Nudelman Avram Aronovici (Нудельман Абрам Аронович) – isoric, arheolog, numismat și muzeograf de origine evreu.

S-a născut la data de 25 decembrie 19241 într-o familie de muncitori în orașul Chișinău. A urmat Școala Nr.14, apoi Gimnaziul Nr.1 de băieți din Chișinău. După aceasta a mers la Școala tehnicoprofesională de construcții și electromecanică, unde a învățat până în iunie 1941, după care a fost evacuat împreună cu tatăl și mama sa în Rusia în Ținutul Krasnodar, iar de acolo în regiunea Alma-Ata (RSS Kazahstan). Din 1942 până în anul 1945, A.A. Nudelman va fi mobilizat în cadrul Comisariatului Poporului al Apărării al URSS (în limba rusă: НКО - Народный Комиссариат Обороны СССР) apoi în Comisariatul Poporului al Comunicațiilor al URSS (în rusă: НКПС - Народный Комиссариат Путей Сообщения СССР) din Novosibirsk. Aici el va lucra în calitate de hamal, fochist, fierar și turnător de metal până la capitularea Japoniei2. Între anii 1946-1950 și-a făcut studiile la Institutul Pedagogic de Stat „I. Creangă”, absolvind Facultatea de Istorie. După susținerea cu succes a examenelor de absolvire la facultate, doi ani (1950-1952) va activa în calitate de Director de Studii și profesor la Școala moldo-rusă Nr.1 din Sîngereii Vechi. În august 1952, din cauza că se va îmbolnăvi tatăl său se va muta cu traiul în Chișinău și se va angaja în calitate de cercetător științific în cadrul secției de istorie presovietică a Muzeu Republican de Studiere a Ţinutului (actualul Muzeu Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei). În 1960 va obține titlul de cercetător științific superior, iar din 1969 devine șeful secției de istorie presovietică a respectivului muzeu. Va activa la muzeu până în luna iulie 1971 când va fi transferat cu lucru la AȘ a RSSM3.
1

AȘCAȘRM, Fond 24, inv.3, dosar 39, f.6. După aceeași sursă aflăm că data de naștere a lui A.A. Nudelman nu este data de 25 decembrie 1924, dar data de 16 ianuarie, 1924 (AȘCAȘRM, Fond 24, inv.3, dosar 39, f.43). 2 Ibidem, f.6. 3 Ibidem, f.43.

1

Va fi distins cu insigna Lucrător eminent al culturii din RSSM (în rusă: Отличник министерства культуры МССР) și Lucrător eminent al culturii din URSS (în rusă: Отличник министерства культуры СССР). Între 1952 – 1955 A.A. Nudelman va face studii serale la Universitatea Marxismleninismului de pe lângă Comitetul Orășenesc al PCM din Chișinău (în limba rusă: Кишиневский Городской Комитет Коммунистической Партии Молдовы (ГК КПМ))4. În 1963 A.A. Nudelman, a absolvit cursul anual de radiotelemecanică la radioclubul republican „DOSAAF” (Societatea Voluntarilor din Uniunea Sovietică pentru Asistența acordată Armatei, Forțelor Aeriene și Navale) din RSS Moldovenească. Din 1953 va activa în calitate de ghid pe jumătate de normă în biroul de călătorii din Chișinău și la cea mai veche companie de turism rusă „Inturist” (în rusă: "ВАО Интурист"). Din anul 1968 A. Nudelman va lucra cu jumătate de normă la Universitatea de Stat din Chișinău „V.I. Lenin” predând cursul de Numismatică5. Din 1973 el va citi și un curs de lecții privind Discipline Istorice Speciale și Auxiliare, precum și obiectul Arheologia URSS la Institutul Pedagogic de Stat „I. Creangă”6. În iulie 1971 A.A. Nudelman este angajat în calitate de cercetător științific inferior în cadrul secției Arheologia și Istoria Veche a Moldovei a Institutului de Istorie al AȘ a RSSM. În această secție va activa până la 31 ianuarie 1978, iar de la 1 februarie același an în urma reorganizării AȘ a RSSM va lucra în sectorul nou creată de Etnografie și Artă, secția arheologie moldovenească. La 4 decembrie 1979 a fost ales în funcția de cercetător științific superior în cadrul secțeiei de cultură populară a sectorului de Etnografie și Artă, iar în decembrie 1984 reales în aceeași funcție. La data de 24 mai 1982, A.A. Nudelman devine candidat în științe istorice la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova. Tema tezei de candidat în științe istorice a fost: „Circulația monetară în interfluviu pruto-nistrean în antichitate și epoca medievală” (în limba rusă: „Монетное обращение в Днестровско-Прутском междуречьи в античное время и в период средних веков”). Conducător științific al tezei sale a fost membrul – corespondent al AȘ din URSS V.L. Ianin. După susținerea cu succes a tezei sale va fi apreciat ca unul dintre cei mai buni specialiști în numismatică din RSSM7. La data de 16 ianuarie va fi numit responsabil de Muzeul de Arheologie al Institutului de Istorie din cadrul AȘ a RSSM. În lunile iulie – octombrie 1978 și aprilie – august 1979 va participa la săpăturile arheologice de la Orheiul Vechi, conduse de P.P. Bârnea. În luna ianuarie 1979 A. Nudelman va participa la lucrările savanților români V. Spinei și L. Șimanschii8. Pe 11 decembrie 1984 A.A. Nudeman va fi reales în funcția de cercetător științific superior a secției neolit a Muzeului de Arheologie și Etnografie al Institutului de Istorie. În același an va fi delegat în România pentru „a propaga succesele obținute de arheologia și numismatica sovietică”9. La data de 25 iulie 1986 va fi numit în funcția de cercetător
4 5

Ibidem, f.6 și următoarea. Ibidem. 6 Ibidem, f.12. 7 Ibidem. 8 Ibidem, f.32. 9 Ibidem, f.55.

2

științific superior în sectorul de arheologie moldo-slavă10. Pe data de 16 octombrie 1990 se va pensiona din cadrul Academiei de Științe, în legătură cu atingerea vârstei de pensionare, dar și cu plecarea sa în Israel11. Medalii: a) La 19 aprilie 1966 este decorat cu medalia 20 de ani de Victorie în Marele Război Pentru Apărarea Patriei 1941-1945; b) Veteran al Muncii (1984). Familia: soția - Dina Moiseevna Boiarskaia (n. 1927) medic de profesie, doi feciori: Victor (n. 1958) și Alexandru (1961). Avram A. Nudelman a fost unul dintre cei mai buni specialiști din RSSM în domeniul numismaticii. Preocupările sale privind circulația monedelor antice și medievale de pe teritoriul pruto-nistrean precum și publicațiile sale destul de apreciate și peste hotarele RSSM, i-au dat posibilitate autorului să devină un specialist de talie europeană în domeniul arheologiei și numismaticii din Moldova. Lucrarea sa Топография кладов и находок единичных монет – reprezintă și astăzi unul dintre cele mai complete registre numismatice pentru teritoriul pruto-nistrean. Monografia respectivă cuprinde tot materialul numismatic găsit pe teritoriul orașelor Hoardei de Aur, dar și pe întreg teritoriul dintre Prut și Nistru, din cele mai vechi timpuri până în secolul al XVIII – lea. A. Nudelman când s-a angajat în cadrul AȘ a RSSM cunoștea și vorbea fluent în cinci limbi: franceza, germana, româna, ebraica și rusa. Activitatea sa febrilă, precum și implicarea în diferite proiecte i-a dat posibilitatea lui A. Nudelman să își lărgească considerabil orizontul său de cunoaștere. Faptul că a fost destul de activ, combinând cu succes arta pedagogiei, studiu științific, capacitățile organizatorice și de conducere a instituțiilor muzeistice, fapt reflectat și prin ordinele cu care a fost decorat, ne demonstrează că A.A. Nudelman a fost o persoană destul de complexă care a sacrificat practic 38 de ani pentru dezvoltarea științei arheologice, numismatice și muzeistice în RSSM. Unicul neajuns pe care la avut savantul a fost faptul că nu a avut ucenici care să-l urmeze. Despre acest fapt se relatează și într-o caracteristică dată istoricului în anul 1986 de către V.I. Marchevici, V.D. Andon și N.P. Telnov12. Lucrări ale autorului: 1. Топография кладов и находок единичных монет. Археологическая карта Молдавии, Кишинев, Штиинца, 1976. Выпуск 8. 196с. 2. Очерки истории монетного обращения в Днестровско-Прутском регионе (с древнейших времен до образования феодального Молдавского государства). Кишинев, Штиинца, 1985. 181с. Literatura: 1. AŞCAŞRM - Arhiva Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

10 11

Ibidem, f.59. Ibidem, f.60. 12 Ibidem, f.56.

3

Pelivan Adrian, cercetător ştiinţific, Secţia Arheologie Antică şi Medievală a Centrului de Arheologie, IPC al AŞM; e-mail: pelivan_adrian@yahoo.com.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful