Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Persatuan (Cocuriculum – Societies) WAJ3113 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Dua

1. 2.

Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan dalam GERKO Persatuan; Memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kreativiti dan keyakinan diri dalam perancangan dan pengurusan GERKO Persatuan; Menghayati nilai-nilai murni serta mengamalkan sikap positif berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti berpersatuan; dan

3.

4. Menjadi penasihat persatuan yangn berkesan di sekolah kelak. Sinopsis Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan, pengurusan, sejarah, perkembangan dan kepentingan persatuan, pengkelasan persatuan, kemahiran asas, persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the introduction and concept of society, management, history, development and importance, classification of society, basic skills, preparation, implementation and evaluation of project.

Tajuk
1

Kandungan
Pengurusan Persatuan • Mengadakan mesyuarat dan pelantikan AJK • Menyediakan minit mesyuarat • Merancang aktiviti persatuan • Menyediakan garis panduan persatuan Pengenalan Konsep / Teori • Definisi • Konsep / teori • Ciri-ciri - Mengetahui definisi dan konsep/ teori - Mengenal pasti ciri-ciri aktiviti berpesatuan

Jam
2

2

2

1

Tajuk
3

Kandungan
Identiti Persatuan • mereka cipta identiti persatuan - logo; moto; dan lagu persatuan Pelaksanaan Aktiviti Perancangan & Pengurusan • Penyediaan kertas kerja; i. Menubuhkan jawatankuasa kerja Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa ii. iii. v. Menjalankan mesyuarat jawatankuasa Menentukan anggaran perbelanjaan Mengumpul maklumat

Jam
2

4

10

   

iv. Menentukan tarikh, masa dan tempat aktiviti vi. Menyebarkan maklumat melalui poster/ buletin/ papan kenyataan vii. Menyediakan edaran / jemputan Pelaksanaan i. Persediaan projek / program ii. Latihan iii. Persembahan 14

JUMLAH
Pentaksiran Teori Projek Sahsiah 10% 70% 20%

30

Bacaan Asas

Ab. Alim bin Abdul Rahim, (1994). Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Kamisah Sharif, (1995). Kokurikulum. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise

Rujukan Tambahan

Kementerian Pendidikan Malaysia, (1990). Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa dan Pustaka.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful