ANATOMIA $I FIZIOLOGIA

PIELII
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
DEFINITIE
· Pielea este un învelis
conjunctivo-epitelial care se
continuá cu semimucoasele si
mucoasele cavitátilor
naturale.
· Ea are o supraIatá medie de
1,5 1,8 mp si o greutate de
1/15 din greutatea corpului.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
Pielea
· Iace pliuri în zonele de Ilexie si în
cele ale marilor articulatii.
· ea prezintá santuri Iine ce Iormeazá
cadrilajul normal. În palme si plante, santurile
Iine se numesc dermatogliIe.
· pielea mai prezintá pori ce sunt locurile de deschidere a glandelor sudoripare
sau sebacee.
· culoarea pielii depinde de:
- rasá
- grosimea si dispozitia keratinei
- cantitatea de melaminá din melanozomi
- vascularizatia dermicá superIicialá
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
STRUCTURA MICROSCOPICÄ
Pielea este Iormatá
din douá straturi:
· Epidermul este stratul extern,
este un epiteliu pavimentos,
pluristratiIicat ce atinge o
grosime de 1,5 mm pe palme si
plante si sub 0,5 mm pe
pleoape.
· Dermul este Iormat din tesut
conjunctiv bogat în colagen
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
EPIDERMUL
este Iormat din mai multe straturi de celule si
anume keratinocite ¸i celule dendritice.
eratinocitele sunt principala populatie a
epidermului si sunt organizate pe mai multe
straturi, dupá cum urmeazá :
Stratul bazal - sunt un rând de celule cilindrice
- sunt bogate în mitoze (diviziuni celulare)
- sunt legate între ele prin desmo:omi si
contin keratinà
Stratul spinos Iormat din 6 20 rânduri de celule
poliedrice, legate prin desmozomi.
- contine keratinozomi, având rol în
limitarea pierderilor de apá.
Stratul granulos este Iormat din 1 4 rânduri de
celule romboidale turtite.
Stratul lucidum existá doar în palme si plante
Stratul cornos este Iormat din 4 10 rânduri de
celule turtite, suprapuse, Iárá nuclei.
- partea superIicialá a sa se
detaseazá la traumatisme minore sub Iormá de
scuame.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
elanocitele elanocitele
· Sunt celule cilindrice capabile sá
sintetizeze melanina. Existá douá
tipuri de melaniná, si anume:
eumelaniná, pigment negru-maro
si Ieomelaniná, pigment de
culoare rosie.
· Melanina protejeazá pielea
împotriva agresiunii
ultravioletelor prin
absobtia/reIlectarea lor si
neutralizarea radicalilor liberi.
· Melanogeneza este stimulatá de:
ultraviolete, MSH (hormon
stimulant melanocitar), ACTH,
estrogeni, progesteron.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
În func(ie de ràspunsul la ultraviolete,
deosebim urmátoarele tipuri de piele:
Melanina
Tipul I se ard si nu se bronzeazá niciodatá
Tipul II se ard, se bronzeazá câteodatá
Tipul III se ard rar, de obicei se bronzeazá
Tipul IV nu se ard niciodatá, se bronzeazá întotdeauna
Tipul V prezintá o pigmentatie constitutivá moderatá
Tipul VI pigmentatie constitutivá marcatá (rasa neagrá)
Melanina
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
1ONCTIUNEA DERMO-EPIDERMICA
· Este interIata dintre derm si epiderm.
· Este ondulatá, ceea ce máreste supraIata
de contact.
· Este Iormatá din:
- membranele plasmatice ale keratonicitelor
- lamina lucida, lamina densa, sublamina
densa
· Asigurá suportul mecanic al epidermului.
· DiIerenteazá si ajutá la migrarea
keratonicitelor spre supraIatá.
· Actioneazá ca un Iiltru semipermeabil ce
regleazá transIerul de celule si substante
nutritive dintre derm si epiderm.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
DERMUL
· · elulele dermului elulele dermului sunt:
- Fibroblayti yi fibrocite Fibroblayti yi fibrocite: sintetizeazá : colagen,
reticuliná, elastiná, substantá Iundamentalá.
- Fagocite mononucleare Fagocite mononucleare: celule mobile ce produc
citokine cu rol în Iagocitozá si distrugerea antigenelor
- Mastocite Mastocite: cu rol important în ráspunsul alergic
- Limfocite Limfocite: au rol în supravegherea imuná
· · ibrele dermului ibrele dermului sunt:
- olagen olagen: reprezintá 60° pâná la 70° din totalitatea
Iibrelor; asigurá integritatea cutanatá a pielii
- Elastina Elastina contine aminoacizi bogati în valiná si gliciná;
asigurá revenirea tegumentului la Iorma initialá
- #eticulina #eticulina sunt subtiri, existá la Iát si la adult în jurul
vaselor si a anexelor
· · Substanja fundamentalá Substanja fundamentalá -Îndeplineste urmátoarele
func(ii:
· rezervor de apá si proteine
· asigurá transportul substantelor nutritive si a
hormonilor prin derm
· amortizeazá socul
· lubriIiant al retelei de colagen si elastiná
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
VASCULARIZATIA SANGVINÄ
pielea este bine vascularizatá având rol în
termoreglare
existá 2 plexuri vasculare: proIund si
superIicial
VASCULARIZATIA LIMFATICÄ
· Se Iormeazá la nivelul papilelor dermice,
culege limIa dintre Iibrele conjunctive
dermice.
INERVATIA PIELII
· Pielea este bogat inervatá, mai ales la Iatá
si extremitáti.
· Receptorii nervosi sunt terminatii nervoase
care culeg inIormatii tactile, termice,
dureroase, de presiune si de miscare
· Sistemul nervos inerveazá vasele
sangvine, glandele sudoripare si muschii
erectori ai Iibrelor de pár.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
ANEXELE PIELII
Sunt reprezentate de :
· Glande sudoripare
· Glande sebacee
· Unghii
· Fire de pár
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
landele sudoripare ecrine
· Sunt în numár mare, 2 pâná la 5 milioane,
se gàsesc pe toatà suprafa(a pielii,
au densitate crescutà în palmà, plante, axilà.
· Se deschid la piele prin porii sudoripari.
· Structurá - sunt Iormate din:
· glomerulul sudoripar care este situat în
treimea inIerioará a dermului
· canalul sudoripar dermic
· canalul sudoripar intraepidermic
· Secretia lor contine apá în proportie de 99°,
este hipotoná si prezintá un Ph acid.
· Reglarea secretiei depinde de temperaturá,
umiditate, hormoni si Iibre colinergice.
landele sudoripare apocrine
· Sunt glande ce devin active la pubertate. Se aIlá în axilà, perimamelonar,
perigenital, perianal.
· Sunt mai mari decât glandele ecrine, oriIiciul de secretie se deschide la nivelul
Ioliculului pilosebaceu.
· Au secretie alcaliná, în cantitate micá, intermitentá si care nu depinde de temperaturá.
· Secretia lor este controlatá de Iactori hormonali si nervosi.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
landele sebacee
· Se dezvoltá cu Ioliculul pilos dar existá si glande sebacee
libere: pe pleoape, pe semimucoase, în regiunea
mamelonará, perianalá si genitalá.
· Sunt localizate pe zona pilará, adicá scalp, Iatá si torace.
· Lipsesc pe palme, plantá si interdigital.
· $tructurà - sunt Iormate din:
- acini
- canale excretoare ce se deschid în Ioliculul
pilosebaceu
· Devin active dupá pubertate, produsul de secretie Iiind
sebumul. El contine acizi grasi liberi, trigliceride, colesterol, scualeni. Sebumul
Iormeazá o peliculà hidrolipidicà cu rol antimicrobian, antiparazitar, Iungistatic si
piloprotector.
#eglarea secretiei de sebum este inIluentatá de urmátorii Iactori:
· hormonali: androgenii cresc secretia de sebum, estrogenii o scad
· nervosi
· exogeni: temperaturá si umiditate
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
Unghiile
Sunt structuri intens cheratinizate, Iormate din
invaginári ale epidermului.
$tructura unghiei:
1. matricea, ascunsá de repliul unghial
proximal, unde se aIlá si cuticula
2. lunula albá si convexá
3. lama unghialá
Ritmul de crestere al unei unghii este de 0,5
pâná la 1,2 mm / sáptámâná, mai lent pentru
picioare.
Rolul unghiei: estetic, de protectie si
manipularea obiectelor mici.
1
2
3
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
Firul de pàr
· Structura firului de pàr:
- papila Ioliculará; bogat vascularizatá si
situatá în derm
- bulbul ce contine centrul germinativ cu rol în
cresterea párului
- rádácina Iormatá din straturi dispuse
concetric: - medulara
- teaca epitelialá interná
- teaca epitelialá externá
- tija: este portiunea liberá a Iirului de pár ce
începe la vársarea ductului glandei
sebacee în Ioliculul pilos.
· Din punct de vedere chimic, Iirul de pár
este Iormat din keratiná, glicogen, lipide si
pentoze.
· uloarea párului e determinatá genetic si
depinde de pigmentul ce se depune în
corticalá si medulará.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
Tipuri de pàr:
· lanugo: peri lungi, Iini,
hipopigmentati, apar
intrauterin si dispar cu o luná
înainte de nastere
· vellus: peri scurti, acoperá
întreaga supraIatá cutanatá si
înlocuiesc lanugo imediat
dupá nastere
· peri terminali: sunt lungi,
grosi, se gásesc pe scalp,
axilá, pube si regiunile
androdependente.
ANATOMIA $I FIZIOLOGIA PIELII
FUNCTIILE PIELII
Pielea îndeplineste urmátoarele Iunctii :
· Iunctia de regenerare regenerare si conservare conservare
· Iunctia de apàrare apàrare:
- protectie mecanicá prin keratiná, derm,
tesut celular subcutanat.
- Iotoprotectie,
- protectie termicá,
- protectie antiinIectioasá nespeciIicá,
- mentinerea echilibrului mediului intern
prin limitarea pierderilor de apá si electroliti,
· analizator senzitiv analizator senzitiv
· Iunctia imunologicà imunologicà prin celulele
Langerhans si keratinocite.
· Iunctia endocrinà endocrinà: keratinocitele
sintetizeazá Vitamina D3 sub actiunea UV.
· Iunctia psihosocialà psihosocialà: rol estetic, stima de
sine, cu implicatii psihosociale în special în
cazul aIectiunilor pielii.
' 'Ä Ä& &TT&$ &$

.:8022:.4393:g.9.0890:3L3.%  !  W !00.4.800 2:..4 0590.1.0 W .9gx47 3.0 .90/0 .7048:57...43:3..4.800.xg20/0/0  25 470:9.7080 .9:7.

.475:: .90./370:9.

3x:70 130803:208.. W 1..:4./020.930 . /854x.70 8./072.747.014720.:.399.2.390 .3x:7130.07.3/0478:/475. 35.08:394.8. 50/053/0/0 7.57039g ./072.05:7 L34300/0100 L3 ./7.9410 W 500.x.g8:5071.:.00...g .00 W .02.23g/320./070.8g 74820.:80-.7.20 5.79..%  ! !00.x W 0.57039g547 .70..3442 .g .: 3472..90.:70/0/08.

9L3..390 8:- 2250 504.43:3.08901472.0.4.9/3x08:9 .9:7 W 5/072: 0890897..50 W 072: 08901472.9.9g /3/4:g897.203948 5:7897.03 .9304 74820/0 22505.9.-4.9:09073 0890:30590:5.91.20 5.%  ! $%#&%&## $ !f !00.

0:0/03/79.0:0 540/7./:2 089g/4.97.9/3 73/:7/0 .9/3 73/:7/0.900 8:39573.9:-.3/7. 05/072:: 8:3947.:2:720...90 .545:.0 5.9:.0 07.934.390 $97.9::.0 0.3/74L3 29.43x307.:3.2:90 897.93g $97.20 ..3..9:7.934.5g $97.g.0:0.5:80 1g7g3:.507/0747/0.g.7L35.20 5.9:7 /:5g.0:09:7990 8:57.2:90897.9/32.g $97.0:0742-4/.43x3007.90573/082442 .790.:2.9/3 73/:7/0 .0:.70.9:7/0.0 8:39-4. 0.3:48 08901472.8.x0. 8:39:373//0.%  ! !#& 08901472.90L32940 /.9820234708:-1472g/0 8.80 /09.5.90502.47348 08901472.:.70 8:390.9:85348 1472.0:0 .09:7990 $97.3:2007.8:5071.93442 .90L397000573/082442 .

3/7. 89g/4:g 95:7/020.74 10420.33g 52039307: 2..0.3:20 0:20.33g .33. L25497.0:0.34..7074 0 W 0.900 W $:39.5.:4.-08g 839090020.708:3 :97...33.%  ! 0.574900.409047573 .g500.-84-x.33g 52039/0 .

9.34.7010.9.7..9g/0 :97..70..47-07 W 0.34030.7 % 0897403 5740890743 .47 30:97./.70.4090 $ 47243 892:.0890892:.3920.

.43899:9.30. .g 3:80.:97..4/.7.080-7430.33.7/3.g3.7/ 3:80-7430.9g 7.7g 0.904/. 57039g452039.4090 /0480-2:72g94.x0/07g85:38:.70095:7/0500 0. %5: %5: %5: %5:' %5:' %5:' 80.7 /04-.9g 52039.g.x0.:3.9g 80-7430.g24/07.g2.33.%  ! 31:3.x0.9g 80.7/7.43899:9.9g 80.8.7/ 80-7430.gL3949/0.4/.

g.0/3970/072 05/072 .0:0 8:-89.x.9.0 700.9g/3 202-7./.05/072:: W 10703x0.x.1.-. .3005. 8:-..g97.007.943.439.3..%  !  &# !# W 89039071.9g .23..g .27.23. /0.xg W ./3970/072 05/072 W 89043/:. W 8:7g8:5479:20.02g70 908:57. /038.70.:.9047 .82.23.1.3x0 3:979..0.9 W 8901472.38107:/0..x430. 07.943.904785708:57.:3197:80250720.00./038.:9g.

.94g /897:070.4.3x.90 214.90 214.0.8:7g70.90.4./:9L3:7: #09.: W :-71.90.9g. .:74L31.:3.07..g .0574/:.9024343:..0070.:3.0370. .70.30047 W $:-89.47/0.g.2039. 9 1-74.03 4.9430..0:024-0.700 1:3..xL3.43x30.9024343:.-4.4.:9. 4724347573/072 W .2:3g W -700/072:: 8:39 4.3x.893g 8:-89.:7425479. /3949.893.39L37g85:38:.3.:74L38:57.3xg1:3/.8:7g39079.90.3g .1472.03 1-74. 8:398:-x7 089g.39.70x00/0.03 0.50 .g 4. 1-7047.24790.893.385479:8:-89.90839090.3x0473:979.4..70 .90.8:7g97. ..90 709.0 .894.g #09..g 3/0530 90:72g94.x W 7007.234.%  ! #& W 0:00/072:: 8:39 -74-.1:3/.8047 .1g9 ..3g .9.0.037057039g 53g.:3g 0.3903047 .5g 5749030 W .2039. .90:2039::.4.894.893g .

9g..:0021.3/74L3 9072470./39701-700.1-7047/05g7 .5047/072.800 8.:031472.:.7.:.1.48307.947..x9.80 /05708:30 /02 .0890-4.05947307.0:5.3/008:/475..4 8:3990723. 070.x307..3.70 089g50:7.3.70.0 /:7074.70 W $8902:307.80 .9.08.9307.8.0 /072.70 2: .0.4.0890-30.9g 2.8. '$&# %f W $014720.g.30 ..43:3.xg 097029gx W #0..705741:3/ 8:5071.0 #' ! W !00.90 9072..g...0 .%  ! '$&# $'f 500..

3/080-.3/08:/475.70 W .%  ! ! $:3970570039.00 W &3 W 70/05g7 ..90/0 W .

70x.7/072. W .7 $97:.1gL3.0: :80.3.90/3 W 4207::8:/475..2g 5..7/0.70x0.g 390729039g .90 47243 1-70./.43x30.3/008:/475.g 5072.3.730 W W W W .7g.30 80g808.9g8:57.3g L3.9g/01.0.3/0.7.g $0/08.3.703:/053/0/0902507.47.90 $0. $0.9L3 97020.70.x.2.05/072.9:7g 8:391472.730 W W W $:39L33:2g72. $:392.70089089:..0: 14.%  ! .90.94747243.9:7g :2/9. 307..50 ..70 53g.730 471.80.:::5480-.70.902.70x.9.700.43974.54.3...0 $:39.2043.1.390 .4 W W .399./072:: W .4307.5gL3574547x0/0 089054943g 57039g:3!.:/080.:8:/475.70x080/08.:8:/475.3/008:/475.7 507039.5:-079..708.0/0.31074.5005735478:/475.9:7g $0.:/0389.470890. 507./0.3..9.../ #0.:9gL35.70x0/053/0/0902507.3/000.5094.24.7397.

:..:14.3/080-.3 .g8.9g/0:72g9471. 2.g450.80 L370:30.g ..9:7g 8:391472..g W $:394.00 -07050504.5.::548/.70x013/ 80-:2: .7089g .80.2043.90 574/:8:/080.%  ! ./.g 039..0/:5g5:-079.74-. 5457490..39g 3907/9..392.5 1.00 W $0/0..4 W 0403902507..70x0 /080-:2 089031:03x.7094.947 #0.0 W 5808.70x..80.9.9:7g :2/9..90/3 .7g ..395.:: 5480-.7g 507.4.0: 0.03 $0-:2: 14720.70.:74.3.90 .07/0 ..7.7.3 .xg 947.905043.947 W 47243.505.4089074 8./L314..49g.3/0080-.70.00.080/08.9.50 508022:. -07 97.7 1:389.708.9.3.3/7403./080-:2 089740348.3.43x30.:g/745/./ W 307. W W $97:.20 5..

 :3:. 22. .07.90/3 3.:.:30 2.g #92:/0.90 1472.:3..9:7.:30:30890/0 53g. 5742.93.70 9070.3g7.2.005/072:: $97:.0g .-g .1g .97.43.%  ! &30 $:39897:.. :3/080.:38g/0705::3.0.8.:9.9:739038.

70 #4::3008909.35:.  .4-0.4.90472.x0 2.8g59g23g 2. /057490.03950397: 5.70.

9/307.g 20/:.050.17::/05g7 5.7g W .0.9::.9g0309..7g-4.0590.43.:.%  ! 7:/05g7 W $97:.5.. 20/:..70 9070. /053/0/052039:.9/0.g39073g 90.93g .0/070..9.70.:74L3 . 90.70..7.9.3..43x30.479.0590.2..3/0 80-.g09073g 9.097..9gL3/072 -:-: .5g7:: 0/090723.080/05:30L3 .9:7.8.::548 W 35:3. 17:/05g7 08901472.9g/3897.. 14.7.0890547x:30.9g 89:.5g7:: 7g/g.0397:0723.17::/05g7.403 5/0 503940 :4. 1472./:.00L314.g78.9:7/85:80 .:.-07g.0 L3.

0:85078.g 5:-0 70:30 . 9070 W 50790723. 9070 W .9 /:5g3.:08.8:57.8:39:3 74 80g808.3.x .390/03..1..:4:3g L3.:7x .5.5 .4507g L3970.508.:9073 /85.%  ! %5:7/05g7 W .3:420/...3:4507:3 13 5452039.7.:9.xg.7 397.9g L34.3/74/0503/0390 .

3.03/4.3.g'9.L3/0530 90:72g94.x09072..934.g .x:34750 .0:..g 830 .43807.8:-..x4.x:30.78:-.0L3850.5g 00.x.8g30850.:25.70 .307.g 203x3070.g57307..23.70 .900 839090.3..x58484.L3 .43807.2:344.5g7.x0 57490.x.10..7001:3.%  ! & ! !00. W 1:3... 892.9 149457490.1.0.9478039.-7::20/::39073 57329.:.g 573.&' 58484.x./0..58484.93g /072 x08:9.39310.73g07.:9.g7408909.70 700307.70 W 1:3.x W 1:3.90 W 1:3.x.73g 03/4.5g7../0700307.507/0747/0.0:00 2:344.x020.g 57490..x.974x W .70.70 57490.70 .934.x0.38 07./0 W 1:3.

.

'f & &$ & .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful