostaa dziaalno

Pozostaa dziaalno

Dziaalno usugowa

710

750

wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
rzecz osb
porcze i
udziaem
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Nadzr budowlany

Administracja publiczna

11

12

13

14

15

17

16

18

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 235,00

287 235,00

287 235,00

272 301,00

14 934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 235,00

287 235,00

287 235,00

272 301,00

14 934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 614 603,00

6 684 603,00

6 287 741,00

4 670 539,00

1 617 202,00

20 175,00

376 687,00

0,00

0,00

0,00

15 930 000,00

15 930 000,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

2
75011

75019

75020

75045

75075

75095

754
75411

75414

75421

75495

756

75618

757
75702

758

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich
zadania biece
statutowych
zada;

wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
rzecz osb
porcze i
udziaem
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw,
wkadw do
o ktrych mowa w
spek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

143 853,00

143 853,00

143 853,00

143 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 853,00

143 853,00

143 853,00

143 853,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358 500,00

358 500,00

19 313,00

0,00

19 313,00

0,00

339 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358 500,00

358 500,00

19 313,00

0,00

19 313,00

0,00

339 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 885 250,00

5 955 250,00

5 930 075,00

4 520 186,00

1 409 889,00

20 175,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

15 930 000,00

15 930 000,00

0,00

0,00

21 885 250,00

5 955 250,00

5 930 075,00

4 520 186,00

1 409 889,00

20 175,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

15 930 000,00

15 930 000,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

147 500,00

6 500,00

141 000,00

0,00

32 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

147 500,00

6 500,00

141 000,00

0,00

32 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

3 224 413,00

3 186 913,00

3 021 367,00

2 657 328,00

364 039,00

0,00

165 546,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

37 500,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

3 211 413,00

3 173 913,00

3 010 367,00

2 657 328,00

353 039,00

0,00

163 546,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

37 500,00

0,00

0,00

3 211 413,00

3 173 913,00

3 010 367,00

2 657 328,00

353 039,00

0,00

163 546,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

37 500,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od


innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek


samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
Urzdy wojewdzkie

Rady powiatw

Starostwa powiatowe

Kwalifikacja wojskowa

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Pozostaa dziaalno

Obrona cywilna

Zarzdzanie kryzysowe

Pozostaa dziaalno

10

11

12

13

14

15

17

16

18

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek


jednostek samorzdu terytorialnego

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 068 931,00

5 068 931,00

5 068 931,00

0,00

5 068 931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

2
75818

75832

801
80120

80130

80195

851

Nazwa

85218

85220

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw,
wkadw do
o ktrych mowa w
spek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

562 375,00

0,00

562 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

562 375,00

562 375,00

562 375,00

0,00

562 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 506 556,00

4 506 556,00

4 506 556,00

0,00

4 506 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 506 556,00

4 506 556,00

4 506 556,00

0,00

4 506 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

8 585 040,00

8 585 040,00

8 414 580,00

6 965 998,00

1 448 582,00

116 610,00

53 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Licea oglnoksztacce

5 324 560,00

5 324 560,00

5 157 150,00

4 535 618,00

621 532,00

116 610,00

50 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 324 560,00

5 324 560,00

5 157 150,00

4 535 618,00

621 532,00

116 610,00

50 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 758 480,00

2 758 480,00

2 755 430,00

2 428 380,00

327 050,00

0,00

3 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 758 480,00

2 758 480,00

2 755 430,00

2 428 380,00

327 050,00

0,00

3 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 000,00

502 000,00

502 000,00

2 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502 000,00

502 000,00

502 000,00

2 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 234 164,00

2 234 164,00

2 174 164,00

2 024 164,00

150 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 024 164,00

2 024 164,00

2 024 164,00

2 024 164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 024 164,00

2 024 164,00

2 024 164,00

2 024 164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

3 704 536,00

3 704 536,00

2 162 536,00

1 766 300,00

396 236,00

621 000,00

921 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Placwki opiekuczo-wychowawcze

2 055 767,00

2 055 767,00

1 384 300,00

1 069 396,00

314 904,00

536 000,00

135 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 055 767,00

2 055 767,00

1 384 300,00

1 069 396,00

314 904,00

536 000,00

135 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

872 333,00

872 333,00

2 500,00

0,00

2 500,00

85 000,00

784 833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

872 333,00

872 333,00

2 500,00

0,00

2 500,00

85 000,00

784 833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw

Szkoy zawodowe

Pozostaa dziaalno

Lecznictwo ambulatoryjne

Pozostaa dziaalno

85205

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

85195

85204

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich
zadania biece
statutowych
zada;

562 375,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia


dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

85201

wydatki
jednostek
budetowych,

562 375,00

Rezerwy oglne i celowe

85156

852

Wydatki
biece

Ochrona zdrowia
85121

Plan

wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
rzecz osb
porcze i
udziaem
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

Rodziny zastpcze

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w


rodzinie

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania


chronione i orodki interwencji kryzysowej

10

11

12

13

14

15

17

16

18

42 200,00

42 200,00

42 200,00

33 714,00

8 486,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 200,00

42 200,00

42 200,00

33 714,00

8 486,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522 200,00

522 200,00

521 500,00

471 390,00

50 110,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522 200,00

522 200,00

521 500,00

471 390,00

50 110,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 036,00

212 036,00

212 036,00

191 800,00

20 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

85311

85321

85333

85395

854

85406

85411

85415

85446

900
90095

921
92116

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
dotacje na
z realizacj ich
zadania biece
statutowych
zada;

obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:
zakup i objcie
na programy
akcji i udziaw
finansowane z
oraz wniesienie
udziaem rodkw,
wkadw do
o ktrych mowa w
spek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
handlowego.
3,

212 036,00

212 036,00

212 036,00

191 800,00

20 236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 140 884,00

2 140 884,00

2 077 700,00

1 845 583,00

232 117,00

59 184,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 184,00

59 184,00

0,00

0,00

0,00

59 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 184,00

59 184,00

0,00

0,00

0,00

59 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

260 221,00

49 779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

310 000,00

310 000,00

260 221,00

49 779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 766 700,00

1 766 700,00

1 762 700,00

1 585 362,00

177 338,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 766 700,00

1 766 700,00

1 762 700,00

1 585 362,00

177 338,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 168 954,00

2 168 954,00

2 140 964,00

1 941 050,00

199 914,00

0,00

27 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 498,00

57 498,00

57 498,00

54 855,00

2 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 498,00

57 498,00

57 498,00

54 855,00

2 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 692,00

834 692,00

833 372,00

696 815,00

136 557,00

0,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 692,00

834 692,00

833 372,00

696 815,00

136 557,00

0,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 164 984,00

1 164 984,00

1 164 984,00

1 121 700,00

43 284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 164 984,00

1 164 984,00

1 164 984,00

1 121 700,00

43 284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 670,00

26 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 670,00

26 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 110,00

85 110,00

85 110,00

67 680,00

17 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 110,00

85 110,00

85 110,00

67 680,00

17 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

611 664,00

260 000,00

110 750,00

0,00

110 750,00

100 000,00

49 250,00

0,00

0,00

0,00

351 664,00

351 664,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

611 664,00

260 000,00

110 750,00

0,00

110 750,00

100 000,00

49 250,00

0,00

0,00

0,00

351 664,00

351 664,00

0,00

0,00

611 664,00

260 000,00

110 750,00

0,00

110 750,00

100 000,00

49 250,00

0,00

0,00

0,00

351 664,00

351 664,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 420 649,00

39 587 485,00

35 958 082,00

23 162 213,00

12 795 869,00

1 291 569,00

1 668 062,00

419 772,00

0,00

250 000,00

20 833 164,00

20 833 164,00

0,00

0,00

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb


niepenosprawnych

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

Powiatowe urzdy pracy

Pozostaa dziaalno

Edukacyjna opieka wychowawcza


85404

Wydatki
biece

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

853

Plan

wydatki na
programy
wiadczenia na finansowane z wypaty z tytuu
rzecz osb
porcze i
udziaem
fizycznych;
gwarancji
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie


specjalistyczne

Domy wczasw dziecicych

Pomoc materialna dla uczniw

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki razem:

10

11

12

13

14

15

17

16

18

Strona 4 z 4