LAMP IRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......……….

Tingkatan : ……………….........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah. TARIKH * CATATAN

3

B3D1E1

4

B4D1E1

5

B5D1E1

6

B6D1E1

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

LAMPIRAN B KOD EVIDENCE: BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ………………......... B3D2E1 / B4D2E1

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH * CATATAN

3

B3D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

4

B4D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN C KOD EVIDENCE: BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ………………......... B3D3E1 / B4D3E1

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE TARIKH * CATATAN

3

B3D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P.

4

B4D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN D KOD EVIDENCE: BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ………………......... B3D4E1 / B3D5E1

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE PENERANGAN EVIDENCE Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung. TARIKH * CATATAN

B3D4E1

3 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

B3D5E1

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid. Dilaksanakan oleh, .......................................... ( ) Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LAMPIRAN E KOD EVIDENCE : B3D6 / B4D4 / B5D2 E1 BORANG SENARAI SEMAK AMALI Nama Murid : ……………………......………. Tingkatan : ……………….........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir. BAND KOD EVIDENCE B3D6E1 PENERANGAN EVIDENCE Menyediakan penyata aliran tunai TARIKH * CATATAN

3

4

B4D4E1

Menyediakan penyata aliran tunai mengikut format yang *betul

5

B5D2E1

Menyediakan penyata aliran tunai mengikut format yang betul dan pengiraan yang *tepat

* Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh, .......................................... ( )

Disahkan oleh, ......................................... ( )

Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful