You are on page 1of 1

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİKVE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ A.B.

D OKUL DENEYİMİ-I DERSİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirmeyi Yapanın, Adı: Soyadı: Okul Numarası: Murat SARI 06405017

OKUL DENEYİMİ-I DERSİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Okul Deneyimi-I dersi bizlere her şeyden önce programlı olmamız gerektiğini, Öğretmenliğe sistemli bir şekilde yaklaşmamızın önemini öğretti. Bu ders sayesinde öğretim programı kapsamındaki öğretme-öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek için gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmaya başladık. Öğrenme ve gelişme bakımından öğrenciler arasındaki bireysel farklar konusunda deneyim kazandık. Uygulama yapacağımız Okul’daki ( Denizli Atatürk Meslek, Anadolu Meslek ve Ticaret Lisesi) öğretmenlerle işbirliği yaptık ve etkili bir çalışma için gerekli kişisel becerilerimizi geliştirdik. Okulun organizasyonu, yönetimi ve okuldaki günlük işler ile okulun sahip olduğu kaynaklar hakkında bilgi sahibi olduk. Derslerin öğretim programları, çalışma şekilleri, ders kitapları, öğrenci dosyaları, not defterleri, ölçme-değerlendirme de dahil olmak üzere eğitimin çalışma alanlarına giren konuları ile ilgili hedefleri anladık. Bir sınıftaki öğrencileri organize etme, kontrol altına alma, onlarla iletişim kurma ve onları aktif olarak öğrenme-öğretme sürecine katmada deneyim kazandık. Öğrencilere bilgi verme, beceri kazandırma ve onları öğrenmeye güdüleme amacıyla yararlanabileceği teknikler geliştirir ve bunlardan etkili bir biçimde yararlanma gücü kazanmış olduk. Ve yine bu dersin sayesinde, öğretmenlik mesleği açısından güçlü yönlerimizi geliştirip, zayıf yönlerimizi düzeltip geliştirdik. Kuramsal bilgi birikiminden uygulamada yararlanabilecek duruma geldik.