You are on page 1of 473

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCAWIU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborw do rad na obszarze wojewdztwa dolnolskiego Na podstawie art.

182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy we Wrocawiu podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborw do rad na obszarze wojewdztwa dolnolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. CZ I. Dane zbiorcze Rozdzia 1. Dane oglne 1. Wybory przeprowadzono do 196 rad, z czego: 1)do 169 rad gmin, z tego: a) do 139 rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw, b) do 27 rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw, c) do 3 rad miast w miastach na prawach powiatu; 2)do 26 rad powiatw; 3)do Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego. 2. Wybierano cznie 3 303 radnych, z czego: 1)2 747 radnych rad gmin, z tego: a) 2 085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 577 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 85 radnych w miastach na prawach powiatu; 2)520 radnych rad powiatw; 3)36 radnych Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego. 3. Wybrano cznie 3 303 radnych, z czego: 1)2 747 radnych rad gmin, z tego: a) 2 085 radnych w gminach do 20 tys. mieszkacw, b) 577 radnych w gminach powyej 20 tys. mieszkacw, c) 85 radnych w miastach na prawach powiatu; 2)520 radnych rad powiatw; 3)36 radnych Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego. 4. Wybory przeprowadzono w 1 475 okrgach wyborczych. 5. We wszystkich okrgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatw na radnych. 6. Gosowanie przeprowadzono w 1 818 obwodach gosowania. 7. Gosowania nie przeprowadzono w 48 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 55 radnych uzyskao mandaty bez gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 1

Rozdzia 2. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 139 rad gmin, w ktrych utworzono 1 249 okrgw wyborczych 2. Wybierano 2 085 radnych spord 7 586 kandydatw zgoszonych na 4 956 listach kandydatw przez 977 komitetw wyborczych, w tym 879 komitetw wyborczych utworzonych jedynie w celu zgoszenia kandydatw na radnych do rady gminy w gminie liczcej do 20 tys. mieszkacw. 3. Wybrano 2 085 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 903 277 osb. 5. Karty do gosowania wydano 450 762 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 450 359 osb, to jest 49,86% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 438 183, to jest 97,30% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 12 176, to jest 2,70% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 849 obwodach gosowania. 10. Gosowania nie przeprowadzono w 48 okrgach wyborczych, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya rwna lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okrgach wyborczych. W zwizku z tym 55 radnych uzyskao mandaty bez gosowania. Rozdzia 3. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw 1. Wybory przeprowadzono do 27 rad gmin, w ktrych utworzono 99 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 577 radnych spord 5 732 kandydatw zgoszonych na 590 listach kandydatw przez 99 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 577 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 765 747 osb. 5. Karty do gosowania wydano 345 176 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 344 799 osb, to jest 45,03% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 326 406, to jest 94,67% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 18 393, to jest 5,33% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 568 obwodach gosowania. Rozdzia 4. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu 1. Wybory przeprowadzono do 3 rad miast, w ktrych utworzono 16 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 85 radnych spord 1 122 kandydatw zgoszonych na 134 listach kandydatw przez 21 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 85 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 650 593 osb. 5. Karty do gosowania wydano 256 085 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 255 703 osb, to jest 39,30% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 247 944, to jest 96,97% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 7 759, to jest 3,03% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 393 obwodach gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 2

Rozdzia 5. Wybory do rad powiatw 1. Wybory przeprowadzono do 26 rad powiatw, w ktrych utworzono 106 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 520 radnych spord 4 996 kandydatw zgoszonych na 597 listach kandydatw przez 88 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 520 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 1 687 184 osb. 5. Karty do gosowania wydano 801 941 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 801 038 osb, to jest 47,48% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 738 315, to jest 92,17% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 62 723, to jest 7,83% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 425 obwodach gosowania. Rozdzia 6. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego 1. Dla przeprowadzenia wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego utworzono 5 okrgw wyborczych. 2. Wybierano 36 radnych spord 549 kandydatw zgoszonych na 60 listach kandydatw przez 15 komitetw wyborczych. 3. Wybrano 36 radnych. 4. Uprawnionych do gosowania byo 2 337 756 osb. 5. Karty do gosowania wydano 1 058 002 osobom. 6. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 056 357 osb, to jest 45,19% uprawnionych do gosowania. 7. Gosw wanych oddano 941 035, to jest 89,08% oglnej liczby gosw oddanych. 8. Gosw niewanych oddano 115 322, to jest 10,92% oglnej liczby gosw oddanych. 9. Gosowanie przeprowadzono w 1 818 obwodach gosowania. CZ II. Szczegowe wyniki wyborw DZIA I. Wybory do rad gmin w gminach liczcych do 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Gminy Bolesawiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 479. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 747 osb, to jest 45,30% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 3

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4)gosw wanych oddano 283; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW DOBRA GMINA - ZATYLNY Krzysztof Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4)gosw wanych oddano 351; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA - UZIEJ Bogusaw Ireneusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4)gosw wanych oddano 262; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NA RZECZ ROZWOJU KRASZOWIC I OTOKU - BERNY Leszek Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4)gosw wanych oddano 293; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA - DURDA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4)gosw wanych oddano 287; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 4

a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA - CHUDZIK Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4)gosw wanych oddano 290; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA - MIDAL Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4)gosw wanych oddano 341; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA - GAJEWSKI Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 481; 4)gosw wanych oddano 473; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA - HUNEK Jzef Stanisaw b) z listy nr 26 KWW ANDRZEJA SZWEDO - SZWEDO Andrzej Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4)gosw wanych oddano 333; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 5

- JANIEC Emanuel Arkadiusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4)gosw wanych oddano 294; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA - BORUCKI Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 800; 4)gosw wanych oddano 779; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA - UCKA Grayna Krystyna - WESELAK Wojciech Wiktor 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4)gosw wanych oddano 347; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW DOBRA GMINA - BIEGACZ Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 322; 4)gosw wanych oddano 321; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSI ELISZW - KAPRAWY Ryszard Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 6

Rozdzia 2. Wybory do Rady Gminy Gromadka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 511. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 727 osb, to jest 60,45% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4)gosw wanych oddano 96; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA MALINY - KAWKA Grayna Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 108; 4)gosw wanych oddano 1 052; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA MALINY - MALINA Krzysztof Pawe - GORTYCH Kazimierz - LISZCZ Jzef b) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY - ZAWIERUCHA Marian - MIKOAJCZAK Piotr Bogusaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4)gosw wanych oddano 276; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - FUCZKO Danuta
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 7

b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA MALINY - BROSZKIEWICZ Teofila 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4)gosw wanych oddano 201; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY - KRL Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4)gosw wanych oddano 105; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY - PETER Andrzej Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4)gosw wanych oddano 252; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW GRAYNY KAMIERCZAK - MAJEWSKA-KAMIERCZAK Grayna Aniela 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4)gosw wanych oddano 209; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW J.MAACHOWSKIEGO-STAWIAMY NA ROZWJ - FERLEWICZ Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 8

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4)gosw wanych oddano 251; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW DARIUSZA PAWLISZCZY - DEBERNA Halina - SARZYSKI Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 171; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KINAJ Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej w Nowogrodcu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 864. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 084 osb, to jest 42,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 585; 4)gosw wanych oddano 566; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA - WJTOWICZ BARBARA - FILISTYSKI TOMASZ 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 9

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4)gosw wanych oddano 462; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA - CZERNIAK KAZIMIERZ 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4)gosw wanych oddano 432; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA - POTYSZKA JZEF 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 484; 4)gosw wanych oddano 476; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW LEPSZA ZEBRZYDOWA - ZDUNEK DARIUSZ 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 467; 4)gosw wanych oddano 455; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA - SZYNKA ZENON JAN 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4)gosw wanych oddano 229;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 10

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW DOBRA GMINA - JUREWICZ MICHA KRZYSZTOF 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 555; 4)gosw wanych oddano 1 517; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA - KALUS RYSZARD - KOSIOR ARKADIUSZ - PILNA HENRYKA PELAGIA - TOMCZUK WILHELM ROMAN b) z listy nr 25 KWW ANDRZEJA DRG - DRG ANDRZEJ MARIUSZ 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 363; 4)gosw wanych oddano 353; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA - SZELECHOWICZ ANTONINA 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4)gosw wanych oddano 214; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROBERTA MARKA RELICHA - KOPE BRONISAW STANISAW 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 11

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4)gosw wanych oddano 247; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW LEPSZA ZEBRZYDOWA - SADOWSKI KRZYSZTOF WALDEMAR 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Gminy Osiecznica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 849. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 149 osb, to jest 44,32% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 4, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 142; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" - WILK Adolf 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 231; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW DOBRA GMINA - KUSY Mirosaw Norbert b) z listy nr 27 KWW ZDROWIE - OLSZOWA Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 12

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4)gosw wanych oddano 635; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" - DOMRZALSKI Marek Zbigniew b) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA - TOMIAK Damian Mariusz c) z listy nr 23 KWW PIOTRA ROMANA - ARMATA Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" - KOSKO Zbigniew 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4)gosw wanych oddano 273; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" - ABRAM Wanda b) z listy nr 26 KWW PRZYJACI AWSZOWEJ - BRZEZOWSKI ukasz Rafa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4)gosw wanych oddano 374; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZIELISKI Wadysaw b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" - KOZA Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 13

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4)gosw wanych oddano 94; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA - ERHARDT Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 355; 4)gosw wanych oddano 350; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SIEMIANOWSKA Alina b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" - GUZ Andrzej Bogusaw c) z listy nr 21 KWW DOBRA GMINA - RYBICKA Jadwiga Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Gminy Warta Bolesawiecka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 546. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 217 osb, to jest 49,14% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 543; 4)gosw wanych oddano 524; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZOWIEK-PEWNA PRZYSZO" - BORUCKI Stanisaw b) z listy nr 21 KWW OSP WARTA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 14

- BOLUK Krzysztof Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 662; 4)gosw wanych oddano 650; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW EWY ZARZYCKIEJ - ZARZYCKA Ewa b) z listy nr 32 KWW JZEFA SOBODZIAN - SOBODZIAN Jzef c) z listy nr 33 KWW WYBIERZ LOJALNO I HONOR - BRAM Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4)gosw wanych oddano 353; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZOWIEK-PEWNA PRZYSZO" - JASISKA Ewa - LISIEWICZ Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4)gosw wanych oddano 378; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZOWIEK-PEWNA PRZYSZO" - MAKSYMCZYK Adam - TOKARCZUK Jan Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 589;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 15

4)gosw wanych oddano 563; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RACIBOROWICE GRNE - WIS Aleksander b) z listy nr 20 KWW "NASZ CZOWIEK-PEWNA PRZYSZO" - WARCHO Micha Edward c) z listy nr 21 KWW OSP WARTA - DZIEDZICZAK Roman Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4)gosw wanych oddano 531; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZOWIEK-PEWNA PRZYSZO" - KAPECKI Jerzy - KULIG Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4)gosw wanych oddano 115; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZ CZOWIEK-PEWNA PRZYSZO" - CZONKA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Pieszycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 743. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 987 osb, to jest 51,49% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 16

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4)gosw wanych oddano 328; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - ZAJCZKOWSKA Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4)gosw wanych oddano 236; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - DRCZYK Regina Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4)gosw wanych oddano 203; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - TUKALSKA Bronisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4)gosw wanych oddano 505; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - OOSZCZYSKA Elbieta Joanna b) z listy nr 35 KWW BEATY CZERNIEJEWSKIEJ - CZERNIEJEWSKA Beata Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 17

4)gosw wanych oddano 304; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - WAGNEROWSKA Monika Justyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4)gosw wanych oddano 297; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW KANDYDATA WOJCIECHA BOKA - BOKA Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4)gosw wanych oddano 219; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - SADECKI Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4)gosw wanych oddano 237; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - FIKS Magorzata Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4)gosw wanych oddano 473; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 18

- KORDIAK Urszula Kazimiera b) z listy nr 32 KWW DNP - PRZEOREK Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4)gosw wanych oddano 234; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - KACZOR Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4)gosw wanych oddano 231; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ZDZISAWA OLEKSIAKA NASZE KAMIONKI - OLEKSIAK Zdzisaw Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4)gosw wanych oddano 301; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KW STOWARZYSZENIE "BY DLA PIESZYC" - BOCZKOWSKI Henryk Zygmunt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4)gosw wanych oddano 362; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW CZAS NA ZMIANY - SZCZYPKA Bernadetta Joanna
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 19

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Piawie Grnej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 440. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 621 osb, to jest 48,18% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 913; 4)gosw wanych oddano 875; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUMISKA Anna b) z listy nr 19 KW PARTNERSTWO NA RZECZ PIAWY - MAKOWSKA Anna - SZLAGA Melania Agnieszka - ZIMOCH Jan c) z listy nr 21 KWW HENRYKA KOSA - MADEJSKI Dariusz Oktawian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 883; 4)gosw wanych oddano 845; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BUREK-UCHMAN Aneta Luiza b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BAGISKI Stefan c) z listy nr 19 KW PARTNERSTWO NA RZECZ PIAWY - CZYYK Dorota Krystyna - PRZEPIRKA Halina d) z listy nr 20 KWW FORUM 2010 - ZIELONKA Krystyna
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 20

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 825; 4)gosw wanych oddano 783; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PELCZAR Zuzanna Grayna - CHRZANOWSKI Tadeusz Jan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BIELAWSKI Krzysztof Jerzy c) z listy nr 20 KWW FORUM 2010 - WIETLIK Barbara d) z listy nr 21 KWW HENRYKA KOSA - PELCZAR Stanisaw Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Gminy Dzieroniw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 650. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 717 osb, to jest 48,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4)gosw wanych oddano 490; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO - MULKA-GONERA Edyta - POWZKA Grzegorz Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 850;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 21

4)gosw wanych oddano 834; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO - PIT Grayna Bogusawa - WITALSKI Jzef b) z listy nr 22 KWW GMINA RAZEM - TOKARSKA Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4)gosw wanych oddano 419; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO - ANKLEWICZ Agnieszka Weronika b) z listy nr 24 KWW GW - NOWAK Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4)gosw wanych oddano 418; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO - MIKO Tadeusz Jzef - ZIERNIK Grayna Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 563; 4)gosw wanych oddano 547; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO - MAK Adam Jan - PINDERA Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 22

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 754; 4)gosw wanych oddano 742; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - UCHOWSKA-TOBOA Ewa Wanda - KWIATKOWSKA Anna b) z listy nr 20 KWW MARKA CHMIELEWSKIEGO - SZOZDA Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4)gosw wanych oddano 198; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LIWA Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Gminy agiewniki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 143. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 316 osb, to jest 53,98% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4)gosw wanych oddano 411; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BOCZKOWSKI Pawe Marian b) z listy nr 19 KWW JANUSZA SZPOTA - SZCZERBIE Katarzyna
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 23

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4)gosw wanych oddano 196; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW JANUSZA SZPOTA - PAWOWSKI Piotr Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4)gosw wanych oddano 378; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO - FALTYN Jzef Jan b) z listy nr 24 KWW GRZEGORZA CICHO - NAJDEK Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4)gosw wanych oddano 214; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW GRZEGORZA CICHO - POLEWCZYK Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4)gosw wanych oddano 260; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO - BANDA Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 24

6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4)gosw wanych oddano 348; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO - KUCA Danuta - MILEWSKI Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4)gosw wanych oddano 172; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WENANCJUSZA KOWALSKIEGO - TRZECIAK Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 291; 4)gosw wanych oddano 1 251; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW JANUSZA SZPOTA - KWIATKOWSKI Mariusz Edward - ASKARZEWSKA Maria - MADEJ Elbieta Maria - PCHERSKI Eugeniusz Jzef - SZOT Leokadia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miejskiej w Niemczy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 859. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 251 osb, to jest 46,33% uprawnionych do gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 25

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 434; 4)gosw wanych oddano 421; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - PROCKW Emilia Jadwiga b) z listy nr 19 KWW SAMORZDOWCY RAFAA DUTKIEWICZA - SZKWAREK Magorzata Olga c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA NIEMCZY - WRZESISKI Miosz Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 756; 4)gosw wanych oddano 741; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZYMASKA-LED Monika Magdalena b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 - OSIPOWICZ Andrzej Piotr - DULEBA Elbieta - PROKOP Jan c) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE DLA NIEMCZY - PELC Stanisaw Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 504; 4)gosw wanych oddano 492; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOWALIK Adam Zygmunt b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 26

- ABRAHAMIK Ryszard c) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 - DZIADKOWIEC Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4)gosw wanych oddano 229; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 - SZACHNIEWICZ Stanisaw - SZCZURKOWSKA Iwona Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4)gosw wanych oddano 316; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE 2010 - BEGIERSKI Lech Stanisaw - WOLNIAK ukasz Dominik 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Gminy w Gogowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 801. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 898 osb, to jest 60,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4)gosw wanych oddano 491; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 27

- FURMANEK Danuta b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY GOGW - ADZIAK Ewa Barbara - GRUCHAA Marek Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4)gosw wanych oddano 143; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" - DEMESZUK Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4)gosw wanych oddano 256; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA NASZA WIOSKA - GOSTYSKI Lech Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4)gosw wanych oddano 376; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" - GRUCHAA Zbigniew Rafa b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY GOGW - MADEJ Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4)gosw wanych oddano 319;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 28

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" - GIERTUGA Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 777; 4)gosw wanych oddano 738; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" - CZYCZYK Ireneusz Bolesaw b) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY GOGW - SZEFFER Marcin - SZWIERGIEL Krystyna - JANKOWSKI Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4)gosw wanych oddano 495; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ANDRZEJA KRZEMIENIA "NASZA GMINA" - GRZEGOREK Krystyna - JASIK Grzegorz Adam b) z listy nr 24 KWW WILKOWIANIE - URBASKI Sebastian Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Gminy Jerzmanowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 019. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 044 osb, to jest 67,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 29

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4)gosw wanych oddano 567; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA GMINY JERZMANOWA - WOCZYSKI Waldemar b) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA" - KUREK Sawomir Daniel - MAKARA Aleksander Wojciech - PERCZYSKI Tadeusz Micha - WONIAK Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4)gosw wanych oddano 132; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SMARDZW 2010 - BUCZYSKI Jacek Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 591; 4)gosw wanych oddano 580; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 AS - SIERKIEWICZ Mariola - NYK Stefan Adam - PAWOWSKI Tomasz - ZACHMYC Zenobiusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4)gosw wanych oddano 238; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 30

a) z listy nr 23 KWW KUROWICE-MODA - WIELICZKO Daniel 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4)gosw wanych oddano 147; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW LESAWA GOLBY - PIERZAK Ewelina Sylwia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4)gosw wanych oddano 109; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW LESAWA GOLBY - JAWOREK Pawe Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4)gosw wanych oddano 124; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 AS - MAKOWIECKI Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4)gosw wanych oddano 107; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE 2010 AS - PIOTROWSKA Wadysawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 31

Rozdzia 13. Wybory do Rady Gminy Kotla Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 330. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 879 osb, to jest 56,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4)gosw wanych oddano 689; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW TU JEST NASZ DOM - SZERMER Jarosaw Stanisaw - DANIELEWICZ Krystyna Maria b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - STACHW Zdzisaw Piotr - SOBOLEWSKA Lilla Gabriela - GNIEWOSZ Grzegorz Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4)gosw wanych oddano 158; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - HORBATOWSKA Blanka Natalia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 153; 4)gosw wanych oddano 149; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - PRZYBYLSKA Halina
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 32

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4)gosw wanych oddano 90; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - KRUPA Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4)gosw wanych oddano 204; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CHODOROWSKI Wiesaw Janusz b) z listy nr 18 KWW TU JEST NASZ DOM - STACHURSKA Marianna Genowefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 57; 4)gosw wanych oddano 57; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - GNIEWOSZ Adam Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4)gosw wanych oddano 122; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - LENIEWSKA Krystyna Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 33

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 137; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - JAGIELSKI ukasz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4)gosw wanych oddano 88; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - SZYMKOWIAK Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 152; 4)gosw wanych oddano 146; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY KOTLA - RATAJEK Aleksander 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Gminy Pcaw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 820. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 146 osb, to jest 62,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 34

4)gosw wanych oddano 187; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - KLOCEK Jerzy Henryk - CISOWSKI Ireneusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4)gosw wanych oddano 100; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - DOBRAKOWSKI Grzegorz b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO - GROMBIK Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4)gosw wanych oddano 322; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - WOJCIECHOWSKI Aleksander Adam - SICZEK Jacek Jzef - KARDA Maria Jzefa b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO - JEMIOA Krystyna Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 58; 4)gosw wanych oddano 58; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - KWIECISKA Paulina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 35

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4)gosw wanych oddano 133; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - MUCHA Jerzy Czesaw b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO - MACHAJ Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4)gosw wanych oddano 113; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - BOREK Alojzy Stanisaw b) z listy nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO - PIEKARSKI Adam Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4)gosw wanych oddano 87; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - ADAMOWICZ Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4)gosw wanych oddano 119; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ARTURA JURKOWSKIEGO - KAZIMIEROWICZ Marcin Marek
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 36

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Gminy ukowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 434. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 561 osb, to jest 64,13% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4)gosw wanych oddano 229; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - PENC Ryszard Stanisaw - NAGI Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOOSZYNA - GUZEK Roman Tadeusz 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4)gosw wanych oddano 117; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOOSZYNA - WALOWSKI Waldemar Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 37

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4)gosw wanych oddano 179; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - ARANOWSKA Agata b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOOSZYNA - SZMIDT Jarosaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4)gosw wanych oddano 205; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BIERNIK Katarzyna Beata b) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - RPAA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4)gosw wanych oddano 133; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - JARZBEK Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4)gosw wanych oddano 82; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - SAMUL Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 38

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4)gosw wanych oddano 164; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - TARKOWSKA Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4)gosw wanych oddano 190; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - KOZOWSKI Jacek Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4)gosw wanych oddano 240; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MIESZKACY DLA UKOWIC - GRDECKA Jadwiga Teresa b) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOOSZYNA - SIEWIERA Irena Joanna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW KRZYSZTOFA WOOSZYNA - STACHAK Beata Agnieszka 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Gminy Jemielno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 39

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 515. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 383 osb, to jest 54,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4)gosw wanych oddano 159; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 - RUSIN Justyna Anita b) z listy nr 23 KWW CZESAWA POCZYKA - PRDZYSKA Zdzisawa Grayna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4)gosw wanych oddano 136; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 - GROCHOWINA Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4)gosw wanych oddano 92; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW CZESAWA POCZYKA - GIECEWICZ Irena Marianna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4)gosw wanych oddano 78; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 40

a) z listy nr 23 KWW CZESAWA POCZYKA - NIECHWIADOWICZ Witosaw Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4)gosw wanych oddano 93; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 - KMIOTEK Magorzata Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 61; 4)gosw wanych oddano 59; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - WAPISKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4)gosw wanych oddano 202; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 - MATUSZW Andrzej Franciszek - PUKAA Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4)gosw wanych oddano 74; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 - OPAT Bogdan Eugeniusz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 41

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4)gosw wanych oddano 99; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW O ROZWJ I RODOWISKO - ZIKIEWICZ Romuald Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4)gosw wanych oddano 169; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 - LENIEWSKA-AKOWSKA Katarzyna b) z listy nr 23 KWW CZESAWA POCZYKA - AGODA Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4)gosw wanych oddano 188; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA 2010 - BARANOWSKA Zdzisawa - OLEJNIK Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Gminy Niechlw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 007. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 231 osb, to jest 55,68% uprawnionych do gosowania.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 42

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4)gosw wanych oddano 149; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - URBAN Gerard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - IWANOWICZ Mieczysaw Jzef - SARNECKI Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4)gosw wanych oddano 169; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MARKA ZAGROBELNEGO - BIE Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4)gosw wanych oddano 134; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - PIETROWIAK Ewa Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 43

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4)gosw wanych oddano 528; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - CZAK Jzef Wiesaw b) z listy nr 24 KWW DO PRZODU - WITCZAK Krzysztof c) z listy nr 25 KWW CZAS NA ZMIANY - WIERSZCZ Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4)gosw wanych oddano 135; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - LAKSANDER Ryszard Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 122; 4)gosw wanych oddano 120; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW MARKA ZAGROBELNEGO - BACHOWICZ Edmund Bernard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4)gosw wanych oddano 118; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - MIELCAREK Damian Franciszek
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 44

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 136; 4)gosw wanych oddano 132; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - SERAFIN Jzef Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4)gosw wanych oddano 289; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW MARKA ZAGROBELNEGO - SIKORSKI Bogusaw - TYCKI Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4)gosw wanych oddano 132; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE - HARZGA Joanna Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej Wsosza Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 968. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 284 osb, to jest 55,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 45

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 168; 4)gosw wanych oddano 167; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - BANASIEWICZ Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4)gosw wanych oddano 137; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZBAKOWIANIE - CHOROSTKOWSKI Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4)gosw wanych oddano 189; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - GAJKOWSKI Zygmunt Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4)gosw wanych oddano 434; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OCZEK Jacek b) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - AJCHENLAUB Agnieszka Sylwia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 46

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 490; 4)gosw wanych oddano 466; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POSPIECH Wiesaw Jerzy b) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - KOBYLAK Jerzy Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4)gosw wanych oddano 414; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - DBEK Ewa Magorzata b) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - RZEPKA Mariusz Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 216; 4)gosw wanych oddano 211; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - KONDRACKA Ewa Beata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4)gosw wanych oddano 245; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NIEZALENI - KUTZMANN Maciej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 47

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4)gosw wanych oddano 222; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - SKIBNIEWSKI Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4)gosw wanych oddano 171; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - NICPO Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4)gosw wanych oddano 217; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - UCZYSKA Jadwiga Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4)gosw wanych oddano 269; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM 2010 WSOSZ - LORENC Bogusawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Miejskiej w Bolkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 989.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 48

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 710 osb, to jest 52,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 820; 4)gosw wanych oddano 802; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA - KRAMARCZUK Elbieta - MAJTCZAK Jolanta Urszula 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 728; 4)gosw wanych oddano 713; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA - KAUNA Bogusawa - JANAS Marek Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 702; 4)gosw wanych oddano 666; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA - TOMASZEK Wiesaw - SOKOOWSKI Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 418; 4)gosw wanych oddano 392; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 49

a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS - KWIATKOWSKI Marek Kamil 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4)gosw wanych oddano 231; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA - PAJOR Dorota Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4)gosw wanych oddano 273; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA - MAGIEROWSKA Beata Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 342; 4)gosw wanych oddano 331; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS - GAJEWSKA-SZPONAR Wiesawa Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 369; 4)gosw wanych oddano 364; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS - BRODA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 50

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 343; 4)gosw wanych oddano 332; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA - BARTKW Eugeniusz Zygmunt - MAECKI Kazimierz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 238; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RAZEM - PS - SZYMASKI Pawe Marcin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4)gosw wanych oddano 230; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW IS OPOKA - PUSTUA Mirosaw Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Gminy Mcinka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 092. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 661 osb, to jest 53,72% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 4, nr 5, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 51

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4)gosw wanych oddano 148; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW IS OPOKA - TOMASZEWSKI Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 357; 4)gosw wanych oddano 348; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW OSP MCINKA - GREGULSKI Wiesaw Jan - PRDKIEWICZ Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4)gosw wanych oddano 213; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "SICHW I SICHWEK - RAZEM" - BRZOZOWSKI Mirosaw Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW OSP MCINKA - RUDZIEC Franciszek 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW OSP MCINKA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 52

- HOYSKI Janusz Adam 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4)gosw wanych oddano 101; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW OSP MCINKA - MIKOAJCZYK Mariola Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4)gosw wanych oddano 129; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LICHO Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4)gosw wanych oddano 247; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW OSP MCINKA - MICEK Wadysaw Adam b) z listy nr 20 KWW IS OPOKA - DUBISKA Jolanta Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4)gosw wanych oddano 121; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PISULSKI Grzegorz Krzysztof
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 53

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW OSP MCINKA - KARABAN Krzysztof 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4)gosw wanych oddano 331; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW OSP MCINKA - ANKUS Andrzej Stanisaw - STAWOWCZYK Magorzata b) z listy nr 20 KWW IS OPOKA - MIOWSKA Agnieszka Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Gminy Mciwojw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 324. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 250 osb, to jest 67,69% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 521; 4)gosw wanych oddano 504; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - DZIURA Krzysztof - MICHALAK Henryk Stanisaw b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MCIWOJW" - KOCH Andrzej
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 54

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4)gosw wanych oddano 217; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - KOZIO Rafa Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4)gosw wanych oddano 113; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - CHOMIAK Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 690; 4)gosw wanych oddano 681; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PIOTRA OLCHWKI - ADAMUS Henryk Eugeniusz - DRABOWICZ Magorzata Maria - OPORA Krzysztof Adam b) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - MCZYSKA Gabriela Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 107; 4)gosw wanych oddano 107; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 55

- PUCIATO Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 284; 4)gosw wanych oddano 282; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - TUSTY Waldemar b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MCIWOJW" - KULETA Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4)gosw wanych oddano 211; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "GMINA Z PRZYSZOCI" - RAJNERT Dorota Maria b) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MCIWOJW" - GOBIOWSKA Wanda Jzefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4)gosw wanych oddano 102; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "RAZEM DLA GMINY MCIWOJW" - UNIEWSKI Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Gminy Paszowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 187.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 56

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 633 osb, to jest 51,24% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ROMANOWSKA Jolanta - SOWA Marek Edmund b) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI PASZOWICE" - OLSZEWSKI Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4)gosw wanych oddano 325; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHRUCIEL Bronisaw b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OSZCZDA Sebastian Pawe c) z listy nr 19 KWW "SAMORZDNI PASZOWICE" - SZATARSKI ukasz Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 106; 4)gosw wanych oddano 105; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PAJFER Adam Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 57

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 65; 4)gosw wanych oddano 65; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DRZA Andrzej Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 632; 4)gosw wanych oddano 622; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PATYNEK Zbigniew Bolesaw - DYGAS Magorzata Agata - KOWALCZYK Ewa - ROJAK Szczepan Eugeniusz - LELAS Ryszard Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4)gosw wanych oddano 230; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZDEBIAK Zbigniew Jerzy - MAGO Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Gminy Wdroe Wielkie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 080. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 470 osb, to jest 47,73% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 7, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 58

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 241; 4)gosw wanych oddano 238; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TRZYNA Marzena Edyta b) z listy nr 20 KWW - WSPLNA SPRAWA - OSAK Zdzisaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4)gosw wanych oddano 93; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - KASPROWICZ Zdzisaw Bogumi 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 75; 4)gosw wanych oddano 74; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GARBERA Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 105; 4)gosw wanych oddano 104; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SKWARK Karol
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 59

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 103; 4)gosw wanych oddano 98; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - MISZCZYK Krzysztof Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 81; 4)gosw wanych oddano 78; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW - WSPLNA SPRAWA - DRG Pawe Tycjan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - MAZUR Andrzej Krzysztof 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4)gosw wanych oddano 256; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JEDLECKA Elbieta Barbara - ONIERCZYK Dariusz Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 60

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4)gosw wanych oddano 103; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "W JEDNOCI SIA" - ADAMIEC Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4)gosw wanych oddano 244; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYRZYKOWSKA Helena Maria - SKURATKO Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4)gosw wanych oddano 73; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW - WSPLNA SPRAWA - LABRYGA Krzysztof Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 74; 4)gosw wanych oddano 73; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GARBERA Marcin Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Miejskiej w Karpaczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 226.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 61

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 258 osb, to jest 53,43% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4)gosw wanych oddano 408; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW KARPACZ WSPLNA SPRAWA - CZUBAK Mirosaw Piotr - TALAGA Andrzej Piotr b) z listy nr 24 KWW KARPACZ MJ DOM - WRONA Sylwester 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4)gosw wanych oddano 619; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW KARPACZ WSPLNYM DOBREM - PAJDZIK Mieczysaw Stanisaw - KUBIK Grzegorz Piotr - FRYTZ Tobiasz Micha b) z listy nr 24 KWW KARPACZ MJ DOM - PLENIARSKI Zbigniew Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 627; 4)gosw wanych oddano 609; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RAZEM DLA KARPACZA - CZERNIAK Wiesaw Wadysaw b) z listy nr 23 KWW KARPACZ WSPLNA SPRAWA - JANISZEWSKI Dariusz Krzysztof - JCEK Radosaw Adrian
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 62

- SEWERYN Irena Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 583; 4)gosw wanych oddano 573; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW KARPACZ WSPLNA SPRAWA - KOWALSKI Micha Zbigniew - MOTYLSKI Janusz b) z listy nr 24 KWW KARPACZ MJ DOM - DOBIECKI Arkadiusz c) z listy nr 31 KWW EWA WALCZAK - WALCZAK Ewa Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Miejskiej w Kowarach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 588. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 470 osb, to jest 46,62% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4)gosw wanych oddano 374; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - BIEROWSKI Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 580; 4)gosw wanych oddano 559; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 63

a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WRONA Artur Krzysztof b) z listy nr 20 KWW MIROSAWA GRECKIEGO - PITEK Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4)gosw wanych oddano 247; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MIROSAWA GRECKIEGO - SZCZEPASKA Teresa Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 596; 4)gosw wanych oddano 570; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW WSPLNE KOWARY - ZIELISKA Maria Katarzyna b) z listy nr 28 KWW MODZI GWARANCJ ZMIAN - KAPAA Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4)gosw wanych oddano 286; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - MAZURAK Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4)gosw wanych oddano 256;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 64

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW BIS - MACHNICA Andrzej Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4)gosw wanych oddano 264; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MIROSAWA GRECKIEGO - PIETRASZEK Kamila Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 253; 4)gosw wanych oddano 1 203; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MIROSAWA GRECKIEGO - PITUCH Pawe Karol - SCHMIDT Stanisaw - KUBIAK Mariusz Ryszard b) z listy nr 21 KWW BIS - KLEPACZ Anna Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 556; 4)gosw wanych oddano 547; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW BIS - UJMA Zofia Helena b) z listy nr 24 KWW WSPLNE KOWARY - SZYMCZYK Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 65

Rozdzia 26. Wybory do Rady Miasta Piechowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 444. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 998 osb, to jest 55,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 188; 4)gosw wanych oddano 184; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - KAMISKI Jacek Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4)gosw wanych oddano 196; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - SZMEL Ewa Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4)gosw wanych oddano 186; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - KOPROWSKA Anna Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 66

4)gosw wanych oddano 221; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW STANISAWA EJNIKA - SKOWRON Bogusaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4)gosw wanych oddano 187; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - POLASKI Wiesaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214; 4)gosw wanych oddano 205; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - RAMSKI Marcin Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4)gosw wanych oddano 148; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - RAMSKA Halina Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4)gosw wanych oddano 210; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA JELENIOGRSKA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 67

- NIEMIEC Tomasz Daniel 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4)gosw wanych oddano 205; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA JELENIOGRSKA - BOLEK Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4)gosw wanych oddano 251; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - KLUK Dariusz Waldemar 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 237; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZOFII GRABIAS-BARANOWSKIEJ - POTKASKI Daniel Maciej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4)gosw wanych oddano 197; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KRASZEWSKI Wodzimierz Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 68

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4)gosw wanych oddano 152; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA JELENIOGRSKA - CHROMIK Irena Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4)gosw wanych oddano 177; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WSPLNOTA JELENIOGRSKA - KRYSTKIEWICZ Anna Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4)gosw wanych oddano 162; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 31 KWW NASZE MICHAOWICE - WIDAK Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porbie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 811. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 777 osb, to jest 47,79% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 568; 4)gosw wanych oddano 559;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 69

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA - RZEMIENIEWSKA Irena - WIATER Przemysaw Piotr b) z listy nr 22 KWW GMINA PRZYJAZNA LUDZIOM - BIERNACKA Mariola 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4)gosw wanych oddano 384; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POPOSKI Pawe Krzysztof b) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA - KUKULSKI Cyprian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4)gosw wanych oddano 536; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DUK Adam Remigiusz b) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA - GINTER Bohdan Wojciech - LICHOCKI Janusz Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 537; 4)gosw wanych oddano 522; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GODEK Ryszard b) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 70

- KUBIELA Zbigniew Jerzy - KUPIS Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 710; 4)gosw wanych oddano 681; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW TERAZ SZKLARSKA - KARPIEJ Mirosaw Jzef - ABRAMOWICZ Iwona Irena - HOCH Mirosaw Andrzej - OLAS Ryszard Sebastian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 28. Wybory do Rady Gminy w Janowicach Wielkich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 535. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 891 osb, to jest 53,49% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4)gosw wanych oddano 336; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW NASZE KOMARNO - POLESZKO Micha b) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA - DZIEDZIC Krzysztof c) z listy nr 22 KW STOWARZYSZENIA "MIESZKACY GMINIE" - DYDUCH Boena Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 71

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4)gosw wanych oddano 252; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA - CZAJA Radosaw Pawe - LIEBERSBACH Wojciech Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4)gosw wanych oddano 255; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW KAMILA KOWALSKIEGO - KOWALSKI Kamil Daniel - PODKASKI Dariusz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 469; 4)gosw wanych oddano 459; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA - ASKI Romuald - GOBSKI Jacek Jzef b) z listy nr 23 KWW KAMILA KOWALSKIEGO - USS Andrzej - KUSZ Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 551; 4)gosw wanych oddano 543; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JERZEGO GRYGORCEWICZA - KAMISKI Bogdan - GRNICKI Dariusz Tadeusz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 72

b) z listy nr 23 KWW KAMILA KOWALSKIEGO - PAWOWICZ Pawe Dariusz c) z listy nr 26 KWW SAMORZDNO 2010 - MODZISKI Szymon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 29. Wybory do Rady Gminy Jew Sudecki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 359. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 584 osb, to jest 48,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 052; 4)gosw wanych oddano 1 021; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KARMELITA Teresa Stanisawa b) z listy nr 22 KWW SAMORZDNO - WOLAK Agata - KACPERSKI Andrzej c) z listy nr 27 KWW ANDRZEJA KOZY - KOZA Andrzej Kazimierz d) z listy nr 29 KWW KRZYSZTOFA GAWRONA - GAWRON Krzysztof Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4)gosw wanych oddano 496; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZCZUROWSKI Tomasz Dariusz b) z listy nr 22 KWW SAMORZDNO - LEWASZKIEWICZ Kazimierz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 73

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 516; 4)gosw wanych oddano 509; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNO - SMOLAREK Artur Ryszard - TYKA Krystyna - LIMAKOWSKI Ryszard - NOWOGRODZKA Renata Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 262; 4)gosw wanych oddano 261; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNO - LESIK Wacaw b) z listy nr 23 KWW PROMYK - PAKA Tomasz Rafa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4)gosw wanych oddano 121; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNO - TROJAN Halina Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4)gosw wanych oddano 127; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 74

a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNO - JUREK Zbigniew Maciej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 30. Wybory do Rady Gminy Mysakowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 224. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 750 osb, to jest 45,60% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 837; 4)gosw wanych oddano 783; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA MYSAKOWICE - NIZIOEK Jzef - PACHTA Janusz b) z listy nr 31 KWW HELENY NAWROT - NAWROT Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 832; 4)gosw wanych oddano 817; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA MYSAKOWICE - SZORKIN Maria b) z listy nr 25 KWW KARKONOSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - SKRZECKA Dorota Helena c) z listy nr 34 KWW UKASZA ZIARKOWSKIEGO - ZIARKOWSKI ukasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 75

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4)gosw wanych oddano 690; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW WSPLNA GMINA MYSAKOWICE - CIELIK Jerzy b) z listy nr 22 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE MYSAKOWICE - MALEC Monika Angelika c) z listy nr 24 KWW "CZAS NA ZMIANY" - MISZTAK Gabriela Beata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4)gosw wanych oddano 277; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW - SOTYSOWA - KAFEL Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4)gosw wanych oddano 234; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 35 KWW HALINA ANDRZEJEWSKA - NASZ BUKOWIEC - ANDRZEJEWSKA Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4)gosw wanych oddano 260; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW WSPLNOTA JELENIOGRSKA - JAROSZ Alicja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 76

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4)gosw wanych oddano 132; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 37 KWW TERESY RUPNIEWSKIEJ GRUSZKW - RUPNIEWSKA Teresa Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4)gosw wanych oddano 198; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW "CZAS NA ZMIANY" - JONIO Artur 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4)gosw wanych oddano 259; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 33 KWW JANINY RADOMSKIEJ - RADOMSKA Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 31. Wybory do Rady Gminy Podgrzyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 604. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 804 osb, to jest 42,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 748; 4)gosw wanych oddano 733; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 77

a) z listy nr 21 KWW PODGRZYN 2010 - SZEWCZYK Danuta b) z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PODGRZE KARKONOSKIE - OGAZA Jan Adam c) z listy nr 24 KWW PODGRZYN NIEZALENI - SIDOROWSKI Jacek Tomasz d) z listy nr 27 KWW CZAS NA PRAWD - PLICHTA Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4)gosw wanych oddano 187; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JADCZAK Irena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 561; 4)gosw wanych oddano 544; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KUMIERZ Stanisaw Marek b) z listy nr 20 KWW ANNY LATTO - KRZYYSKA Aleksandra Maria - KUZIOMKO Jan Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4)gosw wanych oddano 244; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KW STOWARZYSZENIE PODGRZE KARKONOSKIE - MOTYLSKI Arkadiusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 78

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 686; 4)gosw wanych oddano 666; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WONICA Andrzej Tadeusz b) z listy nr 20 KWW ANNY LATTO - DYMEK Piotr Szymon - KLEPKA Halina Ewa c) z listy nr 22 KWW RUCH MODYCH - JESIONOWSKI Czesaw Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4)gosw wanych oddano 358; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ANNY LATTO - MOGILSKI Micha b) z listy nr 28 KWW JAROSAW MAZUR - MAZUR Jarosaw Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 32. Wybory do Rady Gminy Stara Kamienica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 877. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 715 osb, to jest 44,24% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 79

4)gosw wanych oddano 109; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW CHROMIEC - ANTONIW - ANDRZEJEWSKA Katarzyna Marta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4)gosw wanych oddano 166; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK - LIPISKI Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK - WCZENIAK Waldemar 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 175; 4)gosw wanych oddano 166; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW DLA BARCINKA - ZADWRNY Tadeusz - DOWSKA Anna Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 108; 4)gosw wanych oddano 105; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK - SALAWA-SZNUL Teresa
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 80

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 501; 4)gosw wanych oddano 486; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK - STEFANOWICZ Grayna Zofia - JABOSKI Micha b) z listy nr 22 KWW "NIEZALENI" W STAREJ KAMIENICY - CZERWISKI Wadysaw Wiesaw c) z listy nr 24 KWW ZOFIA URAWSKA - URAWSKA Zofia Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4)gosw wanych oddano 239; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK - MALINOWSKA Renata Anna b) z listy nr 28 KW TOWARZYSTWO PRZYJACI RYBNICY - KWIATKOWSKA Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4)gosw wanych oddano 401; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW RAZEM W 2014 ROK - KUCZEWSKA Jolanta Daniela - MIELNICZUK Boena Elbieta b) z listy nr 27 KWW ARTUR JDRZEJEWSKI - JDRZEJEWSKI Artur 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 81

Rozdzia 33. Wybory do Rady Gminy Kamienna Gra Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 931. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 701 osb, to jest 53,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4)gosw wanych oddano 198; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CISZEK Teresa Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4)gosw wanych oddano 177; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WSPLNA WIE - RESPONDEK Piotr Wodzimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4)gosw wanych oddano 249; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" - REKIE Jzefa Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 82

4)gosw wanych oddano 500; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "WSPLNA GMINA" - EPSKI Jan Wadysaw b) z listy nr 25 KWW ROMANA JDRUSIKA - JDRUSIK Roman Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4)gosw wanych oddano 174; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" - KOODZIEJ Jzef Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4)gosw wanych oddano 154; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW RUCH DLA PRZEDSIBIORCZYCH - PAWLIK Piotr Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4)gosw wanych oddano 311; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW ZYGMUNTA MIKOWICZA - GRYGIEL Grzegorz Eugeniusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4)gosw wanych oddano 340;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 83

5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WCHAA Agata Jzefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4)gosw wanych oddano 329; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW "NASZ REGION" - KWIECISKA Ewa Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4)gosw wanych oddano 231; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM KG - SZAJB Marcin Bernard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 755; 4)gosw wanych oddano 738; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OGORZAEK Kazimierz Bogdan b) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" - HOMONCIK Zygmunt Jan - BERDECHOWSKI Andrzej Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 240; 4)gosw wanych oddano 217;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 84

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" - SOPATA Jan Eugeniusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 34. Wybory do Rady Miejskiej w Lubawce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 9 493. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 861 osb, to jest 51,21% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 706; 4)gosw wanych oddano 693; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW IDEA MARKA JANICKIEGO - SZOTA Czesaw b) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - SARZYSKI Artur Sebastian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 968; 4)gosw wanych oddano 926; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MATYS Waldemar Andrzej - KRZEMISKI Bolesaw Jerzy b) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA - ZABIEGO Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 058;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 85

4)gosw wanych oddano 1 011; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZOTA Marek Aleksander b) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA - MARCINIAK Piotr Lucjan c) z listy nr 24 KWW PRZYMIERZE SAMORZDOWE - BODZEK Artur Mikoaj 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 834; 4)gosw wanych oddano 815; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA - GARBIE Ewa - PRZEPIRKA Jerzy - WIKTOROWSKI Piotr Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 245; 4)gosw wanych oddano 239; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA - PTASZKOWSKI Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4)gosw wanych oddano 344; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA - BAGISKI Alfred 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 86

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4)gosw wanych oddano 321; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW RAZEM KG - TASIOR Edmund Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4)gosw wanych oddano 367; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW "OGNIWO" TOMASZA KULONA - KRL Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 35. Wybory do Rady Gminy Marciszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 778. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 117 osb, to jest 56,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 724; 4)gosw wanych oddano 713; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KWW RAZEM KG - CHCISKI Dawid Stanisaw b) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA - DZIK Marian - GWD Piotr - SOLARZ Stanisaw - ZAWIERUCHA Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 87

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 447; 4)gosw wanych oddano 438; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA - SIUDAK Zofia b) z listy nr 22 KWW "NASZ REGION" - MITCZAK Andrzej c) z listy nr 23 KWW "RWNO" - MOSPAN Teresa Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4)gosw wanych oddano 196; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA - CEPIELIK Stanisaw Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4)gosw wanych oddano 127; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA - WRONA Adam Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4)gosw wanych oddano 132; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE I PRACA - MAZUR Henryk Jzef
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 88

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4)gosw wanych oddano 284; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WOJTAS Danuta b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - SZODROWSKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4)gosw wanych oddano 191; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ADAMCZYK Jadwiga Barbara b) z listy nr 22 KWW "NASZ REGION" - RYOWSKI Adam Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 36. Wybory do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 238. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 140 osb, to jest 50,50% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4)gosw wanych oddano 351; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OBUDMY NASZE MIASTO - ZIEMCZONEK Agnieszka Blanka
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 89

b) z listy nr 19 KWW ENERGIA DUSZNIK - SCHULZ Maciej Arkadiusz c) z listy nr 31 KWW MAGORZATY OWCZARSKIEJ-GDEK - OWCZARSKA- GDEK Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 562; 4)gosw wanych oddano 527; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OBUDMY NASZE MIASTO - JAKBEK Mieczysaw - RYMARCZYK Andrzej Pawe b) z listy nr 23 KW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU - DRZAZGA Tomasz Piotr - PIASECKI ukasz Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 652; 4)gosw wanych oddano 627; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OBUDMY NASZE MIASTO - GOWACZEWSKA Renata Zofia - WOJTYA Krzysztof b) z listy nr 23 KW NA RZECZ ROZWOJU DUSZNIK-ZDROJU - ZILBERT Piotr c) z listy nr 29 KWW JANA MIELAKA - MIELAK Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4)gosw wanych oddano 412; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW OBUDMY NASZE MIASTO
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 90

- SUCHODOLSKA Krystyna b) z listy nr 21 KWW NIEZALENY - FITUCH Mariusz c) z listy nr 22 KWW ROBERT KOWAL - KOWAL Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4)gosw wanych oddano 128; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 30 KWW PODGRZE ZIELENIEC - ZACZYK Wojciech Filip 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 37. Wybory do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 538. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 214 osb, to jest 49,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4)gosw wanych oddano 660; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MASZ WYBR - GUCZ Wiktor b) z listy nr 21 KW ROZWJ KUDOWY-ZDROJU - JANISZEWSKA Grayna Maria - GRZEGORZEWSKA Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 863;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 91

4)gosw wanych oddano 838; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MY DLA KUDOWY - MRZ Anna Grayna b) z listy nr 21 KW ROZWJ KUDOWY-ZDROJU - SZEGA Tadeusz - RACHUBA ucja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 666; 4)gosw wanych oddano 647; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - OLEKO Mariusz b) z listy nr 20 KWW MY DLA KUDOWY - MARECKA-SZYDO Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4)gosw wanych oddano 539; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MY DLA KUDOWY - OLEJARZ Mirosaw Andrzej b) z listy nr 21 KW ROZWJ KUDOWY-ZDROJU - KANECKI Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 882; 4)gosw wanych oddano 859; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BIERNACIK Wojciech Waldemar b) z listy nr 21 KW ROZWJ KUDOWY-ZDROJU
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 92

- ULISKA Teresa Feliksa - MROWIEC Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 558; 4)gosw wanych oddano 546; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW ROZWJ KUDOWY-ZDROJU - TURO Maciej Jerzy - WOLISKA Zofia Antonina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 38. Wybory do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 763. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 782 osb, to jest 48,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 940; 4)gosw wanych oddano 923; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW SI POLANICA-ZDRJ - RUNIEWICZ-WAC Marlena Beata b) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA POLANICY - PALUSZEK Stanisaw Czesaw - WINIARZ Mariusz Tadeusz c) z listy nr 24 KWW DOWIADCZENIE I MODO - JELLIN Mateusz Krzysztof d) z listy nr 25 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - RUDNICKI Janusz Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 93

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 900; 4)gosw wanych oddano 864; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SZANSE I ZAGROENIA POLANICY - BACHRY Jolanta Stanisawa b) z listy nr 21 KW SI POLANICA-ZDRJ - KLIMOWICZ Jan c) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA POLANICY - SERAFIN Robert Jacek d) z listy nr 24 KWW DOWIADCZENIE I MODO - BISKUPSKI Tadeusz Mirosaw - CIECIUCH Maciej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 942; 4)gosw wanych oddano 911; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW RAZEM DLA POLANICY - PTASZEK Magdalena - PUCHNIAK Zbigniew Tadeusz b) z listy nr 28 KWW ANNY STPEK - STPEK Anna Maria c) z listy nr 30 KWW WIEDZA I DOWIADCZENIE - BILAN Zbigniew d) z listy nr 31 KWW OROWSKI - OROWSKI Grzegorz Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 39. Wybory do Rady Miejskiej w Bystrzycy Kodzkiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 363. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 330 osb, to jest 50,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 94

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 143; 4)gosw wanych oddano 2 054; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KLAJN Jerzy b) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY - POKORA Artur Jan - KRZEMISKI Dariusz Mirosaw c) z listy nr 23 KWW BYSTRZYCKIE FORUM SAMORZDOWE - KAMISKI Mieczysaw Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 277; 4)gosw wanych oddano 2 154; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY - STAWIARSKA Irena - WZITEK Andrzej Czesaw - BUDNIK Piotr Roman b) z listy nr 22 KW NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KODZKIEJ - MATYS Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 192; 4)gosw wanych oddano 1 155; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - ADAMW Marian b) z listy nr 22 KW NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KODZKIEJ - KRYTAK Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 95

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 470; 4)gosw wanych oddano 449; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY - POCH Wadysawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 157; 4)gosw wanych oddano 1 134; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - STR Leszek Edward b) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY - PITA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 091; 4)gosw wanych oddano 1 061; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RENATY SURMY - SZKWAREK Jan syn Mateusza - KONIUSZEK Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 40. Wybory do Rady Gminy w Kodzku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 974. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 850 osb, to jest 41,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 96

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 984; 4)gosw wanych oddano 962; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - BANACH Stanisaw Jzef - ZARASKI Lesaw Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 756; 4)gosw wanych oddano 740; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - WJCIK Szymon b) z listy nr 23 KWW KATARZYNA CZUBA KOWAL - CZUBA-KOWAL Katarzyna Marlena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4)gosw wanych oddano 365; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - JASTRZBSKI Mariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 697; 4)gosw wanych oddano 668; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - TUR Zbigniew Jzef b) z listy nr 21 KWW JERZY LIS - LIS Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 97

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 430; 4)gosw wanych oddano 409; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW KODZKI KOMITET OBYWATELSKI - TUR Daniela 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 722; 4)gosw wanych oddano 699; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - WITOS Halina Zenobia b) z listy nr 20 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - PROTTUNG Artur Marcin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4)gosw wanych oddano 355; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - KOZAK Mariola 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 123; 4)gosw wanych oddano 1 103; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - DBROWA Edward b) z listy nr 20 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH - PIOTROWSKA Wanda Maria - PISZCZEK Franciszek
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 98

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4)gosw wanych oddano 400; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - WINNICKI Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 41. Wybory do Rady Miejskiej w Ldku-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 731 osb, to jest 50,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 981; 4)gosw wanych oddano 929; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SOSNA Janusz Henryk b) z listy nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - PAZDYK Leszek Zygmunt c) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAAMI 2010 - WOJCZUK Mirosaw Jan d) z listy nr 22 KWW ANDRZEJA DYLEWSKIEGO RAZEM DLA LDKA - WIERNUSZ Zbigniew Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 812; 4)gosw wanych oddano 760; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 99

a) z listy nr 18 KWW MODO I DOWIADCZENIE - KUBISIAK Kazimierz b) z listy nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - BABIAK Mirosaw c) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAAMI 2010 - SIERAKOWSKA Karolina Patrycja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 840; 4)gosw wanych oddano 811; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW MODO I DOWIADCZENIE - STYCZYRZ Dariusz Sebastian b) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAAMI 2010 - BODUCH Mirosawa Maria - SKROBOTUN Stanisaw Lucjan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4)gosw wanych oddano 313; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAAMI 2010 - SOSISKI Waldemar Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4)gosw wanych oddano 200; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSZYSTKO DLA LDKA - LIWOWSKI Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 100

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4)gosw wanych oddano 549; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - BUA Pawe Andrzej b) z listy nr 21 KWW PONAD PODZIAAMI 2010 - MISZCZYSKA Monika Jolanta c) z listy nr 24 KWW MARZENNY KONOPSKIEJ - KONOPSKA Marzenna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 42. Wybory do Rady Gminy Lewin Kodzki Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 648. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 947 osb, to jest 57,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4)gosw wanych oddano 221; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GASZTYCH Bronisaw Kazimierz b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - KANDZIA Emilia - FUSS Wiesawa c) z listy nr 20 KWW MONA INACZEJ - BOROWIAK Andrzej Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 185; 4)gosw wanych oddano 183; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 101

a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - DOMAECZNA Stefania b) z listy nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - YA Grzegorz Jzef c) z listy nr 20 KWW MONA INACZEJ - BOGACKI Pawe Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 131; 4)gosw wanych oddano 129; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MONA INACZEJ - PINIECKA Wanda - WAWRZYNIAK-WITKOWSKA Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 224; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - SATRUKOWICZ Urszula Grayna b) z listy nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - MIELEC Jan Wadysaw - SZADKOWSKA Janina c) z listy nr 20 KWW MONA INACZEJ - WIEJKUT Tadeusz Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4)gosw wanych oddano 151; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - LIB Mirosaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 102

b) z listy nr 20 KWW MONA INACZEJ - KACZOR Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 43. Wybory do Rady Miejskiej w Midzylesiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 811. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 638 osb, to jest 45,40% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 583; 4)gosw wanych oddano 561; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MIDZYLESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - CZECH ukasz b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA - MOKRA Janina - SZURA Stanisaw Maksymilian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 538; 4)gosw wanych oddano 524; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MIDZYLESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - WOSZCZYSKI Andrzej Stanisaw b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA - MARCINEK Jerzy Mikoaj - TATAREK Maria Rozalia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 103

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4)gosw wanych oddano 160; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MIDZYLESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BAKOWSKI Janusz Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 457; 4)gosw wanych oddano 449; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WADYSAWA MENDLA - RUSINEK Krzysztof Bronisaw b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA - PAZIAK Magorzata Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA - DZICIO Janina 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 696; 4)gosw wanych oddano 687; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WADYSAWA MENDLA - MENDEL Wadysaw Jan b) z listy nr 20 KWW FORUM TOMASZA KORCZAKA - CHMIELOWICZ Mirosaw - DRAGAN Krystyna - MENDEL Artur Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 104

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4)gosw wanych oddano 199; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW MIDZYLESKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - PYZIAK Agnieszka Bernarda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 44. Wybory do Rady Gminy Nowa Ruda Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 166. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 595 osb, to jest 45,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 155; 4)gosw wanych oddano 1 113; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA - DZIEDZIC Mirosaw - HRYCKIEWICZ Danuta Helena - SOEK-MUZYKA Boena Joanna - TARAPACKI Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 815; 4)gosw wanych oddano 792; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA - FERENC Janusz Antoni - GRO Hanna Krystyna - KOWSKA-SONNAK Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 105

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 573; 4)gosw wanych oddano 564; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA - MALEC Krzysztof - WGLARZ Zbigniew Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 726; 4)gosw wanych oddano 719; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA - BIDZISKI Marek Grzegorz b) z listy nr 21 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO - SZULICKA Bogusawa Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 435; 4)gosw wanych oddano 430; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA - SROKOWSKI Henryk Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 263; 4)gosw wanych oddano 250; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA - UKASIEWICZ Wacaw Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 106

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4)gosw wanych oddano 329; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW INICJATYWA LOKALNA - PADZIERNIAK Teresa Emilia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4)gosw wanych oddano 295; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW SOLIDARNA GMINA - GORCZYSKA Barbara Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 45. Wybory do Rady Miejskiej w Radkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 721. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 587 osb, to jest 46,46% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 016; 4)gosw wanych oddano 988; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW EDUKACJA-ROZWJ-AKTYWIZACJA - PRZYBYCIE Krzysztof b) z listy nr 21 KWW ODNOWA - JARZYSKA Czesawa Julianna - KUCZYSKI Bogumi Micha - RAKOWSKA Alfreda Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 107

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4)gosw wanych oddano 308; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - GRABOWSKA Bogumia Kazimiera 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4)gosw wanych oddano 369; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ODNOWA - GANCARSKI Marian Antoni - SYPIE Krystyna Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 822; 4)gosw wanych oddano 775; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW EDUKACJA-ROZWJ-AKTYWIZACJA - POLANOWSKI Ireneusz Jerzy b) z listy nr 20 KWW NIEZALENI 2010-2014 - WIELGUS Pawe Andrzej c) z listy nr 21 KWW ODNOWA - KOPALKO Barbara Wadysawa - MAJDAK Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4)gosw wanych oddano 240; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 108

a) z listy nr 21 KWW ODNOWA - HAJASZ Stanisaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4)gosw wanych oddano 251; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NIEZALENI 2010-2014 - GORCZYCKI Janusz Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4)gosw wanych oddano 519; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ODNOWA - JURASZEK Waldemar Jan - MARKOWICZ Ryszard Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 46. Wybory do Rady Miejskiej w Stroniu lskim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 231. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 007 osb, to jest 48,26% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 605; 4)gosw wanych oddano 591; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - WIKTOR Ryszard b) z listy nr 22 KWW PSK
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 109

- NAJDUCH Cyprian Kamil c) z listy nr 27 KWW NASZE MIASTO - WGRZYN Jerzy Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 651; 4)gosw wanych oddano 623; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW DLA RODOWISKA I BEZPIECZESTWA - PAKUA Zdzisaw Jzef b) z listy nr 26 KWW BEZPIECZNE JUTRO - LASKOWSKA Magdalena Joanna c) z listy nr 29 KWW WIESAW RYCZEK - RYCZEK Wiesaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 125; 4)gosw wanych oddano 123; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - DOBROWOLSKI Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4)gosw wanych oddano 359; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - CZERWISKA Wiesawa Barbara b) z listy nr 25 KWW STRONIE NASZ DOM NASZE MIEJSCA PRACY - JANISZEWSKA Gabriela Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 110

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4)gosw wanych oddano 386; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - FLOROWSKI Jan - SULISKI Ryszard Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4)gosw wanych oddano 157; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - LINDE Roman Zenobiusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4)gosw wanych oddano 216; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW SOECTWA STRONIE WIE - GRZELAK Katarzyna Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4)gosw wanych oddano 286; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - FRODYMA Zbigniew Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 111

4)gosw wanych oddano 200; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW GOSPODARNA GMINA - GULIJ Dariusz Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 47. Wybory do Rady Miejskiej w Szczytnej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 076. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 637 osb, to jest 43,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 752; 4)gosw wanych oddano 734; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA - CZARNIK Stanisaw Edward - HOFFMAN Ireneusz Kazimierz - IDZIK Renata Dorota - KORAB Pawe Przemysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 514; 4)gosw wanych oddano 497; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA - DOSKOCZ Urszula - RYDZ Beata Agnieszka - SZLOSBERGER Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 112

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4)gosw wanych oddano 365; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SZCZYTNA - HALEMBA Marian Szczepan b) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA - BERNAT Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 321; 4)gosw wanych oddano 313; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW SZCZYTNA - PISZKO Anita Katarzyna b) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA - GUNIA Leszek Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 226; 4)gosw wanych oddano 218; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA - SOBCZAK Roman Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 170; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA - PROCHERA Andrzej Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 113

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 264; 4)gosw wanych oddano 258; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW MARKA SZPANIERA - ONAK Marian Krzysztof b) z listy nr 23 KWW BARTOSZA KWOLEK - KWOLEK Bartosz Sylwester 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 48. Wybory do Rady Miejskiej Chojnowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 704. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 350 osb, to jest 37,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 694; 4)gosw wanych oddano 674; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ CHOJNOWA - MATUSZEWSKI Andrzej - POZNAR Jerzy Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 779; 4)gosw wanych oddano 738; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ CHOJNOWA - CHRZSZCZ Aleksandra Natalia - GRZECH Krzysztof b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNO I DEMOKRACJA - PODHORODECKI Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 114

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 757; 4)gosw wanych oddano 727; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ CHOJNOWA - CHOPKOWICZ Jacek Bogdan - CZAPSKA Krystyna - MICHNEJ Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 644; 4)gosw wanych oddano 617; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ROZWJ CHOJNOWA - UKASZEWSKI Marek Bogusaw - TARKOWSKI Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 821; 4)gosw wanych oddano 793; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CIELA Maciej Jan b) z listy nr 19 KWW ROZWJ CHOJNOWA - KOWALCZYK Mariusz Jarosaw - KUACZ Barbara Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 655; 4)gosw wanych oddano 626; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 115

a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DEMIACZUK Agnieszka b) z listy nr 19 KWW ROZWJ CHOJNOWA - SKOWROSKI Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 49. Wybory do Rady Gminy Chojnw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 594. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 239 osb, to jest 55,82% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 582; 4)gosw wanych oddano 553; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNW - FICEK Piotr Franciszek - TOMASZEWSKI Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4)gosw wanych oddano 620; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNW - FRACZAK Boena Elbieta - JASISKI Mieczysaw Sylwester - WRBLEWSKI Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 571; 4)gosw wanych oddano 553;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 116

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - FALKIEWICZ-STONCEL Joanna Elbieta b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNW - STYRKOWIEC Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 562; 4)gosw wanych oddano 547; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNW - OSTROPOLSKA Renata Teresa b) z listy nr 22 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - DEMIACZUK Teresa Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 590; 4)gosw wanych oddano 583; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNW - DOROSZ Wojciech - PYRZ Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 645; 4)gosw wanych oddano 624; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNW - BANDZIAK Mirosaw - LD Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 117

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 635; 4)gosw wanych oddano 627; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA CHOJNW - ZIMIRSKI Roman b) z listy nr 24 KWW SAMORZDNO I DEMOKRACJA - TAJCHMAN Ryszard Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 50. Wybory do Rady Gminy Krotoszyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 344. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 368 osb, to jest 58,36% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 5, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4)gosw wanych oddano 314; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPLNE" - KOZAK Jadwiga Anna - ADAMOWICZ Ireneusz Grzegorz - CEDZIDO Wiesaw Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4)gosw wanych oddano 191; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - KALARUS Jerzy b) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPLNE"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 118

- KRUK Mariusz Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4)gosw wanych oddano 112; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - NOSALIK Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4)gosw wanych oddano 82; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPLNE" - MATANINA Katarzyna Sylwia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - KDZIOKA-TYNKALUK Agnieszka Anna 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4)gosw wanych oddano 177; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPLNE" - WESOOWSKA Iwona Agnieszka - MROZISKI Robert Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 119

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4)gosw wanych oddano 96; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - KAWSKI Marian Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 119; 4)gosw wanych oddano 117; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - TOKARCZYK Zygmunt Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4)gosw wanych oddano 159; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPLNE" - PLUTA Dorota Anna - PIAK Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 89; 4)gosw wanych oddano 89; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "DOBRO WSPLNE" - KOODZIEJCZYK Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 51. Wybory do Rady Gminy w Kunicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 120

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 655. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 349 osb, to jest 50,81% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 5 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4)gosw wanych oddano 169; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - WROSKI Radosaw Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - FEDORU Zbigniew b) z listy nr 24 KWW NASZA WIE SPALONA - KRZYKW Tadeusz Antoni 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - KUCY Wadysaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - CIEWSKI Marian Jzef 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 121

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 599; 4)gosw wanych oddano 593; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - MIELNICZUK Wadysaw - RAJCA Stanisaw b) z listy nr 23 KWW LESZKA SZETELNICKIEGO - MIKULICZ Maciej Krzysztof c) z listy nr 29 KWW ELBIETY STPIE - STPIE Elbieta Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - OGIN Wadysawa 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192; 4)gosw wanych oddano 190; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - KIJOWSKI Bolesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4)gosw wanych oddano 254; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRANIECKA Grayna Anna b) z listy nr 19 KWW KRYSTYNY TURCZYN - TURCZYN Krystyna
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 122

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4)gosw wanych oddano 125; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - SZYMONIK-URBASKA Jolanta Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ZDZISAW TERSA KUNICE 2010 - OSTROWSKI Andrzej Roman 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 52. Wybory do Rady Gminy Legnickie Pole Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 795. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 214 osb, to jest 58,34% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4)gosw wanych oddano 187; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA - WITKOWSKI Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 588; 4)gosw wanych oddano 575;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 123

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA - MENDRYK Dariusz Piotr - LALAK Witold Marian - SOCHACKI Wojciech - MILEJSKI Dariusz Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4)gosw wanych oddano 227; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA - PODKALICKA Jadwiga Agnieszka - KOSTU Wadysaw Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 319; 4)gosw wanych oddano 316; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW Z WAMI DLA WAS - STAWARSKI Zdzisaw - URAW Zenon Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4)gosw wanych oddano 295; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA - SEREDYSZYN Wadysaw - ZIKOWSKI Ryszard Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 124

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4)gosw wanych oddano 235; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BABUKA Henryk b) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA - RAK Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 340; 4)gosw wanych oddano 334; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALEKSANDRA KOSTUNIA - PACZKOWSKA-PATER Edyta b) z listy nr 20 KWW Z WAMI DLA WAS - FRCZEK Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 53. Wybory do Rady Gminy Mikowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 045. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 433 osb, to jest 48,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 94; 4)gosw wanych oddano 94; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW RAZEM - KIEBASA Elbieta Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 125

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4)gosw wanych oddano 167; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - SIERADZKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4)gosw wanych oddano 172; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW LEPSZA GMINA MIKOWICE - STACHURA Dawid Artur 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4)gosw wanych oddano 189; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW EWY ROSOWICZ - KOBIAK - ROSOWICZ-KOBIAK Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4)gosw wanych oddano 180; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO - SZCZSNY Henryk Eugeniusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4)gosw wanych oddano 351;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 126

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW SAMI SWOI - KIBLER Leszek Franciszek - BASISTA Sawomir Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 821; 4)gosw wanych oddano 806; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW LEPSZA GMINA MIKOWICE - STACHURA Mirosawa Ewa b) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA" MIKOWICE - KRAWCZYK Piotr - GADYSZ Tadeusz - WILK Piotr ukasz c) z listy nr 22 KWW "GMINA - WSPLNY DOM" - WIELCZYK Jacek Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4)gosw wanych oddano 198; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW RAZEM - BRGER Grzegorz Jzef - TATYS Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 228; 4)gosw wanych oddano 225; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW RAZEM - BAREKOWSKI Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 127

Rozdzia 54. Wybory do Rady Miasta i Gminy Prochowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 028. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 597 osb, to jest 59,67% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 704; 4)gosw wanych oddano 686; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - KALUS Zdzisaw Czesaw - LESZCZYSKA Jadwiga Bernarda b) z listy nr 23 KWW HALINA KOODZIEJSKA - CHRZAN Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 487; 4)gosw wanych oddano 466; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - MOROZ Renata Violetta - TELUK Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4)gosw wanych oddano 481; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - PRZYGRODZKI Zbigniew - WIETLIK Olga
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 128

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637; 4)gosw wanych oddano 617; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - CHMIELEWSKA Magorzata Krystyna - ZOMERFELD Elbieta b) z listy nr 23 KWW HALINA KOODZIEJSKA - PROKO Anna Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4)gosw wanych oddano 359; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - SIELICKA Alicja Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 249; 4)gosw wanych oddano 246; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - RUTOWICZ Magorzata Bogusawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4)gosw wanych oddano 400; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - KANIA Krystyna
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 129

- PAWLIK August 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 235; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ALICJA SIELICKA - OFLUS Wiesaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 55. Wybory do Rady Gminy Ruja Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 871. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 428 osb, to jest 49,14% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 6 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 7, nr 10, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - LENIAK Jan Wadysaw - RYCHLEWSKA Zofia 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - HOPEJ Jan 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 130

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4)gosw wanych oddano 121; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - KWAPIS Adam - POSKONKA Bronisaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - BAS Andrzej - BRONIKOWSKA Izabela Maria 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - OBARA Wiesaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 73; 4)gosw wanych oddano 73; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KORDEK Henryk Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - JZKOWICZ Karol - STODOLSKI Stanisaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 131

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 49; 4)gosw wanych oddano 49; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZARNECKI Andrzej Dariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 172; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - JAKIEWICZ Alicja - DOMALEWSKI Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA WSPLNA SPRAWA - KACZOR Wadysaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 56. Wybory do Rady Miasta wieradw-Zdrj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 737. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 037 osb, to jest 54,51% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4)gosw wanych oddano 377;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 132

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WIERADW DLA MIESZKACW - STACHURSKI Marian Jzef b) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE - KASPRZAK Aleksandra - RUTKOWSKA-HAKA Karolina Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 680; 4)gosw wanych oddano 665; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOK Ryszard Franciszek b) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WIERADW 2010 - TKACZYK Anna c) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE - URBACZYK Wioletta - ERLING Danuta Teresa - BRUTKOWSKI Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 569; 4)gosw wanych oddano 556; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE - FIERKOWICZ Teresa Jzefa - AFICKI Tadeusz Jzef - KRZEWINA Wiesaw - SZWARC Mieczysaw Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4)gosw wanych oddano 382;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 133

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE WIERADW 2010 - POLASKA Barbara Elbieta b) z listy nr 20 KWW KONKRETNIE I REALNIE - KORTA Bogusaw Jan - JOYA Aziz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 57. Wybory do Rady Miejskiej w Lenej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 449. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 313 osb, to jest 51,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 344; 4)gosw wanych oddano 332; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW PRZYSZO LENEJ - SZOSTEK Przemysaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4)gosw wanych oddano 294; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - WIERCZYSKI Cezary 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4)gosw wanych oddano 273; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 134

a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - WIDER Ryszard Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4)gosw wanych oddano 236; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - TURKIEWICZ Zofia Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 345; 4)gosw wanych oddano 336; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - SZUREK Boena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4)gosw wanych oddano 325; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - CICHOCKA-KURDZIKO Beata Mariola 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4)gosw wanych oddano 290; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW WINCENTEGO KOPIJA - KOPIJ Wincenty 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 135

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 311; 4)gosw wanych oddano 310; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - ROKOSZ Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4)gosw wanych oddano 207; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - STRASZAK Walter Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 552; 4)gosw wanych oddano 540; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY LENA - PACZKOWSKA Grayna Maria b) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - KSKA Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY LENA - CHYEK Grzegorz Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 136

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4)gosw wanych oddano 249; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - KOSEK Pawe Eugeniusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4)gosw wanych oddano 326; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANA SUROWCA JAKO I POSTP - KAJZER Marzena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4)gosw wanych oddano 231; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW MARII MALISZEWSKIEJ - MALISZEWSKA Maria Zdzisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 58. Wybory do Rady Gminy Luba Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 145. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 604 osb, to jest 50,61% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4)gosw wanych oddano 201;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 137

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA KU - SOCHACKI Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4)gosw wanych oddano 136; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - JACZAK Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 82; 4)gosw wanych oddano 81; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - JWICKI Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4)gosw wanych oddano 158; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - NOWAK Mirosaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4)gosw wanych oddano 179; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW TADEUSZA KU - KARNA Bogusawa Magorzata
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 138

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 672; 4)gosw wanych oddano 648; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - CWYNAR Wioletta b) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA HERCUNIA - KLIMCZYK Krzysztof - WONIAK Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4)gosw wanych oddano 279; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - MADZIARZ Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4)gosw wanych oddano 108; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - KUNECKA Joanna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4)gosw wanych oddano 118; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ASICA Bartosz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 139

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 96; 4)gosw wanych oddano 95; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA HERCUNIA - HYBISKA Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4)gosw wanych oddano 351; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ZBIGNIEWA HERCUNIA - CWYNAR Kazimierz Karol - HERCU Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4)gosw wanych oddano 178; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW RYSZARDA KONCKIEGO - KONCKI Ryszard Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 59. Wybory do Rady Miejskiej w Olszynie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 465. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 734 osb, to jest 50,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 140

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 687; 4)gosw wanych oddano 656; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KURCZEWSKI Piotr Krzysztof b) z listy nr 18 KWW GMINA NA TAK - DO Maria c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA - BASZCZYK Krzysztof Jzef - JANUSZKO Stanisaw Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4)gosw wanych oddano 377; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA - SZNAJDROWICZ Iwona Dorota - WYPYCH Wiesaw Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 954; 4)gosw wanych oddano 931; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WIDERSKA Izabela b) z listy nr 18 KWW GMINA NA TAK - BTLEWSKI Kazimierz - ZALEWSKA Elbieta Mirosawa c) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA - BARAN Sabina Stanisawa - STYCHARZ Sebastian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 141

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 524; 4)gosw wanych oddano 509; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINA NA TAK - BAKAN ukasz Rafa - SCHINDZIELORS Norbert b) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA - OSTROWSKI Patryk Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4)gosw wanych oddano 179; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW NASZA GMINA OLSZYNA - GRUBIZNA Roman Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 60. Wybory do Rady Gminy w Platerwce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 333. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 854 osb, to jest 64,07% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4)gosw wanych oddano 295; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZDOWA - KRUPA Marzena Teresa b) z listy nr 19 KWW POZYTYWNE PRZEMIANY - MAZUR Tadeusz Ryszard - URBASKA Anna Monika - MICHNO Grzegorz Robert
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 142

- DUL Krzysztof Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 141; 4)gosw wanych oddano 139; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BOCIAN Adam Andrzej - STARCZEWSKI Mariusz Edward b) z listy nr 18 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZDOWA - KUKUREK Grzegorz Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 170; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW GMINNA INICJATYWA SAMORZDOWA - BRUKOWSKI Jzef - KOZOWSKI Piotr b) z listy nr 19 KWW POZYTYWNE PRZEMIANY - SIEMASZKO Krystyna Regina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4)gosw wanych oddano 228; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTOSZEWICZ Kazimierz - JARA Jolanta - WIEAK Mirosaw Sylwester - OSIPIUK Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 143

Rozdzia 61. Wybory do Rady Gminy Siekierczyn Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 668. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 792 osb, to jest 48,85% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4)gosw wanych oddano 397; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN - KUNIAR Andrzej Tadeusz - BARABOLA Stanisaw Janusz b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA SIEKIERCZYN" - HADYK Janina Grayna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 335; 4)gosw wanych oddano 322; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN - GRABOWSKI Zbigniew - TURCZAK Genowefa - OSTROWSKI Krzysztof Bronisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4)gosw wanych oddano 124; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SABICKI Kazimierz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 144

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 315; 4)gosw wanych oddano 290; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN - PALCZYSKA Teresa - KRET Piotr b) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA SIEKIERCZYN" - JANUSZKIEWICZ Mariola Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 337; 4)gosw wanych oddano 327; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - NOWAK Diana - ZAPALSKI Pawe Andrzej b) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN - ZAJC Aniela Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 88; 4)gosw wanych oddano 86; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA SIEKIERCZYN" - LESZCZYSKI Stanisaw Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4)gosw wanych oddano 166;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 145

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW KONTYNUACJA PRZEMIAN - SABICKI Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 62. Wybory do Rady Gminy Lubin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 291. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 718 osb, to jest 55,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 408; 4)gosw wanych oddano 404; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE PLUS" - KRZYWY Mariusz Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4)gosw wanych oddano 466; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 32 KWW NASZA PRZYSZO W NASZYCH RKACH - DOBRZYSKA Wanda Bronisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 728; 4)gosw wanych oddano 720; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW UCZYNNO, RZETELNO I WSPPRACA - TEREFELKO Bogdan Pawe b) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 146

- MADZIK Julian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4)gosw wanych oddano 332; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA - NASZ DOM" - PIEKUT Robert Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4)gosw wanych oddano 522; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WOJCIECHOWSKI Julian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4)gosw wanych oddano 429; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW CZESAWA NIEMCA - NIEMIEC Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 358; 4)gosw wanych oddano 358; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ - MUCHA Janina Bronisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 147

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 615; 4)gosw wanych oddano 595; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA - NASZ DOM" - JASZCZYSZYN Tadeusz Stanisaw b) z listy nr 30 KWW KRZECZYN MAY - RAZOWSKA Gabryela 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4)gosw wanych oddano 420; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ - CHEPA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4)gosw wanych oddano 411; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW IRENY ROGOWSKIEJ - FUCZYO Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4)gosw wanych oddano 253; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE PLUS" - PLUTA Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 148

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4)gosw wanych oddano 431; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY - SZUMLASKI Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4)gosw wanych oddano 290; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "POROZUMIENIE PLUS" - BARCZAK Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 63. Wybory do Rady Gminy Rudna Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 941. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 106 osb, to jest 69,11% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 916; 4)gosw wanych oddano 897; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - RACHUNEK Zuzanna Bogusawa - STEFANISZYN Urszula Henryka b) z listy nr 37 KWW DANUTY ADAMSKIEJ - ADAMSKA Danuta Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 149

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4)gosw wanych oddano 255; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - SYGNATOWICZ Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4)gosw wanych oddano 277; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - SZYMASKI Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4)gosw wanych oddano 189; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WOLNI OD UKADW - SIWY Piotr Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4)gosw wanych oddano 245; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - WANSACZ Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 234; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 150

a) z listy nr 20 KWW WOLNI OD UKADW - DZIDA Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4)gosw wanych oddano 255; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - BUBERNAK Bohdan Bogusaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4)gosw wanych oddano 277; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - PASTUCH Roman Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 299; 4)gosw wanych oddano 295; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - STANKIEWICZ Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4)gosw wanych oddano 244; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "NASZA GMINA" RUDNA - KOZAK Jan Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 151

11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 872; 4)gosw wanych oddano 863; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW "JOANNA BAGISKA" - BAGISKA Joanna b) z listy nr 35 KWW WIERY ZGOBIK - ZGOBIK Wiera c) z listy nr 38 KWW ZIELONE NAROCZYCE - GRZNY Andrzej Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 64. Wybory do Rady Miejskiej w cinawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 460. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 785 osb, to jest 56,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 880; 4)gosw wanych oddano 857; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW PAULINY WITYK-SZUMNEJ - WITYK-SZUMNA Paulina Urszula b) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA - OGALSKA Monika - SZOPA Marek Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 056; 4)gosw wanych oddano 1 013; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 152

a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA - KUDZIA Renata Stanisawa - UCKI Kazimierz - CHOMONT-PARZYSKA Dominika Marta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 929; 4)gosw wanych oddano 894; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA - MAREK Krzysztof Jzef - PODGRSKA Renata Alicja - WILGOSZ Arkadiusz Donat 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4)gosw wanych oddano 328; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA - SZUSZKIEWICZ Jzef Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 477; 4)gosw wanych oddano 471; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW MAA OJCZYZNA - PAAC Aneta Agnieszka b) z listy nr 27 KWW JANA KOTAPKI - CHRYSTYNA Irena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 153

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4)gosw wanych oddano 379; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW JANA KOTAPKI - KRANIASKI Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4)gosw wanych oddano 395; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MAA OJCZYZNA - SITARSKI Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4)gosw wanych oddano 306; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ANDRZEJA HOLDENMAJERA - LIWA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 65. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Gryfw lski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 345. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 028 osb, to jest 48,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 606; 4)gosw wanych oddano 594; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 154

- STPISKI Jarosaw Marek - CICHO Arkadiusz Bolesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 533; 4)gosw wanych oddano 517; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WOJCIECHOWSKI Dariusz b) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GAUCHA Wilhelm Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 866; 4)gosw wanych oddano 844; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RAUBO Boena Teresa b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - MAGA Urszula c) z listy nr 20 KWW OLGIERDA PONINIKA - WILK Tomasz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 754; 4)gosw wanych oddano 731; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GUZIK Jzef Felicjan b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CENA Tadeusz Kazimierz - SKRZYPEK Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 155

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4)gosw wanych oddano 246; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW OLGIERDA PONINIKA - GUZY Jerzy Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 307; 4)gosw wanych oddano 294; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WILAS Marta Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4)gosw wanych oddano 220; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MIKOS Witold 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4)gosw wanych oddano 466; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - CIUPA Edward Marian - SIDORENKO Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 156

Rozdzia 66. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 971. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 562 osb, to jest 51,54% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 737; 4)gosw wanych oddano 705; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - TELEGA Leszek Stanisaw - LASZCZYSKI ukasz Jzef - OSIADACZ Marcin b) z listy nr 20 KWW MARKA MISIEWICZA - MISIEWICZ Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4)gosw wanych oddano 88; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HAJDASZ Jzef Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4)gosw wanych oddano 148; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SADUCKA Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 157

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4)gosw wanych oddano 150; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ACHRAMOWICZ Romuald 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4)gosw wanych oddano 102; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNE DOBRO - PASIERBSKA Magorzata Irena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4)gosw wanych oddano 359; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRZYMIERZE DLA MIASTA I GMINY - RODA Marian Micha b) z listy nr 23 KWW LUCYNY FABISZEWSKIEJ-KOZDBY - FABISZEWSKA-KOZDBA Lucyna Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 172; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHRO Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 158

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4)gosw wanych oddano 196; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MUSZKA-SOBIECKA Bogusawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4)gosw wanych oddano 208; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SIKORA Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4)gosw wanych oddano 125; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POKRZYWNIK - HAJDASZ Micha Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 235; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOZOWSKI Mariusz Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 67. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Lwwek lski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 159

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 553. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 230 osb, to jest 42,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4)gosw wanych oddano 424; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ROMANA KULCZYCKIEGO - KOBIAKA Mirosaw Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4)gosw wanych oddano 404; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - ZAMASZ Zbigniew Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4)gosw wanych oddano 384; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW ROBERTA MIKASZEWSKIEGO - MIKASZEWSKI Robert Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4)gosw wanych oddano 385; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WRZESISKA Justyna Grayna
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 160

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 462; 4)gosw wanych oddano 445; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZCZSNA Mariola 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 427; 4)gosw wanych oddano 409; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - BUSZEWICZ Krzysztof Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 479; 4)gosw wanych oddano 469; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - SZYMONAJTIS Andrzej Julian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4)gosw wanych oddano 432; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - OJDZIK Jacek Mariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 161

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4)gosw wanych oddano 402; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - PUCISKA-DBROWSKA Ewa Ra 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 428; 4)gosw wanych oddano 421; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - CIELIK Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4)gosw wanych oddano 322; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - KARO Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4)gosw wanych oddano 388; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ROMANA KULCZYCKIEGO - LUSZKA Krzysztofa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 354; 4)gosw wanych oddano 351;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 162

5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW LWWEK L. 2010 - SIELEWICZ Czesawa Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 412; 4)gosw wanych oddano 405; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - FISZER Wiesawa Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4)gosw wanych oddano 415; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA LWWEK LSKI - FIJAKOWSKA Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 68. Wybory do Rady Miejskiej Gminy Mirsk Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 422 osb, to jest 46,38% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4)gosw wanych oddano 235; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BEZPIECZESTWO - KONSUR Piotr Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 163

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 628; 4)gosw wanych oddano 606; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - FIREK Wojciech b) z listy nr 21 KWW MODZIEY - DOMIN Maciej Wojciech c) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAAMI - PUCHALSKI Zbigniew Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 877; 4)gosw wanych oddano 843; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HNYDYSZYN Ryszard Piotr b) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BASZAK Bartosz Marcin - NOWICKI Bogusaw Piotr c) z listy nr 22 KWW NIS - PRZYBYLSKI Tadeusz Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 496; 4)gosw wanych oddano 487; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - ALCHIMOWICZ Antoni b) z listy nr 26 KWW "TYGRYSY SUKCESU" - WARZYBOK Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 164

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4)gosw wanych oddano 188; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NIS - MACHULAK Janusz Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 300; 4)gosw wanych oddano 292; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KIRICOV Vangel 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4)gosw wanych oddano 143; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NIS - KARATYSZ Maria Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4)gosw wanych oddano 305; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW IZERSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA - BABIK Stanisaw Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 165

4)gosw wanych oddano 248; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NIS - PINDEL Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 69. Wybory do Rady Miasta i Gminy Wle Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 715. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 189 osb, to jest 58,92% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 145; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW CZY NAS GMINA WLE - MALINOWSKI Stanisaw Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4)gosw wanych oddano 171; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW IWONY KOBIERECKIEJ - WJCIK Ewelina Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4)gosw wanych oddano 151; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW CZY NAS GMINA WLE - KWOLIK Stanisaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 166

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4)gosw wanych oddano 156; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW ARTURA ZYCHA - KOCZARSKI Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4)gosw wanych oddano 169; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WLE NASZA PRZYSZO - SKROBUK Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4)gosw wanych oddano 158; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW CZY NAS GMINA WLE - RYBIAEK Maciej Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4)gosw wanych oddano 113; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE WLE - MIKULICZ Stanisaw Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 167

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 141; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW IWONY KOBIERECKIEJ - BIRULO Waldemar Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 161; 4)gosw wanych oddano 154; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE WLE - KOTOOWSKA Katarzyna Izabela 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4)gosw wanych oddano 247; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE WLE - CZAPSKI Andrzej b) z listy nr 22 KWW IWONY KOBIERECKIEJ - WOJDYA Marianna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4)gosw wanych oddano 170; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW ARTURA ZYCHA - TOMO Grayna Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 168

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4)gosw wanych oddano 130; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ADAMA SZKUT - LEBIED Zbigniew Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4)gosw wanych oddano 157; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE WLE - USZCZYK Kazimierz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 87; 4)gosw wanych oddano 83; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE WLE - ZAMONIEWICZ Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 70. Wybory do Rady Gminy Cieszkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 755. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 222 osb, to jest 59,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 488; 4)gosw wanych oddano 467; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 169

- PLUCISKI Robert Adam b) z listy nr 22 KWW WRZOS - STANOWSKI Stanisaw c) z listy nr 23 KWW PIOTRA KOZOWSKIEGO - KOZOWSKI Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450; 4)gosw wanych oddano 429; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ZANY Zdzisaw Andrzej b) z listy nr 19 KWW "CIESZKW 2014" - MROCZEK Zbigniew Marek c) z listy nr 22 KWW WRZOS - SOTYS Karol Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4)gosw wanych oddano 149; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WRZOS - BAJODEK Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4)gosw wanych oddano 117; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KSY Janusz Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 170

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4)gosw wanych oddano 101; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WRZOS - BUTA Mieczysaw Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4)gosw wanych oddano 151; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW CIS - KORDA Wacaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4)gosw wanych oddano 124; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW LEWICA RAZEM - KINDRAT Rozalia Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4)gosw wanych oddano 156; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WONIAK Stanisaw Karol 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4)gosw wanych oddano 106;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 171

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - USZCZYSKI Lesaw Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 142; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MORWA - RAJCZYK Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 198; 4)gosw wanych oddano 197; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW WRZOS - GRAJCZAK Jan Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 71. Wybory do Rady Gminy Kronice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 336. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 432 osb, to jest 54,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4)gosw wanych oddano 183; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MIROSAWA DROBINY - KRAWCZYK Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 172

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 911; 4)gosw wanych oddano 868; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CHOODECKI Jerzy b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - POWSZEK Magorzata Anna c) z listy nr 21 KWW MIROSAWA DROBINY - SKRZYPCZYK Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4)gosw wanych oddano 743; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - ADAMUS Zofia Grayna - KORZENIOWSKI Andrzej b) z listy nr 21 KWW MIROSAWA DROBINY - KOWALSKI Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4)gosw wanych oddano 240; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MIROSAWA DROBINY - MAZIK Mariusz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4)gosw wanych oddano 243;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 173

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW LEWICA RAZEM - STANIECKI Rafa Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4)gosw wanych oddano 224; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MORAWEK Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4)gosw wanych oddano 295; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOODZIEJ Zbigniew b) z listy nr 22 KWW JANA KRZYSZTOFIKA - SKIBISKA Maria Lucyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4)gosw wanych oddano 171; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOKARZ Jzef Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 373; 4)gosw wanych oddano 363; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 174

a) z listy nr 20 KWW LEWICA RAZEM - PAWLAK Dorota b) z listy nr 21 KWW MIROSAWA DROBINY - DZIEKAN Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 72. Wybory do Rady Miejskiej w Bierutowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 14 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 243. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 058 osb, to jest 49,23% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 361; 4)gosw wanych oddano 342; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - HADRY Jacek Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4)gosw wanych oddano 288; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - PRZYBYLSKI Przemysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4)gosw wanych oddano 273; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BIERUTW PLUS - KRLAK Przemysaw Edmund
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 175

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4)gosw wanych oddano 286; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - SOMSKI Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4)gosw wanych oddano 350; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - KOCIOEK Urszula 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4)gosw wanych oddano 282; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - POLANOWSKI Kasper Julian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 371; 4)gosw wanych oddano 359; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - CHARLICKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 176

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4)gosw wanych oddano 248; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW BIERUTW PLUS - REJAK Rafa Daniel 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 238; 4)gosw wanych oddano 230; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "GMINA BIERUTW - NASZ WSPLNY DOM" - BERNA Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4)gosw wanych oddano 151; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - WRBLEWSKI Ryszard Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 397; 4)gosw wanych oddano 366; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - ZAGRSKA Anna Emilia b) z listy nr 25 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - KWANIEWSKI Jan Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 177

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4)gosw wanych oddano 182; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - JARZB Marianna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4)gosw wanych oddano 270; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - KARAKUA Mariusz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4)gosw wanych oddano 247; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW BOGDANA KOBIAKI 2006 - KAPUNIAK Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 73. Wybory do Rady Gminy Dobroszyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 970. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 803 osb, to jest 56,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 159; 4)gosw wanych oddano 154; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANA GOWY
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 178

- BIEKO Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4)gosw wanych oddano 212; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - RUTKOWSKI Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4)gosw wanych oddano 188; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANA GOWY - LECHASKI Marek Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 222; 4)gosw wanych oddano 217; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DOBROSZYCE - LEPSZE YCIE - KOCIK Mirosaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 163; 4)gosw wanych oddano 158; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JANA GOWY - DOKTOR Waldemar Gerard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 179

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4)gosw wanych oddano 155; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANA GOWY - KDZIERSKA Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 251; 4)gosw wanych oddano 250; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JANA GOWY - WALA Maria Teresa - KOZOUB Jakub 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 234; 4)gosw wanych oddano 232; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JANA GOWY - CZYEWSKA Grayna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4)gosw wanych oddano 194; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - DUDEK Izabela Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 180

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 013; 4)gosw wanych oddano 994; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - PAWLAK Tomasz b) z listy nr 20 KWW JANA GOWY - SMARDZ Krystyna - HOLD Andrzej Adam c) z listy nr 21 KWW DOBROSZYCE - LEPSZE YCIE - CIOSEK Artur Przemysaw d) z listy nr 24 KWW DARIUSZA PALMY - PALMA Dariusz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 74. Wybory do Rady Gminy Dziadowa Koda Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 613. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 714 osb, to jest 47,44% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4)gosw wanych oddano 183; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WNUK Barbara b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - OWCZAREK Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4)gosw wanych oddano 524; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 181

- WJCIK Grzegorz Jzef b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - FRYCZKOWSKI Andrzej Ryszard - TRONINA Micha Andrzej c) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - PALUSZEK Jzefa Gabriela 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4)gosw wanych oddano 111; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MORASKI Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4)gosw wanych oddano 125; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - FUCHS Witold Olgierd 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 171; 4)gosw wanych oddano 167; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - KOWIN Wadysaw Tadeusz - PIEPRZ Mariola Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 182

4)gosw wanych oddano 101; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - MAZUR Zbigniew Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4)gosw wanych oddano 114; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - BERKA Elbieta Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4)gosw wanych oddano 131; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - PUCIENNIK Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4)gosw wanych oddano 229; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OTWINOWSKI Grzegorz b) z listy nr 18 KWW NASZA WSPLNA GMINA - PECYNA Dariusz Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 75. Wybory do Rady Miejskiej w Midzyborzu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 993.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 183

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 518 osb, to jest 63,06% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 685; 4)gosw wanych oddano 665; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA MIDZYBRZ - LECHOWICZ Witold Micha b) z listy nr 20 KWW JAROSAWA JAROSIKA - KDZIORA Maria c) z listy nr 24 KWW SAMORZDNI I PRZEDSIBIORCZY - HOFMAN Leszek Hieronim - STEMPIN Tomasz Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4)gosw wanych oddano 518; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JAROSAWA JAROSIKA - KDZIORA Przemysaw Sylwester b) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 - CIERPKA Marek c) z listy nr 26 KWW LESZKA ILISKIEGO - WRBEL Magdalena Aleksandra 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 146; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW SAMORZDNI I PRZEDSIBIORCZY - LEMIESZ Krystyna Julianna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 184

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4)gosw wanych oddano 256; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW SAMORZDNI I PRZEDSIBIORCZY - TORUCKA-DBOWSKA Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4)gosw wanych oddano 154; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW KWIATKOWSKIEJ NASZA GMINA NASZ DOM - MIGASIEWICZ Wioletta Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 140; 4)gosw wanych oddano 140; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW LESZKA ILISKIEGO - STEMPIN Monika 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4)gosw wanych oddano 209; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 - KAWA-DU Beata Sylwia b) z listy nr 26 KWW LESZKA ILISKIEGO - DU Otylia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 185

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4)gosw wanych oddano 246; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SAMORZDNI I PRZEDSIBIORCZY - KOSMALA Marek Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 130; 4)gosw wanych oddano 128; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 - ZAPESKA Sabina Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 76. Wybory do Rady Gminy Olenica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 213. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 775 osb, to jest 52,34% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 9, nr 10, nr 14, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 275; 4)gosw wanych oddano 270; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - JAROSZEWSKI Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 186

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4)gosw wanych oddano 259; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - BARTOSIK Jacek Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4)gosw wanych oddano 376; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - ANDREASIK Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4)gosw wanych oddano 288; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - SZYMASKI Grzegorz Marcin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 282; 4)gosw wanych oddano 278; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - BEDNARSKA Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4)gosw wanych oddano 299; 5)radn zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 187

a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA WIE W GMINIE OLENICA - KOTWA Elbieta Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 356; 4)gosw wanych oddano 350; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - KAWECKI Jacenty 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4)gosw wanych oddano 254; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA WIE W GMINIE OLENICA - SYCIANKO Maciej Wiktor 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - KUNAJ Tadeusz 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - SIERUGA Aleksandra Stefania 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 188

4)gosw wanych oddano 329; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW NOWOCZESNA WIE W GMINIE OLENICA - MAMROT Stanisaw Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4)gosw wanych oddano 292; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - UBA Waldemar Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4)gosw wanych oddano 372; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - HUNGIER Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - SOTNICKI Marian 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 360; 4)gosw wanych oddano 347; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARCIN KASINA - KACZMAREK Czesaw Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 189

Rozdzia 77. Wybory do Rady Miejskiej w Sycowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 130. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 912 osb, to jest 45,03% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 085; 4)gosw wanych oddano 2 016; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - ANDERS Rafa Wojciech b) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCW - BIERNACKI Stanisaw Jerzy - NOGALA Barbara Elbieta - WALCZAK Jarosaw c) z listy nr 22 KWW DARIUSZA MANIAKA - MANIAK Dariusz Dominik 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 833; 4)gosw wanych oddano 1 794; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - SKUZA Mieczysaw Krzysztof b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RUBIK Marek Piotr c) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - LENTKA Krzysztof d) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCW - CICHO Kazimierz - MONIUSZKO Bolesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 190

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4)gosw wanych oddano 254; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - TROSKA Mieczysaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4)gosw wanych oddano 383; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCW - KAPICA Wiesaw Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 413; 4)gosw wanych oddano 407; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW KAZIMIERZA JACKA MIESZAY - MIESZAA Kazimierz Jacenty 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 396; 4)gosw wanych oddano 387; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE - BEDNAREK Zdzisaw Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 191

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 542; 4)gosw wanych oddano 518; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW RAZEM DLA GMINY SYCW - STANIEWICZ Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 78. Wybory do Rady Miejskiej w Twardogrze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 444. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 239 osb, to jest 50,16% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 445; 4)gosw wanych oddano 438; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - PLIZGA Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4)gosw wanych oddano 286; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - MOCZULSKI Andrzej Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 528; 4)gosw wanych oddano 513; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 192

- SZYDEKO Witold Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 221; 4)gosw wanych oddano 218; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - SOBCZAK Sylwia Edyta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4)gosw wanych oddano 247; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 - SKRZYPIEC Jerzy Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4)gosw wanych oddano 418; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MODZI DLA TWARDOGRY - PAPROCKI Przemysaw Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4)gosw wanych oddano 379; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - ADAMSKI Stanisaw Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 193

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 303; 4)gosw wanych oddano 294; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - FRANC Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4)gosw wanych oddano 293; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - GAWIN-KAHLA Liliana Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4)gosw wanych oddano 311; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - BARASKI Piotr Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4)gosw wanych oddano 332; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - PECICAN Liviu Pompiliu 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 194

4)gosw wanych oddano 322; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - OBIEGO Andrzej Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4)gosw wanych oddano 282; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GOSPODARNI PLUS" - KOWALSKI Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 399; 4)gosw wanych oddano 391; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW MODZI DLA TWARDOGRY - WONIAK Mariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385; 4)gosw wanych oddano 371; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DRAPIEWSKI Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 79. Wybory do Rady Gminy Domaniw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 678. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 057 osb, to jest 55,93% uprawnionych do gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 195

4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 6, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 419; 4)gosw wanych oddano 406; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - YGADO Wincenty b) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - RUDNIK-WEINERT Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4)gosw wanych oddano 158; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW ZB.DZ. - DZIUMAKOWSKI Zbigniew Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4)gosw wanych oddano 125; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI 2010 - GOGULSKA Grayna Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 155; 4)gosw wanych oddano 151; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI 2010
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 196

- LIPNIAK Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 140; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - DUMASKI Waldemar Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - MICHNIEWICZ Wiesaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 145; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - WINIOWSKI Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI 2010 - YGADO Zdzisaw Jzef 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4)gosw wanych oddano 194;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 197

5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI 2010 - STRZBAA Anna Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4)gosw wanych oddano 103; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI 2010 - BOCHENKIEWICZ Fryderyk Edmund 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 138; 4)gosw wanych oddano 132; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - JASIK Krzysztof Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 448; 4)gosw wanych oddano 443; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW SAMORZDNI 2010 - KUCHARSKI Lucjan Mieczysaw b) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - KOECKI Leszek Tadeusz - GODZIK Jadwiga Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 80. Wybory do Rady Gminy Oawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 381.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 198

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 458 osb, to jest 47,96% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 158; 4)gosw wanych oddano 1 125; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MICHAOWSKI Mariusz Bartomiej b) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OAWA - NIEWODNICZASKI Tomasz c) z listy nr 21 KW LZS - BUBAA Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 663; 4)gosw wanych oddano 637; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GRENDYSZ Wadysaw b) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OAWA - KOODZIEJ Maria Irena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4)gosw wanych oddano 542; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OAWA - KRTKI Piotr Mikoaj 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 199

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4)gosw wanych oddano 229; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "GMINA TO NASZ DOM" - WITKOWSKI Dariusz Benedykt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 456; 4)gosw wanych oddano 441; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW "GMINA TO NASZ DOM" - PIOTROWSKI Artur Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4)gosw wanych oddano 384; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OAWA - OLECH Weronika 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 294; 4)gosw wanych oddano 287; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KW LZS - MDRZYK Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4)gosw wanych oddano 357; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 200

a) z listy nr 21 KW LZS - CZAPKA Bogusaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 391; 4)gosw wanych oddano 389; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GOSPODARNA GMINA OAWA - AGODZISKI Bogumi Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4)gosw wanych oddano 364; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 - KSIOPOLSKA Mirosawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 567; 4)gosw wanych oddano 556; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KW LZS - CINKOWSKI Szczepan Waldemar - CHOMICKI Zbigniew Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 81. Wybory do Rady Miejskiej w Chocianowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 378. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 745 osb, to jest 55,36% uprawnionych do gosowania.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 201

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 743; 4)gosw wanych oddano 728; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BARTOSZ Ryszard b) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - YSIAK Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 825; 4)gosw wanych oddano 801; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - STASZCZAK Bogdan b) z listy nr 21 KWW SZANSA DLA CHOCIANOWA - PIOTROWSKI Norbert Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 733; 4)gosw wanych oddano 699; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - OSOLISKI Henryk b) z listy nr 23 KWW JANUSZA ZIELONEGO - FILIPIAK Leszek Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 202

4)gosw wanych oddano 616; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - ROLSKA Beata Edyta - SAMBOR Marian Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 747; 4)gosw wanych oddano 727; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - LESZCZYSKI Krzysztof b) z listy nr 23 KWW JANUSZA ZIELONEGO - KINDRA Grayna Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4)gosw wanych oddano 305; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - SIWIEC Stanisaw Zygmunt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 536; 4)gosw wanych oddano 527; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ROMANA KOWALSKIEGO "JEDNO" - CYMBAA Bogumia Kazimiera 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 385;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 203

4)gosw wanych oddano 379; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - KLITA Bronisaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4)gosw wanych oddano 316; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE - KISIELEWICZ Edward Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4)gosw wanych oddano 481; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ZOFII SKAWISKIEJ - SKAWISKA Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 82. Wybory do Rady Gminy w Gaworzycach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 032. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 892 osb, to jest 62,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 679; 4)gosw wanych oddano 661; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" - HAJDUK Radosaw Mariusz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 204

- MAREK Iwona Katarzyna - PODLAK Dariusz - RYCKA Magorzata Mariola - LAZAREK Mariusz Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4)gosw wanych oddano 201; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" - BURDA Janina b) z listy nr 22 KWW RAZEM TWORZYMY PRZYSZO - BIAEK Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4)gosw wanych oddano 116; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" - RATAJCZAK Beata Mirosawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4)gosw wanych oddano 109; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" - PAWLISZYN Danuta Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4)gosw wanych oddano 151;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 205

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" - URBANIAK Roman Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 116; 4)gosw wanych oddano 116; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM TWORZYMY PRZYSZO - WOJTCZAK Boena Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4)gosw wanych oddano 252; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" - SOJKA Anna Mariola - RACZKOWSKI Ryszard Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250; 4)gosw wanych oddano 245; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "GMINA GAWORZYCE NASZYM DOMEM" - JANUSZ Kazimierz b) z listy nr 22 KWW RAZEM TWORZYMY PRZYSZO - BORKOWSKA Marzena Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 83. Wybory do Rady Gminy w Grbocicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 108.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 206

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 573 osb, to jest 62,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 750; 4)gosw wanych oddano 737; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW LASZCZOWSKI - LEBIODA Czesawa b) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - LIPSKI Stanisaw - STPNIAK Mirosawa Stanisawa - SZADYKO Pawe Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4)gosw wanych oddano 99; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - MIRSKA Anna Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4)gosw wanych oddano 336; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - SIWISKI Zdzisaw - SZPYTKO Lucyna Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 214;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 207

4)gosw wanych oddano 210; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - KUZARA Tadeusz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4)gosw wanych oddano 158; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - PAKIET Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4)gosw wanych oddano 178; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - PASTERNAK Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 148; 4)gosw wanych oddano 146; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - SZOCIK Pawe Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4)gosw wanych oddano 168; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW GNMO
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 208

- DBEK Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4)gosw wanych oddano 229; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW KRZYSZTOFA KAMISKIEGO - KAMISKI Krzysztof Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4)gosw wanych oddano 136; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW GRBOCICE GMINA Z PRZYSZOCI - WDOWCZYK Bernard Kacper 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4)gosw wanych oddano 130; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - BRYGIER Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 84. Wybory do Rady Miejskiej w Przemkowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 141. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 470 osb, to jest 48,59% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 209

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 712; 4)gosw wanych oddano 685; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KRUPSKA Helena Antonina b) z listy nr 19 KWW STANISAWA PPKOWSKIEGO - JANIKOWSKI Jacek - MENDEL Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 492; 4)gosw wanych oddano 472; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PPKOWSKIEGO - DRABIK Wadysaw Andrzej b) z listy nr 22 KWW DUA I MAA HUTA - JANISIO Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO PRZEMKW" - MATUSZAK Janusz Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4)gosw wanych oddano 264; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PPKOWSKIEGO - STELMASIAK Zbigniew Jzef b) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO PRZEMKW"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 210

- PIEC Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4)gosw wanych oddano 390; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PPKOWSKIEGO - DALECKA Maria - RUDYK Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 517; 4)gosw wanych oddano 500; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PPKOWSKIEGO - KUNCIK Tomasz Andrzej - MAZUREK Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 786; 4)gosw wanych oddano 757; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW STANISAWA PPKOWSKIEGO - ANDRZEJCZAK Mirosaw Andrzej b) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO PRZEMKW" - URBANIAK Waldemar Marek - KANIA Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 85. Wybory do Rady Gminy w Radwanicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 614.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 211

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 091 osb, to jest 57,86% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 142; 4)gosw wanych oddano 139; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE - JUNI Mirosawa Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4)gosw wanych oddano 382; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE - OLEJNIK Jzef Marian - WINIEWSKI Marcin Jan b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA RADWANICE - NAJWER Mirosaw Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4)gosw wanych oddano 276; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE - RZEPKA Mirosaw Andrzej - MODZIANOWSKI Edward Bolesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 642; 4)gosw wanych oddano 632;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 212

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE - JOKIEL Izabela Ewa b) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA WIE RADWANICE - NIEMASZ Ryszard c) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA RADWANICE - FLAK Ewa Izabela d) z listy nr 24 KWW WIOLETTY RZEPKA - RZEPKA Wioletta Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4)gosw wanych oddano 249; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW BEZ BALASTU - NONAS Krzysztof Aleksander - PIWKO Pawe Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4)gosw wanych oddano 364; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW CZAS NA ZMIANY W GMINIE RADWANICE - TYLCZYSKI Wojciech Jan b) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA RADWANICE - KARKOWSKA Anna Edwarda - DBROWSKI Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 86. Wybory do Rady Gminy Borw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 988. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 929 osb, to jest 48,37% uprawnionych do gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 213

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4)gosw wanych oddano 283; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JUSTYNY OLANIN - JDRZEJEWSKA Krystyna Boena b) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA - SELUCHA Dariusz Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA - YGADO Adam Stanisaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 126; 4)gosw wanych oddano 123; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DARECKA Ewa Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 151; 4)gosw wanych oddano 150; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIETRZAK Wojciech Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 214

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 77; 4)gosw wanych oddano 74; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA - CHABERSKI Krzysztof Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4)gosw wanych oddano 360; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - HUTNIK Krzysztof b) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA - KOSISKA Grayna Elbieta - BAGISKI Maciej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 109; 4)gosw wanych oddano 107; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GOLEC Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4)gosw wanych oddano 123; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOBOTKIEWICZ Pawe Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 215

9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 175; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRZEBIE Waldemar Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 206; 4)gosw wanych oddano 202; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA - OPATA Ewa Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154; 4)gosw wanych oddano 154; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW JUSTYNY OLANIN - OLANIN Justyna Monika 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 135; 4)gosw wanych oddano 133; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW ZIEMIA BOROWSKA - NOWICKI Waldemar 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 216

Rozdzia 87. Wybory do Rady Gminy w Kondratowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 386. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 832 osb, to jest 54,11% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 11, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4)gosw wanych oddano 228; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - OSSOWSKI Tomasz - STRCZEK Daniel Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4)gosw wanych oddano 164; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - KRAWCZYSZYN Czesaw Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 327; 4)gosw wanych oddano 319; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - SKORUPSKI Aleksander Stanisaw - WOSZCZAK Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 217

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4)gosw wanych oddano 167; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - GRZELKA Czesaw Wacaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4)gosw wanych oddano 213; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - MUCHOROWSKI Henryk b) z listy nr 26 KWW MODO DLA GMINY KONDRATOWICE - SZCZUROWSKI Marcin Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4)gosw wanych oddano 162; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW RAZEM DLA SAMORZDU - OLDZKA Katarzyna Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 117; 4)gosw wanych oddano 114; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - BARASKI Henryk Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 218

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4)gosw wanych oddano 159; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - BIAKOWSKI Zygmunt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 102; 4)gosw wanych oddano 97; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW WIE 2010 - GRONDYS Jolanta Franciszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 162; 4)gosw wanych oddano 162; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW WIE 2010 - GRDYS Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA KONDRATOWICE - NOWAK Marianna - CHARZA Wacaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 88. Wybory do Rady Gminy Przeworno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 169.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 219

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 183 osb, to jest 52,36% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 170; 4)gosw wanych oddano 164; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOODZIEJCZYK Wanda Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 543; 4)gosw wanych oddano 531; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POLEHOJKO Feliks - BURY Jacek Krzysztof b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - UCZAK Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 72; 4)gosw wanych oddano 72; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZOCI - WYDRA Edyta Beata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4)gosw wanych oddano 276; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 220

a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PLUTA Magorzata Teresa b) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DEJA Zygmunt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 150; 4)gosw wanych oddano 149; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KOZAK Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 133; 4)gosw wanych oddano 131; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SARNA Andrzej Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4)gosw wanych oddano 106; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - GRSKA Agata Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4)gosw wanych oddano 138; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 221

- HUTNIK Krzysztof Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 91; 4)gosw wanych oddano 87; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - NALEPKA Eugeniusz Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4)gosw wanych oddano 163; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - DUGOSZ Damian Benedykt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4)gosw wanych oddano 159; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CAL Anna Wadysawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4)gosw wanych oddano 112; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - TOMERA Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 222

Rozdzia 89. Wybory do Rady Miasta i Gminy Wizw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 676. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 836 osb, to jest 49,96% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 10, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 025; 4)gosw wanych oddano 981; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WIZW-LEPSZE JUTRO - FILAR Daniel - TOMA Patrycja Bogumia b) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - SZCZYPEL Teresa - ACH Tomasz Krzysztof - KARPISKA Jolanta Irena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 242; 4)gosw wanych oddano 238; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - SCHTTERLY Ewa Beata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 157; 4)gosw wanych oddano 154; 5)radn zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 223

a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - LUBECKA Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4)gosw wanych oddano 172; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NIEZALENI" - STARO Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4)gosw wanych oddano 164; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - MOSSO Elbieta Daniela 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4)gosw wanych oddano 212; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NIEZALENI" - MARAJ Czesaw Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4)gosw wanych oddano 235; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - PATEREK Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 224

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4)gosw wanych oddano 183; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - SAWCZYSKA Boena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4)gosw wanych oddano 201; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - PABIAN Stanisaw Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - GOUZD Bogdan Marek 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4)gosw wanych oddano 204; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW FORUM ODNOWY SAMORZDOWEJ - WANDYCZ Anna Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 90. Wybory do Rady Gminy w Kostomotach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 361.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 225

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 633 osb, to jest 49,11% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 480; 4)gosw wanych oddano 473; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 30 KWW MARIANA FITY "RAZEM WICEJ" - FITA Marian b) z listy nr 31 KWW PAWA BUDY - BUDA Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 279; 4)gosw wanych oddano 276; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMOTY WSPLNYM DOBREM - GAWLIK Janina b) z listy nr 28 KWW MARIUSZ AOBNIAK - AOBNIAK Mariusz Ireneusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WICHA Leszek 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4)gosw wanych oddano 168;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 226

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW RYSZARDA JACA - JANIEC Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4)gosw wanych oddano 183; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW NASZA GMINA XXI - LESZCZYSKI Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 237; 4)gosw wanych oddano 234; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 34 KWW RAZEM DLA PIERSNA - KANTEK Bogdan Mateusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4)gosw wanych oddano 201; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMOTY WSPLNYM DOBREM - SUDO Waldemar Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW AGNIESZKI LADOWSKIEJ - LADOWSKA Agnieszka
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 227

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4)gosw wanych oddano 178; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMOTY WSPLNYM DOBREM - RYSZKA Iwona Agata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 174; 4)gosw wanych oddano 174; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMOTY WSPLNYM DOBREM - STAFISKI Karol Dariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 160; 4)gosw wanych oddano 160; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMOTY WSPLNYM DOBREM - SZWEDO Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 114; 4)gosw wanych oddano 112; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW GMINA KOSTOMOTY WSPLNYM DOBREM - HELLER-SYPEK Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 228

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4)gosw wanych oddano 180; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 32 KWW JZEFA OSOWSKIEGO - OSOWSKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 91. Wybory do Rady Gminy Malczyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 831. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 743 osb, to jest 56,78% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 761; 4)gosw wanych oddano 737; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "XXI - RAZEM" - KOWALSKI Wiesaw Waldemar b) z listy nr 22 KWW KAZIMIERZA UKOMSKIEGO - KOUSZKO Mieczysaw c) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA - GANCARZ Leokadia - SZREMSKA Joanna Antonina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4)gosw wanych oddano 176; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA - UPKOWSKI Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 229

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 632; 4)gosw wanych oddano 604; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW SZANSA NA PRZYSZO - PYRA ukasz Krzysztof - GOLEMO Krzysztof Dominik b) z listy nr 24 KWW SYMPATYKW MALCZYC I OKOLIC - GOLEMO Marcin - WSOWSKI Tadeusz Karol 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 187; 4)gosw wanych oddano 182; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA - POE Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 208; 4)gosw wanych oddano 202; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW SYMPATYKW MALCZYC I OKOLIC - DUDZISKI Zbigniew Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA - MUCHA Weronika Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 230

7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 218; 4)gosw wanych oddano 214; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW "XXI - RAZEM" - KDZIELA Mariola 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 166; 4)gosw wanych oddano 160; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "XXI - RAZEM" - PODGRSKI Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4)gosw wanych oddano 123; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GMINA OD NOWA - RODZIK Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 92. Wybory do Rady Gminy Mikinia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 13 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 775. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 590 osb, to jest 46,17% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 7, nr 8, nr 10, nr 13, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 231

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 654; 4)gosw wanych oddano 642; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - POMYKAA Piotr b) z listy nr 30 KWW "WSPLNA INICJATYWA" - JUREK Magdalena Inga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 743; 4)gosw wanych oddano 716; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - ADAMUS Andrzej Wiesaw - KOWALSKI Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4)gosw wanych oddano 339; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ZDZISAWA MARCZAKA - MARCZAK Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4)gosw wanych oddano 373; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SZYMANOWSKA Monika Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 232

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 183; 4)gosw wanych oddano 175; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POUDNIE GMINY - HYLISKI Czesaw Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4)gosw wanych oddano 318; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - KORNALSKI Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - MAKSYLEWICZ Eugeniusz Stanisaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - BABIK Bolesaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4)gosw wanych oddano 343; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW POWIAT REDZKI - ZANIEWSKI Adam Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 233

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - WIELGUS Kazimierz 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4)gosw wanych oddano 358; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - AKOWSKI Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4)gosw wanych oddano 224; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - JAKISZ Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW JANA GRZEGORCZYNA - BOGUSAWSKI Robert Jarosaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 93. Wybory do Rady Miejskiej w rodzie lskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 15 507. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 296 osb, to jest 47,05% uprawnionych do gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 234

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 925; 4)gosw wanych oddano 1 859; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ZIEMI REDZKIEJ - KRYCISKI Jerzy Micha b) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZA GMINA - BOGUCKI Artur Adam - SKRA Mirosaw Jzef - SOZASKI Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 384; 4)gosw wanych oddano 1 340; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ZIEMI REDZKIEJ - RUCISKI Adam Robert b) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZA GMINA - HAMKAO Wiesaw Jzef - SIGIEL Leszek Hieronim 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4)gosw wanych oddano 396; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZA GMINA - WILK Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 235

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 595; 4)gosw wanych oddano 575; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW RAZEM DLA ZIEMI REDZKIEJ - FINK Jerzy Bogusaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 579; 4)gosw wanych oddano 567; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZA GMINA - GRABOWIECKI Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4)gosw wanych oddano 479; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZA GMINA - SENDYKA Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 597; 4)gosw wanych oddano 585; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW KRZYSZTOFA WNK - WNK Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 563; 4)gosw wanych oddano 555; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 236

a) z listy nr 24 KWW STANISAWA RAJCZAKOWSKIEGO - RAJCZAKOWSKI Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4)gosw wanych oddano 359; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZA GMINA - KRUSZELNICKI Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4)gosw wanych oddano 388; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZA GMINA - BARANIECKI Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 94. Wybory do Rady Gminy Udanin Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 240. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 376 osb, to jest 56,04% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 507; 4)gosw wanych oddano 494; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - DOPART Magorzata
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 237

- MALINOWSKI Marcin b) z listy nr 25 KWW "XXI - RAZEM" - URBACZYK Krzysztof Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4)gosw wanych oddano 129; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW STANISAWA KRZYSZCZUKA - STRZELECKI Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - STACHURSKI Bolesaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4)gosw wanych oddano 320; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW TAK DLA ROZWOJU KONAR - SEMCZUK Zdzisaw Eugeniusz b) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - MIERZEJEWSKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 142; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - CURYO Krzysztof Piotr
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 238

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4)gosw wanych oddano 186; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW JEDNO WSI - SUCHO Joanna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 232; 4)gosw wanych oddano 232; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW TAK DLA ROZWOJU KONAR - DBICKI Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4)gosw wanych oddano 96; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - STOLARSKI Tomasz Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4)gosw wanych oddano 201; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - HOODNIUK Anita 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 239

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4)gosw wanych oddano 210; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW "XXI - RAZEM" - PORBSKA Martyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4)gosw wanych oddano 190; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - GRZEGORCZYN Micha Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 129; 4)gosw wanych oddano 127; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" - PRUS Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 95. Wybory do Rady Gminy Dobromierz Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 446. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 633 osb, to jest 59,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 502; 4)gosw wanych oddano 489; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 240

a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - LUKS Aleksandra Janina - WIERK Danuta Czesawa - WJTOWICZ Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 193; 4)gosw wanych oddano 189; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA DOBROMIERZ - BALOK Teodor 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 191; 4)gosw wanych oddano 187; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAAMI - HADA Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4)gosw wanych oddano 206; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAAMI - PODKWKA Joanna Boena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 304; 4)gosw wanych oddano 291; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 241

- SZUL Anna Beata - BABIARZ Andrzej Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 530; 4)gosw wanych oddano 516; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - PATYCKI Zbigniew Jzef - RAJCA Edward Lesaw b) z listy nr 22 KWW CZESAWA DRGA - JAWORSKI Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 142; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - SOKALSKI Leszek Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4)gosw wanych oddano 206; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - ZAWADZKI Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4)gosw wanych oddano 148; 5)radn zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 242

a) z listy nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - LZAK Agata Edyta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 197; 4)gosw wanych oddano 193; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW IS OPOKA - BASZCZAK Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 96. Wybory do Rady Miejshttps://wybory.kbw.gov.pl/sow/#kiejaworzynie laskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 448. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 193 osb, to jest 49,63% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 066; 4)gosw wanych oddano 1 042; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA - NAZIMEK Artur Stanisaw - FABI Hieronim - CZAJKOWSKI ukasz Tomasz - CHMIELOWIEC Katarzyna Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 251; 4)gosw wanych oddano 1 229; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 243

- BESSER Ireneusz Janusz - ZAWISZA Marek - GRAJASZEK Sebastian Adam - DOCHNIAK Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 379; 4)gosw wanych oddano 371; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA - PILECKA Ewa Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4)gosw wanych oddano 231; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA - TOPOROWSKI Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4)gosw wanych oddano 285; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SMOLISKI Marian Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4)gosw wanych oddano 202; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW DARIUSZA KUNYSZA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 244

- ONIEREK Tomasz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 313; 4)gosw wanych oddano 313; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA POWIATU - RADOMSKA-SUCHOLAS Czesawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 255; 4)gosw wanych oddano 251; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW LEPSZE JUTRO - GAWRON Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 200; 4)gosw wanych oddano 198; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GMINA - PODGRSKI Ryszard Walerian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 97. Wybory do Rady Gminy Marcinowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 158. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 799 osb, to jest 54,27% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 245

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 570; 4)gosw wanych oddano 557; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA - SZPARA Mirosaw Jzef b) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - SPYRKA Ryszard Jzef c) z listy nr 22 KWW RAZEM Z WAMI - KUCHARCZYK Halina Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 556; 4)gosw wanych oddano 547; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA - DUGAJ Zbigniew - GSIOR Janusz - PONIATOWSKI Adam Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 204; 4)gosw wanych oddano 204; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA - MI Teodor Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4)gosw wanych oddano 146; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - WANIEWSKI Kamil Jan
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 246

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 733; 4)gosw wanych oddano 720; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA - GAWLIK Rafa - GRABOWSKI Zdzisaw - SAWICKA Iwona Maria b) z listy nr 22 KWW RAZEM Z WAMI - MATUSIEWICZ Andrzej Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4)gosw wanych oddano 176; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - MALANY Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 410; 4)gosw wanych oddano 400; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW JERZEGO GUZIKA - LEMA Boena Halina b) z listy nr 20 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA - HORODYSKA Joanna Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 98. Wybory do Rady Gminy widnica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 938.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 247

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 315 osb, to jest 41,08% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333; 4)gosw wanych oddano 327; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - LISOWSKI Marek Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 637; 4)gosw wanych oddano 630; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - SARA Henryk - TRZECIAK Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 883; 4)gosw wanych oddano 869; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - MARUDA Janusz Zbigniew b) z listy nr 21 KWW LESZKA SZUBARTA - SZUBART Leszek Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 268; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 248

a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - BOGUSAWSKI Roman Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 805; 4)gosw wanych oddano 797; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - GANCARCZYK Piotr - UBEREK Tadeusz Sobiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 407; 4)gosw wanych oddano 398; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - URBASKI Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 298; 4)gosw wanych oddano 276; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW WIESAWA MALISZA - MALISZ Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4)gosw wanych oddano 356; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GUMNY Szymon Stanisaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 249

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 387; 4)gosw wanych oddano 381; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - ADAMSKA Regina Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 584; 4)gosw wanych oddano 575; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - KARNOWSKI Zbigniew - MYTYCH Jan Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4)gosw wanych oddano 348; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW TERESY MAZUREK WSPLNA GMINA - JANASIK Eligiusz Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 99. Wybory do Rady Miejskiej w arowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 180. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 473 osb, to jest 43,94% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 250

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 982; 4)gosw wanych oddano 973; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA AROWA - KAKW Robert - RERUCH Tadeusz b) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA - KOZOWSKI Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4)gosw wanych oddano 336; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA - BOROWIEC Mariusz Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4)gosw wanych oddano 312; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW NIEZALENI - GAZKA Norbert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4)gosw wanych oddano 218; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - DALGIEWICZ Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 251

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 328; 4)gosw wanych oddano 320; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA - NIERADKA Iwona 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 247; 4)gosw wanych oddano 234; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PUDLIK Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 465; 4)gosw wanych oddano 459; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MADEJ Kamila b) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA AROWA - TOMASZEWSKA Maria Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 401; 4)gosw wanych oddano 399; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA AROWA - LEWANDOWSKA Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 252

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 320; 4)gosw wanych oddano 319; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW RAZEM DLA AROWA - BRYA Mariusz Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 236; 4)gosw wanych oddano 235; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MYRTA Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 296; 4)gosw wanych oddano 293; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA - TRAFAS Paulina Marzena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4)gosw wanych oddano 290; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW LESZKA MICHALAKA - GANCZAREK Urszula Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 100. Wybory do Rady Miejskiej w Obornikach lskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 963.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 253

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 254 osb, to jest 48,48% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 796; 4)gosw wanych oddano 1 741; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GODOWSKA Jadwiga Krystyna - GOWACZEWSKI Roman Edward b) z listy nr 25 KWW ROZWOJU GMINY UKASZA BUDASA - BUDAS ukasz Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 078; 4)gosw wanych oddano 1 049; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CYMERMAN Henryk Wiesaw - ZAK Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 955; 4)gosw wanych oddano 913; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - TOBICZYK Maciej Pawe b) z listy nr 20 KWW SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN PLUS 15 - MAGNOWSKA Boena Genowefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 254

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 638; 4)gosw wanych oddano 622; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAROS Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4)gosw wanych oddano 342; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZYMKW Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 416; 4)gosw wanych oddano 412; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - PTASISKA Rozalia Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 604; 4)gosw wanych oddano 594; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ROGALA Marta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 308; 4)gosw wanych oddano 303; 5)radn zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 255

a) z listy nr 23 KWW WSPLNA GMINA - MCZKA Monika Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 326; 4)gosw wanych oddano 321; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW FORUM SAMORZDOWE OBORNIKI XXI - KRUSZYSKI Przemysaw Jakub 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 330; 4)gosw wanych oddano 323; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZAGUA Agata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 451; 4)gosw wanych oddano 446; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW WSPLNA GMINA - JAWORSKI Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 101. Wybory do Rady Miasta i Gminy Prusice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 318. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 756 osb, to jest 64,99% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 256

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 137; 4)gosw wanych oddano 1 109; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KW STOW. MIONIKW ZIEMI PRUSICKIEJ - BK Jarosaw Adam - LENIAK Stanisaw - KAWALEC Robert Wadysaw - MISZCZUK Zbigniew Przemysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 660; 4)gosw wanych oddano 651; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA - GRUCHAA Jzef - ZAJC Grzegorz Maciej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4)gosw wanych oddano 336; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA - SUCHACKI Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4)gosw wanych oddano 214; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA - DYJAK Anna Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 257

5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 253; 4)gosw wanych oddano 250; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA - BIENIAS Wacaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 302; 4)gosw wanych oddano 283; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA - ESAK Janusz Marcin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 386; 4)gosw wanych oddano 379; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. MIONIKW ZIEMI PRUSICKIEJ - SYRNIK Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 270; 4)gosw wanych oddano 266; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW IGORA BANDROWICZA - ANIO Wiesawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 258

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 382; 4)gosw wanych oddano 379; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. MIONIKW ZIEMI PRUSICKIEJ - TOMASZEK Sawomir 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 366; 4)gosw wanych oddano 355; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW STOW. MIONIKW ZIEMI PRUSICKIEJ - RADZIK Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 437; 4)gosw wanych oddano 428; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - ZIOMEK Zbigniew Waldemar 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 102. Wybory do Rady Gminy Wisznia Maa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 739. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 478 osb, to jest 51,61% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 3, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4)gosw wanych oddano 333;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 259

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ZDOBYLAK Zdzisaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 207; 4)gosw wanych oddano 205; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - CZY Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - PCZEK Marian Jan 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 400; 4)gosw wanych oddano 395; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - STAWISKI Bronisaw b) z listy nr 21 KWW KRZYSZTOFA GUCH - JAREMA Grayna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4)gosw wanych oddano 122; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 26 KWW ZAGOSUJ - KONIECZNA Dorota
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 260

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4)gosw wanych oddano 305; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - OTTENBREIT Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4)gosw wanych oddano 369; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WYRWAS Tadeusz Jan b) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - BARANIUK Krzysztof Marcin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 293; 4)gosw wanych oddano 292; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - OWSIASKI Franciszek Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4)gosw wanych oddano 333; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - SKOWROSKA Grayna Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 261

10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4)gosw wanych oddano 449; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - NOWAK Renata Iwona - WAWRO Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 323; 4)gosw wanych oddano 312; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - BISZCZANIK Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4)gosw wanych oddano 303; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW J. BRONOWICKIEGO - BEBOCISKA Jzefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 103. Wybory do Rady Gminy Zawonia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 149. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 728 osb, to jest 41,65% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 2, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 262

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 449; 4)gosw wanych oddano 441; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" - NOWAK Wojciech - AGODA ukasz - WOROTNIAK Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" - ROGOZA Ryszard 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4)gosw wanych oddano 127; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" - ADAMUS Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 144; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" - WIELISKI Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 263

4)gosw wanych oddano 144; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW PIOTRA GRUCELI - GRUCELA Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4)gosw wanych oddano 118; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" - OZA Jerzy Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 111; 4)gosw wanych oddano 111; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" - CIELA Henryk Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 63; 4)gosw wanych oddano 63; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "WYBORY 2010" - AUGUCIK Helena Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 149; 4)gosw wanych oddano 144; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 264

- MICHAOWSKI Marek Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4)gosw wanych oddano 290; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW "TRADYCJA" - KULIK Halina Emilia - WERSTA Agnieszka Anna b) z listy nr 21 KWW "NASZA GMINA 2010" - WAWRZYNIAK Wiesawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 121; 4)gosw wanych oddano 120; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW "TRADYCJA" - WOJTALA Jolanta Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 104. Wybory do Rady Miejskiej w migrodzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 11 945. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 662 osb, to jest 47,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 855; 4)gosw wanych oddano 820; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - ZAGRSKI Rafa Adam
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 265

b) z listy nr 20 KWW MIGRD XXI - SZANIAWSKA Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 895; 4)gosw wanych oddano 862; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - KANTOR Joanna Maria b) z listy nr 21 KWW MIGRODZKIEGO PODATNIKA B.HENRYKA - BAGISKI Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 900; 4)gosw wanych oddano 876; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SUKOWSKI Damian Janusz b) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - CZYOWICZ Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4)gosw wanych oddano 319; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MIGRD XXI - AUGUSTYNIAK-SEREDYSKA Patrycja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4)gosw wanych oddano 230;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 266

5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - RYBKA Maria Czesawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4)gosw wanych oddano 334; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - BUDZISZ Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 352; 4)gosw wanych oddano 340; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - YSIKOWSKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4)gosw wanych oddano 378; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW MIGRODZKIEGO PODATNIKA B.HENRYKA - GIERUS Dariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4)gosw wanych oddano 330; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MIGRD XXI - ROSISKA-DOLIK Anna Jadwiga
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 267

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4)gosw wanych oddano 348; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - GMYZ Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 336; 4)gosw wanych oddano 324; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MIGRD XXI - KLIMCZAK Mieczysaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 318; 4)gosw wanych oddano 305; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWO-LUDOWA - KRASZEWSKI Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 105. Wybory do Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 563. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 599 osb, to jest 41,28% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 268

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 716; 4)gosw wanych oddano 690; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY - MENDEL Marta Magdalena - STEC Renata Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 734; 4)gosw wanych oddano 713; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY - WINIEWSKI Marceli Krystian - WONIAK Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 731; 4)gosw wanych oddano 688; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - WYSOCKI Jerzy Zbigniew b) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY - NOWAK Jzef Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 547; 4)gosw wanych oddano 522; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY - KRANC Henryk Zdzisaw - ZDEB Adam Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 269

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 709; 4)gosw wanych oddano 671; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY - BOROWIK Sylwia - KAZEK Jan Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 763; 4)gosw wanych oddano 743; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW GRZEGORZA OROWSKIEGO - KITA Janusz Wadysaw b) z listy nr 21 KWW MARCELEGO LORENCA - LORENC Marceli 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 032; 4)gosw wanych oddano 1 007; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WALDEMARA KUJAWY - FORY Danuta Teresa - KASPRZYK Edyta Monika 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4)gosw wanych oddano 357; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KUMICKA Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 270

Rozdzia 106. Wybory do Rady Miasta Jedlina-Zdrj Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 125. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 625 osb, to jest 39,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4)gosw wanych oddano 398; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 - WYSOCKI Romuald Wiktor - MALECHA Janina - ILCZUK Marek Krzysztof - GUZIK Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 281; 4)gosw wanych oddano 269; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 - RESIAK Marek Stanisaw - MARCINW Grayna Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4)gosw wanych oddano 322; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 - DRAPICH Maria - KOPCIUCH Danuta
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 271

- MAZUREK Krzysztof Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4)gosw wanych oddano 221; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 - SONIEWSKI Stanisaw - YAK Zygmunt Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 378; 4)gosw wanych oddano 369; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW NASZE MIASTO 2010 - BIAAS Krzysztof Adam - WCAWIK Urszula Boena - HRABIA Kamila Elbieta - ZIELISKI Henryk Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 107. Wybory do Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 909. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 899 osb, to jest 59,05% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 169; 4)gosw wanych oddano 162; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIONIKW SZCZAWNA-ZDR.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 272

- BOGUSZEWSKA Maria Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 137; 4)gosw wanych oddano 127; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW TURYSTYKA DLA SZCZAWNA-ZDROJU - WARCHA Wioletta Monika 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 181; 4)gosw wanych oddano 176; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW MARKA FEDORUKA - STACHOWIAK Jarosaw Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4)gosw wanych oddano 161; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIONIKW SZCZAWNA-ZDR. - DEMBNA Zofia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 225; 4)gosw wanych oddano 220; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIONIKW SZCZAWNA-ZDR. - KACZANOWSKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 273

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 164; 4)gosw wanych oddano 158; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW ZDZISAWA MIEDZIELSKIEGO - WJCIK Urszula 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196; 4)gosw wanych oddano 195; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW TURYSTYKA DLA SZCZAWNA-ZDROJU - BUKOWSKA-MUCHA Ramona Dominika 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4)gosw wanych oddano 164; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MARKA FEDORUKA - GLINKOWSKA Jadwiga Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 194; 4)gosw wanych oddano 192; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW ZDZISAWA MIEDZIELSKIEGO - MIEDZIELSKA Lidia Magdalena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 274

4)gosw wanych oddano 210; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIONIKW SZCZAWNA-ZDR. - BORKUSZ Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4)gosw wanych oddano 256; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIONIKW SZCZAWNA-ZDR. - WYRWASZEWSKA Barbara Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4)gosw wanych oddano 193; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW RAZEM O SZCZAWNO - PACHOTA Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 190; 4)gosw wanych oddano 190; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KW TOWARZYSTWA MIONIKW SZCZAWNA-ZDR. - TOBIS Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4)gosw wanych oddano 216; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW MARKA FEDORUKA
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 275

- FRANKIEWICZ Grayna Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 201; 4)gosw wanych oddano 199; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW TURYSTYKA DLA SZCZAWNA-ZDROJU - BURDZY Sawomir 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 108. Wybory do Rady Gminy Czarny Br Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 860. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 382 osb, to jest 61,71% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 727; 4)gosw wanych oddano 708; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ADAMA GRECKIEGO - FLORIAN Andrzej b) z listy nr 20 KWW NOWA NASZA GMINA - NOWAKOWSKI Ryszard Bolesaw c) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA CZARNY BR - KOSEK Tomasz Adam d) z listy nr 22 KWW JAROSAWA BUZAREWICZA - BUZAREWICZ Jarosaw Tomasz - DROHOMIRECKI Tomasz Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 546;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 276

4)gosw wanych oddano 518; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ADAMA GRECKIEGO - WAWRZYNIAK Sylwestra Beata b) z listy nr 22 KWW JAROSAWA BUZAREWICZA - WYSZOWSKA Henryka - CZERNIK Artur Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 324; 4)gosw wanych oddano 314; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW JAROSAWA BUZAREWICZA - ROLKA Katarzyna Aleksandra - WODZIAK Arkadiusz Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4)gosw wanych oddano 254; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ADAMA GRECKIEGO - GRECKI Adam Roman - ATKA Marzena Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 526; 4)gosw wanych oddano 517; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ADAMA GRECKIEGO - MALINOWSKI Dariusz Stanisaw - STAWIARSKA Krystyna Bernadyna - WTOREK Agnieszka Bogusawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 277

Rozdzia 109. Wybory do Rady Miejskiej w Guszycy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 566. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 813 osb, to jest 50,40% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 538; 4)gosw wanych oddano 503; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC - BISEK Halina - SAKOWICZ Grzegorz Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 473; 4)gosw wanych oddano 464; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC - REJMAN Monika b) z listy nr 21 KWW GUSZYCA NASZ DOM - CHMURA Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 231; 4)gosw wanych oddano 216; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GUSZYCA NASZ DOM - MARSZA Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 278

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 857; 4)gosw wanych oddano 837; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ALICJI OGORZELEC - JELEWSKA Barbara - CZEPIL Roman b) z listy nr 21 KWW GUSZYCA NASZ DOM - SZYMASKI Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 813; 4)gosw wanych oddano 796; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW GUSZYCA NASZ DOM - CHILISKA Ela b) z listy nr 23 KWW CZESAWA DRGA DLA GUSZYCY - RECH Janusz Nikodem c) z listy nr 24 KWW RODZINA PRACA OJCZYZNA - MASIUK Marek Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 199; 4)gosw wanych oddano 194; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW CZESAWA DRGA DLA GUSZYCY - TRAWCZYSKI Tomasz Rafa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 215; 4)gosw wanych oddano 212; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 279

a) z listy nr 22 KWW INNOWACYJNA GUSZYCA - SZOSTAK Bernard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 260; 4)gosw wanych oddano 255; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW GUSZYCA NASZ DOM - PIERO Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 227; 4)gosw wanych oddano 222; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW CZESAWA DRGA DLA GUSZYCY - SOKOOWSKA Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 110. Wybory do Rady Miejskiej w Mieroszowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 941. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 721 osb, to jest 45,80% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 699; 4)gosw wanych oddano 680; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LIPISKIEGO - GAZKA Robert - KOZOWSKA Agnieszka Magdalena - WUJDA Mieczysaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 280

b) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - MIZERA Henryk Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 931; 4)gosw wanych oddano 903; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LIPISKIEGO - BAEJOWSKA Dorota Renata - CHMIELNICKA Maria Jolanta b) z listy nr 22 KWW CENIMY WOLNO - SOWA Micha Czesaw c) z listy nr 23 KWW CAMELA - BRZCKI Piotr Pawe - SIERAKOWSKI Ryszard Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4)gosw wanych oddano 297; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - NAGRNA Dorota Elbieta b) z listy nr 24 KWW RYSZARD GUBERNAT - GUBERNAT Ryszard Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 350; 4)gosw wanych oddano 343; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - UBIK Katarzyna b) z listy nr 21 KWW DOBRY SAMORZD - PICHOWICZ Justyna Ewelina
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 281

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4)gosw wanych oddano 422; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ANDRZEJA LIPISKIEGO - KOMOROWSKI Marcin b) z listy nr 20 KWW INICJATYWA OBYWATELSKA - MDRZAK-WENDYCZ Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 111. Wybory do Rady Gminy Stare Bogaczowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 431. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 710 osb, to jest 49,84% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 539; 4)gosw wanych oddano 524; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM - MAKOSIEJ Jan - SOBOTA Wiktor Wadysaw - WYRZYKOWSKA Marta Maria - RAJCA Marek Bogusaw - WITEKI Rodryg Maksymilian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 259; 4)gosw wanych oddano 256; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 282

a) z listy nr 21 KWW RAZEM - TRBACZ Roman Stanisaw - KARCZMARZ Arkadiusz Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 252; 4)gosw wanych oddano 251; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM - STPNIK Alicja Grayna - BUCZEL Marta Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4)gosw wanych oddano 143; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM - WERNER Celina Maria b) z listy nr 22 KWW PRZYJAZNA GMINA - PABISZ Marek Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 167; 4)gosw wanych oddano 166; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW NSB - NABORCZYK Sylwia Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4)gosw wanych oddano 338;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 283

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW RAZEM - ZAKRT Anna - SKARYSKA Mirosawa - JANISZEWSKI Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 112. Wybory do Rady Gminy Walim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 776. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 929 osb, to jest 40,39% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 587; 4)gosw wanych oddano 570; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KS WALIM SPORTOWCY - JAREK Zdzisaw b) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA - GRZEGORZEK Jolanta Krystyna - SZCZNIAK Danuta - ZAJC Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 383; 4)gosw wanych oddano 366; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA - KOSEK-LIZAKOWSKA Irena - MYLISKI Jerzy Adam - RADLISKA Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 284

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 534; 4)gosw wanych oddano 522; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA - BODURKA Zuzanna - KARPISKI Dariusz - PAKUA Monika Agnieszka - PACZYSZAK Boena Elbieta - STACH Jadwiga Grayna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 425; 4)gosw wanych oddano 409; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW ADAMA HAUSMANA - OSIECKI Mieczysaw Roman - POL Andrzej Pawe - WACH Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 113. Wybory do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 15 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 311. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 332 osb, to jest 47,57% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 652; 4)gosw wanych oddano 641; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - SKORUPKA Eugeniusz Wojciech
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 285

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4)gosw wanych oddano 376; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW DOLNOBRZEANIE - SAWA Bogdan Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 409; 4)gosw wanych oddano 393; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - SMELKOWSKI Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 362; 4)gosw wanych oddano 346; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW DPS - CZYKIEL Maria Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4)gosw wanych oddano 378; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - MALIK Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 286

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 485; 4)gosw wanych oddano 480; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KWW DPS - MAZUR Janusz Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 325; 4)gosw wanych oddano 315; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - YCZKO Waldemar Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 384; 4)gosw wanych oddano 373; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - KASIACZUK Krzysztof Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 414; 4)gosw wanych oddano 404; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - WINIEWSKA Halina Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 374; 4)gosw wanych oddano 356;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 287

5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - MICHALSKA Anna Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 347; 4)gosw wanych oddano 339; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW DOLNOBRZEANIE - GRZECHOWIAK Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 404; 4)gosw wanych oddano 384; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - LECH Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 13. Okrg wyborczy nr 13 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 443; 4)gosw wanych oddano 434; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW DOLNOBRZEANIE - URAN Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 14. Okrg wyborczy nr 14 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 329; 4)gosw wanych oddano 318; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW S. JASTRZBSKIEGO DIS - UCZEK Ryszard
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 288

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 15. Okrg wyborczy nr 15 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 611; 4)gosw wanych oddano 599; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW GODZICIN "TERAZ WIE" - DAWIDOWICZ Mirosaw Aleksander 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 114. Wybory do Rady Gminy Wisko Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 055. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 957 osb, to jest 56,09% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 942; 4)gosw wanych oddano 911; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARANOWSKA Zofia b) z listy nr 20 KWW KOODZIEJCZYK - KOODZIEJCZYK Stanisawa Krystyna c) z listy nr 21 KWW SUBA ZDROWIA - RUDNICKA Jzefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 233; 4)gosw wanych oddano 233; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 17 KWW NW NG - GRBOSZ Regina
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 289

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 265; 4)gosw wanych oddano 260; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MIESZKACY" - TERESZKIEWICZ Krystyna Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 258; 4)gosw wanych oddano 254; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BARTOSZEK Agnieszka Julia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 217; 4)gosw wanych oddano 214; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KACZMAREK Jzef Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4)gosw wanych oddano 217; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW "MIESZKACY" - TOLISZ Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 290

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 606; 4)gosw wanych oddano 596; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW "MIESZKACY" - HASKA Wanda - PAWOWSKI Lech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 202; 4)gosw wanych oddano 200; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - GOWISZYN Barbara Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 466; 4)gosw wanych oddano 456; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WATRAL Mirosaw - ZALAS Robert Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4)gosw wanych oddano 276; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MIESZKACY" - GRSKA Anna Tekla 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 291

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4)gosw wanych oddano 267; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW "MIESZKACY" - MICHALAK Emilia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 115. Wybory do Rady Gminy Czernica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 8 328. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 4 664 osb, to jest 56,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 649; 4)gosw wanych oddano 640; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY - BASZCZIJ Wadysaw - JASISKA Sabina Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 359; 4)gosw wanych oddano 357; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY - ZAKRTA Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 272; 4)gosw wanych oddano 268; 5)radn zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 292

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MOROZ Katarzyna Iwona 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 960; 4)gosw wanych oddano 952; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - WOLSKA Wiesawa Maria b) z listy nr 19 KWW POROZUMIENIE POKOLE "NOWA GMINA" - SZYMASKA Elbieta c) z listy nr 23 KWW NASZA SPRAWA KAMIENIEC - MARCINW-MACIEJCZYK Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 420; 4)gosw wanych oddano 418; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JEZIERSKA Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 301; 4)gosw wanych oddano 297; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY - POPIOEK Halina Joanna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4)gosw wanych oddano 343;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 293

5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZANDAA Wiesawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4)gosw wanych oddano 285; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW " PAWE FALKIEWICZ " - FALKIEWICZ Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 291; 4)gosw wanych oddano 288; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MULARCZYK Katarzyna Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 334; 4)gosw wanych oddano 328; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - ANDRUSYN Anna Patrycja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4)gosw wanych oddano 425; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU CZERNICY - BRANDYS Magdalena Jzefa
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 294

- JAGIELSKI Jarosaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 116. Wybory do Rady Gminy Jordanw lski Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 1 889. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 956 osb, to jest 50,61% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 4 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 2, nr 8, nr 9, nr 11, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 100; 4)gosw wanych oddano 100; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - BARABACH Zdzisaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - BOGUCKI Andrzej Edward 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 79; 4)gosw wanych oddano 79; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA JORDANW LSKI" - KRL Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 295

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4)gosw wanych oddano 84; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA JORDANW LSKI" - LIGAS Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 239; 4)gosw wanych oddano 234; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW KOBIETY GMINY - GAWE Helena b) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - CHOLEWA Mirosaw - WERTELECKI Andrzej Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4)gosw wanych oddano 109; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - ZARZYCKI Rafa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 98; 4)gosw wanych oddano 95; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "NASZA GMINA JORDANW LSKI" - LIGAS Piotr Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 296

2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - KORCZAK Wiesaw Stanisaw 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - BRZENY Sawomir 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 145; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - BARWIOEK-KURTYCZ Wioletta Helena - HUPTY Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW "NASZ CZAS" - TYLECKI Jan Marian 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 90; 4)gosw wanych oddano 90; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW NASZA GLINICA - KNUTER Andrzej Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 297

Rozdzia 117. Wybory do Rady Miejskiej w Ktach Wrocawskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 12 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 623. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 295 osb, to jest 41,95% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 3 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 1, nr 5, nr 8, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - KURIATA Jerzy 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 489; 4)gosw wanych oddano 487; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - SKRTKOWICZ Wiesaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 440; 4)gosw wanych oddano 421; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - PROSKIN Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 580;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 298

4)gosw wanych oddano 561; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - PALIKOWSKI Antoni b) z listy nr 36 KWW KATARZYNA SZADY - SZADY Katarzyna Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - TERLECKI Janusz 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 441; 4)gosw wanych oddano 429; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW IRENY HAJDASZ - SALWOWSKA-HAJDASZ Irena Barbara 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 119; 4)gosw wanych oddano 1 105; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - KOWALCZYK Mieczysaw Micha b) z listy nr 24 KWW PRZYJAZNA GMINA DLA SMOLCA - KOTLARZ Sebastian Mariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 299

- DROD Danuta 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 375; 4)gosw wanych oddano 360; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 34 KWW IRENEUSZA DERYO - DERYO Ireneusz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4)gosw wanych oddano 409; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - PUDLIK Czesaw Karol 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 921; 4)gosw wanych oddano 901; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "KONTYNUACJA" - KOZISKA Zofia b) z listy nr 32 KWW ELBIETY DRAB - DRAB Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 12. Okrg wyborczy nr 12 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 506; 4)gosw wanych oddano 481; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - HRYNIEWICZ Sawomir Bogusaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 300

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 118. Wybory do Rady Gminy Kobierzyce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 093. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 172 osb, to jest 51,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 698; 4)gosw wanych oddano 680; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIE - CZERWIEC Czesaw - MURACZEWSKI Wiesaw Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 029; 4)gosw wanych oddano 1 013; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIE - MURACZEWSKI Zenon Konstanty - REGULSKA Elbieta b) z listy nr 23 KWW M.ARENDARCZYK NOWOCZESNO I ROZWJ - ZIOMEK Danuta Henryka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 509; 4)gosw wanych oddano 504; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIE - KMIECIK Krzysztof Jzef
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 301

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 331; 4)gosw wanych oddano 331; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIE - STADNIK Czesaw Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4)gosw wanych oddano 351; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIE - SMAGA Boena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 598; 4)gosw wanych oddano 591; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIE - WGOWSKI Mirosaw Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 910; 4)gosw wanych oddano 883; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW APOLONII KASPRZYK - KASPRZYK-CZEPIELINDA Apolonia Maria b) z listy nr 23 KWW M.ARENDARCZYK NOWOCZESNO I ROZWJ - CZERWISKI Przemysaw Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 302

8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 314; 4)gosw wanych oddano 311; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW MOJA GMINA MOJA WIE - OPOSZKO Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 483; 4)gosw wanych oddano 472; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW KMW - SALA Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4)gosw wanych oddano 383; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW M.ARENDARCZYK NOWOCZESNO I ROZWJ - RA Adam Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 554; 4)gosw wanych oddano 552; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 33 KWW WIESAWA RYTELEWSKIEGO - RYTELEWSKI Wiesaw Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 303

Rozdzia 119. Wybory do Rady Gminy Mietkw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 817. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 853 osb, to jest 65,78% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 1, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KURIATA Jerzy 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 145; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ADAMA KOZAROWICZA - SKWARCZEK Jarosaw Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 84; 4)gosw wanych oddano 84; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - YGADO Jzef Wawrzyniec 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 450;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 304

4)gosw wanych oddano 446; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POLASKI Kazimierz b) z listy nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO - KAMIERCZAK Henryk c) z listy nr 22 KWW "LEON" - PIETRUSZKA Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4)gosw wanych oddano 376; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - JANICKA Krystyna Maria b) z listy nr 26 KWW "MAA OJCZYZNA" MILIN - ARTYMOWICZ Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4)gosw wanych oddano 253; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KASSAN Edward Jzef b) z listy nr 23 KWW PAWA WACAWEK - WACAWEK Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 128; 4)gosw wanych oddano 126; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CAP Boena
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 305

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 118; 4)gosw wanych oddano 117; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - CZ Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 195; 4)gosw wanych oddano 193; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - BRAKA Anna Zofia b) z listy nr 20 KWW ADAMA KOZAROWICZA - POPIELSKA Jolanta Antonina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 97; 4)gosw wanych oddano 97; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW ADAMA KOZAROWICZA - DROBNY Mirosaw Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 120. Wybory do Rady Miejskiej w Sobtce Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 10 123. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 136 osb, to jest 50,74% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 306

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 077; 4)gosw wanych oddano 1 035; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW MODZIEWKA LASKA - RYBKA Mirosaw Marek b) z listy nr 23 KWW STANISAWA DOBROWOLSKIEGO - LECH Mirosaw Jzef - OSTROWSKI Jacek Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 963; 4)gosw wanych oddano 922; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZENONA GALI - SIENKOWSKI Marek Roman b) z listy nr 23 KWW STANISAWA DOBROWOLSKIEGO - KURIATA Barbara Regina c) z listy nr 31 KWW TOMASZA SADKIEWICZA - SADKIEWICZ Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 024; 4)gosw wanych oddano 990; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZENONA GALI - BALISKA Krystyna b) z listy nr 23 KWW STANISAWA DOBROWOLSKIEGO - KNACH Marek Wadysaw - MAGNUCKI Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 307

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4)gosw wanych oddano 346; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW STANISAWA DOBROWOLSKIEGO - STANECKA Bernadeta Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 459; 4)gosw wanych oddano 434; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STANISAWA DOBROWOLSKIEGO - NAZIMEK Witold Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 661; 4)gosw wanych oddano 636; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW ZENONA GALI - ANDRZEJEWSKA Leokadia - KRASO Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 292; 4)gosw wanych oddano 286; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STANISAWA DOBROWOLSKIEGO - ABA Edward Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 309; 4)gosw wanych oddano 297;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 308

5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW STANISAWA DOBROWOLSKIEGO - NOWAK Danuta Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 121. Wybory do Rady Miejskiej w Siechnicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 12 401. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 5 732 osb, to jest 46,22% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 898; 4)gosw wanych oddano 849; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 29 KWW FORUM DLA WSI - GRABARZ Barbara Danuta - RZEWUSKA Elbieta Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 879; 4)gosw wanych oddano 861; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY SIECHNICE - STYCZE Anna b) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZOCI - MOKROWSKA Magorzata Benedykta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 830; 4)gosw wanych oddano 1 784; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 309

a) z listy nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA GMINY SIECHNICE - DUNIKOWSKI Tomasz Sawomir - NOWISKI Piotr Pawe - UK Milan b) z listy nr 26 KWW NI 2010 - KASPROWICZ Roman Jzef c) z listy nr 28 KWW ANNY ELBIETY JERKIEWICZ - JERKIEWICZ Anna Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 060; 4)gosw wanych oddano 1 040; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW "PRZYJAZNA GMINA SIECHNICE" - MAZUREK Anna Dorota - BEDRYJOWSKI Alfred Stefan - KALETA Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 065; 4)gosw wanych oddano 1 038; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZOCI - SULIKOWSKA Maria - BORECKA-PAPIOREK Joanna Katarzyna b) z listy nr 23 KWW "PRZYJAZNA GMINA SIECHNICE" - CYGAN Halina Wanda 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 122. Wybory do Rady Gminy rawina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 921. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 309 osb, to jest 47,81% uprawnionych do gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 310

4. Gosowania nie przeprowadzono w 1 okrgu wyborczym, tj. okrgu nr 9, w ktrym liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgu. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 971; 4)gosw wanych oddano 938; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA RAWINA - BABIJ Jadwiga - LASOTA Anna Grayna b) z listy nr 24 KWW KRZYSZTOF MIKODA - MIKODA Krzysztof - OYSKI Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4)gosw wanych oddano 383; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA RAWINA - KOBA Maciej Daniel b) z listy nr 22 KWW GZP - NAPIERAA Mateusz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 173; 4)gosw wanych oddano 159; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA RAWINA - ZAWILAK Marian Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 311

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 254; 4)gosw wanych oddano 252; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW ODNOWA STARY LESZW - FIREK Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 144; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA RAWINA - OSISKA Teresa Boena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 312; 4)gosw wanych oddano 300; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA RAWINA - WAWRZYNW Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4)gosw wanych oddano 267; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW GZP - SPYCHAA Alicja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4)gosw wanych oddano 142; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 312

a) z listy nr 22 KWW GZP - JUZYSZYN Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 19 KWW PRZYJAZNA GMINA RAWINA - WGOWSKI Ryszard 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 353; 4)gosw wanych oddano 345; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW MR - REWICZ Magorzata Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 295; 4)gosw wanych oddano 288; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 27 KWW GMINA RAWINA 2014 - KASPRZAK Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 123. Wybory do Rady Miejskiej w Bardzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 521. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 573 osb, to jest 56,91% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 313

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 351; 4)gosw wanych oddano 342; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY - SARKOWICZ Zofia b) z listy nr 23 KWW DLA BARDA - KARDA Andrzej Wodzimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 339; 4)gosw wanych oddano 334; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW DLA BARDA - WITEK Kamil Karol b) z listy nr 25 KWW PRAWORZDNA GMINA - ANKLEWICZ Leszek Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 288; 4)gosw wanych oddano 280; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY - PACHURA Kazimierz - SZEWCZYK Dariusz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 376; 4)gosw wanych oddano 368; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ALTERNATYWA - KOSTASKI Jerzy Wojciech b) z listy nr 23 KWW DLA BARDA - WASYLUK Joanna Marta
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 314

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4)gosw wanych oddano 200; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BINIA Wodzimierz Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 398; 4)gosw wanych oddano 393; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ALTERNATYWA - PROSTKO Dariusz Wiesaw b) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY - MINGA Szymon Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 172; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY - TOKARZ Adam Mirosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 442; 4)gosw wanych oddano 442; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - DUDEK ukasz Stanisaw - GASZEWSKI Grzegorz Adam
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 315

b) z listy nr 22 KWW SZANSA DLA GMINY - GURDAK Danuta Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 124. Wybory do Rady Gminy Ciepowody Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 566. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 537 osb, to jest 59,90% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 93; 4)gosw wanych oddano 93; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - NOWICKI Piotr Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 101; 4)gosw wanych oddano 99; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNI - TOKARUK Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 104; 4)gosw wanych oddano 95; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA - LISOWSKA Edyta Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 316

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4)gosw wanych oddano 116; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - KUPCZAK Zofia Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 112; 4)gosw wanych oddano 108; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNI - WITEK Beata Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 564; 4)gosw wanych oddano 561; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - SULIMA Tadeusz b) z listy nr 22 KWW SAMORZDNI - GLUZA Wadysaw Piotr - ORACZ Mateusz Micha c) z listy nr 23 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA - KOZYRA-HABIAK Renata Danuta - STELMACH Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 78; 4)gosw wanych oddano 78; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNI
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 317

- KOPE Pawe Krystian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 145; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNI - MOTYLEWICZ Jadwiga - WOLSKI Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 95; 4)gosw wanych oddano 94; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW WSPLNA GMINA - ANDRZEJW Bartomiej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 124; 4)gosw wanych oddano 122; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZDNI - KWIK Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 125. Wybory do Rady Gminy w Kamiecu Zbkowickim Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 092. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 831 osb, to jest 54,02% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 318

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 618; 4)gosw wanych oddano 604; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - RYCKI Jacek Mariusz - PRZYBYLSKI Piotr Mirosaw b) z listy nr 21 KWW PRAWORZDNI - KREKORA Dominik Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 781; 4)gosw wanych oddano 751; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KACIK Maria b) z listy nr 21 KWW PRAWORZDNI - CHODASEWICZ Bernadeta - ZAPOTOCZNY Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 232; 4)gosw wanych oddano 1 180; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW PRAWORZDNI - MAJEWSKI Wadysaw - TOKARZ Bogusawa - CENARSKI Tadeusz b) z listy nr 22 KWW BDMY RAZEM - PASTUSZCZAK Wiesaw Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 319

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4)gosw wanych oddano 279; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GEMBARA Stanisaw Mikoaj 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 244; 4)gosw wanych oddano 240; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - KOPER Lucjan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 220; 4)gosw wanych oddano 217; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - OSTENDA Zbigniew Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4)gosw wanych oddano 268; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SZULIN Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4)gosw wanych oddano 172; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 320

a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MAJEWSKI Arkadiusz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 126. Wybory do Rady Gminy Stoszowice Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 551. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 170 osb, to jest 47,68% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 453; 4)gosw wanych oddano 426; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA - SEKUA Jzef b) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA 2010 - MARCINIAK Henryk Teofil - MACIEJEWSKA Halina Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 367; 4)gosw wanych oddano 357; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA 2010 - GRYCAJ Grayna b) z listy nr 23 KWW STOSZOWICE-GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA - KOWALCZYK Tadeusz Bogdan - URBASKI Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 333;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 321

4)gosw wanych oddano 328; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA 2010 - KUBICZ Tadeusz b) z listy nr 26 KWW ROZWOJU WSI PRZEDBOROWA - WITO Dominik Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 513; 4)gosw wanych oddano 501; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA 2010 - PONKA Wiesaw - GAWRYJOEK Hipolit - KORDAS Jzef Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 372; 4)gosw wanych oddano 354; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW WSPLNA GMINA 2010 - TSNA Teresa Jzefa b) z listy nr 23 KWW STOSZOWICE-GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA - SZOPIAN Elbieta Antonina - NOSAL Ferdynand 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 132; 4)gosw wanych oddano 129; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW STOSZOWICE-GMINA SPRAWNA I PRZYJAZNA - KACZMAREK Grzegorz Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 322

Rozdzia 127. Wybory do Rady Miejskiej w Zibicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 14 859. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 212 osb, to jest 41,81% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 745; 4)gosw wanych oddano 711; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW BDMY RAZEM - JAWIEC Mariusz Bogusaw b) z listy nr 24 KWW MONA LEPIEJ 2010 - KURIATA Zygmunt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 859; 4)gosw wanych oddano 837; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 22 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA - PUCINIAK Andrzej Edmund b) z listy nr 26 KWW J.LACEL RZETELNO I KOMPETENCJA - LACEL Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 703; 4)gosw wanych oddano 657; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA - SOBKW Agata Dorota - RABUSZKO Tadeusz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 323

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 759; 4)gosw wanych oddano 728; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA - GRUSZKA Stanisaw Jzef b) z listy nr 23 KWW NASZA KOCHANA GMINA ZIBICE - ROZENBAJGER Eligiusz Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 250; 4)gosw wanych oddano 1 207; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA - LACH Wadysaw Kazimierz b) z listy nr 21 KWW BDMY RAZEM - ISKRA Wacaw - PIKO Bolesaw Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4)gosw wanych oddano 417; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA - BEKUS Marcin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4)gosw wanych oddano 416; 5)radnym zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 324

a) z listy nr 21 KWW BDMY RAZEM - KOZOWSKI Bernardyn Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 522; 4)gosw wanych oddano 520; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW MARIANA DOMAGAY - DOMAGAA Marian Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 503; 4)gosw wanych oddano 497; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA - STACHNIK Robert Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 128. Wybory do Rady Miejskiej w Zotym Stoku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 998. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 167 osb, to jest 54,20% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 433; 4)gosw wanych oddano 415; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA - TICHANOWICZ Jerzy b) z listy nr 23 KWW WSPLNIE DLA GMINY - SZLACHTA Alicja Maria
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 325

c) z listy nr 24 KWW NASZA WSPLNOTA - MAZIAKOWSKI Dariusz Bogusaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 472; 4)gosw wanych oddano 438; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - BECELA Rafa Henryk b) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA - RAPACZ Andrzej Zdzisaw - KARSKI ukasz Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 290; 4)gosw wanych oddano 265; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - GRZECH Krystyna Monika b) z listy nr 23 KWW WSPLNIE DLA GMINY - ROSISKI Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 235; 4)gosw wanych oddano 234; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA - BRASZKA Stanisaw Edward b) z listy nr 24 KWW NASZA WSPLNOTA - LEZIAK Zbigniew Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 326

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 110; 4)gosw wanych oddano 107; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - URAWIAK Marta Alicja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 156; 4)gosw wanych oddano 156; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 24 KWW NASZA WSPLNOTA - GRYGIEL Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 471; 4)gosw wanych oddano 459; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA - RUSZKOWSKA Elbieta Teresa b) z listy nr 22 KWW ZOTY STOK XXI - KRL Wojciech Andrzej c) z listy nr 24 KWW NASZA WSPLNOTA - ZNAMIROWSKA Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 129. Wybory do Rady Miejskiej w Zawidowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 571. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 734 osb, to jest 48,56% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 327

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 475; 4)gosw wanych oddano 463; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MICISKA Gabriela b) z listy nr 21 KWW TERESY BRUD - SZCZYGIELSKA Boena - ZAJDEL Jarosaw Robert c) z listy nr 24 KWW JZEFA SONTOWSKIEGO - TRACZ Dominik Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 348; 4)gosw wanych oddano 340; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW INICJATYWA - PILARSKI Andrzej Jzef - DRABKO Grzegorz b) z listy nr 24 KWW JZEFA SONTOWSKIEGO - NIEDWIECKA Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 505; 4)gosw wanych oddano 485; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - KOZISKA Teresa b) z listy nr 24 KWW JZEFA SONTOWSKIEGO - MARSZA Wiesawa Ewa - TKACZYK Konrad Andrzej c) z listy nr 26 KWW WODZIMIERZA MICHALKIEWICZA - MICHALKIEWICZ Wodzimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 328

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 406; 4)gosw wanych oddano 398; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - UK Adam b) z listy nr 21 KWW TERESY BRUD - BRUD Teresa c) z listy nr 24 KWW JZEFA SONTOWSKIEGO - SZKWAREK Maria Jadwiga - KOSEWICZ Piotr Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 130. Wybory do Rady Miejskiej w Piesku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 469. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 396 osb, to jest 45,47% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 560; 4)gosw wanych oddano 538; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - POZAU Grzegorz Henryk b) z listy nr 21 KWW MODZI NIEZALENI - LISIAK Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 395; 4)gosw wanych oddano 381; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 329

- SOBODZIAN Stanisaw - BRODZIAK ukasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 346; 4)gosw wanych oddano 332; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SKIBA Mieczysawa Irena b) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAAMI W GMINIE PIESK - BRODZIAK Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 422; 4)gosw wanych oddano 400; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SIDOROWICZ Romuald b) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAAMI W GMINIE PIESK - BIGOS Boena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4)gosw wanych oddano 416; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - AGOWSKA Grayna Maria b) z listy nr 21 KWW MODZI NIEZALENI - WARSZAWSKI Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 330

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 274; 4)gosw wanych oddano 263; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - MAYSA Zbigniew Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 230; 4)gosw wanych oddano 224; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW CZY NAS MIASTO I GMINA PIESK - ZAJC Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4)gosw wanych oddano 184; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SMOLE Dariusz Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 280; 4)gosw wanych oddano 273; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - JAWORSKI Arkadiusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 269; 4)gosw wanych oddano 262; 5)radn zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 331

a) z listy nr 23 KWW PONAD PODZIAAMI W GMINIE PIESK - PIWOWAR Monika 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 131. Wybory do Rady Gminy Sulikw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 11 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 889. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 691 osb, to jest 55,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 051; 4)gosw wanych oddano 1 031; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - SOLECKI Jan Witold b) z listy nr 23 KWW ISO 2010 - KUREK Andrzej Stanisaw c) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKW - DELIJEWSKA Bogusawa Maria - KONARSKI Grzegorz - STACHOWSKI ukasz Bartomiej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 179; 4)gosw wanych oddano 175; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKW - ZIKOWSKA Weronika Leontyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 154;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 332

4)gosw wanych oddano 149; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 - WILCZAK-RACZAK Genowefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 113; 4)gosw wanych oddano 112; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 - PAWLAK Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 158; 4)gosw wanych oddano 156; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 - POLOWY Tadeusz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 146; 4)gosw wanych oddano 145; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 - ZIOMEK Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186; 4)gosw wanych oddano 184; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ISO 2010
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 333

- NOWICKI Jerzy Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 127; 4)gosw wanych oddano 125; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKW - KUREK Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4)gosw wanych oddano 142; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 21 KWW SULIKW PONAD PODZIAAMI - DOMINIKOWSKI Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4)gosw wanych oddano 282; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW ISO 2010 - KACZMARCZYK Bogdan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 11. Okrg wyborczy nr 11 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 145; 4)gosw wanych oddano 145; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 25 KWW DLA GMINY SULIKW - NACHOTKO Agnieszka Renata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 334

Rozdzia 132. Wybory do Rady Miejskiej Wglica Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 7 228. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 323 osb, to jest 45,97% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 293; 4)gosw wanych oddano 1 281; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW DIALOG, WSPPRACA I ROZWJ - PIECHOTA Wiesaw Kazimierz b) z listy nr 22 KWW PONAD PODZIAAMI 2010 - LEWICKA Ewa Irena c) z listy nr 24 KWW ISO 2010 - WAJDA Boena - SZYMASKI Tomasz Zbigniew d) z listy nr 25 KWW ZENONA ZATORA - ZATOR Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 143; 4)gosw wanych oddano 140; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 24 KWW ISO 2010 - BATOG Wanda Eugenia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 393; 4)gosw wanych oddano 383; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 335

a) z listy nr 23 KWW KSO - SOTYS Zbigniew b) z listy nr 24 KWW ISO 2010 - KOSOWSKA Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 273; 4)gosw wanych oddano 267; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 26 KWW ZBIGNIEWA ZAWADZKIEGO - ZAWADZKI Zbigniew Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 671; 4)gosw wanych oddano 660; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW DIALOG, WSPPRACA I ROZWJ - JAGIEO Anna b) z listy nr 23 KWW KSO - HAWROT Leszek - SJKA Leszek c) z listy nr 24 KWW ISO 2010 - PAPIE Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 550; 4)gosw wanych oddano 550; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 24 KWW ISO 2010 - BAUCIAK Waldemar Szczepan - WOJCIECHOWSKI Bronisaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 336

Rozdzia 133. Wybory do Rady Gminy Zgorzelec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 10 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 551. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 3 518 osb, to jest 53,70% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 588; 4)gosw wanych oddano 582; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZO WSI" - LISZKA Jerzy b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - BRYJA Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 341; 4)gosw wanych oddano 336; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW "PRZYSZO WSI" - WGRZYN Andrzej Piotr b) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - DZIURMAN Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 535; 4)gosw wanych oddano 519; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - MAJOCHA Mirosaw Stanisaw - SABICKA Janina
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 337

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 286; 4)gosw wanych oddano 283; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - FLORJANOWICZ Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 368; 4)gosw wanych oddano 361; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - GRKA Elbieta Beata b) z listy nr 27 KWW GRZEGORZA MIOSZEWICZA - MIOSZEWICZ Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 276; 4)gosw wanych oddano 262; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - SOBSTYL Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 364; 4)gosw wanych oddano 361; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - MACHAJ Piotr Zygmunt - SWACHA Jan
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 338

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 219; 4)gosw wanych oddano 217; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - ZABIEO Mirosaw Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 209; 4)gosw wanych oddano 205; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW POROZUMIENIE DLA WSI - JASIUL Rafa Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 10. Okrg wyborczy nr 10 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 332; 4)gosw wanych oddano 331; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 28 KWW K - N - R - S RAZEM - WACHNICKA Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 134. Wybory do Rady Miasta Wojcieszw Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 3 177. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 536 osb, to jest 48,35% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 339

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 165; 4)gosw wanych oddano 151; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" - RYBIJ Grayna Anna b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA - ROGAL Przemysaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 509; 4)gosw wanych oddano 493; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - WONIAK Zdzisaw b) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" - NOWAK Stanisaw Kazimierz c) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA - BRATEK Marek - KDZIERSKI Jan - PATALAS Wojciech Aleksander 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 424; 4)gosw wanych oddano 407; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" - KOSTIUK Irena - UKA Wacaw Antoni - RZECZKOWSKI Zbigniew Jzef b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA - JANC Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 340

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 438; 4)gosw wanych oddano 422; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW "NASZE MIASTO - 2014" - BRZEZIEWSKA Danuta Maria - LIWA Jadwiga Barbara b) z listy nr 21 KWW INICJATYWA LOKALNA - DYNIUS Jarosaw - JODZIEWICZ Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 135. Wybory do Rady Miejskiej w Zotoryi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 13 465. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 6 351 osb, to jest 47,17% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 597; 4)gosw wanych oddano 1 486; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD - WILCZYSKI Waldemar Andrzej b) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ URAWSKI - DOBRY GOSPODARZ - O Bogdan c) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ - LISTWAN Barbara Eufemia d) z listy nr 27 KWW NASZE MIASTO ZOTORYJA - MARKIEWICZ Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 834; 4)gosw wanych oddano 1 731; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 341

a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - MACIEJAK Kinga b) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ URAWSKI - DOBRY GOSPODARZ - AK Wiesawa c) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ - BANASZEK Jzef - MIARA Ewa Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 040; 4)gosw wanych oddano 1 914; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - MATECKI Iwo Karol - WOLASKA Lilia Stefania b) z listy nr 20 KWW IRENEUSZ URAWSKI - DOBRY GOSPODARZ - ANTONOWICZ Leszek Stanisaw c) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ - OLEKSW Tadeusz - PIEKUT Andrzej Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 880; 4)gosw wanych oddano 846; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - PAZERA Stanisaw b) z listy nr 21 KOMITET WYBORCZY TMZZ - GORZKOWSKI Roman Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 136. Wybory do Rady Gminy Pielgrzymka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 791.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 342

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 438 osb, to jest 51,52% uprawnionych do gosowania. 4. Gosowania nie przeprowadzono w 2 okrgach wyborczych, tj. okrgu nr 3, nr 7, w ktrych liczba zarejestrowanych kandydatw bya mniejsza lub rwna liczbie mandatw w okrgach. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 147; 4)gosw wanych oddano 142; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA - BURDELAK Krzysztofa Wioletta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 388; 4)gosw wanych oddano 374; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA - PISARSKI Jarosaw - WIDOCHA Andrzej - ZARZYCKI Dariusz Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA - KOCAJ Marta - DANIELAK Krzysztof 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 306; 4)gosw wanych oddano 300; 5)radnymi zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 343

a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - PISARSKI Ryszard Mirosaw - KORZYSTKO Mirosaw - KAPRAL Olga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 176; 4)gosw wanych oddano 175; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - KUCY Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 421; 4)gosw wanych oddano 412; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW JEDNO WSI - KONOPKA Pawe - UTRATNY Stanisaw Pawe - ANDRZEJEWSKI Bartomiej Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowania nie przeprowadzono; 3)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW TOMASZ SYBIS GOSPODARNA GMINA - DUDEK Andrzej Zenon - MICHAEK Elbieta Jzefa 4)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 137. Wybory do Rady Miasta i Gminy wierzawa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 6 413.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 344

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 760 osb, to jest 43,04% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 008; 4)gosw wanych oddano 1 008; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW JZEFA KOCZA KONTYNUACJA - HATKO Jolanta Ewa - MICHO Janusz Stanisaw - PIRCZYSKA Magorzata b) z listy nr 21 KWW DOKTORA PAWA KISOWSKIEGO - KISOWSKI Pawe Przemysaw c) z listy nr 22 KWW BOGUMIY WRZENIAK - BK Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 431; 4)gosw wanych oddano 427; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - ZAJC Grayna Irena b) z listy nr 20 KWW JZEFA KOCZA KONTYNUACJA - MATUSIAK Marian Andrzej - HAJDER Mieczysaw Julian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 223; 4)gosw wanych oddano 215; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 20 KWW JZEFA KOCZA KONTYNUACJA - CHLEBOSZ Elbieta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 345

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 189; 4)gosw wanych oddano 187; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JZEFA KOCZA KONTYNUACJA - SZYJA Bogusaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 205; 4)gosw wanych oddano 195; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JZEFA KOCZA KONTYNUACJA - UKROWSKI Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 134; 4)gosw wanych oddano 129; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - PAKOSZ Krzysztof Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 213; 4)gosw wanych oddano 205; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - MROCZKOWSKI Jzef Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 346

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 177; 4)gosw wanych oddano 175; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW JZEFA KOCZA KONTYNUACJA - GRABSKI Edward Bernard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 180; 4)gosw wanych oddano 179; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 23 KWW JZEFA ZAJCA - ZAJC Jzef Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 138. Wybory do Rady Gminy Zagrodno Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 9 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 4 568. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 284 osb, to jest 50,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4)gosw wanych oddano 239; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ZGODA - TKACZYSZYN Walentyna b) z listy nr 22 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - LUSZNIEWSKI Walenty 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 120; 4)gosw wanych oddano 116;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 347

5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 25 KWW JANA UCA - UC Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 211; 4)gosw wanych oddano 205; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - KUNIAR Danuta Zuzanna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 381; 4)gosw wanych oddano 371; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - KORCZOWSKI Mateusz Damian b) z listy nr 21 KWW ZGODA - OLECHOWSKI Stanisaw Krzysztof - DOKTOR Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 243; 4)gosw wanych oddano 242; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 22 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - SIEMIANOWSKI Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 261; 4)gosw wanych oddano 257;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 348

5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 21 KWW ZGODA - BACHMATIUK Stanisaw b) z listy nr 22 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE - KOSZELOWSKI Maciej Daniel 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 123; 4)gosw wanych oddano 118; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - RYSTAU Antonina Janina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 499; 4)gosw wanych oddano 487; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SUCHECKI Tadeusz b) z listy nr 21 KWW ZGODA - JANCZYSZYN Piotr Stanisaw c) z listy nr 24 KWW WALDEMARA CHUDZISKIEGO - CHUDZISKI Waldemar Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 9. Okrg wyborczy nr 9 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 203; 4)gosw wanych oddano 197; 5)radn zostaa wybrana: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - HOCHU Grayna Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 349

Rozdzia 139. Wybory do Rady Gminy Zotoryja Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 8 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 5 676. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 2 384 osb, to jest 42,00% uprawnionych do gosowania. Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 338; 4)gosw wanych oddano 329; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA ZOTORYJA - DIDENKOW Aleksander Jan - ZAJC Wioletta Sylwia 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 305; 4)gosw wanych oddano 294; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - KARWAN Jacek b) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA ZOTORYJA - BARANOWSKI Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 184; 4)gosw wanych oddano 175; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA ZOTORYJA - CZAPLISKI Czesaw Edward - TYMCZYSZYN Jan Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 350

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 172; 4)gosw wanych oddano 166; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA ZOTORYJA - PAWLUS Jzef Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 2 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 289; 4)gosw wanych oddano 289; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA ZOTORYJA - HANCZYN Renata Ewa b) z listy nr 21 KWW NASZA GMINA ZOTORYJA - ADASZEK Zdzisaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 224; 4)gosw wanych oddano 210; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA ZOTORYJA - PITEK Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 1 mandat: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 248; 4)gosw wanych oddano 246; 5)radnym zosta wybrany: a) z listy nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 - SIUDAK Przemysaw Mariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 8. Okrg wyborczy nr 8 obejmujcy 4 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 351

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 624; 4)gosw wanych oddano 612; 5)radnymi zostali wybrani: a) z listy nr 20 KWW SAMORZDNA GMINA ZOTORYJA - CHOCZAJ Pawe Andrzej - LUZAR Henryk Wiesaw - PARASKI Jacek Wodzimierz b) z listy nr 22 KWW DARIUSZA MAJCHROWSKIEGO - MAJCHROWSKI Dariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA II. Wybory do rad gmin w gminach liczcych powyej 20 tys. mieszkacw Rozdzia 1. Wybory do Rady Miasta Bolesawiec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 32 917. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 15 652 osb, to jest 47,55% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW BOGUSAWA NOWAKA 5)lista nr 20 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA 6)lista nr 21 KWW PIOTRA ROMANA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 762; 4)gosw wanych oddano 3 571; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZECZUTKA Andrzej b) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 352

- NOWAK Bolesaw Franciszek c) lista nr 21 KWW PIOTRA ROMANA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIESIADECKI Adam - CHUDZIK Leszek Franciszek - ZMACZYSKI Stanisaw Czesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 502; 4)gosw wanych oddano 3 292; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIWKO Pawe b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASPRZYK Wojciech Marek c) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABRAMOWICZ Zdzisaw Adam d) lista nr 21 KWW PIOTRA ROMANA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FILISTYSKI Dariusz Wiesaw - KOWALSKI Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 036; 4)gosw wanych oddano 3 781; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HETEL Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZEMISKI Arkadiusz ukasz c) lista nr 21 KWW PIOTRA ROMANA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FREDYK Renata Jadwiga - POKADEK Jzef - ROMAN Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 353

4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 352; 4)gosw wanych oddano 4 127; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ANDRUSIECZKO Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAKOWSKI Mirosaw Antoni c) lista nr 20 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WICEK Stanisaw d) lista nr 21 KWW PIOTRA ROMANA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JASIUKIEWICZ Jan - PIESTRAK-BABIJCZUK Janina Urszula - SKRA Alojzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej Bielawy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 26 577. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 170 osb, to jest 38,27% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW ZBIGNIEWA RAKA 5)lista nr 20 KWW RYSZARDA DWINIELA 6)lista nr 21 KWW FORUM 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 671; 4)gosw wanych oddano 2 515;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 354

5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAEK Leszek Eugeniusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RAGANOWICZ Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWLACZEK Pawe Andrzej d) lista nr 20 KWW RYSZARDA DWINIELA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAGRSKA Bronisawa Stefania e) lista nr 21 KWW FORUM 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FLORCZAK Jarosaw Zdzisaw - KROCZAK Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 490; 4)gosw wanych oddano 2 349; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAJDA Adam Mieczysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYZIAK Marek Artur c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZATKOWSKA-SKURZYSKA Halina d) lista nr 20 KWW RYSZARDA DWINIELA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HORDYJ Andrzej Ireneusz e) lista nr 21 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STRYK Leszek Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 372; 4)gosw wanych oddano 2 183; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOWROSKI Zbigniew Antoni
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 355

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DRAGAN Zbigniew c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STASZEWSKI Leszek Jerzy d) lista nr 20 KWW RYSZARDA DWINIELA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DWINIEL Ryszard Jerzy e) lista nr 21 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKWARA Bartosz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 637; 4)gosw wanych oddano 2 496; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LICHNOWSKI Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZEBIELUCH Boena - LENARTOWICZ Stanisaw Henryk c) lista nr 20 KWW RYSZARDA DWINIELA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PACHURA Barbara Ewa d) lista nr 21 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBANOWICZ Mariusz Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej Dzieroniowa Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 29 087. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 731 osb, to jest 36,89% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KW OBS 5)lista nr 20 KWW FORUM 2010
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 356

6)lista nr 21 KWW SAMORZDOWCY RAFAA DUTKIEWICZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 068; 4)gosw wanych oddano 2 898; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOJKA Mieczysaw Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CEGIEKA Iwona Mirosawa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZE Zbigniew Marian d) lista nr 19 KW OBS uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JURASZEK Grayna Zofia - KUNECKA Wanda - MATYJA Iwona Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 782; 4)gosw wanych oddano 2 680; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOLISGA Andrzej Jacek - GAWE Barbara Magdalena b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BICZYCKI Feliks c) lista nr 19 KW OBS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIORUN Mirosaw Baej d) lista nr 20 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRESA Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 357

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 048; 4)gosw wanych oddano 1 915; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DARAKIEWICZ Marian Andrzej - KOWALSKI Pawe Maciej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BUKOWSKI Roman Antoni c) lista nr 19 KW OBS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FLORCZAK Ewa Barbara - WICZKOWSKI Andrzej Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 833; 4)gosw wanych oddano 2 686; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GACKIEWICZ Micha Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAGISKI Adam Cezary c) lista nr 19 KW OBS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAWORSKI Czesaw Kazimierz - PIORUN Marek Mieczysaw d) lista nr 20 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEEK Tomasz Marek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 4. Wybory do Rady Miejskiej w Gogowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 56 247. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 24 991 osb, to jest 44,43% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 358

3)lista nr 18 KWW "AKTYWNI RAZEM" 4)lista nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 251; 4)gosw wanych oddano 4 937; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATYK Eugeniusz Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZEPANIAK Karol Korneliusz c) lista nr 18 KWW "AKTYWNI RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Mirosaw Zbigniew d) lista nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRECHOWIEC Antoni - POBOL Radosaw Wojciech 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 203; 4)gosw wanych oddano 6 714; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIENKIEWICZ Zbigniew Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOCHANYSZ Roman Eugeniusz - MAJEWSKI Sawomir c) lista nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOEK Przemysaw Maciej - MARCINW Janina - PIECHOCKI Janusz Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 359

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 474; 4)gosw wanych oddano 6 097; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AKIELASZEK Jerzy Szczepan - KOSZW Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZEKASKA-SMYKALLA Boena c) lista nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTKOWIAK Andrzej - DRANKIEWICZ Leszek - RYBAK Leszek Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 063; 4)gosw wanych oddano 5 667; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWRON Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDKOWIAK Jarosaw Ryszard - KDZIA Cezary c) lista nr 19 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRCKOWIAK Micha Tomasz - KOLISKI Andrzej Wojciech - MILICZ Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Miejskiej w Grze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 16 635. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 930 osb, to jest 47,67% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 360

2)lista nr 22 KWW BB WROTKOWSKIEGO 3)lista nr 23 KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ 4)lista nr 25 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALENE 5)lista nr 26 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 075; 4)gosw wanych oddano 1 875; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 22 KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZCZERBA Jacek Stanisaw b) lista nr 23 KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORAWSKI Ryszard - GRSKI Tomasz - ICIEK Zygmunt Tadeusz c) lista nr 25 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALENE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FRCZKIEWICZ Teresa d) lista nr 26 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MORAK Ryszard Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 796; 4)gosw wanych oddano 2 637; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 22 KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIEKANOWICZ Bolesaw - WROTKOWSKI Tadeusz Jan b) lista nr 23 KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARNA Bronisaw Julian - GRZEBIELUCH Wacaw Alfred - ROGALA Andrzej c) lista nr 25 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALENE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 361

- STANKIEWICZ Eugeniusz d) lista nr 26 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WILKIEWICZ Lucyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 059; 4)gosw wanych oddano 2 811; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GGAA Aniela b) lista nr 22 KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERUS Zenon Jan c) lista nr 23 KWW IRENY KRZYSZKIEWICZ uzyskaa 5 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DROZDOWSKI Henryk Edmund - KRZYSZKIEWICZ Irena Teresa - KUBICKI Jerzy Stanisaw - PRZYBYLSKI Zbigniew Szczepan - ULMAN Jacek Szczepan d) lista nr 25 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALENE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWICKI Zdzisaw Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Miejskiej w Jaworze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 323. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 906 osb, to jest 43,82% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW IS OPOKA 5)lista nr 21 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY"

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 362

Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 523; 4)gosw wanych oddano 2 410; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOBES Andrzej Aleksander b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GADZICKI Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LITWISKI Marek Leszek d) lista nr 21 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMISKA-WERBEL Dorota Teresa - URBASKI Artur Mieczysaw - MUDA Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 957; 4)gosw wanych oddano 1 824; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYNKLER Ewelina Agnieszka b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEDNAREK Zbigniew Andrzej c) lista nr 19 KWW IS OPOKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOLUSZKO Mirosaw Waldemar d) lista nr 21 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MADEJ Andrzej Adam - WIECZOREK Jacek Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 363

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 154; 4)gosw wanych oddano 2 058; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - AGDAN Janusz Wodzimierz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZATORSKI Tadeusz Zbigniew c) lista nr 21 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUBLASKI Leszek Szczepan - LEMASKA Janina - PIWKO Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 272; 4)gosw wanych oddano 2 121; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERA Emilian Stanisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PROKOPEK-STPNIAK Teresa Apolonia c) lista nr 21 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZKOWSKA Brygida Dorota - PTASZYSKI Janusz - STRUZIK Waldemar Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Miejskiej w Kamiennej Grze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 226. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 567 osb, to jest 49,73% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 364

2)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3)lista nr 17 KWW RAZEM KG 4)lista nr 21 KWW "NASZ REGION" 5)lista nr 22 KWW ZYGMUNTA MIKOWICZA 6)lista nr 24 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 172; 4)gosw wanych oddano 2 035; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRZYSZKOWSKA Magorzata Irena b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOLAT Zofia Stanisawa c) lista nr 17 KWW RAZEM KG uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZYB Andrzej Wiesaw - KOMOROWSKA Regina - NAWROCKI Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 256; 4)gosw wanych oddano 2 116; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GORCZYCA Jzef - JACIUK Mariola b) lista nr 17 KWW RAZEM KG uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAWIEC Bogusawa Kazimiera - KURNYTA Danuta c) lista nr 22 KWW ZYGMUNTA MIKOWICZA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PLATA Irena Stanisawa d) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASISKI Andrzej Edwin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 365

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 090; 4)gosw wanych oddano 1 998; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIAECKA-POLAK Maria Genowefa - WGROWSKI Bogdan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MURAWSKI Bogdan c) lista nr 17 KWW RAZEM KG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MANKIEWICZ Andrzej Robert d) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRUDZIAK Jacek Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 049; 4)gosw wanych oddano 1 936; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOMOROWSKA Marianna - RASKI Henryk b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROMA Jzef Robert c) lista nr 17 KWW RAZEM KG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBIECHOWSKI Wiesaw d) lista nr 24 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RG Celina Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Miejskiej w Kodzku Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 23 384.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 366

3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 569 osb, to jest 45,20% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 18 KWW BOGUSAWA SZPYTMY 5)lista nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO 6)lista nr 20 KWW DOLNY LSK XXI 7)lista nr 21 KW KODZKI KOMITET OBYWATELSKI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 447; 4)gosw wanych oddano 3 270; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ABSKI Tomasz - YTYSKA Elbieta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WJCIK Ryszard c) lista nr 18 KWW BOGUSAWA SZPYTMY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOT Danuta Maria - KUCAB Andrzej Stanisaw d) lista nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRSKA Zdzisawa Teresa e) lista nr 21 KW KODZKI KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDA Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 167; 4)gosw wanych oddano 3 020; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 367

- KWAS Adam Kazimierz - PISZKO Micha Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MUSKAA Grzegorz Jzef c) lista nr 18 KWW BOGUSAWA SZPYTMY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KMIECIK Tadeusz Marian d) lista nr 20 KWW DOLNY LSK XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALSKI Adam e) lista nr 21 KW KODZKI KOMITET OBYWATELSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ERKOWSKI Zygmunt 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 955; 4)gosw wanych oddano 3 806; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LUDWIN Teresa Joanna - WODARCZYK Celina - WNUK Grzegorz Gerard b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FERENC Stanisaw - URBANOWSKI Henryk Czesaw c) lista nr 18 KWW BOGUSAWA SZPYTMY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZPYTMA Bogusaw Krzysztof d) lista nr 19 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BRZOSTOWICZ Piotr Stanisaw e) lista nr 20 KWW DOLNY LSK XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROSZ Armin Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 188. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 339 osb, to jest 41,31% uprawnionych do gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 368

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2)lista nr 18 KWW TOMASZ KILISKI 3)lista nr 19 KWW MIECZYSAWA SZYSZKI 4)lista nr 20 KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 445; 4)gosw wanych oddano 2 274; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAWECKI Marek Lech - KASPRZYK Jolanta b) lista nr 18 KWW TOMASZ KILISKI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEHAN Andrzej - CICHASKI Jacek - KILISKI Tomasz Jacek c) lista nr 20 KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYMAN Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 769; 4)gosw wanych oddano 1 671; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GAJCY Halina b) lista nr 18 KWW TOMASZ KILISKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRCEK Bogusaw - STANIOCHA Janusz c) lista nr 19 KWW MIECZYSAWA SZYSZKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARCZEWSKI Zbigniew d) lista nr 20 KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIMOCH Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 369

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 916; 4)gosw wanych oddano 1 818; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PULIT Jerzy b) lista nr 18 KWW TOMASZ KILISKI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CARYK Irena - KOCO Marian Jan - WASA Regina c) lista nr 20 KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROCHOWSKI Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 209; 4)gosw wanych oddano 2 119; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRUCIAK Zdzisaw Jan - WOKO Ryszard Stanisaw b) lista nr 18 KWW TOMASZ KILISKI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POSTRONY Piotr Maciej - WRBEL Piotr Jan c) lista nr 20 KWW NASZE MIASTO NOWA RUDA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PROKOPCZAK Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Miasta Luba Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 427. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 7 722 osb, to jest 41,91% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 370

1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 18 KWW OKW LUBA 2010 5)lista nr 19 KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 709; 4)gosw wanych oddano 1 637; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANIAK Ryszard Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRASKA Teresa Elbieta - ROGACKI Henryk Mieczysaw c) lista nr 18 KWW OKW LUBA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOWISKI Arkadiusz Andrzej d) lista nr 19 KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - CZERWISKA Liliana Agnieszka 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 136; 4)gosw wanych oddano 2 008; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOCZYSKI Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOFBAUER Jan - WYDRA Wiesaw Stanisaw c) lista nr 18 KWW OKW LUBA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOGDANOWICZ Franciszek Zygmunt d) lista nr 19 KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 371

- IWANOW Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 821; 4)gosw wanych oddano 1 719; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWOLIK Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZESIAK Magorzata Zofia - WISOCKI Stanisaw Ryszard c) lista nr 18 KWW OKW LUBA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORCZ Tomasz d) lista nr 19 KWW RODZINY KATOLICKIE RAZEM W LUBANIU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSAKOWSKI Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 056; 4)gosw wanych oddano 1 973; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAJAN Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAWORSKI Krzysztof Arkadiusz - ROWISKI Konrad Antoni c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHOJNACKI Witold d) lista nr 18 KWW OKW LUBA 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PIEKARSKI Ryszard Jerzy - SZUBA Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 372

Rozdzia 11. Wybory do Rady Miejskiej w Lubinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 61 894. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 26 975 osb, to jest 43,58% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 5)lista nr 20 KW STOWARZYSZENIE "NOWY LUBIN" 6)lista nr 21 KW TERAZ LUBIN Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 347; 4)gosw wanych oddano 6 006; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DOWHA-DOMASKA Ksenia Anna b) lista nr 19 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIELOWSKI Robert - GRZYSKI Andrzej Edward - KORONOWSKA Joanna Krystyna - MOTYLISKI Piotr Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 758; 4)gosw wanych oddano 6 494; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZWED Robert Jerzy
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 373

b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANKOWSKI Dariusz c) lista nr 19 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERWONKA Zbigniew Jan - POTOCKA-ZDRZALIK Bogusawa Ewa - TUTKA Marzena Jadwiga - WARCZEWSKI Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 594; 4)gosw wanych oddano 6 356; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLSZOWIAK Krzysztof Zbigniew b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIAKOWSKI Marcin Tadeusz c) lista nr 19 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOT Joanna Zofia - SOCHA Piotr Ryszard - WGRZYNOWSKI Marian Micha - ZAPRUTKO Roman Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 276; 4)gosw wanych oddano 7 014; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROZMYSOWSKI Roman Wadysaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MORAWSKA Elbieta c) lista nr 19 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUTKANICZ Dorota Magda
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 374

- KUJAWA Romuald Jarosaw - SZYDOWSKA Maria - WOJTYCZKA Franciszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Miejskiej w Miliczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 19 415. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 177 osb, to jest 47,27% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI 5)lista nr 20 KWW LEWICA RAZEM 6)lista nr 21 KW MILICKA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 074; 4)gosw wanych oddano 1 939; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WENCEK Wojciech Sylwester b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABUDA Janusz c) lista nr 19 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOWKO Andrzej Wadysaw - NESTORUK Andrzej Micha d) lista nr 20 KWW LEWICA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OCHOWICZ Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 375

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 566; 4)gosw wanych oddano 2 437; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LECH Ryszard - TOMASZEWSKA Ewa Barbara b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZURKIEWICZ Marian c) lista nr 19 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASKULSKI Adam Juliusz d) lista nr 21 KW MILICKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZATKOWSKA Alicja Antonina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 190; 4)gosw wanych oddano 2 040; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JASISKI Zbigniew b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PRZYBYLSKA Alicja c) lista nr 19 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIENKIEWICZ Edmund - KUNIERZ Stanisaw - ZMUDA Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 347; 4)gosw wanych oddano 2 187; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 376

a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAJKOWSKI Piotr Stanisaw - PAWLAK Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SMOLISKA Halina c) lista nr 19 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOOBYN Stefan d) lista nr 20 KWW LEWICA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYBKA Edward e) lista nr 21 KW MILICKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STACHOWIAK Damian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Miasta Olenicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 30 119. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 11 909 osb, to jest 39,54% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 18 KWW OLENICZANIE 5)lista nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 832; 4)gosw wanych oddano 3 666; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BERNACKI Henryk - NAGRNY Zbigniew Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 377

- PAWOWSKI Piotr Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STOJANOWSKI Jzef Walerian d) lista nr 18 KWW OLENICZANIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KARASEK Piotr Stanisaw e) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYBIAEK Jan Leszek - ZELINKA Ryszard Julian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 598; 4)gosw wanych oddano 4 375; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAKA Mirosaw Romuald b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PYTEL Stanisaw Andrzej - SARNA Robert Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MYSZAKOWSKI Przemysaw Antoni d) lista nr 18 KWW OLENICZANIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIWECKI Ryszard Jan e) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARTNIK Wojciech Stanisaw - CZARNECKI Marek Stanisaw - STEFANI Jzefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 479; 4)gosw wanych oddano 3 317; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROZMUS Adam Piotr
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 378

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KEMPA Jarosaw Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZCZURASZEK Janina Kazimiera d) lista nr 18 KWW OLENICZANIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIECHWKA Wiesaw Jzef e) lista nr 19 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRON Jan - MALCZEWSKI Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Miejskiej w Oawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 25 637. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 984 osb, to jest 42,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 225; 4)gosw wanych oddano 3 080; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARKOWSKA Lidia Grayna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWIATKOWSKI Arkadiusz Piotr - LESZCZYSKA Anna Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GWIAZDOWICZ Pawe Roman
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 379

d) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PASIERBOWICZ Magorzata Beata - TKACZYK Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 390; 4)gosw wanych oddano 3 178; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOPROWSKI Mieczysaw Marian - MIKODA Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - REGIEC Piotr Roman c) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOGOLA Jan Wadysaw - NIEMIROWSKI Witold Jan - WOJDYA Elbieta Teresa - YDO Jacek Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 369; 4)gosw wanych oddano 4 161; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOMARADZKA Maria - KARPISKA-MAKO Stanisawa Kazimiera - LEJA Zenon Mateusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZESZCZAK Andrzej Stanisaw c) lista nr 19 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FRISCHMANN Tomasz - HADRY Jerzy Tadeusz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 380

- JAROSZ Jzef - PADZIERNIK Franciszek Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 063. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 670 osb, to jest 48,00% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 5)lista nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" 6)lista nr 21 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 639; 4)gosw wanych oddano 2 524; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRSKI Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SYPEK Janina c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCH Henryk - UKASIK Stanisaw - STARCZEWSKI Marek Grzegorz d) lista nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZELWACH Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 381

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 802; 4)gosw wanych oddano 2 672; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LECH Wadysawa - WONIAK Krzysztof Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BEJDA Beata Jzefa c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOTOWICZ Teresa - PAKOSZ Micha Wojciech d) lista nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - POLAKOWSKA Maria Boena e) lista nr 21 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUTKOWSKA Bogusawa Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 229; 4)gosw wanych oddano 3 071; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BABSKI Tadeusz Henryk - PAJK Zofia Magorzata - SZCZNIAK Bogdan Dariusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STACHNIO Ireneusz Adam c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCHEWSKI Wincenty Jan - PUTYRA Kazimierz d) lista nr 20 KWW "PRZYJAZNA GMINA 2010" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIKOAJCZYK Jacek Andrzej e) lista nr 21 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 382

- KOWALENKO Barbara Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Miejskiej w Polkowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 807. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 283 osb, to jest 49,42% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3)lista nr 19 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW POLKOWIC Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 593; 4)gosw wanych oddano 2 435; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SYNOWIEC Zdzisaw b) lista nr 19 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW POLKOWIC uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLOCH Arkadiusz Mirosaw - BOCIAN Stanisawa - KULIKOWSKA Beata Ewa - TRACZYK Ireneusz Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 404; 4)gosw wanych oddano 2 228; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYLG Ryszard b) lista nr 19 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW POLKOWIC uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 383

- CIMAR Stefan - KICAJ Eugeniusz - LENIAK Anna - STACZYSZYN Emilian Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 381; 4)gosw wanych oddano 2 258; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZARZYCKI Jan b) lista nr 19 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW POLKOWIC uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOMIDER Mariola Helena - KOT Andrzej Henryk - STARO Marek Mirosaw - WGIERSKA-JANUSZKIEWICZ Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 905; 4)gosw wanych oddano 2 701; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCINIAK Wojciech c) lista nr 19 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW POLKOWIC uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FUCZYO Kazimierz - KOWALCZYK Maria - TRYBKA Adam Bolesaw - WABIK Wiesaw Wadysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 384

Rozdzia 17. Wybory do Rady Miejskiej Strzelina Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 981. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 394 osb, to jest 46,68% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 3 KOMITET WYBORCZY PPP - SIERPIE 80 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZOCI 4)lista nr 21 KWW "STRZELISKI BLOK SAMORZDOWY" 5)lista nr 22 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 271; 4)gosw wanych oddano 2 077; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KASPRZYSZAK Elbieta - KWIATKOWSKI Bogusaw Krzysztof b) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZOCI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAWNUK-SZNAJDER Dorota Jadwiga - SZAAJKO Ireneusz c) lista nr 21 KWW "STRZELISKI BLOK SAMORZDOWY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSTROWSKI Micha Wiktor d) lista nr 22 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RATAJ Zdzisaw Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 873; 4)gosw wanych oddano 2 672;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 385

5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BALCER Edward - WJCIKIEWICZ Jerzy Bronisaw b) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZOCI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SIEDLARZ Magdalena c) lista nr 21 KWW "STRZELISKI BLOK SAMORZDOWY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOODNICKI Micha Stanisaw d) lista nr 22 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANDRYSZCZAK Jan Andrzej - KUBISZ Kazimierz Tadeusz - PISOWADZKI Mieczysaw Eugeniusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 250; 4)gosw wanych oddano 3 059; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANDA Tadeusz Piotr - LITWIN Piotr - WORONIECKI Zbigniew Jzef b) lista nr 20 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZOCI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOWACKI Tomasz Leon c) lista nr 21 KWW "STRZELISKI BLOK SAMORZDOWY" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALSKA Iwona Anna - PITA Antoni Wojciech d) lista nr 22 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HORANIECKI Ryszard Piotr - TRACZ Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 386

Rozdzia 18. Wybory do Rady Miejskiej w widnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 394. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 152 osb, to jest 38,77% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 544; 4)gosw wanych oddano 5 244; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SOLECKI Janusz Czesaw - WOOSZ Wadysaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GADZISKA Joanna - UREK Wiesaw Roman c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARCICKI Mariusz d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIEDZIC Andrzej Mieczysaw - PAAC Ireneusz Stefan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 298; 4)gosw wanych oddano 4 098; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 387

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARKIEWICZ Adam - STEFASKA-BRODA Julitta Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZBCZYK Rafa Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GARSTECKI Robert Mariusz d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MURDZEK Bogumia Aleksandra - SKOWROSKA-WINIEWSKA Zofia Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 658; 4)gosw wanych oddano 4 518; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZALKIEWICZ Janusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUDZISKI Krzysztof Bogdan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWSKI Krzysztof Marek d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MURDZEK Wojciech Piotr - PODGRSKI Lesaw Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 652; 4)gosw wanych oddano 4 438; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MOSKAL-SANIEWSKA Beata Magorzata b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 388

- WIO Teresa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIELKA Wojciech Antoni d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIESKA Grayna - GRABOWSKI Tadeusz Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Miejskiej w wiebodzicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 955. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 8 757 osb, to jest 46,20% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 18 KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH 5)lista nr 19 KWW BOGDANA KOUCHOWICZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 517; 4)gosw wanych oddano 2 411; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KLUK Wiesawa b) lista nr 18 KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRA Wadysaw - OZGA Pawe c) lista nr 19 KWW BOGDANA KOUCHOWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWADRANS ukasz - PANTAL Zdzisaw - PODHALICZ Lesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 389

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 200; 4)gosw wanych oddano 2 981; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KIRKLO Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FEDOROWICZ Jacek c) lista nr 18 KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRUSZKA Tadeusz d) lista nr 19 KWW BOGDANA KOUCHOWICZA uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOBRZASKA Maria - KOUCHOWICZ Bogdan - SZAFRANIEC Mariusz Henryk - ZYSKA Ireneusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 040; 4)gosw wanych oddano 2 838; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKALNY Dariusz Mirosaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GUCWA Leszek Stanisaw c) lista nr 18 KWW FORUM WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KLEPIEC Jan - KRAWCZYK Wiktor - SZOZDA Tadeusz Wiesaw d) lista nr 19 KWW BOGDANA KOUCHOWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HORODECKA Elbieta - MAECKA Teresa Zofia
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 390

- SZWARCBACH Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Miejskiej w Strzegomiu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 22 306. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 13 041 osb, to jest 58,46% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3)lista nr 18 KWW WIESAW WITKOWSKI 4)lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 5)lista nr 21 KWW ROMANA ASYNGERA 6)lista nr 22 KW STOWARZYSZENIE FEDERACJA MODYCH 7)lista nr 23 KWW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZDOWA 8)lista nr 24 KWW LDiS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 338; 4)gosw wanych oddano 4 109; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKRA Bogumia b) lista nr 18 KWW WIESAW WITKOWSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MOSR Pawe Tadeusz c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALEC Maria - WASYLISZYN Tadeusz d) lista nr 22 KW STOWARZYSZENIE FEDERACJA MODYCH uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZIBA Marta Ewa e) lista nr 23 KWW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GREGORCZYK Andrzej Piotr f) lista nr 24 KWW LDiS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 391

- SUCHYTA Zbigniew Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 792; 4)gosw wanych oddano 3 597; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SIKORSKA Anna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRA Marian Jan c) lista nr 18 KWW WIESAW WITKOWSKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITKOWSKI Wiesaw Robert d) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCZAK Tomasz Kamil - NABIAEK Ryszard - WONIAK Krzysztof Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 911; 4)gosw wanych oddano 4 693; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STARAK Jzef b) lista nr 18 KWW WIESAW WITKOWSKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WIKLISKA Aneta Ewa c) lista nr 19 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIURLA Tomasz Adam - SKA Natalia - RADKOWSKI Henryk Jan d) lista nr 23 KWW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIGURAK Jan Andrzej - SZMIDT Piotr Jakub e) lista nr 24 KWW LDiS uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 392

- LEWICKA Krystyna Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Miejskiej w Trzebnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 17 917. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 654 osb, to jest 53,88% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW TRZEBNICA 2000 PLUS 5)lista nr 20 KWW MARKA DUGOZIMY Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 357; 4)gosw wanych oddano 3 237; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZAPLA Pawe Antoni - GUBERNAT Adam Jan b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JANIAK Zenon Andrzej c) lista nr 19 KWW TRZEBNICA 2000 PLUS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PANCERZ Janusz d) lista nr 20 KWW MARKA DUGOZIMY uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUCZAK Daniel Piotr - DAROWSKI Jan - JANISZEWSKA Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 717;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 393

4)gosw wanych oddano 2 597; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOLSKI Pawe Maciej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYDOWSKI Janusz Jzef c) lista nr 20 KWW MARKA DUGOZIMY uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUGOZIMA Marek Aureli - IDZIK Karol Cezary - MODZIERZ Agnieszka Ewa - ZIELONKA Jan Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 580; 4)gosw wanych oddano 3 419; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SURWKA Krzysztof Tomasz - WRBEL Wojciech Maciej b) lista nr 19 KWW TRZEBNICA 2000 PLUS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANUSIEWICZ Jan Edward - PASIECZNIK Zbigniew c) lista nr 20 KWW MARKA DUGOZIMY uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEPIEL Tadeusz Bartomiej - POLAK Janina - SIKORA Edward - TRELISKA Barbara Irena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Miejskiej Wabrzycha Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 99 485. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 39 181 osb, to jest 39,38% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 394

1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 19 KWW PATRYK WILD NOWOCZESNY WABRZYCH 5)lista nr 20 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 619; 4)gosw wanych oddano 8 369; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENDA Dariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOACZ-LESZCZYSKA Agnieszka Maria - TORBUS Artur Jarosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARTOLIK Mirosaw Roman d) lista nr 20 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUBISKI Mirosaw Aleksander 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 785; 4)gosw wanych oddano 8 449; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAROSZ Danuta b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRUCZKOWSKI Piotr Zygmunt - WIERZBICKA Renata Teresa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROMAN Giovanni Adam d) lista nr 20 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 395

- MIELCZAREK Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 176; 4)gosw wanych oddano 6 724; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAWEEK Stefania b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLANIN Krystyna Dorota - WELC Andrzej c) lista nr 20 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MRZ Marcin Karol - NOWAK Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 885; 4)gosw wanych oddano 6 552; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SOCHA Ilona Magorzata b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SPRYTULA Daniela Jadwiga c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KURIATA Cezary Leon d) lista nr 20 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ROSIAK Alicja Elbieta - SZPUR Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 716;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 396

4)gosw wanych oddano 7 262; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZYOWSKI Jerzy Zygmunt b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - EWANGIELU Stefanos - KWIATKOWSKI Piotr Tomasz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MUCHA Beata Maria d) lista nr 20 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERNATOWICZ Sylwester Wacaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Miejskiej w Woowie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 488. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 503 osb, to jest 51,40% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 17 KWW SAMORZD-MIESZKACOM 2)lista nr 18 KWW KOALICJA RAZEM 3)lista nr 19 KWW WOOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA 4)lista nr 20 KWW MIESZKACY GMINIE WOW Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 774; 4)gosw wanych oddano 2 595; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KWW KOALICJA RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULESZ Dariusz - ZYGO Jan Kazimierz b) lista nr 19 KWW WOOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DZIARSKI Janusz Tadeusz - STANKIEWICZ Witold
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 397

c) lista nr 20 KWW MIESZKACY GMINIE WOW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KROCHMAL Witold Zygmunt - MACHOWSKI Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 536; 4)gosw wanych oddano 2 350; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KWW KOALICJA RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HERMASZEWSKA Magorzata - WRBEL Anna Magdalena b) lista nr 19 KWW WOOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMURA Dariusz - WYGODA Janusz c) lista nr 20 KWW MIESZKACY GMINIE WOW uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JELEC Danuta Stanisawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 198; 4)gosw wanych oddano 2 040; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 19 KWW WOOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAWALEC Mirosaw - POSACKI Zbigniew - WICEK Jan b) lista nr 20 KWW MIESZKACY GMINIE WOW uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARNOWSKI Janusz - SKORUPSKI Ireneusz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 398

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 1 995; 4)gosw wanych oddano 1 839; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 18 KWW KOALICJA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZYWACZ Zygmunt Jan b) lista nr 19 KWW WOOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BENEDYKT Adam c) lista nr 20 KWW MIESZKACY GMINIE WOW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERYBA Zbigniew - GRA Adam Aleksander - TOMKW Jan Bronisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 24. Wybory do Rady Gminy Dugoka Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 002. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 10 015 osb, to jest 55,63% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA 4)lista nr 20 KWW "W PRZYSZO" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 596; 4)gosw wanych oddano 2 537; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHMIELEWSKA Anna - DZIGAA Marzena Barbara - MUZYKA Artur Krzysztof - WANTRYCH Marta Julia b) lista nr 20 KWW "W PRZYSZO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 399

- DUDA Mirosaw Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 217; 4)gosw wanych oddano 2 123; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAWORCZYKOWSKA Jolanta Ewa - MALANKA Leon b) lista nr 19 KWW NOWOCZESNA GMINA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Ryszard Piotr c) lista nr 20 KWW "W PRZYSZO" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PARTYKA Kazimierz - WOOWIEC Jolanta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 295; 4)gosw wanych oddano 2 207; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHNIK Agata - SROKA Joanna Anna b) lista nr 20 KWW "W PRZYSZO" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AZAREWICZ Stanisaw Ignacy - SZYMCZAK Marian - ZALEWSKA Urszula 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 907; 4)gosw wanych oddano 2 764; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 400

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARNIEWICZ Tomasz - PATER Krzysztof Micha b) lista nr 20 KWW "W PRZYSZO" uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - AUGUSTYNOWICZ Lidia Ewa - BUCZEK Adam - SUEK Barbara - MICHURA Dariusz Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Miejskiej w Zbkowicach lskich Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 18 956. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 9 856 osb, to jest 51,99% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA 5)lista nr 21 KWW FORUM CENTROPRAWICY 6)lista nr 22 KWW PRZYJAZNE ZBKOWICE 7)lista nr 23 KWW ZIEMIA ZBKOWICKA 8)lista nr 24 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 440; 4)gosw wanych oddano 3 211; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JZEFOWICZ Anna Bronisawa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GNACH Krzysztof Tadeusz - SOBR Grayna Bogusawa
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 401

c) lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GANCARZ Dariusz d) lista nr 21 KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIGZA Kazimierz Wawrzyniec - PRZYSZLAK Ryszard Kazimierz e) lista nr 22 KWW PRZYJAZNE ZBKOWICE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWDA Franciszek Sylwester f) lista nr 23 KWW ZIEMIA ZBKOWICKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTOWICZ Krzysztof Eugeniusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 474; 4)gosw wanych oddano 3 292; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BURNAT Zdzisaw Julian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SUSZ Stanisaw Adam - TKACZYSKI Bogdan Kazimierz c) lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PAWOWSKI Ryszard Antoni d) lista nr 21 KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FIGZA Ewa Wiktoria - MITRGA Jolanta Anna e) lista nr 23 KWW ZIEMIA ZBKOWICKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CIAPKA Marek Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 942; 4)gosw wanych oddano 2 807; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 402

- DOMINIK Andrzej Micha - LABOK Janusz Jerzy - PIOTROWSKA Irena b) lista nr 21 KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DULBA Antoni - KRUSZE Dorota Iwona c) lista nr 23 KWW ZIEMIA ZBKOWICKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROWSKI Jacek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Miasta Zgorzelec Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 27 234. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 891 osb, to jest 47,33% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3)lista nr 21 KWW CZY NAS ZGORZELEC 4)lista nr 22 KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA ZGORZELCA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 351; 4)gosw wanych oddano 3 122; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKIEWICZ Anzelm - RUDZISKI Tomasz Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOKOWSKI Marek Krzysztof c) lista nr 21 KWW CZY NAS ZGORZELEC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WONIAK Waldemar d) lista nr 22 KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA ZGORZELCA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DROSZCZ Ryszard Wiktor
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 403

- WALOTKA Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 007; 4)gosw wanych oddano 2 836; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARANOWSKA Dorota - GRABAREK Wojciech Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MAZUREK Danuta c) lista nr 21 KWW CZY NAS ZGORZELEC uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RUSKETOS Nikolaos - TOMCZYK Anna Jzefa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 000; 4)gosw wanych oddano 2 829; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYBURT Jerzy Andrzej - MOTYKA Ewa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JANKOWSKA-BURY Ryszarda Jarosawa c) lista nr 21 KWW CZY NAS ZGORZELEC uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KAUA Marian - WOLANIN Marek Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 533; 4)gosw wanych oddano 3 332; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 404

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARCZYK Zofia - GRAL Tomasz Marek - WEYCHAN Andrzej Marek b) lista nr 21 KWW CZY NAS ZGORZELEC uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZDANOWICZ Zbigniew c) lista nr 22 KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA ZGORZELCA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DROSZCZ Ryszard 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 27. Wybory do Rady Gminy i Miasta Bogatynia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 20 083. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 12 780 osb, to jest 63,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5)lista nr 21 KWW RAZEM DLA BOGATYNI 6)lista nr 22 KWW CZY NAS BOGATYNIA 7)lista nr 23 KWW ISO 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 993; 4)gosw wanych oddano 2 833; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAUZE Jolanta Regina - PEREMICKI Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FROSKI Tomasz Wiesaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 405

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - STEFANIAK Patryk Sebastian d) lista nr 21 KWW RAZEM DLA BOGATYNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KORNIAK Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 033; 4)gosw wanych oddano 2 770; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCZAK Marek Krzysztof b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DOGA Wojciech c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZATKOWSKI Zbigniew d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARBACHOWSKI Filip e) lista nr 21 KWW RAZEM DLA BOGATYNI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINIEWSKI Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 127; 4)gosw wanych oddano 2 965; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOMARNICKI Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GNACY Krzysztof Marek c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ERNEST Piotr d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LIPKO Andrzej
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 406

e) lista nr 23 KWW ISO 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DUDZIAK-PIWOWARSKA Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 627; 4)gosw wanych oddano 3 427; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLIASZ Artur b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PIESTRZYSKA-FUDALI Katarzyna c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZYRWIEL Wincenty - WOJCIECHOWSKI Jerzy Tadeusz d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOBIESKI Marek e) lista nr 21 KWW RAZEM DLA BOGATYNI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BOJAKOWSKA Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA III. Wybory do rad miast w miastach na prawach powiatu Rozdzia 1. Wybory do Rady Miejskiej Jeleniej Gry Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 69 275. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 27 776 osb, to jest 40,10% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW RAZEM DLA JELENIEJ GRY 5)lista nr 18 KWW "WSPLNE MIASTO" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 407

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 116; 4)gosw wanych oddano 6 866; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SARZYSKI Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUZIAK Ewa - TOMERA Wiesaw Leszek - WROTNIEWSKI Leszek Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Rafa Piotr d) lista nr 16 KWW RAZEM DLA JELENIEJ GRY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WJCIK Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 577; 4)gosw wanych oddano 6 254; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PLESKOT Jerzy b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GROCHALA Andrzej Sylwester - MIEDZISKI Piotr Jan - PAWLUKIEWICZ-REHLIS Grayna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OJEK Ireneusz Waldemar d) lista nr 16 KWW RAZEM DLA JELENIEJ GRY uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WACHOWICZ-MAKIEA Boena Krystyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 417; 4)gosw wanych oddano 6 106;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 408

5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHADY Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LENARD Jerzy Jzef - RAGIEL Maria Anna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBICKI Oliwer Jerzy d) lista nr 18 KWW "WSPLNE MIASTO" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KROCZAK Krzysztof Karol 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 666; 4)gosw wanych oddano 7 327; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJEWSKI Jzef - ADZISKI Zbigniew Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERNOW Zofia - PAPAJ Hubert Wojciech c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRZ Krzysztof Stanisaw d) lista nr 16 KWW RAZEM DLA JELENIEJ GRY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAJNOG Miosz Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Miejskiej Legnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 25 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 82 474. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 31 638 osb, to jest 38,36% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 409

3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW LEGNICKIE FORUM SAMORZDOWE 5)lista nr 18 KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 419; 4)gosw wanych oddano 6 181; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FROST Pawe Marcin - KOZAK Czesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUROWSKI Jan Bronisaw c) lista nr 18 KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DRKIEWICZ-KIERZKOWSKA Elbieta Anna - KPA Ryszard Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 925; 4)gosw wanych oddano 5 640; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAASZYSKI Kazimierz Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PICHLA Grayna Boena c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PUCIENICZAK Anna d) lista nr 18 KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MASOJ Sawomir Wiktor - NOWOSIELSKA Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 410

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 536; 4)gosw wanych oddano 5 223; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALCZYK Tyberiusz Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KROPIWNICKI Robert - TULEJKO Wodzimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BACZYSKI Jacek Marcin d) lista nr 18 KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CICHO Wojciech Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 440; 4)gosw wanych oddano 6 202; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKOWROSKI Sawomir Tomasz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYNALSKI Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUFCIK Krzysztof Euzebiusz d) lista nr 18 KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SIKORSKI Piotr Jan - SOMCZYSKA Bogumia Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 318; 4)gosw wanych oddano 7 068;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 411

5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABICKI Piotr b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZYMASKA Ewa Zofia c) lista nr 16 KWW LEGNICKIE FORUM SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYBEK Krzysztof Piotr d) lista nr 18 KWW TADEUSZA KRZAKOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZESZEJKO-SOCHACKA Ewa Urszula - FARMAS-CZERWISKA Anna Beata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Miejskiej Wrocawia Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 37 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 498 844. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 196 289 osb, to jest 39,35% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 25 862; 4)gosw wanych oddano 24 935; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GWADERA-URLEP Agata Izabela - HANCZAREK Tomasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEPIL Rafa Janusz c) lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 412

- CHMIELEWSKI Jan Roman - GREHL Adam - MROZOWSKA Urszula Beata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 26 325; 4)gosw wanych oddano 25 631; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRALCZYK Elbieta Anna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALCZAK Czesaw c) lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ANISZCZYK Bohdan Jzef - HOTAA Szymon Andrzej - ZIEMBICKA-HAS Wanda Wiesawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 31 571; 4)gosw wanych oddano 30 762; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYBULSKI Leszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYBCZAK Agnieszka - SKOCZYLAS Jerzy Wadysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SZOREC Anna Katarzyna d) lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KRAUZE Jarosaw Piotr - ZAWADA Magorzata Ewa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 413

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 27 540; 4)gosw wanych oddano 26 828; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BRAMORSKI Krzysztof Jan - DYSZKIEWICZ-NAJDA Iwona Elbieta b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - STACHOWIAK-RECKA Mirosawa Agnieszka c) lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OBARA-KOWALSKA Katarzyna Anna - OSSOWSKI Jacek Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 30 255; 4)gosw wanych oddano 29 488; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRANOWSKA Renata Magorzata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MROZEK Damian Remigiusz c) lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MACAA Henryk Jan - ZAWARTKO Maria Dorota - ZEGAN Maciej Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 27 661; 4)gosw wanych oddano 27 002; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELISKI Maciej Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BABIARZ Piotr ukasz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 414

c) lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MICHALAK Jerzy Andrzej - OBREMSKI Jarosaw Wojciech - WANAT Urszula Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 27 075; 4)gosw wanych oddano 26 431; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYSZKOWSKI ukasz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUCZYSKI Piotr Micha c) lista nr 21 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BOSKI Wojciech Stanisaw - KILARSKI Krzysztof - MAUER-RASKA Renata Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA IV. Wybory do rad powiatw Rozdzia 1. Wybory do Rady Powiatu Bolesawieckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 71 607. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 33 737 osb, to jest 47,11% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5)lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA 6)lista nr 17 KWW PIOTRA ROMANA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 415

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 15 657; 4)gosw wanych oddano 14 767; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHWOJNICKI Stanisaw - MOLENDA Jarosaw Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KWANIEWSKI Dariusz Jerzy - STASIK Karol c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUSS Jan Piotr d) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZIO Janusz Andrzej - MAKOWSKI Maciej Stanisaw e) lista nr 17 KWW PIOTRA ROMANA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONOPKA Krzysztof Grzegorz - KRL Jzef - TOMCZYK Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 385; 4)gosw wanych oddano 6 441; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MITERA Zbigniew b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KATA Jzef - KOZAK Jan Franciszek c) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOOSZYN Leopold d) lista nr 17 KWW PIOTRA ROMANA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PUZIO Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 416

3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 695; 4)gosw wanych oddano 9 589; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMKIEWICZ Lesaw Alojzy b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOJANOWSKI Micha c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - POTYSZKA Ewa - PRZYBYLSKI Cezary Adam d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRYSZTOFIAK Waldemar Czesaw e) lista nr 16 KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESAWIECKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GAWRON Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 2. Wybory do Rady Powiatu Dzieroniowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 87 499. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 36 730 osb, to jest 41,98% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW FORUM 2010 5)lista nr 17 KWW SAMORZDOWCY RAFAA DUTKIEWICZA 6)lista nr 18 KW OBS Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 173;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 417

4)gosw wanych oddano 9 469; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - FLORCZAK Kazimierz - POWIERZA Danuta Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DERENOWSKI Tadeusz Antoni - GRZEBIELUCH Jacek - YWA Piotr Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKIBNIEWSKA-KOZAK Irena d) lista nr 16 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAPTUR Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 731; 4)gosw wanych oddano 10 063; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIREK Zofia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUCHARSKI Dariusz - ZAWADZKI Krzysztof Jerzy c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GIERCZAK Jerzy d) lista nr 16 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDNICKI Jarosaw Jerzy e) lista nr 17 KWW SAMORZDOWCY RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ABCKI Eugeniusz Jan f) lista nr 18 KW OBS uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BLACHARZ Albert Jerzy - SMOLNY Henryk Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 418

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 641; 4)gosw wanych oddano 7 151; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PODOLSKI Ryszard Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KONIECZNA-ENZEL Dorota c) lista nr 17 KWW SAMORZDOWCY RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWAL Marian d) lista nr 18 KW OBS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BOGUCKI Mirosaw Wincenty 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 185; 4)gosw wanych oddano 7 474; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GUZDEK Janusz - KOSOWSKI Grzegorz Jzef b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BIELAWSKA Zuzanna c) lista nr 16 KWW FORUM 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DZIENDZIEL Wacaw Alojzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 3. Wybory do Rady Powiatu Gogowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 72 033. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 34 619 osb, to jest 48,06% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 16 KWW JANA ZUBOWSKIEGO
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 419

4)lista nr 17 KWW "AKTYWNI RAZEM" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 253; 4)gosw wanych oddano 4 938; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAWLAK-OSOMASKA Ewa Anna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOSMALSKI Radosaw c) lista nr 16 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PONEK Danuta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 185; 4)gosw wanych oddano 6 693; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BORECKI Wojciech Stanisaw - ROKASZEWICZ Rafael Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JURAS Arkadiusz Krzysztof c) lista nr 16 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STRZCIWILK Mirosaw Leonard - SZULC Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 425; 4)gosw wanych oddano 6 057; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 420

- HOOWNIA Jeremi Adam b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWA Krzysztof c) lista nr 16 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYCHLIK Marek Jarosaw - ZUBOWSKI Wojciech Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 066; 4)gosw wanych oddano 5 700; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROKASZEWICZ Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GROFFIK Marek Krzysztof c) lista nr 16 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PRZYBYLSKI Ireneusz Marian - SADOWSKI Krzysztof Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 690; 4)gosw wanych oddano 8 515; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BARANIECKI Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ARY Grzegorz - KOZOWSKA Czesawa Apolonia c) lista nr 16 KWW JANA ZUBOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOLBA Lesaw Julian d) lista nr 17 KWW "AKTYWNI RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GNIEWOSZ Joanna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 421

Rozdzia 4. Wybory do Rady Powiatu w Grze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 29 125. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 821 osb, to jest 50,89% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2)lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 3)lista nr 18 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALENE 4)lista nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE 5)lista nr 20 KWW BB WROTKOWSKIEGO 6)lista nr 21 KWW FORUM 2010 WSOSZ Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 9 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 910; 4)gosw wanych oddano 7 157; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIERNACKI Marek Dariusz - BONDZIOR Jan Antoni - ISKRA Piotr Pawe - JZEFIAK Zbigniew Leon b) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOTRA Marek Piotr c) lista nr 18 KWW REGIONALNE CENTRUM NIEZALENE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - STANISAWSKI Wadysaw - TROJANEK Grzegorz Aleksander d) lista nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZENDRYK Edward Romuald e) lista nr 20 KWW BB WROTKOWSKIEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOOWICZ Dariusz Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 422

2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 296; 4)gosw wanych oddano 2 990; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 21 KWW FORUM 2010 WSOSZ uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - NIEDWIED Pawe - RZEPIELA Danuta Anna - STUCZYK Zbigniew Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 615; 4)gosw wanych oddano 3 246; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KALINOWSKI Jan b) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAGROBELNY Marek c) lista nr 19 KWW PRZYSZO-SOLIDNO-LUDZIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PALA Jerzy Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 5. Wybory do Rady Powiatu w Jaworze Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 42 950. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 20 890 osb, to jest 48,64% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5)lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY"
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 423

6)lista nr 17 KWW IS OPOKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 905; 4)gosw wanych oddano 8 395; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIELISKI Marek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BARASKI Mariusz Grzegorz - SPILAREWICZ Arkadiusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITEK Stanisaw Zbigniew d) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LASKOWSKI Stanisaw - LENKIEWICZ Micha - WICICKI Jzef e) lista nr 17 KWW IS OPOKA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RADZIO Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 708; 4)gosw wanych oddano 4 261; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIESZAA Jan b) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADOWSKI Roman Edward c) lista nr 17 KWW IS OPOKA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOSZ Wiesawa Teresa - RADECKA-BYCH Bogusawa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 424

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 277; 4)gosw wanych oddano 6 570; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRYGORCEWICZ Jan Franciszek b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URBANOWSKI Grzegorz Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RUDZIEC Sylwester Andrzej d) lista nr 16 KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MELNER Zygmunt - PIENIEK Piotr Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 6. Wybory do Rady Powiatu Jeleniogrskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 53 050. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 25 333 osb, to jest 47,75% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW "RAZEM DLA REGIONU" 5)lista nr 17 KWW KARKONOSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA 6)lista nr 18 KWW RODZINA KARKONOSKA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 061; 4)gosw wanych oddano 4 745; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 425

- LATTO Anna Maria - WODYGA Jacek Tadeusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TARSA Robert Ryszard c) lista nr 16 KWW "RAZEM DLA REGIONU" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ZBIK Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 472; 4)gosw wanych oddano 4 146; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WROSKI Jerzy Ignac b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUPCZYK Andrzej Tadeusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTLISKI Jarosaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 773; 4)gosw wanych oddano 5 403; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - RYBARCZYK Grzegorz - WICHNIAK Arkadiusz Cezary b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAZUR Rafa Piotr c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LACHOWICZ Julian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 426

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 649; 4)gosw wanych oddano 5 101; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KUCZAJ Maria b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRUCHANOWICZ Grzegorz Dariusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KLETA Eugeniusz Andrzej d) lista nr 16 KWW "RAZEM DLA REGIONU" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PECIAK Jolanta Katarzyna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 378; 4)gosw wanych oddano 4 033; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZTANDO Andrzej Ireneusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KONIECZYSKA Anna Ewa c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHODAK Bogusaw d) lista nr 16 KWW "RAZEM DLA REGIONU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAKIEL Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 7. Wybory do Rady Powiatu Kamiennogrskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 37 426. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 332 osb, to jest 51,65% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3)lista nr 16 KWW "NASZ REGION" 4)lista nr 17 KWW RAZEM KG
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 427

5)lista nr 18 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 633; 4)gosw wanych oddano 8 108; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JANIKOWSKI Leszek Jzef - KRAJEWSKI Wodzimierz Jzef - ZIEMIASKA Boena Mieczysawa b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GBORYS Jarosaw Andrzej c) lista nr 16 KWW "NASZ REGION" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYCHARSKI Tadeusz Witold d) lista nr 17 KWW RAZEM KG uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - OLEKSIAK Radosaw Jerzy - WITEK Krzysztof Jzef e) lista nr 18 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUROWSKI Dariusz Edmund 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 838; 4)gosw wanych oddano 5 290; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOCZAK Boena b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WONDOOWSKA-GRABOWSKA Anna c) lista nr 16 KWW "NASZ REGION" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BEDNAREK Zbigniew Andrzej d) lista nr 17 KWW RAZEM KG uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BYCH Maria e) lista nr 18 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZMAJDZISKI Stanisaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 428

6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 861; 4)gosw wanych oddano 4 578; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOCEMBA Ewa Aleksandra b) lista nr 17 KWW RAZEM KG uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WALKA Franciszek c) lista nr 18 KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KULON Tomasz Marian - ORZECHOWSKI Jan Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 8. Wybory do Rady Powiatu Kodzkiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 137 877. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 63 493 osb, to jest 46,05% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW DOLNY LSK XXI 5)lista nr 17 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 570; 4)gosw wanych oddano 9 878; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CKI Adam Edward b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 429

- AWIE Maciej Mirosaw - UJMA Leszek Ryszard c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DBROWSKI Andrzej Wojciech d) lista nr 16 KWW DOLNY LSK XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZELOWSKI Witold Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 084; 4)gosw wanych oddano 10 179; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRYNICKI Bogdan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZYB Sebastian Mariusz - MARZYSKI Longin c) lista nr 16 KWW DOLNY LSK XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOT Jzef d) lista nr 17 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAJDAS Sawomir Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 180; 4)gosw wanych oddano 7 392; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WOLAN-NIEMCZYK Renata b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZWED Aleksander Jakub c) lista nr 17 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KARWOWSKI Sawomir Wadysaw - SIEMCZONEK Barbara ucja 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 430

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 342; 4)gosw wanych oddano 7 717; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOJECKI Dariusz Jan - JDRZEJEWSKA-SKRZYPCZYK Magorzata Joanna - MARCINIAK Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DEC Jerzy Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 631; 4)gosw wanych oddano 7 974; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KONOWSKI Dariusz Antoni - KRECH Hubert Jan b) lista nr 17 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DANIELCZYK Lubomir Piotr - NIEBIESZCZASKI Ryszard Wiktor 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 950; 4)gosw wanych oddano 9 102; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHARCZUK Janusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOCIUK Anetta - SZPANIER Marek c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 431

- KOCZOT Tomasz Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 736; 4)gosw wanych oddano 6 193; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DROD Kazimierz Antoni b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZATOKA Borysaw c) lista nr 17 KWW ROZWJ I PARTNERSTWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WIJATYK Bogusaw Grzegorz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 9. Wybory do Rady Powiatu Legnickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 43 289. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 21 167 osb, to jest 48,90% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 2)lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 3)lista nr 17 KWW SAMORZDNO I DEMOKRACJA 4)lista nr 18 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 351; 4)gosw wanych oddano 4 032; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRAWKA Zbigniew b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 432

- HUMENNY Jarosaw - JZEFCZUK Joanna Maria c) lista nr 17 KWW SAMORZDNO I DEMOKRACJA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WALASEK Lilia d) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KASPRZAK Mieczysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 239; 4)gosw wanych oddano 3 860; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BIDNYK Mikoaj Adam b) lista nr 17 KWW SAMORZDNO I DEMOKRACJA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PAKOS Stanisawa c) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HAJDUK Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 885; 4)gosw wanych oddano 3 547; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWANY Waldemar Jan b) lista nr 17 KWW SAMORZDNO I DEMOKRACJA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWISTOWSKI Piotr Krzysztof c) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRAWCZYK Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 433

1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 350; 4)gosw wanych oddano 3 930; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WGRODNA Janina b) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZUR Janina - NIEWISKI Ryszard Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 342; 4)gosw wanych oddano 3 824; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROKITNICKI Andrzej b) lista nr 17 KWW SAMORZDNO I DEMOKRACJA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOYDYO Jan Szczsny c) lista nr 18 KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZDU LOKALNEGO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SAMBORSKI Antoni 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 10. Wybory do Rady Powiatu Lubaskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 46 224. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 22 048 osb, to jest 47,70% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 434

5)lista nr 16 KWW OKW POWIAT 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 208; 4)gosw wanych oddano 6 665; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRAJEWSKA-HARAPIN Urszula b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TAUPIEKO Mieczysaw c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GOWACZ Stanisaw Franciszek d) lista nr 16 KWW OKW POWIAT 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GETTNER Magorzata - SMUSZ Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 118; 4)gosw wanych oddano 6 416; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEKO Leszek Wodzimierz b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DULNIK Jerzy Stanisaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIEYK Stanisaw d) lista nr 16 KWW OKW POWIAT 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUDKIEWICZ-KOZA Teresa - TOMICZEK Mariusz Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 435

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 722; 4)gosw wanych oddano 7 306; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - TURKIEWICZ Micha - EABOWSKI Lucjan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KEMPISKI Andrzej Gerard - KILJAN Kazimierz Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZEMBIK Wojciech Bolesaw d) lista nr 16 KWW OKW POWIAT 2010 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZARNECKI Walery - KOMENDZISKI Robert Micha 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 11. Wybory do Rady Powiatu w Lubinie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 86 584. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 41 575 osb, to jest 48,02% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KW TERAZ LUBIN 5)lista nr 17 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 356; 4)gosw wanych oddano 5 962; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 17 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 436

- KIELAN Tadeusz Zbigniew - KORONOWSKI Roman Jan - NOWAK Kasper - YCZKOWSKA-CZESAK Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 758; 4)gosw wanych oddano 6 471; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - DRYGAS-MAJKA Magorzata Maria b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUBW Krzysztof Jan c) lista nr 17 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MUSIA Jadwiga Regina - MYRDA Adam Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 580; 4)gosw wanych oddano 6 318; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRUSZCZYSKA Elbieta b) lista nr 17 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ILNICKI Jacek Piotr - STAWIKOWSKI Damian Oskar - SZAFRANIEC Jerzy 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 277; 4)gosw wanych oddano 6 942; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 437

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KABAT Ryszard Stanisaw b) lista nr 17 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DEC Pawe Piotr - MAJ Krzysztof Mariusz - PIKNA Joanna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 604; 4)gosw wanych oddano 13 102; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MARCHEWKA Leopold b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LANGNER Bernard Jzef - SZKLARZ Leszek Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SIWAK Wadysaw d) lista nr 16 KW TERAZ LUBIN uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAKAA Tadeusz e) lista nr 17 KWW ROBERT RACZYSKI LUBIN 2006 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HOLDENMAJER Andrzej - KOSZTYA Krystian Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 12. Wybory do Rady Powiatu Lwweckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 38 956. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 18 423 osb, to jest 47,29% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 438

4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5)lista nr 16 KWW POWIAT 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 026; 4)gosw wanych oddano 3 776; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOKO Daniel Radosaw - PONINIK Olgierd - SZCZEPASKA Magorzata Katarzyna b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LUSARZ Rafa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 246; 4)gosw wanych oddano 5 772; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULESZA Henryk b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRUK Ryszard Roman c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZEKW Zbigniew - PIOTROWICZ Krystyna d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULCZYCKI Roman Marian e) lista nr 16 KWW POWIAT 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KAZIW Ludwik Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 439

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 386; 4)gosw wanych oddano 3 171; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZEMBROWSKI Piotr - ZATCHIEJ Zenon b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WASILEWSKA Iwona Marta 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 765; 4)gosw wanych oddano 4 313; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MRWKA Jzef Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIKOWSKI Wiesaw Antoni c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZYCH Artur Adam d) lista nr 16 KWW POWIAT 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FLUDER Marcin Kamil 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 13. Wybory do Rady Powiatu w Miliczu Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 2 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 15 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 29 505. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 14 793 osb, to jest 50,14% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KW MILICKA WSPLNOTA SAMORZDOWA 5)lista nr 17 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 440

6)lista nr 18 KWW LEWICA RAZEM Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 10 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 183; 4)gosw wanych oddano 8 509; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OSMELAK Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LECH Piotr Jzef - MOGILAN Krzysztof - ZALEWSKA-NOWAK Grayna Maria c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATKOWSKI Leon Janusz d) lista nr 16 KW MILICKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - FOLMER Dorota Maria e) lista nr 17 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOROL Arkadiusz - PATALAS Krystyna Aniela - WYBIERAA Pawe f) lista nr 18 KWW LEWICA RAZEM uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SKRZYNECKA Henryka Teresa 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 610; 4)gosw wanych oddano 4 985; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - NIEDBAA Halina Stanisawa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 441

- WARKOCZ Marek c) lista nr 16 KW MILICKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZKATUA Jerzy Jan d) lista nr 17 KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY LSK XXI uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DROBINA Mirosaw Stanisaw - WESOOWSKI Piotr Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 14. Wybory do Rady Powiatu Olenickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 83 929. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 38 474 osb, to jest 45,84% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 5)lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 909; 4)gosw wanych oddano 11 243; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WINNICKI Zbigniew Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - EFINOWICZ Wioletta Jadwiga - KRZAN Jarosaw Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JAKIMIEC Zdzisawa Maria - KOACISKI Micha Wincenty d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 442

- FREJ Bogdan Edward - PIETRZAK Walerian - SUSIDKO Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 382; 4)gosw wanych oddano 7 259; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WINIEWSKA-KOCJAN Iwona Grayna b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - POLASKI Jarosaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RUDNICKA Krystyna d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARTCZAK Dorota Gertruda e) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TELESZKO Czesaw Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 042; 4)gosw wanych oddano 7 146; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULIG Alojzy Jzef b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - PAKSEJ Kazimierz - POTYRAA Zbigniew - ZDOBYLAK Monika Anna 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 443

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 141; 4)gosw wanych oddano 9 214; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PATER Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PYTEL Sawomir c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOCISKI Wojciech Eugeniusz d) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWE 2002 uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ILSKI Zbigniew Kazimierz - WITKOWSKA Barbara Maria e) lista nr 17 KWW POROZUMIENIE SAMORZDOWO-LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZAJKA Stanisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 15. Wybory do Rady Powiatu w Oawie Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 59 218. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 27 364 osb, to jest 46,21% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY 5)lista nr 17 KW LZS 6)lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 983; 4)gosw wanych oddano 10 344; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 444

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KRUK-GRZIAK Joanna Elbieta b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARKIEWICZ Antoni Krzysztof - NOSEK-BARAN Grayna Irena - PAWOWICZ Przemysaw c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BREZDE Zdzisaw Ireneusz d) lista nr 16 KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZDOWY uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CECKO Krystyna Janina - SZCZEPANIK Ewa Maria e) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HOYSKI Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 664; 4)gosw wanych oddano 8 093; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SZSTAK Marzena Elbieta - SZPONAR Marek Zdzisaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DUDKOWSKI ukasz Marek c) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DANILEWICZ Lesaw Antoni - KOODZIEJ Tomasz Piotr - WOREK Boena Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 717; 4)gosw wanych oddano 7 054; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 445

a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHUDY Marek Jzef - PADULA Robert Marian b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KULESZA Mirosaw Kazimierz c) lista nr 17 KW LZS uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWNACKI Jan Franciszek d) lista nr 18 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SWADEK-SCHNEIDER Dorota 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 16. Wybory do Rady Powiatu w Polkowicach Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 49 079. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 26 011 osb, to jest 53,00% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 3)lista nr 16 KWW POROZUMIENIE 4)lista nr 17 KW JEDNO POWIATOWA 5)lista nr 18 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW POLKOWIC Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 263; 4)gosw wanych oddano 9 531; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BORKOWSKI Tomasz Pawe b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LENCZUK Micha c) lista nr 18 KW POROZUMIENIE DLA MIESZKACW POLKOWIC uzyskaa 6 mandatw; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEDA Andrzej Stanisaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 446

- BETKA Beata Urszula - LIBERSKI Wodzimierz Henryk - NESTER Krzysztof - STACZYSZYN Marek Micha - TRAM Marek Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 718; 4)gosw wanych oddano 5 384; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PLUTA Halina b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CZEKAJO Henryk c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SKIBICKI Franciszek d) lista nr 17 KW JEDNO POWIATOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOWALSKI Roman Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 473; 4)gosw wanych oddano 3 182; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - UCHOWSKA Wanda b) lista nr 17 KW JEDNO POWIATOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOWALSKI Tadeusz Zdzisaw - PPKOWSKI Stanisaw Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 557; 4)gosw wanych oddano 6 006; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 447

a) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SADOWSKI Andrzej Wieczysaw b) lista nr 17 KW JEDNO POWIATOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CIUPAK Kamil Piotr - RUTKOWSKI Roman Marek - SZOCIK Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 17. Wybory do Rady Powiatu Strzeliskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 36 163. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 457 osb, to jest 48,27% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 16 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 4)lista nr 17 KWW RAZEM DLA SAMORZDU 5)lista nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZOCI 6)lista nr 19 KWW "STRZELISKI BLOK SAMORZDOWY" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 393; 4)gosw wanych oddano 7 672; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAKWKA Jacek Piotr - POLANIN Bogusaw Antoni - SZWEDOWSKI Marek b) lista nr 16 KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZIKOWSKI Aleksander c) lista nr 17 KWW RAZEM DLA SAMORZDU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MIERZWISKI Marek Maciej d) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE DLA NASZEJ PRZYSZOCI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 448

- GULCZYSKI Artur Cezary e) lista nr 19 KWW "STRZELISKI BLOK SAMORZDOWY" uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUROWSKI Krzysztof Marcin - SZMIGIELSKA Jadwiga 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 958; 4)gosw wanych oddano 3 477; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FIT Jarosaw Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRACZ Tomasz - STACHOWICZ Bolesaw Franciszek c) lista nr 17 KWW RAZEM DLA SAMORZDU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MAJEWSKI Mariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 106; 4)gosw wanych oddano 4 500; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BUGRYN Agnieszka - HRYCAK Ludwik - KROCHMALNY Jerzy Marek b) lista nr 17 KWW RAZEM DLA SAMORZDU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERWISKI Marek Stanisaw - ZARZYCKA Helena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 449

Rozdzia 18. Wybory do Rady Powiatu w rodzie lskiej Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 40 623. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 702 osb, to jest 48,50% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW POWIAT REDZKI 5)lista nr 18 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" 6)lista nr 19 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZ POWIAT 7)lista nr 20 KWW "XXI - RAZEM" Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 297; 4)gosw wanych oddano 6 821; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BURDZY Sebastian Robert - RUTKOWSKI Witold b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WOJEWDKA Mariusz Rafa c) lista nr 16 KWW POWIAT REDZKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHABRASZEWSKI Jzef d) lista nr 19 KWW LISTA SAMORZDOWA NASZ POWIAT uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUDRYSKI Mieczysaw Stanisaw - PADEWSKI Daniel Jarosaw e) lista nr 20 KWW "XXI - RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAKRZEWSKI Pawe Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 450

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 993; 4)gosw wanych oddano 7 210; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WICHA Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BAWO Marek Roman - BUBA Kazimierz Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - RACHWALSKA Magorzata d) lista nr 18 KWW "DLA DOBRA GMIN I POWIATU" uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIERZCHALSKI Grzegorz e) lista nr 20 KWW "XXI - RAZEM" uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MIKA Halina 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 412; 4)gosw wanych oddano 4 039; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KACZMAREK Czesaw - OSIECKI Czesaw b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MASOWSKI Piotr c) lista nr 16 KWW POWIAT REDZKI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZAANKIEWICZ Krzysztof 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 19. Wybory do Rady Powiatu w widnicy Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 6 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 131 816. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 60 345 osb, to jest 45,78% uprawnionych do gosowania.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 451

4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5)lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA 6)lista nr 17 KWW RAZEM DLA POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 840; 4)gosw wanych oddano 9 322; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RATAJ Henryk b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MARCINISZYN Bolesaw Wadysaw - SYNOWSKA Alicja c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZDUCZYK Zbigniew Edward d) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ETEL Roman Ryszard - FRCZAK Edmund Zbigniew 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 305; 4)gosw wanych oddano 8 922; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUC Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHOKO Ryszard - JARZYNA Stanisaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 452

c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BURAK Barbara Maria d) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWADZKI Tadeusz Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 461; 4)gosw wanych oddano 10 326; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WACHOWIAK Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOTYS Krzysztof Bronisaw c) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZEGORZEWICZ Grzegorz Sawomir - WORSA Zygmunt d) lista nr 17 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZYWER Marek Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 13 034; 4)gosw wanych oddano 12 002; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROSIEK Henryk b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUMA Jzef c) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CEBULA Sabina Irena - CHAJDUGA Kazimierz d) lista nr 17 KWW RAZEM DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 453

- WJTOWICZ Robert Przemysaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 313; 4)gosw wanych oddano 4 964; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAWRON Ryszard - GODZIEJEWSKI Kazimierz Andrzej - KOWNACKI Szczepan Ludwik 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 11 392; 4)gosw wanych oddano 10 402; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LATUSZEK Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FEDOROWICZ Piotr Tadeusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZALEWSKI Piotr d) lista nr 16 KWW WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUREK Daria - ZIELISKI Janusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 20. Wybory do Rady Powiatu Trzebnickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 63 821. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 32 873 osb, to jest 51,51% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 454

1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW NASZ POWIAT XXI 5)lista nr 17 KWW RwP Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 658; 4)gosw wanych oddano 8 990; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - ADACH Robert Pawe - ORZECHOWSKA Magdalena b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OKUNIEWICZ Piotr Andrzej c) lista nr 17 KWW RwP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOLISKI Marek Justyn - SZKARADZISKI Mariusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 5 546; 4)gosw wanych oddano 5 132; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WOJCIECHOWSKI Zygmunt - ZDZIARSKI Jan Franciszek b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BREWKA Andrzej Wojciech c) lista nr 16 KWW NASZ POWIAT XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GUCH Krzysztof Bronisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 455

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 250; 4)gosw wanych oddano 6 910; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CYMERMAN Ryszard - POPRAWA Arkadiusz Marcin b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOKOOWSKI Tomasz Adam c) lista nr 17 KWW RwP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BAEWSKI Sawomir 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 419; 4)gosw wanych oddano 9 605; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BANDROWICZ Igor Krystian - CYBULSKA Renata - ZARENTOWICZ Sawomir Andrzej b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WYSOCKI Waldemar Jzef c) lista nr 17 KWW RwP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - LEWANDOWSKI Robert Grzegorz - REDNIAWSKI Zdzisaw Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 21. Wybory do Rady Powiatu Wabrzyskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 7 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 29 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 147 653. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 61 902 osb, to jest 41,92% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 456

3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 657; 4)gosw wanych oddano 8 215; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TOMCZAK Zdzisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SENYK Tomasz Grzegorz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GWODZIK Bogumi Stefan d) lista nr 16 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GNIATKOWSKI Andrzej Jzef 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 798; 4)gosw wanych oddano 8 254; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HERETYK Szymon Wojciech b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOWNAR Zbigniew - MODRZEJEWSKA Katarzyna c) lista nr 16 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZOWSKI Grzegorz Tomasz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 176;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 457

4)gosw wanych oddano 6 656; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOTARBA Mariusz b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - WYBRANIEC Monika c) lista nr 16 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MRZ Mirosaw Zdzisaw - NOWAK Marcin 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 883; 4)gosw wanych oddano 6 475; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PACIEPNIK Krzysztof b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZARZECKI Ireneusz Arkadiusz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GRZEGORCZYK Bartomiej d) lista nr 16 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ROSIAK Longin Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 698; 4)gosw wanych oddano 7 092; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWACZYK Zygmunt Jzef b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GB Piotr - JSKOWSKI Jan Zdzisaw
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 458

c) lista nr 16 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRZEBSKA Patrycja Magdalena 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 6. Okrg wyborczy nr 6 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 604; 4)gosw wanych oddano 11 528; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CHEKO Marcel Marian b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KUJAWA Waldemar Tadeusz - MUCHA Arkadiusz Marcin c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TARNACKI Marek d) lista nr 16 KWW WABRZYSKA WSPLNOTA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ROSIAK Magorzata 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 7. Okrg wyborczy nr 7 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 10 086; 4)gosw wanych oddano 9 097; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DOROSZ Ewa Anna - LASZKIEWICZ Andrzej Ryszard b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HAUSMAN Adam Ludwik - LIPISKI Andrzej Zdzisaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 22. Wybory do Rady Powiatu Woowskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 3 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 459

2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 38 854. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 19 806 osb, to jest 50,98% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5)lista nr 16 KWW MIESZKACY GMINIE WOW Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 514; 4)gosw wanych oddano 8 774; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KWIEK Wacaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GAJOS Marek Jan - KOLICZKO Iwona Magorzata c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BEREZA Elbieta Urszula - NEJMAN Maciej Feliks d) lista nr 16 KWW MIESZKACY GMINIE WOW uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MALANKA Teresa - PAKULSKI Kazimierz Jan - SICZEK Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 330; 4)gosw wanych oddano 5 856; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SYGUA Bronisaw Mateusz
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 460

b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHD Danuta - PIREK Pawe Stefan - SKORUPA Zbigniew - SZUMILAS Jzef c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CUKROWSKI Marek Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 3 962; 4)gosw wanych oddano 3 672; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIRYTIUK Ryszard Krzysztof - SZYNDLAR Andrzej Stanisaw b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OLEJNICZAK Dariusz Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 23. Wybory do Rady Powiatu Wrocawskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 23 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 89 308. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 44 484 osb, to jest 49,81% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 4)lista nr 17 KWW NASZ POWIAT 5)lista nr 18 KWW PRAWICA I SAMORZDOWCY XXI Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 461

3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 14 660; 4)gosw wanych oddano 13 637; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TRBACZ Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JARO Ryszard Andrzej - POTOCKI Roman Pawe - SOBOLAK Andrzej Jerzy c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIEGASKA Maria Magdalena - BIESZCZAD Katarzyna - SZCZYKUTOWICZ Waldemar Tadeusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 173; 4)gosw wanych oddano 5 716; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GALANT Dorota Magdalena b) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - WILK Maria Wiesawa - WINTER Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 8 182; 4)gosw wanych oddano 7 584; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SMEREKA Zuzanna Teresa b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 462

- JAMROZIK Andrzej - REPS Lidia Ewa c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURY Hieronim Stanisaw - SOMA Ireneusz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 349; 4)gosw wanych oddano 5 890; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KONOPKA Mariusz Edward b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - JANKOWIAK Ewa Maria c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WSIK Andrzej Marian 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 5 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 120; 4)gosw wanych oddano 8 440; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - SKIBA Edward - UKOWSKI Jan b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DWORAK Krzysztof c) lista nr 16 KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOSTERSKA Barbara d) lista nr 17 KWW NASZ POWIAT uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FITEK Jerzy Andrzej 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 463

Rozdzia 24. Wybory do Rady Powiatu Zbkowickiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 19 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 56 542. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 28 335 osb, to jest 50,11% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW FORUM CENTROPRAWICY 5)lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA 6)lista nr 18 KWW BDMY RAZEM 7)lista nr 19 KWW POWIAT XXI 8)lista nr 20 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 729; 4)gosw wanych oddano 4 449; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FESTER Roman b) lista nr 18 KWW BDMY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WITEK Andrzej Zbigniew c) lista nr 20 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZYMASKI Henryk 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 750; 4)gosw wanych oddano 7 101; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 464

- SOBOL Janusz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MARKOWSKA Teresa c) lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - JABOSKI Wiesaw - REGNER Andrzej Piotr d) lista nr 18 KWW BDMY RAZEM uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NOWAK Ryszard Mieczysaw e) lista nr 20 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KOZYRA Marian Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 000; 4)gosw wanych oddano 5 452; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - ORCZYK Grayna b) lista nr 18 KWW BDMY RAZEM uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZERNIEC Marcin Bartomiej - WJCIK Rudolf Franciszek c) lista nr 20 KWW POWIAT GMINA WSPLNA SPRAWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FLESZAR Zdzisaw Leopold 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 9 856; 4)gosw wanych oddano 9 136; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KURZYP Stanisaw Jan - ORGANICIAK Jerzy - ORZESZEK Marcin b) lista nr 16 KWW FORUM CENTROPRAWICY uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 465

- MARCINKW Dariusz Pawe c) lista nr 17 KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZDOWA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - CYMBAA Tadeusz Piotr d) lista nr 19 KWW POWIAT XXI uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - GWD Marcin Piotr 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 25. Wybory do Rady Powiatu Zgorzeleckiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 21 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 77 024. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 40 251 osb, to jest 52,26% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 4)lista nr 16 KWW CZY NAS POWIAT ZGORZELECKI 5)lista nr 17 KWW WSPLNY POWIAT 2010+ 6)lista nr 18 KWW DIALOG, WSPPRACA I ROZWJ 7)lista nr 19 KWW ISO 2010 Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 895; 4)gosw wanych oddano 11 976; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - BIELISKI Artur Stanisaw - KOZIE Eleonora Grayna - KURZYSKI Marek Janusz - WALKOWIAK Roman Wiktor b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - ZAWADA Sawomir Artur c) lista nr 16 KWW CZY NAS POWIAT ZGORZELECKI uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SONIAK Alicja
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 466

d) lista nr 17 KWW WSPLNY POWIAT 2010+ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - TYC Andrzej Jan 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 12 774; 4)gosw wanych oddano 11 755; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - PTA-WIERCZ Sylwia b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOSZCZYCKI Stanisaw Mariusz - TURENIEC Mariusz Wodzimierz c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GRZMIELEWICZ Andrzej - STACHYRA Jerzy Grzegorz d) lista nr 18 KWW DIALOG, WSPPRACA I ROZWJ uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - FRYC Daniel Ernest 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 643; 4)gosw wanych oddano 5 998; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MAZUREK Krzysztof Franciszek - STROJNY Jerzy Grzegorz b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SOCHO Mirosaw c) lista nr 19 KWW ISO 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KUTROWSKI Andrzej Wiesaw 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si;
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 467

2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 7 939; 4)gosw wanych oddano 7 247; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CELUCH Mirosaw - UK Stanisaw Adam b) lista nr 17 KWW WSPLNY POWIAT 2010+ uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MATYJASIK Marian - SABICKI Kazimierz 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. Rozdzia 26. Wybory do Rady Powiatu w Zotoryi Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Rady utworzono 4 okrgi wyborcze, w ktrych cznie wybierano 17 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 37 029. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 17 073 osb, to jest 46,11% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 16 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 5)lista nr 17 KWW MIESZKACY POWIATU 6)lista nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 7)lista nr 19 KWW WSPPRACA NA RZECZ POWIATU Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 6 400; 4)gosw wanych oddano 5 787; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIARA Rafa - OKRGLICKI Pawe Micha b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - BARCIK Krystyna Henryka
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 468

c) lista nr 16 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RASZKIEWICZ Ryszard Wincenty d) lista nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - MACIEJAK Krzysztof Piotr e) lista nr 19 KWW WSPPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - URAWSKI Ireneusz Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 3 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 2 384; 4)gosw wanych oddano 2 181; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 16 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - KRZEPISZ Jan Eugeniusz b) lista nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - GRABOS Wanda c) lista nr 19 KWW WSPPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - LENA Maria 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 197; 4)gosw wanych oddano 3 759; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RYBAK Stanisaw Tomasz b) lista nr 16 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - SIWISKA Iwona Emilia c) lista nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - PIETRUSZKA Zbigniew Augustyn d) lista nr 19 KWW WSPPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 469

- SUDO Jzef Roman 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 4 mandaty: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 4 092; 4)gosw wanych oddano 3 622; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - NIKLEWICZ Kazimierz Jzef b) lista nr 16 KWW SAMORZD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - SZKLARZ Tadeusz Bronisaw c) lista nr 18 KWW FORUM SAMORZDOWE 2010 uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - KOODZIEJ Barbara Boena d) lista nr 19 KWW WSPPRACA NA RZECZ POWIATU uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - BERNACKI Zenon 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. DZIA V. Wybory do Sejmiku Wojewdztwa Dolnolskiego Oddzia 1. Dane oglne 1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okrgw wyborczych, w ktrych cznie wybierano 36 radnych. 2. Liczba osb uprawnionych do gosowania wynosia 2 337 756. 3. W wyborach wzio udzia (oddao wane karty do gosowania) 1 056 357 osb, to jest 45,19% uprawnionych do gosowania. 4. Warunki uprawniajce do uczestniczenia w podziale mandatw speniy nastpujce listy: 1)lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD 2)lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3)lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4)lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO 5)lista nr 12 KWW RAFAA DUTKIEWICZA Oddzia 2. Wyniki wyborw w poszczeglnych okrgach 1. Okrg wyborczy nr 1 obejmujcy 8 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 196 304; 4)gosw wanych oddano 189 941; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 470

a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - UK Piotr b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CHARAMPOWICZ Jarosaw - MUSZYSKA Agnieszka Barbara - ZDROJEWSKA Barbara Grayna c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - JAROCH Andrzej Stanisaw d) lista nr 12 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - O Andrzej Antoni - RZEWUSKA Ewa Maria - WRBLEWSKI Pawe Leszek 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 2. Okrg wyborczy nr 2 obejmujcy 7 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 229 781; 4)gosw wanych oddano 200 703; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - HORODYSKA Anna Maria - APISKI Marek - PILAWA Jacek Jerzy b) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - HRENIAK Pawe Marek c) lista nr 12 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - DUTKIEWICZ Rafa Franciszek - MARSZAEK Janusz - STASIAK Dariusz Pawe 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 3. Okrg wyborczy nr 3 obejmujcy 9 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 250 565; 4)gosw wanych oddano 216 961; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - DYDUCH Marek
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 471

b) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LONGAWA Stanisaw Tadeusz c) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GOLAK Julian Kazimierz - GROMADZKA Dorota - SZCZYGIE Zbigniew - TUTAJ Jerzy d) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - GASZYSKA Elbieta - SOSISKI Piotr Stefan e) lista nr 12 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - WILD Patryk Edward 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 4. Okrg wyborczy nr 4 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 186 761; 4)gosw wanych oddano 163 287; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radn z tej listy zostaa wybrana: - MALCZUK Grayna Elbieta b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 3 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - KOZOWSKI Jzef - KRAWCZYK Iwona Magorzata - POKJ Jerzy Jan c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan d) lista nr 12 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - OBRBALSKI Marek Adam 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone. 5. Okrg wyborczy nr 5 obejmujcy 6 mandatw: 1)wybory odbyy si; 2)gosowanie przeprowadzono; 3)liczba kart wanych (osb, ktre wziy udzia w gosowaniu) wyniosa 192 946; 4)gosw wanych oddano 170 143; 5)komitety wyborcze uczestniczce w podziale mandatw uzyskay nastpujce liczby mandatw: a) lista nr 1 KOMITET WYBORCZY SLD uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany:
Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany Strona 472

- HUZARSKI Micha Seweryn b) lista nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - MIKULICZ Janusz Eugeniusz - SZELG Jadwiga c) lista nr 5 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWO uzyskaa 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: - CZUDOWSKA Dorota - SKRA Krzysztof Ryszard d) lista nr 12 KWW RAFAA DUTKIEWICZA uzyskaa 1 mandat; radnym z tej listy zosta wybrany: - RACZYSKI Robert 6)wszystkie mandaty zostay obsadzone.

Komisarz Wyborczy we Wrocawiu Wacawa Maciska

Id: TIUMR-XOCOB-AICDR-OKLXW-QOQKL. Podpisany

Strona 473