You are on page 1of 52

AKP’nin Hikayesi

Tarihin en büyük Organize Soygunu


“60 milyar $ nasıl çalındı?”
Hikayemiz dış borçlarla başlar

AKP döneminde “dış borç”


patlaması yaşanır...
Dış borçlar %70 artar.
Ancak dış borcu alan
özel sektördür

Özel sektörün dış borcu


3 kat büyür
Devlet ise dış kredi ödemiştir

Özel sektör dış borç alırken


Devlet dış borçlarını öder
ve bir de bununla övünür!
Devlet neden dış borç öder?

Ucuz dış borcu ödeyip


Pahalı iç borç almanın
neresi basiretli devlet yönetimi ki?
Dış borç faizi << İç borç faizi

2006 yılında devlet


30 milyar $ iç faiz öder (174 milyar $’a)
5 milyar $ dış faiz öder (191 milyar $’a)
Özel sektöre kredi açma yarışı

Yabancı bankalar özel sektöre


50 milyar $ kredi açarlar
Özel sektör dış kredileri
nereye yatırır?
Sanayi ve işletmelere mi?
Ticaretin gelişmesine mi?
HİÇBİRİNE!
Özel sektör dış kredileri
devlete satar
Devlet açıklarını finanse etmek için
iç piyasadan 105 milyar $ borçlanır
Faiz farkı

Devlet iç piyasadan %17,6 ile borçlanır


Özel sektör dışardan %2,5 ile borçlanır
“Al sat” cenneti

Faiz farkı, dış borç yaratır


Ucuz dış kredi al, Türk lirasına
çevir, devlete sat
Dış borçlar hazine garantili

Özel sektör aldığı dış kredilere devlet


kağıtlarını teminat verir; kur riski
dışında, ödemeleri hazine garantilidir
Döviz cenneti

“İndirilen” dış krediler, suni ihracat


etkisi yaparak piyasadaki dövizi
bollaştırır
Bollaşan döviz çığ gibi büyür

Alınan dış krediler


ülkeye 94 milyar $ döviz sokar
Kurlar tepetaklak olur
Hainlik

Peki bunun nesi yanlış?


Tezgah nerde?
Kumpas ne?
Faiz farkı
• Dışardan %2,5’la alınan para, içerde
%17,6’la devlete satılır. Alıcı hazırdır ve eli
mahkumdur.
• İşin kılıfı hazırdır: gerekçe, liranın değer
kaybıdır
• Hesaba göre enflasyon nedeniyle döviz
kuru artar. Yüksek görünen faiz de tekrar
dövize çevrilince eriyip yok olur.
Kumpas

Dışardan ülkeye o kadar çok


döviz akar ki, sonunda ülke dövize
doyar ve kurlar yükselemez
Peki kur riski diye alınan faiz farkı
(%15) ne olur?

Cebe girer, temiz kar!


Yatırımcı dolandırılır

Yatırımcı kur artışı beklentisiyle


indirilen dövize alıcı olur ve
bankalara DTH mevduatı yapar
YTL mevduatlar patlar

Devlet yüksek faizle borçlanınca


bankalar da yüksek faiz vermek
zorunda kalır, mevduata yüklenir
Devlet malı satışta

Döviz bolluğunun bir başka


nedeni yabancıya devlet malı
satışıdır
Sosyo-genetik sırlarımız
yabancıların eline geçer
Ülkenin stratejik toplumsal yapısının
içini röntgen gibi gösteren gizli sosyo-
genetik bilgilere sahip sektörler
yabancıların eline geçer.
Toplumsal Sırlar Satışta
• En çok talep edilen sektörler şunlardır:
– Enerji-perakende, iletişim-teknoloji, bankalar-bireysel
krediler
– Bu sektörler toplumun ekonomik alışkanlıkları ve
bireysel tercih profilleri gibi çok kritik “düşünce ve fikir
yönlendirme” bilgilerini içermektedir
– Kim nereden ne alır, nereye gider, ne harcar, ne
borcu vardır, alışkanlıkları nelerdir, zayıflıkları nelerdir
gibi bilgiler satışa çıkar.
– Bu bilgiler toplumun genetik yapısı kadar vahim sırdır
Vatan toprağı satışta

Gözü doymayan devlet vatan


toprağını da satışa çıkarır
Toprak satışı
• Toprak üstünde hazineye ve belediyelere
ait arsalar ve taşınmazlar
• Toprak altında yer altı zenginlikleri,
madenler
TMSF
• Devletin bilinçli politikası sonucu batırılan
bankaların ellerindeki değerler zor alımla
ele geçirilerek satışa çıkarılır
• Gün sonunda batan bankalar el değiştirir,
zenginlikler taraftarlara devredilir
Merkez Bankası
• Kumpasa Merkez Bankası da katılır
• ABD bankalarında ve fonlarda mevduatını
64 milyar $ artırarak 100 milyar $ üstüne
çıkartır
• Amacı ABD’deki para babalarına mevduat
kıyağı çekmek ve onları arkasına almaktır
• 100 milyar $ mevduat için, kim neler
vermez ki?
25 milyar $
• Bir yılda hazine 30 milyar $ faiz öder iç
piyasaya, dış piyasaya da 5 milyar $.
• İç piyasadan aldığı borcun yıl ortalaması
174 milyar $ dır.
• Dışardan aldığı borcun yıl ortalaması da
191 milyar $.
• Sadece 2006’da devlet 25 milyar $ zarara
girer.
60 milyar $’lık soygun
• 2006’da 25 milyar $
• 2005’te 17 milyar $
• 2004’te 11 milyar $
• 2003’te 7 milyar $
• 4 yılda toplam 60 milyar $
• İşte soygunun boyutu bu
60 milyar $
• İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana dahil 10
şehrimize çepeçevre Metro kurulur
• 50 yeni Boğaz Köprüsü yapılır
• Yahoo ve Ford’un tamamı satın alınır
Hasretlik
• Neden bu seçimler farklı atmosferde
geçiyor?
• Neden basın, o bildiğimiz eski basın değil?
• Köşe yazarları da o bildiğimiz eski köşe
yazarları değil... İş adamları da o eski
bildiğimiz iş adamları değil...
• Herkese bir şeyler oldu.
• Her yer jip doldu.
Cari Hesap
• Artık devamlı dış borç almaya, ya da bir
şeyler satmaya mecburuz
• Yoksa bu tablo bir gece aniden değişebilir
• Zaten ipi çoktan verdik ellerine
• Dediklerini harfiyen yaptırıyorlar bize
Özet Soygun Planı
• Dışardan %2,5 faizle para al
• Bunu 7 katına %17,6 faizle devlete
sat
• Aradaki farkı cebe indir
– Net kar yıllık %15, kemiksiz,
kılçıksız
• Dört yılda 60 milyar $ cepte
Soru 1
Özel sektör kur riskine aldırmayıp 94 milyar
dolar dış kredi alırken devlet neden %2,5
faizli dış kredilerini ödedi ve yerine yedi
kat maliyetli %17,6 faizli “el yakan” iç
borç aldı?
Soru 2
Devlet iç piyasaya 100 milyar dolar daha
borçlandı. Bunun yerine dış piyasaya çıksaydı
ve özel sektörün aldığı kredinin yarısı kadar
dış kredi alsaydı milyarlarca dolar tasarruf
etmiş olurdu.
Bu neden yapılmadı ve devlet 60 milyar dolar
zarara uğratıldı?
Bu para hem teröre hem de Türkiye aleyhine
çalışan bölücü vatan hainlerine peşkeş çekildi.
Soru 3
Aldığı dış kredilere elindeki devlet kağıdını
teminat olarak veren özel sektör yurt dışı
piyasalardan 94 milyar dolarlık dış kredi
bulurken, devlet bunu kesinlikle istemedi.
Aksine gitti dış kredilerini ödedi. Halbuki
devlet çok daha iyi fiyatla dış kredi
bulabilirdi.
Bu neden yapılmadı ve devlet 60 milyar
dolar zarar uğratıldı?
Soru 4
Dış kredilerini azaltan devlet, özel sektör rahat dış kredi
bulsun ve dış kreditörlere konvertibilite ve likidite
garantisi versin diye Merkez Bankası 100 milyar dolar
parayı yurt dışındaki bankalarda ve fon kuruluşlarında
mevduat yaptı. Net uluslararası rezervlerimiz 100 milyar
doların üstüne çıktı.
Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Bu kadar likidite ile
devlet yurt dışında 200 milyar dolar para bulabilirdi ve
bu yıl iç piyasalara ödeyeceği 38 milyar dolar faizi 6
milyar doların altına çekebilirdi.
Bu neden yapılmadı ve yurt dışındaki bu para özel
sektörün rahat kredi alması için kullanıldı? Hem de
Hazine 28 milyar $ zarara uğratılarak.
Soru 5
En son olarak da AKP öncesinde PKK, parasız sıfırı
tüketmiş ve lider kadroları tek tek teslim olmuşlardı.
Şimdi bu AKP kumpası PKK’ya kaynak yolu açtı. Nereden
buldun yasası da rafa kalktığı için kimin nasıl kredi
indirdiği, para akladığı izlenememektedir.
PKK’nın yaptığı yurt dışından hazine kağıdı garantili kredi
getirip devlete satmak ve faiz farkını terörü finanse
etmek için kullanmaktır.
Sırf bu nedenle 2000 sonrası ortadan kalmak üzere olan
terör yine hortlamış ve artık büyük şehirlere bile
atlamıştır.
Duyuru
• Şimdi buradan Hükümet ve Meclis üyelerine, Merkez
Bankası, TMSF, Özelleştirme, TÜİK, YSK, RTÜK ve
SPK görevlilerine sesleniyorum.
• Gün olur devran döner. Keser döner sap döner.
• Unutmayın ki hesaplar açık ve ortada.
• Yarın hepiniz vatana ihanet suçundan divanı harp
usullerine göre yargılanıp mahkum olabilirsini.
• Dünyanın neresinde olursanız olun yakalanıp adaletin
önünde hesap verirsiniz.
• Vatana ihanet suçu, tüm ailenizi peşinizden sürükler.
• Dokunulmazlık dahil hiç bir şey vatana ihanet suçunu
cezasız bırakamaz.
• Bunu bilesiniz.
Yazan

Emrullah Cemil Tarhan


Bağımsız Milletvekili Adayı
İstanbul Birinci Seçim Çevresi
(Anadolu Yakası)
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ezete.com