You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

20 XI 2011

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

UROCZYSTO JEZUSA CHRYSTUSA KRLA WSZECHWIATA


Autorytet Chrystusa Krla yjemy w pokoleniu, ktre przeywa powany kryzys autorytetu wadzy na wszystkich jej stopniach. Zlekcewaono wadz ojca i matki w domu, nauczyciela i profesora. Lekceway si autorytet dyrektorw w zakadach pracy i autorytet wadzy pastwowej. Jest to zjawisko powszechne, obejmujce nie tylko nasz nard, lecz wiat cay. Wadza nie zasuguje na zaufanie. W lad za tym idzie powane niebezpieczestwo. Im bardziej bowiem wadza nie zasuguje na zaufanie, tym czciej siga po przemoc. Nie mogc panowa nad podwadnymi przy pomocy praw i prawdy, siga po si. Droga to niebezpieczna, poniewa przemoc budzi bunt. Kada wadza, ktra ucieka si do przemocy, musi si liczy, e wczeniej czy pniej napotka na bunt. Tak jest w relacji rodzicw do dzieci, nauczycieli do uczniw, dyrekcji do pracownikw, wadzy do narodu. Obchodzimy uroczysto Chrystusa Krla, jedynego Wadcy, ktry doskonale panuje nad sytuacj i nigdy wobec swoich podwadnych nie uywa przemocy. Uywa siy, by kara, ale nie by zmusi do posuszestwa. Chrystus Krl staje przed nami jako podwadny i to niszczony z rozkazu wczesnej wadzy, podwadny ukrzyowany. Podwadny, ktry ma racj, ale nie siga do siy, by jej dowodzi. Przyjmuje klsk. Chrystus Krl wzywa wszystkich, ktrzy cierpi przeladowanie, by opowiedzieli si po Jego stronie, by pamitali, e On ma swoje krlestwo. Krl cierpicych, Krl przeladowanych, Krl zniewolonych. Jego autorytet jest oparty nie na przemocy, lecz na mioci. Jego krlestwo jest mocne moc mioci. Drugim nastpstwem zlekcewaenia autorytetu wadzy jest jej niesprawiedliwo. Nikt nie szanuje wadzy, ktra nie potrafi dobra nagrodzi sprawiedliwie i rwnie sprawiedliwie ukara za. Jeeli ta sankcja jest zachwiana, wwczas wadza traci autorytet i nikt jej nie bdzie szanowa. Wadza winna sta na stray porzdku sprawiedliwoci. Jej zadanie polega na pilnowaniu, aby kade dobro byo sprawiedliwie nagrodzone, a kade zo byo sprawiedliwie ukarane. Chrystus jest Krlem sprawiedliwym. Kady dobry czyn zostanie przez Niego nagrodzony i kady nieuczciwy zostanie ukarany. Bg ma do dyspozycji wieczno. Kara nikogo nie minie, nagroda nikomu nie zostanie zapomniana. Kady kubek wody podany drugiemu czowiekowi zostanie przez Boga nagrodzony. Kade, nawet najmniejsze kamstwo, nieodpowiedzialne sowo, kady gest krzywdy zostanie ukarany. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. On, Krl wszechwiata, ma do dyspozycji wieczno. Autorytet Jego wadzy jest niepodwaalny. Bg jest Sdzi sprawiedliwym, ktry za dobro wynagradza, a za zo karze. Warto w dniu dzisiejszym, skoro zebralimy si po to, by skoni gow przed naszym Krlem, uwiadomi sobie, e jestemy w tym szczliwym pooeniu, i mamy Wadc, ktrego autorytet nigdy nie zostanie zakwestionowany. Mamy Krla, ktry potrafi razem z nami cierpie, ktry wie, co to bl i niesprawiedliwy wyrok. Nie musi siga do przemocy, bo rzdzi mioci. Jego autorytet oparty jest na wszechmocnej mioci i na doskonaej sprawiedliwoci. Wierno Chrystusowi Krlowi rodzi nadziej, e wszystko, nawet najdrobniejszy gest w naszym yciu posiada gboki sens. Nic nie zostanie stracone. On bowiem nikogo nie skrzywdzi i On wycignie konsekwencje za uczynione zo.
ks. Edward Staniek

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 19 LISTOPADA LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 26/27 listopada 4:00 - Celina Basta

9:00 + Marianna, Mirosawa, Teodor Zembrzuscy 4:00 + Cezary Matua w 10 rocz. mierci 5:30 O Boe bog. dla Jonasza z ok. urodzin

- rodzina - rodzice

UROCZYSTO CHRYSTUSA KRLA - 20 LISTOPADA

8:00 + Maria Jdrzejewski - syn z rodzin 9:30 + Stanisaw Str w 8 rocz. mierci - crka 11:15 Za Ksiy Chrystusowcw i Siostry Misjonarki 1:00 O zdrowie na duszy i ciele dla Ireny i o ulg w cierpieniu 1:00 Dzik. za otrzymane aski z prob o dalsze bog. dla Elbiety i Jacka z ok. 10 rocz. lubu 1:00 O opiek Chrystusa Krla i Matki Boej nad rodzin Agnieszki i Marka i nad ca parafi 1:00 O Boe bog. i opiek Matki Boej z podzik. dla budowniczych - rodzina Szmyt 1:00 + Gabriela Dolna 1:00 + Zofia Telka 1:00 + Wiktor Szmajo 1:00 + Ryszard Przygoda - crka z rodzin 1:00 + Alex Tondera w 1 rocz. mierci - ona 7:00 O Boe bog. dla Davida z ok. urodzin - rodzice
PONIEDZIAEK - 21 LISTOPADA

5:30 - Valerian Nita 8:00 - Anna Szklarska, Celina Pultanis 9:30 - Eugenia Czaja, Czesaw Wojnar, Maria Grot 11:15 - Kl. 4 1:00 - Anna Marchel i Dorota Marchel, Stanisaw Dobrzyski 7:00 - Malwina Mirowska, Nastasja Mirowska KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela26/27 listopada 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - J. Chryczyk, E. Filip 9:30 - J. Madurski, A. Nytko, J. Ryzner, E. Niemczyk 11:15 - J. Sokoowski, K. Zadrozny, M. Bieciuk, R. Kogut 1:00 - A. Ciesielski, S. Krlczyk, M. Przydzia, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

9:00 Za parafian 7:00 + Henryk Dbrowski, Jzef Dbrowski


WTOREK - 22 LISTOPADA

- ona z rodzin

9:00 O Boe bog. dla Celiny Pultanis z ok. imienin 7:00 + Janina i Czesaw Pachnik
RODA 23 LISTOPADA

9:00 + Waldemar Zych w 7 rocz. mierci 7:00 + Jzef i Kamila Rydzewscy 9:00 + Frank i Irene Gardecki 11:00 + Jakub i Aniela Skwarek
PITEK - 25 LISTOPADA

- ona - crka z rodzin - family - syn z rodzin

CZWARTEK - 24 LISTOPADA Thanksgiving

9:00 + Jzef Nowosowski - rodzina Biekowskich 7:00 + Katarzyna Chryczyk 7:00 Bronisaw Kulpa - Wadysawa Kulpa 7:00 + Irena i Tadeusz Zawidzki w rocz. mierci - syn z rodz.
SOBOTA - 26 LISTOPADA

9:00 + Louisa Budzynowski 4:00 O Boe bog. dla rodziny Kmieciw 5:30 In memory of Anna M. Jachulski
I NIEDZIELA ADWENTU - 27 LISTOPADA

Dzisiejsza uroczysto Jezusa Chrystusa, Krla Wszechwiata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego zostaa wprowadzona przez papiea Piusa XI w 1925 roku, na zakoczenie przypadajcego wwczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Koci uroczysto t obchodzi si w ostatni niedziel roku kocielnego dla podkrelenia, e wszystko ma swj pocztek i bdzie miao swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejsz niedziel warto zapyta si siebie: na ile wiadomie przeywam rok liturgiczny i czynnie wczam si w jego celebracje? Warto te spojrze wstecz i zrobi osobisty rachunek sumienia z budowania, pogbiania mojej przyjani, komunii z Bogiem i blinimi. Pamitajmy, e zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawi. Tylko zjednoczeni z Chrystusem moemy zda do jednoci Krlestwa, w ktrym Bg otrze wszelka z i bdzie wszystkim we wszystkich. BOGOSAWIESTWO OPATKW W przysz niedziel rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. W drug niedziel Adwentu w kociele bd rozprowadzane opatki witeczne na st wigilijny. Podczas kadej Mszy witej zostan one uroczycie pobogosawione.

8:00 O Boe bog. dla diakona Antoniego Brooksa - rodzina 9:30 + Zdzisaw Burczak w 1 rocz. mierci 11:15 + Ryszard Basior i zm. z rodziny - ona z rodzin 1:00 O Boe bog. dla Moniki w 18 r. urodzin - rodzice i babcia 1:00 O Boe bog., zdrowie i ulg w cierpieniu dla Ireny 1:00 + Andrzej Zawadzki - ona, crka i syn 1:00 + Janina Marchel w 1 rocz. mierci - syn, crka i synowa 7:00 + ukasz Skowronski w 1 rocz. mierci i zmarych z rodziny - rodzice i siostra

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights W tym tygodniu patronuj nam:
22 XI w. Cecylia (III wiek), dziewica i mczennica, patronka chrzystw, lutnikw, muzykw, organistw, zespow wokalno-muzycznych; 24 XI w. w. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, mczennicy wietnamscy, ktrzy zginli podczas przeladowa chrzecijan w latach 17731862.
OFIAROWANIE NAJWITSZEJ MARYI PANNY

ZABAWA ANDRZEJKOWA Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow w sobot 26 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie gra Zesp Muza Mix. Bilety do nabycia w cenie $20.00 w holu kocioa. Kuchnia oferuje smaczne przekski. Bilety: p. Janusz 248-755-7590 WITECZNY BAZAR PARAFIALNY Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach 10 i 11 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy si z prob do parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na Flea Market, rzeczy na loteri fantow, ciasta witecznego i artykuw spoywczych do kuchni. Na bazar mona ju rezerwowa stoliki na stoiska biznesowe pod nr tel. 586-977-7267 BAL SYLWESTEROWY W PARAFII Rada Parafialna zaprasza na Bal Sylwestrowy do sali Jana Pawa II. Gra bdzie zesp Melodia Trio. Cena biletw $65.00 od osoby. Bilety prosimy rezerwowa u p. Zbigniewa pod nr tel. 586-530-0500 KSIKA POLACY W NOWYM WIECIE Dzi w holu kocioa p. Edward Zawadzki rozdaje swoje autografy do jego nowej ksiki Polacy w nowym wiecie, ukazujcej bogat histori Polakw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ksika w obu jzykach jest dobrym prezentem na wita. POMOC DLA BIEDNYCH Rycerze Kolumba przygotowali w holu kocioa wzek, do ktrego mona skada jedzenie. Zostanie ono przekazane dla najbiedniejszych naszych parafian oraz do orodkw dla bezdomnych. Wicej informacji: p. Wadysaw 586- 751-2449 DRUGA KOLEKTA W dni dzisiejszym, 20 listopada, druga kolekta zostanie przeznaczona na Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego. W przyszym tygodniu zostanie zebrana druga kolekta na kwiaty i dekoracje witeczne. KAWIARENKA 13 listopada kawiarenk przygotowywali rodzice dzieci komunijnych: p. Monika Cichoradzka i Zosia, p. Bogusia Kijek i Adrian, p. Dorota Kin, p. Elbieta Kotwica i p. Agnieszka Ryszka. Dochd z kawiarenki wynis $616.00. Bg zapa!
Ofiary niedzielne z 13 listopada
Ofiary z kopert $5,639.00 Ofiary bez kopert $1,319.00 Dodatkowo druga kolekta diecezjalna - $300.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

W poniedziaek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najwitszej Maryi Panny. Gdy Maryja miaa trzy lata, rodzice, wity Joachim i wita Anna, oddali J kapanowi Zachariaszowi, ojcu witego Jana Chrzciciela, na wychowanie i nauk. Maryja pozostaa w wityni okoo 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej ycia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku take na Zachodzie obchodzono specjalne wito. Dzi wspominajc tamto Ofiarowanie, powinnimy odnawia w sobie pragnienie powicania si Bogu i szukania Jego woli. WITO DZIKCZYNIENIA W czwartek, 24 listopada przypada wito Dzikczynienia. Niech nasza modlitwa w tym dniu bdzie dzikczynieniem za wszelkie dobro jakie otrzymalimy dziki Boej asce i dobroci. Msze w. bd odprawione o godz. 9 i 11 rano. Nie ma wieczornej Mszy w. Rodzicom przypominamy, e ze wzgldu na dugi weekend nie bdzie lekcji katechezy od 21 do 27 listopada. W pitek rwnie nie bdzie zaj w Szkole Polskiej. SPOTKANIE DLA RODZICW KANDYDATW DO BIERZMOWANIA 4 grudnia po Mszy w. wieczornej odbdzie si w kociele spotkanie dla rodzicw kandydatw do bierzmowania. Obecno przynajmniej jednego rodzica obowizkowa. AUDYCJE I DYSKUSJE W najbliszym czasie bdzie moliwo odsuchania audycji o tematyce, ktra wywouje wiele kontrowersji - na pocztek zajmiemy si przeszczepami organw. Wicej informacji w najbliszym biuletynie. NOWY GRAFIK DLA LEKTORW W zakrystii s do odebrania grafiki i nowy Mszalik Pan z wami.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH:

Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa i dzieci ze Wsplnoty Razem: Pod Twoj obron...

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska:
Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska

Rada Finansowa:
Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wodzimierz Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 619 - 9433 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Kung Fu - Rafa Nowakowski - (313) 530 - 0209 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00, 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do pitku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem; od 1 stycznia 2012 roku: od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

GRUPY i ZESPOY DZIAAJCE w PARAFII


Przedszkole Parafialne Agnieszka Ubysz (586) 883 - 4113 Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452 Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Taneczny Mireczki Grupa I ( 4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561