Bezicne mreze

BEŽIČNE MREŽE

Zašto koristiti bežične mreže?
• • • • • • • • Prednosti bežičnih mreža: Prostorna fleksibilnost Ad hoc mreže bez formalnog planiranja Bez problema sa kablovima (zgrade pod zaštitom države, zaštita od požara, estetika) Robusnost u slučaju zemljotresa, poplave, požara... Mane bežičnih mreža: Niski protok za veliki broj korisnika Često nestandardna rešenja Puno nacionalnih propisa, spor razvoj globalnih propisa Ograničen opseg učestanosti, interferencije učestanosti

Bežična revolucija
Mobilne telekomunikacije imaju najbrži rast u čitavoj telekomunikacionoj industriji (eksponencijalno od 1982, preko 2 milijarde korisnika danas). • • • • • Generacije mobilnih telekomunikacija: Prva generacija (1G): Analogna, 25 ili 30 kHz FM, prenos glasa, najčešće komunikacija iz vozila. Druga generacija (2G): Uskopojasni TDMA i CDMA, prenos glasa i podataka (mali protok), prenosni uređaji. 2.5G Povećane mogućnosti prenosa podataka. Treća generacija (3G): Široopojasni TDMA i CDMA, prenos glasa i podataka većim brzinama, prenosni uređaji. Četvrta generacija (u razvoju): Pravi širokopojasni bežični pristup: WIMAX, 3G LTE, 802.11 a/b/g/n, UWB

Potencijal širokopojasnog bežičnog pristupa
Mobilni servisi imali su oko 11 miliona korisnika 1990. i preko dve milijarde 2005. U istom periodu, internet je “napredovao” od male akademske

mreže do mreže sa preko milijardu korisnika. Brzi pristup internetu takođe je u velikom porastu.

Bežični prenos podataka

Šta je to dB?
Decibel (dB) je logaritamska jedinica koja opisuje odnos dve veličine. Opis snage: Opis napona: Primeri: +3dB = duplo veća snaga = 1.41 puta veći napon -10dB = 10% snage -20dB = 1% snage Decibeli se ne sabiraju. Zašto decibeli, a ne izražavanje u snazi? Mnogo se lakše sabiraju decibeli nego što se množi snaga (lakši rad sa brojevima). Primer: Pojačalo sa pojačanjem od 14dB ima slabljenje u kablu od 7.6dB pa samim tim pojačanje je jednako 6.4dB. Primeri korišćenja decibela: • U akustici (moramo znati referentni nivo akustičkog pritiska) • U merenjima

Parabole imaju uzak snop zračenja i služe za Peer-to-Peer (P2P) linkove. Ako umesto (i) piše (d) to onda označava dipol (ddB). Antene služe za bežične komunikacije. Uvod u antene Antena predstavlja transformator sa talasnog voda. a domet je duplo veći. a koliko nazad. +3dB ima duplo veću snagu. Mane sistema sa više antena je cena! Karakteristike antena: Električne karakteristike: • Frekvencijski opseg • Polarizacija (V ili H – vertikalna ili horizontalna) • Pojačanje (u dB) • Širina snopa • Odnos napred-nazad • Dijagram zračenja • Maksimalna ulazna snaga • Impedansa (obično 50Ω) • Koeficijent stojećeg talasa . Dijagram zračenja VSWR – koliko je antena dobro prilagođena na karakterističnu impedansu predajnika . Što je veće pojačanje. pa samim tim +6dB ima 4 puta veću snagu. to je uži snop.KST (VSWR) Mehaničke karakteristike: • Masa • Dimenzije • Maksimalna brzina vetra • Materijal • Boja • Tip konektora (jedino bitno kod mehaničkih karakteristika) Pojačanje se izražava u decibelima (dB) u odnosu na izotropni radijator (idB). Odnos napred-nazad predstavlja odnos koliko antena bolje zrači napred.o maksimalni ulazni nivo signala – ako na ulaz uređaja smemo da stavimo maksimalno +30dB – to je 1W o koji predpojačavač koristiti – moramo znati maksimalno predpojačanje da ne bi došlo do izobličenja signala • Antene o prilagođenje (return loss ) o pojačanje antene Primer: Antena 1 – 3dB pojačanje (originalna antena na ruteru) Antena 2 – 9dB pojačanje (zamena za originalnu antenu – ima veće pojačanje) Pitanje: Koliko je veća daljina komunikacije? Odgovor: Snaga je 4 puta veća. Transformiše signal i prenosi ga kroz neki medijum (vazduh). Snaga opada sa kvadratom rastojanja.

SISO – Single Input Single Out SIMO – Single Input Multiple Out MISO – Multiple Input Single Out MIMO – Multiple Input Multiple Out .Tipovi antena Antenski nizovi Antenski niz je skup antena koje simultano zrače.

.Friisova jednačina prostiranja Odnos snaga je proporcionalan kvadratu talasne dužine. • ne postoji efekat višestruke propagacije. npr. Što je manja frekvencija. • signal ima uzak opseg učestanosti.4GHz.) Fourier-ova transformacija Fourier-ova transformacija predstavlja relaciju između vremenskog oblika signala i njegovog spektra. to su veća slabljenja. Zato 802. • snage su izračena i primljena (gubici u kablu i zbog neprilagođenja impedanse nisu uračunati). Pretpostavke: • antene su u slobodnom prostoru.11b i 802. nije zaživeo u odnosu na 802. Prostiranje radio talasa Multipath (više putanja): • Direktna veza (line of sight) • Refleksija (ravna podloga. od rastinja i sl. što je veća frekvencija. vrh krova) • Rasejanje talasa (odbijanje od nekog neravnog predmeta.11a standard.11g koji rade na 2. manja su i slabljenja u prenosu signala i obrnuto. zid) • Difrakcija (od ravnih ivica. npr. koji radi na 5GHz.

Kada se dva signala koji imaju različite faze saberu. dobijamo nulu. To je neželjena pojava jer prethodni simboli imaju sličan efekat kao šum. Najvažniji uzroci nastanka intersimbolske interferencije su: • Multipath • Prenos kroz kanal ograničenog propusnog opsega . Nyquist-ova brzina 2 bita/T – protok je duplo veći od posega! Intersimbolska interferencija (ISI) Intersimbolska interferencija je pojava međusobnog prekrivanja (ometanja) impulsa. čineći time komunikaciju manje pouzdanom. u spektralnom domenu traje mnogo. Fourier-ovi transformacioni parovi Ono što u vremenskom domenu traje kratko. Kod LAN mreža veliki problem je arhitektura.

to je i veća interferencija. . Što je veći šum. a samim tim je i veća verovatnoća greške. Pomoću nje se utvrđuje koliko brzo se prenose neki impulsi. Načini za sprečavanje ISI-ja su adaptivna ekvalizacija i kodovi za korekciju grešaka.Zbog postojanja ISI-ja u sistemu nastaju greške na izlazu prijemnika. Zbog toga je u dizajnu predajnih i prijemnih filtara cilj smanjiti efekte ISI-ja. Šum i interferencija utiču na verovatnoću greške. interferencija i verovatnoća greške. ISI – Multipath ISI – Ograničeni opseg • Sinhronizacija služi za dogovor o brzini veze. • Ekvalizacija • Šum.

To je binarna i prva digitalna modulacija koja se koristila (on-off keying – OOK). Amplitude shift keying (ASK) – nema promene amplitude signala. tada je i učestanost veća i obratno. kada je signal manji i učestanost je manja. . Za diagram oka uzimamo demodulisani signal. Danas se koristi u svetlovodnim TK. M-arna modulacija (M-ASK) • veći protok u ograničenom propusnom opsegu • manja otpornost na šum (veća verovatnoća greške) Propusni opseg je određen brzinom promene snage.Modulacije Analogne modulacije: • amplitudska modulacija (AM) • frekvencijska modulacija (FM) • fazna modulacija (PM) Digitalne modulacije: • amplitude shift keying (ASK) • frequency shift keying (FSK) • quadrature amplitude modulation (QAM) Kod analogne frekvencijske modulacije (FM) kada je signal veći. Ne zahteva koherentnu demodulaciju.

Na mestu gde se nalazi tačka naglog skoka dolazi do nagle promene. Zbog toga je signal širi u spektru (mala efikasnost). Phase shift keying (PSK) • binarna (B-PSK) – najjednostavnija modulacija. Faza signala se pomera između 0° i 180°. Razlika između učestanosti dva različita signala jednaka je 1/T. manja je spektralna efikasnost. . koristi Gauss-ov filtar pre modulacije.Frequency shift keying (FSK) • FSK – mala spektralna efikasnost – Problem se javlja zbog prelaska sa učestanosti na učestanost. Ima isti princip kao i FSK. povećava ISI (InterSimbolska Interferencija) Umesto četvrtki frekvencije f1 i f2 propuštamo kroz Gausov filter nakon čega nam ostaju repovi (ISI) kao što je prikazano na slici desno. Gaussian-MSK • GMSK (kod GSM-a) – velika spektralna efikasnost. Što je veća separacija. • MSK – veća spektralna efikasnost – Poboljšava prethodni signal (MSK – minimum SK). samo što koristi manje razlike u učestanostima signala.

256-QAM. ali je i veći protok. Prijemnik proverava FEC koji je poslao predajnik.. U praksi se retko koristi više od 8-PSK. Quadrature amplitude modulation (QAM) • Dve komponente u kvadraturi (sin i cos) • Svaka komponenta je amplitudski modulisana (najčešće) • Omogućava veće protoke • Najčešće varijante o 16-QAM. Npr. 64-QAM. 8-PSK. 16-PSK ima veći protok od 8-PSK.• M-arna (M-PSK) o 4-PSK (QPSK). ali je zato podložniji i šumu. . to je veća verovatnoća greške. Koordinata Q – Kvadratura (sin) Postoje i ne-pravougaone konstelacije. . o veći BER (bit error rate) Što je veći nivo. Dobijamo ih pomeranjem simbola iz pravougaone u malo kružniji oblik. FEC – Forward Error Correction – koristi se na kraju paketa radi provere ispravnosti bafera. Ako se FEC poklapa paket je u redu.. 1024-QAM Koordinata I – In phase (cos) . a ukoliko se ne poklapa. paket se odbacuje i šalje ponovo. ali one komplikuju modulator i ne donose velika poboljšanja.

. Ne može da se koristi gde imamo višestruko prostiranje signala. termički šum bi bio veći zbog same Zemlje koja ima oko 290 kelvina (290°K = 17°C).Nepravougaona konstelacija Pravougaona konstelacija Motorola ima čipove za 1024 QAM koji se koriste u kablovskim modemima brzine 56Mb. signali su uži i možemo poslati više signala odjednom (veći protok). Impulsni šum je prouzrokovan slučajnim kretanjem elektrona. • impulsni. Što je napon veći. Normalna (Gausova) raspodela: • Gustina raspodele . Šum Šum je slučajni proces.. Kad god je temperatura veća od 0°K imamo šum. Upravo iz ovog razloga sva ispitivanja vezana za radio-astronomiju se vrše noću. Termički šum je uvek prisutan. to je i termički šum veći. Beli Gauss-ov aditivni šum (AWGN) • Gauss-ov slučajni proces sa srednjom vrednošću nula • konstantna spektralna raspodela Gausov šum ima Gausovu raspodelu amplitude šuma. Što je širi opseg. to se više elektrona kreće pa je i impulsni šum veći. N( f ) ≈ kT = const (za učestanosti manje od 1000 GHz) Sunce je vrelo. Ako bi sa radio antenom posmatrali neki nebeski objekat koji je blizu horizonta. pa je samim tim i termički šum na suncu veliki. Posoje razne vrste šumova kao što su: • termički. a noćno nebo ima svega 4 kelvina. Što je veća temperatura. .

Pretpostavimo da na ulazu prijemnika imamo filtar propusnik opsega širine 1MHz. snaga šuma  PN = kTB Bolcmanova konstanta  k = 1.• Srednja vrednost Error funkcije • Varijansa Odnos signal-šum i verovatnoća greške Na ulaz digitalnog prijemnika dolazi povorka impulsa amplitude 1V. Filter na ulazu treba da bude što uži kako bi što više ograničili šum. Drugim rečima. Na ulazu u prijemnik ćemo staviti filter kojim ograničavamo šum. ako je na ulazu prijemnika napon +1V. a ako je manji poslata je 0 (nula). Kolika je verovatnoća greške očitavanja jednog bita? Pretpostavimo da je prag odlučivanja 0V. Ako je poslata 1 (jedinica) a šum je manji od -1V (volti) dobićemo vrednost koja je manja od 0 (nule) i doćiće do greške jer se smatra da je poslata 0 (nula) umesto 1 (jedinice). greška očitavanja će se dogoditi ako je napon šuma manji od -1V! Verovatnoća je stoga: Greške u digitalnom prenosu .38 x 10-23 J/K T = 290 K = 17°C Ako je signal veći od 0 (nule) poslata je 1 (jedinica).

dok kasnije to povećanje snage je zanemarljivo. FDMA zahteva kvalitetne filtere u . 1948) Na samom početku povećanje bita dovodi do naglog povećanja snage. Što je kanal širi. Kroz jedan medijum prolazi više korisničkih konekcija. veći je i kapacitet kanala. • Maksimalni kapacitet kanala – (Shannon. Vrste multipleksiranja FDMA (frequency division multiple access – frekvencijski multipleks) – najstariji sistem multipleksiranja i koristi se u analognoj telefoniji. to se povećava i šum. Što se više povećava kapacitet tim se Multipleks Šta je to multipleks? Zašto se koristi? Gde je neizbežan? Koje vrste multipleksiranja znamo? Multipleks je spajanje više kanala u jedan kanal. kanala. Neizbežan je u radio prenosu. a samim tim se i veći protok može progurati kroz isti. Za razliku od TDMA i CDMA. a samim povećava i verovatnoća greške.Kapacitet kanala je maksimalan protok koji se može progurati kroz kanal. Korisnik koristi deo opsega svo vreme. Predstavlja višestruki pristup na bazi frekvencijske raspodele kanala.

kao TDMA. Na taj način dobijamo originalni signal (sekvencu). FDMA nema problema sa tajmingom. čime omogućavamo da se veći broj korisnika multipleksira preko jednog fizičkog kanala. isključivo digitalni i koristi se u drugoj generaciji mobilne telefonije. Velika mana ovakvog multipleksiranja je potrebna sinhronizacija svih korisnika zbog čega prenos postaje složeniji i neefikasno iskorišćenje vremenskih slotova. Spada među najnovije multipleksere i koristi se u digitalnim sistemima. Svakom korisniku se dodeljuje kodna reč (pseudoslučajna sekvenca). TDMA (time division multiple access – vremenski multipleks) – predstavlja noviji sistem. Primer sa dva korisnika: Prvi korisnik ima PN sekvencu: +1 +1 -1 -1 Drugi korisnik ima PN sekvencu: +1 -1 +1 -1 Prvi korisnik šalje 1 (jedinicu): +1 +1 -1 -1  ostaje isto Drugi korisnik šalje 0 (nulu): -1 +1 -1 +1  menja se znak . W-CDMA je odabran za 3G mobilnu telefoniju. Svaki korisnik ima pristup celom opsegu samo u određenim trenucima (vremensko deljenje raspoloživog opsega). Na prijemu imamo istu PN sekvencu koju množimo sa signalom koji nam je stigao. S obzirom da se deo opsega za prenos koristi svo vreme. (T–vreme bita. Veliki broj korisnika koristi celu širinu opsega za prenos. Originalni signal množimo sa pseudoslučajnom sekvencom (PN).) Dobijeni signal modulišemo frekvencijski. Tc–vreme čipa. jer modulisani kodirani signal ima veći bandwidth nego kanal preko kojeg se taj signal prenosi. CDMA je forma spread-spectrum signalizacije. CDMA (code division multiple access – kodni multipleks) – predstavlja tehniku višestrukog pristupa putem proširenog spektra. strimovani podaci (podaci koji se ne prenose paketskom komutacijom) se mogu koristiti bez problema.radio uređajima.

dakle prvi korisnik je poslao 1 (jedinicu) Za drugog korisnika: 0 +2 -2 0 +1 -1 +1 -1 0 -2 -2 0 = -4  -4 < 0 . Razmak nosilaca je 1/T. dakle drugi korisnik je poslao 0 (nulu) Uslov da CDMA dobro radi: OFDMA (Orthogonal frequencydivision multiple access) Opseg se deli na podkanale u kojima se simultano obavlja prenos. Nosioci su ortogonalni (manja interferencija). • Prednosti: o o o o o o o o o ne zahteva komplikovanu ekvalizaciju (ceo opseg se deli na više podopsega) o otporan na ISI o ne zahteva preterano preciznu sinhronizaciju o visoka efikasnost… • Mane o uticaj Doppler-ovog pomeraja OFDM kao modulaciona tehnika OFDMA kao tehnika višestrukog pristupa .0 +2 -2 0  ovo vidi prijemnik (pristigli signal) Množenje PN sekvence sa pristiglim signalom: Za prvog korisnika: 0 +2 -2 0 +1 +1 -1 -1 0 +2 +2 0 = +4  +4 > 0 . Trajanje simbola je duže (manja ISI).

Februar 1997: AT&T: bežični sistem za pristup u 1900 MHz PCS bendu (nudio dva govorne linije i 128 kbps protok podataka) (Project Angel). problemi radio kanala ISM opsezi: • 1. Rusija. 802. Bežična lokalna petlja: (Wireless Local Loop . Metricom/Ricochet (manje ćelije). Mutichannel Multipoint Distribution Services (MMDS) radi na 2. veći kapacitet. Scientific. Početak korišćenja OFDM.11n koristi 2. Bazirana na DECT/CDMA.5GHz I 5. Zaštićene (proprietary) tehnologije.16): wireless MAN • Originalno za opseg 10-66 GHz (nalik na LMDS) • Standard 802. Indonezija.…) • 2.. Ne može veliko rastojanje od korisnika do korisnika. Koristi spoljnu antenu i zahteva optičku vidljivost. 802.WLL): na mestima gde žična lokalna petlja nije postojala (na primer zemlje u razvoju kao Kina. Problem je mali domet zbog slabljenja u vazduhu. Medical opseg) • napajanje. Obično korišćen kao “bežični kablovski sistem”. Tehnologija bazirana na standardima (IEEE 802. Brazil. • tipično jednosmerna priroda sistema za kablovsku televiziju Rešenje – FWA (Fixed Wireless Access): • zahteva alokaciju spektra (rešenje: ISM-Industrial. Ćelijska arhitektura. NLOS pokrivanja.11b. više antena i slično. Local Multipoint Distribution Systems (LMDS) sa nekoliko stotina megabita po sekundi na 24GHz i 39GHz. licencirani-nelicencirani opseg .24GHz (bežični telefoni. Uništen od strane satelitske televizije.nešto GHz (802. Rane 2000-te: problemi u telekomunikacionoj industriji.). održavanje (obuka za ljude koji održavaju sistem).5GHz.Fiksni bežični pristup – Razlozi Problem fiksne (žične) lokalne petlje: • cena instalacije • niskofrekvencijska priroda bakarnih parica – velika slabljenja na visokim učestnostima. CDPD preko ćelijske mreže (mobilne telefonije).11n – 802. optička vidljivost je obavezna.16a za 2-11 GHz.11a i 802.4GHz i 5GHz) Fiksni bežični pristup – Istorija Na višim frekvencijama je veći propusni opseg.11g..

protok od 32 kb/s do 552 kb/s. OFDMA MAC.16e. • Service Node Interface (SNI) • User Network Interface (UNI) • Terminal (Subscriber) Equipment (TE) Podela FWA sistema: • Po topologiji • Po načinu multipleksa • Po stepenu mobilnosti Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) • Frekvencija od 1880 MHz do1900 MHz u Evropi. prosečna snaga: 10 mW (250 mW peak). 2 x 12 vremenskih slotova (uplink i downlink) . Broadband Wireless Milestones:Summary Osnovni model FWA sistema • Central Station (CS): o Central Controller Station (CCS) o Central Radio Station (CRS) • Terminal Station (TS) – na strani korisnika – TS spušta signal na osnovni opseg. • WIMAX: konzorcijum kompanija koji prati i “pomaže” razvoj 802.• OFDM. Problem je što LTE kasni 3 godine za WIMAX-om. MIMO uvedeni uskoro: 802.16 standarda • Druge tehnologije: i-Burst tehnologija ArrayComm-a i Flash-OFDM tehnologija Flariona (kupljen od strane Qualcomm-a) • 3GPP inicijativa: Long Term Evolution (LTE) – baziran na GSM-u. • Repeater Station (RS) – regenerator signala – RS koristi usmerene antene za prijem signala od CS-a i distribuira signal lokalno.16d i 802.

.• 10 nosilaca (kanala).21 Media Independent Handoff • 802.18 Radio Regulatory TAG • 802.11Wireless LAN & Mesh (Wi-Fi certification) • 802. dinamička alokacija kanala – o tome odlučuje bazna stanica.4 Token bus (disbanded) • 802.16. • FDMA i TDMA.13ah Defines "Copper for the first mile" for Metro Area Networks (proposed) • 802.8 Fiber Optic TAG (disbanded) • 802.1 (Bluetooth certification) o 802.4 (ZigBee certification) • 802.14 Cable modems (disbanded) • 802.13 Not used (officially) o 802.17 Resilient packet ring • 802. zajedno sa TDD (Time Division Duplex) • Generic access profile (GAP) – bilo koja slušalica može da radi sa bilo kojom bazom.10 Interoperable LAN Security (disbanded) • 802. Samo se postavi na bazu i to je to.20 Mobile Broadband Wireless Access • 802.22 Wireless Regional Area Network Trenutno se WiMax ne sprovodi onako kako se planiralo zbog cene i sporog razvoja standarda. • Nekada je bio kandidat za WLAN i potencijalna konkurencija WiFi sistemima Serija standarda IEEE 802.16d/e (Mobile) Broadband Wireless Access o 802.15 Wireless PAN o 802.12 demand priority (disbanded) • 802.6 Metropolitan Area Networks (disbanded) • 802.9 Integrated Services LAN (disbanded) • 802.15.7 Broadband LAN using Coaxial Cable (disbanded) • 802.3 Ethernet • 802.1 Bridging (networking) and Network Management • 802.2 Logical link control (inactive) • 802.5 Defines the MAC layer for a Token Ring (inactive) • 802.15.19 Coexistence TAG • 802.xx • 802.16 Broadband Wireless Access (WiMAX certification) o 802.1 Local Multipoint Distribution Service • 802.

• 802.Tipična arhitetura 802.16d ne podržava u potpunosti mobilne korisnike. u kolima neće moći (problem zbog Doplerovog efekta) Model 802.Data Link Layer PHY . Korisnik dok šeta moći će da koristi link.16 mreže • 802. dok npr. Podržava Handoff i podseća na ćelijski standard.16 protokola MAC .16e WiMax standard kao glavnu karakteristiku ima podršku za mobilne korisnike.Fizički sloj MAC Common Part Sublayer • Funkcije: o Pristup sistemu o Alociranje propusnog opsega o Uspostavljanje i održavanje konekcije • Podržava P2MP i mesh modove • Podržava ARQ šemu • Dinamički uplink (UL) i downlink (DL) • Fleksibilni MAC sloj sa različitim šemama alociranja resursa u skladu sa zahtevanim QoS .

Kao gore. Security Sublayer • Funkcije: o Autentifikacija. • WirelessMAN-OFDM – radi na od 2GHz – 11GHz. o Privacy key management protokol (PKM) Osnovni modovi fizičkog sloja • WirelessMAN-SC (Single carrier) – radi na od 10GHz – 66GHz. Kao gore. Za fiksne P2P (primarno) veze i fiksne P2MP veze.16 frekvencijskih opsega . Na 802. sa fleksibilnijom alokacijom resursa i podrškom za mobilne korisnike. zahtev stiže u MAC sloj koji vam potom povećava propusni opseg i VoIP razgovor može nesmetano da funkcioniše. • WirelessMAN-SCa – radi na od 2GHz – 11GHz. Protok se dogovara na početku konekcije (svaki ram može da bude prenešen različitom brzinom). Kada želite da ostvarite VoIP poziv. Kada se VoIP poziv prekine. U nelicenciranom opsegu zove se WirelessHUMAN (High-speed Unlicensed Metropolitan Area Network – reč Unlicensed znači nelicencirani opseg npr.16e se obično za širinu kanala uzima 5MHz. Takođe podržava mesh mrežnu konfiguraciju. Karakteristike 802. o Enkripcija • Dva osnovna protokola: o Enkapsulacija za enkripciju podataka. u nižem opsegu i sa nekim poboljšanjima. ali se omogućava mobilnost korisnika. o Razmena ključa. pa je brzina manja.5GHz.P2MP – jedna bazna stanica šalje signal ka više korisnika istovremeno MESH – svi su međusobno povezani ARQ – Automatic Repeater Request – Krajnji korisnik može da zahteva i veći protok. Uglavnom za fiksne P2MP veze. • U Srbiji je WiMAX na 3. • WirelessMAN-OFDMA (A od Access) – radi na od 2GHz – 11GHz. oko 7GHz). resursi se ponovo oslobađaju kako bi mogli da se dodele drugom korisniku.

zahteva se optička vidljivost (Line-of-sight LOS). • Scalable OFDMA (S-OFDMA – uveden u 802.45cm). otpornost na interferencije i efekte višestrukog prostiranja (delay spread). Na primer 2048 S-OFDMA ima 2048 .72cm). zanemarljiv uticaj višestrukog prostiranja (mutipath). a samim tim je veća i snaga na prijemu.) – Veća talasna dužina (15cm – 2. zbog čega će signal biti oslabljen ali ne drastično. • Ulazni niz podataka se deli na nekoliko podnizova sa manjim brzinama (protocima) i svaki podniz se moduliše i simultano prenosi kroz dodeljeni podkanal. Konvencionalni FDM i OFDM Još malo o OFDM (OFDMA) • Veza sa diskretnom Fourier-ovom transformacijom i FFT o iFFT se koristi za modulaciju. • Visoka spektralna efikasnost. odnosno broj FFT tačaka (128. a menja se širina kanala. 1024 i 2048). Za profesionalne radio opsege bolje su više frekvencije zbog manjih antena (problem sa vetrom.decembar 2001.16e) o Razmak podnosioca je konstantan. mora biti teža i treba veće ojačanje za nju kako je vetar ne bi savio ili oborio. • 2GHz – 11GHz (802.) Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) • Tehnika multipleksa koja deli kanal u nekoliko međusobno ortogonalnih podkanala. Na 2GHz je dosta bolja penetracija u zgrade. Što je veća talasna dužina.) – Veći problemi na višim frekvencijama. FFT za demodulaciju (FFT predstavlja broj podkanala koji se koristi). veći je i domet.16 .16a – januar 2003. 512. mala talasna dužina (3cm – 0. ne zahteva se optička vidljivost (NLOS). a samim tim dolazi do dodatnih ulaganja.• 10GHz – 66GHz (802. vremenskim uslovima… Što je antena veća. veliki uticaj višestrukog prostiranja (mutipath). veći domet (Friis !) i penetracija u zgrade. Na 60GHz gips i staklo predstavljaju problem.

podkanala. a azimut ugao u odnosu na vertikalu pod kojim antena zrači. Širina kanala može biti od 1.16e nekompatibilni. Emulira full-duplex komunkaciju preko half-duplex komunikacionog linka. zgrade…). Kod radara. Koristi se u: • W-CDMA (za indoor koriscenje) • DECT • IEEE 802. refleksija od vodenih površina kao i kopnenih objekata (planine. Ovo je duplex režim rada. Efekti multipath-a uključuju pozitivnu i negativnu interferenciju i promenu faze signala. multipath je svojstvo propagacije u kome radio talasi stižu do prijemne antene putem dve ili više različitih putanja. obmanjujući prijemnik.slabija slika desno od glavne slike). Između predajne i prijemne stanice se nalazi repetitor koji prima signale na frekvenciji na kojoj emituje predajna stanica. multipath prouzrokuje greške i utiče na kvalitet komunikacije. Ovo prouzrokuje Rejlijevo rasejanje.16 WiMAX FDD – Frequency-division duplexing. TDD se koristi u slučajevima gde postoji asimetrija između uplink i downlink brzina. Predajnik i prijemnik rade na različitim frekvencijama. Dodatak za multipath U bežičnim telekomunikacijama.25MHz do 20MHz. multipath prouzrokuje duhove na ekranu.16d i 802. . jonosferska refrakcija i refleksija. Duhovi nastaju kada se signal odbije od planinu ili drugi veliki objekat i pri tome stiže do antene kraćim (direktnijim) putem pri čemu prijemnik prima dva ista signala odvojena kašnjenjem. a emituje na frekvenciji na kojoj sluša prijemna stanica (koristi se kod radio amaterskih veza). Pri televizijskom i fax prenosu. Dodatak za multipleks TDD – Time-division duplexing predstavlja vremensko multipleksiranje kojim se odvajaju odlazni i dolazni signali. multipath prouzrokuje jitter i duplu sliku (duhovi . U digitalnim radio komunikacijama (npr. Zbog ovog skaliranja su standardi 802. Elevacija se na dijagramu može videti kao ugao u odnosu na horizontalu. Uzrok multipath-u su atmosferski uticaji. GSM). Dodatak za antene Dijagram zračenja antene se obično predstavlja uz pomoć elevacije i azimuta.

Za najbolje performanse tip polarizacije treba da nam se poklapa na predajnoj i prijemnom strani. Odnos napred nazad je nivo emitovane radijacije u određenom pravcu. To je obično odnos intenziteta radijacije u određenom smeru u odnosu na prosecan intenzitet radijacije.Dijagram zračenja kod dipol antene Dijagram zračenja kod usmerene (Yagi) antene Pojačanje antene je odnos snage koja ulazi u antenu i snage koja izlazi iz antene. Polarizacija je veoma bitna kada želimo da izvučemo maksimum performansi iz antena. . Polarizacija predstavlja orijentaciju elektromagnetskih talasa od izvora. Pojačanje se izražava u decibelima (dB) i predstavlja logaritamsko pojačanje u odnosu na izotropsku antenu. Imamo nekoliko tipova polarizacije koje se odnose na antene od kojih ćemo spomenuti 2: vertikalnu i horizontalnu.

sa dužinama koji su delovi tražene talasne dužine. ili mreža za prilagođenje sastavljenih od kondenzatora i kalemova. a može da radi u opsegu frekvencija koje su malo više ili niže od rezonantne frekvencije. kabl.Voltage standing wave ratio Dok EM talasi putuju kroz različite delove antenskog sistema (radio uređaj. u zavisnosti od toga da li su impedanse dva sistema koji se povezuju prilagođene (da li se poklapaju). frekvencija = c .smanjujemo SWR. Češće se impedansa prilagođava uz pomoć antenskih tjunera. Prilikom rada na višim ili nižim frekvencijama od rezonantne. Smanjujući razlike u impedansama između sistema koji se povezuju (tj. a samim tim povećavamo prenos snage kroz svaki deo antenskog sistema.Impedansa antene je odnos napona i struje u bilo kojoj tački antene. Neke antene imaju višestruke rezonantne frekvencije. a to su obično dijagram zračenja i impedansa. karakteristike antene se menjaju. SWR 1:1 je idealan. U svakom od ovih delova. VSWR . na svakom interfejsu) prilagođenje impedanse . formirajući stojeći talas. a neke su efikasne na širem području frekvencija (širokopojasne). transformatora za prilagođenje. λ Obično je antena podešena za određenu frekvenciju (rezonantna frekvencija). delovi energije talasa će se vratiti (reflektovati) nazad ka izvoru. baluna.  Antenski tjuner . Odnos maksimalne i minimalne snage u talasu se može izmeriti i zove se odnos stojećih talasa (SWR). Električna dužina je obično fizička dužina žice koja se dobija deljenjem talasne dužine (λ) sa brzinom svetlosti u vakuumu (c). Impedansa antene se može prilagoditi radio uređaju prilagođavajući impedansu dovodnog kabla (feed line). slobodan prostor) mogu naići na razlike u impedansi. SWR 1:5:1 se smatra kao minimalan kod sistema sa malim snagama. Impedansa antene mora biti ista impedansi uređaja sa kojim se povezuje kako bi se signal preneo sa što manje gubitaka. Antene mogu biti rezonantne na harmonijskim frekvencijama. ali je njeno pojačanje mnogo manje u odnosu na uskopojasne antene.Ultimate transmatch Balun 1:1  Rezonantna frekvencija ili električna rezonanca se odnosi na električnu dužinu antene. koristeći dovodni kabl kao transformator impedanse. antena. Poznatija antena ove vrste je LOG antena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful