01

Metodyka i Techniki Programowania Wprowadzenie do systemu UNIX dr inż. Andrzej Głowacz

2010-10-04

Wprowadzenie: • Program merytoryczny laboratorium • Oceny • Obecności

Ćwiczenie 1 Uruchamianie systemu Kubuntu Linux
1. 2. 3. Na początku, po włączeniu zasilania w komputerze, należy wybrać system, który ma zostać uruchomiony (Kubuntu). System uruchamia program startowy, po czym pyta o podanie dodatkowych opcji do załadowania. Pomijamy ten krok wciskając [ENTER]. W dalszym ciągu ładowane jest jądro systemu, rozpoznawany zostaje sprzęt oraz załadowane niezbędne sterowniki. Po załadowaniu systemu Knoppix, pierwszą rzeczą, którą zobaczymy jest środowisko graficzne KDE i okno z informacją o dystrybucji otwarte w przeglądarce Konqueror. W przeglądarce wpisujemy adres strony przedmiotu http://eit.agh.edu.pl/spe/MiTPI i zapoznajemy się z zamieszczonymi tam materiałami: a) zasadami zaliczenia przedmiotu, b) wykładami oraz c) instrukcjami do laboratorium.

Ćwiczenie 2 Konsola
1. 2. 3. Z paska zadań systemu wybieramy program konsoli (ang. Konsole) - licząc od lewej strony należy kliknąć szóstą ikonę przedstawiającą ekran terminala. Po uruchomieniu konsoli zobaczymy okienko ze znakiem zachęty (ang. prompt) ubuntu@ubuntu:~$ Zapis ten oznacza, że jesteśmy zalogowani w systemie o nazwie "ubuntu" (druga nazwa) jako użytkownik o nazwie "ubuntu", zaś aktualną ścieżką jest "~" (tylda). Tylda jest ogólnie przyjętym skrótem oznaczającym katalog domowy użytkownika. W tym przypadku jesteśmy zalogowani w systemie lokalnym ładowanym z dysku komputera. W systemie UNIX mamy do dyspozycji wiele komend i możliwości ich łączenia. Jest to oczywiście znaczne ułatwienie dla programistów, przez co UNIX jest chętnie używany do zaawansowanych zadań. Komenda składa się z nazwy, opcji i parametrów, które wprowadzamy w oknie konsoli.
komenda [opcje] [parametry]

Ćwiczenie 3 Komendy w systemie Linux
1.

2.

3.

Opcje komendy (zwane również przełącznikami) to zwykle ciąg znaków zaczynający się od "-" definiuje różne zachowania tej samej komendy. Na przykład opcją polecenia ls wyświetlającego pliki w bieżącym katalogu jest ls –l, która powoduje wyświetlenie rozszerzonej informacji. Parametry (argumenty) określają obiekty, na których działa komenda np. ls –l Desktop w systemie Kubuntu wyświetli zawartość katalogu Desktop. Zauważmy, że obowiązkowa w wywołaniu jest jedynie nazwa komendy, natomiast opcje i parametry nie zawsze są wymagane (oznacza to zapis klamrowy []). Komenda uname –a pozwala zorientować się, w jakim systemie się znajdujemy, date wyświetla aktualny czas w systemie. Poleceniem pwd sprawdzamy jaki jest bieżący katalog. Polecenie ls służy do wyświetlania plików w katalogu.

Ćwiczenie 4 Dokumentacja komend
1. Większość komend jest dosyć dobrze udokumentowana. Komendą man komenda wyświetlamy podręcznik dla danej komendy. Na przykład man ls (ls jest tutaj parametrem komendy man) wyświetli opis komendy wyświetlającej zawartość katalogu (ls). Po stronach podręcznika man poruszamy się • w przód - kombinacjami "^V" (CTRL+V) lub spacją, • w tył - kombinacją "^B" (CTRL+B), • "/" - wyszukiwanie tekstu, • "Q" - wyjście. Dla niektórych komend formą dokumentacji jest info komenda, np. info type. Część komend wypisuje sposób ich użycia po wpisaniu komenda --help, np. ls --help. Z kolei whatis komenda podaje zwięzły opis działania komendy, whereis komenda wyświetla lokalizację komendy i dokumentacji man, type komenda wyświetla informację o typie komendy.

2. 3.

4. czy serwer jest osiągalny: ping student. Poleceniem ping serwer sprawdzamy. Ćwiczenie 6 Logowanie do systemu zdalnego (student. ls. Czy sposoby działania komend różnią się pomiędzy tymi systemami? Ze strony http://www. przeglądarkę oraz konsolę. Czy są dla Ciebie jasne? Jeśli masz pytania. Swoje identyfikatory możemy sprawdzić wydając polecenie id. Zapoznaj się dokładnie z zasadami organizacji i zaliczenia przedmiotu. 3. Zapoznaj się z komendami: man. uname.agh. system jest gotowy do użycia bez instalacji (wystarczy uruchomienie komputera z płyty DVD). użycie finger login wyświetla następującą informację o użytkowniku login: nazwa użytkownika. To polecenie przydaje się.uci. 4. Zwróć uwagę na numer wersji systemu. info. jest to najlepszy czas żeby spytać prowadzącego zajęcia. Secure SHell) ssh login@student. Równocześnie w systemie może być zalogowanych wielu użytkowników. System serwera pyta nas o hasło. password: 2. 5. ssh.edu. wydajemy komendę ssh (ang. ps. Zarówno konta użytkowników jak i grupy są zakładane przez administratora systemu o specjalnych uprawnieniach. gdy z jakiś powodów nie udaje nam się połączyć z serwerem. .edu. Listę naszych uruchomionych procesów możemy sprawdzić komendą ps. Po nagraniu płyty. żeby nie mogło zostać podpatrzone na ekranie). Należy podać stare hasło i dwa razy nowe (w celu uniknięcie ew. plik planu. rzeczywiste imię i nazwisko oraz rodzaj używanej powłoki. czas działania oraz nazwa procesu. 4. które komendy będą najczęściej używane? Zauważ i wymień różnice pomiędzy systemem lokalnym (Kubuntu) a systemem zdalnym (student). Zadania 1. Jeśli to Twój pierwszy kontakt z systemem. Polecenie zwraca strony. finger. who. Proszę zapoznać się teraz z dokumentacją. status poczty. Obowiązują te same zasady co przy logowaniu (hasła nie pojawiają się na ekranie). Często występujące rodzaje powłok to bash (GNU Bourne-Again SHell) oraz tcsh (T C-like syntax SHell). 2. katalog macierzysty. Np.agh. EN). Każdy użytkownik może zaś logować się do systemu wielokrotnie. 3. 6. które tworzą procesy w pamięci maszyny. Zasadniczo działającym procesem jest zwykle powłoka oraz sam program sprawdzający procesy ps – w chwili jego uruchomienia. Aby sprawdzić listę zalogowanych użytkowników wydajemy jedną z komend: who.pl.pl. W tym momencie jesteśmy w terminalu zdalnego systemu. type. 4. Przydatne informacje to PID (unikalny numer procesu). rodzaj nośnika (DVD) oraz język systemu (angielski.pl. Powłoka jest programem interpretującym komendy. Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu i powinno być ono zmieniane co pewien czas.agh.uci. Zamierzamy połączyć się z serwerem zdalnym o nazwie student.uci. Zwróć uwagę: a) do czego służą te komendy? b) jaka jest ich składnia? c) jakie są ich opcje? d) jakie są ich parametry? Jak myślisz. Odtąd polecenia wydawane w konsoli dotyczą zdalnego systemu! Polecenie passwd służy do zmiany naszego hasła w systemie.pl) 1. apropos. whatis. Użytkownicy systemu UNIX są podzieleni na grupy o różnych uprawnieniach. na których znaleziono słowo kluczowe.kubuntu. Podajemy hasło (hasło nie jest wyświetlane. gdzie login jest nazwą użytkownika którą otrzymaliśmy przy zakładaniu konta na serwerze student w UCI. w. Do wyszukiwania słowa kluczowego w całej dokumentacji służy polecenie apropos słowo. lub ew.edu. 3. whereis. status zalogowania. Komendy te różnią się między sobą rezultatami i opcjami. ping. Użytkownicy uruchamiają w systemie programy. finger. TTY (terminal z którego uruchomiono proces). Jesteśmy z powrotem w systemie Kubuntu.org pobierz obraz płyty systemu Kubuntu Linux. Po zalogowaniu widzimy informacje o systemie oraz znak zachęty login@student:~ (101) >. naucz się uruchamiać i zamykać system.agh. w. Ćwiczenie 5 Użytkownicy 1. błędów przy wpisywaniu). Aby wyświetlić ścieżkę połączenia sieciowego do serwera wpisujemy komendę traceroute serwer. Wylogowanie następuje po wydaniu komendy logout.edu.uci. 5. Jeszcze raz przećwicz wszystkie komendy. id. który znajduje się w Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI). W celu bezpiecznego zalogowania na serwerze. 2. podając konkretnego użytkownika ps -u login.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.