GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA ... hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 . Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .. smekšavaju. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N .. omotavaju. VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva.USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava ..čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije..

a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova.naučnu. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. U proteklom veku. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. a zatim se patologija širi dalje. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. do danas. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. GLISTA. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. POLIPA. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . U prvom redu strada probavni trakt. pri tom. Nažalost. MALIGNIH). posle tolikih saznanja. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. Zato je pravo zdravlje velika retkost. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . a zatim i stručnu . Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. CISTOZNIH. Ž. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu.

Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. Nažalost.razara ga kao atomska bomba. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . iako su ta čuda samo deo prirode. jer mi je u međuvremenu (1997. Na kraju. Ukoliko i to ne pomogne. Oduševljava to. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. probavnog trakta i daje praktične preporuke. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila.sila" zavisi naše zdravlje. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. kao što je to slučaj sa svim profesijama. Nadežda Semjonova. iako nije lekar. a praktično su srasli s njom.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. što Genadij Malahov. pribegavaj lekovima i lekarima. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. posebno poglavlje o ishrani. ali industrija lekova traži svoje žrtve. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam . P. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. promeni ishranu. kao lekaru..) umrla supruga od tumora na jetri. promeni način života. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. Stari mudraci su govorili . Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. Ukoliko to ne pomaže.ako si oboleo. 11 . pravi čuda. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. pa da organizam počne brzo da se obnavlja. do kompleta knjiga G.upoznaš je i zaljubiš se. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. Meni. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . praktično bez greške poznaje fiziologiju.

kostolomca". savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca".. a Duša se Čisti suzama. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. postizao praktične rezultate i knjige. a vratio sam se preporođen.otvaranjem očiju mudro­ sti. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. Užegov itd. ali je i jedna bila dovoljna. doktor medicinskih nauka.. oko 20 dana.ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. Mogao sam da scdim i hodam bez problema.) koje sam preveo i prevodim. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . ipak. Tu su.narodnih metoda lečenja. metoda itd. uvećavaju svoje vrline.Neka svi. koji su me godinama mučili. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. Predložene su mi još 2 terapije. brzo dostignu nivo Bude. profesor. a ja do sada nisam imao. iznad koga nema ništa". zastarevale su. ljudi). Rušelj Blavo. koje sam ranije napisao. um se čisti znanjem. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. U proleće 1998. 13 . koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. nepokretan. Drugovi su me nepokretnog prevezli do . Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . bogatstvo i. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. Prošlo je 12 godina. duže žive. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu.

Kao i većina ljudi. jetru. a kod drugog ne. Shodno zavetu drevnih mudraca. mislio sam.dozreo" za njega. još nisam bio . koji poznaju taj metod. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. i mnogo drugog. zašto jednom polazi sve za rukom. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima.i na tom se završava. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. preznojio se.. stvara u njima školjke. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. uzimao sam samo znanja. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. Odmah se stvara situacija za obu­ ku.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. prekomerno je emocionalan. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. a drugom ne. Radeći na četvrtom tomu . Iako sam ih i ranije čitao. upijam znanje od njih. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). koji posmatra svet pozitivnije.. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. ja sam samo očistio telo vodom. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. koji se posle izvesnog vremena. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. patnje. bubrege. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. Stvar nije u tome.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta.razum (um) se čisti znanjem. koje stvaraju svest. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). dubljim shvatanjem okoline. s velikom snagom. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. već i za dobrobit cele Vasione. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. Time postajete savršeno drugi čovek. a kod drugog ne. već u tome. osetljiv. Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. treba pokloniti posebnu pažnju. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. sprovodeći dalje profilaktične kure. U tim školjkama odvijaju se procesi. što postoji malo litera­ ture. odgladovao . um. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. 15 . Ispo­ stavlja se. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. što objašnjava sreću i nesreću čoveka. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. sa krepkijim zdravljem. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića .spoljašnjih manifestacija života.

tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. ličnost..iz elementarnih čestica. atomi . mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. energetsko i ima svoju težinu. * Na fizičkom nivou pod . koje je pot­ puno izgubilo svest. u telu čoveka. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. objasnimo još više. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . da to ni izdaleka nije tako.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. sva polja imaju svoj . Međutim u stvari je obrnuto. koju ona za­ uzima u prostoru. i nauka je to već dokazala. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. *. osećamo.gradi. odvojenu od tela. slabo i lako. pokreće.ener­ getski centar. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . upravlja i održava ga.. prožimajući fizičko telo . da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. Kada to sebi razjasnimo. neizobličen hologram . Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom.koriste se vakumski nivoi.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. Svest i sve energije..formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. ali ono ni za šta nije sposobno. funkcionišc kao trup.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). što mi ne vidimo. telo leži. nekontrolisano i bezosećajno.koren" u vakumu. molekuli — iz atoma. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. elementarne čestice iz kvantova.koristi se energija atomskih veza. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. postaćemo još mudriji. njegove komponente. Fizičko telo. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. atomska .energija svesti" . koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. ne osećamo da je razorno. Energija svesti. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e . I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. dok se svest ne povrati u njega.Hnergija može biti: mehanička . sve dotle.koristi se energija hemijskih veza.energija kvantnog nivoa. hemijska . skoro do vakumskog nivoa. © Prema mogućnosti. Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. Mi ga vidimo. . na primer. ali nam čak i životno iskustvo govori. nazivaju se spoljašnje manifestacije života. da je sve materijalno čvrsto. čoveka. prostor­ na . mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi). Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. a to. pođemo još dalje. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. Svest. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest.

Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka. vidljivi deo ćovečjeg bića.. čoveka počinje iz . Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. Prema tome. 6. 8.5. Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. visina i vreme).Akaši. 10 . On ima dve lepeze. širina. dok se ne pojave svi delovi tela. tada ćete videti.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. koji se prvi . materije. to je centar stvaranja prostora . čovek je već potpuno . neznatan je deo toga. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora.lotos sa šesnaest lepeza. Slika 1. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni . što u stvarnosti predstavlja čovek. ili „koren". Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru. Višuddha čakra . Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života.Savremcna nauka nam govori. 9.lotos sa hiljadu lepeza. Adžna čakra .centar uma. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore . prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. 1000-dimenzionalne itd. Manipura (10 lepeza). koji se na­ lazi na temenu glave. prostore... • preko tih prostora uticati na druge objekte. Prema drevnoindijskoj filozofiji. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza).potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama.. dostupan fizičarima. S obzirom daje čovek .. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). tako i na neorganske (minerale. Prema tome. 19 .zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom. Prema tome. da je svet . 7.četvorodimenzionalni nivo. Sahasrara čakra . pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum.... on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore.višedimenzionalan prostor. . nalazi se u predelu grkljana.građenje".

To dovodi do toga. čctverodimenzionalnog prostora. predmete itd. I obrnuto. odvajanje od svega drugog. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . što je .. svaka nam se prikazuje kao posebna. Te energije se kreću. životinjama.. radosne misli. Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. tugujući itd. Zbog toga. ljuteći se.vreme". što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog.pojedinačna" bića i predmete. Dejstvujući na nekoga.zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj.polja uzroka" ne samo na toga..polje uz­ roka". počevši od vakumskog nivoa i „dublje". koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu. Gledamo grupu planina. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo.prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). zašto se to dešava? Zbog toga. mi razorno delujemo preko . Prema tome.zajednička. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike.. predmetima pozitivne..izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju.čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. sadašnjost i budućnost nalaze u . Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja".Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. 20 . Samo se misao slobodno kreće u tim . Pomoću namenski usmerene misli možemo . Otuda 21 . uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. šaljući u Prostor. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj. „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri.polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. uravnoteženo i harmonizovano. harmonizovanog stanja.. Sada se mogu doneti važni zaključci. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . koja je pre toga izazvala oscilacije. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. Sistem . mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku. već 1 i na sva . da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. konkretnim ljudima.Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. odvajanje živih bića i predmeta. vršeći neka d e j s t v a . koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg. što .tkivima čovečjeg organizma. kome je to namenjeno. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. uticati na sebe.zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). na druge i j o š m n o g o toga. u kojem se mi nalazimo.. Obrnu­ to. formiraju za sebe neophodne ener­ gije. Znate li.. To izdaleka podseća na analogiju s planinama. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. već praktično o svemu.. preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. Prvi zaključak. U njima se prošlost.zemlja . Proklinjuci nekoga u mislima.. počinje izdvajanje. ali im je osnova ..

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde. koju su želeli da postignu.. u zavisnosti od stepena „čistoće".Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. bubrege i creva.smekšavanje"). masaža uljem. klistiranjem itd. U tibetskoj varijanti Ajurvede . da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. Slika 2.neti" sa vrpcom). ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene. klistiri. klistiri. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma.. čišćenje disajnih puteva. od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 .. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga . purgativi. Lckari-ajurvedisti tvrde. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (.Ajurveđa . da svaki čovek. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis).stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina.. uzimanjem purgativa.narodni lekari. a . Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma. koji su se svuda primenjivali. povraćanje. a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana. gladovanje. u zavisnosti od klime i tradicija. lekovito znojcnje. Drevni tekstovi Ajurvede glase. Indijska nauka o zdravlju čoveka .čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b ..čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (. To su bili pravi terapeuti .Pančakarma" („Pet dejstava"). Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. u kojem se govori o tome. krvotok.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi.

kako pokazuje iskustvo. dok je pomoću terapija čišćenja . pravimo vibrirajuće pokrete. široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. Zapamtite . treba očistiti spoljašnje manifestacije života. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . Nehigijena. odnele veliki deo stanovništva Evrope. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka.jednostav­ no i svima dostupno. da su epi­ demije kuge i kolere. tada.. obrazlažući to time. Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. . da bi se bolje opustili. I. pijenjem ulja i limunovog soka. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. d a j e briga o fizičkom telu grešna. Zato. koje su harale po Evropi u Srednjem veku. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. Ukoliko se pojavi bol. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. kao vibracionim čekićem. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. pokušavajući da prodremo dublje. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). Uzmimo. dok bol ne iščezne. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. a učenje izopačeno. izlečenja od bolesti nema sve dotle.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. deo tela oko jetre. Svi pravi lekari.smekšajte organizam". U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). 30 31 . kako u prošlosti. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života.neuspela čišćenja debelog creva. Ležeći.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. tako i danas. jetre. Po pravilu. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3).. I. bubrega itd.banje i postovi. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). kako je pokazala praksa.moguće. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. na primer. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. pritiskamo svaki deo stomaka. Ukoliko nema bola.

zglobovi i drugo.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. s određenim ciljem. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. * Čišćenje organizma je prirodan proces. Znajte. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. po etapama. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. bubrezi. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. daje zastojni. duboku masažu unutrašnjih organa. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . prilikom čišćenja. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome.poodmaklom stadijumu. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. Na taj način pritiskamo ceo stomak. koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. bronhije. Slika 3 . Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. želucu. U tom slučaju. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). bez žurbe. jetra i žučna kesa. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. vezivno tkivo organizma. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. ne primenjujte ga. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. posebno ideomotornog.

čišćenja.. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života. Prema tome. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. Uzmite veliku tikvu.. sa lozom dužine čoveka. nečisto i smrdljivo. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . * Profilaktički. pravilna ishrana.gladovanja. „. a iznutra ostaje nečist.. a tako važnog organa čovečjeg organizma. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. ukoliko čovek želi da bude zdrav. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. Obesite tikvu na granu drveta. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. takođe. da se sa njom izbaci sve. Ukoliko se to ne uradi. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . zagrejanom na 34 35 . Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. koje ga pune. da voda prodre u sva vaša creva. dovoljno fizičke aktivnosti. suncu. sa svim posledicama koje iz toga proistiću. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva... I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. liči na grobnicu. koji se čisti samo spolja.. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. I vi ćete. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. Drevnim mudracima. U manuskriptu ./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. Zatim ispustite vodu iz svog tela.klistir. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. Zato onaj.. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje.. jogistima. spolja ukrašenu blještavim slikama. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje.

bubrezi. a kod sigme svega 3—4 centimetra.jetra. 4 .desna krivina creva. 2 . U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4). Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu. Pored ostalog. Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. tu se nalazi i mišićna opna. Njegovim početkom smatra se slepo crevo. Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom. 3 .Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma.pankreas (gušterača). Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. 9 . Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara.mokraćna bešika. U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi. 3 . Serozna opna prekriva debelo crevo spolja. 10 . 5 . 6 .sigma (colon sigmoideum).žučna kesa.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 . Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica).tanko crevo.Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 . Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra.5 milimetara.poprečno crevo (colon transverzum). 36 Slika 5 . a u sigmi .želudac. Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. 4 . 37 . Zid creva sastavljen je iz četiri sloja.slepo crevo (cecum). Debelo crevo se završava otvorom anusa. 2 . Slika 4.leva krivina creva. Ona stvara i luči sluz. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva.Delovi debelog creva: 1 . 5 .uzlazni deo creva (colon ascendens). 6 .pravo crevo (rektum).crvuljak (appendix). 8 .

mračne misli.. gotovo skamenjena masa. tako i u drugom slučaju. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. Ali. čak i pri regularnoj stolici. bolovi i krčanje u stomaku.iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). mlekom). Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno.tipični su simptomi zatvora.. disanje sa zadahom iz usta. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. apatija. Kako u prvom. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . Skupljajući se u naborima . Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). prostate.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. elektroliti. pospanost. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. nesvestica. koja sadrži belančevine (me­ som. razdražljivost. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . nadimanje stomaka. za 4-5 sati. F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. skorela. Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. Jezik prekriven skramom. iznenadna glavobolja. koje proizvode bakterije crevne šupljine. jajima. a kod žena . prisilna i nedovoljna stolica . smanjenje ili gubitak apetita. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . obilno dodavanje masti i šećera). u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. glu­ koza i vitamini. kobasicama. testenine od fino mlevenog brašna.džepovima (divertikulama) debelog creva. ta pojava se svrstava u zatvor. od tog „taloga" pri nedostatku vode . 39 .crevna autointoksikacija". kroz debelo crevo .dužine 5 metara. To je očigledan slučaj zatvora. mučnina u donjem delu stomaka.. sirom. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. pomešana sa hranom.talog". ili je u njihovoj neposrednoj blizini. semenog mehura.2 metra. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta). Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. aminokiseline. prema njihovoj važnosti i značaju.

Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. pretežno masnom hranom sa malo povrća. izda menicu. pri mokrenju. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. sadrži strani materijal. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom.." Organizam se truje polako. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. peristaltika creva ne postoji. koju. Zidovi creva podsećaju na svod peći. Ono se rasteže. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. kada vam lekar. prema recima doktora Amosova. Zbog trovanja zidova debelog creva. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. Naravno! Snaga i danak navikama. nedovoljno aktivan način života. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. a nužda i dalje daje svoje simptome. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. polne organe itd. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. ali dete to opet trpi. . štiteći svoje navike u ishrani. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. suzdržavajući se. koje su oni isekli. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. ishrana raiinisanom. pogotovo ujutro. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. To traje sve dotle. Takode. kojem je potrebno potpuno čišćenje. mlečne kaše. postepeno. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. drugi. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. cirkulišući po ćelom organizmu. trujući najbliže organe: jetru. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. dok vas bolest ne pritera uza zid. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. mokraća bude tamna. avaj. gliste. niko ne može da isplati. kao i fekalije. stvrd­ nute kao kamen. bojeći se primedbi. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. Ovog puta. koje treba da se izbacuju iz organizma. vrlo često i okamenjen. Ukoliko vam posle toga. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . zatvor i zadrška ekskrementnih masa. mlad kravlji sir sa šećerom. svoje voljene peljmene. deformiše. zeleni i voća i treći. Zvoni za odmor.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. sirnice. bubrege. pite sa mesom. na trovanje se privikava od detinjstva. iz straha da mu to neće dozvoliti. od kojih pati čovečanstvo.

takođe. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. pantotensku. Prema podacima Koande. sintetišu acetilholin. a osećaj nužde slabi. takode podstiče zatvor. nikotinsku i folnu kiselinu. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane.opstipacijama. Na primer. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . fermentativno dejstvo. Drugim recima. hormone i druge hranljive materije. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). jer razlazu hranljive materije na isti način. koji odgovaraju za tu funkciju. neodgovarajući toalet. B12 i vitamin K. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . Upravo ti i drugi mikrobi imaju. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem.. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. B6. bez obzira na loše varenje. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. biotin. 42 43 . aminokiseline. kao i fermenti za varenje hrane. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. enzime. To se posebno odnosi na žene. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. Trudnoća. Dete čak i ne primećuje. podstiču unošenje gvozda u organizam. a stimulišu i naš imunološki sistem. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. Po pravilu. posebno u drugoj polovini. B2. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. ostale tegobe (bolove) u glavi." U zrelom dobu: jutarnja žurba. alkohol i druge materije. lošiji uspeh u školi itd. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor.

Plesan. ovde je prikazan lanac patologije .9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. imaju antikancerogeni efekat. magistar bioloških nauka. gde se kao uzrok tumora navodi plesan. kao na primer. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. teoretičar i praktičar.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome. artritis i rak. U plesni. protiv kojeg nema zaštite. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja. oslabljenim mestima u organizmu. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . životinja i ptica do 44 danas nije poznat.beli rak". već plesni. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. kao i avitaminoze A." Prema tome. koja se razvija. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku.čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . Kod većine ljudi. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. prema mom mišljenju. U vezi s tim. koji se normalno hrane. tj.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti .. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica. Međutim.. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. koja napa­ da zglobove. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih... koji imaju ulogu tehničkog nadzora. nazivaju se „crnim r a k o m " . To su jermenski lekari nazvali . Klijajući. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine"." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. deo hrane truli. koji uništava vitamine grupe B. . tj. Deponovani delovi produkata hrane. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. Uzrok raka kod čoveka. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. A. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva.januar 1985): „U Matenadarani . 1 . Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. a savremeni lekari . proces se odugovlači. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli)..skleroza.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom.postoje dela srednjovekovnih lekara. . u vidu prerađevina. pojačavaju imunitet. je stvaranje crnih naslaga na zubima. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. Prolazi vreme. Mhitara Geracija. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića.skleroza. tj. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. To mogu biti delovi krvnih sudova. Godine 1982. klija seme koje se usisava u krv. Sta povodom toga kaže Arakeljan S. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B.

što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. kolači i torte. nedostatkom neophodne prirodne hrane. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. .da se rastereti sistem za čišćenje. kakao. koja omogućava 47 46 . Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. korišćenjem purgativa itd. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . stvaranjem . To su sve vrste mesa. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje.normalizuje creva. koje sintetišu mikrobi: . • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. jer: . to se odnosi na bilo koji način čišćenja. koriste dezodorans itd. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. Međutim. avitaminozom vitamina A. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. beli hleb.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno.ni/ma vitaminom A ili karotinom. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. To je prvi i najvažniji postupak. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. čokolada. neprijatnom zadahu. beli šećer. jaja. slatkiši.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma. naročito antibiotika. Ne uzimati hranu dva. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. može se suditi po teškom. koji pri disanju izlazi iz usta. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. ispiraju usta.. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. Upotreba lekova.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. kuvane i rafinirane hrane. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). S. te naslage nestaćc same od sebe. . kravlje mleko. tri ili više puta (prema G. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. remeti i uništava našu mikro­ floru. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. što naš organizam čini sposobnijim za život.

pluća. ma gde da su nataloženi.suva sauna.vlažna sauna. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma. 2 . pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. 1 0 . Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. mladima . Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju.č e o n i sinusi.masno tkivo. 6 .ženski polni organi. Međutim. gojaznim . To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. Starci­ ma prija topla kupka.da se nečistoće i toksini.veziv­ no tkivo. 49 . 9 . a zatim tuširanje top­ lom vodom. Najprostiji.krv. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. 1 1 . 7 .u s n a d u p l j a i jezik. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . 8 . 4 . Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi.jetra. a u nekim slučajevima i više. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo. 5 . Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma. što znači ispiranje). koje zagreva ceo organizam. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5.debelo crevo. 1 2 .s l u š n i kanal: 1 3 . Njima se preporučuje lagano trčanje. 3 . prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom.bubrezi. u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. možete preći na čišćenje debelog creva. 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. Prema učenju prirodnjaka.s u z n i kanal. Organizam se može smekšavati na razne načine. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 . svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. a svima ostalim vlažna sauna.koža. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu.

proterivanje.oboljenja prostate.zdravo debelo crevo. jabukovo sirce. 1 . 2 . Zatamnjena mcsta na slici su taloži. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice.oboljenja mokraćne bešike. Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd.oboljenja pankreasa (gušterače).oboljenja bubrega. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. b . 4 . da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja. Ukoliko nemate navedenih sokova. lečenje. periodičnosti). Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi.). cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. dozi. 6 . © Unutrašnja sredina u crevima. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. Postoji priča o tome. Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu.oboljenja želuca. Čžudši. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. voća ili jagoda. Kao os­ nova uzima se voda. O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 .3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu. Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. 3 . koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. 5 .debelo crevo je priljubljeno uz jetru. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina.oboljenja jetre . treba da bude blago kisela. izašlo je napolje. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. ona se osetila lakšom i uzletela je. ishranu i drugi. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. što je pojela.v e . 51 . ispi­ ranje. ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. kako smatra većina au­ tora čišćenja. da nije mogla da uzleti.

obrnuto. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. Uzeti 1-3 režnja belog luka.. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. Pripremanje vode od belog luka.. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. deluju na mikrofloru. To ići u toalet. Na primer.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona.talog".. neparni k l i s t i r . U vezi s tim E.soda bikarbona N a 2 C O } . rusa je dobro suši. Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. kuhinjska so . da takav klistir odlično čisti.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode.20-30 grama. sve dobro izmešati. Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). podstiče čišćenje kože. Ukoliko se rade uveče. koji se primenjuje makar jednom nedeljno. Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. ne dirajući onu koja je potrebna: . tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. isitniti i preliti čašom ključale vode.kiseli" klistiri (2 litra vode.50-75 mililitara.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. Pripremiti 2 litra surutke.sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. E.„alkalni". tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . pri smanjenoj kiselosti . . rusa -Chelidonium ma/us i slične). Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. a pri normalnoj . tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje. soda bikarbona 15-20 grama). Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. a parni . To se objašnjava time. kuhinjska so .20-30 grama.75-100 mililitara. Klistir usavršen na taj način. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. Na primer. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. Smatra se. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. © O temperaturi tečnosti za ispiranje. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C. 52 53 .„kiseli".

• Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. Kod mnogih životinja. © Urin ima pH kiselu sredinu. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja .. vlastitog ili od ukućana. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. Naprotiv. ali se zato stvaraju nove .. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu..blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva.otkiseljavanja". Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. a proizvodi je sam organizam. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. na primer. Takva idealna materija postoji u prirodi. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. tj. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. On je idealan prema svim parametrima. To je njegovo . ptica. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. tako i urin zdravih ljudi. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. već i do odvajanja taloga.. posebno dece starosti do jedne godine. obnavljanje sluzokože creva. Osim toga. tj. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta.neorganske. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. drugima manje. jer iz vas može izaći toliko . Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. posebno vlastiti. leće se hemoroidi. O Urin ne samo da ispira debelo crevo.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). a hormoni. ali i peristaltike. vitamina i drugog. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. kolitis. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. To dovodi ne samo do . Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. paraproktitis. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. Ona poprima superstrukturu. polipoza. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili.nekima je on potreban više. ne dirajući to što je potrebno i korisno.

Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. izazivajući bolove. Istrpite. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. sličan bolu kod opekotina. ukuvani urin će u početku izazivati bol. koja je „zasela" u bubrezima. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. koja se javlja kod takvog klistiranja. heksaedarske prizme. pankreasu (gušterači). jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . Jačaju mišići u predelu prepona. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. naročito nosna du­ plja. i ugrožava njihovu životnu aktivnost. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). Da se to ne bi dogodilo. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. na zidovima mokraćne bešike. u polnim organima itd. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi.5 metra iznad poda. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. Predostrožnosti su neznatne. Ukoliko se gadite urina. zatvorite je). Ubrzo će se formirati novo. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. u što se možete sami uveriti. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. ravno57 . na primer. gnojnog kolitisa. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. povlačeći za sobom sluz. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. Pri tome dišite polako. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. uzmite litar urina. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena).obični irigator (gumenu krušku). u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. koja se nalazi ispred začepljenja.

u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. Ukoliko se pojave komplikacije. Uradite 2—4 takva klistira. Posle toga možete da se podignete i prošetate. Kada se očisti debelo crevo u njega se. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug").rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. one su rede.idite u toalet. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . Pri tom možete uvlačiti i stomak.6 % ( 2 . U suprotnom. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. lako i slobodno. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina.m e m o . a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. ali duboko stomakom . U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. ležite na leda i podignite karlicu. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. a zatim dozu smanjite.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. organizam zna kada ga treba ispustiti. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. četvrte . ili. ne povećavajte dozu. treće . manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. a zatim. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. ostavivši patologiju . Zato se ne uznemiravajte. s t o j e debelo crevo čistije.jednom nedeljno. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom.svaki treći dan. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. postupajući prema ! 59 58 . za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. Kada osetite potrebu za nuždom . Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo.radite svakoga dana tokom nedelje. kao i u januaru-februaru.svaki četvrti dan i pete .

stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. Prva smesa: mleko (100 grama). zimogrožljivost.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). Ukoliko imate takve ili slične simptome. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. odnosno aleve paprike. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. perutajućom kožom. Autor knjige ih je isprobao na sebi. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. Zato probajte. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. bolovi u slabinama. a primenjivali su ih i drugi ljudi. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. Po pravilu. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. a hladnoća toplotom. Posle unošenja smese odležati.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. suvog godišnjeg doba. laka i u vidu ko­ basice. da biste se postepeno oslobodili tih muka. njima je uvek hladno. namagnetisana voda. birajte najbolje za sebe i lečite se. sakrumu (krstima). kao korena organizma je veo­ ma širok. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. mršavljenje. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. suvoća i perutanje kože. kada je hladno i suvo vreme. gubitak snage. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. 61 . ovčjeg ekskrementa. pretopljeni maslac (20 grama) . koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. smekšavaju ga. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. To pojačava dejstvo prve smese. Prema tome. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. Treća smesa: osnova kao kod prve. produžene menstruacije. zatvori ili ovčji ekskrement. tj. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. isušivanja i dehidracije organizma.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. pomoću špricaljke.uputstvu kao sa običnim urinom. Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. svaka na svoj način deluju na organizam. naročito za vreme hladnog. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima.protiv zatvora. gubitak semena. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). kukovima. smanjuju sluz ili žuč. Po pravilu. Sve te pojedinosti. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . uneti u anus. upija i neutralise.

slede druge. Voda. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. osušiti ga i namazati uljem. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. nastaviti sa vežbanjem. a zatim. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. koja ima formu ekskrementa. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. a ne kroz anus. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. koji se može lako sprečiti. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. Savet. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. a zatim i tečne. progutana kroz usta. kao stoje ušla. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . Produžiti tako naizmenično: piti vodu.Pošto ste očistili debelo crevo. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . ostalo se dešava automatski. Voda mora biti zasoljena.označava „postupak školjke". Ispi­ ranje. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. © Odmah uradite propisane vežbe.Šank Prakšalanu. ne pijući vodu. Posle toga treba ići u toalet. mekše. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. treba ponoviti vežbe. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). Ukoliko nema očekivanih rezultata. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. u izuzetnim slučajevima nešto više. to jest čim krene prvi ekskrement. prema vašem mišljenju. traje sat do sat i po. prostim tokom. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. Čim sifon bude zadejstvovan. prolazi kroz želudac. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. 62 . Kada budete zadovoljni rezultatom. irigatora ili prema Jokeru. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. kao što pokazuje praksa. a zatim se vratiti u toalet. Posle prve porcije nečistoća. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. prekinite terapiju.

Zatim okreni­ te telo. Početni položaj je isti. (iledajte u vrhove prstiju. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. prepletite prste ruku.. što traje oko 10 sekundi. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . naklonite se na desnu stra­ nu. tj. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca..Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). kukovi os­ taju iznad zemlje. to jest napravite 8 naklona. Slika 9.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. stojeći s rastavljenim stopalima.Kobra". usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo.. Prema tome.i potpuno ispra/niti želudac. Prva vezba Početni položaj: stojeći. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. Ispravite leda i dišite normalno. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. naizmenično udes­ no i ulevo. Vežba treba da traje 10 sekundi. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. Kada ste zauzeli položaj. raširite stopala približno na 30 centimetara. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. Ne zaustavljajući se na kraju okreta. dlanove okrenite nagore. ne zadržavajući se u krajnjem položaju.

Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Ili ništa ne raditi. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. Početni položaj: O Čučnite. iako je dostupna svakome. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. znači da se „ven­ til" (sfinkter . ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. Šake položite na kolena.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio.noge (tj. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. a telo je blago povijeno unazad. na primer. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Pri tom. Četvrta vezba Vodu. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. koja su rastavljena oko 30 centimetara. tj. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. ne pijući vodu. kada se voda potpuno zadržava u želucu. 67 . stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Varijanta četvrte vežbe. a ne pod stražnjicu. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. koja je dospela do kraja tankog creva. U najnepovoljnijem slučaju. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. što kod vas izaziva mučninu. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi.

posebno pankreas (gušterača).što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . koji pate od zatvora. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). Lekari Lonavli (prirodnjaci . Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. tj. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. čak ni čistu vodu. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. Ekstrement će biti zlatast. budite kreativni. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. povezane sa probavnim traktom. Ne uzimajte nikakvu tečnost. Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. ovsem itd. j e o sam salatu i osećao sam se normalno.i druge žlezde. voće i sveže povrće. mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. Prema tome.sveže iscedene sokove. Ljudi. žut i bez mirisa. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. zrna pirinča treba da se tope u ustima. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. nestanak ospi sa lica i tela. tj. jer ćete produžiti da . ali bez bibera kao prilog. 68 69 . S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). Pored toga. Pri tome se okrepljuje jetra . Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku..) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. stiskajući gumenu cevčicu prstima. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. izbegavajući svaku prekomernost i meso. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. To je najbolje prevaspitavanje creva. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. ali samo sa 6 čaša vode. ili kao što sam ja činio . tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. da idete u toa­ let. kao kod dojenčadi. dobar san. pre prvog jela.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva).ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode.laramle" sifon. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje.

Unca je jednaka 28.talog" iz organizma. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. Sličnu salatu izmislio je i naš V. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). primorava mršave ljude da se goje.." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. Količina sirovine za sokove data je u uncama. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. shodno tome. dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. 70 71 .3 grama. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. Prvo jelo posle tog gladovanja . Ukoliko se osećate loše. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. S. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. Mihajlov. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća.. Međutim. Langerhansova ostrvca. Šank Prakšalana je izvrsna. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše.gladovanje. dizenterije. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. a ugojene da mršave. U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. razmeštena u pankreasu. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). proliva. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Po svoj prilici. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje .

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Podignite glavu. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Vežba odstranjuje zatvor. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. 78 79 . Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. gledajte napred. Odvežbajte vežbu na obe strane. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. Ova asana je vrlo važna. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. grudnog koša i ruku. Desna noga ostaje ispružena. 12. Slika 10 . lcči oboljenja jetre i slezine. //. pa udes­ no. Po­ dignite jednu nogu uvis. 10. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. ne savijajući je u kolenu. sastavite noge. savivši je u kolenu. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. zabacujući ih unazad. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. a leci i h r o n i e n e zatvore. Vežbu vežbajte polako. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. Telo se pri tom okreće na obe strane. 9. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. Zatim spustite ruke nadole. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. imitirajući pokrete boksera. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. Zato ovu asanu treba da vežba svako. Ponovite vežbu na drugu stranu. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese.

Ta vežba je dragoceno sredstvo. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. kao pri trčanju u mestu. Vežba se izvodi bešumno.3 i 14. Vežba pročišćava krv. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. pri udi­ sanju isturite stomak. pluća i želudac. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. pokreće unazad i unapred. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. 8 i 14. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. Svi bolovi kod čoveka nestaju. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. njegova pluća i srce se okrepljuju. jača mišiće nogu. usna i 81 80 . Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. Na taj način. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. U početku trčite polako. ukoliko se redovno vežba ova vežba. na vrhovima prstiju. ili je fizički slab i bolestan. Ona istovremeno leci polipe. Blagotvorno utiče na mozak. a ne na podu. na jednom mestu. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. koje stimuliše rad mozga. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. 7. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. ali lagano i duboko. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. Nikada to ne radite brzo. navešću način disanja. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. kao fudbalsku loptu. pošto to slabi mozak. Ipak. a zatim brzo. sastavite noge i isturite grudi. Ova asana je veoma važna. izbegavajte zamore. Ko nema dovoljno vremena. Posle svake vežbe dobro se odmorite. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. čisti seme i otklanja noćne polucije. dodirujući pri tom petama stražnjicu. Ona smanjuje obim stomaka. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor.I J. pri tom. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. treba da se ograniči na asane 1. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. jača mišiće trbušne prese. a ramena da ostanu nepokretna. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. otklanja zatvor. 14. 3. Prednji zid stomaka se. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. tonzilitis. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja.

3. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. bajatu. 8. čak i hronični bolesnici. 2. aslmu. To izaziva zat­ vore. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. oslobođeni teških mi­ sli. sreću i dugovečnost. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. hladnu i tešku hranu. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. kijavicu. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. To će vam obezbediti zdravlje. 14. vruću. kao i kilu i apendicit. 13. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. Ne jedite noću i ne spavajte danju. N e m a vežbi . jesti ili ne . Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. Ukoliko se dvoumite. 7. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. da bi ste obezbedili zdrave zube. Jedite samo kada ste radosni. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. 10. ako vam se ne jede. kao i oboljenja srca.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. Ne jedite. u krajnjem slučaju.očna oboljenja. na obali mora ili reke. masira­ jući istovremeno rukom stomak. 82 83 . Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. razdražljivi i deprimirani. Jedite redovno. kala. Vežbajte. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. da li da idete u toalet . jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. lepotu i dug život. duvan. 5. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. U. 6.nema jela! To treba da vam postane deviza. Stimulatori. 12. 4. pak. sreću i dug život! 9. Bore iščezavaju. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. prekuvanu. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. energiju. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. koji su godinama zagorčavali ljudima život. kašalj. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. kao što su: čaj.

dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. Kod mene je došla starija žena. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. delujući na uzroke oboljenja. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . U narodnoj medicini mlečni sok. Ubrati svezu biljku. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. Amineva. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. poremećaja u varenju hrane. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja.stabljika sa lišćem). Ja sam ga primenjivao na sledeći način. purgativi ne samo da ne lece čoveka.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost.. posle čega se pravi pauza od 15 dana. dve. Druga kura sa istom količinom vode. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. M. koliko je potrebno kašika soka.jednu. U našem klubu . žutice). to ukazuje na stvaranje polipa. Pored loga. ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . Kako se to radi. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. katara želuca i creva. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. Najpre nekoliko reči o rusi. 84 85 . već. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. vitiliga. On se sastoji u primeni trave ruse.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. ispod pazuha. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. proliva. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana.

30 grama maslaca). stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore.ista kao prethodne dve. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. /// kura . Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. kao agresor. Taj kvasac. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku).. Broj kura. Posle treće kure. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. . podignite karlicu. // kura . a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. Posle toga pauza 15-20 dana. ispod pazuha itd. jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. prema ličnom osećanju. Posle toga pauzirati 15-20 dana. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. Krasi je zadivljujuće sveže lice i.) Nestanak visećih mladeža na vratu.leti kao balerina". izobličava i kvari potrebnu mikrofloru.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. 87 . Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. takode. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. postupak primene ruse je sledeći: / kura . tj. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. traje 10-20 dana. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. Ova pojava je prirodna. Dakle.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. ali ne više od 4 uzastopno. zajedno sa vodom.otkidanja". čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. izašao komadić mesa (polip). Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti.. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. kao što sama kaže. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama.takode.

Šank Prakšalana. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. pokazujući spoljašnje simp­ tome.prekrupe i drugo. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. salate. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. Na taj način. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. orahe ili lešnik. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. Prema podacima mnogih proktologa. Crevna mikroflora . SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). tj. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. neobrađene prekrupe. klistirate prema Vokeru. podstiče naglu promenu mikro­ flore. verovatno. moguće da uopšte ne dođe do promene. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. Razmislite o tome trezveno. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. belančevine i šećer. proklijala zrna. Kuvane namirnice. 89 . obrnuto. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. koja je pogodna za vrenje i truljenje. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. Ovo poglavlje će vam.ovo važi za druge.Promenite svakodnevnu ishranu. neobrane hrane . kod mene je sve u redu. Amineva. ukoliko se posle toga pravilno hranite. Pored toga. nepravilno kombinovana. voće. Pri tom ste sigur­ no pomislili . M. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. Kuvana i rafinisana hrana. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. naročito ako se ne očistite. pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. takođe.

stvaranje gnojnih rana) . To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. glositis (upala jezika). Da do toga ne bi došlo. jedite više salate. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. kruške. oboljenja jetre. mučnina u donjem delu sto­ maka. sto­ matitis. sirevi. dehidrirajući u debelom crevu. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). gubitak apetita. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema).. angina. kafa. pretvara u tvrdi ekskrement.nedovoljna stolica. groznica (herpes). zubobolja. apatija. ka­ kao. počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. zatvorenost. Borovnica. bron­ hijalna astma. supe. ta masa bitno otežava akt đefekacije. ospe na koži. buljoni. razdražljivost. beli šećer. Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). neobrane prekrupe. 91 90 . mleko. iznenadna glavobolja. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. upala zglobova (artritisi). prouzrokuje nepotrebno naprezanje. mračne misli. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. nasilna . poslastičarski kolači. dunja . Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. a zatim tečniji. smrad pri disanju. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis.jednostavno stežu. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. beli dvopek .stvaraju ekskrementno kamenje. kupina. Odustanite privremeno od te namirnice. koja se. adenopatija.Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik.ekskrementne čepove". torte. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. fida. naduvenost stomaka. jaja. monomernu masu. rinitis.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi).. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). koje izaziva pukotine na anusu itd. turšija (kiseline). neprijatan zadah iz tela. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. gingivitis. jak čaj. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. bolovi i krčanje u stomaku. Prema tome. koji. pospanost. * Polipi . Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. ribe. smućkane kaše. beli hleb. mladi kravlji sir. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. divlja trešnja. Nagomilavajući se u takozvane .

gornja površina. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. Hra­ nite se pravilno. prolazi kroz jetru. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe.kapsulirala" je u sebi mnogo toga.5 do 2 kilograma. Sva venska krv iz creva. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). treba pristupiti čišćenju je­ tre.usmerena nadole i unazad..ispupčena. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. u principu. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. Ona je meke konzistencije. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. Izuzetak je njena zadnja . osnovno što treba znati o debelom crevu. da ne iritira. i donja . oblika kobasice. oni koji žure padaju. Treba koristiti prohladnu vodu. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. uko­ liko se pravilno hranite. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. To je. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. 93 92 . Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. osim završnog dela debelog cre­ va. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja . ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. mlaz ne srne biti jak. Kada očistite debelo crevo.

a iz debelog creva . slezine. Razmena ugljenika. U njoj se vrše specifične. već i po zapremini. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. a izlučuju je bubrezi. masti.u desni. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. Tako se. budući da je vezana za di­ jafragmu. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. 95 . srca i drugih organa. želuca. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. zaštitne i neutrališuće. (tara živinog stuba. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . Uporedo s tim. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. ne samo po dužini. koji određuje funkciju je­ tre. Ona se stvara samo tu. skatol. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. koji su odslužili svoj vek). tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. koja se vrši u slezini i krvotoku. Krv. minerala.Jetra je nepokretan organ. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. enzimske i izlučujuće funkcije. za krvotok i razmenu materija. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. Tako. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči.kroz jetrinu arteriju. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. Jetrina arterija dostavlja krv. što ona počinje i završava se kapilarima. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. pigmenata. belančevina. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. vode. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. treba imati na umu. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. kao konačni proizvod razmene belančevina.5 litar) krvi.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. Osim toga. bogatu kiseonikom. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. Prema nekim podacima.

bez oštećenja. pregrevanju organizma. Smanjuje se pri gladovanju.1%.5-2 centimetra u prečniku. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. Evo sadržaja žuči: • v o d a . takode. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. iritirajuće deluje na de­ belo crevo. Energija. • masti-3. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. smestiti do 200 mililitara tečnosti. Međutim. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva.o k o 84%. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. • holesterin . Žuč je sekret jetrenih ćelija. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. a njegova dužina 3-7 centimetara. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom.0. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. nagomilavajući se u krvi.4 . Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima. a naročito masti u hrani. Žuč iz jetre kroz žučne kanale.8%. 1 % . stvara se na račun disanja tkiva jetre. • žučna kiselina . a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. Žuč se stvara neprekidno. potrebna za žučnu sekreciju. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. On je.6% i niz drugih materija. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. a dužina 2-6 centimetara. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. on se lako rasteže i u njega se može slobodno.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. čas u drugom smeru. pojačavajući njegovu peristaltiku. • minerali-0. čiji je prečnik 4 milimetra. 97 . • mucin i pigmenti . reakcija žuči je slabo alkalna. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje.7%. Miris je posebno aromatičan.

odakle su izašli i usled čega su nastali. koja ulazi u sastav ćelija organizma. koji su prodrli u žučnu kesu.. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. Prema materijalima sa obdukcija B. uglavnom. grimizni kamen). One se stvaraju u jetri iz holesterina. Osim toga.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana).7%. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). Osobenosti disanja kod žena i muškaraca.materija potrebna organizmu. P. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. U jetri. stvara iz hemoglobina krvi. a takode. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . kao i mikroorganizama. pri različitim povredama. uglavnom iz creva. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. u osnovi. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. takode. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. Žučni pigmenti. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. Holesterin . On se. N. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje.trbušnim disanjem. koncentrovana žuč. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). Kladinskog N. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. bodlji­ kavi. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). Bruna. Prema podacima Pavlova I. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti.

Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. spajajući se. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. po pravilu. a zatim zajednički jetreni kanal. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. Prema tome. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi.peska. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. Otuda se može zaključiti. lagani. Boja im je bela. Oni su meki. vezan za zastoj žuči. mnogo­ brojni. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. lomljivi i raznovrsnog oblika. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. ni vene portnog sistema. imaju belančevinastu osnovu. Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. Dokazano je. kao i smanjenje zaštitnih koloida . Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. ne prolaze ni žučni putevi. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. vezan za proces hemolize. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive.talože se. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. i zemljani pigmentni kamenac. okrugao oblik. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. koje su prošle kroz termičku obradu. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. glatku površinu. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. 101 . U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . Nemaju holesterina. da bi se očistila jetra. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. žučne pigmente i krečnjak. plivaju na vodi. Duž granica između segmenata. a njih je četiri. velike kombinovane.žučnih kiselina i zastoj žuči. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. ni arterije.

Bili­ rubin.) Neak­ tivan način života. kreč itd. izaziva j a k o krvoproliće. M. mogu lakše da se talože. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. šire jetrinu konstrukciju. masa u vidu kašice. tankog creva. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. kojim se prenose hranljive materije iz creva. 102 103 . Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. odlažući se u jetri. što uzrokuje promene strukture or­ gana. Materije. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). vitamina i mnoštva drugih elemenata. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre.. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. Njena funkcija slabi. dovodeći ih do atrofije. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. G. slična ugrušcirna. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. kako tvrdih. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. Deo krvi. jednjaka. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. Na primer. tako i u obliku mazuta. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. zatim soli. Koncentracija žuči. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. kao stoje poznato. takode. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. obilne menstruacije kod žena. može da se poveća za 20 i više puta. naročito iz krvnih sudova želuca. pritiskaju epitelne ćelije. uz minimum motornih aktivnosti. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. debelog creva. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. Usled toga se javlja portna hipertonija. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. {. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju.) otežanog protoka krvi kroz jetru.). Kod „mrtvih*' toga nema./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. koje pri termičkoj obradi nestaje.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna).

Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane.anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca.zajednička bedrena vena: 8 . jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre.gornja mezent eri jalna vena: 4 .hipo­ fiza. omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane . To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata.paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri. minerala i slično. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata.Slika I I . očistite svoju jetru.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj.donja šuplja vena: 10. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: .Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja. belančevina. pa će i alergija nestati.donja mezenteri jalna vena: 5 .gornja šuplja vena: 7 . 104 105 . Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja. Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma.bubrežne vene: 6 .portna vena: 2 . vode. koji je prihvatljiv za organizam.slezina sa odlaznom venom: 3 . prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. već i ima užasne posledice. Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma.spoljašnja bedrena vena: 9 . ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru.. Prema tome. štitasta i pankreas. koje podstiču razvoj organizma. povratni pritisak). I . Najvažnije žlezde u organizmu . pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima. Zato. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 . masti.

Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. Žuč. nalazi se u jetri. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči.) Ž u č .Jupiter mesom . nalazi se u koži i čini jarkim njen ten. 7 . IX i XI grudnog rebra. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. Žuč. koja se pretvara. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima.napomena prevodioca). koja se pretvara. 3 .kimo.holedohusno-pankreatična zona. (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra . koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. pri praznoj jetri (tj. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu.Slika 12 . Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi.krik ukusom . Žuč Jasna boja. Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine . plava planetom .ramena zona.zelena.piletina žitaricama .proleće bojom . 2 . koja menja boju.vid izlučevinama . Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . dobija novu snagu i smelost. 4 . odvaja sok od taloga.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja.pšenica plodovima . Tako se pri punoj jetri (tj.tačke VIII.točka žučne kese. Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja. 5 . Ona vari hranu. Ona daje duši osećajnost. gordost. s aspekta tradicionalne medicine. sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. dobom . koja menja boju.tačka lopatičnog ugla.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. 6 .Put samuraja. razum i strasnost. koja daje vid.kiselo god. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. nalazi se u srcu.tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . Prema njihovom mišljenju. funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. nego što želimo. . žuči i sluzi. bavna.mišići čulnim organima . Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja.suze emocijama . Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane.gnev zvucima .epigastric na zona bola.

kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. Pri pregledu kod trećine obolelih.do pojave bola . Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. Bol se javlja u napadima. koji imaju bol. koji je propraćen naduvenošću stomaka. Hipotonični oblik . 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . tj. hlađenje tela.grčevi u žučnoj kesi ili jetri. koji podsećaju na nožice pauka.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. Česte muč- 108 . obrazima.. prstima . Bol je oštar. mučnina. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost.svrab kože. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. oko palca i malog prsta). zatvori. a zatim sluzi i žuči. atonični zatvor. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije.u vidu žutih mrlja. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. jak.1 do 37. od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. ponekad i prolivi. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. ponekad gor­ čina u ustima. na pregibima laktova.osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. gubitak apetita.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. ustima). naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . Hipertonični oblik . Pri komplikovanju bolesti . povišena temperatura od 37. tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. nakon 3-4 sata posle večere. U početku napada bol je raširen (đifuzan). Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća.. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja.6°C.povremeni naizmenični prolivi i zatvori.zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. pečenje u epigastričnom predelu. Najčešće se bol javlja iznenada. mali pulzirajući krvni sud. znojenje. nine. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. Zvezdica je. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići. prvo hrane.psihički poremećaji. u stvari. kao i . podrigivanje. ponekad tome prethodi gubitak apetita. mučnine.slabost. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . nesanice. razdražljivost.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. emocije. bolovi. ramenima i podlakticama. Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). naročito ljute. kao i na leđima.

posebna ishrana. Primera radi. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. Savinih Nikolaj Timofejevič. čišćenje debelog creva i jetre. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. tamne kožice. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. osetio sam neobičnu lakoću. jedan­ put 10. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. mršav. Operacija može biti i uspešna. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. a ko garantuje da sve neće biti po starom. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini.. A. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno .očistiti jetru. Ali. tj.završio je samo 3 razreda osnovne škole. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. rođen 1925. sve je radio samostalno. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. a mučila ga je i astma. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. to su samo moja lična osećanja. Tačnije. Osim toga. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. dugo živi. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . kao i urinoterapija učinili su čudo. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. ali i na iskustvu drugih ljudi. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. Interesantan je i slučaj J.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. Otputovao 111 . Ovaj. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. U klubu 110 . čiji sam predsednik.Bodrost". Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. Međutim. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. boje katrana. Lekari su im predlagali operaciju. a efekat je bio zapanjujući. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. Nije imao kuda. godine. Andrejeva iz Lenjingrada. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči.što je velika zabluda. uzgred.koje su izdignute iznad površine kože. Teško je hodao i jedva disao. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . A šta potom? Sinula mu je misao . koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. krepkost i obnavljanje celog organizma. potražite pomoć lekara. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. zaustaviti i otkloniti.

Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. član . Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. sumnjao. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. izbačeno iz debelog creva. On je. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. Kada. bez operacije. Kada je moj otac. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. pak. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. star više od 80 godina. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. godine. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. naravno. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. od pete do 105 godine starosti. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. avaj. sa podjednakim uspehom i efektom.sve ih je izbacila. slobodnim prolazom to ne može da se desi.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve.5-2 sata. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. stranici. Na 34. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. I to je prošlo bez operacije . Njegova krv je bila čista. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. koju neki ovde na­ zivaju legendom. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. Ali. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. sprata. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 .

Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. i b) povećanjem koloidne zaštite.barbara" i karlovarska so. U j a k o efikasna sredstva. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 .se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. maslac. dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). sa­ mim tim. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. izaziva kontrakciju žučne kese. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. ksilita ili maslinovog ulja. so . Pored osta114 log. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. ili sorbita. samim tim. U salu čoveka. Ovi podaci su strogo naučni. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj . zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. poznato nam je. koja se sadrži u limunovom soku. Varijanta a).8 1 % ) . daju se koncentrisani rast­ vori šećera. sumpornokiseli magnezijum. koje teško podnose magnezijum. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. Limunska kiselina. spadaju žumance od jaja. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 .podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. zagrejanog do 40° C. koje smanjuju površinski napon žuči i. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. Toplota ih topi. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. Osobama. sorbita. glukoze. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. da se kamenčići u 9 0 . Oleinska kiselina se skoro 115 . tj.resorpcija žučnog kamenja. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. O Polazeći od navedenog.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. tome na čemu se ona zasniva..

kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. koje dejstvuju kao žučne kiseline. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. kao što nam je poznato. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. ritimično disanje joge. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. a u jesen najslabija. saponini i druge. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. * Prema učenju jogista. belančevine. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. * Prema konstatacijama kineskih lekara . sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. U prirodi postoje zaštitne materije. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. koje sadrže nezasićene masne kiseline. Žuč. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. kao na primer. Kao što tvrdi kineska narodna medicina.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. sadrži 8 4 % vode. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. kao i sveza vlastita mokraća (urin). Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom.. prodirući u mikropore žučnog kamena. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. 117 . da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. Poret toga. da se žuč obil­ no luči. Pored toga. pojačavamo efekat. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram.snagu razlaganja".akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. Iz navedenog nam je jasno. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. U proleće je najjača funkcija jetre. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. Varijanta b). Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

Magnezijum. kvascu. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. U cvekli se nalaze saponini. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. sa dodatkom maslaca. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. jabukovim sirćetom. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. Poželjno je da jabuke budu kisele. soku od jabuka itd). Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. morskim kupusom. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. C. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma.jedite kad god imate apetit i osetite glad. Dokazano je da vitamin B. sokom od mahovnice. Slično deluje i kaša skuvana na vodi. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. Betain .. 124 125 . posoljena i malo zakiseljena. Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. ulja i morskog kupusa. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. Folna kiselina i vitamin B. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu).Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. B i K. Ima ga u salati od kupusa. Tako. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. To je prava hrana za ručak i večeru.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. ekstraktu šipka. Ponovićemo samo . koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. poznatim regulatorima razmene materija. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. fermenata i oksidacionim reakcijama. paradajzu i žumancetu od jaja).. Salata iz sveže zeleni. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. učestvuju u razmeni belančevina. koji nije uočen kod drugog povrća. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. koji se takode nalazi u cvekli.

Treba otkloniti zatvore. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova. tikvice. šargarepu 100. malo meda. tako da se dobije nakiseo. Prema tome. belančevina. Posle 127 126 .50 grama (ili sok od jednog limuna). vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. preliti ih sa čašom vode. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. lubenica. ili svakog drugog dana. jednog dana uzima­ ti kašu. Za dobru probavu i normalan rad jetre. Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). paradajz. Gnapha/ium arenariuni).100. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. kantarion (Hypericum perforatum).Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. grozde.5 sat pre jela. smanjuje se nje­ na lepljivost. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. a ne u procesu kulinarske obrade. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. Odnos komponenti u smesi može bili različit. mlad kravlji sir itd. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. suva šljiva. šargarepa. kukuruzna stigma. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. plication. kljukvu (Oxycoccus palustris) . U tom slučaju lečenje se produžava. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . samim tim. baštenska jago­ da. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. tj. karfiol. povratič (Tanacetum vulgare). smiruje obolele organe. masti i elektrolita. H. podstiču stvaranje glikogena. a drugog smesu. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. pored kaša jesti orahe. krompir. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. salata. normalizuju razmenu glikoze. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. sušene kajsije . kaše i smese.100 grama. pogoršavajući njeno stanje. U suprotnom. prijatan ukus. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. jabuke. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. izdrobl jena nana (Menthapiperita).

Ponovite vežbu na drugu stranu. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. 128 Slika 1 3 . Ponovite vežbu na drugu stranu. O Dolasana Ležite na stomak. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. Prema Ajurvedi. a leci oboljenja jetre. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. koje podstiču i slimulišu rad jetre.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. lece se oboljenja jetre i slezine. slezine i slična oboljenja. Oslonite se njima na pod. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. Zatim podignite telo što je moguće više. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). ok­ renite telo licem nadole. Oslonite se na jednu ruku i nogu. leđa. prema ličnim mogućnostima. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. ispružite noge i ruke. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. Asane birati individualno. koja je odgovorna za funkciju jetre. Pored toga. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. grudnog koša i vrata. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. Izbegavajte suvu klimu.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. Od vežbi. naravno. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. jetre. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. a levu ruku zabacite iza leda. 129 . Dohvatite rukom butinu desne noge. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima.

0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. Gornji deo stopala treba da leži na podu. ne savijajući je u ko­ lonu. što je više moguće. Zatim zamenite položaj nogu. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. bez mnogo truda i skupih lekova. 130 131 . nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. leci oboljenja jetre i slezine. povećava apetit. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. raširite noge. Ponovite vežbu sa drugom nogom. jetru i slezinu. a drugu nagnite preko glave prema podu. s tim da jedna noga ostane na mestu. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. Podignite jednu nogu uvis. Drugu ruku zabacite unazad. Prilikom vežbanja ispružite stopala. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. Zatim dlanove stavite na pod. jetru i slezinu. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. pokušavajući da dodirnete pod. Vežba odstranjuje bolove u leđima. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. kilu.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. Vežba leći oboljenja jetre. slezine. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. sastavite i ispružite noge. Približite laktove. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. Polako se nagnite napred i. Nagnite gonji deo tela. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. Ponovile vežbu 4-5 puta. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. Ne savijajući noge. oslanjajući se na laktove. Stopala ispružite. a leći oboljenja jetre i slezine. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. što je na početku vežbanja nemoguće. dok ne dodirne pod. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . da se poveća apetit. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. leće oboljenja jetre i slezine. gledajući daleko ispred sebe.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. apendicitis. otklanja noćne polucije i produžava život. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad.

pojavljuju se hronične bolesti. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. zasićena toksinima. onkoloških oboljenja itd. stalno održavati čistoću u njemu. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. uslovno rečeno. a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. bolujemo 133 132 . krv iz njega. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima.). probavnog i nervnog sistema. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. podriva osnovu čitavog našeg života.spolja izgleda zdrav. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela).čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . pa seansama kod ekstrasensa. lako oboljevamo. takode.prema r a k u .). Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. Čovek . Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. brzo se smanjuje životni elan. 1 na kraju. uz maksimalno strpljenje. Dokazano je. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. Kod ove bolesti. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti).brzo se zamaramo. zdrave krvi. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. Kao zaključak. 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva.O Unutrašnja nečistoća. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?.). sve nečistoće. pretvara se u najveću. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti .temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. nasilna i nedovoljna stolica itd. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. Ovaj or­ gan. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. deponiju organizma . ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. Međutim rezerve jetre su kolosalne. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. U zaključku. nedostatke itd.rasadnik oboljenja i otrova. kože. prvo se taloži u debelom crevu. hormonalnih poremećaja. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . disajnog. Ukoliko dode do zastoja krvi. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. a ona je konstantno nečista. već odlazi neočišćena direktno u srce. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. ni najsavremenije metode lečenja. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju .

ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . širina 5-6 centimetara. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. medutkivne tečnosti. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. krvi. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima.od ličnog neznanja. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. poliartritisa i slično. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. ostaje vam da samo primenite navedene terapije. života i smrti. Da biste se preporodili i bili čili i veseli. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. prekomerne toksičnosti limfe. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata.više u narednom poglavlju. povećavamo protok krvi kroz te organe. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. ali je lečenje prepušteno vama. ma koliko da su efikasne. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. Nestaju faktori. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. zračimo optimizmom i voljom za životom. Boja je jarkobraon. U osnovi. Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. Rastoja- 134 135 . bez ugrušaka i nečistoća. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. manje se zamaramo. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . a debljina 3—4 centimetra. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. Gornji je više zaobljen.

umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. koja je prošla kroz bubreg. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. klimatskim uslovima. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. veoma je čest bubrežni kamenac. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama.25 centimetara. nego između donjih polova. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. kvalitet funkcije bubrega. u mokraću se pretvara samo jedan litar. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. Način ishrane je.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. odnosno azotnih produkata. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. nego kod muškaraca. vodom za piće. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra.4-4 centimetra. kada se taj kalcijum termički obradi. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. naročito u dečjem uzrastu. Galen. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. a kod žena 2. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. Od 180 litara tečnosti. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. koji je otvoren prema dole. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. Ali. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. Bubrezi su organi homeostaze. Između ostalih. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. Prema tome. takođe. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . Mipokrat. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu.

kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. Tako. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. s ciljem normalizacije razmene materija. kao konačni produkt razmene belančevima. Radi toga promenite ishranu i način života. izlučuju bubrezi. Evo šta on kaže: „Ciljevi. Infekcija. sokova. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. vlastiti ili dečji urin. opuštanje spazama. menjaju kiselu reakciju U alkalnu. a može biti i veća.. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije.. postepeno ga izbacivati. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. a ureu. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. Rezultat toga je talog u mokraći. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. koji stvaraju kamenac. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. Veće količine vode. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. smola od jele. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. sok od limuna. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. posle čega se izbacuju lako i postepeno. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama.bubrežnog kamenca. crne rotkve. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. ali to je veoma opasno delo.

testenine i peciva. ali tako da se najedetc. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite.prvo jedete. ugljenih hidrata itd.energetskog potencijala pretvara u neorganski ..živih" čestica i tada će sve biti drugačije. Zbog toga hrana mora biti sveza. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu. ručak podeli s drugima. bez energetskog potencijala. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. Energije u probavnim organima već nema. sokove i slično). Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. koji se lako izbacuju iz organizma. ukoliko je meso. a zatim pijete. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. to što treba dati neprijatelju sami pojedete.. Osim toga. tada samo meso. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati.sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala.perikardu". jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina). ukoliko jedete od 19 do 21 sat. već se nagomilava u krvi. u jetru. šta se dešava . Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina.kako dospevaju). čaj. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo.neenergetski potencijal. a večeru daj neprijatelju". karbonati i slično. u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće. Vidite. Ukoliko je to kaša. 141 . šta čovek voli da jede uveče. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome.po-neprijatcljski". Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. tada razarate svoj orga­ nizam . Ukoliko postu­ pate drugačije. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . tada samo kašu. tj.. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). ona se u to vreme nalazi u bubrezima i . kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. To se dešava samo u jetri. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog .Doručak pojedi sam. Ukoliko postupate obrnuto . Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. a ne na cepanju (Jin organi). Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. jednom najslabiji. blago obarena sa velikim sadržajem . Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. krompir itd. Neorganski kalcijum iz testenina. pre svega. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. U zavisnosti od toga. koji imaju negativni potencijal. a izlučuju je bubrezi. vodu. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. kao krajni produkt razmene belančevina..Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke.

izazivajući pojačano lučenje mokraće. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. gde je potrebno. Pošto ulja imaju jak miris. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. ugljenim hidratima i dru­ gim. Shodno tome. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. raznovrsni pigmenti i boje. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. i skoro su nerastvorljiva u vodi. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. organske kiseline i lužine: gorčine. kakve materije. kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. O Zbog toga. 1962). veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. procediti i 143 . Prema drevnoj klasifikaciji. drobeća. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja.na mokraćnu bešiku. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. u žučnoj kesi. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. Bela breza. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. Važno je znati. i „razbija" kamenje u pesak. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. i rastvarajuća. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. ima svojstva razređivanja. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. ljut ukus otvara sudove. a shodno tome. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. kakva su naši kamenčići . ispiranja i rastvaranja. Evo klasičnog primera. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. materije koje se stvaraju u samom organizmu. a što dospeva u mokraću . one teže da zauzmu što manji prostor. smolama. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. Majisparljivija svojstva. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. ostaviti da ključa 15-20 minuta. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. koje dospevaju u krv i mokraću. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. Na primer. O I što je karakteristično. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. Drugim recima. Poznato je. tamo gde ima više tog ulja. Prema tome.žučni i mokraćni. nevezanim ugljenim hidratima. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. na površini kamenja u jetri. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere.

Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči.. To sredstvo se smatra diuretikom. a zatim procediti.drobi" kamenje u mokraći i žuči. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Kukuruz. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. U istu svrhu koristi se i seme koprive. Priprema se sa votkom (rakijom).kamene" boles­ ti. Suše je u hladovini. 145 . Pored toga.. da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke.. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. pretvarajući ga u pesak. j/mešati. Juri j Andrcjcv piše: .piti tokom dana. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. razastrtu na papir. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Kleka (Juniperus communis).pcsak". ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti.. a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". intenzivno izbacuje . gastritisi. 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu". Obična jela (Picea excelsa. Kopriva (Urtica dioica).Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja. zatvori. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Upotrebljavati tokom dana. vodena bolest (voda u trbuhu). Ekstrakt od oraha kcdra.. 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. kamen u bubrezima i žuči. Šumska jagoda (Fragaria vesca). primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. Sibirski kedar (Pinus sihirica). Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima.kukuruzne kose". P abies). Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Koren ko­ prive. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . kuvati 10 minuta i procediti. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. kao s t o j e dijabe­ tes. istucano i pomešano s vodom. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe.. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. Troskot (Polygonum aviculore).Pinabin". normalizuje narušenu razmenu materija. Čičak {Arctium lapa). koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. skuvan sa šećerom. . aterosklcroza. Lipa. ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. Ostaviti da odstoji nedelju dana.

Komonika [Artemisia vulgaris). iz kojih se dobija do 2. stvara se obilna mokraća.8 grama soka ove vrste pelina. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. Svojstva tog sirupa su takva. Ukoliko se popije 8. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Spargla [Asparagus officinalis). Čuvati na prohladnom mestu. posebno njegovo seme.3%. Može se uzimati i kao vodeni rastvor . Sibirska jela [Abies sibirica). U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. 146 147 . Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. Pripremanje sirupa: uzeti 69. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. poklopiti posudu i ostaviti preko noći.do 7%. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno.jedna supena kašika na čašu ključale vode. Sadržaj etarskog ulja je do 1. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. ohladiti. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. iscediti. Pelin [Artemisia absinthium). sazrelih plodova.5 grama trave. Lekovita sirovina su mlade grančice jele. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Zbog toga se peršun. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe. Jarebika. a zatim upotrebljavati. Rotkva (Raphanus sativus). Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. Koristi se sok. zatim skuvati. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela.Šargarepa. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). kuvati 15 minuta. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. Najviše ga ima u plodovima .5%-no etarsko ulje. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Pirevina (Agropyrum repens). Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode.

jona natrijuma i hlora. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje.5-10. a u semenu do 4% ctarskog ulja. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. Koristi se korenje rena. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode.5%. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti.5 čaši ključale vode. razara kamenje. glikoze i fruktoze.razbija" i pretvara u pesak. pri­ kupljeno ujesen. boje) u površinskom sloju.Mirodija (Aneihum graveolens). Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. koje imaju malo površinsko opterećenje. Rok trajanja godina dana. Ren (Armoracia rusticana). Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. sastoji se u tome.. koji se sastoji iz saharoze. glikozidi. koji se sadrže u jabukama. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. Beli luk. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. tim se ona lakše i bolje rastvara. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). na 15-20 minuta pre jela. Svi za149 Lubenica. mokraće. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). U travi ima 1. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. ugruške itd. Sveže. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. koje ih . ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. 148 . u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. žuči. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. Hmelj (Humidus lupulus). Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. Miris osušene sirovine je prijatan. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. U njoj je otkriveno etersko ulje. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo.6% šećera. Soli kalijuma i tanin. kao i kod kamena u žuči i mokraći. Ljubičica (Viola odorata). Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). belančcvinc. Domaća jabuka.

jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. Međutim uočeno je. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. kuvati 15 minuta. obično na peščanoj podlozi. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. Pije se po jedna čaša pre jela.5 kilograma lubenica. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline.6 nedelja pauze. kuvati 20-30 minuta i procediti. Crna ribizla (Ribes nigrum). kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. smanjuju otoci i tumori. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. posebno upala bubre­ ga. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. pri primeni srednjih doza. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. U narodu se smatra. naročito kod krvave mokraće. Borovnica. čiste mokraćni kanali od svake šljake. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. Smatra se. kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. povećava lučenje mokraće. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. Kure ponavljati posle 4 . Kura lečcnja je 20-30 dana. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. Broć (Rubia tinclorum). Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. Raste u boro­ vim šumama. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). do jednog dana. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. Rastavić (Equisetum arvense). da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. razdražuje ih. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. 151 . ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa.

Šipak (divlja ruža). askorbinska kiselina .8%. preliti čašom ključale vode. Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. 5. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer.3 grama. kuvati |5 minuta. Kamenje u bubrezima: 1. Šargarepa .10%-ni. spanač . jabučna . 153 .6.10.2. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno.3 unce. peršun .približno 10 puta više. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena.još jačim lužinama. preliti sa 2 čaše ključale vode.5.do 2%. Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. organske kiseline: limunska . Dnevno piti od 6 do 12 čaša.9. c v e k l a . 6. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti.2. kao kod ka­ menja u bubrezima .5.do 1. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. peršun . Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. etarsko ulje. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. sirup itd. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. k r a s t a v a c . Pesak u bubrezima. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode. kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. 3. kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. U plodovima se sadrži: šećer . kao i njihovih smesa. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva. a lužine . kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti.8. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. med. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. Šargarepa . Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. pektini — 4. Šargarepa . Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu.3. Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova.5%-ni. Koriste se isti recepti.12.4. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. Šargarepa . celer . Šargarepa . Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. cvekla . celer . Na primer. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim. ostatke čašice (krunice) odstraniti. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. 4. ali su još dovoljno tvrdi. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze).10. 2.3 . ostaviti da se ohladi i procediti. 4 i 6. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage.

oslobodiće se od oboljenja bubrega". O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine .. što su i isticali drevni lekari: . pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). Magareća mokraća. koji je jako protivupalno. deluju slično etarskim uljima . Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. Isprobano.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. postepeno izbacivanje. Z> Kteričnosumporne kiseline. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". koji se nalazi u mokraćnoj bešici. I 54 155 .Mokraća divljeg vepra. O Strukttiirana voda. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. Ukoliko se popije. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. na kamenje.na račun ljutog ukusa (tj. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. kakva je naša mokraća. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. koji se sadrži u urinu. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. O U mokraći se sadrži kortizon. rastvara i drobi kamen. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. smekšavaju. Ispostavlja se. Materije. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. šire. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. rastvara ugruške krvi. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". ko je pije. sredstva koja daju sluz. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. protivupalna sredstva. koje nam predlaže sama Majka Priroda. . Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. koja obmotavaju.5 litar dnevno. Na primer. kao i fizičke vežbe. takve smese treba uzimati najmanje 1.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan.aktivnog osmotskog diuretika. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. Kažu. Ispostavlja se.

Gusja trava (Potentilla anserina).G o r č i n e .gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. gorak ukus je stimulator životnog principa . piti gutljajima). slatka. koje ne nadražuje bubrege. Prema tome. Višnja. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole.Vetra". Aktivna materija je sluz. sa slabim karakterističnim mirisom. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. otkidanja i baktcricidna svojstva. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. bez semena. smekšavaju. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. omotavaju. Ma kakva da im je priroda. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. Ostruga (Rubus caesisus). Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. Maslačak (Taraxacum officinale). Pasulj (Phaseolus vulgaris). pije se gutljajima). Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. Obično se koristi ekstrakt. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom. Sredstva koja stvaraju sluz. Dobija se prozračna tečnost žute boje.. 157 156 . Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. koja ima oblažuće. kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. sluzna. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. Steia. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. Kupina. posebno čašice cvetova.nadole. „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. oni se usmeravaju prema izlazu .

u mokraći se pojavljuje pesak. Ovas-Zob.pola sata). Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. zaslađenog šećerom. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom.100 grama šećera). oblažuće svojstvo. zatim kuvati 10 minuta i procediti. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . pripremljenu na pari. I koliko nemate jagoda. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. grančice breze. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode).odmor. Šećer treba što manje upotrebljavati. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode.Laneno seme. olakšava prolazak kamenja i peska. Posle kupke . ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. brege. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare).po 10 grama svake biljke za jednu kupku. razređujući ga protijevom vodom. ostaviti da odstoji 4-6 sati. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). Kupku primenjivati. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. a u njemu su pronađene i materije. cvetovi lipe. To ukazuje 158 159 . složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. koje zagreva i širi mokraćne kanale.200 grama šećera) i piti. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . Za vreme napada bubrežnih grčeva. s medom. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. kada prolazi ka­ men. koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne). treba ga zameniti me­ dom ili slatkim.

Usukana poza" .. a dalje.20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . podizati se što više i jače istezati. dok ne postignete željeni rezultat. dana od uzimanja jelovog ulja)..) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . Pripremanje.podmlađuje bubrege: . kao kod prethodne smese. usled potresa organizma. trava troskota (Polygonum aviculare) . Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc. najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega. a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti.2 5 : trava rastavića .15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju.15. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale.na to. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena.25. ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti.Paun" i . „Zrikavac" i „Luk" Sada.15.20 delova. Popiti u toku jednog dana u više doza. tj. pri kojem se. drevnih lekara: . cvetove trnjine (Prunus spinosa) . uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. 161 Slika 14 . 3 puta dnevno. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta.S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. Da bi ubrzali taj proces. Upozorenje. preporučuje se duže hodanje. Joga asane: „Zmija" .50 delova. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku. pa čak i ako je srce bolesno". Uzimati po 1-2 čaše dnevno. Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. Setite se poslovice 160 . travu ajdučke trave (Achillea millefolium) . tokom sledeće nedelje. verovatno..sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . i tako dalje. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. trava rastavića (Equisetum arvense) . možemo pristupiti njihovom čišćenju. Joga asana „Luk".podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. koje selektivno deluju na bubrege. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je. Ponoviti 3-4 puta.Joga poze: „Zmija".

20.to jest čistu mokraću. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. pripremajte ga na protijevoj vodi. teglu poklopite i stavite u 162 163 .40 dclova. orahe. a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. šerpu s ključalom vodom.2 dela. Prestaju bolovi. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta.20.5-37 stepeni Celzijusa. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. seme šargarepe . Da bi odvar delovao efikasnije. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. lišće mečjeg grožđa . ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa . korenje i plodove šipka. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. to jest naglo ga ohladite do temperature 36.2: seme mirodije . kao što su kalcijum. trava rastavića . kora hrasta . suvu kajsiju. I još jedan prosta. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač.3: trava rastavića .List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . Čisti se svaka ćelija organizma.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). magnezijum i drugi. Oblogu držati preko cele noći. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. a za­ tim postaje prozračna i čista.20. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. Komentari i preporuke. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. suvo grožđe. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni.20 delova.2. listova breze i isit njenih plodova šipka. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. ali s metalnim iglicama. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. trava troskota .20. aplikatore Kuznccova.

želite da pijete . Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. ponovo beskonačni napadi. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja .lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. ali bez noža.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega.pritisak se normalizovao. 1989. Drugi primer.Čudo glado­ vanja". Bubreg su ostavili. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. on je još funkcionisao. 165 . To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. . Prvi primer. gorušica skoro do povraćanja. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. 54 go­ dine. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno.prim. Posle 9 godina sve se ponovilo. Po­ sle prve nedelje . časopis „Priroda i čovek". Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. fizičkih vežbi.. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. to je mala operacija. na primer. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. Ovog puta bubreg nije izdržao . Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. ali je izlazio pesak. Primeri iz prakse. Želite da jedete . Rendgen je pokazao kamen.lube­ nica. broj 12. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. Počela sam da trčim. tromboflebitis.. Pritisak mu je bio 200/120. Međutim u martu 1987.). veoma želite da jedete . odlično. Kamen je bio mali. tri puta po 26 dana.72-73 kilograma. Sada se pridržavam režima posebne ishrane . Gladovao je po 10 dana. Tako.. pa su ga odstranili. Muškarac star 72 godine. Zapamtite.lubenica s hlebom. U avgustu 1987.). bilo m i j e lakše.4 jedinice. strašne glavobolje.lubenica. prestala je glavobol­ ja.uništen je od hidronefroze. posle treće nedelje .prim. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). treba unapred da pripremi lekove. Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica . ali je izazivao bezbrojne bolne napade. I. prev. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana.. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . au­ tora. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. holesterin u krvi 8. ali bezuspešno. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. na kraju. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . Ko ima slabo srce. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala. Još jedan kamen. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova. Telesna težina .nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja.

" K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . (Zapravo. Lekari su predložili operaciju... koje su tra­ jale više od dvc nedelje. to nije gladovanje. da se kamen razdrobio. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak. Na primer. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Istovremeno je jeo pesak iz bubrega.sluze. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . tako i tokom druge etape. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. omekšavaju. prev. Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453.6 grama . Kada je mokraća odstojala 1. šire"..Mislio je da je kod njega sve u redu. koja se sastoji od 16 unci . Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala.3495 grama. Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše.prim. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce).smekšalo" i učinilo manje bolnim. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju.eto kakav je bio kamen! 166 167 . a srce kao kod mladića". . On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova.) smese soka od šargarepe. oblažu. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja. Jetra Vam je kao kod deteta.). a i des­ ni gubi dah.5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. već obična terapija sokovima. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. kukuruzne kosice i crne repe. semena lana ili ječma. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk.. i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. Odvar je drobio kamen u samo lubenice. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka.. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu.28. Krajem nedelje nas­ tupila je kriza. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera.

a ponekad i tokom dana". Gladovao je 4 dana i 3. Primorala sam je da popije mokraću od unuke.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. prestale su da ga bole ruke. Imajte to u vidu ubuduće. Samarska oblast. Pri tom čaj. od čega je bolovao 7 godina. budite milosrdni prema sebi. pio je skoro sav dnevni urin. ali ju je bol primorala.. Odbio je da se operiše i izlečio se. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd.ljati obloge od odvara ovsa. Prvi primer. Dve nedelje je pila i imala je napad . kada se počeo lečiti. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. Odvezli smo je u bolnicu. Nagovorila sam je da pije mokraću.prestala je da mokri. grad Moskva. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. na kontrolu. Drugi primer. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega. koje opisujete u vašoj knjizi. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Osetio je lakoću u ćelom organizmu. Po pravilu. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. pesak u mokraćnoj bešici. Dugo nije pristajala na to. 168 bubrezi su se očistili. Ana Ilinična. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu.cista na jajnicima. mora imati tamnu boju. Lekari su konstatovali .. razlaže ga. dana izbacio je pesak i 2 kamena.osteohondroza. tokom 1-2 nedelje. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. kako u prvom. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. Posle toga ponovo je počela da mokri. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje... F. u toplom stanju. a zatim . Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. G. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. . usklađivanje bioritma 169 . selo Solnečnaja Poljana. tako i u drugom slučaju. Obloge je stavljao preko noći. To treba uraditi. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. Vuna ima zagrevajuća svojstva. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. U početku. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. javili su se odjednom svi simptomi. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. on ima bolesnu jetru". natopljenu u ukuvanom urinu. kuvati 15 minuta (da ključa). ohla­ diti i procediti. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja.

Način primene. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. pri ponovnom unošenju. najmanji delići. Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu. krvi. tokom 5-7 dana. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. Nigde ne radim.bolje čisti). možete isprati usta biljnim uljem. nazivali su . S obzirom da je odvar od lana dosta gust. noseći aktivnu kompo­ nentu. Oni mi se sada zahvaljuju .nemaju reći.konjima". 171 170 . koji drobe kamenje. je odličan adsor­ bent svega štetnog. prodisali. odvara. Redosled terapije. Seme lana će se svariti i postati gusto.to je mokraća. tokom dva dana. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. a ujutro natašte. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. Mnogo sam eksperimentisala na sebi.tada će sve biti u redu. na sva­ kih 2 sata. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. Pauza 2-3 dana i nova kura. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina.. oživeli su. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. ekstrakta. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". Može se piti kroz slamčicu. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. što se nalazi u probavnom traktu. Srednje medicinsko obrazovanje. U tibetskoj medicini materi­ je. Na primer. kao dopunu. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. širenje mokraćnih kanala itd. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. Glavobolja mi je prošla. koji se čisti ili leci. U datom slučaju . pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati .. jetri i bubrezima. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. dostaviti aktivnu komponentu. Tako ponoviti od 2 do 5 kura. ona c odmah ustremljuje prema njima.. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela.Imam 25 godina. Da bi zaštitili zube.. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). možete dodati limunov sok.rada bubrega. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem. jake potrebe za pražnjenjem creva. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. Piti po pola čaše lanenog odvara. Upravo ta gustoća. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje.dopunske preporuke" . podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja .

172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. povećava opterećenje bubrega. mozak. pošto na toplom brzo prokisne. 173 . U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. prženo i suvo meso. bu­ brezi. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana.upio u sebe" snagu ovsa. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . rafinirane hrane. da bi on do­ bro . kako je navedeno. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. smanjuje šećer kod dijabetesa. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. Odvar treba čuvati u frižideru. Recept primene ovsa. Ljudi. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost.. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura.odmah ih uberite. slana riba.. Postavlja se pitanje. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). Važno je blagovremeno za ta tri dana. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. Gustinu baciti. uz obilje emocija straha. podstiče rad celog probavnog trakta. koji. Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota.šišajući".Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. . loše vode. U početku su ti listići lepljivi. Način pripremanja smese. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. da ne iskipi) 50-60 minuta. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. Druga varijanta je slična prethodnoj. izlučujući se iz organizma. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. Dejstvo ekstrakta pojačava se. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije.. sakupiti određenu količinu listića breze. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. Jednu čašu ovsa. Ostaviti da odstoji. mesne supe). od prestanka lepljivosti. Čim lepljivost brezovog listića nestane . Evo jednog od proverenih narodnih recepata. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja.

čak i ako je srce bolesno". koje pomažu kod čišćenja bubrega.čišćenju vezivnog tkiva organizma. Salate pomalo . kao i limunov sok sa toplom vodom. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru..Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. Koristite diuretične odvare. Postoji masa drugih recepata i terapija. povećanje gipkosti. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. Bhudžangasana (zmija) .pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. koje slabe tu funkciju. fizičke vežbe. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. Pored toga. 174 175 . Posle čišćenja debelog creva. joga asane. To se ispoljava kroz priliv snage. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko). Kako to uraditi.. on se već odvija .orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju .podmladujc bubrege. One su aktivirale taj proces. Šalabhasana(cvrčak.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . Izbegavajte poslastice. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak.dosoljavajte" suvim morskim kupusom. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) . Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. Ja sam naveo najprostije. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. treba koristiti vlastiti urin. efikasne i proverene. U tome vam mogu pomoći trčanje. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. voće. da se jedu salate. proklijala pšenica. da bi se kamenje rastvo­ rilo.

sve tečnosti čovečjeg organizma. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. Rezultat je bolest. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. mi treba da očistimo upravo taj gel. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. opne mozga i druge tvorevine. srce 60%) i svi biološki procesi. ograničenja u ishrani (post). 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. praktično obnoviti organizam. spoljašnju hladnoću itd. sloj između organa i oko sudova i nerava. Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). krv.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. elastina i drugih vlakana. Uglavnom. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. dijabetes {Diabetes melitus) .pankreas slabo radi. kolagene (elastine).M . preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. kosti. ulogu u ishrani. bubrezi . S. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. treći krajnje slabo. srčane zalistke. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). .). A. organi odgovorni za imunitet. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. A. odražavaju se na rad i zdravlje srca. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. Na primer. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. tetive. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. sauna. meniskuse. vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost. na unesenu hranu. kao i čišćenje prostora oko sudova. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. hrskavice. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. deo slušnog aparata. Na bilo koju promenu. kosti. izuzev tečnosti. Larionova I. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. . glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. da jedni organi i funkcije rade normalno.. D u d i n a N . U R S S . fascije. koji se odvijaju u njemu. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. kapsule unutrašnjih organa. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. organi za produkciju krvi i limfni sistem. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma.. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel.jako. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. vezivno tkivo.-Sistemska medicina.

Kosti. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. virusnih. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. vodeno-slanc). unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). ugljenih hidrata. saune i pravilnom ishranom. Vokeru. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. odlično podnose žegu i vlagu. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. obnavljanja je­ tre. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. okružena gelom (po tipu pihlija). srca. opne i kapsule . rana unutrašnjih organa. telesnu težinu (suši se). unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). suvišnim ma­ terijama. belančevina. da čovek gubi gipkost. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . pravilnom ishranom. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. zgusnuo se. fascije su skelet tela. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. krvi. čistom vo­ dom i sokovima. rana na koži i tkivima ispod nje.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. primena čajeva za izbacivanje soli. tetive. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . post. koža može potpuno obnoviti. sauna. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. sauna. i čak bez ožiljka.eijama) ćelija i drugo. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. Ukoliko j e . detoksikacija limfe prema N. Takvi ljudi se jednostavno kupaju . ideomotornim čišćenjem. primenom čiste vode i sokova. vezivno tkivo. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). Oslonac ćelija su vlakna. Vokeru. Kada je obnavljanje pot­ puno. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. specijalnim ćelijama. one se mogu čistiti gladovanjem. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. Prost primer . Sluzokože se mogu ispirati. Koža i sluzokože su mehanička.lepote" intoksikacije. Koža se najbolje čisti u sauni. vaskularnih odumiranja. Iz prakse znamo. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. sisanjem biljnog ulja i slično. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje.. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. protivtoksična barijera celog organizma. da se.. Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. a mogu se stvoriti i ožiljci. trče za vreme hlad­ nog vremena. na primer. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. Rezultat je neadaptiranost organizma. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. na primer. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno.kao morževi" u hladnoj vodi. na primer. protivmikrobna. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. koji upravljaju tim nervima. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva.barijera za organsko odvajanje.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. primenom klistira za čišćenje. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija.

Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. organa. krvnih sudova. insult. koja ga . sraštaja u unutrašnjosti organizma). Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. vezivnog tkiva. sraštaj) na tom mestu. upotreba čiste vode. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje).snage" holograma . hemoroide. podstiče obnavljanje celog or181 . koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova.. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore.. glavne i drugostepene terapije čišćenja. Ukoliko su te predstave jasne. nepravilnog načina života. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. opredeljuje nepravilno zarastanje rana.zapreminska ener­ getska tvorevina. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. post. Radi toga na mestu ožiljka. šava treba misaono stvarati predstavu toplog. Setite se. a koža se podmlađuje. preporođujući se. zglobova. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. opšte zagađenosti organizma. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. post. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. sauna. migrene. tetiva) izaziva kilu. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. mozga itd. varikozno proširenje vena. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je.širi". Nasuprot zagađenosti. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. rasterećuje vezivno tkivo i ono. pravilnom rastu mišića. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. Skelet vezivnog tkiva je hologram .spoljašnjih i unutrašnjih. s Dakle. Smatram daje to ispoljavanje . Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. organa.čistoće. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. u prvom redu. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. To je u vezi s tim. delova teta (morfogenetska). To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći.ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. a uz to i celog organizma. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. O p š t i zaključak. čini telo nepokret­ nim. infarkt. hladnog i peckanja. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. Čišćenje. čišćenje sokovima. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija.

limfa. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. kojeg će organizam potpuno asimilovati. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu.materijal boljeg kvaliteta". gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. natprosečne sposobnosti. limfa. Glavno je shvatiti sledeće. međutkivna tečnost i slično). Rezultat je da se brzo zasićava . produžiti čišćenjem gela. Dakle. što omogućava bržu zamenu tečnosti.ganizma. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv.. Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva.koloidna pihtija" čistom. Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. • aktivirati organe za unošenje i lučenje.. struktuiranom tečnošću. U celini. završili smo čišćenje debelog creva. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. već i 182 183 . Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. • dopuniti potencijal samih ćelija. bubrege. limfe itd. međutkivna tečnost). normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma.mesta".. jetru. krvi. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije.ono deluje na ceo organizam. Zdravlje. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. tetiva. fascije. Prema tome. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. tetiva (sudova. mladost. od čega prvo početi i kako produžiti. čim se očiste krv i limfa. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita).čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. Zbog toga. U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje. gela (međućelijski informacioni gel i slično). • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo .). vezivnog tkiva i slično). energetika. jetre.

uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. ali postižu značajne rezultate. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . koja sadrži najraznovrsnije primese. čisleći ih.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. nezamrznutu vodu prolijte . Treći printer. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. Posle 4-5 sati je izvadite. koji podstiču izlučivanje nečistoća. efekat će biti bolji. rumeno. propuštajući je kroz kućni magnetotron. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. Led. . Led. jela sa mesom. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. koji je ostao u praznoj šerpi. kao u mladića. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova.G. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. energično. česte prehlade i uopšte teže se kretao. Voker je živeo oko 110 godina. Prvi primer. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. elastična. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. .poboljšava čišćenje.N. navešću nekoliko primera. koncentrisao je molekule teške vode. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. bez bora. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. Rastopite led i pijte ovu vodu. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. „Teški" led treba baciti. Naravno. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. Odeski hemičar N. Koža na rukama i vratu bila je glatka. škrob). Smršao je sa 97 na 84 kilograma.8° C. koja zamrzava pri temperaturi od +3.očišćena od oko 8 0 % primesa. Drugi primer. . . Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda . radno sposoban i da vizuelno pamti. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. a zimi na balkon. nabubrelc vene. N. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati.to je laka voda. S. Lice mu je postalo zategnuto. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv. Osim toga. Četvrti primer.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg.

razblaženim protijevom vodom. koja se za dan izbaci iz organizma. Slani purgativ daje potreban smer .prolivu (to jest mi smo veštački. kao u biološkom filteru .to je . [)a do toga ne bi došlo. Metod je razradio N. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu.izbacivanje. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. Drugo. kroz kojeg se vrši izbacivanje. zapisanu na njoj. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). Prvo. To dovodi do toga. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. prema asimilaciji ili izbaciva­ nju. Voker. koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati. To dejstvo aktivira . da bi se ojačao probavni trakt. treba popuniti gubitke. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici . U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju.u vidu retke stolice (proliva). Tri-četiri i više litara tečnosti. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva). Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa.. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. sa nje je izbrisana informacija . a nepotrebno i štetno luči. Posle čišćenja (tj. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti.).površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način.potrebno se zadržava.čist list papira" i ona je struktuirana. da organizam aktivira .. Sve ostalo se vrši u zidovima creva.. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. smesu pre pi187 186 . Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma.površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. pojačavajući je više puta. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. METOD N. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli.

unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. imuniteta. Dopunsko povoljno dejstvo. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . Još jednom napominjem. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. ili popiti soka od jabuke. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. nego pre čišćenja. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati.) Dakle. dok ne popijete svih 4 litra. stvaranja toplote u organizmu. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. krvi. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. Tokom celog dana ne treba ništa jesti.u takvoj količini. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ. a treći to uopšte neće moći ostvariti. Zato se nemojte uznemiriti. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. To izaziva poboljšanje probave. . drugom 4. sve zavisi od telesne težine čovcka. 189 .jenja treba propustiti kroz magnetotron. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. Osobe. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. odstranjivanje patološke informacije. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje.Žuči". koje slabo podnose gladovanje. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. tada napravite pauzu 1-2 dana. ukoliko osetite slabost. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese..4 litra. pred spavanje . koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca.to je potpuno normalna pojava. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . razmene materija. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste.klistiranje. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju.

nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. slabost. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. mučnina. Dakle. po pravilu. različite čajeve. Srčane mane. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. hipertonija II i III stepena. tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). difuzni hemoroidi. pripremajte hranu na njoj. prehlade i uopšte otežano kretanje. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja .3 litra dnevno). Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. posebno insulinske zavisnosti. stimuliše životne principe . Holecistitis. 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg).Žuči" i „Vetra". bilo koja onkologija u probavnom sistemu. povećava se imuna zaštita). protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). upotrebljavajte protijevu vodu. Gnojni kolitis. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). podstaknuti iz­ bacivanje šljake. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. jaka glavobolja. S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. ekstrakte pripremljene sa njom.. a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga.). time će biti bolji efekat čišćenja.). škrobove itd. K o n t r a i n d i k a c i j e . tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. Prvi primer. kada je prisutna visoka temperatura. preživljavanje. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 .Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. u kojima.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. jaki oblici disbakterioze. slabi ljudi to ne mogu izdržati. čišćenje ne treba vršiti. preplašenost itd.POVRĆA S a u n a . ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. ostalo je isto). Adenom prostate. Bolje je odreći se čišćenja. bez suvišnog naprezanja organizma. na žalost. nervoza želuca i slično. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. To je dvostruko opterećenje organizma. Alekseje Dmitrijevič L. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). a kod žena . Ukoliko nemate soka. ali su ipak postignuti značajni rezultati.ispadanje (prolaps) vagine. navešću neke primerc. dojenje. meso. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". Dijabetes.

Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. Poslao je vitki­ ji. ulja . on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke.. U odnosu na to. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. Sam N. N. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. a otuda proističu svi poražavajući efekti. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. a leti . Picea abies). jele (Picea excelsa. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. U medicinskoj praksi koristi se preparat . U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. izbacuju se novogodišnje jelke.životinjske i škrobne namirnice. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. čisteči ih. Voker živeo je oko 110 godina. sibirske jele (Abies sibirica). One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. koja nije sadržavala prirodne lepkove. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. bora (Pinus silvestris). Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija.prirodnih rastvarača. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje.5 0 % manje od toga.vodu. Za primenu odvara kao čaja. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. na­ brekle vene. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća.Pinabin". usporava razvoj patogenih bakterija. Koža na rukama i vratu mu je glatka. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. bez bora. energičniji. etarska ulja . širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. na licu mu se pojavilo rumenilo. elastična. Drugi primer. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). stuktuiranom vodom. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. jele. Prvo. kao kod mladića. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu.njihovo rastvaranje. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. . ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. Trajanje kure je in­ dividualno. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina.

2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. M. Primer. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. Posebno su korisne grančice. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka.najvažniji kriterijum. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. tj. kuvati na 195 . tek izrasle. izbacuje iz organizma i radionukleide. pored otrova i šljake. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. da odvar od četina. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. Ukoliko su bolesni bubrezi. Sma­ tra se. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . dovesti do ključanja. Očigledno. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. pored navedenog. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama.. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. S. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. Odvar. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Ukoliko to organizam teško odrađuje. po želji. sve sa 0. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. čiji je prvi simptom brzo umaranje. Drugo. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini).četinama. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. ali je lično osećanje u tom procesu . Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala.7 litara vode. Odlučio je da proba lečenje četinama. opora svojstva četina posebno . što zavisi od ličnog osećanja. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . U tu svrhu priku­ pio je mlade. P. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. Da bi se pripremila kupka od četina. tada se dodaje još i ljuska od luka. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. tada dolazi do samotrovanja organizma.toksina umora". četine sa više grana bora (može i kedra). uzeli borove četine. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. mikrolešina. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. Knejp. Zalmanov. Valerij Tišćenko ukazuje.ne vole" mik­ robi i gljivice.. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. Zalmanov. Kurenov i A. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka.

Na isti način pripremiti teglu No 3. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. zglo­ bova počinje približno 20-30. Znajte. što je voda čistija. Prvog dana. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . isperite i zalijte vodom. Os­ taje porozna celuloza.slaboj vatri 10 minuta.sipati 3 supene kašike riže. Uraditi sve isto. Trećeg dana. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. preliti odvarom od četina i brzo popiti. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. Lečenje traje 4 meseca. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. samo dodati teglu Ni 5. sitno izrezati u šoljicu. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. Šestog dana. oblažuća. štetne bakterije. Radi toga one treba da imaju opor ukus. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. rižu prethodno treba namočiti. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. Uraditi sve isto. Kada se pojede natašte. u kojoj se natapa riža. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. Dragog dana.ona će biti još čistija). Još jednom je isprati vodom i skuvati. samo dodati teglu Ni 4. Četvrtog dana. Šćadilov) savetuju da se u vodu. Ispostavlja se. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. nije obavezno dodavati ljusku od luka. nam. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. odjednom pola limuna. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. Naravno. šljaku. Petog dana. Način pripremanja rize. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. Ukoliko vas ne muče bubrezi. soli i ostale nečistoće. Obeležite ih brojevima od I do 5.5 litra dnevno. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). sluzna svojstva. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Limun upotrebljavati do dve nedelje. Na primer. Očistiti ga od kore. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. dobro je isprati vodom. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. pesak. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. takva riža izvlači. isprati i zaliti vodom. ekskrcmcntno kamenje.

Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. Drugo. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. a zatim . što stimuliše produkciju krvi. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. kljukve. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. Način prime ne rite. da su krv i limfa jako inficirani. Posle saune piti udarnu dozu soka. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. 0 Na to. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. crvenog kupusa. u drugoj polovini dana . Pored čišćenja probavnog trakta. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2.najbolje posle 15 sati. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. Ukoliko imate snage. Obilje prirodne. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. I treće. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka.podnosi" većina patologije. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle.u proleće i uje­ sen. naročito zglobovi i kičma. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. Prvo. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja. primenjujte klistire. grožđa. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. aktivirane vode. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. dobro se čisti svo vezivno tkivo. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. bez soli i šećera.. Zato oboljenja. posebno rak. kupina. cvekle. to znači da se jetra uspešno čisti. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. kojeg ne . Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. natašte.iz tegle N« 3 itd. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . 198 199 . Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro.to otežava čišćenje. da jedete više sveže i prirodne hrane. Ukoliko vas posle toga protera. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine.

Masaže i masti za čišćenje tetiva. Uglavnom se primenjuju na tim mestima. gljivica i raznih parazita. držati preko noći. hmelj (Humulus lupulus).polovina kafene kašičice 3 puta dnevno.upotreba „zapaljivog sumpora". Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. Prodaje se u apotekama na recept. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. repa. time je manja doza.masaže. Doza za decu je manja . obloge. © Čišćenje krvi prema V. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. prodire). Radi pripremanja ekstrakta od trava. Procediti i primenjivati za masažu. dobro izmeša i isitni. majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. koji su primenjivali taj metod. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . kolonjska voda i druge. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Starijim ljudima da zapisu. senf (slačica). Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. nestaju razne kile. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. gde su taloži soli. list šumske jagode. kleka (Juniperus commu­ nis).Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). korenje čička (Arctium lappa). brezove pupoljke. terpentin. koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. alko­ hol. sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. kažu. kokotac (Meiilotus officinalis). votka (rakija). Pre upotrebe izmućkati. Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. kuhinjska so. Što je dete manje. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. 200 201 . Uopšte. Vostokovu. Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). Ljudi. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). metlicu (Xeranthemum annum). koja aktivira procese rastvaranja soli). kerozin. Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji.

Ukoliko nemate kolonjske vode. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). Uzeti parče prirodne tkanine. I nema čime ih nije mazala . Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. ali ne stezati. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. normalizuje se krvotok. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). Odozgo umotati vunenom maramom. koj' želimo da očistimo i izlečimo. tope naslage soli.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. nekol" puta je presavili. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela).. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. uveče pred spavanje. Natopljenu tkaninu staviti na mesto.ništa nije pomagalo. Tkanina treba da bude vlažna. i dob iscediti. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 . Sve komponente dobro izmešati. zglob. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. 203 Obloge s kerozinom . Obično se obloge stavljaju sve dotle. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. Obloge s medom i alojom . Obloga sc stavlja preko noći. Ne preterujte. a na drugom se smanjio. dok bolovi potpuno ne prođu. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. Bolovi su postepeno prošli. može se zameniti votkom-rakijom. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom).jako sredstvo Obloga . Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. U zavisnosti od stanja. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake.

gde se nalazi mamuza. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. poklopiti. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. dok se mamuze ne splasnu. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). Pete uveče treba namazati solidolom. 3. Bajalica odgovara ljudima. Ja splasnu mamuze na petama. Ponoviti 3 puta. uzmi moje nove". Preko navući čarapu. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. a preko nje vunene čarape. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. kerozin može na njoj izazvati opekotine. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. 4. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. 205 204 . 1. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. Rastvaranje mamuza solidolom. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. Pričvrstiti tampon. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. skuvati ga s ljus­ kom. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. Krompir služi za zagrevanje. 5. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. sipa mu semena. Oprati jedan krompir srednje veličine. Posle toga na pete staviti tampon od vate. 6. Bolesnik stavlja na sto pevca. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). Približno 10 terapija treba. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. preliti čašom vode. natopljen u toploj medicinskoj žuči. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. skinuti s vatre. navući na nogu plastičnu kesu. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. 2. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. zajedno s ljuskom. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). Obloge stavljati sve dotle.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. Bajalica protiv mamuza. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem.

mineralne soli i masne soli tipa urata.ekstrakt 207 . Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. paradajz.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. ovčji sir. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. uključujući točena. a zatim ih potkrepiti primerima. kisele soli. kupus. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. crni luk. beli luk. mlečnu i slično) koje bi. Dakle. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. rastvarale nečistoću. Da bismo se oslobodili nečistoća. kafu. Sirce treba dodavati i u čaj. kao i voćno sirce. limunsku. supe. zaostalih u vezivnom tkivu. cvekla. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. jela s kvascem. stearinsku. Razmotrićemo njegove preporuke. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. nikotinsku. što Bolotov preporučuje je . Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. kefir.kiselo kravlje mleko i slično). U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. Posle slatkih produkata: čaja. a s druge strane. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. kupus itd. Radi toga tre­ ba unositi lužine. pivo. Drago. buljone. bile bezopasne za organizam. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi.pepsinc.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. alkalne soli. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. kao ni fosfati i oksalati. Prvo. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. šargarepa. palmitinsku. pretvarajući je u soli. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. s jedne strane. gde je potrebno. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. koje nisu opasne za organizam . Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. Bolotov. kisele jabuke. razna vina. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. V. kumiš .

dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). tada je otežan prolazak žuči . Pri tom. ali 5 minuta u istoj količini vode. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. žučnoj kesi. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. mokraćnoj bešici. rastavića {Equisetum arvense). Uzi­ mati 30 minuta posle jela. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. Ispija se takode za 2-3 dana. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. praktikujte vruće kupke. bubrežnim karticama. a zatim se sve normalizuje. dodajući mlečnu surutku. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. Ona posebno ojačava tkivo pluća.svakom organu odgovarajuća kiselina. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. Dobija se oko 3 litra soka. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). Obično se bol oseća samo na početku. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. riba. 209 . Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. srca i krvnih sudova. jaja. gljive (To nije najbolja varijanta. koja je za to vreme već prokisla. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. dobro oprati i osušiti. Čuvati u teglama na toplom. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. rena. kisela i slana jela. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. vodopije (Cichorium inly bus). Pored toga. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. Soli izlaze neprimetno. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. mlečni proizvodi. dok se ne dode do 100 grama. Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). lišća podbela (Tussilago far/ara). Sok se čuva u frižideru.otuda i bolovi u jetri. repe (Brassica rapa). Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. kore od lubenice i bundeve. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. Doza je 100 grama. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. dok je ima. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. Čaj treba popiti za 2-3 dana.nekih biljaka ili sokova. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. kao i u krvnim su­ dovima. a urin dobija boju rde. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). ali je efekat čišćenja ogroman. To isto korenje ponovo se kuva. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli.

glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu.rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma .urina. Navcšćcmo konkretne primere. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije.gladovanje. a preostale dve na drugu etapu . To je uistinu božanski proces. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti.najmoćniji je prirodni oksidant organizma. ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. a za opštu oksidaciju . vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . potreban je krajnje savestan rad. pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. izdržljivost. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. © Rastvaranje soli. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. sauna. kao i njihovo izbacivanje. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. naročito u j e s e n i zimi. polna moć itd. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. a dva puta sam bolovala i od žutice.urin (tj. drugo.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. i to u bezopasnoj kon­ centraciji.slično se rastvara sličnim. koja ima najbolje osobine prodiranja. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. Prvi primer.to je najbolja od svih poznatih terapija. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . Međutim. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). Na kraju. Postupak se uprošćava i skraćuje. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). vlastita mokraća). veća radna sposobnost. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. jetra je poboljevala. Prve 211 . izbegavamo mesnu hra­ nu. prvo.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke.pret­ varanje nečistoća u soli. Prema tome. .

. V. raspadao sam se. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru.počeli su da mi otiču očni kapci. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . Mnogo sam se iscrpila. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . i crno. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. od čega 100 grama starog. nešto psorijaze.. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. što je veoma dobro. gusta i jako tamna. Dijabetes. Bolotova: . To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile. 100 grama svežeg.. Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. blokade zglobova na rukama i nogama." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. Mokraća mi je sada mutna. 47 godina. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. imao sam česte grčeve. d a j e ncgde bila ranica. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. V. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno. a mokraća je razjela i nastala je rana. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. Rečju.. tada limuna nije bilo). bili su prepuni nečistoće . izvrtale se noge. iz Pavlovgrada . što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . Počela je da me boli jetra. . bakterije mlečnih surutki). Uveče sam imao malo proliv. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 .„odstajalog" više od 7 dana. a zatim samo ujutru. ponovo se obratimo B. Bio sam zapanjen. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke. Ukućani me grde. ne smcm da jedem. a ne mogu ni da jedem. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). Navešću izjavu B. Ovaj čovek. 212 Drugi primer. N . iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. živim samo na sokovima. gljivična o b o l j e n j a .otuda toliko bolesti.. Odbacila sam sva lečenja. I nekakvi parčići su izlazili. ali nisam imala zatvor. prirodnih za ćovekov organizam.nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan. Lekar je rekao. Bolotovu. bolesna jetra).A. i pahuljice. ekcemi. Taj proces sada treba dovesti do kraja. reumatizam. što svemu vcrujem. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok.urin razjeo jetru". Naročito me noću boli jetra.lečila" mokraća je bila svetla. Šta dalje da radim? Dok se nisam . treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. Sok pijem uglavnom od tikve. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. .Dva puta sam čistio jetru. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. neka se prikloni ponašanju svog organizma. kao i žena o kojoj je bilo reći.s v e je nestalo.produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca.. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. dobra. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. koje uopšte postoje u prirodi. Komentari i preporuke. ići u saunu (pariti se).

Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke. te nije zakukao: . SOE je bilo 60-75. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli).. . ali bez rezultata.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. stvoreni od sličnih bakterija. obolela su mi stopala nogu.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma.. Komentari i preporuke. on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. vagina). Hodao sam veoma teško. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. a sada je 40-30. Ukoliko se takav urin unese u organizam. Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta. Lako pišem des214 nom rukom. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). I za mesec dana zadivljujući uspesi. kao stoje to uradio A. Četvrti primer. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. pluća. ukupno 3 litra. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. da se ne stvore vinske mušice. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. soli se mogu ponovo nataložiti. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. 215 . Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse.Otrovali su me. Resio sam da primenim urinoterapiju. treba očistiti . 1 čaša šećera.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . MS).tre­ ba promeniti ishranu. . a moja dijagnoza iz 1983. a tome je j o š doprinela i toplota..mcnti. Posle druge kupke bolovi su prestali. oči. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. Ubuduće . .Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask ..Godine 1990. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. aneurizma trbušnog dela aorte". Peti primer. Uputili su me u Jaltu u banju." Treći primer. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. nos. Naravno. godine glasi: . N.. U suprotnom. probavni trakt. Uradio sam 10 kupkica. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. izlečite me. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. a naknadni efekat jedinstven..debelo crevo i jetru. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. Velike izrasline nestale su posle treće komprese.Reuinatoidni poliartritis. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. Radio sam u fabrici.

kao ranije. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. ali su rezultati bili slabi. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom.24 časa nedeljno.5 časova pre jela. Pošto su se zglobovi jako .stezali". To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa.. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). imala luđački apetit. Izgubila sam oko 10 kilograma. Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. samovoljno.l' 28. To se poklopilo sa trudnoćom. Očigledno jetra nije bila u redu. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. 33 godine. Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. Posle p r v o g čišćenja jetre. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa.bili su upaljeni zglobovi. na njima pomodrele otekline. Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga. — Marina Viktorovna. ali je ostao otok na zglobovima. Kijev .Šesti primer. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . počela sam da gladujem prema metodu Brega .noću. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . godini. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam.. Do­ punski se očistila i jetra . Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. jedanput ujutru na 1-1. ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). Bilo je teško uzdržati se odjela. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. Početkom 1991.dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa).. Poremećaj je prestao neočekivano. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. To se pojavilo i na prstima ruku. Godine 1990. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje.

trebalo je očistiti jetru. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. rezultati su bili fantastični.otuda pozitivan rezultat. krsta me nisu bolela. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim.. Sedmi primer. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. svakodnevno masiram telo svežim urinom". Ujutru da jede proklijalu pšenicu." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . bila sam dobro raspoložena. Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa).oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. tada drobi kamen". Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. menstrualni ciklus. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina.47 grama. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Splašnjava tu­ more.. razmena soli. Osim toga. Ipak ostala je sluz.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: .. U ovom slučaju ništa nije čudno. Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva .Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. . Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. 56 godina. Krasnodarski kraj . slabinama i kod išijasa. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. gladovanja i urina. moja majka je izlečila mamuze na obe pete. Pomaže pri bolovima u kostima. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva.1. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . da primenjuje tople hidroterapije (kupke. to je jednostavno prirodni proces. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom.Nadežda Aleksejevna. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. Njegova doza je . grad Hnergodar „Godine 1979.62 grama. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. Postalo mi je toplo. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje). prestali su grčevi.za zglobove nije dobro)." Osmi primer. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. koja je ometala rad celog organizma. što je i urađeno . Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali. . parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode.Zinaida Ivanovna.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. a tokom dana da pije protijevu vodu. Bol sam osećala sasvim malo. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. negde u dubini. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V . tri dana.

da istegnete leda. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome.5 sat dok se ne dobije kašica. Terapiju ponavljati 3 dana." Upozorenje. možete se uvcriti kroz nedelju dve. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog). Kroz nedelju dana može se po­ noviti. Način prime/te. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . 47 godina. jer može da izazove krvoproliće). Moskva .materija... da ne bude pasterizovano). dobro čisti i pankreas. pripremite od njih pihtije i druga jela. Ne preporučuje se jesti druga jela. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje.o d 3 do 6 . budite oprezni. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. koja će „uneti" peršun u organizam. da se pored zglobova i vezivnog tkiva. Osećate potrebu da sednete i posebno. seme) ima jaka razređujuća svojstva. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima. Simptomi toga su mlataranje zglobova. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. lišće. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. čak i na svakih pola sata. 9 meseci i duže.Natalija Nikolajcvna. Preostaje da se reši problem. što 221 . stabljika.Pila sam lorber 5 puta . Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja.se popiti sve odjednom. Međutim u početku će se leda .osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. Uočeno je.to. staviti na vatru i kuvati oko 1.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. Zapamtite. na ovaj način. skuvajte svinjske nožice. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. Na primer. Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . Primer. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. Da se soli veoma energično rastvaraju. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o .

. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci.mesu.. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. Lekoviti cilj posta.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. ovde bih ukratko izneo nešto o postu. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. odbacujući sve lažno i strano.ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode.. kao i niz drugih materija. Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. zauzeo glavno mesto u samom sebi. komfor itd.. treba smanjiti. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . Njeno odstranjivanje iz organizma .nalaže na sebe post". Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. tj. u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom. taložeći se u svakoj ćeliji. 1891) opisuje pojam . Sve navedene terapije čišćenja. kao prašina na ogledalu. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. dobrovoljno. da se mole i prinose žrtve. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. Tim postupkom on je sebe izdigao. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku. . koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba".bela lepljiva sluz.sluzi. masti i 223 . koja se nagomilava u ćelijama. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. njen iermentni i genetski aparat. Zbog toga.n a j t e ž i je zadatak. alkohol.) čini čoveka njihovim robom.zadržava" vodu i dehidrira. to znači. ceo organizma gubi sposobnost da . a to.. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. da se uzdržavaju od hrane. koje guše životnu aktivnost ćelije. razarajući postepeno organizam. sa svoje strane.. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva.. Ukoliko se to ne radi svesno. S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " .lepljiva sluz posebne vrste. Ta „ a m a " . seks. Sada znamo.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova.

225 . treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. slabi vid. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. Svaka religija ima svoje postove. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). pri čemu. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. Prema tome. Božični. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. kvalitetan i dug život. da živi zdrav. Prva faza je smekšavanje. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta.tako odab­ rati namirnice za ishranu. Sluz delimično izlazi. Veliki post. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. završavajući ih prohladnim tuširanjem. Zatim promenite nozdrve. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. sluh. Terapija traje 5 minuta. to neprijatno zvuči: glavobolja. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . Petrov post i Velikogospojinski post. pamćenje. koji je opisao Bolotov . Znači. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. čulo mirisa. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. Naravno. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. sluha i naročito čula mirisa. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života.slično. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. vremenom. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. Dakle. samo ne tim. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost.

cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . © Pupoljci bora. Manje poboljevam. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima.I.biće još bolje. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). Sada posle ispiranja ušiju. Pomaže kod napada kašlja. Dobićete tečnost sličnu sirupu. Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. Primer . „Bolele su me uši. B. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. Sipati u manju šerpu. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma.. testenine sa maslom . • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. nosom i grlom.razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. koren belog sleza (Althaea officinalis) . Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. 0 Anis (Anisum vulgare). Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. podstičući njihova lekovita svo­ jstva.5 delova.1 deo. Plodovi a n i s a . Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Maha rotundifolia) . Hvala Vam". Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. © Cvetovi zove (Sambucus nigra).. Ona sadrži posebna eterična ulja. grad Doncck. skoro da sam izgubila sluh. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje.2 dela.2 dela.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. Kao sredstva za iskašljavanje. list podbela (Tussilagofurfara). Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela. 227 226 . Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta.1 deo.1 deo. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Može se malo zasladiti medom. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). koja čiste pluća od sluzi. 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). Odlično odgovara deci. © List bokvice (Plantago major). Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela.2 dela.

oboljenja pluća su njihova posledica. Ostatak melase baciti. poslastice. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. Supenu kašiku smese sipati u termos. © Rotkva (Raphanus sativus). Kod osoba.an­ tagonist sluzi. Svaku kriščicu preliti livadskim medom. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. Upotrebljavati ih u toku dana.Sluzi". Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. Zbog toga. koji može da traje po 20-30 minuta. To je u vezi s tim. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. ukoliko ste imali zatvore . koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Po ukusu kašica je malo slat­ ka.1 deo. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi.2 dela.Vranilova trava (list i stabljika) . Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. koren belog sleza — 2 dela. ne prelivati ih i ne cediti. stoje u tom uzrastu jak životni princip . pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. ostaviti da odstoji 4 sata. P o d s e t n i k . 229 . Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. Ukus je gorak. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. koja se brzo isparavaju. koji je antagonist sluzi.2 supene kašike pre jela. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. © Kartop (Viburnum opulus). masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. Uzimati po 100 grama posle jela. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. Odlično sredstvo za iskašljavanje. Ima gorak ukus. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. povremeno mešajući. Zapamtite. što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada).. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. list podbeia . preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. Odozgo prekriti parčetom rotkve. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. meso. opor . Obavezno odstranite zatvore. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. Sledećeg dana pri­ premiti nove.

Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. Preparati od jasike imaju protivupalno. Ispostavlja se. ona podstiče izbacivanje sluzi.početi od male doze. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). d a j e to jak otrov. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. lišće i kora sa mladih grana. Kažu. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. da iz nje izlazi samo sluz. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . ovas. kukuruz. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. sočivo (leća). kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Jasika spada u porodicu vrba. 231 . utiču na aktivnost fermenata. ispljuvavajući stalno sluz.pesticida. a listovi u maju-junu. Zato ubijajući bakterije. I što je najgore. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike.. jako izražena otrovna svojstva. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. koja se mogu lako izbacivati iz organizma. odlično ubija mikroorganizme. manje toksična jedinjenja. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. jabuke. koju te bakterije stvaraju. na 20 minuta pre jela. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. kao karbolova kiselina. Sada znamo. ali bez obzira na to. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. radionuklcida i teških metala. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo.. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. Govorila je.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. Može se piti i čaj od kore jasike. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. koje sadrže celulozu. Pesticidi. izazivaju prevremeno starenje organizma. preliti čašom ključale vode. pa se ustručavam da pijem. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo.saliks). Sto se tiče kore jasike. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. antiseptičko de­ jstvo. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. Praksa je potvrdila. da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih.

crna ribizla. da se ne bi pojavile vinske mušice. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. luk. tanko crevo). Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. kuvana jaja (stroncij u m . suvih šljiva. . suvo grožđe. kajsije i kafa. kosti. na koje dospeju (želudac. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. šljiva. već i nju 233 . Zapamtite. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. šargarepa. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista.heljda. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. rotkva. crni luk. Boris Bolotov. podstiču čišćenje organizma od opisanih. peršun. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. Bolotov tvrdi. orasi. ječam. kupus. krompir s ljuskom. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. teških metala i pesticida iz organizma. koji se sadrži u ljusci. cvekla. Ukoliko kuvate meso. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. suva kajsija. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. sipati jednu čašu šećera. orasi. višnja. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. 232 veoma štetnih materija. napunjen surutkom. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. koja prođe kroz bubrege. nara. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. beli luk. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. koštana srž. kljukva. govedina. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. bundeva (tikva). neočišćena riža. Ljusku ne bacati. Različiti odvari. mladi kravlji sir. da produkti životne aktivnosti bakterija. pasulj. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. da se pomoću 265 mililitara vode. koji imaju purgativno. pri kuvanju prelazi u belance). kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti.

T. po­ sle čega ga treba ispljunuti. Ulje se sisa kao bombona. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. koji ima prijatan ukus. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. bez naprezanja. pojačava se razmena gasova.ogledalo zdravlja. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. Količina krvi. povećava se za 3-4 puta. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. već i povećava količinu joda u organizmu . naročito kod ljudi sa više oboljenja. kao da se doji. ili uveče pred spavanje.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. podjezične i podvilične. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . kiselina. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. kažiprstom. bolje na gladan stomak. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. Ulje je u početku gusto. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. toksina. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Oni koji su gladovali. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. Dodati čašu šećera. u trajanju od 15 do 20 minuta. Ako je tečnost žuta. zatim tečno kao voda. aktivira se i reguliše razmena materija. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. u toku 2 nedelje. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. slobodno. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. proces sisanja nije doveden do kraja. i ne srne se gutati. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja.staviti u vrećicu. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . Na taj način. Tečnost mora da bude bela kao mleko.

Naći drveće koje . a u jeloviku udavite". Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. „vidi" ta energetska strujanja. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. Prilazite velikom i lepom.Upijači" energije za 9 4 .lošu*' patogenu energiju. Uz sve navedeno jedan kuriozitet .. Ako se noge grče. medu njima je najjače gladovanje. Postoji mnogo drugih čišćenja. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku. u breziku ženite.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno.. . budite otvoreni s njim. tada ima . Kao protivtežu drveće ispušta svoju .daje" energiju.mikroleptoni. znači ono ima „upijajuća" svojstva. Udvarajte mu se. koja idu od drveta prema čoveku.. Poklonite mu pažnju. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija. U prirodi. mada nekima prijaju breza. Možete se koristiti i klatnom ili ramom. Gladovanje. a ukoliko je obrnuto.hraneća" svojstva. To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom).Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice . Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. zahvalite mu se.... kao sa najboljim drugom. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode. širine 2-5 milimetara.. koja je srodna nama. Pri tom drveće prvo uzima . Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. na svakom koraku. a druga vrsta . ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. 2..pluća.. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . a takode ni bolesnom drveću. i obrnuto. Veoma mali broj ljudi. 3. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite.upija" i .izbacuje kroz vrh . Ne prilazite malom. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. MŠ). Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . što će se blagotvorno pokazati na njemu. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). tj.9 6 % ljudi su jasika i topola.d a j e predaje. Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara.družite" sa njim. ona imaju malo energije. tada stavljajte cepanice uz noge.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog). a za nas patogena. koja mu je srodna. a protiv glavobolje uz glavu". Kao čovekov . ali na energetskom nivou. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja.patogenu" energiju -životinjskog porekla. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . takozvanih ekstrasensa. bor i kesten. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. ener­ giju biljnog porekla.

Onaj ko ga ima uza se. Printer . da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. prelaze bolesti pacijenta. čišćenje organizma od crne . Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. grad Energodar. čije je korenje međusobno sraslo. a takode i kod hroničnih oboljenja. izvučena iz organizma pacijenta. kosa je postala blistavija. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. kao što je Anahoret rekla. 1990). Samo sam se na početku vrlo kratko šišala. Na prisustvo ovog fakta. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. prislonivši na nju obraz. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. Navešćemo najprostiji. Nestalo je peruti..Nadežda Aleksejevna. koja boluje od astme.Kada sam imala 3 1 .." 239 . broj 4. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. Na primer. ali sam sve otrpela. Od tada je prošlo 17 godina. svilenkasta. Mejliščev je izašao na ulicu. leci od trovanja. Primer—Recept za Dubravu M. Od tada mu se bol nije pojavljivao. Možete oboleti. želudačno-crevne poremećaje.upijajućim" svojstvima.Pre više godina Mejliščev E. Strašno me je svrbelo i bolelo. Bolje bio tako neizdržljiv. opeko­ tinama i traumama.. bolovima u jetri. neće znati za tugu. očvršćava stare.Tada mu se u glavi razbistrilo . posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće. osteohondrozom. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. K. što se ispoljava glavoboljom. prelaska bolesti. . godinu iznenada je počela da mi opada kosa. Kada treba upotrebljavati . To se ispoljava kroz česte angine.patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. 5..bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. J. srce će mu biti radosnije". patio je od upale trojnog (trogranog) nerva." 238 Uopšte.. a kada . jedna starija Iranka.. artritis. srčanim nervozama. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. i upalama. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. da ona ne bi na tebe preskočila. Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. koji ih sprovode. svraba glave.4.Ono produžuje život. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. Dmitruk (časopis „Svet".branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu. kao što se to desi­ lo jednoj ženi. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. ukazivao je P. Moja frizerka. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa .. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . gušavošću.. Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti.. pre­ hlade. zlata.. Ivanov. i što ga više bude imao.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). 1 . da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare." Nije tajna.

241 240 . U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . MALIGNIH).. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini. ne mogu nastati patogeni procesi. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. nasuprot tome." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. Opadanj kose . Ali. Osobe. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: ... tada ćete se osloboditi ti nečistoća. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. a prema tome i deo njegovih svojstava . Ako je organizam dobro oksidisan. U suprotnom. dobija se gas­ tritis. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. koji ima boju sunca. organizam je sam obnovio rast kose. Pri tome. Kad se oslobodio nečistoća. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. a patogene ćelije za biljke u životinjske.mesto njene lokalizacije. i genije je paradoksov drug. Urin. Drugim recima. idu pogrešnim putem.. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. CISTOZNIH. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje.. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. Životinjske ćelije.najjači je čistač. svra i drugo. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. GLISTA. Ipak. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. POLIPA. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla.I iskustvo je sin velikih grešaka.

a od 1. Do jula meseca ove godine (1993. nisam ništa preduzimala.pojedinačnih i u grupi. a ispod dojke je potekla kao potok. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. Kao da se rast tumora zaustavio. stavljenoj u posudu sa vodom.) nije bilo nikakvih promena. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. I evo ponovo cista. brašno itd. a na dojku sam stavljala obloge. Prestala sam da stavljam obloge. Lekar je savetovao operaciju. V. M.. Za oksidaciju organiz­ ma. Izbegavala sam večere. a potom je više nisu našli. Više se bojim. Prvi primer . . Gla­ dovala sam 10 dana. 76 godina.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. I. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje.predveče i noću. a ja živim kod njih. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji.N. Dojka me mnogo svrbi.. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. U oktobru 1990. a zatim i krv. prokuvanim u flaši. .ponovo povrće: cvekla. Htela sam da idem u bolnicu.stvrdnuće. razmišljala sam. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja.D. Nažalost. mahu­ narke. a takode biološku vrednost produkata ishrane.. samo gnoj.. ali sleva. voće. 243 .salata sa posnim mesom. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. MŠ). a u 3 časa popodne ručak . grudi mažem suncokretovim uljem. a jela sam 2 puta . Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim. decembra nije se pojavilo nijedanput. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež).. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. Nije me bolelo. grad Ternovka. Dva puta dnevno stavljam obloge . Pila sam samo svezu vodu gutljajima. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem. Samo se zaustavilo. Nisam pristala.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje. s ciljem profilakse i lečenja. Iz nje je počela da lije krv. Popiću pa šta bude. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . biljke. kod mene su otkrili rak leve dojke. grad Volgodonsk.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. Do 1990. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. grad Gubkin. U početku se cista smanjila za 2 puta. Kada budemo razmatrali probavu hrane. najdostupnije preporuke. jer sam po ceo dan sama u kući.svaki drugi dan. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice. šargarepa i svež kupus .I . ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. On je slegao ramenima i ništa nije rekao.Godine 1988. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. potkrepivši gaprimerima iz prakse. . krupice. Moja deca.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima . 242 Nisam gladovala." Treći primer . I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo.. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . Stavljala sam i preko dana. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. ali se pojavilo mnogo ospi. dovezli su iz bolnice onkologa. Nisu me operisali zbog slabog srca.

2. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. pričao mi je o svo­ joj tašti. Više se kretati i češće pariti. Radi toga trebalo bi: 1. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p .oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. zameniti ih kašama na vodi. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . Zapamtite. a takode i kataraktu.aktivirati prirodni proces lečenja. Maslenikova: Krasnojarski novinar K. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. opera­ cija . N. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka.samo slabe organizam. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. koji su izazvali tumor.alkalne. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». ugrušaka i tome slično. Oksidišući.Iz knjige Tajna napitka bogova A.biljnih ćelija. Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. ali osećam veliku slabost.mleko. Prvi primer . S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena.parazite." Komentari i preporuke. brzo su se preselile „na drugi svet". O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. tako treba postupiti u datim slučajevima . koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. Prema tome. stopala. samo po kući i po potrebi. ne delujući na uzroke. 3. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. Češće primenjivati gladovanje ( 1 . Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. Mnogo me bole zglobovi i kolena. koji se stalno rasprskavaju. 245 . Živcla je j o š 10 godina. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. Trula hrana (naročito belančevinasta . raditi urinske klistire.uzgajanje". svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora .3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. te sredine od kiselih postaju trule . I oporavila se. 4. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude.. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. zračenja. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. meso) je idealna sredina za njihovo . ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . Hemoterapija. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. Ostalih dvanaest bolesnica. Malo se krećem. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata.

Još tačnije.sluzi i truleži u kojima one žive. Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. a izgleda da lečenje nisam završio. kada se pije. To se desilo u 2 časa noću (1988). on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. nestao je polip u želucu. bez lekova.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. Četvrti primer . Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. srce bolje radi.. Više mi se to nije ponovilo. Primena urina . da mi nije poznato na čemu se držao. N. Treći primer . setio sam se uri­ noterapije.. invalid I kategori­ je. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. MŠ). grad Harkov. Kroz 5 minuta sam ozdravio. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. Maslenikov. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Nestao je dija­ betes. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio.Jekatcrina Tihonovna. grad Gupkin. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice ." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću". a razslojio se tako. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. Tako sam sa noktom. Peti primer . 247 . Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom. Pij svoju mokraću.. Šesti primer — A.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro. koji ih je prouzrokovao.Mihail Grigorjević. jezu) u stanju potpune samoće. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. dočekao prošlo leto. On se obratio jednoj starici. Svake godine nokat je tamnio sve više. Mislim da su mi proradila creva. koji se klatio. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . stomak m i j e mekši. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). Na to su čak ukazivali i naši preci.Drugi printer .nozodima". ratni invalid.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite.. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" . Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio.Poslao mi g a j e Bondarenko: .

ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije.Imala sam grip. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. To se posebno odnosi na žene. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. ospe su skoro potpuno nestale. Ispiranje špricom . Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. Mene su „lečili" i antibioticima. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom.Uvidevši takav zapanjujući rezultat. U zavisnosti od sastava tečnosti. P. Ne znam. želudac i creva su pro­ radili. grad Severodoneck.. da ujutro nije mogla da ih otvori. da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke.otuda izlečenje. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. Mikroorganizmi. i protivupalnim sredst­ vima. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). koja se koristi za ispiranje. Sedmi primer . Osim toga." K o m e n t a r . Kod našeg mačka se pojavio lišaj. 249 . Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. Posle završetka terapije ispiranja. i heparinom. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. I sada se on ne klati. pa do koagulacije i sušenja. Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana.Kod kćerke su oči krmeljale tako... sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri)." 248 Osmi primer .Nataša. Ništa nije pomagalo. mokraćom. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. . Za vreme trudnoće. grad Voronjež. Malahova. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. . Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. čak se i težina smanjila skoro do normale. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično." K o m e n t a r . vode­ nim rastvorima lekovitih trava. Poluukuvan urin na suncu .Valentina Nikolajevna. Ubrzo su prešli na transfuziju. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom. 17 godina. Slučajno sam saznala za metode lečenja G. već stoji čvrsto. gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija.to je ispiranje vagine vodom. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje .

naravno.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. trave troskota. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. Na primer. pa čak i mokraćne bešike. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci..kvaliteta duše". Pored mokraće. koja izaziva alkalisanje organizma. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium).u k u v a n u do 1/2 . koru hrasta (Ouercus robur). bokvice. Dodati 40 grama kore hrasta. Rok primene tih ispiranja . Uzrok . Gumenu krušku puniti više puta. kod 15 . Na primer. A. za lečenje navedenih oboljenja. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala.obilje psihičkih stega. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. po 20 grama svakog. koje imaju koagulaciono. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). 251 250 . Prema posmalranjima Rižova.do postizanja lekovitog efekta. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. ostaje na svom mestu).Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. lišće koprive (Urtica dioica). preživljenih stresova. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. žalfije (Salvia officinalis). Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. ukoliko je tamo postojalo. Napominje se.patogenim gljivicama. © Rastvor lapisa (nitrata srebra). ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. Pripremiti 1. Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. kao i vlastita mokraća.1/4. nepoznavanje rada . dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica.5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. Ona se može unositi kod erozija grlića materice. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. N. goveđe trave (Alchemilla vulgaris). oraha. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. kod upalnih oboljenja polnih organa. abortusi. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . I deo meda i I deo alkohola. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. koriste se i druge smese. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode.

Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. Drugi primer. Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi. sve je počelo pre 12 go­ dina. On je mnogo efikasni­ ji..) Ubedio sam je da produži lečenje. kako je sama lečila eroziju grlića materice. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . 253 . A. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: ... Bolesnica M. Pre pola godine lekar je rekao.. U vašem kartonu ima svega mnogo. 252 Prvi primer. Prema njenim recima.sposobnog da rastvara ugruške krvi. 38 godina. prema njenim recima. pa je bolesnica izvadila tampon. a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . N. posle teških porođaja (preživljeni stres).lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. Ta žena j e . nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. obloge (prvo običan urin. 1. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. a ja kod vas nisam ništa našla.. dostupan i efikasan.nedostatak želje da trpi neudobnosti.jake protivupalne (antiinnamatorne).Čudno..ukuvanim). Kod vas je sve čisto. antialergijske i antitoksičnc materije. koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. dok se ne pojavi zdravo tkivo. ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. već i zato što su. Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. Prisustvo kortizola u urinu . Evo nekoliko primera iz prakse..Jedna žena mije pričala.Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. . Oboljenja vagine i grlića materice . ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. Maslcnikov: . zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature.. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali. dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. Prisustvo fermenta urokinaze .. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu ..jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. prost. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da. bolove. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala.. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). mora da trpi bolove.rascvetale ruže". dopunski aktivirala samu tečnost. erozija grlića materice. (Jedan od . a zatim ukuvani). Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). koje je praktično teško nabaviti.kvaliteta duše" . 2.. rekavši joj.

Način lečenja: preko noći . strašno zapuštena erozija grlića materice. Veoma loše analize. Drugi primer. brzo otklonio upalu i bol. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). Tako se lečiia od 8. cista jajnika. tamponi sa svežim. a dalje topao. 20 godina. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. koji se sadrži u njemu. . do 22. Bolesnica I. koji bi na račun kortizola. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). Upala jajnika. Zapuštena erozija materice. ostao je samo mali deo. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. ispirati se. prvo svežim. Moguća operacija. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. a zatim ukuvanim urinom. koja daje samo privremeni efekat.odstranjivanje drugog jajnika. moguća ponov­ na operacija . P r i m e r .piti urin. erozija se znatno smanjila. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. marta 1990.. 20 godina. U aprilu 1990. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav.pijenje urina. salpin­ gitis . Samo što se udala. neoplazme slične tumorima na materici. da decu neće moći rađati. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. 255 . godine. Lekarska dijagnoza: .Moguć recidiv. kao i pijenje urina ujutro. Postoperativne upale . stavljati obloge na šav. ukuvan do 1/4 .. Upaljen..odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja.. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. Stari.. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. tumori u obliku kesica na kanalima materice.ispiranje vlastitim svežim urinom. nabubreo šav.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . godine uspešno je rodila sina. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju.. upalnog procesa skoro da nema. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. posle čega je otišla kod svog lekara. Prvi primer. stavljanje obloga od svežeg. Potpuno se izlečila za nedelju dana.tamponi sa svežim urinom. Mlada žena. Mlada žena. Hitna operacija... /ironični parametritis. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. Cis­ ta. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. nije mogla da pije urin. koji dopunski razjeda bolna mesta." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma . infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. U težim slučajevima dodati gladovanje. za koju su je pripremali. 18 godina. Naprsnuće jajnika.. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. Vrlo verovatno. kao i ispiranje špricom. sama od sebe je otpala. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. ujutro . Rezultati: oseća se odlično. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice.

nije mi bilo gore. 257 . Upozorenje. U sve sam neograničeno poverovala. da mogu da idem kući. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. Manje me je mučila mokraćna bešika. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. da se to veselila duša mog mališana. kako sve raditi. posle hernije mi je bila suva i odsećena. Nataša: „Imam 26 godina. Ipak se nešto promenilo. da iz toga može nešto da se desi. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. U stvari. Bila sam udata dve godine. nečim neobjašnjivim. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. Nisu me bolela leda i bubrezi. Treći primer. Rodila sam tačno tog dana. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. godine . Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. i pila sam celu godinu urin. postala dva puta deblja i jača. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina.A r m s t r o n g Živa voda. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. Tako da se ne bojim ćelavosti i. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. rekli su mi. Jer.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . spontano me je treslo. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). Kosa mi je jako opadala. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). Zatim je sve prestalo. Prvih dana za vreme lečenja. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ.kosa mi je porasla skoro do pojasa. da sa mnom nešto nije u redu. I tako dve nedelje svakoga dana. koji sadrže veću količinu soka. U drugom slučaju tog efekta nije bilo. Nisam imala dece. Nisam verovala. o kojem sam svima govorila. a j a k o sam želela. Usuđujem se da tvrdim. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. prema statistici. nije se lo­ mila i nije opadala. Još me je lečila biopoljem. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. Pri tom treba imati na umu. Ubrzo posle toga. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. nego plodovi sa debelom korom. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. Obećala mi je pomoć. proročki san). Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. Najčudnije . S urinoterapijom sam se upoznala 1991. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. mislim.. Lečenje limunovim sokom svodi se na to. Ali.. s mojom ličnošću. Ero­ zija je prošla. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski).

ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. Autori tog metoda tvrde. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. koji imaju prepobuden životni princip . što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. pojave neke nenormalnosti u radu creva.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. i drugi . Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. tada treba privremeno prekinuti lečenje. posebno za čoveka. potrebnog za lečenje. Za vreme progresiranja bolesti. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. na čemu se i završava lečenje. što označava normalnu krizu ozdravljenja. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. kao i produžiti sama kura lečenja. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . 5 limunova.to je lečenje za vreme napada bolesti. Praksa je pokazala. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. tj. Sto se tiče količine soka. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. na osnovu iskustva. takva količina soka može se pokazati ogromnom. Svakog narednog dana ta količina se povećava. Tako se. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled. Uglavnom za ljude.. bez šećera. Taj broj se može povećati. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. Napominjem. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina.Žuči".

kada se bolest ispolji. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. On smekšava kožu ruku i lica. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. Eksperimenti su dokazali. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. pre odlaska na spavanje. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). Mnogi tvrde. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. pravilno se hraniti i izbegavati sve.krize. Kada se napad bolesti stiša i prođe. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). 260 261 . Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. koji ih je dotle mučio. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. daje izuzetne rezultate. ubrzo nestaje perut. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. a upravo: potpuno mirovanje. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. čini nokte lepim i blistavim. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. On odlično dezinfikuje i jača kožu. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. vruće kupke). a zatim se postepeno smanjuje. tj. što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. ne vidi se talog.

U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E . da bez čišćenja — n e m a izlečenja. S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4.biljke. pa čak ne jedan organ.opstipaclje kod ljudi 5. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam. I S H R A N A I H R A N A 3. čovek se sam sebi čini ništavnim.šta svaka žena treba da zna 4. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. već po tri odjednom .biosinleza. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10.lečenje i profilaksa 3. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja.prihvata. posebne sobe. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. T U M O R I . J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. Kada se nade u bolnici. unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. U pravu su bili drevni lekari. čitavi dijagnostički kompleksi. minerali. S V E O Z A T V O R I M A . L E Č E N J E D I S A N J E M . M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. Henrih Nikolajevič Užegov 6.reže: preporučuju neku seansu . Mahmut Šehić 3. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. L E Č E N J E K O R E N J E M .metod a k a d e m i k a Butejka. L E Č E N J E K E R O Z I N O M . bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek .jer presađuju organe. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. Međutim ukoliko mi znamo.pije: rekli su ubadati . Pjatras Šibiijskis 262 . A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . Koristi se složena medicinska aparatura. pluća. G L A V O B O L J A . koji su tvrdili. pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. tada uvek možemo sami sebi pomoći.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1.ubada: rekli su treba rezati . jetru. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. L U N A R N I Osnovi zdravija. Z D R A V L J E Ž E N E . Sve to uliva poštovanje. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. U R I N O T E R A P I J A 5.strahopoštovanje .lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6.srce. Ž I V O T 9. Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. Z D R A V L J E M U Š K A R C A . upozna sa dostignućima savremene nauke. t k a n i n e i d r u g e materije 8. P R O S T A T A 9.

K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. P O B E D I L A S A M RAK. L F . D I S A J N A G I M N A S T I K A A. N. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. Rušelj Blavo Doktore. Marijana Zjola MarkuS .Biblioteka Realni produžetak života. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. posavetujte. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful