You are on page 1of 15

5.10.

2005 HAZIRLANAN KONU: DÖNEM PLANI ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN

ETKİNLİK 2.1

II. Dönem stajımı geçen dönem olduğu gibi Anadolu Lisesinde yapacağım.Fakat bu dönem bizimle danışman olarak fizik öğretmeni Ersun Uzun ilgilenecek. Danışman hocamızla bundan sonraki haftalar için neler yapacağımızı ve neler yapmamız gerektiğini konuştuk.Bize verilen etkinlik taslağında olduğu gibi yazılı bir plan hazırlamadık ama sınıf içinde yapacağımız etkinlikleri hocamıza anlatarak görüş alış verişinde bulunduk.Bize sınıf içi etkinliklerde yardımcı olacağını söyledi. Bundan sonraki haftalarda neler yapacağımızı konuştuktan sonra hocamızla sınıflara girip yeni öğrencileri tanımış olduk.İlk hafta tanışma ağırlıklı bir ortamda geçti.

12.10.2005 GÖZLENEN KONU: YÖNERGE VE AÇIKLAMALAR ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN

ETKİNLİK 2.2

Danışman öğretmenimizden görüş alarak işlenen konu dışında farklı bir konu hakkında kısa bir açıklama hazırladık. İyi bir hazırlık için gerekli basamakları belirttiğimiz uygulama şöyle: A) GİRİŞ: Dikkat Çekme: El arabası kullanan bir inşaat işçisinin, at arabasına koşulan atın ve düşünen bir insanın yaptıkları işler arasında ne gibi benzerlikler veya farklılıklar vardır? Güdüleme: İş konusu, enerji gibi geniş kapsamlı bir konunun altyapısını oluşturduğundan; bu konunun iyi anlaşılması bundan sonraki kısımların da rahatça anlaşılmasına yardımcı olacaktır.Konu iyi anlaşılırsa sınavda buradan gelecek soruyu çok kolay yapabilirsiniz. Gözden Geçirme: Her ne kadar konu başlığımız iş olsa da bu konuya bağlı birçok alt başlık söyleyebiliriz. Geçiş: Gündelik hayatta kullandığımız iş kavramı sizce neyi ifade eder? B) GELİŞTİRME: Öğretmen konu başlığını renkli bir tebeşirle tahtaya yazar. Dersin başında öğrencilere yönelttiği soruları yanıtlar ve bunlar arasında bağ kurarak işin tanımını yapar. El arabası kullanan bir inşaat işçisi arabaya kolları ile bir kuvvet uygular, arabayı bir yerden başka bir yere götürür ve bunu yaparken bir enerji harcar. At arabasına koşulan bir at bağlı olduğu ipler yardımı ile arabaya bir kuvvet uygular, bir yerden başka bir yere götürür ve enerji harcar. Düşünen insanda ise enerji harcasa bile bir kuvvetten yada bir yer değiştirmeden söz edilemez.(Bolat Mehmet-Fizik2 Tümay Yayınları) Gündelik hayatta yaptığımız işler yukarıdakileri ve bunun gibi birçok örneği kapsar fakat; fiziksel anlamda ‘iş’ in daha dar kapsamda bir anlamı vardır. İnşaat işçisi ve at arabasına koşulan atın yaptıkları fiziksel anlamda iş tanımına uygundur çünkü kuvvet ve yer değiştirmeden bahsediyoruz.Düşünen insanda ise kuvvet ve yer değiştirmeden söz edemediğimiz için,insan fiziksel anlamda bir ‘iş’ yapmış sayılmaz. İşin Tanımı Ve Birimi Bu bilgilerden sonra iş’in tanımı yapılır.Öğretmen tanımı öğrencilere yazdırır. Bir kuvvet bir cisme uygulandığında, cisim uygulanan kuvvetin doğrultusunda yer değiştiriyorsa(hareket ediyorsa) bu kuvvet iş yapmış olur.

W = F.∆x W:İş (Joule ‘jul’) F:Kuvvet (Newton) ∆x:Yer değiştirme (Metre)

Sınıfta bu sunumu yaptıktan sonra hocamızla yaptığımız görüşmede gözlemlerini şu şekilde dile getirdi: a) Konu hakimiyeti çok önemli.İyi çalışıldığında sunumu yaparken konu bütünlüğü sağlanır.Konu hakimiyetin iyiydi. b) Ses tonu önemli yerleri vurgularken inişli çıkışlı olmalı.Ses tonunu sabit tutmaman gerekir. c) Tahtayı daha çok ve düzenli kullanmalısın. d) Sınıf kontrolünü sağlamak için daha çok dolaşmalısın. e) Konuyu aniden bitirmemelisin,son cümlelerini öğrencilere hissettirip kapanış yapmalısın. Öğretmen adayı arkadaşımın gözlem formuna kaydettiği notlar şöyle: Giriş Giriş için ayrılan zaman: Yeterli zaman ayrıldı. Öğrencilerin dikkatini çekmek için neler yapıldığı: Hayattan örnekler verdi. Temel Düşünceler: Temel düşüncelerin mantık ve bütünlüğüne sahip bir sıra ve düzeni:Konu bütünlüğü sağlandı. Açık ve anlaşılırlığı: Sade ve açık bir dil kullanarak anlattı. Özlülüğü: Konunun özü sıkça vurgulandı. Düşünceler arasındaki bağlantılar: Bazen kopukluk olsa da genelde bağlantı kuruldu. En sonunda özetleme: Kısaca özetlendi. Anlatım: Açık ve akıcı bir dil: Açık ve sade bir dil kullandı. Yeni sözcüklerin açıklanması: Söylenen yeni kavramlar özellikle vurgulanarak açıklandı. Sözcükler ve cümle yapısının öğrencilerin yaşlarına, ilgilerine ve yeteneklerine uygunluğu: Çok dikkate alınmadı. Kısa ve anlaşılır cümleler: Cümleler anlaşılır olmasına rağmen uzundu. Düşünceler: Konuyu somutlaştırmak için iyi seçilmiş ve anlaşılır örnekler: Güncel örnekler verildi. Öğrencilerin sahip oldukları deneyimlere uygun örnekler: Pek dikkat edilmedi. Tekrarlama: Gerekli yerler tekrarlandı. İlerleme hızının sınıfın öğrenme hızına uygunluğu: Burada kopmalar oldu. Anlatılmak istenen konunun anlaşılma derecesini belirlemeye yarayacak sorular ve dönüt şekilleri: Öğrencilere sorular yöneltildi ve dönüt alındı. Öğrencinin düşünceleri alınıyor ve kullanılıyor mu? Öğrencinin görüşleri alındı. Görsel araç gereç kullanımı: Hiçbir görsel araç kullanılmadı. Ses: Ses yüksekliği: Yeterli düzeyde. Hızı: Sabit hızda. Ses tonundaki değişmeler: Ses hep aynı düzeyde kaldı. Vurgulama: Vurgulanan noktalarda ses değişmedi. Duraksama: Gereksiz duraksamalar oldu. Diğer: Jestler: Eller hareketliydi. Duruş: Sabit. Hareket: Hareket azdı. Göz teması: Öğrencilerle göz teması vardı. Öğretmen öğrencilerin dikkatlerini konu üzerinde nasıl sağlıyor? Öğrencilere sorular yönelterek ve güncel örnekler vererek.

19.10.2005

ETKİNLİK 2.3

GÖZLENEN KONU: SORU SORMA ALIŞTIRMALARI ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN Bu etkinlikte dört kategoriye ait soru türleri hazırladık.Basit makineler konusu kapsamında hazırladığımız bu sorular; hatırlamayı yoklayan,önceden belli ve tek bir yanıtı olan,önceden belli ve tek bir yanıtı olmayan,bir değerlendirme sonucunda yanıtlanabilecek sorular olarak ayrılabilir. 1.Hatırlamayı Yoklayan Soru Örneği: Günlük hayatta kullandığımız basit makineler nelerdir?(soru1) 2.Önceden Belli Ve Tek Bir Yanıtı Olan Soru Örneği: Ağırlığı P olan bir hareketli makaraya bağlı P ağırlıklı bir cisim ne kadar bir kuvvetle dengelenir?(soru2) 3.Önceden Belli Ve Tek Bir Yanıtı Olmayan Soru Örneği: Bir çıkrığa iple sarılı olan P ağırlıklı cisim, çıkrık koluna uygulanan F kuvveti yardımı ile t saniyede çıkrığa n tur yaptırıldığında yerden h kadar yükseliyor. Buna göre, h yüksekliği nelere bağlıdır?(soru6) 4.Bir Değerlendirme Sonucunda Yanıtlanabilecek Soru Örneği: Bir inşaat işçisi 5P ağırlığındaki yükü yerden 10 metre yüksekliğe ve yükün 1/5’ i kuvvetle çıkarmak istiyor. Bu işçi nasıl bir makara sistemi kullanmalıdır ve kaç metre ip çekmelidir?(soru9) Bu hazırlanan örnekleri danışman hocamızla ve öğretmen adayı arkadaşımla tartıştık ve derste sorulabileceğine karar verdik. Etkinliğin uygulamasında basit makineler konusu kısaca öğrencilere hatırlatıldı ve verilen bilgilere dayanarak hazırlanan sorular dersin geneline yayılarak aşamalı olarak soruldu.Bununla beraber sınıfın bir taslağı hazırlanarak sorulan soruların sıralara göre dağılımını yaptık. Çizilen tabloda anlatım sırasında sorulan tüm soruların dağılımı yazıldı. Genel olarak soruların büyük kısmına erkek öğrenciler cevap verirken, hazırladığımız sorulara ağırlıklı olarak kız öğrencilerin cevap verdiği görülür.

Sınıf Oturma Planı

öğrenci1 kız cevap 2

öğrenci2 öğrenci9 öğrenci10 boş sıra öğrenci18

Öğrenci3

öğrenci4

öğrenci11

öğrenci12

öğrenci19 kız cevap 1

öğrenci20

öğrenci5 kız cevap 3 cevap 9

öğrenci6 öğrenci13 öğrenci14

öğrenci21 kız cevap 7

öğrenci22

öğrenci7 erkek cevap 6 cevap 8 cevap 11

öğrenci8 öğrenci15 öğrenci16

öğrenci23 erkek cevap 4 cevap 10

öğrenci24

Sınıf:10 Fen B

Sınıf mevcudu:24

Ders:Fizik

Konu:Basit Makineler

26.10.2005

ETKİNLİK 2.4

GÖZLENEN KONU: DERSİN YÖNETİMİ VE SINIFIN KONTROLÜ ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN Bu etkinlikte bize verilen formdaki önerileri incelediğimizde hocamızın buradaki tüm önerilerle dersteki davranışlarının uygunluk gösterdiğini gördük.Aynı öneri formunu bu kez sunumu yaparken arkadaşım beni gözlemleyerek doldurdu: Tarih: 26.10.2005 Sınıf: 9-E Süre:40dk. Dersten önce: • Dersinize iyi hazırlanın; her şeyi planlayın.(+) • Çeşitli etkinliklerden yararlanmaya hazırlanın.(+) • Planladığınız çalışmanın öğrenci düzeyine uygunluğunu denetleyin.(-) • Hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler için ek etkinlikler hazırlayın.(-) • Dersten önce araç ve gereçlerin kullanıma hazır olup olmadığını denetleyin.(+) • Olanak varsa dersten önce sınıfın düzenini gözden geçirin.(+) • Sınıfa öğrencilerden önce girin(+) Derse başlarken: • Öğrencilerin sınıfa girişlerini kontrol edin.(+) • Öğrencilerin sınıfa yerleşmelerini sağlayın.(+) • Kesintiler ve derse geç gelmeler gibi işlemleri çabucak tamamlayın.(+) Ders sırasında: • Öğrencilerin adlarını öğrenerek onları adları ile çağırın.(-) • Yönergelerinizi açık bir şekilde ifade edin.(+) • Öğrencilerle konuşurken onların yüzüne bakın.(+) • Sınıfın her köşesini görüş alanında tutun.(-) • Etkinlikleri öğrencilerin dikkat sürelerine uygun olacak şekilde hazırlayın.(-) Hareketlerinizde: • Sınıfa arkanızı dönmeyin.(-) • Hareketli olun, sınıfın önünde kalmayın, her yanında dolaşın.(-) • Bir etkinlikten diğerine geçişi dikkatle düzenleyin.(+) • Öğrencilere sık sık soru sorarak onlardan dönüt alın.(+) • Sorularınızı sınıfın tümüne yöneltin, bütün öğrencilere soru sorulmuş olmasını sağlayın.(+) • Övgü ve yüreklendirmeden yararlanın.(-) • Öğrenciler için bir yardımcı ve bir destek olun.(+) Sorun çıktığında: • Ne yapılması gerekiyorsa işi uzatmadan yapın.(-) • Kazanamayacağınız bir tartışmaya girmekten kaçının.(+) • Kişi üzerinde değil davranış üzerinde durun.(+) • Ölçütlerinizi açık bir biçimde ortaya koyun, ödün vermeyin.( ) • Gerektiğinde uygun cezaların verilmesinde kararlı ve işlemlerinizde tutarlı olun.( ) Dersin sonunda: • Dersi bitirmeden önce öğrencilere toparlanmaları için zaman verin.(+)

• Öğrenciler ayrılmadan etrafa bir göz atın.( ) • Öğrencilerin sınıftan çıkmalarına izin vermeden önce sessizlik ve düzeni sağlayın.(-) Bu etkinliğin sonunda hocamın tavsiyeleri, asla sırtımı sınıfa dönmemem gerektiği,daha hareketli olma, öğrencilere isimleriyle hitap etme,ses tonunu monotonluktan çıkarma ve zamanı iyi kullanmam gerektiği yönündeydi.

02.11.2005

ETKİNLİK 2.5

GÖZLENEN KONU: ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN Yazılı çalışmalarına not verilmesinin bazı nedenleri: • Öğrencilerin yanlışlarını düzeltmek:Bu şu anlamda çok önemlidir; öğrencilere yüklenen bilgide bazı algılama yanlışları ve eksikler olabilir.Bunlar öğrencide konuya karşı olumsuz bazı tutumlar takınılmasına sebep olur.Bunların giderilmesi için mutlaka dönüt alınmalıdır. Yazılılar bu anlamda önemlidir. • Öğrenme eksiklerini giderici önlemler için hazırlık yapmak:Yukarıda bahsedildiği gibi eksikler mutlaka tespit edilip giderilmelidir. • Öğrencileri öğrenmeye güdülemek: Öğrencinin seviyesi belirlendikten sonra bu seviyeye göre yeni hedefler ve programlar çizerek bunların uygulanması konusunda onları teşvik etmek. • Öğrencilere, velilere ve okula her öğrencinin sağladığı gelişmelerle ilgili bilgi vermek:Bu öğrencide genel anlamdaki başarıda nerede olduğunu göstermede yardımcı olur,öğrenci ve velilerine durum hakkında bilgi verilmesini kolaylaştırır. • Öğrencinin ne kadar çaba harcadığını belirlemek: Yazılıda ki değerlendirme bize bu konu hakkında bilgi verir. • Sağlanan öğretmenlik hizmetinin etkili olup olmadığını belirlemek: Yazılı sınavlarında topluca alınan başarısız sonuçlar öğretmeni uyguladı sistemi sorgulamaya itmeli. Böyle durumlarda öğretmen yeni tekniklere yönelip eksiklerini giderme eğiliminde olmalı. Bunun yanında yazılı sınavlar ;hazır bulunuşluk düzeyini belirleme, verilen konuyu pekiştirme amacı ile de uygulanabilir. Öğretmene birkaç soru yönelttik: Bazı çalışmaları diğerlerine göre daha titizlikle incelemeniz gerekiyor mu? Özellikle zayıf durumdaki öğrencilerden daha az not kırmak için daha dikkatli olunuyor. Yazılı çalışmaların ne kadarını inceliyor ve bunların ne kadarına not veriyorsunuz? Genelde hepsine. Okulda nasıl bir not değerlendirme ölçeği kullanılıyor? Her sorunun belirli aşamalarına ulaştıkça önceden belirlenmiş puanlar veriliyor. 0-45 arası zayıf, 45-55 arası geçer, 55-70 arası orta, 70-85 arası iyi, 85-100 arası pekiyi şeklinde değerlendiriliyor. Öğretmenimizden daha önce yapmış olduğu bir sınav örneği istedim ve bunu inceledim.Burada öğretmenimizin her aşamaya bir puan belirlediğini ve bunu tüm kağıtlara eşit şekilde uyguladığını gördüm.Burada,her öğrencinin almış olduğu puanların tamamen objektif olarak değerlendirilerek verilmiş puanlar olduğunu gördüm. Daha sonra ben bu puanlama baremlerini dikkate almadan aynı yazılı kağıdına puanlar vermeye çalıştım ve sonucun farklı çıktığını gördüm.Puanların önceden hazırlanması gerektiğini öğrenmiş oldum. Öğretmenden alıp incelediğim yazılı kağıdı örneği etkinliğe ekledim.

09.11.2005 GÖZLENEN KONU: DERS KİTAPLARINDAN YARARLANMA ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN

ETKİNLİK 2.6

Etkinlikte bize önerilen stratejilerden birini kullanarak ders kitabını öğrencilerin nasıl kullandığını gözlemlemek ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda görüş birliğine varmak gibi durumlardan söz ediliyor. Bize verilen aşamaları değerlendirip etkinliği şu koşullar altında yapmaya karar verdik: Sınıftan birkaç öğrenci belirlenecek ve onlar yapılacak etkinlik hakkında bilgilendirerek hazır hale getirilecek. Öğrenciler grup halinde çalışıp birbirlerinden görüş alıp verebilecekler. Süreç boyunca öğrencilere yazılı halde yönergeler verilecek ve bunların uygulanması istenecek.Bunlar dışarıdan izlenerek not edilecek. Uygulama olarak ikinci stratejiyi kullandık.Kitap olarak da ders kitabı yerine güvender yayınlarının öss fizik kitabını kullandık. Öğrencilere düzlem ayna konusu ile ilgili kitabın 318. sayfasındaki aynanın önünde duran el ve görüntüsü bulunan şekli çıkarıp verdik.Grupta bulunan öğrencilerden bu şekli dikkatlice yorumlayıp tartışmalarını istedik. Daha sonra öğrencilere bir yönerge verdik ve bunu değerlendirip şekil hakkında yaptıkları yorumları yazılı olarak istedik. Yönerge olarak da şeklin açıklamasının ilk iki cümlesini verdik: Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtabilen yüzeylere ayna denir.Aynalar, yansıtıcı yüzeyin şekline göre adlandırılırlar. Bu yönergeyi inceleyen öğrenciler tartışarak bazı sonuçlara ulaştılar ve elde ettikleri sonuçları maddeler halinde yazarak geri verdiler. Öğrencilerin değerlendirmeleri: 1.Düz ayna – düzlem ayna-yansıtıcı yüzeyi düz. 2.Simetrik görüntü 3.Arkası sır ile kaplı 4.Sanal görüntü oluşturur. 5.Işınları geri yansıtırlar. Grubun verdiği maddeler gerçekten de tamamen şekli açıklar nitelikteydi. Daha sonra öğrencilerle birlikte bu şekilden oklar çıkararak bulmuş oldukları maddeleri teker teker gösterdik.

23.11.2005

ETKİNLİK 2.7

GÖZLENEN KONU: GRUP ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN Grup çalışması için öğrencileri istedikleri arkadaşları ile gruba katılabileceklerini söyledik ve onlarda arkadaşlarını seçerek kümelendiler.Biz bu çalışma için iki test hazırladık.İlk test tüm öğrencilere verilecek ikincisi ise ilk testi erken bitiren öğrencilere çalışma ortamından kopmamaları için verilmesini düşündüm.Bu etkinlikteki amacımız öğrencilerin sosyalleşerek görüş alış verişinde bulunarak doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve aynı zamanda bilgiyi paylaşmayı öğretmek. Farklı çıkan sonuçlar ve farklı fikirleri öğrencilerin tümünün dikkatini tahtaya odaklayarak beraber çözmeyi düşündük. Öğrencilerin grup çalışmasını yapabilmesi için sıraları karşılıklı olarak küme şekline getirdik.Öğrencileri güdülemek için bu testi çözdüklerinde sınavda çıkabilecek bir kısım sorulara da hazırlanmış olacaklarını söyledik.Daha sonra öğrencilere bu çalışma yapraklarını dasğıttık.Soruları tartışarak çözen öğrenciler bazı ortak problemlerde takıldılar ve bunlar tahtada beraberce çözüldü. Öğretmen adayı arkadaşım ise bu etkinliği gözlemleyerek bize verilen formu doldurdu: • • • • • • Yeterli ölçüde hazırlıklı değildik çünkü öğrenciler gelmeden önce sıraların küme haline getirilmesini sağlamamız gerekiyordu.Öğrenciler sınıfa geldikten sonra bunu panik halde yapmak zorunda kaldık. Ders esnasında gruplarla tek tek ilgilenerek onların eksiklerini gidermeye çelıştık ve onları doğru çözüme yönlendirecek bilgileri sunmaya çalıştık.Etkinlik sırasında sınıftan herhangi bir şekilde ayrılmadık yada başka bir işle uğraşmadık. Ortalama olarak tüm gruplara eşit zamanlar ayırarak yardımcı olduk.Bunları yaparken onları motive ettik ve aynı zamanda disiplini sağlamaya çalıştık. Gruptan gruba geçmekte sıkıntı yaşanmadı.Çünkü yardım için bekleyen öğrencilere bir sonraki probleme geçmelerini söyledik. Bazı eksiklikler ve aksamalar olduğunda öğrencilerin dikkatini tahtaya ve kendi üzerime odakladığımda bu kargaşayı bir müddet kontrol altına almayı başarabildik. Grup çalışması yaparken planda en çık dikkat edilecek noktanın, öğrencilerin sıkıntı yaşayacakları muhtemel olan noktaları önceden belirleyerek, bu noktaların çözümlerinin öğrencilere nasıl anlatılacağı konusunda öncelikli bir çalışma yapılması olduğunu gördük.

30.11.2005

ETKİNLİK2.8

GÖZLENEN KONU: ÇALIŞMA YAPRAKLARININ HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN Bize verilen yönergedeki çalışma yaprağı örneğinde etkinlik tamamen öğrencilere bırakılmış.Biz ise çalışma yaprağı olarak basit makineler konusunu içeren ve içinde boşluk doldurmalar ve soru işareti olan yerlere uygun değerlerin yazılması gereken bir çalışma yaprağı hazırladık.Bunun bir çok avantajı var.Özellikle bu çalışmayı yaparken adımlar sizin kontrolünüzde oluyor ve tüm sınıf aynı şekil üzerinde uğraşıyor.Öğrenciler eksikliklerine yönergede verilen ip uçlarından giderebiliyorlar ve düşünerek bilgiye kendileri ulaşıyorlar. Benim hazırladığım çalışma yaprağı ekteki gibidir.

BASİT MAKİNELER ÇALIŞMA YAPRAĞI

KALDIRAÇLAR

MAKARALAR

PALANGALAR ……………MAKARA + ……………………MAKARA = PALANGA

EĞİK DÜZLEM

07.12.2005

ETKİNLİK2.9

GÖZLENEN KONU: DEĞERLENDİRME VE KAYIT TUTMA ÖĞRETMEN ADAYI: UĞUR ÜNLÜ GÖZLENEN OKUL: ANADOLU LİSESİ GÖZLENEN ÖĞRETMEN: ERSUN UZUN Değerlendirme ve kayıt tutma ile ilgili bir örnek vermek gerekirse; özellikle özel dershanelerde uygulanan yöntemler değerlendirme açısından iyi sonuçlar veriyor.Buralarda uygulanan konu sonu tarama sınavları ve ayda bir kez uygulanan deneme sınavları öğrencinin hangi durumda iken nereye geldiğini açıkça gösteren değerlendirme metotlarındandır.Ben de bu özel dershanelerden birinde çalıştığım için artık eski yöntemlerle uğraşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Öğrencinin sınavdan sınava hangi konudan ne kadar doğru ne kadar yanlış ve ne kadar net yaptığı ve bunlara karşılık gelen puanlar otomatik olarak hesaplanıyor.Öğrencilerin bu sonuçlarını inceleyerek iyi yada kötü nasıl yol kat ettiklerini görebiliyor ve bireysel olarak değerlendirip öğrencileri o andaki durumlarına göre yönlendirebiliyoruz.Aynı zamanda bir öğrenciyi tüm öğrencilerle yani genel başarı düzeyi ile de kıyaslama şansımız oluyor. Günümüzde test sınavlarında kullanılan optik okuyucular değerlendirme aşamasında öğretmenlere iyi sayılabilecek kolaylıklar sağlıyor.