You are on page 1of 4

Citrix ja of nee • Accountancy Nieuws

http://www.e-knip.nl/cacheview2

Citrix ja of nee
04-11-2011 14:22 • Accountancynieuws nr. 19 Soms lijkt ‘Citrix’ wel zo’n buzzword. Veel mensen hebben het erover, juichend of juist mopperend. Klanten vragen zich af of ze mee moeten doen of hoe ze er weer vanaf kunnen. Citrix is niet meer dan een mogelijke invulling van het client-server-concept. Pas als je zicht hebt op de eisen vanuit je bedrijfsstrategie en op de komende de interne en externe ontwikkelingen, kun je een gefundeerde beslissing nemen over het inzetten van Citrix. Het kan een goede oplossing zijn als je werkt op verschillende locaties met gecentraliseerd IT-beheer. Een van de vele technologische ontwikkelingen is Hosted Virtual Desktop, waarvan Citrix een vorm is. De werking van hosted virtual desktop is gebaseerd op het clientserverconcept. Alle programmatuur en bestanden zijn opgeslagen op een centrale server, waar ook de verwerking in de processor plaatsvindt. De gebruiker werkt op een ‘client’computer. Deze computer wordt alleen gebruikt voor het weergeven van door de server verstuurde informatie en voor het versturen van toetsaanslagen en clicks naar de server. De hypecycle Het gerenommeerde onderzoeksbureau Gartner heeft een ‘hypecycle’ ontwikkeld, een grafische weergave van de volwassenheid, adoptie en maatschappelijke toepassing van technologieën. Een nieuwe ‘hype’ gaat van uitvinding (technology trigger), via een ‘piek van opgeblazen verwachtingen’ (peak of inflated expectations) en een ‘dal van desillusies’ (Trough of disillusionment), naar een volwassen product. Gartner plaatst de Hosted Virtual Desktop in zijn hypecycle op het moment in de fase ‘Trough of disillusionment’. De piek van opgeblazen verwachtingen is achter de rug, de verwachtingen zijn geduikeld naar een dieptepunt nu door het vele gebruik ook nadelen naar voren komen. Hosted Virtual Desktop kan volwassen worden en naar een blijvend niveau van vertrouwen stijgen, een niveau dat hoger ligt dan het huidige. Verwachtingen en desillusies Citrix is niet voor niets een hype geworden. Er zijn tal van voordelen aan de inzet van virtual desktops. Implementatie van nieuwe software en/of upgrades gebeurt centraal (op de Citrixservers). Dit vereenvoudigt het beheer. De verwerking vindt plaats op de servers. De client toont alleen de resultaten van de verwerking en hoeft dus geen grote verwerkingscapaciteit te hebben. We spreken dan ook van ‘thin clients’. Er is sprake van beperkte netwerkbelasting. Bovendien zijn applicaties bereikbaar vanaf verschillende locaties. Dit faciliteert telewerken, waarbij weinig eisen

1 van 4

8-11-2011 18:04

Citrix ja of nee • Accountancy Nieuws

http://www.e-knip.nl/cacheview2

worden gesteld aan de werkplek. Wat zijn dan de desillusies van Citrix? Een vrij basaal en veelgenoemd nadeel is de prijs. Echter, tegenover de investering in Citrixprogrammatuur is een besparing op apparatuur mogelijk. Er zijn ook overwegingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het systeem. Omdat er lokaal geen programmatuur is geïnstalleerd is het noodzakelijk verbinding met de Citrix-server te hebben om te kunnen werken. Dit kan een probleem zijn bij storingen, maar uiteraard ook op alle plekken waar geen (internet-)verbinding is. Verder blijkt het beheer van zo’n omgeving niet eenvoudig. Vaak is het mogelijk van buiten het kantoorpand verbinding te maken. De beveiliging is dan een punt van aandacht. Ook het laten samenwerken van alle programmatuur en apparatuur (als printers) gaat niet vanzelf. Een laatste punt dat ik hierbij wil noemen is de performance van het systeem. Veel Citrixgebruikers klagen over de traagheid. Aanverwante ontwikkelingen in de hypecycle In de hypecycle van Gartner vinden we nog een ontwikkeling die verwant is met Hosted Virtual Desktop: de consumerization, de ontwikkeling waarin eindgebruikers gemakkelijk zelf betere tools kunnen aanschaffen dan die door de IT-afdeling van hun werkgever worden aangeboden. Er komt dus een impuls vanuit de gebruikerskant, nog voordat een bedrijf zelf heeft kunnen bepalen welke keuzes het wil maken. Je kunt hierbij denken aan mobiele telefoons, laptops of tabletcomputers als de iPad. Het inzetten van eigen apparatuur wordt, in goed Nederlands, Bring Your Own Device (BYOD) genoemd. Vaak wordt de inzet van Citrix gecombineerd met telewerken, ook wel ‘Het nieuwe werken (HNW)’ genoemd, dan. Onder telewerken verstaan we: tijd- en plaatsonafhankelijk

werken met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT).
De consumerization wordt door Gartner al verder in de hypecycle geplaatst: de desillusies zijn gepasseerd en volwassenheid komt in zicht. Naar mijn idee is dit iets te optimistisch. De problemen met de beveiliging van de eigen apparatuur van medewerkers zijn nog lang niet onder controle. SaaS en Citrix Software-as-a-Service (SaaS) is ook een manier om software toegankelijk te maken vanaf verschillende locaties. Hierbij zijn programmatuur en gegevens opgeslagen bij een hostingbedrijf en deze worden via internet ter beschikking gesteld. In zijn IT-strategie maakt een onderneming een keuze voor het wel of niet inzetten van SaaS of hosted virtual desktops. Ook van invloed is de wijze waarop softwareleveranciers hun software aanbieden. Zo is Twinfield alleen beschikbaar als SaaS en SAP alleen als lokaal geïnstalleerde software (afgezien van een variant als Business ByDesign). Bedrijven als Exact, Accountview, Muis, Unit4 en King bieden zowel SaaS- als lokale varianten. En wat heb je als accountant met Citrix te maken? Als je als accountant efficiënt wilt werken kan het handig zijn vanaf je eigen kantoor mee te kijken in de administratie van de klant. Maar er zijn klanten die werken met software die niet als SaaS-oplossing via internet beschikbaar is, bijvoorbeeld SAP. In zo’n situatie kan Citrix een oplossing zijn. Je kunt dan inloggen op het systeem van de klant en de afgesproken werkzaamheden

2 van 4

8-11-2011 18:04

Citrix ja of nee • Accountancy Nieuws

http://www.e-knip.nl/cacheview2

verrichten. Het is ook mogelijk dat een klant je advies vraagt over het wel of niet inzetten van Citrix. Daar is natuurlijk geen algemeen antwoord op mogelijk. In zo’n geval kun je je klant wijzen op het belang van het opstellen van een IT-strategie. Dit begint met het bepalen van de huidige situatie op IT-gebied. Daarna wordt op basis van de organisatiestrategie een toekomstige situatie uitgewerkt voor op de langere termijn, rekening houdend met interne en externe factoren. Daarna kun je de ontwikkeling van ‘oud naar nieuw’ concretiseren. Als het inzetten van ‘hosted virtual desktop’ deel uitmaakt van de strategie, komt Citrix in beeld als één van de mogelijke oplossingen. In welke situaties wordt Citrix ingezet? Er zijn verschillende situaties waarin bedrijven Citrix inzetten. Voor bedrijven die in hun IT-strategie hebben gekozen voor vereenvoudigd centraal beheer en ‘thin clients’ is het een mogelijkheid. Een andere reden kan zijn dat als de netwerkomgeving opgewaardeerd wordt, bijvoorbeeld van Windows XP naar Windows 7, het voor kan komen dat bepaalde applicaties niet werkend zijn te krijgen onder Windows 7. Het is dan mogelijk een beperkte XP-omgeving beschikbaar te houden met behulp van Citrix. Verder wordt in sommige situaties van uitbesteding (outsourcing) van de IT gekozen voor het werken met ‘thin clients’, zodat het hele beheer van applicaties binnen de muren van de dienstverlener plaatsvindt.

Citrix is geschikt in de volgende situaties: Als je wilt werken op verschillende locaties (en telewerken) met toepassingen die niet als SaaS beschikbaar zijn; Als er op verschillende locaties gewerkt wordt en de IT-beheerfunctie is gecentraliseerd (al dan niet bij een IT-dienstverlener); Als bepaalde applicaties niet werken onder een moderner besturingssysteem.

Citrix is minder geschikt Als er ook gewerkt wordt vanaf locaties zonder netwerk-/internetverbindingen of met onbetrouwbare verbindingen; Als de beheerders niet de technische kennis hebben om te zorgen voor goede configuratie m.b.t. o.a. beveiliging en performance; Als er gebruik wordt gemaakt van randapparatuur die niet functioneert in combinatie met Citrix.

[Martine van de Merwe is EDP-auditor bij BDO.]

3 van 4

8-11-2011 18:04

Citrix ja of nee • Accountancy Nieuws

http://www.e-knip.nl/cacheview2

Accountancy Nieuws is een product van Kluwer - © www.accountancynieuws.nl

4 van 4

8-11-2011 18:04