Kritikan Jurnal “Back to the Future: Directions for research in Teaching and Teacher Education Pam Grossman & Morva

McDonald American Education Research Journal March 2008, Vol 45, No. 1, pp.184-205

Abstrak Dalam artikel ini, penulis mengkaji dua bidang yang berbeza tetapi yang saling berkait rapat iaitu, penyelidikan tentang pengajaran dan penyelidikan tentang pendidikan guru. Walaupun pada asasnya ia sememangnya wujud daripada penyelidikan mengenai pengajaran, penyelidikan dalam pendidikan guru telah dibangunkan secara berasingan dari kedua-dua penyelidikan arus perdana terhadap pengajaran dan penyelidikan mengenai pendidikan tinggi dan pendidikan profesional. Penulis berhujah bahawa untuk penyelidikan dalam pendidikan guru untuk bergerak ke hadapan, ia mesti kembali dengan bidang ini untuk menangani kerumitan pengajaran kedua-dua sebagai amalan dan penyediaan guru-guru.

1.0 Kritikan Jurnal Selaras dengan pembangunan yang pesat pada masa kini terutamanya dalam bidang penyelidikan dan pembangunan pendidikan, kita seharusnya sentiasa berfikiran optimis tentang masa depan. Pada masa yang sama juga, tidak salah sama sekali untuk kita melihat semula sebagai mengingati sejarah bidang tersebut dan mengimbas kembali bagaimana ianya mempengaruhi tahap kita sekarang. Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan dalam bidang pendidikan amatlah penting untuk memajukan sesebuah negara kerana bidang pendidikan merupakan saraf tunjang sesebuah negara dan hanya pendidikan sahaja boleh mewujudkan modal insan yang berkualiti dan berguna negara dan bangsa. Penyelidikan dalam pengajaran dan pendidikan guru amatlah penting dan saling berkaitan untuk membangunkan taraf pendidikan sesebuah negara.

1

Di negara kita semua matapelajaran tidak dapat diajar dengan menggunakan satu bahasa yang seragam. Demi mempercepatkan penambahbaikan prestasi pelajar secara berkesan. penyelidikan tentang pendidikan guru memainkan peranan yang penting. keadaan telah berubah sekarang. Pelajar juga boleh mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam Bahasa Inggeris secara global. Manakala mereka hanya boleh menggunakannya dalam negara sahaja jika mempelajari matapelajaran tersebut dalam Bahasa Melayu. saya kurang bersetuju dengan pendapat beliau kerana sistem itu tidak begitu sesuai dengan sistem pendidikan di negara kita. Contohnya terdapat banyak istilah penting dalam bahasa Inggeris untuk matapelajaran Matematik dan Sains. kerajaan tidak akan hanya memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal tetapi akan lebih menumpukan kepada aspek yang memberi impak besar kepada prestasi pelajar seperti kualiti guru di sekolah. Dengan ini. Namun demikian. Namun demikian. Di sini. Penulis juga berpendapat bahawa penyelidikan tentang pengajaran yang telah dijalankan selama ini adalah kurang tepat kerana hanya menumpukan perhatian terhadap tahap peningkatan pengetahuan guru tentang matapelajaran yang diajar di sekolah.Menurut penulis. berkemahiran serta cekap untuk 2 . Ini adalah kerana walaupun tahap pengetahuan adalah penting untuk dikuasai oleh setiap orang guru. berterusan dan menyeluruh. saya amat menyokong dengan pengimplementasian Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris(PPSMI) di negara kita oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2003. Penulis berpendapat bahawa satu bahasa yang seragam harus diwujudkan dan digunakan untuk melaksanakan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk semua matapelajaran. Pelajar boleh menguasai keduadua matapelajaran tersebut dengan baik jika dipelajari dengan menggunakan medium Bahasa Inggeris yang juga merupakan bahasa antarabangsa. Keadaan ini amat menyedihkan tetapi masih akan berterusan walaupun telah menerima kritikan dan teguran daripada pihak ibubapa dan pelajar. kemahiran dan teknik mengaplikasikan pengetahuan juga sama penting untuk guruguru. Kementerian Pelajaran berpendapat bahawa program tersebut tidak berfaedah lagi kepada pelajar kita dan membuat keputusan untuk menghentikan secara beransuran dan dimansuhkan secara keseluruhan menjelang tahun 2021. Demi mewujudkan guru yang berpengetahuan. Saya amat menyokong pendapat beliau. sistem pendidikan masih menghadapi suatu masalah yang ketara iaitu kekekangan satu bahasa yang seragam untuk proses pengajaran dalam kelas untuk semua matapelajaran.

seperti memanjangkan tempoh latihan praktikum. hanya guru pelatih yang memperoleh pencapaian terbaik dan berkelayakan akan ditawarkan jawatan guru. Pada masa ini.mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang sedia ada dalam pelbagai situasi yang sesuai. sentiasa dipertingkatkan. Selain itu. Melalui penyelidikan tentang pendidikan guru yang telah dilaksanakan. kerajaan boleh mengambil langkah untuk meningkatkan kualiti dan ketekalan latihan praktikum kepada guru pelatih. latihan dan pengalaman praktikum guru pelatih. Jaminan pelantikan ini harus dihapuskan. penyelidikan harus dilaksanakan untuk memperkukuhkan lagi latihan perguruan. Latihan praktikum kepada guru pelatih boleh dipertingkatkan dengan pelbagai cara. Antaranya adalah dengan melanjutkan tempoh Kursus Perguruan Lepasan Ijazah daripada satu tahun kepada satu tahun setengah untuk meningkatkan pengalaman praktikum guru pelatih. dan meningkatkan kerjasama guru berpengalaman yang mempunyai kemahiran membimbing yang tinggi untuk menyelia guru pelatih. Jabatan Pelajaran Negeri juga boleh menyelaras penempatan guru pelatih di sekolah yang layak melaksanakan program ini dan memantau pematuhan oleh guru pembimbing. lebih ramai guru pelatih yang cemerlang dapat dilantik sebagai guru di sekolah rendah dan menengah. Pendekatan ini akan meningkatkan persaingan di kalangan guru pelatih dan menambah baik kualiti sistem pendidikan secara keseluruhan. didapati bahawa pengalaman praktikum merupakan elemen penting dalam latihan perguruan kerana dapat memberi pengalaman pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. dari segi kualiti dan kuantiti. Dalam sistem persekolahan terbaik seperti di Finland dan New Zealand. Dengan ini. Menurut penulis. di negara kita guru pelatih IPG dan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijamin pelantikan sebagai guru tanpa mengambil kira prestasi mereka. Oleh itu. Pelaksanaan latihan perguruan patut diperluaskan kepada universiti swasta berbanding hanya daripada IPG dan IPTA. Langkah ini akan meliberalisasikan sistem latihan guru dan beralih kepada ‘sistem terbuka’ bagi menambah sumber guru terlatih. Penghapusan jaminan pelantikan ini bertujuan memastikan penetapan keperluan kualiti minimum bagi guru baru. Guru berpengalaman boleh diberikan kursus pembimbing untuk meningkatkan kebolehan membimbing mereka. pendidikan perguruan terdiri daripada tiga konteks utama iaitu secara amnya pendidikan perguruan terpaksa akur sentiasa menuruti segala peraturan dan polisi pendidikan yang seringkali dipinda dan diubahsuai oleh kerajaan mengikut kesesuaian 3 . Dengan pertambahan ini. Program praktikum mestilah dijadikan sebahagian daripada penilaian prestasi sekolah dan guru pembimbing.

Ini adalah kerana di luar negara. meningkatkan aliran idea dan rakyat di seluruh sempadan negara adalah menundukkan budaya tradisional kepada penelitian dan perbandingan. guru. Keadaan ini hanya akan mewujudkan suatu ketidakseragaman dalam kualiti hasil output iaitu guru pelatih yang tamatkan latihan perguruan dalam tempoh yang berbeza. Di Malaysia. Pada masa yang sama. seperti pendidikan secara umum. Hasilnya adalah bahawa sistem pendidikan kerap tertakluk kepada permintaan untuk menggabungkan inovasi teknikal dan ekonomi dalam satu tangan dengan pemuliharaan sosial dan budaya yang lain. institusi pengajian tinggi memainkan peranan yang penting dalam mengimplementasikan pendidikan guru. Di bahagian ini. Kedua. dianggap sebagai satu isu 'kualiti': kualiti yang ditakrifkan sebagai 'kecekapan teknikal' dan 'diterima nilai-nilai'. sebagai pendidikan guru sendiri menjadi semakin global. program-program intensif juga seringkali terpaksa diubah mengikut polisi yang baru. kebanyakan sistem sibuk dengan isu-isu pragmatik kemasukan dan tamat pengajian. panjang penyediaan. Tetapi keadaan itu tidak berlaku di Malaysia. silabus atau kandungan pelajaran bagi setiap daerah dan wilayah disediakan dan ditetapkan oleh jabatan pelajaran daerah masing-masing mengikut kesesuaian latar belakang pendidikan dan ekonomi penduduk di daerah tersebut. kebolehbandingan standard. kemudahalihan kelayakan dan pendidikan antara budaya. akibatnya. Ketiga. Diapit di antara dua mekanisme stereng besar pasaran dan wang di satu pihak dan budaya dan tradisi di pihak yang lain. Pendidikan guru di bawah penelitian dalam hampir setiap negara. pengiktirafan bersama. pendidikan. kebanyakan maktab dan institusi pelajaran di luar negara menyediakan kandungan pelajaran yang hanya bersesuaian dengan keperluan daerah atau wilayah masing-masing. adalah hasil daripada peningkatan kebimbangan awam lebih ketersediaan dan kualiti pendidikan awam. Pendidikan tersebut dilihat oleh kedua-dua individu dan negeri sebagai faktor penting dalam mendapatkan kelebihan kedudukan dalam ekonomi global yang semakin bersepadu dan berdaya saing. hanya institusi pengajian tinggi sahaja boleh menggubal silabus pelajaran pendidikan guru dan ia sahaja berkuasa untuk menentukan kandungan pelajaran yang harus dipelajari semua guru pelatih di maktab. maktab dan institusi pendidikan di seluruh negara menggunakan kandungan pelajaran yang seragam yang telah ditetapkan oleh Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Peruntukan dan penyediaan guru-guru. Resolusi Politik isu-isu ini berbeza dari 4 . Oleh yang demikian. memerlukan teori yang dipertahankan yang meraikan sumbangannya kepada autonomi relatif individu dan sistem pendidikan fom kedua-dua pasaran dan tradisi. Melalui ini. Walau bagaimanapun.Kementerian Pelajaran Malaysia yang terkini.

Ramai pemohon tidak mempunyai sikap dan aptitud yang sesuai untuk menjadi guru. Syarat kemasukan yang ketat membantu meningkatkan imej profesion keguruan sebagai profesion yang hanya menerima calon terbaik. hanya 3% pemohon mempunyai purata gred terkumpul 3.5 dan ke atas daripada 4. Profesion keguruan bertanggungjawab membentuk generasi pemimpin masa depan dan penting dalam membawa Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. hanya 7% mendapat 7A dan ke atas dalam SPM. Hanya calon cemerlang akan diterima dalam profesion ini dan pembangunan nusa bangsa.0% menjelang tahun 5 . Sebagai kerjaya elit.satu negeri ke negeri dan dalam beberapa kes yang ketara dipengaruhi ke arah penswastaan oleh pertubuhan-pertubuhan antara kerajaan. Kemudian dengan menjadikan professional perguruan sebagai suatu professional yang berprestij. Bagi Kursus Perguruan Lepasan Ijazah pula. Kerajaan boleh menjadikan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan dengan menekankan empat perkara berikut.000 orang ditempatkan di sekolah. Kerajaan harus melancar dan melaksanakan suatu Tawaran Baru yang menyeluruh kepada semua guru bagi menjadikan profesion keguruan lebih menarik serta meningkatkan profil dan profesionalisme kerjaya ini. Pertama sekali dengan memberikan ganjaran kewangan. kerajaan harus mempertingkatkan kadar guru berijazah di sekolah menengah daripada 89. KPM menerima lebih 175. Seterusnya pembangunan kerjaya iaitu melalui tawaran baru untuk guru. Profesion keguruan di Australia atau Singapura sentiasa menjadi pilihan utama siswazah. Di samping itu.0. kelayakan untuk memohon program latihan perguruan hanya terhad kepada 10% dan 15% siswazah terbaik daripada setiap kohort.000 permohonan untuk menyertai profesion keguruan dan 20. Profesion ini sebenarnya merupakan antara profesion awam yang menyediakan gaji permulaan yang tinggi.4% dalam tahun 2009 kepada 90. Di Republik Korea dan Finland pula. Ini gabungan isu-isu sosial dan prosedur asas perbahasan semasa dalam pendidikan guru dan memerlukan pembangunan teori yang dipertahankan pendidikan guru yang menyokong autonomi relatif pendidikan guru dari tekanan pasaran di satu pihak dan tradisi yang lain. profesion keguruan akan menggunakan kriteria pemilihan dan proses penilaian yang ketat. prospek kerjaya guru akan menjadi lebih menarik dengan peluang pembangunan profesionalisme yang lebih luas selain daripada peluang kenaikan pangkat yang lebih cepat kepada guru yang cemerlang. Ini menunjukkan profesion keguruan bukanlah pilihan calon cemerlang. Setiap tahun. Daripada permohonan kemasukan ke program latihan perguruan di IPG pada tahun 2010.

pengajian jarak jauh dan aktiviti bimbingan akan membolehkan guru membuat pilihan terbaik untuk pembangunan kerjaya mereka tanpa mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Kemajuan kerjaya yang perlahan merupakan antara sebab utama siswazah di Malaysia tidak memilih kerjaya perguruan. Kaedah penilaian semasa ke atas guru adalah sama dengan penilaian penjawat awam yang lain. Modul ini memberi lebih fokus kepada peluang pembelajaran di sekolah. pengajian pasca siswazah. Sistem laluan kerjaya baru dijangka bermula pada tahun 2011 dan dilaksana sepenuhnya menjelang tahun 2015. Kemajuan kerjaya yang cepat untuk guru berprestasi tinggi adalah penentu untuk menjadikan profesion keguruan lebih menarik terutama kepada calon guru yang berpotensi tinggi. meningkatkan pembangunan profesional berterusan (CPD) secara sistematik kepada semua guru dan kaedah pengurusan prestasi baru yang mantap. Tawaran Baru boleh dicadangkan untuk mengandungi tiga elemen: iaitu peluang kenaikan pangkat yang cepat berdasarkan kecekapan dan prestasi. Pendekatan ini juga membolehkan lebih ramai guru berpeluang mencapai gred yang lebih tinggi dalam masa yang singkat dan dengan ini boleh membimbing guru baru lebih awal. Melalui inisiatif Tawaran Baru. Sepanjang 30 tahun perkhidmatan. Laluan cepat untuk kenaikan pangkat secara automatik akan diberi kepada semua guru tanpa mengira tempoh perkhidmatan dan keperluan memajukan permohonan. kurang subjektif dan berasaskan bukti. Satu 6 . Pelbagai modul CPD seperti kursus latihan formal. Skor penilaian untuk guru akanmenjadi lebih bermakna sekiranya ia dapat mengukur prestasi sebenar guru. Kaedah ini tidak mengambil kira prestasi pelajar. Modul CPD yang bersesuaian mengikut keperluan dirangka untuk setiap gred jawatan bagi melengkapkan guru dengan peranan baru selepas kenaikan pangkat. keupayaan sebenar pengajaran atau kecekapan utama yang diperlukan dalam profesion keguruan. pergerakan gred yang lebih cepat berasaskan kompetensi dan prestasi akan dilaksanakan. kadar ini harus ditingkatkan daripada 28% dalam tahun 2009 kepada 60% menjelang tahun 2015. tiada pendekatan yang sistematik berkaitan CPD dalam sistem pendidikan. Pembangunan profesional yang berterusan yang bersesuaian bagi menyokong Pembangunan Keupayaan dan Kemajuan Kerjaya Latihan yang berfokus kepada bidang tugas baru berdasarkan kenaikan pangkat dan memberi penambahbaikan kepada kebolehan pengajaran akan memberi faedah kepada guru. pada kebiasaannya guru mengambil masa selama 10 tahun untuk dinaikkan daripada gred permulaan ke gred jawatan yang seterusnya. Bagi sekolah rendah pula. Pada masa ini. kebanyakan guru menikmati hanya satu atau dua kali kenaikan pangkat sahaja.2015. Pendekatan CPD yang menyeluruh akan dilaksana pada tahun 2011 dan mengandungi elemen berikut. Mengikut dasar kenaikan pangkat berasaskan tempoh perkhidmatan.

membina prestasi serta memiliki merit hingga dapat bersaing dan bertanding pada peringkat antarabangsa. berakhlak. Pendekatan ini akan mengandungi instrumen baru bagi menilai guru yang menggunakan kombinasi berwajaran beberapa aspek utama seperti penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Monique Jerome Forget. Bagi mencapai agenda negara itu. kreatif dan inovatif serta memiliki kualiti peribadi yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu bersaing dengan negara lain atau tidak. berkemahiran. nilai profesional. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara. Dalam hal ini. Dengan perkataan lain.pendekatan baru yang selari dengan amalan di sekolah berprestasi tinggi akan dilaksana pada tahun 2011 untuk memastikan penilaian dibuat secara tekal. berani mencuba sesuatu yang baru. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. objektif dan dapat memupuk budaya cemerlang di sekolah. yang meletakkan usaha membina budaya baru iaitu berani berlumba. pernah menulis dalam artikelnya Investing in Human Capital ( Policy Options ) mengenai peri pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan negara kerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak lagi potensi pertumbuhan yang mampu dicapai sesebuah negara. Seorang ahli akademik . warga pendidik adalah golongan di 7 . aktiviti di luar kelas dan sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran ( P & P ) dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkan peribadi contoh kepada pelajarnya. Selari dengan aspirasi negara dan hasrat Perdana Menteri. berdaya saing dan berdaya tahan. berjiwa penyelidikan dan pembangunan. Strategi pembangunan insan atau sumber manusia seperti disarankan dalam RMK-9 seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan holistik. Sejauh mana kejayaan kita membina generasi yang berminda kritis. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. pembinaan modal insan turut menjadi teras dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( RMK-9 ). pendidikan menjadi wahana utama. hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantung kepada modal insannya. Oleh itu. Sebab itulah kerajaan melabur secara besar-besaran dalam bidang pendidikan supaya mampu menghasilkan nilai tambah kepada negara dalam jangka panjang.

komited dan berdedikasi perlu diteruskan manakala hal ehwal kebajikan mereka perlu dipelihara sejajar dengan keyakinan dan kepercayaan kerajaan bahawa pendidikan adalah wadah pembinaan modal insan yang berkesan. Interaksi komponen 8 . Oleh itu. Oleh itu. interaksi guru dalam bilik darjah.(Claire H Major & Betsy Palmer 2006). saya berpendapat bahawa penyelidikan dan kajian tentang pengajaran dan pendidikan perguruan haruslah sentiasa dilaksanakan secara berterusan. Semua cadangan-cadangan yang telah disarankan di atas untuk memajukan pendidikan perguruan di Malaysia tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penyelidik dan penyelidikan. penjelasan guru dan sebagainya untuk mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh. Semua yang disarankan adalah cadangan semata-mata. Oleh yang demikian. Pengetahuan guru juga berkembang berasaskan pengetahuan pedagogi dan interaksi dalam bilik darjah dengan pengetahuan isi kandungan subjek dan murid dalam bilik darjah. Namun terdapat pengkaji yang berminat terhadap pendekatan Shulman(1987) dan Grossman(1990)yang lebih menekankan aspek PPK dalam konteks gabungan olahan pengetahuan kandungan dengan pengetahuan pedagogi semasa proses pengajaran di dalam bilik darjah. kedua-dua bidang ini saling berkaitan. Penyelidikan haruslah dilaksanakan untuk menguji keberkesanan setiap cadangan yang diberikan. Modal lain seperti wang.barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. teknologi dan bangunan tidak mungkin sempurna jika tidak ditunjangi dengan modal insan. Menurut Helen (2006) pula pengetahuan pedagogical kandungan(PPK) melibatkan aspek yang khusus dalam pengajaran iaitu strategi pengajaran. amatlah wajar untuk menjalankan satu kajian seragam yang merangkumi kedua-dua bidang tersebut dengan menggunakan satu bahasa yang seragam seperti yang disarankan oleh penulis jurnal yang telah dikritik. Oleh itu kajian perlu dilakukan dalam konteks perancangan guru. pengetahuan tentang cara murid berfikir dan penjelasan terhadap prosedur pengetahuan dan kaedah penyelesaian masalah pembelajaran. usaha melahirkan warga pendidik yang berkualiti. Ramai sarjana lebih berminat untuk mengkaji aspek hubungan antara pengetahuan kandungan subjek dalam sesuatu sesi pengajaran. gemilang dan terbilang. Sepertimana yang kita semua arif. konsep pendemokrasian yang memberi peluang adil dan sama rata kepada semua rakyat mendapatkan pendidikan berkualiti wajar diteliti dan diberi perhatian. Kesimpulan Secara keseluruhannya.

Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji. 9 . Perubahan amalan yang disarankan bukanlah perubahan secara mendadak. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data. 'Program For Enhancing Effective Learning" (PEEL) iaitu program penyelidikan di sekolah melalui Kajian Tindakan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Victoria. Melalui pelaksanaan kajian berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip. guru berpeluang untuk mencuba berbagai-bagai idea.(Shulman 1987). Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagai masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan. Berasaskan pertimbangan itu. Melalui proses "cuba-cuba" kemahiran menjalankan kajian meningkat dan keberkesanan pengajaran juga turut meningkat.Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. serta drastik atau mengubah amalan kepada sesuatu keadaan yang asing. langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Australia. mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut. Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Kajian Tindakan sebagai pendekatan pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan terbukti berkesan apabila dilaksanakan dalamjangka waktu yang panjang. Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula. Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan. Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang timbul dapat ditangani serta dikesan seawal mungkin iaitu sebelum ia menjadi terlalu rumit untuk ditangani.pengetahuan guru ini menghasilkan pengetahuan yang unik iaitu pengetahuan pedagogikal kandungan. Menurut guru-guru yang terlibat dalam program itu. Di sekolah murid menghadapi pelbagai masalah pembelajaran.

INPUT PROSES OUTPUT PENGAMBIL MODEL LATIHAN KUALITI GURU RAJAH 1. pendidikan merupakan agenda penting yang akan memenuhi aspirasi menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjadi realiti.Oleh sebab itu kajian tindakan diamalkan sebagai pendekatan pengajaran seharian di bilik darjah dan amalan penyelidikan ini diteruskan tahun demi tahun. penyelidikan juga harus dilaksanakan ke atas kumpulan guru pelatih yang bakal menjadi guru di sekolah untuk menguji tahap keberkesanan latihan perguruan yang diberikan kepada mereka sepanjang mereka berada di Institut Perguruan. Seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020 (Mahathir 2001). Kekuatan dan kemajuan sesebuah negara banyak bergantung kepada sistem pendidikan yang baik dan berkesan. kita mestilah mempunyai guru-guru yang berkualiti dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menrealisasikan wawasan tersebut. manakala kekuatan sesebuah sistem pendidikan itu bergantung kepada guru yang berkualiti. Model latihan guru Oleh yang demikian. Proses pendidikan dan latihan guru haruslah menentukan calon guru mempunyai minat. 10 . Ini adalah untuk megenalpasti kebaikan dan kelemahan yang wujud dalam model latihan perguruan yang disediakan. Justeru. sikap dan motivasi yang tinggi terhadap kerjaya perguruan serta kemahiran yang tinggi dalam aspek pengajaran dan pembelajaran seperti Rajah 1.

Education Finance and Policy 1(2). 8..Rujukan 1. & Baker. Washington D. Loeb. Lankford. D.: American Educational Research Association. Zevenbergen.. Complex by design: Investigating pathways into teaching in New York City Schools. Grossman. Loeb. P. pp. (2006). Grootenboer. 9. Review of research in teacher education. Pham. S. KONPEN V. cultures and learning spaces (Proceedings of the 29th annual conference of the MathematicsEducation Research Group of Australasia. 7.... H. Tanjung Malim : Quantum Books. 1994.Identities. (2005). Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Probing teachers’ pedagogikal content knowledge: Lessons from the case of the subtraction algorithm.htm 11 . L. 5. Current Teacher Education From The Perspective of the emands Of Currucular Change. 3. P.. (2006). 4. M. D.. http://www. Chinnappan (Eds. 6.. Grossman. 176-216.aera. (2006). P. J. Journal of Teacher Education. 2002. 155-166.net/meeting/am2003/call03/divisions. S. & Wyckoff. 57(2).). T. Research on pedagogikal approaches in teacher education. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. H. How changes in entry requirements alter the teacher workforce and affect student achievement. Sydney: MERGA. In M. Chick. Cecilia Braslavsky(2002). 2. R. J. In P. Ee Ah Meng. Boyd. & Wyckoff. 1980. Zeichner (Eds. Johor Bharu 6-8 Disember. L. Grossman. Boyd. Lankford. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”.. Cochran-Smith & K. Awang Had Salleh. 139-146). Penteorian sosiologi dan pendidikan. N.. C. & M. H. Michelli.). Amir Hasan Dawi.

Reshaping Teaching and Learning: The Transformation of Faculty Pedagogikal Content Knowledge.org.vic. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1987). New Delhi 14. Paper presented at the National Seminar on Teacher Education.184-205 15. Quality Teaching and Teacher Education: A Kaleidoscope of Notions Journal of Teacher Education September/October 2011 62: 331-338 16. No. v51 n4 p619-647 Jun 2006 12. L.. Major. Palmer. 1995. “Back to the Future: Directions for research in Teaching and Teacher Education. UTM. Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning. Pendidikan di Malaysia. S. Betsy (2006). 1998. http://www. Pam Grossman & Morva McDonald(2008). Shulman. Johor. American Education Research Journal March 2008. S. www. Sufean Hussin. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Policy perspectives in Teacher Education: Critique & Documentation. “Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Pendidikan di Malaysia : sejarah. Usaha untuk meningkat profesion keguruan. sistem dan falsafah. NCTE: National Council for Teacher Education (India). 1993. 1996.peelweb. Mok Soon Sang.au/studentlearning/teachingresources/science/scicontinuum/ default. 12 . Malaysia at 18-19 December. 17.htm 11. Vol 45. 1.” Harvard Educational Review Feb.education. 18.gov. Recommendations of various commissions and committees on teacher education.10. 1987: 1-22. 19. Subramaniam. 13. pp. Claire H.

13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful