Tăria unui bărbat nu stă în lăţimea umerilor săi...

Stă în mărimea braţelor sale atunci când îmbrăţişează

Tăria unui bărbat nu stă în gravitatea tonului vocii sale... Stă în blândeţea cu care foloseşte cuvintele sale

Tăria unui bărbat nu stă în numărul de prieteni pe care îi are... Stă în cât de bun prieten este cu copiii săi

Tăria unui bărbat nu stă în părul sau pieptul său...

Stă în inimă

Tăria unui bărbat nu stă în tăria loviturilor sale...

Stă în grija mângâierilor sale

Tăria unui bărbat nu stă în greutatea pe care poate să o ridice...

Stă în sarcinile ce poate să le ducă în spate

Tăria unui bărbat nu stă în numărul femeilor pe care le-a iubit... Stă în a putea fi cu adevărat al unei singure femei

Taria unui barbat nu stă în a crede că poate totul Stă în a recunoaşte că fără Dumnezeu NIMIC NU AR FI POSIBIL!