uCA ÞLM8ukA MA!

LlS

´ ~~ =¹ ' - - ¸ ¸- ~ ¹' ·¹' ´ Ɖ `ŝ -¹' ¸· ´ » `ŝ ~¹' ¸ _ ¹ = - ¸~ ' ¸- ¹ ~¸´ ~¹'
_ ¹ = ¸· · ¹Ž · Ƈ' =- ' ¸ ¸- · ~= ' . ŝ »´ +ŝ ¹¹ ' =ŝ - ƃ ´ ¸ŝ ` = »- = ·¹' =ŝ - ƃ· ´_- ~ ~
»- ¹ = · =ŝ - ƃ ´¸¸´ - = »- = ¸ · =ŝ - ƃ ´ - ¸ ¸¸ ·¹' »- = ·¹' · =ŝ - ƃ ´ ¸ ƈ¹'
´ ~' ¸ =¹' »- ¸ ´¹' Ŧ

?a Allahţ Lngkaulah yang mempunyal segala
kepu[lanţ engkaulah yang berhak menerlma
segala kepu[lanţ engkaulah yang berhak
menerlma segala kesyukuranţ Lngkaulah yang
memlllkl segala pemerlnLahanţ dl Langan Lngkau
segala keba[lkanţ kepada Lngkaulah kemball
segala urusanŦ

ŝ »´ +ŝ ¹¹ ' ' - ´ »- ¸ ´ ' - »- = ¸ ŦŦ

Cucurllah rahmaL dan rahlmMu ke aLas ma[lls
yang dladakan pada harl lnlŦ 8erkaLllah la darl
awal hlngga akhlrnyaŦ

' - ´ .'ŝ · · ' ~ ¹ ~- ¸´ - ŦŦ

kaml [uga memohon perllndungan darl Mu darl
segala perkara yang boleh mencacaL celakan
ma[lls kaml dan darl segala perkara yang
melalalkan kaml darl berbuaL LaaL kepada MuŦ
kepada Mu [ua kaml serah segala urusan kamlŦ

' -ŝ Ƈ ¸ = =- ¹ ' -¹ŝ ´ ¸ ƍ =- ¹ ' ¸ ' -ƈ - ' =- ¹ ' ¸ ¸- - ~¹' . ' -ŝ Ƈ ¸ ' - ƍŽ ¸ · ' --´ ~¹'
, Ɗ - ~ = ¸ · ¸ Ɖ ¸ =`' , Ɗ - ~ = ' - · ¸ ' Ƈ' ~ = ¸'ŝ -¹' . _ŝ ¹ - ¸ -' ´ _ ¹ = , ~ŝ ~ =´ ~
_ ¹ = ¸ · ¹Ž · Ƈ' =- ' ¸ ·»ŝ ¹ ~ ¸ ´ ~~ =¹' ¸ ·ŝ ¹ ¹ - ¸ ·¹' ¸- ~ ¹' Ŧ

 ff¾¯f©¾ f°– f ff°½f ff° fff f ff°––ff°f .nff¯f f°f¯.

 f ¾ –ff½ fff°– ¯ °nfnfn ff° ¯f©¾f¯ f° f¾ –ff½ fff°– ¯ fff°f¯ f fff ½f f.©ff¯¾ f¾ –ff¾f°f¯  & & & & &&& &&&  & "          %& &&& & &  &           &&&&  & &   "         .  ½f f. & & &     f¯©–f¯ ¯°½ ° °–f° f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful