You are on page 1of 28

www.MaximumBilgi.

com

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

DOSYA ER

1. Beynin potansiyeli 2. Beynimiz nasl alr? 3. Beynin iki yars 4. Yallkta hafza 5. Olumlu dnce 6. arm sistemi 7. Balama metodu 8. Rakam-ekil sistemi 9. ngilizce kelimeleri hatrlama 10. simler ve yzler 11. Akrostiler

1 3 5 8 10 12 16 18 21 22 27

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

BEYNN POTANSYEL Uzmanlar, normal insanlarn mevcut beyin kapasitelerinin ok azn, baz uzmanlar ancak %1 kadarn kullanabildiini sylemektedirler. Bu durumda beynimizi, kullanlmayan, yaklak % 99 kapasitesiyle beraber, uyuyan bir deve benzetmek yanl olmasa gerek. Demek geride, kullanlmay bekleyen muazzam bir kapasite var. Peki, beyin potansiyelinin neden bu kadar az kullanlmaktadr? Bunun temel sebeplerinin banda, beynin nasl altnn, yakn zamanlara kadar bilinememesi geliyor. Yani, zihinsel yeteneimizle ilgili sorunlar, beynin kapasite eksikliinden deil, onu nasl kullanacamz bilmeyiimizden kaynaklanyor. te hafza eitiminin amac, bu tl potansiyeli harekete geirmek ve gelitirmek iin yardmc olmaktr. Byk lim bni Sina ocukluk yllarnda matematik dersinde baarsz olur ve medreseden kaar. Gide gide bir kuyunun bana varr. Kuyudan kovayla su ekmek iin eildiinde, kuyunun azn evreleyen talar zerindeki ip izlerini grr. p, gide gele, o sert talar zerinde izler brakmtr. Bu, kk bni Sina'y derin dncelere gtrr ve: Bu yumuack ip, gide gele gide gele bu sert ta zerinde bu izleri yaparsa, ben de azimle alrsam, matematii baarrm. der ve o kuyunun bandan tekrar derslerinin bana dner. Bylece, bildiimiz bni Sina ortaya kar. almak, zellikle sistemli almak zeky, hafzay at gibi, tembellik de kreltir. Tarihte inanlmaz denilebilecek hafzalar var. Bunlardan birisi olan Dominic O'Brien hafza sistemlerini rendiinde, para kazanmak iin bir yol arar ve maalesef bu bilgi ve beceriyi ok kt bir yolda kullanr. Her akam bir kumarhaneye giderek 21 diye bilinen Black Jack adl oyunu oynamaya balar. Bu oyunda kt takip etmek son derece nemli olduundan, btn ktlar hafzasna alan ve hangi kdn kullanldn bilen Dominic O'Brien her akam byk paralar kazanmaya balar. Ancak, onun bu yeteneini kefeden kumarhane sahipleri onun kumarhanelerine girmesini yasaklarlar. Dominic O'Brien iin tek bir seenek kalr: Hafza eitimi vermek ve mthi hafza gsterileri yapmak. O da bunu yapar ve bu sayede ok zengin olur. Melik Safi Duyar ise, hafza konusunda, lkemizden yetien bir dnya ampiyonudur. Kendisi sadece bir dnya ampiyonu olmakla kalmam, bu sistemin lkemizde yaylmasna nderlik etmitir.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

Ayrca, Tony Buzan'n Dehnn El Kitab adl eserinde ksaca belirttii gibi, byk bir hadis limi olan mam Buhar 300.000 hadisi, haber zinciri ile beraber ezberlemitir ki, bu yaklak 21 milyon kelime eder. Bir arkada, Buhari'yi yle anlatyor: Buhari, iittiklerini, kk yana ramen yazmyor, ezberliyordu. Basra'da bizimle beraber hadis limlerini dolard; biz yazardk, fakat o yazmazd. Biz de ona, yazmamasnn sebebini sorar dururduk. Aradan onalt gn gemiti ki bize, 'Artk bana satamakta ok oldunuz. Yazdklarnz getirip gsterin bakalm.' dedi. Getirdik. Hepsini ezberden okuyuverdi. Buhari'nin bir hadisi ezberlemesi iin, bir defa iitmesi veya okumas yetiyordu. Bu ahsiyetten, ok arpc bir rnek daha verelim: Buhari'nin Badat'a bir gidiinde, oradaki bir ksm hadis limleri ve hukukular, onu snava ekip bilgisini ve hafza gcn lmek isterler. Bu maksatla 100 hadis seerler ve bu hadislerin metinleriyle haber zincirlerini birbirine kartrrlar. Sonra bu hadisleri on kiiye, onar onar datrlar. Buhari'nin bulunduu bir topluluk iinde, bu on kiiden her biri, elindeki on hadis ve haber zincirini, srasyla tek tek mam Buhari'ye sorar. O da hepsine, verilen bilgiler yanl olduu iin, Byle bir hadis bilmiyorum diye cevap verir. Bu durumda, insanlarn, zellikle onu mkil duruma drmek isteyenlerin hllerini tahmin edersiniz. Bylece 100 soru da biter. Bundan sonra Buhari, ilk ahsa dner ve Senin birinci hadisin yle, haber zinciri de yle diyerek onu dzeltir. Sonra ikinci hadise geer, onu da ayn ekilde dzeltir. Bylece, 100 hadisi de, metni ve haber zincirleriyle beraber dzelterek, hibir kiiyi ve sray armadan, hepsini de tam ve doru olarak syler.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

BEYNMZ NASIL ALIIR? 20. yzyln ikinci yarsndan itibaren beyinle ilgili bilgiler hzla artmaya balad. zellikle son yllardaki almalar neticesinde, beynin ok karmak ve sanldndan ok daha yetenekli olduu anlald. nceleri, zeknn beynin byklk ya da kklyle orantl olduu sanlyordu. Fakat, bunun da doru olmad, beynin kvrmlarnn gsterdii artn zeknn asl kayna olduu anlald. Her hcrenin dier hcrelerle yapm olduu birlemeler arttka bu kvrmlar da fazlalayordu. arpc bir benzetmeyle, insan bir bilgisayara benzetirsek, be duyumuz klavyeyi, bilinaltmz ise hard diski temsil etmektedir. Davranlarmz ise hard diskten ve klavyeden gelen bilgilerin grntlendii monitre benzetilebilir. Sonu olarak, davranlarmz, i programlarnzn hayata yansmalardr. nce, 60'lara doru Roger Sperry'nin, sonra da Robert Ornstein'in incelemeleri sonucu, beyinle ilgili ilgin eyler ortaya kt. Beyin, iki loba ayrlmt ve ikisinin de farkl fonksiyonlar vard: SA BEYN: Vcudun sol yann kontrol eder. SOL BEYN: Vcudun sa yann kontrol eder. SOL LOB: Szckler, Mantk, Saylar, Ardklk, Matematik, Analiz, Listeleme, Konuma, Yazma SA LOB: Ritim, Mzik, Btn grme, Hayl gc, Hayl kurma, Sentez, Renkler ve ekiller, boyutlu dnme, Grntler Biraz daha aarsak, Mantksal sol beyin: 1. Kelimelerle, saylarla dnr. Yani, sol beynin anahtar kelimeler ve saylardr. 2. Yazma iini kelimelerle yapar. 3. Zor ve karmak ilerde verileri adm adm uygulayarak ve zorlukla ilerleyebilir. 4. Hereyi bir anda alglayamaz. 5. Ayrntlarla ilgilenir. rnein, gl bahesindeki tek bir gle odaklanr.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21 Duygusal sa beyin: 1. 2. 3. 4. 5.

Hafza Gelitirme Teknikleri

Grntlerle dnr. Anahtar, grntlerdir. Dili en ho ve arpc ekilde, duygusal ayrnt ve sembollerle kullanabilir. Zor ve karmak balantlar kavrayp zebilir. Birok farkl eyi bir anda alglayabilir. Adm adm ilerler. Ayn anda ok ey dnr.

Btn Grmek Sa beynin en nemli fonksiyonu btn grmektir. Btn grmenin safhalarn tek tek incelediimizde ortaya yle bir tablo kar: 1. 2. 3. 4. Btn grerek iyi bir izlenim edinin. Btn zihne kolay giren paralara bln. Her parann bir btn oluturmasna dikkat edin. Tek tek paralar birbirleriyle ilikiler kurarak birletirin.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

BEYNN K YARISI Bir btn olan beynin yansn youn olarak kullanp dier yarsn ihmal eden insanlarn performanslarnda yetersizlikler, kusurlar grlr. Fakat, dier yarnn da gelitirilmesi, son derece ilgin, harika sonular beraberinde getirir. ki lobun birlikte almasyla 1+1=2 eklinde aritmetik bir art olmaz; verim kat be kat artar. Bir rnek verecek olursak; futbol dnyasnda sa ayan ya da sol ayan ok iyi kullanan futbolcular var. rnein, her iki ayan da son derece iyi kullanan Hagi'nin futbol dnyasndaki yeri ok farkl, deil mi? ocuklar, beynin iki yansn beraber kullandklar halde, onlara hayl gc ve hafza gibi sa beyin fonksiyonlaryla ilgili eitimden ok, mantk ve ezbere dayanan eitim verilmesi sonucunda bu yetenekleri byk lde yok olmaktadr. Sa Beynin nemi Klsik eitim sisteminde daha ok sol lob arlkl akademik bilgilere prim verilmekte, sa lobun faaliyetleri ise maalesef ihmal edilmektedir. Beynin, farkl fonksiyonlara sahip iki lobu olduu kefedilen gnmzde, eitim sistemi hl sadece beynin mantk, matematik, analiz, konuma, yazma, listeleme gibi fonksiyonlar olan sol lobunu kullanmaya devam etmektedir. Oysa, gelien bilimin nda, mantk arlkl sol lobla beraber, hayl gc, renk, ekil, ritim, btn grme gibi fonksiyonlar olan sezgisel, retken sa lob da kullanlsa, insanlarn retkenlik potansiyellerinin kat kat artaca aikrdr. Zaten, tarihte byk sramalar yapan insanlar da, bilerek ya da bilmeyerek, beynin her iki lobunu da birlikte kullanan insanlardr. Mantn deta tek bana gittii yerle, sezgi, hayl ve renklerle el ele gittii yer bir olur mu? Sa lobun da devreye sokulmas, insana ayn zamanda duyusal keskinlik kazandrmakta, hedefini srekli ve hereyiyle canl tutan o insana mthi bir motivasyon kazandrmaktadr. Bilgisayarlarn bile matematik ve mantk ilemlerini yapabildii gnmzde, bunlardan daha nemli bir zellik kyor karmza: retken dnce, retken zek. Hayl gc, yeni fikirler oluturma, orijinalite gibi deerler, insan zihninin retkenliini ortaya koyar. Bilgi dnyasna utuumuz gnmzde asl fark, ite

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

bu noktadadr. Yni, gelecein baarl insanlar, retken zekya, hayl gcne, esneklie ve gl vizyona sahip insanlar olacaktr. Eitim sistemi ise, bu hedefe ulatrmak bir yana, insanlar yalnzca sol lobun fonksiyonlar iine deta hapsetmektedir. lkokul birinci snf rencilerinin resimleri incelendiinde, her birinde orijinalite ve retkenliin izleri aka grlmektedir. Ayn renciler drdnc snfa geldiklerinde ise, tek dzeliin ve kendini birilerine beendirme arzularnn younlat, elma ekerine benzer, tek tip aalar, tek tip evler, ayn tr insan resimlerinin ortaya kt grlmektedir. Okul ncesi ocuklar daha ok renkler ve grntlerle dnmek gibi, d etkilere daha ak ve ok farkl fantezilere sahiptir. Fakat, okulda bu zellikler bastrlnca, sol beyin, sa beynin de baz fonksiyonlarn yklenmek zorunda kalyor ve ar derecede zorlanyor. Bu arada, zayf kalan sa beyin hrnlanca, ocuklarda birtakm ruhsal dengesizlikler de grlebiliyor. Ayn zamanda, bu tek ynl, yni yanl ve ar bilgi yklenmesi sonucunda beyinler kreliyor, ocuklarda retkenlik, merak ve renme istekleri yok oluyor. Bu ocuklar bydklerinde, zellikle sa beynin gerekli olduu durumlarda dima baarsz oluyorlar. Dengeli Kullanmnn Sonular Prof. Orstein, iki beyin ibirlii iinde alt zaman, genel yetenek ve etkide ok byk art olduunu ortaya koydu. nk, beynimiz, standard matematikten farkl bir ekilde alyor; sa ve sol beyin birlikte alt zaman, iki kat deil, be-on kat daha etkili sonular ortaya kyordu. Buraya kadar sylediklerimizin nda, artk unlar rahatlkla syleyebiliriz: Belirli konularda gerek anlamda uzmanlamak, ancak bu iki beynin ibirlii ile mmkn olabilir. Tarihteki btn dehlar, byk bulu yapanlar, stn kiiler, hep beyninin iki yarsn da mkemmel bir ibirlii iinde kullanan kimselerdir. rnein Fatih Sultan Mehmet, stanbul'u almak iin gerekli btn planlar, hazrlklar yapt, uygulamaya geti. Bunlar iin daha ok, beyninin mantk arlkl sol lobunu kulland. Fakat, Bizansllar'n Halic'e zincir gerip Osmanl gemilerinin nn kesmeleri zerine hemen sezgi arlkl sa lob evreye girdi ve tarihte ilk defa, gemiler karada yrtlerek, bir gecede Kasmpaa'dan Halic'e indirildi. Sonu malum. Evet, dnyamzdaki karmaa ve problemleri zmek iin, beynimizin iki yarsn birlikte kullanmamz gerekiyor.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

zellikle karmak sorunlarn zmnde, geni ve uzun vadeli olabilecek kararlarda salkl sonulara ulaabilmek iin, beynin her iki yannn ibirlii iinde almas arttr. renilen bilgilerin, geici bir ezber olarak kalmayp kalc hafzada dosyalanmas ve mr boyu kullanlabilmesi, her iki beynin de renme iine aktif olarak katlmasyla mmkndr. Beynimizdeki zincirleri krp, beynimizi tutsaklktan kurtarp, orada uyuyan dhiyi uyandrmak iin yapmamz gereken en nemli eylerden biri, ciddi bir hafza eitimiyle fotorafik bir bellee sahip olmaktr. Temel hafza tekniklerini renip kullandnzda, a) Sadece hafzanz glenmekle kalmayacak, retkenliiniz de mthi bir ekilde artacaktr. b) Bilgiyi renme hznz artacak, zihinsel fonksiyonlarnz glenecektir. c) Sa ve sol beyinleriniz arasndan mthi ve dinamik bir potansiyel ortaya kacaktr. d) Elbette ki, btn bunlar, i ve sosyal yaantnzdaki problemlerin zmne byk katklar salayacaktr.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

YALILIKTA HAFIZA Ya ilerledike hafzann zayflad hakknda genel bir kanaat vardr. Bu kanaat baz ynleriyle yanltr. ocuklar, hafzayla ilgili ilkelere farknda bile olmadan, daha ok uyarlar. Bunun iin de hafzalar daha kuvvetli gibi gzkr. Byklerde, deiik sebeplerle, baz konulara ar younlama ve dalgnlktan doan dikkat dalmalar, ya da yalln getirdii baz rahatszlklar sebebiyle ortaya kan hafza zafiyetleri olabilir. Dnyada en ok tahakkuk eden kehanet, insanlarn kendileri hakkndaki olumlu veya olumsuz kehanetleridir. Ben yapamam diyen insan, yapamaz. Bu kehanet kesinlikle tahakkuk eder. Bu durum, yallarda ok grlr. Hafzam artk eskisi gibi deil. ok abuk unutuyorum. trnden yaknmalar ok duyarz. Unuttuklar baz eyleri bytp kendisini byle olumsuz motive eden, unutmaya artlandran insanlarn unutmalar elbette kanlmazdr. Bu olumsuz motivasyon ocuklarda grlmez. ocuklar okulda defterini, kalemini, oyun yerinde hrkasn unutur, ama hibir ocuk Ben ok unutkan olmaya baladm. demez. ocuklar, hafzayla ilgili ilkelere farknda bile olmadan, byklerden daha ok uyarlar. Bunun iin de hafzalar daha kuvvetli gibi gzkr. Fakat yaland halde hafzas hl gl insanlar da grmzdr. rnein, yllarn siyasetisi Sleyman Demirel. Demirel, seim gezileri iin gittii yerlerde birka sene nce grt insanlara ismiyle hitap edebiliyor, Mehmed Aa, naslsn? Hastaln ne durumda? Hasan Efendi, senin ocuun filan meselesi ne oldu? diyerek onlar artyor, ilgilerini ekiyor, bylece gl hafzasndan siyasette byk lde yararlanyordu. Peki, yal fakat hafzas gl insanlarn hafzalar, neden hl eski glerini korumaktadr? Bunun cevab, hafzas gl yallarn ou zaman farknda olmayarak, bazan da farknda olarak, kendilerine gre birtakm temel prensipler elde edip uygulamalardr. Tabii, yaratltan gelen hafza kuvveti de ayrdr. Yallkla gelen ypranma ve hastalklar sebebiyle ortaya kan hafza zayflklar ise konumuz ddr. Bu durumda, hafzann glenmesi ve gcnn korunmas iin, nce metodunu renmek gerekiyor. Kt hafza diye bir ey yoktur, eitilmemi hafza vardr;

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

Hafza Gelitirme Teknikleri

Eer, insanlar hafzann iyi kullanlmasndaki temel metodlar iyi kavrar ve kullanrlarsa, olaylar, kiiler ve eyalar arasndaki balantlar daha iyi kurabileceklerinden daha gl bir hafzaya sahip olabilirler."

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

10

Hafza Gelitirme Teknikleri

OLUMLU DNCE Beyin, alt beyin, st beyin, sinir sistemi diye ksmdan oluur. nsan beyninin dier canllardan fark, st beynin gelimi olmasndan kaynaklanmaktadr. Alt beyin daha ok otomatik fonksiyonlar denetler. Kalbimizin atmas, kan basnc, hormonlar alt beyin tarafndan idare edilir. st beyin ise, daha ok entellektel ilevlidir. Bilgiler burada kaydolunur, deerlendirme burada yaplr, davranlar buradan idare edilir. Peki, st beyin alt beyni kontrol edebilir mi? Yaplan aratrmalar, bunun mmkn olduunu gstermitir. Biz, mutlu olmay dnnce mutlu oluyor, hastal kafamza taknca da hasta oluyoruz. Yani, dnce tarzmz; hem yaantmz, hem de bedenimizi etkilemektedir. O zaman u ortaya kar: Beynimizin bizim iin en nemli teknii, olumlu dnmenin ileri ekillerini uygulamasdr. Olumsuz zihni kurgu, yani olumsuz dnce ise beynimizi kendimize kar olumsuz almaya programlayacaktr. rnein bir futbolcu, kez kaleciyle kar karya kalmasna ramen topu darya atmtr. Bir dahaki mata ayn hatay yapmak istememektedir. Bunun iin beynini yle programlamtr: Topu dar atmayacam. Topu dar atmayacam. Bunu kendi kendine defalarca sylemi ve maa kmtr. Sonu: Topu yine dar atmtr. Burada futbolcunun yapt hata, topu kaleye atmaya deil, dar atmamaya artlanmasdr. Bu durumda beyin, kalenin iine deil, dna kilitlenmitir. Bu olumsuz uyarc da, baarya deil, baarszlk korkusu yznden baarszla gtrmtr. Olumlu dncede temel nokta, beyni olumlunun zerine programlamaktr. Yni, baarsz olmamay deil, sadece baarmay dnmelisiniz. Bunu hafza noktasnda dnrsek, unutmay deil hatrlamay semeli, ona kilitlenmelisiniz. Evet, baarnn en nemli anahtarlarndan birisi, beynin olumlu dnceye programlanmasdr. Bu ise, gerek bir zeni gerektirmekle beraber, aslnda zevkli bir uratr. Olumlu Dnmenin Getirileri Amerika'da bir okulda ilgin bir deney yaplr. zel bir snf oluturulur ve bir grup retmen bu snfa verilir. __________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

11

Hafza Gelitirme Teknikleri

retmenlere, bu snftaki rencilerin ok seme renciler olduu sylenir. rencilere de ayn ekilde, retmenlerinin ok seme retmenler olduklar belirtilir. Yl sonunda, snfn baars hrikadr. Okul mdr, o retmenlerle bir toplant yapar ve snfn gerekte kura ile, geliigzel bir ekilde oluturulduunu aklar. Bunun zerine retmenler, Bu durumda, demek ki biz sper retmenleriz. derler. Mdr cevap verir: - Hayr, sizler de kura ile seildiniz. nsanlarn ortaya karacaklar eserler, genellikle yakn evresindeki insanlarn kendilerinden bekledikleriyle doru orantldr.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

12

Hafza Gelitirme Teknikleri

ARIIM SSTEM Bilgileri hafzada tutmak iin kullanlan birok yntemde u iki temel ilke vardr: 1. Hayl gc 2. arm renilmek istenen bilgiler, eitli arm balantlaryla grsel, iitsel ve hissel-dokunsal olarak haylde tablolar hline getirilip hafzaya kaydedilmelidir. Bu durumda sa yarnn da devreye girmesiyle beyniniz olaanst bir ekilde alacak ve istediiniz bilgiler o ilgin, renkli, hareketli tablo ile belleinize kolayca yerleecektir. nsan, yapabileceine inand hereye ulaabilir. O halde bu sistemi, sadece bilgileri hafzaya kaydetmek iin deil, hayatnzdaki negatif olaylardan uzaklamak ve hedeflerinize ulamak iin de kullanmalsnz. Hayl gc ve arm yoluyla bilgileri hafzaya alrken dikkat edilmesi gereken noktalar ylece sralayabiliriz: 1. arpc hayller kurun. Mmkn olduu kadar olaanst, tuhaf, esprili olsun. 2. Oluturduunuz hayllere hareket verin. nk beyin, hareketli cisimleri durgun cisimlerden daha ok hatrlar. 3. Kesinlikle, aklnza ilk gelen hayli kurun. Uzun boylu dnp kendinizi zorlamayn. Bilinalt, bazen bilinten daha seridir. 4. Hayl ettiiniz grnty gznzn nne getirin. Bu grnt, olabildiince belirgin ve ayrntl olsun. 5. Abartn. Yni, hayalinizdeki grntlerde boy, say ve hzlar iyice abartn. Saylar artrn, boylar bytn ya da kltn. 6. Yerine koyma ilkesini uygulayn. Yni, ilikilendirdiiniz kavramlardan birini dierinin yerine koyun. Di macununun yerine peynir koymak gibi. 7. Arada iliki kurun. Beyin, objeleri birbirine balayarak hatrlar. Hatrlamak istediiniz bir eyi, zten bildiiniz bir eyle balantlandrarak arpc bir hayl rettiinizde, bellek tekniklerinin ok daha iyi sonu vereceini greceksiniz.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

13

Hafza Gelitirme Teknikleri

8. Ltfen, daima olumlu dnn. Kendinizi rahat brakn, geveyin. Asla bask altnda hissetmeyin. nk stres, bellek gcnz olumsuz ynde etkiler. 9. Kayt kanal ok olsun. Hayllerinizi sadece grmekle yetinmemelisiniz. Onlar dier duyu kanallarnzla da kuvvetlendirmelisiniz. Yani, o haylin hem grntsn grmeli, hem sesini duymal, mmknse hem kokusunu, hem de tadn alglamal ve dokunmalsnz. Kayt kanal ne kadar ok olursa, kalclk da o kadar gl olacaktr. 10. Unsurlar, bilgileri, ekilleri belli bir sraya koyun. Bu, arm yoluyla anmsamay kolaylatrr. 11. Renklendirin. Kurulan hayllerde en nemli unsurlardan biri renktir. Ne kadar ok ve canl renkler kullanrsanz o kadar iyi olur. Sadece renkleri kullanmak bile belleinizi % 50 glendirecektir. Bu onbir maddeyi yle bir akrostile ifade edebiliriz: ok Hayl Kur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. arpc hayller kurun. Oluturduunuz haylleri hareketlendirin. Kesinlikle, aklnza ilk gelen hayli kurun. Hayl ettiiniz grnty gznzn nne getirin. Abartn. Yni, saylar artrn, boylar bytn, ya da kltn. Yerine koyma ilkesini uygulayn. Arada iliki kurun; bylece arm yoluyla hatrlamanz mmkn olur. Ltfen, daima olumlu dnn. Kayt kanal ok olsun. Unsurlar, bilgileri, ekilleri belli bir sraya koyun. Renklendirin.

Be Duyuyu Kullanmak Soyut ya da somut bir eyi hafzanza alrken duyularnz kullanmak o eyin en gzel bir ekilde hafzanzda kalmasna sebep olur. rnein hafzanza alacanz nesne bir karpuz olsun; nce onu hereyi ile grmeye aln, sonra karpuzun kesilirken kard sesi duymaya aln, kokusunu duyun ve tadn hissedin. Elinize aln ve karpuza dokunun. Kullandnz her duyu organ o nesnenin, hafzanza daha derin bir ekilde nakolmasna sebep olacaktr. Sevgi gibi soyut bir kelimeyi hafzanza almak ve younlamak istediinizde ise nce o kelimeyi somutlatrn. rnein, sevgi size kpkrmz bir kalbi hatrlatabilir." Fonetik Alfabe Yntemi "Bu yntemde, rakamlarn okunularndaki sessiz harfler kullanlarak bir fonetik hafza alfabesi oluturuluyor. Bu sistemi olutururken dikkat edeceimiz birka husus var: __________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21 1. 2. 3. 4. 5.

14

Hafza Gelitirme Teknikleri

Rakamlarn okunularndaki sessiz harfleri kullanarak bir fonetik hafza alfabesi oluturuyoruz. Fonetik alfabeyi olutururken sesli harf kullanmyoruz. Kullandmz harfleri tekrar kullanmyoruz. tane joker harfimiz var: R-H-. Temeli olutururken joker harfleri de kullanmyoruz. Ayrca, bir rakam iin kullandmz sessiz harfi, baka bir rakam iin kullanmyoruz.

Rakamlar Ve Karlklar 1. BR: BRdeki sesli harfi kardmzda B ve R kalyor. Joker olan R'yi de kardmzda geriye B kalyor. B ile P azdan k itibariyle birbirine yakn harflerdir. BRin simgesi olarak B ve P'yi alyoruz. 2. K: Kdeki sesli harfleri kardmzda, Knin fonetik alfabemizdeki karl olarak K harfi kalyor. 3. : teki sessiz harf 'dir. Azdan k itibariyle 'ye benzedikleri iin, n simgeleri olarak ile beraber C--J harflerini alyoruz. 4. DRT: DRT kelimesindeki sesli harfi ve joker harf olan R'yi kardmzda geriye, sembol olarak D-T harfleri kalyor. 5. BE: BE kelimesinde, sesli harfi ve daha nce kullandmz B harflerini atyor ve Ne kald? diye soruyoruz. Sorumuz ayn zamanda cevab da iinde tayor ve BEin sembol N oluyor. 6. ALTI: Sesli harfleri ve daha nce kullanlan T harfini attmz da ALTInn sembol olarak karmza L harfi kmaktadr. 7. YED: Sesli harfleri kardmzda geride Y harfi kalyor. YED nin sembol olarak Y'yi ve azdan k Y'ye benzeyen G'yi alyoruz. 8. SEKZ: SEKZ kelimesindeki sesli harfleri ve kullanlan harfi kardmzda, geriye, sembol olarak S-Z harfleri kalyor. 9. DOKUZ: Kurallar uyguladmz zaman DOKUZ kelimesinden geriye hibir harf kalmyor. Yalnz, DOKUZ: kelimesi, etini yemediimiz bir hayvan artryor. Aradaki tek farkl harf ise M'dir. DOKUZ un sembol olarak M'yi alyoruz.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

15

Hafza Gelitirme Teknikleri

0. SIFIR: SIFIR kelimesindeki sesli harfleri, joker harfi ve kullanlan harfi kardmzda geriye F kalr. Azdan k olarak F'ye benzeyen V'yi de ekliyor ve SIFIR iin sembol olarak F ve V'yi alyoruz. Bu durumda, fonetik alfabemizde, rakamlarn karl olan temel harf tablomuzu yle yazabiliriz: 1. BR (B-P)) 2. K (K) 3. (--C-J) 4. DRT (D-T) 5. BE (N) 6. ALTI (L) 7. YED (Y-G) 8. SEKZ (S-Z) 9. DOKUZ (M) 0. SIFIR (F-V) imdi, bu tablonun temel hafza sisteminde nasl kullanldn ele alalm. 1 rakamn temsil eden harf B veya P'dir. O zaman, Temel Hafza Sistemi'nde 1'i temsil edecek olan kelimemiz B veya P ile balayacaktr. 2 rakamn temsil eden harf K olduuna gre, 2 rakamn temsil edecek olan kelime K ile balayacaktr. 3 rakamn temsil edecek olan kelime, -C--J harflerinden biriyle balayacaktr. Bu ekilde devam ederek 10 numaraya geldiimizde iki rakamla karlarz: l ve 0. 1'in sembol neydi? B veya P; 0'n sembol neydi? F veya V. O zaman, 1'in yerine B veya P'yi, 0'n yerine ise F veya V'yi koyarak uygun bir kelime bulmalyz. Gerektiinde, yardmc olarak joker harfleri de kullanabiliriz. Baka bir rnek verelim. Saymz 16 olsun. 1'in sembol B veya P, 6'nn sembol ise L'dir. P*L harflerinin ortasndaki kutuya bir sesli harf koyarak anlaml bir kelime retelim. Bu kutuya harfini koyduumuzda 16'nn karl olarak PL diyebiliriz. Son bir rnek verelim: Saymz 66 olsun. 6 rakamn temsil eden harf L olduuna gre L* L* 'deki bo kutulara A ve E harflerini koyarak, 66'ya LALE diyebiliriz.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

16

Hafza Gelitirme Teknikleri

BALAMA METODU Alnan bilgilerin armlar, belli bir sra ve dzende hafzaya alndnda, hem sa, hem de sol beyin almakta, bylece beyinde dinamik bir sentez olumaktadr. Bu da, alnan bilgilerin kalc olmasna byk lde yardmc olmaktadr. nk, arm Sistemi ile sa beyin aktif hle gelir; Balama Metodu ile de sol beyin aktif hle gelir. Evet, arm sisteminde bilgiler, hayl gc ile abartl bir ekilde grsel hle getirilir. Yani ksaca, bilgiler elle tutulur, gzle grlr hle getirilir. Balama metodu ile ise, artrlan bu bilgiler belli bir sraya balandndan, bilgiler kalc hafzaya yerleir. Bu sistemde, verilen kelimeler arasnda srasyla, arpc, ilgin, olaanst balantlar kurularak, kelimelerin srayla hatrlanmas salanabilir. Bu sistem, 10-15 kelimeye kadar rahatlkla kullanlabilir. oumuzun srasyla hatrlayamayaca 12 burcu, bu sistemle rahatlkla hatrmzda tutabiliriz. nce 12 burcu srayla yazalm: 1) Ko 2) Boa 3) kizler 4) Yenge 5) Aslan 6) Baak 7) Terazi 8) Akrep 9) Yay 10) Olak 11) Kova 12) Balk nce yukardaki 12 burcu bakmadan srasyla saymaya aln. Yalnzca sol beyni kullanarak bunlar srasyla saymann olduka zor olduunu greceksiniz. imdi de bunlar, sa beyin fonksiyonlarn kullanarak bir hikyeyle hatrlama yolunu deneyelim: Bir ko merada otlamaktadr. Meraya bir boa gelir. Ko boaya kzar ve bir tos vurur. Neye uradn aran boa, fke ve aknlkla etrafna baknrken orada dolamakta olan ikizleri grr, onlara saldrr. Korkuyla kaan ikizler yakndaki bir gle derler.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

17

Hafza Gelitirme Teknikleri

Glde, ikizlerden birinin ayan bir yenge srr. O da, yengeci tuttuu gibi can havliyle sahile frlatr. Sahile frlatlan yenge, oradan gemekte olan bir aslann stne der ve bu defa da onu srr. Neye uradn aran aslan baaklarn arasna dalar. Can acsyla, penesiyle baaklardan byk bir tutam koparr ve nne kan bir terazinin kefesine savurur. Terazinin br kefesinde ise bir akrep vardr. Baaklar hzla terazinin kefesine savrulunca, akrep frlayp, yayn germekte olan bir avcnn ayaklar dibine der ve onu sokar. Avc kontrol kaybeder, gayri ihtiyari ok yaydan kar ve ileride otlayan bir olaa saplanr. Vurulan olak, o acyla koarken bir kovaya arpp devirir. Kovann iinde bir balk vardr. Devrilen kovayla birlikte balk da kovadan dar frlar. imdi de iin ierisine balant metodu yoluyla sa beyin fonksiyonlarndan hayl gcn katn ve bu ilgin senaryoyu dikkatle izledikten sonra, oniki burcu srasyla saymaya aln.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

18

Hafza Gelitirme Teknikleri

RAKAM-EKL SSTEM Rakam-ekil Sistemi'nde sabit olan, deimeyen imajlar, 1'den itibaren 10'a kadar olan rakamlardr. Bu sistemde rakamlar, ekil itibariyle benzedii baz eylerle zdeletirilir. rnein 1 says kaleme benzer. Dolaysyla, Rakam-ekil Sistemi'nde l saysn kalem temsil etmektedir. 2 says kuuyu artrd iin, 2 saysn kuu temsil etmektedir. 3 saysn ise mart. 1'den l0'a kadar, hafzaya alnmak istenen eyler, srasyla, o sayy temsil eden sembollerle ilikilendirilerek hatrda tutulabilir. Bu sistem, az sayda ey hafzaya alnmak istendii zaman, mesel alveri listesi iin rahatlkla kullanlabilir. te listemiz: 1. Kalem 2. Kuu 3. Mart 4. Yelkenli 5. Eldiven 6. engel 7. Uurum 8. Gzlk 9. Balon 10. Ayak-top Rakam - ekil likisi 1. KALEM: Kalem 1 saysna benzedii iin, 1 says kalem ile ilikilendirilmitir. Yani, l says kalemi artrmaktadr. 2. KUU: Kuu, 2 saysna benzedii iin, 2 says ilikilendirilmitir. Yani, 2 says kuuyu artrmaktadr. kuu ile

3. MARTI: Martnn kanatlar 3 saysna benzedii iin, 3 says mart ile ilikilendirilmitir. Yani, 3 says marty artryor. 4. YELKENL: Yelkenli 4 saysna benzedii iin, 4 says yelkenli ile ilikilendirilmitir. Yani, 4 says, yelkenliyi artryor. 5. ELDVEN: 5 says eldivene benzedii iin, 5 says eldiven ile ilikilendirilmitir. Yani, 5 says eldiveni artrmaktadr.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

19

Hafza Gelitirme Teknikleri

6. ENGEL: 6 says engele benzedii iin, 6 says engel ile ilikilendirilmitir. Yani, 6 says engeli artrmaktadr. 7. UURUM: 7 says uuruma benzedii iin, 7 says uurum ile ilikilendirilmitir. Yani, 7 says uurumu artryor. 8. GZLK: Gzlk 8 saysna benzedii iin, 8 says gzlk ile ilikilendirilmitir. Yani, 8 says gzl artryor. 9. BALON: 9 says, uan bir balona benzedii iin, 9 says balon ile ilikilendirilmitir. Yani, 9 says balonu artryor. 10. AYAK - TOP: Ayak 1 says ile, top ise 0 ile ilikilendirilmitir. kisi yan yana 10 saysn artrmaktadr. Aadaki listeyi, bu imajlar yoluyla ezberlemeye alalm: 1. Araba 2. Bilgisayar 3. Mikrofon 4. Balina 5. Ev 6. Para 7. Meneke 8. Aa 9. Aslan 10. Tavuk 1. Birinci hafza ivimiz olan kalem ile listenin birinci srasndaki araba arasnda birbirini hatrlatacak ekilde bir hafza ilikisi kurulur. Burada, kalem eklinde, sesler karan, hareket hlinde bir arabay haylen dnebiliriz. 2. kinci hafza ivimiz ile bilgisayar arasnda yle bir iliki kurabiliriz: Suyun zerinde, gagasnn ucuyla bilgisayarn tularna basarak yzen bir kuu hayli, bize 2 deyince kuu yoluyla bilgisayar hatrlatr. 3. nc hafza ivimize, nc kelime olan mikrofonu yerletirdiimizde, bir martnn kocaman bir mikrofonla gkyznde ark syleyerek utuunu haylimizde seyredebiliriz. 4. Drdnc hafza ivimiz olan yelkenliye, drdnc kelime olan balinay baladmzda, balinann byk grltlerle yelkenliyi denizden ektiini haylimizde grsel olarak canlandrabiliriz. 5. Beinci ivimiz eldivene beinci kelimemiz evi baladmzda, siyah bir eldiven giymi kocaman bir elin gelip bir evi atr atr krdn gsteren tablo haylimizde olutuunda, artk ev kelimesi unutulmayacaktr. __________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

20

Hafza Gelitirme Teknikleri

6. Altnc ivimiz engele para taktmzda, engelle paralarn bize doru geldiini hayalimizdeki tabloda grselletirdiimizde, hafzamzda unutulmayacak hle gelir. 7. Yedinci ivimiz uuruma menekeyi taktmzda, uurumun dibindeki dev bir menekenin hzla byyp uurumun stne kadar ulatn hayl edebilir, kocaman yaprak ve ieklerini grebilir, ona dokunabilir, koklayabiliriz. 8. Sekizinci ivimiz gzlk ile aa arasnda bir iliki kurduumuzda, aacn kocaman bir gzlk takarak arklar sylediini hayl edebiliriz. 9. Dokuzuncu ivimiz balona dokuzuncu kelime olan aslan baladmzda, aslann balonu iirirken patlatt ve kulaklar sar eden bir grlt karttn haylimizde canlandrabiliriz. 10. Onuncu ivimiz ayak-top ile tavuk arasnda bir iliki kuralm. Futbol sahasnda futbolcunun, ayayla top yerine bir tavua vurduunu hayl edebilir, hatt tavuun gdaklamalarn bile duyabiliriz.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

21

Hafza Gelitirme Teknikleri

NGLZCE KELMELER HATIRLAMA ngilizce'de ve btn yabanc dillerde problem olan kelime unutmay hafza tekniklerini kullanarak en aza indirebiliriz. Bu konuda aadaki rnekler verilebilir: Bundle (bandl): Boha, paket. Bandl bandr olarak aldm. Kocaman bir bohann baldan olduunu hayl ediyor ve elimdeki ekmei bohaya bandryorum. Collar (kolr): Yakalamak. Kollarn bir adam yakaladn dnyorum. Callous (kels): Duygusuz. Duygusuz bir adamn kalas tadn dnyorum. nk kalas kelimesi genelde duygusuz, kaba insanlar iin kullanlr. Drag (dreg): Srklemek. Bir direk srklediimi dnyorum Expense (ekspens): Masraf. Eve bir ek pense daha alp gereksiz masraf yaptm dnyorum. Prize (prayz): dl. ampiyona dl olarak priz verdiklerini dnyorum. Shield (iyld): Kalkan. dl olarak verilen ildi kalkan olarak kullandm hayl ediyorum.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

22

Hafza Gelitirme Teknikleri

SMLER VE YZLER 1) Zihinsel Hazrlk simleri srekli olarak unuttuklarn syleyen kiilere, tantklar insanlarn isimlerini hafzalarna almak gibi bir hedeflerinin olup olmad sorulduunda, genellikle byle bir hedeflerinin olmadn sylyorlar. simleri hafzaya almak konusunda yaplacak ilk i, bunu hedef olarak belirlemektir. nk hedef olmadan yaplacak her atn karavana olaca aktr. Daha sonra yaplacak i ise, karmakark bir masaya benzeyen beynimizdeki dnceleri zeri derli toplu bir masaya dntrmektir. Bir masay dzenlerken, ie yaramayan hereyi nasl pe atarsak, zihnimizi organize ederken yapacamz ey de ayndr. Sonraki basamak ise, belki de ok az kullandmz hayl gcmz, bu kitapta anlatlan bilgiler nda srekli olarak kullanmaya almaktr. Zihinsel almalarn son basamanda ise konsantre olmak vardr. Tantmz bir insann ismini hafzamza alrken, eer bu olaya younlamazsak o kiinin ismini asla hafzamzda tutamayz.

Bir insanla tanrken aklmzdan birok dnce geer. Bu dncelerden, en nemlisi, o kiinin ismini hafzamza almak deilse, o ismi aklmzda tutmamz mmkn deildir. Buraya kadar anlattmz, olayn zihinsel hazrlk yndr. imdi de iitsel ve grsel hafzann isimleri hafzada tutmadaki roln nceleyelim. Zihinsel almalar yle zetleyebiliriz: a) b) c) d) Hedef belirle. Zihnini organize et. Hayl gcn kullan. Konsantre ol.

2) itsel Hafza Birok insan, tantklar srada doru drst duymadklar bir isim konusunda, hatrlayamamaktan sz ederler. Bir ismi hatrlamakla ilgili olarak iitsel hafzay ilgilendiren ilk kural udur: Biriyle tanrken, o kiinin ismini iyice duyduunuzdan emin olun.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

23

Hafza Gelitirme Teknikleri

simlerine gsterdiiniz ilgi insanlar memnun eder. Zira, birok insan iin dnyadaki en gzel szck kendi ismidir. Bu yzden, iyi duymadnz bir ismin tekrarlanmasn istemekten ekinmeyin. Bu tekrar, isme daha ok younlamanz salar. Daha sonra, tantnz kiiye isminin mansn sorun. Ancak bunu yaparken herkes tarafndan bilinen bir ismin de mansn sormaya kalkmayn. rnein Gl ismindeki birine isminin anlamn sorduunuzda karnzdaki kii sizin zeknzdan phe edebilir. Tanma faslndan sonra karnzdaki insanla sohbet ederken, konuma srasnda onun ismini kullann. Ancak, bunu ok abartl bir ekilde yapmayn. Arada srada, rendiiniz bu yeni ismi iinizden tekrarlayn. Tanma faslnda iitsel hafzamz kullanabileceimiz son basamak ise, vedalarken, tantmz kiiye ismiyle hitap etmektir. itsel hafzamz kullandmz bu basamaklar izlerseniz, ister istemez karnzdaki insann ismine younlam olursunuz. Bunun sonucunda, hedefinize yar yarya ulam olursunuz. Hedefinize tamamen ulamak istiyorsanz, grsel hafzann yardmn almanz da gerekir. itsel hafzayla, ilgili sylediklerimizi toparlayacak olursak; Dinle. Tekrarlat. Mansn sor. Konuurken kullan. inden tekrarla. Vedalarken kullan.

3) Grsel Hafza Daha nce de sylediimiz gibi, grsel hafza iitsel hafzadan ok daha kuvvetlidir. Grsel hafzamzn zelliklerini kullanarak karmzdaki insann ismini ok daha kolay biimde hafzamza alabiliriz. simler hafza sistemine gre kategoriye ayrlr: a. Bildiimiz bir anlam olanlar, b. Bildiimiz bir anlam olmasa da bize bir eyler hatrlatanlar, c. Bildiimiz bir anlam olmayan ve bize bir eyler hatrlatmayanlar. Bildiimiz bir anlam olan isimleri aklda tutmak kolaydr. rnein; Gl, Aslan, Deniz, Sava, Ate, Lale, Sarp, Umut gibi isimlerin herkesin bildii bir mans vardr.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

24

Hafza Gelitirme Teknikleri

Bu isimleri hafzamza alrken manlarn dnmemiz ve bylece onlar somutlatrmamz kolaydr. Mansn bilmediimiz ancak bize bireyler hatrlatan isimlerde de yine bir kolaylk vardr. Mkremin, Sadri, Sleyman, amil, vs. Mkremin diye bir dostum vard ve bana bir gn yle dedi: Yllarca ismimi insanlarn doru sylemesi iin uratm durdum. Ne zaman ki Mkremin Abi diye biri kt, ondan sonra ben rahatladm. Mkremin'i Mkremin Abi ile, Sadri'yi brahim Sadri ile, Sleyman' Sleyman Demirel ile hatrlayabilirsiniz. amil isminde biriyle tantnzda ise onu eyh amil'e benzetip Kafkas giysileri giymi bir ekilde hayl edebilirsiniz. Asl zor olan, bildiimiz bir anlam olmayan ve bize bir eyler hatrlatmayan isimlerdir. simlerin byk bir ksm bu gruba girer. Bu gruptaki isimlerden biriyle karlatnz zaman yapacanz ilk ey, size o ismi artracak, sizin iin bir anlam ifade eden yeni bir deyim veya szck bulmaktr. rnein, Hayrettin isimli biriyle karlatnzda bu kiiyi srekli hayr yapan bir kii olarak dnrseniz, bu ismi hatrlamanz kolaylaacaktr. Btn isimlerin somut bir artrcs bulunabilir veya bizim iin bir anlam ifade eden kelimelere blnebilir. Bu kelimeler ok gln ve abartl olabilir. Olsun; ne kadar iyi, ne kadar ilgin kelimeler bulursanz, isimler o kadar ok aklnzda kalr. smail isminde biriyle karlatnzda bu ismi smail olarak ikiye bler ve bu kiinin isli bir bilgisayardan size e-mail attn dnebilirsiniz. Cemil ismini Cem ve il diye ikiye ayrabiliriz. Cem, toplamak demektir. Cemil'in tm illeri toplayp birletirdiini ve bu birlemi illerde bir tepede oturduunu dnebilirsiniz. Bulduunuz deyim veya szck asl kelimenin tam sesini vermeyebilir. Bunun pek bir nemi yoktur. smin sadece ilk ksmn hatrlamanz, ismin tamamn da size hatrlatacaktr. rnein, Erkut isminde birine asker kyafetleri giydirirseniz, muhtemelen onu hatrlarsnz. Ancak bu erin Akut ekibinde altn ve insanlar gk altndan kardn dnrseniz, hatrlamanz daha kolay olur. Grdnz gibi, her isim bir anlam ifade edecek ekle sokulabilir. Pek ok isim benzer hecelerden oluur. rnein, er, en, men, ay,... vb. gibi.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

25

Hafza Gelitirme Teknikleri

Bunlarn herbiri iin ayr hayl kurun ve bunlar srekli kullann. Bir ismi iittiinizde aklnza ilk gelen arm bulun ve bunu kullann. Daha sonra yapacanz ey, bu armla karnzdaki insann yz arasnda bir iliki kurmaktr. Bu iliki iin aln, burun, kulaklar, gzler, dudaklar, ene, yzdeki sivilceler sizin iin abartl rnekler oluturabilirler. Karnzdaki insann yznde dikkat ekici bir zellik ararken, ayrca o insann yzne ve ismine de konsantre olmu olursunuz. rnein, Ahsen isimli atk kal bir bayanla tantnzda bu bayann nne gelen herkesi payladn ve bunu yaparken de Ah seni seni! dediini akl gznzle grn. O insanla tekrar karlatnzda onun atk kalarn grnce ismini rahata hatrlarsnz. Grsel hafzayla ilgi btn bu sylediklerimizi zetleyecek olursak; grsel hafza: a. b. c. d. smi somutlatrr, artrr, Yzn zelliklerini inceler, smi artrdnz kelimeyle yz arasnda iliki kurar, zellii gln hale getirir.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

26

Hafza Gelitirme Teknikleri

Kemal Bulut (mdr): Kemal kelimesini kum al ile artrabiliriz. Kemal Bey'in gzlyle bulutlardan kum aldn hayl edebiliriz. Fuat Snger (retmen): Fuat kelimesini Frat ile artrabilir, salarn da sngere benzetebilir, Fuat Bey'in Frat Nehri'nden snger kardn hayl edebiliriz. Selva anak: dnebiliriz. Helva yiye yiye yanaklarnn anak eklinde olduunu

nci Sprgeci: Bu rencinin salarnn sprge, gzlerinin iki byk inci olduunu dnebiliriz. Aye Kaya: Aye'yi kae ile artryoruz. Aye'nin ok geni olan alnna bir kaya ile kae bastmz dnebiliriz. Sinan Camc: Sinan ismini Mimar Sinan ile artrabiliriz. Mimar Sinan'n mimarl brakp gzlk cam yaptn dnebiliriz. Hasan Morgl: Hasan ismini sazan bal ile artrabiliriz. Bu kiinin dudaklarnda mor bir gl aldn, ortasndan da bir sazan balnn frladn dnebiliriz. Cneyt Ta: Cneyt ismini nl artist Cneyt Arkn ile artrabiliriz. Alnnda kocaman bir ta olduunu ve dmanlarla bu tala dvtn hayl edebiliriz.

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Aratrma Serisi No.21

27

Hafza Gelitirme Teknikleri

AKROSTLER Akrosti nedir? Bir bilginin hatrda tutulabilmesi iin, ilgili kelimelerin ba harflerinden oluan kelime ya da anlamsz harfler grubuna akrosti denir. Akrosti rnekleri Dnya'nn en uzun nehirleri MANSA'nn iinde. MANSA kelimesindeki sessiz harfler, srasyla Dnya'nn en uzun nehirlerinin ba harflerinden oluuyor. Srasyla, Dnya'nn en uzun nehirleri: Mississippi A Nil Sarrmak A Trkiye'nin En Uzun Nehirleri KAFES'in iinde. Yni, KAFES'teki sessiz harfler, srasyla, Trkiye'nin en uzun nehirlerinin ilk harflerinden oluuyor. Srasyla, Trkiye'nin en uzun nehirleri: Kzlrmak A Frat E Sakarya

__________________________________________________________________
WWW.MAXIMUMBILGI.COM