1 1.

1

1.2

1.3

TINGKATAN 4 AKIDAH Perkara-perkara Yang Membatalkan Iman -Syirik -Kufur -Murtad ( Riddah ) -Khurafat -Sihir -Nifak Dosa-dosa Besar Yang Merosakkan Iman -Menipu dan Berbohong -Mencuri -Menagih dadah -Minum Arak -Berzina -Liwat dan Musahaqah -Makan Harta Anak Yatim -Membunuh Diri -Lari Dari Medan Perang, -Mengumpat dan Memfitnah Taubat : Konsep, Dalil, Cara-cara dan Hikmat

TINGKATAN 5 AKIDAH Iman Mutiara Hidup -Kemanisan Iman Akidah ASWJ -Prinsip-Prinsip Akidah ASWJ -Cara memantapkan akidah supaya tidak terpesong. -Syiah Imamiyah -Syiah Batiniyah -Syiah Zaidiyah Perbezaan antara Muslim, Mukmin, Kafir, Fasik, Murtad, Munafik, Ajaran Sesat : Ciri-Ciri dan Contoh Ajaran Sesat/ AKIBAT -Qadyani -Bahai -Taslim

Soalan PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN (1) Iman merupakan anugerah yang tidak ternilai dalam diri seseorang. i. Apakah pengertian iman menurut istilah? ii. Nyatakan dua ciri orang yang bertambah imannya dari masa kesemasa iii. Berikan dua amalan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan kemanisan iman (2) i. ii. iii. (3) i. ii. iii. (4) i. ii. iii. iv. Setiap orang Islam hendaklah menjauhi diri daripada perbuatan syirik Apakah yang dimaksudkan dengan syirik Nyatakan bahagian-bahagian syirik berserta dengan contohnya Jelaskan tiga implikasi amalan syirik terhadap individu Kufur terbahagi kepada dua iaitu kufur hakikat dan kufur nikmat. Takrifkan pengertian kufur hakikat dan kufur nikmat Nyatakan dua contoh kufur nikmat dan dua contoh kufur hakikat Terangkan dua faktor yang mendorong berlakunya kufur nikmat Riddah ialah berpaling atau keluar dari Islam Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad Huraikan dua kesan perbuatan murtad terhadap individu Nyatakan cara untuk menangani orang yang murtad Jelaskan tiga hikmah hukuman bunuh yang ditetapkan oleh syarak terhadap orang murtad Di antara perkara yang boleh merosakkan iman ialah melakukan perbuatan khurafat Terangkan maksud khurafat dan contohnya *kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap ada hubungkait dengan agama Islam sedangkan hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan khurafat masih lagi berlaku dalam masyarakat kini. Jelaskan tiga kesan yang akan timbul sekiranya seseorang itu mengamalkan perbuatan khurafat Huraikan tiga langkah untuk membendung gejala khurafat ini dari berterusan dalam masyarakat hari ini. Sihir merupakan perbuatan yang merosakkan iman. Berikan maksud sihir Bagaimanakah caranya untuk mengelakkan masyarakat daripada mengamalkan perbuatan sihir. Nyatakan akibat buruk mengamalkan perbuatan sihir. Nifak merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Apakah pengertian nifak?. Nyatakan ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan tersebut

(5) i.

ii. iii. iv.

(6) i. ii. iii (7) i. ii.

iii.

Terangkan dua akibat perbuatan nifak ke atas masyarakat

DOSA-DOSA BESAR MEMBAWA KEMURKAAN ALLAH (8) i ii iii. iv. (9) i. ii. iii. (10) i. ii. iii. (11) i. ii. iii. iv. (12) i. ii. iii. iv. v. (13) i. ii. iii. Setiap mukmin mestilah menjauhi perkara yang boleh mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah kepadanya. Nyatakan pengertian dosa? Terangkan dua kategori dosa yang dilakukan oleh manusia Nyatakan tiga faktor yang mendorong seseorang itu melakukan dosa kepada Allah s w t. Jelaskan dua perbezaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Islam mewajibkan seseorang itu taat dan menghormati kedua ibu bapanya. Bagaimanakah caranya seoarang anak itu dapat berbakti kepada kedua ibubapanya* Mengapakah kita disuruh berbakti, mentaati dan menghormati kedua ibu bapa Nyatakan balasan yang diperolehi oleh anak yang derhaka kepada ibu bapa Mencuri dan merompak merupakan dua perbuatan yang keji. Apakah pengertian mencuri dan merompak Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah kecurian yang berlaku dalam masyarakat Terangkan kesan jenayah mencuri dan merompak terhadap masyarakat Memakan riba merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah s w t Apakah yang dimaksudkan dengan riba ? Nyatakan dua jenis riba Terangkan dua cara untuk menangani perbuatan riba Huraikan hikmat Allah mengharamkan perbuatan tersebut Memakan harta anak yatim umpama menelan api neraka kedalam perut. Apakah maksud anak yatim?. Mengapakah memakan harta anak yatim merupakan dosa besar Terangkan dua langkah membela anak yatim Nyatakan 2 sebab Islam menyuruh umatnya melaksanakan tanggungjawab terhadap anak yatim Bilakah seorang anak yatim itu dibenar menguruskan sendiri hartanya Melarikan diri dari medan perang merupakan salah satu dosa besar. Nyatakan maksud lari dari medan perang Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan seseorang itu sanggup lari dari medan perang Terangkan implikasi yang bakal timbul akibat perbuatan lari dari medan perang

(14) i. ii. iii. (15) i. ii. iii. iv. v. (16) i. ii. iii. (17) i ii. iii. iv. (18) i. ii. (19) i. ii iii (20) i ii iii

Islam melarang keras perbuatan mengumpat dan menfitnah Apakah pengertian mengumpat dan menfitnah Terangkan sebab-sebab yang mendorong berlakunya perbuatan mengumpat dan menfitnah. Jelaskan implikasi yang timbul akibat perbuatan mengumpat dan menfitnah Meminum arak merupakan perbuatan keji dan menjadi amalan syaitan. Nyatakan definisi arak ? Nyatakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas peminum arak Terangkan syarat-syarat yang membolehkan seseorang peminum arak itu dihukum sebat Terangkan tiga kesan perbuatan meminum arak ke atas individu Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk membenteras gejala minum arak Dadah merupakan musuh utama negara Apakah yang dimaksudkan dengan menagih dadah Terangkan 3 faktor yang mendorong golongan remaja terjebak dalam gejala penagihan dadah Nyatakan kesan akibat gejala penagihan dadah Perbuatan zina merupakan perlakuan keji yang boleh merosakkan keturunan Terangkan pengertian zina dari segi istilah syarak. Nyatakan faktor-faktor yang mendorong seseorang itu melakukan perbuatan keji tersebut Apakah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syarak bagi mereka yang sabit melakukan perbuatan zina Terangkan akibat yang akan timbul hasil perbuatan zina Menuduh zina (qazaf) boleh menjatuhkan maruah dan menyebabkan tekanan jiwa kepada tertuduh. Nyatakan pengertian Qazaf Terangkan hukuman yang ditetapkan oleh Islam kepada individu yang membuat tuduhan palsu. Liwat dan musahaqah merupakan perbuatan yang keji. Dengan memberi pengertian, bezakan antara liwat dan musahaqah Nyatakan tiga factor pendorong berlakunya gejala yang tidak bermoral ini Terangkan akibat buruk yang timbul daripada gejala liwat dan musahaqah. Membunuh diri adalah haram di sisi Islam Terangkan maksud membunuh diri Apakah punca yang menyebabkan seseorang itu sanggup membunuh diri Huraikan tiga cara untuk menangani masalah membunuh diri

TUNTUTAN TAUBAT (21) i ii iii iv Allah s.w.t sentiasa menerima taubat hamba-hambaNya yang berhenti melakukan dosa Nyatakan pengertian taubat Terangkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi agar taubat yang dilakukan akan diterima oleh Allah s.w.t Senaraikan dua amalan yang perlu dilaksanakan bagi mengukuhkan amalan taubat kita. Huraikan tiga hikmat kita disuruh bertaubat apabila melakukan dosa

AJARAN SESAT (29) Setiap orang Islam wajib mendalami ilmu agama agar tidak terpengaruh dengan ajaran –ajaran sesat i Apakah yang anda faham mengenai ajaran sesat ii iii iv v vi vii viii ix Terangkan tiga ciri utama ajaran sesat Jelaskan dua akibat ajaran sesat terhadap sesebuah negara Senaraikan tiga ajaran sesat yang terdapat di Malaysia Nyatakan dua perbezaan antara ajaran Islam yang sebenar dengan ajaran sesat Apakah akibat jika seseorang itu terpengaruh dengan ajaran sesat Kemukakan dua langkah yang sewajarnya dilakukan bagi menangani ajaran – ajaran sesat di Malaysia Terangkan latar belakang kumpulan taslim Senaraikan tiga ciri kesesatan mereka.

Skema PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN (1) i. Iman merupakan anugerah yang tidak ternilai dalam diri seseorang. Apakah pengertian iman menurut istilah? *berikrar dengan lidah, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dengan anggota badan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w Nyatakan dua ciri orang yang bertambah imannya dari masa kesemasa * sentiasa mendalami ilmu pengetahuan tentang Allah dan rasulNya * istiqamah melaksanakan ibadat sunat * melazimi berzikir Berikan dua amalan yang boleh dilakukan untuk mendapatkan kemanisan iman * cintakan Allah dan Rasul melebihi segalanya * kasih mengasihi sesama manusia kerana Allah * benci kepada kekufuran Setiap orang Islam hendaklah menjauhi diri daripada perbuatan syirik Apakah yang dimaksudkan dengan syirik *menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’al Nya Nyatakan bahagian-bahagian syirik berserta dengan contohnya * Jali contoh menyembah berhala dan patung * Khafi contoh riak, ujub, takbur Jelaskan tiga implikasi amalan syirik terhadap individu * rosak aqidah * berdosa besar * dibenci masyarakat * sukar menerima pandangan orang lain Kufur terbahagi kepada dua iaitu kufur hakikat dan kufur nikmat. Takrifkan pengertian kufur hakikat dan kufur nikmat * kufur hakikat – ingkar kepada rukun Iman dan menolak syariat * mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat Nyatakan dua contoh kufur nikmat dan dua contoh kufur hakikat contoh kufur hakikat –tidak percaya balasan di akhirat , tolak hokum dalam al-Quran * contoh kufur nikmat – guna nikmat kejalan maksiat , enggan keluar zakat

ii.

iii.

(2) i.

ii.

iii.

(3) i.

ii.

iii.

Terangkan dua faktor yang mendorong berlakunya kufur nikmat * pegangan agama lemah * terpengaruh dengan hawa nafsu * kesempitan hidup * terpengaruh dengan kesenangan dunia. Riddah ialah berpaling atau keluar dari Islam Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad * lemah pegangan agamanya * jahil tentang aqidah dan hokum Islam * terpengaruh dengan tawaran kebendaan Huraikan dua kesan perbuatan murtad terhadap individu * hubungan suami terfasakh * haram menerima harta pusaka daripada waris yang beragama Islam * haram dikebumikan di perkuburan Islam Nyatakan cara untuk menangani orang yang murtad * beri nasihat supaya bertaubat * beri perlindungan atau bantuan jika dia seorang muallaf * pemerintah hendaklah menguatkuasakan hukum berdasarkan hukuman syarak Jelaskan tiga hikmah hukuman bunuh yang ditetapkan oleh syarak terhadap orang murtad * amaran agama Islam tidak boleh dipermainkan * elak dari perbuatan mencemarkan kesucian Islam * hindar masyarakat berpecah dab huru-hara Di antara perkara yang boleh merosakkan iman ialah melakukan perbuatan khurafat Terangkan maksud khurafat dan contohnya *kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap ada hubungkait dengan agama Islam sedangkan hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan khurafat masih lagi berlaku dalam masyarakat kini. * iman kurang mantap * terpengaruh dengan masyarakat yang mengamalkan perkara khurafat * ada tempat pemujaan * sikap kurang prihatin masyarakat terhadap amalan khurafat Jelaskan tiga kesan yang akan timbul sekiranya seseorang itu mengamalkan perbuatan

(4) i.

ii.

iii.

iv.

(5) i.

ii.

iii.

khurafat * menyebabkan syirik dan batal iman * menyebabkan akal berfikir secara lojik * membazir masa, tenaga dan harta iv. Huraikan tiga langkah untuk membendung gejala khurafat ini dari berterusan dalam masyarakat hari ini. * giatkan usaha dakwah dan penyebaran kefahaman Islam * kuatkuasakan undang-undang yang tegas terhadap mereka yang terlibat * awasi tempat pemujaan * sebarkan risalah keburukan amalan khurafat Sihir merupakan perbuatan yang merosakkan iman. Berikan maksud sihir - ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan syaitan Bagaimanakah caranya untuk mengelakkan masyarakat daripada mengamalkan perbuatan sihir. * rosak aqidah/batal iman * masyarakat berpecah belah * hilang pergantungan kepada Allah Nyatakan akibat buruk mengamalkan perbuatan sihir. * menanamkan kefahaman agama yang mendalam kepada masyarakat * sentiasa mengawal diri daripada mempelajari dan mengamalkan sihir * sentiasa membaca al-quran dan beribadat dengan ikhlas Nifak merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Apakah pengertian nifak?. nifak ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur dan memusuhi Islam Nyatakan ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan tersebut * berdusta apabila bercakap * khianat apabila diberi amanah * mungkir apabila berjanji * melampaui batas apabila bertengkar Terangkan dua akibat perbuatan nifak ke atas masyarakat * hilang sikap percayai mempercayai * melemahkan perpaduan umat Islam

(6) i.

ii.

iii

(7) i.

ii.

iii.

* menghancurkan kekuatan umat Islam DOSA-DOSA BESAR MEMBAWA KEMURKAAN ALLAH (8) Setiap mukmin mestilah menjauhi perkara yang boleh mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah kepadanya. Nyatakan pengertian dosa? balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhanNya Terangkan dua kategori dosa yang dilakukan oleh manusia *Dosa Besar- kesalahan yg ditentukan hukuman tertentu didunia dan amaran azab di akhirat *Dosa kecil- kesalahan yg tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat Nyatakan tiga faktor yang mendorong seseorang itu melakukan dosa kepada Allah s w t. * terpengaruh dengan kawan yang jahat * ingin hidup bebas tanpa batasan agama * memandang ringan dengan peringatan azab di akhirat Jelaskan dua perbezaan antara dosa besar dengan dosa kecil. * Dosa besar * Dosa kecil - ada hukuman tertentu didunia - tiada hukuman yang ditentukan - hanya terhapus dengan taubat nasuha - gugur dengan wuduk , taubat Islam mewajibkan seseorang itu taat dan menghormati kedua ibu bapanya. Bagaimanakah caranya seoarang anak itu dapat berbakti kepada kedua ibubapanya * jaga mereka sebaiknya terutama apabila mereka tua * sentiasa menjaga kebajikan mereka * sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka Mengapakah kita disuruh berbakti, mentaati dan menghormati kedua ibu bapa * kerana mereka yang melahir dan membesarkan kita * sentiasa mengorbankan kepentingan diri demi anak-anak Nyatakan balasan yang diperolehi oleh anak yang derhaka kepada ibu bapa * berdosa besar * mendapat kemurkaan Allah * hilang keberkatan hidup di atas muka bumi

i

ii

iii.

iv.

(9) i.

ii.

iii.

(10) i.

Mencuri dan merompak merupakan dua perbuatan yang keji. Apakah pengertian mencuri dan merompak * mencuri – mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin *merompak- mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan ditempat simpanannya tanpa izin Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani masalah kecurian yang berlaku dalam masyarakat * semai kefahaman agama yang mantap * menguatkuasakan undang-undang syariat * kerjasama dan keprihatinan masyarakat dalam membenteras jenayah Terangkan kesan jenayah mencuri dan merompak terhadap masyarakat * masyarakat berasa tidak tenteram * kegiatan seharian terganggu * ekonomi sesebuah masyarakat mundur Memakan riba merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah s w t Apakah yang dimaksudkan dengan riba ? *riba faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang, pertukaran makanan yang sejenis termasuk mata wang Nyatakan dua jenis riba * riba al-fadl * riba an-nasi’ah Terangkan dua cara untuk menangani perbuatan riba * melaksanakan system ekonomi yang berlandaskan Islam * beri penjelasan kpd masyarakat tentang kesan buruk amalan riba * hapus system lama dang anti dengan system Islam Huraikan hikmat Allah mengharamkan perbuatan tersebut * membenteras kezaliman dan penindasan sesama manusia * mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat * galakkan semangat tolong menolong sesama manusia Memakan harta anak yatim umpama menelan api neraka kedalam perut. Apakah maksud anak yatim?. * kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh

ii.

iii.

(11) i.

ii.

iii.

iv.

(12) i.

ii.

Mengapakah memakan harta anak yatim merupakan dosa besar * akan menyebabkan mereka kehilangan punca pendapatan apabila dewasa * akan menjadikan anak yatim tersebut hidup terbiar dan melarat * mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris harta Terangkan dua langkah membela anak yatim * menjaga kepeluan asas mereka spt makan,minum dsb * memberi bantuan dalam bidang pelajaran * jaga keselamatan diri mereka Nyatakan 2 sebab Islam menyuruh umatnya melaksanakan tanggungjawab terhadap anak yatim * kerana mereka tiada tempat bergantung * supaya tidak wujud kanak-kanak terbiar * untuk melahirkan masyarakat penyayang Bilakah seorang anak yatim itu dibenar menguruskan sendiri hartanya. * apabila mereka mencapai umur baligh dan mampu menguruskan sendiri hartanya Melarikan diri dari medan perang merupakan salah satu dosa besar. Nyatakan maksud lari dari medan perang *seseorang yang meninggalkan medan perang ketika sedang menentang musuh Allah s.w.t Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan seseorang itu sanggup lari dari medan perang * takut berhadapan dengan risiko spt cedera * gerun dengan kekuatan musuh * keimanan dan keyakinan yang tidak teguh terhadap pertolongan Allah * lebih mencintai dunia berbanding akhirat Terangkan implikasi yang bakal timbul akibat perbuatan lari dari medan perang * dipandang hina oleh masyarakat * umat Islam akan ditindas * merendahkan martabat agama dan umat Islam Islam melarang keras perbuatan mengumpat dan menfitnah Apakah pengertian mengumpat dan menfitnah * mengumpat – mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya * memfitnah – melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti

iii.

iv.

v.

(13) i.

ii.

iii.

(14) i.

ii.

Terangkan sebab-sebab yang mendorong berlakunya perbuatan mengumpat dan menfitnah. * ingin melihat orang lain menderita * takut persaingan hidup * tidak mahu mengakui kelebihan orang lain * irihati terhadap kelebihan yang ada pada orang lain Jelaskan implikasi yang timbul akibat perbuatan mengumpat dan menfitnah * berlaku permusuhan dan huru hara * masyarakat Islam akan sentiasa mundur * putus silatulrahmi dan menghalang perpaduan Meminum arak merupakan perbuatan keji dan menjadi amalan syaitan. Nyatakan definisi arak ? *minuman yang memabukkan diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam Nyatakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas peminum arak *disebat sebanyak 40 kali sebatan

iii.

(15) i.

ii.

iii.

Terangkan syarat-syarat yang membolehkan seseorang peminum arak itu dihukum sebat * peminum arak seorang yang sempurna akal * tidak dipaksa * mengetahui yang diminumnya itu arak Terangkan tiga kesan perbuatan meminum arak ke atas individu * membazir harta, masa dan tenaga * menjatuhkan maruah diri dan keluarga * lalai dari mengingati dan menunaikan perintah Allah * terdedah kepada kegiatan jenayah spt pergaduhan Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk membenteras gejala minum arak * memberi kesedaran tentang bahaya arak * menagdakan kempen bahaya arak * mengambil tindakan yang tegas terhadap sesiapa yang melakukan kesalahan yang berkaitan dengan arak Dadah merupakan musuh utama negara Apakah yang dimaksudkan dengan menagih dadah

iv.

v.

(16) i.

* sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fakir ii. Terangkan 3 faktor yang mendorong golongan remaja terjebak dalam gejala penagihan dadah * kurang perhatian dan didikan daripada ibubapa * terpengaruh dengan rakan-rakan yang menagih dadah * ingin menghilangkan tekanan yang menguasai jiwa * kurang didikan agama Nyatakan kesan akibat gejala penagihan dadah * mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan * menghilangkan kewarasan berfikir dan keupayaan diri * masyarakat menjadi mundur * berlaku kekacauan dalam masyarakat Perbuatan zina merupakan perlakuan keji yang boleh merosakkan keturunan Terangkan pengertian zina dari segi istilah syarak. * persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah Nyatakan faktor-faktor yang mendorong seseorang itu melakukan perbuatan keji tersebut * kurang Pendidikan Islam * lemah iman dan penghayatan Islam * mengunjungi tempat-tempat maksiat * membaca dan menonton bahan lucah Apakah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syarak bagi mereka yang sabit melakukan perbuatan zina * Penzina yang telah berkahwin (muhsan)- direjam dengan batu hingga mati * Penzina yang belum berkahwin (ghairul muhsan)- disebat 100 kali sebatan Terangkan akibat yang akan timbul hasil perbuatan zina * merendahkan maruah diri dan keluarga * mendapat kemurkaan Allah dan mengundang bala * meruntuhkan institusi keluarga * melahirkan generasi keluarga yang tidak jelas nasabnya Menuduh zina (qazaf) boleh menjatuhkan maruah dan menyebabkan tekanan jiwa kepada tertuduh. Nyatakan pengertian Qazaf? * menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki

iii.

(17) i

ii.

iii.

iv.

(18) i.

yang adil ii. Terangkan hukuman yang ditetapkan oleh Islam kepada individu yang membuat tuduhan palsu. * disebat 80 kali sebatan Liwat dan musahaqah merupakan perbuatan yang keji. Dengan memberi pengertian, bezakan antara liwat dan musahaqah * liwat – hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki * musahaqah – hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan Nyatakan tiga factor pendorong berlakunya gejala yang tidak bermoral ini * terpengaruh dengan budaya liar * tidak sanggup memikul tanggungjawab suami atau isteri * membaca dan melihat bahan-bahan lucah * tiada undang yang tegas menyekatnya Terangkan akibat buruk yang timbul daripada gejala liwat dan musahaqah. * meruntuhkan institusi perkahwinan * menghidapi pelbagai penyakit fizikal dan mental * mendapat balasan azab didunia dan di akhirat * di pandang hina oleh bangsa dan agama lain Membunuh diri adalah haram di sisi Islam Terangkan maksud membunuh diri * melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri Apakah punca yang menyebabkan seseorang itu sanggup membunuh diri * putus asa dengan rahmat Allah * tidak meyakini kehidupan hari Akhirat * menganggap dengan membunuh diri menamatkan penderitaan * tidak sanggup menghadapi kegagalan Huraikan tiga cara untuk menangani masalah membunuh diri * hendaklah yakin dengan rahmat Allah * berusaha memajukan diri mengikut lunas-lunas yang betul * mengatur strategi hidup berpandukan al-Quran, as-sunnah dan akal yang waras * mengingati bahawa dunia adalah tempat sementara

(19) i.

ii

iii

(20) i

ii

iii

TUNTUTAN TAUBAT (21) i Allah s.w.t sentiasa menerima taubat hamba-hambaNya yang berhenti melakukan dosa Nyatakan pengertian taubat * kembali semula taat kepada Allah s w t setelah menyesal melanggar perintah Allah atau laranganNya Terangkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi agar taubat yang dilakukan akan diterima oleh Allah s.w.t. * menyesal terhadap maksiat yang dilakukan * berhenti melakukan maksiat dengan segera * berazam tidak akan mengulangi nya lagi * berteru terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain Senaraikan dua amalan yang perlu dilaksanakan bagi mengukuhkan amalan taubat kita. * selalu beristighfar dalam kehidupan seharian * sentiasa menunaikan solat taubat * melazimi melakukan amalan-amalan sunat Huraikan tiga hikmat kita disuruh bertaubat apabila melakukan dosa * dapat keampunan daripada Allah * akan memperolehi ketenangan jiwa dan perasaan * akan dikasihi oleh Allah s w t

ii

iii

iv

AJARAN SESAT (29) Setiap orang Islam wajib mendalami ilmu agama agar tidak terpengaruh dengan ajaran –ajaran sesat i Apakah yang anda faham mengenai ajaran sesat -ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, hakikatnya ia bercanggah dengan ajaran al-Quran dan as-sunnah ii Terangkan tiga ciri utama ajaran sesat * mendewa-dewakan pemimpin * mengubah prinsip asas aqidah Islam * mencemarkan aqidah Islam * mengubah cara dan bentuk ibadat Jelaskan dua akibat ajaran sesat terhadap sesebuah negara * ekonomi negara akan terjejas dan mundur * keselamatan negara tidak stabil, berlaku keganasan * membuang masa, tenaga dan wang ringgit

iii

iv

Senaraikan tiga ajaran sesat yang terdapat di Malaysia * taslim * qadiani * kumpulan anti hadis Nyatakan dua perbezaan antara ajaran Islam yang sebenar dengan ajaran sesat * ajaran Islam *ajaran sesat - berlandaskan al-Quran dan sunnah - tidak berlandaskan quran & sunnah - tidak mendewakan pemimpin - berlaku pendewaan pemimpin Apakah akibat jika seseorang itu terpengaruh dengan ajaran sesat * aqidah akan terpesong * minda tertutup * membuang masa, tenaga dan harta * kehidupan tidak stabil Kemukakan dua langkah yang sewajarnya dilakukan bagi menangani ajaran – ajaran sesat di Malaysia * lengkapkan diri dengan kefahaman Islam sebenar * dedahkan ajaran Islam kepada masyarakat * kerjasama dan penguatkuasaan undang-undang * pemulihan akidah bagi mereka yang terbabit Terangkan latar belakang kumpulan taslim * diasaskan oleh Haji Muhammad matahari pada tahun 1870an di kampong seronok P.Pinang. Ajarannya menyamai syiah Ismailiah Batiniah Senaraikan tiga ciri kesesatan mereka. * alam bersifat qadim * tafsir ayat quran ikut nafsu * amal nikah batin * solat secara niat sahaja

v

vi

vii

viii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful