Budapest

dansk version
o
f
¿

c
i
e
l
Kunst og
design
Tæt på
Budapest
Afslapning og
rekreation
Seværdigheder Praktiske oplysninger
Festzone
Festivaler og
begivenheder
gratis Guide
BTH Budapesti Turisztikai Nonpro¿t Kft.
Budapester Turistbureau
www.budapestinfo.hu
*OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
1he kestaurant venha[o: the reconstructed Kossuth·museumshlµ waltlng lor you. vlslt us and
en[oy our lamlllar servlce, the best vlew ol ßudaµest and our unlque gastronomy lnsµlred by
our Hlchelln·rated chel!
8udapost, 6hain 8ridgo - |ost Sido, docking p|aco No.2.
kosorvation: -36 80 20S 026 t www.ouropagroup.hu
V
É
N
H
AJÓ
R
EST
A
U
R
A
N
T
*********OOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUJJJJJJJJJPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOBBBBBBBBBMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSPPPPPPPPOOOOOOOOPPPPPPPNNNNNNNZZZZZZZZPPPPPPPPPPPOOOOOO)))))))))VVVVVVVVVVVVOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBSSSSSJJJJJBBBBBBBBBOOOOOOXXXXXXXXBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFSSSSSSSSTTTTTT
1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1hh 1h 11h 1h 1 e eeee eeeeee ke ke ke ke ke ke kke ke ke k st st st st st sttt sst st ss au au au au au au auu a ra ra ra ra ra rrrrant nt nt nt nt nt nn vvvvvvvveen en en enn eennha ha ha ha ha ha ha hha[o [o [o [o [o [o: : :::: th th th th tth thheee eeee re re re re r co co co co c ns ns ns nn tr tr tr trrruc uc uc uc ucte te te te te te teedd d ddddd Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko oss ss ss ss ss ssssut ut ut ut ut ut u hh· hh· h· hh· h·mu mu mu mu mu mu mu mu mm se se se se se se se se ssee s um um um um um um um um m u h sh sh sh sh sh sh shhhhhhhlµ lµ lµ µµ wwwwwal al al al al a tl tl tl tl tll t ng ng ng ng ng lll lllor or or or oooo yyyyyou ou ou ouuu ouuu.. .. vl vvvvl vl vl vvvl vv sl sl sl ssl sl sl ssllttt tttttttt us us us uus us s us us a aaa aaa aa and nd nd nd nd nd ndd nd nd n
en en en en en en en en enn en enn[o [o [o [o [o [o [oo [o [o [o [o [oy yy y y yy y y yy ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou o rrrrrrr r rrr la la la lla la a la la la la la aml ml ml ml ml ml mmml m ll ll ll ll ll ll ll ll lar ar ar ar ar ar ar aar a sss ssssser er eer er ervl vl vl vl vv ce ce ce ce eee ce, , th th thhhhhe ee ee be be be be best st st stt stt vvvvle le le leeew ww www ol ol ol ol ol ßßßßßud ud ud udaµ aµ aµ aµ aµ µes es es es est t ttt t an an an an annd d d dd ou ou ou ou ou o r rr r rr un un un un un unnlq lq lq lqq lqque ue ue ue ue uuuue ggggggggas as as as astr tr tr tr tr tron on on on on on nnom om om om om ommy y yy y yyy ln ln ln ln nnnnnnsµ sµ sµ sµ sµ sµ sµ sµ sµ sµlr lr lr lr lr llr lr r ll ed ed ed ed ed ed edd ed bb bbbbbbbbyyyyyyyyy
ou ou ou ou oou ou ou ou ouu oo rr rrrrrrrrrr Hl HHHl Hl Hl Hl Hl Hl Hl H ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch chel el el eell eelln ln ln ln ln ln lnn ln·r ·r ·r ·r ·r ·r ·r ·rat at at at at at at at a ed ed ed ed ed ed ed ed ed edd cc ccc ccccche he he he he he he he hhel! l! l! l! l! ll! l! !! l!
8u 8u 888u 8888u 8888u 8uuuu 8uu 8uda da da da da da daa da daa da daaapo po po po po po po po pppo pppost st st st st st st st st st s , ,, 6h 6hh 6h 6h 6h 6h 6h 66 ai ai ai ai aai ai ainnn nnn n 8r 8r 888r 8r 8r 8r 8r 8rrrid iddd id idd iidd i go ggo go go go go go go ggo ----- ||||||||||os ooos os oosttt ttt Si Sii Si Si Si Si Si Sido do do ddo do do do o, , , , do do o do do ddo ddo do o d ck ck ck ck k ck ck ck ck ckin in inn inn in in inggg gggg gg g g p| p| p| p| p| | p| p| p| p| p ac ac ac acc aac accooo oo o o No NNo Noo No NNNo NN .2 .22 .2 .2 .2 .2..
ko ko ko ko koo ko ko ko ko kko ko ko kkko kkko k so so so so so so so sso sso sso ssorv rv rv rv rv rv rv rvv rrvat aat at at t aaaaaa io ioo io iooo io ion: n: n: nn: n: n: nnn ----------36 3336 36 36 36 336 36 366 33 888888880 0000 0 0000 20 20 20 20 20 20 20 220S SS SSSSSSS 02 02 02 02 2 02 02 02 02 2 02 0 66666 666666 tttttttt wwwwwwwwwwwww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww.o .o .o .oo .o . ur ur uuuur ur uur urop oppp op op op opp opp opag ag ag ag ag ag g ag ag agro ro ro ro ro ro ro rro oup up up up up up upp upp.h .hh .h .hhh .h . uuuuuuuu
VVVVVVVVVV
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
VVVVVVVVVVVVVVVVVV
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ AAAAAAAAAAAAAAAAA ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ JJJJ
RRRRRRRRRRRRRRRR
EEEEEEEESSSSSSSTTTTTTTT SSSS
AAAAAAAAAAAAAAAA
TTTTTTTTT
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
AAAAAA
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
RRRRRR
NNNNNNNNNNNNN
TTTTTTTTT
NNNN
*OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
1he kestaurant venha[o: the reconstructed Kossuth·museumshlµ waltlng lor you. vlslt us and
en[oy our lamlllar servlce, the best vlew ol ßudaµest and our unlque gastronomy lnsµlred by
our Hlchelln·rated chel!
8udapost, 6hain 8ridgo - |ost Sido, docking p|aco No.2.
kosorvation: -36 80 20S 026 t www.ouropagroup.hu
V
É
N
H
AJÓ
R
EST
A
U
R
A
N
T
www.budapestinfo.hu 3
Velkomst
Den turist, der nu har dette lille hæfte i hånden, kan få del i en unik oplevelse i
Budapest!
Byen, der kigger tilbage på en rig historie og har en enestående kultur-
arv, viser sig fra en helt ny side. Sidste år har vi lokket indbyggerne i de euro-
pæiske storbyer til en „eventyrlig sommeroplevelse i Budapest”. Indbyg-
gerne i Budapest har afsløret de kun af dem kendte hemmelige tips og steder i
forbindelse med kunst og design, fest og underholdning, afslapning og re-
kreation, kærlighed og romantik, festivaler og arrangementer til vores gæster.
Budapest, hvor De kan besigtige to steder, som er blevet optaget på UNESCOs
verdensarvsliste, er den eneste hovedstad i verden, som har næsten hundrede ter-
malkilder, og tolv kurbade, og hvor der springer 19 mio. liter termalvand dagligt.
Vidste De, hvor stor en oplevelse det er at deltage i en badefest i Rudasbadet
eller i en romantisk forlovelsesfest på Margreteøen?
I denne by ligger romerske fæstnings- og bygningsrester side om side med tyr-
kiske bade, gotisk og barok stil og de arkitektoniske mindesmærker fra den utrolig
rige jugendstil.
Ved De, hvor flot udsigten er over alle disse seværdigheder fra toppen af Basili-
kaen, hvorfra De på en gang kan se hele byen?
Vidste De, at den enestående natur omkring Budapest, bjergene på Buda-siden
bedst kan opdages med unikke køretøjer, så som tandhjulsbane, stolelift og bør-
netog? Og jeg har endnu ikke nævnt hulesystemernes overvældende verden!
De af den lokale befolkning præsenterede nye „oplevelsesøer” vil sikkert også
fortrylle Dem.
Jeg vil hjertelig anbefale Dem dette lille hæfte, som ved sin underholdende stil
og praktiske struktur bliver Deres perfekte rejsefælle i Budapest. Jeg garanterer,
at De vil få det hele med!
Hermed hilser jeg Dem hjertelig velkommen i byen med de kulturelle oplevelser!
Den turist, der nu har dette lille hæfte i hånden, kan få del i en unik oplevelse i
Kære Læser!
László Fekete
administrerende direktør
Budapest Turistbureau
Tourinform kontor
1052 Budapest, Sütő utca 2.
(Deák tér) § 438-8080
suto@budapestinfo.hu
© 8.00–20.00
Liszt Ferenc tér
1061 Budapest, Andrássy út 47.
§ 322-4098 º 342-9390
liszt@budapestinfo.hu
© 1. marts–31. okt.: 12.00–20.00;
1. nov.–25. febr.: ma–fr:
10.00–18.00
Ferihegy – Terminal 1
1185 Budapest, Ferihegyi
Repülőtér, Terminal 1
§ 438-8080
ferihegy1@budapestinfo.hu
© 8.00–22.00
Ferihegy – Terminal 2A
1185 Budapest, Ferihegyi
Repülőtér, Terminal 2A
§ 438-8080
ferihegy2a@budapestinfo.hu
© 8.00–23.00
Ferihegy – Terminal 2B
1185 Budapest,
Ferihegyi Repülőtér, Terminal 2B
§ (+36-1)438-8080
ferihegy2b@budapestinfo.hu
© 10.00–20.00
Budapest Turistbureau – BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft.
* 1364 Bu da pest, Pos ta fi ók 215 • § (+36-1)266-0479 • º (+36-1)266-7477
E-ma il: info@bu dapestin fo.hu • www.budapestin fo.hu
Oplysninger pr. telefon døg-
net rundt: § (+36-1)438-8080
Tourinform hotline (0–24):
§ (+36-30)30-30-600 fra udlandet,
§ (06-80)630-800 i Ungarn
Internet: www.hungarytourism.hu
º (+36-1)488-8661
E-mail: hungary@tourinform.hu
INFORMATIONSkontorer
www.budapestadventure.com 4
Kunst og design ............................................... 5
Museer, udstillingslokaler ................................ 5
Kirker, kirkelige samlinger ............................. 12
Det moderne og det antikke .......................... 15
Ungarsk design ............................................. 17
Seværdigheder, byrundtur ............................. 20
Tæt på Budapest ............................................ 32
Afslapning & rekreation ................................. 36
Kurbade, huler ............................................... 37
Fritid, sport .................................................... 40
Caféer, barer ................................................. 43
Indkøb ........................................................... 44
Festivaler & begivenheder ............................. 46
Festzone .......................................................... 50
Ruinværtshuse, retrosteder ........................... 51
Klubber, koncertscener .................................. 53
Restauranter .................................................. 55
Pratiske oplysninger ...................................... 58
Før rejsen ...................................................... 59
Ankomst til Budapest ..................................... 60
Godt at vide i dagligdagen ............................. 61
I nødsituationer .............................................. 62
Bytrafik .......................................................... 64
Indholsfortegnelse
HHurtiggsøggning
Airport minibus........................................................60
Basilikabesøg .........................................................12
Begivenheder i 2010...............................................47
Budapestkort ..........................................................65
Den store markedshal ............................................24
Ecseri marked.........................................................15
Informationskontorer.................................................3
Kunstens Palads.....................................................23
Kunstmuseet.............................................................8
Køreplan for Metro..................................................64
Lufthavnsinformation ..............................................60
Læge, tandlæge, apotek.........................................63
Matthiaskirke ..........................................................13
MÁVDIREKT ...........................................................60
Nationalgalleriet ........................................................7
Operabesøg............................................................22
Parkering ................................................................64
Parkeringshuse, garager ........................................65
Parlamentbesøg .....................................................26
Riverride .................................................................28
Synagogebesøg .....................................................13
Széchenyi Kurbad ..................................................38
Taxa ........................................................................65
Telefonere ...............................................................61
Trafikkort .................................................................67
Valutaveksling .........................................................63
Vigtige telefonnumre ...............................................62
Tegnforklaring
à Sporvogn
à S-tog
ã Bus
ä Trolleybus
È Metro 1
Ê Metro 2
Ë Metro 3
§ Telefon
º Fax
© Åbningstider
& Entre
A3 Kortkoordinater
a Oplevelser markeret på kortet
Rabat med Budapestkort
budapest-card.com
De markerede
institutioner har under
navnet Kulturális
Munkacsoport
(Kulturarbejdsgruppe) slået
sig sammen om at gøre
kulturturismen i Budapest
populær:
culturalbudapest.com
5 46
50
20
58
36
Har De lyst til at opleve kunst i stort format? Budapest er
det perfekte valg! I løbet af Deres kulturvandring ledsager vi
Dem på de vigtigste museer, præsenterer byens berømteste
kirker, antikke fundsteder og gallerier med samtidskunst; til
sidst kan De få et indblik i de ungarske designeres verden.
Kunst og design
Kirker, kirkelige samlinger
Museer, udstillingslokaler
Det moderne og det antikke
Ungarsk design Ungarsk d i
www.budapestadventure.com 6
Det man skal se
De fleste museer er lukket om mandagen.
Under billetpriser har vi angivet den dyre-
ste og den billigste billet, men gæsterne
kan vælge mellem mange flere billettyper som
fx studenterbillet eller gruppebillet. Priserne
er fra slutningen af 2009, i 2010 kan man reg-
ne med eventuelle prisstigninger.
Budapestkortet giver stor rabat
på mange museer!
e flflfleste museer er luk DDDe
Museer, udstillingslokaler
Om Museumsnatten, dvs. om lørdagen tættest på Sankthans har Budapests indbyggere ikke sovet i løbet af
de sidste år. I anledning af den storslåede sommeråbning byder institutionerne på usædvanlige programmer.
(Adgangsbilleterne med klistermærker på giver adgang til alle programmer, der tilbydes af de institutioner i
hovedstaden, som deltager i arrangementet, samt busserne, der kører mellem de enkelte scener.)
Om Museums
de sidste år.
(Adgangsbille
hovedstaden
!
Historisk Museum –
Slotmuseum b B2
I., Szent György tér 2.
§ 487-8800 www.btm.hu
© 10.00–18.00 (1. november–28. februar:
10.00–16.00), om tirsdagen lukket, undtagen 16.
maj–15. september
Budapests arkæologiske samling. Budapest i
middelalderen: bebyggelsernes udvikling fra ro-
mertiden op til det XIII. århundrede. Kongeslot-
tet i det middelalderlige Buda: samling af oprin-
delige brugsgenstande, segl, glasminder, våbner
og gravstene. Gotiske statuer på kongeslottet.
Budapest i den nyere tid: historiske øjeblikke i en
storbys liv
ã 5, 16, 178, à 18 & 520–2100 HUF
Historisk Museum
Slotmuseum b
I Szent György tér 2
To
p
tip
Aquincum Museum og Ruinområde a A3
III., Szentendrei út 135–139. § 454-0438 www.btm.hu
© 15. april–31. oktober: ruinområdet: 9.00–17.00, ud-
stillinger: 10.00–17.00; om mandagen og i perioden 1.
nov.–14. apr. lukket.
En af Ungarns ældste arkeologiske parker har en mere
end 110 år gammel historie. Ruinområdet viser ca. et kvar-
ter af Aquincums civile by med bymidtens mest karakte-
ristiske offentlige bygninger og flere dusinde privathuse.
Disse bygningsrester minder om provinssædets mest
betydningsfulde storhedstid, bystrukturen i det II–III. år-
hundrede. De i parken opstillede kronoskoper giver indblik
i, hvordan bygningerne i den oprindelige by var. Til de per-
manente og skiftende udstillinger kan de besøgende lære
genstande fra den romerske tid i Budapest at kende.
à fra Batthyány plads mod Szentendre
ã 34, 134, 106 & 360–2100 HUF
Krigshistorisk Institut og Museum a B2
I., Tóth Árpád sétány 40. § 325-1600 www.militaria.hu
© ti.–sø.: 10.00–18.00 (01. 10.–31. 03.: 10.00–16.00
Rig våbensamling fra tiderne før tyrkerkrigene op til
det XX. århundrede. Samling af uniformer, flag, kort
og projektiler samt en numismatisk samling på 28
tusind mønter. Reminiscencer fra fly fra Anden Ver-
denskrig. Vi vil gerne rette opmærksomheden på en
udstilling om 1956 med navnet Tretten dage.
ã 16A & 350–1500 HUF
Holocaust Mindecenter a D3
IX., Páva utca 39. § 455-3320,
www.hdke.hu © ti.–sø.: 10.00–18.00
à 4, 6, 21, 21A ë Ferenc körút
& 1000 HUF (med studiekort gratis)
Ferenc Hopp Østasiatisk
Kunstmuseum a D1
VI., Andrássy út 103. § 322-8476
www.hoppmuzeum.hu © ti.–sø.: 10.00–18.00
Kunstsamleren Ferenc Hopp levede i det XIX. århund-
rede og har haft en samling på 4000 østasiatiske, først
og fremmest japanske og kinesiske genstande. Sam-
lingen består nu af 20.000 kunstgenstande. Samlin-
gen, der udstilles i samlerens tidligere hjem, indeholder
særlig værdifuld japansk kunst fra middelalderen samt
kinesiske bronze- og porcelængenstande.
Den permanente udstilling kan ses på Ráth György
Museum (adressen nedenfor!).
È Bajza utca ä 70, 78
& 400–2300 HUF
Synagogen i Páva gade, samt den tilhørende
nye, prisbelønnede bygningsdel har huset
mindecentret siden 2004. På ca. 1500 m
2
vi-
ses der en permanent udstilling med tit-
len ”Fra retsberøvelse til folkemord” til minde for
ofrene af den ungarske holocaust.
www.budapestinfo.hu 7
Museer, udstillingslokaler
Kunstindustrimuseum f D3
IX., Üllői út 33–37. § 456-5100
www.imm.hu
© ti.: 14.00–18.00, on., fr.–sø.:
10.00–18.00, to.: 10.00–22.00
En af hovedstadens smukkeste seværdighe-
der er paladset dækket med Zsolnay-keramik i
ungarsk jugendstil, tegnet af Ödön Lechner og
Gyula Pártos. Til dens permanente udstilling kan
man se museets dyrebareste genstande.
à 4, 6 ë Ferenc körút & 800–2500 HUF
Kunstindustrimuseu
IX., Üllői út 33–37. §
To
p
tip
National-
galeriet l B2
I., Szent György tér 2.
§ 201-9082 www.mng.hu
© ti.–sø.: 10.00–18.00
Budaslottets fire bygnin-
ger (A, B, C og D) huser en samling, der består
af ca. 100.000 kunstgenstande fra statsgrundlæg-
gelsen til i dag. Permanente udstillinger: Lapidariet
– gravreminiscenser og stene – fra middelalderen
og renæssancen, Gotiske træstatuer og tableauer,
Sengotiske altertavler, Renæssance- og barokkunst,
Habsburgernes palatinkrypt, Malerkunst (Gyu la
Benczúr, Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál
Szinyei Merse) og billedhuggerkunst (István Feren-
czy, Miklós Izsó) fra det XIX. århundrede, Malerkunst
(József Rippl-Rónai, Tivadar Csontváry Kosztka,
Béla Czóbel) og billedhuggerkunst (Béni Ferenczy,
Ferenc Medgyessy) fra det XX. århundrede.
ã 5, 16, 178, à 18 & 700–1500 HUF
Nationalmuseet m C3
VIII., Múzeum körút
14–16. § 338-2122
www.hnm.hu
© ti.–sø.: 10.00–18.00
Med sin mønt- og
bogsamling og arkiv
grundlagde grev Fe-
renc Széchényi museet i 1802. I dag vises der
mere end en million kunstgenstande. I 1846 flyt-
tede den kæmpestore nationalsamling ind i den
klassicistiske bygning, der blev tegnet af Mihály
Pollack. Permanente udstillinger: Ungarns histo-
rie, Kroningskåben, Lærde ungarere, Lapidariet
– romerske gravreminiscenser og stene.
ã 15, 9 ë Kálvin tér & 520–2100 HUF
Nationalmuseet m
VIII., Múzeum körút
14 16 § 338 2122 §
To
p
tip
Ludwig Museum Museum
for Samtidskunst k D4
IX., Komor Marcell utca 1.
(Kunstens Palads)
§ 555-3444
www.ludwigmuseum.hu
© ti.–sø.: 10.00–20.00
Den eneste offentlige sam-
ling i Ungarn, som konsekvent
samler værker af ungarske og
udenlandske kunstnere og præ-
senterer dem samme sted. Museet er et vigtigt
mellemeuropæisk regionalt center for den inter-
nationale samtidskunst.
à 1, 2, 24 ã 23, 54
à Csepeli, Ráckevei & 700–3000 HUF
Ludwig Museum M
for Samtidskunst k
To
p
tip
Lajos Kassák Mindemuseum a A3
III., Fő tér 1. § 368-7021 © ti.–sø.: 10.00–17.00 (01.
03.–31. 10.: 10.00–18.00)
En udstilling om den ungarske avantgardes ledende
kunstner, digter, maler og litterær redaktørs billed-
kunst på det tidligere Zichy-slot. Museet har en ny
permanent udstilling: Ungarsk kunst i det XX. århund-
rede, fra ungarske forfatteres bo.
ã 206, 86 à 1 à Árpád híd & 150–300 HUF
Kiscelli Museum a A3
III., Kiscelli u. 108. § 388-8560 www.btm.hu © ti.–sø.:
10.00–18.00 (1. november–31. marts: 10.00–16.00)
Museumsbygningen blev oprettet i det XVIII. århund-
rede for Trinitarierordenen, den har været barokslot,
men også syghus i løbet af de sidste århundreder. I
dag er det en af de museer, der ligger mest pittoresk
i skovområdet ved Óbuda-bjergene. Dets udstillinger
omfatter to store samlinger fra Historisk Museum i
Budapest: byhistorisk udstilling fra den nyere tid, samt
billedkunstsamlingen af Hovedstadens billedsamling.
à 17 ã 260, 165 & 320–1500 HUF
KOGArt Hus a D1
VI., Andrássy út 112. § 354-3836 www.kogart.hu
© ma.–lø.: 10.00–17.00, sø.: 10.00–20.00
På paladset i Andrássy gade arrangeres der fem-seks
storslåede udstillinger om året om forskellige perioder i
den ungarske og universelle kunsthistorie, samt indivi-
duelle livsværk. Der rettes særlig opmærksomhed på at
præsentere værker af den yngste kunstnergeneration.
È Bajza utca & 750–1500 Ft
Transportmuseum a E1
XIV., Városligeti körút 11. § 273-3840 www.km.iif.hu
© ti.–fr.: 10.00–17.00, lø.–sø.: 10.00–18.00 (fra no-
vember til marts lukkes en time tidligere)
à 1 ä 70, 72, 74 ã 7, 173E
En af Europas ældste trafiksamlinger. En af de mest be-
rømte jernbanemodeller verden over. På 8.000 kvm tilby-
der museet følgende permanente udstillinger: for 100 år si-
den og nu, 100 år gammel ungarsk biltrafik, 100 år gammel
ungarsk statslig skibsfart, Historie af trafikken på offentlige
veje, Damplokomotivets historie, Bytrafikkens historie.
& 500–1900 HUF
National-
galeriet l B2
To
p
tip
www.budapestadventure.com 8
Museer, udstillingslokaler
Mementopark – Sidste blik bag Jerntæppet.
En af Budapests mest interessante sevær-
digheder. Flere hundrede tons kommunisme!
www.mementopark.hu
Mementopar
En af Budap
digheder. Fle
www.mement
!
Ungarsk Naturvi-
denskabeligt Mu-
seum n E3
VIII., Ludovika tér 2–6.
§ 210-1085
www.nhmus.hu
© 10.00–18.00, tirsdag: lukket
Efter 200 års medgang og modgang flyttede mu-
seets samlinger til Ludovika Akademiets selv-
stændige bygning. Det imposante klassicistiske
bygningskompleks sammen med hippodromen
har huset museets mineral- og stensamling si-
den 1995. Permanente udstillinger: Menneske og
natur i Ungarn, Fra mineralsamlingen, Tidssti –
stenpark foran museet.
ë Nagyvárad tér à 24 & 300–2000 HUF
Ungarsk Naturvi-
denskabeligt Mu-
n
To
p
tip
Kunstmuseet t D1
XIV., Dózsa György út 41.
(Hősök tere) § 469-7100
www.szepmuveszeti.hu
© ti.–sø.: 10.00–17.30
Kernen af den omfattende samling er Esterházy-fami-
liens store malerisamling fra 1870erne. Museet, hvis
pompøse nyklassicistiske bygning på Heltepladsen
blev indviet i 1906, har en samling på ca. hundrede-
tusind kunstgenstande. Museets samlinger omfatter
udenlandske kunstværker fra antikken til i dag. Side om
side med de egyptiske, græske og romerske samlinger
kan museet være stolt af sin rige italienske samling, som
giver et omfattende billede af de italienske malerskoler
fra de XIII-XVIII. århundreder. De mest værdifulde kunst-
værker i den spanske samling er syv El Greco-billeder.
Blandt mesterstykkerne fra XIX–XX. århundreder er det
den franske malerkunst, som repræsenteres fyldigst.
È Hősök tere ä 75, 79 ã 20E, 30, 105
& 700–3000 HUF
Kunstmuseet t D
XIV., Dózsa György út 4
To
p
tip
Memento Park a A4
XXII., Balatoni út (hovedvej nr. 7) – hjørnet af Szabad-
kai utca § 424-7500 www.mementopark.hu
© hver dag fra kl. 10.00 til solnedgang
Stedet fører tilbage til de tider, hvor kommunisterne her-
skede over halvdelen af Europa. I de andre østeuropæi-
ske lande blev den røde propagandas statuer af den sov-
jetiske type ødelagt, men i Mementoparken i Budapest
kan man se 40 statuer, fjernede fra offentlige steder. Her
kan man se statuer af Lenin, Marx og Engels, gigantiske
minder og allegoriske statuer af mange sovjetiske solda-
ter og kommunistiske helte. Stalins pragttribune, udstil-
lingen i barakken og en filmforevisning viser verdenen
bagved Jerntæppet og fremkalder dens atmosfære.
ã 150 & 1000–1500 HUF
Kunsthallen a D1
XIV., Dózsa Gy. út 37. (Hősök tere) § 460-7000 www.mucsar-
nok.hu © ti., on., fr.–sø.: 10.00–18.00, to.: 12.00–20.00
Landets største udstillingshus, den klassicistiske byg-
ning, er med til at bestemme Heltepladsens patine-
rede image. Den har ingen egen samling, og udstiller
først og fremmest værker af samtidskunstenere og
kunstnergrupper til sine skiftende udstillinger.
È Hősök tere ã 20E, 30, 105 ä 75, 79 & 500–
2600 HUF (adgangsbillet kombineret med Ernst Mu-
seet: 800–1600 HUF)
Slotmuseum i Nagytétény a A4
XXII., Kastélypark utca 9–11. § 207-0005/4
www.nagytetenyi.hu © ti.–sø.: 10.00–18.00
Det unikke barokslots permanente udstilling viser fem-
hundrede års boligmiljø ved at udstille mere end 300
møbler og møbelsæt, kakkelovne, lysekroner, tæpper,
vægtæpper, keramik- og glasgenstande, samt guld-
smedearbejder.
Traditionelt organiseres der følgende udstillinger og
foranstaltninger: Tider – blomster, Møblernes hem-
melige skuffer, Antikkens lystige dage i Kentaurens
have, Jul på slottet.
ã 33, 33/A & 300–2000 HUF
Óbudamuseet a A3
III., Fő tér 1. § 250-1020 © ti.–sø.: 14.00–20.00 (før-
ste lørdag i måneden gratis adgang)
Samlingen på Zichy-slottet viser historiske doku-
menter, industrihistoriske minder fra Óbuda og dens
omegn fra den romerske tidsalder op til det XX. år-
hundrede. Museets permanente udstillinger viser
lejlighedsinteriør i jugendstil, og der findes en lege-
tøjshistorisk samling samt smedejernspynt på gamle
huse i Óbuda.
à Árpád híd à 1 ã 206, 86, 106 & 200–500 HUF
Etnografisk Mu-
seum r C1
V., Kossuth tér 12.
§ 473-2400
www.neprajz.hu
© ti.–sø.: 10.00–18.00
Et af de største museer på dette område, der udstil-
les ca. 139 tusind ungarske genstande og 53 tusind
genstande fra hele verden. Den pragtfulde bygning i
nærheden af Parlamentet var tidligere kongeligt palæ
og forener renæssance, barokke og klassicistiske
elementer. Permanente udstillinger: Traditionel un-
garsk folkekultur, Fra ursamfundene til civilisationen.
à 2 2 Kossuth tér ä 70, 78 & 400–800 HUF
,
Etnografisk Mu-
seum r C1
To
p
tip
9 www.budapestinfo.hu
Museer, udstillingslokaler
Endnu flere museer og udstillingslokaler
Terrorens Hus
Jødisk Museum C2
VII., Dohány utca 2.
§ 343-6756
www.bpjewmus.hu
© ma.–to.: 10.00–17.00,
fr.: 10.00–14.00, sø.:
10.00–18.00, lørdag: lukket (01. 11.–01. 03.:
ma.–fr.: 10.00–15.00, sø.: 10.00–15.00, lørdag:
lukket)
Museet, hvis byggestil passer fint til den i Europa
enestående synagoge på Dohány-gade, har en
unik jødisk samling. Dets permanente udstillinger
viser de jødiske helligdages andagtsgenstande,
brugsgenstande og den ungarske holocausts hi-
storie.
2 Astoria ä 74 à 47, 49
& 750–2600 HUF, billetten giver både adgang
til museet og kirken.
Jødisk Museum C2
VII., Dohány utca 2.
To
p
tip
Terrorens Hus a D1
VI., Andrássy út 60. § 374-2600 www.terrorhaza.hu
© ti.–sø.: 10.00–18.00
Bygningen opført i nyrenaissance er et sammensat
symbol i den ungarske historie, og har været den mest
rædselsfulde scene gennem mange årtier. I vinteren
1944 var det de ungarske nationalsocialister (pilekors-
fascister), der havde hovedkvarter her, og efter 1945 det
hemmelige politi (AVO), som forfulgte kommunismens
fjender. Den permanente udstilling præsenterer de un-
garske totalitære diktaturer i kronologisk rækkefølge.
È Oktogon à 4, 6 & 900–1800 HUF. Internationalt
studiekort er gyldigt.
Vasarely Museum a A3
III., Szentlélek tér 6. § 388-7551 www.vasarely.tvn.hu
© ti.–sø.: 10.00–17.30
Arany Sas Apotekmuseum B2
I., Tárnok utca 18. § 375-9772
www.semmelweis.museum.hu © ti.–sø.: 10.30–18.00
(1. nov.–15. marts: 10.30–16.00)
ã 16 & 350–1200 HUF
Gizi Bajor Skuespillermuseum A3
XII., Stromfeld A. utca 16. § 356-4294
© to.–sø.: 14.00–18.00, helligdage: lukket
ã 102, 105 à 59 & 400–1200 HUF
Bartók Béla Mindehus A3
II., Csalán út 29. § 394-2100
www.bartokmuseum.hu
© ti.–sø.: 10.00–17.00 ã 5 (til endestation Pasaréti
tér), 29 & 500–1000 HUF
Frimærkemuseum D2
VII., Hársfa utca 47. § 341-5526
www.belyegmuzeum.hu © ti.–sø.: 10.00–18.00 (2.
nov.–31. marts: 10.00–16.00)
à 4, 6 ä 70, 74, 78 & 250–1000 HUF
Bibelmuseum D3
IX., Ráday u. 28. § 217-6321 © ti.–sø.: 10.00–17.00
ë Kálvin tér ã 15 & gratis
Budapest Galeriet C3
V., Szabadsajtó u. 5. § 318-8097 © ti.–sø.: 10.00–18.00
à 2 ã 5, 8, 7 ë Ferenciek tere & 450 HUF
Citadellet C3
XI., Gellérthegy, Citadella sétány
§ 466-5794 www.citadella.hu
© 9.00–20.00 (fra oktober til april: 9.00-17.00)
ã 27 à 18, 19, 41, 118 & 1200 HUF
Dorottya Galeriet C2
V., Dorottya utca 8.
www.mucsarnok.hu
§ 266-0877 © ti.–fr.: 11.00–19.00
È Vörösmarty tér 2 ë Deák tér à 2 & gratis
Ernst Museum C2
VI., Nagymező utca 8. § 341-4355
www.ernstmuzeum.hu © ti.–sø.: 11.00–19.00
È Opera à 4, 6 ä 70, 78
& 300–1400 HUF (adgangsbillet kombineret med
Műcsarnok: 800–1600 HUF)
Museet blev opkaldt efter maleren Győző Vásárhelyi, som
var af ungarsk afstamning, men siden 1930 arbejdede
han i Paris og blev verdensberømt som op-art kunstens
grundlægger, Victor Vasarely. Hans billeder er kendte for
deres stærke farver, geometriske former og optisk be-
drag. Samlingen er et udvalg af hans 400 værker, som
museet fik i gave og omfatter hele hans livsværk.
à Árpád híd à 1 ã 206, 86, 106 & 400–800 HUF
I villaen på Buda-siden arrangerer men
jævnligt klassiske koncerter, og om som-
meren friluftskoncerter til minde om det
største geni i det ungarske musikliv.
www.budapestadventure.com 10
Museer, udstillingslokaler
Bygningen i jugendstil – med jordkloden på
skulderen af urgamle ungarske figurer, tag-
sten lavet af Zsolnay keramik, folkelige og
geologiske motiver som facadepynt af kera-
mik – tiltrækker tusinde af besøgende og begejstrede
turister med kamera i hånden hvert år.
Ungarsk Handels- og
Gastronomimuseum C2
V., Szent István tér 15. § 375-6249, 212-1245
www.mkvm.hu © 11.00–19.00, tirsdag lukket
Ud over udstillingerne om historien af den ungar-
ske gastronomi arrangeres der jævnligt koncer-
ter, forestillinger og filmforeviseninger på museet
(KULTEA).
È Bajcsy-Zsilinszky út
2 ë Deák tér
& 300–600 HUF
Ungarsk Handels- o
Gastronomimuseum
To
p
tip
Undergrundsbanemuseum C2
V., Deák tér – underjordisk tunnel for fodgængere
§ 461-6500 www.bkv.hu © ti.–sø.: 10.00–17.00
È 2 ë Deák tér ã 9, 16, 105 & svarer til den
aktuelle pris på en sporvognbillet
Bademuseet A3
III., Flórián tér 3–5. § 250-1650 www.btm.hu
© 15. apr.–1. maj.: ti.–sø.: 10.00–17.00 (efter aftale
på forhånd), 1. maj.–30. sept.: ti.–sø.: 10.00–18.00,
1. okt.–14. apr.: ti.–sø.: 10.00–17.00
ã 206, 34, 134, 86, 106 à 1 & gratis
Kongelig Vinstue og Kældermuseum B2
I., Szent György tér – Nyugati sétány § 267-1100
www.kiralyiborok.com © ti.–sø.: 12–20
ã 16, 16A & 500–900 HUF
Zoltán Kodály Mindemuseum og Arkiv D1
VI., Kodály körönd 1. § 352-7106 © on.: 10.00–16.00,
to.–lø.: 10.00–18.00, sø.: 10.00–14.00
È Kodály körönd & 150–300 HUF, søndag gratis
Kossuth Museumsskib C2
V., Kædebroen på Pestside, ved punkt 2
www.europagroup.hu § 411 0942
à 2 ã 16
Jødisk Bedehus fra Middelalderen B2
I., Táncsics Mihály utca 26. § 225-7816 www.btm.hu
© 1. maj – 31. okt.: ti.–sø.: 10.00–18.00
ã 16A, 16 & 200–450 HUF
Kresz Géza Ambulancemuseum C1
V., Markó utca 22. § 350-3737/510
© ma.–fr.: 8.00–16.00, lø.: 8.00–14.00
ë Nyugati tér à 4, 6 & gratis
Ferenc Liszt Mindemuseum
og Forskningscenter D1
VI., Vörösmarty utca 35. § 322-9804
www.lisztmuseum.hu
© ma.–fr.: 10.00–18.00, lø.: 9.00–17.00
à 4, 6 È Vörösmarty utca & 350–700 HUF
Ungarsk Elektroteknisk Museum C2
VII., Kazinczy u. 21. § 342-5750 www.emuseum.hu
© ti.–fr.: 10.00–17.00, lø.: 9.00–16.00
2 Blaha Lujza tér ä 74 ã 178, 233E
& 200–1200 HUF
De Ungarske Fotografers Hus C2
(Mai Manó Hus)
VI., Nagymező u. 20. § 473-2666 www.maimano.hu
© ma.–fr.: 14.00–19.00, lø.–sø.: 11.00–19.00
È Opera à 4, 6 (Oktogon) ä 70, 78 & 300–700
HUF
Det Ungarske Fjernsyns Teknikhistoriske
og Programmuseum C2
V., Október 6. utca 9.
§ 200-8782 © ti.: 10.00–14.00, to.: 14.00–18.00
ã 15, 16, 105 È 2 ë Deák tér & gratis
Marcipanmuseum B2
I., Hess András tér 1–3. § 889-6861
www.marcipan.hu
ã 16, 16A & 400 HUF
Pál Molnár-C. Ateliermuseum B4
XI., Ménesi út 65. § 30/201-1073
www.mcpmuzeum.hu © efter aftale i forvejen
ã 27 à 61 & gratis
Ungarsk Geologisk Museum F2
XIV., Stefánia út 14. § 267-1427
www.mafi.hu
© 8. jan. – 19. dec.: to., lø.–sø.: 10.00–16.00
ã 7 2 Stadionok ä 75, 77 & 150–400 HUF
Landbrugsmuseet D1
XIV., Városliget, Vaj-
dahunyad-vár § 422-
0765 www.mezogaz-
dasagimuzeum.hu
© ti.–sø.: 10.00–17.00
Museet, der ligger på
Széchenyiøen i Bypar-
ken, i en romantisk bygning præget af forskellige
stilelementer, huser en af landets rigeste samlin-
ger. Nogle eksempler på museets permanente ud-
stillinger: Den ungarske vin og vindruer i Europa,
Jagtudstilling, Naturværdier.
ã 20, 30, 105 È Széchenyi fürdő ä 70, 72, 79
& 300–600 HUF
Landbrugsmuseet
XIV., Városliget, Vaj-
To
p
tip
www.budapestinfo.hu
Museer, udstillingslokaler
11
De Ungarske Fotografers Hus (Mai Manó Hus)
Óbudaselskabets Galeri A3
III., Kiskorona utca 7. § 250-0288
www.obudaitarsaskor.hu
© ti.–sø.: 14.00–18.00
ã 206, 86 à 1 & gratis
Støberimuseum A3
II., Bem József utca 20. § 201-4370
www.omm.hu © ti.–sø.: 9.00–17.00
ã 11, 60, 86 à 4, 6, 19, 41 2 Batthyány tér
& 200–400 HUF
Petőfi Museum for Litteratur C3
V., Károlyi Mihály utca 16. § 317-3611
www.pim.hu © ti.–sø.: 10.00–18.00
ë Ferenciek tere ã 15 & 270–540 HUF
Postmuseum C2
VI., Andrássy út 3. § 269-6838
www.postamuzeum.hu
© ti.–sø.: 10.00–18.00
ã 105 È Bajcsy-Zsilinszky út 2 ë Deák tér &
250–1000 HUF
Ráth György Museum D1
VI., Városligeti fasor 12. § 342-3916 www.hoppmu-
zeum.hu © ti.–sø.: 10.00–18.00
È Bajza utca ä 70, 78, 79 & 300–1300 HUF
Rátkay-Átlók Galeri B4
XX., Klapka utca 48/A § 283-1779
© ti.–lø.: 14.00–18.00
ã 23, 35 à 52 & gratis
Politihistorisk Museum E2
VIII., Mosonyi utca 7. § 477-2183
www.policehistorymus.hu
© ti.–sø.: 9.00–17.00
ã 7, 78 2 Keleti pu. à 24 ä 81, 76 & gratis
Miksa Róth Mindehus D2
VII., Nefelejcs utca 26. § 341-6789
www.rothmuzeum.hu
© ti.–sø.: 14.00–18.00
ã 7, 173, 178 2 Keleti pályaudvar
& 250–500 HUF
Semmelweis Lægehistorisk Museum B2
I., Apród utca 1–3. § 201-1577
www.semmelweis.museum.hu © ti.–sø.: 10.30–18.00
(1. nov.–14. marts: ti.–sø.: 10.30–16.00)
ã 5, 178, 86 à 18, 19, 41 & 350–700 HUF
Sportmuseum E2
XIV., Dózsa Gy. út 1–3. § 469-5010, 251-1222
www.sportmuzeum.hu © ti.–to., lø.–sø.: 10.00–16.00
ã 7, 173 & 50–100 HUF
Telefonmuseum B2
I., Úri utca 49. § 201-8188 © ti.–sø.: 10.00–16.00
ã 16 & 200–800 HUF
Tekstilmuseum A3
III., Lajos utca 136–138. § 367-5910 www.textilmu-
zeum.hu © ma.–to.: 9.00–16.00, fr.–lø.: 9.00–14.00
à Tímár utca ã 106, 86 & 450–700 HUF
Museum for Brandvæsenets Historie B4
X., Martinovics tér 12. § 261-3586
© ti.–lø.: 9.00–16.00, sø.: 9.00–13.00
ã 9, 32 à 3, 28, 62 & gratis
Jernbanehistorisk Park A3
XIV., Tatai út 95. § 450-1497, 238-0558
www.vasuttortenetipark.hu © 15–28. marts: 10.00–
15.00, 29. marts–3. nov.: 10.00–18.00, 4. nov.–14.
dec.: 10.00–15.00, mandag lukket
ã 30 à 14 & 400–2200 HUF
Imre Varga Samling A3
III., Laktanya utca 7. § 250-0274
© ti.–sø.: 10.00–18.00
à Árpád híd ã 106, 86 à 1 & 300–600 HUF
Flagmuseum D3
VIII., József körút 68. § 334-0159
© ti.–fr.: 11.00–18.00 lø.–sø.: 11.00-15.00
à 4, 6 & 400 HUF
Klippehospital – Hemmeligt Hospital
og Atombunker B4
I., Lovas út 4/C § 36-30/689-8775 © ti–sø.:
10.00–20.00 www.sziklakorhaz.hu
I anlæggets krinkelkrogede lokaler, indrette-
de med tidstypisk udstyr og voksdukker, kan
de få spændende oplevelser. Hospitalet var
strengt hemmeligt op til 2002, og det skulle
have været atombunker under den kolde krig
i tilfælde af et eventuelt nukleart angreb.
Klippehosp
og Atombun
I., Lovas út 4/
10.00–20.00 w
I anlæggets k
!
www.budapestadventure.com 12
De fleste kirker i Budapest er
opført i barok eller klassicis-
tisk stil,
men nogle af dem bærer også
præg fra den romanske, gotiske,
mauriske eller bauhaus stil.
De fleste kirke
Kirker, kirkelige samlinger
BASILIKAEN:
Rundvisning på engelsk: ma.–fr: 11.00, 14.00, 15.30, lø.: 11.00 (tilmeldning på følgende mobilnummer: 36-20/527-
5329) Priser for rundvisning og udsigtstårnet: voksne 1600 HUF, studerende/pensionist: 900 HUF
Entre i det 360 graders panoramaudsigtstårn: voksne 500 HUF, suderende/pensionist 400 HUF
BASILIKAEN:
Rundvisning p
5329) Priser f
Entre i det 36
!
Det man skal se
Franciskanerkirken i den indre by C3
V., Ferenciek tere
Kan besigtiges hver dag
Allerede i det XIII. århundrede stod der en kirke
og et kloster på dette sted; kirken blev genopført
i barokken i det XVIII.
århundrede. Dens væg-
malerier roser Károly
Lotz og Vilmos Tardos
Krenner. Særlig værdig-
fulde er kirkens barokke
hovedalter og statuerne
på alteret.
ë Ferenciek tere
Franciskanerkirken
V., Ferenciek tere
To
p
tip
Kirke til ære for
Skt. Elisabeth fra Arpadernes hus D2
VII., Rózsák tere
Kan besigtiges hver dag fra kl. 17 og under gudstje-
nester.
En af hovedstadens perler er den lille Rózsák tere
plads med sin majestætiske fredede kirke. Den ka-
tolske kirke blev opført efter Imre Steindls tegninger i
nygotisk stil i 1893–1901. Dens imposante tårne er 76
meter høje, på gavlen står der en Skt. Elisabeth-sta-
tue. De indre arbejder blev udført af berømte mestre,
såsom glaskunstneren Miksa Róth og træskæreren
Mór Höltzl. Den vidunderlige, stemningsfulde lille ro-
senhave omkring kirken kan besigtiges fra kl. 7 om
morgenen til kl. 9 om aftenen.
ä 73, 76
ã 7, 173, 178
Sognekirken i den
indre by C3
V., Március 15. tér 2.
Kan besigtiges hver dag
under gudstjenester
Pests ældste kirke blev
bygget i det XII. århund-
rede på graven af bisp
Gellert, der led martyr-
død. Der er intet tilbage
fra den oprindelige kirke,
tiden har også sat sit go-
tiske præg på den, men
tyrkerne har også brugt
den som moske. Efter
brandødelæggelsen i
1723 blev kirken genop-
ført i barok stil, men man
kan også finde klassicis-
tiske træk. De vigtigste
seværdigheder: kirkens
gotiske kapel, den nygo-
tiske udskårede prædike-
stol, den italienske fresko fra det XV. århundrede og
hovedalteret fra det XX. århundrede.
à 2 ë Ferenciek tere
Kalvinistkirken i den indre by C3
IX., Kálvin tér
Kan besigtiges hver dag.
Opført i nygotisk stil i det XIX. århundrede, hallen
med de fire søjler ved hovedindgangen blev tegnet
af József Hild. Det var også ham, der tegnede orgel-
galleriet og prædikestolen. Kirkens farverige glasvin-
duer, tegnet af Miksa Róth, er også berømte. I kirkens
skatkammer opbevares liturgiske genstande fra det
XVII–XVIII. århundrede.
ã 9, 15 ë Kálvin tér
à 47, 49
Kirke til ære for
Skt. Elisabeth fra Arpadernes hus
www.budapestinfo.hu 13
Kirker, kirkelige samlinger
SYNAGOGEN – Program: Rundvisning på 50 minutter: sø.–to.: mellem 10.30 og 16.30 hver time; fr.: 10.30,
11.30, 12.30. Pris: 1900 HUF/person; sprog: engelsk, hebraisk, spansk, fransk. For grupper (hvis man reserve-
rer tid) sikres der rundvisning på alle mulige sprog.
Oplysninger og reservering for grupper: 462-0477; www.dohanystreetsynagogue.hu; E-mail: aviv@aviv.hu
SYNAGOGEN
11.30, 12.30. Pr
rer tid) sikre
Oplysninger o
!
Lutheransk kirke C2
V., Deák tér § 483-2150 © ma.–fr.: 9.00–13.00
Lutheransk Museum: tirsdag–søndag: 10.00–
18.00
Svarende til de protestantiske kirkers puritanisme
karakteriseres bygningen, der sætter markant
præg på Deák plads, af den tidlige klassicismes
typiske enkelhed. Selvom kirken belv bygget i
1797–1808, fik den først sin endelige form i 1856,
da hovedfacadens tympanon støttet af doriske
søjler blev færdig.
Da kirken har en
udmærket akustik,
holdes der tit or-
gelkoncerter om
aftenen. På Luthe-
ransk Museum ved
siden af kirken kan
man se den ungar-
ske reformations
historie.
ã 9 È 2 ë Deák
tér à 47, 49
Matthias-kirke B2
I., Szentháromság tér
§ 355-5657
© ma.–lø.: 9.00–17.00, sø.: fra
kl. 13.00 (efter gudstjenesten)
Budapests smukkeste og mest
berømte katolske kirke; takket
være sin skønne beliggenhed
præger den Borgkvarterets
image fra Pestsiden.
Den kongelige basilikas officielle navn er Vor Frue
Kirke; den blev bygget i flere faser (i XIII–XV. år-
hundrede). Den nuværende nygotiske bygning
blev til efter omfattende restaurering i 1896, arbej-
det blev gennemført af Frigyes Schulek. Dens
fresker og glasvinduer blev lavet af tidens førende
kunstnere (Károly Lotz, Mihály Zichy, Bertalan
Székely). Af kirkens rige samlinger kan man se
gravreminiscenser, relikviesamlingen, kronre-
galierne, skatkammerets guldsmedearbejder og
kirkelige tekstiler. (På grund af istandsættelse er
museet lukket.)
ã 16A, 116
Matthias-kirke
I., Szentháromság tér
To
p
tip
Synagogen i Dohány gade C2
VII., Dohány utca 2.
§ 413-5531
© sø.–to.: 10.00–17.30, fr.: 10.00–15.30 (1. november –28. februar: sø.–
to.: 10.00–15.30, fr.: 10.00–13.30), lørdag lukket
Den pompøse bygning i bysantinsk-maurisk stil er Europas største syna-
goge. Den blev bygget af wienerarkitekten Ludwig Förster midt i det XIX.
århundrede. Synagogens rød-hvide teglbygning med sine løgkuppel-
tårne er rigt pyntet med keramik og er en af Budapests mest imposante
fredede bygninger. I dens museum kan man se en unik jødisk samling
fra den romerske tid til det XX. århundrede.
2 Astoria ä 74 à 47, 49
& 1850–2900 HUF, billetten giver både adgang til museet og syna-
gogen.
Lutheransk kirke
V., Deák tér § 483-2150 §
To
p
tip
Synagogen i Dohány g
VII., Dohány utca 2.
To
p
tip
Skt. Anna kirke B1
I., Batthyány tér 7.
§ 201-3404
Kan besigtiges hver dag under gudstjenesterne
(6.00–18.00).
Skt. Anna kirke er en af Budapests smukkeste ba-
rokbygninger. Byggearbejderne begyndte i 1740
efter tegninger af Kristóf Hamon og blev afsluttet af
Mátyás Nepauer i 1761. Under sin beståen i 200 år
blev kirken udsat for krige, oversvømmelser og jord-
skælv, i forbindelse med metrobygningen ville man
endog rive den ned. Heldigvis er det ikke sket, og kir-
ken blev istandsat i 1970–84.
2 Batthyány tér, à 19
www.budapestadventure.com 14
Kirker, kirkelige samlinger
Skt. Michael kirke C3
V., Váci utca 47/B § 337-8116 Kan besigtiges hver dag.
Denne etskibskirkes historie begyndte i 1700-tallet og er knyttet til domini-
kanermunkene. Dominikanernes efterfølgere var først paulanere, senere
Congregatio Jesu Søstrene, hvis hovedopgave var undervisning og som
har drevet pigeskoler i de omkringliggende bygninger helt op til 1950. Ho-
vedalteret, bænkene med intarsier og sakristiets indretning blev udført i
1760erne af dominikanermunke. Hovedalteret skildrer den hellige Dominik
med Jomfru Maria, som overrækker ham en rosenkrans.
à 2 ë Ferenciek tere ã 5, 7E, 7, 8, 112, 173, 178, 173E
Serbisk kirke C3
V., Szerb utca 2–4.
Kan besigtiges hver dag
Blev opført af serbiske nybyggere i barokken i 1698. Dens interiør føl-
ger de græsk-katolske kirkers grundplan: kvindernes kirke adskilles fra
mænd enes, som ligger et trin lavere, af en brystning. Kirkens ikoner blev
malet i 1850 og viser tydelig indflydelse fra den italienske renæssance.
ë Kálvin tér à 47, 49
Kirke til ære for Jesu hjerte i Városmajor A1
XII., Csaba utca 5. Kan besigtiges hver dag.
2 Moszkva tér à 4, 6
Den første moderne kirkebygning i Budapest blev opført i begynd-
elsen af 1930-erne i Városmajor på Buda siden, og er – på trods
af den heftige samtidige kritik – et enestående bygværk i kirke-
kunsten i det 20. århundrede. I vore dage er kirken fredet. Kirken,
som er opført i Bauhaus stil, er omgivet af flere bygninger: Kirketårnet,
storkirken og lillekirken, som fungerer som forsamlingshus, forbindes af
en buet arkade.
Skt. Stefan Basilika C2
V., Szent István tér § 317-2859 www.szentist-
vanbazilika.hu © ma.–fr.: 9.00–17.00, lø.: 9.00–
13.00, sø.: 13.00–17.00
I 1851 påbegyndtes opførelsen af den største
kirke i Budapest, hvis 96 m høje kuppel kan ses
fra næsten overalt i byen. Miklós Ybl, tidens be-
rømte arkitekt, overtog byggeledelsen i 1867,
men byggearbejdet blev først gennemført af
József Kauser i 1905. Ungarernes største re-
likvie, den hellige højrehånd, dvs. den hellige
Stephans – som kirken blev opkaldt efter – bal-
samerede hånd. Kirkens berømte kunstværker
er statuer af Alajos Stróbl og et maleri af Gyula
Benczúr: den hellige Stephan beder Jomfru Ma-
ria om at beskytte landet.
È Bajcsy-Zsilinszky út 2 ë Deák tér
Skt. Michael kirke
Serbisk kirke
Kirke til ære for Jesu hjerte i Városmajor
Skt. Stefan Basilika
V., Szent István tér § 317-2859 §
To
p
tip
Kirkekoncerter hver måned i Skt. Michael kirke og Basilikaen kl.
19.00 og 20.00; yderligere oplysninger på følgende hjemmeside:
www.concertsinbudapest.com og på side 49.
Kirkekonce
19.00 og 2
www.conce
!
www.budapestinfo.hu 15
Det moderne og det antikke
Nedenstående præsentation viser,
at man kan slentre gennem Király
gade og området, hvis man leder
efter samtidskunst, mens det
er Falk Miksa gade, der gemmer på de
antikke genstande.
Det man skal se
Genbrugsmarked „Ecseri” B4
XIX., Nagykőrösi út 156.
§ 348-3200 © ma.–fr.:
8.00–16.00, lø.: 8.00–
15.00, sø.: 8.00–13.00
På det vrimlende mar-
ked, som de lokale kun
kalder for „Ecseri”, er det
ikke kun at købe, men også at kigge og lede efter
noget en stor oplevelse, man går jo rundt blandt
ufattelig mange antikviteter og tingeltangel.
Transport: med sporvogn nr. 4 eller 6 fra Blaha Lujza
plads til Boráros plads, og herfra med bus nr. 54 til
markedet.
enbrugsmarked „E Ge
XIX Nagykőrösi út 156 XIX
To
p
tip

Galerierne på Falk Miksa
gade C1
V., Falk Miksa utca
I løbet af de sidste ti år blev
kunstgenstandenes gade etable-
ret i Budapest tæt på Margrete-
broen. I Falk Miksa gade, inden
for nogle få hundrede meter finder vi mere end tyve
antikvitetsforretninger, der sælger antikviteter. (I gamle
dage har Miksa Falk undervist den østrigske kejser
Franz Josephs smukke kone, Elisabeth i ungarsk.)
ë Nyugati pu. à 4, 6 & gratis
Galerierne på Falk
gade
To
p
tip
2B Galeri D3
IX., Ráday utca 47. § 215-4899
www.pipacs.hu/2b/2b.html
© ma.–fr.: 14.00–18.00, lø: 10.00–14.00
ë Kálvin tér à 47, 49 ã 9 & gratis
Ateliers Pro Arts/A.P.A.! D3
VIII., Horánszky utca 5. § 486-2378
www.ateliers.hu
© ti.–fr.: 14.00–19.00, lø.: 11.00–18.00
ë Kálvin tér à 47, 49 ã 9 & gratis
Boulevard og Brezsnyev Galeriet C2
VII., Király utca 39–43–46. § 36-30/944-5778
www.bbgaleria.hu © ma.–fr.: 10.00–22.00
È 2 ë Deák tér à 47, 49 & gratis
G13 Galeri C2
VI., Király u. 13. § 984-7984
www.g13.hu
È 2 ë Deák tér à 47, 49 & gratis
Godot Galeri C2
VII., Madách Imre út 8.§ 322-5272
www.godot.hu © ti.–fr.: 10.00–18.00, lø.: 10.00–
13.00
È 2 ë Deák tér à 47, 49 & gratis
Liget Galeri E1
XIV., Ajtósi Dürer sor 5.
www.ligetgaleria.c3.hu © on.–ma.: 14.00–18.00
ä 75, 79 ã 20E, 30, 105
& gratis
Lumen Galeri D3
VIII., Mikszáth Kálmán tér 2. www.photolumen.hu
Boulevard og Brezsnyev Galeriet, som ind-
tager flere områder i Király gade, har til for-
mål, at skabe et mødested, en „kulturbasar”,
hvor man ikke kun kan kigge og købe (teg-
ninger, malerier, fotografier, statuer, smykker), men
også sidde lidt, lytte til musik eller snakke sammen.
© ma.–fr.: 8.30–19.00, lø.: 10.00–18.00
ë Kálvin tér à 47, 49 ã 9 & gratis
Stúdió Galeri D2
VII., Rottenbiller utca 35.
§ 342-5380, 36-70/324-4748
På Mikszáth Kálmán plads ligger Lumen
Galeriet, som har nye udstillinger hver
måned og præsenterer kunstværker af
unge kunstnere, som ikke har mulighed for
at have selvstændige udstillinger.
16 www.budapestadventure.com
Det moderne og det antikke
Várfok gade tæt på Moskva plads huser Várfok Galeriet, som var et af de første samtidsgalerier. Det
privatejede galeri har flere udstillingslokaler (Várfok og XO) i den stemningsfulde gade.
Várfok gade
privatejede g
!
Forretninger og udstillingslokaler
Det er værd, at kaste et blik på ho-
vedstadens mode, som bestemmes af
ungarske designere og er på niveau med
de førende internationale modehuse.
Vores designere karakteriseres dels
af lethed og kådhed, dels af elegance
og kvindelighed. Blandt kollektionerne
find er man både repræsentanter af den
moderne luksus og tøj til daglig brug.
Ungarsk design
VAM Design Center B3
VI., Király u. 26.
§ 267-9540
www.vamdesign.hu
En multikulturel byg-
ningskompleks med
landets største udstil-
lingslokale. Det eks-
travagante bygnings-
kompleks har oprindeligt været en boligblok med
baggård, men nu huser det eksklusive arrange-
menter, verdensberømte megaudstillinger og ud-
stillinger med samtidskunst.
È 2 ë Deák tér à 47, 49
& forskellige priser
VAM Design Center
VI Király u 26
To
p
tip

Trafo Galeriet/Huset for
Samtidskunst C4
IX., Liliom utca 41.
§ 456-2040
www.trafo.hu
© 16.00–19.00,
samt en time før
og efter program-
merne i den store
sal
Trafo er uden tvivl højborgen for samtidskunst i
Budapest, et multikulturelt sted, hvor man både
kan opleve dans, teater, billedkunst, litteratur og
musik. ”Et sted, hvor man kan kigge ud på ver-
den.”
à 4, 6 ë Ferenc körút & gratis
Trafo Galeriet/Huse
Samtidskunst
To
p
tip
http://studio.c3.hu/studio_galeria/galeria_magyar/in-
dex.html © ti., to., fr.: 11.00–18.00, on.: 12.00-20.00,
lø.: 12.00–16.00
ã 7, 173, 178 2 Keleti pályaudvar & gratis
Várfok Galeri A1
I., Várfok utca 11., 14. § 213-5155
www.varfok-galeria.hu
© ti.–lø.: 11.00–18.00
2 Moszkva tér à 4, 6 & gratis
ANH TUAN Showroom D1
VI., Rózsa utca 74.
§ 36-20/444-4704
www.anh-tuan.com
Kollektionerne af den vietnamesiske ANH TUAN
bruger kontraster og repræsenterer den moderne
luksus.
ARTISTA Showroom C2
VIII., Puskin utca 19. II/5.
§ 328-0290
www.artistafashion.com
Artista byder på tøj til hverdagen,
fremstillet af tekstiler, som blev købt
i London og Milano.
www.budapestinfo.hu 17
Ungarsk design
VOLT BOLT sælger designer T-shirts
i limiteret udgave og mange forskellige
souvenirs.
Balllon Bemutatóterem (Udstillingslo-
kalet Balllon) C1
XIII., Visegrádi
utca 19.
§ 36-30/515-6006
© ma.–fr.:
12.00–19.00
www.karattur.com
I Balllon Bemutatóte-
rem (Udstillingslokale
Ballon) i Újlipótváros
kan man vælge tøj,
sko, tasker og tilbe-
hør passende til ens
personlighed, tegnet
af fem designere.
Balllon Bemutatót
kalet Balllon)
To
p
tip

WAMP (Wasárnapi Művészpiac –
Kunstnermarked) C2
V., Erzsébet tér – Gödör Klub
© heldags designmarked en
gang om måneden www.
wamp.hu
Om sommeren er det Erzsé-
bet plads (den tidligere bus-
station), om vinteren Gödör
Klub, som hver måned gi-
ver plads til Wasárnapi MűvészPiac (WAMP),
hvor guldsmede, grafikere, tekstildesignere, ke-
ramikere, glaskunstnere, recyclingkunstnere, le-
getøjsproducenter repræsenterer det moderne
design, og flere berømte galerier og anerkendte
designere viser og sælger deres produkter.
WAMP (Wasárnapi M
Kunstnermarked)
To
p
tip
Bolt – Hungarian Designers Shop D2
VII., Kertész utca 42–44.
© ma.–fr.: 11.00–19.00, lø.: 11.00–15.00
www.boltmuhely.hu
Chee Chee C2
VI., Zichy Jenő utca 34.
§ 36-30/609-3683
© ma.–fr.: 11.00–19.00, lø.: 12.00–16.00
ECLECTICK C2
V., Irányi utca 20. § 266-3341
© ma.–fr.: 10.00–19.00,
lø.: 11.00–16.00
www.eclectick.hu
INSITU Home and Fashion C3
V., Múzeum körút 7.
§ 266-3080
© ma.–fr.: 10.00–19.00, l
ø.: 10.00–15.00
www.insitu.hu
Je Suis Belle C3
V., Ferenciek tere 11.,
IV. emelet (Párizsi Udvar)
§ 36-20/313-0557, 951-1353
© ma.–fr.: 10.00–18.00, efter aftale på forhånd
www.jesuisbelle.hu
Stilen af Je suis belle er tillige præget af lethed, leg,
elegance og kvindelighed; deres tøj kan også købes i
Berlin, Zürich og Wien.
Lollipop Shop C3
V., Váci u. 45.
© ma.–fr.: 10.30–19.00,
lø.: 10.00–15.00
www.myspace.com/nyalokamoka
Mono C2
V., Kossuth Lajos utca 20. § 36-20/772-5273, 317-
7789 © ma.–fr.: 10.00–20.00, lø.: 10.00–18.00
www.monofashion.hu
Nanushka Showroom B2
I., Csónak utca 7. § 202-1050, 214-1729
© ma.–fr.: 10.00–18.00 www.nanushka.hu
Öltöző – unge designeres tøjforretning C2
VI., Hajós utca 26/A
© ma.–fr.: 12.00–18.00
RETROCK – Cutting Edge Fashion C2
V., Ferenczy I. utca 28.
§ 318-1007 © ma.–fr.: 10.30–19.30, lø.: 10.30–15.30
www.retrock.com
I Retrock kan man købe tøj, som ikke kan fås andre
steder og giver en frisk stemning til arrangementer,
samt byens gader.
Retrock Deluxe C2
V., Henszlmann Imre utca 1.
© ma.–fr.: 10.30–19.30, lø.: 10.30–15.30
www.myspace.com/retrockdeluxeshop
VOLT BOLT
VII., Klauzál tér 14.
© ma.–fr.: 10.00–18.00, lø.: 10.00–14.00
www.voltbolt.hu
I dag er Nanushka verdensberømt for be-
standigt at eksperimentere med forskellige
snit og genfortolke former.
TEGNFORKLARING
Informationskontor
Verdensarv
Metrostation
HÉV (S-tog)
Lufthavn
Havn
Rutebilstation
Budapest er en af de smukkeste byer i verden. Byen er en dejlig
blanding af den mange århundreder gamle akritektoniske og
kulturelle arv og de mest moderne nyheder.
Skal De på byrundtur, må De ikke glemme Deres Buda-
pestkort, som både giver rabat på sightseeingture og be-
søg på museer, termalbade, besigtigelse af
seværdigheder, samt anden underholdning
undervejs.
Spar penge!
Fås hos: Turistbureauer, hoteller, lufthavns- og metrobilletkontorer.
* For Àere detaljer se: www.budapest-card.com
To
GRATIS
guidede
sightseeing-
ture
GRATIS
rejsefor-
sikring
Gyldig
for
medfølgende
barn*
Mere
end 100
ekstra
rabatter
GRATIS
offentlig
transport
Budapest Turistkort
til 48 og 72 timer
Seværdigheder, byrundtur
www.budapestinfo.hu 21
Seværdigheder, byrundtur
Det man skal se på en dag...
Ved siden af de traditionelle og mere moderne Hop-on Hop off sightseeingture med bus på 12-16 sprog
(www.citytour.hu; www.programcentrum.hu; se reklame på side 27. og 29.) anbefaler vi nedenstående spe-
cielle programmer: besøg i Parlamentet, Operaen og på det Etnografiske Museum, spadseretur på Buda- og
Pest-siden, besigtigelse af de jødiske mindesteder i Budapest, den ungarske jugendstil,
Budapest om aftenen, hammer og segl tur (seværdigheder fra den kommunistiske epoke) –
www.discoverhungary.com.
Ved siden af d
((www.citytour. y
cielle program
Pest-siden, be
Budapest om aften
!
Borgkvarteret og Borghøjen B2
I. distrikt (Buda-side) ã 16A, 16, kabelbane
Optaget på listen over verdensarv. Takket være
dets gunstige forudsætninger var Borgkvarteret
allerede beboet i det XIII. århundrede. Det var
kong Béla IV., der efter en tatarinvasion beslutte-
de at bygge en borg samt etablere sit kongesæde
her. Borgkvarteret ligger på Borghøjen 180 m over
havet. Det er ca. halvanden km lang og visse ste-
der halv km bred. Der står tre kirker, fem museer,
mange historiske bygninger, monumenter, gader,
pladser samt et teater, fire hoteller og mange
stemningsfulde restauranter, cafeer, kunstgallerier
og souvenirbutikker i kvarteret. Fra Fiskerbastio-
nen eller terrassen foran Nationalgalleriet kan man
nyde den storslåede udsigt over byen.
Borgkvarteret og B
I. distrikt (Buda-side) ã
T
O
P
tip
Den Ungarske Statsopera C2
VI., Andrássy út 22.
www.operavisit.hu
È Opera à 4, 6
Den var en af Europas mest imposante operaer i
sin tid, da den blev åbnet i 1884. Den klassicisti-
ske og nyrenæssance bygning blev tegnet af den
største ungarske arkitekt i det XIX. århundrede,
Miklós Ybl. Dens pompøse forhal, elegante hoved-
trappe og hesteskoformede publikumssal er en
turistisk attraktion. Siden operaens åbning har der
her optrådt verdensberømte gæstedirigenter som
Gustav Mahler og Otto Klemperer.
Den Ungarske Stats
VI Andrássy út 22
T
O
P
tip
Dem der kun har en dag til at se byen, skal omhyg-
geligt planlægge programmet. Budaslottet, Donau-
bredden og Andrássy-gaden er blevet optaget på
Verdensarvslisten, det ville være synd ikke at besøge
dem. Borgkvarteret er rigt på museer, her er det Borg-
museet, Krigshistorisk Museum, Nationalgalleriet,
som er værd at se. Kongeslottet set fra den anden
side af Doanu giver en vidunderlig udsigt. Matthias-
kirken har bevaret sit 700 år gamle interiør på trods af
ombygningen i nygotisk stil. Den fremragende akustik
i den tidligere kroningskirke har gjort kirken til ram-
me om mange orgelkoncerter. Den er berømt for sin
præs tekjolesamling, og her kan man også se en kopi
af den ungarske kongekrone. Fiskerbastionen med
sine hvide sten giver smukke rammer til kirkebygnin-
gen. Ved siden af kirken finder man Hotel Hilton, som
blev kåret som årets hotel, da det blev bygget. Dens
cafe og terrasse er populære steder om sommeren.
De smukkeste dele af Donau-bredden kan også
besigtiges undervejs. Det anbefales at tage en tur
med sporvogn nr. 2, som kører langs Donau på Pest-
siden. Kører man tur-retur, kan man se de vigtigste
bygninger: begynder man fra Jászai Mari plads, kom-
mer man snart rundt om Parlamentet, på den anden
side af floden kan man se Matthias-kirken, Fiskerbas-
tionen og udsigten over Slottet. Derefter kører man
forbi broerne en efter den anden, blandt andet Kæde-
broen, den ældste. Kører man forbi Elisabeth-broen,
er det først Gellert-bjerget, og bagefter Hotel og Kur-
bad Gellert tæt på Frihedsbroen, der præger Buda-
siden. På Gellert-bjerget kan De besøge Citadellet
(som tidligere var fæstning, og i dag er museum). Det
er byens vigtigste udsigtssted, som er en del af Ver-
densarven, og hvorfra man kan nyde det uforlignelige
www.budapestadventure.com
Seværdigheder, byrundtur
22
Borgkvarteret og Donau-bredden
Heltepladsen (Hősök tere) D1
XIV., Városliget
È Hősök tere ã 20E, 30 ä 75, 79
Ved Byparkens indgang ligger hovedstadens
mest imposante plads. Kommer man fra And-
rássy-gaden, kan Tusindårsmonumentets 36 m
høje centrale søjle ses fra lang afstand. Søjlen
krones af en figur af ærkeenglen Gabriel med
Skt. Stephans krone og det apostolske dobbelt-
kors i hånden. Søjlen er omgivet af to buede ko-
lonnader. Inde i kolonnaderne har man opstillet
statuer af den ungarske histories store mænd,
for enderne står allegoriske figurgrupper (ar-
bejde, velfærd, viden, ære og fred). Foran søj-
len kan de besøgende se den Ukendte Soldats
grav. Heltepladsens vidunderlige arkitektur
suppleres af Kunsthallens og Kunstmuseets
imposante bygninger til højre og til venstre.
Heltepladsen (Hősö
XIV Városliget
T
O
P
tip
OPERABESØG:
© dagligt kl. 15.00 og 16.00; med engelsk, tysk,
spansk og fransk guide.
& voksne: 2800 HUF, studerende: 1400 HUF,
fotobillet: 500 HUF
(Internationalt studiekort er gyldigt)
Oplysninger: § 332-8197; 36-30/279-5677;
www.operavisit.hu; www.opera.hu
OPERABESØG
© dagligt kl. 1
spansk og fra
& voksne: 2
fotobillet: 500
(Internationalt stud
!
panorama over Budapest, (Budaslottet og udsigten
over begge Donauflodens bredder).
Når man nærmer sig endestationen ved Lágymá-
nyosi-broen, vil man få øje på det nye Nationalteater
og Kunstens Palads på Pest-siden. På vejen tilbage
(også på højre side) ser man økonomiuniversitetets
majestætiske bygning og bag ved den den unikke Mar-
kedshal. Bagefter kører man forbi en række hoteller og
Vigadó, som er berømt for sin facade og sin koncert-
sal, men dens forhal er bestemt også værd at se.
På Rooseveltpladsen står Gresham Palæet, som
blev bygget om til hotel, og Videnskabsakademiet i
nyrenæssance.
Andrássy-gade sætter præg på Budapest. Den før-
ste undergrundsbane på kontinentet blev anlagt un-
der gaden for 130 år siden, dens stationer har bevaret
deres oprindelige udseende, og der er små udstillin-
ger på hver station, der viser tidens mest interessante
bygninger. Gaden munder ud i Heltepladsen, hvor
man kan se Kunstmuseets verdensberømte spanske
samling og andre skatte eller de aktuelle skiftende ud-
stillinger i Kunsthallen lige overfor.
Husk, med Budapestkortet kan De få endnu
mere rabat til at opdage byen!
Borgkvateret er den gamle bykerne og den mest
betydningsfulde samling af fredede bygninger i hele
landet. Selvom det blev udsat for alle mulige katast-
rofer (jordrystelse, brand, besættelse eller verdens-
krig) i løbet af sin 800 år lange eksistens, er det en
vidunderlig bydel med fantastiske mindesmærker fra
middelalderen. Besøgeren kan her vende tilbage til
fortiden, en helt anderledes og rolig verden, hvor por-
tene i barokbygningerne gemmer romerske sten og
udskårede siddenicher fra riddertiden. Under jorden
strækker sig en hulelabyrint, hvor der var plads til ca.
20 tusind tyske soldater under Anden Verdenskrig.
Det mest besøgte sted er Szentháromságpladsen
med en af Budapests mest karakteristiske bygninger,
den mere end syvhundrede år gamle Matthias-kirke.
Der tages tit billeder af dens gotiske tårn med Fisker-
bastionen i baggrunden. I løbet af århundrederne var
Matthias-kirken kroningskirke og siden 1541 tyrkisk
moske, men blev genindviet til katolsk kirke. I kirken
ligger kong Béla III. begravet med sin kone, og også
dens kirkelige samling tiltrækker mange turister. Fi-
skerbastionen blev opført i nygotisk stil i stedet for
den middelalderlige borgmur, fra den kan man nyde
den fantastiske udsigt over byen. Ved siden af den
blev det første internationale luksushotel, Hilton, op-
ført for ca. 25 år siden og skaber en god blanding af
gammelt og nyt. I hotelgården kan man stadigvæk se
en klostergård og nogle kirkeruiner, som giver ram-
merne om teaterforestillinger om sommeren.
Det tidligere kongeslot og bygningerne rundtom er
www.budapestinfo.hu
Seværdigheder, byrundtur
23
Kunstens Palads D4
IX., Komor Marcell utca 1.
ã 23, 54 à 1, 2, 24 à Csepeli HÉV, Ráckevei
HÉV
Det moderne kulturkompleks mellem Lágymányo-
si-broen og Nationalteatret, kaldt for Kunstens
Palads, er det nye hjemsted for hovedstadens
nyeste koncertsal, Béla Bartók National Kon-
certsal, samt Ludwigmuseet og det Nationale
Danseteater (Festivalteater). I institutionen, der
blev åbnet i marts 2005, har der allerede op-
trådt verdensberømte orkestre og selskaber som
symfonior kestret fra Chicago, kammerorkestret
Academy of St. Martin-in-the-Fields fra London
og Nederland Dance Theater. Til de perma-
nente udstillinger på Ludwigmuseet kan man
beundre Picassos, Warhols og de mest berømte
ungarske samtidskunstneres værker. Paladsets
beundringsværdige størrelse kan enhver se
indvendig. Der findes også en musikforretning,
en stemningsfuld gave- og boghandel, samt en
restaurant og en café.
Før koncerterne for fulde huse i Béla
Bartók National Koncertsal kan de
heldige (efter at have stået længe i
kø) med studiekort købe billige stå-
pladser endogså til musikaftener med de mest
berømte udenlandske orkestre.
T
O
P
tip
Fiskerbastionen
en relativ selvstændig enhed, der alligevel hører med
til Borgkvarteret. De fredede bygninger blev hårdt
ramt af Anden Verdenskrig, men det lykkedes at give
dem en ny funktion. Slotsfløjene er nu museer, og det
huser også Széchényi Nationalbiblioteket. Den tidlig-
ere ministerpræsidents residens, Sándor Palæet, hu-
ser nu statsoverhovedets kontor og hjem
Slottet og dens smukke bygninger skaber harmoni i
forhold til husene under Borghøjen langs Donau, det i
1566 af den tyrkiske pasha, Szokoli Musztafa opførte
Rudasbad, som tidligere var et kultisk sted, da det lå
tæt på et dervishkloster, samt til klipperne på Gellert-
bjerget og broerne over Donau. På den anden side af
Donau står den 100 år gamle Parlamentbygning, teg-
net af Imre Steindl i nygotisk stil. Bagved bygningen
kan man se tårnene af Skt. Stefan Basilika, Buda-
pests største kirkelige bygning. Ikke langt fra Kæde-
broen på Pest-siden står det imposante Ungarske Vi-
denskabsakademi med Gresham Palæet i jugendstil
ved siden af, hvor Hotel Four Season blev åbnet. Den
vidunderlige udsigt suppleres af hotellerne langs Do-
nau og den patinerede Vigadóbygning.
grundsbane, som blev anlagt for ca. 125 år siden, og
som stadigvæk kører, men blev lidt forlænget.
Boulevarden munder ud i Tusindårsmonumentet, der
blev opført til tusindårsjubilæet af det store landnam. På
den ene side af pladsen ligger Kunstmuseet med den
andenstørste spanske samling i verden, på den anden
side Kunsthallen som huser skiftende udstillinger.
Søen i Byparken ligger bagved Heltepladsen, om
sommeren kan man ro der, om vinteren bruges søen
som skøjtebane. Byparken byder også på underhold-
ning og kultur (Zoologisk Have, Tivoli, cirkus, Szé-
chenyi-badet, Vajdahunyad-borgen, Landbrugsmu-
seet, Transportmuseet samt Petőfi-hallen). Stederne i
parken er turisternes yndlingsmål.
Andrássy gade med undergrundsbanen
Brug også Deres Budapestkort til at køre
gratis med undergrundsbanen!
Andrássy-gaden og dens omgivelser blev bygget
i slutningen af det XIX. århundrede, bygningerne er
meget ensartede, men man kan alligevel godt opdele
den. Den blev opkaldt efter den daværende minister-
præsident, som har gjort meget for at Budapest kunne
forvandle sig til en storby. Man kan se de smukkeste
eksempler på den eklektiske byggekunst, blandt an-
det den pragtfulde Operabygning og mange borger-
huse med dejlige baggårde, statuer og springvand.
Det er ikke kun bygningerne, der er værd at se, men
også gadens omhyggeligt tegnede omgivelser. Den
2,5 km lange gade ligner de franske boulevarder og
gav også plads til folk på hest.
Andrássy-gaden gemmer på et unikum, man næs-
ten ikke kan se. Over jorden er det kun de smukke
jerngelændere, der signalerer Europas første under-
www.budapestadventure.com
Seværdigheder, byrundtur
24
Billeter & Information: (+36/1) 317-13-77
Hver dag kl. 14.00, 19.00 eller 22.00,
turen varer 1 time og 30 minutter
Sejltur på Donau med frokost eller middag
ON-LINE RESERVATION:
www. t i cket . i nf o. hu
Borgkvarteret og Donau-bredden
Hvad man ellers skal se
Fiskerbastionen B2
I., Szentháromság tér ã 16, 16A
Den forholdsvis unge bygning står lige ved siden af
Matthias-kirken. Den blev tegnet af Frigyes Schulek og
byggearbejdet påbegyndtes i 1895. I middelalderen lå
der et fisketorv og den blev opført på stedet af murene,
som beskyttedes af fiskerlauget, derfor fik den navnet.
Bygningen er opført i nygotisk stil og er kun til pynt.
Folk besøger den tit kun for udsigtens skyld.
Kongeslottet B2
I. distrikt, Várnegyed ã 16A, 16, kabelbane
Slottet er et af landets symboler, som blev hærget lø-
bende i historien fra det XIII. til det XX. århundrede.
Der har boet tyrkere og Habsburgere på slottet; det
blev tre gange jævnet med jorden og genopført i de
aktuelle stilarter. Efter Anden Verdenskrig har man
genopbygget slottet i klassicistisk stil. Det huser i dag
Det Ungarske Nationalgalleri, Historisk Museum og
Széchényi Nationalbiblioteket.
Den store Markedshal C3
IX., Fővám tér 1–3. ã 15 à 2 47, 49 © ma: 6.00–
17.00, ti.–fr.: 6.00–18.00, lø.: 6.00–14.00
Den største og smukkeste blandt hovedstadens mar-
kedshaller. Den blev tegnet af Samu Pecz i 1890 og
genopført i 1994. Siden istandsættelsen er det turis-
Den store Markedshal
!
Rickshaw Transportation Company
Hop on – Hop off sightseeing med rickshaws, på 12
sprog. Fra vores miljøvenlige køretøjer med pedal
kan De komme tæt på byens seværdigheder (V.
ker., Roosevelt tér 2. § 36-20/999-2222 www.buda-
pestrickshaw.com; www.rickshawhoponhopoff.com)
www.budapestadventure.com
Seværdigheder, byrundtur
26
Videnskabernes Akademi
PARLAMENTBESØG:
© der er rundvisning hver halve time dagligt for
grupper på mindst 5 personer (om hverdagen
mellem 8.00 og 18.00, lørdag fra 8.00 til 16.00,
søndag fra 8.00 til 14.00; 1. oktober–30. april: hver-
dage 8.00–16.00), samlingssted foran indgang nr. 10;
& voksne 2950 HUF, studerende: 1480 HUF, in-
ternationalt studiekort er gyldigt, for EU-borgere
gratis (statsborgerskab skal attesteres med en
eller anden form for ID-kort)
Oplysninger: § 441-4415; www.parlament.hu
PARLAMENTBE
© der er rundv
grupper på mi
mellem 8.00 og
søndag fra 8.00 til
d 8 00 16 00)
!
ternes mest populære indkøbssted. Ved siden af Mar-
kedshallen, ved Frihedsbroen står Økonomiuniversi-
tetets imposante bygning.
Kædebroen (Lánchíd) B2
ã 16, 86 à 2, 19, 41
Det er hovedstadens første, fredede bro. Broen med
Budaslottet i aftenbelysning giver et forrygende syn,
som tiltrækker tusinde af turister. Broen blev bygget
på initiativ af grev István Széchenyi. Den blev tegnet
af arkitekten William og Tierney Clark og færdiggjort af
Adam Clark (de er ikke i familie) mellem 1839–1849.
Broen kunne heller ikke slippe for verdenskrigens
ødelæggelse, den blev genopbygget i 1949, til dens
hundredeårsjubilæum.
Videnskabernes Akademi C2
V., Roosevelt tér 9. à 2 ã 16
Den ældste og mest betydningsfulde bygning på Roo-
sevelt-pladsen. Den blev tegnet af den berlinske ar-
kitekt Stüler og bygget i nyrenæssance i 1862–1864.
Ud over kontorerne rummer Akademibygningen et
pragtlokale til koncerter – udsmykket med malerier af
Károly Lotz – og forelæsnings- og mødelokaler samt
et meget værdifuldt bibliotek. Akademiets imposante
forhal og facadens allegoriske statuer blev lavet af
Miklós Izsó og Emil Wolf.
Parlamentet C1
V., Kossuth tér 1–3. § 441-4000 www.parlament.hu
2 Kossuth tér ã 15 à 2 ä 70, 78
Parlamentet er landets største bygning, det står tæt
på Donaufloden og har hovedindgang fra Kossuth-
plads. Det er her, nationalforsamlingen har sine mø-
der. Den nygotiske bygning blev tegnet af Imre Steindl
og bygget fra 1884–1904. Bygningen, der består af
691 lokaler, er 268 m lang, dens kuppel er 96 m høj.
Overalt i byen kan man møde de strenge
eller tamme eller majestætiske og re-
spektindgydende løver, byens livgarde.
De står vagt to og to ved bygningernes
port, de fleste finder man rundt omkring Kongeslot-
tet, men det er uden tvivl de fire ved Kædebroen, der
er de mest berømte.
Hovedtrappen har loftfresker udført af Károly Lotz og
skulpturer af György Kiss. Munkácsy-salen, som har
adgang fra præsidentkontoret, huser Parlamentets
betydeligste kunstgenstand, maleriet Landname af
Mihály Munkácsy. Siden 2000 ses kronjuvelerne: Skt.
Stephans krone, rigsæblet, scepteret og renæssan-
cesværdet her.
Befrielsesmonumentet C3
XI., Gellérthegy (Gellert-bjerg)
ã 7, 86 à 18, 19, 41, 56
Det 14 m høje monument er udformet af tidens fremra-
gende arkitekt Zsigmond Kisfaludy Stróbl og blev rejst
i 1947 til minde om landets befrielse. Selvom perioden
efter krigen var begyndelsen på det sovjetiske styre,
blev monumentet ikke revet ned efter systemskiftet,
da det blev en organisk del af bybilledet. Ved fødder-
ne af kvindefiguren med et palmeblad i hånden ses to
andre skulpturer: den ene er en allegorisk fremstilling
af fremskridtet, den anden af kampen mod det onde.
Skt. Gellert-monumentet C3
XI., Gellérthegy ã 7, 86 à 18, 19, 41, 56
På den sydlige bjergskråning, lige over for Elisabeth-
broen står statuen af biskop Gellert, der led martyr-
død i det XI. århundrede. Ifølge legenden blev den
missionerende biskop styrtet ned i Donau i en brønd
med sømme i. Monumentets skønhed fremhæves af
den buede kolonnade overfor og kilden, som forvand-
ler sig til vandfald under statuen.
Akademiets pompøse gallalokale med
den udmærkede akustik bliver hyppigt
besøgt af kammerkoncertelskere under
Forårsfestivalen.
Parlamentet
www.budapestinfo.hu 27
Duna Bella og Dunai Legenda sightsee-
ing sejltur på 30 sprog, samt middag med
stearinlys og levende musik på Legenda
ApS’ Nye ”glasboble” skibe. (www.legenda.hu
+36-1/266-4190 – Vigadó tér havn nr. 7).
Duna Bella
ing sejltur p
stearinlys o
ApS’ Nye ”gla
+36-1/266-41
!
Befrielsesmonumentet
www.budapestadventure.com
Seværdigheder, byrundtur
28
Vinkælder Lics, Budafok
Jernbanehistorisk Park
Seværdigheder for
tre dage
RIVERRIDE
Opdag Budapest med kontinentets første am-
fibiekøretøj, som kombinerer fordele ved en be-
hagelig sightseeingbus og -skib! Seværdighederne
på Pest-siden kan besigtiges ved at følge byens
smukkeste ruter, og efter ankomsten til Donau fort-
sætter køretøjet på floden. Panoramaet over Buda
siden og Margareteøen kan passagererne nyde på
en sejltur. Den usadvænlige tur ledes af en guide,
om sommeren kører busserne fem, om vinteren fire
gange om dagen. Turen varer to timer. Oplysninger:
www.riverride.hu
RIVERRIDE
Opdag Budape
fibiekøretøj, so
hagelig sightseeing
!
Vi håber, at Budapest vil fange Dem og De bliver
mindst tre dage i byen. Selvom De har set Slottet, Do-
nau-bredden og Andrássy-gaden, er der stadigvæk
mange seværdigheder, De kan vælge imellem.
Tag Deres 72 timers Budapestkort, og gå på op-
dagelse!
Parlamentet bestemmer bybilledet på Pestsiden.
Den pragtfulde nygotiske bygning kan også være stolt
af sit indre. Det er her, hvor man kan se kongekronen
og kronregalierne (rigsæblet og sceptret), men den
1002 år gamle, med guld broderede kroningskappe
udstilles på Nationalmuseet. Skt. Stephan Basilika-
en, Budapests største kirkebygning ligger tæt på, her
kan man se den første ungarske konges håndrelikvie.
Man kan gå rundt i kirkekuplen, hvorfra man kan nyde
den storslåede udsigt over byen. Ca. fem minutters
gang fra Bazilikaen mod Kædebroen kommer man til
Donau Paladsets barokbygning, opført i 1895; bygnin-
gen husede tidligere det gamle kasino i Lipótváros. I
dens teaterlokale med plads til 292 personer arrange-
rer man symfoniske koncerter og folkloreforestillinger.
Lige i nærheden på Andrássy-gaden står Operaen,
en af de smukkeste fredede bygninger i hovedstaden.
Den er værd at se både på grund af dens udmærkede
forestillinger og dens pragttrappe og lokaler. Men De
må ikke nøjes med det, man skal tilbringe mindst en
aften i Operaen. Hvad enten det er opera eller ballet,
kan man både se klassiske og moderne stykker på
næsten alle ugens dage.
Dem, der interesserer sig for trafikkens historie eller
sjældenheder, anbefaler vi at se udstillingen på Trans-
portmuseet. Samlingen i Byparken har alt fra gamle
biler til rumskibskabiner. Museets modelsamling er
verdensberømt, den udstiller små kopier af originale
lokomotiv-, tog- og skibsmodeller. Man kan se tog, der
stadigvæk er i drift. I Jernbane Mindeparken, som ud-
stiller ca. 100 gamle tog, kan man endogså køre dem.
I Aquincum, den tidligere romerske provinsby, kan
man se gamle romerske mindesmærker. På det gamle
ruinområde kan vores fantasi nemt genopbygge byen
med badene, amfiteatret og soldater på gaden. På
slottet i Nagytétény finder man helt andre epoker:
møbeludstillingen genopliver renæssancen, barokken,
biedermeierperioden og klassicismen. Ikke langt herfra
ligger Budafok, der er berømt for sine vine. I de kæm-
pestore kældere laver man dejlig champagne og læk-
ker vin. Vil man være med til vinsmagning, skal man
regne med at det mindst tager halvdelen af dagen.
Det er en uforglemmelig oplevelse at se Memento-
parken. Man har samlet kæmpestatuer og monumen-
ter fra gaderne, hvilke genopliver den kommunistiske
æra. Den forbløffende samling er sandsynligvis unik
i hele verden.
Budapest er kurbadenes by. Dens helbredende
kilder blev allerede nævnt i 1500-tallet. Rudas er et
af de tyrkiske bade, der blev opført i denne periode.
Dets originale indretning er stadigvæk i brug. Gellert
er det mest elegante bad, og det har både boblevand,
bølgebassin, termalbassiner og helseservice på højt
niveau.
Det er tilrådeligt at afbryde bad- og museumsbe-
søgene og gå på de specielle restauranter eller ca-
feer. Vi anbefaler et besøg på den stemningsfulde
Kisbuda Gyöngye, Alabárdos, Aranyszarvas eller den
www.budapestinfo.hu
Seværdigheder, byrundtur
29
Budapest Sightseeing
HOP ON HOP OFF
Languages of your choise
DAILY 10.00-17.30
every 30 m
inutes
CLASSICAL
B
e
s
t

p
r
i
c
e
B
u
d
a
p
e
s
t

C
a
r
d
A
c
c
e
p
t
e
d
Country-wide tours
with fantastic discount
If you use just some of our bonuses, you can
save more money than the price of the tour!
5 in 1 package
š24-hour city tour ticket
šFree river cruises
šFree walking tours
šExtra bonuses (20-60 % discount)
šAnd much more...
2-hour long city tour
3-hour long city tour
DEPARTURE: Erzsébet Square
at Budapest Sightseeing bus stop
METRO M1 M2 M3 Deák square
Program Centrum Travel Agency
Mobil: 06 20 9449-091 Tel.: +36 1 317-7767
E-mail: sales@programcentrum.hu
Web: www.programcentrum.hu
(walk in the Castle district)
Endnu flere seværdigheder
patinerede Kárpátia. Restauranternes indretning er
pragtfuld, og deres retter er gode eksempler på det
traditionelle ungarske køkken. Man må ikke glemme
den berømte Mátyás-pince (Matthias-kælder). På Er-
zsébet körút er det Mozart, der har rigtig lækre kager.
Gerbeaud på Vörösmarty-pladsen er både elegant og
Broen blev opkaldt efter kejser Frans Josephs kone,
den blandt ungarerne meget populære kejserinde
Sissi. Tyskerne sprængte broen i 1945, men den blev
genopført efter tegningerne af Pál Sávoly i 1964.
Gozsdu Udvar C2
VII., mellem Király utca og Dob utca
È 2 ë Deák tér ã 9 à 47, 49
Den istandsatte seværdighed i den indre by ligger in-
den for få minutters gåafstand fra Deák plads. Gozs-
du Udvar, som forbinder Király gade 13 med Dob
gade 16, ligger i et område, som er særlig rigt på kul-
turelle, historiske og arkitektoniske minder. Huset, der
blev opført i jugendstil, blev tegnet af Győző Czigler,
en af sin tids mest fremragende arkitekter, i 1902 på
bestilling af Manó Gozsdu, som var advokat og deltog
aktivt i det offentlige liv.
Nu er denne enestående bygning både beboelses-
Duna Palota (Donau Palads) C2
V., Zrínyi utca 5. § 317-1377, 317-2754 à 2 ã 16
Det i 1895 efter Vilmos Freunds tegninger i nybarok
stil opførte palads ligger mellem Bazilikaen og Kæ-
debroen; i begyndelsen fungerede det som kasino.
Her gik hvert år flere millioner til kunst og til at hjælpe
unge talenter. Hver koncert og soiré, arrangeret i pa-
ladset var på højt niveau. Dengang var der ikke en
eneste berømt kunstner, som ikke optrådte her bare
en gang. Senere blev paladset ombygget flere gange,
sit nuværende udseende fik det i 1941. I teaterloka-
let arrangerer man jævnligt symfoniske koncerter og
folkloreforestillinger.
Elisabeth-broen (Erzsébet híd) C3
ã 5, 7, 7E, 8, 86 à 2, 18, 19, 41, 118
Elisabeth-broen var verdens længste hængebro, da
den blev bygget i 1903, og har holdt rekorden til 1926.
stemningsfuldt, ligesom Zsolnay-konditoriet på Béke
Hotellet, hvor man får kagerne serveret i Zsolnay-
porcelæn, som fremstilles på landets mest berømte
porcelænfabrik.
Vi håber, at slentreturen gennem byen vil overbevi-
se Dem om at det er umuligt, ikke at elske Budapest.
www.budapestadventure.com 30
Seværdigheder, byrundtur
Multi-walking-tour
in Buda & Pest
U
-
0
0
0
2
8
7

(2,5 hours)
best price in town
Buda-walking-tour: every
uneven days (1
st
,3
rd
,5
th
…of the month)
Tour starts at: 10:00 / Szentháromság
square 6. (House of Hungarian Culture)
Pest-walking-tour: every
even days (2
nd
,4
th
,6
th
…of the month)
Tour starts at: 10:00 / Sütő u. 2.
(at Deák square, next to tourinform office)
Travel and Event Management i n Hungary and Worl dwi de
h - 1023 8udapcst, FraukcI Lcé út 51-53. · 0ííicc epcuiug heurs:
Meu-Fri: 9:00-18:00 · IcI: +36 1 299 0807, +36 1 299 0808 · 0-24h
MebiIc: +36 70 282 07 10
Ask íer merc teurs & iuíermatieu at MüLIIC0 IkA¥£L C£hI£k
iuíe@muItigeteurs.cem · www.muItigeteurs.cem
TMAMEL CEWTEM
,.« -». ¸.;..-,
wLLT¡GC
.

·
~
.
.
:
.
.
.
.
×
z

·
´
CkAII5
with
Budapest
Card!
iiiiiinnnnnn Buda
price in
Buda- -wa Buda wa
uneven days
Tour startss at
e 6. (Ho
st- -wa
E
n
glis
h

L
a
n
g
u
a g
e
eeven day
Tour sta Tour sta
bbbbbbes bb t p
To To To To T ur sta
squ sss are
Pe
d
o
n
l
y

2
9
9
0
H
U
F
Det er nemt at fotografere hovedstadens
mange broer på et billede fra forskellige steder
i byen, men det bedste billede kan man tage fra
Fiskerbastionen!
Det er nemt
mange broer p
i byen, men de
Fiskerbastion
!
ejendom og et sted i den indre by, som tilbyder inte-
ressante programmer, idet den venter på sine gæster
med galerier, cafeer, kunstudstillinger, koncerter og
gastronomiske dage.
Gresham-palæ C2
V., Roosevelt tér 5–6. à 2 ã 16
Bygningen i jugendstil blev bestilt af London-forsik-
ringsselskabet Gresham hos Zsigmond Quittner og
brødrene József og László Vágó og blev færdiggjort
i 1907. Bygningen husede datidens mest moderne
luksuslejligheder og kontorer. På facaden blandt pa-
læets utallige skulpturer ses busten af grundlægge-
ren af børsen i London, Thomas Gresham. Her blev
hovedstadens dyreste luksushotel (Four Seasons)
åbnet i 2004.
Statens Geologiske Institut F2
XIV., Stefánia út 14.
2 Stadionok ã 7 ä 75, 77
En af byens smukkeste bygninger i jugendstil. Blev
tegnet af Ödön Lechner i 1899. Dens lyseblåglase-
rede keramiktag og den blå udsmykning af Zsolnay-
keramik passer fint til den gulbrune facade. På det
stejle tag i midten står tre menneskefigurer bøjet un-
der vægten af en stor globus. Instituttet udstiller sten
og mineraler.
Den Ungarske Jugendstils Hus C2
V., Honvéd utca 3.
ã 15 à 2 2 Kossuth tér ë Arany János utca
I Bedő-huset, opført efter Emil Vidors tegninger i
1903, viser en permanent udstilling den interessante
stil af første halvdel af det XX. århundrede på seks
hundrede kvadratmeter. I den vidunderligt istandsatte
og indrettede bygning venter genstande i jugendstil,
samt en lille forretning og café på sine gæster.
Drengene af Pál gade D3
VIII., Práter utca 15. (to minutter fra József körút)
ë Ferenc körút à 4, 6
100-årsjubilæet (september 2007) for en af ungarer-
nes yndlingsromaner, „Drengene af Pál gade”, blev
der oprettet en statue. Billedhuggeren Péter Szanyis
bronzestatue skildrer en af romanens berømteste
scener, den såkaldte “einstand” foran skolen i Práter
gade i det VIII. distrikt. Det enestående mesterværk
er sammen med det slidte sted i stand til at genskabe
århundredeskiftets stemning.
Frihedsbroen (Szabadság híd) C3
à 2, 18, 19, 41, 47, 49, 118 ã 15, 86
Broens oprindelige navn var Franz Joseph. Den
blev opført i 1899 og det var den første bro, der blev
genopbygget (1946) efter sprængningen af broerne i
Budapest i 1945, da det var den mindst skadede bro.
Ved genopførelsen har man bibeholdt alle originelle
pyntmotiver: turulfuglen, kongevåbenet osv.
Szabadság plads C2
V., Szabadság tér
ã 15 à 2 2 Kossuth tér ë Arany János utca
En af byens mest imposante pladser er omgivet af
smukke bygninger. Over for den Ungarske National-
banks rigt udsmykkede bygning står TV-bygningen
(den tidligere Børspalads) opført i eklektisk jugendstil.
Begge blev bygget i 1905 efter tegninger af grev Ig-
nác Alpár. Bygningen, som huser den Amerikanske
Ambassade er opført mellem 1899 og 1901 fortjener
lige så stor opmærksomhed. På den nordlige side af
pladsen står monumentet for de sovjetiske soldater,
som faldt, da de indtog byen i 1945, det er det eneste
kommunistiske monument, som ikke er blevet fjernet
fra sin plads efter systemskiftet.
Vil De se flere bygninger i ungarsk ju-
gendstil i Budapest? Besøg Postspar-
kassen i nærheden (V. distrikt, Hold
utca 4.), hallen i Gellértbadet og Kunst-
industrimuseet!
Aquaworld Budapest
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 760 | +36 1 2313 772
E aquaworld@aqua-world.hu | www.aqua-world.hu
One of the biggest indoor water theme parks offers unforgettable entertainment to
visitors of every age throughout the year. Te water fun-center is covered by a 72-meter
wide five-storey high mega-dome, can host 1800 guests, has 15 different pools among
which you can find a real surfing pools, (almost nowhere else in Europe), 11 slides,
a whole little universe of saunas, a kids’ heaven and during the summer, a beach, too.
Exciting novelties
• Refresh your summer party memories!
Enjoy the pleasures of music and spa together in
a perfect party combo with DJ Leonardo! Every
Friday and Saturday from 5 p.m. till 10 p.m.
• Aqua scooter
• Ball on the water
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Location
Northern part of Budapest, just off the Pest side bridgehead
of Megyeri Bridge along the new M0 ring.
How to get there
Take the free shuttle bus which runs every day between
Heroes’ Square and the waterpark.
Aqua-fun all year round
2313 772
her i r i r in he
Everyyyy Everyy ver
m.
www.budapestadventure.com 32
Szentendre
Den mediterrane by har bevaret sit ensar-
tede bybillede fra det XVIII.–XIX. århund-
rede. Der er flere faktorer, som de fredede
bygninger og Donaufloden, der giver et
enestående smukt resultat, samt at der
har boet malere, billedhuggere, kunstne-
re i kolonier i byen. Gallerier, værksteder,
udstillingslokaler og museer står ved si-
den af hinanden, og helt op til i dag er den
kultur vigtig, der blev skabt af serberne,
som på flugt for tyrkerne nedsatte sig her
i byen i slutningen af 1600-tallet.
Landets første og største friluftsmuse-
um ligger også i Szentendre. Eksperterne
har skabt en udstilling, som anskueliggør
bøndernes liv, deres hverdage og hellig-
dage.
Visegrád
Visegrád repræsenterer både
fortid, nutid og fremtid samti-
digt. Her lå engang Det Ro-
merske Riges grænser (såk.
limes), vagttårnruinerne fra
den romerske periode kan
stadigvæk ses langs Donau-
floden. Stefan den hellige
har grundlagt forvalterskab
her og domprovstkirken blev
også opført, dens ruiner kan
ses på Borghøjen. Ikke langt
Martonvásár
Rundt omkring Budapest kan
man finde interessante steder i
alle retninger: mod nord er Szent-
endre og Donauknæets smukke
byer de nærmeste seværdigheder;
mod sydvest kan man flyve et årtusind
tilbage i tiden; mod syd støder man på
Beethoven-minder; mod nordøst kom-
mer man til en lille barokby, som har be-
varet dronning Sissis minde.
u d ndtt omkkri RRu
Tæt på Budapest
Esztergom
Der kommer 1.000.000 turister om året for
at se den mere end tusind år gamle by,
som blev grundlagt i 973 og var landets
første hovedstad. Ungarns første konge
blev døbt her i byen og den rebelske hed-
ning, Koppany parteret i fire. Esztergom,
hvor hans krop blev fæstnet til borgmuren
har været kongernes og ypperstepræster-
nes sæde i mange århundreder. Oppe på
borghøjen ser man basilikaen, Ungarns
største kirke. Statuen af den hellige Ste-
fan blev indviet tæt på basilikaen og hører
med til bybilledet i aftenbelysning.
Esztergom
To
p
tip
s
www.budapestinfo.hu 33
Tæt på Budapest
Bebyggelserne i Donauknæet
Men Visegrád er ikke den eneste seværdighed i Donauk-
næet. Tager man færgen, kan man besigtige små stem-
ningsfulde byer, som Nagymaros, Kismaros og Verőce
på den anden side af floden, og tage på tur i de vidun-
derlige Börzsöny-bjerge. Donauknæ-regionen ligger ved
Donaufloden, omgivet af Börzsöny-, Visegrádi- og Pilis-
bjergene, og omfatter mere end 60 bebyggelser. Blandt
disse har Vác, som blev komplet istandsat for nogle få år
siden, en af de smukkeste alleer langs floden.
Martonvásár
Tredive km fra Budapest, tæt på motorvejen M7 lig-
ger Martonvásár. Den lille landsby er blevet berømt
i Europa takket være
Brunszvik-familiens gæstefrihed og musikbegejstring.
Ludwig van Beethoven har besøgt familien både som
gæst og senere som musiklærer på dette vidunder-
lige slot, som oprindeligt blev opført i barokstil, men
senere renoveret i nygotisk stil. Martonvásár er også
i dag Beethoven-kultens centrum, på slotsmuseet
udstilles der genstande, som tilhører Beethoven-epo-
kens tid, og i den smukke park holdes der hvert år
sommerkoncerter.
Százhalombatta
Kører man nu sydvestpå fra Budapest, bevæger man
sig mange årtusinder tilbage i tiden. I Százhalombatta
er det jernalderen, den såkaldte hallstattkultur, der
venter på byens gæster. Der er flere end 100 dynger,
som dækker over de afdøde notabiliteter. Til ære for
de afdøde har man tændt kæmpestore bål på Donau-
bredden, og deres aske har man gemt under dynger,
der har en bestemt form og blev lavet med en særlig
teknik. En af disse dyngegrave er bevaret uberørt,
man har rekonstrueret, hvordan begravelsesritua-
lerne har været, og i dag kan man opleve sorgen for
4000 år siden inde i graven fyldt med lyd og lys.
Det er nemt at komme til Esztergom og Visegrád med Volan rutebiler fra
station Újpest-Városkapu, som ligger på metrolinie 3. Fra Örs vezér tere,
endestation af metrolinie 2, kører der S-tog til Gödöllô, mens fra Bat-
thyány plads kan man tage S-tog til Szentendre.
Det er nemt
station Újpes
endestation
thyány plads
!
Bebyggelserne i Donauknæet
Men Visegrád er ikke den eneste seværdighed i Donauk
Brunszv
Ludwig
gæst og
lige slot
Endnu flere seværdigheder
Gödöllő
Kører man nordøstpå fra hovedstaden, kom-
mer man til Gödöllő, der ligger 30 km fra
Budapest, på Donauflodens Pest-side. I den
lille by boede Det Østrigsk-Ungarske Monar-
kis kejserinde Elisabeth, eller Sissi, som var
berømt for at hun støttede det ungarske folk.
Byens for nylig istandsatte barokpalæ, Gras-
salkovich-slottet, var Sissis yndlingssted. Det
imposante slot byder på en dejlig udstilling
og der afholdes jævnligt kulturrelle arrange-
menter og festivaler. Slotkompleksets sydlige fløj husede mellem 1785 og
1867 et specielt barokteater. I Ungarns eneste bevarede kulisseteater fra de
gamle tider arrangerer man i dag operaforestillinger, men det kan også be-
sigtiges med guide.
fra det står de imposante
ruiner af citadellet, hvorfra
der er storslået udsigt over
Donauknæet. Slottet, som
under kong Matthias blev
præget af renæssancen
er berømt for sin brønd,
hvorfra der rislede vin, når
man modtog gesandter.
Om sommeren arrangerer
man ridderspil, og præsen-
terer middelalderhåndværk
i byen.
Den eneste landsomfattende spejdersamling flyttede fra Budapest til Gödöl-
lôs Bymuseum (Szabadság plads 5.) i 2009. Den permanente udstilling hedder:
Den ungarske spejderbevægelses historie fra 1910 til i dag.
Men det er ikke kun døden vi ser der,
men også livet for 4000 år siden. Ved
siden af de rekonstruerede huse med
deres indretning eller tøj fandt man
også en del såsæd blandt fundene, som muliggjorde,
at mad også kunne være blevet rekonstrueret. Oplys-
ninger: www.matricamuzeum.hu
Mementopark
Mementoparken er et usædvanligt
museum, som viser en helt anden
verden! Denne unikke temapark
præsenterer den kommunistiske æra
og minder om diktaturets fald. Det er
et attraktivt og betagende tidshistorisk
udstillingssted med statuer fra tiden
under socialismen, som blev fjernet
fra Budapests gader efter det politiske
systemskifte i 1989-90. Sidste blik bag
Jerntæppet. En af Budapests mest
interessante seværdigheder. Flere
hundrede tons kommunisme!
- Statueparken
Åben hver dag fra
kl. 10.00 til mørkets frembrud.
Adgangsbillet 1500 HUF,
studerende 1000 HUF.
Budapest XXII. distrikt (Syd-
Buda) på hjørnet af Balatoni út
– Szabadkai utca
www.mementopark.hu
Rundvisning med guide
Den engelsksprogede guidede rundvisning starter ved
Mementoparkens indgang og varer 50 minutter. Tidspunkter:
Hver dag kl. 11.45, fra marts til oktober også kl. 12.45 og
13.45, fra juli til august også kl. 15.45, 16.45! Adgangsbillet
+1200 HUF/person.
a./ Fra hjørnet af Fehérvári út –
Bocskai út (Allee Shopping Center,
sporvogn nr. 4, 18, 41, 47, 61) til
Campona hvert 20 (i weekenden 30)
minut, med bus nr. 150 til stoppestedet
Mementopark, det tager 25 minutter.
b./ Med bus nr. 710, 720, 721, 722 fra
endestation af Volánbusz ved siden
af Kelenföldi Pályaudvar (Kelenföldi
Banegård) (bus nr. 7E, 173E,
sporvogn nr. 19, 49) til stoppestedet
Mementopark, det tager 10 minutter.
Direkte busforbindelse
Hver dag kl. 11.00 (i juli og august måned også kl. 15.00) fra den
indre by, fra Deák plads ( ), afgang fra stoppestedet
markeret med “Memento Park” skiltet. Billetpris: 4500 HUF (for
studerende 3500 HUF) inklusive turen frem og tilbage, samt
adgangsbillet til Mementoparken. Billetten købes i bussen.
Statueparken
Allegoriske mindesmærker
over det „Ungarsk-sovjetiske
venskab” og „Befrielsen”,
statuer af personligheder
fra arbejderbevægelsen og
soldater fra den Røde Hær,
samt andre gigantiske værker. Statuer af Lenin, Marx
og Engels, Dimitrov, kaptajn Osztapenko, Béla Kun
„personligt”, samt mindesmærker over andre helte
fra den kommunistiske verden. Pragttribune og
Stalins støvler.
Den nordlige barak
Fotoudstilling om den
ungarske revolution i 1956,
og det politiske systemskifte
i 1989-90. I biograÀokalet
vises ¿lmen „Agentens liv”
om de kommunistiske
efterretningstjenester,
udbygningen af stikkernetværket, opsætning
af aÀytteudstyr, ransagninger, telefonaÀytning
og andre metoder.
Vörös Csillag Ajándékbolt - Red Star Store
Skatkammer for usædvanlige varer fra den
kommunistiske epoke. Sovjetiske souvenirer,
feltÀasker, lightere, udmærkelser og huer i den
Røde Hær. Sjove t-shirts, krus, postkort og plakater.
Trabant model, Lenin-lys, retrosouvenirer fra
’50-erne, ’60-erne
og ’70-erne.
„Best of
Communism” –
revolutionære
kampsange,
dokumentar¿lm
og andre
interessante ting.
Trabant
Alle kan sætte sig
ind i den østtyske
„folkevogn”, og
mærke trabant-
følelsen på egen krop.
Til parken med offentlig transport
Det er på tide at slappe af! På de næste sider finder alle, der
ikke kun vil bruge deres tid på museumsbesøg, mange ideer
til at afprøve mulighederne Budapest tilbyder. Af sted! Vi viser
Dem rundt i termalbadenes og caféernes verden, præsente-
rer fritidsaktiviteter og viser de steder, hvor De kan handle.
Afslapning & rekreation
Fritid, sport
Kurbade, huler
Caféer, barer
Indkøb
F itid
Indkøb
www.budapestinfo.hu 37
Kurbade, huler
Budapest er kurbadenes by. Selvom man fandt ro-
merske badruiner fra det II. århundrede, udbredte sig
den rigtige badkultur først under den tyrkiske under-
trykkelse i de XVI–XVII. århundreder. De tyrkiske bade
i hovedstaden (Rudas, Rác, Király, Császár) er den
tyrkiske byggekunsts mesterværker og er stadig i drift.
Glem ikke, med Budapestkortet kan De
bruge badene billigere!
Det man skal prøve
Under billetpriser har vi angivet den dyreste og den billigste billet, men gæsterne kan vælge mellem
mange flere billettyper. Priserne er fra slutningen af 2009, i 2010 kan man regne med eventuelle prisstig-
ninger. Om vandets bestanddele i termalbadene og dets anvendelsesmuligheder finder De detaljerede
oplysninger på ungarsk, engelsk og tysk på nedenstående hjemmeside: www.budapestspas.hu.
Med Budapestkortet får De rabat på massage i kurbadene.
Under billetp
mange flere b
ninger. Om va
oplysninger p
Med Budapes
!
Gellert Kurbad g C3
XI., Kelenhegyi út 4–6.
§ 466-6166
© 6.00–20.00
Et af turisternes yndlingsba-
de i Budapest. Der blev al-
lerede skrevet om helsekil-
den i det XIII. århundrede.
På det tilbyggede hotel har
man ikke bevaret den oprin-
delige indretning i jugend-
stil, som man har i badene, her har man næsten
overalt bevaret de kunstneriske mosaikker, kulørte
glasvinduer og statuer.
ã 7, 86 à 18, 19, 41, 56
& 2200–3800 HUF
Gellert Kurbad g
XI Kelenhegyi út 4–6
Top tip
Borghulen i Buda a B2
I., Országház utca 16.
§ 214-3121
© ti.–sø.: 10.00–18.00
Hulesystemet under Borghøjen er fredet. Det har en
særlig plads blandt de ungarske huler, da det er det
største underjordiske hulesystem i landet, som op-
stod i kalktuf,
ã 16A & 150–300 HUF
Labyrinten på Budaslottet b B2
I., Úri utca 9.
§ 489-3281, 212-0207 © 9.30–19.30
1200 meter lang hule- og dybkældersystem under
Budaslottet, som er en del af UNESCOS Verdensarv.
ã 16A & 1500–2000 HUF
Danubius Healt Spa Resort Helia c A3
XIII., Kárpát utca 62–64.
§ 889-5800 © 7.00–22.00
Det elegante firestjernede kurhotel ved Doanufloden
på Pest-siden blev opført i skandinavisk stil og har en
vidunderlig udsigt over Margreteøen og Buda-bjerge-
ne. Det populære fitnesscenter er udstyret med fire
bassiner, sauna, dampbad, kondirum og solterrasse.
ä 79 & 3500–5200 Ft
Danubius Healt Spa Resort Margitsziget,
Danubius Grand Hotel Margitsziget d A3
XIII., Margitsziget
§ 889-4700, 889-4752
© 7.30–21.30
Gammelt og moderne bygningskompleks på den ma-
leriske Margreteø, i hovedstadens smukkeste park,
ideelt sted for hygge og afslapning. Fjernt fra byens
larm, men alligevel tæt på bycentret er det et bekvemt
sted med alle mulige serviceydelser.
ã 26 à 4, 6 & 6500–7700 HUF
Király Kongebadet e B2
II., Fő u. 82–84. § 202-3688
© for damer: ma., on.: 8.00–19.00,
for herrer: ti., to., fr., lø.: 9.00–20.00, fælles: sø.:
9.00–20.00
Det var formentligt Arslan, pashaen i Buda, der be-
gyndte at opføre badet i 1565. Det er et af de tyrkiske
sjældenheder, som viser den tidlige osmanniske ba-
dekultur i dens oprindelige form.
2 Batthyány tér ã 60, 86 & 1500–2100 HUF
www.budapestadventure.com
Lukácsbad og Svømmehal f A3
II., Frankel Leó utca 25–29. § 326-1695
© ma.–fr.: 6.00–19.00, lø.–sø.: 6.00–17.00
Badekomplekset blev bygget i det XIX. århundrede,
men dets rødder går tilbage til de tyrkiske tider. I ba-
det, som stadigvæk er i drift, finder man også termal-
badet Császár fra det XVI. århundrede. Badets svøm-
mehalafdeling er også meget populær.
ã 86 à 17, 4, 6 & 1800–2900 HUF
Rác Kurbad j B3
I., Hadnagy utca 8–10.
Badets forløber blev opført af kong Matthias, og i tyr-
kertiden blev det brugt som tyrkisk bad. Badet, der blev
bygget i 1860-erne efter tegninger af Miklós Ybl, havde
sin storhedstid under Monarkiet. Istandsættelse
Ramada Plaza Budapest k A4
III., Árpád fejedelem útja 94. § 436-4100
© hele året: 6.30–21.30
Det elegante kurhotel ligger i hyggelige omgivelser på
Budasiden; det er udstyret med svømme- og termalbas-
siner, dampbad, sauna, jacuzzi og skotsk brusebad.
à 1 ã 106 à Árpád híd & 4500–5500 HUF
Szemlőhegyi-barlang l A4
II., Pusztaszeri út 35. § 325-6001
© 10.00–16.00, tirsdag lukket
Geologiske processer, der finder sted inde i bjerget, har
skabt Szemlőhegyi-hulen, en anden hule, turisterne har ad-
gang til. Dens særlige formationer („huleperler”) dannes, når
varmt kildevand trænger igennem hulens kalkstensvægge.
Dens kølige luft virker helbredende på åndedrætssystemet.
ã 29 & 600–1350 HUF
38
Kurbade, huler
Széchenyi
Kurbad i D1
XIV., Állatkerti út 11.
§ 363-3210
© Termalbad for mænd
og kvinder hver dag:
6.00–19.00,
svømmehal hver dag:
6.00–22.00
På listen over de sevær-
digheder, man under alle
omstændigheder skal
se i Budapest, indtager
Széchenyi badet med sine 15 bassiner en af de
første pladser. Det er ikke kun et af de største ba-
dekomplekser i Europa, men også det mest stem-
ningsfulde bad i hovedstaden. Skakspillende mænd
op til halsen i det dampende vand hører med til
seværdighederne, lige som de udendørs bassiner
omgivet af den smukke bygning, de klassiske ro-
merske bassinhaller og de kæmpestore saunaer.
È Széchenyi fürdő ä 72 & 2250–3500 HUF
Rudasbad og Svømmehal h B3
I., Döbrentei tér 9. § 356-1322
© Bad: for herrer: ma., on., to., fr.: 6.00–20.00, for
damer: ti.: 6.00–20.00, fælles: lø.–sø.: 6.00–19.00
(natbadning: fr.–lø.: 22.00–4.00); svømmehal:
ma.–on.: 6.00–
18.00, to.–sø.:
6.00–20.00
Den originale ind-
retning fra det XVI.
århundrede bliver
stadig brugt. Under
den karakteristiske tyrkiske kuppel med en diame-
ter på 10 meter, som er båret af 8 søjler befinder
sig et ottekantet bassin. I drikkehallen kan man
drikke helsevandet som kur.
ã 5, 7, 8, 86 à 18, 19, 41, 56
& 1500–2800 HUF
Rudasbad og Svømmehal h B3
I Döbrentei tér 9 § 356-1322 §
Top tip
Cinetrip Sparty – en blanding af mu-
sik, vand og lys en gang om måne-
den på hele kurbadets område, hvor
underholdningen sikres af musikere,
DJs, lasershows og individuelle per-
formances. Oplysninger: www.cinetrip.hu
Széchenyi
Kurbad i D1
Top tip
Ramada Resort Budapest
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 600
E reservation@aqua-world.hu | www.ramadaresortbudapest.hu
Ramada Resort
Budapest
Location
The water theme park is located in the
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day bet-
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
Ramada Resort Budapest is a four-star superior confer-
ence and wellness hotel offering unique services: it has
309 rooms with internet connection; a conference centre
with a capacity of almost 1000; an independent spa, well-
ness and fitness unit; indoor and outdoor car parks with a
capacity of almost 1000 and direct access to Aquaworld,
one of the biggest indoor water theme parks in Europe.
the he the
p ppp p
est
d dd d
www.budapestinfo.hu 39
Kurbade, huler
Pálvölgyi
hule m A4
II., Szépvölgyi út 162.
§ 325-9505
© ti.–sø.: 10.00–16.15
En af de pittoreske hu-
ler i Buda-bjergene tu-
risterne har adgang til.
I landets tredjestørste
hule (hvoraf mere end
1 km kan besigtiges)
kan man se unikke
drypstensformationer.
ã 65
& 750–1350 HUF
BADENES NAT
En nat med en billet i de tre berømteste bade i Budapest? I Badenes Nat er det muligt. Samt meget mere,
da de for både kroppen og sjælen dejlige bade, der gælder som varemærker for Budapest, sørger for un-
derholdning i dagens anledning: der er vandbiograf, life koncerter og programmer, som er opfundet udeluk-
kende til denne nat for de badende og med vandstråler, som forkæler publikum til den lyse morgen. Det er ikke
pinligt at danse mellem bassinerne. Mellem de forskellige bade kører der gratisbusser om natten. Oplysninger:
www.budapestspas.hu.
BADENES NA
En nat med e
da de for båd
derholdning i
kende til denne nat
!
Mange bliver inspirerede af det ydre
til at ”gå i dybderne” – i hulesystemet
under Budapest kan alle gøre det. Dem,
der nøjes med mindre, kan lære de spek-
takulære klippeformationer, glimtende
krystaller og drypstensvidundere af Szemlôhegyi
og Pálvölgyi hulen at kende på udbyggede og belyste
veje. De eventyrlystne kan opdage gangenes oprinde-
lige form med uddannede ledere i „glide-klatreture”
iført overalls.
Endnu flere bade og svømmehal
Pünkösdfürdő Strandbad
Pálvölgyi
hule m A4
Top tip
Császár-Komjádi Svømmehal n B1
II., Árpád fejedelem útja 8.
§ 212-2750
© 6.00–19.00
ã 6, 60, 86 à 17 & 900-1500 HUF
Strandbad og svømmehal I Csillaghegy o A3
III., Pusztakúti út 3.
§ 242-0754
© 6.00–20.00
à Csillaghegy & 1100–1600 HUF
Dagály Kurbad p A3
XIII., Népfürdő utca 36.
§ 452-4500, 452-4556
© 6.00-20.00
à 1 (Árpád híd) ã 133 & 1600–2200 HUF
Hajós Alfréd Svømmehal q B1
XIII., Margitsziget § 450-4200
© ma.–fr.: 6.00–17.00 (okt.–apr.: ma.–fr.: 6.00–
16.00), lø.–sø.: 6.00–18.00
ã 26 à 4, 6 & 900–1500 HUF
Nyéki Imre Svømmehal r A4
XI., Kondorosi út 14. § 208-4025
© ma.–fr.: 6.00–20.00, lø.: 6.00–18.00, sø.: 6.00–
17.00 (juni–aug.: lø.–sø.: 6.00–19.00)
ã 7 à 18, 41, 56
& 600–1200 HUF
Palatinus Strandbad s B1
XIII., Margitsziget § 340-4505
© maj–august: 9.00–20.00
ã 26 & 1800–2400 HUF
Pünkösdfürdő Strandbad t A3
III., Királyok útja 272.
§ 388-6665 © 1. juni–31. august: ma.–fr.: 9.00–20.00,
lø.–sø.: 8.00–20.00
à Pünkösdfürdő ã 34, 145, 146
& 600–1200 HUF
Római Strandbad u A3
III., Rozgonyi Piroska utca 2. § 388-9740
© juni–august: 9.00–20.00
à Római fürdő ã 34, 106 & 1000–2000 HUF
www.budapestadventure.com 40
Takket være sin beliggenhed er Budapest en af de
mest grønne hovedstader: Bjergene på Buda-siden,
Margreteøen, samt parkerne på Pest-siden giver
mulighed for en hel masse fritidsaktiviteter.
Budapestkortet giver rabat på mange
fritidsaktiviteter.
TTTTTakk kk kk kk kk tt et være iii sin bbbeli li liggenhhhedd er Bud TTTTTa
Firtid, sport
Det man skal prøve
Vandpark Aquarena i Mogyoród B3
Mogyoród, Vízipark út 1. (i nærheden af Hungaroring)
§ 06-28/541-100 © 23. maj–31. aug.: ma.–sø.: 9.00–
19.00 & 3800–5200 HUF
Aquaworld Budapest A3
IV., Íves út 16. (i den nordlige del af byen, ved Megye-
ri-bro på Pest-siden ved motorvej MO)
§ 231-3760 www.aqua-world.hu © 6.00–22.00
ã 30 & 1500-6900 HUF
Kareter (Bringóhintó) B1
XIII., Margitsziget, Hajós A. sétány 1. § 329-2746
© 8.00–til mørket falder på ã 26 & fra 2680 HUF
Buda-bjergene A4
(Széchenyi-bjerget, Sváb-bjerget, János-bjerget,
Hármashatár-bjerget)
Hovedstadens nordvestlige del med sine 400-500
meter høje bjerge, dejlige luft og vandrestier gennem
skovområdet er naturvennernes Mekka.
2 Moszkva tér, onnan fogaskerekű vasút
Vidundernes Palads i Millenáris Parken A1
II., Fény utca 20–22.
§ 366-4000
© ma–fr: 9.00–17.00, lø–sø.: 10.00–18.00
à 4, 6 & 880–3800 HUF
Zoologisk Have B1
XIV., Állatkerti körút 6–12.
www.zoobudapest.com
§ 273-4901
© marts og oktober: ma.–to.: 9.00–17.00, fr.–sø.:
9.00–17.30, april og september: ma.–to.: 9.00–17.30,
fr.–sø.: 9.00–18.00, maj, juni, juli, aug.: ma.–to.: 9.00–
18.30, fr.–sø.: 9.00–19.00 jan., febr., nov.: ma.–sø.:
9.00–16.00 ä 72
È Széchenyi fürdő & 1290–5290 HUF
Hovedstadens Storcirkus
(Fővárosi Nagycirkusz) B1
XIV., Állatkerti körút 12/a § 343-8300 www.fnc.hu
© for at få oplysninger, ring til ovenstående nummer
È Széchenyi fürdő ä 72 & 2200–2800 HUF
Gellérthegy B3
Takket være Gellert-bjergets hyggelige park og det
enestående panorama, man kan nyde fra udsigtster-
rasserne, er det ikke kun turisternes, men også be-
boernes yndlingssted. Bjergets seværdigheder bærer
præg fra forskellige historiske perioder. Statuen af
bispen Skt. Gellert minder om den hedenske epoke,
Interaktiv videnskabelig udstilling i en
fredet industribygning. Spektakulær,
underholdende og forståelig for alle,
vi kan lære naturens love og fysikkens
forbløffende verden at kende. Det er en
sand oplevelse for hele familien!
Aquaworld – Vízibirodalom
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 760
E aquaworld@aqua-world.hu | www.aqua-world.hu
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Tickets already from 1200 HUF
AAquuuuawwwoorrld BBBuudaapppesstt
One of the biggest indoor water theme parks in Central
Europe offers unforgettable entertainment to visitors of
every age throughout the year. The adventure centre is
covered by a 72-meter wide 5-storey high giant dome,
can host 1800 guests, it has 15 different pools among the
unique in Europe surf pool, 11 slides, a Sauna World, Kids’
World and during the summer a beach, too.
Location
The water theme park is located in the
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day bet-
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
alom
ú 16 | | 36 1 231
d
www.budapestinfo.hu 41
Fritid, sport
KINCSEM PARK
Placer din indsats og vælg mellem” straight bets”, ”place bets” og ”kombinations-bets”! Kincsem Park,
efterfølgeren til den legendære hestevæddeløbsbane i Pest, byder på spændende løb og bettings. Tradi-
tionerne på væddeløbsbanen minder om de gamle tider, men omgivelserne er moderne. Afhængigt af deres
karakter kan gæsterne følge løbene hujende på tribunen, siddende ved bordet på restauranten med glasvægge
eller fra logerne. De urutinerede bliver indviet i satsningens hemmeligheder ved vinduer for førstegangsspillere.
Med den lille undergrundsbane er det nemt at køre ud til Kincsem Parken fra den indre by, om lørdagen bliver der
redet travløb,mens om søndagen galoppløb. Oplysninger: www. kincsemrendezveny.hu.
KINCSEM PARK
Placer din ind
efterfølgeren
tionerne på væ
karakter kan gæste
ll f l D
!
Városliget (Byparken) D-E1
Det største grønne område på Pest-siden, dejligt udflugtsmål for familier, et sted, hvor
man både kan finde underholdning eller bare slappe af i weekenden. Tidligere var de
våde marskenge kongens jagtområde, men det blev afvandet og tilplantet med træer
i det XIX. århundrede og man åbnede en have i engelsk stil. Til Tusindårsjubilæet har
man opført prægtige bygninger og mindesmærker (Kuntmuseet, Kunsthallen, Tusindårsmonumentet og Vajda-
hunyad-slottet). I Byparken kan man slappe af, da den byder på alle mulige fritidsaktiviteter både for unge og
gamle: der er Tivoli, Zoologisk have, cirkus, museer, kurbad, kunstig skøjtebane og en sø, hvor man kan ro.
È Hősök tere, Széchenyi fürdő ä 70, 72, 75, 78
Városliget (Byparken
Det største grønne område
Top tip
Citadellet om perioden efter uafhængighedskrigen i
1848–49, hvor landet led af den Habsburgiske un-
dertrykkelse og Befrielsesmonumentet over byen om
perioden efter Anden Verdenskrig.
ã 7, 86, 17 à 18, 19, 41, 56
Isterrasse – WestEnd City Center
Tagterrasse C1
VI., Váci út 1–3. www.jegterasz.hu
© sø.-to.: 8.00–22.00; minihockey: fr–lø.: 22.00–
24.00
ã 206 à 4, 6 ë Nyugati pu. & 800–1300 HUF
Népliget (Folkeparken) F4
Den største park på Pestsiden blev anlagt i 1860er-
ne. Den græsbelagte park, der strækker sig over 112
hektar 5 km fra bycentret i sydøstlig retning er med
sine træer og blomster et hyggeligt sted til at slappe
af. Langs dens alleer står der statuer og monumenter.
I parken ligger Planetariet, dens kuppel har en diame-
ter på 23 m og ud over astrologiforestillingerne holdes
der også lesershows med klassisk eller popmusik.
ë Népliget ã 103 à 1, 1/A
Tropicarium Budapest A4
Campona Bevásárlóközpont
XXII., Nagytétényi út 37–43. § 424-3053
© 10–20h
ã 33 (fra Móricz Zsigmond körtér), 213, 214 (fra
Kosztolányi Dezső plads) & 1200–1900 HUF
Jernbanehistorisk Park A3
XIV., Tatai út 95. § 450-1497
www.vasuttortenetipark.hu
Stolelift A4
XII., Zugligeti út 97.
§ 394-3764
© 10.00–16.00, Hver ulige
mandag lukket!
Det er en enestående ople-
velse at køre på landets første
hængebane – tovbane – sto-
leliften mellem Zugliget og Janos-bjerget. Fra det
øverste stoppested er det ikke så langt at gå til
Børnetogets stoppested Janoshegy. Det tager
et kvarter at spadsere til udsigtstårnet Erzsébet,
hvorfra man kan nyde den unikke udsigt.
ã 29 & 400–700 HUF
Stolelift
XII., Zugligeti út 97.
p gg
Top tip
Margreteøen B1
De historiske mindesmærker på den smalle ø
mellem Margaretebroen og Arpadbroen går tilba-
ge til det XI. århundrede. Hovedstadens smukke-
ste park ligger her på øen, hvis besøgere kan på
deres spadsereture besigtige stemningsfulde byg-
ninger (Vandtårnet, som UNESCO erklærede for
fredet, en brønd, der spiller musik, Friluftsscenen,
Skt. Michael-kirken)
og flere århundreder
gamle ruiner (et klo-
ster, hvor Margrete,
Bela IVs datter har
boet og rester af to
klosterkirker). På øen
findes der strandbad,
svømmehal, to hotel-
ler, restauranter og
takeaways.
ã 26 à 4, 6
Margreteøen
De historiske mindes
Top tip
www.budapestadventure.com 42
Fritid, sport
Endnu mere sport
FUTAPEST – sightseeing og sport i et!
Sightseeing med bus, til fods eller med løbesko på – der er nogle, der (ikke helt tilfældigt) foretrækker det
sidste. Løbekonkurrencerne i Budapest planlægges langs byens smukkeste gader, fører forbi Heltepladsen,
langs Andrássy gaden og Donau-bredden både på Pest- og Buda-siden. Der spiller høj musik, det lyder af
trommer, langs gelænderet hepper folk på både venner og ukendte løbere – skal der mere til en stemingsfult
sightseeingtur? Efter ankomsten til målet fejrer arrangørerne løberne med en kæmpestor fest.
FUTAPEST – s
Sightseeing m
sidste. Løbeko
langs Andráss
trommer, langs gel
!
© 16–25. marts: 10.00–15.00, 26. marts – 31. okt.:
10.00–18.00, 2. nov.–5. dec.: 10.00–15.00
ã 30, 30/A, 120 à 14 & skiftende priser
Tivoli C2
XIV., Állatkerti körút 14–16. § 363-8310 www.vidam-
park.hu © ma.–to.: 10.00–18.00, fr.: 12.00–18.00,
lø.–sø.: 10.00–18.00
È Széchenyi fürdő ä 72 & 3300–4400 HUF
§ 317-0452 © ma.–fr.: 6.30– 24.00, lø.–sø.: 10.–21.00
& fra 1600 HUF
Gold’s Gym – Mammut 2 Shopping Center
II., Lövőház utca 2–6. § 345-8544 © ma.–fr.: 6.00–
22.00, lø.–sø.: 8.00–20.00 & 5200 HUF
Danubius Hotel Arena
XIV., Ifjúság útja 1–3. § 889-5282 © ma.–fr.: 6.30–
21.30, lø.–sø.: 8.00–20.00 & 2900 HUF
Danubius Hotel Flamenco XI., Tas vezér utca
7. § 889-5761 © ma.–fr: 7.00– 22.00, lø.–sø.: 8.00–
20.00 & 1900–2900 HUF
Római Fit-Forma Stúdió III., Monostori út 31.
§ 453-2901 © ma.–fr.: 7.00–22.00, lø.–sø.: 8.00–
16.00 & fra 1200 HUF
GOKART
Budaring Gokart XI., Budaörsi út (ved blomster-
markedet Floracoop) § 247-4747 © ma.–fr.: 11.00–
23.00, lø.–sø.: 10.00–23.00 & 2000–2500 HUF
SKATEBOARD, RULLESKØJTE
Görzenál III., Árpád fejedelem útja 125.
§ 250-4799 © marts–oktober: ma.–fr.: 14.00–20.00,
lø.–sø.: 9.00–20.00 & 400–600 HUF
RIDNING
Favorit Lovarda XVI., Mókus u. 23. § 36-30/966-
9992 © ti.–fr.: 14.00–18.00, lø.–sø.: 9.00–16.30
& 1400–2200 HUF
Petneházy Lovascentrum II., Feketefej utca 2.
§ 397-1208 © lø.–sø.: 12.00–17.00
& 2500–20 000 HUF
SPORTMAX
Fitnes – wellnes – squash XII., Csörsz u. 14–16.
§ 248-2260 www.sportmax.hu © ma.–fr.: 6.00–22.30,
lø.–sø.: 8.00–21.30 & heldagskort: 1870–2200
HUF; svømmebillet: 1020–1200 HUF; squashbane:
2900–4400 HUF
SQUASH
A & TSH I., Pálya u. 9. § 356-9530 © ma.–fr.: 7.00–
23.00, lø.–sø.: 9.00–21.00 & 1450–1750 HUF
TENNIS
Római Tenisz Akadémia III., Királyok útja 105.
§ 240-8616 © 7.00–22.00 & 2800–5000 HUF
Városmajori Teniszakadémia XII., Városmajor
utca 63–69. § 202-5337 © ma.–fr.: 7.00–22.00, lø.:
7.00–20.00, sø.: 8.00–20.00 & 3700–5400 HUF
I den specielle park kan man prøve at
køre dresine, og på den 400 m lange
bane kan man endogså arrangere kon-
kurrencer i dresinekørsel. Det er en ud-
mærket styrkeprøve, som belønnes med
et diplom med navn på!
BUDAPEST MADNESS
§ 36-70/431-3001 www.budapestmadness.com
Aktiv, oplevelsesrig underholdning for turister, der fø-
ler sig unge.
BOWLING
Mammut Bowling Club II., Lövőház u. 2–6. II. sal
§ 345-8300 © sø.–to.: 10.00–1.00, fr.–lø.: 10.00–3.00
& 450– 850 HUF
Strike Bowling Club XI., Budafoki út 111–113.
§ 206-2754 © ma.–to.: 14.00–1.00, fr.–lø.: 14.00–
3.00 & 690 HUF
FITNESKLUBBER
Astoria Fitness Stúdió V., Károly körút 4.
Kabelbanen til Budaslottet B2
Clark Ádám plads–Budaslottet © hver dag
7.30–22.00. Hver lige mandag lukket!
ã 16, 86 à 19, 41 & 840–1450 HUF
Tandhjulsbane A3
II., Szilágyi Erzsébet fasor 14–16. § 355-4167
Togafgang fra morgen til aften: 5.00–23.10
à 61, 59 & 300 HUF
Børnetog A3
Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy § 397-5392
© kører hele året, sept.–maj: kører ikke om mandagen
ã 29 à 61, tandhjulsbane & 300–700 HUF
Kabelbanen
Clark Ádám
7.30–22.00. H
ã 16, 86 à 19, 4
!
www.budapestinfo.hu 43
Café New
York D2
VII., Erzsébet
körút 9–11.
§ 886-6167
© 10.00–24.00
Endnu en le-
gende blandt caféerne i Budapest. Caféen blev
indrettet i stuen af en af de mest karakteristiske
og mest imposante bygninger på Nagykörút, på
den lige så legendære New York Palads (i dag
luksushotel) for mere end hundrede år siden.
Den blev berømt i 1900-tallet for de her organi-
serede litterære og kunstneriske bordselskaber
og caféredaktioner.
Café Művész C2
VI., Andrássy út 29.
§ 343-3544
© 9.00–24.00
Café Művész, der
blev åbnet i 1898
(skråt over for Ope-
raen) ligner en borgerlig salon fra det XIX. år-
hundrede med sin forgyldte stukkatur, kæmpe-
store spejle, lysholdere af kobber og forgyldte
billedrammer. Da der findes mange teatre i
nærheden, kigger folk gerne forbi før eller efter
forestillingerne.
Gerbeaud C2
V., Vörösmarty tér 7.
§ 429-9000 © 9–21h
Gerbeaud er et begreb blandt
Budapests indbyggere. Den
patinerede bygning, der lige-
som hersker over Vörösmarty plads, har huset det allerede
i det XIX. århundrede verdensberømte konditori og café i
mere end 150 år. Gæsternes humør bliver endnu bedre af
lækkerbisknerne og det patinerede miljø: den rige stukka-
tur, de pompøse lysekroner, bordene med marmorplader
og den ædle træ- og stofbeklædning på væggene.
Café Alkoholos Filc A1
I., Várfok utca 15/B © ma.–lø.:
9.00–22.00
Ba Bar D2
VII., Huszár utca 7. § 36-20/919-
7979 © 11.30–1.00
Beckett’s C2
V., Bajcsy-Zs. út 72. § 311-1035 © sø.–
to.: 12.00–1.00, fr.–lø.: 12.00–2.00
Belvárosi Auguszt C2
V., Kossuth Lajos u. 14-16.
© ma.–fr.: 9.00–19.00, lø.: 10.00–
17.00
Café Ponyvaregény C4
XI., Bercsényi utca 5. § 209-5255
© 12–2h
Cha-cha-cha Underground
Café C2
V., Bajcsy-Zsilinszky út 63.
§ 36-70/554 0670
www.chachacha.hu
Clock Café A2
XII., Nagyenyed út 3. § 225-0845
© 12.00–1.00
Blandt specialiteterne
af det i 1870 grund-
lagte konditori er det
værd at smage den
såkaldte XC kage (cho-
kolademousse med cognac til Elemér
Auguszts 90. års fødselsdag).
Caféer, barer
Budapest kan kigge tilbage på et utrolig livligt caféliv
i Europa allerede i den anden halvdel af det XIX. århundrede, i
begyndelsen af det XX. århundrede talte hovedstaden femhun-
drede caféer. Det at gå på caféer var først og fremmest en
herskabelig tidsfordrivelse, visse caféer samlede stamgæster,
først og fremmest forfattere, kunstnere og politikere. I løbet
af de sidste år er cafékulturen genoplivet i hovedstaden. De
berømte gamle caféer er blevet istandsat, og der åbnes flere
og flere moderne caféer på byens populære områder.
Siden juni 2009 laver Gerbeaud den tra-
ditionelle trommekage også til japanske
gæster. Det har nemlig åbnet sit første kon-
ditori i udlandet i et af Tokios eleganteste
kvarterer. Dets indretning vækker samme stemning,
som konditoriet i Budapest.
Café Centrál C3
V., Károlyi Mihály utca 9.
§ 266-2110
© 8.00–24.00
I Central er næsten alt, som i
1887, hvor tidens forfatterkon-
ger (Móricz, Krúdy, Babits og
Karinthy) tilbragte størstedelen
af dagen.
Café Centrál C3
V., Károlyi Mihály utca 9.
Top tips
Café Alkoholos Filc A1
I Várfok utca 15/B © ma lø :
Belvárosi Auguszt C2
V Kossuth Lajos u 14 16
Café Po
XI., Bercs
© 12–2h
Det man ellers skal prøve
www.budapestadventure.com 44
Démon Tanya C1
XIII., Pannónia u. 13. © ma.–sø.:
13.00–24.00
Café Dunapark C1
XIII., Pozsonyi út 38. § 786-1009
© ma.–lø.: 8.00–24.00, sø.: 10.00–22.00
Café Európa C1
V., Szent István krt. 7–9. § 312-
2362 © 9.00–23.00 (om somme-
ren), 9.00–22.00 (om vinteren)
Farger C1
V., Zoltán u. 18. www.farger.hu © ma.–
fr.: 7.00-22.00, lø.–sø.: 9.00–17.00
(om sommeren), ma.–fr.: 7.00–21.00,
lø.–sø.: 9.00–16.00 (om vinteren)
Café Gerlóczy C2
V., Gerlóczy u. 1. § 235-0953 © 7.00–23.00
Gusto Café A3
II., Frankel L. u. 12. § 316-3970 ©
ma.–fr.: 10.00–22.00, lø.: 10.00–16.00
KINO-Kávézó C1
XIII., Szent István körút 16. § 950-
6846 © 8.00–24.00
Lukács D1
VI., Andrássy út 70. § 373-0407
© ma.–fr.: 8.30–20.00, lø.: 9.00–
20.00, sø.: 9.30–20.00
Café Mai Manó C2
VI., Nagymező u. 20. § 269-5642
© 10.00–1.00

Menta Terrasse B1
XII., Margit krt. 14. § 336-1250 © sø.–
on.: 11.00–2.00, to.–lø.: 11.00–4.00
Minyon Bár Café C2
VI., Király u. 8. § 878-2016 © ma.–
ti.: 12.00–24.00, on.: 12.00–2.00,
to.–lø.: 12.00–4.00, sø.: 12.00–1.00
Miró Café B2
I., Úri utca 30. § 201-5573
© 9–24h
Ruszwurm B2
I., Szentháromság utca 7.
§ 375-5284 © 10.00–19.00
Soho Café B1
I., Fő utca 25. § 201-3807
© ma.–fr.: 8.00–21.00, lø.–sø.:
9.00–21.00
Hvor skal vi hen?
Hvis man kigger ind til en dejlig kop kaffe, er det godt at vide, at bygningen
var atelierhus af Manó Mai, kejserlig og kongelig hoffotograf (i dag er det
Det Ungarske Fotografers Hus, som giver plads til fantastiske udstillin-
ger). I gamle dage var den engang berømte Arizóna bar også her i gården.
Vil De vide mere om de patinerede og moderne caféer i Buda-
pest, kan De finde yderligere oplysninger på nedenstående
hjemmesider: www.centralkavehaz.hu; www.gerbeaud.hu;
www.augusztcukraszda.hu.
Vil De vide me
pest, kan De
hjemmesider:
www.augusztc g
!
Indkøb
Ligesom alle andre storebyer er også Budapest
fuld af fristelser, men det er godt
at vide, hvad der er værd at tage med hjem, dvs.
det er godt at kende de ungarske
produkter af høj kvalitet. På de indkøbsture, som vi har
foreslået, kan de opdage kvalitetsprodukter, som altid vil
minde dig om den ungarske hovedstad.
Ned ad Váci gade
Váci gade – som forbinder Vörösmarty plads med
Fővám plads – er den Indre Bys hjerte, hvor man
spadserer mellem juvelerforretninger, parfumerier,
tøjbutikker. Det er også værd at kigge ind i de små
tværsgader, da man kan støde på specialiteter. En
af dem er den berømte Szamos-marcipan, som
man kan købe i Párizsi gade. I en af de små for-
retninger i Haris köz kan man købe Vass-sko, et
såkaldt hungaricum. De stilfulde designersko, først
og fremmest lavet til mænd er eftertragtede i hele
verden.
Király gade
Kandelabre i jugendstil følger en på sin spadseretur
langs den for nylig istandsatte Király gade, som har
fået ny belægning og nyt ansigt, som lever op til ga-
dens patinerede ry (strækningen mellem Deák plads
og Nagymező gade). Her er traditionen tro møbel- og
indretningsforretningerne vendt tilbage. De fleste af
dem holder dyre designervarer fra asiatisk til italiensk
og skandinavisk stil. Gaden, som løber parallelt med
Andrássy gaden og ser tilbage på en rig historisk tra-
Caféer, barer
www.budapestinfo.hu 45
Indkøb
Yderligere oplysninger om hungaricum på nedenstående websider: www.herend.com; www.zsolnay.hu;
www.zwack.hu; www.pickmuzeum.hu; www.vass-cipo.hu.
Liste over forretninger med ungarsk design i Budapest finder De på side 17.
ww.budapestinf
Yderligere op
www.zwack.hu
Liste over for
!
Den store
Markedshal
Hvis man fort-
sætter langs
gågaden, kom-
mer man til
B u d a p e s t s
store markeds-
hal. I den mere
end 100 år
gamle bygning
kan man købe
paprika- og
hvidløgskran-
se, frugter og
bedstemors marmelade, på 1. sal sælges
der blomster og man kan smage ungarske
specialiteter. Men det er kun en lille del af
det rige udbud. På restaurant Fakanál kan
alle lære at lave de populære ungarske ret-
ter på et madlavningskursus under ledelse
af en mesterkok. Sommelieren præsente-
rer de ungarske vinområders mest berømte
vinsorter til vinsmagning, her kan man også
finde de typiske ungarske produkter, som
fx. den verdensberømte Tokajer asuvin.
Blandt spiritus får Unicum førstepladsen,
den er også blandt de fire bedste urtesnap-
se i verden. Den har sin særlige smag fra
aromatiske græsarter. Abrikos- og blomme-
snaps har både bevaret frugtens smag og
duft. Den ungarske gåselever både i dåse
og keramik smager udmærket. Men Herz og
Pick salami er også hungaricum.
Fashion Street: modecentret
I Deák Ferenc gade – som for-
binder Deák plads med Vörös-
marty plads – blev modens gade
oprettet, hvor forretningerne
blev placeret i stueetagen el-
ler på første sal i de istandsatte
bygninger på i alt 12.000 kvad-
ratmeter. Mærker som Tommy
Hilfiger, Boss, Mexx, byblos,
roccobarocco, Lacoste, Sisley,
Benetton, S. Oliver, Puma, Karl
Lagerfeld, Polo Ralph Lauren,
Just Cavalli, Giancarlo Ferre er
repræsenteret med mode for både mænd og kvinder,
samt sko af Zengarini og Lloyd.
Andrássy gade – de luksu-
riøse forretninger
Lad os starte vores shoppingtur
i Herendi porcelænfabrikkens
egen forretning i Andrássy út 16.:
det føles, som om man er på en
kunstindustri udstilling. Porcelæn
fra Herend er den ungarske indu-
stri meget stolt af. De prægtige
håndmalede vaser, skåle og ser-
vicer har vundet mange guldmedaljer til de forskellige
verdensudstillinger. Et af mønstrene blev opkaldt efter
den engelske dronning Victoria, da det var hende man
første gang har lavet det berømte sommerfuglmønster.
Andrássy gade – de luksu-
riøse forretninger
Top tips
dition, var engang et af de kulturelle og forretnings-
mæssige centre af Budapest og nu er ved at blive
vakt til nyt liv med sine stemningsfyldte cafeer, restau-
ranter og galerier. Fra Király gade har man også ad-
gang til den fornyede Gozsdu Udvar (se side 29).
Párizsi Nagyáruház (Stormagasin)
Den gamle Divatcsarnok (Modehal) har fået sit hund-
rede år gamle navn tilbage, og er igen et af de smuk-
keste steder på Andrássy gade (Andrássy út 39.). Her
hersker der ikke nogen ”inkøbscenterstemning“, ved
siden af forretningerne er det hellere fritidsaktivite-
terne, man sætter fokus på. I den specielle bygning,
som i begyndelsen af det sidste århundrede husede
Budapests første moderne varehus, finder De blandt
andet boghandelen Alexandra Könyvesház, en vinfor-
retning, og i det berømte Lotz Sal BookCafe.
Kig på bøger på Múzeum körút – Den lille
ringvej mellem Astoria og Kalvin plads
er et ideelt sted for bogorme. Der ligger
antikvariater side om side (det ældste
hedder Központi Antikvárium), og har et
stort udvalg af ungarske og udenlandske bog-, stik-
og kortrariteter, samt alle slags gamle trykte pro-
dukter (postkort, dansekort, osv.)
www.budapestadventure.com
Budapest Congress & World Trade Center A3
XII., Jagelló út 1–3.
§ 372-5700
ã 8, 112, 212, 139 à 61
& skiftende billetpriser
46
at the Planetarium Budapest
Light Fantastic
Monday to
Saturday
pm
Showtime:
7:30
Booking:
263-0871
Budapest Planetarium X., Népliget
info:
200 meters from the ( ) Népliget st. ( ) 1, 1/A ( ) 103
Phone: 263-0871 www.lasertheater.hu
M3 bus TR
Best of...
Michael Jackson
Pink Floyd
Depeche Mode
Vangelis
Queen
Carmina Burana
AC/DC
Madonna
Mike Oldfield
J.M. Jarre
Enigma
F4
30
På de næste sider kan De få en
smagsprøve på de vigtigste begivenheder
og scener i Budapest i år 2010. Da byen
byder på utallige festivaler, kulturprogram-
mer og sportsbegivenheder hele året,
fremhæver vi kun de mest spændende og
berømte arrangementer.
På de næste sider kan P
Festivaler & begivenheder
Budapest Julemarked
Det er et af de ti bedste julemarkeder
i Europa. Hvert år er det Vörösmarty
plads, der giver plads til den spektaku-
lære tummel fra slutningen af novem-
ber til den 24. december. På den fest-
klædte plads sælger folkekunstnere
og håndværkere deres håndlavede
varer, fremstillet på den traditionelle
måde. Ved siden af markedet arran-
geres der mangfoldige kulturelle og musikalske pro-
grammer, samt gastronomiske begivenheder. (dato:
19. november–29. december 2010, oplysninger:
www.budapestinfo.hu)
P
s
o
b
P
& begi gi gi gi ggggggg venhe
Sziget Fesztivál
(Øfestival)
Hver august giver verdens
bedste bands koncerter på
Skibsværftsøen i Óbuda i
en uge. Halvdelen af Euro-
pa (uafhængigt af alderen)
venter på dette arrange-
ment hele sommeren. Den,
der en gang blev grebet af
atmosfæren af den „ungar-
ske woodstock”, nonstop-
koncerterne, tolerancen og
morskaben, skriver på forhånd datoen af den næ-
ste Øfestival ind i sin kalender for næste år! (dato:
11–16. august 2010, oplysninger: www.sziget.hu)
Budapest Forårsfestival
Det også på verdensplan be-
tydelige arrangement er Un-
garns største multikulturelle
festival, til hvilken man skal
reservere billetter mange må-
neder i forvejen både i udlandet og i Ungarn.
Det knap to uger lange arrangement byder på
ca. 200 begivenheder (koncerter, teaterfore-
stillinger, udstillinger, friluftsarrangementer) på
næsten 60 steder rundt omkring i hovedstaden
for fulde huse. (dato: 19. marts–5. april 2010,
oplysninger: www.btf.hu)
Budapest Forårsfestival
Det også på verdensplan be-
Top tips
Budapest Congress & World Trade Center A3
Teatre,
koncertsale
www.budapestinfo.hu 47
Festivaler & begivenheder
Begivenheder i Budapest i 2010
1. januar Nytårskoncert i Műpa www.mupa.hu
11. januar koncert med Depeche Mode www.ticketpro.hu
23. januar Græskardag på Landbrugsmuseet www.mezogazdasagimuzeum.hu
28. januar – 25. april fra Degas til Picasso – udstilling på Kunstmuseet
www.szepmuveszeti.hu
februar–maj Paradis på Jorden. Moderne mesterværker fra Kasser-samlingen
på Nationalgalleriet www.mng.hu
4. februar – 11. april Glenn Brown-udstilling på Ludwig Museum www.lumu.hu
13. februar Budapest Operabal i Operaen www.operabal.com
13. februar ABBA – The Show i Sportarena www.ticketpro.hu
21. februar Beethoven-maraton i Műpa www.mupa.hu
marts–april Ungarsk Pressefotoudstilling på Nationalmuseet www.hnm.hu
marts–maj Depero, futurismeudstilling på Nationalgalleriet www.mng.hu
marts–august „Mit fødeland, mit fødeland!” Nationalromantikkens emner i den
ungarske billedkunst, på Nationalgalleriet www.mng.hu
12. marts–5. april Påskeudstilling på Landbrugsmuseet
www.mezogazdasagimuzeum.hu
19. marts–5. april Budapest Forårsfestival www.btf.hu
2–4. april Spadseretur med dinosaurier i Sportarena www.ticketpro.hu
3–5. april Budapester Forårsvin- og Jazzfestival www.boresjazzfesztival.hu
17–29. april Danseforum i anledning af Dansens Dag
www.nemzetitancszinhaz.hu
maj Urban majfest www.urbitalis.hu
maj–august Skatter fra oldtidens Syrien – opdag Quatnas kongedømme på
Nationalmueet www.hnm.hu
maj–september Udstilling om György Kovásznais livsværk på Nationalgalleriet
www.mng.hu
2–13. maj Majfest med stars i Operaen www.opera.hu
6–9. maj Budapest Palinkafestival www.budapestipalinkafesztival.hu
15–16. maj Museernes majfest i Nationalmuseets have www.hnm.hu
17–22. maj Jazzforår i Műpa www.mupa.hu
21. maj–14. juni Eventyrslot legetøjsudstilling på Landbrugsmuseet
www.mezogazdasagimuzeum.hu
29. maj–16. juni Budapest Wagner-Dage i Műpa www.mupa.hu
juni–august Budapest Sommerfestival på friluftscenerne på Margreteøen og i
Varosmajor www.szabadter.hu
første uge i juni Bøgernes Festuge www.mkke.hu
juni–september Reddede Kunstskatte 2010 på Nationalmuseet www.hnm.hu
i weekenden i juni–juli Børneø på Skibsværftsøen www.gyereksziget.hu
juni–august Budapest Rum-Film-Musik Festival www.terfilmzene.hu
4–6. juni Fortryllende Sport på Margreteøen www.szigetisportvarazs.hu
2–6. juni Nationalsprint på Heltepladsen www.vagta.hu
12–20. juni Donau Karneval www.dunaart.com
26. juni Museumsnat www.muzeumokejszakaja.hu
26. juni T-Mobil Kontaktdag – gratis megakoncert (på Ötvenhatosok tere)
www.showtimebudapest.hu
juli–august Sommermusikfestival på Vajdahunyadslot www.vajdahunyad.hu
juli–august Zooaftener med musik www.zoobudapest.com
juli–august BudaFest Sommermusikfestival (Hilton Dominikanergård, Szent
István plads, Operaen) www.budafest.hu
27. juli–3. august Danseaftener i Karmelittergården (National Danseteater)
www.nemzetitancszinhaz.hu
29. juli–1. august Formel 1 (Hungaroring) www.hungaroring.hu
11–16. august Øfestival (Skibsværftsøen) www.sziget.hu
19–20. august Festarrangementer i anledning af d. 20. august og Red Bull Air
Race (langs Donau) www.meh.hu
20–22. augustus Håndværkenes Fest (terrasserne på Budaslottet) www.nesz.hu
27–29. august New Orleans Swing Festival i Műpa www.mupa.hu
30. augustus– Jødisk Sommerfestival
6. september www.zsidonyarifesztival.hu
september–december Udstilling af Félicien Rops på Nationalgalleriet www.mng.hu
september Vin og champagnefestival i Budafok www.budafokiborfesztival.hu
september–oktober Budapest Barokfestival (Sankt Michael-kirke)
www.barokkfesztival.hu
2–21. september ARC Plakatudstilling (på Ötvenhatosok tere) www.arcmagazin.hu
3–5. september Septemberfest (Népliget) www.hotelinfo.hu
5. september Budapest Halvmaraton i Byparken www.futanet.hu
8–12. september Budapest International Vin- og Champagnefestival
www.winefestival.hu
8–12. september MOL Budapest Jazzfestival (Ferencváros) www.bmc.hu
19–20. september Lokomotivfestival (Jernbanehistorisk Park)
www.vasuttortenetipark.hu
18–20. september Kulturarv Dage www.koh.hu
22. september– Klimt og begyndelsen af jugendstilen i Wien (Kunstmuseet)
9. januar 2011 www.szepmuveszeti.hu
26. september Budapest Maraton (på Ötvenhatosok tere)
www.budapestmarathon.com
8–10. oktober Budapest Palinka- og Pølsefestival www.palinkaeskolbasz.hu
8–17. oktober Budapest Efterårsfestival www.bof.hu
19–23. oktober Wien–Budapest Supermaraton www.szupermarathon.hu
november–april 2011 Udstilling af Károly Markó på Nationalgalleriet www.mng.hu
13–14. november Festligheder i anledning af Mortensaften (Landbrugsmuseum)
www.mezogazdasagimuzeum.hu
18–21. november Budapest Art Fair (Kunsthallen) www.budapestartfair.hu
19. november– Budapest Julemarked (på Vörösmarty plads)
29. december www.budapestinfo.hu
27–28. november Nyvin- og ostfestival (Ungarsk Landbrugsmuseum)
www.mezogazdasagimuzeum.hu
30. december Festkoncert med Hundrede Personers Sigøjnerorkester
(Budapest Congress and World Trade Center) www.viparts.hu
31. december Nytårsoperagalla (Operaen) www.viparts.hu
31. december Nytårsaften i Budapest flere steder www.budapestinfo.hu
Phone: (+36/1) 317-13-77
w w w. t i c k e t . i n f o . h u
FROKOST & SEJLTUR
FOLKLORE
PROGRAMMER
SYMFONIKONCERT
& CYMBALOM SHOW
MIDDAG & SEJLTUR
D u n a K o n c e r t p r e s e n t s
ORGELKONCERT
JØDISK ARV
sightseeing til fods
www.budapestadventure.com 48
Operetteteater i Budapest C2
VI., Nagymező utca 19. § 472-2030
www.operettszinhaz.hu
ä 70, 78 & 950–15 000 HUF
Duna Palota (Donau Palads) C2
V., Zrínyi u. 5. § 235-5500
ã 15 à 2 & 3300–8900 HUF
Hagyományok Háza
(Traditionernes Hus) B2
I., Corvin tér 8. § 201-5017
2 Batthány tér à 1, 41 & skiftende billetpriser
Katona József Teater C2
V., Petőfi Sándor utca 6. § 318-6599
ë Ferenciek tere & 1000–3900 HUF
Laserteater i Planetariet F4
X., Népliget § 263-0871 © ti.– sø.: 19.30
www.lezerszinhaz.hu (detaljeret beskrivelse på s. 46.)
ë Népliget à 1, 1/A ã 103 & 600–2700 HUF
Liszt Ferenc Musikakademi D2
VI., Liszt Ferenc tér 8. § 462-4600 www.lfze.hu
Bygningen, opført i 1907 i jugendstil, lukkede sine døre
om efteråret 2009 for to år, hvor den skal istandsættes.
Men musiklivet fortsætter i mellemtiden, de fleste kon-
certer finder sted på teatrene i Nagymező gade.
Madách Teater D2
VII., Erzsébet krt. 29–33. § 478-2041
à 4, 6 & 800–8900 HUF
Operaen C2
VI., Andrássy út 22. § 353-0170
www.opera.hu (detaljeret beskrivelse på s. 21.)
È Opera à 4, 6 & 300–15 200 Ft
Friluftsscenen på Margreteøen
og i Városmajor B1 / A1
www.szabadter.hu § 375-5922
ã 26 à 4, 6 2 Moszkva tér & skiftende billetpriser
Internationalt Merlin Teater C2
V., Gerlóczy utca 4. § 317-9338
È 2 ë Deák tér & skiftende billetpriser
Millenáris Rendezvényközpont (Milleniums
Arrangementcenter) A1
(Dets lokaler: Entré, Udstillingslokale, Loftet, Par-
ken, Friluftsscene, Teatrum, Musikpavilon) II., Fény
u. 20–22. § 438-5335 www.millenaris.hu (detaljeret
beskrivelse på side 53.)
à 4, 6 & skiftende billetpriser
Kunstens Palads D4
(Béla Bartók National Koncertsal, Festivalteater, Lud-
wig Museum) IX., Komor Marcell utca 1. § 555-3000
www.mupa.hu (detaljeret beskrivelse på side 23.)
à 1, 2, 24 ã 23, 54 à Csepeli, Ráckevei
& skiftende billetpriser
Nationalteater D4
IX., Bajor Gizi park 1. § 476-6800
à 1, 2, 24 ã 23, 54 à Csepeli, Ráckevei
& 1000–3900 HUF
Det Nationale Danseteater B2
I., Színház u. 1–3. § 356-4085 www.tancszinhaz.hu
Teatret har hjemme på det imposante historiske Bu-
daslot, og med sine forestillinger giver et bredt bil-
lede af den ungarske dansekunst fra den klassiske
til den moderne, fra folkedans til flamenco. De fleste
forestillinger kan ses på Kunstens Palads (Festival-
teatret).
ã 16, 16/A & 700–4500 HUF
Thália Teater C2
VI., Nagymező u. 22–24. § 331-0500
ä 70, 78 & 1000–5500 HUF
Trafó – Hus for Samtidskunst D3
IX., Liliom u. 41. § 456-2040
www.trafo.hu (se også på side 16. og 54.)
à 4, 6 ë Ferenc krt. & 1200–3000 HUF
Vígszínház C1
XIII., Szent István krt. 14. § 329-2340
ë Nyugati pu. à 2, 4, 6 ã 206 & 300–4200 HUF
Festivaler & begivenheder
BILLETKONTORER:
Központi Jegyiroda
VI.,, Paulay Ede utca 31.
§ 322-0000,
322-0101
www.cultur-comfort.hu
© ma.–fr.: 9.00–18.00
Kulturinfo Jegyiroda
(Billetkontor Kulturinfo)
IX., Lónyai u. 3.
§ 36-70/315-8666
www.kulturinfo.hu
© ma.–fr.:
9.00–18.00
Tourinform kontor
V., Sütô u. 2. © 8.00–20.00
Liszt Ferenc tér Tourinform
kontor
VI., Andrássy út 47.
© 1. marts-31. okt.: 12.00-
20.00;
Kontor for Hungária
Koncerter:
Hungária Koncert Kft.
Duna Palota,
V., Zrínyi u. 5.
§ 317-1377, 317-2754
© ma.–sø.: 9.00–18.00
www.ticket.info.hu
BB LLETKONTO IILLLLET ETTKO KOONT NTO TO OR RE
Központi Jegyiro KKöz Kööz özzpo zp po poon ont ntti ti Je Jeg Jeegy egy gy yir yiro ir iro ro
VI.,, Paulay Ede u P Eddd
§ 322-0000, §
322-0101
www.cultur-com
© ma.–fr.: 9.00–
!
Billetsalg på internettet:
www.ticket.info.hu
www.tex.hu
www.jegyelado.hu
www.atiket.hu
www.musicmix.hu
www.kulturinfo.hu
www.interticket.hu
www.jegymester.hu
Billetsalg på
www.ticket.in
www.tex.hu
www.jegyelad j gy
www.atiket.hu
www.musicmi
www.kulturinf
!
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
k
o
n
t
o
r
e
r
s
e

o
g
s
å

p
å

s
i
d
e

3
.
Koncerter
i Szt. István
Basilika


musical agency
V. Szent István tér 33. 1051, Budapest 1056 Váci utca 47/b., Budapest
www.concertsinbudapest.com
Tlf: +36 7 0407 85 94
For at få mere information, besøg venligst vores hjemmeside:
De smukkeste værker af Mozart,
Vivaldi, Liszt, Händel, Schubert
og andre komponister.
Hver Ɵrsdag, fredag og søndag.
Kl. 20.00

Koncerter
i Szt. István
Basilika


De store klassikers mest berømte værker.
(Grieg, Mozart, Dvořak, Liszt, Vivaldi
og andre komponister.)
Hver mandag, onsdag og lørdag.
Kl. 19.00
I løbet af de sidste år har hovedstaden forvandlet sig til et rig-
tigt slaraffenland for festaber, koncertelskere og natteravne.
Budapest kan være stolt af enestående steder og unikke af-
tenprogrammer. Gå selv på opdagelse, men få først ideer fra
vores tilbud! Ved slutningen af dette kapitel sørger vi også for,
at De får en smagsprøve på det berømte ungarske køkken,
og kommer til at elske det.
Festzone
Klubber, koncertscener
Ruinværtshuse, retrosteder
Restauranter
Kl bb
www.budapestinfo.hu
Ruinværtshuse, retrosteder
Ruinværtshusenes opblomstring begyndte for 5-6
år siden i de bygninger, som ventede på istand-
sættelse eller nedrivning. De første steder blev
opført i baggårde af huse med svalegange og så
ud til at være indrettet med de tidligere beboeres møb-
ler; der var ikke to ens stole, borde eller lænestole, men
der blev opstillet bordfodbold, serveret popcorn og af
og til vist film og afholdt koncerter... Med tiden var der
færre og færre egnede huse, derfor har denne “ruin-
stemning” efterhånden bosat sig, og følges nu uadski-
lleligt med retrostemningen.
c Szóda Kávézó & Mulató
VII., Wesselényi u. 18. § 461-0007
© ma.–fr.: 9.00-5.00, lø.–sø.: 14.00-4.00
www.szoda.com
Gæsterne her er kommet til det rigtige
sted, hvis de vil sidde lidt i 70-ernes røde lænestole af kunstig
læder med en kop kaffe eller et glas sodavand, eller sludre lidt
med deres partnere i harmonisk tosomhed, eller spille bordfod-
bold, og også hvis de lige fik lyst til at danse lidt!
Apropos sodavand! Vidste De, at sodavand er en ungarsk op-
findelse? Den snart tohundrede år gamle læskedrik er nem at
fremstille, man har kun brug for en sifon og en kulsyrepatron.
Sifonen fyldes med vand, lukkes og fra en patron presser man kuldio-
xid gas i den, så kan man slukke tørsten med den læskende drik.
b Szimpla Kert (Szimpla Have)
VII. ker., Kazinczy utca 14. © 12.00–3.00
www.szimpla.hu
„Oldingen” i denne genre er fyldt hver aften.
Ruinværsthuset vrimler med udenlandske
gæster hele ugen, og de fleste af dem – uafhængigt af, om de kom-
mer fra Italien, Frankrig eller Irland – kan ikke lade være med at gen-
tage: „Det ville være umuligt at åbne sådan et sted hjemme hos os!”
Genrens popularitet kender ingen landegrænser, dens stamgæster
kan sågar få glæde af det ”oprindelige simple” miljø i Berlin.
51
a Corvintető
VIII., Blaha Lujza tér 1–2. (øverst i
Corvin Varehus)
© 18.00–5.00 www.corvinteto.com
Øverste etage og den gigantiske
tagterrasse på Centrum Corvin
Varehuset, som blev åbnet i 1926
og hørte i gamle dage til den stats-
lige varehuskæde, er nu et af de
vigtigste steder for underground-
klubberne i Budapest i vore dage.
Ungarske og udenlandske sangere,
koncerter, fester, udstillinger, teater-
forestillinger optræder her til dagligt.
aaaCorvintető
VIII Blaha Lujza tér 1
Top Tips
d Bobek
VII., Kazinczy u. 53. © ma.–to.:
10.00–24.00, fr.: 10.00–2.00 lø.:
11.00–2.00, sø.: 11.00–23.00 §
332-0729 www.bobek.hu
e Cha-cha-cha Terrasse
XIII., Margreteøen, i Atletikcentrets
have § 36-70/554-0670 © åbner:
i april–maj
www.chachacha.hu
f Dürer-kert
XIV., Ajtósi D. Sor 19–21. § 789-
4444
www.durerkert.com
g Ellátó
VII., Klauzál tér 2. © ma.–to.:
18.00–1.00, fr.–lø.: 18.00–4.00
Fecske Terasz
III., Árpád fejedelem útja 8. (på ta-
get af Komjádi Svømmehallen)
§ 326-0714 © 10.00-4.00 (fra 1.
maj) www.fecsketerasz.hu
h Fészek Klub
VII., Kertész utca 36.
§ 342-6548
© 20-00–6.00
i Filter Club
VII., Dohány utca 84.
© ti.–lø.: fra 19.00
§ 36-30/921-4212
www.filterclub.hu
dddBobek
VII Kazinczy u 53 © ma to :
fDürer-kert
XIV Ajtósi D Sor 19 21 § 789 §
Gå ikke forbi!
www.budapestadventure.com
j Fogasház
VII., Akácfa u. 51. © til værtshusti-
der § 36-30/500-3749
www.fogashaz.hu
k Gozsdu Terasz
VII., Király u. 13. © 10.00–2.00
www.gozsduterasz.com
l Instant Art Bar Kert
VI., Nagymező u. 38. © 14.00–3.00
§ 311-0740 www.instant.co.hu
m Holdudvar
XIII., Margreteøen, i Casinoets
have § 236-0155 © 11.00–5.00
åbner i april www.holdudvar.net
n Jelen Bisztró
VIII., Blaha L. tér 1–2. (ved Corvin
Varehus) © ma.–ti.: 11.00–2.00,
on.–fr.: 11.00–4.00, lø.: 16.00–4.00,
sø.: 16.00–2.00 § 36-20/344-3155
www.jelenbisztro.blogspot.com
o Kertem
XIV., Olof Palme sétány 3.
© 11.00-4.00
§ 36-30/225-1399
www.kertemfesztival.hu
p Kiadó Kocsma
VI., Jókai tér 3. § 331-1955
q Könyvtár Klub
VIII., Múzeum körút 4. § 411-1738
www.konyvtarklub.hu
r Kuplung
VI., Király utca 46.
© ma.–lø.: 14.00–4.00, sø.:
18.00–2.00
§ 36-30/755-3527 www.kuplung.net
s Lámpás
VII., Dob utca 15. © 17h-tól
www.alampas.hu
t Most!
VI., Zichy J. u. 17.
© ma.–ti: 11.00–2.00, on.–fr.:
11.00–4.00, lø.: 16.00–4.00, sø.:
16.00–2.00
www.mostjelen.blogspot.com
u Mumus Udvar Kulturális
Központ
VII., Dob utca 18. © 17.00–2.00
v Pántlika Bisztró
XIV., Városliget (over for Hermina
gade 47) § 2222-949
www.pantlika.hu
w Pótkulcs
VI., Csengery utca 65/B
§ 269-1050 © to.–lø.: 17.00–2.00,
sø.–on.:17.00–1.00
www.potkulcs.hu
x Sirály
VI., Király u. 50.
§ 36-20/992-7901© ma.–fr.:
9.00–24.00, lø.–sø.: 10.00–24.00
www.siraly.co.hu
y Sixtus
VII., Nagydiófa utca 26. § 413-
6722 © ma.–fr.: 19.00–2.00, lø.:
20.00–2.00 www.sixtus.hu
z Szimpla
VII., Kertész utca 48. © ma.–fr.:
10.00–2.00, lø.: 12.00–2.00, sø.:
12.00–24.00 www.szimpla.hu
A Sziget Klub Terasz
XIII., Margreteøen, i nærheden af
Margrete-broen § 36-70/561-4200
© åbner: i april–maj
www.szigetklubterasz.hu
B Tandem Café
IX., Pipa u. 9. § 218-9319 © ma.–
on.: 9.00–1.00, to.–fr.: 9.00–2.00, lø.:
16.00–1.00 www.tandemcafe.hu
C Terv Presszó
V., Nádor utca 19. © 15.00–24.00
D Tűzraktér
VI., Hegedű utca 3. © 18.00–5.00
www.tuzrakter.hu
Ruinværtshuse, retrosteder
52
Tûzraktér er afvigende fra
traditionen et stemnings-
fuldt ruinværtshus i en sko-
legård. Dets styrke er, at det
kan overraske os med gigantiske fes-
ter, som varer til daggry på en simpel
mandag eller tirsdag, hvor man ellers
ikke plejer at holde fest
I Tûzraktér gør koncerter, forestillinger
og kulturelle aftener den garanterede
værtshusstemning mere farverig.
Budapest er en ”stormagt” i musikken, og
det gælder også for de lette genrer. I byens
jazzklubber kan De høre vores verdensberømte
jazzmusikere, og på de ekstravagante
forlystelsessteder spiller udenlandske kunstnere
dagligt. Det musikkyndige publikum kan hver dag
smage på rigtige musikalske lækkerbiskner.
BBBBBBBu Bu Bu Budddddda da da dape pe pe pe ttt st st st st eeerrrr en en en ””””””” tt st st st r or ormma ma tt gt gt””””” iiiii mu mu iii sikkk kk kke BBBBBBBBBBB
Klubber, koncertscener
a After Music Club 0–24
VII., Nyár u. 6. § 413-2558 © 0.00–
24.00 www.aftermusicclub.hu
b Alcatraz
VII., Nyár u. 1. § 478-6010 © sø., ti.,
on.: 16.00–2.00, to.–lø.: 16.00–4.00
c Café del Rió
XI., Goldman György tér 1./ved
Pefőfi bro på Budasiden
www.rio.hu © fra april til slutningen
af september dagligt: 14.00–5.00
a After Music Club 0–24
VII N á 6 § 413 2558 § ©0 00
b Alcatraz
VII N á 1 §478 6010 § © ti
c Café
XI., Go
Pefőfi b
i
Hvor musikken spiller hovedrollen
www.budapestinfo.hu
Klubber, koncertscener
53
h Columbus Pub & Jazz Club
V., Vigadó tér 4. havn
§ 266-9013 © 12.00–24.00
i Cotton Club Restaurant
VI., Jókai utca 26.
§ 354-0886 © 12.00–24.00
j Fonó Budai Zeneház (Mu-
sikhus)
XI., Sztregova utca 3. § 206-5300
© 10.00–24.00 www.fono.hu

k Janis’ Pub
V., Királyi Pál utca 8.§ 266-2619
© ma.–to.: 16.00–2.00, fr.–lø.:
16.00–3.00
l Jazz Garden
V., Veres Pálné utca 44/A
§ 266-7364 © 18.00–1.00
www.jazzgarden.hu
m Macskafogó Zenés Kricsmi
V., Nádor u. 29. § 36-30/921-4666
© fr.–lø.: 20.00–4.00
n Mono ElectroniClub
VI., Ó utca 51. www.monoklub.hu
o Morrison’s Music Pub
Opera
VI., Révay utca 25. § 269-4060
© ma.–lø.: 19.00–4.00; til 21.00
gratis adgang www.morrisons.hu
p Morrison’s Music Pub 2
V., Honvéd u. 40. § 374-3329
© ma.–lø.: 17.00–4.00; til 21.00
gratis adgang, koncerten begyn-
der: 21.30
www.morrisons.hu
q Old Man’s
VII., Akácfa utca 13.
§ 322-7645 © 15.00–4.00
www.oldmansmusicpub.com
r Picasso Point Music Club
VI., Hajós utca 31. § 312-1727
© ma.–to.: 17.00–2.00, fr.–lø.:
17.00–4.00
www.picassopoint.hu
g Millenáris
II., Fény utca 20–22.
§ 438-5335, 438-5312
© 6.00–23.00 (parken)
www.millenaris.hu
Et uforfalsket multikulturelt
centrum, hvis enestående atmosfære bliver
skabt af de enorme ombyggede rum på den
i 1911 byggede fabriksbygning. Montørhallen
er lavet om til det såkaldte Teatrum, hvor der
arrangeres koncerter og teaterforestillinger,
mens galvaniseringsfabrikken blev bygget
om til det såkaldte Fogadó, som huser ud-
stillinger, koncerter og opvisninger. Hoved-
stadens indbyggere elsker byningskomplek-
set, som ligger i en stemningsfuld park med
græsplaner og søer.
f Budapest Jazz Club
VIII., Múzeum utca 7.
§ 267-2610 © på koncertda-
ge 17.00–24.00 www.bjc.hu
Det bedste sted for jazzelske-
re, men også for dem, som
kun er ved at lære jazzmusik-
ken at kende. Her optræder
det ungarske og det interna-
tionale jazzlivs anerkendte
kunstnere og i klublivet kuriøse verdensstjer-
ner igen og igen. Dem der interesserer sig for
klassisk musik, kan nyde de klassiske kam-
meraftener om søndagen.
e Gödör Klub és Terrasse
V., Erzsébet tér § 36-20/943-5464
www.vilagveleje.hu,
www.godorklub.hu
Gödör Klub og området rundt om-
kring er efterhånden blevet til en
permanent festival i Budapests
hjerte. De unge nyder det dej-
lige vejr siddende, stående og liggende på bænkene,
i græsset og på kanten af bassinet på Erzsébet plads.
Gödör lokker sit publikum med det mest farverige pro-
grammer, man kan tænke sig, fra udstillinger til mode-
opvisninger, men først og fremmest med koncerter af
ungarske og udenlandske musikere.
d A38 Hajó
XI., ved Petőfi bro på Buda-siden
§ 464-3940 © 11.00–4.00
www.a38.hu
En af de vigtigste aktører i
hovedstadens musikliv, hvor man
både kan høre verdensberømte
stjerner og unge titaner, fra fusi-
onsjazz til folk-punk. Koncerterne
får en ekstravagant baggrund:
Artemovszk 38, det ”pensionerede” ukrainske skib,
bygget i 1968 og i sin tid brugt til stentransport, i hvis
venlige og brugbare rum skiftes high-tech- og retroele-
menter med hinanden.
Ruinværtshuse, retrosteder, klubberne og underholdningsmulighederne kan De nemt finde ved hjælp af
numereringen og farverne på kortene på side 18–19. og 57.
b d ti f
Ruinværtshu
numereringen
!
dddd A38 Hajó
XI ved Petőfi bro på Buda siden
Top tips
www.budapestadventure.com
s Soho London Pub és Mu-
lató (Pub og underholdning)
VI,. Nagymező u. 31.
§ 354-1096
© ma.–on.: 11.00–23.00, to.–lø.:
11.00–05.00
www.soholondon.hu
t Szilvuplé
VI., Ó utca 33.
§ 06-20/ 992-5115 © to.–lø.:
18.00–4.00, sø.–on.: 18.00–2.00
Koncerten begynder 20.00, alle
programmer er gratis
www.szilvuple.hu
u Trafó Bár Tangó
IX., Liliom utca 41. § 456-2053
© 18.00–4.00 www.trafo.hu
v Zöld Pardon
XI., ved Petőfi bro på Buda-siden,
www.zp.hu © hele sommeren
Klubber, koncertscener
54
Tegnforklaring: gennemsnitlig portion mad bestående af to retter beregnet for en
person, uden drikkevarer,Restauranter, underholdning inklusive betjening: under 3000
HUF(*), 3000–5000 HUF(**), 5000–7000 HUF(***), over 7000 HUF (****)
Tegnforklar
person, ud
HUF(*), 30
p
!
Vi anbefaler Dem de restau-
ranter, hvor De kan smage
lækkerbiskener fra det traditio-
nelle og det fornyede ungarske
køkken, nyd smagsoplevelsen
både med tyk og tynd pung.
Kig efter restauranter, som
accepterer
Budapestkortet!
anbefaler Dem d Vi
Restauranter
a Admirál**
V., Belgrád rakpart, Nemzetközi
hajóállomás
§ 318-0723 © 11.30–23.00
Ungarsk køkken, tæt på Donau
b Alabárdos****
I., Országház utca 2. § 356-
0851 © ma.–fr.: 19.00–23.00, lø.:
12.00–16.00, 19.00–23.00
Ungarsk køkken
c Arany Bárány**
V., Harmincad utca 4. § 317-2703
© 12.00–24.00
Ungarsk og internationalt køkken,
lammespecialiteter
d Bagolyvár**
XIV., Állatkerti út 2. § 468-3110
© 12.00–23.00
Hjemmelavet mad, ungarske ret-
ter
e Belcanto****
VI., Dalszínház utca 8. § 269-
2786
© ma.–lø.: 12.00–15.00, 18.00–
2.00
Berømte sangere, syngende tje-
nere; salonmusik
f Biarritz***
V., Kossuth tér 18. § 311-4413
© ma.–fr.: 9.00–22.00, lø.–sø.:
10.00–22.00
I nabolaget af Parlamentet; retter
på lavasten; specielle desserter
g Café Pierrot***
I., Fortuna utca 14.
§ 375-6971
© 11.00–24.00
Intim stemning, om aftenen klaver-
musik
Internationalt køkken
h Callas***
VI., Andrássy út 20. § 354-0954
© 10.00–24.00
Ungarsk og internationalt, fransk
bistrokøkken
i Champs Sport Pub*
VII., Dohány utca 20. § 413-1655
© 12.00–2.00
Sportudsendelser på 2 kæmpe skær-
me og 33 fjernsyn; fitness-køkken
j Cyrano***
V., Kristóf tér 7–8. § 266-3096
© 8.00–23.00
Let køkken: fjerkræ, fisk, mange
grøntsager, steaks og ungarske
retter
a Admirál** ee Belcanto****
Kom og smag!
k Snobrød-café, iskiosk
af Molnár
V., Váci u. 31. www.kurtoskalacs.com
Særlige dufte, syn og smag på
et og samme sted!
kk Snobrød-
af Molnár
V., Váci u. 31. ww
Særlige dufte,
et og samme sted
!
www.budapestinfo.hu 55
Restauranter
l Első Pesti Rétesház
Kávéház és Étterem**
(Café og Restaurant)
V., Október 6. u. 22. § 428-0135
© ma.–fr.: 9.00–23.00, lø.–sø.:
11.00–23.00 Pladsreservering og
rétes (ungarsk strudel) forebestil-
ling: 428-0134 www.reteshaz.com
Miljø fra århundredeskiftet; tra-
ditionelle ungarske retter; hjem-
melavet „rétes”, bagt på stedet;
selskabslokale
m Fausto’s****
VI., Székely M. u. 2. § 877-6210 © ma.–
fr.: 12.00–15.00, 19.00–23.00, lø.: 18.00–
23.00 søndag og helligdage: lukket
Italiensk køkken
n Fakanál*
IX., Fővám tér (Markedshal, første
sal) § 217-7860 © ma.–fr.: 10.00–
17.00, lø.: 10.00–14.00
Hjemmelavede, billige retter, hur-
tig betjening
o Firkász**
XIII., Tátra u. 18. § 450-1118 © 12.00–24.00
De lokales yndlingsrestaurant;
stemningsfuld, retromiljø; hjem-
melavede retter, stort udvalg i
drikkevarer
p Fülemüle Étterem***
VIII., Kőfaragó u. 5. § 266-7947 © sø.–
to.: 12.00–22.00, fr.–lø.: 12.00–23.00
Ungarsk, europæisk, jødisk køkken
q Gundel****
XIV., Állatkerti út 2. § 468-4040
© 12.00–16.00, 18.30–24.00
Køkken med europæisk ry i pati-
neret miljø
r Kaltenberg Bajor Királyi
Söröző és Étterem** (Kal-
tenberg Kongelig Bajersk
Ølstue og Restaurant)
IX., Kinizsi utca 30–36.
§ 215-9792 © 12.00–23.00
Ølspecialiteter brygget på stedet,
ungarske og internationale retter.
s Kárpátia****
V., Ferenciek tere 7–8. § 317-
3596 © 11.00–23.00
Traditionel og fornyet gastronomi i
historiske omgivelser
t Kéhli**
III., Mókus utca 22. § 250-4241
© 12.00–24.00
Yndlingssted for Gyula Krúdy, for-
fatter i slutningen af det XIX. år-
hundrede; bensuppen med marv
skal man simpelthen smage
u Kisbuda Gyöngye***
III., Kenyeres utca 34. § 368-6402
© ma.–to.: 12.00–23.00, fr.–lø.:
12.00–24.00
Miljøet minder om patinerede bor-
gerhjem; den virtuose kok har man-
ge ideer med hjemmelavet mad
v Kispipa***
VII., Akácfa utca 38. § 342-2587
© 12.00–24.00
Ungarsk og internationalt køkken,
fra 19.00 klavermusik
w Klassz Restaurant
og Vinstue**
VI., Andrássy út 41. © ma.–lø.:
11.30–23.00, sø.: 11.30–18.00
Fedt sted, hvor maden er lækker
og billig og de behøver ikke at re-
servere
x Kőleves Vendéglő*
VII., Kazinczy utca 35. § 322-1011
© 11.00–22.00
De lokales yndlingsrestaurant;
menu for 900 HUF; „stensuppen”
fra eventyret og desserten for dia-
betikere er gratis
y Manna EUthentic
Lounge***
I., Palota út 17. § 36-20/999-9188
© 12.00–24.00
www.mannalounge.com
Restaurant over tunnelen; auten-
tisk fransk, italiensk og ungarsk
køkken
z Mátyás Pince****
V., Március 15. tér 7. § 266-8008
© 12.00–24.00
Ungarsk køkken
A Múzeum Café, Restaurant**
VIII., Múzeum körút 12. § 267-
0375 © ma.–lø.: 12.00–24.00
Ungarsk og internationalt køkken
B Náncsi Néni Vendéglője**
II., Ördögárok utca 80.
§ 397-2742 © 12.00–23.00
Familiær restaurant med stor gård,
bordreservation anbefales
C Onyx Étterem***
V., Vörösmarty tér 7–8.
§ 429-9023
© ma.–lø.: 12.00–15.00, 18.00–
23.00
Klassisk elegant sted med ungarsk
og internationalt køkken
D Pest-Buda***
I., Fortuna u. 3. § 212-5880
© 12.00–23.00
Ungarsk og internationalt køkken
E Régi Sípos Halászkert**
III., Lajos utca 46. § 368-6480
© 12.00–24.00
Familiær restaurant, ungarske
fiskeretter
F Remíz***
II., Budakeszi út 5. § 275-1396
© ma.–fr.: 9.00–23.00 lø.–sø.:
11.00–23.00
Tæt på sporvognsremisen, fami-
liær stemning, mad tilberedt på
lavasten
G Rivalda Restaurant***
I., Színház utca 5–9. § 489-0236
© 11.30–23.30
Moderne europæisk og internatio-
nelt køkken
H Robinson Étterem****
XIV., Városligeti-tó § 422-0222
© 12.00–16.00, 18.00–24.00
Internationalt, mediterrant køkken
I Rosenstein Étterem***
VIII., Mosonyi utca 3.
§ 333-3492
© ma.–lø.: 12.00–23.00
Traditionelle hjemmelavede jødi-
ske retter
J Sörházpince –
Gerbeaud-Ház**
V., Vörösmarty tér 8. § 429-9022
© 12.00–23.00
Rustikke møbler, småkager for øl-
drikkere, ungarsk og internationalt
køkken
K Spoon Café & Lounge**
V., Vigadó tér, 3. kikötő
§ 411-0933
© 12.00–24.00
En skefuld fornøjelse på
skibsrestauranten
L Új Sipos**
III., Fő tér 6. § 388-8745
© 12.00–23.00
Ungarsk og internationalt køkken
M Vadrózsa****
II., Pentelei Molnár utca 15.
§ 345-0426
© 12.00–15.00, 19.00–24.00
Lille barokvilla for gæster, der el-
sker romantiske middage
N Vénhajó Étterem**
V., Kædebroen på Pestsiden, ved
punkt 2. www.europagroup.hu
§ 411 0942 © 12.00-24.00
Smagsfulde delikatesser og Buda-
pests smukkeste panorama fra
dampskibet med skovlhjul, bygget
i 1913 (Kossuth Museumskib)
www.budapestadventure.com
a Barokko
VI., Liszt Ferenc tér 5. © sø.–on.:
12.00–1.00, to.–lø.: 12.00–3.00
b Birdland
VI., Liszt Ferenc tér 7. § 413-7983
© 11.00–24.00
c Buena Vista
VI., Liszt Ferenc tér 4–5. § 344-
6303 © 11.00–24.00
d Café Miro Grande
VI., Liszt Ferenc tér 9. § 321-8666
© 10.00–1.00
e Café Vian
VI., Liszt Ferenc tér 9. § 268-1154
© 9.00–1.00
f Fresco
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 411-0915 © 11.00–24.00
g Incognito
VI., Liszt Ferenc tér 3. § 342-1471
© 14.00–1.00
h Karma
VI., Liszt F. tér 11. § 413-6764
© 11.00–2.00
i Mediterrán Kávézó
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 344-4615 © 12.00–24.00
j Menza
VI., Liszt F. tér 2. § 413-1482 © 10.00–24.00
k Moyo Café
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 342-4457 © 10.00–24.00
l Passion
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 268-0199 © 11.00–24.00
m Pompeí Pizzéria
VI., Liszt Ferenc tér 3. § 351-8738
© 11.00–1.00
Restauranter
56
Restauranterne kan De nemt finde ved hjælp af numereringen og farverne på kortene
på side 18-19. og 57.
6
Restaurante
på side 18-19.
!
Restauranter i Ráday gade og på Kálvin plads
a Caramia
IX., Ráday utca 31. § 215-8079
© 11.00–24.00
b Fecske Presszó
IX., Ráday utca 34. § 215-2738
© ma.–fr.: 9.00–1.00,
lø.–sø.: 13.00–1.00
c Fotocella
IX., Ráday utca 17. § 215-3248
© ma.–to.: 11.00–1.00, fr.–lø.: 11.00–2.00,
sø.: 12.00–24.00
d Gotti Étterem
IX., Ráday utca 29. § 783-4403
© sø.–to.: 12.00–24.00, fr.–lø.: 12.00–1.00
e IF Zenés Kávéház
IX., Ráday utca 19. www.ifkavezo.hu
§ 299-0694 © 11.30–1.00
f Intenzo
IX., Kálvin tér 9. § 219-5243 © 11.00–24.00
g Jaffa
IX., Ráday utca 39. § 219-5285
© ma.–to.: 10.00–1.00, fr.: 10.00–2.00,
lø.: 12.00–2.00, sø.: 14.00–24.00
h Kínai Étterem
IX., Ráday u. 18. § 218-9546 © 11.00–23.00
i Memoár Étterem és Café
IX., Ráday utca 1–3. § 218-8698
© 10.00–23.00
j Pata Negra
IX., Kálvin tér 8. § 215-5616 © 11.00–24.00
k Paris, Texas
IX., Ráday utca 22. § 218-0570 © 12.00–3.00
l Pesti Ráday Vendéglő
IX., Ráday utca 11–13. § 219-5451 © 12.00–24.00
m Pink Cadillac
IX., Ráday utca 22. § 216-1412
© ma.–fr.: 11.00–24.00, lø.–sø.: 12.00–24.00
n Red Café
IX., Ráday utca 14. § 216-5628 © 12.00–24.00
o Shiraz perzsa Étterem
IX., Ráday utca 21. § 218-0881 © 12.00–24.00
p Sir Williams
IX., Ráday utca 9. § 217-6093
© ma.–lø.: 12.00–24.00, sø.: 12.00–23.00
a Barokko e Café Vian
i Me
VI., Li
§ 344 §
Restauranter og caféer på Liszt Ferenc plads
www.budapestinfo.hu 57
Restauranter i
Hajós og
Nagymező gade
a Balettcipő
VI., Hajós utca 14. § 269-3114
© ma.–fr.: 10.00–24.00, lø.–sø.:
12.00–24.00
b Car Wash Bár
VI., Hajós utca 25. § 36-20/232-
4548 © ma.–lø.: 10.00–1.00, sø.:
12.00–24.00
c Chagall
VI., Hajós utca 27. § 302-4614
© 9.00–24.00
d Két Szerecsen
VI., Nagymező u. 14. § 343-1984
© ma.–fr.: 8.00–24.00, lø.–sø.:
9.00–24.00
e Komédiás Kávéház
VI., Nagymező u. 26.
§ 302-0901
© ma.–fr.: 8.00–24.00, lø.–sø.:
13.00–24.00
f Mai Manó Kávéház
VI., Nagymező u. 20. § 269-5642
© 8.00–1.00
g Marquis de Salade
VI., Hajós utca 43. § 302-4086
© 12.00–24.00
h Sandokan Lisboa Bár
VI., Hajós utca 23.
§ 302-7002
© ma.–fr.: 12.00–2.00, lø.–sø.:
16.00–2.00
q Soul Café
IX., Ráday utca 11–13.
§ 217-6986 © 12.00–1.00
r Tajtékos Napok –
Restaurant-Café
IX., Ráday utca 1–3. § 215-1730
© 10.00–24.00
s Time Café
IX., Ráday utca 23. § 476-0433 ©
ma.–on.: 11.00–1.00, to.–fr.: 11.00–
2.00, lø.: 15.00–2.00, sø.: 16.00–1.00
t Trattoria Café
IX., Ráday utca 16. § 215-2888
© 12.00–24.00
u Vörös Oroszlán Teaház
IX., Ráday utca 9. § 215-2101
© 11.00–23.00
v Vörös Postakocsi
IX., Ráday utca 15. § 217-6756
© 11.30–24.00
w Zoe Kávézó-Étterem
IX., Ráday utca 20. § 210-1786
© 11.30–1.00
Turisterne i hovedstaden kan føle sig trygge, de kan nemt orientere
sig og få oplysninger. Mellem kl. 4.30 om morgenen og 23.00 om
aftenen kan de nemt nå alle steder i Budapest med offentlig trans-
port. På de næste sider forsyner vi Dem med nyttige oplysninger.
Husk, at du kan benytte den offentlige
transport gratis med Budapestkortet!
Praktiske oplysninger
Ankomst til Budapest
Før rejsen
Godt at vide i dagligdagen
I nødsituationer
Bytrafik
A k t
I nødsituationer
Bytrafik
www.budapestinfo.hu 59
Indrejse med ID-kort
Statsborgere fra følgende lande kan indrejse i Ungarn
med ID-kort, hvis de højst vil opholde sig i landet i
90 dage og ikke vil have arbejde eller drive virksom-
hed eller på anden måde have indtægter: Belgien,
Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Hol-
land, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.
Indrejse med pas, uden visum
Statsborgere fra de europæiske lande (undtagen
Albanien, Montenegro, Rusland, Serbien, Tyrkiet og
Ukraine) kan indrejse i Ungarn uden visum.
Der er ikke nogen visumtvang for statsborgere fra føl-
gende lande uden for Europa: Argentina, Australien,
Brasilien, Brunei, Canada Chile, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, Hongkong, Israel, Japan, Koreansk
Republik, Macao, Malaysia, Mexico, New-Zealand,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Salvador, Singapore,
USA, Uruguay, Venezuela.
Mere detaljerede oplysninger på følgende hjemme-
side: www.kulugyminiszterium.hu.
Vejret
Tempereret fastlandsklima, fire årstider. Den varmeste
måned: juli, august (temperaturen kan stige til 28-35
°C) Den koldeste måned: december, januar (tempera-
turen kan falde til –15 °C)
Antallet af solskinstimer i Budapest er relativt højt, fra
april til september er over 8 timer om dagen. Der er
ikke meget nedbør i Budapest i løbet af året, det er
kun maj, juni og november måned, som præges af
strørre regnbyger. Den mest tørre årstid er efteråret,
og om vinteren kan man regne med sne.
Fri- og helligdage
Fridage er nationaldagene (15. marts, 20. august, 23.
oktober), ud over 1. maj følger man den kirkelige ka-
lender: 1. jan., påskemandag, pinsemandag, allehel-
gensdag, første og anden juledag (25–26. dec.).
25
20
15
10
5
0
–5
80
70
60
50
40
30
20
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
···················
IX.
X.
XI.
XII.
0
F
0
C
Tidszone
Mellemeuropæisk tid er gyldig i Budapest:
GMT +1 time. Sommertid (fra marts til
slutningen af oktober): GMT +2 timer.
23. oktober
Nationaldag
1. november
Allehelgensdag
25–26. december
Første og anden
juledag
20. august
Nationaldag
Juli August September
Oktober November December
5. april
Påskemandag
1. maj
24. maj Pinsemandag
Aprilis Maj Juni
1. januar 15. marts
Nationaldag
Januar Februar Marts
Før rejsen
Budapest i tal
Areal: 525 kvadratkilometer (fra nord til syd ca.
25 km, fra øst til vest ca. 29 km)
Indbyggertal: 1 815 000.
Befolkningstæthed: 3456 pers./km2
Forvaltning: 23 distrikter
Buda: kuperet område ved Donauflodens højre bred,
udgør en tredjedel af byen.
Pest: fladt område ved Donauflodens venstre bred,
udgør to tredjedele af byen.
Øerne (fra nord mod syd): Óbudai-sziget (Óbudaø-
en), Margitsziget (Margareteøen), Csepel-sziget
(Csepeløen).
Broerne: 9 broer, to af dem er jernbanebroer.
Bu B dapest i
Areal: 525 kvad
25 km, fra øst
Indbyggertal: 1
B f lk i t th d
!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
80
70
60
50
40
30
31,5
27,5
23,6
19,6
15,5
11,8
€€€€€€€€€€€€€€
IX.
X.
XI.
XII.
mm inch
Indrejse med ID-kort
Pas, visum
Vejret
Almindelige oplysninger
om Budapest
www.budapestadventure.com 60
Med fly
Husk at købe Deres Budapestkort
efter ankomsten til lufthavnen, fordi med det får
De rabat på airport minibus og toget til den indre by.
Lufthavnen er relativt langt væk fra den indre by (15
km), men det er nemt at køre ind i byen. I ankomsthal-
len har alle store biludlejningsfirmaer kontor. Det er
populært og forholdsvist billigt at bruge Airport mini-
bus, som kører passageren til den ønskede adresse i
Budapest og som koster 2900 Ft. Returbilletten koster
4990 Ft og er gyldig i et halvt år.
Mod centrum med tog: i hverdagen er der 60, i
weekenden 45 afgange fra Ferihegy 1 (turen koster
300 Ft og tager ca. en halv time).
Terminaler:
Ferihegy 1 – terminal for billigflyselskaber. Ferihegy 2A
– terminal for fly til og fra lande inden for Schengen-
området. Ferihegy 2B – terminal for fly til og fra lande
uden for Schengen-området. Flyveplanerne for år 2010
kan De finde på følgende hjemmeside: www.bud.hu.
Med tog
Budapest har direkte togforbindelse med 25
hovedstader. Hver eneste dag kører mere
end halvtreds tog til udlandet. Der afgår tog
til Wien hver tredje time, og det tager ikke engang 2,5
timer at køre til Wien med tog. Intercity-tog, der for-
binder hovedstaden med de store ungarske byer er
meget populære og bekvemme.
Banegårde
Der er tre store internationale banegårde i Budapest:
Keleti pályaudvar (Østbanegården), Nyugati pályaud-
var (Vestbanegården), Déli pályaudvar (Sydbanegår-
den). Banegårdene ligger tæt på metrostationer (Keleti
og Déli pu. – metro nr. 2, Nyugati pu. – metro nr. 3).
Billetbestilling per telefon døgnet rundt (MÁVDI-
REKT): (36-40)49-49-49. Telefonnummer fra udlan-
Ankomst til Budapest
det: (+36-1)371-9449. Yderligere oplysninger: www.
mav.hu, www.elvira.hu
Med bus
Rutebilerne ankommer forskellige steder i
byen. Internationale busser ankommer i og
afgår fra Népliget.
Volánbusz Transport A/S har regelmæssige buskørsler
fra (og til) følgende lande: Belgien, Bulgarien, Danmark,
Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Kroatien, Litau-
en, Makedonien, Norge, Polen, Rumænien, Schweiz,
Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine og Østrig.
Med skib
Fra april til oktober er der på Donau forbin-
delse med hydrofoilbåde mellem Budapest
centrum og Wien, via Bratislava.
Mellem Széchenyi-híd (Kædebroen) og Szabadság
híd (Frihedsbroen) er der tre store internationale
havne på Donau. Oplysninger om Mahart Passnave
skibe: (+36-1)484-4013
I bil
Ud af Ungarns fem motorveje og fire hoved-
veje begynder otte (undtagen hovedvej num-
mer 8) i Budapest.
Motorvejbillet (e-billet) obligatorisk for motorveje
M1, M3, M5, M6 og M7 (kan købes ved grænseover-
gange og større benzinstationer).
De ungarske trafikregler bygger på Wien- og Genf-
aftalerne, det er altså de europæiske regler og skilte,
som er gældende. Men der opremses nogle vigtige tra-
fikregler, som skal overholdes af turister, der ankom-
mer i landet: Det er obligatorisk at bruge sikkerhedsse-
ler både på for- og bagsædet. Mobiltelefoner i biler kan
kun bruges med indbygget højttaler, hvis chaufføren vil
bruge sin mobiltelefon, er det tilrådeligt at standse. Det
er forbudt at køre bil, hvis man har drukket alkohol, for
spritkørsel kan man få bøde på over 100 000 Ft (380
euro). Hastighedsgrænsen i bebyggede områder er
50, uden for bebyggede områder 90, på motortrafik-
veje 110, på motorveje 130 km/time. At bruge horn i
byer er kun tilladt i tilfælde af umiddelbar fare.
Alarmcentralens nummer hos Magyar Autóklub
(Ungarsk Bilklub) døgnet rundt: 188.
De finder oplysninger om de aktuelle vejspærrin-
ger, omkørsler, motorvejbilletpriser osv. på 13 sprog:
www.motorway.hu;
Oplysninger på fremmedsprog: (+36-1)345-1777
Med bus
Rutebilerne ankommer forskellige st
byen. Internationale busser ankomme
afgår fra Népliget.
V lá b T t A/Sh l i b
v
Me
Fra
de
ce
Mellem Sz
T
Med fly
Husk at købe Deres Budapestkort
efter ankomsten til lufthavnen, fordi med
De rabat på airport minibus og toget til den indre
Ò
Me
Bu
ho
en
til Wien hver
t
Ud af Ungarns fem motorveje og fire h
veje begynder otte (undtagen hovedve
mer 8) i Budapest.
Motorvejbillet (e-billet) obligatorisk for mot
K
Népliget § (+36-1)219-8086
Stadionok § (+36-1)220-6227
Árpád-broen § (+36-1)412-2597
Etele tér (Etele plads) § (+36-1)382-4905
Széna tér (Széna plads) § (+36-1)201-3688
Online billetsalg: www.volanbusz.hu
Oplysninger om de nationale og internationale
buskørsler: § (+36-1)382-0888 (ma–fr:
8.00–18.00, lø–sø: 8.00–16.00)
Népliget
Stadionok
Árpád-broen
Etele tér (Ete
p
Széna tér (Sz
Online billetsa
!
Lufthavnsinformation:
Det centrale nummer: (+36-1)296-9696
Flyinformation: (+36-1)296-7000
Billetsalg: (+36-1)296-5959,
(+36-1)296-5960
Bagageservice: (+36-1)296-5449,
(+36-1)296-9026, (+36-1)296-5138, (+36-1)296-5665
Minibus kundeservice: (+36-1)296-8555
Parkering kundeservice: (+36-1)296-5232
Ambulance: (+36-1)296-8000
Luf L thavnsinfo
Det centrale n
Flyinformation
Billetsalg:
Bagageservice:
!
www.budapestinfo.hu 61
Telefon
Ungarns landenummer er: 36, Budapests
er: 1, at ringe til andre regioner inden for
Ungarn: 36.
Telefonnumre i Budapest består af 7 cifre, alle
numre uden for Budapest består af 8 cifre (inklusive
områdenummeret).
Ved opringninger til udlandet skal man starte med
at taste 00, afvente klartonen og så taste landekoden,
områdenummeret og abonnentnummeret.
I telefonautomater kan man bruge 50 og 100 møn-
ter eller telefonkort, som kan købes i kiosker, på post-
huse, ved benzinstationer eller i aviskiosker. På fri- og
helligdage, samt om natten er der rabat på samtaler.
Mobilnumre begynder med 36, bagefter består de
af 9 cifre, begyndende med 20, 30 eller 70 afhængigt
af telefonselskabet.
Kreditkort
De oftest anvendte kreditkort – AMEX,
Diners Club, Cirrus, EnRoute, Euro/
Master card, JCB, VISA – kan bruges til
at hæve penge i banker og i pengeauto-
mater (ATM), samt til at betale på hoteller,
restauranter eller i forretninger. Symboler
ved indgangen signalerer, hvilke kort der
kan bruges på de forskellige spisesteder.
Overnatning
Budapest har et meget bredt udvalg af
overnatningsmuligheder fra luxushoteller til
gæsteværelser. Om overnatningsmulighe-
derne kan man få gratiskataloger på informationskon-
torer og i receptionen på hoteller. Nyttige oplysninger
om overnatning kan også hentes fra hjemmesiden af
BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Aps: www.buda-
pestinfo.hu, samt virksomhedens kontorer i Budapest
(adresser og telefonnumre se s. 3.).
Postservice
Posthusene holder almindeligvis åbent
fra mandag til fredag 8.00– 18.00, om
lørdagen 8.00–12.00. Posthuse, der har
længere åbent: II., Szilágyi Erzsébet fasor 121. (©
ma–fr: 10.00–19.00, lø: 8.00–13.00), VI., Teréz körút
51. (© ma–fr: 7.00-20.00, lø: 7.00–18.00), XVII., Pesti
út 5–7. (© ma–fr: 8.00–19.00, lø: 8.00–16.00).
Postamat service: kontanter kan hæves med bank-
kort (VISA, VISA Electron, EuroCard/Mastercard,
Maestro) på alle posthusene i byen og Eurochecks,
American Express rejsechecks, samt postchecks kan
indløses.
Elektricitet
I Ungarn bruges 220 V.
Der bruges standardstik, som andre steder
på kontinentet.
Almindelige åbningstider
Forretninger: levnedsmiddelbutikkerne holder almindeligvis åbent kl. 7.00–18.00, tøjforretningerne kl. 10.00–
18.00 fra mandag til fredag, om lørdagen lukker de fleste butikker kl. 13.00, de fleste indkøbscentre holder
også åbent om søndagen. Tesco står døgnet rundt til rådighed.
Kontortider: generelt fra mandag til fredag 8.00–17.00
Post: mandag–fredag: 8.00–18.00, lørdag: 8.00–13.00 (mere detaljeret i kapitel postservice)
Banker: mandag–torsdag: 8.00–17.00, fredag: 8.00–14.00.
Bu
ov

derne kan m
torer og i rec

Postservice
Po
fra
lør
længere åben
.
I U
De
på ~
Telefon
Ungarns lande
er: 1, at ringe
Ungarn: 36.
Telefonnumre i Budap
(
Kreditkort
De
Di
Ma
at
res
ve
ma
Ov
ka
Alm AAA indelige å
Forretninger: l
18.00 fra mand
også åbent om
Kontortider: gene
!
om overnatning kan også hentes fra hjemmesiden af
Godt at vide i dagligdagen
Hvorfor Budapest turistkort?
Fordi det er nemmest at
opdage byen med det!
· Ora:iø k¢røel pà Je o||en:lige :ranø-
portmidler!
· Ora:iø øigh:øeeing:ure :il |oJø!
· Ora:iø rejøe|orøikring!
· Mere enJ l00 anJre raba:muligheJer
i byen!
· kaba::en galJer ogøà |or inJehave-
rens barn under 14 år!
H f Hv H orfor B
FFordi det er
opdage byen
· Ora:iø k¢r
portmidler
· Ora:iø øig
· Ora:iø rejø
· Mere enJ
i byen!
· kaba::en
rens barn u
!
www.budapestadventure.com 62
Sikkerhed i Budapest
Normal sikkerhed i hovedstaden er god i forhold til det
internationale gennemsnit, men det er alligevel godt,
hvis turisterne er forberedte på at kunne blive udsat
for bestemte situationer, så man kan undgå at blive
snydt eller ranet.
Det er tilrådeligt at holde øje med tasker i offentlige
transportmidler, store indkøbscentre, på markeder
eller steder, hvor der er meget trafikeret, eller hvor
folk kan komme til at skubbe til en, da lommetyve er
opmærksomme på turisters tegnebøger.
Det er bedst at tilkalde taxa pr. telefon, det er billigere,
og man bliver ikke udsat for privattaxaernes alt for
høje priser. (Se telefonnumre i kapitel Taxa: s. 65.)
På restauranter er det tilrådeligt at bede om spise-
kortet før man bestiller, for at undgå uventede høje
regninger. Hold Dem væk fra barer eller restauranter,
hvor smukke damer inviterer Dem på gaden, da disse
steder tit snyder deres gæster med misvisende priser
og enormt høje regninger.
Pas på ikke at blive involveret i valutaveksling eller
spil på gaden. Valuta, kreditkort og legitimation bør
gemmes i den indre lomme. Gå ikke med alt for man-
ge kontanter. Efterlad aldrig værdigenstande i bilen.
Skulle De have problemer, hvor De har
brug for politi
Få hjælp ved at ringe det internationale 112 eller det
ungarske 107! Her kan De også få oplysninger om,
hvor De kan melde eller anmelde noget på fremmed-
sprog. Kommer De under politiprocedure som foruret-
tet, søg konsulhjælp gennem den procederende myn-
dighed, den vil omgående efterkomme Deres ønske.
Er De blevet offer for kriminalitet, får De oplysninger
om Deres rettigheder på Justitskontorets Offerhjælp
Hvis det er berettiget, kan De med det samme få fi-
nanciel støtte, som offer for voldsforbrydelse kan De
få skadeserstatning, udbetalt på en gang eller ska-
desløsholdelse.
Yderligere oplysninger:
06-80/244-444 (gratis opkald i Ungarn) eller www.
kih.gov.hu
Tourinform telefon-service – Police-info: 438-8080
(0.00–24.00)
Nedenstående politistationer har turistvagt døgnet
rundt:
Politistation I. distrikt:
1013 Budapest, Pauler út 13.
Politistation V. distrikt:
1055 Budapest, Szalay utca 11–13.
Politistation XI. distrikt:
1113 Budapest, Bocskay út 90.
Politistation XIII. distrikt:
1135 Budapest, Szabolcs utca 36.
Politistation XIV. distrikt:
1144 Budapest, Stefánia út 83.
I nødsituationer
!
Vigtige telefonnumre
Ambulance: 104
Politi: 107
Central nødtelefon: 112
Brandvæsen: 105
Indenrigsinformation: 198
Særtjeneste: 197
Udenrigstjeneste: 199
Bilklubbens nødtelefon: 188
Klokken: 180
Lufthavnens centralinformation: (+36-1)296-9696
Airport minibus kundeservice: (+36-1)296-8555
MÁVDIREKT: (36-40)49-49-49
Volánbusz information: (+36-1)382-0888
Mahart Passnave information: (+36-1)484-4013
Motorvej oplysninger
på fremmedsprog: (+36-1)345-1777
Tourinform – Police-info: 438-8080
Nattevagt på apoteker: 311-4439; 355-4691
Nonstop lægehjælp: 200-0100
Nonstop tandlægehjælp: 267-9602
BKVs oplysninger: 258-4636
I byen er det ikke nødvendigt at have pas på
sig, De må gerne efterlade det i hotellets sik-
kerhedsboks, det er nok at have en eller anden ID
med foto med, fx kørekort. Efter en trættende
dag kan det være nyttigt, at have navnet og adres-
sen på Deres hotel med.
I byen er det
sig, De må ge
kerhedsboks, d
med foto med
dag kan det være n
!
www.budapestinfo.hu
I nødsituationer
63
Budapest Hovedpolitistation:
1136 Budapest, Teve utca 4–6.
Opbevaring af bagager
I Budapest er der mulighed for at få opbevaret sine
bagager både ved automater og kontorer, som er
bemandede i nærheden af banegårde. Ved Øst- og
Sydbanegården er der to-to nonstop bagageopbe-
varingssteder, mens det ved Vestbanegården holder
åbent fra 5.00 til 24.00 og der er også en automat, der
er åben døgnet rundt.
Lægehjælp
Hovedstadens apoteker er velforsynede, i visse til-
fælde kan apotekeren selv give medikamenter.
På døren er nærmeste apotek med døgnvagt an-
givet.
Nattevagt på apoteker
(Se på kortet på side 67.):
Teréz Patika VI., Teréz körút 41. § 311-4439
Déli Gyógyszertár
XII., Alkotás utca 1/B § 355-4691
Elefánt Gyógyszertár
X., Pongrácz út 19. § 431-9940
Nonstop lægehjælp:
Falck SOS Hungary § 200-0100
Nonstop tandlægehjælp:
SOS Dent § 267-9602
!
Valuta forint (Ft)
Mønter:
200 100 50 20 10 5
Pengesedler:
500 1000 2000 5000 10 000 20 000
Valutaveksling
Valuta må kun veksles på de officielt markerede
steder. Veksling på gaden er ikke tilrådeligt, da man
risikerer at blive snydt og få falske penge, disse
transaktioner er illegale.
Den Ungarske Nationalbank holder 23 valutaer
og opdaterer devise- og valutakurser hver dag. De
fleste banker har bankautomater, som kan bruges
døgnet rundt. Udover dette står også vekselauto-
mater døgnet rundt til rådighed. En del banker og
rejsebureauer kan selv bestemme og modificere de-
res kurser ved at tage hensyn til centralbankens
kurs. Vekselbureauerne er forpligtet til at hænge
de aktuelle vekselkurser op. Vekselkvitteringen skal
bevares til udrejsen.
De bedste kurser opnås hos vekselbureauerne
nær jernbanestationer og i den indre by (Petôfi
Sándor utca). Bankernes kurser er middelgode, og
de dårligste kurser fås som sædvanligt i lufthav-
nen og på hotellerne.
Vær forsigtig! Nogle gange jagter de illegale va-
lutavekslere turister på gaden eller i nærheden af
banegårde og tilbyder bedre kurser, men i den veks-
lede pengebunke kan man finde aviser eller andet
papir, hvilket man først opdager meget senere.
MINIORDBOG
Goddag! = Jó napot! (Jo nåpot!)
Godaften! = Jó estét! (Jo ashtet!)
Godnat! = Jó éjszakát! (Jo eesåkat!)
Hej! = Szia! (Sia!)
Hvordan går det? = Hogy vagy? (Hodj vadj?)
Hvad er klokken? = Hány óra? (Hanj ora?)
Ja / Nej = Igen (Igen) / Nem (Nem)
Tak = Köszönöm (Køsønøm)
Ølstue = Söröző (Shørøsø)
Restaurant = Étterem (etarem)
Café = Kávéház (kavehas)
Hvad koster det? = Mennyibe kerül? (Menjibe keryl?)
Skål! = Egészségedre! (Agesshegadre!)
Undskyld! = Sajnálom! (Shojnalom!) / Elnézést!
(Elnesesht!)
Jeg er faret vild! Kunne De vise mig på kortet, hvor
mit hotel ligger henne? = Eltévedtem! Meg tudná
mutatni a térképen a szállodámat? (Mag tudna mu-
tatni o terkepan o salodamot?)
Farvel! Viszontlátásra! (Visontlatashrå!)
Hospital = kórház (korhas)
Ambulance = mentő (mantø)
Apotek = gyógyszertár (djodjsertar)
Politi = rendőr (rendør)
Gade / plads = utca (utsa) / tér (ter)
Udtale af gadenavne /pladser /institutioner:
Nyár utca (Njar utsa); Batthyány tér (Båtjanji ter);
Dózsa György út (Dosha Djørdj ut);
Rákóczi út (Rakotsi út); Hősök tere (Høsøk tere);
Széchenyi gyógyfürdő (Setsjenji djodjfyrdø);
Műcsarnok (Mytsjarnok); Gödör (Gødør);
Művészetek Palotája (Myvesatak Pålotajo).
!
www.budapestadventure.com 64
Offentlig transport
Budapests trafiknet består af mere end 180 bus-,
14 trolleybus-, 29 sporgvogn-, 3 metrolinier, samt en
tandhjulsbane. Busserne, sporgvogne og trolleybus-
serne kører 4.30–23.00. De 3 metrolinier krydser
hinanden i den indre by på Deák tér (Deák plads).
Metroen kører 4.30–23.10 med intervaller fra 2 til 15
minutter.
På grund af bygning af metro linje 4 (forventes
at blive færdig i 2012) kan der forekomme ændrin-
ger på visse bus- og sporvognruter (oplysninger:
www.metro4.hu). Metrobygningen foregår på nedenstå-
ende pladser, veje, banegårde: i Kelenföldi pályaudvar
(banegården i Kelenföld), Tétényi út (Tétényi vej),
Bocskai út (Bocskai vej), Móricz Zsigmond körtér (Móricz
Zsigmond plads), Szent Gellért tér (Skt. Gellért plads),
Fővám tér (Fővám plads), Kálvin tér (Kálvin plads),
Rákóczi tér (Rákóczi plads), Népszínház utca (Népszín-
ház gade), Keleti pályaudvar (Keleti banegård).
HÉV-banen (S-tog) kører til Csepeløen, i den syd-
lige del af byen og forbinder byen med Szentendre,
Gödöllő og Ráckeve
Ved metrostationernes indgang kan man få over-
sigt over hele trafiknettet. På disse kan man læse rej-
sebetingelserne både på tysk og engelsk.
Både ungarske statsborgere (inklusive dem der er
vendt tilbage til Ungarn og dem med dobbelt statsbor-
gerskab) og statsborgere fra den Europæiske Union,
der er fyldt 65 år, kan benytte BKVs transportmidler
(undtagen tandhjulbane, stolelift og skibstransport)
gratis, hvis de fremviser ID-kort, henholdsvis pas/
kort, som attesterer deres statsborgerskab til kontrol-
lørerne.
Billetter
Billetter kan købes ved metrostationer, i billetautoma-
ter, kiosker og aviskiosker. Det er bedst at købe dem
på metrostationerne, da der kan man vælge mellem
flere billetter og uge- eller månedskort.
Billetter (2009: 300 Ft): til busser, sporgvogne, trol-
leybusser, metro, tandhjulsbane, samt S-tog er gyl-
dige for hele linien inden for Budapest. Billetter skal
købes på forhånd og stemples i selve køretøjene (i
metro i automater ved nedgangen eller på peronen)
før rejsen.
Oplysninger kan også hentes på følgende hjemme-
side: www.bkv.hu
BKVs oplysningsservice: 258-4636.
Kontrollører: billetten skal opbevares til rejsen er
afsluttet, da den både kan kontrolleres i køretøjet og
ved metroudgangene. Kontrollører har armbind og le-
gitimation med foto (der arbejder mest to kontrollører
sammen, men i metroen kan der også være 4-5).
Hvis man rejser uden gyldig billet eller månedskort,
eller hvis man ikke overholder reglerne, der bestem-
mer trafikforholdene, skal man betale bøde.
Parkering
Hovedstaden er blevet opdelt i parkeringszoner og
prisen er forskellig i de enkelte zoner (150–600 Ft pr.
time). Ifølge bestemmelsen betales der parkeringsge-
byr fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 18.00 (på
området inden for Nagykörút – den store ringvej fra
kl. 8.00 til 20.00).
På lørdage, søndage og helligdage er parkeringen
gratis. Man skal købe billet i parkometre og sætte den
i forruden. Man skal mindst betale for 15 minutter, ud-
over dette får man billet svarende til pengeindkast.
Den maksimale ventetid er 3-4 timer, men der findes
også områder uden tidsbegrænsning. Parkerer man
på steder, hvor det er forbudt, sætter hovedstadens
gadevagt (Fővárosi Közterületfelügyelet) hjullås på
bilen. I disse tilfælde sættes der et flersproget kli-
stermærke på bilen med oplysninger til ejeren om,
hvad han skal foretage sig. Yderligere oplysninger
om parkeringsgebyr og andre betingelser finder De
på følgende hjemmesider: www.parking.hu og www.
budapest.hu
Parkeringshuse og garager
Parkeringshuse har generelt åbent døgnet rundt, på
de fleste store hoteller står der underjordiske parke-
ringspladser til rådighed. Store parkeringshuse: Ba-
zilika Garage (V., Sas utca), Krisztina Garage bag
ved Hotel Mercure Buda (I., Kosciuszko Tádé utca
15.), Kastrum (V., Aranykéz utca 4–6.), Centrum (V.,
Szervita tér 8.), Pollack Garage (VIII., Pollack Mihály
tér), Parkeringshus Corvin (VIII., Futó utca 52.), Par-
keringshus Páva (IX., Mester utca 30–32.), Lipót Ga-
rage (V., Széchenyi gade, under Szabadság plads),
Kældergarage på Erzsébet plads (V., Erzsébet plads),
Kontorbygningen MOM Park (XII., Csörsz gade 45.),
4
!
Hvis De ikke vil bruge tid på at købe og stemple billet, vælg venligst Budapestkortet, som
giver gratis adgang på de offentlige transportmidler i Budapest. Køb dem ved billetsalg
på de mest trafikerede metrostationer eller Tourinform-kontorer!
Off tli t t
f
v
Billetter (2009: 30
Bytrafik
www.budapestinfo.hu
Bytrafik
65
Millennium Office Towers (IX., Lechner Ödön allé 6.)
På hjemmesiden www.parking.hu finder De yderligere
oplysninger om alle hovedstadens parkeringspladser,
P+R parkeringspladser, garager og kældergarager på
engelsk og tysk.
Biludlejning
Store biludlejningsfirmaer: Americana, Avis, Budget,
Hertz, Regina, Sixt.
For at leje en bil skal man være fyldt 21 år, være i
besiddelse af gyldigt kørekort og have mindst et års
kørepraksis samt gyldigt pas. Der kan betales med
kontanter eller med gyldigt kreditkort.
Alle store biludlejningsselskaber har kontor i luft-
havnen, og De kan finde oplysninger om biludlejning i
brochurerne i hotellernes reception og på Tourinform-
kontorerne.
Taxa
Taxaer i Budapest kører med gule nummerplader
og gule taxategn. Prisen betales efter taxakørslen
og består af tre forskellige dele: grundtakst, som er
afhængig af den tilbagelagte vej (om dagen er det
maks. 300, om natten maks. 420 Ft), kilometerafgift,
afhængigt af den tilbagelagte vej (om dagen er det
maks. 240, om natten maks. 336 Ft pr. kilometer),
samt venteafgift, som bruges, hvis bilen står eller
kører langsommere end 15 km/time (om dagen: 60
Ft/minut, om natten: 84 Ft/minut). Det er maksimum-
priser, de store taxaselskaber er væsentligt billigere.
Tarifferne er skrevet på et sted, som tydeligt kan ses,
på bagdøren til højre og på instrumentbrættet.
De store taxaselskabers priser er meget lavere. Vil De
bestille taxa, henvend Dem venligst til receptionen på
Deres hotel, og lyt ikke til taxachaufføren, når De leder
efter en bar eller andre forlystelsesetablissementer. Vi
anbefaler at hente oplysninger derom på hotellet først.
Taxaselskaber:
6x6 Taxi: 2-666-666, Buda Taxi: 2-333-333, Budapest
Taxi: 4-333-333, City Taxi: 2-111-111, Főtaxi: 2-222-
222, Mobil Taxi: 333-1757, Rádió Taxi: 3-777-777,
Taxi 2000: 2-000-000, Taxi4: 4-444-444, Tele5Taxi:
5-555-555, Volán Taxi: 4-33-33-22.
Hvis man bestiller taxa i Budapest pr. telefon, skal
man ikke betale startgebyr, medmindre man har spe-
cielle ønsker (fx stationcar, bestemt mærke, osv.).
Alle biler er udstyret med taxameter og udsteder
kvittering. Hvis man har brug for ekstrakvittering, er
chaufføren forpligtet til at udstede det.
Drikkepenge: som regel 10% af prisen.
Når man ankommer til lufthavnen, skal man holde
sig væk fra taxachaufførerne i ankomsthallen, deres
tjeneste koster meget mere end den maksimerede
takst. Vil De køre med taxa ind i byen, kan De bestille
den pr. telefon, det kan De også gøre fra udlandet, eller
De kan bruge Zóna taxaer (§ 365-5555), som venter
på taxastationen ved udgangen, disse har faste takster
fra lufthavnen til hovedstadens fire zoner. Zonetakster-
ne er mellem 3000 og 4300 HUF (14 og 20 E).
UDGIVER: BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft.
Hovedstadens officielle turistiske marketingsorganisation
Projektet støttes af målrettet støtte til turisme
© Alle rettigheder forbeholdes!
PUBLIKATIONSMANAGER: László Paszternák
Annoncer afleveres hos forlaget
REDAKTØR: Brigitta Vajk (Festzone: Judit Csuth)
DESIGN: KAtypo Bt.
OVERSÆTTER: Anita Soós (undtagen reklamer)
OMSLAG: Future Card Stúdió
KORT: Topográf
BILLEDER: Arkiv for BTH, Turizmus Kft.
Forlaget er ikke ansvarligt for eventuelle ændringer eller
unøjagtigheder.
MANUSKRIPT AFSLUTTET: 2009 november
TRYK: Infopress Group Hungary Zrt.
!
BUDAPESTKORT
Spar penge med Budapestkortet,
som både kan købes for 2 og 3 dage!
Med kortet kan De kun vinde!
· Ora:iø o||en:lig :ranøpor: 5par 88$0 HuF!
· Ora:iø øigh:øeeing:ur :il |oJø i Peø: 5par z770
HUF!
· Gratis sightseeingtur til fods i Buda Spar 2990
HUF!
· Ora:iø rejøe|orøikring
· Mere enJ l00 ekø:ra raba:muligheJer i kurbaJe, pà
museer, restauranter og andre seværdigheder…
Tøv ikke, udnyt fordelene ved turistkortet!
Pris:
for 72 timer 7500 HUF, mindst 15.000 HUF bespa-
relser uden besvær!
for 48 timer 6300 HUF, mindst 12.000 HUF bespa-
relser uden besvær!
Budapestkortet gælder for en voksen, samt et barn
på under 14 år.
Spørg efter kortet på Tourinform-kontorer, i luft-
havnen, på hoteller og metrostationer eller køb det
online på følgende hjemmeside:
www.budapest-card.com.
09:00 afgang BUDAPIS1 unkomsL l4:30
l0:00 vlsegrúd* l3:30
l3:30 8ruLlsluvu* l0:30
l5:30 unkomsL W!IN afgang 09:00
Retur Budapest / Visegrad BratisIava Wien
Budapest / Visegrad 79 89
BratisIava 99 29
Wien l09 39
BUDAPIS1 ~ W!IN W!IN ~ BUDAPIS1
1. maj ~ 31. juIi Llrsdug, Lorsdug, lordug onsdug, lredug, sondug
1. august ~ 29. august ulle duge ulle duge
31. august ~ 3. oktober Llrsdug, Lorsdug, lordug onsdug, lredug, sondug
Metro 1
Metro 2
Metro 3
Metro 4 – (færdig i 2012)
S-tog
Sporvogn
Bus
Jernbane Tandhjulsbane
Havn
Rutebilstation
Nattevagt på apoteker
Tegnforklaring
MEMENTO PARK -
STATUEPARKEN
BUDAPEST
Gigantiske mindesmærker fra det
kommunistiske diktatur. Sidste blik bag
jerntæppet. En af Budapests interessanteste
seværdigheder, samtidig et mindested for
diktaturets sammenbrud. Mellem-Europas
eneste kommunistiske statuesamling.
ÅBEN HVER DAG FRA
KL. 10.00 TIL SOLNEDGANG
Yderligere oplysninger ¿nder De på hæftets midterste sider.
www.mementopark.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful