Bahagian A Bahagian ini mengandungi 30 soalan.Jawab semua soalan. 1.

Bentuk not semikuaver ialah…

A B

C D.

2.

Nilai not semikuaver ialah…

A 2 B Not Minim Semibrif Krocet Kuaver

C D 1 Nilai not 2 4 1

A B C D

3.

Berikut yang manakah SALAH padanannya?

1

4.

Tanda rehat semibrif ialah… A B C D

5.

Klef trebel juga dikenali sebagai… A Klef G B Klef F C Flet

D Syap

6.

Simbol bagi not… A B Minim Kuaver C Krocet D Krocet bertitik

7.

Gambar rajah di bawah merupakan

2

A B

Klef trebel Bar

C D

Baluk Garis bar

8.

Baluk mempunyai ______ ruang. A B 4 5 C 2

D 10

9.

Not A B

sama nilainya dengan C D

10.

Pilih jawapan yang betul. A B + + = = C D + + = =

11.

Manakah merupakan teknik nyanyian yang salah? A Sebutan yang jelas B Menjerit dengan kuat
3

C D

Pernafasan yang baik Postur yang betul

12.

Apakah solfa pada ruang X ?

DO

RE

MI

X

SO

LA

TI

DO’

A B

FI FE

C

FA

D FO

13.

Semasa menyanyikan lagu Negaraku, kita mestilah A berjalan B berdiri tegak C D berlari duduk

14.

Menyanyikan lagu secara berseorangan dikenali sebagai nyanyian… A trio B Koir C Duet

D Solo

15.

Mud yang sesuai bagi lagu ‘ Rasa Sayang ’ ialah… A riang B sedih C bersemangat D takut
4

16.

Rekoder terbahagi kepada 3 bahagian yang utama iaitu kepala, badan dan… A tangan B jari C Kaki

D mulut

17.

Teknik bermain rekoder yang betul ialah A B Tiup dengan kuat Penjarian yang betul C D Membongkokkan badan Pegang rekoder dengan satu tangan

18.

Manakah penjarian bagi not G ? A C

B

D

19.

Manakah penjarian bagi not C ’? A B C D

5

20.

-berbentuk ‘ T ’ -diperbuat daripada kayu -mempunyai pemukul

Ciri-ciri alat perkusi di atas merujuk ? A B Kerincing Loceng C D Kayu Tik Tok Kastenet

21.

Manakah merupakan bukan alat muzik bertali? A B Gendang Biola C D Sape Gitar

22

Manakah bukan alat muzik tradisional ? A B Kompang Dram C D Gong Rebana

6

23

Apakah nama alat perkusi di atas? A B Rekoder Simbal C Loceng

D Kerincing

24.

Erhu ialah alat muzik tradisional bagi masyarakat… A B Melayu India C Cina

D Orang Asli

25.

Negeri Kelantan terkenal dengan… A Boria B Ulik Mayang C Dikir Barat

D Sumazau

26.

Tarian Ngajat merupakan tarian bagi negeri… A Sarawak B Sabah C D Selangor Perlis

7

27.

Antara berikut yang manakah lagu Patriotik? A B Cari Jodoh Situasi C Kalau Berpacaran

D Satu Malaysia

28.

Manakah bukan merupakan artis berkumpulan di Malaysia? A B Hujan Wali Band C Bunkface D Meet Uncle Husin

29.

Lagu berikut yang manakah paling sesuai dengan rentak Mac? A B Dondang Sayang Negaraku C Anak Ayam D Tidurlah Adikku

30.

Malaysia mempunyai pelbagai jenis lagu rakyat. Berikut yang manakah lagu rakyat? A Chan Mali Chan B Bapaku Pulang C D Bunga Mawar Abang Beca

8

Bahagian B Soalan 1 a. Namakan bahagian rekoder ini

_________________

_________________

b.

Berikan not bagi penjarian rekoder di bawah.

Not _____________

Not ____________

Not ___________

( 10 Markah ) Soalan 2
9

Isikan tempat kosong dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat perkusi berikut.

‘ceng-ceng’

‘tak-tak’

‘ting-ting’

‘dum-dum’

‘tik-tok’

Simbal

a. __________________

b.

________________

Kayu Tik-tok c. c. __________________

d.

___________________

Kastenet e. e. __________________
i.

( 10 Markah )

10

Kerincing

Dram bes

Soalan 3 Lengkapkan lirik lagu di bawah. Lagu Negaraku Negaraku Tanah tumpahnya ____________, Rakyat hidup _________ dan maju,

Rahmat _________ , Tuhan kurniakan, ___________ kita selamat bertakhta,

_________ bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertakhta.

‘ Soalan Tamat ‘

( 10 Markah )

11

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.