You are on page 1of 1

Etkinlik : Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi Etkinliğin Yapıldığı Okul : Atatürk Anadolu Lisesi Öğretmen : Emine GÜVEN Öğretmen

Adayı : Beytullah SAYIN Okul deneyimi dersi için bir dönem boyunca gittiğim Atatürk Anadolu Lisesi’nde bazı çalışmalarda ve gözlemlerde bulundum. Birinci hafta ; “Staj Planı” başlıklı etkinliği inceledim.Bu kapsamda dersin öğretmeni ile birlikte etkinlikler ile ilgili genel bir plan hazırladık. İkinci hafta ; “Ders Kitabından Yararlanma” başlıklı etkinliği inceledim.Dersine girdiğim sınıfta işlenmekte olan konularla ilgili bir metin hazırladım ve bu metni sınıfta uygulayarak tablo ile ifade etme yöntemini gösterdim. Üçüncü hafta ; “Test Hazırlama ve Puanlama Analizi” başlıklı etkinliği inceledim.Bu etkinlik kapsamında işçi ve havuz problemleri ile ilgili genel bir test hazırladım ve sınıfta uygulayarak sonuçlarını ve başarı oranını değerlendirdim.. Dördüncü hafta ; “ Öğretimde Simülasyonlardan Yararlanma“ başlıklı etkinliği inceledim.Sınıfta bilgisayar ortamında hazırladığım simülasyonları uyguladım .Simülasyonun başarısını ise ders anlatırken gözlemledim. Beşinci hafta ; ” Grup Çalışmaları“ başlıklı etkinliği inceledim.Bu etkinlik kapsamında sınıfta grup ile ders anlatım tekniğini kullanarak dersi işledim.Arkadaşlarım da beni ders anlatım sürecinde takip ettiler. Altıncı hafta ; “ Soru Sorma Alıştırmaları“ başlıklı etkinliği inceledim.Ders içerisinde soracağım her bir soruyu önceden hazırladım.Hazırladığım sorularda Bloom’un taksonomisine göre her seviyeden soruların olmasına özen gösterdim. Yedinci hafta ; “ Dersi Planlama ve Etkinlikleri Sıraya Koyma“ başlıklı etkinliği inceledim.Bu etkinliğin olduğu günkü dersi ve ders içerisindeki etkinlikleri planladım . Sekizinci hafta ; “İspat Teknikleri “ başlıklı etkinliği inceledim.Bu etkinlik ve bundan sonraki etkinlikler bir matematik öğretmeninde gelişmesi gereken özellikler adı altında okuldaki danışman öğretmenim eşliğinde konuların başlıklarını belirledik ve her konuyu özgün olarak araştım ve bu özellikleri öğrenmeye ve benimsemeye çalıştım. Dokuzuncu hafta ; “ Soru Çözüm Teknikleri“ başlıklı etkinliği inceledim.Bu bölümün genel bir tanımı olmadığı için bu konudaki tamamen kendi fikirlerimi sundum. Onuncu hafta ; “Ders Anlatımı ve Örnekleme “ vardı.Bu etkinlikte de bir önceki etkinlik gibi genel bir tanımı olmadığı için kendi fikirlerimi etkinlikte belirttim. Onbirinci hafta ; “Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirmesi“başlıklı etkinliği inceledim.Bu yazı ile de yapmış olduğum her bir etkinliği kısa kısa değerlendirdim ve neler yaptığımı anlatmaya çalıştım. Okul deneyimi dersi için staja gitmeye başladıktan sonra öğretmenlik mesleğine olan sevgim birkez daha arttı ve bu mesleğin ne kadar yüce bir meslek olduğunu birkez daha anımsadım.Ama bir öğretmen olma yolunda gerçekten ciddi adımlar attığımı düşünüyorum.Kendimi artık bu mesleğe ruhen hazır olarak görüyorum.Bir öğretmenin eğitim süresince her hareketinin öğrencileri tarafından örnek alındığını ve toplumun ne kadar göz önünde tuttuğunu öğrendim ki öğretmenlerin her adımını hesaplayarak atması gerektiğini öğrendiim.Planın ve programın ne kadar önemli olduğunu gördüm ama herşeyden önce insan sevgisinin bir öğretmenin hayatında ne denli önemli olduğunu kavradım.Staj boyunca yaşadıklarımın ve öğrendiklerimin meslek hayatında çok işime yarayacağını düşünüyorum.