You are on page 1of 43

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Proiect Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.

01
UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finanţat prin Phare MECI-CNDIPT/UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XII-a

MODULUL: ACŢIONARI HIDRAULICE ÎN MECATRINICĂ

DOMENIU: MECANICĂ NIVEL: 3 CALIFICARE: TEHNICIAN MECATRONIST

MARTIE 2009
Acest material a fost elaborat prin finanţarea Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 1

Autor: Stroe Doina – profesor, gradul I, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea

2

Cuprins

INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI........................................................................4 MODALITATEA DE ORGANIZAREA A PRACTICII...............................................................................................5 INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVILOR NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII...............................6 FIŞA DE OBSERVAŢIE NR. 1.........................................................................................................................................7 FIŞA DE OBSERVAŢIE NR. 2.........................................................................................................................................8 FIŞA DE OBSERVAŢIE NR. 3.........................................................................................................................................9 FIŞA DE OBSERVAŢIE NR. 4.......................................................................................................................................11 FIŞĂ DE LUCRU NR. 1...................................................................................................................................................12 FIŞA DE LUCRU NR. 2...................................................................................................................................................13 FIŞA DE LUCRU NR. 3...................................................................................................................................................14 FIŞA DE LUCRU NR. 4...................................................................................................................................................15 STUDIU DE CAZ NR. 1..................................................................................................................................................16 STUDIU DE CAZ NR. 2..................................................................................................................................................17 STUDIU DE CAZ NR. 3..................................................................................................................................................18 MINIPROIECTUL NR. 1................................................................................................................................................19 PROIECTUL NR. 2..........................................................................................................................................................21 ORGANIZAREA EVALUĂRII......................................................................................................................................24 ANEXE..............................................................................................................................................................................25 ANEXA 1..........................................................................................................................................................................25 ANEXA 2..........................................................................................................................................................................32 ANEXA 3..........................................................................................................................................................................38 ANEXA 4..........................................................................................................................................................................41 BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................................................................43

3

Competenţe
Modulul „Acţionări hidraulice în mecatronică” face parte din curriculum-ul clasei a XII-a liceu tehnologic. În acest modul au fost agregate competenţe dintr-o unitate de competenţe tehnice specializate: Acţionări hidraulice în mecatronică 1. Caracterizează echipamentele hidraulice 2. Realizează sisteme de acţionare hidraulice 3. Analizează scheme de acţionare hidraulice 1 credit

Informaţii despre specificul agenţilor economici
• Descrierea activităţilor derulate de agentul economic cu care unitatea şcolară a încheiat convenţia cadru pentru calificarea din care s-a desprins modulul o Identificarea profilului agentului economic o Observarea activităţilor desfăşurate o Identificarea utilajelor şi precizarea rolului funcţional o Întreţinerea şi repararea dispozitivelor o Ridicarea şi transportul dispozitivelor • Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic o Adresa: …………………………………………..; se compune din …… ateliere şi ….. spaţii de depozitare o Atelierele se găsesc în spaţii închise de lucru şi depozitele au spaţii deschise acoperite o Iluminat este natural în atelier şi îmbunătăţit cu iluminat artificial în spaţiile de muncă o Căile de rulare sunt marcate şi semnalizate o Lucrătorii sunt repartizaţi în …. echipa formate din câte …… lucrători care lucrează într-un schimb (orele 7-15) • Departamentele în care se poate desfăşura practica: o Atelierul de producţie o Atelierul de reparaţie o Atelierul de întreţinere

4

ochelari. chiar după terminarea stagiului. (partener de practică). practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. practicantul se angajează să nu folosească. între orele menţionate în convenţia cadru (orele …………) o Elevii sunt împărţiţi în grupe de maxim …………… elevi. În cazul nerespectării acestui regulament. în funcţie de efectivul clasei şi numărul locurilor de practică negociate cu agentul economic o În prima zi de practică (şi ori de câte ori vor schimba compartimentul de lucru) elevii vor face instruirea privind normele de sănătatea şi securitate în muncă 5 . • Facilităţile pe care le oferă agentul economic elevilor aflaţi în practică o Transportul de la şcoală la locul de muncă o Bonuri valorice/masa de prânz • Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic (opţional): o Echipament individual de muncă (salopetă. o Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică. îşi rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. etc. cască de protecţie. 264/1 din Codul muncii). instituţiei. o De asemenea. mănuşi) o Legitimaţi de practicant /carnet de elev Modalitatea de organizarea a practicii • Deosebirile de organizare ale practicii comasate faţă de practica curentă o Practica comasată se realizează la agentul economic o Programul de lucru se desfăşoară conform graficului de practică. societăţii comerciale. directorul întreprinderii. în nici un caz. după ce în prealabil a înştiinţat directorul unităţii de învăţământ la care elevul (practicantul) este înscris ( Art.• Informaţiile privind plata şi obligaţiile sociale conform convenţie cadru semnate (extras din Convenţia cadru) o Pe durata stagiului său. decât cu acordul respectivului partener de practică. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi. 263/1 şi Art.

346/2002 modificat de OUG 107/24.zz/ll/aaaa ………… .………… Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă (conform convenţiei cadru) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de instruire practică. fie în cursul lucrului. fie în timpul deplasării la lucru. Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. 5) e al Legii nr.………… ………… . practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice. În cazul unui accident suportat de practicant. Instrumente de lucru ale elevilor necesare desfăşurării practicii  Jurnal/caiet de practică al elevului  Fişe de observaţie  Fişe de lucru  Studii de caz  Proiect/miniproiect  Portofoliu de practică 6 . Semestrul I: zz/ll/aaaa .………… Semestrul II: zz/ll/aaaa .zz/ll/aaaa ………… . art. să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile solicitate de tutore (conform convenţiei cadru) o Obligaţiilor se aplică sancţiunile conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică. (conform convenţiei cadru) • Perioada în care se desfăşoară practica o Anul şcolar ……………. conform dispoziţiilor capitolului II.10.2003)..………… ………… .10. partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut loc (conform capitolului V din legea 346/2002 modificată de OUG 107/24. Ca urmare./……………….2003 despre asigurările pentru accidente de muncă şi boală profesională.o Practicantul are obligaţia.

fig.1). Studiaţi cu atenţie schema de acţionare hidraulică (vezi Anexa 1.Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. grupa: ……. 2. identificaţi componentele sistemului hidraulic reprezentat în schemă. 1. . 3. conform modelului de mai jos: Desenaţi simbolurile identificate în schemă .. unde vă desfăşuraţi stagiile de pregătire practică. . La agentul economic. Fişa de observaţie nr.. 1 a sistemelor hidraulice de reglare automată a vitezei 1.. Precizaţi denumirile componentelor identificate Precizaţi rolul funcţional al fiecărei componente Precizaţi parametri funcţionali Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ………. După încheierea activităţii de observare completaţi tabelul 1 din anexa 1. clasa: …………. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev 7 . Numele elevului: ………………………….

unde vă desfăşuraţi stagiile de pregătire practică. Studiaţi cu atenţie motorul hidraulic (vezi Anexa 1.. debit.).) . 2. 4.. 1. 2 a sistemelor hidraulice de reglare automată a vitezei 1. Aplică normele de sănătate şi securitate în muncă în activitatea practică desfăşurată. etc. clasa: ………….2. grupa: ……. Numele elevului: …………………………. fig.Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. Fişa de observaţie nr. După încheierea activităţii de observare completaţi tabelul de mai jos: Descrieţi motorul hidraulic Precizaţi rolul funcţional al motorului hidraulic Precizaţi valoarea parametrilor modificaţi Cum este influenţată funcţionarea sistemului hidraulic 8 . observaţi cum este influenţat în funcţionarea sistemului hidraulic de modificarea parametrilor (presiune. La agentul economic. 3.

clasa: ………….Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ………. Enumeraţi echipamentele care influenţează debitul. Canalele de diferite geometrii prelucrate pe sertar. 3 a echipamentelor hidraulice proporţionale: DROSELE 1.. grupa: …….. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. pot influenţa curba caracteristică. …………………………………………………. …………………………………………………. c. b. 2. d şi curbele caracteristice din diagrama prezentată.) şi explicaţi curba limită marcată pe grafic. Numele elevului: …………………………. figura 1. Realizaţi corespondenţa dintre canalele a..3. Observaţi diagrama (Anexa 1. Fişa de observaţie nr. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 9 . Debitul se determină cu ajutorul curbei caracteristice specifice echipamentului. curba canal 3. Limitele de operare ele unui echipament hidraulic sunt puse în evidenţă prin diagrama diferenţă de presiune-debit.

Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev 10 .Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ………..

Definiţi caracteristicile echipamentelor hidraulice proporţionale: A. Convertorul ………………………………………………………………………. 4 a echipamentelor hidraulice proporţionale 1. ……………………………………………………………………………………………………. Precizaţii criteriul cel mai important de utilizare a unui distribuitor proporţional sau a unui servodistribuitor.2.. clasa: …………. ……………………………………………………………………………………… 2. Fişa de observaţie nr. Rezoluţia …………………………………………………………………………. Fineţea de filtrare ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… G. Prezentaţi comparativ caracteristicile constructive şi funcţionale ale distribuitoarelor proporţionale clasice şi ale servodistribuitoarelor. Caracteristica . Timpul de răspuns ………………………………………………………………. 3. grupa: ……. ……………………………………………………………………………………………………. Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ……….Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. ……………………………………………………………………………………… C. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev 11 Distribuitor proporţional Servodistribuitor . ……………………………………………………………………………………… F. Histerezisul ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… E. în tabelul 1. din Anexa 1. ……………………………………………………………………………………… D. . Factor de preţ …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… B. Numele elevului: …………………………. Puterea semnalului de intrare ………………………………………………….. .

2. 3. crt. La finalul activităţii desfăşurate. 4. Numele elevului: …………………………. Fişă de lucru nr. prin succesiunea codurilor atribuite la punctul anterior … Precizaţi SDV-urile utilizate la demontarea şi montarea distribuitorului Precizaţi ordinea demontării elementelor componente.1. completaţi tabelul 2.. 2. Demontaţi distribuitorul pus la dispoziţia elevului de către agentul economic (vezi Anexa 2.Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. 1. clasa: …………. prin succesiunea codurilor atribuite la punctul anterior … N Nr.Denumire SDV-ului… 12 .. 1 Consultaţi suportul de curs. din Anexa 2: Precizaţi elementele componente C CodDenumire element… Precizaţi ordinea demontării elementelor componente. grupa: ……. bibliografia de specialitate şi solicitaţi sprijinul maistrului de practică în vederea realizării sarcinilor de mai jos. Identificaţi părţile componente ale distribuitorului.1. Montaţi distribuitorul.). fig.

” 2.). utilizând simbolurile componentelor sistemului (vezi figura 2. clasa: …………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 13 . grupa: ……. Citiţi cu atenţie următorul text şi solicitaţi sprijinul maistrului de practică în vederea realizării sarcinilor de mai jos. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. singura posibilitate de reglare a forţei rămâne presiunea. Numele elevului: ……………………. 2 1.Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ………. Fişa de lucru nr. Reprezentaţi sistemul hidraulic de reglare a forţei. Explicaţi în ce mod presiunea urmăreşte variaţia sistemului de intrare în sistemul de comandă electronic. 4. semnalul ui. Cum presiunile pistonului au fost stabilite constructiv în faza de proiectare. „Forţa dezvoltată de motor este dependentă de presiunea din camera activă a acestuia şi de secţiunea activă a pistonului....2. Reprezentaţi simbolurile specifice ale componentelor sistemului hidraulic: Denumirea componentei sistemului Motor hidraulic liniar Simbol Rolul funcţional transformă energia Observaţii mecanică în energie Distribuitor clasic hidraulică dirijează fluidul sub presiune pe anumite circuite datorită unor Supapă comenzi exterioare protejează sistemul şi limitează presiunea din sistem la o anumită valoare 3.

Dacă da. Pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor este necesară mai întâi un avans rapid pentru apropierea de material şi apoi o înaintare lentă. corespunzătoare avansului de lucru a sculei. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev Şcoala: ………………………………… Agentul economic: …………………….3.. Figura 2. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 3 1. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………… c.4. a. Explicaţi diferenţele dintre cele două scheme prezentate.4 (vezi Anexa 2) b.. 14 .. Observaţi vitezele de deplasare ale tijei şi explicaţi funcţionarea circuitelor hidraulice: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… d. Numele elevului: …………………….. clasa: …………. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………… Figura 2. Cercetaţi dacă în atelier există şi alte circuite cu acelaşi principiu de funcţionare. Fişa de lucru nr. specificaţi rolul lor în atelier.. şi figura 2.. grupa: ……..3.Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ………. Analizaţi cu atenţie schemele din figura 2...

Marcaţi în tabelul alăturat care distribuitoare sunt comandate în funcţie de debit şi timp. Explicaţi principiul de funcţionare a sistemului identificat. Indicaţi circuitul care furnizează debite mari la presiuni mici. Fişa de lucru nr. Distribuitorul A comandat necomandat Distribuitorul B comandat necomandat debit/timp 30l/min 10l/min 20l/min 15 . Soluţia tehnică este utilizarea unui circuit hidraulic cu două pompe montate în paralel.. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… c. Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. 4 1.5. a. Anexa 2) 2.5. grupa: …….. şi figura 2.6.6. Un sistem se deplasează în două etape cu viteze diferite. Circuitul din figura 2. b.Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ……….. Numele elevului: ……………………...6. Analizaţi cu atenţie schemele din următoarele figuri (vezi figura 2. furnizează sistemului 3 valori de debit diferite. clasa: …………. Figura 2.

. în ce instalaţii şi utilaje..…………………………………. a.…………………………………. b.. d. grupa: ……. d. e. .. . ca în exemplul următor. STIVUITOR Caracteristici: .. Adresă: ……………………………….………………………………….. Preţ: …………… Furnizor: ………………………………. dar cu tijă bilaterală? Reprezentaţi un astfel de circuit.1.………………………………….. distribuitoare... aflate în custodia agentului economic. realizaţi o pagină de catalog a utilajelor/dispozitivelor cu circuite hidraulice. clasa: ………….. cum se realizează reglarea vitezelor b. Sistemul hidraulic are în componenţa sa: pompă cu debit constant. .. aţi regăsit circuitul/circuitele studiate. .. Preţ: …………… Furnizor: ……………………………….…………………………………. modificarea vitezei motorului hidraulic se realizează prin reglarea debitului. Analizaţi fiecare circuit cu drosele (figura 3.…………………………………. . Semnătură: maistru/tutore Semnătură: elev Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. 1 Într-un circuit hidraulic. unde se realizează droselizarea c. dacă utilizaţi două pompe cu debit constant. Studiu de caz nr.………………………………….. 16 Adresă: ………………………………... puteţi regla viteza motorului cu tijă unilaterală.. . MACARA CU BRAŢ HIDRAULIC Caracteristici: .Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Data: ………. Numele elevului: ………………………….…………………………………. supape şi drosele. c. Anexa 3) şi explicaţi: a.

clasa: …………. Observaţi cu atenţie circuitele (Anexa 3)  circuit cu ventil regulator de debit montat în punte Graetz (figura 3. reprezentaţi circuitul. între motor şi rezervor.4. 4. identificaţi şi desenaţi traseele de înaltă şi joasă presiune.)  circuit diferenţial cu distribuitor 4/3 (figura 3..3..)  circuit cu ventile regulatoare de debit legate în serie (figura 3. în derivaţie sau în circuite de redresare hidraulică (punte Graetz). Prezentaţi avantajele şi dezavantajele utilizării fiecărui circuit. reprezentaţi un circuit cu ventile regulatoare de debit conectate în paralel. identificaţi şi reprezentaţi distribuitoarele întâlnite în circuitele analizate. 2 Circuitele cu regulatoare de debit se regăsesc în mai multe dispozitive şi instalaţii industriale. 17 .Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. Studiu de caz nr.2. Numele elevului: …………………………. grupa: …….)  circuit diferenţial cu 2 distribuitoare (figura 3. 2. Regulatoarele de debit se pot monta între pompă şi motor.5. 3.) Rezolvaţi următoarele cerinţe: 1.

Şcoala: ………………………………… Agentul economic: ……………………. clasa: ………….. Numele elevului: …………………………. Clasificarea distribuitoarelor Criteriul de clasificare Tipul distribuitorului 2. Tipul de comandă Tipul comenzii Explicaţia simbolului Simbol 18 . realizaţi un catalog al distribuitoarelor utilizate în instalaţiile hidraulice. grupa: …….. Studiu de caz nr. Simbolizarea Denumire Simbol 3. 3 Distribuitorul are următoarele funcţii:  inversează sensul de mişcare al ansamblului mobil al motorului deservit  în anumite situaţii poate asigura oprirea pe cursă a ansamblului mobil al motorului Din studiile realizate şi din experienţa dobândită în activitatea practică. care cuprinde: 1.

Alegerea unui distribuitor identificat la locul de practică 2. încălzirea sistemului c. 1 Şcoala: ………………………………………………………………………………………… Agentul economic: …………………………………………………………………………… Tema: Recondiţionarea distribuitoarelor în instalaţiile hidraulice Maistru/turore coordonator:…………………………………… Numele elevului: ………………………………………………..Miniproiectul nr. parametrii secundari pierderea de sarcină maximă pierderea totală de debit Presiunea minimă de comandă timpul minim de comutaţie forţa minimă de acţionare comandă al distribuitorului 3. funcţionare zgomotoasă Dn [mm] q [l/min] t 0C dB 19 . pierderi lichide (lipsa etanşeităţii) b. Defecte hidraulice caracteristice a. Obiective:     conştientizarea activităţii de recondiţionare formarea deprinderilor de utilizarea a cărţilor tehnice formarea abilităţilor de montare şi demontare a distribuitoarelor stimularea creativităţii în realizarea şi prezentarea proiectului Planul proiectului: 1.. grupa: ……. Parametrii tehnico-funcţionali: a. parametrii principali Dn [mm] q [l/min] Mărime dimensională b. clasa: ………….

1. realizează montarea 7. Tabelul 2. d. selectarea SDV-urilor necesare tipurilor de distribuitoare b. c. b.Anexa 4) 6.. a. b.1..4.1. Anexa 2) a. Tabelul 2. 5. specifică modalităţile de remediere/recondiţionare 4. Anexa 2) a. Montarea distribuitoarelor (utilizaţi fişa de lucru nr. Demontarea distribuitoarelor (utilizaţi fişa de lucru nr. corpuri: alezare şi finisare prin honuire sertare: metalizare/cromare şi rectificare Notă: se va specifica compartimentul responsabil de recondiţionare în baza unei fişe de primire predare (Tabel 4.1. realizează demontarea c. Recondiţionare a. Anexe Competenţe dobândite la finalul modului competenţe implicarea în viaţa cotidiană şi stimularea lucrului în echipă recunoaşterea elementelor pentru reglarea şi controlul debitelor determinarea parametrilor tehnicofuncţionali diagnosticarea defectelor distribuitoarelor identificarea procedeelor de recondiţionare a distribuitoarelor calificativ acordat semnătura etanşeitatea presiunea distribuirea corectă a lichidului de lucru corelat cu comanda dată. b. Verificarea distribuitoarelor recondiţionate a.1. identificarea defectelor mecanice d. Bibliografia 20 . c. Se completează conform cerinţelor punctului 4..

normative 2.. Generalităţi a. 2 Şcoala: ………………………………………………………………………………………… Agentul economic: …………………………………………………………………………… Tema: Dispozitiv hidraulic de ridicare a unui utilaj Maistru/turore coordonator:…………………………………… Numele elevului: ………………………………………………. Completarea fişei de comandă (tabelul 4. Realizarea fişei tehnologice 6. Obiective:     stimularea activităţii de proiectare formarea deprinderilor de utilizarea a cărţilor tehnice formarea abilităţilor de montare/demontare stimularea creativităţii în realizarea şi prezentarea proiectului I. amplasare 2. etc. anul fabricaţiei.1. Anexa 4) 5. 1. Reproiectarea sistemului pentru altă sarcină (1.) b. volum c. grupa: ……. elemente de identificare (denumire.. Anexa 4) 3. instalaţia electrică 21 Realizarea cărţii tehnice a dispozitivului . Descrierea constructivă a. 2 x sarcină. clasa: …………. Organizarea locului de muncă şi a echipei a. etc. numărul de fabricaţie... norme de sănătate şi securitate în muncă c. sarcină b. echipament individual de lucru II. Citirea şi analizarea schemei hidraulice (figura 4. 3 x sarcină. Planul proiectului: 1. fabricant. Identificarea datelor de intrare a.2. destinaţie c. atribuirea rolurilor echipei b.Proiectul nr. instalaţia hidraulică b.) 4.5 x sarcină.

cereţi-le ajutorul atunci când aveţi nevoie. Recomandări pentru lucrul în echipă: • • • • Respectaţi-vă colegii. mentenanţa preventivă b. reluaţi cu încredere acţiunea iniţială.3. abordaţi cu tact şi discreţie şi problemele care depăşesc cadrul profesional. Evitaţi aroganţa şi trufia. acest lucru va consolida imaginea voastră în ochii colegilor. pentru a fi performanţi. nu le subapreciaţi iniţiativele şi strădaniile de a obţine performanţe. caracteristicile instalaţiei hidraulice b. pentru că sunt oameni capabili. Instrucţiuni de utilizare a. pentru a acoperi sau a substitui nepriceperea celuilalt. Prezentare proiectul a. în caz de succes. Dezvoltaţi sentimentul de prietenie. nu comentaţi negativ la adresa colegilor şi nu formaţi grupuleţe care să dezbine echipa. pentru a îndeplini sarcinile de lucru. pentru a vă informa reciproc. Învăţaţi din experienţa celorlalţi. promovaţi faţă de colegul vostru lauda sinceră şi îndemnul prietenesc.4. Măsuri de sănătate şi sănătate în muncă Garanţie (vezi tabelul 4. • • • • Evitaţi denigrarea şi calomnia. Anexa 4) III. pentru a demonstra că sunteţi valoroşi. Completaţi-vă reciproc. mentenanţa corectivă 6. • • Asumaţi-vă eşecurile. cu aspiraţii la fel de legitime ca ale voastre. Lucraţi bine şi intens. Caracteristici tehnice a. Instrucţiuni de întreţinere a.. Apreciaţi deschis ideea celuilalt atunci când este mai bună şi. caracteristicile instalaţiei electrice 4. în caz de eşec. sarcini de lucru b. ci căutaţi împreună cauzele. bucuraţi-vă împreună. pentru a vă dovedi inteligenţa. 7. 22 . pentru a vă consulta cu ceilalţi. elemente de comandă 5. Apreciaţi cu francheţe şi onestitate rezultatul muncii colegilor. parametrii funcţionali c. nu vă învinuiţi unul pe altul. Comunicaţi.

a încerca să-i faci pe alţii să înţeleagă. calitatea proiectului realizat! 23 . la baza prelegerii trebuie să stea triada: a explica . de interesele şi de preocupările auditorului. a convinge .a-i face pe alţii să adopte un anumit punct de vedere sau o anumită atitudine. Recomandări pentru realizarea unor prelegeri bune: • • • • • definirea în mod clar a temei sau problemei care urmează a fi abordată. unde: a explica .a convinge. luarea în considerare a nivelului de cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere a auditorului. trebuie să se ţină cont de criteriile valorice.a crea noi asociaţii de idei în mintea celor care învaţă. a înţelege . Bibliografia Anexe Fişă de autoevaluare Criterii de evaluare:  respectarea structurii unui proiect (produs soft) enunţul problemei motivarea temei realizarea cerinţelor tehnoredactarea  elemente de calitate respectarea conţinutului conform specializării concordanţa temei proiectului cu interesele elevilor şi nevoile sociale realismul în raport cu resursele disponibile corelarea competenţelor cu activităţile de învăţare Apreciaţi pe o scară de la 1 la 10. abordarea lucrurilor în aşa maniera încât să concorde cu nivelul de cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere a celor care ascultă.a înţelege .b.

: ponderea procentuală în scopul acordării calificativului. se stabileşte la nivelul comisiei de cultură tehnică. 24 .Organizarea evaluării • Evaluarea formativă se va realiza prin: Chestionare Interviuri Teste grilă Activităţi practice • Evaluarea sumativă se va realiza prin: Realizarea portofoliului fişe de observaţie fişe de lucru studii de caz miniproiect/proiect (prezentare şi susţinere) Obs. în parteneriat cu reprezentantul agentul economic.

25 .Anexe Anexa 1 Figura 1.1.

Desenaţi simbolurile identificate în schemă Precizaţi denumirile componentelor identificate Precizaţi rolul funcţional al fiecărei componente Precizaţi parametri funcţionali 26 .1.Tabelul 1.

27 .

28 .2.Figura 1.

29 .3.Figura 1.

Caracteristica Distribuitor proporţional Servodistribuitor 30 .Tabelul 1.2.

31 .

32 .1.Anexa 2 Figura 2.

Precizaţi ordinea demontării elementelor componente. 1.1. 5. prin succesiunea codurilor atribuite la punctul anterior … 33 . punctul anterior la 11. 4. 8.Tabel 2. 4. … Denumire element 12. 3. 6. 2. 2. prin succesiunea codurilor atribuite10. 15. 6. Precizaţi SDV-urile utilizate la demontarea şi montarea distribuitorului 13. 7. Nr. 7. crt. Precizaţi elementele componente: Cod 1. 14. 9. 5. 3. Denumire SDV-ului Precizaţi ordinea demontării elementelor componente.

34 .2.Sistemul hidraulic de reglare a forţei Figura 2.

2. punctul 3 35 .Rezolvarea fişei de lucru nr.

3. Figura 2. 36 .4.Figura 2.

6. 37 .Figura 2.5. Figura 2.

Anexa 3 Figura 3. 38 .1.

39 .2.Figura 3. Figura 3.3.

Figura 3. Figura 3.5. 40 .4.

41 .1.Anexa 4 Figura 4.

1. Semnătură. înregistrare……………….Tabelul 4. Am primit. crt. înregistrare………………. 4. Compartiment financiar. Sigla agent economic Nr. Sigla agent economic Nr. 42 . crt. Comandă pentru achiziţionare Nr. 2. 4.2. Am predat. Compartiment. Denumire Cantitate Valoare/unitate Observaţie Valoare totală: Compartiment tehnic.1. 3. 1. Semnătură. 2. Tabelul 4. Proces verbal de primire-predare Nr. 3. Denumire Serie Cantitate Valoare/unitate Observaţie Compartiment.

. M.. V. Editura tehnică *** Electrohydraulic. Servoamplificator electro-hidraulic... Bucureşti. 2005. Theorz and Application. M.C. Trifa. Udrea.Festo Didactic GmbH &Co.. D. Îndrumar de laborator. Bosch Alexandrescu. Kelemen. Acţionări hidraulice şi pneumatice. Avram. 1995..ro *** http://www... 2001.ro 43 . N. 1992. Roboţi industriali şi manipulatoare – acţionare. Bucureşti. Teză de doctorat Kuo. Sisteme de comandă şi reglare incrementată a poziţiei.. H. Editura Universitară Avram. Denkendorf *** http://www.calorserv. C..cautis. Tipografia UPB *** Interactive Guide to Festo Didactic . M. 1997. panaitopol. Matache.Bibliografie Avram. M. Cosmin. ProportionalValves and Closed Loop Control Valves. M. Bucureşti... Crivi. B. A. Bucureşti. 1981..