De symbolische betekenis van de letter Y

Samenvatting van The Y-Proceedings (The Y-Key to the English Ego-Pronouns) door Joannes Richter

Fig. 1: De nieuwe letters van Keizer Claudius
Afbeelding letters van Claudius uit Wikipedia's Keizer Claudius 1

Keizer Claudius heeft rond 40 AD drie nieuwe letters in het Latijnse alfabet, die voor een korte tijd gebruikt werden in enkele officiële documenten. Na de dood van de keizer vielen ze geheel in onbruik. Deze letters zijn (naar een informatie in Wikipedia) : • Een achterstevoren geschreven "C", om de lettercombinatie "BS" of "PS" te vervangen, zoals de Griekse letter Ψ (psi). • Een omgedraaide "F", om de Latijnse letter "V", die op dat moment zowel de klinker "u" als de medeklinker "v" aanduidde te kunnen differentiëren (de nieuwe letter zou gebruikt worden om een als medeklinker gebruikte "V" aan te duiden) • Een afgekapte "H", die een klinker voorstelde: waarschijnlijk bedoeld om de Griekse Υ (ypsilon) te translitereren, en/of om een klank tussen "i" en "u" weer te geven. Op dat moment bestond de "Y" nog niet in het Latijnse alfabet. Van deze letters is ongetwijfeld de Ypsilon het belangrijkste religieuze symbool, omdat men volgens de oude religieuze tradities aan een klank tussen "i" en "u" nu eenmaal een androgyne betkenis moet toekennen. In een dergelijk concept is het androgyne lettersymbool Y opgebouwd als een combinatie van een bovenliggend vrouwelijk element “V”, respectievelijk “U” en een onderliggend mannelijk symbool “I”. Dit concept komt overeen met de aan Albertus Magnus toegewezen symbolische letter Y, die door een androgyne persoon wordt hoog gehouden. Ook de in het Provençaalse dialect gebruikelijke vorm van het Ego-pronomen iéu als bestanddeel en Gods afbeelding Diéu moet in dit kader als een androgyn symbool worden beschouwd.

1

Gepubliceerd als public domain (SVG afbeelding van een oude schrift).

Fig. 2: Androgyn Y- Symbool voor Albertus Magnus (1617)
Bron: Symbola aureae mensae duodecim nationum by Michael Maier – typis Antonij Hummij, impensis Lucae Iennis, 1617 - 621 pagina's

Uit deze samenhangen kan men afleiden, dat het eerste Ego-pronomen “Y”, dat door Wycliff in zijn eerste vertalingen van de Bijbel uit eerbied voor de religieuze symboliek met een hoofdletter werd geschreven, wellicht eveneens als een androgyn symbool moet worden beschouwd2. Een voorbeeld van deze schrijfwijze kan men aflezen in Wycliff's Bijbel, boek Hosea 11-93 9 Y schal not do the strong veniaunce of my wraththe. Y schal not turne, to leese Effraym; for Y am God, and not man. Y am hooli in the myddis of thee, and Y schal not entre in to a citee. Chronologisch overzicht: The Hermetic Codex

2 3

The Y-Proceedings (The Y-Key to the English Ego-Pronouns) Book Osee in Wyclif's Bible

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful