BORANG KAJI SELIDIK

HUBUNGAN ANTARA AMALAN PENGAJARAN GURU DENGAN PENGUASAAN
PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
→ Soal selidik ini dilakukan untuk mendapatkan maklum balas tentang hubungan amalan
pengajaran guru dengan penguasaan pelajar dalam Tilawah al-Quran
→ Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan penyelidik
untuk mendapatkan maklumat yang berkualiti
→ Segala maklum balas yang diberikan akan dirahsiakan
→ Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini amat dihargai

BAHAGIAN I

:

LATAR BELAKANG

Bagi setiap item, sila tandakan (X) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan.
1. Jantina

:

[

] Lelaki

2. Umur

:

__________ tahun

3. Tingkatan

:

_____________

[

] Perempuan

1

Matapelajaran utama yang diambil di sekolah sekarang : [ ] Bahasa Melayu [ ] Sejarah [ ] Bahasa Inggeris [ ] Sains [ ] Bahasa Arab [ ] Pendidikan Islam [ ] Matematik [ ] Geografi 7. 5. Perlis 9. 4. Pekerjaan ibu : 9. Pulau Pinang 10.4. Sabah 11. 6. Kenderaan ke sekolah : 2 Lain-lain : [ ] STPM . 5. Kelayakan Akademik : [ ] Perempuan [ ] UPSR [ ] PMR [ ] SPM [ ] PSRA [ ] SMA [ ] STAM : [ ] 4. Sarawak 12. Tempat Lahir (sila rujuk kod negeri) KOD NEGERI 1. Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Kategori kediaman semasa : 8. Terengganu [ ] Bandar [ ] Pinggir Bandar [ ] Luar Bandar 6. 2. Selangor 13. 3. Pekerjaan bapa : 8. Guru : [ ] Lelaki 3.

BAHAGIAN II : PENDAPAT ANDA a) Bagi setiap item. 3 . Guru meminta pelajar menjelaskan isi-isi kandungan bacaan TQ. Guru menayangkan video contoh bacaan yang betul Guru membetulkan bacaan setiap pelajar 1 1 2 2 3 3 4 4 5 B2 5 B3 1 2 3 4 5 B4 1 2 3 4 5 B5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 B6 5 C1 1 2 3 4 5 C2 10 Guru mengaitkan pembelajaran al-Quran dengan bacaan A2 A3 A4 A5 A6 dalam solat 11 Guru mengaitkan pembelajaran al-Quran dengan ilmu tajwid setiap kali mengajar 12 13 14 Guru melibatkan rakan-rakan saya untuk mengajar al-Quran Guru merumuskan pengajaran Tilawah al-Quran. 2 3 4 5 6 Guru mengajar TQ setelah pelajar bersedia. Guru mempelbagaikan kaedah pengajaran setiap kali pengajaran 1 2 3 4 5 B1 8 9 TQ. Sangat Tidak Tidak Tidak Setuju 1 Setuju 2 Pasti 3 Bil 1 Setuju Sangat 4 Setuju 5 Perkara 1 Guru memulakan pengajaran TQ dengan melaksanakan set 1 Skala 2 3 4 2 3 4 Kod 5 5 A1 induksi. Guru menunjukkan contoh bacaan al-Quran yang betul. sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. Guru menyuruh pelajarnya membaca potongan ayat al-Quran Guru merumuskan pengajaran TQ yang disampaikan Guru berbincang dengan pelajar untuk meningkatkan penguasaan 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7 al-Quran.

............. 1 2 3 4 5 E6 BAHAGIAN III : ISIKAN JAWAPAN PADA RUANG YANG DISEDIAKAN 1........................ Alat bantu mengajar yang digunakan dapat membantu saya 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 D4 5 D5 5 D6 25 membaca al-Quran dengan betul dan lancar Guru bersemangat mengajar walaupun kepada pelajar yang lemah 1 2 3 4 5 E1 26 27 dalam bacaan al-Quran. 1 Guru mengaitkan isi-isi pembelajaran dengan alat bantu 1 2 2 3 3 4 4 5 D2 5 D3 22 23 24 mengajar............. 1 2 3 4 5 C4 17 Guru mengenal pasti pelajar yang lemah dalam penguasaan al-Quran..... Guru menepati waktu semasa memulakan pengajaran TQ..... ................... mengapakah pendidikan Tilawah al-Quran sangat penting untuk dipelajari secara berterusan? .................................... Guru menyampaikan pengajaran dengan baik Guru menyediakan kelas tambahan kepada pelajar yang lemah 1 1 2 2 3 3 4 4 5 E4 5 E5 30 dalam TQ..................... 1 2 3 4 4 C6 19 Guru menayangkan video/kaset/power point dalam pengajaran 1 2 3 4 5 D1 20 21 tilawah al-Quran Alat bantu mengajar TQ yang digunakan menarik................................................................... Alat bantu mengajar yang digunakan berteknologi terkini..................... Guru memberi penekanna pengajaran terhadap pelajar yang lemah Guru menekankan adab-adab terhadap al-Quran ketika mengajar 1 1 2 2 3 3 4 4 5 E2 5 E3 28 29 TQ......... 1 2 3 4 5 C3 16 Guru merekod kelemahan setiap pelajar............................................. Pada pendapat anda................... Guru mempelbagaikan penggunaan alat bantu mengajar............................... ...................................................... 4 ..........15 Guru membimbing pelajar untuk merumus pelajaran............................... 1 2 3 4 5 C5 18 Guru berbincang dengan pelajar untuk meningkatkan penguasaan al-Quran........

...... ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __ 3................................................................................................................................................. Nyatakan permasalahan anda dalam pembelajaran Tilawah al-Quran......................................................... ......... terima kasih 5 ...... 2............................................ Nyatakan cadangan anda untuk penambahbaikan _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Kerjasama anda amat dihargai Sekian................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful