Teorija saobraćajnog toka 5

Prof.dr Vladan Tubić,dis

TEORIJSKE RELACIJE IZMEDJU OSNOVNIH PARAMETARA

Prof.dr Vladan Tubić,dis

TEORIJSKE RELACIJE IZMEDJU q, g i Vs

Prof.dr Vladan Tubić,dis

OSNOVNI DIJAGRAMI 1. Vs→g

Prof.dr Vladan Tubić,dis

OSNOVNI DIJAGRAMI 2. q→g

Prof.dr Vladan Tubić,dis

OSNOVNI DIJAGRAMI 3. Vs→q

FORSIRAN TOK ?

Prof.dr Vladan Tubić,dis

OSNOVNI DIJAGRAM SAOBRAĆAJNOG TOKA

Prof.dr Vladan Tubić,dis

OSNOVNI DIJAGRAM SAOBRAĆAJNOG TOKA

Prof.dr Vladan Tubić,dis

OSTALE RELACIJE IZMEDJU PARAMETARA SAOBRAĆAJNOG TOKA

Prof.dr Vladan Tubić,dis

OSTALE RELACIJE IZMEDJU PARAMETARA SAOBRAĆAJNOG TOKA

Prof.dr Vladan Tubić,dis