You are on page 1of 4

INSTITUT JABATAN

: IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS : SAINS DAN MATEMATIK

NAMA: UNIT / AMBILAN: SAINS / NOVEMBER 2011 NOMBOR K/P :

KERKA KURSUS PROJEK (KKP) KOD KURSUS : SCE 3110


TAJUK KURSUS: BUMI DAN ANGKASA LEPAS
TARIKH TERIMA : 20 OKTOBER 2011 TARIKH HANTAR : 25 NOVEMBER 2011

OBJEKTIF PROJEK : Para pelajar seharusnya dapat: 1. 2. 3. mengumpul maklumat yang relevan dalam praktikal 1-4 dan topik PPIK mengenai "Bumi dan Angkasa Lepas". memperoleh pengetahuan dan kefahaman konsep-konsep dalam aktiviti-aktiviti praktikal dan PPIK. melakukan dan menulis laporan berdasarkan praktikal dan aktiviti PPIK

TUGASAN PROJEK Kursus ini menekankan kaitan Bumi dan Angkasa Lepas di dunia sebenar dan ia memerlukan pelajar menyiasat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan Bumi dan Angkasa Lepas dalam kehidupan seharian. Anda dikehendaki: 1. Menyediakan pakej sumber pengajaran berkaiatan kurikulum sains sekolah rendah bagi menjawap PPIK 1- 4 2. Melakukan dan menulis laporan praktikal 1- 4. Laporan hendaklah dikemukakan mengikut Butiran Penilaian " dinyatakan bagi setiap aktiviti praktikal dan PPIK

Arahan: Semua laporan hendaklah ditaip menggunakan font jenis Arial, saiz font 12 dan perenggan jarak 1.5 . Nyatakan rujukan dengan menggunakan format APA. Isikan borang kolaborasi sebagai bukti bimbingan sepanjang kerja kursus. Setiap laporan hendak hasilan sendiri dan tidak dibenarkan menciplak hasil pelajar lain. Kulit tugasan hendaklah ditulis seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama pelajar : Nombor matrik : Nombor kad pengenalan : Kumpulan / Unit : Kod dan nama mata pelajaran : Nama pensyarah : Tarikh hantar :

JADUAL PENENTUAN TUGASAN PROJEK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Sains) AMBILAN JANUARI 2011
Tahap Tugasan Spesifikasi Topik Amali 1: Awan dan Cuaca Amali 2: Mengenalpasti Batuan Amali 3: Matahari Terbit Amali 4: Pergerakan Bintang/ Fasa Bulan PPIK1: Kitaran Air PPIK 2: Musim PPIK 3: Sistem Solar PPIK 4: Fasa Bulan/ Gerhana A Pemerolehan pengetahuan (15%) Mengumpul maklumat yang berkaitan dengan 4 topik praktikal dan salah satu daripada 4 Tajuk PPIK daripada sekurangkurangnya 3 sumber. B Penguasaan ilmu (30%) C Pemindahan pembelajaran (40%) Lakukan dan menulis laporan untuk praktikal 1-4 . D Sikap dan personaliti (15%)

Menyediakan pakej sumber pengajaran (tidak kurang daripada 3 bahan) daripada satu tajuk PPIK

Komitmen: Menunjukkan keprihatinan dan penglibatan penuh dalam menjalankan tugas Kerjasama Menunjukkan usaha untuk mendapatkan panduan daripada pelbagai pihak (Borang kolaborasi). Refleksi (sebelum rujukan) Membuat refleksi berkaitan penyediaan tugasan KKBI