SCE3111: Penilaian dalam Pengajaran Sains Tajuk Penting

1

2

3

4

Definisi istilah a) Ujian b) Pengukuran c) Pentaksiran d) Penilaian Tujuan pentaksiran: a) Maklum balas b) Laporan c) Penempatan d) Perancangan e) Penggredan Bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah : a) Pengetahuan b) Kemahiran c) Sikap saintifik dan nilai murni Bentuk pentaksiran : a) Formatif – lisan , pemerhatian , perlakuan (performance) b) Sumatif – ujian diagnostik, ujian kertas pensel c) Autentik –portfolio, projek Alat pentaksiran: a) Portfolio  Tujuan  Kelebihan  Komponen  Mereka bentuk portfolio untuk pelaksanaan  Penggredan portfolio Alat pentaksiran:

5

b) permerhatian  Rekod anekdot  Portfolio  Senarai semak  Temuduga  Inventori/soal selidik/tinjauan c) Sampel kerja pelajar d) Jurnal Sains e) Buku nota f) Log pembelajaran g) Laporan bertulis dan penulisan kreatif h) Aktiviti makmal dan lembaran kerja i) Lukisan dan gambar rajah berlabel j) Peta konsep k) Projek l) Aktiviti bilik darjah  Perbincangan  Sumbangsaran  Teknik penilaian kumpulan KWL  Soalan terbuka  Mengajar atau melapor m) Ujian kertas pensel  objektif  subjektif Reka bentuk dan Pembinaan Ujian a) Objektif ujian b) Tempoh masa dan jenis ujian

- Think aloud

1

c) Jadual spesifikasi ujian d) Taksonomi Solo e) Taksonomi Bloom 6 Reka bentuk dan Pembinaan Ujian a) Kebolehpercayaan item ujian b) Kesahan item ujian 7 Pembinaan ujian : objektif a) Format soalan objektif b) Garis panduan pembinaan soalan objektif yang bermutu c) Skema pemarkahan 8 Pembinaan ujian : subjektif a) Format soalan subjektif b) Garis panduan pembinaan soalan struktur/esei yang bermutu c) Skema pemarkahan 9 Pengskoran pentaksiran a) Pengskoran Rubrik b) Pengskoran Analitik c) Pengskoran Holistik 10 Pentadbiran ujian a) Keselamatan dan kerahsiaan ujian (test secrecy) b) Pelantikan pengawas ujian c) Persediaan tempat ujian d) Persediaan kertas ujian e) Prosedur Penyemakan dan moderasi skrip ujian a) Prosedur 11 12 13 14 15 b) Pertimbangan semasa pelaksanaan ujian Analisis skor ujian a) Analisis item b) Indeks kesukaran c) Jawapan salah / Distraktor Pentafsiran skor ujian a) Peratus lulus / gagal b) Pelan Tindakan untuk pemulihan/pengayaan c) Cara memperbaiki pengajaran pembelajaran Bentuk peperiksaan: Peperiksaan berpusat a) Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) b) Struktur /format kertas ujian c) Fokus ujian d) Implementasi Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah a) PEKA (Penilaian Kemahiran Amali) b) Struktur /format c) Konsep d) Implementasi Bentuk peperiksaan: Penilaian berasaskan sekolah a) Aplikasi dalam bilik darjah sains b) Dapatan kajian 2 .

J. C. (1991). Cain.E. (1997). Illinois.. Multiple assessments for Multiple Intelligences. Sexton. Virginia: National Science Teachers Association. R. Boston: Allyn and Bacon. R. Teaching science for all children-Methods for constructing understanding. 16/11/2011 3 . A. London:David Fulton Publishers Ltd. and Gerlovich. B. Active assessment. USA :IRI/SkyLight Training and Publishing.. R. C. Doran. Chapman. (1998) Science educator’s guide to assessment. Martin. New Jersey: Merill Prentice Hall. P. (2002). (2004). F. Essentials of educational measurement. London: Prentice Hall. (2002).Pentaksiran Kerja Kursus 50% + Peperiksaan 50% Rujukan Utama Naylor. and Tamir. and Goldsworthy. J. 4th Edition. Ebel.Chan. Inc. Rujukan Tambahan Bellanca..S.. and Swartz E. S. Keogh. Sciencing. and Fribie D. L. A.