PSICHOLOGIJA

Antikos filosofija. •Aristotelis •Hipokratas •Stoikai Naujieji laikai. Rene Deseartas • • John Locke • • Charles Darwin Fransis Bacen Wilhelm Wundt Wiliam James Sigmund Froid John B. Watson EGZISTENCINĖ TYRIMŲ KRYPTIS • • • HUMANISTINĖ TYRIMŲ KRYPTIS • • BIOLOGINĖ TYRIMŲ KRYPTIS • • EVOLIUCINĖ TYRIMŲ KRYPTIS • • ASMENYBĖS BRUOŽŲ TEORIJOS • KOGNITYVI TYRIMŲ KRYPTIS • • SOCIALINĖ - KOGNITYVI TYRIMŲ KRYPTIS • • •sielą •psichiką •elgesį •elgesį ir psichinius procesus

RAIDOS PSICHOLOGIJA BIOLOGINĖ PSICHOLOGIJA EKSPERIMENTINĖ PSICHOLOGIJA ASMENYBĖS PSICHOLOGIJANeviskas SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA KLINIKINĖ IR KONSULTAVIMO PSICHOLOGIJA PSICHOLOGIJAI GIMININGI MOKSLAI. Baziniai moksliniai tyrimai Taikomieji tyrimai • • • • • • • TEORIJA HIPOTEZĖ •APRAŠOMASIS. •KORALIACINIS. •EKSPERIMENTINIS. APRAŠOMOJI SRATEGIJA. Duomenų rinkimo būdai • • • KORELIACINĖ SRATEGIJA. Koreliacijos koeficientas Koreliacija ir priežastingumas EKSPERIMENTINĖ SRATEGIJA. Eksperimentas PlacebasPlacebo efektas Abipusiai akla metodika

Tyrimo metodas

Pagrindinis tikslas

Kaip atliekamas

Kas yra manipuliuojama?

Aprašomasis Koreliacinis Eksperimentinis PAGRINDINIAI PRINCIPAI: • • • • Kokią tyrimų strategiją panaudotumėte norėdami atsakyti į šiuos klausimus

BIOLOGINIAI ELGESIO PAGRINDAI
Nervų sistemaneuronais NEURONŲ RŪŠYS: Juntamieji neuronaiGalvos smegenys Įterptiniai neuronai Judinamieji neuronai Refleksas NEURONO SANDARA: Dendritas Aksonas NERVINIS IMPULSAS. •Ramybės potencialas •Veikimo potencialas •Slenkstis NEURONŲ SAVEIKA. •Sinapsėsinapsiniuplyšiu •Neuromediatoriai Keletas pagrindinių neuromediatorių •acetilcholinas •endorfinai •dopaminas •serotinas Nervų sistema skirstoma į •centrinę nervų sistemą •periferinę nervų sistemą Periferinė NERVŲ SISTEMA Centrinė Somatinei nervų sistemai Autoniminė nervų sistema Simpatinė nervų sistema Parasimpatinė nervų sistema Autonominė Somatinė

Parasimpatinė AUTONOMINĖ NERVŲ SISTEMA Simpatinė Parasimpatinė NEURONŲ TINKLAI. • • • GALVOS SMEGENŲ STRUKTŪRA

Simpatinė

Smegenų kamienas: •Pailgosios smegenys •TIHAS •Smegenėlės •Tinklinis darinys •Limbinė sistema. GumburasPogumburisMigdolinis kūnasAmonio ragas •Hipofizė Smegenų žievė: •Smilkinio skiltis. •Pakaušio skiltis •Momens skiltis •Kaktos skiltis Funkcijų lokalizacija: •Perskirtos smegenys •Kairysis pusrutulis •Dešinysis pusrutulis •Klinikiniai stebėjimai •Tiesioginis poveikis smegenims •Elektroencefalograma (EEG) •Kompiuterinė ašinė tomografija •Pozitroninė emisinė tomografija •Magnetinio rezonanso vaizdas

JUTIMAI
Jutimai Suvokimas – Informacinis apdorojimas vyksta: •Iš apačios. •Iš viršaus JUTIMŲ RŪŠYS.

• • • • • • PAGRINDINIAI JUTIMŲ PRINCIPAI Jutimų principai Absoliutus slenkstis Skirtumo slenkstis Signalų aptikimo teorija Ikislenkstinis dirginimas Vėberio dėsnis Jutimų adaptacija Regos sistemos tikslas – Transdukcija Regai svarbūs fiziniai šviesos požymiai: •Bangos ilgis •Bangos intensyvumas Elektromagnetinių bangų savybės: • • • • AKIES SANDARA: •Vyzdys •Rainelė •Lęšiukas •Tinklainė Tinklainę sudaro •Regosnervas •Receptoriai: StiebeliaiKūgeliai REGĖJIMO SAVYBĖS: •Akomodacija •Trumparegystė •Toliaregystė REGIMOS INFORMACIJOS APDOROJIMAS. •Požymių detektoriai •Lygiagretus apdorojimas Regimosios informacijos apdorojimo schema:

•Reginys •Apdorojimas tinklainėje •Požymiųaptikimas •Abstrakcija •Atpažinimas SPALVŲ REGA. •Trijų spalvų teorija •Oponentinių procesų teorijaOpuonuojančios spalvų poros •Spalvų regėjimo trūkumai. •Spalvų regėjimo savybė.Spalvos pastovumas Garsas pernešamas Garso bangų dažnisGarso aukštisGarso stiprumas AUSIES SANDARA: •Išorinė ausis •Vidurinė ausis •Vidinė ausissraigę GIRDIMOSIOS INFORMACIJOS APDOROJIMAS: • • • • • • • Garso aukščio skyrimas. •Vietos teorija •Dažnio teorija Garso šaltinio lokalizacija Klausos sutrikimai: •Kurtumasdėl laidumo sutrikimo •Nervinis kurtumas Odos jutimai • • • • Skausmo reikšmėSkausmo “vartų kontrolės” teorija Pagrindiniai skonio pojūčiai ir jų lokalizacija: •Saldus •Rūgštus •Sūrus •Kartus

Amžiaus įtaka Jutimųsąveika

Kinestezijapusiausvyros

SUVOKIMAS
Suvokimas – Geštaltinė psichologija Suvokimo iliuzijos FORMOS SUVOKIMAS GYLIO SUVOKIMAS Gylio suvokimas Binokuliniai signalai leidžia suvokti gylį dėl: •Atvaizdų skirtumo tinklainėje •Akių komergencijos Gyliui suvokti gali pakakti ir monokulinių signalų •Santykinis dydis •Sankloda •Oro perspektyva •Tekstūra •Santykinis aukštis •Santykinis judėjimas •Tiesinė perspektyva •Santykinis skaistis SUVOKIMO PASTOVUMAS. ĮPRASMINIMAS. •Prigimties įtaka suvokimui •Ankstyvosios patirties įtaka •Suvokimo adaptacija •Suvokimo nuostata •Ekstrasensorinis suvokimasparapsichologija

SĄMONĖS BŪSENOS
Sąmonė Sąmonė gali reikštis įvairiomis būsenomis: • • • • • • Cirkadinis ritmas • • MIEGUI BŪDINGOS 5 PASIKARTOJANČIOS STADIJOS: I stadija II stadija III stadija IV stadija

V stadija (REM) Miego deprivacija. Miego trūkumo poveikis • • • • • MIEGO SUTRIKIMAI •Nemiga •Narkolepsija •Miego apnėja •Naktinis siaubas •Hipnofobija •Somnabulizmas (lunatikavimas) SAPNAI Kodėl sapnuojame? •Z.Frendo (1900 m.) požiūris •Informacinis požiūris Fantazijų, svajonių reikšmė: • • Meditacija Hipnozėpohipnozinė amnezija • • • • Kritinis požiūris į hipnozę

Priešmirtiniai išgyvenimai

ŽMOGAUS RAIDA
Raidos psichologija – Yra 3 pagrindiniai žmogaus raidos klausimai: •Prigimtis ar patirtis? •Tolydumas ar pakopos? •Pastovumas ar pokyčiai? RAIDOS ETAPAI: •Prenatalinė raida ZigotaEmbrionasGemalas •Kūdikystė •Vaikystė •Paauglystė •Ankstyvasis suaugusio žmogaus amžius

•Vidurinysis suaugusio žmogaus amžius •Ankstyvoji senatvė •Vėlyvoji senatvė ZIGOTA EMBRIONAS GEMALAS Teratogenai – v Alkoholinis vaisiaus sindromas – refleksuspirmenybę FIZINĖ RAIDA PAŽINTINĖ RAIDA Pagrindinės Piaget teorijos sąvokos •Schemos •Asimiliacija •Akomodacija PIAGET PAŽINTINĖS RAIDOS STADIJOS: Amžius Stadijos apibūdinimas Raidos ypatumai

SOCIALINĖ RAIDA Svetimų žmonių baimėPrieraišumas Harlow surogatinės motinos eksperimentas Kritinis laikotarpis Įspaudas (imprintingas) Temperamentas Prieraišumo reikšmė •Saugus prieraišumas •Nesaugus prieraišumas Socialinė raida ir tėvų auklėjimo stilius •Autoritarinis •Paremtas autoritetu •Nereiklus •Atstumiantis-abejingas Paauglystė Lytinė branda • • •

KOHLBERGO MORALINĖS BRANDOS SAMPRATA: Pirmasis (Ikikonvencinis) lygis Antrasis (Konvensinis) lygis Trečiasis (Pakonvensinis) lygis Moralinėraida

Amžius

ERIKSONO PSICHOSOCIALINĖS RAIDOS STADIJOS: Stadijos rezultatas Užduoties apibūdinimas

Amžiaus nulemti žmogaus reakcijos greičio pokyčiai: •Sulėtėjusios reakcijos įtaka •Schonfield & Rotertson •Skerspjūvio tyrimai •Ilgalaikiai tyrimai •Verbalinio intelekto •Tvirtasisintelektas •Lankstusisintelektas •Socialinislaikrodis

MOKYMASIS
MOKYMASIS TRYS PAGRINDINĖS MOKYMOSI STADIJOS: Klasikinis sąlygojimas Operantinis sąlygojimas Mokymasis stebint Ivanas Pavlovas Nesąlyginis dirgiklis (ND) Nesąlyginis atsakas (NA) Sąlyginis dirgiklis (SD) Sąlyginis atsakas (SA) Pirminis išmokimas Blėsimas Savaiminis atsinaujinimas Apibendrinimas Atskyrimas Teorijos kritinis įvertinimas •Per mažas dėmesys pažintiniams procesams •Per mažas dėmesys biologiniams polinkiams • Operantinis sąlygojimas

Operantinė elgsena Atsakomoji elgsena B.H.Skinneris “Skinnerio dėžė” Formavimas PASTIPRINIMAS Premacko principas Pirminis pastiprinimas Antrinis pastiprinimas Teigiamas pastiprinimas Neigiamas pastiprinimas Pastiprinimo schemos •Nuolatinis pastiprinimas •Dalinis pastiprinimas •Pastovaus santykio programa •Kintamo santykio programa •Pastovių intervalų programa •Kintamų intervalų programa Kritinis teorijos įvertinimas •Pažintinių segebėjimų reikšmės išmokimui nevertinimas •Slaptasis (latentinis) išmokimas •Perdėtas skatinimas BAUSMĖ Bausmės trūkumai: •skatina agresiją •sukelia baimę • KLASIKINIO IR OPERANTINIO SĄLYGOJIMO LYGINIMAS: Klasikinis sąlygojimas Operantinis sąlygojimas Elgesys Pirminis išmokimas Blėsimas Biologiniai polinkiai Pažinimo procesai

Mokymasis stebintmodeliavimu Eksperimentas su lėle Bobo Išmokimo stadijos: •Dėmesio stadija •Išlaikymo atmintyje stadija •Atgaminimo stadija •Motyvacijos stadija Pastiprinimo samprata Pastiprinimas ir bausmė gali būti kelių rūšių: •tiesioginis – •stebimas – •savęs pastiprinimas – •prognozuojamas – Savireguliacija

ATMINTIS
AtmintisAtminties ribos Blykstėsatmintis ATMINTIES PROCESAI Užkodavimas Užkodavimas Laikymas Atkūrimas ATMINTIES RŪŠYS Ilgalaikė atmintis Trumpalaikė atmintis Jutiminė atmintis ATMINTIES MODELIS Išoriniai Jutiminė Veikimo schema įvykiai atmintis Kodavimas gali būti •Automatiškas – •Valingas – Ebinhauzo dėsnis Vietos eilėje efektas Suskirstyto mokymosi efektas Naudojami kodai: •Semantinis •Akustinis •Vizualinis Vaizdiniai mnemonines priemones Informacijos sutvarkymas: Laikymas Atkūrimas

Trumpalaikė atmintis

Ilgalaikė atmintis

•prasmingus vienetus •hierarchines struktūras HIERARCHINĖ STRUKTŪRA JUTIMINĖ ATMINTIS Prasmė Vaizdinys Sutvarkymas Atvaizdžiai Automatiškas KODAVIMAS Valingas Prasmingi Hierarchinė Atgarsiai vienetai struktūra ILGALAIKĖ ATMINTIS Atminties materialusis pagrindas Sinapsių pokyčiai ILGALAIKĖS ATMINTIES RŪŠYS pagal saugomos informacijos pobūdį: Išreikštoji atmintisAmono ragu Semantinė Epizodinė ProcesaiNeišreikštoji Išreikštoji Neišreikštoji atmintis Ilgalaikė atmintis Atminties požymiai: •Prisiminimas •Atpažinimas •Išmokimas iš naujo Informacijos atkūrimą veikia: •Prisiminimai – •KontekstasDeja vu •Nuotaikos įtaka atminčiai •Aplinkos įtaka atminčiai ar prisiminimas yra tikras Klaidinančios informacijos poveikis dėl proto užkodavimo dėl nesugebėjimo “ištraukti” informacijos sąlygotas interferencijos reiškinio Motyvuotas užmiršimasišstūmimas Interferencija (trukdymas) gali būti: •Proaktyvioji interferencija •Retroaktyvioji interferencija

Polinkiai

PSICHIKOS SUTRIKIMAI
Sutrikimu Psichikossutrikimas Psichikos sutrikimai gali būti •neuroziniai

•psichoziniai
Labiausiai paplitę ir sudėtingi sutrikimai • • • • •

• Nerimosutrikimai Skiriami 3 nerimo sutrikimų tipai: •Generalizuotas nerimaspanikos priepuolį •Fobiniai sutrikimai •Obsesinis-kompulsinis sutrikimas Nerimo sutrikimų aiškinimas: •Psichoanalitiniu požiūriu •Mokymositeorijospožiūriu •Biologinis požiūris Somatoforminiaisutrikimai

Somatoforminių sutrikimų tipai: •Konversinis sutrikimas •Hipochondrija Disociaciniaisutrikimai Disociacinių sutrikimų tipai: •Amnezija •Fuga – •Daugialypė asmenybė Nuotaikossutrikimai Nuotaikos sutrikimų tipai: •Didžioji depresija •Bipolinis sutrikimas – Nuotaikos sutrikimų aiškinimas. •Psichoanalitinis požiūris •Biologinispožiūris •Socialinis-kognityvinispožiūris Schizofreniniaisutrikimai Schizofrenija Schizofrenija gali būti: •Lėtinė •Ūminė Kliedesiai Schizofrenijos aiškinimas Asmenybėssutrikimai Asmenybės sutrikimai

•Histrioninis asmenybės sutrikimas •Narcizinis asmenybės sutrikimas •antisocialiasmenybė

MĄSTYMAS IR KALBA.
Mąstymas Kognityvinė psichologija • • • • • MĄSTYMO TURINYS: Veiksmai Vaizdiniai Sąvokos Sąvokos apibrėžiamos •Naudojant apibrėžimus •Naudojant prototipus •Problemų sprendimas Problemų sprendimo būdai: Sprendimas paremtas algoritmu Sprendimas paremtas euristikomis Įžvalga (insaitas) KAS KLIUDO SPRĘSTI PROBLEMAS? Polinkis ieškoti patvirtinimo Fiksacija Proto nuostata Funkcijų fiksavimas EURISTIKOS. Tipiškumo euristikos Pasiekiamumo euristikos KAS PRIVERČIA MĄSTYMĄ KLYSTI? •Perdėta savikliova •Sprendimų formulavimas •Šališkumas dėl įsitikinimų DIRBTINIS INTELEKTAS. Dirbtinis intelektas Kalba KALBOS SANDARA •Fonemos •Morfemos – •GramatikaSemantikaSintaksė

KALBOS RAIDA Gugavimo stadija Vieno žodžio stadija Dviejų žodžių stadija Kalbos raidos aiškinimas: Bihevioristinė samprata Kognityvinė samprata GYVŪNŲ KALBA BitėsBeždžionės MĄSTYMAS IR KALBA INTELEKTO POŽYMIAI Intelekto testas INTELEKTO TESTŲ IŠTAKOS Francis Galton Alfred Binet Lewis Termann William Stern ŠIUOLAIKINIAI TESTAI. •Mokslumo testai •Mokėjimo testai •Intelekto testas •Raveno progresuojančių matricų testas TESTŲ SUDARYMO PRINCIPAI. • •Standartizavimas •Patikimumas •Validumas Turinio validumasKriterijaus validumasPrognostinis validumas Kasyra intelektas? Ar intelektas priklauso nuo kultūros? Charles Spearman Howard Gardner Robertas Sternbergas Nancy Cantor ir John Kihlstorm Kintantis ar pastovus? Intelekto kraštutinumai Intelektas ir kūrybingumas Kūrybingumas Intelekto matavimo pavojai

EMOCIJOS

Emocijos EMOCIJŲ FUNKCIJOS •Motyvacinė •Informacinė •Reguliacinė Pagrindinės emocijos EMOCIJŲ TEORIJOS. •James Lange emocijų teorija •Cannon Bacon •Schahtertyrimų teorija •LazaruskognityvinėMotyvacinėSantykių Emocinio sujaudinimo poveikis veiklos rezultatams Melo detektorius-poligrafas EMOCINIS INTELEKTAS. • • • • • •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful