'

í.

.

~'

,,
,.

'..

,
..

''.,

?
i
, :
? q''' " 'i ' .
i,,
, i
'

, .

'

'
'

i'
?
. .'

t,h ',.''

''

ì

.'
'

,
.h'
'
,:
n,,.
.j

i
i, 9',1
'

'

,

'h''.,'

i
.

.

t'

''
'.'

-

'

. .

mn n ''.
,'
^

,

,,. ',
;.

, .. '.

g?x..'.,
'''

^'

f, . ,C"'',-',.,
'' ',, "',L
, ,.. .

:

.

,,.,

.

J
t
,

'' '

:
,

' .'
,,
,'
,

,

,n
y

'''

i'

.

,
,

' '9
.
'

'

.

'

.

'
,,.

.,

,

''

,,'

,
.,

'

'

v '

.,
,.'q

'

,

'

. N,
''_

!

' n.

''

-

-

nn .I ^ ' . ?
t
,
.,ß
.
..

'

' ' '

''
''
.
?
'..

' n'
'
i.

',

.

'' '
..

.. .. n

,

_

. . ..

=- -

'''

.

'R
'.j.

'
.
,. .

.

'' ,

9'

' '

.... .

'

. .,. ' ' ^''

J

,

",

''

,.
.,,
.

,
.. '

ì

,.'',
..'
ïP!

''

r'
t''

'

^ '
.

'
''

ì'

,. ,
'
ír
,,.
', .,
''''
'

' '

m
m. .
..

'

'

''' '

.

''

''

'm

. t

t,T';

, '. ' '
i,
''' ' '

,
i'',,?.i
i
'
i.',, ' '
'
' '
;
'.
,
, ' ,''
'i
'
:

t.,G''

5 ií
!.
i i'
:

'' :
),
i3i'
t'!
e.,, x,,'_
;rga,''
^ ''
.' '
..
,

'

.e

,a

.,'''

. ", '

'

'

.

,
.
,.
?.' ' ,',
..
'k
'' ì
'''

.
i'
?'i
,. n
'

. ''.

- '

'^

i
. ,..', ' '

!
/.
i'
i/.
.;
' !t''

,'

'í y
?

.

,

''

, ',
.)
'

' '''. '
ì '. 'i'
'
' iJ
'
''
..
' ' .i
i
' ' '' .' ,,''
'
, , i

,
''''
'V
'
'
' ',. ''
,.,y

.

'
'

,j

' ,'.

'?
' i, ,
'' '
, ? .,
n''
!'
,
, ..
'

_

'

.

''

'',

'

'''

.,.

''
'' t
'' '

''

.
,

'

.

'

''
R
'
p
,

t

' '

'

.

'. .'

.

: ,
.,tl

'.''
,,,.
..
, '-

'
,

tr

?

,

-' .
.,
,.

q' . '''

'

.
'

'

' .
? '
''

i

'

9r q,i -- -w '
t
,'
,
,'

-'
. .
'' - .

.'
ty''
.
'..
!.'t

''

'

'
''^'
'
''t,i
!
.
'- .
, '
::

,

'

td ','

, . ,,,-..
''

'

t
.

'

í'

.'

.

' '

,
'

.

'

' ..

.

-

.,

'
'
'

,

., ''' ,.

' .' .

'

t.t

',

''

'

,

,y

t,,'

.. .
',

.

_

'

,'
i't
,
.

.'
',
.

y.

.

,,

P

.

'

'

'q3

,

c,''
,

.

'"

;'

.

''
?'
h
i
.

.

i''

9

r' '
t

'.,/,"?^ .
í''?i.,.'
,,4
,

.

'.'
,

'
.

m

.

'' ' '

''

j .,'
4.,
i

' 'r,i ' .,','',,''',.q.'',',d'^
;'í,,m.,, ' , ' . ',,
'
,.. .'
, ..ii
' '''
;'^f,
.
;',,'',
.i ,. ,.t?'
'
.''
i
''' 't'.' ,
.
'
f
'
Pi
,.
, ' ,
, ,i
.. i . ,
m
,
'',.. m.
r
,
'
'
.
'
'
t
i
'
i
'
i
,
,
'
'
'
'
c
t
''
,
i
t ,.
,
'
''',
'
'

' . ,,'
,
, .

,

'i

.

' r.,

' '
t'
.

.
.

m.^
'
"
'
',
, ,

''

'

'

t'
,Ct ,J' '','q',''''.
'

'
'

,

' '?'m.
,
.
.

,,.

,t

.

'' ' ..?t.,.' Kígq.
?,
/

..
m.
.

' '
..
.

.*

.

'

,

?

'' r'
..
'

'
i

..' .,
,- J.
,,x.. ' ,

M'.' ', ';

t.ii.,,

'''i'''

'M

'''' 'i'
,'

j ..
,

r.' , ''

'
t

'

'''

,

'
''

' '

.

.,

i

' .
,
.

,..
,t''

.,

.

' mm'.'

''

.

m c,'

.$i'''
l
',
,
' ". ,
'

,
..._ .

'

'

'

,
t'
î'
't''. ,.. , : .

,*

,

'

S'

,'?
.V4 r
.,
'..''
,
?.
i.'''_
_,
'

'

x9
,

p'

t't'.

n .

. ..

í" ,

,

.^

i,i'

'

?
p
...
. .,
._. .
...

G,

,
q
g
;
j
9
'
Ç
i
.
4
r
h
)
l
p
n
I
1
o
M
e
,
:
j
u
9
i
C
!
ù
'
4
t
l
n
L
W
1
p
,
.
)
I
u
m
q
U
i
M
'
9
l
1
"
f
J
,
.
n
ì
I
j
)
q
6
'
i
l
p
N
J
C
m
,
1
4
ì
9
O
M
.
u
I
v
F
d
'
j
o
l
i
U
w
,
P
s
q
I
.
1
n
!
'
l
i
)
u
,
d
y
v
t
j
f
s
'
;
I
^
U
q
l
L
h
m
i
M
,
!
1
n
)
u
5
í
'
W
p
I
l
m
:
U
,
J
i
;
9
y
j
^
V
t
n
1
)
'
4
,
:
;
I,
i
.
2
h
1
7
'
5
i
4
U
/
I
O
Y
p
,
)
h
l
f
7
s
1
n
:
'
.
i
I
0
;
?
,
5
!
O
)
j
r
"
l
n
'
:
i
I
.
(
h
;
4
í
t
,
L
?
9
M
)
c
l
r
u
[
'
O
j
.
I
7
1
!
U
Ð
h
,
4
n
'
O
)
l
Y
í
5
.
7
g1
,
i
'
'

y'
,,
4,
;,,,l).
,,,v,;,w;
9j,),,
.,q;.,,,,,!,,í,íi,,,,,,;.ç,
),,
C),,,c
,1,,;

.
, ,,

l,
'
q.
,
n
,
'
,,,,
p
U
;
,
u
,,,
n,
.
i
)
.
,,
)
,,j
m,,j
!
)
,
ç
.
)
,
j,
qw
v
;
,
u
,,,,
u
,,
!
1
,
.
' .,,
1I
,
'
ù
;
i
I
:
,
.
,
'
.
:
,
;
)
!
,
1
I^
,
.
I
)I
,
j4n9h/1,,,34CIl,n,i,i'i,
!i
,,
'

, ,

,

Ii

vt,;'
in,eIm )yl,,m,i
ml
,);iFIrl,,jIm),ln,1)mil t
,
i

I
,

,

.

,
'

t

i

l

,

l,,

,

, ,v ,
,
,
t ,'!wn
,!1íi,ijs^n'^
Lu,)j
,,1jw
j1 qn )n',
ni,j,g
r ),í '
iM1

i
i
,'

,ll
,
n,;'
,s
,rh
i;,

,

,
n,,
j4,,,
,
,,
in!,)n,i
,i,lu F,
i19ìi4'?'l,)1wn
i911,li,,,1,jm,l1rI l !
,'
!
'
'
'
,
,
, ,v v
,
' i

í lI1'r1,
'ì'l
'l1
.ì1(lI',
I'
I,ynly
''l('
IiMn'
rl1')

,

,
,
,
!'
'' '!
'
'
,,!
,,,q11,,..,,
,,,,,,,v
,,,,
.,,,,,,,,,,,,,
,,,,.u,q,.,,;,1,
.'
i
,
,,
n!,, ,,!,
^'
ll
'
9 0
,!
,, ,

u

,

yI ìíi
,)Ç'
,,1wj
mjMmvj1nij,'
jn
,
,

u

'
, ,, !
i
,

,,,,,

,,
,

,1,l,,1llI1,d'i,
94,I5'!,,.tk',!'),,vI!'l)iW,i,'el'!lli '
i'' ''i
!
,P9
,

1

!,11,
,V
sn'
,,
Mmnm),,h,,js)V
iml1)mi),1Aq!
lj ,:;m,,i,
,jn ,
,,
q, ,'
,,
,
mi,,!
,l,mcac,nq:4n, ó,l,
''
'
'
n1,1J
()l
nUY'
lsN
qM,CU ' ! ,'
, y

,

,

,,

'

'

M',r
in11Cili1i
~nì
',i9ì0, 1dn1j,D1m'i^u' , '
,

,i,,,),,, ,,,,, no,, ', ,'
,

,, ,., ,

,

,,,

I
,

It
'll4'I
l,,
íll4m',, ì''M,P'IT'
i,l
1lI
)fI
:;l)1ì,I:,:.'I:Il'IpI

I
'

,

, l,í9''
ly,,u2q4 Ivu.I

l
,
,

,,,,,,
,,,
.,
.,

ìì9l
'
''
ImIl K, TyIiO758744K4
l,LII,;;!
'
.I

, h

'
.
,
,

,

.'
,
!
l,I, ,,,i,,I

,
'
,

'
,

w,,4n
..
,
,,,
,,)
..
,,,.'
,
,'.,,,,,
..
,C,
'
'tIl,,lt,:i
',
',.,
mi, ,l!
l,
I,
'.lIl,
I
-'ì
!I
!,
I,
,,
,

;
,,
,
.
,
.
,
.
,,
:
,,,
I
,,
(,,,,,,,,,
t I ,,,,,;,,,
\,.
',
,.,,,
'',
',
,,,
,,
,

!p
,
'
,
!
,,,
.,,
n,
i
1
.
,
1
m
,.
U
)
;
4
,
n,
'
g
ç
)
,

,
'
Iu,
,
dv
M
,,
l
I
,
1
)
y
m
!)
,
,4
n,
f
)
,
I
n
,
)
J
f
!
,
n
,n
,u
l,
I
l
.
1,
I
l1,l
n1U'
,
ln
,
!
8
'
!i
,
i
,

'

1I^
j v,
,,
vji1
,,
,,3,.
M1j
!,yIT)/I,,.o997o 7ub
1.qI,,, ,íI
,1

ni,
,,,),,(
9,
.,;)',,),,,,y,t.,,q,n,u,
v
,,,,,C),w,,,p)
!,,,,,,q),ii q,,)f,),,,1'I 'l
,l
,
'l
,
,
I, i
h1).'j
',nnM 1),,,1r.,j14,.
j1q9,,1qîín ,,nynji)),,w' ,, !
,

Pl9'q t)
/lm1,
q9

\

;,)o i
,
'
, I

q

'

'
I
'

II
, ,
, I

''
p
!
íj
''
,11
'"
,,,i)^'
)',4'
r99
, ,1
i@,
g1n''p),),,)5,,,m!ci)w,'l'4''i)n,Ip)
,

,

I iI

W9Sn

'

mi'
ì1i
,l,I,i,
lII',
I'iI
',

',
,
,
I

'' Ill'''' I

,I1n,)1u1,iøí
i,o,ni
,iíi:j14)íüqu',LnM)g,!3')1qi'ii,,t) ', ,l'
i' ì)
:,
,)4,,,ivq(Ivj),,'
i''
,
im1Is^'rln,,InjI1,1m,g
^r,m1,j,u n'
u'
!

l,i
. i
, i
p),,y,,,,,,,qv.
,,),y,,),,w
v!
,
w1,,.
,n
9,,,,
,
,
.,

,
l
.
;

i

'
ll
i
i
.
íl!
,
'
I
''
,l
il
'r
I
'l
t
,'
Y
i
"lhíi
í4,,: l,!L),))'
"54b

e
!
'
l
I 1nl
,
i
)
,
1
,
U
I
,
1,
@
.
'
l
,
.
I
'
l
,
sM
,
i
U 6 1)
r
l
'
I
í
,
)
;
'f
i
:l
'I
I
1 .

j
,1;,

,nj!
,
,j,,

ij
ìj,i'jnj ,Iwu)rI )urj1Moí'U
i,
j1j!1

m3n

,,,I,)j!I

,

Wi'
ì'@

t9
''l'llri
I'I',
''l

'iAjIilni.I1u1,,dm)ld,,;-!
i
,ri'L.o '
m,u

.)i.¬,o ,,(u,,,
qn1;i:
q4,;1u1),j;w.,.,5 s(,)vIwj¬),,, ,_,nn,'iu,í,q,)5r)(,d11sÓu,,n3)4,I
'
j'
ri'1.Iì'ioh,,:
1?j,,,,,,
,
,uu u1;1,j;),^
io,GjjMiu@g.Iij,I;)I,'
ji)qm,oj'j,d1,n,rn ,d,,,)1I,,i,1m';c,pinDg:l:)rl1r)
);j,.
,,!u,),,,,,)5 ,,m
,, s, ,

.,I
..,,
,),,,,u,
,
,
,,,

4n'Im'I
vl.Iq
IN,lIiU"

u .
,
,
,
,,
i I
i,, . P
,
y
i
1,
:q',,,t.,,,,j,jIcI1q,)qritj)i,))ji,;j,q1(Iju5,yjudjuojirln:nJ,wsÐ,r),'¬)ot,l(1t'IM,I1
j,i1W7Ð1I1lt9!,'¬IfIPIílìYrlrl,vl'
rMI^il
,
n'' i
uwj,q
^1),q'ws=,'
3',i
.;
ot,,j,,m,i ,o,,,;,,p)io,,m!n_ s,;)wTp)rIj
up,(m:1I(?n m
,
'qI IiIu
,nl!,).,q,j,q,.e,,,y.,,,n,.p),,j,,))u,V
, )y
,1
)ai¬)o?
,));i,,,-jji,ws,, go,Ip)(jI(yq,M,m3uq,w;,r
u(uc
4!
.'h,t,,^c:,,)), i:,;)''',4q,
m,,,,,,
,,,
()v,,,;,,w,
,,.,,,
;4no,,,j.1,).I4
,M,
,,w,)(,i9
'im 1),h,s'
9J)'
)'lMn
q''
)(w7'
clorU
llt
")I'
q,lrIj'¬I4I
,,'
,I.1!
I
:iq, F',,,;;,r)nm,I
,'
lIIUy'
I7
!
9j9'o,
'j'
u ))ujiflU¬lfi'loYlllpl
!@J.I1"91Jns'.i/')4i'i,Ii
ip))),j
1w,,,Mjí,j1q,j),; 5jl,,,
(,jng))q,u,,I,),jI,,q1,9,)1;
l,,m,,1,
n,,m go(),);,,,
,,
:,
)
,
;
ì
d
,
c
s
.
r
,
,
1r)w,)ii,d
,
)
i
,
1
i
I
i
j
'
j
i
I
i
u
j
d
i
,
n
1
4
w
;
,
r
,.
,,,
q, , ,)
,,!,,
:4;ùp),
9)(),(,,j;,gli'jn,goi)n uws;
,
q
Wiju
1'd
'rln;niiv,S:I
,r',
;''
a
hìo'
yIU
C'i'
!''u,9'0ì
í,iDj,I,,,,jj)wm,n,,m3',,,';
4w,))FI I,j,g n 1j!)
u,g)rqs,,n4i
,,

,I1)í,ijj,,1'I'
.P),JlI,,l plvqP,lIt.,!
,,,,4,,, ,,,,,,,q,,,,p,
!r,u,,;,,,,,PjdT,,,,,,g,, ,,l,,'',,,,,,' ,n,,',,,.;,,,,,4,!,4',,;,,,,' ,,,.,'.,
Y!
,I(Ije,I,,)JU 1)'
i1!
1dl,
q
,
q n^oi
,,,I,p
n
-), jo,'
q1 s,,
)wjwuj',m)u);J)I:jYVi,0
'1cqy
n,m,jim
),,4w,,,,, ,,,,wo,
n,v,s.,,,,d,,,
._w1.,mq n
n,niw,w, j)q);p.. (pI
,,

lj,,
qo,,,()
ij,),p;p), ,,vl1=w,íqIp)1,n(),,ipcp,o,,,i,ì;:r;:,n 'cr,,;sp
^
)M'
yi,jh,
mln,i,h,j,,1,Ly1i
yiuww( ,m1md'
i4jdjI5I,:,
4qMFIup)nuqvlsDm),mI
;,,,,,:,,
.,,,,,
,,,,,,n,ji,ov,,, ,
jw,iTMo,,,.;.,w4g,wsqmn,jwwú(,1j,,,9qj,s=ng,,mqijí);=ùj'o'
,,
. ,)
..,;
n,)n,,,!,)
!ng,1),j,,dw,.
n1íyI);),M'rjj1yj,w,1,,nurij1,,q,),J1i),(,ï'Coi'
.in151i1wtw'iIjNi
'',,lil,p,,
q,
tu)u,,,,
n.g,n1øj.I
.,
.,
.,,,),,u,),,,),j,,
?1,,i.,,
)n?iÅ n4,
j(;1,d,));q)j,,ï,),1I p
jd q
''w)
,js4^',wu)=4;Y
9@o,
l
jn U4,jÇM
'fl)l4
,I
'FIJtI4o(
!I)l,M1lM''M'9,,,:lirl,Ilh,4''?,JlII'il
,)
,dv,;(j,,woHn1,5,,d
rI(g)( ,,n,.,i'
js,,jl
,
, 4
,i'i
';j4q1r,C,dwi,);,p)
!Fj,1
qjl
,uqi,M'ujl')jl,lm:U
'Yq,'YIti''lU,,l'!
.w,!
,J,m'ujn'1dU1L,IYI'll
g;u,,)smp)IIi,
íjjc4)n s,,1)inpj)4gj)))pio(í9Ugq1ngMm,5g,))4o5oiri,jiqj.ii
joq?,,qìí.
p),.
,,,,,,,',
,
ji,,U,,w,,pì'p
)4v;4m,)mc,;j,isq,,nvIyI,,,,-MYjî1,m
)
,i
,,,;1uv,q
u1,mu@,,s:(r)',tlo,,n:, ,=,nwii15ju,,l,q!m'r
q
''
,,
,, , ,,
,.,, ;
ju
,, ,
,, '
;'lC
,
j¬),,,,,, ., .,,. , ,, ,,, ,, , ,''
,

,

II, I,
!, ,,,',,

,I,,I,,,'
I ,,i,' açI

'

,(n:.,:

, ,,

''
M''
i
U

)j
,
.,sjg,,,,,)v,
n',),,
.,g,,m,-,Á4u4g.
I1sju(ji,mp)orjiíqoiíujI )di)sws;jI
1ggwr,Á4u4M'o,4ì;'jn,.Ir):;
j,Ii jVJ1i1iM,Iji1.n,;)1s
!.,
,,
í4wqyIn.,n g1uq j1g.I,(.i1,Ir
,I
,'lll,'Ðg',MsonoMdws'cilwgl't:m,l M9'l,l1W,J,,.,
,,,),,,,,,,k
,,,,,,,'
,,!!
d
,n,p,,,
,,.'
,r
,,,
)4w,Ð Mj'IU(,vJi,n,,4q,J,kM,n
i=p
!
u
I,jí,,,, q )jig.
I1,i'
du,,),l,,p,jr)jg.1j'
iu,1M, sÐ1,I
,d,j,¬)Wì=qM,u,q 1r.j.,u0M,Jy1Ulnlltíl,,'l,ls',J9l'Il.,P,iCU0,!,pl'nnCP'Il'ìt)''ll,,lÐ'4Ðr'o
)g,,;,dg,Ip),,o,
4,pu;mw,.
;,mgovinq r)u1!j,u1ni'jj5d,lqc
@)1r)sp
)o,:um
.d,
,
),,,;,),,,,,
p),w,-,1pilo61,d,,,)51;-,,y oo,,,u qn1ìÐiM,i),,q),uvI
uAjuô1,dw1(I
,,),r,,Ðll;,,,, ,m,h,t::n:I, i
,nwu
'
.
.11,n!1jj
ìjd1ì
i'
¬)oq)1,

Vjj'();,m1wjj'4',I,=nU,p
')9'jptìÐ9î4g4,91,1Iiidll^
iiìn1^
l4'i
9Y¬I',,t
,
'Ð'i.ll,
CI'q'14'j
vll4)l
,uI
j
Åji1,,1,,:n,1wuuwìjj)w;,u'g
,'
,
,1d
bi,qm,u qn1;'i
,,,c
ìínj
'ì'
i1iìí.Mj)q
.)í'
iu:.I1)i
,4,;,,,g.,gd (j!
g,dwi9í,)d(,,V
,,,^
4old,u)n1u,íjy
,
n )1unm;mnuj,i'
j jjwsÐw',,ui
'p
i,d,
dn)Yj;ou,'
dlI1l,l'l'
lÐ'Il'
9U,l
vl,,,ng.1,'jqij,, qTy),jíd,1jlI)u,.),U1,w1;:t,g.
IW,v,lj4ltlJW,Ð1j,Yl,0-1J,1ll
',,,o,,,N'
n,,,dq,)j1mi)o19,,ijìíoù'o,i.
li'Y
i ,ìqn4lmcV
i1e.Iii
n
'YÐî,ìi
u,
u,uuv,,.,n, m
jU,j,r
)m),d wr)j)gjr,
,1 gj'
j,uq,dm;
;)w ;)j1uV
j
q(
,jI
,
,),),,?,p),j1g,,ij
j1,
q jl,j1tiqo4)4,q,ywng1jiiw,4,nj1gj),)mjrlM, d)w ,,n:s1r
nId(,h,ugj),i,,4urîlji;ì1mupiul
,,o,,,,,
,
,

'l'he;vnrd .

,.

eynbeseparatcdin(n

.,,

me s5mpes,5grnupsnr_ki
ndx.hncI

minns

paicipntinnnrjnininy.Theinennineinthccas
,cuI'ßudclhym iiletsistakineallt'ivctmcsiJ('amulelslubejuineclinnnc
?i
uup.

Thcsetut'Ben.jnpykhiisthegrnupinyut'B;i<Idha:imuletsfrnm 5tmcsnrs
,amctypemi(clit'
t'
crintbuiIdcrxysivcll
as, icle(sinsaine?,pehutt'rom ditìrent hediswhercthcamulclsweref'
uLind. ThisprncessisLncccitcdaI;d x,Mne
iinderst,;nc1internatinnally.
'E'hcgrnupin¬ ut'Ben.i
ursuiryhIc
apnkhisctisdLietueulleeturs'pref'
eiencetnh,anx rhiamLiletxun neeklyei t'
elc?anccancIhulinexsot'each Yuddha'xtypes.Theie emynytypcsnt'E)ujdhaamule(sin Bcn.j
ap,ikhisct,,xLicl;L;s
.

l)enj:;pykhisetut'il,
nv
,arnLile(s.situl'euins,setuf'closedeyesYLiddhL),xclu('PhryYucIMiii3pulmc1setnt'r;;icroYiiddl;,;
:mnLilets.
'helastcsInl
'E)ucldhyamuletsçioul7inx,thcrcyrc5l
ypcsut':iinuletsjuinedintnYcn.japakhisil.Thisselix
.hi!
.Lh
i7ref'
eratinntillnil:v:iclay. ealledBen.i
apaktiit3uddh:iymLiletmustpreferntinnset.'I'hcxrnupin¬ul'lhissetisdLietuthe
cnlleclurs'euneeptsuhichthcL)ulhur:)bmitBujdham ;iletsusctnbcannnn.Thcaiithurini}en-nL
nme
,, ,

(Piaehui3Kitipraw,
a().a cllknuwn:im;iletscnllectnrint'in erpeiiu<I.yeeuinpaniedhynthcicnlIcetnrx
.myn,)¬ccl(he
¬roupinent'n)ns(preI'iry(iunBen.i
np,
nkhiscthy(nukPhraRucl,PlraKainpL
1nehingscîtl
)i,PhryNanyjhvL;,Phi,iPunç
S;;p,anL
mdE)iidclh:i:in3iIletsinSoindejfmnily(mydebyPhr:iB;iddh,ncharn'I'nhPrMnmnxxi)juinecItuyirheiinrhe.
syi33c
sct.

lnIhet'irsttiIne,Ymjapakhise(ul'mustpret'eratinnselectcdnnlyIheßuclclhy:imuletst'
rninl,
areesctsnl'c,;el;
:iInLcletxtype.'l'here:)rcPhrL)RuclPim y:ii,P aKainpan$IcclamclkhanLin,Pl nN:;nçpt3yal'im khankhnI)x.Phr:)Pun¬
SiI,cnl'im I;akacmclPhrySun3c1e.iWatI
{akanyPimyW.Sulhisyetissiipp<sedtnhcthchcs(nl
'l3enj,)pykhil,ii¬eyit.
i1Acrt
l;L)llhccuyc)tilyuf'B;iddhamniilet.sinlyr¬esetisrare.SnfnrsuitL)hlcwi(hsilu:;timnDiidcIh,;,imiiletsinnnyl'irn
'rnrncyehlypee:;nbealInwcdtn,?cJLipinysclut'i- 3ulets.
l
Phr:cM;mp,nng Icclacnc(kh:miin ixve rarewhichs;ii(ahlc.
xhapc('urh ycn¬ unnecklL
1cci,
nnhcrcplaccLthy
Pm:iK:imp:m¬suInknrhcc:)Liseul'euinin¬t'
rnm s,
nme hedi,.smneyyeyncle ualcdhulincss.
cxpnnseclbypeuplesince4()-5()ycam a¬n.Thcyelismux
.lv
nnrccl
YenjapakhiseIut'inuxrpret'
erntinnisl;ixhty
.r
,. ,
M);M;¬ Bicclclh:iamiiIetsin'l'h,niland,hce:)useut'cuinhinytiunhybestarnLilctxnt'cachtype. Bixtu1'ilyy,im;iIctxisl'l)ra
RucI.Best<}fl'hraknc iny s
,cx
,liisPhialeelen3etkhan;inandPhraxum knr. Beslut'pt3r:cNanyLphyaisl'lirnN, yjl;ya
t'isanuInk.Ycx(n('SLcpynIì
,iinilyix
,Phryl'on¬S;ipm .hndhes¬ut
'puwderedI'hraSnmdejain¬cIclsall,
1lcmplesbySumcli.i
l'hraKLiddh:)cham TuhPiun angsi.
Thcjuininyut'che5hestamLcIc(x
,isrceuyniRecl ytKinçot',
allYuddhaam ulets
,ivhieheuverincaseut'YiIdL(hism
l'
inc:
)r¬.cheul
d:;çeandhnlii;cssniccshapet'urhmyinyui3necklacc.
Allhou?hthetirnci,spasx.i
nyyulunyb;itpreferatinninRcnj:)pykhiisyIw:iyshiehnndin)n)nrtalIl;atcverycine
:vantstoeetinpnx.scssiun.
Thctresei3t:itiunnt'YuddhL
1yrnLile(sincaehtypeut'Ben.i
apakhisctmax
,eumpleteclineve ariLitinns.Y;c(iI;Imc
lit
'Pl)raSc}mde.iwer
cIakcnunlymajurv:Lriatinnsductnthcbooku1'phr:iSuinde.jW:;tl{akan¬andPl;rL;Sumcle.i
Ban¬khunirnm iqcrcL)lre:idyin,icIee lier. nrPhr
aSnmilcjWy(Ka1cet3yiyuweieselecrcdnnlyinlern,iliun,;lIvl3i?hcsr
pief'
er,ctinntnhepresmlecI.
'I'h,)nk)uii:;llsucpo ersinhnthul'phn(ux
,, kn
uwled¬e andydmec llthisbuukw,;sduneiumplctcl,v.'E'his
kindncssmakesmirteamwnrkcrmlidmlluercetevylii:;ble.j
nhswithhi$h4u:)lityyndyuudpriceiI)thenctxcrics.

1

. i,
.
.
,.
'
. . ' 1'
. , ,,

'
i'',,, F'
. '''
,
'

'i '!

,

'.

^
,'.
,
''

,

'

.

'

.

'

, ,. ,,

'

, ,,, , ,

.',,"''i.',''.
,' 1'
,',
!
q
J
\
1
i
O
'
ju uws u41ul,1m rL û )f,1n1an?ao uMin,m n^mJ4c4n,nuu !.nn0nMu0

wnuwmj1 jl
uwt=r

eos=n
M
'u?n314Tmus=;
u1q\
s ml
s\
oV
ug
,
i
nnml4ud
1now
l
,:
9
3oÀY
. ,,
ows=Mi1uq1njmu14
,
,

,

, , ,,

5ijq=;Lins)un^um1!\ijû!i1dsia,:34

qiwsMui

, :l

ù1n1sn4141lq;)1ej14luws=nu6m4'i) 4lln)s lm1tsguujwm
a=dj1nuo1i,n,14@j1411jqI

11s mq: ùd?u?u sen1sû1w?w e41u1
uU!14U1l)U't

u?uwn,,1Ld,\\s:qÐ,41 mdm(mnj)ogmg)ldim19u

ws=nulmqjms=unnd j4ey,\;
Cu4\;\3U
imùh)

'

.. .

''''

.,

'Y'''''
'
.
',
,'
','

,,

,'

'

'

,
.'

,.
''

I!
i'
l''.
,

'

/ ''' '
''

.
'

' i'.
.
?
','
i. .

.'
'

'
,

). , , , , , ,, , ,, ,,' ,,,,,,ômg,,
,dg,gu,dy,qi)q ,1un3g)wui,w;y!, ui,,,,,,
5j
m
íns4i4mfílAuuw,m,11t9ti(1 1u1sn 1Lds1un=^
uummi)411mLdnj4it)hs:4lm4'ip) nó
uu,wuh

u4m;u")

2. ,
: ,,,,, ,,,,:.
,, . ,:,, ,, I,, ü'qM
'glw gimuh4is=s=g1uw3uMi,ví
,wuwnl im,u,g1Mns4tqmú,Muw6um1u,uwvíq
u6lpou,wuiímó6
wi
?1Òwu.w
1Mc)
.i
'uM ou1i
3jim,,'u1
,\
!
Jwsmuc
@4mílLdl1gi1')
wuiíu;\Ms; (1un1u1snd11a1un 9
uumci141midmiì4ywsnuimq ;4u,,
,?1uM
u i=
3.
i , ,, ,,,,,; ,^'tU
wlh4;M!i'
4U1'n
9'?on1Sws=UiUU^
g0C'=lv'
I7
^mY;rlmUMt)1f.I
gid,wuwbmilenMu n=guiqb uenmngm(im1d6dudq=eû)6y\lw)-wuwMüfILinuonqmÀ9p)wu/7
njunmug,u 1ni1 ,,,, .,, ,i
,,, hji,e)rs uI
,G
M4
uu1jju1uqqm)luuql))ùd)is=n=l6mqmm1Tu i
'
md\,ie4
jm6nd6ijs=n4\41ulIn)¬qMi ùig)1Ij=u1ru'
O'w,w,2oqTmuussq,ns,1jMijm Tu15iw1s44Mii'
m)uG'
jmn 0 l , : ,
,,,,,mG'jM9n1ii1ng.1tM'qws=w, 1q1súTm61jw
4
4
M
6
g
u
n, nd1un
n1mjTu,ju1sm1 e ,,:l6=m1 oe)i) ,
qw
;qgl6qws=wq 1q1m
jfí1m1iny14wj=nulmq uw jdjM^
jN7=qjí4Twùm)q,)ns,4,ninl,,6J
ii1u1ssqinji1jijm1Tuas'
jn1qd nj1;Mim111mu1n414ws=9,ngju g4jw !
1jjNjdj,
r

n

tt

;:
.,,,
:I!
,i
,istbeyoungestymuletinBenjapakhiset.This8muletm8demomshelllimemixedwi holypowder.
!
Itisunlyunetm cufBuddhaamuletmadebyBud istmonks.TheobviousdataevidenceofchebuilderisSomdejPhra

BuddhachanTohPro

gsi.ThcamulctsfoundatWatBangkhunprom weR well o thathetookp inm ing.Not

inakingI'irdisIbu onasPhraSomdejWytRakyngamulets.An ay,Memghcm kingpriestashim tookp ortook
someofhishulypowdcrIomixinmaMngamu1e(scanmakefaiM topeoplenationwide.
PhraSomdei
nthisfi
ymilywercdevidcdmom 3temples.,i
I.!
,: :,,,.,
.:!J
.,,i
,..:,.!
,,,,.
,I,,,,IIIlt,I\, i i
,,.Them ulctsinadenom 4moulds.There ePim Phrapra 8norPim

yyi,Pim Ka(ebua(u n,Pim Songchediu\dPim Thansm .(seedetailsinthebookofPhraSomdejWatR ang,
ch pionshippiece)
.. The
seamultesmade6rom 9 moulds,thereare 'm Phra
2.I!
, I,I\
,\.,,\.!
,,II,,,l.ll;It\ :.I,,i,!
..,II,1l,,\\.lt,I:1!i,,!
PrathanorPim y ,Pim Katebuatooin,Pim Song chedi,Pim Sendai, m Thansam,Pim Smgkatiwithouteu.Pim

Syngkytivi ean,'mThankhuandPimOk t.(Seede ilsinthebookofPhraSomdejBangMwnprom,championship
piece)

reareseveralmouldsbutonly7mouldsinpreferation.Thereare
3.I ,11., i\,:l,'
.,
..I,
,\,
. :.1\i..,!,. \I...Il, ,,!
.. The

Pjmjc(chan,'inhnkchan,Pimt\okch ok andPimhukchanoktalod.(lnm sbookshomonlyMehighestprefe tion
piece,Pimje(chan.tujoininthìs
,BenjapaMiset)PhraSolndejWatChaiyoisfm i
'liarcalled l'i\I,,.\IlIlI\\.lil,.!
.l
, .,,urPhraSumdcjWatKaIc.Thisamuletw sbuiltinpejodorKi
'ngRm a4'haroundl866mdflledin hediWat
Chaiyowor:\vil:,\,An ung.Asthcmcmormd ofPhraya pkosa(SomLohmm)mentionedMatSomdejBuddhachan
TohPriMnran$simadethi,s nulettodevuteinejtforhismothernamed t,:,lL'md Ms mdfathernamed l'I,I''

SumdejPhryßuddhachanTnh;nadePhraSomdejPimjetehanatWatRakangkositaram,Bm ok.Thenfilled

inL'hediytWatChyiyuwuryvih whenhccamem \ildalugeBuddhaimagehere.
w,

qn golu s

u

.
'
,
?
n
s
_
^
t
U
K
"
q
p
F
4
m
'
^
.
_
,
í
\
E
t
i
'
ì
.
_
n
,
"
?
d
'
^
t
.
9
í
\
_
,
'
v
t
.
c
i
,
d
_
r
'
?
"
t
.
^
i
,
!
U
m
J
l
:
d
'
'

'

/13,ulmoïm-,iMu9i3.d:
-,9
-11c11ng)

,

?'

.

'

)p
ml91
!)tn' t

'
'

,.
,,.

PHR'
4 Soh,
ID I))7AT R'
4K'
4 G,
PIm1PHR.,
4PR.
,4TH,
q, (B,4{'!
i()

.. .

,

S,4h1 ,
hS. Rf.4LSIZ,f
,

9i-uIcuo
n

g'tI
.
h

'
.

.;
,,
' ''

,;.

,..

''

'o

''
'
'
.
.
.,
,:
.
.,

..

'

!

.

&'
i'
'

,, ,
'

'

.

'

,
!
,'

,..''

.
' -'
'
i
..

'

,. .

''

'
.

?'

''

!

'
' 't

''

'

'

d. ,,.,..,

,
.

'

'

'
'
''

'

''

, ,

't
'h
.

'

'
y:
,.
..
,,
, . ..
'' "'''

.

'

I

.
.,.

.

.

.,
,

..
,
._....,

"'

''

.

.
,.
,. ,.. ,
. ..
,'
''

...
,
.

''

'

m,.?..'

. .'

..

,.

,.

.
'
'

q?t
,m.' .
''m
.
',. ,.

i'J?

<
,
.'
,.
.,

.
.
t

''
'

.
.

' '

t
g
m
q
n
:

:
,,.

'

,
.
,,
.

? tr

,.

.
<

't

í

.

t

tt

- ''' l
.,
.

^

ì.

;
.
..

.
,

.
, .

'

'
'

, .

;,

.
.

t
ht

mn

?
T'
it
,
,

'

,

''' ''''

'

.

.

'P,
''

.
.,.
,
,
'
'. ,
''
'
, .
t'. '
.,

t

'

-

,

.

,

ì .,'.c.i
.,
.

;

. . .

'

'

t.

'

,
,

t

'

?

''

',

,

'

...
,

.

,
.

.

,

.

''^ '''
' '' ' ' ' '''

. .
..

'' '

.,

,.

R.

.

..

.

'' 9''

?.

,.

'i
''
.
y

'

i

.,
..
.. ,
.
, .
.
,.
y . ...
t
t
' n
' ' ''
^
'''
i''^
' "'
í'''''''
^' ''
' ? ''
''
? ^' ''
''
,. .
, "'

.

..,
''

.
.

''
'

,

.

.?
., .

.n

l
"''''
,

-

' 'Y
, ,

g.

'' .
.
.,.,,

.
.

.
, ,
.
.,.
.
.
, .,.. .,_
_.
.
'
' '

'

'

. '"

.

''' ,,

'

.

.
.

''

i't' .'

_..

''

Y
.S
., ... í

'''

. '
','' '
''' '
'
.
m.. . ,

,?

,.

, ?
'íd ' p.''' .'^' ,
.t
. . .
, ,.,.
.,

^?

.

.

. ..

, n

'

K

.
.... .

'.

yf

,

?
'

..

'ií
i'.

c

'

'

.
..

,.,?
i;
.
.t
,r ...
.

t
e

.

'' '

d

., .

tt

n

9
1
P
p
l
H
I
.
h
;
R
n
A
U
p
H
9
S
R
U
h
:
,
;
l
p
D
U
R
J
E
,
m
h
n
'
l
U
)
H
V
9
.
'
,
I
;
:
T
5
;
R
q
4
,
'
j
l
h
U
i
G [
U
)
m
l
)
!4
1
'
q
j
4'
?
!
,
.
i,
S
.
q,
sKEhLs
,zE '
''
, , .
s,.,IE,

,

l,g;luc.,q mg
õtw

7

'
''''
'!
, t ,.\
.f
,,

t
,
l
.
f
i
w
'
C
í
m
n
q
v
c
?
V
t
9
,
.
Y
i
!
'
"
_
m
3
Ð
:
;
y
ì
P
q
R
f
K
l
í
n
p
î
s
.
,
g
)
C
i
r
h
4
'
Y
"
J
G
Ð
m
^
t
?
I
:
!
c
R
í
P
;
3
n
,
ì
.
j
q
l
&
i
g
y
9
/
h
'
M
x
d
e
^
Y
V
b
"
m
5
î
t
:
!
?
u
f
;
*
,
.
l
í
9
i
'
ì
ï
q
r
g
y
h
p
K
j
7
V
^
æ
Î
Y
J
n
:
\
d
t
4
,
c
.
;
?
!
"
1
i
'
W
î
M
j
l
*
u
f
r
h
3
p
I
Y
9
.
7
,

i,
'

'
^'
,
'
? ^i
í?'

,

',
'

i, g
3,
. .
''
?t Rí ',
, .

,,.

,

,1i
,,i
d,,Cin
ií'm,i,,sì'l"id1i,,
iuIJ;w:1l(c
j)

''''
,
,
',t

l'lIl,; ()4Il)l',.l)t',
/;'I'l,
J;.!;N(i

1,1h'
1I)tI(;l,K,
/;T)1);h.()3,;
i('

Mi U)J) ,1!)I)J,m
)n'
,j
J

.
...,
^ ,'' ,'
' ..
,T.
,i
'.. .,..,
9'. '''. ''
, ,
.
, ,.?

,

!,;.,
1.,,
;,Kt.
,,,
;I, t .

,)\i'
j,,4,m
j,,,,
,,,t,w
,,u,,
)
,,,
í'I.
,,
,q

F
,d,g
'c ,yìy ''''',,Ð.
?
t,;
,
. '' ' . Y h
-,
,,,

'

, $''' ~ '
.. ?
x,.,. ,...
'' . ,

'

'.

.
.

.i'
?''í '

M

,
,p
'

'

'

''

?
,, ,i.

'''. '''.,

.
'tq

''

^

,

'

... .,

'
'.qd'
.
,.,
. .
m

'q,

' ''' ' '
l

tt
i'
'^
?
X
.

''

.
. .

. ,

'

.'

'

'.

-

.

''

'

,

'

,
.

'

"$"'æi''.h

* ^

.

-

,

'

.

',

'.'

.
,'
. ';
!''
,

'"

''

"'^''

y

&'

'

'

'.?

ie

,
.

.

.
,..
,

..

'

'

..

'

.J.

'' '

.

'i
''

''

S

..
.

'
.
..
.

'

, '

,

'

P._

'

l . , ,_ .

<..

,

9
q
t
r
>
n
y
g
t
?
c
n
t
?
8
'

9'

..

"

,

'

.:.

.
,

!'

.

.,

n

J

,

.

..

. . ..

.
.
.. _
.

,

.

..

..

'

' '
'
'

'

.

'

c' .
.,
. .,
. .p
, .. .,
.,..
,,. .
..

'
'

'

, ?
y .
.qh
.,,.. '...,
. ,

..

,

.

.

..d
_.
.

.

.

'

?

.. , ,

.
,

. ..

'

'

-

,.:

,

'

i

?

'

'

9

..

'' '
Y '
.

'.

.

.
,

' .
..

q''''

, ''

. ,

e.

. ..

. .,
.'
'
''
'
- . .....
. .
,., ,
. . . ,,
. .. .., ,
,..
,
.,
...'
'
''''' ''
$

'
,
..

,
a .. ,,,.,,..g
,.,

., ,

.

.

''' '

''
'
''

'
, .'
' ''' '
. ,. '
''n '
..
.y
.
,
.
.n
,.
.. ,
.
..
.. .

'a
",.''''.. ' '','. ..

.'''..,

i'' ''''i ''
?''''''& .'
,3

m

ì, .

' ''' ''

.f
,.

.

'

t,t,.
,

'

,

'

'

æ ei
V'

d.
'

.,

..
.,
A f
' ''t
'

,

'

.

,,
..

' '

t.,

'r''

t

. ... , m.

,,'
,M'ì'9l In'l)l,lm','lI',1'l.'i,il,,l
l',
,
ìlliI
'
9,
'9l

'
f'
.

l'llltri ()h l)li'
..l)Vri'l'It:iKriN(ì
Itlh1tlttt,
\tIK',
\'
1'II,
iN!
,
'
'

'
.
'
'

t."m

[1l,I!91,,)!)14p/
) j4 ' ' '
i ''' '

,/
ihIli
,,
/i Kl,,
/il l,t', g '
.

,
,
,,,I1Iq,
).19,)'

,

,j;,
)4m,I
,wi
1l)

,

.
,

't

'-ì.M' ''''

',

,
'
'X

''

.

^,

, :,
.

,

.
'
' ''

t

.. ,
.
,, ,.

.

''
'''
'
'
'
'
- '
.
,
''
'q' ',' , . '
'
''
.,
'
',. m .,,
.
.
,
g ,j,.
..
'.'
J '' ','

.

'

d''?

,

..

'
..

,
'
'
,,
,.

.. .

'
'
'''
'

3'
h^

..

_

.

,
, .

.

''
'
' ' ''
'. '

, r'
.,
''^ '' .

'
.,

.
..
,

?

,
.
x.
' ''
'
..,.
. ."
.. ',
,
.
.',
,
' ''
ì'
..,
,.
'''.
' '.,'
5
,
....'
,'
.'
'?''
i''?.',''^?
l .r..
' i

..
.

'
"

,

''

..
,, .
,.
.
'.q
'
''
',,

'
,

'

é

''
'
'' ,
''
'

'

'

'
..
.,

'

g

'
'-

.q
.

^
.
.m

m..

,

''

'

''
h ,æ
.
, .,
. ..
.

,.

..

,
'

a.

'

t'

'' '

'

m'.'

R'''' '

, ..

...,

' ',

'

,'

'''
. ,,

,,

'''

b'

,
i
.
'
3
d
?
Y
m
"
t
R
b
'
.
i
,
?
P
t
:
C
M
'
í
y
.
,
i
?
Y
'
9
c
ì
.
t
:
,
n
^
'
"
.
?
;
,
J
'
$
p
.
t
,
i
_
í
y
f
^
3
'
ì
r
.., . ' , ,
i'
' ' '

g' '

'

t

?'

'
.,

!m
'

t'
?,
'

,'

)

i.

.'

.

,

'

' '

æ

'

?

''

m'

.

'' . t ''i.
! '' '
m
'

d'
'
'
'
t' ,
''" '.
,'
.
.
. 3'
.
.
.''
,
.
' . ''
'
'
'
'
'
'
t
'
'
'
'
tY ., ' . .'^
''
'
' .'
.
.
.
,
. y
;,,' ,'.',',,.',.'.,... ,
,..
'' '
"'
'' '. 't'
''
'
'
' ''''.
' '''''
'
'
n,'
.9
,
.'
..
y
,
!
'
'
i
'
?
.
.
9"d, 'J J
..
.n .
:. r t
_ . . ...
..
. .. .: '
. p,...m Rt
,
m.
'
'
'
'''^ ''
'!'''
^'
'
,

'
,
.
,. .
' ''
.
.
,
,
,
.
.
.
.
'
,
.
' ''''
'
. ?
. ' .'
..
x

.
.
..' ''' '^ ..,
m','
,
..
,. t..
.
,.
.. ,

.
,. ,

;'

..

.
'
.

3, '
' '
,
.

''

'

'''"''' '' '

n3 ,

t

''

î

'

,

''' ^
.
r.,.'.

'

r 'i 2 r '

'

'

'' ' '' '
''' ^

-

,

..

''

,.

'' ' '.,..'' .'
i,.
,.. cg.
,.
g^
x.
''

,
.
R
'
!
i
''
.g
C
,
.
?
'
,
i
.
.,

_

,

,

^

'

1flil)ilj
94rí'
it

'.
4h
,lE,(SRE.4l 'l'E

.

t^

.

'

C

E
,
t
f
I
{
E
l
s
4
'
:u
t
(
:
)
h
'
q
I
p
i
,
D
.
;
I
t
'
J
,
H
4
{
)
K
'
i
q
u
,
.
\
)
'
i
y
r
R
K
;
'
.
:
(
,
K
:
,
'
(
;
{
1
l

t; ;..q)'
Sn4yígu'l()
r

"

,.
.
,,

.,
,
.

.

g

'

'

'
i
,

'

y

t
c
t
.
,

''
'

e

'

,

g '

t,

t

y

,

'

,,.,.4

,

m

n

?'' t'' "'x?

''
'''

'
,
. . ..
.
.

^''''

t

r ?y

n

'

'''

''

g

$

''

'
''
i'
'
,
...,
.. .. ..',. ,, . '
'
'
i, t'^. . . "
.,

?

p

ym

''''í'
.,' .

,

,
.

,,,.,.,

.

q

?
/
n
*

tiwnu~
-qqí,)J '
i,)i1;,J:.n;1t
t1K,
tS
.()h1I)'
..I)\i.
,\'rI(,
.ì ,\(
tJt\lltlK,\tK,.
\l'tl,\,

,
U9tt)Il!I4nr'
54

S,4h1'.,
4.'K',\l.,
. l,
' p,M _ ...
),
1j;l 6)
IqT)ijt);jqw
.,

1I

_.

' ' ''

''

:.

.
..
,

'

,,.
,,..
''
'''''
'
''
'''' ' '
'
'.' '
,P
,;
.
.
.
.
,
.
,
..
'
'',' ' '
,,
, ..
.,.
,
,
.
,

'

'f
'' '
, t,,
..

t

'

'

?

.i
.
''

.c .
, ,.,
..
.
' ''
' '.',
'

'

.

'.

C"'".'''P'

.' D
,,,
.
. , .

,,.
'
\-

'

i

.

'''

i.
'

?

..,

,,
.
' '

'.
i

'

'''

'.n , , '''
, .

'

?
.
'
'

' '''
''
'.t
x .q
.
''
'. .? . q '
,
,...
.
.
.
.'''
' ''
'.
..
..
.
' '
. . i,
^'
^ '.i ,
;
,
,
,
.
,., ,
._

..

'.'.,

'

' '

_.
. ..

,'
, .'

.

.

' ' ''
'

t
,
.

:
. ,, . .. .
.
,. , .
.
t
'i '' '
' '
.
,.
..
' ',
., , '' ''?
'' ' ' ^ '
''' ' '
..

.

'"

' '

''' '

''

''

I
..

'
'
,,

'

.

'

.
,.
.

.. ,
''

.

'''

'

t,

,
.''
..
.
,
¬!, ','', ,q',',
't'y
"'
m
.
.C?
.q

''

,
.

,

,

.

.

.

9,?
..3
.
'

?L

2

''
.

''

' ', .'
' .
'.L
'
.
,,! ' '
m ..
d
t
?
'
'
' ' '.
' i..
'!.
:
i
,'í
.
.
.
.
, .
.
,
..
,
..
.
.
..
.
,
, .,
.
.
. . , ..
' '
^'
'
^ '^'
''
p '
''
'' '''' ''
'' '
i
'
.
,'
.
..
.,
. .
.
y
.
'
' ..
.
.
.,
,
', ,
'
,i
',
.
..
. . ,
,
. ''
.. c .,h
.,..
.
.
,
m
. ,.
,
' '
'
t''
'''' ' ' ''
''
' t
'
'
'q
'P
n't''';
'
''
' , '^
'
í
'
.
, ,
.
.t
.
. .
t'''.',i,"'
, ,
'
' 5
,
'
''''.
,t . .'
. ~m
.. ^
.)
'''.
.' ' , .',
y . ..y . .,...,,...,.:?',,' , .
.q. " .
. ,
.'
't
,
'i
''' .
'? bi''
..,'
,
,
.
,
'
'
'
'
'
^,
S.
'
'
.
.,'
'
.
., ' ' ' ' '' ,
'
'^ ,. "
'
'
t.
'
'
'
'
,.
, .
.. , .
.
.?
,,,,
,.
,, .
, ... . .,. ..... .
,.
,

.

.

?,

,.
'.

'

nq,'

.
''

,

''
Y..

'
., tq
,'

.
'

.

?

.'

''

'
'

,..

,

9

g

? '
?,

.

Jt

t

t

''

'

''

'

Y '
'' '
,

'm

'A

'.
.
.
,' '' .
/''' 'tV
'
.,.q.,
..
'
'
'
'
i,,.t,''.

'

'e'' '! imK4
q'':'d'
.

,
. ,..... .,.,
,
.
,,. .
..
,', . ''.
'.'' "
' ,.. . . ,
n ..
.. b ', ^'
.,.'
.
,.' ''

'^ í'

'

t ',
'
J .i ,

..i'

-:
- ''
'
'm
.''
d..s''ì?
'i' ,
i
..'
.?
,
,

1?

.

.

'

'

''

' ' ' ' '
., ,. , .. .. .

,

' ',

"
.
,
í
'
!
I.'
.'
,
U
)
!
.
I
i
)
l
1
t
I
)
í
4
p
f
)
q
j
4
!

i'',,
'

,

1
.
..
,,

,

.

.

'

t'
.

i
õ'
4'
,

,''

.

' '
.
i
'
,
.
i

'
..
,' .' ,.t '
. ,. ,. .
,
,. .,
.
.

)lj;wulMqj,g;,9íM;)mjIj,
i)f;;;;l

&.

i.

,

''
i

'

,

,,.
'
'',,,, ..,,
. .. ,

'

,.

p
yC
''.
g
/
^"'
'
"' ',
.'.:
'
''
:
,
'
m
.
,
'
Ð''
'
.
''e.
.
''''ì
,
.'y
'
.
'
'''
'
''
'
j''h,
^'
j,

' !'''

. ,
,

'''' '''
''
'' ''
'
9,,
.
,
.
' , ''
''
,' '
'
'
.
i'J
,,
f
.
,
...., ,
.
' ''t
'!
q'''.' i'

''

'

..

ptK,; ()m I)I, ;)/,
hII
t,,
;K,
,;N(;
IJI.h JtJJJt,;rtJt,1'J'JI,,
;

,;h1F,,
; Jt,,;I,I,'
,

),j;wI(;
))Mg9,
mLu'11
_
.I
,t

'
'
'
'
q.

,

' ' '
' ' ''
' '' ' ' ' ' ''
d , '' *..",''',.'
,. , ,
.
;
.,.
,,
.,.. .
.,,
.,.,,.<
,,
. , . .,.
,,

'

' m
.
, .

'i

h

.

'

''

'i
''

e

'.
..... i
. .
.,. , .

'.,''

^''
., ,

i

.
.

'
' ' ''
.'
.y .

i

'' '

..

..

,.

..

n

?

'
'' '
, .,.
' ' ''.
, ,, .
.. ..
.
, ,.. ,
.

..
, ,. . ., .,.

t'' '

t.,t'
t ..
q

,..,

'''h '' ''

l

q

t

t

J
q

i
.
.
M
,
Jt

. __
..
.
,
, _

p

m

'.'. '
h,?i' .
/

.

$:,.' '.t

'

?

.

''^.

.
,

''

.,

'_

' '

,

/

'

"''''m'^',

'
.,

i ','

. ',,
,
' '
''^
''
'.
^
'
"m'.'i
.i
.
.
,. , ,
.,,...,

.

t

h

C'
''''
,i

.

''

'''

.

,.

.

t

p
q m'''p mn
^
' ' '''' ''
' .
i, .r ,
,,,
, ,,
.n .,
., t
g Jn R h
'
'
" ' '
''
'
'
'
u
-ci
.,
.
. ..
;,,
.
.
.
'

..
.

,

??

J t

ii
'''
q'
' '''

,

y

n

I?
' '

,

p J

''

rr

t

g A ' '
' '' 'i ''' '^
''
' "''' 'Y

'
' ' Y'

,.

e

y

t?

''''y,,

,.

?

J
t&

9; '
,q
'

?' ...

y

tt

qt t

q

.

yg

y

gJ

t
y

..
..

,

p

ts

J

??
?
h

.
,m

.,,

t

?t
gq

.
,

'

'''''

'

,

9

o c
q

tR

y

i

c
t
'''' t ' ' i '
' '" P
. . ,. ,
.,
..
,.
.m

õ

'' ' '

i'''''..,'''-n','
í'i,..'''i'.,.' '.''''g
.
,
.

"

m '

'' ' '
'
'"
''
'
''i ' '
" .i
'
, '. j.m '
..,
..

m.

,, .,

,
,

,,

'
.'
i,.

n .

.

,

,

,,
.,

.. , .
''
' ''
''' '' ''' '
'''
,
.
.,,
,. . , ,,.

c
'" K
'

'

.

.,

y?

' '' '''
"'. '
.. ,

''
.

.,.., ....
q....,
.

''
l.,.J

n

jyulM'
í9jgým' '
jnlg ;;:,
u)ll
1R s()n1r) I))4T K)K N(
tmI IIIK tK)thN

)1,
1sw1,lc
),,I
n,
y))mi
;DlIqiJ1.1

,n -.,,;,

.. '
'

'

'' ''

'

,
,?' .
'
,.'
,
,9
,.,
,..,
.
.

?'.

g

.

'
*,''m i
m,, ,..., .

!'.

''
.. .

. '
'

.x_

..

'

' '

.
.. . . p,
....

. ..
.,

.. .

_

.

'''
.
..., .
,
,

.

.
.,
y.,

'

'

í?' -

.

-

.

'' ''
''

'm ' '
''
'
' !,
-?,c
.?'^ 5v.5.
,
.
,'
..'
..;'.
'
g''
'
'
,
?
i
.
'
U
'
?
'
'
d
,
0
'
'
'
'
'
"
'
^
m'.
_,
' '
'
i.
,
,.. .,..

'

-. .-.^," '....,... .'..',.y,.

' ''

'

,
, ,.
,
..

y.
.

p
?
?

?

t

N

w

,

c

pc t
qt

q

t

t

wr

?
I
h
t
d
T
q
y
J
c

??
tn

r
t

n 4

n

c

''
'^ -'
''' n
,
,
.
,g
. !'''', '
m -?
.p ,
_-,
.
.

??t?

?

b

y

c

h

?t

t

t

J
t

?

qq

i
'
,
'
.
i
"
í
.
;
?
'
,
t
^
.
'
;
,
i
'
,
í
')
p
t
)
;
,
1
4
j
r
q
,
?

'
'"

mt

?
??
n rx?

tm

n

t
mr
tt

J
t
J
f

m

a

tt

j

m

tt

t

'
' '
' '
'
"

'',,

...
,

,

t

i1ivumqÐl1q:y4i'u)j));gqMú n4)

'

'
'.'
.
,._
,,

. , ..,,

?

'

.

?. .R?M..,t?

n

3'

:; '
g.,
,
..
.

t

''''
''''

m '^/
''
'''
' '''
?,.d.., .,,,, C.,, ..,
...
.. .. ,
,..,,,.,.m ,,
..
....
.
.,. ,
,
,.
.,
._ .
..
n., .,.
.
. .. A
.. 6..,... ., .
qy,

'''
,,'i ,'
. . , . .,
.
.
'

q

i
',, . .
.
.
. ..,
.,
,
...
, , . ...
...
h,,.
'
''" '' ''
,
.
,
.
,
..
m .. . ..,. .
,.
.

p
yt
t?? n
ff r,
t
J
t
t

?y
qt

qc

,,

Jtt J
?
?t ?cny
ht tt

4

?x

"

.

'
'

..
,
,
4,.c,,.
'

, ,q,

t

y
t

t

.
,,.
. .
'.
'' ,.
,, .q
' '
,..'"
'
'
i
'
'
.,. q.
?_
_ . . .,
,
?,,.,
,.
. .,
..
,
.
,
,
.
,
..c.,
.t
,t t
T .,, ,

?

t t n
y

p

'

'.'t '.
c

w

4c

9 4t

m

y
y

?

Jn
<
t
4
''"' -

h

I

t

t

p?

t

s,
4h
,!F,,4sRF.4Ls F,

i))i
-j;tp
59u'
yj9: 6,.q

rHR\suh1 It
tI1s()( r)lF

'

''

' ..
, . ..,.. .
, ..., . . ,

^'m 'i
.

'
'

'

.. '

..
,

'i ''

.
'' ';

'

.,
..
'.
H

.

íq .' í
'
.:

^

.
'''q4'
.

!.'

.:
.
, '' '
''
''' '
l.'
.'
,
?'c,
''
?...P
.
.'
,
'
'
'
,
^. -'.
.
.
' '',
'
.
- ..''.
i
, '
.
'
.
,.,.. n. .

'

I
'

.

'' '
'

.
d.,
.

; í

.
,'^?
I.
,,,. . . ,. .
,...
.
,,
,,.

. . ..

?'' ''

.
..
.

'.

'

' '
.
.
..
. ..
'

,

g,,,., ,', ,,
..,
ì
.di;
h ''.
,.
,q. ' ,
,
'y c ''
i'' ' '
.

'
. ,' '?
.

, '
'r,
in .
'i
, .
Mì;
.
.'
.
.t
"'q
^
,
,'
t'
'' ''
;'
Ç'''..'P''''
t
., . i
,'
.i
,
'
".. 9'.it
i'''
!
,,''? ''P' 9 . i,6
'
'ÿ
.. '
í'
''"','C
P, ,'
q .,
.'
,
''.
'm
''
''
i
'.....,'''g m''x'î
, '.
.i'g'
.'
.
.''
s
'' ' .'
t ',
'.,'
n. ?
.
..
.
.
.
,
' 'í ' '
.,''
,.
, ' ' . ''
.
.
,'
'''
' . ? .'' '
J'
t ..
..

''

.

''
'

,

'

'

' ''

-

t^

-

'l'

.

,'

,.. ,.

.

y

t
I
j
'p'
.'

'
''

'' i
, ,/
,
'.
'
' '''
''

t

'.'
i
y' 'í
'

'

'

''

t

'
.
, . ., '
.
'' 'i'
''

'''

'

m

..
'
.
,.

'
'i
',L '. . '
m
g...''.. h. '7
' . t
'i
,
.j
.
,
'
'
,.,
g x...
,. ,X
'
''
'
'

,

.

.
' .'
,'

jm

.' ,
''

,,' q
^

' .y

..

'

'

'M

.i''.'

. ...

,. .
.

,

. ,
,.,,.
.,... .
.
. ..,. ' ' '
',.
i'' . '','i
?'''
.
.,
.? ''
'
t'
. ' '
.,,q
,.
. ' t,. , i
'

n l

.

'

,i

,.
.
.,
,
,

''''

'
..
.. . '. .
., ;^'.'
.
., ,,.
.. '
q
&; ',.''q.dx
''
,'
i
' ? ' .,. ,.
'

., ,

.

,

'j

;'
..
,

'''
'
'. .
.
,a
.
..,...
.
.,
..
, ,
'' ,,
'f

, ,

'.'.
. '
,
.
..
., '.;
'.
.
''' , '^

.. '
,..

. y ,. , . '.
,'
. .'
, . ' '' '''' .' ' '' '
'"
. ..
.,.. ,..
..
?' ''.' .'.,
'i.. " í '' '.
",
' ' '''"' .' .' i.... .
..,...
t
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.,. '''
.. . p, ..
' ' ' y, , -'',
.

l"'..

., .

'

n

.' .
. ,..
.'
.
..
., ...',.
.
y

'

.
.'
,.h
.,i

..
- - ., . ,
,, .
' '. ' '..
''
'' ''
'.
''''' '' ','
't'
.
... ....
,,. , , ... . ....
.
r.

.,

' ',

y

q

''
...
''.
'

. .

. .,

..
'."
, '
'..,

t

'
'
m '; '
,.
,,.'
''

''

.
'
'' 'P'
t
,
,.p. .h
.

,

' ''
.

''
''
.

'

,?i.

''''

'

,

''
. .

?^
,,,
hy
'

.

.,
,,

'
''

'

' ''
'''''''' '
.,
.
.,
'
'.,'
,.,'
.
m
,.
, .?
..
''
' 2'i?
',' ''''
'''
', ' n
''
. ''
i
'
' .'
'
,
.
.
.
.
.
..
.
,.
'
..'
'
n. '
''
'
'
'
'
''
í., " '. ' ''
'
. ,. .
.,,.
....
, '' .
_.
,.,
,..,
ì '''' '
'
t
' '. '
'

'

' .'
'

,
'.'

..i,.
..
. , '.
'
'''
Y '

.

''
''

.

i'i

,m,:
S'~ tt
,
.
, . P'
? .t,'.,

r i.,.;
,;..

P

'

..

'

,

t.,m

.l

1nljnUmq)y5î g11U1,
'11'
j4l!
iCI

.'
,
.'' t
,
.

" ,t
m ,

C

.,

,

y

,R.' '

tlt3K,\ h1DfJ)hi,! K,\K,\NG
pt?
,1.'()N
,((.'HfIt

..

g.,

,. '.
't
, ''''
M.
'q
, .

.
.,.

"

'

,,
'
''i? '
.,'^
'.'
e
,.
.
., '

.
.. . '

,
''
.
,.
,,

'''

' '' ' '

,
^
?,
'

,

,. .... ,

t))ngr
jtIuí 1.t1q l1c.,q

,,

,

m ,,,
'

'
h
^
.
?
,
E
t
n
y
1
r
d
i
!
"
m
j
J
a
C
q
9
Ð
_
g
I
Y
æ
í
'
ì
.
?
;
,
f
R
t
n
v
V
i
*
e
^
"
g
Y
a
M
o
r
'
d
4
0
.
í
,
m
j
_
c
?
:
;
y
<
t
x
i
3
g
ì
^
p
q
î
ù
h
"
o
M
J
k
e
n
'
b
X
.
I
u
6
,
r
d
T
\
j
s
?
4
Y
;
ç
t
<
P
c
_
y
:
i
g
~
ì
^
"
q
3
9
m
N
'
C
Ç
p
.
!
w
,
l
K
í
M
n
X
j
?
Y
5
7
$
I
d
t
J
^
P
i
:
/
T
g
m
'
_
*
.
4
\
,
q
y
"
3
f
;
j
ß
r
!
?
í
æ
7
u
s
p
t
n
õ
c
i
S
'
:
X
.
9
J
m
g
4
d
w
C
K
,
k
^
"
I
3
;
*
f
Y
ì
q
?
M
t
y
'
.
, '' ''',
mìM
' '' ''
i' '' ''
'',
' '''.' .,' '

? t''

.,

k'i.ii
,
i
'

n

iC

' '
,
.
''
. , -,
.'
.

'

,

,

. 9.

'
t' '' , ',''d',' '
. ,
ì '''
r m3
í
.
t
. ..
. '
..
. ''i
.,',,,'
' i
' ,. .
,
J
:
.
. ' ' ,, , ..? ,..v'
,
.' 'i '^'
'
'
'
'
.
^
'
'
':
'
.
.
,. .. .
_' n n. ..,
'.
. ',^i '^'' ..'' '
'
Ut. q
..
. .
.
.,t. .
.
,
.
',t'
''
c'
.
.
,
. ... .

,''tg . ?'q
., s .''., ,.''^: '''

I '

''m

'
., .
'','

.m 'c
'

.'
.

i' J

b .9

i'
Mi.
''imp' i</ '''' ';'N'' ''

í? '' '''' '
4

''
't'' ,P. ' '
.''

.'
?
.
'g.'

G

t''
,'',.,. .
,_ '

.i
,j:
,t
,

,

a d

d w

l'
aYWlmûm5^ O lU9'l115OlûmU(nOt

'''.

J
i
!
'
,
.
'
;
,
.
R
'
.
,
x
;
:
g
'
.
,
S
^
i
:
3
.
,
?
'
:
C
;
^
,
i
.
'
ß
q
t
c
.
í
j
,
;
m
'
9
g
.U
,
m
l
1
,
o
i
n
r
o
5
4 p
HR
AP
s
l
oM
S
O
D
N
GC
h
v
A
H
T
E
D
I(
B
K
A
.
C
K
c
t
'
' '
,, ,'. ' 'vg
'
.! .
^?
'
'!
.K
. ....?
..y
.
n.
.

g'

. .n

i' sAh1EAsRE,
4L,
SI

,,,.,,
u,u,,,on
,;o4n
d,,,uO1

'

d

,
.
. .
'

.''
,.'. '

y ;...
,...n
..,
...'.. ,
',
''

' ''
'' '''
/''''

'

' ' 'i .c,
'
.

i , '.

'
.
''....

, . '
' ''
'' '
'''' ''

'

'' .,.. .

.

'.

<

' .
?'i
'
í

.^
'
: '
.'
,, , n

"
.
ti
"q,. 'i,t;
?
m, , ,t
.

t
'"
n . ..
'
' ,'
.
,
'y
;v,'fci., . ,?&i r '.g ' , . ..'., '
.'
c.'ni ,?
',q.',.'.g,.
'y .,
t'
i ''!
.
. t
,
g,,t' m '
?,'
;
'
,
:'.,.
,
í.
,
i''
,
d. '. fÓ ,i t''.',.',..'.i''.'..', ?t 'ïn.d. í' yf,
t'F'
'' h?,i
',f
.
.

Y.

r.

,'; !,
.
. í.
''

''
'

'
,

.'??'.'V',
í'

'

'

i..
t
'' .
Ld. ..." :,
'i '',,
' .'

' ,, '
''
''t , ..

i.'

,

..' ''i

'

.

,.
'

i''' n'
,
. ..''
,
,; ^'t',.''
t.
.
.. . . g
G .t
.'
.u
.

''.,
i'
î$
.'
;..'.
),
, .
.;
', .
?
i '
, .
î.
' ''. '. ..qgi'''' '
' ,.
, tY ''
'4.'.t'
.
'';'?q'
', .,
, ''
'
.,
,
,,'
n
.t .t
.

'^'
"

''

'

'

.

p

'

. ,.

..
'"

;h
'
t' '
't
'd
'' ,.,
n
t I'''.. t''.'
t'
. .

,.
q

,'
.' ' '
..
'' r'

'!'i'ì'??
'
'.,4
,

.

'

? ,,'. '' ',,',"',-i
.

'
'i

,' ',,t
, , g.
, ,'
. F.q.
.
i'

^ ^':''.?
.C'...'1, ?' ''i
4'
.
q,
'.
.
;'n.
t'
ir
.,x,;

t'

.

.

t
',j
.t

,,qt,

' t 'i',?.,.. '
d
,
i. , . ,,',
''
. .'

t., ' "

q

,

.
.
"'
'

t.
'
.,
j'

'
.

l ,
' m

'

.
,.

i.

iq

'

. ,,
.,
q,
'',''

''

'

'

.
.

.q

' '

h. ì

,

"," ' ^
J
, J
' ' ' , 'K

'

-' ,

8x

'

'

.t
.

"

, .c'
,
'

i .Y.' ' ,' '
'.í'
? , ',.' ', . ' ,i.

''

.
.,
t'
' '
'
'
'' ''
.

''

'
"

''
,

l, .í, .

t. '

..

' 'i '
,
,'' '' 9 '
I,t '
., .,
.

,

''

'

. '.

.

'

54'
?.q '
'

'Y'y

i

.

.

'

Ð'..4.."'' '^

.

m'

?, t .'í'

' ''"
'"'i''' , ''',
.'
.1
g
i'' '
-

,

.

.

..

.

''. &.;d i ''
. i _.,
t t ' '.',d
.
'
', '.
g ' :.n" '

'

''

. , ,'
3
.
,'., .. ' ?
t ,., '.,
' y'
'
x,,. , ' P''

'-''t' '' ?'P?nV'í''"

'.'t'
,

. .,
,.

;'
'''
¬'''
, ..
'

,

, . ..

'

,

.

, ' Jt
,
..*
,
.
'' ' ' ' .
t'
.'
. .q
,

,'' ' '

'

'

'

"^,

g t''
g q.
, '.'g'
?
'
i
,
;
.
'
t
'
'' ' 'p''

,t

,

.
g
g'i'
,'
'
9m
. .'
i?
,.

.:
,.

,
.

i

'

' ''...'
".

, ,

í

' ''''''. . '.'.

'

',

.

''
''''
J
' ''''

..

''
.'
. '..

''

í q'
.'
. .' ,,..
.
. .
,,

'. . 'ft2

''

' " '. g'',
i'i '. '

.

''

J
.i
.m

''
.
''

_

'

, .p

í.'' '

,

,.

'"
?
,
..
', .
''
.
'.
,

.i

'

*'
, ,
N'''
'p

8.

'

'i'
,' t

'

,

, m

ii ?'j9
X'

i,d '
J ''

',

.,
,

'.
,

.

m .

'' ' '' '
''
'',
,.
.

. '
,.
' '?' '
.

'

.'
'. '

'.
,'

'' ''''.
,, ' i.

'
. c

.

q,,

,,.

'i
'.
'-

'

'i

,

.,'
.
',.

.

'

i ;

i?

n,

t

..

,

,'
.
'
t''
r'n.,..''i ' ' ''
.,t.;,?,
'.
jr
'
5'.'r
'
,',.^,,& .''

'
'

.

'

.

.t

d
,
,h
.. .
'.
.
,
n
9,
.
. ,$ æ,
Y .

,

'

,.
,

y
T
J
I
3
M
:
u
t
S
,
g
q
N
(
}
c
m
h
i
1
3
c
u
U
D
W
t
w
E
J
D
4
l
1
U
V
!
d
l
1
T
5
9
K
l
O
n
m
K
U
t
'
r
7
, )
l
m
l
j
,
n
g
'
n
jt
f
,
n
'
!
e
.
?
j
i
^
9
,
J
3
t
'
.
"
i
'
?
,
"
.
j
í
4
'
,
?
p
t
i
.
:
!
ì
Y
'
;
f
í
,
q
y
t
'' '
S4ME4L
SREALS E !
l'
,
,m

L

)nl:un.,1
gn1MnmluOdI7

''

-m

t
b
'
g
.
i
V
y
!
r
;
"
,
4
?
x
J
_
X
ì
q
^
Y
m
'
.
t
,
n
i
M
K
_
"
J
7
C
^
W
y
?
;
m
'
.
d
j
b
t
$
í
:
,
n
i
"
4
!
r
<
c
M
^
?
'
.
P
t
C
;
Y
b
g
j
q
,
d
m
i
"
í
y
D
:
~
K
_
4
n
c
?
M
'
.
r
&
t
h
l
,
^
F
í
i
"
b
;
j
g
y
9
q
Y
m
'
d
.
3
?
t
<
/
:
,
*
n
^
p
X
M
ý
!
i
e
í
"
;
s
ì
c
r
'
.
t
d
'

D

?
'

,
..
. ' .;
. , ,..
.
.
,,
.
. ,, . '
' '^'
'. .
''
?'
'
"
;
,

.l ,

PHR,(S().1l)l'
.l(',i't'R,
/{!qh'lì
1h1.()h
,( (ttl)I(r3.
,,(K)

r.
,,..c;Y
,'
.,
,
J'
'
?' g

'

t l

15;Uk;jlM5.U4 YJU1191S4kj
9jMtl(1ln )
,

,

'

niI11)i
9()1!)g4nlq^5g

S,:k
,1t,,SKl'
.,,
(l l,f
n,;4n
4ri((UO
l Ix
,!
1;;:(1Jc;.!
, i

''

i
' :?:

-

,

,,
.. . ,

,'

'

,

,'

,

i'

r

'
t
,
,

'

l

''

?ti
I.
,

.,
'''

'

'' ^

y,
,. ,'

.
.m.

'

'

.'

,

.

,,

.,

.

.

6

,

'

i
t,, ,

m .,
' , .,
'' N
4''
.
.. , , .
.
.,

^

'

.

'

'
i

,
..,

.

,

_
't

'
''

e
''
.

,

'

',
'

'
.,,
.

'

'

t,

, ,'

,,

-

'-

.

Y.. ,,,, .
,
'

'

'

,.

,.
.

,
.

,

^

"

'
,
. ,.

,..,

I
;

''

'

,,,

'

''
'

t

t.

'

'

.

t/

,
l
4
.
Y
'
!
:
t
d
$
;
q
,
i
'
.
d
P
"
l
,
'
"
9
*
.
n
'
i
,
'
.
,
"
'
.
,
'
.
,
'
.
?
_
)
x
"
,
s
.
'
_
^
t
?
,
'
.
t
I

o

t

t

I

.
.
,.

,

--

.' '.

'

.

tìú ll
,Miqî'P)i Ðtl
'itl'1
''
ll1ì3l, "

l
f
,
t
.
\
l
(
I
,
;
/
(
)
(
,
i
I
(
l
)
I
'
,
l
)
I
/
,
i
l
(
,
i
)
l
(
'
J
,
;
/
.
(
i ,U
'
1
I
,
9
l
I
!
1
)r
I
'
9
j
i
'^
,
'
.
11,,,,\,I
,f.,,;f,,,f.
,, '
t',y, , . '
,
,,

,, ,,

q,))'
n,
t,u
wlLIc).1
)3,
jI,
I9)lilI()
,

t
,
'
g
.
"
:
)
/
4
i
n
^
m
S
y
c
;
_
j
?
h
&
v
J
q
f
5
í
t
'
,
.
g
"
:
n
i
9
Y
p
j
4
!
c
R
y
f
e
?
m
í
t
,
'
.
^
;
X
P
K
i
r
<
6
&
_
Y
V
4
I
~
g
!
/
:
1
a
f
?
c
"
,
'
y
t
.
9
^
s
m
í
J
i
q
n
R
j
_
Y
;
G
v
l
g
7
!
'
,
.
r
&
/
:
^
?
9
í
t
F
i
R
j
y
M
P
;
f
4
m
"
n
!
Y
J
'
,
.
ç
C
?
^
:
õ
g
í
9
t
i
j
%
p
q
e
;
K
"
y
d
x
&
'
,
.
.
,p

'

.

' ^ "?

,t
,, ,

'
y
", ,t
m'',',?'

tmm
?.''',hítíí
'
,

' " !''v'
,

. ,,,. .,

i'.' ?C
,,
. .'
,
''
*. in.:':
, .
,

,

.

'

,.

j')
j,1
II
i;í,,):w
'
,
,,ïmj1I,
ljI,()i'I;
,),))(w(
':
'd

;
h
'
,
'
i
;
t
c
,
'
.
^
'
i
,
n
.
'
i
,
^
i
,
'
'
.
;
^
:Itll,lI(1!lIlilm'nî;
'
.
?
,
Y
d
'''q
''r'
t
'
n
''i
,
Ç
M'
@
''

'

., ,
..,,

I
i
t
I
l
(
I
h
,
f
\K
,,
(
3
i
'
I
,
t
i
I
t
)
(
I
n
i
f
I
,
i
;
'
t
I
'
(
,
i
)
(
I
)
i
,
(,
I
1
i
(
I
K/
3
j
,
\
(
,
'
K
(

,\.i/ll,,i,ll,,jl,,lI,
'
h,
1;,I
,ll,!
):
1ìl)ílldIil1(I
.!
.(

'' ' ' '

'''^
'm.
,

' 'Y. '' . '^ ,
tP
?'4'

.

~

, , .

.

. .,

,

.2
c'.
:t.,.
,
,'fn
,'
.'.
7!í
"I?.
f,j'.
ri'
?..
,
'
:
, '''.,
.
''
,
t.
)t/.'
,t
' ' '
. :, a'
,,. .
,, . ..

'

' '

'

,.:

^

:,

.

,

'
'^

c

,

''
t'''
M''
"

.
:
'
,
í
9
i
.
'
f
,
!
"
n
,
'
3
*
,
í
'
:
^
.
/
_
,
'
.
"
,
*
t
'
'
.
n
'
,
.
'
,
'
h
"
m
.
'
,
Y
i
t
.
,
'
r
,
'
q
t
.
h
m
i
,
'
t
'
,
.
"
_
'
,
.
"
n
'
i
.
,
l
'
.
tI J

t

Id

' ''

'

'
.,.
_
,

r

'

'i

'

'

'

'4
'ì'
'. ;'!.,i

.

.

,.

.

ï
',
'.
,..?i?'
. ',
.,,,
r

.

t

,

.

'

' '

'' '''

'

t

.'

,

,

''
-.

,

,

' '^
' . '' '

' '
?,

t
,
9
.
'
i
$
r
.
,
?
'
i
"
.
,
'
n
r
*
t
.
,
'
m
!
M
.
,
'
t
"
y
;
'
i
,
t
;
.
Ð
'
n
,
i
'
ì
,
.
j
t
'
l
.
m
,
'
*
J
.
P
'
.
1
i
;
d
'
,
i
.
,
'
.
,
i
'
í
.
q
,
'
t
^
,
'
i
.p
?
.
,
'
i
.
t
'
,
e
,
'
.
,
'
.
!i
'
,
.
_
.
'
,
4
5
'
.?
,
'
p
,
i
í'
.
.i
,
.
'
,
.
'
,,
.
'
n
.
'
m
,
.
c
''
,
'
J
'
.
,
"
''..
'
,
?
t
Y
.
^
'
.
"
'
..
,
.
.

'

'
'
...
,
. ,,
,.

'
'., '

,
'

.
.

n.

,

''

n
.

.

;,'t
?

.
.'.. '.m
,

,.,
'

.J

mm ?
,

-

'

,. . .
, , ..

.

,
,,

'
.

"'
''

, \
, .
'

.!J
q:

'

"'

'

g.

.

.
t

t

t' , ''
.. .'
,'
r= tmï

'
,,

h

'
i'li'
,Jll!9qt'9'i'ì'l
^'Jd1'
U'lI,Tlí9'lïi9
,
,

t
m
l
,
h
I
K
1
,
K
,
i
(
'
)
t
h
I
i
/
,
1
t
I
3
)
!
1
I
i
,
.
t
'
I
)
(
i
t
,
j
)
'
h
.
t
1
I
,
j
/
K
J
t
,
.
i(

/jh/1ti
,,/
\ t1.(j1 I,1
,,

I,
l;uI,1)c.,I
,),
q))n
"n,
íI
,I.

.
,
!
q
Ð
'
í
:
t
'.
,
'
,
'
,
;
.
:
'
.
?
,
i
,

? ''
tllí0
ll'l
!líJ9n',l
4 ?''

'!
'

'

'

'

_I
1

j,'
,,

.'''

n

. P.

''' '
._ . .

:

' '''

.
.

'

.

?
,

' ' ''
.

I,,.,

.

'

,,.

,,
..

''

't. "'.

J,

.
.
..

m'i

''

t
^
,.

.

,

.
..

''
''' ''

'

,.,..,,.. ' r
.'

?

q.

'm

,,.

' ' ..
'.

''

''

'
.
.
'

'
,. ..
,

h

'

., .

.

,

tt .

' ..
..
î.'n
.,
'

,
.
,

''

. ,' .'
.,,
.
,'',.
'..
'
'' '.
''
'
i, ' ., .,. ' "'. ' ;.' ,
''' ' '' V , . '..'' '
&
...
.m.. . . . .
....
...

..

t'

.

t

.,

'
,.
.

J

'

..

'

.
'' '

' 'p
'
'
'
.. ' F
, ,q '
.
t''' ,t
'1 'mM' ..
t
.
..
.
,.. ..,, , , t.,..
.
''. '.. ,
'
'
'
'
'
'
'' *
'. . '
,j'
..
,
,
t
.
.. .
.
'
''^ '
'
''
' . '''' ' '
'''
'
'
?'''''., '
..
t.. ,
n.
.,
...
.,
?
, ' ''.
,
'
'
' ' ''
'
?,
'
?
'
' ''
.
.
,
''
,.
,

.

,,

''
.

. q?

.

''i
'

m'''' ' ,,

.
,'

..

''
'
',

t,
,i.
.

.

'

''

'

''

t

''5 '
í i
'
m
_ '
.
..
'.
'.
'.

.'. o

",,, .,.!'.... ' ,'
'''' ' '

?'''

'

''
'

íì't.
.

,

''
.

m.'
'^..,'

''.

.,
,
.i
..,
Y..
'
,.'

. . ,.
,'
'
''

' ''

t' ' ' ''

,
'

,

'
y

'

'

' '
':
'''''

4

t'R" ' '
Y'
,

.

'

'

'

'

t

t,''
'
?
v
*i,
I

'
.

'

.

,
t't'.'m
',t,
'

'

'.'...

''

r'i '
'

'
.
.,...
,, .
...

''
''

.
.
.

,

''^

,.

''

,t

.
.r
,

.
.
.
..

h ,

'''
.

t'

, ,
.

'

'' '

t'

'''
"
'
..
''' '

. ., ,

''

c

'^:

\.,
.

.'

.
,.

'
, ' ''
',

''
q
, .,

...
'

'

^
'

it

,.. '' '

'
. '

.

' ''
.
.
,

it '
. .

'

.
'Y
'
'

s

'

''

,
'

'i'.mq .i .

,,
,

.,

$

'

, d
q, .

'.

' '
''
' '
'
''
''
'''
., .,
.
.
' '' .

,
'
.''
'
,''.
'
"
'
..,.
.
. .., .,
.,
,.
.
'

'

.,.
..
..

,

'C

'
.

'

..

.'

'' ,

'

.

.' ,

.

.

.'

..

'.'
.

,

,

.

,

,

j

'

''1'

t

i
.
Y
!
,
'
t
í
,
.
'
,
?
\
'
.
t
i
'
,
.
,
.
'
mU
l
Jl
h
,
i
r
l
9
i
)
'
ì
i
J' )
'
I
f
'
Y
(
1
i
Ô
'
1
(
l
)
h
I
,
q
1
'
f
,
)
í
5
'
l
,
\
9
'
;
t
I
r
/
,
Ý
'
j
I
f
J
,
!
r
'
1
l
:
;
,
T
)
f
1
(
I
'
j
)
h
,
(
1
l
'
'h
., . . ,

'

' ,,.,;,,)r,,,;,,,,.,,,;,.)

,,
),
4jc)'!
I,l.
,,w
,,IIIt
).1
,u
d
O
,

''

''

'

,
.

^'
.

,

i

t

p
''' '
^

.,.
,.
.
qd
'
'
i
,' . S,
,,'
??'

;
.

,,

'

'

.

í,

'

',

t..

q
.'

'''

.
''/."
..q
,

,

'

"

.

''

'

- '''

i

''

r7

,t

,

r

'

c

t
'

.

.

pq

n

t

'

t

,
I'

.

,

9.4
..

t

c

t

r

'

,

,.'
.
,,
,.
...
. .,

.

,p

.,.

,,

t

'

t

,

'

.

"
"

2

,t

-m

.,

,

.

'

m

.

'

I
J
t
'

.,
.

'

í' 'm''.,

,.

,
.,

'

'
,,
,
'

.

'

q
, ,,

'
t

n

.
.,

'

''

.

.
'

q J

.,

.

'

'

.
,

..,

.

,
.

n

.
'
tt.' 't '' ..
,.
,

R''''

.,
.
.

, ,y
'

q,..

,

q,

'

,

'
.
~
'

'
.t

''

'

'

'

,. t
y
y

.

l
Jt
'

'P' ''''"' ' "'

'

,
.,

'
.

,
',

t

"'''' ^

.

.

'' '

' ' ' ''

.

..

t

'

'? ?' ''

l'l'iwUlqnÐ)'iw l
"l,
Il'l'
l'l
)(1I
Wl),)
,I
,U
l'lll(,
/; ()m1l)I'
.lhV);'l'l(); ,; (i
,
;,1h,,
;II.
,I)l,,;I()h,1
II
,

'' '-'

' .' .
'

, ,,,

Illllil'
l1lllilj'
,it ,

'
lr,

, ''

/\hIl,,
,
/; ttl'
.,:l l,l.
' i',. ,.
q,))'
,,
I
1,I
,ll,)
j,9jII,
[lil .,
,I
. (

?
,

'

',
.
', ,

-. .

?
,
,
.,

'

'

h

?

,.

,

.

'

''
.
,m
,
.
'''
/
'^
''.
'.
,
r.
_ ._

^

--

.

'

--

i
,,

.
'

,

i'
l

t

.

'

'
'. '

i-

!

.
.

.

: ,

, _- . ,. ,
.

.

'

.

,

^h

-

.

,
.

'

'/

'
.
r
t
,
_
?
y
'
.
?
í
,
_
'
i
'
,'
m
.
t
,
9
.
V
'
i
M
t
.
,
b
_
;
'
i
,
'
.
,
.
'
,
'
.
t
^
"
.
P
'
,
!
"
y
,
'
.
t
?
!
'
.
,
I
i
j
m
'
t
Y
î
.
?
"
^
,
í
g
l
!
/
'
d
9
.
t
J

'
., _e'.

'?' .

,,

'

.'

f,
:

q' '',

,

',

,' .
h ' ..
m
' ',
' ,'

'

i.. ,.

'' '
.
,

q

' ' ,
'

'

i

'
.

'

.

. '

,.

.
,. .
,,

,.
t,
,,
.

'y
r'

'

'
'

'
..

'

'
'
.' 'y
'
'
.
,. ,,
, ''
'

''
'
c'
,'
''ít''
,
..',,,,,

'
'

..;
.
.
n4
'' ' " c

.-.
' ',.''',?
.
''
',

'.
.í '
,Y
'.

,y.,

í ''''' ''

,

'

,

,?
.

'

...
.

?
,

'
J'
'

?,

g

'',
n,

. ,'. '
'
'' i

í?

. .4,. .
'Y' '.
.
n

i

'.
n
.
t
, 'S.',
. ?,. .'
,

'' ''.

i i

.

i

'
",' .,'' .' ',.
.
,.

.

.' '

''

'

'

, .

'$ ,

'
, ?
. ,.

''

,'.. .

.

.,.

i'='''

.
''
'' '

'

'.

.

.

''

.

?,'
,'

t

m,, .

,

.'
,,

'1'

'

I

.,
.
''?,''

,

.,

'
' '
?'
' m ',

''

'

,
''

. .

'
.

-,i''
,

;.

,

,

t^-'' , ''''i^ '
'
,
m
.
,i

,
.,
.
'
t..,

4
,

,
, .,

,

,

,

.

,y.
.

-'

c ,.

l'lIlti(Xl)h l)linl V)'l'l(,hlí,
h (i
l'lh1Kh'l'l'
,13llh'l'
lHtM

'

3'

, .i

'' "'
.

'

,

''
I'
i 'll"'
,
lqiUl'i;íl'''lr'
Ih)Tl'ïI,,,ll

?''

;,'

' ,J
', p
í
,
.,
,
., ,
''
' '
' ''
m'
''
'
i
.
,,
.
.'
.,

. .

.,

U'lll9ltilfJ'
'
l'
qil
X,,
hh4l,
',
/\XttI',r\l.Xl,l
,,
1s;,11I,
t)Ii'
j,)tq
j,I
,uí11
_
.I
,,

'
'
'''

!
,
'
'
. :.
'
r
,,
.,,.
,
,
,,

;,
?''P'

,

J

.

/ '/''

,
,i í

,' .
'
'

''''

,.

..

'

i

,,,,,,
,

,
,
' .,
'

.
', ,

.

i''

' '
''.
.
., , . r
.
.

''

'
'i

It

'
'

'

'

,

.

t

''
'
''
. ,.q
.

''
i
.

..

t
t
'

'

.

t

'

,.

'
.

'M, y
.'
'
,. , c .

.

,

.' 'h.
,',

,', ,
.
.,

..

I
'

'
'

íti '
',

' '
'

:

,

.

.
_

t

,,

.,

,
..
,

.

'

,,

i

c

' '''
''''''
' ''

*

.t
,,
t,

''' '

..

,
.

' '
,

'' ' '
i'"

-

t'

.

"^
''

,

. ''

l
.

.

.

' ì'''
'

C'y

,

,

.

''
e

..
.

''
i
'

'

,

_

y
w

?

d'',

'
i
'

..
.
_.
.

.

P n,''

'
,

?

í?

.''
m

'
,

h
'

,

,

'

,.

'.

-t
'

'

'
'

''

?

?
y

'q

. ''

t

'
.t

'
m

.. n
,, .

..

l'jyn lm)
'nji)Çi
9ï I"1U''^j,d)1J1,I,U

,

i
..

l'lfl( '()hII)l'
..
l)V.
,\'l'l(,\ ,
J{ (ì
lf(lllI,,
( .
,:hl
IIIlttIl)
!II
l1)
''n
i'j

,,(hl
l',;ï'l(li
.,(l, l.
l,
'
Il;wI1Ic).1
)j)1íI
,1,líJ_i.
i
,j

',w-

'
,
?
y
;
í
.
_
"
g
i
h
K
*
t
r
'
_
.
,
;
P
^
5
"
R
'
j
.
_
~
,
^
r
í
=
'
t
.
Y
_
R
,
í
?
r
:
'
!
.
"
n
^
m
_
i
e
I
,
t
;
?
f
j
'
P
.
í
x
/
3
"
m
y
*
:
^
i
_
n
t
X
,
ï
r
d
?
'
'

,,,.

''

'

?..,,

'.^
.i
'.,"
'r

.'' í''

'
, . '_
' .
'

''

lIl,IIJl('tlii't
1,
1;;mwI,iij,),iw
,, '
jll'
l^i
ui

'
'
'
'

,
'
.
,.
,
'
,
.,
;
h
,
t
.
,
;t
(
1
.
'
,
;
I
.I
.
l
i
..

a'

?V

,

IIII(,,
;,()h1I)I:
..
t;V,/(ll(,; ,\ (i
IIh,
1IIt,; ,,
\h1 I),1('
m)

II1II,lt1
!IIl
j'n'
i
'

,,
),
)I,ij,),
j,I
,0lJ()
.
,n

'4
.

,,

' '

P'
' ''

"

U
.

""

'' '

:,

,

,

'

:m

_ .
..

.

,
'

'

'

'

i,
.

'
"

.
'

,

,',
.

i
?',, ,
.

.
.',
'

'

^'

'

y
., ,,,
.,,,,
,,
. ,,,.
_,*
/

.

'

'

^
:'
.
_ .,_
_

.
_.

'
- ._ ..
.
._

.

'
.,
.,
?

'' '' '
. ,,Y.
,
,
'.

t
J
q
tt
r
' '''
' '"
,
:'' "

^

'
' ?

,
'

.

,

.

''

''

:

..

.
.
..,
.

.. , .

, ,

'
,
' .'
ï

,

,,
,. .,
_

''

:

,

'

"'

?

'
,
,

m

'

:'

''

.

,

,,

'

'
'
,
,
.

g::

.

!

m
'

"

'
.

.. .

,?

,rI

.,
,

'

3

.''

'

?

,

'''

'

,
'' ' ' '' ''
.

'

!

'

,

'

!
,

''
&'

'

'

.

',

'

I

í

^,?

,
, ,
,,

'
'' ^

?

, ''
'
^n'
'

''
'

''

''

'

,. . . í '
,i
,. ,
..
.x,. .
-

, ._
,

,

.. .

3

,

''f

,

,.

'

.

_ __

. ,,

'' ''''

.,

' '
'
,,' !
.

/

. .,

.,

'

,.,
.

!

.
,,
.
,.
,
q
, d

'

'
'

,
, , .
,

c

,,

,
.

'

.,..,

'

'

'

.g

,,,.t. ,

,
''
9'
. ..
y
,

i)^
,i )Ii'
j'9íp)'
jù;9í '),I1)im1i^,iI)l,I,I, 1

l
I
j
I
,
t
l
j
I
'
l
(
,
j
)
h
1
/
,
l
j
)
h
1
I
.
)
V
j
,
I
t
,
\
K
/
,
\(
i,
/
i
j
l
'
,
!
/
\
)
I
,
l
t
1
l
,
I
'
)
/
!
j
l
.
i
'
)
l
9
,
i
.'
,
',
'.
,
li,
1,;,I1I1.1,n
l;;

l7
1'
iI,,,llí'

'

b
,
.
l
'
I
;
t
:
_
T
/
?
e
,
'
h
.
q
_
t
,
m
'
l
i
.
c
!
n
?
t
,
f
O
^
m
'
_
v
.
i
G
9
J
,
q
?
'
n
:
t
"
r
.
o
3
m
6
g
i
,
^
'
t
r
.
y
h
j
?
:
J
I
;
m
4
,
,,'(
1uI,
)in
iì 'I'? j
ll U
u'
í,
,
\,l

'
i
c
.
't
^.
'
4
,
^
?
.
t,
'
u
I
/
l
i
)
\
;
I
l
'
i
!
(
l
,
1
I
(
n
,
.
'
;
I
.I
,
l

l'lI';''lt\lI).'
,'
I);,.\II(; ,\ ('i
I,I\1III\h',',\1

,,
1jI,IIl,
)!n',,,,,,,,,;,,,,l:l x
i!
,,

'

' ''

"

:. -- .. ! ,
'
''
'
,
..
, . ,, '
^t

d'

3. ,

',

,,

''I í'
'

'
. 'i'
:i
' ' ',
i'
''' ,l

.''
.

'
.
,

t?

.'

t',t...

'

'
t
.

.,,

.

P.
t',
.
'

'

.
"'
'

.
.. .

.

, .í9..,'.

? ,&''
''
.$

.i

,

'"
'

', ,
,''.
,,'' ',

;p '.,

'

Y

,,'.''

ì,
, '"
. ,'
'
'..
.'
:,t?,.'',',
í 'i

,
,'

''

. .,'
Y,
.

,

'

f.
'

i':'

,

.

.,.,.

-

''' - "

',
..,

i,
, ,..

.

.

?' -''

e
í' ?'
_-

'

'
'

i'
' .'''
.'

,

,,

j

i'

y.
'
'.
'
^',.

'

R.

'j

.

'

4
i'',
.,
'?
.'''' '
.
.
.

''

-.

ì''

t,t
'
W

'

''

..

'...

'.
. . ,. .
',
.,
',
,. ', '.
''
?

,
,

''

'

'
. ,
'.t '

d't 't
'_ ' '
- .

''
.'.

t,

.
'

''

?
t
J
p
.

.

. .

rJ.,..

'

.
,
,
.
,''.
..
,
''
''

''

't'
.
.
,,,
.,'.
.
,Ai

'

'

,

ï?
''

' í
,'
,,
,
t
.

J,,
t

,'

i
,
,

.

'

'
' ,.'
.,

"

8

.

.,

.
.

,.
,..
..

..

.

-''

' t'

t

,.,,

,

'
.'

'

,

..

?''

'

'

.
, _h.

m
'

.t

t

'

,.

'.

m '
'.

'

,.m

' .
'

't''
f

,

,
,,

: '''
.
'^
I.,í , .

.

m '' '

t
.

'

.'
'.''

' ''

'.

P'
t' ' .^
.
;

,
.

.
.

'

''

''.

i 'X

h

r
.,

'.,

J ''

'

'

,
,

..

.

,i '
'' m '
''
'.
' ''
'
'
..,.
.. . ..
,.
..
'
'
''' '
'
' ' '' '
''
''
*
,
'
. ., n' .
',
...
"
'c
r'ì'' ,.
í3. ...... 3
.' . ,
.,,
.. . ,
..
t
,
.
'.,

'

'

.

n

c

'

í

.

'.r
.

~

M,''.'

,

.

. . ..

',
'
h'',.
.

'

'

'

' ' '
'

,

'

'x '

t

.

.

"
i

,lt,

'
' '''

'
',.

t ,,?

.

'

, .
'
'

'

^' ,

.

j'
'
hi

.

' -"
. '.'

'

'' ,/ '' "
'
, .. R
,e
'
' '' '
'
, ;i, i
.
'
'y

.

,
'i
?'
..t.

.

,_

,

., ' .

.
n'
'

,,.
"''''
X

n,'-

j .n r .
' ' '
' r $
i. .t

.

'
'

.

,.
..
'' '
.,.
..

.

'.''i'
l
,
,ì ' ?.

,. . .
..,
'
',' :'
..

.

.

i
,,

,
,

l, í

g'
i
t '

.
_.

.., ,.
' ''
' ''

, .
'' '

,.

,,

' '''' '? i

'

'

.
..
.,.

t

c

'
.

"'
.

,

i' ?
.

. .

..

,....&
i
, u . ,.
.

'

,,


)''jj)'iJII
Y1'imJ1I,'j
''i
)'
,i
'j,
'Qí')''
,)
I
,, ,J

,.,,.,.
,......,.,..

t'

. ,
,

.

í" '','' '..'?',,

l'lIl
(h ,(th1Itli
.Jh,
/\'l l((\K1i'(ì
I'Ih1'I'II,i,,ih,
1

,.

,.

.i '., r
'

! mn '
t'.

:
'lllt1lI
l4ílí
Il'
i4 '
,

, .

9I.,,
\,tI,,,
1I.I,I,
. $
!,,,\h,
t,,,,,,I,I,,
)I
,),
m,,/
jII,,li_l)
.q

.

'

''

.
. ,
. ,

:

'
'
,,.' ,, ," ^
'' / '' '

" -??

i^^'ï,

, .

' '
'
?,'
,.
''' '
,
'''
'
'
i 'd?. ;'?^í''';'
.
,
, '
'

. , '
' '
''? , ''
P
.
.
,,, ..,
*

i
??j
m '
.
'
,'i
,'''.
'4i
"
,.
,i
.' '^^
._ '' '
.Y,'"
9
,
f'
':t
my
'
?'
''
gn/ií ?x''',x
,R
''

'

,
m
'.

'

^

J'' ','

~

,

' . ' y. ' . '
,.
.
!
,.'.,,'' ' i ^
'., ?
m '?.
'
'
c n, , ' ' , '?
.,
,
?,
. .
,
,
'
'' '
'^
? n..t _
''

.

' X
"

---

'

i M
m" ' - '
,
íY
?

'"''

c
'. "

- '

'''''''

'
-

'~'

'''

'

_.

'

' ,.

,

my
'

?.'
,P
"

..

ihi'q,
.
. >'

.

"

'

'

-

'

' '.'.',''~
'''&''

. _.

' '
'

.

''''''
- '-.' ''.,.'"''Y

'
,
'
''
,
^'
"':
''' .'
'.
'

'". m^.
.,,

'

y

'?'

'''

"
".

'

_
,
_ -- -

..

'

''f;?',.m,y..'''''
"
,P.í
'
. t ,.,
,,. '. . .
'

''
m

'
.

m,
'' '
. ,, ,'
'
' .'^
,.7 m,' .
.,' ' '.
,
,
'.
''
,
,
,n,'' . '.
. m
. nJ ,
. 6h . '

'?'

í''''
?. - '
m,'
,-

-


'
M'

t
y
c
m
?
'',
i
,_

'

^''?- '

i
''
' ' ,',

_-

'?

P

'

' 4
.'

,
,. ,

" '"

.

-

-'' '
.

'
.-

,'

J?

'''' '
'',
.
d
,
,P
,
' '
X
.,y,, .
'
' ''' Y .
.
.
,9 '
.
,, ,.
.
'
''
'' .m
.
'
,.i
.
.
.

'

,

,_

'

. ,.. '. m ...
,
''
,' .ii ,

-

_

,

.

_.
'

_ .

' '

_.

.,

'm'

'''
h
..
..
'''' ' y
.
,y
.
t.

;:

.

,

'V

--

?

'

''

4 'q

'
' '' '

.
'

.

''
.. .

.

_

'

-

"

'

'

^

.. ,,
n.

'-

"

P '''''
.

?'

?
,,.,d
, ,,'
;

'
'

... .

^

'
'
'

,,.,

.,, ..

IJI1I',;' ()h1I)I,'II;',
;N(ìfIIINI!I\
!()')1
I!Ihff!fII!,,
;f!1,;III,\N f(,;(

,

.

'

,,
I
1:,,(,
I1I,
ì,iII1ItI
1I,1;I,
)Ij,I1I
,,
jl
,1;;I1,1,.,i)Il()i')
,I

m

'

' ''
,

,'

,

.
,..
,

... .

.

;.m,.'

/ '

,t Y ,
.
,, .

''
,
,'i
''.

'

,'

,h '"y'
'
gm''^ ''
y , '.
,''',',
''''''',.'í'.'?'''' .'
' '' ''

;,
xy
,,
,,.,
.
' '''

.

,
.
,

'

,,.
,,,

'J

m'y.,,md,r
6,
,

' ' - -" - ?m
.
t' y .,
.,
.
.. , ,
'' ..
'i '.'','''.
"''i$', s'''' 't.
l9,
''
''
,'
mnY
,t. mi ., t, ..,
', '
'^, mj,d -,m,/,','.i ,.~'
,
.
e
,
t
'
.
,^
' 'v '',
, ' . ' ,.
Ç
.
'
,
,
,
9'
,
.
'
'
r
,m
. ' ,y,
. ..
<p '
' y
y g
.

t'
'

.
'

'

'"
P

'

^' ,,'

''''

4&

,.

'^
, , ;' '._
4'
'
'
.i ,,
n, ,
'

?
,,

m' ' ,

''
.
.

r

.

.

''

',

''

3m

''

,. .'

"

'

'

'

" '' '
Y'
.

''

'.

g'

', ''

.,. .
,,.,.
'

,

^

'' '
.

?,'

'

?.'

.

'

r
n '/
*;

,,

'v
' ' , i?,
''''q ,
,,
.."
q
":' '''
X? ' ''
''
'
c
n
'
,"
,
:', ' ', . ..,.
m
''
?','
M
. '.
;..,,,í !
'
' ' .''
í' ' m'

'
í.'
.

'

''

'

't

,
,

'

-

t
?

'
i

--

ll'
IJl,lltiIIl1'
iI
l'''
i

C'' ,,ìh,
1f,,,
; lf,
.,,
\I,'I,I
1;;I,I1l.!
,\Iti).;1íI
,IHllíl.:()
,i

,

^'

,
.

'',

,

,

'',

?

,,.
',''
'
'm'.
,
.,
'
J'9~. '
í.p
. .
'

,,
?R"

'.

ù'

'
.

"

,

''

;
,,t, ,t
,'
'

'

'Y
' í
',m ,m,., ?
.,','
'
. '
i
P
'
,?'
R'
m
'
?'x'
i
.
.
'ím'.,''.,,
, ''
,'

m

^

'''.'-'
-

_?''''.? 'y" . '

,

'

'

,

.

?, '''. '','.r . .
'
., .,'x^'
'
, '
,

'

'

:,.,.,h

"
. .m .-.
'

.
,,

''

m*r

,

-,

.?

-_-' - - -m

'
,.
.

/

,..
',
'

í
,.

. '

?":

, 'm
.
,
"
' ^''

'

'

'
.

..
,

,.
,

,

c

c
'
'

.

..
?,í'Cy'
& ,
,'

?"'
?
1,'
''

Y

í
'
,
?
i
:
.
j
7
9
m
t
^
q
4
,
'
.
y
m
i
a
I
l
t
x
"
,
'
.
m
i
^
K
n
/
'
P
,
"
.
t
r
g
?
m
y
J
í
j
'
.
,
X
"
i
p
'
r
^
?
y
m
í
Y
.
_
;
M
,
9
:
5
"
x
h
q
'
i ..
93 ',
, . . _.
...
, .
,

.

:,

,..

-

._

,r
,,,

.x_

.
. ., ,,,.,.. ..

'

'

'''
.

''
-

,

.

,
,

n

9?
ty
*

y

'' 3'
'
', ''
,,.''
.

'X

y ,. .
'''
'
' ',
,
., .
t, n

.

.

'

,

.

,
,

..

.

t

' - -' ,'í? í'
' .íM
t',
.
."'

'

:m'

''

?,
. .. ,

,

''
','' '
.

_

9'
'

.m '
"',

t

y

' '''' '' .
, . . ''
.
,

,.

'-

'
^

Vríií''' Ky? ,?' , y'

'
.M
'í^ .
''"
^
õ
? 'm'
'm 'g í

,y .'

.
, ''

'
.

g'Rh

'

lll1:)\\Ii'1hI)i
'il,
1i,l:
)1:.,iJ,liI,nII1:I
,,,iI1
,

q.,n',',

.

l'lIl(,
/(,l))ll)l'
,ll3,,
jk(ilIl l'I(()\l
fll:1 Illll(,! Ill!,
!'1'fljk
,

'
?''

,
,
,,
..

IIIlI,II
,YI!I)l'
Ij
l''
I ,.'i
''

\ h11 j II(I I

,í'
jlltI
íIIljI'IiI
1; ,I1l.I
,
,l

_. .

I

,
:
.
m
t
'
q
!
i
?
j
Y
c
"
C
7
;
g
J
K
^
n
x
M
í
d
h
/
ì
_
r
f
,
X
y
m
'
.
t
Ç
p
?
"
i
;
9
2
n
j
í
h
^
_
x
d
,
.
'
?
i
m
"
9
t
X
:
4
n
y
^
K
/
_
G
x
,
d
.
'
r
!
;
g
M
?
^
,
.
'
"
N
g
m
/
t
_
i
q
?
ï
,
~
í
.
<
'
"
!
J
4
e
m
^
y
:
r
n
î
Y
d
X
p
x
C
h
j
I
t
c
6
9
?
b
õ
;
,
í
.
'

,
.
'
"'
.
!
,
.
,'
'
,
.
!
'
?
tl
I
,
1
t
)
I
'
!
l
I
f
I
i
9
,
^
'
jl
;l
,
n
'
)
;
l
,
)
i
1
l
,
'
I
(
h
;
)
1
l
.
f
;
,
'
l
1
)
.
f
,
'
i
/
J
;
1
l
3
'
f
i
/
,
)
N
1
'
(
l
,
u
I
ì
K
)
/
,
l
i
w
i
,
(
l
I
t
'
i
n
(
;
,
)
'
K
M
l
'' '
'

/ii/ll,,/i,ll.
,
,/
il,ll,

q,t),
''
:,,
,,
1,,1,I1,)
íI,
I,wil.
.I
,

^ '' ' .i ''t
,,
''

'
í'
"

g?,.,,m.,. g". , .,,
'''

.

''

í.
t y
_i

'.'"
' .,''' '
,?

m.,, ..
. ,
,,

Y ' .
J . ,
x y, ,,n.& ,._. . ?.' .,
.,

'''
. ,
,
, , ,.,.m
,
,
,.,

''' ?
''''
-' ,''
í
.,. ,,,Y
, ..i

'

'

,.,m .

c

ç,..

í

,

&-"

'

., ,
.
'' ^

_
.
.x,
.. , .
'

_

-?
' ''
" ''' ?'^?

'''

''

'

-^
.

'
' '
' '' 9''''
._/ .
,.
..
...,..,...,.g
.
,

'

'' '''''
, i
.
,,.

' ' ''
' W'
', '".'
,,. .

,
.
'
,
?
iy
p
'
.
,
/
.
"
/'
'
m
j.
x''
,'
,,
''.
^.''
"',
',
'.
,.
'
t,,
_'
i
',
.
'.
?
'.
.',,
'

''

..'

i
,.m
,n
.,
.,,
,
.,
..,
.. .

''

i''

'"y'
?
.!,

r.,.,

,
.
'
'
,'
.
,,'
,
q'
.
.P
.'
,'''.
, ,',
-''.
^,
'''"'
,'
;J'
''
C'

,.
.

' '

' Y'
'i.
'
-'
' - ,.^x,x,.,v',.x,.' ,'','
, '..
,'.' 'i '' ,,'
,,
'~'.
,
'
' ' ' '
^r
'
. ,.
,
..., ..
,
n
,, ,
,
.x .,
..,.
, .

' X'
'

'

'

,

'
''

nt
i-' '''' ' '
i
t
. , ,.. .,
.
,
,
/
,.
'

u
4
,
n
?

,..
.,
.;
,.
.
.,
,
.
_,
I J,

t

,.,
..

,,
,
,,, . ,.

,,,

,
..

,

c

?

?
"'

/
'
'
', ^
,

'-,
' ''

'

'Y'''
''

'
9
,
?P?

''

,
''
'
C'
'
-'
' ?

.
.i
l'..
.

?

- -.
,,

.

'''

?, ' i^'

'

? ..'n''

i

,

n

,..
'

'' '' '

pP
?
.' .i ''í',,,
'
' 'Nx'' ?:'' ,,?" '
2. ,. . t '''i, '','.^'.
,.

,

.

~~'''

'

'' '
'
''
' '
. .. . . , d
-, . ,.
.
' ' '' ' ' .'
.
.
,
.
,
''
' '''
.
x,
P
-. '
,
,' r
'
. ,'
. ,.
',
i'i.'' ^
' / ''' 'i
'
.
,
g, ..
., ,í ,

''' ''''

c
y '''
- ,, p
dm

?''ig.,'
c

qc

I

yg

m m

nm

.
'
.', .
,
.. , , ,.,.
, ,
,. . . .. ,, .

m

'

, ,, m
,
,

.

"'' q

?

dy

d

'

''
,

' ''
.,, ,' 9
'

'''

'
'S.

'

.,
y

n

''''
'' i '
'"
' . .'m
.
, ,.,,' '
. '.
. '',,
,
Y."'
'

'

,m. .
..

,.

,

y

m

.,

..,

. .
./

,

'

,

.

. ,.

c .,

,

i

,,
y.
.
'
t

,' ''
i '

,
í
/

,,

,

w

c

'
'' '
'
. ,y
,,..... ,

'' '
'
,
cm''
, ,

' q,,,

'
' r ' '''. ' ' ''i'
''
M''''X"'
m., .
;.
v . ,, '

c

"

'

,.

t

,.
,.

'''

,.
_

'"
"
x
'
' ''
'. b
..',
'I,
.'
,
.
y
.
'''

?t

?

t
'

''

',í
.. ,. '"
.m
,,, .. ,

'

. ,,r
.

?

qq

R

?

'..

'''
s,

.

a

'

'' m

.

''
'

..

' '' ' '

'' .

'
''''

'X

'
''

q
''

''' '.
.

,.
.

,.

me

.,. .
m;

't
, N,

. ,d ,, 'm m ^

,
.

lll1;111I
,jI1'
i'1;.11
;.,r1lII,nIIIII!
;,,,;IIl
,

..
R
,?
.
;

'''

3'

fJfIJ(,
\ ,'(),
\,
1 I)I,.
f It,\h(i II!, IJ1(()h
,,1

,

,
,

l
,
l
)
/
lI
J
lI
t
,
\l
,
(,
l
!ll
,
i


lJl1'
Il
,tl
!IIllj'
1l'I

1I \
'I
IIIIjI
!I)j'
II
/
'I''
,;I1I)I.I
,I
11I
I
'1'
i.'j
,

'
d
S
,
',
.
,.
,"
'
;
,
'
.
i
,
.
,
'''''
e
,.

' Y''

^î''' ' ' '.',
'

,'
,

...

'

'

4,
,..
'e,.
hv'
x

'
''

P

!? í ' m ?'

'

'9 ''

't
' ,.

.

.

'

,
,q
?^'
"

'

'

"''

t'

,

^

'' '

.

''

'

'

'c.^

, ''

- ,
.,
.,.

.

.

,

?

'í. ,',Y '
,
'
m .,
j.t' ^' '''''' ,t'
:
'' .

,
'

'

.

' .
'
n

í'

,

.
'
t'
.',

.

.i

tic'

''

.
.

..
.

^'
x
,.

*'
''''
M..,

''?
,

'
'

,

.

' '
' '
.

','4,;

YP
C'".',.'

'

.. .

..

, '.

.

i'' '
.'
. '
'

..,.m

'.'t

-

' .',

^.


,.,

'
'
í'4q
i
.,

, g;m,.' pd . , í.'.,
i.
,
.
,? '
''
'
'.'',''.''. ' q ' t ' n'''','',..
,

,
,'
'
j'
.?n'.t ''ín '''''m...
'' '^

'

,
.
,'
',

' m. ,.
', ,

,

'..'
?
'.

.

' t. .
'
.

'

',
/?,',i'.. .'.',

,. , '
'
'
e ., ,, ., . . ,,í' ,' .
.
.
n.
''
,
'' ?' ' '''' c
' ''
.
.
'
,' ' ^',
. . ' ', '; '.
,'
,
.
'' '
, n
,.
.
,
,
.,

I.

q

i'
''

'

''

''
. ,

,

''

'

?'?;
,'
.
,'
n
,' ' ' Ð' '' '.'
'
,
.' ' .' y ,
i'
a'
.,
íp ?''
'
.
.
,
'
y
.
,
,.i
'''
,''
r
'
. '''
,
.',
,'i
',, , ''' ' '
,
.
,.. p
..
,
.X
,.,.m
.
. , ., ,
_
.x,
,.
''
' ' '?''
'
'''
'
x'.!
m ,"''?' , :'.'r
'
' '

'2
..

..

t..'

'

'

"
?
.
.
, .
.x, ...
,
, ,'
'?
^
,,.
.. ,., i
. .
.
.
,
.
,
.
,
,
,
,
.
. . , ''' '
.
' ', '
'
' ''

.
'' ,
-- '
.

,,

.,.

''

!

'

.,

' ,.
.,

"ti'' 'í '''

' .

'
d,,

.

h' ' ' '''

'

c

r'

: ,.

, '' ' I
.
''..;' ' ', '
'' ' '
' '' '
.t
.
.
7 ,,,., .
.,.,. ,.. .., ,.,
,
'
'
'
'
'
'' '
' ' ' .' ' '' '
' 'r'
. .
..
.i
, '' J
,
,'
^ , ' ' '' ^ ''
',' t
,., .
.
.
,
.
,, '''. ,
'
'
'
'
'
'
''' '
'

''.

,

.
,

i

,

'

.:

,' ?

tt
v
.
.

'

'

.

'

.

'

.,..
''''' '; '

'.

''

.r

.
.t,
'J
,
t'I ''i e'

,.

, , '
, '
,.'.''.

..

'

; 'i

.
!

''

'
' '''

4e
'''
' 'e.''.', ,
'. "
''X
'f

&
yi'i
í' .
..

. ,,. .

'''

'''

,.'
,'' .,

''
. a
',.,,.,.
''

,

,.

' 'M
, .
'
? i -i''
,

...Mn' h...t

.'
'

'

t
,

'''' '

.

'
' 'm, .i.

'

i :í' ''

''

.

'
,
. ,;
,

'

'

' . . ''

4 .,. .

,

''
' 't ''
' '9
'' ., , .
'
, ' Y ,'
. , ''
.'
, ,.' ' r ,.
in.n,i
; ,, t'',.., .,.,,,,, .y,'
,
'
'
'
'
'
''' ' ' ''
'

'

'

'

':

'
.
A '''

, .

,

,
',
1
'.

'

.,

Y ...

','

q'. '

,. , .
.

m
,.
,

.

.?. .., .

,'

' ''
'C

, '

.

d

'-

q

.
,.
.

.

t

,

y '
' py. . . .. ,
jic
. ab., . ._. v
,

;
.
'
?
,
)
î
.
,',
'
^
"
'
i
,
;
.
,
'' f
t
I
,
f
(
,
1
j
I
(
;
t
,
\
)I
1
)
;
,
1
ì
I
J
j
,
;
I
t
1
!
,
)
I
(
í
j
)
K
,
j
f
I
!
1
,
i
h
;
.
I
1
>
;
(
y
,
j
)
.
\
I
1
,
,'

:

.' '

i,p

'' '
'

. ''
"''''
'

P,

,,'. '
i'

.
'

l
,,
,y,

.,

'! ' '
'
'e
.
,.
,,.,, ,

I'I5
,1t'fIt(,iftt
(,
/;'III,ii

g'','

,,,
,
'
'''''' '
,
''
"

.

IllllílIj'lIl)('
i'n'
^'
,)
,/
;\1I,,
/; I(I.,\1,,I,1.
l,
;;::III;.1,,
);I
'ii,,
)ìil,)Ii1.i

t
p
,
?
e
'
.
K
Y
d
c
y
!
R
<
F
6
m
,
_
n
i
.
'
"
ï
?
:
,
i
t
'
m
.
$
4
_
^
q
p
d
?
,
.
'
w
j
x
3
&
:
_
g
r
;
.
,
'
í
v
i
ï
m
q
^
n
P
:
4
,
r
.
'
t
!
p
?
$
;
/
e
c
F
^
Y
"
x
j
h
i
6
:
q
,
=
.
'
I
J
,,
_,un,,,,.
,1
n,,,,,
),,,,,,_,,,,,,,,,,
,

I
!
,
t
I
1
;
!
I
(
!
)
,
h
\
1
I
'
!
)
I
,
\
n
1
I
3
,
\(
,
I
,
!
1
,
'
I
!
l
i
,
(
)
h
1.
,
(
\
1
I
.
i
,
)
\
I
J
í
!
j
I
,
'
1
!
\
I
)
,
i
I
/
1
n
i
!
'.
''
.
P
,
'
"
n
,
.
?
'
^
q,)i
'j;1tIí
,,
1::11I;
,,I
,I9,1í1.i:
I
,

{

I

4t

t

t

? en

ty

y

tt
t

L

I

?

t

m
2m t

t

9

t

tt t
t

f

J

m
p
y
t t
ty mq
t

g

t

t
tq

t

?

?

t

JJ
ch

t

t

tm /

1

?

m

b tt

t

t

ttr

h

t

t

I

t

h

J

? 9
p

g

t
n
r

t

t?

I

t

t

/
tt
<tt

y

t
y

4 rt

y

t

hr6

q

t

hd

t

t
t t
? tGc

t

tt q

/m

J

l

m

tJ
tt

r?
tq

t

t

t

y

t
t
q
h e tt

J

t
y?
t
y
t t
t
tt 4f
r t t

t

n

n

t

t

q

??

t

?

t ttq

p

?

t

t

t

t
t

t

4t
?
n
t

I

q

t t

p 4
4r

t
t
n yt
nR
t y
m

?
r

tt

t

;)1I ; I

?t

tt
t

Kt

t

dy
e

m

?h

d
n

?
tt

t

n

tn

r

'

'

'''
^'^''P

,

.
. .,

,

' ''
'

'
i

i',

.
'

,
prt' '
t
,. .

'
,.,
.
.

n

'

'

'

'

, .
,
' '
! '
.,
,.
,.,, ,
,

,'

'.

'

,.,

.,

.
,

.

t
''

,i
,'

'
,,

'

e
,

.

f,

'

!

. .
.
..
'

'
, ',
, ,

'

,.

t$

.

' '

'''

.
'
'

'

' '

^Yi

,

,

d

t

'

'

r

.
*

.,

tJ,
,
t

I

t

?

I,

'

'

?F
'

''

'

,,

''

^,.
. ... .

.

Y ., ' . .
, ,

,,

t

j'. '

"

.

..

'

'

., . .., ,.,
,.

.
.

"V

?

.

.

,

'
,

.

J

'

'

'' '' ''

'

,..
'-_

''
-

i_

1
'

.' '

k

i

,, .

't

'.'' .r'.-

"'

'
. .,

? '

,

.

,
,

F. ?

.

gY.

,,

_

; '

,

,

f

_.

.,

Y'

.'

'

'

! '

, ..

.

ty

c'

?

.

tht t

,

'

t

,

ty

4

-

'

.

'
'i

-

J

.

,

t

t

t

.

,

'''''
,.
,,

,

,,
)
1;;i,u,5inI1;;I,,Ilyl-,j))u ),jJl))1
;u,J,
i,,l
J)Il

/

. .,
,

,

IIII
(,,
(,()h,It)t.
,II,,
(N(;IflINIf(())1
lIh
,,
lt}Ill
(,:ltt,il'll,(N

,

g
)q''i
lI
'lllt
9ltl!tI)'

'
,

,,:hlli
,,\ l(l,,!l, t.l'
, ,. ,

)n)'n;í,,gJ
yl;:lI.1
,j

.i7

_.

li
.

s
'
F
r
t
,
.
4
P
"
i
?
;
d
m
^
9
C
g
!
v
Y
*
:
'
í
_
.
,
?
t
J
4
"
i
r
;
c
d
g
Y
'
m
í
.
,
?
_
^
"
n
g
R
h
;
J
'
t
,
.
x
i
p
m
?
c
"
e
_
^
ì
y
'
/
,
í
.
i
?
q
P
m
n
h
"
t
_
v
R
c
'
^
,
:
.
r
3
M
s
í
Y
?
f
n
m
i
P
"
=
p
b
j
t
q
'
.
,
d
;
'

.

,
,,

,,

'

'
;
,
.
'
i
.
'
g
,
p
'
,
.
'
g
_
,
?
r
.
:
'
1
li
l
I
,
i
t
r
l
1
'
i
)
l
.
. ,,.
. ,
.

/

,,

'1'1'jÇ JIli)j)llIII1lI1"it,I1t'
1JJI11jIi),J(tI)

t&
,. C.,3
i?, . niï.
,^
,,
'' _ ','J
'
,
,
.
^, ',,i','?
, 4
'
',
'.
''

1t1t
(, (th
,,
11)
I,
'tt
3,
t(it1
IINII
((
)\,
1

,,

..,
.,

,,
.h,
1f,,t 1(I.
,,I,I,I.
,

yli:,lI1r!
.!
,

;J4I
'illI .s

''

''

'

t'fh1 ()(i('III'
,I)II3,
!t('

'

tn i
.

,..

' m

'

"-.

'
'
^' ''
'l '
..

-''

.

.,

'.

.

.,
'

'
i'
.'

'

'
.

."

y

''''''
, ,.

,
.,

' ,
. ,.

.
,

y..'
,

,'

'

.

.

,
, ...,., ,.
,.,._,,
.

P '.

'

.

,._

,

?

'

.,

''

/
''

'
.C,m.

,''

.

y

*,.
,

_
'
''

t ''

''

'

t
,

.

J
;
I
J

n'

'' '

,?

.

,

'

''",

, .,

.

,'

,

..
'

'
.,.

m
.
.

,
.,

.,'

,,g'

'

''

,''
'.

'

'

'

.
."? ,l
.
, ,, ' .
' '
'
, ,
. .
_
.,' .
,
.
.
'.
?,''' - ,
'.
'' ?
' ? R
., .i
,
'
'''
.'.
, ,_ .

i'i

y

^

.
.
t.

i,.m.?'?'',

.

mP

.,

t

'''

,

.

y.,'

'

,.

q'.'

.

'

'' ..

.

'

"

t

'' r

..

t
'' '' '?
w''''
q
'
'''' '
''
'.'''.?'''
x ''_ '._' 'if'
_ j-_ '' "'
.
,i'
', ' ='
' .
'
i '',
.

''

I' q I
, '
.
',

.,

. .

..
.

.

. .

.,

^'

í'.i

''- ''?

..
.
*

t
-

.

'

.'

''';
-

.i
P
õy
6
":',
.
,

''

',

''
'' '
'ni

..

.

'
?

r

i
'
'''
^'

'
,
..
,

t

h'

'

,,'

'

, m. .
,
.,, .

,

m,

t
. ,
,.

,
.' ...
B,.. .

/
4 ,i
'? í '
'' "
''
?,.i
.
'
'. ' '
y.

'r

"

i.. . ,,..

y

'

'
.

. ,.

,-

',
'
j. t -m

'

.
.

'

, ' ' '. . ,
,- -' , .
' ' --'
' ,'
''
?'
' ' "'i ?
'
'

' q' ..'
,

'''

'

'

,. .

?' ''' ''' '''i

'

.

',.

p

.

'
'
'
.t '

t

.

d. ,

.,

y

,

IlI1'iI.;JI'jJtI'J1)jjl,'
)tl
'
)1j.I1JII,jI
)I1I)II
,
IllII(,( '()\II)I',II\,(iIl( 'Illt())l
lllhl,'(7,(ì('lll.l)l

'

'!
'
'
II;1l,IIII
'I)I'
))
,j

'
.
'

'm
,

,

'
'1
'
?'^ '
g.,'

'

\)tt'
.\í
.I
tI',;I.I/l' ,

, ,

Ij);)I1'
tI1)
'IIk'U1'
i iilt

I1'iIII),

.

''
'

n
.
.,

. -...

'

.

'

.,

ï

'

'-.
,.

'
.
,
,, ,,,
. .
..
,

.. , ,,
.,''.':
.,?
,
.

..
..

,

'' '

'
'
'
' L ''
J'. 'r' 'i
.
V .. -w-_
., , ',G'^_
', .
'- _ "m._
'
'
'
'
i
'
.
' _.
" --.-'--- R" '_
'
'_ "' -. _
!.i
u'
.
'

'

,
.

-

.

.

.

' '
.

''

'
'',
. ?

?
_

,

.

.

4y
?. .
'

'

?

'

-

.

',,

.
..
,

._ .
.

. _

.

'
. '
.' '';
?.
.'
.,' !''
.
' ,.
?
^..'p.
,,,,',
''y.
^.i
í.yl:;
.,,,
'
m'
?'

'
'

,

^''hi

' '

,
i.

^'--

.'
'

'

.

'
.,

''

'

'' '

,

,
,.,

.

_

.
''' ì
'..''.,
'
m'.,'.,',"'' ..'.,.,,''' ' '
,.,.
. ,
,. $
.''
.'
.
'
dd;.. ?. '''' ,,.''...,' q..r" '. t'..??..''j.,,,
.
.

'"

:
..
'.

.

^
''
S
?' i

'

'

.
. ..
..
',
' ,' ' '' ,
. ..,.

.

.'

y

,

q

t
?
d
*_

,"

''.

'

- -_
.
_

,

_.
._ _

_

' ._ '
.' .'..
. ' _ ''
" .. ,
-.,.. - - . _
,' '
'' "L '
,
,
.
.
, .
.
'' ' ', '
' "-

'q

, ._

t

q.

c'

. ., g
_ y

'

'
'

,

''' ,

'

..

-^

e
.

'

'

,

.

- '-''' -

.-

.

?

"

-?
.
...,
.
"''n''' '''''
^

.
.
.
.,. .

'

?- -

?''
''
'

,

.
q, ,'..q
.
,,,
.

'?

ì

q'

q

. . '',
. ^
'
,
,.q.,
' , .' .
'''
'' '

''
- ' ''
..t
,

4?

' m
''. ..'

'

,. , .
' ,
' '
.
,. t
.

' .,?
',

,'"''?"'''
. ?m
-..

''

.

''
' ' ',..
,

4

'
'.
'''''
' '
?'
..
. .
. '. ,
. ., n.
h .' .' ,'.,
'
'

i
, ,,
...t,
,,m,
..
.t
,
m
'
'
'/ m '. ' '
,
,y
,, ..
. ,?

-_ .
..

..

'

,. n

'"

'

''

,
,

..
.
,

' '/

' i

.
' '
^
'
m
,'
-g
.R
, 'g
.
'-''
'
,
'
,
'
'
?i.
' ''''',',,
. '' '
m
.
..
.
.
.
<
,
.
,
.
,
.. ..
,'
. ' ' ' '' ' '
p,
' ;q @.
',
''
'
'
.
<
.
.'
, "'' j ,,','',
. , ,.
'
t'i
'
' ?' Y ,
' , ..
ï, , g.'. .
.'
., y i
.'',
t'.., ,.'.q? ''' ^ '
. ''" . 'ì
'' '
_.
.
.., .
,, .
, ., .
4
.
,
.
.
,... .
.,
., ,
_

_ .

''

.

i'' '''

"'

M,
?

?

, ,,

?

''

' ..
,
,

''

t' 'i..
'iv'
., .

l'lll!)\ ()h'
ll)I;,
ll:\h
i'
(iKlIl'l'I!()h1
I)II
,1K(\'1'
;.I!1,l
1'I'
()()h1 Ií\('Kt

.,

'' !
'

Ð '
,'
,.'
.',?

'
Iì,n'JlIí
''qIJI'II,,'
i
ll'I',
iMJl''
i11l''
lIí)11i
U)C)
l(WjlJ
,J

'' " - '',
,

',

'
R
.' ,
. '
'

'"
?

'.

'

-

..
., '
'9'

.

__

.

'

'
''
,
,.
,,

'

'

'

' '
-''
' ..'
-'
..
''' '

.

' ' -- ^
' ' - '
-

- '-

.

--

' ''''

''' ' '
?
.
I
, ,,
.n
.

.
..
,. , ....
,,
,. ..

,
.

''

t ''

'.? iq?'

'

. _

'-

' '

'

.

?

'

^

?'' '

m..'

,

- -,

,

'
. . .P
,,.

"

-

_

'

'

..
'

'
,
.i_ _.
.
.
..
'
'

.
--_'
. _ ._
__

'' '
^'

''

i' .

'

_._

''

'- '

'' '

''?

'

-

,
..

.

U'
lllí
i9lt
ilít'
)'i

'

í,
,...'

m'' r
\h1l
,
'r
1I
tl
ì
,
)
\l'l.
l
,
i
'
y):,II1n.!
\m;:íII31
,n

()

'

' '

i
:

:
?...,.

,,, .,,
'
''
t'!''

..''
.'' '''
'
.

.

4

'

?''

" .

''
.
,

' '

.
._ . _

_

''

' '

'
'

'
',,
' '
" d '' ,
, ''
^' '
'

'

,
.r
,.,
.

,

.

''

' '
.
..,

,
.

t
t
d

J
t
?
g
y

f
?t

s

d?/

'
' "'

'

^-

._

'

,
,
.
. '
''
'" ''

.

_

.

.
.,,
.

.

i'

''

^
;'
/
'''
'

''
''

'

, '
,-

...

'
:y
n,?

-- _
.. _ ,
ß.t.'- ? ''
.,

a

,

'''

'

r,.. ,

't

'

j

,,
.,
.
.., ..
._ .

,
'

',

''''

.

;

'

:

t

y q
"' ' '?'
"
.
,
,
x, y, ,q .

t

, -m
.....,p

,
.
, ,.

' ''

_

'
'
'
,..,

' ''

'

.,.. ,. .
.

.
,y

'
'-'

.

..,

''

'
y,..
.,,.

,,

''

.

'

i 'X

'

.?

,,

æ

i
,,

?

..

''

'
'9
'

.

..._

t
'

''''

' , ''
'' ?
, ,,
.,,.
.
''
''
'''' ,

''','

..
'-

-

.

,.

''''
-''

--

-' - '

'

,,, t
,

.
,.
,
,..

. .

,

'

. _,

y

4y

r

m

y

x

'llI'ìlI,ll '
llIm
l'
,iW
,,,
IliillIlll
1
lIIl11Iili),Jl
,

,

It3,\(h1I(IhtlI()h1
Itlt.,) ()hII)I..
tt)Ih.,
;II,t3!,\'I'()lthl

''

,

'

IIIlII)I
,)!
I)il1)n'
,i

'()ll
i,\,'lI.,\l.'ll'
. ,,

,,

t;;III);.I
,)
I1j))'
j',I
,,i
')
,n

. .

,, .

,

.

'
'

.

,

.',
.'
..,-,
...
'''

.

.

C

'

*t

t

J

.

.
,,
,..,

q

.
"
r
.t
,
''.
'
:
/
'
,
.
R
'
:
''
,
.
i
m
n
'
t
?
í
,
.
t
t

r

,

9

t

'

.

'
J.
'

.
,.
'
,
:','q'

.
.

r n

t

-

'

'

''

t,,'

'

_

't ^
''

t'm'

t
.

t

t

,

,

,

F
i
''J '. , '
' :,'',

'

t',

i t,

t'

I.

r

.,
. t

'

.
.,

,

'

'

i.

" ^'' '
'

t

^
,.

.

'

.

, .

''
''
''

?

'
, c '. ,
.

ni

,i, .ic-

,.P '
'
,'
'',.

'.,.

t
n

t

rc

r

I/1^i'
.,nJ1l,'j
''
)I1I'
i
J'I
IlI
/1jt(,
IIilJ)Y'JI)I,1'1ít),,II
,

!
,

Iilh,1K',h'If,Itl,!
,,
/t'f'()l)h/
1
!
' '
' '

.

^

.
,

'IIJlI!
i)l,Y)
!Il)I
I''
'
i

)hhfI,,
/h Itl.
')hl,,l,l,
'
tl,,uIII).1
)I
í'j,,
l,'
UII
,
,Ij1
,n

)

.

,. .

..,,

.

..

'' ^,
'' .

"'

,
,,
''' '
í,'''
^'
, ,
'
,
,.. .. ,

'

'
''' '
9'

i

-

.

'

',

,

'

'

'

'

h
.

_ .
- '' '

'

'

'''.'*

''

,

,
9

.

'' '
''

,
..,

'

'

.

,

' J
,'

'
?
,

', '.,''M
I

'i

',

./,-,
:

.

t' 'S

í.,

y

'

t
,

,
n.

. t

'

,;
.
'
,
,,.

''

Y'' , , .
'
'i'.9h,'.-' CM'

'

y '' '
.?

''
'

'

t

',
' ',
,

I
)
d
,
t
2
.
'
j
_
'
.
^
,
n
?
'
i
V
.
'
q
i
R
Y
j
'
.
,
"
$
i
?
.
'
v
,
t
q
í
4
_
g
d
''^
''''''
,
.

'-'"'
f''

,.
._

'

'

.
Y,

'
?

,.
.'

,'I

_ _y
'

'

P,

.

.'
,

tv

,m

r
'

' ''
' n

i, '

''

i'

i

''

.

'

.,

m

.

.

', ,,
,. .
''

í,

^ '~'

-

,'

- ._ .

' 't .
. ..,
' -'

'

,

-

d

' ''
,

'.

'
'',. ...

.

,

''

.

'
..
-'

'.

''

--'

'

'

'
,
.',
'^ ,
' '., i'
t
,/..
, .,. . ,.

'i
,
t

',
.

.

w

' '
''

'

,

. .

'

.

,
_..
.

''H
'^

,
,

'

'

.'

'

'

í

'
$
..,
,
,,

,,,, ,

t

t'

'

i ' ,t 'P '
t.
t

'

,
. '' .
'

'

.,

d'
. ' ''
'
~ ,
C;', q,
'
',
.

''
'

.

b-

.
',
'
.'
.
.

i.

',

'

' '

?',

,

-X

...

t

!, '
.

''

i'

'

,

í

Y?

?'

',
, ' '

d, ,
i
g
i i,' n

''
'.
"''

,.t

J

'
'
,

Illlit,ll''
Jl'
llIlIfI
'i'Il:I
ll
Ij,;I1JIl!jII1IJll
,,
,

I
h
1
I
;
,
\I
,
I
;
I
,
\
I
(
)h
i
I

l,l,,;;lIJT!
;l
.1
,n

,
,
,

y

t
'
.
,,
,

IIII(,,
\,()\1I)I,,Ili.
,im(i'II!,
'If!(thI

)
I
'
J
I
)1
!
I
)
j
)
m
I
'
i
J'
,
t
?
!,'
.
,
'
,
?
'

''

.' '. ..'
,
,4h1I.,,
il
(l,',\l,,l,l'
, ',í.

1íI,,,
I1i'
lt.1

t

',
,' ?^'n
,. . ..
i ''t'^ "n y
..

.

''

,

,

'' '
.,'

,'', ?','
.,
..i,
?,
'''t
'..

''
i ,, ''', '', ' t ' .'''
'

.
'

't .

'
'.',.
',',
'.',' '. '.
' -,
'
,, i.''"t 'í, . '
.,
''
.' ,, ' .'
',. .,'
'.' -. , ,'
'' .',. ,';c
,
,,.
,

,.1,,

,

e,.

.
tt,.. . 'í,
''
''
'

''

j'
.''

'i' '

'

,

,

.,

,

.

.

,,.,
'
'
,'
'
.'c''mt,
''.. '.
,,
'.

,s.c',.'
.
''
',?,,
':
.-''
..
í'.
',..
.
ty i
'
'

.
!
,',
.,
j
.
'
,
'
..
'
,
i
6
'
q
,
i
,
'
.
"
'
U
.
t
:
J
,
'
M
!
.
i
9
'
,
q
ì
'
.'
,
,,'
,''i
.
',.,
d?
.
'
,
.
'
,t
,
g
'
M
m
.
,
'
?
'q
n
m
;
.
'
,
.

?t'' ' . J ''.,í^4 . '
. ..
' .''',,. .'
'
r
_
?
,,.
t-.'
''
''' '
d^
,''
, .' n
k,, . ,;.g
i'
. /.,
? ' ?
,
i,

'

.
.

?
. .....

9' '

,

t. . ;,

.i
'

i
'

'

!
'

'
.
. .,

'

,

.-

j

,

-

'

'

.,i' '
i'

d

'

"'
'

,

,.

''

'

.

,'

'

.

?m
,
'

'

,

.

'

'

'

'.

''

r

.

'','.'

' j

..
{

?,
, .3 t'
,''

,

''
..J

,
,,

'
i

, '
.
,
t
,

- _

_

',

.
' l'

''

''' ' '
'

.

''_ 1.. ' -

'.

.

''

t - n t '-

'

_- .

.

.

,.

..

i
''.
r
í
m
,t'',,..,t..
'
,
' 'mi' - i',.
t
,, .
'-

.

?,' .

'

;,

'r'

''

. ._,

,

' '

'

'

,.
'.
'
. t
''

j
'í'

.

?Y

.

ì .
' ' ' ''',gI,.,,,
'' q

, ,
-- .

-- '

..j
,' , , ' ' j'.;.,''
.,
.r
'-'^

ti

'
_

'' '
.,
.
-

'
'i
, ''

i.

,

t n..'
.,.
,9

.t

' ''
V?, ?, 'h .

m
.
'

,,

''

.

j'
t,..J'
-

.
'

.

,

''

. 'P.'

,h'' .
''

'

,

.

-

_.

f.
-'
."' '.

.

,

'
.."

,

'

m'
- ''
'h,i '
,t t
''

'

'
'

'

'

_..

;^
'
,,, '.... '.
'
^,,
?.

'

'^

'i' ' '

'í '' 't.

g

' '

' ''

'

i'
"' ,

t

,

_

'

.
'

' .. ' '',,'.--... -

''

I

'

'

.,..
.

m

'

,

i ',''

,

'

i
.í',

'' '

,

'' ''"
'
i,'''íiì
Y'
, .'
,'
.,E

. .
t

'

'

q

i
y.
1 ''
.
. .tm'
Yi 'l l

.?,
''.,
i,,'
i,.,.
J
,,
.
''

.'',
, ...,.'..
'.
,

,,, ,i',;

,

t
'
,
e
"
'
?
.
'
n
t
.
r
i
,
'
t
h
.
'
;
í
h
'
.
;
,
'
.
:
,
..
J
y
.q
'
l'
4
''
,'
,
M
."
i
t
.r
t
'
,
h
'
.
ì
4
,
'
i
.
,
'
i
m
t
'''.
'
i,
'
,
.$'
.
i,
.
ì.
'
.
,
'

R

,

,

'
'',
. ' ., q:,
..','.
, ,

,

,

,.. .
.
.

,.

^K

tyit,.
,
.
î',
it,

¬

''.)

... ,

'

'

,

. it
,


j
' II
J)tiI ín''
'?
,

t,"

,

,,

l'lll
t,( '(th'lI)l,.lIf,\m(ililll'l'
Itlthl
I,Ih1 I,,I),)1,I(,\(ml

t.,t

,.,
'
ì?,.
- ' d'

,'

Y.,,9,

ti;,1I
,!,)iII1III1tiI),I1IjllI
,1Ir,1IIl1I1 II)
'

'.,,
3,
t.,
!

,
,,,
, y . m..

. , ,, ,,

'
,'
.i
..
,i,.. h
,,

''

'

,

)hI,
tI',
,
)I I'I,
',
',
'; t
,1;,I
l
,lll,!
T ìltp
'íI,I111ll
,,

'
'

'' '

'

?t

'.

'

"''

,'
,
'

t

.

'
'''
.._
'.

',
í

'

',
.
.. ''
.
h
,'
,,,' t'
f
'^
, . ,

t

j''y

'

.

'

'''

'

,'

,
'

.

,

,
..

.

,
?

' '''

'

'

'

t

,

t

' ''

''
t
t
'
."'

' ''' '

^

'''

_

,,

'

,

,,

d
,.,

"

".

.

t '

. ,,
,
'''' ' ''

' '

,

''
'
, '' l

'

'

','. ,

; '

''
,

J,..',

?

., ?.

,

,
, m,t
.
. ,2''
m'. ' ,'.

. , ..
?
, '
,.,
'

,
.

,

'i

,

'

'
-

i.,

',

"'/
! ".

l
m
'
t
?
.
,
c
;
f
b
'
í
,
.
n
'
h
.
,
q
t
"
'
.
,
'
Y
.
^
,
'
i
n
h
.
l
p
t
_
,
^
r
' ''' .

'

'

m

'

.
.

,

.

..

-

''

- '

'

'

'-

' -

'''

'^
,. t
.

i.,':',

d,'
r

i' '

'p

"''''''X
'
Y'

',-:
'

'' ''
.

'
''

f''F. '' "

'

p

q .
"'
,

' '-

. .,

.

., ,.,
t, ,
'' '' ''?' -

,,

'

'

'.

,''

''
'
. ',.
i W '

., . '

'

.

'

',

.

''

'

,,
t, m
.

.,

, ..,

'' '- ?

'' '
.
,

,,

,'

'

-'

.

'

Pt

' ..
-y

^

.

í:' .
.
" ''

'

'

,

,

.
,

, ,'4

'

r
.

_

-

J

'

'

' -'
.

,

' " -'-^

í

..

.

''
'

'.'' -

''

î 'í, '

9

,, -

?'

'
.
.
,..

'

'
,
'.

.

-

' ''

'

,

,

'', '.,

.

.

i '
n,
'M' '

,

'' 'm

.'' "

.,'^

'

,,

M '

.

''

I1I/
'1I,i
'I(
J
'
)lV1'ityl1t'
I'
1")l'')
'
)tl',
jU
,JII
,p''
j'i
lIJIt'I1
,
,

-

.

?t"'

I
l
ì
h
I
(
1
,
l
,
'
m
(
)
l
h
,
i
l
I
)
.
)
l
i
,
j
m
'
(
i
K
I
l
,
f
l
!
(
)
h
1'
t
l
I
V
l
,
t
i
l
I'
t
1
l
i
4'
i
,
..
!
,
'.
_
'
"
'
?
h
i
.
,
t
'

/
,1Iì,,,t I!I'
.,il.' l. ,
'.. ^....-...
,t\

,TI;t'iII11í'
l .i
11,I,1Iy.1
,n

'

,
_

t'.
'

'

., ' --,

.

i

'',

'
'

J

' ''
. ,..
.,
' '' '.
'

'

i' i

,

i'

'

'

,

'

'

'

.
.
.,

'

,,
. ..

'"

.'
'

.,
,,
,
.,

'

?'' '

'

'-.

if' .,

'

^'

p
g'
:
'

I

'

, ''

'
'

''

.

r. .

-

'

,

'

ii

J

n9

,

.

,

'

'

'

'

'

't
.
..

''y., .

.
.

,

i'
x,

,

''

n

'

/
,
,

p' '

i,
Y

.

.

'

,.. .

.

'n ''

' 'i',. .,,

U.

t
'.
t
,t, .
',
'
'
'

.

''

't

'

.. ?''

'

..

'',
'

'

..

rC . .
,
'

'
g,... f

'
,'

.
,

,

'

' '

8

m
,
.

ï'

''

'

,,

''
f

i'''

,i,m,..

y. ,

'.

,

f
p

.

'

J

'

.

'

i

,

''''t,', 'i
y 'k '
''
'' .
, q
d
''
r. í
,
.
,' I'
,'''
''
' ?i , m
J' "'i,.
. ,/

, ,, . .
'
^,',
'

''

't

K

,
'

''

, !' I

'

J
'

, ,

'
t 9 .
' '
''', '
.''., ' ;
,. ,,.
.,
. , *
p''. '. J ;
,
i^.''' S''' '' ,
',
.'t .,
'
,.,.
' t Y Yt
'
'
' n
. Fj
'
'
.

I;'I1l1Iij)IIIII
IlliJj111)
'j11l
''
lII''lll'llI
'
,t \ ()h1I)1,.II)
,\h(l
.II!\1,1()h1
IlI'\I''I:\It,\

'
ti ?
í
''
'
'

l
'
.
'

''

'

'

'

'

''

"

P'Y
., ,

?
''', ,,

, '
ii ì'.
'
t t
' .'.
,'

.
^
'iJí ' r
.

'
' ^'' ' '
..'
. ,...,

i ''

.. ' ,
'i'
''?', 4Y?
'''.

^

,

,

tmf
. '
'

,

.

S ' , j.
i
''
,, ,
_ ,. .?
.
'.'
a
',
" ' ''
'm
'' ' r
'
p
'
'
'
'
,
'
.
:
?
.
'
'
'
'
'
,,
. ' ',
.?
. . '.
.?
,
.
. '''
, '
' ' '' t,' 'r
'
,.
.
t
''
i
'' , '
,,

.
'

,
'

'
.

-

"' '

.

/','

t
' . . 't
p ,' '.

.

q,

i'it' J
, ?.

'

.
'

,
.
. .. '
' '- ''
.
'
.,- '
,
'

Y

.,

í'''X

'

.

',
,
,
,
'^' ''
t'

'
m

^, .

'

,

.

.

.

t

.

.

,,

.

'

''

5 .'. '.J'm

Y

'' '
'" '

'

.

'

' J ' ,'

,

.,

'

'
'

'''
.-''

,

"
,

.
t'''
.
''

','

.

'' t.

,,

'
,

'

/

,.,

,
'

''

-

'''

m.
' '''' ' '

,

-.

?

t

.'

,r ?
,'
- .^
,

..

,,
,.

'

,'
'

'

,
.

t

.

i
.
,

'

.
'

,

,

m ^"e'
,,

,,

''
,

.'

ï

'
' .

-

i

.

,
'
^'''

,

'

õ,

4..t "
',

'
''
a''

t.

..
'

'
'

t,

' '

'

,
.
.. ,_
''.

'

,
,
'

'''

,, .. ' ,
'

J

'

.

_

' ''
''^ ' '' '

?
'
!
c ,_

'

-

.'.,

''
'.
.
.

.
' ',
?. '

'
'f'
"
,, I
I1)It)l,tl
!IIIl,'
I)j
'
.' ,'
,'

."
. .,.,.. .
,,
i.,
th1,
,
.\ I,
!I,;I ,I/I.
.,
, .,,,

n,,'
j, ,)
'II,
):,IIII
IlII1(\
.1
,

'

p'
'
.
'?'"
Y
."' , ,^.
'

.' '
' y '

. í,..
'
''',
,'
''
''
'
í!',?
.''í
"
,,
.'
..?
' 'i
?' . .

'

' ::
'

'
' '
t.
. ,. .,
,
.,x, ..
'm
'' '"
' , .
''' 'i
'
;, '
.,,
, ''
.'
,
,,
.,
..
. ,. ?
.
,
'
,
'
- "
M

''
f

.y

'

..

'v ,,

.,t'

,

'

,

.

'

' ' Y'
'' ' ,.
.

'

tf' .

,,''
t
.
?;
,
'
'i
.
"','m
.
,
"
,''
,?'
1 Yì'
,
_m'
.
,
: '.
'i
,
.'
'.
.
'''t
'
,?'m.'
q.
4,
'
.,',
í
',,
,
m
'
.
'
..
:,
í.
.'
/
,
"x
?'' /m'~,
X
' . " m
'', '''
;
/

,

'
i '' , . 'q ' '' ' ' ,
,,
,'
.?
.
'
"
X
'h
'
i,
m
,
,' '
..,
.
,.
.,,í,'
,
,- .
'
'' , '^^.'
:
,R
.J_, .
,. ..',
'
,' ' '' '' r
''
'
^
'
'
i
'
.
I ,.
'
,,,
. -. '" ' .í' , m
. '.
''
,t
.P i '
4
.

'

;'

?
Ç
',
j' '

'Y

'- hm
''^, '

.,'
'
'
'
' ? , ','.'
,?
., '
,
x
C..?
".. X
'",' . ,j , ' ,' ,,.
.'
'
t
,,,
..
. í. . ?,
,
,
'
_
'
"
't
.
, ..,',..Y
,.,,

c

''

' f,
,

iq

t

';
; ^,?
' m _'',
,,.
': .
t
?, '
'
;''' '
? ,'

.,i '.'

.

'1
'' '.',

,

,'

'

,.

'

y

''
"'''' ' ' '
''~
!
''"f'
?'
. ' g' .y
,t. .,.,,'.,.,
,..,
.. ,.
.,

.

_

''' ' '
''' ''

. '

'.-'.r.'î.'.''!'',?'.'' ' ,
'' ,

i, ,,,.'' ' ',' m.,':.'x.'r','. '.'''' .,'..
'i
'

'

,

t' '

..
..''' .

''''

',' '
..

',''

,
.
,,

,.
t
'
,t

', .

,

'.m' .

t
..

.

''
.,

'

' .
-, ' '
'
'
,
,
,
''

'' '' ',''
' '''
'

_.
__
.

-

q
m

..,

'

,' ,
õ
,.'
9
,
.

,

_
_ ._
''
' "' ^

.
Yt.
'

'

'X' ,

:?__

I ?,?

'_-

?m
''
, ',

'
,
. M_ _ u .

J.'

'' P? ---,.

.?''.

,.,,
''
'.f '
''t"
,. '

,

' 'i,

' '.,'

'' b. i,

'' .

'

''

?? t'
',

?'

.

,

'
'
,
.,

,. , .
- '' '
' '
.9
, .t
. ,.
'n''
'. .' ' '
.'
.,
..;.
:''. ''
j.
'
?
,'
.
.,
.
.;
.
. ^
'
''

,-

'

.Y
"'"

'' '

.,.
',

,
.
s .i',
'tt , .m
',
'
, m Y, .,,' ; . '
q' ' ' m
'.''' ''
.
.':
.
.
,

'

,'"

'í.
';- '?"'

a'

,.
, .'
'

'
,' t

..
'
',
''''.

.

'

, .
,

'

yc

''.í

'
,
.
.'.,
.!
,

,.

í',.,,i
í
"' '

,,
,' ,..,.'
'
,
^J
4''-_._.
''
' '"

''

t

' '

''''''
'
'

'''
'',?
i-

..

t

c

,'

m,
..

'' ''
',
' ' ,

, ,
i.
- ''
'

.

D'

j,

' ,',

,i

.

,

t' -

,

'
.

'' ' ^

'

,i'
,
.

'.

^ '
,,

'
, '. i

,

n

,

m

^'''''
... ,, .t
. ,,
.x,

.

,

.4

,.
.
,,
' '
'
' '
-'
'
,..t

c

i'', m' ^'^"'''X'6'''''' W'M;,' ï'''' '.
'
'

.,
.='
q
;''
,'"'
...
,rr,
.
' õ'
' r,
,?
p
"''
ím
- 'g
m'
m
.'tní''
y- '
.';'p'',''''
.x'?'
y
d,4''
c
"
'
.
m ' '" ,
d,
'',
'.
J'
''?.'
'..
m''
^
9' '

'

, ' ',. ,
.
.
.
.
,

.

,
'

.

.

.
.

'

.

.

'

'''' "
''
g'''

?
, , ,,.

''''
!
'
^ "' ''''
"
r
. ,

''

/

t'
,'Y . ''''
. ,
'

,

1,
1'I'
'
,((,III,
''
IIIIIIJIIIlt'J'
II\1II
J1'IIt
'J'II!(
'IllII
'I1I

.

,

,

I
t
l
h
I
1
J
\
,
I
,
h
'
(
l
)
,
1
;
I
)
I
,I
4
,
h
(
i
ll
(
II
J
(
)
;
1 I
l
I'
,
.
?
j
í
P
'
;
,
t
?
.
K
M
/
,
'
.
,
'
.
,
r
'
.
h
í
,
p
lIItl
!II1ilI
t'II ''"
;j'
. '
P

i

,
k'
.q
...'
,, t .

I '..
\h
,
,1I,,: t:I,,\I ,I/,

l,l,,III!
,i,I1íiII11IIII:
.!
, lI

*._
.,..

q
,
'
^
.
m
i
r
?
!
M
t
;
h
I
y
P
g
n
3
Q
"
,
'
.
s
r
f
e
p
?
t
i
j
\
9
^
{
:
m
!
q
l
Ç
d
í
,
'
$
4
.
n
y
f
2
S
h
?
i
t
^
ì
"
9
q
;
g
:
'
.
í
,
J
I
c
?
t
r
j
m
4
y
ì
i
^
"
n
\
'
.
q
î
,
g
Ð
!
P
t
_
r
&
f
d
:
l
m
h
i
p
'
,
.
;
?
\
j
"
J
t
^
c
1

y,
'
h.
',,,
..
,,
^'''

11:;iJ;dI
/1:t,llì
id11'
i-u
,ìnI1:,!ll1
1I,I
,)(t1iït
,)

'.
ì.
?
"
,
'
.
C
!
,
'
í!
,
'
p.
,
?

t
I
t'
,
;(
)
h
,
1t
)
t
.
'
II
)
'
;(
,
;I!,}
t
()
h1

,

'
,. , , ,
. ..
,
. ' ',
''.. .,
' ',
.
, ',, , ., ,

i.
'

,

?.

i

I)Ih,
1'I'II,{ ,,
;h
,,
1 t,,
\('

'
'''''
,'
,I1l,)Itj,).yjq;
' ' '^

'?
,
.?,'?.,'
i'
,
,,,;h'
i
1t,,,
('I(li
.,;I,,'l.li
,
''

. . .

,

.

),T))y'
i
j)1
j,1,j,I,1\t:,I
jI
,Iqli'
1x
,!
,

''

"

'
'

t,

.',

'
,?"
,

'

, .,'i''

.

''

'

'

.,
,

.

'
'' ''

,,.

.

,.

.

'

i'

. "
i.

'

, '

'tJ"-,
,,
",'

.
.

,

ì

,

i

. r'
.

,

'

,

''

-

,',' .
''

'

''

'

,P
.' .

n.
.

'K' ,:

.

,

,

''''

'

'e'
'''i'', ' '
,'
,
'.,
'

.t '
i

'

.

'

y"

. ,.,

''
i'

'
'

t

i''y

'

p
q'

t

' ,
'
, i

'Y

.

' ',

,
,, .

.

'''
.

,,

' '

'' h.

'

.

'

n'

'

.

'

.

,
. n

',, .

''4

qm
n
'.^'

'

d,

? (,?
t

,

.,

''

'

:'

, ,

'

, ,_ .,
' 'P

'

!: t'
l

j

'''

, ,

i
.
'.,' '...
'
'), ..

:-'''

,

'
^

'(.

,

j'

,t,
t.

"

,I

E'
.'

4

. , ,
.,

, _,,

.

,

'

.

.
' ' .'',
.'. .
.,

t'
9
l' , ,.

t'

'

'

,

'
,

-'

l'.''

t
n

,

. .

,

^q

.
m. ' v
'
q
,
.

..

'

.

.

t ., .

J.
.
i

''

'
.

' ' ''

,n

''

j

'

' ''
i

t

. .,,

,,.

,

..

j'

H

' , '. ,
.

t

,

''
,I'
,I1,
llli'IlIIlJll
lll
'lilllll'
i,ll'
ì'i
llJl,l
,ll
,I
,

'
.

l'Ill(,\ ï
,'()t
,l l)l'
.l li,;m(illl, l'I!(tl
I,\1 I,Il,\ ,,
\h

,

!
,
,,.
,,

)'I
Ii
'IIIlIIIl,'
IIIJI'

'

,.
,.
,

I'
'
f ' '

ï',,\\l
I'
,,\,'I(I'
,,\I, 'll. !
,. ''
.

,,
I
1,,,II1,,
i,.
),jII,(,IIìI1()
.I
,, ,

ii
J
,
,

'

'''

q,

'

, ''.

'''
-'
'' P
"'
._
','
'

3.
?

'
,..,

.

_

,.
_
,.
,,
.
'.
,m
.
,..
,
x
'
.'
,
'
i
,
'
"
1
,
'
.
9
,
'
r?

t

'

'

9'.,.

,y '-. ..
.

y
t xI

.,

,,

t *7 .
?

'

, ..

g y dt

..'' ,

,
..,.,,,y
,.

t

?<

?

,
?

t

?

j

? y?
'

''

,,
q
,

t9
,,
.

m
t

m

d

rI
J

r

t'
'd
'

' '

'''
"'
-

y

'

t

'

'.

..
q.
_

,
.

,

ty
q

?
,
y
"

'i i :

r

c

?

y

I

?
'' '

'

..,

.

.

!

J
.
t
r,.

,-

..

,
.

?
J

v

?

?

R
,
..

.

,,
.
.,

' '
!:

'^

'
,

'h

'

,.

,,.

,.
.

''
X'

, ,.

.

,

~'''ï

'''

.

,..

' ''

p
.,

X

,
.

"'

h
'
.

,

'

,

.
.

' ?'' '

,
t t

-

i,

i
:'

'
.
.,,

.
. ,., ,,

.,

' ''

'

_
.
..
, .,...
,

.

,.,,..,. x

^''
' 'y
y
.
,

,
,y

't^ '' '
'
'
.,
.
.
.,
._.
,
6.
,

t

.

._.

q

'
'''
,
m
,. ,,
. .
..,
, , . ,

,

qt
q /

3''''''

'

n

t

q
uf

q

i

;X

'
',
',
., .t,
..

'
'' '

'
qy. .. . .
,,.

n ,

t

'
""
' '" n
,
.'
,. '
' .q

':
,
, '' '', ,''.'.
'
n
, '-.

'e
9
" m '

'

'
,, . , :

?

J
n
n t
' 'r

''C

.'

'

'

.

'

x

, ..

lll
'l'iIlll'il'
I^i
'línllíii)lll''l
l
!
,,
,

,.,

,
.
'
!
r
t
.
,
'
.
'
ì
n
,
.
'
,
iI
,
l
I
)
'
l
II
l
'
i
)
^
ll
I
l
!

!
;
h
1
l
}
n
'
l
t
3
,
!
f
I
(
,
h
i
1
l
1
I
,
l
(
l
r
,
I
;
h
1
,
1I

)i)jItI
j1,
1,I1r'I.i(I
r1,
1w
,,III;.,I

''
"'

"'

'

'' '
''

'

''"
''
''

''
'

''

'

'

'
''

"''''

'

-''
i
''
'

'
"
'

'

' '
'

'

'

'

:
"
:

c

:

:

9
r
q
y
?
/
?
t
*
t
-

J

-

,.

.,.

.

_

.,
n.

n

.

...
,
,

,

,

^,?
'

,.

^'

,

.

'

'
,

,

'

.' . ,
'''

'

..

''
''
,

,

t
''

'Y'

'

'
.''

'

,
.

'

'.'.&..'
?,'?
t'' '

' ''' '
, .._.,

f
'

,.

,

J
c

,

, ,

'
.'

't''
'
t,'
.

''
.

r
,,.

.

-

-

'

'' '
'm''
?
,
.
.,
.. . .
.. , ,
,
. .. , ., ,. ,

'

-.

. v. ..
., '

?-'

c

?f
,

m

9;

',
'

.

m,

R' ;
,

.,,
..

''

.

.

,.

''''
' '''
, ,

''' ' '

'

'''
''
,. '

/ ,

'
''y
'
'
..
.?
" '
,

r

'

' '. ' '
,?

m

.,.

- ,
' i.'n'g
'...m' 4,,. ''i
, ,,
/,

?

- '-'g,-

'
. ,
, .M,

''Iì Jlk('
)'iLll !
l1Jl,
l,U
1ll5lU IUm'l'
q
,
,
,

'?

tlI(,( ()h,
ll)I.',Il31(N iKllI!N¬K()h,
t'lh
,I'
T'tl,/
(N',(h1

'

i
,
'

t
i

j)III)i
jtt1
!)4rq'
54

,(h1'
..,
( l('
,,,
(t,,St '
,
)/1;;t)n.I
n))p
)4j'ttuj1. ?. I
.q

'
.. . _. ._ _ .

'
y
,
.
t
Q
g
;
?
^
3
q
9
n
i
d
4
/
C
l
"
m
í
Ð
_
r
~
R
:
P
h
b
J
c
Y
M
ì
x
'
.
,
!
^
a
?
u
i
y
;
t
g
_
"
ï
9
p
í
I
f
:
4
/
'
,
.
r
D
?
!
i
;
ì
_
d
g
m
y
^
A
t
'
h
,
.
9
"
c
&
:
j
r
í
i
?
J
n
_
d
/
;
'
,
g
.
e
Y
M
í
:
r
^
"
t
i
y
?
ì
P
!
m
4
_
'
f
q
;
,
.
ï
l
"
t
^
?
F
i
y
m
9
P
C
d
î
í
j
'
:
4
r
Ð
,
.
ç
R
Y
;
'

" ',"' ; .
,
.

'''' 'í"

y1-unu,^
iq 4qu;1i;wmiu9'D i
^
;D9t
.j(

., ,
.'
. .

;''
.
,
'

?i

!
^
,,
"
:1
'
Jl
;
i
1
g
4
'
q
3
4
'

.

i"

-'

pHR,4suh
.,De g.4. Hl.pRnh
.,
q
pl.
hl',
4. (ì,!T (g.4{')

'' '':
'^

, ...,.,-,
.
,.,,..,,
.,
,..,
,,
c,,, .
, .
,

llg, c,û

g9;tIqu .
-_
i
1

'

'
,

x .
?

.

..,

''

'

"'
^

?

,,

,

'
,.
?'-'' '
'
'

'

'^

-

'
'

'
' "
''

''
y.

.

,

'
'
'' '
.t
j
.

'

,
. .

,

'

'

''

'

..,,
. ,.
,
,
, ,
.

.

,

'

'

'

'

,,
,
..

..

h

,.'

.

.
.,. .

.

'

'

P. i

,

t

'

''

'

'
K.w
.,
,

'

,.,

,

,

t t

t

n
t

c
'
,

.
.

'

'

, ,, .

...

q

y

,
,
.

?

q
?
J
t
'7'

'
''
''

X '''t
t

,

'

.
.

,
..
.
,

'

'

'

.

'

? '.i''' "_
m,

_

''

'

.

.

?

q

., , .

.

y

' '?

.,
d

,

''

'

.. ,
..

í

''
' ''

.,

_,

_'?

.
_

, '
'

i'':
,

.

q

,.

I''

q
9'

.

.
.. ,
.
,

,,

my

I

.
,. ,.

''
"
''

.

q

, ,
p

,,
,
,

,

t

'

.
,

'''''',

i
.

! ''.
'
'' .
.',
., Y
, . ,,,,. , .t

,

.

,

,,

' Jm
'''

,P
.

' n '

.

.

"
'

i

''

.

'
. , , .
.
, '

,

,

. mm
.,

G3

'

..
. .,
,,., .,,y.
'
X' ''
'

''

õ'
' ,m

g,.

'

,

.,

'
''

''

J

.

..., .,,

. ,,
,..
,

'

"'
''

'''

'

. .,w

. y
.,
-' ' '

q

}tR,t,
s()h1l)I.nln,
, (; I
.IL,NI}K()h,
1

.,
,_

?
,

9 w Ul^)'9UI 1J
PI'tU ntU9d4 l0
n

h,
1,
\N(i,
\'
l'
l

9

,

q

?s

.

,
\
h
I
,
\
/
,
s
K
t
,
\
ll
,,,
i
2 ,
.

1J1i
ml1l!)i)i
1l9
j4

'

. ..
,

nljÔIuc., ;
\
\)n;ijllíI.
t-.
1

,

'

'

. ,,,,., ,_

,
.
'
.

''

'

t.,_ ,'',.,
mxy

q.

'
'
'

'

t

'''

'

'

8 ,'
xm
,.
,

..
.

,

t

J
,

.,

t

It
n

t

J

?

í'

'

'

.
,

'

'

^t
'
m

'
' ''
.

.,.

.
,

.

t(

,

r
t

'
'?'
,
'

y ,.

.

'

'

m'

.

,

.

.
-

?
'
....
,"'
. , ,.

''?
.

i'

' "'

,

,

' '
X'
' ' ^ "''
--

'' '^

.

"'

'

^'
' '
. '

,

í-

'

'
. . ..

y

t
_.

'

d .'
"'

^
'

.,

t
' ',
'
,

.

'

,

_
,

.

'

,,,
h
"X' q'''
''
'
''' ' ''
''

?x

'

'
'

P

m'',.

.

' '''.

.

^' '

9.
, ,,

'

''
t

,.

'

'''
''
" -' -' -

_

'''
' '
'q
, t..¬

ì ''

..

d '

'

_,..

'-ì q/ ' ' '

, .,
.
,, .
__ .
''"'
''

'

,
.

'' t

'

'
.

,''

<

' ''
'

''^ ,

''

$

'

q

I

9 '
'

Q
~ ' ''

?

,..

.

.

.,

g ?

i

uWIW
U
9'9 l 1
l'S)tU 'Um'
ln l,í')
,
,

i
i!

PtR. S()h,1DE)t3,,
t ( )Il )}X()k
,)
Pl,hI,S,\.l'
im,\')'l

,

'
.
,
n
f
i
!
,w.'
!,)
n
,
l
)
iy
'
j
q
3
g
.

.
lK?
''

..
t.

1

_.

t

cm

.

'

.

S,\hIE,.\SKti,,,
\E,S),.,

mlwuc[.,q
t1) gDLu .
!

..

.
,?
2't

.,

., ,

,

't
,

' ''

i.
,

..K,

,
,n

,
!
'
i
I
t
r
.
p
ì
x
T
g
_
;
a
í
n
"
'
,
i
d
.
:
1
K
r
M
'
;
?
i
,
q
"
l
ï
.
t
:
n
\
X
'
,
l
.
i
4
f
'
J
,
?
t
.
í
i
*
;
q
,
.
'
/
m
t
.
,
í
J
i
'
!
b
:
C
d
j
t
P
,
.
?
m
'
"
n
y
c
i
f
.
'
"
,
ì
9
t
m
'
í
.
^
V
h

.

'

t

.

;,

,

.

'.

^.: ;,.'
.
.

,t,.
' ,','
...
,.
y
t
,
'
.
,.
t
D
.
t3
.
,
ì
..
,
'i
.
'
t.'
,...
'
,
;
.
i'
.
;
i
'
,
".', '
.
,
'
i
,
.,
'''
, ''
'
'"t
S,''
ì
.. ,,'.
,
'
t
.
,.'
ll''
.jy'!'n:i
.''
i
,'.
'
,
.. .
t"
'.
,'
r
,
,

, itj

tY

.

t

''./

' ' '",' t ,

9'Y' '

'

'

'

''
,J

,

.

'

''''''''

.l

.'

''

''-

, ..i

.,

'
. '
.t''
, t
,, i

'

'

,

'

,,
9.

r
,

'
i'
,
m,.''
.
,
.
t''
i
'
.
q
'
=
,)
n
j
i
J',
',
i
'p
'
,
?
.
'
,
.,
J
'
t
.
,'
t
"
.,
'
r
.
,
.
,
t
.
'.
'
,
''t
,
.
'
.i
.
?
'
í
ii
,
'.
c
,
i
.
't
,.

.

!
,)

t,

,
j
'
l'

.

'

'

' '' t '

? ', ,
.

j',
.I''
.

'' r 'M

.

'

,'-'
h.

't.,

''
t
.' r
i, f
, ,.
,/ f, ''f,
'.'í'.'

,

'

,'''''.i, ',' ! '

.

'.
,,

Y,'j^',

n

n

* ,.;^t,,

p
H
I
h
R
1
U
s
'
n
S
q
O
U
)
h
1
K
i
'
I
q
)
D
J
9
r
f
'
l
j
J
)
1
U
B
h
,
'
I
U
G
)
l
,
K
H
y
r
)
,
!
'
h
n
m
p
R
O
.
I M
l
1
!
)
jO
n.
j
;
,
i
l
t
'
d
J
)
1
C
Ð
.
!
'i
'
h
.
,
t
^
'
.
'
,
.,
.
'
Ð
r
t
l
S,
h E,hSRE.1LSlf .,'',''',

_
,
),,,,[,u.,,u
,,n,,n,,.
,ugd,
..

^ ?.
'w

'

. .,
',"'
,.
'

' '''

'''''. m

''.
'

, ,,

,.

'.
'

.
''

'' .

.. . ' ' ' '' '. ,''.
'? . i. '.
, '

?'

'

.
.

.,

, .

r
'
'

'' '

;

,
,

,'

'
'

,

'

it i

'
'

. .. . .

"' '
,J
",

. .. .

i'

?,

'
. ,,
Y ''

.

,

_ ,

'

''
''
''
t

,

.

'
' '
'.
,' . .

,,,',
' ,.'
'
'

ï

''

'''.''''' ''
'' ''
^
,,. ' .

.

'...

?,'-.. ' 'n.,'.. '

.
'
.

'' ?
'.

''

''

?'

'.

.

.
.i

''

.

'

.
,.

,.

,. ,.. ,
'' ''' ' ' '''''
i' .,

'., .

,'

'''?

'
i
''
'~

.
,
' '.'
.

,

'',

?

.
._
,., ,
.
'. .
,,' r'
/' ' '
' ''
','
h,
,.
,.
. . ,'
.
'
'
''
'' ''
''
"'
' ~'

'

.

'
,,
.
.
'
' '

,
.

t
?
.

; .t
,

.

''' ' '

-

I
.

.
m,..,

,

''

'

..
.

.

..

'

4

''' ' ' ''
'

t ,...
'

. ...
.

.
,
,. . , ..

., ., . ,
?

t

í'. 1

, í

,.

,,

" '
,

'
''
t

,

'-', &

?, r.,/',', .

,í^

.
'J

n'
'

,n i
..
t,.

p

''

i/m,'n

'

.. .'''í

' ''
,
.
.y

". m. ,
;

,

n

x

'

t

?g'-,
i-

q
tx

^

'

& ?

.,,

,.

''
'''

''

, ,
.,,
_.
,, m
. . .

.

t

'q
4t

'
,y

'

'

''

'

-

.

.

m
t

'
''' ' ,

t

' ''

,. r
.,
,
,
J
'' ''
h

!
)15
,t;U q
9'UiJ)1!
Jj UlM
j'9U) )!
.
.y
9

,

)J 1ilùtD''i
'

.,

, ,,

pHR,
4 soh
, [)E B, (;KHl,rKu.,1
}h,
11H,,
I KHLI

,

''

'

.,,,

,

^
,
..
d.
. . .,., ....

'
'"

. ,'m'^'c
''',,.
'''

'

,

'q

''
^
' '''
'
.e
.
.n.
..

'

J

.

,,
,

'
,
.
,,
.
,..'
,

t

' ''

-'' ,'''''' "I
"4''m
'
eg'*

'

'?'

.
, ,
..
.,..,,
..

yK

m

''

,
.,
, ,.

,
.
'4 '- '

.

.,

n

,
'
"' ^
''
''
''' ' '
'
?
4. .
, ., . .. '
,
,' '
" '^
''
'm
'
n
t
.'
8, , .,.
..,
y .
.
_
n.
,,
. ,

?
'''?,

'

'
. ,

S,4 IE,
4SRE,
tLSIZE
1g,l;,;
,
i)nt

u".
?(j

?

ym

. ,. .
.
.,
,.
''''

'

9

.
't

rI

, '

.

"'

.

,

.

.

.

4.
''
?'

' . ''
,t'. '
I
t.
'

' _
' ' -' '

'

?

,
.,

',
,

i

.

'm'
'' ''

,.,..

.'

''

t

',''q

'

t.'

.. ..
.
t''
'

.

' ''' '
,,

.

-

?-

'
'' '' '
..

''

'''

'^'

'

'

,

'

.

.

3''
,
.
Y
a'''' i
'
'
,'
.

,.,

'' ,
î,,..

..

'

tt

..
t
'.
v
' "
?'

,
.

''

i, ,

',

q.

,.
''
- ' ''
'
í' '
,
., .. . , ''

..

't,

.,

,

i'r;,,,..

?^'

'
.
m
,
.-?
_
!
''

q'' W ,'
,.

.

t'

''
.'
.

, ,'

t
.
,
.

'''/
,
'
í
'''
i''',
Y
.'
'

" ''

'

'

,
. ,..
'

P
'
?
'
4
.,''
'
,
,
í,
''
,
-. '' '
ì
t
Y,

'
,,
.
....

. ,. .,

' v

''

,
_ '
., ,

'd '
'J'
- ''''''
;,,.?í

,.

.

,

J

.,
m'

'

/Y i

. ..

tt

,'
!'

''
',
'í'.
t'

'

;

'

,'
._

'.,2,

? ,.
m
?, ''
,
,,

J
..
,,. î ,,
..
,t
,..
'

'.

i ,.

fJ

í'-'^
'-ì'
'

,,','
, ,.'
.

.. '
'
i ' ' ''
,.. ,, .
,, .

'1
.
"
,
'
,

.
, .

.,

,

'.

'

_ ', e'i
'í'
?- .'' 'i
,'''
- ". ,-

'

t

.

'
.,
.:
. .

~/

''

í, ' ,dY

'

'

,,
,

,
;
'
?
s
.
!
C
,
^
'
.
,
'
i
'
.
'
.
;
?
'
n
,
.
',
.
'
:
,'
.
'
,'
m
.
,
.
'
m
i
,
í
n
'
:
.
,
.
'
t
i
.
,
'
n
.
,
m
n
'
i'
.'
.
,
i
f
'
,'
t
U
.
,
.
"
s
,
\
.
h
I
,
E
h
,
s
R
E
,
q
L
sE,
'
q
!ít
,
.
r

I'
'
,,.,
.
.,.
,

''

''

'' '

.. ..,
M

'

''

,,

t

!
I- km'qUl U.1l
jI1ilMu'Ig
,
,1)r
,

, .

pHRA s()h1Du B,
q cKHl:
,.
mpRuh
,,1
ph,
1TH.
qhKHlI

,!'
'.', ,,

mlI1
I
!l, 'q

!
'
!
:

'

?

'
'i'

.

,,,t
,,uN.,q,
,)n,4,
.
gd,,.,ug
d,
.7

.

.
i
'
,
?
t
P
n
/
a
q
;
^
í
e
m
"
_
:
2
h
g
~
v
l
r
i
.
'
,
?
q
y
J
K
^
"
3
c
ï
9
_
M
.
'
m
x
;
,
Á
n
g
i
?
2
r
J
s
î
t
h
j
:
í
^
.
'
,
"
?
_
d
i
h
m
y
t
ï
í
g
4
'
.
Y
^
n
,
î
ì
?
:
p
!
i
"
j
d
f
_
q
M
m
'
.
V
í
,
y
t
;
5
?
r
g
ì
:
I
4
p
/
R
i
^
Y
s
n
9
!
J
'
.
^ '

,

'.
^i'g"?_'
.
?
,
40
.'
'
,
n'i','
'
í'
m
'
.
'
y',
.
',
'
ï'
.
hq
.
g
'
g'
?,

'?''
n'
,
P_
g'.',.;
,
î.
iw
'
"''.

. .

'

. ,.,

?
..
,,
,

.

'

.. ,, y.
, .',. .

'

dor),,,,,
i
,,.
,,,w,;,'qu,4,,,,,,,,wug,w,,
)(wDg)

i,, ..?J,
í
,,

!
t.
,
.
m
^
,
n
t
'
J
;

,.

. .

pHK,
4 SOh1DU BANGKH pRUh,
plh,
1oK KKuT(g,q(,

Y.,,.,

,
.. , ?.
' 1lml
I
i)4'
q3g

''
','im'
.m.
.i a,..
.,..
,
,,,
,,....,..,...,,,.. , ,

s,
4h,,
1E.4sRE.
,LslzE
,
,,,,,,,t,,.q,))^
,og,f,,,u',
.

c

t

g
q

*

c

t
?x

/

tI

t

t

tt

R

rt

r c
c <J

ty

t

c

y

tt

J

p
xrt

t

7

q
yr

yt

x

tt
J

?
yJ t
I

t

J
mn

r? 6F?

t

J
?
I
y

t

??

?

m

r

u

n

It

v t

J

n

t

r

/n

?

?xp t

n

t

f

t

/
tc

r
t

n
t

h

mJy
y

I
?J
p
?J r

?

p
m

d4?t

n
x? ?
/ I

y
t

cp

m

9 ug )9 )J)1nu )1u

pHR( uh1DJ n4NcKHL?pRuh
p ()K KK!Ir

)J

0

J

n

'

' '' '.
,,
'
t
' ?
..'''
,
.
..h
't',,,.', . ., ,
iJ' . ' '.i. ''
., ..
' :, .'
^
, . ' ,"
:.. . ''
,
'
'
'
,/,
'
:''
i'
.? . ,!, ?,
? , ',

,.

.. 'I

pí''' , ' '
, "'
q''

i
,

.m

.

?.íï

, ''

jIm
' 'i

'Y
'''

'
''
'

,.
, ,
.'
.

,.

.

,

'
.

n
t'

''

e;'!

.

',, ;'
.m . !?, .,,,.,..m

õ,,',
?,,,
n..

,,?

,

'

.

.

'tY':'',',,
i''' -'''i 'i, '.
'i,
t.jí,i', ''','t'.
'''',.. Y. ?^
i..' .' t, '''
-'.'tì,.'.''.,:'..
i'?
ï.
y ',. ,. ,
'i'
' '
, : e'
.' 'Y n h
' ' ', '
N
'
'
,
x
.
,
,
.
i
.
"
.
^
.
'
j
'
.
'
.
í
'
x
j
'
í
'i'-., ;', .,. n
. . , ,'m.
'
'í''..'.
.:?
'
1i'.
nii''i'
.,
i
4
''
'..
'
J'i
,d't,??
i'..
'';.'
'''
'q
l
4.?
, . ., i ?
,i,,qj
. 3.
,' ?,r
:.
.,'
?.
.i
.
'iJ.jj
, ,,,
.
?, '
g
"
i
r
'
,
'
.
'
,
i
i
,
'
.
?
.
,
h,
.
'
?
c
'
.
,
'
'
i
?
, 'h,
.
j. r
.
, '.

.

ì'.'
i

tJ,
.

,,,. ,',g ''
.i

.

i
1'',
f'.
'

i
,' tmy '.. ,.
, .'!

'
.,_
pii
.,
.
i.
''?
'
g

'
' '''
;

,^.
?'
,.'.,,ii,:
..?'qC
w'
.,,.,.'',i, "^ ,,.'.'

,.'.,
.
'
','
,.
'g,',,
.
?
.
-..
',
'.
?D,'
.
,.
m' h
'.,..'
,'
.
,
',
'
'
'' ^
?'
;''
,
.,'
.'
.g
i
"
'
,
'
.'
b?'' '.?,.
" ,-'m
i'''
.,
i'
'
','',,
.y,
.',
?i,
?.i'i.
'
't
,','.,m..
'? ;'
'ì''' - . . í"'
'i;'
/ ,.
,
m''i í,, ;' ,
'''.''?'
-.,., '''
,,'
,í ''-.4
.

'

X"
?,iï ... .t
,
.
..,
. .. '
.
'
, i'-J í
.
,W''.
'_ ''
, , .''
t
, .
,''
. .
'
,
..í h ,
'
'''''
',' ' '
., .5 '
, .'.',
,,
',. ?
't,.,,
..'t.,'M. ','.'ì?.
.,,..;,
'.'
.
m'í,.
'.,K _....^..,'',?,,.
, .,. '- i'
' ,,,.t' ,'
. .,
, ' , ., . .,. . '?'''.
.'.
? ..l' h',
t' ..
í,V',,,..'
.,
,
.
.
.
,
, ,.
,
.
.
.
,
,
.
q
.
. '' *,
,
..
, ,
'-', W
'
..
. , ,, .,4

.

í

''' '''
.,t,.'
i'
g'q
.'
,*m,'''''?,;N
ì..'n"'
'
?,4i?íC ii.''i"''',
-'~;

''

''
:,
mì.
'9)
,
h?J'.'t,
.
'
'
m
i
!
,,
.2í'
,
'mi'
, ,'.r'-',.,
?' ',,'' ',''
í.,pt'9:'''''?R
,.
y
';
''
i
ígt
'
.í,,
' íí'
J
,
"
?
,''''í
,
'';'
pt.
ì?
,
'
&'ii
,
'
D
i?'
,
gìi':
,
.
?'
'
,,x
,'
iX'''
,
i.
$.' , . q,
'
.
.
i
:
,'
.'
/'
mi,
t
'i'
.
P
,
!' m

't
?''
m
:'''
;,
''
'i
,x
.'
.í,
;'-' i
''
?,
:i.''
íqm'.;
a

., '
/'''
.
:
,i'
i
't:
'",'?
'.
:,'

í,'i

'.

.

''
'

, '$
,

',,,n,,
'' :,
. ' ./',.

j
;i"
!
,
'
i
,
.
'
.
iÁ'''
,
'.
i
:
?
.
:
i
.
ì,.
',
i
'^
,
i
'.
=
?. ,
',
i
,
'
?
.
,
"
,
i
í
_
~
,
.
i
'
.
'
m
m
'
.
s
,
4
,
í
^
,
'.
'
,
.
,
.
,
h
'
i??^'
'.í
J
,
.
,
i
":
,
/
'
.
'
j
'
,
.
!
?,
.
.
,
.
'
.,
r
n
'
"
)',.;,'æ'
,
.
?
,P
,'
,
'
,"
,
x
,;
q
"
.
,
,
.''
'
,
.
'.

,/.

,

.
,
,.''
'i
9
,
.
,
,,
t;
t
? ,,t?h,
.
õ
'
,
'
i
m
j
'
.
m
?
:
:
'
,
'
'
1
'
;
'
.
Y
,
'
í
'
ï
'
t
'
g
?
'
W
.
.
n
'
m
i
m
,
'
,
'
i
.
'
'
.
'
,
.
.
,
'
.
,l
,
,
'

..

.

.

.

'
'.
y
i
.Ki
?.
',
i
.
.
,
i.m,"g3?'n.
p
'
iV'.i
'
tq
'
,
n
'
,
e.
'?ït
,:
,t
'
.
'
?

,
,
x
''
.
,
,
.
'
r
.
''^,.,
'
,,
'
,
v
'
W'.'.'.',
''~
,
.
;
ii
'.
^?~
'.
P'
.
''
?
.
hm
,'
.'q
,
'
',
,,
'
'
i.,.t??
i,
,.
'?'
,. ',,.
,.?g"
d:
.5
',
íj.
'..'t
'' ,
.'
,',...
.,
.'
. '
..^
.í. i
. . '. t ,',ï .t ?
,
,
,.. t

5?

: , ? ,gY.'
. .

'. ..

.,.
C

.

,,., ,,,

, ïi;'.',,í'.',t ,
?'
.,,'_... '?.'

.,3,
,,,

,;'
i,.
,,c
.S
,

..

'
'
t
:
,
'
i
.
y
?
,
1
'
?
i
a
,
i
.'
m
;
'
i
^
,
n
'
T
.
i
/
'
.
"
/;
ì
'
?
"
,
i
'
?
,
".,,'?
?
í
.
,
"
i
'
.
t
?
i
,
'
.
,
1
'
?
.
"
ï
Y
'
,,
.
ì
,
'
.
:
'
,
.
,
i
'
,
j
?
.
'
,
.
.
^
&
;
'
,
,
'
.
'
,
:
:
"
'
h
i
,
;
i
d
'
l
,
æ
?
m
.
'
n
C
:
,
"
í
'-.i
,
i
'!
.
;'
,
i
'
m..
4
^,
æY
.
^
,
r.
MJ
"
'
i
p
9
.
'
i'
''
t
m
'
i
i
,
m'
.
'
4i
'
^
'.
,'
.
i
"
i
'
.
,
'
'
'
.
,

i?

,t 'c ', 1','i'
,'q.ì .' '
i,',i '
..
',íg .-:n.
,'í.':'.'
i
, 'j,

íi.
.

'
:

.

..
t
;
2
?..Y
.?'
,
.
'
,'
?'
.'.vg?
.
æ,
i.
t
g
,
i
,.
i
,,
.
?
.t'
.'
i
,
t
,
.
c
i
..
'
'
î
r
t
,
'
K
,
''_,,t
,
'
í
.
..'.''
'
.
'
'
,
.'
i
?,
''
ìi
.n
ì
^
..
'
.
,'
i
'?
"
,
,q
, i,
'a.
?'?.,
t
'mC
R
,0n.,
,
.
''"
.,J
.
.
,.
.
'
,,
,
..
.
,
?
'
;
m,
..:
?.
y?'
..m;.tiií,
?:
n
.,
,, ,. '.' y
, ...V?
,,

.

'

' ''' ' ''' '
^ ' ., ,'.'''.,.?.n. n
, , y ,., ,,..
.

^'',
t
,.
.

,4..
,,'
i
'
ì
í
,
m
t
,
.'?h^.g' '',,
'
i'
.
,
:
.
,
.
r
.'
..
,.''
í.
i
t
.
d
''
í
'
'
'.,
'
,
j'
r
.
,
li
?i
i?
t.
'Y4
ï'.
:
',
."'.'
',
,'
.'
'i'
.i
'
te
.'
í,
:
,
,.
Im
i.
'.
:.
;:
.ìd
,'
...
tt
''
íi
.'
ji
..,,
q
d
,
,
.
;
i
,
.
,
'
i
,
'
M
.
"
j
.
d
.
,
'
;
,
'
?
.
?
'
X
.
'
,
.
t
,
.
?
õ
;
í
t
,
.
'
,
í
,
'
,
í
.
'
'
'
'
.
'
;
?
.
'
/
;
'
j
?
'
?
y
'
J
'
.
'
i
'
í
.
'
.
'
:
;
'
,
y
'
m
.
,
i
'
ì
i
'
n
i
'
.
.
'
t
'
,
'
,
.
'
:
X
.
n
m
,
'
t
í
.
'
j
,
:
i
.
.
,
'
'
'
,.
'tV
/ . ,''.'
..

.'
''
.

. . '

y,

.

'

...

..

'
.
í
,
'.
*
'
,'
?
,
;
.
i
J
'
,
.,
Ð
t
.
'
l
m.
t,
'
,
i
'
.
P
C
.
,
'
.t
,
'
.
,
i
t
:
'
i
,
í
.
f
J
'
?'
,
.
t

.
'
,,
'
.
,
:
'
.
i
,'
,
.
n
:
i
r
,
'
.
M
y
.
'
,
?
.
,
'
;
.
r
,
'
"
,
'
,
''
.
,
.
f
'
.
,
J
.
/
,
'
i
h
,.
.
,
'
t
r
.
,
',
^
.
ç
'
.
t
:
'
^
.
,
'
:
"
.
,,
i
'
?
.
't
'
,.
:
4
'
t
i
,Ð?
t
.
'
i
,
'
.
,
'
?
.
,:
.
m
'
,
:
',
.
i
í '' ', ?'
'

'

.
,

.:

í' ;i"c '
?/ ,'',
'j'
.'..'
i '.
',fit'/..,J.'
?'' '
'' '?' ','.',''
yt',
U
'
.g
.'.. ,'' , 'j
h',,.íí'td';'
'im'í
',i,
.í'.',''''n ,t'i'''''.'.
,i
,''.'
?''''
..''
. '',''/,^
..
t9í'

..

,

'h .
;
' '
' . .'
''' ' ,.''"
'' L'
,
. .
. . .n
. .
.
,

-'
&

p'.^í'.
''.,,-í',' . ''

.','^,i , .í Y
,,' '' t'i

;,'
m9'''
.
''
.,'
i''
'''''I''
v
í
.
h
''
C
,''
?
:
i
í
,
''.
?''
'
i'
,''
,,
m'i
,
'
.
í
,'
j
,ì,
'
,i.
''
i'ì
m
,.
',
r'
..
i
'
.:
,
.'
i'
.
,,

.

.

í'
^q-

3 , y'J

'

.
'
'

Çi'.
^,'^''
,.,,.
'ipy
.

'
..

.'.

u

m)9nUMqU) )lY)9)1)'1U'i1ij
t91(nt
PHRh SU DEJ K,4h(ìKH PK()hl
pI'
,1()K KKl'I,(y'h'

'
''?''
t
:'
,',
,
,'
''' 2.' '.
!'
.'
.'

'''

,

,

m d

.

,'
',,
?'
.,',,,',;,,',:

;''?'' ''

,,

4;
,
.
.'t'
'

n'.'
'
t'.t.;.i
,.
! Ujil)1')4q'
jg
(,,',. ,
, 't'
.'
.
'
I'
'
'
"i
.
, i
,t,, 4h
,,.,
,E,4sRE,4L.slzE
., , ,..,, s,
,,,,,,u,
u.,,,)
,j,4g',,,uO ()
'

'' ' '
..p., ..
'

.

. ,-

-c

,m
^
.'
,"X
?,''
.'
.".'
,.''

,

,

' '

,

.
' '''i:''' "?
í
Y
, ,,,
, ..,
wy .,

;,
:

x'
' i'''
,,.
.:

.

'
t
.
,
"
í
;
?
*
6
i
y
l
q
J
I
g
4
c
^
'
t
j
u
.
ý
,
o
"
?
i
:
;
/
!
C
n
m
r
Y
í
y
f
g
J
'
d
.
,
^
4
X
"
?
~
i
_
m
Y
Ç
;
v
'
.
,
í
5
^
/
K
x
d
g
q
r
J
"
_
t
a
?
m
i
U
X
p
Y
'
,
.
*
n
í
!
r
j
;
:
t
?
"
5
i
M
x
9
G
'
.
m
,
^
p
Ç
í
&
ç
ï
y
c
2
f
q
"
;
/
k
i
?
P
r
5
Y
x
'
l
,
.
ì
é
:
m
9
p
t
í
æ
I
n
V
y
!
$
c
i
&
t

t

t
p

d

l

t

Jt

R

''
'
! '
"''
'. '' ' . '.
m,
.
.-x x ,..
,,. .. ,:
a,,. ,_,..,. ,
. ,.., ,.,,x ,/, ,
. ,.,.. ,.
n

,.

,.
V
. ,
.

'^

,

.

rlK4 soh1DEJB4 KHlhrKuh

P
I
5
.
l
U
l
p
K
q
1
K
J
4
l
,
1
'
T
9
j
'
U9
n
'
U
i
'
t
I
n
,g
,
1 i
1
)
I
h
j
!
n
g
j
l
q'
.
,
p
v
'
"
ì
p
.
,
'
.
,
.
'
9
:
g
,
'
.
'

'

s.,
.h,
1.
,sKE,
4L,
sIE

j,
.,,u,,,6
,.,,
q)
,),
';n,nf,,,,i1(,I

'
,,'
.,

'

e

. ,,

'M
'K,
,.m
. m''í

'

^' -

^

;
--'

:,:
: ,. .

'

,

, ,q,

'
''

- --

'

;n

:

- ,.

,
'

'

'

m_._

'

''''

,
.,.
.

__

..

t
R

x
q
?

v

-

'

-

- - _ _
^"
.
..

??'
-

?

-;

'' __

.

_

,'
'

'

' '' .
t
' ''

J ''.

?

_

-

.

_

'

'

.

,

.d ,..

-_ '
'
^''?
,
'
?,
.
t,,
..
y-,.
;,?
,

..
'
,' .
"'C

'c
x

'

.'
..'n. ^ , '

''

, '.,. ' "
.
''
, ,,
. '
.
.
. ' ..

,

'

'' '' p.
, .. . .,
? ? 'C,, .n.. '.,''

i

"'cy'

'. .
,
. j.

'

t

'''

',
,.
,e
''
'

- .

'.
. ''

P

.

U

,

''

,'' í'
t^
i
,,

;
g'
'
'
^
.
,
a
,
'
P'','.
'
dP ?..'
.'
.,nJ'.i^,
'
'g
?. '9'
'.
?.
.'
y,
?,'
'
.,tí
.'i
'''
.

.,
'
'
.

.'

d .
/í'V.'

',,.

_

n

c,
''

,J ? .'... d,,d ,.'''

^' .. . _ _ ' i.

'
,

Y?Y,

, ''!

.__g
.
'.
.
'
't
'
.
.
.
.,
',.c . . '

'

?'
-

'-'

.i
..t
,?
,' '' ' ,
''iY'' '
.' .m'
'
'
d' '
, ' ..
. ..
',Y; ' .',.. ., , ,
,
.r
,
,,
.. /
?.'
tm .' '
. .m'
. ''
, ,g.
.
' ',
? '
m
,
,
.,
,, ,
,.
,.
., . ,

_
- '- - -- ^
_ '_-

''
^ - ,..

' -.
__

'
''
,^ .' /, ?,
'
, ?'.' ' '
.
' ,'
,
.
.

-'

,
,.

' -- - - -'--

-

.

d;
.,.
,
gm
,.

?
,

-

-- ?-.
-

--

"

.'.

- "'--

'

.

'
,

'
.
'' i

'

-

'

_

,
,

q , .
,- '
,.
'' ,
''
' ' .'''' .,
.
.

,

;,
.?
'

'

''
,
. ..
'''

''

,

'

.

'

.

'
''

''

,',,
,
m ;tp
'. ,

'' '
,
.
,i
';.,m. .'
'' ...,'
,.
..'4''
,
Y, ',m,,.,.m .
in
.
'^
.
,,.'
'
,'', .
',
'.,m,
','''.
'''';,* ,.,
?
,''.
.
m
?
,
,
.
:
;
'
'
.
'
'
,
.
, ,,
''
, .
S';,,.,
''
.',y..?.,,,'' ',..
'

'' y ,'',

''"

)1vumqÐpl;) ju),
',
11, !
nuu ;;no)
.)

,

'

ttK,;S()h1U tìi',
li't'K,
:\'rf
ph1?,.I()!,'LUS1 pKE'EK.
4TI(). y,4CKI
,

'

q''

..
.

,

'

Y,!'
,

.,

,.
Ulyl)il 'qo
'
3',' ,
.h,
1E.AS E.,
4LSIzE

'm
''
,
n .

,

),
), c
;.,I
qi
1;
'gltqu'()_
n

'

'

t;,_

.

'
^
':
'
:

'
.

.

.

q

,

,.

,

,
ct

t

t

'' ''' '' '

'

-'

'

..

,

q

t

'

'

t

t

^'

.,
,

J
'
''

''

J
'd '

'

- -

^3

'~

,,,.. . .

?'

'

,

.,

'

?

?
í.
P
'

,,,

$

'
''
'^
'
,
.
.
,,.

'

,,

'. ,. ,

,

,.

?''

'
,

!

; '

'

'

'

.

,

,

m :.
:

'
. , ..
,
,

''.
'
,
^
i"
''?p
sn
,. ,.,
m.
_
d
v
y
,g
_
,
..$?.,
g,
j'
,
''
"
n
..
,
'
, ,, , .

''
, , ''
..
,.

.
''m4 ' m
.,..,''
', X''
ní.

,".'.''* '
" í-'
x,''''' m' .'''''' '""'d'''' '-!
i.,,''y
,
'

)'
lì'
,nUliqitJtLIl 'ìJLl
'ì'j''
l, í
ì\IU
I)IlK,,
h,()h(I)I.)(,!Ih,!t:
(1htjh
,(()(I(,I)'I, I)KI,I.
'(:.K,('I'I(t

1I1llílIh1!)rl,i'll'ì
'J
'

',i!
,(I',i'I(:
,,,
!(.'(,
(,
)),
i;lIfc).I
q))íj(),'
j,,,Ií1()(
,)

..
,

'
'
'

.. . i
. .p

'
' '

'

t

, ,?
, . ,,
t r
t
' n
.'

,

.

J

n

'
r
t
t

r
'
P
.
t
,
'.
'
,.
!
?
,
m

t
t

n

t
c

t

n

t

t

'

J
,

'''

,
''
j
,

..
'

'

'

'

'

.

'
?
p ..
j.. '

'

,. ,
.

.

,

.

''

rt

*

'''
't
m'"
''
'
.,

''
''" '
m
.... t
.,

j

'
.
,
'
''

m:¬. ,,,
, '
:'
p
,.

..

)I,
)tj'
,,''
9j
i
"
n)
'i,T
)i1I
''
,1U1,
'?, ''jl'
I'
IOU
tJtIK,\ ()h1UrJ
ih\/,M ,
/(I'li
,

í'
'
.

i
'
,

í fi,
,Y
,

'

,

..
n^
i
?,í
',,í
,
?i;,
.,
.,
^
''
"
í;.
'..
'
,''
?'','?.'m,

'

._ . . ._

.'
,
,
,
'
'
!'t

m'
9
i
,

. ..

tlIh
i!7h1()(lI, .l llKl''tili
.l,
11)l)M1)!II)gij
fj'jJ

1 ',\h,I',,\,'Kt.ì.,,\I II'
Ilj,:uc
[.,9))^
ij 9;
'luj
'J(i

'!

'

-

,
,
..
.

.

,.

,

.

..

' ^
-'
,-

'
,

:''

'''

'

-'
h

' '''

"

', ,

.

,,, .
q

''

'

,

x' '

' ''
''
.
.,
,9. y
''''
'
''
'"
..,., ,.

'

. ,
'
''
^

'r

'

, ,

''"'

''
,

'
:
,' . ..'.,,,, ''
. .
. 'n . .
, m
,
.,
. v ,
,,
,.
,
.'
. ., .
.,
,,.
,_'!
' '.,
'
'' x
' ''
' ' " '' '

,.
..,_
,.

g
.
,

'

'

t

'

t

q.
,

R
c

' '''i
'9 ' ' ' t"'' ''m ' '
: -.. ,. g
,,
,
., ,
?
',.
,
mr
? ',,i'm..."-,..
. . '''
'
'
k
,
,.

?
'

''m
g' ''5
,
'? .?', y
,,'
.n,
i
'
,
' .'
".'d'
' ^:',
,
,
.
:
s
.
;
,
i
,
?
.
.,
, , ,:
'
'
4
'
'
'
í'''
!''õ''?''''
,i
.

''
i
. , ,
'

.
' .

''-'

';,y'' '
^?" .
'
.
.
'
í
' i
pC
r?4''
'''
."
,m,
' ' ..
'

''' '
''

'

'

,' .

'
. , .,
, ?''
, 5''''

.
'

, i'- ,,
'
æx'9, 'ì"'''
. !
.
C''',.,nM.
g: ?
'
,.
,..
v
,

"
'
i'
'
q';
?

'

-

.
.

'

,'
'

,. -

_

,g ., ,

.

--

".,. ?

'

'
.

t

.

?
q,'
'. .,
Y'

-

î.,.',.,,.e '

?,

'

'

p

.

.

.

'

n,

.

'''
'i'
P Y'?
ì..
,, :
,
,,.
?'

,

t
J
y
,

'

M'

'

""
? '
'
'

'
-'

''

,.
,
...

,

,

''
'
'

--

'
i , n' ' ^ '
.... .
. .

-

.

g
i
?
d
.
i
'', g ?'
iR
,.
b'
'
"''
.
i
.
?
gg.
','
.g
,
.
.,

,
w

'
n ^,
n'i
,
'

g:'m
p
!
Ç
^
'3
.,
'.
''.' P'''"
,,
n
yi
'
'

'

'

,., .

''

'

..

,
.
,
,.,
,,
,.,
.
,?
,
.
',.',',,'',"'i' '',' , ' ,..,
'
' .?
J, .., '"
.
mc.,1.,.
,
., . ,... M
,,
;
,.
,, ., ..
.
.
,
,
.
.
,
.
.
?
.
,
n
.
.
,
,
,
,
.
,
.
,
.. . .. ,. ..,,
.
.
. , , , _,
,
,
. . .p
'?
mi
m''' *
''g ' ^
' '
,
,,
'' '' '' "q' ' m''''J'','' ' C
'''"''''
'
?' ' ,_, '
tm'
'i' i
..
. , .,,
,,,,n. ,,
,. ,. .'.'; ,..
' ''',
'.
"~ Y'
''
'''
'
'
í
'
',
t
^
'
t,
m... ,,... , ,. ..,, .....,
,, . , , ,
.
,
,C
.
y
,
.
.
,
.
,
.
.
.
.
.
.
,
,
.
,.
.
,
. ,..
.,
y /
t ,
rqJ
y
$
d
t
?
r
d
n
r '/'
'
''
M"
'''' ' ' '
'$
''
'
'"
'
'h '.
, . ,,
e . ,' .. ,,, . .nv

.
.,,. .,
., ,..
,
,,,.
,
q
t
9 x/
t
,

'

..
,',
'

'

' ..,m, .
,, ,.4,c

'''''"

d

n

g

15.,n l\
"ìqi'
mli)i1 jU'1?'1li'
JuU

,

fm; ()h1Ir ;
}Ih
,I7h
,I()(ItI) I. IKI.tt.K,(tI()

^'f

''
'' '
''
,
J
.,.
.,
,i.
,i
.
,
'
'''' ,
'
.,
.j
,
.p
'g ' ^ ',
"
.. ..
_.y.
,

'

1I'
lJ)\9ltill)oi
1'qiO '
115,I,1!!
it)i
'ioIi'lIuil(i)
.q

i

''

:

J
' ''
-_ .

,

, '

,
,&

,

,...

, ..

.
,.

'

''
..
'
,
.
'
M
,
'
.
m
,
'
.
t
,
'
!
Y.
'
,
'
.,
,
.
,
..'.,
t
.'
,,..
'
"
,
.
!
'.
,'
'
,
í
'
,
?
,
'
"
t
'
,
.
.

?t

' '' ''' ?'

"J

t.,,.,,

'

'
''''

'' ''
'.
.' ,
, ..

a'?
t

t,

' '
'

t.
;''''' ''

., .

,

.

?

.
i
,'
;,
'
!
"
.
,
n?-.
,
.
í
,
.
v
'
æ
i
,
.'
.
,
i
r
'
"
m
,
'
.'
^,.,
.
''?
.
'!
,
''
.i.
;''
,
.
n
'
,
.,,.
,f..'
'
,,

''

''

''
.

.

'

'

' '

'' ''''' ', ' '' ? '''
n,v'.- P '

m t? '
'
' m, ,.

'' '
,'

^

'_ '_ -

,

.

,

,

'

,

ti

'

g

'?
,, ,

'

'

.

'

.

,''.

.

'

'

,,

, .,

_

' '
.

,

't
,',
'.',,
't ?
.'

.,

''' '

'

'

n ''

'.l.i qtií:.'

,

.
'
.. '
,_-

'

''
'

,

?
.,.''
g
t'
'
?
' ''
.,
'M
','
q
y
'
Y
?
m
'
.
,
?
í
.
"
m
'
^
k
,
,
?
-

'

_ ,

J _

n

1
t
y
?
.

_

.,
,_

g
.

'

. ,,

'' ''

'

'

.

,

,
'

.
.

' ''
..,.

' '"'

j

,
'

'

..

.

..

,

'
'
''?' '
.
, .
, ..
,,n.
.
..,, ,
,, ,
.
,
,
,
.
m'
m
''
'.
',
'
'
''"
'l
'
'
,,.,
i
.t y <'?
.
.
,,
,
' , .
''
,
,
.
,
.
,.
,
,
'
'
'
?...'.
.
,.,m
.

; '

h

'

?',t

_ .,
. ,

.

,

/

'

.

,

íV'
,'
''?
'

xx m

,.

,.
. ,

':
''
í '^

-

,

'

.

.

,

..

,

,

'
m

'

.,,....,

J5V
'
y'UlÇj)j
)j'
p),t) i'
JU'
)í1
'j 'lJí'l'IiJ

,,,,.,\.,,(,,.,,,,,.,,,h,.,,\,,,,,,\,,I.

.

,

i

~
"
'
g''
'
'!'' ''. i
,'
.
.'
.i
'''.'g' )
l'lJ)9l,t1
!lI
)ií''i

l'lh17hl()lll,,Sl, l'Kl'
.l'I,'l,\'l'l()

'
,.

.,\h,,t,
',\ ,l,
',(l.,
SlJ'
,

,,d,,,,
)).,,g,))',I,,fd
j,,'.,uí'
1()(,

'
i
'
,

.' -

,
,
,,

^

.

.

'

.

I
.,.

,

''''

'

m'

?
)
b
d
t
m
-,

/

,,
.

,

,
,,

m

-

m
'

'
'
.
.

'
-

.
.

.

c'

'

'c

' :.

-

''

-0

'-

..

,.

'
^'

'

m

. .

,.

,., .. .,

I

t

n

' ''

' '

'

x

-

:

y

:

-, ..

.

'

nt
''' '''''ií

?

..
..
,

.

tt

-

, .. .
.
.,,
..
. ,.
, ,..,..,,.,_ .,,,..,,,..,,.. ..,....,.,,.. .,. ,
,,,
,.
. .._
,..
,,...,, .,.
.
._
..,., . ... ,. .
.
.. ,

.

'

':
;
.' :
,
;
'

:
:

.

' ',
.j'.yM,m,í
. : .m
ix ' ',g.' ;'
y,
& .. ,g.-,
.
.'
,,
.i,,-

,

cI

.''
;.
^,
,r.'
V
.
,- '
.;

''

g

.,
.

r

,
,

.

.. ,.
,,

't
''

. ..

t tt

t

11mUlp
")'níy
)kI) 'I
4''
Ul7'U1^!
.O
U

PllR,
4,S()h(l)J)/i't'K 'r
l'lh17h1()l1l,[),
SINPR M,R/iTl()N

illlliI9ilnnm:
S/\hII,
',
/\SKI',;L I
.
'

jljÔ,1
)t).1, t
))nntDI
,lj(i7

,.
.

t

'',fy.''y
.,4r,,

.,

,, '

4?'

'''

^' '
.t t,.

,

^

'''r
'

'

''

''

,.

,

^
t O
.t
..
.. ,,
'' .

.

.
'

'

'

t;

..,e .

,

g,. w

,

-

' ''

í
,

'

t}' 4 .
.,

_

.

,
,

.,

.,

. ._
,. .
.

,

'
..

,'
'
''
m,
,,

'
.
.

.

p

'

'

R

.
...
,.
'
n

''
.

,.
'
'

'

.
''

?.

'
6"'
'
^''!

"'

-

,

.

.'
.
.,,
.

m
.,,
,
,,

''''

'

'

J

._'

',

,
,
,
,' ,

:.,

''P

,

,,
.,

''''''''
, .
'' ,' .
'
,.

,
.
í',
,, n
.,

.
'
'

''
''

,

'i

'

''

'

''

'

.

,,
.

,
,
,

:

n

í
.

.

K
.
. ..

.
,;

, .

,. y ,

.. .
-

' ?'
.-

.

,

w

'

.

?

c

'' ''
,,

.

.

?
.

..

'

'

''
.

'

m...., ,

'
..

,

''
'
..

q

t

,

t

y'

'
' ''t'
í,.

.

'
.,

.

'

,

'

.

1

.
.

n_ ''.'
i

.

.
.
.

t
y:

g m'
i ".
,

,,
,
' ' ' " ''' ''

..

. .,,

t

t
' '

'
.

.

., .,

.

fm.'ì

.
,.... .

.

t

s

''

?

,

tn

''
''
'
^''
.
..
.,,,

''

,

J

?

r?J

y

'
.

'

x.
,
_... . .
., ., .._
.
,..,,. .
'

,
,,

i

k'
.

i'~
?
.
,,U
'
l
m
i
l
û
;
'
5
.

"'
!''

'

.

,

,
.

-'

..... . . , .

'

,,.
,:
'1j Uti
99i'i9ti)i
'
1CUl''
l7m'1!

lUU

.
,, , . ,
,.
.,.,. ,
,
,, . . ........

,,
. ,_,
,
. .
. .
, .
...
.. ... n

pHR,,'()fI)F,
I)V,M ,
l)T:
,
f}h,
1;h1()IIll) I IK¬.
,¬.¬.,K,,
\¬I()h

S,
4,,f,,4.SRF,,
4I,SfF'
,
.

1l1-ului.,q
i'
;;;5lU'
íI(;

wS g n

,,
,
. .
.
,,, ,,
,I

'
.

'^

'

..
. ,.

'

yg1wnuw,1uq=,j)4n,)m
J)ÂM w^
jjifiluuu!)u,r)1)),qo4nù mjn,ql,rlw,nggmjss mil7 ,,j
,i),,ur)ci)(û, 4w,,ywn,I,w1=,,4n1)
,w3n,y)uTAEI,,g.i4uunN,"u5uuuÅowuw,q!,w11wnn14,uJjw
qn )
d'
p9
UU
(n, glwdM'u,ln_tUw
Cmungl1nu1u,n
iuj1
'ij1),nj14w1j,Ai1,j14TNuwsc)) I,I, wj'nq1j' ,. )L,
nÔw,
g,1,q1u,níiLt,yun m1,,4n1,13nqmqnqc u
w1:quNí3r))q,,,)wugÐ4,
,jn,1,Á,,í,;)1nd5,,q,nGí no4m1uugn1qn1,4) j)nÐmwqg41i
'1gJ
,u)munlji1nwg,2435wq,qMúíMun17id)m
,u_);i,),y q1nwj=u1q1sú,';',q),,,
I
,,uw4i,,,
w,
g,=,01
m'w'
jn'ru
_l
,
,
,
.
q
v
,
,
,,
4,,,(
,4,,,g,,,,,
w),, w,
q,,,.y,,,4,,, ,
y,,n,,1),4,,,,4,rw,..,,r
qn
,)uJ
,,,
,,,,,,,) ,,,,.
4 ,w,,
.w
',
wu' ,v)w,w,,.,y,,N,.
Vi;1w,,(,,,!
,u'
,,,),
'.4,,
U,,,,,,u,j,qj
,.)u),,,j,qN,d
,u,r),in,,),,n.N
nu4,w,)
d,,,dw, ,;ud,.,,
qMi
,d
uMI
,d'
jjw,,

,?

,

),ws.,rj'ao4û1(,1,1,,,i,qN)u q:,yIg,u,,pwg.IiNuw17u3,wí,)njwuu idwj ,g3iu4

,
C
'
i
.
''
.V
,
t
^
u
I
'
m
i
n
M
,
w
1
g
9
U
2
,
u
4
q
o
3
U
,
.
1
M
w
)
^
q
n
d
u
4
r
7
,
'
i
N
U
I
í
(
u
.
)
w
4
,
'
g
o
2
n
j
,
'
y
u
w
)
1
v
4
'
q
,
u
A
1
n
'
N
.
,
4
u
!
)
í
C
w
,
q
u
1
,
w
(
q
'
j
?
,
w
u
N
'
1
j
,
w
:
u
c
5
,
)
!
q
u
1
w
d
,
7
u
,
1
)
r
j
9
C
,
'
.
(
p
u
)
1
,
^
!
4
i
'
,
1
u
q
:
w
j
4
'
,
:
i
1
o
)
v
,
n
4
ø
,
q
w
i
j
'
u
n
,
)
a
m
C
u
.
,
y
n
N
1
:
,
;
j
4
I
1
q
n
,
!
v
'
,,
,.
.'

''
,. '
. , ,^'
''
.,

m'lg,,g,n:su1'
ii,1'i,mwA3i4,,jn
jws.Gj,idw15uAn?
,wgi,ii'
i)m,ww
q),,)s:m w,
A24q8)m,qNw,wq=,y,)m)uwÔ1ÐA,,ny)nqunqí
'rl
,
1,ur
ituqqqjwdr
)l
"id^w.w25m ,1,4Mj.1w)'
ii,l,"
ijoq,)w1 bI,m,wiui
5m,,1cjnji)mwIw1qmq1L,ju
nu,ui
,
dunÐNu1u
,tp
)1u)iJ,:u1, 3 ,rjiA ,, i
uu15ùG,,,,,1wq:;,)uuj,1, juj'
A,,nu,qn,urm,nu,u w
..,,)o4,,w,t,g,,u)
q4, w,w,,
,,,,,,,,,
)N
v,v.
)uu1,y,,,,,,,,,,w,s,up,nu,,,,n ,v,,1,1
,,),,r,,,i,,,,,,4w,,
wqq,,),'uwjy,d'r
,w
n
5
r
)
j
)
j
j
1
'
u
m
w
1
:
l
Á
i
j
'
I
w
qquNi'
i,au
)ø,d,w1q',,1)'
jj^,,o4w,=ny1r)N1uuq ,,
4N,1gl, ),w,yI' nj1ùr
lu,u4 ,,n=w,n A,),idn14,I,,j,n1Níijumaj.

1g-,g )gl
I,IjI,IqlIixthcu;(tcs(aj,)uletii)l'
t)niland,l'
oundatWatmahawan,Lamphun.Madefrom claym M mixedBud& ism

s(ylcbc(wccnnav,;rawad;,jj)itsr;v;ct,a;;;)thcjn;dd;
c,
axcut'H ipunchnipcud(l2"''cen )misamule werecl&ssified
i,jco,;))()uIds,p' yai.rin)klany,Pim lck,pim turnndPim (unc.
ThercarLji):)nymcmorandu,nsLjhu,jtIhcm,
a ngot'PhrL
jK,)dmenlioned atanasceticn ed''\,:Il:''or''\:I!!l
wns(hLjn.)keri,)(here6in:jL'h:)jndevi'sregime,wh))Ihclintqi)eenofHaripunchaikingdoM.
phrnRudwaxtuund;j)rirst(;j)cjneu;ierperi(dufkjj)x na5'hbuttheIncmur dum of'amonknamed''Tha'',the
hcado(w a(Kunxt(,esjin(t)a((j)))enj)driujn e,)o,)knamLd''Buundh ''ot'W atPhrnthatf{ punch mentioned atin

(gy2{t)edi()fWn(M,awanvas i;)edandsumcpa coltaped.lnthcregimeot'Kin6LuangHcmapinlujit, eChediwas
rLbu;t(so(heeinuIetxwcrLl'
uundinside.S()jncuf(hcsem ule(svas
,ngninrcriltedbackintotheChedi.
In (go$, cbasej)fChcdjWa(Mat;awanw;Lsruij)cd,
andfiundamulctxwhjchwereRfilledjn l$q2.Allofthese
amuIe(swashrj)uxl)ou(.Theseamulctxwcrcf'
uj)ndinlargeq;iantityandrecum i,ed tobeamuIctfrom oldChedivhichsuCceed
tillnow.
A(sonewlymadcul'phraRudainuIets(urcplace(heold periodajnulclsinChedi,expectedthatmadcbyKh ba
Kr()n6kncwwhichdimeRntpcriudCrum theamulet.
sinfirxtru,i
nd.
l)n(jtlin tq55,(heainuIctxwcrcruundagainhydixxinxinthete,npleareaand,jndcrlhepnest'sbode.Thesefo ds
wererecognjzcdnjnule(sf'
iD,nnew t()(whjchavaitabtenovyd:)y.Thcnin l4
.63,inrenovntiunufMcchapelisthelasttimeof
rnd;ngrh Rudnmutclxabo,,(3UUpiecex.SinccMejjthepeuplcnAcnduxlufìndamuletinthetcmplcarei)butrue.Novaday,
di inxwasf'
or dden.
lthrnRudmadefioinhykcdctnywhjchseeninsevcralcnluijrxd))etoditerentnftcmpcal,Ireuesdtobaketheamulets.
phraRodisheautit'
utjnBuddhjsM art,hìghvnlucandgoodinwardin6-j)l'rhanns.
w,,,,,,q
n,4
ggo,t,,, 6g

'

'
.. ...,, ,
..l
, ,x., ,
.
''i'' '
,D?
,'
?
.
''
'
' '''
, '',
'
,',.'
, '.,,
'
''
' ,'
.,.
' ''.P ''
9
.,
, t.
,
,'.,.,d
'
,' ?
,,mR
''
,' . 9x?,
. ?i,,
.''
.
.
,
x
,...,
''
'
' ' ' ''
?
^
x'
.
,
,
.
,
,,
.
,
, ...,. _
,
..

..
'
,
'
^
t,
i

y
, ',.
,
',
.
.
'
.
,

,

, ,
"
. ''

.?
''' ' '.
n
''''
q

ng

,'

, ,n

.

U1Mk1)g q5

S,4h1EnSRE,hLSl

'

''''
.
x,

'
';'
''

'

'

'.

.m
,' . "t
'

,
.

'

' ' .
..
.__,_

-. .

'
l

_

_
.

'''
''
.
. . ..

'

j'

?
''

''

?"'t'''
'

'''

i5,,;,. , y..i'..'
.
. , ,.'
. .
mg''^.,,'.'.''''''.,'n
'

í

'
,.
,

.

,

.

'
N
t
,
.
i
9
ì
?
í
y
n
m
'
,
.
:
t
"
i
?
í
c
_
,
'
.
y
q
j
^
"
g
:
N
4
?
!
;
,
.
'
t
y
d
p
^
n
_
P
i
g
6
m
$
.
,
"
'
;
î
q
V
f
i
í
''

'

'
,'

. ..

'

'!
"
!
'
'
,,,
.'' ,, ' '

Q

-

'., '
, ,' '

. '.
,.,, .
i'.f
.i í

' ',
' ' ,i

' ',''
m

'
'

I...,
t.

'l

''

'

;, .. ,, . ,
,'

, ,
..
'?
,
''
' ,
',
'

.
^,

ï

?

.
'
'?y
- .- .
,
''t.
''
'
'
'
'
,,R'
..
*.
..
,
. ,t
.
, ,' ' ì'
.'
''''
,,'
, ' . . ,?. ,
.

' ,h
''
. ''
,i
.,
,,.

'

.

n

,.

'.
''^'
''
i

'

'. .' ...

''' '

,

,

un
..

'

hi

''!
r..,.
.

; 5

' ' ' ': -''X
' '' -X.'
-

.
' -

.

.
'

i
.

, , ,.

..

'
m

'?''''' . '''^m'''-.,'',''
'

,

,

' 'C'
..

''''''' '?' '' ''"'' .

''Y ' :
' '.
?' ''..,. '
n ,?,,
.c
,
'
' 'X
'mt
?t'.''.t
;,'. '

.'.t...?m,'í' ' .'

.

,

?'''.
.'
. '. ,
.'
'
, '
'
'
,
,.

',.

'

''.

.

'

''

.' '

- '', '

-

':.'
.t. ..y...
,.
.
,, ,,
''"'. '
' '' '
'
,.,
..
'' ,,, '
.

, ?,.. .''í'

.

, .
,.
,
'..'
.
.
...
.
'''
,' '
p
,, ., ,
'' , .
'
'"
.. ,
.

v...,

'
'

,
'

,

'' i
'
'.'' ,t'
.
' .,,
..

, '
, m
.'
. '
j.,í'.'''t.'.m,.,q,
.
m,'.4..'
'
.;'
''' ..;í,',
. ..'/,
'''m';''
.','
,
.,..
,n
.,, "'"' ' i
i ',
',
'.
,'
.v
í*
9i,rC m
' ' "'
' ,,u '.' . ' '.
?;
t'
, 'ü
Y'",
''
' ;, i -.'
"'.,. '
?
'..'?
'
' . ,'.,.
.S' .'
m,''''
._ ''
'
''. ','
'
?
'
'
Y
.
,
'
.
'
.
,
,.
,.
'
.
.t,, ^i
B
'
.
?,'5.,n,'y'' 't.',^,.,.n. ,,J,q"',,".,,. ' ','t,''.i.?
',h'''.
,,
.&
.'
,
,''^.?i'
?'bt ',..
'',
'
'',
.

f

?

,..,
...w. '. ' '"'

.
.n
,.
.
.,

1,,
lg,ggg ,,u,, 1
j.! 1;9,
c

PHR,
4 ROD PIh1Y l(B,4rK)
,,gu,,,,q,)g
',g,f,,,u'7()

' .'''

..
,
'

'
p
.'
'' '. 4
..,
.

'' '

't

,

,,

'

,

:

,..

i..,

.

..

?, '

'

'

''
-

'

q m,

'

,
'.

'
'
''

'

^'r.
?.,.

" ',

'

^.
,,,

.

;

..
'

' '

.

't,?
'

,.,.
i

. '.

'.
' i,'' .j? '
r' q
' ..
:. ..'.. '
l '' ^

4

'

'' '

..

"tm, .

'

''

'
'' Y''

' '

.

'

.,i

.,, .

.

.

. y

.

,

.

,.
..
. ,. ,

? mq
'.

,,,
1u
y,y
mi
,jin,!,
a
ptR.
4 R()D pl. YAl
,
1, ;u,,q
,
q))g!
; uj17I
p

r,
.
,,

q

'
.,

'

,

ct

,

.

f,Y
K
'?

.,,
.J. i.
' ' ',
!i,'
. , -,
,,.
. ,,
, ,
,
.
.
,
. . ,..
?r

'
'''

.

. .

.,,
.
'..'' ',
'n,

'

'
'
, '.
,.... '' .
i .^'''
'

'

^

'
'

'

'9'

,''
.
,,
, .'' ,
,
''
...
'' .
.
.
,
'
.
'
'
'
f'
''
' '." .','.,. ',?''
^
.
.
.,
.
.,..,,,
,.'
.y
j. ,
'' ,'' ,
y ,,
., ,,
..
,
'
.

'.

'

f
ì '. 'i

; '..
',
,
.,

....

. .^' ''
i '' ,
.
t ,.

.
' .

i x ..
'; m
".'''',.

*.'
t '/'''
,
,'t
''
' '' ,
,'
r '. , .
,
'
i
;
...
.
,.
..
n
..
, .,
,, . .
,
,
'
"c' '
'

''

.

''
''' '' '''
,,
. .
,

.'

t

,

.

,
,''.Y
'' . '.,'

,

5

.. ,I. . .

'''''

'

, ,.

'

''
m^".?'
'
.

.

''

..

.. .
.,. ,y ^ ,M
'' ^' '
9
'
'''
t,..'.,.. ,
. j
,. ',..
'
'

'

, .

i'

.',

.
'
'.i .
,.

c ,,.
'
, ,
.
. ,. ,,
h
..
.

'
t. ,

'

'

'
'
.

'
' '
'
''
''
' '"
'

,

j

t
'

!.

''

:
d

,.
,
/q

'

'
, .

m

-

'

,.,''' '
,
,,
.
. ,,M

,

.
',
'

'
,'. '
' .

'

.

,.

'
'

'

,

. ,
'

' ''

Si\MEh,
SRE,4LSZE

..

:
. "''
' '''' '
.
.,
., ,? ?
. ,.,
.
,
'
'

,u1,,,;1g;q;

,,.
''' ''''
"t

,.

.

...

?

'''

. ' -

i

'

'

,
.,

'

,
.'

'. 2'

', \

,'''

f
' '

.
$'
' q. ,

t .'

'

.

'n
'' '

'
''

t.,.H

t m

'

.

. t.
,e,
t

ì'

?._,

-

.

.

,

't '
..

'

'

^

', -_'^'. ,
''
'

.',

)l)j
!))jlnn
)Ijl); i i i
'
.

,,
''t

'
,.
.í.
''
.

.
'

. .

.,,,'

S.
t.lE,
i'KE,.
ìL,Slf
.

t
'
.

;,
.t
'
,,

c,

Y

'

.?

.

.

,.

,

'''
"
'4

'

.

,

?

,

'

.
,

m

'., ,

'

^'
,

'
,
,,

.

.t'
, '

.

.,
.w.

.

' ,

'

,

,

,'''
.
, .
'
,?!
.
t

,
't'
í
'
.
N',
'j
?
'
?
',í,
...
,'
,
'

,
.

. . '
.
,'
?'i''
.
,
'' ' ,

.
.
', "i
'.
,,' "''
'

'

., ,
'.

.'

,.

'

t
,
.4

t

t

'.

q,
'

,

,
n
'/
.
'
'
.
'
'

'

't
.'

'

,,

.

.

'''

'''
t '.,,,
,-. x'
'i, ,

,

,
.

.- - -

,m

.'tt,
.p,

.

.,

.

',' .

'

.

f

,t
?
.

.

. ''. .l

n

?

,

''

?-

m_

, .

i' i

,

' ..

'^ ' '

.'

t
í,..4
.

' '
'
!'

..'

'

'

''
.'

'"' .
.
,m
q

'

' '

_

,
,

'

''

'

-

' c
t, x.
'.

.

t
' ''''' t' '
'
,
,'''
''
',. t
.
.'.
.
.
.
n ''
, ,. .

.

'-

...

,"í
';

',,
i
',
.
,
h
.
,f. '
'
Ç

'

I,,
., ,

:

y

..

y'

.'t
,
.

,
',' '. ' '
''
'
'
''' .''
', ..
,, ' 39
^
.
.
.
,.' ,i
,
, '
'd' '
'
' ''
ì''
.
.
,
,
.
t
;
y.,,'
Y
, i ,
.'
i.',, ,,'í
.
' ', '
t ..
ß.
.

'' ''
f

:,,'-',.D

'
' ;..
,

'

.

.

i

.' I
'''

',
''

2

.

.
.,

s

,

''
'

'i

.

i

r

''''

,,,,
,...
''

r

h
,

: -..,t

'
P'
.,'

i
'
,
.
'
$
,
.'
.
'
i
''
í
^
.
',
.iP
t
r
,
.
t''' '

..
..

'/

'

,. ,
.
,.,
.
,
'' '
't.

'

1 p.

.

_ . ,,

,

'.
'm

,

''
?''
q .

'

t

C

q,

-'.,l',. l
''.,,
'..
' '" '

"' i

'
. ,

ì
'.''
.
;,
?,
!
.'
n
'
?
,''. ''
í
S"
''í ''5'/
'.
.
,.,

.
..
,,..
.

P,.

'

'i

.

.
,,,

L,,,,
.
?
i
tl'
,'':
,

'

'

,. ''

'

.

!
,,

,tl'U'J()'),',u,,
f.),,\
,

rtll(,\l(()t)l}lh )'.\l

;.
,)),ji)t,j,u'7
,1
_

.,
1.,l,,j,,,

-

',
'
ù'')
h',,'

,,,'

'

'

,

'
.J
.,íq
t ',
,' ' '',

'.
,

'

, ,'
-'
.
.

',''

i l ''

1' ' ',

' '

'

'
, .i

I'
l

'

'
t''

t,
y
'

h

'

.

3 .,m''.
'''

i.
, ''
,
'''
',

h ,'

'

.
.

'

'

'

.'
,

Vt'', ^,

,'
,.
, ,

''_ '

j
'.

tg,..
t''
,?
', '
'
i.,?
,'''
,.
, ,,
,.,,

,

.
,

I?
,,

i9
i'

'

,q

,

'
G'
..

'

.,

'g .
?

tt
' ' í
q

n

'
.

i

mRti'm'

,

''
,,

'

''
,.4
''.,'

m.

'..í
m

, ''
'
.
., , . '
^

''

'i'
.

F', ,

' '' , ' '
'

n .n,,'
'

,, .,,
.
' ''

v

^

,
'
' '

''
.,, ,. 4'
.

^,.
,
''

' _,

'

.

'

,

, ,,

i

'.

,

,y.
'
'

.t ?

,

,

.
'' '' '

'

' ,,

l

,
'

.
,
'

'
'

'

i
.,',., ,
' ' ''t
,,
',
'"'
'
t

t .
'd
'

i

'''
'' $
$
Y i

'

.

t
t

'.
.. ,

'

t

.

'

^'
h'

9
í' '
' t'.
.
,'

'

,tí,
'

Kg.'
'

,'
,C
,
.

r'

..

yt
, ,j ',
,
i
P, ' ,
. 'j
'

''

b

.'

'

I
,
'..
., '
.
i

Pp ''9'
t

' '.
i ? '.?
'.?i.'

^

4

'

'i '

i

'

n
.

.

3 ''t?'K
í
^

'

-i
i

"

.

'

',

.

' ''

t

,

,

. ",

'

''''' -.

,q .
^..

,

í" ' '
Y
,

'' '

, ,

,
'

'' ' '
? ''

't' '.

,,
',

,,

,',

,

''

' ,'

,',

U)mI1
')4'qj4
S,4.1f.
1SRE,
,
4LsfzE

q4

''.
_. '''q.
'

'

'
,. i

'

, '
t ,.
,
'
't .' .
,,
t'

'-

"'

,

í,''.

, .

'

'

'

^-

J

'

'''

'

'

''
:
t

t'
'

h '
,

'

'Y,
,, .
,'
e.'iP

,

''

9 ' ''
,'
,

.i

i

'
.
,

^
' ',

',g

'

C P

g.> '

' ''

\
pY

^''

'

,.

'
' '':
, .

'

h

',,.

.

'
i'

,
'
m
''.,, ^
i'
'

.
'' . "
.. ..i
.

i
i, \

''

'

.

.
'.

'
'.. , ,

'

?,

'

q

,,n

'',
''

'

,n ,
,
tt .,
n .j. ',j
.

i
.

m' '
'
'

;

,

t

t
í
,
'
e
.'
,
.
o
^
"
t
'
.
,
.
'.
,
'
,
.
'
t
^
;
'
c
.
'
.
''
A
'
,
n
'
"
.
^
'
n
I
.
'
^
t
'
.
,
t
?
'
.
,
'
.
'
n
,
.
í
m
'
?
q
^
J.
.
i
,
"
,'
,
.
'

.

'
.

'

,. ,.,
,

r.,,,t ,,.

'

" ,
.
,,

..
..

,
,.

' "'. '

''

.

i

t
,,),,n,\,n
,,
1,,;;.n,\,i

f)ffK, R()l) ft
,f)i,
tl
),,j
,,
,,,n,,.
,,,J
"7,
t,)w
,,),r
1.,
.)
,, ,

'

i

' ',

!

p

-

A. , ,"

''

-

i,l:

'

''

".

.

[1l)imI)1!)i
)i
n'qj

í..

s,;\1f ,
i Kt,;L.I1,.

'
.

,

' .'''.
t'

,.

6. .
,
'

,

'.
,

" '' i

'' '''
,' ,

,
'

,'
,
,

'
.'

m

.

..

,

'.

'

.
.

?
,

'

.'

'

''

t.

'"

. .
.
.

9.'

P'

'' ',
.m
, '
' ''

''
.
..

..
,

'

? ,.

g '.
',

,...

'

-

?
.
,
'
.
''
,
.
'_
.'
.'
f
,
.,
''
q
.
,
'
.
't
.
'
c
'
f
;
,.?
.
.
f'
'
y
,'
.n.
''.
,
J
,,
,
,

'.
.
'

,. S

,
I

J

t
t'

'
t' '
m

i
i

'

'
'

.

' '

qi

t

r

Y

'

' '''
,
.

' -

t
' ' ''

..

''

,
''

''

'

'^''

m. ..,/.,
,,

.

'

'

'

,
'

W

'

'' ''b' '
^
.
,.
'.

''

t

''''
l

'

.

I

g, t

t

9
.
W
d
'
é
y
,
.'
'
m,.,.
,
í
i'
.
r
?
5
.
'
^,
'
.
i
t
'
?
'
,
C
i
'
?
l
,
.
t
'
k
m
,
.
i
'
t

'

'

',
,. . ._
,

t'
'
'
t,
.

,,

'
.

_

?

'

-

''

W

,. ..

,

i..

.., . .

''

'

.

k,''..'' '.''
,
i
'

,t ,

'

''

.

.

'

,

''

õ

''

,v,,
9mi,l
u,1,,!i,

PlIl,
hK()U Ill.
hIt,
!(l
"

n;)g;
l;,,lur.1
9?
. 4
IlLuO7
,q

'' '

)
'
?
,
J
&
4
m
.
t
é
s
d
9
i
y
$
:
;
r
ì
M
j
q
~
"
'
n
^
Y
?
,
g
!
.
í
h
t
/
ï
x
_
m
4
C
'
;
d
?
,
K
J
.
&
P
i
t
"
q
~
X
x
y
f
n
^
c
j
'
/
M
m
,
.
i
W
"
w
x
;
R
?
Y
í
C
t
X
I
J
ì
d
n
j
c
'
y
,
^
M
g
.
f
*
4
p
'
s
y
,
h
1
E
;
I
ç
Y
t
l
q
i
'
.
U
P
y
^
,
f
s
d
1
J
4
. ,.. .
y . ..
..,
._
..
,

' ':''.,

~ '

,'

r4 ,'Y, j?.4ií ;'^
''4'.j . .''_;'
'

í' '',

.,, c-

4'' ' M6'5
''d
''P',
''.
,

'

.

1,,,, ,
,
j ,;cu!

llIlq.
/{K()U ll;
,lY,
hl

I,1; ;;.1
,l

n;,
jll9 '7i
.

'' M

?
.

t

,
,

,

.

'
' '
'

y;i gi
m'q3g
SAh!E,
4SREALSIZE

''M.''.

'
''
..,.,
'

' D'

,, ,
,
,,
,
.,
.,
.
,

'

::

.

' ,' 'ti
..
,. , .,. .,
,

,. .,.

.,
,.
,

?

' '

'
,,,

,

4!
tY
'
,.

.,

J

7
I
n
',
'''
'
' '''
.?
';'

'
' '''
;,,,,.,,,

''
.

,

.,

?
Y
'

'
'
i ,?
,
',
'.
',

,
"';,

"''

.
..' .

''^ '

.

^'

t r

t

' '

'
.

,

,.

'm .
?''
.
"'
'
;'
.,
.,,Di
..
.

,'
;
,

1,,,
?
.,.,
.

,..,

"'
"''
,"

''

.,.

I

n

''

..

' ',
,'' ' .. .

'

v

!

'''A

!

.

t,
,
,,
,

,.i

,t.
.,,
,
,.,,,

,, , , ,.

'
"m '
m '' '
n '

yc

'
''
'
''''
't
'
y.,m
.
,,
.?
;
'

'
'"P,

h

'

' '

,''

,

'

'''''

' '''' ''' '"''

'

, ..

,. x,

'' ''
'

''

''''

r

J
.,'
.,
... '
,
'
',
,
''
''
' '',:

.. ..

,

,,
1,gn
cg
,;nju,,
1c
j.,!

PHR.
AR()U Plh/lY,
4l

qa
14
n
;l,luc;.,I
iggmlqu

1(j

' '
.', '
' '
.

,
'

.
..
..
_

''' '

_''í
í

''.'
,n.

"?'

'''

,'

,

.,

.
.
.

.

' '

' ''

?
t'

''
''
''
'
''' '

' '

i'

.,

'

ï,

'

' ''
'
,. . .,p

''j
?
.
,
,,
/

t

''

,.. ,,.
.?
.,, .
.,,
t
'^
?'''

j
x

t

, '' .

y
J
t
.,

,

;

'
,. "
''

,

'

'.

'

''
'

'
';
.,'
, ,t

'

x
''
?'
'
'
',í j n i,.
f
.

.

'

'

,
i';

,

'

''
''

'

'
' '''
,' m
'
''

;
'
,.'
,n, ..,
,
,, ' ,
'

''

'
'Y

'
''''

í
'.

'' - _

í '-''

n
.

''
.

,

i,'i'

:

. , .. ,

"'
'
í'
'
h'i''.
'.ttx , ,..

' ,'

.

',

.

''

í

,
,,
,.,

n
''
'' ''''i ''

'

'

P'
.
,,,.,,. .

.

'

,
,r
,

,,

'

''
''

'

'
' '

.

.
._,

, ..

,

í'

.

y .

"" '

'

'

'''
'?''
' ''

''
''.
'iY .

..
.
,?
..

t

'''''''
''' '' '

'

''' ''

.

..

'

'''

/ ''

,

'

c
.
,

'

'''
,'
?x '

p

'' '' '
't
'

,'
?
.

'

,t
.
,'
,' ',
, '?
- .h
.'
c
.
''.
x,
'í.'.ií''..
"
'
,
,'!m
^
'','.q .
''''';l
'
'
.
,
V
.
y '
'.''''
,. .

?

.

'

' . t.
.,

.

'' t
"'
'4^i ? '
nn
,:
,, .
' _
,p
..'
. .?p
.

'n

''

''

5'
?t.
?'

"y
.

s,h,,
1EAsRE,

' ''
" '''
. '
.'
.
m
., ' P
.
5,, , y, .''
'

.

'. '
" í ..,

.

,

m
.k'
,.

.
,

,,

U91i)gg'q4gg

.'

?,
'
',, . '

'

-

,
'i
,
'

?, '

'.

.

,

m"
,

'' ' '^'
.

:

n, y

!
u

s,
lg,gm;,s ,[

PHR,
h ROD PI.
h1Y,
41

qn4
nggõquO77

,

'
'''
,

e
p

'

'
.

.',_R' , 6

'

,

,,
1,y

..,
..

,
l.
''

'

''-'

:.,, .?:
.
,?'
''
q
,
J,,. .
,
!

gc,q.,g
!,,g,

.:::

,,

tm
., .
?
,'
.
..
,'
,i
t,
t
, ' ,' , ,
t,?
'? 'P^'''
.
'
' Y
,.
,q '
.'
.
. ",,'ií.'
.2
' .ì
'':'',,''
,..
. t'
..
9.'
íir,
f'.ft,i
r'
't
c, ,, ..
;'...,,. /,.
.

y?
'
'''.'.
,
?

,

:ihlL.
,
,hSK ,
hLSl,L

'i ?

'' ''
.,
',,
t.,
.

-

.

--

'_' '
,

'

'

.

.

''' '
"' ' _
_
.'- ' .
'
'
'
'
-'
- -'-_ - -."_- _.._ _
'
-

.

-'
.

''

-

.

- -

.

'
?'
;

'

'',.'
?
í.p'. ''''',,' '',
'?í
'
'
'
.í 3
,?..'
,.
''
..'.
iiU,/...ì
.
, .,',
.,,,' ?,,?
,, .mm
' '. '.
',
'',ei,
,
.';i'.',
'
'
'
.
.
m
.
,
.iì
' '- '
?
/ ''''..:'
.'
,9P' t
t'
.'&
, i ' J,m
.
. ,r.' ' ,'
,í '
'i?
í,''d
t ,' ' , , ' "'' ' í
, ./
,
.
,
,
, ,. .
'.'''A
'm '
.
i. 9! ,
m
'
'
.
;''.
.
.,?
c
i'..
,. '''..
. .d ' ' '.,_
,
: ,.,'" '' '
.?'
^ '.'i, ''',
"i
Jí.^.q,~m ,.. ''' ?m',
,?
í '-v',5'x''&
'
.,
'
',,
' ''
'i i
'
'
'

-

_

'

'

R

_

.

,
e
'
.
f
ï
,
_
.
'
&
/
,
'
_
ì
,
.
?
y
,
.
i
:
'
?
"
_?
j

.

'

.,

'
' ''' ',
'' ' ,.,
.
,. ,
,P'
,.
. R,m ,. . .
.
.,,
,,
,..
x,. n
' 'c''
'''/''
'
'
'
:
'
'
'
'
'
?
'
'
i'.
i
x?
.
';? '^?..
' '
'.'''
t. ,..
.9'
.r
, .'
''?
xi''' ''' .,,, ,
iii
i
,..,
'''
. ''
r
'
I.,.''.. " i ... ì' .'
,
' '' . ., '?
,'' "
.
.;
., .,
. ,
'.
n ,
"
'
i
'
i
?
t
.'J
i/
.
,
.?.', ,, .
,'., .. q.,
'' .,,.
''.?''?','
:
,
.
.
,
,
.
.
.
'
,.
'
,,
'
"
i
'
.
i
'
'
.
,
.
j
'
i
,'

Ç m''',r..
.
'. .
.t
m ' , ., .
, . '
',',,
,., ?;,q.,, P ', . '. ' i' .
, . .,
t'
'''
t,i ',',, ;'.'?'. '?'
,, ..
i, ' .
.'
.'
,.
,
,
'^
'
'
.í' '.
i.i ,. ,
,'. ''' ,,m'
.
.,
.'. .'
'
.
'
'
'
m
'
. ,.
. .P .
'
' m'' . .n, ,... ., . , q,
. ,. ,
;''.i/m,.,
'. , m'
'
' ' . ,,s
'
.
'
C
'
&
i
?
.
'
í
í
,
'
'
.
,
d,
r;
.
'
,
.
.
m
'
.
.
.
'
n
y ,.
í . , ,; , i/'^
,'I'
.,n
,., .
,' í?C
,i
'' , ' , ,
''' .
' , ?'
''' '
'
,.:
,. i '
,
'
'.
m,
'''
.:
.
J'.c,..
. ,' . '",
'
'
,
'
'
'
'
'
/ ,.
m, : í
..
.
.,
.,.
'
'.'..
'/
, ',. , ' ,.
', ','
,, m
'
'',, 'i''"
,,'.
.
'
í2
í .'. ... . ',..'' ,,n,;'.',.....',',',h:,.,'..,.? .'',, ,'.' ,,''',,
,,..,,
. . '',,
,
,
' ,. i'
'
' ''''
'''^ ' ' ,^
h
^ '''''' ' '
^'YP:. ',t''í
..
i;.i ,
' ,
.,.,t
,.r.
. ',
I, '4 .i
í,
rv.' dt .,'.'. '. ",
i.,,'' .,'?'
,
.
.'
..
. ' r
.
..
,.. .n.
,
.. .
/ ,

?

.

t

i' t
'í'

te'j
''

.,.'

j'

5 '''' '

, ,'n
',..'
.
í? ','
í,,
''.i.,,
t ,/.í

't','
i.'hj..'r'
t'
,'' ,,,
'.'
. 'í''??
,x
,'
..9';.,.M;jm
ri
,'''
,'',,,'et
'''
p
.
;,'
' .
:q.
'i..
h'
,f

'

r

k^
'?

íi;

''
'' ''
m '

,^m'',
'''

,,
g'i''' .,C i '.U'
.Y t'
.i,.
;'q
;it
.'
..
,,,
'i!;.
, ,'.,. .
'
v
5
:
q.
g
.
'
''
M
?'
. ;;'..'?j
p ,
?_

.''', '
..'
'
9
.,
t''
X.
'''''.

'tt''
.,,i
n
,,'

.'
^'

?

q

ii
ijR

?'


t^
,?t m''

'

.p

'"

'

M

t

''

I

'

.
.
mr' ' .iv'
q',
' '9'.i3
.. ,.
,'
m'M,.
'. '
i '' ' '
.?.
:
/',,.
'?
i'''..,m' ,'?'ì'9''
í^
?
, ....,,í'
:._'
,

',"'.í

,

!m'? ?

?,

-- ''
'?-i
'
i''','. ,t,í'.',

._

,i
y

1i1S.'
jù(i
)I '
1T
)n) (IÓg

PHK,4K() Plh1 l1
iN(ilY,
4LK)
r

t

S;tt.,q!
.)
)ggp
gt0U

7i

'
'
.';''

ì ??;',,.?

'

'
!

''

'

':^ g:

.,
,
'
.:'

.. . ,
.
,.,..,,,n
.
.' ,
.'
.,
,
.
'
', ,,' .
'¢'
'T' "'n,' ^'
.?
,
..t
,.,
, ,
. ..
..?
,
,
h
' '

h

,

''
''''j
h,..., ,

.

.

.

'q
,. . .t
, .
,

'

't

ii?t
.

.''., '
,.',í
i.

c,c

..
'''_

'

'' '

'

L

'
,'

j'
.,
,

,h,
1t,,
/1 Kt.rl,,l.t.

;?''
:
'
?' ì
"

. ,.

,I
,
,?
'

,

? ,.,Y' '' C

'

C''

.
.

t
' '''
!
*'
hbti'
,.'" '
'
, h'
'
'
'
''
"'
,
.
. .. .
.,
,.
'
'' i ?
' ''''
,
.,
' i
', '
''
i'
b?
.
n,''
'
t
t, .t
,
!'
,' '
' , .'
,'.
'
'
^
''

, ,,._,,..

' ?'
' M''
.
. ,,
, ,

''
Y
.,
, .
.
,,
''''
'
, ''
. '
, C ,y ,
,
t.,,'
.'',''
i'3
,
,,.'.
m
.' 9
,
^.:
t
'
.''j.. 'i
.7
,..
.
,,Y
nr,..
,
,
,
.
y
, ,
.
,
,
,. ,. ..
.
q
J
'
''' t!
9
'
'
'
'n
'
ít''
,,.
y., , , '
,'
. ,' ,,
,,.
,',.,
'
'.O''' , í '?
",
,
'
'
,
.
'
'
'
'
'
'
Y
'
'
'
'''
'
'' ',
'
'
','i
'n'... , ,
?
.'
p,' .,
'' '
''
'.
''
,
.,.,í
.,
:
.,
'
,
.
,
'
'
'
,
'
^ ' .m<
?
.
.,
.
.,,t,
''.
'.'P''',í
'd
,. , ,''?
W'
,
'.O
'
''.,r .. .''
,. í'
,.,
. ,
,?,. .., .
.,,'.
''''
' .' í
'
''
'''' ''
'
,
,
.
,' ' ''
.'
,
' '9.'
,,
,
'
.'i
?.' ,
' '' ' '
.
,
'
''
?
. ,,
.
.
.'
.
.,.
.'
,, ,

'

'

)1llmI
,!)nndnj4

;',','
.
,
,.
.
'~

;'

.'

' .'''.

't

'?
'''"

.
,

'' '''' ''

'"S :' .,''
' '. '''.t.
,. ,. , .

i,ft.
:.
?

.
,, ,,..

''

,m
' .''
?' .

,

' 'í' ..'

.

, .,.

n

'
'

9,

9

''

'

.

'
..
,. i
,
'.,
,
;
.
,.,
,.

,
'

.

.
y ,

? tt

'' '

' 9
''
c
I

,.
'
''
,'

.t?. .

,
'''

n

''

,'

P

'.
t

'

,.,

n

t

P
,
,,.
.

,,.

..
' '.

.

'

' ''C
.'
.

'

?i,'
-'

'

,

''
'' .'
..
,,/,..;' . . ,

,.

/

y

t

'''

'
' ''

. . . ,. .

' ''
'' ' '

.

c t
?d

'

'? '4
,..
, ,.
i

q
n

.

'
...
,,,
. ,.
,.

' ''
t.t
'
' '
t Y.., iP

'

'' ''

'
. '

.

t d

'JS Si
l
)i lU'
lI)nl4

f}ffR. K() pIh1Kl.,t,(ì
t;,luc)
,
)c4mlu
., ,

1()

1
,
.
S
'
A
h
9
4
E
!
:
i
d
R
(
/
L
"
J
n
.
?
'
S
p
I
a
Z
>
h
,
E
t
!
i
r
_
&
.
'
^
"
q
I
,
P
c
t
.
'
?
,
.
s
^
'
c
F
,
_
.
'
!
,
i
U
.
t
'
q
^
I
e
Ir)nl4
'
lj'
,jM 4
9'l)n

lHK,
; R D Plh1 l,,
4h'C

9;;lu ,1nM4lyu
O" ()

:

:

m.

'

i''

:

'

'í'.

't
í
.

..'
'.,'''

'
''

"'''

''
t?'
?
t

!,, '.?
, ".?;

''?t

, ,
'

.

'

,

'' '

'''
'
Y'

'
.?

'

(
.
,,,

'

?'

'

..

,,.

,

@n

?'

''i
í'

,
'.
'.
'
'
,.
,,,

.' p'
'
' a',
, ' 7
,

,.

?

y

,,
,
',

n,.,
'

?

"''''t
,, ,
,
''
' '' ', '
.
,
,
,
,
., .
,.
,
.. ,

'
, .
.
.Y
.
. ..,
'

' '
m '
..
,
_ . ' ,.,.

!\hEt\SKE,
4L,
SIZ

,,,

C
' ''

'

..

I d4

1l1 Ml9l)4n 4

',''

?'

'

,.

'

.

. . .,.,
,.
.
.,,

,

.

.

' ''
''

,..1

'

'

í

,

,

'

,
.

'
'

y '
'

'

'

'
.
'Y'
''.
'
.,
.J
,x.
.,
,
. '
, '.
,"'
..
.,'
,,.
.. ''
'''' ., ' ?
'
''
'
''
', ''
'
'
'
'. ,
'' "
'
.
. .
'',P' ..
'' ' , "
'
. ,,. ,.'
' ' '^
,
?
,
',
.', '
,..
,
'' .t
'
'
o
.
í
.
,
.
.
': .,..'
.''
,
'. ' ,,
' ',''''' ' .', .,
.'
'l ., ',' t'
. ,'i
,mí i
,?
''
'i'~' ,'?'t
'
'', ',
''
':.;
,.
'.'....',
' ,' ,,.
..
^
, ,
..
...,,'
,
. x.
..'
,
.
,
.
.
.
,.
'
''
'
'
'
'
'
'
X''
''
'
''?'
'
j
., .
..
..n .
F..,,
..,

g'

'

j

'','

,

ímt.

t,
,,.
y

'

n , ''''

.

t

.

p.'? .

,

'

t
'

i.?.j, ,j,. ,
'
'' "'''
_..,

.
,

i,'

''
'
'

.

.

',

?
'

.

.

nm

;

',
v'.:
.?
',
'
t
,
nt,,,' .
,
.

.,
'
.,.,. .

,

Y
'''''''
'
'''P
'
.
.., .. y

'

'
^

''

'''
'.

'

'm .,.
" ,h. ','
.

;'i',, ?'q'',
''

''' ' i? .

.
,4

n,

^

'

t
.b
..
,

' '.

iA'
;
''
? '? '

'''
"

'
,

'''''

.^.
'

? ^'

''

'
,. .

2

.
,

,,.
.

,
.

.

,,
., . ,

t

'
.

'
'
'

,

, ,

,

. .

y

YIìW
u.'
iIllii^
JdJ'i
l'1til
I'tll,\l()I)l'lhlml,,(N
,(i
,,,t,w,),)u
.)
)í'
jl,,
),,j
f,,,,,uí
'Ix
,I
.,q,

'
...

'

,

?
.

ht
'
Ç
.,'.j t
í
'
9K

11lllml9ilin'i

ì '' " '''.
'

!ih4ri,,
,
.\ X;,';
il,.I,'
.

ïi ;''" n4'
'
,

.I,.c.'
'

,

';,
,n..

'.,

..

.
.
, , ., ' ..
'
'
'' ' '
'
,. h i .,t' ,
.J? ' '...,
' h..'
t.~í'.'
,
,
,
.i..
.
.
.
.
.
'
' ^ ' ' "' ,t 't
'
,.
, :i
,
.
n,'h,
' ,
,..u
, ,

.t
. ' .
' . . '.
'
'; , '
.
,
i
.
i
.
,
.
.
'
.
,
.
.
.
.
n
.
.
,
.
,
.
' .
?. h . ' ' '''''' ''' ' '
, .'m' '' ' ,
,i
,
i
,.,
' '
, , , i.,. .'.. .
',. .t ' ' r.
tt,
' 't
.' ,..
,
, '
i
'' . i
i''i' '?'' ''
i '
n'
'
'
í''.'.,.,. , .. .
-.
.,
, ,
,
., ., t
..
m
,'
'

'' '
'''

'

, ,y,..
' í'.'.,
je,.
?,.
q i
,.'.'
. t"'
?'
n'..i

'
,, '
;. ,. .'t'
''
tt
'. ',.,
' .'
, .
.

'

võ' '''',

..'
.'' ' ', ' '

,'.'',
..
i'

.
i

. '
'

' t
j t

.'
t

'''
q.''L

'

',
í

.i

'
..

f.

'
,m
. " ..,J.,,^,
'
,
.
'.
qm,ím?.' 'Y ', .
p
r
vi,.,í.
'' ,
d tA'.
',f
',&
',9'
' .''m''
...
i'
.
,n'. '.
'
t.
mt
''
'
'
'
, o.

..
' '
''' . q 'J'i' ' .
t., t ^.?. ',
ir
ii..
' ,.
'' '''
r ' .'' .' '' . ' ,, '
' '' '., i''' .' :
.
.
.n, 'í
,.
,
'
,
.
..,i
. m
.. .
i
,.
,'.
.^
.
'
'
,
.
.
,
'^ 'm,. ,
,,''^ ' . '''
'
?
t.i ..
''i'pt ., '
,
'
'
.
. '
.. ,
R

i,

;q '
.

,.

.''?.-.
'

'.

d'
''j;;'
'
.'
,,, ,
q
i ?,' '
,
.,

.' n

'

.

,

'
'' '
'' '''
p '
. ,' '
.'
'
^
''''' '
'
''
.
, C . , . . ''''
' '
''ì' '
4

'
.,, .
.

t
r

, ,
'.
,,
,

(

'.y

.

,,
..

,

'
'i'

''
'''
,

.

',

,.,

.. ,.

..

''

...

4'iY

.

í ''' i'' q ,'
.'
!','. ,i' q
.
,
. .
,
'

V;

,.,,
Pq
.,
t ,
t t n
'
' '''
,
'

',,.?
.h

r
''''íP'

',

'

'
.

.

,

'

t

.

'.
'. í,
''',
J
.
^,', ,ii
g.
g''
'.'..'r
. )ir?

.

''' 'f'

t. ,
,
, í
'

i

.'' '. ,.
' '
, . . ..

''

'
t
*
,'' '' .. t
' ,'
h
..
,,',,
n . d, '- * .
,
. .q
'm
'. ,.", '.
',4,.' ,,.
i', . ' ' .'^ ''' ,.'
.'
'
'' .
','Y,
'
'.,
'
'
'
'
L
'
'
i
'
.
,
8
'
,
P
.
j
.
,,
,
.
,.
- . '
'
- t m~,-. '.''
'' . .
- í i
..
.'
''
'',
'
'
' ^ /'. '' ''
'
i
q
'
P .
^' '
' '..
'
'?'',
'" ' ' ' '
' '' '
'"' '
- ^
i
,
..
. ',^ ,
,.
,
. ,'
'
'
'
h
'
'' q''' ^
'i
P,
iY
.
,.
,,,. ,
.,
,.
.,,
. _
.

í'

''
'''
''

.' ''
^' ''t

, ..

i)
,'--',,',íi'''
',
'
"'

h*

.

'

W 'M

*, . _!

.... ,

, '
'~'

.

d;.,.''''',.'

, y ,
'

,

.
n

'

.?

,

t''

'

'.'

. ,
..,.?
,
'-i'''''
'
. ' .^ . .,' '
' -''

, .. ''w. .' .. i
,
.
, ....,
, .
''
''
't''' ' t '''''''
'"
.t
4

'
..

'' R,
'

.
''.

'

. ?i$ n , i
''

.

'

;'' . '',

.'
,

'
, ....i,
't''
''
''
'
, ' '

i-

'
,
..
9j '
? ,,
' , ,'.',
'' ' . ,. ' .' '
, tD '' f,.,. .,tIJ,
' , .í, , .
^ 'ì,,'
i
'
'
' m ''
i ' ,. ..'.ï'" ''', ^' i' , ' '. ...'.....', .
.

m''
, t'..,
.
't
,.'.,'',
q?
'

.
,.. ., ,,.,. . ,.

Il
l'",
i'
,.,'
ii) l
,
nlU '
,m
n(lYr
ì't

IllIr,,
\Xt)I
)I>I\1l,li
,m (I
3,
\(.')
IìW
,,,I
Illt!
1tl4rl
lll'9ll1 u_
,qnl

.

..
,.

'

'
.
t
q
Y
,
8
"
i
r
?
$
y
m
f
<
í
;
'
d
n
P
.
9
a
,
\
t
X
r
:
^
i
"
j
2
?
h
e
q
'
y
;
!
.
m
Ð
~
,
n
Y
^
"
=
t
i
ì
?
c
'
:
&
a
r
.
J
,
9
^
q
m
e
;
"
k
n
w
!
j
t
Y
4
i
ì
d
C
'
*
:
y
.
?
,
^
s
q
f
h
"
r
í
7
i
t
4
'
1
J
m
l
!
I
.
î
,
n
f
q
r
5
;
3
n

'r,

l'l'
i;^iI)í)l'll,'l,
iìi)

IlllI,/ I(tI)II1I,I,'

,,,,,
w,,,,,
).,
,)),)3,
j,,,,,,j'1x,
'
,q
,

'

;

:

?--?

,

,

.

,

.

.

S, 1F,,SR ,
4l,SIZE

,

,.

.

' '

,

.

^ '
.,
,.
,,.
,

'

11.!)ml')!)Utrnj

'

"

'

' '

n- ,
,
'

.
'

'

'

..

,.
.y

,

.

.

' '' '
'
,.
.

?

9

*
tm

'

i'
i'
'

,.

.

m

?
,

' ''

,

''
''

i'tl'?

'

''.P',5
?'
.
,

,
'
'''
h''
'
' ' ''
" '' ' n
.'i
,.
, . .., y..
,
,
..
,.
x '"
'
' "''''
!
'
m

,

,
,

?
y

'q '

't
',n
d .c

.'
. .

'

'
'' '
'
'
,.,
,4
,.
...

?d
'

'

''' '

,
, ^

..
,
,,
.

,,
'

,
,,
,.
.

",

:

,

? '
'

.
,_
?
'
.
'
.
b
'
,, ..'
P
."
'
.
y
.

'

,. ..
,,, ..
., . ..
'

'

'
,.

r

''
?
'. -'
9

í

I ,'

'.

..
..

'

'
''
.

?
',
.

'

V

J..

9
'
,i' ''
.
'
,,
t,
!
'.
,
.
,

,
,

' '''
' '''
. ,.
,
,i
'''i

'' ,''

,
,,
.
,
.
, y ', '
''' ',,.
,

.
'
m
.' C,'
,.,,

''

'

_ ',
_
..?:
.
'
.
,
Kg
?
.
'.
,
,'
'
-.
',
.
''.
'
,
?
.
''
.
,
'
ß
.
'
.
't
''"''''Ð ì'
iii''' '

''

'

''
''
'
!

''
.

''

'''

' ''

,'
lP

.

'
^

.
.
' ' '''
'
,t,
.. !

?

tn

,
,. i
,

.. .

,.

''
..

',
,,
.

''

.,,
m '' ,'
Y
'- , .
,

'
'

.

t

t
..,
'
n
'
;
.
&
^
t
.
,
n
'
m
.
'
,.
,
'
.
"
'
.
'
,.'.''
i'
h
''~:
,
i
''
.
t
?
.
?'
h
?
.
,
í
'
,
ß
''
.
t

n

tt
t'i'
r

?'.'
.
'

'

, ,.

?

.

,

' ''

,

.

.

'?
''''' ''

j,
'

'

.

,.
' ' ''

, .

hp'.

't

.,.
,

n

,. , ,
',
i.

t

.n
..,,,

,''''
.' '
K
,
.
,

.

.

''

. ,.. .
,, , ,,"
..

.

.

'

'

. .

.

'
..- ,

,

llì;^
,i9'l'llY
Ilíi'T
'
)

Iltlt(,1l(()t)llh1l,li
.K
1\,
iw
,u1Ii.!
\l:íI,
lyd1il
,J

í^
,

,
.

I

'
''
' ''
'

. ,, ,

UlMki) D'qi

'

'

.

..

.,.
..

S,qh
,1E,
4SRE,/ISI ì
,
,

.

t
'

'

,
't

i .

.. ' .

'h' ''

'

__ .

.

''

t-,:
,, .
t

'
''

.d
.

.i'
.
,
'i
'

,.

t
,
,

'

'.,'

',

.

,.
.

n

''' '

'

F

'
.
' i
'',.

t

:

'

"'

.
,,

'

,

''
'

'''
.

,.
,.,

i. .
, ..

^i

.
,:
,
.,' '..'
'
' ,
.
,,,
.,

;,;..

..

i

.,, ..R
,, ,,,,,
t
n

/''^,'

!,
^.
'
'
'...
,,

'..
.
.y.
', '.'

,.,,
,

..

,
'
.

'

.

,.i
.,,í.

,

,..
.,.
' ,'

,,

'
,.
',

'

'

'

qK

.,

ei'
.

'.'
'

,
.
.''

.

i
^

',.

'' '

''
.,
'' i
,'

'

'

.

.
''' ,
,

I

.

.

r

t
t

t

r
'
,-

t

-'

,?
'U '

.

,
.

.

t

J

'.

î'''''

,

?

t

J

yn
t

''' ''
''
'

9 ,

o

'

'

n
c

t

,f
'
,

l
,

'l'
l
i'
,'iIl:tl
''
llll'Ii
liIl

ItIlI!,\l
!()I)ll\ll,
l,m
lq;,
;II)
,T1tjIIt1íII1i'I,!.
i
.I
,n

'

'

' '
'
''
-

,

..

::
.

.

'"
't''^

'
'

, mq

))ml
,)1)i4i)q'jg

,,:
y
.:',

4,

.
.

'
,
','

,

'
!''
,!
,
, 9 q ,,

'

.
.

Q?
ij

'.?' ,
,

.

..
.j
..,..,,
.
?

.m
, ,,
,.
, .
.

I
t

'
''

' '' 9

'
''
'
''

' ,' J i\ ,
. ' ,,
,,.?, ,
.
,. .

'

i
i'
. ,

'.
'
, ',

''
, '
,9.,. , t
,
,
,'' ,' ' n ;
'
,
,
, '.
m
'
.
',,
'' . , .''
,
.
'
'

'.
,,.

'"
4' íi
yt
..
' '''
',

''.
,

',
R

'"

/r

i Y' ,
. "
,
. ,.
, '' . .
,
, ,,
' '
''it'
'' '
' '' '' '
,.t .
i :.n
'. '
,
'..
'
,.
...
.
_

.
,.
.,
,.

'

t ,,
.
..
'
tt ' ,',
'
''
'
''
i, ''.,,,, ,.','yf
,.

,
.
,
.',
.
.''
,
í
.
'
.
.
?
,
,
.
'
,
'
''
i'.,,'9'
Y
m ,i '
,
,
.
i
i
.
'
, '.
R
'"
'
!, ' "
?9
.,
,,
,... ,,
,
.
,, ,?
t,
.
'' '''?
'' '
.

'''''' .

,

t

?
,
',
''

.
',
.
'

'

. .
,,

?

,

'

..
..
.

'

'' ' 'm
'

'

'

.'

,

,
''

'

''

''

.

?

g''

. ,.

'',' '

,
'
''

'

'

Yn,,.
'

m '
,

a?

,
,

'

. ', ' , '
' .i i ''
,
'',
.
,,',,
,,
,'n
, ,
Ði, , ' '
,
.
,.

^

m
,

,

,
'

..i.'
.,
.,

î,
q fE,4SRE.
4LSI'E
,

?

.

'.

?:hõ,' ?'',

,v

K

',
'

t 't

.

'.

ì,

,
',
,,
.
.,
. ',
.

'''

t
m

:
'

,

'
'' ''
'
i
.
,

.

.
.

4'

,

.

''

.

r. ,,

t
?

',
.M,Y',.
'
i,',
''', '.
.

;

.., ,

' ,

',
'
,''
,
'

:t:.,;,'' i

:

m,
.
,
,,.
. ,,..

' '
' ' '''
"' '
' .

i'

'', ,

, .,,

'

' '' .

'
'.

,,

'h ^ '
t'', '' , 'q

,

'
,

,,

''

.

'
.
.,í'
?, ',
í.
, .,.
., ,
'' -'

'

!

x
,

'
'

'
'

,.,.

:,.
.
.,,.
I'? ''t''
'''i'
i'
im''' .t
,

.,

'

í

.. .

n.
.,
, ,,.,
,
. ,.
,.
. .,
.,,., .,,.,
,
'
.
''m
' ' '''' t
'
,.. , ,,,,

w

?
'

. .
., ,

9','
d;ìn i3l'
tl'n
ItIII
(,
.tK()I)IJf,
k,l,f..,K

,),
tngn,,,,,;'Ix
'
,()
),,,,,,u,,
).,
,q

.., .

,
.
.
..,
,

;

'

,
'''
:
,
.

^
.
'.
.
'

'

'

-

' '

.
,

'

''
',, , '

'

' '

4
j t

[;!
.)
m )ni
jj;

.'

- ''
' , ..,
!'q

S,
qk
,1t,.,SRt,,,{lSII.

,

.

'
'''

'

y

*
t
qt
.

4,
,.

'

,
.
,
''

.

í'

.' . '''..
,
.

,.,
,,

,

'

,.
c,.,.... .,.,
,
,.
' 4

,,.
..,

.

'

'

?

,

,

^

'~,.... .t,.. '

, .

,

,

I

' i,.'

, ..
?

m,.

'' '.'

?

t

g.

t

I

'

^

.
,

,

î

.
'-

n-.

'''

' '''

.

''
,,
.

'

,i

.

,

!,..

'

,

è
'

..,
'
'~' '

t

i
,
.' ''
d

.

i

i.'

.

d

'
.yn

'

'

.
.
.
.
...,.y
..
.. '
,.
..,
'

. ....

''

.
M .l t

,i,

' t'

'-

m.

'

'i

,

' t

.

ii'f

_. ,

.

,

'''

p

' '

h ''' 'm

,'
... '
'
' 'c
?

.. .
.

.
',

,

nt

'

t m
0
t
'''
t

' ' i. ,
,
'
. ..
,,,

' '',
'

'i

F
'

'
, r ,.

.

. '' .. .
, ' ' '',
.. .
..
,

,.
' ''
'

'

..
''''''''''''
..,.,,.
.'
' ''

'

'

' ''

''

J
I

. . ..

,

'

't

' '''

'''i ^i

.
, ,

:

t

''

.
. '

.
!

...
.

?'

'

'

.
,.,
,

'qì'i','.
'
?',',t

,'' ,'
"'
. '''

m,

'

'

,

.

.

.

'

.
'

'.
t
!'ì
i
,

i' ,' '' '

-

,,i
i

.

y
'
' '
'

'

''''' '

't'.Y ,'',

,
'. t,
,

.

l

.

,..
n.

Y"'' '
-

. .,,
'

;'

.

.,

.

Iìi-iIl,ll'IIl'
/l
'iI
)

l'lll(,!l(l)l)l'lk
i1'l'()l!
!

itT '
i í
;LI1L1
ll1iIx,i
,, i)

,,

,

.

,-

'
'

:
,..
.n
"'

m,

..

'.'
..,''', '
4.
''', i,'
/..

"' '
r
'
h

J.

['llí
i1iInt'
i)q54

.

j;\M ,{,
SI ,,
\L.
SI,I'

,

'-

.
_,,.. .., .,.
'. ? '

'ì., '
'

i,
'i.
?
??íi
'',

., "''

.'

,, _
..

x
'

' '

,' x
,..
' ,,

-

'
'' .?
''

r

l
,
'
.
n
i
;
I
ì
q
í
3
t
"
&
,
g
'
.
j
?
h
~
*
r
i
4
Y
m
n
í
t
p
k
,
.
'
i
m
;
q
^
?
'
.
t
í
g
,
r
y
i
:
?
'
,
6
.
K
t
r
d
m
f
i
1
/
N
Y
í
;
y
u
j
q
!
'
,
.
"
t
^
C
:
?
i
í
J
y
m
'
;
n
,
r
l
t
.
*
h
N
g
M
f
9
ï
p
i
:
^
í
q
'
Y
F
"
,
Ç
n
.
l
P
i
r
t
'
C
,
.
l
i
.

'

?

' _

'
,

!

'

' '

í

.,
,
.
,'. ':
,. ...,
, , .'
Y'' '
'' tí
'
?t
m'"?^i.''
.I
. ' .'
i,' ,''',,?,,t'.,',''''i.
t'

'
'

-

t , . .. t.i

.

'

,..: .

I

"
.

'

q ' qJ

' ,. '' ,'.
,
^'
i,
'
.
'íi..,
.
v
n
?
.
d,
,
..
''
...,'
n^,''i,'
.
'
,
.,,''ít,
,,,
i'Y
'
't.
'
,
nb 'i
,r

'
,'

''

''

.'.
.
.

.
'

,

,

' ..,

t.

t

'

t'

'

' ì,
n

4

.
,.. .'
,

.

.,.,
.

,

'

..

..

'
tì..;p
., ,..
..,
,
t., ,, . .
'' í
' t ''' 'h
'
'
.
i'
q' ,q

t' '', t,. . .' .,
,'
' ;
' i
. ' ''
, nt i
\ ,, .,' .,.. .,
.
.' ., . n,

'
. Y " .'' '. ,
!?*, , ' ? ''''' ^,,
.
..,,
,

'' ' '

.

.,

.

. ,

',.'.

..

,'' ',
',Sd'''ï .''í , ' ,,
.

'i ^
'
J
,
.
.
'
'.
'
:
'
.
i'Y
' yrI
í'''.L
't',i
'.'
Y'
''.
',
.
'x''i
'"
i,''
í.''
,,
''''."
''''tt.
_
'í'''
i ,
M'
t
,
. ''g
,
'
;
g
'
,
í
'
1
.
,
,
'
.
'
'
'
l
.
'
m"
.
mR
.',
'''' 'í..'.', ,.
"r~w?,
'..'
.'
; .''
'.
í' ,' ,.
',
'

, ,

'

.

.

.

'
.
.

,

.

.

'

, ,'Y
. '.,t
'

'

' t.
'

- ' '' '

,

t n..

.n...,.

.
,

.

.

-

. ''
'
,
t ' ..m i'' , ,
?
't,'í. '' . ,
, .'
'
'
.
.. .. , .
,

''

'
..,

.

^

.,

lIIIlil'IJlli!
'
lí'I(tYII'l1
l'lll!,\l((tI)l'lh/
l'l'(tl(ll1,\('C)
III'J
I)II'
1
('
IIII)'
'1j,II1I
II
'IX,
.I
,

'

.

'

.

;' ' '.

,

'
'
''
b i.
.,'C

i'
,.

r , .'.'

t

'''

''
'' ''

t'

'
,,' '',
_ ...

.,

'

),1(,
nrj,
)g,
j'jg

.

,

mi
'

'P

',

'"

\hIl,
i,,
\SK ,\L,
Slf.

.,

J
.,

h,

,

'
'

t

;'':,

<
''

tq.
,,

:, ,
,; t'
i 'ti' ''' '
j.
','

.

C'
.'
,, .

..

,

'

,

.
,

,

;

,

.'
.'

.

,

.

n.
'
.

,'. ' ,'' i
.. , '' '..
'; ' l9i'
,

,

'
.

' '' g,
m'r
,,
. ,'.
.
''i'-,. nj '-

,.
'.,

t
;
Y., .

''

'i'

'
P
,'
.m

''

,

'' ,n"'
R. ...
,.
...
''
,

,. '
'

,,
''' ,
. ,

,.
,
''

.

'
^
''
í
.

''
'
'
7''.
;'
t
P,j ' jl' '

'

.
.

ì'

t
t'

.,

l

'.
.

' '
^

p

'
'

''

Y

i ''
i

i.,
.
''^'

''

t. ,
.,
,y

' ' ',,
.,
. _ . . .,

,

''
'''''
ï - ''?''

'''

'

i ,D

'''_ ,'t
, , ..

;' ,., :
y
'

.

' . 'i
'
t

.t ,,, .,
?
' '' .' ''' ,.
i'it

t

,
'
.
.
,
.,
.
.
t.'.,, .
.
...'
p
' '' ''
' ' ''
'
'''
'
'
'
.,. .
.,
.
r
'y
" t '.
'd
,'^t
,
,
'''
*1 .
,,
'
'
''' '
.
b,

' '' i
q q'
. ''

.
'' ,..
'

,
.
',',
'
'.

^.'

,... . .
.

'

i,,jjt'?'','i 9 , ,
y,ti / ,
i.
,.',',j r..i.. d'

,
'i
'' ' 'i
.,
.'';,'''' ' , i
,.j
.., '',
'

'

'

q.n..

i, ''

.

C,
' 'J,
,''' ',
,

í'
' '
.

''
?'
'' t
-'

' ''

i

.

',

''
.

t

'

;:
..,',..,,,' i
" jq
.
'' .'n'

.
.,

t

^
q..,,.. .
,. ,
i
,, .

, .
''''
,.''
.
.' ''' . '
t,I?
!'l
.
..,
''.
' ,l
,_i
' ',t.t
.'
.
?
.,.
.
,
' ':
,r,
.,
.''
. i ''
,
;
. ' ' ',C
.
. '.,..'.
.
'.
>.r
. ',', .
,:'t'^ '.
t
.
K
'
.; .
',, ,'' . Y,
.

'' '

'

''
.. ,

i

t,.',,

''

i..''

,.
.

, ,.
.,..,
i.''' ''t '' ,'
.' ' m.
'

i'

2.í

í'
.'','. /
^
i'
,
, ..
,e
.
,
. .
, .
,.,t ,
.''' ,
t
't
'
'
'
t
.,
.,,.,í
,'
m.t
' Ir
'''
t
i
.
'

'

,. i
.,

,t

,

''
'
.

' ' ''
'
,J:
:. . '

t'
i
'

,.

-

.

,
",i
.
Y
,_
.' .,.,,.
''
''

''
.t .
,.
,.. .

''

l'lì illi
l1l'lUlíl
l'
,l

l'lll(,(I{t)l)l'lhl l'l)l(
).
,,,1,,
).I
,)1,j,
)g,'
jIl;)lr'
Ix
,l)
,n

''

'
^

''

''
P
i
t

'
'
'

S
t
.
1
h
,
M
'
_
m
^
E
9
l
d
R
q
n
4
A
L
S
I
Z
E
?
'
i
,
.
d
r
"
í
y
3
^
6
l
;
t
î
'
?
.
e
9
,
r
p
"
ì
n
i
q
Ç
d
y
t
!
j
'
.
?
f
,
^
P
C
i
R
ì
h
í
t
_
"
q
j
'
.
y
,
n
?
r
;
x
p
g
m
ï
e
^
t
ì
i
G
4
'
.
f
í
,
K
b
?
n
"
Y
ß
r
9
!
J
g
p
*
^
.
'
'''
'',. '
..
,. y
.
.. .

P;

'

^'I
' 't
'' '^'' ''
. ,,..
, ..

'''

i'
Y1'
j'
,jnmI"1Im1h
I1I,

pHI,
i!R()U 1}1h1'I(,I1'

n)mtn',l
,1;l ;.t
91iI()()
,q

''

,n
tp

,,
t

.

'
'? , .'
''
.-' ''' ' n
., .. .
. ,

'

:'''
,
'.

-''

í?

',

'

. .,

.
,n
.
.
,,

''

m

.
...
.- ,
..,
''
'
. p,
.,

,

'
'
,

,,
'

t'm.
,M '
,

'U1lIP
)'
Yl!lJtí/i)ìJ

'.

.

''
Y

' Y'

,,

'
,
.
.

' 5 ''
'
m:^
''
''
tg
i
,.
.x
,, ''. '_.,''
x'
'
'
^
"
4
/
'
?, .,?
.
4
',
,
.
,
, . ,. ,
.
.
.
''
'
9
''
''
'.
'',
','.'''','',,''..'','. '.,. ' ''?.,
: ',
,.X
.i
''
.
'
'
m
.
'
J
n
' ''
, ' ' j.
i''?. '
.
,X
"''
''"'"6'

'

.

'' '. , '
'
,,'
,J.
,
.., .

''' '''

'
,. ,
,,
.., .

g?,

,h1'
., I!'
,,1,',ti,

.

.
,,.

.

h-q

,
.t
'

,
'^'
'.

i

'

..

, .
'''''
' ^'
' '
'''
,.,,
..'
,,.
,.
.
,..
'''
' '^
,,
, . x?
í'"'
_
, ' '
'
'''

''''

..

;
'
.
!',,
'

i''

"'
R,.,
.'

'

,'
,

I
t
?
u
,.'
,

.

i?'

'

m,
'''

h

.

'

._

'

.
,

t

''

,.

.

0

,'

,,.x...',d t

.

'','
?'
',
'~
..
.,

''

.

'

't

. '.

,

/,
'
,J,
,,.
'
' .' '
,,
.
.
,
.
!
'' '

'

t ,' ,.' t_ e ;
_
.n,í'
.P ' ,y
' ' ''
' i'Y

íf^';
.. '"
-? í
'

'

,

,,
.

,.
d

õ.,',i'.
,
', t
;/

;. ,t'

t,
..
,.
''

'q

,,

''' ' .
,,,'''.,',. '
'''
^
''
','xf
i
?._,,,,í,,,'.
.

m

x
yq

J

a

'

'

.'

'
'' .,'
'
'
,
,,. .
.
' i ' "'
'
'
t
.
,.
.
..
.
''
,
'
'
'
"
'
i
.
t,.; ,y .?
..
.., , . . .
., ''
'
? '' '
'.'''''. .
.i r,,
,
'' ' ' ' M'

. .,
..,

' ' 'r
' '
9 '..,'' ''
' .,' .r
.',. ,
',

'
''

''
j
.., ,
' .',
.",
..'
.
' ''
' '
'

,

,

t r

y

''

x'
.

,,

.

d'i"'"

'".''

.

'

''
'

t'
'i'
'

*,
, ,,. '
,, ..
'' 'y..
I

;'
. ?'
. Y
'
?. '.t ,,,.
. ',
,' q
í/'
m?b.
.

,

' í
''
i
^ , Y ,ttt
h ^ ,m .;" / '.
.
/
'.
',
j
. '
..
.m . '
:, '
,
' 't ' i
'
'' '' '
,, . .
'
t
,
.
. . ',
.., x ,,
'
;
.
,
i
Y
9
.
'
.
'
!
'
í
.
.
,
,
'
r
.
'
,
M
Y
'
..,
,
'''., ",.'.'.'''''..í '',
';.Y,"'.'t,'
.''t"X.'';
,
,j''
,.''.,''
I
', '.
'':P .
,. ''".í ,'
j
.;
,,
,
.
. .. t.
. .,
.,
c

,

q

.,

,.

,,.

..

',

n

YI,iW
,,illlÝ'IJll'
"'
l'
lll
fllIf!,,
1I((tl)Ill,t1'I'I,ht'
.
9t)I,
'j
I,):,.
,I1)q)
;),íI,
I,11í1l)1
.1
, ,

'
.

,

.

'

, . .?,
,

'!

t. .
,

ll'llIttllill,ì
''i1

_ _.._-.
.

-

',\hIl'.,1 I{lì
..
,,
ìI !.I,

_._

,
,
.

t

'

'

,,

.,
.
,
.
,,. ,

-

-'',i,,',
'

.._
,,

, J!

í'

?' :

''
R
,

,,
.
,.

t

.,
.

j

,.

'

.. ,
. .. r
, ''
..
' '
'''
,
., ,. ,
..i

'

.

^
'

?'' '
''' ''' ',
,
.. .
,, .. , , , ,
., .. ,
,,,'
',
''
'
A '''''' 'm^''

'
'
..

,
'

''

9

,.'
?
,P''
.
/
'
.'
,

',
'

' ,

'

'

-'R
.
:

'. q
'

'
'' 't
,
,
,
,., .,
q, '.,
.
'
''
'
3
., ,,"
.,,
,.,,
,
.

' .
.

i

t

/

ht

py ?
-

'

' ''!'

-

,, .
''
'
r
''
'
.

'i'

,. .,

,

,

.'
t.,.
,,
,..
'''',4''' '
t

,.
, .. .

' .

'''''' '

y.

'

, .
' ''

'

' . ''
,..

'
''' '
'
'''i
'i' '

...

''
?.''''.

''

''

'

.

, ,'
'
',
' ' '''
t. '
. ,r,I
,. ,,
,,, .
'
''

?
t
t

''
'
i
.
,'

' ''
. .' .
.
,
,
'

F'
K_i'

'- '
'
''
.'
i. ,
'.
''
,,, ,'' r,
',
'
í ..i''?
i
, '
..,'
,.,
.,
,
,. , , ,
. ,
"
' '','
- -'
' ''
- . .,

;,,,

'

.,

'
.

í'

?'i'

;

..
,

,
,'
, , ,

,. '
.
,./

.

t
'
'^
'
..

'

,'

'

'
''
, '"

.
y,
,,.
,..

_

.
.
'!

'

.
''
,,. í

.
m
?y '''',
'
.,
. ?
',,.
'í'

'
''.'',
'

. .'

- ''
-

''

,'/
..
..'
,
'
'

'

i,.

',

.

, ,, . , ,
.
. ., .. .
'
Pm'5'i' '''.q..''m'
.
.
,
,
., ,
. ..
'
''''' '''
K'''''''i.i''''f,'í''''' ''!
^'''''
''t ' ' ' :, J'?.J
, '' '
i.
Pi,.4,,' ;.
''g
,. Y
.'
. . .t
m
..? '
, ..
í
'
'
.
hCY
'
.
. .,
.
y,?S', . , ' ''i
,
,
.
.
'
'
í'' , . '
i,
,J .,'
,
'.','.',
,
.
,
'.. 'í '..
'
,' ^i ' '
.''',
'r.. t '
.
.
.
.
.
,
,,.
,,
y u ''
? 'i' '

,

,_
'''

_._

't

mq'''''
i'

'?''
..
,,' '', .
'
,

''

l'li;;'
iIllll'ill'ì
,
''
l'll
IIIfI,,
ìI()I)IIhlI!II.,
,,),'
n
,,,
,\:,,I,I1jI
jlIuíIl)
. j

''
''
a
,
,,

'
,
h
'',

,

.
,
'
t
.
,
?
'
.
,
t
'
7

'' '
i'
.9
,, ,

'p.

',p-

,-

t

'

i' '"

g., ,
'
ß? '',''?
.' ,
.
. '' ,
.
'' '

.

, . ..

x

' i' ''''

''
,

.

.
.
,,,
.

/,.

!ih1li'!ii
.ItJ'.(il., l.t.'

?

' '
.?

F . ' ..,.

llIllll'iIc
Jlmlí'
i

''

' '

.' '
'

',
t'
'

,
,

i .

.
, ''!
'
,
d'" 'j' ' ' q ^t
'.
^

,
,n..
.

,
i
. .

? '.'
/
í9
;'.
..;
,'
t'':'
X,t
''i
.'
4
e,'.',,''

,

I

9

'

'

.


''''

'

?

''' '''

,

'

'

','

'

V'

t.

'

t

'

t '''

'.

c

'.

ij''' ,''

?'
'
'
''
..
;: .

,

',?
?,''

.
,i.

.

í.

,qí
'I'4.
,
,
'

'''

,

.
.

y,

'
' m'
"'

d.A',
,
'
':' ' t. 't,
pt? .,m?,. '
p.'',', , ',2.n:
' C'

,
' ''

'q'

,
'

'

t,'

'
''

'
.. ,

'"'

'
'
r

''

"
,. .
', '

'',
'' ' (
.
,.,.
. n .,
't ' m
'
?
.
. .t
.

?''''' í '
..

', ,

. ',

:

,

'?:.
y',

,,

,

: ,, 5

,

''

'

'

,..

-,

'i'''' V - '

,

,
''
' ?
'' ''',.., '' '
'
'
..
,'
.. .
?

'

,'' ,,,,
'

'
'

'''
.,_ ,,
. ,'
..'. .,,,
,

'

''

d

',

,

.i

i
'
.'
.
.'n. ?
yY
,
, .f'
, x
.
y
9' q , ., .
,.
.
,
,,n ' ..'
'
?''''' ''' ''
' . ' ''
'
',
X,
.m
, ..
, ' , yt
,
i,,, ,
.
,
.
.
,
.
.
.
,','' ''
'
'.
'
'
'. "
í ''' m ' ?
4 m ' ' ' ..
.i .
,
.
.,
, .
,.,q.
,. x .
y ,. 't' .
,' ':
,
m
'
"
'
"
'
'
'
'''
'
'
?
'
ì
'
,
yy - .
,
.
.
.
.
,
.

?
i?

'

.
,
p,


...''
,'
g

.

'

?

..

-''?

'

' '''

''

':
ïi í'''',t''' '.. ,.n,... . .
'

'.

,
qX, ,.? X'"''.'

.

,.i
.
,

? ._

''

.

.
)
,
'.
P
;
.
'
,
.
2
',
'
f
n
,
.
'
,
í
.
^
'
t
.
'..'
?
;
'
;
,
.
'
í
.
'
g
r
.
P
'
í
t
.
,
?
',
'
c
?
.
'
,
t
.
'
a
,
.
t
O
'
,
^
x,
!
'
.
'
,
;
,
M
.
?
'
,
''
,
.
'
q
,
.
'
.
'
,
.,.
..
,.

''' '
,
q' ' ,'
,

''

, ..,.'
,

.

'

,t

,
.,.,'.
,i,.
P

!
'
I!II'
,jIItII'1,
II'i
ll'
iI
'1l

IllfI!,! I!()I)IIh1'I'IINI'
,

,)I,i,l,'
,iI,I,,ll
íIl)7
I,1,,,II1,)
.I
.,

'

'

,_

'

'

''

f

.,

,

. ,, n

.. ,,

.

'''

'

''

i
.'. '.t'4. '
,
' .,?
..

'It,
j!l)'tí'l)nI
,

,

'
^

'

'
''' '
''

n

,))
.
,,1I,,
/1,It1.,)I,,I.ti'

.'''',
,'
''.
'c'?'

'

^

'

''
'
.t

..

'

,

'' ' ,
'
J3'
^i'
.'.' m'
, ,
tC

''

', i

.
'
''

'

'

'

''

.'
',

i

,t
.

h
,

,
i
',
';'
.
'' '
'

,,

,

.

'
.
'' '

J' t
',.,.,. ,.. ,. P . J
'' ? ' ' ' '
' t
'''''ti
,

rt
t
'
b

. ' ,'
.6, .
?
.
c
.. ,
,,,
.
',
_,

' '-

'

.,.
.,,
?

. '' '

' '' .t,

'

'?'

'' '-'
2
'.,.
,'
, f'

c.

?t
^
,t

ý, 't.
^
.' .
'.
,t

,

'rY

''

'

?í'?
m'.
,.
'y.

?y,
,,
...

';
t . n ?:
.. ...
...
,, ,
'''''''

' '^''
',í'.'C'.''c''. '
.. ' . ' ',,d'
,
'
,. .. 'i', ''

i'

íít

''
,'.,

.

' ?. l
''.

i
'g
'. : . 'i.?' ..,.,., i,q
j
'.,' ?
yq,J.,
,, .
. . ,. . , .

í
.'
, , .'
'' "'
' ' '. "''',
'
'm ''

'',;

.

.g
.
,

h'

',

,
i^'*'':
if
''''''

'

,
,'

.

.

'
'

,

..t,t

í

'''.
.?'
.

f,

4'

.'

,
' ''
''
.
,
.
.' ' '
,
,.
''
''
' .'
..,'
,,'.',
,
,
. .P .
,...
.
'
,
.y
' '
' '''
, ,...'
.. .,' ., . ,

y

,

,' .
.

?'/

i ''

'

,q

'

i! .,, ,.?
.
'', , q
. ,
.

.

4
'
,' '' d
.'.í
i . , t ,,,'
.. ;
,'P''.'
.í'? . '
'.
C'm d'
.
.
,'4 '''''
'' .t
' 'í
' i'
,
:. t
' ' .'
'
' '',q
'' '
" ' q.
- '
.
.
m,
.
,
.
,..
.,,,. ,, ._,. .
m
.
'
''"'
' '
A
m
.?
,
.
,' .
..

,J
.
,
r
,, .
'

'

.

'' .

'

'

''

,i
.

d'

Y

,,

'" , '

.
',t
'
,
. .J
,'

'

,

y

'''
''
'''' '''''
.
,.
,

'.,
.
í' . ' ' ~. , ,.
.,.it.. ,.
,
''d'_&'
,á?"'i'
'
.''
t
.
.
'
,
.g ' '
r, . M ',
'. ,..,4
í
,
.
. mt
,
.

,ì^

' ^ CI
'/'' n
'.
',
''. ''
'' ?'
. .,
r. I.
,

''
?

.

.

, i_,, ,.,'g 'r., '
mJ,. ,
m 'y
'' .,''
m''?C,Ç?' '^' W''^
.bC' ,'.

''

','
.,
,
4
.',. ., '
?
..
,y.,.,
'
;
'

'

'

t' '

,

.

..

,.q '
,
.,i,
''
'''
,'';''
..
ì^
''' 'p
',,
V9
.
',
q ?î
' '
.,.n, ,,.
,,

' ..

,,

'

'

í, ',' ^Y í
.,.,,
q.

'

1'l'
i.
,ì;l,ll
'iIll
il
'r'lIl
I'III(,) I(l)I.)Ilt)1'I'!\t,
)1;;1Il;.I
)IIII1íI,
I,H
.I1I'1;)
,I

.,

O

on1I
1w n1l I su1
W SO
.

: .!
,, !
,

'

,

'

l1I mmu?,1uuuuû1u1qN,jum,u qn1Ån42 ,:,n,

, , ,..

4,,,,,w,,,,,,cN,uuuu,u,
,m
, h,,,,,,w4,n,,,,,uu ,,n w,.,),,,w4,un, ,,N!,,
t,uvouu,,) ,,.u,r ,n.un
',
,u,,u,, ,,,
v,,,,,,)u9
uu,,,,u ,n ,,,d,,w,'
,,,,,Ad
,,9
g,,, q,,,,,,,w,,,,,w4q
v,un,d
,n
,,,,
,wA,n,,,

.
t
,

,
.

u,qun4qq, u

, ,, ,,,, ,
,,
,,,,wg,
d,,,,u4,4,u uA
v,uw,,gn
,,

d
,,A ,dgu,N,,w,g,, ,uw,y
y,
uoAu,gun,,u

nu'16Cn1,nun,u
,n,
n,1N,nj g
i1,,uwn,
,mu1uw,,nn ,
4,
4'w,',=muuji,
nu,4,ou
,T
u'1
'
C1u1T,uunn Aù1u,Ôn 'I, ,uTu,1mq4únûeiui^
juni, l,.,:.,I ,,,
w,.q,
,,,,,,,,Nswn,wd
,,w,,',,o,o ,u,,uu,,u(,un,,yu!u
nn,u,),,(w,,
d,w
q,,,,u,
n!
,,,wy!,q,
o,o
nN', nq,,,',qu,,q,,,,, w, ,y,,,,
,,,w,,ywuwrn,n,,,, w,
.uwuw,,
dr), w, wq,w,,,,
w,Tu,,,,w,y
iiuw,in,uu,, (w'Dn ,n,w),,w,=q,unDdouu1Mqmou
1u,,m,
u qn1M5u,:u,u,w'u,3wuwmcw1=qu
u!
du
qw,g,, ,o,,T,,u,,uw,,unt.,
r),;i,uwwy!,wg,un,wqwwnn,4,,,mw,yqqun,wuwr,nn w,.q,w(),,uw,,
gmIg4n1T,rJ,w11uw1=wuwn o,1un,,nq:,uu nLt,,,u4n1N,quu1r,C'1,mn ,=w,
'g ,o,1uwnu1u
'

),,qv
,,,,,,v,,(,,,
),uu!,uuu n.,n,uA,wdo,,,,,ug ,,A,,u,,,d,u,yu,ny,,,,yy,,!u,u,,n ,',)',,n,oN!,,
^
WJh,q1:q=J^)qm
, ,!I,I ,,,=N1Uq,,o,o4MrW,=q '
wq,,^Â,,
''
,9,,n,!, ,I, 'uou
,,,N4,
'
^,^1un,!1'i,IlIII!
q,
u
w1,uno,uw1mo?
u,,u,mo4 ,,um,1um,w,u,,,À,,n1A ,,N,uù,T,?,1 9uom1wum
q,g?,r

nN1,r'
nwq,
yqu,u,n
I
,n
,,
4(i
,,)
o,I
,'
,,,
',,l, .Idw,1,,Aw3u,,,,, ,
!
du,,u,,jg,
,
v,4w,y,uno ,nn!,,(, q
d,,,g,w,,,
,n,,,,4,
u)1ù,J,u,i
diw,-u,
,,j14T
'A,w11CI, u,on1
'u,w1=u1m,g,,u,Tgn,1,T
Nuû1,
d,j,yc
i1ì1u1
Y, ,,,,,,,q,,,,,,,,4,q,q
w,,,,,,,,,,
,q,,,N,,,,i
!,u,u,,,w,wr,,w,y ,
q,,,3,4
,,w,,,,g,w,,,,,4,d,,,v,,.,(w
'
'',
l
,
,
,
1Ð1u,qmín1uw
?,)Ð)I1,M,yjnj4w,.?,r
u,o4w,_n1yvî1Ð,5m,.,,'
,, ., ,ujumndm,
9u1un,u,,,,

, ,,
,

,

r

Pllrl
t Kl
'lm ß Ilh tUIlU
h sestlll

'

?

l'lI.l ,IIII.I1I..:IllI... \tlI)I. l\.lI .iIlI\I\l.lwutypcsufthisamuletveretaken inlo

Dcnjapi
M ixcc.'rhcrcyrcPhraKampyngleelametManunandPhraKm p 6suinkor.0uetoP
leelamelMi unisrarc,fiw 4u ti4 ynd i
t.
sshapeistoolongthatnutsuigbleforhan6ingonthe
necklyce.SoPhraKm p g sum korcan beuscd turcplaccthe irsIm eand sIillinpreferstiun
,
'

nnw6diiy.
l'l.1l
i,II))t,lI).-..\IlI)l ,, isniceinBuddhjsm

andhulinesx.Misymuletmadefiom clay
mixld vithpc)llcnins
,yleofSWhothyiart.TheBuddhaxi(LrosxlcggcdunBualebchangwhichthe
upt7cr dgcisbcndxcm ax'rhyiylphabet l klI'sottiism ulelwasLallcd 'l'I)l,llII
,,l\I''byIhe
edgechmrcscce stic.
Ptircsum kormadeliom 5muuldx.ThcrcarcPhrasum koryyiwhichdevidedin(u2typcs,

withline6ldeLuratjveand vithoutlinealdecoraIive.(mux(ufymulctswjtl)outtjnealdeçoratiheis
black,ccilILdPhrysiim knrdym)PhryPim ktang,PhraPiin lek,PhrPim lckpadbuk dPl)raPim lek

M6nompiah(ru,indcdxhapc)DutMcrcareunty3ypesofPhraswnkor hiLhLanjoint,)Bcnjapakhi
set.ThesearePhrayum kur Pím yai, m klangandPim lek. Ptuasum kor,s 1amuletwhich
combinedartstylebe veenSukhu ai andSriLan anLi.ductothespecialinix reinamuletscan
bcnoticed.
suA grensyskinwhencleaned.AnoMcrspccialcharyctcristicis eskinw)thredspots
calIcd '')t,l)\l,cl1)),lII.II)''. l
ntheditchofainule(Lansceblackspulscallcd I.I!l.)I)ì'(black 'ngi)
xtiLkcdun.Phryy,in)kuri.sHniim,)lctpcmcctinholinesssuchasdevineblcssin6p,
,wcrinhringii)g
saxlogan at ,I,),)IlI\)\\t\\
,
good-vill.wudin6-ot't'hm isaswell Fortuncandlucky.'I'herei.
,.

,,L

frum thcmcmuriindum fi)und inVytPhraboromaMatabuutthcmakingofPhrasum kor
mentiunedlha(Phr,ixum kurwLrcmadcbv
, ll
asceticsforpresenIIoP ayaSjDharm sok j.By
bringin6seversli,.
ccdxpeLislthingstumykctheamuJets,then i
nvitedDevastumakc emoulds.
A 'er atpronuuncedincantatiunsonallufmmulctscindti)okonto hedi.
w,,,u,y,
n,4
g,4g,,,, gs

m

?

:

:
.

:

,,.
,,
,

. ., ,,,.,
, .,,. ,,

.
.,
,

t
l
I
i
J
h
)
1
9
,
'
l
n
I
!
j
ì
\
'
I
;
:
'
,
.
I
"
i
c
;
C
y
f
J
e
.
,
m
i
'
,
.
r
?
"
^
u
i
c
'
_
m
,
t
y
g
.
x
?
R
e
J
^
i
'
6
4
P
í
t
,
j
u
"
.
;
y
?
'
D
I
,
:
.
í
!
c
j
"
f
n
'
m
i
?
,
;
.
í
S
l
t
!
ß
Y
"
/
n
'
m
?
i
d
.
,
4
^
j
t
!
í
'
/
'
N

,'

mn

,

-'

-

t

J

d"
''i

..

t''''-

/

li

r/ ?/
ç y?

I ,t
f'''' t ?
' '' ' '
' '''''
'
' "
't., .'''
'. ' ,' '
., ' i
í'.
:., 'r '"'i't
, ''' ..,,: i'''r
' .l'
.;
''
' . ,'
'i'.'
t,,,
, , '.,. ,.,, g. '
,
, .,.,,
.
.,, ..,, . ,
,
'
. '
,.
,
'
,
,
.
,
.
'
,
; ''
,.ì
'. 'c
, .,
,
,.
, ;' Pi'. ,.
' ''

'

ì.':'' ' ''

'

;. ì'
.''

.
. .
,

í ,',
'''' ;

' .,
'"^iy;'
.'
m'.-,',
ì.
'.
í:.æ y
'.;
^,ìi.'U''i
q''
.
i'.úi'?i;';

''
.'
, ,'
, ,q^
.ï '
,
,.'
'
/'i. '. , ?
.
;i,i^ ,i '.,,m ,C.'.'m:,?''
.
'i;,t;^.".;, . ''
i,i''4 'Y tntì'i
''.?. ''M':
h?ì'i'...>
'
C'ì"i'''í'í,'
. ., ,j ,t t,
;',4$?'
i. ,..,, ij
q, .:
., .
,,
ií''t''í,i
'
''
' .
''
.' , .
.
, ... .',
..
, . ,.
.
,
,,
t
^
''
''
'
'
'
' ,. 4'''
'
f'''
, ;
í
,
....,.
., . ,
.4,
,
.
_n
,
.
,.
,,, ,
..
,
.,,

'kj

I?m.
'-,,
,
.
;ì'.
Ð' ?
,
í...
/
U,
..
'
'
i
h,
;/
;
j
!
;
i
?
i
'',
.*
,'
,
t''
?x,;
,
?
.?
'
.
y
,
'
.,
f'
.'
,;
m'
,
i
'
.,'?'
'
,
.
h
'
,
.i'
'
..',
;
.
'
..

!
;
'
i
'
'.
'
.
P
g
'
m
,?
J
m
;
'
n
'
,
;
.
'
,
q
.
'
:
.
i
'
_
n
.
m
'
,
'
.
,
'
i
.
'
''
m
'
,
h
i
.
:
;
,
'R9
''
.
s.;'
K
,'j;i
,
;
9.
;
.
:
;
,
'
i
y
Y
'
,
'
.
;
.
;
?
.
m'~'
',.
"
.
'
m,
"
i
;
n
,
9
'
,
/,
?
n
'
i
:
'
,
.
'
"
,
4
'
^
.
:
'
P
'
t
.
,
m
?
i
'
,
.
'
;
,
N
.
'
;
.
J
:
,
t
.
i
'
g
'y
.
'
4
,
t
.
'
,
í
.
t
'
í
.
,i
''.
'
'm,.''
í
i.'
i
','
.'
.'
.,'
iC
?''
.'ír.;.''
?.
n'
.'
'''
,'
:

.,
','
,,
t
,,,'I,;t.
Y'i
.'
,.
,'
.'
,
'.
''
',,,'
.. . ''.'.
,:,'
i!
.'
''í
.,
'
,'.P
m..
"
j;
,.
'
í '.
^
Q
ii'
'
'Y','
;
',
'..'r

,'
., ,...
.., d/
.h'.,'
..
, .;

t

,

.

.

m

,.

n.,

,, /'
.,'
.'
''.,,y.,,,.,,.p..,, , ..,.

t

t 'I9/
''''''

.

i, ' '' , ''
. .,
'

.

'

,

'.
,. .
'

'

'' ''t'
''''.',,.'./ ,''''''.' '.',
,
...,
, . .
.,
J

.

''' ''''
''
''

'', '
r'
,.i '
i
... ;
.'
,r
,
.
.,.
,i
.. . ,..,
. t,
'

,

''í -' ''
' 'i'''''
'
,
.'
. '
.-.... I,
, _,
., , . ., ,,,. ,, ,
,
'
l '''
';''' '
' '',i
'
'.'í
.
.,
' ' '' '
..
e. ..,.,,.,,.., .
,.'. .,'.,. ..',M
, ,, ,
., ,.
'''' '
'' '' '' ,? i
'
., ',
.. i

,''' 5'

J'iW
w)ìIlll'J'
r9mIl'
li
!
'pl)l'l,l,'ll(rìJl
ItlII!,,
iK,/\hIII,iN( I,1.
,I.
'I,/,
ihIiI'KII,ht
,'CIN I,
/\('KI
m

ll,
1jl'lJI
,)
tIí)I)'
rtl
,l,
'1llIlt()
.I
,t
'

h

d
..
..
,
.

,

''
.
,
,
,

i'.'

't
t

'?
,"i'f
' . '.
:t ,.... .
,.,,.,

'
.
i
?
'
,t..
,
:
',
'
.
?
;
n
.
'
c'
.
,
g
"
.
,
'
;
f
s
i
J
,
.
'
Pr
,
t
.
'
.
,
i
,
'
?
l
i
,
,

y,..

'

'

''

.
'

,
,'.,' '
'
'

.'
.,'.
,,
t'
, ?
,,
..
'
' '. ' ,.
,,.
.,r
.
.
,
."i

'

'

.
, '. ,
'.
'
',
.r
',i
:.
,

'i

. .,
'
It'
''
'
'
'.'
!
,..t
,
' n

.,.
,

i, '
'

'

.
,

'' '' '',
.''
'!
.

'' "'
''' ' '
,
,. '.
'.
,.
,.
''

,

'''

'. N
,.,' '

...
_ .
'
. ,,,.
'i
' '' ,
, i ' ,t,
r ,'',.-,''. '.' ',.i '
'
'
' ' .
t ,
, .,
. . ,.
,.
,
,
' 'y
,
''
'
'
''
''' ' '
''
í' '
't
''
.
t
. .. . . ,
,,, ..
, . .,
'.

' '

'
.

. ',,,'.',,
J.,' .
? ','

'I
I1)'.I)'j;lYj1)I
,

'
,

'

.

'

.,
,

._ ,

í

'' .
' Ii '

,
.,

,,,.
'.,
'
.
,
.,..
_.,,
, ..?
,
..
,
,
.
_
,
' '
'' ' '
"
"''' ' ''
t
. . m
,,

o ,.
,

.
,
'

,,
'
'
'
''
!., . , '_
,

I

..
.

..
.:'

l' ,,
, ,.,,
n',

ii'
'

.

.'

.,

. t.
. ?, :
i! '.
t.?.j'
it.'
''
ii
,. i
iit.i''

'
t
,,'
',,
''

;'''

,

4h
,
i,,
11,., 1!1.
,,,
;,f,I.
,

,,

'
1
'

,

'
.
,
i
m
?
9
"
;
t
í
4
g
:
e
1
'
,
q
x
J
.
i
r
l
î
y
v
?
^
"
m
j
f
n
c
t
\
;
Ç
h
í
/
K
:
I
'
.
,
~
r
i
l
3
ì
M
y
2
?
e
P
7
;
J
é
!
Y
4
m
í
=
'
.
,
t
^
i
j
î
q
C
J
;
'
p
,
r
"

'
'
,c

.
.

''
.

'

r

y

,

,

!1;i
ji
'
l)'
,j.'I)
''IIl,')
)II,'
Ij
',I)1
,Il
I1
,
IIlI,iK,/
\h(I,/i,(iI,Ii
,I,I.. 1Ii
;I KI(,iN!,,
,,,,I,I,;.I
)
t)Iîj,I;jII,,1íIc)7
,,

'

),
r
.,?''

,

t'
^
,
'
ì'
i'.',,
,p'!
.

''
h, '

' ,

,,

'$'
.,'
.
i
m'
,gí ,,
. ''t,
P
r'' ' '
,?
?
''

,, ,

í.?

,

't i .,,..'', t
' '' ._.y,'A,i,,,

)
I
,
'
1
t
J
;
i
j
h
m
l
f
!
.
4
(
q
n
5
E
/
I
,
f
'
:
.
i
t
?
m
í
q
S
j
Y
;
9
^
4
,
r
'
g
J
l
*
n
c
3
.
:
C
t
V
ì
ç
b
y
?
/
"
m
í
v
;
i
d
e
s
F
_
D
ï
,
$
'
r
q
f
M
g
n
.
h
j
2
t
R
b
í
l
?
m
^
y
Y
i
9
,
:
'
d
"
v
;
ï
_
/
p
.
f
q
4
1
C
n
P
t
b
F
I
?
j
V
ç
M
i
í
^
Ð
î
y
,
'
.
J
f
n
9
t
,

?

?

t

t

t

''

,

'
' '

'

'

, .,. ..

t(I
''j,'
j;II
'II,I,IJ(!
I,
J'i
'II'Il
l
,I

l'lll(,
li K1ih1l',
/{ (il.li,l'
l.i\ hll'
,
,l'mfl,
/{Nl'h'
), '
i'
,,
,,j
i,j,w
,,lI1t,
),I
,I1'
I
il()
. j

''''

. .-

,,''.'^^
.
'
/,
,
'
..'
,
.
'
,
.
'
,
y
q ,
í
('
.
i
'
..
,
''
,
?
.
'','

" '? i
'

'

,'
n
.
.

,/

. .

i

''

.

'
.
P
i
í
,
n
"
q
?
:
Ç
y
J
~
t
ì
C
m
e
1
Y
^
;
'
r
k
!
j
l
.
i
4
,
n
"
?
/
t
g
ì
'
í
*
G
.
,
!
9
i
ï
c
^
q
?
m
x
'
J
í
t
y
"
r
,
.
^
p
q
i
g
?
ì
'
m
!
ï
t
í
.
,
;
C
n
h
~
/
i
l
I
c
P
'
?
"
,
p
í
f
.
s
;
h
,
1
\
.
'
j
K
)
n
I
E
m
;
,
{
t
e
9
Z
J
E

t

n

.

,i '.i,.
,,
. , ,.
'

.
''
.,

'

9

''

í
. ' . ' ,,
.
'

J''. '.
.

,

.
'''
X
.
.
e
,.
'
,
''
,
'.,

.

'
,,
.
í
,
.
''^,
.^
.
,
P
i
c
,.
.
i
'
,
.
'.
n
.
i',
?
.
'
t
,
!'
.
'
i
^
.
,
'''',
.
i

.

.

*
., J.,'j"

,
,

,

''
?
.

'',',, g'''.,.'.
,.''

m

..
'',
.
/
?
.
i
q
,
.
'
,
'
,
q
..
,
.
'i
.
_
.
'
.
,.
,,
.
;
'
t
,
.

'

?
.

^ 'm
'

...,

,. ..

m,?
m

1t)'
,jyt
)'Il,
l,I,1gnnII1i )(
,)l

I}IIK,4K,\h,1l,\N(ìE,E,E,I,,/
\ ME,EKII,\h'!!
,N
.
l)),
'j,
I),,,.I1I,:
,
),jll)lí1!){)
.1
,

'

'-

"^''' ' '''

''

i,'
;

''3
''-

,
.

,
..,

'


'

-

,. p . . .,

'

.

t

f t,

'

, .,
õ''

.
,
.

.
. '

-

.

:.!
.

.,.

Y
!t

,. ,

, ''''
'm

(
,
,

t. "
..

.
í
Y
:.

.,
'
'

'".

,

,,

J

u)g )1 e,qm,,

'

'

,

'^

c
.

?

?;.

S
.
4
h
,
I
E
R
f
s
.
I
E
'
4
,
"
.
*
3
i
?
C
;
r
_
f
s
p
/
m
9
L
j
y
^
4
,
'
g
5
.
"
i
n
t
í
X
Y
:
?
q
r
j
/
'
f
,
.
a
c
"
t
i
l
'
,
.
3
"
î
c

t

t

t

t

q?

q

''

''

,.

t''

h

'

'

,. ., ,,,

h'15wi')ttItq
nn)!U
"'g ))1
q

pHR,4K,
h.hIp,
h (jt,f,fI,qh1ET Ktl,
h '!i.
1iului., n; 4lu' r
)()

'

m'?

'
,,

' 'Y'
.*,.

i,

,,.,
.
,
.'
.
e
..,, :
'q
,

. .
.

'

' l' . i

i

' '
,

,

1I1ttii))
''
L?4r'
)i
)^
j'4
.'

''

'' '
'
i

?'..'
$
.,,,
,

.

,
g
í
.
õ
,
. ,
j)
l,
ì'RE.
4L'
IE

t
7
'

dt
tt ?t
?

?

:

-

c3
ytn

:
t

'

'

.

''~

í

.n
..

t

''
'
.

8 "'
j
I
'i

.,
.,,
.
.

'
,

/ 'i

,'

.

'

,
'

.,

t

'
'
''
i
,.

,&.'í.,,.U P
.

,

:

,..
.

.

9
'
''
X
?,. '
., .

.
,

..
,

'
h
'

L?r

,

:g

t

n
,
?

l
.'

.

..
,,
.d
,'i
',
''''
J

'''^

. , .,.
,.

"
yR

''j ',y

YJ'
,i;j')')''
ùn)IU"'í1l
,1l
ttI,( ,jh,1,
/jN(;I.riI.I,,,
((
.1Iì
,1'Kf,(N!'
;))'l
,,
1;lI16),I
)qjIl í)1(tI
, j

'''
' ''"
9
. .,
..'
'' '''
,?','
r í.'9

î2
''
:'
!

t., ,
Y,í
?,;i'',;
'
,i

P .í;'
'
íí

:.
'
m
j
I
'
,
?
'
;
5
'
,
i,
'
'm
'
''
m
'
J'
.

'''
'
''''
''
''
'?
'q
'W
'''"':'r
t'it
. ,y,
? M.;
.m ,d
,Yi
,?t
.-, ,
''
'
i
'',m' ''
' ''' '
,
4
'
'
'
y
. '
,, ,
í
,my
. ' .. .
iij
' . . '.
d.

''

Ç'í
.'
'

U)mk11!14fq 4

S,
hhl ,
4SKE'4LSIZE
,

?
n
'
m,
',
',

'?

,i.
?'i!3
x
' i?
,.
q'. :.
P? '?
'
;-''"
',m
?m'
?gí
i?,
'.
'm '"J'
õ' ',.
4'
;
g' ''en:
g,, '
,'' , ,'
. ,if .i
'
'
Ð
'
,
q
?'^!,',?''I '?
'.''d? .
'?,
m.?
,
x,' iP-í ,,.^P' .i ' . ,n .'
?'
..
'
"
.. '.,
.
''.. :'
,.?,'v,n' ,'..iý'm
'
'j,
,,,d
.'.
,.,t
itt
',,
i, .X
, .'í
?M ,
;
'
'
:
'
.
.
h
,
j
,
X
ì
í
'
.
9
J
'
D
'
.
df
, C? '?, '
,'
.
yí''''í.
'
'.
, ' ''' '
.''
?'
, t ',..
,.
.c .p, ' . .
i''
,'. '

... , .
.

?:
,'

pgf
,.?.'..'

i
',
'

. ,
.

ýJ
;

'

'

',.

'

.. .,
m

.,.., .' ,,'''''i '',.'''ii

.,,''
,

í''.
'
"''
'i
,',J,,..'
'
m

., ,

,

Dr'.,

''
,m,
,

,?' .'

'
'
'
'';'
!
j'.'?g'
tt''
,
' '' . .
'''' ''. ''',, ..' . n ,
t
. '
, a.
,,'
,'
'.', ,
.
.,;'í.,,
i,?,
',',.'. ''
'' ,'&
i,
,',
.i',' ,
i
,
t
,
'
,
,
i
,
,
'
'
.,
.
t ., ,
,; 'c. .
,,i,
.,, ; ?.
'

y

,. ' ,
.
,
'.,t
, '
?t

.
'

''

'

jj
i

,
''
t, ,' .
'.''

.,
';:
..
, .;
;

,,
'
'
m''
b,
?'
.,
,Y.
' ,
'.
'.;.t
.';'.
,
,
,,. ,
.'
,''ï
;, . .
' , . .''," ,,?
,.'
..;',3',fj,.,
.
n,'. . í'
',
.

'.'æ''
,,'i^
''Mi,', f ''. . y'. ,j'
i
.g.
..
',^,.
,.m',
.c
q,,c
;i.,'m
í.

,i
.?,.
.
y'.'.j
''
.v
''.. .
,?',i
.,,.
'
p'.
m',
'f F t',
.'' ' . ','','
'''' í.'h
'.''í
,
,i.bi'
.
?''i. .
'
,'
X. .?':,' ,ï.e
' '@ '

, , ' ''
'. . ' ? .?
!.í
î'
'
n
m'
,
,
,
y
.
.,? i
'
' . . i'.?
, ' ' ''
', '.,?''' .,
' p
,,t.
,
m
t
'
'
. .
,
.d .
'
'
,
'
?
'
Y

'm
,,
,,, ,,. i. , ._,
. m.
dí'
..
,, ,'
,im.
.
'
.,.
.
Y.'m'gn"'
?','
,i
:C
'.'b'''' . .. ' , ' .'d' '',., rî ' '? ''' ''m ',i''
.í . p
j?í.^.i '., ^.', ,?
mY
'''
t.

.
. ?'

,
Ð
, ',o,
.

'

'

'

'
,
.
&
4
i
í
k
t
?
h
;
:
n
R
y
ÿ
_
J
v
P
"
f
^
C
r
m
g
'
9
S
î
.
,
c
/
i
;
?
p
4
j
í
t
^
"
'
,
.
;
a
'
9
,
?
P
J
.
!
r
t
p
n
g
i
^
"
ì
&
;
'
q
m
í
c
,
.
?
t
j
P
e
ï
i
g
o
'
r
Í
Y
í
n
m
y
,
.
:
;
7
M
t
c
p
(
'
q
i
,
.
:
?
Y
í
'
J
a
t
g',..,.;
'
.4 :
í,
ß'
P,"?i'''',i"
t??"d,'''i.ï'"'.'
;'
.'''

V,'
,
',
^'
,' ' i'4m ,' 'V
'
.. ., ..,
,,' 'í

'?' Ð

í

' .,.
p
' ...
' .''
,. ?
,' m ''',
,,
', ' ''.'
í,
' ?? '
,;

_ .îm,.:y,.
i
? 'í,
'D'
.i.,i
..,,_
''?.'..

.,
r.3
æ ,
i'.:,.',,4'.',',
;y,,;''
m '''
'
, '?
, ,, , .

?'
;' m
x.

i.
;
v,
'í?''
.
N
í
'
õ;
?',
'f'
.
,
'
?i
.
''?
t.'
,,
'
.R
;,,Ç
y
.
'
,
.
;
'
,
"'
..' '
.
''
.a,í'?9
x
,
;
''
.
G:;í??,
3
,
9;l"
'
.
m
'^I
'
g'
,'
t

. ' ''

'

, .. '
c,' .

:. ',

,

.,n?.

iM'
'.

,.

.

,,
,.
,,

,

'

' ,,'' ', ''
.
.

p,
',
m ,,
,.

ii'',J'.^y
, P'''
,t,, '''','n.,
íí'
'
;,
.
g''''''
,',,,
.'P',
'', i,
.,,.l
t . 'my'b
y,
?

''
.
?'
j' ',
'
':.:
';,'
t
?
,
.
,
'
.
0
e
,
'
.I'
tt,,
iJ
' .
' ?''ii'
y
.Çy'i'ii!,
Y.' ,'j
'
.
',
r'
'
.i
;'
p
',
,.
,
,',','
.i
í''
'
',
; ., :i,
t"
'3',.
í
,., ., ',,
,' ' ''. ,
t
m
!
i
,m
.,
,
'.f
'. hy ,, .",
'',.
'.
. ''?
""
''
''''',
ï,,.í.,' . .' ' ';''' ,
y;m
.
,r
.
b
/.,' ''j..i, .íii
',
',' . ,
' ','i
'í o ' ,,'
'
'
^
'
'
;
.
'
.
,
,
i
i
'
i
r
,
.
.
, '' '
,, '
,'
, ',,
,
,.
d '''
,'?^ - ,..
''
'', 'Pyx
' ' '
;
'
-, '
.,p
?.
''.t', ', '''9.'i'i''''' .'.
.?
,.'
' "' , ?
?
í'' , ' ', ? ,.'
Y ,' i' "i,
, '''
,
,
í
.
.
'
j

,

i, ''
j':'-'i.
''' ?
'
.
::i
.
P ?^,n?e' ''9 '.
P",'
'
,'' ''.
''..
'
' ,''
'?' , '
d ,
.,
.y , . ' i
.

.,. ' '
'' i
, ,í,' '. '

'
'
.',

.

, 4, ,

'

.
,,

'. , '

' '','

t
.

',

, ..

.
'

''' '

.

''
t
,'
' ' ,.
',
tí''
'''.
,
'
.'''.
'
,
, ,.n
, :

,

.,

/ , t ',,' '

'

!u
,,,qw,Vur),,n
,,u,., w,
,)u,
1 (nn,
,4r

,

,,

pHR,4S!Ih1K K pl)/1)',
J1ItNE,
hLUE(.'
()K,/
('I'IVt;
,(K,{'K)
,;y
,I1),.),9)
)n9,
Du

I()

''
'
,

'
,
?
.
n
q
t
9
I
\
:
i
l
"
f
M
e
G
S
^
c
p
m
j
ì
/
,
í
.
'
t
i
?
n
,
'
.
!
:
Ç
î
?
^
t
i
/
"
,
I
9
'
.
í
r
v
J
?
!
i
C
ì
q
Y
,
'
.
9
^
r
;
m
?
n
P
D
5
,
í
R
j
'
2
t
.
4
:
G
q
"
Y
^
y
!
i
?
n
P
9
,
'
.
S
t
m
:
r
j
p
_
y
"
s
;
h
,
e
)
9
!
'
C
U
1
R
m
r
E
?
i
I
l
4
.
t
M
L
s
,
z
.
.'
.r'?
.' ''
.'
'
',
,P ", '
', ' ,.m
'

ti'
'

.

.
i

.

'/,,
m
.
',
, ''' t
',
,^

.

.

.

' ,c
', '
.

''
;'
' i' i'' .,.
''
.

' ',''. li
v
,

..,,, ,,

, ''

.

,

'

iY' ,. , .
'
.

'

.

.

'

,
. í
''

'- ,- ^

'

.

,,.,,;w,),,,,w,,
.,,¬u
.!
;,),,)
rHR,
4,
Sl\
,,1K()R pIk
,,
1Y,
{1LIh'E,
,
4EDE'()R.,
4T1\iE

I().1

^

,' .
,

,'
.e '
''

.
,m''''^
^

l.^'
' ',,?q'íj r;'&'';
Yi .'
' '
,
,
, ' .',
,
m
,

,1;lut,q.
.)
);;;:u

'

.,
.., ,

'

'
S
Y
I
)
.
1
l
^
i
,
\
_
E
m
!
;
ï
y
q
?
h
R
2
9
t
'
.
í
r
j
,
i
I
p
Z
m
E
d
^
!
/
?
Y
"
f
y
n
'
.
;
h
,
:
t
g
I
m
i
3
?
^
"
P
R
'
u
.
f
,
:
X
g
p
t
;
4
/
i
l
í
?
c
V
m
C
y
'
.
^
k
J
,
Y
r
ì
ï
:
"
~
h
/
t
;
d
m
i
?
'
X
!
.
S
,
í
"
n
^
f
i
;
t
'
r
y
.
,
:
4
m
ì
d
c
g
?
Y
/
í
ï
P
9
'
<
^
;
i
.
,
t
"
C
Y
:
í
*
r
e
J
''
'^ '
' . ',
.;
, i ' ':

't

i'
,i. .
' '

t '

.

^,'

''

''
' ' '

'

..., h . ,.
,,

M,

'

'' 3

''

?

,

..
.

"'

.
,
..

'

't ,
, . ,,

í.'",
''
,tm
.
,
;.''.
' ' ' ''
t
,
,
..
,y '?
.~
''.
'''''
i
,
t
'
.
q
','
,
;
,
''
'
?
h
'
'

'

.

,

.,. . . . .

''i,^ i?
.. ,
, .

'

,

,.

''
. .,

4 ' ''

;,
1;',;,);jw;í);,,i
r);r)
,d
pfR, ,
S!\
.t (
)t(tllh
,1),{tftt.
,\I.. t)t,
(()t(,.{Tf\,t.
j',,.,
;'
,,,,,),q,))l'
jL),y
,J'1()
,
.

t
;
,
.
'
?
í
/
n
J
r
d
*
4
i
y
Y
m
e
ï
;
'
.
p
,
t
í
^
Ç
?
P
"
æ
i
Y
q
c
5
n
;
y
'
.
,
í
t
x
J
l
4
U
j
h
_
m
C
"
?
9
i
^
K
:
D
.
'
,
í
a
;
y
t
?
h
M
~
r
q
.
'
m
,
n
i
e
d
4
í
j
^
C
"
g
;
?
'
.
J
p
P
3
,
9
m
i
:
_
y
6
t
Ð
D
Y
^
4
1
'
.
,
?
9
h
d
i
:
S
t
k
'
[
;
K
.
U
,
)
R
M
l
i
1
e
?
p
!
t
E
h
d
y
"
X
f
^
í
9
'n,
.

''
, y,
..

"/^'i''' '

b ' Y-i'''''
,

.

.
.

.

.'
,
,. .
.

.

''

'

.

'

,

' r" ?i.

'P

?._h'''

.

,

'

, .

t ' ''' ,s

' '

. ,;
,.c,,í,.,n,'' . , . .. , '..'''

F

'

.,

:

'

,.

.

.'t

''

,

'' : ' I.'í'''
, ' '
' ''
'''i

.

,

''
gg
' ?.'
t
.
,p' ..,í'"'t.
Pvn'.
,
'i' tj.
,,.,r
,
,
, m'. '
.
_" i
'
i,
..
Y.
"
'

.,

.

n
,,,,y
,,
;,,ng),,,,,,.,n;,n,n,,,
PHK.,
:Xl,
!k
,1K()I(Ilk
,1Y,,
;lLll,.
4lUl(()K,:l'Ih/t
),1; ,j,n.1
),
n;
"
);Dll j 1().t,n

'

. l:
'

l,
)i,j1),,i
.'
,')
.g
)i
i
.'
,jg

.

'

,.
x,',

t

P

,

i

,
?
'
.
í
t
i
'
,
.
K
,'
'
p
.
'
.
í
:
d
,
'
ì
"
,
'
.
'
t
,
.
_
'
.
'
ï
'
,
.
t
''
m
,
.'
,
d.

'. \1f.qh
,
h
'RE.L.lZf

J

n

t

q

^. ?.' .

f -,
''' ,".'.í

.
..?

í' ''','

'

'

.'

'
'

'

,.

''
..
.,
n'
',

i

,

.

'

.

^'

..

.

..

,
r.

^?''''

'

'

.

^"
;'p
, h

r/,,.

'

'

.; ',

ý?
i .
... yi
,
'' '

h,

.

P
'
.i
'
i
'
.
,
'
r
,
;
.
h
4
'
.
;
Ð
í
f
m
,
.
g
'
.
,
<
d
'
?
i
'
M
,
.
'
t
'
,
.
'
i
.
"
n
?
.5
,g.
.
'
?
,
.
i
,
'
i
4
'
.
e
'
,
.
4
'
,
?
.
'
i
J
'
t
.
i
r
t
ì
'
.
,
'
t
..
'

.
,
..
.

'
.

í,

*

^
&

.

'

'
x.
,.^
.

'

d.'

,

'
^'.' N
''
'' .

'
-?i

'

f

.
.
.m

t Jt t

t'

'

t

.'

y
?

.i .
,
q, .
'

,,

' '.

u,
í'

.

4?
.p,.
'., ''''.',

f'.ì,,

.

, '.
' ' '."'

q'.í''

.

'

? ,'

.
.,

, n.,

.

'

?'.''

yi
;
' '.'
.

A'

'

~

Y'

/'

,
.
'

'.,

'

',

,
.

W .i.-^'

Y

A
,

'

'

,

? '^.;''

," ' .

, ' '
, ,m '. ' ,.,

r
.

-

'
.

n

,^

'
.

9''
'
'

9' '

'

^ '

.

j't'
í..

i?..

. ." .'
'
..

p

,'''
,,

,

h

? ', i

,

. ..
,

' ''

''', '

'

' t
,''rt.m ' '
.r''''
t m,
í
^'

t '

.

;.
,,,,,,,.
,,n,,
;,,,.
,,,;,

.,

tìtK,,
t.!\
.1 ()
, tt\1)\tt.tt.\tt)t.(()K'..
)'
I'I)f'

IIl!
1,:,lj
,),n,ii'L!
!
,u
nr
íil.,,,i'
,:

?

,

,

i'?,5
,
v... ,
'-'
,..
, ..t
q
.
,'
.
'

,

' ''
.

''
'
, ' 'ì .
,
,

?
y,f..,'
yn

,

'?

qt

?
'm ' '
? '
,c,qí p

''

'

,

.,

'
,

qm '

.

'"
''

'
E''
:-

'i
'"

,, h

.J,

? ' ,
' P' '
.' f
,'!
,

.
h, '
.,,

'''t '
Y'' . ' '
' ',
,',''
.
..'

'.
.
'
.

,
.'

gm' 'P
,?
".

..

, ,

g th'
.':,.

.

' .ií' 'i
.
"' n ,
'

,
!
''
'
'
k i'"
,,, .
.
, . ,,
.
'''
' ' t.
.
,. . ,
tt t'

J

'' .
l,

y

'''
t
.

f'.'',

,

i

,

í'

. ..
'''
'''' '' ''
'?' . .
''
,. '
,.
'
'
i
.
'
'
.
'
.
''
. y,...''i ''
, .',,,

S,4h,
1E,
4SREALSf,F'
,

,.,' ''.'''i' ',í9
., "

''.'t,',

,

qu)g)i1ti
jfq3

,

'i''.'.' Pî-.,?t,
,:

't. ; ,

,

''
i

,.
..

í"'''
XI .

.

.

i'
.?'

'''
''

..'
,

'
''

'

' ''' ', ,i't8..,
'',.''
''

?

'

.

,
.

'
''
'
'

't'

'''''

'
,4
'
tí'

i'i.

. '

,
, ',, , .t .
.
', , ,.r,. id. p,
,i
t,,
..
: ',.' , '.
,,
t.
,.
,,.í', ,,.' '.' 't.,,' '' ,n.' ,. ,
..
..'
''

,
'

4,

''
.

'd,',

.
.,
,,
, ^.
,',..
.
, ,
'' '', '''i.' ' '
''' '' '
'''
'
''
. , ,? ..'
'' .r,
'^
,'
n
s ...,
'
'''^
'
'
'
''
''''
" ''
' 'i
''''~? ''' ,
:
'
''''
''
, C. ^. m .
; ' .''' ,.nt, '.'''C'.''
,,, '.
^'
'j , .
,,,.,^ ' ,
, '.. ',,, '' ''
. ;
,.
,.
,' ,'
'' ',
' ''h .' ',' ? '' i '
'n ..''
4
.
..
. '
.
. 4 ,, .
,
,
,
.
.
.
p
m
.
.
,
.
.
,
.
, '
' ' '
' '' '
'
' 'i
''
m ,
:
.,
, .'s '
.
. .*
,
/
,
.
,
,
.
,
.
'
'
' '' ', '
''
'
''
9''
' ,
,
,' '
. .
_
'' , í' ' ''
,
.
.
''
'
ti/ . n
,
5
,

'
q.i
.
. .
:'
,
/
.
i
,
,
.
.
,
,
.
,
.
.
.
.. .
''
;.', '.'
'
'!.í
r
i.
.'
., t
.,
,
' ?.
. y,
,. '
. .'. '
, ':' .
'; ?
,, '' , í '
,.i
'i' 4.
'
. ír'
.'
.,
'
y
.,.
', , '
'
'
i'. ,
''
I,. . ' ':
. ,
.,'
i'.,
Y
''
, ,
.
'
'
?
.
t
.'
.,' (
.
'
''
, '' ,
' '''?
,, ' ,
c'
'
,' i,
'
'
ï
:
?
i
'
. ?
, ''
. .
,Y ' ' .
'
'
í
'
.t.' '
,' ''n'
.
í
,
h
.
'
,
ì ''í
.'
'
.i
'
,,',
,
,
.' .^
'
W m . ,.
íi'. '.,
jY
,
i , ,.
,
,
;.
,., , ...,
,.
.t,,
. '.. ,
.,' ,
,
'
''
'
'
' ''''' ' ''' '''
t' ' '''''' ''' :
' í'
'
,' '
,
,
.,.r,
,
,
, t
'
,
'
'
'
'
'
'
' ' , ,'
'
''
'
'
'
'
'
'
í..
.
,
,, ,,,
._,
,
^..
-, '
,, ,
''
'' '
J'' . '^j í m"'.,
.
'
''
-'
m
? - '
.,
_,,. : .
,,,.,
.'4
.
''
,t'
i"
' '''' ' '
,
,
,
.
.
. .
,
,
,
,.. '
,.
'

'
'
'
'/
' :' ''
,
.. .
. ..i ...
..t,,
,.
,,

' i''.'' i!íq
''''
í

, i
F
,''
.
;,
.,
.
.''-:i.' '
J
,
,','
,
'
.y' ,,''î'
í'.,í'
:'
,';

t
I
n
t
N
q
i '!":

'

? '
^'

g ''

'

î?
'

'

i i'''''

in

;i.
'.'ì?,''' " ?y,'q

),'

'

,'''

'

.

'

. , .', ï
i'
''?' .
,.
pi. '
.,.''',.'
'i

',
-

'

''''

? , ..
,
'

d '.?)?

'.n

'''.,'í

'i
í'

i

P'
'

íe'

,.
'n
,!'
i, ",,. 'i

:'':,'''
''

''
' '
''
,
, .y,
,
,,. . y .

'' ,
''' '''' '
' '''

'
t,'', ,
,,

, , ..

''

..

''''

..

t-

t

'''' t' '
'' ''
'

.
:

,
c
' '
' ' 't'
'''9' '
''
m,
i
..'' ',',
'
'
? "'
':
'''
,
h?jh
í,, ,'/, , ', ,

,

.
',
' ,.
,. t X
9 , m,,'' ,,n,.,.
' ''-.'!,' '
,'
'
' '
b.. VY. ,
,
.. ,.. ,.
,jt
,
..

'
..y
Ð' ' ''''''' "? .. ' >,
, .
.
,. . ..
..
. .,. . ..,,
, .

..

.,..

'

., =.

'

.

,

b
, .

.,,

-

"

''. m

11,,.ju,,1,u
'r)j,)
j,
'jl1r).!
j
,;

IìtlI,!,l)I ()KtI\1)'.,;II.t\'ti,,
\It)t;('()t.
4TI\,'E
1,,, ,
).I
;;j
',;1
;ll9uí11();
'
,,

.

.
'
''

,

''

r

l)l91!) i'q3t

S
,
h
m
I
E%SK
f
,
'
\
/
l
.
S
1
7
,
E .,,
.
,
.'
,
.
-,
...
'
,
',
s
'
.
;
,
'
?
'
,
x
.,
.
,
.
''9

'

'

*?

'''
,

y

N

l

)1su
_q,ur
,
) j1)í(cj!.,'!,tjGr
)ur)l)1Dl)
pHK,{.',/
lK()R pl.\l ,,
;I\VI'1'H()l'
1'lIl'
,
,.,tLDf '
()R,\'l'lh' ,ì('K
1),
_lL1r)
i))'
;uty
5lI)1
./
,q

(I

)lM9ii
ìJri
mqn
'

y ,,
,,

.

,
,. .

S,
4\
.1 ,,
iSR .
/)L.
SIZE

.
,
,,

n

n

''&'e
"
'
J'"' .
''''t
'' '',
i
.
'^
j
P'.
í'
.
,'
'
,
.
''
'
í
,
'
,y
.'
'
,
.
'
.i
'
''?.
Ð'
., ,.i.
,
'
,
m
.
'
',.'
,.í,
R
'
.
'i
,
, ,' ''
.
'.
x
'

'

'?'
ý'
.

''
''

,e

'
,

m
'

.
'' .

'?
'?
'
.

'

., '

,.
..

i ,,,,..

n

,

'

'

., ' '' ,

'''

'

...

t

''

'

'

'
^'

'i
''

,..

,

?i

"'''
i "'

''.'
,,

-

y.
,..

-

,

''

, ''
.
''
,g'
.
q
'.
?'
'
,
.
,
'
,,
.
N.
,,
_
.
?,
'.
,
S
'
q
,
.
Ç
n
,
''
.
.G,
,
.'
/
"
R
'
.
?
!,
_
^
i
.
,
'
.
,
'
.
'
..
,
'
,
.
'
,
;
m
x
m
/
C',
,
.
,
,
.
'
"
.
,
'

y
/
p
ty
., ,.

,

t

t

r
y J

'''
,
.
'
.
'
.
"
',
,
.
',,
.
,
y
i
''
.
.
m
'',
.
'
r

''
i' ''
i
''

'
..
,

.,

' .,'.m,, ,y

'
' ''' ''''
.= ' . ,-'' '''' '
' ?' '
'' ' ' '''''''
'
' '
, '.
. ,. ..
,
,.,.,

/.

j''

M'
..',q
.

'

i''' '
"
.
.

h

.
'''' '.''
. ,,,..,, .

''''''

'
''
'

'

.

, ..
,

?

.. x
,
".
' ' , ''''"m
'
.
',
''
?i
'.

.
'
'

,

c 't"?

= '''P''^i' ''','
'' ' .
?C'/ ' '"
, ,.i '
' . ?''
'

. , ,

.
'P' = .'.''

í.
?

, ,. ,

.

.,

x

,..
,.. ,

'

,''-

. '.,

,.

'

r)I)i'
ij11j,h
j,jyr;.j!, 'lj'r)I!.t)
,
tj;;m,t
ItlII,,
\.
S!,\,1 ()II}I\1),,
iI)t,,
'I'I'II()!'
,'f'IIh'Ii
.,,
if.I)I,
.('()K,i'I'It7Ii,
'
,)
í'
j,)y/
jII 1i'
1 I(I()
1,,
1:yI
,I1,)
,I
,n

!
,
'
1
l
m
J
.
^
i
f
)
q
j
,
;
t
é
í
'
.
"
i
?
X
j
m
^
*
.
'
,
y
3
:
;
_
t
í
n
R
f
q
?
4
g
"
i
X
,
.
'
^
/
n
3
:
í
x
t
"
y
?
Y
;
i
.
,
'
^
m
õ
&
h
j
í
g
p
G
V
f
9
b
?
n
x
;
,
'
.
i
3
P
í
^
/
ï
e
R
y
t
5
:
õ
Y
C
?
r
n
g
m
"
,
'
.
;
i
f
ì
\
4
!
p
J
^
ý
t
v
9
y
í
j
,
'
Y
.
P
d
s
m
;
q
n
x
?
X
g
:
5
M
r
$
p
'"
-

''
.

a

'

'

,

ii

"'

'

.
d

.

,

''
,~

'^
'
''y''
,
,

'

'

,

'
/'
'''' ''
, ,.,.q., ,
,'
''
''
' ''^ "
''
x'' ,, x
,..
n.,
'
','"
,,'2 ',
.,.
., r
. í. '- ,
,
.. , ,

,.g
^ti';/' '
"

'

.. _

.

yí. ,
,
'

-

'' '

.

'' '

,

,

'
' '
'' '' '"
''''
..
.' ,
.
.,
,g . ' '

, , g-2'..

K'

' ,

,.,''','j "M
' .. .i''
'' ~' ' , ' ,
..

,,y;urn),,
lu,i
j)1!lu!;,
?
pt1K.
.)S!,1KURpth,1),
,
4tittrtf()t,
I1tf1,,,
)1,I)l(()R,tII)/.
9,l; r.,q
);
'ngy
;IIu;1II()

.

11ll)ml'l1
!l )
'q,i
rihl,
',
h KE'
,riE,,l,,

,'.,.'

'

,' -

"hh
''

,',.
,.
.

'''

.
.m p.
.

'
m,- -. . _ .'

mY'.
'' ''. .

''
'
'
"

;'

.

"
?

^

.

n. :

..

.

y

.
'
i
,
m
9
í
'
:
5
.
,
q
I
C
x
X
m
i
'
.
?
X
,
'
m
i
y
.
,
'
,;
.
'
,/
'
.
q
'
,?
,
'
;
"
.
í
,
m
''
.
q
.
'
,
'.
'
,
i
/
j
:
c
x
?
.
'
i
,
m
n
'
.
S
,
'
~

. ,
'

'd'. i m

'

.

,'
,
''
" ' ''
'
,

,.
-

.

'

,x
,,
_
,.

^'
'Y ''
,.
,

'
''

e

.

'

t. ',

''

?,

''''

í

.
'

t

,.

,, ,

.
' '

,.,c

,

.

,
,

'

',. '

'

9

.'
,
.
''í
''.
, .
'
^.
,
t
'
i
/
!
.
''
,
.
'
,
2
.
'
n
,
.
'
.
"
,
'
?
.
4
e
'
m
,
y
.
/
'
,
p
R
.
'
y

y

/

?

:

' -i

'

'

''' ' ..? '' ' '
,' '-'
,' '
.
' .

'
.,
,
,

'

. ,..

j

y
"
,,

'
í'
., m .
,,
' '

q
.

'' '
''

'"
'

' i^
.

'

,

,

.

.,

..

.,
.

.

'i' '
^' '

'
' '''

.'
,.t'' '

'

,
,'

....
.

5
"

. .
. .

'
'/'''
^'
' '
''?
'
?
,
,.
,
í',x,, i!
'q
.'. ?
,. .
"-' ' . '

:
'' ' .
''.9',. ,

x

''
' '

'

"''

.
,

i ..'

c:

..
.

'

' '
.
.
,
,.
'.'. '
''
'
'
.
,

d

,
,

'?.' ''''
"
y
,

,,
.

c

q

^ '
'

""'''

''
.

x

y
' ' ,?
i''' i'''' ' ''
'

. .

'' Y
'

q

?

t

,
.

x?c x

. ., . .

l,,
1-,,
;,,1,),,i,1al,
j,,\.;
i
)1
!aj,\lJ,:
.I
I)ItK,
/i.CIh1K()I! lf,
V1Y,:(1ì(lI'If()II
'I'I,1I'.,,1I,1)1'
,('
(t1(/('I'IVt'
/1;I
I
,I1c)
)y)jl)íIIfilIII
.I
,I

5'

.. ,
_,
..

'
.,. ,

'
''
'
'

'

.

t' y,
.
' '

,

'

J

91l)y
mktl
!)n
ign'q

'

'

n. .
'.
',,

'
'',
'.
, ,,..,p . ,,.

r
?
.i
'
'
,'' .
''
n
,
',
.
''g
9
m
,
'
.
"
?
*
,

,i
\mIL.,
4,KL.
,4L l.E

.

.

.,'i'
'
,
i '',
'''''
m
q;
'
,. ,
,
:
4, ''
'
'i
'hì..,',. .
.
., .í
?''' 'i' ''' i'
'
'
mîu ;.,
. '' ' '
'
,
'''.'n '.

,''
^'

,
,

'

'

r '. ' ''

i-,

,

,.
r.
'
,,i '
v

'/

'
i

.

,
'

.i
. ,f

,

,

'

'

',

.'

"

'
.''
,
.
,
','
,

' ;

'

'

'

^ ''

''

'

,

I

',:
',
.
t
J
'
í
,
.
'
m
'
,
.
i
.
'
,
.
4
,
'
?
m
f
.
<
,
'
"
.
,
t
y
'
.
?
,
.
,'
'
.
!
^
,
q
'
.
,
q
t
!
'
.
,
'
y
.
,
n
!
'
l
.
,
'
.
Q
q
h
,
:
.
,'
í'
.
,
,
r
y
.
'
4
,
.
,t
'
,
'
d

' ''' '
.'
' ''' ''.'t
,. .
' . ,.'"'
' '' ' ' '' ,.' ,.,. ''',
''
,
.,
. . iJ
.,
.,, d. ..
..
,.

i ,n
m ì'

,
.,

.

,
Y

'

g,

.

t
.J

:,t

,

'.

'

' ,,

.h

'
, .í
.' '

,

,

, ..,

t

' t
'
,,,..,,, .
,

.
' '' ,

^

'

,
. '''., . ,'

''

'

'

f''

..

'

_ .

' , ''
','9 '
' 't ''

. ,d.
,

,..
.

,

'

,

'"
í' '' . ',
''

'

i
'y

.
.

',"'/'"

''

'

r

.

,

..
'
,.
d.
'
i'
,
'
..
,,
'..
,,
',
'
.,'
.''
l
qr
Ç
'
.
tq
,
.
y
t
,
'
,
t
'
,
.'
t
i
.
,l.
'

'

''

, .,

,,,

.

. . . ..
'

.

'
.'
?
.'
,
.

Y. .
'

.

.
,

.
,

.

t ''

'
' '' '

'

.
.'

'

'' '

.
'
^
..

'

.

.
''

^

.

,

.

?
,*

.

't

'

'
, .. ,
, .,

' ' '.
, ,.
, '.
' ''
''',,c
''
t1, ' 'J'',f ' ' ;'ì
g
,.,
'''

''

'

.

'

JlI)t (tlISt
)15,iK,ll)lÇlJt'
tlt1tì,
\,l\1 ()III\1hl\N,(i(t,,
\('h)
nl;ulIIj.,1
I
))í
'j,,
)jIluilII_

,

q.

/

''

t''
'
''

. ''
.

t

^4
/:'
.

'
.

,,

.

'

..''',,,.

'
'

' t,n

'''
'

,.

JI
'

,

,

d''
^

' ^'' ''

.
,

.,

''':

'

'
.'
'' ''
r'.

'
'i^i'm
,'
ii .
'
"'
.'
'' r '
'
,

.

,
i'

6
''

''

'

,
_,. .
'' :'
? ' .'
.
. . .,
.
,

,
,. ,

,, ,
''

''
'

''

.Jt'ì
ih
'j'

.

,Y9' ,
,
, ' ,,
, ,.
?,',' ''"'
,.
'

'

i

'

' '

'

;:,.,
'.,

.

.,

' 'C

t '', ',' '
i
Pi
,
'
'' ' .
'

'
,Y

'

,
,' ,9

'i
.

' _' '''.,','',','.

..t''.
,'
.'m.

'' ' '

'.
','.'

't'

,

..
' ',.,
'' '

.
.,

' . '
'';j'
.. t
.m,.

.

,

t

,;' i' '

,,'
.' '
,
..
,,
..

' ''

'
'' I ii
,,
', ,,
''

'

'c'^

ìm?,''
,
h
Vt

. t ' ,'
t. '.,
' ..,'
,. ?
.,
.,. ,..,.,.,

',
(\,
1r
.',
'
('sI
(r
,
'
',
\I
'
F'
:;?,
', 's

'
? ''
, '''

'ì'?'

.

',

, .'.

. '
'
'
'
,, ^ ' , .
.
,
n.

' .
,
' r
,?

)I1I))9l)1!)ûJi
j9^j
iJ

.

'

.,.

'i ' '
??'
,'
'
,/C "
'',?
i .,,''
í,'' ., n.'
, '''
'' '
't
. ' R.,,
, '' .
erí'y ''I '^'''':6, '
,.

9, ,
.''

r

''
' ?''' '"
P.
q'
.,
,i
'
', '
'
.' '
, .m
,.
' 'i
'
i
.,,'., ,
,'
. ''
. ,,
'
'
'
,.Y .: r ,
, .
?.
í

,
'.,

t

r

.,

.

.

't '

,

'
.'

'
d
.
'

, ''
,,
'''
'''''
',
''
,.
, ,í'
,' '
,,
,,

,,p
;
..
'.
,'
.
.

'' ' P' .p.
I

.
,
i
'
m
t
y
.
'.
'
.
'
í
.'
,
\
i
.
,
'
^
.
î
;
?
t
'
,
/
.
i
'
,'
M
t
.
'
?
,
.
'
t
,
.
'
r
,
'
.
^
'
.
t
,
.:
'
,
d
.
?
'
.
i
,
'
t
.
i
:
,
'
,
.
í
'
i
,
K
'
,
i
.
X
;
'
.
,
'
h
.
2
;
i
'
,
?
t
C
,
.
?
'
i
m
í
.
'
,
r
m
'
.
'
?
:
t
.
,
'
.
'
.
,
i
1
'
t
,
.
Q
'
'

,.t
'.
,.

t ''
t
.. , '
r,
.
. ,.

'f
t

,
',
.
'
'
'

,
.

;,,

t
x, '' '''
, ' í
. ?'
- ,,'', '. '

? '
,i

'Y:'
''"
.tq

'i

'

..,.. ,.
. te,
' 'W?
'.
.
.
y

r

'' '

.

' '..

.

' t''
''
'h.'
.i

'
,, .

t
' '' '''m'
''

'''
I''

'

'.

'

.

t

r,?

'''''

''''

.'

. ..

.

,,.
t . ..

9

'
?'
, .;' .,t,..
i',í
,
,,
'

'

,

t9c

.

,.

I t,'

.'

.

,

i iR
..

',.,'í''i'

,' , j' '
.
J
,.. , .t, ,,
t

t

.,

yJ
't'' '
' '!
, ' '
,, i
.,
,
r ',,
?
.
.
l
.
,
, '''
m ' '' , .' ii''''','
,''
, ,,

'''
.

''.,
'' .
.'''' ' ''''
!

''
t ,. . ,
, ..
,. , .

tt
,

,

'
.
,'

,

c :d' i
''

6.,iqi.i, íri'''h' '' '' !.'' ',i'''' '

m

t'
't
' '''''
':'
'
. ,
t'
,
.
.'
'
, ..
.
.
,
.
J'.'
. iN
, ,.,. .,t ,

''

, ' ''t
'i'

.

.
C,i'íiji,.'. . ..
m
.,.
p' .'.''' ' . ,.?'
'
'
,,
.

'' . ,
,'
' .
,.

éi''t,,9

?,
:

'

.

,
.

t,,
,
,

"i'm

' , ,

..'''
'

'

.'i.' yí' '
'
,q,
..
,.,,.,. ' '

,,,,,

t

'

('
1j;'iU)Iií'
1UIj'I)n!J

I'III(,j,'r'\
,1 ()I(Illk
,Il
il,(,(i
Iq:;tI;
)t,j,,j'I1
,

uí111,
.I
,,

,,.
,, .

'
m'

,
,,.,A ,

'"

''
,,,
'

t

iY g'' ' '

.
,

,,4f
,qn
! '
f -a4

'

,. .

'

''

,''

S,hIE;jSt(E,(l.SlJ,
,

,

m Y.','' '

,
, ' ' ''

?.,.
n.r
í.
'Y'
'?

''''

m

, ,.
,,
'.i
''i'
.
^,
.
,

''

'
..
/
. I

i'

^
^.

...,
., ,

.

,

,
.,.
,

,.,
..,

.

.

,
.
/y
,'
.
'
,
q
4
h
.
í
'
n
,
.
'
;
,
.
'
m,
''
,
'
.
t
,
3
"
.
'
M
_
,
;
'
,
.
t
'
"'' ''
" ''

'

'

,

'

'

',', ;
,
'm,
.'.

^rY
,t,

,

''
^ ''

? ,'' tí
' ',, .
,ì , ' d' '''. -,ì.
'i'

,'
.
' ,, ,
'. ,
?

,, '

t'
.'"

,''''
''

'
'
.
, .

t

?

,

'

x'

,

''
.
.
h
. '.'

.
.
,'
.'' ii,
.
., ,'
,t
,'.t ? ' ' ' j
' ;
,
.
t'

'''4

,'
,
'

,

X
''
''
í "'
. ' ,'

'''
m
^

i

i..
, , '' "
"í,
'
',y. t
''.'. ', ''

YU

. .,
..,.

.,

'
?
y. ..

,
.'?
',i
'
...','
.p''

p
'''4 '

:?'

'

,
'

'''
'' ' '''
.',

.

''',',,
'

'

.

'
' ''
' '
'

. . .., ,

. ,,3
'
,'
.y. '',',,'',
jI'
.''i
,.. . ''
?.*i," '' .,,8 '' . ''. ' ''
,'
.
..,,. ..,,,
.,
..

?,i,,,?'''

,

''

',i
''

'.

"'

.
i,..
Y

'?. '. .4
'' '' ' ,'
.
j. i ,'
',
., m,
,j,t,'.'.
rrt

.m
,.'.'
. ,
i'
,
,
.'' ',
.'.
,,
,'
' ,t
r.'t''
; ,. ,m
.
,.' .
, ;
,Ç,,,.'i.,,i.... ,
,
.
. .' '
.
i
'
.
p.
'. '., ,
'
'
'
',
,
C'4
''
.'4
..
'
,.
, i
.. , , .

.

,
'
,

'

6f'.

''

',

'

','.

'l.

P',',.'Ii',
'

,,.

,

''
C. ,
n,
i. , . . .
?,.,it "
.
,
i .,, , 7.
,
,
.. ,
., ' ,
.,
. ,.
m.. O
,
,'
.
,
,
'r
', '' ,,
' ''
''' '
''
'' '
!'' ' /'i'
'?
''
t í,' Y '' '''
)''.f'' ',''
'
'
. '
,'i
,l '' '
í
ì
t
'
,
*
^. n''
:, ' '''
''h
, '?
'.,
~'. '
' m
,', i,'. ' .,tY,
p. ',:'
,''
'Y ',
'' i
'
' '.'
'' '''i
'i'
,
,
,
..
,'
. . ,."
."
,'.. .
''' ''."''
'''
~'n
íc. '' '
,
.
t
,
.
'
.4
,- ''' i ?
'
'
.
..
,'ï,
,,
,,
,i,
,;
,,, . ,
í
:
,
'
'
'
?
í
'
?
.
y
,
.
.
,
,
,
?
,
t
?
(
.
'
m
,
y
.
e
'
..
'G
'
'^' '' . ' 't
'
'''' .
''\
'','
/i. ..
,, ,. . .
. '
.
,
'
'..
'
'
.
l
?
,
,
.,. ?
.,
/..
. .,
i. .p.
.
'ì',í,?".'"'.m,?, . ',.' í
.
'
''
"'i'.
C
' ''' '^
.. ,í
.
.
,
g'
.
t
^
.
.
.
I
,
..
.
.
.
.
.
,
't
.i
g
i'
i
i ,XC ', ' ,a
'
'?.,í
,
?..' / '
,'''''
'
' '
' ' .,
'?
'
'
,,.. ,,
, ,.
.
.n.,.,,
,'
'
y.
,
,
. ,

:,
,

:'

'.
.)
,
P'' '

?
:
,.
',
'.

"t'
í ''.

'
.
m,
'
.
x
?
i
"
R
r
,
'
;
c
í
?
.
i
r
^
'
x
,
>
.
4
f
í
,
'
r
.
~
,
'
m
æ
/
n
í
'
Ð
.
X
?
m
'
,
x
.
i
'
,
'
.
,
l
í
i
.
'
"
t
h
.
'
!
,
'
.
i
,
"
ì
'
.
^
?
,
'
i
.
t
m
,
'
.
n
'
X
q
t
,
.
'
,
^
.
g
'
,

?

y

'

'., '

I
D

.,

?
'

''

,
,,
.

, . T.

,''
i, '; '''
.

'

/*

t^'
?/
i''t
'm'''' ,'
7
.
,?
'
,

y
/
,
'
.
',
.

i.

rl'
iW
,
,,?,,1l)(liUr'
li)r)l)
tIII(,,
;SIIh,K()t!tI\,K1,,jN(i
j.)I'
()I
Jty'
IlI7,I1
U1'i'
wI,I1t.I
U
,

''' '

,1

''

'

'

'' '
Y '

.

.

,

''
,'

'?
^, .'
o.
.

_.

''
n.

:

,
.

,

'

.

,
,

J ?
' '
'' 't
''' :,
.
,n_,'

4

!
4
,,,,,,,,,,,lq,

S,hh1EhSRE.
4LSIZE
,

' ''

4
'

..
_.
,
'' '
.
'

.

C''

í

P',., ' '''
í
,
,,,
. m ..
..,
, ., _,'
J ,. '
'
'
I'P''4 ^!' r '
' ."

'

'

' .'

'
.

.

'

'

,

,

'

'
'

J

r
m

'

''
"
.. '
i't '
,, .. , .n, .,::
'',,.
,

,,. .,
i

t
i
'
^
.
,
P
.
t
'
,
?
'
"
q
.
m
,
j
t
i
'
?
.
V
,
y
"
!
?
g
'
n
.
,
c
m
n
h
'
í
.
,
t
i
V
t t ,.

,
'
''
t"'1., ,
,
.

.
''.,4
.

..

,

''
., .^' *'

''

,, ,?
,

.

.

J

,
'
,Y

í' / '?.'?,.,'.'
? i ,:'. ;
'' ' '

,. ,t,

'
'

.

', '

,,
,,

,

,,'

*
i
' 'I '
,
;,
, ..
, ' ','
',.
tt
''''
t'
. V'
.'.
'.,''

t

;

í!'
t

',
..
,

t,,
.

''

tj
,

i.'
,
'
i
t.i,
.

?'x

'.
' '
'g,
,'
..,
@..,.',,,'... ' '
.
,. .
,
.
a,
'i
i''riI'' '

y

'''' ',

r h
!'
'x
'' ..

'
.

, ,.
,
, .í. ,,
..
,
,
.
?t,' ''., ' '
'
','' ,, i
,,
'.' ''', ^'
, , ..
,.
.
.
,'
..,.
..
., .'',
.
',. ..
' ''
b. ,, '''
.t '
.., , , ,

3t'
,,''
ír

n

^' h'

'

. ,
,

'

, .q

.,..'.
''
'"''
.

... ..

i .
,

,. . Y ' ' i''.
'
m.

,' ''

' ,t.

'
' '''' , '
'
'
M, ' t. '
,...,,'
, , ,,.,j,
,..
'
'
^
'
,
''
^
'
,''
'
','

i';',, ,n - ',

'' .
î,
.,

''
,

d'

'

'

__

..

t

t

. ,

.

''

'
.t
,
,

-

,,
'
''

'

'

'' '

i'
'C
"''i ''''.' ,.'
. .., i,
,'
.,
.
,

tt
!

r'?,

.,

,.

'

..
,

q

y
'4
,
''
'
,

,

y

'

!

..
,

m

í
q

'

,
.
.,,,
,,
'
'^
. ''
?'' ^,,
'
M
.
q.
,
,
,
.
I
m
'
;
.
.,
,,.,,
'

Uf

..,

,.
,.,
.,t.' ''

' '''
''''

'''
'

'
''
. '. '

'

''
,iú,UI
) YIUh'l()n)

I}lIl,
4 IIh1K()KII,1Kl,;N(;

q,))'
,j,,g,,',,,,
uj1I1.
?
),,t,w,1,()
.,
,

'.'.
'í'''
.C

'

'

h

'

d p''
P ' ''

'

..,

'

t

',.

' ''

''

'.'r

''g

'

,

,' .,

'

.

?

'
.

..

,C'' '
i''i
''í..
'
,'

''^.
,
'

.

' ',' '
.
,
,'..,
'
^í.' '''. yt''. i
,, , ,.i'

'

t

rt

t
,
.
/
I
^
'
;
h
.
'
i'
,
;
r
.
:
'
_
"
,
V
i
P
ì
q
.
*
'
f'
"
,
^
i
.
?
r
'
,
.
'
i
p
,
?
j
h
.
g
m
t
'
í
f
n
,
i
.
'
!
í
,
p
l
t
.
2
ì
d
n
"
9
^
'
q
,
R
4
Y
i
.
í
f
n
P
"
'
;
t
,
.
N
X
9
K
i
'
?
p
3
n
í
4
,
y
^
.
t
h
r
f
'
i
,
.
h
y
Y
'
_
?
P
,
t

y

t y

q

. .' .

t

- - -- '

,

''

i'

^

'?
.,!
'
.tï''
. '
.

''

Y.,q

?

.

''

.

,

' ' ,M ' '
, ',., ,

M

m

' ' ^'

,

.

/

.

.

...

j
,
.
t
.
'
^
,
t
'
.
,
n
''J
.
.
'
?ï''
,,
,

..

'
, ,.

. . ,.

'

. y ,
'ih
' ' ',
. .y . .
t t'
,..
,

i

,
^,
.
'
g
t
n
'
.
i
m
,
.'
.
'i'''
,.
.
,
?
'.
Ð
t
'.
,
?
iy
.
,
b
'
.,
y
'
,
''
.
^
..
,
'
,
.,
,i

'

.

'.
,
í
'
'?g
^
'
, ,,

'.
,
..
',
'' c',
.
_
'
í,
?
'

'?t 9
,t
'''.*. J'
.t't p ,tX
'

''

.
'

'

,.

.

t,

'
' i'
Je
.
d
,,
't
'' ''
r
.

.

,

''
'' '''
'

i.

i
,
ì
.
?
'
g
î
.
h
,
/
'
_
t
m
.
i
'
,
n
í
'
.
t
,
.
í
'
,
.
^
i
'
!
,
t
.
9
'
,t
(
,
h
Y
'
l
J
j
w
h
1
,
U
K
)
i
(
m
n
'
U
F
J
t
f
.
,
1
l
I
K
U
/
\
,
'
N
w
(
)
h
,
I
p
F
,
4.
.
ì
'
,
í
.
Y
;
'
,
.
t
'
r
,
'
.
i
,
:
'
.
s
,
'
.
f
,
l
;
y
t
'
.
i
^
4
,
!
9
t
i
'
.I
,

f

/

YJ5wk ),J,q.
i))"
r)ty)kW

II(:

WSo
oWi ,W SS

,
,h,
.

!
i,emuwgu41uLln Ln ,,gn O ùw,ngwn LLuug
l,, ,,,:,,, , ^uw,L
,,go
u,,o,,,y,,4
,,'go,g,uuug,,,u,,
d,, 1,,u,,,,,,, ,,y,,,,,u,,,,
,N
dw,1,,,
q
ws O
,õmUuW1g,Mq 90, M,1,,,Muqa9
w,gj1ws wogqws, m1wÓun11J
1u 1ungodwu1nn,
'
, Óumni1

,

' ''''

'

'

1 ,
'I,,, l"lw
j,o1u
,n

ounulm9w,uiu,1q8s1d2L
l w,g uu1nnoqR
yon
i1Uj1ùgg0vi
1i
tw
,j
'
,nj;nM s '

.

VOWum3w9Uw'4
MeW
nUw',u'1LLn!, WUW'WU^1n,1oLLn WUwdWU'1
w, w n,wssM 9M'
WU'!U U
OM?um1l y
n4
MgO
nLm4gO, OLl)o,9kO,1ll, ^
nm) 0uM^11Jq^1 0oW,W0n,W,SM
y
,
, ,
l'
,u U
O,gUMgnmM ML1lllnyUOq'')m1quV
Ol' dw, mO,9k,')oIl^t'u(t!'
)
LL ,,"1J

'
'

i,' ''.
'

,.

'

i
, ,II
I,, ,1:I,,T
N¬1
.

',!1U
'UJn U11) U1MgoMd
g 1, U,,eqMU' lUNM1U,1^lUU llnyU
,

.

.

'

m1Ug0 , ouL
"uL
gnùn ún1miy q)Ndm

w,ywo,wssM ,jluwsdowq,gMqMMiùiuu1uMqnn1 0õ;u,ony'uqim LLD9

'
;'.
' ,', .','.
t

' wS '4 U
O9'1UnO
,

,u1M 2,5qu,n;,o ,yu1M i,3qJ,

pIIn,lJ{) q
hy II. n
.

l'I)1;It'l;1)\n.!\. .lI
;,II\mydeh'um clyymied with nora dpollen in

Buddhism styleorU - ong.ItistheNo.lpopular ongmanykin or
Buddham WetswhichwereroundinCh VatPhraSjra
ahaLhat,
Supanbun'.
.,.,
,
By ememorandwn,PhraPongSupanwasmadebyí
,'!
,!
.i.!
..'!
.\
.,,.,,

R

' ''

., '

''

.

,.;;.
,,,.;I,,,(,..
,,;n e ,;odor ngBo,om :ath;,a;2 .Mostor uIetsupto
90O/0 werestickedonbyfinger-pjnts orthem er.
PhraPongSupanweremadein3moulds,P'
Lm kae,Pim naklang
andPim nan .Thereare4coloun,yellow,red, eenandblack.On e
loweredgeofamuletcanseea cebybamboocuMng.Andblack gi

...
.,

,
'

*

-. , '

'.i' '
'

3
.

" .'i.
. .

'

'' '

.

s6ckedonthebody called ',Ll\,Il
\''and :,II;1t!I
\1;;,IkI\.\1,''(Rdspots) so
seen,thisisIhemostch actejstic.
PhraPong Supanisgoodholm'essin evey way suchasimo l,
h less,safemom weapons,bjnginggood-willandvey highvalue.The

sizeofthisamuletis2.5cm.li andl.3cm.wide.
w,( n1g4õllu 1l7

g
s
,
'
1
.
l
i
)
t
y
"
?
;
m
:
R
q
f
3
Y
/
e
í
\
I
F
~
,
'
.
g
s
i
ï
4
t
?
M
E
m
a
l
y
j
^
n
;
_
r
"
í
e
d
,
q
.
'
i
/
?
t
I
g
J
c
C
Ý
s
2
:
y
^
p
;
9
n
h
m
,
_
'
.
q
W
j
i
~
l
"
Y
J
t
4
ý
g
?
d
M
í
r
^
:
P
!
/
n
m
7
Ç
,
'
.
x
_
j
"
t
ì
)
i
c
;
q
h
M
I
í
?
*
:
4
^
g
!
r
e
n
,
P
'
.
&
Ç
õ
y
K
m
d
$
i
"
f
p
t
_
;
ê
í
x
^
r
,
.
l
'
:
V
q
g
?
C
(
i
yJ'iùI ,I
115jt)1
,I)l'
I'111iíl)IIj)!(Wji)

plII(,.
4p()(i.
sl;r,4h'1}Ih,
1N,\K,
,\1:
.(13,\('K
qn"
jl;wI
,jc;
.I
, jD

glj
1 1Ix

n
,
'
.
/
i
l
t
?
Y
^
1
y
'
;
,
n
h
.
"
/
I
t
i
'
w
q
,
?
í
_
m
3
y
!
.
:
1
t
i
'
;
^
,
C
*
/
c
9
h
7
?
.
n
!
q
ì
~
i
t
'
_
í
m
,
R
l
J
;
"
y
j
^
p
e
4
g
9
.
:
r
X
?
i
n
'
,
d
!
t
v
J
s
h
.
1
E
/
l
í
p
'
P
C
^
)
R
m
S
,
9
i
!
*
L
t
s
;
q
.
f
j
.
. ,
. ...q .

'''

.

'
?'? '? ''' '

,,.

m ,/

'Iì'
!
,l Y
IììtU YIll
'ltlIlIl,
l,í,
,

!)I!I!,,
\I)(tk
i'
(i.!,It,\h'1tlh,
1h
,',
/\K,\!'
,
))!
,
i'
j,
,1:,I,),)
;t,jI,
I))' 1I()
.I
,

,

-

,.,..,
..,
,
,
..,.

i,
'' ''

'

í.J,/n
'
''.
. .,
,
,,
.

i

:
.,'
', ,

'''

.
,
t
/
i
'
,
.
'
i't
'
nY
.'"

i'''

'

''

e

'
' '.''''' ''
.

UI
j
.
)l
I
!um
1
'
)
[
^
j

.
,
''
..
'
,
'.,.'''
.
,.
,,
'.
.
'.
t
.
'
.
'
,
.
,,.
i,
'
,
ï
i'''
,

S,1!
,l',,4,
Slf,4 SI

'
'
'' .
:,'^' ''''''
í'
j'
ì ''^ ií'
il 'i
ï' '^í

''^

.
.
,,,
,
,
.
', tii,\ .''.''',,''..'''.',.rM;.h'',.iní,i
.í,
'.
i _,,,
.. '''Y'.'
. '
,
"' :i ,
.,.^:.
'I.,i
'
r
,
.
.?
' m,,n...fP . .,. .
. ,..,
.,
, ..
.y .
.,.,
...,.y
,.,
.. ,
.,,
.,gi,.
,,, , ,
,
,, ',
' ', ' i
' .,
' ,.
'
''
'
'' ' íi'''''i''
'
".-''m .,,'.'
.".,. ' -q ,. .,
?
,,' ..
, ,
,
'
' ' ''
!'
i '''', ' .

my
'
t,

i,
'
''''' i'' '? ,.
'''

j,?k'm
''''.

.
, '',
^ ,'.
. ,,

' ' '.'.. '';..,'..

/
.,

Ð"
...tí

''''
,ii'' t:í
,',
!
',,
';',
mm
,
i''g:,.
.
'
"
:
mq \
'
.
.

,J.,'
!
qìtgP
'
i
^
,
.
'
?.,
,
m
'r
,
'''^
,
.
'
9
'
g
'.
,
,,

,
.
.g,
'
.
?'
r't
'j
M
Cg'
t,
',
'!
I,
.'
^..
,'
?,
t
'
i'
ií,
'
'.

i't

'
'''
'
m,

.í.
,,

.

,'

'

.

n,,.

'

,

i ,n,'

,

,

..
,

,,
'

,

í

.

'

'

i,m'í''',,'f'^'''ï '
',
'.,'t
.q' ''
,:i
,4
.',
' .
',

m9
?'
,
'
,'
..
'
í
j
,
''
,''',
',..
,.
''
. ',

'., ,,

'' .

',' '

.'
.

i'. .. ' . ';
.
, t
.
,,
' .
. ' ' ..
.i
.,
.'y. J,,y:
'., .
.: ' ,
.y, ., í'
,., ,

,' .

í^

:.ii
''
''',,'p',''' 'mn....
,?'',"'?'''
.ji
,
'

'''
,''

^
i..'m,7/',,.' ''.;g'
/''
'J'n
?
.?
..,
.' ' '''
t
'
h..

,.''
'
'
''','
. ''
."
í
,, 4
'.

,
-

.,

. .
,: ,i,., :
:

m
t
.
n
'
y
,
e
.
'
,
:
i
y
I
r
'
.
,
;
Y
i
t
W
n
"
,
j
.
'
P
f
?
^
í
:
;
q
i
t
h
,
.
l
'
^
"
j
?
,
;
'
.
!
y
a
:
^
r
P
î
,
n
'
.
i
t
2
;
í
,
Y
'
.
?
ï
j
:
d
i
t
u
n
f
,
c
.
y
'
4
!
ì
í
r
;
2
i
q
?
1
X
g
,
t
p
.
j
3
'
:
P
í
m
n
ì
Y
9
i
,
I
p
r
.
'
M
J
;
=
t
"
0
,
.
Ð
N
'
p
r
i
g
?
æ
;
ì
t
d
,
.
'
Y

ii' .'
'
'
f;, ''''
:

,

'
'' '
, ,,. ',' ' '. ,,
,
.
'
, .,
,
,
,'

, ^,'

'
'
'
.

''

.

,

,

,

,
.

.

'' l

' ''.
',.'',...

,

,
?
'
.
,
t
_
q
:
i
!
ì
\
.
,
m
'
e
õ
î
M
t
j
c
&
i
9
"
X
:
!
ì
K
'
\
.
y
,
D
q
d
ï
?
^
_
i
j
í
'
.
,
_
i
r
m
t
,
'
í
^
J
.
;
y
K
i
?
'
"
,
.
J
q
:
w
I
í
i
n
,
m
'
.
!
^
4
C
t
f
?
d
;
,
/
'
\
"
y
.
m
:
i
í
,
'
?
n
.
J
3
t
;
'
,
g
.
ì
d
i
4
í
Y
n
?
~
;
M
'
,
C
.
n
ì
m
^
p
l
Y
q
?
'
:
"
.
,
i
t
'
í
,
.
7
"
;
'
t
i
?
,
.
n
m
:
M
ì
'
,
.
C
i
r
t
'
.
c
,
í
/
m
"
J
i
'
t
,
x
.
ì
r
g
í
p
j
'
m
i
t
æ
r
,
.
;
<
?
Ç
^
'
i
*
,
.
ì
'
"
i
.
'

.

, , .
,

'' ' ' ' '' '''
,, .
.
,-,
.
,
_
.
.,
, , ..
,.,,, . ,. .

.
. ._
.

l'j-iiUI1jl1'
llM11,IIlfl!(D
il'i;!
1
,iI1'.,1'
,1
)
IlfIJ(, II(),(i Ii
,li,,
! JlJ!1 ,!K,!ç,!
,J3,1(.'K
I,1:II);
.)
)?, I
;j;
'
)1;íI
,I,llí11!()
.1
,q

'Y

.y

t ,' '.;'
~

.
'
,
y
C
t
J
j
?
F
H
i
(
^
n
m
!
.
l
'
p
,
r
U
f
I
ì
Ç
w
2
_
í
"
P
J
t
?
;
i
n
e
y
.
h
'
m
D
,
/
M
W
:
^
j
g
I
_
V
p
1
?
!
d
Y
í
l
q
\
i
.
'
Ý
,
t
;
:
J
Ð
m
^
C
"
.
?
'
,
í
t
W
/
P
h
r
i
l
;
g
j
Y
^
5
4
!
2
_
"
I
7
.
$
9
'
,
d
í
t
y
c
i
?
n
;
m
g
I
\
l
.
'
h
(
,
1
:
t
^
i
s
J
j
)
9
!
V
n
_
I
í
'
q
l
,
'

. ,
., , .
,

,,
..

.

.

,

''
.
,

,.

'Oì,

'

..

, ,

,

r

1'
i'
it
,)Jy'i
II'
,
1'
"W'
l'
J!Illli
Ij,1n,'

IjlII!,1ly)h
i(is!IIj,\N!Illh1N',
(K,
/
(!,
,I,)Iy
'j,)l,í
j,1,,I,I,,.1
,I.o1i'
I
11_I
,

'

''
''

''

q''
'
, .
,' '
.
,
:
-'Y
'
/
'
,'
't
"
.

^

'

'

','
'

' ''

.
.,!

,
.,
',
'

.

i
n
' ''
I,', .:.;'
q
', .
'
,?','Y''
,'.

I da

U1Ml9l1g4q;4

S,hh1EASREhLS1E

'
,
n.
'
,.'.,
.
'
,
.
'
' ''
~''^. '

'a .
,' 't i,,

''
'

:

''. J l.m.
.;
'' ,,'
''

''

'

.

. "
',,,,,,^
'?,. t ..?.
'

'

'

0í. 't'
,,.
:'

' '
'
..

:
'
,..

,

t

', c


, J '.
' c
''

,

.

;i

i

.'.,, t,.

,,'

,/

''

A''' 'i
''
,? ..

* R .'
'

r

.

, '
,
'

,

'
'

J'

,'
.. ,,'' '.,.'
,
,
?
',.
''
,
'9
e.'mi
R.
'
, tJ

'

'

.

.

'.

,',

'>it
t 'q '^
, ',, , .,
p,. r.' ,,y ', .'. , ..' ,''',.t.q
'.'? . .., 'i

, ,

'
.
?

'

^' '

'

,., .

'
'q' ,

'i '.
''

.

,,

i'..
,''-. '
'
ç '' i',i,

'

. ,

,'

''

.
',
.,.
' ' ''
''
.
,.
.

. .

i

' ' ,'.y,.ì
,,t' i

.. . n
'' '
''
'

'..
't

;

,

í''í

,..

.
'

,' '

y,..,.

'
í
S

ti . m .
,.

.

Y
m ' .,
.,

'

.

, ,,.,
,,
.
'
-' ' '' ''''
,
,,
. ?
'i. i '

'
'
r,

.

'

ù' i

9
i

m. '.

'

'
'^
'
qj''
i

,t '

'''

,í,, ' ,
' , ,':.h'

' -i. .

.

'
^'

''

.
,,
,..
..
, ,. ,.. ..

;

,,, ,
' ''
''

.t

'

9

.

i

.
' ,'
, ,,,,
,

..
.' ,.

., ,
.,.
-^'5
'' . ,

'',

'
.
i
t
m
P
9
;
,
ì
'
.
y
,
'
i
.
t
?
;
,
'
.
y
'
t
n
ì
.
,
r
'
.
^
S
q
í
i
f
,
'
?
.
t
'
y
,
.
'
h
,
t
n
.
J
'
'''
c.

;.

,i '^
'

',. .4 t
','
,
''
,, ''
.
. 't '
'
,.
'.. n y .
.
.w
'
t
'

' i'

'

,

',

'

'

, , '4
,
" ,t
' .
.i
,

'

.'

nj'j

4'
':
'?''
'''''
jy''?','..,,mr.,.,h''
'
'

,.

,
',
,
,
'''
,,

t'

'

', ,
.
' ''
'

,

,

r'
i,

','t ' tq ,.

"

',''

,''.

'

y

''

.'' . ..?* ,'. .
'
t ì 'Y ., ?'.
..
ht
', '
' ptt
; ;, ,. ''

'Ç'"Xí
,., t., .l9'ij'''. ' ,. " .
,./.t'''''

'''
i ''

.'

? 'm

í
ì,
.'

,,,'
i .N'
'

'

,

,, .

^? ,'t 'i''''','
m'ttA
.
m.ì?,.,t,, ,
t 'i'',^ '. :

c''

'
'
.
' '' '
'
.
.I ,.;
., .,
,
l , ,, q''
',

.

, .

'

.

.,,

,

'

,,

. .,

,

.

t'''V,d'

'

, .y ,
,,,

;n
,Y
q '',i,,x..Mj,'

,

'

'P
9' n'
'tiy. U,,

.

nnt

*
t

t
,

.

"?.

h

'

' '''

. , ,.

"
.

''

'

y
y

''


.' '-i
.

. ,

,

m.

.

.

?..''
,
'

Y I

I5 l4,'I55 t'lll'
'
gUlll

IHK,/i )NCSlIpAN pIh
.IN,
h K,hE
,g;utu(.,q,
1gõlllO I1
_1
_

',,,
i
.

'
,
.
i
"
t
P
?
;
^
í
C
ì
4
:
p
ï
c
r
'
,
j
.
q
i
Y
"
f
t
í
m
P
2
I
y
n
4
S
'
w
?
:
,
.
;
\
m
í
i
"
^
!
t
'
9
n
,
r
.
Ð
V
h
d
ì
&
:
?
m
P
;
i
l
'
t
9
ï
.
,
n
í
"
?
j
)
y
m
d
r
i
_
f
:
ì
3
^
ß
'
S
h
l
t
V
.
,
9
p
n
;
g
?
i
f
_
"
r
í
'
:
t
S
A
h
n
4
F
,
)
M
K
l
!
:
i
'
1
r
L
4
S
/
.
f
'

''
i''9
j''i
.
, .i '
.i'
. t'
'.
i' ,
,.'' t,'*
.
t
'
,
,
'
,
'
.
'
t ,. r'
,
.,
,
'
'
,
,..,. , ' '.'t't ,t' .
.
.. .
, .
,

'' Y '
. . ,t
.
. ,.

;'

'' '' 4'

'

,,

,

'
'
.' t . ..
.x
... ,,
.

' ' ,ì m'
i.J ..,
;
...'.,' ,...'.. ..''n
..
' ,
'
'9
Ð''' h'
m ' ' ,
,

. ,. t
. .
..,.
, ,.

?

'

..

1 .,

,t

r,

,''
. ,_

'
.

''

.,',.h i.'.?
'' '' ,
'''
,
. . ..,.,.. ' ' ', ,
.,t, ..
,

'M
''

'

4.
''

'
'' '' '

. ,

.'
.

'
'.
'

-' ' '

';
í'
i' iY h '
,,
y.

n m U I

9'I'
,i ß,YtSìCU I)l')'
W'
11)ll

II.
II!.
,,
;It()h(;S!)p,,
\h!plh,
1h,!)K,4F,
),1,,I,
1),.),,
:)nDlI,
.

1?,.
_

''
,...

.'

.
... .

'
..,. ., .

'
l
,

''

'

1l1llpl,9il4lq4
X,
hMli
,hXKlì
,,lXl,

'

.

',

'i

?'
'J
,
,
'
t

.

'
.

'
.

4'
;'
n

'' ''X
.
9
..

,.
'
l, , . M
'.
' '
.''
, '' :
',
'' i.
í' '
'
,
,, . i''
''
".''
ì
'
,
'
'
i
'
'
,
.
'
M: ,í,'
' í
' ' '''

',
í' ' 't

' '
'
, . '... .
,. '

,

''''
m

, ,?,''' ,

'!'' , '
'ig, , S''t '

i

'

t''5'i'.í': ti .'. '

, .

mc
,'i,',c.,,.
^ 'i

'
''

''

'

.

,

, .t
.

'''
' .
'

í.' ,'
"'
.' ^ '
., , Y
,'
,
'i
.
'
' ''
''
,
td '' '
/
'
..
i',
:y
.
,
'
''
, ''
'
l
'
'
,
t
.i
,
. ." .
,, '.''
'
'
f
?
"
t
, .
i .
.,
. .,
''
'.t'' ',''' '
',' ì ,r.,'' U.
'
' '' ,'
.
.
.
.
'
'
^., ,
, ,:
. ,,
. ,
.
.
.
., ' . ?
',,,.
''', '?.
n. .' ,
í.í
. ''í.
, ,'
, m'
''
.
, t, ^ ,
, t;
R
h
t
.
'
'
t
,
.
í
j
'^?. '
'
'
'
C
'
n
,.
, ,^'
,tr 'y
'
'
'
'
?
'
'
'
'
m
'
t
'
'
:
i''
.
. t
,C
.,
'
.
,M . .'

,
.
í
"
'
)
Y
?
t
.
'
m
n
,
.
'
"
,
Y
'
.
,
w
'
t ' '',,, '

'

't'í.'
Ð'
.;

tp'ì''r

?'', .?.,

'?

'i 'i
.
Y',r .,.,'''

'

.r

y

i' " '

'
I,

,

í

c
'',

?,

;'' m .

'

' "'?.
'
''

'',

.

?.

,

,

, . '
'
,' ,,
,. ,,.
.,
,
' ''
'
' ' ''
.
m
,
,
,,

'

_' ''

.
,.
' '
.'
,:
, . .
',.
'''
.
.j
c'
,
,,.,, ..
'
''' '
'' ' i
'' '
.",
.
.
.
,
,
.
.
.,
,,.

.,

r

,

.
.
''
'

't
'.

.x'

.,''. .
'''

', ,n ,'
, ,
,,
r.m',i.
?.i',,
' .
,
..
.'

ii'
;im'
ii!? ;;'i
.'

''?'''

?j'.

. 'm?mi' ì?yXm 4 '

''''
.i'''''
?

''
díib.

,..i.'..i?
.

'

'iì

':' '
, '.
'i
''
'm, Y. m
'
'
t
K
'
'
'
'
' c t'
'
"'
i
'
,
,,í ,;,
, i? , ' '' -'' ''_
.

i
'
,?
.

,
.
': '
'?,
t_
'
í. .n' '',.i
' .'
mm .'
t .,
,
. ....
.
,
.. q
. , , '''
' ''
'
'
. .í
,,'
'Y ,
.
'.t.
.
.
. . ?m?
.'. ,
,?
,
gí. 'n
.
'
'
'
'
''''
''
'X, ''
: ',, '
.,
,'
t.' '' '. ' ''t' ' ','... L',. .
',
y,,
'''i'.
'
'
'.Y
''t
.m e'
n
.c
.
.
.,
,. ir
.
.''.t. ;
, ..?. '
'
'''i'''
'
4.
,, t.'
''
.. ' X
í ., ' ? ' ' 'i
'
'
. ,. K . t . , ..9 '
. .,.
,
. ,m
..,
,, y
.
.
', ,. ,',
' '.' ,'
'
"
Ð
'
'
' C'

.,

?
,
y
'
'.
' '.
'
,
''.
'
'.
l
' ' ',mi'
''
. .
,. .
'
' , '''
'
'
. ''
'

'

j'' '. ''''''
' n.
''',
i'

'

'
''' .,
??t i". ''. ". '.

.

'

t

'

i'
i

..

',
,
'.
,
,,

, '.

'

.
'

.
,
,' '
.,
.
. ' x .,
,
' .'í'' 'i'
.
,. ,',
,. K
. ,,, ,.','
'
'
'
'
i
''I. . 'i .
.,

'
^
.

.
'

'. '.
? y''
.
'

'i', '

,
.,

''

.
.

9"

''

,

'

i

'' '''i '''
....
, ,
.,

'X

,jt)l'
Y)J11'l')l'
)lJ)IIr)
!
Itlj'
,'
,il ,Y)j"

flf11!,,
11)()h
,'( .!il),N
i IllhlN,
/iK,qli
m

,

1'lì;I
,Ili
,)
!q,t)IC
ilIJ11ll,
I,tlll 11
.,

.i. .

9^

.

.,''. . .
?
,' . .
'
.
,v... .i'
.
'''
''' ' '
.

.,.'
'

...'.
i^
.
.,
fjqt?'
? í

,

"'
.,.. ,

.'

'

'

',
í

t

,

I
"
,
'
.
K
;
^
t
y
í
i
?
C
q
m
r
Y
:
4
w
Ð
D
ï
p
J
v
_
X
ì
"
,
d
'
j
.
I
t
Ç
ù
n
^
1
i
g
h
!
?
m
C
í
;
M
=
y
Y
e
l
q
J
:
ï
r
9
L
f
c
'
"
,
.
3
K
t
/
!
j
m
í
n
?
i
y
5
I
4
a
e
^
Y
:
;
f
,
q
'
"
.
b
r
t
g
ß
~
ì
í
Ç
?
J
m
1
V
M
i
9
n
P
;
l
x
^
p
y
5
:
Ð
,
'
.
c
/
t
"
C
r
!
7
4
ï
í
G
i
j
?
3
I
f
è
m
:
J
,
M
'
.
S
r
t
V
/
i
1
)
m
l
ì
h
,
n
f
q
'

'
'
' ..4
'.'
P i,í'
'
t'. . .
.'
,
?,.' y
'
, ,,'
' 'g,i
.i'
,,i
, '
'?
it
,,'t! '
;'
''
Y',''
''
v' .
,.,,, ,j "P .
,f.'
''
" ìhí
..
^
'. i'
, G .'
'
'
'
'
'
*
t *m. t,
'
't'', . .' '' .t,
'
r
.
'
'
'
,
'
,
,.
, m m b,,mm
.y
..... .n t . ,,., ,
.'.
^,,
,. ... n. ,....tqi
.,

i)j'i
1
r'
,U1
"i'l9i
'lt1l'
l,II
,I
,1l!
I/1'
j;ll,'
I}IIIt,\tlf)(iS!,'tl,i l1t\/l riK,
hl
,
9 I^
;,j;)lc
,'
,
l:v
wlIlqj.1
jlIIi
1 I_
1.,

.

S
,
'
.
1
U
(
"
!
I
h
^
M
ï
:
r
E
n
t
?
P
í
l
q
i
c
4
p
$
ì
V
R
;
J
/
,
'
î
.
S
e
f
\
j
"
E
m
n
I
7
^
r
%
?
_
C
:
l
t
P
k
Y
ï
i
í
h
g
;
,
'
y
.
d
J
?
K
p
m
c
u
t
:
n
j
i
r
C
4
^
7
í
q
g
h
'
,
Y
"
.
;
ì
N
1
y
?
P
*
m
I
l
u
!
t
9
:
i
_
C
r
í
j
^
J
,
'
ï
h
.
F
"
f
ì
d
;
x
ù
p
y
?
R
c
n
m
4
Y
9
:
t
i
q
K
r
g
M
,
'
h
I
v
.
j
=
(
5
í
;
~
^
?
c
p
t
m
ì
i
:
f
4
d
g
"
\
b
'
r
,
.
v
h
2
,

'n
.. .
.

'' '

.
..,,
..,

,

..

'

.,

Ð' '

'

'

)'i'
i)l ))1I
''
1t)'l
!))i)J(tmJ)
t'
I'
,i'
,1Ji,i

t)ttl
t,,\f)()h
,(ìS!,'f),,
t f)Ih,
1h',.
\ t,,,{. (i K,;('
,
j,,lu,)
r),
,
i'
,j,)ríI,
I,)1' 11
_(,
,)
,q

'

'' '
'' ' ''

.
' .,

t,.''

',',,.

.

.

.

''

''
..
'
,

;
c. .
,,

:
,

y,
.

,

,,
.

'.,'.

-.. , ,..
,. , . i
'q
'' ,' '

' '''

i'''"4'''

?'.

''^,
'iq
l

, ''
''.
.
, 'i'
ì,:'

? '' ''''
'
''

''
''

im

ì' ,,

,

i

r.

,,t. ,
,
' .' ''
' -' ,. '
.
' '' ''

..

'f.'t....., '

.'hE'x E,,
'',h1I.',x I'

;'''''
?' ,,.'

'

.'' m''
j

' '''' ''' '
.,
.,,.
," "
,i
''
.
. .?,
. _
.,

! n

'lllml,1ln i,qm
i

.,
' .

,
i
. .
,.
b ,,
'
.i
. y í'. q '4 ''' t,
,
'q,
"',,.
''.'.. ,,,.
.i
,'
,'
, .í
. '
,.
'.?
,
'
,
.'
., ,. m.
,.,' t .
i
.
m
.
'
'
' ' '' .
,' . '
,i' h
9 ,,''
'
e,' .
' ..''. m,...,
,
9
'
t
? ,,
. .
t
,
. .,
'
..9.
.
. ,
,

'

"'m '' ''

.,.
,

'
'
'
m
'
,
J
',, ''.,.
^'',''
''
.'.,
'
'i
i
' '
i
,

J

.

., .

,
Ç'
,

'-.''

'
''
''.

' ''

?

4
y
q
?
,p
,,.

.

_. .

,

m

c

.

'
n. '
t

i

't

x

' '''
. .^.. '^
^'

,

'
.
'

_

''h'v
" '
..
___
n

'

'

t ,

t ,

?

rR.' .t _

ír

C_'
'

.
.
- ' .n . '
- b
.
..,,

'

!

^' ' ..i
m.t
hi
.'
,m

', mm't '

.'

' .
, .
.,
.. ' . '
l''J' ', t .,
'
, .t'
,.
.
, ,., ,, .,.

' "i q:m .
t

it.t' t'i','
V''d

,
. n í'
..J..
'', h '
.!
,'
'
', ;
t,.,.'
't '' ,.,,. .,' , ,''
.m.ý.'' .l
.. '
,,
t
'
. ,. . .,t',P
, . .ï
' 'h. '
i ^'
r
j
'
'"
'
'
,.
'
'
:
'
'
,' ',,.,.'' .''
q
c
2i
.
'
g
3
,
"
;
'
,
.'
. , ''
.
.
,
'
.
.
.
''''. , ;
'
'
'
'
'
,
.
'
'
'
''
'
' '
'
''m'
,.
g '?.', , .;,.
'',
'. ' ''',
''
''
' ''
'"
'
''
^,' ,''i
. ., ,.. '',,.
m,,
, ''.
. ,
,
'
,
' ' ' ^'
'i'
' , ,,, yp. V, ?
í)
,íC.;
,
+'.,.., ,;' , ' '' ,.'.,
'
.
.
'
y
,
.,c,* , ?. .,
.^ p,.
,
t
,
mf
'
'
.
'
'
'
'
,
'
''.^,
' ' .
.
i
.,
_ ,..
, .. . & /,:
.
.., ,
,.
. , ,._,,,
,
'''
''- '
' ' '..'',',.'''.
'
'i
y?.
'
: ',
.
.
'' '
.'
..
'i
';
''
..?
.
.

mC
,
''

.

,.

..'

'-

'

''

'

.,

'' '

.

,

'
'_

'

.

e

'r

'

-

Y '.

:'
'.?, ' i?
,
' .'. , , ,

?

''

'
,' .

'

-

', ,
?': q''í.?"
, .

..

' '

.

ï'' '
'

_

.

-

'

?,,

_

'''''^M '

'

..

-

, - .. 9
' '' ' '
''
' ''''
'
'' '
'' '

'

'
? '
;.
., . , c

m/ ''n

,

"

'

-

''' ' ,
'.i'''

ty

^
" '
'''
- ç?'
,',
'

..
.
,,,,
,'
'G
''t
''
'
'' t''' 'X
^.^
, '.- '
.,
'
q, ,
t '
'Y'
. ,
,
,
,j ,.
,
i .'
'..'.f , ''
.
.
,
.
'
1
,
,
''' '
?.
rx . ..
'
,. ,..
' ''
'
'' ' '
'
- '
'
h
?
m'
i '- ''
.
,'
.,.n
,
,, .
,,
.' .'
.. ,,
,
,
'?' ''
' '
'
' '' ' ^'''.
'' ' ''',
'
''
'' ,
t
V f
.
. ?^ V
,' ,
. ,,,,, . , ,,
..
e'"
,;
, , ,. '.., . ., ,;y' ,'.,''
.i
,'
,M
.,...'
..
'
'.' '
'''
' ' ' '' ' ' ' '' '''
' ''
' m M

,'
,.

ì'' ''í.
q'', '

,, +t i.' ' ' '' , ,.. '
'm'
''.
^i,'.
',,
",?'.''..
''''-,.' '',' ,ji? .
t ' ''' '

?'t

,

,

,
,
,

,,,,,,
m,,,,
/

E)EIE,
/{EI()(ix,I,})N I)Ih1 ,
IhKE.,(h'(ì
,,,:,I
,II,,
T)Iij,))qíIIHli1 117
.I
,,

.

. , , .. ,

pt
t
'

''''
''' ' '"'..
, .,
;
,'' '''','
'' ^
?, .
'
,,t
',,
Y'."''.t,
,.
. ''',
' ''

.
' " '

.

, '

,

y. ,

,,,'
.

,

, .. , ,.. .,,,

4i
.
,, ,
'

''
m .í;,
'.

;

.

'
..
"'
'
i
,t'
,
j
Ç
'
.

.

s
'
,
.
l
/
i
)
h
?
M
4
'
k
1
,
/
.
j
S
n
c
R
9
'
5
)
j
l
S
I
't
'
i
.
,
P
"
r
m
?
'
í
y
.
;
,
4
'
?
2
.
'
;
,
ï
.
,
'
;
"
t
.
,
'
h
.
,
y
'
t
"
F
:
.
'
,
y
m
A
i
t
"
.
'
x
,
q
i
;
^
.
'
,
n
.
I

t

''
.' ,.
.
.,

'

t

'

'

,.r
C
.

,.
. ,..
n

'

'

'

'

, ..

'J

t'
' ' 't ' .

i ^^.9.

'

,..
d
H ,, , ,.
.. ,. .,,.
,
' '' .''
' ' ' '' '
:
,
,
. ..
,
.
, .'
: .
.
r
,i
m
',
'
f t6i ' '''i
*
,
,n/
,
'.'
''.
'

'

ì''''

j'i.''
.q,,.,

'
,'
. '
"

' '"'
''
.

,' .,
.,
.

'
i
''
.'
3,.
i. 5.'g..i ,irt m,,.' m ., '.'i,
...
,
^
?^
.X,Yt
'.,g.
't/,.
h, j;'&'
,4''
J?
.f .'
., .;..í ì.
.'.,g
' 'tmt
?i''''m''.t,.
ç?g
.Y '

'

,'t

'

'

' '

? ''., '

n'
"
t * '.h,.
,
,. ,, '
, ,,. '

'

?

.

.

.

t.

,
. '
',' ''
"' ''
''. '''' ''m
.,b
,' .
,, , h
,.
.,f
,
''.
.
/, . ...,.,.,. t .
.
,
'
''
,'
''
'' ' i
''
í ..
''
!
:,, ,,,i.- .. ,.. '
,'
. Y
. '' ,,, .
, . ..
,
'
?.
y. '' '
' ',''
' . ,
'
m '' i
.. 4
.' .
''
,/í'i
' 'j
''
ít
t m ,..,.t
,'' ' t
''
' .,'t
'?
'
'
,''
,' .
.
,
, ,
''
' ,
'Ð'r' ?''
i
''C''
i:' . ','.''i'.t
'i
' '
, ., .' ,.
Y: '' ',.',' ,.. ' '
'
.
,
,
. ,..
''
.,
'
'
m',6,Ci
h',t
'
' n.
.9
', .'' '' '
.;,
.
. .",
.
''
.;
, ' t
-' - ,
.
,.. ,M..' .,?.,,.
. .
..,
,. 7?
''.'''
'
'r
'.'h
. , ,.*',.'
.. ,
. ''
,
.
.
.
', . .
' ''' ,' ,...
ì,.
,
''
:''.. ' m,,. ,
,
' 't
,t .Ð.',
t'
''
?
,., . .
.
, .
,i
'? '

d'
j,.

í

.'I'
,
''?
.,
,
',.
'' i
.m
''

m,,d?.'.
' '. '' ^~''
,?''V' '
;.,i

i
,
'
.
?
t
r
f
'
.
J
t
i
c
,
Y
m
'
p
.
^
,
.
'
i
m
t
,
'
.
?
h
:
i
.
'
W
,
4
"
j
ì
'
,
i
.
!
t
,
Y
'
i
"
.
?
y
n
;
,
:'

;,,
t '''
i.' .
.
?
'
'
;
'
i
'
'
v.'i ^'''g'
'
.'í'' n'
.' ''

í '.
,

't.h'

i,
i/ '
? ''

'
jG

.
,

í;''...
?h'
, '
'I
.t

.
'í.;'
g

,,

'
, 'i
i. ' ,

m._
^.' .'_
. ,. Y .

'

'

,
' ..
t, ,
,
',' .'.

!n

.

.

ç ''''ì ''

i.'

O.

im i ; ì
?'''iC''
..,''.,
ì\.
'
', '

''

,

,

C. ,

.

. ''
.

,.
,, ,

. ',,;i.
'' Y,
. t.

'' '';
'"
.,
,. '
,
' ' ''

,

.

' '

.,'!.;.,'

'''ti
'

i''

.t. ,

,
'' '
''.,...i
,.

,

,

.

''

'. ., ^

æ,..' ; .,i:'
,í'
'' ;
"
,' 'f.,'.
ti, r'..'.
,i
t
''
'i'.,i,.''''.c, ,'..
'M
'',

;' , i.
h.

, 'i',
.

i
.n

,p'' '?'t .,í'm
í
' - :,

'

',

,

UlDIWlY1inl
ll3W ,'l'ìSilll
rHR,;r()N(;sl,
I,N rh,q ,,
h ,,,
;N(;
ll.
n14 ndlUd ,_
1y
il'lJt),1
, i l

.

í ' "Fm,
K:,,?','ïRt ,r
,,/.'
:

,

'

'''
' ''
i
d,.. ,. m
. .
..
'i ,
'
'
'
.. ,'
,
' -''d
'. ''
.
'--'
''
.'

"'

m'"

"'Y:
'
''

'

^''''"
?
~'^'

' '
'

., ,

. ,
.n

,

'''' '
..
'
b''
,'_'. '
9'
t,.
.,...'r

..

Ð

' ,.

n

R'x'
'

'-

.

?' '

,
.' ' '

?'

,;,
.

.,

' . '' ' m
,, /, . ,

'í^

.

,

't'''

'

,, .'.

' '

' ''
i''
.x;
; 'i
. :
í . .5'
'
,
ì
;.,t,i,'
.
.,''
' ' ',,
'.
',
'
'
''
'F,' 5'':
i
n,''ír
' '"
,'. ,
''
n
,
,
.
Y
,
.
.
.t

'' ''''

9.

.

.'

-' '
?
'

'

.

'''
'

.

. ',

ï',
,m .?'
r,
..
,
',
jt

t^'

.,
.,
nn,

tx

,.

'
'

?

,t,
'
..
,''

.

j?

?'~?
'.,3
'i '
d ,.
''?
.-, ,.

t

í -_

',

-

-

_ _

,C'

.'
_-' _.,.
.7
. ..
't'
',',,,
9
,. ,
,
t ''''
ií '''"
*''

.t'
.'
'

.

'''
. . ''
,.

i

' '

c
.

'

? ' ''
' .'
,,'
.
' ,
'
M,i. ., . ,..,.,

;.'

?
.., ,
, .

''
m

'.

.
.'

.

'

.

,

'- - 'n.

^

,'

'
.t

'
t,nn.
,' .'
'''.','
. '''''. ;t i

, ,'

, '^
^'
,. ,

.
''
.'
..t
.'
q. ,

.

r

'',
'
.ì:"'
ni
ì
'
'
m
ii
',
'
.
'''
,
:n,y
'
'.'c
t'
,

', ,
'
.,..' ,
t.;
'.
: .
''
'' , '
h'
.
.
..?
. , .,. .. .., .
'' i
"
' ' ^'' '
"
n'

?'

.'

,.*'n':'?? i''9 ~,''ç
'

,''

.

'' . ,, '?
_' ' ' '' '

ï

..
i,

x .,,
,

'

g'.
',
b

' ,' '

.

'
,'
''

i'''''''',

,
,

' , ..,
n
' ' ,

' i''' ', '^'
X
'Y
'
'
i
n
'
'''
'
"
'
..,.,..,4
,,2
i'
' ^'.'., '',t,'n'''im'.,

W

-"-'''

?
,

.

,
' '
ji

.. '
.'.
'
.
.. , . .
..
..,, ,..
,,,'.
.
^''
'^

.

^

..

<,''
,
7
:
'

n.''
,,
''
.
,
g
'
,
' 'ín''
,

''i^

. .t'Y t.
ii ,í':t .'','''' y'.r. ''''
't

^
i'
^';"'

t' Y

''
'
.'I
T..i,,. .
'

-

^
.'
,.
t.
'2
:mií
-.'
"

h?r . i
,:
..
i 'i?' ',

''

... .

pi

-,
,,
'',ì

í,t

' ''^
,. .

.

t
''
9
t'''', m

'

,4,, ,, ,,,,,E

' '

m
'^. ,i
.,, i
..
,:'
''t
,
. '
r
'' 'mt
f
' , t.
'.
?'.
í
'
.
.
.
.
,
.
.
,.
' '
''
'
' ',,
?
x
.
,
.
n
,
.
.
,' ''
'''
,i '' '',',m'''
,', "''
'
'
Y
.t .. .
,
t ... ..
.
,, ,,, .,,
.., ,
, n, ,'
'
-'
'
i' '
.
' '
' .''
?'',.',' ,. ,
,' ,. ,
, ' .V?

i i;

111)ml9)
!)i4nmj4

,

'

,'''
^ i,

,,

.

. ,
, '. ''', '
,'
'

t.'
i,'i

y,,

n, . ''?','
'
' '.
/ ''.^
, .. .,.

'''''!'

:
.. ,_'

' -' .' '.
'
t ,
?. í

'

'
.,

.,..
',
..,.
?,'
.

'''' '

'
''

p ,'

,

'

,''
, ''

?,

,.
,
'

'
y
.

i

.,
t
,
.i
,
Jt
'
t.
,
t
' '
',''
;,'i?'? '^.' .,.
. ,...,,
. ' ' ''' - '' ,. .?:m
.'.,,.
. . - ,.. . ; . .
,
'
'
'
"
t
'
'
'
'
'
'
'
'
'i ' '
i' '''t' ''' tg
''
' ' .
'
'' ',
,.,, .'',,..
, '
,. . q ,,
.t
. ''
.'
,. . ,,.,. ,. . ,
.
.. ,.
.. .
"
''
'i
^'
'
'' ' .
h . ,
í't,"''j
ti
^..
,' ',
.
'^c
':

i
".', ''''' ? ',
'.
'y'.' .'M,..,:. .,n.. , '
, ;
,
.
.,y
.,''' '
,
,,
'
''
'i
' '
i,
t' 'í
.. ' , ' ',,
n,
''.?e'.' ,' 'i
.,. .
.' ,
. . ,
..
. ,..
,
,. , . ...
,
, , ,
, ,, ...
.

i'f''''ì'''?mt
'''.

;,
.
'

ll^iìUi"lWI'l'
l9'i'
!lílr)l
l
11l'iII?,I
tJtft,,
\t()N
,( !II}.,
\N I}Ih1N,
,\KI,,(h'(ì
,,
1,wI
,u,)
,)Iî
n()yjII,u'
J 1_L)
.1
,q

"
,. .

,
.. n._ ._
._

,

'

,

'

Q,

ig
?.. q... ,',... 'm,. 'Ð. j'

'Y'

í

?
'' '
.

'

er .

'
'
.

,.,
.
"
t
^
,
.
'
n
,
í
?
.
i
'
.
,,,
í
'
;
.,C
tL
.
l
tI
m
'
'
. .

,

.. , '
'
'
C' .,. '
,
..
.., .
,, .
''?
.
..
'

,

,
1
/
t
J
h
'
)
E
.
l
r
I
?
4
n
(
,
j
h
L
l
.
9
'
i
t
C
d
"
m
F
,
:
J
r
?
!
g
Y
;
'
.
=
i
5
t
í
,
l
j
:
ì
ï
L
?
"
Y
y
9
.
'
i
t
f
m
p
;
g
,
c
í
4
v
!
:
q
Ð
ï
S
J
8
n
'
P
.
j
t
m
i
h
?
,
;
I
Y
4
r
ì
:
d
p
y
æ
í
'
.
b
t
<
?
,
i
Y
=
r
:
h
^
Ð
'
.
;
ì
I
î
9
J
t
y
X
/
,
i
?
f
g
j
í
"
P
'
;
.
t
y
:
i
,
r
í
4
?
C
T
.
'
,,
, 'g'
W
U '
jít
f',ry
'
''

'í!
,i, .' J
n
.Y,
.;
, . . , '' '
' ''
., ,
.'...,,
:t.'p, .t., ,,
'.
?'
'
.
j
,
'
p
i
'
,
.
,i
'
i
.
i
.
.
,
/
,
.
,
?
'
.
.
i
,
,
;
.
?
,
'
.
.
;
.
'
ì
,
,
?
;
,
,
,
'
'
,
,
.
'
,
.
'
.
,
,'
,
'
t
'
'
h
Y
'
'
'
'
:
'
'
r
'
'
'
'
:
'
í.i , ,'t'
'''
c'i, .,. ,.,,,,, , '.,... .t .,
t,'t
t , . ,8i
,,;
.q,,
.'
,
C.',.'' ''i?' ,' , Ç^
''
'
'
'
;
i
'
i
''
'
i
'
'
i
' '.
5
'
'
'
'
'
'.
'
'
'
'
,
m
, , '.
ì
'
'
'
'
'
"
,'
- , -í
M' '':', .
.
,', ' '.,
.
i
'
:
:
.,' ,, ,
*'^'
.. .
.
,
,
'
t ' ' ' ~'.ï' .t''
'?
'.'.. i.,'''
i'' '' ,.,,,....,',. .
.,.'.t'',.'.^.' . '... ,
i
.
.
,' ,.
,
' ' ' ' ''' ' '''' '' ''''
'''' ' 'i '
'''
"
j''
;t' 'íí.''' :
'J'
i'
,
.'
.i.
,. ,i
?'j
"
. '

'

'

h
'
m'
.

' , ;i
ï'1,,
,

j

,

í',

:
'r' . '

'

'
?' .
qn,7 ..'

. '' t'. :
'
' ' .,
. tl.. 'i./
'
^
'titi..m,?,
. ' ',I' , , Vi
'' ..
'' ,
T
,,t
't '' M. , '' ì ,'q 'M:'i '
, ''
i
,,
. ,.'t',, ''... . ''":
''í
, '. tii'.'',tí. ,' t' '.i' .n '
', : '
.,
,
c, , ' ' ' ' i' '., .
. '
.. ,
'.'.
'
,
' '

n''tf.i' '

íi4,.
'2.i?r=' ..''

'

,

,

',

'

,i , '

,.

l iI

V)'
,g;4m,V)j"
j,U'Y)1i11Il)I)nIg
,

Illll(,
jtl()h'('
/
i,l'
,ti,j pl N,.Kl.,,j ('
i
j(,gyl
j,,
,,),,,
,,,,,u,,.,
,,
,,,i1I.1()
,

4

,

,
t
'
i
;
,
^
t
y
'
.
'
.
i
'
r
.
'
t
f
l
í
,
.'
'
.
í
,
I
'
m
,
'
.
h
,
.
'
,
.'
.
í
t
?
:
.
,
ß
'
I
.
,
'
. '
,
/
r
J'
j
'

!' '''
'
,,
, .
,
'
''
'
,
'.
. ',
4i i'' '
!'
' ,,'
''. . .'' '
/ '. ' . n ' .. ,

, .i
,

'^'
?

'
'

.
.

!.:
t ' ''
,...,tY, 4i

,'n,..

''

! fo

U)ml)1)a fq3

'n

,. ,

.

í

í . .' Y?..?t.^tt. t''
'
,i.',,.'.',,' :,'.''
, ,y

i'
t' '''
'
,' ' i

'
, r'

.
,.
'
.
,

:'''
'

,.
, '
''
.'
.,
,,.
.- '
,
' '" ,

,'

-- ''
'

.

,,


''
t',t.,,.
'

' '
ù;,,..,.,.,
r,I''' ít'
i, '
'
' p.
,,.'
. 'i
. ,.
t'! . .,.','y, í
?! '' . .
,'
.
qr'
'í.',.,, 9S
.' '
' 'h' ''. 4i'
?'3
2
:
,,
í,t,',,í.,., '..i,'. ,. .,. pi... . '.;,

.
';..î' ,,
i
' ' '''i-,t.'.'' _-. ,
í
'. '' -

.', n''^'
ti
m.
h
,'.''
'
',',
.y
'
;.,'
'.,,

,'

-!'i'

'

'',''''iq
i
.
6i''

' n' --

,r
'C
?

'

' ,Cí'':?

.
' .' '

Pm
'
'
',
' '' '
,i n
,

..
',
I.
,

.

'
t
' ' 'i J
, ','
,,',t.,, ,' t,",.,''n
i' ' .
?.,.,
.. , .. ,j,. ,
':
,.
'':''.
' q:
^
'
r, ,, ,.. ,J . '- ' '
.
''' "'
? ' ' '' '
'
m
i ií'i
íC'.
','
' í,
. !'
, :
''
"m
i,'?
,'''
''

.

'
.

'

.

l

.

,
tii.
^''' td
.'i
i R,
I''.,'.'.
? '

,.,,\
'

.

lt,... ..'y,i
.
.,,,Iq ''í''''
l'
.ì '' í
!;,,^ ..i'..,;m'
'
i'
.j
Dìi'
..
,-.'
';'. .., ' '' it
''?j'
' ' f,e'm'',í,
.,
j
í
.
'.''.
,' '
' ,,
''
'

:
.
'
i
q
,
?
!
r
;
J
T
t
.
h
'
i
,
4
9
;
t
'
.
:
i
,
J
^
r
'
.
i
,
t
?
I
'
.
9
:
í
,
b
d
s
t
'
y
.
p
j
:
,
i
;
W
f
g
"
J
!
'
.
U
h
ï
w
?
,
y
i
m
t
'
.
?
,
i
j
t
R
y
í
'
Y
^
ì
î
.
g
f
h
?
:
m
F
!
'
;
t
,
y
.
i
r
'. ''

.

' n
:
,
,
,'
i
.',
'
"
m.'..
, '
?'
.'
''
.
';
,i',
. '
.,

, -

í

,

q .
,
,'

!.
,

.,,

' '
.,
,
... .
, ...,

'

...

. .

' '' '

'i

4,'
,
' .

,t

',
Y'
,
,''
i.t

j' .

' '''''

. ,

''?ì
i',' '

'

.

''' ,'.,9Ç 7' ,í
i . f,,.'
m:.3?, i ,'
'
,
í
;
',hi?,
i
.'
i
.
í
.''' '''.i.?'y
'
,'.
.'
';.
m,
''
i,
i.
?.
'd'
'm
',
'
e^
í''' '
. ?'
? 'ty è
i '
?' ' ' :
t'
'
',''.

' , .i
' '.
'
,''.',.tm
. ..
,.
,.
. r
. .. .,'" ' ,'
''l
. ' t?.'''? '
.'.. 'i .. ;''. . .
' nfy.
jt
,
. c
,.y. Ð
..,,,
'i,''. ,ít,., t.''...' ,.'
.
, ., , .
ì''
''''"i'i ..'''',' td'iìU,,,t '' .'''
,,'.' ''
?,,.'
',
''
''
'!
;

i.,f'
.
' ?h
i.

i.,,'9i
.
'
'? '
'.

ÿ

. '
.
''i ~
,

,q,''' '
' i..
I,

.,'i
í'

'

:

'' t'
'

i ,. 'i
., . ,,
. t.

t.,

...'
.tt
. '' '
, ., ',t ;
.
,,
',' ' ,,.,,.',
4i ,' , '
,
' ' ',,.. ' .
'' , '
'l
'
.
.
. ''c
'.'
''
'
';
.
,
.
.,.
' .,
. 4,.
tY.',' '
.. ,
,,,
,, .
''
t ' ' 9,.'.,,',
'' i
'
C... ,
' '" ''t
,
,
.
t.
' ,j '''
,
'
i
.
,
.
.
.
,
.
.
'
'
' ,' '' ''
i''r i 't'"' ' '
I
'
'
' 't
t
.''
. ..' '
.' ".'
.
,,'
'
t
'
í
'
t
..
I
,
..
i/ h ,
.
... ,
,
. . v'. ',
'' ,
' 'ì'
'
.
..
.. ''!
'' '
'
' '
,c .. . y
'A
i
.
'
't
',', ,n''Y, .,' .'',' .''i'',.''
ij '
. '
'
í'm -, ,
m n ,. ,.i,''i
'?
:'
,
,
., -i
q
.
,?. ,
, ,ï
'.,. ' '
''''t ''i
... i
m' .
. ..
,.
'
,..
.y
',
,
',y'

?,
'':''''
'' '

,
'' '
'
'
' t,'

'n, ,
.
.:
i

,,
'. .

.

' '

t

'

'

n'..9
.. '',R ,. , .

i't

,

,

n m yJ
' ?
I5'
lnl I '
ltlIJ))
,Y

IItl'
(,4t()N(? (ltJ,N pImI ,lKl,,
hNCi
f

,1yl)li
l
).I
))nn)I
r
,l'
UJ1.'
i
,,

.''

'.
,y'î'..'t
,^
i'
'
. ,

,í'
,
,

.

,s..í.'i,
,',
'''
,
't
' ' ' ':
', ,
í'
í
i. '''
,
j?','
.

i
t

''

x' ;,,.,'&.,... .. .;y,, '','. .

. , ,

S
u
,
.
4
)
h
1
E
j
g
i
'
R
,
.
4
L
S
I
Z
E
'
.
,
i
n
_
J
'
.
,
m
y
t
i
Y
?
í
h
n
:
r
"
ï
^
'
!
5
,
.
;
i
m
C
t
?
ì
í
4
y
p
Y
'
_
,
!
*
^
.
:
q
;
i
m
J
M
t
h
n
?
w
r
9
'
_
,
2
!
"
.
^
c
x
P
I
i
Y
4
C
j
:
t
ì
?
9
m
'
;
*
,
.
n
_
í
!
i
r
:
4
"
y
^
'
J
M
' '
'

'
'''
t
:

n '^'

'..

.''.i
;
?

'
''',

-

,

-'

'

' ,''''
'

n

m T?'

', ,

. ,
.

'

'

'' ''','

?
'i'' i

Y
..,
.?
,

' '' '

'

,

.,. '.;'

''' '

'''''

'

''

'

'

:.

.,.

'4,. ,, . p '

r
pt
. ,
.','
'
'
.y
'
.', ' '' '. :'?
,. l
' , ', i'i
'
., i
, .,
',.t .'
ic ', '
.
. .m
.'''í
;, ,
,.
,. t'
,
' '.
, '' ' S
' .^
?., '.t,, .
'''' .''
t', '... ',, rm.'
.,n
. '
,
,
.
,.' ''' '
..
.t
,'I
,,:... 'm.
.' ,
''
M' t'' ,... , ,
'
'
'
'
i
'
'
'
'
.
..
,;
..
,, . , ,,. , , .,.
. '' '''
. ,..
,
y
'
'
'
' ,, , , i
' i"'
ì ''i.'^'.
.
,
'
i
t
.
....'
,
,
.
,
,
.
;
.
.
.
.
,
,
.
.
,
,
.
,
.
.
.
,
.,
.
.,
.. ,
., , ,
.,
. ,.
., ..
, .
.
..
,, ,,

;

i

í

' '
i
t'

''''''i '''
'i''
, '

''
.
, ;.
,,

-.
..
,.
.,

'
.'
, . .i'
,

'

.

'
',.
, ,

''''

'

? , '',? r,i,
rm. 'i''i',
t, ''

í',
',
,

,

u,'u?)nn)
,,,,,,gq),,sm ;
pHR,4 NG SlIpAN!pIh,N
. A KLAN
,1yli., n)
nûr
Dll9udI.7_

'''''
' ''
.V
'

.

'l
'',' '
,
'

i

.,
.

,
.
,
'

''
"' '
^
,n?
,, ,

' ''

?' '
'

c

i

,
i ,

'.

n ,.'m,
,,
,. ''

'

4'
¬
. ,,

.
.,

.
.

n
'
'' '
'.'
,
.
,,
.
,
M, '
'
''

,,
, ,.,
'' , ' '
?

4lU5Ml1iIn
i9í'
l53
X,4h
i,Iì
,,(XR,,
.4l,,l

' í.
n
.m

.

q'?''''''
g,í
ì'n'
/''''nr', '

'mZg
t

' ?'
ì
t g'
'

,..

,J, ?,
.
'
,', 't '''',
' t'
'i
''
i" ''''
'"'' '
''''
'

'i

'''''

'

.,''

t
?
n2
?J
q
, ,

,

' ''' i' q
_.
,
,
'? '
. .,
,y
.'
,
,m,
.
,
'' . .
'
, ^t
' ,
h. ,,
'''
i'" .,, ^.'
.
., ?
.,
, ,i,
.
'
'i',
t' 'w ''' , .
n' ,

.''.,

'i

'''
íi'

.
''
.,
,
'

,

..
''
, ,,
.
'

T^i, ., ,
,,. ,

''

ì

'? '
' 'Ð' ''
,.^
.,
, n
y
, ..

? ,,.,

' ?/
''... '
, i,
, , ,''g,
,
tt

'

',

':'''
'
II

'!I
,
, .'.
'

'
.,'.
''.

__

.,

?

''i
''

,

' '
. .

,

'tY' q
,t
.;,m
, ,i
,,,

?-i'

,
'

"

ì
^

;.'^'iì

'

,

' ,<,

.

.

,

i; '..m,
ty,n ;
''',i''i
. .,4
', i'..c
',/,^idm d '',:' '
k .,''''
.',
. i
' -'
y,'' ',
i '^i''", ,,, ., ',,,aíi,'''' .
,
i ,m
,. ,,
. h, ,
. ,
.
.

,'

,
'
,

.
.J
.. ?

.

.

' '-

'
?
At,.í ,i ',,
... .'' í
, '' '

f

'.

n,

'

,x

'
''
.?
,
n,
. ,, .
,,

. ''..'í

.'

.
? ',,'m:.''' ','\
''' ,.'ic? .,x'n ''"t
!
",. ,' ?
'..p
't
''
.
i
,?
_ 'Q
,.i
,
, .. ' , , ,
'. ' '
^ t'
t '
'' ' '' ''
Y'''. '' '
.''
.,
?
,' 'i if
'i
'?
, :;
i'
.
,, ;
, m
.
, ' ., ,,;
' ,
'
.
i.,' i'.,.,,
' ,.,
h
' n
'
- ''
" 4', ?
.
. ' .'',
' '''. ' '
t.' ^
'.''
'J i' '
'
'
.
., ., ,,..,
, .,.
'
n''"'
,
'
' '.' ' '
, .'
"í..
'
,
tt
. 't .,
,.t' ' ''''

'

'
y.,

''
i'

'

.

i''

, ''
.'.',, ''
,' 'f g .,
.
4 7 '( '''''''h
í'i't

''

..

'''
!
.t
,
.
,

n

, .
'
, '',,,,. '
.
'''' ' '
'''',,..

'''''''
,
'Y

,.
.
íh'
'

.

,
'

,.
?'
'

'
'i
'.
',o
'y,. ', 'l
'
'
.
''
''
',
''
'',
, .m
,

.

' .'. t'

.

' ^t''' 't
''' ' ''

.
,'' .
.i ' ' '_,''
.
'''' ' ' '
',
', '
''' ,'
, .
,
.
't . . ,t
.l.
,
,.
,n..,,
,.
'R'
'
,
.
,
'
-:, .

i
g
'''t,'' '
t
',
',,,.,'
.'"
'
.
i',
' ' '
'.
"'
''
''
,
,
.,
,
.W '
. ,

'',. .
. 't
,
'
,i'...í. ',
^.. . .
I

'

'

..
.
.q,. '
. .'
,7
. , ,,
,.
,

.
,

,ym'

m,
.
?'
_
.,
,,
;
y
m''
'
.''
.'.
L
'
,
'
., ''
_
'
.
,'
'^
''
í.
'''
',
'',
i,
',
"'.
',ì,
,' .
' '!
'

'

9
p
,.

'
''

?
m'
.
.,' ,.
í,'.t' ?
9Y, i
,
'ì'
'r,
, , ,
µ.
,:,,'.,.,,.
'.. , ' í,c'
',
?

.'
,

5ií'

' 't
2h'
,;

,
...
.i.

'
'

'

.,

ii
..
.
m ',', . ' ' " ,
,
, ,.' :.,. ' Mi, ' '.
^ ''
''
,''
.. ,
' ',
,i?. ,
íi
,
.
.
,
,
.
.
.
,.
' , ^' ,

t

,

'

.

''

''"

''

"..

,..
.

'.

'

'

. t' ,

' Y'''

'

'

.

'

.

.

'

''',_

..i
r^' ,$
í 'í'''
.
, ,,''
.
'
'' . ! ,
,J '
,,
.?' c,,.. .
,'
. t,. .'
.,,
, ,
'' ' ''
i
,
'
'
t
'
'
r
,
'
'
r
,
i
'
.
''

,

n

V

yti;,,,9n,1'j^jt
,UyJJI'
)'1'1l))n,

ItlIK,( )N(),liI,
:\m II.
hlN/(Kl/\ (.)
,,,),j,
,,,'
.
j,,,y,,i'
11.t)t).
,,,),,1,,).,
,

.'

,

. '

h t?

^

'

:

_ .-

,,.. ,
'
' '

?' '' '',
''
t
'' y?

,,.,

'

i
,

,' '

'
U!d
, Yt
h'
,^
;
'''^i
'i
í
m
,.
'y'', "'

"
., '
,d
'.
^' ''.
'"
'''

S

'
'

?.''
. ,''
,.

. .'.i
,, t
'^ ' ' " '

,. .'
'

^'.
t

'

'

..

'

t i i'?,. ,..'

,

fi '''

s,
h,
4,
1E.
qs , sIE
,

',.
in,'''.'m''
m_ ',.,

t

?f
?'
.

. .

'?.q ,,.

''

tp

,,tm
- ,',

^

...

'm..

' '
'
'

t '.'.í.. "''

.

'

'.

'

.

,.

' ' ''

''

.

t
.t

'
'' '

'

.,.

..

''' '

q

' ''-

ì'

''

ht
'

t

,

'

.

'

.
'
'. ''

,.

.' ,

, e'
''
q
.

..
,
.

'
.

un
t

r

,

.

m

G

,

,.

,

..
i.í.,''._ y'
'
'

,

' '

..

,'.

''

, 'i '' i'',.

.

)PM91lg9gg

'=m'''''

i '
'
, ,
.
h. .
','''
''
''
,

.

qt
'

'

m
'
c
?
,
.
h
í
'
.
,
t
'
"
!
.
h
Ð
*
n
'
"
.
?
;
q
i
^
,
Y
P
t
í
_
4
'
.
d
;
~
,
i
?
c
í
'
.
r
_
^
P
g
y
,
i
q
d
t
'
?
.
h
í
i
'
?
9
,
.
D
m
v
í
'
Ç
7
.
,
h
R
'
'ì ,
'

'

.

t'
. 9.,, . ;
,

. ..

-' '

-'^.'''

, .

R, .,t ''

.

''
' '

'J.i.

.
'
.. "
.. t
tì4 t

' t., .
.' r . .
'^'?

'

. .i'
'''

'

;

..

'

.' .

' .,

'

,

, ''' .y
.

' ''

..

h, .
'

, . '' '?
.
i '. '. i

..

,'.

'

"

''

,

.

.,
.' nJ. .
??,
.,i? ''
'

'-'
'
'*
''.

.'t'

'

.

''
'

-.

. ' r
'

,

'

,

,

'i '"

''t ', ', i .
'.. tt ' ,
'
"
,, , . .. . . .
,... . , ,
b .,
y
.
'' '' '
''' t''
' ' t''
ií''' ''

.

' '

'
, .

-i
' ..

..
.' ''

'.

.

'' ', ' ', '''
.
, _.' .
'
'''
.' '
A''',
.. '
';

.

i

,

-

't '

.
.

'

''
í
D

,

.

t''''''

'^ '
t
.

' '' "

'

'^'

..
ì

.. .?,

.

,,'.t
, .,

d'
'
'

'

' ''
'
' ,

'.

?

'

.

t

,r

'

.
g.'.
' ,t ,
h.t
.,
.
M
'
'
. .,
''tv

,

'

t'

' '''t"
m'
''

' .' ',
'.'. .'
.
'' ''. .'
g
' ',.
'

r''í

.t.
''t
'
,
i
.
_
'
,
.
'
.
'
ì
n
Ng
,
'
m
i
y
m
'
t'
d
.
n
'
.
'
,
.
mt'
?'
i
?
,t.,
'
m
4
,
r
è
,
.
,
h
.
h
m.
'.,ín4
t''.í.
'
.t
t,y
'@ï
'
.'
,i
t
'?
'
M.
''.
'r
i
.
'
í
.,.ï,
.
n
.,
'
i'
í'
'
.
'
í
.q
'q
.n,?
í
'',
'
.;
'
'
i
'
,
i
'
t
.
u
.
'
.,
',
'

'

'

.

' "

' /.t.
.

,.
''.' ''
,
..

.. 'qt.i
.,.,m

i 'd ''.'

,.i...
'

ý
'
.
d
h
i
^
,
?
J
.
'
h
,
^
t
.
5
'
p
"
;
:
.
r
,
''
=
,
1
.
m
h
'
.
t
,
m
?
'
,
'
i
.
c
r
?
'
.
^
,
?
'
,
"
.
?
t
'
,
;
.
i
m
'
t
?
,
r
í
.
q
l
i
,
^
'
s
.
í
t
?
i
.
Ç
'
,
^
.
'
i
.
,
'
"
C
;
.
'
,
^
.
,
'
i
:
.
,
p
;
'
.
'
í
,
t
V
p
.
i
'
,
S
.
t
í
'
t
i
,
'
.,
t
/'
,
g
'
r
,
t
m
'
?
^
t
'
'

.

t '
,
n.. p.,

'r,
'.

.

'''.í.',' '' '

'''

q fm I

' '' '' '
,'. '
.

w

/lw
'C
nI,1'jj VIU1/1M 1 1,I
U(ngt

PHRA POh'
C SlJPAN PlmIN,
h NlJh (,4C'K)
,,,,,,,,.,,n
,4
gggg',,,uO
d It,4

' ' '

' ^'

:'
''
?"
.
,

.

'

, ,

''"i ^''

^ '

^, .
.ty
,
,

K

''

,

'?',

,'

t
y
.'
'

9..,

'
,
,

i..
.,.
,

.

,i

', ,
' '
'

,,.,. .

.

,
. .

.

'

'i
'' ,

;.,:

_, ' .
'

U)lig4r
i'[4Ð

'

'
'',' t
', ',

''
t
.?.
'7 ,.tt
i.
n,.,. .
9..,_
._'
'
' '" '

''

S,4.
hE,
4SRE,hL,SIZE

'' , .
.
,
..
. ,.. .. .
.
'
'''
'' ^, '
''
.'
.
.
.
.
.
.
''
'' ,
'
''
''
''t
.
' 'i
'
!
i,.. ' ',... t. .
.,
'
' ',
''
' ' ' ''
i
'
t
'
,
?
.
"',t'
ih t.i
, ., i
.
, '' '' .
'
'
., ''?
.
. .
.'
, ''
.
t
.
'
'
,
'
'p .'c.t. ''?''. '
?
,' ' '.t
h ,.
',
í',
- - ?-'
.. ,? 4
,
.
.. ' ''
,0' ,
'
,
.
' ''
m.'''.. .,
,
' .'t
'
?''
í
..
't .
, ''
',
' ,.
i
t
.
.
,
.. .

,.\
','
'
P
., '
'
.

'?.

.

n
'

'

,
'
j
i
.
J
r
?
t
í
Ç
,
!
'
.
i
,
'
n
d
.
P
"
9
i
,
'
ý
^
.
p
,
m
'
n
i
"
.
í
J
;
,
^
'
y
.
r
\
P
.

.

,,,

I

??,y

'^'
'?...,. ',t.,'',
. .Y, '.
'^
'
'
'
'
'
ì '.
.
''
h, .
,
.;?
,. , '.'
,, ,

'

,

't 'í'

. "t .
''
.g,

..
,
,

v' ,'

.

'''
i

t

''

'

,l,.?'
. ''
, , .. .
,

.,

'..'

.
.
i,'''

t

',
,

'

,

.
. .'
'

'' t,,

i

,

,
.,. ,
..' ..
.
"'
' '''
'
, .' p
'
í i'
. , ' . ,M
.
,,
,?, , : .','' ' i''
. j',. ; .,
.,
q' t.'?,,l
.
. .'

m.i: i
q ',,'' 'i' '
.'" .
'''; .?;
.''.',.

.

, ,i,

.,'
i

',t '''

,.'

.

?'.

..

..'
t..
,'.
, '1
..... . , 't
.t
í.. '' . /.': ',.,. ''^,.

.

'
' '' .., ,
' . ' .. ', . ,n,
''
, i ,
.
J
,'';.,
'''' '.'' l
' .
'
í
g
,
'
i ... . , ^' t,, .'
, ,
,.

,

i

'.''
.; ''?
,

',
., iq ,'.... ''',
' q ì ''i ,, ti..

"?t.,
'
. ''
,,
.'.''
'' ' ,'
''' .
'' .t
'
.
,
D
.
.. ,' ,.' '
. . ' ..'
'
^,',. ',' i . I
'''t
,

'j
'''t'
.'.., ,.
'if
''' '
'

'. i
^

,'' ..
t.
..

t
.
.,

,, . ,

.

i

Ç,l,i

'

J

n

,q

n ' Y I

I5iM lU9'
I ll)t1UqU
I5V
w'fl?,'

pHR,,pnh(;,
sl,p,
h pIh
;,1hT,4.L,h1
,,
.,s,,,u,
,.,,
,1);,,,',,,u

1. .,

,

.r
,,
.P ,
,.
',''
Y''. , '

4

,

\

r '

.

.

',. ,i .
,t. .

n

.

,'t''.. '.e,'''''' '

t., .
.h
t,..i'', '.'t
'
, '
' i ' ,,^.
q. ,
''
_ i'
' '
"'.'
'' . .
'

t'''

'

i

'

'
'
'

;'''
' ''

h

.,
. .. .
'.,
'''n .

'
.

X
1
j
,
'
)
e
m
l
9
1
.
û
'
J
,
f
n
S
Jf
/,
_
^
'
,,
.
.
:
'
l
'
,
.
'
,
J
,
.,
.
'
:
.
'
,
1
;
!
t
.
'
q
,
.
'
'' ' ''' '

4h
i1E,
hXRFAL,tE'
,

''
. ,.,. ,'' T ,t, I
J'.
',, .

í'

^

,
,'.
,
.

t

'?,,,..

'

,,

4

,
'
'

;

, ,
q _

''
i

' '''
, , ,..

,

''

'

t , .'

., '

.

i .,'
h. ,?
;.,

,

'

,

,'.

' i,
'''

;,
? '

.

.
' .

t' '
t'i
'
.
' ..
n
..'
.tt
,

,.'.
,t
,' '
,
.
'
'

'i

'
.
'
,. '
., ,',

!
, .. . .
' ,m
''
t" '

..
'

,
,

'9t'?'

,
,.'.,
t''

?i

''
'r,'t. ''" t
,, e.
'.' .
.
,ti '
.
.'^','
.''''' . . ,.''
U. ' t
mq ,...
. .
'
'
'' ,'. t.
' ., ' .:
r

J''t

'
.
^
',
'

''
,

i'

.,i,
R,.m.q
m';

-,"?, 'h,?
?.' K
'
!
''
i
. ,ï
,.'

' '' t'
,
'

i

.
'
,
-C
i
y,''',,~ì
.
,
., , ".,
.,.
,. '.'.' . ..., ,, ,..,'
',

''!í'
?

. .,
.
. ,''

'

, ,i
i., .. ',

,
'

,K

'

'

.
.. .

'

,, 'v ' ':.:
' '.''.i
'"i
;''i,
i'''''''' '''
'

t .

' í ,. ..
'' ,

'
:,

''

.

'!

, ,..

.

'

. ,, , ,
,

t'

:',

! í.

t,
b.

.
.

'
.M^'

iy

..
.
,,
' . ''

'l
'
'
' ' tI
e^..m

i

.

,,
q,

' ''t

'

.
..

.h

'''
m

''
t
,
.
j
q
5
'
:
i
,
n
?
M
m
W
.
'
t
i
,
.
'
;
.
i
'
t.
,
'
ì
:
,
í
.
'
i
f
ì
.
'
í
,
'
.
"
t
!
'
.
'
.
,
'
.
f
,
t
h
r
'
.
,
í
;
"
'
?
4
,
f
.
'
i
J
Y
n
.
P
'
,
.
4
r
'
.'
,
.
;
t
,
m
c
'
.
;
t
'
,
.
'
.

t

',
.

.,

'

'

.

y
,..
.

'

,''.

.J
'

,.. ..

r'

'' t . ,. ,,
.

'
.

,' ,.
' ' ''

'

''

'

'V

_
n.
,. ,

,9 . h. r.,

n mV I

I/lS;Wt,9'SStllt
'IU9''
tl1llI1l
yIl

pIK, p(tN{iXl,
It>,/
jN tt.
hlN,hNllh
,,4
,,,,,,c)
.)
,
,,,,,'
j,,,u
,,
,q

1.(,

''

''

t

;,'.'.''' ',.''..ht
q
.

.

'
'

''

'

''

'''^

,
t
,
.
j',
'
.'
,'
,
.
'
.
, U
I
m
I
1
l
4
,
i
q
t
j
-

',

i^ '','i.'.,

,

^I
,' '

t

,

n

'-' 'h'

''

,
..

.

,

.

.

'

,
'

,'

'

'

t

Y'í('
.'
., n '
.
,
'
,
'
i

''

t

,!,_. ,
l ' '''

y.

''
"'

S,hhIE,
4SRE, SÇZE

h.

.

m . '',J A., ,, y'',
,

'
'''
...
,

.
,.,

,'" '

.t
,
'tm'' ' ' C'

,
.
,. ,
'
'''
'
'
'
,
.
.
t
2'
'
', '
i
,
. .
n
,. í m ' . ,
'
'
'
?
t
i
í
'
'
'
i
i
'
n
'
'
.I', ' ,
't.''.'
., ' J ' ' "
'
'
í
.
y , , .m. ,,, , . . ,
,
,
,.,.
J m

I"

t

' ,'
.t ,

í y''

í
j

i
n

i
''
i'
,,
'.
,'.
'
í
.
'
i
^
,
.
',
'
.
'
,
.
t
''
,
.
.D
*. q,
'
..

''

" ,
'

4'' '
. ',.''. ' .
.,,..,
,

'

,

t

.
4
,,

,.,''".,''.,.,,'.', !'.''.
'

,' ;
m,ht.i

'

'

'', '

''

.

'

''
..

,

t,

,

.

j''

.i''

.,.';
?m,
'
'
'
t^c'
?
..
,.
,,,
,,
.,
,
't,
'
''
-

,t .

.

t.'
';
. ',,.V

'

'' !'
"'
,

.

,
'
' ? ,' '
n.
.i .í Yg
,
'.,,
''
. ,
'm' ' . .
, í''. . t
'' '' t ' ' .
,
'.j7
.
í
,
,
Y
, . .'
n' . , t
,
i
.
.
,
.
l, .
'/ ,'?,'',í,..'í.s,.t. .. . ''.'., .. ...
.:
'
.t
.,'
; '.^i'i '.
tt '
.,.
, .. ....
,.,.
,',
.
,.?, . .,,'... ,
'.'
''
''
'
'
r .
. '' . t
. , , . .
,.,.n.
..
,,. . , 4
.
.
.
.
.
.,
,
' t'
'' ''
'
'' '''i
' t
i
. . ''
,
.
,
,
,
f'
''4 "' '''..' '
''
.' '
' . , i .'rt
'
r
.
t
.. , .,..

, '' ''

t't,
',
'
.^ '

í

'

íj

' '

.' '
i',,'

'
,
I,
t
.
.
',
'
.
'
ì
,
.
'
.
,
'
_
.
'
,
..
t
/
'
.
,
o
i
'
.
"
í
?
.
'
i
,
q
3
;
Ð
.
'

'
'

?

?

'

J

t?

.

'

' '"' ' '''
'''''
. ,.
, ..
..
.. ,

'n
.'""'^'
.' '
^ i-

''
''
.
' . ,.mU'''
.M' 'i''
',
',..'
'^
., ,
, .,.. mk
.
,
,,
.
.
,
.,

'

'
' '~''

'
^

Y 3 n',' '

r.,w
,., ''W
.'
.'''
?M
''?"5?'"'^'.'..',,,'
...,
.''. ''.
i

.

..

n f U I
I5n1PlU9'IW1l)WU,W
15Y
'l?,9'

pHR.
,(po c,.l,p,
4 pI\
.,1,.
,h lIn1
t,
lgw.u.,9
.)n
,gi

Ii1

,...
.

. ...

'
.
'
.
'

'
.
,
?
'
i
'
"''
,
.
'
,
?
X
i
'
í
"
.
'
.
^
,
'
i
.
:
?
,
'
'^
!',.,,
.n
'.J.',...'. .,. í' '

'

' .,
.i"

w, '.'
'

,

S
U
.
i
1
h
n
I
l
E
!
.
4
,
9
S
r
'
R
4
E
j
g
.
L
S
I
Z
E.
,
'
!
t
?
.
'
;
,
v
"
_
.
'
,
i
y
'
.
!
,
i
.
t
Y
'
,
.
P
'
,
?
i
f
X
.
J
y
'
m
,
W
r
.
'
d
?
,
.
t
'
:
,
'
.
Y
m
i
,
;
'
ï
.
c
^
,
;
'
.
,
''
''
,..

.?
.i
.
.. .

't

' ''
''
''''''''i':' '''
,, ..t,.,
.
.
..
,.,.,.. , ,
. . .

'

''
' ' '''
9 t ''
'

.?
.,'
.,., y
i
..
, ... ,,. ,

'tí

.

,,,,.

.

í''''''i
ì'''''
'

,. , ,.
. .'
''?.^
''' ,.,'?

,
'
' ' "'' '
'
?',
,,
i' ,. 'i '.
i ''
m ''''t.?i''',
C .'
' '
Ç
'
'
'
'
'
' ìy
^
'.i
y.q
..,
,
,,
,.
, ,?
.'n
',
c.
. ,
.'Pt
?
,'
.
,'
.
,
,,
.
...
..5

c?
h
m
I
y
t
,

. _
.

'
' '? , .._

r

::
.
.
. ,

..

.. .

;

,

' ?' ' '
'''
'
' '''
'
-. .
:"
,,
.
.
,
'
'.'i:
'
. 't ' .'^'i
Y .',
Ç
rP',,',P^'''' .
,
'
,' ,. , 'i ' .. , j', , ,Y

'
,.
J
'
i
'
,
,
i',' .' ''
. ''
'
W
'
'
:
'
,
.
, c.. '''..,
,
,.
,'
,.
..
''
"
'
'
'
'
t. , '
' ,
i '.
''
,
. .,
'' ' .
'v, ,'
' ? ',
,
,
.i
, '' '
,n'
' '
ii
'
'
,' , , , i
.
,i,,'
'' .
'''
''
K
lr '''.' ' ..^
'
' .^
'^,y.
'.'.'''
'
...
'
.
. ,
,,.,
...., ...
.. ,
,
, .
,
,.
.
.
,
.:
,
,
.
,
'
'
.
,
,
'
.
.'
'
,
'
'
Y'

'' '
t '
'''. t'',ìi;i
'
"
'
.
.
.
,. 'y
,
,
.
.
,
.
''
.
.
,
,,
'
'''''' ' '
,' '
''
''.,.
' ' ,.'''Y','
.'
., ,
,',C t
.í/
, . ..
.J,
i; !
,
,
'
..
.,
.
í '
,.' .
.
'
'., , .
?.,. t,,'.r ,i
,,
.
.
r
,
.
t
.
,
.
..
.,. ,, .,"
.'
,
'' '
."'
',
' ''
".'.''
'
'i
't
'' ' ' ','
'
, '
..
,, 't'
. ..' .
'r
', : ; '' .r
.,
,
.''e'
..''
. í
'
.' ï
..
. '
,
,
,'
,,.
'
'
'
Y
'
'
r., i', , .
,,
.
,,,./
, ,
. r .,
..
L
.
. ,m
,.
,
,. .
.,
,
"t'
''
' ' ''' '' ''
P
'
Y. '
'
. . ., n ,
t
.
., .''.,., ..,.j ., ... .
,
.
t
,
' '' '
'
'' ' ' ',. ''.
'
'
'''
'
.? ,
,,
. ' ' '. ,
.,i.
J' ',
.,',
,.
'
.,
., ?' /
,'
,, ,,
.
.,
..
''
.
?
':
:
'
'
,
.
,. , , . '
..
.,
' ,
' ' i'
, m, ' ,.
'''/ t'?
' Cí
h'
'
'
'
'
',.
.'
i ,Y
,m ,.
'
,
.
,
,
,
.
,
,
.
,.
,. ,. .,,. .
,
,.
.
'

i''
:

ìi'
-'
-'?

í'r'i':
''

,

' '

, ''

'"

;-

.

.,,
''
,?

''

y

Ç

j

g'

j
i'

'i'"'' 'i

í,
?', '
i ' 'r '. '. ,
.?
,''

.. ''.

,I ,
iM''.' t.' ,,,,

'' ' ^

í'

.í,,?.'j;
.,Ð,

'

Ð'','.',
ím''t

i''
.

i-

i:'

' ,' p'' '
ir

,

4 f tJ I

p1jýfIt,)'jii
m ),,U)'1!.)1I,W

plR,hpo r,s(:p,i pI.1,,
4 lIn,1

,))p
j,g,f,,,,w' 1,)K
,
4
),,,
w,uc
,,q.

WS:U1 W 1

. ,
,
'
'

.

q,

,
,
.

.

.,

. ,

ì!'',

m4gg
u5g4j1m6m1u
)l ,I ,Il1.,, ";wsyj
4n1Iw^
ie.lu;l1ou15 uij j 'uuig1ni,,
,1
, j
n'1tU
^ d1q.U''qWYnV1o'
Me ,1,'
n 4ws UW1'jUt'')11'IWs'U1. M') 414qg1l^
i'I.i,IIII'II/I'iv7U M^
j nj1W1jn

'

!
'i

?i?,'

,

4nj4n514nýôm4j jms1uq,s (mul
il
^
u s1 w wju14wcu1) ud s=iJ)cu^i.Iwn,2oqo21,
Mi
v1
s u14w(q,1n,nm
uvudg su1 ^w,n.2 1uí(nmiiwwtl1nu6mqi4j,,q,nqgu,r1q1gu
u!
\u11 me
..I
1,J
n1n 5 j
116nmq sý;4)ù 4wq,nnTmun1434njmiNms6mjuurI)qíul;qmqjmu)41(
nMwuws 1;i1uu1n 14owjm6ng641g111n^
q465wjy
mqm)g3o1Ij1ím'Ðj.IlnM'qlÒgu41uqmwnun4iiCjl^
6nn!
1q'Ji;nJ6;q;4j6),F,i
!
whíil
1
)1ni56
nqn
94;4imq
;1idm6
n)r
)11F
J,n
6i g4MMm
,4,
6,nq!,
u1:mj
m1s1 ù
aw1s m116nm muimÐ j1uMi,wùg;o6D nmun9j
nw
,46
'46
Ð
1
m
u14
i
m!
gq1nuvj114w 1nmvqmwu:rn,)Frjq qluwj 14uvd6nmu1nqnuvln,
1 4wuv

j4 66mg6d
iiu)mm)
s56G
iIjie
i146'u1'iln,njgn1jq=wmi )4i
"im7omn114w1I4wi íl6nmq1rnr1
'6
qi
!uw w1I
J,ü1
Ip
a6nAMi66mnc414 wjggu
Cij1um11uu561ì11lII1n6wm!)'i),q,'
, ,dgi1nit
i
q
q,
idw.M,27q0i0,w1Iwm
iu14wru
jm1dn5m1sr)nu mpI
1.Issqqgfui1u)i1mmiv1j i6qM 46nn
y1d

^'wsýs)[54iI)
sU4Mn (ií?W1'
l)h1I'
1'íim
igrq1nu
^UÓ4w ^
n''jM6'
mfI1I(immi1 uj 7 n u.w n

9 91el ou1,!'
366mn,mM1u1u^w,
w,
253214djms1qr1u.!s( 34mi'mwgru,^L
nn6drMj11,mm1mgjg1u)
uj'61ndjm

ntii1u6nnjmgni ;o8 5dm66n,,66jr)s1v1,rIpm4m9)11
.i'
u'
941î1i
ws;14wcu1 uws, Muw
gMl61m4,w'1v61ms4,uIwgnqq,d,d1nr',uu i)qmuu

,w hv=n!u1ncu
ü66gmu1ujM4mum7uu
.!

C6w)
6n,w)IÒ4 jo
^,wuw6n1m166nwuví6ggr6u uI
w,qi
1qi1o sMiuwnru
y!
wj114wru16uwsd5w
,

.

n
1
,4m

1mru n146umm1um1jiuiI66ng66p) )mn,mjíql,C
iIjtwp
amùm1ü'u1

n6,9-ü'm1;1441un14wq n .

pIr N;I1?
h I. .,
eshape.TheBuddhasitonnoscat.PcsumethatmadebyI'I,\'1\!l(l\ .,IIl,
l,lII,iII:iI1,. ql1,:!.w madeinm-angl

KingM ydhm 1araja'smfeandthemutherofKingNuesuan,theGreat.ShealsubuiltandrenovatcdWatRajb a
whcrc heam letsweR t'o d, ound l547-l557.
PhraN gphyaamuletswerefo dinl901inKingRama5^periodwhen ekingvisi( 'sanulok. InMe
preparationofwellcoine ekingalWatNangphya,whentheworken di ingaholeMe uletswerefoundinlarge
n j .Theymulctswerepresentedto e ginIhat me.Thekingdisbibutedsomeofthcm totheomcaiIsaccompanied
andtooktherestbackto Bangkok.
ARerchat,PhraNangphyawcrefomdinseveralChedisinsamemouldstyleasfomdatWatNangphyabothin
shapeands 'nmixtuce.ThereuesomedimerencesbytheskinconditionsduetodimerentlocalionswhereMe ulets
wcrefound.SushasamuletsfoundatMr.Pyn'shomeinnooded acallcd l,11II,lIIì'.Alsoin l936PhraNangphya
werefoundinsmallC'hediofWatInt aviham,Bangkok.

This uletm easlofoundatWatLiab(Wat jb a)Bangkok,atBonvommongkolPalace(Wangnaa)at
WatSyn j ,Thonb andfinallyinl989,foundatWatRajbur ,Pisanulok.
PhraNangphyamademom claymixedby lOYkindsofpollenand vq ofsand neralsandbaked.Mostof
m ulcIhadrough s n.Thereare7mouldsPim Maokung,Pim Mao Rong, 'm oknoonyai,Pim oknoonlek,Pim

S g ti,PimTcvadaandPimPises(PimM aob gorPim yaipises)
PhraNangphyaisgoodholinessindevineblessingpowerinbjnginggood-will dwading-omh s.This

uletishim value, andniceinBuddisn .
w;

qn1gg0õluO13g

u

X
1
,
M
'
l
(
t
n
.
h
9
f
)
m
r
&
I
_
;
d
i
"
R
q
j
,
?
'
S
t
.
ì
í
p
W
_
;
l
^
x
"
i
M
!
,
f
'
y
t
?
.
m
r
j
_
;
Y
P
I
h
:
ì
i
!
,
w
'
í
.
~
n
t
?
u
y
"
p
7
m
J
f
g
_
Y
;
j
^
M
i
,
'
r
.
:
9
/
"
4
I
!
t
?
0
æ
m
n
^
h
7
,
c
i
'
r
.
J
í
;
\
C
/
f
0
t
"
,
l
'
i
.
ì
r
y
^
f
?
t
,
'
'' k^

. ,

'W'lI'!lM5 (1l'DO
YJ';)JlO1'
IU
,,lq

lHR,
ljhi,
-j {ìpttY,jpfh
:1 tl,j() 'K(){ì(K,,(' t
1 uc
1.,!q!
. '
i;gn
íllquO' I()

''

'

'

!
.,
,
,'
'y

.

,,

,,

. ,.
,

'
.,
,
'
''
,
'_

'

,'
,
'

'

'

?''
y

''

I m

U9ll 91Id4rq5
,4

s'
;'g'

,h1 ,
4,. K'
,,I t

,'

'

i.'q4
,! ,
t
t
.t
.
'
P.
,
i^? ' i'C''9'
P

,
''

.
.

'
,

, ,,,

i

,

,

t. ,
?
.
,
.;
'.,'
,
.i,.'
,''
.
''''

'
t
j
y
,
'
í
,
'
.
'
'''

''
. ,r
, ..
.

, ,

,
..

,

' ''

' i ' ''
. ,

'' '
,,
.. I
y

'
q''

,
,

,

' ''

,.

,.

,,

q'
''
t
? .I

)otJ
'

I

'

I

I

;'

'

'''
.y,
,''
'
,,.
;..
,
^,
,.'^'''' '.
'i
'

''ï'.
,
,
',
t.
'.
;i '
?.
''
i.

' " .. '
t'

r 'Jt, 'n' t ' 't'
r.' .,.
._?
.' ,
,
t 'J
r''. .n/' ,
t, .
.
,

'

'

,

'i'
,'

'' .
.

.

''
.

,
'
,,',.

,'

^. ., )

,
..,,

'

'

i''r.
i,

'7

'
'i;
.,t

'ti&
'4
','
!
,t
''I',

''

!t

ij

'
:*
'

'

''

t'''
'

,.
''

,

h,
'

,

,

'.ii''
,,
.'.tV'1 , '

ì'', .i
..
,.
,, ..,
''
i' '''' '
,,
,
.'
.
,
'
''
' ' '''
.,'. ,
,,.,
, '.;
.
't
,,. ,i
'
,,''' .
m
l
,i'
,
.
' 'P 't
'
,
.
.m '
' ,..
_.. .
, ,.
,,,. ,,.,
..
,
'
''
'' ' ''
'
''' '

it
'.''' ;, . '''
'

'

, ''

'

'

'. í

.!
.
,,.,
,'

'

ji
i
'

'. ;'Jt

,

'

''

'

ii'

,,

t

,

.t

l

'

' , '
';,,t
í.,,.,,
m?':
,.
,i,''
.
''
,?
,,
,.,.
,.

" '''
, ,
ìí'
',.'
, .'' '
,,.
,.nYt
..
,
. .' ,
.
,
.
.

'

' '' '
,,
._
..
.

i

,.

, , ,.

:'''''.,

'

,' .
.,.,,. .J
t
,t .

.

.;' i.? 'Y'''
, .,
,

' .''

.

l

,'.
'.,.'' , ''' '''
. t, ..
.'
.,'y
;
, .. ..

'
. . . , ' .,.'

''

'

iJUY'JU!)'t^
i
9l'
iú9ll4l'lcU
.,l'
t}t1tt,( .
,(N(ìpfI)',(t)thI tt,
/(()'t'K(){ì
I,
t,, llc,1
,

e;'u)l1I

h ,

..,
.

.

',

,,

'''

')

,
,

.

'
',
'

í'S, '
i' .I

i,

.
t.

í
,.
,

.
, ,

S
h
,
(
E
4
.
S
R
E
,
4
L
S
I
Z
Et
{
?
'
,
i
.
K
f
'
,
.
t
i
C
,
'
.
í
"
C
t
'
.
I
,
t
d
'
i
,
f
.
n
'
,
t
.
"
l
Y
'
,
I ra

'

[U)y9l911g4 q34

'.
,

''
,...,
.
j ','. i
..
...,.
,
,.
,

'

n'' '
''
'
i?',
,, '.

ì ,.
'

'
'' '
i ''
C
.'. i,
,.
'
,'
, ,t
.
',
''î .
. '
' ' .e
' ' . h4
I
. .
,
.
..

t

'

'.'''

?,'

,
''

i'

'
'i
,

"
í'

'''

'
''
?'e

.
,
,,,,
,.,

.
.

'

',.
,t.
',
'./''

,

.

htp ?t l,9''

'.
l
'

,
',
'
í ''
,,9',,.,, ..,
'
' ^'

'

'
'*
''

. j. .

, ,
., ,
.
',
..
'm
.h
:
'
.'.
,
'
t
.
,,.
t
.
'
,;i
' y'.
,
'
'
'''.,
i'
ì
'
'
'
tD
' '
,.
,', .
, ,'
..
. 'r'.', ''.
'?
.
. ì.
,
.
.
. ,

i;i

'

t
,.
9
'
'

i.'''')í' 9

''

, ,..,,

'
j
f
J
,
'
.
y
,
i
'
t
.
;
!
,
'
t
í
.
?
i
I
!
'
,
ç
.
f
:
''.
'
,
"
^
.
'
,
;
.
'
,
'q
.
ï
'
.
í
,
t
i
m
;
'
.
,
'
!
.
h
,
n
i
'
.
,
'
!
t
,
.
?
J
c
i
^
'
n
;
e
t
I
,
.
í
"
M
'
t
i
,
.
J
í
'
K
v
,
~
.
'

,

i'

''''' ''''

' ' ''

t'I
'!
l.
,
..

t

?' ''
'.'
t' '
, .''

'.

c'.'. . ,.,

,

.. .

'. ?
,.J' Jt ',''
. ,..?
,, . ,
, '
.
,.t.
''
'' '' '''''' '

,
,.

i.

.

1n
9'I /
'l
l3'
uUl4lc[
llm"
i4
,
,,

P R.
4 , G PHY,
4 Plh
.IKH,
h()TR()hC
),;u ,.,q
n),
4g tqw'I_

,

' . . ,'.

,

1
.

t''
i
i 'o
'...','
'.
.. '

t
:
.
'
Ç
)
i
,
f
J
q
m
t
4
?
.
'
ì
r
n
!
,
i
P
;
M
"
î
J
t
g
í
^
m
'
*
.
:
n
ï
,
f
I
ì
v
i
?
q
!
(
_
;
î
g
'
.
:
í
,
m
j
i
t
e
?
Q
Y
J
!
y
f
;
C
^
q
'
l
p
.
c
,
r
ï
i
I
"
F
t
/
J
3
n
4
m
h
9
Y
í
\
'
.
?
l
,
M
i
:
2
!
d
q
1
C
S
j
k
m
9
h
n
'
y
t
.
I
U
,
?
;
)
[
F
1
!
4
^
l
S
i
Z
d
', V'
'' '
'
,
,. .,,,
,., , , .,
.
,

¬

''

m
,
,

,

i.

;

ml-,
iIll49'l,!
Jl1'I
,l
iIll^
,i4
,l'

I}II(,.
tN,
,N(jItl.IY,
ItItlh,
,
1 Il,,(t'1'K()N(ì
,,,,
j,,
),,'
j,,
,.
,,u,,,,,u,,,,
.
,,
u;'I m1

'

,'
i ' ,' K
'
'
I' ,
t,
.
,,
,

,

.

,

'
'
''
''
'
''
í'
q' ?. Y
,
.f
,
' ,,,
'

í'...,,.,

,

.

'''

''
,.
.r

1l'll19t
'
1!ll)trq^99

'

.; ,
,

,
,'
?'''
'' ,,

(I, ,r..
,
s.,
;\1F,;, E,,.
,
, .,

.

j'

,,
',',

,
i. , R'.i..
''
' ', :
, , '.
i.
', ,.;,,.
.'
,,'',:
.íP
,
.,
,
'
'

j'

..
' '
'

,
U,, .,?,''
,:
' ',;,'m
l.
., .i'
,?

' '
'

''' d2'''

í. ,
,''

'?'m. í

.

.
g.,?i
m;,'
'
m
'' .
4pi'4 nC
!
.'t
'
'
' i
'i
'3 '
''
.'",
'
,
-Y
djk
,.^
^'
?íg''. ' '' .'
','i
.'
,. ' ,
.
,:
,
.,
,
.
.. ,
,.
, ,

.,'
'
i'

g
''i
'' ,'

.
,.

,

,

'

!k' ' '

i
I?'y *
..
,

''
t
t'

'
.
. ' ,

.
,
''.,V,t,'

'.,
.., . . ,.;.q.,m . m..'

,t
''

:'' ,
.

., ..,

.. t,

.t
.'' ii
.

''

'''

,
' ''
,.
'
, ,''
,'
.. '
,,
m'
,
''
i'.y t, .'
:
' ?' '' N' ' h,
'. q
'K,r
,f
i
' .,
,
.
.. . ,, , í
i
'
.''
, ..,. '
. '
m
,
'
'
'
í' ';
'
,
,9i'nï,
, i. ,' , ,...i ,y'
'.
,? J. .
.,
,d.
,' ':
. ,m
,
'h , ' J ' i ,'
.
,n '
'
'
tìf ' ' ' b ' '
'''
.
.
'"i
.
'
'
'
'
:
'
'
'
'
'
', '
'' '
'i'. ,,'
.
.''
,
'
'
'
'
'
i !, ,
i'
^
i
,
,
.
"
"
'
'
'
'
q
'
'
.
''? .
'
' ''' ''K'.. . ,. ?'' , .
.,,
,
'l .
.'
, .' .
',
..
' .
J:,'.,, . C..i,
.
?
.'''
,
'
.
,
i
.
',
' ..
.
, . ,,
?. .."
.
, . ,
,.'' ' :'
'
i'í
' , '
'
'
'"
'
"
.? l''
.
',, '.
.
,'
..
'?
'i
yi
'
,' 'Ç '. '' '
., .
,. ,.n, .,,'?',
, ., '
? .? .
,
, ,. ., ' ,
.
,
.
,
'
'?
'
'
''' '
?' í'
?Y " R ,
,,, ;'
,'
,' , ,i.
p'''íhY'' . 't' '., ' ,.,,_'''i.?
'' .,
,
.m
.' í
.
.,.
,,
,
y
,C i

?? .'
í4'm
.K'

'b.
,' '
,

: "?'g' ì

3''í
,j??
.
,

"í''
?

f'' ,

,

,'
a, ' ' .';
,.
,r

;.,i
''
.) '
?
j,

'

'
,

?
'

'

í

.
!,'
'
,'

.?',
i
'
t
.,
'
''
.?
,.
,'Ç'
i' ,
,
'

,'
',
,
'

.,

''

't
.'t
' :

',

jt
'

,, ,'
''

,

' ''

''

4

.

'

n'?,
i'
'

i'' ',i'
,,'
,,. .

.

',

.

' ,i'
.'

.', '^.

,í ,' '

lt

.

,,,.t.î.
g'
,.y,í.
.t.' ,

,
,,'r

. :
?'
',.''' ''
'-

.
''''
'., ,. '

,

_ .,

'

' -

-

'

?'

'

.

'

,'

:

'.

, ,,
' ' ' í?''

^'P'

,
,e' -id

ll1il'l
l'
qi'
.,1Il'
,
l'lt).!lWll'
'

f'Hl();N,/
; (it'tl)',
; Pt.
:
h1Kli)()Tl(()N('.i
,,,,)w
,,,))N.,q,),4
;,g,
,
j',,,,,í1I

?!

,

' '' t''

,,
,

'., '' '

.,'

,

....

'

,*,
'''
?
' ,.Jm,
.' '
,' ^ ''
'

.

,, . .

',t' '

..
,n, _

'

.M.

,,. .'

't
,
"
,'
'
n
. '.
,
'

9'.

'

.
^- 'p^
I'
''
M,
?'í'

?

'

,

' ..
w

,
jm
: ?i,'i.'i'

' '

'
''. "

' 4t
.
, ,': ,, C. t,

' '' ,

i ''

'

t

'

!.,J

,' '
í.
.,,..
,
,.
.

í
.?

''
d

''
,
.
'
,'
.
't
'
î

' 'q

,'

í.

.

:

1I)ph))i4dqnj

/i\1l',(XKl:
,
.,il,lJ.

, .,

,

íd

.,.
..
m

tc
'

,

/

'

,
' ...
''

l
It

'
i

''''

'

?,'
''
.. ,
.

?

,, ,
, .
, , ,
, ,,

.

:

. ., .
, . .. .

L ,

,
.,
.,
.

,,
.
'
''" ' t

n.

._.. ,., .,,.

t

t

.
.

, ,m
..

,I
'

'
í
,

,. l
.
'

,

'
''
, .,..,
,'
i ..',
..
.
',
' ' '
'
'' ',,
'. n.. ''' ,'
'
,','..i.
. c
. '''.
' qí,.
'
i
,,
./. ' y.,' . '
.
'
,
'
'
í
". . ..,
,
n . ,í.
;
i
.
.
.
,
.
,
.
.
.
.
,
,..
.
y
.
.
,
,
,.
,'
,
.
.,
'
''. . '
,.' ''
''''
'
'
'''
''
'
'' '
.,
4 ''
i.,. ;,''''
.
.
.n,
t .. '''
.,
,
, ,'. ' .'. ''.
,''
t.
'q,'
' '
''J
' ' '' t
.
' '
,, ,'i.t. ,'' ' t . ' 'q'
'
i
,
i
itC' . t'.,'' y

.
,',',.', , ''
i
v
,
,
?
?
'. ..
,
, ,
^' , ,
?'..
.
. '.
,'t
,
' '''
'''
'
',,t ' P
'
'
'
.
'
t
.
/
.
.
'
.
i
q
.
.
i
.
t'
,
,
;.
'' "
,
,,.í
?
',
.'i''. ''m''f
'' '
'
'
'í '
'
'
'
'
'
9'i
,
., '
,
.
. '
,
,
i
'
.,,'
, ,''
.,'. c
s
'
,
''
''
'
,
'
' ,
'
''
' '
''
'''
''' t
' , '^''^
' ', . "
í. '
.
.
.
.
,
..
..
, .
..
.
,

, .,Y
'

'
,'
',F
t
,
''
i

!

'

''

'i

?

'

,

f

i ,'

, , t? ,
'

':6 ,.it, '' .,.
.r'''9î,'''í?'XY'','u,'

,'

g, .
' ;Kq
.'.
; ''

mt''

' '.
C
"' ''
'
'
,'. '.''''4. ,' ''.
''
',
.t

,.,
g?
:

?
.:
,
.
'
r
i
,
t
'
.
,
n
g
i
.
í
C
'
,
.
g
'
.
r
,
'
,.
.
J
,
.
''
,'
r
i
h
t
,
^

-

'

..

J

'

y

''.
'

t',.

'
?
..

,,
,

'

' ''"

4í. ..'
.

'
''

,..

?y',

.
', ''^qt
''h

.

'
.'.

' ',
ti'
J',
_,
.. .

.

'

t t
'^.

'' ', '...

'

? ''
'

h, .?
. ..

i

'''' ' ' -

.
n,'
'''

.
,.

..

-

-

t.

,d
. ...,
'-_ ' ''

'

'

i'

,
.. .

-'
.'

'

,,

.
.
,

.

.

.

'

,

i,y, .,
.,

'

' '

'
. i,
?
Jí.

.

i.íMj", ,'h'.,Çti'. .''
,í. ,.
,g..tí'í'''
.'
y.
''.t'
i
iY t
..
r,.. . .','
'

. .

.
.

.

'^ "/

:.

,

.

'

t

í'
Id'i
'I,jli
YIiwlllil''ll?
9-,
i
.!
,l
l'tll(,hNi(h'(ìl'tlY,
/il'lhlKll)(()Tf(()Ni(i
1i,l;Ic).1
n;L;jI
,;ilIt
,i

m','
m"''.,
P''

'',
,.. ,,
,/
''' '
''
'
,,
,,,.
,,

P

,,

..

' ''
J

' ''
'

'
. .

.

. ,

d

.

[ )í)i1ll41)j
n'
,4
i
'.,\X'tt'
,,jl,'l,ti
,
'
X',{h1t

''

,,

''
-' ^''
'

''

i

.

,,y,. ,.,,' ..,.,0

,

, .,
'' 'i
''
' ', . ,

'd
'''!' '
,'?''' ,g

,. 't,;,

'4 ??

,,. ,''i g',.'iI .'
'':
'g . r
a.'
.t ,
.., ';,,..
.
. '.
'm
i''''' '''' ''''''''i. , 't't

i'
.

t ',
?
..i . I ',' .?"'

?,,
.
?
;
,
'.
,
i
?
'f'
;'
í^
.,
'''
',
','' '$,
'ip
'.,'
,d
V"
,
'?
',
'?,
''
,!
',
,'
b.
:,
''

'
h
n
e
Y
,
.
:
J
'
x
í
.
,
ì
'
J
.
:
w
í
'
f
,
'
i
'
9
,
t
i
.
'
l
,
'-,,,'
,
,.i'

,'i:'t: .
y
'í'.i
''.
'
'?
,

'

.

..

,

,p'
r,,n.,,:,'.,',,
'... ,
.
'
t,
,

'

'

' " '''
i ,

. ,,
'' ' '
,.,'''

''

'

.

'
9'',ti
c. .. ,
,,'si',.,. ' , ' '' '
' ^
,/
.' ' ',-'' 'g'
;
"
'. . .
'i
'' .
í
, , ' ' ';'
..,i
r
' .''''
'' '' ' ..t',.
iit' ',,. ..i,?,,' :í ','.'.''.,.,,',.i,i,'.',.,i;'
.
' i^'
. . ',
.
.,'
, ',' ''.', . . , .t
'
'
'
,
,
i
'
'
'
'
t'''
i', ' ''' '
' ' ,Y ' tw ' '
.qÇ , '
.
,. '"'
' :
' ' I:
'' '' ' '
'
.'i;'
'
i
í
p
'
., ' . .?i'
.M
.
r
,
i ,. ,i,? i '
,,
^
'
'j
' 'i
'' ' í? '''
', ' '
d
'
'
, .
^
m '"
í,, . , . .. '<
,? ' ,. . '
''.
'' t'
R
^
'
'
,
.'
;'^ p,?,m. ,
'? '
. ,, '
d
, ..
.'
'
'
n
i
'
?
j
.
,.,'..',,?
.
', '
'
'''
'.',','^,,,''í., ,
.' .'
..t . ', ' 't
..t
*í.'.'
., ,
,'
:'' '
' ' '.
t : ', . ?
í .Y ' í 9 ' r ,^
',, ,
'',
,''','.' ,' ,.''',,P
i
'' '? ' ^''''
,
,
?
,
'
,m"'..
,; i
.,x'
?
,
.
, ' ''
,. ' ' ;

''í ç
;
n
i
ï
'.
i
í
,
,
"
'
i
i
?
,
'
?
i
'
m
'
'
'
í ,'
. ,;
J
.
t
,
C'
. , i'
'
. i.
P"it r' í'',t,.'.
,' ''?'s .,' '
.'
,, ', .
, ':','? '.. .
g
,
,
,
j
.
i
.
'
,
'
'
,
i
'
'
.
,
.
:
,
;
Y
.
'
'
c
'
.
'
'
'
t
m
, '
t í
S
.? '',i,',.
,,
',.,
.i
..
?,'. '?,.'
,,
''.,., tm,, .
,. ,?
.,'.
'' ;
~"
,'
'
'
'
'
j
i
'
'
.
'
,
' , ':i
'',, ',n..,. , '. ,, . '
'' .
,,
.
'''','' '',' ' '
. '
.:
. '.. , ì
'Ð '' ''
''
'9
,' , ,h'.',.,^ '. . '.,,
'
i
..C .,., ,
m
.
,, ,.'
,
,,
,,
..
n
. ,'
,
.
,'.,.,... y.4
,,' ' . . . .,,
,
'' , ''
' '
'^.
',
' .'
' ''. '
' t''',,'.'''''
'
', ' " '
'.'
. '! . ' ' '
i'
i..!
m'
,
, '. ,
.'
.'
.. . '
, ,,
*.
''. . .^' ..,
,m , , '
,
.
n
,,*
,j
,',
, .
d ì''.
'
;
.
'
'
'
'
q
'
jh.,'
. ,
? 't '
,.,'''' '''h
,,
m 'i 't
, Wt'

t
.

,
,

t'
"'' t'
.,,
.'
''' '

.

ì.'
,'',
.'?
'
'.
'/''
^'
'';
tC'
í.

'

;i .
M,r .,' .i,,
''
,.','';í
.''."'?'i''r. .
,r
ym
',
:.
,G
''
.
C''':
,,i '''.^'J
,5,,
4,',i',

i?

' .,'i"'I'^ ,m' '.
', ,.
í,
,
'',;'
i..'.'
',' ..'
. '' ' ,.',
\'

g,d'' .,

?

,, , ./,^,,,h'

, ,,
., r ..,

ì?
'y''. '

my , m 'i' 't..

i,... .''''..,i'
.''',t '

tí' ',

. ti

'

., ,

,

i,'

,
,ì'
' ' .' ' í'''' ' .''.
'.
,.,
h
'
í. 'i,,
h
.,, '
:
'
t
.,'
í'''
p
i'.r'". '. ''^ m
'
'
'
''

m.g
,t.'
;
./
'.' 'm
'
. .

,,

9

.
'

'm ','''^. 'í.

,'''

',

,
.

^'

t' ' .' '' "t.
. .
,

,' ,
.
''
/
^ ', t.,.
,
.'..
'
'
.
''' p'
,'n.. ''. ',',,'
I, ,,, '' ,4'' q' n.
,

.' '

, '?
,f i

, Y,

,
,

f '.

''

.

'
.

,

,

. ,
'

'
t 9 ''í'
..
..

,

'

'

.

'^.,
,,

..
í
;
.
''
.
m'.
'
,'
_^
P
',
'
^
,
.
'
n
.
:,,,,,'
,
',,,'',,
'
n'f.
dq
'
t'
.
.'
,
-i
,
.''
'
í,
;
'
.'
rm
'
.
'
.
i
''
.
r
í
'
,
.
t
P
v
,
'
n,
' '' 'i' V'

,,

.

,.

,,

'' '
''
., '.'4 ..

,
)
,

''' '' ''

,

'

'

.

h,,

' '.

'

.

..,.
, ..,t;.
Yy,:,,,,'
.
'
.''.,.
q,,'' ,,i; ,...
, ; í', .
'
.
,,, , ,''', ' t ',' .t'

' ' ,. ' ' ,
.

'WJ
'
.

,7
..
.
,.'
,.
'

..' .
''

;i^i
ii,
j;,IJ i,
1!
1ilmi9ii!ít(tc
î')
,!
, ,

tJtlK,,
j ,,
j ('III)',,
jI}Ih,,
1Ktl,j()K()N( (ti,j('K)

1,'
,t9,,,,.,,,qt),1í1
j,,4'1f
,,,,,,illIr)

.

..

.

'
,
.
t
"
9
'
?
,
!
.
^
i
r
4
í
/
m
C
Y
;
j
t
1
y
'
n
P
?
,
.
i
v
+
4
b
r
î
;
J
t
9
!
d
'
m
ì
n
j
?
/
.
,
c
Y
q
h
2
i
4
í
"
r
;
l
t
'
^
n
j
?
_
.
,
9
I
C
h
Y
i
4
:
'
t
;
g
d
(
y
!
n
M
r
X
?
.
q
í
,
ì
l
/
"
P
c
m
J
\
:
^
'
&
h
i
1
f
.
,
)
?
t
I
R
í
y
m
E
;
l
D
!
^
'
S
h
Y
j
. .

, ,..

.

'
,'
,J,,),),,'
,,lu
,,,,)'.
mj,)!
i)5jí4
.,);

tIII(,
h ,t(iI}1)', IIhIKt1((() (),(j

n,IIí'
inJíII)ti17

,
j;,,lI)i,
).!
,

f

;
1
'
,
f
I
)
í
.
l
P
t
i
!
r
î
n
Y
K
q
J
?
'
,
m
I
C
.
f
/
^
r
t
y
i
o
l
K
:
;
)
?
'
í
,
ì
.
n
I
m
J
^
U
_
S
d
h
9
'
i
,
?
3
j
;
í
g
.
y
e
t
r
:
n
C
"
^
1
P
'
i
?
q
,
!
.
Ð
í
j
J
m
;
2
y
t
I
'
:
l
_
!
i
,
r
3
?
^
.
m
Y
"
'
t
i
,
l
.
;
r
,t
?i i,
í,' tn, ,' '.',
:
.

,

.

,

' '

'

.

'

.,
.* ,
.,

.
, ,

.
. ,,

,
,,
,,,.,,,,,)g,,,,,.,),9
u,,
d,,!,Tj?g

IIHK,:
; .
,h'(ìt)tt',ipf)
. 1Kt
f,4()K()
.h
'
,q
)r))4
ngg
,.,.,.,,,
),,
,;
,',Iqw,' I!
, ,

,.*._,

'

''

.
'
,
í
i
3
?
!
m
ì
6
b
.
R
'
,
J
t
j
Y
f
í
I
^
"
i
q
;
.
S
'
l
,
m
!
:
?
(
y
t
r
h
F
"
i
î
f
~
c
Ç
í
'
.
,
P
Y
t
y
n
r
J
4
^
R
'
v
.
i
,
!
m
/
Y
t
j
?
1
í
I
y
.
'
,
i
S
;
t
)
"
1
f
í
j
J
q
:
!
I
R
,
E
.
L
?
4
r
l
9
7
'
f
''''
;''. i
.' ' '

,

' ,

' ?'
.. . rt

'

''.',

.'

.

, .. . . .

,.

.

,

,jì
'
,,,,,'
,,'
.,l.\,,,i',j,,,'.
,
fj,,,!
,,!
/3

t3K,/
;h/ ( t)tI',1tt,
h1Ktt,;()K(Jh
,!(i
j,u
,,!
,1I;\.I
)IÇj;It,j,I,,It1ml)
,,

,

qK' '

,

,.

íd

,'

S
U
,
.
i
)
;
9
1
E
!
q
'
:
g
n
R
h
f
/
j
4
v
?
J
t
"
.
S
z
,
C
E
i
'
I
t
!
.
:
?
j
,
;
C
^
'
i
.
:
t
J
,
p
Y
;
?
í
g
'
j
C
r
i
!
.
c
y
"
t
S
,
:
^
s
m
n
?
'
h
!
r
f
.
\
t
j
,
;
/
i
_
^
m
C
J
y
9
'
,
.
f
h
i
\
!
i Im4
iyl)411,.1wu'

pHRA hANC pHY.
,;ph1KH,4o KoNc

9lg, q1
,qi114 u'l.i
-n

:
.
'
,
"
!
?
ì
i
'
t
.
U
3
F
,
m
;
r
9
n
4
/
q
h
y
N
^
J
"
í
i
'
.
?
_
,
t
p
;
m
!
"
/
i
q
j
h
:
n
í
^
'
.
c
ì
,
a
l
y
?
_
t
i
"
n
m
^
'
7
.
f
í
;
j
Y
r
:
,
h
q
t
?
'
i
.
9
_
:
;
l
,
4
í
"
!
#
m
S
t
^
h
'
I
i
.
1
j
U
)
,
R
E
!
4
"
y
_
f
S
r
t
d
9
i
'
F
'

'

...

,

m,.

),j,g,,,,,
.,c,,,)Çj
g,,,
',,,j
!,,jY,

PHK,,
)m.:)(iYHY,
.iYlhlKH,)O O G
)j; .,
I;)MgDIIq;IO'I.?-1
,q

' ''
.

..

t'

m'.
;

'í'

J
,

,

''''

j''' '..,
.
,
.

,
.

.

'' ' ''
'

''
^
, ',
,

'

i' '
.i i
,,'
'.'', '
,.

u,1),"i1
'
,))!) ji'C,'i''j,
.

\\f .(.
'KL.\LSIf

J. ,

,

,'
i, ,,'

'
,

,.
.
' ,'g
'' '

' '
''l'
' '
..,<
,,' .
., ,
, ,.
' . ''
' d.''''
''- '
,
.
..,, ., ' /
.. .. ''. ,,
.
,
."' , .
'''' d
' '

í'

t i.
nt,
..,
,

,J,,:t ., .
. '"'
,
'

..

J
.
.
.,
.
.

í '''

'

'
,,^
,
.
, ,

t I'.
q.

..

..

t
m
/t
?
J
'

' .
_ . .,

'

:
.-.

.,

.. ,

,

,.. .

.

t

,
''

'

''

r
'i
'"

.'
l

,'
.'
í,
'
'
,
,

.'

,.

'

il. ;
, '..í' r, q,',..'' .
''
'
"

,'' .'m?
4
;."i,'

i Vt t' '
h

,
..
'q,..'

.,
''.

'

t,..Y !.
. t .
.
I. .,
9
:
.,
, qn,

t

. . .''
.. . i
.
ù'í . .'' .

^

''' ;.í'
.'

,.

,'

í'.

..
.

q,:
,''K'
b,.,
'i,i
;''..
i''
,

?

^,?

'
'
''
' '' ' ' í
'''' '

, . ..
.

,' ,,.'
' ''
? ,n.
m
i 't
,
.

,
.
,.
,, .

.,

t .''

.

,
:
'.
''?.

'

' .,
.'
t''

?'

''i-

i^'' '*_.',.'

.' -'' '.m. ,
,

9.

,

''.

i
'

i
_,
..

, ,
.' '
'. m
' ...í
;. /

.
.
,'
,'t '
' '
,.
,,'. 'i.,. 'i' . '...,..,. .
.,
.?
.
' ''''
'
'
,.' ,,' ' ., ',. .,'
'
'
' '
,
,
, _' '
t
í
'
.
.'.
,
'
.
q., '',.
. .
,
,. .'
..
.. '
'
' ' .''
.' .
,' ,,
^ ,,

4

'?9'
'.

t
Y'''q

'

i,,.
,'
t,
'. i'

t

,

'

.'

'

,í.
.

. ''
'
'" '' ' ' ':.^
.

, .t
.

''

.

'.

'

^

't

_.
'

'' '

.
,

',i

.,, v ,,
,
.

,

'm
''''d.''''''-'' '''' i
.

.

.,

,

,

, .,..n

'.

'

' '

'

,,,.
3.1,,4,
,,,,,,,.
,u,.
f
,,
)r)1,),I,,,\,
,
!!

) 4rj,,9ud I\-.,_
),1,
-,r[.,9?
.)

q '';, l.
i
,

,
,
' '. '
,, ., . ,
.
,
.
,
''

'

,

.,

"
.
,,., , ..
m,, ..,.,,,., ,.. .
,

pHR,4.,4,{;pH).,
;pt\
,1() ()(). ).
,I

i
.
f

'

. ,..
.

.,

'i
,
'
' ''

!

"

!
' '' '
,.

'

,
..'.
'' '

.
.,n,.

.

,.

''
'' '
'

'

'

,

"

''

'

.

'

,

'I
J'IJ)M;l)
!l í'l9jt

',

,

"

q

m
',Y

S./
(.
(II,,(,
SKl',
/(l, I '
,

'?
'y,.
t

t

l
J
t3
'
' '
' '' '' .' ,. d
,

'

,

'
'

.

r

'

'

'

,.

.

,
'
' ',

'

'

t?

n 4
'. , ,,Y Y .,. j"
,. .;
_,.:, .
. . ,.
,.
t

t

..
't
'
' '''

,.
,.,

'

t
.

;''

,

'

t

^r
''

'
^.
. '' ,
,
' ' ?.
a
ì
'

'' ,
'

'^'
iC

J

,
'

'

'

'
'

/'

'. '
.

' ''

,

t'

g'

í

'

. ' '.
,'
, ' ,,i
. ,.,.,

,,

,

, .'
'' '
'

,,

'''

?'g''f'q;
'' ... ,.

'
,h

,

,p''''
í',
r'
i'

m'.

'

'' .

'' '
^
' . ,
., . ,, ,
' '
,
, '

?
t ''
i

''

,,

..,.
4

-

'

,

..

' ít ,

.
.'' .
,
., ,

,t
.
C . ''
.
.
.,
,

'

t'

,

'.

,.

';' ','

, '' '

,

..

,

''

i,

''

lt
,
'
.'
.
?
,
'
:
.
,
?
ì
"
'
i
.
'
.i

'
.
?
p
,
g
'
;
i
.
,
^
'
?
i
.
;
ì
'
^
,
.
'
?
,
'
t
,
.
?
'
i
,
.
'
t
J
í
.
t
''
'

^

y,
,

t

.

.

t
'

';''
, ,n

,

.,

,,

''
.

''

'
'
',

q
.

.. .

í'.' '

i

..
' m' ,

&i'
t

,

'' ' l

'
,j)
)'
);
);)u,i1. nn.j
),1;i1.)4,,
1j).,)i
.

PHm,
4h
i!1(hi'(ìPlY,
/(l'lh1()K h
i'()()h
,'Y,/
(l
))wlu;u., ;
))^
n;) !)l'1i
.1

?

.

&
t

''

ì' '

,4,.

?,,,

'
.
''
.'
j
!

,
,, ''
'
'
', ,,^J' ','
, ,,
, . ., , ,.'
'

&''l,q?,
.,
,
'''
,.
&
,'

'

';'.
'

,

,'
m'..
,,
m

''9,.'',,.,,

,t
M,.

.

.

, ' ''
' 'l ,
,',
',' U

?

.
.
.,:m

'.

n)
!.),!
.

)1)n
jJn9j

S.,
\11E,.tSKE..\L,lE

,.. '

'

'''

'

,

. '

mi'
;h^
' '

'
.'

'..
'' '

mC'''''

''i.';'
:
,
,
'.
''
, k


.P
,,.t

''m
,

".

;'i,,,'i
,

i

, .''',?
'y' '
''
. ,

'
i,

,, ,

?
.',
i'f'
ì
,
.
,,
f.
'''
i,
?'
t
',,
,

'

.

.

',
V,hi.
'
''.
.'
..
'.

.
,
. ,,
, '' ' '' ,.
.
., ', ,,
'.
,
'.
'
'
'
'
'
,
1
'
t?.. 't,, ' ,,t, '
,
^ .:
.
t
.' t .
' '9. 'I
,
"'
, .', ,'
, ,
' ..
''
i '.r
i,
;.
,
..
i. .": .,..,,'.
'.
í
,
.
.
.
.
'^ . ,, ,
,
,;' ..' , ' i r . ,, ' .. '^ '' '
' .'.
,.,. ,
'
'
= ,,' , .'

9t''''

.
'

'

'

?_, h ^'' '?'X'

,,t i ',iæ.7...
t;
'
"m ,
., x'

' ^' í ''

'
i
'
,
i &'îv
'
.,^''
m;
,Ç'í
,'

pi.'

r'
' ,y',' ' ' ' ,'

'

'

,'

'

'.

.
i.., ,'r'';.;' . '
,.d. , '.,
' . , .', '
it'.i
"Y','
,'.''-'.
'''''
í,. .. t ,??.'''t.^'''':''i''ni'Cm ,
! ' ' m'
'
., .
., ,' ' '.',I,,
,.?,,'. ,"i'"
,,
t't'
'
.,-'., .,
3
p
'
.,
,,.. t
'''i
'
'',' . ?i
'\ i ', 't', ,JI'''' l
' ni,
'
' '
'
', ' i
^' ?
' "
i
?
. , .
.
.
, .,.
,,,
'
'''
d '! t'I
'
'
'f
, .tj i.
i
,
.. ' , ., '
,
.
'
'
'
'
i
'
'
' ,
'?i
't ,,. q ,
,
' , .^' iI
- ''
. ' 'Ji/'
. î. ,.
.v.I' ' ,I
'. . ', , ,

\
t
7

;",Ci'p
'':M''i 'í-

,

,

'.
''''

_g '

'.''
,'
.''' ..,.
^

nq

-

:m?
'' c,,.;,
',i V
i?.
^''
''",,m''. '' '.!,mm i.
Y.
.
'. ,,
.,
,
?
'tn'.'.t
,'.
;
I
,.',m
.m
,,
,i
..
it
,,
t
',
.'
P.
?.
i'
,'
.,

?.
..'m'
_''
,
.t
'
,
,'
,'',.'.
,
.,

.

.

.i. 4
',.'' ,

.
' ,,
.:
'
'4
^
6
'n
'
:
M
,
?
t '"''
,
.
_
g'
m,
C
"'. t
j
''',
;
gm
'
t
,
.
',
',
!,
i
'
Ç
.
"
,
.
ì
''
.
,
.
n
..
ì
"
.
i
,
.
,
ì
'
;
,
Ð
i
.
'
,
?
.
'.
t .
,
,?e
.y;',,
.''.' ';.,i,,l.,??. ','?j !
4.''' ''
-''í
''''
.
:' . ,,

'

'
..

?,i'_,

.,,

'F

'.
i:
'.
't
..
;,
m,
''.
:
q' ?^
,.
'
t
f,
í'
m' ?
,'
."
l
:
'
.
:
'
.
'
_''''',
n'.,.
9n
'æ''i,
i,'
J
?
'.v
;
5
4
;
'
i
.
'
,
'
'
X.
.'
,i
'''
'
'.
. .,'r
.
' P'
',,,t
b.,
'
''

'
''', ',''
,.ì'
i
.
'
,
î
.-.?''' im.t,'..''.
,i'^
,
?
?,
í..
''
''
.,
., ..
t, . , ...', .;
. .,ì , '

.
'. ' ..
.
'' 'it

;

''

'.

'
'

.

' ?tn ..
t'
it
,
, :
.',

. .

.

i.'

C.

;niq'' 'j.'r' .
:
.t ' t
' '
,

'
'

.

, ., , t'
.'.'

,

..,

.

,
,i
.

9
,
,'' i'
..''
'

'

.

' ' ' ''

..
,.,,
,'
m t' i
'
''., .,'''
Mi
'

'd''
'i

.,., .., .
.
..

m'' '

'

'.

''

,'
'i
.
.

.

ìntm
t''''.'íí
'
?
ì
''
i
,'
..,
ï.'
,t
'
''
m.'' ,
,, 'b
''
?
''
ij.,f
, t'
", . ,'.':' , '?

'?'.'í
m,t.
.... ,''
' ;,
'
' . ,'

'

'

t

m''
t!,' ;'.,,.
'pt:'.'
.,
.
,

.

.

.,

'Uí?'
?
Ð
.g
' 'm , '' i, '
.

, ,' .'n'..
'

.,
,

,

,.

''

'

tt
, ,'
J

.

, 'ìi
' $'t ', '
' ,i
,, '! .',r
,,' (,..'m.m
!'' i
?. ,.,' ,,i. '''. ;
h ,
'.' ,
^; y..,,., .',,.tt,...,',..m .ìi'' .,
.
.. . , ,ì. .' ,
,'' ,
, í, I;,
'' . . .'' .
t,
'
, ;Y' ' ' '
/i ' .
.
t

h.'.'

,'
^, '.'.''''

,

,

, ùi t '
''
ii' i.' ,' i .
iT

''. 'i,.,
;i . '' ',i
?? '' ''''''' ' ' ', ''.
^mX

q,

'

' '''
,.
'
, '
. ',.
.'

'
'''
,
.,,,
' , ', ,, ,

i'i .
, ';
',.M ,i ''
lM ''J ,
.
,.
.
.
))')'
j'
ni
)'1jw)!
ii)1
1i
)i))k
,))
.
,
,

PtlK.
t ,,
,
{.'G Ptt)'.tPlh
,l{) ,'()(), LE
,!;,ui),I
q.ini,
jll

1.
i

,,m

''
'q ''4
.'

'

, ,

Ð' e
'

"''''''

.;
,.,.
,
'í'
V ' ,'
,
'i
'i ,, í

.m

i

't

.

.

tq,p
?
/
,tS
,
4
t
l
.
:
S
,
!
)
i
R
'
k
E
l
4
n
L
.
,
S
I
9
Z
i
E
g
:

.t
,
,,
,.,
. ,.
. ,
,
.. ,
. . .,
,

.

,

,

? C'

,

'' ,

'

i'

,

':' '

. '?
. ' ,'
.
' ''
' +
i i,.
y,. ,
,
..
, . . ,. .
' ''''5 ''i
~'''
.,,,
.i

.'
,

d,

?,.'
:
.

_ .-_..

.
''
'

.

_

''
'^
'
'' '

''

t

?''"'

'

'
'
' ,i
it
m
..
. ''
. .,
. ,., .
q
'
'
!
^i
'i'
?
.
?
,
i'. '' .í.k. 'f ,. ,'., ',.,q
,'
./
, ,.
.
_. '
., ''
..,
. ,?
, '. r..i
,
'
,
,
,
m
'
'
'
'
'
f' ''
't P'
' '
'.
'
'i' '
.'
í
'
. ,
,'. ,n .t,h .
... '. t,
... ,r
,. , '
t ., "
.'.
,
..
'
'
'
'
'
'
,
' ''
'
'
'
'
'
'
m
?
'
'
'
"
i
'
í'
i
' ' " c ''.
'
q '' .
/^4
'
,
'
,
?
'
'
. '
?.. ,. , . , .
,
;
,r,,,
.
,
.
,,. l ,,, . ,
.
,
r
q
,
,
.
,
' .
'? '' ; ''q'
'
'
'
?
'
'
'
i
'
"'
'
h
'
.'
' .
.
e.
'

i ,... ''q '
,
,
.
'ý'.'', , , ..,.,,..,.,
,.
'
' . 'y ,n,. ;;'. ,:''
'Y
.'
' '
i... ^t
'. '
.' ,
. ili'
?
i
,
2
t
l
f
.
.
'
'
."
,
.
',
i
'
'
'
!
'
,
'
,.
..
t j.
..
.
t.',''.d
. .f..
.
.
h
,i .
í',
'
, ,'t
,

t,
X
. .,

' '.
?

.
,

' ,.

^', .

mx

...

,

i
., i
,

''
' '

!;,,t, ,,.
,
,
';
'':,
t,
. ' ,'

,j?i't t,qiC.
?' ''
. .
,

,,

,,.

'

.,

q".'' "
.

i....

,,i .., ,

'
'
,
!,

.'
,.

q!.,.'m ''

m'.,, ..

..

;,
.
i,
,' '
.
t'.'r,.

, ?
.,. . . '
., '
,,Y'
t. ,,.,'
,,
,,. ,..
, . .n. , ,

;,
'
'.

'''' '
.
,,

&'

'

-

'

,

? r '.í"
p, n,
''.

..
, ,.
, .,,,

'''?'*''.',
..
'

ý
i
qh
,,.,''..; ''
.'
.
Ci
'n
ii' ,.''.'',.
t M,'.'
,
.

,.

. ',
'n ,
,
''

.

'
.

h'.,

.

- t'

''

d

9gìW
uU)9hlCJ
IUhilnnIJ
'
Jknn
.,)9
ul

)JHK,
:\,,4h(:rHy,\llh1()K h()() LEK

),4
nc
,,(j
d,,.,,'
íJ ?
.,
.
,w
uuc.,9,

,
,

'

'.

.q,

,!
,'

p,x',.'.

,

.
,

,,,

[
S
,
.
4
l
h
M
1
!
)
(
t
?
i
F
'
K
9
í
3
f
I
ì
~
:
.
,
S
n
^
r
&
l
P
_
;
J
'
a
b
g
"
.
,
t
y
q
c
?
^
_
:
'
=
í
.
'
_
?
t
,
.
'
?
:
t
J
,
y
.
'
"
P
í
D
i
n
m
X
r
?
x
'j,

.,
..

'
.. , . .

'
"
IS'
,dllt''iM.,l^IUll

,
.

. ..,,

lî,jlr
j)

pHR(i,,
4( f
If)',
/!f)fh1S,:
! (iK,)'f'f(,
/!('K
qt))'
nI
9jj
'II
),1j,1,
dlc.I
.d
1J
' I.j-(:
,

:.
,

''

.,

' !,
'
.,

,'
'
'Y'
,, '
,,
,,.
,
,,
,

_

,

.

:

,,
.í'

.

Y.'
-

?

.
2
,
'

'
'

.
'

'

!

ShhEASRF,,4LSIZ

.

m

n

ltIM 1)n3r
nq

'if'
,
;'í
t

!,

'
,

'

m
,,
.,

,
,,
,.
,,,
y,

*t
c

'
,
.
i
p
!
M
)
'
.
:
,
t
'
,
y
.
:
?
'
,
.
r
i
'
6
,
.
f
n
9
i
^
y
?
;
m
'
ï
r
t
P
.
5
,
i
R
?
C
x
l
y
1
'
P
j
.
!q
'
y
'
'
'

n

J

''
'i

.
.9

-'

,

',,,
.

'' '
' q
'
''"
,
,,'
c,, , ,P
''
'.,

J

.

,,
i'

,,.
'.
' ''
,.
.c-'.
,
t,Y
'' ''' ^ '
'''''.
m
,'
,.
, ,. i,

' '

"
'

:
..,
' '?
!

,x

''
'
x
,
xt'

''

''
ì.',
.

''

'

'

,
..
.m
'.'
. ..,,'
'' , ,.'
g
,
-.
,
,,',
,, ' .
..
'.
t''t.,.
't
.
.,
,

'

.

.

?n

I

h

'

- ' ''' . '
. .
.,
i'" ' . '
''' '"

y.,
,'
".,
''.

v,..
i.'
.

'. ..i,,,.

-

"
.

-

.

m

'

'' '
''

'

i,K''

,.,

.,
'''i '
,
. ,, ' ,,
._. ''
,.^,
?
'' ',','
''
?'
:
m
,., ..
,
, ' :
''.'
'' ì
9'' '''';' '
. , C
,,
,

'

,
.'
'
''
'9
?,~nm.,,.'
m''
,''
.,
,, ,
'
'.
'' '
'
i
'
í
'ì' ',' '.
'
.
t
j
i
!
.
.
.
,
t
g
'
' '''''
'
', . ..
?i
't
.,V'.', i
,.',. ./
..
,-,í
,,
j','',,.
'
' S?.
' ,
,,.n''
1
. ,,.. .__
_
.;

n , i'
. ".
,,.
*
. .'
.''
,,
'. .,
''' ' ' ' ,,,' ,.',' ''.''. t , '
.,"
'' ,'. .i't,.7
'
' '
Ð '?'
!
.
.
,
,
.',.
,
.
.
,
,
,
,
,
.
,
.,' :
''
,.
'"
'g.?', ., .,,'''''', .''-,':i'',i''.'. q:"
.
,'
. .i
.
...
,; '
. .
'
'
'
'
'
'
'"
'' ' Y' t'
'"' ''
,
,
., .
. '' '
,.
,'
i "?'' 2', ''.. ', '''- ' '',''y ,., ''.' ', '.í',. ' ' 'i
''.??..','
n'
.
,.'.
,
.
.
,
y
,,
,
' 'h
'
i'' ''
i
'
'
'
,
t
,
i
í
'
'
'
'
'
i
'
'
?
.,
.
t
,
. t
,;
,.
?',^ ,;
''.' 'r''., "'. . '
t
'
.'
t,'
^.m,'.''q ',1 ' .'',,
.
.,
.,
,,'
, ' '' '?
i
'''
A'
.
' ','',
''
','
,
í;t
'
,. , . .
.
h
,.
.
,
,
.
,. ,

'
.
t,

',__ ,' ,.
,
:..r
.i.
:t,t,"''

,''.,'.
.
'

;' '

,

'

'

t

'' '
,

'

,,

..
r
..i
^.

''
.,, ,
,
Y'

''

.

'A , ,''?'',,.

' ',

,

,

i

'
'
' '^ . .
.
, ...
. . .ii ..
,
., . ,

, ,,..
,

.

l1'
lUI'
/'
1lì:llIt'IU
tm tl.
,,

tJtlK,) ,.
; (;tJtY,,
ifIi
,1S1i (jK,
,i'rl

;l)\jt)yjluiJ I.i-:
\l; u
.,q

'

P

,,

:t

..

,
,

.,

'',

''
.
.,.,
i

'

).ly
9l))!)tij'5'jt

S,
5.
k(C !S
.'RF,.
qLSfZF,

''
'
...,,

.

.

';

,

,
.,

. .
. .

.

J

L
'
,,
t

'

:'

'

.

:;

.
..''t, ,
-,
'

..

_

. .

,

'

' ,,

.

9;;'?'
q'"
'' 'q

d.
.

',
''
.,,
,
',
Ð. '
!..''''
. . i

t

''

'h i'.

.
,'

i

'^

'

'
^ iI
.,
'''' '

'' ,

''' ''
,
,^

'
-

,

q ,'
.
'

,

t''
t, '
.
i!
'

''
'
.

!
''
.

.

, t
.. ,
.

tt,
'

.

t

'''' ' '
'

i',,.

''

'

,.
,,
,.
1

'
,

,it
i
,'
.'
,
,?'
''

,i'' t'
Y'
'

i

--

,
'

'
?' Y' ,'
í'
. re '^
' C'
'
'
n ?d
' ''.' ''
,.

i.

r.. ,
,,í

.

,
,

'''

''

?.' ^

. .

'

.
't' -.,

t
t'
,

'

.

'!
w , ,..

i
í
'
.
t
,
H
j
_
'
?
K
.
,
'
m
X
,
'
.
t
,
..
_.
,_
.
,.
,''
.
,
'
J
.
p'

tg''',

,í.

? '
'.
',

,

,,
n'

' ''

j.*'js''

..
,

' ì'

t

?' ',

.

.

'''/

'

.

.

'

q.,.. .,
,,

'

'

-

-

i?i '
-'" '
.,,

'
,.' ,?
.?,i
'
' 'm'',
q.
' ..i

"' j'' '

',
'
;. ' ','' ' 't'- _
^.
'-. ' . 4 ._

d,

' m.
''..
.i

' ,
', '

' "i'',.
.,

'
'' -

'

'

','

.
'

'

-u ',

'''?'
'
. '
,

'.

..

,. j

.-

''

'

'

,

.'

'

4

i)l)'ln91),,r
:lì'l!
l
.)l
lcU
'
,,lj
'
((.\ ,\h
,(
jpH ',qp(h(,
S,;,()K,\TI
mj;r
j'lI)
l' 1.i)1;:u;,),qJ))r

t

''
- 'ti'',
, t

'

'

t

j,
t

'
?

.'.'
îi

,

tt

'''''Y.i, . ,' ?
'
' ''.

.'

'
i 'I

,

.

?''t
'

.
,

't '

.

..

'

''
,

.

'

..

.

' '

'

-

-

,.,:'

-' ''
.
,
í ''

'

?

.

'

'' .
'

'

,
.
'
,
l
'
.
n
t
b
_
i
Y
4
^
"
o
W
?
q
,
.
'
2
t
c
e
i
b
J
r
n
l
~
p
C
j
M
?
;
,
'
\
.
"
y
i
:
9
h
^
r
í
m
M
d
,
'
p
.
n
f
?
t
i
b
"
!
y
^
,
K
'
.
;
m
Ð
:
r
_
i
"
j
t
l
?
.
,
'
n
I
^
ì
c
;
f
:
\
t
J
í
"
T
,
4
.
'
1
m
i
)
j
K
e
l
I
F
!
?
t
;
c
9
:
n
.
'
'

.

'

''

''

q,

p

'

g

,,

R

,

J
,,,

.,
,
,

? ' ï^'

?

'

'

'
' .J

t'

''

,

"l)l;"
Jn''
,t
llí
J'i:IJl4'
9'l,),!li
.j

l'lll(1( N,
(N(.il'lt)'r\l'l,
hI ,iN(ì,
/i'l'l
))'
/j
I,l,,,I,LIl)
,,
),'
jII;lí)I.jl)
.I
, i

$

.

'

:;
,
,

'

,

.

fn
ll1JlemlI1I1i
)JMq
qJ

t.

,

'

,

S1hfI'
,,
h,
SK .
4f f,'
,

'
''''
-'

.

!

'

:
.

t

?'

'

.'n ' u
'
t?
't.''
, . ,y. , ' ,
.c
' '
ì,'....,,, .l, ',.,'
.. . .
,'
;i
.
,
.
.
.
''
' 'Y '',t
'
,
?
.
.
,
.
,
' '
'. ' .t,,' '
,,
'
.., .,
, , M
.,
,
',
,R ., ,,. ,.
, ' , ,.
'" t
'"''
''
'
''
' ''
' ,
,. , ,,..
.
, \ ,, .i,,. . ,,.'
,
., ,
,
'
'' ' '' '
.
,, ,
.

''
t

''
'

'

' ''
..,,

.
,
''
,
id
,
.?
.
,
M
.
j,
'''
!

i,

,,
.
'
.
íí

'''

t

g

;
.
''
?
,' ,''
^-'' -'?

'
.'

?
'-

a, ' ''
.
',.
' '? 't
., . , .m'.
i .
r .,

?'
2'.'' '
i'i
- '' í
,, ,
, ì',',

''

.

''

'

M
í" ',y

- ,

'''

'

jmh, ''

.
'
' '

:.

i
,t
,
' ,'
' ',?,. ; , -?-.' '':. ' )J
. d'
' '?^. ''
, ''^ . .
.
,,
' .'
'

'
pm
,. ,
, ''-,''
''i^' .
.!' '
4
'v
?' , , ,
' ' '
J i.:
''t
''.,, " . ..
''., '' ' ''
't
y

,
'
,i

'

.

''''
''' ' ''
',..
,,
,. i,
,'
.
,,, ,
'

ex ?M

'

- '
4?

ï,
.
t'
,,'
.

'

''''m,,
.,.
',,
',t
t i

-

-'
,

',' ,'
^'
í
.
,rí ,,
.p
,
'''
r

'

''
. ,'
.
, ' .

'

i'.
''

'C'
,)
?
i'
''
'
æ
'

' '
.',,'
,.
.'
'',,

9
,,.i
t
,
'.
J
"
;
.
y
m
i
?_
,
g
.
e
n
,
.
:
i
,
.
$
,'
,
p

. '..i
,.,Y
.'
y.
,

;

;'

?.

.

'
.
' .y_ '
''
'
.'
.
'

'

.
,

,.
'
m ^ ''

.

'

,

,
.'

'''

-''

'

..

.,.

.

t''' ,

^' .
' ' .,
..
.'''

.' '
.,.
,..

'

'!,.

íríi'
,?
i,"

'.'.c, t
''
. ,,,,
,' ,
, ,, ,
'
U.'',, '
'
'
'
,. '
^

i

ì

t.'

?

''
.

(,
'^'
,,
'

q

,,

,'

','.,t,..,
'

.

?
,'m'' ''.'.,.,..y', ./',. '
P
' '

t
,.

' ''
,
, ,.

'
q , .,.ji.. '' ,, .h.' ',y .i',.'
.
'i'' '''
,
. .

'.,'t
f

)1''
jhJY'Jl1l)tl
il^i;'
l
iJl1h'1f.1
,
t;tt,h ,,( ffI)', Ik
i1 'ti,;/,
/if),1
ll;wl1l;\.!
li'iiI;íI
,l11ílI(;(
,I

'h ' '

ît .'.?.. ' ,

,,
.

''

' '
.

_, -.

.'.-

'i i

Q,'
i
t''
?
,
'
i''
"
J
'.
:r '

,
9
,. ''i
j

.

?

'
__

'

.,
,

.

't'i
' '
i'C
.
,:.

''

.,

. '
.

ir
,. .

.

,

'
.'

.'

.
.,i

'

?'in

.,
.,

"'
'''
./'
i

.

I ln

1JIMt tg qq3

,
_

m' ,:
.,
y

,

,

,n,1l:,,
;s[E,;Ls1,E

'
,
.'
. '
.
j ' 't,, ' ?ii
'i
'
^
'
..
J.... '
'i '
''
'. '
'
'
.. , i
t.
.
,
J
'
..
i
'
'
'
'
'
't' ,q.
'
,,
.
, , , ..
, ,,,,,..
' ' ,. ^
.'
.^
.
'
''
Y ' , .,M. . ,.
:', .', ,
,
, .t . ,
,
''
''
'n
'
'
'
'
'
.
.
.
.
,
,,,
.
,,'
.. ..'. ''
.' '.',..'
.
. ..
.,
'
'
.
'..
'.
' rì
.
.. '
.
.
h
n
.
.
,
,
,
q
.
,
,
.
.
,
,
.
,
'' '
:'. '.
',
'D.'í,..'''
.' '
i itt',,
^,m '
'
'
r, ..
.
í, "
,?i
.
ir . ,. 'h' ,..,
'..
'
J
t
.
'
:
m
'
i
t
'
t
'
.^
,,
.
,
.
.
i
,
m
.
,
,
,
,!
,
, h. .
.,
'. 't . , ',:
'.
, ' ',
y''
,' . ''.. ^
.
' !
,
r
,''qr
,, ,..?
.,,í
..
, '
._ I' í
,
'
,
n
,
'
"
'
'
'
'
'
' ?'
i ' ' 'ii''
'
-'
...,
.^.
_ . ;,
._
_ ,. ' . ., ..,,., ,
.
."
, '
' , '^
t,,
' '
'.'
'' t
'
?
)
,
.,'
, .,' . t .
,
?"
.i ,.
'
'
i'm
,
.
'Y
'Y
?...t',.'.. _ '
. ,
,
t
.
'
'
.Y
, .;
..,,"
,. 'n
',
,
.
f,, '. -i 'r'.
í'.r. ' ',''
.'' ,.' ''
.,
.'
't
'
'
'
'
.. ,','
,
.
í'^i
.'.' .
', . . '
i' . ,'t ,,
''
.hR
' .'i
,t '
.
'.'
',. , , ',.,.; .i
y
. :
,
i,
' ,. ,
'.'.
'
'
' ', ,'í
. .' .
.
' ''
it ' .
'':9'''
i íh'
,.
' ' .'
' ''
.
,
,.
, m.'
'? ',. .
.'
,
,
.'
,
''
.
,'i . ' .
. .. , . . . ' ,n.^ ,
; , c' ..m
. ,,
'..
'n,.. '',_' .,. y, '',?
.'
,, '
,'
., '., ,
,^ . . ?_. '
,
'
'
'
'
'
' '
''
'" '
\ ' ".
?' .. ' . . ,.i-''
.,.
.,.,
.
.,. ,,
..,.
,,
., .
,n
.
,
,i^i
'.
' '-'i
, .^
' ,',''.'' . '''
g
"
" 'i'.','',.'. '''t,',.'^'pm'','. .
'
. 'í'
^
'D','
'
'
'
'
'
q
''.
î,
J
I
.
, t, ':
.'. '. ,
.'
.'
.t
,t
.,,4
',,. i.,
'
'
,
,
,
. .''
i
'
'
,
'
i
r
..
, ,
., ,
,.
.
,,
,,
...
.
,i. .
,.
.,
.,
,
,.
'
n ' .'
'
'
'
'
'
'
/
'..'? Ð' '
''l .',.'.W .. rí'
/'''
q, .' 'v ' '
'
.... .n
,
. ,,..
M.
.., ... ,.., '
..
..m.
,
. t, , .
..

ï '''

'

j' Y

?
J.

m.'r'
i

.'.
',.;yií''' .'' '' .
'f, '?'i
,
J
'''y' . ';; $'
'',w
'í,?
'?':?,Dt
n. - ;, ''ìX'' .':'í'
',?" ' ' '

,
'
a
ì
?
"
í
f
j
.
i
:
p
;
r
t
!
,
'
2
h
l
í
i
.
d
"
'
?
9
R
í
,
p
t
n
/
i
.
_
'
=
,
a
^
m
~
ó
b
í
t
.
i
d
?
'
D
j
,
^
.
i
ì
'
,
?
^
í
/
.
:
'
i
,
q
r
t
i

í

t í,,.,,'
.'t''.
'mí'm'. K
htíi' '?t

'

,?tI'

.

t,'

i' ?
,

. ''

'

;

'
;
;,?
,.' f
'jn

i' 'y ní 'v.'
'',.ti?t.f''..', /.;,
,'
,.í
,i'.
t',r. .
M'
? ' 't.
*
'"
,'ti'
''
í
;'
.'
,,;'.
.'..,
.,
!'
,;..'

'

t

';

'"'

'ig

, . " t.. I,t',,

n t . ?' ''b,.
;',,'
,n. i,,.';
D'.
í

=

,,'
..í
.'
,
7'

, '^

'.,
,
.'

qJ? M.', .

t"
,
''.
'm
ij
.,'', ì'
't
4,i, ,-í' 't ,
,
,i,,.
'.
'.
,.:'t.'''t
'''
'''
.'
r
:.,'i
,r'
i
.
r
í'.I,

,.'M'; t'.,
t ,'.
'.;,':.
j
..''''
.,'
', '
'i'
,
''
:.
i"
^'
?,
.
Yr
-'
,'i
'',
''.
^'
^?
',
''
Ð:
?,, .

,

kmP'
.',,'
,.
;í,
.
/'
,.'
,.
'.,

q
,v i. ,', '? .;',
.
'!'
?

.,
..,,.,.
,.., , .t,m' '

i

yt

,.

.

..''
,

,

' ' .í'

i

.

. , .. .

.

;'
'?
, ,'?
,
; i'. .'. í
'
q
t, '.,,
t' '
'
.

.

.

,
,
.

,

,'

.

'Jj:
','IJIJI
/1).I
ijJI'
)I))I)
,I

flfIK,
/j . ,(h
i'(ir'IfY,/
tflI)1'f'f'\i,1f),/
t
;,lllt).), ;
)ijI)3DI)l'
il (;I

'

'' '
y' r
'
i,,9

'

,,

,.,

,i.

' '
'' 't
. .

'''

'
. ,'.
..
.
,
,
'
' ^''
'.' ,'r'

,,

'

,

P.,''

.

''
.

t

t

'''

.J

,.
,
,,

.

"

p'''
,

,

1l)llc9l9i)n4i
ín'i4

''

S,ih,ll'
,.4 Kt'r(L'lE'
,

''''

'
,
'

.
'
''

,

,

'

'

í

'

,

., .
,
. ''' ''
'

P
., '

?'',

'

'

';

'

i

''

'. .'

t'

.

t 'W

.:i.

'"
.

_

'
. .'

.,
'

t

'

ie
;

'' .t

" ',,

t

..
., ',.
'' . '
.R

i ,'

'.

..'

, ,

#' ..' ' - '
,.
t

'
,,

.

í. '
'c.

í? '

'.í ,
r
'' .;
''
'
.í,

,,

.

, ',. '
,

!. v.
.
''t',

,

.

.

t

q;y''.',í i,

,.

,

'' ' .
, .
v
','

'

,,

,.
'
.

..

tn t

'?. ' . ' '
'i
-

.

.,

,, , '
. '
'
''
'' '' . n '' '' ' ,'
,, . . ,
.
,

íí

.

,

i',

''i
.. ... .
,
, .

t

,
t 'RiAw ^i.'
it,
t'..
'''

:'
'.
n''

.

' " ' rh

''
'

. .

'

'

t

"

,A

,

,

,
''',,
,t
.;
'
''

.

q

MJll9'
d'l
,h
t'Jj'
,ll)t'
li,
).!
llll
,l
f)III,iN,('(ìIIf)',
l(f)fh1'f'
T'
.V,if)/(
qt),
'j
9(/
,
jtllJ I()1
,,
1;,,l)c
\.I
_
. ,

t ,ì ..,',

..

ti
' ''' y ' .
,
t
'
í'q

,

'

,' .'..,

'

,

' ' .

..,

', ..
n

.

.

jh I'..,.
t.'''. í
^ ' ''
t.t.'
' ,^' r.'' '
.
'
l, ! ,'

''

'

-?- m,'
,, , .
' ''' i

,' .'
.
.
.,
ì
,,
f .'' t t'

'.'. .,
,
.

t ',?''
Y.,J

''

, ,

.

,

,

,

''4'
,

,

,

i

''. ' '

,

n

'

..
i

'

i'.

'

.

.'
,

',

?,i
*
i
' ii
m
.; , ,"
'
,,,
'',,
.,ß

,

,'
.

-;
.

t'

'
'

'..

'

.

,'.'i 'i

,

,.

''

g
.
',
,
;Y
í''
''
2
,'
^''
;.
,
'
i
'
,, ,;?,',
i' ?'?
hí , ? '
'3d
"ÐR,
'
-,
?.
,.
.
g.'
m'
í. '
'm'q"
?i
.
m
i,..
.^
'
'' iï
. m'
'' '
!.

.
, ,
..
.
. ''

..

-

t

.
'
^ '

, '

.

',

t'"

,

'
''d '

.r

m

. c .
'
p

,,-.

'
i'' .

t.t.
.

F .. :

'' '

''

'' ''n
a

,
,,
,,.

. ..

,

''' ? '
.

,

'
.

t'

I

'

.

.
'' ^ ,
l
. Jtt? '
,

r',' .?.,,
j'.If
/

i,,.í-_ ?

'

.

.

t
,t

iI'

i
..

'
. ,

y.

-

' t

,

j "h''
nt

,

'

..

V

'
J,, ,.,
J

'
'
., ,

,.'
',.
,
'
. ,

'ii'
.

'.
.,

.

.y,
'i '
'
''

.,

,

q

M i' ' '
m?

'.

'

'
.

.

-

'

_

,

.'

'

!

,, .
,
,
',

'
4

''

,

t'
,
P^
'

'.

,

..
_. ,
... .

,
.

;
.i

,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful