I
,

ttj;:J'::: •.'-Y'.{ 7~J ~ ~ 11:~:m.t.."{"'~~,± t. J: ~~_I!O~~t,,@i~ .. ,~t~ l? ~fi ~ 1:~t<i. Ikt":J I.u ~~ t:;/,,~."(i,~~'"t'L.i.t?~"'J;. -? .~:. J: < I:!T i ~fl!t:b-t!'('l' $"'~" [~~~;;Q).-t:1rJ ff-;r,' L -.:;(1.: t·1-~· Y. -j.L, or;;..'" L. J: ..; ... iftOO~'7y"-](li';J'ri~ .::~r\rf'~ 4.1:~l, ";')'JI,.o?'-"t':r I,.--;E:!:I t 9"~IJ ~<~Qo

~·t~'~·~·~·L;t;: .~ ..

,..1.

I

1 '1

~ ~

....
1 1

,'

...

,~

,,.

..
P
1

.*~

Am1 __..... D
,~ Ii_ .•
• 1

!'PI

~.
1

....
I.

I

I

"

--

.

-I _j 1

I
.1
1 __ IT" I •

Ar
1 '

iEFm

,!:.:i:i;~~,_~~_':::-' ._.
l ...

riIIl

I
r-

r

II

I:ears:,l

r,

, !=:~
-,
I"" ,-

... "

'f!!.

.L
1

I

,.',

I

'I CoCi!)-;rrtmt l!'.'i'

=

,
'I I

"'"""'it;

.... " Th~ rlglnr~ fu~JillplHr U~1lI ~ ~n:y'

li'fl!I'

••

~r.Jr,'·'I,· TI.,Ul!! LLe

M'1.1f1Kl 1i"'U~ia' I'll ~~ ~11:1!:]i!lllJJ Iae,

s
0

IB~7'

J ~

,J

,J,

,

J

,d' "if
;jI.


'~'__'_
, J~' ,

~.

_,
.

.

III, ..

[£]

I'

,
,

l:~!' ,!:& i
, , , ,
,

~

..

I I:.'

I

f"e.!"
,

8:'nI- _, __.-~ __.- _-,___,_, _ ____.- _,,_,__,__- ___- __,__,_-- _, _,___,_- _, __- _,1, _ _

.. ~ .' ~ .. ,~. '. :f: 'C:'iR" ..

==

IliL I

I

'. 1£1 ,~ r
II

'~_·m~
A~

--

-I

II
I

,

,

..
,

_"

,

,

::'=
~~~
,

I

, , , 1ii

-

1:.... . ~ ~
,

,

,

I

i
[~

", , ,
" , ,

,

....
, , 1!:l>

4

,

,

,

i

'W

a
i!iI
III
I
m

A~

.DIT:i9
I.
,

a~'1:tI _or

B,~.m7
~.

'.
tI,
-"

r

I

,

,

I

I
j& .,_

....

E'~l

,_. _,
..

, ., ... -.
A~
,.

e-'I

I

..
II

,,
,

r-:

'11=

"Ii

.'

,
I"'"

~
-:j!' .

.iJJ

'The Legend of' th•. Pian.ist

I
lUI:
1
"

'

IQ~t;::7=,A..

~]

II'l!Iwiz by EUio M;qrcim:oJ:

"':I}"fot-lJ·~, f~i¥I=, . .!..b'-", ~.~ ~.t:#.fri~,t'£.U~,n,V(,~* 1".. *,e:"f,*;h~"~~~~OIj ~t ~19wO');ij"ry::.r F'i"4t;.;; ~ ~ .&.I... p I'H:..m;j,.i2!.A.-T' L t,., 1" L J;"?Oi -iill. -~" ii~tt't ~'l': -" •. "{"Iolo~ t L..J; ~'i:I 'I!fmmtU~">@"\~ ,J: '7 ~;;t71} jf~ ~ '7 v-Xa)iHF,(..'t-Jie;';~·I~ f.j(~~'EI."'''-rI-.''CT~ """, Ke'1·.q.~,!:ijI'~:t;.o

I

M~.~iO ,SlillW)

[6]~~-"_"'~----' .~~-~~--..---.' '""~

a~~'

IH

,

~ ,

..
.'

r-

,"

~

1-

I~

~
,! "

II) -

t

...
,

,
I

'''6
I

..

.

~ "'

.,.,

I

;

I

....",_'

-'.

I I~'
I

I

:

..
"
I

I
I'

,

I
"

''''ig*

'~,..

...
I
I

,

-

.,

00
dIl
"

Il

.D1 C

Bi6
'fj .•

[0"'/

I

f'I'

Iii

/&

..

Pi'

~

.

..

I: I~

,

b.

'&
. ,

C1

,"

0'
-'~i

cr
,

~
(

..,
,
,

,
'~.

~

,'-------'-

r

11

Bm ,r ,II

.
,

,
~

I

t

IL -

fIll'll
I,

.L;

1
., ~
",

,.
,

,

~~I

I

r-

,

-_.,=
, ,

I

.
7:i
PL;

I

...
-

r"

-

,

!Q

'7F.'All

FI

,_.

I~m'
i

"B,r
I

Em;
I,

-P,

D

=

.'
,

.
=

I~ ,",.~'

V

D

~-~--------~-~... .~----=---~=-----~------~'~------~--~~~~~ ,,-.'.,_ .'.._-.
l1l'i c•
I'"

,

.,

I',' , ,
·illi.

--'.

...- . D I:: ' ..----.. . ... .... •.1 '·0 II!ooo I ..'# __ . . - .. :::J . ' •. n ft.... _. .."'.1 I I .. I J .... . .__ILj 1 D . .. . " . . .. . '_. 1- . .. .. .! " I ·L . J -.n. . -t 1 'I . . 'j.n .-- J .iL* . . v.. " 1:1' ~ 'I r ....'..'0"" i..~ .:- .... - . ... ..... .... .. 11.

I '"I: . r" .. .r. . - nr m . . ~ I - - ~. I I . L II.. 'I!!' 0 '._"... " r ..&_ j_. 'Z!: . I .• ... L - ~I I j -.L~ '''____'J.• r I I Dlm7 I 1 I . II'. ~ - c ... 137 -- . '. -'I B .~..D ..'~m I"""'""j'--... IE . J.. !i. r' J ~ Flm7 . r J . _ .~ 0 ~ i .ii' r' . .*. '~r . -J 'I' [ _ ...: . E IEm ~ . iI ' . .• ..\'I .... 'II . .'_ Am C ".11. " GrSl -.."'" I!!I!' . 'I elm .. .~' ... I " ... _e~ It B A oil --s. 'p E. '8 - . r r r " . '" ~ 'T o ·Om. ~"~ 'I .. •1 ~ .~ig _ .. 'I' . II. i-_ .. r"'. ".._. ~ ..--I _. I c. . . . G ~ IF .-j-...F..1_ . .. L 1'' 11"' " '. I" ... .r . .. L' 0 ... '. . .~~J 'i!tt. i'll' " ~ '! I '1j' :1 J 'U .

• 11 I" I . r r " - r ---" .fl. ..!ml.: 'B'!: J . J .."iI" . " N. . . A A. .' . ..'Ii.J~ . Al . ..-.. .. ' .. '~ .. I. . - " • "I a. ... : ....- _. " " a: ). . . A . "" ! !!!!I!'"1 .J ...' .'i: -I 10 .. ~. II 1..1 L_:" - . ._. . " . . . .... I ... '.A D "...-1.r . 1 .' - I .. 1 :..II. '~ .! .A .-. ""'_" 1 Ft ..' . .~ tmwJ - i " ... IIII:' '1. I I"~_ . . " I ilsiil~.. _8' .D.r.: .. I .:I.' ..0 Eli . i~'.. .. 107 -..~. • ... I • ."'.' F" . . 'i!I!I i!lJll!!!l! . =-:J .. ....t. D I r-.. :1 - I ___.1 AMr'1 II i :. " G I' I. i . !UJ 10.

~II!!I' ~ 1) . *b~ _ __.- U .._- "i ..'Ii .. -U '" ~ ~------V _________ U ..~_. ... ! .]6 IiJ . "'!t_. r • A -.-~..'Dl__ _j~ ::_j -. .. -' I_ 1-' c' D- 1I 0 F I . .- i W ~ D DmEli. ...II - "_ " 'ICJ 1 I .. m ... Ern1 -- g _1_ (.. jj[ 'iI~ I -. r' Il - 'I '!I"".. ________J I [li I -- LII ... - '11' ___j-!. .-_~..:c= I .. 1 Ii . \ .= ~.

..... t!I~~rl')~".. " I .1' ...rI.'IJ·~ 10'~" l?..t·1')]. $~ ~~'I~· . ~I~·.l'~~*-.:t£' t :. ""'.ft11'A< c..:. . .- .' _. er 'S" -- . '. '.. '... . 11""""''1 I -. ~"~ . . lit --. ' Ii .-t '-:.. .i. .\·~~t~"'f~!.. ..:J :music~ . '. -a- .y. . 11" . ] Sm..7-·if· .'Itly ..tt.-"'-1-"t"li'.:. lilt .f:':-" ~.. ..T-Y·~I" .v. .c '.~. InJm " -.~~L.:: I ?~~*"'t-ytl •• :..I!nnlo Morricp. .ii1JI-jI.._ '''J... t !Uk_ I:1.:'A. 61 r.-:.i. . ..t?~ m~'S·~·~~ht:t.~ I . ~I 13m I~·.' ~ft . . . . -'...~I1fCl.J.'./r. A I.~·~'I!I".t. 1..l. !!" '. I""" ~~ -- ..:iGfla.." &if' . I '0.~ ':J.:·fJ J. ... '. "ti·~C..... ...'1 . -tJ"7.r .J\ .e Crisis.:" ~~t._ :~ .:h_ _.r~b :t'l' ij I 0 -.. I!' . ?'7":(~.-- el I'" IIlI -- .12 Th.""" FT IJ F 'Em .n .jfi -.- i!" I'· e.t.1 i '[)i Brn1' H . ~ l:q:"l'·P)~2.~ J I..JQ:_ ~I. .• .~!..I:. 0 = -. . -.!f' I . • 'II!" emi7 . .. "!!' y. ....t !i':: C ~':~111 :1::rh".. ..._.

. -t " ii.. .. . . T '!!o' II) E7 ~ I G .. i = D ~ i' 16m' I. - _"~ .' n FT ... GT ..i'i. 8:'Gim T . !fI. 2. 1. ~. . -. =--:J iiI' u ~ .~ W' E7 '0 . - --- - -- . .!!!2. .....' IT . '11" ~..._.' 1-" ~ . ~ i -~ W' . 'III'" ... . . . . r-e- ".' ' .tI 'I' t '~-.. " . IT' "]1 i :! • ..- " ~ '!!I" """"'T .. F J... I '... Ern II . .. .. . A I . I· :.. :_~ • ."' .. __ ' _..!!!!' Ii r 'w-- ~.' J ._.' i: Emf ~ .oiiO ~. . .. . • II ...& 1 FT !III!" D Rl!!. . ". -'!!T _J II I ..I ~ .I '!!f' . rri " .'- II!) ill ..~ _I !I ~. .J 'II- '.-. • ~ -. 'IIc ~. ~ F " Em -'!!'-_ . -.~ JII. '~r.. -'II'~ . J I - "- .I r L J _On F' _j Em7 Eim? A . .." "!Il' II§ » . 011 .' .... " I' . .. ' _# r II .

.=-=-. ..~ ~ iI( "t Ill. i.' .)':tr.{". I .I'if.. )I! . ..:...1 l :J.(II- i!' I' Iii.'. ~~ _ cf·~l:: 1'1f. "'(""f u ....:.~:-t' '1'0 . ~ ~.... It-j -! .C .f. .fj -'Fi ~ m~..~'.') nl. 7: " .U{ by Jel!t IklU Mtif1!I'ft. . . i 1:.[).--..u oJ IIn~rnJ Om S~hci'l8indo .- 1- - I . .tit 'i.f I " ''''7 ~ 1""- " . P-l. I I .j. ~-.. " -I ~ . fttffl ... .~.ti'l\. 154· ~ n .... J~. -t ~ -c L ~ ~?i.. .. \-rCQ. Dm7 ~ •1 E!:Q11iIl O-R~ e. ·r· .. II I _' ~~.: .g'·~i'ktr.: !: -U:.:' t: 7""Ji' ~ L ~ • ..!!!!O"f!!!" ~.".. .. i..f~J: ".' ~lir.t. ....>! t !i~:..r~~ 'fi1i1tU ~ {: l".. ..... . ~- .7 .~ I I . .-. " D. .alieilm·~ "(\. 11"3. . rlit·j'1..} to 3~~ lJ:'~ j:' ':.~. I [ " .-A . I.}> ~ 1Ii'."'j ~ ~. I 1\7 1\..'. .' .. I 1- I'."? ~ t. • L :0::. '-' "I Ai... -= ~ ~ .f:'..:fl*:«~~. 1 w T r ~' • .1:'· ~ 1:'1:~ 1.rav'e ["'1 . .EO."" 1" -.:'. ij.! 71 IC...firt ere. . <.I . ' :. H I .( .: JI . I' H I 'I~: '. '-I: ~ ~.... OOJi " ::1 ttl'!t.-t ~ :i -. • .1 I :H 'l!-.." I ~ ""-.t 1.The C.: . 'm'jffil:r:u.

.. .-. .. . .-i1 IDim ~._•• -. ..1::. . • ../&.'1& iii" i. I . 0. . .A. . _' .." . .. .... - T. 'fi • :::". . #_f 0 •• i i: ~ I .----·----.". .0 •• 0.' •••• ". . . rt! I ! 'i~ 1 .' ...-".. ' . ti I A1 •• .· •••• """"""I ~ --. '~l . I II L ..# .!: ~!t . . 0. . 0 '.t!I 101 'ill' 1i I . . . ~ .. ~ !: .~".._.: EM.-. ... Iiooooooj.0 T ••• ~ w·o.. ..... .~-r .ill' I . . eF.. " I .! ~ ~ i._ __ I .. ... ... c.. 'I ._ . . = ~ •••. . 'I' =1 Il£II .. I!! . .A7' fill" I. . Om .0·.. I .. ~ • '.'. _. . ~I) . . ..' . i-' I- • . ._i _ I 101m ~. I ~ . ! ~ .. ' . :~ .. ' - ..----'1 ~ = . Dm iI . .. ._.. ••••• lei '"'" I: .: I" . . ~~I ill. 't . - I . .._.. ...-. !f.. . ~ •• _.-"••..... ' .BbI' •• '.""~ ! ~ ~ . I!!!' I" j. .. Ilm -~ I . _.. 01 . 'j I. ' t..- . . . -= O'm .J - Ii A7 '!l . b.. . . ~ . .-.. .w .. ' '•• ~ ~. ~ •• '. . II" ..' I~ I . I " - ~~-._ . . ~~ ..-' h'." .~." ~ .. ' .'t ! -~ #' . --'~1iiIIiiii.--J-=. .. .~ I .:. . A'l ". .I I I ..' _. _..I'.~ _ •• ...I-: . ..-......~ r Ii .m-. II .' .. .!_ ~... I ~..~ . ... "..

-.iii! . ! 1 ....I . ~V~( . I " 11" I r ! I ~ . ~ Dm .. .I C-. 11.. 1 ...1 . 110.:- ill ~ ..~ ... ~ .7' ~ ~ .. I r-I . -a' . I 1 ~ 11 ~" "" .."'--' . ~ : 'Ill . F? B~ H . F . . .# k..""... .~--. ~. ~ J "1 • - ...7 I 1 . . ' I j_ 'J ~ . "" : - • i i· !II . :~ -f& -f. . ' '. I . .~ . . ...... II 1 ".. . - •.7 G - 11.t_ ! II If! .. f!!!!I' .. ~ 1 L-. .... . .. ." J F .16 Om iii.JI . . _...Jm . 1. - Bdtm ~.. ~ :. . 'r . 1 '" . '... T f ~ . '--J .. "i'" !. 1Ei'~ (.

t. :ltl!! J T . ~'D1!" ~~~'-~'-~':~.A Goodby:e tOI i(~e.It ~" ~ i!]iI~ tl)m~'i..t I T 1J'~:: ' i.j:tyt. 'h IJ . d)~-~ Ij.. r _. l( t~h~t~.c {.J. .Qhnt..:+9 97 . I' I "' Ii i< 1.c:» - . ii."'\ii!i 1..i'!.-..1\.. .1:.~ ~ ~ ~m~~nJ' 'L .:e:· . A~.' I'.I .'I-1tr '~~ (' ~I~:b .. .... ~.. = . !Jlh~:" I) ..l!. ~ . I. J' --.'" .I I I' . I: "'- 1 .1. .. -.~ . .. .. !....~~:_~'~' . oW L -C-Ji.-(':. . .. . 1 n.ds.'J: t) S!. A~. .'oJ. I .r. jI. . '.l'BU:fiJ Frien.s'~ ·1 ~1! II . '1). G~f ..~' '9' .. ~ 1" j'itt!. ii~.. ~~ ~ !.-~ 1.. '7.' I "y/J '~~". ..b) =_ ..t t. I II II I. 1t~"Q)f~1. ~~ I~. 1'-' " . ~~~~~f~~3~' ~i. A ~191 ..~ ~ h. ~~it'1:=:.. ~'" 11tb +.~~. r---I 01.. z: L 1:'.J ~ or4 Hn~ . ~~I§~~I~~~~~~ " " ~. {i::.f L"'(t:~.~ .jI . J' 'Ip'.um by &~ro M~rir»l"1~ I .r- .t1)~:t-:i. . '.It b.-r4.iri"' ~ lib..' r r1:-" 1="-' .. I .m."'I ~ . ?'" ~ ??' IJ Jit~~ ~.

. . ------~.~: .I I .'i 'r .~~ __ . ~!' .-"' . I 'e.. t . l___ ' I r: I ~:. .. fI.:'F .'1--. . ~: 1== '-~ L '..----..: . -=------- ..I~I "'II . 'r . a ". '_If • . . _j I d! '. I I I G~a _1' . - . 'Cl ··it ._. . ~ ~. ) ... ~ .. •.1t 'R' .jII!.'~ .

.. ___j' _J I ~.:» I ii·'9 cf .-I' '11. . . . "ii"' .: . ~ $. . .~ .!L."' I .Ill.. -u ~__ . J It .1- II..

If'5" J:.:::I! o.~ -::(I:'~-mT ~ .·i~'¥:fQ'~ '"(. ~" .-'! ? "i!f.. t» ~ ?_·o.t. ~fF'~-CT~"'\I- l' I Schenao. #JFj'':~f!!.t.~ t~ ~ {. J.e t3f).t~~*Wi.A lC.!: <: mi>t~~j't""~1 ~ t L ..Q). _jifjO')' :ltt.~ L "[\>..:m~·~ :c.1 ~ A..20 Stu. ("~ t. (.J=f.J. if'"'::i~~-tttJl.inClll~'U Tltim:m:ui I :.: 'O:. ( .jld..~ ~ 146. t: C :t..Ji.~. .:5(}. "l • .: br Enn'.. ~ *~rt"I).1-"*=:. Il'II!Itiliit.a: =F1i~~'i.l···IlI:~p~m.d:.1t't.~ OK-ri"til" "t" r J:..M!:lfii~f!.) 1001 I -. .~~~ji*~~:f'_HJ..~. (..'1).d{l.:~'iilr!l. t"h·t.dy 'for Three Hands .

.

22 L_-- .

....!! I f. . .. ..Jlt.J .. I I. ! -' lliU .' •• ...... F• :.---. I.. " I ~I 1 . 'ii' tt.. ' ~- . ~ r: I 'I!!l' .. ~' ...- . •••• J .. . 'I: . ~ 8i'!i.l\1 .~='~' ..: I ~. . ~ II II 1 - I '- "."""" I:. . I I I I IU I f'!:!!'- '-' I " I I I !II" r 121: • II .. " I Ii • I II. ...

.. ~.A.:: ~HIi:l-.. .. ~. .t. -:i.. "l I I I -. ~ . .... .'*~~·'('."(.[_~ WI...mi. I . "'eLl m\!.~...I~I_ It I "I r I .< ~ ~. .. .. I~.. ~"..-r-.- . Nobj bnellice '~Iif: 7'11} .PI.. ~ t:l~"f-Q.~ .1:'T. ... '(-r '.f.... I [~ltrQi .. ~ " ..FC'e.o M'. . - r""""'r 1.. 13r.i'. . ~m7 A 'l['.::t It fit L.-. E7 # . 'II' .'" Em D J.:: ~ ~'.~1' :'.. -t ~ I -JL--?7 .. f -~ .a:yi:ng'Love. t. 10 t:\ .A..~~-r·t J: L J..n--tfj~'. ' .~~~~~'~'~"~~~~~~~ . """"" .r._ i I '~... I' ~ Y' .'i'IJ"?. I! • " ...1 _ I ... " l - . E:r..Hr. .. ~(c.ft"'n~-tj. OO'..If1:t.t 1{j:" "f!~~&~~LZ... I. .D. :.".n61"J'~-.L~ H ... 1" OK3fl. ~ =.G . 1'j: -"{'"'Of"..:l:j.< 4.$.>'·.m:ri:ool:l~ I ~"""t. I r... L ..td~JII.-.3.. ..t: Ii.. "_ "...t'~:ilfi:"~L _'-J .. dol _..!.. ~ 001 .c7 ~ -?~ T""'t ~J:lld[ 1) b~"l: ~i.. L. ~m~...~ 7"~. ~'\d.:. ~--n :.:: y:_n. ..I. j. -- I L m . 1... ./' "~': ~J-A 'T 'I'}-._~--"~" .

.... • ... I...[l. A D ill 'I~ 'I !GJiij" !Em .. A~m .!:r • - I 'I I""'""JI ~ . . i: ~' .I..... Fm .. . I '~ ¥ ---IE. B~ .. L k _I D IB."JI. - IE· '7t F c::__ I " ___jIE e i ~ J...... - .i 'tI'-' r - l .• AI r:n'aij7 8. I' bit I . .. • - . IlL Em~ Dn11i~ II [__...~ .. • '-' ... " 'ii _' .. I ~: mJl E)' Fm E~ I~ ... ... . ." A~ C .A1 ". 4i!!" . . D Eh 0. ~1 ... ' EI}.' _ " . _j " ....i: '. I"'" I - I !ii' 'If Jl .. tr..3' ... ._ 'r iii ~'..~ " A~m ..~ :i.. .' I 1111 .'... ... .:0 IL -cr I. II er...?. " ..' I~ . ..... 1 .. " . r:-----i .. .. I ..' ' Frtfl' J .. ~ C I '..' I --- ) . '!: :Ii R' L ..

. L _ fl· .. .'. . I r£l1 E~ "11 - Ie ~r I .__ ___ _ . ---. . II I I' • ilio I . F-m'J" ~ " :Em<ilj'T ~. ~~ I I: ~ -..J I. I!I!I' .. I !. . ..:" ' I ' . I -A: -." r I I ' . .--.. . .'.. ." 11"'"'''' • . " I 1111 . d . . .. ...:' II. "fI! i i' p"'! I ..c E· "r . I~ . . . C ._ iII·- 11'"" . . . ':11 . .1 - . . .' """ I' '. _ i~ ..I!! I ~ ' . --""'""""""' .. _i!"!"I.. " ... Fm ~ .e'~rn ~ I I ' ' .I"! ~ ~. . '.l.jl "". . n .'.~ . . ... *.. '~ ...~ ""-.'!!':I' ..-.i ' ~ . .. I f' '.. t: .. .' . I ..' " ~'ru. 111'i' ."e r--e" .""'" . '!iii . ... . _ .-' E~ ir . -. 'iI. iJ ~ . . ' . ..7 I ..__ 'I - J. I -' .Iv'.... 'III r .' II 'II..... 1'1.

l .A Mo\Z.ij_:t'f'%k:"t.M.A. . ~ . iii.. j . 1:. ~ <:.io. I~ I ... Heinea..o M.i.. r .jj.!) ••• C < I f.:.Tl!n::.c:J . . l. . I .J J l[it . ~ J . J.A}V A Jv. ¥I"f''t'1.(.~H·.B&.:m1f(i). .. ~ . ..II .' _~.Qt:fkoIU~ _ A .y ~~..rDated [~~~Yr'l'" t-iliJU Rt~i~ by .:.-. =." ~ '3 t: IJ @._ .t.J . w'"t 'iJ f-..:rt"{"r ~ I. ~~it.. . t." ._____.: it ~ filrA"f. '" F:~n.tJ ~ L J:'~" ii'f'.Elltli. .\-~*. ?" :6~ J:. I • ~'11 "l .l ~ { . I .~~o.Jti -. ~: .fI) -? :. J: ~ :. .. .art.l <: ~b.. i I 1.. J. li'1' / :(!.~ J I_ r.:."~ Ii:i b . c.. "o!' 'i:i". 4> ~ . ~ I ~.ift.. ..·:t~ C... .6. .. . " I I ~ . J I ~ Ir I I .c l. J . J i l I jill . h . • I I ...I. ..'j.8. ~ Q') ~.l "J_ J If"" _. I I I I: .fl..--.. I! c· -..tf.e. 1 . . ilJ! r .V' :'(-../.2..~i1.Slt.

. ...". . ~ . [ e. I '. .. .r-- . . . -- -I~ _. -. I 11.. " I::: ._ 'r _j I . ' .. .\1- I ..t r-~ II. " iT E!I@i -."III . "" I i 1'- -. - -il ~' 11 " rJ [ ~ . . . . - m.. . -~ III.' . I . .. " I . . I . ! n I " . . " . -I I' - . '. .I I_ J " '! Ii :. . ~ I ! I ~- .. 1"... - ~.. .

3' J J I I " .I':...nt.::.. '1' . 1 J 1 ..- ..)!~I.oo.!:~~L..·~. .'tI .. .J J.o__ --== i".t 1·1':~ .'_'Iv. I .... S._~ -=-....J . IjI I I " I ..&{:'!*·i:::1I·-ebn.~:in J}. .i'! CI#.!'~ . I I I ~.-~ .~ ___ :a~ '1 . A.l .t'u~!.. ..-~_-~~ '.r t. 1 r::: .~~ ~:::~~ft·f'.. ~ _J!~ -. Cb'::1-'·'I-d " i .r ~'1lf7? ~ ':!-~' I~'i·('..· ~y.c'f'l i ~ {ii':J.J.J.ii. '~:nt.Iii'»"HliF'Cl..' -'' . :m0iiFq. ._ .. 1 ._ i-(1)~~~fti..J ......- -. --I I!l I I..)ilt1J !? £:..f ----~------~-~~~.........-r. i 1.. ~~ Ihfil:''8ir~.~ J J-:r~J ._... ' " 'Z..:'~..21. .~ J J .J :._. .I mmm· J .i I " '... ¥""~ J..J .U._ I.. I I . [!l~tJ:....-~1"'!It iIj]'iil1~~ tl'Y'v 7 ?. -"" '~mr4:. I .-~ ... ...e.11 :-::. ' =~ '..J.~~.._ .. .. '§ ~... ~ '.""--~_-=. ..l.t~-fi!fi'-e-.~.T·~I. II ~:' _....:JitfiiH~PIt~C... -----. D J. ... =-r JI= . ~'J J J J ..J-~n m m 3 ~ J • 1 J .. .J .. . ~D'f" ~ t. ~ ~ l .1 .... ~ .. ·"':l!.

. -.m. t: ..' -- - u '~.i! ------' iIIJI .~ . Ii!. '!!iiI' GJ IE! .: . .1 J .cl. .. " '. . .. I ) " "= i a ... [J! e f-aU$4 I . - IIIL~. F$Y~.. "I Ir7 r .1.'IL I.J • J .J all '"1 "m oJ I' I ' ~ . L t.~ i ~.m. ! II .. _j " . '.I:' . [~1- ~~!~f ... .J."" 'I' I -. ~ . I: I. . i .... Ail B~ F~IlIsA.~' '~~~: .G . . . '" " I -~ I . r 1tI.. !i. i1 '"f . .\ " f I I " I .'.'F A . .a~ 4" . . r.1. r ~.1-.~Q. .I - .... . I. ... ... II .

'-. . .' ' ....' - 'PI I . . . .m I'" .~ _' _' • :13· . .. .--. ... J' I n I: oJ I 'iIJ II. [iii·:.-' r "'" ~. "! .....' .I I I I " 8~ I'll ! L 0 "". _. ...' '. " ~ . 1' 12" .' . . . . . ~ = _j n ~ ._. . +C-9da .:::iii! . .' . II!!' .J ..J "i I J3 OJ T Jj J '.. .. " .: . 'II!I!' . . . I. . II" -. . I" U~ ~~ "j .J t J 7 ..• G _I ~ f1H~' . . -ar - . ' - ... " .. I &!!iI ~ M ~I ~ . ! " . = . -' . " _l 9" _.' .. ".. ' ..---. I J" IIOiiii>' . " t I~' \" ..' JIi 1. ~ . L T [. . ~ D. .' _.lf .S. I '. !iI.El~ .Ii.' .m . .I! .. . .-.\1 l 8· 'L lim~· .. "'f m 1 liJ ~ I r "[:.' . n I I ""'!' '!II" !II!I!' . " .__ F' 'B~1' A . ""'!I.. . I. "...' '. I!!!O' .ill. .

.. ~k~_.-'i""rl"!'ft I} (if ~ ~L...~ .t G·~ ~'J.~ 1)~~... ..... ~ • f L 'r'.' .. . ..I. .'·~w\._ •• .::_"t'" L . [ID1tu 1~i':rnF~. - !Ill" ..f.. ••.±.(.. 'I' ~ ". I Bib ~J ·[)'7.~fJi i F7 ·r~ ~ "...t.) .. . I} l' . .li [ill B) •1 ... lilt: Gi0. 5 ..uf.ht L...~ . l¥!!I!' . (' .i'll~ ~ lj .:'..fit .~ • E'~ . ~ ~. r""-II lJ I IJiiiiiiiiiiiI (il.'ji-' ::. '.~ <.t % . "It)~.r..."h~ •.o.... ~~-R~~n~ '7' L b ~~1:M.~If!:>t~· Ii'J"{"* ..+r JI?" ~~.[Qj]""-"--::l 1..11:.Ii" __ .l: ". I~ I it . . 1 L ·!1.c..... t: 1. . ~i -("" .. _.:.m i - ... "..". r-~ • n j'___ .Ij'i. ~ . ..-.~". '1"" . J r ".~1i' i. . 6~~ ._JI- : I1 I '1Ii!' I I .·-tl.j'~ ."'0 !!I::. . Xl. '-If. \' .• 't on'ef. ~--' C"ul' ~ """..::.tf!J 2 r~(. I 'r <fc: ..(... -V'"{'" i 3" ill! iJ 7: k I:J:: .~...1 "/ ~!..$...m......_ if r-T..~.fi L..j(jJ.._. (J ~14(iil { .:..'J..t [lmiii. .. rft"*l: 1::.')r·~~~.:I.~.~ITJ.>cl~ i'::: ~ i} ..1 13~ ~.-i" __I n J_' ~-. .."". 11. ~ L-r ! t: :"'..'r"'-I . '* ~.j}:' L J.. . rv~...·fit ~ T.. I !IJ!I" . ~ n= ~».Jl~..~. f! I iio..~"q.. ...~ .f-.~ II!!I" 1\l!!l!' I f .~tvil1g~.l::'.I. l .:~i"" . I -. au .I.... -QJ~J. I.j . . {f" j.. ..":!' J.~ ~ fIll.B.~ o t . F'i . ~. .. 1!'J.

. -' 1 "'_..~ -_'. .. I ~ t t . I...: . B- .. ... . l!!!!!. ....(J "..I -.I. I f I I: II ~ ..n _.. b t!: 1- .. _L ~. !I~l~ . I'- .I ~.. ~ . . l iiIiiI. .ii.. A ._ ~' ~~ ~ Ii' ... ~ '~ " .."' i . I .. .!i!~' ~ 'II' _1. ~' ~IL 1 'I n . I I ~ ~ I!.. . .:" cw f7 J I T . I W '_ :. ". - . rT r T ~' ._ I .' 1" . . c W]n . ._" ~ . I 'III ... . .fA I I I ~J I~ . "'" . . I '- "" ~.~..' Ij 1[1._ I B~ n..'II ' ~ ..."!" ~ . "!..Iii" (51 .1. I' ..11 .. .I: 0 .rr .. ..

_"i .~I . ~-' "... I ..~ I ~ 81~..i . __j ~. *...a.... .1 . ...... '.l..I . u ~I' IktII! h._ r . .... . I til: L· I II 'i!r " I .. L"h:& :::J . . "" I Bdim 1F7 .•• i~ reo .~ o· :~: F Q =U7 -~....1 L._I . .. f =u ~ ... ~ :'""t' • . A..~s. ....~.: l~ :.' ~..# .. . I IE). .t. . c: !3l~1 L L ~c 'BQim FJ' c I :Ij.' II .: c__] L* ~ . L !I!! . ~. .- . "'"' . _ ~'.r- . - I__:... .ti~7 II L... ~ r1J:j" .~ p BdTITlI .__..~.. . n II I. I. -. . . . ... ..' iI!IH .' 01 1--. B~'7 Ii i~ ':: . ... .0 C~1 I I I ju 1IE1' I i /it..1 07 L "Gi7 Cl:7 in . m CJ L _ f1 ... !I!I!' IBrnlim L I f7 I.~ I 'iI} I . . r:: . -u ~5 - ra :"" := .. . i_ . r- . I I JD1 I :~7 .~ 'I'I"'""'="- '!!!!!' '. . I' I r .~ ~"" :4t . ""] I _. "'" ill: . -:J~.. --cl .-.- w [5'7 I ( . B~7 II . IIJ!!!I!' EkI[rn I 1F7' . ~ . ¥ ~ J. .r ~~I~ IFry....'1' I~." .n I. ~ II.'. - .. .. L ...t .. it .

Ji I' I· .. Gi7 I I). F [ '1Fji' .. ... ..I .I."".o . ~ .~· . c I -I sr. I ." -. c· D IDby -I C7 ~i D~'7 L G~7 I C~'7I_ .". I I'.-. E7 -I. .~ J I . Bdi ... ~ . II .i'-"r I _" I D7 . L I r ~ -. I .. . --. I I - " . .._ :..1 '.~ I " i~. . . - r.. ~ .'{ 1· .' I I ~I~'.' . ~ . L- ~. i: r-r-r- 'C -~ ~ I I 0. II I I. 'D __ I S7' . L. '0- J ..11-_ ..I . " ~ I II r~ .._ .- 'F e f le1 I ._j I JI.. " III F7 . I '·1 __j . L ---' Bdlm .... - .'. . . ~ ... ... w.. I I·~ F7 B~ v . . ..ft. I" IL . ~ ~.. I Ii Ah '111.' i I'-. I.. .. I i . '. -. L 1ft It . I Ii.

.. . I I I..-i '-:Ii . . I Fl h I it!._ ~... -....-.. I II I II r-t 07' I I I' F1 A 1_ BI~1 I.''-4 _L Jf '__ .. Gl I I' 01 --~. :~dlm L C I u" t I I F7 I :rt A ::J.. n- I l. . II I J J ."- . I . 1.1 :it F . • I '__ I.. C I .-.._'.._.." Iii! Fi - I.' i: 'F1 ...1..f .....o.. . I I ...... = I I: J " 11 I ~- ... '.."="'". ~.. f I _I . - r I " ! ... 1.A I r- ~ ij B { lri' ~jm .. I I . I .~ L e 07 " I 67 . I -iJ _ '-.t.= L~J.. j"_' ._.· .. ~ I I ~ .. . .l!.. ... .. I I .o!! 1_ it j: !II!' ~: 1r:1 Ii F7 ..

. lJijP''''_ L 'C'1' 'j' 1:1' ~1' L ~ L.. .. L' ~ I '.i't I ±5 . ~*~ . £ ~ ~ ~ "( L:t f' 't: j.l~~by Am~ tl)n:tm~ I f..~. .o!8:S. . j - -'" ''P. (fOOI-. .f" tJ. _J .." ~u '!._ A " 7)..~ r'lII.t ") ~ lj'j[.-..' L._:: .:1l' {-?...- .r _~ 1"'-·: .----- . L --.---- . __ IFf j 1E!:~'-7 -- . 7" I} 7J1fJt] . II -I . II .(\I.'". r ~: .I II. -I 1E7 .±5. ....• ~.til .''..~ <: 1 ' f'.' ~ I.Da. 1 l' ~' - - _.1 j . I' --.rtW I (tWIl$ feeljll'ii:~ l:. I 11-.-'!i) Cr Ii". _~ .. '~. ~'3~t rm-. 7O.r " E·7 Eq '''--.I'" ~ •~"~~'·~~~~~~~~~~~~~~iI~~~~~ .". P- I 'q"_'. . Bf~' 11_ 1 . oJ 0 IE-¥-JUif~)f.]\f.iii 1-'.!"r...~~. . 11-1: .. II .J.. _~. ~ ijl L do 1'. . I !l'-- ".:..l' '1. 1 1 - ef' I . '1*1. ' .. .~ 1 1."_ !IL.r!t. 1" I.-i L.I. I ll"iII . ------. . .n:D'Y"S 'BI.1 .I ln' "1.'..~. ''ii. ~:1.'II~'~ Jiim r I .J:tf"i!'~ ul--r ~ . I I .0:1 ~\ ~.v-.:. "~~ .[I: r *.l')..'1r1'~:1.r. n ~ r".=-'. ..A J rol..:. \ J _' '_ -'1_' J1 r. :f I) y t-Ilt~.\. ." .Ofj..f: ? 'lr1:0'~ 1.JJligJ£i~~I~ Ilr~~. ._. -r~-.-I I. .iLl:J IB" I ." q'iJ.('" I) ~'.:..." ..- ~ . .C'..iI. _ J I " .~. ~'? tH if r ~T" t.' -Jr 1J~7 I " _.' iF?'... ' ~' 1'. I:!I'~.~ 'I I -1 1 .l.

6... I [i_" ... " . " i a... .=-..

~ L------I L • " .. . ~ ~a. P......~ ._.. I I --.'... ~"l' ' f1 . B~ ill . - .I'" C' L . ~ il"'- .' .. '!!I! B a4dIJ c _I I . I' .A I G~7 F1 I' ~.:~ . I· r ... r-'-I . 1""' _I "'....~.. ~ ir." '+. I ..iii ·+5 ~ .. I ' .~C ~ ~ - . ..' _' •• ·01 .. "LJ.j 1 .. l ~~ '"" .~ . 1"'" I llioooo _I .i!' J I.. I . "~7 = P"" ..= '1IiiI!!'" -? '-= I _.•. ~ I - .I II -~r I _. .' - 07 .~ ...- " 'e. B. I: ... '100 'I' I..... '. ..~ . " . I •• __.. roo-'!!!!._l(i!. . 'I ...' _.' ql. -"""I- I ~ V L ."'_" _' . . L.~.:.'.. ". I- r '~1 . '.. -...7 .. . 11'..! .1.' ~ . !to EI 7 i '.._ . I .." . .<it II :i j .1" B ..'~I II eJ7 Jill' f7' ~~. . '!l ~ " • .. . i'~" .. :::J ~ .. I' I . Pi' [..b"'-" F7 I'trt... ".d_ 1 I I' _ . I -.. " • .... . -.

~tt!i ~ ~ ~"" E: .* I AA1 1 Mils~o' D . 0\1.~. ~.. ..:~. " I .1.."~~'VC t'A.!: 1" ril'Pii''t'<..·At(''A. r. I 1r'.D 'I.-c'T~. .... . * ~. :Morri~lliI= t...D ~.~~it'I'V'.nd .A. II 'I' I "_: ..2' J!'iliit..1\.)j)~ ~i!:...".?tr)~t~. D . I." ~.Crisis ("i±11~¥ '.. 't.L'. ~ :I:: T" ~ by ..?1' ~....T i ~Y"!RJ..1'B'6 3lail:) q)~...1J'fl-~'>#'~. ii.• nnio.•• t.1"( ".P"~?l~t"~:W''(I'it''L. ' .. t... '$f~ 3..t"'t-'~'I::iif[h "("' 1".!7. ?'71':.? "').lt-c . ~ RlA.A.':.-.jim".I.---~ (J ~'M ) .Sec'o..J 7' .~' ~ ':"i~. ..:!..~I!l1r. ..l!. 1"7 ~ D I cr IJ ----- .T i.q lIii!!i$gl..8 'II' .{.... .

~ ____.- '-:. . ~ I 001 0 ..!!!!' -~ .' ~ - IBIt! ' III I' .__ ---.! .. '~ .. -. ~~.-'JJ'::. ..:Gm~ 8b. . t- .. -----.. 111 . ~' -.i ~- --- .----- . I . )II ... ...-: .~ . 'fII' ~ ""'.." J 'D' :iT D • ~.. .. ~ 1'1 :~- . . . ~u 'Oi- J I!'. '!Ii ~ E:~7 A I. .

.t~'··I1) "1 *W(lin'~'::1.I:t""~. t'~~~ ! c: I i.wo" I ~ J .P'BBc'herine Ril'S r~~TIIJ/' ." f "" . 1" l: A.lJiJ:it ~ or .~ '!If r ! I ..~t"Ii?#t~~ :tl). .t ~ I':.~.::. .o . t*·L.l1 tJJ·~'. ~M~ . =--.Con brio I( I b.. )'J €"~il' \. • ! Dr ~- I ~ G ~.."f L. 11'" r- -• I . ·'tllli -."" - ..~ ti-. ..t"':.::::.. '. I 161 ~.ilil . ..~.j''. .~~ _~ -'~ ..r 11.!:T·" .. -t.l':::' ::l.musIc 5~] bf ~rou:lo?~in.i...011. ..)1 •• r-: .j'l"it... ... I I' I .(~r.i 7'''f . a ' J .1...t 0{ ~. Elm ~~ . P~J:1~l=FI.. I -.iHt...*. 7''' .. .. c.' - • I • I' ... iff "'IC' I ' r .u " • . " ..~2-D.~i" !to . .. !'\"-T! I) ic ....ti.: ..~l'!"~:U~ ~ 1t~·l:. . ~ 'h~ '1'-'" t llJ'.&~..'-- I ..:::.'lc<> A'~ 'j 7J -]'. '1J"t.. .:i-. 'JI)Jt...l e z: :. Il}.:t-. . . _il: :1t:tt~:.' [ II 'Ii. 'Ii '. .+. = .W-:)"'{ .i.'.::. 'I: ./.t:~ii:''::l"t 1"'il! I. _• .r7 k-..~{t. ..:. .

I . I 'I I j ..10 I G i .~. ~- ... 0'7 I I . I" 0 . r !II ---..110.. . L_ .- '.' I !!!If- '11 I I 11 4.' . -' II .#. A7 I- I _I I i 'I -.' "l I i --------..' -. ! I I ~ :~ . I 1 _ I-~ 'I 0 I ~ - "---'" 1 !~ -..-.f£ I' I . ' .... -. I .~ . I I I r--- I L . I _ - . '* 0 I~~~ "II II it I I .e ~. .. I. -r ... - • I .. . I ---.r .. I I .._ I I :.......' . -~ . I .I_. .. __jl E. II !.= = I . r- I .~~ -' . IiiL . I I -1 • r I~ ! I I ''iI: "a 00 A?' I r I ~ .. -. A7' .i!'lIl " I I .. I '.. . j- '... n " I "* ::f I . " : . D . I!!!!... . I u ' ! D A7 ...i ----. i= ' :~I- -. I . -.i!" . . I D I I . I. I '__ I I - I I' . ... I . I .i._1 " -.1 I .F. --. .- I I . . . . ~ i I - .. ." [£]1 A7 I _ _ .. • ". _ _____J I I I ~ ~...lijI. . ' .". • r :1:.

~ A I ~ . I .:. D. _.liIii 177 ~ . • . i r - I' =ii' . ..II - 'III ._ _]' ._ .... . ___.I -t [~. .i ~' 4' ll.. ~ " - I .' ._... II ~ . • . • . 1 ...r== "J' .II . r . I " fill.. r c . .-. !. II • I .A7 t. ' . . • .. I ~ I r" ~.. . . I r:: -.II... :. -. . _. " ~ L ~.I .. L""C r • _. II : II.. C .. . . .--" • .=____j ... r ~ I ._ -= ~ -1:1. I I .. . - ..J~ "~ .~ G7 ... _. C ..~ J_ II: "._ 1'17 . ..:: . I • • D1 ~ t .. l' . L. .. "'" 11 ftt!' ~ . ...'r::::== -. ~ ·U'. " .. II _. A_ .S. ~' -= :iii I' l 1 1.... D7 =' i l . I!i 'i .' IFf" D I . I '. ~ '!II! .. --_. " " . !II.t·· -~ . J II. . . . ._ .:""'"""0_ 1. r [ I ! I [I ~ lit] D . 'f . D I . ! .' II" 1. I~ .. . c=I A " G'l • II..

.G . . c '_c • 1 [1I I L I~ I !L I I 1- " I I •• 'I" ..o..cjI'J. I T . _._:. F' ' Gt' I -u t. J' ~ ... . II . . .. c~-. ~.Ii. IS >.' r . c it . I ~: ..

Co 'I "?'?ji..t #. T. t ~. j. I.. r.t.~~ i <t.-~·. _" r I ~ '.~t\{~ I'J e "JI.-i\'l:!!.! t. E~mff I.J!...: :l: T".:: I). 11'-.~ 9hm Stow [Ail J '.i'-li. . .~ b ~. . .$' J.N' tt~~It"~~.~. ~ ~oc i L .f -1 mJ ij.~:'~ ~ t. _ .~ "ifi7) ~i¥i'f~'I1J"::d:::~D)1iP L-f::t.Nocturne with No MOlon [) !TP'-''/ ..h it.. 0 [Int~o. R.. L.:r.. ~~}i~' I.. b->] mu~ic hy' EnnirJ'M=errlGOilc ' I '~O).t:t£~ti. J u .. ~1. L.. ~'W . -f' L't: ~'ir>. r - I I r Ii'I. I J ~ '.. !. '~' " E~'m9 I. . 1f_jdlJ.' j.t..t. .~.'*'. .:. .'. J.<()J~ $iV~""('. r· r I -. -1 >' r cn-!." ~ t) 1J~J1l1 1... ~ ~ ~::B'ilfLijl::/? ~ ~. I I '[JP --~-r I r .

' .... Ji.. . If -. I ~r' . . -• ~I .1 .'.. J ~ . I ' I I .' ' .11.. 1E:r1'19 c.~.. I ~ iii r_ I L_J .. . '. .A'me ~ ~ ---- A .. _____J I .__~ .. ~ . I II I •. i'""' J"'''' '. . . . " I e.'1 . I j . . . I =~ " ~ :l~' "' . .. I ' ..~.I . -. \ m L Fm1 . - :. . ~ . .- .r.I· 'I J . __ ~==-------_.• I . I L. . . I.'·. -.~. '-= . I '-. _.c' . ... r 1 . " . L .. il I r --=----------. I . . ~ _.*. II ~~--~~--------~ D' -.ill I i . . II '=.~ I ". 'w' e . . I' . ' i!'i'" ~:. I. I .!!::.I. I '~ .' I J I I .E~mg' .f '. ...i\~'~J1' .Id . J J1 ~ . . -r-r:J: I .r I .~. Ii ..".oJ I _. 1 I jj' I .''." ''I'' -e--. . .- Armllj1 -.lII. -... . .-- ---.1 . .. .y ~ _"'" I· '. III.I r r~rrrrr ". ~ . .. I " o. . I I I ~ r .-" . ..I. " . ~ '-.

..J ~.Mlfitti.~ . t U")~:~. . ~1!k. .:~ 1~~~1':t.".. _j I I . '~.mllSllG fbI' . I 'T! 'T I.."'~~ . o I II.I ...$i'. ~ tl1:t'. . IBm? . ' I' 8m? Ern._ '~ ' .. ..:..:.c 'I -.i:-e~"l~tJ~pft-v'" qri:':t. ~ ~# I I. ~ l r . :58 ) Ilfitnt:] IDr .".:&'l1d':'if§/V("!.t.. . [b:7 . ~ " I.. If-. .. I Ii.~"(' I..I. ~ I '''.I7' " ..'~~$l-i"tt~~iF4Il~!tj!G.~~. tH811't" ~>~"~ oJ:: '7 ~...' I ~..i .R~!.~ ~f~ .~ J:.._ .-~·:).~" ~ !toJ!.. ~~-e"t b *mOJjjt 1 _ "" No'bimerrd. ~~~rm...~ 'h 1 - .:E. "I I -- ~ '.'~ ~T'.JEUR' _U!' t)" t.r I' t.....OOi~.. --- .p~ !c...""..©7>:.Beloire tb:e 'En.. I!!!I"'.._.~ ----- '-. Flm7 ".. l II IEm 1 I r=-:r r----11 I I I .~~ lfi[[ _ ~T ~..' ~ I~ I: Em] I ..iF € .. 'II'"c!''' c_ I : 'I .b"" I_.J~.~ .d.~'I':" WJ~:t~ ~1~tf~J!!~~~~~. !F~. 131 Dma..t. I .I! Iq*~. I!!!I" 'w' .~ I..(3.

~:.' ~ Ai J f'!dlm A .fA. hI' Emllot.~ ..e {~ii~CL :t::'P.'1 ~I E:i' o"i~ .! MoIJ-niQ}!1 ~ I i' -... '1 cr . '_'" .:L.- ~ f.' "- .1.' L ) .J.l-t-t:t!. 't:J ."'j. I~..~~ h8 ."~-t •' E. 7'" >:'I!'./t J'J {to • J..1B.:-..:--..:f.~" ".~~.Q) ~ ~4 ) .} .:...t.." ~1 """ ~~' .'_I. !~rt i!' -+7-·"').Playing Lov.f~~] m~k. .)"( 1-' tl'1@.~ {J (lubat. I A .· I.- l.f.\ "".F"{"-f'L":'1~J.?Iffi·\ "':Ill ~ t.'' ~ L:. 1'':. i {::--'-- L :h ' 1...r"C lMM...:-Mi'$~til'H".tJ'.._.~:d': ). E'egilnt.C ·.1 .. ..~~"? t: ~t1t~df:.1.. iill~h.:: . .. ~ . ~ ...'..1j . L-+!~ I) It.. I .-. I 1 a.I. .t ~~I r:r.

" .. 4. .~ .81'ml' ~. ..." .1 1 " . _. -~ .o-i . I ~ V' bi.._ .. "A '-'--1 ....' n ." ... iiJ_J ' n - - .".. .'I Ii.. ..l ..' .' r:nJ. - I I l. ..'.' IJ .53 ~m1 II) In ID lll'. . 1 .5 _o_. ...' a.&. ' ~ _L-.a. ~' '.. .. ill' .. .._. . J r . •• ·IF·. ~"""""J"iiliL~.- j~. . I .. II J '0 'tslil'l a. ft' .l!-o' . .Q f4r ~.DIP." _. P ~I I 0..

... ~ i" L --C'" lllWJ~{$"Q. r~·~~w. and Then [:f'-. .l . I .:r $ L. ~ ? 10.t .t::]iJJ'1.J. .jill. 'ill. :J"-'Y'r: ..s... ~ . f7 ~ +9' F~a 7 ... 1...I .f ' *"-v ':.I C:a. .. ~·. . . ~. - V''''' _:- 'I . ·h-r~ . I ...It"'" '::"' 'i ~" I .. .. i' h·~f'. . I.L.t... .i i~ . -~ -~. I. C7 ...." q t0~~..n..':'~8/. roil~e ~. . I~u 'U .0. -u- 'U- .¥tifj!fJk"("~"~ 3:. 1 .9i' &7 ~I cr -kJi C7 . Ffl 0.ti-F!. I. _'.li?-~'"fi.t..:. ~""..!. I ~- . ~'4 . . I· '1 .Q .. E:lllli9 MOn1kJ:I'JJ. rlli . ~/. -9 _I" I :t9 01' /':'I...·.. . U' n '~-.:b~ ~ ).. . I ..t.9 'I"-~. ~~ ~~.¥.l." . S11'. Wi.. F1'H _IL .9 J U G7 II -9' G? I 01-81 13. "9{. ~"n"~1-1:.-9 . -f. '. L::: If1l! I .JiI:.~~ ~ I "( 'I I -- r ..j)·~gt."'tJ(. . :. =r '7 ·lf~tH~'iT..-' IliD V "r: ..:·d.~ L.h~ltii3:4'>ttl \ . '~-'\<~"'i~':e.c I L]_-.~J~L~T~ . -b. D' V I . .

L.ii7 .1: $!~.!i:~'1!... - ..0'... . '1 .:'fQmillrl~ rrnwq.."rr P.-.:..!NW.. ~ ~. 1'!1J jot:./::'iltL t. 1"'It-f~. _- I ~ a I i .!!!!!!' il . -TJVi' L.• ·0 I ~. :m .:t t.: ~ . II " .-. ja:"!'1 . .5$ 190.~.1.. '-II .. ~ L.-\" +U)RJlj.II . r. . '..~ JI_" " pr.- .. * I _ .:" ~"'.:. ~Y::bT"f".1:: ~ tJ.' ""1 t _ _j --..:~.'-.. .1 < I') IJ' . .~ ~I EIIi •. j .·. .(' ~. =. I I!!I!' " ..'Mwvi~ont'·. ..t. '1 . '~-:.. !' I .. rmJi~1 Ji'>~ EIZI:¥. r I !' I' I .1J-~~~"i.. ." EO:"t' 1'" ~"'I.r.. 1.'{\.: 'I" II" ·1 ._r ... .'&iIlJIO.~tI.!7) -11~ ! J.' .~.'f"' '\""V.~ NQ:2J 1 I ' ... i -. 5 ~ '11:.~8ItQ GiJC (. " --w . rt~.. . ~ .1!~'~9: ~ot: ~ "7'.II'."· .. tJi. '-j . V L"("'II'~ ! L :1. . .M•..44).".J(~t 1')' t '~r." 4' ..MadotlSS..!i'"f~~ f:* iQ. c s . llJ .:. l~ 1'-~.~ @-if t. .-r.->\" ~ ~~ L i~" '~L~'ml ~~'4..N. ... .~-~. . it· ..:$~..&"Am~d~...5 .i: b-}·. s--r: I...'" 0'" 'iJr:~ 1·1. I .( n :::J> _ . f-t.:...- _I' ..t .. J Al I~ ... (it 1:. ~ ..r... #2 !giI~1. ..

__ ~. ~'I =--. . ..IIiII' ~ A7 11. '~l~ C sm-·- . . It..r . iI"~~ . ! I I I. I 'e " .. I~ .:.. .. '~ . J ! IF . . . :' ... • _.. . 11 .... .. t.M .. ._&.~ __ . .--. - .- .. . ''II .- . _.. !I. ~ I . .. __ .. _ .: ...' " ... . .' I .. ' "II .. -".. . .. .. . I' .' . '- . ~III.~ .. '" fl.._..~~ . ..*".~-""~~~"""'-"----------"'-~------"'----'1 A1 . I:" ~ .r-_.-_._~~. ._3-: __. . :pr - . . . . L '.I 1 I' "..= ~ . ~J~ .- ... i==_ L_ ~ ~ :~ e~ . .Em 11111.. - :J--. . ! Iii . r r-_. j ..~ .~_. ! . . . .1IiII1 . = W' {.--- .' _ c II ~ II..I I . . G7 . J I-. j .~. \.- --~' • .: _. . . L__ " . . c== ~~t.... . ...". . ! ~. ... .-1.. I.. 1_ ~ .~ .. Dm7 ._ I t: . _II_) .=- I I I·.. .'.. ~~ __j I . . . r . u .:" I __ _C _-.. .. -II. . J . .:7' ._&. -r ...__ . b. " :.:. . . .. '-- .J .._ . . . .' ..11 .

i .. . ie' it--~_~----~-- :!to G1 :~' --.. . ----·'--1- ." '..-_.•..It.c. . ..' .1~. ..-.' m .' ~ " ."!II!' ...._._. L - II I ~ -. .-. pa . ~ • -~ ~ .~j~~ 'i'. .7' ~ ·w i& J r!:~ . r- IH. I -A 'E' .. I I '.II ~ 1!(lI " ~ . -_ =-:J ~ .~•• -.. .~ 1 ~..~.. ..I L ~J . . jI. . . I...=.- .:rt_ J .-1- . . '! ..~ _.!I' ~Ir . --"'91 1-" .. __ il "_' . - . -----_ •• _~---. ...-_. .... - ...-. ._ _... e ..--_.. :1 ". 'ill!" G7 --~-------~-~'~~~~"-.. ~...:.r-------. ...-..~ . . ..-.~ -...•• .---..~ (3.. . '. ~ .. ...."'~~II~ft.-. I . . '" 111 .. C! . .~~~~~~~ft~~~~~~§ti~~~'·~·~·~'~-!·'~.~--... I>· .: J II! ~ .. II I B7 .•••... L .' C: _J_~_ .. .. 191' ..ii. i01 _. W· - -. :l& ~ iJ' ._.•• ~. _"L . -. .r.i ~§~~~~~~-l~!.I A~1 ... . n.-_ -. .. -d..~ ._.:: . . - _I I I ..' C . .. . 1& [.

el' I " ~ I~: " . ~: i Ii C1 r """ijij. .. - I I . I ::1_ 1 " ... ~ . I I. . Moe .-- ~ '~ I .---.' .'.. .--~ . ' .. >L . r II . I B:.' -F 1 1! p. " " '. : !I .. I - 1Ft' . -. .. .. ~ . - f. -. . B1 t . 1 . ~... . -.'L. -.'. ....~ ~·1 . ' \1 .-.- "._. ' . .~-. . . . GJ ' .. .lIiI' .. I I : . r- ~ _.' " " .' . ~~ = 'Ie i -' _.--. i! II. ]. r-' _J :E1. . 1 I I I I ~ 1 .. ~..- . ~-. .. L__ --- C . .I -- . _ 187 I .I .. -I .' I .' ._. ..~" .'-./&' . _I loa . I ..' " It' ..-~...~ ~ .~'.' . . It Ill.ltlll!l' ~ .'.\. n ~" ..~.- ~ ". .. -..c.._.. ! ':I:. Ie: -.*' .. ... _.' ~ . . Dm" .. . . . ..~. ~' " ...: • .Ii _ = .•~-~--.--'.." . . i: . if - .. 'Ii . J[ .~ <Ii • I . _ _. .. --:-1 ~. '.--_. l .-.._.. .OiIi . . . 1 I . ..--_..../ .' .. r : I " .-. -t 1 'II- I f" W' .--.' r .Iio.~.' -. . .I ~. . - ... it 'd' jm. . ~.II .-.---". 'I ... ... .--.I 1 .1' ~ I " . . •_ 01 .. = l'lil t..

. :._.•• ...=--.•••••.• ."_ It' '1i'!. . iDm.• .....'I ._. A7' D7' .•. .Br' .. _~L . --_. II i F. C'dlrn . ...• ~ . I ~ ~ ~.--.-'. _~'••• .. _ ~ __:i!'~ 1117. ~._-~_~_·~s.~-. '-'. fl. II I..~ .._~_ -.....~ . ._ .-:_ . 1!I~_.• .. A~'7' . I . ._.._.-. "r " I I . . --_. ._.._.••.-~ ·J.. . . it .jI. ==. .--~ ~~.__. -' '.~jji _. - . ~. . J . L.. . .8W --. .O ..' .. ~~.: . I ..fIU~•. lOti A'. ! '. .ii -. ~ G'l ... . ' .._·_· __ _ .. .~ ~ ~ _~~ "..'-._--. ...~ •••• -. 'I " . I :#t _. .• ._. ~L .---._.....•. =••• ~".. ~l~ ~' G'1 C II ~ I I Ie 'I.. ~_ -1 .ll r '.: t.. L I - j ".i ' •.1 l._.

.*.:r . -. ." iii ". --..t c ~it.. L. J . 'IC" _I[ ""'II :cI I Ie ...'~ i..:. . G- S .. ~.0"(09")1:.r I I I. I!l" I r -.-. I . I I I' I I ..:.' . r-. -I h I r- I" I I . " . I -r:J.& < . [ .. I I.I . J Ii -.... ~- IG.~ ~ t L. _. .I.t... ..< f. . l I J .' I III [ " -I I ::. t. I ..~""':fa!lL 'C.i- l!] 0 Em J I.. . u.~wtc'it'. ..1::....fjl.. . .* ( • .I lij W • ... J ---' '~ II ..~.~ . .: ~ ~ ~~b . " I ..I. ...Q=&".':.."t"" #-:~ l. ' ~ 'I - .' . '...r:. . 1.. ~-c.'fh t.utoso (~I ~ [60 ) D .&.. "q)--:t=-. ~. .'".'/}-( &~.S... J I [' J .f :..:&:ti.'" ' I G.'~~_" oft ~T. . J: 1-" 1i:"$altJf..T . '-I'F ~I . c [ . .I . -~ ~m L ts. " .._ ~_'1 ~f~'4r mlll8lc by ~tij_o" MorriGm1)1t' I I t flft.. I r.. 'I I[ 'Ii . . ~-£. . .~~-rll.. '" ' ..> 1'$.oiiii ..Uent Goo-db. -t 1. '.-"C'i:"t" ~ L.1j~H::. !H-i . • '» 0~ liil [)7 ....ye [_+11 t. . II!...\r].tL..r."* L . ~D A .<-" ~. ~ 'c.. ' I ..I !~ ~~ j.. '~ . .

.. ".~jl ..I .1 I '- 107 ~. " IElm ai'1' I ~- I ~m7' r. ::::J...-II- Em. .~ 'II tP !.- jl . '.. T Efi'I . ._. ar ~ .: I J _.! .". ....... -. !! .. -t ... . I 'Ill ~f 01' G c.. Gmaj. .. : I . &- ~ .o_ E9 j r ..i' 'B G:I~ Ii.ft. _'. -. A- G.Me . ~ 'I.II: . .... OIIL__ •• r I~. .. ::i A I~ . it: "...1' .A." c ' -r. i.. .~ 1. I . . fm.'. " I 'L I :1 I p. Q. ._. -fit' ~ . AI _L I~ '. ~ I j I: t: i = .. " . e 'Glm J) sJ.1..l . r- e. .: '" ..6J /1. iiIj. e ..

" ".r:~. Jl\OT~ l.z ...l1}f!!.>./ ] mlu~ bY . • 1[ If)! I ' . .Ships .J~j·-{tJ~/"'.7.t: 1" '5 J!l>IiJ~ il"'E.. .t.~48 1 " .t ~~ ¥1"0~e"f'M..S1J (J'.e-.~ l ~ To .tilii~\rv"(~} < 3 .I"·~il..-.::: t. (.J&J@I'} tT_.I"r.$!J.J? >" :r:.v"t"'~''>$'~ ...: t w"('~·~t#-. A} )1'~'if!·~Q)'ii..:~~~if.. " ~ '. t ~'>. . iJM:~ L. l:fnko.. F4JJR.(..Enilili MioiTl~RC A....~d'H!"tt?-cl".!.. '*' '. I{. ~ r 11... ti~r. .}ji}·tt'n'k..1J. .1 Ma~t1)... I I .'~-:-~'1"A .... ". =« ~ff"ii < .'..<{ ~ 1lt:b'Q 'i( b. ."( T~.iliJ~~It~L?? ~~.iI j I'" _..0 itft1tt. .. 'Y 'c. [l ~.w-!f~ c..:t ~ ~.&ili tIi':. ..:~ 7.t~·'?' ~It. !!li!'"' ".'nd Snow [.." r!7f-J 1: ~:f. ..t) . - I...-t k 't.~fit)'"f:~iL.

:it .._ .. t~ . A.. .. _.. ..' .' ~I II II ~ J...: a .. ~l ... . [i ".. D. I I. . . . -'l II o FT III t. I .J =i . '~ I I .111 '. A ~ ern ~cJ Ai' r. .... i·. .' .: I~ r Ir. . " ... D '....i!' :. I " ! i' . II r' .. ....j/' ..~ . - . I. ~ "' 8\fI!l.J "I "~ I..•• --..=-. 'V I ~& lll. i' .d. G lFi. . . . ..ii. .J _. . .. .r L . . !!!!" v r . . 1""" . Ii .. I • :. ell . I " I " ~ .-.. w iii._--"' -_.~ og ."7 -: !al' Q i' 'U' IEm7 Ii LO' . i . • J' i ~ . .~ -_. " .'m7 ...' " j . !Ii_j!. ..--.I . :J ~ " .A..-... .: r r I J I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful