Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Campanii de relatii publice pentru promovarea produselor cosmetice pentru adolescenti

INTRODUCERE Demersul propus

Pretutindeni putem observa cum orice organizaţie se confruntă zilnic cu noi provocări, trebuie să facă faţă unor probleme noi, să ia decizii care asigură dezvoltarea sau precipită declinul acesteia. Relaţiile publice se dovedesc un instrument original şi eficace pentru a răspunde acestor provocări. Ele pot ajuta la rezolvarea unor probleme, lansarea unei idei, creşterea cifrei de afaceri, refacerea imaginii publice sau crearea unui climat favorabil organizaţiei. Mai pot ajuta la determinarea oamenilor de a-şi schimba comportamentul, la traversarea unei crize sau chiar la evitarea unei catastrofe. De aici reiese şi scopul relatiilor publice, acela de a construi şi menţine bune relatii cu toate categoriile de public cu care vin in contact. Plecând de la această temă, lucrarea de faţă tratează un subiect din domeniul relaţiilor publice şi anume: ,,Promovarea produselor cosmetice pentru adolescenţi , prin campanii de relaţii publice’’. Suntem înconjuraţi zilnic de campanii de promovare a diferitelor produse de larg consum, de educare şi conştientizare a publicului asupra anumitor fenomene, campanii de schimbare a comportamentului sau de campanii electorale. Subiectul lucrării nu a fost ales la întâmplare, ci s-a datorat faptului că lucrez în cadrul companiei internaţionale de produse cosmetice L’oréal. În primăvara trecută, am participat la o campanie de promovare a unei noi game de produse cosmetice destinate îngrijirii tenului. Ceea ce m-a atras la această campanie a fost faptul că au mers direct la beneficiar, campania desfăşurându-se în cadrul liceelor bucureştene. În urma acestei plăcute experienţe am realizat că îmi doresc să lucrez într-un departament de relaţii publice şi astfel am considerat că elaborarea lucrării de diplomă în acest domeniu mă va ajuta să-mi aprofundez cunoştinţele şi să-mi dovedesc dacă, sunt întradevăr pregătită pentru un astfel de departament.

Pagina 1 din 46

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Am început prin a delimita şi defini campaniile de relaţii publice, menţionând totodată şi ce presupune procesul de comunicare, precum şi modul în care se realizează acesta. I-am menţionat şi citat pe cercetătorii care au investigat şi au lansat teori referitoare la această temă, a strategiilor şi tehnicilor campaniei de relaţii publice. Desigur că am încercat de asemenea să ţin cont de regulile de tehno-redactare din cursul profesorului universitar Septimiu Chelcea. Lucrarea dezbate noile metode de abordare a publicului ţintă de către o campanie de relaţii publice, metode care nu mai fuseseră experimentate de compania respectivă. Aceste metode se referă la o mai mare apropiere a companiei de publicul ei, inspirându-se după un vechi proverb: dacă nu vine publicul la companie, atunci va merge compania la el. Lucrarea este structurată în patru capitole. În primul capitol am definit procesul de comunicare în cadrul relaţiilor publice şi activitatea de relaţii publice. Al doilea capitol cuprinde metodologia unei campanii de relaţii publice cu analizarea: obiectivelor, strategiilor, tehnicilor de promovare, fixarea calendarului, bugetului şi evaluarea campaniei. Am încercat să analizez anumite puncte de vedere şi să am o sinteză originală. Tema campaniilor a fost tratată în primul rând din perspectiva disciplinei de relaţii publice, îmbinată cu cea a marketing-ului. Capitolul al treilea se referă la specificul publicului tânăr, deoarece el este ţinta acestei campanii şi în mod special la specificul publicului companiei L’oréal. Am încercat să analizez caracteristicile acestora şi motivele care i-ar determina să achiziţioneze produsele respective. Capitolul al patrulea cuprinde studiul de caz în care este prezentat modul în care a fost realizată campania de relaţii publice menită să promoveze imaginea companiei L’oréal, produsele acesteia, strategiile folosite şi rezultatele obţinute. În elaborarea unei teze de diplomă ,,candidatul este un cercetător capabil să împingă înainte disciplina căreia i se dedică’’ susţinea Umberto Eco în lucrarea sa. Mie mi-ar plăcea măcar să cred că această lucrare de diplomă demonstrează faptul ca sunt aptă să desfăşor o activitate în domeniul relaţiilor publice cu maturitatea necesară.

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND RELAŢIILE PUBLICE

Pagina 2 din 46

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Procesul de comunicare în cadrul relaţiilor publice Pentru relaţiile sociale şi implicit pentru relaţiile publice dar şi pentru orice altă activitate, indiferent care ar fi aceasta, comunicarea reprezintă o componentă esenţială, o stare de spirit şi un instrument. Din această perspectivă se înţelege mai exact accentul pe care J. E. Grunig şi T. Hunt îl puneau, în definirea relaţiilor publice, pe dimensiunea comunicaţională. Prin diferite tehnici de comunicare, specialistul de relaţii publice gestionează schimbul de informaţii, atât în exteriorul organizaţiei sau mediului, cât şi în interior – între diverse subsisteme ale organizaţiei. Majoritatea specialiştilor din relaţii publice consideră comunicarea eficientă, drept cheia succesului în relaţiile dintre o organizaţie şi publicurile ei. Ei susţin că aceasta implică crearea unor fluxuri de comunicare bidirecţionate, dinspre mediu spre organizaţie şi invers, în beneficiu reciproc. O organizaţie trebuie să fie un bun ascultător, sensibil la neliniştile, interesele şi valorile publicului, un bun comunicator, capabil să convingă publicul să îi asculte mesajele, să le înţeleagă şi să accepte punctul de vedere respectiv. În esenţă, relaţiile publice urmăresc să instituie un mediu de comunicare, reciproc benefic. Trebuie observat însă că, procesele de comunicare nu sunt, în sine, scopul relaţiilor publice. Ele au drept scop influenţarea opiniilor şi comportamentul publicurilor prin generarea şi consolidarea încrederii publice în organizaţii. Pentru majoritatea firmelor nu se pune problema dacă să comunice sau nu, ci ceea ce trebuie să spună, cui şi cât de des. Cea mai cunoscută schemă de analiză a comunicării de masă este cea propusă de cercetătorul american Harold D. Lasswell, concentrată în cinci întrebări: cine spune?, ce spune?, pe ce canal?, cui?, şi cu ce efect? I-a fost reproşat însă faptul că formula lui a omis feedback-ul şi contextul procesului de comunicare. Modelul următor scoate in relief factorii-cheie în realizarea unei comunicării eficiente:1 Emiţătorul (sursa) reprezintă locul unde se naşte mesajul şi de unde porneşte el. Emiţătorul poate fi reprezentat de un individ sau un grup (organizaţie) şi se poate exprima într-o acţiune directă sau intermediată de un canal de transmisie radio sau TV. Cea mai
1

Cristina Coman , Relaţiile Publice – Principii şi strategii, Bucureşti, Editura Polirom, 2001, p. 33.

Pagina 3 din 46

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

importantă caracteristică a sursei este credibilitatea. O organizaţie care nu beneficiază de credibilitate nu va reuşi niciodată să transmită mesaje eficiente. Credibilitatea depinde de o multitudine de factori precum: istoria organizaţiei, abilităţile de comunicare, poziţia şi reputaţia persoanei care transmite mesajul etc. Emiţătorul trebuie să ştie care este auditoriul la care vrea să ajungă, prin ce metode şi care este răspunsul pe care doreşte să-l primească. El trebuie să-şi codifice mesajul într-o manieră care să ţină cont de modul de decodificare al auditoriului vizat. Tot emiţătorul este cel care trebuie să-şi creeze canale pe care să poată recepţiona răspunsul receptorului la mesajele trimise de el. Acest răspuns este feed-back-ul, un mesaj specific prin care receptorul primeşte de la emiţător, un anumit răspuns cu privire la mesajul comunicat. Mesajul constituie conţinutul actului de comunicare. Acesta constă în informaţii (în sens general) şi în componente sau acţiuni verbale şi/sau nonverbale cu un conţinut specific. Calitatea mesajului depinde de cunoaşterea atât a scopului urmărit de sursă, cât şi de intenţiile receptorului. Pentru ca un mesaj să fie eficient, procesul de codificare a mesajului trimis trebuie să fie corelat cu procesul de decodificare a mesajului de către receptor. Zgomotul, filtrele, barierele reprezintă perturbaţii ce pot interveni în procesul de comunicare, afectându-i eficienţa. Uneori, se poate întâmpla ca perturbarea mesajului să aibă o asemenea intensitate, încât mesajul ajuns la receptor să fie foarte diferit de cel iniţial. Spre exemplu o conferinţă de presă poate să nu mai fie mediatizată dacă în aceeaşi zi a avut loc un alt eveniment neaşteptat, de o mai mare anvergură. Barierele pot fi clasificate în bariere de limbaj, bariere de mediu, bariere de concepţie etc. Există un zgomot considerabil în mediul înconjurător oamenii fiind ’’ bombardaţi’’ zilnic cu sute de mesaje. Pe lângă acestea s-ar putea ca auditoriul vizat să nu recepţioneze mesajul şi datorită atenţiei selective de care dispune, a distorsionării selective sau a memoriei selective. Atenţia selectivă se referă la faptul că oamenii nu acordă atenţie tuturor stimulilor exteriori. Astfel se explică de ce reclamele tipărite cu titluri îngroşate care promit ceva, însoţite de o ilustraţie atractivă au cea mai mare probabilitate de a atrage atenţia. Un alt factor este distorsionarea selectivă care constă în faptul că oamenii deformează mesajul pentru a auzi ceea ce vor ei să audă. Oamenii vor auzi cu precădere lucruri care sunt în acord cu concepţiile lor. În consecinţă, receptorii adaugă adesea mesajului lucruri pe care acesta nu le conţine (amplificare) şi nu observă alte lucruri pe care mesajul le conţine (nivelare).

Pagina 4 din 46

specifice diferitelor tipuri de public: un comunicat Pagina 5 din 46 . S-a constatat că oamenii cu un nivel de pregătire şi inteligenţă ridicat sunt mai greu de convins. S-a constatat de asemenea că femeile sunt mai uşor de convins decăt bărbaţii şi că femeile casnice sunt mult mai uşor influenţabile decât femeile cu o viaţă socială activă. Dacă atitudinea iniţială a receptorului este negativă şi el găseşte contraargumente la ideea respectivă. deoarece aceasta este cea care poate modifica concepţiile şi atitudinile receptorului. Memoria selectivă se referă la faptul că oamenii reţin numai o parte din mesajele care ajung la ei. O mare parte din ceea ce noi numim putere de convingere este. Tot aşa se poate spune că persoanele care sunt mai puţin încrezătoare în sine sunt mai uşor influenţabile. pentru început. Desigur că emiţătorul doreşte ca mesajul lui să ajungă în memoria de lungă durată a receptorului.ro ! Arhiva online cu diplome. Trecerea mesajului din memoriea de scurtă durată in memoria de lungă durată. organizaţie) care primeşte şi asimilează sau nu. Emiţătorii au încercat să determine care sunt caracteristicile auditoriului ce se pot corela cu posibilitatea acestuia de a se lăsa convins de emiţător. Reîmprospătarea mesajului nu este o simplă repetare a acestuia. cursuri si referate postate de utilizatori. dar nu există dovezi clare în această privinţă. dependenţa este maximă în copilărie şi se diminuează treptat. Codul reprezintă ansamblul de valori. destinatarul) este o persoană sau o altă entitate socială (grup. (total sau parţial) mesajul emis în funcţie de propiile motivaţii. Din acest punct de vedere. trebuie avut în vedere şi gradul de dependenţă a individului faţă de context. comunicarea eficientă depinde de precizarea exactă a diferitelor categorii de receptori şi de adecvarea mesajelor la specificitatea acestora. norme şi convenţii comune care generează înţelegerea normală a mesajului. Receptorul (ţinta.Vizitati www. Din punctul de vedere al relaţiilor publice. atunci este foarte probabil ca mesajul să fie acceptat şi să lase amintiri trainice. este foarte probabil ca mesajul să fie respins. mesajul trebuie să ajungă în memoria de scurtă durată a receptorului. specialiştii în relaţii publice trebuie să se adapteze la diferitele coduri. Dacă atitudinea iniţială a receptorului cu privire la ideea conţinută de mesaj este pozitivă şi el găseşte argumente în sprijinul susţinerii acesteia. autoconvingere. Dar. dar va rămâne înregistrat în memoria de lungă durată. În ceea ce priveşte individul. Existenţa contraargumentelor diminuează puterea de convingere prin faptul că ele scot la iveală un mesaj care se opune celui de reîmprospătare a memoriei receptorului. ci mai degrabă se poate spune că receptorul analizează înţelesul informaţiilor conţinute de mesaj într-o manieră care implică transferul ideilor legate de informaţiile în cauză din memoria de lungă durată în cea de scurtă durată. depinde de frecvenţa şi de tipul reîmprospătării mesajului de către receptor. de fapt. În evaluarea receptivităţii ţintei şi a efectelor influenţei sociale. aşteptări interese şi de poziţia în structura socială.tocilar.

dar poate fi şi negativ. ţinută morală. cu atât va fi mai mare efectul de schimbare sau de influenţare a opiniei receptorului de către sursă. 1 Strategia de comunicare şi promovare este parte integrantă a marketingului. cât şi cu cele potenţiale. Bucureşti. ca manipulator sau chiar ca duşman. El permite evaluarea modului în care mesajul a ajuns la receptor şi a felului în care acesta l-a interpretat. 1 Pagina 6 din 46 .Noel Kapferer. din punctul de vedere ale receptorului. cursuri si referate postate de utilizatori. p. atunci receptarea încetează şi influenţa nu se mai poate produce. Editura Comunicare. În mod inevitabil. 2002. Feed-back-ul poate fi pozitiv. Ambiguitatea contextului este alimentată şi de imaginea incompletă pe care receptorul o are despre intenţiile şi obiectivele emiţătorului. Orice context ambiguu. Comunicarea poate produce cele mai eficiente schimbări de atitudine în cazul chestiunilor care. cât şi activităţi Jean. Relaţia dintre sursă şi mesaj se realizează într-un context determinat şi particularizat de structura socială şi normativă existentă. sunt fie nefamiliare. 35.Vizitati www. Fiske şi Hartley au evidenţiat factorii care determină efectul unei comunicări: Cu cât emiţătorul are un control mai mare asupra receptorului. poate da naştere unui proces de influenţare. obiectivitate sau putere de seducţie. caz în care este încurajat comportamentul comunicaţional. Firmele trebuie să comunice. datorită insuficienţei informaţiilor despre elementele definitorii ale ţintei şi despre natura efectelor mesajului asupra acesteia. Este cunoscut faptul că între două persoane de acelaşi nivel social comunicarea este mai bună. Căile persuasiunii: modul de influenţare a comportamentelor prin mass media şi publicitate. sau oricum. trebuie scris conform normelor scriiturii jurnalistice. convingerile şi înclinaţiile receptorului. Dacă iniţiatorul influenţării este perceput într-o perspectivă negativă. nu cu aceeaşi intensitate. Contextul social sau grupul de referinţă va media transmiterea mesajului şi va influenţa acceptarea sau neacceptarea acestuia. un bilanţ pentru acţionarii individuali trebuie să evite limbajul economic şi financiar tehnicizat etc. atât cu publicurile actuale. fiecarte firmă trebuie să desfăşoare atât activităţi de comunicare. Feed-back-ul implică reacţia receptorului la mesajul primit de la emiţător. Efectele comunicării sunt mai puternice în cazurile în care mesajul este aliniat la opiniile. fie periferice. dar mai ales în cazurile în care sursa deţine puterea şi poate fi identificată cu această putere.tocilar. nefiind aşadar situate în sistemul său de valori.ro ! Arhiva online cu diplome. Este posibil ca eficienţa comunicării să fie mai mare în cazurile în care se crede că sursa mesajului are experienţă. caz în care procesul de comunicare poate fi schimbat sau chiar întrerupt. deci a eficienţei sau a non-eficienţei mesajului. fie de importanţă minoră. Ro.

Pentru a comunica în mod eficient. Utilizat mai ales în campaniile electorale în cadrul unei acţiuni de relaţii publice are ca scop influenţarea deciziilor politice. tombole. Un astfel de afiş. James Grunig si Tood Hunt spuneau că: . concursuri.relatiile publice reprezintă managementul comunicării între organizaţie şi publicurile de care depinde Pagina 7 din 46 .. firma comunică cu intermediarii ei. stabilindu-se astfel relaţii de comunicare. cursuri si referate postate de utilizatori. cu publicurile şi cu diverse organisme publice. O firmă modernă deţine un sistem complex de comunicaţii de marketing. promoţionale. posterele.tocilar. pliantele. Însăşi broşurile. intermediarii comunică şi ei la rândul lor cu organismele publice şi cu publicurile. Din prisma relaţiilor publice se pot organiza conferinţe de presă. poate constitui cu succes una dinre activităţile de relaţii publice. O altă formă de publicitate foarte folosită este panoul. după cum urmează: Reclame tipărite sau difuzate la radio sau la televizor promovează imaginea companiei prin: jocuri. Promovarea vânzărilor constă în acordarea de cadouri şi mostre gratuite. în ceea ce priveşte relaţiile publice.ro ! Arhiva online cu diplome. Aceste materiale sunt folosite în relaţiile publice de tipul activităţilor caritabile şi a sponsorizărilor. distribuite în cadrul unor expoziţii sau demonstraţii şi contribuie la promovarea vânzărilor.Vizitati www. Există mai multe instrumente obişnuite de comunicare şi promovare. reprezintă forme de publicitate. Departamentul de relaţii publice poate organiza discursuri şi seminarii cu teme legate de produsele respective. Afişele expuse în punctele de vânzare reprezintă o altă formă eficientă de publicitate contribuind substanţial la procesul de promovare al imaginii unei compani. De exemplu revista hypermarcketului Carrefour. firmele încheie contracte cu agenţiile de publicitate care urmează să elaboreze reclame. Concluzia care se impune este aceea că emiţătorul trebuie să determine foarte clar caracteristicile publicului ţintă pentru a fi corelate cu posibilităţile de convingere ale acestuia şi utilizarea lor în dirijarea mesajului şi în crearea mijloacelor de propagare a acestuia. de tipul relaţiilor publice. Toate acestea constituie doar o parte a instrumentelor folosite în procesul de comunicare. să conceapă programe eficiente de comunicare şi promovare. Definirea relaţiilor publice Interacţiunea organizaţilor cu publicurile sale oferă cadrul necesar desfăşurării unor eforturi specifice. loterii etc. cum ar fi revista firmei.

Cauza susţinută este cea care face activităţile de promovare demne de luat în seamă . 9) relaţiile cu minorităţiile (minority relations). 12) activităţi de promovare (promotion) – exemplele de activităţi de promovare pot fi diferite la campanii pentru strângerea de fonduri. nu mai este suficientă parafrazarea sintagmei carteziene: . Complexitatea rolului deţinut de relaţiile publice a făcut ca Societetea Relaţiilor Publice din SUA (Public Relations Society of America – PRSA) să definească paisprezece activităţi asociate. ci devin un instrument de supravieţuire pentru organizaţie. 14) propaganda (propaganda) – strategia propagandei este generarea reflexelor condiţionate care înlocuiesc acţiunile dictate de raţiune. cu relaţiile publice şi să explice asemănările şi deosebirile dintre ele :1) informarea publică (publicity) – nu înseamnă relaţii publice. 6) relaţiile publice financiare (financial public relations). o organizaţie sănătoasă răspunde printr-o comunicare .comunic deci exist’’.ro ! Arhiva online cu diplome. campanii duse de organizaţii de caritate. constructivă şi continuă. ci este un instrument folosit de către practicienii de relaţii publice. 7) relaţiile comunitare (community relations). uneori numai înscenări. 10) publicitatea (advertising) – strategia reclamei o reprezintă crearea dorinţei. Deoarece o organizaţie depinde de cantitatea de produse vândute sau de numărul susţinătorilor pe care îi are.. Astăzi când proximitatea se dovedeşte o puternică sursă de interes. în general.. relaţiile publice nu mai sunt doar o unealtă de control. Astfel relaţiile publice sunt o strategie şi o tehnologie de comunicare mediatice. care vor atrage atenţia asupra unei persoane. agresiunea ’’ mass media. pe când relaţiile publice folosesc strategia încrederii. 4) managementul problemelor (issues management) . unei idei sau unui produs. unei instituţii. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. Informarea publică este exclusiv o funcţie de comunicare. comunicarea cu mass media şi prin mass media fiind hotaratoare pentru securitatea funcţională a organizaţilor din lumea de azi şi de mâine..tocilar. de organizaţii din domeniul sănătăţii etc. în timp ce relaţiile publice includ şi o funcţie de management . 11) activităţiile agentului de presă ( press agency) – implică planificarea de activităţi şi regizarea de evenimente. când apar noi actori mediatici (Internet-ul). Astăzi la . 2) comunicarea (communication) . 13) relaţiile cu presa (media relation). Pagina 8 din 46 . 3) afacerile publice (public affairs) – sunt o variantă de relaţii publice foarte specializată care înglobează relaţiile comunitare şi relaţiile guvernamentale . 8) relaţiile cu industria (industry relations). buna ei funcţionare’’. agresiva’’. 5) relaţiile guvernamentale ( government relations) . altfel ea nu va fi interesantă pentru presă dacă nu produce o ştire justificabilă şi dacă nu are sprijinul publicului .

un plan de relaţii publice se poate desfăşura şi pe parcursul unui an calendaristic şi poate cuprinde programe. Spre deosebire de campanii.Vizitati www.un efort susţinut al unei organizaţii pentru a construi relaţii sociale demne de încredere. coordonate şi orientate către realizarea unor obiective corelate. are un început.. cât şi faptul că acestea sunt concentrate asupra unui număr mic de obiective într-o perioadă scurtă de timp.Campaniile sunt eforturi ample. Pagina 9 din 46 . Campaniile sunt construite pentru a aborda o anumită temă.V. Ele ating aceste scopuri schimbând sau întărind un comportament sau o opinie. cursuri si referate postate de utilizatori. O campanie de relaţii publice cuprinde mai multe activităţi punctuale de relaţii publice şi foloseşte o paletă largă de canale de comunicare. Avem de aface deci. de tipul campaniilor de relaţii publice Robert Kendall definea campania de relaţii publice ca . efort bazat pe aplicarea unor strategi de comunicare şi evaluarea rezultatelor susţinute’’. campanii sau diferite evenimente. Newsom şi J.Turk: . pentru a rezolva o problemă sau pentru a corecta sau a îmbunătăţi o situaţie. Campania de relaţii publice este concepută pentru o anumită perioadă specifică de timp şi bine determinată. cu un demers de seducere. cu scopul de a atinge mai multe obiective (determinate în urma unor cercetări). Se remarcă atât amploarea acţiunilor întreprinse. O definiţie mai precisă a campaniilor publice este cea dată de D.. Această definiţie este foarte asemănătoare cu cea a relaţiilor publice în general. care vor permite unei organizaţii să-şi atingă ţelurile fixate prin declaraţia de principii’’. CAPITOLUL 2 METODOLOGIA CAMPANIEI DE RELATII PUBLICE Definirea campaniilor de relaţii publice Comunicarea oricărei idei între organizaţie şi publicurile ei se transformă în eforturi specifice. un punct culminant şi un sfârşit.tocilar. Planul de campanie are ca funcţie esenţială investigarea cât mai profundă a unei situaţii date. un proces de influenţare. care în cadrul campaniilor sunt mult mai precise şi bine definite. în aşa fel în cât să permită o posibilă intervenţie şi să se poată influenţa desfăşurarea acesteia. în comparaţie cu cele ale unui plan de relaţi publice.ro ! Arhiva online cu diplome. ceea ce înseamnă că rezultatele unei campanii sunt uşor cuantificabile. Din această definiţie rezultă mai clar elementele care diferenţiază campaniile de relaţii publice care se înscriu în cadrul unui plan de relaţiile publice.

în viitor. obligaţiile şi responsabilităţile unei organizaţii. Indiferent de modul în care împărţim campaniile de relaţii publice. cunoscându-le valorile. Din această ultimă perspectivă Patric Jackson enumeră şase tipuri de campanii diferenţiate după obiectivele lor: . o aducere aminte a acestor valori (de exemplu: reducerea poluării). cursuri si referate postate de utilizatori. pe lângă conştientizarea acestora (de exemplu: efectele alcoolului la volan). .Campaniile de informare pentru însuşirea de informaţii de către public despre specificul problemei. Aceste declaraţii de principii sunt foarte importante pentru specialiştii în relaţii publice deoarece.Campaniile de întărire a atitudinilor se bazează pe acele categorii de publicuri care susţin valorile organizaţiei. . după durată (cu durată scurtă sau chiar ani întregi). Există diferite tipuri de campanii de relaţii publice clasificate după conţinut (cu teme de mare amploare sau teme limitate). acestea oferă un cadru general. după obiective (care pot fi strategice sau tactice).Campaniile de conştientizare a unei probleme prin care urmărim aducerea în atenţia publicului a unei informaţii (de exemplu: statistici privind accidentele rutiere).tocilar. un scop pe termen lung.Campaniile de educare publică se doreşte ca publicul să adopte un model de comportament contigent celui din campanie (de exemplu: campania împotriva violenţei domestice). Tipuri de campanii şi caracteristicile lor Campaniile sunt eforturi coordonate. . Acest tip de campanie face apel exclusiv la mass-media. ample şi orientate spre atingerea unui anumit obiectiv sau a unui set de obiective corelate. care urmăresc inducerea de noi modele comportamentale (de exemplu campania de vaccinare împotriva anumitor boli). experienţa acumulată de specialişti.ro ! Arhiva online cu diplome. scopurile. . cu ajutorul căruia programale sau campaniile de relaţii publice pot săşi fixeze cu uşurinţă scopurile şi obiectivele specifice. arată că o campanie de succes trebuie să cuprindă anumite Pagina 10 din 46 . exprimat sub forma unei declaraţii de principii. Acestea vor permite organizaţiei să atingă. .Campaniile de schimbare a atitudinilor: În acest caz sunt vizate publicurile care nu împărtăşesc aceleaşi valori ale companiei (de exemplu campania anti-tutun).Vizitati www. după publicul lor (publicul intern sau mai multe categorii de public).Campaniile de schimbare a comportamentului.

cel mai mare efort în realizarea ei. (de exemplu aprobarea amenzilor pentru cei care nu au purtat benevol. Planul unei campanii de relaţii publice Planificarea unei campanii necesită. Cheia planului o reprezintă răspunsul la întrebarea: ce vrei să obţii?. nu se ştie niciodată de unde poate apărea o idee bună. poate. însă ele nu trebuiesc privite rigid ci. după care se definesc modalităţiile de măsurare pe termen scurt. monitorizarea şi evaluarea contiuă pentru evidenţierea acţiunilor reuşite şi a celor care trebuiesc ameliorate. se stabilesc scopurile şi obiectivele programului de relaţii publice de care cercetarea sugerează că este nevoie. centura de siguranţă în urma campaniilor publicitare). ca o concepţie flexibilă în care părţile componente se pot întrepătrunde si în care se pot opera modificări în funcţie de rezultatele evaluărilor permanente. oferind o perspectivă diferită de a privi ceva ce oamenii ştiau deja sau credeau că ştiu. Ţinând cont de acestea. planificarea şi executarea campaniilor sistematic. Planificarea unei campanii de relaţii publice trebuie făcută în concordanţă cu declaraţia de principii a organizaţiei şi deci cu scopurile şi obiectivele companiei. iar tema campaniei poate fi elaborată într-o şedinţă de brainstorming pentru că. cursuri si referate postate de utilizatori. Aceste obiective trebuiesc analizate după ce au fost conturate. de facilitarea condiţiilor îndeplinirii obiectivelor campaniei sau chiar constrângerea. dacă intră în conflict cu politica instituţiei sau cu un anumit tip de public.Vizitati www. Pe lângă aceste caracteristici o campanie de relaţii publice trebuie să mai beneficieze de aspectul educaţional. caracteristici de bază şi anume: identificarea nevoilor. că o temă bună nu salvează o campanie prost făcută şi nici invers. Scopurile programului trebuiesc stabilite cât se poate de clar şi precis şi pe termen lung. a obiectivelor şi a resurselor publicurilor ţintă. selectarea eficientă a tipurilor de media potrivite fiecărui tip de public. Pagina 11 din 46 . pentru a vedea dacă sunt compatibile cu programul de relaţii publice. Planificarea cuprinde o serie de etape bine definite care se succed într-o progresie logică.ro ! Arhiva online cu diplome. dacă acest conflict poate distruge programul sau cum se va măsura succesul în timpul programului. pentru campaniile în care nu se poate depăşi faza educaţională.tocilar. o campanie foarte bine realizată nu va salva o idee proastă. Se crede însă.

ro ! Arhiva online cu diplome. Se poate întâmpla ca activităţile planificate să nu fie destul de interesante pentru a fi prezentate ca ştiri. Se poate apela la mijloace media convenţonale sau din contră. porneşte de fapt. sau chiar marcarea festivă a unei bune relaţii a organizaţiei cu publicul său. De obicei apariţia unei astfel de imagini negative este urmarea unui proces lent de acumulări. cursuri si referate postate de utilizatori. Dar identificarea acestora nu trebuie să culpabilizeze pe nimeni şi nici să cuprindă modul de rezolvare al problemei. se poate ca într-adevăr ceva să nu meargă bine. care trebuie să ţină seama de publicurile ţintă. educaţie. de asemenea. motiv pentru care trebuiesc luate anumite decizii. cât şi de mesajul ce trebuie transmis. Definirea problemei Acest termen nu trebuie înţeles doar în sensul lui strict. Este foarte bine. Motivarea unei campanii. Prima dintre ele se referă la corectarea imagini negative pe care o poate avea organizaţia la un anumit moment sau produsele acesteia. care se referă la anumite oportunităţi de care organizaţia poate să profite pentru atingerea obiectivelor ei generale. Pot exista întradevăr probleme de tipul: a scăzut sau ar putea să scadă numărul de clienţi în raport cu perioada anterioară sau numărul clienţilor ar putea creşte prea încet în raport cu cel al concurenţei. problemele cu care se poate confrunta o organizaţie pot fi catalogate sub trei forme. totul este însă să ştim să le alegem şi să le folosim corect. să avem un plan de rezervă care ne-ar putea scoate din încurcătură într-o situaţie critică şi să nu uităm să includem în acest plan şi o rezervă de timp. de la definirea problemei. sport etc. însă ele pot fi concepute în aşa fel încât să atragă ateneţia presei şi deci să beneficieze de o publicitate gratuită. ne putem gândi la inovarea unor mijloace noi de comunicare. Poate fi vorba despre semnalarea nemulţimirii publicului de produsele firmei (de calitatea sau preţul acestora) sau poate fi vorba despre atitudinea companiei cu privire la anumite aspecte Pagina 12 din 46 . De asemenea pot apărea oportunităţi de tipul dezvoltării organizaţiei sau implicarea organizaţiei într-o altă latură: cultură. se poate ca în curând lucrurule să nu mai meargă atât de bine ca până acum sau se poate ca lucrurile să fie îmbunătăţite radical. Alegerea diverselor media este iarăşi o etapă importantă.tocilar. Din punctul de vedere al relaţiilor publice. ci trebuie privit ca o stare de fapt. Aceste probleme se pot referi la numărul de angajaţi care ar putea fi prea mare sau prea mic sau la o anumită părere a opiniei publice care ar putea deveni potrivnică organizaţiei.Vizitati www.

Toate acestea trebuiesc detreminate pentru a se putea stabili şi tipul de comunicare adecvat în realizarea obiectivelor stabilite. investiţii. cum ar fi coordonarea unui proiect specific. În acestă situaţie nu se porneşte de la un aspect negativ. bugete. Trebuiesc studiate. organizarea unui program de strângere de fonduri etc. luări de poziţie şi declaraţii ale liderilor organizaţiei în legătură cu situaţia respectivă. opiniile sau comportamentele care trebuiesc schimbate sau nu. În urma acestei evaluări se poate afla ce. de exemplu: lansarea unui nou produs. Analiza situaţiei cuprinde de fapt.Vizitati www. atitudinile şi practicile de comunicare cu publicurile organizaţiei. furnizarea de informaţii de interes pentru mass-media. statistici referitoare la vânzări. istoricul implicării organizaţiei în astfel de probleme sau asemănătoare. descrieri ale modurilor în care organizaţia a gestionat sau gestionează în Pagina 13 din 46 . toate aspectele situaţiei pentru a se putea descoperii atitudinile. în funcţie de caz. adică definirea tipurilor de probleme care impun realizarea unor astfel de proiecte. cursuri si referate postate de utilizatori. în amănunt. ci de la un aspect neutru . legate de mediu sau comunitate. caz în care se porneşte de la promovarea imaginii organizaţiei prin acţiuni specifice. pe lângă cele amintite ar mai trebui să conţină şi o declataţie de principii. în cadrul categoriei de public vizată. Este bine ca în relaţii publice să existe o anumită continuitate pentru menţinerea şi îmbunătăţirea imaginii organizaţiei. Iar a treia formă pe care o poate lua o problemă este implementarea sau dezvoltarea unui program de durată. motiv pentru care specialiştii de relaţii publice trebuie să fixeze motivul de declanşare al campaniei. Obiectivele unui astfel de program pot fi: păstrarea imaginii de implicare responsabilă a organizaţiei într-un anumit domeniu. două tipuri de analize: analiza factorilor interni care se referă la obţinerea datelor despre imaginea şi acţiunile persoanelor importante din organizaţie. inaugurarea unui nou obiectiv sau promovarea unor valori specifice organizaţiei.tocilar. Analiza situatiei Această etapă presupune acumularea detaliată a tuturor datelor cunoscute referitoare la problema ridicată. cui şi cum se transmit mesajele organizaţiei şi se pot constitui într-o bază de date pentru deciziile următoare. O a doua formă de probleme o poate reprezenta atingerea unui obiectiv unic şi bine determinat. De asemenea o altă problemă ar putea fi nemulţumirea propriilor angajaţi de modul în care sunt trataţi de organizaţie. Toate aceste informaţii se trec într-un dosar de lucru care.ro ! Arhiva online cu diplome.

cursuri si referate postate de utilizatori. căile prin care aceste publicuri obţin informaţiile despre aceasta. Vizând latura informaţională. liste ale publicurilor interne implicate şi ale sistemelor de comunicare internă etc. mod curent astfel de situaţii. fiecare obiectiv fiind de fapt echivalentul unei părţi din problema iniţială. Analiza detaliată a factorilor interni şi externi permite efectuarea unor evaluări de tip SWOT (a punctelor tari (strenght) şi slabe (week). O a doua analiză se referă la analiza factorilor externi care cuprinde de fapt. Ca o paranteză. stabilirea obiectivelor este o parte destul de uşoară de realizat. rezultatele sondajelor de opinie referitoare la organizaţie şi la problema în cauză. liste cu jurnaliştii cu care organizaţia a colaborat. a oportunităţiilor (opportunities) şi a ameninţăriilor (threats). Aceste categorii pot fi evaluate după gradul lor de interdependenţă faţă de organizaţie şi de situaţia analizată. Se porneşte de la un cadru general până se ajunge la întrebări specifice prin care se pot stabili obiective precise. alte materiale utile cu privire la acea situaţie. cât şi activităţi care se întrepătrund. liste cu oficialităţi sau instituţii care ar putea afecta prin deciziile lor organizaţia şi evoluţia situaţiei în cauză. acţiunile pe care le întreprind sau urmează să le întreprindă etc. o evidenţă a evenimentelor importante din viaţa organizaţiei. În funcţie de aceste date se vor planifica obiectivele de comunicare specifice fiecărui public în parte cât şi planificarea şi aplicarea strategiilor de acţiune. a unui anumit produs. categoriile de public implicate sau afectate de acea problemă.ro ! Arhiva online cu diplome. criteriu care permite identificarea specifică a intereselor fiecărei categorii de public în parte. Mai trebuiesc identificate cunoştinţele şi atitudinile publicurilor cu privire la situaţia respectivă. Stabilirea obiectivelor Dacă problema a fost bine definită. acestea implică atât activităţi cu caracter independent.tocilar. formarea de noi atitudini şi Pagina 14 din 46 . a unor personalităţi etc. Obiectivele pot avea ca punct final schimbarea atitudinilor şi a comportamentelor publicurilor. O dată determinate obiectivele specifice. acest dosar ar conţine exrtase din diferite publicaţii sau de la televiziune cu materiale referitoare la acea situaţie. Obiectivele unei campanii pot avea în vedere atingerea mai multor puncte. fiind integrate în ansamblul activităţiilor companiei. trebuiesc atinse obiective care urmăresc popularizarea unui eveniment. Combinate în modul cel mai avantajos. pot fi extrem de valoroase pentru realizarea ulterioară a obiectivelor şi strategiei campaniei de relaţii publice.Vizitati www.

dar realizarea lor poate fi uşor de cuantificat. Este bine să se insereze o marjă de întârziere. Segmentarea publicului este necesară pentru o identificare mai uşoară a grupurilor care pot fi importante în realizarea succesul companiei. faţă de produsele acesteia. Din punctul de vedere al relaţiilor publice. Obiectivele unei campanii nu pot ignora resursele de timp şi financiare. În ceea ce priveşte resursele financiare este de preferat ca valoarea obiectivelor să fie mai mare decât costul campaniei.Vizitati www. de liderii ei etc. pe de altă parte la atingerea obiectivelor fixate. comportamente. Timpul alocat obiectivelor informaţionale nu este necesar să fie foarte mare în comparaţie cu timpul alocat obiectivelor motivaţionale şi comportamentale care pot necesita perioade lungi de timp... Identificarea categoriilor de public În sensul cel mai larg. energie şi bani alocat respectivei campanii şi.. managerii unei companii. membrii unui partid politic sau fanii unei formaţii pot fi consideraţi publicuri. A doua categorie cuprinde obiectivele motivaţionale. a valorilor. a idealurilor. Nu trebuiesc uitate nici obiectivele de producţie care se referă la obiectivele concrete ale departamentului de relaţii publice cum ar fi trimiterea comunicatelor de presă şi organizarea conferinţelor. cursuri si referate postate de utilizatori. într-o anumită situaţie sau împărtăşesc valori comune. O identificarea corectă a publicurilor ţintă va duce la o utilizare eficientă a bugetului de timp. teoreticienii şi practicienii consideră că publicul reprezintă: .. conceptul de public. faţă de organizaţie. aceste obiective sunt uşor de conturat dar realizarea lor este mai greu de evaluat. introduc o campanie sau un produs etc.orice grup sau individ care este implicat în vreun fel anume în viaţa unei organizaţii’’. Astfel. a Pagina 15 din 46 .tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Identificarea diferitelor categorii de public presupune cunoaşterea normelor de comportament. întărirea celor existente sau schimbarea lor radicală. care urmăresc să convingă publicul să adopte anumite atitudini.. Dennis Wilcox împărţea obiectivele unei campanii astfel: În prima categorie intrau obiectivele informaţionale care conţin date despre eveniment. motiv pentru care sunt mai dificil de atins. pentru eventualele evenimente neprevăzute care ar putea apărea. se referă la orice grup ai cărui membri au un interes comun.

publicul intern şi extern – cele care activează în interiorul şi în exteriorul organizaţiei. . referitoare la organizaţie. . . de susţinere sau de constrângere a unei organizaţii. sexul. unic şi omogen.publicuri instituţionalizate şi neinstituţionalizate. relevante pentru obiectivele campaniei: opinii şi atitudini Pagina 16 din 46 . a comunităţii sau a situaţiei respective. Guth şi C. . . Marsh consideră că specialistul în relaţii publice trebuie să poată răspunde la următoarele întrebări referitoare la publicurile organizaţiei pe care o reprezintă: Cât de mare este capacitatea fiecărei categorii de public de a influenţa? Care sunt eforturile organizaţiei de a-şi atinge scopurile specifice? Care este interesul urmărit de public în relaţia cu organizaţia? Ce valori comune împărtăşeşte acesata cu organizaţia? Care sunt liderii de opinie şi factorii care influenţează decizia piblicului? Care este profilul sociodemografic al publicului? Care este opinia publicului despre organizaţie? Care este opinia publicului despre problemele specifice.publicul participant şi receptor – caracterizat prin atitudine preponderentă de participare sau de pasivitate . Se apelează la datele demografice care cuprind date obiective sau statistice cum ar fi: vârsta. Cercetăriile făcute în etapa de analiză a situaţiei au permis identificarea publicurilor care au caracteristici comune. când descoperirea problemei şi a oportunităţilor implică şi descoperirea publicurilor ţintă. cercetătorii consideră că acestea se individualizează şi ierarhizează după gradul de implicare în procesele de comunicare. ci mai multe publicuri. aflate în dezbatere la un moment dat? Aceste trăsături au putut fi identificate încă din etapa de analiză a situaţiei. De asemenea trebuie determinat nivelul de implicare a publicurilor în viaţa organizaţiei. cu activităţile lor.publicul de masă – caracterizat printr-o comunitate de interese. cu stilurile lor de viaţă.publicuri locale şi mondiale – determinate pe criterii exclusiv spaţiale.tocilar. Deoarece o organizaţie nu are un public general. şi la datele psihografice care cuprind informaţii calitative în legătură cu publicurile vizate. V. O succintă clasificare a publicurilor unei organizaţii poate arăta astfel : . organizaţiile din care fac parte. a posibilităţilor de acceptare a ideilor promovate de companie etc. aşteptărilor fiecărui grup.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.publicuri omogene şi eterogene.Vizitati www. educaţia locul în care trăiesc şi venitul fiecăruia. ceea ce le place sau nu le place. Astfel D.publicuri dispersate şi concentrate – valorizează divergent sau convergent mesajele. .

Nu trebuie uitat nici stilul de comunicare specific organizaţiei deoarece credibilitatea acesteia nu se poate fundamenta decât printr-o strategie care să fie în concordanţă cu valorile şi normele morale ale comunităţii respective. se pot alcătui liste care depind de creativitatea şi de experienţa specialiştilor. Desigur că pot exista mai multe strategii. decât dacă am răspunde porintr-o replică. cursuri si referate postate de utilizatori. Un alt tip de strategie îl reprezintă organizarea de activităţi promoţionale prin Pagina 17 din 46 . activităţilor de lobby care oferă legiuitorilor informaţii fiabile despre organizaţie şi transmite feed-back-ul acestora etc. Elaborarea strategiilor Succesul sau insuccesul unei campanii de relaţii publice depinde în mare parte de gradul de creativitate în alegerea temei dar şi de alegerea şi folosirea diverselor media. împreună cu echipa care lucrează la campanie şi se pot discuta mai multe tipuri de strategii. Se pot folosi şedinţe de brainstorming. în care avem mult mai mult de câştigat dacă nu întreprindem nici o acţiune. Spre surprinderea multora. Pentru alegerea celei mai bune strategii trebuie să se cereez o legătură între strategie şi obiectivele fixate. În aceste cazuri diseminarea informaţiei poate fi sub forma unui program de informare publică. adică activităţi organizate pentru a atrage atenţia presei şi a face în mod public vizibilă organizaţia prin lansări de acţiuni. cât şi despre evenimente puse în scenă pentru mediatizare. acte de caritate şi organizarea de concursuri şi competiţii. Organizarea de evenimente este o strategie care vizează transmiterea de informaţii atât despre evenimente neplanificate şi ceremonii.Vizitati www. publicurile alese ca ţintă ale campaniei şi resursele de care se dispune. asemănătoare sau din contră. diferite de cele ale organizaţiei şi capacitatea publicurilor de a acţiona. a unor apariţii publice ale unor personalităţi din cadrul organizaţiei. Robert Kendall proune mai multe tipuri de asemenea strategii. în funcţie de obiectivele fixate şi de categoriile de public vizate.tocilar. În final trebuiesc alese cele mai bune strategii care pot duce la obiectivele propuse. la planul general de acţiune care prevede temele majore ale unei campanii. Aceste strategii pot fi mai largi sau mai stricte.ro ! Arhiva online cu diplome. Strategia se referă la conceptul global. a unei conferinţe de presă. Apoi există activităţiile de diseminare a informaţiei în care strategiile au ca finalitate distribuirea de mesaje în care se prezintă organizaţia sau punctul ei de vedere. se poate alege o formă de inactivitate strategică în cazul unei confruntări cu o organizaţie care are o reputaţie proastă.

De asemenea stabilirea tacticilor depinde şi de caracteristicile publicului ţintă şi de obiectivele fixate. cerinţele speciale (cum ar fii invitarea unor personalităţi sau folosirea unei aparaturi speciale).tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. acţiuni de marketing. numele persoanei care răspunde de respectiva acţiune. Procesul de persudare cuprinde şase paşi care pot fi parcurşi în funcţie de strategia aleasă.Vizitati www. prin descoperiri ştiinţifice.ro ! Arhiva online cu diplome. Trebuie descrisă acţiunea pe scurt. Stabilirea tacticilor Dacă strategiile se referă la conceptul global al campaniei de relaţii publice. prin acţiuni civice sau caritabile şi nu în ultimul rând prin activităţi organizaţionale care urmăresc promovarea organizaţiei în mediul ei specific prin constituirea de cualiţii. de resurse şi calendarul fixat şi de procesele de comunicare preconizate. tacticile se referă la nivelul ei operaţional: organizarea de evenimente. dar ea trebuie testată pe un eşantion reprezentativ sau prin confruntarea cu standardele organizaţiei. Pentru aceasta trebuie stabilit care sunt mijloacele de informare ale Pagina 18 din 46 . Alegerea celei mai bune strategii trebuie să ţină cont de obiectivele campaniei de relaţii publice. Mai întâi se face prezentatea mesajului presuasiv urmat de procesul de implicare al publicului. alegerea mass-media şi a altor metode necesare pentru implementarea strategiei. incluzând ceea ce este esenţial pentru acţiunea respectivă. Repetiţia mesajului este necesară pentru reţinerea mesajului şi pentru a determina publicul să acţioneze în sensul dorit. convenţii şi conferinţe de presă. bugetul estimat. termenul limită al acţiunii. În cazul în care există mai multe categorii de public ţintă se vor concepe acţiuni şi mesaje specifice acestora şi se vor alege canalele adecvate pentru transmiterea mesajelor. Persuasiunea are un rol foarte important în procesul de comunicare cu publicurile şi se poate spune că are acelaşi scop ca şi strategia: acela de a îi câştiga pe oameni pentru o cauză. Strategia aleasă poate fi constituită dintr-o serie de evenimente sau dintr-un singur eveniment. de atingerea celor mai semnificative categorii de public. cale care îşi pot atinge cel mai bine scopul campaniei. Procesul de comprehensiune presupune înţelegerea mesajului şi acceptatea acestuia. Tacticile care urmează a se folosi trebuiesc descrise în amănunt pentru o reuşită sigură. participarea. Ca şi în cazul strategiilor se pot prezenta mai multe variante dintre care se vor alege cele mai bune.

oficialităţi). dar şi dezavantajul că pot avea un nivel scăzut de credibilitate. cuvântările publice. newsletter-urile etc. Media necontrolate cuprind întregul sistem mass-media (televiziunea. că aceste media se bucură de un grad mare de credibilitate din partea publicului (desigur. Se recomandă ca aceste evenimenta speciale să atragă un număr cât mai mare de oameni şi de personalităţi. cât şi datele la care va avea loc fiecare acţiune. unde. Există două tipuri de canalele de comunicare: cele care pot fi controlate şi cele care nu pot. Dezavantajul total al acestora este că specialiştii au pierdut controlul asupra mesajului final. când. cât şi asupra momentului şi locului de distribuire. Din media controlate fac parte reclamele. deoarece o campanie excelentă poate să nu aibă succesul dorit din cauza alegerii unui moment nefavorabil. cu condiţia ca sursa respectivă să se bucure de credibilitate). presa scrisă. Fixarea calendarului Fixarea calendarului este de asemenea o etapă importantă. dar şi pentru a fi remarcată de alţi observatori (reprezentanţii presei. sau costuri ridicate.ro ! Arhiva online cu diplome. atât asupra conţinuturilor. comemorative. Trebuie stabilit atât momentul de începere al acţiunii şi cel final. va fi publicat sau dacă acesta va fi publicat. jurnaliştii fiind cei care decid forma mesajului. agenţiile de presă). Avantajul este însă. radioul. din cauza scepticismului publicului. În fixarea calendarului trebuie ţinut cont de evenimentele necunoscute care pot apărea cât şi de cele cunoscute cum sunt sărbătorile religioase. Pagina 19 din 46 . Mai există şi evenimentele care sunt concepute special de organizaţie pentru a crea diverse relaţii privilegiate cu publicurile ei importante. sau pot fi mai greu controlate. campania de lansare a unui produs trebuie să fie scurtă şi de mare impact. publicurilor. cursuri si referate postate de utilizatori. deci. pe când o campanie menită să schimbe o percepţie negativă trebuie construită pe perioade lungi de timp. Durata unei acţiuni depinde de obiectivele şi natura acesteia.Vizitati www. siteurile de Internet. Aceste media au avantajul că permit selectarea formei mesajului..tocilar. care sunt medile care influenţează decizile lor şi care sunt canalele ce pot asigura o comunicare bilaterală între publicuri şi organizaţie. broşurile. zile naţionale sau internaţionale. Spre exemplu. sunt acele media asupra cărora specialiştii de relaţii publice îşi pot exercita controlul.

tocilar. O campanie bine realizată nu trebuie să fie mai costisitoare decât valoarea obiectivelor propuse. Trebuie evaluat ce a mers. materiale. suport media cumpărat. Specialistul în relaţii publice trebuie să se adapteze resurselor disponibile. plus un procent suplimentar pentru cheltuieli neprevăzute. supliniind prin creativitate lipsurile materiale.Vizitati www. efectuat în toate etapele unei campanii de relaţii publice. Procesul de evaluare ne arată nu numai dacă obiectivele campaniei au fost îndeplinite.ro ! Arhiva online cu diplome. trecerea de la unul la altul făcându-se numai după cuantificarea tuturor indicatoriilor. Etapa evalării planului de campanie în care se urmăreşte dacă informaţiile distribuite către public au fost suficiente şi adecvate acţiunii. telefoane etc. Evaluarea campaniei Fiecare campanie de relaţii publice merită o evaluare completă dar şi onestă în acelaşi timp. adică se verifică dacă au existat anumite informaţii esenţiale care au lipsit. După S. Limitările de buget nu constituie în tot deauna o scuză pentru o campanie nereuşită. atitudinea publicului faţă de organizaţie Trebuie de asemenea evitată greşeala de a substitui rezultatele cu evaluarea acestora. ce nu a mers şi de ce? Ce s-a transformat într-un succes din greşeală sau invers? Ce ar fi trebuit făcut altfel şi de ce? Trebuiesc aduse dovezi clare care să arate dacă scopurile au fost sau nu atinse.. procesul de evaluare trebuie să se desfăşoare pe trei niveluri. deplasări. dacă informaţiile disponibile au fost complete sau corect utilizate.M. dar nu este o bună justificare pentru buget. cursuri si referate postate de utilizatori. ci şi dacă planul de campanie a fost bine conceput şi dacă strategiile şi tacticile au fost adecvate. Toţi specialiştii sunt de părere că evaluarea trebuie să fie un proces continuu. echipamente. Dacă au existat categori Pagina 20 din 46 . În caz contrar se poate întâmpla ca o campanie să fie oprită la jumătate din cauza fondurilor insuficiente. Cultip et al. În buget trebuiesc incluise absolut toate costurile: tipăriturile. O evaluare sub formă de povestire ar putea fi utilă şi s-ar putea ca aceasta să surprindă esenţa. Trebuie evaluat impactul asupra publicului. Stabilirea bugetului Acesta trebuie măcar schiţat încă din etapa fixării obiectivelor campaniei pentru a se putea modifica în timp util eventualele neconcordanţe între buget şi obiective. închirieri de spaţiu. Se evaluează şi calitatea strategiilor planificate. Nu trebuie uitaţi nici sponsorii care îşi pot aduce o contribuţie substanţială la realizarea campaniei.

Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. necesitatea fixării termenelor limită de îndeplinire a fiecărei acţiuni în parte şi verificarea calitativă a acestor acţiuni. Acesta trebuie cuantificat şi catalogat în funcţie de cum a receptat mesajul. Se mai pot adăuga la criterile de evaluare a unui plan de campanie şi criteriile lui D. Acest public. se referă la publicul ţintă care a fost expus mesajelor. a celor care şi-au schimbat opiniile după receptarea mesajelor.ro ! Arhiva online cu diplome. dacă mesajele şi acţiunile planificate au corespuns specificului diferitelor situaţii şi dacă ele au avut efectele scontate.W. Tot în cadrul acestei etape trebuie analizat dacă programul a fost unul adecvat. Se realizează practic o evaluare a numărului celor care au învăţat ceva din mesajele trimise. apariţii TV etc. vizat de companie. comunicate. dacă au existat reacţii adverse sau dacă a fost nevoie de intervenţii pentru a se corecta ceva. publicaţii. importante de publicuri neluate în calcul sau dacă au existat cereri de informaţii care nu erau disponibile. Trebuie efectuată o evidenţă a numărului de mesaje trimise (numărul de scrisori. să fie realist şi flixibil în privinţa schimbărilor necesare şi să atingă interesul personal al publicurilor vizate. Este necesară o monitorizare a mesajelor selectate de presă. Evaluarea impactului unui mesaj măsoară atât modul în care obiectivele campaniei au fost atinse. relatări. dar şi efortul depus pentru realizarea acestora. Evaluarea implementării planului de campanie stabileşte gradul în care tacticile utilizate şi-au atins scopul. Dacă mesajele au fost trimise la timp şi în mod corect către presă. realizată de preferinţă de către firme specializate. comunicarea în interiorul echipei ca fenomen esenţial dar şi comunicarea cu beneficiarul campaniei în timpul desfăşurării acesteia pentru depistarea din timp a eventualelor nereguli şi a le corecta sau preîntâmpina. Această evidenţă reflectă şi dacă programul a fost respectat conform planului iniţial. În concluzie se poate spune că un plan bun de campanie trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele şi valorile generale ale organizaţiei. cât şi feed-back-ul pe care l-au trimis publicurile vizate. a celor care chiar acţionează în direcţia sugerată de mesaj şi în final stabilirea contribuţiei campaniei la schimbarea socială.). O cercetare complexă. proces folositor în realizarea următoarelor mesaje. Guth şi C. CAPITOLUL 3 SPECIFICUL PUBLICULUI TÂNĂR Pagina 21 din 46 . Marsh care susţineau şi delegarea responsabilităţiilor mai multor menbrii din echipă. nu trebuie confundat cu audienţa generală. (cu publicul potenţial al unui mesaj) care nu reprezintă ţinta campaniei.tocilar.

efectuarea cumpărării şi evaluarea post cumpărare. Hendrix propune următoerea clasificare a publicurilor unei organizaţii: . scrisă şi audiovizuală. echipele manageriale.comunitatea – poliţia. apoi urmează căutarea informaţiilor. legislative etc. personalităţi etc. Dacă nu se ajunge la o soluţie satisfăcătoare. .mass-media – presa locală şi naţională..consumatorii – organizaţiile şi persoanele care beceficiază de activitatea organizaţiei. pe cine trebuie ea să informeze sau să influenţeze. persoane necalificate. membri onorifici etc. . . .. înainta deciziei finale de cumpărare. oamenii de afaceri cu interese legate de organizaţie. dar tot prietenii şi cunoştiinţele sunt cele care legitimează aceste informaţii. biserica. cursuri si referate postate de utilizatori. Caracteristicile adolescenţilor din Româna Pentru o identificare riguroasă a publicurilor ţintă.tocilar. alţi agajaţii. ei rămânând cele mai influente şi eficiente surse. Înainte de toate există procesul de conştientizare a nevoii de a face cumpărături.membrii . Prima etapă de conştientizare se caracterizează prin faptul că orice consumator resimte o senzaţie de lipsă sau o senzaţie de disconfort care activează procesul decizional.ro ! Arhiva online cu diplome. consilieri.instituţii guvernamentale – instituţii şi persoane cu atribuţii ministeriale.pensionari. Sursele comerciale oferă consumatorului informaţii valoroase.angajaţii – echipa de conducere.investitorii – deţinătorii de acţiuni. A. . . aceştia trec prin mai multe etape. reprezentanţi sindicali. Referindu-ne la ultima categorie de publicuri consumatorii. trebuie să stabilim foarte clar cui i se adresează campania de relaţii publice planificată. J. evaluarea variantelor. specializată şi generalistă. Pagina 22 din 46 . prieteni. întreabă vânzătoarele din magazine sau pur şi simplu experimentează diverse produse până ajunge la rezultatul dorit. serviciile de analiză şi statistică etc. Căutarea informaţiilor are loc mai întâi în planul interior al consumatorului prin reactivarea cunoştiinţelor din memorie despre nevoia în cauză. urmăreşte reclamele TV. atunci individul începe să caute informaţii la surse externe: familie. în cazul în care această nevoie există.Vizitati www. administrative..

Eşantionul a cuprins 823 de tineri. ei petrec mult timpul ascultând muzică. Tinerii sunt foarte receptivi atunci când este vorba de lucrurile care le plac. cât mai corect cu putinţă. handbalul şi tenisul. destinată îngrijirii tenului este adresată adolescenţilor vom studia caracteristicile acestei categorii de public.ro ! Arhiva online cu diplome. Printre cele mai apreciate stiluri de muzică se află muzica pop (36.5%). muzica rock (31. reprezentările despre lume. ambalajul. pe primul loc se situează fotbalul (37. Dincolo de aceste clasificări. ajungându-se la una singură în final care va fi achiziţionată. utilitatea produsului. volei şi jogging. citind ziare sau reviste şi făcând cumpărături. Criteriile de evaluare a mărcilor se concretizează în: preţ. uitându-se la televizor. obiceiul de consum sau chiar imaginea generală a companiei producătoare. Analizând concluziile acestui studiu se poate spune că tinerii au o puternică dorinţă de independenţă. întâlnindu-şi prietenii. este extrem de important pentru orice organizaţie să identifice şi să cunoască. dansul sportiv.Pure Zone’’. înot. care locuiesc în mediul urban. reclama. Dacă cumpărătorul este mulţumit de decizia luată el poate deveni un client fidel. Produsul pe care dorim să-l cumpărăm sau marca respectivă poate fi planificată încă înainte de a ajunge în magazin sau putem amâna această decizie până în faţa raftului unde are loc algerea finală. În caz contrar îşi va îndrepta atenţia asupra altui produs sau a altei mărci şi analiza va reîncepe. cu vârste cuprinse între 15-20 de ani.4%). basketul. Există şi o evaluare post-cumpărare a produsului cumpărat sau a mărcii. baschet. cursuri si referate postate de utilizatori. cu care ei şi organizaţia lor intră în contact. urmat de fitness (25. Spre exemplu.tocilar. Un studiu recent al companiei de cercetare şi marketing Daedalus Consulting realizat în luna iunie a anului 2004. Evaluarea variantelor posibile este momentul în care consumatorul analizează şi elimină diferite mărci.8%) şi muzica dance (25. Deoarece gama de produse ..2%). dar şi identificarea obiceiurilor lor de cumpărare. deoarece numai o asemenea cunoaştere le permite construirea unor mesaje diferenţiate. În clasamentul sporturilor practicate (de băieţi). reputaţia mărcii. disponibilitatea produsului. atunci când cumpărătorul analizează alegerea făcută. ceea ce reiese din faptul că ei ar dori să călătorească pentru a descoperi lumea. Pagina 23 din 46 .Vizitati www.5%) . aşteptările şi limbajul numeroaselor tipuri de public. diferitele tipuri de public cu care interferează. În clasamentul sporturilor vizionate la televizor preferat rămâne tot fotbalul cu 50. apoi patinajul artistic (37.8%. în concordanţă cu valorile. a avut ca principale obiective identificarea principiilor de viaţă şi a valorilor tinerilor români.3%).

4% din tineri. Dacă un anumit produs i-a dezamăgit. motiv pentru care sunt foarte atenţi atunci când este vorba despre machiajului lor sau despre remodelarea siluetei prin curele se slăbire sau mersul la o sală cu aparate sportive.ro ! Arhiva online cu diplome. Grupurile la care aspiră. Pe primul loc în topul preferinţelor la cumpărături se situează îmbrăcămintea. studiul arată că tinerii au tendinţa de a cumpăra ceea ce este la modă şi se ghidează mai puţin după calitate. reprezintă o sursă de încredere şi de informare. adolescenţii nu asociază aceasta cu snobismul. fiind de părere că mărcile cunoscute îmbunătăţesc imaginea celor care le folosesc şi că îşi merită banii. sunt preocupaţi de un mod de viaţă sănătos. care le consideră amuzante şi informative. Cumpărând produsele unei mărci cunoscute. încălţăminte. Aceasta ajută consumatorii să aleagă cele mai bune produse. a arăta bine şi a fi la modă este la loc de mare cinste. Se bazează în special pe propriile gusturi sau merg pe tendinţele grupului de prieteni. produsele cosmetice (parfumerie şi apoi machiaj). caută produse naturale şi sănătoase şi evită să ia medicamente. În rândurile lor.7% din cazuri tinerii merg singuri. pentru cele mai multe subiecte este televiziunea. Reclamele TV sunt urmărite de 48. toate sunt atent studiate. sunt cele care devin reper de comparaţie în ceea ce priveşte formarea atitudinilor.Vizitati www. telefoane mobile etc. dând dovadă de ingeniozitate şi spontaneitate. Astfel adolescenţii preferă să se îmbrace diferit faţă de alţii. Îmbrăcămintea. De asemenea. comportamentelor. precum şi o sursă de relaxare. Postul PRO TV se află în fruntea clasamentului în ceea ce Pagina 24 din 46 . tinerii consideră că publicitatea este utilă. În ceea ce priveşte obiceiurile media. a doua oară nu-l mai cumpără. machiajul. colegii sau cunoştinţele şi în 18. Noutatea joacă de asemenea. Atunci cînd merg la cumpărături în 55. culoarea părului sau coafura. Adolescenţii sunt receptivi şi uşor maleabili în ceea ce priveşte marca unui produs fiind uşori de atras şi influenţat asupra uneia dintre ele prin prin diverse promoţii însă nu sunt fideli unei anume mărcii. Referitor la obiceiurile de cumpărare.6% din cazuri merg împreună cu familia. deoarece consideră că toate acestea pot influenţa atitudinea celor din jur. pentru a-şi sublinia şi mai mult personalitatea. au o atitudine pozitivă faţă de produsele de marcă: sunt gata să plătească mai mult pentru o marcă. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. Sursa preferată de informaţii. concepţia despre sine. comportamentul sau atitudinea. Adolescentele acordă o mare importanţă aspectului fizic. în 25. Tinerii care dispun de resurse financiare mai substanţiale. stilului de viaţă.7% din cazuri merg împreună cu prietenii. Tinerii sunt adesea influenţaţi de grupurile la care aspiră iar gradul de influenţă este foarte mare asupra unui produs sau a unei mărci. un rol important în atragerea unui client (vezi schimbările dese de ambalaje ale produselor). arătându-se astfel neiertători cu cei care îi dezamăgesc (la fel ca şi în relaţiile sociale). schimbândule foarte repede.

de marketing şi de publicitate fac referire la aceşti lideri. În ceea ce priveşte reclamele din ziare şi reviste. Pagina 25 din 46 . Unica (26. De aceea strategiile campaniilor de relaţii publice. medicină şi dezvoltare personală.3%). oferind toate informaţiile necesare asupra produselor. succesul în viaţă.Pure Zone’’ destinată îngrijirii tenului este recomandată persoanelor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. sănătate. Se mai poate vorbi şi despre satisfacţia anticipală pe care se mizează. Influenţele acestor caracteristici asupra publicului companiei L’Oréal Ţinând cont de toate aceste caracteristicile ale adolescenţilor. 32. datorită potenţialului deosebit de multiplicare a mesajelor de tip publicitar şi de influenţare a adolescenţilor. de necesitatea folosiri produselor şi de efectele lor benefice.Vizitati www.6% dau pagina fără să le citească.1% le citesc cu atenţie. Discovery (9. în speranţa că aprecierile lui pozitive vor detremina achiziţionarea altuia după terminarea lui. cursuri si referate postate de utilizatori.. Motivarea se referă la conştientizarea publicului ţintă.8%). 0%). dar şi că aceste aprecieri vor fi transmise mai departe şi altor persoane. iar 14.1%) şi celelalte. se încearcă şi o motivare postcumpărare. Publicul L’oréal este structurat în primul rând pe categorii de vârstă. Bravo (20. îngrijitea corpului.4%).ro ! Arhiva online cu diplome. cât şi a celora care folosesc deja produsele respective. exercită o mare influenţă mai ales aspra adolescenţilor. Avantaje (22. Banii reprezintă soluţia finală în tot: poziţie socială. Revistele sunt şi ele preferate atunci când este vorba de subiecte legate de: femei/bărbaţi. În studiul de caz este analizată încercarea de motivare a potenţialilor consumatori. modă. oferind produsul cadou. securitate. priveşte audienţa (22. Aceşti lideri. de la 15 până la 60 de ani. respect. datorită calităţiilor speciale şi a trăsăturilor de personalitate. prin crearea certitudinii că tânărul va fi mulţumit de rezultatul obţinut în urma folosirii produselor. 53. compania L’oréal încearcă să-şi îndrepte atenţia asupra lor prin diverşi lideri de opinie.5% dintre tineri le parcurg superficial sau citesc numai titlurile.1%).9%). Gama de produse cosmetice . Clasamentul arată astfel: Cosmopolitan (30.9%). urmat de postul Antena 1 (17. PrimaTV (13.tocilar. Impropriu spus. Este cunoscut faptul că oamenii se expun selectiv la mass media acordând atenţie şi încredere mesajelor care exprimă poziţia lor originală şi aşteptărilor lor.

Campania organizată de L’oréal a încercat să atingă toate aceste faze premergătoare şi post cumpărare. Pentru ca mesajul campaniei să aibă succes. de a se pune de acord. În ceea ce priveşte felul în care arată şi felul în care se îmbracă. cursuri si referate postate de utilizatori. Se mizează pe ideea că dacă idolul adolescenţilor foloseşte o anumită gamă de produse cosmetice şi ei vor proceda la fel.tocilar. căutatea informaţiilor.Pure Zone’’. în efortul tinerilor de a se face plăcuţi sau populari sau pur şi simplu de a nu fi în cealaltă tabără. a identităţii fiecăruia. deoarece fiind într-o continuă schimbare. Însă. Specialistul Pagina 26 din 46 . iar acesta este un obicei primejdios pentru adolescenţi. ei sunt aceea care îşi schimbă cel mai des culoarea părului şi preferă nuanţe foarte intense. de la care se poate porni spre opinia pe care dorim să o insuflăm publicului. fotomodel internaţional renumit. reprezentativă este renumita cântăreaţă de muzică pop Beyancé (gen muzical care se află şi în tipul preferinţelor româneşti) care este purtătoarea de cuvânt (. Mulţi dintre ei doar fac ceea ce alţii le spun. Sunt multe aşteptări din partea fiecăruia.. destinate adolescenţilor sunt menite să crească cifra de vânzare. Poate cel mai important lucru în viaţa unui adolescent este acela de a fi acceptat şi plăcut de ceilalţi. Se ştie însă că a cumpăra nu înseamnă numai a plăti. a tendinţelor şi chiar a stereotipurilor acestora. Perioada adolescenţei este cea mai confuză din viaţa unui om. efectuarea cumpărării şi evaluarea post cumpărare. de a se conforma asemenea celorlalţii. ei tind să renunţe la a lua singuri anumite decizii. însă cel mai des apare în discuţie problema individualismului.ro ! Arhiva online cu diplome. dar benefic organizaţiilor.port-parol-ul’’) gamei de vopsea Féria ce are ca public ţintă adolescenţii. evaluarea variantelor. atât la nivel individual cât şi la nivel social. Cunoscut fiind faptul că în adolescenţă avem cei mai mulţi idoli pe care încercăm să-i copiem sau să-i ajungem din urmă.. purtătoarea de cuvânt a gamei este adolescenta Natalia Vodianiva. tinerii se ghidează după personalităţile consacrate din diferite domenii sau chiar după idoli mai apropiaţi lor (colegii de clasă-vedetă). Referindu-ne la gama de produse destinate îngrijirii tenului . actul de convingere trebuie să pornească de la opiniile preexistente ale adolescenţilor. Aşa se crează un anumit şablon. aceste asocieri de diverse personalităţi cu diferite produse de larg consum. Iar cea mai simplă cale spre ceilalţi este aceea de a gândi şi a acţiona ca şi ceilalţii. În ziua de astăzi sunt multe probleme cu care adolescenţii se confruntă. gama fiind destinată tot adolescenţilor. Exemplificând cele menţionate. individul trece prin mai multe etape: conştientizarea nevoii. Adolescenţii sunt în stare chiar să se înfometeze pentru a-şi cumpăra garderoba care este la modă. prima condiţie este studierea sentimentelor şi opiniilor. De aceea. Iar a alege înseamnă în ultimă instanţă a decide şi pentru a ajunge la decizia finală de cumpărare. ci şi a alege.Vizitati www.

fie să schimbe atitudinea acestuia. cum să se spună din din punct de vedere simbolic (forma de prezentare a mesajului) şi cine anume să spună (sursa mesajului). să reţină interesul. de a permite fiecărui individ de a fi el insuşi. afectivă sau comportamentală din partea auditoriului vizat. Aceasta înseamnă că emiţătorul vrea. Astfel o parte dintre adolescenţi foloseau dejea produsele. a pune în serviciul frumuseţii şi al sănătăţii toate descoperirile ştiinţifice şi tehnologice. Adică să sugereze calităţiile peincipale pe care ar trebui sau ar fi de dorit să le aibă un mesaj publicitar. emiţătorul trece la elaborarea unui mesaj eficient. În mod ideal acest mesaj ar trebui să atragă atenţia. L’oréal a încercat să conştientizeze tinerii cu privire la necesitatea folosirii corecte a produselor destinate tenului. fie să inoculeze ceva în mintea auditoriului. emiţătorul trebuie să decidă asupra răspunsului pe care îl doreşte din partea auditoriului.ro ! Arhiva online cu diplome. Specialistul în relaţii publice poate să urmărească un răspuns de natură cognitivă.. cursuri si referate postate de utilizatori. a valorifica în întreaga lume diversitatea culturilor de frumuseţe şi a tradiţiilor estetice şi.Vizitati www. După definirea răspunsului pe care îl doreşte din partea auditoriului.. având acces la o modalitate de a trăi mai bine. CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ : Campanie de relaţii publice: L’Oréal: .O adolescenţă frumoasă şi sănătoasă’’ L’Oréal înseamnă a inova permanent pentru a oferi consumatorilor cele mai performante produse cosmetice.Pure Zone’’ aveau un an vechime pe piaţa românească. este realizat de către o agenţie de publicitate. cum să se spună aceasta din punct de vedere logic (structura mesajului). deoarece produsele . A mai fost posibilă şi evaluarea post cumpărare.tocilar. O dată ce publicul ţintă a fost identificat. trebuiesc rezolvate patru probleme: ce să se spună (conţinutul mesajului). să nască dorinţa şi să provoace acţiunea (modelul AIDA). cu privire la organizaţia sa. mai presus de toate. ci şi răspunsuri privind sănătatea tenului şi factorii care o influenţează. care de obicei. Pagina 27 din 46 . De asemenea prin campania de informare s-a dorit oferirea a cât mai multor informaţii referitoare nu numai la produse. În cursul procesului de formulare a mesajului.

Programul educaţional liceeal.Pure Zone’’ destinate adolescenţilor. 2004. campanie menită să atragă o nouă categorie de public şi anume publicul tânăr cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani.ro ! Arhiva online cu diplome. O altă parte a campaniei a constituit-o acţiunea desfăşurată în campusurile studenţiilor din Bucureşti.Zilele Europei’’ a prilejuit companiei L’Oréal ocazia unei sponsorizări alături de alte companii. în zona P-ţa Romană. Program campus-universitar. S-au împărţit aproximativ 4. Tot aici un specialist al companiei L’Oréal a efectuat peste 450 de teste pentru determinarea tipului de ten. de către o echipă de 5 fete pe rotile. Outdoor sampling.. Programul s-a desfăşurat din data de 7 mai până pe data de 10 mai. de educare şi implicit de promovare a gamei . Campania de relaţii publice desfăşurată de compania L’Oréal a fost o campanie de informare.Pure Zone’’. A avut de asemenea ocazia organizarii unei prezentări a organizaţiei.. Pure Zone’’.. Acest procedeu de testare a tipului de ten va fi descris mai pe larg în ultima acţiune a acestei campanii. cu ajutorul unui aparat de înaltă performanţă. .000 de pliante cu eşantioane din produsele .Pure Zone’’. Programul de sampling outdoor a constat în împărţirea de pliante în centrul Bucureştiului..Vizitati www. a scopurilor acesteia.700 de pliante cu mostre din gama . O echipă a reprezentanţiilor companiei a distribuit cadouri studenţiilor.. specialistul făcea recomandări asupra întrebuinţării corecte a produsele L’Oréal şi în mod special asupra gamei . Indoor sampling..Pure Zone’’. timp în care s-au distribuit aproximativ 2.000 de pliante şi mostre a produselor . Cu această ocazie s-au oferit 5. În urma acestor rezultate. timp de 8 zile. cât şi prezentarea ultimei game lansate . Pagina 28 din 46 . Campania a fost organizată în 5 acţiuni denumite astfel: Zilele Europei. cursuri si referate postate de utilizatori. Aici au fost promotoare care au împărţit aproximativ 5.. Programul de sampling indoor s-a desfăşurat în Hypermarcketul Carrefour.Pure Zone’’.000 pliante care conţineau şi o mostră gratuită cu unul dintre produsele gamei.tocilar.

.. au fost împărţite peste 7. de feminitate. Un alt aspect al problemei îl reprezenta existenţa pericolul concurenţei.700 de pliante cu eşantioane din gama de produse . destinate persoanelor care au diferite afecţiuni ale tenului şi în mod special acnee. de putere de Pagina 29 din 46 . cursuri si referate postate de utilizatori. Deoarece aceste afecţiuni apar şi sunt foarte frecvente în timpul adolescenţei. În cadrul acestei acţiuni au fost efectuate aproximativ 650 de teste de dermo-analiză. Pe toată durata desfăşurări campaniei au fost difuzate spoturi publicitare TV dar şi în paginile revistelor de specialitate. adică înaintea apariţiei altei concurenţe.. Au existat cazuri în care au fost semnalate întrebuinţări greşite ale produselor şi implicit nemulţumiri din partea clienţilor. Astfel s-a născut necesitatea unei campanii care să atragă adolescenţii spre acesată gamă de produse cosmetice .de bărbăţie. Ei îi cumpără pentru imaginea pe care pantofii respectivi le-o crează despre ei însăşi . Definirea problemei Compania L’Oréal a lansat în luna februarie 2003 o nouă gamă de produse cosmetice . Era necesară acapararea segmentului tânăr de piaţă în timp util.Pure Zone’’. S-a constatat că deşi tinerii manifestau un real interes cu privire la acest aspect din viaţa lor (acneea). Ea s-a desfăşurat în perioada 18 mai – 11 iunie în liceele bucureştene.ro ! Arhiva online cu diplome. de către specialistul L’Oréal.tocilar.Vizitati www. care avea dejea un portofoliu de cilienţi. aceste produse au fost destinate cu preponderenţă publicului tânăr cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. La acel moment exista pe piaţă doar o altă firma concurentă Clerasil. Ultima acţiune denumită generic program educaţional a fost cea mai mare şi mai complexă acţiune din această campanie de informare şi promovare. de vigoare. Analiza situaţiei ’’În zilele noastre. oamenii nu mai cumpără pantofi pentru a-şi menţine picioarele calde şi uscate.Pure Zone’’. Pure Zone’’ şi au fost acordate 250 de premii. de originalitate. ei nu cunoşteau exact caractreisticile problemei cu care se confruntau şi nici măsurile corecte de tratare a acestora. de rafinament.

frigul. aerul conditionat). o mare parte a populaţiei (în mod special tinerii) suferă de afecţiuni ale tenului.’’ spunea Francisc C. va deveni mai frumoasă în urma folosirii acestora. Analiza factorilor externi În ultimii ani s-a constatat că în România. cafeaua tutunul. seducţie. deşi ’’imaginea’’contează din ce în ce mai mult. gama de produse era destinată publicului adult. medicamentele. ci ’’speranţa’’ că ea. factorii de stres) şi că nici nu există o varitate de produse pentru îngrijirea tenului. factorii care influenţează apariţia imperfecţiunilor tenului erau mai puţini sau nu de aceeaşi intensitate (poluarea. cursuri si referate postate de utilizatori. directorul unei mari companii americane. căldura excesivă. Analiza factorilor interni Compania L’Oréal infiinţată în anul 1909 a apărut oficial în România. Spălatul excesiv. iar cauzele acestora sunt multiple pe lângă cele hormonale. nu pantofi. firma noastră vinde emotii. având unicul sediu în Bucureşti. -obiceiuriile vieţii: igienă precară datorată şi concepţiilor învechite ale părinţiilor care consideră că dacă ei nu au avut nevoie de astfel de produse. Rooney. -produsele cosmetice greşit utilizate. de autoritate. băile prelungite. producătoare de pantofi. Tot aşa stau lucrurile şi în ceea ce priveşte industria de cosmetică. Până nu demult. Astăzi o femeie nu cumpără un ruj sau un produs cosmetic. alcoolul. inevitabile: -în primul rând educaţia precară în privinţa igienei corporale care nu este suficient aprofundată în sistemul de învăţământ. a dus la implementarea pe piaţa Pagina 30 din 46 . uitând faptul că în urmă cu câţiva zeci de ani. nu au nevoie nici copiii lor. toate contribuie la calitatea tenului nostru. -cantitatea mică de apă băută zilnic. exfolierile excesive. razele ultraviolete. În perzent. Cumpărarea unei perechi de pantofi a devenit o trăire emoţională. -factorii climatici (vântul. a dus la creşterea numărului de afectiuni ale tenuluI. -factorii de stres în continuă creştere contribuie la calitatea tenului nostru.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. în anul 1998. a marilor oraşe. dar şi poloarea din ce în ce mai mare. Existenţa unei nişe de piaţă în sectorul adolescenţilor.Vizitati www.

20 Pagina 31 din 46 . Unica. Campania a fost nimită ’’ O adolescenţa frumoasă si sănătoasă’’ Organizator: L’Oréal PARIS – Reprezentanţa din România Colaboratori:.ro ! Arhiva online cu diplome. Unica. ATOMIC) şi massmedia scrisă (revistele destinate femeilor: Cosmopolitan. Pure Zone’’ cu o vechime pe piaţă de un an de zile. Pure Zone’’ pe posturile de televiziune: PRIMA TV. MTV. Nu se uită niciodată amintirea sloganului: . Practic s-a dorit reamintirea acestei game. Popcorn. 20 Ani.Pentru că meritaţi’’ şi faptul că tehnologiile folosite constituie o inovaţie de ultimă oră. S-a dorit o campanie de scurtă durată.Vizitati www. românească a unei noi game pentru îngrijirea tenului destinată adolescenţilor. Tipul campaniei: Campanie de informare şi de educare a publicului adolescent Compania L’Oréal a dorit realizarea unei campanii de informare a publicului adolescent cu privire la gama de produse destinate îngrijirii tenului .. Tabu.Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Învăţământului -Agenţiile de cercetare şi marketing Odyssey şi Mercury. Avantaje. dar o campanie concentrată în acţiuni. S-a colaborat cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Învăţământului de unde au fost luate avizele necesare unei astfel de acţiuni. Bravo Girl. pentru realizarea unui studiu de piaţă care să cuprindă date referitoare la caracteristicile publicului tânăr şi a obiceiurilor de viaţă ale acestora. Cosmo. Au fost difuzate clipuri publicitare ale gamei . cursuri si referate postate de utilizatori. Tabu. MTV şi ATOMIC şi în paginile revistelor: Avantaje. desfăşurată pe o perioadă de două luni de zile. -Revistele: Avantaje. Cosmo. publicul tânăr. -Posturile de televiziune: PRIMA TV.. S-a apelat la agenţia de publicitate Odyssey. Diseminarea informaţiei de către compania L’Oréal spre publicurile sale se realizează cu preponderenţă pe două căi: televiziunea (PRO TV. MTV şi ATOMIC. PRIMA TV. care viza publicul extern al companiei.tocilar.. Până în prezent compania nu a mai organizat astfel de campanii de relaţi publice în ţara noastră. dar şi o campanie prin care să încerce educarea publicul tânăr cu privire la regulile de igienă facială zilnică. Cool Girl.

situaţia se datorita şi lipsei de educaţie a tinerilor. publicul tânăr. Ani. Popcorn şi Tabu. a căror imagine să fie comparabilă cu cea a produselor şi a companiei L’Oréal. După ce s-a stabilit că cifra scăzută de vânzări se datora faptului că produsele nu erau suficient de bine cunoscute şi nu se cunoştea nici modul lor corect de întrebuinţare. Bravo Girl.ro ! Arhiva online cu diplome. În urma studiilor realizate de agenţia de publicitate. Astfel s-a ajuns la concluzia că pe lângă faptul că resursele financiare aveau o altă destinaţie în această perioadă a anului.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.Pure Zone’’. s-a dorit conştientizarea adolescenţilor de importanţa utilizării produselor de îngrijire a tenului . se are în vedere promovarea gamei . Aceste posturi şi reviste au fost selecţionate deoarece au acelaşi public ţintă cu cel al campaniei. Acest fapt constituia un paradox. a însuşirii regulilor corecte de igienă facială dar şi conştientizarea efectelor ignorării problemei acneei. În selecţionarea acestor licee a primat criteriul financiar. Pe termen lung s-a dorit educarea acestui public cu privire la necesitatea folosirii acestor produse. dar şi faptului că produsele nu erau destul de cunoscute.Pure Zone’’ în perioada adolescenţei. perioada de vară. În concluzie. adică au fost alese liceele cu elevi.. Toate aceasta făceau ca produse să rămână în rafturile magazinelor. Cool Girl. practic suportat de către aceştia. Unica. De asemenea. tenul acneic căruia îi erau destinate produsele.. s-a ales un eşantion reprezentativ al adolescenţilor (publicul ţintă) din Bucureşti. selecte şi prestigioase licee bucureştene.. a publicului adolescent. s-a stabilit ca principalul scop al campaniei. dorindu-se o triplare a cifrei de vânzări şi acapararea publicului ţintă. deoarece costul gamei de produse promovate urma a fi. pe tremen scurt. reprezentat de elevii a 8 licee bucureştene pentru realizarea ultimei acţiuni a campaniei. Obiectivele campaniei de relaţii publice Statisticile avertizau o continuă scădere a vânzărilor în perioada imediat următoare. Părinţii sunt în acest caz persoanele care influenţează în mare măsură decizia de cumpărare. să-l reprezinte informarea adolescenţilor cu privire la gama de produse . Pagina 32 din 46 . avea nevoie de o mai bună îngrijire.Pure Zone’’ pentru susţinerea obiectivelor de marketing. în ceea ce priveşte igiena facială. pe acest segment de piaţă.tocilar. a căror părinţi au o situaţie materială bună. S-a mai dorit însă ca acţiunea să se desfăşoare în cele mai bune. deoarece tocmai în această perioada.

. încercându-se o apropiere cât mai mare de liceeni.. Chiar dacă campania nu reuşeşte să atingă toţi adolescenţii. Este cunoscut faptul că în rândurile adolescenţilor se află diferiţi lideri de opinie (şeful clasei.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www.. deoarece în acesastă perioadă se preconioza o cifră mică de vânzări. rezultatele procentuale ale vânzărilor nu vor putea fi măsurate concomitent cu desfăşurarea acesteia. Din acest motiv s-a ales ca unul din locurile de desfăşurare al campaniei să fie în cadrul liceelor.Pure Zone’’ nu este contraindicată nici persoanelor adulte care suferă de această afecţiune şi care pot folosi aceste produse. campania se înscrie în aceleaşi linii de a se pune în slujba frumuseţii şi a clienţilor săi. ci doar după încheierea ei.Pure Zone’’ să fie utilizate şi de alte persoane. a căror gesturi şi păreri îi pot influenţa şi pe ceilalţi. cursuri si referate postate de utilizatori. deşi gama . Datorită duratei relativ scutre a campaniei de relaţii publice. este de ajuns să îi atragă pe aceşti lideri pentru ca mesajul să fie propagat mai departe. Planificarea acestei campanii a fost realizată pentru luna mai şi iunie a anului 2004. dată fiind curba descendentă pe care se afla gama . În principal însă campania se adresează adolescenţilor cu vârste cuprinse intre 15 şi 18 ani indiferent de sex (gama . De asemenea obiectivele fixate pe tremen lung vor fi mai greu cuantificabile şi în cele din urmă se vor materializa tot în cifra de vânzări a produselor. Publicul-ţintă este un public extern companiei. În selecţionarea liceelor s-a ţinut cont în primul rând de starea financiară a elevilor (respectiv a părinţiilor acestora). încercând să atragă cât mai mulţi clienţi mulţumiţi de calitatea produselor. Pagina 33 din 46 . În concordanţă cu declaraţia de principii a companiei..Pure Zone’’ fiind o gamă destinată ambelor sexe). Publicul ţintă În general campania se adresează toturor adolescenţilor care suferă de acnee.Pure Zone’’ dar şi datorită vânzăriilor mai scăzute de produse cosmetice în această perioadă a anului.tocilar. concentrat în licee. Transmitând astfel mesajul că L’Oréal este compania care vine în sprijinul tinerilor. De asemenea s-a constatat că puterea financiară este aceea care influeţează procesul de achiziţionare a produselor. pentru ca produsele . o vedetă TV sau pur şi simplu o persoană populară).

în rândurile studenţilor şi a gamei de produse .ro ! Arhiva online cu diplome. Deoarece acneea este un subiect despre care tinerilor nu le place să vorbească s-a apelat la un specialist tânăr care să poată comunica mai uşor cu elevii. Prin participarea la evenimentul organizat cu ocazia sărbătoririi . Stabilirea tacticilor Pagina 34 din 46 . cursuri si referate postate de utilizatori.. O astfel de afecţiune cum este acneea poate fi destul de jenantă pentru mulţi adolescenţi. De aceea a fost concepută o campanie mai puţin convenţională care să promoveze produsele chiar în rândurile tinerilor. de către o echipă formată din 5 fete pe rotile.Pure Zone’’ în mod special..Pure Zone’’ pot fi folosite la orice vârstă în cazul apariţiei acneei.. Pentru îndeplinirea obiectivului de a informa adolescenţii cu privire la caracteristicile gamei de produse . fiind o companie franceză.Pure Zone’’ şi educarea acestui public în ceeaa ce priveşte regulile corecte de igienă facială. a fost conceput un program educaţional liceeal pentru a merge drept la ţintă. Pe toată perioada desfăşurării aceastui ultim program a avut loc o acţiune de sampling outdoor care a constat în împărţirea de pliante promoţionale..Vizitati www. Acţiunea desfăşurată în hypermarcketul Carrefour-Orhideea a dorit să atragă pe lângă adolescenţi şi alte categori de public.Zilele Europei’’ compania L’Oréal. motiv pentru care este destul de dificil să dezbaţi un astfel de subiect pe un post de televiziune cu participarea tinerilor sau să fie determinaţi să vină într-un cabinet specializat. deoarece produsele . Acţiunea desfăşurată în campusurile universitare a dorit măsurat impactul pe care îl au produsele L’Oréal în general.tocilar. într-o zona intens circulată de tineri (P-ţa Romană). Elaborarea strategiilor Strategia campaniei de relaţii publice s-a bazat pe un intens proces de diseminare a informaţiei îmbinată cu organizarea unor eveniment . o poate preveni prin folosirea informaţiilor suplimentare pe care le primeşte de la specialistul L’oréal sau va şti cum să reacţioneze în cazul apariţiei acneei. în timpul week-end-ului. determinând astfel măsura în care aceştia pot reprezenta un public ţintă pentru acestă gamă. Astfel se poate ajunge mai uşor şi la categoria publicului tânăr care deşi momentan nu suferă de această afecţiune. a dorit să fie prezentă la acest nivel înalt.

Ţinând cont de obiectivele fixate. atât asupra conţinuturilor.Vizitati www. dar tot prietenii şi cunoştiinţele sunt cele care legitimează aceste informaţii.Pure Zone’’.. de înaltă performanţă care să determine tipul de ten. cu un aparat special. Nu a mai fost astfel necesară organizarea unui eveniment la care să fie invitată presa sau un număr cât mai mare de oameni şi de personalităţi. Toate caracteristicile tenului împreună cu recomandările făcute sunt notate pe o fişă care îi Pagina 35 din 46 . campania de relaţii publice s-a concentrat pe următoarele: Prezenţa companiei L’oréal la evenimentul organizat cu ocazia sărbătorii .Pure Zone’’ distribuite adolescenţilor în speranţa că o dată încercat eşantionul. Iniţial s-a dorit implicarea medicului din fiecare liceu. Din caracteristicile studiate despre adolescenţi reiese faptul că atunci când vor să achiziţioneze un produs îşi întreabă mai întâi prietenii şi colegii. Au fost tipărite pliante speciale cu eşantioane gratuite din gama de produse . Rolul specialistului L’Oréal este de a da răspunsurile corecte întrebărilor legate de ten şi de a explica adolescentului de ce este bine să folosească produsele . Efectuarea testului de dermo-analiză. după care sunt difuzate şi informaţiile necesare care îi ajută la selecţionarea acestor produse. dar şi de bugetul alocat din toate tacticile propuse iniţial. care să răspundă oricărei întrebări legate de ten.ro ! Arhiva online cu diplome. de caracteristicile publicului ţintă. s-a bucurat astfel de publicitate gratuită din partea canalelor media prezente la eveniment. Apoi este perzentată şi soluţia acestei afecţiuni.. acesta a fost şi nivelul la care a fost gândită această campanie. vor fi tentaţi să cumpere şi să utilizeze produsul. acţiunea organizată în licee demarează prin prezentarea de către specialistul L’oreal a caracteristicilor generale ale ţesutului cutanat şi a factorilor care îi pot afecta sănătatea şi care pot duce la apariţia aceneei. gama .Zilele Europei’’..tocilar. Deci. sunt cele care oferă consumatorului informaţii valoroase.Pure Zone’’ şi caracteristicile respective. De aceea. cursuri si referate postate de utilizatori. Astfel.. în urma căruia se face recomandarea produselor . Este adevărat că reclamele TV. ei rămânând cele mai influente şi eficiente surse.Pure Zone’’. dar pentru evitarea oricăror neajunsuri (s-ar fi putut să nu fie disponibil) şi pentru un cât mai bun control al mesajului s-a ales varianta trimiterii propiului specialist L’oréal. ca sponsor oficial. mai întâi este conştientizată nevoia de folosire corectă a produselor destinate îngrijirii tenului (în cazul în care aceasta nu exista). cât şi asupra momentului şi locului de distribuire. Pentru celelalte patru acţiuni a fost aleasă o media care să poată fi controlată de către specialiştii departamentului de relaţii publice a companiei L’oréal. pe lângă onoarea de a putea participa la un astfel de eveniment..

MTV. Pagina 36 din 46 .. în luna mai şi iunie. Se încearcă astfel sărirea peste etapa de evaluare a celorlalte mărci.Vizitati www. O altă motivare a elevilor este organizarea de concursuri în timpul recreaţiilor cu întrebări legate de produsele . revistele: Avantaje.. Calendarul de activităţi Acţiunea .. PRIMA TV. Prin posibilitatea încercării produsului înaite de a-l cumpăra s-a mizat pe o improprie evaluare pozitivă.tocilar. suporturi pentru CD-uri. Exact acesta este şi rolul efectuării testului de dermo-analiză. această apreciere va determina achiziţionarea produsului şi desigur o apreciere pozitivă după achiziţionare. Acţiunea din campusurile universitare s-a desfăşurat în zilele de 11 şi 12 mai. fişa cu recomandarea făcută poate avea efectul final în faţa raftului din magazin.Zilele Europei’’ s-a desfăşurat din data de 7 mai până pe data de 10 mai 2004.Pure Zone’’. cursuri si referate postate de utilizatori. Este cunoscut faptul că produsul pe care dorim să-l cumpărăm sau marca respectivă poate fi planificată încă înainte de a ajunge în magazin sau putem amâna această decizie până în faţa raftului unde are loc algerea finală. 20 Ani. markere. ATOMIC şi massmedia scrisă. care altfel nu ar putea fi doar încercate. Întreaga campanie s-a dorit a fi un proces de fidelizare a tinerilor care să le arate că firma L’oreal vine în sprijinul lor atunci când aste vorba problemele tenului cu care se confruntă. Tabu. perioada fiind aleasă de organizatorii acţiunii. Cu alte cuvinte.Pure Zone’’ şi un eşantion gratuit cu unul din acestea face parte din procesul de convingere asupra calităţiilor produselor. prosopele inscripţionate cu denumirea firmei.. Toate aceste acţiuni au fost iniţiate special pentru a creea relaţii privilegiate cu publicul ţintă. Cosmo.Pure Zone’’ şi oferirea de cadouri constând în produse . de a ajuta tinerii să se hotărască asupra mărcii încă înainte de a ajunge în magazin. Bravo Girl. Popcorn. Pentru un impact maxim şi o arie cât mai mare de vizualizare a campaniei s-a folosit susţinerea media realizatză de posturile TV: PRO TV. adolescenţii. 2004. iar în cazul în care există un al doilea semn de întrebare. Unica. dacă produsul încercat a fost apreciat pozitiv. Oferirea unui pliant informativ cu produsele . Cool Girl.ro ! Arhiva online cu diplome. rămâne elevului şi care îl va îndruma în achiziţionarea produselor potrivite de la standurile de vânzare L’Oréal. post cumpărare a produsului.

2 Str.06 Vianu’’ Liceul Teoretic ’’C. Programul educaţional desfăşurată în licee a avut loc în perioada: 18 mai – 11 iunie 2004. Nr.Vizitati www. deşi tocmai în această perioadă a anului.ro ! Arhiva online cu diplome.05-28.06 08. Crt. Rosetti’’ Stabilirea bugetului 2 1 1 Sectorul 1 2 2 5 1 Adresa Str.05 27. dar pe perioada week-end-ului. Această perioada a fost aleasă de departamentul de marketing care a ţinut cont de faptul că vânzările prognozate era într-o continuă scădere.05 25.05-19. Această acţiune a avut loc numai în timpul week-end-ului. A. Acţiunea de sampling indoor desfăşurată în Hypermarcketul Carrefour a avut loc în perioada: 5 iunie . Arh. G-ral Berthelot.10 Str. Ion Mincu. Iancu de Hunedoara B-dul Pache Protopopescu Str.4 iulie 2004.06-02. Sava’’ 6 7 03. Nr. Nr.05 01.05-21. Garibaldi Nr. 1 2 3 4 5 Data 18.06-04. Ion Neculce. cursuri si referate postate de utilizatori.23 Str.05 20.06 Liceul Teoretic ’’Ion Neculce’’ Colegiul Naţional de Informatică ’’ Tudor 8 10.06-09. Tonitza’’ Colrgiul Naţional ’’Mihai Viteazul’’ Colegiul Naţional ’’Spiru Haret’’ Colegiul Naţional ’’Ghe.06-11.05-25. Nr. Italiană. Acţiunea de împărţire a pliantelor în centrul Bucureştiului s-a desfăşutat concomitent cu acţiunea desfăşurată în licee.06 Unitatea de învăţământ Liceul de Arte Plastice ’’N. 17 B-dul Regina Elisabeta Str. totalizând 8 zile.11 Aprobat Aprobat Aprobat Observaţii Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Pagina 37 din 46 . iar apropierea verii ar fi menţinut acerastă tendinţă. Programarea acţiunii din licele bucureştene: Nr. tenul acneic are nevoie de o mai bună îngrijire.tocilar. Lazăr’’ Colegiul Naţional ’’Sf.

.comisionul agenţiei Mercury.000 lei Evaluarea campaniei Evaluarea campaniei a urmărit în primul rând evaluarea planului de campanie şi implementarea acestuia.Zilele Europei’’ 20. Bugetul alocat campaniei ’’ O adolescenţă frumoasă şi sănătoasă’’ de către firma L’oreal a fost stabilit la suma de 150. Odyssey cu care s-a colaborat pentru efectuarea studilor de piaţă: 30.000. Evaluarea eficienţei strategiilor alese a arătat faptul că procedeul de diseminare a informaţiei îmbinat cu organizarea unor evenimente a avut efectul scontat.tocilar.000 lei..000 lei -2 bennere cauciucate 6.000 lei .buget alocat tipăriturilor:.000..000 lei . S-a urmărit dacă informaţiile au fost suficiente şi adecvate piaţei.200.000. .combustibilui pentru maşina cu care se va deplasa specialistul firmei L’oreal: 3. Obiectivele informaţionale ale campaniei au fost atinse deoarece gama . Strategia campaniei. dar şi calitatea mesajelor concepute.bugetul alocat agenţiei Mercury pentru asigurarea promotoarelor care au împărţit pliantele: 12.000 lei.buget alocat premiilor distribuite: 14. Pagina 38 din 46 .000 lei . .sponsorizarea oferită evenimentului .000.pliante cu mostre gratuite 12.000.ro ! Arhiva online cu diplome.000 lei luându-se în considerare şi cheltuielile neprevăzute astfel: .000.Vizitati www.bugetul alocat spoturilor tv. Această evaluare a fost realizată de către agenţia de cercetare şi marketing Mercury care a relevat faptul că informaţiile oferite au răspuns aşteptărilor publicului şi au format (sau completat) o bază de cunoştinţe despre problemele tenului. aceea de a efectua testul de dermo-analiză în liceele bucureştene şi în hypermarcketul Carrefour a fost bine aleasă deoarece publicul a primit foarete bine această campania şi şi-au exprimat interesul pentru o astfel de evaluare a tenului şi o recomandare corespunzătoare a produselor cosmetice.000 lei . cursuri si referate postate de utilizatori. Cele din paginile revistelor.000 lei -buget alocat pentru costumaţia promotoarelor 5.Pure Zone’’ a fost intens mediatizată în lunile mai şi iunie.500.000.000. şi pt.buget alocat pentru protocol 3.

Pagina 39 din 46 . dar evaluarea acestor rezultate trebuie realizată în timp. din iunile mai şi iunie).00 0 .0 0 0 ..vânzări în anul 2003 (an de lansare a gamei . Pure Zone’’.0 0 0 8 .tocilar.00 0 Se rie s 1 Se rie s 2 4 .ro ! Arhiva online cu diplome.00 0 .00 0 UNITATI VANDUTE 6 . Pure Zone’’ comparativ cea de anul trecut: VĂN ZĂR I ÎN B U C U R EŞT I 1 2 .00 0 2 . Evoluţia cifrei de vânzări a gamei . Pure Zone’’.00 0 0 ma i tie ie ie se pt e m br ie oc to m br ie no ie m br ie de ce m br ie au gu st ua ri e ie ie ap ri l ua r m ar iun iul feb r ian LUNĂ LEGENDĂ: -----.0 0 0 1 0 . obiectivele fixate fiind cu mult depăşite.0 0 0 .0 0 0 .vânzări în anul 2004 (cuprinde perioada campaniei de promovare a gamei . în luna februarie) -----..0 0 0 . Evaluarea obiectivelor de marketing ale campaniei ’’ O adolescenţă frumoasă şi sănătoasă’’ au fost cele mai uşor de realizat.. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. Campania a fost un real succes din punctul acesta de vedere. Obiectivele educaţionale au fost şi ele atinse prin reuşirea transmiterii de cunoştiinţe privind regulile de igienă facială.

tocilar. Această campanie a fost şi un prilej în care compania L’oreal a avut ocazia de a apărea în faţa publicului ei. .începând cu luna mai 2004 vânzările au fost net superioare comparativ cu aceaşi perioadă a anului trecut. Pure Zone’’. Necesitatea acestei campanii a fost dovedită şi prin obiectivele de marketing deosebite. Aceste rezultate au fost obţinute în condiţiile în care nu au existat alte promoţii sau reduceri de preţ pentru gama . Astfel campania şi-a atins obiectivul nedeclarat de câştigarea încrederii publicului în compania L’oreal... deoarece curba vânzărilor era dscendentă în perioada de vară. a unei campanii de educare. ci şi o soluţie salvatoare a gamei de produse cosmetice . Obiectivele pe termen Pagina 40 din 46 . Din acest grafic putem evidenţia faptul că vânzăriile gamei .7 ori comparativ cu luna aprilie a aceluiaşi an. realizate. De asemenea elevii bucureşteni au fost plăcut impresionaţi de faptul că firma L’oreal a fost prima companie de produse cosmetice care a avut o astfel de iniţiativă. Pe termen scurt. Pure Zone’’ au crescut în perioada campaniei de promovare astfel: -în luna mai 2004. deoarece adolescenţii (publicul ţintă) s-au arătat interesaţi de acesată campanie şi de informaţiile pe care le primeau legate de diferite aspecte ale tenului. tendinţă care s-a menţinut până la sfârşitul anului. CONCLUZII ŞI PROPUNERI Concluzii Campania ’’O adolescenţă frumoasă şi sănătoasă’’ s-a dovedit a fi nu numai o campanie de relaţii publice. de stabilire a unei atitudini de simpatie şi înţelegere cu adolescenţii.4 ori faţă de luna aprilie. destinată lor.Vizitati www. -în luna iunie vânzăriile au crescut de 6. Obiectivele de relaţii publice au fost îndeplinite.Pure Zone’’. Trebuie să menţionez faptul că vânzăriile din aceaşi perioadă de timp a anului 2003 nu indicau o posibilă astfel de creştere în anul 2004.ro ! Arhiva online cu diplome.7 procente în luna mai şi respectiv 6. vânzăriile au crescut de 4. Campania a avut un real succes deoarece a reuşit să influenţeze opiniile tinerilor cu privire la regulile de igienă facială şi să-i determine să achiziţioneze produsele. creşterea vânzărilor cu 4. premergătoare campaniei. cursuri si referate postate de utilizatori.4 procente în luna aprilie. fără susţinerea acestei campanii..

popularizând astfel mult mai mult campania. O altă posibilă acţiune a campanie se poate realiza pentru atragerea tineretului masculin. în cadrul unor emisiuni destinate adolescenţilor.tocilar.Pure Zone’’ împreună cu alte produse specifice masculine (after shave. şampon etc.timid’’ în achiziţionarea şi folosirea produselor destinate tenului deşi se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi publicul feminin. sporturile lor preferate şi oferirea de cadouri constând în produse . Propuneri O propunere pentru îmbunătăţirea campaniei ar fi fost realizarea unor spoturi publicitare TV. ţinând cont şi de faptul că majoritatea campaniilor se desfrăşoară doar in Bucureşti.ro ! Arhiva online cu diplome. care să fi anunţat sosirea echipei L’oreal în fiecare liceu bucureştean. În acest caz elevii ar fi aşteptat nerăbdători sosirea echipei L’oreal şi şi-ar fi putut pregăti mai multe întrebări pe această temă. la cumpărarea produselor L’oreal. din Bucureşti şi din provincie.Vizitati www. Acest carduri s-ar fi putut distribui o dată cu fişa personală care conţine diagnosticul stabilit în urma dermo-analizei sau tuturor elevilor din liceele bucureştene. deoarece acesta este mult mai . dar şi în urma acţiunii desfăşurată în luna mai a anului trecut) că studenţii reprezintă o importantă piaţă de desfacere pentru compania L’oreal. cursuri si referate postate de utilizatori.. O posibilă acţiune de fidelizare a elevilor ar fi putut fi şi distribuirea unor carduri de fidelitate care să le ofere reduceri substanţiale adolescenţilor. Pagina 41 din 46 . Această acţiune poate lua forma unor sponsorizări făcute echipelor de fotbal sau baschet. O altă acţiune asemănătoare cu cea desfăşurată în licee se poate organiza şi în campusurile universitare. deoarece s-a constatat (în urma studiilor de piaţă efectuate. gel de duş. deodoeante.) Deasemenea se poate organiza o campanie asemănătoare cu cea din liceele bucureştene şi în liceele din oraşele mari ale ţării pentru atragerea şi fidelizarea unui public cât mai numeros. lung se vor putea evalua în timp şi se vor concretiza în gradul de încredere şi de fidelitate acordată companiei..

Poza 1: ..tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www.Zilele Europei’’ Poza 2: Distribuirea pliantelor promoţionale Pagina 42 din 46 .ro ! Arhiva online cu diplome.

tocilar.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome..Pure Zone’’ Pagina 43 din 46 . cursuri si referate postate de utilizatori. Poza 3: Prezentarea produselor .

Poza 4: Efectuarea dermo-analizei Pagina 44 din 46 .ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.

Vizitati www.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. Poza 5: Distribuirea pliantelor promoţionale în Hypermarket Carrefour-Orhideea Poza 6: Efectuarea dermo-analizei în Hypermarket Carrefour-Orhideea Pagina 45 din 46 .ro ! Arhiva online cu diplome.

tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 46 din 46 .Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful