You are on page 1of 3

Er zijn mensen die beweren dat de regering in het allergeheimst futuristische technieken ontwikkelen.

Dit
is waar. Welke? Daar kunnen we alleen maar naar raden.
Eén daarvan, dat van belang is voor onze uiteenzetting, is het mind-control system van de Amerikanen.
Het werd al ontwikkeld in de jaren dertig om de Russen de loef af te steken. In de Wereldoorlogen was
het al in gebruik. Natuurlijk wordt nog altijd het meeste van deze technieken verklaart als onbestaande.
Als proefkonijnen werden pychiatrische patiënten en gevangenen gebruikt. Er werd gewerkt met drugs,
hypnose, buitenzintuiglijke waarneming, microgolven, conditionering en hersenimplantaten. In de jaren
vijftig werden sondes ontwikkeld, die in de hersenen konden ingeplant worden, en die radiogolven
konden ontvangen. Vanop afstand konden zo sensaties worden ingebracht bij de proefpersonen, zoals
hallucinaties. De NSA ontwikkelde dit procédé verder en wilde mensen die tot een "risicogroep"
behoorden, implanteren met zulk een sonde. Ze zouden dus constant bewaakt worden door een
computer, en wanneer er zich "problemen" voordeden, kon er onmiddellijk ingegrepen worden. Dit is
geen science-fiction. Volgens verscheidene journalisten is de CIA in staat, om met een eenvoudig signaal,
mensen te hypnotiseren en hun herinnering aan bepaalde periodes uit te wissen. Dit klinkt als het
apparaatje dat Will Smith gebruikt in de films Men in Black. Er is zelfs geen rechtstreeks fysiek contact
nodig met de bewuste persoon. Een arts, J. Sharp, deed testen, en kwam tot de conclusie dat het perfect
mogelijk is, om iemand laten te hallucineren, en zelfs "stemmen" laten te horen. Dit maakt het mogelijk
om bij iemand schermherinneringen in te planten. Dit heb ik eens gelezen in een science-fiction roman,
een verhaal over een UFO-landing. De mensen hadden fobiën, en herinneringen aan feiten die ze niet
konden thuisbrengen. Sommigen van de "getuigen" hadden totaal geen benul meer van de
gebeurtenissen. Bij sommigen kunnen deze schermherinneringen doorbroken worden door hypnose, of
door de herkenbaarheid van iets dat gebeurd was, toen de schermherinnering werd geïmplanteerd.
Blijkbaar had de schrijver van dit spannende boek, weet van deze praktijken.
Bijvoorbeeld als een soldaat een missie moet volbrengen, kan hij "geprogrammeerd" worden, zodat hij
geloofd dat hij tijdens de missie op een andere plaats was.
Een voorbeeld van zulk een geval is van de Scandinaviër R. Naeslund. Toen hij in Amerika was, zou er
via zijn neus een apparaatje in zijn hersenen zijn aangebracht. Op röntgenfoto 's werd een vreemd
voorwerp in zijn hersenen ontdekt. Het werd door een chirurg verwijderd, en daarna onderzocht door de
computerdeskundigen van HP. Deze technieken doen sterk denken aan de ontvoeringstechnieken. De
Amerikaanse technieken bewijzen, dat zulk een onvoering perfect kan uitgevoerd worden met aardse
middelen. Maar waarom kinderen zulks laten meemaken? Zijn zij een bedreiging voor de
staatsveiligheid? Wat met houthakkers, studenten, huisvrouwen? Of moeten ze zoveel experimenteren
om hun techniek te verfijnen? Ik vind het moeilijk om te geloven.
Een kind verklaarde eens dat hij tijdens zijn ontvoering een non gezien had. De zesjarige jongen werd
ondervraagd, de non zou haar rozenkrans vergeten hebben na haar onderzoek. Toen men hem naar de
ketting vroeg, ging hij naar zijn kamer, en haalde de rozenkrans uit zijn nachtkastlade. Als deze jongen
fysieke bewijzen mee terugbrengt, waar blijven de sceptici dan met hun redenering dat het allemaal
dromen zijn?
De Amerikaanse geheime diensten hebben buiten hun witte inkomsten, nog een onnoemelijk groot zwart
boek, dit gaat over honderden miljoenen dollars per dag. Deze wordt door de luchtmacht gebruikt voor
het ontwerpen van nieuwe technologiën. Ronald Reagan startte dit project met zijn Star Wars, een
rakettenschild tegen inkomende projectielen.
Het Stealth vliegtuig is er één van, de Aurora zou 8maal de snelheid van het geluid halen, en zou de
Space Shuttle vervangen om vracht naar de ruimte te brengen. In de witte boekhouding staat dit
vliegtuig nog maar op papier en in computersimulaties, maar in de zwarte wereld is de technologie al
voorhanden. Er zijn al vele waarnemers, waaronder piloten, die de Aurora al gezien hebben.
Ondertussen is het bestaan van de Aurora toegegeven door de Amerikaanse overheid, in Schotland
ontkend men het bestaan nog altijd. In 1987 vroeg een UFO-onderzoeker naar de ontwikkeling van
F117 Nighthawk. Hij kreeg antwoord dat er zulk type vliegtuig niet bestond. Een tijdje later werd het
gevechtsvliegtuig aan de pers voorgesteld...Ze ontkennen hun zwarte projecten dus met evenveel
verbetenheid als de UFO-waarnemingen.

In november 1959, werd door de pas opgerichte NASA, een verzoekschrift ingediend, om een studie te
maken van de aspecten van een vreedzaam en wetenschappelijk onderzoek. Dit bevatte ook de
mogelijkheid van buitenaards leven. De studie kwam tot de slotsom, dat de mensheid met een
plotselinge confrontatie met een buitenaardse mogendheid, in paniek zou raken. Daarom werd
aangewezen om alle informatie over deze gebeurtenissen geheim te houden. De maatschappij zou in
anarchie vervallen. Er werd erop gewezen dat, als er naar buiten moest worden getreden met zulke
beweringen, een stabiele, internationale sitiatie een vereiste was, zodat de mensen langzaam konden
worden voorbereid op het contact. Sommige onderzoekers menen dat wij ons nu in zo 'n tijd
bevinden.(ik had ook al melding gemaakt dat er in de series op tv wel écht véél aandacht gaat naar deze
theoriën.)
Een voormalig directielid van de CIA verklaarde, dat er degelijk een ruimteschip is neergestort in
Roswell, dat de inzittenden onderzocht werden. Maar de CIA houdt het deksel op de doofpot, om een
redelijk stabiele situatie in de wereld aan te houden. Een ander motief zou kunnen zijn, dat de VS als
eersten de aandrijving van deze tuigen willen dupliceren.
Als de Amerikaanse president bekend zou maken, dat de aarde door buitenaardse wezens wordt
bezocht, zou het volgende scenario zich kunnen voltrekken :
- De grote wereldgodsdiensten zouden ernstige problemen krijgen, de mens zou, als door God hoogst
geschapen wezen, van zijn troon gestoten worden.
- Misschien zou blijken dat wij in de ogen van deze wezens slechts de labaratoriumdieren zijn van hun
creatie.
- Volkeren zouden zich moeten verenigen, maar in de huidige sitiatie is dit onlogisch, er zou een grotere
oorlogsdreiging komen.
- De regeringen zouden niet meer in staat zijn om hun burgers te beschermen.
- Deze gevolgen zouden de aanleiding kunnen zijn tot een wereldwijde anarchie.
Tot slot, indien we toch door buitenaardsen worden bezocht. Waarom die jarenlange proeven? Hebben
ze met een paar proeven niet genoeg? Hebben zij de stoffen, die ze "verzamelen" nodig?
Kweken ze steeds slimmere en bewustere mensen, door zaad- en eicellen af ten nemen? Of hebben ze ze
nodig om hybriden te kweken om hun eigen beschaving in stand te houden? Wetenschappers hebben
ontdekt dat het mannelijke ras binnen enkele honderduizenden jaren verdwijnt. Is dit bij hun beschaving
al gebeurt?
Veel proefpersonen meldden na hun ontvoering, een positieve levenswending, ze wendden zich af van de
consumptiemaatschappij, en zijn zich bewuster van het milieu en andere zaken die aandacht vragen.
Ik heb beweerd dat er buitenaards leven kan bestaan, ons melkwegstelsel alleen al, bevat 300 miljard
sterren. Velen draaien rond een ster als onze zon. het is mogelijk dat er daar een beschaving is ontstaan,
die ons al duizenden, zoniet, miljoenen jaren voor is...waar ik niet zo zeker van ben, is dat ze een manier
gevonden hebben om interplanetaire reizen te maken, en immense afstanden, met de daarvoor benodigde
snelheden kunnen creëren.
Het zou mogelijk zijn, moesten ze een krachtveld rond hun schip creëren waardoor, de G-krachten
geëlimineerd worden.
Dan blijven de enorme afstanden nog een probleem, zelfs tegen lichtsnelheid. Moest een ruimtevaarder
van op aarde vertrekken naar het dichtsbijzijnde zonnestelsel tegen lichtsnelheid.
Dan zou hij zo 'n 30 j. onderweg zijn, heen en terug. Maar tegen lichtsnelheid gaat de tijd voor de
reiziger trager, dan voor ons op aarde. Tegen dat hij terug naar aarde keert, hebben wij hier een evolutie
doorgemaakt van 500j. De astronaut zou geen bekende gezichten meer terugvinden. Wij, die verder
geëvolueerd zijn, zouden hem en zijn technologie, kunnen bekijken als een prehistorische aap. Op het
Atlantis-forum, werd een interessante vraag gesteld door Jax. Waarom, als de technologie er is, wordt
hij niet gebruikt?
Wel, dit kan een reden(en) zijn.
Aan wie gaat de astronaut zijn "ontdekkingen" bekendmaken? Tegen die tijd hebben wij misschien
andere technieken, die de ruimtereizen overbodig maken. Misschien "springen" we door zwarte gaten, in
een fractie van een seconde, naar andere zonnestelsels, en spurtten we onze "oude astronaut" voorbij.
Welke astronaut wilt alles achterlaten op deze aarde, in de wetenschap dat zijn reis een maat voor niets
is? Volgens Einstein kan men de tijd ombuigen. Teken bv. twee stippen op een vel papier. Dit moeten
twee planeten van twee uiteenliggende zonnestelsels voorstellen. De reis(in onze begrippen) duurt veel
te lang. Maar buig nu het papier, zodat de punten overeen komen, en steek er een naald door, in een flits
ben je op je bestemming.
Indien de technologie er is, en er wordt tegen lichtsnelheid gereist, zitten we ook nog met een enorme
drank en voedselvoorraad voor onze astronaut. Hij zou al zijn eten moeten telen op het ruimteschip. Het
schip moet zo klein mogelijk gehouden worden. zoveel te groter het schip, zoveel te meer "weerstand"
er is, en zoveel te meer voortstuwingsenergie.
Nog een reden dat er alleen maar getest wordt, zoals we er nu voorstaan : als deze technologie in de
verkeerde handen valt, wordt ze gebruikt voor werelddominantie(terroristen), en wordt de aarde een
puinhoop, zulk een technologie mag niet in de handen komen, van barbaren. De mensheid moet op een
"hoger plan" komen te staan, om ermee te kunnen omgaan. Gebruiken om goed te doen, niet om macht
en rijkdom te vergaren, en andere volkeren te onderdukken.
Het wordt tijd dat de mensheid eens wakker wordt. Dat ze leren uit het verleden. Er is geen enkel
"wereldveroverend" volk blijven bestaan.
Waarom ook de technologie gebruiken om door de ruimte te reizen, als het hier op aarde evengoed kan
gedaan worden, door de steeds krachter wordende ruimtetelescopen, en door onbemande verkenners?
Redenen te over om de technologie niet te gebruiken, alleen maar onbemande testvluchten boven
geheime sites houden.