Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR

)

CULTURĂ ŞI COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL
Suport de curs prof. univ. dr. Ştefan Stanciu

Bucureţti, 2011

1

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Introducere Cursul îşi propune abordarea conceptelor, teoriilor şi practicilor privind cultura şi comportamentul organizaţional. Studiul culturii organizaţionale vizează conceptele fundamentale din perspectivă psiho-sociologică şi aplicaţiile lor în managementul resurselor umane. Pe de altă parte, cursul pune în valoare modelele culturale contemporane, în măsură să inspire sau să declanşeze schimări organizaţionale, atitudinale şi comportamentale. Cultura managerială este prezentată atât în contextul culturii organizaţionale, cât şi al celor naţionale, pentru a forma aptitudini legate de dezvoltarea potenţialului resurselor umane. Studiul de faţă este corelat cu procesele legate de globalizare şi, în mod particular, cu problematica grupurilor eterogene din punct de vedere cultural. Comportamentul organizaţional (organizational behaviour) acoperă o plajă largă de activităţi: cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor angajaţilor, înţelegerea dinamicii de grup, acceptarea şi respectarea diferenţelor dintre oameni şi a valorilor culturale cu care aceştia vin în organizaţie şi alte activităţi manageriale. Întemeietorul conceptului de comportament organizaţional a fost Fritz Roethlisberger care, împreună cu Elton Mayo, a identificat natura relaţiei dintre comportamentul individual şi comportamentul de grup şi influenţa acesteia asupra productivităţii muncii. Prima lor constatare (studiul Hawthorne) a fost legată de importanţa relaţiilor sociale (informale), care s-au dovedit a fi mai importante chiar decât sistemul de salarizare. Împotriva oponenţilor „şcolii relaţiilor umane“, al cărui reprezentant de primă mână rămâne Elton Mayo, abia în 1957 conceptul privind comportamentul organizaţional a fost recunoscut de teoreticieni prin programele de doctorat în domeniu pe care au început să le promoveze în câteva universităţi americane. Domeniul de cercetare al comportamentului organizaţional este multidisciplinar; el se află la graniţa sociologiei, psihologiei, antropologiei, economiei, dreptului muncii şi ergonomiei – ea însăşi un domeniu de graniţă. Macro-comportamentul organizaţional, cu origini în lucrările lui Max Weber, Karl Marx sau Herbert Simon este mai apropiat de sociologiei. Micro-comportamentul organizaţional, preocupat de comunicare, motivare, învăţare, atitudini, dinamica grupurilor, leadership sau dinamica conflictelor, se legitimează din surse psihologice. Deşi aria comportamentului organizaţional pare atât de vastă încât creează iluzia inconsistenţei, ea reprezintă totuşi liantul fără de care organizaţiile nu pot supravieţui şi nu se pot dezvolta. Cursul a fost structurat pornind de la lucrarea Cultură şi comportament organizaţional, carte apărută în 2005, la Editura Comunicare.ro, ai cărei autori sunt Ştefan Stanciu şi Mihaela Alexandra Ionescu. Din lucrarea respectivă am ales pentru a fi studiate doar capitolele (modulele) prezentate mai jos. Capitolele care nu sunt enumerate pot fi consultate ca lectură suplimentară. Am notat toată bibliografia consultată, dar accesarea ei este facultativă. Disciplina Cultură şi comportament organizaţional este prevăzută în planul de învăţământ cu 8 credite şi este obligatorie. Cele 13 unităţi de învăţare sunt prezentate în medie pe câte 12 pagini (în care sunt incluse şi aplicaţii, exerciţii, studii de caz şi teste). Fiecare unitate de învăţare poate fi asimilată în medie în 14 ore, ceea ce reprezintă suma timpului pentru studiu individual Cuprins prevăzut în programa analitică.

2

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR)

CUPRINS MODULUL 1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Unitatea de învăţare 1.1. Concepte privind cultura organizaţională 1.1.1. Perspective conceptuale 1.1.2. Teorii şi curente în analiza culturii organizaţionale 1.1.3. Cultură şi cunoaştere Unitatea de învăţare 1.2. Elementele culturii organizaţionale 1.2.1 Cultură şi învăţare în contextul diferenţelor culturale 1.2.2. Elementele culturii organizaţionale în calitatea lor de expresii concrete 1.2.3. Cultura organizaţională ca micropovestire Unitatea de învăţare 1.3. Aspecte concrete în studiul culturii organizaţionale 1.3.1. Tipuri de culturi 1.3.2. Cultură, timp şi spaţiu 1.3.3. Funcţiile culturii 1.3.4. Factorii de influenţă ai culturii organizaţionale 1.3.5. Subculturile 1.3.6. Cultură şi climat – tensiunea unui raport Unitatea de învăţare 1.4. Structuri şi modele culturale 1.4.1. Izomorfismul paradigmelor structurale şi culturale 1.4.2. Harta modelelor culturale Unitatea de învăţare 1.5. Cultură şi conducere 1.5.1. Cultura organizaţiilor şi retorica managerilor de ieri şi de azi 1.5.2. Cultura managerială 1.5.3. Stiluri de conducere şi variabile culturale 1.5.4. Leadership-ul şi organizaţiile multiculturale Unitatea de învăţare 1.6. Diversitate şi management cultural 1.6.1. Diversitatea şi structura globală a lumii 1.6.2. Problema genului – stereotipuri culturale 1.6.3. Resursele umane şi asumarea divesităţii 1.6.4. Globalismul şi etnocentrismul

MODULUL 2. COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL
3

5.7. Persuasiunea şi manipularea comportamentului Unitatea de învăţare 2.3. Procese şi fenomene de grup Unitatea de învăţare 2. O trecere în revistă a formelor de conducere 4 . Concepte privind grupul 2.5.2.4. captivul privilegiat al grupului 2.2. Teorii privind stilurile de conducere Unitatea de învăţare 2.1. Obiectivele grupurilor Unitatea de învăţare 2.5.1. Alcătuirea unei echipe 2.2.5.4.3. Definirea grupului 2.2.3.1.2.3.1.3.4. Comportamentul de grup 2.2.3.1.7. Stiluri de conducere 2.2.7.1. Structura grupurilor 2.5.5.6. Viaţa în echipă 2.2. Comportament colectiv 2.5. Formarea şi dezvoltarea grupurilor 2.4.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 2.4. Individualitate şi sociabilitate 2. Team building Unitatea de învăţare 2. Atitudini şi comportament 2.6. Aspecte relavante privind procesele şi fenomenele de grup 2.5.1. Echipa 2. Echipe versus grupuri 2. Grupul în dinamica organizaţională 2. Concepte 2.2.1. Organizaţiile şi grupurile ca structuri formale şi informale Unitatea de învăţare 2. Comportamentul organizaţional 2.2.2.4.1. Stiluri de conducere 2. Statut şi rol în grup 2.4.1.3. Munca în echipă 2. Individul.3. Tipologia grupurilor 2.3.4.

Concepte privind cultura organizaţională 5 .1.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) MODULUL 1 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ Unitatea de învăţare 1.

1. analiza şi investigarea unor elemente componente ce nu intrau sub umbrela unui termen sintetizator. Perspective conceptuale Cultura organizaţională a devenit un important obiect de studiu al ştiinţelor managementului prin anii `80.dimensiunile culturii organizaţionale. . . Aşa au apărut şi conceptele. Perspective conceptuale 1. dar specialiştii s-au centrat pe observarea.tipologia culturilor organizaţionale. . folosite încă şi astăzi din păcate. Terrence Deal şi Allan Kennedy (1982) sunt autori ale căror lucrări au generat explozia cercetărilor asupra conceptului de cultură organizaţională. Influenţată de mediul extern. cultura are şi dimensiuni proprii date de caracteristicile intrinseci ale organizaţiei. .evaluaţi potenţialul managerial al organizaţiei din care faceţi parte.conceptul de firmă ca organism social. Thomas Peters şi Richard Waterman (1982). La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . . miturile sau normele suscitau interesul teoretic şi înainte.1. . Test instant Identificaţi câteva dintre valorile şi simbolurile culturale ale organizaţiei din care faceţi parte şi notaţi-le în spaţiul alăturat. Cultură şi cunoaştere Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: . Geert Hofstede (1980). puneau în mişcare maşini şi dispozitive sau îndeplineau unele activităţi. de forţă de muncă sau mână de lucru. fiind dominată de caracteristici ale culturii naţionale atâta vreme cât membrii săi sunt rezultatul unor stereotipuri culturale specifice.1. respectiv muncă neproductivă (personal neproductiv care se referea la cei ce desfăşurau activităţi de natură intelectuală).1.realizaţi o evaluare empirică asupra culturii organizaţiei din care faceţi parte.2.3. În teoria tradiţională a organizaţiei. salariaţii erau priviţi din perspectiva modului în care executau anumite operaţii prestabilite. simbolurile. valorile.natura conceptului de cultură organizaţională.1. Teorii şi curente în analiza culturii organizaţionale 1. credinţele.1. eticheta şi modul de individualizare a unui grup organizaţional.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. Tot astfel a apărut şi împărţirea muncii în muncă 6 productivă (creatori de bunuri materiale). Valori: Simboluri: Cultura organizaţională reprezintă astăzi identitatea. Aceasta nu înseamnă că preocupările pentru cultura organizaţiilor nu au fost manifeste şi până atunci. 1.teoriile şi curentele în analiza culturii organizaţionale. De pildă.

Astăzi. valul postmodernist în materie de conducere aduce cu sine cultura de 7 întreprindere ca mijloc de influenţare prin mecanismele valorizării autonomiei individuale. rituri. Testul de autoevaluare nr. menit să adune toate energiile şi să le pună în slujba unei aceleaişi comunităţi de apartenenţă. 196). Totul se petrece magică ce împinge companiile spre excelenţă. de a le planifica. p. în cele mai mici detalii. ce se întâmplă cu cei caredin subscriu acestor norme? afara lor. Această nouă atitudine îşi are originea în proliferarea mijloacelor de comunicare şi. în care fost promovat. gestiunea prin cultură caută să suscite sistematic adeziunea şi motivaţia oamenilor prin Exerciţiul 2 interiorizarea obiectivelor întreprinderii: controlul mecanic al corpurilor tinde să fie înlocuit aduceţi«control Comentaţi afirmaţia de mai sus şi cu un argumente pentru a o susţine în funcţie al sufletelor» suplu şi comunicaţional. mai ales. conceptul de cultură organizaţională a legate de aspiraţiile salariaţilor. anterior „moralistă şi materialistă. 1 Cosideraţi că organizaţiile pierd sau câştigă de pe urma acestei situaţii? Întrebare După valorificarea conceptului de firmă ca Comentaţi textul alăturat Birocraţia nu mai poate rezista presiunilor actuale organism social. Pe de altă parte. idealistă şi raţionalizatoare“ (G. ce le oferă oamenilor prilejul de a-şi petrece timpul liber după voie. proiecte. pentru conducere pălesc în faţa avantajelor fiecare individ reprezintă un nod fără de care organizaţia se stinge brusc. Gilles ca în cazul unui supercomputer la care un element iese din uz. a industriei de consum. Lipovetsky. vrut ierarhic şi tehnocratic. adică din specialişti de praradigme manageriale: valoare Timp de trei sferturi de secol. obiectivul fiind de a controla Aşa corpurile productive. Lipovetsky) configurează astfel coordonatele noii Pe de o parte. Sistemele ierarhice de că aceasta s-a dovedit a fi puterea sistemelor de tip reţea. Aici se pun două probleme. nu mai sunt ascultate îndemnurile conducătorilor la perseverenţă şi la abnegaţie. un sistem de tip reţea trebuie alcătuit din noduri. de acum cuvinte goale de conţinut. şi simbolic (coduri. aceşti privilegiaţi s-a moral. participativ de experienţa dumneavostră profesională şi socială. Majoritatea anagajaţilor nu mai privesc munca ca pe o datorie de onoare. implicării şi participării. . Aşadar. 1996. nu în totalitate stând lucrurile. rigoristă şi scientistă. crez). managementultrebuie să adere la acelaşi catehism egală.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Exerciţiul 1 Care este semnificaţia conceptului de resurse umane? În ultimii ani s-a produs o reconfigurare esenţială a semnificaţiei muncii.

care promova etica datoriei. încrederea reciprocă. anticiparea şi autogestionarea. Rezumat Ameliorarea condiţiilor de muncă şi încurajarea comunicării dintre conducere şi anagajaţi nu mai sunt suficiente pentru a motiva. ataşamentul faţă de organizaţie şi devotamentul faţă de producţie a apus. Această relaţie este mai săracă. planificarea. continuitatea în muncă. iniţiativa. Era culturii de întreprindere bazate pe utilitatea muncii. care îşi cer dreptul la autonomie. creativitatea. eficienţa. clarificarea obiectivelor individuale şi organizaţionale.focus intern-focus extern. participarea. . de exemplu). a relaţiei de parteneriat dintre 8 organizaţie şi individ.control-flexibilitate. este nesigură şi temporară. umanismul şi dezvoltarea personală. implicarea. el se referă la orientarea spre inovaţie – flexibilitate şi focus intern – oglindind valori precum asumarea riscurilor. Ne găsim în era contractelor pe durată determinată. managementul prin obiective. respectul pentru autoritate şi orientarea spre scopuri – control şi focus extern – valorizează performanţa. asumarea responsabilităţii. Asistăm la revolta de catifea a lucrătorilor obişnuiţi. experimentarea. . dar mai onestă. Sistemul mai rezidă în orientarea spre reguli – control şi focus intern – reflectând valori ca formalismul. care au muncit sub alte regimuri manageriale (tayloriste. În al doilea rând. aşa cum se întâmpla în deceniile trecute. inclusiv în numele generaţiilor trecute. În primul rând este vorba de orientarea spre suport – flexibilitate şi focus extern – având ca valori asociate cooperarea.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Quinn şi Rohrbaugh (1983) au construit un cvadruplu pattern de evaluare a organizaţiilor bazat pe două axe: . standardizarea şi raţionalizarea sarcinilor. Ne aflăm în plină eră a cultului individualităţii şi al diferenţei. coeziunea.

. reconstruită şi recontextualizată de 9 ……………… în care se află. Din punct de vedere postmodern.colectivism sau individualism. 2 Completaţi lacuna din textul de mai jos.distanţa mică sau mare faţă de putere.orientare pe termen scurt sau pe termen lung Deal şi Kennedy (1983) au construit următoarea o tipologie a culturilor: . o structură de organizare este modelată.colectivism sau individualism . .cultura procesuală (a birocraţiei) implicând un grad minim de risc şi un feedback lent. Rezumat important Dimensiunile culturii organizaţionale sunt: .cultura riscului maxim caracterizată. Cultura organizaţională este esenţială pentru postmodernişti. .feminitate sau masculinitate .distanţa mică sau mare faţă de putere .cultura masculină sau autoritară ce oferă un feedback imediat dar un risc ridicat. .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Geert Hofstede a realizat un studiu asupra culturii organizaţionale pe baza unei cercetări pe care a făcut-o în filialele IBM din 50 de ţări.feminitate sau masculinitate. Testul de autoevaluare nr. .nivel scăzut sau nivel ridicat de evitare a incertitudinii .cultura jocului dur (muncă constantă şi dură) având ca atribute riscul minim şi feedback-ul imediat.nivel scăzut sau nivel ridicat de evitare a incertitudinii. aşa cum o arată şi numele. Michel Harris Bond adaugă disciminatorul orientare pe termen scurt sau lung. printr-un grad mare de risc şi feedback lent. . Consideraţi că organizaţiile pierd sau câştigă de pe urma acestei situaţii? . În urma analizei. Hofstede a arătat că fiecare organizaţie îşi creează propriul sistem cultural în care se găsesc structuri remanente ale culturii naţionale. el a evidenţiat patru aspecte în funcţie de care pot fi abordate culturile: .

După Diamond cultura organizaţională include creaţii materiale. respectul pentru autoritate şi orientarea spre scopuri – control şi focus extern – valorizează performanţa. siguranţa locului de muncă. Edgar Schein defineşte cultura ca fiind totalitatea cunoştinţelor comune acumulate de grup. implicarea şi asumarea responsabilităţii. coeziunea. planificarea. îndoctrinare. anticiparea şi autogestionarea.control-flexibilitate. Sistemul mai rezidă în orientarea spre reguli – control şi focus intern – reflectând valori ca formalismul. teorii de acţiune enunţate şi practicate. experimentarea. formă simplă. autonomie şi antreprenoriat. . cinstea. Important! Valorile culturilor organizaţiilor performante au ca suport principii clare: orientarea spre acţiune. gestionarea abilă a resurselor. 10 umorul etc. el se referă la orientarea spre inovaţie – flexibilitate şi focus intern – oglindind valori precum asumarea riscurilor. clarificarea obiectivelor individuale şi organizaţionale. consecvenţă în susţinerea iniţiativelor individuale. construcţii conceptuale formale şi informale. mituri. asumarea responsabilităţii. productivitate prin oamenii. Autorii sunt de părere că cea mai bună opţiune culturală este un model bazat pe încurajarea. contactul permanent cu clienţii. dobândite în urma înfruntării provocărilor lansate de mediu. preţuirea şi motivarea salariaţilor. Quinn şi Rohrbaugh (1983) au construit un cvadruplu pattern de evaluare a organizaţiilor bazat pe două axe: . personal de conducere minim. eficienţa. este suport de acţiune. În al doilea rând. creativitatea. implicarea. personalităţi ale liderilor. umanismul şi dezvoltarea personală. socializare. managementul prin obiective. După Griffin cultura este constelaţia de valori.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Peters şi Waterman (1982) au întreprins o cercetare asupra a 40 de organizaţii din domenii distincte şi au disociat 14 companii performante. iniţiativa. Valorile asociate acestui tip de cultură privilegiat sunt echitatea. Ei au observat că substratul performanţelor au fost resursele umane şi perspectiva organizaţiei asupra oamenilor. o linie consecventă în afaceri. participarea. încrederea reciprocă. ritualuri. istoria organizaţiei. În primul rând este vorba de orientarea spre suport – flexibilitate şi focus extern – având ca valori asociate cooperarea.focus intern-focus extern. . subculturile. standardizarea şi raţionalizarea sarcinilor.

ritualuri etc. Important! Rezumat Cultura organizaţională (Geert Hofstede) este: Elementele culturii organizaţiilor sunt: seturile de valori şi normele fixate în holistică (reprezintă mai finalitate. consistenţa şi sunt un suport pentru conservarea pe termen modelului Quinnmembrilor. care au un fond comun de cunoştinţe. experienţele .). oferă cadrul şi orientarea acţiunii membrilor organizaţiei. N. adică pe acele valori ce rezultă din raportarea la realizările exemplare ce organizaţia din care faceţi parte. modalitatea de acţiune şi ceea ce se consideră a fi important. echilibrul.fundamentată social şi practicile obişnuite. fundamente şi judecăţi profesionale cvasi-unanime. Altfel spus. care s-au dovedit eficiente pentru a fi considerate valabile şi care pot fi predate noilor membri ca fiind justa modalitate de a percepe. Tellier: Cultura organizaţională este contituită din forma principiilor care au fost create. verbalizate. credinţele componente). . descoperite sau dezvoltate de grup.specifice cu o anumită mult decât suma părţilor şi concepţiile personalului. Cultura se sprijină în mare măsură pe Realizaţi harta lung a adeziunii şi Rohrbaugh şi indicaţi situaţia în care se află nivelul tacit. Y. R. de realizări. Hampden-Turner: Cultura este ceea ce defineşte comportamentul corespunzător. dar şi cum ar trebui condusă afacerea. valori şi metode cuprinse în enunţuri O greu de modificat. Kilman: Cultura este definită ca totalitatea principiilor care reunesc membrii organizaţiei. Tessier. construit şi transmis prin limbaj. învăţând să-şi rezolve problemele de adaptare şi de integrare internă. există un indicator al culturii ce trebuie întemeiat. având anumite semnificaţii şi oferindu-le reguli pentru un comportament acceptat.conectată la elementele de natură antropologică (simboluri.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Definiţii relevante ale culturii organizaţionale J. în realitate. Lowe: Cultura organizaţională este un set de credinţe împărtăşite de cea mai mare parte a personalului. sau cu obişnuinţele. Lorsch: Cultura înseamnă concepţiile managerilor la vârf ai unei companii despre cum trebuie să acţioneze şi să-i dirijeze pe ceilalţi angajaţi. R. interdicţiile şi identificările cu eroii . simbolurile. care îi asigură stabilitatea. Nivelul tacit rezidă în modele exemplare din care se nasc tradiţiile coerente ale unor valori tacite referitoare la fundamentele culturii şi la problemele specifice. este creaţia tuturor membrilor organizaţiei. Griffin: Cultura reprezintă setul de valori aparţinând organizaţiei care-i ajută pe membrii acesteia să înţeleagă scopul pe care şi-l propune. limbaje. R. Pe de altă parte. individuale. interdicţii şi de porunci. de eroi şi personaje negative. F.cultură se sprijină pe un set de norme. ritualurile. El este 11 legat de opera unui fondator dar. Oliver şi J.determinată istoric (reflectă evoluţia organizaţiei de-a lungul timpului). Acestea conduc la modul în care se iau deciziile şi se abordează problemele. o cultură are structuri de profunzime. . Stanley Davis: Cultura reprezintă ansamblul de valori şi credinţe împărtăşite de salariaţi. ceremoniile. referitoare la felul în care trebuie să se comporte angajaţii în procesul muncii şi la cele mai importante scopuri şi sarcini pe care le au de realizat. atitudinilor generate de tabuuri. Nancy: Cultura organizaţională este o colecţie de convingeri şi reacţii organice aproape instinctive. standardele sociale (este creată de indivizii ce alcătuiesc organizaţia). proiecţiile organizaţiei ideale. miturile. de a gândi şi de a simţi în legătură cu aceste probleme. Exerciţiul 3 tacite. . care uneşte şi motivează indivizii şi aduce soluţii acolo unde există confuzie. adică explicit.

Teorii şi curente în analiza culturii organizaţionale Cultura unei organizaţii este indisolubil legată de organizare şi conducere în sensul 12 că ultimele două produc o cultură. . A.. simboluri şi norme. B adev. interacţiunea şi organizarea. B. B. c) A. Nivel spiritual al culturii include modul de viaţă. interactivă. a) A. semnificaţii.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr. 1.2. organizarea şi conducerea se află într-o relaţie de interdependenţă. cunoştinţe. valori. dinamică. iar cultura le influenţează la rândul ei. b) A.. La nivelul artefactelor cultura cuprinde credinţe. cultura. Aşadar.1. C. C false. C fals. C adev. 3 Indicaţi valorile de adevăr ale porpoziţiilor de mai jos. B. Nivelul comportamental de natură materială rezidă în instrumente sau construcţii.

Temă de reflecţie Consideraţi că. constelaţii de valori. salariaţii. 4 13 Organizaţiile îndeplinesc următoarele funcţii. dornici să-şi controleze şi să-şi menţină imaginea socială pozitivă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Există două tipuri de abordări ale culturii organizaţionale: abordarea individualistă abordarea holistă Abordarea individualistă trimite la analiza culturii din perspectiva cristalizării sinelui individual în interacţiune cu alţi indivizi din cadrul organizaţional. din mesajele verbale şi nonverbale transmise şi interpretate în legătură cu propriul sine şi activitatea sa derivă alte mesaje cristalizate în percepţii şi impresii structurate mai apoi în reguli şi norme. reproducerea acestui model presupune ca fiecare organizaţie să-şi coaguleze regulile. tradiţii şi ritualuri comune ce domină într-o organizaţie. ci se realizează inferenţial. tradiţiile şi modelele sunt de natură transindividuală. altfel spus. activităţile individuale şi comunicarea organizaţională nu se produc raţional. Ele au propria lor structură. funcţia de adaptare şi funcţia de integrare. iar elementele culturale de natură cognitivă. paradigme şi orizonturi de viaţă ce includ norme. că indivizii sunt actori care îşi asumă o anume partitură şi anume roluri. practică sau afectivă sunt disponibile ca potenţe în organizaţia respectivă în sensul că. se vor comporta în aceeaşi manieră atât în prezenţa şefului direct cât şi în absenţa lui? Adică îşi vor juca rolul asumat la fel de corect? Testul de autoevaluare nr. Ca urmare. Goffman a numit această viziune dramaturgică. reguli. epistemologice aflate deja în cultură. atitudinale. Concluzia lui Goffman este că viaţa socială. caracteristice sistemelor sociale: funcţia de ……………………… a normelor şi valorilor. membrii culturii doar activează asocierile comportamentale. Abordarea holistă tratează cultura în calitate de produs al unor pattern-uri. sunt a priori în raport cu individul. atunci când se produce un eveniment sau are loc o acţiune. normele şi scenele proprii ale spectacolului de comunicare. Abordarea holistă se bazează pe presupoziţia că normele. Acesta şi-a conturat punctul de vedere pornind de la premisa că viaţa socială este o scenă. la nivel organizaţional. . ale praxisului şi ale imaginii de sine. valorile. astfel încât să se comunice pe ei înşişi într-o manieră pozitivă şi să-şi controleze imaginea socială tot în direcţia unei percepţii favorabile. Paternitatea pespectivei individualiste îi aparţine lui Goffman.

cultura zonal-continentală – respectiv cea a religiilor mari. este cea a culturii ca variabilă... este legată întotdeauna de persoane. normele.. cultura organizaţională. exploatarea capacităţii organizaţiilor de asupra structurii. Dimensiunea individuală se referă la bagajul cognitiv cu care Cultura poate fi definită şi în termeni de sistem sau hartă de . (acest tip este predominant în companiile japoneze). este un know-how.. a primi şi a integra capitalul cognitiv. abilităţile şi informaţiile). credinţe şi obişnuinţe dintr-o organizaţie care – internalizarea. abordării cognitive.. organizaţie. dar succesul Verbeke. – combinarea asociază cultura climatului social şi psihologic.. o cunoaştere în stare practică necuprinsă în reguli şi norme. capacităţile intelectuale. practicile. unei culturi zonal-continentale de într-o Romhardt. individuală şi una colectivă. nu în ultimul rând. Culturala alta (este Mondy et al. management al cunoaşterii.de G.. O organizaţie este localizată într-o regiune. cultura Lectură facultativă naţională.. În comportamentul managementul cunoaşterii presupuneun impact asupra scopurilor asumate decentrarea pe membrilor organizaţiei. în împărtăşite. spre deosebire de acestea.. S. prin intermediul oamenilor lipsiţi de experienţă care îi observă pe cei mai experimentaţi şi prin oamenii experimentaţi ce oferă îndrumare atentă şi constantă noilor . valorile. Cercetătorii japonezi Nonaka şi Takeuchi.. Bagajul cognitiv individual este o infuzie vitală în dezvoltarea. Acastă cunoaştere hibrid între abordarea cognitivă şicunoaşterea lui văzând şi făcând... în atimp ce firmele investesc milioane de dolari pentru a dezvolta grupuri de muncă angajatului. organizarea şi se asociază statuează între membriicurpinde credinţele.... .. le reproşau clusterul 3 rezidă în învăţare. Cultură serios.în împărtăşirea implicită dar cunoaşterii tacite prin de 10% asupra constând serviciilor şi operaţiilor.. Volgering coroborarea eficientă a definiţiile cognitive ale tuturor pe termen lung depinde de şi Hessels au analizat câştigurilorculturii. arie continentală şi confesională (este acestora. poate satisface într-o măsură importantă exigenţele unui studiu şi cunoaştere universală reuneşte subculturi aflate pe următoarele 1. Cunoaşterea . individuală şi cea colectivă nu pot fi uşor de specificat.clusterul 1 organizaţiei. Pfeffer şi Sutton susţin că de merite pe facilitate de şi..prin interacţiune socială. artefactele şi standardele cunoaşterii. Cultura niveluri: cultura naţiunilor. Ea include Interacţiunea modelelor formează spirala ce guvernează acest context ipotezele.. pattern-uri. adică este parte a culturii regionalO regiunea face parte dintr-o ţară (parte a culturii realizată plasată la rândul său naţionale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Abordarea culturii organizaţionale dintr-o perspectivă integratoare. Succesulun set de clustere prin prisma conceptelor decolectivă membrilor categorie centrală şi unei organizaţii depinde de cunoaşterea maximă generalitate care apar în explicarea culturii organizaţionale. încercând să determine oorganizaţiei. Ea include teoriile. valorile. interacţionează cu structura formală producând norme în cunoaştere tacită. ca formă de convertire a cunoaşterii tacite în cunoaştere explicită prin utilizarea metaforei şi analizei. pornind de la premisa că este o parte a culturii universale. Toate acestea pot fi care le exaltăorientarea culturii organizaţionale. Akio Morita fost preşedinte la Sony Corporation afirma: „cultura are un imapct – socializarea. etnică. produselor. politicilor şi strategiilor. Probst. corespunde abordăriiproducere avariabilă organizaţională. asupra satisfacţiei şi performanţei în „. religioase). parte. – externalizarea... a vârstelor etc. regulile şi interacţiunile care se dinamică . şi formal. cea mai mare parte a cunoaşterii care este realmente folositoare şi folosită este transmisă prin poveştile pe care oamenii şi le spun unii altora.. foarte rar reţinut: De conştientizată (a se vedea similaritatea cu teoria kuhniană despre natura cunoaşterii). din perspectiva caracterului ei vizibil. susţineau caracterul său tacit şi analizând modul de culturii ca cunoaşterii în corporaţii. Cunoaşterea este bazată pe date şi informaţii însă.. De aceea. ci ca o integrare înţeleasă nu doar ca o sumă a cunoaşterii fiecărui individ în Ei au identificat patru clustere: a acesteia în raport cu normele... convertirea cunoaşterii explicite de comportament“. lucidă analiză managementului cunoaşterii a fostnaţionale). prin încercări şi erori ce se produc pe măsură ce oamenii îşi dezvoltă cunoaşterea şi 14 abilităţile.1. şi transmiterea cunoaşterii explicite de la o persoană „reprezintă folosită. vine individul în organizaţie (experienţa.. practicile.. regulile cotidiene şi indicaţiile pentru acţiune.. sistemul special.misiunii şi şi Takeuchi asumate de organizaţie îi revine şi culturii Desăvârşirea Nonaka obiectivelor formalizează tipologiile de convertire a cunoaşterii: organizaţionale. normele. potrivit parte a „ansamblul de cunoştinţe şi şi capacităţi pe care le folosesc indivizii pentru a rezolva probleme. tipului asupra practicilor de recrutare şi selecţie.3. Raub şi K. sistemele şi semnificaţiile şi cunoaşterea are un caracter tacit sau intangibil. cultura regional-naţională..clusterul 2 însumează comportamentul.clusterul 4 este un se bazează pe experienţă. Cunoaşterea este. managerilor că înţeleg cunoaşterea doar reprezentând abordarea holistică. însemnat.. Procesul de generare a cunoaşterii gravitează în jurul a două dimensiuni: una Completaţi lacuna din textul de mai jos. Responsabilitatea managerilor rezidă în a converti cunoaşterea tacită în cunoaştere explicită. înde valori firmele occidentale – educaţia de tip MBA). 5 construită de indivizi şi reprezintă credinţele lor despre relaţiile cauzale“. Ea este Testul de autoevaluare nr. adică valorile. Totodată are stimularea învăţării organizaţionale. a este procentul cel mai experienţăAceşti 10% determină reuşita sau nereuşita“...

creşterea dezinteresului faţă de activitatea productivă sau absenteismul sunt efectele noii orientări a angajaţilor. nevoile. 4 reproducere Testul de autoevaluare nr. 2 cultura Testul de autoevaluare nr. 3 Raspunsul corect este c) Testul de autoevaluare nr. comportamentul şi viziuna proprie. managerii au încercat să găsească noi forme de cointeresare cum sunt programele flexibile de lucru sau munca la domiciliu. care-l determină pe individ să revină la locul de muncă unde o parte dintre aspiraţiile lui pot fi împlinite. punând individualismul în slujba organizaţiei tot aşa cum. 1 Ne aflăm într-o epocă în care a munci pentru colectivitate nu mai este ceva firesc. devreme ce aspiraţiile de realizare şi fericire personală sunt pe primul plan. 4 înţelesuri 15 . Testul de autoevaluare nr. Pe de altă parte. Evitarea asumării responsabilităţii. spiritul de echipă şi sentimentul datoriei erau instrumentele care puteau promite succesul ansamblului. pe baza căruia se integrează în grupul de lucru Testul de autoevaluare nr. nevoia de afirmare nu poate fi satisfăcută decât în mică măsură în afara organizaţiei. Tendinţele de centrifugare sunt compensate de forţele centripete.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Exerciţiul 1 Conceptul de resurse umane priveşte individul cu personalitatea. În întâmpinarea acestor nevoi. Managerilor li se cere acum să gestioneze cu inteligenţă cele două câmpuri de forţe. altădată.

Elementele culturii organizaţionale 16 .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 1.2.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR)

1.2.1 Cultură şi învăţare în contextul diferenţelor culturale 1.2.2. Elementele culturii organizaţionale în calitatea lor de expresii concrete 1.2.3. Cultura organizaţională ca micropovestire

-

Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: abordarea diferenţelor culturale; expresiile concrete al cuturii organizaţionale; elementele culturii organizaţionale; simbolurile culturale; miturile şi ritualurile culturilor organizaţionale. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: identificaţi potenţialul cultural al organizaţiei din care faceţi parte recunoaşteţi valoarea simbolurilor culturale din organizaţia din care faceţi parte.

1.2.1. Cultură şi învăţare în contextul diferenţelor culturale

O cultură nu se moşteneşte, ci se învaţă ca set de norme, valori şi reguli de comportament. Mecanismul de învăţare este realizat mai curând prin exemplu, prin recompensă şi pedeapsă, în nici un caz prin educaţie directă. Învăţarea poate fi şi explicită însă, în cea mai mare parte, este tacită. Contactul cu o cultură nouă se realizează mai întâi în aspectele sale concrete precum orientarea în timp şi spaţiu, stilul de comunicare, rutinele profesionale, interacţiunile sociale, alimentaţia, obişnuinţele legate de vestimentaţie, ţinută, modă, artă, ambientul etc. Nivelul explicit al culturii se transformă în timp (de pildă, firmele occidentale adoptă tot mai mult modelul nord-american iar femeile japoneze cu copii mici nu mai trebuie să renunţe la serviciu).

Temă de reflecţie Consideraţi că dificultăţile de învăţare au acelaşi grad pentru aspectele explicite şi pentru cele implicite ale culturii organizaţionale? Conform lui Mockler (2001), comprehensiunea şi guvernarea fină a diferenţelor culturale se axează pe următoarele observaţii: – cunoaşterea stereotipurilor pornind de la premisa că nu toţi indivizii aceleiaşi culturi sunt la fel; – diferenţele nu sunt întotdeauna de natură culturală – unele dintre aceste ţin de aspecte economice, instituţionale (politicile organizaţionale) sau de personalitate (caracterul); – aspectele prezente într-o cultură nu sunt inerente în alta; – comprehensiunea propriei culturi ca premisă pentru înţelegerea altora; – analiza diferenţelor culturale din propria ţară facilitează înţelegerea altor 17 sisteme; – evitarea stereotipurile şi nuanţarea judecăţilor culturale; – semantica cuvintelor dintr-o limbă este încărcată cultural.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR)

Tabloul de mai sus s-a dovedit eficient în activitatea managerilor aflaţi în organizaţiii multiculturale. Totodată, Mockler insistă asupra luării în consideraţie a unor categorii culturale, în calitatea lor de referenţiale importante pentru manageri: 1. rolul relaţiilor interpersonale; 2. importanta indivizilor şi a grupului; 3. fluxul informaţional; 4. valoarea timpului; 5. cultura firmei şi alţi factori insituţionali sau ai mediului de afaceri. Integrarea lor în activitatea managerială poate fi un bun stimulent pentru tranformarea diferenţelor din duşmani în prieteni. Testul de autoevaluare nr. 1 Care este în opinia dumneavoastră ordinea (ierarhia) celor cinci aspecte prezentate mai sus în funcţie de eficienţă?

În principiu, transgresarea diferenţelor culturale poate fi abordată în mai multe maniere: - prin schimbarea comportamentului propriu; - prin transformarea mediului situaţional; 1.2.2. renunţarea la proiect (materializată în abandonarea încercării de reconciliere - prin Elementele culturii organizaţionale în calitatea lor de expresii concrete până la apariţia unor condiţii mai favorabile); Când vorbim despre elementele - folosirea abordării biculturale; componente ale culturii ne gândim mai curând la entităţi -spirituale. în sens ce ţine de alatura materială integrăm de regulă la capitolul utilizarea Ceea constructiv diferenţelor; civilizaţie. combinaţie mixtă a celor cu distincţia de principiu dintre cultură şi civilizaţie şi - o Unii autori nu operează enunţate anterior. includ în cultură şi elemente de natură materială. Noise porneşte de premisa că acţiunii Aceste abordări pot fi utilizate cu succes dacă pornim de la la premisa nivelul material reprezintă o obiectivare a vieţii spirituale, aflat în prelungirea acesteia şi, ca atare, contextuale. este inclus în conţinutul culturii. Cultura concentrează elemente spirituale şi materiale adică obiectiv-subiective. Ele sunt manifestări concrete ale culturii organizaţionale. În opinia lui Triandis (1994) prin cultură obiectivă sunt desemnate artefactele de natură materială din artă şi ştiinţă. Cultura subiectivă reuneşte interpretările indivizilor asupra lumii. Perspectiva lui Triandis nu include în cultură comportamentul organizaţional. În contrapartidă, Kroeber şi 18 Kluckhohn (1963) arată că sistemele culturale cuprind modelele implicite şi explicite de comportament, dobândite şi transmise prin simboluri.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR)

Important, de reţinut! La nivel spiritual cultura cuprinde credinţe, valori, cunoştinţe, semnificaţii, simboluri şi norme; nivelul comportamental al culturii include modul de viaţă, interacţiunea şi organizarea. Nivelul artefactelor de natură materială rezidă în instrumente sau construcţii. Rezultatele ştiinţei, ale artei etc. sunt artefacte de natură spirituală. Nivelul spiritual influenţează zona comportamentală şi latura materială. Nu trebuie neglijat nici faptul că elementele componente ale culturii sunt influenţate şi de alte sisteme: social, biologic, fizic sau geologic (ecosistemul). Edgar Schein (1985) include în cultura organizaţională regularităţile comportamentale ale interacţiunilor indivizilor precum limbajul, tradiţiile, ritualurile, normele de grup şi valorile normative explicite. El mai ataşează filosofia formală tradusă în politici şi ideologii care îi orientează pe membri organizaţiei în raporturile cu clienţii, regulile instituţionale de natură formală şi informală ce definesc modurile de conducere şi de reglementare a relaţiilor, apartenenţa la organizaţie, climatul socio-moral şi arhitectura spaţiului organizaţional (mobilier, ordine, ambient etc.), abilităţile personale ca sumă a competenţelor aşteptate a fi puse în aplicare în raport cu realizarea sarcinilor de lucru şi în relaţiile cu mediul exterior organizaţiei, modurile de gândire, modelele mentale şi paradigmele lingvistice (practic toate elementele cognitive care structurează reprezentările, impresiile, gândurile, comunicarea etc.), semnificaţiile activate, modelele comprehensive ale rutinei şi evenimentelor asociate acesteia sau ale realizării sarcinilor de muncă, metaforele şi simbolurile ce transpar în idei, trăiri, imagini despre sine şi organizaţie obiectivate în viaţa cotidiană. Rezumat Elementele culturii organizaţionale pot fi sistematizate astfel: - credinţele şi convingerile întipărite în conştiinţa personalului şi de care adesea nu Testul de autoevaluare nr. 2 este conştient; - valorile şi atitudiniledin textul de mai jos.optează şi pe care le exhibă; Completaţi lacunele pentru care salariaţii - comportamentul individual şi de identităţii cadrul organizaţiei perceput prin G. Hofstede denunţă perspectiva grup din dintre cultura naţională şi cea observaţii spontane şi sistematice. organizaţională. Cultura naţională se defineşte prin .........………….., pe când cea Aceste se defineşte prin intermediul ………........………... organizaţionalăstraturi culturale interacţionează, astfel că o schimbare produsă la nivel de convingeri se reflectă în valorile, atitudinile şi comportamentul personalului şi, în mod 19 analog, modificările comportamentului individual şi de grup generează schimbări în convingerile şi atitudinile salariaţilor organizaţiei.

Teoriile voluntariste sau hedoniste corelează valoarea cu plăcerea sau absenţa suferinţei. Teoriile voluntariste consideră valoarea ca fiind determinată de voinţa individului. credinţele sau aşteptările salariaţilor organizaţiei. în voinţa sau trăirile sale. Identificaţi înţelesurile (mesajele) pe care le transmite logo-ul societăţii Dacia- Renalut. Test de autoevaluare 1. care predomină la nivelul firmei. de origine afectivă. este un construct subiectiv. imagini sau obiecte care exprimă un aspect semnificativ. valoarea este extrinsecă individului. cât şi pentru cei din exterior. Potrivit teoriilor autonomiste valorile sunt a priori în raport cu subiectul şi obiectul. . la cristalizarea de comportamente organizaţionale tipice. valorile. inscripţionările valorilor după care se ghidează compania). orice are valoare dacă este sursă a plăcerii. Prin simboluri culturale se transmit sensuri ce dezvăluie filosofia. Valorile au un rol crucial în determinarea orizontului de viaţă al persoanei. Există şi perspective care pledează 20 pentru ideea că valoarea este produsă de intervenţia aspectelor cognitive (judecata despre un anume lucru generează valoare). permiţându-le să comunice şi să se armonizeze (denumirea firmei. cuvinte. Teoria materialistă atribuie o valoare intrinsecă lucrurilor. ele contribuie la orientarea gândirii. logo-ul. Simbolurile culturale servesc pentru a exprima anumite concepţii şi a promova anumite valori şi comportamente în cadrul firmei. Identificaţi mesajele pe salariaţilor. Problema genezei valorilor a suscitat o serie de teorii dintre care vom enunţa câteva. Ele pot fi formule. oferind înţelesuri comune membrilor organizaţiilor. Teoria personalistă susţine că valoarea îşi are originea în subiectivitatea persoanei. 2. Teoriile sintetice pledează pentru contribuţia voinţei şi afectivităţii în generarea valorii. idealurile.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Simbolurile culturale sunt purtătoare de mesaj sau exprimă filosofia organizaţiei atât pentru cei din interiorul organizaţiei. Psihologii au cercetat sursa valorii relativ la dispozitivele psihice şi au afirmat că voinţa sau afectivitatea sau ambele determină valoarea. comportamentelor şi acţiunilorcare le transmite logo-ul din figuraunor mai jos. gesturi. altfel spus.

la securitatea muncii. Prevederile cuprinse în normele formale se referă la comportamentul pe care angajaţii trebuie să şi-l asume. creând unităţi axiologice. Pentru întărirea normelor organizaţiile îşi dezvoltă un sistem propriu de sancţiuni şi de recompense. manuale de organizare. inovare şi schimbare. putere. organigramă. evaluarea. principiul unităţii de sens – valorile care urmăresc acelaşi sens au puteri cvasi-egale. la statutul perceput. în care entităţile se exclud reciproc. tradiţiile. grad de formalism. decizii). la performanţă. Acestea permit manifestarea consensului. regulamente. la relaţii dintre colegi. şi au o mare influenţă asupra angajaţilor. Ele sunt purtătoarele unor simboluri prin a căror decodificare se comunică anumiteDe reţinut mesaje. prin exemple. Normele formale sunt concentrate în reglementări oficiale şi organizatorice (canalele de comunicare oficiale. ritualurile şi ceremoniile în calitate de reguli nescrise ale organizaţiei. transparenţă managerială. la seturi de coduri. lucru în echipă. descrieri de funcţii şi posturi. Normele informale se transmit oral. relaţiile cu clienţii. confidenţialitatea. comunicare. a nevoii de apartenenţă la grup şi de securitate. principiul dominanţei ierarhice – o valoare este dominantă în raport cu valorile ierarhic inferioare. la drepturile şi obligaţiile lor. acordarea recompenselor sau sancţiunilor etc.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Lectură facultativă Gordon Allport (1991) abordează valoarea din perspectiva credinţei în termeni de dispoziţie cognitivă motorie. principiul inegalităţii rangurilor – ca putere valorile nu sunt egale ierarhic. prezenţa. Principiile organizării sistemelor de valori sunt: principiul polarităţii – două valori se opun una alteia alcătuind un produs bipolar. principiul proximităţii – valorile cu putere apropiată se poziţionează unele în apropierea altora. . iar 21 experienţa acumulată în organizaţie este decisivă pentru respectarea acestor cutume. Normele comportamentale sunt obişnuinţele. Ele se referă la relaţia şef subaltern.

Ele sunt foarte importante din punct de vedere al reglării ataşamentului. status. Un ritual reprezintă un set de acţiuni planificate. ritualuri de recunoaştere. Tabuurile pot apărea în cazul evenimentelor 22 dezastruoase produse în interiorul organizaţiei. – ritualuri de reînnoire. simboluri. La acestea mai adăugăm ritualurile de marcare a frontierelor organizaţionale. forţelor concurente considerate parazite. având menirea de a introduce scheme de atenuare şi stingere a conflictelor. 1999) poate fi structurată următoarea tipologie a ritualurilor: – ritualuri de trecere. sărbătorindu-se valori şi comportamente majore din cadrul culturii organizaţionale. având ca obiect schimbarea posturilor. evenimente din afara organizaţiei (zvonuri rău voitoare). statutelor şi rolurilor indivizilor în viaţa organizaţională. constând în aprecierea performanţelor sau realizărilor membrilor organizaţiei. implicând redimensionarea unor procese şi acţiuni organizaţionale. asocierilor nedorite legate de produse. rol şi putere etc. – ritualuri de degradare.. – ritualuri de integrare. Prin intermediul ritualurilor şi ceremoniilor se programează anumite evenimente şi modul lor de derulare.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Despre ritualuri ‚Ritualurile şi ceremoniile sunt activităţi de natură colectivă cu ecouri în îndeplinirirea obiectivelor organizaţionale şi în atingerea performanţei. – ritualuri de reducere a conflictelor. încrederii şi implicării în angrenajul organizaţional. trimiţând la o pierdere de poziţie. . cu conţinut dramatic. ce contribuie la întărirea culturii prin sancţionarea sau trasarea limitelor puterii şi tabuurile referitoare la trecerea sub tăcere a unor evenimente nedorite produse într-o organizaţie considerate surse de stres şi dezechilibru. ele reunesc evenimentele religoase sau laice la care participă membrii organizaţiei. După Trice şi Beyer (în Nicolescu. având scopul de a iniţia şi dezvolta sentimentul de afiliere. prin care anumite valori organizaţionale capătă o expresie culturală.

status şi putere etc. ritualurile de integrare 3. Exemplele sunt numeroase: gazdă sau oaspete în loc de client. Jargonul profesional înseamnă schimbul de mesaje cu o anumită semnificaţie.a. clientul nostru. 4 Asociaţi urmatoarelor concepte definiţiile corespunzătoare: 1. Produsele artificiale verbale sunt alte obiectivări ale culturii. au scopul de a iniţia şi dezvolta sentimentul de afiliere. ele reunesc evenimentele religoase sau laice la care participă membrii organizaţiei. ritualurile de trecere a. d) un set de valori cu puteri cvasi-egale. Ritualurile sunt: a) un set de acţiuni planificate. au ca obiect schimbarea posturilor. b) acţiuni cu un conţinut dramatic. c) un set de tradiţii. la alţii sau la evenimente şi la organizaţie. stăpânul nostru ş. se referă la o pierdere de poziţie. sloganurile. Testul de autoevaluare nr. c. 3 Alegeţi variantele adevărate din meniul de mai jos. b. ritualurile de degradare 2. legendele. Limbajul organizaţional face aluzie la cuvintele şi frazele tipice folosite de oameni pentru 23 a se referi la ei. rol. . miturile.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Test instant Care sunt ritualurile de degradare şi ritualurile de recunoştere pe care le cunoaşteţi din experienţa dumneavoastră? Exerciţiu Proiectaţi un ritual de integrare care să contribuie la rapida adaptare a noului salariat în organizaţia dumneavoastră? Testul de autoevaluare nr. statutelor şi rolurilor indivizilor în viaţa organizaţională. reunind jargonul profesional.

credinţele şi ale membrilor săi în acele idei. dintre cultura organizaţională. organizaţia însăşi în a reacţiona care contribuie la situaţii de simbolurile muncă. – reacţie în situaţii critice. individ şi colectivitate şi sistemul s-au distanţat de aceste fenomene le aşteptările membrilor. cadrului mental al angajaţilor. Valorile. Despre mituri. Totuşi. . În interiorul aceleiaşi organizaţii se manifestă patru tipuri de integrare a Actorii sunt indivizii care îşi individului în cultura organizaţională: asumă roluri mai mult sau mai puţin importante în organizaţie Reproducerea exactă şi integrală în trecuţi în uitare. şi care au o viaţă scurtă. Ei sunt credibili în faţa celorlalţi membri pentru că sunt din interiorul lor şi le înţeleg bine aşteptările. istorioare. pe care şi influenţează activ. fiind repede structurile mentale ale schimb. fie pentru că organizaţia nu-i oferă individului o formă de relaţie care să-i convină mai mult. Statutele şi rolurile personaluluipresupune existenţa de toţi specialiştii dreptmultă 3.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Comentaţi valoarea de adevăr a sloganului: Clientul nostru. Ele se află la intersecţia socializarea şi vreme în organizaţie. convingerile şi atitudinile membrilor organizaţiei. credinţele. în indivizilor a 1. Refuzul individului de a se integra şi menţinerea unei relaţii interesate fie ca proprie opţiune. din diverse motive. mai mult sau mai puţin fictive şi contribuind la întipărirea lor în memoria salariaţilor şi la actualizarea aşteptărilor pe care le înglobează. Reproducerea parţială a sistemului cultural al organizaţiei în schemele reguli care îi susţin pe membrii mentalePerspectivele constau (mod de integrare maişirăspândit). stăpânul nostru! cu referire la una dintre organizaţiile economice pe care le cunoaşteţi. Eroii. 2. Miturile sunt poveşti ce poartă şi întăresc valorile.inegalitate (mitul deţinătorului de putere sau mitul umanităţii şefului). Aceste modalităţi de integrare într-o cultură se pot manifesta simultan în aceeaşi organizaţie. Relaţia de tip metacultural nu sunt considerate unor indivizi aflaţi de parte integrantă a culturii organizaţionale. populează şi semnificaţiilor organizaţiei. evită structurarea mentală care însoţeşte de obicei apartenenţa la o organizaţie. actori. ei organizatoric al firmei. Această Perspectivele individului se referă la sistemul de un rol important în timpul particularitate dă indivizilor respectivi posibilitatea de a jucapromovare. Istorioarele De reţinut se povestesc în mod repetat. fiind surse de modele comportamentale. acţiuni organizaţiei organizaţiei exercită doar o influenţă relativă adecvat la diverse modelarea şi. Ca urmare sunt capabili să evalueze lucid schimbările inerente şi mijloacele necesare împlinirii lor. Totodată întăresc cultura şi sunt un bun suport pentru învăţare în cazul noilor veniţi. versiunea ultimă adăugând uneori detalii noi. 4. Ele menţin active valorile. perioadelor de metodeleleradicale şi de transformare a organizaţiei. credinţelor. sunt indivizi exemplari cesimbolurilor antologia umanului în organizaţie. – securitate versus insecuritate. structurează în general cultura şi imaginea organizaţiei. la criteriile de selecţie sau la schimbări de perfecţionare. Ei sunt cei care valorilor. Totuşi. care înţeleg bine sistemul de valori şi credinţe. implicit. comportamentele şi simbolurile organizaţiei. culturile fundamentate pe o socializare avansată se debarasează rapid 24 de indivizii care nu vor să adopte sistemul de credinţe şi valori pe care îl propune organizaţia. dar rămân imuni la constrângerile impuse spiritului de puternica socializare într-o cultură. statute şi perspective Miturile au rolul de a comunica mai departe evenimentele marcante sau insolite ale organizaţiei. Literatura domeniului a grupat miturile în funcţie de trei teme principale: – egalitate vs.

ei au propriile convingeri despre comportament şi limbaj. pe măsură ce organizaţia găseşte răspunsuri la anumite probleme. despre şefi şi subordonaţi. dar care se transformă.Statutele şi rolurile personalului - Temă de reflecţie Oamenii vin într-o organizaţie cu propriile idei despre bunăstare.Miturile . au eroii lor.Perspectivele . fericire. care de obicei sunt inconştiente. a căror valabilitate nu mai este pusă în discuţie.Istorioarele . la nivelul mai profund. .Actorii . treptat. în convingeri puternice. pe care le promovează prin intermediul agenţilor săi în scopul integrării noilor membri. produsele şi relaţiile de muncă.Jargonul profesional .Produsele artificiale verbale .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Rezumat Elemente informale ale culturii organizaţionale: . Cultura se 25 bazează.Ritualurile şi ceremoniile . Organizaţia însăşi are propriile standarde privind clienţii. pe principii subiacente. Toate acestea fac parte din valorile pe care le respectă şi le promovează.

salariaţilor săi. iată conţinutul unei scrisori pe care directorul de la Matsushita Electric Company a trimiso unor manageri nord-americani (Stog. Caluschi. fiind convinşi profund că aceasta este abordarea corectă de a desfăşura activitatea economică. Noi vom câştiga. . „această logică a celui mai performant este fără îndoială inconsistentă în multe privinţe. s-a făcut apel la „spiritul de corporaţie“. toate acestea reprezintă astfel de creierelor tuturor În plan faţă turbulenţei şi constrângerilor mediului ambiant. Larisa. cu modelele culturale sau/şi cu structurile stabile ale culturilor naţionale. este bazat pe miza performanţei. Cotarea la bursa competenţelor este seducţia unei culturi organizaţionale deşi. punându-le în mâinile muncitorilor să le exectute. În ultimă instanţă. firmă poate face organizaţional. în timp ce muncitorii sunt salahorii dumneavoastră. şi ne că datoria lor este să protejeze salariaţii din cadrulse poate converti în a susţine că. noi ajungem să fim mai sociali decât dumneavoastră. activitatea economică în prezent este atât de complexă şi dificilă. deoarece cauzele eşecului se află în dumneavoastră înşivă. Spaţiul dezolant. acesta este înrădăcinat în capetele dumneavoastră. a confirmării pe criteriul eficienţei.. Metapovestirile sunt substituite cu pluralităţi de sisteme menite să construiască identităţi şi identificări contextuale (micronaraţiuni). concurenţă şi luptă cu pericolele se amplifică. mobiliza şi asambla resursele intelectuale ale tuturor angajaţilorprovocat o criză de identitate şi de evaluat mai bine decât dumneavoastră noile sfidări tehnologice şi Deoarece am identificare. Faptul că LyotardConducătorii dumneavoastră cu deschidere socială. adesea plini de bunediferenţe (1993) spune că „lumea postmodernă rafinează sensibilitatea noastră la intenţii. Cultura organizaţională ca micropovestire imprevizibilitate. o organizaţiei.. dacă articulează şi întreţine hic et nunc competenţa performantă care este prin sine vandabilă. Spre atunci când indivizii nu s-au mai putut şi considerăm că datoria dimensiunea productivă. noi ştim că inteligenţa unui mănunchi de tehnocraţi. noi nu putem face nimic ca să vă ajutăm. 2002). Psihologia managerialã. Mariana (coordonatori). mai ales în cea a contradicţiei existente în spaţiul social economic: ea doreşte în 26 acelaşi timp mai puţină muncă (pentru a reduce costurile de producţie) şi mai multă muncă (pentru a uşura povara pe care o reprezintă pentru o societate populaţia inactivă)“. iar vestul industrial va pierde. Pentru dumneavoastră.3. publicitare până la ceea ce a le aborda ca resurse reale capitol şi cultura Numai prin valorificarea puterii combinate a forme de identitate. Firmele dumneavoastră sunt construite pe baza modelului Taylor şi chiar mai rău decât atât. supravieţuirea firmelor atât de încadrată într-un mediu a cărui 1. Pentru noi esenţa managementului este în mod precis tocmai această artă de a Criza marilor naraţiuni întemeietoare (metanaraţiunile) a în interesul firmei. deosebire de ei. a inflaţiei informaţionale. ştiri şi reclame nu mai este suficientă pentrustructurează interesul acestui de succes. noi suntem realişti legitima prin valori tari în noastră este să facem pragmaticăsă vieţii lor.însutitînseamnă dedicarea salariaţii a apere firmele respective. esenţa managementului constră în a scoate ideile din capetele dumneavoastră de şefi. ca dintr-un magazin de gadget-uri. existenţa lor în Lectură facultativă continuare depinzând de mobilizarea zilnică a fiecărui dram de inteligenţă. dezirabil. Noile paradigme ale managementului spun fiecare mici poveşti despre lume în acord cu spiritul timpului. inclusiv cultura companiei. în epoca supertehnologiei. Scenariul actual al organizaţiilor. micropovestire acolo unde se instalează vidul de semnificaţie. golit de semnificaţie universală este umplut cu enciclopedia de sensuri din care fiecare alege ceva convenabil. Cadrele de conducere gândesc. cultura este o micropovestire de legitimare. ceva este bun. conform aceluiaşi Lyotard. cred întăreşte capacitatea de a suporta incomensurabilul“ firmelor în care lucrează. Chişinãu.inteligenţi şi economice.2.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Pentru a ilustra diferenţele culturale dintre cele două paradigme de management. care îi vor răsplăti care pentru atribuirea de sens printr-oProcedând astfel. anume sclipitori ar fi. cât de De la filme. Noi am depăşit modelul lui Taylor. contribuţiei lor. Editura Cartier.

3 Variantele corecte sunt: a) şi b) Testul de autoevaluare nr. 1-b.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. 1 Toţi factorii au valoare ridicată în funcţie de context. Testul de autoevaluare nr. 3-c 27 . 2 valori practicilor Testul de autoevaluare nr. 3 2-a.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 1. Aspecte concrete în studiul culturii organizaţionale 28 .3.

ei îi este asociată imaginea piramidei sau a templului grecesc. căruia i se nu ar avea sens. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . Comunicarea este au drept ancoră carierei formală. sindicatelor etc. de la periferiepe conducători Membrii grupuluiclară a statutului fiecăruia. Fără „acoperiş“ acoperişul către centru.1. controlul centralizat. darfluctuaţia de indivizii lipsiţi riguros.3. de mici dimensiuni. . Acestui gen cultural îi este asociată ca imagine pânza de păianjen. Acest tip de sistem este atractiv pentru indivizii axaţi pe putere.1. şi celor care personal are o ratăaridicată. Funcţionarea tenace şi să aibă o bună atribuite fizică şi psihică. pe asumarea formalizate.organizaţi ansamblul cultural într-o organizaţie eterogenă. Pentru cere disciplină. şi de capacitatea de a lucra într-o atmosferă concurenţială. ascendentă în ceea ce priveşte informarea şi descendentă în privinţa transmiterii 29 deciziilor. adoptate „la vârf“. Cultura puterii este specifică companiilor antreprenoriale. Subculturile 1. – o diferenţiere depind de centru şi au nevoie de a le fi asigurată ar fi lipsiţi deSunt promovate obedienţa.protecţie. Funcţiile culturii 1. Cultură. imoprtanţa metaforelor în cultura organizaţională.apreciaţi valoarea diferenţelor culturale într-o organizaţie eterogenă. Centrul de autoritate impune oşi sunt guvernate după pe rol funcţionează bine doar în mediile stabile.cultura rolului. importanţa timpului şi spaţiului în cultura organizaţională.2. timp şi spaţiu 1. iar informaţiile parvin iar formulele birocraţiei mecaniciste. Tipuri de culturi 1. . conceptul de climat organizaţional.6. subculturile organizaţionale. . fără consultarea salariaţilor. Organizaţia astfel structurată are avantajul conferit de rapida adaptare la cerinţele unei pieţe dinamice. de genul structurilor organizaţionale politice. Tipuri de culturi Charles Handy (1993) conceptualizează patru tipuri de culturi organizaţionale pornind de la o taxonomie a structurilor organizaţionale cu observaţia că acestea nu se regăsesc în realitate în stare pură: .3. iarşifără „coloane“ individuală. Principalele caracteristici rezidă în comunicarea de rolului jos. .satisfacţia în este caracteristică creativitatea. Cultură şi climat – tensiunea unui raport Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: tipologia culturilor organizaţionale. decizia fiind expresiastandardizate şi Cultura sus în este caracteristică organizaţiilor birocratice. stabilitatea. 1.3. Succesul depinde de agresivitate Organizaţiile centrate expresia influenţării prin reguli şi proceduri. respectarea procedurilor şi regulilor de ordine interioară. funcţiile şi factorii de care depinde cultura organizaţională. performanţa conducerea salariaţii securitatea.3.3. Pentru că deciziile suntordine.4.3. puterii şi nu a procedurilor. .cultura de tip persoană. Controlul este de dinamism.cultura puteri. Ca urmare. Coloanele „templului“ îi reprezintă pe salariaţi. Acest tip de sistem este mai greu receptiv la schimbare şi se adaptează dificil acesteia. orientarea strategică şi de loialitatea cerându-li-se salariaţilor să fie este asigurată prin roluri rezistenţă personalului. Factorii de influenţă ai culturii organizaţionale 1.5. iar cărora nu le muncă este minoră.cultura de tip sarcină. Puterea este riscului sau pe controlul resurselor. ordinelor şi mesajelor care vizează coordonarea muncii. adică puterea poziţiei. neconcurenţiale comunicare radială.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1.3. atmosfera este protectoare. în care deciziile se transmit de la centru către structurile periferice.3. atmosfera este stresantă.

b) cultura puterii.. a) cultura rolului. de genul structurilor organizaţionale politice. Este evident că puterea rezidă în calitatea lor de a fi foarte vizibili profesional. Ierarhia........ 30 .. de mici dimensiuni. este specifică companiilor antreprenoriale.. Organizaţia astfel structurată are avantajul conferit de rapida adaptare la cerinţele unei pieţe dinamice....... birourile de consultanţă).... Exerciţiu Înscrieţi în tabloul de mai jos avantajele şi dezavantajele fiecărui tip de cultură........... în sensul că este relevantă colaborarea cu specialişti din zone diferite...Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Cultura de tip sarcină caracterizează organizaţiile matriceale (melanj al structurii funcţionale cu cea de proiect)...... Este o cultură ce încurajează echipa neatribuind roluri. imaginea asociată acestui tip de cultură este constelaţia.. 1 Completaţi lacuna de mai jos cu una dintre variantele puse la dispoziţie în meniu. De aceea. . iar autoritatea provine din capacitatea de expertiză. Este importantă realizarea sarcinilor de către specialişti printr-un efort conjugat. sindicatelor etc.. Cultura de tip persoană este prezentă în organizaţiile construite pentru indivizi care sunt deja instituţii prin ei înşişi (exemplele posibile sunt asociaţiile profesionale...... formalismul sau standardizarea sunt excluse.. d) cultura de tip persoană. c) cultura de tip sarcină... Testul de autoevaluare nr....

de Cultura de club este caraterizată prin securitate şi stabilitate. iar ascensiunea ierarhică este. Drept merituoşi studenţi. Cei care aparţin culturii echipei de baseball sunt de Membrii culturii regulă liber academiei au profesionişti. întreţin o relaţie Agenţiile de strânsă cu mediul publicitate. iar pentru mai multe angajaţii sunt fideli firme. oferă Cultura academiei feedback imediat. organizaţiei care. împărtăşirea şi asumarea misiunii. proactivă la spitalelor. au competenţe înalte. pe lângă cele enunţate mai sus. celaltă parte venind dintr-un mediu în care era promovată cultura de tip fortăreaţă? . le astfel de cultură facilitează sunt organizaţii dezvoltarea care îşi asumă profesională. consecinţă. Valorile ataşate. sunt fidelitatea faţă de organizaţie. evocând o viziune paternalistă despre organizaţie. băncile universitar. 31 Cum ar funcţiona o organizaţie în care o parte a salariaţilor aparţine culturii academiei. riscul. scopului şi obiectivelor organizaţionale. lentă. starea de provizorat. Este proprie firmelor din domeniul petrolier sau hotelier. influenţele organizaţiilor care mediului extern. Organizaţiile cu o la rându-i. insecuritatea.. dispun de un expert. identificarea sau securitatea. Cultura de tip fortăreaţă este o cultură de asediu pentru că printre atributele sale se numără instabilitatea. este specifică au o atitudine universităţilor.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) cultura rolului AVANTAJE cultura puterii cultura de tip sarcină cultura de tip persoană DEZAVANTAJE Jeffrey Sonnenfeld descrie următoarele tipuri de culturi. de investiţii sau firmele de brokeraj subîntind o cultură Temă de reflecţie acest tip. Sunt promovaţi oamenii din interior. Organizaţiile care dezvoltă acest tip de cultură sunt cele militare sau religioase. competenţe ei sunt aleşi încă recunoscute şi din perioada mobilitate pe piaţa studiilor muncii pentru că universitare şi sunt sunt foarte unii dintre cei mai solicitaţi. promovarea spaţiu mare de ierarhică are drept libertate şi lucrează criteriu munca. nu promovează valori precum ataşamentul. de regulă. aceştia Performanţa este sunt motivaţi asociată dobândirii financiar foarte statutului de bine. Organizaţiile cu o atare cultură nu oferă şanse de dezvoltare şi continuitate a carierei angajaţilor. fidelitatea.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR)

Text facultativ Schein a analizat culturile ocupaţionale prezentate mai jos. Cultura operatorului este prezentă în aproape orice fel de organizaţie, în toate departamentele sale funcţionale. Presupoziţia de la care pornesc operatorii este aceea că există situaţii nuanţate şi imprevizibile. Valorile ataşate sunt competenţa, prezenţa de spirit, comunicarea, creativitatea, flexibilitatea şi spiritul de echipă. Inovaţia şi imprevizibilul situaţiilor se lovesc de rigorile ierarhiei şi formalismului; ca urmare, operatorii se simt suspendaţi între cele două presiuni. Cultura inginerului este specifică organizaţiilor ce manipulează tehnologia. Presupoziţia ce întreţine acest tip de sistem cultural este accea că există soluţii obiective, imparţiale cu cât sunt mai dezantropomorfizate, adică mai ştiinţifice. Altfel spus, inginerii cred că sistemele, produsele şi aplicaţiile tehnologice, prin caracterul lor standardizat şi automatizat, sunt capabile să asigure fiabilitate, securitate şi durabilitate (acestea sunt de altfel şi valorile specifice culturii). Factorul uman este important doar în măsura în care răspunde standardizat la stimuli. Cultura directorului executiv este împărtăşită la nivelul managerial superior şi se întemeiază pe ideea că ţelul unei organizaţii constă în a face bani. Este un loc comun a spune că managerii de top nu mai sunt conectaţi la problemele de la baza organizaţiei şi ajung să conducă cvasi-impersonal. Într-o astfel de subcultură ocupaţională, angajatul este un consumator de resurse, nu un producător. Culturi particulare (Deal şi Kennedy − 1982)
1. Cultura tough guy sau macho este caracterizată printr-un nivel ridicat de risc,

rezultate rapide, feedback prompt, orientare pe termen scurt, dăm lovitura. 2. Cultura work hard, play hard are un nivel de risc scăzut, rezultate rapide, presupune combinarea acţiunii cu plăcerea. Succesul depinde de perseverenţă şi persistenţă, iar valorile gravitează în jurul clienţilor. 3. Cultura bet your company implică un nivel ridicat de risc, un feedback lent, este focalizată pe viitor şi orientată pe termen lung. Se bazează pe enunţul potrivit căruia ideile bune merită o şansă pentru se dezvolta. 4. Cultura proces are ca proprietăţi riscul minimal şi feedback-ul lent. Ea este focalizată pe cum trebuie făcut nu pe ce trebuie făcut.

Important Marchand defineşte cultura informaţională ca „suma valorilor, atitudinilor şi comportamentelor care influenţează modul în care oamenii identifică, colectează, organizează, prelucrează, comunică şi folosesc informaţiile“. El argumentează importanţa culturii informaţionale: ea este un element de bază în gestionarea schimbării (integrarea surselor informaţionale economice, politice, tehnologice, sociale, de piaţă este importantă într-o lume guvernată de ritmul circulaţiei informaţiei); tehnologia informaţiei este vitală 32 în comunicarea internă şi externă, iar diferenţele culturilor informaţionale sunt puncte nevralgice în implementarea schimbărilor de natură informaţională.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR)

Întrebare Poate cultura informaţională să diminueze şi să amelioreze valorile unei culturi organizaţionale tradiţionale şi puternice?

Metaforele Unul dintre aspectele culturii organizaţionale îl reprezintă metaforele. După Marchand, metaforele descriptive asociate culturilor organizaţionale ascund presupoziţiile 1.3.2. Cultură, timp şi spaţiu legate de tipurile de culturi informaţionale. Potrivit metaforei militare, organizaţia este o armată în care comanda, controlul, Text important comunicarea şi informaţiile strategice determină succesul. Metafora utilajului în decursul secolelor, au fost imaginate diferite modele. Unul Cu privire la timp, concepe organizaţia ca pe un utilaj care are nevoie de reglaje subtile modele având deja ometaforăeste cel circular. În conceptului de reengineering). sau reparaţii (această istorie a condus la apariţia această reprezentare procesele dintre Metafora organismului evoluează şi se întorc în punctuleste plecare. Modelul îmbie la pentru descrierea de operaţională mai ales contemplaţie şi la comportamentului în echipă, a reacţiilorafară, astfel săi şi organizaţii ar de adaptare la autoperfecţionare. Fără influenţe din membrilor de a capacităţii putea atinge mediu. perfecţiunea spirituală. Dar nu se poate trăi într-o izolare chiar dacă aceasta este asumată. reţea neuronală aptă ce îngăduie În era Conform metaforei creierului organizaţia esteoo reprezentare lineară să folosească industrializării, timpului i-a fost asociată informaţiile creativ şi flexibil (a se vedea Munca poate fi gândită secvenţial, realizarea previziunilor şi planificărilor. sintagma organizaţia care învaţă). succesiunea operaţiilor este logică, iar achiziţiile presupun o creştere proporţională cu timpul. Modelul liniar a fost înlocuit în ultimii zeci de ani, pentru scurtă vreme, cu modelul combinat al cercului şi al reflectând poziţia faţă de sine, ascendentă fi spre să fi, a orientarea activităţii, liniei. Acest model în spirală care poate părea a dea speranţe oricui: urcarea face deveni şi a înseamnă progres, cu răbdare şi cu luarea aminte a greşelilor trecutului. Istoria se repetă chiar dacă nu ne-o reamintim de fiecare dată. orientarea în raport mai există un model poate considera omul şi nici un În plin postmodernism nucu natura umană, care privilegiat al timpului bun, omul rău sau omul actori, timp unic. Fiecare dintre neutru oameni sau organizaţii, operează simultan în planuri diferite, cu ritmuri şi aşteptări diferite. Alergăm pe mai multe că omul o poate stăpâni sau Tipologia orientarea în raport cu natura, considerându-se piste, cu mijloace şi scopuri particulare. Jucăm mai multe mize deodată. Totul e să câştigăm, să ne aşezăm deasupra că este supus dispoziţiilor acesteia privind altora ca performanţă. De aici şi aparenta lipsă de coerenţă şi de perspectivă. aspectele Epocaorientarea în raport cu adus în prim plan înseamnă că unii idealizează liniarităţii temporale a timpul, ceea ce standardizarea, uniformizarea, culturale realizările strămoşilor, alţii militează pentru trăirea intensă a prezentului, iar normarea, dominante tipizarea, modularizarea, ritmicitatea sau sincronizarea. Acestea erau valorile vizionarii îşi îndreaptă cu încredere privirea spre viitor pe care culturile organizaţionale le promovau asiduu, valori care au format oameni. (D. Zaiţ) Tipul orientarea cu o singură relaţiile interumane, ceea astăzi cu timpul digital, analogic, în raport cu dimensiune, este înlocuit ce înseamnă acceptarea multidimensional sau multivectorial. egalităţii funcţiilor, ierarhiilor sau entităţilor care evoluează independent Cunoaşterea timpului ca limbaj al subalternilor este la fel de importantă precum cunoaşterea limbii vorbite de ei. Percepţia asupra timpului şi ritmului este esenţială în context multicultural pentru că ceea ce pare finit şi obiectiv într-un loc devine infinit şi 33 subiectiv în altul. Credem că integrarea timpului în context situaţional este cea mai firească alegere cu atât mai mult cu cât performanţa managerilor internaţionali este asociată contextului şi mai puţin personalităţii lor.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR)

În sistemele monocronice primează Sistemele policrone (P-time) sunt planificarea şi ordinea ca mijloace ale caracterizate prin dinamicitate, flexibilitate asigurării performanţei. Rigoarea este o şi toleranţă. Acestea presupun întâlniri normă care asigură supravieţuirea şi frecvente faţă în faţă, flexibilitate, succesul. Organizaţiile în care predomină modificări de program, acceptări şi acest sistem de gândire preferă spaţiile de renunţări, reluări ale primelor abordări ale lucru închise, izolate de perturbaţiile negocierii, acceptarea utilizării mediului. Punctualitatea este o virtute, informaţiilor nestructurate etc. Pentru că informaţiile sunt exacte şi eficiente, birourile sunt parţial sau total deschise, Observaţie importantă mesajele sunt concise şi la obiect. În informaţia circulă liber, iar interpretările timpul monocronic –timpului ca limbaj al subalternilor este la fel de acestor sisteme nu sunt multiple. Entropia importantă precum Cunoaşterea linear activităţile se desfăşoară secvenţial (a se vedea Percepţia asupra în măsură şi ritmului este esenţială în este timpului să garanteze performanţa, cunoaşterea limbii vorbite de ei. societăţile nord-europene), planificarea pare finit şi obiectiv într-un loc devine infinit şi dar armonia socială este bunul lor de preţ. context multicultural pentru că ceea ce permiţând în altul. Credem că succesiv, timpului în context situaţional esteindivizii executarea lucrurilor integrarea În această paradigmă temporală, cea mai subiectiv pe baza priorităţilor, existând riscul cu cât performanţa în mai multe activităţi în acelaşi se implică managerilor internaţionali este firească alegere cu atât mai mult supraîncărcării informaţionale. Limitele timp asociată contextului şi mai puţin personalităţii lor. (a se vedea societăţile acestui model constau în alienarea mediteraneene), planificarea fiind oamenilor, în obturarea perspectivelor, în imposibilă sau greu de realizat; din punct inhibarea creativităţii. Organizaţiile de de vedere al organizării sociale, P-time acest tip se dezvoltă cu uşurinţă prin reclamă centralizarea controlului şi combinare, nu sunt dependente decât prezenţa structurilor simple. Delegarea de limitat de un lider, sunt relativ rapide în autoritate şi crearea de niveluri ierarhice rezolvarea sarcinilor şi orientate spre nu sunt necesare pentru a gestiona volume exterior. Ele rămân indiferente la mari de activitate. Organizaţiile conduse aspectele umane. Pe măsură ce se după modelul P-time sunt limitate ca dezvoltă, se reorientează spre interior. mărime, depind de un om talentat la vârf şi Datorită creşterii rapide, ele pot pierde sunt orientate spre interior. 34 din vedere chiar scopul pentru care s-au înfiinţat.

omogenitatea şi extensia acţiunii. spaţiul personal. . dar şi cele maxime sunt diferite şi abaterea de la norme este percepută şi judecată diferit. Sunt cunoscute delimitările: spaţiul intim. aşa încât depăşirea normelor poate conduce la respingerea partenerului de afaceri. Distanţa socială reprezintă dimensiunea care îi asigură individului siguranţă. mai ales. Altfel spus. 35 Managerii trebuie să cunoască valorile culturale regionale privind spaţiul pentru a nu-i îndepărta pe parteneri prin gesturi considerate nepotrivite. În diferite medii culturale. cum aţi soluţiona divergenţele care apar între salariaţii care aparţin unor culturi temporale diferite? În viziunea lui Hall. Apropierea este decodată prin simţuri. dar care îi permite să evolueze fără oprelişti într-un context dat. microtimpul este unul dintre elementele de bază ale culturii. spaţiul social şi spaţiul public.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Exerciţiu În calitate de manager. distanţele minime. o îndepărtare fizică prea mare produce anxietate. Fiecărui om îi este cunoscut un anumit limbaj al distanţelor faţă de semenii săi. În raport cu amploarea. el poate fi monocronic (pentru Cât de important loc decât ca element al culturii dat) şi policronic sistemele în care nu are este spaţiulo acţiune într-un timporganizaţionale? (pentru sistemele în care se realizează mai multe lucruri în acelaşi timp). spaţiile senzoriale influenţează şi articulează structurile culturale regionale. O prea mare apropiere fizică a indivizilor poate fi considerată ca o invadare a spaţiului intim. În contrapartidă.

conturate de-a lungul timpului.3.3.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. iar rolul deţinut de cultura managerială este vital. Ea contribuie la declanşarea energiilor latente ale angajaţilor în vederea realizării obiectivelor. deciziile şi acţiunile respective constituind o componentă majoră a managementului resurselor umane. 2. orientarea angajaţilor spre îndeplinirea obiectivelor organizaţionale Direcţionarea salariaţilor şi grupurilor de salariaţi în vederea realizării obiectivelor previzionate ale companiei este funcţia cea mai dinamică. 5. conservarea şi diseminarea elementelor sale de conţinut Funcţia de păstrare şi transmitere a valorilor şi tradiţiilor organizaţiei acţionează mai ales atunci când generaţiile se schimbă şi are un rol vizibil în menţinerea valorilor şi 36 tradiţiilor specifice. inculcarea. integrarea şi conservarea ataşamentului organizaţional al membrilor Dimensiunea legată de integrarea salariaţilor în cadrul firmei nu se referă doar la noii angajaţi. 4. 3. Funcţiile culturii Deal şi Kennedy (1982) arată că un sistem cultural organizaţional este caracterizat la nivel funcţional prin: 1. ci are un caracter permanent. dificilă şi complexă a culturii organizaţionale. funcţia performativă . protejarea membrilor în faţa pericolelor mediului extern Protecţia salariaţilor faţă de ameninţările potenţiale ale mediului înconjurător este o funcţie de suport a comportamentelor şi acţiunilor organizaţionale de natură preventivă sau de combatere directă a consecinţelor negative ale mediului. Adoptarea anumitor comportamente organizaţionale este esenţială.

Stevenson (2003). . 1. c) există o preocupare pentru socializarea ridicată a noilor angajaţi. b) există coordonare între managementul superior şi leadership. de mediul extern şi de evenimentele paradigmatice (mai mult sau mai puţin dramatice). Factorii de influenţă ai culturii organizaţionale Formarea sistemelor culturale este condiţionată de istoria şi de fondatorii organizaţiei. mişcările antiglobalizare. dar şi de viziunea. În opinia lui Howard H. prăbuşirea fostelor structuri geopolitice. factorii care fac presiuni asupra culturilor sunt restructurările economice – generatoare autentice de insecuritate în mediul37 de afaceri –. 2 Indicaţi variantele corecte. de mărimea organizaţiei. Caracteristicile culturilor puternice rezidă în următoarele aspecte: a) grupurile organizaţionale sunt omogene şi stabile. mobilitatea indivizilor. alianţele politice şi dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţiei.3.4. scopul sau obiectivele organizaţionale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr.

Ambele mulţimi îşi au cultura lor. Managerii ţărilor latine din Europa sunt mai defavorabili riscului decât alţii. De aceea. Aceste adiferenţe mijloacele oficiale prin care un şef îşi exercita puterea în cadrul Cultura înlocuit sunt importante în mod deosebit pentru companiile multinaţionale. normele. cultura britanică pare a fi mai tolerantă faţă de incertitudini decât celelalte ţări europene cum ar fi Franţa. este o evidenţă faptul că există diferenţe marcante de la ţară la ţară. care exercită o influenţă asupra firmei şi formării culturii companiei. educaţia. afacerilor şi a noilor companiei la nivel ce doresc să ţină pasul cu mereu schimbătoarea lume a afacerilor. o naţiune are atitudini comun împărtăşite faţă de echilibrul ideal între muncă şi viaţa de familie. Acest lucru politicile şi strategiiletipuri de organizaţiilocal. Factorul cultură naţională a fost identificat şi luat în calcul abia în ultimele decenii. de a explica tuturor standardele propuse pentru îndeplinire şi de a administra mijloacele comunicaţionale necesare conectării între diferitele părţi. tot astfel şi organizaţiile sunt incluse într-un sistem mai larg. . Aşa cum un om nu este izolat. Fiecare firmă face parte dintr-un sector economic activ într-o naţiune. care nu este doar un produs al forţelor interne. faţă de importanţa autorităţii şi a ierarhiei. care prin aşteptările aşiapărut datorită complexităţiifiecare ţară determină standardele diferite pentru muncii în domeniul ierarhiei organizaţiei. religia. cultura naţională are un impact puternic asupra unor probleme interne cum este aceea a motivării angajaţilor. Deopotrivă ei consideră că amortizarea influenţei factorilor de mediu adverşi îi revine guvernului. Modul în care companiile răspund la mediu este puternic legat de tipul de cultură naţională. şi aceasta pe fondul internaţionalizării activităţii economice. faţă de statut sau importanţa egalităţii. În organizaţiile importante de astăzi a devenit imposibil ca un manager să ştie ce trebuie să facă fiecare. Cultura naţională are un impact special asupra proceselor de strategie managerială. simbolistica. preferând să lase asumarea riscului în seama managerilor impotantă Observaţie de top. de a împărtăşi celorlalţi viziunea asupra companiei ca 38 întreg. De pildă. În lumea tradiţională a afacerilor creierul spune mâinilor ce să facă şi când să facă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Cultura naţională Cultura naţională şi cultura sectorială intervin în cultura unei organizaţii. valorile. Spania sau Germania. Cultura companiei Cultura companiei tinde să reflecte configuraţia culturii naţionale. Activitatea esenţială pe care o are de îndeplinit un manager este aceea de a administra cultura firmei respective. De exemplu. În acest sens. procesele de formare a elitelor şi constituie un fond comun care determină credinţele. Cultura naţională include modul de a gândi. retribuţia. Aceasta oferă un cadru de referinţă prin care managerii interpretează tendinţele mediului şi hotărăsc tipul de reacţie potrivit. tipul de management şi de structură organizaţională. perspectivele individuale şi concepţiile despre organizaţii.

normelor. toţi aparţin unor categorii profesionale care au anumite imagini asupra rolului lor. natural. modificând felul în care este efectuată munca. Normele respectivului domeniu încurajează şi preţuiesc inovaţia şi libertatea de expresie. pe lângă cultura dominantă. întrucât acestea pot schimba multe elemente ale structurii interne. angajarea oamenilor tineri. Informatizarea generează un declin al formelor tradiţionale de organizare. promovări din rândurile angajaţilor. De exemplu. Clienţii şi competitorii contribuie la cristalizarea culturii. Deşi diferenţele De reţinut ordonanţelor.există o preocupare pentru socializarea ridicată a noilor angajaţi. telecomunicaţiile sau relaţiile disensuale. Culturile puternice au o ideologie pe care o susţin fervent. procese de selecţie severe. care accentuează responsabilitatea. un rol important în formarea culturii companiei îl au categoriile profesionale.experienţele împărtăşite de membri au o durată lungă şi o intensitate mare (cultura puternică nu caracterizează organizaţiile foarte tinere sau pe cele în care rotaţia cadrelor este mare). . o organizaţie se poate plia pe ideea că afacerile sunt un câmp de luptă.există coordonare între managementul superior şi leadership (valorile. traininguri. ingineri. Subculturile aplicarea managementului.5. publicaţii interne care 39 exprimă valorile şi tradiţiile companiei. Se aşteaptă ca managerii de succes să fie toţi îmbrăcaţi exotic şi să aibă un comportament ieşit din comun.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Text facultativ Pe lângă cultura naţională. În mod asemănător. dar şi 1. dimpotrivă. sarcina managementului pe care statul de convergenţa lor vând în vedere că sunt inevitabile. informatica. în schimb. manageri de resurse umane. probitatea. se bazează pemultinaţionale se manifestă evidente influenţe ale normelor de drept locale Caracteristicile culturilor puternice rezidă în următoarele aspecte: asupra culturii organizaţionale de origine. De exemplu. . se cristalizează subculturi ce pot fi Într-o reevaluarea misiunii şi a modalităţilor de conducere. întregul sector economic are un set de convingeri şi valori legate de aspecte precum îmbrăcămintea. nivelul imaginii şi performanţei organizaţionale. oferind noi oportunităţi în gândirea şi realizarea afacerilor. se îmbracă mai conservator. . . . modul de viaţă şi modul în care se fac afacerile. un proces precis de învăţare a culturii constând în programe de orientare. atunci apar repercusiuni grave lapublice trebuie să cultive valori care acceptă schimbarea ca pe ceva firesc. puterea şi chiar structura ierarhică. Dacă aceste subsisteme sunt într-un conflict intens.grupurile organizaţionale sunt omogene şi stabile. credinţele şi atitudinile sunt larg răspândite şi presupun consensul membrilor). poate considera că tot ceea ce se întâmplă în afaceri ţine de hazard şi că tot ce poate face o companie este să reacţioneze inteligent la provocările competitorilor şi ale mediului. iar competitorii trebuie abordaţi într-o manieră agresivă sau. În plan organizaţional. La firmele o cultură puternică. legilor. echilibrul şi onestitatea. trebuie să prezintejuridico-instituţional cu cele ale culturii organizaţionale. Contabili. în industria divertismentului creativitatea este atributul cel mai apreciat.3. obligând la organizaţie. Impactul tehnicii şi tehnologiei în special asupra activităţii şi relaţiilor de muncă este semnificativ. afectând rolurile. urmând modelul normelor din domeniul lor. limbaje care reîntăresc cadrul de referinţă. subculturile Mediul caracteristici similare se referă la ansamblul instituţiilor. Contabilii. Firmele active în domeniile de vârf precum ingineria genetică. metodologiilor este să favorizezedrept le utilizează în fiecare ţară.

raportul centru-periferie. valorile şi comportamentul specific unui număr important de salariaţi cu aceeaşi profesiune sau cu domenii înrudite. Există situaţii în care organizaţia de dimensiuni mari sau foarte mari este alcătuită din subgrupuri stabile de producţie sau de cercetare din unităţi distincte din punct de vedere al localizării geografice. Ea deţine monopolul puterii. statut sau apartenenţă religioasă. 3 Subculturile profesionale reflectă specificul principalelor categorii de salariaţi în funcţie de profesiunea pe care o au. b) la nivelul principalelor categorii de salariaţi în funcţie de profesiune. Ne vom opri la subculturile vârstei întrucât conflictele potenţiale sau reale dintre acestea şi cultura dominantă pot să aibă consecinţe asupra performanţei de ansamblu a organizaţiei. subculturile se clasifică şi în funcţie de vârstă. c) la nivelul subgrupurilor organizatorice. . În plus. În cadrul aceleiaşi întreprinderi pot exista subculturi profesionale. reglează relaţiile de muncă perpetuează grupul de lucru chiar dacă acesta este reînnoit. aspiraţiile şi comportamentul au caracteristici specifice şi reflectă activităţile din aceste subdiviziuni organizatorice. Ele contribuie la clarificarea funcţiilor. Subculturile vârstei presupun confruntarea a două generaţii: tinerii şi vârstnicii. Subcultura generaţiei în vârstă este investită de regulă cu autoritate. convingerile. la începutul secolul XXI. Pe lângă criteriile enunţate. Acestora le corespund subculturile instituţionale ale căror trăsături sunt de obicei suprapuse peste cele ale culturii iniţiale din care s-a desprins.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Subculturile instituţionale se conturează la nivelul principalelor subdiviziuni organizatorice ale firmei. deşi mai păstrează încă trăsături ale culturii mamă. Indicaţi varianta falsă. Subculturile instituţionale se conturează: a) la nivelul principalelor subdiviziuni organizatorice. forţa de muncă din companii făcea parte din patru generaţii diferite. Acest fenomen produce bariere în comunicare şi probleme de cooperare la locul de muncă. care reflectă aspiraţiile. Aceste subculturi sunt forme de sociabilitate ce includ ritualuri. 40 Concluziile cercetărilor legate de aceste aspecte arată că. norme şi valori ce integrează comportamentele. Testul de autoevaluare nr. influenţei şi privilegiilor organizaţionale. Subcultura tinerilor în schimb are apanajul absorbţiei noului şi flexibilităţii.

dând la rândul ei un feedback celorlalţi oameni. Poate lucra bine în medii multiculturale şi are o abordare pragmatică la locul de muncă. Generaţia mileniului (The Millennial Generation) îi include pe cei născuţi între 1977 şi 1998 şi este foarte bine adaptată la noile tehnologii. managerii trebuie să pună accentul pe zonele specifice ale intereselor şi nevoilor universale pentru a-i antrena în muncă pe membrii tuturor celor patru generaţii. cei de mijloc şi managerii inferiori împrătăşesc valori diferite. Observaţaţie importantă Dat fiind că salariaţii aparţin generaţiilor diferite. Diferenţele de natură religioasă au un impact important la nivel organizaţional. De pildă. sunt înclinaţi în a rezolva sarcini multiple cu aceeaşi energie şi sunt persoane care muncesc din greu. Copiii boom-ului (The Baby Boomers) se referă la cei născuţi între 1946 şi 1964. Recunoaşterea şi acceptarea subculturilor religioase echivalează cu întărirea socializării şi a sentimentului de apartenenţă a membrilor organizaţiei. Ei sunt optimişti. nevoia de a primi un feedback imediat şi permanent. poziţia în ierarhia socială generează subculturi care pot intra în conflict. Membrii acestei generaţii sunt în mod tipic orientaţi spre munca în echipă. climatul şi comunicarea. Managerii de vârf. a celor născuţi între 1933 şi 1945. a celor născuţi între 1965 şi 1976 este caracterizată prin independenţă şi adaptabilitate. în solidarizarea acestuia cu elementele culturii organizaţionale mari. este în mod tipic disciplinată. competitivi şi concentraţi pe propriul succes. respectarea sărbătorilor şi ritualurilor proprii are un rol esenţial în 41 consolidarea loialităţii. fapt ce poate perturba procesele organizaţionale. . Această generaţie are un mare capital de cunoaştere şi este adepta unei etici tradiţionale a muncii. preferând-o muncii individuale. nu în ultimul rând. Generaţia X (Generation X). Aceste zone sunt cariera.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Generaţii Generaţia tăcută (The Silent Generation). loială echipelor în care lucrează şi adaptată sistemului. Temă de reflecţie Statutul. performanţei personalului şi.

4 Indicaţi variantele adevărate. pe de altă parte. 5 Completaţi lacuna de mai jos. Cultură şi climat – tensiunea unui raport Climatul este o componentă majoră a spaţiului organizaţional. structura. b) poziţiei salariaţilor. 1. de procesul managerial şi de comportament. Cooke şi Slacke (1991) definesc climatul ca pe o variabilă ce intervine între scopurile şi structura organizaţiei. gradul de respect şi suportul. organizaţional este caracterizat de natura relaţiei dintre indivizi şi organizaţie şi de raporturile dintre superiori şi subordonaţi. în calitatea sa de variabilă de intervenţie este un suport important în realizarea scopurilor asumate. (1990) în patru 42 dimensiuni categoriale: autonomia individuală.6. Climatul organizaţional este caracterizat de natura relaţiei dintre indivizi şi organizaţie şi de raporturile dintre superiori şi subordonaţi. . Componentele climatului au fost sistematizate de Campbell et. Acesta este influenţat de factori precum politicile şi regulile. de structura formală şi stilul de conducere. sistemele şi procedurile organizaţionale sau comportamentul individual ca acţiune formală şi informală. Climatul. Subculturile pot intra în conflict datorită: a) statutului salariaţilor. El reprezintă mediul în care activează membrii organizaţiei putând fi încurajator. ……………………. orientarea recompenselor. motivant.al.3. Testul de autoevaluare nr. pe de o parte. c) ierarhiei organizaţionale. şi activităţile de luare a deciziilor. Aceste relaţii sunt condiţionate de scopurile şi obiectivele organizaţionale. inhibator sau frustrant.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr.

Gradul de structurare a organizaţiei influenţează natura climatului. Stimulii de sprijin oferiţi de manageri angajaţilor deschid drumul către un climat creativ. Climatul autonom încurajează libertatea în luarea deciziei şi responsabilitatea. Orientarea recompenselor se referă la conştientizarea scopurilor pe care le vizează sistemul de recompensare. un nivel înalt de sprijin şi respect. Obiectivul sistemului de recompensare este de a influenţa comportamentul angajaţilor. Elementele sistemului se resimt la nivelul climatului sunt salariile. Dacă aceste limitări pendulează între mit şi realitate. Acest tip de climat este foarte potrivit pentru managerii cu aptitudini şi abilităţi de conducere. Gradul de respect şi de sprijin este un element vital al climatului. . atunci climatul este mai ambiguu. 43 Ea poate fi considerată parte integrantă a culturii organizaţionale. Această latură a climatului influenţează cel mai mult comportamentul angajaţilor. climatul autonom presupune structuri cu un grad mic de formalizare. bazată pe reguli şi proceduri rigide. bonificaţiile şi privilegiile.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Autonomia are în vedere libertatea şi independenţa. Definiţi şi caracterizaţi acest tip de cultură. reprezintă o sursă de motivare şi de obţinerea a satisfacţiei în muncă. iar orientarea recompenselor este centrată mai degrabă pe rezultate decât pe metode. Test instant Conform lui Donald A. De pildă. Cu cât structura organizaţională este mai formalizată. Toate aceste dimensiuni interacţionează. cu atât climatul va fi mai restrictiv. Marchand un tip aparte de cultură este cea informaţională.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Scurt rezumat privind cultura şi climatul organizaţional Unii autori suprapun total sau parţial cultura şi climatul organizaţional. 1 b) Testul de autoevaluare nr. c) Testul de autoevaluare nr. În ceea ce ne priveşte pledăm pentru ideea că expresia culturii este climatul organizaţional. Acesta exprimă o stare de spirit dominantă a personalului. în special la nivel economic şi managerial. 2 a). o reflectare a culturii şi a evoluţiei organizaţiei. 5 climatul 44 . 3 b) Testul de autoevaluare nr. 4 a). Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. b). în timp ce alţii le consideră absolut distincte. c) Testul de autoevaluare nr. b).

Structuri şi modele culturale 45 .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 1.4.

stabil. ci şi nivelul socio-cultural. concentrată pe o persoană cu carismă. coordonarea activităţilor de interes major. Cultura dominantă este cea de tipul mereu a fost aşa. 1. Structurile carismatice au o organizare în formă de stea. În acest context. modelele culturale sunt imagini înal tipurilor de structuri (Max Weber) Structura centrată pe lider (carismatică) Structura patriarhală (tipul tradiţional) Structura birocratică (tipul raţional-legal) Structurile birocratice sunt caracterizate printr-un grad înalt de formalizare.1. structura patriarhală şi structura birocratică. frecvenţa problemelor de comunicare este mare. Structura nu cuprinde doar nivelurile funcţionale. 46 măsurabil şi aplicabil în toate tipurile de sarcini administrative. autoritate ierarhică. fiecare dintre membri tinzând să se facă remarcat. formele de manifestare a puterii sau dimensiunile organizaţiei. raporturi de autoritate întâmplătoare şi subiective. Izomorfismul paradigmelor structurale şi culturale Termenul de structură este folosit cu referire numai la planul de organizare al unei companii. Tradiţia reprezintă punctul forte. riguros.4. Ea depinde de factori precum misiunea.structura centrată pe lider. relaţiile fiind definite în termeni afectivi – iubire.4. Modelul pur birocratic de organizare este cel mai eficient mod de exercitare a controlului. funcţiile sunt delimitate strict.harta modelelor culturale. tehnologia. . Ele se bazează pe ideologia individului excepţional. precis. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . admiraţie sau identificare cu liderul.configuraţiile organizaţionale. corelarea rolurilor. Organizaţia este o maşină. .modele de management al resurselor umane. sau pe cele operaţionale. împiedicând schimbarea.aplicaţi cele mai performate structuri organizaţionale. Este raţional. . Structurile patriarhale se legitimează printr-un sistem de autoritate altoit pe ideea de tradiţie. . structură piramidală. de conducere. transmiterea hegemoniei este ereditară.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. Harta modelelor culturale Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: . Modelele carismatice presupun funcţii slab definite. considerăm că Modelul triadic oglindă ale paradigmelor structurale. .aplicaţi modele performante de management. iar criteriile de selecţie şi promovare ţin de relaţiile de rudenie. Birocraţia este aplicabilă la nivelul oricărei organizaţii religioase. strategiile.4. mediul extern.1. dar denumirea înseamnă şi alocarea responsabilităţilor formale. Izomorfismul paradigmelor structurale şi culturale 1.2. diviziune a muncii şi relaţii neutre.

O limită importantă a modelelor de cooperare constă în utopia lipsei de conflictualitate. Ele se bazează foarte mult pe egalitatea competenţelor şi responsabilităţilor. 1 De ce credeţi că descrierea structurilor birocratice din tabloul de mai sus este mult mai amplă decât a celorlalte structuri? Structurilor de mai mai sus li se adaugă şi cele tehnocratice. Test instant 47 Caracterizaţi configuraţia birocratică profesională. Structurile tehnocratice sunt bazate pe competenţă. . pe investirile cu autoritate. pe autoritate de tip epistemologic şi nu deontic sau ierarhic.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Exerciţiul nr. munca în grup şi participarea la luarea deciziilor. colaborarea. Structurile de cooperare stimulează participarea comună la stabilirea obiectivelor. Structurile în reţea se întemeiază pe parteneriatul cu alte entităţi ce îşi conservă atât structura cât şi scopul de a-şi realiza obiective complementare. Organigrama este plată. de cooperare şi de tip reţea. se încurajează iniţiativa. a mijloacelor şi tehnicilor de realizare a lor.

organizaţiile de tip reţea se autoguvernează. În timp ce organizaţiile tradiţionale sunt conduse de manageri. creativi şi puternic motivaţi pentru a conduce. în regim de maximă centralizare. lipsită acum de logica birocraţiei. Explicaţi mecanismele acestei influenţe. De exemplu. În ceea ce priveşte obiectivele de sistem. au capacitatea de a gestiona problemele organizaţiei în regim dinamic. El propune o distincţie între obiective de misiune şi obiective de sistem. o organizaţie coordonată printr-o standardizare a procedurilor este de obicei o organizaţie ce utilizează personal slab calificat. Structurile de tip reţea au merite evidente dar şi limite printre care cea mai importantă ni se pare a fi nevoia de complementaritate şi de exactitate a fiecărei părţi a organizaţiei. sunt vizionari. piramidală. Meritul teoriei lui Mintzberg este acela de a reuşi să reunească aceste componente şi să stabilească o legătură între ele. mobilă şi performantă. Ei se pot lipsi de blazonul funcţiei pentru a fi ascultaţi. Le Saget (1999) îi numeşte manageri intuitivi sau lideri de tip soft. dezvoltarea sau profitul). Test instant Membrii unei organizaţii exercită o influenţă asupra caracterului şi evoluţiei sistemelor culturale şi structurale. la structura de tip reţea –flexibilă. Configuraţii organizaţionale (Mintzberg) 48 . Henry Mintzberg a studiat îndeaproape diferitele forme pe care le pot lua organizaţiile.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) De reţinut Din ce în ce mai multe organizaţii trec de la structura ierarhică. pe serviciul acordat clienţilor. urmărind în principal realizarea obiectivelor de sistem. acestea se referă mai degrabă la rezultatele obţinute de către organizaţie (supravieţuirea. Obiectivele de misiune sunt centrate pe produs. Pe aceştia din urmă. bucurându-se de orientarea liderilor ei. dau dovadă de excelenţă în domeniul lor de activitate.

Altfel spus. proprietar şi fondator. Această diviziune verticală accentuată se traduce printr-un control strict exercitat de nivelurile de conducere superioare asupra operatorilor (coordonarea muncii se realizează prin control direct). În schimb. cum ar fi controlul unui asupra acestor decizii.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. Test instant În cazul configuraţiei simple. Calificările foarte specifice ale operatorilor îi fac vertical. În măsura în care operatorii un personal cu un înalt nivel de organizaţiei. Obiectivul prioritar este asigurarea supravieţuirii organizaţiei. informaţie –. operatorii dispun de calificările condiţionată. deoarece talia organizaţiilor este redusă. competenţă. de starea ei de sănătate etc.discipline ştiinţificesistem nu unui să fie activi în domenii anume: predarea unei iar obiectivele de în cazul sunt profesor ca atare. . Se care au beneficiat.pe aceştia Obiectivele predominante sunt cele de misiune. concentrează în mâinile sale un număr impresionant de resurse – bani. Datorită formării de slabă influenţăsuperior ierarhic sau respectarea unei ei pot influenţa deciziile minore. Nu iau deciziile strategice. ei a-şi exercita de o anumită profesionişti fac apel la obiectivelecalificare. Obiectivele nu sunt definite foarte exact. operatorii proiectându-şi singuri putem afirma că tipul birocratic mecanicist prezintă un sistem de obiective integrate. proceduri stricte. Există o diferenţiere între concepţie şi execuţie: diviziunea muncii este puternică în plan vertical. de resursele financiare. conducătorii organizaţiei. avem de-a face cu o slabă diviziune în plan munca este divizată pe plan orizontal. operatorii realizând sarcini diverse. având o triplă calitate de director. Din unei operaţii urmărite universitar sauînsă realizate prin intermediul celor de medical sau aaceastă cauză în cazul unui medic. conceperea şi realizarea prin educaţieAşadar. toate acestea permiţându-i să deţină o poziţie dominantă. antreprenoriale. Acest actor. atât în privinţa deciziilor strategice. antreprenorială Organizaţia este plasată sub autoritatea personală a unui lider. şi formare iniţială. Diviziunea în plan orizontal este şi ea slabă. chiar dacă acestea se regăsesc într-un plan strategic. ajutaţi de către nivelului înalt de calificare. aceşticapacitate de iniţiativă în cunoştinţele acumulate muncii lor. stabilite în funcţie de preocupările şi valorile personale. dar şi a celor minore. inspirate mai degrabă din preocupările profesionale proprii decât de obiectivele de misiune ale organizaţiei în ansamblu. Într-o organizaţie profesională. diviziunea muncii este slabă în plan orizontal. sarcinile pe centralizată într-o bucurându-se de o mare autonomie în munca lor datorită Puterea estecare le îndeplinesc şimare măsură. Ceilalţi actori nu exercită decât o analiştii de norme. fiind cei careregăsim mecanisme de coordonare centralizată. Configuraţia birocratică mecanicistă Mecanismul de coordonare dominant pentru acest tip de configuraţie constă în standardizarea normelor (valorile presupuse a influenţa activitatea sunt difuzate în cadrul organizaţiei). În acest tip de organizaţie operatorii efectuează sarcini variate. Restul obiectivelor corespund cu cele ale directorului. Din punct de vedere al distribuţiei puterii. Configuraţia birocratică profesională determină pe membri organizaţiei să adere la obiectivele sale şi să se implice în chip funciar Termenul profesional indică faptul că organizaţia foloseşte se pliază realmente pe în funcţionarea ei adecvată. proprietarul sau fondatorul acesteia. Diviziunea verticală este slabă. Organizaţia antreprenorială este creaţia fondatorului care tinde să-i implice în organizaţie şi pe alţi membri din familia sa. iar existenţa lor depinde de o singură persoană. Pentru se pot bucuraactivitatea. de competenţele ei. Puterea este concentrată la vârful ierarhiei. poate afirma că avem de-a face cu o descentralizareadecvate pentru a-şi îndeplini sarcinile care le revin. fiind realizarea unui anumit tip de examen misiune. Autonomia operatorilor se traduce la nivel de obiective prin faptul că fiecare categorie de profesionişti – câteodată fiecare actor individual – urmăreşte obiective specifice. Configuraţia simplă. în ce constă relaţia dintre structura şi cultura organizaţiei respective? 2. este configuraţia în care puterea are un caracter funciarmente descentralizat. Deciziile sunt centralizate în mâinile acestui actor unic. el îi 3. Atunci când acest mecanism funcţionează într-o manieră eficace. configuraţia profesională este aceea în care operatorii influenţează cel mai mult luarea 49 deciziilor.

la nivelul proprietarului. Coordonarea se realizează în principal prin mecanisme fondate pe formalizare: standardizarea procedurilor sau standardizarea rezultatelor (modalitatea de a realiza sarcina rămâne la latitudinea angajatului. pentru a răspunde cu succes cererilor clienţilor. atât în dimensiunea ei orizontală (angajatul are de îndeplinit un număr limitat de sarcini) cât şi în cea verticală (angajatul nu participă la conceperea activităţii sale). important fiind rezultatul stabilit a priori). cel puţin la nivel individual. Analiştii au. Într-o astfel de organizaţie diviziunea muncii la nivelul operatorilor este puternică. În plan vertical. În momentul în care un proiect se sfârşeşte. Diviziunea muncii este slabă (în plan vertical şi în plan orizontal). Obiectivele de sistem sunt preeminente în raport cu cele de misiune şi foarte precis definite.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 4. câteodată. iar în plan orizontal. Configuraţia birocratică divizată Sociologii desemnează drept birocraţie organizaţiile caracterizate printr-o puternică diviziune a muncii. în comparaţie cu celelalte configuraţii. operatorul va fi distribuit într-un alt proiect în cadrul căruia va avea sarcini diferite (cel puţin într-o anumită măsură). o influenţă deloc neglijabilă asupra anumitor decizii. realizarea proiectelor implică autonomiea operatorilor. Chiar şi în cadrul unui proiect este necesară o anumită polivalenţă. . la rândul lor. Din punctul de vedere al puterii. birocraţia divizată se caracterizează printr-o puternică centralizare la nivelul conducerii strategice şi. Configuraţia adhocratică Termenul de adhocraţie provine din expresia ad hoc şi desemnează faptul că operatorii activează în cadrul unor grupuri de proiect. Ei se grupează în asociaţii ale angajaţilor ce exercită o influenţă considerabilă. În schimb. 50 este necesară polivalenţa. operatorii sunt lipsiţi de putere. 5.

Organizaţia cu auto-start se bazează pe echipe sau pe grupuri care se întâlnesc în spaţiul virtual unde îşi prezintă proiectele şi obiectivele împărtăşite ulterior şi de ceilalţi. locul secund fiind ocupat de un reprezentant al celuilalt partid şi. tot aşa. Aceste echipe sunt numite grupuri de sconcşi întrucât emană energii puternice şi dezvoltă în timp scurt proiecte complexe.modelul individualizant – corespunzător birocraţiei profesionale.modelul obiectivant – corespunzător celei birocratic mecaniciste. Organizaţia sconcşilor are în centru echipele de lucru cărora li se încredinţează sarcini sau probleme neclare. Organizaţia comisarilor presupune numirea unui grup de comisari având rolul de a controla şi de a se informa pentru ca apoi să raporteze conducerii. observă Toffler. înseamnă o schimbare de structură şi un transfer al puterii după logica jocului centralizare şi descentralizare a puterii.modelul arbitrar – corespunzător configuraţiei antreprenoriale. . Autorii construiesc cinci tipuri sau modele de management al resurselor umane corespunzătoare celor cinci configuraţii organizaţionale: . aceste partide au căzut de acord asupra principiului conform căruia partidul câştigător îşi va plasa în structurile ierarhice cheie un reprezentat. Orice pulsaţie sau balans. Nizet şi Pichault (2000) au elaborat o tipologie a practicilor de management al resurselor umane utilizând drept context intern teoria lui Mintzberg. li se pun la dispoziţie resurse şi dreptul de a acţiona dincolo de regulile birocratice.modelul valorilor – corespunzător configuraţiei adhocratice. . altfel spus este o organizaţie cu două feţe. Acest tip oferă avantajele deschiderii creativităţii. După al doilea război mondial. . Organizaţia biro-baronească reprezintă un melanj între sistemul birocratic şi o funcţie proprie relaţiilor de putere din Evul Mediu – conducerea este însoţită de un corp de servanţi sau aghiotanţi care o slujesc.modelul convenţionalist – corespunzător configuraţiei birocratice divizate.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Lectură facultativă Organizaţia pulsatilă este o organizaţie care se extinde sau se repliează regulat în funcţie de afaceri (firmele turistice sunt un exemplu în acest sens). Organizaţia Proparz sau a tablei de şah se ghidează după un principiu impus de două partide austriece. este un sistem caracteristic Securităţii comuniste. Organizaţia Ianus are două moduri de operare. . până la nivelurile inferioare ale piramidei ierarhice. 51 . simple.

reţea centralizată Slabă (executarea instrucţiunilor) Inexistente Uniform. stabilirea unei plan de clasificări a carieră funcţiilor personalizat Salariu reglementat sau în funcţie de randament. informală Slabă (consultare privind orientările doctrinare) Inexistente 52 . puternic orientată către exterior Co-decizie. limitată în timp pentru evitarea urmăririi intereselor personale Problemă considerată a fi lipsită de importanţă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Dimensiuni Promovare Modelul arbitrar Arbitrară. cu caracter persuasiv. ore suplimentare reglementate. inclusiv în plan strategic Etica profesională Modelul valorilor Rară. concediu de formare. posibilitatea lucrului la domiciliu sau în exterior Laterală şi colegială. reţea centralizată Eventual via informare şi consultare Delegarea Laterală şi informală. ierarhicofuncţională (rapoarte. cu un sistem de mandate limitate temporal (evitarea autocraţiei) Salariu negociat la angajare. contact direct. pe baza loialităţii afişate. convenţii colective Formală. puţine posibilităţi Modelul individualizant După Nominalizavechime sau rea meritelor pe bază de (în funcţie de concurs. apoi inserat într-un sistem de baremuri. îndeplinirea misiunii fiind suficientă motivării Nediferenţiere între timpul de lucru şi timpul liber Remunerare Salariu corelat cu sarcina sau aleatoriu Timp de lucru Comunicare Participare Ore suplimentare compensate prin metode informale. cu autorizarea serviciilor remunerate din exterior În afara controlului instituţionalizat. reuniuni de lucru). ascendentă şi descendentă. săptămână condensată) Modelul obiectivant Modelul convenţionalist Pe baza alegerii celor două părţi. cu evaluare). consultanţă) Clar stabilit (orar flexibil. flexibilitatea raportului timp de lucru/timp liber Informală. axată pe trimiterea către valori. clară separare timp de lucru/timp liber. articulare între comunicarea internă şi externă Co-decizie în plan operaţional Exprimarea directă Relaţii profesionale Colegială. determinat a priori Salariu individualizat . însoţit de stimulente şi de diverse servicii (asigurări. determinat a posteriori.

importanţă moderată a masei salariale Slab ataşament instituţional. recrutării. pensionare anticipată.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Dimensiuni Efective (angajări) Modelul arbitrar Planificare slabă. clivaj corporativ şi/sau disciplinar Coordonată de profesionişti (participare la colocvii. sub presiunea celor două părţi sau prin decizie voită Modelul valorilor Proces de selecţie bazat pe indentificarea cu misiunea Efective (plecări) Concedieri arbitrare Plecări voluntare şi respingeri ca urmare a neaderării la valori Integrare şi cultură Loialitate. recrutare şi selecţie dirijată de specialişti. puternică instituţionalizare. previzionamare lă a importanţă competenţeacordată lor. autoevaluare permanentă Evaluare Informală. concentrare pe termen lung Modelul obiectivant Modelul convenţionalist Acces reglementat. dar importantă. dezinteres pentru masa salarială Bazată pe cunostinţe şi îndemânări. slabă instituţionalizare. Respect faţă spirit de castă de autoritatea formală şi faţă de reguli Formare Bazată pe cunostinţe şi îndemânări. convenţii colective negociate (reduceri salariale etc. Bilanţ al Recunoaştere Devotament 53 . validată în manieră descentralizată Plecări foarte rare. alternare de forme diverse. importanţă a masei salariale. seminarii şi congrese) Dăruire către îndeplinirea misiunii.) Plecări voluntare cu în scopuri profesionale. reconversie. acţiuni conexe (şomaj tehnic. mobilitate) Cultură organizaţională puternică (culturăproiect) Bazată pe know-how. ecouri informale şi recomandări în interiorul reţelei de cunoştinţe Modelul individualizant Planificare Gestionare cantitativă. replasare. puternică instituţionalizare şi obiective pe termen scurt. identificare cu proiectul şi cultura organizaţiei Slab instituţionalizată. importanţă slabă rotaţie a acordată mâinii de selecţiei lucru Concedieri colective. obiective pe termen scurt. bazată pe cunoştinţe şi know-how în vederea eficacităţii. Permanentă.

recurgere la criterii negociate. obiective calitative. efecte slab perceptibile după criterii standardizate. Harta modelelor culturale Nevoia de a găsi trăsături caracteristice general valabile relativ la sistemele culturale s-a concretizat în identificarea unor modele de culturi organizaţionale. fără influenţă asupra promovării competenţelo r.4. influenţă directă asupra mobilităţii profesională.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) intervenţie în viaţa privată. evaluare tacită şi consensuală. atitudine pozitivă sau negativă. .2. fără influenţă directă asupra promovării şi/sau respect faţă de doctrină. recurgere la criterii supuse dezbaterilor. fără influenţă directă asupra promovării Modele Arbitrar Obiectivant Individualizant Convenţionalist Al valorilor Criterii adoptate Inexistente Formalizată potrivit unor reguli Formalizată întrun cadru interpersonal Formalizată ca urmare a dezbaterilor Implicite (prin referire la valori) Formalizare Slabă Ridicată Ridicată Variabilă Slabă Flexibilitate Ridicată Slabă Ridicată Variabilă Ridicată Descentralizare Slabă Slabă Intermediară Ridicată Condiţionată 1. 54 Paradigmele culturale pot fi diferenţiate în funcţie de atitudinea promovată prin intermediul culturii organizaţionale.

Pe grupul. Culturile negative a) promovează aroganţa. . management participativ. management participativ. centralizarea excesivă. Testul de autoevaluare nr. O cultură solidă şi pozitivă nu garantează automat obţinerea excelenţei. acordând importanţă individului şi realizărilor personale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Culturile pozitive motivează pozitiv şi se caracterizează prin decizii de grup. Vorbim despre culturi tăcute şi vocale. membrii lor împărtăşind valori autoritare. valorile se diluează şi se pierd. apreciind confomismul firmei care s-a Imaginaţi un scenariu managerial pentru asigurarea stabilităţii în detrimentul realizărilor fuziunea şi acceptând să în care predomina cultura colectivistă şi una în format prin personale dintre o entitatese supună regulilor cu riscul pierderii libertăţii. cooperare şi spirit de echipă. În cadrul acestora. Membrii unei astfel de culturi se definesc ca parte a grupului. evitând tăcerea. În cadrul acestor culturi. care Culturile democratice se legitimează prin egalitate. indivizii sunt recompensaţi după prestigiul şi performanţa individuală. cooperare şi spirit de echipă. Culturile colectiviste valorizează comunitatea ca întreg. acest model pune accentul pe circumstanţe. Seturile de valori pozitive dau rezultatele aşteptate. Acest tip de angajaţi sunt mobili parte. Uneori. însă. individualismul fiind disonant în raportorientate pe grup (group-oriented culture sau humanistic culture) sunt Culturile cu obiectivele finale. Un caz aparte sunt culturile definite în funcţie de o categorie ontică insolită: tăcerea. pornind de la convingerea că ceea ce nu este spus poate fi important. Culturile tăcute sunt acele sisteme care utilizează tăcerea ca strategie de comunicare. care valorizează libertatea şi independenţa. Creşterea performanţelor este posibilă numai dacă abordarea fenomenelor este sistematică. ci numai în măsura în care se promovează strategii compatibile cu principiile şi valorile acceptate de grup potrivite mediului în care firma evoluează. birocraţia şi elitismul. păstrându-şi locul de muncă timp îndelungat din loialitate şi tinzând să nu fie concediaţi. 55 De cealaltă parte. Asociaţi următoarelor concepte caracterizarea corespunzătoare: 1. Temă de reflecţie Culturile autoritare sunt bazate pe inegalităţi. se află culturile vocale care se bazează pe tendinţa de a umple orice gol apărut în conversaţie cu scopul de a menţine controlul prin discuţie. Culturile pozitive 2. consens şi distanţă mică faţă de predomina cultura individualistă. Aceste culturi îi vizează membri ca pe un produs de piaţă care munceşte pentru cu sancţiunile şi recompensele.mechanistic culture) sunt cu liber profesionişti (free agent culture sau indivizii definindu-se ca orientate grupului. birocraţia şi elitismul b) se caracterizează prin decizii de grup. Interesul personal este considerat o forţă pozitivă atâta timp Alte tipuri de culturi organizaţionale cât ridică nivelul de performanţă al fiecăruia şi contribuie la succesul grupului. Membrii lor încearcă să menţină controlul discuţiei prin tăcere. putere. de altăprofesional şi pot fi concediaţi în anumite armonia grupului. fondate pe simţul comunităţii şi pe atingerea obiectivelor grupului. performanţa fiind atribuită grupului împreună beneficii. 1 Culturile negative promovează aroganţa. pe o distanţă mare faţă de putere. centralizarea excesivă. Text important Jane Thomas (2004) vorbeşte despre culturile individualiste. recompensele financiare şi sociale văd pe membri aispre munca guvernată de obiectivele individuale.

Birocraţia raţională se caracterizează prin formalism şi utilitarism de natură formalistă. 2-a) 56 . acumulată în activitatea practică. 1 Pentru că este structura cu cele mai mari posibilităţi de aplicare şi pentru că izvorul superiorităţii organizării birocratice este cunoaşterea.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Exerciţiul nr. 1 1-b). dar şi pe cea tacită. Testul de autoevaluare nr. Exercitarea puterii şi a controlului se bazează pe cunoaşterea explicită.

5.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 1. Cultură şi conducere 57 .

1. . Şi că. Interferenţele culturale produse de mobilitate conduc inevitabil la tensiuni. Un argument în plus pentru o adevărată umanizare a economicului este şi presiunea exercitată de mobilitatea crescândă a resurselor umane ca efect al globalizării despre care vom vorbi într-un capitol special.2. în acest fel. care-i îndreptăţeşte să considere că managerii şi-au întors faţa spre valorile umane.cultura managerială .în ce constă relaţia dintre structura şi cultura unei organizaţii. Se credea şi se mai crede şi acum că patronatul şi. Cultura managerială 1.1.5.1. explicaţi în ce constă relaţia dintre structura şi cultura unei organizaţii. . el era caracterizat drept o forţă 58 mecanică. Cultura organizaţiilor şi retorica managerilor de ieri şi de azi Managementul a înregistrat o adevărată mutaţie: conducerea organizaţiilor nu mai poate nesocoti imperativele eticii în afaceri. o maşină de lucru căreia i se asocia un randament sau altul. Afacerile sunt afaceri.leadership-ul şi organizaţiile multiculturale. .5. . Dar afacerile nu mergeau aşa cum se aşteaptau cei aflaţi la conducerea întreprinderilor. Testul de autoevaluare nr.5. la comanda lui. 1 Paradigma tradiţională îl privea pe individ ca pe un mijloc. suferind astfel o puternică dezantropomorfizare.dimensiunile culturii manageriale.stiluri de conducere. Test instant Care sunt factorii principali care au condus la tablou prezentat mai sus? În acest context. aşa că ei au fost nevoiţi să includă normele eticii în reţetele managementului pentru a-i spori eficienţa.evaluaţi potenţialul managerial al organizaţiei din care faceţi parte. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . deşi aparenţa este alta. . Cultura organizaţiilor şi retorica managerilor de ieri şi de azi 1.5.3.organizaţi structurile funcţionale în raport cu valorile culturale manageriale performante. Soluţia pentru evitarea efectelor negative ale acestor interferenţe este aplicarea unui management care acceptă şi pune în valoare diversitatea şi individualitatea. managerii pot eluda normele morale în încercarea aproape disperată de a realiza profit. Leadership-ul şi organizaţiile multiculturale Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: . Stiluri de conducere şi variabile culturale 1. celelalte nu contează – iată un slogan încă în uz. Angajaţii vor găsi în această reţetă un fir motivator proaspăt.5. un instrument în atingerea performanţei organizaţionale. conflicte şi la absenţa performanţei.tipologiile privind stilurile de conducere. Mai mult. Care este esenţa noii paradigme? . aşteptările lor de împlinire profesională şi personală vor fi mai curând satisfăcute.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1.4.

În numeroase organizaţii invizibile a pieţei i-a luat locul mâna încrederea în subordonaţi este o utopie şi. . şi comportamentelor managerilor. ia locul controlului de la centru. Cultura salariaţilor. angajaţilor nu este rost şi un numitor comun. absenteismului – fenomen care îşi găsea se dovedesc inferiori reţetelor de casă justificarea în alienarea individului în cadrul realizate ad hoc de înşişi participanţii la colectivului. cultura decât prin alte Ea performanţă profesională managerială. mod nepotrivit ca fiind importante şi perseverenţă. cu acoperire doar în operaţional. dependentă de cultura organizaţională. de soldaţi. valorilor sociale şi morale. ca importantă Managementului îi revine acum rolul de a mijloace. dar fără a fi asigurată subordonaţilor. poate fi înlocuită cu cea a este derobată de constrângerile birocraţiei managerului responsabil cu gestionarea mecaniciste devenind o povară în plus. în mediului exterior. pe care le consideră în intelectuale (integritate. se trece la modelul apanajul top managementului). Şi unii şi lor. rece şi calculat totuşi.5. gestiunea competenţelor însumate cu o justificare resurselor financiare. se observă o guvernaţi de nevoia de realizare personală. în timp ce De aici şi tendinţa de creştere a algoritmii manageriali formali. de sistem. este orientată spre îndeplinirea obiectivelor de care sunt de a mări profitul şi de conjuga eforturi individuale şi a le găsi un Realizarea funcţiilor managementului. dacă îşi face simţită prezenţa. aspiraţiilor. obiectivele organizaţiei şi fără acceptarea autoevaluarea şi autocontrolul urmează să diversităţii valorilor culturale individuale. loialitate. În practica conducerii. Ei constată că sunt 1. să abandoneze conducerea alţii sunt supuşi aceloraşi presiuni ale moralizatoare şi catehismul datoriei.2. Managerii şi angajaţii se află dinamic. gândirea strategică rămânând planul echităţii. Dorinţa responsabili managerii. Acţiunea colectivă miza pe timpului se cuvine să fie predată implicare. însăşi stabilitatea lor este pusă orchestră sau a comanda un pluton devreme ce credinţelor. Mâinii responsabilităţii. respectiv creativitate şi amână sine die delegarea autorităţii şi a autenticitate) în slujba economicului. constrângerea trebuie suprapunerea obiectivelor individuale cu înlocuită cu implicarea voluntară. Vremurile cer ca managerii să acum în situaţia de a căuta împreună căile renunţe definitiv la o parte a prerogativelor apte să le asigure dezvoltarea. abandonarea din cerealizate după 1980 au dezvăluit faptul că. mai şi acceptate de la H. Noua paradigmă Eficacitatea individuală nu poat servi managerială se referă la recunoaşterea organizaţia decât într-un cadru managerial superiorităţii valorilor şi competenţelor democrat participativ. curaj. materiale şi a etică subtilă. dirija o Cultura managerială se referă la sistemul valorilor. Autoritatea centrală individuale conjugate.pot interiorul culturii organirealizând că o în atinge mai degrabă prin Cercetările în ce mai vizibilă a stilului autoritar în favoareaopersuasiunii. Normele de sistem urmează a procesul care se desfăşoară sub semnul fi înlocuite cu normele propuse de indivizii obiectivelor individuale subsumate celui aflaţi în căutarea unui echilibru în regim colectiv. nu care. 59 aşteptărilor management practicate în cadrul organizaţiei. managerului profesionist. De la modelul trebuie împărţită (cel puţin în plan tactic şi acţiunii colective. componentă şi resursă. Tabloul 1 Tabloul 2 Pragmatismul şi-a dovedit încă o dată forţa Managerii sunt copleşiţi de problemele prin aducerea valorilor morale şi economice urgente.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Stabiliţi valoarea de adevăr a tablourilor 1 şi 2 prezentate mai jos. aceluiaşi bombardament favoarea autogestiunii individuale menită să mediatic şi presiunii valului de informaţii împlinească aşteptările managerială mereu în creştere. care se reflectă în tipurile şi stilurile de în joc. şi nu acela de a este raţiunea de a fi a organizaţiilor. marcând în mod evident conţinutul culturii organizaţionale şi performanţele firmei. la rândul ei. statuatea-l regăsi în buzunareleFayol încoace. zaţionale funcţionează.

.. în timp autoevaluare nr. Totodată a) organizaţională vorbim b) managerială de tip colectivist... marcând în mod evident conţinutul culturii Acceptarea sau evitarea firmei. despre culturi convertindu-se atât în obiective individuale cât şi de grup.... în care relaţiile interumane sunt puternice.. în culturile de tip feminin.. aşteptărilor şi de tip individualist.. se apreciază elementele material-financiare şi 60 performanţele. aspiraţiilor..... Completaţi determinată în funcţie de modul de distribuţie a resurselor şi puterii în societate... orientată spre oameni... promovând anumite stiluri manageriale şi practicând un anumit leadership.. Cu cât acesta din urmă posedă o personalitate mai puternică şi exercită o conducere mai generoasă. cea organizaţională... implicit. cu ierarhii puternice... generând şi dezvoltând modele de comportament organizaţional. care se reflectă în tipurile şi stilurile de management practicate în cadrul organizaţiei... c) de tip putere Masculinitate sau feminitate Această dihotomie este fondată pe diviziunea naturală a rolurilor în organizaţie.... diviziunea rolurilor este sensibil mai redusă.. iar preocuparea pentru latura afectivă a relaţiilor umane mai evidentă. Cultura . cu promovarea planificării ca mijloc de anticipare a viitorului. aspiraţiilor. în care manifestându-se un grad mare de libertate de decizie şi acţiune individuală.. se referă Există culturi comportamentelor managerilor.... 2 Distanţa faţă de putere Dimensiunelacunele din textul de mai jos. ea se reflectă în dimensionarea şi distribuirea autorităţii credinţelor.. distorsiuni funcţionale şi va afecta continuitatea dezvoltării (remediul este constituit de o metodă participativă). ea va genera... în culturile de tip masculin diviziunea rolurilor este pronunţată. Dimensiunile pereche ale culturii manageriale (Geert Hofstede) Testul de autoevaluare nr....... focalizată pe realizarea obiectivelor) şi este puternic personalizată. credinţelor. cu atât cultura managerială şi... amplificând coeziunea indivizilor.... managerilor.. 3 mic de evitare a incertitudinii valorifică creativitatea Testul de ce culturile cu grad şi caută crearea sentimentului de siguranţă şi continuitate în cadrul organizaţiei... Când personalizarea este excesivă..... se manifestă o diferenţiere accentuată între bărbaţi şi femei. aşteptărilor şi ... în timp. O cultură managerială preîntâmpină apariţia anticulturii organizaţionale (elementele opuse culturii manageriale.. Individualism sau colectivism la sistemul valorilor. Completaţi lacuna de mai jos cu una dintre variantele puse la dispoziţie în meniu. potenţialul şi particularităţile..legăturile dintre oameni sunt slabe.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Text important Cultura managerială vizează integrarea ansamblului deciziilor şi acţiunilor în concordanţă cu obiectivele asumate. ..... Cultura managerială se referă la sistemul .. diferenţele dintre statutul bărbaţilor şi al femeilor sunt mai mici. îi reflectă concepţia. purtând amprenta managerului general al firmei... organizaţionale şi performanţele riscului Culturile cu grad mare de evitare a riscului pun accentul pe sisteme organizatorice bine definite... şi motivaţiilor în cadrul sistemului social şi în gradul de centralizare a sistemelor manageriale....

Stiluri de conducere şi variabile culturale Stilurile manageriale sunt intim legate de cultura organizaţională. dat fiind faptul că atitudinile şi preferinţele conducerii influenţează modul în care se desfăşoară munca.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. managerii inferiori se conformează stilului managerilor de vârf). .5. În 61 plus.3. nivelul managerial impune diferenţe şi în stilul de conducere: managerii de top abordează stiluri diferite de managerii inferiori (de regulă.

muncitorii şi funcţionarii au statute apropiate. satisfacţii generale ale personalului mai reduse. în documente. • • • • • • • • • • • • Intensitate mare a caracteristicilor centralizarea amplă a deciziilor. funcţionarii sunt mai apreciaţi decât muncitorii. nivel de calificare ridicat la eşaloanele organizatorice inferioare. organizarea tinde către uniformizare şi standardizare.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Dimensiuni Distanţa faţă de putere • • • • • Evitarea / acceptarea incertitudinii • • • • • • • Intensitate mică a caracteristicilor centralizare redusă a deciziilor. regulile şi procedurile de muncă sunt înscrise. număr mare al managerilor de rang inferior. număr redus al managerilor de nivel inferior. 62 . de regulă. accent slab pe comportamente predeterminate şi pe ritualuri. disponibilitate superioară a managerilor pentru decizii şi riscuri individuale. managerii de nivel superior se concentrează asupra strategiei. managerii de nivel superior se preocupă mai ales de detalii. satisfacţii generale mai ample ale salariaţilor. nivel de calificare redus la eşaloanele organizatorice inferioare. accent pe comportamente predeterminate şi pe ritualuri. puţine reguli şi proceduri de muncă definite în scris. disponibilitate mai redusă a managerilor pentru decizii şi riscuri individuale. piramidă organizaţională scundă. activităţi mai puţin structurate. accent pe structurarea riguroasă a activităţilor. organizarea poate fi modelată întro varietate de forme. piramidă organizaţională înaltă.

• angajaţilor li se pare normal săşi apere interesele individuale. Pentru a întări această afirmaţie am sistematizat în tabelul de mai jos deosebirile dintre culturile manageriale ale unor zone geografice eterogene. • salariaţii nu se aşteaptă ca organizaţia să se preocupe în mod deosebit de problemele fiecăruia. • implicarea salariaţilor în organizaţie este bazată preponderent pe calcul. naţională. • puţine femei deţin posturi de înaltă calificare şi bine plătite.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Individualism / colectivism • implicarea predominant etică a salariaţilor în activităţile organizaţiei. • exisă numeroase conflicte individuale. • banii şi bunurile materiale sunt esenţiale. • omul trăieşte pentru a munci. bine plătite. America de nord America de sud Asia 63 . calitatea vieţii prezintă o importanţă majoră. istorică dar şi economică. economice şi culturale diferite? Cultura managerială îşi împrumută substanţa din cultura organizaţională. apare înstrăinarea) şi să le apere interesele. Masculinitate / feminitate • unii bărbaţi şi unele femei doresc • • • • • să facă carieră profesională. • se aşteaptă ca bărbaţii tineri săşi construiască o carieră (cei ce nu reuşesc sunt consideraţi rataţi). un număr relativ mare de femei ocupă posturi de înaltă calificare. Temă de reflecţie Ce probleme manageriale apar atunci când organizaţia cuprinde salariaţi provenind din medii geografice. • politicile şi practicile manageriale încurajează iniţiativele individuale. • identificarea angajaţilor cu organizaţia. • accent pe identitatea fiecărui membru al organizaţiei. alţii nu. • performanţa este considerată a fi lucrul cel mai important pentru un salariat. apariţia unui număr restrâns de conflicte individuale. omul munceşte pentru a trăi. • politicile şi practicile manageriale se bazează pe loialitate şi simţ al datoriei. oamenii şi mediul prezintă o importanţă primordială. • angajaţii se aşteaptă ca organizaţia să-i protejeze (dacă nu se întâmplă.

continue. N. R. White Temă de reflecţie Stilul autocrat Stilul democrat Cultura organizaţională poate fi gândită ca un subsistem al culturii naţionale? Stilul laisser faire (liber) Dacă da. (bazate pe asumpţia că leadershipultrebuie sădimensiuni) O definiţie integratoare a stilului are două includă aspectele comportamentale. şi. subordonaţii. Ch. schimbare schimbare succesive.). Influenţa culturii este subtilă. nu în ultimul rând. nici unul din modelele de până acum nu leagă explicit stilul de conducere de cultură. dar numeroase Roluri sunt bine determinate Munca este susţinută Valorizarea muncii şi a individului prin sistemul de recompense Agreerea dezbaterilor şi Ordine Dezbatere pentru obţinerea discuţiilor consensului Supervizare Control Participare la actul Tipologii privind stilurile de conducere conducerii Rezistenţă mică la Rezistenţă mare la Schimbări minore. iar conducere în ceea ce are el mai important esenţial“ (Zlate. strategia organizaţiei. sarcina şi ambianţa. Acest din urmă aspect ni se pare foarte 64 interesant din perspectiva studiului nostru. mediul etc.R. forţe: orientarea conducerii. Lippitt şi R. 2004). adică pe relaţii. cultura. Stilul este o rezultantă a producţie. elitism şi mobilitate slabe Mesajele sunt imprecise. argumentaţi afirmaţia de mai sus. motivaţionale şi situaţionale. Blake şi Jane S. Robert R. structura personal. mai nuanţată. mobilitate puternică şi elitism slab Comunicarea este precisă şi clară Organizare clară a sarcinilor Profesionalism şi realizarea cu acurateţe a sarcinilor Aprecierea muncii şi a individului şi Europa de sud Emoţională Deductivă Comportamentul social acceptat este important Formalism ridicat Ierarhie înaltă. modul de exprimare şi manifestare a tipului de calităţilor sau aptitudinilor). susţin că stilul se sprijină pe: orientarea conducătorilor spremai multoradică pe sarcină. cunoştinţe şi experienţă). forţele care ţin de subordonaţi (trăsăturile de personalitate şi expectanţele faţă de relaţia cu liderii) şi forţele care ţin de situaţie (tipul de organizaţie. . Maier adaugă şi: Stilul paternalist (plasat între autoritar şi liber Stilul majoritar (între autoritar şi democratic) De reţinut Stilul liber cu discuţii (aflat între democratic şi liber) Tipul de conducere desemnează „ceva bazal (format din ansamblul cunoştinţelor.F. dar decisivă. Mouton atitudinale. dar în fiecare dintre categoriile amintite se află enumerate entităţi culturale. Handy propune o altă formă.K. Tipologii bidimensionale stilul. mobilitate puternică şi elitism slab Mesajele sunt imprecise Organizare neclară a sarcinilor Muncă organizată defectuos Judecată profesională şi personală Inductivă Comportamentul social acceptat este important Formalism ridicat Ierarhie medie. pentru modelul anterior descris: liderul. dar nu Tipologii unidimensionale radicale Kurt Lewin. viziunea orientarea spre organizaţională. Tipologii tridimensionale Tannenbaum şi Schmidt: stilul este influenţat de forţele care ţin de lider (atributele personalităţii.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) şi Europa de nord Factuală Inductivă Acordă importanţă documentelor Formalism slab Ierarhie scundă.

alegerea stilului stabilirea nivelului de indiscutabilă. În funcţie de concluzie intermediară ar fi că care este cel numeros de presiuniconducere într-un anumit aceste situaţii se poate decide există un set mai potrivit stil de ce favorizează stilul. ideile conştiinţei de sine (puncte tari. a poziţiilor nesigur. măsura în care un subordonat îşi arată capacitatea şi voluntarismul în realizarea sarcinilor dictează un anumit stil sau altul. dar este interesant depresupune următorii paşi: forţe şi calitatea ingerinţelor lor. gradul de sprijin socio-economic pe care îl acordă şi nivelul de pregătire al subordonaţilor relativ la rezolvarea unor sarcini. J. ales. factorii determinanţi ai stilului. o voluntar. Aceste categorii calificare tehnică. incapabil. directiv şi consultativ. Valorile. cultura mamă a liderului) şi se bazează pe nivelul de pregătire a subordonatului.4. opoziţie custudiile liber sau liderii trebuie să M. trebuie să-şi identifice poziţia în orizontul său cultural şi să opereze o schimbare de referenţial pentru a negocia cu noile valori pe care trebuie să le conducă. Ea se întemeiază pe trei aspecte: gradul de îndrumare pe care îl oferă un lider. Wilson observă că „exercitarea conducerii în acest mediu pretenţios impune noi capacităţi pentru mulţi lideri şi o nouă gândire privitoare la organizaţiile lor“. Prin urmare. Acest tip de cultură este în poate reprezenta o bună soluţie în eliminarea barierelor de această natură. Adaptarea stilului de conducere la fenomenul diversităţii culturale repzintă o provocare cu care se confruntă fiecare organizaţie. Blanchard au impus tipul de conducere situaţional. pe şi de a lucra cu valoare. angajament (trebuie) şi motivaţie (vrea). normele sau rutinele unei organizaţii permit mai degrabă un stil decât un altul. de eficienţă a conducerii. conducere este faţă de de miturile şi tradiţiile organizaţionale. O soluţie posibilă în conducerea diversităţii este managementul situaţional. calificările (competenţele demonstrate sau acumulate) şi performanţele unui individ sau unui grup implicat în îndeplinirea unei sarcini. stilul de exercitate asupra altora. Capacitatea rezidă în cunoştinţele (ce ştim despre sarcină). Aceste stiluri sunt eficiente contextual. Valorile sunt decantatesunt specificatecultura organizaţiei. Nu menţinerea feedback-ului. Hersey şi K. . puncte generice şi însuşite din de altele: un grad înalt al cuantice (stabilesc direcţia de acţiune) şi de dezvoltare de sine şi stategia.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. dar În urma acestei voluntar. Decizia stabilit ierarhia acestor identificarea obiectivului ce trebuie realizat. modurileîmpărtăşesc din slabe. darrelative la capabil şi voluntar. Tichy şi Elie capacităţi: nivel înalt de În genere. ea organizaţiilor multiculturale pentru că nu le este legitimată intervenţia. Stilul de conducere în leadership-ul situaţional este determinat de comportamentul faţă de sarcini (gradul de implicare al liderilor în prezentarea obligaţiilor şi responsabilităţilor indivizilor cu care lucrează) şi de comportamentul relaţional (nivelul de implicare a liderului în comunicarea şi acordarea suportului angajaţilor). Leadership-ul şi organizaţiile multiculturale Text important Multiculturalismul din organizaţiile globale induce mari presiuni la nivelul actului de a conduce. în care subordonaţilor nu este condiţionată de elementele culturale. experienţa (în legătură cu acea sarcină sau altele înrudite). în definirea criteriilor capacitate de autocunoaştere termenii de idee şi alţii. Noel aibă următoarele Cohen pun accentul. culturală a stilului estepregătire a subordonatului relativ la obiectivul dat. stilul arată că democrat. darradiografii capabil. Pe baza acestor discriminatori sunt structurate patru tipuri de stiluri de conducere: participitativ. Alexander şi M. delegativ. armonizarea spaţiului profesional cu cel privat şi respectarea diferenţelor şi a diversităţii.5. structura şi despre noi. al pluralismului valorilor şi aşteptărilor. în ultimul rând. Altfel spus. percepţia (stabilesc percepţiile celorlalţi implementarea) se de influenţare misiunea şi viziunea organizaţiei de extracţie lume şi viaţă). independenţa şi participarea la decizie va înlesni un stil de conducere autoritar. Paradigma situaţiilor esteimplicarea în conducerea de conducere şi evaluarea stilului O cultură care nu încurajează eficientă angajaţilor în actul conducerii. Conducerea situaţională rezultatul unor influenţe culturale privilegiate (de pildă. Influenţa moment. Diversitatea culturală impune resemnificarea leadership-ului în raport cu contextul actual. Aceste criterii combinate determină patru niveluri ale pregătirii: incapabil şi nesigur. viziunea noastră despre culturală. Rezumat Voluntarismul presupune încredere (poate). el trebuie să se raporteze critic şi 65 lucid la propria cultură printr-o cunoaştere atentă. receptivitatea inspirat învăţare. P.

3 b) 66 .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. 1 Datele din Tabloul 1 sunt în măsură să conducă la răspunsul aşteptat. 2 valorilor comportamentelor Testul de autoevaluare nr. Testul de autoevaluare nr.

6.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 1. Diversitate şi management cultural 67 .

Abordarea etică este preocupată de problema Abordarea economicopracticilor discriminatorii la locul de muncă (efectul organizaţională se referă la plafonului de sticlă. statut profesional şi lingvistică). Bogathy (2004). statut civil sau organizaţional) şi istorice Managementul diversităţii încearcă să fie o linie mediană întrerelaţiile condiţie fizică). Primul punct de vedere este formulat în raport cu grupul şi vizează aderenţa la o astfel de structură prin prisma unor caracteristici ce se regăsesc la toţi membri săi conferindu-i o anume identitate. politice). etnie.3.6.1. . clasă socială şi funcţie). Evident că problema diversităţii nu se opreşte aici. etnie şi vârstă). raportul cu Observaţie primare la care se adaugă nivelul socioeconomic) şi autoritatea sau contextul variabile (vârstă.gestionaţi activităţi privind managementul resurselor umane în condiţii de diversitate. Potrivit acestor activităţii companiilor. experienţă intergrupuri cu dintre opiniile în funcţie de merite şi abordările radicale bazate pe discriminare pozitivă şi dreptate organizaţională. câteva abordări relevante asupra diversităţii.4. etnie.problematica globalizării şi a diversităţii în companii multiculturlale. Managementul diversităţii pledează pentru confruntarea cu diferenţele şi valorificarea lor. religie. rol sau personalitate. În ceea ce ne priveşte. Acest teorii diversitatea acoperă trei grupe de caracteristici: tip de abordare a generat caracteristicile primare (sex. Vom trece în revistă după Z.6. grup şi organizaţie. rasă şi categorii culturale (religia.problematica stereotipurilor culturale.6. vârsta sau competenţa geografică. origine etnia. vom opera cu acele tipuri de diversitate care au consecinţe proeminente la nivel organizaţional. vârstă. Globalismul şi etnocentrismul Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: . 68 distributivă. orientare sexuală) şi secundare (educaţie.gestionaţi problemele diversităţii culturale organizaţionale. . Diversitatea şi structura globală a lumii 1. caracteristicile vizibile (rasă. Subtextul diversităţii este unicitatea. . educaţie. în direcţia obţinerii unor rezultate pozitive pentru individ. rasă sau culoare.2. Problema genului – stereotipuri culturale 1.6.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. economice şi demografice.problematica globalismului şi etnocentrismului. vârstă. abordări ce constituie tot atâtea provocări teoretice şi practice. caracteristicile invariabile (se reproduc cele de gândire. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . Aspectul anticolectivist se traduce în faptul că indivizii sunt distincţi în funcţie de anumite proprietăţi ontice date – sex. Diversitatea şi structura globală a lumii Diversităţii i se atribuie un caracter antiindividualist şi anticolectivist. care militează pentru aprecierea individului în raportsau locul de muncă etnie şi sex) şi invizibile (educaţie. . (diferenţe dintre perspectivele egalităţii şanselor.6.1. dar şi diferenţe de status. Resursele umane şi asumarea divesităţii 1. funcţionale (stilul marital). 1. diferenţele de salarizare generate efectele diversităţii asupra de deosebiri de gen. Diversitatea înregistrează diferenţe culturale. funcţie. venit.

........ să antreneze..............caracteristicile invariabile ( ............... Mockler (2001) Care sunt pilonii managementului multicultural? aceste tipuri de culturi şi cele evidenţiază importanţa construirii unui pod între naţionale.. ).. să motiveze şi să armonizeze indivizi. tipurile principale de activităţi şi orientarea în timp...................... .. relaţia individului cu lumea.. )..... Prin prânzurile informale cu angajaţii de la diverse niveluri ierarhice..... datorită dispersiei geografice..... Ca urmare a schimburilor sale interculturale a obţinut profituri duble şi sprijinul angajaţilor........................ Diversitatea acoperă trei grupe de caracteristici: .............. personalitate şi cultură sunt strânse... Nucleul tare al managementul multicultural rezidă în studiul comportamentului în organizaţii eterogene cultural.......... Mumford a reuşit să regleze tulburările generate de reducerea numărului de angajaţi ai 69 BPT....caracteristici invizibile ( ..... El citează cazul British Petrolium Tailanda (BPT). iar personalitatea este şi ea modelată cultural.. care pot explica tensiunile din mediul global. Fiecărei dimensiuni îi sunt asociate valori şi comportamente.....................................caracteristici variabile ( ..... Anumiţi specialişti consideră că abordările culturale sunt supralicitate în identificarea şi rezolvarea unor probleme organizaţionale..................... Este vorba despre ideologie şi personalitate........caracteristici secundare ( . ). independenţi......... Personalitatea este ansamblul predispoziţiilor înnăscute şi experienţelor acumulate pe măsură ce ne maturizăm... prin lansarea unei broşuri informative în limba locală............... ).. ................. ... .......... Ideologia este înţeleasă ca un sistem de convingeri şi valori................................... pornind de la evidenţa că firmele globale au......caracteristicile vizibile ( ...... Pornind de la aceste considerente.. etnice şi profesionale şi o cultură organizaţională (produs al Testul de autoevaluare nr...........caracteristicile primare ( ....... .......................... 1 Completaţi lacunele din textul de mai jos............. ca un mod de a vedea lumea........ Ei pornesc de la premisa că există şi alţi factori care îi apropie şi îi diferenţiază pe indivizi.. )....... Pilonii managementului multicultural sunt percepţiile despre sine. grupuri şi echipe de lucru din culturi diferite............. relaţiile dintre ideologie.. bune practici Pornind de la premisa că o companie are o cultură internă din care fac parte subculturile religioase.......... Totuşi....................... o dimensiune funciară multiculturală... ......Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr... Instalarea lui John Mumford ca şef al acestei filiale a însemnat gestionarea unei mari diferenţe lingvistice şi culturale dintre angajaţii tailandezi şi managementul britanic.. în scopul perfecţionării interacţiunii lor.. Ideologia face parte din cultură....... să coordoneze....................................................... ).. relaţia cu ceilalţi...... Globalizarea şi expansiunea firmelor multinaţionale au determinat apariţia unui tip de manageri capabili să conducă... credem că ideologia şi personalitatea sunt mai degrabă indicatori culturali şi nu factori în Exemplu de sine............... 2 dezvoltării şi schimbărilor făcute în firmă de-a lungul istoriei sale) Robert J.....

în timp ce bărbaţii percep mai bine stimulii externi obiectivi – au metabolismul mai rapid. cunoaşterea trăsăturilor native şi de personalitate este esenţială. Robinson sistematizează trei paradigme diseminează şi la nivel organizaţional. Cu toate eforturile de transcendere a clişeelor tradiţionale. în ciuda dezvrăjirii culturale în care sunt captive. Pentru manageri. supărările altora şi limbajul gesturilor. durere. iar femeile se află în sfera relaţiilor publice. Astfel. este importantă recunoaşterea complementarităţii dintre genuri. obiectivitatea. sunt mai hotărâţi. în registrul organizaţional. De pildă. impunând atitudini.2. Pentru stabilitate. femeile manageri trebuie să-şi propună să se aplece mai mult asupra obiectivelor. independenţa şi mediului cultural şi influenţele a traductibilităţii universale a teoriilor şi dominarea. dependenţă şi locvacitate. în regii autonome de importanţă naţională. competitivitatea. vedere mai bună de zi şi în perspectivă.D. clişeele culturale prinse în viaţa socială.paradigma economică. femeile percep stimuli senzoriali interni şi sociali externi mai difuzi – au auz mai fin. În timp ce bărbaţii trebuie să facă efortul de a-şi dezvolta latura relaţională.paradigma universalistă. cultură sau poziţia mediul de afaceri. la atingere. Ele nu fac altceva decât să reproducă. Problema genului – stereotipuri culturale Text important Managementul transcultural Culturile întreţin diverse stereotipuri legate de gen. care porneşte de caracter cvasiuniversal. stereotipurile culturale cele mai frecvente despre bărbaţi. răceala. imaginarului dedicat genului. a raportului . bărbaţi sau femei. care arată că Deşi aceste stereotipuri pot fi atenuate în funcţie de educaţie. diferenţele comportamentale. fiind întreţinute şi perpetuate încă din primele faze de socializare. care cercetează norme şi valori insuflate de timpuriu.6. raţionalitatea. delicate şi grijulii“ (Petru Iluţ. prin practicilor manageriale. Cert este că ele sunt pozitive relativ la bărbaţi şi negative relativ la femei. acestuia din urmă la nivelul practicilor manageriale din culturi diferite. vedere mai bună de noapte şi periferică. . ele rămân active şi practicate chiar şi de cei ce le conştientizează sau le management îşi pune problema economică dintre ţări sunt suportul teoretizează. valori obiectivate în problema gestionării diferenţelor ale managementului transcultural: comportamente. confirmat de studiile transculturale sunt: agresivitatea. în serviciul militar şi în unele funcţii publice. direcţională şi mecanică. având culturale cărora trebuie să le facă . grijă. prin educaţie.paradigma culturală. performanţei şi competiţiei în . ambiţia. aspectul exterior. 2000). mai mare abilitate spaţială. După cum observă autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (2003). carenţele cunoscute pot fi compensate prin calităţi la fel de 70 puternice. „subzistă încă deosebiri marcante între cele două sexe: băieţii sunt încurajaţi în a fi competitivi. localismului sau universalismului sarcinilor managementului. performanţi.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. mai agresivi şi mai competitivi. sunt mai sensibile la schimbările de volum ale sunetelor. în a-şi asuma independenţa şi dominanţa. prin mass media care structurează aşteptările legate dintre organizaţii şi sistemele condiţionarea procesului managerial prin de rol. bărbaţii se regăsesc în sfera productivă. Acest tip de asemănările şi deosebirile de natură socială. Clasificăm anumite culturi ca fiind masculine sau feminine pornind de la aceste stereotipuri culturale. Aceste mărci culturale se Managementul transcultural tratează R. timp mai mic de reacţie la obiecte în mişcare. în publicitate şi în departamente de gestionare a personalului. stăpânirea faţă organizaţiile ca entităţi ale la premisa cvasi-universalităţii culturale şi de sine. pe când pentru fete se induce nevoia de a fi bune soţii şi mame. În schimb femeile sunt orientate spre sentiment.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Test instant Organizaţia în care lucraţi este bazată pe o cultură masculină sau feminină? Ce neajunsuri se manifestă în situaţia în care există o astfel de cultură dominantă? 71 .

ceea ce pentru unii poate însemna conducere Formarea şi conducerea echipei puternică. momentul şi cu costul potrivit (provocare specifică întregii afaceri). managementului personalului trebuie să aibă în centru preocuparea pentru gestionarea diferenţelor culturale din punct de vedere al motivării angajaţilor aflaţi în organizaţii răspândite în diferite pieţe ale lumii. altele pe relaţii. conducerea echipei. Totodată. Resursele umane şi asumarea diversităţii Afirmaţie importantă Globalizarea este cea mai mare provocare pentru resursele umane în acest secol. Conducerea echipei trebuie să debuteze încet şi să se finalizeze în forţă. Gestionarea diversităţii devine o problemă cheie a leadership-ului. În alte culturi sunt mai importante titlurile. în funcţie de contextul fiecărei ţări. nu în sensul mutării dinspre şi înspre sediul central. regionale şi locale. precum şi de a standardiza procesele acolo unde este posibil. O altă provocare majoră pentru resursele umane constă în gândirea globală. evidenţierea diferenţelor şi discutarea lor. Formarea echipei presupune alegerea oamenilor cu aptitudini. scopuri şi cunoştinţe potrivite. Forma pe care o iau trăsăturile comportamentale ale echipelor este variabilă. în speranţa că vor avea o experienţă diferită faţă de cea a lucrului într-o firmă locală. resursele umane au suferit schimbări bulversante. Mai mult. ca urmare a globalizării. Echipele de lucru sunt extrem de eficiente. Sue Cannney Davison (în Rob Goffee. Managementul resurselor umane se confruntă şi cu presiunea de a diminua costurile. . analiza proceselor de echipă sunt factori ce concură la reuşită. În cultura occidentală se folosesc mai ales recompensele financiare. ele se străduiesc să asigure angajaţilor cele mai bune condiţii de muncă. La nivelul organizaţiei trebuie instituit un paralelism între următoarele două procese: a avea cel mai valoros talent la locul potrivit. În contextul globalizării. ci în diverse zone pentru a rezolva probleme specifice şi unde se pot adapta culturii din regiune. explicarea influenţelor culturii naţionale. solicitarea sprijinului pentru facilitarea aptitudinilor de grup. oamenii sunt din ce în ce mai atraşi să lucreze pentru ele. încurajarea participării şi a 72 colaborării. termenelor şi responsabilităţilor. legăturile personale şi statutul. de a utiliza noile tehnologii. Este importantă identificarea celor mai talentaţi manageri pentru nivelurile globale. cărora să li se asigure recompensele adecvate şi un feedback consistent. evaluarea şi dublarea costurilor. pentru alţii reprezintă agresivitate. pe lângă preocuparea pe care o au pentru procesul de branding. eliminarea barierelor organizaţionale şi obţinerea colaborării conducerii de vârf. iar diversitatea are un potenţial infinit.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. Unele culturi sunt centrate mai degrabă pe sarcină.6. O lectură utilă În ultimii ani. companiile globale au un avantaj considerabil pe piaţa muncii. În aceste condiţii. 2000) observă că există două aspecte relevante care înlesnesc atingerea performanţelor în echipele globale: formarea echipei. elucidarea sarcinilor. Ca urmare a întăririi puterii imaginii de marcă a unor companii transnaţionale. împărtăşirea argumentelor membrilor echipei. Oamenii trebuie transferaţi dintr-un loc în altul. pregătirea şi sprijinul. atrăgându-i pe oamenii cei mai calificaţi. munca în echipe multinaţionale şi multiculturale reprezintă o condiţie inerentă reuşitei. sub rezerva centralizării însă. implicarea liderilor echipelor. De asemenea. Principiile globale trebuie să fie aplicate flexibil. cu costul potrivit şi la momentul potrivit (provocare pentru resursele umane) şi a avea produsul potrivit la locul.3.

semnalele şi tendinţele exterioare? timpul ca succesiune sau ca sincronizare – este mai eficient să faci lucrurile în cea mai scurtă succesiune posibilă sau să conjugi eforturile? egalitate sau ierarhie – angajaţii trebuie trataţi ca nişte egali pentru a fi performanţi sau conform exigenţelor şi evaluărilor ierarhice? statut dobândit sau statut acordat – statutul angajaţilor depinde de rezultatele muncii. . 73 . . Goffee (2000) recomandă un set de reguli de bază care servesc procesului de armonizare a diferenţelor culturale: .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) universal sau particular – se referă la acele situaţii excepţionale care nu pot fi abordate după regulile cunoscute.recunoaşterea propriilor origini culturale şi respectarea acestora (conducerea îşi poate alimenta performanţa din această sursă). Expresia dilemei este următoarea: să fie soluţionate după regula cea mai relevantă sau să fie abordate conform naturii lor unice? analiză sau integrare – eficienţa mangerială constă în abordarea analitică a fenomenelor sau în abordarea lor globală? individualism sau comunitarism – este mai importantă concentrarea pe dezvoltarea individului sau pe cea a organizaţiei în calitatea sa de comunitate pe care membrii sunt obligaţi să o slujească? Dileme manageriale referitoare la criteriile diferenţierii culturale (Trompenaas) orientare spre interior sau spre exterior – ce este primordial: raţionamentul.acceptarea faptului că diferenţele nu sunt totdeauna de natură culturală (ele pot ţine de personalitate sau de competenţă). acţiunea interioară sau influenţele. poziţie strategică sau potenţial. de vechime.acceptarea premisei că ceilalţi sunt diferiţi (asimilarea culturală creează bariere de netrecut adesea). . educaţie. decizia.înţelegerea şi utilizarea critică a stereotipurilor.

politică. acest fenomen este mult mai complex şi mai subtil. Ea are o istorie adâncă şi s-a exprimat în termeni de imperialism economic. Globalizarea nu este doar un proces al lumii postindustriale. social sau cultural de extracţie europeană. metodelor de management etc. politic. problema mediului ambiant (protecţia mediului a devenit o problemă economică. diseminarea tehnologiei în lume. reamintindu-ne de conotaţiile istorice ale termenului. . ideile. demografia lumii (emigraţia tinerilor din ţările de origine spre zone cu locuri de muncă).6. chiar şi culturală). Această accepţiune obnubilează diferenţele naţionale. Globalismul şi etnocentrismul T.4. de explozia tehnologică şi a comunicaţiilor şi de jocurile politice şi economice. elementele culturale şi simbolice s-au răspândit şi au traversat graniţele temporale şi spaţiale. Adversarii globalizării sunt susţinătorii vehemenţi ai acestei accepţiuni. energia. În 1983. socială. preţurilor. Prin globalizare. determinat fiind de mondializarea pieţelor financiare. Theodore Levitt înţelegea prin globalizare o convergenţă a pieţelor adică universalizarea şi standardizarea produselor. politicilor de piaţă. Standardizarea rămâne o strategie de înlocuire camuflată. pragmatismul (înţeles ca ideologia flexibilităţii de concepţie). în general. Maniu (1998) observă că forţele care au condus la globalizare sunt voinţa naţiunilor. şterge identităţile 74 locale. atitudinile. economia informaţiei şi reţele globale de informaţii. Astăzi.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 1. Globalizarea reduce distanţele şi are consecinţe asupra structurilor de profunzime şi asupra identităţii.

politice. interesul companiilor multinaţionale este acela de a se concentra asupra elucidării factorilor de conflict cu atât mai mult cu cât factorii culturali reprezintă o barieră proeminentă în dezvoltarea organizaţiilor (manifestările antimondializare pe lângă substratul economic şi politic au şi un substrat cultural). În acest context. militantismul pentru dezvrăjirea unor valori dominante etc. elegant spus.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Test instant Globalizarea generează exigenţe noi în structurile economice. Globalizarea catalizează alt fel de presiuni la nivelul organizaţiilor. Acum. mondializarea gusturilor consumeriste. achiziţiilor sau. supralicitarea ecologismului. prin strategii de întărire şi supravieţuire de tipul fuziunilor. Mediul economic înregistrează din plin aceste conversii. Civilizaţia globală este caracterizată prin pluralismul politic. fiind sub presiunea restructurărilor permanente. noi regiuni culturale. Organizaţiile reacţionează la acest mediu incert. resurecţii ale identităţilor locale. prin parteneriate strategice mondiale. consideraţi că afirmaţiile comune conform cărora realizarea profitului este obiectivul central al organizaţiilor economice sunt întemeiate? 75 . explozia informaţională şi tehnologică. Dizolvarea graniţelor economice şi naţionale favorizează goana după pieţe noi cu scopul supravieţuirii.

. a identificat următoarele zone de incompetenţă interculturală: – incapacitatea de a găsi nişele de piaţă adecvate şi spaţiile libere de concurenţă. dificultăţi în stabilirea unor planuri de Completaţi lacuna de bază.A. atacurile teroriste sau 3 Testul de autoevaluare nr.. reprezentând fie o formă de logica competitivităţii – se fie o teamă de pericole potenţiale tot reale. rezistenţă încăpăţânată şi orgolioasă. tratând orice factor alogen cu neîncredere. Pentru fiecare grup social.comunităţii şi al asupra identităţii. Aceştia vor fi mai dispuşi să îşi împărtăşească cunoştinţele şi să contribuie la bunul mers al lucrurilor în organizaţie. atitudinile. zonă ce creditează mai degrabă propriul grup cultural. estetice – este lanţul de aprovizionare o sursă de avantaj competitiv? logica achiziţiilor diferite de cele ale unei societăţi date (…). ca pe un bastard demn de dispreţ. El arată că etnocentrismul semnifică „o atitudine colectivă ce constă din repudierea formelor culturale: morale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) În urma cercetărilor făcute în S.. raţionalizare a acţiunilor la nivel mondial fără ignorarea contextului. este util un flux continuu şi onest al informaţiei. Globalizarea reduce distanţele şibună planificare. Etnocentrismul poate pe tot globul? etnocentriste suntca acestea să livreze produse şi servicii similarefi păgubos pentru firmele 76 care pătrund într-o zonă nouă.... termenul este utilizat logica mărimii globale – este masa critică un factor important pentru succes? pentru prima dată de W.). Evenimentele spontane afectează buna desfăşurare a funcţiilor din textul de mai jos.. pe angajaţi.. pentru a-i putea da acesteia un sens. sociale. trebuie acordată atenţie indivizilor şi comunicării directe. logica reglementării – forţele bastion de prezervare potenţială barieră în Etnocentrismul se manifestă fie cade reglementare sunt aoidentităţii culturale.. – lipsa dorinţei de modernizare şi adaptare (este vorba despre lipsa de reacţie la schimbările locale)..întâlnesc aceiaşi competitori peste sau pe glob? Etnocentrismul reprezintă o orientare al cărei nucleu rezidă în considerarea grupului de apartenenţă drept model exclusiv de referinţă. ideile. logica industriei – se globalizează întreaga industrie? Tipuri de logică. În al patrulea rând. Summer şi F. elementele culturale şi simbolice s-au răspândit Prin Fenomenele castastrofale pot mai uşor întâmpinate nu atât printr-o are şi au traversat graniţele temporale şifispaţiale. În 1907.. O reacţie firească la globalizare este etnocentrismul. chiar la frontiera de clasă sau de castă“.. atunci atitudinile punerii în comun a acelor–elementede pe pieţelesprijină scopulorigine ale companiilor se aşteaptă disonante şi nelegitime. organizaţiile care reuşesc sunt cele capabile să împlinească nevoi precum cea de a avea bune relaţii şi cea de a fi părtaşi la un proiect transorganizaţional. iar munca lor trebuie să aibă mereu un sens. În concluzie. Perlmutter (2000). în firme coreene din Mexic... – lipsa produselor unice..... este necesar ca oamenii să aibă o perspectivă de ansamblu asupra muncii lor. ci alimentând sentimentul de profunzime şi încrederii. Această nesiguranţă ţară şi în altele. religioase. Valul schimbărilor poate duce la nevoia crescândă de siguranţă şi la scăderea randamentului în muncă. H. Renard-Casevitz. franceze din Coreea şi în firme japoneze din Marea Britanie. acest lucru îi face pe oameni mai încrezători şi mai eficienţi. Lipsa de informaţie în momente de nesiguranţă duce la stres.. În măsura în care globalizarea nuinformaţiei – viteza formă de autoimpunere la în interiorul şi între pieţe logica este văzută ca o şi diseminarea cunoaşterii nivel mondial a marilor structuri sunt cu adevărat critice pentru succesul afacerii?în măsura în care presupune o de putere politică.G....... Schimbările imprevizibile (cum ar fi dezastrele. conducătorii fiind priviţi ca nişte salvatori. sistemului afectează toate celelalte părţi. – incapacitatea degenera schimbări care scapă de sub control deoarece sistemele care se – prezenţa unui climat sunt sensibile.. Nu în ultimul rând. – inadecvare dintre oameni şi posturi concretizată în selectarea unor manageri Lectură obligatorie nepotriviţi în filiale.. – alegerea partenerilor nepotriviţi. În acest demers este vitală folosirea ritualurilor şi simbolurilor. canadiene din Venezuela.. crizele) măresc presiunea asupra managementului. sindicate.. În al doilea rând. omenirea ia sfârşit la frontiera sa lingvistică.V. oamenii trebuie pregătiţi pentru necunoscut. deoarece oamenii au o nevoie adâncă de a împărtăşi experienţele tragice sau fericite. generând dezvoltare.. În al treilea rând. şcoli etc. fie dezvoltare? ca expansionism (impunere în faţa altor zone culturale prin asimilare). globalizare. – implicare ezitantă (performanţa presupune răbdare pe termen mediu şi lung). oamenii câştigă sentimentul siguranţei datorită scopurilor şi nu planurilor..M. în momentele limită.. Câştigarea acestei consecinţe încrederi presupune formarea unei identităţi organizaţionale bine definite: atunci când un dezastru loveşte...asupra .U. – incapacitatea de a aplica ideile implementate într-o îi influenţează managementul şi funcţiile de bază. Globalizarea poate a negocia cu partenerii locali (guverne. bazată pe strategia logica clientului clienţii locale care din ţările de asumat. etnică.. care influenţează globalizarea .. economică şi culturală. Ceea centru întâmplă într-o singură parte a află în interdependenţă de neîncredere între ce se şi filiale. pentru a-i menţine motivaţi..

încearca să-şi crească notorietatea. Întrebări: 1. Suceva). compania este în faza de a-şi promova noul produs: laptele cu ciocolată. de noi spoturi de promovare a acestora. Grupul LaDORNA doreşte să dezvolte industria produselor lactate din Romania respectând atât tradiţia locală.C. se bazează pe 12. iar investiţiile realizate s-au ridicat pâna la finele anului trecut la ZZZZ milioane de euro. Compania a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de XXXXX milioane de euro. Produsele LaDORNA: lapte UHT.5 milioane USD şi a beneficiat imediat de logistica existentă a Grupului în domeniul distribuţiei proprii şi directe a produselor. dar şi implementand standardele noului mileniu. este autorizată să exporte lapte şi produse lactate în ţările membre ale Comunitatii Europene înca din 2001. smântână. implicit. după ce în februarie 2004 a lansat LadyMilk. . DORNA LACTATE S. Grupul LaDORNA este constituit din 8 societăţi care dezvoltă activităţi în domeniul produselor lactate şi brânzeturilor. svaiţer. compania Dorna Lactate SA beneficiază de un “Master Certificate” emis de prestigiosul organism de certificare BCS OKO Garantie – Nurnberg care controlează şi certifică producţia cu caracter ecologic/biologic a laptelui colectat din bazinul Dornelor precum şi conformitatea metodelor de procesare ale Grupului LaDORNA. sunt primele produse româneşti care au fost recunoscute în Europa ca produse biologice-ecologice de către Comisia UE. unicul produs de pe piaţă special creat pentru femei. Această investiţie tip green field s-a ridicat în acelaşi an la 8. În timp ce Fulga – o societate concurentă. Astfel. Conform normelor UE. respectând consumatorul roman şi european. S. urmând noi lansări de produse. va continua să acţioneze numai cu parametrii de înaltă calitate pentru o producţie la nivel european şi pentru produse finite de renume internaţional.A. Reprezentanţii companiei susţin că nu se vor opri aici. LaDorna se avântă în lansarea de noi produse şi. Analizaţi organizaţia din punct de vedere al relaţiei structură-cultură şi al 77 factorilor de influenţă precum societatea. Grupul LaDORNA. 2. unt.000 de microferme şi gospodării familiale implicate în sistemul de colectare a materiilor prime. caşcaval. istoria şi contingenţele. Arătaţi în ce mod sunt influenţate deciziile economice de factorii societali şi culturali organizaţionali în cazul companiei prezentate. Înca din 2001.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Studiu de caz Activitatea Grupului LaDORNA în domeniul laptelui a început în anul 1998 când fabrica de lapte UHT a fost construită în comuna Dorna Cândreni (jud.

clasă socială şi funcţie). rasă şi orientare sexuală) . Testul de autoevaluare nr.caracteristicile primare (sex. 2 Pilonii managementului multicultural sunt percepţiile despre sine.caracteristicile vizibile (rasă. 3 structurilor 78 . statut profesional şi marital). . funcţie. Testul de autoevaluare nr. origine geografică. etnie şi sex) . .caracteristici variabile (vârstă. . statut civil sau condiţie fizică). 1 Diversitatea acoperă trei grupe de caracteristici: . relaţia individului cu lumea. tipurile principale de activităţi şi orientarea în timp. venit. relaţia cu ceilalţi. etnie.caracteristicile invariabile (se reproduc cele primare la care se adaugă nivelul socioeconomic). religie.caracteristici secundare (educaţie.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. . experienţă organizaţională. vârstă.caracteristici invizibile (educaţie. Fiecărei dimensiuni îi sunt asociate valori şi comportamente. vârstă. educaţie.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 79 .

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) MODULUL 2 COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL Unitatea de învăţare 2.1. Comportamentul organizaţional 80 .

resurse – totul relativ la propriile lui obiective în acest câmp“ (în Constantinescu. iar exprimarea comportamentală se produce numai după ce „ne organizăm peisajul în acord cu obiectivele şi intenţiile noastre. Lewin a considerat că „ceea ce apare de obicei ca rezolvare a unor probleme nu este un caz special al gândirii. Comportament colectiv Comportamentul colectiv este emergent. . spontan şi neplanificat. Zamfir. în această privinţă. Pe de altă parte.2. cit). sub influenţa unor credinţe împărtăşite.3.1.. Când durata se prelungeşte.1.să gestionaţi mai bine comportamentul individual. Comportament colectiv 2. . p. uneori.) trebuie să transpună acest câmp într-un fel de hartă comportamentală care să cuprindă elemente de siguranţă. iar alţii. inclusiv a percepţiei“ (op. Patrice Mann (ibid.1. . de obicei scăzută. de pericol.n.1.. . 2. Despre comportamente Kurt Lewin semnalează faptul că fiecare dintre acţiunile noastre sunt subordonate nevoilor proprii. . Termenul de comportament colectiv trebuie privit prin dimensiuni precum gradul de organizare a comportamentelor (scăzut sau ridicat).facilitarea socială şi trândăvia socială.particularităţile comportamentului colectiv şi organizaţional. Persuasiunea şi manipularea comportamentului Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: . La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . ci paradigma întregii activităţi cognitive.. Observaţiile de mai sus ne permit să înţelegem de ce. 2001). aparent lipsiţi de competenţă.conceptele privind atitudinile şi comportamentele. în genere – s. Tot autorului sintagmei „nevoia organizează câmpul“ (Kurt Lewin) îi datorăm observaţia conform căreia comportamentul este preeminent în raport cu capacităţile individului. se poate vorbi de „un concept generic care desemnează tipurile de comportament proprii unor indivizi care. .particularităţile comportamentului individului în mulţime. conforme unor norme deja acceptate. .1. 127) consideră că. unii dintre cei mai competenţi specialişti nu sunt capabili să conducă organizaţii. 1993).problematica manipulării. acestea tind să fie 81 instituţionalizate şi să se transforme în comportamente convenţionale-organizaţionale. reuşesc să-şi configureze „teatrul de război“ şi să conducă grupul lor la performanţă. Cel care percepe câmpul [războiului] (sau al acţiunii. posibile adăposturi.organizaţi eficient grupurile.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. Atitudini şi comportament 2.1.problematica schimbării de atitudine. existenţa unui scop şi durata comportamentelor. acţionează uneori în mod concertat“. ghidat de norme create ad hoc de către participanţi (Vlăsceanu.

iar instinctul este exacerbat. Emoţiile sunt simple şi au o dinamică deosebită.. Apare un spirit colectiv. capacitatea lor de a construi şi reconstrui societatea. Caracterul „hipnotic“ al mulţimii poate fi pus la îndoială. Personalitatea conştientă dispare.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) O lectură importantă Procesele psihosociale specifice comportamentelor colective au fost semnalate pentru prima dată de Gustave Le Bon în 1895. o mulţime de oameni posedă caracteristici noi. accentuând dimensiunea creatoare a mulţimilor. Park (1967) atribuie comportamentului colectiv un rol central în schimbarea 82 socială şi dezvoltă un punct de vedere contrar lui Gustave Le Bon. este de ajuns o schimbare mai pregnantă pentru a se exprima. şi doar în acele împrejurări. iar starea de mulţime nu face decât să confirme acest nucleu comun. intenţiile şi chiar acţiunile Test instant indivizilor aflaţi în mulţime devin unanime. la fel cum a fost pusă la îndoială capacitatea actorilor sociali de a raţiona independent în starea de mulţime. comportamentul colectiv este contaminat de lipsă de toleranţă. Blumer (1957) explică emoţionalitatea crescândă a mulţimii prin reacţii circulare: stimulii se reflectă reciproc şi se amplifică aidoma unei reacţii în lanţ. mulţimile fiind adânc impresionabile şi irascibile. raţionalitatea lui se diminuează. Unele dintre ele (afirmaţia. capătă un soi de „suflet colectiv“. Când oamenii formează o masă. Regresul funcţiilor mentale de care vorbeşte Le Bon. sentimentele şi ideile tuturor entităţilor sunt orientate în aceeaşi direcţie. Colectivitatea formează un singur corp şi este supusă legii unităţii mentale a maselor“. Se vorbeşte despre o polarizare a emoţiilor indivizilor aflaţi în stare de mulţime. de pildă. se comportă diferit faţă de situaţia în care s-ar afla singur. Le Bon atrage atenţia asupra caracterului particular al comportamentului colectiv: „în anumite împrejurări date. afirmă Le Bon.] legea psihologică a unităţii mentale a maselor“. Deşi contagiunea poate fi controlată de voinţă. care se dovedeşte „iresponsabil“. R. Gustave Le Bon defineşte contagiunea mentală drept fenomenul psihologic al cărui efect constă în acceptarea inconştientă a unor opinii şi credinţe. Individul aflat în mulţime.. În acestea condiţii.I. Le Bon vorbeşte despre legea unităţii mentale a mulţimilor: emoţiile. Blumer. Un alt fenomen manifest la nivelul individului aflat în mulţime este convergenţa opiniilor. tranzitoriu. sentimentele. repetiţia) sunt însă valide şi pot fi folosite în actul de conducere. în lucrarea Psihologia mulţimilor. 1957). Contagiunea mentală influenţează nu numai direct. Desigur că indivizii au norme şi valori convergente înainte de se aduna împreună. Se consideră că multe dintre observaţiile lui Le Bon sunt depăşite. foarte diferite de cele ale fiecărui individ care intră în componenţa ei. H. că nu au justificare în actualitate. dar având particularităţi foarte precise. care devine sentimentelor şi gândurilor colectivităţii într-o direcţie identică“ şi „doar atunci se comortament colectiv? manifestă [. În prezent. El este mai puţin critic şi mai permisiv faţă de influenţele exterioare. El consideră că „doar în faza avansată de organizare a maselor se suprapun unele caracteristici speciale care produc orientarea Puteţi da un exemplu de comportament individual relevant. Le Bon spune că grupul de apartenenţă poate favoriza prin contagiune de la cele mai benefice acţiuni până la cele mai funeste. ci şi indirect – prin mijloacele de comunicare. . Le Bon vorbeşte despre sporirea emoţionalităţii indivizilor aflaţi în stare de mulţime. care are la bază procesul imitaţiei (H. se vorbeşte mai degrabă de o contagiune comportamentală în sensul unei uniformizări a comportamentului în stare de mulţime. Contagiunea este vehicolul prin care se dispersează opiniile şi credinţele şi care îl poate conduce pe individ să acţioneze în pofida intereselor sale. nu de-responsabilizează individul pentru actele reprobabile săvărşite în mulţime.

dorinţa de a avea putere. Există un paradox în analiza comportamentului colectiv: pe de o parte. sunt supuse altor legităţi: aici domneşte o anumită disciplină. Dacă punem la socoteală şi faptul că indivizii încearcă să se ridice deasupra condiţiei lor anterioare. Pe baza teoria normei emergente. fie prin căutarea unor informaţii concordante cu opinia iniţială. stabilite ad hoc. fie prin găsirea unei posibilităţi de realizare a lor. puterea creatoare a maselor şi. ba sunt apatici. Putem susţine că masele organizate. Le Bon Geschwender Turner Moscovici . după cum observă în mod legitim I. chiar dacă în ultimul caz este vorba de norme emergente. Mimând comportamentul liderilor şi căutându-le proximitatea se simt ei înşişi atinşi de carismă. grupurile. influenţă şi prestigiu. Pe lângă voinţa de a conduce. ba se răzvrătesc. Întrucât cei care conduc au ezitări. aceste subgrupuri nu şi-au arătat niciodată simpatia faţă de stăpânii generoşi. dar constructive a acestora. şi nu întotdeauna împotriva voinţei lor. pe de altă parte. Ambele sunt ghidate de norme. pe care încearcă să o elimine fie prin temperarea aspiraţiilor. ambiţia personală şi interesul. Paradoxul dispare atunci când realizăm că manifestările colective sunt răspunsul unei presiuni latente a simbolurilor. caracterul lor distructiv. tabloul comportamental este bogat şi dificil de descris. preocupat fiind de recuperarea forţei anonime. conducătorii se mai sprijină şi pe nevoia de a-şi mări prestigiul. Firava mulţumire a celor conduşi este constatarea că şi stăpânii au la rândul lor stăpâni: acestea sunt ideile lor. Kant. Moscovici pledează pentru depăşirea proiectului de minimalizare a naturii pozitive a maselor. Logica este simplă: dacă cei 83 conduşi ar accepta supunerea. dar şi oameni care se vor lăsa conduşi. Ei „respectă forţa şi se arată prea rar impresionate de bunătate. el se poate afla într-o stare tensionată. Dacă actorul social percepe că există o discrepanţă între aspiraţiile sale şi posibilităţile reale de a le atinge. accentuează unitatea dintre comportamentul individual şi comportamentul în stare de mulţime. ne asigură Moscovici. dar ei. subordonaţii încearcă din răsputeri să-i imite pe superiorii lor. Pornind de la teoria disonanţei cognitive. Iar prestigiul confirmat se răsfrânge şi asupra celor conduşi. ci faţă de cei ce i-au dominat cu o mână de fier“. Conducerea nu este o treabă uşoară. care este privită ca o formă de slăbiciune. cei care speră că aura conducătorului îi va cuprinde benefic. avem în faţă un tablou social mult mai optimist. dacă o persoană primeşte informaţii contradictorii privitor la o altă persoană se produce o stare de disconfort psihic din care individul încearcă să iasă fie prin reducerea importanţei elementului disonant. nu ar exista probleme. normelor şi instituţiilor sociale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Teorii privind comortamentul individului în mulţime Angajaţii masificaţi împrumută caracteristicile mulţimii. Vor exista întotdeauna oameni care vor crea şi vor conduce.

........................ 1 Completaţi lacunele din textul de mai jos.... este vehicolul prin care se dispersează opiniile şi 84 credinţele şi care îl poate conduce pe individ să acţioneze în pofida intereselor sale........ Le Bon spune că grupul de apartenenţă poate favoriza prin ... Gustave Le Bon defineşte ………………………… mentală drept fenomenul psihologic al cărui efect constă în acceptarea inconştientă a unor opinii şi credinţe........ de la cele mai benefice acţiuni până la cele mai funeste. ..... .....Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr........

În viziunea lui Gustave Le Bon mulţimea este întotdeauna inferioară intelectual în raport cu individul izolat. ale căror cauze sau scopuri îi sunt necunoscute deşi este convins că le cunoaşte foarte bine... se supune docil conducătorilor... conducătorii se mai sprijină şi pe nevoia de a-şi mări . accentuând dimensiunea ... fiecare individ considerăpercepţiei negative asupra efectelor explicit pe umerii capacitatea lor grupul este responsabil de rezolvarea sarcinii..... sugestiilor şi deciziilor altora şi „nu mai dau ce au ei mai bun“.... Individul poate (re)deveni un anomim.. existenţa unei relative siguranţe privind anonimatul. deşilui sau că întregraţionalizatoare este diminuată.... argumentaţi prin exemple din experienţa personală profesională... O este diluarea şi consumat comportamentul pe care o indivizii caută soluţii pentru minimizarea că responsabilitatea nu cade în mod iraţional.. Ceea ce conduce la deprecierea sau anularea gândirii individuale este sugestia sau influenţa mai observă sociologul. Park atribuie comportamentului colectiv un rol central în schimbarea socială şi dezvoltă un punct de vedere contrar lui Gustave Le Bon..Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr.... Individul.. 2 Completaţi lacuna din textul de mai jos.. el îşi poate pierde identitatea... Serge Moscovici încearcă o explicaţie atunci când spune că „nivelul unei colectivităţi umane se apropie de al celor mai de jos membri ai ei“ (2001). desfăşoară în grup. 3 Completaţi lacuna din textul de mai jos. acţionează pe baza comenzilor. fiecare individ consideră că responsabilitatea nu cade în mod explicit pe umerii lui sau că întreg grupul este responsabil de rezolvarea sarcinii. Dar...... capacitatea lor de a construi şi reconstrui societatea. centrarea atenţiei indivizilor pe evenimente externe şi siguranţafenomen caracteristic co-acţiunii dată declanşat responsabilităţii.. aflat în mulţime. R. Depersonalizarea şi diluarea responsabilităţii – opinii importante Ne aşteptăm ca individul să acţioneze îndrumat de propriul interes şi de propria inteligenţă........ În activitatea Un existenţei unităţii grupului.... În activitatea pe care o desfăşoară în grup... . Atkinson (2002) atrage atenţia asupra faptului că acest fenomen se petrece Test instant numai în anumite condiţii precum diminuarea conştiinţei de sine...I. În schimb... ambiţia personală şi interesul. Testul de autoevaluare nr..... fără să vrea... Un fenomen caracteristic co-acţiunii este diluarea responsabilităţii.. Pe lângă voinţa de a conduce.... dorinţa de a avea putere. îşi asumă gesturi şi sentimente care-i sunt insuflate... Se lasă-n voia manifestărilor brutale sau organice.. El consideră co-acţiunea ca fiind păgubitoare pentru că duce la depersonalizarea individului. a mulţimilor.... acţiunilor lor.... 85 Are co-acţiunea efecte benefice? Dacă da..

1. cât şi aspecte afective (emoţii şi sentimente). puterea sau importanţa surselor (coactori. proximitatea. ceea ce înseamnă că un salariat are un singur şef. dar verificabil. a regulă. Una dintre explicaţiile fenomenului relaţiile interumane. statistic vorbind. datorită unei sugestii. scăderea pot include conotaţii a fiecărui–subiect. în 1913. Cercetătorul a descoperit că o dată cu creşterea Procesele atitudinale cuprind atât aspecte cognitive (percepţii şi fiecare era mai numărului de participanţi la această acţiune. dacă sunt aţintiţi mai mulţi ochi asupra unui individ există o mai mare şansă pentru acesta de a trece neobservat. Aproape paradoxal. Cel de-al doilea aspect al teoriei impactului social explică derobarea de responsabilitate în cazul mai multor actori puşi în faţa unei probleme complexe. Elementul psihic cel mai relevant al unei atitudini este cel motivaţional-emoţional. unui zvon venit din afara grupului sau simplei percepţii a unui individ privind iminenţa unor evenimente alarmant ignorarea în bloc a semnalelor de alertă venite din mediul exterior şi liniştirea spiritelor de către înşişi membrii mulţimii. la sugestia unui individ sau din proprie convingere – nouă nu ni se poate întâmpla nimic rău. Adesea. îşi pierd din putere şi uneori sunt neglijate. Angajaţii aflaţi sub conducerea unui singur manager au oportunităţi mai mari de a nu răspunde solicitărilor acestuia şi chiar de a fugi de răspundere. În acest caz. Atitudini şi comportament jos. Duritatea sintagmei este pe deplin validată de rezultatele unui experiment pe care-l prezentăm mai 2. care îi sau conotaţiipe ceilalţi membri ai grupului de lipsă de motivare pozitive de apropiere suspectează negative – de antipatie sau de dispreţ. persoane prezente. .2. Pe de altă parte.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Există două tendinţe de evoluţie a indivizilor aflaţi în mulţime instaurarea panicii. atitudinile reprezintă demersul cognitiv se mai produce. Atitudinile se formează în procesul de comunicare. Existenţa mai multor surse de influenţă. Important Atkinson (2002) preia denumirea dată procesului de retragere de la muncă de la cercetătorul german Ringelmann care. în paradigma în care situaţia/sarcina este inedită sau atrăgătoare atitudinile responsabilităţiianu momentul setului propriu de valori şi de credinţe. influenţarea reciprocă 86 a indivizilor din punct de atitudinal este mijlocită tot de comunicare. Impactul social al unei surse este invers proporţional cu numărul indivizilor ţintă. care acţionează asupra unui singur subiect amplifică efectul oricăreia dintre acestea. cu distanţa dintre sursă şi ţintă şi cu importanţa ţintelor. În este. Cu toate acestea.atitudinile gradului de mică. a numit-o trândăvie socială. fie în grupuri de mărimi diferite. difuzarea oamenilor par fi doar expresia stereotipurilor lor. Consistenţa sau care sepoate fi explicată prin consecvenţa indivizilor deDe rămâne în angajament atitudinală foloseşte de prilej pentru a-şi conserva forţele. în management se aplică principiul unităţii de conducere. mesajele sursei de influenţă se diluează. forţa medie cu care contribuia gândire). Subiecţi de sex masculin au fost rugaţi să tragă cât de mult puteau de un cablu fie singuri. audienţă calificată). suntem mulţi şi suntem uniţi De folos pentru cei care conduc organizaţii sau grupuri este teoria impactului social Impactul social al oricărei surse de influenţă asupra unui individ este proporţional cu numărul. şi afectiv în măsură să asigure coerenţa comportamentală proprie fiecărei personalităţi.

Spunem motivaţie şi atitudine există o legătură evidentă. apariţiei motivaţiilor. Este bine cunoscutfi observate şi măsurate Atitudinile nu pot faptul că atitudinile preced comportamentele. motivaţia îşi acelor „caracteristici ale persoanei care explică tiparele consecvente de comportament“ (L. care exercită o influenţă diriguitoare sau dinamizatoare asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este în relaţie“ – Gordon Allport (1935). de reguli şi urmă mai fi la originea care poate fi vizibil doar stilul în care acţionăm. În plus. când nu suntem încorsetaţi Aceasta din norme. nemijlocite sau mijlocite. Personalitatea se mai precis curând în obiectul motivaţiei estemanifestă mai decât al împrejurări atipice. atitudine şi comportament. acţional etc. Pervin). Sociologul William I.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Atitudine: „o dispoziţie internă a individului. care subîntinde percepţia sa şi reacţiile sale faţă de un obiect sau stimul“ – Ştefan Boncu (2003) Atitudine: „o atitudine este o stare de pregătire mintală şi neurală. şi care este legătura dintre comportament Spunem acest lucru pentru că între motivaţie şi atitudine există o legătură evidentă. acţional etc. organizată prin experienţă. Ele semotivaţie. Ele se formează prin învăţare. ele grupuri psihice manifeste prin comportamenteleverbal. nemijlocite sau experienţe unice.A. De interes pentru cei şi personale proprii. De interes pentru cei care conducsunt stărieste faptul de a cunoaşte în ce măsură atitudinile prefigurează nemijlocit. Text important Test instant Este bine cunoscut faptul că atitudinile Pe baza experienţei profesionale preced comportamentele. exemplificaţi care conduc grupuri este faptul de a cunoaşte în ce afirmaţiile din caseta alăturată cu măsură atitudinile prefigurează comportamentele aspecte legate de diada atitudineşi care este legătura dintre motivaţie. ele sunt stări psihice manifeste prin comportament verbal. atitudinile influenţează şi orientează comportamentul. pentru sau contra a ceva din mediu. . care devine astfel o valoare pozitivă sau negativă. Thomas – reprezentant al Şcolii din Chicago şi Florian Znaniecki definesc atitudinea tot în termeni de orientare valorică. apariţiei motivaţiilor. multiple. atitudinile decât al atitudinii. Atitudinile nu pot fi observate şi măsurate nemijlocit. motivaţia multiple. Pe de Personalitatea este suma are sursa într-o altă parte. dar obiectul motivaţiei este mai precis influenţează şi Aceasta din urmă poate fi la originea mijlocite. Atitudine: tendinţă spre acţiune. Personalitatea acest lucru pentru că între comportament. fiind acumulate prin altă parte. Pe de formează prin învăţare. În plus.poatedegrabă decât în situaţii în care se impune rutina şi în atitudinii. atitudine şi comportament. dar nevoie mai puţin stabilă decât o atitudine. orientează comportamentul. fiind 87 acumulate prin experienţe unice. îşi are sursa într-o nevoie mai puţin stabilă decât o atitudine.

va ocoli cartea şi se va resemna la o condiţie profesională mediocră. atât de neutră. datorită abilităţilor dar se recunoaşte contexte diferite. . Ea se traduce în perseverenţă la locul de spre relaţii? perseverenţei şi aare emotivitatea unui individ aflat într-un unui grup orientat muncă şi are drept consecinţă un remarcabil echilibru atitudinal şi comportamental. iar din căutarea armoniei sociale apar Despre atitudine şi personalitate personalităţile empatice. Cei care trăiesc sub semnul conştiinţei de sine. creşterea stimei constate căefecte are disponibilitatea spre cooperare (factor de personalitate) asupra unuide grup şi împlinirea sarcină? creştere. A învăţa atunci când alţii nu o fac. Totuşi. Acest balans generează personalităţile extravertite şi introvertite. al datoriei. Pentru cei care cred că „succesul se învaţă“. conştiinciozitatea şi nevoia de autodepăşire prin învăţare sunt indicii clare care anunţă performanţa şi asigură satisfacţia în muncă. Unora le Lectură importantă sunt caracteristice stabilitatea şi realismul. expresie a comportamentului prosocial. Personalitatea înacesta nu ei oferă prezis pe baza Deşi personalitatea de o baza comportamentului. de altfel. exprimate diferit în că atitudinile proactive faţă de caracteristicilor ei.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) emotivitatea extraversiunea Factorii care guvernează personalitatea deschiderea spre nou disponibilitatea spre cooperare conştiinţa În ceea ce priveşte emotivitatea distingem între oameni sensibili şi oameni stabili emoţional. dintre trăsăturile personalităţii. Din lupta pentru supravieţuire apar oamenii solitari. impusul de apropiere faţă de semeni este contrabalansată de nevoia de autonomie. întregul poate fi rareori indicii asupra potenţialului de performanţă. loialitatea şi fidelitatea sunt trăsături de personalitate la fel de importante precum este competenţa. altora căutarea noului şi creativitatea. este o dovadă a orientat spre nevoii de sine Ce efecte stimei de sine. reacţionează la situaţiile tipice descrise stă la sarcină. deschise spre problemele celorlalţi. În conştiinţa multor 88 oameni. este o bucurie să Ce efortul studiului asiduu le aduce satisfacţii profesionale. disciplinei şi al recunoaşterii necesităţii de a învăţa pentru Prin în opoziţie locul de muncă se înţelege modul în care un individ viitor se aflăatitudine la cu persoanele libere de orice constrângere interioară. muncă determină niveluri ridicate ale performanţei. Dacă cineva consideră că a învăţa este ceva Exerciţiu nativ. acela se va sustrage perfecţionării. În categoria trăsăturilor de personalitate care pot prefigura atitudinea faţă de muncă se află şi loialitatea.

Funcţia de apărare a eului se referă la acele atitudini care îl protejează pe individ de ameninţări. 89 . Funcţia de adaptare socială le permite indivizilor să-şi apropie semenii dintr-o comunitate socială. Pentru că ansamblul social se află într-o permanentă schimbare şi atitudinile indivizilor urmează aceeaşi logică. Funcţia de exprimare valorică este pârghia prin care indivizii le anunţă celor din jur care sunt valorile proprii despre lume şi viaţă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Funcţiile atitudinilor (Atkinson. 2002) Funcţia instrumentală se referă la faptul că atitudinile conduc la atingerea unor obiective – dorinţa de a obţine recompense sau de a evita sancţiunile etc. în conformitate cu paradigma proprie sau cu a grupului din care fac parte. pericole şi anxietate. Funcţia de cunoaştere se evidenţiază prin adoptarea unor scheme mentale. fapt ce le permite indivizilor să proceseze rapid informaţiile reţinând din acestea doar ceea ce este esenţial. ca expresie a nevoii de a rămâne membru al comunităţii. Mecanismele de protecţie de care individul dispune sunt diverse. Este vorba despre celebrul proces de defulare. se pot schimba sau pot lua alte forme dacă există argumente pentru abordări diferite. Atitudinile caracterizate doar prin această funcţie sunt efemere. Unul dintre acestea a fost descris de Sigmund Freud.

La rândul ei. predicţia este mai bună). există o discontinuitate între atitudine şi comportament. 90 . este o vorbă goală. între stimul şi răspuns se interpun procesele de atenţie. timpul şi contextul. Atitudinile se schimbă dacă „stimulul pentru un nou răspuns este mai puternic decât stimulul pentru vechiul răspuns“ (Chelcea. Icek Ajzen şi Martin Fishbein (în Chelcea. nu se poate produce fără un consum energetic important. Unele au arătat că între atitudine şi comportament există o cenzură. 2000). Prognoza respectivă depinde şi de perioada de timp dintre măsurarea atitudinii şi producerea comportamentului (dacă intervalul este mai mic. R. Putem spune că schimbarea atitudinală este influenţată de atractivitatea sursei care transmite un mesaj. Studiile legate de întrebarea dacă atitudinile pot anticipa comportamentele au rezultate dintre cele mai contradictorii. Teoria acţiunii gândite (planificate) susţine că abordarea comportamentală nu poate fi anticipată în funcţie de intenţia comportamentală.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Schimbarea de atitudine. Acceptarea schimbării nu reprezintă un efort minor. Intenţia comportamentală îşi are sursa în atitudinea faţă de comportamentul gândit. înţelegere şi acceptare. această atitudine este dată de câştigurile pe care le poate aduce comportamentul şi de evaluarea probabilităţii de a obţine câştigul scontat. Altfel spus. Davidson şi J. atitudinile şi comportamentele sunt compatibile între ele. Ca urmare. acţiunea. 4 Stabiliţi valoarea de adevăr a frazelor de mai jos. Atitudini şi comportamente Schimbarea atitudinală poate fi explicată prin teoria stimul-răspuns – a întăririi. răspunsul solicită o schimbare atitudinală. Icek Ajzen şi Martin Fishbein au propus teoria acţiunii gândite (planificate) conform căreia comportamentul poate fi anticipat în funcţie de intenţia comportamentală. A. în sensul că oamenii una fac şi alta spun. Teoria disonanţei cognitive elaborată de Festinger în 1957 este în strânsă legătură cu teoria consistenţei cognitive. 2000) au arătat că atitudinea şi comportamentul se explicitează prin relaţia dintre elementele lor componente: obiectul atitudinii. A spune trebuie să te schimbi!. Testul de autoevaluare nr. Această teorie porneşte de la premisa că indivizii sunt raţionali şi că informaţiile şi atitudinile ghidează comportamentul. Abordarea relaţiei dintre atitudine şi comportament trebuie analizată şi prin prisma stării psihologice neplăcute care se instalează atunci când individul este stăpânit de două sau mai multe cogniţii contradictorii. atâta timp cât sursa mesajului persuasiv nu este conştientă de dificultatea recunoşterii stării de inconsistenţă cognitivă a individului-ţintă. Jaccard au arătat că se pot face prognoze comportamentale dacă atitudinea este măsurată la nivel specific şi nu global. Prin consistenţă cognitivă se înţelege starea psihologică în care cogniţiile. de factorii mesajului şi de contextul social.

cit. 91 . Această constatare poate fi utilă managerilor cu tendinţe autocratice. îi permite acestuia să anticipeze comportamentul subalternului.). op. fără să răspundă cerinţelor imperative. experienţa individuală anterioară unui subiect. Angajarea într-un comportament în disonanţă cu atitudinea duce la înregistrarea unui disconfort maxim dacă nu există elemente compensatorii puternice. al. cunoscută observatoruluimanager. Atitudinile ezitante sau plurivalente nu pot fi traduse în previziuni comportamentale. mai ales dacă a existat şi o recompensă în urma aceluiaşi comportament. presiunea semenilor şi gradul de repetabilitate a situaţiilor. Înţelegerea acestei teorii ne permite să facem afirmaţia că atitudinile şi comportamentul se condiţionează reciproc.. Recomandarea unui comportament este în măsură să declanşeze mecanisme de cogniţie care vor avea ca efect adoptarea comportamentului aşteptat. ca expresie a efortului de adaptare a unui individ la cerinţele mediului în care trăieşte. prin repetare. disconfortul produs de această disonanţă va duce la schimbarea atitudinilor pentru a fi consistente cu comportamentul“ (Atkinson et. care se văd deseori în imposibilitatea de a lucra cu oamenii lor pentru că aceştia se închid în ei înşişi. clare. previzibile şi explicite. Atitudinile tranşante anunţă comportamente imediate.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Rezumat Teoria disonanţei cognitive „susţine că atunci când comportamentele persoanei sunt inconsistente cu atitudinile sale. Pe de altă parte. Observaţie importantă Pe lângă atitudine există şi alţi factori care anunţă comportamentul: intensitatea constrângerii situaţionale. Studiile de specialitate au demonstrat că interdicţia fermă a unui anumit comportament nu duce la schimbarea lui.

sursa le va respinge iniţial după care are loc prezentarea argumentelor favorabile. câteva argumente la care urmează să fie expusă. să aibă caracter de noutate şi să fie însoţite de contraargumente. Persuasiunea şi manipularea comportamentului O. zestre culturală). într-o formă atenuată. Mesajele de persuadare sunt mai credibile dacă sursa are o imagine puternică. fără ca aceştia să conştientizeze discrepanţa dintre propriile scopuri şi interesele celor care îi influenţează. sex. Argumentele care însoţesc mesajele sursei trebuie să fie puternice. iar persoanelor cu un nivel slab de instruire li se adresează mesaje clare şi concise. Succesul persuadării depinde de natura ţintei (vârstă. Corneille consideră persuasiunea drept un act de comunicare finalizat cu transformări în mentalul unui individ în condiţiile în care individul-ţintă percepe că are libertate totală şi că acceptă schimbarea comportamentală.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. Rezistenţa la persuasiune poate fi dobândită utilizând tehnici preluate din medicină: prin inoculare – a prezenta unei persoane. dar şi de calitatea mesajelor emise de sursă. Manipularea comportamentală presupune influenţarea subiecţilor în vederea realizării unor acţiuni în discordanţă cu propriile interese. Considerăm că mesajele care fac apel la măsuri punitive au rezonanţă doar în mintea salariaţilor care se încadrează mai degrabă în profilul motivaţional al Teoriei X (Douglas McGregor). Acest tip de manipulare se bazează pe conformare (modificarea poziţiei unei persoane în direcţia poziţiei grupului) şi pe supunere (modificarea comportamentului unei persoane ca urmare a ordinului dat de o autoritate legitimă). integrând şi concluziile. Ţintelor competente li se potrivesc mesaje lipsite de rigiditate. este competentă şi credibilă şi dacă prezintă afinităţi cu individul-ţintă. în avans.3. 92 .1. Dacă argumentele contrare sunt cunoscute de ţintă. prin dopare – a-i furniza persoanei-ţintă contraargumente pe care să le poată utiliza împotriva argumentelor care-i vor fi ulterior furnizate de sursa care persuadează şi prin expunere selectivă. ele nu vor fi invocate. Dacă argumentele contrare nu sunt cunoscute de ţintă.

1 Contagiunea Testul de autoevaluare nr.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. 4 fals 93 . 2 prestigiul Testul de autoevaluare nr. 3 creatoare Testul de autoevaluare nr.

2. Fiecare dintre noi Ne plasăm între două dimensiuni structurale bazale ale personalităţii: individualitatea sociabilitatea În opinia lui Mihai Golu (1997). indivizii acceptând să piardă o parte din voinţa lor şi din spiritul lor de independenţă. astfel.2.1. suntem condiţionaţi de atributul sociabilităţii.2. Grupul în dinamica organizaţională 2. 2. . „formula optimă de integrare este de renunţare parţială la individualitate în favoarea sociabilităţii.3. . La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . Organizaţiile şi grupurile ca structuri formale şi informale Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: . pe de altă parte.structurile formale şi structurile informale organizaţionale.2. captivul privilegiat al grupului 2. Comportamentul de grup 2.2. ei vor abandona circumspecţia. căutarea identităţii Nevoia de afiliere nu are o singură origine.perspectiva individualitate-sociabilitate. Individualitate şi sociabilitate 2.gestionaţi mai bine problemele grupului. ca afirmare a eului de sine stătător şi.problematica grupului.4. Există cel puţin patru genuri de motivaţii care conduc spre socializare: aproprierea unor avantaje materiale sau morale predispoziţia spre servitute angajamentul în virtutea unui ideal 94 . câştigând recunoaştere şi dobândind sprijin din partea altora“.2.comportamentul de grup. .ridicaţi potenţialul grupului.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 2. Individualitate şi sociabilitate Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă condiţie: pe de o parte suntem orientaţi spre noi înşine. .1. teama şi prudenţa.2. Individul.

Testul de autoevaluare nr. care stimulează competiţia între oameni şi. Aceiaşi oameni se comportă ca şi cum nu-i interesează producţia. simultan. acele întâmplări ale muncii prin care unii găsesc că se pot sprijini pe alţii în tentativa lor de a se împlini în plan personal. „individualismul postmoralist nu intră în contradicţie cu spiritul de echipă. devreme ce interesele lor sunt acum atât de diferite: oamenii caută să se bucure de viaţă. ele încearcă să identifice doar frecvenţele de rezonanţă. diversitatea. dar realizarea lor în plan profesional şi uman este legată de întreprindere. iniţiativa individuală şi descentralizarea puterii pentru a salva ansamblul.). fără ambiţia de a realiza echitatea şi de a permite participarea tuturor la binefacerile creşterii. parcă inanimată. mai departe. iar organizaţia. şi de recunoaştere individuală“. să trăiască în orizontul plăcerilor consumeriste. Grupurile nu mai vibrează la sloganuri despre spiritul umanist al comunităţii. „Mobilizarea oamenilor devine un slogan găunos fără o gestiune orientată spre recunoşterea principiului de responsabilitate individuală. spiritul de echipă şi idealul de consens. Managerii momentului vor fi nevoiţi să accepte pluralismul. care exaltă adeziunea voluntară a indivizilor dar o prescrie ca «obligatorie». fără luarea în considerare a diferenţei dintre oameni în procesul muncii“ (idem. Simbioza dintre individ şi organizaţie nu mai are substanţă. ci cu managementul mecanicist şi disciplinar care descurajează dorinţa de iniţiativă. urmăreşte ca întotdeauna obţinerea profitului. 1 Stabiliţi valoarea de adevăr a frazelor de mai jos. 2 Identificaţi varianta falsă din textul de mai jos. Şi. Genurile de motivaţii care conduc spre socializare sunt: a) predispoziţia spre servitute b) angajamentul în virtutea unui ideal c) nevoia de a împărăşi experienţa d) aproprierea unor avantaje materiale sau morale e) căutarea identităţii 95 . dar elogiază în acelaşi timp fuziunea comunitară. Gilles Lipovetsky (1996) semnalează una dintre contradicţiile esenţiale ale managementului participativ care „pune în valoare autonomia individuală. de întrajutorare şi de încredere. care ridică în slăvi concomitent dezvoltarea individului şi punerea tuturor energiilor în slujba întreprinderii“. Testul de autoevaluare nr.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Tot din perspectiva individualitate-sociabilitate cu referire la conducerea organizaţiilor.

acesta poate fi puternic numai dacă membrii săi sunt puternici în plan individual. Aderarea la o formaţiune socială de tip grupal este mijlocul principal prin care personalitatea şi calităţile individuale pot fi formate. a irepetabilităţii individului şi a acceptării diversităţii este greu de gestionat în oricare organizaţie. De-abia în aceste condiţii. Indivizii sunt văzuţi ca fiind capabili să-şi modeleze liber propria identitate. a destructuralismului a ridicat vălul de pe mitul grupului.2. Spiritul liber îl determină pe individ să facă opţiunile despre care crede că îl pot ajuta în dezvoltare. a conduce grupuri şi societăţi reprezintă o adevărată artă. grupul – inclusiv familia. Identitatea personală este considerată ca precedând şi fiind distinctă de calitatea de membru al grupului. paradigma individualităţii. indivizii erau consideraţi ca fiind piesele unui uriaş ansamblu social. Orice ieşire din această paradigmă era sancţionată drastic fiind considerată periculoasă pentru stabilitatea ansamblului. Devreme ce indivizii erau influenţaţi de grupurile de apartenenţă. nu se puteau exprima liber şi nu puteau contribui la propria bunăstare. Individul. organizaţia şi societatea erau entităţi care le dirijau conduita. Eul real este distinct de calitatea de membru şi este numai minimal influenţat de aceasta. până în urmă cu câteva decenii. Soliştii erau etichetaţi drept rebeli sau oponenţi raţionali.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. Indivizii preferă să îşi aleagă liber rolurile organizaţionale. Întrebare Nevoile de autoîmplinire şi autodezvoltare – nevoi superioare – pot fi satisfăcute în absenţa sau fără sprijinul altor persoane? 96 . să-şi aleagă scopuri şi să dea socoteală de acţiunile lor. captivul privilegiat al grupului Consideraţiile de mai sus ilustrează una dintre caracteristicile lumii contemporane: preeminenţa individului asupra grupului.2. Indivizii au constatat că este mai profitabil să te sprijini pe grup decât să-ţi propui să-l întăreşti doar de dragul coeziunii şi promisiunilor de mai bine. De ce preferă indivizii să adere la grupuri? De-a lungul istoriei umane. Mişcările spontane ale indivizilor. Nevoile de autoîmplinire nu pot fi însă satisfăcute decât cu sprijinul altora. căutarea haotică a binelui la scară socială. numai dacă scopurile individuale sunt atinse şi trebuinţele satisfăcute. absenţa reperelor şi a normelor face ca entropia societăţilor să crească necontenit. Pe de altă parte. Epoca postindustrială. dezvoltate sau cizelate cu sprijinul membrilor grupului respectiv.

Aşadar. Dacă individul nu percepe grupul ca pe un instrument de sprijin. al transferului de informaţii şi mesaje dintre grup şi individ.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Problemele cu care ne confruntăm când ne raportăm la grupul de lucru din care facem parte Fiecare dintre noi ne aflăm într-o dublă postură: suntem creatori de grupuri. Pe de altă parte. ceea ce îşi are justificarea în interesele. este întotdeauna mai mică decât suma energiilor individuale deoarece păstrăm o parte dintre acestea pentru atingerea scopurilor străine de interesele grupului sau ca rezervă. dar şi modelaţi de acestea. Suntem interesaţi numai de grupurile care exhibă aceeaşi indicatori de identitate cu ai noştri. profilul psihologic al individului este mai mult sau mai puţin stabil. Acest schimb face ca fiecare dintre noi să avem o forţă psihologică atât de diferită în momente diferite. pentru că alimentăm cu energie grupurile pentru a beneficia apoi de şansa unei redistribuiri la nivelul indivizilor a energiei aduse în comun. psihologice şi sociale. cooperare şi solidaritate“ (Golu. formează sau modifică unele dintre caracteristicile personalităţii individuale. toleranţa este favorabilă tuturor: partenerii câştigă încredere şi echilibru. Spunem armonică. Suma energiilor puse la dispoziţia grupului de către membri săi. în conformitate cu percepţia noastră despre lume şi despre sine. suntem promotorii. Împletirea vieţii sociale cu viaţa personală este permanentă. În tot acest proces. susţinătorii sau aderenţii unor formaţiuni sociale cu scopul de a ne satisface nevoi primare. Pe de o parte. coerentă şi armonică. respingem ceea ce nu contribuie la susţinerea eu-lui. ea fiind generatoare de securitate. adică energia totală a grupului. nivelul de integrare şi de înţelegere diferite. Desigur că toleranţa este unul dintre factorii care anunţă instalarea formalismului şi conformismului. Admiterea şi preluarea unora dintre opţiunile membrilor grupului este un proces selectiv: preluăm numai ceea ce este în concordanţă cu setul nostru de valori. iar subiectul emiţător este recompensat cu protecţie de către parteneri. există abordările: Despre toleranţă căutarea altui grup în care să-şi regăsească imaginea de sine – efort care poate fi costisitor în planul echilibrului psihic încercarea de a aduce normele şi percepţiile membrilor grupului la nivelul şi calitatea reperelor proprii Aderarea la un grup conduce la toleranţă. 2001). Schimbul energetic cu sistemul social de referinţă este diferit de la un individ la altul. această formă comportamentală „subsumează factorii psihologici cu influenţă pozitivă asupra dinamicii relaţionale în plan interpersonal şi intergrupal. ambianţa socială şi contextul cultural sunt mediile care determină. 97 .

reguli şi obiceiuri). coeziunii. aspectele esenţiale ale grupului sunt apartenenţa. b) apropierea atitudinii de comportamnet. mergând de la suprapunerea peste scopurile colective până la disocierea totală de acestea. a sentimentelor împărtăşite. 98 . Membrii unui grup au o relaţie psihologică bazată pe existenţa obiectivelor şi a intereselor parţial sau în totalitate comune. adică de sociabilitatea acestora. rezultate dorite (outputs). Orice grup face parte dintr-un sistem constructiv de activităţi şi poate intra în contact sau în competiţie cu grupuri ce îşi definesc scopuri asemănătoare. şi nu activităţi obiectivul trebuie formulat direct şi simplu obiectivul trebuie să fie evaluabil. 3 Identificaţi varianta falsă din textul de mai jos. Relaţia dintre grup şi indivizi are o natură complexă: indivizii au scopuri personale. Despre obiectivele grupului Yves Saint-Arnaud (2001) consideră că aderarea la grup este facilitată de existenţa unei ţinte comune cu valoare de obiectiv. există abordările: a) sau încercarea de a aduce normele şi percepţiile membrilor grupului la nivelul şi calitatea reperelor proprii. Dacă individul nu percepe grupul ca pe un instrument de sprijin. referinţa şi identificarea. Din această perspectivă. caracteristicile obiectivului comun grupului sunt următoarele: obiectivul trebuie să descrie o situaţie de atins. sociabilitate – capacitatea de a forma structuri în care entităţile individuale sau colective îşi exprimă opiniile şi socialitate – capacitatea de a menţine împreună grupurile şi structurile. evitând de ce şi cum. adică specific şi măsurabil obiectivul specifică doar etapele lui care şi când. consonante sau nu cu cele ale grupului. este necesară armonizarea obiectivelor individuale cu cele obiective obiectivul trebuie să fie realizabil. adică realist Testul de autoevaluare nr. În opinia lui Lefebvre. Raymon Boudon (1992) distinge între: solidaritate – capacitatea de a întemeia grupuri. c) încercarea de a aduce normele şi percepţiile membrilor grupului la nivelul şi calitatea reperelor proprii. citat de Saint-Arnaud. structurii cvasistabile (organizare şi roluri) şi controlului social intern explicit (norme de lucru.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Text facultativ Formarea grupurilor este legată de capacitatea indivizilor de a stabili legături sociale. norme de comportament.

În plus. mediul cultural. La grupurile mici şi puternice sustragerea este practic absentă.2.normele. Variabilele de care depinde comportamentul de grup sunt: .stilul de conducere. .mărimea grupului. . şansele de implicare a cât mai multor oameni sunt reduse.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. iar comunicarea dintre participanţi facilă şi rodnică. 99 . .gradul de coeziune. şi Wodman (în Boboc. La grupurile mari (zeci de persoane). se pot obţine rezultate bune doar dacă sarcina este bine structurată. chiar bine intenţionat fiind.3. dar cresc şansele de găsire a soluţiei optime în probleme complexe. Importanţa mărimii grupului Nu există o reţetă unică pentru mărimea unui grup.A. V. Dacă n = 3. . . rolurile bine delimitate şi dacă există un anume grad de complementaritate a participanţilor. dar la grupurile mari există pericolul formării subgrupurilor şi a manifestării libere a devianţilor. dar îndrumarea şi controlul din partea conducătorului pot fi prompte şi eficace. Reducerea gradului de variabilitate şi domesticirea acestuia sunt premise pentru un control eficient.mediul. în opoziţie cu comportamentul antisocial. implicarea şi gradul de coeziune au cote deosebit de înalte. de ajutor social. iar dacă n = 5. La grupurile mici facilitarea socială. În acesta caz. Graicunas a propus următoarea formulă pentru a calcula numărul interacţiunilor posibile (R) dintre manager şi membrii unui grup (apud Cole. constructivă. care.motivaţia membrilor. 2003). Caracteristic membrilor grupurilor este comportamentul prosocial. 2000): R = n (2n-1 + n –1). apartenenţa socială şi experienţa trăită. în care n este numărul de subordonaţi. avantajele constatate la grupurile mici dispar.natura sarcinii.rolurile individuale. personalitatea depinde de pattern-ul temperamental dominant şi condiţionează coerenţa comportamentului. Organizaţiile sunt un creuzet recunoscut de formalizare a comportamentului individual. Dacă numărul membrilor este mic (3-5 persoane) resursele combinate ale acestora sunt limitate. Comportamentul de grup Participarea la viaţa unui grup este determinată de trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ. mediul familial. . . la rândul lor. R = 18. sunt orientate de moştenirea ereditară. Slochum Jr. R = 100! Se înţelege că numărul subordonaţilor limitează drastic aria de control a managerului. ceea ce nu se întâmplă la grupurile mari. care reprezintă conduita pozitivă. acesta nu poate interacţiona cu toţi subordonaţii într-o perioadă rezonabilă de timp. În opinia cercetătorilor Hellriegel.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr. 4 Indicaţi varianta falsă din lista de mai jos. Variabilele de care depinde comportamentul de grup sunt: mărimea grupului natura sarcinii; mediul; stilul de conducere; rolurile individuale; normele gradul de încărcare a salariaţilor; g) motivaţia membrilor; h) gradul de coeziune. Despre coeziunea în grup Coeziunea este expresia legăturilor puternice dintre membrii grupului. Fără să fie un semn particular, coeziunea cunoaşte dinamica ansamblului însuşi, în acord cu gradul său de maturitate: formare, consolidare şi destrămare. Factorii care contribuie la creşterea coeziunii grupului sunt: similitudinea activităţilor, apropierea fizică, relaţiile de muncă, structura sarcinii, mărimea grupului (mai ales la grupurile mici), presiunile externe, perspectiva recompenselor, stilul de conducere, preferinţele afective şi caracteristicile sociale comune. Dacă liderii formali şi informali ai grupului se opun tendinţei de schimbare coeziunea nu poate fi şubrezită, dar dacă liderii dezbină pentru a stăpâni vor contribui esenţial la destrămarea grupului.

100

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2.2.4. Organizaţiile şi grupurile ca structuri formale şi informale Text facultativ În interiorul sistemelor formale de organizare apar reţele, structuri informale interdependente, iar comportamentul organizaţional este influenţat de intersectarea acestora. Între indivizi se instituie relaţii spontane şi flexibile; dezvoltarea acestor asocieri informale ajunge să devină un suport pentru realizarea sarcinilor impuse de structurile şi regulile formale. Grupurile informale au lideri, norme şi reţele de comunicare tacite şi acceptate spontan. Cum apar însă structurile informale? Chester Barnard (în Vlăsceanu, 2003) pledează pentru ideea că „organizaţiile formale apar din şi sunt necesare organizării informale (şi aceasta în ciuda convingerii că ţelurile, regulile şi normele sunt impuse de manageri, iar organizaţia nu poate fi guvernată decât prin sisteme formale); dar atunci când organizaţiile formale încep să funcţioneze, ele creează şi necesită organizări informale“ şi aceasta pentru că structurile formale sunt operaţionale în măsura în care se obiectivează în structuri informale (la nivelul atitudinilor şi relaţiilor). Ca urmare, între cele două tipuri de asocieri este vorba despre o relaţie circulară: structurile formale generează din nou grupuri informale cu intenţia de a-l apăra pe individ de dominaţia structurilor formale şi pentru a menţine deschise canalele de comunicare şi a salva coeziunea. Cybert şi March, citaţi de aceeaşi autoare, au accentuat ideea că ţelurile organizaţionale se cristalizează prin procesul de negociere dintre indivizii grupului dominant şi nu prin acordul tuturor membrilor organizaţiei. Ei au pornit de la premisa că organizaţiile sunt alcătuite din grupuri (coaliţii) cărora le sunt asociate diferite interese. Nevoite să şi le impună, ele negociază sau se alătură altor grupuri cu interese asemănătoare, creând structuri informale ce conduc la realizarea obiectivelor lor. Este important de notat că structurile informale pot apărea şi ca răspuns la anumite reguli formale ale organizaţiei ce nu pot acoperi toată gama de activităţi. În asemenea cazuri, reţelele informale, caracterizate prin relaţii personale, nemijlocite şi emoţionale facilitează îndeplinirea scopurilor, asumarea responsabilităţilor, adoptarea unor decizii adecvate şi atingerea performanţei. Un alt argument pe care se sprijină studiile atunci când justifică prezenţa şi importanţa grupurilor informale este legat de însăşi una dintre caracteristicile umane funciare: sociabilitatea sau nevoia de apartenenţă la care se adaugă nevoia de securitate. În consecinţă, grupurile informale nu trebuie privite ca nişte entităţi distructive, obscure. Ele au şi dezavantaje, dar meritele lor sunt cu adevărat relevante pentru organizaţie: facilitează comunicarea, întăresc încrederea, corectează sistemele formale, înlesnesc sarcinile managerilor, conduc la obţinerea satisfacţiei în muncă, sunt instrumente de protejare a implicaţiei emoţionale a angajaţilor.

101

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. 1 adevărat Testul de autoevaluare nr. 2 c) Testul de autoevaluare nr. 3 b) Testul de autoevaluare nr. 4 g)

102

3.3. Definirea grupului Din punct de vedere psihologic. Definirea grupului 2. uniţi printr-o legătură socială. în care investesc energie.1. de ordin psihic (ca investiţie umană de sentimente. care nu sunt de faţă) şi de ordin cultural (împărtăşesc un set de valori şi principii comune într-un anumit areal. specificitatea grupului social este aceea că reprezintă un «subsistem» introdus într-o tipologie de formaţie socială.2. Interacţiunea relaţiilor în interiorul grupurilor sociale presupune „aderarea la valori identice (sau similare). Altfel spus. statutelor şi rolurilor.1. de ordin social (mai mult de trei persoane reunite în jurul unui scop social. având în comun modele culturale sau subculturale. .contribuiţi la agregarea unui nou grup. Ele sunt de ordin fizic (ca participanţi la un proces material. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . Adrian Neculau consideră că grupul social reprezintă ansamblul indivizilor care au caracteristici comparabile. care dezvoltă interacţiuni şi raporturi sociale în limitele unor reguli prestabilite. Concepte privind grupul 2.geneza. constituit ca entitate particulară ce regrupează membrii după criterii funcţionale şi/sau complementare. numit şi mediu socio-cultural şi educaţional). pasiuni sau percepţii legate de ceilalţi).3. la redistribuirea puterii. 2. a unui mod de comunicare şi de interinfluenţare“ (Neculau. conştiente de legătura lor reciprocă şi care se percep pe ei înşişi ca un grup.3.particularităţile grupului în acţiune.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 2. un grup este alcătuit dintr-un număr oarecare de persoane angajate în interacţiuni. Formarea şi dezvoltarea grupurilor 2. contribuind la dezvoltarea proceselor de normalizare şi uniformizare. de realizare a unor bunuri şi servicii. . Obiectivele grupurilor Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege şi veţi cunoaşte: .3.3. cu impact asupra altor persoane şi grupuri. 2003). posibil şi fără implicarea unor resurse psihice). Relaţiile dintre membrii oricărui grup sunt complexe. stadiile de dezvoltare şi obiectivele grupului.puneţi în valoare potenţialul grupului de apartenenţă profesională. participarea la activităţi comune sau momente comemorative şi existenţa unui spaţiu interacţional. 103 .

b) linii de comunicare interpersonală. Rupert Brown (1988). Testul de autoevaluare nr. formând structura lui de comunicare. configurând structura ocupaţională. 1 Care dintre definiţiile de mai jos este falsă? a) Grupul constă din două sau mai multe persoane care împătăşesc cu alte persoane aceleaşi norme faţă de anumite situaţii şi ale căror roluri sociale sunt strâns îmbinate şi sincronizate. un sistem de reguli. cuprinzând totalitatea normelor. e) un aranjament al modului în care se adoptă deciziile. o anume istoricitate. astfel încît membrii s-ar putea recunoaşte ca atare. Lewin. adică structura locomotorie. un grup se formează „atunci când două sau mai multe persoane se definesc ele între ele ca membri ai acestui grup şi când existenţa lui este recunoscută de o terţă persoană“. Grupul. percepţiilor. c) o configuraţie a percepţiilor interpersonale. f) o distribuţie a relaţiilor simpatetice. În opinia lui K. distribuţiei rolurilor şi statutelor între membrii grupului. a cărui punere în operă depinde de faptul că entităţile componente vizează acelaşi obiectiv. grupul este caracterizat printr-un câmp de natură psihologică. reprezentând structura cognitivă. ca unitate constitutivă. durată. 104 . semnificând structura de afinităţi sau structura sociometrică. b) Un grup este alcătuit dintr-un număr oarecare de persoane angajate în interacţiuni. pentru că are potenţial de energie şi pentru că raţiunea lui este de a fi. ceea ce constituie structura de rol. regenera sau transforma pentru că este viu. Grupul are capacitatea de a se autoregla. g) un sistem de mijloace prin care indivizii se pot deplasa de la o poziţie la alta în grup. adică structura de putere. d) o specializare a sarcinilor. c) Grupul social este formaţiunea socială în interiorul căreia indivizii sunt în interacţiune conform unor reguli stabilite ad hoc şi care împărtăşesc sentimentul de a constitui o entitate aparte. În grup pot fi distinse: a) o configuraţie a poziţiilor şi funcţiilor formale şi informale ale membrilor grupului. este caracterizat prin: stabilitate. conştiente de legătura lor reciprocă şi care se percep pe ei înşişi ca un grup.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Alte definiţii ale grupului Leo Apostel (1986): Grupul reprezintă o mulţime de elemente care au cel puţin un scop comun.

Interacţiunea umană are scopuri multiple: primirea şi asigurarea sprijinului profesional. Referitor la justificarea existenţei grupului.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Text facultativ Recunoaşterea unor trăsături de caracter comune. stadiul maturităţii – al creativităţii.grupurile centrate pe sarcină (instrumentale). cu patologii legate de imposibilitatea creşterii. plăcerea de a fi în compania altor persoane etc. a tuturor în cele din urmă. printre altele. În realitate. Grupul se comportă ca un tot unitar. observând că existenţa acestui gen de formaţiune socială este justificată mai degrabă în plan supraindividual decât în termeni ai concretului. suferind noi înşine schimbări de comportament. Dacă aceasta se petrece în cadrul unei organizaţii. de dispariţia sarcinii sau de dezagregarea formaţiei în vederea reformării ei în noi circumstanţe. este vorba de pulsaţii de creştere până în preajma secvenţei descendente.). Stadiul declinului este asociat. Vorbind despre influenţa şi dependenţa reciprocă. dat fiind caracterul iterativ al feedback-ului. centrate pe nevoi sociale sau generale (solidaritate. se face distincţie între: . 105 . atunci există deja premisele creării unui grup capabil să facă faţă provocărilor mediului extern caracterizat la rândul lui prin valorile macroculturale. Cultura de grup se confruntă cu marea cultură. împărtăşirea unor valori comune. stadiul tinereţii – caracterizat prin accentuarea încrederii în forţele proprii. ele se influenţeză şi se determină reciproc. Viaţa grupurilor trece prin stadii de dezvoltare similare cu cele ale formării individului: stadiul de formare – caracterizat prin dependenţa faţă de alte entităţi. a scopului pe baza căruia el fiinţează. stadiul adolescenţei – al rebeliunii. Evoluţia grupului nu este liniară decât în plan grosier. ne gândim aici la efectele pe care orice act complet de comunicare le are asupra interlocutorilor: îi influenţăm pe alţii.grupurile afiliative. Contactele umane din interiorul grupului implică numeroase schimburi de mesaje care au drept scop schimbarea atitudinii sau a comportamentului receptorilor. . Pantelimon Golu afirmă că „grupul este o entitate vie care transcede experienţa individuală şi nu poate fi explicat numai prin ea“ (2001). muncii dedicate şi performanţelor. crearea sau consolidarea sentimentului de securitate etc. trăirea unor experienţe comune şi identificarea aceluiaşi ţel îi determină pe oameni să se asocieze şi să dea naştere unei culturi. de percepere a realităţii şi de statuare a mijloacelor de comunicare. care este de scurtă durată. cu atribute distincte sugerate de mecanismele de gândire colectivă. căutarea în comun a răspunsurilor la întrebări existenţiale.

îşi manifestă şi îşi percep reciproc atractivitatea – factor motivaţional cu funcţie coezivă). Oportunităţile de interacţiune reprezintă precondiţiile structurării grupului. indivizii care îşi distribuie atent şi adecvat sarcinile le pot împlini. devine explicit faptul că indivizii pot să-şi asume obiective comune. în constituirea grupurilor formale se optează pentru indivizi cu valenţe complementare pentru a se asigura un echilibru şi a se imprima o direcţie eficientă de dezvoltare. Potenţialul de realizare a obiectivelor rezidă în faptul că indiferent de natura obiectivelor (materiale. intelectuale. care are drept consecinţă emiterea de mesaje de încurajare şi sprijin. El consideră că cele mai stabile diade sunt cele reciproc pozitive (ale căror membri se asociază liber. Formarea şi dezvoltarea grupurilor Constituirea grupurilor se află sub presiunea oportunităţilor de interacţiune.2. care comunică fără rezerve. Caracteristicile personale ale membrilor sunt esenţiale în formarea grupurilor. Dacă ele există. se face distincţie între grupurile centrate pe: a) ……………………………………………………… b) ……………………………………………………… … 106 . a scopului pe baza căruia el fiinţează. dar şi cele reciproc negative (ale căror membri sunt orientaţi către un comportament de evitare a asociaţiei. În opinia lui Pantelimon Golu (1974) grupul se întemeiază pornind de la atracţiile de tip diadic. 1998). să le pună în operă şi să fie solidari. avem în vedere trăsăturile de personalitate. se comportă cordial. cupluri interpersonale fundamentale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. dar poziţionarea pe trepte diferite de rol conduce la instalarea unor nedorite bariere de comunicare. adică de „gratificaţii“. Referitor la justificarea existenţei grupului. potenţialului de realizare a obiectivelor şi caracteristicilor indivizilor (Gary Johns. atitudinile şi comportamentul.3. Testul de autoevaluare nr. Membrii grupului se percep iniţial ca fiind potenţial egali. 2 Completaţi lacunele din fraza de mai jos. De regulă.). contribuind la formarea şi stabilitatea grupurilor. Diadele reciproc pozitive se bazează pe atracţia interpersonală. psihologice. comunicării spontane şi cordialităţii). sociale etc.

Răbufnirea este caracterizată de prezenţa conflictului exprimată în termeni de confruntare privind traiectoria de dezvoltare a grupului şi atribuirea rolurilor şi sarcinilor. 1998) Formarea Formarea este un moment al interogaţiilor. a acordului cu privire la normele împărăşite de grup. c) se consideră că majoritatea simplă este suficientă pentru luarea unei decizii. participă împreună la ritualurile care pun în lumină succesele din istoria grupului. Şi într-un caz şi în celălalt. În această fază grupul se bazează pe lider. există grupuri care se cristalizează doar pentru a realiza un anumit proiect şi. Funcţionarea grupului înseamnă focalizarea pe realizarea efectivă a sarcinilor prin comunicare. d) unele conflicte sunt evitate. Normarea corespunde momentului de elucidare a problemelor apărute în cadrul etapei anterioare. 3 Indicaţi variantele false. se stabilesc primele norme şi metode de lucru. Sunt însă şi grupuri care se destramă în urma restructurărilor sau concedierilor. altele sunt deschise. b) conflictele sunt prevenite prin abordări pozitive anticipative. 107 .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Stadiile de dezvoltare ale grupurilor (Gary Johns. Răbufnirea Normarea Funcţionarea Destrămarea Testul de autoevaluare nr. Destrămarea are un caracter intenţional sau accidental. Caracteristicile grupurilor eficace sunt: a) sarcina este cunoscută şi agreată de fiecare dintre participanţi. la confirmarea interacţiunii membrilor grupului. al tatonării reciproce pe fundalul conştientizării dependenţei mutuale. creativitate şi interacţiuni prin care se pun în comun competenţele membrilor săi. De pildă. Pe scurt. membri îşi oferă suport emoţional reciproc. durata lor este scurtă şi anticipată. grupul dobândeşte coeziune. ca atare. conducând la apariţia consensului social.

caracteristicile sale generale şi abstracte. sugestii. să cunoască gradul de similitudine existent între poziţiile individuale exprimate. Subiectul care emite cel mai mult este şi cel care primeşte cel mai mult. apoi spre ceilalţi. intervenţiile creează un portofoliu comun de date şi definesc poziţia fiecăruia în cadrul grupului. Maisonneuve pune în evidenţă o clară diferenţiere a membrilor grupului: există un subiect care a avut cel mai mare număr de intervenţii. Consultarea membrilor grupului aduce în prim plan avantaje precum: tema discutată rămâne în centrul atenţiei până la epuizare. transpunerea soluţiei în plan de acţiune şi aplicarea acestuia. identificarea cauzei problemei şi a contextului. găsirea soluţiei prin tehnici de creativitate în grup. schimbul de idei permite crearea demarcaţiilor dintre participanţi şi stabilirea ierarhiilor. informaţii. de ce?. reacţii emotive privind o temă dată. Procedurile privind adoptarea deciziei pot fi consultate în cartea invocată la debutul acestui curs.3. Grupul urmăreşte să înţeleagă obiectul de studiu. interacţiunile îi stimulează pe participanţi poziţionându-i. limitele sale şi ceea ce îl diferenţiază de altele înrudite. când?. Etapele rezolvării unei probleme sunt: identificarea problemei. clarificarea datelor problemei (cine?. grupul vizează formal să strângă date. spre schimbarea durabilă a situaţiei (cu cel mai mic cost posibil) sau spre evitarea efectelor negative ale schimbării. J. Prin urmare. Potrivit lui Allaire. prin faptul că părerile lor sunt deja susţinute. unde?. 2001) Grupul îşi consultă permanent membrii pentru a le cunoaşte punctul de vedere. intervenţiile arată capacitatea membrilor de a-şi dezvălui gândurile şi de a fi responsabili. acesta fiind şi cel care se adresează cel mai adesea grupului. grupul ţinteşte să cunoască tabloul poziţiei membrilor săi faţă de o problemă dată. opiniile exprimate au darul de a dezvălui punctele comune şi poziţiile divergente. Emisiunile merg mai întâi spre membrii cei mai activi. stabilirea regulilor de lucru şi a rolurilor. Consultarea Adoptarea deciziei Rezolvarea problemelor Definirea unui obiect – conceptualizarea 108 . Obiectivele grupurilor (François Allaire. evaluarea rezultatelor în urma aplicării planului. cum?).3. intervenţiile fac să crească angajamentul fiecăruia. să identifice toate aspectele sau comportamentele obiectului. ca dinamică intelectuală. Rezolvarea problemelor se dovedeşte a fi o activitate importantă a grupului de lucru. demersurile acestuia pot fi îndreptate spre modificarea unei situaţii pentru a o face conformă cu un model satisfăcător pentru obiectivul grupului. Într-o consultare. în raport cu ceilalţi.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. să înţeleagă punctul de vedere al fiecărui membru în parte. să-şi construiască un instrument care se poate transpune într-o acţiune concretă rezultată din această reflecţie. alegerea oamenilor care doresc să se implice în rezolvarea problemei. opinii. ce?.

d) 109 . 1 c) fals Testul de autoeveluare nr.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoeveluare nr. 2 a) sarcină b) nevoi sociale Testul de autoeveluare nr. 3 c).

rolul statutului şi rolului în grupul de lucru.4. 110 .diversitatea. în raport cu cei din grupurile mari.procesele de grup: normalizarea. În grupurile mari. Sarcinile pot fi aditive.3. gândirea de grup. .4. diversitatea opiniilor conduce la apariţia disputelor. Sarcinile aditive contează pe performanţa potenţială (performanţa reală este definită ca fiind performanţa potenţială minus pierderile de proces).statutul. Sarcinile conjunctive sunt sarcini în care nivelul performanţei este condiţionat de performanţa celui mai slab membru. Structura grupurilor 2. timpul de exprimare a membrilor grupului se reduce. . . Performanţa reală se diminuează pe măsură ce grupul devine mai mare.1.2. Statut şi rol în grup 2. 2. energia grupului. Aspecte relavante privind procesele şi fenomenele de grup 2. Procese şi fenomene de grup Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege: . Structura grupurilor Structura grupului vizează caracteristicile organizării sociale ale acestuia: .evitaţi destrămarea grupului şi să determinaţi creşterea performanţei acestuia. .importanţa coeziunii grupului de lucru. facilitarea socială. Tipologia grupurilor 2. scad şansele de implicare.4. iar indivizii se tem că se pierd în anonimat când este vorba despre reuşitele grupului şi despre acordarea recompenselor.4.mărimea. conducerea grupurilor. diversitatea şi coeziunea lui. .rolurile. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . . Se poate observa că indivizii aparţinând grupurilor mici au o mai mare satisfacţie privind apartenenţa. Mărimea grupului Din perspectivă practică putem admite că mărimea unui grup este cuprinsă între 3 şi 20 de persoane.normele.evaluaţi potenţialul unui grup după mărimea.aplicaţi mecanismele potrivite pentru creşterea coeziunii grupului. Sarcinile disjunctive sunt cele în care performanţa potenţială a grupului este condiţionată de performanţa celui mai bun membru.4.coeziunea. disjunctive şi conjunctive.4.4. Mărimea grupului şi performanţa Gary Johns (1998) consideră că pentru a determina natura acestei influenţe este indicat să stabilim o tipologie a sarcinilor şi indicatorii performanţei. .1. conformismul. .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 2. .

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Diversitatea Diversitatea este un concept supralicitat. Problema gestionării diversităţii în cadrul grupurilor reprezintă un punct delicat. Observaţiile cercetătorilor legate de cristalizarea socială a grupului arată că diversitatea afectează interacţiunea în cadrul grupului, coeziunea se realizează mai greu, iar comunicarea şi parcurgerea stadiilor specifice de dezvoltare cer răgaz. Grupul divers are, cu certitudine, meritul de a obţine performanţe în cazul sarcinilor ce reclamă creativitate. Test instant Ce probleme ridică adoptarea deciziilor: a) într-un grup foarte mic (2-3 membri); b) într-un grup foarte mare (20-30 de membri). Normele Normele reprezintă aşteptările comportamentale mutuale pe care le au membrii grupului. Ele enunţă ce este permis şi ce nu este permis, impunând standarde de conduită. Prin intermediul normelor putem face predictibil comportamentul tuturor. Normele reglementează comportamentele relevante pentru grup, corespunzătoare obiectivelor şi realizării lor. Totodată, ele au ca suport suma atitudinilor împărtăşite de indivizii care alcătuiesc un grup.

Testul de autoevaluare nr. 1 Stabiliţi valoarea de adevăr a frazei de mai jos. În grupurile mari şansele de implicare sunt mari, diversitatea opiniilor conduce la apariţia disputelor, timpul de exprimare a membrilor grupului se reduce, iar indivizii se tem că se pierd în anonimat când este vorba despre reuşitele grupului şi despre acordarea recompenselor.

111

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2.4.2. Statut şi rol în grup

Despre statut Categorie de bază a psihologiei sociale, statutul indică faptul că, la nivel comportamental, persoanele se disting din punct de vedere al poziţiilor, funcţiilor şi locurilor pe care le deţin în structurile sociale. Statutul rezidă dintr-un set de reguli şi obligaţii şi reprezintă poziţia de bază a individului în societate. J. Stoetzel (în Golu, 2000) înţelege prin statut totalitatea comportamentelor la care cineva se aşteaptă în chip legitim de la ceilalţi. Altfel spus, statutul desemnează rangul, poziţia socială sau prestigiul acordat unui membru al grupului. În ansamblu, statutele conduc la construirea sau la confirmarea unor ierarhii, nu întotdeauna omoloage cu cea rezultată din organigramă. Aici este vorba atât de componenta formală a statutului (titluri, pachet salarial, condiţii speciale de lucru sau program de lucru), cât şi de componenta informală (recunoaşterea unor merite anterioare, a vechimii sau experienţei). Dacă organizaţia se bazează pe o cultură puternică, statutul poate constitui unul dintre factorii motivaţionali importanţi. La nivel de grup, statutele sunt interconectate şi compatibile. Ele sunt reunite pentru atingerea unui scop comun, îl definesc social pe individ, reprezintă sursa satisfacţiei sale şi prescriu comportamentele persoanei. Despre rol Comportamentul de rol a fost împrumutat de către specialiştii în ştiinţele sociale din teatru, unde termenul este folosit cu referire la un personaj pe care un actor îl portretizează într-o reprezentaţie dramatică. Termenul îşi schimbă destul de puţin înţelesul când este introdus în sfera dinamicii grupurilor. Relaţia dintre rolul unui actor într-o piesă de teatru şi rolul unui membru într-un grup este destul de strânsă. În grupurile sociale rolurile sunt extrem de flexibile; ele cer anumite deprinderi. Interacţiunea dintre membrii grupului ar deveni haotică dacă un membru nu ar ţine seama de cerinţele de bază ale rolului său şi de rolurile celorlalţi. Conceptul de rol, foarte intim legat de cel de statut (complementar şi reversul statutului), desemnează ansamblul comportamentelor pe care alţii le aşteaptă în mod legitim de la actorii sociali (de pildă, comportamentele pe care le aşteaptă elevul de la profesor). Rolul şi statutul se convertesc unul în celălalt – ceea ce reprezintă statut pentru un individ aflat în interacţiune este rol pentru celălalt.

112

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Text facultativ, dar important Prin definirea rolurilor şi statutelor s-a evidenţiat faptul că cele două sunt interdependente; rolurile reprezintă modalităţi de realizare a funcţiilor statutului. Rolul este aspectul dinamic al statutului şi este profund legat de caracteristicile psihice ale persoanei. Accentuarea dimensiunilor rolului este justificată de faptul că el reprezintă o interfaţă între dimensiunea socială şi cea psihologică, o legătură între statut şi comportament, între statut şi activismul persoanei. G. Allport (1991) susţine că între statut şi comportament se interpun procese de percepere, înţelegere, receptare şi asumare a rolului; toate acestea sunt constrânse de prescripţiile statutului şi de calităţile individuale. Drept consecinţă, comportamentul individului este o medie ponderată între comportamentul prescris de statut şi comportamentul determinat de personalitatea sa. Fiecare participant manifestă faţă de ceilalţi sau faţă de o situaţie creată anumite înclinaţii evaluative, reacţionează la nivel afectiv, cognitiv şi acţional; fiecare dezvoltă atitudini care pot fi puse uşor în legătură cu rolurile, căci individul îşi delimitează poziţia în grup în funcţie de acestea evaluări reciproce. Este evident că rolurile în interiorul unui grup sunt interdependente. Rolurile îi pun pe parteneri în contact şi îi obligă la interacţiune. Rolul se defineşte în raport cu particularităţile grupului din care a emers şi se poate modifica pe parcurs, indivizii încercând o abordare integrativă, adaptativă a diferitelor roluri pe care le joacă, datorită nevoii de consistenţă internă. Distribuţia rolurilor în grup se face concomitent cu acceptarea şi asimilarea normelor de grup. Practic, la nivelul grupului are loc o negociere a semnificaţiilor pentru a delimita ceea ce este comun, constant şi durabil, pentru a stabili cadrul normativ capabil să asigure continuitatea grupului şi atingerea obiectivelor propuse. Rolurile sunt elemente ale structurii grupului care predetermină comportamentele membrilor acestuia (Allaire, 2001). Ceea ce defineşte grupurile reale de abstractizările teoretice este experienţa imediată, care conferă grupului energie şi dinamism. Intervenţiile care exprimă experienţa imediată se constituie într-un ansamblu de mesaje verbale sau non-verbale prin care indivizii interacţionează cu sarcina, cu structurile de lucru şi cu ceilalţi. Adesea, aceste mesaje nu sunt organizate, sunt difuze, fac parte din caracterul entropic al grupului. În timp, firesc, tendinţa mesajelor de a fi mai organizate şi mai structurate este determinată de nevoia grupului de a reduce entropia şi a institui o ordine normativă. Dacă un grup reuşeşte să explice reacţiile legate de experienţa imediată, atunci el are o informaţie despre el însuşi, are un feedback. Orientarea spre feedback marchează tendinţa grupului de a defini şi redefini rolurile în conformitate cu noi aşteptări.

113

Un alt punct de vedere referitor la tipurile de rol determinate în raport cu funcţiile îi aparţine lui Pierre De Visscher (2001). . modelează standardele de performanţă. Animatorul nu influenţeză. ia decizii sau contribuie la adoptarea lor. rezolvă probleme. . pune întrebări pentru a ajuta la clarificarea problemelor. animatorul cere clarificări.referitoare la sarcini din planul socio-afectiv (prevenirea şi aplanarea conflictelor.funcţia de producţie constând în rezolvarea sarcinilor. Animatorul conduce şedinţele.referitoare la întreţinerea vieţii grupale comune. ajută grupul să delimiteze domeniile în care există acord de cele în care există dezacord. în opoziţie cu participantul care poate influenţa grupul. se asigură că toţi membrii lui au încărcarea corespunzătoare rolului asumat. rămânând neutru faţă de natura problemelor grupului. defineşte concepte de lucru etc. se implică în rezolvarea conflictelor. Animatorul se diferenţiază de participant la nivelul exercitării influenţei. face comentarii. îi informează pe manager şi pe lider asupra climatului de lucru şi asupra performanţei şi ajută la integrarea noilor membri. cere şi oferă informaţii. identifică sentimentele dominante. Test instant Care dintre funcţiile prezentate mai sus vi se pare cea mai importantă? 114 . se consultă cu ceilalţi. repetări. protejează cadrul de lucru şi veghează la respectarea normelor acceptate de coechipieri. Tipologia rolurilor După Benne şi Sheats (în Zorlenţan. sintetizează propunerile şi redefineşte problemele. aplică metode pentru creşterea implicării şi în procesul elaborării deciziilor. face evaluări. Animatorul acţionează asupra reţelei de canale de schimb. Practic. clarificarea problemelor complexe. 1996) rolurile pot fi: . asigură şi încurajează consultarea. El distinge: . . interacţionează. exprimă opinii.referitoare la muncă. planificarea. cererilor şi opiniilor exprimate de participanţi. îi încurajează să participe la dezbateri. asigurarea unui climat de siguranţă sau menţinerea moralului ridicat). indică temele comune pentru a fructifica dezbaterile. .roluri individuale. încurajează gândirea critică.funcţia de organizare.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Principalele roluri întâlnite în grupul de lucru Participantul simbolizează. conduce dezbaterile spre consens. impulsionează grupul să-şi cunoască mai bine obiectivele. El formulează întrebări care să incite şi să permită dezvoltarea problemei de rezolvat. dă formă ofertelor. motivarea. sintetizări şi interacţiune între membrii grupului. propune soluţii. .funcţia de facilitare ce implică definirea obiectivelor. reformulări.

3.eficienţa (exprimată în capacitatea grupului de a fi performant şi de a-şi realiza obiectivele). Testul de autoevaluare nr. . stăpânirea artei de a comunica sau prin instruire continuă. Grupurile de acest tip au un lider formal şi mai mulţi subordonaţi.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. Grupurile informale sunt formaţiuni care apar pe cale naturală ca răspuns la interesele comune ale membrilor organizaţiei. d) roluri individuale. în care domină contactele directe (face-to-face) şi grupurile secundare (organizaţiile). Pe baza caracteristicilor lor.). asigurarea unui climat de siguranţă sau menţinerea moralului ridicat). Rolurile asumate în cadrul grupului sunt: a) de susţinere. 3 Identificaţi varianta falsă din enumerarea de mai jos.mărimea. e) referitoare la muncă.4.). grupurile informale susţin activitatea grupurilor formale prin orientarea spre nou. În funcţie de caracterul relaţiilor dintre membri se disting grupurile primare.tipul de grup (modul de formare.sarcina. . b) referitoare la întreţinerea vieţii grupale comune. .compoziţia (reflectă caracteristicile psiho-sociale şi socio-demografice ale membrilor grupului). în care predomină relaţiile indirecte. îşi influenţează reciproc comportamentul şi se susţin mutual în a-şi asigura satisfacţii socio-profesionale. 115 . Tipologia lui Gary Johns (1996) Grupurile formale „sunt grupuri stabilite de către organizaţii în ideea de a facilita realizarea scopurilor organizaţionale“. .configuraţia (modul de structurare a relaţiilor interpersonale. coordonare şi control. mediate. sunt instituţionalizate şi au scopul de a prelua un anume pachet de sarcini pentru a căror rezolvare sunt particularizate şi aplicate regulile şi normele organizaţiei. . c) referitoare la sarcini din planul socio-afectiv (prevenirea şi aplanarea conflictelor.stadiul de maturitate. Tipologia grupurilor Caracteristici după care pot fi particularizate grupurile: .coeziunea. natura relaţiilor dintre membri etc. . . Ele au apărut prin transformarea unor sisteme administrative orientate spre muncă. Acestea reprezintă reuniuni de persoane care dezvoltă relaţii interpersonale. aspectele legate de comunicare. distribuţia rolurilor etc. antrenare.

Se creează astfel premisele pentru diviziunea muncii. În absenţa acestei coerenţe. nu am putea vorbi decât de suma unor individualităţi aflate simultan în acelaşi loc. Grupul primar de sarcină există. 116 . comunicarea şi relaţiile interumane formalizate active dau substanţă şi sens de a fi grupului ca atare. de sarcină şi de proiect. se valorizează potenţialul fiecărui membru al grupului şi se asigură coeziunea ansamblului. în acord cu interesele proprii. Testul de autoevaluare nr. Cei care nu se regăsesc în schema de lucru a grupului. Grupurile de comandă pot fi de durată şi funcţionează pe baza regulilor birocraţiei. afinităţi. norme. Fără un obiectiv comun. nu este posibilă canalizarea energiilor şi nu există propriu-zis grup de lucru. „cuprinde ansamblul modelelor de comportament relativ echivalente.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Grupul primar de sarcină. perceput şi asimilat la nivel individual. nu sunt membri ai grupului. iar grupurile de proiect sunt guvernate de regulile sistemului de management pe bază de proiecte. 4 Completaţi lacuna din fraza de mai jos.. În plus. de grup. Se spune că este bine ca membrii grupului să fie la fel. Distribuţia rolurilor în grup se face concomitent cu acceptarea şi asimilarea ………………………………. să aibă aceleaşi idealuri şi aceeaşi conduită. nu fac parte din grup. Grupurile de lucru pot fi de comandă (managerul şi colaboratorii apropiaţi). Coerenţa comportamentelor. Cerinţa esenţială este ca aceştia să aibă valenţe complementare pentru a putea acoperi o largă plajă de activităţi. Pentru a-şi menţine coeziunea. cei care nu se află sub umbrela scopului comun. grupurile primare de sarcină au propriile sisteme de reglare şi de control. ca formă a grupului social. grupul de lucru trebuie să se bazeze pe elemente de ordin psihologic: obiective. integrate funcţional şi orientate normativ spre realizarea unui obiectiv unanim acceptat“ (Buzărnescu). Grupul de lucru este format din doi sau mai mulţi indivizi care acţionează în mod interdependent pentru atingerea unui scop comun. roluri. Un factor esenţial al succesului este percepţia justă a obiectivelor. funcţionează şi se poate dezvolta numai pe baza distribuirii raţionale a competenţelor şi responsabilităţilor.

. .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Grupul restrâns are dimensiuni reduse şi pune accent pe interacţiune.capacitatea efectivă a membrilor de a interacţiona şi de a se influenţa reciproc. aceste obiective pot fi asumate sau impuse. .delimitarea grupului ca o entitate aparte.unitate spaţio-temporală.împărtăşirea unor experienţe comune. . care favorizează calitatea interacţiunilor la nivel intergrupal. . cât şi de persoane exterioare grupului. ceea ce presupune o relativă proximitate. pasibilă de a fi percepută atât din interior. imagine care reprezintă o bază de indentificare cu grupul şi un mod de definire personală în raport cu ceilalţi membri şi în raport cu alte grupuri evaluate de individ).posibilitatea ca fiecare individ să fie perceput de către ceilalţi în acelaşi timp (fiecare membru poate avea o imagine de ansamblu asupra celorlalţi. După Pierre de Visscher (2001) caracteristicile grupului restrâns sunt: .obiective comune (constituite pe raţiunea de a rămâne împreună. 117 . având funcţia de menţinere a caracterului asociativ al grupului.

1998). Reuşita este dictată de felul sarcinii. Rolurile nu mai sunt specializate. cu precădere în ceea ce-i priveşte pe membri nou veniţi sau în cazul în care grupul a suportat o schimbare dramatică. să presupună un grad mare de interacţiune între membrii grupului şi să solicite abilităţi şi cunoştinţe multiple. Un alt model utilizat în organizaţii este cel al echipelor multifuncţionale. este foarte important de notat că un grup trebuie să deţină cunoştinţe complexe pentru a satura cu succes sarcina asumată. prin articularea la contextul social. susţinute de indivizi cu specializări diferite care contribuie la realizarea unui proiect. Johns este legat de semnificaţia rolurilor în astfel de echipe. Echipa autocondusă are nevoie de o identitate de grup. Practica T-group-ului este. promovând ideea de auto-informare. punerii în interdependenţă a membrilor acestuia în vederea dezvoltării. o echipă autocondusă ar trebui să aibă dimensiuni reduse pentru simplificarea problemelor de comunicare şi de coordonare. de achiziţie prin apelul la experienţa celorlalţi: încurajarea unui spirit de cercetare şi de experimentare în relaţiile sociale. Sarcinile echipelor de acest gen trebuie să fie complexe. Training group-ul sau T-group-ul este unul dintre mijloacele destinate dinamizării grupului. aşadar. Acest concept cu valoare practică sugerează faptul că urmăreşte formarea unor deprinderi în consonanţă cu normele grupului. Pe de altă parte. 2003). de afirmare şi de integrare. proces menit să contribuie la asumarea responsabilităţilor şi la creşterea implicării în adoptarea deciziilor şi a calităţii acestora. de a angaja comportamente de colaborare şi de a rezolva situaţiile conflictuale prin angajarea în rezolvarea problemelor“ (S. diminuarea rezistenţei la schimbare şi încurajarea învăţării prin cooperare. Ea fixează apartenenţa la grup şi induce stabilitate. diversitatea este un factor vital pentru supravieţuirea creativităţii în grup. cel al capitalului de cunoaştere. sporirea sensibilităţii faţă de aşteptările altora («conştiinţa interpersonală lărgită»). intergrupale). interacţiunii şi unităţii membrilor. autenticitate sporită în relaţiile interpersonale. Boncu. 118 . În alt plan. dezvoltarea capacităţii de a diagnostica situaţiile sociale (interpersonale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Text facultativ O altă configuraţie colectivă operaţională este echipa autocondusă. T-group-ul îşi are originea în nevoia de recunoaştere. iar aderenţa la rol este orientată de criteriul eficacităţii şi nu de cel al specializării limitate. motivante. T-groupul serveşte la schimbarea atitudinală şi comportamentală a indivizilor. Un aspect important asupra căruia ne atrage atenţia G. T-group-ul „se grupează în jurul ideii de «învăţare reciprocă». unul dintre cele mai puternice instrumente pentru schimbarea comportamentală în sensul dorit de grup. Constrângerile grupului de acest tip sunt cu atât mai mari cu cât nu există o supraveghere fermă. „un grup de lucru care are şansa de a realiza sarcini stimulatoare sub o supraveghere redusă“ (Johns. ca rezultat al încrederii. La rândul său. compoziţia grupului şi natura pârghiilor de acţiune. definite drept grupuri de lucru.

Când o opinie comună se stabilizează. definind ceea ce este apreciat în cadrul grupului şi ce este dezaprobat. Aceste obiective vizează fie funcţionarea internă a grupului. El considera că respectarea normei este. Despre norme Conceptul normalizării îi aparţine lui Serge Moscovici (2002). una dintre modalităţile de negociere a relaţiei conflictuale (în sensul larg al cuvântului) dintre două entităţi. Cauzele recurgerii la normalizare pot fi nevoia de a scăpa de incertitudine. fie raporturile pe care acesta şi le stabileşte cu alte grupuri (de pildă. . .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. pentru evitarea dezacordurilor păgubitoare în plan energetic.conformism. Indivizii evită să emită opinii extreme. Oricum. utilitatea socială este principiul activ al normelor. .4. . şi înţelesul că norma este rezultatul unor concesii succesive făcute nu atât de dragul consensului.facilitare socială. Normele au funcţie prescriptivă (indică un comportament dezirabil) şi funcţie evaluativă (permit compararea membrilor). uniformitatea poate fi o normă legată de viaţa internă). Adeziunea la normă conduce la aprobare socială. organizaţia reproduce stările.gândire de grup. tinzând spre constituirea unei opinii comune. eventual. 119 . conformarea şi inovarea sunt modalităţi de reducere a divergenţelor în cadrul unui grup. Caracteristica normalizării. raţionamente şi comportamente.coeziune. nici simpla imitaţie – ca influenţă exercitată de modele superioare şi nici facilitarea socială nu pot susţine alinierea la normă. de fapt. cât. este compromisul.energia grupului. mai ales. procesele şi fenomenele specifice grupurilor: . iar nerespectarea normei duce la dezaprobare socială şi. . comportamentele. Important! Normalizarea. la excluderea din grup.normalizare. Ele permit distribuirea valorilor sociale (indivizii aparţin unor grupuri de apartenenţă şi au repere în grupurile respective). ca formă de negociere. de aici. Norma determină atribuiri de valoare. Normele sunt producţii colective ce răspund unor obiective sociale.4. Normele nu există decât în măsura în care indivizii le activează prin atitudini. Procese şi fenomene de grup Ca entitate socială coerentă. devine o normă a grupului.conducerea grupurilor. situaţie care ar complica potenţialul conflictual al grupului. de a asigura un cadru de securitate sau de a evita escaladarea stării conflictuale. . deoarece ele îi vor plasa în dezacord cu ceilalţi.

nu acceptare privată. determinându-l să se alinieze opiniilor şi comportamentelor dominante. Conformismul prezintă aspecte diferite.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Despre conformism Conformismul este acel comportament afişat cu scopul de a realiza aşteptările normative ale grupului. pentru cei mai mulţi dintre noi. fără a-şi schimba comportamentul public independenţa. proces prin care subiectul acceptă influenţa la nivel privat. care presupune schimbare în plan public. după nivelurile de influenţă socială asociate (Myers) complezenţa. David Myers (în Boncu. Grupul poate aplica o presiune uriaşă asupra individului. Altfel spus. Dacă grupurile practică sancţionarea devianţilor. 120 .E. înseamnă schimbare în ambele planuri: individul îşi însuşeşte norma de grup la nivel public. deşi controversată. Asch potrivit căreia conformitatea ţintei se realizează mai uşor dacă grupul de presiune este redus numeric. sunt numeroase situaţiile în care membrii grupurilor au fost astfel selectaţi încât găsesc că soluţiile echilibrate sunt cele mai indicate. În context. Printre fenomenele caracteristice vieţii de grup se numără şi aşa-numitul efect PIP (PIP . conform căruia unii dintre participanţi se arată mai conformi cu normele grupului decât alţii şi se grăbesc să le arate superiorilor lor acest lucru pentru a fi mai bine cotaţi. Este evident că nu întotdeauna recursul la uniformitate poate avea drept cauză conformismul. deci conformism public. se obţine complezenţă. cât şi la nivel privat conversiunea. dar nu şi în cel privat interiorizarea. Deşi afirmaţia li se pare unora o prejudecată. este importantă observaţia lui S. 2003) consideră că menţinerea conformităţii îşi are originile în exerciţiul pe care fiecare individ îl face în perioada şcolarităţii. conformitatea se învaţă la şcoală.primus inter pares). faţă de situaţia în care acesta este numeros. echivalentă cu absenţa schimbării la ambele niveluri Observaţie importantă Grupurile obţin complezenţă. interacţiunea dintre grup şi individ generează constrângeri care-l determină pe acesta din urmă să judece. fără acceptare privată. să evalueze şi să acţioneze conform grupului. considerăm că.

Acest experiment evidenţiază efectul de conformism. lipsa egalilor în grup (există doar majoritatea şi devianţii) şi cunoaşterea de către deviant a raţionamentului majorităţii înainte de a-şi exprima propriul raţionament care are ca efect reducerea divergenţei. 5 Care sunt modalităţile de reducere a divergenţelor în cadrul unui grup? Rezumat Suivismul Se studiază influenţa majorităţii asupra minorităţii Efectul evident principal. conformismul. Caracteristicile conformismului sunt: raţionamentele dihotomice. greşea (voluntar sau nu) în unanimitate. este Inovarea. divergenţele iniţiale nealeatorii. conversia Se studiază influenţa minorităţii asupra majorităţii Efectul principal – conversia este latentă Minoritatea este formată din complici ale căror răspunsuri sunt programate Evidenţa obiectivă majorităţii este în favoarea Majoritatea este formată din complici Evidenţa obiectivă minorităţii este în favoarea 121 . Paradigma conformismului poate fi descrisă astfel: un individ (naiv) având în mod obiectiv dreptate şi fiind conştient de acest lucru putea „imita“ un grup care.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Suivismul sau imitarea normei de grup este un fenomen explicat prin experimentele lui Asch şi Moscovici. Testul de autoevaluare nr. Subiectul aflat într-o poziţie divergentă faţă de raţionamentul colectiv majoritar reduce această divergenţă adoptând raţionamentul colectiv. obiectiv vorbind.

Refuzul conformării este mai uşor de realizat dacă subgrupul majoritar nu este omogen sau dacă norma acestuia nu este validată la momentul dat. Lorge (1936) face observaţia că acceptarea unei opinii este dependentă de prestigiul celui care o enunţă. dar care este conştient de normalitatea recompensării efortului şi de posibilitatea sancţionării în cazul devianţei. Pentru cei care conduc grupuri. individul este considerat excentric. 2004) Complianţa se referă la comportamentul normativ al salariatului care nu împărtăşeşte valorile şi normele comune. Căutând explicaţii privind convergenţa. apare mai importantă menţinerea unităţii grupului decât calitatea răspunsului la problema în chestiune. prin comportamentul lui dovedeşte supunere şi resemnare. el a constatat că diferenţele de informaţie modifică judecata indivizilor ceea ce are ca efect însăşi transformarea grupului. Aşa că procesul de conformare este dinamic: înseamnă atât transformare individuală cât şi de grup. iniţiatorul unor experimente care au avut ca rezultat observaţia că „influenţa majoritară conduce la modificarea nu numai a judecăţii. În cazurile în care nu se produce conformarea. În acest caz. În acest caz. apud Bogáthy. ca urmare.). În plus. conformarea apar ca un act firesc. incompetent sau chiar insolent. care renunţă a mai emite opinii şi care se aliniază la soluţia liderului. Dacă anagajatul constată că grupul este important pentru identitatea sa profesională şi că membrii formaţiei din care face parte au idei şi credinţe apropiate cu ale lui şi subscriu aceloraşi valori va proceda la conformare prin identificare. Competenţa lui recunoscută îl aşează deasupra celorlaţi. dar mai ales obiectul judecăţii“ (în Drozda-Senkowska. Internalizarea se produce atunci când valorile şi credinţele angajatului coincid cu cele ale grupului. 122 . este demn de reţinut că Solomon Asch a demonstrat experimental un aspect paradoxal şi anume „că un subiect din patru dă dovadă de conformism în aprecierea unui obiect care în sine nu provoacă nici un dubiu şi nu comportă deci nici o ambiguitate“ (Drozda-Senkowska. I. atipic. Comportamentul membrilor grupului este asertiv şi este menit a-l proteja. Acest punct de vedere nu a fost agreat însă de Solomon Asch (1940).Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Text facultativ Conformarea sau convergenţa către comportamentul sau către răspunsul unui anumit individ se produce atunci când acesta a dovedit şi în alte ocazii că poate soluţiona o problemă sau că are aptitudinile unui lider carismatic. Forme ale conformării (Kelman. 2000).

managerilor le vine greu să-i excludă pur şi simplu din două motive: prevederile legislative în materie îi protejează pe salariaţi şi. Coeziunea grupului Consensul anticipează coeziunea. 6 Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor de mai jos. b) Dacă grupurile practică sancţionarea devianţilor. dar şi pentru că ochii şefilor sunt aţintiţi mai degrabă asupra rebelilor şi nu asupra lor. Coeziunea se construieşte pe baza atracţiei personale multiple. urmează excluderea din grup sau etichetarea lor ca excentrici. nu acceptare privată. influenţei sau prestigiului grupului. a) Grupurile obţin complezenţă. având astfel şansa să respire în voie.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Problema devinaţilor Soarta devianţilor poate fi diferită: după sancţiuni repetate. ca expresie a unităţii de interese şi afinităţilor interpersonale. Pe de altă parte. În plus. Pentru membrii organizaţiei comportamentul devianţilor pare a fi acceptat uneori pentru exotismul lui. fără acceptare publică. deci conformism privat. pe de altă parte. se obţine complezenţă. a recunoaşterii puterii. ceea ce reprezintă un compromis în condiţiile în care performanţa lor are o conotaţie importantă pentru grup. Testul de autoevaluare nr. 123 . a înţelegerii importanţei sarcinii. observaţia potrivit căreia în grupurile coezive nivelul cantitativ şi calitativ al mesajelor schimbate între membri este însemnat. coeziunea este şi una dintre consecinţele capacităţii de autoorgnizare. ei nu au totdeauna forţa de a-şi recunoaşte incapacitatea de a-i convinge pe subalterni de validitatea şi importanţa normelor. De aici.

contribuind la creşterea vitalităţii şi potenţei grupului şi sporind semnificaţia calităţii de membru pentru fiecare individ în parte. durata iniţierii şi rigurozitatea accesului influenţează gradul de unitate a grupului. 124 . mai apţi să câştige dacă acţionează împreună pentru a elimina pericolul sau pentru a se proteja în faţa ameninţărilor. iar coeziunea şi omogenizarea sunt complementare. O condiţie importantă a replierii este disponibilitatea resurselor. Pe de altă parte. în măsura în care este focalizată pe realizarea obiectivelor. Consecinţe pozitive şi negative ale coeziunii în grup (Cartwright. Mărimea grupului antrenează următoarele consecinţe în privinţa coeziunii: grupurile mari sunt cronofage atunci când trebuie să-şi stabilească obiectivele.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Factorii care influenţează coeziunea Gary Johns (1998) ameninţarea competiţia succesul diversitatea membrilor mărimea grupului durata iniţierii Ameninţarea externă şi competiţia contribuie la întărirea coeziunii grupului. grupurile cu un grad mare de coeziune sunt mult mai eficiente în atingerea scopurilor decât cele mai puţin coezive. membrii săi se repliază în faţa ameninţărilor din exterior. Avantajele şi dezavantajele coeziunii sunt fondate pe ipoteze puternice: individul este dependent de grup. Creşterea coeziunii este asociată cu dezvoltarea capacităţii grupului de a-şi reţine membrii. Diversitatea membrilor este un factor ce poate determina coeziunea grupului. în Donelson. 1983) Printre consecinţele pozitive el enumeră satisfacţia şi plăcerea. Criteriile de selecţie. Succesul şi atingerea obiectivelor dă autoritate unui grup şi creşte gradul de seducţie al acestuia. De asemenea. iar îndeplinirea efectivă a sarcinilor suferă din cauza problemelor de comunicare şi coordonare. aceasta se produce mai greu dar. grupurile coezive exercită o influenţă mai mare asupra membrilor. Este ştiut faptul că un grup exclusivist este atractiv. gradul de coeziune va fi mai accentuat faţă de cel al unui grup bazat pe asemănări. Chiar dacă într-un grup există disensiuni. Ei au o stimă de sine crescută şi o anxietate mai redusă pentru că grupul se constituie în sursă de securitate şi protecţie. Există şi cazuri în care pericolele pot destrăma coeziunea pentru că nu există resurse suficiente pentru proiectul în curs. În grupurile strâns unite membrii tind să se implice şi să comunice mai mult şi mai des. determinându-i să rămână în grup chiar şi atunci când aceştia nu-şi mai doresc calitatea de membru. să fie mai prezenţi în grup. Replierea se produce pentru că indivizii din grup se simt mai puternici.

2002). Ceea ce părea un factor facilitator pozitiv – prezenţa sau participarea altora la efort – este un dezavantaj în cazul problemelor complexe. În plus. munca în grup stimulează obiectivitatea judecăţilor şi producţia de idei care au însă un caracter mediocru. 1974). decât atunci când concurau contra cronometru. în 1898. cauzând un conflict în modul de distribuire a atenţiei între ceilalţi indivizi şi sarcina de îndeplinit“ – factor agravant. dar şi a simplei prezenţe a unui auditoriu aflat în preajma unui individ în competiţie cu el însuşi. Spiritul de competiţie este abandonat în situaţii simple. 1983) a analizat recordurile de viteză la cursele de ciclism şi a observat că mulţi ciclişti au obţinut viteze mai mari când concurau unii cu alţii. răspunsurile la provocările mediului au fost sistematic pozitive (oamenii mănâncă mai mult în cercul de prieteni decât în singurătate. iar teama de evaluare individuală nefavorabilă din partea coechipierilor asociată cu teama de eşec este amplificată chiar de prezenţa acestora. psihologul Norman Triplett (în Donelson. Astfel. F. prezenţa altor persoane „distrage atenţia persoanei.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Facilitarea socială Numeroase studii au pus în evidenţă efectele pozitive ale co-acţiunii asupra oamenilor şi animalelor. mai eficient. S-a dovedit că acest sprijin nu conduce întotdeauna la performanţă. pe când în situaţii complexe coacţiunea sau prezenţa altora nu a dus la răspunsuri coerente. Simpla prezenţă a coechipierilor reprezintă un obstacol în plus în rezolvarea sarcinii pentru că indivizii sunt în devenire în raport cu starea lor anterioară şi în competiţie cu ceilalţi în vederea dobândirii unei poziţii care să le permită controlul grupului. Conform primei teorii. Allport (1920) a identificat influenţa variabilei sociale asupra conduitei individuale. S-a demonstrat că performanţele individuale cresc dacă munca se desfăşoară sub privirile şi cu participarea altora. iar teoria autoprezentării susţine că prezenţa altora „amplifică dorinţa individului de a-şi prezenta o imagine favorabilă“ (Atkinson et. observă Allport. Efectele co-acţiunii şi ale audienţei au primit numele de facilitare socială..H. înseamnă a te descoperi. Nevoia de sporire a stimei de sine şi a stimei din partea altora apare ca un handicap suplimentar. Ca exemplu. evaluarea eficacităţii unui grup este condiţionată de completitudinea realizării sarcinii şi de satisfacţia participanţilor legată de acest efort. pentru că dorinţa de câştig în favoarea grupului este mai importantă. fiecare lucrător este mai rapid. A lucra în prezenţa altora înseamnă a intra în competiţie cu sine şi cu ceilalţi. al. ieşirea dintr-un labirint simplu este găsită mai repede). în situaţii simple sau bine învăţate. chiar dacă prezenţa altora poate constitui în anumite circumstanţe un element stresant sau stânjenitor. 125 . expertiza în materia respectivă lipseşte. Creşterea productivităţii şi a eficienţei tinde asimptotic către pragul capacităţii fizice. În situaţii complexe. răspunsurile corecte se identifică anevoie pentru că apar variabile incontrolabile: variantele de răspuns pe care le prezintă membrii grupului sunt numeroase. Efectele de facilitare socială pot fi explicate pe baza teoriei distragere-conflict şi a teoriei autoprezentării. În grup. colectivul având o acţiune modelatoare (în Golu. dar creşterea nu este proporţională cu numărul participanţilor. a te stima şi a dobândi stima altora. În aceste condiţii.

ca rezultat al presiunilor de grup“ (Janis Irvin. dar şi a tendinţelor de centrifugare şi autonomie pe care unii dintre membri le manifestă. conform căreia activarea (excitarea fiziologică) întăreşte răspunsul dominant. 2003). în Boboc. Din acest motiv. evaluările sunt periodice sau au loc ori de câte ori este nevoie Membrii grupului se perfecţionează continuu Teoria impusului şi frica de evaluare De interes pentru cei care conduc grupuri este cunoaşterea teoriei impusului (HullSpence. Substanţa fenomenului constă în tendinţa grupului de a se proteja. În plus. Mecanismele gândirii sunt schematice: se percepe realitatea în termeni de da sau nu. altele sunt deschise Se consideră că majoritatea simplă este suficientă pentru luarea unei decizii Conducătorul formal îşi execită autoritatea Grupul evită să se autoevalueze Formarea continuă a fost abandonată . în Boncu. tendinţa de a da un răspuns creşte direct proporţional cu puterea obişnuinţei de a-l emite şi cu nivelul impulsului. neglijând informaţii relevante care se află în contradicţie cu voinţa de acţiune a liderului sau a membrilor grupului. 2003). Ea se produce atunci când un grup puternic sudat adoptă în condiţii de izolare voluntară şi în condiţii stresante o decizie consistentă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Grupuri eficace Atmosferă informală. Opozanţii sunt aduşi în faţa instanţei colective şi vor trebui să dea socoteală pentru încercarea de deconcertare a 126 grupului. Grupuri ineficace Atmosferă tensionată sau delăsătoare Discuţiile sunt dominate de una sau două persoane Nu pare să existe un obiectiv comun. prilej de stres suplimentar şi de creştere a excitării fiziologice. dar şi celor care nu s-au exprimat explicit nu la rămâne decât autocenzura. se acceptă şi se încurajează confruntarea constructivă Grupul se supune autoanalizei. scopurile sunt obscure sau necunoscute Participanţii au tendinţa de a nu se asculta şi sunt suspicioşi Unele conflicte sunt evitate. există credinţa că moralitatea demersului este implicită şi se contează pe unanimitatea abordării problemei într-o manieră forte. relaxată Comunicare bogată. Gândirea de grup Gândirea de grup reprezintă „o deteriorare în eficacitatea mentală a percepţiei realităţii şi în judecăţile morale. luptând împotriva agresiunilor venite mediul exterior. care este suficient de puternic pentru a face faţă crizei. Deşi denumirea conceptului nu lasă să se întrevadă nici o conotaţie negativă. ca mijloc de conservare a unităţii grupului. În acelaşi context. considerăm că evaluările anunţate şi asistate nu pot constitui probe ATENŢIE ! definitive pentru clasificarea angajatului respectiv. Desconsiderarea argumentelor pro sau contra are loc pe fondul unei crize pe care grupul o parcurge – o puternică presiune externă sau un dezechilibru intern. se consideră fondată invulnerabilitatea grupului. gândirea de grup poate avea efecte devastatoare. altfel spus. cu implicare cvasiunanimă Sarcina este cunoscută şi agreată de fiecare dintre participanţi Membrii grupului se ascultă cu atenţie unii pe alţii şi îşi acordă încredere reciprocă Conflictele sunt prevenite prin abordări pozitive anticipative Majoritatea deciziilor se adoptă prin consens Ideile sunt exprimate liber şi deschis. frica de evaluare este esenţială pentru aprecierea evoluţiei unui individ (un angajat oarecare) ce consideră că simpla prezenţă a publicului sau a co-actorilor este o posibilitate de a fi evaluat. Acestora.

Problemelor şi contraargumentelor de neignorat li se dau Neajunsurile gândirii de grup interpretări raţionale spre a fi îndepărtate. Deşi unii dintre membrii pot să aibă unele îndoieli cu privire la deciziile luate de grup.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Simptomele gândirii de grup (Gary Johns. Membriiase conving pe ei simptome evite a da glas grup: opinii Janis (în Donelson. Presiunea pentru conformitate este prezentă în diferite grade în aproape toate Protecţia gândirii Unii dintre membrii grupului pot adopta rolul de a «păzi» grupurile.Iluzia umanităţii. Membrii percep că au suport unanim pentru cursul ales al percepţiile greşite. Ignoră semnalele evidente de alarmă. adoptă sunt nu doar informaţiile înţelepte. 1998) Iluzia invulnerabilităţii. ci şi moralmente corecte. Raţionalizarea. . Deciziile pe care grupul le analizează superficial percepute ca Grupul se limitează la căutarea informaţiei. În procesul adoptării deciziilor membrii grupului tind să nu-şi exprime dezacordul şi să evite gândirea critică. refuză informaţiile şi Stereotipizarea celor din se autoproteja de informaţii discordante în raport cu dezbaterea. autocenzura şi protejarea gândirii în grup determină o concurenţă iluzorie a opiniilor. – fapt care presează reciproc să intre în rând şi şi la calităţile sale morale şi intelectuale Membrii seprovoacă o iluzie de invulnerabilitate să se conformeze vederilor grupului. În cazulmentală. Membrii grupului sunt supraîncrezători şi dispuşi să-şi asume mari riscuri. sunt luate măsuri de pedeapsă împotriva celor care au alte păreri. uneori. există tendinţa de a afară. evită disponibile. mic dezacord faţă de problema sens opus este minimă şi. Presiunea conformităţii. Neajunsurile pe care le aduce gândirea de grup pot fi prevenite. 1983) nominaliza două înşişi să ale gândirii de unor contrare grupului. . ei tind să nu le exprime. Grupul construieşte stereotipuri defavorabile ale celor dinalegeri. acţiunii. Toleranţa pentru cel mai grupul de informaţii care merg înîn discuţie deciziilor.căutarea prematură a acordului . care împiedică depistarea pericolelor. Liderul trebuie să 127 fie conştient de pericolul fenomenului şi trebuie să asigure condiţiile unei dezbateri lipsite de constrângeri. opiniile care contrazic opiniilor deja existente. Autocenzurarea. primele afară care sunt iluzia de uniformitate. manifestă o încredere excesivă cu privire Presiune pentru conformitate. de grup presiunea devine şi mai mare. Iluzia moralităţii. creează ţinta deciziilor. ducând la o aparentă unanimitate.

trebuie să fie apropiate de cele ale a) se consumă potrivit formulei: membrilor grupului pentru că scopurile membrilor vor fi mai profitabile pentru grup. încrederii şi – ajută la între aceştia. ansamblul indivizilor nu există conducătorul formal la grup – ca entitate de sineexistă nici Transferul puterii de la ca grup. Dacă c) identificarea de către conducător a semnificaţiei şi intenţiilor aflate în spatele E producţie + E către + E înterţinere = E residual. un asemenea fenomen nu se poate produce decât ca o reacţie de apărare a membrilor grupului faţă de o ameninţate pe care o Energia grupului percep în puterea exercitată de autoritatea formală. Pantelimon Golu (1974) arată că liderul trebuie să îndeplinească două funcţii fundamentale: asigurarea sinergiei de eficienţă (facilitarea atingerii scopului comun. capacitatea de a o este energia cheltuită pentru susţinere şi încurajare reciprocă. pentru asigurarea solidarităţii dintre membrii grupului. conducătorul grupului trebuie să aibă disponibilitatea de a permite fiecăruia să participe efectiv la adoptarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor. sau de un component oarecare al grupului. dacă aceştia îl percep pe conducătorul formal ca fiind cel care îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea şi are autoritate asupra grupului. este necesar ca liderul acestuia să creeze condiţiile favorabile preluării funcţiei de conducere de către oricare dintre membrii grupului. permisivitate şi entuziasm. nefiind pusă la comportament din partea conducătorului formal care a acceptat să transfere prerogativele dispoziţia grupului. indivizii nu au un obiectiv comun şi nu stătătoare interacţiuni punerea în valoare a simţului scopului. respectului reciproc. să şi le însuşească şiprodusă de indivizii care compun grupul Etotalscopurile grupului. conform obiectivelor asumate. E producţie + E solidaritate + E înterţinere > E residual. . flexibilităţii şi adaptabilităţii şi învăţării permanente. puterii către grup trebuie să se producă numai când acesta are c) transferul E solidaritate folosi. în care: b) participanţii au dreptul să ia parte la adoptarea oricărei decizii legate de viaţa E producţie reprezintă energia lor profesională şi instituţională. întărind motivaţia coechipierilor săi).total = E producţie urmărite de către conducător . există relaţia: a) crearea climatului de empatie. de în calea desfăşurării activităţii de producţie şi consolidării evantai de norme E residual este energia pe care indivizii o consumă în folos propriu. luat E decât cele + E solidaritate + E înterţinere + E rezidual ca întreg. pentru prevenirea sau înlăturarea obstacolelor ce stau Adoptarea acestei conduite trebuie urmată ade un larg solidarităţii de grup. 128 iniţiativă în structurarea grupului) şi a sinergiei de menţinere (menţinerea coeziunii grupului. b) contactul permanent al liderului cu membrii grupului. conducerii distributive. Dar. conducerii către membrii grupului: Dacă grupul evoluează matur. Fernand Roussel (2001) enumeră resticţiile pe care conducătorul formal al Yves Saint-Arnaud (2001) arată că energia totală să le aplice: grupului trebuie să le conştientizeze. stabil şi sănătos. Din partea conducătorului pot exista temeri că dacă este transferată responsabilitatea membrilor grupului aceştia îi vor uzurpa puterea. creative. Altfel. ca un numitor comun. procedurilor eficiente de muncă. ideilor exprimate desolidaritateparticipanţii care au debutat în problemele conducerii. construcţiei bazate pe diferenţe.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Problemele conducătorului grupului Pentru ca un grup să se poată expima la capacitatea maximă a potenţialului său. Ca urmare. ei vor avea tendinţa de a deveni din ce în ce mai dependenţi de acesta şi de a-şi autolimita implicarea. cheltuită pentru activităţi concrete. d) conducătorul trebuie să respecte abilităţile şi competenţele subalternilor şi să le E înterţinere reprezintă energia cheltuită acorde încrederea de care aceştia au nevoie. comunicării deschise.

. . întărind motivaţia coechipierilor săi). 7 Prezentaţi meritele şi limitele deciziilor de grup. 8 Completaţi lacunele din fraza de mai jos.. iniţiativă 129 în structurarea grupului) şi a sinergiei de ………..…(b)………. Testul de autoevaluare nr. Liderul trebuie să îndeplinească două funcţii fundamentale: asigurarea sinergiei de ……………(a)………………… (facilitarea atingerii scopului comun.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr. (menţinerea coeziunii grupului.

Indicaţi variantele false din enumerarea de mai jos. Gândirea de grup reprezintă (a) o deteriorare în eficacitatea mentală a percepţiei realităţii şi în judecăţile morale. Testul de autoevaluare nr. a) mărimea grupului b) natura sarcinii c) contingenţa d) rolurile individuale e) loialitatea 130 f) motivaţia membrilor g) gradul de coeziune h) felul conducerii. este acel comportament afişat cu scopul de a realiza aşteptările normative ale grupului. 9 Care sunt principalele simptome ale gândirii de grup? Testul de autoevaluare nr. . 13 Testul de autoevaluare nr. ……………………. (b) ca rezultat al presiunilor mediului exterior. dintre acestea.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr. Testul de autoevaluare nr. 10 Completaţi lacuna din fraza de mai jos. 11 Indicaţi variantele corecte. 14 Completaţi lacuna din fraza de mai jos. cele mai importante sunt: a) mărimea şi diversitatea b) reţelele de comunicare c) normele d) rolurile e) statutul f) coeziunea. Testul de autoevaluare nr. Variabilele de care depinde comportamentul de grup sunt: utilitatea socială este principiul activ al normelor. Structura grupului vizează caracteristicile organizării sociale a grupului. 12 Stabiliţi valoarea de adevăr din structurile (a) şi (b) din fraza de mai jos.…… ce răspund unor obiective sociale. Normele sunt producţii ………………….

Indicaţide autoevaluare nr. ca Completaţi lacuna din textul următor cu una din stabilităţii grupului. 16 Testul de autoevaluare nr. d) a) unei manipularea. şi relaţiile de muncă. Myers şi Lamm citaţi în lucrarea lui ………………. impunând standarde de conduită.……. a înţelegeriide grup ducesarcinii. atunci grupul va adopta o soluţie şi mai b) complianţa. a recunoaşterii puterii. 7 Testul de autoevaluare nr. „discuţia importanţei la decizii care nu sunt în mod necesar sau riscante. atunci grupul va fi chiar mai c) precaut“. c) inovarea. ………………….… grupului afirmă. Studiile expresie a normalităţii şi ca reflex de conservare a variantele puse la dispoziţie în meniu. conformismul. deciziile de grup sunt moderate. pe baza studiilor proprii şi a personale de studii. 5 Normalizarea. b) conformarea. c) presiunile externe şi perspectiva recompenselor. b) structura sarcinii şi mărimea grupului. Ele enunţă ce este permis şi ce nu este permis. 8 (a) eficienţă (b) menţinere 131 . 1 Testul fals de autoevaluare nr. preferinţele afective şi caracteristicile sociale divergente. conformarea şi inovarea sunt modalităţi de reducere a Testul de autoevaluare nr. dacă membrii grupului sunt iniţial precauţi.. 3 a) Testul de autoevaluare nr. o soluţie riscantă într-o dilemă particulară. 17 divergenţelor în cadrul unui grup. tinzând spre constituirea unei opinii comune.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoevaluare nr.. b) adevărat Testul de autoevaluare nr. Astfel. 15 Indicaţi variantele adevărate. ci mult mai extreme decât deciziile individuale: dacă membrii grupului sunt înclinaţi să adopte iniţial a) coeziunea. d) stilul de conducere. 6 Testul varianta falsă. precaute şi previzibile. Testul de autoevaluare nr. d). influenţei mai prestigiului grupului. 4 Completaţi lacuna din textul de mai jos. Testul de autoevaluare nr. psihologilor indică însă un alt fenomen. Modalităţile de reducere a divergenţelor în cadrul unui grup. 2 Factorii care contribuie la creşterea coeziunii grupului sunt: a) similitudinea activităţilor. e) Răspunsuri corecte: a). riscantă. că Atkinson şi a colaboratorilor se construieşte pe baza atracţiei altor 300 multiple. apropierea fizică b). Testul de autoevaluare nr. 18 La prima vedere. Testul de autoevaluare nr. reprezintă aşteptările comportamentale mutuale pe care le au Normelor indivizii ca membri ai grupului. tinzând spre constituireafals opinii comune sunt: a) normalizarea.

17 d) Testul de autoevaluare nr. raţionalizarea. 12 a) adevărat b) fals Testul de autoevaluare nr. protecţia mentală Testul de autoevaluare nr. c). 10 conformismul Testul de autoevaluare nr. b). 14 c) şi e) Testul de autoevaluare nr. 18 a) 132 . iluzia umanităţii. 16 Normele Testul de autoevaluare nr. iluzia moralităţii. d). 15 a). c) Testul de autoevaluare nr. autocenzurarea. presiune pentru conformitate. 9 Iluzia invulnerabilităţii. 11 a).Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr. stereotipizarea celor din afară. 13 colective Testul de autoevaluare nr. e). f) Testul de autoevaluare nr.

Echipa 133 .5.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 2.

care sunt caracteristicile şi regulile echipei. plină de sensExistenţa lor reprezintă însă Membrii echipei consideră că.contribuiţi la creşterea potenţialului echipei pe care aţi construit-o. face şi deschiderea umană reciprocă trebuie să-i ascultea cu răbdare pe ceilalţi. dece prin complementaritate înţelegem disponibilitatea de a-şi exprima diferite. întemeierea şi acceptarea condiţiilor nu sunt cooperare cu produs anume cât. Echipe versus grupuri 2. unei echipe. În acelaşi loc.1. Nu nu ultimul rând. 2. Concepte 2. la Coeziunea este liantul Efortul construcţiei şi menţinerii coezive îşi este dat de performanţă şi la recompense. Echipelepentru o soluţia pentru oricare lungă.5. echipa este „o entitate cunoscută de o organizaţie. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . şi generatoare de satisfacţii. într-un context constrângător“. Solidaritatea „Relaţia între coeziunea unei vine dintr-o bună suprapunere între corelaţională decât cauzală“ (Hendrikse.1. aflate în interdependenţa lor pozitivă. asumându-şi pozitivă faţă de cineva în lipsa acţiune.5.5. angajate într-un proiect cu obiective comune şi care adoptă Reţete de considerându-se solidar responsabile“.care sunt mijloacele prin care poate fi întărită.5. durată tip de activitate. în relaţii amplificarea conflictelor şi binevoitoare şi faptul că ele au empatic. alcătuit din persoane interdependente care urmăresc unul sau mai multe obiective comune. Membrii echipelor trebuie să aibă calificări profesionale şi tehnice opinii. Munca în echipă 2. 2003). anterioară: „echipa cuprinde două sau mai multe persoane.2.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2.cum se formează şi cum evoluează o echipă. . prin urmare. Ei şi capacitatea de fi permit concertarea eforturilor. de a intra să evite cu alţi indivizi. atitudinea să recunoască aptitudinea de a cauze într-un colectiv. conştiente similaritate nu este membru şi reprezintă o orientare roluri sau funcţii specifice în vreunui echipa şi. conştiente de prezentarea Succesul unei echipe ce garantat de încrederea scopuri împărtăşite.succes Abordările prezentate ne permit să dezvoltăm aspectele care definesc o echipă. . Astfel. cu impact la fel de puternic. Un al doilea. Membrii unei echipe unei echipe acordă mai multă indivizilor de asociere şi de apartenenţă în vederea satisfacerii creşte gradul nevoiaatenţie unul altuia şi manifestă afecţiune mutuală.evitaţi destrămarea ei. definiţia lui Hogg (în Leroy) uneşte caracteristicile surprinse în Ca echipei. Concepte Implicarea salariaţilor în problemele legate de dezvoltarea organizaţiei reprezintă un factor motivator de prim rang. Absenţa încrederii poate submina au o duratăde activitate.de cine este sau pe reţele sociale al interacţiune în urmărirea acestor scopuri. formată de un grup permanent sau de lungă durată. infrastructura ce favorizează obţinerea performanţei.5. . realizării unui lucra reale şi că merită să le pună în echipei se înţelege în atât sarcina aceştia trebuie să fie responsabili mai ales. bazează pe experienţele anterioare sau pe înţelegerea intereselor. prin concentrarea asupra similarităţilor între membrii ei şi prin succesul ei. obiectivele individuale şi cele colective. . a participa activ la proiect.5. În plus.pentru acţiunile individuale şi colective.5. fiind stabilite cerinţele cooperării. echipei.3. Viaţa în echipă 2. respectiv destrămată o echipă. În opinia lui Jean-François Leroy (2001). Încrederea dintre membrii echipei 134 se participarea membrilor ei orice tip limitată de viaţă“. Alcătuirea unei echipe 2. este promovarea muncii în echipănşi a echipelor menite să identifice căi de creştere a calităţii muncii. . este se străduiesc să atingăfiecărui membru în integritatea celorlalţi. Team building Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege: . coeziunea unor scopuri de conformare la norme.în asumarea responsabilităţii echipe şi performanţă este mai mult personale. de a dar exerciţiul gândirii creatoare.6. indiciu negativ.5. Încrederea poate fi bazată pe familiaritate. proiectul echipei va conduce la realizări imediate. autorul citează şi abordarea conceptuală a lui Katzenbach şi Smith. Prin proiectul discuţie cu calm. un demers comun.4. motivaţiilor şi ideilor celorlalţi şi reprezintă siguranţa că aceştia îşi vor onora angajamentele.contribuiţi esenţial la formarea unei echipe. Coeziunea se creează prin formarea unei identităţi aun corolar. conform cărora „echipa este constituită dintr-un număr restrâns de persoane având competenţe complementare.

Alcătuirea unei echipe 135 .2. 1 Indicaţi variantele false din textul de mai jos. Testul de autoevaluare nr.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Temă de reflecţie O echipă de fotbal este chiar o echipă sau este doar un grup.5. Caracteristicile unei echipe sunt: complementaritatea managementul participativ proiectul echipei empatia solidaritatea în asumarea responsabilităţii a) b) c) d) e) 2.

De multe ori. dar şansele ca ea să reziste în timp sunt mai mici. Liderul este în măsură să încurajeze participarea membrilor. ştie să asculte. . 2003): veniţi pot Din perspectiva sarcinii. Care sunt mijloacele cumulează rezultatele). Sarcina. fără a-şi revendica succesele grupului. angajamentul şi tranziţia rolurilor. capacitatea de comunicare. abilităţi tehnice şi de comunicare. după ce încrederea dintre coechipieri creşte. încrederea în forţele proprii. de a răspunde operativ cerinţelor altora. echitate sau grad de implicare. în echipă persoanele care..Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Membrii unei echipe au un obiectiv comun. disponibilitatea de aşi asuma responsabilităţi. experienţa anterioară. dar şi din oameni capabili să preia sarcini diverse. Deşi echipa nu este caracterizată prin roluri fixe. gestionează cu inteligenţă conflictele. cooptarea unei noi persoane într-o echipă poate la benefică. oamenii şi relaţiile dintre membrii echipei determină designul unei susţine dinamica echipei şi asigură feedback-ul. partea managerului. Când o persoană devine membru al unei echipe. coechipierii vor fi selectaţi după criterii de disponibilitatea socială. sarcinile unora pot fi distribuite după caz. Tranziţia are loc pe măsură ce persoana respectivă acumulează informaţii despre grup şi proiectează în cadrul lui propria imagine despre sine. coeziune. Apariţia membrilor noi într-o următoarele interogaţii (Hendrikse. menţine concentarea asupra sarcinii. mai puţin în jurul unei idei. susţine ritmul de lucru. b) pe ce tip de activitate se concentrează echipa? – există echipe tactice. În aceste condiţii. promovează performanţa şi-i încurajează echipe. Liderului echipei îi sunt proprii viziunea. au credinţa că pot aduce idei a-şi desfăşura activitatea? – un grad a) de câtă autoritate are nevoie echipa pentru noi şi consideră că vor fi răsplătiţi. Competenţele multiple sunt mai apreciate în acest caz. Noii fi vectori ai schimbării. îi este proprie cultura organizaţiei. În cazul în care sarcina este importantă. O echipă se constituie în jurul unui lider. din considerente ce ţin de coordonare. echipa trebuie să fie alcătuită mai ales din specialişti. Este persoana care înţelege cadrul general în care evoluează echipa. (fiecare membru este specializat sunt surse de conflict? pe o anumită secvenţă în cadrul activităţii) şi interdependenţă reciprocă. există echipe care rezolvă probleme. îşi poate asuma riscuri. c) care este gradul de interdependenţă a sarcinilor între membrii echipei? – există Temă de reflecţie trei tipuri de interdependenţă a sarcinilor: interdependenţă cumulativă (membrii echipei lucrează independent şi apoi prin care pot fi integrateinterdependenţă secvenţialăla debut. oamenii fac un calcul de tip „cost-beneficiu“. cunoaşte mecanismele motivării şi cerinţele comunicării. Se consideră că este mai importantă întemeierea echipei pe solidaritate şi pe continuitate decât centrarea pe sarcină. d) interesele membrilor echipei sunt de cooperare sau de competiţie? recompensele sunt oferite pentru rezultate individuale sau pentru performanţele echipei? e) cât de numeroasă trebuie să fie echipa? – în mod normal. capacitatea de a interacţiona eficient. apar echipă determină mutaţii interesante. realismul. la început fiecare dintre participanţi este îndreptăţit să ştie care va fi aportul lui la sarcina colectivă. de a putea prelua creativ ideile grupului şi de a oferi suport celorlalţi. Dar. simţul responsabilităţii şi încrederea în forţele proprii. spirit de echipă şi de iniţiativă. Caracteristicile persoanelor care alcătuiesc echipa sunt: experienţă de lucru în echipă şi experienţă profesională. contează competenţa. care execută planuri bine definite. Selectarea membrilor trebuie să stea sub semnul complementarităţii. Desigur că liderul poate fi identificat şi acceptat şi după ce echipa s-a constituit pe baza unei viziuni comune. dar fi pierderea controlului din sursă de conflicte majore. fiind admisă absenţa specialiştilor. curajul şi comportamentul moral. În cazul în care raţiunea de a fi a echipei se bazează pe salvgardarea propriei entităţi. sunt esenţiale evaluarea. echipele nu ar trebui 136 să aibă mai mult de zece membri. pe cei care o ating. Referitor la evaluare. dar alteori este o mai mare de autoritate duce la motivarea membrilor. dar şi echipe de creaţie.

Supraveghe.Comună sau echipei Stabiliţi valoarea de adevăr aproces tor de mai jos. B. James şi Harrington S. scurte.Supraveghe. scurte. Spiritul de echipă se realizează pe baza unei experienţe anterioare comune. B. pe asumarea unui obiectiv comun. Spiritul de echipă este starea care reflectă acceptul oamenilor de a gândi. C fals. . de a desemnatăvederea îndeplinirii unui scop comun. 137 b) A adevărat. scurte. desemnată se comporta şi de a acţiona armonizat în B. C false. C. scurte. James. a) A. c) A. pe existenţa unor interese convergente ce induc o motivare puternică exclusiv individuală şi pe desfăşurarea proceselor decizionale în regim participativ. Conducerea Numită Responsabi.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Caracteristici Membri Participare Dirijare de către manageri Alegerea sarcinilor Raza de activitate Timp de activitate Tipologia echipelor de lucru (Harrington H. Spiritul de grup este rezultatul construirii unor decizii integrativ-participative de natură relaţională. tor sau lul de propoziţiilor prin rotaţie sau persoana persoana A. B adevărate. C false. 2000) Echipă Echipă de Echipă de Cerc operativă îmbunătăţire îmbunătăţire al calităţii a proceselor a calităţii Aleşi pe baza Implicaţi în Din Din experienţei proces departament departament Obligatorie Obligatorie Obligatorie Voluntară Moderată Moderată Moderată Redusă Echipă de lucru autonomă Din departament Obligatorie Redusă De către De către De către De către De către manageri manageri echipă echipă echipă La nivel de La nivel de La nivel de La nivel de La nivel de companie companie departament departament departament Şedinţe Şedinţe Şedinţe Şedinţe Şedinţe scurte. termene termene termene permanent permanent lungi medii 2 medii Testul de autoevaluare nr.

îşi face relaţii repede interesul utile Coordonatorul prezidează. lipsă de flexibilitate. .echipele autoconduse. caută exagerat de optimist.echipele în care managerul identifică obiectivele. spirit critic incapacitatea de a-şi face adepţi. este tipicar Specialistul decis în urmărirea scopului propus. are înclinaţie spre manipulare. diplomaţie. evită fricţiunile influenţat Realizatorul disciplină. comunicare activă.Cole. curaj. evaluatorul constructiv. este adesea prea probleme dificile preocupat să comunice eficient Investigatorul entuziasm. delegă capacitatea de a decide uneori sarcinile proprii Modelatorul dinamism. 2001): . uşor de perceptivă.A.M. cel care identifică obiectivele şi trasează direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea lor. depistează erorile. eficienţă. Modelele comportamentale în cadrul unei echipe (R. .echipele conduse de un manager. dar echipa decide asupra metodelor de lucru. face atitudine provocatoare. în G. răneşte faţă presiunilor sentimentele celor din jur Monitordiscernământ. asigură cunoştinţe şi îngust. este conştiincioasă. 2002) Rolul Contribuţia fundamentală Puncte slabe Designerul creativitate. perseverenţă. îşi pierde de resurse ocazii favorabile. clarifică scopurile. zăboveşte asupra detaliilor. Belbin. rezolvă ignoră detaliile. seriozitate. imaginaţie. atitudine nehotărât în unele situaţii. refractar la delegarea respectă termenele de realizare responsabilităţilor.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Echipele pot fi cuprinse în trei categorii (Leigh L. gândire strategică fiind exagerat de critic Lucrătorul cooperare. contribuţie limitată la un domeniu creativ. competenţe pe care doar puţină nu reuşeşte să perceapă imaginea de lume le are ansamblu Rolurile caracteristice ale unei echipe performante 138 . Thompson. lentoare în iniţiază măsuri practice depistarea posibilităţilor inedite Finalizatorul atitudine metodică şi îşi face prea multe griji.

cit. prin extensie. „fiecărui participant îi este permis să stabilească răspunsul. mai bine zis „echipa performatoare“. iar Silvana este sociolog. contribuie la pentru activităţile adere rutină“ (2003). 1. Descrieţi comportamentale care le definesc celorlalţi vreun reproş public. a juca un rol într-o piesă. susţină diferite. nu către coechipieri. să la timp. Ceea ce explică acceptarea rolului personalitate.. va produce o sursă de coeziune Întrebări: pentru aceasta“ (op. el va rămâne tăcut sau nu se va angaja în chestiuni importante pentru ceilalţi.afectează realizarea şi lume. să asigure participe activ la medieze şi să direcţie şi concentrare şedinţele echipei. aparenta renunţarea la propria perspectivă asupra realităţii nefiind decât expresia seriozităţii cu care individul performează pe scenă. 4. pentru că în echipă se stabileşte personaje din punct de vedere consens3. să Text tăţi egală a membrilor. Explicaţifacilitat de faptulmotivare în funcţie de aspiraţiile fiecăreia. iar Lucia consideră ca este rosturile şi să se implice ulterior cum se de întrajutorare. Goffman consideră că individul internalizează standardele echipei. susţine propriul rol în instrumentele folosească piesa pe care partiturile celorlalţi. A fi pe scenă. principală de luare a deciziilor decizii trebuie luate trebuie luate Responsabili-facultativ. cu ajutorul căruia să poată a fi cele mai activ. 2003). dar nu imediat importante 139 pentru ceilalţi. Goffman notează: „când selectă. să este În opinia lui Erving Goffman. cit. aşa în acţiuniîntâmplă adesea.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) (James H. convinşi fiind că şi ceilalţi le vor să de rezolvare aPe scena organizaţiei din în sprijine echipa care fac de evaluare au convenit s-o interpreteze. Harrington. Individul face Testul de autoevaluare nr. conform căruia acceptă să să faţa managerilor recomandărilor. actorul Silvana sunt aplică regulile comportamentului de grup ca şi când Ele dispun în proporţii faţa acestuia. parte. să de lucru. dar important Să conducă şedinţele Să asigure pariciparea Să ofere idei. un acel „grup de indivizi care cooperează pentru a pune în scenă o anumită la regulile de bază rezolvarea conferă efortului lorsăosedimensiune ale echipei. Cele patru prietene formează un grup sau o echipă? Argumentaţi răspunsul. Una conflictelor. ci subliniază capacitatea lui echipă? de participant într-o echipă este nevoia de satisfacere a nevoilor ce nu pot fi împlinite individual. coechipierii nu-şi problemelor activităţile de subminează poziţiile şi nu încearcă să se ridice unii deasupra altora pentru că spectacolul. coechipieriipenucele patru conduite vor face 2. În schimbul acestei curtoazii. James S. Lucia şiîşi joacă rolul şibune prietene şi se bucură de încredere nu este prezent.instituţie socială.. membrii uneioamenii au de design interior pentru o cilentelă într-o Silvana doreşte să înţeleagă echipe şi statuturi lor. superficial mecanismele de „că fiecare participant îşi ascunde dorinţele proprii în spatele unor post ar trebui săpe valori la caredintre lumea prezentărespectivei societăţi. Chiar dacă pentrusă reprezintemembriiîn găsească instrumente acord mutual. atunci putem observa că dependenţa siguranţa locului de de apartenenţa la echipă va depăşi cel mai adesea clivajele importantă reciprocă generată muncă. 3 efortul de a-şi onora rolul acceptat. un Conflictele faţă evitate. să sprijine individ participant în proiecţia cultivată şi susţinută de cooperarea intimă a celorlalţi susţinere liderului. acestei grupări este integrarea situaţiei proiectate sarcinile îngrijească de îndeplinească de fiecare caracteristicile definitorii alesă asigure feedback şi utilizarea timpului. ei încheie totuşi un fel de şi să sugereze tehnici organizaţiei.). 2000) Moderatorul Liderul Participantul Scop Să promoveze Să îndrume echipa Să împărtăşească activitatea grupului pentru a obţine cunoştinţele şi rezultate bune experienţa Preocupare Viaţadetermine modul Să în echipă Să determine ce Să determine ce decizii 2.). Corina doreşte să fie recunoscută de statut social nu să realizeze lucrări locuri performanţei. Lucia a absolvit Facultatea de Inginerie în afara echipei. în cadrul se simte obligată să adere“. Coeziunea echipei bine plătit. structurale sau sociale din interiorul instituţiei şi. pe care vor să-l folosească chiar publicul său. cit. rigorilor autoevaluare oricare Lipsa de sinceritate despre care el vorbeşte nu văduveşte individul de propria-i Care sunt dezavantajele lucrului în de adaptare. ceea ce dramatică. este arhitect. Individul devine în aceste circumstanţe reciprocă. În cazul uneipatternu-rileindividuale neperformante. el „devine automat nesincer atunci când se supune obligaţiei de sunt avantajelele lucrului în echipă? Care a menţine un consens de lucru şi participă la diferite rutine sau performează un rol dat în faţa unui anumit public“ (op. Comportamentul Alina a absolvitmai este excentric. Ce afirmaţii bazate ocupe fiecare toată ele. al organizaţiei este mai important decât a-ţi apăra propria viziune asupra Studiu de caz realităţii. este mai presus decât strălucirea de moment a solistului. Alina se gândeşte la un jobeste asigurată de nevoia fiecăruia de vizitaparticipantexotice vizibil dincredibil. ranguri formale. Harrington. astfel.3. Corina. Chiar dacă publicul echipei Alina. Goffman pune sub semnul Testul deunui spectacol nr. fiecare dintre echipa echipei realitatea are înţelesuri implementarea (Goffman. Loialitatea este îndreptată către echipă. Corina nevoii lor de rememorare activă a realităţii percepute economică.a fi îndeplinite în cât mai mare măsură aspiraţiile lor? Argumentaţi regulile oficiale pentru în plus.). iar conştiinţa lui îi cere să le menţină în prezenţa altora printr-o complicată „manevră de autoînşelare“. ci o expresie a pentru a-şi întemeia propria afacere. să-şi dintre echipei. al atitudinii sunt de muncă şi performanţei profesionale. . anumit scenariu. piesa se desfăşoară în relativ egale de capital.5. echipa. a fi văzut de publicul echipei şi. devianţilor nu Facultatea de Contabilitate. evaluare în totalitatea lui. dar mai puţin importante pentru el“ (op. Aşa se explică de ce diferenţeleca artist de excepţie. Aceast comportament de aliniere la norme nu conduce la frustrare. 4 dintre apariţiile publice ale indivizilor organizaţi. provizorii asupra unor probleme care sunt vitale pentru el.

Marcarea fiecărei reuşite contribuie la manifestarea sentimentului de apartenenţă şi mândrie. deoarece distribuirea sau asumarea rolurilor face parte din însăşi dinamica echipei. întărirea echipei cu forţe proaspete. pe de o parte şi la creşterea coeziunii. Înregistrarea unui eşec reprezintă un prilej de analiză şi de corectare a proceselor de adoptare a deciziei. Sunt cunoscute însă reguli după care echipele se pot ghida pentru a găsi singure calea spre performanţă. . Conflictul dintre membrii unei echipe poate fi un lucru rău atunci când este personalizat. o mai bună cunoaştere interpersonală. Eşecul trebuie acceptat cu calm. dar poate fi şi bun când este vorba despre un conflict de opinii. pe de altă parte. Tot în sarcina lui cade şi asigurarea feedback-ului în fiecare moment important al evoluţiei echipei. în termeni care să permită cuantificarea performanţei. A întreba cum s-a întâmplat este mai profitabil decât a întreba cine a greşit. fiecare preluând ceea ce i se pare potrivit momentului.4. Liderului îi revine doar grija acoperirii tuturor secvenţelor care să conducă la atingerea obiectivului. precizarea sarcinii de ansamblu fiind suficientă. Sunt momente în care sloganurile nu au efect şi nu ajută la vindecarea rănilor. ci cauzele eşecului. în acest caz nu se caută vinovaţii. devreme ce echipa a găsit şi în alte dăţi soluţiile potrivite. admiterea unor noi valori culturale sau eliminarea persoanelor care nu se conformează regulilor de bază sunt repere utile 140 în perioadele de criză. Munca în echipă Nu există reţete universale în privinţa muncii în echipă. Schimbarea strategiei. De pildă. Este contraindicat ca liderul să stabilească sarcini punctuale pentru fiecare membru al echipei.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 2. O evaluare realistă a stadiului evoluţiei şi a procedurilor echipei poate indica ce trebuie schimbat sau cum trebuie abordate lucrurile.5. sarcinile echipei trebuie formulate clar.

realiste şi corelate în timp). pentru menţinerea interesului şi pentru înţelegerea problemelor celorlalţi coechipieri. Dezavantajele lucrului în echipă Avantajelele lucrului în echipă (Harrington-Mackin.stabilirea obiectivelor generale (specifice. . 2002) (Harrington-Mackin.evidenţierea aspectelor pozitive şi identificarea cauzelor pentru eşecurile parţiale. punctualitatea şi raportul cost-eficienţă).măsurarea indicatorilor privind performanţa (calitatea.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Etape care marchează organizarea muncii echipei (Cy Charney.adunarea datelor de prelucrat şi măsurarea indicatorilor de performanţă. . . anunţarea rezultatelor obţinute. stabilirea priorităţilor de urmat. măsurabile. acceptate. 2000) . . flexibilitate în atribuirea sarcinilor abordarea proactivă a problemelor decizii mai bune dezvoltarea aptitudinilor timpul de lucru mai ridicat decât în cazul activităţilor independente percepţia muncii ca fiind dezorganizată şi scăpată de sub control confuzii privind rolurile prejudecăţi conservatoare ale managerilor 141 alimentate de ideea menţinerii controlului sistematic asupra grupului . .stabilirea obiectivelor la nivel individual. Comportamentul cooperant şi deschis trebuie încurajat şi răsplătit. .alocarea resurselor şi planificarea activităţilor. aplicarea rotaţiei pe posturi. fără a recurge la incriminări.stabilirea nivelurilor minime ale performanţei. 2002) un climat de lucru puternic motivator răspuns rapid la schimbările tehnologice clasificări simple ale locurilor de muncă.

Despre creativitate în în general îmbunătăţite prin munca în echipă. în absenţa presiunilor pentru conformitate. adică Creativitatea este „abilitatea mai forma concepte noi de a «imagina» noi pentru executarea unei sarcini. dispozitivului în echipă două axe se real versus ideal şi creativ versus conservativ – şi consideră că cele mai bune idei se situează în cadranul real şi creativ. care se referă la diversitate. el nu ajută decît în măsura în care justiţia şi adevărul sunt gîndite în termen de reuşită mai probabilă. oamenii sunt mai înclinaţi spre gândire divergentă. adică pentru 2003). pentru a spune ceva adevărat sau a prescrie ceva just. la absenţa îngrădirilor. Unerori. Dar este are originalitate şi valoare. Creativitatea 142 poate fi ameninţată totuşi de tendinţa spre comoditate sau conformism. Cea mai răspândită strategie creativă este brainstorming-ul. Ce-i drept. cantitatea este dezirabilă. bazat pe credinţa că întregul depăşeşte suma părţilor individuale.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Comportamentele distructive ale membrilor ce pot elera ireversibil performanţa şi chiar existenţa echipei atacarea personalităţii acordul nediscriminat al coechipierilor inconsecvenţa. Lyotard (1993) semnalează că valorizarea muncii în echipă se bazează pe criteriul performativ în cunoaştere. Când lucrează individual. schimbarea frecventă a subiectului discuţiei distragerea atenţiei celorlalţi sporovăiala. flexibilitate (câte tipuri de idei produce) şi originalitate (capacitatea de a genera soluţii neobişnuite şi unice). concepţie. Într-adevăr. vom face explicite efectele muncii creative. de probleme legate de coordonare sau dde coborârea nivelului standardelor de performanţă. el pare de apuţin sigur cînd e vorba folosind cunoştinţe existente“ (Hendrikse. performanţele sînt grup ele au conceput sporul de performabilitate al acestei munci în cadrul unui model dat. Finke revine modele. Un act creativ dificil să distingi între ceea ce (idem) propune un model cu şi ceea ce – datorează geniului coechipierilor“. sunt încurajate combinarea şi îmbunătăţirea ideilor. „Dar.. Două abilităţi sunt importante pentru creativitate: gândirea convergentă. J. Metoda este fondată pe câteva principii: critica este interzisă. o singură soluţie şi gândirea divergentă. Vorbind despre creativitate. Creativitatea poate fi măsurată prin fluenţă (câte idei diferite produce o persoană). iar când lucrează în echipe gândesc mai mult convergent. cantitatea anticipează calitatea. plângerile critica generalizată manifestarea furiei atitudinea dominatoare întreruperea frecventă a discuţiilor luarea deciziilor fără consultarea echipei absenţa repetată de la şedinţe nefinalizarea sarcinilor lipsa de responsabilitate sustragere de la adoptarea deciziilor utilizarea stereotipiilor şi lipsa unui orizont larg folosirea abuzivă a cuvântului trebuie Comentariu Cu referire la registrul acţiunilor benefice. nu este nevoie de intervenţia numărului. . care urmăreşte un singur răspuns..F.

5 Care sunt comportamentele distructive ale membrilor unei echipe. stabilirea priorităţilor de urmat. b) adoptarea deciziei privind strategia. g) evaluarea performanţelor individuale. aplicarea rotaţiei pe posturi. f) măsurarea indicatorilor privind performanţa (calitatea.5. punctualitatea şi raportul cost-eficienţă). fără a recurge la incriminări. care pot inhiba ireversibil performanţa? Testul de autoeveluare nr. Etapele care marchează organizarea muncii echipei sunt: a) stabilirea obiectivelor generale (specifice. măsurabile. 2. i) evidenţierea aspectelor pozitive şi identificarea cauzelor pentru eşecurile parţiale. h) adunarea datelor de prelucrat şi măsurarea indicatorilor de performanţă. Echipe versus grupuri 143 . anunţarea rezultatelor obţinute.5. realiste şi corelate în timp). e) stabilirea nivelurilor minime ale performanţei. c) stabilirea obiectivelor la nivel individual. pentru menţinerea interesului şi pentru înţelegerea problemelor celorlalţi coechipieri.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoeveluare nr. d) alocarea resurselor şi planificarea activităţilor. 6 Idenificaţi variantele adevărate din lista de mai jos. acceptate.

Alţii policalificarea. neutră. fără limită S-a dovedit că una dintre căile mai sigure şi mai agreabile pentru întărirea care au rolul de a pregăti activitatea. Admiterea de noi membri este formală. dezvoltarea echipei performanţeicreşterea varietăţii dimensiunea constă în comportamentelor şi relaţiilor umane. În schimb. participe numai întrebare sunt caracteristice norme formale şiechipei sau şi parteneriisunt de viaţă? Dacă vor vederea aceştia din urmă. dar utilizarea expresiei dezvoltarea echipei. sancţiunile morale revin În cazul eşecului.că după efortul de menţinere a de la constituirea truda zilnică la vor considera abordarea multidisciplinară şi grupului schimbarea rolurilor solidarităţii echipei este mai potrivită relaxarea solitară sau în funcţie de împrejurări cercul intim. adoptarea normelor de asumare a responsabilităţii. însuşirea mecanismelorunul dintre se Climatul este nesemnificativ. de regulă. precum cei de mai sus. facilitarea integrării noilor membri. coordonare în afara locului de muncă. stabilizare şi În cazul succesului. Echipa se acceptate. ei funcţionale o reevaluare a caracteristicilor Mondy et al. sancţiunile morale şi mai mare. a cunoaşterii partenerilor şi a Rolurile suntPoate apăreafuncţie de Nu vor fi bucuroşi să treacă preferă destinderii. având în vedere absenţa rolurilor prestabilite. Team building Finalizarea sarcinii este rodul însumării Finalizarea sarcinii este rodul efortului eforturilor individuale colectiv şi ale celor individuale Lectură suplimentară Grupul se bazează pe suma entităţilor lui Echipa se bazează pe comunitate. atribuite în însă o problemă: unii există roluri prestabilite. chiar din aloca resursele. ca entitate Grupul se reuneşte în şedinţe formale. Disciplina este liber consimţită. asigurarea comunicării. Iar dacă outsider-ii nu vor fi invitaţi. consolidare. (2002) scot în evidenţă faptul că lucrătorii mai vârstnici preferă să lucreze mai degrabă individual. urmărită relaţiile din iar Disciplina este pot suferi prin control. a priori În mod fundamental. în acord cu individualizate. recompensele sunt structurare flexibilă. pentru a dobândi o mobilitate comportamentală În cazul eşecului. Echipa are este riguroase. destinsă şi riguroasă Toate aceste activităţi este bază analiza Excluderea unui membrudenumite diagnostic realizată în întâlnirile al echipei este un Excluderea unui membruau la gestionată meetings. lipsită de culoare şi de căldură provocatoare. formularea neutru factorii de succes unor răspunsuri la menţină forma prin Grupul încearcă să-şiîntrebările legate de procedurile autodezvoltă prin acţiuni spontane. preferă să lucreze în solitudine? . stabilirea şi asumarea colectivă a obiectivelor. plan personal. aplicarea lui nu cunoaşte reţete.măsură să conducă la pe cale adiministrativă. desemnat Caracteristicile echipei Misiunea organizaţiei este sursa din care echipa îşi alege obiective particulare Obiectivele sunt alese şi asumate Liderul este informal. acţiunile de tip team building pot avea numeroase ţinte: clarificarea are o subcultură şi însuşirea liniilor ei se mândreşte cu o subcultură proprie Grupului nu misiunii echipei puternică Echipa directoare de către toţi membrii săi. care nu lor întotdeauna respectate tensiona sau chiar deteriora bunele relaţii care caracterizau echipa. independent. fără orar şi după programul de lucru şi. şi evaluare fără cravată. se pot respectate în veni şi păstrării coeziunii membrii administrative. Fără ierarhii. motiv pentru care propune şi individualizate. recompensele sunt echilibrare a forţelor echipei. răspunzând funcţiilor şi de identificare drumului de urmat această pricină. menite să stabilească indicatorii stării de sănătate a echipei. Admiterea de noi membri este şi consistenţei. O altă Grupului îise impune: la întâlnirile de după program normepotrivit să dar nescrise. seîmpreună de la competenţă încăplimbare şi destindere. în şi rece Subliniind importanţa team building-ului şi team training-ului. clarificarea marjei de evoluţie individuală.6. este impersonală eveniment important. Ştim că este avorba de întâlniri informale manageriale de organizare. dar sancţiunileadaptarea rapidă la schimbările mediului său. funcţia de conducere fiind preluată de oricare dintre membrii echipei în funcţie de context Responsabilitatea formală revine Responsabilitatea se distribuie între membrii conducătorului echipei Responsabilităţile individuale se referă Responsabilitatea este în primul rând comună doar la sarcinile repartizate iniţial şi apoi individuală 2.5. aplicarea metodelor de consolidare a coerenţei informală. de team de timp. celeReuniunile echipei sunt informale. au rolul de soluţionare a problemelor coeziunii echipei este practica numită a building. previzibile şi cuantificate colective. formal sau Climatul în cadrul echipei este prin care distribuie o sarcină de lucru. Împreună cu ei. abaterea de la team fiind corectată în măsură absenţa Leroy (2001) consideră că expresia normebuilding nu esteîn timp real să redea pe ei este sancţionată de-a-ntregul conţinutul activităţii de În cazul succesului. administrative revin echipei În mod revin indivizilor tradiţional.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Caracteristicile grupului Misiunea organizaţiei se regăseşte în obiectivele imediate ale grupului Obiectivele sunt impuse din exterior Liderul este formal. dinamica meseriilor şi a pieţei face ca această trăsătură comportamentală să nu mai fie agreată de managerii aflaţi în căutare de soluţii de supravieţuire pentru organizaţiile pe care le conduc. alegerea şi(team building) acţiuni programate (training) eficiente însuşirea metodelor de lucru menite să conducă la performanţă. individualismul fiind trainic înrădăcinat în culturile nordice. care să-i permită administrative grupului. Termenul este generos şi. Este prilejul afirmării altor valenţe omeneşti. ne punem întrebarea: cum trebuie 144 să procedeze liderii echipelor cu cei care nu au spirit de echipă şi cu cei care.

6 b) şi g) 145 . 2 b) Testul de autoevaluare nr. lipsa de responsabilitate. sporovăiala.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. decizii mai bune. abordarea proactivă a problemelor. Testul de autoevaluare nr. schimbarea frecventă a subiectului discuţiei. nefinalizarea sarcinilor. folosirea abuzivă a cuvântului trebuie. plângerile. 4 Timpul de lucru mai ridicat decât în cazul activităţilor independente. distragerea atenţiei celorlalţi. clasificări simple ale locurilor de muncă. confuzii privind rolurile. percepţia muncii ca fiind dezorganizată şi scăpată de sub control. acordul nediscriminat al coechipierilor. manifestarea furiei. utilizarea stereotipiilor şi lipsa unui orizont larg. dezvoltarea aptitudinilor personalului. sustragere de la adoptarea deciziilor. inconsecvenţa. atitudinea dominatoare. 1 b) şi d) Testul de autoevaluare nr. flexibilitate în atribuirea sarcinilor. luarea deciziilor fără consultarea echipei. critica generalizată. prejudecăţi conservatoare ale managerilor alimentate de ideea menţinerii controlului sistematic asupra grupului. răspuns rapid la schimbările tehnologice. Testul de autoevaluare nr. absenţa repetată de la şedinţe. 5 atacarea personalităţii. 3 Un climat de lucru puternic motivator. întreruperea frecventă a discuţiilor. Testul de autoevaluare nr.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 2.6. Teorii privind stilurile de conducere 146 .

evaluaţi stilul de conducere din organizaţia dumneavostră. morale şi de personalitate care se manifestă mai mult sau mai puţin în activitatea zilnică şi în anumite împrejurări relevante (cu caracter repetabil sau nu) şi care este caracterizat printr-un înalt grad de stabilitate în timp.A. Stilul de conducere cuprinde ansamblul calităţilor profesionale. .amelioraţi stilul de conducere din organizaţia dumneavostră. 147 .importanţa stilului de conducere. G.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege: . Cole (2000) – există trei praguri de eficienţă maangerială: a) aparentă (managerul demonstrează că dă dovadă de eficienţă doar prin faptul că economiseşte resurse). La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: . Stilul de conducere este un ansamblu: - atitudinal-motivaţional comportamental structurat situaţional cu impact direct asupra potenţialului mangerial. organizatorice. . b) personală (realizările managerului sunt în interes propriu). c) de lider (prin antrenarea colaboratorilor).conţinutul teoriilor privind conducerea.

Concepţia sa asupra intermediare. generală a personalului şi controlează funcţionalitatea 3. cărora le sunt atribuite roluri şi sistemelor ierarhizate (impact responsabilităţi. în opoziţie cu o structură sistematizării. mai presus decât organizaţiei ca sistem (impact supravegherea bazată pe neîncredere? asupra aspectului G): rolul G) Până la care punct managerul valorifică o structură reglementărilor. respectiv convingerile managerului şi variantele stilului managerial (Archamault. evită tarele birocraţiei? Teorii privind stilurile de conducere (Zlate. E şi F): integritatea opoziţie cu nivelul presiunilor externe impuse de subordonaţilor şi atitudinea mediul exterior şi de obiectivele organizaţiei? lor faţă de muncă şi faţă de F) Până la care punct managerul plasează supravegherea obiectivele organizaţiei. Percepţia sa privind natura aspectele formale. în executarea muncii pe care o subordonatului (impact administrează? asupra aspectelor B) Până la care punct este managerul exigent faţă de A şi B): a) importanţa relativă subordonaţii săi şi ce anume condiţionează atingerea a competenţelor tehnice şi nivelului respectiv? conceptuale. în defavoarea aspectelor de fond. mai degrabă birocratică. asupra aspectului H): rolul sub pretextul că acest mod de lucru este mai suplu şi intermediarilor. Concepţia sa asupra A) Până la care punct şi cum se implică managerul. rolului managerului şi al personal. prin consultanţă şi prin planificarea. specializării şi suplă. D.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Conexiunile dintre concepţia filosofică. H) Până la care punct managerul respectă funcţiile 4. Concepţia sa asupra sistemului bazat pe prudenţă. 2004) 148 . interne care sunt determinate de subordonaţii săi. centrată pe clienţi şi pe angajaţi? adaptabilităţii. organizarea şi delegarea de competenţe? controlul. în C. în umană în procesul muncii şi ceea ce priveşte consideraţia acordată subordonaţilor? asupra factorilor de motivare E) Până la care punct managerul rezistă presiunilor (impact asupra aspectelor B. 1996) Filosofia şi convingerile Stilul şi practicile managerului manageriale 1. în opoziţie cu practica de „by – pass“. b) organizarea C) Până la care punct managerul determină implicarea şi muncii şi repartizarea responsabilizarea subordonaţilor săi prin facilitarea responsabilităţii privind accesului la informaţii. Leadership şi management. D) Până la care punct managerul este orientat spre 2.

potrivit ei. greutatea. Teoriile comportamentiste 149 . popularitatea. intuiţia. factori sociologici (nivelul socio-economic. Teoriile personologice A. au capacitatea de a accepta firesc riscul. îl venerează chiar. integritatea etc. alte caracteristici fizice. încrederea în sine. judecata.). siguranţa. mobilitatea socială etc.). Teoria trăsăturilor Există numeroase lucrări în care se abordează această teorie (cităm aici doar numele lui R. inteligenţa. sunt convingători. impetuozitatea. abordează strategii neconvenţionale. oferindu-le imaginea unei perspective de succes. gradul de responsabilitate. cunoştinţele. După DuBrin (apud Bogáthy. ambiţia. conducerea este percepută ca fiind cuvenită celor hărăziţi de natură să o exercite. vivacitatea. expresivi şi credibili. participarea. implicarea. transmit mesaje cu o încărcătură emoţională deosebită. adaptabilitatea. ea este bazată pe har. iniţiativa. aspectul). maniera de a comunica. Cercetările nu au condus la o corelare evidentă între factorii psihosociali şi eficienţa conducerii.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) A. nu s-a putut identifica nici un set consistent de particularităţi care disting conducătorii de conduşi. caracteristicile liderilor carismatici sunt: inspiră oamenii printr-o viziune. Teoria are o valoare relativă datorită faptului că nu ia în considerare efectul mediului social.). sugerând prin comportamentul verbal şi nonverbal apropierea faţă de oameni. capacitatea de a decide. capacitatea de a comunica. care este totuşi adesea evocată. 2004). energia. simţul umorului. pe un dar al celor care au venit cu ea pe lume. B. simpla observaţie poate fi o dovadă a inconsistenţei teoriei trăsăturilor. Colaboratorii liderului carismatic sunt încrezători în puterea acestuia de a transforma organizaţia. factori psihosociali (sociabilitatea. se autopromovează. sunt persoane energice. talia. autocontrolul. au o bogată expresivitate emoţională. cooperarea. Ceea ce se întâlneşte la unii dintre conducătorii de succes nu se regăseşte la alţii. au capacitatea de a-i face pe oameni să se implice profesional şi emoţional şi să acţioneze în spiritul viziunii lor. orientate spre acţiune. factori psihologici (abilitatea gândirii.M. perspicacitatea. în priceperea lui de a stăpâni domeniul de activitate. caracterul. A. au capacitatea de a inspira încredere. reprezintă adevărate modele pentru cei cu care colaborează. diplomaţia. educaţia.1. Stogdill. stăpânesc tehnicile de comunicare interpersonală. simţul reuşitei etc. sănătatea. originalitatea. prestigiul. sunt persuasivi şi au capacitatea de a se adapta interlocutorului. Se pleacă de la presupoziţia că succesul conducerii se bazează pe trăsăturile de personalitate ale conducătorului: factori fizici (vârsta. 1962). temperamentul. satutul economic şi social.2. capacitatea de infuenţare. pentru că anticipează rezultatele doar prin prisma trăsăturilor şi pentru că nu ia în seamă importanţa învăţării. Teoria conducerii carismatice Este prima teorie sub aspect istoric. iar a-l urma reprezintă o cinste şi o şansă reală pentru viitor. Ei cred în validitatea drumului ales de conducător. încrederea în sine. perseverenţa.

Starea S4 este caracteristică managerilor iresponsabili. 2000). definirea rolurilor. . Acest comportament cunoaşte efecte majore (satisfacerea nevoilor superioare ale salariaţilor şi productivitate înaltă) dacă salariaţii agreează conducerea participativă. Teoria permite realizarea unui model bidimensional al orientării managerilor (vezi figura de mai jos). puternic ancoraţi în realitate. Teoria celor două dimensiuni comportamentale Elaborată de un grup de cercetători de la Universitatea din Ohio (1950-1957).S / . invitare la adoptarea deciziilor. Managerii consideră că sarcina se va realiza ca efect direct şi substanţial al susţinerii bunelor relaţii de muncă. delegare. neavizaţi şi perdanţi în cele din urmă. incompetenţi. comunicare bilaterală etc. Cea mai fericită combinaţie este. tehnocraţilor. repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor. aici nu se întâmplă nimic rău.1.2. sprijinul. Există variantele: + S / + C. dacă sunt în măsură să accepte schimbarea ca pe un lucru firesc. comunicarea bidirecţională. Orientarea conducătorilor spre relaţiile cu salariaţii. trecând prin stilul binevoitor-autoritar. Câmpul S1 le revine managerilor preocupaţi de promovarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre salariaţi şi dintre aceştia şi conducere. al celor care au capacitatea de a realiza armonia între interesele salariaţilor şi ale organizaţiei. consultare. . încurajarea etc.C. continuând cu stilul 150 consultativ şi având la celălalt capăt stilul participativ (a se vedea figura de mai jos – Cole. pe care îi consideră colaboratori. are drept caracteristici respectul şi consideraţia. satisfăcătoare pentru sistem şi pentru salariaţi este S3. comportamente care contribuie la realizarea scopurilor organizaţiei. în care (+) înseamnă interes şi preocupare. dacă sunt dispuşi să preia prin rotaţie locuri de muncă diferite şi sunt în măsură să utilizeze comunicarea ca pe un mijloc de muncă. Câmpul S5 aparţine persoanelor tenace. dar nimic nu excelează. S 2 este câmpul conducătorilor eficienţi. continuatorilor modelului managerial imaginat de Taylor. evident. teoria ia în considerare două dimensiuni esenţiale ale conducătorilor: consideraţia (C) faţă de subordonaţi (prin motivare.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) B. Calea de mijloc.S / + C şi . Teoria continuumului comportamental Teoria „sistemelor“ lui Rensis Likert prezintă un continuum care pleacă de la stilul exploatator-autoritar.) şi structurarea (S). care cuprinde comportamentele care influenţează realizarea sarcinii formale.C. + S / . Orientarea spre oameni S1 S3 S4 S2 S5 Orientarea spre sarcină B. iar (-) înseamnă dezinteres. + S / + C pentru că este motivatoare şi dedicată atingerii obiectivelor asumante.

Stogdill. Se apelează la ameninţări. Spiritul de echipă este inexistent. promotor al teoriei trăsăturilor. Totul este subordonat participării. Productivitate bună. Prin situaţie el înţelege nivelul mental. aptitudinile. sancţiuni şi pedepse. dar sunt îngăduite unele posibilităţi de consultare şi de delegare a autorităţii. Stilul consultativ Stilul participativ C. Este promovat spiritul de echipă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Conducere autoritară Conducere autoritarpermisivă Conducere consultativă Conducere participativă Orientarea spre producţie. a acceptat că situaţia este în măsură să se conjunge cu alţi factori în exerciţiul conducerii sau să predomine chiar asupra caracteristicilor şi aptitudinilor unui manager. statutul. Comunicarea se realizează în ambele sensuri. Motivare pozitivă. interesele precum şi obiectivele grupului. Modelul absolutizează rolul situaţiei în exercitarea conducerii şi ignoră trăsăturile personale ale celui aflat la conducere. Se urmăreşte satisfacerea nevoilor participanţilor în cel mai mare grad. subjugaţi deopotrivă de imperativul situaţiei. ceea ce duce la angajament şi rezultate deosebite. Productivitate excelentă. Consecinţa abordării este importantă pentru că sunt ignorate atât valenţele 151 obiective ale conducătorului cât şi particularităţile creative ale salariaţilor. Obiectivele şi deciziile se adoptă după consultarea salariaţilor. Se manifestă absenteismul şi fluctuaţia forţei de muncă. Grupuri slab productive Stilul expoatatorautoritar Stilul binevoitorautoritar Puterea şi îndrumarea seexercită de sus în jos. Comunicarea este slabă. Productivitate medie. Grupuri slab productive Continuumul comportamental al liderului Orientarea spre producţie. Teoria supunerii faţă de legea situaţiei R. Ideal. trebuinţele. Similar cu stilul expoatator-autoritar. .M. Comunicare este bogată. Productivitatea este mediocră. Teoria situaţională primară.

152 Putem conchide prin a spune că liderii sunt eficace în unele situaţii şi ineficace în altele. dimpotrivă. de relaţiile dintre conducător şi subordonaţi şi de gradul de structurare a sarcinii – trei dimensiuni care pot da măsura abilităţii de conducere. poziţia de putere este mai puţin importantă decât relaţia dintre lider şi membrii I III VI VII VIII grupului (este foarte posibil II o persoană cu IV rang V ca un scăzut. Teoria favorabilităţii situaţiilor de conducere Conducerea este percepută ca un proces dinamic depinzând de puterea şi personalitatea conducătorului. liderul îl va descrie pe colaboratorul cel mai puţin preferat în termeni negativi. acolo unde relaţiile sunt tensionate. Corelând factorii determinanţi cu dimensiunile şi cu Putere indicatorii lor se pot obţine strategii de intervenţie şi optimizare a procesului de conducere. I . mai ales în situaţii dificile. Conform lui Friedler. 1983).Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) D. este recomandată orientarea spre problemele oamenilor şi antrenarea lor prin persuasiune. liderii orientaţi spre sarcină sunt mai eficienţi decât cei orientaţi spre dezvoltarea relaţiilor umane. să conducă un grup de oameni cu ranguri ridicate într-o sarcină structurată). ei nu sunt pur şi simplu buni sau răi.1. liderul este antipatizat. într-un context favorabil. scorul indică faptul că se va centra pe sarcină. dacă scorul Structurate le Sarcini este favorabil. unul ridicat – îl va desemna pe colaborator ca fiind cel mai potrivit să-l sprijine pe manager atunci când acesta se află în impas. Dacă. Influenţa liderului autentic va fi mai uşor de exercitat în grupul Slabă în care Slabă Slabă Slabă membrii îl simpatizează. Instrumentul imaginat de Fieder are menirea de a ierarhiza preferinţele managerului pentru colaboratorii săi. Situaţiile tipice de conducere sunt prezentate în figura de mai jos (apud Zlate. . Teoriile contingenţei D.Mare va focaliza îşi Mare Mare Mare efortul pe dezvoltarea relaţiilor. iar sarcina este bine structurată. pe baza chestionarului. În condiţii grele.Situaţia cea mai defavorabilă Nuanţând. poziţia de putere este slabă şi sarcina ambiguă este mai greu de exercitat o conducere influentă asupra grupului (Donelson. Un scor scăzut va indica incompatibilitatea de a Bune Rele colabora. Dacă scorul general este în defavoarea colaboratorilor. managerul va aplica un stil directiv. performanţa se poate atinge în două situaţii: a) când managerul are o bună relaţie cu subalternii. dacă. 2004). liderul descrie colaboratorul cel mai puţin preferat în termeni pozitivi. elStructurate un stil Nestructurate de democrat-participativ Nestructurate va aplica conducere (Mihuţ. 1998). Fred Fiedler a elaborat instrumentul numit least preffered co-worker – LPC sau Relaţii scala colaboratorului celui mai puţin preferat pentru a determina stilul de conducere al liderului. dar simpatizat şi respectat. când sarcina este nestructurată şi când autoritatea este slabă şi b) când relaţia managerului cu subordonaţii este relativ rece.Situaţia cea mai favorabilă VIII . dimpotrivă. dar când sarcina este structurată şi când autoritatea conducătorului este de necontestat.

să se îndrepte din nou asupra relaţiilor dintre salariaţi pentru a-i pregăti pentru o nouă sarcină. de caracteristicile grupului etc. Teoria situaţională Managementul situaţional. la debutul activităţii efortul managerului trebuie îndreptat spre ambele aspecte (cadranul 1). se bazează pe teoria situaţională a stilului de conducere. Hersey şi K. atenţia managerului se concentrează asupra sarcinii (cadranele 2 şi 3) urmând ca la finalul activităţii (cadranul 4). „Clopotul“ lui Hersey şi Blanchard surprinde abordarea dinamică a stilului de conducere situaţional în „3D“ – sarcină. Blanchard (apud Boboc. În timp. de context.2. conform căreia nu există o reţetă unică de a conduce. orientarea asupra devoltării relaţiilor de muncă şi asupra sarcinii cunosc intensităţi diferite. un concept modern introdus de P.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) D. relaţii şi timp. 153 . 2003). odată cu maturizarea grupului. aşa cum sugerează figura de mai jos. aceasta identificându-se în funcţie de natura sarcinii.

Blanchard au luat în calcul şi nivelul de pregătire a salariaţilor. Teoria maturităţii subordonaţilor Paul Hersey şi Keneth H.3. D – salariat incapabil şi nedoritor sau nesigur 154 . nedori tor să se implice sau nesigur. 2003).Orientarea spre relaţii Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Ridicată Scăzută tm i p 2 3 1 R i aă i ct d 4 Să uă cz t Oe t r as r s r i ă r nae pe acn i D. C – salariat incapabil. Responsa bilitate ridicată şi sarcini secundare Orientarea spre relaţii Ridicat Sarcini importante şi responsabilitate ridicată 2 3 2 Sarcini secundare şi responsabilitate scăzută Sarcini importante şi responsabilitate scăzută Scăzut 1 Scăzută Ridicată 4 Orientarea spre sarcină Salariatul se autoconduce A Ridicat B C Scăzut D Salariatul este îndrumat de manager Nivelul de pregătire a subordonatului 1 Delegare 2 Participare 3 Instrucţiuni 4 Ordin A – salariat capabil şi implicat sau încrezător. elaborând harta comportamentală prezentată în figura de mai jos (apud Boboc. B – salariat capabil. doritor să se implice sau încrezător.

iar decizia se adoptă prin consens). Teoria normativă a luării deciziilor (modelul contingenţial de conducere) Victor Vroom şi Arthur Jago au imaginat un model de evaluare a performanţei manageriale de tip graf deschis (structură arborescentă) pornind de la premisa că decizia este cel mai cuprinzător indicator al stilului de conducere. A2 – stil autocratic II (managerul adoptă singur decizia. V6 – gradul de convergenţă dintre interesele salariaţilor şi ale organizaţiei. p. N – înseamnă nu. G – stil democratic (managerul discută problema cu subordonaţii. pp. 155 . V2 – cerinţele privind nivelul de acceptare de către subordonaţi a deciziilor ce urmează a fi adoptate. D – înseamnă da. 382-383): V1 – nivelul calitativ al deciziilor ce urmează a fi adoptate. V3 – nivelul de informare a conducătorului care urmează a decide. În graficul din figura de mai jos (apud Stăncioiu. adopă deciziile singur fără a ţine cont în mod obligatoriu de sugestiile primite). Elementele pe baza cărora poate fi construit modelul sunt (apud Stăncioiu. 1998.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) E. C2 – stil consultativ II (managerul pune în discuţia salariaţilor problema ce trebuie rezolvată. V4 – gradul de structurare a problemei asupra căreia se va decide. C1 – stil consultativ I (managerul se consultă individual cu membrii importanţi din echipa de conducere. V7 – prezenţa unei stări conflictuale între salariaţi cu privire la problema supusă deciziei şi V 8 – gradul de informare a salariaţilor asupra problemei în discuţie.1. În schemă. decizia pe care o adoptă reflectând mai mult sau mai puţin opiniile exprimate). pe baza informaţiilor suplimentare obţinute de la subordonaţi). 383) câmpurile din dreapta se referă la stilurile de conducere identificate de autori: A1 – stil autocratic I (managerul rezolvă singur problema sau adoptă singur decizia folosind informaţiile disponibile în acel moment. identifică împreună soluţii posibile. V5 – necesitatea ca subordonaţii să fie de acord asupra deciziei. Teoriile cognitive E. 1998.

el va face efortul de a demonstra că există o corelare directă între performanţă şi recompensă şi a de a crea condiţiile pentru atingerea performanţei. Teoria cale-scop Formulată de R. iar salariaţii se străduiesc să le atingă. Autorii teoriei au stabilit că există patru stiluri de conducere: directiv – potrivit cazului în care sarcina nu este structurată (managerul stabileşte obiectivele. teoria postulează că succesul conducerii rezultă din satisfacerea aşteptărilor subordonaţilor. 156 .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Da Nu Nu V4 Da V5 redus redus Da V6 Da V4 Da A1 V5 Da Nu G Nu Nu V6 D V6 Da Nu V6 D V7 Nu Nu Da V7 Da Da Nu Nu V8 Da Nu V8 Da Nu V5 Da A1 G C2 V3 înalt V2 înalt V1 Nu V5 Nu Da G C2 A2 C1 C2 Nu Nu V3 V2 redus înalt E. Premisa teoriei este că salariaţii pot satisfăcuţi în muncă şi că vor munci cu râvnă dacă ei vor fi asiguraţi că rezultatele le vor fi răsplătite. de a-i orienta şi încuraja să atingă performanţa în funcţie de contextul real al organizaţiei. liderul tinde să lase subordonatul să afle ce se aşteaptă de la el). suportiv sau tolerant – indicat în cazul în care sarcina nu este prea atractivă (managerul acceptă ca salariaţii să se implice parţial în prefigurarea căilor de urmat). House şi dezvoltată de T. Comportamentul managerului este acceptat dacă este perceput ca o sursă de satisfacţie imediată. această teorie subliniază că performanţa în conducere nu se bazează pe trăsăturile de personalitate ale managerilor. Ca urmare.R. Mitchell. participativ – potrivit sarcinilor cu caracter aleatoriu (managerul decide. liderului revenindu-i sarcina de a indica obiectivele. dar îşi consultă mai întâi subalternii) şi orientat spre realizare – managerul stabileşte obiective performante şi îi determină pe colaboratori să le atingă.2. ci pe cele ale subordonaţilor lor şi pe factorii de mediu.J.

Liderul satbileşte responsabilitatea pentru evenimentele care au condus la acel comportament 5. Graen şi W. Dezavantajaţii. 2004). pot discuta fără oprelişti cu liderii şi au şanse reale de dezvoltare profesională şi personală în comparaţie cu membrii out-group-ului. G. Liderul identifică cauzele privind comportamentul analizat (atribuire cauzală) 4. În timp. nici pregătirea. cărora le acordă o relativă autonomie. ceilalţi sunt în out-group. membrii out-group-ului. cei din in-group pot deveni lideri. nici competenţa şi nici efortul susţinut nu sunt suficiente pentru a compensa impresia iniţială nefavorabilă sau greşeala întâmplătoare de parcurs. Ca urmare liderul caută informaţii privitoare la evenimentele în care vor fi implicaţi pentru a prefigura comportamentele viitoare în împrejurarea respectivă. frecvenţei şi consistenţei comportamentului respectiv 3.G.1. pentru că cei privilegiaţi realizează că sunt consideraţi deasupra celorlalţi şi că numai astfel pot urca rapid pe scara ierarhică şi se pot realiza. Teoria legăturilor diadice verticale sau modelul schimbului lider-membru al echipei se bazează pe observaţia conform căreia liderii promovează şi dezvoltă relaţii de muncă diferenţiate cu subordonaţii datorită unor factori subiectivi (atracţia personală. Liderul ia act de comportamentul salariaţilor Liderul se informează asupra importan-ţei. au responsabilităţi. constituie masa de manevră – lucrători siguri dar lipsiţi de entuziasm şi de şanse de dezvoltare –. aspiranţi în van la recunoaştere şi glorie. Calder.) ceea ce conduce la formarea a două substructruri: in-group şi outgroup (Bogáthy. Haga au postulat că liderul identifică salariaţii capabili şi motivaţi (in-group-ul). Teoria legăturilor diadice verticale F. Teoriile interacţiunii sociale F. Mitchell): comportamentul salariaţilor poate fi anticipat dacă sunt cunoscute împrejurările evenimentelor în care vor fi implicaţi şi că indivizii trebuie consideraţi ca fiind raţionali. Green. efectul de halo etc. 157 .J. 1. în termeni de performanţă. Liderul reacţionează corectând procesele.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) E.3. instruind sau aplicând sancţiuni F. Schema teoriei atribuirii este prezentată în figura de mai jos. Dansereau. T. Schimburile dintre lider şi membrii in-group-ului sunt bilateral profitabile: solicitărilor liderului li se răspunde cu promptitudine. Teoria atribuirii Se pleacă de la postulatele (R. S.R. Membrii in-group-ului participă la adoptarea deciziilor. Pentru aceştia. care alcătuiesc diada verticală şi cu care care colaborează intens. 2.

158 . pe baza unui contract psihologic informal.3. iar subordonatul primeşte ceva în schimb. Trăsătura esenţială a interacţiunii este actul răsplătirii efortului subordonatului – benefică pentru ambele părţi. Teoria conducerii tranzacţionale Liderul oferă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) F.

relaţii de tip stăpân-servitor.7.importanţa stilurilor de conducere. O trecere în revistă a formelor de conducere Cunoştinţe şi deprinderi La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi înţelege: . dar păstrarea deciziei doar la nivel de şef. caracterul proceselor comunicaţionale. Eficienţa stilului autoritar este foarte ridicată pe termen scurt. Acestora le revine meritul de a identifica stilul autocratic.1. R. conduce la instalarea unui climat de tensiune. 159 . Stiluri de conducere 2. Performanţele obţinute prin exercitarea stilului liber sunt fluctuante.1.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Unitatea de învăţare 2. Stiluri de conducere Conform psihosociologului Rensis Likert citat de Boboc (2003). caracterul proceselor de control. Stiluri de conducere 2. stilul democratic şi stilul neintervenţionist. Lewin. există mai multe feluri de abordare a conducerii organizaţiei în funcţie de criterii diferite: leadership-ul (neîncredere totală în subordonaţi. 10) – Patterns of Aggressive Behaviour in experimentally created social climates a lui K. abandonând această pistă. satisfacţia este diferită de la un individ la altul. Lippitt şi R. Tipologii unidimensionale Studiile iniţiale privind conducerea au avut ca postulat că liderii întrunesc o serie de însuşiri definitorii – acestea au alimentat teoriile caracteriale. La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare veţi putea să: - 2. încredere deplină). el creează satisfacţie pentru lider şi nemulţumiri pentru salariaţi. caracterul ordonării şi conceperii obiectivelor organizaţionale. agresivitate sau apatie.2. conduce la implicare.7. caracterul proceselor de luare a deciziilor. caracterul proceselor de interacţiune-influenţare. caracterul forţelor motivaţionale. eficient pe termen lung. Ulterior.7. liber (laisser faire) – o plajă largă de abordări pornind de la centrarea pe realizarea sarcinii până la centrarea pe relaţii.7. .avantajele relative a unui stil în comparaţie cu un alt stil. s-au identificat diferite stiluri de conducere şi a fost studiat comportamentul liderilor (managerilor) pornind de la articolul din Journal of Psychology (vol. stilul democrat este motivator. încredere substanţială. White (1939).

Mayer a îmbogăţit formula lui Lewin.R. Mini rezumat În grupurile de muncă productivitatea este asociată mai degrabă cu conducerea democratică decât cu cea autoritară. 2004) descrie trei tipuri de conducători autoritari: 160 (autoritarul strict. iar în sfera educaţională satistacţia în grup pare să fie mai mare sub o conducere autoritară (Donelson. Este exclusă consultarea sau participarea salariaţilor la adoptarea deciziilor.C. dar poate să ducă la destabilizare sau faliment. Studiile care privesc acest model de conducere au ajuns la concluzii contradictorii: uneori conducerea paricipativă pare să fie mai eficientă decât cea neparticipativă. recunoaşterea şi recompensarea efortului. dar care decide singur) şi autoritarul incompetent (cel care poate să distrugă singur o orgnizaţie. Stilul managerial permisiv (laisser faire) are aparenţa celui mai blând dintre toate. dar interesat doar de binele propriu).A.F. managerul autoritar consideră că menirea salariaţilor este să execute comenzile cât mai bine şi fără comentarii. aşa cum sugerează figura alăturată (apud Zlate. Autorul citat atrage atenţia asupra faptului că atunci când se decide trecerea de la atmosfera autoritară la cea democtatică la cea permisivă se produc explozii bruşte de agresivitate ca şi cum în prima etapă s-ar fi produs o stocare de tensiuni. MAJORITAR PATERNALIST DEMOCRAT LIBER CU DISCUŢII LAISSER FAIRE J. alteori satisfacţia şi productivitatea grupului sunt mai mari când decizia este luată numai de către liderul recunosct al grupului. fermitatea . autoritarul binevoitor şi autoritarul incompetent) şi două tipuri de conducători democraţi: democratul autentic şi pseudodemocratul (cel care mimează). Stilul managerial democratic este caracterizat prin participarea salariaţilor la actul conducerii. 2004). corectitudinea etc. Tipologiile acestei categorii sunt: despotul. . mai ales dacă este şi coleric). autoritarul binevoitor (care se interesează de viaţa subordonaţilor. accesul liber al salariaţilor la manageri. promovarea dreptăţii. 1983). AUTORITAR N. utilizarea pesuasiunii ca mijloc de motivare. democratul consultativ (se consultă cu ceilalţi. Prototipurile stilului sunt: pseudodemocratul (participativ de faţadă. dar decide singur) şi democratul participativ (autentic). Brown (apud Zlate.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Stilul managerial autoritar este caracterizat prin predispoziţie pentru comandă şi constrângere. Printre principiile care guvernează acest stil sunt orientarea către obiective.

2000). antrenează specialişti din domenii de specialitate şi conexe. b) asigurarea unui flux coerent şi continuu de informaţii pe verticală şi pe orizontală. Cole. toţi salariaţii trebuie să contribuie la aplicarea acestora.H. 1998) a) poziţia de lider a managerului poate fi asigurată numai dacă latura formală a puterii (autoritatea) se conjugă cu latura informală a puterii (capacitatea de influenţă). Tannenbaum şi W. asigură dezvoltarea relaţiilor sociale şi. De reţinut Stilul managerial participativ poate deveni operant dacă include tehnici de creativitate colectivă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Principiile statuării relaţiei dintre manager şi subordonaţi (Mihuţ.A. Schmidt au propus modelul unui continuum în privinţa modalităţilor de adoptare a deciziei. asumarea responsabilitaţii la toate nivelurile de conducere sau de execuţie. nu în ultimul rând. R. e) după adoptarea deciziilor. Creativitatea în grup conduce la rezolvări operative (prin abundenţa de idei). 161 . realizând aşa-numita axă Tannenbaum şi Schmidt. f) respectarea principiului echităţii privind recompensele. Ilustrarea stilurilor de conducere respective este prezentată în figura de mai jos (adaptare după G. conduce la obţinerea satisfacţiei în muncă prin procesul participativ de adoptare a deciziilor. este un mod indirect de evaluare reciprocă a potenţialului membrilor grupului şi implică direct pe participanţi la aplicarea măsurilor pe care chiar aceştia le-au adoptat. d) adoptarea deciziilor. în conformitate cu obiectivele organizaţionale şi cu interesele salariaţilor. c) asigurarea accesului subalternilor la manageri. conduce rareori la eşec.

chiar până în punctul luării unei decizii comune. Unii manageri consideră. grad de implicare. particularităţile subordonaţilor (competenţă. dar şi de caracteristicile subordonaţilor. sau măcar foarte aproape de a fi finalizate. însă. de credibilitatea şi competenţa managerului.). realizări notabile etc. care poate să suporte modificări Managerul prezintă problema. Mockler (2001) este autorul unei diagrame privind plaja întinsă între conducerea autoritară şi conducerea participativă.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) stilul autoritar stilul democratic Utilizarea autorităţii de către manager Domeniul de libertate pentru subordonaţi Managerul ia decizia şi o anunţă subordonaţilor Managerul „vinde“ subordonaţilor decizia Managerul prezintă propunerea de decizie şi o pune în discuţie Managerul prezintă propunerea de decizie. . şi deci a modifica. cultura organizaţiei) şi presiunea timpului (Bogáthy. căruia îi asociem comentariul original: Membrii conducerii au tendinţa să ia consultările comune ca o modalitate de a-şi asigura adeziunea angajaţilor la deciziile deja luate. că prin acest proces li se oferă angajaţilor posibilitatea de a influenţa. experienţă. particularităţile situaţiei (natura sarcinii. grafic pe care îl redăm în figura de mai jos. iar alţii îl văd ca un 162 proces de soluţionare în comun a problemelor.). Schmidt şi Tannenbaum disting patru factori care influenţează stilul de conducere: particularităţile liderului (competenţă. primeşte sugestii şi ia decizia finală Managerul defineşte limitele şi cere grupului să ia decizia Managerul permite subordonaţilor să acţioneze în limitele definite În cadrul acestui model se acceptă că abordarea unui anumit comportament depinde de context. capacitatea de a se adapta unor situaţii noi etc. 2004). Robert J. Poziţia adoptată de fiecare angajator în parte va depinde de calitatea relaţiilor deja existente. anumite decizii.

atenţi în egală măsură la cerinţele producţiei şi la nevoile sociale ale subordonaţilor: În acest efort. Ca stiluri intermediare întâlnim stilul indicativ şi stilul participativ. Zona 5.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Gradul de dirijism general Ridicat Deciziile se iau în comun Chestiunile discutate sunt văzute ca probleme ce trebuie soluţionate împreună Tipologii bidimensionale Angajaţii primesc informaţii.5. se regăsesc managerii-lideri. să monitorizeze procesele de muncă şi să-i controleze sistematic pe salariaţi. implicarea şi sprijinul psihologic. poate fi aplicat la companiile tinere. Cei aparţinând zonei 1. se dedică realizării producţiei. Stilul delegativ reprezintă etapa superioară a conducerii. Blake şi Jane S. Stilul directiv este indicat dacă salariaţii au un nivel scăzut de maturitate şi de conştiinţă. în care fiecare salariat îşi cunoaşte rolul. Paul Hersey şi Keneth H. firma poate pierde suportul salariaţilor şi nu se poate dezvolta. Autorii şistilulinvitaţi să-şi exprime opiniile răspunsul care se dă la întrebările: Cât sunt de leadership depinde de au avansat ideea că de important este ca grupul să participe la producerea unui rezultat? şi Cât de mult Angajaţii sunt doar funcţie contează ce simt oamenii? În informaţide ponderea pe care managerii o dau acestor aspecte. În zona 9. Scăzută Ridicată se pot distinge cinci mari categorii comportamentale (vezi figura de mai jos).1. normativ şi dirijist şi stilul umanist. Conducătorii care se regăsesc în zona 1. Modelul Hersey-Blanchard este o abordare extinsă a grilei Blake-Mouton. Scăzu t . delegativ. care promovează comunicarea. sunt preocupaţi de întărirea relaţiilor dintre subordonaţi şi de gradul în care aceştia sunt satisfăcuţi de cadrul în care se desfăşoară munca lor. Managerii care se plasează în zona 9. Blanchard au identificat două stiluri manageriale: stilul tehnicist – directiv. managerului revindu-i sarcina să fie direct. respectivii conducători fac compromisuri legate de rezultatele muncii şi. Mouton este reprezentativă pentru abordarea Angajaţii primesc informaţii bidimensională: orientarea spre sarcină şi orientarea spre problemele salariaţilor. lipsiţi de interes şi nu sunt Implicarea angajaţilor interesaţi de ceea ce fac şi simt subordonaţii lor. dar reprezintă debutul pentru configuraţia dată. în egală măsură. Stilul participativ este potrivit organizaţiilor mature.1. sunt apatici.9. aceia care reuşesc să valorifice pe deplin potenţialul grupului – ca echipă. dacă nu se încurajează dezvoltarea relaţiilor umane şi sprijinul reciproc. organic. îi cuprinde pe managerii echilibraţi. li se solicită opiniile şi are loc modificarea deciziei Grila lui Robert R. Stilul indicativ înseamnă orientarea spre sarcină. Nu este sigur că un asemenea stil va da roade pe termen lung. în care valorile culturii 163 organizaţionale sunt recunoscute şi respectate de majoritatea salariaţilor. fără să aibă preocupări legate de munca oamenilor şi de implicaţiile ei sociale. în care omogenizarea şi maturizarea sunt incipiente.9. dar şi spre oameni. de împlinirea aspiraţiilor superioare ale membrilor grupului. În acord cu teoria teoria maturităţii subordonaţilor. conducând la performanţe profesionale înalte şi la un înalt grad de satisfacţie în muncă pentru toţi membrii formaţiunii respective.

Eficienţa organizaţiei este dată de natura muncii şi prin organizarea ei astfel încât oamenii nu au nevoie să interacţioneze decât în mică măsură. 2 3 1 1. Pentru a sprijini colaborarea în muncă este necesar un efort minim. independenţa datoratã interesului comun duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi respect reciproc. Îndeplinirea sarcinilor o realizează oamenii foarte implicaţi.5. Performanţa este posibilă prin echilibrarea necesităţii de a îndeplini sarcinile şi menţinerea relaţiilor la un nivel mulţumitor.9. 5. Atenţia şi solicitudinea arătate faţă de nevoile oamenilor pentru a menţine relaţiile de colaborare duc la instituirea unei atmosfere destinse şi la un tempo ridicat al muncii. 1 8 2 9 3 4 5 6 7 164 Preocupare faŢĂ de producŢie .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Preocupare faŢĂ de oameni 9 8 7 6 5 3 4 1.9. 9.1.1. 9.

mobilitatea şi responsabilitatea individuală. respectiv japonez – tipul J. curajul. 2. şi structurat …………………. dinamica evaluărilor şi promovării.. dăruirea.…….G. Ouchi şi Jaeger au creat modelul organizaţiei de tip Z...…….…. 165 .7.M. cu impact direct asupra potenţialului mangerial. Stilul de conducere este un ansamblu ………. printre acestea..2. 2004).. modalitatea de adoptare a deciziilor. cele mai relevante în opinia specialiştilor (Zlate. O trecere în revistă a formelor de conducere Pentru a descrie leadership-ul ca formă de conducere avem nevoie de criterii. spiritul de sacrificiu şi responsabilitatea colectivă a extremului Orient. b) motivaţional. …. W.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr. Jaeger au descris modelul de organizare şi conducere american – tipul A.……. care recunoaşte valorile tradiţionale americane – realizarea de sine. În conformitate cu această grilă.…. modalitatea realizării controlului. Din combinarea celor două modele. ………. spiritul de independenţă. caracteristicile carierei lucrătorilor şi interesul conducătorilor faţă de aceştia. 1 Completaţi lacunele de mai jos cu variantele puse la dispoziţie în meniu. Ouchi şi A. c) contextual d) comportamental. a) atitudinal. gradul de responsabilizare a salariaţilor.. Sinteza celor trei tipuri de organizare şi de conducere este prezentată în tabloul de mai jos (apud Zlate. 2004) sunt: durata angajării salariaţilor..

Lewin. Acest model nu se referă la solicitarea directă a liderilor de a fi urmaţi. presupune o relaţie de schimb între lider şi colaboratori: el le asigură dezvoltarea. Mielu Zlate susţine că această formă de conducere conduce la performanţe înalte şi la creşterea coeziunii de grup. R. care înseamnă că liderul intervine numai atunci când se produc abateri majore faţă de norme. . servesc ca termen de comparaţie şi incită la schimbare pentru obţinerea performanţei. ele se regăsesc în organizaţiile americane. Lippitt şi R. asigură un grad mare de satisfacţie. se ajunge la exacerbarea 166 încrederii de sine a liderului şi pot apărea comportamente neconvenţionale de tip impulsiv. şi stilul …………. K. Leadership-ul transformaţional se sprijină pe: influenţa liderului. Burns (în Mihuţ. exprimă ataşamentul ridicat faţă de lider şi acceptarea supunerii faţă de acesta. slăbesc relaţiile intercolegiale. 2004).M. consideraţia distinctă dedicată fiecărui salariat în parte.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Tipul A Angajare de scurtă durată Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit. White au identificat următoarele stiluri de conducere: stilul……………. informal Carieră nespecializată Interes holistic pentru oameni Modelele A şi J sunt tradiţionale. standarde sau valori planificate (Zlate. Leadershp-ul transformaţional. . Leadership-ul tranzacţional poate fi caracterizat prin: răsplata contingentă (conformă cu efortul cheltuit şi cu nivelul de performanţă atins de salariaţi) şi prin conducerea prin excepţii. inspiraţia liderului – transmisă şi subordonaţilor.. imaginat de J.. credinţelor şi nevoilor subalternilor. . Ca dezavantaje. menţine potenţialul conflictual la un nivel minim. Testul de autoevaluare nr.……. formal Carieră specializată Interes segmentat pentru oameni Tipul J Tipul Z Angajare pe termen lung Decizii individuale Responsabilitate individuală Evaluări frecvente Promovare rapidă Control explicit şi implicit Carieră moderat specializată Interes holistic pentru oameni Angajare pe viaţă Decizii consensuale Responsabilitate colectivă Evaluări rare Promovare lentă Control implicit.………. stimularea intelectuală a salariaţilor prin exemplu personal şi îndemn la efort personal. Leadershp-ul tranzacţional. respectiv japoneze..……. tradiţional. câştigă respect şi degajă optimism. este vorba aici de capacitatea lor de a îmbogăţi şi reorienta pattern-ul cultural al subalternilor pentru că numai astfel colaborarea dintre ei poate fi firească. 2 Completaţi lacunele din textul următor. 1998). dar nu reprezintă neapărat regula momentului în care trăim.. ei fac efortul de a răspunde cerinţelor celui care îi conduce. vizează schimbarea cauzată de conducător asupra valorilor. se poate instala dependenţa faţă de lider. stilul …………. care inspiră mândrie. Aceste pattern-uri se constituie ca referenţiale pentru organizaţiile de pretutindeni.

neintervenţionist sau liber sau laisser faire Testul de autoevaluare nr. Testul de autoevaluare nr. b). credinţelor şi nevoilor subalternilor . d) şi c) Testul de autoevaluare nr. b) se referă la solicitarea directă a liderilor de a fi urmaţi.. 4 Completaţi lacuna din textul de mai jos.……. poate fi caracterizat prin: răsplata contingentă (conformă cu efortul cheltuit şi cu nivelul de performanţă atins de salariaţi) şi prin conducerea prin excepţii. 3 Toate variantele sunt adevărate Testul de autoevaluare nr.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Testul de autoevaluare nr.. 167 . Leadership-ul …………. Răspunsuri Testul de autoevaluare nr. c) capacitatea liderilor de a îmbogăţi şi reorienta pattern-ul cultural al subalternilor. Leadership-ul tranzacţional poate fi caracterizat prin: a) vizează schimbarea cauzată de conducător asupra valorilor. standarde sau valori planificate. democratic. 1 a). 2 autocratic. 3 Marcaţi variantele adervărate. care înseamnă că liderul intervine numai atunci când se produc abateri majore faţă de norme. 4 tranzacţional.

Les salariés et la participation. 27. Bucureşti. 12. Bucureşti 1992.. 10. în Boudon Raymond (coordonator). Allaire François. Balle Francis. Introducere în psihologie. lucrare apărută sub egida Fundaţiei Drucker. Ce este autoritatea? Humanitas. Editura Didactică şi Pedagogică. New York. Texte de bază. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Chapman Walsh Diana. 23. Boboc 20. în J. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. 18. Cascio W. de Leonard P. Bochenski J. 1987. Editura Economică. Byars Lloyd. 1998. 1957. Tratat de sociologie. Bucuresti. Edward. Apostel Leo. 32. Iaşi. Editura Humanitas. în Boudon Raymond (coordonator). 17. London. Tratat de sociologie. Editura Polirom. Homewood. Editura Polirom. Managing Human Resources. 2000. 1997. Iaşi. Bucureşti. 29.. de Vasile Tonoiu şi Ilie Bădescu. Cândea M. Les Éditions d`organization. Editura Polirom. Editura Didactică şi Pedagogică. „Organizarea grupurilor. Transformer la gestion: les approches récenntes. Sociologia civilizaţiei tehnologice. McGraw Hill. 14. Chazel François. 15. Review of Sociology: Analysis of a Decade. „Quand la forme l’emporte sur le fond“. Rue W. 2003. 2. Bucureşti. traducere şi adaptare de Sorin Marian Paveliu. Tratat de sociologie. Encyclopédie de management.. Bucureşti. 8. în De Visscher Pierre. în De Visscher Pierre. Harvard Business Review. vol. 1999. Comportament organiţional. Tratat de sociologie. 2001.F. Gina Ilie şi Loredana Gavriliţă. Editura Humanitas. 33. Archamault Guy. 1986. 24. Sociologia opiniei publice. 2001. Daryl. Bucureşti. Editura Tehnică. Editura Humanitas. 1990. HEC. Editura INFOMEDICA. 21. Human Resource Management. Delia Vasiliu şi Anca Ene. Burciu A. Bucureşti. 1986. Beatty Jack. 2003. Bucureşti. Boucherville. vol. „Ştiinţele umane: mostre de relaţii interdisciplinare“. Organizaţia viitorului. La communication. The Economist Books Ltd. Portland. Comunicarea în interiorul grupurilor“. „Comunicarea“. Fundamente psihologice şi politologice. Bogáthy Zoltán (coordonator). de Delia Vasiliu şi Anca Ene. „Les conceptions «économiste» et «humaniste» de la relation individu – organisation“. Bosche M. Boudon Raymond. 1/1996. în Hesselbein Frances. Bucureşti. Allport Gordon. Bucureşti. Or.. Amado G. Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii. 2004. Editura Expert. de Delia Vasiliu şi Anca Ene. Psihologia influenţei sociale. ediţia a XI-a. 11. Editura Economică. Ion. 25. A sense of Mission. Editura Politică. 9. Leslie. Géstion. 1997. Bucureşti. Rita. 1972. 2001. Editura Polirom. Editura Teora. 1996. Ceauşu Valeriu. Baechler Jean. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. trad. Bucureşti. 1990. second edition. Bucureşti. Editura 35. în Morin Gaëtan. de Cosmin Crişan. Comunicarea managerială. Chelcea Septimiu. Comportament organizaţional şi managerial.. 26. Paris. Atkinson C. 19. Illinois. Neculau Adrian (coordonatori). Editura comunicare. Texte de bază. Richard. Fîrşirotu Mihaela. 1998. Baylon Christian. 1997. Book News. Buzărnescu Ştefan. Campbell A. 30. De la inceritudine la decizie. Quebec. 1991. 13. Editura Polirom. Smith E. Lumea în viziunea lui Peter Drucker. 31.. trad. Rodica. Editura Teora. în Boudon Raymond (coordonator). „Cultivarea resurselor interioare pentru conducere“. 7. Guittet A.. Goldsmith Marshal şi Beckhard Richard (coordonatori). 5. 1997. Editura Militară. „Two views of leadership“. Comportament organizaţional şi managerial. 3. Communication et organisation. .. M. Bartoli A. Wiley. Bem J. Boncu Ştefan. Adler Nancy. Charney Cy. Bucureşti. 2002. no. 1992. „Grupurile şi sociabilitatea“. 2.. 6. Fundamente psihologice şi politologice. „Puterea“. 1995. 16. 1999. trad. 1997. trad.B. Editura Press. Xavier Mignot. Éditions Nathan/HER. L’entreprise stratégique: penser la strategie.. Comportament managerial. Băiceanu. Instant manager. 1. Bucureşti. trad.). et al. Montreal. 2001.. 34. Nolen-Hoeksema Susan (colaborator). Bennis W. 1996. Cândea Dan.. Inc. Allaire Y. 28. de Brânduşa Scarpet. în Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane. „Grupul de lucru“. trad. Archamault Guy. 2000. Dinamica grupurilor. Buzărnescu Ştefan. Paris. 2002. Iaşi. „Collective behaviour“. trad. 1993. Gittler (ed. 22. 168 Humanitas. deuxième édition. Sisteme de management şi stiluri manageriale implicate. Atkinson L. Blumer H.ro. 4.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) Bibliografie 1. Boboc Ion. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. International Dimensions of Organizational Behavior.

Psihologia schimbării. 2001. Edition Simon & Shuster. 59. lucrare realizată cu sprijinul Know-How Fund în cadrul programului British Books for 42.. 2001. Paris. 2001.A. Cole G.. 1990. Editura Polirom. Tratat de sociologie. 52. 67. Iaşi. second edition. 61. Rentrop&Straton. Drucker F. 77. Cooke Steve. American Sociological Review. 1996. Iaşi. Cum gîndesc instituţiile. L` Acteur et le Système. „Schimbare socială vs mobilitate socială: este posibilă vocea grupului?“. Editura Polirom. Constantinescu Daniela. 2001. Row. Crozier Michel. Bucureşti. Point Seuil. (coordonatori). 1993. Paris. 51. Editura Polirom. Managers. California.A. 1977. „Organizaţia“ în Boudon Raymond Polirom. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Dessler Gary. Montréal. Tratat de psihologie socială. Jack. Moscovici Serge. Iaşi. 70. 1998. Stratégie de l’entreprise et motivation des homes. Editura Polirom. Festinger L. 2001. 43. 78. Editura Polirom. Manualul specialistului de resurse umane. „Explorations in the Theory of Social Mouvements and Revolution“. 2002. John Wiley & Sons. Peter. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Editura Polirom... Denison. Inc. Prentice Hall International. DP Publications. Drozda-Senkowska Ewa. Dinamica grupurilor. Paris.D. “Diversitatea culturală“. Quorum. 1984. Edition Hommes et Techniques. Ferréol Gilles. Davis J. Cişmaşu Irina Daniela. Doise Willhem. „«Animatori». Texte de bază. Chişu Viorica Ana. trad. Coacher. Gestion des ressources humaines. 1990. Pearson Education International.A. AFNOR. London. Dessler Gary. Human Resources Management. 1993. Adison Wesley Reading. An Introduction to Group Dynamics. 169 . în vol. Chelcea Septimiu. 65. 1982. 1962. Corporate Cultures. The Practice of Management. Doise Willem. 1998.. 1986. Ferréol Gilles. Iaşi. Bucureşti. Human Resources in the 21st Century. 2002. 1983. Peterson. 2000. Les Éditions de l`homme. aplicaţii.R. The Rites and Rituals of Corporate Life. IDM International. Devillard Olivier. Florin Rotaru. Kennedy A. metode. Cole G. Bucuresti. „Terapia gestaltistă – Momente semnificative“. Forsty. 40. în De Visscher Pierre. Editura Polirom. Conger J. 1968. 69. Donelson R. Gandossy Robert. Cornel Havârneanu.. 72. 1991.. Riscul – Element în fundamentarea deciziei: Concept. Paris. Decker Jean-Francois. Iaşi. Efficacité personnelle et performance collective. Deal T. 46. Prentice – Hall Inc. Editura Polirom. Psihologie socială experimentală.. „Dinamica grupurilor restrânse (I)“. Iaşi. la 2003. Bucureşti. trad. Friedberg Erhard. Principes généraux et cas pratiques. 50. Bucureşti. 68. Armand Colin. 49. Geschwender J. Douglas Mary. 3rd Edition. J. Cribbin J. Dunod. Harper Collins. Leadership et confiance. Editura 75. de Bogdan Bălan şi Mihaela Boza. «Monitori» şi diferenţierea rolurilor“.. Reussir son developpement personnel et professionnel. Texte de bază. Human Resource Management. 27. New Jersey. New York. Corporate Culture and Organizational Effectiveness. în De Visscher Pierre. California. 73. „Leadership“. Mariana Jurj. Editura Polirom. 1997. Citeau J.. Personnel.C. 39. A Theory of Cognitive Dissonance. Bucureşti. Books/Cole Publishing Company. 2003. Social Forces. Casa de Editură IRECSON. «Lideri». 2000. Polirom. Bucureşti. 71. A new Model for Management in the Age of Persuasion. 63. 47. Business School.. 2003. Editura 74. 45.R. Editura INI. 1998. D. trad. 54. în De Visschere Pierre. (coordonator). 1998. trad. New York. 62. 2001. Iaşi. Duluc Alain. 60. Texte de bază. Hoboken. Iaşi. 1991. „Conflictul“.P. Dahrendorf Ralph. Managementul personalului. Effron Marc. 56. 37. Conflictul social modern. Editura Economică.. New Jersey. Neculau Adrian (coordonatori). 76. 38. 2001. în De Visscher Pierre. Texte de bază. 44. 41. Slack Nigel. 55. în Neculau Adrian. Boston. 64. Bucureşti. Texte de bază. 48. New York. E. Iaşi. 47. Forsyth. The Unconscious Life of Organiyations: Integrating Organiyational Identity. De Vissscher Pierre. UK. Un secol de psihosociologie. 2000. Bucuresti. în Cum să stapânesti managementul la perfectie. Editura Humanitas. D. Management: Theory and Practice. Prentice Hall. Bucureşti. no. 1990. et al. 57. 1996. Editura ProTransilvania. Editura CODECS. 2001. Paris. Paris. de Delia Vasiliu şi Anca Ene. de Corneliu Panaite. 1999. Les grandes idees du management. Zlate Mielu (coordonator). The Wharton School of the University of Pennsylvania. Gélénier O. în De Visscher Pierre. Paris. Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă. Human Resource Management. 53. Friedberg Erhard. Les Editions d’Organisation. 2000. Making management decisions. no. 66.. în Neculau Adrian. Psihologia răspântia mileniilor. Mugny Gabriel. 2001. Goffee Rob. ninth edition. Luiza Kraft şi Oana Popescu. 1989.A. De Visscher Pierre. Editura Polirom. Houghton Mifflin Company. Goldsmith Marshall. Forsty.. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Evanston. James. de Radu Pavel Gheo.. Dunod. Duncan W. Winning’em over. de Cristina Dogaru. 1957. Le leadership.. Cristea Dumitru. Neculau Adrian.. Wiley&Sons. R. Texte de bază. Psihologia schimbării. D. Fischer C. London. Diamond M. Iaşi. Deriabin Andrei.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 36. 1997. Editura Humanitas. De Vissscher Pierre. Dinamica grupurilor. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. „Schimbarea atitudinii şi rezistenţa la persuasiune“. 58. „Toward a Theory of Revolution“. „Deciziile în grup“. Aldine Place. trad.

Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor.A. 1999. Editura Polirom. Bucureşti. 113. 1978. Harvey J. „Studiu experimental privind activitatea de conducere şi viaţa de grup“. R. Editura Polirom. 105. Comportament organizaţional. Texte de bază. Bucureşti. 119. traducere. Paris. Harrington S.. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Golu Mihai. Sociologia organizaţiilor. Leroy Jean-François. Motivation and Strategy. Boston. Managementul resurselor umane. 1995. Bucureşti. trad. Psihologia mulţimilor. în De Visscher Pierre.. „Eficienţa interviului. Handy Charles.. „Dezvoltarea echipei. al. Hall. Goldsmith Marshall. 2000. 1976. 117.. Editura Economică. Culture and Identity. Editura Comunicare. Editura Polirom. 118. Bucureşti. 100. 96. Harvard l’Expansion. Editura Economică. Filipeştii de Târg. în De Visscher Pierre. Structura revolutiilor stiintifice. Newbury Park. 108. 1999. Bucureşti. Bucureşti.H. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice. Thomas.ro. Constanţa.. Management total în firma secolului 21. Editura Polirom. 82. 1974. Bucureşti. Editura Polirom. J. Hofstede Geert. 1998. nr. 90. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Press... 1997. Kotter J.. traducere şi prefaţă de Ciprian Mihali. 1963. The Silent Language. 1989. Lewin Kurt.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 79. 1993. 109. 2000. 2000. Managementul marketingului. „Condiţionarea psihologică a câmpurilor relaţionale interindividuale şi intergrupale“. Managementul structurilor multiculturale. „Frontiere în dinamica grupurilor (I) “. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cultura organizatională şi transfer de tehnologie. Harvard Business Review on Leadership. Dimensiunile culturale ale managementului. 110. Le Saget Meryem. Beckhard Richard (coordonatori). 1992. Iaşi. Psihologia la răspântia 84. 2. 91.L. 1980. 87. Lyotard Jean-François. 1996. Economics and Management of Organizations. trad. New York. Editura Didactică şi Pedagogică. 107.. 99. Editura Economică. Ronald. James. Golembiewski 2003. Bucureşti. trad. Kidd Warren... London. Lipovetsky Gilles. Anchor Books. Editura Economică. Editura Polirom. Bucureşti. 2001. Vintage. Addison-Wesley.L. Bucureşti. Ilut Petru. de Ioan Ursachi. 2001. hiver. trad. Lippitt Ronald. 102. Iaşi. de Mariana Tabacu. New directions in attribution research. Texte de bază. Psihologia vieţii cotidiene. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Hillsdale Elbaum. Palgrave Macmillan. E. Kroeber A. 2001. 120. Organizatia viitorului. Hofstede Geert. Editura Babel.. Managerul intuitiv. Lodge David. Houghton Mifflin Co. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. „The Work of Leadership“. Neculau Adrian (coordonatori). Human Resources Management.. Hampshire. de Carmen Dinu Lucreţia. Editura Teora. Viaţa cotidiană ca spectacol. Bennett R. Hendrikse George. trad. 1981. CA Sage. 103. Lefter V. 86. Goffman Erving. Anchor Books. 2002. Bucureşti. Beyond Culture.P. New York. Editura Teora. Maier N. Education.F. 101. trad. Kotler P. New York. Heifetz A.. 3rd edition. 111. în De Visscher Pierre. postfaţă şi note de George Volceanov. New York. Berkshire. Huţu Carmen Aida. 1980-1981. 88. 1964. Harvard Business 95. 121. Editura Polirom. Texte de bază. Majourdies C. 115. trad. Editura Ex Ponto. Griffin R. 2000. Bucureşti. dinamica grupurilor şi coordonarea proiectelor“. The Free Press. 94. James. Manolescu A. R. Editura Polirom. vol. Prise collective de décision des groupes. Editura Terora. în Zlate Mielu (coordonator). 116. Bucureşti. Editura Teora. de Mihaela Zoicaş şi Elisabeta Stănciulescu. Laurie L. Hesselbein 98. Texte de bază. 1993. de Daniel Aizic et.J.W. Doubleday. Ickes W. Dinamica grupurilor. 112. 1998. Cum se formează o echipă de succes.T. 2001. în De Visscher Pierre. Donald. Doubleday. Maisonneuve. Management. Levinson H.. School Publishing.R. Gh. 106. 85. 1997. Hampden-Turner Charles. Undestanding organizations. 92. Longman Group UK. „Vingt criteres pour choisir un cadre superieure“. 81. Iaşi. „Perspective noi asupra psihologiei grupurilor sociale“. Co-ordination. Oxford University Press.T. 1993. 2000. Graham H.T. de Simona Drăgan şi Laura Albulescu. Ce mică-i lumea. Golu Pantelimon. 2001. Culture`s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Editura ANTET XX PRESS. Iaşi.T. Ion Postolache şi Raluca Aron. 89. Harrington H. Harrington-Mackin Deborah. 9.. „Intervenţii dirijate asupra grupului“. Haskett J. Bucureşti. 104. Iluzia localismului si localizarea iluziei. de Niculiţă Damaschin Damashin. Bucureşti. Golu Pantelimon. Boston. 97. Golu Pantelimon. 83. 170 . 1998. 1992. 2002. Le Bon Gustave. Texte de bază.. „Procesul de interacţiune“. Amurgul datoriei. Frances.. în De Visscher Pierre. Iaşi. The McGraw-Hill. Raport asupra cunoaşterii (subtitlu). Bucureşti. New York. Edition Homme et Techniques. 1996.. 1991. 2003.. Lafaye Claudette. Editura Polirom. Kluckhohn C. 2001. Ionescu Gh. Condiţia postmodernă. Kuhn S. mileniilor. Business Tech International. 2001. Bucureşti. condiţie pentru reuşita selecţiei personalului companiei“. în Zlate Mielu (coordonator). Hall E. traducere şi prefaţă de Victor-Dinu Vlădulescu. 1990. 80. Bucureşti. 114. Editura Economică. O nouă forţă. Iaşi. White Ralph. Fundamentele psihologiei sociale. Editura Polirom. Bucureşti.. Bucureşti. Psihologie socială. Corporate Culture and Performance. şi Aurora 93. Johns Gary. Creating corporate culture: From Discord to Harmony. 1996. Editura Babel.

2003. Rentrop&Straton. Bucureşti. London.. 1998. Mondy R.H. edited by Waren G. Bucureşti. Schein E. Goodyear Publishing. Inc. Matei Sorin Adam. Jossey – Bass Publishers. 133. 171 . Structure and process in modern societies. Management. Moscovici Serge. 1993. Edgar H. Oberlé Dominique. London. IDM International. Olaru Marieta. 2000. PUF. Editura Universităţii „1 Decembrie 1918“. 142. 1996. Management communication. Roncea Luminiţa.. Bucureşti. în California Management Review. Bucureşti. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene.. San Francisco. Mockler J. Aspecte contemporane. Iaşi. Management. Editura Polirom. et al. Bucureşti. Paina Nicoleta. Editura RA. 2003. Editura Politică. Pascale R. 1996. Hinescu Arcadie. Les representations sociales. „On Social Control and Collective Behavior“.. 136. în Cum să stapânesti managementul la perfecţie.. Editura Didactică şi Pedagogică. Îmbunătăţirea performanţelor decizionale al firmei. Manual de psihologie socială. Iaşi. Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii. 2001. „Cum gestionăm informaţiile strategice“. McGregor Douglas. winter. 1992. Johns Wiley&Sons. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“. „Spre o civilizatie mondială“.. Images of Organization. James IV. Premeaux R. Nicolescu O. Hoboken. 1988. Robert. Park R. Berrett-Koehler Publishers. Bucureşti. 151. vol. Iaşi. Ileană Ioan. de Cristina Dogaru. Editura Economică. trad. Leadership and Motivation. eight edition. Boerii minţii. 143. MIT Press. 1984. Wilkins A. Paris. Iaşi. Editura Economică. Psihologie Socială. Editura Humanitas. Robert. Glencoe. Editura Economică. Mihuţ Ioan (coordonator). Le coaching. 141. 1998. La psychologie sociale. Naisbitt John. Moscovici Serge. 1986. 1990. Pop Al. Institutul european.. 137. Sfântul Augustin şi sfârsitul culturii antice. Isaic-Maniu Alexandru. Luiza Kraft şi Oana Popescu. Joldeş Remus. Neculau Adrian. Roncea Cristian. Harold. O'Toole James. 2000. Pârvu Ilie. 134. în De Visscher Pierre. Beauvois Jean-Léon. second edition. Intelectualii români între grupurile de prestigiu şi piaţa liberă a ideilor. A Case-Analysis Approach. Business School. Manolescu A..J. 1997. Lungescu Dan. Management strategic multinational. 150. Editura Polirom. Morgan Gareth. 157. Luiza Kraft şi Oana Popescu. Mockler J. Mathis R. Decizii manageriale. Megatendinte. 1978. Ouchi W. Neculau Adrian. Maniu Mircea Teodor. Robert. The Free Press. Psychologie Sociale. 1999. Managementul resurselor umane. Glencoe. 132.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 122. The social system. Bucureşti. 1996. ediţie îngrijită de Ioan Andone. „Mother's work is never done“. et al. Bucureşti. 2003. în Administrative Science Quarterly. 1995. The Wharton School of the University of Pennsylvania. Iaşi. DeBoeck Université. Alba Iulia. 146. 159. 144. 2004. Parsons T. Bucureşti. Cluj-Napoca. Memoria pierdută. Human resource management. Lefter Viorel. de Drăgan Stoianovici şi Lucia Wald. 153. Neculau Adrian (coordonator). 155. pp. Paris. 131. în Effron Marc. 147. Press Universitaires de Grenoble. 145. Shane. Managementul resurselor umane. 1967.. Epoca maselor. 1998. 130. 125. 126. Chicago. Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii. nov. Bucureşti. 1951. „Coeziune şi normativitate“. Inc. 1998.. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor.. 156. Bucureşti. Jodelet. 1996. I. New Jersey.. Neculau Adrian (coordonator). The Free Press. New York. Editura Economică. 2001. trad. 1989. 123. 2000. 138. IDM International. 1998. Conjunctura economiei mondiale. Moscovici Serge. 154. 162. Designing Team – Based Organizations. 140. trad.I. 149. „The Paradox of Corporate Culture“. New Jersey. trad. în Cum să stapânesti managementul la perfecţie. Wayne. de Cristina Dogaru. New Jersey. The Wharton School of the University of Pennsylvania. 1960. de Constantin Cosman. Psychologie Sociale. Paris. Human Resources in the 21st Century. Mărăcine Virginia. 1966. Schein şi Caroline McGregor (colaborator). Editura Compania. Nicolae. Un proces integrativ bazat pe contexe. Editura Economică. 139. în D. Bucureşti. Goldsmith Marshall. Filosofia comunicării. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Prentice Hall. Myers D.A.. Marrou H. Bucureşti. 129. 1997... Bucureşti. Person Prentice Hall.. Bucureşti. 135.. Popescu Sorin. 124. 158. 127. Career development. Bennis. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică R. Moysson Roger. 2000. 1995. 2002. Mohrman Susan Albers et al. 2001. Human Resoureces Management Principles and Practice. în R. „Des representations collectives aux representations sociales“. 2001. Parsons T. 152. 160. PUF. Editura Polirom. University of Chicago Press. Marga Andrei. Mannen V.. Introducere în filosofia contemporană. 76-90. Person Education. Zece noi direcţii care ne transformă viaţa. Psihologia muncii. Rentrop&Straton. 148. Management.W. Iosif Gheorghe. Bucureşti. 128. Gandossy Robert. Extras din Jean-Leon Beauvois. Management strategic multinaţional. 1989. 2000. Editura Polirom. Texte de bază. Turner. Editura Polirom. Moscovici Serge. Marchand Donald. Editura Didactică şi Pedagogică. Bruxelles. PUF. Nicolescu O. Moldovan-Scholtz Maria. 161. Business School. Commerce Clearing House. Noe M. O`Rourke S. Bucureşti. Perlmutter V. Drăgulănescu Nicolae. „Efficient culture: Exploring the Relationship beetwen Culture and Organizations Performance“.

Roco Mihaela. Mihai Păunescu şi Claudiu Tufiş. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. 1992. Texte de bază. Sadler Tony.. Hoboken. Rev. 2002. 180..E. 1991. Un levier pour l`entreprise. Bucureşti. Editura Comunicare. Riscul deciziei strategice în managementul modern. Comment identifier les futurs managers? Une approche par les contre-indicattions. 1985. Bucureşti.. 1995. Vlăsceanu Lazăr. Schein Edgar. 169.. Trompenaas Fons. Elemente fundamentale.. 1982. Éditions EMS. Nina. Iluţ Petru. 2000. trad. Bucureşti. Volgering M. Irina Fărcăşanu. Michaels Beth. Nizet Jean. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Editura Economică. 174. trad. Femeile în management. „Cultura“. 2001. Sackmann Sonja în Verbeke W. în Cum să stapâneşti managementul la perfecţie. 2000. Editura Polirom.. Roussel. The Wharton School of the University of Pennsylvania.a. de Speranţa Brânduşa Doboş. Riscul în activitatea economică. Developing a Strategic Approach. 226. IDM International. Bucureşti. reprodusă în rezumat în volumul Teorie organizaţională. Management. Tehnici. 189. 164. Prentice Hall. Thierry M. 181. et al. 1993. Hessel M. Leigh. Bucureşti. New York. Primer Dale. Rondeau A. 2001. Editura Polirom. Texte de bază. New Jersey. Valoriser les compétances. „Grupul de formare şi orientare rogeriană“. Editura Polirom. Organizational Climat and Organizational Culture“.. 182.. I. Teorie şi practică. 172. Organizaţii şi comportament organizaţional. 190. 194.ro. Managementul resurselor umane. Concepte. Bucureşti. 1996. Boulard F. 2004. Culegere de texte. Reedin J.. Iaşi. Iaşi. Militaru Gheorghe. 198. Bucureşti. Colombelles. 172 . Rouchy Jean Claude. Culture and Social Behavior. A guide for managers. Modalităţi de reducere. 203.mec. Sociologie. Toffler Alvin. 183. 170. Paris.. Harper&Row. McGraw-Hill. (editor şi coautor). 1998. 196.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 163. 166. 2003. Chişinău. Management. 185. Quinn R. Paris. Les Éditions d`organization. Metode. Triandis H.D. Rotariu Traian. Rohrbaugh J. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Ipostaze. Hampden-Turner Charles. 167.. 1996. Making the team. Grupul – spaţiu analitic. f. Editura Cartier. trad. Bucureşti. Editura Paideia. New York. 187. Editura Polirom. Neculau Adrian (coordonatori) Dinamica grupurilor. Bucureşti. Top Edition. Paris. oct. Editura Teora. 168. Collection „Pratiques d`Entreprises“ dirigée par Luc Boyer. Vlăsceanu Mihaela. Paris. 200. Pitariu D. a. McGraw-Hill. 197. une habileté à développer“. în De Visscher Pierre. 184. 199. Téstez votre competences de manager. 2001. Managementul resurselor umane. Factori. Pichault François. trad. „Gérer des employés qui font problème. Organizaţiile şi cultura organizării. 1992. Managementul resurselor umane. Iaşi. F. John Wiley & Sons. trad. Editura Humanitas. Colwill L. Bucureşti. Tapia C. 1994. lucrare apărută cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. Cluj-Napoca. Observaţie şi teorie. Howard. 177. 1997. Stanciu Şt. de Olivia Cristina Podobea. Universitatea „Al.W. Teodora Ene. McGraw-Hill. Luiza Kraft şi Oana Popescu. selecţia textelor şi prefaţa de Mihaela Vlăsceanu..uk.ac.. Bucureşti. Thompson L. London. Caluschi Mariana (coordonatori). San Francisco.. „Exploring the Conceptual Expansion within the Field of Organizational Behavior. Vlăsceanu Mihaela. 21 Leaders for the 21st Century: How innovative Leaders Manage in the Digital Age. Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii. Iluţ Petre. mai. Bucureşti. Editura Expert. Building a Winning Culture for Long-Term Success.. Sahuc L. Stăncioiu Ion. Rentrop&Straton. 191. Flipeştii de Târg şi LUCMAN. Waterman Richard. 2004. Pitcher P. 2003. Gestion. De Augustina Fuerea. 2004. A mânca sau a fi mâncat. 179. Bucureşti. Facultatea de Ştiinţe Politice. 176. Editura TREI. et al. Vinnicombe Susan. de Cristina Dogaru. Rotariu Traian. Toffler Alvin. Editura ALL... 171. London. Psihologia managerială. „Dezvoltarea grupului“. 1985. Rusu C. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Bucureşti. Personnel.. 193. Investment Leadership. Editura Mesagerul. 2003. 1987. 192. în Boudon Raymond (coordonator). New Jersey. 2001. l’artisan et le tehnocrate. Cuza“. nr. 173. 1993. Strebel Paul. de Georgeta Bolomey şi Dragan Stoianovici.S.. Paris. Thomas Jane. „A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Toward Competing Values Approch to Organizational Analysis“. L’artiste. 165. Peters Thomas. New York. 1993. 1996. Gestion. 186. 1983. Editions du Seuil. Stog Larisa. 1994. http://netec. Business School. Editura Polirom. traducerea textelor: Florin Bondar. 2001. no.. Jossey-Bas Publishers. F. 195.. 201. Autoritate legitimă şi birocraţie. Management et Sciences Humaines. „Alegerea căii corecte de schimbare“. Bucureşti. Kogan Page Limited. Piolle Jean-Marie. Iaşi. Stevenson H. Pearson Education International. 2000. Valade Bernard. Human Resources Management. Editura ANTET XX PRESS. Ware Jim. 29. Le pilotage de la carrière. Rotaru A. 202. Bucureşti. Al treilea val. fevr. Organizational Culture and Leadership.. 1999. 178. Prunea Petru. 204. Inc. Dicţionar de sociologie Editura Babel. Editura Polirom. Upper Saddle River. The Adaptative Corporation. 175. Editura Economică. Saint-Arnaud Z. în De Visscher Pierre. Management Science. Les pratiques de gestion des ressources humaines. Iaşi. Guide to Managerial Persuasion and Influence. 188. Tratat de sociologie. 1994. 1997. 1980. 2003. 1998. Vlăsceanu Mihaela. f. In Search of Excellence: Lessons from America`s best-runs companies.H. Weber Max. Măsurarea performanţelor profesionale. INSEP Editions.

Managementul organizaţiilor. Editura Economică. Zamfir C. Goldsmith Marshall. Psihologia la răspântia milenilor. Zamfir Cătălin. „Involvement and Communication Discrepancy as Determinants of Opinion Conformity“. et al. New Jersey.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Masterat în Comunicare managerială şi resurse umane (IFR) 205. 1998. 173 .. Editura Holding Reporter. Management cultural. How to Assure Better Decisions Your Company. Prentice Hall. Boston. Bucureşti. 2003. *** Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie. London Business School. 2001. Philip. NOMISMA.. Programul „Dimensiunea culturală a democraţiei“. Editura Academiei. o prespectivă psihosocială. Johns Wiley&Sons. *** Manual – Bazele managementului cultural. Decision Management. Wickham A. Incertitudinea. Les Editions d’Organisation. Zlate Mielu. Bucureşti. 1996. RO971-01. Zaleznik Abraham.. Editura Polirom. The Wharton School of the University of Pennsylvania. Zamfir Cătălin. 215. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 2002. Frank. Editura Politică. FIMAN/ECUME. 212. Boston. în Journal of Abnormal and Social Psychology. 206. London. 2003. Bucureşti. Paris. Inc. Ministerul Culturii România. Zorlenţan Tiberiu. de Cristina Dogaru. Luiza Kraft şi Oana Popescu. 214. Bucureşti.. Inc. 210. Dezvoltarea umană a întreprinderii. 1960. The Wharton School of the University of Pennsylvania. Iaşi. 1988. Human Resources in the 21st Century. IDM International. 1990. Luiza Kraft şi Oana Popescu. trad. în Cum să stapâneşti managementul la perfecţie. USA. 221. „Managers and Leaders: Are They Different?“. 216. 213. Business School. 2000. „Cultura nu este singurul aspect important“. 208. Leadership şi management. 209. în Harvard Business Review on Leadership. 60. trad.. IDM International. 211. 1974. 1980. *** Harvard Business Review on Leadership. Yates J. Rentrop&Straton. Weiss D. 2004. John Wiley Sons. Bucureşti. Wheatley Margaret. Editura Polirom. Gandossy Robert. Iaşi. Valorizarea diferenţelor culturale. Zaiţ Dumitru (coordonator).G. Harvard Business School Publishing. în Effron Marc. Burduş Eugen.. 1998. 218. no. Psihologia organizării şi conducerii. 207. 219. 2000. Zlate Mielu (coordonator). La fonction ressourses humaines. Wood Denfeld Jack. Rentrop & Straton. 217. Hoboken. 2004. „When change is out of control“. Harvard Business School Publishing. Strategic Entrepreneurship. 220. Financial Times. Bucureşti. de Cristina Dogaru. Căprărescu Gheorghiţa. Zimbardo P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful