CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.2

INFORMATII FINANCIARE GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT (IFG 01)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Acronimul Propunerii FSI Formular A1 Tipul proiectului Numarul alocat la inregistrarea on-line PC 2098 lei
Institutia CO INSTITUTUL PENTRU CALCULUL
SI EXPERIMENTAREA STRUCTURILOR AEROASTRONAUTICE

Parteneri implicati in proiect
Numele abreviat institutie 2008 B SACD 134000 C 3700 B 244000 2009 C 21300 B 230000 2010 C 48875 B 92000 2011 C 17550 791 425 Total

Tipul organizatiei

STRAERO

P1 INAS S.A. P2 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI CENTRUL DE CERCETARI AERONAUTICA SI SPATIU P3 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE

INAS

SACD

60800

21000

207000

69000

91900

31600

38600

15100

535 000

UPB-CCAS

UNI

107750

0

316750

0

125500

0

50000

0

600 000

COMOTI

INCD

70900 373450

0 24700

137550 905300

0 90300

91350 538750

0 80475

0 180600

0 32650

299 800 2 226 225

Total proiect

B – Suma solicitata de la bugetul de stat C – Suma atrasa prin cofinantare Data: 01.02.2008 Director General STRAERO Prof. Dr. Ing. Ion FUIOREA Director Proiect Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES

Anexa I.3

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT (POP 02)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Domeniul de cercetare Acronimul Propunerii
8

FSI

Tipul proiectului Numarul alocat la inregistrarea on-line

Formular A2 PC 2098

Informatii legale despre Organizatia participanta Rol/ functie CO Marime organizatie IMM Denumirea Organizatiei Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor Aero-astronautice S.C. STRAERO S.A. Numele abreviat STRAERO Nr. De inregistrare J/40/5793/1991 Exista activitate de cercetare? 7219 Nr de inregistrare in RPC 2720 (Cod CAEN 7310/7320/721) Tip de persoana juridica SACD- societate comerciala pe actiuni cu activitate preponderenta de cercetare Act de constituire HG 241/1991 Forma de proprietate 1268561-privat Banca si Nr. De cont/subcont Trezorerie sector 6 Cod Fiscal RO 451051 Cod IBAN RO27TREZ 7065069XXX001344 Capital social / Patrimoniu 3.471.402,50 (in milioane lei) Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in lei ) 3569825/4100000 Realizat (in anul anterior) 3.373.240 Estimat (anul curent) 3.992.000 Personal Angajat ≤ 50 ≥ 250 > 400 Total 33 Studii superioare 28 Localitatea Bucuresti Judet/Sector 6 77619 77619 Strada/Nr. B-dul Iuliu MANIU nr. 220 Cod 061126 OP-CP Cod Reprezentant legal Titlu Prof.Dr.ing. Functia DIRECTOR GENERAL Nume FUIOREA Prenume Ion office@straero.ro Nr. Telefon 021.434.0169 Nr. Fax 021.434.0170 E-mail http: www.straero

.ro
Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei Titlu Sef Lucr..Dr.ing. Nume MIHAILA-ANDRES Prenume Mihai mihailmi@rdslink.ro Nr. Telefon 0726747323 Nr. Fax 021.434.0170 E-mail

http:

www.straero .ro

Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea Data (zz/ll/aaaa) 01.02.2008

1 Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.3

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT (POP 02)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Formular A2 PC 2908

Informatii legale despre Organizatia participanta Rol/ functie P1 Marime organizatie IMM Denumirea INAS SA Organizatiei Numele abreviat INAS Nr. de inregistrare J16/871/1991 Exista activitate de cercetare? DA Nr. de inregistrare in RPC 1588 (Cod CAEN 7310/7320/723) Tipul organizatiei4 SACD Act de constituire Sentinta civila 5004 / 17 mai 1991 Forma de proprietate Privata Banca si nr. de cont / Trezoreria Craiova RO - 2319694 Cod Fiscal subcont RO09TREZ2915069XXX001887 Capital social / Patrimoniu 90.000 (in lei) Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in lei ) Realizat (in anul 4.050.000 Estimat (anul curent) 4.200.000 anterior) Personal Angajat ≤ 50 ≥ 250 > 400 Total 46 Studii superioare 45 Localitatea Craiova Judet Dolj Strada /Nr. Nicolae Romanescu37C Cod 200738 OP-CP Cod Reprezentant legal Titlu Inginer Functia Director General Nume Stefaneanu Prenume Eugen Nr. 0251.438789 Nr. Fax 0251.426335 E-mail office@inas.ro http: www.inas.ro Telefon Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei Titlu Iniginer Nume Ciolofan Prenume Constantin Nr.telefon 0251.438789 Nr. Fax 0251.426335 E-mail ciolofanc@inas.ro http: www.inas.ro Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea Data (zz/ll/aaaa) 30.01.2008

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa 2

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT (POP 09)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Formular A2 PC 2098

Informatii legale despre Organizatia participanta Rol/ functie P3 Marime organizatie IND Denumirea Universitatea Politehnica Bucuresti – Centrul de cercetari pentru aeronautica si spatiu Organizatiei Numele abreviat UPB-CCAS Nr. de inregistrare 175/3.08.1948 Exista activitatea de cercetare? Da (7211;7219; 2555 Nr. De inregistrare in 7220) (cod CAEN 7310/7320/722 RPC Tip de persoana UNI - Institutie de invatamint superior juridica Tipul organizatiei3 Decret nr. 175/3.08.1948 Forma de proprietate Publica de interes national Banca si Nr. De Cod Fiscal 4183199500 cont nr. RO 09TREZ7065003XXX000021 cont/subcont Trezoreria sector 6 Bucuresti; Capital social / Patrimoniu 358.734 (in mii lei) Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in mii lei ) Realizat (in anul Estimat (anul curent) 358.734 (2007) 394.607 (2008) anterior) Personal Angajat ≤50 50 - 249 >=250 > 400 Total 3.052 Studii superioare 1.874 Localitatea Bucuresti Judet/Sector Sector 6 Strada/Nr. Splaiul Independentei 16-04 Cod 060042 Cod 060042 OP-CP nr.313 Reprezentant legal Titlu Profesor Doctor Inginer Functia RECTOR Nume ANDRONESCU Prenume ECATERINA Nr. 3181001 Nr. Fax 3181000 E-mail e_andronescu@re http: www.pub.ro Telefon ctorat.pub.ro Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei Titlu Conferentiar Doctor Inginer Prenume Nume Stoia-Djeska Marius Nr.telefon

0723-224400

Nr. Fax

3181007

E-mail

marius.stoia@ro sa.ro

http:

www.aero.pub .ro

Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea Data (zz/ll/aaaa) 01.02.2008

2

Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 293/03.0.5.2007 3 Conform Anexei I.1

Anexa I.3

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT (POP 02)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Formular A2 PC 2098

Informatii legale despre Organizatia participanta Rol/ functie P3 Marime organizatie IMM Institutul National Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti Denumirea Organizatiei Numele abreviat CMT Nr. de inregistrare 1997-J40/4880 Exista activitate de cercetare? 7219 Nr. de inregistrare in RPC 2703 (Cod CAEN 7310/7320/724) Tipul organizatiei5 INCD HG 1462/2004 De stat Forma de proprietate Act de constituire RO445238 Banca si Nr. De Trez. Sect. 6 Cod Fiscal cont/subcont RO47TREZ7065069XXX001372 Capital social / Patrimoniu 1,8 (in milioane lei) Cifra de afaceri / Total venituri (din bilantul contabil, in lei ) Realizat (in anul 21.965.000 / 22.559.000 Estimat (anul curent) 26.797.000 / 27.519.000 anterior) Personal Angajat < 50 50 - 249 > =250 Total 175 Studii superioare 95 Localitatea Bucuresti Judet/Sector 6 B-dul Iuliu Maniu nr.220 Cod Strada/Nr. 061126 OP 76-174 Cod -CP D Reprezentant legal Dr.ing. Presedinte Director General Titlu Functia SILIVESTRU VALENTIN Nume Prenume 434.01.98 434.02.41 Nr. Fax E-mail Nr. valentin.silivestru@ http: comoti.ro Telefon

comoti.ro

Persoana responsabila de realizarea proiectului in cadrul organizatiei Titlu Ing. Nume STANICA Prenume CRISTIAN cristian.stanica@comoti Nr.telefon 434.01.98 Nr. Fax 434.02.41 E-mail

http:

comoti.ro

.ro
Certificam pe propria raspundere ca datele inscrise mai sus sunt in conformitate cu realitatea Data (zz/ll/aaaa) 01.02.2008

4 Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007 5

Conform Anexei I.1

Anexa I.4

LISTA DE PERSONAL PROPUS PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI (LP 03)6
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Nume si prenume Formular A2.1 PC 2098 Experienta in domeniul proiectului

Functia in cadrul Proiectului

Profesia, Angajat la

Specializari

Limbi straine cunoscute

Conducator de proiect MIHAILAANDRES MIHAI FUIOREA ION Director proiect. Dr. Ing.Cercet ator, STRAERO Dr. Ing. Director general STRAERO Cuplaj fluidstructura, Aeroelasticitate Structuri aeroelastice, Metoda elementelor finite, Materiale compozite Mecanica Zborului, Stabilitate Dinamica Incercari structuri, Tehnologii composite, Automatica IT Engleza, Franceza 8 ani

CS I, profesor universitar, Responsabil Faza

Engleza, Franceza, Italiana

23 ani

IONITA ACHIM

CS I Responsabil Etapa

STOICESCU MIHAI

CS I, conferentiar universitar, responsabil faza

MATEI PERICLE OPRISAN SORIN CIOLOFAN CONSTANTIN

CS I

IST I

STEFANEANU EUGEN NEGRU MARIUS

Incercari structuri Partener 1 SC INAS SA Responsabil Manageme Management proiect, INAS nt de Proiect firma, de RELANSIN; proiect, AEROSPATIA marketing L; FP5; FP6 Inginer, Director , Simulari INAS INAS numerice Inginer, CAE Analize CAE INAS Analyzes Proiect SUA RELANSIN; ANSYS & AEROSPATIA I-DEAS & L; FP5; FP6 NASTRAN

Dr. Ing. Director Stiintific STRAERO Dr. Ing.,Sef laborator incercari, STRAERO Dr. Ing. Cercetator, STRAERO Inginer

Engleza Franceza

35 ani

Engleza, Rusa

25 ani

Engleza, Franceza Engleza, Franceza engleza

17 ani

26 ani

26 ani

Engleza, franceza engleza

30 ani 12 ani

6

Lista de personal este comuna si cuprinde numai persoanele cheie (personae cu studii superioare care au responsabilitati pe tot parcursul proiectului)

MARINOIU BOGDAN

Inginer, INAS

Tutorials Pro/E Tutorials & Pro/E TOOLMAKE R, PL HPC, Java, NetBeans & Visual Studio

engleza

PURCARU IONUT

Inginer, INAS

engleza

Modelare 3D parametri zata proiecte industriale Configura re si securizare Windows & UNIX

Partener 2 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI - CCAS

MARIUS STOIADJESKA FLORIN FRUNZULIC A ION PREDOIU ADRIAN STOICA STERIAN DANAILA CARMEN SAFTA CLAUDIU VADEAN MARIUS COJOCARU VALENTIN PANA CRISTIANEMIL CONSTANTI NESCU

CS II Responsabil proiect CS III CS III CS I CS I CS II CS CS CS

Conf.Dr.Ing.

Sl.Dr.Ing. S.l. Drd. Ing. Prof. Dr. Ing. Prof.Dr.Ing. Conf.Dr.Ing. Asist. Drd.Ing. Drd. Ing. Asistent, master Asistent universitar

Aerodinamica, CFD, aeroelasticitate, control activ Aerodinamica CFD, aeroelasticitate, control activ Calcul structural, aeroelasticitate, control activ Control activ Aerodinamica CFD, interactiune fluid-structura Hidraulica, control, optimizare Aerodinamica CFD, interactiune fluid-structura Aerodinamica CFD, interactiune fluid-structura Vibratii aeroelastice

Engleza, franceza Engleza, franceza Germana, engleza

23

16 38

Engleza, franceza Engleza Engleza, franceza Engleza, franceza Engleza, franceza Engleza, franceza

27 27 1 1 3

CS

Automatica de aviatie

20

PARTENER 3 INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI CRISTIAN CS III Inginer Sisteme de Engleza Proiectare STANICA Responsabil propulsie, masini Calcul CFD paletate proiect (CFX), Calcul FEA (PatranNastran), Priectare CAD ( CATIA IV, V ) GEORGEL CS II Inginer, Sisteme de Engleza Proiectare VIZITIU Sef. Sectie propulsie, masini Calcul CFD paletate, (CFX), Calcul Masurari si FEA (Patranprelucrari Nastran), semnale Acustica si acustice si Vibratii de vibratii

MIHAI NICULESCU

CS III doctorand

Inginer

Sisteme de propulsie, Calcul CFD (CFX)

Engleza, Franceza

Proiectare masini paletate

Asistent de cercetare, doctorand, Asistent cercetare masterand Data: 01.02.2008

DIRECTOR GENERAL Prof.Dr.ing.Ion FUIOREA Director Proiect
Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098 Functia in cadrul Proiectului: Director proiect 1. Nume: MIHAILA-ANDRES 2. Prenume: Mihai 3. Data si locul nasterii: 02/11/1975, Buhusi, jud. BACAU 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Liceul teoretic Academia Tehnica Institutul National Academia „Ion Borcea”, Militara – Facultatea Politehnic din Tehnica Buhusi de Blindate si Aviatie Toulouse Militara Perioada 1992 - 1996 1996 - 2000 2000 – 2001 2002-2006 Grade sau diplome Diploma de studii Inginer, Diploma de Doctor in obtinute Diploma de aprofundate in Licenta, Brevet de “Inginerie Bacalaureat „Dinamica ofiter Aerospatiala” Fluidelor” 7. Titlul stiintific: Lector universitar doctor inginer 8. Experienta profesionala: Perioada: 05.2000-04.2002 04.2002–08.2004 08.2004–08.2007 08.2007-prezent Locul: Bacau Bucuresti Bucuresti Bucuresti Institutia: Academia Tehnica Academia Academia Tehnica U.M. 02015 Militara Tehnica Militara Militara Functia: Instructor Sef grupa instalatii Sef laborator militar–asistent Lector universitar hidraulice universitar Descriere: Coordonare Instructie Cursuri si activitati de militara, Cercetare seminarii “Teoria intretinere si Seminarii Mecanismelor”, stiintifica, reparatii sistem “Rezistenaa asigurare tehnica, ”Mecanica”, hidraulic si tren de Materialelor”, Cercetare gestiune aterizare la avionul Cercetare stiintifica MiG-21 stiintifica 9. Locul de munca actual si functia: STRAERO 10. Vechime la locul de munca actual: sub un an 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: 1. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois, “Solutie numerica 3D pentru simularea problemelor de interactiune fluid-structura” – Proceedingul Sesiunii de Comunicari Stiintifice cu Participare Internationala TERRA-DACICA – Romania Mileniului Trei, Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda”- Brasov, Anul VII, Numarul 1 (16), 2006, ISSN 1453-0139; 2. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois,“Flutter Solution for AGARD 445.6 using Staggered Procedures” – Proceedingul The 37th International Scientific Symposium of METRA, Bucharest, 2006 , ISBN 973-0-04429-5; 3. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois, Paul Rosu, “Multidisciplinary Approach of Flutter Solution Using FLUENT and ABAQUS” – Proceedingul Romanian FLUENT Users Meeting, pag. 31-36, Sinaia, 2006, ISBN 978-973-718-443; 4. Mihaila-Andres M., Fuiorea Ion, Grosjean Francois, “Simulation numérique d’un écoulement instationnaire autour d’une plaque plane” – Proceedings of The 30th International Attended Scientific Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, pag 5-12 , 2003, ISBN 973-640-012-3; 5. Mihaila-Andres M., “Simulation Numérique des phénomènes d’interaction fluide-structure à l’aide de codes commerciaux” – Proceedings of The 30th International Attended Scientific

Conference of the Military Technical Academy, Bucharest, pag. 13-20, 2003, ISBN 973-640012-3. 13. Membru al asociatiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza 15. Alte competente: 16. Specializari si calificari: CAD, CFD, CSM 17. Experienta acumulata (inclusiv experiența manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: Sistem integrat de protectie a instalatiilor de ventilatie din Responsabil 2007 cladirile de interes national strategic in caz de atac cu agenti proiect chimici si biologici SIPROV (Contract 81-016 PNII) Studiu privind influenta procesului de modernizare a artileriei fortelor terestre asupra luptei si operatiei, precum Membru in echipa de si asupra structurilor organizatorice (Planul sectorial de 2006 cercetare-dezvoltare pentru tehnica si tehnologii militare pe realizare anul 2006 al M.Ap.N) Studiu privind necesitatea modernizarii artileriei fortelor Membru in terestre (Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru echipa de 2006 tehnica si tehnologii militare pe anul 2006 al M.Ap.N) realizare Membru in Technology development for aeroelastic simulations on echipa de 2001-2004 unstructured grids (TAURUS FP5 G4RD-CT-2001-00403) realizare 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 29.01.2008

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: Responsabil etapa 1. Nume: FUIOREA 2. Prenume: ION 3. Data si locul nasterii: 01 Iunie 1953, Muereasca - Valcea 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: Casatorit 6. Studii: Institutia Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute
Academia Tehnica Militara, Aeronave Militare Sept. 1972 – aug. 1977 Diploma Inginer Avionmotor Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica Oct. 1979 – mai 1984 Diploma Licenta matematica Curs postuniversitar de psihopedagogie Sept. 1982 – apr. 1983 Certificat absolvire

Formular A2.2 PC 2098

Curs NATO, Colegiul NATO, Roma

ATM Doctorat

15.02.1995 – 31.07.1995 Certificat absolvire

Iun. 1990 – Apr. 1994 Diploma Doctor 1994

7. Titlul stiintific: Profesor universitar, Doctor, CS I 8. Experienta profesionala: Perioada: 1977-1981 1981-2004 de la …..(luna, anul) pana la …..(luna, anul) Locul:
Otopeni Catedra de mecanica si tehnologie Academia Tehnica Militara Sef de lucrari, conferentiar, profesor; ales cronologic sef catedra, decan, prorector si rector Cursuri, seminarii, laboratoare, cercetare, Tehnologie, mecanica solidului rigid si deformabil, MEF, mecanica materialelor compozite, acivitati de management al institutiei

2004 - 2007

2007 - prezent

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

Bucuresti STRAERO SA, Institutul pentru Experimentarea si Calculul Structurilor de Aviatie

Institutia:

Baza Aeriana Otopeni

Guvernul Romaniei

Functia:

Loctiitorul tehnic al comandantului

Director

Director general

Descriere:

Mentenanta tehnicii de aviatie pentru transport VIP, Instructor mecanici bord

Pregatirea economiei si a teritoriului pentru aparare. OBS. In aceasta perioada nu am desfasurat activitati de cercetare stiintifica, specificul responsabilitatilor de serviciu fiind de alta natura

Cercetare stiintifica, coordonarea activitatilor de cercetare

9. Locul de munca actual si functia: SC STRAERO SA, Director General 10. Vechime la locul de munca actual: 2 ani 11. Brevete de inventii: o inventie: Metoda Iterativa de Determinare Experimentala a Modulului de Elasticitate la Forfecare pentru Materiale Anizotrope cu Fibre Lungi, 117339 B1, din 30.01.2002.

12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se prezinta – lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): • Ion Fuiorea - Materiale Compozite. Proiectarea Raspunsului Mecanic, Ed. Pan Publishing House, Bucure[ti, 1995, (210 pagini); • Ion Fuiorea - Metoda Elementului Finit pentru Structuri Aeroelastice, Editura Academiei Tehnice Militare, Buc. 1998, (350 pagini); • A Constantinescu, V Bertram, I Fuiorea, A. Neme - Wedge-shaped Shell Structure Impacting a Water Surface, Latin American Applied Research Journal, dec 2007 • Mihaila-Andres Mihai, Fuiorea Ion, Grosjean Francois Multidisciplinary Approach of Flutter Solution Using FLUENT and ABAQUS, Romanian FLUENT Users Meeting, Sinaia, 2006, pag. 31-36, , ISBN 978-973-718-443; • Mihaila-Andres Fuiorea Ion, Grosjean Francois, Rosu Paul - Flutter Solution for AGARD 445.6 using Staggered Procedures, The 37th International Scientific Symposium of METRA, Bucharest, 2006, ISBN 973-0-04429-5 13. Membru al asociatiilor profesionale: Asociatia Romana de Materiale si Tehnologii Neconventionale (ASROMATEN), Asociatia Romana de Tensometrie (ARTENS), Societatea de Inginerie Asistata de Calculator (SIAC), Asociatia Romana de Mecanica Ruperii (ARMR), Societatea Romana de Acustica (SRA), Societatii Internationale pentru Dezvoltarea Materialelor si Ingineria Proceselor (SAMPE), Societatii Internationale de Acustica. 14. Limbi straine cunoscute: engleza (FB), franceza (FB), italiana (B); 15. Alte competente: - conducator de doctorat in domeniul fundamental “Stiinte ingineresti”, domeniul “Inginerie aerospatiala”, din anul 1999 (4 doctori - dintre care 2 in cotutela cu profesori din Universitatea Bretania Occidentala, Franta - si 13 doctoranzi aflati in diferite stadii de pregatire); - Sunt autorizat sa execut activitati de training de orice nivel pentru programul profesional de calcul cu metoda elementelor finite COSMOS, al societatii americane SRAC. - Sunt autorizat sa execut activitati de training de orice nivel pentru proiectare asistata de calculator, programul profesional AutoCAD; - Sunt expert evaluator in Programul National in domeniile Materiale Noi si Aviatie. - Sunt expert evaluator al Uniunii Europene si am desfasurat activitati de evaluare pentru propunerile de proiuecte in programele cadru de cercetare FP5, FP6, FP7. 16. Specializari si calificari: conform datelor din anexa privind realizarile tehnice. 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la... Calculul structurii de rezistenta a autovehicolului de teren pentru desant Responsabil / ATM 1999 - 2001 parasutisti HAMSTER – 3 ORIZONT 2000 Sistemul de Desantare din Avionul AN-26 a Transportorului HAMSTER – Director 2000 –2001 DESANT-1 RELANSIN Calculul, proiectarea si realizarea grupului propulsor si a flotorului, din materiale compozite, pentru vehicolul Responsabil / ATM 2000 - 2001 pe perna de aer EGRETA, pentru infanteria marina RELANSIN Sistemul de Desantare din Avionul C130 HERCULES a Transportorului HAMSTER – DESANT-2;

Responsabil/ ATM

2000 – 2001

RELANSIN Technology Development for Aeroelastic Simulations on Unstructured Grids – TAURUS, FP5 Cercetari privind realizarea unui conteiner compozit antiexplozie pentru transportul aerian de pasageri, SECURITATE Microvehicul Aerian cu Propulsie Combinata si Membru colectiv 2005 – 2007 Decolare Verticala – CUMULUS 2 SECURITATE Studiu privind Repararea si Monitorizarea Sanatatii Structurilor de Aviatie din Aliaj de Aluminiu Folosind Materiale Compozite Membru colectiv 2006 –2008 Laminate si Micro-sisteme Electro-mecanice – SRMSSA 24/15.09.2006 CEEX Sistem Integrat pentru Director Analiza si Proiectarea OBS. Am fost numit director 2006 – Optimala Multidisciplinaracu actul additional nr. 2/12. 2008 SIAPOM 65/30.09.2006 2007 CEEX COmposite Structures Propunere proiect in cadrul: Depus in 2007 Affordable and Effective Cost FP7-AAT-2007-RTD-1 Management, COSAECOM 18. Alte mentiuni: Contributii stiintifice relevante pentru domeniul in care conduc la doctorat: 1. Stabilirea bazelor matematice si a posibilitatilor tehnologice pentru proiectarea si realizarea arhitecturii fibrajului in interiorul materialelor compozite dupa diferite criterii de optimizare a raspunsului mecanic al structurilor compozite de aviatie: rezistenta maxima, rigiditate maxima, stabilitate mecanica, vibratii pentru structuri prestabilite. Rezultatele acestor studii sunt prezentate in teza de doctorat sustinuta in 1994, in cartea Materiale Compozite. Proiectarea Raspunsului Mecanic, precum si in numeroase articole care trateaza problema proiectarii de materiale pentru structuri prestabilite (ca geometrie si scheme de incarcare). 2. Fundamentarea matematica a tehnologiei de omogenizare virtuala a structurilor sandwich cu miez tip fagure in vederea modelarii acestora cu elemente finite hexaedale anizotrope. Rezultatele acestor cercetari au fost prezentate in lucrarea „A virtual anisotropic material for a sandwich honeycomb structure” publicata in volumul: V-th Conference on Weapon Systems Brno, Czech Republic, May 2001. 3. Tehnologii de incercari mecanice pentru stabilirea ecuatiilor constitutive ale materialelor compozite armate cu fibre lungi pentru structuri de aviatie. In acest sens, a fost derulata o tema de cercetare stiintifica cu Universitatea Hertfordshire din Anglia, ocazie cu care au fost publicate mai multe articole. In mapa cu contributii semnificative este prezentat articolul „An Iterative Way to Determine the Shear Modulus for Unidirectional Long Fibre Reinforced Plates” publicat in Journal of Composite Materials,

Responsabil / ATM

2002 – 2005

Membru colectiv

2005 – 2007

Stabilirea de modele numerice pentru simularea fenomenelor aeroelastice precum si de tehnologii pentru probe de aeroelasticitate la sol si in zbor. In acest sens a coordonat activitatile de cercetare din Academia Tehnica Militara, Institutul National de Cercetari Aerospatiale si Centrul de Incercari in Zbor - Craiova in cadrul unui proiect de cercetare european din cadrul FP-5: TAURUS. Cu aceasta ocazie unul dintre tinerii cercetatori condus la doctorat in cotutela a sustinut teza pe aceasta tema. De asemenea, capitole din cartea Metoda elementelor finite pentru structuri aeroelastice se refera la fundamentarea matematica a algoritmilor numerici propusi a se utiliza. 5. Stabilirea de modele numerice pentru simularea fenomenelor hidroelastice precum si de tehnologii pentru incercari de interactiune apa – structura. Cu aceasta ocazie unul dintre tinerii cercetatori condus la doctorat in cotutela a dezvoltat cercetari si sustinut teza pe aceasta tema la ENSIETA - Brest. Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 28.01.2008

4.

CURRICULUM VITAE (CV 04)
8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098 1. Nume: IONITA 2. Prenume: ACHIM 3. Data si locul nasterii: 06.06.1947 , Bucuresti 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: casatorit, un copil 6. Studii: 6. Studii: UNIVERSITATEA ACADEMIA DE STUDII Institutia POLITEHNICA BUCURESTI ECONOMICE Facultatea de Mecanica Fac. de Rel. Ec. Internationale Perioada: de la (luna, anul) 09.1965 - 06.1970 09.1976 - 06.1980 pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute Diploma de inginer Diploma de licenta

( nr. 38093/16.09.1970) ( nr. 46179/03.02.1981) 7. Titlul stiintific: Doctor in Stiinte Tehnice (Diploma de doctor nr.162/21.10.1996) 8. Experienta profesionala: Fuctii ocupate Descriere Institutia Perioada 1. Inginer proiectare 2. Cercetator stiintific 3. Director tehnic / Director stiintific 4. Director General 5. Director Stiintific - Incercari / hidraulica - Dinamica zborului - Dinamica Sistemelor AEROSTAR Bacau INCREST Bucuresti IMFDZ / INCAS Bucuresti STRAERO Bucuresti 08.1970 – 04.1973 04.1973 – 06.1991 06.1991 – 07. 1998 07.199810.2007 11.2007prezent

-Laboratoare de incercari, analiza structuri, sisteme de control proiectare 9. Locul de munca actual si functia: STRAERO S.A., Director stiintific 10. Vechime la locul de munca actual: 8 ani 11. Brevete de inventii: - Vibropercutor hidraulic(Nr. 000948), Metoda si aparat de masura multiparametrica 12. Lucrari elaborate si / sau publicate

* A.Ionita, N. Anton - Stability of the Controlled Steady Rolling, Meeting GARTEUR Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM (AG-15): Pilot-in-the-Loop Oscillations Analysis and Test Techniques for their Prevention PHASE – II , 28 March 2006, Braunschweig, DLR ,Germany * A. Ionita, N. Anton - Solutions with Periodic Components , Meeting GARTEUR Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM (AG-15): Pilot-in-the-Loop Oscillations Analysis and Test Techniques for their Prevention PHASE – II, 13-14 September, 2006,NLR Amsterdam * A. Ionita, St. Balint , A.M. Balint - A PIO susceptibility analysis following the path of the longitudinal flight equilibriums for ADMIRE dynamics, Workshop GARTEUR Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM (AG-15): Pilot-in-the-Loop,Oscillations Analysis and Test Techniques for their Prevention PHASE – II , 10 May 2007, SAAB, Linköping * A.Ionita, A. Halanay - Hopf bifurcation through delay in pilot reaction in flight dynamics , Workshop GARTEUR Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM (AG-15): Pilot-in-the-Loop, Oscillations Analysis and Test Techniques for their Prevention PHASE – II ,

10 May 2007, SAAB, Linköping * A.Ionita , A. Halanay - Existence and stability of periodic motion for some aircraft dynamics , Workshop GARTEUR Flight Mechanics, Systems and Integration Action Group FM (AG-15): Pilot-in-the-Loop, Oscillations Analysis and Test Techniques for their Prevention PHASE – II , 10 May 2007, SAAB, Linköping
13. Membru al asociatiilor profesionale: AIAA Senior Member, IEEE 14. Limbi straine cunoscute: – l. engleza, l. rusa, l. germana, l. spaniola 15. Alte competente: membru in comisii de doctorat,evaluator proiecte Experienta profesionala: - modelare matematica, analiza si sinteza in dinamica zborului, dinamica vehiculelor rutiere - HVAC, Sisteme hidraulice si pneumatice - Calitati de zbor si proiectare preliminara sisteme automate - Coordonare programe de cercetare – dezvoltare - Sisteme ABS pentru vehicule rutiere - Criterii de performanta utilizate in proiectarea, testarea si incercarea echipamentelor complexe - Studii tehnice si economice pentru produsele complexe - Cursuri pregatire piloti - Prognoze economice, strategii de dezvoltare, evaluare forta de munca, expertize tehnice. 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: se prezinta unele din programele/proiectele complexe Programul/Proiectul Functia Perioada Program IAR – 95 Coordonator Dinamica 08.1980 – zborului, Sisteme de zbor, 04.1983 Aerodinamica Program IAR – 705 Coordonator Dinamica 05.1984 – zborului, Sisteme de zbor, 05.1986 Aerodinamica Proiect ABS /Aro, Dacia 1300 Conducator Proiect 1991 – 1996 Program Balon cu aer cald AMX6 Director Program 1992 – 1998 Proiect Sistem Ventilatie si aer conditionat Director Proiect 1992 Proiect PREVPIO Coordonator – Director de 2004 -2006 proiect Proiect ELICOMNAV Coordonator – Director de 2006 - 2008 proiect Proiect international Partener Coordonator – 2004 -2007 partea romana 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii:15.11.2007

Anexa 2

CURRICULUM VITAE (CV 11)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: 1. Nume: Stoicescu 2. Prenume: Mihail 3. Data si locul nasterii: 02.03.52, Tg. Ocna,Bacau 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Academia Militara Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute 7. Titlul stiintific: C.S. gr. 1 8. Experienta profesionala: Perioada: de la ….. (luna, anul) pana la ….. (luna, anul) Locul: Institutia: Functia: Descriere 20.08.75 -10.08.77 10.08.77 – 23.01.78 23.01.78 – 15.09.05 15.09.05 – 25.03.07 09.1970÷07.1975 Formular A2.2 PC 2098

Academia Tehnica Militara 10.1996 – 05.2000

Diploma de inginer

Diploma de doctor in domeniul Inginerie Mecanica

Fetesti UM 01844 Sef atelier Mentenanta tehnicii de aviatie de lupta

Otopeni UM 01993 Sef atelier Mentenanta tehnicii de aviatie de transport

Bucuresti Academia Militara Sef lucrari, conferentiar, CS I Cursuri de Teoria motoarelor de aviatie, Automatica motoarelor de aviatie, Cercetare stiintifica

Bucuresti AEROTEH SA Director tehnic Management tehnic activitati de cercetare-proiectare

Perioada: de la ….. (luna, anul) pana la ….. (luna, anul) Locul: Institutia: Functia: Derscriere

01.11.07 - prezent

Bucuresti STRAERO Sef laborator incercari Coordonarea activitatilor de incercari statice si dinamice pentru structuri de aviatie, cercetare stiintifica

9. Locul de munca actual si functia: S.C. Straero S.A.,sef laborator. 10. Vechime la locul de munca actual: 5 luni 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate • Fuiorea, M. Stoicescu - Simularea numerica a dinamicii unei structuri aeroelastice, Conferinta internationala TURBO”98, Bucuresti • Fuiorea, M. Stoicescu - Asupra efectelor de ortotropie constructive la structurile de aviatie, Conferinta internationala TURBO”98, Bucuresti • Fuiorea, M. Stoicescu - An Example of Numerical Simulation Using for Aircraft Accident Investigations, A XXIX-a Sesiune dxe comuniocari Stiintifice, cu participare internationala, “Tehnologii moderne in secolul XXI”, ATM, Bucuresti 2001 • Fuiorea, M. Stoicescu - A Point of View Regarding to Dynamic Analysis of an Aircraft Structure, 22nd International Congress of Aeronautical Sciences, ICAS 2000 Harrogate, UK, 27 Aug – 1 Sept. 2000 13. Membru al asociatiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza. 15. Alte competente: LABVIEW, MEF, AUTOCAD. 16. Specializari si calificari: Vibratii mecanice, Tehnologii compozite 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la... Cercetare dezvoltarepentru Responsabil colectiv 2000-2002 realizare generator de apa fierbinte/abur supraincalzit GA-10 pentru instalatie de decontaminare Cercetari privind proiectarea Responsabil colectiv 2001-2003 si realizarea vehicolului usor pe perna de aer PESCARUS Cercetariprivind proiectarea Director proiect 2003-2005 si realizarea elicei intubate din materiale compozite pentru propulsia si sustentatia unei nave pe perna de aer (EOL) 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 01.02.2008

CURRICULUM VITAE
Nume: Matei 2. Prenume: Pericle Gabriel 3. Data si locul nasterii: 30.07.1965 Calimanesti 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: Casatorit 6. Studii: UPB, Facultatea de UPB, Facultatea de Institutia Aeronave Aeronave 09.1984 – 06.1989 1994 - 2000 Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) inginer Doctor inginer Grade sau diplome obtinute 7. Titlul stiintific: Doctor inginer 8. Experienta profesionala: Perioada: 10.1989 – 03.1990 03.1990 – 02.1994 02.1994 – 07.1997 Locul: Institutia: Functia: Descriere: BUCURESTI INCREST inginer Cercetare echipamente de bord BUCURESTI INAV c.s. Responsabil teme cercetare – echipare aparate de bord, calculatoare BUCURESTI SIMULTEC c.s. Responsabil teme cercetare sisteme de simulare aeronautice, de trafic aerian, IT

1.

07.1997 prezent BUCURESTI STRAERO c.s. Responsabil de teme incercari la sol structuri aeronautice, IT, director de proiect, director de program

9. Locul de munca actual si functia: STRAERO S.A., dr.ing. 10. Vechime la locul de munca actual: 11 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: peste 30 13. Membru al asociatiilor profesionale: AIAA, National Geographic 14. Limbi straine cunoscute: Engleza 15. Alte competente: teoria campului informational, simulari, procesari optimizate de date,achizitie de date, IT, sisteme de decizie, testari, securitate date, politi de securitate a datelor 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: Simulator trafic aerian Coordonator proiect 1994 – 1997 IAR 330 SOCAT Responsabil lucrare 1997 – 1999 Tehnici de inversiune Director grant 2000 – 2001 dinamica RELANSIN - 1542 Director de program 2002 – 2004 AEROSPATIAL – 90 Director de program 2003 - 2005 AEROSPATIAL - 161 Director de program 2004 - 2005 CEEX X1C18 Director de program 2005 - prezent Data: 01.02.2008

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Formular A2.1 PC 2098

Functia in cadrul Proiectului: MEMBRU COLECTIV 1. Nume: OPRISAN 2. Prenume: Sorin 3. Data si locul nasterii: 03.01.1955 Bucuresti 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii:
Institutia Perioada: de la pana la Grade sau diplome U.P.B. – Tehnologia Constructiilor de Masini 09.1981 – 07.1986 UPB postuniversitar Ingineria Managementul Calitatii Calitatii 1990-1991 1992-1993 ASE postuniversitar Managementul societatii 1996-1997

Inginer Diplomat

7. Titlul stiintific: 8. Experienta profesionala:
Perioada: de la pana la Locul: Institutia: 07.198905.199305.1993 05.1998 Bucuresti Bucuresti STRAERO STRAERO S.A. S.A. Functia: Sef hala Responsabil Director incercari AQ Calitate Descriere: Coordonare si Elaborare si Management efectuare implementare calitate incercari sistem 9. Locul de munca actual si functia: STRAERO S.A. - RMC 09.1978– 07.1989 Bucuresti STRAERO S.A. 05.1998-06.2000 06.2000-11.2006 11.2006-prezent Bucuresti STRAERO S.A. Sef laborator incercari Coordonare programe Bucuresti STRAERO S.A. Director tehnic Management tehnic Bucuresti STRAERO S.A. RMC Manag. Calitate Planificare ctr.

10. Vechime la locul de munca actual: 29 ani 11. Brevete de inventii: certificat 1551 12. Lucrari elaborate si / sau publicate : MEMS USE IN HEALTH MONITORING OF COMPOSITE AERONAUTICAL REPAIR STRUCTURES 13. Membru al asociatiilor profesionale: AGIR 14. Limbi straine cunoscute: Engleza, Franceza 15. Alte competente: WINDOWS, EXCEL, POWER POINT, AUTOCAD, permis cat. B 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale:
Programul/Proiectul IAK – 52 IAR – 823 IAR – 827 IAR – 312 IAR – 330 IAR – 93 IAR – 99 Calitate Tehnic RELANSIN – ctr.1384 AEROSPATIAL-ctr.68 AEROSPATIAL-ctr.141 CEEX – ctr.24 Functia Sef laborator incercari Sef halaincercari Sef halaincercari Sef halaincercari Sef halaincercari Sef halaincercari Sef halaincercari DIRECTOR CALITATE DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR PROIECT DIRECTOR PROIECT DIRECTOR PROIECT DIRECTOR PROIECT Perioada: de la... pana la... 05.1980-12.1989 06.1979-08.1982 02.1983-08-1985 09.1985-10.1987 02.1987-04.1990 05.1987-10.1990 08.1988-06.2006 01.1991-05.1998 06.2000-11.2006 10.2001-06.2002 09.2003-09.2005 09.2004-09.2006 09.2006-prezent

18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 01.02.2008

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2098 Functia in cadrul Proiectului: Responsabil Proiect 1. Nume: Ciolofan 2. Prenume: Constantin 3. Data si locul nasterii: 29.10.1957 Cujmir 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Facultatea de Electrotehnica, Universitatea din Craiova, Perioada: Grade sau diplome obtinute 7. Titlul stiintific: 8. Experienta profesionala Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Locul: Institutia: Functia: Septembrie 1977 - Iunie 1982 Inginer

1982-1984

1984-1996

1996 prezent

Craiova Atlas GIP SA inginer

Craiova Atlas GIP SA Director de sucursala

Craiova INAS SA Director adjunct

Descriere: 9. Locul de munca actual si functia: INAS Craiova, Director adjunct 10. Vechime la locul de munca actual: 12 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: 8 13. Membru al asociatiilor profesionale: - ANIS, ARIES 14. Limbi straine cunoscute: engleza 15. Alte competente: :- management de companie, management de proiect, marketing. 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Perioada: de la... pana la... Programul/Proiectul Functia Proiect international Inginer Feb. 1996 – Mai 1998 COPERNICUS – Bus Expert, System for Dynamics Simulation design Proiect/ Relansin –Prototip Inginer Sept 1999 –Sept 2001 virtual vehicul 4x4 Studiu privind reevaluarea Coordonator proiect Iun.2001 – Sept. 2001 sistemului de detectare incendiu aferent CCPON, apartinand CNE-PROD Cernavoda -Unitatea 1 Proiect/ Relansin-Prototip Inginer Iun. 2001 – Mart. 2002 virtual IAR 99- Studiu dinamic Analiza tehnica de evaluare Coordonator proiect Nov. 2001 – Febr. 2002 a reductorului cu angrenaj melc-roata melcata din componenta ansamblului

“POD MID” la CNE-PROD Cernavoda -Unitatea 1 Proiect international Inginer Mar 2001-Oct 2004 GROWTH-CASH-NoGRD-CT2001-00494-FP5 – Aeronautica si Spatiu Proiect international TATEMInginer Mar 2004-Mar 2008 FP6- No AIP3-CT-2004502909-FP6-Aeronautica si Spatiu Elaborare a studiului Coordonator proiect Mai – August 2007 dinamic, utilizand metoda elementului finit al componentelor cajei finisoare a laminorului” aferente proiectului „ULP LTG2. Motoare noi pentru caja Q2” Cod 451, MPR 2914. beneficiar MITTAL STEEL Galati. Tehnici avansate de analiza Inginer Martie 2005- Iunie 2006 structurala prin modele parametrizate pentru fuselajul unei aeronave program AEROSPATIAL contract 148/14.10.2004 Interactiunea Fluid Solid Inginer Februarie 2005-Mai 2006 pentru structuri aerospatiale abordari teoretice si aplicatii la ampenajele unei aeronave program Aerospatial contract 164/14.10.2004 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii:
Nota: - se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908 Functia in cadrul Proiectului: inginer 1. Nume: Stefaneanu 2. Prenume: Eugen 3. Data si locul nasterii: 23.08.1952 Galiciuica Dolj 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Institutul Politehnic - Facultatea de Mecanica Timisoara Perioada: Septembrie 1971 - Iunie 1976 Grade sau diplome obtinute inginer licentiat 7. Titlul stiintific: 8. Experienta profesionala Perioada: 1976 -1980 1984-1987 1987-1997 de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Locul: Craiova Bucuresti Craiova Institutia: Avioane SA Increst Avioane Bucuresti Craiova IP XO CP3 II Functia: inginer inginer inginer

1997-2004

2004 - prezent

Craiova INAS SA

Craiova INAS SA

Manager departament CAD

Director general

Descriere: 9. Locul de munca actual si functia: INAS Craiova Director General 10. Vechime la locul de munca actual: 10 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: 9 13. Membru al asociatiilor profesionale: ANIS; ARIES 14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza 15. Alte competente: management de firma, management de proiect 16. Specializari si calificari: Proiectare tehnologica - avion IAR 99, Pregatirea fabricatiei avion IAR 99, 1995- Parametric Technology Corporation: Trainer Pro/ENGINEER; 1996ICAM Technologies: Trainer CAM-Post, 1999- RAND Technologies: Trainer G-Post 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Proiect international COPERNICUS – Bus Expert, System for Dynamics Simulation design Proiect/ Relansin –Prototip virtual vehicul 4x4 Proiect/ Relansin-Prototip virtual IAR 99- Studiu dinamic Proiect international GROWTH-CASH-NoGRDCT-2001-00494-FP5 –Aeronautica si Spatiu Proiect international TATEM-FP6- No AIP3-CT2004-502909-FP6-Aeronautica si Spatiu Tehnici avansate de analiza structurala prin modele parametrizate pentru fuselajul unei aeronave program AEROSPATIAL contract 148/14.10.2004 Interactiunea Fluid Solid pentru structuri Functia Inginer Inginer Inginer Inginer Responsabi l proiect Inginer Perioada: de la... pana la... Feb. 1996 – Mai 1998 Sept 1999 –Sept 2001 Iun. 2001 – Mart. 2002 Mar 2001-Oct 2004 Mar 2004-Mar 2008 Martie 2005- Iunie 2006

Inginer

Februarie 2005-Mai 2006

aerospatiale abordari teoretice si aplicatii la ampenajele unei aeronave program Aerospatial contract 164/14.10.2004 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii:28.01.2008
Nota: - se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Domeniul de cercetare Acronimul Propunerii
8

Formular A2.2 PC 2098

FSI

Tipul proiectului Numarul alocat la inregistrarea on-line

Functia in cadrul Proiectului: 1. Nume: Negru 2. Prenume: Marius 3. Data si locul nasterii: 30 aprilie 1969, Sintana - Arad 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Universitatea din Craiova; Universitatea din Craiova; Facultatea Facultatea de Inginerie Mecanica de Inginerie Mecanica Perioada: de la septembrie1989 - iunie 1994 septembrie1994 - iunie 1995 (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau Inginer licentiat Master diplome obtinute 7. Titlul stiintific: 8. Experienta profesionala 9. Locul de munca actual si functia: INAS CRAIOVA manager departament CAE 10. Vechime la locul de munca actual: 13 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate 13. Membru al asociatiilor profesionale: membru al Asociatiei CAE - SIAC Romania 14. Limbi straine cunoscute: engleza 15. Alte competente: Suport tehnic si instruire in ANSYS. Analize liniare si neliniare, statice si dinamice (raspuns in timp) in domeniile structural, termic si camp cuplat. Analize dinamice (raspuns in frecventa) modale, armonice, vibratii aleatoare si calcule de oboseala. 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la... Proiect international COPERNICUS – Bus Inginer Feb. 1996 – Mai 1998 Expert, System for Dynamics Simulation design Proiect/ Relansin –Prototip virtual vehicul 4x4 Inginer Sept 1999 –Sept 2001 Proiect/ Relansin-Prototip virtual IAR 99Inginer Iun. 2001 – Mart. 2002 Studiu dinamic Proiect international GROWTH-CASH-NoGRDInginer Mar 2001-Oct 2004 CT-2001-00494-FP5 –Aeronautica si Spatiu Proiect international TATEM-FP6- No AIP3-CTInginer Mar 2004-Mar 2008 2004-502909-FP6-Aeronautica si Spatiu Tehnici avansate de analiza structurala prin Inginer Martie 2005- Iunie 2006 modele parametrizate pentru fuselajul unei aeronave program AEROSPATIAL contract 148/14.10.2004 Interactiunea Fluid Solid pentru structuri Inginer Februarie 2005-Mai 2006 aerospatiale abordari teoretice si aplicatii la ampenajele unei aeronave program Aerospatial

contract 164/14.10.2004 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 02.02.2008

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: inginer 1. Nume: Marinoiu 2. Prenume: Constantin - Bogdan 3. Data si locul nasterii: 12 mai 1982, Filiasi, Dolj 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute

Formular A2.2 PC 2908

Universitatea Craiova, Facultatea de Mecanica - Sectia Tehnologia Constructiilor de Masini 1999-2005 Diploma de licenta

7. Titlul stiintific: Licentiat in Tehnologia Construcsiilor de Masini 8. Experienta profesionala: inginer CAD/CAM, ProEngineer, ProTOOLMAKER 9. Locul de munca actual si functia: INAS S.A., inginer departamentul CAD/CAM 10. Vechime la locul de munca actual: ~6 luni 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate 13. Membru al asociatiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: Engleza 15. Alte competente: 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la...

18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 30.01.2008

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: 1. Nume: Purcaru 2. Prenume: Ionut - Adel 3. Data si locul nasterii: 05 noiembrie 1980, Rosiori de Vede 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: necasatorit 6. Studii: Institutia Perioada: Grade sau diplome obtinute Universitatea Craiova, Facultatea de Matematica - Informatica 1999-2003 Diploma de licenta Formular A2.2 PC 2908

7. Titlul stiintific: Licentiat in Informatica 8. Experienta profesionala: dezvoltarea de aplicatii enterprise, managementul fluxurilor de date prin SOA (Service Oriented Architecture), consultanta pentru PLM (Product Lifecycle Management) si HPC (High Performance Computing), virtualizarea infrastructurii IT, securizarea sistemelor informatice, adaptarea de aplicatii open source 9. Locul de munca actual si functia: INAS S.A., Administrator de sistem 10. Vechime la locul de munca actual: 4 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: 13. Membru al asociatiilor profesionale: LOPSA 14. Limbi straine cunoscute: Engleza (foarte bine), Franceza (conversational) 15. Alte competente: suport tehnic onsite, intretinerea de aplicatii PLM, ERP, CRM, CAD si CAE pentru sisteme distribuite, optimizari hardware, proiectarea retelelor 16. Specializari si calificari: Programul/Proiectul Func ia Perioada:

17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 01.02.2008 Nota: se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Formular A2.2 PC 2908

Functia in cadrul Proiectului: Responsabil proiect din partea UPB-CCAS 1. Nume: STOIA-DJESKA 2. Prenume: MARIUS LUCIAN 3. Data si locul nasterii: 31.03.1960, Orsova/Mehedinti 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: superioare Institutia Liceul Industrial nr. 2, oras Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea Bocsa, Jud. Caras-Severin Aeronave Perioada: de la Sept. 1975-Iunie 1979 Sept. 1980-Iulie 1985 (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome Lacatus mecanic Inginer mecanic, specializarea Aeronave obtinute 7. Titlul stiintific: Doctor Inginer 8. Experienta profesionala: Perioada 1985-1987: 1987-1990 1990-prezent : de la ….. (luna, anul) pana la ….. (luna, anul) Locul: Craiova Bucuresti Bucuresti Institutia Intreprinderea de Institutul de Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Avioane Aviatie Functia: inginer Inginer, cercetator Asistent (1990-1995), Sef lucrari (1995stiintific 2005), Conferentiar (2005) Descriere Sisteme hidraulice Aerodinamica Aeroelasticitate, Aerodinamica, CFD 9. Locul de munca actual si functia: Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Catedra de Stiinte Aerospatiale „Elie Carafoli”, conferentiar. 10. Vechime la locul de munca actual: 17 ani 11. Brevete de inventii: Nu 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: Nr.crt. Denumire 1. Stoia-Djeska M, Frunzulica F, et al: Probleme tipice de aeroelasticitate si interactiune fluid-structura. Ed. Printech 2005, ISBN 973-718-251-0. 2. Stoia-Djeska Marius, „A Practical Introduction to Computational Fluid Dynamics” (Editura Didactica si Pedagogica, 2005, ISBN 973-30-1135-5) M. STOIA-DJESKA, A Systematic Comparison of the Discontinuous Galerkin Finite Element 3.
Method and the Finite Volume Method for Unsteady Compressible Flows, Thirteenth Conference on Finite Element for Flow Problems, University of Wales Swansea, Swansea, United Kingdom, 46 April 2005

4.

M. STOIA-DJESKA, URSU, I., URSU, F., Flutter Suppresion by Active Control. A Typical Problem, The International Symposium on System Theory, Automation, Robotics, Computers, Informatics, Electronics and Instrumentation SINTES 11, Craiova, Romania, October 23-24, 2003.

5. 13. 14. 15. 16.

F. FRUNZULICA, M. STOIA-DJESKA, The numerical simulation of a typical fluid-structure interaction problem, Simpozionul anuala al institutului de mecanica solidelor SISOM 2003, 15-16 mai 2003.

Membru al asociatiilor profesionale: SIAC (din 1993) Limbi straine cunoscute: Engleza, Franceza Alte competente: Programare Fortran, FLUENT Specializari si calificari: Nu -Stagiu de pregatire la “Laboratoire de techniques aeronautiques et spatiales, Universite de Liege, Belgia, aprilie-iunie 1995. in domeniul aeroelasticitatii si dinamicii structurilor de aviatie -Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, 1997, doctor inginer, specializarea Aerodinamica, Mecanica Fluidelor si Constructii aerospatiale, cu teza: “Contributii la calculul sarcinilor aerodinamice stationare si nestationare”. -Stagiu postdoc la Institute for Reactor Safety, Universitatea Karlsruhe, Germania, 01 octombrie 1999-30 septembrie 2000, in domeniul “Analiza de senzitivitate in CFD” 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la... RELANSIN / RAG 20 cercetator 2001-2002 RELANSIN /Contract 814- Sistem de cercetator 2001-2002 reglare .... a microclimatului ... AEROSPATIAL/ Sistem de stimulare Responsabil proiect 2003 a precipitatiilor RELANSIN/ Dezvoltare avion Responsabil proiect 2003-2004 microlight ACV “MICRO 1” AEROSPATIAL Responsabil proiecte in 2003-2006 cadrul programului AEROSPATIAL, SP 5 AEROSPATIAL/Aerodinamica, Responsabil proiect 2005-2006 aeroelasticitatea,aeroacustica CCAS-UPB rotoarelor libere, 149/12.10.2004 Dezvoltarea unui pachet de Director proiect 2006-2008 programe pentru cercetari avansate in simularea numerica a curgerilor in aerodinamica. Grant CEEX 2006 SIAPOM. grant CEEX 2006 Responsabil proiect 2006-2008 18. Alte mentiuni: consilier la SC STRAERO SA Bucuresti pe probleme de interactiune fluid-structura din 2002. Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: Semnatura

20.ian.2008

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Formular A2.2 PC 2908

Functia in cadrul Proiectului: Cercetator / specialist 1. Nume: Frunzulica 2. Prenume: Florin 3. Data si locul nasterii: 04.feb.1968, Turnu-Magurele/Teleorman 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: superioare Facultatea de Universitatea POLITEHNICA din Institutia Aeronave - U.P.B. Bucuresti Perioada: de la (luna, anul) Sept.1987-Iun.1992 Feb.1994-Iun.2002 pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute Inginer Doctor in Aerodinamica si Mecanica Fluidelor 7. Titlul stiintific: Lector, Doctor, Inginer 8. Experienta profesionala: Sept.19921994 Sept.1996Dec 2002Oct 2003Perioada: de la …..(luna, Sept.1996 Feb.2002 / prezent prezent anul) Feb.2002 pana la …..(luna, prezent anul) Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Institutia: IMFDZ / Servoplant. S.A. Facultatea ISMMASTRAERO INCAS – S.A. Inginerie Academia Aerospatiala Romana U.P.B. Functia: Asistent Inginer Asistent/ Lector Asistent Consultant cercetator cercetator tehnic Descriere: Aerodinamica Proiectare, Aerodinamica Aerodinamica Calcul teoretica/ realizare avion teoretica/ teoretica structural, experimentala biblan ultra-usor experimentala, aeroelasticitate , calcul calcul structural, structural aeroelasticitate 9. Locul de munca actual si functia: Facultatea Inginerie Aerospatiala, U.P.B.- Lector 10. Vechime la locul de munca actual: 12 ani 11. Brevete de inventii: Nu 12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se prezinta – lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): Nr.crt. Denumire 1. Stoia-Djeska M, Frunzulica F, et al: Probleme tipice de aeroelasticitate si interactiune fluid-structura. Ed. Printech 2005, ISBN 973-718-251-0. 2. H. Dumitrescu, F. Frunzulica: An Assessment of the Beddoes – Leishman Model for Aeroelastic Computation. A 31 – a CONFERINTA NATIONALA “CAIUS IACOB” DE MECANICA FLUIDELOR, MODELARE MATEMATICA, SISTEME DINAMICE NELINIARE SI APLICATII IN TEHNICA”, BRASOV, 19 – 21 OCTOMBRIE 2006 F Frunzulica: A computational method for dynamic response phenomena. Proceedings of the 6th International Conference on hydraulic machinery and hydrodynamics, Timisoara, 21-22 oct.2004, pp.601-608 H.Dumitrescu, F.Frunzulica: Development of complete design tools for helicopter rotors. A XXX-a sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala TEHNOLOGII

3.

4.

MODERNE IN SECOLUL XXI ,Bucuresti, 6-7 noiembrie 2003 H.Dumitrescu, V.Cardos, F.Frunzulica, A.Dumitrache: Aerodinamica nestationara, aeroelasticitatea si aeroacustica turbinelor de vant, Ed. Academiei Romane, Bucuresti 2007 13. Membru al asociatiilor profesionale: Nu 14. Limbi straine cunoscute: Engleza, Franceza, Italiana 15. Alte competente: Programare C++/Fortran, CAD, FORTRAN, FLUENT, ANSYS 16. Specializari si calificari: Nu 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la... RELANSIN / RAG 20 CP III 2001-2002 RELANSIN /Contract 814- Sistem de reglare .... a CP III 2001-2002 microclimatului ... AEROSPATIAL/ Sistem de stimulare a precipitatiilor CP III 2003-2005 RELANSIN/ Dezvoltare avion microlight ACV “MICRO 1” CP III 2003-2004 AEROSPATIAL/Predictia solutiilor periodice si probleme Responsabil 2003-2005 specifice de stabilizare in aeroelasticitate. 84/01.09.2003 proiect CCAS-UPB AEROSPATIAL/Aerodinamica, Responsabil 2005-2006 aeroelasticitatea,aeroacustica rotoarelor libere, proiect 149/12.10.2004 CCAS-UPB RELANSIN/Cercetari privind dezvoltarea instrumentar CP III 2004-2006 specific pentru tratarea herniei de disc lombare prin metoda endoscopica. Contract 1902-S5/2004 Proiectarea si realizarea unui stand pentru verificarea CP III 2004-2006 tehnicilor de control activ in aeroelasticitate si aplicatii industriale. Prog. Aerospatial 161/2004 Dezvoltarea unui pachet de programe pentru cercetari CP III 2006-2008 avansate in simularea numerica a curgerilor in aerodinamica. Grant CEEX 2006 MSMNE. grant CEEX 2006 CP III 2006-2008 Sistem Integrat pentru Analiza si Proiectare Optimala CP III 2006-2008 Multidisciplinara-SIAPOM. grant CEEX 2006 Cercetare- dezvoltare instalatie eoliana ptr. irigarea CP III 2006-2008 suprafetelor agricole….experimentare, certificare si punere in fabricatie. Grant CEEX 61-P2-2006 MODELAREA INTARZIERII DESPRINDERII CP III 2007-2010 AERODINAMICE DATORITA ROTATIEI, Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata - contract CNCSIS 2007 PNCDI 2 - PROGRAMUL 4 “Parteneriate in Membru al septembrie 2007 – domeniile prioritare”. colectivului de septembrie 2010 Proiect: METODE SI SOFTWARE PENTRU CALCULUL SI cercetare DEFINIREA CONFIGURATIEI AERONAVELOR SUBSONICE IN FAZA DE PRE-CONCEPT, ADAPTATE LUCRULUI COLABORATIV IN INTREPRINDERI AERONAUTICE LARGITE - CADCAS PNCDI 2 - PROGRAMUL 4 “Parteneriate in Director proiect septembrie 2007 – domeniile prioritare”. UPB-CCAS septembrie 2010 Platforma aeriana multifunctionala multirotor cu decolare aterizare verticala PAMMDAV, contract nr 81-055/2007 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. 5. Data completarii: 25.01.2008

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908 Functia in cadrul Proiectului: Participant, specialist in domeniul structurilor aeronautice 1. Nume: PREDOIU 2. Prenume: ION 3. Data si locul nasterii: 21 august 1947, Campulung Muscel, Judetul Arges 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: Casatorit - sotia decedata 6. Studii: Institutia Institutul Politehnic Bucuresti Doctorat: Facultatea Mecanica UPB - Facultatea de Inginerie Aerospatiala Sectia Constructii de Aviatie Perioada: de la (luna, anul) 1965 - 1970 In stagiu pana la (luna, anul) Stadiul: finalizare teza Grade sau diplome obtinute Inginer specialitatea Constructii Aeronautice (1970) 7. Titlul stiintific: Sef de lucrari, inginer, doctorand in specialitatea Inginerie Aerospatiala 8. Experienta profesionala: 37 ani in invatamantul superior in domeniul aeronautic Oct. 1970 – Oct. 1982 – Perioada: de la – Sept.1982 in prezent pana la Locul: Bucuresti Bucuresti Institutia: Institutul Politehnic Institutul Politehnic Bucuresti Bucuresti Locul de Facultatea Aeronave Facultatea Aeronave munca Catedra Aeronave si (Inginerie Aerospatiala) Instalatii de bord Catedra Aeronave si Instalatii de bord (Catedra de Stiinte Aerospatiale "Elie Carafoli") Functia: Asistent Sef de lucrari Descriere: Seminarii/Lucrari/Proiecte Cursuri/Seminarii/Lucrari si Proiecte la la discipline din domeniul disciplinele: structurilor aeronautice. - Constructia aeronavelor Din 1978 Cursul de - Calculul si proiectarea structurilor - Constructia aeronavelor aerospatiale - Aeroelasticitate si dinamica structurilor - Element finit in structurile de aviatie Din 1992(1997) Cursurile de - Festigkeitslehre - Flugzeugkonstruktion la Departamentul de Stiinte Ingineresti - Filiera Germana 9. Locul de munca actual si functia: Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Catedra de Stiinte Aerospatiale "Elie Carafoli". Sef de lucrari titular la disciplinele: Constructia aeronavelor, Calculul si proiectarea structurilor aerospatiale, Element finit in structurile de aviatie. 10. Vechime la locul de munca actual: 37 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si/sau publicate: – MANUALE: "CONSTRUCTIA AERONAVELOR" – Manual pentru Liceele industriale

cu profil de Aeronautica – EDP Bucuresti – Editiile 1980 / 1982. – CURSURI: "CONSTRUCTIA AERONAVELOR" – universitar – in curs de definitivare. – LUCRARI DE CERCETARE-PROIECTARE: – 1980-1981: Proiect si studiu tehnico-economic pentru realizarea avionului de scoala si antrenament. Contract IPB – CNIAR Bucuresti. – 1988-1989: Model de calcul si studiu de flutter pentru suprafete portante de mica alungire. Contract IPB – UM 02481-Ploiesti. – CONTRACT 5001-C [40–93–09]/1993 UPB - MINISTERUL INVATAMANTULUI: Tema TB-143: "Sisteme de control activ al avioanelor - Sisteme antiflutter". Faza 143.1-1993: "Bazele teoretice ale sistemelor antiflutter". Faza 143.2-1994: "Metode de proiectare a sistemelor antiflutter". – CONTRACT nr. 5/21.02.2001 (Subcontract de Finantare) UPB-SC ARSENAL SA Sucursala Ploiesti - Subprogram 5 Relansin Calitatea Vietii (Director de program): "Ansamblu general mecanic pentru racheta antigrindina RAG-82" – CONTRACT nr. 141/20.09.2004 - Programul AEROSPATIAL (Subcontract de participare) UPB-CCAS - Agentia Spatiala Romana (Director de program): "Studii teoretice si experimentale privind amortizarea oscilatiilor aeroelastice prin tehnici de control activ". – COMUNICARI STIINTIFICE 1. I. Predoiu, F. Frunzulica: "Stress field in thin-walled aircraft structures. Experimental research", Annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics (SISOM-2006), Bucuresti, 17-20 mai 2006. 2. I. Predoiu, M. Stoia, F. Frunzulica, I. Popescu, P. Silisteanu: "The Synthesis of Controllers for Flutter Suppression - Theory and Experiment", A 31-a Conferinta nationala "Caius Iacob"..., Brasov, 19-21 octombrie 2006 (de asemenea, Simpozionul SISOM-2007, Bucuresti 27-29 mai 2007). 13. 14. 15. 16. Membru al asociatiilor profesionale: Limbi straine cunoscute: Engleza, Germana, Franceza Alte competente: Specializari si calificari: Februarie 1992, Iunie 1995, Martie 2000: Stagii de perfectionare la Technische Universität Darmstadt – RFG. 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul - Relansin Subprogram 5 - Calitatea Vietii Tema: "Ansamblu general mecanic pentru racheta antigrindina RAG-82" - Aerospatial Tema: "Studii teoretice si experimentale privind amortizarea oscilatiilor aeroelastice prin tehnici de control activ" Functia Director de program Perioada: de la... pana la... 2001-2002

Director de program

2004-2006

18. Alte mentiuni: Activitati si experienta relevanta... – Activitate didactica neintrerupta (37 ani) la discipline din domeniile: Constructia aeronavelor, Calculul si proiectarea structurilor aeronautice inclusiv Element finit in structurile de aviatie, Aeroelasticitate si dinamica structurilor. – Titular la discipline de profil - vezi mai sus. – Conducator de lucrari didactice si proiecte - inclusiv de diploma - la disciplinele mentionate. – Autor de manuale de profil si note de curs la discipline din domeniul constructiei aeronavelor.

– Experienta de proiectare: responsabil de tema (proiect general si calcul de structura) in cadrul unei lucrari semnificative a facultatii - Avionul de scoala si antrenament (1980-1981) – Experienta manageriala: director de program in doua lucrari din programele de cercetare stiintifica nationale de dupa anul 2000. Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii:

20.01.2008

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: responsabil proiect 1. Nume: Stoica 2. Prenume: Adrian-Mihail 3. Data si locul nasterii: 30.11.1954, Bucuresti 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Univ. Politehnica Univ. Politehnica Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute 7. Titlul stiintific: 8. Experienta profesionala: Perioada: de la …..(luna, anul) pana la …..(luna, anul) Locul: Institutia: Formular A2.2 PC 2908

Bucuresti Bucuresti Oct.1974-iulie 1979 Martie 1989febr.1992 Inginer Doctor 1979-1988 Bucuresti Institutul de cercetari si proiectari pentru automatizari Inginer proiectant Proiectare sisteme de automatizare 1988-prezent Bucuresti Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de inginerie aerospatiala Asistent, Sef lucrari, Conf., Profesor Automatizarea aparatelor de zbor, Tehnici de identificare, Prelucrarea semnalelor

Functia:

Descriere:

9. Locul de munca actual si functia: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de inginerie aerospatiala 10. Vechime la locul de munca actual: 19 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: (lista celor mai importante 5 proiecte stiintifice, 5 lucrari publicate in reviste de specialitate, 5 lucrari prezentate la conferinte de specialitate, din domeniile Programului de Excelenta, relevante pentru activitatile care urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): Carti - “Disturbance Attenuation and Its Applications” Editura Academiei Romane, 2004, ISBN 97327-1057-8; - “Mathematical methods in robust control of linear stochastic Systems” Springer Verlag ISBN 0387-30523-8, 2006;

-

“Robust Stabilisation and H_infinity Problems”, Kluwer Academic Publishers, 1999, ISBN 07923-5753-1

Lucrari publicate in reviste cotate ISI : 1. A. Stoica, I. Yaesh, '' H-infinity Control of Wings Deployment Loops for an Uninhabbited Air Vehicle - The Jump Markov Model Approach'', AIAA Journal, Amer. Inst. Aeronaut. Astronaut., Journal of Guidance, Dynamics and Control, ISSN: 0001-1452, vol.35, no. 2, 2002, pg. 407-411. 2. A. Stoica. ''A unified algebraic approach to linear control design-A book review''. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol. 17, 2003, p. 259-263. 3. V. Dragan, A. Halanay, A. Stoica ''A small gain theorem for linear stochastic systems'', Systems & Control Letters, Olanda, no. 30, 1997, p. 243-251. 4. V. Dragan, A. Halanay, A. Stoica ''Well conditioned computation for H-infinity controller near the optimum'', Numerical Algorithms, no. 15, 1997, p. 193-206. 5. V. Dragan, T. Morozan, A. Stoica ''H2 Optimal control for linear stochastic systems'', Automatica, Vol. 40, No. 7, 2004, p. 1103-1113. 13. Membru al asociatiilor profesionale: Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica 14. Limbi straine cunoscute: engleza, franceza 15. Alte competente: 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale: Perioada: de la... pana la... Programul/Proiectul Functia PNCDI-AEROSPATIAL Director subprogram Iulie 2003-2006 COPERNICUS network Membru echipa de conducere 1999-2001 DYCOMANS (1999-2001).

18. Alte mentiuni (max 3/4 pagina, Arial 10): · Profesor invitat la: University of Strathclyde Glasgow, Rhein-Westf. Technische Hochschule Aachen, Technische Universität Karlsruhe and Forschungszentrum Karlsruhe, Germany, Universitatea Jyvaskyla, Finlanda · Seful catedrei Ingineria sistemelor aeronautice “Nicolae Tipei” din cadrul Facultatii de inginerie aerospatiala · Director al Centrului de cercetari pentru aeronautica si spatiu din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti (2001-2006). · Expert evaluator al CNCSIS

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 21.01.2008

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908 Functia in cadrul Proiectului: cercetator specialist 1. Nume: DANAILA 2. Prenume: Sterian 3. Data si locul nasterii: 04.10.1956 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorit, 1 copil 6. Studii: Institutia Liceul "Spiru C. Haret" Facultatea de Aeronave, Facultatea de Tulcea IPB Aeronave, IPB Perioada: de la 1971-1975 1976-1981 09.1985-12.1989 (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome Bacalaureat Inginer Aeronave Doctor ing. in obtinute Aerodinamica 7. Titlul stiintific: Prof. dr. ing. 8. Experienta profesionala: Perioada: 10.1981-10 19831990-1995 1995-2004 2004de la …..(luna, anul) 1983 1990 pana la …..(luna, anul) Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Institutia: Intreprinder Fac. Fac. Aeronave Fac. Aeronave Fac. de eade Aeronave Inginerie Avioane Aerospatiala Functia: Inginer Asistent Sef lucrari Conferentiar Profesor proiectare Descriere: Proiectare Act. Act. didactica si Act. didactica Act. didactica tehn. av. didactica si cercetare si cercetare si cercetare BAC 1-11 cercetare 9. Locul de munca actual si functia: Fac. de Inginerie Aerospatiala, UPB 10. Vechime la locul de munca actual: 24 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate 1. Danaila S., Berbente C., Metode numerice in dinamica fluidelor, Ed. Academiei Romane, 2003, ISBN 937-27-0958-8, 715 pag, format A4. 2. Danaila S., Model de turbulenta k-epsilon pentru stratul limita, St. Cerc. Mec. Apl.,tom. 55, nr.34, 1996, pp.181-195 3. Stoia M, Danaila S., Berbente C., A Physycal and Theoretical Analysis of Vortex Breakdown on Delta Wings, Scient. Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, tom 52(66), Fasc.3, June 2007, pp. 35-38, ISSN 1224-6077 4. Danaila S., Berbente C., Constantinescu V., Turbulence models for predictimng heat transfer in boundary layer flows, Scient. Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, tom 51(65), Fasc.3, June 2006, pp. 51-58, ISSN 1224-6077 5. Berbente C., Danaila S.,Stoia M, A Semi-analytical Method for Wing Aerodynamics, Scient. Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Romania, tom 52(66), Fasc.3, June 2007, pp. 26-34, ISSN 1224-60. 13. Membru al asociatiilor profesionale: membru in Asociatia Aeronautica si Astronautica a Romaniei (AAAR). 14. Limbi straine cunoscute: franceza, engleza, rusa 15. Alte competente: 16. Specializari si calificari: Stagiu postdoctoral de 1 an la Unversité de Poitiers, Franta; Profesor invitat, Unversité de Poitiers, Franta

17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioa da Program Orizont 2000/Interactiunea vascos-nevascos in regim conducator 1996transonic, Contract 85/13.02.1996 proiect 1998 CNCSU/ Cercetari privin modelarea fenomenului de buffeting, Contract conducator 1999CNCSU proiect 2000 RELANSIN Calitatea vietii/ Sistem de reglarea automata a conducator 2000microclimatului interior al unei cladiri cu luarea in consideratie a proiect 2003 umiditatii, a reducerii noxelor si a zgomotului, Contract 814/2000 SECURITATE Responsabil 2005tema 2006 CEEX/ Solutie avansata pentru reducerea zgomotului produs de Responsabil 2005motoarele avioanelor de pasageri. Motorul tripluflux, Contract nr. tema 2007 6/13.10. 2005 CEEX/ Dezvoltarea unui pachet de programe pentru cercetari avansate Responsabil 2006in simularea numerica a curgerilor Contract nr. X2CO2/18.07.2006, tema 2009 CEEX/ Metode avansate de calcul, proiectare, analiza si executie a Responsabil 2005reperelor din aviatie-ventilatorul turbomotorului dubluflux, Contract nr. tema 2008 5/13.10.2005 AEROSPATIAL/Racheta meteorologica in trepte RM -20, Contract nr. 58 Responsabil 2002/ 30.10.2002 tema 2005 Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pentru tehnica si tehnologii Responsabil 2004 militare pe anul 2004 al MApN/Integrarea rachetei MAGIC 2 pe avionul tema MIG-21 LANCER RELANSIN/ Ansamblu general mecanic pentru racheta antigrindina Responsabil 2001RAG-82, Contract 1322 tema 2003 SECURITATE/ Lovitura reactiva dirijata laser pentru sprijinul Responsabil 2005interventiilor antiteroriste in zone urbane aglomerate – LRDL, Conttract tema 2006 C31R/2005 AEROSPATIAL/ Modele si solutii moderne numerice si experimentale cercetator 2004privind curgerile in jurul unor configuratii aerodinamice de interes 2006 practic CNES Franta/ Presentations et Modélisation des Comportements d'Axes cercetator 1991et de Rotor, CNES/386, France, 1992 1994 EDF, Franta/ Méthode de Résolution des Equations de Navier-Sotkes cercetator 1991Complètes en Turbulent Appliquées aux Joints Annulaires Rainurés 994 fonctionnant en Position Centrée, EDF 91271, 2K591/EP564, EDF, France. 18. Alte mentiuni: Premiul Henri Coanda al Academiei Romane in anul 1998 Referent stiintific si evaluator la Buletinul Stiintific al UPB, Consiliul Stiintific al Bibliotecii UPB si al Editurii Printech, Academia Romana, programele: AEROSPATIAL, SECURITATE, INCAS, COMOTI Membru in comisii de doctorat in tara si strainatate, Elaborarea a 6 Standarde Tehnice Profesionale Militare Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 15.01.2008

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: Membru al colectivului de cercetare 1. Nume: SAFTA 2. Prenume: Carmen - Anca 3. Data si locul nasterii: 10.05.1962, Bucuresti 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: casatorita 6. Studii: Institutia Scoala Generala 200, Liceul de matematica Bucuresti fizica nr. 3, Bucuresti PC 2908

Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Mecanica, sectia Masini hidraulice si pneumatice. 15 septembrie 1981 – 15 iunie 1986

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute

15 sept. 1969 – 15 iunie 1977

15 sept. 1977 – 15 iunie 1981

Diploma de absolvire

diploma de bacalaureat 3778/2260, eliberata la data de 3.07.1981.

Diploma de inginer, 3898, eliberata la data de 20.10.1986. Mentionez ca am fost sef de promotie.

7. Titlul stiintific: Doctor-inginer la specialitatea Hidraulica, masini, instalatii si actionari hidropneumatice. Dizertatia a fost sustinuta la 2 iulie 1998. Diploma de Doctor, seria R Nr. 0004284 a fost acordata prin hotararea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare cu numarul 5182 din 10.12.1998. 8. Experienta profesionala: Perioada: de la ….. 1 oct. 1986 – (luna, anul) pana la 1 oct. 1987. (luna, anul) Locul: Bucuresti Institutia: Uzina de reparatii din Bucuresti 1.oct. 1987 – 1.oct. 1992 Bucuresti Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Masini - Unelte din Bucuresti (ICSITMU) Inginer cercetator cercetare - proiectare actionari hidraulice si pneumatice 1. oct. 2003 si pana in prezent Bucuresti Universitatea Politehnica Conferentiar 1 oct. 1992 – 1 oct 1993 Bucuresti Universitatea Politehnica 1 oct. 1992 – 1 mart. 1998 Bucuresti Universitat ea Politehnica

Functia: Descriere:

Inginer stagiar

Productie sectia de echipamente hidromecanice, utilaje constructii Perioada: de la ….. 1. mart. 1998 – 1. (luna, anul) pana oct 2003 la (luna, anul) Locul: Bucuresti Institutia: Functia: Universitatea Politehnica Sef lucrari

Asistent suplinitor Activitate didactica si de cercetare

Asistent Activitate didactica si de cercetare

Descriere:

Activitate didactica Activitate didactica si de si de cercetare cercetare 9. Locul de munca actual si functia: Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Energetica, Catedra de Hidraulica si Masini Hidraulice, conferentiar. 10 . Vechime la locul de munca actual: 15 ani 11. Brevete de inventii: Dispozitiv de prevenire a oscilatiilor induse de vant in conducte circulare, RO 119649; hotararea OSIM nr. 4/286 din 30.11.2004. 12. Lucrari elaborate si / sau publicate :
1. A.Halanay,F.Popescu,C.A.Safta,F.Ursu,I.Ursu(2005),Stability analysis and nonlinear control synthesis for hydraulic servos actuating primary flight controls, in ICNPAA 2004,S.Sivasundaram, editor,pp.243251,Cambridge Scientific Publishers. A.Halanay,C.A.Safta(2005),Stabilization of some nonlinear controlled electrohydraulic 2. servosystems,Applied Mathematics Letters,18,911-915,(SUA) (revista ISI) 3. A.Halanay,C.A.Safta,I.Ursu,F.Ursu(2004),Stability of equilibria in a four-dimensional nonlinear model of a hydraulic servomechanism,Journal of Engineering Mathematics,vol.49,no.4,p.391-406 (Olanda) ( revista ISI) A.Halanay,C.A.Safta(2000),Existence and stability of normal motions in loaded Hydraulic copying 4. systems with periodic and composed inputs,Z.Angew.Math.Mech.,80,no.2,93-101. (Germania) (revista ISI) 5. A.Halanay,C.A.Safta(1999),Stability and accuracy of steady-state motions in loaded copying systems:an analytical approach,Computer Assisted Mech.and Engineering Sci.,6,p.107-113. (Polonia)

13. 14. 15. 16. 17.

Membru al asociatiilor profesionale: ROMAI (din 1996) Limbi straine cunoscute: Engleza/Franceza Alte competente: expert CNCSIS Specializari si calificari: Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia director

Perioada: 2006-2008

CEEX-Modul IV, contract 139/10.08.2006 Modernizarea laboratorului de gazohidrodinamica, masini hidraulice si instalatii in vederea recunoasterii competentei pentru efectuarea incercarilor hidrodinamice la robinete cu diametre maxime de 600 mm AQUA-RET, Leonardo da Vinci Project, IRL/06/B/F/PP-153111, 2006 (responsabil din partea UPB) CNCSIS, 34967 tema 149, cod 17, Tehnici moderne de optimizare si conducere a statiilor de pompare

director Director

2006-2008 2000 - 2001

IDEI ID-919, 260/2007 Controlul curgerilor in interactiunea fluid structura Director 2007-2010 18. Alte mentiuni: Participarea la workshop-ul Romano-Japonez organizat de UNESCO la Yokohama, Japonia, pe 12 octombrie 2004 si intitulat WIND ENGINEERING AND CULTURAL HERITAGE (INGINERIA VANTULUI SI PATRIMONIUL CULTURAL)cu comunicarea: Research carried out in Romania about the response to wind of the Endless Column. Participarea in perioada 6-15 octombrie 2004 la programul de cercetari experimentale in tunelul aerodinamic al Universitaii Nationale din Yokohama Sunt membra ROMAI - Asoc. Romana de Matematica Aplicata in Industrie din 1996. Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Lista de 5 lucrari publicate, relevante pentru proiect. Data completãrii: 05 02 08

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: Doctorand 1. Nume: VADEAN 2. Prenume: Claudiu Cristian 3. Data si locul nasterii: 1 Noiembrie 1983, Bucuresti 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: Necasatorit 6. Studii: Institutia Formular A2.2 PC 2908

Scoala Generala Nr. 175 Bucuresti

Liceul Teoretic “Ion Neculce” Bucuresti, Specializarea Matematica -Fizica

Facultatea de Inginerie Aerospatiala, UPB, Sectia Constructii Aerospatiale

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute 7. Titlul stiintific: -

1990 - 1998

1998 - 2002

2002 - 2007

Catedra de Stiinte Aerospatiale “Elie Carafoli” (Facultatea de Inginerie Aerospatiala, UPB) 1 oct 2007 – prezent

Bacalaureat

Inginer mecanic Doctorand

8. Experienta profesionala: Perioada: octombrie 2004 – iulie 2006 de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Locul: Catedra de Rezistenta Materialelor (Laboratorul pentru Modelarea si Simularea Comportarii si Deteriorarii Materialelor) Institutia: UPB, IMST Functia: Descriere: Colaborator in cercetare

februarie 2007 – septembrie 2007 Sufleria subsonica

octombrie 2007 – prezent Catedra de Stiinte Aerospatiale “Elie Carafoli

CSA INCAS Colaborator in cercetare

UPB, Facultatea de Inginerie Aerospatiala Asistent universitar

9. Locul de munca actual si functia: Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Catedra de Stiinte Aerospatiale, Asistent universitar 10. Vechime la locul de munca actual: 4 luni 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: a. Teza de diploma – „Studiul comparativ al schemelor centrate pentru integrarea Sistemului Euler cu aplicatii la curgerile bidimensionale” (sub

indrumarea d-lui Prof. Dr. Ing. Sterian Danaila). b. Vadean, C. - „Integrarea numerica a sistemului Euler” (coordonator: Prof. dr. ing. Sterian Danaila), sesiune de comunicari, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Mai 2007. c. Constantinescu, D.M., Sandu, M., Bocaneala, B., Cojocaru, G., Petrescu, C., Purdel, C., Vadean, C., Experimental and finite element static tests of ceramic aluminacomposites, The 12th International Conference of Nonconventional Technologies, ICNct 2005, Noiembrie 3-4, Bucuresti, 2005. d. Constantinescu, D.M, Sorohan, St., Purdel, C., Vadean, C., Modeling of impact stresses in ceramic materials, The 12th International Conference of Nonconventional Technologies, ICNct 2005, Noiembrie 3-4, Bucuresti, 2005. 13. Membru al asociatiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: Engleza - Foarte Bine Franceza - Conversational 15. Alte competente: Sistem de operare Software

: Windows, Linux : MATLAB, Maple, FLUENT/GAMBIT, ANSYS LS-DYNA, COSMOSM, FreeFEM++, Tecplot Limbaje de programare : Fortran 90, C++, Ada95

16. Specializari si calificari: Inginer 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: 18. Alte mentiuni: -

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 25.01.2008

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 0.4)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Functia in cadrul Proiectului: Doctorand 1. Nume: COJOCARU 2. Prenume: Marius-Gabriel 3. Data si locul nasterii: 5 Septembrie 1983, Slatina 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: Necasatorit 6. Studii: Institutia Formular A2.2 PC 2908

Scoala Generala “Ion Minulescu” Slatina,

Colegiul National “Ion Minulescu” Slatina, Specializarea Matematica -Fizica

Facultatea de Inginerie Aerospatiala, UPB, Sectia Constructii Aerospatiale 2002 - 2007

Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute 7. Titlul stiintific: -

1994 - 1998

1998 - 2002

Catedra de Stiinte Aerospatiale “Elie Carafoli” ( Facultatea de Inginerie Aerospatiala ) 1 octombrie 2007 - prezent

Bacalaureat

Inginer mecanic Doctorand

8. Experienta profesionala: Perioada: octombrie 2004 – iulie de la (luna, anul) 2006 pana la (luna, anul) Locul: Catedra de Rezistenta Materialelor ( Laboratorul pentru Modelarea si Simularea Comportarii si Deteriorarii Materialelor Institutia: UPB, IMST Functia: Colaborator in cercetare Descriere:

februarie 2007 – prezent Sufleria subsonica

1 octombrie 2007 prezent Catedra de Stiinte Aerospatiale “Elie Carafoli”

CSA - INCAS Colaborator in cercetare

UPB Asistent cercetare

9. Locul de munca actual si functia: Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Catedra de Stiinte Aerospatiale, Asistent cercetare 10. Vechime la locul de munca actual: - 4 luni 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate: a. Teza de diploma – „Integrarea Sistemului Euler folosind o schema Roe” (sub indrumarea d-lui Prof. Dr. Ing. Sterian Danaila).

b. Cojocaru,M.G. - „Profile aerodinamice in curgeri transonice” (coordonator: Prof. Dr. ing. Sterian Danaila), sesiune de comunicari, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Mai 2007. c. Constantinescu, D.M., Sandu, M., Bocaneala, B., Cojocaru, G., Petrescu, C., Purdel, C., Vadean, C., Experimental and finite element static tests of ceramic Alumina composites, The 12th International Conference of Nonconventional Technologies, ICNct 2005, Noiembrie 3-4, Bucuresti, 2005.

13. Membru al asociatiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: Engleza - Foarte Bine Franceza - Bine Italiana - Conversational 15. Alte competente: Sistem de operare Software

: Windows : MATLAB, Mathcad, Ansys, Ls-Dyna, CosmosM, Fluent, Gambit , FreeFEM++, Tecplot Limbaje de programare : Fortran 90/95

16. Specializari si calificari: Inginer 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: 18. Alte mentiuni: Local IV la Faza Nationala a Concursului Profesional Studentesc de Rezistenta Materialelor “C.C. Teodorescu” Timisoara, mai 2004

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 25.01.2008

Anexa 2

CURRICULUM VITAE (CV 11)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908 Functia in cadrul Proiectului: Asistent cercetator 1. Nume: Pana 2. Prenume: Valentin 3. Data si locul nasterii: 17.12.1979, Bucuresti 4. Cetatenie: romana 5. Stare civila: necasatorit 6. Studii: Institutia UPB - Facultatea de UPB - Facultatea de Inginerie Aerospatiala Inginerie Aerospatiala Perioada: de la (luna, anul) Oct.1999-Iun.2004 Oct.2004-Iun.2005 pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute Diploma de inginer Diploma studii aprofundate 7. Titlul stiintific: Inginer 8. Experienta profesionala: Perioada: Oct.2004-Iun.2007 Locul: Bucuresti Institutia: Universitatea Politehnica Bucuresti Functia: Asistent Descriere: Pe langa activitatea didactica participare la programe de cercetare in domeniul: sisteme de control pentru aeronave. 9. Locul de munca actual si functia: Asistent, Universitatea Politehnica Bucuresti 10. Vechime la locul de munca actual: 3 ani 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate Participare la sesiunea de comunicari organizata de UPB cu lucrarea „ Sisteme de prevenire a oscilatiilor induse de pilot” Participare la Simpozionul de comunicari stiintifice al ACTTM cu lucrarea „ Detectia oscilatiilor induse de pilot” 13. Membru al asociatiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: engleza, rusa 15. Alte competente: 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: CEEX-05-D11-44/07.10.2005 "Control singular si Asistent 2005 -2007 stabilitate in dinamica sistemelor" cercetator PNCDI "Securitate" R33/ 29.12.2005, "Sistem de 2005 -2007 Asistent comanda, control, culegere de date si comunicatie – cercetator dezvoltare UAV" PNCDI "Securitate" R36/2005 "Abordari actuale la 2005 -2007 nivel NATO pentru securitatea in domeniul Asistent transportului aerian, terestru si naval prin cercetator introducerea conceptului de supravietuire" 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 02.02.2008

Anexa 2

CURRICULUM VITAE (CV 11)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908 Functia in cadrul Proiectului: 1. Nume: Constantinescu 2. Prenume: Cristian Emil 3. Data si locul nasterii: 23-03-1964, Bucuresti 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: casatorit 6. Studii: Institutia Universitatea Institute for Financial Politehnica Bucuresti Management, University of Manchester, UK Perioada: de la (luna, anul) Oct. 1982-Iul.1988 Ian. 1997-Iul.2003 pana la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute Inginer MBA 7. Titlul stiintific: 8. Experienta profesionala: Perioada: de la …..(luna, anul) Sep. 1988 - Apr. 1990 Mai 1990 - prezent pana la …..(luna, anul) Locul: Ghimbav, Brasov Bucuresti Institutia: ICA Brasov UPB, Facultatea de Inginerie Aerospatiala Functia: Inginer Asistent Descriere: Proiectare/Asimilare Aparate de bord, Ka126 Calculatoare de bort, Navigatie Aeriana 9. Locul de munca actual si functia: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de inginerie Aerospatiala 10. Vechime la locul de munca actual: 15 11. Brevete de inventii: 12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se anexeaza – lista lucrarilor elaborate/publicate trebuie sa contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului):

1. I.Stiharu, C.Alexe, O.Pleter, C.Constantinescu - "On Interactive Simulation in Area Navigation", International Automation Conference, SAII 8, Bucharest, 1991 2. I. Stiharu, C.Alexe, O.Pleter, C.Constantinescu - "On Predictive Control in Admospheric Guidance", International Automation Conference, SAII 8, Bucharest, 1991 3. Pleter, O.T., Constantinescu, C.E. - "A new Approch to Optimal Air Navigation", The 36-th International Scientific Symposium of METRA, 2005 4. Constantinescu, C.E., Pleter, O.P. - "Air trafic Control Optimization Using Genetic Algorithms", The 36-th International Scientific Symposium of METRA, 2005 5. Stefanescu, I., Pleter, O.T., Constantinescu, C.E. - "Simultaneous 4D Trajectory Optimisation Using Genetic Algorithms", Sixth International Conference on Mathematical Problems in Engineering and Aerospace Sciences: ICNPAA Budapest 2006
13. 14. 15. 16. Membru al asociatiilor profesionale: Limbi straine cunoscute: engleza, franceza Alte competente: dezvoltare hardware si software, sisteme embeded Specializari si calificari:

17. Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la... Grant CNCSIS cod A380/2006 (GR139 T-74 MEC) Metodica de calcul si Executant Mar. 2006 - Dec. 2006 proiectare dinamica inversa pentru tunelul aeroacustic fara mecanisme de antrenare WINNDER Phase2 2006

18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii:
Nota: - se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare lista lucrarilor elaborate/publicate trebuie sa contina maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului.

Semnatura

Anexa 2

CURRICULUM VITAE (CV 11)
Formular A2.2 Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Domeniul de cercetare Acronimul Propunerii
8

FSI

Tipul proiectului Numarul alocat la inregistrarea on-line

PC 2908

Functia in cadrul Programului: responsabil proiect 1. Nume: Stanica 2. Prenume: Cristian Mihail 3. Data si locul nasterii: 13.09.1975 Bucuresti 4. Cetatenie: Romana 5. Stare civila: Necasatorit 6. Studii: Universitatea Institutia Politehnica Bucuresti Facultatea de Inginerie Aerospatiala Perioada: de la de la Octombrie 1995 (luna, anul) pana pana la Iulie 2003 la (luna, anul) Grade sau Inginer Diplomat in diplome obtinute Sisteme de Propulsie 7. Titlul stiintific: Inginer 8. Experienta profesionala: Perioada de la Aprilie 2004 pana in prezent : de la ….. (luna, anul) pana la ….. (luna, anul) Locul: Bucuresti Instituti I.N.C.D.T. a: COMOTI Functia: Inginer Descrier Proiectare e: 9. Locul de munca actual si functia: I.N.C.D.T. - COMOTI Inginer 10 . Vechime la locul de munca actual: 32 luni 11. Brevete de inventii:

12. Lucrari elaborate si / sau publicate (se anexeaza lista lucrarilor publicate in domeniile Programului, relevante pentru activitatile care urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): 13. Membru al asociatiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: Engleza 15. Alte competente: 16. Specializari si calificari: 17. Experienta acumulata in alte programe nationale/internationale: Programul/Proiectul Functia Perioada:de la... pana la... Silencer Proiectant de la Aprilie 2004 pana in Prezent Abranew Proiectant de la Aprilie 2004 pana in Prezent VITAL Proiectant de la Ianuarie 2005 pana in Prezent 18. Alte mentiuni: Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea. Data completarii: 20 06 2007

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 04)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Func ia in cadrul Proiectului: Responsabil proiect COMOTI 1. Nume: VIZITIU 2. Prenume: GEORGEL 3. Data şi locul naşterii: 10.11.1952 4. Cetă enie: ROMANA 5. Stare civilă: Necasatorit 6. Studii: Institu ia Liceul “Mihai Universitatea Politehnica Viteazul“ Bucuresti Bucuresti Perioada: de la (luna, anul) 1967 - 1971 1973 - 1978 până la (luna, anul) Grade sau diplome ob inute Studii medii Inginer - Sisteme de generale Propulsie 7. Titlul ştiin ific: 8. Experien a profesională: Perioada: August 1978– August 1982 – Iulie Iulie 1991–Martie August 1982 1991 2001 Locul: Bucuresti Bucuresti Bucuresti Institu ia: Compania TAROM INCREST – INCDT – COMOTI Magurele Magurele Func ia: Inginer stagiar Cercetator stiintific Cercetator stiintific gr. III si gr. II Descriere: Serviciul Motor de aviatie in Masurari si tehnologic – conceptie proprie prelucrari Compartimentul TR33, semnale acustice; Reparatii Experimentari diagnosticarea turbine eoliene; din masinilor paletate 1987 am lucrat la Laboratorul de Aeroacustica si Vibratii Formular A2.2 PC 2908

Martie 2001 prezent Bucuresti INCDT – COMOTI Militari Sef sectie Programe Internationale Proiectare aerodinamica si mecanica masini paletate in medii CFD si FEA (CFX, Patran- Nastran, Fortran, Autocad). Proiecte aerospatiale si turbine eoliene cu ax vertical

9. Locul de muncă actual şi func ia:

INCDT – COMOTI ; Sef Sectie -Programe

Internationale
10. Vechime la locul de muncă actual: 8 ani 11. Brevete de inven ii: 12. Lucrări elaborate şi / sau publicate - Calculul mecanic ( rezistenta si vibratii ) al pieselor paletate pentru ventilatorul experimental cu grad foarte mare de dilutie, proiect SILENCE®; - Calculul aerodinamic si mecanic al pieselor paletate pentru ventilatorul experimental SRF, proiect VITAL; - Calculul aerodinamic pentru compresoarele centrifugale de gaze de inalta eficienta pentru inmagazinarea subterana a gazelor, proiect EEISG;

- Calculul aerodinamic pentru compresorul de aviatie de mare eficienta, proiect Aerospatial; 13. Membru al asocia iilor profesionale: Societatea Romana de Acustica 14. Limbi straine cunoscute: Engleza 15. Alte competen e: 16. Specializări şi calificări: 17. Experien a acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte na ionale/interna ionale: Programul/Proiectul Func ia Perioada: de la... până la...

TR 33 Laborator Acustica SILENCE ® VITAL

Inginer Inginer Sef Compartiment Proiectare Mecanica Sef Compartiment Proiectare Mecanica; Coordonare lucrari VitalSRF

1982-1985 1987-2000 2001 - 2007 Ian 2005 - prezent

18. Alte men iuni: Incepand din anul 2003 coordonez activitatile de calcul aerodinamic, calcul mecanic, de proiectare si de experimentare pentru proiectele internationale si nationale in derulare in cadrul compartimentului Programe Internationale: Proiectele SILENCE® (proiect european), VITAL (proiect european), ABRANEW (proiect eurapean), TRIPLUFLUX (motor aeroreactor cu trei fluxuri), DUBLUFLUX, Cercetari aerospatiale (motor ionic pentru altitudini de satelizare joase), Turbine eoliene. Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. Data completării:
Nota:

01.02.2008

- se vor anexa CV-urile doar pentru persoanele cu studii superioare

Anexa 2

CURRICULUM VITAE (CV 11)

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Domeniul de cercetare Acronimul Propunerii
8

Formular A2.2
PC 2908

FSI

Tipul proiectului Numarul alocat la inregistrarea on-line

1. Nume: NICULESCU 2. Prenume: MIHAI LEONIDA 3. Data şi locul naşterii: 01.11.1974, Bucuresti 4. Cetă enie: română 5. Stare civilă: necăsătorit 6. Studii: Universitatea Politehnică Institu ia Bucureşti, Facultatea Inginerie Aerospa ială, Sec ia Sisteme de Propulsie Perioada: 1993 - 1998 1998 - 1998 Grade sau inginer motoare de avia ie inginer cu studii aprofundate diplome în motoare de avia ie ob inute 7. Titlul ştiin ific: inginer cu studii aprofundate în motoare de avia ie 8. Experien a profesională: Perioad a: Locul: Institu i a: Func ia: 01.09.2000 prezent Bucureşti INCDT COMOTI. Cercetător ştiintific -

Descrier calcule aerodinamice e: 9. Locul de muncă actual şi func ia: INCDT COMOTI., Cercetător ştiintific gradul III 10. Vechime la locul de muncă actual: 7 ani

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate : - " Cresterea puterii motorului datorita supraalimentarii prin injectie cu apa " coordonator proiect :prof.dr.ing. N.V. Constantinescu - " Caracteristica universala si regimurile tranzitorii ale turbinei axiale" coordonator proiect :prof.dr.ing. V. Stanciu - M. L. Niculescu, V. Silivestru, G. Vizitiu, Flow in the Meridional Section of the Centrifugal and Mixed Impellers, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, series B, published by Transilvania University Press, ISSN 1223-964, pp. 283-290, 2006 - M. L. Niculescu, C. Stănică, G. Vizitiu, V. Silivestru, Numerical Simulation of an Atomizing Air Impeller, Romanian Conference of Ansys and Fluent, Sinaia, ISBN 978-973-718-757-4, 2007 - M. L. Niculescu, V. Silivestru, G. Vizitiu, S. Dănăilă, C. Berbente, Theoretical and Numerical Investigation of Centrifugal and Mixed Compressor Impellers, ISAIF8-0012, Proceedings of the 8th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows, Lyon, France, Vol. II, pp. 803-809, July 2007 - M. L. Niculescu, V. Silivestru, G. Vizitiu, B. Gherman, S. Dănăilă, C. Berbente, Detailed Investigation of an Atomizing Air Compressor, ISAIF8-00125, Proceedings of the 8th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows, Lyon, France, Vol. II, pp. 829-836, July 2007 14. Limbi străine cunoscute: - Franceza mediu - Engleza mediu 15. Alte competen e: - Office 2000, Mathcad 7, Turbo Pascal, C++, Fortran, AutoCAD, Ansys CFX 16. Specializări şi calificări: 17. Experien a acumulată (inclusiv experienta manageriala) în alte programe/proiecte na ionale/interna ionale: Func ia Perioada:de la... până Programul/Proiectul la... Triplu Flux Cercetător ştiintific 2005 - prezent 18. Alte men iuni: Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. Data completării: 15.01.2008

Anexa I.6

LISTA ECHIPAMENTELOR EXISTENTE SI NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI (LD 05)7
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare 8 Domeniul de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line Formular A2.1 PC 2908

A2.3.a Existente Denumirea Organizatiei Denumire echipament Infrastructura retea locala STRAERO

Sever Intel

Masina universala de incercari INSTRON

Echipament de incercare vibrometrie PRODERA

Echipament de culegere si prelucrare date National Instruments

Echipament de culegere si prelucrare date National Instruments

Echipament de culegere si prelucrare date HOTTINGER Traductori de deplasare HOTTINGER

Traductori de acceleratie BRUEL&KJAER Soft analiza MEF ANSYS Structural Soft MATHLAB + SIMULINK Soft culegere si prelucrare date LABVIEW Soft simulare si procesare paralela FLIGHTLAB Denumirea organizatiei (P1) Denumire echipament

SC STRAERO S.A. Caracteristici (uzura medie (%)) Retea locala 100/1000 MB/s, server Intel cu SO Microsoft Windows, statii Intel cu SO Microsoft Windows, Hub-uri, Swich-uri, Router CISCO, imprimanta HP 1300 (uzura medie 70%) (caracteristici minime) 2 procesoare Inlel Pentium IV Xeon, 1 GB Ram, 240 GB HDD (uzura medie 50%) (caracteristici minime) cu celula sarcina 3tf si traductor deplasare +/100mm uzura medie: 0% Anul de punere in functiune : 2007 16 canale traductori acceleratie 8 canale de excitatie simultana cu excitatori de 30 si 50 daN uzura medie: 10 % Anul de punere in functiune : 2006 8 canale I/O digitale, 100 kS/s, 8 biti, pachete software de achizitie de date, de vizualizare si de analiza a informatiilor uzura medie: 40% (caracteristici minime) 2 canale de comanda analogice, 16 canale digitale I/O pe 12 biti, 200 kS/s, pachete software de achizitie de date, de comanda, de vizualizare si de analiza a informatiilor uzura medie: 25% (caracteristici minime) Anul de punere in functiune : 2006 Uzura medie in (procente) : 0% 80 Traductori inductivi +/- 100mm 20 Traductori inductivi +/- 200mm uzura medie: 45% 4 Traductori inductivi (uzura medie: 40%) 4 traductori capacitivi (uzura medie: 15%) nr. nelimitat de noduri, nr. nelimitat de elemente, interfata CATIA + 9 Toolboxuri de specialitate Full option instrumentare si achizitie/comanda INAS Caracteristici (uzura medie (%))

Maguay PowerStation (o buc)

CPU Intel Pentium 4 1.9 GHz, RAM 512 MB RIMM, HDD 40 GB IDE, NVIDIA GeForce2 MX 440 64 MB, Windows 2000 Professional OEM (uzura 60%)
(caracteristici minime)

HP Compaq Evo n1020v (o buc)

HP Workstation xw8000 (o buc)

SUN Ultra 60 (o buc) HP Workstation xw4400 (o buc)

ComRace Supreme (o buc)

CPU Intel Pentium 4 2.4 GHz, RAM 768 MB, HDD 40 GB, ATI IGP 340M 32 MB, Windows XP Professional (uzura 25%) CPU Intel Xeon 2.8 GHz, RAM 1 GB DDR, HDD 72 GB SCSI U320, NVIDIA Quadro 750 XGL 128 MB, Windows XP Professional (uzura 40%) CPU UltraSparc II 300 MHz, RAM 1 GB, HDD 18 GB SCSI, Sun Solaris 8 (uzura 60%) CPU Intel Core 2 Duo, RAM 2 GB DDR2, HDD 250 GB IDE, NVIDIA 7600 GT 256 MB, Windows XP Professional (uzura 5%) CPU Intel Celeron 900 MHz, RAM 256 MB, HDD 80 GB IDE, NVIDIA 32 MB, Windows XP Professional (uzura 75%)
MB INTEL 1U rack-optimized Intel® Server System SR1530AHLX includes S3000AHLX board, 1U chassis with 2 fixed hard drive Carriers, passive heatsink, 350W power supply, basic rack rail, Intel® Adaptive Slot with Intel® Xeon® processor 3000 sequence support [SR1530AHLX] CPU INTEL Quad-Core Xeon X3220 2.4GHz (1066MHz, 8MB,Kentsfield,775 ) Active Heatsink, box [BX80562X3220] RAM 2 x KINGSTON 4GB 667MHz DDR2 ECC CL5 DIMM (Kit of 2) [KVR667D2E5K2/4G] HDD 2 x SEAGATE Barracuda 7200.11 500GB 7200rpm 32MB cache SATA NCQ 3Gbit/s [ST3500320NS] UPB-CCAS Caracteristici (uzura medie (%)) Suflerie subsonica de diametru 1,5 m 30% (reconditionat) Echipament de incercari in suflerie 30% (reconditionat Retea de calculatoare Calculator Imprimanta COMOTI Caracteristici (uzura medie (%)) Caracteristici (uzura medie (%))

2x Intel Server (CPU Intel Xeon QC, RAM 8GB, HDD 1TB)

Denumirea Organizatiei (P2) Denumire echipament Suflerie subsonica de diametru 1,5 m Echipament de incercari in suflerie Retea de calculatoare Calculator Imprimanta Denumirea Organizatiei (P3) Denumire echipament Denumire echipament Sistem achizitie si prelucrare semnale zgomot cu 12 canale-Orghestra Metravib Sistem achizitie si prelucrare semnale zgomot cu 6 canale-Pulse Bruel si Kjaer Laborator acustica cu camera anecoica, reverberanta, pentru masurari zgomot Laborator mobil pentru masurari zgomot Stand incercari compresoare Sistem de calcul multiprocesor pentru curgeri CFX Masini de prelucrare mecanica in 5 axe – LINE si DAHLIH A2.3.b De achizitionat Denumirea Organizatiei Denumire echipament Medii de dezvoltare software Pachete soft proiectare

SC STRAERO S.A. Caracteristici principale Visualstudio, BORLAND, SDK pentru softuri de proiectare analiza si incercari laborator CATIA, SOLIDWOKS,PROENGENEER….

Pachete soft analiza Pachete soft laborator Echipament de incercare Retea locala calculatoare

Instrumente laborator Pompe presiune Sistem climatic Sisteme monitorizare conitii ambientale laborator incercari Sisteme comanda si control echipamente de incercare Echipamente auxiliare Denumirea Organizatiei (P1) Denumire echipament server HPC - DELL Intel (2x4CPU Intel Xeon QC RAM 256 GB HDD 10TB )+OS MS Server 2008 64bit.+ UPS 3000 wat/8h 1 buc. Rack Multiplex Denumirea Organizatiei (P2) Denumire echipament Laptop Calculator Calculator multiprocesor Imprimante laser Echipamente dotare suflerie subsonica Sistem de achizitie date Senzori/traductori Labview Windows XP, Vista (32 si 64 biti) Suse Linux Denumirea organizatiei (P3) Denumire echipament Mentenanta licenta CFX Extindere licenta pentru modul multiprocesor CFX Sisteme calcul multiprocesor pentru calcul CFD si acustic Sisteme achizitie date portabil

ANSYS,NASTRAN, PATRAN LABview, MATHLAB,Mathcad,Flightlab,Matematica Masini incercat mecanice 06-20tf si sisteme comanda Server INTEL XEON, statii INTEL, echipamente active retea, Calculatoare, Laptopuri,impimante,proiectoare, sisteme achizitie imagine,scanner (caracteristici minime) Sonde ultrasonice, echipamente unde LAMB, camera infrarosu Joasa, medie si inalta Sistem de ventilatie si eliminare noxe Inregistratore temperatura, presiune, umiditate Masini de incercat la torsiune, masina de incercat la vibratii, masina de incercat la soc, incinta incercari climatice,….. Pompe inalta si joasa presiune, Cuplaje elastice, Blocuri de automatizari si comanda electrica si electronica S.C. INAS S.A. Caracteristici principale

2x4CPU Intel Xeon 3 Ghz ; Quad Core RAM 32*8GB ; HDD 20*512 GB (caracteristici minime) - licente OS MS Server 2008 64bit Hy performance - UPS 1200 wat / 8h (caracteristici minime) - Rack 8 stan/full vent
UPB-CCAS Caracteristici principale Dual Core 2 (2,33+), 4 GB DDRAM, 200 GB HD (configuratie minima) Quad Core 2 (3GHz+), 8 GB DDRAM, 500 GB HD (caracteristici minime) Min. 8 procesoare, mem.32 GB, 2* 1 TB HD (caracteristici minime) Laser multifunctionala, mem 64 MB Traductori de presiune, micromanometre digitale, conducte flexibile, anemometru, tub Pitot, balanta tensometrica Placa de achizitie de date -2buc, conditioner semnal – 2buc Traductori de forta, marci tensometrice, traductori de deplasare liniara si unghiulara, traductori acceleratie Program procesare semnale Sistem operare Sistem operare COMOTI Caracteristici principale

-

60 procesoare, 40 Gb memorie RAM (caracteristici minime) 1 buc, 2,8 GHz, 4 Gb memorie RAM (caracteristici minime)

Data: 01.02.2008
DIRECTOR GENERAL Prof.Dr.ing.Ion FUIOREA Director Proiect
Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES

Anexa I.7

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI (PR 06)
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare Formular A3 Domeniul de cercetare 8 Tipul proiectului PC Acronimul Propunerii FSI Numarul alocat la inregistrarea on-line 2908 Denumirea proiectului: Platforma software pentru analiza interactiunii fluid-structura Structură cadruDurata Etapa (luni) Necesar resurse financiare **) (Valoare exprimata in lei) din care: Rezultate Total 4 - Raport tehnic cu algoritmi decalati in timp si transfer de date - Specificatii tehnice 5 Manopera 6 Materiale si servicii 7 Finan are din bugetul de stat Dotari 8 Deplasari 9 Terti (maxim 5%) 10 Cheltuieli indirecte 11 Finan are din alte surse (cofinan are) 12 Etape/ Denumirea Activită ii/ Participanti 1 Etapa I Pregatirea dezvoltarii mediului de lucru Activitate I.1 Algoritmi decalati in timp *** CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitate I.2 Specificatii pentru mediul de lucru CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea I.3 Analiza transferului de date intre aplicatii in cadrul mediului de lucru CO Partener 1 Partener 2 Categoria de activitate*

Anul 0

2

3

6

398150

191000

19800

41250

3800

1000

116600

24700

A 1.2 Cercetare fundamentala

99350 90000 6000 1250 2100

A 2.3 Cercetare industriala

183175 25375 39000 81500 37300

12875 1375 11500

A 2.1 Cercetare industriala

115625

11825

22325 36800 25000

2325 9500

Partener 3 Etapa II Dezvoltari teoretice, programare si pregatirea experimentelor Activitatea II.1 Algoritmi cuplati CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea II.2 Program experimental, proiectare modele experimentale CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea II.3 Programarea algoritmilor decalati in timp CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitate II.4 Diseminare rezultate CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Etapa III Programare, baza de date numerice, experimentari Activitatea III.1 Implementare algoritmi cuplati expliciti CO A2.2 Cercetare industriala -raport cercetare experimente - programe calcul -comunicari, workshop A1.2 Cercetare fundamentala -raport tehnic algoritmi cuplati, programe calcul -modele experimentale -articole, participari la conferinte

31500

6

554575

209000

19000

149000

8000

1000

121575

47000

93900 90000 600 1200 2100

A2.4 Cercetare industriala

389775

43000 166300 132175 48300 A2.2 Cercetare industriala 65900 2000 22900 20000 21000 B2 Activitati suport 5000

42000

5000

5000

6

441025

188100

17400

73000

5600

6000

107625

43300

149000 4800

4400

Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea III.2 Implementare aplicatii in mediu de lucru CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea III.3 Realizare experimente, prelucrare si stocare rezultate CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea III.4 Realizare baza de date teoretice si numerice CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea III.6 Diseminare rezultate : Workshop Ansys / Fluent CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Etapa IV Programare, baza de date numerice, validari Activitatea IV.1 Programare algoritmi cuplati impliciti CO Partener 1 Partener 2 Partener 3

17200 116500 10500 A2.2 Cercetare industriala 118000 87300 20200 10500 A2.6 Cercetare industriala

4400

21500 16300 5200

98375

10000

30000 20000 16875 31500 A2.1 Cercetare industriala 63500 8200 24800 20000 10500 B3 Activitati suport 12150

5000 5000

6600

6600

800

4000 5000 3150 6 A2.2 Cercetare industriala - Raport cercetare, - programe calcul 348425 178000 12800 4000 2900 2000 105100

800

43625

120375 35875 17000 46500 21000

10575 5875 4700

Activitatea IV.2 Implementare aplicatii in mediu de lucru CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea IV.3 Dezvoltarea bazei de date teoretice si numerice CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea IV.4 Validari cu date numerice si experimentale CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Etapa V Programare, documentatie, validari

A2.2 Cercetare industriala

63375 35875 17000 10500

10575 5875 4700

A2.1 Cercetare industriala

94675 35875 17000 25000 16800

10575 5875 4700

A2.1 Cercetare industriala

70000 36700 22800 10500 - raport cercetare, - programe calcul, - articole, - comunicari stiintifice

11900 6700 5200

6

270800

124500

14800

6000

10500

1500

76650

36850

Activitatea V.1 Implementare aplicatii in mediul de lucru CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea V.2 Realizare documentatie pentru mediul de lucru CO Partener 1 Partener 2 Partener 3

A2.2 Cercetare industriala

96800 46250 18000 32550

12850 8250 4600

A2.3 Cercetare industriala

70000 45025 8100 16875

10625 8025 2600

Activitatea V.3 Validari cu date numerice si experimentale CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea V.4 Diseminare rezultate CO Partener 1 Partener 2 Partener 3

A2.1 Cercetare industriala

99000 43275 23600 32125

13375 8275 5100

B2 Activitati suport

5000

5000 - raport cercetare - platforma software, - documentatie platforma, - articole, comunicari stiintifice

Etapa VI Kit de instalare, comparatii, ghid de buna practica

6

213250

105500

4800

0

11000

5000

54800

32650

Activitatea VI.1 Realizare kit de instalare pentru mediul de lucru CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea VI.2 Realizare documentatie pentru mediul de lucru CO Partener 1 Partener 2 Partener 3 Activitatea VI.3 Analiza comparative a aplicatiilor si realizarea unui ghid de buna practica CO Partener 1 Partener 2 Partener 3

A2.2 Cercetare industriala

74625 57325 17300

14925 10325 4600

A2.3 Cercetare industriala

55000 29925 8200 16875

7625 4925 2700

A2.1 Cercetare industriala

75625

9500

22300 25200 28125

2300 7200

Activitatea VI.4 Diseminare rezultate CO Partener 1 Partener 2 Partener 3

B2 Activitati suport

8000

600

3000 5000

600

*) Se vor nominaliza obligatoriu categoriile de activitati conform Schemei de Ajutor de stat (Anexa IV) **) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale ***) Pentru activitatile derulate de institutiile participante in proiect, la nivelul fiecarei etape, nu se vor completa coloanele: 3, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11 Nota: Valorile inscrise in Planul de realizare a proiectului sunt orientative. Acestea sunt necesare pentru o apreciere corecta, in timpul procesului de evaluare, a corelatiei dintre categoriile de activitati si cheltuieli. Conform HG 475/2007, etapele de realizare vor avea durate de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia primului an de derulare a proiectului pentru care durata poate fi mai mica, dar nu mai putin de 3 luni. Director general STRAERO Director de proiect Prof. Dr. Ing. Ion FUIOREA Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.8 a

Formularul B pentru proiecte complexe (FB 07)
fontul Arial 11 sau Times New Roman 12, spatiere – la un rind Titlul proiectului (maxim 200 caractere)

PLATFORMA STRUCTURA

SOFTWARE

PENTRU

ANALIZA

INTERACTIUNII

FLUID-

Cuvinte cheie: (max 5 cuvinte) CFD, MEF, interactiune fluid-structura Rezumatul proiectului (maxim 1 pagina,)

Scopul proiectului este proiectarea, implementarea si validarea, prin comparatii cu rezultate numerice si experimentale, a unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe de interactiune fluid-structura prin simulari numerice. Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii sectorului de CD romanesc in domeniul cercetarilor si tehnologiilor aerospatiale pentru intensificarea activitatii de cercetare-dezvoltare si pentru a raspunde cu succes la cerintele industriei aerospatiale europene competitive. Atingerea acestui obiectiv general va fi asigurata prin realizarea urmatoarelor obiective specifice de cercetare-dezvoltare si suport: 1. Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru platforma software. 2. Programarea aplicatiilor in limbaje avansate. 3. Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS. 4. Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice. 5. Diseminarea rezultatelor. Noua platforma software trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte functionale: 1. Sa includa modele matematice cu grade diferite de complexitate pentru analiza fenomenelor de interactiune fluid-structura. 2. Sa poata fi folosit atat pentru calcule ingineresti de rutina cat si pentru investigatii avansate din punct de vedere stiintific. 3. Analiza instabilitatilor sa fie realizata în domeniile timp si frecventa. 4. Sa foloseasca mediul de lucru al unui software industrial avansat pentru dezvoltarea de aplicatii. 5. Sa fie validat prin comparatii cu rezultate experimentale. Obiectivele specifice ale proiectului se concretizeaza prin implementarea in mediul de lucru al codului comercial de analiza a structurilor si a curgerilor ANSYS a unor noi aplicatii software cu valoare adaugata mare, bazate pe algoritmi numerici moderni, cu ordin ridicat de precizie si bine fundamentati teoretic. Mediul de lucru si aplicatiile sunt validate printr-un proces complex de testare si comparare a rezultatelor proprii cu date teoretice si numerice de referinta si cu rezultate experimentale. Coordonatorul proiectului este Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor AeroAstronautice SC STRAERO S.A. contribuie in proiect la elaborarea modelelor matematice si algoritmilor de calcul, implementarea algoritmilor in programe de calcul, proiectarea modelelor aeroleastice si realizarea experimentelor cu acestea. CO asigura si managementul proiectului pe toata durata acestuia. Partenerul P1 este INAS SA si are drept principale sarcini implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS si realizarea documentatiei si a software-ului de instalare. Partenerul P2 este Centrul de Cercetari pentru Aeronautica si Spatiu din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si asigura prin personalul calificat elaborarea modelelor matematice si algoritmilor de calcul, contribuie la implementarea algoritmilor in programe de calcul si realizarea simularilor numerice, participa la realizarea experimentelor cu modelele aeroelastice si validarea platformei software. Partenerul P3 este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucuresti si contribuie la implementarea algoritmilor numerici, realizarea simularilor numerice si validarea platformei software. 65

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Relevanta proiectului (maxim 1 pagina) - incadrarea proiectului in obiectivele programului 4 si in obiectivele specifice domeniului de cercetare

Proiectul imbina activitati de cercetare fundamentala, industriala si suport realizate de parteneri din mediul academic (P2) si institutute de cercetare-proiectare (CO, P1, P3) si se incadreaza in obiectivele programului 4 prin obiectivul general si obiectivele specifice precum si prin rezultatele prevazute. Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii sectorului de CD romanesc in domeniul cercetarilor si tehnologiilor aerospatiale pentru intensificarea activitatii de cercetaredezvoltare si pentru a raspunde cu succes la cerintele actuale si viitoare ale industriei aerospatiale europene. Acest obiectiv se indeplineste prin: a) cresterea capabilitatilor si competentelor de care dispune sectorul de CD al industriei aeronautice romane si prin b) realizarea de parteneriate pentru dezvoltarea actualelor facilitati nationale de educatie, cercetare si proiectare in domeniul aerospatial si in sectorul aparare/securitate. Proiectul este realizat in cadrul unui consortiu format din parteneri cu competente complementare si deja dovedite in cercetare-dezvoltare, care este format pentru a contribui la rezolvarea unei probleme interdisciplinare actuale, complexe si de mare intres ingineresc: proiectarea, implementarea si validarea unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe de interactiune fluid-structura prin simulari numerice. Este astfel indeplinit obiectivul general al programului 4 „Parteneriate in domenii prioritare”. Atingerea acestui obiectiv general va fi asigurata prin realizarea urmatoarelor obiective specifice de cercetare-dezvoltare si suport: 1. Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru platforma software. 2. Programarea aplicatiilor in limbaje avansate. 3. Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS. 4. Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice. 5. Diseminarea rezultatelor. Obiectivele generale si cele specifice ale prezentului proiect sunt conforme cu prioritatile “8.3.1. Tehnici aeronautice, dinamica zborului, CFD” si respectiv “8.3.6. Metode si tehnici avansate de simulare, comanda si control, de proiectare si fabricatie a aparatelor de zbor aerian , aerospatial si spatial” ale directiei de cecetare ”8.3 Tehnologii si infrastructura aerospatiala“ din domeniul prioritar ”8. Spatiu si securitate” al Programului 4 din cadrul PNCDI II.
scopul urmarit

Scopul proiectului este proiectarea, implementarea si validarea, prin comparatii cu rezultate numerice si experimentale, a unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe de interactiune fluid-structura prin simulari numerice. Noua platforma software (mediu de lucru) trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte functionale: 1. Sa includa modele matematice cu grade diferite de complexitate pentru analiza fenomenelor de interactiune fluid-structura. 2. Sa poata fi folosit atat pentru calcule ingineresti de rutina cat si pentru investigatii avansate din punct de vedere stiintific. 3. Analiza instabilitatilor sa fie realizata în domeniile timp si frecventa. 4. Sa foloseasca mediul de lucru al unui software industrial avansat pentru dezvoltarea de aplicatii. 5. Sa fie validat prin comparatii cu rezultate experimentale. Cerintele functionale enumerate raspund intereselor utilizatorilor/beneficiarilor si sunt avute in vedere in cadrul activitatilor prevazute pentru realizarea obiectivelor specifice ale proiectului. Acestea se finalizeaza prin implementarea in mediul de lucru al codului comercial de analiza a structurilor si a curgerilor ANSYS a unor noi aplicatii software cu valoare adaugata mare, bazate pe algoritmi numerici moderni, cu ordin ridicat de precizie si bine fundamentati teoretic. Mediul de lucru si aplicatiile sunt validate printr-un proces complex de testare si comparare a rezultatelor proprii cu date teoretice si numerice de referinta si cu rezultate experimentale. Documentatia de referinta, baza de date test si ghidul de buna practica insotesc 66

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

mediul de lucru.

Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic, incluzind gradul de noutate si posibilitatea aplicarii rezultatelor cercetarilor (maxim 5 pagini) prezentarea succinta a stadiului realizarilor S/T din domeniu, la nivel national si international, referitor la tema proiectului (max ½ pag)

Interactiunea Fluid-Structura (FSI) apare atunci cand fortele exercitate de fluid asupra structurii depind si in acelasi timp modifica forma structurii, prin deformarea elastica a acesteia. In analiza fenomenelor de FSI sunt examinate in egala masura starile structurii si ale fluidului. Aeroelasticitatea este un domeniu particular al FSI, aparut odata cu dezvoltarea aviatiei si in care analizele au drept tinta principala stabilirea limitelor in care o structura de aeronava poate rezista sigur interactiunii cu aerul. Un aspect fundamental in aeroelasticitate si FSI este ca fortele aerodinamice (sau hidrodinamice, gazodinamice), inertiale, elastice si masice sunt de aceleasi ordine de marime. Pentru structurile usoare din aviatie, acesta este un motiv determinant pentru justificarea calculelor aeroelastice. La nivelul de dezvoltare al tehnicii actuale si odata cu tendinta moderna de a controla curgerea pentru optimizarea unor procese, FSI a devenit un domeniu de cercetare intensa. Principala problema care trebuie rezolvata este cea a cuplajului dintre modelele matematice ale curgerii si respectiv corpului elastic (structurii). Pentru rezolvarea problemelor de curgeri din aplicatiile industriale, cele mai importante produse software sunt ale firmei ANSYS si anume CFX si FLUENT. Pentru analize structurale, exista o paleta mult mai larga de software, din care amintim ANSYS, NASTRAN, ABAQUS. COSMOS, etc. Din pacate, cuplarea unor astfel de coduri dedicate, extrem de sofisticate, nu este inca realizata sau realizabila direct. Pe plan international nu se poate discuta actualmente despre software capabil sa realizeze eficient analiza fenomenelor de interactiune fluid-structura sau aeroelastice. Exista o serie de programe de calcul industriale (comerciale), de casa si academice care pot fi folosite pentru rezolvarea unor probleme specifice, dintre care cele mai cunoscute sunt cele de aeroelasticitate dinamica. Din prima categorie mentionam modulul de aeroelasticitate al codului comercial NASTRAN si programele marca ZONATECH. Acestea folosesc modele aerodinamice potentiale liniare pentru calculul fortelor aerodinamice nestationare in domeniul frecventa. Este interesant de mentionat ca astfel de programe comerciale nu exista pentru retele de palete de compresoare. Programele de casa sunt mult mai performante, dar inaccesibile celor care nu au participat la dezvoltarea lor. Dintre acestea putem enumera AESIMBASIC al NLR (Olanda) si rezultatele proiectului european TAURUS (Technology Development for Aeroelastic Simulations on Unstructured Grids) din cadrul FP 5, la care a participat si Academia Tehnica Militara din Romania alaturi de parteneri ca EADS, Alenia, Saab. Specific acestor programe de casa este cuplajul intre coduri avansate de CFD (Computational Fluid Dynamics) si FEM (Finite Element Method) pentru determinarea conditiilor de flutter prin analiza in domeniul timp. In mediul academic, in unele universitati americane sunt dezvoltate in mod uzual programe de calcul aeroelastic de avangarda, bazate pe algoritmi cu grad ridicat de precizie in timp si spatiu, dar mai putin „prietenosi” pentru utilizator. Principalul lor merit este ca sunt folosite pentru testarea de noi metode si algoritmi, destinati ulterior mediului industrial. Pe plan national problemele de aeroelasticitate au fost rezolvate in mod curent, cu metodele traditionale ale anilor 1970-1980, pentru aeronavele concepute in Romania, de catre un colectiv de la fostul INCREST Bucuresti, al carui continuator direct este astazi SC INCAS SA Bucuresti. Nu a fost abordata problematica aeroelasticitatii compresoarelor turbomotoarelor si nici cea a FSI. Din pacate, la ora actuala nu exista insa un sistem competitiv de programe care sa rezolve probleme complexe de aeroelasticitate sau de interactiune fluid-structura cu metode actuale si nici un colectiv care sa lucreze in acest sens. Mai mult, pana recent nu au existat validari experimentale ale calculelor facute. In perioada 2003-2006, prin doua contracte finantate de programul AEROSPATIAL al PNCDI I si anume: PREDICTIA SOLUTIILOR PERIODICE SI PROBLEME SPECIFICE DE STABILIZARE IN AEROELASTICITATE (nr. 84/2003) si STUDII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND AMORTIZAREA OSCILATIILOR AEROELASTICE PRIN TEHNICI DE CONTROL ACTIV (nr. 141/2004), CO si P2 au realizat o serie de programe de calcul si modele aeroelastice experimentale destinate studiilor academice de aeroelasticitate si interactiune fluid-structura. Prezentul proiect abordeaza problematica aeroelastica in toata complexitatea furnizand solutii informatice aplicabile industrial. Se poate aprecia deci ca acest proiect de cercetare-dezvoltare are la baza o experienta buna, acumulata in cativa ani de lucru si reprezinta continuarea fireasca in directia dezvoltarii capabilitatilor de analiza aeroelastica pentru aeronave si turbomotoare. In plus, partenerii P1 si P3, angrenati in mai ample programe de colaborare europene s-au confruntat cu necesitatea de a detine know-how-ul si programele de calcul necesare rezolvarii unor probleme

67

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

curente de FSI si aeroelasticitate dinamica precum si de a-si pregati specialisti in acest domeniu.
contributia proiectului la dezvoltarea cunoasterii in domeniu, inclusiv noutatea, originalitatea şi complexitatea solutiilor propuse

Rezolvarea problemelor de interactiune fluid-structura in general si a celor de aeroelasticitate in special a capatat o importanta deosebita in ultimele decenii. Acest lucru se datoreaza realizarii unor structuri usoare flexibile care sunt supuse unor solicitari aerodinamice considerabile. Predictia aparitiei flutter-ului este cruciala in proiectarea si certificarea aeronavelor civile si militare. De asemenea, dezvoltarea turbomotoarelor moderne de aviatie a condus la realizarea unor compresoare cu trepte puternic incarcate, care lucreaza in regim transonic si care adeseori au prezentat probleme aeroelastice. Si in aceste cazuri predictia comportarii retelelor de palete si mai ales a aparitiei flutter-ului inca din faza de proiectare este foarte importanta. O solutie pe care o apreciem ca avantajoasa pentru utilizatorii de coduri comerciale avansate de CFD (Computational Fluid Dynamics) si FEM (Finite Element Method) pentru abordarea si rezolvarea problemelor de FSI si aeroelasticitate este sa realizeze asamblarea acestor coduri prin intermediul unor aplicatii informatice. Prezentul proiect propune o solutie in acest sens si anume ca prin dezvoltarea si implementarea unor aplicatii specializate in mediul oferit de ANSYS Workbench sa realizam cuplajul dintre solverele implementate in FLUENT si ANSYS. Acesta este un element de noutate care va aduce utilizatorilor posibilitatea rezolvarii aplicatiilor industriale de FSI. In plus, in acelasi mediu de lucru se va implementa un modul dedicat rezolvarii problemelor de aeroelasticitate liniara folosind analiza in frecventa bazata pe Doublet Lattice Method (DLM) si metoda V-g. Acestea vor oferi utilizatorilor de ANSYS din domeniul industriei aerospatiale si posibilitatea rezolvarii problemelor de aeroelasticitate, direct din ANSYS Workbench. Complexitatea proiectului, elementele de noutate si contributia la dezvoltarea cunostintelor in domeniu sunt evidentiate de elementele de noutate pe care le introducem prin prezentul proiect sunt: 1. Algoritmi numerici performanti pentru rezolvarea in domeniul timp a interactiunii fluid-structura, segregati sau cuplati. 2. Algoritmi numerici cuplati folosind formulari implicite in timp dual, cu disipatie numerica minima. 3. Analiza precisa si rapida a raspunsului structural cu FFT si/sau cu functii de transfer determinate prin interpolare. 4. Realizarea unui modul pentru calculul flutter-ului liniar de uz industrial, bazat pe cuplajul metodelor DLM si V-g in mediul ANSYS. 5. Realizarea de experimente in tunelul aerodinamic cu modele aeroelastice dedicate si validarea modelelor, algoritmilor si programelor de calcul. Simularea numerica eficienta a FSI presupune in primul rand transferul informatiei intre solverele CFD si FEM, prin conditiile la limita. Transferul eficient si precis al valorilor presiunilor si respectiv deplasarilor intre retelele de calcul structural si CFD necesita proiectarea unor proceduri de interpolare si netezire specifice. Diminuarea timpului de calcul pentru evaluarea componentei aerodinamice a modelului matematic aeroelastic presupune, atunci cand este posibil, inlocuirea formularilor de tip ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) cu cele bazate pe metoda transpiratiei. Problema stiintifica pe care dorim sa o aprofundam este cea a limitelor intre care metoda transpiratiei poate fi folosita pentru rezolvarea ecuatiilor Euler sau Navier-Stokes fara ca rezultatele numerice sa fie alterate semnificativ. Datorita scarilor de timp diferite ale curgerii, respectiv deformarii structurii, in mod uzual algoritmii de integrare temporala ai celor doua solvere, structural si CFD, trebuie utilizati succesiv si adaptati astfel incat cuplajul sa fie cat mai eficient din punct de vedere al timpului de calcul. Ne propunem ca pentru a obtine un maxim de flexibilitate si eficienta sa dezvoltam atat algoritmi segregati cat si cuplati, expliciti si impliciti. Prin implementarea unui algoritm original bazat pe metoda timpului dual sa obtinem performante numerice superioare. Pentru validarea si evaluarea eficientei aplicatiilor si a platformei software pentru aplicatii de IFS si aeroelasticitate in premiera in Romania vom realiza experimente aeroelastice cu aripi deformabile elastic, in tunelul aerodinamic. Rolul acestor experimente este obtinerea datelor experimentale necesare verificarii acuratetei modelelor matematice studiate si algoritmilor numerici implementati precum si validarii efective a programelor de calcul realizate. In concluzie, proiectul include elemente de originalitate si noutate, prin abordarea simultana din punct de vedere matematic, informatic si experimental a problematicii extrem de complexe a interactiunii fluid-structura. Gradul de complexitate al proiectului si solutiilor propuse rezulta din numarul mare de activitati destinate:

68

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

a) elaborarii de algoritmi performanti pentru cuplajul modelelor structural si cel al curgerii si pentru analiza flutter-ului in frecventa cu metoda V-g, b) implementarii algoritmilor ca aplicatii in mediul ANSYS, si c) verificarii, evaluarii si validarii programelor de calcul prin experimente aeroelastice.
obiectivele generale si specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii sectorului de CD romanesc in domeniul cercetarilor si tehnologiilor aerospatiale pentru intensificarea activitatii de cercetaredezvoltare si pentru a raspunde cu succes la cerintele actuale si viitoare ale industriei aerospatiale europene. Proiectul este realizat in cadrul unui consortiu format din parteneri cu competente complementare si deja dovedite in cercetare-dezvoltare, care este format pentru a contribui la rezolvarea unei probleme interdisciplinare actuale, complexe si de mare intres ingineresc: proiectarea, implementarea si validarea unei platforme software noi destinata rezolvarii problemelor complexe de interactiune fluid-structura prin simulari numerice. Proiectul imbina activitati de cercetare industriala, experimentala si suport grupate in cinci obiective specifice a caror realizare asigura indeplinirea scopului proiectului. Scopul si rezultatele preconizate ale acestor obiective specifice sunt enumerate in continuare: Ob.1) Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru platforma software. Scop: Elaborarea algoritmilor de avansare in timp a modelului matematic pentru FSI, algoritmul metodei pentru calculul vitezei de flutter folosind DLM si V-g, analiza cuplajului modelelor matematice structurale si ale curgerii la diverse nivele de complexitate, stabilirea specificatiilor platformei software, simulari numerice pe cazuri test cu programe specializate. Rezultate preconizate: a) Algoritmi numerici de avansare in timp segregati si cuplati, expliciti si impliciti; b) Analiza flutter-ului in frecventa cu metoda V-g folosind forte aerodinamice calculate cu DLM; c) Analiza raspunsului in timp cu FFT si/sau cu functii de transfer; d) Specificatii de implementare si validare pentru platforma software; e) Rezultate numerice de referinta pentru validarea platformei software. Ob.2) Programarea aplicatiilor in limbaje avansate. Scop: Programarea algoritmilor de avansare in timp, a celui pentru calculul vitezei de flutter in frecventa, a algoritmilor de analiza in timp a raspunsului in limbaje avansate de programare (FORTRAN, C++). Rezultate preconizate: a) Identificarea posibilitatilor pentru transferul de date intre aplicatii si codurile FEM si CFD; b) Aplicatii pentru fiecare dintre algoritmi, verificate; c) Aplicatie pentru analiza flutter-ului in frecventa cu metoda V-g; d) Aplicatii pentru analiza raspunsului in timp cu FFT si/sau cu functii de transfer. Ob.3) Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS. Scop: Introducerea aplicatiilor in mediul ANSYS si optimizarea functionarii lor, realizarea documentatiei si a procedurilor de instalare. Rezultate preconizate: a) Proiectarea si realizarea unei aripi cu caracteristici elastodinamice controlate la incovoieretorsiune pentru a realiza viteze de flutter impuse in tunelul aerodinamic; b) Proiectarea si realizarea unei retele de palete de compresor cu caracteristici elastodinamice la torsiune controlate pentru a realiza viteze de flutter impuse in tunelul aerodinamic. Ob.4) Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice. Scop: Proiectarea si realizarea unor modele aeroelastice experimentale de aripi, realizarea experimentelor aeroelastice si obtinerea unei baze de date experimentale, validarea platformei software pentru aplicatii de aeroelasticitate prin comparatii ale rezultatelor numerice cu datele experimentale si cu alte rezultate de referinta, elaborarea ghidului de buna practica. Rezultate preconizate: 69

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

a) Proiectarea si realizarea unei aripi cu caracteristici elastodinamice controlate la incovoieretorsiune pentru a realiza viteze de flutter impuse in tunelul aerodinamic; b) Realizarea experimentelor cu modelul aeroelastic in tunelul aerodinamic al P2 si crearea unei baze de date experimentale; c) Interpretarea rezultatelor experimentale si constructia bazei de date experimentale; d) Validarea aplicatiei de analiza a flutter-ului in frecventa; e) Validarea algoritmilor de avansare in timp; f) Validarea metodelor de analiza a flutter-ului in timp; g) Ghidul de buna practica pentru diverse tipuri de probleme de FSI si aeroelasticitate. Ob.5) Diseminarea rezultatelor. Scop: Cresterea prestigiului si vizibilitatii membrilor consortiului prin aducerea rezultatelor la cunostinta comunitatii stiintifice si partenerilor din cercetare si industrie. Rezultate preconizate: a) Publicarea unor articole in reviste consacrate, cotate ISI; b) Participarea la manifestari tehnico-stiintifice, in special la workshop-urile organizate pentru urtilizatorii de ANSYS (ANSYS si FLUENT). Realizarea obiectivele specifice Ob.1-Ob.4 se face prin activitati de cercetare tip A grupate conform specificului lor asemanator, necesare realizarii scopului proiectului si esalonate ca activitati de diverse tipuri in ”Planul de realizare al proiectului”. Indeplinirea obiectivului Ob.5 se face prin activitati de tip B (suport), necesare cresterii vizibilitatii activitatii de cercetare. Esalonarea si descrierea activitatilor sunt detaliate ulterior. Fiecare obiectiv specific se considera realizat in momentul prezentarii rapoartelor de cercetare si de la caz la caz, a programelor de calcul, a modelelor experimentale, a lucrarii stiintifice sau a bazei de date cu documentatia aferenta, corespunzatoare activitatilor incluse. Acestea sunt rezultate masurabile si sunt mentionate explicit in planul de realizare a proiectului. Conform planului de realizare, indeplinirea obiectivelor specifice se face in sase (6) etape, esalonate pe o durata de 36 luni.
aspecte etice implicate in realizarea proiectului

Proiectul propus corespunde prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu nodificarile si completarile ulterioare, ale Legii 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata si a Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu nodificarile si completarile ulterioare. Activitatile prevazute in proiect respecta reglementarile internationale in domeniu precum si legislatia specifica a Uniunii Europene.
detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuse

Activitatile de cercetare sunt prezentate in continuare conform cu obiectivele specifice la indeplinirea carora folosesc: Ob.1. Fundamentarea teoretica si elaborarea specificatiilor de implementare si validare pentru platforma software. Motivatie: Algoritmii de integrare in timp si cuplaj trebuie elaborati si analizati pentru a cunoaste precizia si efortul compuational necesar. Pentru dezvoltarea platformei software dorite este necesara elaborarea unei specificatii care sa stabileasca modul de implementare, functionare si validare a aplicatiilor platformei. Folosind programe de calcul proprii ale P2 si CO se rezolva o serie de aplicatii de FSI si aeroelasticitate pentru a forma o baza de date teoretice si numerice necesara validarii platformei software. Activitati propuse: 1. Act. 1.1. Algoritmi decalati in timp (cod A2.1) 2. Act. 1.2. Specificatii pentru mediul de lucru (cod A.2.3) 3. Act. 1.3. Algoritmi cuplati (cod A.2.1) 4. Act. 1.4. Realizare baze de date numerice si teoretice (cod A.2.1) 5. Act. 1.5. Dezvoltarea bazei de date numerice si teoretice (cod A.2.1) Durata: 24 luni, esalonate in primele patru etape ale proiectului. Finalitate: Se elaboreaza algoritmi numerici de avansare in timp segregati si cuplati, expliciti si impliciti, 70

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

algoritmi pentru analiza flutter-ului in frecventa cu metoda V-g folosind DLM, algoritmi pentru analiza raspunsului in timp cu FFT si/sau cu functii de transfer si se formuleaza specificatiile pentru platforma software. In activitatile I.4,I.5 se obtin rezultate numerice pe cazuri test de referinta. Rezultatele Ob.1 sunt folosite in Ob.2, Ob. 4. Responsabil: P2. Ob.2. Programarea aplicatiilor in limbaje avansate. Motivatie: Pentru buna functionare a aplicatiilor ce urmeaza a fi dezvoltate este necesara cunoasterea modului in care FLUENT si ANSYS pot schimba date numerice in mod transparent pentru utilizatorul platformei. Algoritmii de calcul sunt programati, folosind limbaje avansate FORTRAN si C++. Modulele de programe care se obtin sunt verificate preliminar si optimizate din punct de vedere informatic. Activitati propuse: 1. Act. 2.1. Analiza transferului de date intre aplicatii in cadrul mediului de lucru (cod A.2.1) 2. Act. 2.2. Programarea algoritmilor decalati in timp (cod A.2.2) 3. Act. 2.3. Programare algoritmilor cuplati expliciti (cod A.2.2) 4. Act. 2.4. Programare algoritmi cuplati impliciti (cod A.2.2) Durata: 24 luni, esalonate in etapele I – IV ale proiectului. Finalitate: Se obtin aplicatii care urmeaza a fi implementate in mediul de lucru in cadrul Ob.3. Rezultatele sunt folosite in Ob. 3. Responsabil: CO. Ob.3. Implementarea si optimizarea aplicatiilor in mediul de lucru ANSYS. Motivatie: Se realizeaza implementarea aplicatiilor transformate in programe executabile sub mediul de lucru al ANSYS. Urmeaza verificarea si optimizarea acestora. Pentru utilizarea noii platforme software este necesara realizarea documentatiei de referinta si a unui kit de instalare. Activitati propuse: 1. Act. 3.1. Implementare aplicatii in mediul de lucru (cod A.2.2) 2. Act. 3.2. Realizare kit de instalare pentru mediul de lucru (cod A2.2) 3. Act. 3.3. Realizare documentatie pentru mediul de lucru (cod A.2.3) Durata: 24 luni, esalonate in etapele III - VI ale proiectului. Finalitate: Se obtine practic platforma software pentru FSI cu documentatia de referinta si kit-ul de instalare. Rezultatele sunt folosite in Ob.4. Responsabil: P1. Ob.4. Validarea platformei software folosind date experimentale si numerice. Motivatie: Pentru viteze mici si medii, pe langa datele de referinta din literatura, experimentele in tunelul aerodinamic permit obtinerea rezultatelor care folosesc la validarea platformei software pentru aplicatii de aeroelasticitate cel putin. Pentru aceasta se proiecteaza si realizeaza o aripa experimentala cu rigiditate controlata la incovoiere si torsiune si cu o suprafata mobila. Echiparea adecvata a modelelor si tunelului aerodinamic cu accelerometre, traductori de deplasare si forte, sisteme de vizualizare este o conditie esentiala pentru obtinerea unor date experimentale de calitate. Odata obtinute, acestea trebuie prelucrate primar (filtrate, de ex.) si stocate in fisiere si inregistrari video. Platforma software este folosita pentru obtinerea unor date numerice, care sunt apoi comparate spre verificare si validare cu datele experimentale si cele numerice realizate in Ob.1. Experienta acumulata folosind noul mediu de lucru (eficacitatea si precizia algoritmilor, optiunile asupra unor parametri, etc) este sintetizata si scrisa intr-un ghid de buna practica, necesar si util oricarui utilizator. Activitati propuse: 1. Act. 4.1 Program experimental, proiectare modele experimentale (cod A.2.4) 2. Act. 4.2 Realizare experimente, prelucrare si stocare rezultate (cod A.2.6) 3. Act. 4.3 Validari cu date numerice si experimentale (cod A.2.1) 4. Act. 4.4 Analiza comparativa a aplicatiilor si realizarea unui ghid de buna practica (cod A.2.1) Durata: 30 luni, in etapele II - VI ale proiectului. Finalitate: Validarea platformei folosind date experimentale si numerice si realizarea ghidului de buna practica. 71

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Responsabil: CO. Ob.5. Diseminarea rezultatelor. Motivatie: Rezultatele activitatii de cercetare realizate in cadrul proiectului trebuie sa fie valorificate in dublu sens: a) in primul rand ele trebuie aduse la cunostinta comunitatii stiintifice prin publicarea in reviste sa/si carti si prin prezentarea la conferinte sau alte manifestari stiintifice si b) in al doilea rand ele trebuie sa contribuie la cresterea potentialului tehnico-economic al partenerilor din consortiu si a vizibilitatii acestora pe plan intern si international. Activitati propuse: 1. Act. 5.1 Publicarea rezultatelor(cod B2). 2. Act. 5.2 Workshop Ansys/Fluent(cod B3). Durata activitatilor: nu poate fi precizata strict in timp (a se vedea planul de realizare). Finalitate: Activitatile de tip suport au drept scop principal cresterea prestigiului stiintific al membrilor consortiului, prin publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate si prin prezentarea de lucrari la conferinte si/sau workshopuri nationale sau internationale. Avand in vedere rezultatele stiintifice scontate, apreciem ca vom putea pregati si trimite spre publicare doua-trei articole la AIAA Journals. De asemenea, intentionam participarea la cel putin cate o manifestare internationala in strainatate si la una organizata in tara, pe an. Cele mai importante sunt workshop-urile utilizatorilor de ANSYS (si FLUENT). Se realizeaza de catre CO portalul web al proiectului si se actualizeaza periodic. Responsabil: P2, P1.
Activitatile aferente obiectivelor sunt distribuite pe etape conform schemei urmatoare, care include numarul de luni alocate (e.g., xx-2 luni) si numarul activitatii din planul de realizare (e.g., I.2):
Obiective\Etape Activitati 1.1 1.2 O1 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 O2 2.3 2.4 3.1 O3 3.2 3.3 4.1 4.2 O4 4.3 4.4 5.1 O5 5.2 Etapa I (2008) xxxxxx( I.1) xxxxxx( I.2) Etapa II (2009) Etapa III (2009) Etapa IV (2010) Etapa V (2010) Etapa VI (2011)

xxxxxx(II.1) xxxxxx(III.4) xxxxxxx(IV.3) xxxxxx(I.3) xxxxxx(II.3) xxxxxx(III.1) xxxxxx(III.2) xxxxxx(IV.1) xxxxxx(IV.2) xxxxxx(V.1) xxxxxx(V.2) xxxxxx(II.2) xxxxxx(III.3) xxxxxx(IV.4) (II.4) (III.5) (IV.5) xxxxxx(V.3) xxxxxx(VI.3) (VI.4) xxxxxx(VI.1) xxxxxx(VI.2)

Managementul proiectului este activitate permanenta prestata de CO si se regaseste ca atare in toate activitatile din planul de realizare fara a mai fi mentionat explicit.
prezentarea rezultatelor S/T estimate, corespunzatoare activitatilor prevazute

Rezultatele pe care apreciem ca le vom obtine pentru fiecare obiectiv specific au fost deja expuse si se estimeaza o reala valoare adaugata in directiile: 1. Aplicatii eficiente si robuste de simulare numerica a fenomenelor de FSI, aeroelastice si de predictie a cazurilor critice de flutter, incorporate intr-o platforma software unica dezvoltata pe baza mediului de lucru ANSYS. 2. Simularea numerica a fenomenelor aeroelastice si FSI. Elementele de noutate stiintifice si tehnice pe care le aducem prin prezentul proiect sunt: 1. Algoritmi performanti pentru rezolvarea in domeniul timp a interactiunii fluid-structura (IFS) folosind formulari implicite in timp dual, cu disipatie numerica minima. IFS si aeroelasticitatea au comuna aceasta abordare care implica modelarea prin cuplarea sistemului de ecuatii care descrie dinamica structurii elastice cu sistemul de ecuatii care descrie curgerea fluidului. Cuplajul se realizeaza prin fortele

72

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

exterioare aerodinamice si respectiv prin conditiile la limita. Dintre caracteristicile acestui sistem IFS mentionam dimensiunile foarte mari si scarile de timp diferite. In proiect ne propunem sa rezolvam ecuatiile folosind algoritmi cuplati bazati pe utilizarea timpului dual. Avantajul acestora este ca se pot obtine odine superioare de precizie, cu disipatie numerica minima. 2. Analiza performanta a raspunsului aeroelastic cu FFT si/sau cu functii de transfer determinate prin interpolare. In timpul simularii, raspunsul dinamic se obtine ca un semnal discret in timp, care trebuie prelucrat pentru a obtine frecventa si caracteristicile de amortizare. In acest scop utilizam analiza FFT si determinarea unor functii de transfer prin interpolari numerice. 3. Realizarea unei aplicatii de uz industrial pentru calcule de flutter liniar bazate pe cuplajul metodelor DLM, FEM si V-g in mediul de lucru ANSYS. Fortele aerodinamice generalizate sunt calculate pentru un set de frecvente reduse si viteze (numere Mach) cu metode cu panouri de tip DLM si folosind forme modale obtinute din analiza structurii modelate cu ANSYS. Matricele de mase, rigiditate si aerodinamica sunt folosite apoi in algoritmii specifici metodei V-g.
viabilitatea si riscurile proiectului

Examinam in cele ce urmeaza doua categorii de riscuri si anume cel legat de neindeplinirea obiectivelor si cel fizic, asociat experimentelor aeroelastice. Proiectul a fost conceput astfel incat sa conduca la atingerea obiectivelor specifice si a obiectivului general, fiind realizat de parteneri cu competente demonstrate si complementare. Conducatorul de proiect si partenerii reprezinta unitati care desfasoara activitati de cercetare stiintifica, prin specialisti in domenii de inalta tehnologie, cadre didactice, cercetatori stiintifici. De asemenea, toti partenerii au o experienta demonstrata in conducerea si realizarea obiectivelor proiectelor de cercetare. In timpul elaborarii proiectului nu s-au identificat riscuri majore in cea ce priveste realizarea obiectivelor specifice ale proiectului. Managementul proiectului asigura comunicarea si schimbul de informatii in timp util, astfel incat partenerii sa poata coopera in directia realizarii obiectivelor specifice. Apreciem deci ca proiectul este viabil si in conditiile unei finantari ritmice, nu exista riscul ca scopul proiectului sa nu fie integral atins. Daca activitatile clasice de cercetare nu pun probleme deosebite din punct de vedere al riscului fizic, trebuie totusi mentionat faptul ca experimentele aeroelastice sunt realmente periculoase. Acest lucru se datoreaza atat evolutiei explozive a flutter-ului liniar cat si posibilitatii de cedare a modelelor experimentale care sunt proiectate astfel incat sa se deformeze elastic sub actiunea fortelor aerodinamice. Experienta acumulata in proiecte anterioare, documentarea riguroasa si discutiile cu partenerul P2 ne conduc la concluzia ca factorii de risc sunt identificati. Putem proiecta modelele experimentale pentru incercarile in tunelul aerodinamic cu gradul de siguranta necesar realizarii experimentelor in conditii de siguranta pentru experimentatori si baza experimentala. In plus, pentru modelele de tunel toate componentele sunt asigurate suplimentar.
schema de realizare a proiectului privind rolul şi responsabilită ile fiecărui participant cu defalcarea pe activită ile prevazute Realizarea proiectului se va face conform etapelor si activitatilor mentionate in planul de realizare, responsabilitatile pe activitati si etape fiind conform tabelului de mai jos Obiective\Etape Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI Activitati\Responsabili CO CO CO CO CO CO
Ob1 (P2) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 I.1:P2,CO,P1,P3 I.2:P2,CO,P1,P3 II.1:P2,CO,P1,P3 III.4:P2,CO,P1,P3 IV.3:P2,CO,P1,P3 I.3:CO,P1,P2,P3 II.3:CO,P1,P2,P3 III.1:CO,P1,P3 III.2:P1,CO,P2,P3 IV.1:CO,P1,P2,P3 IV.2:P1,CO,P2,P3 V.1P1,CO,P2,P3 V.2:P1,CO,P2,P3 II.2:CO,P1,P2,P3 III.3CO,P1,P2,P3 IV.4:CO,P1,P2,P3 II.4:P2 III.5:P1,CO IV.5P1,P2 V.3:CO,P1,P2,P3 VI.3:CO,P1,P2,P3 VI.4:P2,P1 VI.1:P1,P2,P3 VI.2:P1,CO,P2,P3

-

Ob2 (CO) Ob3 (P1) Ob4 (CO) Ob5 (P1, P2)

Nota: Responsabilul fiecarei activitati este primul mentionat, iar CO este responsabil de etapa. - modalită ile de valorificare a rezultatelor – poten iali beneficiari

Proiectul se va concretiza printr-o platforma software dezvoltata pe baza mediului de lucru ANSYS, baze de

73

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

date de referinta, documentatie inchegata, ghid de buna practica pentru utilizatorii platformei, modele experimentale si echipamente de cercetare experimentala. Deci, apreciem ca primii beneficiari ai rezultatelor sunt membrii consortiului. Acestia vor acumula know-how-ul si prestigiul care sunt necesare in vederea participarii cu succes la competitiile pentru finantari la nivel european si in vederea realizarii de parteneriate directe cu actori din industria de profil. Principalii beneficiari, interni si externi, sunt utilizatorii actuali ai codurilor comerciale ANSYS si FLUENT si care au de rezolvat probleme de aeroelasticitate sau FSI. Potentiali beneficiari interni sunt toate institutele de cercetare-proiectare si unitatile economice din industria aeronautica, AEROSTAR Bacau, IAR Brasov, ROMAERO, Avioane Craiova si de aparare (ROMARM) din Romania. In cea ce priveste proprietatea intelectuala, partenerii din consortiu au stabilit ca: 1. Aportul de sine statator al fiecarui partener - de natura ideilor, conceptelor, studiilor, software-ului folosite in cadrul proiectului - este si va ramane in proprietatea acestuia. 2. Daca unul sau mai multe rezultate vor trebui protejate din punct de vedere al drepturilor de autor si drepturilor conexe, atunci aceasta obligatie revine CO. 3. CO se obliga ca timp de 20 ani din momentul protejarii drepturilor de autor sa dea partenerilor un procentaj din veniturile obtinute in urma comercializarii stabilit prin acord scris in momentul incheierii contractului. La finalul proiectului sau la momentul oportun, P1 si CO vor analiza posibilitatea protejarii drepturilor de autor pentru noua platforma software.
modalitatile de diseminare a rezultatelor

Avand in vedere rezultatele stiintifice scontate, apreciem ca vom putea pregati si trimite spre publicare douatrei articole la AIAA Journals sau Journal of Computational Physics. De asemenea, intentionam participarea la cel putin cate o manifestare internationala in strainatate si la cate una de prestigiu organizata in tara anual. Activitatea suport Ob.5 consta exact in pregatirea de articole in vederea publicarii sau prezentarii la conferinte, organizarea de expuneri, participarea la diverse manifestari stiintifice organizate pe plan national sau international. De asemenea, se va realiza un portal web de catre CO, pentru prezentarea proiectului, care va fi dezvoltat pe parcurs.
Impactul generat de proiect (maxim 1/2 pagina) Se vor nominaliza, dupa caz, efectele economice, sociale si de mediu precum si antrenarea tinerilor specialisti in activitatile de CD, prevazute in proiect

Partenerii implicati in proiect vor atrage 1-2 tineri doctoranzi (P2 este universitate care organizeaza doctorat iar responsabilul de tema din partea CO este conducator de doctorat in domeniul aeroelasticitatii si dinamicii structurilor) la activitatile din cadrul proiectului, propunand teme si sprijinind studiile lor de doctorat. De asemenea, CO si P3 vor fi gazda a 2-3 tineri masteranzi in domeniul dinamicii structurilor si aeroelasticitatii. Efecte economice Proiectul conduce la cresterea prestigiului pe plan national si international, cu posibilitatea aderarii la alte consortii pan-europene care au preocupari sau interese in domeniul aeroelasticitatii, dinamicii structurilor si interactiunii fluid-structura. De asemenea, software-ul si cunostintele acumulate deschid posibilitatea realizarii unor contracte directe pentru a rezolva probleme concrete de interes industrial, în special în cazurile în care este necesara evaluarea vibratiilor aeroelastice sau hidroelastice. Reducerea nivelului de vibratii induse de fluidele in miscare in structurile elastice contribuie la diminuarea oboselii structurale, a mentenantei necesare si de asemenea la cresterea confortului pasagerilor. Efecte sociale Prin realizarea proiectului se creeaza cadrul pentru formarea de tineri specialisti in conformitate cu standardele europene si atragerea acestora in activitatea de cercetare si in industria de profil. Proiectul va contribui la mentinerea in tara si in cercetare a tinerilor pentru ca: a) reprezinta o oportunitate deosebita pentru invatamantul tehnic superior, in sensul consolidarii pregatirii în aeroelasticitate şi domeniile conexe a cadrelor didactice, cercetatorilor si studentilor la toate nivelurile, b) se creaza locuri de munca noi in cadrul tuturor membrilor consortiului si se diminueaza astfel exodul tinerilor spre alte domenii. Efecte asupra mediului Proiectul nu are impact asupra mediului.
Managementul proiectului si alcatuirea consortiului (maxim 1,5 pagini)

74

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare experienta organizatiei coordonatoare si a organizatiilor partenere in domeniu si in managementul proiectelor nationale/ internationale

Cordonatorul proiectului este Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor AeroAstronautice SC STRAERO S.A. are ca principale activitati analiza, calculul si experimentarea structurilor aeronautice. STRAERO are o bogata experienta de probe dinamice, statice si de oboseala pe diverse aeronave IAR 46, IAR 823, IAR 827, IAR 93, IAR 99, YAK 52, IAR 330 PUMA SOCAT. Coordonatorul detine echipamentul si baza materiala pentru a experimenta diverse structuri de cele mai variate gabarite la probe statice, de oboseala, de vibratii in diferite conditii de temperatura, presiune si umiditate. STRAERO are o bogata experienta in coordonarea si managementul proiectelor nationale conducand numeroase proiecte deja finalizate in cadrul PNCDI I si aflate in desfasurare in cadrul CEEX 2005 si 2006. In toate aceste proiecte a avut sau are ca parteneri, in cadrul consortiilor, colective universitare si din institute de cercetare, precum si societati comerciale avand in obiectul de activitate cercetarea. La nivel european, STRAERO SA participa la proiectul GARTEUR Flight Mechanics AG 15 intitulat “Pilot in the loop oscillations. Analysis and techniques for their prevention” alaturi de alti 7 parteneri europeni. De asemenea, CO a propus in cadrul FP 7, ca partener, proiectele COSAECOM (nr. FP7-203816) si ARPICAP (nr. FP7-213312). Rolul STRAERO in „AIRCRAFT AND ROTORCRAFT PILOT COUPLINGS” include modelari matematice si simulari numerice privind vibratiile aeroelastice ale rotoarelor elicopterelor. La inceputul anului 2008 CO a incheiat un acord de cooperare cu ONERA in activitati de cercetare, fapt care va permite informarea directa in legatura cu realizari marcante in domeniul aeroelasticitatii unde ONERA este o autoritate incontestabila. Partenerii din cadrul consortiului dispun de echipe de specialisti bine calificati, cu o buna experienta si competente complementare. Partenerul P1 este SC INAS SA, societate privata care asigura servicii de cercetare dezvoltare in domeniile mecanic (CAD/CAM/CAE) si electronic(ECAE). Dispune de un colectiv puternic de analiza a structurilor si proiectare asistata care realizeaza lucrari pentru utilizatori din industria aerospatiala, de automobile, nucleara si de aparare. INAS este reprezentanta companiei producatoare de software CFD si CSM ANSYS Inc, care produce codurile industriale ANSYS si, mai recent FLUENT. INAS este partener in cadrul mai multor proiecte de cercetare in cadrul programelor nationale precum si a trei europene:-CASH (GROWTH- FP5: No-25102 - Collaborative working within the Aeronautic Supply cHain (2000-2004), COPERNICUS No. CP94-0520 "Bus Expert System for Dynamic Simulation Design and Quality “Control" (1996-1998) - Project TATEM FP6- No AIP3-CT-2004-502909-Technologies and Techniques for New Maintenance(2004-2008) . Partenerul P2 este Centrul de Cercetari pentru Aeronautica si Spatiu din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala. In ultimii ani, colectivul de lucru a avut o serie de parteneriate cu toti partenerii, participand in consortii la realizarea de proiecte de cercetare pe plan national in cadrul PNCDI I si CEEX si mai recent PNCDI II. Principalele domenii de expertiza sunt simularea numerica a curgerilor, interactiunea fluid-structura, aeroelasticitatea, teoria controlului, sinteza controlului activ. In consortii cu CO, P2 a contribuit decisiv la realizarea unor proiecte dedicate aeroelasticitatii finantate de programul AEROSPATIAL: PREDICTIA SOLUTIILOR PERIODICE SI PROBLEME SPECIFICE DE STABILIZARE IN AEROELASTICITATE (nr. 84/2003) si STUDII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND AMORTIZAREA OSCILATIILOR AEROELASTICE PRIN TEHNICI DE CONTROL ACTIV (nr. 141/2004). Ambele contracte au fost finalizate cu succes, fapt care demonstreaza capacitatea partenerilor de a colabora in vederea atingerii obiectivelor propuse. P2 este implicata in doua propuneri FP7, si anume ORPHEE (Operational Research Project on Hybrid Engine in Europe), nr. FP-218830 si NANOPROP (NANO structured solid PROPellant), nr. FP7-218860, in cadrul carora realizeaza simulari numerice ale curgerilor. Partenerul P3 este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucuresti si contribuie la dezvoltarea si implementarea algoritmilor destinati analizei aeroelastice a compresoarelor, la proiectarea si realizarea modelelor experimentale si la efectuarea experimentelor. INCDT-COMOTI are o bogata expertiza si experienta in participarea la proiecte interne si internationale. De exemplu, INCDT-COMOTI a participat ca partener la desfasurarea proiectului european SILENCE in 75

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

care a fost responsabil cu efectuarea proiectarea mecanica a partilor paletate si statorice ale unui ventilator de aviatie experimental cu grad foarte mare de dilutie ( K=12 ) precum si cu fabricatia acestor piese. Proiectarea mecanica a inclus atat calculul structural ( static, dinamic si aeroelastic) al pieselor componente cat si elaborarea documentatiei de executie. Proiectul a fost coordonat de firma SNECMA Moteurs –Franta si a avut 55 de parteneri din Europa. COMOTI a fost singura firma din fostele tari comuniste care aparticipat la acest proiect. Masina a fost fabricata la departamentul de microproductie al COMOTI, asamblata si testata la SNECMA – Franta. In prezent INCDT – COMOTI deruleaza in prezent un proiect similar in care are drept sarcina printre altele proiectarea si fabricatia unui ventilator de aviatie experimental de referinta la care trebuiesc parcurse aceleasi etape de proiectare si fabricatie ca in proiectul mentionat mai sus. COMOTI are o experienta bogata in proiectarea si fabricatia rotorilor pentru compresoarele centrifugale ca urmare a numeroaselor contracte economice si de cercetare avand ca obiect acest tip de compresoare.
prezentarea modului in care tematica ofertei de proiect a generat implicari in proiecte europene (se nominalizeaza titlul, acronimul, nr propunerii de proiect/ contract, dupa caz).

Asa cum am aratat anterior, CO si partenerii P1, P2 si P3 sunt implicati in proiecte europene iar acestea au creat necesitatea formarii consortiului care isi propune realizarea platformei software pentru analize aeroelastice si de FSI. De asemenea directorul de proiect si cu responsabilul din partea STRAERO au fost implicati direct intr-un proiect european din cadrul FP5, TAURUS, in cadrul caruia au dezvoltat experimente la sol si in zbor pentru validarea unui cod complex de simulare numerica a fenomenelor aeroelastice, realizand in acelasi timp si experimente numerice pe modele simple.
se va evidentia participarea directorul de proiect in alte programe / proiecte nationale / internationale

Directorul de proiect a participat, in calitate de membru, la proiectul european “Technology Development for Aeroelastic Simulations on Unstructured Grids – TAURUS” (Contract G4RD 2001 00403 ) din cadrul FP5 (primul astfel de proiect derulat in tara) desfasurand activitati de cercetare contractate de Academia Tehnica Militara. In cadrul acestui proiect si-a desfasurat pregatirea pentru doctorat in cotutela (Academia Tehnica Militara – Universite Bretagne Occidentale, Brest, Franta) finantata printr-o bursa franceza. Tema lucrarii de doctorat “Contributii la studiul aeroelasticitatii” este strans legata de domeniul actualei propuneri, axandu-se pe cuplajul fluid-structura. Doctoratul este continuarea fireasca a studiilor aprofundate in dinamica fluidelor desfasurate la Institutul National Politehnic din Toulouse si finantate prin programul SOCRATES. Directorul de proiect participa ca membru si la proiectul din CEEX “Cercetari privind realizarea unor sisteme Ecologice de Transport Neconventionale Autopropulsate utilizate atat pe apa cat si pe terenuri mlastinoase-SETNA” (Contract 294/2006) . De asemenea a fost membru la alte 2 proiecte de cercetare in folosul Ministerului Apararii Nationale, in cadrul planului sectorial de cercetare. In prezent, directorul de proiect participa in calitate de responsabil de proiect din partea ATM la proiectul din PNCDI II “Sistem integrat de protectie a instalatiilor de ventilatie din cladirile de interes national strategic in caz de atac cu agenti chimici si biologici - SIPROV” (Contract 81016/2007). Nu a fost director de proiect la programe CEEX si nu a facut propuneri pentru programul FP7.
metodele/ modalitatile de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea proiectului, corelat cu cerin ele schemei de realizare a proiectului si defalcarea pe activitati (schema logica de derulare a proiectului, diagrama Gantt, etc.)

Managementul proiectului se realizeaza pe doua nivele si este conceput sa asigure realizarea ritmica a activitatilor prevazute in planul de realizare a proiectului, pe obiective. Responsabilitatea coordonarii revine directorului de proiect care constituie in acelasi timp si interfata dintre membrii consortiului si autoritatea contractanta. Deciziile majore sunt luate prin vot cu majoritate simpla in cadrul Comitetului de Conducere prezidat de directorul de proiect si alcatuit din responsabilii desemnati de catre fiecare partener. Raspunderea ducerii la indeplinire a deciziilor revine coordonatorilor de etapa care sunt desemnati de catre comitetul de conducere cu acceptul partenerilor implicati. Rezultatele cercetarii sub forma de rapoarte, soft-ware, prototipuri etc vor fi receptionate si avizate de catre Comitetul pentru Avizare Tehnico-Stiintifica alcatuit din specialisti recunoscuti in domeniul proiectului. Operatiunile financiare, contabile, administrative, de personal si de achizitii vor fi avizate de experti care asista directorul la derularea unor astfel de operatiuni.

76

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare AUTORITATEA CONTRACTANTA (CNMP)
COMITETUL PENTRU AVIZARE TEHNICO-STIINTIFICA

DIRECTORUL DE PROIECT COMITETUL DE CONDUCERE

Experti finante, administratie, achizitii publice

COORDONATOR ETAPA 1

COORDONATOR ETAPA 2

COORDONATOR ETAPA „n”

Pentru monitorizarea activitatilor si informarea partenerilor sunt prevazute intalniri bianuale la care participa pe langa membrii Comitetului de Conducere si coordonatorii pentru etapele in derulare si unii specialisti. Este incurajata comunicarea directa intre parteneri conform acordului de parteneriat. In acelasi timp se va realiza o pagina de web dedicata proiectului unde se vor insera dinamic date referitoare la derularea proiectului, programul de realizare cu activitati planificate si realizate precum si, dupa un protocol convenit, compatibil cu protejarea proprietatii inelectuale, cu rezultate ale cercetarii, rapoarte de faza, etc.
Resursele materiale, financiare si umane (maxim 1 pagina) - necesarul de resurse umane (om/luna), materiale şi financiare pentru realizarea proiectului

Pentru realizarea proiectului a fost estimat un necesar de resurse care sa asigure indeplinirea tuturor obiectivelor conform efortului de cercetare considerat pentru fiecare partener. Au rezultat astfel, pe categorii de resurse - 199 om-luna din care: 2008 – 38om-luna, 2009 - 79om-luna, 2010 - 61om-luna,l 2011 - 21om-luna - resurse materiale in conformitate cu lista materialelor si instalatiilor de achizitionat in valoare totala de 361850lei, prezentate in anexa - resurse financiare in total de 2226225lei dintre care 1998100lei de la buget si 228125lei din cofinantare cu repartitia pe ani dupa cum urmeaza: 2008 – 373450 (B)/ 24700 (C), 2009 – 905300 (B)/ 90300 (C), 2010 – 538750 (B)/ 80475 (C), 2011 – 180600 (B)/ 32650 (C) modul de alocare si de utilizare a resurselor in functie de activitatile corespunzatoare obiectivelor proiectului

Modul de alocare a resurselor pe etapele proiectului, in conformitate cu planul de realizare, lista cu echipamente necesare si informatiile financiare prezentate in documentatia proiectului, este prezentat sintetic in tabelul urmator:
Resurse umane Om-luna 38 Resurse materiale Categorii • materiale consumabile • echip. de C-D, • materiale consumabile, obiecte de inventar • sisteme hard-soft • tooling materiale compozite • transport, diurna,cazare • materiale consumabile, obiecte de inventar • echip C-D monitorizare, achizitie, actionare, sisteme masura • sisteme hard-soft •transport, diurna,cazare • materiale consumabile, obiecte de inventar • sisteme hard-soft •transport, diurna,cazare Resurse financiare RON Buget / cofinantare 373450 / 24700

Etapa/obiectiv I Pregatirea dezvoltarii mediului de lucru II Dezvoltari teoretice, programare si pregatirea experimentelor

42

507575 / 47000

III Programare, baza de date numerice, experimentari

37

397725 / 43300

IV Programare, baza de date numerice, validari

36

304800 / 43625

77

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
V Programare, documentatie, validari VI Kit de instalare, comparatii, ghid de buna practica • materiale consumabile, obiecte de inventar, • sisteme hard-soft •transport, diurna,cazare • materiale consumabile, • sisteme hard-soft •transport, diurna,cazare •materiale publicitare

25

233950 / 36850

21

180600 / 32650

78

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.8 b

Form B – complex projects (FB 07)
font Arial 11 or Times New Roman 12, 1 line Project title (max 200 characters) SOFTWARE PLATFORM FOR THE ANALYSIS OF THE FLUID-STRUCTURE INTERACTION. Key words: (max 5 words) Project summary (maxim 1 page)

The project aims at the development, implement and validation through assessment against numerical and experimental results of a new software system meant to solve the complex problems of fluid-structure interaction with numerical simulations. The main objective of this project is the growth of the competitivity of the Romanian R&D sector in the field of research in aerospatial technologies for the intensity growth of the R&D activities and to respond to the requirements of the European aerospace industry. Reaching this goal will be made possible by accomplishing the following specific objectives of research and development and support: 1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the software platform 2. Programming the applications in advanced programming languages. 3. Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment . 4. Validation of the software platform using experimental and numerical data. 5. Results Disseminations The new software platform should comply to the following functional specifications: 1. To include mathematical models with various complexity levels for the fluid-structure interaction. 2. To be suitable for use in both routine engineering calculations and also for advanced research. 3. To perform stability analysis computations in frequency and time domains. 4. To use the working environment of an advanced industrial software for application development. 5. To be validated through comparison against experimental results. The specific objectives of the project are the implementation in the working environment of the commercial code for structure and flow analysis ANSYS of new software applications with high added value, based on modern numerical algorithms, with high accuracy and with good theoretical fundaments. The working environment is validated through a complex process of tests and comparations of the own results with theoretical and numerical ones and also with experimental results. The project’s coordinator is the the Institute for Calculation and Experimentation of Aero-Astronautical Structures SC STRAERO SA who contributes to the project in developing the mathematical models and numerical algorithms in software systems, design of the aeroelastic models and experiments realization and also insures the project’s management. The P1 partner is INAS SA and it has as main tasks the implementing and optimization of the applications in the ANSYS working environment, the realization of the documentation and instalation software. The P2 partner is the Research Center for Aeronautics and Space from the Politehnica University of Bucharest and it insures through his qualified personnel the mathematical model formulations and numerical algorithms the implementations in a computational software system, participates at the experiments with aeroelastic models and the validation of the sotware platform. The P3 partner is the National Institute for Research and Development Turboengines – COMOTI Bucharest and contributes to the numerical algorithms implementation, performs numerical simulations and helps validating the software platform.

79

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Relevance of the project (max 1 page) - Relevance to the objectives of the 4th Program and to the specific objectives of the direction of research The project combines fundamental research, industrial research and support activities performed by academic (P2) and research institute partners (CO,P1,P3), and comply with the objectives of the Program 4 through its objectives and outcomes. Thus the projects main objective is the growth of the competitivity of the Romanian R&D sector in the field of research in aerospatial technologies for the intensity growth of the R&D activities and to respond to the requirements of the current and future European aerospace industry. This objective is being made possible through the: a) growth of the competitivity of the R&D sector in the Romanian aeronautical industry, by growing the available capabilities and competences; b) partnerships realization for development of the current national education and research facilities in the aerospace sector, including the defence / security sector. The project is realised in a strong and reliable consortium, formed by partners with proven competences and who is formed to contribute to the solving of a interdisciplinary problem: realisation and validation with numerical and experimental data of a system meant to solve the complex problems of fluid-structure interaction with numerical simulations. Thus is insured the main scope of the fourth programme “Private sector partnerships “for R&D. In order to reach this goal the following specific objectives will be realized: 1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the software platform 2. Programming the applications in advanced programming languages. 3. Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment . 4. Validation of the software platform using experimental and numerical data. 5. Results Disseminations By its objectives, the project fits into the research direction 8 "Space and security" of the Fourth Program from PNCDI II, and its specific objectives "8.3.1. Aeronautical techniques, flight dynamics, CFD" and particularly "8.3.6. Advanced simulation, command and control methods and techniques for aircraft, aerospacecraft and spacecraft design and manufacturing".

- The scope of the project The project aims at the development, implementation and validation through assessment against numerical and experimental results of a new software system meant to solve the complex problems of fluid-structure interaction with numerical simulations. The new software system should comply to the following functional specifications: 1. To include mathematical models with various complexity levels for the fluid-structure interaction. 2. To be suitable for use in both routine engineering calculations and also for advanced research. 3. To perform stability analysis computations in frequency and time domains. 4. To use the working environment of an advanced industrial software for application development. 5. To be validated through comparison against experimental results. The functional requirements listed above answer the interests of the users/beneficiaries and are regarded in activities developed in order to realize the specific objectives of the project. This are finalized in the implementation in the working environment of the commercial code for structure and flow analysis ANSYS of new software applications with high added value, based on modern numerical algorithms, with high accuracy and with good theoretical fundaments. The working environment is validated through a complex process of tests and comparations of the own results with theoretical and numerical ones and also with experimental results. The specific documentation, the test data base and the User’s Guide accompany the working environment. Project description - scientific and technical description including the degree of novelty and the possibility of implementation of results - (max 5 pages)

80

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

S/T current stage in the field, at national in international level, according to project theme. (max ½ page) The Fluid-Structure interaction (FSI) appears when the fluid induced forces on the structure are dependent and at the same time modify the structure’s shape, by deforming it elastic. In the FSI phenomenon analysis the structure and fluid states are examined equally. Aeroelasticity is a particular field of FSI who has appeared along with the development of aviation and where the analyses have as a goal the establishment of the boundaries in which a aircraft structure can safely resist the air’s interaction. A fundamental aspect of the aeroelasticity and FSI is that the aerodynamic forces ( or even hydrodynamic or gas-dynamics), inertial, elastic, and mass have the same order of magnitude. For the light aviation structures, this is a reason who justifies the aeroelastic calculations. At the current stage of technical development and in conjunction with the modern trend for the flow control in order to optimize different processes, FSI has become a major interest field. The main problem that needs to be solved is that of the coupling between the flow’s and the structure’s (elastic body) mathematical models. For the flow problem in the industrial applications the most used commercial codes are those from ANSYS and specifically CFX and FLUENT. For structural analysis there is a wide variety of softwares such as: ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, COSMOS, etc. Regretfully coupling this dedicated solvers is still not realized or realizable directly. Internationally ic can not be discussed of a software capable to efficiently achieve the analysis of the fluidstructure interaction or aeroelastic phenomenon. We may find commercial, in-house and academic computation software for aeroelastic analysis. The aeroelastic module of the commercial code NASTRAN and the ZONATECH branded software belong to the first category. These use linear potential aerodynamic models to calculate the nonstationary aerodynamic forces. It is worth mentioning that such commercial software for blade cascades do not exist. The in-house software is performant, but not accessible beyond the team which made it. From this cathegory we may nominate AESIM-BASIC of NLR (the Netherlands) and the results of the European project TAURUS (Technology Development for Aeroelastic Simulations on Unstructured Grids) of FP5, where the Technical Military Academy of Romania also participated along with partners such as EADS, Alenia, Saab. These in-house programs differentiate by joining advanced CFD (Computational Fluid Dynamics) code and FEM (Finite Element Method) to determine flutter conditions by time domain analysis. In the academic environment, there are usually high level programs, based on high time and space accuracy (as the one belonging to Antony Jameson, with fluidstructure coupling on dual time), but these are less user-friendly. Their main function is as testbeds for new methods and algorithms usable later in the industry. On the national level, the aeroelastic problems were soved usually with traditional methods of the 70s and 80s for the aircraft designed in Romania by a team of the former INCREST Bucharest, which developped into the present day SC INCAS SA Bucharest. Currently, there is no competitive software system dealing with complex aeroelasticity and fluid-structure interaction problems with current methods, and there is no team working to it. Moreover, until recently there were no experimental validations of the calculated solutions. In the 2003-2006 period, in two contracts funded by the AEROSPATIAL program of PNCDI I, THE PREDICTION OF PERIODIC SOLUTIONS AND SPECIFIC PROBLEMS IN AEROELASCITY (nr 84/2003 ) and THEORETICAL STIUDIES AND EXPERIMENTS REGARDING THE DAMPENING OF AEROELASTIV VIBRATIONS THROUGH ACTIVE CONTROL TECHNIQUES (nr 141/2004) , the CO along with P2 did a series of computing programs and experimental aeroelastic models usable to aeroelastic and fluid-structure interaction academical studies. The current project approaches the full complexity of the aeroelastic problems using computational solutions with industrial applicability. It can be said that this researchdevelopment project has the foundation in a good experience, achieved in several years and represents the natural continuity in the direction of the development of the aeroelastic analysis capabilities for aircrafts and turboengines. The P1 and P3 partners, geared in more European programmes, experienced the need for the knowhow and the software required by the current dynamic aeroelastic and fluid structure intreaction problems and train specialists in this field. Consequently, this project covers the niche by developing a performant software system for aeroelastic analysis and fluid-structure interraction together with training specialists and accummulating consistent experience in the field by validating the programs based on own experiments. Contribution of the project to the development of the knowledge in the specific field including the degree of novelty and complexity of the proposed solutions. Solving the FSI problems in general and those of aeroelasticity specially has a growing importance in the past decades. This thing is due to the realization of light and flexible structures who encounter high aerodynamic loads. -

81

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

The flutter prediction is crucial in designing and certifying civilian and military aircrafts. Also, the development of turboengines has lead to the realization of compressors with high load on different stages, who work in a transonic regime and encounter aeroelastic problems. Also in this cases the flutter prediction in the design stage is important and also the behavior of blades assemblies. A solution that we consider to be of an advantage for the commercial codes users of CFD (Computational Fluid Dynamics) and FEM (Finite Element Method) for the approach of FSI and aeroelastic problems is that to realize the assembly of codes through informatic applications. The present project proposes a solution in this sence, and mainly that through the development and implementation of specialized applications in the mediumoffered by ANSYS Workbench to realize the coupling of the implemented solvers in FLUENT and ANSYS. This is a novelty element who brings the users the possibility to solve indusrial FSI applications. In excess, in this medium will be implemented a dedicated module for solving the linear aeroelasticity problems using the Doublet Lattice Method (DLM) for the frequency formulation and the V-g method. This will give the users of ANSYS Workbench from the aerospace industry the possibility to solve directly in ANSYS Workbench aeroelastic problems. Observing the considerations above, we believe that the original elements of this project are as follows: 1. High performance coupled or staggered algorithms that solve in time domain the FSI problem 2. High performance coupled algorithms that solve in the time-domain the fluid-structure interaction (FSI), with minimal numerical dissipation. 3. High performance analysis of the aeroelastic response using FFT and/or transfer functions determined through interpolation. 4. Development industrial use software for flutter computations based on the coupling of the DLM, FEM and V-g methods in ANSYS 5. Performing experiments in the wind tunnel with dedicated aeroelastic models and model, algorithms and software validations. An efficient numerical simulation of aeroelastic vibrations requires the transfer of information between the aerodynamics solver and the structural one through boundary conditions. The precise and efficient transfer of pressures and displacements between the structural grid and the fluid grid demands the design of specific interpolation and smooth functions. The decrease of computational time needed to evaluate the fluid component of the aeroelastic problem can be attained through the use of transpiration methods instead of ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) methods. The limits within one can substitute the ALE method with transpiration method needs to be studied in order not to change significantly the numerical results by using either the Euler or the Navier – Stokes equations. Since the time scales of the fluid flow and of the structure are usually very different, the algorithms used to integrate in time the two fields, fluid and structure, need to be used sequentially and adapted so as to minimize the coupling computational time (the simultaneous approach of both the structural and fluid problem is not a solution due to efficiency problems). Our intention is to gain a maximum of flexibility and efficiency by developing algorithms coupled and staggered ,explicit and implicit. Implementing an algorithm based on dual time method which will have superior numerical performances. In order to validate and evaluate the efficiency of the applications and software platform for FSI applications and aeroelasticity we shall make for the first time in Romania aeroelastic experiments for deformable wings in the wind tunnel. The project includes modern and original elements, simultaneously approaching mathematically and experimentally the extremely complex problem FSI and aeroelasticity. The number of experiments is expected to be very large since its scope is to indubitably validate the algorithms and the methods proposed. The high grade of complexity of the project comes from the activities involved: a) the development of high performance algorithms for the coupling of structural and flow models and for flutter analysis using V-g method b) implementing algorithms as applications in ANSYS medium c) the assessment and validation of proposed mathematical models and numerical schemes through aeroelastic experiments - General and specific objectives of the project. The project’s main objective is the growth of the competitivity of the Romanian R&D sector in the field of research in aerospatial technologies for the intensity growth of the R&D activities and to respond to the

82

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

requirements of the current and future European aerospace industry. The project is realized within a consortium with complementary partners who ahave proven theyr capabilities in the research and development field, and is formed to contribute to the solving of a interdisciplinary current, complex problem of great engineering interest: design, implement and validation of a new software platform destined to solve complex fluid-structure interaction problems through numerical simulations. The project will contain fivel main activities, such as: 1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the software platform Objective: elaboration of the algorithms for the time-marching of the mathematical model of FSI, the algorithm of the method for flutter speed calculation using DLM and V-g, the analysis of the coupling of structural and flow model at various complexity levels, software’s platform specifications assessment, numerical simulations on test cases with specialized programs . Specific objectives: a.Numerical staggered and coupled algorithms for time-marching, explicit and implicit ; b.Frequency analysis of the flutter using the V-g method and DLM aerodynamic forces calculation; c.Time analysis using the FFT and/or transfer functions. d. Implementation specifications and software platform validation; e. Identification of the possibilities for data transfer between FEM and CFD f. Refference numerical results for software platform validation 2. Programming the applications in advanced programming languages Objective: developing numerical algorithms and implementing them in advanced programming languages (FORTRAN, C++). Specific objectives: a. Verified applications implementing for each algorithm; b. Flutter analysis application using the frequency method V-g; c. Time analysis applications of the flutter using the FFT and/or transfer functions. 3.Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment Objective: introduction of the applications in the ANSYS medium and their optimization, documentation realization and installation procedures Specific objectives: a. The design and development of a wing having bending-torsion controlled elasto-dynamic properties in order to achieve given flutter speeds in the aerodynamic tunnel; b. The design and development of a cascade of compressor blades having torsion controlled elastodynamic properties in order to achieve given flutter speeds in the aerodynamic tunnel. 4.Validation of the software platform using experimental and numerical data. Objective: Developing the aeroelastic experimental wing models, experiments and the experimental data base, validation of the software platform for aeroelastic applications by comparing the numerical results with experimental data and those of reference, User’s Guide elaboration. Specific objectives:

a. The design and development of a wing having bending-torsion controlled elasto-dynamic properties in order to achieve given flutter speeds in the aerodynamic tunnel b. Developing the experiments using he aeroelastic models in the wind tunnel of the Aerospace Engineering Department (P2), and creating an experimental data base; c. Interpretation of the experimental results and data base. d. Validation of application for the flutter frequency analysis e. Validation for the algorithms for the time-marching f. Validation of the methods for the time analysis of the flutter g. User’s Guide for various types of problems of FSI and aeroelasticity. 5.Results Disseminations Objective: Augmentation of the prestige an visibility of the members of the consortium . Specific objectives: a. Publishing of articles in ISI journals

83

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

b. Participation in technical-scientific manifestations and especially in ANSYS users workshops. The annexed GANNT chart shows the interactions between these actions, which are grouped in six time phases having the total duration of 36 months.

-

Detailed description of activities, coherent with the proposed objectives.

The main objectives will be achieved within the following work-packages (WP): WP1. Theoretical fundament and elaboration of the implementation and validation specifications for the software platform Motivation: using the in-house CO and P2 codes a series of FSI and aeroelasticity problems are solved to form a theoretical and numerical database for the validation of the software platform. Proposed activities: 1. Act. 1.1 Staggered algorithms(code A2.1) 2. Act 1.2 Specifications for the working environment (code A2.3) 3. Act 1.3 Coupled algorithms (code A2.1) 4. Act 1.4 Data base realization for the numerical and theoretical data (code A2.1) 5. Act. 1.5 Development of the numerical and theoretical data base (code A 2.1) Duration: 24 months; first four time phases. Outcomes Frequency analysis of the flutter using the V-g method; Time analysis of the flutter using the FFT and/or transfer functions; specifications for the software platform. Results from WP1. are to be used in WP2. and WP3. Responsible P2 WP2: Programming the applications in advanced programming languages Motivation: For the good functionality of the applications it is necessary to know how the FLUENT and ANSYS can exchange informations in a transparent way. Numerical algorithms are implemented in advanced programming languages (FORTRAN, C++). Proposed activities: 1. Act 2.1 Analysis of the data transfer in the working environment between applications (code A.2.1) 2. Act. 2.2 Programming of the staggered algorithms (code A.2.2) 3. Act.2.3 Implementing the explicit coupled algorithms (code A.2.2) 4. Act. 2.4 Programming the implicit coupled algorithms (code A.2.2) Duration: 24 months; phases I - IV of the project. Outcomes: Applications are obtained and are to be implemented in the working environment in WP3. Results will be used in WP3. Responsible CO WP3: Implementing and optimizing the applications in the ANSYS working environment Motivation: The implementating of the applications is transformed in executable programs under the environment ANSYS. Next is their verification and optimization, also a documentation is required and a installation kit. Proposed activities: 1. Act. 3.1 Implemeting the applications in the working environment (code A.2.2) 2. Act. 3.2 Realization of the installation kit for the working environment (code A.2.2) 3. Act. 3.3 Realization of the documentation for the working environment (code A.2.3) Duration: 24 months; phases III - VI of the projects. Outcomes: we obtain the software platform for the FSI with the documentation and the installation kit. Results will be used in WP4 . Responsible P1 WP4: Validation of the software platform using experimental and numerical data Motivation: at low and medium speeds besides the data from the literature, wind tunnel experiments allow to obtain results who are used to validate the software platform. For this a aeroelastic wing with a command surface is designed and tested. The adequate equipment is placed on the wing and tunnel , also a visualization system is a

84

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

crucial condition to obtain quality data. This data must be processed and then stored in files and videos. The experience aquired in using the new software platform is transposed in a User’s Guide. Proposed activities: 1. Act. 4.1 Experimental program, design of the experimental models (A.2.4) 2. Act. 4.2 Realization of the experiments, processing and storage of the data (code A.2.6) 3. Act. 4.3 Validation using numerical and experimental data (code A.2.1) 4. Act. 4.4 Comparative analysis of the applications and User’s Guide realization (code A.2.1) Duration: 30 months; phases II - VI of the project. Outcomes: Platform validation using experimental and numerical data and User’s Guide realization. Responsible CO WP5. Results Disseminations Motivation: The results attained during the research activities need to be best exploited: a) they must be distributed among scientific communities through articles and books and through conferences and scientific seminars and b) they must substantially contribute to the increase of economical and technical potential of all partners and to their image at national and international level. Proposed activities: 1.1 Publication of results (code B.2); 1.2 Workshop Ansys/Fluent (code B.3). The extent of activities cannot be strictly delimited in time (see the “The Project’s Work Plan” and the Gantt chart). Purpose: The support activities are intended to augment the partners’ scientific prestige through the issue of technical articles in dedicated journals and through participation in national and/or international workshops and conferences. Considering the expected scientific results, we appreciate we will issue two – three articles to be published in AIAA Journals. We also intend to attend yearly at least one international conference abroad and one domestic. The partner CO will design and keep up-to-date the project’s website. The activities related to the specific objectives are distributed on stages according to the following diagram which comprises the months allocated (e.g., xx-2 months) and the figure of the activity according to “The Project’s Work Plan” (e.g., 1.2). Responsible P2,P1 Objective\Stage Activity
O1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2

Stage I (2008)
Xxxxxx( I.1) Xxxxxx( I.2)

Stage II (2009)
Xxxxxx(II.1)

Stage III (2009)

Stage IV (2010)

Stage V (2010)

Stage VI (2011)

Xxxxxx(III.4) Xxxxxxx(IV.3) Xxxxxx(I.3) Xxxxxx(II.3) Xxxxxx(III.1) Xxxxxx(III.2) Xxxxxx(IV.1) Xxxxxx(IV.2) Xxxxxx(V.1) Xxxxxx(V.2) Xxxxxx(II.2) Xxxxxx(III.3) Xxxxxx(IV.4) xxxxxx (II.4) Xxxxxx(III.5) xxxxxx (IV.5) Xxxxxx(V.3) Xxxxxx(VI.3) xxxxxx (VI.4) Xxxxxx(VI.1) Xxxxxx(VI.2)

O2

O3

O4

O5

Project’s management is the activity continuously carried on by the partner CO and, as a result, it can be found in each stage of “The Project’s Work Plan”.
Expected S/T results for each proposed activity.

Considering the above statements, the project brings the following novelty elements: 1. High performance algorithms that solve in the time-domain the fluid-structure interaction (FSI) using

85

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

implicit formulae in dual time, with minimal numerical dissipation. FSI is modelled by coupling the equation system that describes the dynamic of the elastic structure with the equation system that describes the fluid flow. The coupling is achieved through the exterior aerodynamic forces and through the boundary conditions. This FSI system is very large (millions of DOF’s) and different time scales. The usual approach (Farhat) uses segregated algorithms. Unfortunately, they introduce high numerical dissipations, that alter the flutter analysis. The project wants to solve the coupled equations using algorithms based on the use of dual time (Jameson, 2002), the advantage being that the results have higher degree precision, with minimal numerical dissipation. This is necessary in order to have a good quality flutter analysis, based on the aeroelastic response. 2. High performance analysis of the aeroelastic response using FFT and/or transfer functions determined through interpolation. During the simulation of the dynamic of SFI the system’s response is discrete in the time domain, hence the need for processing it in order to obtain the frequency and the damping characteristics. This is the need for the use of FFT analysis and for determining transfer functions through numerical interpolations. 3. Development industrial use software for flutter computations based on the coupling of the DLM, FEM and V-g methods in the working environment ANSYS. The generalized aerodynamic forces are computed for a set of reduced frequencies and speeds (Mach numbers) using the DLM type panel methods and using modal forms that result from analysing the structure modelled with FEM. The mass, rigidity and aerodynamic matrices are then used in algorithms that are specific to the V-g method. The algorithms efficiency is decisive in this case.
Viability and risks of the project.

The project was conceived in a way leading to the development of the software and its validation, with competent and motivated partners. The P2 has a wide experience in mathematical modelling activities, calculus algorithms development, software implementations, design and experimenting of the aeronautical structures, and the partners are research and development units employing highly qualified researchers and specialists. The strengths are the competence and the commitment of the partners and the novelty of the results. Major risks in accomplishing the objectives of the project were not identified. Risk management and prevention measures were taken. - Detailed work plan, role and responsibilities of each partner per activity The project will be realised according to the activities in the working plan: Objective\Stage Activity
Ob1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2

Stage I CO
I.1:P2,CO,P1,P3 I.2:P2,CO,P1,P3

Stage II CO
II.1:P2,CO,P1,P3

Stage III CO

Stage IV CO

Stage V CO

Stage VI CO

III.4:P2,CO,P1,P3 IV.3:P2,CO,P1,P3 I.3:CO,P1,P2,P3 II.3:CO,P1,P2,P3 III.1:CO,P1,P3 III.2:P1,CO,P2,P3 IV.1:CO,P1,P2,P3 IV.2:P1,CO,P2,P3 V.1P1,CO,P2,P3 V.2:P1,CO,P2,P3 II.2:CO,P1,P2,P3 III.3CO,P1,P2,P3 IV.4:CO,P1,P2,P3 II.4:P2 III.5:P1,CO IV.5P1,P2 V.3:CO,P1,P2,P3 VI.3:CO,P1,P2,P3 VI.4:P2,P1 VI.1:P1,P2,P3 VI.2:P1,CO,P2,P3

Ob2

Ob3

Ob4 Ob5

THE RESPONSIBLE OF EACH STAGE IS THE FIRST TO BE MENTIONED, and THE CO IS RESPONSIBLE FOR THE STAGE. - Valorification of results and potential beneficiaries. The project will materialize in a solid documentation, software platform based on the ANSYS working enviroment and database results, experimental models and experimental research equipments. The main users and beneficiary of the project are the consortium members. These will accumulate the know-how and the prestige required to develop researches in the approached area and also to successfully participate in competition to gain European founds. The consortium members intend to prepare for publication at least two articles per year and to participate

86

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

yearly at two international conferences for increasing the visibility of the project. At the end of the project CO will remain with codes, aeroelastic models and experimental devices that can be used in the future for educational purposes. The P1, P2 and P3 partners will have the validated codes and with the know-how that is necessary to solve engineering problems. Potentially end users are economical units in aeronautical and defense industry in Romania and also users of the commercial codes ANSYS and FLUENT. The partners have agreed on the intellectual rights according to: - what each partner has brought to the project – ideas, concepts, studies, software – is and will remain in his property - if one or more of the results must be protected by intellectual rights this is the obligation of the CO - the CO is obligated that for 20 years to give the partners the revenues of their intellectual rights according to a written agreement. At the end of the stage at the right time the P1 and CO will analyze the possibility of protecting the intellectual rights of the new software.
Dissemination of results.

The support activity WP5 for Support activities and project management includes activities for results dissemination (B2 type) together with lectures, visits and is previewed to begin from the first stage of the project. We intended to implement by preparing articles for publishing and conferences presenting, exposal organizing, participating at different scientific events organized at national and international level. The activity is recorded in Gannt diagram (enclosed). The consortium members intend to prepare for publication at least two articles per year and to participate yearly at two international conferences for increasing the visibility of the project. There will also be developed a web portal by Coordinator for project results dissemination. In the same time, will be conducted promoting activities at national and international conferences. Also we are appreciating that the results could be published in two or three articles in AIAA Journals or Journals of Computational Physics. Project impact (max 1/2 page) The consortium’s partners will propose doctorate themes and will have in their teams 1-2 young doctorate students (the project’s director is post-graduate guiding professor in the aeroelasticity and FSI and partner P2 organizes doctorate studies) sustaining their studies. Also CO and P3 will host 2-3 young Masters students in the field of aeroelasticity and structural dynamics.
Economic impact

The project will lead to higher national and international prestige for its partners and will offer them new opportunities to participate in European partnerships to research themes in the specific domain. Furthermore, the software and the accumulated know-how will allow the partners to contract specific research and manufacture programs directly from the industry involved in aeroelastic or hydroelastic vibration’s damping. Reducing the level of vibrations into structures induced by moving fluids leads to lesser fatigue, easier maintenance and higher comfort.
Social impact

The project’s accomplishment will build the framework for the formation of young specialists in accordance with the European standards and will draw them toward research activities and specific industry. The project will diminish the young researcher’s tendency to leave country because: a) it represents an excellent opportunity for the post-graduate students, teachers or researchers interested in aeroelasticity and aeroservoelasticity; b) it creates jobs at CO, P3 and even P1 thinning the young’s’ migration.
Environmental impact

The project has no environmental impact. Management of the project. Description of the consortium (max 1,5 pages)

87

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
experience of the coordinator in the research field and in project management, national/ /international level

The CO is the Institute for Theoretical and Experimental Analysis of Aeronautical Structures, SC STRAERO SA. Its main activities are the theoretical and experimental analysis of aeronautical structures. STRAERO has a large experience on dynamic, steady and fatigue tests on multiple aircrafts and helicopters: IAR 46, IAR 823, IAR 827, IAR 93, IAR 99, YAK 52, IAR 330 PUMA SOCAT. The coordinator has facilities ready to investigate the vibrations and the fatigue on structures of various dimensions at diverse conditions of humidity, temperature and pressure. STRAERO has a wide experience in the management of national projects since it has coordinated numerous PNCDI I projects and it coordinates already CEEX 2005 and CEEX 2006 projects. In all these projects, STRAERO had /has as partners universities, research institutes and companies involved in research activities. The P1 is INAS SA The P2 is the Aeronautics and Space Research Center CCAS at Politehnica University of Bucharest, Faculty of Aerospace Engineering. In the last years, the research stuff had several partnerships with CO and P3, participating to research projects financed by PNCD I, CEEX and PNCDI II. The main expertise domains are computational fluid dynamics, fluid-structure interaction, aeroelasticity, control’s theory and active control’s synthesis. Being partner of CO, P3 has positively contributed to projects related to aeroelasticity and aeroservoelasticity. These projects, already mentioned, were financed by AEROSPATIAL program. In connection with the proposed project, the CO and P2 have finished two other research contracts financed by AEROSPATIAL 2003-2006 program, namely: PREDICTION OF PERIODICAL SOLUTIONS AND SPECIFIC STABILIZATION PROBLEMS IN AEROELASTICITY (AEROSPATIAL program no. 84/2003) and THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES ON DAMPING AEROELASTIC OSCILATIONS TRHOUGH ACVITE CONTROL TECHNIQUES (AEROSPATIAL program no. 141/2004). Both contracts were a success proving the partners’ capacities to collaborate. CO is involved in two FP7 proposals, ORPHEE (Operational Research Project on Hybrid Engine in Europe) no. FP-218830 and NANOPRO (NANO structured solid PROPellant), no. FP7-218860, in which the CO realizes numerical flow simulations. The consortium partners have highly qualified specialists, very experienced and with complementary competences. The partner P3 is the National Research and Development Institute for Turboengines- COMOTI Bucharest. It has a wide experience and expertise in the participation at national and european projects. For instance, COMOTI was partener in the european project SILENCER in which he had the responsability for the design and manufacturing of a very high dilution ratio fan.. the designed, mad the calculations and manufactured the componets of the fan. The project was leaded by SNECMA who also made the experiments. At present days COMOTI is involved inthe desing and manufacturing of another experimental fan for aviation by doing the same job as in the previous case. COMOTI has also a nice experience in the design and manufacturing of the centrifugal compressors. The director of the project ,participated , as a member, in a european project „Development for Aeroelastic

Simulations on Unstructured Grids – TAURUS” (Contract G4RD 2001 00403 ) from FP5 (the first of it’s kind in Romania ) and having activities contracted by the Technical Military Academy (ATM). In this program he had made his doctoral thesis with two coordinating institution (ATM and Universite Bretagne Occidentale, Brest, France) finaced by the french party. The thesis title is “ Contributions to the study of aeroelesticity” and being related to the fluid-structure coupling. Also it had had a SOCRATES grant for Advanced Studies in fluid dynamics in the Polytechnic National Intitute of Toulouse. Also the director was a member in the CEEX project “ Researches regarding the realization of Ecologhical Nonconventional Transport Selfpropulsed systems used on whater and marshy land SETNA”(contract 294/2006). It had been also a member in two other projects for the Ministry of Defence, in the setorial research plan. In present, the project’s director participates as a responsible from ATM in the PNCDI II project “Integrated system for the protection of ventilation instalations in buildings of strategic national interest in case of chemical and biological atack SIPROV” (contract 81016/2007) 88

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

It was not a director for a CEEX Program’s project and it was not a part of a proposal for the program FP7. -means/ methods for management , coordonation and comunication for the projects finalization The project’s management is made at two levels and is elaborate to insure a recurring achievement of the proposed activities, based on objectives. The coordination’s responsibility goes to the project’s manager who is, at the same time, the interface between the consortium’s partners and the contractor. The major decisions are taken through simple majority vote in the Conducting Committee which is presided by the project’s manager and formed by the partners’ delegates. The responsibility of accomplishing the decisions taken goes to the stage coordinators nominated by the Conducting Committee and accepted by all partners. The research output (reports, software, prototypes, etc.) will be received and approved by the Technical-Scientific Committee made of distinguished scientist in the project’s domain. The financial operations, accounting, administrative acquisition and personnel activities will be approved by experts who will assist the project’s manager during all the related activities.
CONTRACTOR (CNMP)

TECHNICAL-SCIENTIFICAL COMMITTEE

PROJECT’S MANAGER CONDUCTING COMMITTEE Finance, administration, public acquisition experts

In order to monitor the project’s activities and to inform the partners, twice a year the Conducting Committee will request to meet the on-going stage coordinators and a number of specialists. The direct communication between partners is encouraged according to the partnership’s agreement. Furthermore, a website will be designed and updated as needed by the CO. It will contain the work plan, the planned activities and the finished ones and (after a copyright agreement) research results, stage reports etc. Financial, material and human resources (max 1 page)
Financial, material and human resources necessary for project implementation

STAGE 1 COORDINATOR

STAGE 2 COORDINATOR

STAGE “n” COORDINATOR

In order to successfully achieve the proposed objectives of the project by each partner, the financial, material and human resources estimates are: - 199 MM : 2008 – 38MM, 2009 – 79 MM, 2010 – 61 MM, 2011 – 21 MM - MM – persons month; - material resources of total worth 361850 according to the Materials and Equipments Annex; - financial resources of total worth 2226225 lei representing 1998100 lei budget funds and 228125 lei are co finance funds, distributed on years as follows: 2008 – 373450 (B)/ 24700 (C), 2009 – 905300 (B)/ 90300 (C), 2010 – 538750 (B)/ 80475 (C), 2011 – 180600 (B)/ 32650 (C) - Allocation and use of resources according to project objectives/activities as mentioned in the work plan. The next table presents synthetically the allocation and use of resources on project’s stages, according to the Project’s Work Plan, Materials and Equipments List and the financial information detailed in the project’s documentation.
Stage/Objective

Human Resources persons*month

Materials and Equipments Categories • consumables • R-D equipment • consumables, inventory items • hardware-software • tooling and composite materials • transport, allowance, accommodation • consumables, inventory items • monitoring R-D equipment • hardware-software

Financial Resources RON Budget / co finance

I Models, tests timetable and system’s specifications II Theoretical considerations, software design and experiment preparations III Software product, numerical database, experiments

38 42 37

373450 / 24700 507575 / 47000 397725 / 43300 89

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
IV Software product, numerical database, experiment validations V Software product, documentation, validations VI Installation kit, comparations, user guide • transport, allowance, accommodation • consumables, inventory items • hardware-software • transport, allowance, accommodation • consumables, inventory items • hardware-software • transport, allowance, accommodation • consumables, • hardware-software • transport, allowance, accommodation • advertising materials

36 25 21

304800 / 43625 233950 / 36850 180600 / 32650

90

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Declaratie privind participarea in proiecte CEEX / FP 7 (DP 08)
Subsemnatul Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES declar pe proprie raspundere ca:

a) Referitor la participarea in proiectele CEEX Am fost / sunt director de proiect CEEX

X

Nu am fost / nu sunt director de proiect CEEX Daca raspunsul este afirmativ se vor preciza:

(numarul proiectului, titlul proiectului, acronimul, perioada in care a fost finantat, link-ul unde se pot vedea informatii despre proiect)

b) Referitor la participarea in proiecte FP 7 am depus proiect / am participat ca partener la FP 7

Xnu am depus proiect / nu am participat ca partener la FP 7
Daca raspunsul este afirmativ se vor preciza: (numarul proiectului, titlul proiectului, acronimul, perioada in care a fost finantat, link-ul unde se pot vedea informatii despre proiect)

Data: 01.02.2008

DIRECTOR GENERAL STRAERO Prof.Dr.ing.Ion FUIOREA Director Proiect
Sef Lucr. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES

Atentie: Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie / de la finantare.

91

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)

Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “PLATFORMA
SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la Competitia

din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va respecta schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data: 01.02.2008

Reprezentant legal SC STRAERO S.A. Functia: DIRECTOR GENERAL Numele si prenumele Prof.Dr.ing. FUIOREA ION

Atentie: Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie / de la finantare.

92

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.9

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)
Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “: PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la

Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va respecta schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data: 31.01.2008

Reprezentant legal Functia: Director General S.C. INAS S.A. Numele si prenumele: ing Stefaneanu Eugen

Atentie: Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie / de la finantare.

93

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)
Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “: PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la

Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va respecta schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data: 01.02.2008

Reprezentant legal Functia: Rector UPB Prof. Dr. Ing. Ecaterina ANDRONESCU

Atentie: Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie / de la finantare.

94

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.10

Declaratie privind ajutorul de stat (DAS 09)

Declaram pe proprie raspundere ca pentru realizarea proiectului cu titlul: “PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZAINTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA” depus la

Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe, se va respecta schema de Ajutor de stat. (Cap. 1.6 [16]).

Data:

Reprezentant legal Functia: Presedinte Director General COMOTI Numele si prenumele Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU

95

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.11

Acord de parteneriat (AP 10)

Noi,Institutul pentru Calculul si Experimentarea Structurilor Aeroastronautice – SC STRAERO S.A. (CO), INAS S.A. (Partener 1), Universitatea Politehnica Bucuresti Centrul de Cercetari Aeronautica si Spatiu – UPB-CCAS (Partener 2), Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI (Partener 3), suntem de acord sa fim parteneri in proiectul numarul 2908, cu titlul: “PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZA
INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA”, depus la Competitia din anul 2008, organizata de

Centrul National Management Programe, iar SC STRAERO S.A. sa fie conducatorul acestuia.

Data: Reprezentant legal CO Conducator de proiect Functia: Director General STRAERO S.A. Numele si prenumele Prof. Dr. Ing. Ion FUIOREA Semnatura Stampila

Data: Reprezentant legal Partener 1

Functia: Director General INAS S.A. Numele si prenumele Ing. Eugen STEFANEANU Semnatura Stampila

Data: Reprezentant legal Partener 2 Functia: Rector UPB Numele si prenumele
Prof. Dr. Ing. Ecaterina ANDRONESCU

Data: Reprezentant legal Partener 3 Functia: Director General COMOTI Numele si prenumele Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU Semnatura Stampila

Semnatura Stampila

96

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Anexa I.12

Declaratie de conformitate (DC 11)

Subsemnatul, Sl. Dr. Ing. Mihai MIHAILA-ANDRES, director de proiect, declar pe proprie raspundere ca nu exista diferente intre versiunile on-line si cea pe format electronic precum si intre variantele in limba romana si limba engleza ale proiectului cu titlul: “PLATFORMA SOFTWARE PENTRU ANALIZA INTERACTIUNII FLUID-STRUCTURA”depus la Competitia din anul 2008, organizata de Centrul National Management Programe,.

Data:01.02.2008

Director de proiect

Numele si prenumele MIHAILA-ANDRES Mihai Semnatura

Atentie: Daca se constata ca declaratia este falsa, proiectul se va elimina din competitie / de la finantare.

97

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful