d. 1898, İstanbul ö. 16 Şubat 1960, İstanbul Hekim, keman virtüözü, müzik öğretmeni, yazar ve neospiritüalizmin kurucusu.

Türkiye’de deneysel ‘spiritüalizm’i (<) kurumsallaştırmış olmasının yanısıra dünya spiritüalizmine yeni kavramlar getirmiş ve geliştirdiği deneysel spiritüalizme ‘neo-spiritüalizm’ (<) adını vermiştir. Neo–spiritüalistlere göre, Dünya’ya çok ender gelen ‘vazifeli’lerden (<) biridir; ortaya koyduğu, Dünya insanlığı için yeni ‘realite’yi (<) oluşturan bilgiler, tedricen (derece derece, aşamalı biçimde) idrak edilecek bilgilerdir. Biyografisi, yaşamındaki önemli dönüm noktalarıyla şöyle özetlenebilir: 1898’de İstanbul, Fındıklı’da dünyaya gelir. 10 yaşında keman dersleri almaya başlar. 15 yaşında bir ruhsal irtibat seansı düzenler. 1916’da Kabataş Lisesi’ni bitirip Tıbbiye’ye girer. Okuduğu “Hakikat-ı Muhammediye” adlı kitaptan çok etkilenir ve şehit olmayı arzu ederek Çanakkale Savaşı’na katılmak üzere askerlik şubesine kaydolur. Bir falcı kendisine askere gitmek yerine eğitimini tamamlaması gerektiği uyarısında bulunur. Askerlik hizmeti için teslim olacağı gün, yüzbaşı olan dayısının götürdüğü Sirkeci’deki Meserret Kıraathanesi’nde, tesadüfen yan masada bulunan ve dayısı ile konuşmalarını işiten bir subay, kendisini, vatana, askerlik yerine eğitim yoluyla daha iyi hizmetler yapabileceğine ikna eder ve kartını vererek bu konuda kendisine yardımcı olur. Kartta Miralay Mustafa Kemal yazılıdır. Tıp öğrenimine devam ettiği yıllarda maddi olanaksızlıklar içinde olduğundan, ders vererek geçimini sağlamakta ve ders vereceği eve gidebilmek için iki saat yol yürümektedir. Olağanüstü bir müzik yeteneğine sahip olan Ruhselman, müzik sevgisi ağır bastığından, İstanbul’da yaşayan bir Mısırlı prensesin, müzik öğrenimi için kendisine maddi destek sağlayacağını öğrenince, tıp öğrenimine ara vererek, 1920’de Prag’da (Çekoslovakya) müzik öğrenimi görmeye karar verir. Prag’a gitmek üzere trene bindiği gün, trenin yalnızca üç istasyonda Prag’a aktarma verdiğini bildiği halde, karşısındaki Macar asilzâde ile derin bir sohbete girmiş olduğundan, aktarmayı üçüncü istasyona bırakan Ruhselman, bu yaşlı ve deneyimli kişinin, kendisine, yaptığının doğru olmadığını, çünkü

geliştirdiği ‘psikolojik ayrışma’ (<) yöntemini de kullanacaktır. Almanca ve biraz İngilizce bilmenin verdiği avantajla. (Kendisi sonraki yıllarda ruhsal irtibat seanslarında hipnotizmanın yanısıra. C İstasyonu. 1934’te İzmir’de konser verdiği sırada izleyicilerin. Kadri. 1931-33 yılları arasında Adana’da hipnoz deneyleri yapar ve yörede reenkarnasyonla ilgili veriler toplar. İlerideki yıllarda. 1938’de hekim (dahiliye) olunca (diploma no: 1585/5055) spiritüalizm konusundaki ilk yazılarını çeşitli dergilere. Prag’da. Akın. ilk kez yüksek düzeyli bilgilerin sözkonusu olduğu bir tebliğle karşılaşır. 1927’de “Yeni Şarkılar” adlı bir müzik kitabı yayımlar. “ilk fırsatı kaçırmamak” prensibini kendisine ilke edinir. kendisine maddi destek sağlayan prensesin maddi durumu bozulur ve sözkonusu destek kesilir. Kütahya. çok zor olan virtüözlük okulunun sınavlarını kazanır ve okula başlar. Devlet Opera Orkestrası şefi Kurt Stringler yönetiminde solist olarak konserler verir. özellikle.trenin üçüncü istasyona bir aksilik çıkmadan varabileceğinden emin olunamayacağını söylemesi üzerine düşünür ve o günden sonra. Rehber takma adları altında alacağı tebliğlerin ilki olur.) 1923’te Dresden’de (Doğu Almanya). Keman virtüözlüğü derecesine yükselmekle birlikte. . Meşale. Kastamonu. İzmir) müzik öğretmenliği yapar. Bu arada bir de ‘tekinsizyer’ (<) fenomenine tanık olur. Mustafa Molla. Üstad. 1928’de Anadolu’da bir kar fırtınasına yakalanarak ölüm tehlikesi atlatır. Kemal Yolcusu. Bu sırada Prag’da karşılaştığı. spiritüalist literatürü izler. 1926-1934 yılları arasında yurdun çeşitli yerlerinde (İstanbul. Bu tebliğ. Muğla. 1936’dan 1957’ye dek ‘operatör’ (<) olarak bulunacağı ruhsal irtibat seanslarında değişik medyumlar aracılığıyla. mezuniyetine az bir süre kala. Bedensiz varlığın takma adı Üstad’dır. inceler ve hipnotizmayı öğrenir. düzenleyerek yayımlayacaktır. dönemin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Türkiye’de müzik öğretmenine duyulan ihtiyaçtan söz etmesi üzerine Türkiye’ye döner ve müzik öğretmenliğine başlar. Şihap. neo– spiritüalizmin temelini oluşturan bu tebliğleri yapıtlarında. müzik dinlemek yerine bir çocuğun havaya uçan balonuyla ilgilenmesi üzerine keman çalmayı ve müzik öğretmenliğini bırakır ve 1935’te tıp öğrenimine devam etmeye karar verir. 1936’da düzenlenen bir ruhsal irtibat seansında. Ankara. Fransızca. konservatuvarı bitirdikten sonra. Prag’da pansiyoner olarak kaldığı evde yapılan ruhsal irtibat seanslarına katılır ve o yıllarda.

1948’de gemi hekimliği görevinden ayrılıp kendini tümüyle spiritüalizm çalışmalarına verir. bir hekimin kartla kendisine gönderdiği yoksul bir hastanın. 1942’de Devlet Demiryolları Bilecik Kısım Tabipliği’ne atanır. kendisine geri yollanması önerisiydi. “Hipokrat yemini”ne tam anlamıyla bağlı kalmakta ve kendisine bir hasta başvurduğunda. İngilizler’ce. 1950’de birkaç kişiyle birlikte İstanbul’da. Ardından. 1950’de yayımladığı kendi kitabında (İshak L. 1949’da “Ruhlar Arasında” adlı yapıtını yayımlar. Bu dönemde Ankara’da yayımlanan “İç Varlık” adlı dergiye de yazılar yazar.Eylül 1938 arasında ancak altı sayı çıkar. ölebileceği olasılığıyla kitabın yayımlanması işini Dr. film çekilmek üzere. gerekli olmadığı halde. Askerlik hizmeti bitince geçim sıkıntısı nedeniyle 8-9 ay yeniden öğretmenlik yapar. fakat dergi. maddi kazanç için. Kuday ile birlikte) Dr. 1950’de “Allah” adlı yapıtını yayımlar. 1946’da Afganistan’dan yurda dönünce. kazanabildiği parayla spiritüalizm alanında ilk kitabı olan ve üç ciltten oluşan.) Ardından gemi hekimliği yapmaya başlar. Ruhselman’ı ve neo-spiritüalizmi hakarete varma derecesinde ağır bir dille yerecektir. Oysa bu kişi dört yıl sonra. [Bu sırada dizanteri hastalığına yakalanmış olduğundan. casusluk yapabileceği kuşkusuyla reddedilir. “yükseltici ilim ve sanat dergisi” Fener’de yazmaya başlar. Fakat hastalarla ücret karşılığı ilgilenmeyi içine sindiremezken bir meslektaşından aldığı. Sevil Akay’a bırakmıştır. maddi olanaksızlıklar yüzünden. Bu sırada Hindistan’a hekimlik yapmak üzere gitme önerisi. ‘Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti’ni (<) kurar. tedavi sonuçlanıncaya dek kendisini hastadan sorumlu saymaktadır. dahiliye mütehassısı olarak bir muayenehane açar (İhtisas no: 1872/3731). (Bu. neo– spiritüalizmin ilkelerini açıkladığı “Ruh ve Kâinat” adlı yapıtını yayımlatır. Mart 1938 .bir grup arkadaşıyla birlikte çıkardığı. 1940-41 yıllarında Yedikule Hastanesi’nde (İstanbul) yedek yüzbaşı (tabip) rütbesiyle yapar. kendisine çirkin gelen bir öneri. böyle bir ortamda çalışamayacağını düşünmesine ve muayenehanesini kapatmasına neden olur. . Askerlik hizmetini.] 1947’de İzmir’de. böylece spiritüalizm alanındaki çalışmalarına yeterince zaman ayırabilecektir. 1948’de Ankara ve İstanbul üniversitelerinde spiritüalizm üzerine bir dizi konferans verir. Afganistan’ın Türkiye’den hekim talebi üzerine 1943’te Afganistan’a gider ve orada üç yıl başhekim olarak görev yapar.

“Ruh ve Kâinat” kitabındaki ‘perispri’ <. “Deneysel Spiritüalizm” hakkında bilimsel bir rapor hazırlar ve Bakanlığa gönderir. 3-4 ay süreyle günde yaklaşık 20 saat çalışıp 4 saat uyuyarak inanılmaz bir tempoyla çalışır. İngilizce hazırladığı 61 sayfalık rapor. hasta olmasına ve dinlenmesi gerekmesine rağmen. yine de boş durmaz ve İngilizcesini geliştirmeye çalışır. Bu derleme çalışmaları sırasında. “daha yüksek ‘vazife’lere (<) hazırlanılması” amacıyla. 18 sayı sonra. Hiç evlenmemiştir.) 1952’de gemi hekimliğini tekrar bırakır. (Medyumluk kitabının sonunda. . medyumluğun ve ruhlarla irtibatın neo–spiritüalist görüşle açıklanmasını konu alan. vazifesini yapmış olmanın rahatlığıyla ‘dezenkarnasyon’unu (<) müzik dinleyerek beklerken. Millî Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine. ‘dedublüman’ < ve ‘degajman’ < hallerine ilişkin bazı görüşlerinin klasik spiritüalizm etkisindeki görüşler olduğunu ve bu görüşlerinin artık değişmiş olduğunu açıklar. Bir süre Denizcilik Yüksek Okulu’nda. Çalışma arkadaşları 19541957 yılları arasında kendisinin bir durgunluk döneminde olduğunu gözlemlerler. 1957’de kurucusu olduğu dernekten ayrılır. 16 Şubat 1960’da bir enfarktüs krizi sonucunda Dünya’dan ayrılır ve bedeni 18 Şubat’ta toprağa verilir. Harbiye’de (İstanbul) tuttuğu bir bodrum katında son ruhsal irtibat seanslarını düzenler ve alınan bilgileri derleme çalışmaları yaparak “son vazife”sini (Dünya insanlığına sunulacak kitabın hazırlanması) yerine getirir. Aynı yıl yeniden gemi hekimliğine döner. 1952’de. “Ankara” gemisinde hekim olarak çalışırken. 1955’te “Altın Kitap” adlı bir dergiye makaleler yazar. Son altı ayında ise. “Medyumluk” adıyla yayımlanır. Dönüşünde dinlenmesi gerektiği için gemi hekimliğini bırakır. Rapor daha sonra. Fakat derginin yayımlanmasına. kendi ifadesiyle. Aynı yıl (1952) “Neo–spiritüalizme göre Mukadderat ve İcabat” adlı yapıtını yayımlar ve Fatih’te (İstanbul) bir büro tutarak “Ruh ve Kâinat” adlı bir dergi çıkarmaya başlar. 1958 Haziranı’nda bir enfarktüs krizi geçirir ve Cenova’da iki ay bir hastanede yatar. kongrede hayranlık uyandırır ve büyük bir yankı yapar. 21 Ağustos 1952’de. 1958 Eylülü’nden 1959 Temmuzu’na dek. Türkçe olarak. çevresindekilere konuyu açıklama çalışmaları dışında hep düşünceli bir hal içerisindedir.1951’de Stockholm (İsveç) kentinde düzenlenen Uluslararası Spiritüalizm Kongresi’ne gönderdiği. 1954 Haziranı’nda son verilir. daha sonra Yıldız Harp Akademileri Kumandanlığı Sağlık Şubesi’nde hekim olarak çalışır.

İstanbul 1953 . İstanbul 1949 “Allah”.Yapıtları: “Ruh ve Kâinat. İzmir 1952 “Mukadderat ve İcabat”. İstanbul 1950 “Medyomluk”. İstanbul 1946 “Ruhlar Arasında”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful