d

II

I

I I

nI u
'

,,

,

:
?
\
\

''

''
.,

..
,
,
,,,
,,
..

.
,,.

,

?,,,,

,

--

.

.

'

'

' '

tt

."
,
'
'
,
.,
.
'
,
't,
.'
,'
,
.
/

'
'?'

'

.

,

^'

.
.... .

,. .

'
'

'

/

.
,

'

'
/'

__

m,,
.
,,

'

'''/
'
r !'
,

,,

,

.

t

''
''?

.

,g--,

.
,
' f
,og,W
,,

?

t

''.
';
'

'

,

m -

'

'

"

"
''

'
i

/

)

t

t

q

e

/x
?/
/

t

b

?

?

dt

t

,

'i'
''

í
'
,
.,
.

,.
,

,

'

''

,.

'
..

.

,

SU .
E l.Q.

..

'

'

Y

. .

.

.

1su1

w,,
Il. tU

,,",,s,,,,y1,,,,,,"
y,
u

w

r
i qm 'umgu66n16
g1í
X n jn )na)d gmlju1un141u
Y Tiiu u wu,n1 oqq
l() n 66 U nu gu
ll 'nni1 d gmliuuu6'
jo
!

l2 n, um u

l
m n m1 ggo1gni1 1 1n 6gg
1 o iu gu
1u&u
,!

1t.

W
I

W
u u?y Dí

j U'7Y
lX
'
lY
()
22

o 16o16 d1)1
n) auwU
go nD u
,U
u g1m
o y9o6i 6un' 6'un
2,.
nmIn,& w1o1n1gm d u

24 d u'gn1n
,ju
2h ig 6õug
66t dj-mu16wmqQ, 6^u

''
'''

''
'''''
W

''''
'"

''' '''''''

-

nJ

, ,

d

I

I

"
'
u
C

n y1u

Iu Is

u IJ y
M. 'U UlISn lM1
1ul .L
)ljilmluu,, jm )ungon)n)u'lq'
) uu)6L9u, )p))
jI1,
;)cu Lo)o
j)lp)u
r

L
î
C
Ju 'u

g6qj L i)o())u 5u );m9uj)6);9;,
m uuoq
9
L^
s'mm uw o:)nn
u1muur1gL:9u6Muo )mj)m
LL -n;4'
oqt
()m)u)L
I
,
I
9)îi)
'
.
,"u()I)l)
?)w,.d'u
qo )u
do
qn u^uW
ijM uu)^
uinyn^ij)mY

j
1
uu u 7s .-

ou
,
!uc
1)un1s
om'd;uL6soodr
1L
6Mii
)td
J)uLL 0
'

.

.

nu,mw)
u q n;gn)xouu,'u ))

jç))um'q

uqJniLwm)
,
^I)ojur);;n;u'
l31 gm:I
ún3,
.
, I

q Lj;m
iiom'iw,

!
.(
ï1wm :)
nejj uI3p)np
'1oou
1
oLij
,
.m
n, un)

n)e1qguo,d';uuunL'u
.

L ow; g1i
1)1m1 o1Ld
"u gmLLr
i

w,d'iu'
imuoÐ(
)j)mo'Ln u,(
)I;!
yp):)(
)-

t

ty

t
t

d '''

t''

'

M)m;5 d;e1,mu)33

f

/r

p

, i
. ',..
.,m
''it
M' ''

w

un omí1u )oLnjg, "Lw ,6
ij jjÓ)
U
ndm
Ln"m ()w;9or):)lymu
^ c,)mw'
;
p
)
m
)
7
)
n
ú
t
w
)
c
u
d
'
M'Lj)?
Ld)q )diqm
wU
ii'
iu'lu;c))u ) cu
,u
u i)
u
,
m'
)o()tidLd
u))r
ijg ))s

,

.

''
''
^"'"

:'

'

'

' '''

'

.., . ,

'',
.

".

^

' ..
.,.. '' '''"
'"''''~

. ..,..
....
.,
.
,.
,.

..,.n.
.. , \

''

'
''h ' .
ir
m;
.;...,....

.

'

.
' y.

.
,

'''''

'- '
^ ''

?.y..,

'

''
'í''
''''
.

' '
~i !
,^ ,
.
..'-^' '' '
' l'' '' . '? '''''-' '
'
?
'
'
-'
.,
.,, ,.
' '.' ^''' ,
" ''y
. ,,
,
_
.
_.
.
._...
..._, . .
,,_
. .
,d.
''

l,
,,..,,.,.,, .,...

I'

6
.

''''' ''

/ ^
'
''
''

,., ,
'
"

?C '
'

...í'.
, ',?,,/ ,

'V'
'

''

.'i
..'?
,.
',?
'''
'''

x'
' 'x
'^r
... ,.
.,
.,
' ' . ..,' ',
,
'

..

'

.

?/
'
'

?,,, ,
, .
'' .

í
.
,..
,
..
....
.
c,,
,..
.

"'
mi
'',:

. . ' '
''
' . ''''-'
'
''' '''
''
''' .
. . . ..'',
.' ''
'
:
.
.
.
., n._.
...
,
,
,,
.,
....
..
,.
.,
,,,.
..,
,. ,
..
,.
.,. ,,.

í

'' ''
?':"

'; . ..
?

J lu/lu'^
fu)m ud))r)r)r)d^:u)J:)p)
'i,u,û'cic

c,
;)c'
)u u)u ) uu')

'c
)m '''
l1 )1o
rgp),1),9IDlFgr5yn'íg1
ÿ''im)cut)) u
,
j'^jc)ni' ,)f
JJ'i/u:u )'m)M'gI))u ggyg0

U11)ar)m',,j ii'irv)
J y gJg)r))n
'j'g
j

:p)j'
))r),i
m)j1Ji)mi)l)r)); , )ri
',g ) )'',gp'
íu
'i,)), j
UUtIV^lUl ll,9,'g lXI pyu)
)a)g ));
u) ,ar:
ui;c))w u))c:m,.p):j m',,m)f
^mu)g))r;uu)'m))

c J),,, ú:i7)Jrum)J)r1::r)
cS'lmld9gmYyl'1 'J

)'
mr)rd)u u ):m, m)j )

)I')míar)c)mí),1rÐ
tr:au, yr)))û";,d)p)u5,n'

,am
''
,. .

..
,
..

,

. ..

,

''
.

'

.
.
.

.

('
i

.

'

. .
, \
.

,

/

.

,
.

''
'

'
'
'
b',.' '
.
.
, .q
..
,'
' 'C
''
.,
..
..
.
.
.

'

'

''''

.

'

,
.'

,.

i.'.,.f'

.

.

t

t

t
I
'''

'

'
.

'
' '

h
'

?
. .

,

..

''

' '' '

'

,

'' '

'
'''
'.

mJ
'?/:
í

..
'.,
.,
.

.

q

,

'
'
.
,..
,

.

,
?.

.

,
.

, .', .

.'
?
.

...
...,
.
.,
,
.
.
..
._
,
.
.
.
.
,
.
.
...
..
..
.
,.'.'''.''''.''' C
'
''
t'
''
''''''
' '' '
''
' ''
..
.. .t'
?
.'
?'...'
.
.
.,
.. ,
?
,.
c

::

i;

./
.','''
.

''
'
'i
''
,

.
,'
.
''^''V- ,?,?'',, .iií' '.,;.",'
,

í

,/' , , 'i
',
,J,,
?

?'

,

'',t,í,
:'i9,,

.
í??, ' í
'. ':t?.,
. . , ',
' :i
í
!' '''''' n'!
,i
,,
i '
í

,.
., .
.... 9,., ,"
:'..... ,' ,'
.
! ,
''t''n '' ''
\ :
.
.'
. '
.
,!, 1
.
' ,
.
,.,
.
,

'.
y
,

''

'

i'i',

'

m,
;?îí

í' 'x
?
m
?i ''

/?:?'M
.x/''.?; x x
'

j

,

!,

'.íi
'

.

,

,

ir

/

:

I
ti

,,

r/ ,',? ',,:
,, , .
x?
x?

,,.

'
.l
.
,',
,,f

q

;r
,
,'
,
,,..
,

' '?
. ,.

1, ,,. '

.4f
,

, y i:
.

'
'
?
'' '

'
.
.'
c...

'? x
,/
?,,/'':' '';'í
'

'' '

,'
,
'

' . .
'.
ì
''.
'.9.,.' ''^
,, i;
.''
'. ;''
.
.' .
.'
,?
'
ít.' , ?
.''
"W
'
í ., j .
'

...'.,.

.

'

'

r
t
?
y
i'
' M ' ' ''

.

.

,,
, ,.
i q?

?
?rj

t
,

/?''
,,
'

/
?,
,X
.
.,.
.,
.,.
,/
, .
,,
,, ,,,
., ,

''^

'

.,. ,n 4,
\t

.

''',"'
"

?'

.' ','
.
.

i

..

'
2
''.
.,

,

'
..

?

?.?,?
;'
.v.':i.í'
.
y, '.?
g ..'. ''''' ', Y?
'.
i-'?

''

.
'',.c.?'
:"
''
'?
.'c

;

3.' '
.
.. .' ' ' Y'',,.,
í.j
'.
.
''.?

'..' q.'. , n ..
' ''
d. ,c..
t.'
.'n
'' ' '. ' '
.
S ..:?.
i

..'

,

.
: !:.
,
'

.,

.,

'úlr
u
jd'L
mmmod),úU:(
:) r
YW)),
,
j
',
)I
,:
;)
ri)OZpun'
;:
)mIr
)I
,
6mç)
u)
u)u1qomg' u'
uú)g )6)l
Md1 U,;unt)q,üi1lm, uuh;,
tm)m,)
e);J!lc9 '
U''1'
MU''
M'M;3'g))w I

)d)qq;,,'
rmn

d ,m) uodei)od,U ,so ,
^
u
;ur),
jI ; i7
(CRAMP) C'UI
,I
.
W;
9:I
,
)wu))p),)uj)dÐl

j 1 1uu

ny1un1s

'
1Y '1
j

9,um ol'eõ,,,,ld
;,^
O 5wqr)u i)w,,

't14l U1J,d^
m''U,n'
muri)m m\)m) r)u
w ln',d'm

I,u;)0q;,)p:, u

6^
;(
,
.
),îlwp)u ,u6
ü'uu)uü,r
j6:
;
^
iU

,, od
qo m,u,,oi;,,u,),,,1d,. qD,T,uqn,

T 1 mn1

o
i
ji
V
),o;
^'
u'
lU
3l'uqlmo4)daum,í,,',
qn
,,
.,
j,r)
,')
i)um )u qlW
iu uu
-o
,u qgd il,dç, ,r)uiÐ

U' 6 l
d) sum'1m
'
Ul
PlPli,lml,U6ii0()j)WU
u U6
LOU)u,)t
1m1iO '
lItl

'

i),,u) u,),,,!
uU")Tp),)

p
))qi)u'Ðl.
Ju
'iluç
)j
'
uqogrn on,
)
'i
u

n oq;rI)n) uWcjI.m'J
d
muq)i)í)mjm"muj)
i
ú'
l,m)d)
j wW
c
,u

u ,) ,)u,uo.
,,q
n
,,
;,
;)uí
',,l,
on)ç),,,
)o

,
,U
)).1(lls'

dei)j)s'uur
1)d,,onu j)1 ;)1W'
;;)

)ld
"u Ug)

/

t

'"

y

,

.
,
,.

._ . ...

!J

,,/.

/

ht

t

?,

qOa
^ lmlIUIlt
U6n'')j
'VW''di1');j1UUi)^'dm;)m),(Ðr)
(idud
'u- qggçjI
u ),
^r
M
)(j
;.)up))u'j,,ol,uu
'
j,c
,),
;d
mr)j)
U n;uq uuj)u;' njg )w))
;)uu',, ;;,,
d q,I
,,
,d,
,,,
.,;,
u;:,,
),
gu,
U;;

6
u)i);
d
nuU j)doí
j'gj4
,ng,j);
))q)I
,'
ju
Mdoi)uui'),OCuI
,

g)6e,)
^
c
r
i
^3m'
lmdd,) n,g,g

,rld
u".
'
i ls;mr;p;U

?
/?

/''

i'

.'

'íi

t

.
,

,

'

,

'

.
..
.
'' ....
,.....
..

i'''
:
"
'
.
.

';?
'
,,
.'
'x
,
''

i

,,
.
' .,
''

..
,.

'"''..

!

,.

'

,

.

qou qm)
Oc
; 9,
ir),
'
))
j))i
'
''
p
)\
gu))) ,)
o

'

tl'j'
,,,Lm1)M'I

JUÛ'
um )u njg g^
¬)mn
u;);
);j

.. .

q

r

'

,

.
,

''
'.
'
'
:. .. .,
.
. ,.
'.
'.
'
''

''
''
.. .

.
....
.,
.

,
,.

w
m
Y
i
í
'
)
W
q
,
ú
o
r
d
)
j
u
)d
i,
)
u
ms
)
(
,
m
p
j
)
u
(
0
;
)
u
Ð
o
L
j
u
r
)
j
u
;
,
U
,
r
j
)
u
õ
^
U
j.
,.
,'
,
/ ..
' ' ''
''' ' '-.......
,
.. .
.
,,
.
. .._
,,,,,.

;

'''

''

'

'. .

, ..

.

.

....

,..,..... ......,.

..

.

'
í

.,. ,

"

y

y nun1
V

0qn60^u

,
u ì1
'

,

nwUlUl nuU Ua(lI6O,'w

njuu;
uji; ;o '
w))u)6n uo og
nju6'
gun;9ld 6;)
ugw
g1q9)
u);)j)uÓ)uu,)
1dwj;)u(
juln
'
Cu gg
w
,q
w"
;unIplÓi
1p;
undoao6
jugoi
'
j1d ju1m
wg6gIMjw,qu Ó)^
d'
u oml6 u)u1u
66 q4) )d(
1u6j)
'd'
1mcj)
u6uu(
)q)()
dgg
d'()uuuF)j1ag66ju,j lwrj
gunup
)õu6u)w
,
d
'
r
íu,o6 om ouao6 jmunjd
'3u n o

'
D)61úo6gu duu, ju oguud n jn)u

n)
jog(
) o )u)(
1woq)
1jj)(
))q .
;
ug
;
m(;uq1i
1n1quÓ)m'umuo6u'míun; n
u)66 p);Iu66muo66owu qo Ðiye) ) mu

muop
)(
)d o u)
()6i
9u6go -m
jg M6'uijuj
o u )o)6dCu'Id1m1d )uy, w j )T
i)uqmm
nj)
!
u uu
w, jug^
jg'uqy4)ugundn)w
,dq
q,
6 mo6
g)6m
u)9oq)nm)
uw odon) )6ud'
D
'uo,
-jj'
lp
1udn)áoqqu6()Imm
)mÐjw
6 gd
,,
6
d
ú)dnju'
lmn)nn)6
Tiu 6
nmju Mjnu ju
^
)1(
1mo m )
gu wu)u)um u
6gou)qc)
,(

d ni1o mn
ó1wu,.gn)o9g66m :o ,1) jonlu1,q

66uu6d')d)n u p'o V
lm
'
jw
6u ,?jLt
n)w)u)u w
!jo j
,d

n1n61 mju(l1 (
1djuõ5mul 6 l
o1q w,qu 1mmjun; i;uugi;dw1L1

u1'tjj

y,g
/,,,,,,,,,,
.,
. ,,
uu, y,y,,,)
,,

dq 6u'ugo1g6úu6 j6 d9u" od' ,,,1m,Ç
g;,,1
,,
/p,, ,, uyiuM'
,,)r
;r,U
,

66nu

gT(
)u6junn)u ju nju n1()p1u u1

mjun
"qo op)
gu,!

lg'
u wd
,,y),)',q, u)u,uo1d i
di,n 5
, '

()pnu dg1un juuj())

mp7l1,g))m i ,iý) n'7,9,U'l

'

d

,
..
,,.
.

9

?

t'

\

/'

.,
,
.

'

lg
'
'',
'
,
'4
"'
;
,
t
!
.
l
,
'
.
!
m

t

c

c':
,

'
''

''

' ?'

!

..
'
j
?
.'
.
,
'
.
'
.
?
,
"
'
X
.
q
,
.
c
.
,
'
.
2'
i
.''
'
.'
,
"
.
'
t
M
i
.
'
,
.
/
m
?
,
'
^
.
,.
,.
'
i
m
'
.
,
"
.'
.
,
'.
,
''
?'
,
.
,
'
. ...

.
,

''

,.

''

'

:'

,.

.. .

,,

'

.
...
..,

'

g . ..

,

,,

,

^

'

,?
/
'
,r
/

!4,,,y'

.. 7

.

'

l,qjU()n'))u ,0LI.m'
.)L jplW,dM)u l) r)))l);9

i
viw
"

i'. b
r?"
'

..
:
?.-

.,
,

.

^
'
,
...
..
.

m)(\(
id6,,'
lm;i'
l
,
o u,6nuM)m'
,O'i\;Im
l
i
! ,d
^1
JMj

,
,

..
.' , ,
'',.''.
''
'' "'
'
'
'
'''
''''
',
?'
'
t''
/
.. '
,

ï

,
.
,.
,.
.
'
''
'

!
'

,,x
,,
,,
,... .
' ''''
''
' .

.
.
..
...

'' '
''

j
,

ns.
.II1w 1u1 u1

J

u î
im;u ; um)mi,ur
i1o1 I
u\6"j

t

Ujmc;ir,'lmYn\rij õo6;:,i,nmp,L6;, m'mdmj
Tm,iLqavi)6õ)6oum)uwmo u6"u61u u, Iu
'
u6)6g1 nsgim))
6^
,ou6n
ú)d qoo6)
, ,,
66ç)4,m
)',d
"u6,'
,
c
'g
e,' U)m ogo6'o()1
njg'j
nu Lv )g,n g L
^u(
)j0ugjom
),
j,q,LLa
, r
Rmu6;omn)i
'
jqn
:uu6n uL Yîlm\1gug
cgmd''nggi)69uT
io,,mg6Lc
m,7
)udoonu
n;)u,6
'uo '1u)n uL6 6,,1,d'i)wju
6) uo o'
lvJ"îlm1 6
j\r
ìua1u 0(i
'
)o õ

dj
j im1)uõu6,u \o61 -jm mÐo
,1 vìîlõjdioi-u
6,o4;rj) cj
il '),,mq,
,i
n1u q1,uunjm1u L6m!w,aJ
!,ei
") )qmgoõ()I;

,
)Jg wu)u)LL
uu,ilId)i
,),u Ln)g))qqnu
,
n1u 1M ,
'
inn6
,qmmg Ðou6)o oL
6m)
iG
im) ü'g,^
ijm,,Gj6wmqL^
iu,r
íu'
l 1)g)r
j u
,
muu wgdju
'mm\
uûMod

, ui),,o,,mõl ,),,,,.,.,,,,
go,,6,,, n,.
,,
' n'
,,,5 u05
'ílmu6)6Lm)q
yç'
)g,wu.6,)() m,,m)L?j

mug)m ;q
,'jr
) LL'
l g1q'n Lg)çj,6)
,
L,,,õ,,.
)gd,,
ug,d;,
;,,,,g,:,u,,!
,,
u

n\nw
,u)mL3unuqmn\uq qon
ú'
;',\
J)d)(
'
)
w
,d,
du u))) 0nu1mLLmdqnln),:m& q
mi,u ), ,i1 ; nu.,m),m,,6m,

.

'

'

'''.'.....'..........._................._,........, . ............ ..,....
""''"?"^'''''''
" '
.

''.

.'
'

,

'dm),,w nm m1 mYduw\^m)66wmm ),'
di
réi
,lmd

,or
iq1ni\;1,dwuwu)u;mÐm
)r
Jmu ,õdw
,d
!:u

v
Lõw;,
u,,,,
dg,i,6,,,Lg,,,,,,uuun g
?muomijur
j)
m
,6,i
9\oii)6
,
,w,Óuei)l
gMi
6duuMu n)c
\iÐl U\,
1 .,;u6,dog\qrig
,
,mo6
,;)aJ,î;un)ui1u,,!)()Iu '6'idunj1n su1

I
Cunta1u (I
m ERNAL I
NJuRI
Es) ooiq
''' '
'
..
.
..
i.''','''' '''', ''' '
.
. . ..
.
.
._
,,
.,
,.
,.
,
... ,,..,.
.
.
...
.
..
.,
,., .
. ,... ...
.

g .. v
..

1j \,) xoLrjm)l,mum''o6,mimouLLi\î m q,
w)w
!;
I
u'
l
,Jj
'
.
;owu)u)mL;m ,m)
Uo 'lg
q,d
u )
6^;u(id)
wu)u1mn3;g\nuu1jii,,L6m,\

'

''
?

?i''?" "?'?~? ~
?? m
,,
., .

?'

.

/ ,_ .

'
.

,

,

d"uL'd'uo ,,un;uli;a'lj'
iu6dm)m'i)o1 '
ld

,

. .
.. ,.

i"
iq, ddr
1ip(uuli''
ii; i yvîu j;luu;y

qau omuqr
íum;d,l
ì1 L
n1 ,
La ;
u
6'u ;oL'
du
-mu -m;u ;in5d6L
j" \
JI
u ,nL'
uCiLc
;li
0
c
,uoJ;Mui
'
;ion;Lu6'
dou L w j i;u^
luJ,wl;
;m n
im'
l
.
4g ;'
i u om
,
^
Lj :j;r
1,Lu3Lum'
iol
i:;3 j
',M
' oLue
J LmuwM4;L"o,
d'uLg;L5u ?
3'
ln
u LL
,
!
"g w iu
íiuu, i6nmiq,uponii i

,n
,
Gm
n,io n mLmi d oL"
ju
Li;,
9;''ld '
iuLW,;uI.C
ùr19 LLa.,L
,ou jm qo
^
W
'
iL,uu Lug
u in,)m
nm
i;o1
uLug
u, '
,d
l
,
Lm'
1njuL
mnLmr
1d6MuL
m
i
L
m
1
L
L
d
T
m
1
i
i;u
!
n;r
1Ldi
V
Ldl
^
í
uL"
:u '
lncu
njoun'
duL
WagLodW

múu.uw

(mun ER n mrIoNs)ouumdonu

L a;.
,6CuddLd;iidq'ldL'
u6^
nnLnn,,n,^u u
L9 u m,oj'qq
uG,um;da i
,
ac
1;n
U
q, a
LLm
ia LLmo L uuu
sn,d;i;p);, M)oi)o'
Li
L6
m,
uo9idc
a,
.n) oou;uLW
doqo,ouun,ouq
mi;uM'6o;ug1;
Lm;?
iLL-dnjjjC
!
n;n6ca)oun,r
iuuqjnLnmqM u5
iq;'
l"3i;qo iu
w,,,d0ienuL
uoo mliuu6um
;uw
^r;)ÐI
,n6m
'n
n3õ7P;Ud
ll,il

n)nLd);
muon,jMm:
9od1 n"
c
;o m
,
9m
in
m Ld :oou,!, n r
1d,nr
íuq,nd,^
i
jmu, nLnn, u
r

,

,
','.'

,

'

u ww,d,0 qie, ui)mn),,)'
l
mi
lnu
'

uqj";6nm;
imT
^
-uL
"
,oLnLLmL'
,unlu
Uuom
,,d
,dL

,
:
'.
-u
)
d
M
o
d
?
,
u
L
m
j
;
e
i
'
?
o
0
q
,
ù
'
m
u
i
/?...,

,

ll
^'
lm)g''Uj'
uU ll"
qo'e'
e1l' t'
J'll'ut'
i,''L'alq UríU
,

mi
,I
iur
1;aúL
Tiud'uL
m;ueiio'd5M u, L
0u
da.,)
,u,,,,
uu,,,,
e,,,
.,,)
!) ,,,,,,,,,!
,,

'U S1Y
M)duuUugUgi1gpj6 n)
ju u'
lmug(
)
'
Lgm
L
d
Cu66nnuog mdu)q u' 6^
im
; un)[)u

;ld'UuU guoii m'Lílu g6 ) uvÐ)ny

Ld
mgm'j uuu()g6qu un)6m)1d6
¬nuduun
g6qU1uL
gm 6m6'
momL¬MoLde 5^
'd u o

66o6Liis')oi;u'lm ¬ )ulL u6Lr
in 0() )õ"'
"

) 6m
nmuln)nlu q'
1 guii
'
'
i
n1jugU1muun'lgmoou,m)u6nogouqLopd

1Mq)n m;
i)dww^
m"
Om'ljL'um1)g jl co
, m
M)nju;)juguugu:
;()
'
l)mL¬m co, )n-u

lL
6mq
,m)u0u'
ljnU U1 6Uvius,u)) I

n)juou1mng:Jil'
1 mi
gIjuuUuguor
i1gm¬j'
JuLL n gu ;oL6;o
!u1g)6'
mu'¬^
jmq)(I()).;q )q 66m
i
ddýdugu
,
LM j'uo5)
p) )u ou 'VLj uddTjuu ri uj

Tn5p)n 6 s1jUn iiiii;uI())pnd
4oqu o1d
n1jugU1muo()1gmîlUdju; ,o1 j u1m)
m)u n)
Ud u oogigLu ug)l())p
1u)ij1gd

u'uM 1Uulflll'LdUo'
'
q'lU UL'G7)U'e)U ;Un
d'm,m

'LuL^
nu$uoju6j)'ldL6 6w^uoqIU U ou

lluuL
dud6r
i1 4ou)
n1nji6mo L¬c

n;ri'
1u!'mii1i;;d Ju6n oLLmü)0m;Tm;u6dLL
lq6'u'
õjg'lm

'

,,

..

.
.

''

.?

..
.

?
'
.
.
..

t
t
t

h

'''
'
'' '
.
.,...
c. .
..
..
., .
..
...
..

.
...

I

.
.,

t

t

*

t

?

'/Y

''

V ''

...,..
.

,. .,.,,. _.

.

...,,
,,/ ,
., .
,/

,

?g
''-

?

.

1j

.

......... .

,
.

'
''"
''
'
.
...?'
.,' '''.,,.'..... ..,.'. ... ..
..
_
''
''
' '
'''" '
''
''''
'
'''
'
'
'
'
'
'
' '''.'' '
'
'
?'
''
''"
''''
' ''
i''
''
i
.
,:..
.
.
.
.
..
..
... ,
.
.,
..
,.
. . ..
..
..
.
..
.
..
..
.
..'.
.
..
,.,.
.. .,'' .
'
' '.'' ''''
'.
'
''
'.
'''''''
'
''
''
'
'
'' '
'''''''''''''''"' ''
''
'"
'''j
'''''/
''
'i
''
'''
'.
''
'.t".'
^
..
.
'
.
.
'
.
.
i
.
' '. . .'
'
'
? .? ??m ,.....
'
,,.
-. i
.
.
.
,.
.....
..
..
....,
..
...
..
..
.
...
. ...,
,,_.,r..

'''

'g

'

. ... ,
,,. .,
, ..
.,

-'

?'

f

:
'
i
'
.
?
c
U
:?
'
''
?
''
?
''
t'''
i
?
'''''
^''
?
''
?
'
"
M
'?
X!
'
"
n"
'
''

.

',?
Mi ;
'?,
,?.

;

,..

,

"'
.

. . . ..

,.

wu?66 i 6um1uúqom)06i
'iyJõIJ6dm
'u 6u"m
un
'7Ð1:mou,um)6 M ggi
,c n
1g6qu1u

,

1
:
l
'
o
m
L
F
)
i
.
n
ú
Y
u
;
j
d
w
,
p
g
1
6
i
^
Ð
u
l
v
:
m
d
n
î
;
'
)
q
ú
L
o
õ
O
U
g
6
u
n
1
r
i
,
m
w
$
e
d
o
3
L
q
;
î
0
C
j
u
'
6
U
w
1
,
m
n
i
.
)
?
u
j
o
l
q
6
'
,
!
Ð
m
n
:
i
1
l
j
L
'
d
;
e
g
u
c
m
"
!
o
q
6
l
i
C
ú
0
U
:
j
M
u
'
n
m
d
;
w
5
1
=
s
i
j
,
c
u
g
o
n
ú
í
'
,
>
.,?
^
"
'
.
,
i
'
.
,
., . ..

L60'6 ¬Jodd7iI3'vJ elItiu1m6^
iimi)i u6jim)

.

^

j'
u'
lM

.
,

\
''
'

1 rrm,,l'c)mûj)
w,,

,
u
'
e
)
/
n
)
y
r
n
p
,
)
u
r
'
d
)
g
j
/
d
m
í
,
l
)
u
1
'
5
)
1
u
/
n
o
)
1
j
r
,
9
)

..
,
'', ',
'
.0
''

u., )ue/n ruy 'oÝ,

1el
1
c71JJdp))
urym m
'
i

2

d,ú)6íri'j'
d,mir)Jiu

'.

lg
juurri)1 ?
judi?,mmj'

, .
'

^

''' ''J
.

:
,

';
,

'

g,nZymoonu)lm3'
,))jduuum.
)p),))Z7/m 6'

?
,,

,
..,
...

'

/,.

'''
"''''' ''''''''
'''
, ,,,
.
._'
',i
,,'.
,..,.,''.'.'','.',':
',

''

. ,, . .

' ..,''. :
',í
,,i ,
'
.,,.,
,.,. ,
,
,

'
,
,
,

O
.
,

~
.
:
????2'
"';.'';'''
.,:'
'?'~
?

q

^?
X

O

..

".
m
,
y
c
.
m
'
/
_
:
,
i
!
,'
;:
:
.
^
,
i.
'
,
.
,,'
'
.
/,i'
'X
i/
' j:':'

I1
u?
núurdmJ), l1,iC
.
,r

r,)Jmù'
megn@,11Jr)d,
Z ooc),?rJi.,ju Jr/

.

.

' ??
'
?'

''

, ,,

'

.. .
.

.,
''
''
'
'
''
''"
t''' '''''''''''''''''''
'^
'
i?. , , ,
,,
/,
.
,,,
,,, ?..,,
,.

,

y
Gm
,Tm
9Mrrí5,y)
m i)m,ri)Jj-v1)r,n:?u

''

.
.,
,
,,
, ,
,.
.
.,.,,

,
,

,,y,,,,;.'
,,,,yu,,g,,,,
'

.,

'

u)dm'
r7r)r,)j'1)gyuo1-

,

t

. .. ..
",.. '

/

,,..

,

..

.,

d
l
nm) '
,
.
i
t
í
5
/
?
,
'
m
~
.
X
,.
'
?
,
.
'
:
;/
_
'''?
''
M
-'
.
'
j
'
3
,
:
'

:^
?
.'
,.

r

'.

í'.

" ''

' 'M '

.

i!1on1uwoq dju

n3dm1o1d n1cmî;o6j¬nu1d 6D1uj1on1uqgu1u oono 1o
uw unjgnudm;cdu¬n gugeiomua
Td!o66mn n. u tALvEoLI)6n11udum166mngon
,n
w uM Uom6uog q¬6m
1n1m n1t
j6
n
L
iudo1qw11d,!O uw ;d6^Juci4;u IIWu n u'ira
t Ut (PNEUM HORA )

1 6"uomiu^
ujm1m o1n1 oo uno n1 dim6Muida;u6õ1d1
d
dm
966ud n6C
îJu6wm
1
,
n ooc w1u1q u n66aww 6'
juJ w nnqoam'ludgm66m u c D4yp1 e;d
aomu 66miq
û6"
a m9L'u gooonm1n1od1n n1c1G,m; w
um;6
ji6^
nu1d 6n1o1qqmoon m1uq1nTgam
qmj

n 1mMu6ji6^
nu dd¬'
juc
1muj /6
mu6uum// ovJuo01n1g 1q¬0
nmdu66w6j1dLu uuna
6^juug o6um 66 qm u6ulom oo u6Gunaom¬omgu1m i1u i1qdom66
a go6
î
Cl
u
6nmq1 6
nm w1mdu
'
n 6nmqt; ú uj1 oood6
c
'
im u qmoo6 ou uw
'iu6&1 u oo 6 6^joni1 m
ud
t1m (PREssuREcHAmBER)Tmu6
jdqm
9&o1u ooj"up1i 1mul
n1p
1q ,nniunq
oe
i1oym jo¬o1mw
!iun unu,!dn 6
6a Óomoojun1 0mn oc
11 ¬6wnuiTmumiiumo1d
,d
um 1uyyon)mîiuiio-

'nwd
u7
u i

Muogjoyú7orim u

w'e

míl5eujlúuyu

míiu'iôii^uvm'
ieom'
i iiFil o.,píi iúioZ
jiJn1d
tJi1mlueúioMo)n oo:dee) i'o
'

t,
.
,

' '
','., '

''
:.:

"

....
. . ,

I
'

..

.
.
...
n
'
"
''
'''

,.
..
..

''.''

'

^'

,

t

'

. '' '
..

: 'i

í,i-

,

i
Y
,.'.,

'
;
'G
..

..
,
.,
.,
..
.,'.,....'. .
'
'''
'''''
' .
.
.'
.p
.'
.. .'h

?

''

'

''
''

'

,.
.. ,'
'

.

,
f i 't';.
,

,

' ' ' ' ''
- ''
. ''

.

l

i.?'.

''

!í' i
.

.

.

'''
,

.

'

... .'
.
'
^'''
r

.
,,,.,n,
.

',î
. h.
i,
; 8, .'..,.',i..'',-' '

',
'
,, ' ' ' '
.,'
.e
.,. , ,
.
,i
'?
,''
'
' ''
í
'
'
''
'
'
;' ,'
. ,.'..
.'
: í
.
. .
'. '' - \
, 'J
'"' i
,
', '
.!
,,'..i'
,'
, '
i
:
'
i
- - ,.
'!
i
-' , '
J
'
,
'
'
'
,
' '- ,
'
''
'
'
^ ! ''
i
''
í
'''
.
,
,
.
,
?
.
.
x','' .,, .
. ,' ,'
.'
,
.
,
''
,''
'
, '
,''
'. '^',
'
';'
?' . (
'
m
'
'
q ' .? .m,....!.!
i'..
'. '
l'
i^.. i,ì
.
,, ,
;.
, m .
....
. . . ..
. ,,
r,. , ' ct
,.,
, ..
,,. ..
' ''
'' ' '
,''\
' '
'
' ''
'
?'
'
'.
S
' 'i
'''' '
'
'. , i ,'
!
'
.
,
.
,
'
'''
?
,t ..'.. ..
..
'
''
"
''
t
'. '
'' . ,.,.. ' .. ' .,. .
.,
.,''
.,
. ..
.
'
'
'
'
'
'
'
ì ' ?,
t'
.
.
,'..
i.
.
,
. ,.
,
'.
.
''b
,
' ' ''
'^
''
i..
,h .i,
, :.
.
,
.,
. ..
.,
.
c..
. '' .' , ,
,''.,s
',' ,
,,
''
'
'
Q
"
'
'
'
. ^ . ,
, , '
,
, ,..,
.,'
,
n'
._ . ...
.. .
.' , ' ' '
.
',
'
''' . ,
' ' c'
^ '''' '' '' ^'
'
'r' ''
' ?
' '
' ' ''' '
'''
'
i,
. . _ ..
.
.
,.c.
..
,.
.
.
.. ,.. .
.,
..
.
. ...
..
., ..
.,,.,
,q ,
.
,
.
,
.
_
.
.
.
.
.
.
.
,
,
.
,
m
_
,
,
,
.
.
.
,
..
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
.
,
.
.
,
,
.
,...
.
. .
,,,.,. .
.
..,,
...
..
.
, .... .
, .
,
_
. .
.
,
.
,
,
. .. ,
.,..
,
,
'''
' '
'
'
'
''''
'' '''
''
'.

'

i

'
?
,

_
'
.
.,.''
.,
,.''t''
,nm..'
. .''^' ? m
'.
''
''
''.

^'
L

',. '4..',
.i,.
?q
'

'

,'''.
'!',,
'.
'

E

ì

í^D

4

' ',C'''.'.

.'
.'''?
'' '..,'. R:'q ''ti
.'
!
,
..
.,

ì

i

i
4

...
,

'

& 'f
"

' '
..
.
...
.
-....
.
...
..
.
,
_.
.
.
_..
. ,..
.
..
..
...
,.
.
.....
_.c_

1

.

M SSi
i^M jy1UD'y
1U
u1UÙ
w^
mm
)ji d'iuÓ)u6'
dou uu)n 6duwi;
w"o TvJun66
an
,';u)Wu6'
lu uu u;166
umo
u;
u1mur
;a
'u mmum u )
u)mI
.iú^m;wu
miIo"
n m;d6nnd6íl
u um ;
u 6a;ggoo6n )
d'
c
iun,niu 6melmim1di)'
l g íu 0o!)1;i'i
m)m6
d úqI
uiuu1r
1; o6
I
,3m;
4uu6
U
"u g
d
n)r
16d
"u1d1m qlg66mi
m)d6
d
"u auuI
mi
n'
a:
c
)d6nuj))qdmumjumo o66im uu m
,ud
0u mL6m,mo 6w ) ,i
;Ðudm;ud
'uquu7);
wm
'mi
'
;u 'u1 6d
"u um 1umg)i
g66im;M u
uinvJon^ou )o 6mwwou;og m d ou

OO uml'ilU'uU
'tlu'l6n,'
UW'uI-u6õ'
l qOO )

d gl6^
i
jmu6
d
"u u m
)1nann
ou)wg 66m nu,mn;u qLlm3
, I
w
l r;)dd,uwu1u mqq unI:; IeJq66uu
,'
6d
!1d r
1 wd
1JI;9q muoq)?j6 ugi)
, wuwo)
oe!)l,djil ;,mum ;u6^
'u6
oo ur
1c
jdc
;1
q
,i
!
'ju^d ri;guow,d'iu
n
6d
"u 1d6n o01qq,uu
q,
r
1)dmuwu)1JI:Tmu^iu6d'1d1nn sqc1sq
,,.1
m)iun)iow1Dogmouud)nw
!3u! ^
iudn
5q
,d
L
d
"un1d
'eoi
'
uo'
lm; g u6)q,d1rInuoM,
J
guwu;u;m1m
N
6 nju m
9
n6guqwvî) 6wuo66 unuI
q,L

,.
,
,,,
.,,
.
'

'i'
,í,.,
.,, ./ '

'
i?X
t
/

,

,
,,
..
,

,,
,,

x
?
.,

.
,
,
.,
,

0

.

/

r/

t

'

'
''
'
,..,
.

,, U

,,

.
.

'.
'

KU

:

.
...

..
.
..

''

'

'/

' :

.

''
''
' ''

'~'i
.
,
.,.

/
J
/?/
??r
t
?r
?

6i,mum;), 66 uqu,n66

1r9lsq,,
66:up9o W,d!lo7'

'd'
l
iiowu;
u;6ojut
1)dmi1q níuwgdUu
u;n')m1udom jgu'
ieiwu1'l
ui'I
o7;)ei1
.
m
un,u6nuY
iul;;iûr
1qowm) nin'jiuu1
,nn
o;u j )6)qmMûn,owm;pitiw, 'ilU
iw:i)
J6:
i)
nuoo

u ;u'
l'
itimuú)u c
1
6w 1'u;û
,,o
,

gV
iums)u mu;r1M u qouj;6ul'
iJnq wm1mm)n

w'j'U'
uU'')'
U I 9)'
mP
'9I)Mmquw' ?)n,gW' )'^
M()

'

,

'

,.

'

',,.

,

/''' 'O''
'''
P

..

!m
'd) guon,:
d'u6'
nm
nmimm)ouu
u6jI 6i)íiu)
,,

q,,w1u g uui6:9u

'
.,.
...

7
?

w

,/

'

'
.
?
,
;
:
n
.
'
^'
,
"
:
,
.d
'
y
ý
o
u
i
)
m
M
7
r
:
J
'
"
w
ù
^
í
n
ú
u
U
i
o
:
J
m
p
5
Z
'
í
'' ''''
'' '
' ''''
.
.
....
.
. ,..,
..
..,
..,.
..
,.
.
. .. ...

'

'

!

l

u a
6iIM IùiU1n

k;^9,
Uo'UU'k
wm''
UUr
íUmouM
^,i'lMo'm
'''ioí.)U''jt
uI'q'
'
q
,u

,

r u uLU;imr.q;d'
uL
'uudi;modU
:
drI:,'u

Gínm'r61 '
l nJc;d :irîlwLcugdoLuL rI
Lnu(a:,g.,u, ^gu n do u, nddm
) uwm
;u1
)ug
u,

muoa'
igL
d
"ud )oo
'
DiLmnjo g;,;;;wo;L^
uuidu
0
L niu
u L
l,ni
'
,o ;;
)'
lniLd;oodurI,iL 3,i;;Tiiu

L1 6 u uL
mn1;
Óm;i^
,
i
q;
9oî
iL"u uM ;u
'lmLumu m';û'
0L^
u;u, nm,miL'ì
uldgimioun!.'
Ldn;\
g
LMun;u qgmoLMn n;r,L5n1 LgiIî'm;;
)6;
,L ,
dir, nCoi,n'
mu:9o'
l;lLL 3MMp;o n;r
,imr,,!

LLuuLd')d;)q 'iooi,c;n,vi;muM

^
i

'u'uL
c;
'
ldMmd 1uMiol
,1dwIr
îlqîiqL"
i
'm
i

'' '

,,,,,.,,u,1,!p
,,
ui,

,

"

LMnrî;'
on;u q o:ii; nu1Jwuwu1u;mq,,Ddo'l,qI,ìium;r;6;LLm -Iunqu

i
..x
. ..
,
,.
.
'.'
x.""'"
~ .
"

, i,

'

''''

..

(

mr
,I
ur
;;,;ú'd'u1 lm' LMn::
.m3l
,
'r
m
ii;u
,;n6o 'di
i:)u1 mi'i w
,u iudu
u,
,d ,,
;nju'
"
)m
nuni)m3 o
uIu;mq:m \guU,uLm
,

'jmio miUi'ljmncdoI
,d,I
,I.;9 I
.mI LL iMLMn

m
;omq
_1ii;\
,
1r;;;i;dvîI
Lnudqn
.
viî
l.
m
'ím;)
.
d'uiiomdr
,q,rIiol
,
m
nLw;
r11q'lmi
.

du'
'
j'
UU'lPlLl'JM'l0r,l'iLlwMÚdlq
Mq, '
q i'JUl'
)l'o'Jk'Uli'OM^'o
'qPmjuP)P)7lm)'
qln

;nodoLg'n,
mmiuû
i'iguom
nu où

i
o

írlcl
5rlIcúU1qlc/ cmll0pjmíUi)juln^
juyu
c'
or9umluu'l r'llm'írlrl'UUr
1plocc9"n7
ifl n '
p

,,

ín ug,!ucu)r)'
p)Ig ln )'c911lgJrjg
7)oo
cp)'
j'u

c5ur)mj Z)/y)
)nc9jmm m)
,m

rlJ.m,l
,n':rl ,c l

1Mwlu'
l'
l.giplurlmW
i

,

.

....
''
''''''.'''''''
'
,.,.

yw

n; wq, '
lMmi;un;d^ru; ;M om
u;'
ld iu
íÐliJ'luMg)iim'
i
jMì'
u
1un ;'
ji,i;Liu o;5ni;o

mny

u

cun; F
ic ,m
'
n'
undog;uL
mi
7i;um
ï
'
i;
'
li
G
i
m Ui^
q ';w
U
mL;:}r
;;;I go ju
,u;
!
F
;
u
m
?
m;,
9u:;uq, uu
mom;uiJ
I, ;
q,u ;n ;u w
,
;xr;;Ðuu; ;,i:,;i;
Vl
, i;; 1u cdcm

ml
'
'
lmI
d.w;,I
.
,
CemL
numLuo1,
'
jr
'
'
i
u1 riindg
qo
n;ougn q,,
'
lMdqm uruÐlM'mu1;Jdni; u

,

Lîiu1;JL ;;p;ì'u wLii;j,,nu ,,
.Mu Ô'L m;u

.

geiom
^ Lm,w;L
^
Oun'
0
2u1?
iJnq,;,c;L y.,1J;r;
r;;u ^n'i,iJ,! ^
o
n
2
u
'
i
'
u
u
;
n
;
n ,m ,,mo ;
Ld'u u,!r-u u n iu;
iU
iu^omuy:9on:9Iu1.il
Y
,
!
L6
:
9qu I
m;,
;c
,
;:iu
,
umu njum
;u'
l uo
n,1
r ;m,ndou;
m'
qomuo u;
uu iunuùe
i;o

r;:;ommuL "
moq,,u;Ti u LLm ji;o;u ii'
9,
;u'
Rm
ìuL 'o
jui;;d^;u;;
1i; ';n
r
1:;1u:I;wqcuc
ú;LF1i ;,
;um'o
M'Lmudmgmju Ln; qd1 c

.

Ln uo i
unûlq;
mIwi
?
'i
îl
,
n
i
í
n
r
;r
,
uL; 1ug;r;
M^'m
^Pl',l
"UFlm',o

'imll'j';

I

'
!
.
,

u,,p'
i'doZM''
límr),ii'i1,I'
lu uo5j ,,i'
'
jjdu.,
w 'í)oiyJ,m6w wil
g'
Znj
u,,m'idoju'
,nn
cí)'Z,Ir
7,?u

riu, iurrr^u,Y

....,

míJfl
?MwU)U)
nr,,iuli,
,,
d

.
.

^

r

h

Ô'^'7''''1'jdju"'''"~
l'jri)U l"
l9'MP7OO1

m

' '.
'

'
'

,.,

,,d,,,,
,,,,a,,)u ,),,u,,
,v
gug&ouun dirr,,

\

?

?''
"..,,'
,
.
'/
.
,
,
.

'' '

/ ".' .,'' .

.

ß

1 ?/'

D0

_

uur
9o-wgoú '
ug
í o-mYoú1
g ,u1

,.

'i
'''

00
DD

I

iuMgi;,) udn '
o

I

t

?,

,. í

nW
7
9

D

\
'
1
í
t
n
u
W
e
L
P
r
l
p
)
,
ì
w
i
"
d
?
a
y
I
g
f
o
O
J
M
U
9
c
û
j
S
7
n
'
:
u
)
l
t
W
,
Ð
ó
d
r
e
i
m
.
5
w
1
o
U
6
;
Y
/
J
M
q
0
f
L
p
n
u
'
O
)
l
j
,
(
P
g
9
^
r
a
?
1
c
U
o
;
w
t
L
q
d
p
m
í
i
)
'
û
n
,
e
Y
u
:
I
l
.
j
g
w
1
o
"
m
a
^
T
M
õ
i
p
r
,
u
9
l
L
'
n
)
e
g
w
o
j
O
a
!
ì
1
W
i
,
M
Ç
U
u
m
'
r
(
p
)
n
"
g
l
;
ú
o
.
J,
.

^
.
'
,
í
t
r
.
'
.
f
,
'
/
i
.
:
,
d
,.
,,

'

/'

',

,

/

_
-' ,

'

'',
., ,

.

,,

,

,.

-

?'

J

' ' ,
.
. ,/ ,

'

,,.
''''
h

'

,q

t

'
.

,

'

w

,

'

,,

.

'

'

'

'

'

''' ''',,

,
.
,
.
..
'

,
/''

' '

?,

,

i'
.'

...

.

""'''' .

,
, ...,

_.

,.t
..,. ..,.....

,
,

h

'
' '^,

...

'
'','- '
..

..

'

.. .

.

''' ''' '' '
'

,

.

h .. ,.. ........ .

.

m .

,

'' '... .. .

'''

.

:-

... ,.
. ..,
''''''

-

'''' '
'' ''''' ''''
''' ' ''
''
' ''
'
.
.,.
,
.
,,
,..
..,.
..
.. ...
'
'
'
.
' '
'' ' '
,
r ,
.
.
''
!'
'
/,
.. ,
_
..
...,,
.v , ,.
..
.
,. .
,
.. .
..' , ,....
..
,
,.
.
''.
',
'
'
''
?
'' '
/
\ '''''''
'
' ' '''
''
'
.,
. .'
,
.
.,
.,,,
,.
,
'
'
'
',,
' ''
''
'
' '' i
i
.
.
.
- '.;
'
''' '
i'
Y'/
'
,/'
'
..' /
..
. .i
,.
.
..
,,
.,,.
,
. ., .,,
.
..

.'^

.

í.,

.

. .... ,
...,....
.. ..

'

''
/

'

. .

20

.

''

'' '

'
'
'
.. .
'
'
t'

C
ii'i ì

''
. '''

'
t

(llmjlluO'lU^''Jll'J'Ul0n'Ol'lUiu''q
'
u jmn
0ooLd
uI
Ln 1j'u nm usl; q 6Qu

n

q,,oo6^dunuijmu u U 66 n ut,íDumgo

M1o;
u úI
o-mm n'
ao6 u1m u,mu6:
9y

,l

m'u1m6q"U Um 'FiU1
U'
,,Uj O Oul6t1 W?
,

l
u;
e
'
i;
ud j d9mn'u LL
mn ,
;u e
;I
u;

n6UUq m daqm,4)
:3
jn)u1m6q
"uoei1o1mO o
,

'

'
.

,

n;t;nm1,m
ig
)
nUlumo6^mj1d
ú'
go
j31dog6Une
;
1;
uu
1q
;1mnL6
uu
o

''

/'
,?'

,
,,

',

.,'/'

6 ^'
um)au;;;6')
U;)

'
''

i

(^
'
t
t
'

:'
',..

/
,
.

t

d j5'd dm)
ti
'
uiM? iiJg)oly1'
loiU

n1'docw ú,I ju)je )iuuii'o
d'
lm)));dgauwrl)u)miiuuid)d)/)mu

'.

'
'
J
,
,
''
,
'',

'
,'

....i
'

,,
'i
'

.,
,
.

,

'
"

m) em
inmqu)m9)ó
,9
, jr
u'uwr?
p):aJei0 i)w
,
.m)

'

'

!
ì

I

,

'
uamhip)'
0ueium
'?u n)g)1o no
' i'
iJmrigo )o
,,d

,
.

'

.
'

j't
';'
"

,
''

'

\j

.

,

,
..
, ''
,,,,

/,

''
'
'

',

\
, \

''

_

,

?

m.... ,,.m,,....

'
' ' ' ''
'' '^'''' '
'
,..,
,.
,,
.,
..
.
..,
.,,..:
.
..
..
.,
.
,.
.,
. ..
.,
,,
.
,..
...
.... ......
'
'
''''
'
'
''''' '
'
^''
'
'
'
'
'
'
: , ,.?...,' .
,,.
..

'

?' m

.

"

.

,

.
'''
''''
''
''''^
'' ''
,.?...
.
..

'M

,
'
'q
..

' r'
' "' '\
"

i ...
. . .,
.
,, .
,.,
,,

.

'' ''' '

"
... .
.

.
..

. ,.
,, . .

..

'

'

'''' ''' -''''
'
......
. .... .
._..
..
. ._... ..

2'í

W Si
i
ì l 1l U UlÜ n
I
.
íJ
ulm
'e
3o6u,;iMu,'ur1idlurìu6Wmi1-'l,W,iI=
,

õ'
'Lm
nmnjimn^
cd:;i,'
iJu;iJocJ; 66Uu6r;;ugu
i3 ;o'
1 îinl'
0utu;qd
nu un ;u'Lm m;I,^
iimw'u
l61 'UPU
'm)1JLí
IiJ'l^
'i
'elPl'
UlM'M
"U6jl (?lll"
i1n
I,'
d:i;;'l.LJmu;uiinuw,

ì
p
i
r
'
q
l
1
u
6
.
g
:
,
;
n
=
m
w
L
^
U
5
'
û
d
j
i
o
6
ì
I
)
u
l
,
Ð
m
5
?
q
r
1
"
;
u
O
n
U
I
a
,
o
6
m
L
j
w
û
i
'
;
0
l
C
d
(
s
q
n
)
r
L
í
6
u
g
W
M
9
R
J
e
;
,
m
A
:
i
a
N
n
)
j
é
u
I
c
r
9
'
1
ì
M
m
t
L
,
;
l
.
e
g
E
i
q
U
_
)
J
u
o
'
r
6
n
l
d
L
C
î
i
;
í
m
^
u
'
w
J
v
U
e
o
0
L
l
r
i
P
,
I
!
;
(
)
c
m
'
u
d
6
J
5
w
M
0
"
U
:
r
i
,
g
!,
)
l
i_
.
'
'.
"
'
.
'
,
:
n
.
'
n;r1w,,d
!u'u'
lL^
c
a
'
mnIîlqmu

'

c') )YY Y U '7Jc U

jn^i
uicmíui'l
u,
il
utiu'mcmp
um iu

p
J1
/11icm 'gun
,

QQ

''
' '

'

.
'

'

'

.
,

'

..
.

.

,

/
/
/

/

i

,

,
,

,,

,

' ' ''' ''
:' ?
?_?_,?-'??: ?..._
.
. _x , .

'

;??^

,LL;;1;u1U
I
.i
;ú;gj
ilM L

-

. .. ..

,.

x.

)L )Ld"unu,ir
)'L
(ig 5u)qqgouM;'
)
U

'
' ''
''' '

''''??'?^?''5'''í:''''i;"

;n
,ù-g;);;;i;ud

1m ';m ur
1)L Imomuw
;nminxo'ldLL miu
,i
m:,ÐlgJuu 'J;i
)n;wgu Lu)u;i
);p'
lJmiJu

L
uuj
'u n )un,
;;
ui;Ld;q,m
iIí;d'
lMu)u
^
duT
mu'
ljm
iuow, o )ode
io muqi;ù'r;nu)
lmu La)g1:n
ud
LL:
9n'
Mu i
O
dom)d:Ii
,,,dm;

)L,
;Ige;Ir
)q:d
"u im
ù n,o iq:m lM
1g uei;om'Ld)'lmmu u
i
,
'ui
;;"
mIn ud
Cu l
,r
ii
'uLL j1 :i;lg();uq m odíuei;I
.uo
Lú;qíu
L
l
,;or)
mmi
u uq,oguou")dLu_ ituuu
'
Mn,:Lm
,'
im;í;
'
oomuo oqmiqì
'
ljmLmiuj;
m)uuu'
um
'Iutu;uLi;m
nLmvm';^
i
4/;uu
Tu ,,m
DuLm)m
u'

;L'
1mo1();r
i
5I
,mviunum
)momuu ),i'luí)0
M)
ì

LLm4VLm'Te
)));: mgu )i)uM u omwe;m
;Lr)ÿ

im)u"1q w)e ljuui

n'auLu1)'
un1uqL
gI
)uj
"ni
jgjíj')pi1,
I')

()).r,iIrr,tjhmnrp,),

.

t'(''f.'
J)/(uu)ou)¬)j7'o

yj')))g)g)i))pM)u

t'
LfI-'11.r;ricf

c'
ig M)rl'
l"
im)9'
jZ)/

,'rrL)Lrt1Li)L1

1y2íyiíìyw,nr
''p)ri
'iJnr

.

f(rlLrIhiri,,!

yuem))J

'
'''
'''
m '"?''
:;
:
Nm
.c,
.?
\.
.,9
.,
,!
,,
, .,

,
... .
,..,,,

,

,' '
'
.

. .

,,

, ., . ..

. ,,...,,,

,,

.
- ''' ''' '
'

.

''''

,

.
'

'

'

..

?

'

'í''''''.,'.'..'. ' '
. .'..,.'
...'
.m
,
.., ,
.
,'
'
Y''?
'
"'': '.
'5 ''' '''''' ,., ',

'

',
.

?:?

:!

'''

,....
?
:..
..
?
..
..
...
..
.
. .
...
....
..
..
.
..
..
..
_
..
,
...
,
.,.
,''' '''''' ' ''' '' '
''
.
'
''' ' ' ''''
''''''''''''''
' '''?
''''
' ''
,
.
,
.
.
.
.
_
.
.
.
.
..
..t
_.
...
.._
_..
..
..
.,
...
..
..
....
...
.,
..
..
.. .
,
..,..
. .. .. ..,
....
..
.
.
.
.
.
..
.
............... . .
q
,.
,
.
.
.
.
,
.
.
.
.
_
.
_
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
,_
.
.
..
y
..
..
.
. . . ...
..
..
.
..
.q...
....
. ,
.,p
.,g
t......t
.
..
..
..
,.
. .. .. ... ..
..
..
.
. .
.
.
.
,.
.
.....
.,.....
. ....
. ,.
..
c.
.
.

?;

.,,

'

'
.

?3

''..".''.'...
.

o'
o 'i'

C=

U U n 1s

?
,
'
.
,,

n
u na

,
,
,

l

i
,

'
,.
.
,. _

,
,
,

/

j
jGmi7;)sL go!;u6w;
9
m
9uw,u;miLquq;r
uqjg6nm,duou
-u416nm,6^
i
jggudlnu
,T
9úm
nn)ej;o ;mL5
';
w,dw v)u;u;amgodj

L
dodu ou1L
6 Ln )ggnq)ndom
nw
,qu
u)nd,mTmo jw,u)mL
q
"uuuup
)D)o 6L;
e iwr
j@u

6ja1q 1 j omg
d!ju
w,dNguwuu1mqvî;n)LN uu 1uw
,
q1n c)udL
nm6wmq L ui;
'
q'lm L^
nm)jiu;m

Ld')
d)r
j

Lq
'uN916úuu LL ;n1dduuwu;u1aw,u)
mLu

n,s ,awUin
n1 ,,,
U
U

u
LLuuuj)q Muo )u lO1o -Lw 1'
l
6j
,

L'
j'

un1uqmd
qoq,no'
upig'
ldqt
unLmiu;(ì
ud'u
'

q mgo1 Lp) ))u;n mw uon\lduonu!u
g w.,d uwu1u)aqwmg
)op)T)u
,nLu nj
Lsu)mlp:u)g u

7y u u=,

J

^a¬c) p)u u
uuLjujm, w'
ld Nu^(
Ð)oqu njuno

w, 'u(;uLg;9on1oM1unÒoÐmu55d w
,dqw
q q qmw,I
.g; ;u w uuqu dm;u

'

''''
'
''''' '
.,
,,
..,.,
...,
.
,.
,,...
. .......
_ ..
..

'

n1n 1Ld
'u ' 'un)sdmc
0uwel)u)mÅ;u())d

!

un jmg vJoorjL^u n1r
jou,,u5 uqour;d
'1eJd'w-lU
w1nw,L ;,, d1unuqmn)u q qo5uLd!)d1n
o
;umu wI(im;qnu,mLmYu w
.dN
guw u;ui d
u
'n uu1MLL jq,, j1sujm q
Lg
)I
w)i
~
ig d )LoL6; qu6Lw d,(il ;li
L^
juj nwu;u; n'dow;w,u1mLqu dTdo
wu1u1a

'

r)I
,
4u))u, 'j ,;,5lç)wo)
,j),nqr)u)u,
dOUi
U d';u'
lJ
l'
'
,

);,y1')ç
jI
o 0ç),
l)"
m'dUÚ)Uw,
m;,d,)Ðl1Jd
j
í)i
)udr
)m ,)
r
j)
p<u'
,,
;
n:
,; U
'

^
,

,

,

\ /, '
,
''
Y''
,,
,

,

Wlr):),CU ií, () ;,Jq,
'
u )D;
u,));
m ,wu I
,d')d)r)

/

Ll,U '
Ur'
lu l'LJlíC
iUd )g;ûç); j')_ ;l )
J,0
l,m'
ii, om,d
" r) gM'
jl)r,jI
,íj,úi,nu)ç
n,w ,) .,

.

t ,, ,

i
l0'
6)6uj
Ú)(
,,u)
.

Pi'
dUbJ nUÛ'
J;
jm
.
j
)
L))ov
d,,
,ç),
5
'
e)
uj
)j)Uw,r
)
u)I
)ç)
,'
L,,
u
,
,l m ;,)wç,
wm ,wc)n)o,n,,,o,,
w,;,,;,,,,
w,,d!;u'ljn)'l

ieÐl
jc
,
i)
'
Toi
"
,,'
u,Ó,
i'
),,)))
,
),,)
L,

w'

a un
un
u)cn,Cu''j ,, ;çj'm)w^,p))m)u
'
,,

e!
JPií,
l0
Uí)gw
,1
;u, , n ,ç)w)r)ç)p)
'
'l.mr)I,
;v)u)u) ,,uu,; jI,),u,
,,)i,wd,o
'
l ,''un)u, ,,
'
''

t

l

a un
nDu;n u 3 Dun y1
u

.

a u 1nù

7u

u

y','
;Ug:M'
,oU
jlm)
jJ));
í'

)w'm
.
,
);n
ue
)m
)Um:uw)

'MI'
M1 II"'M
ï'I Líi)uD;u wu(,idî'
uwMe),
;MI,j)uy
'
'
'
"UW
r'I'
1'd
Mj, W
)I^
í;)I,I,mim,:;,u ,,m:'i,,owurIlWn
u,,li
ur
u
.
.
.
,,
n,
.,)i,
,
y) ,,
d ),), ,,, u,u )
),, ,,p,;,,,u,,,nygo
du ot
Lw;n ))),()ç)Inç)'' r)I1 , i wy''nwU!ld''U
?
'"Ð
ì
'"!
, ,
y
.
,
,,,,,,g,
, ,,
M',^,PU'l''l'U )'l9,
'

,'
,,,
wi
d
,o,
'
i
''
w',,,
;
'
?',
',
'
d
,d
-'
,
i'
,!,
'
.
l;
'
)
';
,

, ,

'lL,,,,r)1i;^
uqg ÐlU
jj;c);jwr));)Iu,g')(j?u,
^
i
d
n 'lme)uLp):)i
:)t)m)u)r,I
m;u :wov)u'
u),1
,, , , ,,,
.
.
,
nr)wuJ)n)1,
Iw,,,.,,,e) , ,,,,,,dow)()wu, ,0rl),p,),

Jr)ccri1gr7cclun"W)'í,cj
O

)

cjlws''
u,mnn'''
0md?,ii,,)u

,,,,)nl,w,,
.,,,,,',,,ny,,,.,.,
,,,:cc'j,
unJ,u)Is,m9c1li
íu
i m,r,Zc'
iiu,d iúuum,d'u M),,ii, uc,cJ
,))sd;=c))Jrî'
usm,i),1,wí
c1J
ri)lyji'06'y
iJuim'l
g6 ,í/
,r
n)míh 1p,,,:)cíum'
i

..
'

h

s h

Iáu

'''''

'
. .. .
.
... .....

.

tem9úugm"u^
i
jw) i) wuLi,'m,,LM ii
m)u)ju uuq,ac
jLc
a;vm'oII wiwl7

'

(AGlLE) LL:4 muom)u)d:)idlmmmeum n
iu
u
L
:
m
u
e
m
l
'
M
4
u
mI
,
m
i
d
i
u
:
)
m
m
p
;
u
0
i
y
q
.
L
îiu
,,r
'
'
ri îl,w,iLL:4L u;î'
uuu,Luugj'
i'
l5oL5uuLm

.

,

''

'

.

r
Ð;oLCu jlug1mIr)
^mI
,,
6
4L,
3r;)LuLnu d'

-

,mu'e;))n)jndmF(

mLúu MLGu^
rw)nm ,uI.
4
)Li : ;)u
,i
o'u'
I
,m1
,
Lr
il
,p;u,
iJ,1^
nu'
i
.
muWugg( u
.

,

ì

.

.

.

'

.
.

,
.

'' '

I4oMi'uqi j o
,
r)j)o )mp)Iorj)um ldl,uLc(I,)ngo
'
g'n )rwùigggomuIy 'luij)5i,I,n
iuMn
(j,7,,m
u
'
oj
")
íuL^un),)r));5wY
)e,j,'Mmmn,ni)p)u lmi
u ug
,
u):9I,i,
4u'lMjM)uw
'
,,

''

u,

,.. ..

-

.

'' ' '

mr
i)
u'
uo;
,
j
,
m
u
i
)
i
'
(
j
1d
,
I
;
4
õ
u
,
;'
u))
W
'
d
)
u
i
:
m
'
)
,
w;
9
u
l
)
up
,
g
)m
u

.

'yn.
,
n
._

-;);)
j)g)mI I;J'l1J'
lM wl
41;)
":
i,, p)l1n,1l m
,;
ju'
,,
l
Jn;u'
l
,
1jìj
'
imm^ulLm,
I
çjl
3um
uum').wo^),1
,,i
m) );i'l,IJ
U'
eilq)ilí
Ù M'
mO5ç)lnlilU
'l,kM'^
ým,,
,
)LíJum!) lm,

.''
.
,

^
n

'
l
W

' '

J

,,

,
l'
Uí)i
,
9l
,
li
9'
J

p,

' . '
.
,

L
,
m
,
ú
.
,
.
uu
,
m,
:
U
)
g
,
'
L
,
)
u
,
)n
,
'
i
,
l
o
'
(
,
J
M
)
1
,
),
n
.
d
)
c
m
ú,
,
'
m
)
u
,
.
'
j
)
l
m
,
)
y
j
'
m
W
^
iw
r
,
?
j
;
,
n
1
u
,
i
9
o
u
'
i
)
u
;
i
W
L
.
j
um
W
!
y,
)
.,
.
'..'
.'
.'
,
.
'':.,
,"

^'m''Um'l'JUmu1)u'g'mLlm' muoL'm!1'lU'ml,mli'Ue)í',4
mn
,.

, ,,

/
''
'!
'
./

u )l
,d'u'l,,

''
''''
'
' ''''

'

'

,
'
,

,
'
,

t
.

.,i'
^
'

'

-

''
'
.

''

'i.
'''
.,

ì i,
'

,,

^
I'lY4lJpl

l,69t'
mt'
lJí)'
m'U'' Mmln'U ';UUflld'

d

Ip;m:
,
iu'L ;nuuoj'ior
jIuiud,,uur; d'ln;4Lmiuu
uuoLW
n
mum; 66 v
îi'lM;);l;r;;,pIIy;1,mmu,;r
,5
,

,'
'

'
'
í'
,,.
..
,
,,.

6ljii1kl
,'
J\'
l'
^l
i''L m'ílU'lMC),W'
'
mMOn ) '' oq'm;'il
L"u"
nqr
jdduu;ui;
oI
,

"
ai
,
ú
lJ;w;'
iumI,I,fi u
,0

..

'.
''

W
q
9
,m
'

'
Jj'
iJr
l'
j
'li
'
l
UolulO'
ÐU
i :46:9ymi1;nmI

L
,i
Ll^
i ;'
l q,:,,î;;du;m6q
"u
u:
1,,
,
;1i
'
;I:,î
iú;on
"6uo'i6
M5
jm ií
u6Mm
jmL6I
9,,
uurm;uw6'
oL6i
,
4n
.
,
'
lwm;
í; :
;;r
;;;Lnld&;6'
jm;
i
q;7;t;;,
;m;gîldoo6;v'
lj6nu;î ui;
i;i
'
;
nd
u6 ;,
6mr
;urU
iuc
'
r
íuI
,
Cdr1,
l,
'jnm u'
ldm
uo

,,
'i
,
...,
.,

'
':
,

,'
'
,.,
.
,
,,'

i
.
.
,,

.

ì'

,'
q

,.
.
h

.,

,

.
. ,.,
. ,'.
'
,'

'

' '

c
'
,,

'.... .

nu;rq
íu'
lmpi iU
,i;ni ,
.,l
,u omLmûuum 6"u
M ijCu ) qoÇuuu',,uL)
"p)\
16'
me)(
jpl
um Ln
jo
j'
u ;4wrjp)u wr w'lmmj9gm,, ml^u)juu

.. .

''
,' ' '''

.

:.

i

'k'
m'U^'kY'l
) r'
'
lU '
qo IUlU'lUMl,)
u

llU'
u'm d'''
u
r,
9
,,

''
''''

',

'

. '

,

., .
h'.
,
',., ,. ''',!' ,

a

a

'''
''
,_
,.
' ''
''
'
'' '''
' '
'
, ,''
-'
.

,
'

'

" ''

'''''',.?

i''
X'^
.J, ,
í'

'

'
?,'
,

(,
,

'

.. '

'

,.
'

''
.

'

,
.
'
,
'"
,
i
í
'
.
,
''
,
.
',
'
'

'
jJ,i.'"i
4
, ,.

''

,

/

/

"
;
,'
,
'..
,
i
'

'

'

/,
,
,
,.,,
.
,

/

.
,

,,,

n
'
h'

'
'

'a
i
,
.

!t

h

í',,.

'''
''

'
,

''

.

y
'
'

' ,,.,I'

'

,.,.

.r,

.

"''''

.,
.,

n

q

tt

1

.,
''
',
'''
,,,/
p '
. .
.. ..

''

,''
'
,.',

..

'

::

p..,c
.. ,

''
'P
'
''
i''
/
.,
,
.,
, ,,
..

.

..

;, ..,
.

,

'/''''''

'

..
.,_..
'
'
'
''
' '''
"'''
...
..._
.
..
..
..
..
.,
,
..
..
..
.,
..
. ..._...,_
..

1
7Un n (AlRpRESSURE)-Ld
''uw 0
ind
L^
rimuqinjinjii1go)n) r) ouu
i'
ímn, 0do1ulmr
)
d

ty
IIsn u 1 ( ArER pRESSURf)-dI
wjngugíI'r)mo1)uì'mi?
uíI qLu^uLde
,1
nod1u Lmn'
c:u'dLlcuj)M
')i'u1

n.J u (ALYEOLl) -c
i
muLM');6)1u e)m
,o

.j7 lCRAMP),e1)i)gd;LLdmu L^nmdu

LW 1r
lM)uL''wmmll
u 7au' lLIFEGUARo)-u,immw
du)i
,. m"
iu)MLLM;d q)u,u!m)
u unImnig)M i)u
LlmmÛnU'l5'rl'
UU mn'W'
qliir)l quU'l
uMu'
m úu.uw (MU5TER

lONS)- L"
'uy,m)

'w
u)dum'Jn'uTm9uL i..uu'g1n
, u

7runIIs (PNEumoTHoRAx)-tiIJ:
L^
rimd'uLdodomnLLmriuunLLmginmheenu)iio
1 L'
iimLLor)moj)o,.o niIdom))'iuw on )gun

oIr);Luduig5i;L'juni) emLLu
m

M

(PRESSURE lHAMBER)-

oooium.up);iurim9goourir(lm
5 (STRANGLE)-ii1gumgd'nMomugoo
muL o1muw
^u iuIniu1lí
,d

MnSn U
n1Y L'Uw o' gqm
t
i1nt
i )d j)o'
u,
d
" i)u,n u
'

lU U
u, d gO !1On'
q

u'llM!í9 l'U

,
, )
,,a wo i1u1u'
jowdo1Ug)
i
m^U'UgOU'
'
1u u 4o ut nsn u

u 4 ) 1'
noOc 1 o,
n,
^
dgj1on)u
lgomoon

1uIa1m i7Is'?
jyì mjuI t ,la ))dg

ma,i ,gguuõwo,g,gdgOnU n 1

Id qmuLL i ri9- Jj
i1i eiio d0)

6'lm''
,0l lJUM O^'lnmOq MlM,'1ULl'aO

njsIguw ui j

l

u )u )a

,,, ,w,q1p
)d,

)mi r
i 1

msnijal
í,l6wq,d!u

d1w,U,U,,w
M,'u
,u)

1

nu u

,
u
n
3
)
'
.
L
k
!
w
"
y
j
^
V
?
:
1
,
l
)
M
'
.
o
!
m
U
d
i
r
k
u
y
?
)
,
'
.
l
U
m
8
^
n
9
.
i
)
?
r
,
U
;
'
l
m
!
u
q
w
k
F
L
.
)
?
,
I
y
1
l
M
;
g
V
!
.
,'
m
I
w
(
,
n
1
r
t
\
l
)
!
u
7
q
h
L
?
.
"
}
6
m
I
)
\
T
t
(
1
h
L
t

u uIs m I uvsIs n nu uM In
t
tn1uIJuuu y u nu tI uu
d o
n
v
y
g)q,N1mgu o(),), u)n()1) g, t
1 , pq);
p),,),,;
u,), , u,Iw,o, t) (1
u))dg)n;yIg)t
q
y
n),,), u,1,r), ,,, r)),,g), y
u) s), ,,(,I,,uu)ucnu1l7Icu r),)u,)
u
),a)r),,u,)p)1,yyIu,
2 ,a) y d

nJ u

1s

u

nyu y

7 I)
r,,,Iuowu),du,,,,1,n ¬) n,9,
d
u
,)() ;u oyu 1ur)1)g ,,m, ,a),),,,
,),u ,
y
n) ,u,, ,,y1u,( ,
u) u1)wM,

),,I;,yIuu)o;a,),,
v
n),a e)),,,r) g)u,u(
r,1,
,I,, ,w,(),)u
u),)?
p,)r)),wua,)p),,,
u
y
y
,),); , u,)(
1J
,)u 1,
)),1g1n,,,)I)
),,d,)u)
t
y
,
)
,
)
,
)
u
)m)pq(), ,,m ,
)u
u),,9m
)u g)u
u
I p))3w
1o ug),)w,
y v
),uo,y)) p9)1)1p)71,p) ,)r ,,)
'"
q r11var11'"M,'
U'''''''s'U'u'U',
9u r
1 ,)
l'd',
u)4
n)(.().
)(
u),(
,,,,,, , ,_
) {{)
u,,. yu,u q1
5' ,^'
1U?''3
'U..'U'ù1mn d,1;?,,
)õ,,,.
,,,,
r,,,,,,,, .
,
y
.
n),,,,,,,,,, ,,,vp,u L
u)
1
j

!

'i'"',
:m:i

U'
ì'
,
'm'"U'"U'
l'y
^'
U''
i'0
i
ï
u,um "
,,,,,, ,

?

_.

,

' '''I
''W'''I"Y"'L)w;)
__.
.
,.,,,
,,.,,

1
u
w
ú
o
.
g
1
l
u
J
s
Q
,
1
n
'
u
.
l
x
/
q
1
n
U
u
,
Y
"
v
o
r
S
J
d
0
l
m
a
4
w
s
?
I
i
1
U
u
n
g
,
"
.
h
w
1
U
u
l
y
n
?
7
t
'
g
m
J
ì
u
.
1
w
n
o
s
q
i
v
1
u
m
ú
o
tt
:

;.

,

. .,.
..
,,
.
, ,
...
. .

,

.
,,
.
,
.

.

.

' ''
.
.,,..
. ,,.
\,..,
..,,, '

'''

h ,.

J

,

,.i.,,.?
,,.,

,,

.
,p
,,
,.