Şcoala Nr.

13 Ştefan cel Mare Galaţi clasa a II-a E

Data:……………………………..

Eleva/ul:…………………………………….. FIŞĂ DE LECTURĂ 5 Evaluare
1. Cartea citită săptămâna asta este ……………………………………………………… . 2. Dintre povestirile enumerate, am citit: (încercuieşte linioara)
Micul coşar Ziua Morţilor Prietenul meu, Garrone Cărbunarul şi boierul Profesoara fratelui meu Mama Camaradul meu, Correti Directorul Soldaţii Apărătorul lui Nelli Cel dintâi din clasă Micul cercetaş lombard Săracii

-

3. Recunoaşte personajul:  „Butonierele hăinuţei, pălăria, buzunarele lui, totul era numai bucheţele de flori şi altele se mai aflau multe risipite pe jos la picioarele lui.” …………………………………..  „Când mă uit la el, îmi zâmbeşte uitându-se cu coada ochiului la mine, parcă mi-ar zice: - Nu-i aşa, Enrico, noi suntem prieteni?” ………………………………..  „- Cere-i iertare! … N-auzi? … Spune după mine: Iartă-mă, am zis nişte vorbe nesocotite şi nedemne împotriva tatălui tău, căruia tatăl meu se simte onorat de a-i strânge mâna!” ………………………….  „Se supără cam rău câteodată cu copiii, îţi pierde răbdarea, îi ceartă, dar are o inimă aşa de bună! Îi pare rău când e silită să-i certe şi, după puţin timp, nu o rabdă inima şi mângâie pe copilul certat.” ………………………………..  „- Dar ce m-ar bucura mai mult ar fi să văd pe mama sculată. Azi, slavă Domnului, îi este ceva mai binişor. Gramatica o s-o învăţ mâine, în zori de zi. Iacă şi carul cu butuci! La muncă, băiete!” …………………………  „Ce bun e cu băieţii! Când îi cheamă în cancelarie, ca să-i dojenească, el nu-i ceartă, îi ia de mână, îi povăţuieşte încetinel, zicându-le că ar fi mai bine să fie cuminţi, că trebuie să se căiască ţi să promită să fie ascultători.” …………………………………….  „În cele dintâi zile, băieţii îşi băteau joc de el, fiindcă este cocoşat…” …………………………  „E vesel din fire, vioi şi drăgălaş, totdeauna cuviincios cu toţi. E foarte bun cu băieţii, îi ajută la examene…”…………………………………… 4. Care este personajul cel mai îndrăgit? Enumeră trei calităţi ale acestuia. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 5. De ce tatăl l-a sfătuit pe Enrico să miluiască săracii? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Dacă ai ştiut să completezi fişa, TE FELICIT! Eşti un bun cititor! Continuă lectura din această carte. Vei descoperi personaje demne de admirat şi de urmat!
Pentru această fişă de lectură, am avut de citit cel puţin primul capitol, „Noiembrie”, din volumul „Cuore, inimă de copil”, de Edmondo de Amicis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful