You are on page 1of 6

1

Symbol

600

010

Zacznik nr 1 /

Dzia klasyfikacji budetowej

Rolnictwo i owiectwo

158,520.00

0.00

158,520.00

158,520.00

Transport i czno

Strona

Nazwa

1z6

3 4 5 6 7 8 9 10 11

14,000.00

Ogem (4+11)

14,000.00

Razem (5+6+7+8+10)

Podatki i opaty Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody B.P.

Subwencja oglna

Plan dochodw budetu Gminy roda lska na rok 2010

Razem w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

Kwoty w z. Dochody biece w tym Dotacje i rodki Pozostae dochody 14,000.00 Razem (12+14+15) 0.00

Dochody majtkowe w tym Dotacje i rodki

12 13 14 15

Razem

w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

Dochody ze sprzeday majtku

Zacznik nr 1 do Uchway nr XL/335/09 Rady Miejskiej w rodzie lskiej z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci

Symbol

710

700

630

Zacznik nr 1 /

Dzia klasyfikacji budetowej

Gospodarka mieszkaniowa

134,000.00

134,000.00

4,000.00

130,000.00

0.00

Dziaalno usugowa

Strona

Nazwa

Turystyka

2z6

6,926,540.00

111,746.00

Ogem (4+11)

2,036,900.00

111,746.00

Razem (5+6+7+8+10)

155,000.00

Podatki i opaty

6 7 8 111,746.00 9 111,746.00 10

Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody B.P.

Subwencja oglna

Razem w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

Kwoty w z. Dochody biece w tym Dotacje i rodki Pozostae dochody 1,881,900.00 Razem (12+14+15) 4,889,640.00 0.00

11 12

637,500.00

Razem

13

Dochody majtkowe w tym Dotacje i rodki

637,500.00

w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

14

4,237,140.00

Dochody ze sprzeday majtku

15

15,000.00

Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci

Symbol

754

751

750

Zacznik nr 1 /

Dzia klasyfikacji budetowej

Administracja publiczna

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

195,639.00

16,000.00

1,000.00

15,000.00

179,639.00

179,639.00

Dochody majtkowe w tym Dotacje i rodki

179,639.00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Strona

Nazwa

3z6

3,214.00

1,289,565.00

Ogem (4+11)

3,214.00

366,583.00

Razem (5+6+7+8+10)

5 6 7 8

Podatki i opaty Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody B.P.

Subwencja oglna

3,214.00

122,477.00

Razem

Kwoty w z. Dochody biece w tym Dotacje i rodki

9 10 244,106.00 11

w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

Pozostae dochody

0.00

922,982.00

Razem (12+14+15)

12 922,982.00 13 922,982.00 14 15

Razem

w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

Dochody ze sprzeday majtku

Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci

Symbol

801

758

756

Zacznik nr 1 /

Dzia klasyfikacji budetowej

Rne rozliczenia

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

3,071,641.00

78,441.00

200.00

53,341.00

24,900.00

2,993,200.00

2,993,200.00

Dochody majtkowe w tym Dotacje i rodki

2,993,200.00

Owiata i wychowanie

Strona

Nazwa

4z6

11,276,476.00

25,199,463.00

Ogem (4+11)

11,276,476.00

25,199,463.00

Razem (5+6+7+8+10)

5 6 10,753,413.00 7

14,305,200.00

Podatki i opaty Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody B.P.

11,126,476.00

Subwencja oglna

Kwoty w z. Dochody biece w tym Dotacje i rodki

8 9 10

Razem w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

150,000.00

140,850.00

Pozostae dochody

11

0.00

0.00

Razem (12+14+15)

12 13 14 15

Razem

w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

Dochody ze sprzeday majtku

Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci

Symbol

900

854

852

Zacznik nr 1 /

Dzia klasyfikacji budetowej

Pomoc spoeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

6,027,950.00

5,541,200.00

1,400.00

5,514,800.00

Kwoty w z. Dochody biece w tym Dotacje i rodki

5,514,800.00

25,000.00

486,750.00

486,750.00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Strona

Nazwa

5z6

2,000.00

5,695,900.00

Ogem (4+11)

2,000.00

5,619,400.00

Razem (5+6+7+8+10)

5 6 7 8 5,589,000.00 9 91,000.00 10

Podatki i opaty Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody B.P.

Subwencja oglna

Razem w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

2,000.00

30,400.00

Pozostae dochody

11

0.00

76,500.00

Razem (12+14+15)

12 76,500.00 13 76,500.00 14 15

Razem

Dochody ze sprzeday majtku

Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci

Dochody majtkowe w tym Dotacje i rodki w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

Symbol

926

921

Zacznik nr 1 /

Ogem

Dzia klasyfikacji budetowej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport

Strona

Nazwa

6z6

61,907,362.00 375,000.00

1,425,708.00

Ogem (4+11)

50,512,753.00 0.00

113,330.00

Razem (5+6+7+8+10)

14,461,800.00

Podatki i opaty

10,753,413.00

Udziay we wpywach z podatkw stanowicych dochody B.P.

11,126,476.00

Subwencja oglna

11,512,908.00

113,330.00

Razem

Kwoty w z. Dochody biece w tym Dotacje i rodki

5,830,876.00

113,330.00

w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3 10

2,658,156.00

Pozostae dochody

11

11,394,609.00

375,000.00

1,312,378.00

Razem (12+14+15)

12

7,142,469.00

375,000.00

1,312,378.00

Razem

13

Dochody majtkowe w tym Dotacje i rodki

5,693,336.00

883,515.00

w tym, dotacje i rodki o ktrych mowa w art.5 ust. 1. pkt 2 i 3

14

4,237,140.00

Dochody ze sprzeday majtku

15

15,000.00

Dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci