a

PEN GEN A L A N DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS, BILIK / KELAS MERUPAKAN SATU DARIPADA KEPERLUAN ASAS YANG UTAMA YANG PERLU DISEDIAKAN KERANA MENGIKUT KONSEP PEMULIHAN KHAS. MURID-MURID YANG KETINGGALAN / LEMAH DALAM PELAJARAN DI KELAS BIASANYA AKAN DIBAWA KELUAR DARI KELAS DAN DIMASUKKAN KE BILIK YANG DISEDIAKAN KHAS UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PEMULIHAN. DENGAN YANG DEMIKIAN DALAM MENENTUKAN BILIK / KELAS YANG SESUAI DAN PALING IDEAL, BEBERAPA CIRI / KEPERLUAN BERIKUT PERLU DIAMBIL KIRA

TUJUAN

1. MASA, TENAGA DAN ALAT-ALAT PENGAJARAN DAPAT DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF PENGAJARAN. 2. DAPAT MENGGUNAKAN KEMUDAHAN YANG TERDAPAT DALAM KELAS DENGAN BERKESAN. 3. DAPAT MENGADAKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG MENGGALAKKAN.

CARA UNTUK MENGADAKAN KELAS PEMULIHAN

Disyorkan 3 alternatif seperti berikut: 1. Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi Pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang. 2. Sekolah-sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlah nya hendaklah tidak melebihi 15 orang. 3. Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datang nya dari satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas khas Pemulihan dengan Guru Besar dan guru-guru asas.

BILIK / KELAS

A) Lokasi bilik / kelas untuk dijadikan Kelas Khas Pemulihan adalah sangat bergantung kepada keadaan kemudahan yang sedia ada serta kemampuan di sesebuah sekolah. Tetapi dengan menyedari ciri-ciri kanak-kanak pemulihan, kelas berhampiran kantin dan padang permainan patut dielakkan kerana tumpuan murid pemulihan mudah terganggu. B) Kesesuaian seperti juga kelas-kelas biasa yang lain perlu diambil kira dari segi keselesaan ruang dengan bilangan murid, cahaya serta edaran udara yang mencukupi, kerusi dan meja serta saiz dan susunan fizikalnya yang selaras dengan ukuran dan bilangan murid-murid yang terlibat. C) Penyusunan perabot, papan tulis , papan pameran dan tempat-tempat penyimpanan perlu diubahsuai sebagai dorongan kearah pengajaran yang menyeronokkan dan berkesan, sesuai dengan matlamat menuju ke pengkhususan 2M di sekolah rendah. Penyusunan kelas yang betul dapat merangsang suasana fizikal, sosial, emosi dan rasa hati yang selesa dan gembira untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran.

PENTADBIRAN KELAS Bagi mentadbirkan sesebuah kelas Pendidikan Pemulihan Khas, Guru Pemulihan Khas hendaklah menyediakan beberapa keperluan lain yang semestinya ada dalam kelas pemulihan. Diantaranya ialah : 1. Jadual waktu kelas / persendirian. 2. Carta alir Program Pendidikan Pemulihan Khas. 3. Ruang-ruang pembelajaran mengikut kesesuaian dan keluasan bilik.(GAMBAR) 4. Bahan-bahan fizikal dan bukan fizikal lain. 4.1 Membuat runding cara dengan ibubapa / penjaga. 4.2 Membuat penyediaan bahan-bahan pengajaran. 4.3 Mengemaskini rekod-rekod. 4.4 Bimbingan dan kaunseling kepada murid. 4.5 Rundingcara dengan guru-guru tentang perkembangan pelajar 4.6 Rundingcara dengan guru besar kearah peningkatan pencapaian pelajar. 4.7 Mengemaskini sudut-sudut pameran pembelajaran. 4.8 Inovatif dan kreatif dalam meningkat mutu pengajaran dan pembelajaran.

KOD PENGELOLAAN FAIL

1 01 2 02 3 03 4 04 5 05 6 06 7 07 8 08 9 09 1010

-

ASRAMA HAL EHWAL MURID KEMUDAHAN FIZIKAL KEWANGAN DAN AKAUN KOKURIKULUM KURIKULUM PENTADBIRAN SEKOLAH PERHUBUNGAN MASYARAKAT PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN PELBAGAI

06 PANITIA MATA PELAJARAN

1. 01 2. 02 3. 03 4. 04 5. 05 6. 06 7. 07 8. 08 9. 09 10.10 11.11

-

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS PENDIDIKAN ISLAM / MORAL PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMAHIRAN HIDUP KAJIAN TEMPATAN PEMULIHAN KHAS

Kandungan a. Surat-surat perhubungan luar / dalaman b. Carta organisasi Kurikulum dan Panitia c. Jawatankuasa Panitia i. j/ k pemulihan khas ii. j/ k PeT1 d. Pekeliling-pekeliling Iktisas

Kandungan a.Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas b.Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas c.Rancangan Pelajaran Tahunan d.Senarai Bahan Bantu Mengajar dan Kedudukannya

Kandungan a.Surat-surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah b.Buku Minit mesyuarat panitia (1)(2) (sekurang-kurangnya 3 x setahun)

Kandungan a.Program Developmental dan Rutin b.Laporan-laporan program

Kandungan a.Analisis IPP2M b.Analisis PeT1

Kandungan a.Guru Besar b.Guru Penolong Kanan

Kandungan a.Jadual Pemeriksaan b.Instrumen Pemeriksaan

Kandungan a.Surat Menyurat b.Senarai Aktiviti Tahunan yang dirancang c.Laporan Aktiviti yang telah dijalankan

Kandungan a. Semua set ujian yang digunakan

Kandungan a.Jadual guru Pemulihan i. jadual waktu PeT1 ii. Jadual pemulihan khas b.Maklumat guru Pemulihan

PANDUAN MENULIS NOMBOR RUJUKAN FAIL
NO. KOD SEKOLAH KURIKULUM PANITIA M/PELAJARAN

ABA4011 / 06 / 06 / 011 / 01 / ( 01 )
PEMULIHAN KHAS NO. FAIL NO/BILANGAN SURAT

FAIL-FAIL LAIN (Fail peribadi murid) -Borang Pencalonan murid -Borang pengumpulan maklumat. -Kaji selidik / borang latar belakang. -Rekod kesihatan. (Fail Bahasa Melayu Individu)

-IPP2M / Saringan -Ujian Diagnostik -Rekod Pengamatan -Rekod Pencapaian murid -Borang Skor individu

(Fail kerja susulan

individu)

-Direkodkan bagi murid-murid yang telah menguasai ( sudah mengikuti P&P dalam kelas normal) -Lawatan -Inventori -BBM / ABM Contoh : Buku-buku, carta, kad-kad dan lain-lain

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II, 33000 KUALA KANGSAR,PERAK. JADUAL KELAS 2007 : HALTE ILHAM (PeT1)

HARI MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

7.40

8.10

8.40

9.10

9.40

10.00 10.10

10.30 10.40

11.00

11.30

12.00

12.30

1.00

1.30 2.00

PH.

PeT1

PeT1

PeT1

R E H A T PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1

PeT1

PeT1

PeT1 PeT1 PeT1 PeT1

BIL 1

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU PeT1

MINIT 510

BIL

MATAPELAJARAN

MINIT

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II, 33000 KUALA KANGSAR,PERAK. JADUAL KELAS 2007 : HALTE ILHAM (PeT1)

HARI MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

7.40

8.10

8.40

9.10

9.40

10.00 10.10

10.30 10.40

11.00

11.30

12.00

12.30

1.00

1.30 2.00

PH.

PeT1 MT3

PeT1 MT3 MT3 BM

PeT1

R E PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1

PeT1

PeT1

PeT1 PeT1

PER PeT1 MT3

PER PeT1 MT3

MT3 BM MT3

H A T

BM

BM BM

BM

PE R

PER

MT3

BM

BM

BIL 1 2

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU PeT1 BAHASA MELAYU TAHAP 2

MINIT 510 240

BIL 3 4

MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP 2 PERSEDIAAN

MINIT 240 120

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II, 33000 KUALA KANGSAR,PERAK. JADUAL KELAS 2007 : HALTE ILHAM (PeT1)

HARI MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

7.40

8.10

8.40

9.10

9.40

10.00 10.10

10.30 10.40

11.00

11.30

12.00

12.30

1.00

1.30 2.00

PH.

PeT1 MT3

PeT1 MT3 MT3 BM MT3

PeT1

R E PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1 PeT1

PeT1

PeT1

PeT1 PeT1 PeT1 MT3 BM BM PeT1 MT3

MT3 BM MT3

H A T

BM

BM

BM

BM

BIL 1 2

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU PeT1 BAHASA MELAYU TAHAP 2

MINIT 510 240

BIL 3

MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP 2

MINIT 240

CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOT DAN PERALATAN KELAS PEMULIHAN KHAS

11

RUANG MATEMATIK

RUANG PENGAMATAN

SUDUT KINESTATIK 6

PETUNJUK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Meja Guru Kerusi Guru Meja Bulat / Meja Jepun Meja Murid Kerusi Murid Sudut Kinestatik Rak Buku Rak Fail White Board Rak TV & VCD Cermin Tegak Softboard Rak Carta Kapet

4&5

7

9

4&5

4&5

RUANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BUILT IN CABINATE

BUILT IN CABINATE

3 14 12 2 1

14

12

RUANG MULTIMEDIA RUANG PENGURUSAN 8 13 RUANG BAHASA MELAYU
10

Dasar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian Pelajaran (yang masih digunapakai).

a) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8594/Jld.11/(32) bth. 22.Jan 1985. (Guru Khas Pendidikan Pemulihan) Penjawatan Guru Pemulihan Khas Mengendalikan program Pemulihan Khas sepenuhnya Murid bermasalah pembelajaran Lampiran tugas Jadual waktu

Dasar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian Pelajaran (yang masih digunapakai).

b) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26) bth. 18. Jan 1986. (Kelas Khas Pemulihan di Sekolah Rendah) Laksana Program Pemulihan Guru-guru yang terlatih khas Kerjasama dan sokongan dari pihak pentadbiran sekolah Penyeliaan dan pencerapan 2 lampiran Bilangan guru Tugas-tugas khas

Dasar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian Pelajaran (yang masih digunapakai).

c) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/PK/Jld.V(29). (Pengawasan dan penyeliaan Program Pemulihan) Program Pemulihan berjalan dengan teratur Murid masalah pembelajaran Penyeliaan dari Unit Pendidikan Khas, JPN Pengelolaan, pengurusan, keberkesanan Kekangan dan pemasalahan Rekod lawatan

Dasar Pelaksanaan :
Surat Siaran Kementerian Pelajaran (yang masih digunapakai).

d) Surat Siaran Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(34) bth.30. Jun.1989.(Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) Lantikan jawatan guru khas Pemulihan Khas Wajib menubuhkan kelas khas Pemulihan Khas Hanya seorang guru khas Pemulihan Khas Kursus peningkatan Pendidikan Pemulihan Khas Kerjasama dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah Program tidak boleh ditutup

Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8594/Jld.11/(32) bth. 22.Jan 1985. (Guru Khas Pendidikan Pemulihan)
Tugas guru khas pemulihan di sekolah ialah untuk mengendalikan program pemulihan kepada murid-murid yang lemah di sekolahsekolah rendah. Program ini merupakan satu usaha yang baik dalam membantu murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Khususnya dalam menguasai 3M.

Tugas guru pemulihan khas:
menjalankan kerja-kerja pemulihan. membantu guru-guru asas. berjumpa dan berbincang. melaksanakan penilaian berterusan. menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah. mengadakan bengkel diperingkat sekolah.

Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26) bth.28. Jan 1986. (Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) Diharapkan pihak pentakbir dapat memberi kerjasama untuk mempastikan guru-guru terlatih khas dalam bidang pendidikan pemulihan diberi keutamaan oleh pihak sekolah untuk mengendalikan kelas-kelas pemulihan. Unit kurikulum diperingkat JPN dan PPD hendaklah bertanggungjawab terhadap pengawasan dan penyeliaan Program Pemulihan Khas disekolahsekolah, ini adalah kerana program pemulihan ini melibatkan dua matapelajaran asas iaitu bahasa dan matematik yang memerlukan perancangan, penyediaan, pelaksanaan dan penyeliaan yang rapi dan teratur.

Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/PK/Jld.V(29). (Pengawasan dan penyeliaan Program Pemulihan)
KPM berharap program pemulihan ini berjalan dengan lebih berkesan dan kerjasama daripada pihak JPN adalah amat diperlukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan penyeliaan sekolah-sekolah. Dalam hal ini pegawaipegawai berkenaan di JPN adalah mempunyai peranan penting untuk meningkatkan prestasi program pemulihan di sekolahsekolah rendah. Semasa membuat lawatan di sekolah-sekolah, tinjauan secara dekat hendaklah dibuat terhadap kelas pemulihan dari segi pengelolaan, pengurusan dan keberkesanan kelas tersebut. Jika terdapat sebarang masalah dalam aspek tersebut, mereka haruslah berbincang dengan pihak sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Kementerian juga memerlukan maklumat serta laporan mengenai perkembangan dan kemajuan program pemulihan di setiap negeri dari masa ke semasa.

Surat Siaran Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(34) bth.30. Jun.1989.(Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah
Jawatan guru pemulihan adalah jawatan tambahan. KPM berharap pihak sekolah memastikan bahawa semua jawatan guru pemulihan hendaklah diisi bagi setiap sekolah. Pihak pentadbir juga diminta memberi perhatian dari segi: Hanya seorang guru yang boleh dilantik sebagai guru pemulihan di sesebuah sekolah. Keutamaan haruslah diberi kepada guru yang telah mengikuti Kursus Pemulihan 1 tahun atau 6 bulan.

Sambungan

.

Surat Siaran Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(34) bth.30. Jun.1989.(Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah Sekiranya terdapat lebih seorang guru yang terlatih dalam bidang pemulihan khas di sesebuah sekolah langkah- langkah yang harus diambil oleh JPN ialah membuat penempatan semua ke sekolah yang tidak mempunyai guru pemulihan khas. Guru khas pemulihan hendaklah ditugaskan mengajar kelas pemulihan sepenuh masa. Guru besar dan semua guru haruslah memberi sokongan dan kerjasama yang sepenuhnya bagi menjayakan program pemulihan. Kelas khas pemulihan tidak boleh ditutup oleh pihak sekolah tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada pihak JPN dan KPM. * Adalah amat penting Guru-guru besar betul-betul memahami akan tugas dan peranan guru khas pemulihan dan memberi perhatian yang khusus terhadap perkembangan dan kemajuan kelas khas pemulihan di sekolah masing-masing.
-

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.