Surse de energie regenerabile

Energii regenerabile sunt considerate în practică, energiile care provin din surse care fie că regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum și energia generată prin arderea combustibililor fosili, așa cum ar fi țițeiul, cărbunele și gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existența zăcămintelor respective și sunt considerate în general (a se vedea teoriaacademicianului român Ludovic Mrazec de formare anorganică a țițeiului și a gazelor naturale) ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:    energia eoliană, uzual exprimat - energie de vânt energia solară energia apei      energia hidraulică, energia apelor curgătoare energia mareelor, energia flux/refluxului mărilor și oceanelor energie potențială osmotică

energia geotermică, energie câștigată din căldura de adâncime a Pământului energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz

Toate aceste forme de energie sunt, în mod tehnic, valorificabile putând servi la generarea curentului electric, producerea de apă calde, etc. Actualmente ele sunt în mod inegal valorificate, dar există o tendință certă și concretă care arată că se investește insistent în această, relativ nouă, ramură energetică.

Energie solară
Pentru detalii, vezi: Energie solară.

Panouri solare

Conceptul de "energie solară" se referă la energia care este direct produsă prin transferul energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să genereze energie electrică sau să încălzească aerul din interiorul unor clădiri. Deși energia solară este reînnoibilă și ușor de produs,

problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, datorită rotației Pământului în jurul axei sale, și deci a alternanței zi-noapte, lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricității decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O altă limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existența zilelor noroase, când potențialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui, limitând aplicațiile acestei forme de energie reînnoibilă. Nu există nici un dezavantaj deoarece instalațiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. Panourile solare produc energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 ore) Ziua timp de 9 ore aceste panouri solare produc energie electrică și în același timp înmagazinează energie în baterii pentru a fi folosită noaptea. Instalațiile solare sunt de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporție de 75% pe an. O casă care are la dispoziție ambele instalații solare (cu panouri fotovoltaice și termice în vid) este considerată "FARA FACTURI" deoarece energia acumulată ziua în baterii este trimisă în rețea). Instalațiile solare funcționează chiar și atunci când cerul este înnorat. De asemenea sunt rezistente la grindină (în cazul celor mai bune panouri). ]Energia

regenerabilă în lume

Investițiile globale anuale în energia regenerabilă au crescut în ultimii ani de la 39 de miliarde de dolari în 2005 la 55 de miliarde de dolari în 2006. Pentru anul 2007 investițiile vor atinge un nivel de 100 [1] miliarde dolari. Directiva europeană din anul 2005, cunoscută sub sintagma „20/20/20” stabilește că până în 2020, UE trebuie să-și reducă cu 20% emisiile de noxe și să producă 20% din totalul energiei din surse [2] regenerabile . De asemenea statele Uniunii Europene trebuie să amestece treptat combustibilul tradițional utilizat în transport cu biocombustibil, astfel încât, până în 2010, biodieselul să reprezinte 5,75% din motorina de [3] pe piață, urmând ca, în 2020, ponderea să crească la 20%.

Celulă solară
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

O celulă solară tipică

O celulă solară constă din două sau mai multe straturi de material semiconductor, cel mai întâlnit fiind siliciul. Aceste straturi au o grosime cuprinsă între 0,001 și 0,2 mm și sunt dopate cu anumite elemente chimice pentru a forma joncțiuni „p” și „n”. Această structură e similară cu a unei diode. Când stratul de siliciu este expus la lumină se va produce o „agitație” a electronilor din material și va fi generat un curent electric. Celulele, numite și celule fotovoltaice, au de obicei o suprafață foarte mică și curentul generat de o singură celulă este mic dar combinații serie, paralel ale acestor celule pot produce curenți suficient de mari pentru a putea fi utilizați în practică. Pentru aceasta, celulele sunt încapsulate în panouri care le oferă rezistență mecanică și la intemperii.

Celule fotovoltaice policristaline într-un modul solar.

Panou solar

2 Fabricarea plăcilor semiconductoare în mod direct    o  2.2 Schemă echivalentă extinsă (Model cu una sau două diode) .2 Procedeul String-Ribbon 2.3 Moduri de construcție 1.1.1.2.4 Celule solare din compuși organici 3.1.1 Celule solare cristaline 6.2 Celule cu concentrator 3.4 Principiu de funcționare 2 Celule solare pe bază de siliciu o 2.1 Celule solare cu strat subțire 3.1 Schemă echivalentă simplificată 7.1.1 Scheme de conectare   7.3 Celule solare electrochimice pe bază de pigmenți 3.1 Procedeul de turnare 2.1.3 Procedeul cu transfer de strat 2.1 Procedeul EFG 2.2.1 Materiale 1.2 Celule solare amorfe 7 Caracteristici tehnice o 7.6 Prelucrarea plăcilor de siliciu 2.Cuprins [ascunde]  1 Clasificare o o o o  1.5 Fabricare de waferi (discuri/plăci subțiri de siliciu) 2.5 Celule bazate pe fluorescență 4 Istoric 5 Forme și mărimi 6 Îmbătrânirea o o  6.2.1.4 Procedeul de topire zonală 2.2 Rezervele de materia primă 1.1.3 Celule din siliciu „murdar“ 3 Alte tipuri de celule solare o o o o o    3.1 Fabricația având la bază blocuri sau bare de siliciu       o 2.2 Procedeul Bridgman 2.1.3 Procedeul Czochralski 2.

 Strat subțire  Celule cu siliciu amorf (a-Si) cel mai mare segment de piață la celule cu strat subțire. ceea ce are o influență negativă asupra periodei de recuperare (timp în care echivalentul energiei consumate în procesul de fabricare devine egal cantitatea de energia generată).  Celule policristaline (mc-Si) la producția în serie s-a atins deja un randament energetic de peste la 16 %. GaAs sau CuInSe. dar cel mai des folosit este siliciul.2 În afara Germaniei 11 Alte firme în industria tehnologiei solare 12 Surse 13 Legături externe 14 Vezi și alte articole 15 Vezi și [modificare]Clasificare Celulele solare pot fi clasificate după mai multe criterii. de exemplu. [modificare]Materiale 1. Aici deosebim celule cu strat gros și celule cu strat subțire. Un alt criteriu este felul materialului: se întrebuințează. În fabricarea celulelor fotovaltaice pe lângă materiale semiconductoare. cosum relativ mic de energie în procesul de fabricație. mai nou. ca materiale semiconductoare combinațiile CdTe. Celule pe bază de siliciu  Strat gros  Celule monocristaline (c-Si) randament mare .   8 Amortizarea energetică și eficiența energetică 9 Protecția mediului 10 Fabricanți de celule solare (Extras) o o      10. totuși procesul de fabricație este energofag.în producția în serie se pot atinge până la peste 20 % randament energetic. și până acum cu cel mai bun raport preț – performanță. tehnică de fabricație pusă la punct. După structură de bază deosebim materiale cristaline(mono-/policristaline) respectiv amorfe.1 Germania 10. există posibiltatea utilizării și a materialelor organice sau a pigmenților organici. Cel mai folosit criteriu este după grosimea stratului materialului. randament energetic al modulelor .

respectiv Cupru-Indiu-Disulfat la firma Sulfurcell în Berlin. 4. Celule pe bază de polimeri Deocamdată se află doar în fază de cercetare. Celule pe bază de pigmenți Numite și celule Grätzel utilizează pigmenți naturali pentru transformarea luminii în energie electrică. robust vizavi de radiația ultravioletă. Semiconductoare pe bază de elemente din grupa III-V  Celule cu GaAs randament mare. Celule solare pe bază de compuși organici Tehnologia bazată pe chimia organică furnizează compuși care pot permite fabricarea de celule solare mai ieftine. Celule cu electrolit semiconductor De exemplu soluția: oxid de cupru/NaCl. Prezintă.de la 5 la 7 %. în laborator s-a atins un randament de 16 %. tehnologia aceeași ca la siliciul amorf 2. 5. 7. 8. Din motive de protecția mediului este improbabilă utilizarea pe scară largă. Celule CIS. iar CIGS pentru Cupru-Indiu-Galiu-Diselenat produs în stație pilot în Uppsala/Suedia. GaAs/Ge) 3. o procedură ce se bazează pe efectul de fotosinteză. tehnologie scumpă. la încălzire o pierdere de putere mai mică decât la celulele cristaline pe bază de siliciu. De obicei sunt de culoare mov. dar modulele fabricate până acum au atins un randament sub 10 %. ex. [modificare]Rezervele de materia primă . Semiconductoare pe bază de elemente din grupa II-VI  Celule cu CdTe utilizează o tehnologie foarte avantajoasă CBD(depunere de staturi subțiri pe suprafețe mari în mediu cu pH . un impediment faptul că aceste celule au un randament redus și o durată de viață redusă (max. 6. Sunt celule foarte ușor de fabrict dar puterea și siguranța în utilizare sunt limitate. Producătorii de mai sus promit trecerea la producția în masă în anul 2007. 5000h). foarte stabil la schimbările de temperatură. CIGS CIS este prescurtarea de la Cupru-Indiu-Diselenid produs în stație pilot la firma Würth Solar în Marbach am Neckar. nu se cunoaște fiabilitatea. totuși. nu există strangulări în aprovizionare chiar și la o producție de ordinul TeraWatt  Celule pe bază de siliciu cristalin. microcristale (µc-Si) în combinație cu siliciul amorf randament mare. se utilizează de obicei în industria spațială (GaInP/GaAs. Încă (ianuarie 2007) nu există celule solare pe bază de compuși organici pe piață. temperatură și concentrație de reagent controlate) .

seleniu și telur în mod neeconomic. galiu cca. situația pare mai puțin critică. La metalele rare indiu și galiu consumul mondial (indiu cca. care e și mai greu de găsit. precum și utilizării de galiu și indiu în producția diodelor luminiscente (LED) care se comercializează în surse de lumină cu consum mic de energie respectiv ca sursă de lumină de fundal în televizoare cu ecran plat. Pentru protejarea unei celule solare împotriva efectului de avalanșă . estimate la 6000 tone(economic exploatabile 2800 tone). seleniu și telur procesul de reciclare nu este posibil deoarece aceste elemente se găsesc incluse în structuri multistrat foarte fin distribuite de unde recuperarea. 165 t) depășește deja de mai multe ori producția anulă (USGS Minerals Information). se presupune că se vor epuiza deja în acest deceniu (Neue Zürcher Zeitung 7. Rezervele exploatabile economic la seleniu se estimează totuși la doar 82000 tone.Ca materie primă de bază siliciul este disponibil în cantități aproape nelimitate. Deosebit de critică este situația datorită creșterii accentuate a consumului de indiu în formă de indiu – oxid de zinc în ecranele cu cristale lichide și cele cu LED organic. galiu. Celulele solare pe bază de materiale semiconductoare utilizate pentru producerea de energie electrică sunt legate în module. datorită tensiunii însumate. indiu. 850 t. nici în viitor nu va fi posibilă. Alte tehnici vizează mărirea eficienței asigurând absorbția unui spectru de frecvență cât mai larg prin suprapunerea mai multor materiale cu diferite caracteristici de absorbție. la galiu. Rezervele de indiu. se pare. Spre deosebire de cupru. Se încearcă selectarea materialelor în așa fel încât spectrul luminii naturale să fie absorbit la maximum. Dezember 2005) (reserve de indiu conform USGS Mineral Commodity Summaries (2006)). utilizarea unor conductori cu secțiune mai mică decât la legarea în paralel. Pe un modul se află mai multe rânduri de celule solare conectate în serie între ele pe fața și pe reversul modulului permițând. unde procesul de reciclare este pus la punct. La seleniu și telur. vizavi de cupru unde se estimează la 550 milioane tone! Multe procese de producție utilizează galiu. La celulele solare ce necesită materiale mai speciale cum sunt cele pe bază de indiu. Pot apărea însă strangulări în aprovizionare datorate capacităților de producție insuficiente și din cauza tehnologiei energofage. indiu. Se deosebesc diferite structuri și aranjamente în care se depun electrozii de acoperire transparenți a căror rezistență nu este deloc neglijabilă. iar la telur la doar 43000 tone. deoarece ambii metaloizi se regăsesec în cantități mici în nămolul anodic rezultat în urma procesului de electroliză acuprului iar producătorii de cupru utilizează doar o parte din nămolul rezultat pentru extragerea de telur și seleniu. Actualmente celulele solare pe bază de materiale semiconductoare cele mai des comercializate sunt cel pe bază de siliciu. telur și seleniu situația se prezintă altfel. [modificare]Moduri de construcție Pe lângă materia primă o importanță mare prezintă tehnologia utilizată.

datorată potențialului mai mare (apărută de exemplu la umbrirea parțială a modulului). tempertura de topire a materialelor greu fuzibile) și temperatura mediului înconjurător(300 °K). Acesta se calculează din temperatura suprafeței soarelui(5800 °K). până la 5-35 %. Absorbţia radiaţiei solare de către Siliciu (mono. trebuie incorporate paralel cu celulele solare diode de protecție(bypass). valoarea teoretică se reduce în funcție de lungimea de undă. Randamentul termodinamic maxim teoretic pentru producerea de energie din lumina solară este de 85 %. panoul fiind în permanență direcționat pentru a exploata la maximum energia solară incidentă.în joncțiune.und policristalin) . Neutilizarea spectrului complet este una din dezavantajele celulelor solare față de centralele solare termice. temperatura maximă de absorbție(<2500 °K. Sistemele de panouri solare sunt înzestrate uneori cu mecanisme de orientare. Dacă se utilizează doar o porțiune din spectrul luminii solare.

Este nevoie de un câmp electrostatic intern pentru ca din acești purtători să se creeze un curent electric dirijându-i în direcții diferite. semiconductoare în principiu sunt construite ca niște fotodiode cu suprafață mare care însă nu se utilizează ca detectoare de radiații ci ca sursă de curent. Interesant la acest tip de semiconductoare este că prin absorbție de energie (căldură sau lumină) eliberează purtători de sarcină (electroni și goluri). .Absorbţia radiaţiei solare de către Gallium-Antimonat [modificare]Principiu de funcționare Princ. de funcţionare a celulei solare cu semiconductori: Fotoni incidentali eliberează electroni şi goluri. care se vor separa în câmpul electric al zonei de sarcină spaţială a joncţiunii p-n Structura unei celule solare simple cu impurificare pin .positive intrinsic negative.

în mod normal se impurifică „n” un strat subțire de suprafață și „p” stratul gros de dedesubt în urma căruia apare joncțiunea. Tensiunea electromotare maximă la bornele unei celule solare (de exemplu la cele mai utilizate. Pentru a realiza profilul dorit. galbene. O parte din aceste cupluri electrongol se vor recombina în joncțiune rezultând o disipare de căldură. contactele la acest strat să fie pe cât posibil de subțiri. [modificare]Celule solare pe bază de siliciu Celulă solară multicristalină .0). Se mai utilizează straturi reflectorizante din SiO2 și TiO2 ce se depun prin procedeul AP-CVD. încărcat într-un acumulator sau prin intermediul unui invertor livrat în rețeaua publică. Această joncțiune se creează prin impurificarea controlată. În cazul nitratului de siliciu și a bioxidului de siliciu stratul antireflectorizant mai are și un rol de a reduce viteza de recombinare superficială.Acest câmp electric intern apare în dreptul unei joncțiuni p-n. Acestui strat antireflectorizant i se atribuie culoare negrualbăstruie a celulelor solare care fără aceasta ar avea o culoare gri-argintie. Grosimea stratului trebuie să fie cât se pote de uniformă. pe suprafață se va aplica un strat antireflectorizant pentru a micșora gradul de reflexie a luminii incidente. Sub acțiunea fotonilor apar cupluri electron-gol în joncțiune. La celulele solare moderne se obține din nitrat de siliciu prin procedeul PE-CVD(pe o suprafață încălzită se depun în urma unei reacții chimice componente extrase dintr-o fază gazoasă) un stratul antireflectorizant de cca 70 nm grosime (sfert de lungime de undă la un coeficient de refracție de 2. Pentru că intensitatea fluxului luminos scade exponențial cu adâncimea. Celulele își datorează culoarea albastră realizării unei grosimi ce corespunde lungimii de undă a culorii roșii. În principiu însă în acest mod se pot realiza celule roșii. iar golurile spre suprafață. dar vor avea un randament mai slab. sau verzi la cerințe arhitectonice deosebite. Structura celulelor solare se realizează în așa mod încât să absoarbă cât mai multă lumină și să apară cât mai multe sarcini in joncțiune. această joncțiune este necesar să fie cât mai aproape de suprafața materialului și să se pătrundă cât mai adânc. deoarece abateri de câțiva nanometri măresc gradul de reflexie. celulele de siliciu cristaline) este de 0. restul curentului putând fi utilizat de un consumator. Pentru aceasta electrodul de suprafață trebuie să fie transparentă.5 V. culorea cea mai bine absorbită de siliciu. Grosimea stratului influențează culoarea celulei (culoarea de interferență). din care electronii vor fi accelerați spre interior.

Totuși lărgimea zonei interzise fac siliciul mai puțin potrivit pentru exploatarea directă a efectului fotoelectric. .  Policristaline Celulele sunt din plăci care conțin zone cu cristale cu orientări diferite. Se pot produce de exemplu prin procedeul de condensare de vapori de siliciu și sunt foarte ieftine. se poate produce întru-un singur cristal la un înalt grad de puritate. totuși au avantaje la lumină slabă. sunt suficiente 10 µm. Aceste cristale reprezintă materia de bază pentru industria de semiconductori și sunt destul de scumpe. Pentru industria semiconductorilor siliciul este materialul aproape ideal. Se utilizează parțial la fabricarea de panouri fotovoltaice.o placă (wafer) multicristalină Materialul cel mi utilizat pentru fabricarea de celule solare pe bază de semiconductori este Siliciul. Dacă la început pentru producerea celulelor solare se utilizau deșeuri rezultate din alte procese tehnologice pe bază de semiconductori. În funcție de starea cristalină se deosebesc următoarele tipuri de siliciu:  Monocristaline Celulele rezultă din așa numitele Wafer (plăci de siliciu dintr-un cristal). La celulele cu strat subțire de tip semiconductor direct ca de exemplu GaAs sau chiar siliciu cu structura cristalină puternic perturbată (vezi mai jos). astăzi se apelează la materiale special în acest scop fabricate. și se poate impurifica(dota) în semiconductor de tip “n” sau “p”.  Amorfe Celulele solare constau dintr-un strat subțire de siliciu amorf (fără cristalizare) și din această cauză se numesc celule cu strat subțire. Este ieftin. sunt mai ieftine și ca atare cele mai răspândite în producția de dispozitive fotovoltaice. Acestea pot fi fabricate de exemplu prin procedeul de turnare. dar au un randament scăzut în spectru de lumină solară. dar nu sunt atât de răspândite. Deseori ele se numesc și celule solare policristaline. Au un randament mai bun decât celulele amorfe și nu au un strat atât de gros ca cele policristaline. De aceea se utilizează în calculatoare de buzunar și ceasuri. Celule solare pe bază pe siliciu cristalin necesită o grosime de strat de cel puțin 100 µm sau mai mult pentru a pute absorbi lumina solară eficient.  Microcristaline Acestea sunt celule cu strat subțire cu structură microcristalină. Prin simpla oxidare se pot crea straturi izolatoare subțiri.

deobicei o combinație de straturi policristaline și amorfe. Siliciul brut numit și siliciu . Prin utilizarea unui spectru mai larg din lumina solară. Se regăsește în compuși chimici cu alte elemente formând silicate sau cuarț. monocristal de siliciu utilizat la fabricarea plăcilor de siliciu după procedeul Czochralski Materia primă siliciu este al doilea element chimic din compoziția scoarței terestre în privința cantitatății. O ieftinire apreciabilă se va obține prin utilizarea în combinație cu sisteme de lentile. Celule solare tandem sunt straturi de celule solare suprapuse. [modificare]Fabricația având la bază blocuri sau bare de siliciu Celulele solare obisnuite pot fi confecționate după mai multe metode de fabricație. aceste celule au un randament mai mare decât celulele solare simple. Se utilizează parțial la fabricarea de panouri solare dar sunt relativ scumpe. Straturile sunt din materiale diferite și astfel acordate pe domenii diferite de lungimi de undă a luminii. așa numitele sisteme de concentrare.

În fiecare din acestea în procesul fabricare a blocurilor sau barelor se face simultan și impurificare cu Bor (vezi mai jos).1 T siliciu. [modificare]Procedeul Bridgman Procedeul numit după Percy Williams Bridgman este aplicat tot în procesul de fabricare a siliciului policristalin.5 T de CO2. Deoarece între timp consumul de siliciu de înaltă puritate pentru fabricarea de celule fotovoltaice a întrecut pe cel pentru microelectronică. Recipientul are dimensiunile 50*50 cm. în funcție de tehnologia utilizată. Pentru fabricarea de celule solare este foarte importantă puritatea plăcii de siliciu în toată masa ei pentru a asigura o cât mai mare durată de viață pentru purtătorii de sarcină. procedeu prin care materialul este turnat direct pe support la dimensiunile cerute. Blocul astfel solidificat se taie în mai multe blocuri mai mici cu lungimea de 30 cm. actualmente se fac cercetări intense pentru elaborarea de procedee de fabricare speciale mai ieftine optimizate pentru celule solare. Pentru celule policristaline amintim procedeele de turnare Bridgman și EVG. energia consumată la fabricareaa celulelor solare. procedeu elaborat și optimizat pentru ramura de microelectronică. Siliciul pur în continuare poate fi prelucrat în mai multe feluri. masa solidificată având înălțimea de 30 cm. Un alt mod reprezintă turnarea continuă. [modificare]Procedeul de turnare Acesta se utilizează la fabricarea siliciului policristalin. Dacă se ia în considerare că durata de viață a panourilor solare este de peste 20 ani bilanțul energetic rezultat este pozitiv. Prin acest procedeu în 2002 s-au produs 4. rezultând la fiecare tonă de siliciu metalurgic de puritate de cca 98-99 % în jur de 1.Reducera siliciului se petrece cu ajutorul carbonului la o temperatura de cca 1700 °C.metalurgic se obține din quarț prin topire în furnal. pe când pentru cele monocristaline procedeul Czochralski. Mare parte din acesta este utilizat de industrie la fabricare a oțelului și în industria chimică și numai o mică parte în microelectronică și la fabricarea de celule fotovoltaice. Cu toate că procesul de producție a siliciului pur este foarte energofag. pe când în microelectronică cerința de foarte înaltă puritate se rezumă în principiu la stratul superior până la o adâncime de 20-30 µm. Siliciul pur se topește într-un cuptor cu inducție după care se toarnă într-un recipient de formă pătrată în care se supune la un proces de răcire cât mai lent posibil în cursul căruia vor apare cristale cât mai mari posibil. Avantajul constă în eliminare pierderilor rezultate din tăiere. În microelectronică cerințele de calitate sunt total diferite de cele din fabricarea de celule fotovoltaice. Până în prezent (2006) în producție se recurge la o tehnologie Siemens bazat pe un procedeu de tip CVD condensare de vapori de siliciu. Avantajul constă în eliminare pierderilor rezultate din tăiere. procedeu prin care materialul este turnat direct pe support la dimensiunile cerute.5 până la 7 ani. se poate recupera în 1. Siliciul pur se topește tot într-un cuptor cu inducție dar procesul de răcire în urma căruia în masa topită se formează mari zone ocupate de câte un cristal are loc chiar în cuptor. Din siliciul brut printr-un proces de fabricație în trepte bazat pe triclorsilan se obține siliciul policristalin de cea mai mare puritate. Materialul se supune . Un alt mod reprezintă turnare continuă.

barele cilindrice rezultate se ajustaează astfel încât să prezinte o secțiune pătrată. Pe parcursul procesului de fabricare a celulei solare pentru crearea unei joncțiuni “p-n” este necesar să impurificăm suprafața ei cu impurități de tip “n” ceea ce se poate realiza într-un cuptor într-o atmosferă de fosfor. ceea ce creează o imagine asemănătoare florilor de gheață. Pentru obținerea de plăcuțe de siliciu la început se utiliza materia primă excedentară rezultată din fabricarea de circuite integrate. Singura firmă ce utilizează acest procedeul este SunPower din Statele Unite. Dimensiunile blocurilor obținute sunt mai mari (60*60 cm –70*70 cm) cu înălțimea de 20-25 cm. la bază deja se produce întărirea materialului. . Înainte de tăierea plăcilor necesare celulelor. Atomii de fosfor pătrund în suprafață și vor crea o zonă de cca 1 µm cu un surplus de electroni. Pentru aceasta s-au elaborat diferite procedee utilizate de fabricanți.unei încălziri progresive pornind de la bază astfel încât în momentul topirii stratului superior. pe când la celulele policristaline se pot deosebi zone distincte cu cristale având orientări diferite. care nu corespundea calitativ dar era potrivită pentru fabricarea celulelor solare. Datorită cererii mult crescute a producției de panouri solare. În mod normal în această fază plăcile sunt deja impurificate cu bor. și costurile fiind mari. [modificare]Fabricare de waferi (discuri/plăci subțiri de siliciu) Din barele de cristal vor fi secționate plăcuțe(wafer) cu un fierăstrău special constând dintr-o sârmă lungă pe care s-au aplicat particule de diamant și care este înfășurată pe cilindri ce se rotesc. această sursă are o importanță nesemnificativă.28 mm la o singură trecere. [modificare]Prelucrarea plăcilor de siliciu Plăcile debitate vor fi trecute prim mai multe băi de spălare chimică pentru a înlătura defectele de debitare și a pregăti o suprafață potrivită captării luminii. [modificare]Procedeul de topire zonală Se mai numește și procedeu Float-Zone și se aplică tot la producerea monocristalelor de siliciu sub formă de bară. Un bloc este complet secționat în plăcuțe de cca 0. Pasul următor va consta în adăugarea unui electrod transparent din SiNx sau TiO2 . și se procedează la tăierea lor în blocuri mai mici având lungimea de 20-25 cm. În stadiul de plăcuță(wafer) fața și reversul plăcuței nu se deosebesc. prodedeul este rar utilizat. Celulele monocristaline prezintă o suprafață omogenă. Aceasta înseamnă că se găsește deja un surplus de goluri care pot capta electroni deci avem o impurificare tip “p”. Praful rezultat în urma debitării este inutilizabil și reprezintă până la 50 % din material.18…0. Puritatea materialului obținut fiind superioară celei necesitate în confecționarea celulelor solare. [modificare]Procedeul Czochralski Este utilizat la fabricarea de bare lungi monocristaline.

5 cm. celulele vor fi clasificate după proprietățile lor optice și electrice. care pe de o parte deranjează foarte puțin intrarea luminii. [modificare]Fabricarea plăcilor semiconductoare în mod direct În dorința de a se evita detașarea plăcilor din blocuri . În acest fel se obține o întrebuințare de 80 % a materialului disponibil. și lipsa deșeurilor din debitare (pas ce nu mai mai apre în acest procedeu). [modificare]Procedeul String-Ribbon Mai există un procedeu dezvoltat de firma Evergreen Solar din Statele Unite care constă în tragerea cu ajutorul a două fire a unei pelicule din siliciul topit. [modificare]Procedeul EFG EFG este prescurtarea de la Edge-defined Film-fed Growth. Procedeul EFG este utilizat de firma Schott Solar în Germania și afost dezvoltat de firma ASE Solar din Statele Unite. Placa(wafer) formată ca fi deprinsă de stratul purtător care în continuare va putea fi reutilizată. Prin acest procedeu dintr-o cadă de grafit încălzită electric se trag în sus tuburi octogonale de cca 6 până la 7 m cu o viteză de cca 1 mm/s. sau siliciu supus unui tratatament superficial. Avantajele procedeului constau în consumul de siliciu semnificativ redus datorită grosimii mici. În cursul acestui proces rezultă mai puține deșeuri (șpan ce trebuie înlăturat) ca la procedeele uzuale. Apoi tuburile vor fi tăiate de-a lungul canturilor cu un laser NdYAG. deobicei cu o orientare cristalină predefinită) se crește un monocristal de siliciu sub forma unui strat de cca 20 µm grosime. Ca material purtător se pot utiliza substraturi ceramice. mai apoi sortate și asamblate în panouri solare. [modificare]Procedeul cu transfer de strat La acest procedeu direct pe un substrat (corp subțire solid. care la vedere se deosebesc clar de cele debitate. printre altele suprafața lor este mai ondulată.5*12. Celulele astfel realizate sunt deobicei policristaline. Acest procedeu se mai numește și procedeu octagonal sau de extrudare. după care fiecare fațetă pe baza unei grile de-a latul. se găsesc diferite alte modalități ce permit fabricarea celulelor solare.5 cm).Urmează imprimarea zonelor de conact și a structurii necesare pentru colectarea curentului generat. Fața celulei este prevăzută de cele mai multe ori cu două benzi pe care ulterior se vor fixa legăturile dintre mai multe celule. După procesare. iar grosimea peretelui atinge cca 280 µm. pe de altă parte micșorează rezistența electrică a electrodei. Reversul plăcii de regulă este complet acoperit cu un material bun conductor de electricitate. În afară de aceasta se va aplica o grilă conductoare foarte subțire . Astfel se pot realiza celule cu diferite dimensiuni (de exemplu 12.5*15 cm sau 12. Randamentul atins este mare și se situează în domeniul celulelor monocristaline. Lățimea unei fețe este de 10-12. [modificare]Celule din siliciu „murdar“ .

[1]. Principiul constă în faptul că impurificarea. 4 celule pe rând Vedere din spate (din partea stratului. Anumite proprietăți nu sunt încă pe deplin clarificate din punct de vedere teoretic. prin tratamentul termic (multiplă retopire prin deplasare laterală de exemplu cu ajutorul unui fascicol laser) al siliciului. lăcuit maro) Fișier:Solar panel. Chiar și la celulele solare cristaline lumina este absorbită deja într-un strat superficial (de o adâncime de cca 10 µm). care se deosebesc de cele ale siliciului cristalin determină proprietățile celulelor solare. Celulele solare cu strat subțire se deosebesc de celulele tradiționale (celule solare cristaline bazate pe plăci de siliciu) înainte de toate în tehnologia de fabricație și grosimea stratului materialului întrebuințat. [modificare]Alte tipuri de celule solare solare cu strat subțire [modificare]Celule Celule solare cu strat subţire din siliciu amorf pe sticlă. sau alt material. Proprietățile fizice ale siliciului amorf. Procesul costisitor de debitare a blocurilor de siliciu descris în capitolul anterior poate fi deci eliminat.Procesul de topire și impurificare zonală se poate aplica și în cazul suprafețelor plate/straturi. Testele confirmă un randament stabil pe o perioadă de mai . Ar fi deci de preferat să se fabrice celulele solare cu un strat foarte subțire. Cel mai întrebuințat material pentru celulele cu strat foarte subțire este siliciul amorf (a-Si:H). Modulele cu celule de acest tip au o durată de viață lungă. Celulele cu strat subțire se obțin de cele mai multe ori prin condensarea din fază gazoasă direct pe un material purtător care poate fi sticlă. folie metalică. poate fi concentrată în câteve locuri. În comparație cu celulele din plăci de siliciu cristalin celule cu strat subțire sunt de 100 de ori mai subțiri.jpg Tipuri de celule solare Celulele solare cu strat subțire se găsesc în diferite variante după substrat și materialul condensat având o varietate a proprietăților fizice și a randamentului pe măsură. material sintetic.

așa numitul siliciu microcristalin combinînd proprietățile siliciului cristalin ca material pentru celule solare cu avantajele metodelor utilizate în tehnica filmului subțire. Pentru producerea de curent electric este de dorit un randament mai mare. respective celule CIGS unde în funcție de tip S poate însemna sulf sau seleniu. În mare parte la acest tip de celule se utilizează semiconductori pe bază de elemente din grupa III-V de multe ori aplicate în tandem sau pe trei straturi. Totuși randamentul nu este singurul criteriu în alegere. Din acest motiv ele au un segment de piață semnificativ. panourile cu acest tip de celule trebuie orientate incontinuu perpendicular pe direcția razelor solare. arseniura de galiu (GaAs). după un tratament termic se obține structura cristalină. și se pot obține straturi cu o suprafață de peste 5 m². . Circuitele pentru curentul electric se aplică cu ajutorul tehnicii laser și celei utilizate în imprimantele cu jet de cerneală.mult de 10 ani. se acceptă un randament mai scăzut deoarece factorul greutate este mai important decât transformarea optimă a luminii în energie electrică. Prin combinarea siliciului amorf și a celui microcristalin au fost obținute măriri substanțiale de randament în ultimul timp. Un procedeu de producere a celulelor cu strat subțire din siliciu este CSG (Crystalline Silicon on Glass). prin acesta se depune un strat subțire de mai puțin de 2 µm direct pe o suprafață de sticlă. așa numitele celule CIS. Una din proprietățile avantajoase a celulelor cu strat subțire constă în fapul că nu necesită un substrat rigid ca de exemplu sticlă sau aluminiu. Alte materiale ce se mai pot întrebuința sunt siliciul microcristalin (µc-Si:H). Se pot atinge randamente în jur de 20 % (de exemplu 19. iar acestea sunt determinate de procedeul de fabricație utilizat și de prețul materiei prime. (Sursa: CSG Solar) [modificare]Celule cu concentrator La acest tip de celulă se economisește suprafață de material semiconductor prin faptul că lumina este concentrată pe o suprafață mai mică prin utilizarea lentilelor. Utilajele de fabricație parțial sunt identice cu cele utilizate în fabricarea de ecrane plate. O altă proprietate avantajoasă a celulelor cu strat subțire. de multe ori mai importante sunt costurile la care se poate produce curent cu ajutorul panourilor solare. Cu procedeul de fabricație bazat pe siliciu amorf se pot produce și straturi subțiri din siliciu cristalin. care ar trebui să producă primele module în 2006. pe care parțial îl pot oferi și celulele cu strat subțire. La celulele solare flexibile ce pot fi fixate pe rucsac sau cusute pe haină. Pe baza acestei tehnologii se construiește o fabrică în Germania.2 % cu cellule CIS vezi [3]). Modulele pe bază de celule cu strat subțire CIS au atins deja un randament de 11-12 % vezi [2]) egal cu cel al modulelor multicristaline cu siliciu. acestea fiind mult mai ieftine decât materialul semiconductor. Din cauza utilizării lentilelor. mai ales al celor din siliciu amorf este că ele au un mod de fabricație mai simplu și pot avea o suprafață efectivă mai mare. teluriura de cadmiu (CdTe) sau legături cupru-indiu-(galiu)-sulf-seleniu.

[modificare]Celule bazate pe fluorescență Este vorba de celule solare. În 1839 Alexandre Edmond Becquerel a descoperit că o baterie expusă la soare produce mai mult curent electric decât una neexpusă. și că energia fiecărei particule sau foton depinde doar de lungimea de undă. de exemplu clorofila. dar în scop demonstrativ se pot utiliza și pigmenți organici. În 1904 fizicianul german Philipp Lenard a descoperit că lumina incidentă pe anumite suprafețe metalice eliberează electroni din suprafața acestuia și astfel a oferit prima explicație referitoare la efectul fotoelectric. Dacă aceste gloanțe au suficientă . care însă au un spectru de lungime de undă destul de restrâns. este foarte probabilă utilizarea comercială. Ca pigmenți se utilizează în principiu legături complexe al metalului rar ruthenium. care mai întâi produc lumină de lungime de undă mai mare prin fenomenul de fluorescență. ca mai apoi să o transforme la marginile plăcii. Tot grecii au fost și cei care au utilizat energia luminoasă în scop pașnic aprinzând cu ea flacăra olimpică. Când a expus această construcție la soare a observat trecerea unui curent printre electrozi. Spre deosebire de celulele prezentate pînă acum la celule Grätzel curentul se obține prin absorbție de lumină cu ajutorul unui pigment. Așa a descoperit efectul fotoelectric pe care însă nu îl putea explica încă. [modificare]Celule solare din compuși organici Celule solare din compuși organici utilizează legături carbon-hidrogen care au proprietăți semiconductoare. Einstein în experimentele sale a constatat că lumina în unele situații se comportă ca o particulă. incendiind-o. Cu toate acesta pentru această descoperire el a obținut premiul Nobel pentru fizică în anul 1905. [modificare]Istoric Deja și în Grecia antică se știa că energia luminii se poate utiliza. Mărirea conductivității seleniului a fost demonstrată în 1873. dar tehnologia de producție nu este pusă la punct. Pentru acest experiment a măsurat diferența de potențial dintre doi electrozi de platină situați unul pe fața luminată și celălalt pe fața umbrită a recipientului și scufundați într-o baie de soluție chimică acidă . utilizându-se oxidul de titan ca semiconductor. sau anthocian (din mure) (dar au o durată de viață foarte redusă). Modul de funcționare al acestui tip de celule nu este încă pe deplin clarificat. Randamentul pe o suprafață de 1cm² se cifrează la maximal 5 % (situația la nivel de ianuarie 2007). Rezolvarea problemei a venit de la Albert Einstein în 1905 când cu ajutorul teoriei cuantice a explicat dualitate luminii ea fiind prezentă în același timp și ca particulă și ca undă. Zece ani mai târziu a fost confecționat prima celulă fotoelectrică “clasică”. În acești semiconductori lumina excită goluri/electroni din legăturile de valență. După încă zece ani în 1893 a fost confecționat prima celulă solară care producea electricitate. Totuși el nu știa încă de ce și la care metale se produce acest efect. astfel se pare că la asediul Siracuzei în anul 212 înaintea erei noastre grecii au concentrat lumina solară cu oglinzi și au îndreptat-o către flota asediatoare a romanilor.[modificare]Celule solare electrochimice pe bază de pigmenți Acest tip ce cellule se mai numesc și celule Grätzel. El a descris lumina ca o serie de gloanțe ce ating suprafața materialului. Până atunci se credea că lumina este doar energie cu diferite lungimi de undă. De aceea deseori se utilizează două materiale semiconductoare cu nivele de energie puțin diferite pentru a împiedica dispariția acestor purtători.

energie. [modificare]Forme și mărimi La începutul comercializării panourilor solare. Shockley. Aceste rezultate nu se puteau realiza pe pămînt și datorită condițiilor diferite din spațiu unde nu se regăsește ritmul zi-noapte și lumina naturală nu este absorbită parțial de atmosferă și nori. Randamentul teoretic pentru celule solare pe bază de siliciu se consideră a fi de 29 % pentru condițiile de iradiație pe spectrul din zona de mijloc. Totodată a constatat că energia cinetică maximă a electronului este independentă de intensitatea luminii și depinde doar de energia fotonului care l-a eliberat. După aceea au fost introduse pe scară tot mai largă celulele cu latura . Această formă azi este rar utilizată locul ei fiind preluat de formele dreptunghiulare de cele mai multe ori pătrate având colțurile mai mult sau mai puțin teșite. că acesta producea mai mult curent cînd era expus la soare.5 %. Până la sfârșitul anilor 1990 celulele solare aveau cel mai des mărimea de fabricație de 100*100 mm (în jargonul de specialitate numite celule de 4 țoli). Între timp Green precum și specialiștii de la Universitatea Stanford și cei de la Telefunken au dezvoltat cellule solare cu un randament în jur de 20 %. Rezultetele obținute au fost peste așteptări – până în ziua de azi sondele spațiale până dincolo de marte sunt alimentate cu curent produs de celulele solare. celulele aveau o formă rotundă. Fuller și Pearson a dezvoltat în 1953 primele celule solare din siliciu impurificate cu arsen dar care aveau un randament de doar 4 % care a fost mărit la 6 % prin schimbarea impurificării. După această descoperire fabricării celulei solare în forma cunoscută astăzi nu îi mai sta nimic în cale. Walther H. De aceea industria și cercetarea încearcă obținerea unor randamente tot mai mari în paralel cu prelungirea duratei de viață. Mandelkorn și Lamneck au mărit durata de viață a celulelor solare în 1972 printr-o reflectare a purtătorilor de sarcină minoritari după ce au introdus un strat numit black surfaces field (BSF) în stratul impurificat “p”. Aceste celule s-au numit celule CNR (Comsat Non Reflection. În 1958 au fost testate celule solare pentru prima dată pe sateliul Vanguard I dotat cu un panou solar având 108 celule solare pe bază de siliciu. păstrând forma barelor de siliciu din care au fost debitate. iar în anul 2011 se va lansa sonda spațială Juno care va fi prima sondă spațială spre Jupiter alimentată cu curent produs de celule solare. totodată radiațiile cosmice conduc la o îmbătrânire mai rapidă a celulelor solare decât pe pământ. Ca urmare firma Bell prin contribuția domnilor Chapin. Pentru lucrările sale privind fenomenul fotovoltaic. În 1973 Lindmayer și Ellison au confecționat așa numita celulă mov ce avea un randament de 14 %. Prin reducerea reflexiei în 1975 s-a mărit randamentul la 16 %. Această energie depinde totodată numai de lungimea de undă respectiv frecvența luminii. a obținut premiul Nobel pentru fizică în anul 1921. În 1980 s-a început organizarea de concursuri de automobile acționate cu energie electrică obținută de la module solare. un electron liber din metalul atins de foton se va elibera din structura acestuia. Angajații firmei sub conducerea lui Morton Price au observat cînd cercetau un redresor cu siliciu. Acest lucru a impulsionat cercetările în domeniul celulelor solare. În 1981 un avion acționat de energie solară a traversat Canalul Mânecii. S-au atins în spațiu randamente de până la 10. Comsat = Telefonsatelit ) și au fost concepute pentru sateliți Criza de la începutul anilor 70 a condus la creșterea prețurilor produselor petroliere având ca rezultat creștere prețului energiei. Fabricarea primei celule solare în 1954 în laboratoarele firmei americane Bell se datorează totuși unei întâmplări fericite. Brattain și John Bardeen a fost încă un pas mare în direcția celulelor. Descoperirea în anul 1949 a joncțiunii p-n de către William B.

În cadrul acestuia siliciul hidrogenat amorf (a-Si:H) metastabil trece printr-o fază de creștere concentrației defectelor cu un ordin de mărime. Perioada luată în considerare este de cca 20 ani. și de prin anul 2002 și celulele cu latura de 150 mm se utilizează tot mai des în modulele standard și se prevede că nici celulele de 200*200 nu vor fi o raritate în viitor.85 % (la puterea de vârf) după 20 ani. Îmbătrânirea se produce sub acțiunea luminii și este rezultatul așa numitului effect Staebler-Wronski(SWE). care pot genera aceeași tensiune doar cu un curent mai mic datorită suprafeței mai mici. Adesea fabricantul acordă o garanție la randament de 80 . Pierdere de randament în utilizare se datorează în multe cazuri unor cause banale independente de celulele solare. mucegăirea pornind de la rama modulului. În cazul de față în special scăderea randamentului pe parcursul vieții acestora. Ca urmare acest tip de panouri au caracteristici mai bune la cumpărare decât cele din documente.de 125 mm. În condiții de utilizare terestră. celulele de siliciu amorf ating un grad de saturare stabil. [modificare]Îmbătrânirea Prin îmbătrânire înțelegem modificarea parametrilor de funcționare a elementelor semiconductoare a celulelor solare în timp. ceea ce reduce durata de viață a purtătorilor de sarcină cu cca 10 % față de valoarea inițială.Rezultă deci după un timp de utilizare îndelungat pierderi destul de limitate. Pentru îmbătrânirea propriu-zisă a celulelor solare răspunzător sunt defecte provenite din recombinare. După cca 1000 ore de expunere la soare. ingălbirea polimerilor care constituie materialul de contact între celulă și sticlă. Aici enumerăm murdărirea suprafețelor sticlei de protecție a modulelor. [modificare]Celule solare amorfe Aceste celulea ating un grad avansat de îmbătrânire de până la 25 % în primul an de funcționare de aceea pentru acest tip de panouri solare în caracteristicile tehnice din documentele de însoțire nu se dă puterea atinsă la fabricație ci puterea de după procesul de îmbătrânire. pe când în spațiu acest procent se atinge într-un timp mult mai scurt datorită câmpurilor de radiații mult mai puternice. paralel cu scăderea conductivității și deplasarea nivelului Fermi către mijlocul distanței dintre banda de valență și banda de conducție. În procesul debitare rezultă și plăci de dimensiuni mai mici. ceea ce îndreptățește utilizarea sistemelor cu panouri solare. . În celulele fabricate după procedeul Czochralski îmbătrânire este produsă de crearea de compuși complecși cu boroxigen.17 %. randamentul scade cu cca 10 %. umbrirea modulelor de către vegetația din jur crescută între timp. [modificare]Celule solare cristaline La celulele solare actuale randamentul este de cca 12 . și care își găsesc aplicația în aparatele cu consum mic. Prin procedeul EFG rezultă și patrulatere cu laturi de lungimi diferite.

scurtcircuit OC: Open Circuit .5 global indică slăbirea luminii solare la suprafața pământului în funcție de latitudine datorită parcurgerii unei mase mai mari de aer proporțional cu latitudinea (în acest caz se consideră latitudinea de 50°). Prin absorbție atmosferică și spectrul luminii ce cade pe panou se deplasează. Spectrul luminii AM 1. DIN EN 60904. IEC 904. Fișier:Standard iv de. AM 1. În iarnă condițiile corespund unor valori de AM 4 până la AM 6.:    Intensitate luminoasă de 1000 W/m2 în zona panoului. Din acest motiv se ia în calcul un alt parametru. Temperatura celulei solare constant 25 °C.jpg Caracteristica current-tensiune a unei cellule solare.[modificare]Caracteristici tehnice Parametrii tehnici ai celulelor solare sunt dați pentru condiții standard (STC. DIN EN 61215. temperatura celulelor solare (în funcție de poziție.) poate atinge 30 până la 60 °C ceea ce are ca urmare o scădere a randamentului. Caracteristicile unei celule solare sunt:      Tensiunea de mers în gol UOC (auch VOC) Curentul de scurtcircuit ISC Tensiunea în punctul optim de funcționare UMPP (auch VMPP) Curentul în punctual de putere mazimă IMPP Puterea maximă estimatăPMPP   Factor de umplere Coeficient de modificare a puterii cu temperatura celulei . condiții de vânt etc. Este de remarcat că în realitate îndeosebi vara la prânz. PNOCT care indică puterea la temperatura de funcționare normală (normal operating cell temperature). Standard Test Conditions). IEC 1215.5 global.punctul de putere maximă PR: Performance Ratio Qualitätsfaktor Factor de performanță. luminat şi neluminat Prescurtări utilizate:     SC: Short Circuit . Aceasta corespunde condițiilor de vară din Europa centrală din nordul Italiei până în centrul Suediei. Global indică faptul că lumina este compusă atât din lumina difuză cât și din cea directă. indică porțiunea în care panoul furnizează curentul la valori nominale.mers în gol MPP: Maximum Power Point .

7 % (University of New South Wales. corespunzând unui cost de 5-10 Euro/W. Randamentul este raportul dintre puterea debitată de panou și putere conținută în lumina incidentă totală. Îmbătrânirea conduce la scăderea randamentului cu cca 10 % în 25 ani. Incluse în module puterea pe suprafață va fi mai scăzută pentru că între celule și marginea modulului este o distanță. În spațiu constanta solară este mai mare decât iluminarea globală pe pămînt. Prețul acestor module fabricate prin procedeul de topire zonală este de cca 200 Euro pe celulă la o suprafață a celulei de 21. . din care s-au confecționat panouri cu un randament de 22 %.6 cm2. Randamentul teoretic maxim ce poate fi atins în acest caz este de 33 %. Randamentul celulei solare la o suprafață iluminată A și intensitate luminoasă Popt Celulele solare deci pot ceda o putere de 160 W/ m². Material Randament(AM1. Panourile pentru sateliți ating momentan (2005) un randament de 25 % la o durată de viață de 15 ani[5]. Sistemele GaAs au costuri de 5 până la 10 ori mai mari. Recordul pentru celulele fabricate în condiții de laborator este de 24. totodată celulele solare îmbătrânesc mai repede. iar modulele construite cu acestea ating un randament de cca 17 %. Australia).5) Durată de viață Costuri [4] Siliciu amorf 5-10 % < 20 J ani Siliciu policristalin 10-15 % 25-30 ani 5 EUR/W Siliciu monocristalin 15-20 % 25-30 ani 10 EUR/W Arseniura de galiu (monostrat) 15-20 % Arseniura de galiu (doua straturi) 20 % Arseniura de galiu (trei straturi) 25 % (30% la AM0) >20 ani 20-100 EUR/W Randamentul celulelor solare comerciale este de cca 20 %. pe când randamentul theoretic maxim la sistemele cu mai multe benzi interzise care reacționează la toate lungimile de undă a luminii solare este de 85 %. Semiconductoare cu zona interzisă stabilă utilizează doar o parte a luminii solare. Fabricanții dau garanții pe cel puțin 80 % din puterea maximă în 20 ani.

. Prin aceasta se încearcă modelarea cît mai exactă din punct de vedere electric a celulei solare. Această sursă produce un curent dependent de intensitatea luminii și este modelat de fotocurentul IPh. [modificare]Schemă echivalentă simplificată Schema este compusă dintr-o sursă de curent legată în paralel cu o diodă ideală. [modificare]Schemă echivalentă extinsă (Model cu una sau două diode) Model de celululă solară cu o diodă Schema extinsă ține cont de parametrii reali ai elementelor componente care apar în procesul de fabricație. schema se întregește cu o rezistență legată în parallel și una legată în serie. există mai multe scheme echivalente. Pentru a modela aceste diferențe.  Rezistanța în paralel Rp ia în considerare defectele de cristal. impurificări neomogene și defecte de material prin care apar curenți de pierdere care traversează joncțiunea p-n.[modificare]Scheme de conectare Schemă de conectare şi schemă echivalentă a unei cellule solare Semnul convențional pentru o celulă solară indică asemănător unei diode sau fotodiode prin interediul unei săgeți sensul curentului pentru conectare. La valoare curentului total contribuie și curentul prin diodă ID (siehe Diode) zu . La celule solare bine construite această rezistență este relativ mare. Caracteristica unei cellule solare se deosebește totuși de cea a unei fotodiode ideale. Față de schema echivalentă simplificată la cea extinsă cu o diodă.

Pentru persoane neavizate aceste riscuri ce sunt legate de procesul de fabricație nu sunt vizibile. Un panou solar (fără cadru) cu astfel de celule se amortizează în 2-3 ani. Formula pentru curentul total în acest model este o funcție recursivă și arată astfel: Model cu două diode cu sursă cu limitare de tensiune la efectul de avalanşă la tensiune inversă. durata de amortizare energetică se mărește cu cca 1 an. Aici intervine cerința de a promova selectiv . Producția în masă și utilizarea pe suprafețe extinse a acestora trebuie bine cântărită. Formulele pentru această schemă conțin referiri la conductivitatea gb. pe când cele monocristaline 4-6 ani. Cel mai bine se prezintă din acest punct de vedere celulele cu strat subțire. rezistența contactelor și a legăturilor. Acestea sunt în principal rezistența semiconductorului. Deoarece un sistem cu panouri solare include și suporții de montare. invertor etc. Cu rezistența în serie Rs se iau în considerare efectele în urma cărora crește rezistența totală a elementelor componente.[6] [modificare]Protecția mediului În fabricarea de celule solare se utilizează parțial și materiale dăunătoare sănătății și mediului. Celulele policristaline necesită până la amortizare cca 3-5 ani. Exemplu în acest sens prezintă celulele cu strat subțire CdTe și arseniura de galiu și mult discutatele celule solare de tip CIS și CISG. Dar și producția de celule cu siliciu tradiționale ascunde pericole pentru mediu. La celulele solare această rezistență trebuie să fie cât se poate de mică. Față de cea anterioară aceastei scheme i se mai adaugă o diodă cu alți parametri pentru a evidenția funcționarea în regim de tensiune inversă. tensiunea de străpungere Ub și coeficientul exponențial de avalanșă și arată astfel: nb: [modificare]Amortizarea energetică și eficiența energetică Amortizarea energetică este momentul în care energia consumată pentru fabricarea celulei fotovoltaice este egalată de cea produsă în timpul exploatării.

(Brandenburg) CSG Solar . Osaka (Japan) . Berlin Sunways AG. Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) SULFURCELL Solartechnik GmbH. Ltd. Kyoto (Japan) Microsol Power Pvt.Solar Power (USA) (früher Astropower) Isofoton (Spanien) Kyocera . Arnstadt (Thüringen) Deutsche Cell GmbH ( SolarWorld AG -Tochter). Thalheim (Sachsen-Anhalt) Schott Solar GmbH.. Thalheim (Sachsen-Anhalt) Q-Cells|Q-Cells AG . Leipzig Solarwatt AG. Frankfurt (Oder). Erfurt (Thüringen) EverQ GmbH . Bonn Solarion AG. Freiberg (Sachsen) ErSol|ErSol Solar Energy AG . Osaka (Japan) Sharp . (Indien) Mitsubishi|Mitsubishi Electric . Ltd. Perrysburg (USA) GE Energy . [modificare]Fabricanți [modificare]Germania                de celule solare (Extras) Antec Solar Energy|ANTEC SOLAR ENERGY AG . Alzenau (Bayern) Shell Deutschland GmbH. USA Suntech Power Holdings Co. 30% Solibro AB. Auburn Hills (USA) . Uppsala (Schweden) SunPower . Schwäbisch Hall [modificare]În               afara Germaniei Advent Solar . Dresden Würth Solar . Konstanz (Baden-Württemberg) Solarworld AG. Tokio (Japan) Photowatt (Frankreich) Sanyo ..Anteil am Weltmarkt für Solarzellen ca. Albuquerque (USA) First Solar Inc.tehnologiile de fabricare a celulelor solare ce nu distrug mediul și care pe baza progreselor tehnologice promit avantaje concurențiale. Thalheim (Sachsen-Anhalt) First Solar GmbH. Wuxi (China) United Solar Ovonic .

Properties of 19. D. J. Powalla and B.solarc. Bejing (China) Swiss Wafers AG . Hohenstein-Ernstthal (Germany) Hersteller von Produktionsanlagen für Solarzellen und Turnkey Facility Solutions  SOLARC . CIGS solar modules . Quaschning (2002): Energieaufwand zur Herstellung regenerativer Anlagen.int/techresources/ESTEC-Article-art_print_friendly_1115706332477. Prog.2 % Efficiency ZnO/CdS/CuInGaSe2 Thin-film Solar Cells. ^ M. F. Ed. Contreras.progress in pilot production. Asher. M. Berlin (Germany) Herstellung und Entwicklung von hochwertigen Photovoltaikprodukten im unteren und mittleren Leistungsbereich www. A. (2004) Paris.  Yingli Solar .de Solarserver. Appl. Ward and A. W. 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference. 11. 1663) 3. Ramanathan.html 6. Ispra. Hasoon. M.de Bundesverband Deutscher Solarstrom Ångström Solar Center (Uppsala) (englische Seite) Informationen rund um die Finanzierung von Solaranlagen Informationsportal für solares Gestalten und Bauen aktuelle Studie zur Energierücklaufzeit im Rahmen des Crystal-Clear-Projekts der EU . Metzger. ^ [1] 2. Noufi.führende internationale Solarstromzeitschrift PV-Uni-Netz.auflagenstärkste deutsche Solarstromzeitschrift Photon International . 225-30 (2003) 4. Weinfelden (Switzerland) [modificare]Alte   firme în industria tehnologiei solare Applied Materials . ^ V. [2] [modificare]Legături            externe Celula Solara . S. Santa Clara (USA) Hersteller von Produktionsanlagen für Solarzellen LPKF Laser & Electronics AG . Photovolt. Young. L. S. Romero. Perkins.pdf 5. ^ K. Res. Duda.edu/~ecclese/files/Term%20Paper.tipuri si generalitati Hahn-Meitner-Institut Berlin Entwicklung von Dünnschichtsolarzellen Photon . new developments and applications.: JRC. J. Dimmler. C. Italy. Keane. R.de [modificare]Surse 1. Garbsen (Germany) Hersteller von Laseranlagen für die Strukturierung von Dünnschicht-Solarzellen  Roth & Rau AG .esa. ^ http://www. ^ http://oregonstate.

     Forschungsverbund Sonnenenergie: Solarzellen Institut für Solarenergieforschung Hameln Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme Java-Applet zur Funktionsweise einer Silizium-Solarzelle (engl.) Green Power – Informatii despre energia alternativa [modificare]Vezi [modificare]Vezi și alte articole și Departamentul Energiei. SUA Detalii tehnice celule solare Categorii:          Pagini cu legături invalide către fișiere Conversie de energie Dispozitive semiconductoare Creare cont / Autentificare Articol Discuție Lectură Modificare Istoric          Pagina principală Portaluri tematice Cafenea Articol aleatoriu Participare Schimbări recente Proiectul săptămânii Ajutor Portalul comunității Donații Tipărire/exportare Trusa de unelte În alte limbi ‫ال عرب ية‬ Azərbaycanca ( ъ г Català Česky Dansk Deutsch English Esperanto и )           .

Aceste celule de obicei sunt incapsulate in panouri care le ofera rezistenta mecanica si la intemperii. O celula solara consta din doua sau mai multe straturi de material semiconductor cel mai intalnit fiind siliciul. Curentul generat de o singura celula este mic dar combinatii serie. Marea majoritate a celulelor sunt fabricate din siliciu. Aceste straturi au o grosime cuprinsa intre 0. Celulele cristaline sunt „felii taiate” din lingouri sau „piesa turnata” de cristale din siliciu. Celulele sunt clasificate ca si cristaline sau thin film.001 pana la 0. .2 mm si sunt dopate cu electron pentru a forma jonctiuni „p” si „n”. paralel al acestor celule pot produce curenti suficienti de mari pentru a putea fi utilizati. Cand acest strat de siliciu este expus la lumina se va produce o „agitatie” a electronilor din material si va fi generat un curent electric. Celule Solare ( Solar Cells) Foarte multe celule solare compuse din diverse materiale au fost dezvoltate in ultimii ani. Aceasta structura e similara cu a unei diode. iar celulele thin-film contin straturi foarte subtiri din material ieftin ( sticla. inox sau plastic).

10 ani pentru ca un material testat in laborator sa ajunga pe piata comerciala. Randamentul teoretic maxim care poate fi atins este de aproximativ 42 % pentru materialele cunoscute in prezent. In general dureaza intre 5. Module solare (Solar Modules) Asa cum am precizat anterior . Putem face urmatoarele observatii pentru modulele cunoscute:    aproape toate celulele sunt fabricate din siliciu cea mai comuna tehnologie este cristalina thin cells este o tehnologie cu mare potential Celule utilizate Tip celula solara utilizat Randament Descriere Siliciu Monocristalin 10 – 15 % Siliciu monocristalin – cristal unic si continu fara aproape nici un defect Foarte stabil Experienta indelungata Proces lung si complicat de productie Avantaje Dezavantaje . Materiale diferite si combinatii produc o rata a randamentului diferita.Fig2: Eficienta acestor panouri in functie de tehnologie. Modulul solar fiind „caramida” de constructie a unui sistem fotovoltaic pentru a obtine puterea dorita. celulele fotovoltatice sunt interconectate pentru a forma module si sunt asezate intre doua starturi ( unul transparent si altul protector) pentru a forma un panou solar. Sunt unele materiale de top care nu sunt prezentate in figura de mai sus si care sunt utilizate in industria spatiala. Puterea electrica acestor module variaza intre 5W si 200W si uneori si pana la 300W. Randamentul acestor celule solare si module este dependenta de tehnologia (material) folosita. Din experienta putem spune ca materialele utilizate in laborator au o eficienta cu cel putin 30% mai mare decat cele utilizate in productia industriala.

Parte din piata mondiala 42% Tip celula solara utilizat Randament Descriere Siliciu Multicristalin 9– 13 % Siliciu multicristalin – granule multiple de cristal monocristalin turnat in lingou Fabricare rapida Experienta buna Proces lung si complicat de productie Avantaje Dezavantaje Parte din piata mondiala 42% Tip celula solara utilizat Randament Descriere Avantaje Siliciu EFG (Edge-defined Film-fed Growth) 10 – 13 % Siliciu cristalin – crescut in blocuri dar in straturi subtiri Fabricare rapidasi economica Experienta buna Dezavantaje Suprafata celulei neregulata si poate cauza probleme in procesul de fabricare Parte din piata mondiala 3% Tip celula solara utilizat Randament Siliciu Amorf 4–6% Descriere Siliciu amorf Avantaje Dezavantaje Parte din piata mondiala Fabricare in tehnologie dezvoltata pentru consumatori Randament foarte scazut 12% .

iar de acolo este furnizata cu ajutorul unui invertor (convertor curent continuu – curent alternativ). iluminat. sisteme de pompare. Sisteme conectate la retea (Grid-connected systems) Aceste sisteme sunt utilizate in zone cu energie electrica. utilizatorilor casnici la 220V. In principiu energia produsa de panourile solare este livrata in reteaua nationala si in acelasi timp folosita pentru aplicatile casnice. Sisteme independente (Stand-alone systems) Aceste sisteme sunt utilizate in zone fara energie electrica. CdTe 7 – 10 % Cupru Iridium Deselenit (CIS) sau Cadmiu telurit (CdTe) Descriere Avantaje Dezavantaje Parte din piata mondiala Fabricare rapida Tehnoligie relativ noua si inca neperformanta 1% Sistemul fotovoltaic mai dispune si de alte componete iar cele mai importante sunt acumulatorii si invertoarele. Aceste sisteme sunt in general grupate pe aplicatii profesionale de telecomunicatii . etc sau pe aplicatii in mediul rural fara energie electrica. Sistemele fotovoltaice pot fi descrise de doua categorii principale. .Tip celula solara utilizat Randament CIS. In principiu energia produsa de panourile solare este stocata in baterii.

Totuşi nu se recomanda legarea a mai mult de 150 tuburi in serie pentru a preveni supraincalzirea. din spatiul dintre tuburi. 4. Pot fi folosite aceste panouri solare pentru proiecte mari de incalzire? Da. in timp ce presiunea de testare este de 12 bar / 1. Care este presiunea de lucru? In ceea ce priveşte sistemul solar separat. presiunea de lucru este de 6 bar / 0. Are o suprafata absorbanta cu o acoperire mare care absoarbe energia solara dar impiedica pierderea de caldura. Ce avantaje de mediu prezinta utilizarea energiei solare? Oricând alegeti sa folositi energie solara. astfel intregul sistem este inchis. sistemele cu panouri solare sunt modulare şi se pot conecta in serie sau in paralel pentru a incalzi apa in cadrul unor proiecte industriale. nu exista apa curenta intre tuburi şi rezervorul de portelan email. Aerul este indepartat prin vidare.6MPa. Care este functia sistemului solar separat ? Este folosit pentru a incalzi apa calda menajera necesara unei locuite cu ajutorul energiei solare 2. Un panou termic folosit in locul unui boiler electric economiseşte intr-un an aproximativ 1 tona de titei. Deci. reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 700Kg şi reduce emisiile de dioxid de sulf (responsabile de ploile acide) cu 5Kg. paralele. inseamna ca nu se mai ard combustibili fosili. Vidul astfel format elimina pierderile conductive şi de convectie 3. Fiecare tub este realizat dintr-un tub interior şi unul exterior.2MPa. Nu exista limitari pentru dimensiunea sistemului. Care este modul de fabricare a panourilor solare cu tuburi colectoare Panoul solar cu tuburi colectoare este fabricat din tuburi de sticla borosilicata. Intrebari Frecvente 1. . 5.Aceste sisteme permit reducerea semnificativa a costurilor cu energia electrica consumata dar presupun o investitie initiala care se va amortiza in timp.

In astfel de conditii se poate obtine o temperatura foarte buna a apei calde menajere cât timp este soare. Temperatura condensatorului poate ajunge la 250-300° in zilele insorite. Care este functia controlorului solar & statia solara de lucru & vas de expansiune ? Au functii automate si puternice. 15. 11. in directia sud sau sud-vest. In România. Daca totuşi se sparge un tub. In conditii de inghet pot fi utilizate panourile solare? Da. utilizând sticla fortificata. Care sunt urmarile spargerii unui tub. şi nu direct spre sud. tuburile comercializate de societatea noastra sunt concepute sa reziste la temperaturi de pâna la -35oC.6. Care este functia Heat Pipe-urilor (tijelor superconductoare) din interiorul tuburilor vidate? Sunt folosite pentru a absorbi lumina soarelui şi de a o transmite sub forma de caldura la rezervorul de portelan email pentru a incalzi apa. O exceptie o reprezinta locatiile in care iarna este foarte insorit afara şi atunci unghiul de inclinare trebuie sa fie mai mare pentru a expune panoul mai bine razelor solare. 40 / 45 °. 7. Panourile cantaresc putin (30-70 kg fara apa din rezervor) si nu pot afecta structura acoperisurilor pe care sunt montate. pur si simplu se goleste instalatia de apa inaintea primului inghet. 14. La sistemele complexe. In majoritatea zonelor. Care este functia incalzitorului electric din interiorul rezervorului? Functia sa principala este de a servi ca incalzire auxiliara. Pentru a evita pierderile se impune a se izola conductele si robinetii. in circuitul solar se foloseste glicol. din cauza temperaturilor sub 0oC este recomandat un sistem cu circuit inchis cu glicol sau setarea controller-ului sa mentina temperatura in boiler şi sa circule apa calda prin tevi. care functioneaza si iarna. Ce fel de material este folosit pentru stratul de izolare? Dar care este grosimea şi functia? . Inclinarea aditionala nu are un efect major asupra performantei medii a instalatiei. Unghiul tipic al unui acoperiş este intre 18 si 35o. Ideea e ca in acel loc sa fie soare cat mai mult timp in perioada zilei. Unde se monteaza panourile solare? Incalzitoarele noastre solare pot fi instalate atat pe acoperis plat cat si inclinat. cauzate de o furtuna cu grindina sau un accident? Acest tip de colectori au fost conceputi sa reziste in conditii de mediu extreme. avem 2 unghiurilor normale pentru stand. Panourile solare se monteaza pe acoperis. in functie de model. 12. Atunci când fie presiunea se apropie de 6 bari sau temperatura apei ajunge la 90° Celsius. Cum ar putea supapa de aerisire sa elibereze presiunea din sistem? Presiunea de lucru şi presiunea de testare pentru Sistemul solar separat este de 6 bar şi 12 bari. Se pot comanda tuburi de schimb. 13. pentru mai multe detalii va rugam sa consultati instructiunile de operare. 16. Greutatea lor ajunge la cateva zeci de kilograme. cerintele speciale putand fi deasemenea executate. Cât de importanta este inclinarea panoului solar? Da. mânerul de mai sus de supapa va fi impins sa se deschida automat şi presiunea suplimentara eliberata. Cum trebuie orientati conectorii solari? Este de dorit ca panourile solare sa fie orientate cât mai spre sud. sa zicem. panoul colector va functiona in continuare dar cu o eficienta mai mica. Cel mai bine pentru a avea o eficienta ridicata este sa orientati panourile solare spre sud. Pentru acoperis plat. traverseaza orizontul la sud şi apune la vest. in special pentru a opera in zilele ploioase sau innorate. 9. Apoi se ia in calcul si volumul de apa in cazul celor cu rezervor exterior. Sa nu fie umbrit de vegetatie sau cladiri. Soarele rasare la est. 10. Care este modalitatea prin care putem proteja panourile solare de inghet? La panourile solare dedicate prin constructia lor a fi folosite doar in lunile de vara. 8. nu veti pierde mai mult de 5% din eficienta daca panourile termice sunt orientate oriunde pe directia est-vest. unghiul de inclinare trebuie sa fie de minim 20° fata de orizontala. Panourile se monteaza la un unghi de circa 45°. cât mai mult posibil.

Este folosita in principal pentru conservarea de caldura. in zilele insorite. zilnic. colectoare solare “heat pipe”. la o temperatura de 60-65°C. amortizabila la randul ei intr-o perioada mai indelungata.pe sistem separat presurizat de incalzire a apei . 19. cum ar fi temperatura apei reci. De ce costa atat de mult sistemul? “Sistemul solar separat” fara serpentina de cupru este alcatuit din: rezervor de portelan -email. 18. 17. temperatura apei ajunge intre 15-45°C.Materialul folosit pentru stratul izolator este numit ca "spuma poliuretanica". Din cauza stratului de izolare şi a tehnologiei portelan email a rezervorului. prevenind astfel depunerile in interiorul rezervorului. Exista valve care permit conectarea panourilor solare la boilerul deja disponibil. se poate adauga un boiler aditional pentru a preincalzi apa inainte de a intra in boilerul din sistemul actual. 3 metode pentru a preveni coroziunea: In primul rând rezervorul nostru din titan albastru-auriu poate rezista la coroziune de ioni de clor. Panoul solar poate fi utilizat in acelaşi timp cu un sistem pentru apa calda deja existent? Da. Atingerea acestui nivel presupune in schimb. rezistenta electrica din interiorul rezervorului de stocare pote fi folosita ca incalzitor auxiliar.72 kWh) intr-o zi insorita. Vara. 23. Intr-o zi innorata panoul solar cu tuburi colectoare are aceeaşi eficienta? Da. iar grosimea sa este de 4550mm.000 BTU (11. In general este suficienta energie pentru a produce apa calda menajera in timpul sezonului cald pentru o familie de 4 persoane. Exista un echilibru intre o valoare rezonabila a investitiei. coeficientul mediu al pierderilor de caldura este de 7% pe zi. spre deosebire de panourile solare plane. In al doilea rând Anodul de Mg(magneziu) din interiorul r ezervorului poate absorbi. pompa de circulatie marca Wilo (Germania) si piese de instalare. o investitie majora. se bazeaza pe mai multi factori. temperatura poate ajunge la peste 90°C. pentru ca ziua e mult mai scurta. deoarece este un fel de silicat şi deci rezistent la coroziune şi rugina. Care este cantitatea de apa care poate fi incalzita de un panou solar? Un panou solar cu rezervor destinat incalzirii apei calde menajere incalzeste. Intr-o familie de 5 persoane. In lunile de iarna. din punct de vedere economic? Nivelul economiilor realizabile prin utilizarea panourilor solare cu tuburi vidate supraconductoare. Cât de avantajoase sunt aceste panouri solare . Daca boilerul d-voastra nu are astfel de valve care sa permita conectarea directa a panourilor solare. 22. 25. 24. fara a fi nevoie sa se utilizeze rezistenta electrica. etc. panourile cu tuburi vidate functioneaza datorita razelor difuze. Cum se poate preveni coroziunea sistemului? Exista in principal. coeficientul poate ajunge pâna la 10% -15% pe zi. 20. Tabelul de mai jos contine datele estimate pentru timpul de incalzire: Pentru zilele reci şi ploioase. Desigur. in timp ce pentru sistemele nepresurizate. eficienta va fi mai scazuta fata de o zi insorita. poate atinge procentul de 100% din factura combustibilului clasic utilizat pentru obtinerea energiei termice. puterea medie a soarelui. care este capacitatea necesara a rezervorului? . Care este timpul necesar pentru incalzirea apei şi cât timp poate fi pastrata caldura? In ceea ce priveşte timpul necesar pentru incalzirea apei. o cantitate medie echivalenta cu capacitatea rezervorului. Aceasta cantitate de energie este suficienta sa incalzeasca 400 litri de apa la 45oC. material murdar si poate purifica apa. Care este energia produsa de un panou solar cu 20 de tuburi colectoare? Fiecare panou cu 20 tuburi colectoare produce aproximativ 40. de asemenea. In plus scurgerea poate fi deschisa in mod regulat pentru a lasa material murdar sa iasa din rezervor. controler solar. 21. economiile realizate si perioada de amortizare.

In cât timp investitia in panourile solare va fi amortizata? Pentru o gospodarie mare. Incalzirea traditionala va putea fi inlocuita total cu panourile solare? Incalzirea cu panouri solare trebuie vazuta nu ca o alternativa totala la sistemul traditional de incalzire. Comparativ cu interiorul rezervorului din otel inoxidabil. Apa poate rula atât in rezervorul de email cat si in serpentina de cupru. Care este functia serpentinei de cupru din interiorul rezervorului de email? In principiu. in mod normal temperatura apei calde menajere este de 50° Celsius şi capacitatea necesara pentru fiecare persoana este 40L. hydrargyrum (mercur). 26. ci ca un sistem care asigura o reducere a costurilor cu incalzirea. acesta poate fi conectat la alte energii. 31. asa ca pentru o familie de 5 va recomandam sisteme presurizate separate cu rezervor de 200L portelan email. Ceea ce face ca un panou solar sa-si merite investitia. cum ar fi gazul. atunci când vom folosi apa din rezervorul de email pentru a incalzi apa din interiorul serpentinei. un panou solar nu este mult mai scump decât un sistem electric sau pe gaz. Inainte de a face acest lucru. b) Pentru ca rezervorul titan albastru-auriu este izolat. In functie de locatie şi de cantitatea de apa calda menajere utilizata. Este sugerat sa cumparati o pompa de caldura. deoarece apa este folosita o data.Ei bine. dar se poate considera o perioada de amortizare intre 2-6 ani. d) Rezervorul cu serpentina dubla de cupru poate fi folosit atat pentru apa calda menjera cat si ca aport la sistemul de incalzire. care sunt avantajele rezervorului email portelan? a) Acesta este mai sanatoas decat rezervor din otel inoxidabil. Nu conteaza daca este frig sau nu. 28. rezervorul email portelan cu serpentina dubla din cupru poate fi conectat pentru a furniza şi a folosi apa din interiorul rezervorului pentru incalzirea centrale a casei. c) Pentru rezervorul cu dubla serpentina. Astfel. Cum se intretine un sistem solar cu tuburi colectoare ? In scopul de a va bucura din plin de apa calda. nu exista nici o depunere. b) Va poate oferi apa mai curata. dar in cantitate mult mai mica. . ajungand ca incalzirea apei menajere sa fie gratis. caldura poate fi conservata pentru mai mult timp comparativ cu rezervor din otel inoxidabil. economisirea curentului electric sau a gazelor naturale difera. 30. dar nu este cel mai bun mod. 29. 27. va sugeram urmatoarele modalitati de intretine a produselor cumparate pentru a asigura o durata de viata mai lunga: Este bine sa deschideti scurgerea in mod regulat pentru a permite iesirea fluxului de material murdar din rezervorul de portelan-email pentru a se asigura purificarea apei. 32. crom şi nichel. in timp ce rezervorul din otel inoxidabil contine crom şi nichel. Cum va functiona panoul solar daca cerul este innorat? Daca cerul este innorat. Sistemul solar separat poate fi folosit pentru incalzirea centrala? Da. atat timp cat este soare (lumina) afara. panoul solar este capabil sa receptioneze radiatia solara. acesta poate fi incadrat in categoria de “energie verde” si produse ecologice. exista 3 functii pentru serpentina de cupru: a) Materialul special de incalzire pote rula in interiorul serpentinei de cupru si se va imbunatati procesul de incalzire a apei. Cu cât sunt reduse costurile in urma utilizarii unui panou solar corect instalat? In timpul verii costurile se reduc cu aproape 90-100%. pentru ca otelul titan albastru-auriu nu contine metale otravitoare cum ar fi plumbul. 33. asigurati-va ca mânerul valvei de aerisire este deschis. Primavara si toamna aceste costuri se reduc cu cel putin 60%.

40. mult mai scurta iarna decat vara. atunci sistemul functioneaza corect. din cauza conductei puteti verifica daca sistemul functioneaza in mod normal. De asemenea este sugerat faptul sa verificati des conditiile de functionare ale statie de lucru solare. Panourile solare pot sa functioneze si pe timpul iernii. 35. mai ales manometru & debit şi indicatorul de temperatura. Daca nu exista apa care picura pentru câteva zile. Fabricantul asigura durabilitatea tuburilor solare montate la o inclinatie de 45° la bucati de grindina cu diametrul de pana la 30 de milimetri in functie de tipul tubului. nu este recomandabila datorita limitarii utilitatii la perioada de vara. daca este apa care curge din interiorul tevii. daca debitul nu este normal. perioada de absorbtie a radiatiei solare este mai mica.daca fluidul special din interiorul conductei nu este suficient. tuburile pot fi inlocuite imediat cu altele noi. iar in timpul iernii asigura un procent insemnat (30 – 50%) din energia necesara incalzirii locuintei. Per ansamblu suntem situati intr-o zona foarte buna de insorire. Cum pot utiliza panourile solare pentru incalzirea apei din piscina? Utilizarea panourilor solare exclusiv la incalzirea apei din piscina. si el mai redus. vidul din interiorul tuburilor. care satisfac deplin nevoia incalzirii apei in piscina pe timp de vara. Exista un pericol de incendiu in cazul temperaturilor foarte ridicate? Nu. cum sunt cele plane. 37. de pierderile de energie datorate temperaturilor mediului ambiant. Tubul defect se inlocuieste cu un altul . In cazul panourilor solare cu boiler interior si cu aport la incalzire este recomandat a se apela la instalatori care au mai montat panouri solare. Din aceste motive. si in mai mica masura. Exista totusi o diferenta intre energia totala captata iarna fata de cea captata vara. Orice instalator imi poate monta panoul solar? Sistemul e usor de montat. 39. Daca presiunea este mai mare de 6 bari. De asemenea. Este mult mai utila utilizarea de panouri cu tuburi vidate. Orice instalator ar trebui sa stie sa lege apa calda-apa rece la tevile corespunzatoare ale instalatiei din casa in cazul panourilor solare cu rezervor exterior. Pericolul de incendiu este exclus. Cât de importanta este zona geografica pentru eficienta panoului solar? In Romania nu sunt diferente foarte mari de insorire intre doua locatii. care rezista pana la temperaturi extreme de -40°C. Daca plecati pentru 5 sau mai multe zile. sugeram sa va conectati o teava la valva de aerisire.pretul fiind foarte mic. nu ridica probleme. Panourile au tuburi din sticla. Temperatura exterioara nu afecteaza agentul termic. . este viabila chiar si in varianta utilizarii unor panouri mai putin performante. Pentru mai multe detalii puteti consulta harta de insorire disponibila pe site.va trebui sa eliberati presiunea excesiva mai des. Ce se intampla daca unul se sparge? Sistemul functioneaza in continuare fara probleme.Este sugerat sa deschideti si sa inchideti mânerul vavei aerisire o data pe saptamâna pentru a permite eliberarea presiunii din sistem in cazul in care temperatura medie este foarte mare. pierderile fiind sub 5%. asigura o izolatie termica foarte inalta. Panourile solare functioneaza si iarna? In cazul utilizarii panourilor solare cu tuburi vidate supraconductoare. puteti adauga folosind valva de umplere. acesta fiind izolat de exterior printr-un strat de vid al tubului solar. mult mai scazute. deoarece agentul termic care colecteaza caldura captata este un lichid antigel. Ce poate defecta un panou solar? cadere de grindina de mari dimensiuni. 38. cu temperaturi mult sub 0°C. desi convenabila valoric. ca vara. trebuie sa deschideti supapele relative de presiune. se poate intampla din 2 motive: . Inlocuirea e necesara pentru a nu fi afectata puterea de incalzire a panoului solar. atunci puteti cere ajutorul prietenilor Dvs pentru a va ajuta in acest sens. Daca se sparg. Pe de alta parte. pentru ca in cazul in care se elibereaza presiunea.un fel de gaz este format in conducte. apa fierbinte poate picura. nevidate. prin deschiderea si inchiderea manerului. sunt aproape la fel de eficiente iarna. De asemenea. dar aceasta diferenta este data in primul rand de perioada zilei. iernile geroase. panourile solare cu tuburi vidate supraconductoare. . de timpul mediu de stralucire a soarelui. Iarna. 36. 34. O astfel de investitie. pentru ca si ziua dureaza mai putine ore. atunci este nevoie sa verificati daca conducta este stagnata.

in zilele insorite. 22. caldura poate fi conservata pentru mai mult timp comparativ cu rezervor din otel inoxidabil. Intr-o familie de 5 persoane. Nu conteaza daca este frig sau nu. Panoul solar poate fi utilizat in acelaşi timp cu un sistem pentru apa calda deja existent? Da. . cum ar fi temperatura apei reci. acesta poate fi incadrat in categoria de “energie verde” si produse ecologice. o cantitate medie echivalenta cu capacitatea rezervorului. 28. Primavara si toamna aceste costuri se reduc cu cel putin 60%. Cum va functiona panoul solar daca cerul este innorat? Daca cerul este innorat. Exista un echilibru intre o valoare rezonabila a investitiei. Apa poate rula atât in rezervorul de email cat si in serpentina de cupru. 24. b) Pentru ca rezervorul titan albastru-auriu este izolat. 27. atunci când vom folosi apa din rezervorul de email pentru a incalzi apa din interiorul serpentinei. Astfel. care sunt avantajele rezervorului email portelan? a) Acesta este mai sanatoas decat rezervor din otel inoxidabil. temperatura apei ajunge intre 15-45°C. Vara. Cu cât sunt reduse costurile in urma utilizarii unui panou solar corect instalat? In timpul verii costurile se reduc cu aproape 90-100%. crom şi nichel. panoul solar este capabil sa receptioneze radiatia solara. Exista valve care permit conectarea panourilor solare la boilerul deja disponibil. Care este timpul necesar pentru incalzirea apei şi cât timp poate fi pastrata caldura? In ceea ce priveşte timpul necesar pentru incalzirea apei. in timp ce rezervorul din otel inoxidabil contine crom şi nichel. 29. In lunile de iarna. asa ca pentru o familie de 5 va recomandam sisteme presurizate separate cu rezervor de 200L portelan email. Tabelul de mai jos contine datele estimate pentru timpul de incalzire: Pentru zilele reci şi ploioase. hydrargyrum (mercur). 25. etc. Comparativ cu interiorul rezervorului din otel inoxidabil. coeficientul mediu al pierderilor de caldura este de 7% pe zi. b) Va poate oferi apa mai curata.pe sistem separat presurizat de incalzire a apei . 23. pentru ca ziua e mult mai scurta. Daca boilerul d-voastra nu are astfel de valve care sa permita conectarea directa a panourilor solare. puterea medie a soarelui. ajungand ca incalzirea apei menajere sa fie gratis. Care este functia serpentinei de cupru din interiorul rezervorului de email? In principiu. dar in cantitate mult mai mica. in timp ce pentru sistemele nepresurizate. zilnic. coeficientul poate ajunge pâna la 10% -15% pe zi. temperatura poate ajunge la peste 90°C. Care este cantitatea de apa care poate fi incalzita de un panou solar? Un panou solar cu rezervor destinat incalzirii apei calde menajere incalzeste. Din cauza stratului de izolare şi a tehnologiei portelan email a rezervorului. nu exista nici o depunere. exista 3 functii pentru serpentina de cupru: a) Materialul special de incalzire pote rula in interiorul serpentinei de cupru si se va imbunatati procesul de incalzire a apei. deoarece apa este folosita o data.perioada mai indelungata. in mod normal temperatura apei calde menajere este de 50° Celsius şi capacitatea necesara pentru fiecare persoana este 40L. la o temperatura de 60-65°C. economiile realizate si perioada de amortizare. Ceea ce face ca un panou solar sa-si merite investitia. pentru ca otelul titan albastru-auriu nu contine metale otravitoare cum ar fi plumbul. care este capacitatea necesara a rezervorului? Ei bine. se bazeaza pe mai multi factori. 26. atat timp cat este soare (lumina) afara. se poate adauga un boiler aditional pentru a preincalzi apa inainte de a intra in boilerul din sistemul actual. rezistenta electrica din interiorul rezervorului de stocare pote fi folosita ca incalzitor auxiliar.

34. 32. pentru ca in cazul in care se elibereaza presiunea. trebuie sa deschideti supapele relative de presiune. Daca presiunea este mai mare de 6 bari. Fabricantul asigura durabilitatea tuburilor solare montate la o inclinatie de 45° la bucati de grindina cu diametrul de pana la 30 de milimetri in functie de tipul tubului. cum ar fi gazul. Daca se sparg. daca este apa care curge din interiorul tevii. d) Rezervorul cu serpentina dubla de cupru poate fi folosit atat pentru apa calda menjera cat si ca aport la sistemul de incalzire. 38. din cauza conductei puteti verifica daca sistemul functioneaza in mod normal. atunci puteti cere ajutorul prietenilor Dvs pentru a va ajuta in acest sens. daca debitul nu este normal. De asemenea. asigurati-va ca mânerul valvei de aerisire este deschis. nu este recomandabila datorita limitarii utilitatii la perioada de vara. se poate intampla din 2 motive: . tuburile pot fi inlocuite imediat cu altele noi. prin deschiderea si inchiderea manerului. Exista un pericol de incendiu in cazul temperaturilor foarte ridicate? Nu. In functie de locatie şi de cantitatea de apa calda menajere utilizata. Ce poate defecta un panou solar? cadere de grindina de mari dimensiuni. dar se poate considera o perioada de amortizare intre 2-6 ani. cu temperaturi mult sub 0°C. Per ansamblu suntem situati intr-o zona foarte buna de insorire. nu ridica probleme. apa fierbinte poate picura.daca fluidul special din interiorul conductei nu este suficient. Pentru mai multe detalii puteti consulta harta de insorire disponibila pe site. dar nu este cel mai bun mod.c) Pentru rezervorul cu dubla serpentina. 31. atunci sistemul functioneaza corect. Inainte de a face acest lucru. iernile geroase. . Cât de importanta este zona geografica pentru eficienta panoului solar? In Romania nu sunt diferente foarte mari de insorire intre doua locatii. 33. Este sugerat sa cumparati o pompa de caldura. atunci este nevoie sa verificati daca conducta este stagnata. mai ales manometru & debit şi indicatorul de temperatura. 37. ci ca un sistem care asigura o reducere a costurilor cu incalzirea. deoarece agentul termic care colecteaza caldura captata este un lichid antigel. acesta poate fi conectat la alte energii. un panou solar nu este mult mai scump decât un sistem electric sau pe gaz. desi convenabila valoric. rezervorul email portelan cu serpentina dubla din cupru poate fi conectat pentru a furniza şi a folosi apa din interiorul rezervorului pentru incalzirea centrale a casei. 30. 35. Este mult mai utila utilizarea de panouri cu tuburi vidate. Cum se intretine un sistem solar cu tuburi colectoare ? In scopul de a va bucura din plin de apa calda. este viabila chiar si in varianta utilizarii unor panouri mai putin performante. In cât timp investitia in panourile solare va fi amortizata? Pentru o gospodarie mare. nevidate.un fel de gaz este format in conducte. Daca plecati pentru 5 sau mai multe zile. De asemenea.va trebui sa eliberati presiunea excesiva mai des. sugeram sa va conectati o teava la valva de aerisire. O astfel de investitie. 36. Panourile solare functioneaza si iarna? In cazul utilizarii panourilor solare cu tuburi vidate supraconductoare. care satisfac deplin nevoia incalzirii apei in piscina pe timp de vara. Daca nu exista apa care picura pentru câteva zile. economisirea curentului electric sau a gazelor naturale difera. Este sugerat sa deschideti si sa inchideti mânerul vavei aerisire o data pe saptamâna pentru a permite eliberarea presiunii din sistem in cazul in care temperatura medie este foarte mare. cum sunt cele plane. iar in timpul iernii asigura un procent insemnat (30 – 50%) din energia necesara incalzirii locuintei. puteti adauga folosind valva de umplere. Sistemul solar separat poate fi folosit pentru incalzirea centrala? Da. Cum pot utiliza panourile solare pentru incalzirea apei din piscina? Utilizarea panourilor solare exclusiv la incalzirea apei din piscina. . va sugeram urmatoarele modalitati de intretine a produselor cumparate pentru a asigura o durata de viata mai lunga: Este bine sa deschideti scurgerea in mod regulat pentru a permite iesirea fluxului de material murdar din rezervorul de portelan-email pentru a se asigura purificarea apei. Pericolul de incendiu este exclus. De asemenea este sugerat faptul sa verificati des conditiile de functionare ale statie de lucru solare. Incalzirea traditionala va putea fi inlocuita total cu panourile solare? Incalzirea cu panouri solare trebuie vazuta nu ca o alternativa totala la sistemul traditional de incalzire.

panourile solare cu tuburi vidate supraconductoare. Din aceste motive. Iarna. Panourile solare pot sa functioneze si pe timpul iernii. Orice instalator imi poate monta panoul solar? Sistemul e usor de montat. si in mai mica masura. Temperatura exterioara nu afecteaza agentul termic. mult mai scurta iarna decat vara. pierderile fiind sub 5%.care rezista pana la temperaturi extreme de -40°C. dar aceasta diferenta este data in primul rand de perioada zilei. Ce se intampla daca unul se sparge? Sistemul functioneaza in continuare fara probleme. Pe de alta parte. . In cazul panourilor solare cu boiler interior si cu aport la incalzire este recomandat a se apela la instalatori care au mai montat panouri solare. ca vara. Orice instalator ar trebui sa stie sa lege apa calda-apa rece la tevile corespunzatoare ale instalatiei din casa in cazul panourilor solare cu rezervor exterior. asigura o izolatie termica foarte inalta. sunt aproape la fel de eficiente iarna. Inlocuirea e necesara pentru a nu fi afectata puterea de incalzire a panoului solar. perioada de absorbtie a radiatiei solare este mai mica. vidul din interiorul tuburilor. Tubul defect se inlocuieste cu un altul . acesta fiind izolat de exterior printr-un strat de vid al tubului solar. Exista totusi o diferenta intre energia totala captata iarna fata de cea captata vara. de timpul mediu de stralucire a soarelui. pentru ca si ziua dureaza mai putine ore. si el mai redus. mult mai scazute. 40.pretul fiind foarte mic. Panourile au tuburi din sticla. de pierderile de energie datorate temperaturilor mediului ambiant. 39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful