You are on page 1of 1

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ELEKTRONİKVE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ A.B.D
OKUL DENEYİMİ-I DERSİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirmeyi Yapanın,

Adı: Murat
Soyadı: SARI
Okul Numarası: 06405017

OKUL DENEYİMİ-I DERSİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Okul Deneyimi-I dersi bizlere her şeyden önce programlı olmamız gerektiğini,
Öğretmenliğe sistemli bir şekilde yaklaşmamızın önemini öğretti.

Bu ders sayesinde öğretim programı kapsamındaki öğretme-öğrenme etkinliklerini


gerçekleştirmek için gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmaya başladık. Öğrenme ve gelişme
bakımından öğrenciler arasındaki bireysel farklar konusunda deneyim kazandık.

Uygulama yapacağımız Okul’daki ( Denizli Atatürk Meslek, Anadolu Meslek ve


Ticaret Lisesi) öğretmenlerle işbirliği yaptık ve etkili bir çalışma için gerekli kişisel
becerilerimizi geliştirdik.

Okulun organizasyonu, yönetimi ve okuldaki günlük işler ile okulun sahip olduğu
kaynaklar hakkında bilgi sahibi olduk.

Derslerin öğretim programları, çalışma şekilleri, ders kitapları, öğrenci dosyaları, not
defterleri, ölçme-değerlendirme de dahil olmak üzere eğitimin çalışma alanlarına giren
konuları ile ilgili hedefleri anladık.

Bir sınıftaki öğrencileri organize etme, kontrol altına alma, onlarla iletişim kurma ve
onları aktif olarak öğrenme-öğretme sürecine katmada deneyim kazandık.

Öğrencilere bilgi verme, beceri kazandırma ve onları öğrenmeye güdüleme amacıyla


yararlanabileceği teknikler geliştirir ve bunlardan etkili bir biçimde yararlanma gücü
kazanmış olduk.

Ve yine bu dersin sayesinde, öğretmenlik mesleği açısından güçlü yönlerimizi


geliştirip, zayıf yönlerimizi düzeltip geliştirdik.

Kuramsal bilgi birikiminden uygulamada yararlanabilecek duruma geldik.