You are on page 1of 4

KEN

KENNEMERLAND

Uitnodiging

Wijkagentendag
sociale media en de wijkagent 2.0

2011
1110201

Op donderdag 3 november 2011 organiseert Politie Kennemerland voor de wijkagenten, hun leidinggevenden en direct betrokken collegas de Wijkagentendag 2011- Sociale media en de wijkagent 2.0 Deze dag staat in het teken van de komst van de BlackBerry en het gebruik van sociale media door de wijkagenten. Wat zijn de mogelijkheden? Wat kan wel, en wat kan (beter) niet? We zullen deze dag stilstaan bij de actualiteit en een blik werpen op de nabije toekomst. De locatie is het Figee Innovatie Theater, Hendrik Figeeweg 1, 2031 BJ in Haarlem (Waarderpolder). De aanvang is om 08.30 uur. De dag wordt rond 16.30 uur met een informele borrel afgesloten. Alle wijkagenten worden op deze dag verwacht. In het programma is daarom rekening gehouden met zowel actieve twitteraars als collegas die nog helemaal niet bekend zijn met sociale media.

Tot 3 november!

Met vriendelijke groet, Helmoed Wierda


waarnemend korpschef Politie Kennemerland

Programma 3 november 2011


Aanvang 08.30 uur
Welkom en introductie Peter Holla opent en geeft een toelichting op het programma. Waarnemend korpschef Helmoed Wierda neemt ons mee in de veranderende context voor de wijkagent 2.0. Social media als nieuwe strategie Een universitair onderzoeker adviseert de kwartiermakers van de Nationale Politie over innovatieve toepassingen binnen de politie. Zijn inzichten zijn ook relevant voor de wijkagent 2.0. Toepassingsmogelijkheden van internet in de politiepraktijk Enthousiaste twitteraars uit ons korps en enkele externe gasten tonen verschillende toepassingsmogelijkheden van social media en internet in het dagelijkse politiewerk.

Lunch
Twitter bij andere organisaties Hoe gebruiken andere organisaties Twitter? Hoe zijn zij begonnen en waar liepen ze tegenaan? Drie verschillende sprekers delen in korte presentaties hun ervaringen met ons. Workshops en een open space Externe organisaties vertellen over het gebruik van sociale media in hun organisatie. Ook zijn verschillende projecten binnen ons eigen korps vertegenwoordigd (bijvoorbeeld Burgernet, Focus en RPC). Daarnaast kunnen de deelnemers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen in de open space.

Afsluitende borrel 16.30 uur

Organisatie van de wijkagentendag:


Willem-Jan Coenen Stijn van Griensven Marlinde Waasdorp Esther Izaks Rick de Haan Rob Blankert Judith de Vries

Routebeschrijving Figee Innovatie Theater (FIT)

Adres
Figee Innovatie Theater Hendrik Figeeweg 1 2031 BJ Haarlem 023 - 534 47 44

Routebeschrijving
Rijdend op de Oudeweg te Haarlem, Waarderpolder: 1. draai de Nijverheidsweg op 2. sla na het Bureau Inbeslaggenomen Zaken (BIZ) linksaf de Hendrik Figeeweg op 3. ga aan het einde van de Figeeweg rechtdoor en draai door de poort het bedrijventerrein op 4. houd links aan en rijd tussen de loodsgebouwen door 5. sla vr het einde van deze weg rechtsaf 6. na circa 100 meter ligt het Figee Innovatie Theater (FIT) rechts aan het Spaarne

Twitter mee!
Twitterwall
Op de Wijkagentendag op 3 november 2011 in Haarlem maken we gebruik vaneen Twitterwall. Tweets die door deelnemers worden geplaatst, worden op een groot scherm getoond. Deze tweets kunnen gewone werktweets zijn, maar natuurlijk zijn we juist extra gentereseerd in de tweets die over de dag zelf gaan.

Account @wagd11
Ten eerste het verzoek om het account @wagd11 op Twitter te gaan volgen. Dat is een afgeschermd account, maar als je je aanmeldt als collega, wordt de aanmelding geaccepteerd. Mocht je nog geen zakelijk twitteraccount hebben, dan kun je daar je privaccount voor gebruiken.

Verschil tussen # en @
Om je tweet op 3 november op de Twitterwall terecht te laten komen kun je gebruikmaken van de hashtag #wagd11 (dat staat voor wijkagentendag 2011) en/of van de mention @wagd11. Als je alleen gebruik maakt van de hashtag, dan zien in principe al jouw volgers je bericht. Dat is geen probleem (integendeel zelfs), maar als je meerdere berichten plaatst die over die dag gaan dan zou dat voor jouw volgers ongewenst kunnen zijn. Vandaar dat we ook een apart account (@wagd11) hebben aangemaakt, zodat je dat kunt voorkomen.

Een paar voorbeelden:


@wagd11 De wijkagenten van Nieuw-Vennep zijn gearriveerd. De koffie smaakt prima!
9:34 AM Nov 3th 2011

In dit geval krijgen degenen die zowel jouw account als @wagd11 volgen dit bericht in hun timeline.

#wagd11 Zojuist te horen gekregen dat ook alle teams een twitteraccount krijgen. Goed nieuws!
10:21 AM Nov 3th 2011

In dit geval krijgt iedereen die jou volgt n iedereen die de hashtag #wagd11 volgt dit bericht te zien.

@wagd11 Interessante speech over Twitter en crisiscommunicatie bijgewoond. Aanrader voor alle deelnemers. #wagd11
2:52 PM Nov 3th 2011

In dit geval krijgt iedereen die zowel jouw account als @wagd11 volgt dit bericht in hun timeline. Ook krijgt iedereen die de hashtag #wagd11 volgt dit bericht te zien.

Let goed op bij dit laatste voorbeeld:


Het tempo op #wagd11 zit er goed in. Voor je het weet is het weer voorbij hier bij @wagd11.
3:28 PM Nov 3th 2011

Omdat hier het bericht niet begint met de mention @wagd11, krijgt iedereen die jou volgt dit bericht. Als je dat niet wilt, gebruik dan het eerste voorbeeld waabij je begint met de mention @wagd11.