You are on page 1of 2

Polski taniec ?

Do tematw omijanych szeroki ukiem przez wielu wspczesnych pedagogw, etykw i duszpasterzy zaliczy naley take taniec, chocia klasycy filozofii (Sokrates, Platon, Arystoteles) uwaali go za zagadnienie moralne i polityczne. Brak gonej intelektualnej reakcji na rozpowszechnione widoki sposbu taczenia na salach weselnych, dyskotekach i na koncertach chrzecijaskich rockmanw dla pokolenia JP2 zdaj si wskazywa, e taneczny odlot rozumu i wyuzdane gesty ciaem naszej modziey traktowane s jako sprawa poza dobrem i zem, dziedzina jakoby samej w sobie godziwej rozrywki i relaksu. A moe raczej nasze milczenie w tej sprawie jest kolejnym dowodem na to, e mia jest nam w yciu nade wszystko ch unikania problemw, a nie ch ycia w prawdzie i komunikowania jej nastpnemu pokoleniu? Wspomniani tutaj twrcy filozofii klasycznej traktowali taniec powanie, a nawet ojciec etyki Sokrates przekonywa w ksenofontowej Uczcie, i sam taczy, dbajc w ten sposb o harmoni i sprawno swojego ciaa, od czego zaley stan naszych uczu i stan naszego ducha. Wprawdzie Tuwim w Taczcym Sokratesie skorzysta z tego wyznania, aby obmia i po raz kolejny w dziejach spotwarzy Sokratesa, to raczej wystawi samemu sobie laurk znajomoci klasykw tylko z drugiej czy trzeciej rki. Sokrates bowiem nie uprawia obkaczego dionizyjskiego taca, jak mu to imputowa Tuwim, ale taniec rozwijajcy ciao i dusz. Sokratejski taniec odpowiada zatem ideaowi przedstawionemu przez Platona, najwybitneijszego ucznia Sokratesa. W Prawach Platon postulowa dba w pastwie o taniec szlachetny, a taniec pachncy podnieceniem bakchicznym oraz tace wykonywane przez tych, ktrzy okrelaj je jako tace nimf, panw, sylenw i satyrw radzi z pastwa zdecydowanie usun, jako niewyraajcy ze swojej istoty szlachetnych czynw i charakterw, a zatem rozpowszechniajcy obd i wszelki inny bezrozum. Czybymy mieli problemy z odrnianiem szlachetnych i nieszlachetnych czynw i charakterw i z tego powodu nie potrafimy trafnie odrni tacw waciwych i niewaciwych? Nasi wybitni przodkowie nie mieli problemw z tymi moralnymi rozrnieniami. Podczas wakacyjnych spotka z rodzin i bliskimi czemu nade wszystko winien suy czas odpoczynku, jako czas powrotu do swojego pocztku - miaem okazj wysucha na tem temat kompetentnego wykadu Pani Dr Ewy Sk, Dyrektor Zespou Pieni i Taca Racawice w Racawicach. Nasze narodowe tace maj swoj moraln specyfik, niestety

dzisiaj zapomnian. Np. wszystkie te pi tacw przepenione s ogromnym szacunkiem dla kobiety i godnoci ludzkiej pciowoci. W adnym z nich nie mamy wyuzdanych gestw, jednoznacznych ruchw bioder i caej atmosfery z przyjcia dla erotomanw wytacowywanych przez nasz sam w sobie wspania modzie, uczonych na kursach tanecznych tacw latynoamerykaskich. Nawet w kujawiaku, zwanym <tacem zakochanych> kontakt w parze jest delikatny, oparty na spojrzeniu w oczy, szukania w nich odbicia duszy () Partner unosi partnerk ku grze () nosi na rkach, a wic szanuje, stara si by bya szczliwa. Polski taniec wiadczy take o naszym narodowym szacunku dla kobeity: Adorowanie kobiety wyraane poprzez ukad rk, ramion, spojrzenia i ukony, prowadzenie partnerki, szczeglne opiekowanie si ni, podkrelanie jej osoby we wszystkcih figurach i postawie podkrela jej godno. W adnym z tacw innych narodw nie spotykamy charakterystycznego dla polskiego taca wykonywanie przyklku przed kobiet. Czy dzisiaj to samo wyraamy taczc na naszych weselach, dyskotekach i przyjciach? Czy dzisiaj taczymy polski taniec, czy te jak produkcj ze slamsw Portoryko?