You are on page 1of 131

Zajednica Molitva i Rije Split

I.-IV. stupanj 6.-11. srpnja u Zagrebu prof.dr. Tomislav Ivani

Neka nam je svima na blagoslov vae prouavanje, studiranje i daljnji hagioterapijski rad. Na blagdan Uznesenja Marijina, 2009.

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Cd 1 Srdano vas pozdravljam. Muka e nam biti nadam se radosna, jer ulazimo u sredite ovjeka, ulazimo tamo odakle ujemo ovjekovu intimu smisao muku i enje. Istraujemo ovjekovu duhovnu dimenziju. Imamo i teoriju i praksu. Samo teorija nije ni u medicini ni u psihijatriji nije dovoljna, treba iza toga ii u stairanje ili na praksu. Mi ne samo da trebamo teoriju, praksu, dakle izobrazbu i praksu, moramo imati i formaciju a to nije isto to je izobrazba i edukacija, to nije isto kao i u koli gdje imamo odgoj i izobrazbu, ovdje imamo izobrazbu i formaciju koja je vie od odgoja. Bez formacije vi ne moete raditi hagioterapiju. Razlika izmeu onoga to radi medicina, i psihijatrija i psihoterapija to radi hagioterapija. Primjer Gandhi: Dola mu je majka sa djeakom od 5g. i moli ga da rekne djeaku da ne jede kolae jer mu je rekla i zabranjivala stotinu puta jer e bit bolestan, djeak meutim ne prestaje jesti. Gandhi mu rekle, idite pa se vratite za 3 dana. Kad su se vratili, Gandhi mu kae, nemoj vie jesti kolae. Majka ga pita ima li jo neto dodati. Gandhi joj kae, nita vie. A zato smo trebali nakon tri dana dolaziti? Zar niste nam mogli odmah sve to rei a veliki Gandi odgovori, ne gospoo , jer prije tri dana i ja sam jeo kolae. Shvatite gdje je poanta. U hagioterapiji moete pomoi samo tamo gdje ste vi sebe lijeili. Gandhi nije mogao rei uvjerljivo djeaku da ne jede kolae dokle sam nije znao to to znai odrei se kolaa. Tkogod nije prije sam u sebi doivio nutarnji obrat od zla prema dobru, od neovjenosti prema ovjekoljubivosti nije sposoban raditi u hagioterapiji. Prije nego idemo pacijentu, moramo kod kue proi sve ono to njemu poslije u ordinaciji pruiti. Iako to ne uinite nemate efekta. Vi tada radite psihoterapiju a ne hagioterapiju. Zato ovaj prvi dio, teorija i praksa. Izobrazba i formacija koja je najvanija. Bez toga nije nitko uvjerljiv, samo iskustvo uvjerava. Izobrazba Uiti to je neophodno zna hagioterapijski rad. to je to ovjekova duhovna dimenzija, to su to bolesti duha, kako ih dijagnosticirati, koju terapiju primijeniti u kojem sluaju. Potrebno je za hagioterapija neto teolokog studija kao i filozofskog. Bez odreenih klasinih filozofskih pojmova neete razumjeti hagioterapiju jer duhovna dua nije nita nego objekt filozofske znanosti. Samo ona to moe prouavati zajedno s teologijom. Prirodne znanosti pokuavaju rijeiti pitanje duhovne due i tek nasluuju. Neuroznanosti su u velikoj neprilici, oni vide da na mozak nije samo materijalan, ali kako dokuiti to je to u mozgu. Mozak se ne moe lijeiti samo kemijskim i medicinskim supstancama. Zato, jer mozak nije nikad mrtva materija to nije fizika to je uvijek biologija. Mozak je uvijek ivo bie, spoj duha i materije. Iako duhovna dua ne prihvati injekcije i supstance koje neurolog daje ovjeku, nee se dogoditi nita. To je ono to se dogaa u medicini pa mi kau, objasnite nam zato nam kau da e pacijent preivjeti a on umre. Za drugoga, ovaj e umrijeti a on preivi. Zbog toga je neophodno znati neto filozofije i teologije. Za one koji nikako ne mogu da filozofsko, teoloko izobrazbe bar godinu dvije godine dana onda radimo tako da im dopustimo katekizam njihove crkve, pravoslavne, katolike, protestantske. Da razumiju koje su funkcionalnosti i muke ovjekove duhovne due. to je to hagioterapija? ime se bavi hagioterapija? Istrauje ovjekovu duhovnu duu. Razlikujte vegetativnu duu, psihiku duu i duhovnu duu. Ako pitate gdje je smjetam hagioterapiju? Izmeu psihoterapije i psihijatrije i psihologije s jedne strane i religija i teologije s druge strane. Psihologija se ne bavi duhom nego psihom, to je psihiki ivot. Religija i teologija se ne bave ovjekovom duom, nego ovjekovim odnosom prema Bogu. Zato u teologiji nemamo niti jednog predmeta o ovjekovoj duhovnoj dui. Imamo

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

o Duhu Svetom, pneumatologiju. Mi prouavamo da Duh Sveti djeluje, ali gdje djeluje? To nitko u teologiji ne prouava, to je meni smijeno ali ne mogu razumjeti da moe jedna takva znanost moe raditi a ne zna podlogu na kojoj se sve to dogaa. to se to dogaa kad ovjek teko sagrijei? Kad je korumpiran pa dobije puno novaca i misli da dobro ivi? to se dogaa sa ovjekom koji se pokajao za grijehe? to se dogaa sa jednim kraninom koji se priestio? Recite mi, nita. Tako mi mislimo. A strahovito se dogodilo. A to? A gdje? Nitko nita ne zna. Gdje je cijeli problem? Zato to nitko ne zna to je to duhovna dua. Mi znamo da biljke imaju vegetativnu duu, ivot, da ivotinje imaju psihiki ivot i kako razraen. Nekad bolje nego ljudi, konj, svinja, magarac. Ali oni nikad nisu ljudi, oni ne znaju govoriti, stvarati, misliti, oni se samo vladaju prema mehanizmu instinkta. Mogu li psiholozi, psihijatri rei to je s ovjekom koji je dobar vjernik, koji je svetac? Kako je mogue da je netko intenzivan vjernik a ipak je depresivan, ak suicidalan? Ubije se. Da je ovisnik? Podruje religije i vjere nije to podruje koje lijei, mi vidimo bolesti koje ne moe izlijeiti ni psihijatrija ni psihohoterapija niti religija niti crkva. A ne znamo gdje se nalazimo. Zato? Jer je zaboravljena duhovna dua jer nikad nije prouavana. Ako mi kaete gdje je duhovna dua, to je ono izmeu psihe i religioznosti. Po emu je ovjek, ovjek? Samo po duhovnoj dui. Biljke imaju vegetativni ivot ivotinja psihiki ivot, samo ovjek ima duhovni ivot. Aneo jest duh, samo ovjek ima duhovnu duu. Znai, specifinost ovjeka je samo duhovna dua. Svi mi koji smo prepoboni i koji ne razumijemo to je religioznost naa niti vjera niti to je molitva, mi emo rei da su svi duhovni. Duhovnost ne spada na religiju. ovjek je religiozan ili nije religiozan, on je duboko religiozan i svet ali to nije isto to i duhovan. Duhovan je ovjek koji normalno ivi svoju duhovnu stvarnost, duu, koji misli. ovjek koji ne razmilja, nije duhovan. To je ovjek koji potuje svoju savjest. To moe biti veliki ateist a biti duhovniji od bilo kojeg vjernika iz bilo koje religije. Tek kad shvatimo da je to zaboravljena dua jadna, da u ovjeku znanost samo to nije prouavala onda ete vidjeti tragediju suvremenog svijeta. Zato vodimo ratove, jer nitko ne zna tko je to ovjek i to je duhovna dua, nitko ne zna to je bit mene, tko sam ja? Ne zna ni teologija ni filozofija koja donekle ima filozofsku antropologiju, ali to nije znanost o duhovnoj dui. To filozofska znanost o uzrocima svega to postoji. A to nije duhovna dua. Teologija raspravlja o Bogu, trojstvo, kristologija, pneumatologija, soteriologija, sakramentologija, to nema veze sa ovjekom. To je znanost o Bogu. Teologija je znanost o vjeri u Boga, fides qerens intelektum.* -davna definicija od Anselma kranskog teologa. Psihologija nigdje ne spominje duha, nema kod nje duha, ne prouava duha. Ono to prouava psihologija, nije ovjek, to je ivotinja. Zato psihologija ne moe promijeniti ovjeka niti razumjeti ovjeka. Jeste li vi vidjeli bolesnika koji je otiao na psihijatriju i postao bolji ovjek? Nije. Jeste li vidjeli na medicini nekog operiranog ovjeka da je postao bolji ovjek? Nije. Ali je nemogue poznavati duhovnu duu i potivati njezine zakone i ne promijeniti se to je nemogue. Mi znamo kako u nama funkcionira ono to nam je zajedniko sa ivotinjama i biljkama i ono to nam je donekle sa Bogom, jer traimo Boga, on je smisao, vrhunska stvarnost svega, ali mi ne znamo tko smo mi. Tko sam ja? Naite mi. Zato hrvatski pjesnik Slaviek kae, ovjek, ima tijelo, ovjek ima duu, ovjek ima svoje zvanje, ima branog druga, ima svoju gostionicu, svoje ime i prezime i ima svoju kuu, sve ovjek ima, samo sebe ovjek nema. Jer ne poznaje sebe. Tko sam ja? Ja nisam ivotinja, biljka a opet imam ono to imaju i oni. Ono to prouava hagioterapija ono jo nitko nije prouavao, sustavno i sistematski. To istraivanje, gdje je ovjek, mi traimo zapravo ovjeka. Gdje je cijeli problem? ovjek u sebi sadri sve to je stvoreno, sve to postoji. ovjek ima fizikalnu stvarnost i tvar u sebi, mrtvu materiju. Ima i vegetativnu, na organizam, zato nai internisti rade na veliko da nam ga lijee. Imamo i psihiki ivot, organizam sa ivotinjama zajedno. Mi imamo i duha sa anelima zajedno. Ali ono po emu sam ja ovjek sve to nije to. Ja sam ovjek samo po duhovnoj dui. U tome uivam kad istraujem. Neto velianstveno. Sve to je znanost do sada istraila smatram da je irelevantno, tek sad poinje prava budunost ovjeanstva. Kad ovjek otkrije sebe. Nae kranstvo tu stoji i pada jer mi ne znamo na emu mi to radimo, gdje mi to ovjeku

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

pomaemo. Zbog toga pravoslavna teologija jednostavno prekriva, nema psihologije i psihe, sve je to duhovnost za njih. A katolika radi drugu krajnost pa mijea psihu i duhovnu duu to je njima isto. I to je tragedija kae jedan veliki grki suvremeni teolog pravoslavni. Ovih dana ete morati misliti pa vas molim, diite duboko. Nemojte mi zaspati. Bit e vam ao ,pogotovo vi koji ste stariji od sedamdeset godina kao prof. Ivani. Mislite, razmiljajte, traite jer to je najfascinantnije, pronaite sebe, zato , da biste zavoljeti sebe, ti si jedinstven, nitko nije kao ti. I kad zavoli sebe, sve poinje iznova. Cijeli svijet je nov. Naa vrhunska znanost nije ni poela istraivati tko je ovjek. Biologija se stalno hvali da je nauka o ivotu, to znai biologija. A ona uope ne zna to je to ivot. Mi govorimo o duhovnim znanostima to su humanistiko znanstveno podruje, a nitko ne zna to je to duh. Psihologija prouava psihu ali nitko od njih ne zna to je psiha. E. Fromm kae, psiha se u psihologiji izgubila. U psihologiji istrauju mehanizme psihe ali ne samo psihu i to je njemu bilo tuno. Djelo Psihoanaliza i religija kae da nee u svom djelu spominjati ni psihu ni duh nego duu. Da bi jednom i psiholozima rekao, ma ljudi ponite istraivati duu, to je to dua. Nije to isto to i psiha. Istraujemo patnje te due. ovjek pati kau ve filozofi ne zbog toga to ga boli neto fiziki nego to on zna da pati, svjestan je patnje i pitam se ja zato? Dokle? Najvea ovjekova patnja je u tome to ne zna odakle ja dolazim a kamo ja idem? Anegdota: Ide mladi ulicom i sretne starce, koji ga pita mladiu kamo ti ide, u susjedno selo. Starac ga pogleda pa ga jo jednom upita, ma mladiu, kamo ide? Mladi pomisli da starac nije dobro uo pa kae u susjedno selo. Tek sad se starac priblii mladiu, nagne se nad njegovo lice, ma mladiu zaista a kamo ti ide? Mladi je zastao okrenuo se i poao dalje i ponavljao jedno te isto pitanje, zaista, pa kamo ja zapravo idem? Znate prijatelji, koliko ste do juer napravili kilometara svoga ivota? Poeli ste stazu ivota sa zaeem, na kojem ste kilometru ivota? Stalno putujete. Nijednu sekundu ne moete zaustaviti. A kamo vi to idete? Mi kaemo da imamo znanost a kako da mi znanost ba nita ne zna rei? A kamo se to ide? Zato sam ja morao doi na svijet? Ja se uvijek bunim, ja nikad nisam elio biti na ovom svijetu, tu uope nije lijepo. ovjek samo trpi. Tko je mene smio baciti u ovaj svijet? I koga da pozovem na odgovornost? Tako je muno biti ovjek. I ija je ova zemlja? Pitam ovaj grad Zagreb, on je bio i prije nego sam se ja rodio, odakle si ti, kamo ja idem, uti. Ja u otii umrijeti a on e ostati, zato? I nitko nita ne zna. est milijardi ljudi na svijetu, i vie i nemate ni jednog ovjeka. Pronaite mi ovjeka. Sve ljudi kojima je vano, imati, imati i imati, kae, Fromm. Imam stan, hranu, osiguran grob, kud e ljepe. Sutra e biti sprovod. Gdje si bio, nigdje. to si radio, nita. Kamo ide, nikamo. U kazalitu u Beu je bio taj komad, gdje je glumac sjeo na motor i stalno je davao gas, to prije, juriti, juriti , juriti, pitaju ga, to juri? Moram stii. a kamo juri? Ne znam, al moram stii. Juri, a kamo? Odakle si poao, tko je odluio da ti ivi? Jo kad vam otkrijem istinu da vas vae majke i oevi uope nisu ni eljele ni voljele ni htjele to je grozno al je injenica. Mi se svi varamo a znanstvenici smo. Nijedna majka nije mogla eljeti svoje dijete jer nije znala da e se ti roditi, znala je da dolazi neko dijete. Ne mo voljeti nekog koga ne zna. ele imati dijete, al ne tebe. Nitko od nas nije bio ni eljen ni voljen ni oekivan. Ti si doao na svijet a oni su rekli, od kud ti? Mi ekali nekog drugog. ekali finog djeaia a doe hendikepirana curica. Tko je tebe elio? Tko je tebe nainio? Roditelji nemaju nita s tobom. Jeste li ikad uli da Isus iz Nazareta kae, nikoga ne zovite ocem, jedan je va Otac, onaj na nebesima. Zato? Kad sam ja shvatio da moja majka nikad mene nije eljela ni htjela, da sam ja doao u njezin ivot da ju gnjavim, da sam doao u ivot u svog oca i on je morao sve to ima dati za mene, a to e siroe. I da me je moja zemlja morala primiti. I da ja imam pravo besplatno disati ovaj zrak kao svi vi. Onda ete shvatiti da smo krivo postavljeni. Tko je moj otac? Tko je o mene htio, elio, nainio, tko me prvi volio? Vrati se prvoj ljubavi. Kad shvatite da roditelje moramo samo voljeti, jer oni su se trudili oko tebe, hvala vam lijepa, platiti u vam. Onda nam biva jo tee. I kad shvatim oda Boga nikad

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

ne mora voljeti, to e mu tvoja ljubav, da jedino to Bog hoe da vjeruje da on tebe ludo voli. Svi smo bolesni, samo zato to ne vjerujemo da nas on ludo voli. Vidjet ete kako se preobraavate onoga trenutka kad doivite, ja sam voljen i smijem se igrati ivota. Mi krani smo tako ozbiljni, mi moramo spaavati Boga na svijetu, valjda e ga netko ubiti, ne znamo to mu se dogaa. Moramo spaavati Crkvu, a to ja znam to e s njom biti, spaavaj sve, molitvu. Ba smo smijeni. Nitko nije toliko ateist koliko formalni kranin, koji si umilja kao vrabac koji je okrenuo noge prema nebu i pitaju ga, to radi vrape? Drim da nebo ne padne. Osloni se danas na bezuvjetnu ljubav nekoga tko te poslao u svije, samo jedan postoji, i hvala Bogu da danas znanost jasno kae, da Bog postoji. Ateizam je bolest i nita vie. Bog je tu ne da patim nego da u njemu uivam. Isus kae, nisam doao suditi nego spasiti. Ostanite u mojoj ljubav, ne kae nigdje, ljubite me. Ja dajem ivot za tebe. Religije su jako opasne, trae od nas da ginemo za Boga, siroe Bog. Isus Krist kae, ne vi, nego ja za vas. On gine za mene. I kae ostani u mojoj ljubavi, zato se boji. A onda se krani jer su prepobono, boje imati Boju ljubav, jer ako tako kaemo, onda e ljudi initi zlo, rei, Bog mene voli to me briga, ja u u nebo. Ba smo glupi. Jesmo naivni. Kako moe takvo protuslovlje rei? Ako ja znam da me Bog voli pa sam ja zao ja onda znam da ne primam njegovu ljubav i vie me nema a o tom emo kasnije, opirnije. To je kontradikcija rei, ja mogu biti zao i vjerovati da me Bog voli. To je glupost. Kad ja vjerujem da me voli onda ja njemu trim, da me opere, oisti da budem svet i velik kao On. Ali ako sam zao, mene nema. Uvod 1. Da je hgth znanstveno istraivanje i hagioterapijska praksa. UVOD 2. To je podruje izmeu psihe i religioznosti, odnosno izmeu psihologije i religije To sam ve tumaio. Imam problema uglavnom s nekim psihijatrima iz Njemake. I problema s pobonim kranima. Poboni krani silom hoe da hagioterapija bude pastoralni rad a psihoterapeuti hoe da to bude pastoralni rad, da mi nemamo nita sa psihoterapijom. Ja kaem da mi nemamo nita sa psihoterapijom i psihijatrijom. Ja potujem vau kompetenciju, autonomiju. Ali vi nemate nita sa mnom, to vi znadete o duhu, smislu ivota? Psiha to, ivotinje znale smisao ivota kad bi psiha bila kompetentna.* Izvanredni studij. Mi smo putovali u razne zemlje Europe pa smo drali kolu hagioterapije, jedan, drugi , trei, etvrti vikend, pa su onda bile prakse, kole, ispiti i ljudi su godinama studirali da nikad nisu postali hagioasistenti. Uzaludan posao smo radili. kolovali smo ljude vani a da nigdje nismo stvorili jednu ustanovu, koja bi titila hagioterapiju. Promovirala ju, bila sposobna kolovati. Ako hou studirati u nekom sveuilitu u Americi onda idem tamo a ne da ameriko sveuilite dolazi amo da mene koluje. Krivo smo inili. Vidio sam da je puno bolje kad u tjedan dana imate kompletnu viziju to je to hagioterapija, njezina izranjenost, kako dijagnosticirati kako pomoi ovjeku izii iz te patnje. U tih tjedan dana mi vama moemo i formaciju dati i praksu. Vidjet ete, stvari su prilino jednostavne. Ono gdje je najtee to je ono to sam vam dosada rekao, da iziemo iz svoga krivog, neznanstvenog mentaliteta. Da mijeamo duhovnu duu sa psihom, tu je problem, ili psihijatriju s religijom, onda psihijatri misle da mogu ispovijedati ljude. Teki problemi. Kad izoliramo duhovnu duu onda stvari okreu se svom pravom cilju onda svaka znanost ima svoje kompetencije jer moe raditi mirno svoje. Ovaj tjedan dana je za predavanje i formaciju. Formacija- odgoj nutarnji, to je i nama dano, da postimo ovih dana. Nitko se ne smije osim mene. Morate sve to upotpuniti zato imate knjige, moje, koje su prirunici: Dijagnoza due i hagioterapija, Otkrie duhovne terapije, Ovisnost i sloboda, Agresivnost i povjerenje, Duhovno pomoi ovjeku, Oe, Susret sa ivim Bogom. To morate listati i itati. Morate prouiti ovo to ovdje kaem. Napisao sam o ovome knjigu al ju jo nisam izdao, jer mi stalno dolaze nove stvari

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

pa mi ju ao izdati. Htio bi komplet, a ono mi ivot ide dalje i postavlja nove sadraje al ete dobiti jednom i to. Uvod 4. Uz prirunike preporuam i ovu literaturu: Daniel Amen, neuroznanstvenik iz Kalifornije, Lijeenje hardwarea due, i Kako funkcionira va mozak. Njegova glasovita reenica u prvoj knjizi jest: dobro lijei , a zlo razara duu i mozak. znanstveno je dokazano da pozitivan i duhovan ivot poboljava funkciju mozga. Lijek mozga: misaona duhovna terapija za depresiju, tjeskobu, poremeaj prehrane, branih problema i zvanja. Kao i molitva i meditacija. Mozak reagira na ono to ti misli, govori, odluuje se i ini. B. Lipton: da 60% pacebo efekt djeluje, znai da 60% e bre izlijeiti mozak ako se obrati. Ako si negativan, noncebo, nasuprot placebo efektu, noceo. Znai koditi. Ti razara mozak kada negativno misli, negativno govori, odluuje se za negativno, govori protiv nekoga negativno, djeluje negativno. DOMAI RAD: do pola noi ne izgovoriti ni jednu negativnu rije, da trenira pozitivnu rije govoriti. Bit e dobro, zato, jer je dobro, apsolutno, ono ne moe propasti a zlo je ono ega nema, to je razaranje svega, to je bit stvari. Zlo razara postojanje. Navike (jae su od naih genetskih zapisa. to se dogodilo nekom tko je postao ovisnik o drogi, tri etiri puta je uzima, i navikao se on ne moe natrag, on vie ne raspolae svojom slobodom i svojim tijelom. to se dogodilo ovjeku koji je poeo psovati, dva tri puta i vie se ne moe toga osloboditi. Puau, probaj se odrei ako moe? Alkoholiaru, ovjeku koji ogovara, osobito tko pije crnu kavu. Kau mi, to emo razgovarati ako neemo ogovarati.) Knjiga - Biologija vjerovanja Francis Collins: Boji jezik, gdje kae da je gene pisao sam Stvoritelj. Daniel Goleman: Emotivna inteligencija, upinje se na razinu duha. UNICEF: majke, razgovarajte sa svojim bebama, jer bebe sve razumije, jer beba razumije srcem a srce je duh, to je intuitivna spoznaja. uvajte se djece, djeca sve znaju to vi govorite a vi mislite da ne znaju. Jo dok je u utrobi majke dijete zna kakva si majka i kakav si otac, itekako, uje, zna, to je intuitivna spoznaja. Ne samo preko amigdale preko koje se dogaa spoznaja nego mimo mozga ako je to uope mogue, ali negdje se dogaa tako blic spoznaja, efekt da je djetetu totalno jasno. Djeca znaju za Boga, djeca pate kad dou u ateistiki brak. Od trenutka zaea dijete zna da postoji Bog, ono zna da postoji Bog. I kad pone s djetetom samo jedan Oena, dijete uiva. Prvi saveznik djeteta je Bog i njegov Otac. Dijete dolazi u ono to mu roditelji daju, prihofizika razina sa strahom i mukom jer tim ulazi u patnju, krivicu, smrt svijeta. A uiva u onom to je dobio od Boga, osobnost, duh koji nikad ne propada. Vidjeli smo tu su najtee patnje djece i svakog ovjeka. Matias Beck: dr. medicine, i teologije, knjiga: Psihosomatska medicina, teologija i teoloka antropologija. Rak i dua, geni duh mozak i Bog, istrauje zato nastaje rak, 70% raka nastaje na temelju to je ovjek negativan u sebi. Stanice bjee od ovjeka, on unitava ivot. Karl Rahner: kae da je bolest znak nereda u duhovnoj dui, otpad od sredita-Boga. B. Haering: Kristov zakon I i II dio Krik due nastaje kad ovjek zna da treba moralno initi a ini suprotno. To je suprostavljanje ivotu i da su to najdublje ovjekove patnje. U prvom svesku. Eugen Biser: egzistencijalne bolesti vode ovjeka prema elji za razaranjem, to su te hagioterapijske bolesti, suicid. U agresivnost, zlobu a sve je to pojam grijeha. Grenost i agresivnost potjeu od mogunosti da ovjek odbije prapoziv da prihvati sebe. Vidjet ete gdje je najvei problem ovjeka i gdje nastaje zlo, tamo gdje ne moe sebe prihvatiti iz

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Stvoriteljeve ruke, jer ovjek kae, ne, ne elim ivjeti. U emu je bit avla? On ne prima svoju egzistenciju. On eli biti kao Bog. U emu je biblijski opis Adama i Eve i njihovog grijeha, oni nisu mogli prihvatiti da budu samo to, htjeli su biti kao bogovi. Ti razara sebe kad ne prihvaa sebe. Nisam naao ovjeka koji je sebe prihvatio. Tko bi sebe volio, ne. Pogotovo krani. Oni govore, treba ljubiti Boga svim srcem, svom duem svim umom, a blinjega kao samoga sebe a sebe nitko ne voli, kau, sebe treba prezreti, treba bit ponizan, unitit sebe, grozno. Isus je za mene umro a ja bi sebe trebao prezret. Kako je sve naglavce postavljeno. Hagioterapija ima previe posla samo dok ljudima pokae pravi put. Bit Boga je da je on samo ljubav. i samo dobrota i samo istina i samo istina o tebi te oslobaa. Bog postoji zato da uiva. Zato si nesretan, zato se ne smije? Samo zato to ne prihvaa i ne voli sebe. Nisi nikad sebe zavolio. Nisam naao ovjeka koji je sebe zavolio. Pokuavam ui u tiinu svaki dan i sebe zavoliti al nikako da sebe naem. Tek polako sad kad pronalazim duhovnu duu. Niti poznamo niti volimo sebe, to je na najvei problem. A to znai kao to kae E. Biser, fundamentalni teolog, kad ovjek odbije onaj iskonski prapoziv da ivi kad to odbije to je zlo i najtea bolest. Lijek: izvui iz otpada od samoga sebe i pomoi mu da se potpuno ostvari. Bit nije da prezre svoje tijelo, duu, jelo i pie da pljuje po sebi, to je kriminal, najtei grijeh, da sebe ne voli. Onako kako te voli Bog, a kako te voli Bog? On uiva to ti postoji. Bog je doao da tebe spasi od tvojih grijeha jer te oni razaraju, ubijaju. Od tvoje korupcije, od tvoje negativnosti, zato je doao da umre za tebe, tko te ikad volio tako? Jesi sebe ikad tako volio? Bitna razlika izmeu egoizma i ljubavi prema sebi. Egoist eli sve imati makar pogazio, prodao svoju savjest, svoju duu, sebe. On hoe imati. To je korupcija najtea. Onaj koji sebe voli, sebe voli kad si spreman sve izgubiti ali da sebe ne da, svoju duu nee, kad voli sebe. To je druga domaa zadaa. Noas zavoljeti sebe. Prije ide u krevet, pomiluj se po kosi i pitaj se, ija je to kosa, pomiluj se po ruci, ija je to ruka? Susjedova, jel? Ili tvoja? Pomiluj svoje lice, ije je to? Progovori i osluni svoj glas, iji je to glas? Malo sluaj kako ti dua jeca i kako boli ju sve to je ne voli i malo s duom zaplai bit e ti lake. Prijatelju, sve to ima ovdje na Zemlji, to si ti. Kad sebe izgubi, ti nita nema i ti nita ne moe imati. Dokle god sebe ima i sebe voli ti sve moe imati. Ti si sebi jedina ansa sve drugo je besmisao. Skuplja, sutra e umrijeti. Reci mi tko moe unititi kad si nekom dobar? Kad nekome obrie suzu, kad daruje vremena, utjenu rije dvije cigle za kuu i tri kamena u Dalmaciji. Papa Ivan Pavao II. me zapravo najvie nadahnuo da prouavao ovo to prouavam jer ja sam teolog. Prof. fundamentalne teologije. Zato je to moja struka jer fundamentalna teologija prouava ono podruje izmeu filozofije i teologije. Svijeta i Crkve, ono to je povijest to kau o Isusu Kristu i ono to vjera vjeruje. Ona daje temelje teologiji i vjeri i crkvi ona to prouava, njezin smisao. spasonosno trpljenje (SC5) enciklika rekao da postoje bolesti duhovne naravi. Toliko sam mu zahvalan. Da postoji bol koja nije ni psihika ni fizika, nego bol duhovne naravi. Da postoje duhovne bolesti koje su tee nego druge dijagnosticirati i nai terapiju, to mi me izazvalo, idem ja ono to je teko. Teologija kae da je grijeh ono to ti proizvoljno ini. To je rascjepkanost duha a zdravlje je cjelovitost. Zlo razbacuje ovjekovu cjelinu a duhovni lijek, sabire i oslobaa. Bit avla je diabolos, dijabolian, razbacivati neto, dijeli ljude jedne od drugih. Kad nekoga ogovara, vie ne moe s njim biti , kad se na nekoga naljuti, vi ste posvaani i ne moete biti zajedno. Kad nekoga mrzi, bjei od njega . kad je netko zao, svi bjee od njega. Sva su vrata zatvorena. Isto se i tvoja dua razbacuje, misli na jednu, volja na drugu, tijelo na treu stranu, sav si rascjepkan i vie ne zna to je vano, jesti, piti, ili postiti, spavati, moliti. Sve je vano al neto je najvanije. Obraenje je bit lijeka duhovne due, vidjet ete sami. Ne ono obraenje koje govorimo u teologiji to je drugo podruje. Ovo je nie podruje ovjeka zapravo i ovdje je lijek za duhovnu duu, obrat. Do danas si

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

bio zao, pokuaj od danas biti dobar. Negativno govorio? Sad poni pozitivno. Do sad nisi htio nekome oprostiti? Oprosti veeras. Sebe najvie mrzio svoju nogu, glas, nos. Filozofija onda govori o dobroti, ljubavi istini itd. to je zdravlje a zlo, la i mrnja su bolest. Imate tu niz filozofa i teologa, K.Rahner, Baltasar, Haering. Filozofe: Koret, Maks Sheler*. Nikolaj Berajev* je prekrasna knjiga, Duh i realnost. Dva sveska Filosofides gaistes*, njemaki filozofi izdaju. W.Beinert: bolest je u temelju plod krivog oblika ivljenja vlastitog bia. Kad ivi za trbuh umjesto za duh i kreativnost, kad ivi za neto u sebi umjesto za sebe, tu je cijeli problem. Umjesto da voli sebe ti voli svoje lice, usne, eludac, a sebe zaboravi. I sve dobije a sebe izgubi, u tom je problem. S.Kierkegaard: ovjek je bolestan na smrt. Martin Heidegger: ovjek bie na smrt, egzistencijalna krivnja je naputanje reda ljudskog svijeta. E. Fromm:Savjest je znanje o najviem cilju, spoznaja sebe. Vrlina je osjeaj odgovornosti prema vlastitoj egzistenciji. Porok je neodgovornost prema samome sebi. Umijee ljubavi, Psihoanaliza i religija. Mueller Eckhard: savjest je utemeljena na bitku, s njom ovjek stoji ili pada. Savjest nije tvoj neprijatelj, savjest je znak na tvom ivotnom putu. Ako pie da vozi 40 a ti vozi 240 i ubije se, savjest kae da uva ivot. Svaka negativna misao razara a pozitivna izgrauje mozak lijei tvoju duu. Probajte veeras govoriti samo pozitivno, vi ete se sutra svi smijati i meni e biti neobino. Nee vam nitko moi ispriati vic. Jer ete ve biti nasmijani. A ne tako ozbiljni kao veeras. Viktor Frankl: psihoterapeut, neuropsihijatar: duh je prkos. I to njegovo otkrie da u podsvijesti nije ono to je Freud mislio, libido i potisnuti negativni doivljaji i sadraji, nego da je tu duh. Da je u podsvijesti Bog. Elisabeth Lukas je njegova uenica. Logoterapiji je pokuala dodati nekoliko mehanizama. i tvoja patnja ima smisla. C.G. Jung: O religiji i kranstvu, zdravlje dolazi kad ovjek pronae svoj religiozni stav, posljednju odgovornost, dubinu ivotnih pitanja. Religiozno iskustvo je izraz za egzistenciju i funkciju nesvjesnog. Za lijeenje due neophodno je religiozno iskustvo. Njegova reenica da nijedan od njegovih pacijenata koji su proli 35 god ivota, nisi mogli ozdraviti dok se nisu vratili religiji djetinjstva. Jedno je religija a drugo religioznost. Religioznost je ovjekova stalna veza s Bogom, a religija institucija koja ti eli pomoi da tvoja religioznost se razvije, a moe ti i odmoi. Postaje formalna i ovjek zaboravi svoje vlastito srce. Formalna religija je opasna uvijek. Artur Jores, prof. u Hamburgu, 70 % bolesti su uzrokovane duhom, savjest je glas ivota. Specifino ljudska bolest nastaje kad ovjek ne moe realizirati svoje bie, nadii sebe.ovjek i njegova bolest H. Schipperges: ovjek je zdrav kad pronae strukturu smisla. Smisao je Bog, struktura smisla je vjera. (Vjerovati znai, oekivati dobro. im kaem vjera mislite u Boga vjerovati, ne, oslobodite se tih primisli. Jedno je teoloka vjera. vjera je tkivo ovjeka, ti vjeruje da e biti dobro veeras. Ti moe zaspati samo ako vjeruje da e ujutro ustati. Hrana koju uzima nije otrovna, da te ovjek pokraj tebe nee ubiti. Ti vjeruje, nema drugog izlaza. Ti vjeruje da e sutra ivjeti. to je vjera, to je oekivanje dobra. Vjera je spoznaja da te netko voli. Vjera je projekt koji te vue, kad kaem ja sam zdrav onda me moja vjera vue i moje tijelo ide tamo. Zohar Marshall: neki su je prezreli jer ima hinduizma i kojeega al je to uglavnom, filozofija, psihologija, psihijatrija, teologija jer su strunjaci, brani par. Duhovna inteligencija bitna inteligencija, Duhovno zdravlje je stanje vrste cjelovitost. Duhovna

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

inteligencija je sredstvo pomoi kojega se moemo izlijeiti: sabranost, molitva, moral. Duhovna bolest je otkinue od sredita sebe. Izgubio si sredite sebe, vie ne zna to je vano, nevano. Pravoslavna teologija J.C. Larchet: dvije su opasnosti: prva reducirati psihiko na duhovno i druga pomijeati psihiko i duhovno. Prva pogreka je u pravoslavlju, druga u katolika. Mentalne i duhovne bolesti. L inconscio spirituale, Psihike i duhovne bolesti. Metropolitan of Nafpaktos Hierotheos: the illness and cure of the soul in the orthodox tradition

Cd 2 Hagioterapija Smisao istrauje to je to duhovna dua i da ju lijei. HAGIOS- svet, therapeia- lijeiti. Sveto lijeenje. Zato sam tako nazvao, jer je ovjekova duhovna dua od Boga, ne od roditelja, ne stvaraju roditelji duhovnu duu. KKC roditelji ne produciraju ovjekovu duhovnu duu. Osobnost djeteta ne daju roditelji i ne mogu dati roditelji, kako e dati, originalnost ,osobnost, oni daju psihofiziku razinu a Bog stvara u trenutku zaea duhovnu duu. Svaki od nas je stvoren od trojice, otac, majka i Bog. Jer Bog stvara duhovnu duu, zato je to sveto pa sam nazvao sveta. Kad je poela hagioterapija? 90.tih godina, prije toga smo imali molitve za iscjeljenje crkve. To je bila evangelizacija i ja sam drao seminare. Sve smo to upotrebljavali do devedesetih godina i nakon toga u hagioterapiji , pa se to zadralo i do 2000. godine tako da jo imam ljude koji lijee nutarnjim iscjeljenjem koji nemaju pojam o hagioterapiji oni mole za ljude a to nije hagioterapija. Molitva je evangelizacija, pastoral Crkve, molitva je religioznost, molitva je vjera u Boga, to je drugo oekivati udo zato nemate iscjeljenja duha molitvom. Ne moe doi do toga. Morate poznavati mehanizme duhovne due, kao i mehanizme psihike due, kao i mehanizme tijela i kad zna gdje se pokvarilo ide napraviti suprotno i pomoi ovjeku. Znam da u meu vama razoarati pobone, al to ja mogu? Morate drati u svetosti ono to je religioznost, pastoral Crkve ono to je Isusovo djelo, to je na odnos prema Bogu. Crkva nema nita drugo nego urediti na odnos prema Bogu. A to nije duhovna dua, ona ne lijei duhovnu duu. Imate toliko ovisnosti, depresija, suicida u crkvi. I to onih koji su duboko religiozni. Dakle, ne rjeava to religija, vi morate imati medicinu bar za duhovnu duu da osjetite a gdje to nastaje depresija. Depresija ne nastaje tamo gdje ovjek ne moli, gdje se nije ispovjedio i nije primio priest nego gdje ovjek ne moe vjerovati da je voljen od Boga da mu hoe oprostit da je Bog ljubav. mi vidimo kad tako ovjeka spojimo sa bezuvjetnom Bojom ljubavi na taj filozofski nain, stvari se rjeavaju. Jedno je to radi crkva i to rade religije, drugo je to radi psihijatrija, psihoterapija a tree to radi hagioterapija. Vjerujem da je tu vas 90 % jer mislite da imate neto pobono ovdje, nemate, ovo je samo znanost. Kad kaem znanost, to onda mislim? Tko je stvorio svijet? Za mene, zna se, i znanost kae Stvoritelj. Tko je postavio zakone u svijet? Bog, Stvoritelj, svaki znanstvenik, fiziar i kemiar, medicinar, psiholog itd, hagioznanstvenik, to su ljudi koji dotiu Boje djelo, ono to je Bog stavio u prirodu, to su zakoni, oni njih dotiu i oni dotiu Boga, zapravo razgovaraju s Bogom. Zato jedan kemiar kad ulazi u laboratorij, ulazi u crkvu, to je svetinja, on otkriva ono to je Bog stvorio. Imamo dvije vrste otkria. to znanstvenici rade, oni otkrivaju, ono to je ve prije bilo a nama skriveno. Jeste li svjesni da znanstvenici ne stvaraju nita novo? Oni otkrivaju ono to ve postoji. Oko nas postoji toliko sila i snaga a mi to ne znamo, nama je to skriveno, onda znanstvenik to otkrije. Kao da ima neto pokriveno i on otkrije. To je znanost, a to je to to on otkrije? To je Bog stavio u prirodu, atomsku, elektrinu energiju, sunce, mjesec zvijezde sve sile, psihike, duhovne, stavio tu. Znanost je svetinja, isto kao i religija. Tragino je kad mi to odvajamo. Zato, istraivati hagioterapiju znai biti u radionici

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Boga Stvoritelja, Oca nebeskog, koji je stvorio svijet. Ja dotiem njegovu ljubav, a biti kranin i prouavati teologiju znai dodirivati Njegova sina Isusa Krista koji je doao za nas, trpio i umro, to je neto drugo. Teko u ja vas obratiti, vidim. Jedno je to otkriva znanost, to je skriveno, a drugo to mi otkriva kranska objava koja mi otkriva da je Bog trojstven, da me ludo voli, da me stvorio, da je Njegov svijet, da je poslao za mene sina da za mene umre, da ja mogu s njim razgovarati, oni mi otkriva ono to ne moe znanost. Isus doao i rekao mi. Pitajte malo dijete u utrobi majke, da li postoji njegova majka? I to e rei, nema je. Pitajte ga postoji li svijet izvan ove utrobe majke, gluposti, kakav svijet. Kako da dijete dozna ima li njegova mama? U utrobi majke? Tako da netko doe unutra, napravi carski rez i kae, uj mali, mama postoji. Kao dijete u utrobi majke 9 mjeseci. Mi smo ovdje na zemlji 90 godina, isto tako u jednoj utrobi gdje ne znamo to je izvan toga. Kud su nai pokojnici, od kuda nam dolaze djeca. ne znamo. Kao to tom djetetu moe doi i rei postoji li njegova mama, tako je doao On izvana, i rekao, postoji va Otac, voli vas ludo, mi kaemo, nismo sigurni, mi smo greni moj grijeh, moj grijeh, on, nemojte moj grijeh, voli me, idem biti dobar. Idem se vratiti kui. A ja ne bi, ostao bi u ovom svijetu. Ja bi jo malo grijeio, razarao sebe i svijet. IZOBRAZBA I FORMACIJA U HAGIOTERAPIJI: izobrazba, formacija, trajno usavravanje, to troje imate. Jedno je Duh Sveti koji u nama djeluje to prouava znanost pneumatologija. Drugo je iskustvo duha, to hagioterapija prouava. Kad itate Sv. pismo imate gdje pie Duh velikim a drugdje malim slovom, to je ovjekov duh. Duh Sveti i njegovo djelo prouava teologija i duhovnost, duhovna teologija a ovjekov duh i njegove zakonitosti u hagioterapiji. Filozofska antropologija neto je u tome prouavala, al ne ko u ovom obliku u kojem se pokuava sistematski zahvatiti cijelu ovjekovu duhovnu duu.
(cd 2 nekih desetak minuta i kraj prvog dana T.Ivania, slijedi 7.7. po cd-u formacija 1)

cd 3 kad govorimo o hagioterapiji, onda mislimo na studij hagioterapije koji sadri tri podruja. 1. nauiti teoloki studij, treba najprije uoiti filozofske i teoloke pojmove. 2. formacija 3. hagioterapija u uem smislu. Mi emo sad ii u hagioterapiju u uem smislu, pravom smislu to znai prouavanje ovjekove duhovne due. Specifini dio ima etiri kolegija, predmeta. 1. Antropoloka pneumatologija 2. pneumatoloka bol i patnje 3. pneumatoloka dijagnoza 4. putovi u pneumatoloko zdravlje (jedno je hagioterapija u irem smislu, da treba zavriti filozofsko teoloki studij ili petogodinji, dvogodinji ili trogodinji ali treba poznavati temeljne pojmove iz filozofije i teologije. Drugo je formacija osposobljavanje samog sebe za rad u hagioterapiji, znai, samo zdrav ovjek moe ozdraviti drugog. To je bitna razlika izmeu medicine i psihijatrije s jedne strane i hagioterapije s druge strane. U medicini moe biti lijenik bolesti a unato tome lijeiti, jer ne lijei on nego lijek. U psihijatriji isto kad se radi o medikamentozno m lijeenju, u hagioterapiji se moe izlijeiti samo ukoliko je ovjek izlijeen. Lijek i lijenik je sam hagioasistent. ovjek koji je strunjak u hagioterapiji zove se hagioasistent. Koga on lijei, zove se hagiopacijent. Nemojte se zbuniti pa rei hagioterapeut, mi nismo psihoterapeuti, nemamo nita sa psihoterapijom, vrlo su vana ta razgranienja. Jer ete imati sto problema.) 10

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Antropoloka pneumatologija Hagioterapija u uem smislu. Kratko, ope pojmove. ovjek je duh, dua ,tijelo. Tako se razlikuje. To je krivo. ovjek je samo duhovna dua. To u u tijeku predavanja objasniti da znate to razlikovati. Specifinost ovjeka je duhovna dua. duhovna dua nije jedan rez izmeu psihe i religioznosti kako rekosmo juer nego je itav ovjek duhovna dua to znai da moja osobnost, svijest, duhovnost, zahvaa kako psihu tako i tijelo, prema tome, ono to oivljava svaku stanicu moga bia jest duh. Ono to mene ini psihikim biem je opet duhovno proeto. ovjekova psihologija je daleko dijametralno udaljena od bilo kakve ivotinjske. ovjekova psiha je uvije proeta duhom. ovjekovo tijelo uvijek je duhovno. Ne moe se rastaviti i rei moje tijelo je vanjsko, svjetovno a moj duh je Boji-krivo. Mi imamo slinost sa ivotinjama al nikad ovjekova psiha nije ivotinjska. Nikad ovjekovo tjelesno vladanje nije nikada ivotinjsko. ovjek i kad jede, pije, hoda, i urlie i kad ga boli, nikad nije ivotinja, niti slian, on je uvijek ovjek. Njega uvijek proima duhovna stvarnost, duhovna dimenzija, osobnost. ovjek je uvijek svet, itav. Bog je jedini otac ovjeka, broj tri*. To je ono to nam Isus iz Nazareta, povijesna osoba. Vi znate da krani ne vjeruju u Boga? Jer ako vjeruju u Boga onda su pogani. Krani vjeruju u Isusa Krista a on nije izmiljeni Bog. Isus iz Nazareta nije nekakav ni filozofski ni religijski Bog, on je povijesna osoba, to je ovjek, idov i z Nazareta kojemu ja vjerujem jer mi donosi informacije odozgo, jer je reko bi lan Presvetog Trojstva. Jer je Bog u sebi. Tu se krani razlikuju od svih religija. Kranstvo nije religija, odnosno, kranstvo postaje religija i to je iskvarenost uvijek. Ne smijete biti krani, nego budite Crkva, oni koji vjeruju u Isusa Krista. Krani to je ve kulturalna kategorija zapravo koja se udaljava od onoga to je Crkva. U crkvi sam ne zato to je to jedna religijska zajednica niti to ima pametnih ljudi, ne, nego samo zato to je Isus iz Nazareta Bog a ne samo ovjek i to se na njega mogu do kraja osloniti. Isus mi donosi informaciju da je samo Bog moj Otac. On kae, nikoga ne zovite Ocem, jedan je va Otac. Onaj na nebesima. Ako Bog meni daje duhovnu dimenziju, ako Bog u trenutku zaea stvara meni duhovnu duu, znai, mene stvorio, onda je samo on moj Otac. Onda su nai roditelji samo posvojeni roditelji. Oni nas nisu ni eljeli ni voljeli ni htjeli to vas moram razoarati. Na radost, mene je Bog elio, Bog volio, eznuo za mnom, Bog stvorio, Bog uiva to ja postojim i to je meni radost. Ako se drite roditelja i oekujete njihovu ljubav, vi ete se uvijek razoarati. Jer ako oekujete ljubav onoga koji je jedini Otac, onda ete uvijek biti sretni i svemoni. Zato moramo promijeniti svoj mentalitet, krani su previe religijski, religiozni ljudi a to je loe. Jer religije isto treba otkupiti od grijeha i zla. Mi mislimo kad ide u Crkvu da se spaava, ne, nego samo ako se susretne sa Isusom iz Nazareta ako ti je On Prijatelj, to je velika razlika. Ima bezbroj ljudi koji idu previe u Crkvu i previe mole a zloesti su. Onaj koji postane s Isusom prijatelj, ne moe vie biti zloest. On je novi ovjek. Ima novi mentalitet i oko njega se stvara bolje drutvo. Bog je jedini otac ovjeka. To je potrebno jer je Bog danas znanstveno jasno izreen. Vidjeli ste to je unicef rekao, dijete razumije sve. Mala bebe sve razumije, dijete zna za Boga od trenutka zaea. Frankl jasno o tome govori da je Bog u podsvijesti svakog ovjeka. Autori duhovne inteligencije kau da je Bog u sreditu ovjeka. Bog je temeljna funkcija ovjeka, ovjek ne funkcionira bez Boga. Najtea njegova bolest je bezbonost, ateizam, a tu morate paziti da se ne vratite religiji i mislite vri religiozne dunosti, on je vjernik, ne, on je religiozan ovjek. Meu vjernicima ima najvie ateista. Ateizam je specifino kranska pojava. Koncil to jasno kae, zato to mi ne ivimo to, taj susret sa Isusom, zbog toga je ateizam u nama. Tko to abortira djecu ako ne krani, tko to stvara ratove i oruje ako ne krani, tko rastavlja brakove ako ne krani? Kranin unitavaju vjeru u Isusa Krista. Drugi misle da je to biti kranin, biti lopov a inae kae ja sam krten, i ponekad ide u Crkvu, ne. Kranin je samo onaj koji se u susretu sa Isusom iz Nazareta preobrazio. Postao kao On, dijete Boje, jer ja

11

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

jesam dijete Boje. Svaki ovjek je Boje dijete. Bog je u trenutku zaea tebe elio, volio, stvorio. Bog tebe zna. Smisao ivota je nai Njega, to sva literatura neuroznanstvena o tome govori. Jung, sam je to izrekao, nemogue ako se ne vrati Bogu svoga djetinjstva. Nije rekao religiji. Onako kao dijete doivljava Boga, dijete uiva u Bogu. Onda ga roditelji naine ateistom a onda vjerouitelji naprave jo gorim. A onda ga mi sveenici tek upropastimo. Da ne mora ii ni u Crkvu. Na mentalite je obratan, mi mislimo da roditelji naue dijete vjerovati u Boga, ne, krivo, djeca ue roditelje. Nikog nisam vidio da tako duboko moli kako dijete, beba. ak ne zna ni govoriti, i nigdje nisam vidio veeg ateista nego krana srednjih godina, 40-te, 50-te. Tek negdje u 80-toj ponu opet traiti Boga jer se pribliavaju Nebu. Zato se djeca i bake razumiju. Djeca su upravo dola od Boga i ude se kako njihovi roditelji ateistiki, nikad ne mole, samo se svaaju, dijete se udi i plae kraj takvih roditelja, baka i djed upravo idu u nebo pa su blizu Boga. Onda se razumiju te dvije generacije. Dijete uvijek nae utjehu kod bake i djeda, kod mame i tate samo razoaranje. Mame nikad nema doma, oni stalno trebaju nove. Dijete kae to e mi vai novci, vai bomboni, ja hou vas. Nae drutvo treba strahovito puno hagioterapije, normale, da uivamo ivot. Mi upropatavamo ivot zaraujui novac. Umjesto da uivamo ivot ako treba i neto novca zaraditi. etvrto - u nama su ponude dobra i zla, ne postoji samo dobar i samo zao ovjek. Peto dobro je ivot a zlo je razaranje ivota. esto- ovjek je projekt. ovjek kao tjelesan ovjek i ovjek kao psiha je ogranien. On nita ne moe, on je tu, ja mogu sad tjelesno smo ovdje biti i samo sada. Ja ne mogu biti sada u Australiji. Duhom ja ve u sutranjem danu ne sada. Za mjesec dana ja kaem, bit u u Jadranskom moru, moj duh je ispred mene. Ja sam duhom, gdjegod hou biti. Ja nemam granica. I bit ovjeka je da uvijek sebe vidi boljega i drugaijega. Ja mogu biti svet, ja mogu bit vrhunski ovjek ako si to ponavlja svaki dan 153 x za tri dana si novi ovjek. Nae zlo je u tome to si stalno govorimo, ja sam lo ovjek. A to to znai, zapravo eli rei, ja sam samo ivotinja. To je tvoj problem. Naa veliina je u tome, ja mogu bit drugaiji. Zlo je kad kae ja sam bolestan i vie nema van. Veliina je u tome, ja sam zdrav, ja sebe vidim zdravog, tada moje tijelo ide za tim. ovjekova je sudbina njegova sloboda i odluka. Tvoje tijelo eka tvoju odluku. Hoe li sada ptiju gripu ili svinjsku gripu ili zdravlje, odlui se. Mi smo pre naviknuti oslanjati se na ono zlo u nama. Umjesno na dobro, sad se treba stalno navikavati na ono to je u nama dobro. ovjek je projekt. Bit, smisao tvog ivota je samo u tome da se stalno razvija, i ovjek kad ima 90 god treba uiti iz poetka a kako, tako da umre i pree u onaj svijet gdje se moe dalje razvijati. Smijeno je kad bake od 90 god. kau, ja moram umrijeti, pa bako, to e ovdje, ne moe ii u puku kolu. Zato se dijete raa nakon 9 mjeseci, zato to se vie tamo ne moe razvijati. Majka bi pukla a dijete umrlo. Dijete mora izii u ovaj svijet i sad se moe tu svestrano razvijati, hodati, uiti, kreirati, stvarati, govoriti, voziti, ivjeti. Onda opet doe do zida, stropa, sad se opet ne moe vie razvijati, to sad treba prijei, u novi ivot. Mi kaemo, umro je, ne, otiao je na sreu razvijati se dalje. Bit neba je stalni razvoj, neete kako mnogi misle doi u nebo pa ispruiti ruke noge kao na plai i ni ne raditi, jok. Bog je apsolutan i on se ne moe razvijati, on ima sve u jednom. ovjek je bezgranian, njegov duh je bezgranian kau filozofi, on se uvijek razvija, dolazi sve blie Bogu i nikad ne moe postati ono to je Bog, zato je sva ljepota u tome, ide, ide stalno naprijed. I to vie pije vie si edan. ovjek neizmjerno nadilazi samoga sebe. On nije ono to je sada nego ono to moe biti, ti nisi ono to jesi nego ono to moe biti. Ne gledaj ono to jesi, ono to te sad boli, nego gledaj kako moe izai, postati drugaiji. Tu je bit hagioterapijske terapije. Broj dva, kad ovjek ne ivi razvoj, onda je frustriran. Ovisnosti, suicidalni pokuaji, depresije, grinje savjesti, krivice pojavljuju se tamo gdje je ovjek frustriran to znai, vie se ne razvija. Zakopao je svoje talente, to je jedan od najveih razloga ovjekove patenj ako se ne razvija. Ako si se vezao uz novac, uao u mirovinu sa 35 godina i sad misli da e

12

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

mirovati, nee, nego e plakati to ti je pakao. Nitko nema prava ii u mirovinu, u penziju smijete ali u mirovinu ne. Uvijek razmiljati, uvijek raditi, uvijek djelovati. Sramota je umrijeti u krevetu. Hodajui umri. kako otkriti patnju duhovne due? Ne govorimo o bolesti na duhovnom podruju, nema bolesti, nego patnja i bol. Bolest je neto to moemo pronai, opipati, rana koju zavijemo i stavljamo lijek na nju. Na duhovnoj razini to se ne moe. Ne moe se tako kako se u psihoterapiji da se analizira, depresiju, suicid, grijeh. Analizira mrnju kako bi postao ljubav-taman. To je besmisao. Nego jedino da donese ljubav. kako otkriti patnju? To nije teko jer nam pacijent sam otkrije a mi traimo uzroke. Koji su putovi do oporavka? Vidjeti ete, temeljni put je birati ono to je dobro. Birati ivot. Hagioterapija otkriva ovjekov smisao i lijei ga od razaranja. Zlo razara. Bit ovjeka je tijelo i duh, tako mi to kaemo. Da je on od zemaljske ograniene dimenzije i da je od duhovne, bezgranine dimenzije i sad je samo vano na to se oslanja? Na ogranienu dimenziju svoga bia ili neogranienu? Prvo, antropoloka pneumatologija, sjetite se ona etiri dijela, kolegija...(vidi skriptu) I. antropoloka pneumatologija imamo tri dijela: filozofski, to je to duhovna dua, organski-koji su to organi duhovne due, fenomenoloki-kako se to izraava dua, po kojim znakovima se prepoznaje i kako moemo razlikovati od drugih ovjekovih sposobnosti. FILOZOFSKI DIO A to je to duh? Od ega se duh sastoji, kako duh izgleda? Nitko to ne zna. U obinom govoru, mi kao da znamo to je to duhovno, ali kad doe do pitanja da analiziramo, da napravimo pojam, definiciju, tad smo nemoni, nitko nita ne zna. Kakvo je tkivo duha? Jel to energija? Jel to dah? Misao? Misao je rezultat duha al nije duh. Jel to ivot? ivot je plod duha. Bog je duh? Onda se pitamo a tko ti je Bog? Si njega vidio? Kako e znati to je duh? Duh je zapravo temelj svega postojanja. Svega to postoji. U filozofiji se to zove bitak. Bitak je egzistencija. Bitak = ako ja sada postojim, onda nikad nije moglo biti apsolutno nita. Iz apsolutnog nita nikad ne moe postati neto. To je filozofski najtei problem, kako to da oduvijek neto postoji, to neto to mi kaemo, to nije nikada nastalo i ne moe prestati biti. To je bitak. To je zapravo temelj svega to postoji. Filozofski se bitak izraava ako da je to neto, budui da je ivot zapravo duh onda ne moe iz neega mrtvoga postati MI ivi. Bitak mora biti iv. Da je iv, dokazuju transcendentali. Bitak je jedan, ljubav, istina, istinit, dobar i lijep. Ne moe drvo biti dobro ili zlo. Samo slobodna osoba moe biti dobra. Bitak je netko. Filozofija nam kae, taj netko je samo dobar. Religije taj netko nazivaju Bog. Onda imamo velike probleme u hagioterapiji s pojmom Bog. Taj pojam bi zapravo trebalo izbaciti. Zato? Jer svatko od nas ima drugu sliku Boga. Svi zajedno imamo razarajuu sliku Boga. Kod svih od nas je slika Boga nekoga tko te sudi. Netko tko te moe unititi. Netko ko stalno te gleda. Bjei od njega. U hagioterapiji je najbolje upotrijebiti tu sliku Boga koji ima filozofija. Dobrota, ljubav, istina, ljepota. Kad uzmemo tu sliku Boga onda nam je jasno- predivno. Da znam da je On samo dobar, ja znam, kad god pokuavam biti dobar ja sam s njime. I onda znam da samo zlo me od Njega udaljuje. Zlo, la mrnja. Isto kad kaemo Bog mislimo to je netko kao mi, ko hoda meu nama i samo gleda kakav je tko. Bog je meutim posvuda, ne moe rei ovdje mu je glava a tamo noge. Reci mi gdje ga nema? Zato se morate naviknuti na tu filozofsku sliku Boga, sveobuhvatni, kamo god pogleda, i tamo mu je glava i tamo su mu noge. Bog nije ovjek, to je samo Isus postao ovjekom. Druga boanska osoba, dok je bog kao ljubav, uvijek posvuda i uvijek savren i uvijek ljubav. to je duh? Duh je isto to i dobrota mogli bismo rei. I isto to i istina. I ljubav. znai, duh je ono samo to izgrauje, to stvara, dobro je ono to uva ivot i sve stvari u postojanju.

13

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Dobro je neto to eli da sve postoji, postoji i postoji. Bog uiva stvarajui rekli bismo. On je dobar-to je Bog Otac. On je dobrota. Isus kae, jedan je samo dobar nema drugi. Istina- Isus kae, ja sam istina. Bitak je jedan, ako su trojica, kako e biti jedan? Bog je jedan a u trojici. Samo ljubav moe nainiti da troje njih bude jedno. Da se nikad ne rastavljaju. Duh Sveti je ljubav tako da imamo trojstvenost mi kao krani moemo tu duboko doivjeti kako se savreno slae filozofija, znanost i objava. Objava koju je donio Isus iz Nazareta i objava koju donose znanstvenici. Obje su svete objave. Znanstvenik otkriva istinu zato je znanost sveta, ne profanirajte mi znanost. Laboratorije, gdjegod se istina istrauje tu je hram Boji, tu je Bog, dotie se samog Boga. Gdje se znanost ideologizira to je drugo. Gdje se znanstvenici sami iskvare i ine zlo i zloupotrebljavaju istinu to je drugo, tamo je la i razaranje znanosti i ivota. Svaki estiti znanstvenik koji se ne da ideologizirati od nikakvih tvrtki od nikakvih kompanija, nikakvim novcem, on je poput sveenika. On ulazi u tajnu onoga to je Bog stvorio. Budui da je po Kristu sve stvoreno, svuda nalazi Isusa iz Nazareta, u svakoj biljci. Dodirne ovaj zid, Njega dodirne, dodirne svoju ruku, Njega dodirne, nema gdje ga nema. Sve je prepuno ljepote nekoga i nikad nisi sam. Taj koji te prati, neizmjerno je dobar. teta to mi se vie obraamo onome koji je zao, koji razara. Svojstva duha, kakav je duh? Filozofi kau da je bit duha sloboda. Sloboda od prostora i vremena. Duh nije vezan za moje tijelo i neogranienost mojih mozgovnih stanica. A istovremeno je na neki nain vezan za moje tijelo da ine mene da sam ja, ja. Pitanje je, a gdje sam ja? Jesam li sada tamo gdje sam duhom ne mislima, il sam tamo gdje je moj tijelo, i jedno i drugo? Duha ne moe stisnuti u svoje tijelo. Duh uvijek tebe autoreflektira ti sam sebe promatra, duh tebe promatra. Ti sam sebe pokuava procijeniti, kao da je duh izvan tebe i u tebi, on je sloboda. Zato je sloboda vrhunska vrednota ovjeka? Zato za slobodu ljudi daju ivot? Sloboda i ivot i sloboda je isto. U svakom trenutku ja sam odgovoran, je uvijek odluujem, biti odgovoran znai odgovoriti nekome. Ja sam slobodan Stvoritelju odgovoriti. Ili neodgovoriti. Bit sotone, kau autori duhovne inteligencije jest da on ne moe Bogu odgovoriti. Bit zla jest da ovjek ne eli Bogu odgovoriti sa DA. ovjek ne eli biti kao Bog, to je Njegova tragedija. Sloboda ovjeka je da sebe prihvati ili ne prihvati. Kad se ne prihvaa, ti ubija sebe. Sve se u tebi razara. Kad sebe zavoli i prihvati, sve se izgrauje. Voljeti sebe je vrhunska ljubav prema Bogu. Mrmljati, urlati protiv sebe, ne prihvaati sebe to je jedino zlo koje nas moe spopasti. Prihvatiti sebe znai prihvatiti smrt ne kao unitenje nego kao prijelaz da se dalje razvijam. Sloboda. ovjek je zato uvijek odgovoran, i kad spava, i kad ne odluuje on je odluio, odluio je da ne odluuje. Mi nemamo mogunost ne odluiti se. Ti uvijek mora odluivati a odluka nastaje na spoznaji. Najprije prepoznam, da je to vrabac, i neko mi kae ubij ga, ja kaem neu, ja moram odluit, ja volim vrapce, a vi? Vi samo slavuje Sloboda i odgovornost je bit duha kau filozofi. Tree, kreativnost. Duh stalno tei da neto stvara. ovjek je stvaratelj kao to je i Bog. (U makarskoj imate muzej koljki Jadranskoga mora, preko 1000 vrsta koljki imate u Jadranskom moru, znai ne da taj muzej ima 1000 koljki, nego 1000 vrsta koljki su pronali, vrsta, pitam se to taj Bog radi?) Bog uiva stvarati, ivot je u zraku, na zemlji, pod zemljom, gliste itd, ivot je na moru, u moru, na dnu rijeke i povrini, nema gdje ga nema. Bit ovjeka je stvarati i tu je bitna razlika izmeu ovjeka i ivotinja. ivotinja, ptica uvijek isto radi po instinktu, ovjek je slobodan i stalno kreira, jao tebi ako tebi soba ve tri godine jednako izgleda. Na istom mjestu slike,

14

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

ormari, iste haljine, iste papue, ti si ve mrtav, mijenjaj svaki dan bar neki potez novi napravi ako hoe bit kreativan i istu savjest imati. Zlo je veliko upravo duhovno zlo vi ete morati lijeiti upravo to ovjek ne stvara ne kreira novo. uvati, uvati...Jesi mogao dananji doruak uvati? Ne moe dananje jutro sauvati, ni dananji dan. Na tebi je gledati naprijed. Bit ovjeka je da se oslobaa prolosti i uvijek ide na novo i novo. Star e biti kad se vie ne nada. Kad vie ne gleda naprijed. Ima zato mladih staraca, i starih mladia. Starci koji uvijek vjeruju, nadaju se ive, kreiraju, stvaraju doivotno. Posao suvremenog Europljanina i posao suvremenog globaliziranog svijeta je uasno frustrirajui. Svaki dan posao osam sati koje zapravo nije tvoje, nije kreiranje ti neto mora napraviti mehaniki, to ubija. I jo kad doe kui, isti kruh ista juha isto peenje, salata, oslobodi Boe. Isti razgovori, dobar dan, dobar da, laku no, laku no, dobro jutro, bok, bok. Stvaraj, razvijaj se inae e se ubiti. Ili ve jesi mrtav. Kreativnost je bit. Tri su razloga zato se ubijaju ljudi i zato su ovisnici o drogi, alkoholu, cigaretama. 1. to je netko ponizio njihovu osobnost, dostojanstvo ovjeka, netko te ponizio ili sam sebe ne cijeni, ne prihvaa. To je sigurno samoubojstvo. im pone protiv sebe govoriti, da si nita, da vie nita nisi, emu ivi. Gotov si 2. krivica, ranjena savjest, osjea krivicu zato se ne razvija, osjea krivicu to te drugi napadaju, osjea krivicu jer nisi napravio ono to si trebao. 3. nekreativnost, ako ne stvara, onda si frustriran, zato, ljudima ne daje od onoga to jedino ti moe napraviti. Svoj original. Drugo ne razvija svoje sposobnosti. Zakopao si ih, osjea da ti je ivot beskoristan. Mora bar 16 sati u danu biti kreativan a onih 8 sati na poslu ubijati se. Svijest i samosvijest je bit duha. Svijest nije isto to i znanje. Znanje je teret koji nosi u sebi, to je neto pohranjeno u tebi. Znanje vrijedi samo ako si podsvjesti, ako si svjestan svoga znanja. ivi ako si svjestan sebe, i svjestan svijeta. Dvostruka transcendencija. ovjek svojim duhom neprestano nadilazi sve to postoji. Ti si iznad svega ti nisi vezan za nijedan trenutak, ti se stalno oprata od svakog treba. Kad ide na posao ti se oprata od svoje kue, kuhinje, kreveta. Kad odlazi sa posla ti se oprata od svoga radnoga mjesta, ljudi, kolegica. Bit ovjeka je da stalno transcendira, da stalno ide naprijed, da je stalno drugdje i mora biti drugdje. Bit je racionalne transcendencije da ovjek uvijek spoznaje sve, ja spoznajem bitak a to je sve ono to postoji, to je temelj svega. To je vrhunska apstrakcija kaemo mi a zapravo transcendencija. Transcendiram sve ovo konkretno i idem na ono to je svima zajedniko, bitak, postojanje, to je svima nama zajedniko. Moralna ili etika transcendencija ovjek za moralne vrednote spreman sve dati. Za slobodu ovjek daje ivot a to znai on se odrie, ene, djece imanja, kue, auta, radnog mjesta, novca, jela i pia, svega se odrie. Sloboda je vanija od svega na zemlji. U slobodi ovjek sebe totalno realizira. U toj transcendenciji umire za slobodu da ja ginem za pravdu, umirem za ljubav, to je vrhunski ivot ovjeka. Ko nije spreman za neto dragocjeno, etiko, moralno umrijeti, nije sposoban ni ivjeti. Taj je nemoralan. Jer sebe ostvaruje kad ti iz ljubavi prema nekome moe neto dati. Sebe ubija kad god ne da. Prestaje bit duh, ti se ograniava, tvoj ivot nestaje. Zato su muenici vrhunski ljudi al zato su branitelji jedne domovine koji brane slobodu svoje domovine vrhunski ljudi, to su sveci, muenici. Takav ovjek nikad nije frustriran, frustrirani smo mi koji nismo sposobni za nita se rtvovati. Neu imati troje djece jer neu moi svaki dan ii u etnju na putovanja po cijelom svijetu i sl. Gotovo je, ti si ubio sebe. Ti ne ivi vie za nekoga. Ti si se vezao za neto ivotinjsko, zemaljsko, materijalno, ogranieno, sebe si ograniio i onda to boli duboko. ivjeti za karijeru to znai da ti netko pljee, izgubio si ivot im si poeo za to ivjeti. Karijera je najgore

15

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

za to moe ivjeti. To je gubitak ivota. To je lana slava. ivot je darovan da ga daruje a ne uva. Sauvat se ivot ne moe. Svaki pokuaj da sauva ivot, frustrira te. Uasava te, strai te. Umri prije nego umre, ako eli biti sretan u ivotu i uivati ivot. Samo kad mi je ovdje sve nevano i kad to uloim za neto vee, onda sam sretan. Banke treba ukinuti, jer ljudi ulau u njih i misle da imaju novac, ne, nemaju, izgubili su ga, treba uloiti u neto to se obre, u neki posao, kompaniju, projekt. Tek tada ivi. U nekoga ovjeka uloiti. Kad uloi onda se stostruko vraa. Kad uva u banci onda gubi i banku i sebe. I bankari ti se smiju, oni bogati a ti nema novca. To je najgori nain uvati novac. To je znak suvremenog ovjeka koji je postao neinteligentan. Svia mi se zato zakljuak Duhovne inteligencije da je zapravo suvremena generacija Europljana i zapadnog svijeta totalno duhovno neinteligentna. Kae, samo su naa djeca inteligentna, jer samo dijete zna pitati, mama jesi ti mene uzela, jesam li ja bio u tvom trbuhu? Da dijete moje, a kako, a gdje ste vi mene uzeli, jeste vi mene nali? A kako da je onaj tamo striek zloest? Roditelji kau a pusti mali, vidi da mi razgovaramo. Roditelji ne znaju ni djetetu odgovoriti na njegova temeljna pitanja. Dijete je inteligentno a roditelji neinteligentni. Tu je problem. Najgori su oni od 20. do 50. godine, tad se ene, udaju, diplomiraju, ponu raditi, i sad treba stan, hranu, auto, bicikl, roditi jo dvoje troje djece pa ih oeniti udati pa onda odjednom razoaranje a joooj, brinuo si se samo za zemaljsko i tad dolazi do krize. Tek tad zapaa svoju enu i svog mua, a joj, to si ti, to emo mi sada, sami? Tuga. Onda se tjei, moda e doi koje unue. A unuka nema, il te tvoja djeca stave u staraki dom, frustracija totalna. Danas je teko biti ovjek. Ontoloka struktura ovjeka, filozofi kau, sve to postoji je bitaka i bitak je duhovan, ne moe biti drugaiji. To je temelj svega. Bitak je sve postojanje a ovjek je bie. Bie u bitku. Zato to je ovjek bie, ima iste zakonitosti kao i bitak. Ako je bitak jedan, lijep, dobar istinit, onda je i ovjek sretan kad si jedan. Kad nisi u sebi razdijeljen. Drugo - kad zna istinu o sebi, da si slab a eli biti jak. Tree-kad si dobar. I kad vjeruje da dobro sigurno pobjeuje. Kad se dri zakonitosti transcendentala tad si zdrav. Osobita karakteristika bia jest materija i forma. to to znai? U filozofiji, materija to je ono iz ega je neto nainjeno, a forma je ono po emu materija neto jest, npr. ovaj stol je od drveta, (kuca), ujete ga, mi kaemo da je to stol nitko nee rei da je ovo drvo, ovo nije drvo, jel tako? Nego stol. Zanimljivo. Drvo je materija a stol je forma, oblik te materije. Ja mogu ovaj stol, isto drvo pretvoriti u stolicu, krevet. Isto drvo, ista materija, samo drugi oblik druga forma. to je to forma? Forma je neto to ja ovoj materiji dadnem. Stol moe biti samo po tome to ja imam u glavi najprije kako mora izgledati stol i ja to dadnem ovom drvetu. Uzmem balvan i napravim stol. Oblik. Forma je dakle oblik. Samo po formi je stol, stol, ne po drvetu. Stol moe biti od drveta, plastike, eljeza, mramora, stol je samo po formi stol. I kae T. Akvinski i Aristotel ve davno, ovjek ima materiju, to mu je tijelo (tako da kaem) ali po emu je on ovjek to je forma. to je to forma ovjeka duhovna dua. duhovna dua je forma ovjeka. ovjek nije ovjek po tome to izgleda ovako, glava, tijelo, noge, nego po tome to ima besmrtnu duu. ovjek moe biti bez nogu ali je potpuni ovjek. Fali mu neto materije. Moe biti bez glave i opet je ovjek. Koliki od nas bez glave jure okolo? Forma je bit ovjeka. Ne postoji nita u svijetu bez neke forme. ovjek je ovjek po formi koja se zove duhovna dua. Samo ovjek ima duhovnu duu. ivotinja je to po psihikoj dui. Biljke po vegetativnoj. Aneli su isti duh, samo je ovjek duhovna dua nitko drugi. Biljke imaju vegetativni ivot, ivotinje imaju psihiki ivot. Samo ovjek ima duhovnu ivot. Aneo nema duhovni ivot, on jest duh. Samo ovjek ima duhovni ivot. Bit ovjeka je duhovni ivot. Nisam rekao religiozni nego duhovni. Pazite da krivo ne shvatite. Bit ovjeka je

16

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

duhovna dua. Zato ovjek nije duh? Samo je aneo duh a ovjekov duh je spojen sa njihovom psihom i tijelom, s materijalnim dijelom. Zbog toga je ovjek cjelina to je njegova duhovna dua zahvaa materiju. Ono to imaju i ivotinje i biljke, sve to ima i ovjek, ali to je pretvoreno u ovjeka jer je duhovna dua napravila to. Psiha i vegetativni ivot ovjekov je dobio novu formu ovjeka, duhovne due. Zbog toga ovjek nikada ne moe biti ivotinja. Kao to stol ne moe nikada biti stolica, niti parket, ne moete imati formu stola i rei da je to parket. to moe rei al si lud dok si normalan, ne moe. Materija i forma i kad dodamo tu neto drugo, a to je zabluda suvremene znanosti i ljudi i u medicini i filozofiji a to je da mi mislimo da je u naem mozgu dua. Da je mozak jedno a da je naa dua drugo, to su gluposti. To mi svi duboko vjerujemo. Mi stalno govorimo da je ovjek tijelo i dua. A to je sasvim krivo. ovjek je samo duhovna dua. Vi nikada nemate tijelo ovjekovo, apsolutno nema tijela ovjekova bez due. Ono to se sahranjuje nije ovjekovo tijelo, to je materija ovjekova tijela, ostatak tijela, to je materia secunda kae T.Akvinski. materia prima, ona koja je izvorno materija ona ide sa ovjekom u nebo. ovjek nikad nije bez materije, kae Toma. Ako me pitate da li nae misli izlaze iz mozga ili due? Onda vam kaem da je krivo postavljeno pitanje. Misli mogu samo iz mozga izlazit i samo iz due. to je mozak? Duhovna dua. Ne postoji mozak, mrtvi mozak nije mozak kad ete to shvatiti? Ostatak mozga, materijalni ostatak mozga. Ne postoji tijelo koje je bilo mrtvo, tijelo je uvijek neto ivo, a to znai, da mi uvijek susreemo neto tree, to vie nije ni duh ni materija nego jedno, novo. To prekrasno KKC kae, da tijelo i dua nisu dvije naravi to je jedna jedina stvarnost. Kad lijenici prouavaju mozak onda su sad u neprilici. 10 god su temeljito istraivali mozak i ne mogu doi k sebi nikako da prepoznaju to je mozak. Oni misle da je mozak materijalan da se ravna po zakonitostima fizike i kemije a to je krivo, mozak je biologija, to je ivot. Uvijek oivljen, to znai to je duh koji stvara sasvim neto novo. Kad uzmete brana i vode i malo soli i to zajedno pomijeate, nema vie brana, ne moe rei da donosi na stol brano i vodu, ne, nosi kruh a kruh nije brano i voda, kruh je kruh. To je neto tree. To je ve Aristotel rekao: duh je zahvatio nae tjelesne sposobnosti, nae tijelo, materiju i napravio neto tree, to je ovjek. To je temeljno to moramo spoznati. Zato medicina ima probleme? Zato to ne uzimaju u obzir duha. Jer ako duh ne prihvati antibiotik i ako ne prihvati Aspirin, gutaj ti ne znam koliko nee se nita dogoditi. Tvoja duhovna dua mora to prihvatiti da to postane ivo u ovjeku, aspirin postaje moje tijelo i onda mi pomae, inae ne. Moja dua mora u tome sudjelovati. To je onda pitanje placebo efekta. Placebo i noncebo. Zoto ak 70% djeluje placebo? To znai, vjera u lijek ili vjera u lijenika. Kau tek 30% samo lijek. Ma nije ni to tono jer 100% je i jedno i drugo. Samo lijek s duom ide zajedno, nikada ne moe odvojeno. Ne moe kemijski lijeiti ovjeka. ovjek nije kemija ni fizika nego uvijek biologija, ivot. Moramo poeti sasvim drugaije razmiljati. Svia mi se reenica dr. Kandela nobelovca, kad kae prije dvije godine sam zapoeo znanost o duhu. Prouavao sam mozak i nisam nita spoznao. Pitam se zar moe materijalni mozak stvarati slobodu? Slobodnu misao dati? Odluivati? To mora jo neto drugo biti kae on. To je materija i forma, vidjeti ete to je prekrasno kad shvatite kako bolesti sve nastaju kad se pone forma razarati u ovjeku. Kad ti je trbuh vaniji od tvoga duha i savjesti. Kad ti je profit vaniji od tvoje etike vrednote tada razara formu svoju i postaje temeljito bolestan. Tad tvoja dua ne moe uvati tvoju materiju, tvoje tijelo, ono se raspada. Najprije je duh bolestan onda psiha onda i tijelo. U svakoj stanici naeg tijela je duh. Ta duhovna dua taj duh je slobodan. On odluuje i on se buni. Ne moemo rei: ovdje sam ja, nitko ne kae: to sam ja, svi kau to sam ja pa se u prsa udaraju, udno, a ja kaem to sam ja (pokazuje koliko se sjeam svoj prst). Reci, al

17

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

nisam to ja? Netko me moe udariti po prsti i rei to je tvoj prst, oho, oprosti, to sam ja. Kako ja to mogu rei? Iako mi tu ubrizga malo otrova, ode ja cijeli, moja cijela dua bjei, ovo nije za ivot. Ne mora tu ubrizgat u mozak. Recite mi gdje mozak nije u ovjeku? Gdje dua nije u ovjeku? Mi mozak zovemo prema onome to je zapravo fiziki vidljivo jer ovjek je stalno u tom smislu dua i tijelo a to znai, tijelo uvijek se promatra, to je ovjek ozdol gledan, od materije, Biblija to kae: Bog je uzeo praha zemaljskog. Kad kaemo dua, gledamo istog ovjeka isto tijelo al sad odozgor, ukoliko je duh zahvatio to tijelo i sad je ovjek postao duhovna dua. Zato hrvatski prijevod u Bibliji (Post 2,7) Bog je udahnuo svoj dah i tad je ovjek postao iva dua, besmrtna dua, duhovna dua. Kad je dola ta forma duha da Bog iz sebe udahnuo mene zato, ovjek je boanski velik. Zato je on slian Bogu prema Bibliji. To je dakle odnos tijelo i dua, duhovna dua, tako da moemo rei, ovjek je uvijek duhovna dua, to je cjelina ovjeka. Ovaj odnos tijela i dua moramo misliti na to, to je samo dva aspekta gledanja, odozdo ili odozgo. Ako ozgor, on je uvijek duh, ako ozdol, on je tijelo. Ali uvijek je on cjelina, duhovna dua. Onda jo jedan problem, um i razum koji je osobito danas otkriven. Jedno je um, intelekt. Intelektom spoznajem sve, univerzalno, filozofiju itd. razum stvara iz tog. Dakle intelekt intuitivno spoznaje. Intuitivna spoznaja je kao bljesak. U trenutku sve vidi, sve ti je jasno. Kako spoznajem npr. kad kaem ivot, onda svatko od vas zna to je ivot, jel da zna? Nitko ne zna. Svi znate to je smrt, dakle svi znamo to je ivot. Kako to? Kad pitam to je to ivot? Znanstveno, razumski definirano, nitko ne zna to je ivot. Uzmi malu biljku, probaj ju secirati da nae ivot, gdje je ivot u njoj? to to od stabla jabuke pravi prekrasne voke? Jabuke, plodove, to ? ovjek poludi od toga. Svima nam je jasno pa da jabuka stvara jabuka i ja jedem. A kad racionalno, razumom razmilja, treba od toga napravit pojam, definirati. Rije izrei, tad smo u nedoumici. Intelektom znamo stvari ve, svatko od nas zna to je to bitak. Kad ga treba definirati? To neto na ulici, jel neto u svemiru u moru, to je to bitak? Bitak je naprosto sve to jest. To nam je intelektualno jasno ali ne razumski. Zato je borba uvijek u tome. Prirodne znanosti rade s raciom, oni mjere sve. S razumom /kraj cd br.3/ Cd 4. S razumom, oni sve preraunavaju, to su onda prirodne znanosti. Tehnike, medicinske znanosti, biomedicinske pa i socioloke znanosti. Sve je to matematika, fizika, sve je to razum. Humanistike znanosti: one se temelje na intelektu, umu a ne na raciu, razumu: filozofija, teologija, povijest itd. svakom od nas je jasno da Bog postoji, to zna svatko. Svatko je oko nas svjestan toga. Ali to je svijest intelektualna. Mi intuitivno znamo za Boga. Svima nam je jasno. A kad to treba staviti u mali ogranieni pojam, razum bi htio napraviti pojam Bog pa kad kae Bog mi kaemo, ne to nije to. Kad kae rije Bog, smrkne ti se pred oima. Moj intelekt neto drugo vidi, nije to Bog. Onda jo kad napravi kip od toga. Ovo je Srce Isusovo, Srce Marijino a strano. Kaem, draga Majko Boja, to od tebe napravie. ovjek je ta dvostrukost. On sve zna ve, svjestan je ali razum trai, daj da ja to...Zato kad mi traimo dokaze da Bog postoji onda to samo razum trai dokaze, nita um. Um ve zna da postoji Bog. Razum kae, de ti to meni reci, protumai. Pa vidi, sve u prirodi govori o Bogu. Vidi prirodni zakone, ima pet putova dokazivanja Boga, po Tomi, Aristotelu, znanosti teolokoj-filozofskoj teodiceji. Razum kae, dobro. Razum nikada ne moe shvatiti kao intelekt, al mora imati dovoljno razloga da kae: u redu. Nitko ne moe razumom vjerovati. Razumom se razumije i zna. Intelektom se vjeruje on vidi i zato mi je jasno. Kad kaemo da vidimo nevidljivoga Boga. Ili Boga se ne moe viditi,

18

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

onda kaem da je to glupost, jer, ja ga vidim. Ali svojim umom, razumom ne. Oima ne, ni uima ne vidim. Jel vi vidite uima? Ja ni rukama nita ne vidim samo oima vidim. Ne mogu ovim oima koje su za materijalno vidjeti Boga. Bog je itekako vidljiv, ali umom, oima duha. ORGANSKI aspekt A gdje je ta duhovna dua? to to tu ima, to se tu moe, osjetiti, zahvatiti? to je to konkretno? Kad kaemo organi onda mislimo na moi, neke vrste centara u duhovnoj dui. Kao to je oko moj organ vida, zar ne? Tako moja duhovna dua ima duhovni organ vida. Kao to moje tijelo ima organe da hoda, tako i duhovna dua. Kao to moje tijelo ima eludac i tu stavljam hranu koja pretvara se u moje tijelo to ja postajem hrana. Tako moja duhovna dua ima eludac. Kad jedem dobru rije, Boju rije onda se to tu pretvara u mene. Postoje dakle organi nae duhovne due. Naao sam ih dosada trideset ali vjerovatno e biti jo 100. teko je uvijek definirati to je ba mo i centar a to je vrsta fenomena. Jedno 10, 20 su sigurno odreeni organi. Prvi i najvaniji je OSOBA. Drugi je IVOT. Trei Savjest. etvrti INTELEKT, peti je SRCE, esti SLOBODNA VOLJA, 7. Karakter, 8. Religioznost, 9. Duhovna mata, 10. Govor i sluh, 11. Interpersonalnost, 12. Pamenje i sjeanje, Svrhovitost, razum, mudrost, moralnost, kreposti, povjerenje, duhovni ukus, uvstvo, spolnost, djelovanje, drutvenost, povijesnost, transcendencija, misao, rije, iskustvo, prirodnost. Ovo nam je vano da bismo ovjeku pomogli u njegovoj patnji. Svaki od ovih centara ima svoju bolest ako govorimo medicinski. Iz svakoga od njih izlazi bol i patnja ili ulazi radost i ivot. Zato je svaki organ sudbonosan za ovjeka, ba svaki. (2.odjeljak na mp3, etvrtog CD) nastavak... iz ovoga to smo govorili o filozofskom aspektu ovjeka i njegove duhovne due izlazi legitimitet medicine da se bavi hagioterapijom iz dva razloga. Ako je svaka stanica ovjekova tijela oivljena ovjekovom duhovnom duom onda znai ne samo lijek nego i ta stanica ona je svjesna kae dr. Lipton da u svakoj stanici je svijest, sloboda i odluka. To znai da lijenik mora znati tako pomoi pacijentu da mu objasni njegovu bolest i objasni zato je potrebno da vjeruje u zdravlje, da eli biti zdrav. Kako bi jae njegova duhovna dua prihvatila lijekove i lijeenje i na taj nain bre djelovala. Drugi razlog zato se medicina mora obazirati na duhovnu dimenziju je u tome to prema istraivanju dr. Joresa i drugo. Oko 70% bolesti specifino ljudske bolesti. Nemaju ih ivotinje, a to znai da su to bolesti ovjekove duhovne due. Iako to lijenik ne zna onda e moi lijeiti samo simptomatski a ne etioloki. Al ako zna onda e pomoi pacijentu da izlijei njegovu duhovnu dimenziju jer je tamo i uzrok fizike bolesti. Legitimno je da se konano pone govoriti o psihosomatskopneumatolokim bolestima ili pneumatolokom gledanju na ovjekovu fiziku bolest. Opravdan je legitimitet da psihijatri budu svjesni kako je i psiha oivljena duhom, duhovnom duom. Da ovjekovu psihu i sve moi psihe oivljava ovjekova duhovna dua. I oni znaju da mogu legitimno se koristiti duhovnom dimenzijom. Znai, ono to je uinio Frankl sa svojom logoterapijom ima potpuni legitimitet. Mnogi su mu predbacivali da je on time postao duobrinik to nikako nije istina. Siroe se branio time te je rekao da vjera spaava a da psihoterapija odnosno logoterapija lijei. To nije ispravno ba. Moe vjera itekako lijeiti a psihijatrija spasiti ako se ovjeka usmjeri na prave putove. Mislim da upravo iz spoznaja ovih filozofskih vidimo ve kako psihijatrija i psihologija ve moraju puno toga preuzeti od ove strane kako bi mogli pomoi psihiki bolesnima. Istovremeno moramo rei ovo kako je ovdje totalno jasno da se nikako ne moe reducirati psihika dimenzija na duhovnu. Ono to kae dr. Larchet da ine pravoslavni vjernici i teolozi, kao da je sve

19

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

u ovjeku duh. Jedno je duhovna dua koja oivljava psihu a drugo je psiha. Psiha ima svoj legitimitet kao i tijelo, to se ne smije mijeati. To nije isto. Ako duhovna dua oivljava psihu, onda ne znai da je psiha duhovna dua. Tako da je taj legitimitet potpuno ispravan, da se psihijatri trebaju sluiti onim to je logoterapija napravila ali naalost, logoterapija se prestraila, nije otila daleko, kako da je stala a to je teta za psihijatriju. S druge strane jasan je i drugi legitimitet da se nikako ne smiju mijeati psihologija, psiha i duhovna dua. U ovom sluaju hagioterapija i filozofska antropologija. To su dva podruja razliita u ovjeku. Potpuno je nelegitimno ako psihijatri misle da oni vre slubu ispovjednika i sveenika, to je zaista mizerno. Znai da ne razlikuju znanstveno ta podruja koja su bitna. Ne moe psihijatar nikada jednog pacijenta ispitati njegovu savjest pa mu oprostiti, to moe samo Bog. Ni sveenik ne oprata nego u ime Boga oprata. Tu postoje zamke gdje ini mi se ako se dobro prouava duhovna dimenzija mi dobivamo pravi uvid u ovjeka i onda sve tri grane: medicina, psihijatrija i lijeenje duhovne due dobivaju svaka svoj potpuni legitimitet. Ono to je recimo kod nas u katolikoj crkvi ne slaem se potpuno to je rekao Larchet da katolici mijeaju psihu i psihiku i duhovnu duu, ne nego neto drugo se dogaa da mi sveenici nedovoljno razumijemo, ne znamo to je duhovna dua. Zato nemamo drugog sredstva nego studirati psihologiju i psihijatriju da bismo pomogli vjernicima to je zaista jedan nonsense. To se vidi kad sveenik proui psihijatriju, psihologiju, udalji se samo od onog to je religija i to je vjera. Nita ne moe dobiti, opet ne razumije ovjeka jer vjera ne ide na psihu i psihike sposobnosti nego na duhovne. Kad psihologija pokuava, pa imate psihologiju duhovnosti, religije. Legitimno je sa aspekta psihe pokuati razumjeti duhovnu duu i religioznost ovjeka, to je u redu. Al ako se to mijea kao da je to sve psihologija da je to znanost o ovjeku, onda je to krivo. Postavljaju nam se jasno razgranienja koja su bitna u znanosti i gdje treba znanstvenik biti iskren samome sebi dok prouava te stvari. Mi meusobno moramo suraivati jer ovjek je uvijek jedan. Puno puta e se dogoditi da je netko duhovno bolestan, u grijesima, da je netko razbojnik ak da je suicidalan jer u mozgu neto manjka. Ne direktno u duhovnoj dui nego u onom dijelu gdje treba dati neke supstance. Jer ovjek je uvijek duh i tijelo koje je zajedno postalo duhovna dua. Zato stalno treba imati hranu tijela, potpuno legitimno je davati neprestano i hranu zdravu kao i lijekove zdrave ovjeku. Sve to treba dobro razlikovati i znati da sve to ima svoj veliki legitimitet. (al se ufatio legitimiteta!!!) I medicina i psihijatrija kao i sad hagioterapija vjeruje da e se razvijati dalje i ta trea medicina, al one se isprepliu ali ne smiju se mijeati to je najopasnije. Iz ovog filozofskog je jasno da su dva razgranienja totalno jasna. Pokuavam vam re, ali ovo je usporedba. I ivotinja ima psihu ali ivotinja ne misli, ne stvara, ne vjeruje, ne pie, nema umjetnosti, nije svjesna sebe, nema savjesti. Ne elim rei da je ovjekova psiha ivotinjska, ona je ljudska, uvijek proeta ovjekovom duhovnom duom. Nemojte krivo razumjeti. Psihijatar ima s ovjekom s duhovnom duom s onim to je dragocjeno on mora imati strahopotovanje prema ovjeku. ovjek je vrhunsko bie u svemiru, on je vei i od anela. Zato? Jer ovjek je itavo stvorenje. Ono to imaju aneli i ovjek ima, ima duh. Ono to ima biljke, ima. Ono to ima fizikalni mrtvi svijet, ima isto u ovjeku u njegovu biu. ovjek je sve zapravo u sebi. Sve to je Bog stvorio u ovjeku je prisutno. Zato je ovjek gospodar prirode, ali zato je on odmah iza Boga. Bog mu je dao gospodstvo nad prirodom i on samo Boga treba tovati a sve drugo mora biti ispod njega. im ovjek izgubi taj red, i pone misliti da mu je vano da ima novaca, da mu je trbuh vaniji, tijelo, materija vanija, on se gubi i postaje duhovno teak bolesnik. im se die na svoju razinu onda je u redu. im

20

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

hoe da umjesto Boga bude, da bude na Bojem prijestolju, da on bude Bog. I da Boga vie ne treba onda je glup. Ne moe biti netko drugi. Najmanje Bog, On ti je Stvoritelj. Prema tome, duhovno zdravlje je taj sklad, harmonija, biti ono to jesi. ovjee, postani ono to jesi. Kad govorimo o evoluciji onda je sigurno jedno da evolucija ak izmeu vrsta ne postoji. Apsolutno nemamo nikakvog prelaznog oblika. Nema nikakvog dokaza da se sve razvijalo iz jedne amebe ili iz neke prve stanice, apsolutno nema toga dokaza. Ali ima jedna druga evolucija a to je da se ovjek moe neizmjerno razvijati, da nema granica ovjekovim mogunostima. Nema granica ni portskim rekordima. Ni tehnici ni niemu. Gdje je problem suvremenog razvitka? ovjek se danas razvija samo racionalno, samo prirodoznanstveno, ne razvija se duhovno, odgovorno u slobodi nego je postao rob. Zato sve to god napravi njega ubija, to je njegov grob. Otkrio atomsku energiju ali ne da ona slui nego da ga ona ubija. Zato to ovjek ne pozna sebe, svoju duhovnu duu. Zato najvie novaca troi na oruje, na ono to ubija ovjeka. ovjek je ovjeku najvei i jedini neprijatelj. Tako imate tu rairenu dvojnost s jedne strane ovjek je vrhunsko bie njega ne tite samo zakoni, drava, to najmanje, oni su izvedeni iz jednog drugog zakona, prirodnog, da ovjeka nitko ne smije dirnuti. Svatko u savjesti osjea ubit ovjeka to je najvea tragedija koja ti se u ivotu moe dogoditi. Imati na savjesti ivot drugog ovjeka to je uas to je suicidalno. Ne da ovjeku mira ni danu ni nou, zato to je ovjek vrhunsko bie. Istovremeno se trai dostojanstvo ovjeka, duboko potivanje ovjeka, ovjek je vrhunsko bie u svemiru. Ti si vrhunsko bie, prvi i najvaniji. Sjeti se da je Bog iao za tebe umrijeti a ne ti za njega. Bog ide za tebe umrijeti. A sad istovremeno s te uasne visine on pada najdublje, stvara oruje da sebe ubije. Najvie troi da proizvede ubojito oruje, protiv ovjeka, da je ovjek ovjeku najvei neprijatelj. To je tragedija. Isus iz Nazareta je povijesna osoba je donio oruje protiv tog oruja. Oruje duha, ljubavi, oruje snage Duha Svetoga. Mi to ne znamo upotrijebiti. Mislim da je razlog samo zato je to ne poznamo duhovnu duu. Mehanizme, zakonitosti duhovne due da bismo znali kamo to treba djelovati Duh Sveti, gdje to? Zato znanost ne prouava danas kako to da je Isus mogao izlijeiti svakog ovjeka i to rijeju. to hoe? Gospodine, da progledam. Pa progledaj-kae. I on gleda. Ti tamo ustani i hodaj. A ti paralizirani, uzmi svoju postelju i idi kui. to e ovdje. Kako to da je on to mogao? I da znanost to ne prouava. To je meni tajna. Gdje mi to ivimo? Iz ovoga je jasno, ako je u svakoj stanici ovjejega tijela duhovna dimenzija, to je tako normalno da je Isus mogao djelovati na tu duhovnu dimenziju. Ne kae da je doao Duh Sveti pa je izlijeio, nego kae da te tvoja vjera izlijeila. Blago tebi to si povjerovao. Povjerovati znai, imati povjerenja u nekoga tko te voli u nekog tko tebi dolazi, oekivati od njega dobro. Zato Isus pita onoga kad doe pred njega, vidi da je slijep pa ga svejedno pita a to hoe, pa Gospodine, da progledam. Krasno, znai, ti vjeruje da moe kraj mene progledati, to ti je krasan placebo efekt. Gledaj! I ovjek gleda. Zato to znanost ne prouava? Zato znanost uope ne prouava ovjeka i duhovnu duu, to je meni tajna. Netko nas oito zaustavlja i ne da nam da budemo ljudi dostojni toga imena. Sve drugo smo prouili, samo ne ovjeka. Od boga znamo do u sitnice, kakva meni korist to ja znam o Bogu sve, a ja ne znam iskoristiti njega jer ne znam tko sam ja? Gdje u to iskoristiti, kako? Onda od toga napravim ateizam, napravim sve mogue religije, jedna protiv druge, pa onda konfesije u kranstvu, strano, jadan ovjek. ovjeka treba neizmjerno aliti da bismo mu mogli pomoi. Biti ovjek zvui gordo rekao je M. Gorki, jedan drugi kae da biti ovjek zvui zaista bijedno. Izmeu tog raspea ovjeka, izmeu onoga to je vrhunski to moe biti i to je, izmeu onoga to je najbjednije jer ne prizna svoju veliinu, tu je ovjek raspet. To je jedno raspee. Jedan kri. Drugi kri izmeu toga,

21

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

ti si tijelo i ne moe iz svoga tijela van. Duh je daleko ispred tebe, duh je ve zdrav, ja vidim da sam ve uskrsnuo, ve vidim da sam u nebu. Jedem za stolom Bojim, ja i Isus kucamo au, in-in. A moje tijelo kae, ekaj, koliko, jo 100 god. Tko e doekati 138. godinu ivota. Ta raspetost izmeu toga, ja sam vrhunski ovjek i ovoga, moje tijelo moe tek korak po korak, minutu po minutu do toga doi. Tjelesno sam zahvaen u prostor i vrijeme kao u neku kutiju, ja samo s tom kutijom mogu ii, ti ne moe izai iz ovoga sada, sad je 12:15 pa se vratiti u 12:00, ajde probaj? Nema te vie nikada natrag. A ne moe skoiti u 12:30. A moj duh je slobodan od jednog i drugog i igra se oko mene i kae: A to robuje? a to robujem? Izii ovjee. Nae tijelo slua naeg duha. Prije 50 god. Je reeno da vie ne moe biti portskih rekorda, ne moe se bre trati, skakati. Slagali su, svake godine novi rekordi. Tijelo nema granica, ono moe koliko i duh. Prema tome odluujue je jesi li na razini duha ili tijela? gdje naa medicina stoji, gdje gubimo toliko toga novaca i kojeega? Zato to smo stvorili farmaceutsku trgovinu i farmaceutske tvornice koje proizvode puno lijekova a nijedan te ne lijei, poneki, svi smo kronino bolesni. Drugo, farmaceutske tvrtke se ne mogu slagati sa hagioterapijom. Dr. Liptonu koji je rekao da 60% djeluje placebo efekt rekli su ako to bude pisao da e ga kazniti. I nije smio to napisati jer onda e oni gubiti. Nee ljudi kupovati lijekove. Njima je bitno da se lijekovi prodaju. A nama je bitno da ovjek bude zdrav a njima ne. Zato su toliki lijenici potplaeni. Mitologizirani dobiju mito . Samo zato da bi taj i taj lijek davali pacijentima. Otvaraju se bezbrojna pitanja kad prouavamo ovjeka, dolazi novi svijet. Sasvim novi svijet, novi mentalitet. Novo razmiljanje, djelovanje. Onda vie nema nitko legitimitet od nas nema a ne moe se nita. Tada ubija sebe. Promijeni se ti i sve oko tebe e se mijenjati. Nemoj praviti tu temeljnu greku da eli mijenjati druge a ti ostaje isti. Ne moe ti ostati u paklu a druge voditi u Nebo. Nego e ih vui u pakao. im ti doe u nebo, drugi e juriti za tobom. To je ljepota duhovne dimenzije da je ona disperzivna. Ona se raspruje. To znai, im se ti u neemu popravi to onda svi drugi osjete. im oprosti svom branom drugu on se poinje mijenjati. Uhvati ga strah, to e sad sa sobom. Svakoga je mogue mijenjati ako se ti prema njemu promijeni. Obasjaj njegov mrak s ljubavlju, pratanjem, i vidjeti e da e se on osjetiti u svjetlu i promijeniti. Mi svi krivo obraamo druge, svi upnici propovijedaju: Morate se promijeniti, tako ne valja, ono se rastavljaju, oni kradu, kakva ste vi upa. A upljani jadni, kao raii. Rekla majka malih raia: Ajde djeco svi nam se rugaju da mi natrake hodamo. Amo djeco, idemo poeti vjebati hodati naprijed. I probaju djeca: Mama, ne ide! vjebajte, i vjebaju djeca cijeli dan, ne ide, morate djeco. ajde ti probaj mama da mi vidimo kako se to. Onda mama raica proba i nakon tri koraka vidi da ne ide. Nema veze, djeice, idemo mi kao i prije. Tvoja djeca mogu rasti samo dokle si ti doao. Ako si ti nemoralan, moda djeca nau nekoga drugaijeg pa se pokoje i promijeni, ali normalno e ii tvojim putem, jer su u takvom mraku. Kakav je upnik takva je upa. Meni je to jasno, jer sam se godinama muio sa studentima i propovijedao vrhunski, dobre primjere, da s njim igram, i nogomet, uivali zajedno i nitko se nije promijenio. Svi ivjeli u grijesima, bio sam frustriran i rekao kako neu vie biti sveenik ako je to tako. emu ja propovijedam? emu lijenik lijei ako nikoga ne izlijei? Jer ako nema Boga, vie neu. Onda sam ja pokuao se mijenjati. Pa sam najprije sjeo 15 u svojoj sobi i rekao: Boe, ako te ima, ako si ovdje, promijeni me. Nakon 15 sam osjetio tako duboko Njegovu prisutnost. Nakon toga sam rekao kako u tri tjedna kleei moliti 20, nakon toga sam doivio tako duboko iskustvo Boga i Duha Bojega 3. kolovoza 1975. godine u 00:20, to neete nikada zaboraviti. Kao toliki drugi. Jedan mi ovjek

22

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

pripovijeda kako je poeo zahvaljivati Bogu za svaku sitnicu, tako je osjetio da mora zahvaljivati. Odjednom ga zahvatila neka snaga, sila, nije znao to je, sve jae, gotovo e puknuti tijelo, sve jaa ta sila, snaga, mir, ljubav, srea nutarnja i onda u njemu svijest vlastitih grijeha, i samo potreba govoriti grijehe, kajati se, maknuti ih od sebe. Plakao, naricao danima dok sve to nije izilo iz mene. Onda me doao pitati to da radi dalje, rekoh mu da su to normalne stvari. Onaj drugi je na temelju toga to mu je brat rekao samo da tamo imaju iskustvo duha kod prof. Ivania, studenti. On kae, ma to u ja tamo, mogu i sam do toga doi. I on je u 22 sata poeo moliti Oena, rekao da e moliti Boga i bit e. Htio je moliti tako da cijeli Oena moli svjesno sabrano. Pone Oe na koji i ve je negdje drugdje, onda opet Oe na koji jesi na nebesima do 4 ujutro. Od deset naveer do 4 ujutro on moli. Negdje prije etiri ujutro kad je cijeli Oena uspio ba onako sabrano, takva snana sila, ja sam mislio da u se raspuknuti od te sile iznutra, duha, radost, mir, srea, ja sam se prestraio. Nisam znao to je to. Onda sam rekao :Mar od mene i onda je to otilo, kae hvala Bogu. Ali sam poslije bio neizmjerno tuan i alostan sam doao k vama da mi reknete to da radim. Rekoh, amo iz poetka. Jedno je iskustvo Duha Svetoga a drugo iskustvo i naeg duha. Kad vi ponete postajati dobri i pratati drugima , vi ete doivljavati iznutra kako se va duh osovljuje na nogu i postaje slobodan i djeluje u vama kako postajete vrhunski inteligentna osoba. Za domau zadau do 4 popodne. Morate sebi govoriti, pristajem da budem vrhunski ovjek, da budem vrhunski lijenik, inenjer, otac, majka, pristajem! Ne da ti sebe napravi, to ne moe, to si ve pokuavao i upropastio se. Pristani na ono to je Bog dao tebi a to je, Bog je svakome dao da bude vrhunski, budite savreni kao to je savren va Otac. Pa kud ete vie. Rastite do punine dobi Kristove, kae sv. Pavao, znai moemo kao Krist biti, to je naa snaga. Nadam se da ste napravili domau zadau od sino da neete govoriti nijednu negativnu rije, i da ete voljeti sebe, jeste se zavoljeli, pomilovali, neke frizure su lijepe . Ponovite to jo. Onda iza 4 opet moete biti zloesti ali neete uspjeti. O emu se radi? Nauite neprestano u sebe utiskivati navike. To je dr. Lipton, i njegova knjiga Biologija vjerovanja. Ono to u sebe utisne, to ostaje i djeluje. Sve to sam u ivotu postigao jest jer sam govorio, Gospodine hou! Kad Ti tako hoe hou. Najprije sam bio poboan kranin jo kao student pa sam vidio razne vizije svoje budunosti, pa sam rekao, Boe, ja sam ohol. Da bi ja bio netko i neto, ma daj. Sveuilini profesor? Ma daj. Boe uvaj Hrvatsku. Da bi ja bio ovaj onaj, iao po cijeloj bivoj Jugoslaviji, govorio po cijeloj Europi, cijelom svijetu, Boe oprosti to je oholost. Onda sam razmiljao, i rekao, pa nije oholost, oholost je u tome to ja to ne prihvaam. Poniznost je prihvatiti sebe kakav jesi. Prema tome, ako on meni kae to, ja kaem hou, kako ne, ako mi ti daje, hou jo vie. E, tad sam se ja i dragi Bog susreli i smijali se jedan drugome, zagrlili se od sree. Ja pristajem biti vrhunski ovjek- do 4 sata. Tad ete vidjeti kad vas 400 zasine u Europi, pa europska unija e se onda sutra mijenjati. Sastati e se parlament i rei, amo iz poetka, odbacujemo New age, sve druge protiv ljudske krive zakone, idemo iz poetka. ORGANSKI ASPEKT duhovne due. OSOBA. to je osoba? Ti sve ima ali osobu nema, ti jesi osoba. ivotinja nije osoba, ni biljka, ni kamen, ti si osoba, i aneo je osoba, i Bog je osoba. Ja uim biti osoba samo od Boga. Tko je to osoba? Osoba je netko tko je sebe svjestan, raspolae svojim tijelom, duo, svojim biem. Netko, tko komunicira s drugima, meni je Bog partner. Ja s Njime mogu razgovarati. Meni su ljudi partneri ali sam tuan kad sretnem ivotinju a ona nita ne razumije. Onda meni maak mijau, a ja je pitam to ti 23

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

je to, ne znam iji je to jezik. Idem kroz umu, i sve mi govori a ja ne znam uti to mi kau moji slavonski hrastovi, masline, to mi pria jabuka? Vidim kako proleti guter i neto mi govori. Ptice mi pjevaju stalno, a to ti je to, koji ti je to jezik? Mi smo dva svijeta, mi smo osobe, ali ne razumijemo ni ptice ni ivotinje, ni fizikalnu materiju, kao da smo nijemi. ivimo u udnom svijetu. Kao dva paralelna svijeta. zato? Jer se priroda nas boji, zato to je u nas ulo zlo. A zlo znai ne prihvatiti sebe kakav jesi i to jesi i svoje mogunosti. Nego se lano praviti ponizan, ne ja u samo ostati jadna enica, mali ovjek, to je sramota za Boga. Zamisli da tvoje dijete kad ima dvije godine kae: Mama, ja neu vie rasti, meni je ovako dobro, ti pazi na mene i dobro, neu vie rasti. Upravo mi to kaemo Bogu kad kaemo, ja sam samo ovjek. On kae: Nisi, ti si moja slika. Ako si krten, ti si moje dijete. Ti moe narasti toliki koliki sam ja. Ta svijest nam toliko manjka. Mi smo previe religiozni a jo nitko od nas nije postao Kristov prijatelj i uenik. Osoba dakle, to sam ja. Razlikuju filozofi osobu od jastva. Jastvo to je zapravo sredite osobe, a osoba je sve to se u meni okuplja. To su sve moje sposobnosti, to sve ja imam kao osoba. I mogu zato rei da imam svoje jastvo, imam sredite osobe, ali nikada ne mogu rei, ja imam osobu, ne. Ja jesam osoba. Osoba je vrhunsko ovjekovo dostojanstvo. Kao osoba ti si original u itavoj povijesti ovjeanstva, nitko nikad nije bio kao ti. Samo si ti. I frustracije nastaju ako ti sebe ne razvija ako svoje talente ne izvadi, ako ti ne postane vrhunski, jer tada ljudi od tebe ne mogu dobiti ono to je samo tebi dano za sve nas. Ti nas oteuje time. I zato te boli savjest. Zato se boji i ljudi i Boga. To je patnja duboka i bol. Kao osoba ti si autonoman, kao osoba ti ima vrhunsku slobodu, ti moe i Bogu rei ne, ne prihvaam, i svakom ovjeku. I da i ne. Tako da je osoba svemo ovjekova. ak Bog respektira tvoju osobnost. On respektira tvoju slobodu, on eka kao e se ti odluit. On ne smije nita protiv tvoje slobode. Ljudi su smijeni kad kau kako Bog moe dopustiti da umre majka od one djece? A Bog kae, a zato ne bi mogao. Postoji zlo u svijetu, vi ste ga eljeli to je vaa sloboda. Moda majka nije ni kriva ali zlo svijeta je krivo. Vi se slobodno odluujete svaki dan, ogovarate, kleveete, viete, psujete jedni druge, kradete, laete, to hoete djeco moja. Obratite se pa e vam biti svima dobro. Bog nikoga ne baca u pakao. Bog nikoga ne osuuje, on samo eli spasiti. To je Boja pravda, da eli spasiti. To je pravda ljubavi, pravda majke koja nikada nee sina osuditi pa da je najgori zloinac. Ona e sve uiniti da se on spasi. Ona e dati ivot za svoje dijete. Takav je Bog. Ali se nitko ne moe spasiti bez svoje slobode, dakle ti odluuje. Bog tebe ne moe spasiti ako ti hoe initi zlo, nikada. Juer smo govorili, ako je Bog ljubav onda je on dobriina, onda ja mogu grijeiti ne znam kako i on e mene spasiti. Ne moe. Jer im se odluuje za zlo, ja sam odbacio Boga , ja sam njemu rekao ne, Njemu i Njegovu nebu. On ne moe protiv moje slobode, ne moe me spasiti da hoe, jer ja tad vie ne bi bio ovjek. Bez slobode ja nisam ovjek. Bogu su vezane ruke, naa sloboda je naa vrhunska sposobnost ali i vrhunska opasnost. Iz te slobode dolazi zlo, vidjeti ete kasnije u sljedeem predavanju. IVOT, je drugi organ nae duhovne due. ivot je isto to i postojanje. ivot je postojanje biolokog svijeta. ovjek postoji dok ivi, kad ne ivi, njega nema. Dakle ivot i egzistencija ovjeka je isto. To je njegovo postojanje. To znai da je to ono to je najvanije u ovjeku, to je preduvjet za sve drugo. Jer dok ivi, ti postoji, dakle, moe sve imati. Ako ne ivi, uzalud sve ima, tebe nema. to koristi ovjeku ako sve dobije a sebe izgubi? ivot je najvaniji, shvatite. Pitanje je, jesi li ve prodao ivot za 30 srebrnjaka? Za nekakvu karijeru? Jesi li iao grijeiti samo da ima? Onda si ve ivot izgubio. Bre ga otkupi, vrati ga natrag. Prodaj sve ali ivot sauvaj. Zmija je spremna da ju isjecka na komadie ali smo ne da glavu. To ja kae sv. Augustin,

24

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

njezina mudrost. Lukavost. ivot je zapravo sve to ima. To je uvjet za sve. Prostor za sve, mogunost za sve. Dok ivi, sve moe, kad te nema vie nita ne moe. Svi krivo razumijemo ivot i smrt, svi mislimo da je smrt naa fizika smrt, to je glupost. Svake sekunde se rodi jedno dijete, ono je umrlo u utrobi majke, vie se nikada tamo ne moe vratiti. To nije prestanak ivota. Kad ljudi ovdje plau jer je umro, umjesto da se raduju jer je preao, blago njemu a mi jo trebamo trpjeti. Bolje mrtav vrabac u ruci nego lijenik na krovu. Zbog toga to mi smrt gledamo kao fiziku zato ne moemo shvatiti ovu duhovnu smrt, to znai, smrt ovjeka. Kad tvoja duhovna dua umre kad se ona razara zlom i zlim, to je smrt i samo je to smrt. Ovo je samo prelazak na drugi svijet, ivot se mijenja u ljepi, novi razvoj, ali tko to tako razumije? Lijenici se ubie od posla da bi tebe spasili ovdje, da se mui ovdje, da ostane to due. Kud e, ondje te ekaju, ve pripremljeni, stol, auto, Mercedes i vilu a ovdje nema nita a ti bi jo ovdje. Zamislite dijete u utrobi majke kad mu se kae da se mora roditi a ono klekne pred Boga i kae: Molim te dragi Boe, jo mjesec dana. Kakav si ti Boe, zato mi ne da jo mjesec dana, kako si Ti zloest, ba mi je dobro ovdje u utrobi majke. To smo mi. Zato je vano to je to ivot? ivot nije fiziko trajanje ovdje, ovo je muka. Shvatite, mi uope ne ivimo ovdje, mi smo izbaeni iz raja, to nije na ambijent u kojem smo bili. Mi smo u ambijentu grijeha, zla, mi patimo, uasno je biti ovjek. Tek se trebamo vratiti u domovinu. Moemo se vraati svaki trenutak kad god uini dobro. Oprosti nekome, ve se vraa u domovinu. Kako promijeniti nae pamenje kad smo mi sebe uvjerili, ne neu ja valjda umrijeti? Pa to se boji, koda e ti ostati za sjeme ako mi svi umremo. Tko si ti? Zamislite tu besmislenu borbu, tu frustraciju. Zato smisao lijenika i medicine nije da spase ljude od smrti, oni to ne mogu, medicina nije napravila ni milimetra da spasi ovjeka od smrti, nego to? Pomogne u bolesti u njegovim teretima, boli, da mu pomogne da ivi dostojanstveno do kraja. To je medicina. I da pomogne ovjeku kad mu doe vrijeme da ode i rekne blago vama, da sam ja bar na vaem mjestu. Ovaj e rei, joj zbilja? Tako da je lijenik Samaritanac, to je beskrajno velik divan posao ako se pravo radi za ovjeka, biti s onim koga boli, to lijenici rade. Ublae njegovu bol, daju mu nadu, pomognu da se jo malo produi njegov ivot da mu kau da radi, nemoj od sada ljenariti da neto napravi u ivotu. Zato lijenici imaju veliki ugled, ljudi ih vole sluati. Zato treba ljudima rei kako da ive. Oni su dragocjeni u naim ivotima. SAVJEST-je glas bitka, glas transcendentala. Transcendentali su kvalitete bitka, postojanja. Bitak ili postojanje je uvijek, jedno, istinito, dobro. Budui da sam ja bie u bitku onda i za mene vrijedi taj zakon. Kad ljubim druge, ja sam vjean, neunitiv. Kad ini dobro tebi nitko ne moe oduzeti ivot. Kad istinu trai, ti si vjean jer si u bitku. Zato biti kranin i ii na misu znai da bi bio u bitku svaki puta a ne da ide na misu pa vae onu gumu pa bre ide doma, i ej, kad e onaj sveenik popiti ono i pojesti da idemo doma. Biti u bitku znai biti u Bogu. On je bitak. Savjest nita drugo ne kae, nego pazi, ako uini ovo zlo, ubiti e sebe. To je tvoja smrt. Ne moj ovo initi, ne moj ono. A ini, ovo, ovo i ovo. Savjest je samo znak na tvom ivotnom putu. Ona te obavjetava. Ovdje ne smije voziti 240, pie 40, sletjeti e sa ceste. Nemoj onda vikati: Boe, kaznio si me! Bog nikoga ne kanjava jer mi se kanjavamo time to grijeimo. Ne postoji ni jedno zlo ni jedna kriva misao a da te nije kaznila. Neuroznanosti ve o tome govore. Stanice mozga se razaraju i ne postoji ni jedna dobra rije koja nee ponovno rehabilitirati ak stanice, kae dr. Amen. To je prekrasno, zato se isplati govoriti, misliti dobro, initi dobro, odluivati se za dobro, jer tad si u nebu, tad se osjea sretan, cijelo tvoje bie igra od radosti. Pokuajte se sjetiti jeste li ikada bili sretni kad ste mislili zlo, ogovarali, srdili se, pa ete vidjeti to

25

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

to znai. Vi osjetite da se razara neto u vama i ne moete spavati iza toga, ne moete misliti realno, nemirni ste, ostaje u vama kao neto upisano pa vas mui danima i noima. Neto smeta. Doktore, srce mi ne kuca kako treba, e, e. Ajde oprosti, pokaj se pa e vidjeti kako e poeti, kao u mladia. Jo nismo postali ljudi ali vrijeme nam je ve. 21 stoljee. To je istina o nama. Savjest je tvoj najbolji prijatelj. Ne diraj savjest. Nemoj htjeti da ti krivo govori, ubiti e te. Savjest je opasna, kad ju rani ona boli duboko. To je najdublji krik ovjeka u boli. Nema kao ii, gotov si. Zna to to znai ne imati kamo poi? Kae Marmeladov u Zloinu i kazni. ena mi umire od tbc, petero djece od gladi, ja sam zadnje kopjevke uzeo i dao za alkohol i ja vie nemam kao poi, ne mogu eni na oi, ni djeci na oi ni ljudima, ni Bogu, ja nemam kamo poi. Kako ona djevojka kae, blago vama dobrima vama su sva vrata otvorena a moje djetinjstvo je bilo ispunjeno ne ljubavlju. Cijeli ivot sam patila jer sam bila zloesta, sva su mi vrata bila zatvorena. Kad si zao, sjeti se, eli li itko sa tobom imati posla? Ne, jer si opasan. Ubiti e, raniti e, ogovarati e, napraviti e zlo ovjeku, nitko ne eli imati sa zlim posla. Savjest, neki kau, Boji glas. Sigurno da je to Bog stavio u nas da nas opominje, to je glas bitka. E. Fromm jako lijepo kae da je to glas naih kreposti, naeg ivota. Porok i negativnost je neodgovornost prema sebi to je odbijanje svoga prapoziva. INTELEKT ve smo neto rekli, to je ta intuitivna spoznaja. To je vrhunska ovjekova spoznaja. ovjek intelektom spoznaje i vjeruje. Razumom razumij, to su dvije razliite sposobnosti. SRCE je sredite ovjekovih afekata. Sve se slijeva u srce i kroz srce prolazi, mogli bismo rei. Sredite je srce. Isus iz Nazareta e rei, daj ono to je u srcu i sav e biti ist. Mi kaemo da je srce mjesto ljubavi. Ali je srce i mjesto negativnosti. Mrnje. Zavisi kamo srce okrene. Zato se trai isto srce. Imati isto srce znai, na dobro misliti. Nikada ne govoriti zloesto. I onda srce kuca kako treba. SLOBODNA VOLJA- to je naa sudbina. Rekli smo pa ne bih puno o tome. KARAKTER- je mjesto gdje su nae vrline. Vrlina je dobra navika koju stekne vjebanjem. Npr. vjebaj se u strpljivosti, da sad ne zaspe dok prof. govori, da brzo poloi ispit nakon ovoga. Ve nakon mjesec dva dana a ne nagodinu onda hagiopacijenti ekaju na tebe i umiru od gladi, ei da im se dua spasi. Karakter je mjesto gdje ti vjeba sebe. Pui izdri tri dana. Kad se utisne ta nova navika u tebe vidjet e da nije teko pa e rei to si lud to si puio. Puenje je navika a to je da si ti prodao svoju slobodu, jer sloboda je sposobnost za dobro. Sloboda ti kae ini dobro. Tada sloboda ima svoju veliinu. Sloboda nikada ne moe eljeti zlo. Zlo razara slobodu. im ti ini zlo, ti nema kamo ii. Sve je ui prostor oko tebe, sve do samice u zatvoru. Tvoja sloboda se onda nema gdje manifestirati. Sloboda eli initi dobro, onda je cijeli svijet tvoj. Onda moe eljeti sve. I nita je ne moe zaustaviti. Karakter je slobodno se odluiti, vjebati, neu piti alkohol, neu danas prejesti se ve sam predebeo. Idem vjebati petkom postiti da vidim tko e izdrati, ja ili post. Suprotno od vrlina je porok. Porok je negativna, zla navika. Gledati TV do iznemoglosti i to negativne stvari, programe, piti, puiti, uzimati drogu, psovati, ogovarati, ljenariti, ivjeti samo za eludac. Porok razara vrline. Vrline razaraju porok, vjebanje u dobru. Uzmi svaki mjesec jednu vjebu, izvjebaj, nadam se da jo ima ivota. Zamisli, 12 vrlina godinje, joj, pa mi bi uivali kraj tebe. Hoemo za domau zadau napraviti jednu vrlinu? Do petka, odaberite si jednu. Mi kaemo da si karakter a to znai, uinit u to! Karakter je ovjek koji uini to ti obea. ovjek vrlina. Na Tin Ujevi spominje, puno je pio a bio je genijalni pjesnik. Odluio je da vie nee piti, jednog dana proe pokraj gostionice i gleda te kae da ba nee i da e

26

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

biti karakter, kad je proao 100 koraka, pogleda i kae: Jesam bio karakter? Jesam! Moram se zato nagraditi. Pa se vrati. RELIGIOZNOST odnos s Bogom, ovjekova sposobnost odnosa s Bogom. Zato, nema ovjeka koji ne zna za Boga. To je direktna veza s Bogom. Iz toga ta religioznost govori jednim jezikom umjesnosti, gesta, to je obred. To su one rijei koje su misteriozne ponekad, molitve. Obred mora imati takve geste koje razumije sama religioznost. DUHOVNA MATA sposobnost imati vizije, biti vizionar. Sanjati dobre snove. to ti sanja o sebi, kakve snove ima? DZ do 4 sata izmisli jedan san dobar sam o sebi, to ti eli biti, kakav? Nee nikada biti svet da si ne znam kakva asna sestra ili sveenik, ako ti nikada nisi rekao Bogu hou, pristajem. Ali ako mu kae, uvaj se, brzo e postati. To e se na tebi vidjeti. Nee biti karakter ako ne kae Bogu, ali ako kae da hoe, na cijeli organizam sudjeluje, na organizam uvijek slua to je tvoja slobodna, to ti kae. Kad ti kae: Ja sam zdrav, ja hou biti svet. Organizam kae, amo bre, ef je rekao da mora biti svet. Cijeli organizam radi na tebi. Kod ivotinje djeluju instinkti, kod ovjeka sloboda. Tvoj eludac eka na tvoju odluku, tvoj mozak i cijelo tvoje bie, tvoja spolnost i tvoji nagoni ekaju tvoju odluku. I kad ti ne odlui, onda oni razaraju tebe. Onda njihove snage odlaze posvuda. U bludnost, neistou, alkoholizam, svemogue poroke zato to ti ne odluuje. Zamislite kakva je to prodana sloboda? Da netko tko je ovisan o alkoholu ne moe vie ne uzimati. Netko ovisi o cigaretama, ne moe vie ne puiti. Nema slobode. To je kao da ja kaem svojoj ruci digni se a ona nee. Ona mene ne slua. Jer si prodao svoju slobodu. Sloboda je u tome da cijeli moj organizam mene slua, ja nareujem. Sve to eli u ivotu, lei u tebi. GOVOR I SLUH govoriti znai preko glasa prenositi rije a u rijei misao a u misli sebe samoga. Govor je prijenos tebe drugoj osobi. To je komunikacija dviju osoba duha, vrhunska. Sluam i govorim i tad si slian Bogu. Jer Bog je apsolutna komunikacija, Otac cijelog sebe spoznaje i to je Sin. Komunicira sebe Sinu. Sin i Otac se neizmjerno ljube, jedan drugome se totalno komuniciraju i to je Duh Sveti. Bog je totalna komunikacija, predanje. Prema tome znati komunicirati s drugima, komunicira kada druge voli. Kada ih potuje, kada im prata, tada najsnanije komunicira s drugima. Tada im daje jasne znakove, ne bojte se, ja sam s vama. INTERPERSONALNOST bit ovjeka je da je on osoba meu osobama. I da svatko eli da ja preivim i da to dopustim drugome da i on to eli i da to potujem kod drugoga, to ne eli sebi ne ini drugome. Temeljno pravilo ivota. PAMENJE I SJEANJE pamenje postoji fiziko, znai nae ruke noge pamte neke pokrete, tako ui voziti bicikl, trati, hodati, na jezik isto pamti pokrete i zato pria, daje glasove. Bez fizikog pamenja mi ne bismo ivjeli. Automatsko sjeanje , sjeanje uzimati iz pamenja ono to si zapamtio. Postoji psihiko pamenje (nae emocije, reagiranja) i duhovno pamenje (kreposti, vrline, to je vrhunski ovjek, ovjek znanosti, kulture, umjetnosti, ovjek u punom smislu rijei, ovjek koji je u sebe upamtio, unio u svoj arhiv sve ono najbolje i iz toga govori). Ono to je u srcu to govori ovjek, kae Isus. Zato tvoje rijei, odaju tko si. Samo sluaj to govori i kako govori, znat e kakav si i tko si. Brzo e se ocijeniti. Rijei e te tvoje osuditi i spasiti. One su bitne za ovjeka. Tvoj govor je odluujui za tebe. Zato to se ono to govori upisuje u tvoje pamenje i to postaje ti. SVRHOVITOST - znai, imati cilj ivota. Znati kamo putuje. Imati ticket. Imati kartu za cilj, koji je cilj tvoga ivota? Hoemo se vidjeti gore u nebu? Jo jo. Gore u vjerovatno ja vama isto ovako drati kolu pa u vas pitati a jeste li onda vjerovali? 7.7.2009.? nemojte da se postidimo. Ajmo uvjebavati nae vrline. Svrhovitost, znati

27

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

kamo ide. Ti mora znati odakle si krenuo i zna kamo se ide. Ako ne zna, cijeli ivot tvoj je ispunjen strahovima, tjeskobom, mukom, i onda se boji smrti, svake sitnice. Onda to pree na psihu pa psihijatru mora ii, piti stotinu tableta, pa onda mora u bolnicu, sve zbog toga to ti ne zna kamo ide. Koja je tvoja posljednja stanica, koja je tvoja domovina? Ima li ti ideal? ideal je upravo svrhovitost. Ideal je ono to te vue u ivotu, ako nema ideala onda si pao na ivotinjsku razinu i nikuda ne ide. Kao to brodove i mornare vue zvijezda Sjevernjaa i oni znaju gdje im je luka i to ih dovede u luku. Ideal nije to se moe ovdje ostvariti nego to te uvijek dalje vue. Ideal je zapravo snaga razvoja. To je stalna inicijativa, jo, idemo, idemo, idemo. Ideal, to je svrhovitost. RAZUM MUDROST- to emo poslijepodne. Minutu u tiinito smo danas uilitko sam to ja, pomisli? Od srca oprostite onom lijevo i desno to pored tebe sjedi, da ha uope ne pogleda, samo da tvoja dua uje, opratam ti, ne znam tko si al ti opratam. Oprosti ti meni to te nisam ni pozdravio, to ne pitam kako se zove, to smo stranci, oprosti mi. lijepo je to postoji i ti desno i ti lijevo to znai, volim te. Ili ne mora se truditi, svejedno te volim ili ti ne moe nita uiniti da te ja prestanem voljeti. a sada pogledaj onoga desnoga i lijevoga kako zbilja izgledaju, pitaj ih kako se zovu, da bar jedno ime zapamti. Sad se sjetimo, to tebi predstavlja ovjek pokraj tebe. Pazite, ovjek pokraj tebe moe biti tvoj pakao ili tvoje nebo. Ako ga mrzi, ti se ve u paklu. Ako te nije briga za njega, ti se ve duboko u istilitu. Ako mu prata, ti si u nebu. Ako se kaje to ga nisi ve pozdravio, ti se ve u nebu. Ako ga voli i rekne, lijepo je to postoji, vi ste gospoo tako divni imate 85 god, divni ste, onda ga voli i u nebu si sigurno. Samo se sjeti, ljudi ja vas neizmjerno trebam, vi ste moje nebo i ja ne smijem nikoga od vas ne voljeti. Lijepo je imati ljude pokraj sebe. Kraj cd br 4. Cd5 Toplo vas pozdravljam, kako ste? Kakav je bio ruak? Jel' dua bila s vama ili je samo tijelo bilo na ruku? Jeste li spavali poslije ruka 'Je li bilo crne kave? O, Boe moj! Ne izgledate jako umorni, ja bi vam ipak preporuio pet minuta spavanja. Mi koji smo u Rimu studirali znamo to je to siesta spavanje poslije ruka. To je obavezno za sve koji su u Rimu inae nee izdrati ivcima. Nije lako studirati hagioterapiju, tu treba puno ivaca! Hajd'mo pokuati! Kako? Sjetite se, niste samo tijelo nego prvenstveno duhovna dua. Rekli smo to je to duhovna dua, to je kruh, tijelo i dua to su brano, sol i voda, a duhovna dua je kruh, cjelina. Prema tome, i tijelo i dua se odmaraju ba tada kad se odmara duhovna dua. Ona je u svakoj stanici tijela. Zato Isus kae: Doite k meni svi umorni i optereeni i ja u vas odmoriti. Sv. Terezija velika kae: Sjedni tako da se osloni na noge. Probajte i vi koji ne stojite, sjedite, oslonite se na noge. Mirno se naslonite na naslonja, ruku pustite neka mirno padne u krilo. Prepustite se samo jednoj injenici, ako ita postoji u svijetu onda je to samo istina da postoji Bog. On je mene htio, volio, elio. Sjest u kao dua na Njegovo krilo, oslonit se na Njegova prsa i disati u ritmu Svemoguega. I rei Isusu: Doao sam, odmori me. Spavajte dok vas ja ne probudim, ako bude previe hrkanja, upozorit u vas pa emo krenut dalje. Ne bojte se nita, nikad se to ne dogaa, nee ni vama, Oputeno, mirno, imajte povjerenja da je Bog s vama, da su aneli uz vas i da Bog uiva to se vi odmarate. Pauza Dobro jutro!

28

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Vi ste se jako dobro opustili, kako vidim. Oito vam je sigurna istina da ste na godinjem odmoru, a ne na poslu. Osim mene, koji radim ovdje. Bravo, estitam, lijepo ste mi se odmarali. A sad, ako ikako moete, ja bih vas molio da ustanete pa da vidite da li imate jo noge i da li krvotok u vama jo funkcionira. Pokuajte udahnuti jednom, dva pa tri puta, malo dublje da se ispunite zrakom, da i tijelo moe nositi duu i dua tijelo. Sjetite se zatim na ijem ste dlanu odrasli, tko vas je to tako ludo volio, ba tebe je htio da ivi, tko je to? Pokuaj dodirnuti srcem ljubav onoga koji je tebe htio stvoriti, postavio te ovdje da haigoterapijom pomae beskrajno puno ljudima. A sada pogledajte lijevo i desno, ljudi koji su vaa sudbina, vaa budunost, vae nebo. Beskrajno je lijepo vidjeti kako kad se okrenete jedni drugima, smijeite se. A sada vas molim, okrenite se Ocu nebeskom, Bogu. Kako ste sad ozbiljni, strano. Kad ete shvatiti da su vam ljudi neprijatelji, Bog nikada, Bog samo prijatelj. Vie nego i jedna majka koja miluje svoje dijete, Bog eli da vas danas zagrli, ba ovdje. I da vam kae: Milo moje, zar si i to odluio studirati ovakvu pomo mojoj djeci? Dopusti da to osjeti, kako te Bog miluje svojim pogledom i ljubavlju. Joj, joj. Bog te miluje, a ti tako ozbiljan. Tuno je biti Bog! Hagioasistent je ovjek koji se skroz mijenja u odnosu na ljude, svi ljudi se boje Boga, im ga uju, bjemo! Opasno je! A oni koji su pravi prijatelji Boji, hagioasistenti, kau: Bog je tu, ha-ha. Onda mu ispriaju tri vica, o Hasi i Husi, o Bobiju i Rudiju i o Nijemcu i Austrijancu. Sad se sjetite odakle ste doli na svijet, jel' se sjeate? Tko je to htio, elio, ostvario? A sad pokuajte barem malo svoju kosu pomilovati i rei: Milo moje, dobro je to postoji! Da zavolite svoju duu. Sve su to vjebe, potovani moji prijatelji, da bismo nauili jedan put realno ivjeti, jer ivimo u nekom irealnom, krivom svijetu. Ne bojte se! A sad pogledajte lijevo i desno kako izgledaju vai kolege, jesu li pospani ili su se probudili, kako se zovu. Na kraju, pogledajte Isusu iz Nazareta u oi, On je Bog koji je postao ovjekom, govori izvrsno hrvatski, srpski, crnogorski. Govori irski, engleski i njemaki, talijanski, nema jezika koji on ne zna savreno. Pokuajte ga uti, kako Bog govori tebi. Govorili smo o duhovnoj dui, to je direktna veza s Bogom. Tvoja duhovna dua je iz Boga izila, prema tome, to je savren mobitel s Bogom. A sad se sjeti nekoga tko te posebno uvrijedio u ivotu, tebe to jo boli. Zajedno s Isusom pogledaj mu o oi i reci mu: Opratam ti, razumijem te, ti si samo ovjek, slab, opratam ti, vjerujem tvoje dubine me vole. Prvo, opratam ti, razumijem te, a drugo, vjerujem, tvoje dubine mene vole. I na kraju, ponovite domau zadau: gledaj sebe, to e ti biti, gledaj sebe kao projekt jer nikad nisi ono to jesi nego ono to treba biti i to moe biti. to to eli biti? Zatim, ako si bolestan ili si sada tjeskoban, depresivan, gledaj sebe kakav moe postati. Gledaj sebe zdravog i reci: Ja sam tako zdrav i moram biti. Da pokrene svoj organizam u tom smjeru. Ja sam zdrav! Vidjet e kako e poeti duboko mirno disati. I na kraju, gledaj sebe kao da stoji pred svim ljudima koje si povrijedio i reci im u duhu: Oprostite mi, ao mi je. Nekoliko puta dok dua ne osjeti olakanje, da je sve sa tebe silo. Oprostite mi, ao mi je! Sad zapjevajmo ono to svi mi krani znamo pjevati. Aleluja Hvala vam, izvolite sjesti! Sad se sjetite samo jedne injenice, Bog stalno tebi govori: Tako je lijepo to te imam, lijepo je to postoji. Sluajte kako Bog izgovara to, sluajte Njegov glas. Tako je dobro to te imam, lijepo je to postoji. On te je stvorio, ti si Njegovo djelo, Njegov biser, lijepo je to postoji. Posluajte da vam dua to upije, vidjet ete kako nastaje sloboda. Sad poinjemo rad, ao mi je. Danas je utorak 7.7.2009. radni dan. Danas obraujemo prvi kolegij hagioterapije u uem smislu, a zove se antropoloka pneumatologija. Prijepodne smo obradili filozofski aspekt i polovicu organskog aspekta pa emo nastaviti. Iza razuma kreemo dalje s mudrou. Mudrost, latinska rije za mudrost je sapientia. Sapio, sapere znai znati, a ens, enti znai bitak, bie. Prema tome, biti mudar znai znati za temeljne zakonitosti postojanja. Kad ovjek prepozna da je on bie od Stvoritelja. Drugo, da je u njemu vrhunska sposobnost njegova duhovna dua, a ne psihofizika razina. Da je ovjek gospodar itave prirode, uvar i gospodar

29

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

itave prirode, da je on na Boju sliku stvoren i da je njegovo dijete. Da je itav njegov smisao razvoj, projekt-onda postaje mudar. Mudrac zna da se nikada ne isplati bilo to materijalno i svjetovno, ljudski dobiti na raun savjesti, osobnog dostojanstva i duha u sebi. Nikad se ne isplati prodavati duu za komadi zadovoljstva, nagonskog uitka, nikada. Mudrac je zato ovjek koji zna potpuno jasno da je njegova egzistencija samo u tome da je vano biti, a ne imati. Mudrac je spreman sve izgubiti, ali sebe nikada. Luak je spreman sebe izgubiti da bi sve dobio. A tako gubi i sebe i sve. Mudrac je spreman sve izgubiti da bi sebe imao i zato sebe ima, i sve i sebe. Mudrac je ovjek koji zna da je savjest njegova svetinja, da povrijediti savjest znai ubiti sebe, biti onesposobljen uivati ivot. Tko, dakle, vrijea savjest ne samo da gubi vjeni ivot, nego gubi i fiziki i psihiki ivot. On vegetira. Mudrac je svjestan da je voljeti sebe vrhunska potreba i zahtjev, najprije voljeti sebe. Ne Boga najprije, ne ljude, sebe najprije. Sv. Toma Akvinski to jasno kae, prva i najvanija zapovijed je sebe voljeti jer ako sebe nema, kako e voljeti i Boga i ljude. Sebe voljeti znai prihvatiti sebe iz Boje ruke takvoga i kazati: Hou ivjeti, Boe, hou taj ivot koji si meni dodijelio. Voljeti sebe znai ne gledati u druge kako oni ive, ne htjeti ivjeti kako susjedi i kolegice i kolege ive, ne, nego kako ja, ja sam original. Nikoga ne imitirati, niiju modu ne tjerati, nego svoju. Biti svoj! Mudrac je zato ovjek koji ludo ljubi sebe, samo jedno zna, sebe ne smije izgubiti. Sve smijem, ali sebe ne. Luak, naprotiv, gubi sebe da bi sve dobio i naravno da gubi sve i sebe. Mudrac je ovjek koji jasno zna da ako eli sauvati sebe onda mu je jedini put biti prijatelj s Bogom. Bez Boga ja sebe sauvati ne mogu. Ja niti sam sebe donio na svijet niti sebe mogu spasiti od smrti. Ja sam samo sitni, mali ovjek. Samo prah i praina meu 6 milijardi ljudi. Ja nemam ivota u sebi. Moj jedini ispravan, normalan, realan, ljudski nain ivljenja je biti s Bogom prijatelj. Zato mudrac trai samo s Bogom biti prijatelj i nikada ne doputa da se ta veza trga. Kad to izgubi, izgubio je sve. Mudrac je neizmjerno pametan, mudar. To je ovjek koji razmilja duboko, uvijek misli, procjenjuje, razborito ocjenjuje to je najvanije u ivotu. Kad je mudrac zavolio sebe, onda zna da mora traiti Boga. On tada doivljava da do Boga ne moe doi ako ne voli ovjeka. Ako mrzi ovjeka on je s Bogom neprijatelj i ne moe do Boga. Zna da sebe gubi ako ne voli drugoga. Mudrac zato zna, voljeti sebe znai drugoga voljeti, drugome pomoi, oprostiti, tada ima i Boga i tada ima sebe. Mudrac je svjestan da kao to u Bogu Bog Otac ljubi sebe i spoznaje sebe i ta spoznaja je Sin Njegov, Isus Krist, Rije Boja, i On sebe spoznaje po Rijei i zna kad tu Rije voli, ta rije je On, onda je Duh sveti meu njima, raa se. Isto tako, ovjek koji voli sebe, trai Boga, ljubi blinjega i on je itav, vjean. Njega nitko ne moe vie unititi. Bit ivota je ljubite jedan drugoga kao to sam ja ljubio vas. Sauvati ivot moe samo ako ga da za druge. Gubi ivot ako ga ne da za druge, ako za nikoga nisi spreman uiniti neku rtvu, pa ako treba i dati ivot. Najsretniji ljudi su oni koji su dali svoj ivot za slobodu i za druge, oni su sve dali i oni neizmjerno dobivaju. Mi smo svi drugi ljakeri i jadni. ivot na zemlji, dakle, nije neto to treba sauvati nego dati. Tko naui davati, taj je nauio ivjeti i taj uiva. Suvremena civilizacija, suvremena Europa nas ui ne dati ivot, uvati ivot, biti egoistian, uivati u komadiu nagona. Lae nam, vara nas. To je mentalitet suvremene Europe. Tragian! Zato je papa Ivan Pavao II traio: Europa se mora vratiti svojim korijenima. Svi mi koji smo izili iz komunizma mislili smo kad mi uemo u Europu, koja je bila zapadna, civilizirana, bogata, da emo biti sretni. Postali smo uasno nesretni i bolesni psihiki i tjelesno i nezadovoljni. Svi smo mislili kad doe shopping k nama da emo biti sretni. Sad smo postali bijedni, odvratni samima sebi, siromani. Sad su nas svi prevarili, recesija, la, korumpiranost. Nema vie ovjeka. 6 milijardi ljudi, a ti nigdje nema ovjeka na kojeg se moe osloniti. Mudar ovjek zna, i da nikog nema, ja imam svoga Boga. I da nikog nema, ja volim vas, cijenim vas, nikoga ne prezirem, ja vas alim. Imati suuti prema ovjeku, aliti ga, ovjeka voljeti. Nama nije nita vano kao ovjek. Ako je Bog umro za ovjeka, mora da je neto veliko ljubiti ovjeka. Voljeti ovjeka, ivjeti za ovjeka. Ako za neto nisi spreman umrijeti, ne moj za to ni ivjeti jer uzalud ivi. To vam je zapravo ivot, kad tako mislite, onda ste vi zapravo sretni, onda je cijeli svijet va, onda ste slobodni. Onda je nebo i zemlja na vaoj

30

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

strani i vi ivite. Kad ivite suprotno, kao Europska unija kako sad ivi, New age-ovski itd., onda ste vi samo robovi. Robovi tuega profita. U Europi je ovjek nevaan, profit je vaan. Od nas Hrvata trae da radimo i nedjeljom i neprestano, uas jedan. Da majke i ene nemaju vremena ni nedjeljom biti sa svojom obitelji, kriminal. I stvaraju se takvi zakoni, to je kriminal jedne drave, sramota od onih koji stvaraju takvu politiku. Ali tko ima hrabrosti to rei meu nama? Samo oni koji su na razini duha, koji znaju da samo pravda ima budunost i da istina ima budunost. Mudrac je zato jedini ovjek koji zna to treba, on jedini zna kamo treba ii. I kad smo mi svi ludi, svi smo u mraku, on pali svijetlo i kae: Za mnom! Kad ste tako glupi pa ne znate kamo treba ii. Prijatelju, ova zemlja je samo tvoj privremeni boravak. Kao svijea koja se upalila i onda se gasi brzo, ovdje se ne ivi. Tko to ne spoznaje nije nita spoznao. Ovdje se ne ivi, ovdje se iskuava tko si ti, koji je smisao tvog ivota, zato ti ivi. Ovdje se odrie onog to se zove ivot jer je laan ivot. avao je baen s neba na zemlju i sad kua nas. ime nas kua? Time da mislimo da je u naem novcu i bankama, da je u naem profitu i imanju, jelu i piu i modi naa snaga. U naem seksu, uitku, nagonima da je tu na ivot. Glupost! Dakle, vara nas, lae nam! Ne budite glupi! ovjee, ne idi malen ispod zvijezda! Za let si, duo, stvorena! ovjee, ti neizmjerno nadilazi samoga sebe. ovjee, juer si iziao iz nitavila i ne zna dokle e ovdje biti. to si ovdje radio, jesi li do sada ivio? to e od tebe biti? Zar si tako naivan, ivot je tek iza toga, vidjet ete. Opet u imati ovakav seminar na nebu Nemojte da osramotimo jedni druge, budite dostojni ovjeka. Zemlja je samo prolazni tijek naeg ivota, zemlja je samo pustinja, 40 godina, 40 dana kao Isus. To nije ivot, prijatelju, tko od nas ivi? Svi mi umiremo dan za danom. im si se rodio ti poinje umirati i ne zna kad e, gdje e te spopasti smrt. Ti nema sudbinu u svojim rukama. Drugim rijeima, ovjee, zaista ne idi tako malen i bijedan ispod zvijezda! Ne daj se zaglupljivati! Budi trijezan, razuman i mudar! Mudrac, dakle, zna i mudrac se jedini smije i ide naprijed, a mi plaemo svaki dan, teko nam je. Zato? Previe sam pojeo za doruak, a za ruak jo vie, a za veeru se prejeo i ne mogu spavati, a sad mi se ne da ustati, a sad bi spavao, a ad bi popio kavu, a sad jojtuga! Zato, zato ne gledamo dalje? Kolike su milijarde generacija ivjele prije tebe i gdje su sada? Gledajte Zemlju usred svemira, kugla jedna, usred praznog svemira, mi ne znamo gdje smo, ne zna znanost gdje smo, zato je Zemlja jedina obraena kao krasan vrt i tu zasaen ovjek. Samo zamislite da nam svake sekunde dolazi jedno dijete. Preko 100 000 djece nam dolazi svaka 24 sata i otprilike 100 000 ljudi nam odlazi s ove Zemlje. Recite, to je Zemlja? Koliko si od juer ve putovao? Ti stalno putuje, ti izlazi. Kamo? Kamo izlazi? I zato ti je tako vano ono to ima u ormaru, friideru? Jesi se najeo danas za ruak? I? veeras e opet rei: Daj jo! Onda, zato si jeo danas? A da si postio, rekao bi: Neu ni sutra jesti! vidite kako post daje snagu duhu, a kako hrana tjelesna oduzima snagu duhu jer nam se ini kao da je tijelo, eludac vaan, a ne duh. Ali zato se oslanjamo na eludac umjesto na mudrost? Mudrost je eludac naeg duha, vjean, koji kae : Ne daj se ovjee! Ne daj se, ivi! Tko god to ne shvaa, ne moe biti hagioasistent, a ne moe ni sebi pomoi jer je ve mrtav. Zato, ustani ti to spava! Oivi ti koji si mrtav! Shvati, ivot, to je duh, a ne tijelo. Duh je onaj koji oivljuje, tijelo ne vrijedi nita. Toga mora biti svjestan svake sekunde, tad e ivjeti, tad e uivati. Kako je lijepo kad ovako ivi. to god ti dolazi, bilo muica, komarac, tebi je gost, ti uiva. Doe kia ili sunce, tebi je drago, ima ili nema, uope nije vano. Jel imam danas jesti, ma zato bi to bilo vano? Ja ivim, ljudi! Treba temeljito nas okrenuti jer stojimo na glavi, a Bog nam je stvorio noge da na njima stojimo. To je cijeli problem. To to stojimo na glavi i vidimo samo zemlju, a noge ne znaju kud e gledati. Okrenimo se. Jer ako se vi ne okrenete, ova Europa e propasti, ona propada, fiziki propada. Natalitetno ona propada, duhovno i inteligentno ona propada, u svakom pogledu. Europa je prestara, ona vie nema snage za budunost, ona nema vizija, nema mudrosti. Doi e neki drugi narodi. Ali ako vi postanete mudri, vi ete je sauvati, bit ete ostatak ove Europe koja e preivjeti najgore posljedice. Jer dolazi svinjska gripa, ptija gripa, ljudska gripa, dolaze kuga i glad i rat i sve dolazi na ovu Europu. Zato? Samo zato to u njoj nema vie ovjeka! U Europi 31

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

je smo profit, strojevi, lana politika, korupcija, imati, a nitko nije tu da bude. Tko je mudar? Bit e vam ao kad doete kasnije u nebo i rei ete: to vas nismo posluali 7.7. Onda u vas ja vezati za stup sramote Zato vas molim, danas zavolite sebe. Ti nema nita drugo nego sebe. Pusti nek svijet ide kamo hoe, ali ti idi svojim putem. Ti ima samo sebe. to vrijedi ako se cijeli svijet spasi, a ti propadne, kakva ti korist od toga. Ali ako ti sebe spasi, spasit e druge. Da li vi osjeate kolika je slast u tome, kolika je svjeina u tome, koliko je inteligencije tu, koliko je radosti u tome. A kad si privezan uz tijelo, sramota ti je gledati u ljude, ne smije ni izai od nikud. Hagioterapija te eli osloboditi od tebe, od tebe staroga i povesti te u tebe novog, mudrog, vjenog, neunitivog. To je smisao hagioterapije. Zato hagioterapija ne lijei. Taj izraz terapija nam smeta, mislimo da je to lijeenje. To smo sluajno dali jer nisam tada znao, 1994. koji bi izraz dao pa su mi svi rekli da je dobro ako kaem hagioterapija. Sad bi je radije nazvao antropoloka pneumatologija. To nije terapija. Hagioterapija je spoznaja tko sam to ja. To je spoznaja: ovjee ne idi malen ispod zvijezda. Ti si projekt, ti neizmjerno nadilazi samoga sebe. ovjee ne idi za drugima, idi svojim putem, slijedi svoji zvijezdu, imaj svoj ideal to je hagioterapija. Hagioterapija eli prvenstveno cijelom svijetu pokazati: ljudi, ovdje je spas. Ne u bankama, ne u politici, ne u kulturi, ne u znanju koje eli producirati kola, nego u mudrosti, a mudrost je znanje koje je postalo iskustvo. Ja se u Hrvatskoj borim samo jedno, sa svim ministrima i svom vladom Hrvatska ne smije biti zemlja znanja, glupost, nego zemlja mudrosti. Jer ako je zemlja znanja, mi emo trpati znanje u sebe, bit emo svi i jadni i nesretni i bit emo svi zajedno uasno porobljeni. Drugi e vladati nama. Al onog asa kad mi ponemo sebe voljeti i onog asa kad mi vidimo smisao svog ivota, postajemo mudri. Naa djeca u koli ne smiju uiti samo tua znanja, neka ue gdje mogu nai znanje, u svim bibliotekama i na internetu. Oni moraju znati kako stvarati nova znanja-to je mudrost. Stvarati znanja, poznavati picu dosadanjeg znanja i ii naprijed, jo korak naprijed. To je smisao ivota, a ne samo sluati novinare koji kau ovako, onakokau, sad morate jesti samo biljne masti, ne smije se svinjska mast, onda nakon 20 godina kad te kompanije s biljnim mastima propadnu, e sad morate svinjsku mast. Sad su osnovali nove kompanije, svinjske. A mi sve idemo kao bijedne ivotinje, daj budite pametni! Bog je stvorio sve na zemlji da od svega ivimo, al da se razumno, umjereno hranimo, diemo itd. a ne da sluamo tko e nam to rei. Dva ovjeka u Americi naprave nekakve nove znanstvene, statistike radove, lanke i svi kau, e pie u lanku, moramo sad ovako i ovako, a nakon 3 dana, e ne, ne, napisali su druge lanke. Ima li netko pametan meu nama? Nemojte da vas vuku za nos. Povucimo mi druge za mudrost. U tom je smisao hagioterapije, da svatko nae svoje mjesto, da svatko zna zato ivi i da svatko ide tim putem, to je mudrost. Bivi ministar znanosti, prosvjete i porta je isto zauzeo to stajalite. U Hrvatskoj treba stvoriti dravu mudrosti, mudrih ljudi. A mudar je ovjek koji ima znanje, ali je moralan, nee to znanje zloupotrijebiti ni da gazi prirodu, ni da unitava ljude, niti obitelj, niti moral nego, naprotiv, on je moralan, estit, etiki i on sa znanjem radi i stvara novu budunost i novog ovjeka. Obeao je bivi ministar da e nas doi pozdraviti jer smatra da je ovakav skup jedino skup budue Europe, ali i budue Irske, June Afrike, Italije ajmo pokuati biti mudri. Samo to, nita drugo nam ne treba. Mudrost druguje s Bogom i druguje s ljudima. Znate to znai biti mudar, doe do cvijeta pa ga pita kako si prijatelju pa ga poljubi, a on uiva. Ja tako volim razgovarati s ruama u mom dvoritu, miriu, krasne su. Kad ja doem a one kimaju glavom, a ja kaem joj kako me voli pa dopustim da me pomiluje po licu. Ruo moja, to te volim. One ludo rastu. Meni rue rastu ispod prozora sve tamo do Boia. A znate kad pomilujete krevet pa kaete: dragi moj krevet, ti si mene uvao tolike noi. Pa reci svojoj koulji: ma kako si mi dobra, volim te. Pa je poljubi. Jeste li vi svjesni da nam je Bog dao da mi upravljamo cijelom prirodom i da sve u prirodi oekuje da mu kae: Lijepo je to postoji! Cd6

32

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Veliina je iznutra. Tvoj fiziki izgled se mijenja od trenutka zaea pa dalje. Sjeti se kakva si izgledala kad si imala godinu dana, grozno . Kad sedam, ve lijepo neto, 14 joj pubertet gadan, 22 ve si za udaju, 45 ode 70, ah Boe, vie ne zna to te ne boli, 90-pa zar me Bog zaboravio. Fiziki ne znai nita, ali kad se vi iznutra razumijete, volite jedno drugo, cijenite, znate rei jedno drugom lijepe rijei-to je neizmjerno. A zato smo tako krti s lijepim rijeima. Tek mu doe s posla, jedva je doao odmah: Muu moj, gdje si, zakasnio si, uvijek kasni Ili obratno: eno, tri dana te nema, ja ve tri dana nemam ruka, tko e spremit moju kravatu, a tko e spremit krevet Mi ne moemo jedni bez drugih, mi smo totalno razliiti i trebamo jedno drugo. ovjek postoji kao muko i ensko i izmeu njih mogunost djeteta. Mi smo trojstveni, kao Otac, Sin i Duh Sveti. Kad se tako volimo, onda je ivot prelijep. Znate kad sam nauio voljeti enu? Onda kad sam nauio rei: Ja te volim i zato to te volim, ja nikada s tobom ne bih sagrijeio. Ako sam spreman sa enom sagrijeiti onda ja nju ne volim, onda sam je spreman ubiti za komadi uitka od 5-6 min, toliko lud nisam. Zato nikad protiv tebe ne bih neto rekao. Kad sam nauio lijepo rei eni koju susreem, djevojci, sestri, majci (moja majka 97 god, ne moe umrijeti da hoe kad joj ja dajem komplimente stalno). 97 joj je godina, kad je nazovem, uiva, a tek ja. Nikad u bolnici nije bila. Kad mene to boli pita me: A to ti je to? Kad kaem da me boli grlo ona kae: Pa Tomislave, to ti je to, proi e. Sve kod nje prolazi prirodnim putem, ba kako Ivan Ili, Hrvat koji u Junoj Americi ivi i ima tamo veliki centar, prekrasno pie o tome kako nas medicina vara time to nam stalno daje lijekove kao da oni lijee. Kae, lijei se samo prirodno, u krajnjem sluaju uzimaj lijekove. Ima ti u svom organizmu ono to te moe lijeiti. Grijei, ini zlo i hoe da to lijekovi nadomjeste, to se ne moe. Zato smo svi kronino bolesni. Moja mama mi je primjer, nikad u bolnici nije bila, 97 godina. ena koja je ostala s 3 djece, mu iza rata bio u komunistikom logoru 8 godina. Ja sam sa 7 i 8 godina morao raditi kao da sam odrastao ovjek s konjima i kolima, blato gazio do koljena. Ja sam presretan, nikad nesretan nisam bio. ivot je uvijek negdje drugdje, a ne tamo gdje smo mi. Kako je lijepo postiti 24 sata, onda uzeti samo suhog kruha pa pokuati jesti. Nikad tako neto slae nisam pojeo. teta da emo proivjeti ivot a da nismo osjetili svu dubinu i irinu ivota nego smo ivjeli tako usko, jedi, pij, spavaj, radi. Opet spavaj da moe raditi, radi da moe jesti, jedi da moe raditi. Vrtnja u krug, zar je to ivot? to e ostati iza tebe, reci mi, dokle e ivjeti, hoe te itko blagoslivljati kad ode s ove zemlje? Jesi ikad bio nesretan kad si nekome dobro nainio. Zna to znai jednu suzu nekom obrisati? Ja uivam kad sam u ispovjedaonici, u katedrali kad ti dou ljudi, samo im ovako progovori, a oni plau. Odu plaui od sree, plau od sree kad im otvori pravi ivot, kad ih oslobodi od tereta krivice, pokae im Boga koji ih ljubi. to je lijepo biti sveenik! A tek Ivani! uostalom, vidjet emo se gore u nebu pa emo vidjeti tko je tko. Povjerenje je ono to dolazi od vjere. Vjerovati znai spoznati da te netko voli, zato mu ja vjerujem da e mi samo dobro uiniti. Vjerovati znai oekivati samo dobro i vjerovati znai vidjeti sebe kao projekt. Znai sada doivljava zlo, sada te bolest napada, sada te smrt napada, sad te ljudi napadaju sad te netko optuio, a ti gleda sebe kao projekt-ja u biti slobodan, za par dana sve e biti drugaije. To je veliina ovjeka. Nikad ne smije gledati u ono negativno to ti se sad dogaa, to je opasno, propast e u ponor. Uvijek gledati izlaz. Ako si pao u bunar onda ne gledaj u mulj i vodu i kae da nema izlaza nego gledaj gore-ima izlaza. Izii u, spasit u se, netko e doi i izvui me. Bit hagioterapije je upravo u toj duhovnoj dimenziji. Ja sam projekt, vidim se sutra, prekosutra, zdrav, bit e dobro! Ja samo sebi govorim: Bit e dobro, ja vjerujem! zato usvojite pravilo: ja mogu, ja hou, ja vjerujem! Ja mogu-jer sam Boje dijete, jer imam Svemoguu stvarnost u sebi; ja hou-pristajem na to; ja vjerujem-idem to initi. Povjerenje! Ukus je sposobnost osjetiti misao kakva je, osjetiti ovjeka kakav je, osjetiti ivot kakav je. Da li ti osjea koji je ukus tvog ivota? Da li je lijep, ukusan, da li se moe lijepo pojesti ili je tvoj ivot odvratan, trul. Kakav je tvoj ivot? To je smisao za ukus, ukus ljepote, ali i ukus ivota. uvstvo je duboko doivljavanje sebe i svoga ivota, Boga i sve stvarnosti. 33

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Spolnost, duhovna spolnost. To je da su ljudi stvoreni kao mukarci i ene. ovjek je ostvaren kao muko i ensko i nema neeg treega. Tree su djeca izmeu nas. Uvijek kaem kad vidim sto ena, to je kraj svijeta. Same ene. Kad vidim 200 mukaraca kaem sudnji dan. Od toga nikakve koristi. Kad vidim samo jednu enu i jednog mukarca kaem: Cijelo ovjeanstvo! Sve od tada moe postati. Mukarac nije ovjek, ena nije ovjek, ovjek je muko i ensko zajedno. itajte etvrto poglavlje Knjige Postanka, odmah na poetku pie stvori Bog ovjeka, na svoju sliku stvori ih, kao muko i ensko stvori ih i nazva ih ovjek. Ne ljudi, ovjek. Ono to ima ena to nema ti. to je mukarac to nema ti, eno. Tek zajedno smo cjeloviti. Kao trojstveni Bog. Mi ne znamo zato smo kao muko i ensko. Feministika teologija i feminizam se bori, bori, a bori se protiv mukaraca. Borite se vi, mi imamo oruje. to nije put! Voljeti mukarca, reci mu dobru rije da mukarac tebe ludo zavoli, vie nego ita to ima, e to je put! Kako mi mukarci eznemo da nam vi ene reknete jednu toplu rije, jednu dobru rije. Kako nas duboko povrijedi kad nam ene znaju negativno rei, kritizirati nas. To me boli danima, to mi je tee nego kad mi neki mukarac to kae. Kad eni mukarac rekne krivo neto, kako ona pati, ne moe spavati, nikakav roman vie ne moe itati. Televiziju vie ne gleda. Djecu vie ne raa, grozno. Mi smo totalno ovisni jedno o drugom, a to je spolnost. Postoji fizika spolnost, to je nagon. Seks, to je parenje, to nije spolnost. Postoji erotika, ona je malo via, to je ve psihika dimenzija, ali duhovna dimenzija je to: ja sam muko, ti si ena. Ja te duboko trebam i ti mene i mi smo jedno, kao Bog. To znai, ja te tako volim da nikad s tobom ne bih sagrijeio, nikada, jer te ludo volim, hou da budemo vjeni. Djelovanje-shvatite u ivotu ovako ide, najprije spoznaje, iza toga odluuje i tad djeluje. Sve to u ivotu radite ima ta tri temeljna stupnja. Najprije treba neto znati, spoznati. Ne moe neto raditi ako ne zna to je to. Ne moe ii neto raditi ako se ne odlui za to. Ako ne djeluje, nita se ne dogaa. A to je vano. Ja spoznajem da je dobro tebe voljeti. I kad razmiljam dublje vidim, pa da, to je moj spas, to je moje nebo. Dobivam motivaciju iz te spoznaje. Ja se odluujem-voljet u te ludo! Ti moe uiniti to god hoe-ja u te voljeti! eno, ti ne moe nita protiv mene uiniti da te ja ne volim, to je moja odluka. Idem to ivjeti! Djelovanje tek tad nastaje. Samo spoznaja i samo odluka razoaravaju i frustriraju. Kau da je put do pakla poploan dobrim odlukama, a do neba djelovanjem. Gdje je tragika crkve? Svi sluamo propovijedi, kaemo: to je danas dobro propovijedao. I? Nita, idemo doma. Grozno. Nitko nita ne ini, ak se ni ne odlui. Vidite kako je teko biti sveenik, to sam ja, naalost. Ali ovih dana sam stavio kravatu da me malo manje to titi Propovijeda, a ono nita. Onda sam spoznao, propovijedat u, al u initi ja. E, to me povuklo naprijed. To me uinilo sretnim. Drutvenost-to smo ve imalo, kao interpersonalnost Povijesnost svatko od nas ima svoju povijest. Shvatite, sve to vam se u ivotu dogaa, dogaa se u jednom tijeku, u jednom procesu. Mi smo povijesni. Nama se nita u ivotu ne dogaa kao da pritisne dugme, ne. to god odlui, to ide polako, danas, sutra, prekosutra, vidi da si nov ovjek. U krepostima, u svemu to hoe. To je jedan proces koji se dogaa, mi smo kao biljka koja raste, al vano je zasaditi. Transcendencija govorili smo Misao- ovjek je dakle misao, misao koja prelazi u djelo, misao koja stvara rije, a onda rije stvara djelovanje, iskustvo, a onda postajemo prirodni. to znai biti prirodni? Znai ivjeti po statutu svoje naravi. ivjeti onako kakav si stvoren. Biti prirodan ovjek, a ne umjetan. Pa onda namae usne, pa nove trepavice, nova frizura ili perika, onda muke hlae pa ovo i onopa kae, evo, to sam ti ja. Nisi, ti si ono to je ispod svega toga. Kako prepoznati autentinost ovjeka, tebe, prirodnost tebe? To su najljepi ljudi. Samo su djeca prirodan, autentina. Tako ih je dobro gledati, ona se prirodno ponaaju, a mi svi umjetno. Joj, moram paziti, hvaljen Isus, kako ste? Dobro? Dobar dan! Djeca nisu takva, plau kad treba plakati, smiju kad se treba smijati, jedu kad se jede, prestanu kad im se ne jede. A mi jedemo taman kad nam se ne jede jer

34

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

svadba je. Mi postimo kad nam se ne posti, mi umiremo kad nam se ivi, goli smo kad se treba obui. Tuga! Idemo zavriti jo ovaj trei dio o pitanju duhovne due i antropoloke pneumatologije. Pokuat u to bre ovo prijei kako bismo mogli napraviti odreeni zakljuak za danas pa emo sutra prijei na istraivanje boli i patnje duhovne due. Dakle, ono zato smo mi ovdje. Prvenstveno smo tu kako bismo pomogli onima koji imaju duboke patnje u svome ivotu. to to znai fenomenoloki istraivati ovjekovu duhovnu duu? Mnogi su filozofi radili na tome, sjetite se da je Hegel napisao djelo 'Phaenomenologie des Geistes' dakle 'Fenomenologija duha', ali svi su filozofi obraivali duha kao duha, kao neto to je oko nas i negdje u svijetu. Ali ba obratiti specifino ovjekov duh, toga nemate obraeno. Neto to ima Max Scheler, Coret, to je jo uvijek filozofska antropologija, tek filozofski pogled na ovjekov ivot i njegovu stvarnost. to je to fenomen i fenomenologija? Fenomenologija je nauka o fenomenima. Fenomen znai znak, vidljivi znak neega ili nekoga. Neki filozofi i istraivai smatraju da je fenomen neki epifenomen, tek neto uzgredno, nevano, neto to je na rubu dok drugi, poput Heideggera smatraju da je fenomen isto to i bit stvari. Da fenomen zapravo izraava bit nekoga ili neega. Mi se pitamo, gdje moemo prepoznati ovjekovu duhovnu dimenziju, po kojim znakovima moemo oditati ovjekovu duhovnu duu? Jer mi ne moemo ui u bit, mi to ne moemo do kraja vidjeti i prouavati, mi u konanici ne znamo ni to je materija. Mi samo fenomenoloki prouavamo materiju, biologiju i sve po redu. Pogotovo ne znamo to je to duh, ali ga po nekim znakovima prepoznajemo i onda se moemo njime sluiti i u svom ivotu. Zato filozofija najdublje prodire u pitanje to je to duh. Meutim, duhovna dua je jedan korak dalje u spoznavanju ovjekove duhovne dimenzije. Sve ono to smo prije ove pauze prouavali zapravo su izvori fenomena. Ako moja osobnost pati onda sam ja ili tuan ili potiten ili nesretan. To su onda znakovi po kojima prepoznajem bolest ovjeka koji trai pomo. Ako je neija savjest optereena, onda on dolazi ili sa strahom ili agresivnou ili tekom depresijom ili s osjeajem da bjei od samog sebe, strah od osude, ili se agresivno buni protiv onih koji ga osuuju. Mi emo prepoznati to se dogaa u ovjeku po tim znakovima. Najprije emo obraditi pozitivne znakove. U sutranjem predavanju o duhovnoj patologiji, boli i patnji, obradit emo negativne fenomene ovjekove duhovne due, znai znakove njegovih patnji, a u ovom znakove onoga to je u biti autentina ovjekova duhovna dua. Prvi fenomen koji mi doivljavamo je velikodunost. To znai da doivljavamo da je netko nas velikoduno postavio u ivot, mi smo svjesni da nitko sebe nije postavio u ivot. Znamo da nas roditelji nisu birali da nas postave u ivot. Prvo doivljavamo velikodunost nekoga, a iza toga mi postajemo velikoduni prema drugima pa raamo djecu, odgajamo ljude, lijeimo bolesne. Drugo je biti dobrohotan, duh je uvijek dobrohotan, kao i mudrost. Dobrohotan biti znai drugome eljeti dobro. Dobrohotan ovjek nije sposoban initi nekome zlo. Zamiljen je ovjek koji razmilja, koji je doao do problema i htio bi ga razrijeiti. Dogovoren, odgovoranmoemo nai na stotine fenomena. Dogovoren je ovjek koji se s nekim dogovorio o nekom sastanku, ugovoru i sl. Upisan, eljen ovjek, prkosan Bit duha, kae Frankl, je prkos. To znai da ovjek moe trpjeti na tisue naina, ali da on moe zdravo bolovati i zdravo trpjeti. Prkos je kad ti dolazi smrt, a kae: Pa neka, to onda. Kad si izbaen s posla, nema plae, a kae: to onda, sad e tek poeti ivot. Prkos je kad ti netko kae: Ili uini to zlo ili u te ubiti, a ti kae: Samo ubij! Prkos je znak ovjekove slobode, nitko ti ne moe oduzeti tvoju slobodu, samo ti sam, ni strah ti je ne moe oduzeti. Moe trenutno rei da pristaje tako uiniti, ali to nisi ti, to je tvoj psihiki dio. U dubini sebe ti ostaje slobodan. Tako da ovjeka nitko prisiliti ne moe. Prisila, to nisam ja. Netko me moe prisiliti da neto fiziki kaem, al to nisam ja. Anegdota: sini od pet godina stoji pred mamom i mama ga obuva. Mama hoe vezati cipele, a ne moe jer mali stoji i kae: Sine, sjedi! Neu, mama, hou stajati! Sine sjedi, ne mogu ti vezati cipele! mali se ne da. Onda ga mama uhvati i

35

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

silom stavi na stolicu, mali sjedi i uti, pone malo jecati i kae: Mama, ja izvana sjedim, al iznutra stojim! Ni Hitler, ni Staljin ni ikakav totalitarni vladar ne moe te prisiliti, nitko te ne moe prisiliti, ni sam Bog. Ti si slobodan! I sva veliina ovjeka je u tome to je slobodan. Tvoja sloboda je tvoja osobnost, tvoja vrhunska veliina. Nitko tebe ne moe oboriti, ti e izvana sjediti, al iznutra e stajati. Zato je prkos bitna karakteristika duha. Niti jedna bolest, nevolja te ne moe unititi. Moe me samo fiziki ubiti, ali ja ivim vjeno i moja slava ostaje na zemlji, a tvoja sramota. ovjek je neunitiv u svojoj slobodi. Sloboda je tvoja vjena istina. Obino se govori o moralu i gdje postoje razlozi da ovjek pristane na zlo nema toga nikad ovjek nije neslobodan. Ontoloki, duhovno gledano ovjek nikad nije neslobodan. I onda kad su nai profesori u komunizmu morali ne ii u crkvu ili biti u partiji, oni su itekako po noi ili u crkvu da nitko ne vidi, oni su izvana samo bili komunisti, iznutra su bili itekako vjernici. Iznutra su stajali. Kad ti netko prijeti smru, ti moe rei hajde dobro, al to si izvana rekao. Tuno je jedino to je ovjek ogranien, nije apsolutno slobodan i zato moe birati ogranieno dobro pa ak i Bogu rei ne. Onda on sebi ubija slobodu i ograniava je. ovjek je osmiljen. Osmiljen ovjek ima smisao, zna zato ivi. Uvijek je radostan jer zna zato ivi ovdje na zemlji. Ljudi koji nisu nali smisao, ljudi koji su se trudili cijelog ivota da imaju, a ne da budu, frustrirani su, uvijek tuni, ne znaju ni jednog vica, ne znaju se smijati. Smijat e se samo onda kad si sposoban voljet sebe do kraja, kad si sposoban iznutra stajati makar izvana morao sjediti, samo tada. Smisao ivota je znati kamo idem. Sveti Pavao kae: Znam kome sam povjerovao! Meni je to najljepa reenica kod Pavla. To uvijek volim rei svom prijatelju iz Nazareta, nas dvojica se jako dobro poznajemo. Znate mog prijatelja iz Nazareta? On je moj ef, inae, ja sam u njegovu poduzeu, u crkvi. Ja i moj ef se tu dobro razumijemo. I ja mu isto kaem: Znam kome sam povjerovao, svaka ti ast! I tu sam siguran da sam na pravom putu. Nitko me od ljudi nikad nije uvjerio u to me on uvjerio. Za njega sam spreman dati ivot. Evo me, efe! Biti odvaan! Odvai se! Jedno je biti hrabar pa unato opasnostima ii naprijed, a drugo je biti odvaan. Odvaan je ovjek koji stvori odluku-idem nainiti! Nesiguran ovjek je onaj koji stalno odluuje, a nikad ne uini. Odvanost je poi, budilica ti zvoni ustani! A ne jo bih 5 minuta, ne moe. Petak je, ti si u zrakoplovu, daju ti meso hvala vam lijepo, danas ne jedem. Drugim rijeima, odvanost je spremnost na dobro. I to initi, spremnost na djelo. Jedno je spoznaja, drugo je odluka, tree je ono po emu sve postaje stvarnost. Odvanost stoji izmeu odluke i djela. Rijetki su odvani, treba ih traiti sa svijeom. Ali kad ih naete, uvajte ih, dragocjeni su. Bog kae Joui: A ti budi odvaan i hrabar i to mu u tri reenice est puta kae. Kukavice nikamo ne dospijevaju. Suprotno od odvanosti je kukaviluk, to znai, kukavica koji se boji joj, oni e me dati u novine, a oni e me dat u zatvor, joj oni e mi uzet novaca, trait e od mene porez, joj oni e onda rei da ja ne mogu njiva vie u drutvo kukavico jedna, sram te bilo. odvaan vidi samo svoj cilj i ide za njim. To su najdragocjeniji ljudi. U Europi nam strano manjkaju voe. Voa je netko tko je odvaan, koji zna stati ispred drugih i voditi ih. Iza II. Svjetskog rata to je bio prekrasan Adenauer u Njemakoj, ____ u Austriji, De Gasperi u Italiji, De Gaulle u Francuskoj vi danas nemate ni jednog voe u Europi, a bez voe narodi propadaju. Oni ne znaju kamo treba ii, kad nema voe onda je svugdje ispravno i svugdje je propast. Izraelci su najvie trpjeli kad nisu imali proroka, onda nisu znali koji je pravi put. Mi uasno trpimo jer nemamo vou. Moj narod, Hrvatski, nema nikog tko bi znao-voa je ovjek koji ima ideal i iza njega cijeli narod staje. Imamo malih, korumpiranih politiara i politikanata koji u Europi ovo ili ono kau to nisu voe, ni jedan od njih. Oni imaju svoje male interese, a nemaju ope dobro. Ako je ope dobro-svi idu za tobom. Kad je mama prava, djeca idu za njom ko luda, ak i mu. krene i on, nema mu drugoga, otra mama, radi to je pravo, tko je ne bi sluao. Pa nek cijelo selo vie. Strpljiv je ovjek nade. Samo ovjek koji je siguran da e postii cilj moe biti strpljiv. ovjek koji ima viziju cilja i zna da je to dobar cilj, on e ga sigurno postii. Ovdje ili na drugom svijetu, 36

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

njemu to nije vano, on je strpljiv, eka svoje vrijeme. Doi e vrijeme kad e procvasti voka i kad e roditi plodom. Strpljivost je znak velikog ovjeka. Nervoza je znak da nema pravo, da ti je savjest neista. Nervoza ti je znak da si iznutra trul. Vrati se prvoj ljubavi. Mudar, moralan smo ve rekli prije. Razborit je ovjek koji zna tono razabrati to je dobro, a to zlo, to vodi cilju, a to od njega odvodi. To je sposobnost ovjeka da uvijek ide pravim putem jer mi u svijetu ivimo u dobru i zlu te dobro i zlo neprestano vue lijevo, desno ne zna to je pravo. Razborit ovjek tono ocijeni. Odluan jedno je odvaan, a drugo odluan. Odlunost je kad zna to je dobro i ide. Ne eka. Kunktator je ovjek koji oklijeva, ne zna kuda bi. On vie ne bi nego bi. To su truli ljudi, jadni ljudi. Spoznaj svoj cilj i odmah idi za njim. Ponosan ponos je znak potenog i cijenjenog ovjeka. Sramota je pognuti glavu ako si poten i estit. Sramota je podignuti glavu ako si korumpiran i zloest. Ti idi svojim putem, a svijet nek pria to hoe. Radostan, pun nade. to je to nada? Neki ljudi kau da nada umire posljednja. To nije nada ako umire. Nada ne umire nikada. Zato? Jer je nada Bog. Bog ne moe umrijeti. Nada je dobrota, ljubav, a one ne mogu nikada umrijeti jer je to postojanje, bitak. Pun nade je ovjek koji je pun dobrote. I juri, ba ga briga. Svi propadaju, on ide dalje. Svi odustaju, on ide naprijed. Svega ete vi ovdje uti! Oaran ovjek je onaj koji se oslobodio od razoaranosti. Oaran si kad te zahvatila ljepota neke istine, oarala te pa ti daje motivaciju da ide tako djelovati. Razoaran je onaj koji se oarao, a onda ga je neto odvelo od toga, netko ga je sablaznio, netko je pokazao da to nije pravi put i on vie ne moe vjerovati. Raz oaran. Oajan nema nade. Taj ivi u lai. Ljubljen, vjeran, hrabar, jak tko je to vjeran? Onaj koji voli sebe do kraja, onaj koji je upoznao da dobrota, ljubav, istina nemaju granica i ne mogu ne uspjeti. Onaj koji zna da, na sreu, ipak postoji Bog i da on nikad ne moe izgubiti. Vjeran je ovjek koji prepoznaje sebe i sebe ostvaruje pod svaku cijenu. Vjeran je ovjek koji nikad ne zakopa svoj talent, sposobnost nego je razvija, klee, pokazuje. Hrabar je ovjek koji kad je krenuo ide do kraja, ne staje. On zna da e pobijediti. Jak je onaj koji je u Bogu, ne koji je jakih miica. Miran je ovjek koji ima istu savjest. Zato zna da ga nitko ne moe osuditi, on je iznutra miran. Govorite to god hoete, ja znam da je u meni mir. Mir nastaje kad drugima oprosti. Ako vi oprostite i vama e se oprostiti, kae Isus. Prema tome, to je izvor mira, oprostiti drugima. Kad ljubi druge, ti si ljubljen. Uvijek mislite, kad ini zlo, najprije ti trpi zlo. Kad ini dobro, najprije ti uiva ono dobro koje ini. Ne moe nekome uiniti dobro, a da ti ne osjeti stostruko vie nego si njemu uinio. To je temeljno pravilo duhovne dimenzije i duha. Kad mi ljudi kau: toliko sam mu dobra uinio, a on sad meni vraa ovako, kaem mu: ti si glup. Kako to moe tako priati. Ako si dobro napravio ti si ve primio time to to uinio, ti si zdrav, sretan, vjean. to mislite kad majka naini djetetu doruak i onda mu kae: dijete, vrati mi kad odraste. Smjeti initi dobro, smjeti nekom obrisati suzu, nekoga utjeiti, ohrabriti to je ve nagrada. Primiti novac za to to radim je sramota. Kirurg koji stoji po cijeli dan i no , mora paziti na svaku sitnicu da ne ubije ovjeka, on se toliko mui, recite, koliku plau moe primiti? Ma nema plae za to, samo vjenost. Plaa koji primaju lijenici je neto od ega mora iviti kao i svi drugi, ali to se ne moe platiti. Kako se moe uitelju, profesoru platiti kad odgoji izvrsnog deka, mladia djevojku, kako ete to platiti? Plaa je nevana, a ti si ve primio plau time to ini dobro. Vjean si, eka te na nebu, iznenadit e se: otkud ja? Ne postoji mogunost da ini dobro, a da se ti ne osjeti sretno, zdravo i nagraeno. I obratno, da ini zlo i da se osjeti sretan, zadovoljan i zdrav. Toga morate biti svjesni. Kad ini dobro, dvostruko uiva, napravi sebi dobro (tada si zdrav, sretan) i drugome (onda ti on zahvaljuje, sretan je). To je strano vano osjetiti, isprobajte to veeras za domau zadau pa da vidite kako stostruko prima kada misli

37

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

dobro o nekome, ini dobro, govori dobro. to e mi kad mi donesu neto, evo vam bomboni, novaca, dat emo vam auto za to bjei, kakav auto, samo e me optereivati. Najljepa nagrada je da sam ja napravio neto dobro. I najvie volim kad nitko ne zna. Sjeam se kad sam radio sa studentima pa odemo preko ljeta nekuda, 20 studenata i ja s njima, svaki dan molimo, prouavamo-znali smo napraviti jednu vjebu: neka svatko proba ove noi oistiti nekome cipele, a da on ne zna tko mu je oistio ili u neku cipelu staviti okoladu, a da nitko ne zna to je to bio uitak! A drugom zgodom smo jednu drugu vjebu: pronai kod svojih kolega to ima najljepe, runik, majica i sl. pa ga pitaj bi li ti htio to dati. Zaboli vas dua, a joj, a ono drugo progovori: odriem se! Sjeam se kad je meni dola ba ova gospoa to je juer govorila tu na mikrofon, a ja sam imao jedan prekrasan runik za more, iz Bavarske ga dobio, i kae: ba mi se svia. A evo ti! Koliko udesno, bio bih nesretan da ga nisam dao, znam da me eka 10 takvih runika u nebu. Biti njean, obino mislimo da su ene njene, o joj . Njenost je gnijezdo u kojem moe odrasti ivot, zatita, toplina, finoa, mekanost due, dobrohotnost, ljubav da bi netko mogao ivjeti. Najvie sam njenosti doivio kod cvijeta. Kad gledam ljiljan, ruu, otkrijem izmeu latica prekrasne pranike, a onda u dubini ispod toga jo neto, toliko intime, srameljivosti, neeg finoga. Znao sam rei, joj, Boe moj, to je to. Nigdje kod ovjeka nisam toliko njenosti doivio kao kod cvijeta. Kad sam shvatio da to dublje ide u tu aku cvijeta da je to njenije i da ba u dnu gdje je najnjenije, tamo je pohranjeno sjeme, ivot je tu. Sjeme kad uzme moe novu biljku zasaditi. ovjekova intima, njenost je i njegova fizika spolnost, to je neto to treba zaogrnuti, skriti. Razgolititi to znai unititi ljepotu i dra i fascinantnost spolnosti. Spolnost je zapravo izvor ivota, otac i majka su najdragocjenija bia, oni zajedno stvaraju dijete, mene i tebe, tu se raa vrhunsko bie svemira, ovjek. Kad shvatite kako uvati njenost svoje spolnosti, njenost svojih grudi kao ena, njenost sebe kao mukarca tu je muevnost i tu je vjeno ensko, vjenost enstvenosti ene. To je najljepa ljepota. Mukarac ne ezne za tvojom spolnou, najmanje za seksom, pare se ivotinje, on ezne za tvojom njenou. Da ti se smije samo pribliiti i udahnuti i rei: jao, koliko ljepote. I ena samo ezne da skrije sebe, svu svoju njenost, svoj ivot kod mukarca, da je zatiti, da on bude njezina njenost, toplina, sigurnost. Da se ne razori ivot. Kad to shvatite, onda ete poludjeti od njenosti. Probajte biti njeni prema sebi, probajte dodirnuti svoju duu. Mi smo postali pregrubi, mi ubijamo ivot. Idemo doktoru, on te pregledava, kirurki zahvati i kojeta drugo, port, razgoliavanje ene, mukarca to je unitavanje ivota, tu nema njenosti, ljubavi. Kad mukarac najvie doivi enu, kad se ni milimetra se ne bi pomaknuo, samo da je smije gledati i diviti se to je Bog sve stavio u nju. To zna biti u ivotinjama, cvijetu, prekrasno. U oblacima, u divnoj mjeseini u zimskoj noi na snijegu, u planini ili nizini moje Slavonije. Vidim kako me neki udno gledaju, ao mi vas je. Pokuajte doivjeti njenost, bit ete ponovno ljudi. Samo njean mukarac je hrabar i odvaan. Grub mukarac je kukavica, on za nita nije sposoban, ne zna tititi ni slobodu, ni obitelj, ni sebe. Mukarac koji zna to je njenost je 'lud', on e tititi, ivot e dati za svoje, za njenost svoje djece, svoje supruge i drugih Samo ena koja je njena zna voljeti svoju djecu i svoga mukarca, svoj posao, domovinu. I uope nije zanimljivo kad se ena i mukarac razgolite, kad vidi njihovo tijelo, to je tako dosadno. Bog nije zavrio nae tijelo nego nam ga daje da ga mi zavrimo i zato nam daje finu modu. I ako zna staviti finu modu koja oznaava tvoju ljepotu i sposobnost da oznai sebe, to sam ja, a da nimalo ne povrijedi svoju njenost, finou, fascinantnost to je prava moda. Sve ovo drugo je grubost. ovjek pljuje kad vidi na televiziji kako se 'raskomadalo' tijelo, komadi tijela, golotinja, to nije lijepo. ovjeka moramo tititi, ti mora imati svoju intimu, mora biti neko tvoje sredite gdje nitko ne smije doi, nitko dodirnuti, gdje si ti sam sa svojim Bogom. I kad to ima onda si vjean. Kritian ovjek koji sve ispituje, je li to ba tako? Danas postoji uasna nekritinost u Europi. Ljudi itaju novine i kau to je tako. Ako hoe znati to nije istina, onda samo itaj novine. Suvremene novine ne daju obavijesti i vijesti nego rade onako kako efovi i gospodari novina 38

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

nareuju da treba da bi se kupile novine. Varaju ljude. Budi kritian. Danas su znanost i znanstvene istine esto puta ideologizirane. Budi kritian. Slua vijesti, propovijed, ita Sveto Pismo budi kritian, ispituj to je to, zato, kako. Nita ne primaj jeftino jer si ti dragocjen. Kulturan valjda znamo to to znai. uvajte se kia. Nauite se gledati umjetnost, pogledajte u svojoj sobi imate li ki ili pravu umjetnost. Ki je slika koja vas na zanima, nita ne znai. Umjetnost moe gledati sve dublje i dublje i uvijek otkriva neto. Jer u pravoj je umjetnosti neto duboko upisano. To je kao knjiga koja je napisana i tvoj duh iitava to je umjetnost. Iitava ljepotu, nekoga, izvor ljepote. Kulturan, kritian, inteligentan, a tek kreativan, slobodanto u priati Slobodan se moe biti samo ako ti je savjest ista, ako nije, ti bjei, boji se, ne smije nikom pogledati u oi. Boji se i policije i ljudi i Boga i svoje savjesti. Ne moe biti optereene savjesti i slobodan. im ini zlo, rob si zla, kae Isus. Tko ini grijeh, rob je grijeha. Besmrtan ve time to si duhovna dua, ti si besmrtan. Znate gdje je na problem, to mi sebe ne moemo unititi. Mnogi suicidalni misle ubiti se pa e biti bez brige. Naalost, mi sebe ne moemo unititi. Mi preivljavamo fiziku smrt, onda ti je jo gore kad pree preko, a ne moe popraviti nita. Otiao si odavde. Tek tad poinju problemi. Zamisli, ti sebe ne moe unititi, pa to je grozno. Nisi se mogao ni napraviti. Netko te darovao i ne moe sebe unititi. Tebi je jedini put povjerovati Bogu i biti u skladu s njim. Boe, hou biti takav kao to si rekao, hou uivati ivot. To su strane istine. Savjestan u skladu sa savjesti. Susretljiv vidi da netko pati, reci mu: to te mui, vidim da si edan, evo ti, treba 100 euraevo ti 50 . Karakteran ovjek koji kad neto kae to i ispuni, koji kad odlui to i ostvari. Pomirljiv je onaj koji je uvijek spreman na pratanje i na priznanje svoga grijeha. Djelotvoran je ovjek onaj koji provodi u djelo ono to je odluio. Poboan je ovjek koji je po Bogu. Jedno je pobonjak, a drugo je poboan. Poboan je ovjek koji druguje s Bogom i njih dvojica su toliko prijatelji da su istog mentaliteta. Kome zvono zvoni? Ovo je zvono s nae zagrebake katedrale. Mi smo u njenoj sjeni tu, izmeu dvije kule i imate krasne zidove, zatieni ste. Hagioterapija ula u tvravu, ispod same katedrale. Je li to Boji dar? Nisam ja izmislio hagioterapiju, Bog me vodio tim putem da otkrivam, a sad vodi vas dalje. Toga budite svjesni. Kad mi govore utemeljitelj, osniva hagioterapije, meni je to smijeno. Osniva ja moj ef, ja sam samo njegov mikrofon. Imajte hrabrosti initi to Bog od vas trai, bit ete uvijek vrhunski, a nemojte sebi prisvajati, to sam ja. Tko sam ja, nitko i nita. Al On je sve. Dakle, poboan biti znai biti po Bogu, biti svjestan da je On u svemu i sve, nema gdje ga nema. Isus kae, tko jede moje tijelo ostaje u meni i ja u njemu. Jeste svjesni toga, vi koji ste se priestili, On je sad u tebi. A mi im izaemo iz crkve kaemo nema Ga vie. Pojedemo malo iza toga juhe i ode Isus jadan. Iskusan ovjek uvajte se vjere koja nema iskustva, vjere koja nikad nije probala to znai biti poten imati iskustvo tekog hodoaa, iskustvo da vri Boju rije, iskustvo da si posti esto, da si oprostio. Pogotovo iskustvo Isusa Krista, njegove blizine. uvajte se te vjere, to nije vjera, to je sjeme koje nije palo u zemlju. Iskustvo je dakle neto to je postalo djelo. Pokuajte ovih dana doi do tog iskustva, za to vam slui formacija. Snaan, napredan Napredan je ovjek koji stalno ide naprijed, nemojte biti konzervativni. Volite prolost, potujte je, ona je na temelj na kojem stojimo, ali morate ii naprijed, ne okrei se natrag. Tko se okree natrag nije prikladan za Kraljevstvo Boje. Kranin mora biti napredan, uvijek ide progresivno, hoda i divi se onom to ve iza njega stoji i ide naprijed. Konzervativan je ovjek koji se okree natrag i ivi od onog to je ve nestalo i konzumirano. Voljeti prolost i budunost. Ne bojte se biti konzervativni ni napredni, i jedno i drugo je bitno. Dostojanstven - kad izgubi dostojanstvo tada dolazi ovisnost, depresija, grinja savjesti, suicid.

39

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Istinit je ovjek koji voli traiti istinu, koji u svakom sluaju zna rei oprosti mi, krivo sam mislio, rekao, nije to bilo tako. Njemu nije teko moliti za oprotenje ili oprostiti. Produktivan - svatko bi od nas trebao imati svoju firmu, kompaniju, a ne stalno raditi u tuim firmama. Biti hrabar. Jel' tvoja obitelj je tvoja firma, jel' tvoj ivot tvoja firma, ostvaruje li neto u njemu? Zdrav zdrav si kad su tvoje misli, rijei, djela i odluke zdrave. Kad gleda naprijed i kae tako e biti. O bolesti emo govoriti sutra. ist ovjek koji se stalno isti. Nema nevinih ljudi. Moje su ruke iste jer ih perem, moja je savjest ista jer uvijek priznajem, ao mi je ljudi, oprostite mi, Boe oprosti, opratam vama To je istoa srca. Mi smo previe to oznaili kao spolna istoa, ne. im ti moe negativno misliti o drugima ti si neist, prljav. im o drugima dobro misli, ti si ist. U drugima vidi ono to u svakom postoji, u dubini svakog postoji dobro. ist, svet, razvijen, inovativan i moemo ii kui. Od srca vam hvala za strpljenje, molim vas da domau zadau napravite Dobro jutro! nadam se da ste jo pospani, crna kava je popijena. Nadam se da vidite tko kraj vas sijedi desno, a tko lijevo. Jeste li kome rekli da je lijepo to postoji? Jeste zavoljeli sebe? pogledajte to se dogaa kada gledamo jedni druge, je li on mrk ili ti se smijei? A sada pogledajte Isusa, da li se smijei ili je mrk? Znai, jedini prijatelj na nije Isus. Svi su nam drugi prijatelji koga god pogledamo, nasmijei nam se. Kad pogledamo Isusa, onda smo mrki, onda se bojimo, onda smo ozbiljni, zato? Ima li meu nama netko tko vjeruje u Boga? E onda ste vi ateisti. Mi vjerujemo u Isusa Krista, povijesnu osobu. On govori engleski, hrvatski, talijanski prema tome, kao prijatelja ga pogledaj. Oslobodite se slike Boga, ona e vas ubiti. Svi nosimo razorene slike o Bogu zbog istonoga grijeha i zla u svijetu. Zato uzmi pravu sliku Boga, a to je Isus. Sa Bogom i slikom o Bogu neete uspjeti ni jednog pacijenta osloboditi, samo ete ga staviti u jo vee probleme. Naa slika Boga ubija pacijenta. Zato imate ekleziogene i sline neuroze. to spaava? Isus! On je jedini doao ne da sudi nego da spasi. On je jedini rekao: ostanite u mojoj ljubavi, a nikad nije rekao: ljubi ti mene, morate me ljubiti. Nego: kao to je Otac ljubio mene, tako sam ja ljubio vas. Rekao je: budite mi prijatelji, vi ste prijatelji moji ako mi vjerujete, ne bojte se, ja sam pobijedio svijet, sinko, oproteni su ti grijesi. Zato dobro pazite da ne biste Isusu dodali rije Bog jer ete unititi pravu sliku Isusa. Onda iz svojih religijskih sjeanja Isusu stavljamo da je On Bog i onda je gotovo, onda On postaje opasan. Ako hoete biti krani vi se morate odrei Boga. Krani su bili prvi ateisti u povijesti ovjeanstva zato to su odbijali sve bogove, grke, rimskea povijesnu osobu, Isusa iz Nazareta prihvatili kao svog stvoritelja. Zato Isusa zovite uvijek prijateljem, a ne Bogom. Boga zovite Ocem on je tata, abba, a ne Bog. Naglaavam, zato to je naa slika o Bogu jako uprljana, to je ta slika Boga jako bolesna. im kae Bog, u ime Boga su se vodili ratovi, Bog osuuje, stvara pakao, mrzi grijeh tvoj i zato i tebe ne eli vidjeti, Bog u starom zavjetu uasne stvari ini, jadni ljudi. Zato je morao doi Isus da i stari i prastari zavjet otkupi, oslobodi, da kae: ne boj se, ja sam s tobom, ja sam pobijedio svijet! Ne boj se, ja sam pobijedio tvoju krivu sliku o mome Ocu, Otac vas ljubi. Otac je mene poslao da umrem za vas. Ako hoete biti hagioasistenti, onda je neophodno mijenjati svoju sliku Boga jer neete s tom slikom Boga nita napraviti. Kao i mijenjati svoj ateizam, ako ste ateisti pa ne moete ni Isusa prihvatiti kao Boga, mijenjajte, jer bez Boga, bez te funkcije Boga ovjek ne postoji i nemogue je napraviti zdravog ovjeka. Bog je temeljna funkcija ovjeka. On je Bog koji se objavio u Isusu Kristu i Bog o kojem govori filozofija. Zato volim filozofsku sliku Boga. Kakav je to Bog? To je bitak, apsolutno postojanje i taj bitak je apsolutno dobar, Bog je samo dobrota. Taj je bitak samo ljubav i samo istina. Zato ta slika Boga oslobaa. Religijske slike Boga ubijaju, bje od toga, strah te hvata. Nitko se od vas ne moe nasmijati kad rekne rije Bog. Pokuajte Isusu izrei jedan vic, alu. Bogu to ne moe, a Isusu moe, bez brige. Ako hoete nauiti komunicirati s Isusom, priajte mu to vie viceva. Mi njemu pristupamo sa strahom kao Bogu, onda ga uvijek samo molimo: ozdravi me, pomozi, daj da

40

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

stignemo na vrijeme tamotako da on jadan samo mora raditi, raditi za nas i samo mora biti ozbiljan. Nitko se s njim ni ne nasmije. On kae, da bar netko doe i kae: Isuse, mogu ti jedan vic ispriati. Ajde moe. Doi e u nebo samo ako bar jednom razveseli Isusa, bar jednu alu mu ispria. Sv. Petar e rei: O, ti si mog efa jednom razveselio onim vicom, ulazi! Sva se vrata otvaraju, a nas, one dobre krane koji su uvijek tuni rei e: Van, vi ste samo alostili moga efa! Pomozi, pomozi, smiluj se, smiluj se, pomozi, pomoziKajem se, a onda opet ostajem u grijehu. Tko vjeruje da mu je grijeh oproten? Krani idu iz ispovjedaonice i kau: A joj, ja sam grean. Pa jesi se sad ispovjedio? Jesam, al ja sam grean! Kako to? Pa cijeli ivot sam grijeio. udne stvari! Ja sam cijeli ivot prljao svoje ruke, a iste su. A vi cijeli ivot grijeite i operete se u ispovijedi i opet kaete da ste greni. to su krani laovi Cd 7 Grozno je to. Tu moramo napraviti temeljiti zaokret da budemo normalni ljudi. Desni razbojnik samo kae: Gospodine, smiluj se, meni, ao mi je. Isus mu kae: ajde u nebo, danas e biti sa mnom u raju. Ne samo to, mi ga proglasili svetim, sv. Dizma, razbojnik, samo jedno pokajanje, a mi na ispovijed, pa se kajemo i ne znamo to emo i mi smo nikakvi, mi emo u istilite ili u pakao. Smijeni smo. Samo nemojte biti krani da mi ne unitite Isusa i nau Crkvu. To je paradoks, morate na to misliti. Mi svi mislimo da smo krani, nema krana meu nama, nema onih koji su evanelje uzeli ozbiljno i ive ga. Mi smo svi religiozni, mi smo ostali pogani, mi smo krteni ali ne pokrteni, to je na problem. Sad ispriajte Isusu jedan vic jer ste postali ozbiljni opet. jeste ispriali? Mnogi su ljudi otkrili pravu molitvu kad su Isusu ispriali jedan vic. Tko vjeruje Isusu taj se vjeito smije. Ako se ne smije u ivotu, ti jo nisi postao Isusov prijatelj. Ja mu ispriam obian vic i On se nasmije, konano netko tko me razveselio, kae. Mi Hrvati imamo neizmjerno puno viceva o Husi i Hasi , Bobiju i Rudiju, Dalmatincima, Zagorcima, samo nema o Slavoncima imamo o Englezima, Nijemcima, Ircima, svima. Vano je da ne propovijedate viceve njima, nego Isusu. On kae ja sam u tebi i ti u meni, prema tome, slua te. Onda se smijete i ti i on. Samo se ovjek moe smijati, ivotinje se ne smiju. Isus se cijeli ivot smijao, zato nam je dao radosnu vijest, smijenu vijest. Na trenutak ustanite. Ispruite ruke, noge, udahnite, pogledajte da li ivite, da li sebe poznajete? Zaelite sebi dobro jutro, dan. Pokuaj ocijeniti kako se osjea? Pogledaj Isusu u oi pa mu kae, Isuse, oprosti ba sve moje grijehe, pa pokuaj registrirati da li doivljava da si ist, opran si? Kap Njegove krvi pada na cijeli tvoj ivot sve to je bilo prljavo i isti, da li to vjeruje? Reci Isusu da mu eli biti prijatelj i obraenik da ne ivi po religiji nego po Njegovoj rijei i da eli biti Njegov uenik. Onda se idemo pred Isusom pohvaliti da mi znamo pjevati: Aleluja. Izvolite radosno sjesti. Zakljuak jueranjeg dana o antropolokoj pneumatologiji. Prvo je pitanje, gdje je taj predmet hagioterapije? to to hagioterapija prouava, zar zaista postoji duhovna dua? Sjetimo se da Larchet kae da su dvije opasnosti, prvo reducirati psihiko na duhovno, i druga, pomijeati psihiko i duhovno. 41

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

E. Fromm, kae u Psihoanaliza i religija da ne eli govoriti niti o psihi niti o duhu. Nego o dui. On sluti da neto drugo mora postojati, da nije sve psiha i religija. Na drugom mjestu kae da se zapravo ovjekovom duom bave psihijatri, psiholozi i sveenici. On i drugi nam neprestano prekrivaju jednu stvarnost i kao da je nema. Pitamo se gdje je duhovna dua? Kad pitate Freuda, on e rei da nema, ak nema ni Boga, religija je iluzija i onda e Freud jednostavno rei postoji podsvijest, to to bismo mi htjeli nazvati duhovnom duom to je njemu podsvijest i nesvijest prema tome to se ne moe istraiti. Dugo je ta njegova izreka branila znanstvenicima da ne prouavaju duh, jer to se ne moe prouavati. Jo gore je napravio kad je stavio u tu podsvijest i nesvijest, libido, sve strane doivljaje i sadraje naeg ivota. Sve to mi potiskujemo u svoju podsvijest i nesvijest (12'55-malo izrezan tekst). Prema tome-ne diraj. Onda se pitao kako e ozdraviti ovjeka? Onda analizirati to to je u podsvijesti, stavi ga na kau pa neka govori. Onda je dubinska psihologija jo vie to ila analizirati, bezbroj ljudi je bilo ubijeno na taj nain. Doivjeli su samoubojstvo. Jer je to opasno dirati u podsvijest i nesvijest. Kao da je neko zlo htjelo da nam sakrije ono to je u ovjeka bitno. S jedne strane onda psihijatri misle da mogu biti ispovjednici da mogu nadomjestiti sveenike a s druge strane, sveenici studiraju psihologiju da bi znali to je to duobrinitvo. Stalno nam se negdje lae. S tree strane morate promatrati da vidimo kad se radi o suicidu ili posttraumatskom stresnom poremeaju, ni psihijatrija ni religija i vjera ne mogu nita pomoi. Psihijatrija tu totalno nemona, nai psihijatri pokuavaju napraviti svoje udruenje pa da prouavaju to je to suicid. Kako je mogue da se netko samo tako ubija? Starac se vrati iz crkve, ispovjedio se, priestio se i iao se ubiti. To znai, koliki ljudi i redovnice i sveenici i svi dobri vjernici pa se ubijaju, pa su depresivni. Ovisnici o drogi, alkoholi itd. ima neka bolest koju ne lijee ne religije i vjera ni molitva, osim Isusovo udo. Religija kao religija, ne. Ne lijei ni psihijatrija. Endogene psihoze i kojeta drugo takoer ne. Vidimo u psihijatriji bezbrojne bolesti koje su neizljeive, zovu se. Gdje je onda razlog? Zar nema vie nita u ovjeku nego samo to da postoji religija i sveenici, odnos prema Bogu i psiha. Nije istina. Kako vidite, taj cijeli problem nas zaustavljao i zato mene su uvijek prolih godina ljudi pitali, a to vam je to duhovna dimenzija? A po emu se to razlikuje od psihe? Onda sam govorio, da li se igdje u psihijatriji i psihologiji spominje duh? Ne! Prema tome ono to mi radimo nema nigdje u psihijatriji i psihologiji. Nema duhovne dimenzije. Zato, psihijatri su ateisti. Zato esto puta nemoralne stvari doputaju pacijentima, pa to onda, pusti pa neka bude. Nemoni su pred mnotvom bolesti. Zato? Jer nije njihova kompetencija. ivotinje se ne mole Bogu. ivotinje nisu moralne i nemoralne. Recite mi, po emu ovjek mora biti moralan? Dr. Jores kae da su specifino ljudske bolesti, njih 70% da dolaze od druge dimenzije, da to su bolesti koje nemaju ivotinje. Zanimljivo, a ivotinje imaju psihu a nemaju ove bolesti koje ima ovjek. Normalno zakljuuje, neto drugo mora biti to mi ne znamo to je. S druge strane su mi ljudi prigovarali, htjeli bi me baciti u pastoralnu teologiju i pastoral Crkve da je to hagioterapija. Oni ele imati molitve za iscjeljenje due, polagati ruke, time ne izljeujete nita samo pokuavate lijeiti neke fizike bolesti ali to je placebo efekt. Bog nije doao da lijei nae fizike bolesti zato nam je dao medicinu. Ni psihike, zato nam je dao psihijatriju. I onda postoje i duhovne bolesti i tu imaju zakonitosti koje treba lijeiti. Tome ne slui religioznost niti vjera nit Crkva. Kako to da mi u Crkvi ne moemo lijeiti niti ovisnosti, ni depresije, suicideptsp, mi to uope ne lijeimo, kako je to mogue? Sve nam to jasno govori, mi smo neto jasno izostavili. Kad sam poeo to istraivati na temelju teksta Ivana Pavla II. Gdje kae da postoji bol duhovne naravi. Tee ih je pronai i tee ih je lijeiti. Smatrao sam, ako je tee, to treba ii istraivati.

42

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Tko te pita jeli teko ili lako, ako sam znanstvenik onda ja to trebam potraiti, gdje je to? Osobito me boljelo to kako mi u Crkvi ne znamo to se to dogaa kad ja molim? I gdje se to dogaa? to se dogaa kad se priestim? A to kad se svetogrdno priestim? Pa mi dou ljudi, krani koji nisu htjeli krstiti dijete ve 5 godina pa mi kau, gledajte nae dijete, jeli se to razlikuje od vae koji su krteni? Rekoh, nita se ne razlikuju. Izvana nita ne vidim. Prema tome, to je to uope krtenje? to je milost? Gdje to djeluje milost? Zato je doao Isus Krist? to to on spaava? Crkva kae, spasi duu svoju, ne spasi psihu svoju. Zato studiramo psihologiju? Psihijatri ne spaavaju psihu nego putaju sveenicima da duu spaavaju. Recite mi to je dua, to je psiha? Mi smo sve pomijeali. Netko nam je poremetio sve nae pojmove i znaenje rijei i stvarnosti, mi ne znamo tko je ovjek to je najgora stvar. Onda mi je Frankl tu jako dobro doao, kad je rekao protiv Freuda u naoj podsvijesti nije libido, nisu potisnuti sadraji nego u naoj podsvijesti je duh, duhovnost, to mi je bilo genijalno. Onda sam se pitao zato govorite o podsvijesti i nesvijesti, bit duha je svijest a ne nesvijest. Onda sam otkrio to to psihologija i psihijatrija govore kao podsvijest i nesvijest, je zapravo duhovnost. To znai to je moja racionalna nesvijest i podsvijest ali intelektualna je svijest totalno. Nama je jasno to se nalazi tu. Svi mi znamo da postoji Bog. Svi mi znamo to je dobro. A kad treba opisati to je dobrosvi mi znamo to je dua, a kad treba opisati racionalno, nitko nita ne zna. Zato to intelekt spoznaje, on intuitivno spoznaje, razum spoznaje tako da to to intelekt spoznaje, razum pokuava to staviti, ograniiti u pojam i rije da bismo mogli uope meusobno komunicirati. Budui da je razum ogranien, razum ne moe do Boga. Razum ne moe u vjeru, razum ne moe u intuiciju. Razum samo mora sluati to intelekt kae i rei, moda je moda nije. Razum mora imati svoje razloge da ti vjeruje. Na intelekt kae da je dobro initi dobro, razum kae, ne, u nekim prilikama, ne. Intelekt kae uvijek, onda si vjean. A ne bi ja kae razum. Razum se opire a ako ti sad razumom da dovoljno razloga rei e da ima pravo, isplati se uvijek biti dobar, tad si uvijek pobjednik. Prouavajui to, vidim da pitanje podsvijesti i nesvijesti uope ne postoje na razini duhovne due. Ono to oni zovu podsvijest i nesvijest, to je njima na razini psihologije i psihijatrije podsvjesno i nesvjesno ali ne na razini dua. Teologija i svi smo prihvatili podsvjesno i nesvjesno i nitko ne zna to je to. Pa to ne idu prouavati podsvjesno i nesvjesno? Ne, ne smije prouavati zato, jer su tamo opasni sadraji i kad ih dirne eksplodira podsvijest. Ljudi se ubijaju, znam sveenike koji su studirali dubinsku psihologiju i kad su zali duboko vie nisu mogli van. Teke posljedice diranja u taj opasni sadraj podsvijesti i nesvijesti, stradali su, upali u teke bolesti, psihoze, neki se i ubili, to su opasne stvari. Prema tome, Freud je napravio veliko zlo to je prekrio podsvijest i nesvijest, i ne istrauju.(2414) Drugo, tu su opasni sadraji, ne istrauj, ubiti e se. Onda mi dolazi Frankl s drugom reenicom, u naoj podsvijesti i nesvijesti ne samo da je duh nego Bog. (Bog podsvijesti knjiga). Bog je unutra i meni je to neizmjerno pomoglo, upravo to, kad sam drao prve seminare da neki koji su psihiki bolesni, dok ih vodim Bogu i molitvi i duhu, oni obole, moraju na psihijatriju. Karizmatski pokreti moraju jako paziti. Moe ubiti ljude ako ne paze to se dogaa, dirati u podsvijest itd. dok nisam prepoznao kad spojim ljude s Svemoguim Bogom, kad ja njih spojim s njihovom duhovnom dimenzijom i objasnim, oni postaju zdravi i nikad nee pasti. Kad sam zapazio da mi s lakoom rjeavamo probleme suicida, toliki nam dolaze 20, 30 godina, PTSP, ovisnosti. Dok si na razini duhovne dimenzija to rjeava. Tad smo zapravo krenuli na put koji je ispravan. Sada je jasno zato nam je svima bio problem a gdje je to duhovna dua? Vidimo da su duhovnu duu s jedne strane prekrile religije, oni bi trebali znati, a teologija nita ne zna to je to duhovna dua. S druge strane psihologija, psihijatrija,

43

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

psihoterapija, prekrile opet isto. Ne zna gdje je dua. Gdje je ovjek, est milijardi ljudi a nema ovjeka. Tu je cijeli problem. I kad to dobro spoznate, mi zapravo miemo taj pokrov podsvijesti i nesvijesti, libida. Ono to oni zovu podsvijest to je duhovna dimenzija, to je vrhunska ovjekova sposobnost, tu je ovjek, ovjek. Tu je on spojen s Bogom, tu je on svemogu, sve moe. To je ono bitno, to su nam to prekrivali i skrivali stalno, to je nevjerovatno kad ovako gledate kritiki, cijeli znanstveni put i putove. To je borba i bitka. Osobno sam imao problema pred dvije godine na kongresu u Grazu, psihoterapija i religija, gdje na kraju, zadnje predavanje, diskusija pa me napadnu dvojica neuropsihijatara, da zato se ja bavim time, kakva duhovna dua, da pustim taj teren, neka se bavim svojim sveenikim radom. Morao sam odgovoriti da mi je ao ali da ja nemam nita s vaom psihologijom i psihijatrijom, nita. Ja sam filozof i teolog. I kao filozof istraujem da ima jedno podruje koje ne pripada vama a ne pripada ni teologiji duhovna dua. Pripada normalnom, svako ovjeku, ne samo vjerniku ili religioznom ili nevjerniku. Podruje koje istraujem filozofskim putem, ontolokim. Napali su me a da uope nisu itali moje knjige, jedan me napao da je samo uo jednu moju propovijed i mislio da je to hagioterapija. Drugi je proitao samo jednu stranicu gdje mi govorimo o bazinim bolestima ovjeka koje dobije u ranom djetinjstvu, te da je to opasno i da emo na taj nain optuiti roditelje da su oni krivi to su djeca bolesna. Mi upravo rjeavamo te probleme krivicu roditelja da nemaju krivicu. Pomaemo djetetu da shvati da nisu roditelji krivi, jer krivica ostaje na djetetu najgora i uasne posljedice a krivica moe biti i na roditeljima, ni jedni ni drugi nisu krivi, je jednostavno situacija ovjeka i to je bolest i treba lijeiti. Nisu shvatili do sad. Oni su bili narueni, oito. Jer ako znanstveno idete onda je to tako. Psihologija, psihijatrija, psihoterapija imaju svoje kompetentno podruje. Religija, vjera, Crkva, teologija ima svoje kompetentno podruje to je podruje odnosa prema Bogu, odnosa spasa, to je vrhunsko podruje ovjeka. To je samo jedan dio ovjekove duhovne dimenzije religioznost. I savjest. Ali teologija nigdje ne prouava duhovnu duu, to je to duhovna dua, preputa psihijatriji i psihologiji. A psihologija misli da to teologija prouava. Ni jedni ni drugi prouavaju. To je drama hagioterapije i duhovne due koju ne slutite s kojim se problemima ovjek mora boriti. Trebao bi niz znanstvenika da zajedno to radimo da se ne moram sam neprestano boriti s divovima koji su protiv toga. Kao da se neto urotilo protiv onoga to je u ovjeku bitno, najvanije, po emu je ovjek, ovjek. Da konano otkrijemo ovjeka. Sad nam je jasno pa sam onda protumaio da cijela filozofija govori o tome tko je to ovjek. Filozofija ve kae duhovna dua. Biljke imaju vegetativnu duu, ivotinje imaju psihiku duu, ovjek ima duhovnu duu. Aneli imaju duha, nemaju duu. Duhovna dua, samo je to ovjek. Prouavajui samo psihologiju ti ne zna tko je ovjek. Zna samo to ovjek ima, ono to ima zajedno sa ivotinjama, s drugim stvorenjima. Kad crkva i teologija prouavaju duha, opet ne znaju to je to duhovna dua. Duh imaju aneli i Bog. Bog je duh, ne da ima. I aneli su isti duh. Opet ne znamo to je duhovna dua. Da li sad vidite gdje je to jasno razgranienje, s jedne strane psihologija s druge, religija, teologija izmeu tu je duhovna dua. Po tome je ovjek, ovjek. Drugo je vano da ne biste to lokalizirali, ne moe se lokalizirati. Duhovna dua jer je duhovna ona zahvaa itavog ovjeka. Od prsta do vrha glave. Svaka stanica je natopljena duhovnom duom. Kako ne biste smatrali kako ovjek ima ivotinjsku psihu, ne, jer je njegova psiha zahvaena i oivljena i preobraena duhovnom duom. Moja psiha je zahvaena i ona je postala na neki nain duhovna dua. Kako ne biste smatrali da je tijelo neto to biste trebali odbaciti da to nije ovjek, da je to neto materijalno, krivo. Ne postoji materijalno tijelo. Postoje samo ostaci materijalnog

44

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

tijela. tijelo je uvijek ivo, prema tome i to je ivo zahvaeno, svaka stanica zahvaena duhovnom duom. Duhovna dua je itav ovjek. to vie to prouavam to vie uviam da uope ovjek nema tijelo i duu to je krivo, on jest duhovna dua. Jer nema tijela bez duhovne due. Tijelo nije materija, nije fizika nije kemija. To je uvijek ivo. Oivljeno. Aristotel je rekao da je duhovna dua zapravo duh i materija su se stopili i nastalo je neto drugo. Uzeo si brano, i vodu i napravio kruh. Kruh nije ni voda ni brano. Nego neto tree. Duh i nae tijelo da tako kaem ili bolje psiha i vegetativna dua spojili su se i nastala je duhovna dua, to je ovjek. Zato neuropsihijatri imaju problema prouavajui mozak, jer misle da se to moe fiziki prouavati onda vide sve im odbjee. Kau da ga 30, 40% moe na taj nain aparatima prouavati a dalje vie ne vidi to je to. Kako moe iz fizike izii sloboda, dobrota, ljubav, moralnost, kae. Problemi. Hagioterapija dakle otkriva prekrasne nove putove, to je sasvim neto drugo nego to smo mi mislili. Ne postoji dvojnost. Kao da nekim prirodoznanstvenim putem se moe prouavati mozak a onda nekakvim religioznim ili psihikim dua, to su gluposti. Ne postoji dua za sebe niti tijelo za sebe. Uvijek su to dua i tijelo zajedno to je jedno. ak KKC 366, ili 136jasno govori da tijelo i dua nisu dvije naravi nego jedna jedinstvena narav i to se ne da odvojiti. Sv. Tomi je ovaj problem, a to se dogaa u trenutku smrti? Zar ovjek bez tijela ostaje? Tu je ta zamka u koju je i on upao i rekao, da dua odlazi u nebo jer ona je supstancijalna dua, tako je rekao. Koja moe za sebe ivjeti pa odlazi u nebo. Ako je to dua, onda to nije ovjek. Znai da ovjeka nema u nebu. Tamo sve due poslagane na nekim policama, ekaju uskrsnue mrtvih . Onda je Aristotel pa i Toma rekao zapravo ovo da postoji materija prima i materija secunda. Materija secunda je ova naa gruba materija to je ono to mi pokapamo u grob. Materija prima, to je ono u materiji rekli bismo da li moemo govoriti o energiji ili jo neto dublje ono po emu je to, to. Pokuajte shvatiti kad sam govorio o materiji i formi, da je forma ono to ini stol, stolom. Stol nije od materije nego od forme. Ne ini materija stol, dakle, moe imati sto materija, drvo, kamen itd., nego forma. Tako svaka stvar ima neku formu i to kao da je to materija prima, neka vrsta forme ali nije, to je jo neto finije. Ta materija ide sa ovjekom, ovjek ide s tijelom u nebo. Odmah. A ova druga materija eka uskrsnue mrtvih, produhovljenje, da bi tamo bila zajedno sa itavim ovjekom. Je li vam to jasno? Ako nije, viite. Tako da je sv. Toma i to rijeio. Imate velike diskusije danas meu filozofima, Mancuza, tal. theo. iz Milana koji je napisao knjigu Ta izgubljena dua. Gdje on pokuava rastumaiti te stvari kako zapravo stoji, do kraja pokuava analizirati materiju u ovjeku a onda shvati to bi bila dua. Onda naravno upada u probleme kad kae da je duh energija. Duh nije energija. Energija je proizvod duha. Jer energija je materija, ogranieno a duh nema granice. Duh je sve. Svari idu u tom smjeru to je jako dobro i rekao sam dr. Kandle*, veliki nobelovac ameriki u 86. godini ivota, kae da je sad poeo prouavati duh. Sad poinjem znanost o duhu. To je sad kod svih znanstvenika najfascinantnije. To je IN, na pici prouavanje duha i duhovne dimenzije. Pitaju me kako to da su iz dvadeset nacija iz svijeta doli u Zagreb studirati hagioterapiju? Ja se udim da nije dolo iz 120 nacija. Toliko je to fascinantno, tko smo to mi? Kad vi to otkrijeteonda je lijepo biti ovjek. Do sad je naporno bilo biti ovjek. Kad se psihijatri toliko mue da pomognu ovjeku i danas uviaju da psihoterapija nije nikoga izlijeila. Zato pokuavaju psihijatrijske, medikamentozno, jako puno se time moe, ali time se moe 40%, 50 % i to je puno. Drugo se vidi da ostaje neem drugom, netko drugi upravlja tom psihom i tijelom, tko. Duhovna dua fali. Medicina se bori s time, zato, neto drugo se umijealo u na posao, to je to? Mi mislimo da smo sve rijeili kad psihosomatski prouavamo ovjeka. Nije psihosomatski, kad je on duh? Opet nije isti duh. Tko je ovjek? Naite

45

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

mi ovjeka, nigdje ga nema. 6 milijardi ljudi i mi nemamo ovjeka. Jer nitko ne zna tko je ovjek, znamo to je ivotinja, bar mislimo da znamo. Mislimo da znamo to je ivot. Naalost, ne znamo. to je psiha, ne znamo. Ali dua, ovjek, vrhunsko bie. Najljepe to postoji to je ovjek. On je kruna svega stvaranja. On u sebi nosi sve. Tu smo onda shvatili da je to, to to treba prouavati temeljito. Onda ete vidjeti kako e i duhovni ivot, religiozni ivot u Crkvi i u religijama sasvim drugaije ii pravim putem, znati e se to treba raditi. Tu emo razumjeti gdje psihijatrija moe prekrasno pomagati i pomoi. Medicina e onda rijeiti svoje probleme pa e shvatiti u svakoj stanici ovjekova tijela je i duhovna dua, ne samo psihika, bez pneumatskog dijela ne moe razumjeti fiziku bolest. Morati emo psiho somatsko pneumatski prouavati ovjeka, tek tada je on cijeli ovjek. I to u medicini, ako je 70% bolesti dolaze od duha shvatite, to znai medicina samo simptomatski lijei, izlijei grlo a bolest je tamo. Da ti ne curi iz nosa ali bolest je unutra ne lijei se. Ako to shvatimo da medicina ne moe 70 od 100 bolesti izlijeiti, pitamo se to je? Zato to ne zna gdje su uzroci, a uzroci su na duhovnoj razini a ne na psihikoj. Znate kad boli savjest, kad vas netko povrijedi, netko pogazi vae dostojanstvo, to su strane stvari a to nije psiha. ivotinja se ne buni kad joj pogazi dostojanstvo. Kad maku udari, psu vikne mar, ne ljuti se, opet doe nazad, a ovjek, duboko pati. On je ranjen i jer je duhovna dua u svakom djeliu naeg tijela i psihe, naravno da onda prelazi sve to, cijeli organizam reagira, bukne od toga to se dogaa u duhovnoj dui. Kad sam shvatio gdje je duhovna dua i kad smo jasno razgraniiliovo je psihologija i zato smo juer rekao, legitimno je s jedne strane dakle psihijatrija, psihologija totalno, teologija totalno ona svaka ima svoj predmet. Svaki svoja sredstva, to je totalno legitimno sve to rade sve znanosti. Samo ih lijepo molim da puste sad nas da krenemo, mi da ovo istraimo najvanije u ovjeku. (4338) neka nam ne brane i stalno mijeaju. Kad mi ljudi kau, pa zar Crkva ne lijei duhovne bolesti? Kaem kako ona s time nema nita. Ona spaava ovjeka, ona rjeava ovjekov odnos prema Bogu. Oni: a zar to kad sam ja s Bogom onda ne rjeavam u sebi? ne, pa kako ne? Zato to uope ne zna to je duhovna dua, ne zna njezine mehanizme i ne zna koje su konice u njima da ti uope ne moe ni do Boga, tko to od vas vjeruje, zato niste sve ve sveti? Zato to ne znate kako reagiraju mehanizmi duhovne due. Mi mislimo da smo mi s Bogom kad se ponemo moliti, tko zna gdje si. I kad posti i kojeta, ma daj. I kad ita sv. Pismo sad zna tko je Bog. Jesmo smijeni. To su dubine koje se ne daju tako lako rijeiti. U njih treba ulaziti. Uvjet da bi se mogla objava, vjera, susret s Bogom dogaati uvjet je da pozna svoju duhovnu duu. A to nitko ne zna. Pitajte duhovne voe, karmeliane i sve druge koji monaki ive kranstvo pa ete vidjeti nita ne zna to je to duhovna dua. Crkveni oci su pokuali neke stvari malo rjeavati , kod njih ima dosta elemenata od hagioterapije ali tek neto uz put je to. Nigdje nemate sistematski obraeno to je to duhovna dua, koje su njezine bolesti, kako ih lijeiti. Zato je uzaludno sve, zato molitvene grupe i karizmatske grupe to rade? Lijee ovjeku tijelo. Nitko ne lijei duhovnu duu. Ili emocionalne rane u ovjeku, to je psiha. Nitko nita ne zna. Krenimo zato od nule, od prve startne toke. ovjek je ovjek samo po duhovnoj dui. Bit ovjeka je duhovni ivot. Morate to jasno razgraniiti. Mi mislimo duhovni ivot vode asne sestre, sveenici i poneki laici koji imaju intenzivniji duhovni ivot. To nije duhovni ivot, to je ivot Duha Svetoga. A ne ovjekov duhovni ivot. Pa oni su duhovni, ma nisu nego bi trebali biti ispunjeni Duhom Svetim, ali ne mogu ni to jer ovdje su tolike konice u duhovnoj dui da Duh Sveti ne moe djelovati u ovjeku, jer ne pozna to je to duhovna dua. Kuite?

46

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Duhovni ivot je ivot moje duhovne due i kad ja razmiljam, kad ja imam svoje ljudsko dostojanstvo, kad ja shvaam da mene grijeh razara da mene negativnosti razaraju onda ja shvaam to je duhovni ivot. Kad ja znam da voljeti ovjeka nije zapovijed Boja, to sve religije kau, to mi i u Crkvi kaemo ali to nije to. Ljubiti ovjeka, ljubiti Boga to je temeljni zakon duhovne due. Ja sam bez toga mrtav. Ako ja ne ljubim ovjeka nego ga mrzim, moja duhovna dua je mrtva. Ja sam kao ovjek mrtav, ja sam neovjek. Ja sam ivotinja. Duhovna dua to je ivot normalnog ovjeka. Zato se moe dogoditi da ateist bude vrhunski duhovan. A netko tko je religiozan da bude jadan na najnioj razini. Vi ne moete primiti milost Boju ako vaa duhovna dua nije jasna. Zato sam sretan to moj prijatelj iz Nazareta, ne znam je li ga vi znate, to mi je donio prekrasne podatke u 4 evanelja, kad itam ja doslovno vidim pravila, zakonitosti duhovne due. On je nama donio to da ako te tko udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Rekli su starima oko za oko zub za zub, ja kae, ne, molite, imajte povjerenja, sve nam je rekao, prekrasno i tako sam mu zahvalan. Tko tako ita evanelje. Nego, evanelje je neka religija, to je Boja objava, to se ita tako da se malo ita, ako se to zapamti dobro ako ne nema veze i tako ne koristi. Nitko to ne razumije, propovijed sluamo ali ne zato da zapamtimo, nego jer se to mora propovijedati, i sveenik mora od neega ivjeti, i zato mu damo milostinju, jednu kunu, pola eura pa neka si ivi kad je propovijedao. Ali od te propovijedi nema koristi. Joj to smo jadni. Ako mi lijenik kae, uzmite ovu tabletu, onda to uzmem, ali to je praktino. Propovijed nikad nije praktina. Smatram da je to najvea revolucija moja se dogaa, prouavanje duhovne due i da je 21. st. stoljee duha. Da je to stoljee u kojem e se svi avli i sotone pobuniti u svijetu, da e pokuati i u zakonima i u politikama i u Europi ve je, New age i drugo, samo da nas sprijee da ne otkrijemo ovjeka. Buna, buna, buna. Sve ideologije su se sad pobunile, ne ele uti to je znanstveno, nego ideologija. Ideologija je najvei neprijatelj znanosti, i znanstvene istine. Uzmite nacizam, komunizam, marksizam, neoliberalizam, neokomunizam. Da vas ne povrijedim, moda ste i vi u nekim ideolokim grupama. To je normalno da e ljudi napraviti ideologije kako istinu morali prihvaati. Rekao sam kako je dr. Lipton proivio a imate i drugih, farmaceutske tvrtke mu ne daju da kae da 60% placebo efekt djeluje. Jer onda gube 60% svoje prodaje. Farmaceutske tvrtke najvie zarauju iza onih koji proizvode oruje. Tko to ne bi proizvodio? I sad netko dolazi pa im kvari to sve skupa. Neuroznanstvena istraivanja i filozofska istraivanje, pokvarie, hagioterapija im odjednom oduzee novac. Kud emo s njima i njihovim zaposlenjem? Imaju itekako puno posla budite bez brige jer e tek sad praviti prave lijekove. Tek emo sad na duhovnoj razini spoznati daleko drugaije bi trebalo lijekove praviti. Efikasnije. Daleko potrebnije. Bolesti e uvijek biti ali emo efikasnije ih znati suzbijati jer razumijmo tko je ovjek. Dosad smo lijeili samo biljku i ivotinju u ovjeku i neto malo anela u njemu a nigdje ovjeka nismo lijeili. Govorili smo da je ovjek duh, dua i tijelo. Tijelo ima sa ivotinjom, duu valjda isto sa njima a duh s anelima, nema ovjeka. ovjek je duhovna dua, bit ovjeka je duhovni ivot. Slagali se vi ili ne, to je tako. A ja vas alim. Govorim stvari koje su toliko bitne. I kad dr. Larchet kae prva pogreka je u pravoslavlju a druga u katolika. Da pravoslavni reduciraju i psihu na duhovnost. Psiha nije duhovnost, to je prva pogreka. A u katolika da mijeaju psihu sa duhovnou. Pomijeali su. Vidite kolika su to lutanja. Psiholozi ne znaju to bi sa ovjekom jer oni rjeavaju psihu a ne ovjeka, sveenici ne znaju to bi jer nema ovjeka ni kod njih oni znaju kako s Bogom treba, znaju kako se podijeli sakrament a vidi da to ne djeluje, a to emo. Ljudi se prieuju, ljudi se ispovijedaju, budu na misi ali nita, kakvi su doli, jo gori otili. Samo gledajte kad ljudi idu iz Crkve, dok idu u crkvu jo su nekako i

47

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

radosti a kad idu van jo alosniji. Kako je to mogue? Jo upnik rako da morate platiti toliko Isusa su primili u priesti a on ostao u crkvi a onda oni idu doma sami, tko ne bi bio tuan. Stvari se moraju duboko mijenjati pa ete vidjeti da je evanelje neto toliko normalno ljudsko, svagdanje, prekrasno i koliko je Isus tu prisutan jer duh na Njega dodiruje. A mi ateisti, a jesmo smijeni. Otili u podsvijest. Frankl kae da je ateist podsvjesno vjernik a vjernik je podsvjesni ateist. To znai da ateist dobro zna da postoji Bog on to intelektom dokuuje ali i razumski nijee. Vjernik misli da zna da postoji Bog razumski a zapravo ne nego formalno ivi svoju vjeru a ne osobno sa srcem. Ateisti u crkvi a vjernici meu ateistima, to vam je to. Sad bi trebalo biti ono to je, da ateist konano bude pravi vjernik, cijeli i da vjernik bude cijeli vjernik, nema drugog puta. Cjelina ivota, ovako previe lutamo. Sad znamo gdje je duhovna dua. Da ona ima svoje pravo mjesto, sad znamo da je itav ovjek duhovna dua. A to je to u duhovnoj dui? Filozofija pomogla, ontoloki, materija i forma, transcendentali, bitak, mi smo bie. Bit duha i duhovne due je sloboda, svijest, kreativnost, intuitivna spoznaja, veza s Bogom, s ljudima. Onda smo filozofski vidjeli kako svestrano moemo postati transcendentni, mi nadilazimo sve to postoji, ovjek je gospodar prirode. Tijelo i dua su samo umjetni pojmovi. Um i razum dobro moramo razlikovati, to nemojte mijeati. Kant i Hegel i dr. su doli kad je krivo prevedena grka rije nus i logos. Kau danas strunjaci. Od tada Kant ima problema. Zato kae da se Boga ne moe spoznati. On je preao skroz u racionalizam a mislio je da je na razini duha, intuicije a bio je na razini mjerljivog, matematikog, razumskoga. Zato je rekao da Bog mora postojati. To mu je bilo jasno , zato je on postulat. Dobrota, ljubav, moralnost to ne moe razumom spoznati zato bi ovjek morao biti moralan, to je isto duhovno. Goleman kae da mi spoznajemo to je dobro i zlo i ak se odluujem za to podsvjesno, psihiki gledano, intuitivno, svatko od nas zna to je dobrota. Kant je napravio da je moral postulat, Bog je postulat i vjera i sve drugo, otiao u racionalizam, pao dole i htio praviti filozofiju, to ne ide. Filozofija nastaje na intelektu. A onda razum pokuava stvoriti pojmove, mucati, uokviriti time i naalost ograniiti. Vidjeli smo da duhovna dua ima prekrasni organizam. Osoba, ivot, savjest, intelekt, slobodna volja, srce, karakter, duhovna mataitd. Fenomenoloki smo gledali, da duhovna dua se javlja, ona ima svoj glas, ona vie. Ona vie kad je bolesna i vie kad je zdrava. Kad je zdrava vie sretan sam, ivotinja ne moe rei: Sretan sam, jeste uli maku da vie: Ja sretna? jeste? Ja nisam. ovjek moe biti velikoduan, pun nade, vjeran, hrabar, jak, prkosan, osmiljen, odvaan, strpljiv, to je sve duh, to nemaju ivotinje. Jeste li vidjeli gdje da se ivotinje treniraju u strpljivosti? I da lav pokuava bit dobar i da ne mora razderati antilopu? ovjek itekako, moralan, odvaan, razborit. Ne moe traiti od psa da bude razborit. Moe trenirati dokle dosee njegov instinkt jedan mehanizam u ivotinje ali on nema slobode. Samo od ovjeka moe traiti, budi, budi, budi ovakav, zato? Jer ti si slobodan. ovjek nema granice. To smo juer pokuali. 2. PNEUMATOLOKA BOL I PATNJA DUHOVNE DUE A) Morfologija zdravlja i bolesti, to mislimo pod zdravljem i bolesti. Kako se moe na duhovnoj dui govoriti o bolesti? Postoji li uope bolest duhovne due? Ako da, kakva je to bolest? B) Sustavni prikaz boli i patnje, to sve nastaje u ovjeku, gdje sve on oboli na duhovnoj dui ? beskrajno puno patnje, boli. 48

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

C) Odgovoriti emo gdje je uzrok boli i patnje, a gdje su izvori, to dvoje morate razlikovati. Samo je jedan uzrok a ima milijardu izvora. Morfologija zdravlja i bolesti. Morfe, gr. oblik, znanost o oblicima bolesti. Koji su sve oblici bolesti? Zdravlje i bolest, da li uope moemo govoriti o zdravlju? Postoji li zdravlje, to je samo jedan apstraktni pojam. U realnosti nema zdravog ovjeka. Zato ? jer ivimo u svijetu bolesti, zla, razaranja. Ne postoji itav ovjek. O zdravlju bismo mogli govoriti ako kaemo da je zdravlje cjelovitost ovjeka, ovjek je cijeli. Mi u hrvatskom imamo rije iscijeliti. Izlijeiti, ozdraviti ovjeka. Znai, nainiti ga cijelim. Cjelovitim. Smatramo da je svaka bolest, okrnjenost, manjkavost, razdijeljenost. Autori Duhovne dimenzije, kau da je rasprenost ovjeka. Teologija govori, razdijeljenost ovjeka. Koncilski dokument, da je ovjek u sebi razdijeljen. Razdijeljen, dua od tijela, volja i razum. Razum spoznaje to treba initi a volja nema snage uiniti, jer ovjek je cijeli razdijeljen, nije cjelovit u spoznaji, slobodnoj volji i djelovanju. Spoznaje dobro, to je dobro ali se esto puta ne odluuje. Ili spoznaje to je dobro, odlui se ali ne uini tako i uvijek se osjea djelomian, bez cjeline. Tu bi bila bolest. Kad mislimo na bolest onda mislimo na bioloka bia. Jer kemija i fizika, kamen ne moe biti bolestan, nadajmo se. Bolest pripada podruju ivota. ivot moe biti bolestan, a ivot je neto to ne znamo to je. ivot je duhovna dimenzija, to je plod duha. Bergajev e rei da se radi o tome da je ivot rezultat duha a ne duh sam. Jedino je Bog duh sam. Aneo je isti duh ali nije duh sam, Bog je apsolutni duh. I apsolutno zdravlje. Sve. Mi smo u njemu. Bolest je manjak. Kad se radi o fizikoj bolesti, onda emo pronai mjesto gdje netko boluje. Ili je netko stradao u prometnoj nesrei, dio njegova tijela, otkinut. Zgnjeen, ili je neka bolest nagrizla plua, mozak, eludac. Razne organe tijela i nije cijeli ovjek. Mi znamo gdje je bolest. Moemo do te bolesti doi, napipati i tu staviti lijek. Na Tbc stavljamo lijek koji se protivi bakterijama i uzronicima tuberkuloze. Oima, uima, znamo gdje je bolest. Kad se radi o psihikoj bolesti tee je ali i tu se moe locirati bolest. Neuroze, psihoze, stanja psihotina. Duhovna bolest, problemi su vei jer duh nema prostora, vremena, on je sloboda, zato duhovnu bolest ne moe negdje locirati. Zato to je duh u dui a ne samostalan, mi nismo aneo, zato to je tako mi imamo probleme da se ini da bi mogli negdje locirati sve to. Boli te osobnost, dua, srce. Uvijek je bol duhovne due, manjak duha. To je naa specijalnost. Bol duhovne due moe biti i manjak tjelesnih i materijalnih supstanci. Neuropsihijatrija, neuroznanstvenici i filozofi moraju raditi zajedno da bi razumjeli ovjeka. Duhovna dua je to duh i materija iz ega je nastalo neto tree ovjek. Mi se moramo oslobaati da razlikujemo tijelo i duu jer emo opet stradati. Mi ovjeka lijeimo ne njegovu duu. Jer njegova dua je i materijalne supstance koje dua oivi, koju duh oivi i nastaje dua. Mi moemo govoriti samo apstraktno da ovjek ima tijelo ukoliko on treba i materijalne supstance. Ali te materijalne supstance su postale produhovljene po duhovnoj dui. Nemate samu fiziku i kemiju. Neto od toga ostalo, kao to je ostalo neto brana na kruhu i vode. Neuropsihijatri moraju dati medikamente da bi duhovna dua mogla od tijela, od one materije napraviti tijelo ovjeku. Oni trebaju kad daju neto materijalno, moraju znati da tek duh mora biti zdrav, moraju znati da

49

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

70% zdravlja ovisi o duhu, moramo na tu duhovnu stranu, dakle moramo ovo to mi radimo, hagioterapijski lijeiti. Mora se zajedno interdisciplinarno to raditi. Opasnost je da u hagioterapiji vidi razne bolesti i vidi da su to duhovne bolesti i misli da je to samo od duha. A ono je dolo zato jer je pokvaren mozak. Jer mu fali neke supstance. Dugo se nije priznavalo u psihijatriji da mozak je isto odluujui za psihike bolesti. Tek je to zadnjih 50 godina. Kad su konano neuroznanstvenici dokazali da mozak moe biti uzronik psihike bolesti. Tako i duhovne. Suicid moe doi zato to u mozgu nema neke supstance i duhovna dua ne moe zadrati ovjeka da ne ini sebi zlo. Nemojte dijeliti ovjeka na duu i tijelo, na materiju i duh. To je cjelina. Onda ete morati polako dalje da biste shvaali gdje mi trebamo lijeiti a to emo korak po korak. Duhovna dua. To je ovjek. Nama je vano to su nam neuroznanosti donijele podatak da moemo pozitivnim rijeima, moralnou, ljubavlju, moemo neizmjerno puno izlijeiti mozak. Tako i mi moramo u hagioterapiji smo doznali da mi neizmjerno puno moemo sa medikamentima izlijeiti duu. Oni kau da mi moemo na duhovan nain, pozitivnim rijeima, djelima, moralnou rehabilitirati mozak. Mi kaemo da medikamentima moemo rehabilitirati ovjekovjek moe biti zloinac jer mu manjka u mozgu neto. Kad mu date, on postaje opet dobar ovjek. Neuroznanost s jedne strane i hagioterapija s druge strane dokazuju da je ovjek samo cjelina da se to dvoje ne da dijeliti. Da ne postoje samo neuroloke bolesti koje e neurolog rjeavati a duhovne koje e neki sveenik, ne. Hagioasistent mora biti i neuroznanstvenik, zato neuroznanosti morate studirati, ove nove stvari. I neuroznanstvenik mora biti takoer hagioterapeut. Ako to ne zna, ne e pomoi. Jedno i drugo mora biti. Svaki radi svoje, ne mijeati kompetencije. Mi uvijek suraujemo sa neuropsihijatrima, i kad vidimo da tu moe neto biti onda kaem nek idu mjeriti mozak, slikati, da li tu neto manjka. Ne moete samo duhovnom stvarnou izlijeiti itav mozak i samo medikamentima izlijeiti itav mozak ili ovjeka. 30% su potrebni medikamenti a 70% duhovnost. To je ovjek. (kraj cd br.7. ) cd 8 drugo, ovo je tri, manjak zdravlja duhovne due. A to znai, kad smo govorili o transcendentalima da smo rekli da je zlo manjak dobra. A bit postojanja ili bitka je dobrota. bitak je dobar, istinit, jedan. Manjak dobrote je manjak postojanja. Zlo je kau filozofi, uvijek manjak postojanja. To se ne samo vidi na dui nego na mozgu tu su te sjedinjenje prilike. Dr. Amen kae da svaka negativna rije razara stanice mozga. Svaka dobra rije, meditacijska molitva ponovno lijei mozak. Naglaava odsada znajmo da duhovnost ide iz mozga i da se to ne moe dijeliti. itav ovjek je duhovan i itav ovjek je materijalan. To su samo razni aspekti istog ovjeka. A to nisu iste stvari u ovjeku koje bi se odijelile i koje bi se mogle odijeljeno lijeiti, ne, nego zajedno. Iz toga zapaate da je to neto sasvim novo i drugaije, nevjerovatno, to trai revoluciju u glavama sada i lijenika i psihologa i psihijatara i nas sveenika i vas svih moguih struka, temeljitu revoluciju. Sasvim stvari drugaije stoje. ovjek se ne moe fizikom lijeiti, moete mu staviti pod noge toak da bolje ide ili tap, ali to nije ovjek. tap dosada nije bio ovjek. Ne moete ugraditi tap u njegovo bie, a lijek moete. Mi hranu ugraujemo, moja dua uzima tu hranu i pretvara u mene, to vie nije hrana. Pojede jabuku mrtvo tkivo, janje i on se pretvara u mene, sa mnom ide u nebo i tamo uiva. Zato je janje sretno kad ja jedem janjetinu. svinja se strano raduje kad mi nju jedemo. Kae, zamisli, idem u nebo. Svinja je alosna ako si ti u

50

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

grijehu, ako si neovjek, onda kae, a ja ne mogu u nebo. Ovaj ovjek ide u pakao. Ona se otima jadno. Janje trai dobrog ovjeka. Koji ga ljubi i kae, zato u te fino uzeti u sebe. Neu te staviti u svoj dep ili u svoju smonicu nego u sebe. U moju duu, ii e sad tamo gdje sam ja. Gibran u knjizi Prorok govori, kako sve u prirodi nalazi u ovjeku svoj smisao i svrhu. I sve eli biti u ovjeku. I ovjek jest cijela priroda. Rekao sam to je i fizikalna i psihika i vegetativna, sve je u ovjeku. Duh, dua i tijelo. Zato svaka ljiva eli rei, daj me pojedi. Kad se eem po Sljemenu uvijek mi muice idu oko oiju i usta. Tono hoe da ih progutam. a komarci kao za inat stanu na ruku i hoe da ih ubijem i da kaem, sad ste moji. Komadi komarca ostane u meni. Onda idemo zajedno u nebo. Sve je to drugaije nego to mi mislimo. I nije ovjek samo zloinac kada ubija ivotinje, on ne ubija ivotinje nego ih nosi sa sobom u sebi u nebo. Zanimljivo da mi titimo ivotinje a nitko ne misli a kad e poeti tititi biljku? Kad ti ubere salatu, kad otkine kukuruz, unitio si ga i pojede ga, i nitko se ne buni. A tamo je ivot unutra. Kad ti otkine cvijet pa ga stavi na stol, to je bezobrazluk, ubio si cvijet i ba te briga. Ide preko livade, otkine, pomirie i baci, bezobrazluk. A nije! Kad ja to pomiriem, miris je u meni tog cvijeta, ja ga nosim u nebo. Kad stavim biljku na stol ona uiva, kae, gledaj ovog striekakolika ljepota. Cijela priroda uzdie gledajui ovjeka da bi bio preko ovjeka spaen. ovjek je sredite svega. Ne aneli, ovjek. ak i aneli slue ovjeku. I oni u njemu nekako nalaze rjeenje svojih problema. Zli aneli zato ele unititi ovjeka, ne ivotinje, ovjeka. A dobri aneli, spasiti, tititi ovjeka. ovjek je vrhunsko bie. Bog nije doao da umre za anele nego za ovjeka. Pravo zdravlje, shvaanje ovjeka je vrhunska znanost. Na morfologiji zdravlja i bolesti smo. Zdravlje je cjelovitost, bolest je okrnjenost. Bolest i zdravlje imaju sa ivotom vrstu vezu. Zdravlje uva ivot. Da bolest razara ivot. Tree, ivot je isto to i postojanje. Ja postojim ukoliko ivim. uvati zdravlje znai uvati postojanje. Ostati na ivotu. Zdravlje je u slubi ivota. Budui da je ovjek psihofiziko pneumatsko bie onda imamo zbog toga, fiziko, psihiko, i duhovno zdravlje. Borba za fiziko zdravlje je borba da se spasi i ouva ivot, tu na zemlji. To je samo jedan mali aspekt, jer uvati fiziko zdravlje ne znai samo ostati na zemlji, nego i zauvijek ivjeti. ovjek e zauvijek biti i sa svojim tijelom. ovjek uvajui fiziko zdravlje uva ono to e zauvijek ostati. Psihiko zdravlje uvati znai ono zdravlje kojim ovjek moe komunicirati s dugim ljudima i s prirodom. Emocionalno zdravlje je vano da bi ovjek uo i neizgovorene rijei drugih ljudi, da bi znao razumjeti i bez rijei druge. Duhovno zdravlje znai, sauvati ivot naprosto, ovjek ima fiziki ivot, psihiki ali on jest na neki nain duhovni ivot. Kad ovjek izgubi fiziki ivot, on nije izgubio ivot, on jo uvijek vjeno ivi. Kad psihiki oboli on nije izgubio naprosto ivot ali kad duhovno oboli ili kad je nemoralan, tad je on jednostavno sve izgubio. Sebe je izgubio . fiziko zdravlje i psihiko bez duhovnoga nema smisla. To je s jedne strane samo kratko trajanje ivota na zemlji a s druge, ovjek je tada duhovno bolestan i ne funkcionira, on je nesretan. Na nama je da se polako privikavamo na tu injenicu da ne postoji nemoralan ovjek koji bi mogao biti sretan i koji bi mogao uivati. Nemogue je na bilo koji nain okrnjiti zdravlje due duhovne i osjetiti se zadovoljan, kreativan, sretan. Razlikujmo kad je ovjek fiziki i psihiki zdrav, a nemoralan duhovno bolestan, on vegetira a ne ivi. Jer on je mrtav. Smisao ovjekovu ivotu daje zdravlje duha. Duh je u ovjeku i duhovna dua u ovjeku je najjaa snaga, ona dolazi iz Boga. Ta snaga duhovna uva i psihiko i fiziko zdravlje vrhunski. Preduvjet je za svako drugo zdravlje. Ako svaka stanica tijela sadri duha znai da duh odgovara za sve za itavo zdravlje. Zdravlje duhovne due, to je to? Ili bolest duhovne due? Zdravlje duhovne due je cjelovit ovjek, u kojem funkcioniraju svi njegovi duhovni organi. ovjek, kojem nije pogaena osobnost, kojem je savjest ista, je siguran da ima vjeni ivot, da je pobijedio sve smrti. ovjek koji je inteligentan, mudar, karakteran, i slobodan. Slobodan zato jer je estit, poten, jer slobodu unitava svaki porok, svaki grijeh, negativna misao i rije.

51

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Sloboda tada gubi, ovjek tada bjei. Prostor i sloboda se unitavaju. Kad je itav ovjek zdrav, komunicira i sa fizikalnim svijetom, sa biolokim, ljudima, anelima i Bogom, tad je on cjelovit i tad je zdrav. Nema li ovjek neto od te komunikacije, on je bolestan. Drugo, budui da je ovjek bie od drugoga, to znai da nitko nije sam sebe od nas nainio niti naruio niti htio, jer ne moe naruiti kad te nema, prije nego si postojao, ne moe sebe naruiti. Budui da smo svi od drugoga, onda je upravo taj drugi bitan za na ivot. Ako je mene dakle stvoritelj stvorio, onda je za mene bitno prihvatiti to to je on meni dao. Odbiti bilo koji dio sebe, ne prihvatiti bilo to u sebi zapravo znai teku bolest. Svijest da moj ivot ne ovisio meni, da ja ne znam dokle u ivjeti, svijest da netko drugi vodi dane moga ivota i o drugom ovisi u konanici o Stvoritelju za mene znai da je bit duhovnoga zdravlja imati komunikaciju s Njime. Rijeka je samo dotle rijeka dok je spojena s izvorom. Ako ju odijelite od izvora, ona je movara. Ona prestaje biti rijeka. Sve instalacije u ovoj zgradi imaju smisla samo ako ona jedna ica koja nas spaja s elektrinom centralom ispravna. Prekini samo tu jednu icu, sve pada u mrak, nita ne funkcionira, mrak. Aparati, mikrofon ne funkcioniraju. Uzalud je sva tehnika. Budui da je izvor moga ivota, On, ne roditelj. Bilo bi tragino da su roditelji izvor moga ivota, onda kad roditelji umru i mi bismo umrli. Otac i majka nisu elektrina centrala za moj ivot, nisu ni izvor rijeke mojih dana, oni nita ne znaju o meni, oni su stranci. Ne znaju ni za sebe a kamoli za mene. Netko drugi zna, drugi je izvor i centrala. O tom spoju sa centralom brine se religija, crkva, teologija. Svaki ovjek je crkva u malom, religija u malom. Svatko ima direktnu vezu s Bogom. Svaki od nas je itava priroda, itavo stvorenje. To je svaki pojedinac spojen direktno s Bogom. Mi nismo ovjeanstvo kao jedno tijelo pa da sada s Bogom spojeno ovjeanstvo. Jeli to nije tako da ja moram ii u crkvu da bi bio s Bogom, oslobodi Boe. Bilo bi to grozno. U crkvu idemo da zajedno ujemo, razumijemo, drugujemo s Bogom i meusobno. Ja ne mogu disati ako se odvojim od Boga. Ja ne mogu misliti. Ja padam u ponor nitavila. Moj ivot nema smisla ja nemam kamo poi ako Njega nema. Ja ne znam zato sam na zemlji, nemam smisla. Zato ete vidjeti, u hagioterapiji je Bog bitna funkcija. Najtee bolesti su kad se odvoji od toga izvora. Tad vie nita ne zna, ni zato, ni kako bi trebao ivjeti, ni kamo, ide li se kamo, iji si, zato, itd. smije li tebe netko ubiti, dokle e ivjeti? Tko tebe zapravo uva? Tko si ti? Bez Njega mi nita ne znamo. Nama znanost apsolutno ne moe rei tko smo. Odakle smo, to je to smrt, kamo se odlazi? Kad tko mora umrijeti. Zato se uope mora umrijeti? Znanost nama nita ne zna. Bog je zato izvor svakog zdravlja. Bog nije negdje na Marsu a mi na Zemlji. Kad kaem, Bog, onda mi reci, gdje ga nema? Zar moe apsolutni duh negdje ne biti? Moe. Gdje? U tvojoj zaboravljivosti na Boga. Onda nije u tvojoj svijesti i onda pati. Malo dijete se moe igrati, pa se ui hodati, pa se igra 10 metara od mame, ali odjednom dobije elju da se mora vratiti mami. Doe mami, uzme je za koljena i kae: Mama? I ako mama ne pogleda, dijete ne moe otii. Mama pogleda i dijete kae: Doblo. i opet se ide dalje igrati. Djeak, 7 god u koli pone plakati. Pita ga uitelj, zato plae Ivice? Zaboravio sam kako izgleda moja mama. Djeca se smiju kako je zaboravio da izgleda lice njegove mame. Uitelj kae: A zaboravio si? Idi sad lijepo kui, vidi pa se vrati. nakon 10 vrati se, sjede i smije se. Kako je bilo? Vidio sam kako mama izgleda., i sad nisi zaboravio?, nisam. sav sretan. U Crkvu se ide da se ne zaboravi kako izgleda Bog. Da se nema u sebi mrtve, tamne prostore ivota, da bude stalno obasjan smislom, dobrotom, da zna da te netko titi, uva, brani. ovjek ne funkcionira bez Boga. Zato, nemogu je ateizam, shvatite. Ateizam postoji teoretski ali praktini ateizam ne postoji. Ateist itekako praktino sve ini to mu Bog kae jo i bolje nego vjernik. I on ljubi svoju djecu i on ljubi svog branog druga i poteno radi svoj posao. On je itekako velik vjernik. Dri se zakonitosti i stoji s Bogom. Jer ovjek nije s Bogom kad teoretski zna da Bog postoji, i kad misli da je s Bogom, nego, onda kad je ispravna njegova mainerija, njegova savjest, svijest, duh. I kad je vrsto s Bogom. Nitko se ne spaava ako praktiki ne komunicira s Bogom. Teoretski i samo formalno izmoliti Oenae, ne. To ne spaava. Bog nije lakrdija, nije magija kome treba bacati prazne rijei. Bog je srce i samo srcem moe biti s njim.

52

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Koncil kae da netko moe biti u tijelu Crkve ali nije u srcu i ne spaava se. Netko moe biti izvan tijela Crkve, nekrten je ali je u srcu Crkve, ivi onako kako bi trebao ivjeti vjernik i spaava se. Nema ovjeka koji nije s Bogom totalno u vezi. Svaki moe biti i svaki treba biti jer tu je najtea bolest ako nema. Manjak zdravlja duhovne due, rekli smo da fizika i psihika bolest se moe locirati, duhovan ne moe, duhovna je manjak neega, to je neto to manjka, fali. Uvijek to govorim sa vicarskim sirom. to su rupice na Ementalu siru? Prosvjetni djelatnici mi kau da je to isto neto. Onda vi uzmite to neto a ja u sir. Kako se mogu zatvoriti te rupice? U medicini lijei ranu, ovdje na siru, donese sir. U medicine ne moe lijenik donijeti zdrava plua i prilijepiti ovjeku. Mora lijeiti, locirati. Na duhovnom podruju, samo donijeti znai ako je netko ohol onda ne moe analizirati njegovu oholost i lijeiti ju. Oholost ne moe izlijeiti, samo e ju proiriti. Nego, umjesto toga donijeti poniznost. Ne moe ovisnost o drogi lijeiti tako da ovisnost analizira i onda stavi malo antibiotika itd. i ovisnost otila, ne, nego da ovjeku donese slobodu. Rekne mu spoznajno, to je to. Motivira ga da on rekne svoj DA, iza toga jo praktino. Na duhovnom podruju, hagioasistent je lijek. Mislite na Gandhia. Nemoj rei djeci da ne uzimaju alkohol, da to nije za njih dokle god se ti nisi odrekao alkohola. Nemoj rei eni ili muu da ne pije, kako ja ne pijem, to nije nain, nego poni piti kao on. i onda se odreci, reci: ja mogu ne piti, onda e i on rei: mogu i ja. ako majka kae: djeco budite dobri, ja sam bila dobra kad sam bila u vaim godinama, to je prolo. Majko, ajde sad budi dobra, pa u i ja. majko, ajde hodaj naprijed ako si ti rak. Sjetite se Gandhia, trebao je tri dana ne jesti kolae da bi mogao djeaku rei: nemoj jesti. Ti mora prije nego doe hagiopacijentu, ti mora ve imati zdravlje u sebi ako ga nema, ne ide k njemu. Kako e bez apoteke ii ovjeku? Smijeno. U hagioterapiji na duhovnom podruju govorimo, da je bolest manjak zdravlja. Neto ega nema. Nestaica. Mi ne govorimo da je netko bolestan duhovno nego nema zdravlja. Zato ga ne lijeimo nego ozdravljujemo. Donosimo zdravlje. Ne lijei se u hagioterapiji da znate. Smeta sigurno ova rije, terapija, ali to mogu kad sam se prevario na poetku pa ostavio tu rije, sad bih drugaije. I bit e, polako, samo da pronaem izraz, ili pneumatoloka antropologija ili neto dr. dat e Bog, on je dobar. Jel va Bog dobar? Moj je strano dobar. Bojite li se Boga ili ga volite? A volimo . vidim da ste tuni to morate Boga voljeti, strano. Zato ja kad kaem: volim te Boe, ne kaem da idem neto uiniti za tebe, ne, nego onda ini za mene. Ja sam ko malo dijete kojie kae: mama ja te volim, a onda me mama uzme u naruaj pa me nahrani, presvue, ja uivam, to je Bog. Ljubiti Boga znai dopustiti mu da te skroz ozdravi, izlijei, uini velikim. Vi mislite da ljubiti Boga znai, aj opet moram neto raditi za njega. Moram se odrei ruka, moram ii u Crkvu, itati sv. Pismo, joj. Teko je tebe ljubiti. Mi Boga vidimo kao nekoga izmeu nas pa kaemo: joj, siroe, stvarno mu treba pomoi. Niti moe govoriti ljudima, pa mu ja moram pomoi, ajde Isuse, pomoi u ti. Kao da uzme siromaha, cigana za ruku: de da ja tebi pomognem Boe. Bog kae: ajoj, tko je ovdje siromah? Manjak zdravlja zapamtite i zato se donosi zdravlje hagiopacijentu a ne lijei. Zato se na duhovnom podruju brzo moe rijeiti. Sve zavisi o tome, to je u tebi. Zdravlje ili bolest. Samo one duhovne bolesti moe izlijeiti koje si kod sebe izlijeio. Ovisniku moe pomoi samo ako si sebe od neke ovisnosti oslobodio. Jesi li ovisnik o televiziji, alkoholu, cigaretama, ljudskim obzirima, modi, hazardnim igrama, ogovaranju, srdbi, jelu, piu, seksu, novinama, pogledaj jesi se ikada pokuao osloboditi svojih ovisnosti, zna koliko ih ima? Mali milijun. I ti misli da nisi ovisnik, teki. Samo jo nisi iao lijeniku da ti to ustanovi. To se vidi po tome to bi svaki tjedan trebao ii na ispovijed, zar ne? Ko ini grijeh, rob je grijeha. Pravednik sagrijei 7 puta na dan, a ti? Ja bar 14 x na dan zato se stalno treba prati, kajati, istiti. Probajte se danas osloboditi od neke svoje ovisnosti pa ete vidjeti kako je naporno biti hagioasistent. Zato? Jer sebe ozdravljuje a svi mi elimo biti malo bolesni. Zato? Kad si bolestan, svi te ale a tebi je lijepo. Ja kadgod dobijem gripu ili neki bolest onda uivam tjedan dva jer znam da ne moram ii na 53

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

posao, telefon, nita ne moram pisati, ba me briga. Jedem pijem spavam. Onda ti dosadi nakon 10 dana. Pokuajte se osloboditi od neke ovisnosti pa ete vidjeti. Pokuajte nekome oprostiti pa ete vidjeti kako je to teko. Zato nemojte drugima rei: morate oprostiti. Nego se upitaj: a jesam li ja oprostio? Manjak zdravlja duhovne due je ono to se u medicini zove bolest i psihijatriji. Mi to zovemo radije bol i patnja. Na duhovnom podruju moe se govoriti o boli i patnji. Bol duhovne due, to je to bol? Znak. Da je negdje ivot ugroen. Patnja je nemo da se oslobodi boli i ugroenosti ivota. Oaj je naputanje bitke i borbe. Bol, patnja. Frankl je rekao da duh ne moe biti bolestan. Ja kaem i da i ne. Ne mogu se sloiti s njime. Ako su aneli bili isti duhovi, pa su ili grijeiti, pa to je to s njima? Je li to bolestan duh ili nije? U tom kontekstu nam je jasno da je itekako ovjek moe biti duhovno bolestan ali ako mislimo na neto drugo, da duh ima bolest kao to je psihika bolest da je to locirano, onda ima pravo, ne moe duh tako biti bolestan. O bolesti duha se moe govoriti samo u prenesenom smislu. Znai, to je manjak neega. Ako ti manjka noga, ne moe hodati. Ako ti manjka glava, mora biti u nebu, ne moe na zemlji, ovdje su ljudi s glavom. Mora otii u nebo da tamo ivi. B) SUSTAVNI PRIKAZ BOLI I PATNJE DUHOVNE DUE Kad govorimo o bolima i patnjama duhovne due onda razlikujemo tri razine patnje i boli 1. egzistencijalna 2. bazina 3. cijeloivotna 1. Svaki ovjek je egzistencijalno teko bolestan. Svaki. Svi smo uasno ugroeni. U svakom trenu moemo umrijeti a da nita protiv toga ne moemo uiniti. Doli smo na svijet a da nita protiv toga nismo mogli uiniti. Zato ja moram ivjeti? Nikada to nisam elio. Tko je imao pravo mene baciti u ivot? I ovu patnju da moram drati ovaj studij Zamislite, prije 100 god me nije bilo, nisam postojao, ba mi je bilo lijepo. To je paradoks naeg ivota, ti nema sudbinu u svojim rukama. Ti si u neijim drugim rukama. Ali ne samo ti, nego cijela zemlja, cijelo ovjeanstvo, 6 milijardi i 800 milijuna ljudi nitko ne zna odakle smo doli na svijet, i odakle emo otii sa svijeta i zato moramo ivjeti. Znanstveno nita ne znamo, gdje je gazda ove prirode. Tko je nainio zemlju usred svemira? Nita ne znamo. Nitko od nas ne zna to e biti poslije smrti. Netko moe rei da e u nebo, netko u pakao, to ti zna? Ti uope zna da postoji pakao i nebo? Netko kae da je Bog dobar. A gdje je Bog? to, zbilja postoji Bog? Jesi ga vidio? Onda zato pria te stvari, nema Boga. to e sad? Mi smo uvijek u pat poziciji. Ateist kae nema ga ti kae da ga ima. Mi kaemo: dokai da ga nema, on kae: dokai da ga ima. Gdje je? Uhvati ga. Ajde, neka ti objasni zato si ti trebao doi na svijet? Mi ivimo stalno u nekom zrakopraznom prostoru stalno smo u nekom padu, oajnoj situaciji, kako da zaustavim sebe od smrti? I ne moe nita. Koji je smisao, zato ja moram ivjeti? Koji je smisao hendikepiranog ovjeka, psihiki, mentalno teko bolestan? Koji je smisao? Zato on mora ivjeti. Zato mora umrijeti majka s petoro male djeice. Tko e tu djecu poslije odgajati? Zato? Svaki dan umre preko 100 000 ljudi, tko ih to svaki dan ubija? Tko? Kad legne naveer ne zna hoe li se ujutro probuditi? I kad se probudi ne zna hoe li naveer doivjeti da e lei u krevet. Ti nita ne zna. Ti sebi ne moe dati sutranji da, sutra u ivjeti. Sutranjeg dana nigdje nema! Uzmi si ga ako moe. Tko to od nas nema krivice na savjesti? Muke? Tko moe rei da je ist? Tko to nije povrijedio ovjeka? Tko to tebe nije povrijedio? Zato? Ne znamo? Gdje je taj Bog da ga uhvatimo i reknemo da odgovaraj: to si to uinio, nita ne znamo. Svi smo u toj bolesti jednaki. Nitko nije privilegiran. Niti nismo mogli odluiti da emo se roditi, niti da emo umrijeti i kad emo umrijeti i zato se trebamo roditi, nita nismo mogli odluiti. Nismo mogli odluiti tko e mi

54

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

roditelji biti, u kojoj zemlji u se roditi, koje kulture, vjere. Kojeg e spola biti, nita nismo mogli birati. Neobino je biti ovjek. Dok ne naete ovjeku to vrsto tlo pod nogama, on pada i ve se boji. Postoji egzistencijalni strah o kojem je govorio Haidegger i Kierkegaard. ovjek je bolestan na smrt. ovjek je bitak na smrt. Francuski egzistencijalisti su govorili: ovjek je bez smisla, kao muica u boci hoe van a ne moe, mui se i misli da moe a ne moe i bolje muicu ubiti da se ne mui nego je pustiti da cijeli ivot pati. ivot je samo patnja, kau oni. Zato su se mnogi ubijali nakon Sartre, Camusa i dr. tko e nam rei? Meni je rjeenje Isus iz Nazareta. Zato? Zato to ej ovjek, a pokazao da ima vlast nad vodom, bolestima, duhovima, krivicama, prirodom, ribama, mrtvima, ima vlast. Ako netko ima vlast nad prirodom znai da je priroda njegova. Da je to njegovo vlasnitvo. On ima vlast. Ako to njemu pripada onda to znai da i mi njemu pripadamo, ako pokazuje mo nad ovjekom. Zato je meni jedina utjeha i snaga zapravo, On u povijesti ovjeanstva. Za sve ljude. Jedino je tuno to smo Isusa stavili u religiozne okvire i onda svi patimo zbog toga. Stavili ga u liturgiju, obrede a Isus nije bio nikakav sveenik, bio je normalan ovjek, stolar, znao bezbroj znanstvenih stvari onog vremena, zajedno sa svojim roakom Ivanom Krstiteljem studirali su. Bio je mudar ali normalan, civil, jeo, pio, nije e brijao, nije se ni umivao, smrdjelo je na njemu, znoj praina. Nije imao nikakvog toaleta, tko zna u koje su kukuruze morali ii nema gdje glavu nasloniti, nije bilo ni hotele, pansiona. Mi smo njega stavili u liturgiju i ba te briga. Gdje je Isus u Crkvi. Onda djecu dovede u Crkvu: a gdje je Isus? Tamo u onoj kutijici, tabernakulu. a zato je tamo zatvoren, mogli su ga malo pustiti da se proee. Isus je znanstveno pitanje ovjeanstva. Povijest je davno rijeila da je on ivio, to je jasno. I to je govorio, jasno je. A sad je na redu povijest, itava znanost, cjelovita, da pita pa odakle tom ovjeku mo da on zna ono to nitko ne zna. I da on moe ono to nitko ne moe. to je to u njemu bilo? Tko je on? Odakle mu ta velika ljubav da je rekao: idem na kri za vas. Ja od Njega imam informacije, snagu i ba me briga, a vi kako znate. On je rekao da u biti tamo gdje je on, meni se to svia. Bit e da je dobro tamo gdje je on? U njegovoj batini subatinik Njegov. Govorim to sa znanstvenog stajalita ne sa religioznog, nemojte mijeati stvari. Znanstveno treba prouiti Isusa iz Nazareta. On je rekao: vjera te tvoja spasila, a zato mi nikome ne moemo? Ja stotinu ljudi kaem da vjeruju a oni meni da ja vjerujem za njih. Tako je najlake neka ja za tebe vjerujem. Pa e umrijeti. Tko to od nas vjeruje da moe mrtvaca dignuti, a moe izlijeiti nogu. to to znai uope vjerovati? Mi smo toliko primitivni. Tek smo na poetku spoznaja. Egzistencijska patnja je najtea, vi morate ovjeku dati tlo pod nogama. Nemamo tlo pod nogama, tko smo , zato? to e bit sa mnom? Dajte mi danas jednog ovjeka od 6 milijardi na kojeg se mogu osloniti i znati, bit e dobro. Filozofi, znanstvenici, samo su ljudi. Osnivai religija, samo su ljudi. to e mi oni? Meni jedino prijatelj iz Nazareta kae da je doao iz drugog svijeta da On zna to je tamo. Moj prijatelju, priaj mi onda kako je tamo? On lijepo Lazara nakon to se ve usmrdio u grobu nakon 4 dana kae: Lazare, izlazi van! Pa gdje je taj Lazar bio, da je on mogao izai vani? Grozno. Odjednom proradilo u njemu. to je to proradilo? Za egzistencijske patnje vi nemate rjeenja drugoga. Osnivai religija su samo ljudi. Koji su sami u grijehu i sami su samo s ove strane svijeta i ne mogu znati to je tamo. Svi gurui hinduizma, jednako tako Buda, kineski mudraci, japanska religija, nita. Slavenske, germanske i dr. religije. To je sve s ove strane. Netko treba s one strane doi da mi kae tko sam. Treba dokazati da je doao s one strane. Da zbilja ima mo nad nama. Meni je ao to smo Isus stavili negdej u jednu od religija pa kaemo da je Crkva religija kao to su druge religije. Tuga me uhvati. A On je ovjek svakog ovjeka. Drutven, sad je na Jelai placu, u restoranu, sjedi s vama i kae: Tomislave, ne boj se. Kad doivi Njegovu blizinu, ima iskustvo Njegove blizine, stvari se rjeavaju. Nek se dogodi togod hoe, ja znam kome sam povjerovao. Egzistencijsku bolest moete samo s Njime lijeiti. To je jedinstven ovjek u povijesti ovjeanstva. Mi nemamo nikoga drugoga. Svi su samo ljudi, gurui, proroci, jeli su pravo uli ono s druge strane, ne znamo. Nitko od osnivaa religija nisu pokazali da imaju mo nad ovjekom, grijesima, zlom, prirodom, nitko. Zasada samo taj ovjek. Vano je da danas kad budete jeli, stavite jednu stolicu kraj stola 55

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

za Isusa. Jer on je tu. Ja sam s vama u sve dane do svretka svijeta. stavite tanjur, licu pa mu recite: prijatelju iz Nazareta, sjedni pa mi priaj. Jer mi smo i Njega stavili u neka boanstva, u nebesa, u oblake. On govori tvojim jezikom, kad on meni hrvatski govori, kako On fino govori, zna gramatiku bolje nego ja. nije napisao ni jednu knjigu a meni diktira sve knjige. im ga sluam, bez brige, napisati u sto knjiga. pljesaksad sam zaboravio to sam htio rei Dostojevski je morao rei da nema Isusa iz Nazareta, svi bismo se mi izmeu sebe poklali. Posljednji bi ubio samoga sebe. D. Bonhoeffer kae ovako: isplati se i dobro je biti ovjek ne zato to imamo dobre prijatelje, knjige, znanost, ivot, imanje, samo se zato isplati biti ovjek to je postojao jedan ovjek, Isus iz Nazareta. Da Njega nije bilo, sve to mi radimo, mislimo, govorimo, bilo bi besmisleno, ne bi znali ni odakle ni kamo ni zato. avao bi zavladao svima nama i zlo bi uasno zavladalo u nama. On ga je jedini zaustavio. Hagioterapija ne moe bez Isusa. Nasreu pa i muslimani tuju Isusa. idovi ga polako prihvaaju sve vie, hvala Bogu. I hinduisti da stavljaju meu svoje bogove, imaju oni tristo milijuna bogova, dok vi te bogove samo nahranite, koliko treba? Gandhi ga je strahovito potovao, bio mu je vrhunski, bilo mu je ao to krani ne prihvaaju tog Isusa kako treba. Ateisti, marksisti, svi su prihvaali Isusa i uvijek govorili: Isus da, Crkva ne. Jer Crkva, to smo mi izvana, znate. Oni ne vide da je On Crkva iznutra da nas nosi kakvi jesmo, greni. Svi su bili za Isusa, vi nemate nikoga tko je bio protiv. Osim tko je sotonist. Ili Sotona sam. Pa misli da se mora protiv Njega boriti. Zato se boriti protiv Svjetla? Pauza za ruak 3 dio istog cd traje 20 min Nadam se da ste bolje nego prijepodne, ruak neto. Trebate spavati 5 minuta? Na krilu Oca Nebeskoga? Svi imamo izvor svoga ivota i nasreu taj izvor nije mrtav nego iv. Izvor je njenost, toplina, ljubav. vie nego ikoja majka, to je Otac nebeski. Njegov sin nam je rekao da mu kaemo: Abba a to znai TATA moj dragi. Idemo k Njemu na trenutak. Pokuajte opet zaspati ali ne due od 5, juer ste predugo spavali. Sjedite tako da se dobo oslonite na svoju stolicu na svoj nasonja, oslonite se na noge, spustite ruke u krilo, jesu li vam ramena oputena, kraljenica, noge, ruke? Kao da ste u amcu i elite se otisnuti na puinu, puina je ocean, zove se Svemogui Otac, ljubav, njenost. Samo svoju duhovnu duu a to ste vi, stavite na krilo Oca Nebeskoga, naslonite se na Njegova prsa, sjetite se da On uiva kad se vi vjerujete da vas On voli. Oslukujte ritam Njegovog Boanskog srca i disanja plua i pustite da u tom ritmu zaigra cijelo vae bie, tad ete biti kao On, i prepustite se, zaspite. Nemojte se niega bojati, zbog iega imati obzira. Meni je dobro, sve e biti dobro jer Bog je sa mnom, Njegove ruke su oko mene, oslukujem titraj Njegova srca i njegove njenosti. Znam da sam ljubljeno Boje dijete. /Tiina 4/ Sad se pokuajte polako sa neba vratiti na zemlju iz Bojeg naruja na stolici na kojoj sjedite. Pogledajte jeste ivi, glava, ruke, noge. Ustanite da vidimo imate li noge, lea. Tko su nam susjedi? /amor/ pronaite neko lice koje vas voli. Ima li netko pokraj vas da imate osjeaj da vas cijeni, potuje, voli? Ako ne, onda se zagledajte u Isusovo lice. Gledajte da vam je glava na mjestu, imate glavu, onda je dobro. Jedna vicarka mi je rekla da su oni studirali pitanje srca u ovjeku i da oko srca postoji jednaki broj neurona i svih onih stanica koliko ih ima i u mozgu gdje ih ima oko 10 milijardi. Dodao sam joj i da na vegetativni sistem ima gotovo toliko stanica, neurona koliko i mozak. Mozak slui za jedan dio, prirodoznanstveni, srce, za meuljudski a vegetativni da bi nae tijelo funkcioniralo i sluilo. Kako se netko pobrinuona duh ti kao osoba, ti rekne, to ide preko tih tvojih glasova do neurona, oni daju u sinapsama daju dalje podatke umreenja i noge se pokrenu. Kako smo mi pametno napravljeni?! Pokuajte zahvaliti nekome tko vam je dao vas, taj organizam koji funkcionira. Zamisli, samo kae: ruko, digni se, i ruka slua. Spusti se, jezik uti! Jezik odmah zatvoren s tri lokota. Savreno vas slua. Vi ste gazda u svojoj kui. Ovisnik u svojoj kui, ne 56

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

moe zapovjediti sebi to je tuga, zato je sloboda bitna. Slobodu tvoju slua svaki organ. Ako si ovisnik o alkoholu, cigaretama, ljudima, bilo emu, onda tvoj organizam ne reagira. Onda je on paraliziran. Sjetite se tko je to ovjek, tko sam ja? sjeti se, tko si to ti. Koliko je Boga kotalo da toliko milijardi neurona, sinapsi i stanica tebi dadne, koliko si ti to dragocjen? Pokuajte doivjeti kako sam dragocjen. Bogu se isplatilo sve to dati za mene. Sjetite se zato je ba mene pozvao u Zagreb, na ovaj studij, zato ba mene? On vjeruje da ti moe preobraziti tvoje drutvo, drutvo tvoje zemlje. Ti moe sa svojom snagom duha tako zraiti da svi ljudi spoznaju, to je to. Preko nas Bog djeluje u cijeloj prirodi i drutvu. Ti si dragocjen. Tvoja zemlja oekuje tvoju pomo. Onda se sjeti tko je tvoj tata? Tko je tebe htio, elio, volio? To nemoj zaboraviti nikada, tko je taj? Nasmijei mu se, pogledaj ga, namigni mu, ako treba ispriaj mu makar pola vica. Reci mu da li osjea da je lijepo to ti postoji, reci to Bogu, da li je lijepo to je tebe stvorio. to ti misli? Boe, lijepo je to si mene stvorio! Zahvalan sam ti, ti si genijalan. Aleluja! Aleluja! Pogledajte lijevo i desno, jesu vae kolege u redu? Nisu vam prijetnja u ivotu? Lijepo je to postoje. Izvolite sjesti. Budui da smo slobodni mi moemo zaustaviti jezik da nam ne treba. Pozdravi. Drugi kolegij hagioterapija, pneumatoloka bol i patnja. Vrlo odgovorno saznati to to treba lijeiti kod ljudi i to je t ona ovjeku na toj razini uzrok njegovih 70% bolesti, dakle, i psihikih i fizikih. To smo razdvojili na morfologiju zdravlja i bolesti. Sustavni prikaz i etiologiju. Pripovijedali smo to je to zdravlje, bolest? Posebno zdravlje i bolest duhovne due. Manjak zdravlja duhovne due? Bol i patnja duhovne due? Tu smo uzeli broj 1, razine patnje. 1 egzistencijska, 2, bazina, 3. cjeloivotna. 2. Bazina patnja jest nemo ovjeka da vjeruje, to to znai? ovjek je bitno bie vjere. On ne moe drugaije ivjeti nego da vjeruje da e sutra svanuti dan i da e on preivjeti. On nema duge mogunosti nego da vjeruje da e poloiti ispit, on moe samo vjerovati da postoji neto iza smrti. On moe vjerovati da e njegov auto stii na cilj. Moe samo vjerovati da u restoranu nije otrovana hrana. On samo moe vjerovati da je zdrav. Mi smo satkani od vjere. Ako ne moe netko vjerovati, to je najtea bolest. Ja vjerujem kad idem ulicom da nee nijedan crijep pasti meni na glavu. Kad sjednem u zrakoplov ja vjerujem da se on nee sruiti. Kad uem u autobus, ja vjerujem da e on stii na cilj. Kad idem ulicama grada, ja vjerujem, da me nitko nee okrasti, napasti, ubiti, ja vjerujem. Mi smo totalno ovisni o onome to vjerujemo. Kad kaemo, vjera, ona dolazi od povjerenja. (kraj 8 cd) na devetom cd pod drugim dijelom, nastavak. povjerenje je spoznaja da me netko voli, ne neto, nego netko voli, netko me titi od svih mojih bolesti, da me netko uva, da netko pazi da ja ne pojedem otrov. Netko! Taj netko je moj povjerenik, ja njemu vjerujem, ja se oslanjam na Njega. Dijete se totalno oslanja na majku. Ono nema druge sigurnosti u ivotu, da e ga majka presvui, nahraniti, izlijeiti, spasiti, osloboditi od svega, dijete je totalno preputeno majci. Ono ima povjerenja u majku. I kad doe strani ovjek u kuu, dijete nee na ruke tog ovjeka ono samo u onoga koga prepoznaje da ga voli. Nama je u ivotu bitno pronai nekoga tko me voli, samo kraj toga ja mogu preivjeti sve smrti. Kraj nekoga tko me voli, ja mogu biti siguran, on me nee unititi, on e uvati moj ivot. Najtea patnja je ako spozna da netko ima neto protiv tebe, netko te kritizira, netko te mrzi, netko bi te htio okrasti, netko te ne cijeni, nekome nita ne znai, onda je to uasna boli i muka. Tada je to doivljaj da kraj tog ovjeka ti nema sigurnost ivota nego je tvoj ivot ugroen. Onda ti ima egzistencijalnu patnju, strah, bol onda se to pretvara u psihiku i u somatsku bolest. itav organizam reagira. Ne samo alergijski, nego tekim bolestima. Rak, je tipina bolest toga.

57

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Artritisi, reume. Srce, kardioloke bolesti, psihike, neuralne bolesti, gdje zapravo se konvertira bolest, strah duha se konvertira na tijelo i na psihu. Povjerenje je temeljno u ovjeku. To je temeljna, bazina sigurnost. Nju ovjek dobiva od trenutka zaea pa sve do tree godine ivota. Najtemeljnija bazina sigurnost nastaje u trenutku zaea kad Bog stvori tebi duhovnu duu. To je najsigurnija sigurnost. Povjerenje u Svemoguega, tada je dijete sretno. Ali istodobno nastaje zaee u ono to su dali otac i majka a to je psiha i tijelo. Vegetativna i psihika dua i preko psihe prenosi kako mi kaemo istoni grijeh. A to je patnja svijeta. nesigurnost, grijeh, krivica, zloini, ratovi. U svijetu je uasno ivjeti, mi smo svi ugroeni. Roditelji to dakle prenose, ono to daje Bog tu nema istonog grijeha jer ne prenosi se preko Boga. Ne prenosi se istoni grijeh preko duhovne due nego preko psihofizikih ovjekovih sposobnosti. Tada je to prvi ok djeteta, najprije neizmjerna ljubav koja doivljava Boga kao njenost i sigurnost a onda ok, mene roditelji mogu ubiti, odbaciti, abortirati, ne prihvatiti. To je uas. Budui da dijete srcem uje, to kae i UNICEF da dijete razumije srcem, to otac i majka misle. Majka kae: zatrudnila sam, a otac: pa o emo sad? Uas hvata dijete koja e odluka pasti. Vi ste pred odlukom da budete na smrt osueni. Dijete to zna od trenutka zaea. Zato zna? Jer je njegova duhovna dua koju je Bog stvorio to je izravna sigurna svijest. Dijete sve vidi kao u fleu. U sigurnosti dijete zna to se dogaa. Dijete razumije sve to roditelji govore, sve to lijenici kau, dijete e biti hendikepirano, bolje da abortitamo, to su tragedije koje ovjek doivljava. Meni je smijeno kada kau da je nae suvremeno drutvo humano, ono nema veze s humanizmom. Ono je protuovjeje totalno. Protiv ovjeka. Bolje ubiti 10 ljudi nego da izgubimo 1000 kn ili eura. Dijete sve uje, razumije, shvaa, ono osjea svoju sudbinu i ono reagira u utrobi majke. I ako osjea da ga roditelji vole ono uiva, dijete oslukuje, mama se moli, dri ruku na trbuhu i kae: dijete moje milo, ekamo te. Mama ape da ga tata voli, dijete uiva. Dijete odmah pone igrati nogomet. Tu su te bitne razlike izmeu djeteta i djeteta. Svih tih 9 mjeseci dijete doivljava to i majka, ako je majka bolesna, povrijeena i dijete doivljava. Ako je majka nezadovoljna i dijete doivljava i misli kako je ono krivo. To se strano prenosi, nevjerovatno kako se izravno prenosi sve na dijete. Dijete je jedno s majkom. Najtei je onaj trenutak roenja, dijete to doivljava kao smrt. Kao da ga nitko ne voli. Kao da ga i majka odbacuje, ako ide, kroz uski prostor, stisnuto, hoe moi disati, to e se dogoditi? Zato izie plaui siroe, misli da je na svome sprovodu. tada ako je ljubljeno, prihvaeno, voljeno, dijete uiva, osjeti: joj, dobro je! Ali ako dijete tad stave u inkubator pa ga sestra odnese od majke, zato UNICEF zahtjeva kad bi dijete moglo od poetka ostati uz majku i uz njezino tijelo i srce. Tada dijete osjea stalnu sigurnost da je dobro da je mama tu, na sigurnom sam. Inkubator je uas za dijete. Iza toga dolazi vrti, jo gore, prije toga jaslice. Dijete osjea odbaenost, odoh ja. iza toga dolazi vrti, ajoj, oni me ne vole, dali su me tetama. Najtee su te godine do tree ali i do sedme i devete. Do puberteta, kada dijete treba uvijek neku relacijsku osobu na koju se moe odnositi gdje zna da ova osoba mene voli i tu u preivjeti. Dijete treba nekoga. Ako tata i mama nee, onda je baka blizu spasi, ako su tete, ne moete. Tete u vrtiu ne mogu to spasiti. Pogotovo ako roditelji dadnu dijete ne znam kome, to moe biti tragino. U Meugorju sam doivio 1988. god. Rekli su mi za jednu Talijanku 38 godina da je opsjednuta i da ima sve klasine znakove opsjednutosti. Ako tko spomene ime Isus, on psuje na latinskom, ako ju pokrope svetom vodom, urla. Ona eli sa sveenikom imati dijete pa ga ubiti. Mrzi roditelje, pobila bi ih. Istjerivali su iz nje, svi mogui sveenici. Kog e istjerati? Istjerali nju jadnu. Htjela je uzeti hostiju i pogaziti je pred svima. Tipini znakovi to zovemo opsjednutost. To je bila bolest nikakva opsjednutost. Pater March*, Nijemac, dominikanac, egzorcist, karizmatik, je upravo istjerivao, Nijemac iz Talijanke, moete si misliti i dok je on govorio: izai ona njemu odgovara isto njemaki: neu! Ali kao da je to ivotinjski glas. Ja mislim da ona nije opsjednuta, kazah. Kako moete to rei, pita me. Odgovorih, da reagira sasvim normalno ali je iznutra bolesna teko i pati jadna. Poslije mi je doao da moda imam pravo. Naveer su svi iz

58

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Meugorja sveenici i koji su je doveli, njih 15 iz Italije koje je poslao biskup sjeli sa mnom u dvorani za stol. Prvo pitanje koje sam pitao: T.I. gospoo, kad ste se rodili, kod koga ste odrasli? ena: Majka me dala jednoj dojilji, 5 godina nisam vidjela roditelje nego me odgajala neka nepoznata ena. Mrzim roditelje. T.I. Znam, i ja bih ih mrzio. Jer osjea da su te odbacili. ena: uasno patim od grinje savjesti i muke me hvataju. t.i. kako je bilo kasnije? ena: Imala sam krasnog sveenika u upi koji je bio tako svet da sam htjela bit redovnica. Onda je otiao i doao drugi koji me pokvario da sam upala u grijeh, mrzim Crkvu kao najgoru kloaku zla. T.I. : dobro, to je normalno, krasno, to su posljedice vaih muka. ena: Morala sam u bolnicu na elektrookove, to je uasna bol. Kad sam izila iz bolnice, rekla sam, Sotono, ako postoji, doi i daj mi snage da vie ne moram ii na elekrookove. Smije onda u meni ostati. Osjetila sam snagu. T.I.:Dobro, to je isto u redu. nita zlo, ena se oslobodila. Pa sam pitao: gospoo, ako bih ja sada rekao sotoni mar, bjei van iz nje a da iza doe Duh Sveti da vam dadne snage da ne morate u bolnicu, biste li pristali? ena: Bih. iako se neto u meni budi. T.I.: Je li moete oprostiti onom sveeniku koji vas je zaveo na grijeh? ena: NE! T.I.: Ne morate, polako emo. Tree, je li moete roditeljima oprostiti? ena: Ne. Onda je poela plakati. T.I.: hoemo, ali ne ide. ( Bol je duboka, rana je velika.) Pitah je ide li u Crkvu? Itekako , ali ne eli vidjeti sveenika niti jednoga. Normalno, to je rana koja ju podsjea na njezinu bol. Je li eli neto u crkvi raditi? Da, ona radi u Caritasu svoje upe, ali samo neka su laici, nek nema sveenika. Idite u Italiju natrag, svaki dan s njom sjednite na molitvenoj skupini, molite za nju i s njom, da moe oprostiti roditeljima, da Duh Sveti se u njoj nastani i da moe oprostiti tom sveeniku. Nakon dva mjeseca su mi javili da je ena totalno zdrava. 1988. to bijae. Svake godine mi javljaju, i to osobito vidjelice, Marija Pavlovi jer imaju s njom veze, da je zdrava. Nikada se nije nita povratilo. Nauio sam da egzorcizam nije u tome da vie: bjei zli due!!! Jer oni su pokuali u Meugorju to da su je posvetili Srcu Isusovu i Marijinu, trajalo je to tri mjeseca i nita vie. enu je trebalo izlijeiti. Pokazati da je netko voli a ne tjerati zlog duha iz ovjeka. Znate li to to znai? Rei mu: ti si gotov, ti si u paklu, zao duh je u tebi. Uvijek osoba osjea rane u sebi i misli da je to zao duh i misli da nema nade te je oajna. To je najgore raditi egzorcizme. to treba napraviti. Pomoi osobi da spozna da je Isus Spasitelj. Isus lakoom kae: mar zli due. I on mora otii. Drugo. Isus oprata grijehe svakome. Tree, obrati se njemu. Neka ti bude prijatelj, nema zlog duha. Sve se rjeava tako brzo. Ovako egzorcizmima toliko se mijeaju psihike bolesti, duhovne, rane , bijes koji dolazi iz tih rana pa onda neki sveenici misle da je to opsjednutost, nije, nego bol te due jadne. Samo joj pomozi da spozna, Bog te voli, ti nisi odbaena nego ljubljena. Samo se okreni na dobro, pokuaj oprostiti, ne treba ako ne ide, pokuaj, ranjena si. Tree, reci: Isuse, ti si jedini ivot. Jedan mi je doao iz sotonske sekte iz Rijeke na otok Olib, gdje sam drao seminar. Doao sam kod vas jer sam uo da je kod vas jaa snaga duha, nego kod nas u sotonskoj sekti u Rijeci, da on t omjeri dobro, mjeri ti to. I tri dana je mjerio trei dan je doao i kleknuo pred oltar. I ree da hoe biti Boji. Zato? Tu je jaa snaga nego ono tamo nae. Ne igraj se, pazi, moe se u tebi neto pobuniti. Jesi li se zbilja totalno odrekao grijeha? Jesam! Tog svog boga kojeg si imao? Jesam! Je li zbilja prihvaa

59

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

ovoga? Da! Ne bojim se niega. Moete bez brige. Poloio sam ruku i molio, milina. Ustao je i rekao kako bi iao po cijelom svijetu i samo priao viceve, viceve tolika radost, irio bi radost. Sveenik Andrija i ja smo drali seminare i kad je trebalo moliti molitve otklinjanja, to se pri krtenju moli, jedna djevojka kae: pazite, ja neu biti kriva ako vas zao duh napadne. Jer u meni je zao duh. Ja dosada nisam vidio kad upalim svjetlo da mi mrak napravi zlo. Zao duh je mrak a Isus je svjetlo. U redu ti si rekla, ja u biti kriv. Sveenik koji je bio kraj mene ree da on nee jer se boji. rekoh: bjei, ja u. Samo se dogodila milina, radost, duboka srea, razrjeenje. Zato? Osoba je izila iz zla u dobro. Osjetila ljubav umjesto mrnje i ne moe se nita dogoditi. Nema se ni to dogoditi. Ne vjerujte u avla. U Boga vjerujte, ne vjerujte u mrak, u svjetlo vjerujte ako hoete biti hagioasistenti. avao je slabi, siroe. Zato? Jer je zao. On ima rupice tek neto okvirno sira ementala. Zato se on slui ovjekom, pa mu ape a on lae uvijek, ti si zao, tebe e Bog unititi, ti si grean, on je laac i otac lai. Zato te nastoji prevariti. Onda se slui tvojom snagom, snagom tvojih ivaca, sposobnosti, moi, da bi uzdrmao neto. Nikada se avla ne smijete bojati. Boga se bojte. Mraka se ne bojte, upalite svjetlo. Bolesti se ne bojte, bojte se onoga koji moe oduzeti vae zdravlje i ivot. To su iskustva kad ovjek izgubi bazino povjerenje. Istraivanja koja se zovu hospitalizam od 60 tih godina prolog stoljea pa sve do pete godine ovog stoljea, pokazuju da djeca koja nisu imala ljubavi, koja su bila odbaena, koja su ivjela u tekim prilikama, rastavljenim obitelji, da su imala najtee muke. Prvo, ta djeca su bila ili agresivna. Drugo, depresivna, tree, imaju stranu grinju savjesti, krivice, suicidalne misli. Jedna treina takve djece fiziki umiru, kao da venu. Druga treina postaju psihiki neurotina, trea treina postaje agresivni ili autoagresivni. To su veinom ljudi koji su u zatvorima, razbojnici. Oni to postaju zato? Ako te nitko ne voli, ako te ni majka nije voljela onda ti nema drugog izlaza nego se braniti protiv svih, svi su ti neprijatelji. Jer svi te mogu unititi, to je taj osjeaj da se mora braniti protiv svih ljudi. Oni ine razbojstva, uzimaju puke, da se brane, postaju teroristi. To je najnormalniji slijed. Ili drugi rezultat da su nemoni i da ih svi mogu unititi, onda prelaze u depresiju, samoubojstva na neki nain, samo saaljenje, ne mogu sebe tititi. Toliko je vano bazino povjerenje. Bez toga ne moete u ivot, ne moete ni uiti ni pamtiti ni razgovarati ni biti s ljudima, niti ivjeti. To je toliko vano. To je ta bazina patnja. Kako se ona lijei? Nae iskustvo je da se ne moe nikakvom ljudskom ljubavlju lijeiti takvo bazino nepovjerenje, ta rana. Ako je bila jaka. Jedina snaga je povezati s bezuvjetnom Bojom ljubavlju. Ali ne govoriti o Bogu nego o filozofskom pojmu Boga koji je dobrota, ljubav, istina. Da ovjek osjeti da moe imati totalno povjerenje u tu osobu. Tada se uvijek razrjeavaju i suicidalni pokuaji i depresivnost i agresivnost i grinja savjesti, sve otpada. Bezuvjetna ljubav Boja je jedini izlaz prijatelji dragi. Vi moete biti ateisti injenica je da je Bog temeljna funkcija ovjeka. Meni je ao , ali to je tako. Ja bi volio da vi budete ateisti ali ne moete. Ne moete lagati ni sebi ni drugima. Boga naalost unato svega, ima. Bog postoji ja sam ga susreo a vi kako hoete, rekao je ovjek. Jedina pomo suicidalnim je bezuvjetna Boja ljubav. nema drugog. Mi polazimo s tim da je Bog u trenutku zaea tebe htio, volio, elio i krene, iza toga da je Bog u svakom trenutku tvoje prolosti bio s tobom, i da Bog uiva da ti oprosti. Tono osjea kako se ljudi oslanjaju na to jedino bie koje me voli. Kad Boga ne bi bilo mi bismo svi bili mrtvi. Nitko ne bi preivio. Zato postoji ateizam, zato ljudi bjee od Boga, zato je postojao komunizam koji je branio vjerovati u Boga. Zato da uniti ovjeka. Svi totalitarni reimi zabranjuju ovjeku biti u komunikaciji s Bogom, jer, tkogod je u komunikaciji s Bogom njime ljudi ne mogu vladati, taj je slobodan. Tko god je bez Boga, ako si ga otkinuo od Boga, onda i Hitler i Tito i Staljin mogu vladati ovjekom kako hoe, jer taj je ovjek postao ivotinja. Kao to vlada kunim ljubimcima, tako vladaju tobom. Ta bazina patnja je neto to se stalno pojavljuje ali je jako vano kako ne biste kad budete dijagnosticirali svaki puta pronalazili bazinu patnju i mislili, uvijek je ona i ona najvanija. To moe biti da je u mozgu kojeta. Ne doivi svako dijete jednako bazino povjerenje i 60

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

nepovjerenje. To nije mehanizam koji uvijek funkcionira. Imate djece koja uope nisu imala roditelje koji su bili odbaeni a da su savreno zdravi izili iz te komunikacije. Mi ne znamo jeli to Bog ili neka osoba bila koju je dijete doivio i ostalo je zdravo. A imate gdje imate savrene roditelje, njeni, dobri, topli a dijete uasno osjea muku. Mi ne znamo zbog ega dijete u utrobi majke osjeti teki ok, moda kad se najmanje nadamo. to se sve dogaa u ovjekovom organizmu, tko e to znati. Mislite na to da je hrvatski genetolog* Tomislav Domazet Loo otkrio da su svakom ovjeku se nalazi itavo znanje cijele evolucije povijesti kako on kae, zapravo mogli bismo rei, znanje itave povijesti. Svaki od nas u sebi nosi arhiv itave povijesti. Ti ima sve znanje. To znai da se moe sjetiti stvaranja svijeta, odnosno sebe kad si nastao. U tebi postoji znanje kad su Adam i Eva nastali. Kad su sagrijeili. Svega se moe sjetiti. Kad je Bog stvarao svijet. Sve je u nama sadrano , imamo udesne arhive to nije samo arhiv u genima to je arhiv duha koji nema granica i moe zapisivati milijarde godina. Bezgranian. Mi ne znamo to je zapisano u pojedinom djetetu koje se rodilo. to je u njega ulo kao zapisi i kako e reagirati. Ako je netko oslabljen u zapisima negativnim onda e daleko gore reagirati ak i u onom to je bilo dobro, nee razumjeti. Ako netko ima dobre zapise od prije nee reagirati na negativno, zato morate biti oprezni i selektivni kad se o tome radi. Ne smijete u hagioterapiji bit aha, teko djetinjstvo, daklenije istina. Morate biti kritini. Ima puno pogreaka. Ima mnogih koji rade hagioterapiju i misle aha djetinjstvo bilo teko kod tebe je od djetinjstva, a nije. Kasnije gledam, uope nije djetinjstvo dijagnosticirano nego neto drugo. 3. cijeloivotna patnja. Pri tome mislimo na ovo troje. Cijeli ivot, sve od tree godine ivota pa do danas. Ti sam sebe najprije ubija, vrijea, ne podnosi, ne prihvaa. Svojim grijesima, runim rijeima, negativnim rijeima, negativnim odlukama, mrmljanjima, nezadovoljstvima ti sebe neprestano razara. To je prvo. Ti si vaan. Morate paziti da ne biste hagiopacijenta ubili time: ti si kriv. Nije istina, to je situacija njegova ivota i on ne moe drugaije. Drugo, da te drugi neprestano napada. Nemogue je da te i roditelji i najblii i daljnji svi ne kau runu rije, kritiziraju, da te povrijede, da zahtijevaju od tebe to ne moe, da te ne razumiju, da te ne vole, ostave, razoaraju. To je jo najtee kad te drugi ne voli. Sjetite se, uli ste u brak, medeni mjesec, divno, na brak je jedini na svijetu, svi drugi se raspadaju, samo emo mi biti vjeni, onda ona kae: a ti mene ve dugo nisi poljubio? A to one tanjure nisi mogao ti sini oprati? Zar ba sve ja? osjea, ode na brak. Mi se vie ne volimo. Dosta je jedna rije negativna, boli. Dosta je jedna topla rije, lijei. Srce moje, stigo si? Mala moja, kako ne bi stigo. kad si mi srce moga srca, kako ne bi doo, napustio sam posao samo da tebe vidim. Iskustva pokazuju ako mu i ena znaju od poetka rei: ja tebe vie nikada neu povrijediti. Znai, odlui pred Bogom. Moja ena moe napraviti ne znam to negativno, ja je neu opomenuti, negativno nita rei. Rei, dobro je, zato ne bi tako. Ona: da ne znam kakav je moj mu, da ne znam kakav se pokae, neu ga negativnim rijeima opomenuti. Ja u ga voljeti. Kako to uva brak! Kako su to ludi brakovi. Uitak. Ti brakovi se dre sve do 120 te godine ivota. Kao Abraham i njegova Sara. U stotoj godini dobiju dijete. Duhovna dimenzija sve moe. Trei nain kako vas sve napada jest situacija svijeta. Bolesti, nesree, strahovi, grmljavina, kia, snijeg, prejako sunce, glad, e. Sve to u nama stvara strah, ranu, tjeskobu. Svaka i najmanja kritika, bolest, stvara osjeaj: netko me kanjava. U svakoj nevolji u svijetu, uvijek doivimo uz to: to netko mene kanjava. Mi dobri krani, a Bog me kanjava, a zato, ja bila uvijek dobra, a ja svakog Boia idem u Crkvu. Preko godine ne mogu. Ja se znam ispovjediti svake tridesete godine i badava. Pa zato me kanjava? Bog nikoga ne kanjava. To je situacija svijeta. morate jako paziti i protumaiti hagiopacijentu. Mi ivimo u svijetu, zla grijeha, napasti, nesrea, cijela priroda se pobunila protiv nas, zato? Zato to je ovjek postao zao. Zato se sve ivotinje bore protiv ovjeka jer ovjek mu je neprijatelj. Biljke se boje jer je ovjek zao. Ptice i gmazovi, svi se boje ovjeka. Zato su katastrofe. Zato lav dere sve po redu i zato zmija eka da ovjeka ujede. 61

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Zato komarci hoe krv ovjekovu. Muhe, buhe nas gnjave. Mi smo se urotili protiv Stvoritelja i sad ej sve to je Stvoritelj stvorio protiv nas. Zato to smo mi zli, ugroavamo ivot svega to ivi pa ak i fizikalnog svijeta, da emo razruiti prirodne zakone jer smo protiv Boga. Zato se cijela priroda urotila protiv nas da sebe titi. Kad ponete voljeti Boga, priroda e biti na vaoj strani. Sjetite se Sv. Franje kad su ga posluale ptice, sv. Antuna kad je propovijedao ribama. Mene, kad moje rue cvatu do Boia ispod prozora volite cvijet, poljubite ga, ja elim da ide sa mnom u nebo. Rua e rei: moe, moe. Cijela priroda u ovjeku nalazi smisao i ezne da ovjek voli sve to je u prirodi. Kad u pauzi iziete naite i poljubite kamen i recite: milo moje. Vidjet ete kako se moe preobraziti svijet, ovjek i priroda. Tako duboko sam to osjetio 1991 godine, kad smo mi Hrvati dobili slobodu od komunizma. Cijela priroda cvate, voli me, raduje se, sloboda. Onda kad opet doe neka druga vlast, koja nas pritie, kae: joj, sve pati s nama. Priroda eka ovjekovo osloboenje. Znate kako se cvijee raduje to vi studirate hagioterapiju? Muhe i komarci, rijeke, planine raduju, idete u umu pa sluajte kako ptice. Vi znate da ptice pjevaju jo samo koji dan onda prestaju. Pjevaju od veljae do srpnja. Onda vie nema pjeva ptica. Ima poneka svinja u umi . jelen srnakako volim kad se eem po Sljemenu onda ujem kako srna: hahahah ha, a ja njoj: ahi hihi. Mi se razgovaramo, onda mi ptiica doe, hoe blizu mene, ja hou da uzmem ali ode, dobro. Zavolite prirodu jer ona u vama nalazi smisao. A ovjek u Bogu. Kad si ti s Bogom u kontaktu, tada cijela priroda tebi vjeruje i dolazi k tebi. Imati ete tada najbolje pilie, janjce, salatu, paradajz, ljude oko sebe. Tu je jedini spas. Jedino to unitava sve nas je zlo. A zlo je urota protiv ivota. Kad odbije zlo a prihvati dobro, sve se obnavlja. Samo je tu rjeenje. Nema politikih rjeenja. Pedagokih rjeenja. Nema odgojnih, kolskih rjeenja. Nema crkvenih, molitvenih rjeenja, nema. Ni medicinskih, psihijatrijskih rjeenja, samo je jedno rjeenje. Ti vjeruj u dobro! Sve se mijenja jer Bog je dobrota. B2 Specifikacija patnje duhovne due Specifikacija to znai, duhovne bolest, koje su sve specifine, koja je to specifina, u emu sve nastaje bolest egzistencijska, bazina, cjeloivotna? Prva, k o g n i t i v n a, to znai da ovjek nema pravu spoznaju ili ima krivu spoznaju o sebi, svijetu, Bogu. Isus to kae, da je avao otac lai i laac i ubojica ljudi time to lae. On lae cijeloga ivota i pokuava da nas na krive spoznaje odvede. Ti hoe putovati u Ljubljanu a on te okrene u Varadin, ti u Grku a on te okrenu za Munchen. To on radi i ti se udi to nisi stigao u Grku. Kognitivno, kako spoznati istinu, shvatite. Istinska znanost se trudi otkriti istinu. Drugo shvatite da je Isus rekao: Ja sam Istina. Tree, Bog nam je objavio po svojoj objavi i crkvi, istinu. avao e pokuati znanost unititi i nainiti ju ideologijom. Pokuati da i Crkvu uniti, da sveenici krivo propovijedaju ili ne do kraja istinu. On e na sve naine pokuati da nas odvede od istine, budite uporni, istina e vas osloboditi, ne la. Danas se ljudi hrane laju, itaju sve mogue novine a znamo da su svi europski mediji u rukama ljudi koji hoe profit a ne prave vijesti i istinu. Kod nas se svi mediji bore protiv jedne moralne vlasti. Za neokomunizam se svi bore i neoliberalizam. Protiv ovjeka, svi mediji. Jasno je ako sad 100 000 ljudi ita novine, toliko ih se hrani laju. Imate 100 000 graana svi krivo gledaju ivot. Koji pate zbog toga. Kad vi to naveer proitate, legnete u krevet sa laju, ne moete spavati kako treba. Kad to ujete na televiziji, sluate na radiju, to vas strano mui. Zato je dobro uzeti neku knjigu koju zna da je istina. Proita i legne s istinom. Ti si la istjerao iz sebe. Ti uiva. Nikad nee biti onako kako piu novine, nego kako odredi Bog. Vano je biti u svojoj kui. Kod Oca nebeskog. Kognitivna patnja je velika jer ako krivo neto spozna onda te to mui. Znate to znai rije Bog, samo probajte analizirati. Kad bih vas pitao to mislite pod rijeju Bog vi biste vidjeli koliko bolesti, patnje toj rijei, nitko nema pravu sliku Boga. Kriva spoznaja. Zato vas upuujem na filozofsku spoznaju. Bog moe biti samo apsolutna dobrota, ljubav, istina. Ja se vie ne bojim. To je logika ovjekova uma i intelekta ili se osloni na evanelje, Isus kae: ja nisam doao suditi nego spasiti. Proao svijetom inei dobro. Kad se nitko nije kajao on je pratao. to ga volim, tog mog Isusa 62

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

iz Nazareta. Nisam naao niti jednog prijatelja takvog kao njega. Lijepo je kad ga zagrli i on tebe. Ima dugu kosu pa ga povuem a on mene ne moe. Htio bih da shvatite da se Bog utjelovio i postao ovjekom. I da se vratite iz tih oblaka dolje na zemlju da shvatite pa to je ovjek na, u sandalama, prljavih nogu, smrdio je znoj na njemu, jeo svega i svaega, gladan bio, tamo na smokvi nije nita bilo pa je rekao, draga smokvo to e mi tu idi u nebo kad ne raa. Kognitivna patnja, traite istinu. itajte, razmiljajte, budite kritini. Traiti gdje je istina. Istina je uvijek rasuta u cijelom svijetu. U svemu postoji jedna temeljna istina. Bog vodi svijet. Konana, zadnja rije je Bog. To je meni dosta. avao moe dobiti neku bitku ali Bog dobiva ratove. Bog je stvorio svijet, on mene pozna, ja se oslanjam na njega. Teko je kad te ponu napadati, izbaciti emo te s posla, kakav si ti hagioasistent, onda osjea joj, joj. Gleda u Isusa koji ti kae ti si moje milo, ti si najdrae, ne boj se, ja ti vjerujem, ja u ti pomoi. Joj to je dobro to postoji Bog. Vi niste svjesni to je dobro to postoji Bog. to je pametno sve stvorio, to je meu nama, koliko je to pametno od njega. Neki su tuni to postoji Bog. Ako ima krivu sliku o Bogu, uzmi moju. Ameriki mladii su sedamdesetih godina, djeca cvijea, nosili su napisano, ako tvoj Bog ne valja, uzmi mog. Moj funkcionira savreno, a tvoj? Ako ima krive spoznaje to vas zavede, odvede na krive putove, mislite da ste na pravom a ono Suvremeno nas je drutvo tako zavelo da je vano da ima stan, radno mjesto, mirovinu i poslije grob osiguran. to smo glupi. A kako je lijepo ne imati ni stan ni radno mjesto, nita, ode na selo i neto si napravi, kolibicu. to je lijepo biti siromaan?! Tijelom siromaan a duhom bogat. Trai Boga na svakom koraku, vidi Boga, njegovu pomo, dobre ljude, svi se muimo, to bi to bilo lijepo. alim za svojim djetinjstvom. Kada tjednima nisam imao to jesti, gladovao i uivao i igrao se s drugom djecom. Iz Amerike su nam uvijek slali odijela, u ljeti poalju uvijek duge gae a u zimi kratke . Mi smo bili sretni, ja nikada nisam bio u djetinjstvu nesretan. Otac u logoru, majka sama s nas troje djece, djed u krevetu umire, baka jedva moe hodati. 2 konja, 3 krave, sinje, sve sam sam morao raditi sa 10 godina. Ja sam ponosan na soje djetinjstvo. Gazio blato po zimi, snijegu do koljena, ja nikad nisam imao cipele dok nisam u Zagreb doao s 12 godina, uvijek neke opanke, papue, uvijek mokar, tko te pita. Evo me, tu sam. Znate li kako je u patnji znati ostati na povrini, ne dati se. to je runo ako ti neto u ivotu manjka, ja sam nesretan, depresivan joj, joj. to je lijepo znati patiti. Ne vjerujte nikome tko se boji patnje i boli, taj ne zna to je ivot. Taj ne zna odakle i kamo ide. Patnja ima duboku i trajnu funkciju u ovjekovu ivotu, ona te osvjeuje, daje ti da zna tko si, odakle si, kamo ide, daje ti snage da se bori ti postaje ovjekom, ilav, odvaan, hrabar. Najgore je ako nema patnje, nema boli. Ljudi kau, ja sam sretan nita me ne boli, kaem im, ti si ve u grobu. Mene moja bol, bar podsjea da jo ivim. Oteklo ovo ono, pa kud e ljepe? Druga je a k s i o l o k a patnja, to je patnja kad je savjest. Moralna, etika, zbog grinje savjesti, krivice koju osjea a to znai, svi te mogu unititi jer ti si kriv, nevaljao. Opet je dvostruka. Gdje ti sam sebe okrivljava i grijei, druga je gdje te drugi okrivljuju i kad nisi kriv, uvajte se te patnje. To najtee boli. Kad te majka napadne, brani drug napadne, kolegica, to boli. Manje me bole moji grijesi a najgore onda kad me drugi napadnu onda se pitam, jesam li stvarno tako zao? Boli me dvostruko, onda se bojim Boga jer me ovjek optuio i boli me dua zar sam ja tako zao? uvajte se da ne ranjavate jedni druge. Nemojte, molim vas, nikoga optuiti. Govorite svakome da je dobar. Nikada neete pogrijeiti. Najgore kad kau, ali to je istina, on ne valja, kaem im da je to la, jer ako on ne valja onda toga nema, to je ono ega nema, ne moe biti istina ono ega nema, istina je ono ega ima. Ono to je ostalo to je istina a to da u njemu ima jo dobrote i da se ono sve moe nadoknaditi, zato o dobroti govori pa e mu pomoi. A ne ti nevalja, mar, on kae, gotovo je, ode pa se objesi. Ti sretan, to mu je i trebalo. Ljubite ovjeka, ljubimo ovjeka, ovjek nam je najvie potreban. ovjek je nae nebo, rekli smo. Najgora aksioloka patnja je kad je kriva grinja savjesti. Patoloka savjest boli. Koliko ljudi sam poznavao, sto puta se ispovijedaju ,kaju, idu na hodoaa, trpe, poste i nikako da se rijee grinje savjesti. etvrta je najgora je grinja savjesti svakog vjernika kranina. Svi oni stalno osjeaju 63

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

da su krivi, ja sam grean x 3, a to je avao koji vie, ti si grean x3, jer ako ti sebi vjeruje da si ti zbilja ist i da ti je oproteno onda ti ide Bogu, onda on gubi sve. Zato stalno mislite da ste greni? Kad niste, vi ste svi dobri. Svi ste dragi, tako se lijepo smijete. Zato vjerujete avlu? Pokuajte se na trenutak pokajati. Za sve svoje grijehe, samo, Boe, ao mi je. I drugo, dragi ljudi, oprostite mi. Jeste sada u Nebu? To su krani. Je li vas sad Isus voli, Isus dolazi da te zagrli? Milo moje, gdje si mi. ist si, slobodan, tako si mi lijep. Kad ete poeti biti krani? Preljubnica se uope nije kajala, kae, idi, oproteno ti je, nemoj vie grijeiti! Paralizirani ovjek lei tamo na nosiljci a Isus dolazi: sinko, oproteni su ti grijesi. On se uope nije kajao, ispovijedio, ba ga briga. Ti se kaje i ne vjeruje, a meni nisu zato, ja nisam paraliziran. nisam preljubnica, nisam desni razbojnik. Svi ste vi razbojnici. i to desni. Recite: vjerujem. Gospodine, ja sam danas s tobom u raju. Zato svi volite biti lijevi rzbojnik? Koji se nije kajao i tko zna to je s njim. To je najtea patnja, aksioloka. To duboko boli. Jer ne moe povjerovati da ti je oproteno. Badava ti moli, moli se danju i nou, ne moe Bogu jer nisi povjerovao da izmeu tebe i njega postoji komunikacija. Ti ide spavati ali sa strahom, moda e me Bog noas kazniti jer sam grean. A ist si. Bog te voli vie nego ita na svijetu. Za tebe umire i za tebe ivi. To je najtea duhovna patnja, vjerujte mi. Nemo da povjeruje da ti Bog prata i da te voli. Lijeite to za domau zadau. Trea je i n t e r p e r s o n a l n a patnja, koju ti zadaju ljudi, mi ivimo jedni s drugima. Dovoljno je da vidi drugi pati i ve je i tebi muka. Da vidi da drugi nije zadovoljan s tobom, jo ti vea muka. Netko ti je rekao runu rije, zamolio si da ti pomogne a nee, netko ti je obeao da e biti s tobom a nije, protiv je tebe. Kako to boli! Mi eznemo, da me bar netko voli. Probajte jedni drugima u pauzi govoriti: joj kako si zgodan, svakome reci jedan dobar kompliment. Nareujem vam inae se ne smijete vratiti u dvoranu. Znate gdje je rjeenje tih patnja od drugih? Kad ti netko rekne negativno neto, onda pronai barem neto dobro na sebi i reci, o , pa moj je prst dobar. I ve e ti biti lake. I glava jo je tu, ruka. im te netko uvrijedi zbog jednoga, kritizira te zato to si neto krivo rekao ti ve misli itav si nevaljao. Odmah osjea, sav ne valja. im kae, moja je frizura izvrsna, ruke, noge, koulja, cipele. etvrta je r e l i g i o z n a patnja, tu smo svi duboki patnici, nitko ne moe povjerovati: ludo me Bog voli. Bog me zagrlio, Bog mi je oprostio, Bog je mene htio. Joj, kako je tu patnja velika. im se kae Bog, bjeimo dekiide Bog. Moli se po cijele dane, pitajte asne sestre kako im je, mole, mole, a ono, hou bar do istilita? A u nebu su, sirote, svete su, blagoslovljene, divne. Ali ne mogu vjerovati. Nas sveenike, a biskupe, nemojte pitati. Svetog Oca Papu, samo ga pitajte. Nitko ne vjeruje Bogu da je Boje dijete, miljenik Boji. Kako je teka ova religiozna patnja u ovjeku. Zbog te otkinutosti od Boga, samo dalje od Boga, tko zna ,doe pred tabernakul pa ne zna to bi, izmoli Oena i bjei. Ili bi rekao: oprosti, volim te, nita ne tima, vidi, nema tu niega. Tko zna to je u onom ormariu tamo? teta. Tabernakul je tamo da Isus kae, evo me. Jesi doao, jesi, to te mui? Dopustiti Isusu da ti ispria jedan vic, kako on zna priati viceve. Sve je drugaije nego to mi ivimo. Jer smo okrenuti naglavce, zato? Jer postoji istoni grijeh, zlo svijeta postoji, patnja, krivica svijeta i to je ono to nam ne da disati, ne da nam do Boga, jedni do drugih. Ne da nam da nam savjest bude slobodna da kae, dobar si. Kako dokinuti zlo svijeta? to ne moemo mi. Nikada se ne smije suprotstavljati zlu, jer e te unititi. Nego, zatvoriti izvore zlu. Zatvoriti vrata i prozore da zlo k tebi ne moe doi. Kako? Time da govori dobro, misli dobro da vjeruje u dobro, da se odluuje za dobro, time da spoznaje istinu i da stalno ini dobro, moralno humano. im ti hoe dobro, nekome oprata, tebi je sve oproteno, kaje se, ti si u nebu. im ti hoe nekome dobro, kae kompliment, ti se ve svet. Dobro je svjetlo koje razgoni svaku tamu zla i samo tako se tjera zlo, nikada se ne smije suprotstaviti zlu. To je moj Prijatelj iz Nazareta davno rekao. On je ve 2009 godina star. Jako je pametan. Vjerujete mu. Rekao je, ne suprostavljaj se zlu. Ako te udari (kraj devetog cd) cd 9! Poetak! 64

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

(nema nastavka sa osmog cd-a? Nego ovo to slijedi) Pozdravljam vas i drago mi je da ste opet htjeli doi. Nadam se da ste svjesni da je ovo studij. Da se ovdje polau ispiti. I da oekujem da presluate, pregledate sve, i to ste zapamtili, napiete i poaljete mi. Na uprava@zmr.hr da vidim to ste zapamtili, dakle svi oni koji ele biti hagioasistent moraju napisati pismeni a onda dogovoriti kada i gdje usmeni. iza toga je privatno djelovati, kod sebe i rodbine, par mjeseci. Onda eksperimentalno traite zahtjev da vam se da doputenje da moete eksperimentalno raditi da imate svjedodbu o poloenim ispitima, te da imate pravo raditi. Iza toga ste duni napisati jednu radnju, diplomski radi, istraivanje na terenu, na 30 stranica. Moe 40. Radovi nisu matematika, nego su radovi koji se na filozifiji i teologiji piu, ovjek se raspie pa bude 100 stranica. Tada imate pravo na oficijelno tzv. Predavati, raditi hagioterapija, a onda poloiti dravni ispit, kod prof. Ivania ili njegove ekipe koju on stvori, jednu komisiju. Nakon toga ste profesionalni djelatnici. Ako netko hoe iza toga ii dalje. Onda je to vrsta poslijediplomslog gdje treba napisati rad i poloiti ispit o cijelokupnom djelatnosti hagioterapije, tada on moe postati magistar a to znai, ovjek koji moe druge pouavati, ovako kao prof. Ivani ini. On u svom gradu, mjestu dravi on vriti djelatnost profesora za kolovanje novih ljudi. Puno vas eka. Radi se o pneumatoloka bol i patnja. Pokuajte u glavi zapamtiti to to sad prouavamo jer nam je prva toka bila pneumatoloka antropologija, ovo je sad pneumatoloka bol i patnja. To su a, b i c. tri toke, vana je podjela. A morfologija, B-sustavni prikaz, C-etiologija, uzroci. Sad se prelazi na A, Morfologija, tu imate, zdravlje i bolest, sve to je bitno za razumijevanje patologije duhovne due. B-sustavni prikaz; prvo su razine (egzistencijska, bazina, cjeloivotna). Kognitivna, aksioloka, interpersonalna, religiozna. etiri vrste kako sve u pojedinim bolestima to sve moe biti ili na kognitivnoj, ili moralnoj razini, ili meuljudskoj ili odnosu prema Bogu. 3. ASPEKTI PATNJE I BOLI. Imali smo RAZINE, SPECIFIKACIJE, ASPEKTI, pokuajte si to u glavi posloiti kako biste mi dobro polagali ispit. Onda ete vidjeti kasnije kako se to u praksi dogaa. Aspekti su: Filozofski, organski i fenomenoloki S kojeg motrita sad ja promatram sada patologiju duhovne due, patnju. Prvo je promatranje FILOZOFSKO. a) FILOZOFSKO zdrav ovjek je onaj koji ima iste zdrave transcendentale jer ovjek je bie u bitku. Ako je ovjek istinit, ako je jedan u sebi cjelovit, iako je dobar, onda je zdrav. Ako je u sebi razdijeljen, nesiguran , sumnjiv. S druge strane ako je zloest, ako doputa da ga zlo prevari i da misli da je bolje imati nego biti, onda je on unitio svoj transcendental dobrotu. Tree, ako doputa da sam druge vara i lae ili da njega varaju i lau mu, ako doputa da ivi od lai onda je unitena trea vrsta transcendentala a to je istina. Svaka ranjeni transcendental u ovjeku je dubinski, egzistencijalni strah, to je gubitak ivota, gubitak egzistencije. To je doivljaj da ti nema gdje ivjeti. Gubitak tla pod nogama se doivljava kako tako. Kako kae Dostojevski, nema kamo poi.

65

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Drugi aspekt, je unitena forma. Sjetimo se da je duhovna dua, forma tijela, kae sv. Toma Akvinski i Aristotel. Drveni stol ima formu stola, forma odreuje da li je to stol ili stolica ili krevet. Ako ja ovu formu, ovaj oblik razorim, ja vie nemam oblik stola. Ja nemam stola. Bilo da maknem neto, bilo da unitim noge, bilo da to nema vie oblik stola nego neto drugo, grbavo, mi vie nemamo stola. Ti ima tijelo i psihu, oni su savreno zdravi, ali tvoja duhovna dua je forma, ti si ovjek po duhovnoj dui kao to je ovaj stol, stol, po formi, po obliku, tako si ti po duhovnoj dui ovjek. Prema tome ti moe imati i psihiko i tjelesno zdravlje ali ako je unitena duhovna dua nekim grijehom, zlom, laju unitena, oteena, ti prestaje biti ovjek. To je doivljaj duhovne smrti. To je uasan gubitak sebe. (1. poglavlje devetog cd.) 10. cd pokuajte grijeiti, biti korumpirani, initi zlo pa ete osjetiti to to znai. Vidjeti ete kako je grozno ivjeti u grijehu. Kako to boli, kako ti ne da spavati. Osjea da te boli srce a ne zna to ti je. Nije srce a je srce. Doivljava kako te svugdje neto boli, ne zna zato jer te neto pritie, ti osjea da si kriv, da ne moe ljudima pogledati u oi, da neto u tebi je pokvareno, ne funkcionira, da ne moe Bogu pogledati u oi, savjest boli, da te krivica optuuje, ti si kriv. Osjea da nisi pravi ovjek, nisi na pravom putu, nisi vie zdrav, i onda je to osjeaj smrti. To je dakle forma unitena. Ozdraviti znai, vratiti mu formu ovjeka. Kad netko krade, lae, onda mu svi kaemo, ma taj ivi kao svinja. Pogotovo ako se opija, pui, troi novac, mrzi druge, kaemo da je kao ivotinja. Mi samo imamo doivljaj i osjeaj da je ovjek pao na razinu ivotinje, on je dobio formu ivotinje. ivotinja samo grabi, jede, dere, grize, urlie. On je izgubio formu, duhovnu duu. Vi moete biti psihiki sasvim zdravi a mrtvi ste, niste ovjek. Moete se fiziki izvrsno osjeati a mrtvi ste. Smijeni su ljudi koji kau kako je neki ovjek zao a vidite kako je zdrav. im je zao, on je nesretan, izgubio duu, on vegetira. Ne mora to odmah prijei na njegovu fiziku razinu ali on je gotov. Sjetite se kako je lako postati magarac, svi kaemo ljudima: magare jedan. Nitko magarcu ne kae: ovjee jedan. im ovjek izgubi svoju formu on moe postati magarac. Magarac ako izgubi svoju formu ne postaje ovjek nego postaje jo ispod magarca, kamen. Ti moe samo pasti. Forma ovjeka, duhovna dua, ista savjest, slobodan karakter, osobnost puna dostojanstva, to je ovjek i to je forma. Svatko onda kae: taj ti je ovjek. Na njega se moe osloniti. estit, karakteran, povjerljiv, to je ovjek. Razumijete li to je ovjek? Nemojte mijeati materiju i formu. Ja mogu imati savrenu formu ovog stola, od eljeza, kamena, savrena materija stola, a on nije stol, on je ploa a ne stol. Ja moram dati formu, onda je to. Ako netko pokvari formu oblik toga stola, da vie nije stol, to je opet samo kamen, ne vie stol. ovjek, dokle god je forma ovjeka na tebi. Dokle god ljudi mogu rei, taj ti je ovjek, estit je a im reknu: bjei od njega, lopov, neovjek, svinja. Zna da je ostala materija u tebi a ne forma, ti vie nisi ovjek. Po formi si ti ovjek, po obliku je stol stol, razumijete? Stol je samo po formi stol. Ne po materiji. Moe biti od raznih materijala. Tom materijalu treba dati formu, a to je neto to ja iz glave dajem, formu toj materiji, tad postaje stol. To iz mene izlazi, to je neto duhovno. Bog je uzeo materiju, kae Biblija. Post 2,7. uzeo je praha zemaljskog = ivotinje i biljke koje su prije postojale, On je to uzeo, to je bio materijal i onda je napravio ovjeku tijelo, ne ovjeka, samo tijelo i tad je iz sebe udahnuo formu, udahnuo duu i tad je ovjek, postao ovjek. Kako nastaje ovjek u utrobi majke? Majka i otac, mu i ena, daju materiju, psihu i tijelo a Bog od te materije koju su dali roditelji daje formu, oblik, duhovnu duu i tad ovjek postaje ovjek. Kad je ovjek bolestan? Kada pokvari tu formu, ne kad materiju. Materija moe biti savreno zdrava, psiha i tijelo zdravi. Ali nema ovjeka. Kad si ti neovjek? Onda kad nisi moralan, karakteran, kad nisi ovjek koji razmilja, odluuje, kad nisi osoba, kad ti nitko ne moe rei: bravo, ti si pravi, ti si dostojanstven, kad ti gazi svoje dostojanstvo, ti prlja sebe. Ti si odvratan, pokvario si svoju formu, tebe nema. Morate to

66

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

dobro razlikovati. Ljudi mogu imati svega, i nitko ne uvia da je on neovjek, njega nema, to njegov trbuh i njegovo tijelo ivi od neega dok i to ne nestane. Jer nema ovjeka u njemu. Nema forme. To su nam filozofi jako lijepo rekli ako ste vi to razumjeli, blago vama. Vidite koliko filozofski moete stvar prekrasno konkretno dobro razumjeti. Filozofi obino govore o apstraktnim pojmovima, zlo je kad vam ne znaju spustiti te apstraktne pojmove na zemlju, pokau, to ti je u stvarnosti. Apstraktni pojmovi nisu neto nerealno. Filozofija je traenje crne make u crnoj vrei u mranoj prostoriji. Ali, maka je u vrei. to je to teologija? To je traenje crne make u crnoj vrei u mranoj prostoriji a make uope nema. apstrakcija neega to je samo jedan sukus izvaen iz onoga, bit izvaena i to je to. A kad tu bit spusti dole vidi da ima tijelo i duu i sve. Filozofija je strano konkretna. Ona izrasta na konkretnosti. Filozof je ovjek koji razmilja. Gleda sat i pita se to je bit sata? Po emu je sat, sat? Ako uklonim staklo i ovo sa sata, kad je sat jo uvijek sat? to je ono zadnje na satu kad se moe rei da je jo sat? A kad je kad to makne da sat vie nije sat? To je genijalan posao, to rade filozofi. To je posao razmiljanja, promatranja, milina, i tad postaje mudar. Dokle si ti ovjek? to ja mogu otkidati da ti ostane ovjek? Oe izgubiti tijelo, moe biti psihiki bolestan ali ti moe biti prekrasan, divan ovjek koga svi vole i ale, ele biti s njime. Ti moe imatisavreno zdravo tijelo, psihu a neovjek i nitko ne eli kraj tebe biti. To je bolest. Razlikujte to. Potrebno je uiti se misliti. Domai rad: do ponoi morate misliti. Razmiljaj o sebi, dokle si ti ovjek? to od sebe moe maknuti da jo ostane ovjek?

b) ORGANSKI da promatramo duhovni organizam i pitamo se, kad je ovjek u kojem organizmu manjkav, ranjen, gdje mu se patnja uvrijeila? Prvo je to, osoba, pogaeno dostojanstvo osobe. Da ga ti sam pogazi ili netko drugi ili da ti netko obespravi. Misli na to da te mogu staviti u zatvor, ti zna da si nevin, mogu te osuditi svi pa i vlastita majka, ti zna da si nevin i tebe nitko ne moe. Dokle god tvoja savjest svjedoi da si ti nevin. Ljudi su bila na Golim otocima, Sibiru, logorima ali su ostali dostojanstveni. Oni koji su ih ubijali, zatvarali, oni su pogaeni. Oni su se spustili na razinu neovjeka. To je ta razlika. Pogaeno dostojanstvo boli, naravno da te boli kad te netko kritizira, optuuje, kad ima neto protiv tebe. Ali daleko vie boli kad si zbilja skrivio. Kako da izlijei svoje dostojanstvo? Najbolje kad kae, kriv sam, ao mi je. Tko te optuuje, ti mu oprata. Opratam ti, previe si glup. Nemojte osuivati, kae Isus iz Nazareta. Pa neete biti osueni. Drugo je ugroen ivot. Razlikujte dobro bit ivota, kad ti netko uzme zemaljski ivot ostaje ti dostojanstvo. Kau, taj je bio pravi ovjek. I kad oboli teko psihiki, kau, to je bio pravi ovjek. Kad si ti duhovno bolestan, zao, nevaljao, svi kai, bjei, to je ne ovjek, nitko te ne eli zadrati u svojoj memoriji. Kad to razumijete, shvatiti ete kako zemaljski ivot uope nije vaan, on je tu da se dadne. Fiziki se ivot ne gubi dokle god duhovni ivi. Duhovni ivot je izvor svakog ivota. Dokle god si poten, estiti ti e dobiti i jedno i drugo stostruko. Uasno je to rade svi u Europi, da e pogaziti svoje dostojanstvo, savjest, ivot, samo da on ivi jo koju godinu. To su neljudi. Zato nam treba ovakav posao, jako, jako. Ljudi e za jednu karijeru, jedno politiko mjesto, profit, prodati duu tj. unititi formu svoga tijela, unititi ivot. To je ugroen ivot. Pazite kad Crkva kae vjeni je ivot vaan, to koristi ovjeku ako sve dobije a sebe izgubi? Ne fiziki ivot, nego sebe. Ti si duhovna dua. Samo ovjek ima duhovni ivot, to je ovjek. Psihiki, vegetativni to nije tvoj ivot. To e uvijek dobiti to nije vano. Ali, duhovni ivot, to si ti. To treba sauvati. Ako to ne vidite, gotovi ste. Medicina spaava zemaljski ivot, ali tko doe iz bolnice ne biva bolji ovjek. Moe terorista, lopova izlijeiti, kakva korist od toga, on nije postao ovjek. Psihijatrija, isto ne lijei ovjeka, tko doe iz psihijatrije nije bolji ovjek, ovjeniji. Ali tko doe s hagioterapije, da ostaje iste savjesti, da voli ovjeka, da je human, on je vjean. Jedino tako 67

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

se mijenja ovjeka. ovjeka ne moe mijenjati ni medicina ni psihijatrija, ni pedagogija, samo duhovna dua. Hagioterapija je jedan od modela kako moemo drutvo mijenjati i ovjeka nema drugog puta. Ranjena savjest savjest je glas transcendentala. Ako je transcendental postojanje. Ako sam dobar postojim ako sam zao ne postojim. Onda je savjest glas ivota. Ako rani savjest, da ti ne govori to je ivot, ti zapravo propada a nema ti tko rei gdje si. Kriva savjest, joj kako to boli. Kad te krivo optuuje ili na krivi nain pokazuje tvoje dobro. Zaveden um ideologije, zavedeni ljudi , spremni su pogaziti i savjest, moral, naciju, vjeru, sebe, samo da njihova ideologija doe do izraaja. Koliko se zloina inilo u ime komunizma? Nacizma, neoliberalizma? Mi mislimo da su ubijali samo u revoluciji komunistikoj, marksistikoj i nacistikoj. Koliko se danas ubija ljudi s profitom u Europi i svijetu. Obitelj, ovjek, djeca su nevana. Djeca moraju imati znanje i sluiti za profit. Roditelji trebaju raditi i nedjeljom i ponedjeljkomneovjeno. ivimo u neovjenom drutvu to trebate znati, bolesnom drutvu kojem treba pomo da ovjek bude na prvom mjestu i najvaniji. Kod nas pred tjedan dana svi u Saboru kau da, mi smo zabranila da se smije raditi nedjeljom, zato su ljudi izgubili 250 milijuna kuna, nisu zaradili oni koji su bogatai. Zato njima treba vratiti taj novac. Nitko ne misli koliko je majki trebalo raditi nedjeljom, djeca, jer je trebala raditi nedjeljom. Nitko joj ne da naknadu za taj posao. Nitko je ne pita je li ona moe, nema niti jedan dan u tjednu slobodno. To su kriminali. Ustavni suci odrede da treba biti rad nedjeljom. To je neovjeno. Tu nema ovjeka, to nije Hrvatska, to je Europa. Kako tek Afrika mora patiti, Kina, Japan. Nema ovjeka. Zato je traiti ovjeka, najvanija stvar. Srce koje vapi reci mi barem jednu toplu rije. Pokai mi gdje mogu nai mir? Reci mi kako da se oslobodim od te krivice. Kako da ivim kad srce pati i vapi? Izraava se onda u pjesnitvu. Srce je sredite ovjeka kae se. Sredite njegovih afekata, emocije su psihika stvarnost. Afekti su duhovna stvarnost, nemojte mijeati emocije sa duhom. Emocionalna inteligencija je psihika inteligencija. Afekti su, kaemo uvstvo. Afekti pokazuju kako osjea, jesi li ti sretan u ovo vrijeme. Mi danas imamo svega, jesmo li mi sretni? 45.-50. god, ja sam ivio tada, jesam li tada bio nesretan? Ja sam sad nesretan, to svega ima, a to nema ovjeka. Kako je lijepo kad ima ljude koji pate i svi smo jedni drugima do kraja prijatelji, pomoi u, do krvi u se boriti za njega. Kako smo u Domovinskom ratu, svi bili jedno, spremni prihvatiti izbjeglice, nita nam nije bilo teko, svatko je znao pretrpjeti. Sada, svi smo postali vuci jedni drugima. Svi pitamo, a koliko zarauje? To su problemi konkretni, hagioterapija tu ne lijei samo ovjeka, nego drutvo , ne samo jedno drutvo nego cijelo drutvo. Svih 6 milijardi i 8 stotina milijuna ljudi. Treba mijenjati cijeli mentalitet, ovjek mora biti na prvom mjestu. Onako ga voljeti kako ga voli sam Bog, i Sin Boji. Ovisna slobodna volja rekli smo o ovisnosti da ne moe sebi rei ovo, ono. Ne moe rei: sutra u ii tamo i tamo jer ti ne moe odluiti, jadan si. Slobodan znai, zna voziti auto. Ne slobodan znai: ja se bojim. Ima potok koji je nabujao i dasku preko njega, slobodan tri preko a neslobodan: ne, ne i pljus. Jesi li ti slobodan ovjek? Ima ljudi koji se dovezu autom do Zagreba onda parkiraju jer ne smiju kroz grad, prevelika je guva. Ima onih koji nee kupovati na trnici jer je tamo sve otrovano, ne znaju to jedu, kamenje valjda. Ima ih koji nee ii ulicom jer misle da e im crijep pasti na glavu. Nikome nije pao u 100 godina i ba e tebi. Strah je suprotnost od slobode. Nepovjerenje. Kao da je sve sluaj u ivotu. A ne netko tko me vodi. Sloboda je snaga. Svemo, kad sam slobodan, kreiram, gradim, mogu sve. Najgora ovisnost je o zlu o grijehu, poroku, oholosti, seksu, ljubomori, zavist, svai, lijenosti. Ovisnik o zlu. Poroci usu zle navike. Ono to te vue da ini ono to nije ispravno, ono to te ini neovjekom. Poroci su velike rupe na siru. Goleme rupe. Porok je zla navika. Ateizam uvjerenje da Boga nema, vjera da Boga nema, ateist vjeruje. Ne moe drugaije, kako bi znao da Boga ima. To se ne moe znati, on vjeruje. On je vjernik. On Boga pozna, kako bi mogao rei da Boga nema ako ga ne pozna, mora znati ega nema. Ja mogu rei da

68

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

nemam noa zato to znam to je no. Ako nikad u ivotu nisam vidio ni uo noa kako mogu rei da ga nema? Ne moe se rei da Boga nema ako ne zna Boga. Ti Njega mora znati a onda tek zna da ga nema. Izgubio se negdje. Kako Nietzche kae, ubili smo ga mi. Mi smo Boga ubili i zato ga nema. Onda si ateist, a ne rei da ga nikad nije bilo, to je smijeno, to su naivni ljudi ali ima takvih. To nije inteligencija nego suprotno od toga. To je kontradikcija unutra. Gledao sam razgovor izmeu njega i Francis Collinsa , neuroznanstvenika koji je bio genijalan u pitanju gena. Na kraju ovaj priznao da ima neto. A kae tamo da je Bog iluzija i da toga nema. Zakopani talenti tri su najjaa uzroka ovisnosti, depresije i suicida. Prvi je uzrok pogaeno dostojanstvo ovjeka, osjea da nita ne vrijedi, sam sebe podanitava. Drugo je teko ranjena savjest, krivica, iz koje se ne moe izvui. Tree su zakopani talenti, ovjek koji nije sebe razvijao u onome zato je pozvan u ivot. Frustriran je, uzaludan, besmislen. Ako hoete lijeiti ovisnika, PTSP-ovca, ovjeka od suicida, morate ii na ove tri razine, da u njemu ima dragocjenost, da je vrijedan, dragocjen, lijep, zgodan. Drugo, kako Bog uiva u pratanju, da mu ljudi rado prataju. Pokazati kada opere ruke da su iste. Tree, pokazati mu za to je sposoban, to bi ti htio u ivotu raditi. Amo poeti. Ljudi se ubijaju jer misle da vie nikada nee moi ono raditi to su htjeli, zato uzalud ive. Zato bjee iz ivota. Osama bez komunikacija kad si nesposoban s bilo kim govoriti, ne eli nikoga uti, uas te hvata kad mora s nekim razgovarati, kad si prekinuo sve komunikacije. To moe biti psihika bolest to nije strano. Ali ima duhovna bolest, onda kad si toliko zao da s nikim ne eli imati nita. Kad si toliko bogat i boji se imati s bilo kim vezu jer e ti pokrasti tvoje novce. Sjetite se samo krtca onoj komediji francuskoj. Ni s kim komunicirati, bjei od drugih. Sjetite se da su drugi nae nebo ili na pakao. To je strano vano spoznati. Ovisi kamo se odlui. Dragocjeni su ljudi. Optereena memorija znai da si toliko toga upamtio iz ranog djetinjstva, rata, bolesti da se ne moe osloboditi toga. Ona je kod naih branitelja, koji su uase morali gledati u ratu, masakriranje svojih kolega, uasna bombardiranja, razaranja, bili u zimi na snijegu, ledu, tekim uvjetima. Morali su preivjeti, to u njima je toliko ucijepljeno, utkano , jer su to okantni zapisi i oni ne mogu spavati, ne mogu razgovarati, ni s kim biti. Nemirni su. Kad vas zahvati jedna ideja ili vas neto mui, vi ne moete nita drugo razmiljati. To je duboka bol. Ne moe maknuti tu ideju dalje. Misao ne izlazi. Ima ljudi kojima se stalno melodije motaju u njihovoj glavi, oni bi htjeli razmiljati a ono melodija doe, du du, du, du, Htio bi moliti a ono opet, duddu dudu du. Neto je okantno upisano. Ne da se izbiti van. Nemoj ni pokuavati izbiti van. Mora neto jae utisnuti u sebe. Kako to ja osobno radim, ja sam nogometa, odmalena sam volio igrati nogomet. I kad meni to doe da ne mogu zaspati ja lijepo uzmem loptu u mati i jurim po desnom krilu sve do gola, lupim u gol i zaspem. . mene to toliko fascinira, juriti, pa ja prvi, prevarim prvog, drugog. U trenutku vi jednu drugu misao, ideju, sliku, u prvi plan stavite i druga slika nestaje. Vi ne moete nita zaboraviti, ali moete potisnuti da bude nevano. Da neto dobro bude vano. Vi ne moete potisnuti, zaboraviti da si sagrijeio nekada ali taj grijeh ti ne znai nita jer je jae tvoje pokajanje, dobrota. ono ti nita ne znai, moe s radou primiti da si bio lopov pa i gori nego vi, ovjek se ne stidi takvog grijeha kojeg je okajao i gdje je dobrota jaa od tog grijeha. To je nain na koji se to lijei. Izgubljeni smisao ne zna vie, kamo idem. Ima kom mene u selu ia Franja, dida koji je uvijek pio puno, nije imao novaca i uzme od kue svoje ene, uzme patku, dri je i ode jednoj eni da dobije rakije. Pred kuom te ene, kad se patka iskobelja i ode, pobjee. On gleda za njom a njega susjed koji veli: a dida Franjo, kud vi? A sada nikuda, odgovori mu. Iao cigo (nai dragi Romi), bjeao za vrijeme Jugoslavije u Austriju, doao do granice, kad evo ti patrole: kud e ti cigo? A sada nikuda. To vam je izgubljeni smisao. Kud sada? Kad sagrijei, a kud u sada? Nikuda. ena te napustila, a kud e? 69

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Oholi razum kad razum kae, ja vjerujem samo ono to razumijem, to su gluposti. To su najvee gluposti. Razum tako malo razumije. Nita. Nama su govorili u vrijeme komunizma: kako moe vjerovati da Bog postoji? Je li ga tko vidio? Kaemo da nije. Onda ga nema. Onda mi djeca njima kaemo: je li ti ima pamet? Imam! Jesi ju kad vidio? Nisam! E, onda je nema. to smo mi bili pametna djeca, generacija, 1938. zato je puno smijemo, zato to je to duhovna dimenzija. Da uimo psihologiju, ne bi se nasmijali, jer ivotinjski svijet se ne smije. Jeste li vidjeli kamen da se smije? Salatu da se smije? Svinju, magarca? ovjek se samo smije. Nemogue je da se ne smije. Oholi razum je onaj koji misli da sve zna. Odgovornost bez mudrost- to je opasno. Mudrost uiti emo jo Nemoral znamo da je to raskidanje sa transcendentalima. Bez kreposti ovjek, ono to izmoli, to je dar. Strah je suprotnost od vjere. Vjera je povjerenje u ivot. Strah je gubitak povjerenja, kada nema povjerenja i vjere, tada oekuje zlo. Tada te zahvaa strah. ivot bez ukusa kiasti ivot. Iracionalne boli ne zna zato te boli, a boli. Imate prekrasnih knjievnih djela koji kau: Boe moj, ne znam tko me to napada, tue ali boli. Ne znam protiv koga bi se borio, samo boli, svi me udaraju. Samo znam da sam neprijatelj svima i to boli. To je kad te iznutra zahvati grinja savjesti. Besmisao ivota, to da si frustriran, nisi napravio ono to si trebao u ivotu. To da si lijenou unitio sebe, to da si ivio za trbuh a ne za sebe kao ovjeka, onda su to iracionalne boli kojima ne zna gdje je uzrok, ali uasno mui. Profanirana spolnost danas se dogaa. Spolnost je svetinja u ovjeku. Najsvetiji dio ovjeka. U spolnosti je sjeme ivota. To je novi ovjek, nastaje. To je sjeme sjedinjenja mua i ene. To je itav ovjek. Spolnost je dijete ve. Spolnost je najdublja intima, njenost, ono najfinije u nama. Zato je treba prekriti, sauvati od oiju drugih. tititi. Spolnost je tlo na kojem raste ivot. Novi ivot. Na kojem raste povjerenje mua i ene. Danas nam se dogaa profaniranje spolnosti. To je pravljenje od spolnosti uitka. Od kud je to uitak? Mi imamo ve na zapadu, ovisnike o spolnosti, bolesnike teke. Imamo ljude koji se drogiraju da bi doivjeli spolnost, to je uitak a ne spolnost. Spolnost je neto drugo. To je isto kao alkoholizam, cigareta, hazarne igre. Kako ponovno dati spolnosti onu ljepotu, humanosti, ljepote, drai, fascinantnosti? Kako ne napraviti od spolnosti samo meso? Nego duu, vratiti duu naoj spolnosti. To je ono najljepe. Tko ti je u ivotu najvaniji? Majka. Kad ti je natee, vie, majko moja! A gdje si iziao iz majke? Iz njezine spolnosti. Koliko ljepote i drai. Kada emo se vratiti tome iskonskom. Iz onoga kako tujemo svoju majku da tako tujemo spolnost svoju i svakog ovjeka. To je budunost. Onda je uitak spolnost. Neizmjerno, draeno. Ili, baf, baca u blato. Manjak djela e to je gadno. Kada se odluuje a nikako da uini. Sam a u drutvu kako to boli. Ljudi oko tebe a ti nema s kim biti. Kad idem Ilicom, masa ljudi, udari jednoga laktom o drugoga se spotakne, a nitko te ne zna. Vidi, ide ovjek , padne dole, nitko nita, bjeimo, neka doe policija, hitna pomo. Teko je biti u gradu, na selu je sve drugaije. Svi poznamo jedni druge, svi se pozdravljamo. Lijepo mi je ii na Sljeme, iziem iz ovog Babilona u prirodu, koga god sretnem, oni me pozdravljaju. A u gradu, nitko, nikoga. Ljude promijeni ve to uu u prirodu, Boju. Boje stvorenje. Ovo je ljudsko djelo i to ubija ovjeka. U gradu ivi to ti ljudi daju vodu, kruh, cestu, prave ti kuu, tu nema Boga. I to ubija ovjeka, on misli da je on najvaniji. To je Babilon. Izii samo malo. Nemojte mi biti u kui a da nemate bar jedan cvijetak na stolu, da kae: tu je On. Samosaaljenje i mrmljanje je nain da postane depresivan i suicidalan. a nitko na mene ne misli, to profesor misli, prolo sedam sati to njega briga to smo mi gladni samosaaljenje. Ja imam sedamdeset godina, a vi? svi ete umrijeti prije mene. uvajte se ovoga. Ako vas netko pita kako si, uvijek odgovorite, izvrsno, makar vas boljelo ili ne. Zato? 70

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Bit e to radost vaim prijateljima kada uju da si izvrsno. A bit e tuga vaim neprijateljima. Ja kaem: nisam dobro. Pa to je? Izvrsno sam! Aha. Dobro, je premalo. Neprirodnost kako su djeca prirodna i armantna. Nigdje nisam doivio arm kao jedne djevojice, curice od 5 god. Ona je bila u djetinjstvu a ja odrastao ve. ovjek bi ju progutao od sree. Biti prirodan, dopustiti prirodi da se na tebi oituje. Zar moemo napraviti ljepi cvijet nego to ga priroda napravi? U ljiljanu, rui? To vam je duhovna dimenzija to vas uim. Bit ete sretni, o tome nema sumnje, to je naa budunost. Bez vertikale to boli. Propada, nema se za to osloniti, ne moe se podignuti, nema tapa ivota. Zle misli kako one mue Zle rijei kad govori, razara se. Neiskusno iskustvo ima iskustvo a ti ga zaboravi. Kao da nikada nije postojalo. I ne koristi ga. c) FENOMENOLOKI to emo prijei u 5 minuta. Sve negativno, dakle. Sutra prelazimo na etiologiju. elim vam puno moga Prijatelja u vaem ivotu veeras za vaim stolovima. Drugo poglavlje desetog cd-a. Dobro jutro, danustanimo. Pozdravljam vas koje vidi i one koje u duhu vidim ispred ekrana, oni najvie pljeu, i puno se smiju.
Pokuajmo odgonetnuti kako se ti zove? Koje ti je ime i prezime? Kojega si roda, mukog, enskog, srednjeg? Prije koliko si godina zaet, izaao iz nitavila i preao u postojanje? Tko je tada bio jedini tvoj pravi Otac? Tko je to tebi darovao tebe? Tko te nije samo stvorio u trenutku zaea nego te stvara i stvarao svaki tren inio da bude nov, uvijek je bio uz tebe. Ispuni u svijesti tu injenicu, stvarnost da je uvijek bio uz tebe i da nikada nisi bio sam. U duhu gledaj kako Isus dolazi k tebi s velikom koarom i mole te daj mi svoje grijehe, sve zlo koje ti se dogaalo, grijehe, krivice, strahove, bolesti, svoju smrt, daj to meni! Stavi u njegovu koaru sve to te mui iz tvoje prolosti. Gledaj kako Isus dolazi s drugom koarom i nudi ti svoje isto odijelo, zdravo, novo tijelo , novu duu, nov duh, preobuci se. Osobito preobuci svoj jezik da od sad govori samo ono to je zdravo. Svoje misli i osjeaje, afekte i emocije, neka sve presvue Gospodin. Podsjeti se to ti je sve On u ivotu dao, poni zahvaljivati za svaku sitnicu, ono to ima na sebi, jo si iv, jednom nisi postojao, sada postoji, dao ti je roditelje, brau, sestre, prijatelje, kolu, domovinu, autobuse, zrakoplove, vlak, aute, bicikle, odijelo, cipele, daje ti besplatno zrak koji die, jo nikada nisi platio zrak a die ga svake minute i sekunde, zahvali mu za to. Za zemlju po kojoj hoda, plua kojima die, mozak koji ti slui da misli, za duha i duu po kojima ivi i jesi. Za svoju originalnost, osobnost, hvala Ti, divan si, hvala ti to postoji. Zahvali mu za svoje enje, da bude sretan, zdrav, vjeno u nebu. Pronalazi u svojoj prolosti sve ono prekrasno lijepo i samo reci, hvala, hvala. Dokle se ne ispuni jednom udesnom snagom. Prihvati Isusovu ljubav. kao to je mene ljubio Otac, tako sam ja ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi, skoi u tu ljubav i kupaj se. Zaroni, plivaj uivaj, On tebe voli, ba tebe. On je iao za tebe umrijeti. On te ne da zlu. On tebe voli. Poznaje po imenu. Kad je dobar, zapjevajmo mu: aleluja. Pogledajmo lijevo i desno kako ljudi izgledaju? Vidjeti e kako su oprani. Novi. /amor/.sjednite. Idemo u CDP: Pokucaj na vrata, uje da ti netko kae: izvolite. Otvara vrata, vidi osobu koja te doekala sa smijekom ako nije ljuta to opet mora raditi s tobom. Stol, stolica je tamo. Sluaj kako ti kae: izvolite sjesti. 1. kako se osjeate, jeste li dobro? Sad pronai neto to te osobiti titi to bi htio izlijeiti na duhovnoj razini. Hagioasistent je ve prema tvome izgledu, prema tome kako reagira vidjeti to ti je. Dobro je da i ti bar na neto odgovori. 2. pitanje, vi sigurno imate razloga zato ste doli? to vas je ponukalo da doete u moj Centar? Pronaite sad dragi pacijenti, razlog zato ste doli u Centar? to tamo elite? Ozdraviti! Jesu li to

71

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

tvoji osobni problemi? Je li to brani problem? Obiteljski problem? Strah ili tjeskoba jer netko u tvojoj obitelji pati? Netko je postao ovisnik? Ima teku bolest? Svatko od vas neka pronae ono to eli da proe i kroz dijagnosticiranje. 3. od kada vam se to dogaa, kad je to poelo? Sjeti se kad je poelo? 4. koji je bio povod zbog ega se to dogodilo, jeli bio neki posebni dogaaj, kad se to prvi puta pojavilo kod tebe? 5. jeste li ve negdje traili pomo? Savjet prijatelja, lijenika, psihologa, psihijatrija, sveenika? 6. to su vam oni rekli? O emu se radi? to su vam oni savjetovali? 7. jesu li vam postavili neku slubenu dijagnozu? Imate li to ak napisano? Ili su vam to rekli? Nisu ili jesu? 8. zanima me, a zato ste ba doli u Centar na nakon svih vaih traenja pomoi? to oekujete ovdje? Jeste li od nekoga uli za na Centar? Jeste li saznali kakav je na postupak, dijagnostiki, terapijski, jesu vam rekli? 9. mislite li ili ste uvjereni da vam mi moemo uistinu pomoi? Da je to dakle duhovna razina koja je inae svemona. Nadam se da vas nije netko natjerao da morate doi k nama? Ako je, da li ste ipak spremni da vidimo, kako vam moemo pomoi? 10. je li se neega bojite radi vae dijagnoze ili tih simptoma? 11. da li ste sami razmiljali od ega je to moglo doi? Gdje je mogao biti izvor vaih problema? 12. recite mi, jesu li vam roditelji rekli kakvo je bilo vae djetinjstvo? Moda ak trudnoa majke? Poroaj? Jeste se rodili u ratu ili poslije, prije? Jesu li vam roditelji rastavljeni ili sloni? Jeli vas neto u djetinjstvu ve uznemirilo, ranilo? Jeste li u prvih sedam godina doivjeli neku teku traumu koju jo uvijek nosite? Jeste li sudjelovali u ratu, doivjeli progonstvo? Imate li radno mjesto? U braku ste ili? Imate djece? Brak je nadam se skladan? Imate sigurno dobrih prijatelja? Rado ste meu njima ili niste, zato? Tako simpatini izgledate. Bojite se isto da imate neku bolest? Mislili ste da neete nikada umrijeti? To se svima nama dogaa. Vjerujete li da zbilja nakon svega to smo saznali da moemo skupiti u jedno i da moemo zaista donijeti zdravlje? Zato sumnjate? Ve sam imao stotinu takvih hagiopacijenata, i svi su otili kui sa smijehom. Doli sutra opet sa plaem, onda otili opet sa smijehom i tako deset puta i danas ive, stabilno. Ne bojte se. Lijenici e vas izlijeiti onda kad je tijelo bolesno. Psihijatrija onda kad je dua, psiha. Hagioterapija kad je va duh ranjen. Prema tome, cjelovito se lijeite, ne bojte se, vidjeti ete da e biti dobro. Moete li ve onako mirno rei: znam biti e dobro! Jeste li jako ljuti na taj svoj problem? Postajete li pomalo samosaaljivi ili pomalo depresivni. Mislite li da se ne moe vie rijeiti, da je to konac ivota? Ne bojte se to je tek poetak ivota. Svaka patnja nas samo jaa. togod te ne ubija to te jaa. Pa vi znate da tamo gdje je noga bila slomljena, tamo se vie nikada ne moe slomiti, ona je jaa od zdrave noge. Bolest je tu da biste bili zdravi. Lijeniku se ide da ustanovi da smo zdravi. Iako nismo, da postanemo. Recite, kad ste nekome ispriali jedan vic? Nikada, joj. Poite u ne apoteku nego knjiaru i kupiti knjigu viceva. Pokuajte se nasmijeiti, pogledajte kako vam se sunce, djeca nasmijee, kako se pas kad vas vidi se smijei, raduje vam se. Jer ste jako simpatini. Da vam ja ispriam jedan vic? Dobro, sutra u. Lijepo je to ste se nasmijali, to je prvi znak ozdravljenja. Optimizma. Vidite to s vam treba napraviti nakon svega, tu je bio mali problem, tu jer niste znali iznutra kako da uskladite sve svoje zakonitosti duhovne due. Zato ste ostali na zrakopraznom prostoru, tamo gdje ne moete disati pa vam je zlo. Evo to vam je najprije potrebno. Pokuajte se samo sjetiti tko je stvorio tvoju originalnost, tvoju osobnost, tko je to htio da ti postoji? Tko je tebe elio? Moja majka me razoarala kad sam ju upitao je li ona mene eljela, rekla je kako bih te eljela kad nisam znala da e se ti roditi. Pa jesi me voljela? Kako u te voljeti, ja sam voljela jedno dijete koje e se roditi, pa se rodila tvoja sestra. znai, ti mene nisi ni eljela ni voljela? Ne! Ali onda sam doznao da jedan drugi Otac je mene nainio, oblikovao, udahnuo u mene moju osobnost, originalnost, cijeli moj duhovni organizam i tad sam shvatio da me netko neizmjerno voli. Ima netko tko je uvijek uz mene. Ima netko kome sam ja slian. Ja nisam toliko slian ni mami ni tati, nego mom nebeskom Ocu. Na Njegovu sliku i priliku sam ja. vidite i vi ste to, pokuajte si to posvijestiti, hoete, amo, pol minute, dvije. Dokle god osjeate da to sjeda u vas, mirno se opustite: ma zamisli zapravo je Bog mene htio, volio, elio iz nitavila uinio da postojim, dao mi je roditelje, ivot, pa ja sam tako zbrinut. (kraj cd 10)

Cd 11 72

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Vidim da vam ne ide, nita za to, nemojte se uznemirivati. Vi odmah pomislite, da to je Bog koji me stvorio i im kaete: Bog, prestraite se. Taj netko, filozofi ga zovu bitak, a taj bitak je apsolutno bie, svemogui, religije ga zovu Bog ali nam je Isus iz Nazareta rekao da je on na Otac. Otac je tvoj, ne boj se. On je samo dobrota, nikoga ne baca u pakao, nikoga ne kanjava, sam grijeh nas kanjava, to postoji grijeh svijeta. on nikoga ne kanjava, nego izbavlja, lijei, dovodi u mir, on je dobrota, ljubav. samo ljubav, On nas samo eli staviti na koljena, pomilovati rei da je On svemogui i da se ne bojimo. On je sav Istina, sve zna o vama, svaku sitnicu, zato vi ne nosite to sami. On nosi s vama, cijelu vau prolost. Bog je kao ocean koji moe zaroniti, ocean ljubavi, dobrote, njenosti, ljepote. Jeste vi krani? Drago mi je. Vi niste, nita zato. Mi krani vjerujemo tom Isusu iz Nazareta, on je povijesna osoba, da je Bog na Otac, da nas on ludo voli, rekao je: Otac moj voli vas, moete se njemu obratiti i ja vas ljubim, on je poslao sina da umre za tebe, mene, on tako nas voli, vi ste voljeno bie. Probajte sada: pa takav je, apsolutni, divan, netko tko mene voli. Ne bojte se, on je desnom razbojniku rekao: odmah u raj! On je izgubljenom sinu dojurio, nije ga slao na ispovijed, ni da ide initi pokoru ni kajati se. Izgrlio ga je i izljubio, pa e i vas. Moete to prihvatiti da vas tako voli? On vas uope ne osuuje, on se raduje to ste mu doli. Moete mu mirno sjesti na krilo, bez brige. Moete ga pitati: zar zbilja ti mene tako voli? On e rei: uh, jo vie, ne moe ni shvatiti. Prvo je, ne da ti neto uini nego stavi tabletu u sebe i ona e te izlijeiti. Stavi u sredite due, ivota tu prekrasnu stvarnost, netko, Otac moj, vjean, apsolutan koji je sve jer je sve stvorio, mene htio, volio, elio. Ja sam pred Njim i on preda mnom. Ja pripadam mome Ocu i moj Otac pripada meni. Samo uronite u to. Vidim da vam ne ide, jer vi mislite u sebi ste bijesni, a zato me pustio da tako obolim, zato nije bio uz mene u mojoj prolosti? Taj svemogui Otac i Stvoritelj nije mogao nikada ne biti nego je uvijek bio uz vas, samo vi niste bili svjesni. Ispunite Njegovom prisutnou od trenutka zaea do danas, on je uvijek bio tu. Nikad nisam bio sam/a. osobito onda kad je dolazila vaa potekoa i va problem. On je uvijek bio, ljudi nisu mogli biti uz vas, ni vi niste bili uz sebe, bili ste nesvjesni, spavali ali On je uvijek bio. Uvijek je bio. Neka se to u vama dogodi. To, uvijek je bio! Vidim da vam jo ne ide dobro. Ne bojte se, gledajte, mi svi imamo osjeaj da smo krivi, greni da nismo dostojni Njegove ljubavi da se On srdi na nas. Tako su nas uili negdje, Crkvama, obiteljima, vjeronaucima, a Bog se ne srdi. On se jedino srdi na zlo u nama. Ne na nas. Bog eli tebe izvui iz tvojih problema i bolesti. On je ljut to ima bolesti, kao to se majka ljuti ako netko njezino dijete povrijedi. Bog uiva kad smije opratati vae grijehe, kad mu vi vjerujete da vam oprata i da se ne morate vie bojati Njega, nego mu doi bez brige. On je poslao svoga Sina da vas oslobodi i dosta je da kapljica Krvi padne na vae krivice i strahove i grijehe, postati e bijeli, kao snijeg. Probajte to gledati. Kako Bog uiva to vi njemu dajete sve svoje strahove, krivice, grijehe, sve zlo iz prolosti. Vi ste u CDP ne na studiju hagioterapije. Nemojte se uditi ako vam to ne ide, prvi puta ste doli, zar ne? Treba mala kondicija za to. Idemo dalje. Svaki grijeh ostavi rane, oiljke, pustite sada tu Svemoguu ljubav da proe kroz cijeli va ivot, i da pogleda na svaku vau ranu, traumu, sve to ste negativno doivljavali, na svaki va strah, gledajte kako on stavlja ruku i kae: dobro. I kako sve polako odlazi od vas. Drago mi je da se sada ve bolje osjeate. Sad ve moete poi kui, jeli? Za put u vam dati jednu tabletu da pojedete, ona se zove do sutra, hoete mi ponovno moi doi? Ona se zove: bit e dobro. Ja vjerujem, bit e dobro. Hoete to govoriti? Jo jednu u vam rei: ja sam zdrav/a. mislite da laete kad to kaete? Ne, ja mislim neto drugo, da va duh vidi sebe kao viziju, projekt ispred sebe zdravog i kae ja takav hou biti, ja sam zdrav. I vae e tijelo Jedan je trener imao mladia koji je trebao preskakati preko letvice, i postavljao je uvijek sve vie i vie.. jednom je mladi zaplakao i rekao da ne moe vie! Trener ga je zagrlio i rekao: je li da da ne mora? Ne! Ne mora, polako. Aj duboko udahni. Nita se ne mora to se ne

73

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

moe. Onda mu je kad se smirio, rekao: vidi onu letvicu? Smatra da to ne moe, zar ne? NE, ne mogu to preskoiti. Ali gledaj: aj sad stavi tamo svoje srce, gore na vrh letvice, vidi svoju viziju, drago mi je. Sad e vidjeti kako e tvoje srce povui tvoje tijelo. I preskoiti e, hoe li probati? Ajde da vidimo. Jesi preskoio? Ha ha , zagrlila se njih dvojica. I obojica poeli plakati od sree. Sve je u tome da li vjeruje. Onome koji vjeruje sve je mogue! To ree moj prijatelj iz Nazareta, koji je jako mudar. blago tebi to si povjerovala to je rekla jedna stara ena jednoj djevojci kad joj je ova dola pitati kako e roditi Spasitelja svijeta. moj Prijatelj iz Nazareta ja znao govoriti, vjera te tvoja spasila. Hoete sada govoriti, ja sam zdrav! To znai da je to vae srce iznad vae bolesti. Ne gledati u bolest nego u zdravlje, hoete? Do sutra u 10 sati, a vi ste divan ovjek. Hoete bombon ili okoladu, drago mi je. Vidimo se sutra. Time zavrava hagioterapija, sad sve znate. Dolazak, dijagnoza i odlazak. Sad emo ustati vidjeti imamo li noge? Sjednite. Nemojte se uditi, takav je na Otac, on nas tretira kao najdrau djecu. Sa svom njenou, pozornou, toplinom. Nalazimo se na drugom poglavlju koje smo juer zapoeli. Pneumatoloka bol i patnja. Morfologiju smo proli, pa sustavni prikaz boli, nismo preli fenomenoloki dio. Taj emo kad budemo o dijagnozi govorili. Prilino je jasan. C) Etiologija boli i patnje Etiologija znai, pronai uzrok odakle je dola bolest. Jedno je simptom a drugo je uzrok bolesti. Jedno je to ti curi iz nosa, hunjavica a drugo je uzrok te hunjavice. esto se moe simptom otkloniti ali bolest ostaje. Da bismo bolest otklonili treba ii do uzroka. elim li neki prljavi potok oistiti, ne vrijedi stalno njega istiti, to je simptom, nego ii do izvora potoka odakle dolazi prljavtina i taj izvor zatvoriti. Odakle duhovna bolest? Odakle to da nam dolaze bolesti na svaki organ na? Na cijelo nae bie, da patimo, da nas boli, da imamo strahove. Dotle da se ljudi ubijaju od boli i patnje, odakle to? Prvo i najvanije je pronai UZROK. Drugo, treba pronai IZVORE. Na duhovnoj razini uzrok je samo jedan, svih duhovnih bolesti zlo. A izvori su bezbrojni. to je to zlo? Onda nastaju problemi. Jedni misle da je zlo, avao. I da je on netko pokraj Boga, da ni Bog ne moe s njim izii na kraj. To ne postoji. To je la. Samo je jedan Bog, nemamo dva Boga, jednog dobrog, drugog zlog. Sotona je samo stvorenje kao ovjek. Stvorenje za razliku od ovjeka kao isti duh. A ovjek je duhovna dua. Nije on uzrok zla. Neki misle da u samompostoji dobro i zlo. Da je to kao to u ivotu postoji no i dan. Mrak i svjetlo. To je neprihvatljivo ni filozofski ni logiki zato to Bog moe biti samo svjetlo, ako je u Bogu mrak onda vie nije Bog nije apsolutno bie, onda je netko drugi jai i vei od njega. Onda on nije bitak oduvijek i zauvijek. Nema u Bogu sjene zla, mraka. Trei pomiljaju da je zlo neto veliko, silno, ivotinja uasna koja svemirom leti i onda nas plai. Maknite to iz svoga ivota. To ne postoji i to je glupost. Jedni misle da su to katastrofe, zlo koje nas plai sa svih strana ne znamo ni sami odakle, tajnovito, misteriozno. Zna se gdje je zlo. Zato je vano pitati se to mi mislimo kad kaemo: zlo. To je ono to ugroava i razara moje postojanje. Moje postojanje je moj ivot. to god ugroava i razara moj ivot je zlo. Zato. Jer postojati, je dobro. Apsolutno dobro, biti, postojati. To je i ljubav i dobrota i istina. Kad kaem, zlo, jasno mi je da zlo ne moe ugroziti, razoriti Boga, apsolutnu dobrotu, istinu, ljubav. zlo nema gdje biti. To nije neto ili netko, zlo je nita! Sad nastaje problem. Filozofi kau da je zlo pomanjkanje dobra. Rekosmo, zlo je rupica u siru. Kad kupi kilogram sira, kupi i rupice. Rupice jede sama a sir daje djeci. Zlo je neto ega nema a ne neto ega ima. To je jako vano. Zlo nije neto. Ne. Zlo je razaranje, unitavanje postojanja. Netko, neto mora biti tko eli unititi sebe i tebe. Zlo, moe biti samo u ovjekovim krivim

74

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

odlukama i krivoj odluci jednog anela koji zbog toga postaje avao. Zlo nije u bogu. Bog nikad ne moe razarati neto, ne bi bio Bog. Ja nisam apsolutno bie nego relativno bie, ogranieno bie kao ovjek. Ja nisam sve. Ja sam kao takav i fiziko bie, ne samo duhovno, ja trebam i hranu i cipele ali trebam i vrednote, pravdu, mir, ljubav, hrabrost, odvanost. Gdje je dakle zlo u ovjeku? Onda kad se on ne odluuje za ono to ostaje trajno, za moralne vrednote, nego za ono to pojede i izgubi. Kad mu to postaje vanije od onoga od ega on ivi i to ostaje zauvijek. U treem poglavlju knjige Postanka kae se da su Adam i Eva, dirali, uzeli, pojeli sa drva spoznaje dobra i zla. Bog im je rekao, ne dirajte jer e te umrijeti. Dirati u dobro i zlo, znai, unititi sebe i svoje postojanje. Zdravlje dolazi samo od toga kad ti vjeruje u dobro. Svojom slobodom kae, ja vjerujem da je dobro apsolutno. Zlo dolazi onog trenutka kad pomisli, vanije je imati nego biti. Neka se ja danas najedem, to me briga hou li ja zbog toga biti neovjek, nestati, umrijeti? Tada si ubio sebe, oduzeo svoje postojanje. Tvoje postojanje, besmrtnost nije u tvome tijelu, niti u tvojoj psihi, nego samo u tvome duhu, osobi. Duh nema sastavnih dijelova, duh ne moe umrijeti, ne moe se raskinuti, nestati, on je cjelina, uvijek istovremeno. Zato je on besmrtan. Kad bira svoje tjelesne vrijednosti, umjesto vrednote duha, ti sebe ubija , jer umire zajedno sa tijelom, koje se rastavlja, nestaje, trune. Kad bira duhovne, ti si trajan, ne moe umrijeti, ti nema strahova, vjean si. Zlo je tamo gdje se ja slobodnom voljom odluujem protiv dobra. ovjek se nikada ne moe odluiti za zlo kao zlo, za razaranje kao razaranje. Nitko pa ni Sotona, nego se odluuje za neko drugo dobro. Pali aneli su htjeli biti kao Bog. Adam i Eva su htjeli biti Bogovi, pa su uzeli sa stabla spoznaje dobra i zla, dirali su u savjest i tad su spoznali dobro i zlo. Opasno je dirati u savjest, mora dirati u srce gdje si duh. Kad si u srcu onda misli samo dobro. Kad savjest onda dobro i zlo. Onda pone birati, tad je zlo. Dobro je u tome da nikad ne pomisli da bi birao zlo. Neto to te ubija. U toj ivotnoj odluci, nikada. Zlo nastaje kad se ovjek odlui za relativno dobro. Time gubi svoju besmrtnost, cijelo svoje postojanje. Skrauje ivot na kratki zemaljski ivot. To ti je kad bira karijeru na raun mita koje si dao. Ti si svoju savjest pogazio i postao neovjek, ti si umro kao ovjek. Dobio si na lanoj slavi. Tvoja psiha misli da neto ima, tijelo, da ima bolju plau. A ti si mrtav. Tu je mogunost zla. Zlo je u tome da ovjek odbija prihvatiti svoj ivot do kraja od Boga, onakav kakav jest. Dok Bog kae, dakle to korist ovjeku ako cijeli svijet dobije a sebe izgubi, ti kae, to mi vrijedi imati ivot vjeni ako ja sad nemam juhu, teletinu i pola torte. to mi vrijedi ivjeti na zemlji ako nisam malo probao ovisnitvo o drogi, popio 3 litre alkohola dnevno, i ako ne puim 28 komada cigareta dnevno. to mi ivot vrijedi? Zlo je u tvojoj odluci za ubijanje tvoga ivota. Zlo je samo u ovjeku i u anelima. U ivotinjama i biljkama nema zla one nemaju slobode gdje bi se odluile za zlo i negativno. U Bogu nema zla jer je apsolutan. Bit slobode je uvijek se odluiti za dobro. Ni fizikalni svijet ne moe bit zao, ni bioloki, nego samo ovjek i aneli. Kad kaemo, zli, mislimo na anela koji se odluio za razaranje i na njegovu zavist da i ti razori ivot da on ne bude sam u paklu. Da ima drutvo kad se bude kartao. Odakle snaga zlu, vidimo da nekad ima stranu snagu. ovjek, razbojnik kad je bijesan, kao da leti zrakom, odakle mu snaga? ini se kao da je opsjednut avlom. ovjek koji je zao, on se opredijelio za zlo, on je kao ovjek mrtav, on je neovjek. Ostalo je njegovo tijelo, njegove nagonske snage, sile njegove psihe i njegova tijela, on koristi te sile da bi sada razarao okolo i u sebi sve. Da bi i fiziki ak razarao. Pali aneo on nije skroz rekao bi mrtav ovjek, on jest zao ali ostaju u njemu te snage aneoske koje on koristi za zlo. To je jedan aspekt toga zla. Drugi je ovaj, ako je netko zao onda je on slab zapravo, izgubio je svoju duhovnu snagu. To nae miljenje kako je avao jak, nema smisla. Treba razumjeti biblijske opise u Otkrivenje. To je takav nain pisanja, pun primjera i apokaliptikih slika koje nisu realnost nego daju dojam onog duhovnog. Kad opisuje Mihaela da se bori sa Sotonom, onda to nije stvarna neka bitka bila nego duhovna bitka gdje dobri aneli su pobjednici. Vano: tebi avao ne moe nita dok vjeruje u dobro. avao ne kua nekom silom, bilo bi uasno da tako kua, nekom

75

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

fizikom silom, ni silom u mozgu kako mnogi znaju rei da ih tenta, tenta se ti relativno dobro. Isus nam kae da je on otac lai i laac. On lae, uvjeri da kae: i ja moram ivjeti veleasni. Uitelj sam bio u komunizmu a morao sam ne ii u Crkvu, od ega u ivjeti. Ako je to vanije nego ono drugo, da izda sebe, moe. Smatram da je vanije postati seljak i obraivati zemlju i biti slobodan nego uitelj i biti rob. Teko je biti ovjek. Tu je sila zla, to nas lae da je vanije imati nego biti. Mi to vjerujemo. Bezbrojni su otili i na Goli otok, Sibir, i ostali su vjerni sebi. Drugi su se poklonili pred zlom. Nadam se pokajali i krenuli dobrim putem. Zlo je u slobodi u kojoj se ti odluuje. Kad te netko povrijedi, poinje mrziti, sposoban si tako govorljivo protiv njega govoriti, upotrijebiti silu: ma ja bi ga, zna ubio. Kad netko kod sebe ima oruje uzima stvarno oruje pa ubija onda sve po redu, ubije enu, djecu pa sebe jer su se posvaali. Koliko se to dogaa strahovito. Svaki as. Serijski ubojica, kod njega je to dotle dolo da je ve mozak iskvaren, ne moe drugaije nego ubijati. O njima dobro pie Z. Marshall u Duhovnoj inteligenciji. Zato oni to ine. Kao i dr. Amen u Lijeenju hardwarea due. On s neuroznanstvene strane a Marshall s duhovne strane. to Marshall kae tko je Sotona? Netko tko se ne moe odazvati Bogu. On se ne moe odazvati Bogu i rei: elim biti to to jesam za to si me stvorio. Bit zla je u tome da se ne eli ili ne moe odazvati Bogu i rei: hou biti ovjek kakvog si me stvorio. Ti eli neto drugo. Razara sebe. Ti vie nisi ti. To smo u ponedjeljak gledali, razne pisce, ne moi se odazvati svome praiskonskom pozivu, to je bolest, zlo. Ne moi Bogu rei: da, hou biti to kako si me stvorio, prihvaam svoje sposobnosti, hou do kraja sebe razvijati. Ne, nego hoe biti netko drugi. Prvi ljudi su htjeli biti Bogovi a ne Adam i Eva. Aneli su zli htjeli biti Bog a ne aneli i razorili su sebe. Sva ljepota tebe, vrhunsko tvoje bie moe biti samo kad prihvaa svoj razvoj sebe. Evolucija je u tebi i ti nema granica. im ti nee sebe prihvatiti nego neto drugo ti se vie ne moe razvijati. Ti sebe zaustavlja a drugi ne moe biti, nego ti. Tu je cijeli problem. Tu je zlo. Zlo je razaranje postojanja. Zlo je da ne prihvaa sebe i svoj svestrani razvoj. Zlo je u tome da ne vjerujem u viziju i projekt samoga sebe. Zlo je to ne oitava u svojim genima Boji jezik. (F. Collins Boji jezik, prvi je otkrio zapise u genima). Smatra da je to Boji zapis nae budunosti, projekt, prema kojemu se moemo razvijati. Ako ovjek ne proita taj svoj zapis, Isus to kae svoje talente, tada je frustriran a to znai, zaustavio si svoj razvoj, ti vie ne moe biti netko, nema budunosti, ti si mrtav. I to je muka najtea. Izlaz je oditati samoga sebe svoje genetske zapise i rei da, svoje mogunosti u razvijati se u nedogled, beskraj, to je dobro. Zlo nastaje u toj mogunosti to je ovjek ogranien, moja sloboda nije apsolutna kao Boja. Bit slobode je initi dobro, sloboda je protiv sebe ako ini zlo. Zato? Jer kad inim zlo umanjujem prostore sebe tj. ako crv pojede sira pa stvara rupice na sire onda se on nema kuda kretati, ne oe preko rupica ii, nego po siru. Sloboda, da bi se mogla razvijati, ii u nedogled ona eli stvarati, imati prostore, iriti prostore slobode. Zlo je skraivati, na kraju doe u samici, etiri zida i toka. Kad ini zlo, to se dogaa? Anatomiju zla koju je dobro E. Fromm opisao, zlo razara. im si zao, razara sebe, ti si prijetnja drugima da e i njih razoriti, jer ovjek koji sebe razara spreman je i druge razarati, u tome je zlo. On je prijetnja drugima. Zato svi ljudi bjee od njega. Ako je opasan, moraju ga zatvoriti u zatvor, samicu. On vie nema slobode, ne moe iz samice, zatvora. To je vidljivi znak kako sloboda moe samo dobro initi i kako je protiv slobode initi zlo. Kad ljudi kau da je sloboda da mogu birati dobro i zlo to nije sloboda. Sloboda je da mogu birati dobro. To je sloboda. Nesloboda je da ja mogu birati zlo. To je unitavanje slobode. Razaranje slobode. Odakle zlo u fizikom svijetu? Odakle katastrofe? Poplave, potresi? Bakterije, virusi, gdje je to kad je to mrtva materija? ovjeku je dano da bude vladar svega stvorenja. Vladajte ivotinjama, gmizavcimadok je ovjek dobar njega svi vole i ivotinje i biljke, zato? Jer on ne ugroava njihovo postojanje.

76

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

To je zato je bioloki svijet protiv nas. Zato zmija baca otrov na tebe? Lav prodire antilopu? A to je sa fizikalnim svijetom? Time to je ovjek poremetio zakonitosti svoga duha, svoje slobode, a zakoni prirode stoje na duhu, on je time duhom dirnuo u zakone prirode i oni su se poremetili. Fizikalni zakoni vie ne funkcioniraju. to to dri da naa zemlja ne bude bombardirana s raznim veim ili manjim astronomskim tijelima? Za milimetar kau astronomi. Sudnji dan, to je tako lako, Bog neka samo nekoliko centimetara makne Mars ili neki planet (?) mi smo gotovi. U trenutku e eksplodirati sve. Sve e padati po nama. Netko dri, tko je ljubav, ne da, nego dri prirodne zakone da idu ovako. Isto je sa Zemljom, Bog dri sve prirodne zakone, na Zemlji je ovjeku dano da upravlja zakonima i kad se on njih ne dri, on atomsku energiju usmjeri protiv sebe. Sve fizikalno protiv sebe. Tu su katastrofe. To je uzrok svih zala, ona centralna toka. Svia mi se Arhimedova reenica: pokaite mi u Svemiru toku o koju u osloniti svoju polugu i ja u pokrenuti itav svemir. Poluga o kuju treba osloniti, je zapravo zlo. Kad se uniti zlo, sve e biti dobro. Polugu treba staviti na dobro, ljubav, vrednote, tad e se sve pokrenuti. Ne postoji mogunost da promijenimo drutvo, politiku, gospodarstvo, kulturu, sve organizacije, nego samo da u ovjeku promijenimo to da njegovi geni se odlue za dobro. Kad se ovjek malo promijeni, cijela priroda se mijenja. im se prema psu, maki promijeni ona ti skae. Koliko puta doivim da maka bjei, onda joj cico mico, ona mijau ( trebate utu zvukove koje izvodi 48:11). Onako misli zli ste, bjei. ic, ona fijuu. Cijela priroda gleda u ovjeka i pati od njega. Nema ni fizikih, ni medicinskih ni psihijatrijskih, molitvenih, religijskih sredstava naina da se promijeni svijet, samo da se ovjek odlui! Kraljevstvo Boje je pred vratima, obratit se, kae Isus. to znai, obrat? Shvatiti, zlo je jedino to ne smijem initi. Dobro je ono to me ini sretnim. Samo to. Gdje je problem? Zlo je samo jedno, ali se rasprilo u tisue i milijune komadia. Pa ima, oholost, krtost, bludnost, neumjerenost, srditost, lijenost. Nemoj krivo misliti, govoriti, raditi. Milijardu komadia. Sv. Augustin kae, stari Adam je tresnuo na zemlju. U emu je bilo zlo? Otkinuo se od Boga, jer Bog je ljubav i dobrota, i kad smo se otkinuli mi smo postali zlo, vie nismo u dobroti i ljubavi i patimo uasno. Bog je naa sudbina. Kako su tresnuli Adam i Eva, rasprilo se po cijelom svijetu. Zato su Adam i Eva istjerani iz raja? Svi skoro Katekizmi kau, jer ih je Bog kaznio. To nije istina. Post 3. kad je vidio Bog to su sve napravila, posljedica grijeha je bila u tome da Adam kae: Eva je kriva. A Eva: zmija je kriva. Tu vie nama spasa. Svi kaemo, medicina je kriva, virusi su krivi, loa hrana, konzervansi, atomska energija, politika, sve je krivo, ti si kriv. Zato su istjerani iz raja. Povratak u novog ovjeka nije: kriv, kriv, nego: ao mi je, ja u postati drugaiji. Ja. i kad se u mojoj Hrvatskoj jedan ovjek promijeni, cijela Hrvatska e to vidjeti. Jedna majka Terezija, svih est milijardi ljudi znaju i kau, imamo nadu. Nemogue je biti dobar a da se to ne vidi. Jer ti si upalio svjetlo. Ako su na stadionu 100 000 ljudi, nestane svjetla, i samo jedan ovjek upali ibicu, svih 100 000 ljudi vide gdje je izlaz. Nema spasa u tome: kriva je ova stranka, onaj, predsjednik, ne. Ja! Propast tvoja Izraele je iz tebe. Povratak u izgubljeni raj je u tebi ne izvan tebe. Nema hagioterapije bez tebe. Ne moe rei, to su tvoji roditelji krivi, majka to te nije ljubila, ne, to je u tebi jer tebe je ranilo, idemo to izlijeiti. Da bi to mogao, mora ti biti izlijeen, prije hagiopacijenta. Prvi hagioasistent je hagiopacijent. Najprije on mora upaliti svjetlo da bi u hagiopacijentu upalio. To mora biti totalno jasno. Jedno je zlo ali se rasprilo u milijardu komadia. Sa sve strane nam dolazi to zlo. Etiologija, uzrok je patnje, zlo a vrste izvora sam razdijelio: Egzistencijalni Bazini Cjeloivotni Kognitivni Aksioloki 77

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Interpersonalni Religiozni Filozofski Organski Fenomenoloki

Na svim razinama ovjeka zlo izlazi, nalazi svoje izvore. Zato razlikujte uzrok od izvora. Vi moete imati otrovnu vodu, otrov je uzrok smrti ljudi ali taj otrov moe na stotine raznih izvora, na svim meridijanima izlaziti. Biti hagioasistent znai zatvarati izvore zla. Temeljno je pravilo, ne se suprotstavljati zlu, jer e sam postati zao. Ako te netko udari po jednom obrazu, onda ti njega. Vi ste postali jednako zli, ti si sebe unitio. Nije u tome rjeenje. Moj Prijatelj iz Nazareta kae: okreni i drugi. Tad si ti ostao, poten, uspravan, vjean. On te nije uspio odvesti u zlo. Zlo se ne da unititi, jer ne moe unititi ovjekovu ogranienost. Ne moe unititi tu naviku od milijardu godina, da mislimo da je dobro i zlo neto normalno. Ne unitavati zlo, ne moe se ii boriti s niim. To nisu ak ni vjetrenjae. To je nita, neto ega nema. to treba? Zatvarati izvore. To je bit svega. Izvore zla. Kako? Dobrim! Ne analizirati zlo. Ne praviti strategiju protiv zla, to je glupost. Samo se bog moe suprotstaviti zlu. Isus se suprostavio zato u nebu nee biti zla, On e nas uiniti Uskrslim, tamo nee biti ni patnje ni bolesti, grijeha. To moe samo Bog, da napravi novog ovjeka, neogranienog. Ovdje smo ogranieni, jer smo u svijetu, u kunji, ovo nije ivot, kunju koju Bog daje da vas vidim kakvi ste. Hoe li shvatiti da se zlo nikada ne isplati. Nego radije biti kao Ja, dobar. To je naa kunja na zemlji. Ovdje si u pustinji, ovo nije ivot, ovo je samo prolaz. Kao preko mosta. Drugo, mi smo istjerani iz raja, mi nismo u svome autentinom ambijentu. Tree, istjerani smo ma ne to nas Bog kanjava, nego iz ljubavi, kako ne bismo dirnuli jo i u drvo ivota. Kad ovjek sagrijei on ima jo mogunost da se pokaje. Kod avla to nema, zato, jer je isti duh. Kad bi sagrijeio na neki nain, i ivot unitio, mi jo nismo, mi jo imamo ansu. Jer da smo mi jo dirnuli u drvo ivota mi bismo se totalno odluili samo za zlo, ne bi bilo vie spasa. Ovako, mi imamo ansu. Naa ansa je u stalnom obraanju na dobro. Bog je iz ljubavi potjerao Adama i Evu a ne iz kazne. Bog je vidio kako su oni sebi napravili od smokvinog lia nekakve pregae, kupai kostim. A on njima naini od krzna, zamisli to je dobar. Imate nadu, ree, zameem neprijateljstvo izmeu zmije, avla i vas ljudi. enin porod jedan e satirati glavu zlu i zlome, a on e vrebati petu, htjeti stalno upricati otrov zla. Nee, jer Isus je doao, satire glavu time to se ja kajem, kaem: ao mi je, ja sam ist, ne moe mi nita. im se ja pokajem, avao je nemoan, siroe. avao nije neka sila koja moe protiv tebe, ne, tvoja sloboda je jaa od avla. avao je mrak, a ti si svjetlo kad se odluuje za dobro. Nikada se ne smijete bojati avla. Samo se Boga bojte. To je biblijski i filozofski jasno. Ne moe se bojati nekoga tko je jadan, koji je sam mrtav tako re. On nema snage, zato nas stalno zavodi i nau snagu koristi. to znai biti opsjednut avlom? On te nagovori i on koristi tebe i tvoju snagu da urla na druge ljude, da ih tue i ubija. Jer si pristao. Reci mu mar, i njega nema. avao se strano boji tvoje odluke na dobro. On tada ne moe nita. Zato se uvajte pobonih vjernika koji od avla prave velebno, da vie ne zna jeli Bog vlada svijetom ili avao. Kad bi to bila istina pa mi ne bismo ivjeli. Bojite se arobnjakih poveza, sama Engleska ima preko 50 000 vraara, Zagreb, oko 10 000. oni bacaju po ulicama zamotuljke i njihove svete sliice da tako kaem, moi. Kad bi to djelovalo, pa mi bi svi bili ludi. Odluka za dobro, tebe totalno oslobaa. Ti si svjetlo, moe se samo smijati. U tvojoj odluci stoji hoe li avao, svijet, imati vlast nad tobom ili ne. Tvoja sloboda je tvoja velianstvena mo. im se odluuje za dobro, ti si s Bogom, ti si vjean, nitko te ne moe unititi. Kako ete sigurno doi u nebo? Kako e biti siguran da su ti oproteni grijesi? Oprosti bar nekome! Isus kae, ako vi oprostite, i vama e se. Oprosti sad u pauzi i znaj sad si ist, ba me briga. Zato? Jer si se odluio za dobro. U tebi je svjetlo, ti postaje cjelovit. Ne moete

78

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

dijagnosticirati i lijeiti tako da imate sada rane u ovjeku pa da zlo analizirate, onda ete se tek zatrpati. Nego da gledate dobo i donesete( kraj prvog dijela) (drugi dio istog cd-a) 1. PNEUMATOLOKA DIJAGNOZA Moemo se vratiti na one predjele koje smo ispustili. Fenomenoloki dio, i etioloki. to je dijagnoza? Put od simptoma prema uzroku. Hagiopacijent dolazi sa svojim razlozima, ili se na njemu ve vidi da je optereen ili e to rei. to se vidi i to kae su simptomi. Simptomi su znakovi. Ono po emu se bolest vidi. Ako vidim dim, uzrok je vatra, idem od dima do vatre. Ako vidm da mi se netko pribliava, simptom, to je samo ovjek, kad doe blizu kaem, ne, to je sveenik. Simptom je ono vidljivo, uzrok je duboko, nevidljiv. To je tee na duhovnom podruju gdje se radi o duhu. Mi smo materijalizirana generacija, koja smo to vidi oima, misli da postoji, i to razumom mogu dokazati da to je samo spoznatljivo. Budui da smo takva generacija, teko nam je, nismo izvjebani u duhu, nije nas nitko vjebao da budemo ljudi, nego da budemo sredstva za neto u politici, drutvu, poslu. A ne da najprije postanemo ovjek. ovjek je po duhu ovjek. Po duhovnom ivotu. U hagioterapiji pronai uzrok nije uope teko. Jutros smo vrlo brzo uoili vau dijagnozu i napravili terapiju. Pa emo drugu, treu, da vidite kako treba nastavljati. Ne ostajati samo na tom malom dijelu, dokle god ne budete skroz zdravi i odete kui hodajui. A ne kotrljajui. Pneumatoloka dijagnoza, znai kako kod ovjeka koji mi dolazi sa svojim problemima, kako ih on doivljava, kako razumjeti gdje je uzrok to znamo ali gdje je izvor? Ne traenje uzroka nego izvora. Uzrok znamo da je uvijek zlo. Papa I. Pavao II. U Salficiti doloris kae da mi u svakoj bolesti, patnji, nevolji, doivljavamo istovremeno zlo, da nas je neko zlo napalo. I da nas zlo eli razoriti. I od tog zla, u nama se gomila strah. Rekao sam, ovjek ne moe unititi zlo. Jer je ogranien i jer su njegove navike na zlo prevelike. Iz generacije u generaciju, tisuu godina, u genima zapisane, zbog toga jer su se ljudi navikli govoriti da je naa sloboda u tome da inimo dobro i zlo. Sloboda je mo initi samo dobro. Tko ima mo da ini zlo, on je ovisnik. On nije slobodan nego je on ubojica vlastite slobode. Ne moe sloboda biti sa sloboda sebe ubija. Sloboda eli sebe proiriti. Jer mislimo da je sloboda initi dobro i zlo, zbog toga padamo u zlo. Mislimo da je to neto pozitivno initi zlo, to je naa sloboda. To je la! Koja dolazi od laljivca koji je inteligentniji od ovjeka. Lopov jedan! Ti si slobodan samo dok ini dobro. Kad pristane na ideoloke floskule, pristane da te zarobe, ti si rob. Ti si slobodan kau ubit emo te, ubijte. A neemo. Ja sam slobodan. Moja sloboda je vea od moje fizike smrti. Oduzeti emo ti sve imanje, hvala Bogu, bez iega sam doao na svijet, gol i bos. Istjerati emo te iz zemlje, hvala Bogu* kamo god doem, sa mnom su dobri ljudi. Sloboda je u tome da se niega ne moe prestraiti, da si ti uporan u dobru. I nitko ti ne moe nita. To je strano za lopove i razbojnike, za totalitarne reime. Zato su logori bili puni, slobodnih ljudi. A vani su bili robovi. Kao kad doe u zooloki vrt. Onda misli da gleda ivotinje, a ivotinje misle da si ti u kavezu i da one gledaju tebe. Sloboda je to je sv. Lovro rekao da nema novaca, imao je karitas u svojim rukama, ovi su htjeli dobiti njegove novce, muili su ga na rotilju mislei da e progovoriti. Lovro nakon nekog vremena kae, molim vas, okrenite me na drugu stranu, ondje nisam dobro peen. zamislite vi tu slobodu? I taj uas muitelja da mu ne mogu nita. Njega ne boli. Jedan Ameriki vojnik je bio u Vijetnamu, muili su ga da izda neke tajne, rastezali su ga i muili na sve naine, vratili u eliju a onda je kleknuo i rekao: Boe ako ja jo jednom odem, neu izdrati. Umrijeti u u trenutku. Pomozi mi. Nakon dva sata ponovno su doli po njega. Mirno je rekao, idemo. Rastezali su ga lijevo desno, nita nije osjetio od boli, s jedne strane snaga duha i vjera a s druge i naa bol se osjea do odreenog stupnja, tad vie ne osjea bol. Nai ivci imaju 79

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

granice dokle daju podatke da te boli. Poslije vie ne. Kao da si mrtav. Ne treba se bojati bola im si na duhovnoj razini. Kako dijagnosticirati, pronai izvore njegova zla. Organski Fenomenoloki ORGANSKI hagioasistent mora upamtiti da svaki organ ima svoje simptome i svoje bolesti. im ti kae zbog toga i toga, mora osjetiti, to e biti ovdje. Oko 30-tak razliitih organa duhovne due. Prvi meu njima je o s o b a. Osoba osobito doivljava svako poniavanje u sebi, kao gubljenje njenog dostojanstva. ( kraj jedanaestog cd.-a) 12.cd svaki organ moe biti ranjen. Ako je pogano dostojanstvo, kako se to oituje? ovjek se tui da ga ne vole, da mu prijete, da ne moe uspjeti u ivotu. Ili se tui da ga netko poniava. U osobnom ivotu, braku, obitelji, poslu, drutvu, ili s druge strane, sam sebe optuuje da ne vrijedi, da nije sposoban. im netko govori, ja nisam sposoban, nisam za nita, to nije poniznost (jer nema nesposobnog ovjeka) nego la, i on sebe poniava, postao je uvjeren da on nije za nita da stoji pred suicidom, vano je to prepoznati. Takve ljude u dijagnozi ne smijete dugo ispitivati. Ne analizirati zlo u njemu nego ukazivati na dobro. Ugroen ivot netko e priati da mu je fiziki, netko, psihiki ugroen, najgore kad je duhovni a o tome ljudi ne znaju pripovijedati. Mi nismo nauili uope na duhovni ivot, ono to jesmo, mi to ne znamo. Kad Evanelje kae, vjeni ivot, to vrijedi ako sve ima i ako izgubi vlastiti ivot imati e ivot, mi to ne razumijemo, jer mislimo, jedino to je ivot, to je ovo ovdje. Mi smo smijeni i naivni a zovemo se znanstvena generacija, totalno smo neznanstvena generacija. U utrobi majke, ivi ovjek, on umre. Da li je umro? Ne, upravo je oivio da se dalje razvija, tako treba gledati nau smrt. Mi smo ovdje samo na neko vrijeme da preemo dalje. ovjek se ovdje ne moe razvijati do kraja, do neke mjere, doe do stropa i to dalje? Ne moe rasti. Zato prelazi u tree razdoblje ivota. Tri su razdoblja: utrobi majke, pod srcem doivljava netko te nosi. Mora izii i postati samostalan, odrasti, shvaa da te Bog uvijek nosi u srcu, zato si u utrobi majke devet mjeseci, to treba uvrstiti u sebi. Kao dijete u utrobi majke, tebe Bog nosi. Mi smo u Bogu u Njemu ivimo, miemo se i jesmo. Onda Bog te spusti i kae: ajde da vidim kako si ti kreativan, probaj hodati, govoriti, stvarati, to je smisao ivota, da odrastemo. Kad se rodi u tree razdoblje ivota, onda e te tamo doekati svi tvoji pokojni prijatelji, pokojni ih zovemo, a nisu oni ba u pokoju, miru, nego oni rade od jutra do mraka, oni e te doekati, bravo, primiti ljubiti i rei: ajde sad prohodaj ovdje, vidi kako se to duhovno hoda govori, ide u kolu, gradi jedan novi svijet, to je nebo. Nebo nije da legne u krevet i spava cijelu vjenost, nebo je da se trajno razvija, nema granica u tome je ljepota vjenog ivota. Uvijek novo, novo. Neizrecivo lijepo. Vjeni ivot kad je ugroen, to je najopasnije. Nismo svjesni da nas najdublje boli kad nas taj ivot boli, nismo svjesni kad grijei da si zapravo zgren, tvoje ile ne funkcioniraju, tvoji ivci stisnuti, mozak, ne moe pravo misliti ni govoriti. Mi svi bacamo da je to psihologija, psihiki, nemiran, nervozan, nije, to je duhovna teka bolest, ivot ti je ugroen i u tekom si strahu, sve se u tebi gri, kako da izie iz toga. Psihiki je to da kad ti grijei, osjea krivicu u sebi to je duhovno a psihiki, da ne moe ljudima pogledati u oi. Sjetite se ti kad po noi u krevetu ili izvan kreveta sagrijei sam, nitko nita ne zna za tvoj grijeh, poela si nekoga mrziti, ogovarati. Kad ustane, ne moe pogledati te ljude u oi. Ti se boji, stidi. Ima dojam da svi vide kakav si. I naravno da se vidi. Samo malo izotrite oi. Jako se to vidi, ne moe se smijati. Nervozan, nezadovoljan, nita ti ne tima, ne zna to ti je. Onda bre psihijatru da ti da tablete, onda si 2 sata malo mirniji a iza toga jo gori. Zato? To nije psihika bolest. Teka duhovna bolest. To je smrt. To boli. Gdje ti moe neto ukrasi i biti miran? Sjeam se za vrijeme Jugoslavije kad smo prelazili granicu, nismo smjeli prenijeti neto, pa te pita, imate li to? Nemam! Kad sam imao svoje ofere, vidim kako oni odmah, dobar dan

80

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

(uplaeno), vidi da neto hoe slagati, prevariti. Pa, vidjeti e da smo mi prijatelji s njima pa onda nee. Ma to nee. I on je dovoljno pametan da te pita to ima u torbi. To se tako dobro vidi. Ili si ti umjetno njean, pristojan ili grub, nervozan ili uti. To su odmah simptomi, na licu se vidi. Lice je tvoj ekran, tvoja televizija, grijeh se ne da skriti. Ne umiljajte si. Vidi se na tebi tko si. Vidi se to si noas radio/la, juer i to e sutra. Smijati se ne moe ako si sagrijeio. Vi toga morate postati svjesni, ljudi nisu svjesni od ega su oni nesretni, vi im morate znati rei. Nije to psihika bolest. Ona moe konvertirati i u psihiku, ali nije psihika. Izvor je svega u tvome duhu. ovjee, pokaj se! Netko te povrijedio, sjetite se, ne moe ga pogledati, ni s njim razgovarati, nita imati s njime. Nazove te, ti poklopi slualicu, to ja imam s tobom. Onda ima potrebu govoriti svima, on je takav i takav. To su simptomi prema kojima vidim tko si. Sjedi, idemo te lijeiti hagioterapijski. Simptomi su tako vidljivi na tvom ivotu, vladanju, rijeima, gledanju, to se sve vidi. Onda e jo uti to ti hagiopacijent kae da ga boli, mui. Sad zna, ako je ugroen vjeni ivot, on najdublje boli. To je egzistencijalni duboki strah. On se razlije cijelim biem, fizikim i psihikim. Osjea da si sve izgubio. To ovjekov duh registrira, to je jasno ovjeku. To je jasno u umu i intelektu, razumu ne jo moda. Razum jo sumnja. Ranjena savjest rekli smo kako boli, vidi se, a to radi, brani se: to vas briga, nisam ja, meti pred svojim pragom. Redovito mukarci bjee iz Crkve, zato? Kad dou, propovjednik odmah njih apostrofira, tono govori to sam ja sagrijeio, to njega briga to ja psujem, tuem svoju djecu, kradem i laem, pa od ega u ivjeti. Ti sveenici su uasni, mukarci se sakriju u sakristiju ili na koru ili ispred crkve. eno ti idi naprijed. eni je puno lake rei, moj grijeh x 3, mukarcu ne. Zato? Mukarac je glava obitelji, on mora bit hrabar, poten, estit, to oekuju njegova djeca i supruga, a on nije, on je jadan krljav, pije, pui, psuje, ne radi kako treba. Ponien, sam sebe ponizio i kako e se pojaviti jo tamo u crkvi. Sveenik kae, ne pit, puit: e, taman, jo i ti protiv mene, dosta mi je da mi savjest optereuje, jo i ti. To su nervoze. Zato tuku, agresija u obitelji i braku, zato zbog grijeha, zla, ranjene savjesti. Ti u svakom ovjeku vidi da te optuuje. Tvoja te savjest optuuje i al ti misli jo i oni, najradije bi pobio sve: to e oni mene optuivati. Gdje nastaju ratovi? Tamo gdje su politiari krivi. Nastoji poniziti i poraziti drugog toboe neprijatelja da bi ispali pravi. Uvijek su pobjednici pravi, to je kriminal. Nikada. To je kako vidite ranjena savjest. Zgodno je to odmah prepoznati. Zaveden um kognitivno ovjek vidi, pa krivo govori, uope ne zna to je ivot. Onda mora kognitivno, temeljito promijeniti. Srce koje vapi ovjek je negdje kao u dubokom bunaru, ponoru, vapi, daj me izvuci, ezne za nekim tko e ga voljeti, sav je ispranjen, mrav, kost i koa u duhovnom pogledu. Ovisna slobodna volja slobodna volja na stotinu naina bude ovisna. Poroci cigarete Ateizam ne vjeruje u Boga, zato jer misli da ga Bog optuuje jer ima krivu sliku Boga. Ateist je ovjek koji odbacuje svoju sliku o Bogu, u njegovog Boga ni ja ne vjerujem i ja bih ga odbacio. Ja u mu dati moga. Moja slika Boga je prekrasna. Moj Bog je dobra. Zakopani talenti frustriraju ovjeka. U Hrvatskoj je pola frustrirano, ili su bili u ratu ili prognanici, ili dobili prerano penziju ili mirovinu sa 40, 50 godina i oni siromasi ne rade, to je frustracija koja ubija i zato ima toliko suicida kod nas. S druge strane, kriva grijnja savjest, on je morao braniti domovinu, dunost je imao braniti, domovina se mora braniti, i ako je iz obrane domovine morao ubiti, nije mu grijeh. Katekizam kae, ako tebe netko osobno napadne i prijeti da te ubije ti ima pravo njega ubiti da ti to nije grijeh. Svatko ima pravo na integritet svoga ivota. Nai branitelji su muenici, sveti ljudi koji su sve rtvovali, ili dati sve za slobodu domovine, nisu ili osvajati tuu zemlju, nego braniti svoju. Branili roditelje, djecu, druge da neprijatelji druge ne masakriraju, zarobe, porobe. Tko to ne zna, ne zna gdje je patnja. Gdje nastaju ratovi.

81

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Osama bez komunikacije im se netko povlai u sebe, shvati, on se boji. Njega savjest mui i to ne moe rei, njegov ivot nema smisla. Optereena memorija naim braniteljima, morali su gledati uase rata, granate koje su razbacivali tijela ljudi, ima grinju savjesti, zar ga nisam mogao braniti, uas ga hvata od toga. Vratio se kui a nitko ga ne titi, ne razumije a u njemu buka i bol. Pita se: a zato sam ja morao ii tamo? Zato ljudi ubijaju ljude? Zato drugi hoe moju domovinu, djecu unititi? Nijemci danas, etvrta, peta generacija pati od nacizma, Hitlera. to imaju dananja djeca s njim? Meutim, duboka patnja u njima, oni danas osjeaju da Njemaka nema oca, fatherzato? Jer svi oevi su ponieni i boje se. Pita: to si ti tata radio? 35., 39., 41., itd. strahovito osjeaju krivicu, Englezi, Francuzi, Amerikanci su tako fino nabacili krivicu na njih. Tko e optuiti Francuze zbog uasa Revolucije, Napoleona i svega koji je isto tako doao do Moskve. Engleze, koji su porobili itav svijet? Nepravde su u svijetu meu nacijama i nemogue je zaustaviti ratove. Bol itave nacije je i bol pojedinca, nemojte tu biti apstraktni. Treba razumjeti i voljeti ovjeka. Talijani su bili faisti, mi antifaisti, od antifaizma napravili komunizam jo gore ropstvo. Nitko nee dopustiti da mu se kae: uj, nije u redu to sam radio, svatko optuuje: vi ste krivi, uvijek je neprijatelj kriv. I ja sam kriv, drugi: i ja i evo ti ruke, amo iznova. Samo je to put. Nikoga ne optuiti. Nego uiniti da se moe pokajati i postati novi ovjek. Ne kazniti ovjeka nego ga promijeniti. Kineski car se spremao godinama da susjednog cara napadne i njegovu zemlju porobi. Kad su generali pripremili vojsku, nau svoga cara gdje sjedi s protivnikim carom za istim stolom, piju, jedu i razgovaraju, smiju se. Pitaju ga: care, to radi? Nita, razgovaram sa protivnikom, kolegom. Kako, pa jesmo trebali napasti? Da, trebali smo. Pa ti zna da je to na neprijatelj? Znam, kae. Zna da ga moramo porobiti, neprijatelj je. Znam! Pa kako emo napraviti mir onda? Evo, ja sam napravio mir, ja sam neprijatelja pretvorio u prijatelja. Nema drugog puta, prijatelji dragi. Moe druge zarobljavati i vikati da su krivi, a na tebi e ostati duboka krivica i neprijateljstvo e uvijek ostati, i klice rata su uvijek tu. Europa je prepuna ratova. U njoj se stalno vode ratovi. Sjeverna Irska, Korzici, itd. nema mira dok god se ovjek ne udari u prsa i rekne: ja ne valjam. A onaj kae: ni ja. hoemo biti dobri? Hoemo. Zagrle se. Ti si dijete Boje, i ja sam dijete Boje, pa to onda radimo, zato se ubijamo? ovjek koji je nemoralan, bez mudrosti, ovjek mu je bez nekog okusa, nema soli. Profanirana spolnost jadni su to ljudi koji u spolnosti vide neki uitak, zadovoljstvo. Kao ivotinje kad se pare. Iracionalne boli Manjak djela Sam a u drutvu vie, svi su krivi u politici, svi, samo si ti dobar. Samosaaljenje i mrmljanje; Neprirodnost; Dakle, sve su to znakovi na kojima e brzo prepoznati jeli to treba neto lijeiti. To je organski. Kad su egzistencijalne boli, onda ete vidjeti prvo da ovjek pati od neznanja. Prvi simptom. Drugo je nemo, tree nepovjerenje, etvrto je strah, uas, tjeskobe, besmisao to su ti znakovi i to su izvori na koje izlazi zlo. im je nepovjerenje, tu izlazi zlo. im je neznanje, dolazi zlo. Drugo su bazini, osjeaj krivice, agresije, suicida, depresije, ovisnosti. Egzistencijalni imaju neznanje, nemo, nepovjerenje, strah, uas, tjeskobe i besmisao. Kad ujete da o tome govori, taj ima egzistencijalne bol i patnju. Bazine imaju: krivicu, agresivnost, depresiju, suicid, ovisnost. Prepoznati ete, to je bazino nepovjerenje. Cjeloivotni: uvrede, prijetnje, bolesti, smrt blinjih, osama, starost, siromatvo. Sve to se u ivotu dogaa. To se dogodilo kasnije nakon djetinjstva.

82

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Kognitivni: Neznanje ili krivo znanje, devijacija, relativizam, sumnje, ideologije. Um i razum su prevareni, uniteni, onemogueni. Aksioloki: nemoral, poroci, preputenost zlu itd. oaj, razoaranje. Interpersonalni: svae, mrnje, kletve, prijevare, ratovi, nepovjerenje, nepratanje, manjak kajanja. Sve ono to je izmeu ljudi. Patnja jer te drugi ne voli. Osuuju, prijete, viu na tebe. im se tako tui, zna kuda spada, gdje su izvori njegove patnje. Religiozni izvori: ateizam, formalizam, nevjera, strah. Filozofski: suprostavljanje transcendentalima, razaranje forme tijela odnosno duhovne due, manjak spoznaje, odluke, djelovanja. Organski: dostojanstvo pogaeno, ranjena savjest, ugroen ivot, la, nevjera, bez karaktera, ovisnost, ateizam, lijenost, tatina, karijerizam, tjeskobe, besmisao, muka, uzaludna patnja, nepravde, ponienja. Fenomenoloki: nesretan je, krt, zlonamjeran, nedomiljen, neizgovoren, otpisali su ga. Oajan, podloan, ovisan, zarobljen mislima, neodluan. U kasnijem permanentnom obrazovanju emo to temeljitije prolaziti. Prema fenomenima sad zapravo pronalaziti gdje se nalazi patnja bol i muka. ovjek nervozan, zarobljen mislima, podloan, ovisan, lud, poraen, nepametan, snuden, razoaran, mrzovoljan, pun straha, maloduan, slab. Sve je to posljedica jednog uzroka, sve to pokazuje gdje su izvori zla koje vi morate znati gdje ete ih zatvoriti. Ako je netko nazadan, onda ete mu pomoi u mislima da bude progresivan. Ako je povrijeen, pokazati da Bog stoji na u njegovu ivotu na prvom mjestu i da mu on daje njegovo dostojanstvo. Ako je agresivan, pokazati da u tome nije budunost. Ako se nekome osveuje ti sebe jo dublje ranjava, to je samo gomilanje zla. Oprostiti je rjeenje. Ako si bespomoan, pokae mu jo sve njegove sposobnosti. Imate ruke, gledate, govorite. Dobro jedete, spavatepokazati bespomonom ovjeku gdje je njegova mo jer on zaboravi, vidi jednu bespomonost i vidi da je to sve. Kad se ena i mu svaaju: nikad te nema doma, samo pijelijenina. Pa eno: uvijek si rekla da sam ja najvredniji ovjek Ta poopivanja duboko bole. Uvijek si bio takav, znai otpisao te. Sad si pao u zlo? Operi se pa idemo dalje. Muu, to volim kad si lijen, znam da e biti marljiv. Opratam ti i on se mijenja. enice, tko tebe ne bi volio kad stalno prata. Ima jedan ovjek, umjesto, netranscedentan, nedjelotvoran dakle, nedrutven, nepovijestan, osjea se kao da nema povijesti iza sebe ni ispred sebe, neprirodan, sav umjetan, vidi po njegovu licu da ne zna ni okrenuti glavom, ne zna kuda bi s rukama pa mae izvan horizonata. Sve su to simptomi tekih duhovnih poremeaja. Mi smo naalost stavili da je to psihiko podruje onda smo medikamentozno ili psihoterapijski proveli a to ne ide jer se tamo isto samo rjeavaju simptomi a ne izvori, izvori su na duhovnoj razini. To treba temeljita suradnja izmeu psihijatra, psihoterapeuta i hagioasistenta. Da svatko prepozna svoju kompetenciju. Da ne bi hagioasistent rjeavao ono to nije njegovo i obratno. Netko je zaostao, zao, prljav, grean, depresivan, kriv itd. glup, neprijateljski, nekarakteran, toliko toga moete nabrojiti. Skala simptoma gdje se pokazuje duhovna stvarnost. Sve smo stavili da je to psihiko a nije, jer psihologija prouava ono to su simptomi ovjekove psihe i due. E. Fromm kae da je psihologija zaboravila psihu. Gledaju smo njihove mehanizme kako djeluje, radi. Kae: morao bi, morao ovako. Psihologija ne ide do uzroka. Bitna je razlika izmeu psihe, psihologije i filozofije jer filozofija trai posljednje uzroke neega a psihologija simptome, one prve uzroke. Prirodne znanosti trae ove prve uzroke, to je uzrok da biljka raste ili ne raste. Filozofija trai one posljednje, tko je to zapravo postavio a gdje je ivot u biljci. To biologija uope ne pita. to je to ivot? Gdje je? Tko to pravi jabuku na stablu? Gdje su ti patuljci, zato ih ne traite? Zgodni su mali ljudi onda oni to prave . naprave nekoliko laboratorija, mijeajumi kaemo, mirie ili ne mirie. Tko to napravi prekrasnu ruu? Ispod mog prozora ponovno cvjeta jedna prekrasna rua, gledam je, i on mene, njie se: kako si, bok mala. Pitam se, tko te je nainio? Tko te poslao meni? Gdje je ta rua iz zemlje, kako ona 83

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

zna koji njoj element treba da bi mirisala, da bi dobila tu boju, fine latice, tuak, pranik, ludo je to. Ispod svega toga skriveno sjeme, ivot. Ide unutra i secira i vidi nema ivota. Gagarin proao po svemiru i kae da nema Boga. Ja bio u nebu i nema ga. A nije bio u svemiru a kamoli nebu. . bio malo izvan orbite. Vrijeme ruka. Treba vam mir. Kako ste mi pospani Prijepodne smo imali dvostruki govor o dijagnozi. Kako ju postavljati. Praktini dio, pa teoretski dio. Stalno emo ovih dana prikazati kako moete dobro dijagnosticirati. Morate svakako nauiti onaj fenomenoloki i organski dio, kako biste mogli ocijeniti im vam pacijent doe, nakon pet pitanja o emu se radi. Da znate koju ete terapiju. Pa prelazimo danas na terapiju.
Prva je da sjednete i oslonite se leima na stolicu, nogama na podu, zagledate naprijed svojim duhom ispred sebe i da vidite sebe odmorena, zdrava, da si kaete ja sam zdrav, bit e dobro. Recite to tri puta dok ne osjetiti da je dua to prihvatila i da moete mirno disati. To je znak da je dua prihvatila, zahvatila cijelo vae tijelo da ono funkcionira zdravo. Sjednete na krilo Oca nebeskog, sjetite se kao to si svjestan svoje misli, svjestan si dobrote, svjestan si to je to ljubav, mrnja. Sjedi na krilo ljubavi. Tvoj Otac te htio, elio, eznuo za tobom da ivi. On te postavio u ivot. Kad ti Bogu kae: smijem li na tvoje krilo? itav svemir drhti od sree, radosti, slavlja: gledaj, ima jedan ovjek koji razumije da ga Bog voli. Sjedni, osloni se na Njegova prsa, oslukuj ritam Bojeg disanja i kucanja srca, prepusti se kao da si se otisnuo na ocean, odmara se, ramena se tvoja sputaju, koljena nisu ukoena, vrat je otkoen, sve funkcionira fino, oni kapci su otkoeni, mirni, oputeni, ui, srce mirno kuca, ivot tee, zdrav u tebi. Dobro jutro. Ustati, da nismo noge izgubili, krvotok funkcionira? Tko je to spavao kraj vas lijevo i desno? Kako se zovete, gdje ste u kojem gradu, kojoj zemlji u sjeni koje katedrale? to te dovelo, koji su bili argumenti da si morao putovati u Zagreb? Zato ti je hagioterapija tako vana? ? to kani s ovim studijem u budunosti? Jedna je Splianka prije ruka rekla uz pozdrav i da je divno to postojim: ja u biti vrhunska hagioasistentica. Skoro sam pao u nesvijest. to u onda ja biti? Obradovalo me jer jo nikad nisam uo da je netko tako prihvatio sigurnost da moe biti vrhunski, iako je ona prvi puta na ovakvom studiju. estitam svakome od vas koji je svjestan da nije samo tijelo i psiha koji su vezani, ogranieni i umiru, nego i duh koji je besmrtan i koji je stalni projekt. Koji samo eli da ide dalje, vie, da bude vrhunski, najbolji. Poeli to! Sjeti se: a gdje e osnovati Centar za hagioterapiju u svojoj zemlji? Svi gnjave sveenike, biskupe, upnike. To je krivo. Hagioterapija nije religija, nije pastoralno djelo Crkve i sveenici vam ne trebaju nita dati, nego, grad, selo, drava. Gdje to sveenici daju lijenicima kliniku? Zna se tko je to duan. Obino idu sveenicima: dajte nam sobu. Kau: a tko ste vi? Ja sam bila kod prof. Ivania. A tko vam je on? Studirala sam hagioterapiju. A to vam je to? uznemirite na taj nain itavo ovjeanstvo. Umjesto da najprije radi na sebi i da drugi zapaze i pitaju: od kud si tako uspjela biti skroz drugaija. Ti im ispria. Da, kako se to zove? Hagiografija? , to ti to znai? Koji su to principi, saznanja? Amo mi to kod nas nainiti, kako, pa ja sam ti u uredu gradonaelnika, nema problema. Sjeti se ponovno tko si ti i nemojte ii maleni ispod zvijezda. ije si ti dijete? Tko je tebe stvorio? Nemojte nikada rei: nee to ii, tko e mi dati prostore, a kad u ja zavriti ispite, to govori samo avao. Jo gore rei, ja sam star/a. samo je avao star. samo on nema budunosti. Tko mu je kriv, neka se obrati. Svi koji su na duhovnoj razini su vjeito mladi, godine ne znae ba nita. to je to ivjeti 138 godina? Uspnite se na duhovnu razinu, samo promisli, tko sam ja? iji sam ja? ja sam Boji, meni nita nije nemogue. Moj Otac ima svega u izobilju i sramota je da sam ja siromah. Ja moram biti bogat da bih cijeli svijet obogaivao. Napravite to u sebi, to je sve hagioterapija. Ovo je drugi posjet, prvi ste bili juer. Samo govori: uspjeti u. Sigurno. Moj grad e imati centar uskoro. To uope nije problem. Sad pogledajte lijevo i desno je li vae kolege isto ele imati centar? Sjetimo se kako se izraava ljubav prema ovjeku? ovjee, kolega, ti ne moe nita uiniti da te ja prestanem voljeti. Drugo, nemoj se truditi, svejedno te volim. Tree, lijepo je to ti postoji. Probajte

84

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

ono to je zgodno rei kolegi lijevo i desno, ako vidite da je nezgodno, utite radije. Lijepo je to galamite, lijepo je to vaa ljubav galami da uje cijeli svijet. Sjeti se, ijeg sam ja Oca dijete? Tko je moj pravi Otac? Tko je meni dao moju originalnost? Napravi odluku: od sada u se vladati u skladu s mojim Ocem. Ja sve mogu, unato problema, potekoa, zapreka na putu, ja sve mogu. Neu gledati na ono to me spreava. Nego na ono to me vodi. Dobro uvijek pobjeuje. Dobro uvijek ima zadnju rije. Aleluja!

2. PUTOVI U PNEUMATOLOKO ZDRAVLJE kako komunicirati pneumatoloko zdravlje? Kako ovjeku pomoi da se ostavi zla a prihvati dobra? Kako pomoi da zatvori prozore i vrata i sve otvore zlu, a da pusti da dobrota, krepost, vrlina ulazi u njegov ivot? U hgth nema lijeenja, zato? Jer nema takvih rana kakve su to na tijelu. Ili ak na psihi, emocijama. da su problemi na ovjekovom duhu, manjak, neto ega nema. Ako ti je netko odsjekao nogu onda ti ne moe lijeiti tu nogu. Nego ju ponovno uspostaviti. Zlo u filozofskom smislu, duhovno, manjak dobra. Zlo je manjak postojanja, ono ega nema. U hgth ne govorimo o lijeenju, terapijama, ne govorimo o bolestima, nego govorimo o boli duhovne naravi i o patnji. Govorimo, kako bismo se dobro razlikovali od medicinara i psihijatrije, psihoterapije. Jer se dogaa da me oni stavljaju psihoterapiju. Pred pola godine iziao je Zbornik, hrvatskih psihoterapeuta gdje je prikazano, 50, 60, psihoterapija. Molili su da im odrim predavanje iz hgth, onda su stavili da je to psihoterapija. Psihoterapija koja je nastala u Hrvatskoj i da je jedini hrvatski model prihvaen u itavom svijetu. Nisam se bunio. Zato ? dobro je da oni tako misle, barem e upotrijebiti hagioterapiju u svojoj psihoterapiji i nee im nakoditi, nego biti korisno. Hgth nije psihoterapija u nikakvom pogledu. Kau da ima preko 270 razliitih psihoterapijskih metoda. Muller, njemaki sveenik i bivi psihoterapeut, valjda je jo, kae: da im ima oko 600. svi kau da ni jesna psihoterapija ne izlijei ovjeka, zato ih ima tako puno, jer ni jedna ne izlijei. One sigurno, pomau pacijentu. Upuuju na ono to upravo radi hgth i to je pokuao Frankl s logoterapijom da treba jedna via duhovna metoda, da je malo samo psihika razina, treba se podignuti jo neto vie. Suvremeni trendovi u psihijatriji, psihoterapiji, pokazuju da ljudi sve manje bave psihoterapijom nego radije prelaze na medikamente, lijekovima lijeenje. S jedne strane imaju uspjeh bar 30 40 %, drugo, puno bre djeluju. Jedna psihoterapija traje godinama a ne izlijei te. Lijekovi ipak mogu izlijeiti, pogotovo ako je manjak u mozgu, mogu itekako dobro djelovati. To to nee ni hagioterapija to jako dobro e izlijeiti mozak. Svi se upuuju vie prema medikamentima a time se sputaju sve vie na razinu medicine, neurologije. Zato imate neuropsihijatre. Pokuavaju na oba naina. I medicina i psihijatrija, psihologija su nainili velike korake u istraivanju. Oni su neizmjerno pomogli pacijentima psihiki bolesnima da ne budu proglaeni luacima, koje se zakljuavaju u podrume. Danas je to postala humana medicina. I kod najteih agresivnih, psihikih pacijenata. Svima treba estitati koji su na tom podruju rasli. Sad e se osobito vidjeti koliko bude ova duhovna terapija tu jo vie pomogla. Iskustva su naa da moemo svakom psihikom bolesniku pomoi. Ali ne tako da lijeimo njegovu psihiku bolest nego da jaamo njegovu duhovnu dimenziju, da lijeimo njegove duhovne traume. Onda kad je duh jai jer su izlijeene njegove duhovne traume, tad se vidi da ovjek unato psihikoj bolesti, funkcionira normalno i da moe ivjeti i raditi. Iskustva imamo i sa shizofrenijom i drugim tekim bolestima. U medicinskom pogledu, neizljeive bolesti razne vrste malignih bolesti isto tako kad nam ljudi dou mi nemamo 85

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

nita s lijeenjem tih bolesti, mi nismo tu kompetentni, ne smijemo se tu igrati. Ima ponekih koji ne znaju to je hgth pa misle da mi lijeimo fizike bolesti, onda misle da se pravimo vani, pa da varamo ljude, jer se tako to ne lijei. Ograujem se od svakog vaeg govora, miljenja, vae pobonosti, mi nismo medicina, ni psihijatrija, ja nikada kao hagioasistent ne smijem lijeiti rak i ne smijem lijeiti psihike bolesti. Tree, (a di su prva dva?) ja nisam u hagioterapiji nikakav sveenik da tako kaem, nikakav pastoralni djelatnik, ja ne smijem molitvom lijeiti pacijente koji su bolesni duhovno. To moe sveenik, tu se radi o evangelizaciji. Morate se dobro uvati tih krajnosti, esto ljudi jer ne znaju dobro hagioterapijske metode, ne znaju mehanizme duhovne due, pa se radije upute na molitvu i slino. Molitva ne pomae u tom pogledu. Molitva nije da lijei duhovne bolesti, one se lijee po zakonima koje je stvorio Bog u naoj duhovnoj dimenziji, duhovnoj dui. Morate to dobro znati. Isus Krist nije doao da lijei duhovne bolesti, nego da ovjeka spasi od njegove otkinutosti od Boga i da ga ponovno spoji na ono temeljno to je u njemu. Isus nije lijeio bolesti zato to bi rekao, doao sam na svijet da lijeim fizike i psihike bolesti, time se nita ne rjeava. On je lijeio te bolesti samo zato da dokae, ja imam vlast nad njima jer sam Bog a ne samo ovjek. To su temelji fundamentalne teologije koje morate dobro poznavati. Dogaa se to kao u alternativnoj medicini kad ljudi ne uspiju u psihijatriji, psihologija, psihoterapiji, onda se dadnu na okultne prakse, magijske, bioenergetske, reikie, upropaste ovjeka, jer ga predaju jednom stranom duhu koji ga razapinje i koji ga unitava, tu morate biti oprezni. Ne smije nikada hagioasistent umjesto da ide svojim putem upotrijebiti pastoralni ili psihijatrijski ili medicinski posao. Ne. Nae iskustvo je samo ovo, kad ja temeljito radim svoj posao, posao na razini duhovne due, kad ja dobro poznajem mehanizme i tu pomaem ovjeku, tad se udesno dogaa da se bar 30, 40, 60 % bolesti izlijei, zato? Jer su simptomatske, jer su uzrokovane na duhovnoj razini. Normalno, kad ja izlijeim uzrok tih bolesti one se dalje lako izlijee. Zato je normalno da nam dou ljudi s rakom pa se izlijee. Imam bezbroj sluajeva, kad ih nauim oprostiti, pogotovo gdje on ne zna ve da nije oprostio i kad temeljito oprosti nekome, od roditelja, kome nije nikada oprostio, rak odjednom nestaje. ude se i lijenici i oni. To je normalna stvar. To je mehanizam duhovne due. Zakonitost duhovne due. Zato to konvertira taj veliki stres, ta teka trauma nepratanja je konvertirala na tjelesnom podruju i stvorila rak. Kad je toga nestalo, rak nema vie zbog ega odlaziti, rasti, on se lijei. Tako isto psihike bolesti. Shizofrenije i sl. imamo takva iskustva. Depresije, vrlo lako nestaju, suicidi brzo se rijee a na psihijatrijskom podruju nemate rjeenja. Morate se strogo pridravati svojih kompetencija. Ne ii na druga podruja. Nije dobro ako poboni ljudi studiraju hagioterapiju. Oni prijeu granicu i bave se svatarijom. Jer lake ti se pomoliti, ovdje ondje i gotovo a time ne pomae jadnom ovjeku. to vrijedi, on tamo mrzi a ti moli: Gospodine, izlijei ga. A on: kako u ga izlijeiti kad nije oprostio? Ti mora najprije kognitivno pomoi, vidi zato treba oprostiti, kako se moe oprostiti, ti mora njemu pomoi da mu donese oprotenje, mo, slobodu, opratanje. I kad to donese ne treba nita moliti, gotovo je. Mi smo krivo nauili da sve gledamo u molitvi. Isus nije rekao, molite i sve e vam se rijeiti. Nije rekao, molite pa ete ozdraviti, ne nigdje. Ali, vjerujte pa ete ozdraviti, a vjera je neto drugo. Mi brbljamo, molite a bez vjere. Tako da vam to oto i jasno kaem, uvajte se kompetencije i granica, uvajte granice. Ne prelazite granice. Ti moe kao vjernik moliti za bilo koga ali to je tvoja privatna stvar to nema nita s hagioterapijom. Moe li neki lijnik kad ima tbc da mu pacijent ozdravi, to nema veze s medicinom, on je vjernik pa zto moli. Nemojte mijeati hgth sa svojom vjerom, religijom, s odnosom s Bogom to nije isto prijatelji. Ni sv. Franjo nije lijeio ljude, zato ti hoe? Nisu sveci lijeili, jer naa vjera nije da lijei fizike ni psihike bolesti, apsolutno ne, to vrijedi ako doem u bolnicu u Zagreb i imam karizmatsku snagu: ustajte, idite zdravi kui. To bi bio kriminal. Psovali bi jo jae. to mi vrijedi izlijeiti ovjeka fiziki kad ga nisi promijenio duhovno da on postane novi ovjek? Isto tako psihijatrijski. Hgth ima svoje duboko korijenje, velike zadae zato nemojte svatariti. Radite ono to je. Jer mnogi mi pokvare hgth jer pretvore u molitvu. Onda napadaju upnike da im daju prostore, onda ovi kau da su ovi ludi neki ljudi, tko je ove ljude stvorio. Oni kau, prof. Ivani,

86

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

a on suprotno kae. Znaju oni da Ivani kae ne. Svi koji ste poboni, odstupite danas iz hagioterapije. Jer ste krivo poboni. Poboni budite na svom religioznom podruju. Volite Boga svim srcem. Hagioasistent mora duboko biti poveza s Bogom da bi mogao pomoi pacijentu, mora bit ne samo svoj duh da izlijei nego Boji duh u njemu bude, da iz njega struji sloboda prema hagiopacijentu, ali on to ne smije rei, to se mora djelima dokazati. On to ne smije tako lijeiti. Ako jedan lijenik lijei pacijenta, koji ima slomljenu nogu, onda u nee do pa onoga koji ima slomljenu nogu nainiti lijenikom, onda mu izlijeiti nogu, jeli da da ne? Zato vi silom hoete molitvom, on mora vjerovati u Boga da bi ga izlijeio, to su gluposti. To rijetki shvaaju. Traim obraenje od svakoga tko eli biti hagioasistent. Duhovno podruje je stvorio Bog, to je sveto podruje. Najsvetije, po tome smo Bogu slini. I sa svetou i strahopotovanjem idite unutra. Ali to nije religiozno podruje. Religiozno podruje je jedan dio duhovne strukture i duhovnog organizma. Svaki ovjek je ve povezan s Bogom ali ta povezanost s Bogom ne ide za tim da lijeimo ovjeka, nego da ga spasimo. A to je neto drugo. Nije lako to govorim jer se uvijek nae ljudi, koji kau: ja sam molila, i meni se izlijeio. Pa, to je tvoj problem. moramo biti poteni, jer svatarenje ubija ljude i naravno da e se buniti i sveenici, psihijatri i medicina kad radite njihove poslove i to nestruno, krivo, upadate u njihovo podruje. Kao da si upao u tuu zemlju i vodi rat. Tko to ima pravo rei: mi emo moliti za vae pacijente a oni e ozdraviti? Rei e, pa vi ste ludi. Zvat policiju i ajde na psihijatriju. pa se na psihijatriji moli. Svi vi koji mislite da je hagioterapija molitva, krivo imate. Molitva se dogaa u naem religioznom odnosu prema Bogu, onda kad sam ja u Crkvi u euharistiji, kad sam s Bogom povezan. Nemojte upotrebljavati boga za svoja ozdravljenja. Bog nije lijenik. On je ljubav koja tebi pomae da se moe izlijeiti. Zato je tebe izabrao. Jedni su lijenici, drugi su psihijatri, trei su hagiopacijenti. Pametnom sto rijei dosta. Kad se radi o putovima prema duhovnom zdravlju. Imate 6 toaka: 1. TEMELJNI PUT: U hgth postoje tri koraka koja morate napraviti. Kad se napravi dijagnoza, morate put SPOZNAJE. Motate hagiopacijentu najprije objasniti to se to njemu dogodili, zato, objasniti mu. To je kognitivni ili moralni put. I tree, pokazati mu kako moe doi do ozdravljenja. Vana je ta nada, u toj spoznaji. Svaki hagioasistent mora pola sata prije nego radi s hagiopacijentima, mora biti u vezi s Bogom. On mora imati svoga hagioasistenta. A to je Otac nebeski. I Isus iz Nazareta, moj veliki prijatelj. Samo Isus i Bog Svemogui. Pola sata s njime. Mora izlijeiti u sebi ono to kani dati drugima. U hgth se komunicira, daje, ide se dati. Ja ne lijeim oholost, nego dajem poniznost. Ne lijeim mrnju nego dajem njemu ljubav. kako? Tako da mu najprije opiem to je to ljubav. opiem, zato je mrnja njega razorila, objanjavam dok on ne dobije motivaciju da se odlui, to je vano. Morate tako dobro objanjavati, da on sam kae iz sebe, pa dobro, hou, razumijem. Morate mu rei emu je njegov problem, kratko mu rei, a onda, kako se moe izlijeiti, kako moe doi do svoga zdravlja i rei to je taj put, ne boj se. Argumentirano tako dobro rei da on bude motiviran rei, da. Jer, bez njegovoga da, ne moete mu pomoi. ovjek je sloboda i ima se pravo zatvoriti onome to ti od njega hoe initi. Mora mu pokazati vrhunsko strahopotovanje, objasniti to je njegov, hagio, prostor duhovne due, svet, kao to je Bog svet. Hagioasistent mora drati tajnu jednako kao i sveenik u ispovjedaonici. Vrhunsku tajnu, nikome nita rei to ti je hagiopacijent govorio. Tu se radi o najintimnijim predjelima ovjeka, najsvetijim, najranjenijim predjelima, najbolnijim. Hagioasistent mora najprije spoznati, dobiti sigurnost: ova osoba je diskretna. Njoj mogu sve rei. Ona me potuje, voli. Potovanje dakle, i ljubav i povjerenje hagioasistent mora nainiti kod hagiopacijenta. To je prvi dio, spoznaja. Probuditi u hagiopacijenta, slobodnu odluku da on hoe biti zdrav, to morate jako paziti, ne dolazi se tako lako do toga da hagiopacijent hoe ozdraviti. Ima ljudi koji

87

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

nee! Jer im je bolje kad su bolesni, onda ne moraju ni raditi, ni odgovarati, svi ih ale, oni spavaju. Moe to biti a ima i neto drugo, jo tee, da rijetki hagiopacijenti osobito kad su krani, ne vjeruju da bi oni trebali ozdraviti. Krani, gotovo svi misle da Bog hoe da oni nose svoj kri, i da Bog eli da ti bude bolestan, pa e neko dobro izii iz tvoje bolesti. Toga se morate jako kloniti. Bog nikada ne moe eljeti duhovnu bolest. Nikada ni fiziku bolest. On doputa zbog zla, da ona doe i zbog slobode ovjeka. On ne eli nikakvu bolest ali duhovnu nikad ne moe. Ne moe Bog eljeti da ti ini grijeh. Da ti ini zlo. Da ti mrzi. Ne moe Bog eljeti da tebe drugi mrze da te vrijeaju, nikada, onda bi Bog bio zao. (kraj dvanaestog cd)

13. cd pred 6 mjeseci kad mi je dola jedna gospoa na preporuku jednog franjevca da ima rak, teki, da je bila i u Americi, pregledavali i rekli da se to ne moe spasiti. Rak je takav da je ona na samrti. Imala je teke bolove, cijelo tijelo obavijeno kako da joj anestetiki pomognu da ne boli, polijepljeno po sebi. Prvo to je bilo, pitao sam je: da li elite ozdraviti? Njezin odgovor je bio: ja to ne znam. Rekoh: vi to ne elite? Ja ne znam da li Bog eli. Pa zato Boga stavljate u kriminalce. Kako kae. Pa zar vas nisu uili da nekad Bog zna da e tebe neka bolest dovesti do dobra? Ne, ree, mene nikada. Isus nije nikada mislio da je dobro da ga Juda izda. I da je dobro da lijevi razbojnik ne moli za oprotenje. To nikad nije rekao. I da je dobro da farizeji ostanu onakvi farizeji i formalni vjernici, nikad. A to vi elite rei, pita ona mene. Gospoo, Bog samo apsolutno jedno eli, da vi ozdravite, vi ste Boje dijete, je li jeste? Jesam! Koja to majka eli da joj dijete bude malo bolesno pa e onda biti dobro? Tko je to jo lijeio bolesnike pa ga napravio boljim ovjekom? Jeste li ikada vidjeli da je netko iz bolnice iziao bolji ovjek, manje grean, vjeran mu? Nisam. to vi zbilja mislite da Bog eli da ja ozdravim? Gospoo, apsolutno, i Bog i ja, samo vi neete. Onda pone skidati gornju vestu, pa donju. to je gospoo? Menije vrue od te spoznaje, ne mogu to podnijeti, predivno, zbilja Bog eli? Da, gospoo, dosta je te vae bolesti. Navalila joj krv, i mi smo zavrili hagioterapiju, ona otila doma, nije mi se vie javljala, ne znam gdje je na nebu ili na zemlji? Meni je bilo to toliko upeatljivo, koliko smo zarobljeni krivim neevaneoskim uvjerenjima, kako nas to ubija. Pronaite mi bar jedan sluaj u evaneljima kad su ljudi molili da im je Isus rekao, ne, za tebe je bolje da bude bolestan. A za tebe, ti moe malo. Mi smo poboniji i pametniji od Isusa, to taj Isus ima nama rei. Tu je cijeli problem. Valjda mi znamo to je bolje. to je ta lana poniznost, pobonost krana, ubija ljude. Ne, ja sam samo poboni grenik. Pa onda idi u pakao, to u ti ja. Koliki dolaze na moje sastanke, etvrtkom, slijepi ljudi pa ih pitam, da li elite progledati? A ne, meni je dobro i ovako! Rekoh vidim. to mislite, eli li Bog da vi ozdravite? Pa ja mislim da je Bogu drago da ja nosim svoj kri. Rekoh, vi ste njemu kri a ne sebi. Objasnim im, pokuajte moliti da ozdravite, vjerovati, kao svi slijepci oko Isusa, dvostruko ete napredovati. Prvo, kad molite, sve vie vjerujete, va e duh biti zdrav, ozdraviti ete duhovno, a drugo, dogoditi e se vjerovatno i da progledate! Nee i nee! Oni radije dolaze slijepi i ne vide nita. Uvijek me to alostilo. Uvijek odgovor: Bog mi je dao taj kri i neka bude. Rekoh, Bog daje bolest da ozdravi ne da ostane bolestan. Bog doputa grijeh, ne da bi ostao u grijehu nego da se pokaje i bude ist. A ne, ona hoe ostati u grijehu. Ja sam u paklu i meni se to svia. U hagioterapiji morate biti strahoviti razboriti, razumni, normalni ljudi. Oslobodite se lanih pobonosti, lanog kranstva i vjere. To nije vjera u Boga i moga Prijatelja iz Nazareta. Moj prijatelj je drugaiji, on je genijalac. Njega su zvali da je on pijanica, prodrljivac, On kae, ne, neka mudrost pokae tko sam. Kau, Ivan Krstitelj je postio a on ne posti, kae, pa ja sam normalan ovjek. Ivan Krstitelj nije pio a on je pio normalno pa ostavio nam vino u euharistiji da pijemo, jel? ali i Njegovu Krv uz to. Prekrasan dakle 88

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

spomen in. Krani su uvijek poboniji od Isusa. Isus ne ide na priest a oni idu, Isus nikad nije iao na ispovijed, a oni idu. Isus nije na nedjeljne mise a oni idu. Shvatite na kojoj je Isus strani? Pobonih ljudi ili normalnih ljudi? Kako mi se svia kad itam Njegovo Evanelje, kako mi je uasno sluati od pobonih vjernika kad priaju o Isusu. Kad pitam ljude, je li ti voli Isusa? O, da. Jeste li kada proitali to iz Svetog pisma? Pa nisam, ja imam molitvenike moje bake. Je li pratate drugima? O, neka oni meni oproste. kad mi ljudi dou na ispovijed. Kad si se ispovjedio? Pred 20 godina. Onda imate puno grijeha? Nemam ja nijednoga. kako nema nijednoga? A ne, to moja ena mene tenta, ona grijei. I Isus je rekao i pravednik sagrijei sedam puta. E, ja ne! Rekoh, ja sam sveenik pa sagrijeim bar 14 puta na dan. A vi ste greni. ne preostaje mi drugo, nego pitam, jeste kome to ukrali? A od ega bih ivio kae. Jeste psovali? A moj veleasni, kako e drugaije govoriti nego s psovkom? Da li s nekim ne razgovarate, mrzite? Ne valjaju ljudi, nitko ne valja. to u drugo nego mrziti. Jeste li moda krivi da ste abortirali dijete? Oh, ne jedno. Vidi najednom hrpe toga. Pa jeli vidite to ste sagrijeili? A eto, kae. Onda ja ispadnem kriv jer sam to njemu iao istiti Ja jo nisam vidio da je ijedan poboan vjernik ili pobonjak da je svet, ni milimetar ne napreduje u svetosti. Groza me uhvati. Onda da ja moram takvima propovijedati. Veleasni, morate ovo rei, ono, onako. Oni mene ue. Rekoh, tko je ovdje veleasni? Ta problematika moe lako pasti i u hagioterapiju. Prepuni ste svega a mislite da ste netko i neto. Ponizan biti to ne znai poniavati sebe, biti ponizan, znai u istini stajati, znai, realan biti, onako re, takav sam. Pogrijeio si! Ma jesam brate. Ali ti si odlian. Ma jesam i to. To je ponizan ovjek. Greno je poniavanje, ma nisam ja, ja sam nitko i nita. Ma to lae kad vidim da si ti vie u sebi nego dragi Bog. Bog je u meni. Joj, to je teko s ljudima. To su zapravo hagiopacijenti. Oni najtei. Te ete teko izlijeiti. Jer oni su pametniji i od Boga i od vas. Dobro odijelite svoj religiozni ivot, ivite duboko spojeni s Bogom, s Njime u prijateljstvu, s Isusom, poznajte ga. itajte, znajte, to je vaa struka. Nemojte od pacijenta traiti da on to bude. A njemu prenosite duhovno zdravlje. Pustite da Bog u njemu slobodno djeluje, nemoj ga ti tjerati da bude kranin, idov, neka bude to je, to ga je Bog stavio. Kad ti njemu promijeni duhovnu dimenziju, on e vidjeti, postati vjernik bolji od tebe, nemoj ti biti nekako sekta. Prvo je spoznaja Drugo je slobodna odluka pacijent mora biti motiviran za slobodnu odluku, hou! Tree, djelovanje amo onda kad hoe. Prvo se sjeti tko je tebe stvorio, drugo, tko je bio u cijelom tvome ivotu. Tree, to je sve tzv. temeljni put. 2. VRSTE PUTOVA U PNEUMATOLOKO ZDRAVLJE a) egzistencijalni put. Kad vidite da netko pati od besmisla ivota, kada dijagnosticirate da netko ima uasne strahove, to e od njega biti? Kad i dg otkrijete da ne moe nikako vjerovati da je njega Bog stvorio nego da ga je netko ubacio u svijet. Kad otkrijete da se netko boji i ima uasnu sliku Boga, da se uasno smrti boji, ne vjeruje da e to biti dobro poslije. Kad ne moe vjerovati da mu je oproteno. ovjek se osjea kao da nema tla pod nogama, shvatite da ima teku egzistencijalnu bolest i morate mu pomoi na tom putu, samo tako da ga hitno poveete sa Svemoguim. Takav koji se boji Boga, tu uope ne smijete spomenuti: Bog. Nego mu rei: gledaj cvijet, tko je to tako dobar da dri ovaj cvijet da raste, tko to djecu donosi na ovaj svijet? Kako to da ovo sunce sjaji, nitko ga ne mora platiti. Kako to da svi imamo vode, nitko to ne plaa, imamo zrak, besplatno diemo, netko je bio dobar. Probuditi tu svijest da postoji neizrecivo velika dobrota i da je to bezuvjetno, svatko uiva tu dobrotu, moj Otac i dobrima i zlima daje sunce i kiu, kae Isus. Zato to si ovjek, tebe Bog voli. to manje rije Bog spominjati jer ete ga opet povrijediti u tom egzistencijalnom putu, jer svi imaju loe slike o Bogu. Nego, ili Otac, ili Stvoritelj ili jednostavno govori: dobrota. postoji Ljubav, ta Ljubav tebe voli. Svatko reagira na takav govor. Jo je vano da takav govor bude pun slika. Ako imate sliku u sobi da mu pokaete, majku s djetetom, cvijee kako raste, kia, 89

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

zelena uma, livada, djeca u igri, ptice u letu. Slikovito se duh njegov napunja sigurnou da je priroda prepuna ljubavi, dobrote, ljepote, istine. Ako je netko ovu pticu cijelu zimu hranio da ne ugine, onda sigurno taj i mene voli. Ako se ovaj cvijet, uma, pojavila bez ikakvog ljudskog zahvata, onda ima netko tko to zahvaa i ljubi. Ako ova naa djeca tek ponu hodati, i preive i opasnosti stavljanja ruke u struju i no u ruke pa se poree, otvori plin pa se ugui, ako to dijete sve izbjegne onda ima netko tko to dijete uva. Ima netko tko se brine. Povezati ga, da ima netko tko je tebe stavio u svijet a ne ubacio. Dao slobodu i na tebi je hoe li prihvatiti s povjerenjem da te taj voli ili e rei: ne vjerujem ti, ti koji si stvarao svijet. Vraam ti kartu za ivot. Moe se argumentirano pokazati sva ljepota ljubavi, istine, dobrote. Kad rekne: ja sam ve 50 godina star kao hagioasistent pa Bog me uva, kako nee vas, joj, Bog, ta rije. Stvoritelj me uva. Netko me uva i titi, taj netko vas voli. Ako je netko nauio majku da voli svoje dijete, i dijete da ljubi majku, znai ima ljubavi, svijet je prepun ljubavi. Jeste li promatrali cvijet? Besplatno tamo stoji to cvijee. Ono uiva da te ponudi mirisom, ljepotom, bojama, njenou. Vano je ovjeka povezati s bezuvjetnom ljubavi, koja je u trenutku zaeu njemu dala njega. Objasnite mu da je on dobio svoju osobnost od nekoga, da to nisu mogli dati roditelji jer uope nisu znali ni mislili ni naruili svoje dijete. b) bazini put tu su teke duhovnih 5 patnji. Krivica Ovisnost Depresija Agresija Fizike i psihike bolesti Suicidalne sklonosti Kako pomoi takvome koji je imao teko djetinjstvo i ostao bez bazinog povjerenja? Treba ga pouiti, da ga roditelji, ni voljeti, ni eljeti ni naruiti, nemoj ih optuivati. Nemoj oekivati da su oni trebali biti dobri. Ni tvoja majka ni otac sigurno nisu imali lagano djetinjstvo, nemoj ih osuivati, prosuivati. Oni tebe vole, imali su i oni teki ivot2to misli, tko je tebi nainio tvoju glavu? Oi? Ruke, noge? Na taj nain dovesti ovjeka i vrsto ga isvrstiti u tome da je njegovo djetinjstvo bilo ispunjeno neizmjernom ljubavlju. Ako je kranin, recite da u Katekizmu pie: duhovnu duu ne produciraju roditelji. Nju stvara Bog svakom ovjeku u trenutku zaea. Bog stvara besmrtnu duhovnu duu. U stvaranju ovjeka sudjeluju, otac, majka i Bog. Bog je tvoj pravi otac. Otac i majka ti dadnu ono to je zemaljsko, prah, materiju a Nebeski Otac formu, ono po emu si ovjek, duhovnu duu. Vano je, osloboditi i od krivica. Dobro je upitati ponekad, bili ti mogao oprostiti svojoj sestri, bratu, prijatelju ako te povrijedi? Zar se ne bi pomirio? Bi. Vidi, pa i oni koje si ti povrijedio, i oni tebi oprataju vrlo rado. Ako je ovjek vjernik nije problem, i Stvoritelj, On je tvoj Otac i on ti oprata. Moe rei i, Stvoritelj uiva u pratanju. Uiva da ti oprosti, jer zna, da ti pratanje donosi snagu, ivot, ljubav i slobodu. Ako je vjernik, dosta da mu kae za desnog razbojnika, izgubljenog sina, grenicu Magdalenu, Petra koji ga je zatajio, Zakeja koji je bio najkorumpiraniji ovjek, Nikodem, koji mu je po noi doao jer se bojao po danu jer bi drugi rekli, aha, i ti si njegov. Vidi kako On prata. Isus kae: ako ti oprosti i tebi je oproteno. Amo pronai nekoga kome bi ti mogao sad oprostiti? To moete onda i ateistu, pripadnicima drugih religija rei: vidi, kad oprosti osjetiti e da si i ti ist jer je od tebe otila mrnja. im ti prata i tebi se prata. Ti stvara prostor slobode. u bazinom putu treba paziti jer su postali ovisnici, veinom ete meu njima imati teke ovisnike, droga, alkohol, cigarete, hazarne igre, grijehe, nemo da bude vjeran i u braku i igdje, na poslu. Ovisnici su ti ljudi obino. Manjka im povjerenje u bilo koga. Da bi zaboravili taj nutarnji i egzistencijalni

90

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

strah. Jer kad ovjek nema povjerenje ima strah, zato su otili u ovisnosti, droge, alkohola, cigareta itd. Lijei se na ovaj nain, najprije podignete osobnost, dostojanstvo te osobe. Vi ste dragocjeni, vi ste osoba, vi ste ovjek, gledajte kako imate lijepu glavu, lijepo vam stoji va nos. Imate lijepi vrat. Zgodni ste. Pokai mu to je na njemu dobro, tad se osvijesti pa rekne, dobar sam ja. Budite jednaki kao onaj seljak koji je prodavao kravu. Kako tko doe pita kakva je krava? A ne valja zato ju prodajem. Doe drugi, to je s kravom? Ne valja, puno jede. Je li daje mlijeka? Ne daje nita, zato i prodajem. I svi odu. Doe cigo, to su nai dragi Romi: uj, bolan, poto krava? Jeftino, to vrijedi kad ne vrijedi nita. Pa ti si lud. Nee nikada prodati kravu, daj da ti ju ja prodam. Cigo stane kraj krave, doe prvi ovjek: kakva je krava? Mnogo dobra! Nema bolje na svijetu. Je li jede puno? Mnogo malo, kae. Je li daje mlijeka? Ne mo da popije u dva dana. Reci mi poto prodaje? Ma, mogu ja i jeftinije ali ona vrijedi i vie, zato bolje to vie. I kad je seljak uo kako je krava dobra, kae on cigi: ne cigo, neu da je prodam kad je tako dobra. Vi svi morate biti cigo, kao hagioasistenti, hvaliti hagiopacijenta, ovo ti je lijepo, ovo ima dobro, vidi kako si ovdje sposoban. Pa gledaj kako lijepo govori, vidi kako ti hoe biti drugaiji, napravio si kuu, obitelj, djecu, sebe, pa ti si divan. On e uzeti torbu i otii kui i rei: pa ja sam zdrav. Bitno je da kod svakog ovjeka napravite obrat. Svaki ovjek je na negativnom, osobito suicidalni, ovisnici i drugi, oni svi sebe podanitavaju, svi sebe gledaju negativno, poniavajue. Ti ih mora okrenuti. Oni su dragocjeni, moda u neemu nisu uspjeli, ako netko u neemu nije uspio, nije u svemu neuspjean. Ako pogrijei u jednom pa nije u svemu zao. im okrene ovjeka, odmah on vodi kravu kui. Drugo morate pomoi, grinju savjesti, o tome smo rekli. A tree, kod bazinog puta, obavezno pomoi ovjeku kako da nae svoj talent, kako da izvue svoju sposobnost, kako da pone neto raditi. Hobi i sl, ali mora neto poeti raditi. Frustracija i grinja savjesti i nedostojanstvo dolazi od toga to nije izvukao svoj talent, ne daje svijetu ono to treba, to nije odgovorio Bogu na poziv koji mu je dao te talente, to sebe nije razvijao, osjea se nekoristan, nikakav i zato zao i bolestan. Mora mu pomoi kako da pone raditi neto, djelovati, razvijati se. c) cjeloivotni put tu nastaju dvostruki problemi ili kad mene netko povrijedi i da ja nekoga povrijedim. Boli i jedno i drugo. Mi gledamo da su grijesi samo kad povrijedim Boga. Ljudi mene uvrijede onda idu na ispovijed i kau, oproteno mi je. Kako ti je oproteno kad ti ja nisam oprostio? Pa mene si povrijedio. Ljudi su tako smijeni. Isus nije bio takav. Rekao je ako donosi dar na oltar idi najprije izmiri se tamo ako netko ima protiv tebe i ti protiv njega. Onda doi pa slui misu. Mi kaemo ti meni ne mora oprostiti ja sam bio na ispovijedi, ja sam se priestio. Isus kae, e nee. Ti dobije hostiju ali Isusa ne. Jer si mu sprijeio put. On je ljubav a u tebi je mrnja i la. On je istina a ti lae. Nema puta lai na ivotnom putu. Pazite jako dobro. Morate biti svjesni, ako sam ja tebe povrijedio ja moram tebi rei oprosti. Kako? Tako da ne idem tebe, jer ako idem tebi, napraviti u jo gore. Jer ti si ranjen i mene boli savjest, i ako idemo zajedno, raspaliti emo se jo vie i opet poeti svaati. Ne to. Sjednem u svojoj sobi i mirno u duhu znam da si ti sa mnom jer duh nema granica, duh nije vezan za prostor i vrijeme, ja znam da je na duh povezan i samo kaem: ao mi je hoe li mi oprostiti? Jako mi je ao to sam te povrijedio. Nikada to vie neu uiniti. Osjetiti ete duboki mir, olakanje kao da ste skinuli 100 tona sa sebe. To tako duboko lijei. Nauite sami moliti za oprotenje. Najvei su grijesi jer mislimo: mi smo dobri a drugi ne valjaju. Volim kad govorim s nekim od svojih kolega pa kritiziramo politiku, crkvu, kulturu, ljude, i na kraju zakljuimo, zamisli kad bi samo nas dvojica bili na svijetu, ovo bi bio raj. Kako smo naivni. Izdaleka mu rei, oprosti mi. Pogrijeio sam. Ako ste zajedno pa si ga sad povrijedio, 91

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

joj oprosti, krivo sam rekao, nisam to htio. Kako to duboko lijei. Mi smo obino oholi pa to rei, ne imam ja pravo, rekao sam, da rekao sam ,neka bude. Pa dobro, idi u pakao. Pa neka idem u pakao pa to onda ali sam rekao i on je meni reko. On mrzi, ja mrzim, to me briga. Ako on ide u pakao pa to ne bih i ja. makar emo dvojica biti. Ali mu uvijek reci da je u paklu svatko sam, pakao je prepun samica, jer nitko nije sposoban govoriti, jer toliko si ti unitio taj tvoj sir da je tek ostalo na zadnjoj rupi tako malo sira, to tek da ivotari a ne ivi. To je pakao. Pakao znai da si toliko grijesima istroio sebe, svoju duhovnu duu da postaje nesposobna eznuti, eljeti, imati vizije, biti koncept za budunost, biti netko tko se moe mijenjati. Ona ne moe nita, ta nemo je uas. Ti jo ivi a ne moe nikuda. Nikud ne moe, nita ne moe, ne kree se a tu si. Pokajanje je zato neto neizmjerno. Nema ovjeka koji ne grijei. Koji kae da ne grijei, on je najvei grenik. On ima hrpe grijeha u sebi. Laac je koji kae da je bez grijeha. Biti pravi, zdravi ovjek znai, stalno se znati kajati, stalno rei oprosti, uh, pogrijeio sam, ao mi je oprostite mi. To je jedini pravi nain. Ne mogu drugaije sauvati svoje lice ni ruke istima nego jedino da ih perem. Ne postoji mogunost da ruke uvijek budu iste. Moda da ih stavi i grob, tamo e doi crvi i oneistiti ih. Samo perui moe biti ist. Samo kajui, ti si uvijek ist, slobodan. To je prvi korak. Znati moliti za oprotenje. Rijetki su koji to znaju, svi smo oholi, udni smo mi to, usput emo rei oprosti a poslije grr. Djecu nauimo, ajde reci teti, oprosti. Neu! Reci teti, oprosti! Opocti dijete mora misliti, ja izvana stojim a iznutra sjedim Ne moe se nikoga natjerati da bude dobar. Nema pedagogije koja moe uiniti ovjeka drugaijim i boljim. Postoji samo sloboda ljubavi, koja kae, dijete drago, oprosti mami, pogrijeila je mama. Joj tata je krivo rekao, jako mi je ao sine, ne moj se ljutit, molim te. Kad pogrijei, ma sine, razumijem te, opratam, ja sam u tvojim godinama bio jo gori i dobar sam izrastao, zar ne. Ti e biti takav. To je lijepo. A ne vikati i lupati po njima. Moliti za oprotenje i oprostiti, to je temelj cjeloivotnog puta. Ne moete bit s ljudima da vas stalno ne vrijeaju i da stalno vi njih ne vrijeate. To je nemogue. Mi moramo razgovarati, ali uvijek neto tresne. Ako nauite u sebi biti imuni od toga da vas vrijea, kad vam rekne, vi ste takvi, nasmije se i kae, ma jo sam ja gori. Ti si se rijeio. Kad te hoe povrijediti, ti kae, ma da, kako ne. Ja to uim i nauio sam i vidim, ne moe me povrijediti da hoe. Ja se u sebi smijem, a oni pate jadnici. Pa kaem, ne mora ni ti. Kad nisam ja se povrijedio. Postoji jedan imunitet u kojem ti shvaa, ni jedan ovjek tebe ne poznaje, to god ti kae, krivo kae o tebi, kae, djelomino, ti sebe malo vie zna a tek Stvoritelj te potpuno zna. to god ti kae, moe rei, opet si pogrijeio nisam to ja. zato najbolje napraviti vic, ti jede vie nego ja, ma jasno, napravim vie kolaa nego ti. Nasmijati se, to je rjeenje. (kraj prvog poglavlja 13 cd. ) (drugi dio 13.cd) Nadam se da vam je u glavama ve mi mar. Da se sve pomijealo. Govorimo o terapiji u hagioterapiji. Nazvali smo ih putovi u pneumatoloko zdravlje, ili komunikacija pneumatolokog zdravlja. To moramo temeljito obraivati pa emo sutra cijeli dan imati. Treba ulaziti u detalje jer je to najvanije.esto se dogaa da mi u medicini savreno dijagnosticiramo a kau lijenice, to se ne moe lijeiti. Najprije 2 mj. Ide na dijagnozu, istraivanje, pretrage, rtg, kau to je ta bolest i toka. Tako da zna od ega umre. Htjeli bismo kad naemo i najteu duhovnu bolest da kaemo, ti e oivjeti, ako ne, svakako e (pojelo je dio rijei) molim vas da pokuate u glavi to vidjeti. Uvijek mora biti troje, da pacijent spozna, odlui se i da surauje. Ne moete mu dati jabuku ako on nee da ju primi. Morate ga spoznajno oraspoloiti da ima motivaciju.

92

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Drugo je, vrste putova, ovo sve moete izabrati kad doete do bilo koje duhovne bolesti. Ako vidite da ne funkcionira jedno, moete na drugo, tree, razne su vrste kako se moete kod svakoga pacijenta savreno primijeniti i onda vidite gdje funkcionira. Nisu svi pacijenti jednako otvoreni svemu, neki su vie za filozofski nain, drugi za ljudski, trei na povjerenje, etvrti da mu rekne gdje njegovi organi ne funkcioniraju. Imate 6 vrsta puteva. (egzistencijalni, bazini, cjeloivotni, filozofski, organski, fenomenoloki), to je drugo. 3. SPECIFIKACIJA PUTOVA U PNEUMATOLOKO ZDRAVLJE Ovo je potrebno uvijek upotrijebiti u pneumatolokom zdravlju: Put mudrosti ,pouiti ovjeka to je mudro sada napraviti Put morala, pokazati mu da transcendentali u njegovu biu se razaraju i unitavaju ako ne postane moralan, svoj nutarnji obrat prema vrednotama okrene. Put transcendentiranja, ako te drugi povrijede, nema ti drugog izlaza nego da nadie njegovu uvredu ili da mu kae: znam tvoje me dubine vole. Ili da kae, Bog mene poznaje a ne ti. Mora biti iznad njegove uvrede, ako se spusti na njegovu razinu primiti e mrnju i biti uniten. Teoloki put: a) bezuvjetna ljubav b) povjerenje c) pomirenje d) put odluke i osloboenja e) put milosti, kad vie nikako ne moe pomoi, onda jo uvijek ima pomo. A to je Boja milost. Iskustva pokazuju, kad se pacijent opire i nee, ne zna to da naini, ostaje ti da tiho moli za njega. Tiho u sebi, zahvaljuje Bogu za njega, prata mu od srca. Tad se dogodi neto neobino, to je iznenaenje u naim centrima i hagiopacijentima. udesno kako se ljudi okrenu. Kad se najmanje nada. Mjesec dana se mui, nita i ne vidi nita to bi poeo. Tada preda u ruke Boje. I Bog ti tada da zdravog pacijenta. Da ne biste ovo ili s religioznou mijeati, to nije vie religioznost, to je tvoj osobni odnos prema Bogu, tise povezuje za pacijenta s Bogom. Religioznost (fali dio rijei) to je tvoja molitva kad se moli s drugima, ispovijeda, prieuje, u zajednitvu ivi s onima koji su isto u religiji. Morate to dobro razlikovati. Pastoralni rad ide s time da ovjeka povee s Bogom, a hagioterapijski da ovjeka povee s duhovnim zdravljem. To nije Bog duhovno zdravlje nego ovjekova duhovna dimenzija, morate to razlikovati. Ja ne moram biti religiozan da kaem, ja elim biti poten ili, oprostit u, to je pametno, da spoznam da mi se ne isplati biti zao, i filozofija pokazuje da se to ne isplati. Potpuno rekao bi ovjek profano treba ovdje raditi jer se nalazimo na podruju stvoritelja svijeta, Oca nebeskoga, ne na podruju otkupitelja, otkupljenja i Crkve, nego, Stvoritelj svijeta. To su zakoni jednaki za sve ljude svijeta. svi ljudi razumiju da postoji Stvoritelj, da treba initi dobro, da je pratanje pravi put, da moramo biti humani. Svi znaju to je to duhovno zdravlje. A ne znaju svi to je to milost, priest, ispovijed, grijeh. Krivica i zlo je neto to pripada svijetu i svi razumijemo. Vi morate profano govoriti. To je sveta profanost. Zato je potrebna i teologija da biste shvatili te stvari. Da biste razlikovali i ne mijeali meusobno stvari. 93

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

4. Kako posredovati pneumatoloko zdravlje Kako se to daje duhovni lijek hagiopacijentu, na koji nain, je li to meditacija, molitva, pria li, uti, kako se to radi? To se radi kako treba. 5. Kontraindikacije Njih imate u mojoj knjizi Dijagnoza due i hagioterapija, barem 40. morate jako paziti da ne biste radili hagioterapiju i unitili pacijenta. Neki su mi kolege psihijatri rekli da su psihoanalizom unitili niz pacijenata da ga se vie ne moe izlijeiti jer su analizirali zlo u njemu. A on je sve dublje padao, vie nije mogao van. Isto u hgth ako analizirate njegov grijeh, zlo, negativni odnos mua i ene, djece i majke, vi ste unitili hagiopacijenta. To se nikad ne smije, pogotovo kad doe psihiki bolesnik, da ga analizirate, istraujete njegovo zlo, bolest, vi ste gotovi. Ljudi koji primaju injekciju pa gledaju kako se igla zabada, padnu u nesvijest. Zato kau, nemojte gledati, gledajte na stranu. Tada ne padaju u nesvijest. Ne smije nikada gledati u bolest, jer e pasti jo dalje. Uvijek gledati u zdravlje, preko. Kontraindikacije su mnoge, kod dijagnoze, kod terapije, kod primanja pacijenta, otputanja, imate bezbroj naina kako moete pogrijeiti. Kad vam hagiopacijent pone govoriti kako vidi Majku Boju, pokojnike, razgovara s guskama i patkama, vodom, sa sv. Franjom razgovara i snima njegov govor iz 13 st. morate to ozbiljno uzeti, to je njegov govor, njegova istina. Kako uju neke glasove, rei: da, da. Ako ponete nijekati, vi ste ga unitili, on nema povjerenja u vas. Ako on kae svoju istinu, osloboditi e se. Istina oslobaa. Hagioasistent mora miti strahovito senzibilan na istinu hagiopacijenta. Otvoren za njegovu istinu. Ti misli da je glupost, to Bog zna je li glupost, to je njegova istina. Nikada ne smijete pustiti hagiopacijenta da pria dugo, samo koliko mu ti dadne, pita ga, odgovori. Ako pone dugo govoriti dogaa se dvije negativne stvari ili da se osjeti da mu je bolje jer ti je on ispriao, nekome je rekao, to je psihijatrija. Nakon pet dana e doi jo tee bolestan. Jer to ja mala anestezija. Drugo, se dogaa da se rasplae, pone priati kako je on doivljavao i ode jo dublje u svoju bolest. Kontraindicirano je pustiti hagiopacijenta da pria, on nema to priati. On treba odgovarati na tvoja pitanja. Jeste ovo, ovako? 6. Praktina provedba putova u pneumatoloko zdravlje To se dosada zvala praksa. Kao to ti svaki ovjek doe, s njim razgovara, fino, nema tu nekog posebnog uvoenja u praksu. Praksa je to da zna ova pravila o kojima sam sad kratko rekao. Cijelo ovo nae studijsko sastajanje ima tri dijela. 1. uvodne stvari, smisao, kako je nastala, kako je kolovanje (izobrazba, formacija, permanentno obrazovanje) U treem sam dijelu posebno razradio kako treba formaciju provesti: kandidatski stupanj, novicijat, pravila ZMR, to se tu radi, povijest zMR, povijest duhovnosti, neto iz KKC, svatko iz svoje crkve. A onda povijest Crkve da zna gdje si upoznao smisao ivota. Tree je aspirantura, tu dolazimo do iskustva duha ( Silva i Ivo to rade ova dva dana, u to treba ui da biste bili sposobni raditi ovaj posao). Stali smo na VRSTE PUTOVA U PNEUMATOLOKO ZDRAVLJE I tu smo stali na toku:

94

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

d) filozofski put to su vrste putova koje moete birati u radu s hagiopacijentom. Ili egzistencijalni da mu trai smisao, ili bazini da mu trai duboko povjerenje, cjeloivotni da ga naui objesiti se o bezuvjetnu ljubav i pratati ili sad filozofski put. Filozofski put da mu protunai kognitivno da postoje tzv. transcendentali i da je ovjek bie u bitku i da ima pravila kao to ima bitak. Protumai da je zlo manjak bitka, zlo u bilo kojem pogledu, da je to la, zlo protiv dobrote, zlo protiv ljubavi. Da je to uvijek manjak, ubijanje sebe, uvjerljivo mu protumaiti kao to sam ja vama, kako se ovjek sam sebe kao ovjeka ubija kada radi protiv tih transcendentala, protiv svojih temeljnih zakonitosti. To je temeljni zakon ovjeka su zovu transcendentali, bitak, on je bie u bitku. Drugo je materija i forma. Protumaiti mu, formu protumaiti kao stol, ako ja razorim formu, oblik ovog stola, makar materija, daske ostanu, stol je mrtav nema stola. Ako ti razori svoju savjest, osobnost, intelekt, karakter i slobodu, tebe kao ovjeka nema, ostaje materija, psiha i tijelo ali to nije ovjek. To je ostatak ovjeka. ovjek je tek kad doe forma, oblik to je duhovna dua. Po tome je ovjek, ovjek. Duhovni ivot, to je ono po emu je ovjek, ovjek. Tako protumai kognitivno da njemu sjedne u glavi. Onda e razumjeti i amo popraviti da ja budem zdrav. Hagioterapija ne lijei tijelo, ni psihu, ni ovjekov odnos prema Bogu, lijei ovjeka kao ovjeka. Da bi ovjek bio ovjek, ona ga vraa u njegove zakonitosti njegova ovjekova bia. To je filozofski put koji moete beskrajno protumaiti. Filozofski put je konano i u tome da protumaite filozofsku sliku Boga. A ta slika je da Bog moe biti samo dobar, apsolutna ljubav i apsolutna istina. I da te to nikada ne moe prevariti, Bog je samo ljubav. uvijek e ga nai, kadgod se odlui pokajati, vratiti se, okrenuti od zla, razaranje, prema dobru, ti si naao Boga. Mnogi ljudi idu na obrede, religijske ili nae, a da se nikada ne obrate, ostanu u zlu. Badava idu na misu, nisu sreli Boga. Nisu s Bogom bili. Ne vraaju se s Bogom natrag. To je ta formalna vjera. Isus se jedino protiv farizeja udarao vrlo otro, nije ni protiv prostitutke ni korpcije. Ali, protiv formalnost, gdje ovjek misli da je s Bogom a lae sam sebi. Gdje moli a zapravo brblja molitvu, blebee. Kao da uzmete telefon i priate, a ne moete ni s kim, imate samo ti ti, kod nas u Hrvatskoj je du-du, nije kao u Njemakoj, duuuuuu. kod njih je egoizam, kod nas je socijalni telefon Moete Oena na taj nain, kae Oe, to je kao da digne slualicu i uje samo ti-ti. Bog kae ti, a ti njemu ti, to je lijepo a onda mora birati brojeve. Oprosti mi, i ja opratam. Oslobodi me od zla, ne daj da padnem u napast. I onda uje: halo, tko je tamo? Otac nebeski, o, ovdje sin tvoj zemaljski. i stvari kreu naprijed onda. Nita bez te komunikacije sa osobnim Bogom. uvajte se religijski, formalnih praksa, one su najopasnije. Ona daju izgled samo religioznosi i odnosa s Bogom a lau vam. To je velika avolska zapreka. Najopasniji je poboni avao. Kad se avao pone moliti Bogu, onda zna da svijet propada. jer lae, on je laac. Samo se sa srcem moete spojiti s Bogom. Uite to od djece. Izgovaranje rijei ne znai nita. Taj filozofski put nae spoznaje Boga je prekrasan a on ima i niz drugih, on govori da je bit ovjeka spoznati, odluiti se, djelovati. Da je ovjekova veliina da je on gospodar svega, da on nema granica, bezgranian je. Onda moete govoriti i o povjerenju. Sve to filozofija zapravo stvara. Nauite se to je vjera? Vjera je spoznaja da me netko voli. Ne ono to mi mislimo, vjera je to da sam ja kranin, pa vjerujem u jednoga Boga Oca Svemogueg, ne, to je sadraj vjere a ne vjera. Vjera je to da ja vjerujem tome da je Bog jedan i moj Otac. To je vjera. Vjera je moj konkretni odnos prema njemu. Jesi ti vjernik? Daa. Pa kako to? Pa ja znam vjerovanje. Pa znao je i avao, govori da vidi kako brzo. Bolje od nas. I drhti pred tim. Treba vjeru najprije temeljito lijeiti. Vjera je spoznaja, netko mene voli. Zato sam ja kranin, katoliki sveenik, teolog, zato to me Bog ludo voli. Koga ne bi volio. Znam kad me svi budu mrzili, svi odbace, on ostaje moj. I kad ja budem njega odbacio, on mene nee. To je tako dobro. Bog je meni jedino mjesto u mome ivotu i u svijetu, bilo gdje. Jedino 95

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

mjesto gdje ja mogu preivjeti sve smrti. Gdje nikada neu biti osuen, uvijek prihvaen. Zato je ludo ne vjerovati u Boga. Ako smatrate da je vjera samo vriti neke vjerske dunosti, Crkva, misa, ovo ono, na vjeronauk pa iz vjeronauka. To vas pripravlja na ono to je bitno ali nije jo vjera. Filozofija spoznaje, aha vjera je, to je moja spoznaja, mene on ludo voli. Kako je kad vidim da netko od vas mene sa simpatijom gleda, ja u njemu doi i pitati ga ima li okolade. Ali ako me mrko gleda, njemu u rei, s tobom neu imati nita. Shvatite, jedna mala gesta vas moe odvratiti jedne od drugih. ovjek samo za jednim vapi. Da me netko voli. Zato? Zato to kraj onoga koji me voli, ja sam neugroen, moj ivot e biti sauvan. Ja sam siguran, mogu tu i spavati, jesti, ja tu mogu biti. Tamo gdje me netko kritizira, ne voli, tu je moj ivot ugroen, bjei, oslobodi me Boe. Ljudi samo za jednim eznu, za ljubavlju, netko tko me ludo, bezuvjetno voli. Tko uiva to ja postojim. Neto od te ljubavi je majka, majka ne oekuje da e joj dijete sada pomesti kuu, ispeglati koulje, ne, dijete samo pravi nered, ali mama uiva to dijete postoji. Dijete ne da mami da ide raditi, mama uiva to dijete postoji. To je netko i kad ti ivi za nekoga, ti si vjean kao Bog. Kad mama isti dijete, i danju i nou, mama sretna, nisam spavala cijelu no radi ovoga moga miloga, ljubavi. Odmori se gledajui svoje dijete. Na djetetu se dua lijei. Rekao je stari deda Dostojevski. Filozofski put nam pomae da spoznamo, vjera je oekivanje samo dobra, ja mogu samo tamo ii gdje oekujem dobro. To je vjera. Ako vi od Boga oekujete pakao, vi ne moete vjerovati, to je ludost rei: vjerujem u Boga. Ako oekujete od Boga da e vas kazniti za vae grijehe, zato ljudi bjee od Crkve. Od 100 krtenih jedva da ih ide 10 u crkvu nedjeljom. Sveenici kau: kazniti e vas Bog zato to psujete, zato ste ovakvi, onakvi. Ljudi kau, nemojmo ii u crkvu da bar malo ivimo ovdje bez kazne. A na drugom nek nas kazni, ba nas briga. To nije istina, niti e te Bog kazniti, ti si ve kanjen to si korumpiran, zao. Treba ovjeka aliti u crkvi a ne vikati na njega. Zamislite, ovjek sletio sa ceste, razbio se jedva die a ti na njega vie, sram te bilo, sad e te Bog kazniti. On sam sebe kaznio i ubio. Filozofija nas ui biti razumni, trijezni, normalni ljudi. Biti filozof znai biti mudar. Morate poeti misliti. To je teko. Kad je moj neak bio mali, pitao sam ga, imao je dvije godine, a on: to radi? Rekoh: nita. On kae, kako ne, milim. Sa dvije godine on ve misli, reko ti si pravi. ljudi odrasli ne misle a ti ve s dvije. Kud e tei posao. Probajte misliti, strano je teko misliti. Sastavljati jednu ideju, drugu, logiku u sebi i to sistematski, sustavno. Strano teko. Lako je raditi bilo to. Brbljati kojeta. Mesti, prati, peglati, kuhati, jesti i opiti se ali misliti. Najgori je ovjek koji ne misli. Proroci se bune i viu da Bog vie na ovjeanstvo zato to nema tko bi mislio na Njegove zakone, Njega i na prave ivotne principe. Nema nikoga tko misli. Ponite misliti jer to je filozofski put. e) organski put isto je prekrasan u tome da moete s pacijentom proi sve njegove organe i vidjeti gdje najbolje reagira. Osobi treba podignuti njezino dostojanstvo. U ivotu treba pokazati da ga Bog titi i uva. Da nitko ne moe ugroziti njegov ivot. Odnosno, kada prijee na stranu dobra, kad se obrati i eli biti dobar, nitko mu ne moe ugroziti ivot, njegov ivot je neunitiv. Savjest nek se pokaje, savjest je ista Intelekt kad pone misliti i traiti istinu, tu je. Srce kad si spreman dati, predati Bogu u ruke svoje srce to znai svi tvoji doivljaji koji te mue, tada nalazi partnera koji te razumije i isti tvoje srce. Slobodna volja da je sloboda jedino u transcendentalima, samo kad ini dobro si slobodan, kad govori istinu, inae si uvijek zakrljao, ogranien, neslobodan, ovisan. Odrei se to je najljepe u ivotu, uite se odrei. Za domau zadau imate odrei se svega to ima pa i ivota. Kako se to ini? Stane u sobu i ree: Boe moj, odriem se, imanja, svega, pa to onda ako nemam? to kad bih veeras umro, sve gubi. Sve ono to bi sa smru izgubio, ti 96

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

sada reci, evo me, predajem u tvoje ruke, odriem se. To je takva sloboda, tako ulazi u vas inteligencija, radost, mir, kreativnost, zdravlje, to je nevjerovatno. To je toliko snano da pravoslavna crkva i grkokatolika ima u svojoj duhovnosti kao bitno upravo odricanje, askeza. Askeza znai, biti slobodan od svih i od svega. Bit slobode je da si od svega slobodan a da si slobodan za dobro, to je vjeno i neunitivo, svega to te ograniava. Sloboda od i sloboda za! Te dvije slobode su bitne u ivotu. Hagioasistent mora bit slobodan od onoga to nije sloboda i to ga ograniava. Odriem se i bicikla, auta, mesa, to je taj put slobode. Karakter kad se odluuje i ustraje, karakter je ovjek koji je ustrajan u dobru, u sebi istrenirao niz vrlina, ima dobre navike, sve navike koje su protivne porocima. Religioznost odnos prema Bogu. Kad sve drugo propadne ostaje ti netko tko na tebe eka. Kad svi te napuste, on te eka. Memorija kako lijeiti memoriju, tako da jae misli, ideje, vrline u sebi uvrsti. Da misli vie na ono to te interesira, fascinira, to vam rekoh primjerom kako se oslobaam kad ne mogu spavati. Ja po desnom krilu jurim prema golu i kad dadnem gol, zaspem. Mene fascinira gledati sebe kako jurim, cijelo moje bie juri za loptom. Sve druge ideje tada bjee. Morate imati jednu, najvaniju. emu slui Bog u naem ivotu, to je jedna funkcija rekao bih, apsolutno bie, kad njega gledam duhovnim oima, sve drugo nestaje. Kad promatram nebo ne veselim se zemlji kae Ignacije Lojolski. Ili , gadi mi se zemlja. To je to, odrei se svega, neu biti rob niega. Smisao kad zna zato ivi, da iza tebe ostaju stope, znakovi da si neto uinio za druge i druge e ii tvojim putem. Na sebi raditi da bude to bolji, to vie vjere onda znam da e puno ljudi ii za mnom. Ako ne idu, onda znam da nisam pravi. Kad ja sebe hagioterapiram, drugi jure za mnom, jer sam zanimljiv, onda sam za njih ljubav, oni se ne boje, eznu: daj i ja bih. kreni. Ti budi voa, ti budi prvi, ne trai od drugih, budite ljubomorni na sebe. Nemojte da drugi budu bolji od vas, vi se najprije veeras lijeite, vi se odrecite svega. To sam naredio, da sutra doete bez iega. Nemojte ba bez odijela. Interpersonalnost ovjek je meni pakao ili je meni ovjek nebo. Ako ga volim, on je meni nebo, ako mu ne pratam, on je meni pakao. Strano je ivjeti bez ljudi a bez njih ne moe nita. Oni su ti put do neba. Ako je Bog umro za ovjeka, onda kad ti voli ovjeka Bog je sretan jer ti onda Njega voli i ono to je On nainio za ovjeka. Kad mrzi ovjeka, znaj, ti ne moe do Boga. Bog voli ovjeka. A ti mrzi. Zavoljeti svakog ovjeka kojeg ste do sada ili odbijali ili mrzili ili ste ga se odrekli na krivi nain, ne elite imati s njime nita, vratite ga u svoje srce kako bi taj ovjek vratio vas u nebo do Boga, to je druga domaa zadaa. Prva je odrei se, druga, vratiti ovjeka kojeg si odbio, vratiti ga u srce, isto srce, oprostiti mu, razumjeti ga. Pogotovo ako je alkoholiar, nevaljao, zao, naini to i ti si ga spasio. Moralnost Splonost govorili smo Transcendencija Prirodnost Ja vas preputam glazbi, opustite se. Ve sada napravite domau zadau a onda sluajte glazbu, opustite se, neka na prvom mjestu bude duhovna dimenzija, shvatite da ja glazba vrhunska duhovnost, ona izlazi iz duha, nju ne moete staviti u okvire razuma i racionalnosti. (kraj 13 cd) cd 14. 1:15 min

97

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

sveenik iz Slovenije, poetak rada u Sloveniji, posluajte na poetku 14. cd. Julija Kova, iz SAD Makedonija

Toplo vas pozdravljam osobito sveenike. uo sam da ih ima preko 20, to zadivljuje. /pljesak/ i redovnice, brane parove, bake i djedove meu nama, djecu i unuke, dame i gospodu. Prijatelje iz drugih kranskih konfesije. I ateiste, i elim im dobar dan. Dok kranima i katolicima obino kaem hvaljen Isus i Marija. Drago mi je da su doli prijatelji iz Srbije, jer treba nam veliko pomirenje, pravda. Tu hagioterapija moe i hoe lijeiti. Prijatelje pravoslavne iz BiH, Srpske republike, posluajte pozdrave od strane prof. Ivania od 8. do 12.minute Pogledajte jeste li i danas ivi, kako se zove? Jesi li danas zloest ili dobar? Dobrog ili loeg raspoloenja? Mrmlja li ili zahvaljuje? Jesi li hagiopacijent ili hagioasistent? Jesi li bar nekoga zavolio ovih dana i oprostio mu? udno gledate. Jeste li ljuti to je kia ili sretni to nema sunca? Ima li jo uvijek Boga, meni se ini da li ga ima. Imamo li nutarnje oi pa da vidimo Isusa iz Nazareta? On je dobar ovjek, idov, star je ve dvije tisue i devet godina, govori sve nae jezike, uiva u ovjeku, voli ga neizmjerno, osnovao je Crkvu, skupinu ljudi u svijetu koja Njegovo svjetlo jer to je Njegovo tijelo. eli kroz tu Crkvu neprestano promovirati dobrotu i ljubav i taj Isus stanuje u svim naim selima, gradovima, Crkvama, tabernakulima, prije svega stanuje u srcima onih koji mu vjeruju, pa sam zaelio da se i njemu aplaudira. /pljesak/ On vam se divi to ste tako dugo pljeskali i tako oduevljeno ga gledali. Mi nemamo nikoga tko bi nam bio takav prijatelj kao On, svakom ovjeku, ba svakome, osobito onima koji pate, i najvie je On s onima koji su greni, koji su nehumani, koji su izgubili sebe, njih najvie voli. I njima hoe pomoi. Taj Isus ostaje i kad te svi napuste, kad bude umirao, svi e ostati ovdje, nitko ne moe s tobom ii, ti ide sam u smrt, ali, on ide s tobom i nee biti sam. Iako uope ima netko s kim se nikada ne smije kidati, raskinuti prijateljstvo, nego uvijek spajati, to je on. Ako je ita u ivotu razumno, osmiljeno onda je smo to, nikada, nikada ne prekinuti s Njime! Sve smijem izgubiti ali Njega ne! Jer ako sve imam a Njega izgubim, nita nemam, ako sve izgubim a Njega imam, sve imam! To je raunica koja nam treba biti totalno kristalno jasna. ovjek je cjelina od neba i zemlje. ovjek nije naputeni komet usred svemira koji ne zna odakle i kamo, on ima svoje vrste izvore, njegov ivot je rijeka, on zna da ima uvijek ocean u koji ulazi vjenost, ivot bez kraja. ovjek mora ostati tako povezan sa svime. Ako hoemo prijei na terapiju, etvrtu toku, putovi u pneumatoloko zdravlje, idemo sistematski izrei sve to treba initi da bismo ozdravili ovjeka. 1. k nama dolazi ovjek koji je duhovno bolestan, koji je pacijent, pacior pati. Latinski. Rije koja znai, trpjeti, patiti, imati boli i patnje. To je ovjek koji je nesposoban doi do zdravlja, nesposoban se za sebe brinuti, ovjek koji je preputen zlu. Treba zato hagioasistenta da bi ga uzeo na svoja ramena kao Samarijanac iz evanelja i da bi ga doveo do zdravlja. To je ovjek koji trpi, pati. ovjek koji treba pomo. ovjek koji sebi ne moe pomoi. ovjek kojeg je rastoilo zlo i eli ga dovesti do potpunog unitenja, i zato je doao traiti pomo. 2. hagiopacijent je netko tko oekuje samo ljubav, povjerenje hagioasistent. Hagioasistent nema prava nita traiti od hagiopacijenta. Nita traiti jer on ne moe nita napraviti. Ali hagiopacijent ima pravo sve traiti od hagioasistenta. Hagioasistent je zdrav, sposoban a hagiopacijent nemoan obolio, izranjen. Hagioasistent mora temeljito paziti na svaku rije, prvu reakciju kad ti doe hagiopacijent, da ga s ljubavlju, suuti, da se uivi u njegovu situaciju i tako ga primi. Hagioasistent ne smije reagirati osorno, grubo, ako je hagiopacijent takav. Hagiopacijent je bolesnik i ima pravo biti i grub, bezobrazan, jer on ne moe upravljati svojim osjeajima, rijeima, djelima. On je dezintegriran. Hagioasistent 98

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

mora doi uvijek skroz miran, s puno suuti i pratanja prema hagiopacijentu da ovaj odmah dobije povjerenje. 3. soba u koju se prima hagiopacijenta, mora imati to manje predmeta koji smetaju. Njemu smeta ako je tamo kompjutor, radio, telefon, jer on zna da ide govoriti svoju intimu i boji se da nee moda netko snimiti, netko drugi uti, da se nee njegova intima profanirati. Soba moe imati stol, stolicu, kri i nekoliko prekrasnih fotografija iz prirode, igre oca s malim sinom, majke u naruju s djetetom, sve ono to pomae hagiopacijentu doivjeti njenost i ljubav za kojom on ezne. 4. hagiopacijent je nemoan jer ne zna i ne moe primiti njenost i ljubav. on e postati grub, ako ste vi prenjeni, vano je naglasiti vama damama, da morate paziti da od pacijenta ne biste napravili dijete, pa tako reagirali. Prevelika njenost, za hagiopacijenta je pregrubo, on to ne oe doivjeti. Kad u neki logor, dolaze za Boi razne grupe kranske da pjevaju, oni urlaju i ele ih rastjerati. Oni to ne mogu podnijeti. To je prenjeno za njihovu grubost. Oni su u ivotu doivjeli upravo grubost, nepovjerenje, mrnju i ini im se takav nastup previe njean, topao da ih vrijea, da je to la, gluma. Treba se uvati dviju krajnosti, ne biti grub i ne reagirati ne grubost nego normalan biti. I ne biti prenjean, nego normalan s potovanjem prihvatiti ovjeka. Imati rezerve prema grubosti i prema njenosti. Biti u sredini, cjelovit. Hagiopacijent ne treba pretjerane njenosti. On treba samo duboko potovanje i povjerenje, da mu se da do znanja da mu ja vjerujem, da je on iznutra itekako estit i dobar, zdrav i da e biti dobro. 5. hagiopacijent je dezintegriran, Gaudium et spes kae da je ovjek razdijeljen u sebi. To znai, prvo kad gledamo temeljni put: spoznaja, slobodna volja i djelovanje suu ovjeku odijeljeni, umjesto da su integrirani da su jedno. Najnormalnije bi bilo da ovjek koji spoznaje odmah to odluuje i ide initi. Kod nas je to strahovito odijeljeno. U Bibiliji je rije Jahvina ono to se govori i ini, Bog govori i ini. Isus je spoznaja Oeva i to se odmah ini, Otac je onaj koji odluuje, Sin je onaj koji je spoznaja i po kome Otac sve to ini a Duh Sveti je ono djelovanje. Otac odluuje, a spoznaje po Sinu a ini po Duhu, tako da Presveto Trojstvo djeluje. Kod nas je ta Trojstvenost razdjeljenja, osobito na zapadu. Mi kada razmiljamo, spoznajemo ili mislimo, mi mislimo da smo tada sve uinili. Smatramo kada imamo znanja, kad djecu u koli nauimo da znaju neto, da smo tada neto od njih napravili, samo smo ih opteretili. kola koja neprestano zahtjeva da djeca znaju, to je kriminalna kola, ne odgaja ih, nema edukacije, nema odgoja da volja toga djeteta voli ono to zna, i tree da dijete sam pokua stvarati znanje novo. A ne da ui novo, optereuje se znanjem to su drugi donijeli i pita se to e s njime, dijete nije biblioteka, nije Internet. Nae kole zato ne smiju traiti znanje, nego mudrost. Kod nas i u Europi se govori da moramo biti zemlja znanja, ja kaem: to je kriminal. Ve jesmo zemlja znanja, tad emo imati zemlju punu terorista, ubojica, zato, jer su proli kolu i znaju kako se moe dobro oglobiti i pokrasti banka, ubiti ovjeka da nitko ne zna itd. oni su bolji od policajaca. To vam je znanje. Znanje bez morala, bez te volje koja hoe initi dobro s tim znanjem je ubitano znanje to je strano opasno. Time to ti neto zna, nisi nita dobio, to samo tebe opreteuje. Bolje da ne zna. Davanje informacija a da to ne bude i formacija. Da ta informacija ne dovede za tebe motivaciju, to bi bilo dobro, idemo. To je strano opasno. Ne samo da u medijima nemamo formacije nego samo informacije, nego su te informacije usmjerene na zlo, uvijek protiv nekoga, negativno. Nigdje nema dobrih ljudi, netko hoe unititi cijelu moju zemlju preko medija. Svaki negativni govor razbija ovjekov integritet i ljudi ne mogu vjerovati da smo mi dobri, da uope ima dobrih ljudi a nas je 99% dobrih a 0,99% zlih. Zato se nigdje ne govori o dobrima? To je hagioterapijski teki sluaj, cijelo nae drutvo, Europa. Ne vjerujem da su SAD bolje ili bilo koja zemlja, svi smo na tom planu. Svi smo uvjereni da je znanje bitno a to nije istina. Bitno je da li moe to znanje iskoristiti, ivjeti, upotrijebiti, pogotovo kad nam se daje negativno znanje, onda e ga ti

99

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

iskoristiti pa e ubijati. Zlo znanje donosi zloince a mi to sluamo svaki dan. Treba shvatiti da smo dezintegrirani, spoznaja je odvojena od slobodne volje a slobodna volja od djelovanja. Prvi in hagioterapije jest kako integrirati to troje? Kako pacijentu najprije protumaiti onda mu pomoi da bude motiviran da ono to mu kae, on htjedne da zavoli. Kako u njemu probuditi enju da on takav bude kako mu ti kae? Kognitivnim putem. 6. hagiopacijent je ovjek koji treba neto. Od njega se nikada ne smije traiti da neto naini: obrati se, idi na ispovijed, pametno misli, govori pozitivno, to ne smije od njega traiti. Jer trai od ovjeka koji nema nogu da hoda. Koji nema jezika da govori. On je pacijent. Pacijent je ovjek koji treba primiti, ti si koji daje i ini a on je koji prima. Ne moe mu rei, daj ti sam sebi injekciju. Nego e mu ti dati. Ne moe rei uzmi tablete i kapljice pa popij, ti e mu dati. On je dezintegriran. On treba da mu ti daje. Prvo to je kod pacijenta dobiti. to dobiti? Ljubav. nikad ne trai od njega: ljubi Boga pa e biti dobro. Ili vjeruj u Boga pa e ti dati. To je najgore. Hagioterapija ne moe biti ono to je vjera. Hagiopacijent ne moe vjerovati. Ako hoete kranski razumjeti, shvatite da je hagioterapija predkatekumenat, ono to stoji pred evanglelizacijom. To omoguuje evangelizaciju. Ti njega najprije mora dovesti da on bude zdrav ovjek duhovno kako bi uope mogao shvatiti vjeru i prihvatiti vjeru. Vjernik je ovjek koji vjeruje on ve sam neto radi, to je ovjek koji ljubi ve. Hagiopacijent to ne moe. On je pacijent. Njega mogu dovesti samo da on bude ljubljen i nikada ne rei: ako bude vjerovao Bogu onda e ozdraviti. Bog tebe ljubi, ti ga moe mrziti a On tebe voli. Moe ga raspinjati na kri ali on tebe voli. Bog ezne za tobom da ti pomogne. Bog uiva da ti oprata. Bog zna da si ti napravio zlo, da si napravio veliku tetu kod sebe i kod ljudi, ali Bog eli sam to ispraviti. Otac to eli ispraviti. Jer on je ljubav. bog je ljubav a ljubav nije tu da nju ljubimo, ljubav je tu da nas ljubi. Ostanite u mojoj ljubavi. Kad sv. Franjo kae: brao, Ljubav nije ljubljena, ja bih to preokrenuo: brao, nismo prihvatili ljubav. ljubav nas nije oprala, natopila, oivjela. Mi se svi bojimo prihvaati Boju ljubav, svi mislimo da moramo neto initi i zato su krani esto puta neprikladni za hagioterapiju. Oni zaboravljaju da je Bog bezuvjetna ljubav. Bog te voli jer ti postoji. Zato je Isus volio ba s grenicima a ne s pobonom farizejima? Kad god je bio s farizejima, morao je kritizirati. A kad je bio s grenicima, pili su jeli i bili sretni. Iza toga su mu dolazili grenici: pa ti si divan i ja bi htio biti takav i promijenili bi se. Jer ih je ljubio, jer grenike nitko ne voli. Hagiopacijente svi odbijaju jer to su zloesti ljudi. I kad se netko nae tko ih razumije tko im prata, tko ima povjerenje u ono dobro u njima, tada je mogue pomoi. 7. postoje tri vrste podruja na kojima moemo razumjeti kako lijeiti, dovesti do zdravlja ovjeka? Prvo su podruja, nazvao sam ih razine: egzistencijalna razina, bazina i cjeloivotna razina. A gdje ja to lijeim? Kaem na: egzistencijalnom, bazinom i cjeloivotnom. To je kao mjesta na ovjeku gdje ti to treba lijeiti. Najprije egzistencijalna tu su svi ljudi bolesni. Treba stalno lijeiti: besmisao, neznanje, odakle sam, tko sam, iji sam, kamo idem, to je najtea bolest ovjeka. To je podruje gdje smo svi jednaki. More patnje i boli. Drugo je bazino podruje, gdje smo svi oteeni jer nismo mogli doivjeti ljubav u djetinjstvu. Nema savrene majke i oca. Nema savrenog djetinjstva, mi svi ivimo u dobru i u zlu. Nai roditelji u sebi nose i dobro i zlo. Neka djeca doive vie ono zlo to ima u roditeljima i okolici, neka dobro i svi smo oteeni i to je podruje onda i krivica i depresija, ovisnosti, suicidalnih, agresivnosti i fizikih bolesti itd. sve je to bazino znai manjka povjerenje. To znai dezintegracija ovjeka, on nema povjerenja u ljude, ni u Boga ni u sebe u nikoga i nita. Na bazinom podruju znajte da je ovjek otkinut od povjerenja on ne vjeruje u dobro. On ne moe vjerovati u istinu. To znai nepovjerenje. Povjerenje ili vjera znai oekivati dobro. On ne moe vjerovati, on je nepovjerljiv. Nema temeljnog povjerenja. Povjerenje znai, ja vjerujem da u preivjeti danas, ja vjerujem da ste vi dobri ljudi, da u juhu pojesti i da e biti zdrava, da me

100

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

voe nee otrovati, ja vjerujem. Kad to moe vjerovati ti ivi slobodno. Kad se boji ii u restoran, jesti jabuke, boji se s ljudima, udariti e te, neto e ti pasti na glavu, sjesti u autobus jer e otpasti toak, to je uas ivjeti u nepovjerenju. To je rastavljen ovjek, raspren, on sebe nema, kao da ste neki autobus rastavili na sastavne dijelove, kao da ste ovjeku odijelili glavu od ruku, nogu itd. razum, volju, djelovanje, sve jedno od drugoga. I to su patnici najvei. Tree podruje je cjeloivotno ,neprestano u ivotu doivljavamo. to doivljavamo? Da me netko od ljudi vrijea ili ja nekoga vrijeam, interpersonalno. Ja ne mogu s ljudima i to je moj pakao. Jer me uvijek netko povrijedi, neka kriva rije, pogled, nisam dobio ono to sam htio, runi govor. Drugo to doivljavamo, vee nas, pouda ovjeka vee uz stvari, imanje i ovjek osjea da nije slobodan. Vee te moda, droga, alkohol, tv, lijenost, grijesi, zlo, ljudi, obziri. to je to pouda? Pouda je u nama na nagon. Nagoni su u nama snane sile, energije. Uzmite nagon za ivotom, jelom, spolnou, raanjem ivota. To su strahovite snage i sile u ovjeku koje kad ovjek se njima prepusti onda ga one veu jer je to snaga i sila. Kao da si u moru, hobotnica te uhvatila i ti vie ne moe van, kao da si se prilijepio i ne moe se vie odlijepiti. Poude su snage, nagoni koji postaju poude. Ja samo to elim i ne mogu vie, ja sam to poelio, to me vezalo i vie se ne mogu otkinuti, moja sloboda vie ne funkcionira, ja vie ne raspolaem sobom. Najednom dio mene je otkinut od mene. To vie nisam ja i to je patnja velika. S jedne strane to su ljudi koji me vrijeaju, uvrede, s druge strane poude, s tree strane nemogue je da ne grijei i strah od Onoga koji te poslao u svijet, jesi li ispravan? Ti se u tom strahu dezintegrira, odijeli se i od Stvoritelja i osjea da nema izvora ivota da si izgubljen. Dijeli te od ljudi, drugo te dijeli od tvoje slobode jer te prilijepi uz stvari, pouda a tree te odijeli od Boga. Zato je pacijent strahoviti patnik, odijeljen od sebe i svojih moi od te integrirajue sile u sebi koja ga spaja u cjelinu. Zato je ta dezintegracija najvee zlo? Zato to je duhovna dua, ovjek kao takav, uvijek samo cjelina. Duhovnu duu, duh ne moete rastaviti na dijelove. On je cjelina. On je uvijek svugdje. Zato ovjek nije ni u glavi ni u rukama ni nogama, nego svugdje. Nema gdje ga nema. To se ne da dijeliti. Duhovna dua nema glavu noge itd. nego je samo jedna, uvijek jedna. Zato svako dijeljenje, svaka dezintegracija je uas. Sva bioloka bia su zapravo integrirana, cjelina, cjelovito. Vi ne moete prekinuti kravu na pola i dobiti dvije krave. Mrava i imati dva mrava. Ne moete prepiliti ovjeka na pola i imati dva ovjeka. Grubo reeno. Ali, moe prekinuti tap i ima dva tapa. Drugaije je s materijalnim svijetom, a drugaije s onim gdje dua oivljava itavo tvoje bie. Tu je cjelina bitna. Zato, na razini duha lijeiti znai iscijeliti, uiniti cijelim. Bolest je dezintegracija, odijeljenost ovjeka od sebe, od Boga, ljudi, od svoje slobode, savjesti, osobnosti, ovjek je skroz dezintegriran. To je pakao. Cilj hagioterapije je integrirati ga, nainiti ga cijelim ponovno, vratiti mu cjelinu. To su tri podruja na kojima moete registrirati tu dezintegraciju: egzistencijalni, bazini i cjeloivotni put. Kako moe bolje razumjeti to to se dogaa sa ovjekom, to je onda filozofski nain, organski i fenomenoloki nain. Imate to pod d, e, f.

to to znai, moete razumjeti to se sa ovjekom dogodilo npr. na nain filozofski tj. transcendentala. ovjek se odijelio od dobra, istine, ljubavi, i to se
dogodilo s njime? On vie ne postoji. Biti u dobru, znai postojati, on je u zlu, znai njemu manjka postojanje, njega nema. To je duboki osjeaj patnje jer te nema, jer nisi nigdje, nema gdje stajati. To su ljudi koji su na bijegu i sad ga treba uhvatiti i dovesti natrag, rei: ne boj se, smije doi kui, kao izgubljeni sin. Filozofski, taj ovjek je razderao svoju formu, ostala je materija. Nema ovjeka vie u njemu. Ostao tjelesni ovjek samo, nehumani ovjek, ivotinja u njemu, magarac. I ti sad od magarca treba napraviti ovjeka. Ponovno donijeti duu. Jer ona integrira. Ona pravi ponovno formu. Drugo je organski put, tu moe razumjeti i protumaiti pacijentu da se dogodilo ili u slobodnoj volji, (karakter, religioznost, osoba- sebe ne poznaje, dvostruki si ovjek, ne zna tko si), 101

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

organski shvatiti i ii pojedine organe ponovno lijeiti. Donositi cjelinu svakom organu. Organ iscijeliti ali inegrirati ga u cjelovitu ovjekovu stvarnost, itavu duhovnu duu. Fenomenoloki ete to dobro razumjeti ovako: organske dezintegracije, manjkovi, jesu patnje, kad je neki organ ranjen, dezintegriran, rastavljen, to je patnja. Kad imate fenomenoloki a to znai da se netko osjea da je alostan, da je izgubio radost, da je ohol, nemiran, nemoan, to je bol. Patnja je neto to je u organima, organski, to je unutra, rana, dezintegriranost. A fenomenoloki, to je bol, to je ono to izlazi van. Znamo da bol nije isto to i bolest. Bol je plod bolesti. Dvije razliite stvari. Mi uzimamo tablete protiv boli, ali, time ne lijeimo bolesti. Idemo lijeiti bolest, a bol jo ostaje. Kako pomoi da bol i bolest jednako se lijee? I organ duhovni i fenomen, znak, simptom. Ponavljam, egzistencijalno, bazino, cjeloivotno, to je ono gdje su podruja gdje ovjek pati. Gdje je zlo ulo u ovjeka. Egzistencijalno to je zlo po istonom grijehu dolo. Bazino u naem ranom djetinjstvu kad smo bili nemoni oduprijeti se izvorima zla. Cjeloivotni, da zlo je tako da neprestano pokuava kroz ljude, situacije, sve mogue teke dogaaje u ivotu pokuava da nas dezintegrira. Uini alosnima, jadnima, bijednima, grenima, mrziteljima, itd. Druga grupa je kako razumjeti, filozofski, organski, fenomenoloki to se to dogodilo. Filozofski, u temelju ovjekova bia se dogodila dezitegracija, s transcendentalima, s formom, sa Svemoguim izvorom, s ljubavlju, s dobrotom. Tree, fenomeni su tu i oni bole, to je bol koju ovjek izraava u tome da ga neizmjerno neto boli, pa je frustriran, nereligiozan, slijep, nijem, glup, povuen, uzaludan, neprijateljski, neiskusan, konfliktan, nekarakteran, neosjetljiv, nepovjerljiv, bolestan, grean, bijedan, nazadan, suicidalan, lijen itd. sve su to simptomi koje vidi na ovjeku i kae: joj to si lijen, tup i glup, nazadan. A to su boli, i kad to nekome kae, to boli. Preko te boli, to prelazi i razara i sam organ i postaje patnja. Unutra ulazi. Jer ako me neto zaboli,pa ja to oprostim i ne primam to, ne vjerujem da ti mene mrzi i da si zato rekao tu grubu rije, onda to ne ulazi u moj organ i ne razara moje organe. I ne postaje bolest nego ostaje bol trenutna. Ako je to u meni zae, i razmiljam kako je mogla, zato je rekla, zauti pa se ne moe govoriti pa se digne, uvrijeen, gotovo je ulazi u tebe i razara tvoj organizam. Razumijete li cijeli proces? Jedno je fenomen, to je ono ime se mi jadamo, ono to se na ovjeku vidi, da je debeo mrav lijen, mrzitelj, samo jede pije, spava i gnjavi, to su znakovi po kojima vidimo kakav je ovjek. A drugo je ono to je u organu nekom, mi vidimo izvana, to je simptom, ako samo ti lijei, nisi izlijeio ovjeka jer si izlijeio samo bol. Taj simptom, fenomen da je netko lijen ima sigurno unutra u organizmu ima razloge i neku dezintegraciju. K. Rahner kae da svaka bolest je znak da se u dubini ovjeka neto dezintegriralo, neko zlo dogodilo. Svaka fizika bolest, pogotovo duhovna. Svaka je znak da se neko zlo dogodilo. Fenomen je taj: vi ste lijeni, svaate se, vidi na njemu siromahu, vi samo spavate, jedete janjetinu, vi ste doli da uite hagioterapiju za sebe. U prijavi ste rekli da ete ii pomagati drugima, sram vas bilo. Po tome mi procjenjujemo ovjeka i onda ga sudimo, a zaboravljamo da je kod njega neto bolesno, zato je on takav. Neko je organ u njemu bolestan, neka organska bolest. Treba vidjeti da li ta organska bolest djeluje na egzistencijalnom, bazinom, cjeloivotnom podruju. Gdje je dezintegriran organ? Svaki grijeh koji ja ujem u ispovjedaonici ja zakljuujem, ovaj ovjek je bolestan. Mi kaemo: ti si kriv, popravi se. Kako e se popraviti jadan ovjek, netko ti je otkinuo jezi i sad ti zalijepi jezik. Netko ti je odrezao noge a ti kae, hodaj. U temelju svakog grijeha, zla, krivice, jedna bolest. Razlikujte zlo od grijeha. Jedno je katastrofa koja te ubija a drugo je katastrofa kad si ti nekome zapalio kuu. Ona prirodna nije grijeh, nije krivica nego zlo to me spopalo. A drugo je da si kriv, grijeh, jer si mi zapalio kuu. Hagiopacijent ne pita za krivicu. On ne razrjeava krivicu u tom pogledu da kae, pokaj se. To je ispovijed. To spada na religioznost ovjeka u odnosu na Boga. Njemu treba donijeti da mu se unato svega moe oprostiti i da se sve moe popraviti. Sve se moe popraviti, ne boj se. Njega

102

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

treba povezati s dobrim. Zapalio si mi kuu, nita za to, sve se moe ispraviti. Kako e se ispraviti? Neto e kad bude mogao dati novaca, drugo emo skupljati, traiti donatore, drava, osiguranje. Zbilja? Je, vidjet e. Bit e sve dobro. Samo ti postani dobar i nemoj nikome vie paliti kuu. Bitno nam je da ti ozdravi. ovjek je bitan. Nakon toga imamo ovo: Specifikacija putova Imate onu dezintegraciju u temeljima ovjeka, spoznaja, odluka, djelovanje. To je ontoloko u ovjeku. To metafizika prouava. Ono bitno u svakom ovjeku po emu je on ovjek. Zato je to temeljni put do zdravlja. Drugo du podruja na kojima s eovjeku dogaa zlo: Egzistencijalno (istoni grijeh), Bazino, (dezintegracija u naem djetinjstvu), Cjeloivotno (neprestano doivljavamo) Tree je kako filozofski sebi protumaiti i pacijentu. Filozofski Organski Fenomenoloki Kako razumjeti to to se dogaa. to znai specifikacija? Specifikacija znai da ove 4 toke spadaju na sve nae duhovne bolesti, sve bolesti duha, svi manjkovi, rane, patnje i boli imaju ili spoznajno ili aksioloko ili interpersonalno ili religiozno u sebi ili zapravo sve etvero. Kad ja gledam egzistencijalno ovjeka bolesnoga, onda ja vidim, taj ovjek nema spoznaje, dakle, kognitivni problem. Nema spoznaje odakle je, zato mora ivjeti, zato pati, emu smrt i kamo se ide sa smru. On nema spoznaje, on je kognitivno strahovito dezitegriran. Njemu nije dana spoznaja o njemu samome. Drugo, svaki ovjek doivljava aksioloku bolest, to znai da uvijek patimo, od krivica. Postoji jedna opa krivica, egzistencijalna krivica, i togod se dogaa mi osjeamo, krivi smo. Onda nam razni propovjednici i proroci kau, to to u Kini trpe, svi smo mi krivi. To znam jer svi mi donosimo sa svojim malim i veim grijesima i zlima jo vie zlu itavoga svijeta. onda nam se ini, iz krivice se ne moe van, ti se ne moe opravdati. Ima toliko zla koje ti ne moe promijeniti, ispraviti, ne moe opravdati sebe. To je moralna dezintegracija, etika. Ti nema sposobnosti i moi da sebe oslobodi krivica, ti si optuenik. Prvo je specifikacija, ti ne zna tko si, temeljne stvari. Drugo, ti si optuenik. Trea specifikacija je kad se radi o ljudima, interpersonalnost, to znai, (imate ovdje pod dva, kognitivna, aksioloka, interpersonalna patnja i religiozna patnja.) Interpersonalna patnja, to je dezintegracija ovjeka od ovjeka. Mi samo jednim dijelom jedni drugima vjerujemo, na ovjeka se ne moe do kraja osloniti, ovjek te ne moe spasiti od tvoje slabosti, od tvoje smrti, nije te mogao spasiti da se ne rodi, ne moe te spasiti da doe u nebo. Nita ti ovjek ne moe. ovjek ti ne treba i samo te gnjavi. Teko je biti ovjek meu milijardama ljudi. Ovaj put, je strana dezintegracija, nepovjerenje meu ljudima. Krajnje je da se oituje u ratovima, svai, nepovjerenju, prepiranju, mrmljanju, nezadovoljstvu, da jedni druge ne gledamo, vozi se i nitko s nikim ne govori, ide u trgovinu a ne zna hoe li se trgovac naljutiti na tebe ili ne. Teko je s ljudima. Ustane ujutro u kui i ne zna hoe li te poeti grditi jer su svi loe spavali, kia. ovjeku nikada ne moe vjerovati. Ne postoji mogunost da nekome totalno vjeruje. nikome x3. ovjeku samo jednim dijelom moemo vjerovati. Time smo dezintegrirano od ljudi. Ne moemo s ljudima. A ljudi su nam nebo ili pakao. Ljude trebamo, od ljudi ivimo. Nitko ne moe sam sebi sauvati ivot, nitko ne moe biti Robinson Crusoe pa da bude sam na otoku i da se

103

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

spaava. Svatko treba nekoga. Ta dezintegracija od ljudi, da si se posvaao s roditeljima, ti i mu posvaani, vi i djeca, sa susjedima, profesorima, upnikom, svugdje svae, s prof. Ivaniem, sad jo mora polagati i te ispite u osamdesetoj godini. Svugdje samo prigovori i muke. Religiozna nemogue ti je uhvatiti kontakt s Bogom. Nemogue je zamisliti kakav je bog i da mu vjeruje. Molio si Boga sto puta, nisi dobio. Obolio ti netko, molio si devetnice, trodnevnice devet puta i nita. Grozno. Molio si da ti izlijei tvoju nogu a ona jo vie boli. Ide na misu cijeli ivot, nigdje Isusa, nita bolji nisi, samo gori. U nama raste uasno nepovjerenje prema Bogu. Oda krivica prema Bogu, tko zna, Bog me kanjava, zato je to. Ima osjeaj: nemam se vie za to uhvatiti, gotov sam. Ta religiozna dezintegracija je najopasnija. Ona unitava tvoj egzistencijalni status, bazini, i ope ljudski. Bog je temeljna funkcija tebe. A tvoja religiozna komunikacija ne funkcionira. To boli najdublje. To ubija ovjeka. Kako doi do Boga? Grozni je biti u bilo kojoj religiji, ni jedna me ne uvjerava, grozno. Svi trae, mora ovo, ono. Religije su uasne. Kako doi do Boga? Vidim jedino filozofski da jedino, interpretacija apsolutnog bia koji je dobrota, ljubav da je to jedno to moe ispuniti moju spoznaju, moj intelekt. Moje itavo bie moe ispuniti jedna osoba, zasad nalazim samo Isusa iz Nazareta kome mogu vjerovati. Ja vama, nikome ne mogu vjerovati, vi ste meni svi neprijatelji. Zato? Ja bih htio doi u Nebo, dajte mi kartu, imate? Nitko od vas nema. Htio bih biti zdrav, ozdravite me? Kakva mi korist od vas. Ne bih htio biti star 100 godina, dajte mi mladost. to e mi ljudi? Moj Prijatelj iz Nazareta odmah daje, kae: Tomislave, pusti ti ljude. I On se nije povjeravao ljudima, znao je to je u ovjeku. Zato je iao umrijeti za ovjeka. Nije oekivao da se ovjek moe sam spasiti, nego ga je On iao spasiti. Jedino s Isusom znam kamo idem, odakle sam doao, s Njime mogu ljubiti ovjeka, jedino s Isusom znam da moj ivot ima smisla, da se meni oprataju krivice, da ja mogu biti integriran, cjelovit. Jedino On. Neka se ne ljute prijatelji iz islama, hinduizma, itd., ja govorim ovdje znanstveno, povijesno, da je taj Isus tako govorio kako nikad nije nitko govorio, radio, kako nikad nitko nije radio. On je povijestan, mogu mu povijesno, razumski i znanstveno, prirodoznanstveno, ja ga mogu pronai, vidjeti, uti i s Njime biti. Ja ne govorim o Isusu Crkve, religioznosti, vjere, nego Isus gledano znanstveno, povijesno. Ja sam fundamentalni teolog. Ovo to govorim je pretpostavka za teologiju, vjeru i sve drugo. Kao takav, znam da je Isus povijesna osoba, to je povijest temeljito istraila. Prekopala je cijelu Palestinu i pronala sve to pie u Evanelju da je tako. Temeljito smo istraili svaki detalj, oblik evanelja kako je to napisano, pronali, to je to, cjelina. idovi danas ue u kolama o Isusu kao i mi o kralju Tomislavu, to je normalno za njih povijesna osoba. Mui ih zato je on na neki nain dezintegrirao njihovu ljudsku vjeru. Napravio Novi zavjet. Umjesto 10 zapovijedi, jednu zapovijed ljubavi. Ali ga sve vie prihvaaju idovi danas i to na taj nain: Isuse, zato si otiao poganima, vrati se ponovno nama, ti si na brat. Oni u Isusu vide uzorak patnje holokausta idovskog naroda. Vidi to su ti napravili Rimljani, to ti danas rade svi ti Europljani i svi drugi neidovski narodi, pogani, oni tebe ne razumiju. Oni te dalje razapinju, oni te ne vole, oni lau da pripadaju tebi. Zato si ti patnik razapet kao mi, narod razapeti u povijesti. Na taj nain nalaze put do Isusa, on je njihov Brat, supatnik. Prije su sve do ovog stoljea, nisu mogli prihvatiti Isusa. idov kad je iao kraj Kria, morao se okrenuti, On je za njih znaio prokletstvo. Zbog Njega su oni raspreni po itavom svijetu. Sve od 69. 70., pa tako dalje. Isus je totalno otkriven znanstveno, povijesna osoba. Isustva vjernika, svetaca, svakog ovjeka koji doe do iskustva Isusa, ima iskustvo da je Isus, tu. Kao to susreem svoju misao, ljubav moje majke, jer ljubav moje majke je sada ovdje kod mene, ona je uvijek u meni. Tako susreem Isusa. Sasvim legalno, normalno i na taj nain mi Isus postaje funkcija da bih ja naao smisao, ponovno naao svoju integraciju, cjelinu da bih se iscijelio. Kognitivna dezitegracija nalazi svoju integraciju u via sapientiae, put mudrosti, to to ja ne znam, odakle sam, tko sam, ja ovjeku pomognem mudrou. Mudrost je sastav spoznaje, morala i djelovanja. Mudrac je ovjek koji je filozof, koji gleda temelje bitka, bia, koje razlikuje sporedno od bitnoga koji zna

104

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

odakle je i kamo ide. Moram pacijentu pomoi da do toga doe, da postane mudar. Umjesto kognitivne dezintegracije koju smo imali u bolestima, postavljam mu integraciju mudrou. Gdje mu ovako stvari prikaem kako sam ja vama ovdje, da razlikujete to je to ivot. To nije fiziki, ne. On se gubi, neto drugo je ivot. Kao to sam razlikovao formu od materije u ovjeku. to je to? Forma je ovjek, materija ono to odlazi, umire na neku nain. Sve te naine na putu mudrosti moram prikazati, moram sam dobro poznavati ovo to smo ovih dana govorili, gdje je mudrost, to je to mudrost. Mudrost je znanje o bitnim sastojcima. Biti mudar znai, biti spreman sve izgubiti ali ne sebe. Ne svoju duhovnu duu, ja sam duhovna dua. Izgubiti sve ali ne duhovni ivot. ovjek ima duhovni ivot, tumaili smo. Ne psihiki i onaj drugi koji gubi. To nije ovjek, to imaju i ivotinje i biljke. ovjek je samo po duhovnom ivotu ovjek. Mudrac je ovjek koji je spojen i s nebom i sa zemljom, i koji ima svoje sredite a sredite, to je moja duhovna dua. To je da ja znam tko sam. To je moje sredite. I da ja iz svog sredite, osobnosti, svoga ja, sve druge relacije, odnose imam, i postajem integriran u stvarnosti. To je put mudrosti. Put morala via moralis, kad je dezintegriran ovjek, otpao od transcendentala, pa se izgubio, osjea krivicu jer je ubio sebe, on je samoubojica, najtee samoubojstvo je grijeh. Ubiti se fiziki nije toliko zlo koliko ubiti samog sebe, svoju duhovnu duu, svoju savjest, to je najgore. To je vjena smrt. ( kraj 14. cd. )

15. cd. Kad se ljudi ubiju, prelaze u onaj svijet oni nisu nestali, ali kad ti sebe ubije, duhovnu duu vie nita ne moe. Govorili smo to je to pakao. Put transcendiranja via transcendentiae, kako pomoi kad te ljudi vrijeaju. Uvijek se dignuti na razinu Svemoguega, ima netko tko uvijek na mene eka, ima tko me uvijek voli, tko uvijek prata, tko je moj stalni Prijatelj, tko je meni vjeran, ja imam tlo pod nogama. Teoloki put via theologiae, kako se integrirati s Bogom? 1. put bezuvjetne ljubavi agape via caritatis, to znai spojiti pacijenta s tim da Bog od njega nita ne trai, ni ja nita od tebe ne traim, ja te samo jedno molim: uroni u ovu bezuvjetnu ljubav, dopusti da te ona natopi, nita vie od tebe ne traim. Samo dopusti, ne mora si sam dati injekciju, dopusti da ti ju ja dadnem i ozdraviti e. Ta injekcija je bezuvjetna Boja ljubav. 2. put povjerenja pistis via fiduciae , kad ne moe vjerovati nekome, onda si skroz sam, ne vjeruje ljudima, sebi, Bogu. Onda si ovjek na bijegu, agresivac, ili depresivac. Agresivan je razbojnik jer on ne moe nikome vjerovati i samo ubija ljude jer svi su mu neprijatelji. Depresivan je ovjek koji sebe ubija, jer ne moe druge, ubija sebe polako vidi da je nemoan, depresija sve do suicida. Kako njemu pomoi da stekne povjerenje? Najprije jer e osjetiti tebe kao hagioasistenta da mu vjeruje. I ti si spreman mu pomoi. Ti mu daje nadu da se moe pomoi. Prvo pomoi da u sebi stvori relaciju da sebe zavoli. Da prihvati sebe, da zaeli sebe spasiti. Prikazati u mu koliko ima prekrasnih osobina, koliko ima sposobnosti, da dobije povjerenje: pa ja mogu neto uiniti, nisam ja skroz dezintegriran i u neimatini, nego mogu! Ja mogu! Pokazati ovjeku bar neto dobro u njemu. 3. put pomirenja eirene via reconciliationis, morate ii tono ovim redoslijedom. Najprije pokazati bezuvjetnu ljubav, tek tad ga vodi do povjerenja. Utisne dobro, bezuvjetnu ljubav, dobrotu, istinu, tada mu moe polako povjerenje, ako postoji to , ja mogu vjerovati. Kad se on sav ojaao, i vjeruje i zna da je ispunjen ljubavlju tek sad moe rei, ao mi je, pokajati se i sad je sposoban razumjeti da su i drugi 105

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

bolesni i pratati. Nikad ne smije poeti odmah s pratanjem, kajanjem to je kontraindicirano. Temeljno je pravilo, s bezuvjetnom ljubavlju. Ti kao hagioasistent si bezuvjetna ljubav, ti ne osuuje njega, nema nita protiv, nego samo za njega. Da je ne znam kako grub, ti si za njega. I ako to prekine ti prestaje biti hagioasistent. Mi ti moramo oduzeti dozvolu i poslati trenutno na kliniku. Da te se lijei hagioterapijski. Pomirenje s Bogom, ljudima, sa samim sobom. Pomognete da on sebi oprosti, to je sam sebe razarao, to nije vjerovao u svoje moi. Onda da oprosti drugima, i Bogu. Zato ga Bog stvorio, zato Bog doputa patnju, smrt? Svi mi okrivljujemo Boga a pravimo se vani kako smo samo mi krivi. Krivi smo jer okrivljujemo Njega. Bog oekuje da mu reknemo: Boe, ja mislim da si i ti kriv. Dobro, zato? Zato to me voli. Zato to si me htio stvoriti, nisi trebao. Bog kae: ne boj se, proi e ova kunja. A iza toga e vidjeti pa rei: dobro da nisi odustao od stvaranja mene. Poslije e vidjeti. ovjek dok se raa, plae a iza toga sretan: mama ti si mene stvorila, mama moja daga. Svi viemo tako. Mama tebi hvala. 4. put odluke i osloboenja dynamis via deliberationis, kad ve vidimo da je hagiopacijent toliko ovisan o svojim grijesima, poudama, na to se prilijepio, ideje, ljude, navika, polako ga zamolimo da se bar odlui, da zaeli biti slobodan, da nju integrira u svoje bie, jer on njome ne vlada. On je nju izgubio, dezintegrirana sloboda. Prvo odluka da on to zaeli, iza toga nek se odrekne ovisnosti: Oe Svemogui, ja vjerujem da ti negdje postoji, da si sposoban osloboditi me. Na hagioasistentu je ako je vjernik, kranin da ponekad izmoli molitvu otklinjanja koja se moli pri krenje djece i odraslih, to su benigne molitve, nemaju nita s egzorcizmom. Ili sam da kae: evo Gospodine, molim te Tvoja ruka neka dotakne ropstvo ovog ovjeka, neka ga oslobodi. Nemojte samo dramatizirati. Nemoj da avao postane vaan. im ti kae: avle odlazi, on bjei, mora. Jer ti si vlasnik. Isus kae apostolima: izgoniti ete zle duhove, oni se raduju, On kae: ma nije to najvie. Najvie je to da ete bit u Nebu, upisani ste u knjigu ivota. avlu im rekne on mora bjeati, jer ti si svjetlo, im kae Isus, Bog, hou niti dobar, ti si upalio svjetlo, jer on je mrak. Jeste vi ikad doivjeli da ste upalili svjetlo a mrak ostaje? Ja nisam. Vi svi jeste? Kakvi ste vi ljudi? Ljudi mraka. Postanite svijetlo. avao je slab. Ljudi hoe da on bude jak, zato? Onda oni nisu krivi, to me avao naveo na grijeh, to avao u meni grijei. Onda mora avla slati na ispovijed, on se mora kajati a ne ti. Nisi ti kriv. Nije to, to. Ne moe ni avao toliko grijeiti da nas sve kua, nema on toliko vremena ni snage. 5. put milosti via gratiae, kad vidi da hagiopacijent vie nikako ne moe, nita ne pomae, tad mirno , da on ne zna, duhom pogleda u Isusa: efe moj, ti si jedini lijenik i lijek, ti si lijeio svakog ovjeka, sad si na redu, ja ovdje ne mogu nita. Samo vidi kako se Isus nasmije, gurne te u stranu: pusti mene, kae. Ti sjedne na drugu stolicu a On na tvoju i vidi kako se stvari mijenjaju. Nema nemoguih bolesti i situacija, sve je mogue. Milost je krajnja, boanska snaga, to je sam Bog. Bogu nije nita nemogue. A tebi je ako vjeruje, onom koji vjeruje nita nije nemogue. Sve je mogue. (drugo od tri poglavlja na istom cd-u) Ljudi su nam najdragocjeniji. Ne hagioterapija. Zato je dobro sluati ljude jer iz srca govore jer trae uvijek rjeenje svojih kriza i to je najljepe.

106

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

etvrta toka, kako posredovati pneumatoloko zdravlje, kontraindikacije i praktina provedba putova u pneumatoloko zdravlje. Kako ja mogu dati hagiopacijentu zdravlje? U medicini dobiva tablete, injekcije, operacija. U hagioterapiji, kako se moe ovjeku duhovno posredovati, to da radim onda kad ovjek uope nee primiti i kad nije sposoban ili kad je bez svijesti ili teko hendikepiran, mentalno bolestan, kako mu pomoi? 1. duhovno zdravlje se moe komunicirati samo duhom. Duhovnoj dui ete pomoi ako duhovnu duu uinite cjelovitim ovjeku, a duhovna dua je i intelekt, razum, savjest, sloboda i religioznost i vjera i ljubav. prvi korak je ovjeku mudrosno, kognitivno protumaiti o emu se radi. to to znai duhovna razina ovjeka, to se to njemu dogodilo da duhovna razina pati, boli i protumaiti na koji se nain to moe izlijeiti. Najvanije je protumaiti da je bit hagioterapije, obraenje, obrat. Sve duhovne bolesti se dogaaju u razaranju transcendentala, ili je to istina koja se razara, onda je to ve kognitivno. Ili je to moral koji se razara, etika, dobrote, ili je to ovjekova nemo da se pokrene, onda je to i ljubav i djelovanje u pitanju. ovjek postane zao i da bih mu pomogao ja u mu protumaiti, uvjerljivo rei kako da odlui se za dobrotu. Ako govori negativno: amo pokuati sad govoriti pozitivno, bit e u redu, uspjet u, ja mogu. Ako je mislio negativno, ajde dvije minute pokuaj misliti da je sve mogue sve to je dobro. Ako mu je djelovanje okrnuto negativno, i tu se pokrenuti na dobro, pokuaj napraviti bar neko dobro. Ovi as nekome zaeli dobro, nekome tko je tebi zlo nainio. Na sve ono negativno, protivno transcendentalima, istini, ljubavi, dobroti, ljepoti, zamolim i uvjerim ga da sada se okrene suprotno, od zla, dobru, mrnja ljubavi, la istini, on sam. Zamolim ga da se suprostavi svima koji su ga vrijeali, koje ne moe prihvatiti, da se suprostavi dobrotom. Neka samo razumije da u dubini tih ljudi postoji za njega ljubav, da ni jedan ovjek nije pokvaren do kraja. Taj ovjek tebe voli, povei se s onim dobrim u ovjeku koji te povrijedio. To je strano jaka komunikacija zdravlja. Protumaim da su i drugi isto slabi kao i mi, ti i ja i da povrijede a ne bi htjeli, prema tome da imamo suuti, probudim suut prema drugima da moe lake oprostiti. Tree, protumaim mu da kad prata, njemu je sve oproteno, tada e olakati sebe i svoju savjest. Zatim, kad oprata da e doivjeti neto kao fiziki bolesnici, da su tada udesno ozdravili. Da je cijeli organizam konvertirao prema zdravlju. Od zla prema dobru im se okrene. I kaem da je najvea osveta onome koji te povrijedio, da mu oprosti, zato? Jer tada ne doputa da te njegova bomba uvrede razara. Da otrov koji je ubacio rijeima ili djelima da tebe unitava i ubija. Da kad prihvati tu mrnju, bijes, osvetoljubivost da tada sebe unitava i da tad toliko naivan ne smije biti. Ta uvjerljivost da je najgluplje ii se osveivati jer tada si prihvatio neprijateljsku uvredu, otrov, bombu i dopustio da ti bude kao i on. Tad si ti sebe unitio. Kad ne da da to u tebe ue, kad prata i : neka te Bog sudi, ja neu, ti ostaje zdrav, integralan, cjelovit. I vie te ne boli. Protumai mu da moe zaista udesno ozdraviti na svim podrujima upravo tako da se suprostavi dobrim. Temeljno pravilo je jasna perspektiva, zlo je jedini uzrok svake patnje i bolesti. Okrenuti pacijenta na dobro ti si sve rijeio. Okrenuti zlu lea, pacijenta okrenuti na dobro, ljubav, istinu, on je pobijedio zlo, zato? Jer je tada Bog na njegovoj strani, tad je velik kao Bog. Bog je apsolutno dobar, istinit, ljubav. On je tada s transcendentalima jednostavno u postojanju, njega nitko ne moe unititi. Kad to s takvim uvjerljivim rijeima kaete tada mu je to jasno, i jasno vidi gdje je, dobiva nutarnju snagu da se pokrene, da odlui, hou, to je pametno. 2. a to u s onima koji nisu sposobni, koji nee da nita prihvate. Vano je imati bar jedan vic pa se naaliti. Ne uzeti tragino to on nee. Ne rei: ja te alim. Nego: dobro, pa zato ne, moe i tako. Istovremeno nainiti ona etiri ili dva koraka, da u sebi oprata tome koji nee. Kad ti njemu oprosti ti si zapravo povezao njega s tobom, jer izmeu vas nema

107

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

prekida, raskida, u njega od tebe sada ulazi snaga. I, oprosti ti meni to te ne razumijem, to sam tako slab da ti ne mogu odmah pomoi, oprosti mi. To je druga rije. Oprosti mi, znai, molim njega da mi dopusti da ja smijem do njega doi. Najprije sam dopustio da on smije do mene, to znai, oprostiti. Onda ga molim da smijem do njega, znai, molim ga da meni oprosti. Tree, da mu mirno u sebi govorim: lijepo je to postoji. Ne mora se truditi, svejedno te volim. Ti ne moe nita uiniti da te ja prestanem voljeti. Kad uinih to troje: opratam, molim za oprotenje i volim tog ovjeka, tada njegov duh a osobito onaj dio njegovog duha koji nikad nije uniten. Postoji u svakom ovjeku ostatak dobra. U najgorem razbojniku, postoji ostatak koji je nepokvaren. Taj ostatak prima, to je neposredno komuniciranje, to je ono podsvjesno i nesvjesno koje govori Golleman, unicef. Vi ete vidjeti nakon nekog vremena ,on se promijenio makar se suprostavljao. Ne postoji nikakva zapreka da svakome pomognete od ljudi, ne govorim o avlu. Znam jednu gospou koja moli da se avao obrati. plemenito. Vi zasad ljude lijeite, nemojte njega. S njim nemojte imati posla jer ete otii jo dublje u zlo. 3. to s onim koji su mentalno bolesni, oni ne mogu razumjeti to vi govorite. Razlikujte psihofiziku razinu od duhovne. Ako je mozak pokvaren, ivci, mentalno je jo uvijek psihika razina to jo nije duhovna. U emotivnom neto je manjkavo, unato toga, duh ostaje zdrav. Djeca s autizmom i drugim mentalnim bolestima, sve razumiju to vi govorite. Jer duh ne moe biti totalno bolestan, nikada. Kao to grijeh ne moe nikada totalno unititi duhovnu duu, uvijek ostaje ostatak dobra. Zato se svakom ovjeku moe pomoi. Kod svih fizikih, psihikih bolesti duh ostaje zdrav i on uvijek prima. On neposredno prima, ne moe preko mozga ali moe izravno jer duh djeluje disperzivno, djeluje bez ikakvih zapreka jer je slobodan od prostora i vremena. I tu nema zapreke. Iskustva pokazuju da se moe i s djecom, u nesvijesti, pomoi. Ne moete nigdje rei: ovdje se ne moe nita. Ako to kaete, vie niste hagioasistent. Vi ste na krivom mjestu. Ne postoji nemo. Netko tko se ne eli obratiti, netko tko kae ja elim u pakao, netko tko ti psuje Boga i sve, ti se samo nasmijei i reci: fino govorite, bit e dobro. Mirno mu opratajte, govorite i tiini srca da on ne moe nita uiniti da ga prestanete voljeti, znajte, dubine njegove due to uju. Te dubine koje su nepokvarene su jae od onoga to manjka u tom ovjeku,. Te dubine se razvijaju kao biljka, cvijet, hrast koji raste po tim to vi njega hranite neposredno svojom ljubavlju i pratanjem. To raste, nadraste bolest, manjak zdravlja i ovjek bude zdrav. Pitaju me, da li kad se posreduje to duhovno zdravlje da li treba meditirati? Meditacija moe biti jako opasna. Poznato je da transcendentalna meditacija i mnoge druge da su ljude kao kod dubinske psihologije ljude odveli preduboko. Odatle nisu mogli izai van, da su tek tada postali psihiki bolesni. Nemojte se igrati s meditacijama. Pogotovo kad vam dou hagiopacijenti jer oni su ve oteeni u zdravlju i ako vi sad to, oni to ne mogu. Vae cijelo djelovanje je neposredno. Da biste neposredno mogli djelovati, ozdravljivanju hagiopacijenta vi morate biti ovjek ljubavi, pratanja, povjerenja. Tada to iz vas struji u njega. Ako ste vi u grijehu, osorni, grubi, ne moete ga prihvatiti tada od vas ne izlazi nita i nita ne moe pomoi. Tad ne vrijede nikakve meditacije. Vi kao hagioasistent postanete ono to je majka, dijete e od majke koja ga voli, sve primiti, neposredno. Od nekoga tko ga ne voli ne. Hagiopacijent mora dobiti tu sigurnost, ova osoba meni cijeni i potuje. To u njemu raste. Podruje duhovne due je iracionalno, intuitivno, nemojte oekivati da mora razumski spoznati. Postoji intuitivna, intelektualna spoznaja. Svaki ovjek je inteligentan, duhovna dua je uvijek inteligentna. Nemojte racionalizirati pa se onda bojite, nastaju problemi. Umjesto meditacija, bolje vam je ako stavite odreene slike, koje on gleda i polako u njega ulazi to i ostaje u njemu i djeluje na njega. Vi djelujete svojim pratanjem, ljubavlju i govorom o mudrosti djelujete odozdo prema gore a ove slike djeluju odozgo prema dolje na istom podruju pa ete bre doi do svega. Ne preporuam meditacije. Probajte kod sebe to su

108

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

meditacije pa ete vidjeti. Nije to bez problema. Pogotovo kod hagiopacijenta. Cijelo vae djelovanje djeluje na hagiopacijenta samo ako ste vi tih dana postili od kolaa. Upuujem vas na taj primjer Gandhija. To je bitno u hagioterapiji. Ne moe nikoga uvjeriti. Hagiopacijent ne moe od tebe nita primiti ako ti nisi iao lijeiti u sebi njegovu bolest. Ne moe Gandhi rei djeaku, nemoj jesti kolae, moe rei a nee se nita dogoditi pozitivno, ako on sam se nije odrekao kolaa. Tek kad se odrekao, to struji, duh struji u djeaka i on je uvjeren. To je najuvjerljivije. Ti si vaan, pazite na sve! Najprije posti od kolaa. Kad ima hagiopacijenta, ti doma proi tu terapiju koju on treba. Sve to misli da e njemu dati ti proi, gledaj to je u tebi nainila, ako vidi da ne ide, probaj drugu, treu, biraj, ima ih zato puno. To je nain, kako to posredovati. Moje iskustvo, ljudi me sretnu na ulici, pauzama, katedrali, ispovijed, dovoljno je da tri etiri rijei reknem oni se ili rasplau od sree ili: joj, gotovo je. Dakle, to je hagioterapija. Ti mora biti pun ljubavi prema onome koji ti dolazi. Zapreka hagioterapiji si ti! Moraju biti tvoja vrata otvorena. Tu nita ne vrijede pametne rijei, misli, izvanjska mudrost, ti mora biti mudrac. Onda to djeluje. Ti mora biti ist u srcu prema njemu i prema Bogu, ti mora biti interpersonalan, otvoren, transcendentirati svaku ljudsku glupost i uvredu, ba tebe briga ti voli ovjeka. Zna da je ovjek tebi sudbina i zbog toga ti ne moe ne uspjeti, konano ti si sa Svemoguim povezan, jo Njegov duh u tebi djeluje, jer si vjernik. Zbilja, nema problema. Morate znati te zakonitosti, mehanizme inae nita neete napraviti. Upozoravam, nemojte probati raznim mehanizmima psihikim, psihoterapijskim iz djejeg vrtia, srednje kole, upropastiti ete pacijenta. Vi ne smijete nikakvu psihoterapiju, morate ovakvi biti. Nemojte pokuati nadomjestiti hagioterapiju neim drugim. Hagioterapija uvijek djeluje kad si ti ovako otvoren. I nikada nee djelovati ako si zatvoren. Psihoterapija nikoga nije ozdravila i ne moe. Da lijekovi ozdravljaju jako puno ima dobr rezultate 30, 40% i ne mogu dalje jer dalje treba duh. Duhovna dua treba prihvatiti. Kontraindikacije imate u knjizi mojoj. Razradio sam i tamo proitajte. Praktina provedba _ kakav treba biti ti, prostorija, kako se prima pacijent, otputa, kako s humorom, lakoom, on je bomba, bolestan, ti pola sata mora sebe temeljito oistiti, biti povezan s Izvorom, bitkom. Koji je ne Bog, nego Otac, dobrotom, ljubavlju, istinom. Poslijepodne ( tree poglavlje ovog cd-a) Bio sam na sjednici Vijea KBF, jer sam promotor. Dekan mi estita zbog ovog skupa. Kulturna revolucija da se dogaa u Zagrebu. Navodi e-mail ene koja mu je pisala: Zato se stalno govori o Ivanievim knjigama a ne ita Sv.pismo? (Ljudi moraju ispite polagati. Mi ne itamo Sv.pismo ali ga citiramo, i provodimo u praksu. Impegrirani smo Bojom rijei. Mi jesmo molitva, ne da mi molimo.) Zato se ne moli? Zato nema Sv.mise? (Nadbiskup je zabranio, jer nije pristojno za dostojanstvo euharistije da se u ovakvoj dvorani slui. Kod Katedrale smo, franjevaca, itd. Euharijstija nije igra kranska, vrhunski je in. Treba astan i dostojanstven prostor.)
(Presluajte prvih 10 minuta treeg poglavlja 15. cd, nisam skidala taj govor, oprostite, smatrala sam da ne treba (ili me lijenost uhvatila). Iako je korisno posluati, o Euharistiji, dostojanstvu Mise govori, pitanja koja treba sutra postavljati, upute o tome. )

Sad idemo vidjeti jeste se naspavali? Iza ruka, sad vam se ne spava.

109

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Idemo ustati. (11: 01), pogledati to je u tebi sada prisutno, tko si ti? Autori Duhovne inteligencije kau da u naem sreditu je sam Stvoritelj. Isus je rekao: tko jede moje tijelo ostaje u meni i ja u njemu, znai, moda si se priestio u nedjelju, On je ostao u tebi, je li zbilja tu? Moe li registrirati svojim duhom, duha Bojega ali i svoga duha? Da li si ve nauio to su emocije, razni pokreti naeg tijela, a to je zapravo duhovna dua? Razotkriva li ti se ve ljepota, tko si ti? Vrhunsko bie u svemiru. Zato? Koje su to tvoje vrhunske sposobnosti? Pronai u sebi jednu osobu koja te povrijedila i moda joj nisi oprostila, moda ti ne ide? Pronai nekoga kome bi trebalo sada oprostiti. Sjeti se to smo govorili prije ruka, koje su sve argumenti, pomoi da bismo mogli temeljito oprostiti? One negativne, ako ne oprosti, ti ostaje u zlu i mrnji. Drugo, ako ne oprosti, ne moe komunicirati s Ocem, Stvoriteljem. Tree, ako ne oprosti, odijeljen si od svih ljudi, od svoje savjesti. Odijeljen od budunosti. etvrto, ubaena uvreda u tebe je poput bombe koja moe eksplodirati i ona te razara, to je otrov koji te iznutra izjeda. Trebalo bi ga izbaciti to prije van. Kako? Onaj koji te povrijedio, u dubini sebe te voli, jer je duh nepokvarljiv u njemu. Reci mu: tvoje dubine mene vole, ti moe govoriti togod hoe protiv mene, ja znam, tvoje dubine me vole. Dalje, ja znam da sam ja visoko dostojanstven i tvoja me uvreda uope ne dotie, mene Bog stvorio, ja sam na njegovu sliku, ja imam duha koji je svemogu, slobodan od prostora i vremena. Znam da sam ja dragocjen u oima ljudi i Boga. Tree, ja ti opratam, ja te razumijem i ti si ovjek, grean kao i ja, i ti me uope ne pozna ti ne zna tko sam ja, ti samo neto negativno izvana vidi na meni, ali ja sam netko sasvim drugi, dragocjen, opratam ti. To to si rekao o meni, uope nije istina o meni. etvrto, sad sam s Bogom, sad je meni oproteno, sad sam slobodan, moja savjest opet funkcionira, moji odnosi s ljudima opet funkcioniraju, moji odnosi s nebom funkcioniraju, moj organizam funkcionira sada slobodno, bez stiske, straha, opratam ti, radosno ti opratam. im sam ti oprostio, ja sam sve dobio a dok ti nisam oprostio, sve sam gubio, i tijelo i duu i budunost. Opratam ti da sve dobijem. Ja sad vie nisam sam, u meni je Svemogui Stvoritelj svijeta, On je moj Otac. Na Njegovu sam sliku stvoren. Mene nitko vie unititi ne moe. Sjetite se onih lijevo i desno od vas, ne morate ih gledati, smo u srcu recite: opratam i tebi, kad nezgodno kalje i kie pa mi smeta, opratam. Oprosti ti meni i lijevi i desni, oprosti mi, i ja sam ovjek. Bitno je da registrirate, to osjeate kad pratate i molite za oprotenje, to je jako vano za va rad s hagiopacijentima. Sad pitajte lijevo i desno: kako si? /amor/ Zar zbilja postoji Bog? Ma gdje molim te? Nije li to samo iluzija? Nije li to samo elja? Nema Njega, jo ga nitko nije sreo. Vi ete pokuati bar gledati iznutra kako Boga nema, u vaoj dui. Svi kau: evo Ga tu. Gledam njihova prsa, nema Ga. Sjetimo se, moe li itko od nas rei ako je normalan da misli nema? A tko vidi misao? Moe li netko rei da nijedna rije nije izgovorena, nije nitko vidio nijedni rije koju sam ja izgovarao, nigdje se ne vidi. Jeste li gdje vidjeli rijei koje kaem? Ako kaem rije: ovjek. Gdje je? Kaem jednu rije, ovjek, 400 ljudi imaju tu jednu itavu rije a ja samo jednu dao. to bi to bilo dobro, dadnem jednu okoladu svima i svi imaju jednu okoladu . To je logika duha. Tvornice rijei ne propadaju. Ako shvati to je to misao, kako si svjestan misli, to je to ljubav, kako si svjestan ljubavi i kako ljubav djeluje, kako mrnja djeluje. Kako djeluje povjerenje, strah. Povjerenje i strah su dvije dijametralno poprene stvarnosti. Mi to sve, ne vidimo. I svakome je jasno da to postoji. Odakle? Kao to kaemo: misao. Tako kaemo: Bog. Opet se sjetite, intelektualna spoznaja ona je kao bljesak, tebi je jasno! Kae: Bog! Ti zna to kae. Ti Njega pozna. Sv. Augustin kae, ne bi ti mene traio, da me ve nisi naao. Zato to si ga intelektom naao, jasno ti je to je to Bog, zato pokuava i razumski objasniti, napraviti pojam, staviti Boga u neke okvire, rijei. On je apsolutan, bez granica kako e ga staviti u pojmove? Kao i misao, kako e staviti u jednu rije misao, a mora. Prenosi preko rijei, misao, gdje je misao? Korak dalje, pa ja i tako ne vjerujem u Boga, ne, ja sam ateist. Kako to? Ne, pa ja nisam pronaao nekog Boga u mislima, ja vjerujem jednom mom prijatelju, ovjeku, onom iz Nazareta. Ja Njemu vjerujem da On zna bolje od mene tko je Bog. On je pokazao da ima vlast nad prirodom, znai, da je vlasnik prirode. I meni je drago da sam ja

110

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

naao tko je vlasnik prirode. Zamisli biti u neijem vrtu a ne zna iji je. Stanovati u kui i ne zna tko moe doi istjerati te vani. Ja znam ija je priroda, nebo, kia, to je mog prijatelja iz Nazareta. On kae da je to i moje. A vi kako znate. Shvaate, svu tu stupnjevitost istine i prepovrno je rei da je Bog iluzija da ga nema. Nama je svima jasno da Boga ima. Ateistu je jasno da Boga ima, zato kae da ga nema. To znai, ima ga ali ga ja ne vidim. Ja znam da postoji no, ali ja ga nemam ovdje. Postoji okolada, ja je nemam u ruci ali imam u drugoj, netko mi je darovao dakle, jeli ima Boga? Ja mislim da ga ima. Vi znate da postoji okolada a ne vidite ju, to vam je to. Nema Boga, a on tu, na dohvatu tvoje ruke. Vidite li itavu logiku stvari. Kao to prirodne znanosti, kemija, fizika, imaju laboratorije, eksperimente, tako humanistike znanosti imaju logiku, i dokaz eksperimenta to je laboratorij humanistikih znanosti. Logiku duha, intelekta, onda iskustvo. Kako e sumnjati. Ako pone sumnjati da misao ne postoji, gotov si. Sumnjati da je misao samo iluzija. Naalost moja djeco, Bog ipak postoji. Moram vas razoarati. Tu je naalost nikako da ga registriramo, pa sam vas molio, probajte pronai gdje je ta okolada. Tko ju je negdje sklonio? Gdje je ta okolada koja se zove Svemogui, dobri Bog? Gdje si ga ti skrio, pa ne vidi? Otkrij ga. Budi znanstvenik. Znanstvenici otkrivaju, ono to je skriveno. Aleluja. Izvolite sjesti. (29:00) Hagioterapija je poput posla koji inimo u caritasu, mi smo vjernici, krani. Mi dijelimo karitativne darove svima i ateistima, svim drugim pripadnicima religija. Time to dijelimo karitativnu robu ne traimo od nikoga da mora biti kranin. Kranin se moe postati ako ga Bog pozove a ne ako ti hoe da netko bude kranin. Svi ljudi znaju da postoji Bog, ali, krani su one koje Bog pozove da budu svjedoci da Bog voli ovjeanstvo. Hagioterapija je neto poput onoga to je Majka Terezija inila, skupljala ljude s ruba drutva iz kanalizacija, umirue, odbaene, skupljala ih i davala im dostojanstvo njihove osobnosti a da od nikoga nije traila da se moraju moliti, postati krani, ona im je samo pokazala da ih voli. Tako ete shvatiti i hagioterapiju. Ona je na znanosti utemeljena, kako bi svim ljudima bila dostupna. Kad bi bila utemeljena na Svetom pismu, onda bi bila dostupna samo vjernicima, milijardu ipo ljudi. A ostalih 4, 5 milijarde ljudi, to emo s njima, bilo bi nepravedno. to kad biste medicinu utemeljili na Svetom pismu onda je samo za krane a drugi neka umiru. Isti Bog koji je poslao Sina svoga da stvori Crkvu i grupu krana, isti Bog je stvorio itav svijet. Svaki prirodni zakon i svakog ovjeka. Isti Bog u prirodi, ovjek otkriva udesa svoje prisutnosti, zakonitost, svoj duh. Duh dri sve zakone svijeta. ne zabranjujem da se i na kranski nain pomogne mnogim pacijentima. To znai ako je neki hagiopacijent duboki vjernik i vidi da njemu moe jedna dobra molitva da on moli ili rije Sv.pisma pomoi, ispovijed dobra, naravno da e mu tu pomoi. Ako ti doe musliman, naravno da ga nee tjerati na ispovijed i da se bre krsti. On ima svoju molitvu, zajednicu, religiju. Bog ga je tamo stavio. Njega e an temelju onoga to su prirodni zakoni, to je znanost i svim ljudima dostupno. Gdje se nitko ostavlja izbaen, iskljuen ili smatra, to je za nekog drugog. Ono to znanost radi to je za svakog ovjeka. Medicina je ba za svakog ovjeka. Hagioterapija je za sve ljude, zato? Jer se temelji na prirodnim zakonima, ne na zakonima Novog zavjeta, nego na temelju istraivanja filozofije, humanistikih znanosti, neuroznanosti. Ono to hagioterapija po prirodnim zakonima ini to je nie od onoga to mi inimo kad se Bogu molimo i kad idem na sakramente, to je vrhunsko. Krist nam nije donio sakramente za lijeenje due nego da nas spasi, da spasi nau duu od zla i grijeha. Da nam omogui uope lijeenje due. On je unitio snagu zloga duha, grijeha, da ne moramo biti robovi grijeha, donio oprotenje i omoguio ono to se po prirodnim zakonima moe dogaati u hagioterapiji moe bez daljnjega dogaati. Gaudium et spes, zapamtite, br.22 koji kae, budui da je za sve ljude samo jedan cilj i to boanski, zato moramo pretpostaviti da Bog svakom ovjeku ljudske povijesti od prvog do posljednjeg Adama daje mogunost da doe u dodir s Kristovim spasom. Doslovno, s pashalnim misterijem. emu traiti da se svi moraju

111

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

obrezivati, pita Sv. Pavao, koji nisu idovi, kao pogani. emu gnjaviti ljude da idu na sakrament. Ako ateist je poten, estit, ivi po savjesti, on je isto kao da se priestio, ima istu milost koja ga spaava koja mu daje da pobjedi grijeh i zlo. Ako vjernik ide u crkvu a ne ivi estito, njegovo primanje sakramenata ne koristi njemu on se na spaava kae Koncil. Ja se na spaavam to formalno primim priest, ispovjedim, nego srcem se hou obratiti i srcem vjerujem, dolazim u dodir sa ivim Bogom. Bilo bi runo, ide nedjeljom u Crkvu, dakle spaen si, kriminal. Ti ide svaki dan u prodavaonicu cipela, dakle ima cipele. Ide u prodavaonicu ali nikada ne kupi. Vidim te svaki dan da ide u duan okolade. Idem, svaki dan pet puta uem i izaem. I? ima doma sigurno puno okolade? Nemam ni jedne. Kako to? Pa, ne kupujem to i ne jedem to. On ide u Crkvu a kakva korist? okolada ostaje u Crkvi a on ode doma bez nje. Jeste li svjesni koliki katolici se prieste, ve na vratima zaborave da su se priestili. Idu doma kroz grad kao da se nita nije dogodilo. Jedva ekaju, kae: ostavila sam Isusa tamo, sad moemo malo ogovarati. Molim vjernike, kad se priestite, ponesite svijeu u Crkvu ili bateriju, kad se priestite, izlazite iz Crkve, upalite ju, da vas podsjeti, On je u meni, ja sam tabernakul. To je vjeno svjetlo. Doe doma, stavi to vjeno svjetlo na stol, da te podsjeti, Isus je u naoj kui. Kad doe doma reci: djeco, oe, bako, Isus je tu. Ja sam tabernakul. Zato mi to ne inimo? Za hagioterapiju je vano srce. Gdje je tvoje srce, tamo je tvoje blago. A ne gdje je tvoje jezik. Jezik ne moe dokuiti Boga. Probajte razmiljati kad bi ti netko dolazio tri puta u tvoj stan, pozvonio, ti mu otvori a on ti kae: dobrojutro dobrojutro dobrojutro dobrojutro, dobardan dobardan dobardan,kakoste kakoste kakoste,dovienja dovienja dovienja to biste napravili? Naruili hitnu pomo Tko e naruiti toliko hitnih, koliko naih vjernika ide. Ti uope ne misli kad kae: dobar dan, kako si? Uimeoca i sina i duhasvetog oe nameni je tako tuno kad molim Krunicu pa sam tako rastresen, tono osjeam kako Marija kae: ej, Tomislave, rekao si zdravo Marijo, ja tebi zdravo Tomislave a tija ode, ba me briga. Imam tako divan doivljaj,molim tri krunice, imali smo u Hrvatskoj rat pa sam morao moliti protiv rata. Molim drugu krunicu i tono imam prisutnost Gospe, kae: Tomislave, mogu li s tobom razgovarati? Ja: ekaj, dok dovrim krunicu. jer Krunica e spasiti Hrvatsku, meni su govorili. Kako e krunica, ja znam da e Gospa svojim zagovorom. Tko je ovdje lud? Hagioterapija nam pomae da budemo normalni. To to radimo nije dostojno ovjeka. Nije fer. Ne moe Bogu baciti nekoliko zdravo Marija i Oenaa. U Meugorje doe, 5 Oenaa, bole me noge od mise, i moram kleati , to u, koljena, bole, ali sedam Oenaa ima da izmoli. Kae srpski pisac: ti moe da pogine ali puka ima da bude tamo u oki. ( kraj 15. cd ) Cd 16 Kad vi iznura ivite tu istinu, cjelovitu, kako ste vrhunski hagioasistenti. Imam meu hagioasistentima jako pobonih ljudi i prepoboni, to su mi najloiji hagioasistenti, nikakvi. Jer takvi izmole krunicu i sve, ti se i klanjaju pred Presvetim ali ostanu kakvi jesu. Oni koji znaju 5, 10 minuta stati i samo se spojiti s Bogom: tu si, moj duh te vidi, smijei mi se, Boe, oprosti, ao mi je, elim onoga primiti, zna zato dolazi. I slua, zna kako te promijeni, plae od sree. Ti su pravi hagioasistenti. Nemojte mi prije nego idete raditi hagioasistenturu, nemojte kleati dva sata i misliti da ete dobro raditi, ne. Osim ako ta dva sata zaista budete s Bogom, onda ete vrhunski biti. Razlikujte formalnu pobonost od stvarne pobonosti. Isus je samo farizeje napadao, to su bili najpoboniji ljudi. Oni ne samo da su molili kod kue i u Hramu, neego na raskrima ulica. Kad koja udovica to treba: daj ti meni sve to ima u kui pa u ja za tebe moliti. Mole, mole a udovice plau, nemaju od ega ivjeti. To vam je bila prava molitva. Molili su kao nitko i zato su raspeli Isusa, jer je rekao da to ne valja. Tako ako mene budu razapinjali zbog ovoga to govorim, molim da me branite. moramo biti hrabri, Istina e nas osloboditi. Ako je moj Prijatelj poginuo zbog te istine, to ima veze ako ja poginem, zar treba

112

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

vee ast, neto ljepe. uvajte se formalnog kranstva, farizejizma, navika, tako treba moliti i toka, ako tako ne izmoli nema nita. U Hercegovini su strogi, vi znate da se tamo Gospa ukazuje. Doao mladi, student iz Zagreba i poveo jednog koji je bio u partiji, ateist. Kad su doli kui rekao tati jer imaju se obiaj prije ruka, veere pomoliti Oena, pa kae: tata, ovaj kolega mi je ateist, nemoj moliti danas, zbog njega da ga ne povrijedimo. Kae otac: nema problema sine, znam ja to treba raditi. Kad su poeli moliti, prekrii se: pomolimo se za predsjednika druga Tita, koga voli neka moli, koga ne voli neka ne moli. Molio partija sa itavim srcem. Iskreni kranin, i iskreni ateist su veliki prijatelji. Formalni kranin i formalni ateist su neprijatelji. Ja nemam problema sa svim ateistima. Na Sveuilitu sam bio izabran i za rektora, bio sam dekan tri godine, i kolege njih 32 su fakulteta u Zagrebu, mi se sastanemi, imamo sjednice, u pauzi razgovaramo, stanemo u krug, ako mene nema u krugu jedan kolega taman opsovao, a ja idem iza njega, vidi me: to mi nisi rekao, sramota ja iao psovati, zato si ba ti doao tu. Kaem mu: na tebi je da psuje na meni da te odrijeujem. Na nama je da grijeimo a na Isusu da prata. Anegdote nam kazuju bolje nego rijei ono to je duhovno, jer anegdota je puna duha i iz nje je uvijek lake razumijete to je to. Kako smatramo ono to je formalno da je vano. A ono to je vano, da je nevano. To je jedno. Drugo, pitanje tzv. terapije ili donoenja duhovnog zdravlja je temeljno to moramo znati. Tu temeljnu istinu, kako pomoi ovjeku, kako ga iz njegove bolesti izvui u zdravlje? Iz duhovnog nitavila, osakaenosti uvui u puninu, iz dezintegriranosti uvui u integriranost? Kako ga iscijeliti? To je naa zadaa i ako poznajete dobro pneumatoloku pneumatologiju, ako manjka bilo to, ako nije cjelovit ovjek, znate, tu je, manjak zdravlja ili bol i patnja. ovjek koji osjea bol i patnju jest pacijent il hagiopacijent na duhovnom podruju. Kome poslao nas sam Bog da pomognemo jedni drugima. Znamo da su te duhovne bolesti najtee. Sjetite se koliko dobra inite samo ako jednu duhovnu bolest iscijelite? Jedno duhovno zdravlje donesete, vi ste time otklonili 70 bolesti od tog ovjeka. Na imunitet i fiziki, psihiki, gubi se upravo kroz te negativnosti. Jer imunitet je u snazi ovjekove duhovne due, snazi one due koja dri svu materiju na okupu koja dri tijelo. Koja jest tijelo. Imunitet je zapravo u duhovnoj dui, i kad vi nju negativnou sve vie reete, smanjujete, vi unitavate imunitet itavoga bie. Hagioasistent mora biti svjestan da radei svoj posao na duhovnoj razini on svestrano pomae zdravstvo u svojoj zemlji. Omoguuje da se 70% novca koji se troio, moe biti za neto drugo iskoriten. Vanije je da 70 ljudi koji bi inae bili bolesni mogu biti zdravi. Pitanje hagioterapije je svestrano zapravo. Svestrano oivljavanje ovjeka. ega se treba pridravati, bojati? Da ne pogrijeite i ne prijeete na tui teren. Vi nikad nikome ne smijete rei: o da, mi lijeimo fizike bolesti. Ili mi lijeimo psihike bolesti, to mi ne radimo i ne smijete lagati. Mi uvijek samo jedno, duhovne bolesti, molim vas da si jako utisnete u duu i srce, samo duhovne bolesti, jer to su najvei nesporazumi. Znate da razni pokreti u Crkvi i molitvene grupe polau ruke da fiziki ovjeka lijee. Mi s tim nemamo nita. Mene se ne tie ovjekova fizika bolest, to je medicina, psihika takoer ne zato postoji psihijatrija. Zato sam ja kompetentan to ne moe ni medicina ni psihijatrija, to je duhovna bolest ovjekove duhovne due. A to je najtee bolest. Bavite se time a ne prelaziti drugdje i onda ovo zaboravljate ovo to je bitno. Treba biti ovjek asketski nastrojen zaista, mora znati biti discipliniran, mora rei sebi, ne, neu prelaziti tamo. Ja imam rak, mogu li doi k vama? Moete doi a to, na ruak? Ja ujem da vi lijeiti? Da, ali rak na duhovnoj razini ne postoji to u ja sad s vama. Ne lijeim rak na taj nain. Istovremeno mogu rei, doite pa moemo vidjeti nije li vaa duhovna dua oteena? I nije li bolest raka simpomatska bolest na fizikom podruju? Morate tono vidjeti o emu se radi. Mi imamo velik utjecaj i na medicinsko podruje i na psihijatrijsko. To je totalno jasno. Nikad ne smijete rei, mi to lijeimo!!! Ne nego to se samo od sebe dogaa zato to lijeimo duhovnu razinu. U emu je opasnost? Da se ponete koncentrirati na somatsku i psihiku razinu i zaboraviti duhovnu. Idete lijeiti s hagioterapijom

113

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

njegovo tijelo i psihu. To je strana opasnost. Odrecite se svega drugoga, disciplinirano. Ja radim duhovno, jer kad radi duhovno ti e pomoi mnogima. Drugi obrat tog istog pouka je da ne budemo oholi i mislimo kako moemo sve izlijeiti, da se ne bi farmaceutske tvrtke prestraile i rekle, a to emo mi raditi, ili lijenici. Bolesti e biti na pretek i previe posla za sve nas. To ne ide tako lako. Ono to radi neurologija, psihijatrija i medicina i tebi pomae. esto puta e misliti da je duhovna bolest a ona je bolest fizika, neuroloka, bolest mozga. Kad se ona dobro izlijei, vidi, nema duhovne bolesti. ovjek ako dozna da ima rak, on se ide ubiti, on izgubi smisao, on ne moe podnijeti da je smrt pred vratima. Time to ima fiziku bolest, on je postao uasno duhovno bolestan, suicidalan. Ako mu se izlijei ta fizika bolest, njemu e nestati suicidalna sklonost. On e biti duhovno zdrav. Pazite da ne prelazite kompetencije. Svaka medicina ima svoj potpuni smisao u svojim okvirima, zato ti mora ostati u svojim okvirima. Zna da je ovjek jedinstven i zato jedna drugoj svestrano pomau. Nema duhovnog zdravlja bez fizikoga, bez nade da e biti fiziki zdrav i psihiki. Psihiki ovjek ne moe slobodno djelovati, raditi u svom poslu i ne moe misliti ni razgovarati, niti odluivati o svom ivotu bez zdravlja psihe a onda esto puta i tijela. ovjek je jedan. itav ovjek je duhovna dua. Nema due i tijela. ne to samo da kaem ja nego i KKC, i Aristotel, Toma Akvinski, dananje neuroznanosti kad poinju istraivati duha. Ne moe lijeiti tijelo a da ne dotakne i duh i psihu. Ne moe lijeiti duh a da ne dotakne tijelo i psihu. Time to je lijenik izlijeio smrtonosnu bolest, rak, na tijelu, time on nije postao hagioasistent. Time to sam ja izlijeio rak, ja nisam postao medicinar, lijenik, nego hagioasistent. To simptomatski se tamo dogaa. Ali etioloki, uzrono to je moja kompetencija, razina moje podruje. Ta razgranienja su nam bitna. Najgore mi je kad ujem kako ljudi mijeaju, kau: ta vam ena lijei i moli i ovo i ono. Rekoh, gotovo je. Moli se u Crkvi. Kad drimo seminare za evangelizaciju mi molimo po cijele dane to je neto drugo. Tada ja gradim na znanosti Svetog pisma, Crkve, to je neto sasvim drugo. To je evangelizacija Crkve, svijeta. ne mogu ako studiram hagioterapiju, medicinu i psihioterapiju, poet moliti krunicu s njima. S pobonima je najtee, s normalnim kao to je Isus, Gospa, s njima je lako. Ali, kad smo mi poboniji i od Gospe i od Isusa i od Anela uvara. to Isus ima meni rei, valjda ja znam to treba. Bolest je ta formalnost i oholost ovjekove religioznosti. Mi sve moemo, ma nita ne moete, siromasi. Poniznost je biti realan u svojim okvirima, to mogu, ovo nije moje. Poniznost je rei, ja ovo mogu, da mogu. Priznati ono to je istina. I ne govoriti da moe ono to ne moe. Da ispadnemo bolje, mi moemo sve, znate. Prof. Ivani kae, mi sve lijeimo, ne trebamo vie nikakvu medicinu, i onda jo ja ispadnem kriv. Pokae se oholim, zato ja studiram hagioterapiju, zato mi moemo sve, nije istina, zato to smo otkrili prekrasno podruje ovjekove duhovne dimenzije, jer smo otkrili da je ovjek duhovni ivot i da je svestrano ugroen ranjen, teko bolestan, ovjek je bolestan, lako meni za tijelo i psihu. I nitko to ne lijei. Zato je hagioterapija fascinantna, zato je to kulturna revolucija u Zagrebu i svijetu. To otkrie ali nije to sve. Unato tome postoji tijelo i psiha. Na kraju, doe vam ovjek, 40 god. koji se tui da uje neke glasove, da ga po noi probude ak, i ne zna je li to Bog, aneo, Gospa ili neto drugo. Kae da je bio u ratu, morao je gledati uase rata. Ne moe spavati,ima none more, sve ga nervira, nigdje se ne moe smiriti, najradije bi htio umrijeti, od toga ga zadrava jedino njegova kerka, curica koju neizmjerno voli. Ne bi htio da ona mora ivjeti s tom tekom ranom da joj je otac bio samoubojica. Htio bi znati, a to se to njemu dogaa. Moe li se njemu pomoi. Kako da ga se oslobodi od tih misli, slika, glasova. Kako da se oslobodi prisile da poini suicid. Pije lijekove, to traje krako , osijea da je sve vie otuen. Rijeite mi taj problem. On je vjernik, krten je. Svaki od vas je hagioasistent, doao ti je hagiopacijent, koja mu je dijagnoza, od tebe traim, donesi mu zdravlje. Napiite iz onoga to do sada znate. to biste vi s njime zapoeli. Po redu. Kako biste ga primili, tretirati,to rei prvo, pokuajte staviti da vidimo to ste razumjeli. Nakon pauze u rei ( 2. poglavlje nakon pauze)

114

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

utvara, vidi vas kad otvara vrata. Ako sjedite dok on ulazi to nije fer. Tako se to ne radi s hagiopacijentima. im uje kucanje na tebi je da ustane od stola i krene prema vratima, da ga odmah pozdravi im ue, rukuje se s njime. Zaeli mu dobrodolicu i ponudi stolicu. rekne mu koji kompliment, nadam se da ste dobro, i da problem zbog kojeg ste doli nije tako teak da vas ubija. Bitno je da hagiopacijent uvidjeti, da osjeti da u vas moe imati povjerenja, da ste simpatini da vam je drago to je on doao. Da ne vidi na vaem licu ni jedan mrani pokret, koji bi rekao: eto, sad jo i ovaj. A mogao sam biti kod kue. Nego ba osjeaj ljubavi, poinje nova avantura. Bit e lijepo, rijeiti emo to. Moete ga usput upitati da li je oenjen? Je li bio vjernik, iz kojeg je kraja. Zamoliti ga, a koji je zapravo razlog zbog kojeg ste vi doli? Moda e rei da mu je teko o tome govoriti, ne zna kome bi rekao, ne zna tko bi mu mogao pomoi. Na vama je da preutite tu njegovu primjedbu ili da reknete, razumijem vas. Ako jo nee da vam pripovijeda, sljedee pitanje: je li ve dugo osjeate to zbog ega ste doli? Koji je to bio povod? Je li netko od vaih imao iste probleme od susjeda, rodbine? Pitanja e pomoi da osjeti da moe pripovijedati da moe rei: pa dobro kad me ve tako pitate onda u vam rei o emu se radi. Ispriati e vam, kakve more ima po noi, nemiri, besmisao i suicidalne misli. Vae pitanje sljedee: da li ste takve noi imali i prije nego ste ili u rat? Nisam. A takav nemir i muku, imali ste prije? elju da umrete? Ne, nisam. Sljedei va odgovor bit e: moemo pokuati rei to se vama dogaa. Bili ste u ratu a ovjek koji je patio, trpio puno, doivio okove, uasan strah, doivljava da je njegova memorija toliko oslabila da vie ne moe zadravati negativne dogaaje, nego, poinje se sjeati bez kontrole. Osjeate stoga po noi i te vizije, slike i sve to doivljavate. Istovremno poputa duhovna dua i njezini oni predjeli gdje su pohranjeni vae rijei, doivljaji od djetinjstva ili kada. I zato osjeate kao da vam netko govori. Moe biti i to da ako ste ili moda ili kojem vraaru, bioenergetiaru, reiki praksama da ste na taj nain dopustili neku vrstu nekog drugog duha da smeta vaoj inteligenciji, vaem razmiljanju, vaoj duhovnoj mati. Jer taj drugi duh na neki nain potiskuje vau slobodu u vama i zbog toga taj drugi duh djeluje na vas. Jeste li moda ili kada kojem vraaru? Ne nisam. Jeste li ili traiti pomo kod alternativne medicine? Pa nisam ni to , ja sam vam bio samo u psihijatriji. Dobro! Da li vam je s psihijatrijom bilo bolje? (ne razumijem dio rijei)po noi ? pa kratko ali mi se poslije nastavlja sve to. to se tie prvog problema, gdje vam se javljaju podsvjesne riei, slike, uasi po noi, to emo rijeiti tako, ako moete dolaziti u sljedeim danima po pola sata da vam pomognem kako bi pronali u vama neke druge doivljaje iz vaeg ivota, blieg ili daljeg, da te doivljaje u vama tako uvrstimo da vam se oni, dobri doivljaji vie vraati nego to drugo. Mi ne moemo istisnuti negativne doivljaje, oni su tu u vama kao vaa memorija ali mi moemo staviti u memoriju neto drugo to je jae od toga i to e vas drati. A to bi to bilo jae? Amo se sjetiti da je u trenutku zaea, Svemogui Bog iz svoga srca izvadio vas. Vae srce, pamet, ono po emu ste vi ovjek. Da je vama dao vau osobnost, i da je uivao to vi postojite. Drugo, amo se podsjetiti da je u vaoj prolosti, osobito kad ste bili u ratu, da je taj Svemogui dobri Bog, uvijek bio s vama. I taj Svemogui dobri Bog uiva da vam oprosti sve ono u emu se vi osjeate krivi. Pokuajte se na trenutak sjetiti da je Bog, Isus iz Nazareta, da je to ovjek, on ima svoje oi, ui, On je iv. Slike nam predstavljaju njega ali on je istodobno iv kao to je misao naa iva na neki nain tu u nama i oko nas. Kao to je na duh iv a mi ga ne moemo vidjeti fizikim oima ali vidimo duhovnim. Sjetite, se taj Isus je lijeio najtee rane, On je tu s vama, On vas gleda. Pokuajte se fiksirati na Njega. Odreenu imaginaciju napraviti da ga gledate. Je li vam sada bolje? Je, vidjeti ete. Prije spavanja, pa ako deset puta na dan to nainite, ve ete biti puno bolje. I da e polako rasti neto drugo, da e na one vae uase kojih se sjeate u tu memoriju ui nova, lijepa memorija, lijepi sadraj koji e vas uvati od onih negativnih koji e se prvi pojavljivati u vae snu i na javi. Drugo ono pitanje da se osjeate nemirni, nezadovoljni, besmisleni, to je od toga, to ste vi u ratu osjeali da znate za to se borite, a sada u miru vi vie ne vidite smisao od te borbe. Vidite kako

115

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

se drugi bore da imaju da stjeu, da imaju karijeru, politiku ili bilo koju a vi? Vi vidite kako se postupa s braniteljima i zbog toga osjeate da ste ponieni. To je ono to u vama budi osjeaj kao da ste krivo nainili to ste ili braniti druge. to ste ili u rat. Zbog toga, lana krivica. Vidjeli ste gdje vam kolegu ubijaju, gdje stradava i mislili: moda ste ga mogli spasiti. Moda ste pomislili: da sam bar bio ja umjesto njega. Zar nisam ipak trebao pomoi? Mislite da vas drugi ak optuuju, zar ne? Pa je. I to u vas unosi u vas lanu grinju savjest. Osjeate se slabim da ne biste mogli neku budunost napraviti od sebe i svega. Vi ste se osjeali da ste junak, heroj kad ste bili u ratu ali sad izvan rata, koda ste nekorisni. osjeate se frustrirani i zbog toga grinja savjesti i muka. to da napravimo? Evo to emo napraviti. Amo se sjetiti da je Isus doao uzeti nae grijehe. Gdjegod osjeate krivicu, iz rata ili poslije rata dajte mu u ruke. Drugo, tamo gdje doivljavate da je vae djelo uzaludno, sjetite se da je ova domovina slobodna, svi ljudi u njoj su slobodni. To je samo vaa zasluga. Vi ste nam dali slobodu. Okrenite se od onog negativnog analiziranja na dobro, sjetite se, vi ste toliko toga dobra napravili, vi ste zapravo dali sve to ste imali. Vi ste bili spremni poginuti, izgubiti ivot i sa ivotom sve drugo ovdje na zemlji, samo da biste svima nama donijeli slobodu. Vi ste bili vrhunski ovjek, vrhunski uloili svoj ivot, svoje sposobnosti za druge. Vi ste najvredniji ovjek. Meutim, vi osjeate sada da ste beskorisni i to biste vi eljeli sada raditi? Amo vidjeti kako da vam taj posao omoguimo. Moda biste htjeli obraivati neko polje, imati neki vrt, vonjak, neim se drugim baviti, zar ne? Vjerujete li vi da to moete? I da ete uspjeti. Gledajte, onaj koji vjeruje, njemu se dogaa ono to vjeruje. On to vidi kao svoj projekt i to mu se ostvaruje. Sve tada u njemu surauje s time. Razumijete li? Ajde od veeras ponite govoriti: ja mogu, ja hou, ja vjerujem da u uspjeti. I traite priliku da ga napravite. Vi ete dolaziti k meni dokle god ne osjetite da ste uvreni, da moete vjerovati da se stvar dogaa. Treu razinu amo rijeiti, rekli ste da ste se htjeli ubiti. Znate, ovjek se ubija kada osjea da je pogaeno njegovo dostojanstvo , osobnost, kad osjea teke krivice i misli da se ne moe osloboditi tih krivnji. Te kada ovjek osjea frustriranost ivota, beskorisnost, ne radi nita. Onda uz to osjeaj kako ste izgubili slobodu, kreativnost, inteligenciju. Kako vam je Bog dalek, s Njime ne moete, osjeate se da vam je On neprijatelj. Da vas okrivljuje, zar ne. Nikome od ljudi to ne moete rei, nitko vas ne razumije, zar ne? Vaa obitelj od vas trai, ajde, radi neto. A vi osjeate da je prevelik teret rata u vama kao olovo i da ne moete samo tako stati na drugi posao. Kako emo to rijeiti? Amo se sjetiti na iju sliku ste vi stvoreni? Vidite, Sveto pismo nam kae, na Boju sliku i priliku. Vi ste slian Bogu, po emu? Po tome to imate duhovnu duu. A duh je svemo. I taj duh je zamislite, iz Boga, Boji duh u vaoj dui. Taj nema granica. Njemu je sve mogue. I taj duh se izraava upravo po vjeri. Ako vjeruje, bit e ti. Vjerovati znai, sebe vidjeti kao savreni projekt, koji se ostvaruje, korak po korak. Vi ste katolik, kranin? Jesam! Drago mi je. Prema tome, vi ste dijete Boje. Zamislite, duh Boji je u vama i na vama, on pomae vaem duhu, da ete uspjeti. Zato to ste Boje dijete, svi aneli se okupljaju da vama pomognu. im se vi odluujete za ljubav, da ete vjerovati da vas Bog voli, ljubljeni, voljeni, vi ete vidjeti kako sve surauje s vama, sve je na vaoj strani. Sad je vano jedno, da uronite u tu ljubavkoju vam Bog daje, da se kupate u njoj, da plivate, da osjetite: sad znam tko me voli. I jo neto, vi moete Bogu sve ispriati, Isusu sve moete rei to vas mui, on razumije jer je i On slino prolazio i On vas voli. On je na vaoj strani. I Njega su optuivali. On uiva kad moe uzeti nae krivice, nae krivnje, on ih unitava. to to znai? Ako vas bilo tko optuuje. Isus e rei: ne, ja sam tom ovjeku oprostio. I nitko ga ne moe optuiti. avao nas uvijek optuuje, a Isus brie s drugom spuvom: nije kriv, nije kriv, ja preuzimam krivnju. Isus preuzima tvoju krivnju. Znate to jo? Isus vas opravdava, ne samo da e preuzeti krivnju da vas nitko ne moe optuiti, nego hoe jo neto napraviti, zato to sada Njemu vjerujete da vas voli. On e popraviti kod te obitelji gdje vi mislite da ste krivi to je va kolega poginuo. On e popraviti da vas oni nikad nee optuivati nego e prihvatiti situaciju i djeca njegova e biti

116

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

ponosna na svoga tatu. Isus e njima pomoi da odrastu budu zdrava djeca, da supruga njegova bude zdrava, ponosna na svoga mua. Isus, ne samo da oprata tebi nego popravlja ono to ti ne moe popraviti, to se zove opravdanje u novom zavjetu. To znai, ti si duan, sto milijuna eura, ne moe platiti i stavljaju te u zatvor. Isus kae, izlazi iz zatvora, ja u platiti, ja imam toliko. On plaa za tebe. To znai, ti si zbog sto milijuna eura prodan u logor, a Isus dolazi pa te otkupljuje, ja plaam za njega, pustite tog ovjeka. To je otkupljenje, znate. Isus vas otkupljuje. Isus e dati da taj ovjek koji je poginuo bude sretan u nebu, njegova djeca sretna i spaena i ponosna i vi se vie ne trebate niega bojati. Znate to jo? Taj va kolega koji je poginuo, on je nesretan i ne moe otii skroz u nebo jer on vas vidi na zemlji i on je nesretan jer se vi niste smirili, to ste nesretni, suicidalni. Taj ovjek bi vam htio rei: ma meni je dobro, mi smo radili prave stvari, ne boj se. A on to ne moe jer nema tijela, preko kojeg bi vam mogao rei da vi razumijete. On pati. Kad vi prihvatite tu situaciju, neka smo se borili, ti si gore, ja ovdje, ti e gore napraviti za mene a ja ovdje za tebe. Kad mu to kaete, on e biti sretan. Pa to ja to nisam znao, to mi nije moj upnik rekao? Ma, nije on uio hagioterapiju nego teologiju. vidite, Isus je lijeio sve bolesti, sve krize, uase, tjerao je zloga duha. Vi u sebi ili oko sebe imate zle misli, to je kao zao duh, mislite zlo o sebi da va ivot nema smisla. Ne, ivot je dragocjen. Znate to znai ubiti ovjeka, to je najgore to vam se moe u ivotu dogoditi, a vi biste htjeli ubiti sebe a vi ste ovjek. Dignuti ruku na najdragocjenije na sebi, ne. Tko zna koliko ete moi jo dobra raditi, vidjeti ete, ovim ljudima, onim, svojoj obitelji, moete biti radosti i rei eno: amo sad ispoetka. Razumite da imate perspektivu, vi sve moete, a neto vam ne da, neto vas titi. Da. Mi emo to sad popraviti, vidjeti ete da moete iznova poeti ivjeti. Joj, ve mi je bolje, znate, ree on, pa gdje ste vi bili do sada? Pa evo, tu. Studirala sam, uila hagioterapiju pa nisam mogla jo doi. Nego, znate to jo. Jer ako ste vi ovako duboko osjetili sve te traume rata, mora da jo ima negdje neka rana iz vaeg djetinjstva. Recite mi, kakvi su bili vai roditelji, djedovi i bake? Jesu moda bili psihiki bolesni? Je li moda netko od njih iao nekim vraarima? Nije. A nisu bili ni bolesni. Odlino, to je lijepo. Jesu vam roditelji rekli kakvo vam je bilo djetinjstvo? A ujte, majka je morala raditi, nije bilo najbolje, nismo imali od ega ivjeti. Tko je vas uvao kad ste bili mali? Malo baka, malo susjedi, malo nitko. Jeste imali bracu, seku. Jesam i bracu i seku, i voljeli ste ih? Da. to oni sad o vama misle? Nesretni su to sam ja nesretan. Amo njih uiniti sretnima. Kako vi to mislite? Amo se danas okrenuti i rei: ja hou ivjeti! Ja mogu sve ispraviti! Ja hou biti novi ovjek! Ja u se vratiti bratu i sestri i rei: amo brate neto raditi zajedno, sestro, hoemo. I time ete njih razveseliti. A sebe ete spasiti. Dvostruko e biti to to inite, hoete? O, kako ne bi, vi ste jako pametan ovjek. Ja sam studirao hagioterapija, to je bila kulturna revolucija. Recite mi, kasnije u ivotu je li vas neto napalo, ste morali biti u bolnici prve tri godine, sedam godina? Slijepo crijevo. Pa dobro nije strano. Trea godina ivota ja bez mame sam u bolnici, 4-5 dana, i plakali ste? A to u drugo. Jesu vas zatvorili u kakvu sobu da niste mogli vani? Da! O, jadni vi. Niste mogli upaliti svjetlo? Nisam mogao jer nismo imali struju na selu nego petrolejke a ona bila u kuhinji. te traume iz djetinjstva su jo vie u vama oslabile vau snagu duhovne due, vau slobodu, inteligenciju, vau radost, postali ste nesigurni, nepovjerljivi: pa gdje je bila moja mama kad sam bio u bolnici? A zato me nisu voljeli, a zato su me zakljuali u sobu? Sve je to stvaralo u vama onaj osjeaj: a oni mene moda ne vole. A oni su vas jako voljeli ali su bili siromani. Oni su nesretni to ste vi tako bolesni amo i njih razveseliti. Odluite: tata i mama ne bojte se, ja u sada biti snaan, u ratu sam bio, sad u biti jo snaniji. Je li moete to rei? Pa ja bi to htio, a neto mi ne da. Nita, sutra ete moi, ne moramo sve danas. Sjetite se da je tada s vama u bolnici bio Isus Krist, va aneo uvar, da su pazili na vas, voljeli vas, tepali a vi niste to mogli osjetiti. Voljeli su vas, niste bili sami. Probajte se to prisjetiti, kad sam bio u bolnici, Isus je bio kraj mene i drao moju ruku, pa da. Da vam ispriam jednu anegdotu? Pa ajde, moe. Mali imao 5 godina. Lijenici su otkrili da mora na operaciju. neu, 117

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

hou ako bude tata i ako mi bude drao stalno ruku , tata je rekao: sine, obeajem, drati u tvoju ruku u svojoj ruci. Otili su u bolnicu. Dok je mali leao u krevetu tata drao ruku, dali su mu prve injekcije, pripremali ga za operaciju, tata je drao ruku. Vozili ga u operacionu salu, tata je drao ruku. Dali su mu i drugu anesteziju, mali se izgubio, zaspao i lijenik kae ocu: gospodine, sad moete izii, va sin i tako ne zna da mu vi ne drite ruku. Znate to je rekao otac? Ne, nikad ja to ne bih napravio, ja sam svom sinu obeao da u stalno drati ruku u mojoj ruci i za vrijeme operacije najvie. Zamislite to razoaranje kad bi se probudio i vidio da tata ne dri ruku, tata ne dri obeanje, nikad ja to neu napraviti svome sinu. I otac je drao ruku. Poslije operacije, mali je doao na odjel i kad se probudio, kae: tata ti si tu? Da! I stalno si drao moju ruku? Da. Joj tata, hura. Nakon tri dana sin je iziao iz bolnice. I tata s njime. Vi imate jednog tatu koji je tako njean, jedan tata koji je duh, apsolutni duh i koji kod svakog je jednako, koji glas koji doe svakome jednako, tako, itav Bog je kod svakog od nas, bio je s vama vi niste bili sami. Samo se podsjeti toga. Joj, probati u. iu, to je dobro. Sad mi je dobro, pa ja imam dobrog Oca. On je meni drao ruku? Ma da! I vama drao ruku kad ste bili na fronti. I dri ruku sada kad ste ovdje, voli vas i zato vas doveo k meni da vam On preko mene pomogne. Ima netko tko vas voli, zamislite. Hoete od sad govoriti: ima netko tko me voli? Ali tihi, da ne uju drugi. Hoete jo jednu rije govoriti? Ja mogu, ja hou, ja vjerujem! Hoete ponoviti? Ja mogu jer sam Boje dijete. Ja hou ,odluujem se za to to mogu. Ja vjerujem da u to uiniti, idem poeti djelovati u tom smjeru. Tree, hoete ovako govoriti: ja sam zdrav. I samo gledajte svoje zdravlje. Hoete? Hou. Ma prekrasni ste vi, lako meni s vama. I stalno ete govoriti: bit e dobro. Ja vjerujem, bit e dobro. Ajde probajte ve sad rei, tiho u sebi. Ja u utjeti. Kako se osjeate? Bolje, jeli da? Prodisati e cijelo vae bie, dua e proraditi, ve bolje izgledate. Smijete svaki dan doi, nema problema, ne bojte se, bit u za vas, zato sam tu. Ba mi je drago da ste mi doli, radostan sam. Kako je dobro imati dobre prijatelje. Mi smo postali prijatelji, jedan drugoga razumijemo, ne bojte se, spaeni ste. Hoete se ubiti? Nikada. Pa jasno da ne. Znate kako e vaa kerka biti sretna, supruga a druga vaa djeca. A prijatelj koji je poginuo, koliko e biti sretan to ti hoe ivjeti za njega i napraviti ono to on nije mogao. Razumijete? Je li da, da je lijepo biti ovjek? Hagioasistent ustane, prui ruku, hagiopacijent kae: bilo mi je jako drago. I, ekam vas opet sutra. Moe. Jeste li vidjeli cijeli tijek susreta s hagiopacijentom. I to teak sluaj, teko je pitanje,suicidalno, to je opasno, ne smijete ulaziti u negativno nego stalno pozitivno, samo izgraivati ono to je vrijedno? Osobito izgraivati dostojasntvo osobe, krivicu odmaknuti dakle dostojanstvo savjesti i napokon, da pone biti kreativan. Jako je osjetljivo to je to netko tko je nosio uase, teke krivice, nemir. Vi ste ga ozdravili. Kad doete kui moete na sebi raditi. Istovremeno napisati pismeni ispit, ovo sve pokuati u kratko izrei, sve ono to ste shvatili, da vidim to ste shvatili. Poaljete na MVU, Kaptol 13. Pa emo e dogovarati odakle je tko i kako usmeni ispit napraviti. Upute za ispit 36. minuta Najvanije to ete vi sa sobom raditi od sada. Hoete izgraivati pozitivne zidove duhovne due. ( Kraj 16. cd ) 17. cd
17 Dobro jutro ateiste Hvaljen Isus i Marija za krane. Je li sunce u srcu? to je tebi u ivotu najvanije? to je tvoj ivotni ideal? to bi ti htio u ivotu postii? Otkrij ga dok nije kasno. to te u ivotu najvie spreava da bude na putu prema idealu? Jesi li ti sad ist od svakog grijeha? Kad bi sad umro, da li bi ravno u raj? teta to nitko od vas ne vjeruje od Boga. Previe su ozbiljna i tmurna vaa

118

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

lica da bi ovjek mogao povjerovati da vi zbilja vjerujete da vam je Bog oprostio. Vi nosite terete kao neke balaste teke, kao neto to ne postoji a mi to nosimo. Hajdemo odbaciti taj teret, kako je to desni razbojnik napravio. to misli da je on bolji bio? Da se on drugaije pokajao nego ti. Da je Isus njemu oprostio a tebi nee? Da vas vidim! Jeste doli pred Sv. Petra, je li otvorio vrata i rekao: ne, ti ne, ti nisi desni razbojnik. Ima li netko u tvome ivotu koga ti ne prihvaa? Ili ek mrzi? Otiao, umro,a? vezan si uz njega mrnjom? Ajde se odvei od njega. Oslobodi ga se. Kako? Da mu oprosti i rekne: ode ja a. Ima li netko u tvome ivotu kome si ti duan? Uvrijedio si ga? I opet si vezan uz njega. Jer mora prije vratiti. Ima dugove. Policija nebeska te eka. Kako e se osloboditi svojih dugova? Da se sada zagleda u lice onoga kome si duan i rekne, ao mi je, molim te oprosti. Oprosti mi. Nekoliko puta dokle god ne osjeti pale su svi dugovi s tebe, ravno u nebo otvoren put. Nita te vie ne zadrava u tvojoj slobodi. Ima li netko u tvome ivotu za koga si siguran da tebe voli? Ima li netko kome je stalo da ti doe u nebo? Hajde izmoli nebo onome koji je desno od tebe pa lijevom od tebe. Pogledaj Ocu u oi i Isusu reci: htio bi da ovaj ovjek bude sa mnom u nebu, da bude s tobom. Ba srdano, arko zamoli Isusa: mora ga dovesti u nebo, dobar je on ovjek. Ona je savrena ena ali grijeila je puno, to moemo. Upravo se pokajala i upravo molila za oprotenje. Ajde sveti Pero, otvori vrata neba za ovu osobu meni s desna i s lijeva. Sad se samo sjeti, sad su za tebe molile da doe u nebo, dvije ili najmanje jedna osoba. Ajde se sad pravi vanim. Digni ponosno elo, dvije osobe su za mene molile da doem u nebo, ja sam sigurno u nebu. Sad se jo neega sjeti. Zamisli ove osobe, ona je mene poela voljeti, ona je vrhunsko dobro ila moliti, to je najvie dobro to mi netko moe dati. Silom ili milom ova je osoba mene morala ljubiti. Ba me briga, ja sam voljeno bie. meni je lijepo. Ajde, malo se kupajte u toj sigurnosti, ovi dvoje su mene voljeli, malo uivajte u tome. Oni su za mene molile, morale su, prof. Ivani je rekao da moraju. :), ja sam izmoljena osoba, ja sam voljena osoba, meni je dobro. Sad se zagledajmo u Isusa, poljubite Njegove rane na nozi, rukama, prsima, glavi od trnove krune, na leima od bievanja. Poljubi Njegove rane i reci : zar si me tako ludo volio? Zar ti mene tako voli? I gledaj kako On kima glavom i kae: da, jo vie. Bit e tamo gdje sam ja. Mora ii u nebo. Ja te ludo volim. Sve sam dao, rasprodao na zemlji da ti bude tamo gdje sam ja. Pustiti da to sjedne u vau duu da ne ostane izvana na racionalnoj razini, neka sie na intelektualnu, duhovnu onda ete vidjeti kako to djeluje. Ba me briga, mene vole svi. a sada nauite najdublju, najsigurniju molitvu a to je molitvu zahvaljivanja. Zamisli, Bog mi je oprostio, i ja sam oprostio drugima, ljudi su mi oprostili, ak su molili za mene da doem u nebo. Isus je za mene dao ivot. Ajde sad za svaku sitnicu, hvala ti Isuse, svaku tvoju ranu, hvala za ovu osobu lijevo i desno, za ovu otraga i naprijed. Hvala za tolike ljude lkoji za mene mole. Hvala za tvoj ivot za tvoju krv. Hvala za svu njenost tvoju. Hvala za ovo sunce, hvala to ovaj studij jo traje, hvala to sam noas mogao spavati, za doruak hvala, Boe moj, ja imam zdrave ruke, ba ti hvala. Zdrave oi, ak i naoale mogu imati, hvala ti. Imam zgodnu frizuru. Hvala ti za svaki moj osmijeh. Hvala za svaki moj korak. Hvala to si mi dao roditelje. Prijatelje, susjede, hvala za ove ljude oko mene. Hvala to si mi dao odijelo, haljine, jelo zrak, zemlju po kojoj hodam, kuu, stan, sve si mi dao. Hvala Ti. Neki od vas plau i to nije dobro. Znai da su samosaaljivi, da gledaju u negativno: ja nemam roditelja, mene nitko ne voli. To je depresija, odmah se morate okrenuti Isusu i gledati njemu u oi. im plae, to je znak da gleda u negativno. Samo rei: pogledaj isusa pred tobom kako te voli. Neka traje nekoliko minuta dokle god se ne okrene i ba Njega gleda, onda se nasmije: pa ti si tu. Ba si pravi. U hagioterapiji se ne smije plakati. Opasno je to ljudi gledaju negativno i padaju sve dublje. Sebe samosaaljevaju. Jer ne moe plakati ako gleda u Njega, samo se smije. Ako gleda u dobro, spaen sam, sve mi je oproteno, ti se smije. Ako plae, znak je meni ne ide, oni svi imaju doruak a ja ruak. oni imaju haljine a ja sam samo obuen. Oni imaju pie, a ja samo pijem. Najgore to vam se u ivotu moe dogoditi je da se ponete saaljevati. Samosaaljenje je poetak depresije, depresija ide prema suicidu. Samosaaljenje je ve poetak samoubojstva. To ne vjerujem vie ni u Boga ni u ljude, ni ljubav, istinu, ne. Svi su voljeni, smo ja ne, svi e u nebo. Bog je samo zbog mene napravio pakao. uvajte se plaa. titite hagiopacijenta od plaa, to je jasan znak da gleda u zlo a ne u dobro. Treba mu samo otvoriti oi, ne rei: ne smije plakati, nego samo rei: o, Isus je pred tobom. Gledaj ovu ruu, sliku, na to te podsjea. Vidjeti ete suze prestaju, crvenilo oko oiju i nosa

119

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

prestaje od plaa. Ljepota osmijeha poinje. To su vane stvari, zato s vama to i vjebam. Da znate na to morate paziti. Ustanite. Ako ti je zgodno, moe rei desnom i lijevom: hvala ti to si za mene molio. Lijepo vas je uti kad ovako mrmljate, viete. itavo nebo se otvara vaoj ljubavi. Sjednite. Temelji lijeenja u hagioterapiji su put mudrosti, morala , transcendiranja, teoloki put i osobito put bezuvjetne ljubavi, povjerenja, pomirenja, odluke i milosti. Put mudrosti, rekli smo to je mudrost. Kod hagiopacijenta mora najprije ispod njega staviti vrsto tlo za koje zna da vie ne propada. Uvijek je najvaniji prvi i zadnji korak u tom radu s njim, povezati ga s bitkom. to ti je to bitak? Filozofski je apsolutno postojanje. To nije neto nego netko. Bitak je netko. Neka apsolutna osoba. Povezati ga s dobrotom, s ljubavlju i istinom. Nije prikladno spominjati rije Bog, jer svi imamo loe slike, negativne, slike koje strae. Rije Bog pripada religioznom podruju a ne filozofskom, to je opet neprikladna rije. Kad kae Bog, svi misle, to je neki obred, molitve, klanjanje, nerazumljive stvari koje se govore u religijama, odmah je to misa, ispovijed, onda ljudi misle na neke prakse gdje imaju iskustvo da im se nita dobro nije dogodilo. Da su morali ii na misu, ispovijed, moliti se od poetka. Sjeam se kad sam bio mali, djed je tjerao me s 3 godine da moram moliti naveer prije spavanja. Ja sam se opirao, dojadilo mi, to moram vjeito moliti. Pa mora, svi ljudi mole. Ja sam rekao: kako nae krave nikad ne mole. dobro jedu i daju puno mlijeka. Tako djeca argumentiraju. Rije Bog je neprikladna. Kad kaemo rije onda je to pojam koji ima svoj sadraj. Budui da mi u tom pojmu uvijek imamo sadraj religioznosti, neega mranoga, nerazumljivoga, molitava koje mora puno govoriti a ne zna ni sam zato. Mora biti dobar, estit, inae e te Bog kazniti. Morate biti mudri i ne dopustiti da ta rije padne u hagioterapiji. Morate stvarnost Boga donijeti hagiopacijentu a ne rije. Pogotovo vi koji ste prepoboni a to ste vi, otprilike, svi vi. Dvije treine vas. Vama je tako brzo na ustima, Bog e ti pomoi. I meni je to, cijeli ivot govorim: Bog. A stalno treniram d ane kaem, nego, bitak, apsolutno bie, dobrota, ljubav, moj tata nebeski, moj prijatelj iz Nazareta, ak ni Isus neu rei, zato to i njega brzo ljudi stavljaju na mjesto kao Bog. Sve su nae liturgije pune Isusa, onda ja radije kaem, prijatelj iz Nazareta. Ili moj ef. Moj poslodavac. Na bilo koji nain koji e biti simpatian hgaiopacijentu, trebalo bi onu pravu stvarnost Boga donijeti. Koja je prava stvarnost Boga? Da je on apsolutna dobrota. Bog je samo dobar. I svi vi koji neete vjerovati da je On samo dobar, meni je ao vas. Morate tako raditi ako hoete biti hagioasistenti. Ba me briga, to je va problem to ne vjerujete. Vi biste svi htjeli rei. Ali Bog je i pravedan. Jasno da je. Zato me opravdava, kae sv. Pavao to je totalno jasno, ja nisam doao sudite nego spasiti. Prema tome, opravdava te, isti te od grijeha, prata ti, popravlja ono to si ti zlo napravio. Ako si nekoga ubio, zar ga moe uskrisiti? Ali, On moe. Nemojte se praviti vani. Bog je pravedan, to vi hoete, nije Bog samo neki dobriina. Pa jasno da nije dobriina nego dobrota. Strahovito ozbiljan a ne tako naivan kao mi. Mi smo od Boga htjeli napraviti ovjeka. Nai ljudski pojmovi su uvijek ljudski. Mora biti pravedan, dobar, mi imamo stotinu pojmova za neto. Kod Boga je samo jedno, apsolutna dobrota i sve je u tome. Jer On je bezgranian. Hagioterapija nas ui vidjeti stvarnost Boga, sadraj Boga, a ne se muiti s religijskim pojmovima i sadrajima koji nas optereuju. I te sadraje, pojmove treba takoer izlijeiti, i oni trebaju hagioterapije. Religije same trebaju otkupljenje. Nae svete mise trebaju otkupljenje, svi mi idemo formalno na misu, to je dunost nedjeljna. Kae: izvrio sam dunost. Time to si izvrio dunost ne dolazi u nebo. Nitko ne moe vrenjem zakona doi u nebo, kae jasno sveti Pavao. Ne moe onda ni ti. Samo ako se povee sa ivim Bogom, s isusom, tad si sigurno u nebu. Nebo i jest Bog, a ne vrenje neke dunosti. Znate da nitko iz Starog zavjeta nije doao u nebo. Svi su ekali u pred paklu i kad je isus uskrsnuo doao je da ih izvue. Da im otvori nebo. Vrenje zakona te ne dovodi u nebo. Time to ide na nedjeljnu misu jer je obaveza, nikad nee doi u nebo. Nego samo zato ako ide na svetu misu pa se spoji s Isusom. Pa oprosti onima koji su na misi i onima koji su kod kue. Ide nov kui. Samo ako se presvue, duu svoju presvue. Tada si pravi. Bez tog obrata nita nema. Bit je hagioterapije, obrat. Obraenje od zla na dobro. im ti vri jedan zakon tu uvijek ima i zla, ne smije

120

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

mora. To znai, zakon ti uvijek pokazuje na zlo, na negativno. Zato te vrenje zakona ne moe ispuniti nikada nebom. Dok ljubav nema negativno, samo jedno, ljubav, ljubav, ljubav. Dobrota, samo dobro. Apsolutni Bog, samo apsolutni Bog. Prvi i najvaniji lijek u hagioterapiji, ovjeku uvrstiti tlo na kojem njegov ivot stoji. ovjeku dati da osjeti ovdje sam totalno siguran. Ovdje me nitko pomaknuti ne moe, ni avao ni pakao ni moji grijesi me ne mogu unititi. Dokle god ja gledam u dobro, vjerujem u dobro, mene nitko ne moe. Nemojte Boga staviti kao da je jedan izmeu nas. Pa nastaju problemi, moe biti ovo, ono. im se povee s Bogom ti se povee s dobrotom, ti vie nema negativnoga u sebi, ne moe imati negativnoga. Ti si potpuno predan u ruke onoga koji ljubi. Ti si na taj nain obraen. Samo kod ljudi moemo rei: pa voli me moja majka,alije ovi kraj mene su i molili za mene, aliKod Boga nema ali. On me voli i toka! Na meni je da su uvijek obraam toj ljubavi, dobroti, svetosti, da nikada ne posumnjam u Njegovu ljubav. Posumnjati u Njegovu ljubav, pratanje, znai biti zao. Mi stalno sumnjamo u njegovo pratanje. Tko zna je li On meni sada oprostio? Tko zna hoe li meni Pero otvoriti vrata neba? Tko to zna jesam li se ja ba dobro pokajao, to ja znam kako bi ja to trebao. Time ostaje stalno na tlu zla. Propasti, nevjere, sumnje. Je li bi ti ikada mogao Isusa baciti u pakao? Bi? Neki ne bi, a drugi svi bi. Zar je Isus gori od tebe? Pa bi tebe bacio? Joj to smo bezobrazni. Stalno se pravimo bolji od Boga. Ja pratam, da, ali Bog, ho? On je stalno gori od nas. Tu je na najtei grijeh. Ne moete se osloboditi zla i iega dokle god ne gledate u dobrotu. Kao dijete koje ne pita to je s mamom, mama njega voli i ba ga briga, mora ga presvui i nadojiti i nahraniti. Nema tu jeli mama radi ne radi, ima novaca ili ne, dijete mora imati. Neka si dragi Bog zaradi novaca ali On mene mora prehraniti cijelu vjenost. Nemojte nikada Boga gledati kao ovjeka, jer mislimo da je Isus jedan od nas ljudi koji te malo vie voli nego mi. Ne, Isus je apsolutni Bog. Gledajte u sunce ono sije svima ne pita tko j u Zagrebu zloinac, dobar, dijete, starica, sve obasjava. Ova zgrada ne pita jeste li vi dobri ili zli ona vas fino tu skriva, daje mogunost da moete sve ovo sluati. Ona vas voli. Tlo ispod nogu je najvanije. Dok to ne napravite hagiopacijentu, on je u zraku i on ne moe nita drugo primiti, jer stalno osjea: past u. Jedino sigurno tlo na kojem svatko moe opstati, preivjeti sve smrti jest ljubav Svemoguega. Svemogui, On je apsolutno dobar, i sve mogu, to mi se tako svia. On je dobar i moe. Moe sve jer je Svemogu. Bog sigurno ne moe postojati, kau, zato? Zato to postoji zlo u svijetu, pa kako? Ili Bog nije dobar kad doputa zlo ili nije Svemogu kad ne moe maknuti zlo. To je filozofski dokaz da Boga nema. Kad bi u Bogu bilo zlo onda bi to vrijedilo, da On siroe sebe ne moe osloboditi od zla. On je apsolutno dobro. Apsolutno svemogu. Kad bi zbilja zlo i u nama malim stvorenjima bilo apsolutno strano, neiskorjenjivo, bilo bi uasno. On nema problema sa zlom, on samo doputa da vidi kako emo se mi vladati kad nas malo pritisne grijeh i zlo. Svi vapimo da nas izvue, to se boji kao Pero kad je poeo tonuti. Ovo govorim da biste imali to vie argumenata za hagiopacijenta. Hagiopacijent, to si ti . dok ti nisi uvjeren u to, badava ti njemu pokuava pomoi. Dokle god si ti pred vratima neba a ne u nebu, ne moe biti hagioasistent. im ti sumnja da tebi Bog oprata, ti si Petar koji tone. Malovjernie, zato si posumnjao? Zato si ovjek male vjere? Malo vie vjeruj. Taj pakao, istilite, grijesi ubie nas. Ne daju nam da vjerujemo da emo u nebo. Ii e tamo kamo gleda! Ako gleda istilite, garantiram ti , stii e tamo. Ako stalno misli na pakao, ti ve jesi tamo nema te to bacati. ako misli na nebo, sigurno e doi tamo. Garantiram ti, vidjeti ete poslije sto godina kad se gore sastanemo, rei u: zato mi nisi vjerovao? Ja mislila, istilite i sve svoje stvari prebacila u istilite. Sad u nebu nemam nita. imate li vi veleasni to kave? Nema, u nebu se ne pije. Na nepravedan nain. Gledaj tamo kamo eli stii. Ne moe voziti auto cestom i gledati na kue u stranu. Otii e na kue a ne na cestu. Prvo u sebi mora imati vrste argumente koji tebe uvjeravaju, da- dobrota spaava. Dobrota je u meni, dobrota je ona koja prata. Ja gledam u nebo. Bog je apsolutna sigurnost. Bog uiva da me spasi. Ta Isusova reenica neka vas uvijek prati: nisam doao suditi nego spasiti! Iv 3 poglavlje: Bog je tako ljubio svijet da je tako ljubio svijet da ni jedan koji u Njega v j e r u j e ne propadne. U Njega vjeruje, ne u grijeh, krivicu, ne u pakao, istilite. Vjerovati znai od njega oekivati Njega. Vjerovati znai prepoznati da te netko voli. Drugo, oekivati samo dobro. Tree, imati to kao projekt, gledati tamo, Isus. Nisam lud ii u istilite, tamo Isusa nema. Ja Njega volim, a ni On mene ne eli imati u paklu, on mene ludo voli, za mene umro i sad e on mene vaditi iz pakla i sputati u pakao. Kad biste vi znali kako je dobar moj prijatelj iz Nazareta, vi biste plakali od sree. Proao je svijetom inei samo dobro.

121

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Tko je od vas spreman ivjeti za nekoga? Roditelji moraju za djecu, jer ih zakon kai ako napuste djecu. Tko je spreman ivjeti za drugoga? A zamisli, umrijeti za drugoga? Isus ne kae ako je ovjek spreman umrijeti za drugoga, nego ako je spreman dati ivot za drugoga. Dati ivot ne znai umrijeti, nego podloiti nekome svoj ivot, rei, ja te titim, ja u za tebe raditi, dat u ti sve to ti treba. ivot dati za drugoga. Vi biste svi htjeli umrijeti za drugoga, kakva meni korist to ti meni umre a ja ovdje ostanem sam, gladan i edan. Isus je dao ivot za nas i uskrsnuo odmah, ivi meu nama. Ne da je umro i toka, idemo na Njegov grob i plaemo, dao ivot za mene. to je dao ivot a umro. Nema ga nigdje, mi sami. Dati ivot znai, ja u ivjeti za tebe. To je ljubav. I to najvea. Mora za nekoga ivjeti. Tad e shvatiti kako je Bog ljubav. Pronai si nekoga za koga e ivjeti. Svaki dan daj neto iz svoje kue, pogledaj to sve ima u ormarima, vadi haljine i daj tko nema. Ubiti e te haljine, ima ih previe u ormaru. Pogledaj koliko ima cipela, sandala. Daj nekome. Probaj ostati samo na jednoj haljini, kud u ti sad ? probaj napraviti umjesto da ide frizeru, ne ode, a novac da jednoj ciganki kod vrata pa joj daj. Tjedan dana e moi bez frizera. I tako tvoj mu ne vidi da si bila kod frizera. ivjeti za druge, znai imati masu viceva da uvijek nekoga razveseli. Nae tunog prijatelja, a to ti je? Joj, imam za tebe jednu dobru vijest. Muji i Hasi . dakle, ivjeti za druge. To znai dati ivot za druge. Ne umrijeti za druge. Umrijeti za druge znai, neka se ja rijeim da ne moram brinuti za tebe. To znai, izbjei da ivi za druge. Bog ne eli smrt grenika nego da se obrati i da ivi. Jeste li vi to kad shvatili? Vi krani mislite da Bog hoe uzeti va ivot, sram vas bilo. Bog ezne jedno, da umrete grijehu i sebinosti, to vam je da umrete. Da vas moe upotrijebiti za ljude koji vas trebaju. Ne da uvate svoje haljine, kuu, jelo, sir ti se pokvario u friideru, zato ga ne da nekome? Kruh svaki dan baca a nema svinje, baca a mogla si nekome dati. Koliko novaca ima u depu? Da, mala penzija i uvijek e ostati siromah samo zato to ne da. Onaj koji daje, uvijek ima. Nauio sam se samo jednog uvati, da ne dam nekome kome treba. Kad ja ne dam, nema kod mene. udim se kad dam ne znam koliko da gotovo ostanem siromah, iza toga dobijem stostruko. Jednom sam sakupljao novac za svoj auto, imao 7ooo maraka, morao sam jednoj studentici dati. Razmiljao, ja profesor, nemam auta, idem pjeice i tramvajem kako u ti dati? Pa, ja u vam vratiti. Dolo mi je ono, daj, pa e imati, evo ti i ne mora vraati, ako mi vrati, to e mi. e mi vratiti toliko, a Bog e mi dati stostruko. Ja sam drugi dan od ene iz Slovenije koju nisam dosad upoznao negdje oko 10 000 maraka. Onda sam ponovno to nekome dao, reko, probajmo i to ide li dalje Za tjedan dana doao ek na 20 000. Tad sam se prestraio. To je zakon duha. Bit ete uvijek siromani ako ne dajete. Bog se ne da nadvisiti. Ako ne dajete, uvijek ete biti siromasi. Vjeito ete za to mrmljati, mala mirovina, mala plaa, ja sam prosvjeti mi nemao nita, aja prodava, mi nemamo. Dobijemo mjeseno milijun eura, a to je to. Imamo jedno dijete, treba to prehraniti s milijun eura mjeseno to smo pokvareni. to se toliko tjeskobno brinemo, gledajte ptice nebeske niti rade, niti siju niti anju, ba njih briga, otvorim prozor odmah njih 10 ptica na travi ispod prozora, uivam: ma tko vas hrani? One se meni smiju: ni ti ne zna? U zimi snijeg, pa gdje se prehrane? ive i cvrkuu: nama je lijepo. Nemaju ni centralno grijanje, kako to moe? Sad je 30 a zimi -30 a one isto perje na sebi, malo jae. Morate si staviti vrsto tlo ispod nogu. Ima netko tko vjeito se za mene brine. To ponovite 153x. a 154.x povjerujte. To je prvo. Drugo, nakon to ste stavili taj pod, morate staviti , cilj. Svakom hagiopacijentu treba cilj. On mora znati kamo ide. Zato ivi. On mora nai smisao. Zato ete u dijagnozi postavite pitanje u to to on vjeruje, to je njemu u ivotu vano, to bi on htio, ili. ega se on boji, a to znai da je zanemario svoj cilj. Svoj ideal, viziju ivotnu, ivotni program. Da je zato frustriran. to moe biti cilj moga ivota? Samo ivot sam. Cilj je samo ivota, ne moe biti neto vanije od ivota, ne moe neto drugo biti cilj. Jer ako ti je neto drugo, onda e izgubiti ivot. Ali ako ti je ivot cilj onda e sve uvijek imati . nikad ga izgubiti ne moe. Sami morate znati to je to ivot? Ne znamo. Ako je hagiopacijent vjernik onda je lako, rekne: Isus je rekao, ja sam ivot. Prema tome, dri se Isusa, gledaj ga. itaj Njegovu Rije, reci mu koju lijepu rije, to se zove molitva. Ako je ateist, onda mu reci: ivot, to si ti. To je tvoje postojanje. A tvoje postojanje moe samo postojati ako je kao i bitak, apsolutno postojanje. Ako si cjelovit, nisi u sebi razdijeljen zlom,

122

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

grijehom i mrnjom, znai odrekne se grijeha, zla u sebi, ne vjeruje u zlo. Ako si u dobru, odluuje za ono to je dobro i ne vjeruje da je zlo jae od dobra, ne vjeruje da zlo ima zadnju rije, nego dobro ima zadnju rije. Tree, ako si u istini. Pomoi pacijentu da se pita: koliko ja cijenim svoj ivot? Voljeti svoj ivot znai sve izgubiti ali nikada izgubiti ljubav, dobrotu, jer to je ivot. ivot je isto to i dobrota, ljubav, vjernost. Vano, da ne biste ubili hagiopacijenta u pojam pa kaete: mora biti dobar da bi ivio. Ne, to sam vam ve rekao. Nego, mora vjerovati da te Bog voli da je On dobar, da te ljubi. Pacijent je pacijent, pasivan, ne aktivan. Ne smije traiti da on neto napravi nego da on uiva: Bog je ljubav, dobrota, njenost, vjernost. Zaroni u tu stvarnost, napij se na njegovim izvorima, sjedi na Njegova koljena, ruke i uivaj. Uvijek pazite, nikada ne rei: ako si dobar onda si vjean!!! To nije istina. Nego, ako vjeruje u Boju dobrotu, tad si vjean. Nema ovjeka koji je dobar, nitko ne moe biti dobar. Kad to zahtijeva od hagiopacijenta, njemu ne preostaje drugo nego da se ubije. Tko je to dobar? Bog je dobar. Na tebi je da poe k Njemu i rekne: ma on je dobar. Kao izgubljeni sin, moj Otac je dobar. Istina, ja sam uzeo sve imanje koje on zaradio, uzeo od njega, ja sam to tamo unitio u grijehu i zlu. U ivotu koji je bio nedostojan ovjeka, sad nemam ono ni to svinej jedu. Ja se nemam prava vratiti svom ocu. Moram sve to nadoknaditi, obratiti se, ii na ispovijed, tako bismo mi rekli. Isus ne misli tako u prii o izgubljenom sinu. Idem se vratiti Ocu, on je dobar, jedino to meni preostaje, ja sam zao, nemam ime nadoknaditi, ne mogu sve to vratiti svome ocu. Ja ne mogu nita drugo, mogu samo vjerovati :a on je dobar. I zato e me primiti i ja u onda postati dobar. Ne traiti da ti sam sebe okupa pa se mui, nego da zaroni u ocean i more i izie ist. Zaroni u apsolutnu Boju ljubav, dobrotu. Tad izlazi slobodan od grijeha i ist. Vjera spaava. Ne kojekakva pokora, trapljenje, ne! Izgubljeni sin je samo vjerovao. Moj tata je dobar. Rei u mu: sagrijeio sam, to u. Nisam dostojan biti tvoj. Ako me primi kao zadnjega, ja to vjerujem, zato idem doma. Ti e mene primiti. Otac izdaleka gledao, kad je vidio sina, onako u dronjcima, kost i koa, izmoden od grijeha i zla, neprospavanih noi i hazarnih igara, droge, alkohola, vidio ga, i sjuri se, izleti na ulicu, zagrli, izljubi, ne kae poljubi, nego izljubi ga, cijelo lice prekrije poljupcima. Kako je Bog dobar. Obratite se prijatelji, ne mislite kako ste do sada mislili, jer ste krivo mislili. Morate onako misliti kako misli Bog, Isus. Dosta mi je vaeg kranstva, stalno hoete biti dobri jer Bog treba dobre ljude. To je la. Bog samo treba ljude koji vjeruju u dobrotu. Da je On dobar i zato postaju dobri jer vjeruju u dobrotu. I gledaju u dobrotu. Mi krani gledamo samo grijehe: o da mi je biti dobar, ja sam grean, makar kad muu ne bi rekla grubu rije, ovako ne mogu u nebo. Kilogrami rastu na meni, kako u u nebo ui. A tamo su uska vrata i tijesan put. Ako vi to ne shvatite da je duhovna dimenzija obrat od svakoga naeg racionalnog gledanja, neete nita napraviti ako to ne razumijete. Bog ne trai da ti bude dobar,jer Isus kae: nitko nije dobar, samo Otac nebeski. Pa to onda trai od sebe nemogue? Ali da vjeruje u dobrotu, vjera te tvoja spasila. Ne boj se samo vjeruj. Onome koji vjeruje sve je mogue. Pravednik e ivjeti od svoje vjere. to je vjera nego oekivanje dobra. Ma dobro e biti, ja vjerujem u Njegovu dobrotu. Ne moe ne biti dobar ako vjeruje u dobrotu. Ako vjeruje u ljubav svoga branoga druga, ne moe ti postati nevjeran, jer vjeruje u ljubav. Ako vjeruje u to da te brani drug moe izdati, biti nevjeran onda e i ti bre odletjeti nekome traiti ljubavnicu. Sve je drugaije nego to vi mislite. A to vam je hagioterapija. Promjena mentaliteta. Metanoete, grki, metanoja. Promijenite svoje miljenje, gledanje, ivotne stavove, obratite se, Kraljevstvo Boje je pred vratim kae Isus. Ne kae: kraljevstvo ljudsko je pred vratima, sad ete biti jaki pa ete Sotonu unititi. Bog dolazi da vas spasi. Vjerujte mu. Mi tugujemo, moram napraviti, ne znam kako u. Bog trai da budem dobar da budem bez grijeha, moram biti ist, kako u? A kraljsvstvo eka i kae, to e onda aneli sa svim svojim orujem dobrote i ljubavi koja eka na tebe da ti pomognu? A vi aneli, kaj ete vi teko je meni a kamoli vama. razumite tu bitnu promjenu koji morate mirno posredovati: ovjee, ima netko tko te voli. I : ovjee, tvoj ivot je vaan on je dragocjen, gledaj ga ispred sebe. tvoj ivot je vjean. Nemoj da ga neto uniti. A kako e to uspjeti? Ako vjeruje da je Bog Svemoan i da e tititi tvoj ivot. Vjeruje u dobrotu, vjeruj u ljubav. Vjeruj u istinu koja dolazi ozgor. Probajte dvije minute te dvije toke: Stavi si vrst temelj ispod nogu

123

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

Gledaj cilj svoga ivota ivot.

Stavljam vam sada dvije reenice koje morate ponavljati 152 godine po 30 x na dan. 1. Znam kome sam povjerovao. (podsjetiti e vas, Svemogui i apsolutno dobar, znam, to je pobjeda, Kraljevstvo Boje). 2. Ja vjerujem, bit e dobro. Ja vjerujem, sigurno e biti dobro.

Trea toka koju morate uvrstiti u hagiopacijentu, to je sredina izmeu temelja na kojem treba stajati i cilja na koji ide. Sredina se zove sada. Sadanji trenutak je najvaniji. Uvjerljivo mu rei: ti sada moe promijeniti svoju prolost, i sada moe osigurati svoju budunost. Ovaj trenutak je vaan. Nije vano ni ono sutra ni ono juer. Sada. Sada se moe pokajati, sada oe moliti za oprotenje, sada moe nekome oprostiti i tada je tebi oproteno. Ti sada moe poeti vjerovati u ljubav i dobrotu. Sad moe uhvatiti Isusa za ruku i rei: tako je divno to postoji. Isuse, vjerujem ti, lijepo je to postoji. Bit e dobro. Znam da e biti dobro. Sada moe sjesti Ocu nebeskom na krilo i rei: Oe dragi, Abba moj, Tata moj. Je li da, da e biti dobro. Morate biti svjesni da se samo za to isplati ivjeti jer postoji Svemogui koji je dobar, bez toga sve je propast. to On postoji, sigurno e preivjeti, sigurno e biti dobro. Sigurno e uivati. Sigurno moe biti zdrav. Hagiopacijentu koji je vjernik, njemu e govoriti o Isusu i Njegovim rijeima. Hagiopacijentu koji je druge religije ili ateist, njemu o dobroti, filozofskom pojmu i sadraju Boje ljubavi. Ponekad moe i sa znanstvene razine rei: Isus je iz Nazareta, taj mudri ovjek rekao to i to. Jer Isus je ovjek i pripada podruju znanosti i znanstvenog istraivanja. On nije samo nepoznati Bog naih obreda. Povijesna je osoba. Uvrstiti sredinusada. Ovaj trenutak je vaan i sada sve moe ispraviti, sad moe biti u nebu, sad ti se oprataju grijesi im to kae. Sad moe s Isusom sklopiti prijateljstvo, sad moe ljudima oprostiti, sad moe pomiriti sa svojima doma. Sad! Ovaj trenutak, u duhu jer si povezan sa svim ljudima, ti si umreen sa svima. Duh nema granica. Svaku rije koju ti kae, svaka misao koju ti misli, ona ide do svih ljudi i ljudi je svi uju. Knjiga Mudrosti kae da duh uje sve to se govori. Ne misli samo Duh Sveti. Na duh uje sve to se govori. Na koga god pomisli, i prata mu, on osjea da je oproteno. Pitanje koje mi je juer postavila jedna osoba: moe li se pomoi ovjeku koji ne zna daga ja elim hagioterapijom lijeiti? Moe, itekako. U tom je ta stvarnost duha, psiha i tijelo su vezani uz prostor i vrijeme, ti ne moe na daljinu lijeiti ovjeka. Ne moe mislima lijeiti ovjeka, sugestijom, jo manje bioenergijom. Kad se radi o duhovnoj razini to je sloboda od prostora i vremena, tu nema granica. Svatko od ljudi uje tebe, i kad se na nekoga skoncentrira i to ljubavlju, pratanjem, to u njega ulazi. Kao pravilo rekoh one etiri toke. Oprosti onom kome eli da se promijeni.

Moli ga za oprotenje. Oprosti ti meni. Lijepo je to postoji. Zavoli ga. Ba sam sretan to ti postoji, unato svega. Zahvaljuj Bogu za njega. (kada vie nita ne pomae, zahvaljujte Bogu. Kad oajava, ne ide: Boe, hvala ti za tu osobu. Ba ti hvala. Ti ima razloga zato je takva ali sigurno je da e moja ljubav ga promijeniti, da e biti dobro. Ja vjerujem. Tad e prekinuti zlo u ovjeku i vidjeti e kako se moe sve promijeniti). Najprije tlo pripremiti. Cilj. I sredite- sada moe sve rijeiti. Samo je zlo uzrok patnje svakog hagiopacijenta, obrat od zla je uvije temeljno pravilo. Uputiti ga na dobro. Dobro je temelj na kojem moe stajati. Dobrota je tvoja budunost, zato to postoji dobrota apsolutna. Dobro je sada u ovom trenutku moe prijei iz zla u dobro. I ti si se spasio. Obrat, Isus je govorio: obratite se. I gledanje u ono to je dobro, vjerovati dakle. Obratite se i vjerujte. Filozofija i teologija idu zajedno. Samo ga okrenite od zla, dok gleda u zlo ti si zao, dok

124

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

gleda, vjeruje grijehu i zlu ti pada, ti se razara. Idemo se okrenuti, vjerovati u dobro u svjetlo u ljubav. Ve si napravio prvi korak. Drugo, ispod tebe samo stoji netko tko te uvije voli, tko je tebe htio i elio. Vjeruj u tu ljubav Njegovu. On je tebe htio. Amo povjerovati da ima netko tko tebe voli. A zato me mama nije voljela?, pa blago tebi, zato te On volio. On je htio pokazati da je On jedina tvoja mama i tvoj tata. Da bi se Njemu okrenuo. To je sredite. etvrta toka je vana na putu mudrosti a to je istina. to treba napraviti s hagiopacijentom? Samo mu rei istinu o njemu. Nikada ljudsku istinu, jer ljudska istina je zloesta. Ljudi kau: on je inio krivo, tko mu je kriv. Zloest si bio. Zato si bio takav, to je istina o njemu. Ma, to je la o njemu. Nitko ne eli biti zao, nas grijeh napada, nas pouda napada, a ne da ovjek trai grijeh. Nitko to ne eli. Nikad ne smije rei: ja ti moram rei istinu, vidi, to ti je zato to si bio takav. Morate rei drugu istinu, tvoji roditelji te nisu voljeli tvoja majka je bila takva, trebali bi se odijeliti od majke, oca nabolje prodaj nekuda za dobre novce, to e ti. Oni te ne znaju voljeti, to ti je istina o tebi. Lijenina si bio, je li tako? Prema tome, to si doao ovamo? Poni raditi i dobro, doi sutra to se zove kriminal! Nakon toga se ide u zatvor. ( kraj 17. cd-a) 18.cd

Apsolutno se to nikad ne moe. Vi imate bolesnika, ovjeka koji je upao meu razbojnike. ivjeti na zemlji znai biti meu razbojnicima. To znai biti stalno ranjavan, stalno smo sa svih strana udarani rijeima, djelima, ivotom, katastrofama, bolestima, strahovima, tjeskobama. A onda nas jo grijesi napadaju, navlae nas da inimo i mislimo zlo, da ne vjerujemo u dobro. Prema tome, bez suuti ne moe biti hagioasistent. Ako trai ljudsku pravdu, ti si kriminalac. Boja pravda opravdava ovjeka, a ne sudi. A ljudska pravda osuuje ovjeka, stavlja ga u logor. Nai logori i zatvori su prepuni bolesnih ljudi. I kad se vrate iz logora, onda su jo gori, nitko ih nije izlijeio. Mislimo da je to pravda, to je kriminal. Samo trebamo ii po zatvorima i pomoi tim bolesnim ljudima. Sigurno mnogi meu vama osjeaju taj poziv. Da vidite kako je to prekrasno, ja sam bio nekoliko puta. U Poegi, stalno se dopisujem s tim ljudima. U Lepoglavi, ma milina s tim ljudima razgovarati. U jednom sam asopisu napisao, kad sam izaao od njih iz zatvora, pitao sam se jesu li kriminalci tu u zatvoru ili vani u svijetu. Toliko su ti ljudi bili plemeniti, dobri. Jednog koji jo 36 godina ima biti u zatvoru, a sad ima 50, sam pitao hoe li moliti da ga pomiluju. O ne veleasni, ja sam sretan da mogu ovdje tako temeljito progledati, vidjeti to promijeniti i ispraviti, ja sam sretan to mogu tu biti. To je bolest prijatelji, kad je netko fiziki, psihiki bolestan, odnesemo ga u bolnicu, a kad je duhovno bolestan strpamo ga u zatvor pa ga mlatimo. To je isto to smo radili s onima to smo ih zvali, a ljudi bili psihiki bolesnici, njima je trebala milost, milosre, a mi smo ih polijevali sa hladnom vodom, mlatili, stavljali na uasna mjesta. Tako sad radimo sa duhovno bolesnima. Ako to dobro razumijete, bit ete dobri hagioasistenti. Zato je istina o hagiopacijentu samo ta, Bog je tebe stvorio, tebe volio i elio. I Isus je doao samo da tebe spasi. On je znao da si ti i bez roditelja i doivio traume u ivotu i da treba ljubav. uvajte se ljudska istine, ona je glupa, prelomljena. uvajte se ljudske pravednosti, ona je uasna. Morate prei na duhovnu, a ta nema granica. Duhovna pravda je kad te Bog opravdava. Dakle, apsolutna ljubav, jedino od te ljubavi , od te pravde moe ivjeti. Ti ne moe sam ispraviti svoj ivot. Kako e svoju prolost ispraviti? Kako e vratiti da grijeha nema? To moe samo On. Rei istinu o ovjeku, a Isus kae: Ja sam istina. On te voli, ti si voljeno bie. Ti si samo bio slab i obolio, zato te zlo napalo. I zato te treba nositi na rukama, da ti se pomogne. Ne boj se, stavit emo te u sigurne ruke Svemoguega. Ee, teko ete danas probaviti ovaj dan, trai se od nas skroz promjena mentaliteta. Jedno je pobonjaka vjera, a drugo je evaneoska vjera. Imajte Boju vjeru, kae Isus, a ne ljudsku. A Boju vjeru znai vidjeti ono to je Bog, a ne ono to smo mi. I tvoja istina je u tome da mu rekne da u svakom ovjeku ima dobra. I u tebi ima prepuno dobra. Ima neto to je nepokvareno i vjeno, zato ti moe razgorjeti tu vatru. Moe zaliti to

125

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

malo sjeme i ono e izrasti i bit e velik ovjek. Moe biti vrhunski ovjek u zatvoru, logoru i na psihijatriji. To sam im govorio, kako je to bilo njima lijepo. Iskoristi te godine to si u zatvoru, moete postati genijalni ljudi, imate knjiga, razmiljajte, piite, radite, napravite neto. Vi ste na pravom putu. Od vas se ne trai da idete neto raditi, moete cijeli dan itati, moliti, raditi, zahvaljivati Bogu to ste ostali ivi, to si tu. Ima stan i hranu osiguranu, krov nad glavom. Dakle, ovjeku rei istinu, to je jako vano. Kad tako kaemo, onda svi mi imamo istu miso, da treba njemu rei, to ti je zato to si bio takav. Da zna, i ako bude dalje takav bio, ostat e u zatvoru. Je li te lijenik kada pitao: a zato si iao na tu hladnu zimu pa se prehladio i dobio upalu plua. Sram te bilo, idi sad kui pa se lijei, tko ti je kriv. Uope te ne pita nego ti da injekciju, medicinske sestre te njeguju, njeno ti govore. Kakvi ste vi prema hagiopacijentima? Istina kod nas ljudi zvui grubo, ona je kao kamen. Istina ti je to! I to te briga, ti kako zna! Boja istina je njenost. Boja istina je dobrota. I samo je to istina. Zlo ne postoji, zlo nije nikad istina. Kau: ali istina je da je on inio zlo. Ne moe to biti istina! Istina je neto to postoji, a zlo ne postoji. Prema tome kako moe rei da je to istina. Ti se klanja iluzijama, fantomima. Ti pria o fantomu da je to istina. To to je bio zao, toga nema, to je razoreno u njemu. Ostala je istina u njemu, jo ono malo dobra i ivota i svega da to iscijeli, napravi cjelovitim. Bitan je put mudrosti jer on vas onda vodi i putem morala i transcendiranja i na teoloki put. Sve je na ovom putu mudrosti koji je prvi i najvaniji. A mudrost je da si skroz u Bogu. Mudrac uvijek gleda u dobro, nikada u zlo. Mudrac je mudar jer zna da samo dobro pobjeuje, da samo svjetlo unitava tamu. Mudrac ne govori o tami, nikad ne otvara prozore da istjera tamu, nego pali svjetlo. Mi smo ludi, uvijek otvaramo prozore pa viemo: sram te bilo, da istjeramo zlo i djece, mua ene, drutva, politike. Ne valja to, oni ne valjaju I to onda. Oni bivaju jo gori. Onda se opkole policijom i kau: ajde sad reci neto! Ako ih volimo, mijenjat e se svaka politika, svaki politiar. Kad emo mi to shvatiti, bar mi krani? Dakle, to je hagioterapija, mora promijeniti svoj mentalitet, skroz drugaije misliti. A vi mislite da je to kad ti rikne na njega pa ga kritizira, pa u novinama, na televiziji pa na radiju, vie u drutvu: ne valja taj predsjednik, kad bi bio ovaj bolji, kad bi sveenici bili bolji bavio si se fantomom, neim ega nema. Bavio si se zlom, postao si zao. Ti si sebe razorio sad. Kako e onda izgraditi drugog kad si sebe razorio? Nema ni tebe, a kamoli drugog. Mi ne vjerujemo u dobro, ini nam se slabano, to ti to znai. Opratam vam, vama u politici. Oprostite i vi meni to uvijek negativno protiv vas govorim, to sam vas uvijek smatrao korumpiranima. A ja sam korumpiraniji od vas. Oprostite i vi meni. Lijepo je to postojite. Ja vjerujem i zahvaljujem Bogu, vjerujem da e biti dobro s vama, da ete se promijeniti, vjerujem. Ono to vjeruje, to e ti biti. Kuite? Rekli bi nai mladi ljudi. Idemo na prvi primjer da nauite konkretno raditi s ljudima. Dolazi mi ena u crnini 1992. godine u proljee, otprilike 45 godina, nakon susreta to sam ga imao s prognanicima i ranjenima u ratu. Rekla mi je da se ve tri mjeseca lijei na psihijatriji, nitko joj ne moe pomoi. U ratu joj je poginuo otac, mu i sin. Da li mi vi moete pomoi? Bilo je to u dvorani i nije bilo prilike da postavljam neka velika pitanja, da ispitam njezino bazino povjerenje. Prenatalno, to znai da li ima nekih genetskih nasljednih problema u sebi. Pitao sam : jeste li bili psihiki bolesni ne. Imate li bolesnika u kui ne. Jednostavno ja vie ne mogu ni misliti, ni govoriti, ni raditi, a imam jo druge djece. Ovo me toliko rastrojilo i ubilo, nemam oca, nemam mua, nemam sina. Samo plaem, danju i nou. Najradije bi se preselila na drugi svijet. Ne znam to me ovdje jo dri. Budui da nisam mogao temeljito raditi s njom, u pet min sam morao rijeiti, prvo sam je upitao je li kranka, katolkinja. Odgovorila je potvrdno. Va otac, sin i mu sigurno su ili u crkvu? Da! I ispovijedali su se? Da, i prije nego su ili na front. Vidite, oni su sada u nebu. Oni su muenici, ili su braniti svoju domovinu i slobodu, oni su vas ili tititi i sve druge koji su slabi i nemoni. Oni su sigurno u nebu jer su sve dali za nau slobodu, za etiku vrednotu. A u tome je vrhunska svetost i vrhunski ulog naeg ivota. Rekla je da joj je drago da bar to moe misliti jer

126

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

ona stalno vidi svu trojicu njih u lokvi krvi kako lee na samrti i ne moe se toga osloboditi. Zato sam joj rekao neka odmah pogleda, oni su u nebu, uivaju, oni su sretni. Znaju da je njihova domovina osloboena, ali oni znaju da su i oni osloboeni, da su u vjenoj domovini. Oni znaju da e i vama i vaoj drugoj djeci pripremiti isti put i istu domovinu, nebo. To jo nije sve skupa bilo dovoljno. Onda sam, od onoga to sam saznao iz knjige o onima koji su kliniki umrli, da ljudi koji su kliniki umrli, kad izau iz svog tijela, ele priopiti onima koji plau nad njihovom smru da ne plau, da je njim dobro i da se osjeaju izvrsno. I svi oni pripovijedaju da kad su doli gore, prolazili su kroz itav svemir, kroz neku vrstu tunela, da su bili presretni i da se nisu htjeli vratiti. itao sam i to da oni koji umru ele jo ostati i to samo da kau onima koji plau za njima da je njima dobro, da nema razloga da plau. Meutim, kako nemaju tijela, ne mogu to nama rei. I to ih dri razoaranima jer bi htjeli utjeiti, to im jedino jo to bi trebali napraviti, a oni to ne mogu, mi ne moemo uti njihove rijei. Rekao sam joj da su i otac i sin i mu tu blizu nje, htjeli bi joj to rei i oni se ne mogu smiriti, nee u nebo, oni su u nekoj vrsti istilita, trpe od toga to joj ne mogu to priopiti. Sad se samo radi o tome ako se vi uspijete snai ovdje na zemlji i rei: ja u napraviti ovdje na zemlji sve to treba za vas, a vi gore za mene. Ne bojte se! Bit u hrabra! A oni e sretno otii, smiriti se i zauvijek uivati. Zatim sam rekao i ovo: oni vie nisu u lokvi krvi, to je bilo trenutno, to je bilo njihovo tijelo, ostatak njihovog tijela koje je ve pokopano. Oni ive, oni su sretni, prekrasno obueni. Njihova lica su ozarena sreom, radou i njima je sad samo jedno kako da vama pomognu da se utjeite, da budete sad hrabri, da znate da oni nisu nestali nego su tu s vama. Oni vas motre, ljube. Nita drugo nisam rekao, ona je otila i kako sam ja iza toga razgovarao s drugim ljudima koji su dolazili traiti pomo, nakon 15-ak minuta se ona opet vratila. Ovaj puta se nasmijeila i kae: ja 3 mjeseca nisam imala smijeak na mojim usnama, ovo je prvi. I rekla je, duboko sam doivjela to da oni zapravo nisu tamo gdje su poginuli nego oni uivaju, oni su kod kue. A jo vie to, ja mogu sad za njih ovdje neto uiniti. Mogu napraviti da oni budu sretni, elim samo da oni budu sretni. Ja sam njih stalno gledala u lokvi krvi i u patnji. Onda ste mi vi rekli, ne, oni uivaju i upravo vi moete prirediti da oni sad odu pravo u vrhunsko nebo i da uivaju do kraja. To je divno, vi ste me ozdravili totalno. Ja sam nova osoba. To je bilo dovoljno da ona potpuno ozdravi. Hagiopacijent je vezan na ono negativno i zato je depresivan, vezan je na zlo, njemu je ostalo na pameti to zlo i ne moe se toga osloboditi. im mu ti makne pogled na ono dobro koje je iz toga izalo i pokae da je on na dobrom putu, na dobrim proplancima, tada se sve u njemu mijenja. Obrat od zlog pogleda na dobar to spaava. Ne samo da sam spasio u noj dostojanstvo njezinih oca, sina i mua nego sam ujedno i njoj dao smisao: vi ete sad moi neizmjerno uiniti za njih da budu u nebu i da budu sretni to e njihova braa, djeca, unuci tu biti zbrinuti vaom ljubavlju. To je dvostruka vaa ljubav. To je nju preporodilo. Nala je smisao svog ivota, pogled u dobro, nala je to da ona njima moe neizmjerno pomoi i to je nju spasilo. Drugi primjer, ena mi se ve mjesecima javlja i ostavlja poruku na mom telefonu: veleasni, gotova sam, sva sam u depresiji, pomozite mi, molite za meneSvaki dan, svaki dan Obino ako se javljam takvim ljudima onda ih zamolim da odu u centar za duhovnu pomo, a onda se kao za inat nisam javljao. Osjeao sam po glasu i onom to je opisivala da je u uasnoj depresiji. Nije opisivala odakle depresija, ali po onom to je opisivala, ona je dolazila negdje iz dubina, neka vrsta endogene depresije. To znai sa duhovnog podruja. Nisam se htio javljati jer znam da se kod takvih depresija nee moi telefonski rijeiti nego sam radije svaki puta kad sam to odsluao odluio zastati nekoliko minuta i rekao Isuse, u tvoje ruke. Drugo, gospoo, opratam vam, i vi oprostite, ne bojte se, Bog vam oprata. Rekao sam to u sebi, i bit e dobro. Bilo je jedno 5-6 ili vie njenih poziva. Prolo je jedno 3 mjeseca u kojima je ona bila temeljito depresivna. Prije 3 tjedna sam bio u tom mjestu, drao tribinu naveer, vidio sam enu koja sjedi u prvom redu i uvijek se tako slatko smije na sve ono to ja govorim. Iza toga dolazi i prua mi ruku i govori: ja sam ta Vesna koja vam je ostavljala poruke. I? prije tjedan dana samo me neto preokrenulo, ja sam samo postala drugaija, zdrava totalno i sretna. I sad pomaem drugima,

127

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

elim raditi hagioterapiju. Pa kako? Ja sam samo jedno imala na pameti, profesor Ivani zna, ja nisam sama u svojoj muci. On e moliti za mene i on e mi sigurno pomoi. Znala sam da nijedna moja poruka nije uzaludna, znala sam da imate ljubavi prema takvim patnicima. Znala sam da me neete ni kritizirati ni odbiti, da imate suuti i meni je to bilo dovoljno. ivjela sam od toga, mene netko voli. Iza toga da me netko voli od ljudi je dolo i da me neizmjerno voli jo netko drugi. Kao da je nekakav mrak otiao, kao da je neto puklo u meni. Jednostavno se otvorio u meni neki prostor slobode i zdravlja. Ovaj primjer govori koji su bitni elementi kako da pomognete depresivnima i oboljelima na razliitim podrujima. Dolazila mi je djevojka, otprilike 17 godina, ima strahove, ne moe ii u kolu jer se boji drutva, boji se izai na ulicu, nekako je dovezu do mene da doe. Bilo je to prije jedno 5-6 godina. Rekla je da ni sama ne zna zato se to dogaa. Iao sam ispitivati, prvo, koliko dugo ti to traje? Uvijek to pitanje prvo postavljamo. Pa otprilike godinu i neto. Je li netko od tvojih ve imao takve probleme? Ne zna. Pitan da vidim da li je genetski neto moda. Kakvo je bilo djetinjstvo? Roenje je bilo teko, iza toga je bila veinom sama sa bakom i osjea se zato nesigurnom. Ne moe povjerovati da je roditelji vole. Ona osjea da imaju veliku ljubav za nju, meutim, oni rade. Jedino to roditelji ine je da je stalno ohrabruju, ne boj se, daj budi hrabra, daj izii, imaj hrabrosti a ja to ne mogu. Rekao sam, idemo onda pokuati napraviti ono to ne mogu roditelji jer ti sigurno osjea da oni od tebe neto trae, a ne da ti neto daju. Tu je problem. Svi roditelji obino kau, ma daj to se boji, idi uini, zakorai, ajde pokaj se, idemo sada drugaije. Nita ne mora raditi. Ne mora nikuda izlaziti, budi bez brige. Time sam je oslobodio od te tjeskobe da je netko tjera da mora izai. Drugo, podsjetit u te samo na to da postoji netko tko je tebe volio i tko je s tobom bio i kad nije bila ni mama ni tata. Netko tko je tebi nainio tebe, tko je uvijek bio uz tebe. Pokuaj se sjetiti da je cijeli tvoj ivot, osobito kad si bila mala, Isus bio tu, al ti ga nisi mogla uti dovoljno. Jer mi koji smo u tijelu, ivimo u svijetu grijeha, imamo pokvarene telefone, ne moemo tako razgovarati s Bogom kako su to mogli Adam i Eva. Adam i Eva su bili u tijelu, al su s Bogom mogli razgovarati, Bog je dolazio k njima poslijepodne piti kavu. itajte to u 3. poglavlju Knjige postanka. Pie da se za poslijepodnevnog povjetarca Bog iao etati s Adamom i Evom. To je lijepo, ii na izlet s Bogom. I prema tome, ne ujemo Boga dovoljno zbog grijeha , ali on je uvijek bio tu uz tebe i on te voli i on te htio. On je njeniji od tvoje mame i tate. Dolazila je jedno 5 puta po pola sata i neto vie, iza toga vie nije trebalo. Pola je, polagala ispite itd. meutim, vidjelo se da bi ipak trebali i psihijatrijski pogledati ili pak neuroloki pa smo je poslali da slika mozak i da se vidi da li je tu neto. Neto je malo otkriveno u mozgu. Onda sam shvatio da je zato trebalo toliko puno susreta jer se trebalo pobrinuti za mozak. Mozak bi moda mogao bar 70-80 % biti ozdravljen samo sa duhovnom terapijom, ali to malo due traje. Jer dr. Amen kae ako dobro govorite mislite, vjerujete u dobro da se rehabilitiraju stanice mozga. Ali trebalo je ipak i neke lijekove joj dati. To je dobila tako da je zajedno s hgt mogla potpuno ozdraviti. Sluaj djeteta, to su uvijek zanimljive stvari. Kad majka doe s djetetom, 2-3 godine, onda s majkom nainimo dijagnozu, pitamo kakva je bila vaa trudnoa, jeste li vi dijete htjeli roditi, je li dijete bilo zaeto nakon nekog abortusa. To su sve vana pitanja. Tono smo zapazili ako je nakon abortusa zaeto dijete, da ono trpi strahove u utrobi majke, to se prenosi s majine due na njih. Majku smo pitali kakvo je bilo samo roenje, to je bilo iza toga, da li je dijete bilo u bolnici. Jer se vidi da to odvajanje od majke, bilo u rodilitu ili da ga u inkubator stave, dijete pati zbog tog. Tu smo saznali neke vane stvari, da je bila teka trudnoa, bilo teko roenje, da je nakon toga dijete moralo biti u bolnici. to je trebalo nainiti? U djetetu se jednostavno rodio ne strah nego gotovo odvratnost prema roditeljima, istovremeno plae kad roditelji nisu tu, a kad su tu ne eli njima na krilo. Na djetetu se vidjelo da protestira protiv roditelja zato to mu nisu bili prisutni stalno. A dijeteje trebalo neizmjernu ljubav roditelja kako bi preko te ljubavi moglo prijei na Boju ljubav i osjeati se sigurno, bazinu sigurnost dobiti. Prvo sam rekao majci da bi

128

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

bilo dobro ako je mogue sa s djetetom pone najprije moliti. Da pokua mirno Oena polako recitirati, a da dijete slua, ne mora govoriti. Zato? Kako bi dijete osjetilo da majka potuje onoga koga dijete zna ve od trenutka zaea, Oca nebeskog i da dijete preko te molitve stekne sigurnost, tu prvu sigurnost koji svaki od nas ima u trenutku zaea. Nakon toga kad dijete ve dobije povjerenje u majku, da ga dri to vie u naruju, da mu tepa. Ali bilo je zanimljivo da je dijete uvijek iznova trailo da ide radije k nama, hagioasistentu. Zanimljivo da kad je dolazilo da je uvijek tralo ispred mame i lupalo na vrata hagioasistenta da ue i reklo mami; ti ostani vani. To znai da je dijete od prvog trenutka osjetilo, im hagioasistent pone govoriti o ljubavi Bojoj, njenosti, da je voljeno, eljeno, dijete to neposredno uje, osjetilo je: ovdje sam ja voljen. Dijete je osjetilo da tu ima tlo pod nogama, da je tu na izvoru svoga ivota. I dijete jednostavno nije moglo skupa s majkom ulaziti jer mu je ona kvarila doivljaj te bezuvjetne ljubavi Boje. Zato je jedno vrijeme majka morala ostajati vani dok dijete nije bilo ispunjeno ljubavlju sve vie i vie, onda je i mama smjela doi. Kod male djece vam je to najlake. Zato hagioasistent ako hoe silom, da dijete mora doi do razuma, onda ste na krivom putu. Rekli smo ve, racio nema nita s vjerom. To je temelj fundamentalne teologije i filozofije. Racio ne moe vjerovati, ne moe dokazati da postoji Bog, razum samo trai dovoljno razloga da moe intelektu vjerovati da je to tako. Razum ne zna to je dobrota, ne moe je definirati, ali ako ima dovoljno razloga da je dobro da se ljudi pomau i sl., onda kae: ok, pristajem na to. Prema tome, djetetu (hagiopacijentima openito) ne treba preko razuma. Shvatite da kad govorite, njihov duh se zapravo najprije hrani time, a to je neto intuicijsko. A da bi se dolo na to intuicijsko, morate hagiopacijentu pomoi, recimo, odraslima da kaete: daj promisli, tko sam zapravo ja? Sjetite se odakle ste doli. A kod djeteta je dovoljno da molite samo Oena i da doivite kako se dijete budi. Kako se odmah sjeti trenutka zaea i Boje prisutnosti. Tada je ve na toj razini. I onda treba samo nekoliko susreta s djetetom kako bi se to uvrstilo, utvrdilo. Za hagioasistenta je bitno biti povezan s Bogom. Biti stalno svjestan, Bog je u meni i ja u Njemu, Isus je u meni, ja u Njemu. Ti kao hagioasistent pokuaj to vie ui u to: Stvoritelj Svemogui je dobar apsolutno, povezujem se s apsolutnom dobrotom, s mojim tatom kako bi se zapravo u tebi uvrstilo to. Jer s pojmom Bog ni ti nee daleko stii jer svi se mi Boga bojimo, koliko bjeimo od Boga i pitamo se hoe li nam oprostiti. Dakle, na toj razini treba jako paziti kako biste bili s Bogom, jer onda va duh neposredno djeluje na one koji su kraj vas. Imate etvrti primjer, hagioasistentica je primala starca koji je bio teki psihiki bolesnik, lijeio se godinama na psihijatriji. Mjesecima je dolazio njoj na hagioterapiju, ona vie nije znala to e, gotovo oajavala. to god proba, ne ide. Onda je na kraju rekla, ma ja vjerujem to mora uspjeti, nemogue da se i kod njega neto dobro ne dogodi. Ma ta duhovna dimenzija e dati da ova psihika bolest bude bar poboljana, da ovjek moe normalno ivjeti. Ona je na toj razini vie Bogu zahvaljivala za tog ovjeka, trajalo je to 3-4 mjeseca. Onda se dogodilo neto to je nevjerojatno. ovjek je samo jedanput doao zdrav. Stoga, moete razumjeti da se duhovne bolesti ne lijee nego to je ono to manjka. To je sir koji stavljate u rupicu, al nemojte uzeti krki sir, nego ementaler. Krki sir sam dobio juer, nema rupica, onda nemate to lijeiti. Vi morate onaj mali djeli staviti u tu rupicu. Vi kao da tom ovjeku stavljate ono povjerenje, a nekad treba vremena da se njegova dua stopi s time, da to primi. Vi nemate osjeaj da je to proces lijeenja, nego da se to dogodilo, sad se to stavilo i stvar kree. Zato mi govorimo o ozdravljenju u hagioterapiji, a ne o lijeenju. To to oni dugo dolaze i to mi s njima radimo nije lijeenje nego mi zapravo traimo gdje e biti otvoren prostor povjerenja prema hagioasistentu da se moe postaviti povjerenje ili ljubav bezuvjetna ili pomirenje ili sl. mi dakle unosimo zdravlje. Zato je bitno to si ti, to si u sebi. Ne moe se hagioterapijski djelovati tako da si ti tjeskoban, u muci itd., al ti e primijeniti, rei e: hajde sad probajte vjerovati da je Bog dobar Nee nikad pomoi. Hagioterapijski moe pomoi samo tako da tvoj duh zrai na onaj duh. Rekli smo da je duh sloboda od prostora i vremena zato neposredno tvoj duh ulazi u njegov i taj ovjek se

129

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

mijenja. Dakle, ti unosi onu vrednotu koja njemu manjka i on postaje zdrav. Tamo gdje je bolestan, gdje mu manjka neto, ti donosi svoje zdravlje, to je u tebi. Tamo gdje on ne moe vjerovati, ti vjeruje. Gdje ne moe doivjeti ljubav, ti je doivljava. Gdje ne eli ozdraviti (tako mu je zgodnije, ne mora raditi), ti vjeruje i hoe. Ti slama zlo odnosno daje mu dovoljno ljubavi da njegova volja poeli da se lijei i izlijei, da se oslobodi odnosno ozdravi. Zadaa: dolazi vam ovjek, 60 god, pokuca, ulazi i odmah im je uao kae: ja vam nisam doao da vi mene lijeite. Samo sam doao vidjeti to vi to radite. Ja vam ne vjerujem u taj hokus pokus. To je sve glupost. Hagioasistent pokua razgovarati s njime, a on kae: samo mi nemojte Boga spominjati. Imam ga preko glave. I samo mi nemojte rei da ete za mene moliti, ne, ni ja ne molim za sebe. jo manje od vas oekujem da mi kaete da e biti dobro, nee. Ako me pitate to mi je, ljudi ne valjaju, zato mi je zlo. Zato sam agresivan, ljut, zato ne mogu raditi. Ja vam ne idem u crkvu, al sam iao cijelo djetinjstvo, roditelji su me tjerali pa sam morao moliti, ii u crkvu, prije svakog jela moliti. Ne priajte mi vie o molitvi. Ja znam da je to sve nita. Vi i va Bog, davno je ve baen, nekoristan, hagioasistent pokuava mu se oprijeti ali vidi da je najbolje utjeti i u sebi zahvaljivati za tog ovjeka. to ete napraviti od ovakvog ovjeka? On je teko optereen, agresivan, sigurno i depresivan, al nee da prizna. On je duboko ranjen od svojih roditelja, to ga nisu voljeli, to su ga tjerali Bogu formalno, izvana i on je bijesan na sve. Smatra da sve zna i nitko ga ne treba uiti. Pomozite mu, to ete vi najprije uiniti s njim, a to kasnije. Hoete odmah na poetku rei, e tu vam ja nita ne mogu, najbolje da idete prof. Ivaniu. A Ivani e njemu rei najprije idi Sv. Ocu Papi pa ako on ne moe, onda u ja. Pokuajte iz svega to ste sluali ovih dana zapisati sebi kako biste vi njemu pomogli. Lijepo zapiite sve to biste s njim napravili, kako biste ovjeka upropastili. A onda napiite kako biste ovjeka spasili. Pripazite na kontraindikacije, to je jako vano. Pazite da ne pogrijeite jer onda nee vie htjeti ni doi. On dolazi, dakle, dua mu ezne, al on ne moe to sebi priznati i odbija agresivno sve od sebe. Kako mu pomoi? Zapiite najprije vjerujete li da se njemu moe pomoi, da mu ti moe pomoi. Drugo. to misli koliko e to drugo trajati. Tree, hoe to nastaviti u pauzi jer emo sad imati jedan mali koncert. Jedna lijepa dama e nam otpjevati 4 pjesme da lake ruate i da osjetite kako i glazba, jer je duhovna, djeluje. Glazba je uvijek odjek duha. Kako djeluje na nas kao hagiopacijente.

(Zahvaljujem svima na razumijevanju za eventualne pravopisne i gramatike pogreke. Neke su ostavljene zbog boljeg doivljaja izreenog a neke u samoj brzini pisanja, promaknute. To vi osobno korigirajte.)

kraj

130

Skripta za interno koritenje polaznika meunarodnog studija za hagioterapiju Zabranjeno svako kopiranje, koritenje izvan lanova ZMR Split izrada Marijana Duge

131