UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: I.E.A.

PROIECT DE AN LA

MANAGEMENT

ÎNDRUMĂTOR: CONF. DR BREZULEANU STEJĂREL

STUDENT: FURTUNA SIMONA
2010

INTRODUCERE
Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate şi schimbarea radicală a funcţiilor de producţie, a relaţiilor de schimb şi de repartiţie a profitului. Reintrarea agriculturii româneşti în reţeaua relaţiilor economiei de piaţă, a relaţiilor de concurenţă, unde criteriul de bază este doar eficienţa şi calitatea, necesită un nou tip de management, care prin metodele şi tehnicile utilizate să corespundă cerinţelor diferitelor tipuri de exploataţii agricole. Întocmirea proiectului de an la disciplina de "Management în agricultură" ocupă un loc important în cadrul pregătirii de ansamblu a viitorilor specialişti . Pentru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziţia studenţilor prezentul ghid, elaborat în conformitate cu reglementările şi normativele actuale. Ghidul pentru întocmirea proiectului de an la disciplina "Management în agricultură" se adresează în special studenţilor de la Facultatea de Agricultură specializarea Inginerie economică în agricultură.

CUPRINS

CAP 1 .CONŢINUTUL PLANULUI DE AFACERI
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT..............................................4 A.1. Numele solicitantului:.....................................................................................................4 A.2. Obiectul de activitate. .....................................................................................................4 A.3. Forma juridica a solicitantului........................................................................................4 A.4. Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare......................................4 A.5. Administratorii societatii.................................................................................................5 A.6. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :..............................5 A.7. Litigii ( in desfăşurare )...................................................................................................6 B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE.................................................................7 B.1. Istoricul activitatii ...........................................................................................................7 B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :................7 B.3. Descrierea activitatilor curente (agricole si non-agricole) si a tehnologiilor aplicate.....8 B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.....................................................8 B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuţie...................................................................10 C. PREZENTAREA PROIECTULUI...........................................................................11 C.1. Obiectivele proiectului. ................................................................................................11 C.3. Managementul proiectului ............................................................................................12 C.4. Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului....................................................12 C.5. Personal si instruire.......................................................................................................13 C.6. Graficul estimat al proiectului.......................................................................................13 C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri.........................14 ....................................................................................................................................14 D. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI......................................14 D.1. Bazele de productie.......................................................................................................14 D.2. Contul de profit si pierderi previzionat ( pe o perioada de 5 ani )................................14 D.3. Fluxul de numerar previzionat ( pe o perioada de 5 ani ).............................................15 D.4. Indicatorii financiari......................................................................................................17
Tabelul 1............................................................................................................................................................19

Tabelul 3...............................................................................................................................21
Centralizarea datelor..........................................................................................................................................42

CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ŞI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE AGRICOLĂ CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

CAP. I PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului: FURTUNA SIMONA A.2. Obiectul de activitate. Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare cod. CAEN - 1073 A.3. Forma juridica a solicitantului
PF Furtuna Simona cu domiciliul in localitatea Dorohoi jud. Botoşani înscris la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. F04/543/09.09.2003, Cod unic de înregistrare 1421016040022, este autorizat sa funcţioneze in baza Legii 507/2002 cu activitatea –Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare prin autorizaţia nr. 7/03.09.2003 eliberata de Primăria Dorohoi, jud. Botoşani.

A.4. Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare
Tabel A.4.1 NU ESTE CAZUL Structura acţionariat STRUCTURA ACŢIONARIAT (Societatea)……………………… LA DATA………………( In prezent) Nr. de actiuni/parţi sociale deţinute (Buc) Valoare nominala a parţii sociale (lei) Participare la capital (%)

Nr. Crt. 1 2 .. N

Denumire acţionar

Valoare totala (lei)

TOTAL
Tabel A.4.2 NU ESTE CAZUL

0

0

0

0

Date de identificare ale acţionarilor DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE SI/SAU JURIDICE BI/CI (Persoane fizice) Cod Unic de Inregistrare (Societati)

Nr. Crt. 1 2

Denumire acţionar

CNP (Persoane fizice)

Adresa

Participare la capital (%)

cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare Localizare Adresa Dorohoi. punct de lucru. .5. Botoşani AD-TOR Nume. N Tip: Sediul social. Locul si data emiterii XT 112942 Dorohoi 04.5.1 Puncte de lucru Nr.02 Locul si data naşterii Dorohoi JUD.. prenume CNP Domiciliu Funcţia Furtuna Simona 288060707137 0 Dorohoi JUD. Locul si data emiterii Locul si data naşterii BI/CI /PP Serie/Nr.06. JUD. . sucursala...6. Crt . Dorohoi JUD.5. Botoşani Activitate Fabricarea macaroanelor. tăiţeilor. N TOTAL 0 A. Botoşani Nume. Crt . 1 2 ..2 NU ESTE CAZUL Cenzorii societatii Nr.6. Administratorii societatii Tabel A. Botoşani Dorohoi . . prenume CNP Domiciliu Funcţia A. Crt .1 Administratorii societatii Nr. Informaţii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului : Tabel A. 1 2 . n BI/CI /PP Serie/Nr. 1 2 . n Tabel A.Date de identificare ale acţionarilor ... filiala. loc de vanzare LOC..

) Nr..3 NU ESTE CAZUL Revendicări Obiectul Revendicării (cu menţionarea sensului revendicării: de către sau de la solicitant) Valoarea estimata a activului revendicat Observaţii (in curs de soluţionare.2 NU ESTE CAZUL In calitate de Parat Nr.etc. ) 0 Denumire societate Cod Unic de Înregistrare.etc.7. Adresa Valoarea prejudiciului (Lei) Observaţii (in curs de soluţionare. Adresa Valoarea prejudiciului (Lei) Observaţii (in curs de soluţionare.1 NU ESTE CAZUL In calitate de Reclamant Nr. Crt . crt ..in executare. N TOTAL Tabel A. Litigii ( in desfăşurare ) Tabel A. . N TOTAL Tabel A. Crt .faliment.7.) 0 Denumire societate Cod Unic de Înregistrare.faliment..in executare.7. ..faliment. n Denumire societate sau persoana fizica TOTAL . 1 2 . .. 1 2 .A. 1 2 .7.etc.in executare..

2 TOTALA(MP)/CATEGORISUPRAFAŢA A DE FOLOSIRE (MP)INDIVIZA/ EXCLUSIVA VALOAREA CONTABILA (LEI) SERIE CERTIFICAT NR CERTIFICAT 1 .2. Grupa de încadrare contabila Valoare de intrare Amortizarea cumulata la data ultimului bilanţ contabil Valoarea rămasa la data ultimului bilanţ contabil Denumire mijloc fix Buc 1 2 Tabel B.jud botosani LOCALITATE/JUDET 2108. activitatea Fabricarea macaroanelor. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului : NU ESTE CAZUL Tabel B.00 TOTAL N/A N/A N/A N/A DATA EMITERII Nr.04.1.6 E 250000 154/N 327 17. astfel a capatat experienta in aceasta activitate avand un atuu in plus.1 Mijloace fixe.B. Data achiziţionării PV/ NIR. cu exceptia terenurilor. tăiţeilor. B. Crt. . aflate in patrimoniul societatii in prezent Nr. timp in care intr-o hala nemodernizataa fabricat paste fainoase. activitate privata trei ani. s-a infiintat ca persoana fizica autorizata in luna iunie 2007 si a mai desfasurat activitate in acest domeniu. Istoricul activitatii PF Furtuna Simona ..2. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE B. cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare conform standardelor Uniunii Europene in acest domeniu. prin proiectul propus.2. N Dorohoi. pentru a o desfasura in continuare.Crt.

din 1 . producţia principala VALOAREA PRODUCTIEI din care pt.4.. Descrierea activitatilor curente (agricole si non-agricole) si a tehnologiilor aplicate Buget de venituri .M. 756000 Valoare aprox.B. N DOBROGEA SA TOTAL 756000 Produs OUA intern 324035 65000 1 .1 PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME FURNIZOR Extern / Intern Intern Adresa Produs FAINA Constanta Cantitate aprox. Politica de aprovizionare. n AVICOLA SA Bacau 2500 TOTAL 2500 Produs SARE 65000 . Furnizori de materii prime Tabel B. (LEI) 324035 % aprox. 66710 56400 1250 1700 260 1460 5640 52400 70073 3573 19500 47000 189183 185000 380000 380000 190817 32450 158367 1850 12 3275 56.7% Volume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D E F G H I 1 1 1 % B.4 ..3.cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul – PASTE FAINOASE CONSUM Indicatori I 1 2 3 4 5 6 II III 7 8 9 10 A A 1 B B1 C CONSUMURI (CHELTUIELI) MATERIALE (1+2+3+4+5+6) Faina Oua Energie electrica Sare Alte materiale Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din 1) CONSUMURI(CHELTUIELI) CU FORTA DE MUNCA ALTE CONSUMURI(7+8+9+10) Cheltuieli generale(3%din I+II) Dobânzi la credite Asigurări Amortismente TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) din care pt. producţia principala VENIT IMPOZABIL(B-A) (-)Impozite si taxe (+)Subvenţii VENIT NET RATA IMPOZABILA (C:A1/100) Venit net(D:A1/100) COST DE PRODUCTIE(A1:100) PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL MARJA BRUTA(MB) Ron/ha MARJA de siguranta U.

n TOTAL 1 . 250 Valoare aprox.4 .1 . (LEI) 58700 % aprox..2 PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE FURNIZOR Diversi 1 .4 . n TOTAL 1 HELCO SRL .3 PRINCIPALII FURNIZORI DE SERVICII FURNIZOR 1 Diversi . Valoare aprox. n EXPERTSALT IMPEX SRL Intern Bucuresti 78 1300 TOTAL 78 TOTAL 1300 390335 Tabel B. . din 0 Serviciu ….. . n TOTAL 1 . n TOTAL TOTAL Extern /Intern intern Adresa Cantitate aprox.. 0 0 Serviciu n 0 1 . (LEI) 46730000 % aprox.. n TOTAL Extern / Intern Intern Bacau Adresa Serviciu 1 Cantitate aprox.. din total achizitii Produs MATERIALE CONSUMABILE Suceava 0 Intern Produs UTILAJE Craiova 12 0 2475000 0 Produs n 0 0 0 10000000 Tabel B. .

VALOARE (LEI) % Activitatea 1 TOTAL Activitatea 2 TOTAL Activitatea n TOTAL TOTAL GENERAL 0 1 . PARTEA A II . Produs n 0 0 0 0 0 0 B.n TOTAL TOTAL NU ESTE CAZUL Tabel B. N TOTAL 0 100% Client (Nume si adresa) SC SPICUL SRL Principalii clienţi ai societatii Valoare (lei) 75035000 Pondere % 100 Termen de plata 7 ZILE Tabel B. Politica de desfacere. 3 Produsele obtinute sunt valorificate pe baza de contract la SC SPICUL SRL care preia intreaga cantitate de macaroane.2 Datele de identificare ale principalilor clienţi Nr...4 . Crt.A .5. GH... Livrarile se fac zilnic cu termene de plata la 7 zile. Canale de distribuţie Tabel B. N 1 .5. 1 Societate SC SPICUL SRL Cod Unic de Inregistrare 946042 Telefon Fax Adresa IS STR..5. cus-cus si a alte produse făinoase similare .. tăiţei. 1 . DOJA NR.DESCRIEREA PROIECTULUI . N Produs 1 Produs . N Produs 1 Produs . aceasta avand retea de magazine..1 Nr. Distributia se efectueaza direct fara inermediari. crt.4 PRINCIPALELE MATERII PRIME SOCIETATE 0 0 46730000 PRODUS 1 . Produs n CANT. Produs n 0 Produs 1 Produs .

M. producţia principala VENIT IMPOZABIL(B-A) (-)Impozite si taxe (+)Subvenţii VENIT NET RATA IMPOZABILA (C:A1/100) Venit net(D:A1/100) COST DE PRODUCTIE(A1:100) PRET PIATA INTERN PREVIZIBIL MARJA BRUTA(MB) Ron/ha MARJA de siguranta U. 66710 56400 1250 1700 260 1460 5640 52400 70073 3573 19500 47000 189183 185000 380000 380000 190817 32450 158367 1850 12 3275 56. PREZENTAREA PROIECTULUI C. Hala modernizata pentru fabricarea pastelor fainoase Construirea unei hale modernizate pentru fabricarea pastelor fainoase are o deosebita importanta pentru asigurarea unor conditii moderne de lucru pentru o productie cat mai eficienta si pentru obinerea unui profit mai mare.1.C. Buget de venituri . reusind astfel sa amortizam investiile facute pentru cumpararea de utilaje moderne conform standardelor UE. Obiectivele proiectului.cheltuieli si consumuri intermediare pentru produsul – PASTE FAINOASE CONSUM Indicatori I 1 2 3 4 5 6 II III 7 8 9 10 A A 1 B B1 C CONSUMURI (CHELTUIELI) MATERIALE (1+2+3+4+5+6) Faina Oua Energie electrica Sare Alte materiale Cheltuieli cu aprovizionarea ( 10%din 1) CONSUMURI(CHELTUIELI) CU FORTA DE MUNCA ALTE CONSUMURI(7+8+9+10) Cheltuieli generale(3%din I+II) Dobânzi la credite Asigurări Amortismente TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) din care pt. producţia principala VALOAREA PRODUCTIEI din care pt.7% Volume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D E F G H I 1 1 1 % .

4.4.3. Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare) HELCO SRL Idem idem idem idem Valoare estimata (EUR) % din total valoare eligibila a proiectulu i 100 100 100 100 100 Date furnizor Produs 1 2 3 4 5 Specializat in productia de utilaje pentru fabricarea pastelor fainoase Idem idem idem idem Uscator periodic pentru uscarea pe vergele a pastelor lungi Instalatii cu 2 cuve de framantare suprapuse Preuscator cu functionare continua Agregat de framantare Buncar exterior 8750 1860 195 2425 1380 . Nume: Prenume: Funcţia Studii si experienţa: C V Responsabilul tehnic Întreprinderea Funcţia avuta Perioada Perioada 2005-2009 In prezent In prezent C.C. Nume: Furtuna Prenume: Andreea.Simona Funcţia ADMINISTRATOR Studiile si experienţa (relevante pentru proiect) : consultant C V Responsabilul legal Întreprinderea PF FURTUNA SIMONA Funcţia avuta SEF BIROU La pensie (Responsabilul tehnic) NU ESTE CAZUL 1. Managementul proiectului (Responsabilul legal) 1. Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului Tabel C. Crt.1 – Lista de achizitii active Nr.

Crt. Personal si instruire NU ESTE CAZUL Tabel C.6.5. Lunile VI –VII – procurare si montare utilaje. SA IT-PAC ROMANIA Date furnizor Produs Valoare estimata (EUR) 14764 948 % din total necesar de materii prime 94 6 1 2 n Are in patrimoniu fabrica de faina Specializat i n produse Pentru fabricarea AMBALAJELOR TOTAL faina ambalaje 15712 100 C. Peretii laterali.finisaje si probe tehnologice. Specialitate TOTAL Grafic angajare personal Număr 2002 2003 2004 2005 0 0 0 0 2006 0 2007 0 Intrucat legea 507/2002 nu permite persoanelor fizice autorizate sa angajeze personal salariat. Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare) DOBROGEA. toate activitatile din microferma se vor realiza pe baza de prestari sevici pe baza de contracte efectuate de terti. reteaua de apa. . Lunile IV – V . Graficul estimat al proiectului Proiectul va fi realizabil in 12 luni de la aprobarea finantarii.1 Nr. jaluzele. Luna IX . acoperisul. canalizare. protectii motoare) 14 clape admisie aer proaspat 1 suflanta GP40 incalzire hala Calculator MC 34 H 1A supraveghere microclimat Dispozitiv de alarma pentru depasire temperatura Dulap comanda electrica a halei Transport Montaj 1460 2470 1980 1480 610 3500 1000 1500 21.5.comparimentare spatii si relizarea instalatiiloir de incalzire si sanitare.610 100 100 100 100 100 100 100 100 100% TOTAL Lista de achizitii materii prime Nr. C. Lunile I –III se vor realiza fundatiile. Crt.6 7 8 9 10 11 idem idem idem idem idem Idem idem idem idem idem idem idem Asigurare microclimat si exhaustare aer viciat (3 ventilatoare.

PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI D.1.19 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro 1098550 1237300 28399 31986 1365000 35287 1470000 38001 1570000 40586 . faina etc. Bazele de productie Cu proiect A6 Denumire utilaj (noi) AGREGAT DE FRAMANTARE PREUSCATOR CU FUNCTIONARE CONTINUA USCATOR PERIODIC PENTRU USCARE PE VERGELE INSTALATII CU 2 CUVE DE FRAMANTARE SUPRAPUSE Costuri 2. Luna XII .00% 0. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri Infiintarea halei va duce la o mai buna utilizare a potentialului agricol si a fortei de munca in zona unde isi desfasoara activitatea. ambalaje.850 695 2. Intrucat se vor utliza la dotarea halei numai utilaje specializate in conformitate cu normele si standardele europene pentru aceste activitati aceasta va duce o protectie a mediului care sa se incadreze in normele stabilite pentru protejarea mediului incojurator.00% 0. Pentru toate categoriile de materii prime (combustibili.00% 0.475 Amortizare % 0. oua. Contul de profit si pierderi previzionat ( pe o perioada de 5 ani ) Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect CursLeu .7.€ Nr.) se vor incheia contracte in asa fel incat sa fie asigurat mersul normal al fluxului tehnologic.Lunile X –XI inheiere contracte si aprovizionarea cu materii prime. Deasemeni si productia finita ( paste fainoase) care se va realiza va fi livrata in intregime pe baza de contracte incheiate D. C.5 D.9 49.2.750 2.00% Intrtinere 2% 55 57 13. Prin constructia care se va realiza si activitatea ce se va desfasura vor duce la cresterea veniturilor la bugetul local prin taxele si impozitele care se platesc si deasemeni la bugetul statului se vor plati impozite si taxe care in final vor fi in beneficiul cetatenilor.Inceputul activitatii specifice fabricarii de paste fainoase. Categoria Crt Venituri din exploatare 1 2 3 Venituri din vanzarea marfurilor Productia vanduta Variatia stocurilor 4.

din care: (A. Vanzari de active.2. inclusiv TVA A3. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE A. Credite pe termen lung. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3) A1.total 13 Rezultatul din exploatare Venituri financiare – total 14 Venituri financiare – total Cheltuieli financiare. din care 15 Cheltuieli privind dobazile 16 Altele 17 Cheltuieli financiare . + A.3. taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu personalul – total Mii Lei Euro Mii Lei Euro 1098550 28399 627254 16215 46730 1208 12500 323 1237300 31986 689556 17826 51395 1320 13740 355 1365000 35287 744600 19249 55505 1435 14840 384 1470000 38001 781830 20211 58280 1507 15580 403 1570000 40586 820925 21222 61195 1583 16360 423 6 7 8 9 Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro 10 Alte cheltuieli de exploatare 11 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele 12 Cheltuieli pentru exploatare .1.) A.total 18 Rezultatul financiar al exercitiului 19 Rezultatul brut al exercitiului 20 Impozit pe profit 21 Profit net 26064 674 712548 18420 386002 9979 4000 103 26064 674 790755 20183 456545 11802 4000 103 26064 674 841009 21741 523991 13546 5000 129 26064 674 881754 22794 588246 15207 5000 129 26064 674 924554 23901 645436 16586 5000 129 Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro Mii Lei Euro 2000 52 2000 52 2000 52 388002 10030 97001 2508 291001 7523 2000 52 2000 52 2000 52 458545 11854 114636 2963 343909 8891 2500 65 2500 65 2500 65 526491 13610 131623 3403 394868 10207 2500 65 2500 65 2500 65 590746 15271 147687 3818 443060 11453 2500 65 2500 65 2500 65 647936 16750 161989 4188 485967 12562 D. Imprumut Banca Anul 1 0 228904 Anul 2 0 Anul 3 0 Anul 4 0 Anul 5 0 0 319320 0 0 0 0 .1. Aport la capitalul social si contul intreprinzatorului A2.3.3. Fluxul de numerar previzionat ( pe o perioada de 5 ani ) Flux de numerar – previziuni OPERATIUNEA/PERIOADA MII LEI I.3.4 5 Alte venituri Venituri din exploatare – total Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli materiale – total Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Cheltuieli cu impozite.

TVA de platit M2. Incasari din activitatea de exploatare. Impozit pe profit N1 Rambursari de credite pe termen scurt N2 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 65900 33967 8. inclusiv TVA B2.A 3.505 81238 41587 17. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung.+ D.300 1.2.387 1.350 1. din care: (D. Achizitii de active fixe necorporale. La imprumutul Banca D.1. Incasari din activitatea financiara H. Grant SAPARD B. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung.300 1. din care: (D.2. Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA M Plati pentru impozite si taxe (M1 + M2) M1.064 36000 21500 25600 0 11413 6.307. inclusiv TVA (dupa caz).472. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung D2.064 36000 20500 24500 0 11013 6.) D. inclusiv TVA ( F1) F1. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI F.469 25378 26720 27040 27200 24960 .387 1.2.624. Rate la imprumutul Banca D.868. Plati pentru activitatea de exploatare.1.1.1.472. Achizitii de active fixe corporale.064 38750 22750 38000 0 17460 6. La alte Credite pe termen mediu si lung E. Excedent/Deficit de lichiditati (A-B) D1.) D.275 1.667 72349 41381 14. Total iesiri de lichiditati prin: (B1+B2+B3) B1. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2) II.275 1.064 2222222 111111 L.2.2.1.300 480000 484000 490000 492000 496000 1.749. din care: 0 0 0 0 0 0 98864 63864 0 88864 63864 0 78864 63864 0 73864 63864 0 68864 63864 0 35000 0 25000 0 15000 0 10000 0 5000 0 0 0 0 0 1.1.2.661 74530 46990 19. Cresterea investitiilor in curs C.1.950 75879 43569 14.064 35450 22550 28000 0 8810 6.307. Credite pe termen scurt K.2.624.1.350 1. inclusiv TVA B3. Vanzari varianta cu proiect G.300 64101 65100 66200 67500 6900 1 Cheltuieli privind marfurile 2 Cheltuieli cu materiile prime si consumabile 3 Cheltuieli cu aprovizionarea 4 Cheltuieli cu energia si apa 32598 43987 41987 45690 46540 76496 77000 77500 78000 78500 5 Altecheltuieli materiale 6 Cheltuieli cu serviciile executate de terti 7 Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate 8 Cheltuieli cu personalul angajat 9 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 10 Alte cheltuieli exploatare 11 Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 35000 20000 23000 0 16289 6.749.2.+D.868.2.

429 Disponibil de numerar curent (S+R) T.5 x Pn)/Pn. Indicatorii financiari Valoarea investitiei (Vi) = valoarea totala a proiectului (exprimata in lei) – 565700 lei MII LEI ___________________________________________________________________________ Specificare AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 ___________________________________________________________________________ Veniturile din exploatare* (Ve) 530000 495000 467000 439000 476000 ___________________________________________________________________________ Cheltuieli de exploatare* (Ce) 270000 245000 234000 213000 227000 ___________________________________________________________________________ Rezultatul din exploatare* (Re) = Se calculeaza: Re = Ve – Ce . D.748 72.001 447. Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E) S.458 466.609 142.75ANI Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%).297 331.554 60.609 219.695 247. unde Pn mediu = profit net mediu pe orizontul de prognoza Dr – ESTE 2.4.minim 10% din Ve 260000 250000 233000 227000 249000 ___________________________________________________________________________ Profitul net* (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitul pe profit.253 251. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 00 0 186.253 322.734 514. 6% 7% 8% 9% 9% ___________________________________________________________________________ . exclusiv cele aferente exploatarii (M+N1+N2+O1) P.554 331.695 466.573 379.O1 Dividende P.597 110. (16%) 218400 210000 195720 190680 209160 ___________________________________________________________________________ Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani) Se calculeaza Dr= Vi/Pn mediu sau Dr=(Vi .733 425.748 379.568 280. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) R.102 280.192 425.733 122. Total plati. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (M + N1 + N2 + O1) Q.001 282.102 30. Pn-profit net pentru fiecare an al perioadei previzionate.544 309. Flux de numerar din activitatea curenta (L-P) II.

748 425.Cheltuieli financiare* (Cf) = NU ESTE CAZUL ___________________________________________________________________________ Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = NU ESTE CAZUL ___________________________________________________________________________ Flux de numerar net la sfarsitul perioadei (FNN) = Total intrari-Total iesiri. FNN>=0 (pentru fiecare an de prognoza) 280. VAN>0. r=rata de actualizare=8% ___________________________________________________________________________ .695 Valoare actualizata neta (VAN) =∑FNi/(1+r)I +FN5/r.554 379.102 331.733 466.

Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului Tabelul 1 Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului Specificare Suprafaţa totală Teren agricol Teren arabil .75 90. porumb si rapita.0 96.62 31.66 3. De aceea in alegerea cultrilor am avut in vedere aceste conditii de favorabilitate.56 3.0 93. Tipul de sol predominant.panta maxim de 12 % Favorabilitatea terenului pentru diferitele culturi Terenul se preteaza bine pentru cultura cerealelor paioase.33 1.din care irigat Păşuni naturale Fâneţe naturale Livezi Vii Teren neproductiv Ha 640 600 580 200 10 20 10 40 % din total 100.25 1.25 % din agricol 100.56 6.66 33. panta cernoziomuri.textura medie si mojlocie.1. .33 1.CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ŞI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI 2. a culturilor prasitoare cum ar fi porumb. textura.66 - Condiţii naturale a) b) c) Temperatura medie anuală 9-10 grade celsius Precipitaţii medii anuale 550-600 mm.12 1. culturile alese fiind: grau.

2.3. Intocmirea asolamentului Specificare Suprafaţa totală a terenului arabil Suprafaţa medie a solei Ha 580 193. Alegerea culturilor (criteriile avute în vedere. soiurile şi hibrizi aleşi pentru fiecare cultură) Pentru soia: Atlas Pentru grau:Gloria Pentru porumb:Turda 2. culturile alese) Alegerea culturilor s-a facut in functie de cerintele acestor plante in ceea ce priveste necesarul de substanta activa. Alegerea soiurilor şi hibrizilor (criteriile avute în vedere. doze de ingrasaminte chimice ce trebuiesc administrate si climatul favorabil din aceasta zona pentru culturile luate.3 Tabelul 2 Schema rotaţiei culturilor SOLA/ANUL I II III 2010 Grau Porumb Soia 2011 Soia Grau Porumb 2012 Porumb Soia Grau 20 . In urma studiilor facute a reesit ca cele mai bune culturi care se preteaza pe solurile din zona nord-estica a moldovei sunt: soia.2. consumul specific. grau si porumb.

95 N3=18042:580=31.15 0.ha (Si) Nota de bonitare pentru condiţiile ecologice (Pi) Corecţia pt. distanţă şi felul drumului (k) Coeficient de potenţare (c) Producţia medie realizată Soia Grau Porumb US1 US2 US3 TOTAL 193 193 194 580 73 84 93 0.36 21 .de pe intreaga supraf.CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE AGRICOLĂ 3. Proiectarea producţiilor medii prin metoda bonitării terenurilor agricole Tabelul 3 Date iniţiale Cultura Tipul de sol Suprafaţa .5 1.17 0. = N i total P1=(3000x193):14089=41.1.10 N mp = 1) Producţia ce revine pe un punct al notei medii ponderate de bonitare: Pkg/punct = Prod.4 1.09 P2=(3800x193):16212=45.23 P3=(5800x194):18042=62.20 1.3 3000 3800 5800 2) Notele totale de bonitare pentru condiţiile ecologice (Ni): Ni = Si x Pi US1 –193x73=14089 US2 –193x84=16212 US3 –194x93=18042 TOTAL =48343 3) Nota medie ponderată de bonitare: Ni = Si total N1=14089:580=24.29 N2=16212:580=27.

2:193=5300 kg/ha 22 . 9 kg TOTAL 3350578.2 kg 1024500.6) Corecţia totală în funcţie de distanţă şi drumuri: Ct = S x k US1 – US2 – US3 – TOTAL = 28.56 Suprafaţă x coeficient corecţie 7) Nota de bonitare recalculată (Nbr) Nbr = Nota totală de bonitare – Corecţia US1 – US2 – US3 – 14060.1 22650.81 38.2:193=4500 kg/ha Pmgrau =1024500. 2 kg Pt = Nota totală de bonitare potenţată (Ntp) x US2 US3 – – 1459485.05 16179.95 32.9 23404.2 9) Producţia totală pe cultură pentru fiecare unitate de sol (Pt): US1 Producţia ce revine pe un punct de bonitare P(kg/punct) – 866592.2 8) Notele totale de bonitare potenţate (Ntp): US1 – Ntp = Nota de bonitare recalculată (Nbr) x Coeficient de potenţare US2 – US3 – 21090.8 100. = 3 kg 10) Producţia medie la hectar: Pmc1 Pmsoia = Producţia totală : Suprafaţa totală = 4500 Rezultatele pentru celelalte culturi: Pmsoia=866592.19 18003.

9 13 7. SPECIFICARE U. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Producţie medie Consum specific S.a.98 NO4NO 3 345 280 CULTURA PORUMB P 7500 16 120 30 90 4 3.M.04 77. 400 220 K 22 165 50 115 7 8.66 Super P c. pierdută prin levigare Total s. Tabelul 4 Calculul dozelor de îngrăşăminte chimice Nr. de administrat Kg/ha Kg s.05 123.5 16 7.16 NO4NO3 Kg/t kg 345 180 GRAU P 5300 11 58.3 31 27. % Kg s. Doza de îngr.96 Super P c.5 16 14.2 STABILIREA CANTITĂŢILOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE PE CULTURI Calculul dozelor de îngrăşăminte s-a efectuat ţinându-se cont atât de producţiile medii cât şi de existentul de suprafaţă activă din sol.a. de administrat Tipul de îngrăşământ Conţinutul ţn s. 400 130 K 22 99 27 72 7 5. În tabelul 4 este prezentat calculul dozelor de îngrăşăminte chimice la ha separat pentru cele 3 culturi în parte.36 28.48 Sare de K 400 170 N 21 157.92 57.05 SARE K 400 300 N 17 76.5 67 90.a. S-au luat în considerare şi pierderile rezultate prin levigare.a.a./t Kg Kg Kg s.04 Sare de K 400 180 23 .48 68. 400 80 K 20 106 42 64 7 4.26 63.a. Kg 23 121.Pmporumb =1459485. Crt.9:194=7500 kg/ha 3. Pierderi prin levigare Cant. în sol Diferenţa de adm. a îngr.5 27 49.6 Super P c.6 93.a.96 50. de administrat S.9 66 55.48 104.42 NO4NO3 345 170 SOIA P 4500 18 81 32 49 4 1.3 5 1.

3.8 3. 5. Informaţiile cuprinse în fişele tehnologice servesc în acelaşi timp la stabilirea tehnologiilor. DATELE NECESARE: 1. în ordinea cronologică a executărilor. 8. 2. determinarea volumului lucrărilor mecanice şi manuale.4 FUNDAMENTAREA FIŞELOR TEHNOLOGICE PE CULTURI În vederea organizării proceselor de muncă şi de producţie. 4. Mijloacele cu care se execută lucrarea. în etapa pregătitoare. Suprafaţa ocupată de fiecare cultură în parte. (tabelul 5) Tabelul 5 Întocmirea planului de cultură Cultura SOIA GRAU PORUMB Suprafaţa (ha) 193 193 194 Producţii medii (kg/ha) 4500 5300 7500 Producţia totală (t) 4. Culturile incluse în planul de producţie al firmei. dimensiunile fiecăreia. stabilirea destinaţiei producţiei. Tarifele de plată pentru lucrările mecanice.3 7.5 5. Producţia medie şi totală a fiecărei culturi. 6. 7. Perioada de executare şi data lucrării.5 0. 24 . Culturile premergătoare. Lucrările tehnologice. necesarul de forţă de muncă.3.3 PLANUL DE CULTURĂ Planul de cultură cuprinde structura culturilor.15 0. se întocmesc fişele tehnologice pe culturi.5 Preţ livrare (lei/kg) 1. producţiile medii şi totale. cantităţile de materiale şi mijloacele financiare necesare pentru aprovizionare.

Taxele asupra fondului de salarii se calculează aplicând cota în proporţie de 30% pentru CAS. Materialele necesare procesului tehnologic. preţul unitar şi cota pentru cheltuielile de aprovizionare. lucrările manuale. 25 . impozit. Din însumarea pentru lucrările mecanice. risc. 1% pentru risc şi asigurare. iar fondul de salarii rezultă înmulţind numărul de zile om necesar pentru evaluarea lucrării cu tariful pe zi/om corespunzător. în raport cu volumul lucrării. Tarifele de plată pentru lucrările manuale pe categorii. se obţin cheltuielile de producţie. 4. Amortismentul specific se determină în raport cu valoarea de inventar a mijlocului fix folosit exclusiv la cultura respectivă şi durata de folosire. taxe asupra valorilor. 8. 12. sumele necesare şi materiale. şomaj. 7. Pentru fiecare în parte se determină: volumul lucrărilor. Cuantumul taxelor pentru CAS. 10. Cota de cheltuieli pentru aprovizionare se calculează o cotă parte din valoarea materialului folosit. 15% asupra sumei care reprezintă fondul de salarii. asigurare. 11. 11. 2. Amortismentul specific.9. Se calculează indicatorii: cheltuieli de producţie la hectar şi costul la tona de produs. se calculează numărul de zile om. Se înscriu în fişă datele privind suprafaţa şi producţia medie. Cota de cheltuieli indirecte (comune şi generale). Se înscriu lucrările tehnologice. 13. MODUL DE LUCRU: 1. 5% pentru fondul de şomaj. consumul normat pe UM. La cheltuielile directe se aplică cota de cheltuieli comune şi prin însumarea lor se determină cheltuielile de producţie. precizându-se toată perioada optimă de execuţie şi durata fiecărei lucrări. 10. în ordinea executării lor. materialelor. 9. Producţia medie se planifică în raport cu fertilitatea solului şi cantitatea de îngrăşământ aplicată. 5. 6. 3. La lucrările manuale. După fiecare trimestru se fac totalurile.

.

.

28 28 .

.

30 30 .

.

32 32 .

.

34 34 .

35 35 .

.

37 37 .

.

Suprafeţele întinse ocupate de culturi precum şi termenele restrânse în care trebuie executat. P – randamentul zilnic al maşinii.6x6000x8x0. 3.39 3. Organizarea lucrării de semănat la cultura ______GRAU_____ Semănatul este una dintre cele mai importante lucrări agricole. folosind formula: N N=193/ (5x12. 00=12. (1)N = .7)/100 t – durata zilei de lucru (ore). n – numărul de zile în care trebuie terminată lucrarea.096)=3. • distanţa între roţile din faţă sau marginile exterioare ale şenilelor tractorului (c).în (m). (3)Md = B + b− c =(3. trebuie cunoscut randamentul zilnic al agregatului de semănat folosit.5. fac ca procesul de muncă al semănatului să ocupe un loc important în activitatea de producţie a exploataţiilor agricole.19 – numărul de agregate pentru S terminarea lucrării în timpul propus. B ⋅ V ⋅ t⋅ H B – lăţimea de lucru a agregatului în lucru (2)P = .5-1.5)/2=7.3 2 39 . P=(3. adică distanţa la care trebuie aşezată piesa activă a marcatorului faţă de ultimul brăzdar. 2.în care: n⋅ P S – suprafaţa de însămânţat. se stabileşte în funcţie de: • lăţimea de lucru a semănătorii (B). • distanţa între două brăzdare (b). Etapele organizării lucrărilor de semănat cereale păioase sunt următoarele: 1.6+12.70-0. 10000 V – viteza de deplasare a agregatului care: în lucru (m/oră). în prealabil. Lungimea marcatoarelor. Se determină necesarul de agregate pentru terminarea semănatului în termen optim. se stabileşte componenţa agregatului de semănat. de care depinde în ultimă instanţă obţinerea de producţii ridicate. Aşadar.096 H – coeficientul de folosire a timpului de lucru (0. Aceasta se calculează după formula: P – randamentul zilnic al agregatului (ha). potrivit condiţiilor existente (tractor plus semănătoare SUP-29 sau SUP-21).80) Stabilirea lungimii marcatoarelor semănătorii.

în (ha/zi). Pentru a uşura organizarea transportului de seminţe este indicat ca alimentarea semănătorii cu seminţe să se execute la un singur capăt a postatei.096x2)Z – durata în zile a lucrului pe aceeaşi postată (1-2 zile). Ea se calculează aşa încât să asigure de lucru agregatului pentru 1-2 zile de lucru. Q – capacitatea coşului de alimentare 0.40 (4)Ms = B + b+ c =(3. A⋅B Y – coeficientul de utilizare a capacităţii în care: coşului de alimentare a semănătorii (în L=(0. ~n ce priveşte lăţimea postatei. Stabilirea debitului semănătorii. Lăţimea zonei de întoarcere a agregatului. Stabilirea dimensiunilor postatelor la semănat.2x3. e – lungimea de ieşire a agregatului 40 .8 2 Când tractorul poate urmări urma lăsată de marcator atât cu roata din dreapta cât şi cu roata din stânga.2=248. cu buclă şi fără buclă.5 ⋅10 4 ⋅ Q ⋅ Y (7 ) L = . Delimitarea acestei zone se face.5x10000x240x0.6x20)/10 d – lungimea roţii semănătorii (m). 4 10 ⋅ P ⋅ Z P – productivitatea zilnică a agregatului (8)l = .07 O – nr.5)/2=8. 10000 A – norma de semănat la un ha (kg).2 A – norma de semănat (kg/ha). trebuie întotdeauna să se verifice corectitudinea reglării debitului la însămânţare. lungimea celor două marcatoare este egală şi este dată de relaţia: (5)Md = 4. învârtiri a roţii semănătorii.6+12. 000=2. la capetele parcelei se delimitează o fâşie de teren denumită „zonă de întoarcere“. Pentru întoarcerea agregatului. în care: E – lăţimea zonei de întoarcere. B – lăţimea de lucru a semănătorii (m). Lăţimea zonei de întoarcere este dată de relaţia: (9)E = 3R + e.70-0. aceasta se determină în funcţie de lăţimea totală a parcelei de însămânţat şi de metoda de deplasare a agregatului.8 L – lungimea postatei (m).8 2 B + b+ c =8. în cazul deplasărilor în parcursul liniar. La începutul lucrării. (240x3. la un număr stabilit de (6)G = . de învârtituri a roţii semănătorii. 5. Lăţimea postatei la semănatul în suveică se calculează după formula: l – lăţimea postatei (m). B – lăţimea de lucru a semănătorii (m).80). L care:l=(10000x12.5+1. E=3x3+2=11 R – raza de întoarcere a agregatului.7)/ medie 0. a semănătorii (kg). Lungimea maximă a postatelor la semănat este în funcţie de capacitatea cutiei semănătorii.6)=972. Această verificare se face după formula: G – cantitatea de sămânţă cursă din A⋅d ⋅ B ⋅O semănătoare. /972. 6. în funcţie de norma de sămânţă la hectar. lungimea maximă a postatei se calculează după formula: L – lungimea maximă a postatei (m). în care: G=(240x1. ~n acest caz.

în care: Y – coeficientul de utilizare a capacităţii A ⋅ B ⋅ 2L cutiei (0. 7. distanţa dintre punctele de alimentare se află după formula: D – distanţa dintre punctele de alimentare (m). este necesar ca. B – lăţimea de lucru a semănătorii (m).1 (semnificaţiile literelor sunt aceleaşi ca la formulele (10) şi (11).8)/ (240x3.41 (adică distanţa de la centrul agregatului. în prealabil. în aşa fel ca alimentarea semănătorii să se facă numai la unul din capetele postatei. Cantităţile de seminţe care se pun la primul punct de alimentare se calculează după formula: (13 )C = Q ⋅ a =240x1=240 iar cantitatea care se pune la punctele următoare este: (14 )C1 = Q ⋅ y ⋅ a .2 T – numărul turelor (adică nr.80). se foloseşte următoarea formulă: T – numărul turelor. ~n cazul semănatului în suveică. ~n cazul când lungimea postatei nu este determinată în funcţie de capacitatea cutiei de seminţe.6=4. C1=240x0.8x1=192 y – coeficientul de utilizare a capacităţii cutiei. curselor dus-întors) pe care le face agregatul până la golirea coşului semănătorii. Aceasta reprezintă lungimea cu care trebuie să se deplaseze centrul agregatului pentru aducerea organelor active ale maşinii agricole pe linia de întoarcere a lucrului. Q – capacitatea cutiei semănătorii 10 4 ⋅ Q ⋅ Y (kg).14x3. care: Q capacitatea coşului semănătorii (kg).14=8. D=2x3. Aceasta se determină împărţind lungimea drumului pe care îl face semănătoarea până la golirea cutiei sale pe lungimea cursei de lucru dus şi întors. 8.14 A – norma de semănat (kg/ha). În cazul semănării în „laturi“ sau „pe două jumătăţi ale postatei“ distanţa dintre punctele de alimentare se calculează după formula: (12 )(D) = T ⋅ B =1. Stabilirea distanţei dintre punctele de alimentare a semănătorii. 41 . Stabilirea cantităţilor de seminţe ce se pun la punctele de alimentare. (1) D = 2 B ⋅ T . mijlocul osiei motoare a tractorului) până la organele active ale maşinii.2)=1.6x2x972. lungimea postatei este determinată în funcţie de capacitatea cutiei de seminţe. T=(10000x240x0. să cunoaştem turele pe care le face agregatul până la golirea coşului semănătorii. T = . L – lungimea postatei (m).6x1. în care: B – lăţimea de lucru a agregatului (m). Distanţa dintre punctele de alimentare a semănătorii se determină în funcţie de metoda de deplasare a agregatului la semănat.în C – cantitatea de seminţe necesară alimentării agregatului (kg). ~n acest scop.

-lăţime M 248.85)/ V – viteza de lucru a agregatului (m/oră). Nt=(4x240x0.6x6000x240)=0. semănătorilor în agregat. 10000 ⋅ q ⋅ 0. (SUP-29) SUP-21 1. Nr.39 N – norma de sămânţă la ha (kg). Se determină necesarul de saci pentru transportul seminţelor. 1 2. Stabilirea necesarului zilnic de muncitori pentru semănat şi transportat seminţele. Tractor + Tractor + crt. ~n primul rând se determină timpul în care se consumă cantitatea de seminţe existentă în cutia semănătorii. însămânţare -la hectar Kg 240 42 .3 Dimensiunile solei de 4. n ⋅ q ⋅ 0. 10. 11. -lăţime m 10 semănat -suprafaţă ha 193 -lungime m 972. Necesarul de mijloace de transport se stabileşte în funcţie de cantităţile de seminţe necesare semănătorilor la o încărcare. Necesarul zilnic de muncitori pentru deservirea semănătorilor variază în raport cu numărul de agregate folosite zilnic şi al maşinilor ce compun agregatul. Numărul de mijloace de transport necesare zilnic se determină pe baza relaţiei: Nt – numărul mijloacelor de transport. în care: B – lăţimea de lucru a semănătorii (m). timpul de golire a semănătorilor. Saci=(4x15x240)/40=360 Centralizarea datelor Agregatul folosit Nr.85 Tgol = (ore ) 0. Tgol ⋅ C m t – durata unui ciclu de transport (min.85 – coeficientul de folosire a cutiei B ⋅V ⋅ N semănătorii. Productivitatea zilnică a agregatului ha/schimb 12. 4 Productivitatea zilnică a tuturor 3.M. marcatorului -stânga M 8.3 Lungimea 6. . Specificare U. T=(10000x240x0. (3.).85 ⋅ t Nt = . cunoscând că pentru uşurarea manipulării se recomandă ca un sac să aibă 40 kg.42 a – nr. capacitatea mijloacelor de transport. 9. distanţa de transport şi timpul necesar pentru un ciclu de transport.8 parcelelor de semănat -suprafaţă 241 -dreapta M 7.8 -la 20 învârtituri Kg 3 Norma de 7. folosind relaţia: q – capacitatea cutiei semănătorii (kg).2 Dimensiunea 5. ha/zi 36.096 -tractoare nr.31 (kg).85x30)/ Cm – capacitatea mijlocului de transport (24x192)=5. în care: n – numărul semănătorilor ce lucrează.288 agregatelor -lungime m 19. Necesarul zilnic de: -semănători nr.

nr. servirea semănătorii Necesarul zilnic 10. nr. m nr. seminţelor 8. ce se pune la punct -la punctele de alimentare următoare -pt. transportul 13. 8.43 Distanţa dintre punctele de alimentare cu seminţe -la primul Cantitatea de seminţe punct 9. de mijl. M Kg Kg nr.2 240 192 4 3 7 11 4 1 360 43 . transportul de muncitori seminţelor -total Lăţimea fâşiei de întoarcere a 11. -pt. nr. agregatului Necesarul zilnic -atelaje 12. nr. de -tractor+remorcă transport -auto-camion Necesar saci pt. nr.

greutatea a 1000 boabe (grame). pe suprafeţe mai mari de 100 ha . = 1 ha 1.producţia medie kg/ha. (medie pe toate punctele de control).000 = 1. – se calculează numărul de ştiuleţi la hectar: 44 .6. – se calculează producţia medie la hectar.70 (m) . Evaluarea producţiei Evaluarea producţiei are ca scop urmărirea şi înregistrarea evoluţiei culturilor. (4 rânduri x 0. evaluarea se face astfel: 1) Grâu.5 puncte. grâu .000 boabe Exemplu:Qkg/ha=700*15*45*10000/1000000=4725 2) Porumb (1 septembrie): – se stabileşte numărul punctelor de control după aceleaşi criterii ca la grâu. 10. – se numără ştiuleţii la fiecare punct de control.000 x 1.acestora. MMB .000 m.p.număr mediu de spice la m. 0. Metodologie de lucru – se numără spicele din interiorul ramei metrice. Nsp . astfel: Q kg/ha = Nsp x Nb x MMB x 10000 1000 x 1000 (I) Q kg/ha .1 iunie. orz (orz . – se stabileşte numărul mediu de boabe în spic. precum şi realizarea unor determinări cantitative şi calitative a producţiei. 2) în etapa a doua se face estimarea în câmp a producţiei agricole după anumite norme standardizate ~n funcţie de tipul de cultură.000 grame x 1. Evaluarea se face în două etape: 1) în prima etapă.distanţa dintre rânduri).p. Nb . se apreciază aspectul vegetativ al culturilor în fazele caracteristice de dezvoltare a plantelor.număr mediu de boabe în spice.10 puncte). – suprafaţa unui punct de control este de 28 m.p.70 x 10 m lungime.44 3. Determinările se fac cu ajutorul ramei metrice (un cadru de 1 metru patrat).15 iunie): – se stabileşte numărul punctelor de control în funcţie de mărimea şi uniformitatea parcelelor(în cazul parcele de până la 100 ha .

număr ştiuleţi la hectar.).număr mediu de boabe pe ştiulete.număr de ştiuleţi la ha.suprafaţa unui punct de control (m. i . Nst .numărul de ştiuleţi număraţi la toate punctele de control. – se calculează apoi producţia medie la hectar: – Q kg/ha = Nst x Nb x MMB 1000 x 1000 (III) Q kg/ha . MMB .3*250/1000*1000=6844 45 . Nb .p.numărul punctelor de control. d .greutatea a 1000 boabe (grame) Exemplu: Q kg/ha=126000*217. se determină apoi numărul de boabe pe ştiulete. nst .45 Nst / ha = nst x 10000 d xi ( II ) Nst/ha .producţia medie.

Pentru o viitoare afacere ne putem demonstra puterile si preta experienta acumulata la intocmirea acestuia prezent astfel incat orice obiectiv propus sa fie unul bine intocmit si in totalitate finalizat cu rezultatele de rigoare. Ce este adevarat exista o multitudine de firme specializate pe insusi consilierea si intocmirea de proiecte de diferite tipuri insa nimic nu se compara cu propria dorinta de a avea un succes pe baza propriilor forte si propriilor idei puse in aplicare prin propriile cai. 46 . fapt ce demonstreaza ca bagajul de cunostinte a fost mult solicitat insa efectul de final a fost unul satisfacator. Insa cea mai buna concluzie bazata pe proiect a fost culegea de informatii si punerea acestora in acelasi loc pentru a avea un sens mai aprofundat. Intocmirea unui plan de cultura si cunoasterea obiectivelor propuse pentru obtinerea de profit maxim la unitatea de teren folosit este cea mai importanta parte pentru mentinerea unei afaceri agricole. Proiectul a prezentat in fiecare capitol o parte diferita a afacerii. in cazul meu afacerea pe baza fabricarii de paste fainoase. inca de la inceput pana la activitataea care va avea sa se desfasoare. Baza teoretica de la care se pleaca si experienta de-a cursul timpului impune criterii de inalt standard in efectuarea proiectului ceea ce ne face sa concluzionam faptul ca fara cunostinte nu putem incepe nici un tip de obiectiv si nici putere sa il finalizam nu vom avea.46 CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Intocmirea unui plan de afaceri nu numai ca este o adevarata provocare insa punerea acestuia in functiune reprezinta adevaratul test in evaluarea potentialului.

47 47 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful