AV£RAG£

PURATA
Avevuge Is to muke quuntIty
In eucL gvoup tLe sume.
Purutu iuluh men]udikun
hilungun dulum oetiup
kumpulun uduluh oumu.
KLuvu! NIsuk (ce!Ikmute.b!ogspot.com)
ZaruI and Jay have difference number
of penciIs. ZaruI has 4 penciIs and Jay
has 2 penciIs. How can we make sure
they have the same number of
penciIs?
Zarul dan Jay mempunyai bilangan pensel
yang berbeza. Zarul mempunyai 4 batang
pensel dan Jay mempunyai 2 batang
pensel. Bagaimanakah kita mahu
mempastikan mereka mempunyai bilangan
pensel yang sama?
KLuvu! NIsuk (ce!Ikmute.b!ogspot.com)
Number of pupiIs in each
group is 4 and 2
Group the penciI together.
4 + 2 = 6
Divide the penciIs equaIIy.
6 ÷ 2 = 3
4 Zarul and Jay have 3 pencils each.
3 is the average number 41 pencils
KLuvu! NIsuk
(ce!Ikmute.b!ogspot.com)
EXAMPLE 2 / % 2
MARI CUBA BERSAMA-SAMA
ShieIa has 6 baIIons and Ghia
has 4 baIIons . How can we
make sure they have the
same number of baIIons?
KLuvu! NIsuk
(ce!Ikmute.b!ogspot.com)
%he average number 41 ball4ns is 5
6 + 4 = 10
KLuvu! NIsuk(ce!Ikmute.b!ogspot.com)
IsedIukun o!eL:
KLuvu! NIsuk bIntI Abdu! RuLmun
£I-B26
PPG PJJ \PSI 2
. ce!Ikmute.b!ogspot.com