Budapest

Guide
svenska
gratis
o
f
¿

c
i
e
l
l
Konst och
design
Budapests
omgivningar
Vila & rekreation
Sevärdheter Nyttig information
Partystaden
Festivaler,
arrangemang
BTH Budapesti Turisztikai Nonpro¿t Kft.
Budapest stads turistbyrå
www.budapestinfo.hu
*OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
1he kestaurant venha[o: the reconstructed Kossuth·museumshlµ waltlng lor you. vlslt us and
en[oy our lamlllar servlce, the best vlew ol ßudaµest and our unlque gastronomy lnsµlred by
our Hlchelln·rated chel!
8udapost, 6hain 8ridgo - |ost Sido, docking p|aco No.2.
kosorvation: -36 80 20S 026 t www.ouropagroup.hu
V
É
N
H
AJÓ
R
EST
A
U
R
A
N
T
*******************OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUJJJJJJJJJPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOBBBBBBBBBMMMMMMMMHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPOOOOOPPPPPPPPNNNNNNNZZZZZZZZPPPPPPPPPOOOOO))))))))VVVVVVVVVVVVOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBSSSSSJJJJJBBBBBBBBOOOOOOOXXXXXXXXXXBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFSSSSSSSSTTTTTTT
1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1hh 1h 11he e eeeeeeeee ke ke kke ke ke ke ke ke ke k st st st st st st stt sst s au au au auu au auuu au aura ra ra ra ra rra rr nt nt nt nt nt nt nn vvvvvvvvven en en en en en en ennha ha ha ha ha ha ha hha[o [o [o [o [o [ :: ::: :: th th th th th thhhee eeee re re re re rr co co o co conns ns ns n tr tr trrrruc uc uc uc u te te te te te te teddddd d dd Ko Ko Ko Ko Ko Ko Koss ss ss ss ss ss ss ssut ut ut ut ut ut u h· hhh· hh· h· h·mu mu mu mu mu mu mu mmm se se se se se se see sse s um um um um um um um umm u sh sh sh shh sh ssh shhhhhhlµ lµ lµ lllllµ wwwwwal al al aaltl tl tl tt ng ng ng ng nng n lllllllor or or oor ooo yyyyyou ou ou ouu ouu. .. vl vl vvl vl vl vvvvl v sl sl sl sl sl sl ssslt tt t ttttttt us us us us us us us us uss aaaaaaaaand nnd nnddd nd nd nd nd nd nn
en en een en en en en enn enn[o [o [o [o [o [o [o [o [o [o [o [o [oy yyy y y y yyy y y ou ou ou ou ou ou ou ou oou ourrrrrrrr rrrr la la la la la la la la la la la laml ml ml ml ml ml mml mm ll ll ll ll ll ll llllar ar ar ar ar ar arr sss ssser er er er er eervl vl vl vll vlce ce ce ce e ce, , , th th th thhh the e ee e be be be bbest st st st sttt vvvvvvle le le le ew www ol ol ol ol oo ßßßßßud ud ud ud u aµ aµ aµ aµ aµµes es ees esst t ttt an an an an andd d dd ou ou ou ou ou o rr r r rr un un un un un nnlq lq lq lqq lqque ue ue ue ue uuu ggg gggg ggas as as asstr tr tr tr trron on on on on onom om om om om omy y y yy yyy ln lnn ln lnn lnnnsµ sµ sµ sµ sµ sµ sµ sµ sµlr lr lr lr lr lr rrrred ed ed ed ed ed ed edd bbb bbbbbbbby y y y yy yy
ou ou oou ou ou ou ou ou oou oou ou ouu ooouurrr r r rr r rr Hl Hl Hl Hl HHl Hl Hl Hl Hl lch ch ch ch ch cch ch ch ch ch cchel el eel el elllll el elln ln ln ln ln ln lln ln·r ·r ·r ·r ·r ·r ·r ·rat at at at at at at at ated ed ed ed ed ed edd ed edd c ccc ccccche he he he hhe he he he hhel! l! l! l! l! l! ll! !! l!
8u 888u 8u 88u 8uu 8888u 888uu 8uu 8 da da da da a da da da da da da da aaapo po po po po po po po po ppo po pp st st st st st st st st st st, , 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6h 6 ai ai ai ai ai aaaai aain nnnnn 8r 8r 8r 8r 88r 8r 8r 8r 88rrid iiiddd id idd iidgo o go go ggo go go go go ggo ---- ||||||||||os os oos os oostttt t t Si Si Sii Si SSSi S do do do do do ddo do o, , , do do do do ddo o do ddo o d ck ck ck cck cckk ck ck ck ckin in in inn innn ingg ggg g g gg g g p| p| p| pp| p| p| pp| p| pp ac aac aac ac ac ac acoooo oo o o No No NNo Noo NNNoo N .2 .2 .2 2 .2 2 .2 22....
ko kko ko ko ko ko ko ko kko ko ko kooo ko ko kkooso so so so so so so so sso so sso s rv rv rv rv rv rv rv vvv rv rvat at at at t aaaat aa io ioo ioo ioooo i n: n: n: n: nn: n: nnn ---------36 36 36 36 36 36 336 36 36 33 8888888888000 0 00 0 000 20 20 20 20 20 20 20 200S SSS SSSS 02 02 02 02 02 002 2 02 2 02 02 0266666 6 6 6666 ttttttt wwwwwwwwwwwww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww.o .o .oo .o .o .o .our ur uur ur ur ur uur urop op opp op op opp opp opag ag ag ag ag ag g ag ag a ro ro ro ro ro ro ro rroup up up up up up upppp h .h .h .h .hh .h . uuuuuuuuu
VVVVVVVVVVV
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ AAAAAAAAAAAAAAAA ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ JJ
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
EEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTT SSSS
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TTTTTTT
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
AAAA
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
AAAAAAAAAAAAAA
RRRRRRR
NNNNNNNNNNNN
TTTTTTTTTTT
NNNN
*OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
1he kestaurant venha[o: the reconstructed Kossuth·museumshlµ waltlng lor you. vlslt us and
en[oy our lamlllar servlce, the best vlew ol ßudaµest and our unlque gastronomy lnsµlred by
our Hlchelln·rated chel!
8udapost, 6hain 8ridgo - |ost Sido, docking p|aco No.2.
kosorvation: -36 80 20S 026 t www.ouropagroup.hu
V
É
N
H
AJÓ
R
EST
A
U
R
A
N
T
www.budapestinfo.hu 3
Välkommen till Budapest!
Med den här guiden i dina händer kan du se fram mot mängder av intressanta
upplevelser i Budapest, som har en mycket innehållsrik historia och ett unikt kul-
turarv.
Förra året lockade vi storstadsbor från hela Europa till ”Sommaräventyr i Buda-
pest”. Budapestborna tipsade då sina gäster om konst och formgivning, partyn
och nöjen, avkoppling och uppladdning, kärlek och romantik, festivaler och andra
arrangemang, som bara de kände till.
Budapest har två världsarv på UNESCO:s lista och är den enda huvudstaden
i världen som har över hundra termalkällor (som ger 19 miljoner liter varmvatten
varje dygn) och 12 hälsobad.
Men vad visste du om en nattlig badfest på Rudas-badet eller om en romantisk
förlovning på Margaretaön?
I vår stad hittar du lämningar efter romarnas befästningar och byggnader, turkis-
ka bad som fungerar än i dag, gotikens och barockens skatter och en rad vackra
byggnadsminnen i ungersk jugendstil.
Men vet du vilken fantastisk vy över hela vår stad du har från Stefansbasilikans tak?
Här får du också veta hur du kan utforska den vackra naturen i Budapests utkanter
med hjälp av ovanliga färdmedel som kugghjulsbanan (Fogaskerekű), stolliften
(Libegő) och barnjärnvägen (Gyermekvasút)? Och då har jag ändå inte nämnt
grottornas spännande värld under Budapest!
De olika tipsen från oss som bor här kommer säkert att fascinera även dig.
Jag rekommenderar varmt den här guiden, som med sin underhållande stil och
praktiska uppbyggnad blir ditt perfekta ressällskap i Budapest. Använd den och jag
kan garantera att du inte missar något viktigt under din vistelse i Budapest!
Hjärtligt välkommen att uppleva vår vackra stad!
Med den här guiden i dina händer kan du se fram mot mängder av intressanta
Kära läsare!
László Fekete
VD
Budapest stads
turistbyrå
Tourinform-kontor
1052 Budapest, Sütő utca 2.
§ 438 8080
suto@budapestinfo.hu
© 8-20
Liszt Ferenc tér (nära Okto-
gon)
1061 Budapest, Andrássy út 47.
§ 322 4098
º 342 9390
liszt@budapestinfo.hu
© Må–Fr: 10–18
Ferihegy/1 Tourinform-kontor
1185 Budapest,
Ferihegy – terminal 1
§ 438 8080
ferihegy1@budapestinfo.hu
© 8–22
Ferihegy/2A Tourinform-kontor
1185 Budapest,
Ferihegy – terminal 2A
§ 438 8080
ferihegy2a@budapestinfo.hu
© 8–23
Ferihegy/2B Tourinform-kontor
1185 Budapest,
Ferihegy – terminal 2B
§ 438 8080
ferihegy2b@budapestinfo.hu
© 10–20
BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. – Budapests stads turistbyrå (BTH)
* 1364 Bu da pest, Pos ta fi ók 215 • § (+36-1)266-0479 • º (+36-1)266-7477
E-ma il: info@bu dapestin fo.hu • www.budapestin fo.hu
Dygnet-runt-information på telefon:
§ +36 1 438 8080
Tourinforms “Hot Line” (0–24)
§ +36 30 30 30 600 från utlandet, 06 80
630-800 inom Ungern
Internet: www.hungarytourism.hu
º +36 1 488 8661
E-post: hungary@tourinform.hu
Informationskontor
www.budapestadventure.com 4
Konst och design ...................................................5
Museer, gallerier ....................................................5
Kyrkor, kyrkliga samlingar ...................................12
Nutida och dåtida ................................................15
Ungersk design ...................................................17
Sevärdheter ...........................................................20
Budapests omgivningar .......................................32
Vila & rekreation ...................................................36
Hälsobad, grottor .................................................37
Fritid ....................................................................40
Caféer, nöjeslokaler ............................................43
Shopping .............................................................44
Festivaler, arrangemang ......................................46
Partystaden ...........................................................50
Gårdspubar, retrolokaler .....................................51
Jazz klubbar, nöjeslokaler med musik .................53
Restauranger ......................................................55
Nyttig information .................................................58
Innan resa ...........................................................59
Ankomst till Budapest ..........................................60
Allmän information ..............................................61
Säkerheten i Budapest ........................................62
Lokaltrafiken ........................................................64
Innehåll
SSnabbguidde
Airport Minibuss ......................................................60
Besök i Stefansbasilikan.........................................12
Besök i Synagogan.................................................13
Besök på parlamentet.............................................26
Budapestkortet .......................................................65
Ecseri loppmarknad ................................................15
Flygplatsinformation ...............................................60
Kulturpalatset..........................................................23
Läkare, tandläkare, apotek .....................................63
Mattiaskyrkan .........................................................13
MÁVDIREKT tåginformation ...................................60
Nationalgalleriet (Slottet) ..........................................7
Operabesök ............................................................22
Parkering ................................................................64
Parkeringshus, garage ...........................................65
Preliminär programkalender ...................................47
Riverride .................................................................28
Széchenyi-badet .....................................................38
Stora konstmuseet (Hjältarnas torg) .........................8
Stora saluhallen ......................................................24
Taxi .........................................................................65
T-banelinjer .............................................................64
Telefon ....................................................................61
Turistinformation .......................................................3
Trafikkarta ...............................................................67
Viktiga telefonnummer ............................................62
Valutaväxling ..........................................................63
Teckenförklaring
à Spårvagn
à Pendeltåg (HÉV)
ã Buss
ä Trådbuss
È Tunnelbana, linje 1
Ê Tunnelbana, linje 2
Ë Tunnelbana, linje 3
§ Telefon
º Fax
© Öppettider
& Biljetten
A3 Kartor
a Objektens plats på kartan
Rabatt med Budapest Kort
budapest-card.com
De markerade instituten
har gått ihop i en kult
rarbetsgrupp, som ska
marknadsföra den
kulturbetonade turismen
i Budapest:
culturalbudapest.com
5 46
50
20
58
36
Om du tycker om konst kunde du inte ha valt en bättre
plats än Budapest!
Vi kommer att guida dig till de viktigaste museerna, presen-
tera stadens mest berömda kyrkor, visa på antika fyndplat-
ser men också gallerier med modern konst. Du får även en
inblick i den ungerska designvärlden.
Konst och design
Kyrkor, kyrkliga samlingar
Museer, gallerier
Nutida osh dåtida
Ungersk design
K k
Ungersk d i
www.budapestadventure.com 6
Måste ses
De flesta museer är stängda måndagar.
Vid “Inträde” anger vi lägsta och högsta
pris (det finns många olika varianter från
student- till grupprabatt). Priserna är från
november 2009.
Budapestkortet ger gratis
eller rabatterad
entré till många museer.
e flflesta museer är s DDe
Museer, gallerier
Under ”Museernas natt” som sedan många år tillbaka äger rum den sista lördagsnatten före midsom-
marafton är våra museer nattöppna. De olika museerna tävlar med varandra om att erbjuda det mest
kreativa programmet under det här arrangemanget, som är ett slags inledning på sommaren. Entrébil-
jetten gäller till alla program och också på de bussar som går mellan de deltagande museerna.
Under ”Muse
marafton är
kreativa prog
jetten gäller
!
Budapests historiska
museum – Slottsmu-
seet b B2
I. Szent György tér 2
§ 487 8800 www.btm.hu
© On–Må 10–18 (1 nov–28 feb 10–16), utom 16
maj–15 sep
Arkeologiska fynd från Budapest. Budapest på
medeltiden: Utvecklingen från romartiden till
1200-talet. Rekonstruktion av Budas medeltida
kungaslott: Bruksföremål, sigill, glasföremål, va-
pen, gravstenar. Gotiska skulpturer från kunga-
palatset. Budapest under industrialismen: Histo-
riska ögonblick i en storstads liv.
ã 5, 16, 178, â 18 & 520–2100 HUF
Budapests historis
museum – Slottsm
seet b
To
p
p
tip
Aquincummuseet och utgrävningarna a A3
III. Szentendrei út 135–139
§ 454 0438 www.btm.hu
© 15/4-31/10: utgrävningarna Ti–Sö 9–17, utställning
Ti–Sö 10–17 (stängt 1 nov–14 apr)
2000-åriga minnen från den romerska staden Aquin-
cum. Antika romerska föremål, väggmålningar, re-
konstruerad antik vattenorgel, en staty av gudinnan
Fortuna Nemesis, mosaikgolv som avbildar Herkules
och Diana.
â från Batthyány tér ã 34, 134, 106
& 360–2100 HUF
Militärhistoriska Museet c B2
I. Tóth Árpád sétány 40
§ 325 1651 www.militaria.hu
© Ti–Sö 10–18 (1 okt–31 mar 10–16)
Mycket rik vapensamling från den turkiska tiden ända
fram till 1900-talet. Samling av uniformer, standar
och fanor, kartor, projektiler och en myntsamling på
28 000 mynt. Flygarna som utvandrade efter andra
världskriget. Tretton dagar – en utställning om revolu-
tionen 1956, mycket sevärd!
ã 16A & 350–1500 HUF
Minnesutställning över Förintelsen d D3
IX. Páva utca 39 § 455 3320
www.hdke.hu © Ti–Sö 10–18
â 4, 6, 21, 21A ë Ferenc körút
& 1000 HUF
Ferenc Hopps östasiatiska museum e D1
VI. Andrássy út 103 § 322 8476
www.hoppmuzeum.hu © Ti–Sö 10–18
Museet grundades av konstsamlaren Ferenc Hopp
på 1800-talet, när han skänkte sin samling av östa-
siatiska, i huvudsak japanska och kinesiska föremål,
till staden. Museet har idag över 20 000 konstföremål.
De mest sevärda är minnen från Japans medeltida
konst och brons- och porslinsföremål från Kina. Den
stora villan där museet ligger var en gång samlarens
hem. Den permanenta utställningen finns på Ráth-
museet (adress nedan).
È Bajza utca ä 70, 78 & 400–2300 HUF
Lajos Kassákmuseet g A3
III. Fő tér 1 § 368 7021 © On–Sö 10–17
Utställning om ledargestalten i den ungerska avant-
garderörelsen, poeten, konstnären och tidskriftsre-
I synagogan på Páva utca och i den till-
byggda flygeln inryms sedan 2004 min-
nesutställningen över Förintelsens unger-
ska offer ”Från rättighetsberövandet till
Förintelsen”.
www.budapestinfo.hu 7
Museer, gallerier
Brukskonstmuseet (Ipar-
művészeti Múzeum) f D3
IX. Üllői út 33-37 § 456 5100
www.imm.hu © Ti 14–18, On,
Fr–Sö 10–18, To 10–22
Den vackra byggnaden i jugendstil med sitt tak
av pyrogranit från den berömda Zsolnayfabriken
i Pécs, ritad av arkitekterna Ödön Lechner och
Gyula Pártos, är ett av stadens mest intressanta
museer. På den permanenta utställningen kan
man se de värdefullaste alstren.
ë Ferenc körút â 4, 6 & 800–2500 HUF
Brukskonstmusee
művészeti Múzeum
Ü
To
p
p
tip
Ungerska national-
galleriet l B2
I. Szent György tér 2
§ 201 9082 www.mng.hu
© Ti–Sö 10–18
Samlingen i slottets A-,
B-, C- och D-flyglar består av omkring 100 000
konstverk från tiden för landets grundande till våra
dagar. Permanenta utställningar: Gotisk och renäs-
sanskonst i sten, Gotiska träskulpturer och tavlor,
Altarbilder från sengotiken, Renässans- och barock-
konst, En habsburgsk krypta, 1800-talets måleri
(Gyula Benczúr, Mihály Munkácsy, Viktor Madarász,
Pál Szinyei Merse) och skulptur (István Ferenczy,
Miós Izsó), 1900-talets måleri (József Rippl-Rónai,
Tivadar Csontváry Kosztka, Béla Czóbel) och skulp-
tur (Béni Ferenczy, Ferenc Medgyessy).
ã 5, 16, 178 â 18 & 700–1500 HUF
Ungerska national
galleriet lll B2
I Szent György tér 2
To
p
p
tip
Nationalmuseet
m C3
VIII. Múzeum körút
14–16 § 338 2122
www.hnm.hu
© Ti–Sö 10–18
Museet grundades 1802 då greve Ferenc Szé-
chényi skänkte sin samling av mynt, böcker och
handskrifter till det ungerska folket. Idag förfogar
museet över en miljon föremål. Den enorma sam-
lingen inrymdes 1846 i den nuvarande byggnaden,
ritad av arkitekten Mihály Pollack i nyklassicistisk
stil. Permanenta utställningar: Ungerns historia,
Kröningsmanteln, Ungerska vetenskapsmän, La-
pidarium (stenmonument från romartiden).
ë Kálvin tér ã 15, 9 & 520–2100 HUF
Nationalmuseet
m C3
To
p
p
tip
Ludwig-museet –
Moderna
museet k D4
IX., Komor Marcell utca 1
§ 555 3444
www.ludwigmuseum.hu
© Tis–Sön: 10–20
Den enda museisam-
lingen i Ungern med
både inhemsk och ut-
ländsk modern konst.
Den fungerar som ett
regionalt centrum för
modern konst i Central-
europa och utövar stor påverkan på konstlivet.
ã 23, 54
â 1, 2, 24 â Csepel, Ráckeve
& 700–3000 HUF
Ludwig-museet –
Moderna
k
To
p
p
tip
daktören Lajos Kassák. Ny permanent utställning i
det gamla Zichyslottet: 1900-talets ungerska konst
från ungerska författares kvarlåtenskap.
ã 206, 86 â 1 â Árpád híd & 150–300 HUF
Kiscellmuseet h A3
III. Kiscelli utca 108 § 388 8560
www.btm.hu
© Ti–Sö 10–18 (1/11–31/3.: 10–16)
Byggnaden uppfördes på 1700-talet för en munkor-
den, men den har också varit barockslott och sjukhus
under de gångna århundradena. Idag är det museet
med det kanske mest pittoreska läget i hela staden
där det ligger vid foten av bergen i Óbuda. Permanen-
ta utställningar: Samlingar från Budapests historiska
museum, stadens historia under industrialismen, tav-
lor från huvudstadens konstgalleri.
â 17 ã 260, 165
& 320–1500 HUF
KOGArt i D1
VI. Andrássy út 112 § 354 3836
www.kogart.hu © 10–18
I palatset på Andrássy-avenyn arrangerar man fem-
sex större utställningar med konstföremål från den
ungerska och den internationella konsthistoriens olika
epoker, men man lägger också stor vikt vid att pre-
sentera den unga konstgenerationens verk.
È Bajza utca & 750–1500 HUF
Transportmuseet j E1
XIV. Városligeti körút 11
§ 273 3840 www.km.iif.hu
© Ti–Fr 10–17 Lö–Sö 10–18 (från oktober till maj
stänger museet en timme tidigare)
En av de äldsta transporthistoriska samlingarna i
Europa. Världsberömd samling av järnvägsmodeller.
Museet har på en yta av 8 000 m2 följande perma-
nenta utställningar: “För 100 år sedan och idag” – den
ungerska biltrafikens 100 år och den ungerska stat-
liga båttrafikens 100 år, Vägtrafikens historia, Ånglo-
kets historia, Stadstrafikens historia.
â 1 ä 70, 72, 74 ã 7, 173E
& 500–1900 HUF
www.budapestadventure.com 8
Museer, gallerier
Mementopark – Sidste blik bag Jerntæppet.
En af Budapests mest interessante sevær-
digheder. Flere hundrede tons kommunisme!
www.mementopark.hu
Mementopar
En af Budap
digheder. Fle
www.mement
!
Naturhistoriska
museet n E3
VIII. Ludovika tér 2–6
§ 210 1085
www.nhmus.hu
© On–Må 10–18 Ti
Efter sin brokiga, tvåhundraåriga historia har mu-
seets hela samling äntligen fått ett eget hus, i
Försvarsakademins gamla byggnad. Den mäktiga
byggnaden uppförd i klassisk stil har inrymt mu-
seets mineralsamling sedan 1995. Permanenta
utställningar: Människan och naturen i Ungern,
Urval av mineralsamlingens skatter, Tidens
stig – en “stenpark” framför museet.
ë Nagyvárad tér â 24 & 300–2000 HUF
Naturhistoriska
museet n E3
To
p
p
tip
Konstmuseet t D1
XIV. Dózsa György út
41 (Hősök tere)
§ 469 7100
www.szepmuveszeti.hu © Ti–Sö 10–17.30
Kärnan till museets samling består av familjen Es-
terházys omfattande tavelsamling från 1870-talet.
Idag består samlingen av över 100 000 konstverk.
Den mäktiga nyklassicistiska byggnaden vid Hjäl-
tarnas torg uppfördes 1906. Museet ställer ut ut-
ländska konstverk från antiken till våra dagar. För-
utom en mycket omfattande egyptisk, grekisk och
romersk samling är museet berömt för sin avdel-
ning med italienskt måleri som ger en bra överblick
över Italiens olika målarskolor från 1200-talet fram
till 1700-talet. Den spanska samlingen kan stoltsera
med sju El Grecotavlor och avdelningen för franskt
1800- och 1900-talsmåleri är också berömd.
È Hősök tere ä 75, 79 ã 20E, 30, 105
& 700–3000 HUF
Konstmuseet tt D1
XIV. Dózsa György út
To
p
p
tip
Memento Park o A4
XXII. Hörnet Balatoni út/Szabadkai utca
§ 424 7500 www.mementopark.hu
Öppen varje dag från 10.00 till solnedgången.
Parken för oss tillbaka till de tider då halva Europa
styrdes av kommunismen.
I andra länder har de sovjetinspirerade statyerna
förstörts, men här kan man se 40 statyer från olika
platser i Budapest. Här finns statyer av Engels, Marx,
Lenin, sovjetiska soldater och gigantiska monument
över kommunistiska hjältar.
Stalin-tribunen och utställningen med filmvisning åter-
ger livet och stämningen bakom “Järnridån”.
ã 150 & 1000–1500 HUF
Konsthallen (Műcsarnok) p D1
XIV. Dózsa György út 37
§ 460 7000 www.mucsarnok.hu
© Ti, On, Fr–Sö 10–18, To 12-20
Landets största utställningshall, en av de nyklassi-
cistiska byggnader som inramar Hjältarnas torg, den
kanske mest kända platsen i Budapest. Har ingen
egen samling utan används för tillfälliga utställningar
främst av modern bildande konst.
È Hősök tere ã 20E, 30, 105 ä 75, 79
& 500–2600 HUF (kombibiljett/Ernst Museum:
800–1600 HUF)
Slottet i Nagytétény q A4
XXII. Kastélypark utca 9–11 § 207 0005/4
© Ti–Sö 10–18 www.nagytetenyi.hu
I det vackra barockslottets 28 salar med över 300
utställda föremål kan man beundra kakelugnar, kris-
tallkronor, mattor, tapeter, keramik, glas och andra
föremål som visar upp 500 år av bostadsmiljö. Åter-
kommande utställningar: Epoker – blommor, Möblers
gömställe, Glada dagar i kentaurens antika trädgård,
Jul på slottet.
ã 33 & 300–2000 HUF
Óbudamuseet s A3
III. Fő tér 1 § 250 1020
© Ti–Sö 10–17 (gratis inträde första lördagen i varje
månad)
Museets samling har inrymts i Zichyslottet och den
omfattar historiska dokument och industrihistoriska
minnen från stadsdelen Óbuda med omnejd från ro-
martiden till 1900-talet. Den permanenta utställningen
visar en lägenhet med möbler i jugendstil, gamla lek-
saker och dekorationer i gjutjärn från hus i trakten.
â Árpád híd â 1 ã 206 , 86, 106
& 200–500 HUF
Néprajzi
Etnografiska
museet r C1
V. Kossuth tér 12
§ 473 2400
www.neprajz.hu
© Ti–Sö 10–18
Ett av Europas största museer för folklivsforskning
med en samling på över 139 000 ungerska och 53
000 utländska föremål. Den nyklassicistiska bygg-
naden, vars utsmyckning även har renässans-
och barockinslag är granne med parlamentet och
inhyste tidigare högsta domstolen. Permanenta
utställningar: Ungerska folkets traditionella kultur,
Från stenålder till civilisation.
â 2 2 Kossuth tér ä 70, 78 & 400–800 HUF
Néprajzi
Etnografiska
ã 33 & 300–2000 HUF
To
p
p
tip
9 www.budapestinfo.hu
Museer, gallerier
Annu fler museer och utställningshallar
Terror Háza – Terrormuseet
Judiska
Museet w C2
VII. Dohány utca 2
§ 342 8949
© Sö–To: 10–17,
Fre: 10–14
Museet, som uppfördes i samma byggnads-
stil som den angränsande synagogan, Europas
största, har en unik samling judiska konstföremål.
På den permanenta utställningen visas de judiska
högtidernas och vardagens bruksföremål samt
den ungerska förintelsens historia.
2 Astoria ä 74
& 750–2600 HUF, Biljetten gäller för besök på
museet och i kyrkan
Judiska
Museet w C2
To
p
p
tip
Terror Háza – Terrormuseet u D1
VI. Andrássy út 60
§ 374 2600
www.terrorhaza.hu
© Ti–Fr 10–18, Lö–Sö 10-20
Huset, byggt i nyrenässansstil, är en komplex symbol
i Ungerns historia och var en fruktad plats under flera
decennier: Vintern 1944-45 var det de ungerska natio-
nalsocialisternas (pilkorsarnas) högkvarter, efter 1945
ett tillhåll för den politiska polisen (ÁVH, som jagade
kommunismens fiender). Den permanenta utställning-
en berättar om de totalitära diktaturerna i Ungern.
È Oktogon
â 4, 6
& 750–1500 HUF (internationell studentkort gäl-
ler)
Arany sas
(Apoteksmuseet Gyllene örnen) B2
I. Tárnok utca 18 § 375 9772
www.semmelweis.museum.hu
© Ti–Sö 10.30–17.30 (1/11–15/3: 10.30–16)
ã 16 & 350–1200 HUF

Gizi Bajors teatermuseum A3
XII. Stromfeld A. u. 16 § 356 4294 © To–Sö 14–16
ã 102, 105 â 59 & 400–1200 HUF
Béla Bartókmuseet A3
II. Csalán út 29 § 394 2100 www.bartokmuseum.hu
© Ti–Sö 10–17
ã 5 (ändhållplatsen vid Pasaréti tér) 29 & 500–1000 HUF
Frimärksmuseet D2
VII. Hársfa utca 47 § 341 5526
www.belyegmuzeum.hu
© Ti–Sö 10–18 (2 nov–31 mar 10–16)
â 4, 6 ä 74 & 250–1000 HUF
Bibelmuseet D3
IX. Ráday utca 28 § 217 6321 © Ti–Sö 10–17
ë Kálvin tér ã 15 & Gratis
Budapestgalleriet C3
V. Szabadsajtó utca 5
§ 318 8097 © Ti–Sö 10–18
â 2 ã 5, 8, 7 ë Ferenciek tere
& 300–600 HUF
Citadellet C3
XI., Gellérthegy, Citadella sétány
§ 466 5794 www.citadella.hu © 9–20
ã 27 â 18, 19, 41, 118 & 1200 HUF
Dorottya-galleriet C2
V., Dorottya utca 8. www.mucsarnok.hu
§ 266-0877 © Ti–Fre 11–19
È Vörösmarty tér 2 ë Deák tér â 2 & Gratis
Ernstmuseet C2
VI. Nagymező utca 8 § 341 4355
www.ernstmuzeum.hu © Ti–Sö 11–19
È Opera â 4, 6 (Oktogon)
& 300–1200 HUF (kombibiljett/Konsthallen: 800–
1600 Ft)
Vasarelymuseet v A3
III. Szentlélek tér 6 § 388 7551
www.vasarely.tvn.hu © Ti–Sö 10–17.30
Museet har fått sitt namn efter den ungerskfödde konst-
nären Győző Vásárhelyi, som från 1930-talet levde och
verkade i Paris och blev världsberömd under namnet
Victor Vasarely och var op-art- rörelsens grundare. På
sina tavlor använde han livliga färger, geometriska for-
mer och optiska illusioner. Utställningen har valts ur de
400 verk som konstnären skänkt till museet.
â Árpád híd â 1 ã 206, 86, 106 & 400–800 HUF
I villan på Buda-sidan, som bevarar minnet
av en av de största ungerska kompositö-
rerna, ges ofta klassiska konserter, på
sommaren även utomhus.
www.budapestadventure.com 10
Museer, gallerier
Den här vackra byggnaden i ungersk jugend-
stil – med en jordglob som bärs upp av forn-
ungerska gestalter, kakeltak från Zsolnay-
fabriken och keramikfigurer på fasaden – är
ett givet motiv för kameraturisten.
Handels- och cateringmuseet C2
V., Szent István tér 15
§ 375 6249 © 11–19, tisdagar stängt
Förutom utställningarna som skildrar den unger-
ska gastronomins historia kan man få vara med
om konserter, olika uppträdanden och filmvis-
ningar.
È Bajcsy-Zsilinszky út
2 ë Deák tér
& 300–600 HUF
Handels- och cateri
V Szent István tér 15
To
p
p
tip
Tunnelbanemuseet C2
V. Tunnelbanestationen Deák tér
§ 461 6500/11271 www.bkv.hu © Ti–Sö 10–17
È 2 ë Deák tér ã 9, 16, 105 & Inträdet är lika
med priset för en spårvagnsbiljett
Romerska badet A3
III., Flórián tér 3–5. § 454-0438 www.btm.hu
© 15/4–1/5: Ti–Sö 10–17 (enligt överenskommelse);
1/5–30/9: Ti–Sö 10–18; 1/10–14/4: Ti–Sö 10–17
ã 206, 34, 134, 86, 106 â 1 & Gratis
Kgl. Vinhus och vinkällarmuseum B2
I., Szent György tér – Västra promenaden
§ 267-1100 www.kiralyiborok.com © Ti–Sö 12-20
ã 16, 16A & 500–900 HUF
Zoltán Kodálymuseet och Kodályarkivet D1
VI. Kodály körönd 1 § 352 7106
© On 10–16, To–Lö 10–18, Sö 10–14
È Kodály körönd & 150–300 HUF, Lö gratis
Museibåten Kossuth C2
V. Kedjebrons fäste på Pest-sidan, pontonbrygga 2.
§ 411 0943 www.europagroup.hu
â 2 ã 16
Ett medeltida judiskt bönehus B2
I. Táncsics Mihály utca 26
§ 225 7816
www.btm.hu © 1 maj–31 okt: Ti–Sö 10–18
ã 16A, 16 & 200–450 HUF
Ambulansmuseet C1
V. Markó utca 22 § 374 4008
© Må–Lö 8–14
ë Nyugati tér â 4, 6 & gratis
Franz Liszts museum och
forskningscentrum D1
VI. Vörösmarty utca 35 § 322 9804
www.lisztmuseum.hu
© Må–Fr 10–18, Lö 9–17
È Vörösmarty utca & 300–600 HUF
Elektrotekniska museet C2
VII. Kazinczy utca 21
§ 342-5750
www.emuseum.hu © Ti–Fr 10–17, Lö 9–16
2 Blaha Lujza tér ä 74 ã 178, 233E
& 200–1200 HUF
Fotografernas hus C2
VI. Nagymező utca 20
§ 473 2666
www.maimano.hu © Må–Fr 14–19, Lö–Sö 11–19
È Opera â 4, 6 (Oktogon) & 300–700 HUF
Ungerska televisionens museum C2
V. Október 6. utca 9 § 200 8782
© Ti 10–14, To 14–18
È 2 ë Deák tér ã 15 & Gratis
Marsipan museum B2
I., Hess A. tér 1–3.
§ 889-6861 www.marcipan.hu
ã 16, 16A & 400 HUF
Pál Molnár-C:s ateljémuseum B4
XI. Ménesi út 65 § +36 30 201 1073
© Enligt överenskommelse
ã 27 â 61 & Gratis
Museet på Geologiska institutet F2
XIV. Stefánia út 14 § 267 1427
www.mafi.hu © 8 jan–19 dec To, Lö, Sö 10–16
2 Stadionok ã 7 ä 75, 77
& 150–400 HUF
Jordbruksmuseet D1
XIV., Városliget, Vajda-
hunyadslottet
www.mezogazdasagi-
muzeum.hu
§ 422 0765
© Ti–Sö 10–17
På Széchenyi-ön i
stadsparken (Városliget), i en romantisk byggnad
ritad av arkitekten Ignác Alpár, hittar vi en av lan-
dets mest omfattande museisamlingar. Några av
de permanenta utställningarna: Ungerska druvor
och vin i Europa, Jakt, Naturens skatter.
È Széchenyi fürdő
ä 70, 72, 79 ã 20E, 30, 105 & 300–600 HUF
Jordbruksmuseet
XIV., Városliget, Vajda-
To
p
p
tip
www.budapestinfo.hu
Museer, gallerier
11
Fotografernas hus
Óbudasällskapets galleri A3
III. Kiskorona utca 7
www.obudaitarsaskor.hu
§ 250 0288 © Ti–Sö 14–18
â Árpád híd â 1 ã 206, 86 & Gratis
Gjuterimuseet A3
II. Bem József utca 20
www.omm.hu
§ 201 4370 © 1 Ti–Sö 9–17
2 Batthyány tér ã 11, 60, 86 â 4, 6
& 200–400 HUF
Litteraturhistoriska museet C3
V. Károlyi Mihály utca 16 § 317 3611
www.pim.hu © Ti–Sö 10–18
ë Ferenciek tere ã 15& 270–540 HUF
Postverkets museum C2
VI. Andrássy út 3 § 269 6838
www.postamuzeum.hu © Ti–Sö 10–18
È Bajcsy-Zsilinszky út 2 ë Deák tér ã 105
& 250–1000 HUF
György Ráthmuseet D1
VI. Városligeti fasor 12
§ 342 3916 © Ti–Sö 10–18
È Bajza utca ä 70, 78, 79 & 300–1300 HUF
Rátkay-Átlók-galleriet B4
XX., Klapka utca 48.
§ 283-1779, 284-7324
© Ti–Lö 14–18 www.ratkay.hu
ã 23, 35 â 52 & Gratis
Polishistoriska museet E2
VIII. Mosonyi utca 7
§ 477 2183 © Ti–Sö 9–17
2 Keleti pályaudvar ã 7, 78 â 24 ä 81, 76
& Gratis
Miksa Róthmuseet C3
VII. Nefelejcs utca 26
§ 341 6789 www.rothmuzeum.hu
© Ti–Sö 14–18
2 Keleti pályaudvar ã 7, 173, 178
& 250–500 HUF
Semmelweis medicinhistoriska museum B2
I. Apród utca 1–3 § 375 3533
www.semmelweis.museum.hu
© Ti–Sö 10:30–18 (1/11–14/3: Ti–Sö 10:30–16)
ã 5, 178, 86 â 18, 19, 41 & 350–700 HUF
Idrottsmuseet E2
XIV., Dózsa Gy. út 1–3 § 469 5010, 251 1222
www.sportmuzeum.hu © Må–To, Lö–Sö 10–16
ã 7, 173 & 50–100 HUF
Telefonmuseet B2
I. Úri utca 49 § 201 8188 © Ti–Sö 10–16
ã 16 & 200–800 HUF
Textilmuseet A3
III. Lajos utca 136–138 § 367 5910 © Må–To 9–16,
Fr–Lö 9–14
â Tímár utca ã 106, 86 & 450–700 HUF
Brandkårens museum B4
X. Martinovics tér 12 § 261 3586
© Ti–Lö 9–16, Sö 9–13
ã 9, 32 â 3, 28, 62 & Gratis
Museiparken för järnvägtrafik A3
XIV., Tatai út 95 § 450 1497, 238 0558
wwww.vasuttortenetipark.hu
© 31/3–4/11: 10–18, 6/11–16/12: 10–15, Måndagar
stängt
ã 30 â 14 & 400–2200 HUF
Imre Vargasamlingen A3
III. Laktanya utca 7 § 250 0274
© Ti–Sö 10–18
â Árpád híd ã 106, 86 â 1 & 300–600 HUF
Flaggmuseet D3
VIII. József körút 68 § 334 0159
© Ti–Fr 12–17
â 4, 6 & Gratis
Grottsjukhuset – Hemligt skyddsrum
och sjukhus B4
I., Lovas út 4/C § 36 30 689 8775
© Ti–Sö 10–20 www.sziklakorhaz.hu
Anläggningen var hemligstämplad fram till
2002 och under det kalla kriget skulle det
fungera som skyddsrum och sjukhus vid ett
eventuellt kärnvapenanfall. Man kan se origi-
nalinredningen med vaxfigurer
Grottsjukhu
och sjukhus
I., Lovas út 4/C
© Ti–Sö 10–2
Anläggningen
2002 h d
!
www.budapestadventure.com 12
De flesta kyrkorna i Buda-
pest är uppförda i barock-
eller klassicistisk stil. Andra
kan vara byggda i romansk,
gotisk, morisk eller bauhausstil.
Man kan besöka nästan alla
kyrkor utan att behöva betala
något.
DDe flflesta kyrk
Kyrkor, kyrkliga samlingar
BESÖK I STEFANSBASILIKAN:
Guidade turer på engelska vardagar Må–Fr 11.00, 14.00 och 15.30, Lö: 11.00 (bokning på tel. 36 20 527 5329).
Pris för guidning: Vuxen 1600 HUF, student/pensionär 900 HUF
Tillägg för kupolens panoramautsikt: Vuxen 500 HUF, student/pensionär HUF.
BESÖK I STEF
Guidade ture
Pris för guidn
Tillägg för ku
!
g
Måste ses
Franciskanerkyrkan i Pest C3
V. Ferenciek tere
Kan besökas varje dag
På den nuvarande kyrkans plats låg ett kloster
och en kyrka redan på 1200-talet. Kyrkan fick sin
nuvarande rikt utsmyckade form i barockstil på
1700-talet. Freskerna
målades av konstnä-
rerna Károly Lotz och
Vilmos Tardos Krenner.
Kyrkans mest berömda
sevärdhet är huvudalta-
ret och dess skulpturer i
barockstil.
ë Ferenciek tere
ã 7, 7, 78, 173
Franciskanerkyrkan
V. Ferenciek tere
To
p
p
tip
Árpád-husets S:ta Elisabetkyrka D2
VII. Rózsák tere
Öppen dagligen från 17.00 och under gudstjänster.
Det lilla torget med sitt passande namn (Rosornas
torg) och den här majestätiska kyrkan är en av om-
rådets verkliga sevärdheter. Kyrkan i nygotik byggdes
1893–1901 (arkitekt: Imre Steindl). Tornen är 76 m
höga, högst upp står statyn av S:ta Elisabet. För in-
redningen svarade den tidens mest kända mästare,
som glaskonstnären Miksa Róth och träsnidaren Mór
Höltzl.
Parken runt kyrkan med en vacker rosengård är öp-
pen för besökare 7–19.
ä 73, 76
ã 7, 173, 178
Innerstadens
församlingskyrka
(Belvárosi plébáni
templom) C3
V. Március 15. tér 2
§ 318 3108
Varje dag under och ef-
ter gudstjänster.
Den äldsta kyrkan i
Pest, som ursprungli-
gen byggdes i romansk
stil på 1100-talet över
martyrbiskopen S:t Gel-
lérts grav. Av den gamla
kyrkan finns ingenting
kvar, under de gångna
århundradena byggdes
den om i gotisk stil och
på den turkiska tiden var
den moské. Efter 1723
års brand återuppbygg-
des den i barockstil, men
den inre utsmyckningen visar även nyklassicistiska
drag. Sevärt är det gotiska kapellet, den snidade pre-
dikstolen i nygotik, en italiensk fresk från 1400-talet
och huvudaltaret från 1900-talet.
ë Ferenciek tere â 2
Innerstadens kalvinistkyrka
(Belvárosi református templom) C3
IX. Kálvin tér Kan besökas varje dag
Kyrkan byggdes på 1800-talet i nygotisk stil, huvud-
entrén med fyra pelare samt orgelläktaren och pre-
dikstolen ritades av József Hild, den tidens berömda
arkitekt. Mycket sevärda är kyrkans glasfönster ska-
pade av konstnären Miksa Róth. I skattkammaren
finns liturgiska föremål från 1600- och 1700-talet.
ã 9, 15 ë Kálvin tér â 47, 49
Árpád-husets S:ta Elisabetkyrka
www.budapestinfo.hu 13
Kyrkor, kyrkliga samlingar
BESÖK I SYNAGOGAN:
Guidade turer på engelska, hebreiska, spanska, franska; Sö-TO 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
Fre 10.30, 11.30, 12.30; Pris för guidning: 1900 HUF
Information: 462 0477; www.dohanystreetsynagogue.hu; e-mail: aviv@aviv.hu
BESÖK I SYN
Guidade ture
Fre 10.30, 11.30
Information:
!
Lutherska kyrkan
(Evangélikus templom) B3
V. Deák tér § 483-2150
© Må–Lö 9–13, museet Ti–Sö 10–18
I enlighet med protestanternas puritanism präglas
den stora kyrkobyggnaden vid Deák tér av den
tidiga nyklassicismens enkelhet. Kyrkan byggdes
till största delen 1797–1808. Sin nuvarande form
med doriska pelare som bär upp gavelfrisen över
entrén fick den
dock först 1856.
Kyrkan har en ut-
märkt akustik och
man ger ofta or-
gelkonserter här.
I grannhuset lig-
ger museet som
har en utställning
om reformations-
tiden i Ungern.
ã 9
È 2 ë Deák tér
â 47, 49
Mattiaskyrkan A3
I. Szentháromság tér
§ 355 5657
© Må–Lö 9–17, Sö från 13 (efter
gudstjänsten)
Den vackraste och mest beröm-
da katolska kyrkan i Budapest,
som med sitt läge dominerar pa-
noramat över Slottshöjden sett
från andra sidan floden.
Mattiaskyrkan, som också kallas Vårfrukyrkan,
byggdes i flera etapper på 1200-1400-talet. Den
fick sin nuvarande nygotiska form 1896 under den
genomgripande restaurering som gjordes av epo-
kens ledande arkitekt, Frigyes Schulek. Freskerna
och glasfönstren målades av förra sekelskiftets
mest berömda konstnärer, Károly Lotz, Mihály
Zichy och Bertalan Székely.
Sevärt i kyrkans rika samling är statysamlingen,
reliksamlingen, regalierna och skattkammaren
med guldföremål och kyrkliga textilier. (Museet är
stängt på grund av ombyggnad)
ã 16A, 116
Mattiaskyrkan
I. Szentháromság tér
To
p
p
tip
Synagogan på Dohány utca B3
VII. Dohány utca 2
§ 413 5531
© Sö–To 10–17.30, Fr 10–14.30
(1/11–28/2: Sö–To 10–15.30, Fr 10–13.30)
Den vackra byggnaden i bysantinsk-morisk stil är den största synagogan
i Europa. Den ritades i mitten av 1800-talet av arkitekten Ludwig Förster
från Wien. Synagogan med sina väggar i rött och vitt tegel, keramikplat-
tor och lökformade kupoler är ett av Budapests mäktigaste monument.
På museet bredvid finns en enastående samling judiska konstverk och
andra föremål från romartiden fram till våra dagar.
2 Astoria
ä 74 â 47, 49
& 1850–2900 HUF, Biljetten gäller för besök på museet och i kyrkan
Lutherska kyrkan
(Evangélikus templ
To
p
p
tip
Synagogan på Dohány
VII. Dohány utca 2
To
p
p
tip
S:ta-kyrkan (Szent Anna templom) B3
I. Batthyány tér 7
§ 201-3404
Öppen varje dag under gudstjänsterna (6-18).
S:ta Anna-kyrkan är en av Budapests vackraste ba-
rockbyggnader.
Kyrkan började man bygga 1740 (arkitekt: Kristóf
Hamon) och den avslutades 1761 av arkitekten
Mátyás Nepauer. Under de senaste 200 åren har krig,
översvämningar och jordbävningar orsakat stora ska-
dor på byggnaden och den var också nära att rivas
under tunnelbanebygget.
En omfattande renovering av kyrkan gjordes 1970–
84.
2 Batthyány tér,
â 19
www.budapestadventure.com 14
Kyrkor, kyrkliga samlingar
S:t Mikaels kyrka (Belvárosi Szent Mihály-templom) B3
V. Váci utca 47/B § 337 8116 Öppen varje dag.
Den enskeppiga kyrkan har anor från 1700-talet och tillhörde dominika-
nerorden. De följdes av paulinerorden och därefter av “De engelska frök-
narnas orden”, som var verksam i grannhuset fram till 1950. Huvudaltaret,
bänkarna med intarsia och möblerna i sakristan är från 1760-talet och
samtliga är tillverkade av dominikanerna. Huvudaltarets målning förestäl-
ler Jungfru Maria som räcker över en rosenkrans till S:t Dominicus.
â 2 ë Ferenciek tere ã 7E, 7, 8, 173, 178, 102, 173E
Serbiska kyrkan B4
V. Szerb utca 2–4 Kan besökas varje dag
De serbiska invandrarna byggde kyrkan i barockstil 1698. Invändigt följer
kyrkans indelning den traditionella grekiska planritningen: Kvinnornas av-
delning skiljs från männens nedanför av en träbalustrad. I ikonostasens
målningar från 1850-talet märker man inflytande från italiensk renässans.
ë Kálvin tér 1 9, 15
Jesu Hjärtas kyrka i Városmajor A3
XII. Csaba utca 5
Kan besökas varje dag
2 Moszkva tér â 4, 6
Budapests första moderna kyrka byggdes i stadsdelen Városma-
jor på Budasidan i början av 1930-talet. Trots dåtidens kritik i tid-
ningarna blev det en av de viktigaste religiösa byggnaderna under
1900-talet och är i dag k-märkt.
Kyrkan i bauhausstil består av flera delar. Klocktornet, huvudkyrkan och
den lilla kyrkan bredvis binds samman av en halvcirkelformad arkad.
S:t Stefans-basilikan
(Szent István bazilika) B3
V. Szent István tér § 317 2859 © Må–Fr: 9–16, Lö:
9–13, Sö: 13–16, Inträde: gratis
Guidade turer på engelska vardagar Må–Fr 11.00,
14.00 och 15.30, Lö: 11.00 (bokning på tel. 06 20
527 5329). Pris för guidning: Vuxen 1600 Ft, stu-
dent/pensionär 900 Ft.
Tillägg för kupolens panoramautsikt: Vuxen 500 Ft,
student/pensionär 400 Ft.
Budapests största kyrka, vars 96 meter höga kupol
kan ses från nästan alla ställen i staden, började uppföras 1851. 1867
övertog Miklós Ybl, den tidens största arkitekt, ansvaret för bygget, men
det blev József Kauser som avslutade projektet 1905. I den stora kyr-
kan i nyklassicistisk stil förvaras de religiösa ungrarnas viktigaste relik,
S:t Stefans mumifierade högra hand. Bland kyrkans många berömda
konstverk kan nämnas statyerna av Alajos Stróbl och Gyula Benczúrs
tavla – “S:t Stefan lägger landet i Jungfru Marias händer”.
È Bajcsy-Zsilinszky út 2 ë Deák tér
S:t Mikaels kyrka
Serbiska kyrkan
Jesu Hjärtas kyrka i Városmajor
S:t Stefans-basilikan
(Szent István bazilika)
To
p
p
tip
Konserterna i Szent Mihály-kyrkan och Stefans-basilikan börjar
19.00 resp. 20.00 varje månad. Detaljerad information finns på
hemsidan www.concertsinbudapest.com och på sidan 49.
Konserter
19.00 resp
hemsidan
!
www.budapestinfo.hu 15
Nutida osh dåtida
Letar du efter modern konst
är det Király utca (-gatan)
som gäller, söker du antikviteter ska
du inte missa alla
affärerna på Falk Miksa utca.
Måste ses
Ecseri-marknad
(Használtcikk-piac
”Ecseri”) B4
XIX., Nagykőrösi út 156
§ 348 3200
© Må–Fr 8–16, Lö 8–15,
Sö 8–13
“Ecseri”, som budapest-
borna kallar den, är en livlig marknad, där inte bara
handlandet är en upplevelse. Man har trevligt bara
som nyfiken besökare, där man vandrar runt bland
mängder av olika gamla saker. Värdelöst skräp blan-
das här med antika möbler, svartvita vykort med
gamla klockor, kameror med målningar.
ã 54 (från Boráros tér)
Ecseri-marknad
(Használtcikk-piac
To
p
p
tip
På en gata Falk Miksa C1
Under det senaste decenniet
har en hel gata i Budapest, Falk
Miksa utca blivit en gata fylld
av mängder med konst- och
antikvitetsaffärer. Enbart i två av
kvarteren på gatan finner man
ett tjugotal affärer som säljer konst och antikviteter av
alla de slag.
ë Nyugati pu. â 2, 4, 6 & Gratis
På en gata Falk Mik
Under det senaste d
To
p
p
tip
2B-galleriet D3
IX., Ráday utca 47
§ 215-4899
© Må–Fr 14–18, Lö 10–14 www.pipacs.hu/2b/2b.
html
ë Kálvin tér ã 9 & Gratis
Ateliers Pro Arts / A.P.A! D3
VIII., Horánszky utca 5.
§ 486-2378
www.ateliers.hu
© Ti–Fr 14–19 Lö 11–18
ë Kálvin tér â 4, 6 ã 9 & Gratis
Boulevard & Brezsnyev-galleriet C2
VII., Király utca 39–43–46
§ -778
© Ti–Fr 10–20 www.bbgaleria.hu
È 2 ë Deák tér & Gratis
G13-galleriet C2
VI., Király u. 13.
§ 984-7984 www.g13.hu
È 2 ë Deák tér â 47, 49 & Gratis
Godot-galleriet C2
VII., Madách Imre út 8 § 322-5272
© Ti–Fr 10–18, Lö 10–13 www.godot.hu
È 2 ë Deák tér & Gratis
Liget-galleriet E1
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. © On–Må 14–18
www.ligetgaleria.c3.hu
ä 75, 79 ã 20E, 30, 105
& Gratis
Boulevard & Brezsnyev Galéria på Király-
gatan har inte bara utställningar och möjlig-
het att handla konst (teckningar, målningar,
fotografier, skulpturer, smycken). Det är också en
mötesplats, en “konstbasar” där man bara kan slå
sig ner, lyssna på musik eller prata om konst.
Lumen-galleriet D3
VIII., Mikszáth Kálmán tér 2
© Må–Fr 8.30–19, Lö 10–18
www.photolumen.hu
ë Kálvin tér ã 9
& Gratis
Lumen Galéria på Mikszáth Kálmán-torget
presenterar varje månad konst av unga
konstnärer, som annars skulle ha svårt
att komma ut på marknaden.
16 www.budapestadventure.com
Nutida osh dåtida
På Várfok-gatan, nära Moszkva-torget, hittar vi Várfok Galéria som var ett av de första privata galleri-
erna med modern konst. De visar sin konst i flera lokaler (Várfok terem, XO Terem) på den stämningsfulla
gatan.
På Várfok-ga
erna med mo
gatan.
!
Butiker och visningsrum
Ta vara på möjligheten att lära känna de
ungerska modeskaparnas verk! Deras
produkter kännetecknas av en lättsam
och lekfull stil, men också av elegans och
feminitet.
I kollektionerna hittar man såväl mo-
dern lyx som vardagskläder.
Ungersk design
VAM Design Center D2
VI., Király u. 26. § 267-
9540
www.vamdesign.hu
Ett multikulturellt bygg-
nadskomplex med
landets största ut-
ställningslokal. Den
extravaganta miljön
används ofta för exklu-
siva tillställningar men
också för världsberömda megautställningar och
visningar av modern konst.
È 2 ë Deák tér â 47, 49
& Varierande biljettpriser
VAM Design Center
VI Király u 26 § 267- §
To
p
p
tip

Trafó-galleriet /
Trafóhuset för samtida konst D3
IX. Liliom utca 41 § 456 2040
www.trafo.hu ó
varje dag 16–19
(utom måndagar),
och 1 timme förre
och efter föreställ-
ningar.
Det tio år gamla
Trafó är utan tvekan den moderna konstens högborg
i Budapest – ett multikulturellt torg, där livet handlar
om dans, teater, måleri, litteratur och musik.
Trafó: “Ett ställe, där känslorna tillåter mer plats för
abstraktion. Ett ställe, som ger utsikt mot omvärlden.”
â 4, 6 ë Ferenc körút & Gratis
Trafó-galleriet /
Trafóhuset för sam
To
p
p
tip
Stúdió-galleriet D2
VII., Rottenbiller u. 35 § 342-5380, +36 70 324-4748
© Ti–Fr 16–20, Lö 12–16 http://studio.c3.hu/studio1-
galeria/galeria1magyar/index.html
ã 7, 173, 178 2 Keleti pályaudvar & Gratis
Várfok-galleriet A1
I., Várfok utca 11., 14
§ 213-5155
© Ti–Lö 11–18
www.varfok-galeria.hu
2 Moszkva tér â 4, 6 & Gratis
ANH TUAN Showroom D1
VI. Rózsa utca 74
§ +36 20 4444 704
www.anh-tuan.com
AHN TUAN med vietnamesisk bakgrund står för kon-
trastfylld modern lyx.
ARTISTA Showroom C2
VIII. Puskin utca 19. II/5
§ 328 0290
www.artistafashion.com
Artista säljer vardagsplagg som tillverkas av tyger
från London och Milano.
www.budapestinfo.hu 17
Ungersk design
På VOLT BOLT hittar man t-shirtar i begrän-
sade upplagor och mängder av souvenirer.
Balllon Showroom C1
XIII. Visegrádi utca 19
§ +36 30 515 6006
© Må–Fr: 12–19
www.karattur.com
I utställningshal-
len Ballon Bemu-
tatóterem i stads-
delen Újlipótváros
hittar man kläder,
skor och väskor
av fem olika de-
signer.
Balllon Showroom
XIII Visegrádi utca 19
To
p
p
tip

WAMP C2
V. Erzsébet tér
© Hela dagen en gång
i månaden
(under vintern på
Gödör Klub)
www.wamp.hu
Under sommaren
hålls konstmarknaden
Wasár napi MűvészPi ac
(WAMP) i den k-märkta före
detta bussterminalen på
Erzsébet-torget. Här visas
modern design av grafiker, keramiker, textil- och
glaskonstnärer, recyclingkonstnärer, leksakstill-
verkare och här ställer också kända gallerister
och konstdesigner ut.
WAMP
V Erzsébet tér
To
p
p
tip
Bolt – Hungarian Designers Shop D2
VII. Kertész utca 42–44
© Må–Fr: 11–19, Lö: 11–15
www.boltmuhely.hu
Chee Chee C2
VI. Zichy Jenő utca 34
§ +36 30 609 3683
© Må–Fr: 11–19, Lö: 12–16
ECLECTICK C2
V. Irányi utca 20 § 266 3341
© Må–Fr: 10–19, Lö: 11–16
www.eclectick.hu
INSITU Home and Fashion C3
V. Múzeum körút 7 § 266 3080
© Må–Fr: 10–19, Lö: 10–15 www.insitu.hu
Je Suis Belle C3
V. Ferenciek tere 11
(4:e våningen i passagen Párizsi udvar) Må–Fr 10–18
(efter föranmälan på
§ +36 20 313 0557)
www.jesuisbelle.hu
Stilen hos Je suis belle innebär lekfullhet och kvinnlig
elegans. Deras plagg finns också att köpa i Berlin,
Zürich och Wien.
Lollipop Shop C3
V. Váci utca 45.
© Må–Fr: 10.30–19, Lö: 10–15
www.myspace.com/nyalokamoka
Mono C2
V. Kossuth Lajos utca 20
§ +36 20 772 5273, 317 7789
© Må–Fr: 10–20, Lö: 10–18
www.monofashion.hu
På MONO vid Astoria hittar vi de ledande, trendiga
och mycket personliga kläderna.
Nanushka Showroom B2
I. Csónak utca 9
§ 202 1050, 214 1729
© Må–Fr: 10–18 www.nanushka.hu
Öltöző – unga designers klädbutik C2
VI. Hajós utca 26/A
Må–Fr 12–18
På Öltöző finns kläder och väskor i mindre serier.
RETROCK – Cutting Edge Fashion C2
V. Ferenczy I. utca 28
§ 318 1007
© Må–Fr: 10.30–19.30, Lö: 10.30–15.30
www.retrock.com
Retrock har ett stort urval av udda plagg som förhöjer
stämningen både på gatan och på festen.
Retrock Deluxe C2
V. Henszlmann Imre utca 1.
© Må–Fr: 10.30–19.30,
Lö: 10.30–15.30
www.myspace.com/retrockdeluxeshop
VOLT BOLT C2
VII. Klauzál tér 14.
© Må–Fr: 11–19, Lö: 11–16
www.voltbolt.hu
Den numera världsberömda Nanushka-bou-
tiquen experimenterar med nya former.
Informationskontor
Del av Världsarvet
Metrostation
Pendeltåg
Flygplats
Båtstation
Busstation för
fjärrbussar
Teckenförklaring
Budapest anses av många som en av världens vackraste städer.
De gångna århundradernas arkitektoniska och kulturella arv fören-
as med våra dagars uppfinningar till en lyckad blandning och mo-
nument och byggnader återfår undan för undan sin forna glans.
Budapestkortet ger gratis eller rabatterad
entré till flera av stadens viktigaste sevärdheter.
Spara pengar!
Finns på: turistkontor, hotell, Àygplatser samt biljettluckor på större tunnelbanestationer.
* Mer info ¿nns på www.budapest-card.com
GRATIS
två guidade
sightseeing-
turer
GRATIS
försäkring
Barn
medföljer
Gratis*
Över 100
andra
rabatter
GRATIS
resor på med
lokaltraÀken
Turistkortet Budapest Card
för 48 och 72 timmar
Sevärdheter & sightseeing
www.budapestinfo.hu 21
Sevärdheter & sightseeing
Budapest på en dag
I Budapest erbjuder många resebyråer ett varierat sightseeingprogram med buss, båt eller till fots och
information om detta finns på turistbyråerna och i hotellreceptionerna (www.citytour.hu; www.programcen-
trum.hu; se sid. 27 och 29).
Förutom de traditionella bussturerna med guidning på flera språk finns också specialprogram som guidade
visningar av Parlamentet, Operan eller Etnografiska museet, en vandring på Slottshöjden eller i det histo-
riska Pest, “Judiska minnen i Budapest”, “Ungersk jugend”, “Kvällstur i Budapest”,
“Röda stjärnan-turen” (minnen från kommunisttiden.) - www.discoverhungary.com
I Budapest er
information om
p
trum.hu; se sid ;
Förutom de tra
visningar av Pa
riska Pest, “Judiska
!
Slottshöjden B2
I. Slottshöjden ã 16A, 16, bergbana
Området tillhör Världsarvet. Tack vare sitt skyd-
dade läge var området bebott redan på 1200-
talet. Kung Béla IV lät bygga en fästning här efter
tatarernas härjningar i Ungern i mitten av 1200-
talet och flyttade sitt residens hit. Slottshöjden lig-
ger180 m ö h. Det är ungefär 1 500 m långt och
500 m som bredast. Här finns tre kyrkor, sex mu-
seer, många historiska byggnader, en rad minnes-
märken, anrika gator och gränder, en teater och
fyra hotell. Här ligger också mängd stämningsfulla
caféer och restauranger, konstgallerier och små
butiker med souvenirer och antikviteter. Från Fis-
karbastionen och terrassen framför Nationalgalle-
riet öppnar sig ett imponerande panorama.
Slottshöjden
I. Slottshöjden ã16A, 1
To
p
p
tip
Operan (Magyar Állami Operaház) C2
VI., Andrássy út 22. § 331 2550
www.operavisit.hu
â 4, 6 È Opera
Operan, som invigdes 1884, är ett av Europas
vackraste operahus.
Byggnadens klassiska och nyrenässansformer ska-
pades av Miklós Ybl, en av de främsta ungerska ar-
kitekterna under 1800-talet. Den vackra lobbyn, det
eleganta trapphuset och själva salongen är verk-
ligen sevärda. Här har världsberömda dirigenter
som Gustav Mahler och Otto Klemperer uppträtt.
Operan (Magyar Álla
VI Andrássy út 22 § 33 §
To
p
p
tip
Den som bara har en dag på sig för att se sig om i
Budapest ska inte missa Slottshöjden på Budasidan
med Donau nedanför, inte heller Andrássyavenyn,
som båda är uppsatta på UNESCO:s världsarvslista.
Slottshöjden är rik på museer – här finns bland annat
Budapest stads historiska museum, Militärhistoriska
museet och Nationalgalleriet. Från den stora terras-
sen framför slottet öppnar sig ett mäktigt panorama
över hela staden. Mattiaskyrkan har trots en genom-
gripande ombyggnad i nygotisk stil bevarat sin mer
än 700-åriga, ursprungliga inredning. Den före detta
kröningskyrkan har en utmärkt akustik och här ges
ofta orgelkonserter. Kyrkan är berömd för sin samling
mässkrudar och här finns också en kopia av den ung-
erska kronan.
Fiskarbastionens ljusa byggnadsverk utgör en pas-
sande inramning till kyrkan. Alldeles invid kyrkan lig-
ger Hiltonhotellet, som utsågs till “Årets hotell” det år
det byggdes. Hotellets cafeteria och terrass är mycket
populära på sommaren.
Det vackra panoramat över Slottshöjden och byggna-
derna längs Donau nedanför kan man njuta av medan
man sitter på en spårvagn. Tvåans spårvagn går längs
floden på Pestsidan och åker man tur och retur mellan
ändhållplatserna, ser man alla viktiga byggnader.
Ta spårvagnen vid Jászai Mari tér (norra ändhåll-
platsen vid Margaretabron). Snart ser du Parlamentet
på höger sida och Mattiaskyrkan, Fiskarbastionen och
slottet på andra sidan floden. Du passerar flera broar,
först den äldsta av dem, Kedjebron. När du passerat
den vita Elisabetbron, domineras Budasidans pano-
rama av Gellértbergets höga klippa, sedan av Hotel
Gellérts och Gellértbadets pampiga byggnader vid
www.budapestadventure.com
Sevärdheter & sightseeing
22
Världsarven i Budapest
Hjältarnas torg D1
XIV. Stadsparken
È Hősök tere ã 20E, 30, 105 ä 79
Stadens kanske mest imponerande torg ligger invid stads-
parken. Kommer man från Andrássyavenyn, ser man Tu-
senårsmonumentets 36 m höga pelare på långt håll. Överst
på pelaren står ärkeängeln Gabriel med den kungliga kro-
nan och det apostoliska dubbelkorset i sin hand. Framför
monumentet ligger “Den okände soldatens grav”. Bakom
monumentet står två bågformade kolonnader i vars nischer
man finner statyer av den ungerska historiens storheter. De
fyra grupperna uppe på kolonnaderna symboliserar “Arbe-
te och välstånd”, “Krig”, “Fred” och “Kunskap och ära”. Hjäl-
tarnas torg får en passande inramning av två mäktiga ny-
klassicistiska byggnader: Konstmuseet och Konsthallen.
Hjältarnas torg
XIV. Stadsparken
To
p
p
tip
OPERABESÖK:
Guidade turer varje dag 15.00 och 16.00 på eng-
elska, franska, italienska, spanska och tyska.
Kostnad: Vuxen 2800 Ft, student 1400 Ft, inter-
nationellt studentkort gäller.
Ytterligare information på
§ 332 8197, (36-30)279-5677 och
www.operavisit.hu; www.opera.hu.
OPERABESÖK:
Guidade turer
elska, franska,
Kostnad: Vuxe
nationellt stud
Ytterligare informa
!
den grönmålade Frihetsbron. På Gellértberget ligger
Citadellet (förr en befästning, i dag museum), den vikti-
gaste utsiktsplatsen i staden, varifrån man kan njuta av
det praktfulla panoramat över Budapest (Slottshöjden
och båda sidorna av Donau), som är en del av Världs-
arvet. När spårvagnen närmar sig ändhållplatsen vid
Lágymányosi-bron, ser du den nybyggda Nationaltea-
terns moderna byggnad. På tillbakaresan har du se-
dan på höger sida Ekonomiuniversitetets imponerande
byggnad framför saluhallen. Spårvagnen kör sedan
förbi en rad hotell utefter Donau och det vackra kon-
serthuset Vigadó, vars entré och stora konsertsal ock-
så är värda ett besök. Vid Roosevelt-torget ligger det
vackra Greshampalatset, som byggts om till lyxhotell,
och Vetenskapsakademins byggnad i nyrenässans.
Andrássy-avenyn är stadens vackraste aveny. Un-
der den går kontinentens äldsta tunnelbana, där statio-
nerna har bevarat sin ursprungliga 130-åriga inredning
och utsmyckning och på varje station visar små utställ-
ningar den tidens mest berömda byggnadsminnen.
Avenyn slutar vid Hjältarnas torg där man inte ska mis-
sa Konstmuseets världsberömda samling av spanskt
måleri eller Konsthallens tillfälliga utställningar.
Slottshöjden och Donau
Ta ditt 72 timmars Budapestkort och kom i gång!
Slottshöjden är den gamla stadskärnan, samtidigt
som det är landets kanske mest betydande arkitek-
toniska monument. Trots att den under de gångna
800 åren har drabbats av nästan allt – jordbävning,
brand, belägring och världskrig – är den bedårande
än idag och dess medeltida minnen intakta. Besöka-
ren känner sig plötsligt förflyttad till det förflutna, till en
helt annorlunda, lugnare värld, där barockhusens inre
gömmer romerska stenar och vackert utsmyckade
gotiska sittnischer. Under jord döljer sig en grottlaby-
rint, tillräckligt stor för att under andra världskriget ge
plats åt 20 000 tyska soldater. Den mest besökta de-
len är Trefaldighetstorget där man finner Budapests
kanske mest berömda kyrka – den över 700 år gamla
Mattiaskyrkan. Kyrkans gotiska torn framför den vita
Fiskarbastionen är nog det mest fotograferade moti-
vet i Ungern. Kyrkan har varit kröningskyrka i århund-
raden, 1541 förvandlades den till turkisk moské och
efter återerövringen av Slottshöjden blev den åter kyr-
ka. I det stora kapellet på norra sidan vilar kung Béla
III och hans franska hustru i en vackert utsmyckad
sarkofag och många besökare dras till kyrkans rika
samling av kyrkliga konstverk.
Fiskarbastionen byggdes i nyromansk stil på den
gamla stadsmurens ställe. Utsikten härifrån är en av
de vackraste i Budapest. Alldeles invid kyrkan bygg-
des lyxhotellet Hilton för snart trettio år sedan. På ho-
tellets innergård finns ruinerna av ett medeltida klos-
ter och en del av klosterkyrkans gotiska klocktorn, där
man på sommaren ger utomhuskonserter.
Slottshöjdens historiska kärna är det före detta
kungliga slottet. Slottet blev svårt skadat under andra
världskriget men återuppbyggdes och fick nya funktio-
ner. Huvudbyggnaden och de flesta flyglarna inrymmer
idag olika museer och här har Széchényibiblioteket,
som är nationalbibliotek, fått ett nytt hem. I Alexander-
palatset bredvid slottet, som före kriget var premiärmi-
nisterns residens, ligger idag presidentens kansli.
www.budapestinfo.hu
Sevärdheter & sightseeing
23
Kulturpalatset
(Művészetek Palotája) D4
IX. Komor Marcell utca 1
ã 23, 54, 103 â 1, 2, 24 â Csepel, Ráckeve
Béla Bartók-salen, stadens senast byggda konsert-
sal med en akustik som redan är världsberömd,
Moderna museet (Ludwig-museet) och Danstea-
tern är inrymda i den mäktiga byggnaden, som lig-
ger mellan Nationalteatern och Lágymányosi-bron.
Kulturpalatset invigdes i mars 2005 och här har
redan världsberömda orkestrar och artister som
Chicagos symfoniorkester, St. Martin-in-the-Fields
Band och Nederland Dance Theater uppträtt.
På Ludwig-museets väggar hänger bland an-
nat verk av Picasso, Warhol och flera nutida
ungerska konstnärer. I palatset finns också en
CD-butik, souveniraffär, bokhandel, restaurang
och cafeteria.
Om du har en studentlegitimation kan du
köpa billiga ståplatsbiljetter till konserter-
na i Béla Bartók-salen på Kulturpalatset
(Mûvészeti Palota) strax före konserten.
To
p
p
tip
Fiskarbastionen
Tillsammans med husen längs Donau nedanför
Slottshöjden, Rudasbadet – byggt 1556 för paschan
Sokoli Mustafa och som på grund av närheten till ett
dervischkloster var en kultplats under den turkiska
tiden – Gellértbergets kalkstensklippor och broarna
över Donau bildar slottets vackra byggnader en ar-
kitektonisk enhet.
Äldst och mest berömd av Budapests broar är
Kedjebron, byggd 1849, den smäckraste är den vita
Elisabetbron, vars föregångare en gång var världens
längsta hängbro, och den näst yngsta är Lágymány-
osi-bron, som byggdes för att avlasta trafiken från
stadens södra delar. På andra sidan floden står det
över hundra år gamla Parlamentet, Imre Steindls ny-
gotiska byggnad. Bakom den skymtar tornet på Bu-
dapests största kyrkobyggnad, Stefansbasilikan. Litet
längre bort, vid Kedjebrons fäste, reser sig Veten-
skapsakademins harmoniska byggnad och bredvid
den Greshampalatset i jugendstil, som byggts om till
ett Four Seasonshotell. Panoramat fylls sedan ut med
de stora hotellen och konserthuset Vigadós
Avenyn slutar vid Hjältarnas torg, där man inför
firandet av magyarernas intåg i nuvarande Ungern
i slutet av 800-talet reste det mäktiga Tusenårsmo-
numentet 1896. Ärkeängeln Gabriel vakar över tor-
get från toppen av den 36 m höga pelaren och runt
pelarens fot sitter magyarernas sju stamhövdingar på
sina hästar. Framför dem finns minnesstenen över
Den okände soldaten, där man brukar lägga ner en
krans vid statsbesöken. Bakom monumentet står två
bågformade kolonnader i vars nischer det står sta-
tyer av ungerska regenter, frihetskämpar och andra
historiska personer. Torget flankeras av Stora konst-
museet, som kan stoltsera med världens näst största
samling spanskt måleri, och Konsthallen med tillfäl-
liga utställningar.
Bakom Hjältarnas torg ligger stadsparken med en
sjö, där man på sommaren kan ta en roddtur, och som
på vintern förvandlas till en konstfrusen skridskobana.
Stadsparkens övriga sevärdheter är Zoo, nöjesfältet,
cirkusen, Széchenyibadet, Vajdahunyadborgen, Jord-
bruksmuseet, Transportmuseet och Petőfihallen.
Andrássy-avenyn och Millennielinjens
tunnelbana (M1)
Med Budapestkortet reser du gratis med T-banan!
Andrássy-avenyn och dess omgivningar är en skapel-
se från slutet av 1800-talet med en enhetlig arkitektur,
trots att den egentligen består av tre olika delar. Sitt
namn fick den efter premiärministern Andrássy, som
gjorde mycket för att Budapest skulle bli en världsstad.
Här kan man se några av den romantiska arkitekturens
mästerverk, bland annat Operan, och många hyreshus
med vackra innergårdar, skulpturer och fontäner. Men
det är inte bara husen som är sevärda utan också om-
givningarna som noggrant planerades in i minsta detalj.
Den drygt 2,5 km långa avenyn var inspirerad av fran-
ska boulevarder och anlades med en extra gångbana
på var sida, ursprungligen avsedd för ryttare. En av se-
värdheterna på avenyn märks knappt på ytan, endast
ingångarna med sina räcken i smidesjärn visar att där
nere transporterar kontinentens första tunnelbana sina
passagerare sedan slutet på 1800-talet.
www.budapestadventure.com
Sevärdheter & sightseeing
24
Slottshöjden och Donau
Måste ses
Fiskarbastionen B2
I. Szentháromság tér ã 16, 16A
Den relativt unga byggnaden är granne med Mat-
tiaskyrkan. Den började byggas 1895 efter Frigyes
Schuleks ritningar på den medeltida fiskmarknadens
ställe. Namnet förklaras dock även av att detta hade
varit den del av borgmuren som fiskarnas skrå fått
på sin lott att försvara under medeltidens oroligheter.
Bastionen i nyromansk stil är idag bara en vacker
kuliss, som man besöker för den vackra utsiktens
skull.
Slottet B2
I. Slottet ã 16A, 16, bergbana
En nationell symbol, som under hela sin långa historia
från 1200- till 1900-talet har varit ett eftertraktat byte
för olika invaderande krigsmakter. Här har turkar och
habsburgare bott, tre gånger har det jämnats med
marken och senare återuppbyggts i den arkitekto-
niska stil som rådde just då. Sin nuvarande, nyklassi-
cistiska form fick det efter andra världskriget. I huvud-
byggnaden och flyglarna har flera museer inrymts:
Nationalgalleriet, Budapest stads historiska museum
och Széchényibiblioteket (som är nationalbibliotek).
Saluhallen C3
IX. Fővám tér 1–3 © 6–17, Tis–Fre: 6–18, Lör: 6–14
ã 15 â 2
Saluhallen
!
Rickshaw Transportation Company
Stadsrundtur (Hop on-hop off) med riksha på
12 språk. Vi visar staden på nära hål med
våra pedaldrivna och miljövänliga fordon.
(V., Roosevelt tér 2. § +36 20 /999 2222;
www.budapestrickshaw.com;
www.rickshawhoponhopoff.com)
www.budapestadventure.com
Sevärdheter & sightseeing
26
BESÖK PÅ PARLAMENTET:
© varje dag med 15 min mellantid startar man
grupper med min 5 personer (vardagar 8–18,
lördagar 8–16, söndagar 8–14) samling utan-
för port 10
Inträde: vuxna 2950 HUF; studerande 1480 HUF (in-
ternationell studentkort gäller); för EU-medborga-
re gratis.
Information på telefon: 441 4415 och
www.parlament.hu
BESÖK PÅ PAR
© varje dag me
grupper med m
lördagar 8–16,
för port 10
!
Den största och vackraste bland huvudstadens salu-
hallar, uppförd 1890, arkitekt var Samu Pecz. Sedan
den renoverats och öppnats 1994 har den varit turis-
ternas populäraste och mest besökta köpställe. Intill
saluhallen, vid Frihetsbrons brofäste, ligger Ekonomi-
universitetets pampiga byggnad.
Kedjebron B2
ã 16, 86, 105 â 2, 19, 41
Huvudstadens första k-märkta bro i kvällsbelysning
med slottet i bakgrunden är nog ett av de vanligaste
kameramotiven i Budapest. Initiativet till brobygget
togs av greve István Széchenyi, konstruktionsarbe-
tet leddes av engelsmannen William Tierney Clark
och själva byggnadsarbetet av skotten Adam Clark
1839–1849. Andra världskrigets härjningar skonade
inte heller den här bron, som återuppbyggdes 1949
lagom till hundraårsjubileet av dess invigning.
Vetenskapsakademin C2
V. Roosevelt tér 9 â 2 ã 16
Den äldsta och viktigaste byggnaden vid Roosevelt-
torget. Sin perfekta form i nyrenässansstil fick den
efter berlinarkitekten Stülers ritningar 1862–1864. I
byggnaden finns utöver tjänsterummen en mycket
vacker sal med fresker av Károly Lotz, föreläsnings-
och sammanträdesrum samt ett värdefullt vetenskap-
ligt bibliotek. De symboliska statyerna i entrén och på
gavelfrisen över ingången är verk av bildhuggarna
Miklós Izsó och Emil Wolf.
Parlamentet C1
V., Kossuth tér 1–3 § 441 400
www.parlament.hu
2 Kossuth tér ã 15 â 2 ä 70, 78
Riksdagshuset, landets största byggnad, reser sig
vid Donau. Den nygotiska byggnaden uppfördes
1884–1904, arkitekt var Imre Steindl. Huset har 691
rum, det är 268 m långt och kupolens höjd är 96 m.
Trapphuset pryds av fresker av Károly Lotz och sta-
Runt om i Budapest träffar du på
ståtliga lejonskulpturer – stadens ”liv-
vakter” – som parvis beskyddar olika
byggnader. De flesta hittar du uppe vid
slottet, men Kedjebrons fyra lejon är helt klart de
mest kända.
tyer av György Kiss. Munkácsy-salen, – i anslutning
till presidentens kontorsrum –, är platsen för Parla-
mentets mest betydande konstverk, “Honfoglalás” av
Mihály Munkácsy. Sedan några år tillbaka förvaras
riksregalierna här: Stefanskronan, spiran, riksäpplet
och renässanssvärdet.
Frihetsmonumentet C3
XI. Gellértberget
ã 7, 86 â 18, 19, 41, 56
Den 14 m höga statyn, ett verk av efterkrigstidens
ledande skulptör, Zsigmond Kisfaludi-Strobl, restes
1947 till minne av landets befrielse. Trots att efter-
krigstiden även betydde början på sovjetregimen i
landet, togs frihetsmonumentet inte bort efter system-
skiftet 1990, eftersom det ansågs ha blivit en organisk
del av stadens panorama. Vid foten av kvinnogestal-
ten som höjer en palmkvist mot himlen ser man två
symboliska figurer – allegorier av framåtskridandet
och kampen mot det onda.
S:t Gellérts staty C3
XI. Gellértberget ã 7, 86 â 18, 19, 41, 56
På Gellértbergets sluttning, mitt för Elisabetbron restes
statyn av biskop Gellért. Enligt legenden dog han mar-
tyrdöden på 1000-talet då hedningarna, som han ville
kristna, stoppade honom i en tunna, som de sedan lät
rulla utför berget. Statyns skönhet förstärks av den halv-
cirkelformade kolonnaden och den naturliga källa som
vid foten av statyn bryter fram i form av ett vattenfall.
I Vetenskapsakademins vackra konsert-
sal med utmärk akustik kan du njuta av
kammarkonserter under Vårfestivalen.
Parlamentet
Vetenskapsakademin
www.budapestinfo.hu 27
Duna Bella och Dunai Legenda –
kryssning och sight-seeing på 30 språk samt
“Middag vid levande ljus” och musik ombord
på Legenda Kft:s nybyggda “glasbubble”
– fartyg;
www.legenda.hu (§ 266 4190).
Duna Bella oc
kryssning och
“Middag vid
på Legenda K
– fartyg;
!
Frihetsmonumentet
www.budapestadventure.com
Sevärdheter & sightseeing
28
Lics vinkällare, Budafok
Museiparken för järnvägtrafik
Budapest på
tre dagar
RIVERRIDE
Upplev Budapest på ett nytt och spännande
sätt med kontinentens första sightseeingbuss
som tar sig fram både på asfalt och vatten. Under
”landturen” ser du Pest-sidans många sevärdheter,
sedan kör bussen ner i floden och du får uppleva
Margaretaön och panoramat över Buda från vatt-
net. Under den två timmar långa turen berättar
guiden om alla sevärdheter. Bussen kör fem turer
per dag under sommarsäsongen, fyra under vinter-
säsongen (www.riverride.hu).
RIVERRIDE
Upplev Budap
sätt med kont
som tar sig fram b
!
Budapest brukar snabbt charma sina besökare och
har man några dagar till på sig finns det massor kvar
att se och uppleva när man väl sett världsarven.
Ta ditt 72 timmars Budapestkort och kom i gång!
Parlamentet är den viktigaste byggnaden på Pest-
sidan. Både dess nygotiska yttre och påkostade inre
är fascinerande. Här förvarar man kröningskronan
(Stefanskronan), riksäpplet och spiran (den över
1000 år gamla, guldbroderade kröningsmanteln finns
på Nationalmuseet i Pest).
Inte långt härifrån ligger Stefansbasilikan, den
största kyrkobyggnaden i Budapest, med den förste
ungerske kungens, S:t Stefans, mumifierade högra
hand, som är de religiösa ungrarnas viktigaste relik.
Från basilikans kupol får man ett 360 graders per-
spektiv över Budapest.
Efter fem minuters promenad från Basilikan ner
mot Kedjebron når man den vackra barockbyggna-
den Duna Palota från 1895. Byggnaden var hem för
Lipótvárosi Casino. Med sina 292 sittplatser används
den idag för klassiska konserter och folkloreföreställ-
ningar.
På den närbelägna Andrássyavenyn ligger Ope-
ran, kanske den vackraste byggnaden i staden. Den
är värd ett besök enbart för sitt vackert restaurerade
trapphus och andra utsmyckningar, men missa inte
heller en kvällsföreställning! Operan har en utmärkt
akustik och såväl klassikerna inom opera och balett
som samtida mästares verk står på repertoaren så
gott som varje kväll.
Den som är intresserad av transporthistoria och
gamla och nya transportmedel kommer att få ut myck-
et av ett besök på Transportmuseet i stadsparken. I
museets samling finns många unika sevärdheter från
gamla bilmodeller till en rymdskeppskabin och mu-
seets samling av tåg-, bil- och båtmodeller är världs-
berömd. I Museiparken för järnvägstrafik, där över
hundra veteranvagnar och -lok är utställda, kan man
till och med få köra ett tåg.
Museet och utgrävningarna i romarnas Aquincum
visar upp minnen från romartiden. Bland ruinerna av
den gamla provinsstaden kan vår fantasi lätt återupp-
bygga den livliga romerska staden med dess bad,
amfiteatrar och militärpatruller.
Till en senare epok – renässansens, barockens
och klassicismens tid – för oss den omfattande mö-
belutställningen på slottet i Nagytétény. Inte långt
därifrån ligger stadsdelen Budafok, känd för sin vin-
kultur. I de enorma vinkällarsystemen med flera kilo-
meter långa gångar mognar en rad förnämliga viner.
Besöket där, inklusive vinprovning, tar minst en halv
dag i anspråk.
En annan dag ger besöket i Memento Park en
annorlunda upplevelse. Gigantiska statyer och min-
nesmärken, hopsamlade från landets alla delar, men
främst från Budapest, alla i kommunismens anda, ut-
gör en enastående och förbryllande samling.
Budapest är också en badort. Stadens unika term-
alvattenkällor omnämns redan av 1500-talets resenä-
rer i deras resedagböcker. Ett av de turkiska baden är
Rudasbadet, vars ursprungliga byggnad används än
idag. Det mest eleganta är Gellértbadet med kolsy-
rebad, utomhusbassäng, termalbassänger och medi-
cinska behandlingar av mycket hög standard.
www.budapestinfo.hu
Sevärdheter & sightseeing
29
Budapest sightseeingtur
HOP ON HOP OFF
Turens språket kan väljas fritt
Varje dag 10:00 - 17:30
Var 30 minuter
KLASSISK
B
Ä
S
T
A
P
R
I
S
E
T
B
u
d
a
p
e
s
t

C
a
r
d
a
c
c
e
p
t
e
r
a
s
Turer i hel Ungern
med jätterabatter
Du kan spara mer än turens pris om du
förbrukar några av våra bonus!
5 i 1 paket
š
City-tur biljett för 24 timmar
š
Fri båtbiljett
š
Fria promenader
š
Ytterligare bonus (20-60% rabatt)
š
Och mycket mer…
2 timmars-sightseeingtur
3 timmars-sightseeingtur
Turen går från sightseeing-bussens
hållplats vid Erzsébettorget
M1 M2 M3 metrolinjernas station vid Deáktorget
Resebyrå Program Centrum
Mobil: 06 20 9449-091 Telefon: +36 1 317-7767
E-mail: sales@programcentrum.hu
Web: www.programcentrum.hu
(Promenad i slottskvarteret)
Fler sevärdheter
Promenaderna, museibesöken och badandet kan
alltid kryddas med att man stiftar närmare bekantskap
med några ovanliga restauranger eller konditorier.
Bland konditorierna kan man nämna det nyrestau-
rerade och nyöppnade anrika Mozart på Erzsébet-
boulevarden. Café Gerbeaud vid Vörösmarty-torget
är stämningsfullt och elegant och på Café Zsolnay på
Hotel Radisson SAS Béke serveras läckerheterna på
porslin från den ungerska porslinsfabriken Zsolnay.
Budapest – en stad som bara kan älskas!
hustru, drottning Elisabet, som var mycket populär i
Ungern. 1945 sprängdes bron av de tyska trupper-
na under deras reträtt. Sin nuvarande form fick den
1964, när den återuppbyggdes under ledning av ar-
kitekten Pál Sávoly.
Gozsdu Udvar C2
VII. Området mellan Király-gatan och Dob-gatan
È 2 ë Deák tér ã 9 ä 74
Innerstadens nyrenoverade sevärdhet hittar vi i när-
heten av Deák Ferenc-torget.
Gozsdu Udvar (Gozsdu-gården), som sträcker sig mel-
lan Király 13 och Dob 16, ligger i ett område som domi-
neras av kulturhistoriska byggnader som Musikaliska
akademin, Operan och teaterdistriktet “Pesti Broad-
way”. Arkitekten bakom husen i jugendstil från 1902
var Győző Czigler (som också ritade Széchenyibadet)
och uppdragsgivaren var advokaten Manó Gozsdu av
makedonsk-rumänsk härkomst. Gozsdus syfte var att
erbjuda bostäder till studenter från Rumänien.
Donaupalatset (Duna Palota) C2
V, Zrínyi utca 5
§ 317 1377, 317 2754 â 2 ã 16, 105
Mellan S:t Stefansbasilikan och Kedjebron ligger den
här byggnaden i nybarock från 1895 ritad av arkitek-
ten Vilmos Freund. Den fungerade som societetshus
i stadsdelen Lipótváros och man spenderade miljoner
på kultur och att hjälpa fram unga talanger.
Här uppträdde de mest kända kulturpersonlighe-
terna och föreställningarna höll hög klass.
Byggnaden har byggts om flera gånger, den nuva-
rande formen fick den 1941.
I teatersalongen ger man idag folkloreföreställning-
ar och klassiska konserter.
Elisabetbron C3
ã 5, 7, 7E, 8, 173, 78, 86 â 2, 18, 19, 41, 118
När bron byggdes 1903, var den här graciösa bron
världens längsta hängbro och rekordet höll den ända
till 1926. Bron fick sitt namn efter kejsar Frans Josefs
www.budapestadventure.com 30
Sevärdheter & sightseeing
Multi-walking-tour
in Buda & Pest
U
-
0
0
0
2
8
7

(2,5 hours)
best price in town
Buda-walking-tour: every
uneven days (1
st
,3
rd
,5
th
…of the month)
Tour starts at: 10:00 / Szentháromság
square 6. (House of Hungarian Culture)
Pest-walking-tour: every
even days (2
nd
,4
th
,6
th
…of the month)
Tour starts at: 10:00 / Sütő u. 2.
(at Deák square, next to tourinform office)
Travel and Event Management i n Hungary and Worl dwi de
h - 1023 8udapcst, FraukcI Lcé út 51-53. · 0ííicc epcuiug heurs:
Meu-Fri: 9:00-18:00 · IcI: +36 1 299 0807, +36 1 299 0808 · 0-24h
MebiIc: +36 70 282 07 10
Ask íer merc teurs & iuíermatieu at MüLIIC0 IkA¥£L C£hI£k
iuíe@muItigeteurs.cem · www.muItigeteurs.cem
TMAMEL CEWTEM
,.« -». ¸.;..-,
wLLT¡GC
.

·
~
.
.
:
.
.
.
.
×
z

·
´
CkAII5
with
Budapest
Card!
iiiiiinnnnnn Buda
price in
Buda- -wa Buda wa
uneven days
Tour startss at
e 6. (Ho
st- -wa
E
n
glis
h

L
a
n
g
u
a g
e
eeven day
Tour sta Tour sta
bbbbbbes bb t p
To To To To T ur sta
squ sss are
Pe
d
o
n
l
y

2
9
9
0
H
U
F
Våra vackra broar är populära kameramotiv,
men de absolut bästa fotona över broarna tar
du uppifrån Fiskarbastionen!
Våra vackra
men de absol
du uppifrån F
!
I det här speciella byggnadskomplexet med elva
bostadshus finns i dag gallerier, caféer och konstsa-
longer och här anordnar man konserter och gastro-
nomidagar.
Greshampalatset C2
V. Roosevelt tér 5–6 â 2 ã 16, 105
Den vackra byggnaden i jugendstil byggdes på upp-
drag av det engelska försäkringsbolaget Gresham
1907. Arkitekter var bröderna József och László Vágó
samt Zsigmond Quittner och det förra sekelskiftets
modernaste lyxvåningar och kontor inreddes då i
huset. En av palatsets många statyer på framsidan
avbildar Londonbörsens grundare, Sir Thomas Gres-
ham. Efter en total renovering öppnades 2004 lyxho-
tellet Four Seasons i byggnaden.
Geologiska institutet F2
XIV. Stefánia út 14 2 Stadionok ã 7 ä 75, 80
Den här byggnaden – kanske den vackraste ju-
gendbyggnaden i Budapest – uppfördes efter Ödön
Lechners ritningar 1899. Det ljusblå keramiktaket och
utsmyckningarna i blått kakel från Zsolnayfabriken
harmoniserar fint med den gulbruna fasaden. Mitt på
taket står en vacker staty med tre mansfigurer som
håller en jordglob. På institutet finns ett museum med
en omfattande mineralsamling.
Ungerska Jugendhuset C2
V., Honvéd u. 3 ã 15 â 2 2 Kossuth tér ë Arany
János utca
I arkitekten Emil Vidors vackra “Bedő-hus” från 1903
finns en intressant utställning på 600 m2 om ungersk
jugend. I den nyrenoverade byggnaden med vacker
inredning finns också en liten butik och ett café.
Pojkarna från Pál-gatan D3
VIII. Práter utca 15 ë Ferenc körút â 4, 6
Vid hundraårsjubileet av boken med samma namn, skriven
av Ferenc Molnár och översatt till 35 språk, reste man en
staty i åttonde distriktet, vid Práter utca 15. Statyn skildrar
en av bokens mest kända händelser, den s.k. “einstand”,
där Pásztor-bröderna tittar på pojkarna från Pál utca när de
spelar kula på museigården. Skulptören är Péter Szanyi.
Konstverkets speciella placering i den luggslitna
miljön återspeglar atmosfären vid förra sekelskiftet.
Frihetsbron C3
ã 15, 86 â 2, 18, 19, 41, 118
Bron kallades ursprungligen Frans Josefbron och byggdes
1899. Efter andra världskrigets härjningar var den här bron
den första som återuppbyggdes redan 1946, då den hade
fått de minsta skadorna. Vid den genomgripande restaure-
ringen behöll man alla ursprungliga utsmyckningar som till
exempel de mytiska turulfåglarna och riksvapnet.
Frihetstorget (Szabadság tér) C2
V. Szabadság tér ã 15 â 2 2 Kossuth tér ë Arany
János utca
Ett av stadens mest imponerande torg omges av vackra
byggnader: Mitt emot Riksbankens utsmyckade väggar
ligger TV-huset (före detta Börsen) i eklektisk stil. Båda
byggdes 1905 efter ritningar av greve Ignác Alpár. USA-
ambassadens byggnad byggdes 1899–1901. Framför
den står monumentet till minne av andra världskrigets
stupade sovjetiska soldater – det enda monument som
inte blivit bortflyttat. Fortsätter vi in på Aulich-gatan kom-
mer vi till Batthyány-monumentet. Efter upproret 1848
avrättades här landets första premiärminister Lajos
Batthyány 1849. Tar vi sedan Vécsey-gatan på väg mot
Kossuth Lajos-torget vid parlamentet passerar vi det lilla
Vértanúk-torget. Här står statyn av Imre Nagy, den av-
rättade ledaren för upproret 1956.
Vill du se fler vackra jugendbyggnader i
Budapest? Då ska du ta dig till den tidi-
gare postsparbanksbyggnaden (Posta-
takarékpénztár, V. Hold utca 4), Gel-
lértbadets entréhall och Konstindustriella museet
(Iparmûvészeti Múzeum).
Aquaworld Budapest
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 760 | +36 1 2313 772
E aquaworld@aqua-world.hu | www.aqua-world.hu
One of the biggest indoor water theme parks offers unforgettable entertainment to
visitors of every age throughout the year. Te water fun-center is covered by a 72-meter
wide five-storey high mega-dome, can host 1800 guests, has 15 different pools among
which you can find a real surfing pools, (almost nowhere else in Europe), 11 slides,
a whole little universe of saunas, a kids’ heaven and during the summer, a beach, too.
Exciting novelties
• Refresh your summer party memories!
Enjoy the pleasures of music and spa together in
a perfect party combo with DJ Leonardo! Every
Friday and Saturday from 5 p.m. till 10 p.m.
• Aqua scooter
• Ball on the water
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Location
Northern part of Budapest, just off the Pest side bridgehead
of Megyeri Bridge along the new M0 ring.
How to get there
Take the free shuttle bus which runs every day between
Heroes’ Square and the waterpark.
Aqua-fun all year round
2313 772
her i r i r in he
Everyyyy Everyy ver
m.
www.budapestadventure.com 32
Szentendre
Szentendre har bevarat sin enhetliga
stadsbild från 1700- och 1800-talet.
Den lilla ortens dragningskraft beror på
det vackra läget, närheten till Donau,
arkitekturen och de historiska minnes-
märkena. I årtionden har konstnärer,
målare och skulptörer flyttat hit, verkat i
konstnärskolonier och inspirerats av at-
mosfären i staden. Det är en stad som
älskar och skämmer bort sina besökare
med en mängd underbara vyer.
Skanzen – Ungerns första och mest
intressanta friluftsmuseum – ligger.
Här finns också en kunnig personal,
som gärna berättar mer om vardags-
livet och festerna i det gamla bonde-
samhället.
Visegrád
Visegrád är dåtid, nutid och
framtid på en och samma gång.
Här gick en gång romarrikets
gränslinje (limes) och ruinerna
av vakttornen kan man fortfa-
rande se längs Donau. Vår för-
ste kung, S:t Stefan, grundade
ett kloster här och orten blev
snart ett andligt centrum med
en biskopskyrka, vars ruiner
man kan se på Borghöjdens
Martonvásár
I Budapests omgivningar
hittar du sevärdheter vart
du än åker: Närmast ligger
Szentendre och Donaukrö-
kens vackra städer i norr, i sydväst
förflyttas du årtusenden
tillbaka i tiden, i söder
finns minnen
av Beethoven och i nordöst ligger en
liten barockstad med “Sissi”-minnen.
Budapests I B
Utflykter från Budapest
Esztergom
Över en miljon turister besöker staden, som grundades
för över tusen år sedan. Esztergom var landets första
huvudstad där vår förste kung, Stefan, döptes, där hans
hedniske fiende, den besegrade Koppány, straffades ge-
nom att huggas i fyra delar och där ungerska kungar och
kyrkans män hade sina högsäten i århundraden. Man har
inrett ett museum i borgen, vars nyrenoverade praktsal
används vid vetenskapliga kongresser och konferenser.
Skatterna i katedralens skattkammare drar ock-
så till sig många besökare. I närheten av kyrkan
har man rest en staty av S:t Stefan, som har blivit
en viktig del av panoramat, inte minst i kvällsbe-
lysning.
To
p
p
tip
s
www.budapestinfo.hu 33
Utflykter från Budapest
Donaukröken
Men Visegrád är inte den enda sevärdheten i Do-
naukröken. På den motsatta sidan av floden – dit man
kan ta en färja – ligger samhällen som Nagymaros,
Kismaros, Verőce och skogsområdet Börzsöny, där
man kan göra fina utflykter.
Donaukröken ligger mellan bergsområdena Börzsöny,
Visegrád och Pilis och här ligger ett 60-tal samhällen.
Bland dem hittar vi staden Vác med en vacker strandpro-
menad nere vid floden och en fint renoverad stadskärna.
Martonvásár
Vid motorvägen M7, bara tre mil från Budapest, lig-
ger den lilla orten Martonvásár. Familjen Brunszviks
g ä s t f r i h e t
och kärlek till musik har gjort staden berömd runt om
i Europa. Det var familjens passion för musik som
gjorde att Beethoven kom hit som gäst och musik-
lärare i det vackra slottet, som ursprungligen byggts
i barockstil men senare byggdes om i nygotisk stil.
Martonvásár är Beethovenkultens centrum än idag,
slottets museum visar hans liv och i den vackra och
välskötta slottsparken äger klassiska konserter rum
på somrarna.
Százhalombatta
Om vi gör en annan utflykt från Budapest, den här
gången i sydvästlig riktning, kan vi resa flera årtusen-
den tillbaka i tiden. I staden Százhalombatta finns det
minnen från järnåldern, från den så kallade hallstatt-
kulturen. Enorma bål tändes längs Donau för att he-
dra de bortgångna och askan grävdes ner i speciellt
utformade gravkullar med en särskild teknik. Tack
vare att en av gravkullarna bevarats i sin helhet fram
till våra dagar har man kunnat rekonstruera den tro-
liga begravningsceremonin. Inne i gravgången kan
besökaren med hjälp av ljud- och ljusspel uppleva
den fyratusenåriga sorgen.
Med Volánbusz bussar från stationen Újpest-Városkapu på T-banans linje M3
tar man sig lätt till Esztergom och Visegrád i Donaukröken. Från ändhållplat-
sen Örs vezér tere på T-banans linje M2 kan vi resa med samma bussbolag till
Gödöllô och från Batthyány tér tar pendeltåget HÉV oss till Szentendre.
Med Volánbus
tar man sig lä
sen Örs vezér
Gödöllô och f
!
Donaukröken
M Vi ád ä i t d d ä dh t i D
och kärl
i Europa
gjorde a
lä i
Ytterliogare sevärdheter
Man har dock inte bara rekonstruerat
döden utan även livet för fyratusen år
sedan. Förutom återuppbyggda stugor
med järnålderns inredning och klädes-
plagg har man tack vare bevarade frön
kunnat rekonstruera järnålderns matsedel. Var tred-
je söndag från maj till september anordnas speciella
familjeprogram i den här arkeologiska parken.
Gödöllő
Åker man i stället tre mil mot nordöst kommer
man till den lilla staden Gödöllő. Det nyrestau-
rerade barockslottet här var en favoritplats för
Frans Josefs hustru Elisabet, ungrarnas mest
omtyckta drottning, “Sissi”. I det vackra slottet,
som ursprungligen ägdes av familjen Grassalko-
vich, finns en intressant utställning och här äger
musikfestivaler och andra kulturevenemang rum.
Under perioden 1785–1867 var en barocktea-
ter verksam i slottets södra flygel. Efter en omfat-
tande renovering ger man operaföreställningar
igen på Ungerns enda teater från den här tiden
(teatern kan också besökas vid andra tider).
sluttningar. Utsikten
är imponerande –
det här är ett av de
vackraste partierna
längs Donau.
I de utgrävda
brunnarna har man
kunnat identifiera
trädgårdens växter,
som man nu håller
på att plantera i pa-
latsets trädgård.
Den enda landsomfattande museisamlingen om scoutrörelsen flyttade 2009
från Budapest till stadsmuseet i Gödöllô (Szabadság tér 5). Utställningens
namn: Den ungerska scoutrörelsens historia från 1910 till våra dagar.
Memento Park
Mementoparken är inte bara ett
speciellt museum utan också en
helt annan värld!
Den påminner oss om diktaturens
fall genom att presentera tiden för
kommunistdiktaturen.
En utmärkt presentation av
socialismens statyer som togs
bort från Budapests gator och
torg 1989-90. En av stadens
mest intressanta sevärdheter som
ger en sista blick bakom ”Järnridån”.
Flera hundra ton kommunism!
- Statyparken
Öppet varje dag
från 10.00 till solnedgång.
Inträde: 1500 Ft,
studenter 1000 Ft.
Adress: Hörnet Balatoni út/
Szabadkai utca (distrikt XXII.
– södra Buda)
www.mementopark.hu
Guidad rundvandring på engelska (50 minuter)
Samling: Mementoparkens ingång.
Tider: Varje dag året om 11.45, mars-oktober dessutom
12.45 och 13.45, juli-augusti dessutom 15.45 och 16.45.
Pristillägg: 1200 Ft/person.
a./ Buss 150 från hörnet Fehérvári út/
Bocskai út (Allee Shopping Center,
hållplatsen för spårvagn 4, 18, 41,
47, 61) mot Campona. Bussen avgår
var 20:e minut (veckoslut var 30:e).
Resan till hållplatsen Memento Park
tar 25 min.
b./ Bussarna 710, 720, 721, 722
från järnvägsstationen Kelenföld
(hållplatsen för buss 7E, 173E och
för spårvagn 19, 49). Resan till
hållplatsen Memento Park tar 10 min.
Med direktbuss till Mementoparken
Bussen avgår dagligen 11.00 (juli-augusti även 15.00) från
hållplatsen märkt med skylten ”Memento Park” på Deák-torget
( ), Biljettpriset (4500 Ft, studenter 3500 Ft) inkluderar
inträde till Mementoparken och återresa till Deák-torget. Biljetten
köper man på bussen.
Statyparken
Allegoriska verk
som ”Ungersk-
sovjetisk vänskap”
och ”Befrielsen”,
arbetarrörelsens
personligheter,
Röda armésoldater
samt Àera gigantiska verk. Lenin, Marx,
Engels, Dimitrov, kapten Ostapenko, Béla Kun
och kommunistvärldens andra kända namn.
Hederstribunen och Stalins stövlar.
Norra baracken
Fotoutställning om
upproret 1956 och om de
politiska förändringarna
1989-90. I biografen
visas ¿lmen ”Az ügynök
élete” (”Agentens liv”)
om hemliga polisens verksamhet under
kommunistregimen: Uppbyggnaden av
angivarsystemet, avlyssning, husrannsakan,
telefonavlyssning.
Souvenirbutiken Röda stjärnan –
Red Star Store
En skattkista med varor som påminner om
kommunisttiden. Sovjetiska souvenirer,
brännvinsÀaskor, cigarettändare, Röda arméns
medaljer och mössor. Roliga t-shirts, koppar,
vykort och af¿scher. Trabantmodeller, Lenin-ljus,
retrosouvenirer
från 50-, 60- och
70-talet. ”Best of
Communism” (CD
med marschmusik),
dokument¿lmer
och mycket annat
smått och gott.
Trabanten
Det är fritt fram
att sätta sig i den
östtyska ”folkbilen”
och uppleva
Trabantkänslan.
...och med lokaltraÀken
Tid för avkoppling! På de följande sidorna hittar du flera tips
för dig som inte bara är intresserad av museer utan också
vill smaka ordentligt på Budapest. Vi guidar dig i badens och
konditoriernas värld, tipsar om fritidsaktiviteter och ger shop-
pingförslag.
Vila & rekreation
Fritid
Hälsobad grottor
Caféer, nöjeslokaler
Shopping
F itid
Shopping
www.budapestinfo.hu 37
Hälsobad grottor
Budapest är en stad fylld av hälsobad. Även om man
har grävt fram ruiner av badanläggningar från romarti-
den, kan man inte tala om en utbredd badkultur förrän
under den turkiska ockupationen på 1500- och 1600-
talet. De fyra turkiska bad som fortfarande fungerar
som bad (Császár, Király, Rác och Rudas) är alla
arkitektoniska mästerverk från den turkiska tiden.
Budapestkortet ger rabatterad entré
till flera inom- och utomhusbad.
Måste ses
Vid “Inträde” anger vi lägsta och högsta pris (det finns många olika varianter).
Priserna är från november 2009. Om hälsovattnets innehåll av mineraler och rekommendationer hittar ni
information på ungerska, engelska och tyska på hemsidan www.budapestspas.hu
Med Budapestkortet kan du få rabatt på olika typer av massage.
Vid “Inträde”
Priserna är f
information p
Med Budapes
!
Gellértbadet g C3
XI. Kelenhegyi út 4–6
§ 466 6166
© 6–20
Turisternas favoritbad i Bu-
dapest. Redan från 1200-
talet finns det anteckningar
om hälsokällan här. Inne i
den ståtliga byggnaden kan
man beundra den ursprung-
liga inredningen i jugendstil
med konstfulla mosaiker, målade fönster och sta-
tyer.
ã 7, 86 â 18, 19, 41, 56
% 2200–3800 HUF
Gellértbadet g
XI Kelenhegyi út 4–6
Topptip
Grottsystemet på Slottshöjden a B2
I. Országház utca 16
Grottan är belägen under Slottshöjdens platta ovan-
del och är naturskyddsområde. Den intar en speciell
plats bland Ungerns grottor, eftersom det är landets
största underjordiska grottsystem i kalksten.
ã 16A % 150–300 HUF
Labyrinten på Slottshöjden b B2
I. Úri utca 9 § 489 3281, 212 0287 © 9.30-19.30
Den 1200 meter långa grott- och källarsystemet under
Slottet är med på UNESCO-s Världsarvslista. Bland
halv million år gamla klippor och historiska väggar
väntar olika äventyr på besökaren både dag och natt.
Utställning om labyrintfresker från olika epoker.
Söndag förmiddag: barnlabyrint med spännande lek
och äventyr.
ã 16A % 1500–2000 HUF
Danubius Health Spa Resort Helia c A3
XIII. Kárpát utca 62–64 § 889 5820 © 7–22
Det fyrstjärniga termalhotellet i nordisk stil vid Donau
på Pestsidan bjuder på en vacker utsikt över Marga-
retaön och Budas kullar och berg. Här finns ett popu-
lärt fitnesscenter med fyra bassänger, bastu, ångbad,
gym och solterrass.
ä 79 % 3500–5200 HUF
Danubius Health Spa Resort Margitsziget,
Danubius Grand Hotel Margitsziget d A3
XIII. Margaretaön
§ 889 4914 © 6.30–21.30
Båda hotellen på den vackra Margaretaön är idealiska
för själslig och kroppslig vila. Långt borta från stadens
larm och buller, men samtidigt nära centrum, erbjuder
de två hotellen sina gäster all tänkbar service.
ã 26 â 4, 6 % 6500–7700 HUF
Királybadet e B1
II. Fő utca 82–84
§ 201 4392
© Må, On 7–18 (damer), Ti, To, Fr, Lö 9–20 (herrar),
Sö 9–20 (gemensam)
Badet byggdes förmodligen för paschan Arslan 1565.
Det är ett av de sällsynta minnena från den turkiska
tiden, som visar upp det ottomanska rikets badkultur
i oförändrat skick.
2 Batthyány tér ã 60, 86 % 500–2600 HUF
www.budapestadventure.com 38
Hälsobad grottor
Széchenyibadet i D1
XIV. Állatkerti út 11
§ 363 3210
© Termalbadets herr- och
damavdel ni ngar–varj e
dag 6–19, simhallen–
varje dag 6–22
Széchenyi-badet är en
av Europas största bad-
anläggningar och med
sina 15 bassänger och
den mest avslappnade
badmiljön i staden är det
ett måste på listan över
Budapests sevärdheter.
Schackspelarna i den
vackra utomhusbassäng-
en, den romerska bas-
sänghallen och de stora basturna utgör de mest
kända delarna av badet.
È Széchenyi fürdő ä 70, 72 % 2250–3500 HUF
Rudasbadet h B3
I. Döbrentei tér 9
© herrar: Må, On, To, Fr 6–20, damer: Ti 6–20,
gemensam: Lö–Sö 6–17, (nattbad Fr–Sö 22–4)
November 2005 återöppnades den turkiska delen
av badet efter flera
års renoveringsar-
bete. Den ursprung-
liga anläggningen
från 1500-talet är
fortfarande i bruk.
Under den turkiska
kupolen som är 10 m i diameter och hålls av 8
pelare finns den åttkantiga bassängen. I lobbyn
kan hälsovatten drickas som kurbehandling.
ã 5, 7, 8, 86 â 18, 19, 41, 56
% 1500–2800 HUF (nattbad 2500 HUF)
Rudasbadet h B3
I Döbrentei tér 9
Topptip
Cinetrip SPArty – en kavalkad av
musik, vatten och ljus en gång i
månaden på ett av våra berömda
bad, där musiker, DJ, lasershow och
individuella uppträdanden står för
underhållningen. www.cinetrip.hu
Széchenyibadet iD1
XIV Állatkerti út 11
Topptip
Ramada Resort Budapest
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 600
E reservation@aqua-world.hu | www.ramadaresortbudapest.hu
Ramada Resort
Budapest
Location
The water theme park is located in the
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day bet-
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
Ramada Resort Budapest is a four-star superior confer-
ence and wellness hotel offering unique services: it has
309 rooms with internet connection; a conference centre
with a capacity of almost 1000; an independent spa, well-
ness and fitness unit; indoor and outdoor car parks with a
capacity of almost 1000 and direct access to Aquaworld,
one of the biggest indoor water theme parks in Europe.
the he the
p ppp p
est
d dd d
Lukácsbadet f A3
II. Frankel Leó utca 25-29 § 326 1695
© Må–Fr 6–19, Lö–Sö 6–17
Den här populära badanläggningen byggdes på
1800-talet men har sina rötter i den turkiska badkul-
turen. En del av anläggningen utgörs av termalbadet
Császár (= kejsare) från 1500-talet.
ã 86 â 17, 4, 6 % 1800–2900 HUF
Rácbadet j B3
I. Hadnagy utca 8–10
Badets ursprung går tillbaka till kung Mattias tid på
1400-talet och under den ottomanska ockupationen
blev det ett turkiskt bad (hamam). På 1860-talet bygg-
des det sedan om efter arkitekten Miklós Ybls förslag.
Under renovering.
Ramada Plaza Budapest k A4
III. Árpád fejedelem útja 94 § 436 4100
© Vardagar året runt 6.30–21.30
Det här eleganta termalhotellet som ligger nära Do-
nau på Budasidan erbjuder sina gäster simhall, bas-
sänger med termalvatten, ångbad, bastu och jacuzzi.
â 1 ã 106 â Árpád híd % 4500–5500 HUF
Szemlőhegygrottan l A4
II. Pusztaszeri út 35 § 325 6001 © Må, On–Sö 10–16
Grottan uppstod en gång som en följd av konvul-
sioner i jordens inre. Det är den andra grottan i Bu-
dabergen som är öppen för allmänheten. De unika
droppstensformationerna, “ärtstenarna”, har bildats
där det varma källvattnet bryter igenom kalkstensklip-
pan. Grottans svala och fuktiga luft har en välgörande
effekt på sjukdomar i luftvägarna.
ã 29 % 600–1350 HUF
www.budapestinfo.hu 39
Hälsobad grottor
Pálvölgy-
grottan m A4
II. Szépvölgyi út 162
§ 325 9505
© Ti–Sö 10–16.15
Den vackra dropp-
stensgrottan är en av
de grottor i Budaber-
gen som är öppna för
allmänheten. I landets
tredje största grotta
(där en sträcka på 1
km är besökbar) kan vi beskåda speciella dropp-
stensformationer.
ã 65 % 750–1350 HUF
BADENS NATT
En enda biljett och besök på de tre mest kända baden i Budapest under en och samma natt? Det kan du
göra under Badens natt. Förutom stadens stora tillgång – det varma vattnet som värmer både kropp och
själ – bjuds gästerna också på vattenbio, live-konsert och andra program ända in på småtimmarna denna natt.
Det går också bra att dansa bland bassängerna! www.furdokejszakaja.hu
BADENS NAT
En enda biljet
göra under Ba
jäl bj d ä
!
Efter att ha sett utsidan vill många
även se insidan och grottorna under
Budapest bjuder på den möjligheten.
Den som är lite bekväm av sig kan pro-
menera i de utbyggda gångarna bland
Szemlôhegyi- och Pálvölgyi-grottornas fantasieg-
gande klippor, kristaller och droppstenar. Den mer
äventyrlige kan utforska de smalare och mycket
spännande gångarna tillsammans med erfarna
guider.
Övigra bad och simhallar
Pünkösdfürdőbadet
Pálvölgy-
grottan m A4
Topptip
Császár-Komjádi-simhallen n B1
II. Árpád fejedelem útja 8 § 326 1478
© 6–19
ã 6, 60, 86 â 17 % 900–1500 HUF
Csillaghegys friluftsbad och simhall o A3
III. Pusztakúti út 3 § 242 0754
© 6–20
â Csillaghegy % 1100–1600 HUF
Dagálybadet p A3
XIII. Népfürdő utca 36 § 452 4500
© 6–20
â 1 â Árpád híd ã 133 % 1600–2200 HUF
Alfréd Hajós- simhallen q B1
XIII. Margaretaön § 450 4200
© Må–Fr 6–17 (okt–apr 6–16), Lö–Sö 6–18
ã 26 â 4, 6 % 900–1500 HUF
Imre Nyékisimhallen r A4
XI. Kondorosi út 14 § 208 4026
© Må–Fr 6–20, Lö 6–18, Sö 6–17 (jun–aug: Lö–Sö
6–19)
ã 7 â 18, 41, 56 % 600–1200 HUF
Palatinusbadet s B1
XIII. Margaretaön § 340 4505
© Maj–aug 9–19
ã 26 â 4, 6 % 1800–2400 HUF
Pünkösdfürdőbadet t A3
III. Királyok útja 272 § 388 6665
© 31 maj–31 aug 9–19
â Pünkösdfürdő
ã 34, 145, 146
% 600–1200 HUF
Rómaibadet u A3
III. Rozgonyi Piroska utca 2
§ 388 9740
© Jun–aug 9–20
â Rómaifürdő
ã 34, 106
% 1000–2000 HUF
www.budapestadventure.com 40
Tack vare sitt läge är Budapest en mycket grön
huvudstad med goda möjligheter till ett aktivt fri-
luftsliv uppe bland Budas berg och kullar, på Marga-
retaön och i Pests vackra parker.
Med Budapestkortet kan du pröva på flera
utomhusaktiviteter till rabatterade priser.
TTTTTa kkkk ck vare iii sitt tt tt llläääge ääär BBB d udapest e TTTTTa
Fritid
Måste ses
Aquarena i Mogyoród B3
Mogyoród, Vízipark út 1 (nära Formel 1-banan Hung-
aroring) § 06 28 541 100 © från slutet av 23 maj till
31/08: 9–19
% 3800–5200 HUF
Aquaworld Budapest A3
IV., Íves út 16. § 231-3760 www.aqua-world.hu © 6–22
ã 30 % 1500-6900 HUF
Uthyrning av bringóvagnar B1
XIII., Margitsziget, Hajós A. sétány 1 § 329 2746
© 8–skymningen
ã 26 â 4, 6 % från 2680 HUF
Bergen i Buda A4
(Széchenyiberget, Svábberget, Jánosberget, Hárma-
shatárberget)
Huvudstadens nordvästra del med sina 400-500 me-
ter höga kullar, rena luft och skogar med anlagda, tyd-
ligt markerade stigar är naturvännernas Mecka.
ê Moszkva tér, därifrån kugghjulsbana eller stollift
Undrens palats (Csodák Palotája) A1
II., Fény utca 20–22 § 366 4044
© Må–Fr 9–17, Lö–Sö 10–18
â 4, 6 % 880–3800 HUF
Zoo B1
XIV. Állatkerti körút 6–12
§ 273 4901
www.zoobudapest.com
© Alla dagar 9–16 (jan–feb, nov) Må–To 9–17, Fr–Sö
9–17.30 (mar, okt); Må–To 9–17.30, Fr–Sö 9–18 (apr,
sep); Må–To 9–18.30, Fr–Sö 9–19 (maj–aug)
È Széchenyi fürdő ä 72 % 1290–5290 HUF
Cirkus C2
XIV. Állatkerti körút 12
§ 343 8300 www.fnc.hu
Information om föreställningarna ges på ovanstående
telefonnummer.
È Széchenyi fürdő ä 72
% 2200–2800 HUF
Gellértberget B3
Berget är ett mycket populärt utflyktsmål, främst på
grund av de vackra parkerna och det mäktiga pano-
ramat från utsiktsterrasserna men också för att olika
monument frammanar olika historiska epoker: S:t
Gellérts staty minner om de hedniska tiderna före
landets kristnande, Citadellet om det habsburgska
förtrycket efter det misslyckade frihetskriget 1848–49,
Frihetsmonumentet på bergets topp om åren strax ef-
ter andra världskriget.
ã 7, 86 â 18, 19, 41, 56
En interaktiv, vetenskaplig utställning i
en före detta, numera k-märkt industri-
byggnad. Ett fint tillfälle att uppleva
naturlagarna och fysikens spännande
värld. Underhållande och sevärt och en
verklig upplevelse för hela familjen!
Aquaworld – Vízibirodalom
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 760
E aquaworld@aqua-world.hu | www.aqua-world.hu
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Tickets already from 1200 HUF
AAquuuuawwwoorrld BBBuudaapppesstt
One of the biggest indoor water theme parks in Central
Europe offers unforgettable entertainment to visitors of
every age throughout the year. The adventure centre is
covered by a 72-meter wide 5-storey high giant dome,
can host 1800 guests, it has 15 different pools among the
unique in Europe surf pool, 11 slides, a Sauna World, Kids’
World and during the summer a beach, too.
Location
The water theme park is located in the
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day bet-
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
alom
ú 16 | | 36 1 231
d
www.budapestinfo.hu 41
Fritid
KINCSEM PARK
På Kincsem Park får du se vackra hästar och kanske också uppleva spänningen med att spela på hästar.
Traditionerna från den legendariska tiden inne i Budapest lever kvar på själva banan, men allt runt omkring
är supermodernt. Man kan välja olika platser att se loppen från läktaren, avskilt i fina loger eller från
restaurangbordet. Kincsem Park når man lätt från centrum med T-banan (M2 mot Örs vezér tere). Lördagar är
det trav och på söndagar går galopptävlingarna. www.kincsemrendezveny.hu
KINCSEM PARK
På Kincsem Pa
Traditionerna
är supermode
restaurangbordet.
!
Stadsparken (Városliget) D-E1
Pestsidans största grönområde och ett populärt mål för familjeutflykter och helg-
promenader. Området var en gång kunglig djurgård, men den övertogs av staden
på 1700-talet och de sumpiga delarna dränerades och planterades med träd. På
1800-talet anlade man en park här efter engelsk förebild och i samband med
tusenårsfirandet restes en rad imponerande byggnader och minnesmärken (Konstmuseet, Konsthallen,
Tusenårsmonumentet, Vajdahunyadslottet). Stadsparken har alla de egenskaper som gör en park populär,
här finns det något för alla åldrar – ett nöjesfält, en zoologisk trädgård, en cirkus, museer, hälsobad, en
konstgjord sjö och på vintern skridskobana.
È Hősök tere, Széchenyi fürdő ä 70, 72, 75, 78
Stadsparken (Városl
Pestsidans största gröno
d O åd t
Topptip
Isteras C1
WestEnd City Center Takgård
VI., Váci út 1–3
www.jegterasz.hu
© Sö–To 8–22, minihockey: Fr–Lö 22–24
ã 206 â 4, 6 ë Nyugati pu. % 800–1300 HUF
Népliget F4
Pestsidans största park sydöst om centrum anlades
på 1860-talet. Den fem km långa parken på 112 hek-
tar är med sina blommor och gräsmattor ett popu-
lärt ställe för promenader. Längs parkens stigar står
statyer och andra minnesmärken. En del av parken
utgörs av den så kallade Hundraårsparken (Cen-
tenáriumi park), som anlades vid hundraårsjubileet
av sammanslagningen av de två städerna Pest och
Buda. I parken ligger också ett planetarium, i vars 23
m stora kupol man håller föreläsningar om astronomi,
men också ger lasershower till klassisk musik eller
popmusik.
ë Népliget ã 103 â 1, 1A
Tropicarium Budapest A4
Campona Köpcenter
XXII. Nagytétényi út 37–43
§ 424 3053 © 10–20
ã 33 (från Móricz Zsigmond körtér),
214, 213 (från Kosztolányi Dezső tér)
% 1200–1900 HUF
Museiparken för järnvägtrafik A3
XIV., Tatai út 95
§ 450 1497, 238 0558
wwww.vasuttortenetipark.hu
Stolliften (Libegő) A3
Zugliget–Jánosberget
§ 394 3764
© varje dag 10–16
(utom måndagar udda veckor)
Ta en härlig åktur med landets
första sittlift som går mellan
Zugliget och János-hegy! Från
den övre stationen kan man
ta en kort promenad fram till
Barnjärnvägens station Já-
nos-hegy eller en kvarts promenad till utsiktstornet
Erzsébet (Elisabet).
ã 291 % 400–700 HUF
Stolliften (Libegő
Zugliget–Jánosberget
Topptip
Margaretaön B1
Den långsmala ön mellan broarna Margareta- och
Árpádbron har en historia som går tillbaka ända
till 1000-talet. Här finns stadens vackraste park
och en del intressanta byggnadsverk, det gamla
vattentornet (under UNESCO:s beskydd), mu-
sikfontänen, friluftsteatern, S:t Mikaels kyrka och
ruinerna av det kloster där prinsessan Margareta,
dotter till kung
Béla IV och
som ön uppkal-
lats efter, levde
fram till sin död,
samt ruinerna
av två kloster-
kyrkor. På ön
ligger också ett
friluftsbad, en
simhall, två ho-
tell och ett flera
r est aur anger
och caféer.
ã 26 â 4, 6
Margaretaön
Den långsmala ön mell
Topptip
www.budapestadventure.com 42
Fritid
Mer idrott
LöpFest (FutaPest) i Budapest – en ny sorts stadsrundtur!
Loppet passerar de vackraste sevärdheterna, som Hjältarnas torg (Hôsök tere), Andrássy-avenyn och
sträckorna utefter Donau både på Buda- och på Pest-sidan. Musiken ljuder, trummorna dånar och åskå-
darna hejar på bekanta och okända – vad mer behöver man för en stadsrundtur i god stämning? Efter målgång
anordnar organisatörerna en stor fiesta för deltagarna.
LöpFest (Futa
Loppet passe
sträckorna ut
darna hejar på beka
anordnar organisat
!
© 31/3–4/11: 10–18, 6/11–16/12.: 10–15 Måndagar
stängt.
ã 30, 120 â 14 % 300–2400 HUF
Nöjesfältet (Vidám park) D1
XIV. Állatkerti krt. 14–16 § 363 8310 wwww.vidampark.hu
© Må–To: 10–18, Fr 12–18, Lö–Sö 10–18
È Széchenyi fürdő ä 72
% 3300–4400 HUF
Gold’s Gym (Mammut 2 Shopping Center)
II. Lövőház u. 2–6 § 345 8544 © Må–Fr 6.45–22.45,
Lö–Sö 8–19.45 % 5200 HUF
Danubius Hotel Arena
XIV. Ifjúság útja 1–3 § 889 5282 © Må–Fr: 6.30– 22,
Lö–Sö: 7–21 % 2900 HUF
Danubius Hotel Flamenco
XI. Tas vezér u. 7 § 889 5761 © Må–To 7–22, Fr–Sö
7–21 % 1900–2900 HUF
Római Fit-Forma Stúdió
III. Monostori út 31 § 453 2901 © Må–Fr 7–22, Lö–Sö
8–16 % från 1200 HUF
GOKART
Budaring Gokart XI. Budaörsi út (vid blomster-
marknaden Floracoop)
§ 247 4747 © Må–Fr 11–22, Lö–Sö 10–22
% 2000–2500 HUF
SAKATEBOARD
Görzenál III. Árpád fejedelem útja 125 § 250 4800
© mars–oktober: Må–To 14–19.30 Fre: 12–19.30,
Lör–Sön: 9–19.30 % 400–600 HUF
RIDNING
Favorit Ridskola XVI. Mókus utca 23
§ 06 30 966 9992 © Ti–Fr 14–18, Lö–Sö 9–16.30
% 1400–2200 HUF
Petneházy Horse-Riding Center
II. Feketefej utca 2 § 397 1208
© Lö–Sö 12–17 % 2500–20 000 HUF
SPORTMAX
Fittness – wellness – squash
XII., Csörsz u. 14–16 § 248-2260 www.sportmax.hu
© Må–Fre: 6–22.30, Lör–Sön: 8–21.30
% 1870–2200 HUF
SQUASH
A & TSH I. Pálya utca 9 § 356 9530
© Må–Fr 7–23, Lö–Sö 9–21
% 1450–1750 HUF
TENNIS
Római Tennisakademi
III. Királyok útja 105 § 240 8616 © 7–22
% 2800–5000 HUF
Városmajors Tennisakademi
XII. Városmajor utca 63–69 § 202 5337
© Må–Fr 7–22, Lö 7–20, Sö 8–20
% 3700–5400 HUF
Vi kan testa vår skicklighet i att köra
dressin och på den 400 m långa banan
kan man också tävla. En utmärkt kraft-
mätning som till och med ger diplom!
Budapest Madness
§ +36 30 563 8239 www.budapestmadness.com Aktiv
och upplevelserik avkoppling för ungdomliga besökare.
BOWLING
Mammut Bowling Club
II. Lövőház utca 2–6 § 345 8300
© Sö–To 10–1, Fr–Lö 10–3 % 450–850 HUF
Strike Bowling Club
XI. Budafoki út 111–113 § 206 2754
© Må–To 14–1, Fr–Lö 14–3 % 690 HUF
FITNESSKLUBBAR
Astoria Fitness Stúdió
V. Károly krt. 4 § 317 0452 © Må–Fr 6.30–24, Lö–Sö
10–21 % från 1600 HUF
Bergbanan (Sikló) B2
Clark Ádámtorget–Slottet
© 7.30–22 (stängd måndagar jämna veckor)
ã 16, 86 â 19, 41 % 840–1450 HUF
Kugghjulsbanan A3
II. Szilágyi Erzsébet fasor 14–16
§ 355 4167 © 5–23
â 61, 59 % 270 HUF
Barnjärnvägen A3
Széchenyiberget och Hűvösvölgy
§ 397 5392 © öppet året om, från september
stängt på måndagar
ã 29 â 61 Kugghjulsbanan
% 300–700 HUF
Bergbanan
Clark Ádámto
© 7.30–22 (st
ã 16, 86 â1
!
www.budapestinfo.hu 43
Café New
York D2
VII., Erzsébet
körút 9–11
§ 886 6167
© 10–24
Café New York
är en annan klassiker bland caféerna i Buda-
pest. Det ligger sedan över hundra år i gatupla-
net på en av Stora boulevardens klassiska och
imponerande byggnader, New York Palota (i dag
ett lyxhotell). För över hundra år sedan blev det
snabbt ett favoritställe för författare, konstnärer,
journalister och skådespelare som samlades
här runt borden.
Művész C2
VI., Andrássy út 29
§ 352 1337
© 9–24
Művész Kávéház
(”Konstnärscaféet”)
i närheten av Ope-
ran öppnades 1898.
Med sina stora
speglar, förgyllda stuck samt tavlor påminner
den om en salong på 1800-talet. Det finns flera
teatrar i närheten och deras besökare går gärna
hit både före och efter föreställningarna.
Gerbeaud C2
V., Vörösmarty tér 7 § 429
9000
© 9–21
Gerbeaud är ett välkänt
namn för budapestborna.
Den klassiska byggnaden på Vörösmarty-torget är
sedan mer än 150 år hem för det berömda konditoriet
och caféet. Förutom de goda bakverken är det miljön
som lockar gästerna – den rika utsmyckningen, de
pampiga kristallkronorna, marmorborden och de bro-
kadklädda väggarna.
Alkoholos Filc A1
I., Várfok utca 15/B
© Må–Lö 9–22
Ba Bar D2
VII., Huszár utca 7
§ 06 20 919 7979 © 11.30–1
Beckett’s C2
V., Bajcsy-Zsilinszky út 72 § 311
1035 © Sö–To 12–1, Fr–Lö 12–2
Belvárosi Auguszt C2
V. Kossuth Lajos utca 14-16
© Må–Fr 9–19, Lö 10-17
Café Ponyvaregény C4
XI., Bercsényi utca 5 § 209 5255
© 12–2
Cha-cha-cha
Underground Cafe C2
V., Bajcsy-Zsilinszky u. 63.
§ 36 70 554 0670
www.chachacha.hu
Clock Café A2
XII., Nagyenyed út 3 § 225 0845
© 12–1
Konditoriet grundades
1870 och bland specialite-
terna hittar vi XC-tårtan
(med en konjaksfylld chok-
ladmousse som skapades
till Elemér Auguszts 90-årsdag). Kondito-
riet drivs i dag av den femte generationen
Auguszt. www.augusztcukraszda.hu
Caféer, nöjeslokaler
Budapest var känt för sitt rika caféliv redan i mit-
ten av 1800-talet och i början av 1900-talet var antalet caféer
och konditorier omkring 500. Att gå på café var en passion
mest för de rika och för adeln men på vissa caféer samlades
poeter, konstnärer och politiker runt borden.
Under de senaste åren har cafékulturen väckts till liv igen. De
gamla, anrika caféerna har fått tillbaka sin tidigare glans och
nya konditorier har öppnats i olika delar av staden.
I dag bakar Gerbeaud sin berömda ”Do-
bostårta” också för japanska kunder: I
juni 2009 öppnades den första Gerbeaud-
filialen utomlands i Tokyos mest eleganta
distrikt. Konditoriets interiör speglar fullständigt
stämningen i Budapest.
Café Centrál C3
V., Károlyi Mihály utca 9
§ 266 2110 © 8–24
På Centrál ser nästan allt ut
som det gjorde 1887, då den
tidens stora författare (Babits,
Karinthy, Krúdy och Móricz) till-
bringade en stor del av dagen
här.
Café Centrál C3
V., Károlyi Mihály utca 9
Topptips
Alkoholos Filc A1
I Várfok utca 15/B
Belvárosi Auguszt C2
V Kossuth Lajos utca 14 16
Café Po
XI., Berc
© 12–2
Det här är värt ett besök
www.budapestadventure.com 44
Démon Tanya C1
XIII., Pannónia u. 13.
© 13–24
Dunapark C1
XIII., Pozsonyi út 38
§ 786 1009
© Må–Lö 8–24, Sö 10–24
Európa C1
V., Szent István körút 7–9
§ 312 2362
© 9–23h (sommar), 9–22 (vinter)
Farger C1
V., Zoltán utca 18
www.farger.hu
© Sommar Må–Fr 7–22,
Lö–Sö 9–17,
vinter Må–Fr 7–21,
Lö–Sö 9–16
Gerlóczy C2
V., Gerlóczy utca 1
§ 235 0953
© Må–Fr 7–23,
Lö–Sö 8–23
Gusto Café A3
II., Frankel Leó utca 12
§ 316 3970
© Må–Fr 10–22,
Lö 10–16
KINO-Kávézó C1
XIII., Szent István körút 16.
§ 950-6846
© 8–24
Lukács D1
VI., Andrássy út 70
§ 373 0407
© Må–Fr 8.30–20,
Lö 9–20, Sö 9.30–20
Mai Manó Kávéház C2
VI., Nagymező u. 20.
§ 269-5642
© 10–1
Menta Terasz B1
XII., Margit körút 14
§ 336 1250
© Sö–On 11–2,
To–Lö 11–4
Minyon Bár Café C2
VI., Király u. 8.
§ 878-2016 © 12–1
Miró Café B2
I., Úri utca 30 § 201 5573 © 9–24
Ruszwurm B2
I., Szentháromság utca 7
§ 375 5284 © 10–19
Soho Café B1
I., Fő utca 25
§ 201 3807
© Må–Fr 8–21, Lö–Sö 9–21
Det här är värt ett besök
Den som tittar in här för en kaffetår ska veta att byggnaden
en gång var den ”Kejserlige & Kunglige” hovfotografen Manó
Mais fotoateljé. I huset ligger i dag Fotografimuseet med
intressanta utställningar. Inne på gården låg en gång den
berömda nöjeslokalen Arizona.
Shopping
Under din shoppingrunda kommer
du att hitta kvalitetsvaror
som får dig att alltid minnas
ditt besök i den
ungerska huvudstaden.
Utmed Váci utca
Gågatan Váci, som löper mellan Vörösmarty-torget
och Vámház-torget, är innerstadens pulsåder och
kantas av juveleraraffärer, parfymerier och affärer med
märkeskläder. De små tvärgatorna är också värda en
avstickare, där man hittar små butiker och vinaffärer,
specialiserade på de bästa ungerska vinerna.
Missa inte att ta en titt in på de små tvärgatorna, när
du promenerar på Váci utca! På Párizsi-gatan hittar
du till exempel Szamos berömda marsipanaffär och
på Haris köz ligger Vass lilla skoaffär. De handgjorda
skorna räknas i dag som Hungaricum och är kända
och eftertraktade runt om i världen.
Den nyrenoverade Király-gatan
Király-gatan har fått en rejäl ansiktslyftning på sträc-
kan mellan Deák-torget och Nagymező-gatan och
här kan vi ta en promenad under de nytillverkade
gatlyktorna i jugendstil. Gatan, som går parallellt med
Andrássy-avenyn, var en gång centrum för affärs- och
Caféer, nöjeslokaler
www.budapestinfo.hu 45
Shopping
Ytterligare information om olika Hungaricum-produkter hittar du på följande hemsidor:
www.herend.com, www.pickmuzeum.hu, www.vasscipo.hu, www.zwack.hu och www.zsolnay.hu
En förteckning över designbutiker finns på sidan 17.
ww.budapestinf
Ytterligare in
www.herend.c
En förtecknin
!
Saluhallen
I slutet av gågatan
kommer vi fram
till Stora saluha-
llen, där vi kan
njuta av andra
sevärdheter –
här finns allt som
landet kan erb-
juda i matväg.
De röda och vita
kransarna av kryddpaprika och vitlök, bergen
med frukt och grönsaker och mormors sylt på
bottenvåningen, blommorna och de små bu-
fféerna med ungersk husmanskost en trappa
upp är bara en bråkdel av det rika utbudet. Här
kan man köpa en rad ungerska specialiteter
som den världsberömda tokajern Tokaji Aszú
– “Konungarnas vin, vinernas konung” – som
får sin speciella smak av de söta, övermogna,
skrumpnade druvorna. Två andra tokajerviner,
Szamorodni och Furmint, kan vara antingen
söta eller torra. Ledande bland spritdryckerna
och en av världens fyra bästa bitterdrinkar är
Unicum. Den här starka spritdrycken får sin
unika arom av en mängd olika örter och me-
dicinalväxter. Aprikosbrännvinet barack pálinka
och plommonbrännvinet szilva pálinka bevarar
troget de söta, solmogna frukternas doft och
smak. Ungersk gåslever är mycket god både på
burk och i lerkrus och salamikorvarna från Herz
och Pick är också typiskt ungerska produkter.
På restaurang Fakanál kan man från
10.00 få lära sig att tillaga ungerska speciali-
teter under ledning av mästerkockar.
Fashion Sreet: modegatan
På Deák Ferenc-gatan, som för-
binder Deák-torget med Vörös-
marty-torget, har en modegata
vuxit fram med Regent Street i
London och Via Montenapoleo-
ne i Milano som förebilder.
Syftet är att placera Buda-
pest på den centraleuropeiska
modekartan.
På 12000 m
2
hittar man alla
de stora modemärkena inom kläder som Tommy Hil-
figer, Boss, Mexx, byblos, roccobarocco, Lacoste,
Sisley, Benetton, S.Oliver, Puma, Karl Lagerfeld, Polo
Ralph Lauren, Just Cavalli och Giancarlo Ferre samt
skor från Zengarini och Lloyd.
Andrássy út
Shoppingrundan kan man inleda
i porslinsfabriken Herends mär-
kesbutik på Andrássy-avenyn 16,
där man får en känsla av att ha stigit in på ett bruks-
konstmuseum. Porslinet från Herend är en av det ung-
erska konsthantverkets stoltheter. De vackra, handmå-
lade vaserna, faten och serviserna har vunnit en lång
rad guldmedaljer på olika världsutställningar. Ett av
mönstren är uppkallat efter den engelska drottningen
Victoria, eftersom det berömda fjärilsmotivet specialde-
signades för henne. Till dubbelmonarkins kejsarinna och
Ungerns drottning Elisabet (“Sissi”) anknyter ett annat
mönster med persiska motiv och familjen Rothschild har
givit namn till ett omtyckt mönster med fågelmotiv.
Andrássy út
Shoppingrundan kan man inleda
Topptips
kulturlivet i Pest och börjar nu återfå sin forna glans
med caféer, restauranger och gallerier. Här hittar vi
också möbelaffärer och inredningsbutiker med lite
dyrare varor, alltifrån asiatisk design till italiensk och
skandinavisk stil.
På Király 13 ligger också den totalt förändrade
Gozsdu Udvar (se sid. 29.).
Párizsi Nagyáruház
Modevaruhuset Divatcsarnok har fått tillbaka sitt
100 år gamla namn och är på nytt flaggskeppet på
Andrássy-avenyn (Andrássy út 39). I stället för en
”köpcenterstämning” ligger nu betoningen på att man
ska tillbringa fritiden på ett kvalitativt sätt vid sidan av
butikerna. I den spännande byggnaden finns bland
annat bokhandeln Alexandra, en vinbutik och i den
berömda Lotz-salen ligger ett bokcafé.
”Boksafari” på Lilla boulevardens Múze-
um körút. För bokvännen är sträckan mel-
lan Astoria och Kálvin-torget det bästa
jaktområdet. Antikvariaten följer tätt på
varandra (det äldsta är Központi Antik-
várium) och de erbjuder både ungerska och utländska
rariteter när det gäller böcker och kartor samt andra
äldre trycksaker som vykort och balprogram.
www.budapestadventure.com
Budapests Congress &
World Trade Center A3
XII. Jagelló út 1–3 § 372 5700 ã 139 â 61
& Varierande biljettpriser
Operetteatern C2
VI. Nagymező utca 19 § 472 2030
ä 78 & 950–15 000 HUF
46
at the Planetarium Budapest
Light Fantastic
Monday to
Saturday
pm
Showtime:
7:30
Booking:
263-0871
Budapest Planetarium X., Népliget
info:
200 meters from the ( ) Népliget st. ( ) 1, 1/A ( ) 103
Phone: 263-0871 www.lasertheater.hu
M3 bus TR
Best of...
Michael Jackson
Pink Floyd
Depeche Mode
Vangelis
Queen
Carmina Burana
AC/DC
Madonna
Mike Oldfield
J.M. Jarre
Enigma
F4
30
På de följande sidorna ger vi ett
smakprov på vad som händer
i Budapest under 2010.
Staden är fylld av festivaler och andra be-
givenheter under hela året, så vi lyfter bara
fram de viktigaste.
På de följande sidorna P
Festivaler, arrangemang
Julmarknaden
Den här marknaden anses vara
en av Europas tio bästa julmark-
nader. Från mitten av november
till 29/12 är Vörösmarty-torget
framför Café Gerbeaud fyllt av
stånd, där hantverkare och
konstnärer säljer sina egna va-
ror. Här kan man också smaka
på olika ungerska specialiteter
och följa det som händer på scenen.
(tidpunkt: 19/11-29/12;
information: www.budapestinfo.hu)
P
s
i
P
arrang ng ng nggeman
Sziget-festivalen
Världens bästa musikgrup-
per spelar under en augus-
tivecka på Hajógyári-ön i
Óbuda. Halva Europa (oav-
sett ålder) ser fram mot det
här evenemanget. Den
som en gång har upplevt
den här ungerska ”Wood-
stocken” med musik nästan
dygnet runt skriver snabbt
in datum för nästa Sziget
i sin almanacka! (tidpunkt:
11-16/8; information: www.sziget.hu)
Vårfestivalen Ungerns
största multikulture-
lla festival, som man
bokar biljetter till flera
månader i förväg både
här hemma och från
utlandet. Under nära
två veckor arrange-
ras runt 200 program
(konserter, teaterföreställningar, utställningar)
på 60 platser runtom i Budapest.
(tidpunkt: 19/3- 5/4; information: www.btf.hu)
Vårfestivalen Ungerns
största multikulture
Topptips
Budapests Congress &
De viktigaste teatrarna
och konsertsalarna
www.budapestinfo.hu 47
Festivaler, arrangemang
Preliminär programkalender 2010
1/1 Nyårskonsert på Kulturpalatset (Művészeti Palota) www.mupa.hu
11/1 Depeche Mode www.ticketpro.hu
23/1 Pumpans dag på Jordbruksmuseet www.mezogazdasagimuzeum.hu
28/1–25/4 ”Från Degas till Picasso” på Stora konstmuseet vid
Hjältarnas torg www.szepmuveszeti.hu
Februari–maj: ”Paradis på jorden” – moderna mästerverk från
Kasser-samlingen på Nationalgalleriet (Slottet) www.mng.hu
4–-11/2 Glenn Brown-utställning på Ludwigmuseet www.lumu.hu
13/2 Operabal www.operabal.com
13/2 ”ABBA – The Show” på Sportarenan www.ticketpro.hu
21/2 Beethoven-maraton på Kulturpalatset www.mupa.hu
Mars–april: Ungerska pressfoton på Historiska museet (Nemzeti Múzeum)
www.hnm.hu
Mars–maj: ”Depero” – futuristkonst på Nationalgalleriet www.mng.hu
Mars–augusti: ”Mitt fosterland, mitt fosterland!” – nationalromantiken i den
ungerska konsten på Nationalgalleriet www.mng.hu
12/3–5/4 ”Tema påsk” – utställning på Jordbruksmuseet
www.mezogazdasagimuzeum.hu
19/3–5/4 Vårfestival www.btf.hu
2–4/4 ”Promenad med dinosaurier” på Sportarenan www.ticketpro.hu
3–5/4 Vin- och jazzfestival www.boresjazzfesztival.hu
17–29/4 Dansforum på Dansens dag www.nemzetitancszinhaz.hu
Maj: ”Urbitális majális” – majfest www.urbitalis.hu
Maj–augusti: ”Syriens forntida skatter” – fynd från kungariket Quatna på
Historiska museet www.hnm.hu
Maj–september: György Kovásznais livsverk på Nationalgalleriet www.mng.hu
2–13/5 Majfest med kända artister på Operan www.opera.hu
6–9/5 Pálinka(brännvin)-festival www.budapestipalinkafesztival.hu
15–16/5 ”Museernas majfest” i Historiska museets park www.hnm.hu
17–22/5 Vårjazz på Kulturpalatset www.mupa.hu
21–24/5 ”Äventyrsborgen” – leksaksutställning på Jordbruksmuseet
www.mezogazdasagimuzeum.hu
29/5–16/6 Wagner-dagar på Kulturpalatset www.mupa.hu
Juni–augusti: Sommarfestival på friluftsteatrarna på Margaretaön och i
Városmajor www.szabadter.hu
Första veckan i juni: Bokvecka www.mkke.hu
Juni–september: ”Räddade konstskatter 2010” på Historiska museet
www.hnm.hu
Veckosluten i juni–juli: ”Barnens ö” på Hajógyári-ön (Óbuda) www.gyereksziget.hu
Juni–augusti: Torg-, film- & musikfestival www.terfilmzene.hu
4–6/6 ”Sportmagi” på Margaretaön www.szigetisportvarazs.hu
2–6/6 Galopptävlingar på Hjältarnas torg www.vagta.hu
12–20/6 Donaukarneval www.dunaart.com
26/6 ”Museernas natt” www.muzeumokejszakaja.hu
26/6 ”T-Mobil-dagen” – gratis megakonsert på 1956-torget
(Ötvenhatosok tere) www.showtimebudapest.hu
Juli–augusti: Musikfestival på Vajdahunyad-borgen i Stadsparken (Varosliget)
www.vajdahunyad.hu
Juli–augusti: Musikaftnar på Zoo www.zoobudapest.com
Juli–augusti: ”BudaFest” – musikfestival (Hotel Hiltons dominikanergård,
Szent István-torget, Operan) www.budafest.hu
27/7–13/8 Danskvällar på Statliga dansteaterns karmelitergård
www.nemzetitancszinhaz.hu
29/7–1/8 Formel 1 på Hungaroring www.hungaroring.hu
11–16/8 Sziget-festivalen (Hajógyári-ön) www.sziget.hu
19–20/8 Nationaldagsfirande och Red Bull Air race (vid Donau) www.meh.hu
20–22/8 Hantverksfestival på Slottsterrassen www.nesz.hu
27–29/8 New Orleans Swing Festival på Kulturpalatset www.mupa.hu
30/8–6/9 Judisk sommarfestival www.zsidonyarifesztival.hu
September–december: Félicien Rops konst på Nationalgalleriet www.mng.hu
September: Vinfestival i Budafok (södra Buda) www.budafokiborfesztival.hu
September–oktober: Barockfestival i Szent Mihály-kyrkan på Váci utca
www.barokkfesztival.hu
2–21/9. ARC affischutställning på 1956-torget (Ötvenhatosok tere)
www.arcmagazin.hu
3–5/9 Septemberfest i Népliget www.hotelinfo.hu
5/9 Budapest halvmaraton – målgång i Stadsparken www.futanet.hu
8-12/9 Internationell vinfestival www.winefestival.hu
8–12/9 MOL Budapest Jazzfestival (stadsdelen Ferencváros)
www.bmc.hu
19–20/9 Lokfestival på Järnvägsmuseet (Vasúttörténeti Park)
www.vasuttortenetipark.hu
18–20/9 Kulturarvsdagar www.koh.hu
22/9–9/1 ”Klimt och början på jugend i Wien” på Stora konstmuseet vid
Hjältarnas torg www.szepmuveszeti.hu
26/9 Budapest Maraton – målgång på 1956-torget
(Ötvenhatosok tere) www.budapestmarathon.com
8–10/10 Pálinka(brännvin)- och korvfestival www.palinkaeskolbasz.hu
8–17/10 Höstfestival www.bof.hu
19–23/10 Supermaraton Wien-Budapest www.szupermarathon.hu
November–april: Károly Markó-utställning på Nationalgalleriet www.mng.hu
13–14/11 Mårtensfest (S:t Martindagen) på Jordbruksmuseet
www.mezogazdasagimuzeum.hu
18–21/11 Konstmässa i Konsthallen (Hjältarnas torg)) www.budapestartfair.hu
19/11–29/12 Julmarknad på Vörösmarty-torget www.budapestinfo.hu
27–28/11 Vin- och ostfestival på Jordbruksmuseet
www.mezogazdasagimuzeum.hu
30/12 Galakonsert med 100 manna(zigenar)orkestern på Budapest
Congress & World Trade Center www.viparts.hu
31/12 Nyårsgala på Operan www.viparts.hu
31/12 Nyårsfirande på flera platser i Budapest
www.budapestinfo.hu
www.budapestadventure.com 48
Donaupalatset (Duna Palota) C2
V. Zrínyi utca 5 § 317 1377
ã 15 â 2 & 3300–8900 HUF
Traditioners hus (Hagyományok Háza) B2
I., Corvin tér 8. § 201-5017
2 Batthány tér â 1, 41 & Varierande biljettpriser
Katona József-teatern C2
V., Petőfi S. u. 6 § 318 6599
ë Ferenciek tere & 1000–3900 HUF
Laserteater i Planetariet F4
X. Népliget § 263 1811 © Ma-Lö 19.30
www.lezerszinhaz.hu (se sid. 46)
ë Népliget â 1, 1A ã 103 & 890–1200 HUF
Musikakademin D2
VI. Liszt Ferenc tér 8 § 462 4600 www.lfze.hu
Den vackra jugendbyggnaden från 1907 stängdes
hösten 2009 för renovering, något som beräknas ta
två år. Under tiden lever musiklivet vidare på teatrar-
na på den närbelägna Nagymező-gatan (utca).
Madáchteatern D2
VII. Erzsébet körút 29–33 § 478 2041
â 4, 6 & 800–8900 HUF
Operan C2
VI. Andrássy út 22 § 353 0170
www.opera.hu (se sid. 21)
È Opera â 4, 6 & 300–16 900 HUF
Friluftsteatern på Margaretaön och
i Városmajor B1 / A1
www.szabadter.hu
§ 375 5922
ã 26 â 4, 6 2 Moszkva tér
& Varierande biljettpriser
Merlinteatern C2
V. Gerlóczy u. 4 § 317 9338
È 2 ë Deák tér ã 9 & Varierande biljettpriser
Millenáris Kulturcenter A1
(avdelningar: Krogen, Utställningshallen, Vinden,
Parken, Frlilufts Scenen, Teatrum, Musikpaviljongen)
II., Fény utca 20–22.
§ 438-5335
www.millenaris.hu (se sid. 53)
â 4, 6 & Varierande biljettpriser
Kulturpalatset D4
Béla Bartók Nationella Konserthallen
Festival Teatern IX., Komor Marcell utca 1
§ 555 3000
www.mupa.hu (se sid. 23)
â 1, 2, 24 ã 23, 54, 103
â pendeltåg mot Csepel, pendeltåg mot Ráckeve
& Varierande biljettpriser
Nationalteatern D4
IX. Bajor Gizi park 1 § 476 6800
â 2 ã 23, 54, 103, 54 â pendeltåg mot Csepel, pen-
deltåg mot Ráckeve
& 1000–3900 HUF
Nationella dansteatern B2
I., Színház utca 1–3 § 356 4085
www.nemzetitancszinhaz.hu
ã 5, 16, 178, â 18
& 700–4500 HUF
Dansteatern är inrymd i en k-märkt byggnad på
Slottshöjden och presenterar ett brett spektrum av
den ungerska danskonsten från klassisk dans till mo-
dern, från folkdans till flamenco. De flesta av föres-
tällningarna ges på Festivalteatern på Kulturpalatset
(Művészeti Palotája, MűPa).
Tháliateatern C2
VI. Nagymező u. 22–24 § 312 4230
ä 78 & 1000–5500 HUF
Trafóhuset för samtida konst D3
IX. Liliom u. 41 § 456 2040 www.trafo.hu (se sid. 16
och 54).
â 4, 6 ë Ferenc krt. & 1200–2500 HUF
Komediteatern (Vígszínház) C1
XIII. Szent István körút 14 § 329 2340
ë Nyugati pu. â 2, 4, 6 ã 206 & 300–4200 HUF
Festivaler, arrangemang
Biljettbeställning:
Central Biljettkontor
VI, Paulay Ede utca 31
§ 322 0000, 322 0101 ©
Mån–Fre: 9–18
www.cultur-comfort.hu
Kulturinfo
Biljettkontor
IX., Lónyai u. 3.
§ 36 70 315 8666
www.kulturinfo.hu
© Mån–Fre: 9–18
Tourinform-kontor
V., Sütô u. 2. © 8-20
Liszt Ferenc tér (nära
Oktogon)
VI., Andrássy út 47.
© Må-Fr: 10-18
Hungária Koncert Kft.
/ Donaupalatset
V., Zrínyi utca 5
§ 317 13 77,
317 2754 © 9–18
www.ticket.info.hu
Biljettbeställ BBiilj ilje jeettttbe bes es stä täälll
Central Biljet Ce Ce Ceen entr nttra trra ral al BBi Biilj ilj ilje ilj il e jeet et
VI, Paulay Ed
§ 322 0000, 3 §
Mån–Fre: 9–1
www.cultur-c
!
INTERNETES JEGYRENDELÉS:
www.ticket.info.hu
www.tex.hu
www.jegyelado.hu
www.atiket.hu
www.musicmix.hu
www.kulturinfo.hu
www.interticket.hu
www.jegymester.hu
INTERNETES
www.ticket.in
www.tex.hu
www.jegyelad j gy
www.atiket.hu
www.musicmi
k lt i f
!
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
k
o
n
t
o
r
s
e

s
i
d
.

3
Konserter i
S:t Stefans-
basilika


musical agency
V. Szent István tér 33. 1051, Budapest 1056 Váci utca 47/b., Budapest
www.concertsinbudapest.com
Telefon: +36704078594
Du får ytterligare information på vår hemsida:
De vackraste verken av Mozart,
Vivaldi, Liszt, Händel, Schubert
och andra tonsäƩare
Varje Ɵsdag, fredag och lördag
Klockan 20:00

Konserter i
S:t Mikaels-
kyrka


De mest berömda verken av klassiska
kompositörerna: (Grieg, Mozart,
Dvořak, Liszt, Vivaldi m. fl.)
Varje måndag, onsdag och lördag
Klockan 19.00
Budapest har blivit ett favoritställe för de festsugna och bjuder
i dag på spännande lokaler och ovanliga föreställningar. Du
kan också upptäcka de här delarna av Budapest – ta en titt
på våra tips! Vi tipsar också om olika restauranger där du får
uppleva alla dofter och smaker i det ungerska köket.
Partystaden
Jazz klubbar, nöjeslokaler med musik
Gårdspubar, retrolokaler
Restauranger
b
www.budapestinfo.hu
Gårdspubar, retrolokaler
Pubarna öppnade för fem-sex år sedan och då
mest i sjätte och sjunde distriktens gamla, lite
slitna och oftast utrymda byggnader, som vän-
tade på att byggas om eller rivas.
Tanken var att lokalerna skulle inredas med de tidigare
hyresgästernas möbler, därför hittar man sällan två
stolar som ser likadana ut. Känslan man ville skapa var
som på en gårdsfest där de boende samlas på gården
för att dricka och äta något enkelt, spela sällskapsspel,
ordna en konsert och kanske en filmvisning.
c Café Szóda & nattklubb
VII., Wesselényi utca 18.
§ 461 0007 © Må–Fr 9–5, Lö–Sö 14–4
www.szoda.com
Du har kommit rätt även om du bara vill
slå dig ner en stund i röda skinnfåtöljer från 70-talet med en
kopp kaffe eller ett glas sodavatten eller kanske bara för en
pratstund, spela bordfotboll eller kanske dansa lite!
Apropå sodavatten – visste du att det är ett Hungari-
cum? Den nära 200 år gamla drycken framställer många
av oss hemma – man behöver bara en sifon och kolsyre-
patron. Man häller vatten i sifonen och tillsätter koldioxid från
patronen och den törstsläckande drycken är klar!
b Szimpla Kert (Szimpla Have)
Szimpla Kert
VII. ker., Kazinczy utca 14. © 12–03
www.szimpla.hu
Genrens ”gamling” där det är fullt varje
kväll. ”Rivningshuspuben” har många
utländska besökare och de flesta – såväl fransmän, irländare, ita-
lienare som svenskar – säger att ”hemma hos oss skulle det här
vara otänkbart!” Idén har också gått utanför landets gränser och
Szimpla finns numera även i Berlin.
51
a Corvintető
VIII., Blaha Lujza tér 1–2.
(på varuhuset Corvins tak)
© 18–5
www.corvinteto.com
Corvinvaruhusets översta våning
och den stora takterrassen är hem
för Budapests undergroundsklub-
bar. Inhemska och utländska artis-
ter, konserter, partyn, utställningar
och teaterföreställningar avlöser
varandra dag efter dag.
aaaaaCorvintető
VIII Blaha Lujza tér 1–
Topptips
d Bobek
VII., Kazinczy u. 53.
© Må–To 10–24, Fr 10–2, Lö 11–2,
Sö 11–23 § 332 0729
www.bobek.hu
e Cha-cha-cha Terasz
XIII., Margitsziget (i trädgården på
Atlétikai Centrum)
§ 36 70 554 0670
www.chachacha.hu
f Dürer-kert
XIV., Ajtósi Dürer sor 19–21.
www.durerkert.com
g Ellátó
VII., Klauzál tér 2.
© Må–To 18–1, Fr–Sö 18–4
h Fecske Terasz
III., Árpád fejedelem útja 8. (på
Komjádi-simhallens tak)
§ 326 0714 © 10-4
www.fecsketerasz.hu
i Fészek Klub
VII., Kertész u. 36. § 342-6548 © 21–6
j Filter Club
VII., Dohány utca 84.
www.filterclub.hu © Må–Lö från 19
k Fogasház
VII., Akácfa u. 51. § 36 30 500 3749
www.fogashaz.hu
dddd Bobek
VII Kazinczy u 53
fff Dürer-kert
XIV Ajtósi Dürer sor 19 21
§ 326 §
www.f
i Fé
Det här är värt ett besök
www.budapestadventure.com
l Gozsdu Terasz
VII., Király u. 13.
© 10–2
www.gozsduterasz.com
m Instant Art Bar Kert
VI., Nagymező u. 38.
© 14-3
§ 311 0740 www.instant.co.hu
n Holdudvar
XIII., Margitsziget (i Casinos trädgård)
§ 236 0155
www.holdudvar.net © 11–5, öppnar
i april
o Jelen
VIII., Blaha L. tér 1–2. (varuhuset
Corvin) § 36 20 344 3155 © 10–2
www.jelenbisztro.blogspot.com
p Kertem
XIV., Olof Palme sétány 3. § 36 30 225
1399 © från 17 www.kertemfesztival.hu
q Kiadó Kocsma
VI., Jókai tér 3. § 331 1955
r Könyvtár Klub
VIII., Múzeum krt. 4. § 411-1738
www.konyvtarklub.hu
s Kuplung
VI., Király u. 46.
§ 36 30 755 3527
© Må–Lö 14-4, Sö 18-2
www.kuplung.net
t Lámpás
VII., Dob u. 15.
www.alampas.hu © från 17
u Most!
VI., Zichy J. u. 17.
© Må–Fr 11–2, Lö 16–4, Sö
16–2
www.mostjelen.blogspot.com
v Kulturcentret Mumus Udvar
VII., Dob utca 18.
© 17–2
w Pántlika Bisztró
XIV., Városliget
(snett över gatan Hermina út 47)
§ 2222 949
www.pantlika.hu
x Pótkulcs
VI., Csengery utca 65/B
§ 269 1050
www.potkulcs.hu
© 17–1
y Sirály
VI., Király utca 50.
§ 36 20 992 7901
www.siraly.co.hu
© Må–Fr 9–24,
Lö–Sö 10–24
z Sixtus
VII., Nagydiófa utca 26.
§ 413 6722
© Må–Fr 19–2, Lö 20–2
A Szimpla
VII., Kertész utca 48.
§ 342 1034
www.szimpla.hu
© Må–Fr 10–2,
Lö 12–2, Sö 12–24
B Sziget Klub Terasz
XIII., Margitsziget
(på ön nära Margaretabron)
§ 36 70 531 2955
www.szigetklubterasz.hu
C Tandem Café
IX., Pipa utca 9.
§ 218 9319
www.tandemcafe.hu
© Må–On 9–1 h,
To–Fr 9–2, Lö 16–1
D Terv Presszó
V., Nádor utca 19. © 15–24
E Tűzraktér
VI., Hegedű utca 3.
www.tuzrakter.hu
© 15–24
Gårdspubar, retrolokaler
52
Den här ”rivningspuben”
hittar vi inne på en skol-
gård. Även lugna dagar
som måndag eller tisdag
kan man överraskas av livliga fes-
ter som pågår ända till gryningen.
På Tûzraktér ges också konserter
och andra kulturprogram.
Budapest är en musikalisk ”stormakt” och det
gäller även för den lättare musiken. Världs-
berömda ungerska jazzmusiker spelar på
jazzklubbarna och på många musikklubbar uppträ-
der också utländska musiker. Du som gillar musik
hittar säkert något intressant varje dag!
BBBBBu Bu Buddddda da dape pe ttt st st äääääärr en en mmus usik ik ik ik lll al aliiiis iskkkk ”””s ”sto torm rmak akt BBBBBBB
Jazz klubbar, nöjeslokaler med musik
a After Music Club 0–24
VII., Nyár utca 6. § 413 2558
www.aftermusicclub.hu – 0–24
b Alcatraz
VII., Nyár utca 1
§ 478 6010
c Café del Rió XI., Goldman Gy.
tér 1 / Petőfibrons fäste i Buda www.
rio.hu © apr–sep varje dag 14–5
a After Music Club 0–24 b Alcatraz c Café del Rió XI., Goldman Gy.
Där musiken spelar huvudrollen
www.budapestinfo.hu
Jazz klubbar, nöjeslokaler med musik
53
h Columbus Pub & Jazz
Club
V., Vigadó tér 4 kikötő
§ 266 9013
© 12–24
i Cotton Club Restaurant
VI., Jókai utca 26
§ 354 0886
© 12–24
j Fonó Budai Zeneház
XI., Sztregova utca 3.
§ 206 5300
www.fono.hu
© 10-24
k Janis’ Pub
V., Királyi Pál utca 8 § 266 2619
© Må–To 16–2, Fr–Lö 16–3
l Jazz Garden
V., Veres P. u. 44/A § 266 7364
© 18–1 www.jazzgarden.hu
m Macskafogó Zenés Kricsmi
V., Nádor utca 29 § 06 30 921
4666
© To 20–3, Fr–Lö 20–4
n Mono ElectroniClub
VI., Ó utca 51
www.monoklub.hu
o Morrison’s Music Pub
Opera
VI., Révay u. 25 § 269 4060
© Må–Lö 19–4, gratis inträde fram
till 21 www.morrisons.hu
p Morrison’s Music Pub 2
V., Honvéd utca 40 § 374 3329
© Må–Lö 19–4, gratis inträde fram
till 21, konserten börjar 21.30
www.morrisons.hu
q Old Man’s
VII., Akácfa utca 13 § 322 7645
© 15–4
www.oldmansmusicpub.com
g Millenáris
II., Fény utca 20–22.
§ 438 5335,
438 5312
www.millenaris.hu
© 18–24
Ett multikulturellt cen-
trum som får sin spe-
ciella atmosfär genom
de ombyggda fabriks-
byggnaderna från 1911.
Så blev till exempel monteringshallen om-
gjord till konsertsalen ”Teátrum” och galvani-
seringshallen blev ”Fogadó” med utställningar
och konserter. Det här populära byggnads-
komplexet ligger i en park med gräsmattor
och konstgjorda små sjöar.
f Budapest Jazz
Club
VIII., Múzeum utca 7.
§ 267 2610
© konserten börjar 19,
21 www.bjc.hu
Det bästa stället för
jazzfantasten, men
också för den som
börjat intressera sig för
jazz. Här spelar inhem-
ska och utländska jazzmusiker, ibland även
världsstjärnor, medan söndagarna är vikta
för kammarmusikkonserter.
e Gödör Klub & Terasz
V., Erzsébet tér § 36 20 943 5464
www.vilagveleje.hu,
www.godorklub.hu
I själva hjärtat av Budapest har
Gödör Klub med omgivningar växt
ut till en festival som pågår hela
sommaren. Ungdomarna på Eli-
sabettorget (Erzsébet tér) njuter av det varma vädret,
sittande på bänkar, på gräsmattan och vid bassängen.
Gödör bjuder sina besökare på ett färgrikt och omväx-
lande program, allt från utställningar till modeuppvis-
ningar, men är mest känd för sina konserter med in-
hemska och utländska artister.
d A38 Hajó (A38-båten)
Petőfibrons fäste i Buda
§ 464 3940
www.a38.hu
© 11–4
En viktig musikscen där man
kan få lyssna på allt från världs-
stjärnor till kommande förmågor,
från fusionjazz till folkpunk. Bå-
ten, Artemovsk, byggdes 1968
och var en gång ett ukrainskt
lastfartyg. I dag visar den upp en
märklig blandning av high-tech
och retro.
Rivningshuspubar, retroställen, klubbar och andra nöjeslokaler hittar du lätt med hjälp
av numreringen och färgerna på kartorna på sidorna 18, 19 och 57.
b d ti f
Rivningshu
av numrerin
!
dA38 Hajó (A38-båten)
Topptips
www.budapestadventure.com
r Picasso Point Music Club
VI., Hajós u. 31 § 312 1727
© Må–To 17–2, Fr–Lö 17–4
(Fr–Lö diskotek från 23)
www.picassopoint.hu
s Soho London Pub
VI,. Nagymező u. 31. § 354 1096
© Må–On 11–23, To-Lö 11–5
www.soholondon.hu
t Szilvuplé
VI,. Ó utca 33 § 36 20 992 5115
© To–Lö 18–4, Sö–On 18–2
Konserten börjar 20, alla program
är gratis www.szilvuple.hu
u Trafó Bár Tangó
IX., Liliom utca 41 § 456 2040
www.trafo.hu © 18–4
v Zöld Pardon
XI., Petőfibrons fäste i Buda
www.zp.hu
© hela sommaren
Jazz klubbar, nöjeslokaler med musik
54
Teckenförklaring: Pris per person för en två rätters måltid exkl. drycker:
(*) under 3000 HUF, (**) 3000–5000 HUF,
(***) 5000–7000 HUF, (****) över 7000 HUF
Teckenförk
(*) under 3
(***) 5000
!
Det ungerska köket är världsberömt, trots
att det kännetecknas av lite mer kryd-
dade och kraftiga maträtter. I vår lista har vi
samlat restauranger där du kan pröva på både
de traditionella och de moderna ungerska rät-
terna – oavsett budget.
Håll utkik efter de restauranger där
du kan använda Budapestkortet!
ett ungerskka kkök ök t et äär ä vä l rlddsbberö De De
Restauranger
a Admirál**
V., Belgrád rakpart, Internationell
båttrafik § 318 0723
© 12–23
Ungerskt kök, utsikt över Donau
b Alabárdos****
I., Országház utca 2
§ 356 0851
© Må–Fr 19–23, Lö 12–16, 19–23
Ungerskt kök
c Arany Bárány**
V., Harmincad utca 4 § 317 2703
© 12–24
Ungerskt och internationellt kök,
specialiteter på lammkött
d Bagolyvár**
XIV. Állatkerti út 2
§ 468 3110
© 12–23
Husmanskost, ungerska rätter
e Belcanto****
VI. Dalszínház utca 8
§ 269 2786
© Må–Lö 12–15, 18–2
Berömda sångare, sjungande ky-
pare, salongsorkester
f Biarritz***
V., Kossuth tér 19–23
§ 311 4413
© Må–Fr 9–23, Lö–Sö 10-23
I närheten av Parlamentet, rätter
tillagade på lavasten, specialiteter
på efterrätter
g Café Pierrot***
I. Fortuna utca 14
§ 375 6971
© 11–24
Intim atmosfär, levande piano-mu-
sik
Internationellt kök
h Callas****
VI., Andrássy út 20. § 354 0954
© Ti–Fr 8–24, Lö–Sö10–24
Ungerska och internationella spe-
cialiteter
i Champs Sport Pub*
VII., Dohány utca 20 § 413 1655
© 12–2
Sportsändningar på 2 storskärmar
och 33 TV-apparater, fitness-kök
j Cyrano****
V. Kristóf tér 7–8
§ 266 3096
© 11.30–24
Lätta rätter, fågel, fisk, ungerska
rätter
aa Admirál** ee Belcanto****
hh Callas
VI., Andrá
© Ti–Fr 8
Det här är v ärt ett besök
k Molnárs ”Kürtőskalács
café & glassbar”
V., Váci u. 31. www.kurtoskalacs.com
Spännande dofter och sma-
ker på ett och samma ställe
kk Molnárs ”
café & glass
V., Váci u. 31. ww
Spännande d
ker på ett och sa
!
www.budapestinfo.hu 55
Restauranger
l Első Pesti Rétesház (“För-
sta réteshuset i Pest”)**
V., Október 6. utca 22.
§ 428 0135
© Må–Fr: 9–23, Lö–Sö: 11–23
reteshaz@reteshaz.com
www.reteshaz.com
Traditionell och gastronomi i se-
kelskiftesmiljö; Hemlagade rétes
(“Strudel”)
m Fausto’s****
VI. Székely Mihály utca 2
§ 877 6210
© Mån–Fre: 12–15, 19–23, Lör:
18–23, sön–och helgdagar stängt
Italienskt kök
n Fakanál*
IX., Fővám tér (saluhallen, övre
våningen)
§ 217 7860
© Må–Fr 10–17, Lö 10–14
Prisvärt husmanskost, snabb ser-
vice
o Firkász**
XIII., Tátra utca 18
§ 450 1118
© 12–24
Lokal favorit: stämningsfull omgiv-
ning, husmanskost, bred dryck-
lista
p Fülemüle (Näkterga-
len)***
VIII. Kőfaragó utca 5
§ 266 7947
© Sö–To 12–22, Fr–Lö 12–23
Ungerskt, europeiskt och judiskt
kök
q Gundel****
XIV. Állatkerti körút 2
§ 468 4040 © 12–16, 18.30–24
Köket känt i hela Europa, anrik
miljö
r Kaltenberg**
IX. Kinizsi utca 30–36 § 215 9792
© 12–23
Lokalt bryggda ölsorter, ungerska
och internationella rätter
s Kárpátia****
V. Ferenciek tere 7–8
§ 317 3596 © 11–23
Traditionell och ny gastronomi
i historisk miljö
t Kéhli**
III., Mókus utca 22 § 250 4241
© 12–24
1800-talets stora poet Gyula
Krúdy`s favorit; man får inte missa
köttsoppan med oxe ben
u Kisbuda Gyöngye***
III. Kenyeres utca 34
§ 368 6402
© Må–To 12–23, Fr–Lö 12–24
Familjär atmosfär, idérikt, virtuost
kök med ungersk husmanskost
v Kispipa***
VII. Ak*cfa utca 38 § 342 2587
ó © 12–24
Ungerskt och internationellt kök
w Restaurang Klassz**
VI., Andrássy út 41
© Må–Lö 11.30–23, Sö 11.30–18
Ett riktigt bra ställe med utmärkt
mat till låga priser (går inte att
boka bord, dock).
x Restaurang Kőleves*
VII., Kazinczy u. 35 § 322 1011
© 11–24
Områdets favoritrestaurang: Meny
för 900 Ft, sagans “stensoppa”
och diabetikerdesserten är gratis.
y Manna EUthentic
lounge***
I., Palota út 17
§ +36 20 999 9188
© 12–24 www.mannalounge.com
Ungerska och internationella spe-
cialiteter
z Mátyás Pince
(Mattiaskällaren)****
V., Március 15. tér 7
§ 266 8008
© 12–24
Ungerskt kök
A Múzeum Kávéház**
VIII., Múzeum körút 12
§ 267 0375
© Må–Lö 12–24
Ungerskt kök
B Náncsi Néni (Tant
Náncsis värdshus)**
II. Ördögárok utca 80
§ 397 2742
© 12–23
Familjär atmosfär, stor terrass;
Bokning av bord rekommenderas
C Onyx***
V. Vörösmarty tér 7
(Gerbeaudhuset)
§ 429 9023
© Må–Lö 12–15, 18–23
Klassiskt elegant, ungerska och
internationella rätter
D Pest-Buda***
I. Fortuna utca 3 § 212 5880
© 12–23
Ungerskt och internationellt kök
E Gamla Sípos**
III. Lajos utca 46 § 368 6480
© 12–24
Familjär atmosfär, ungerska spe-
cialiteter på sötvattensfisk
Restauranger, nöjeslokaler
F Remíz***
II., Budakeszi út 5
§ 275 1396
© Må–Fr 9–23, Lö–Sö 11–23
Nära spårvägsstallarna (ung.
remiz), familjär atmosfär, speciali-
teter tillagade på lavasten
G Rivalda***
I. Színház utca 5–9 § 489 0236
© 11.30–23.30
Modernt europeiskt, internationellt
kök
H Robinson****
XIV. Sjön i stadsparken
§ 422 0222
© 12–16, 18–24
Internationellt kök,
medelhavs-specialiteter
I Rosenstein***
VIII. Mosonyi utca 3 § 333 3492
© Må–Lö 12–23
Husmanskost, traditionella judiska
maträtter
J Sörházpince**
V. Vörösmarty tér 8 (Gerbeaudhu-
set) § 429 9022
© 12–23
Rustik inredning, minibryggeri,
ungerskt och internationellt kök
K Spoon Café & Lounge***
V. På Donau, framför Hotel Inter-
Continental
§ 411 0933 © 12–24
Ungerska och internationella spe-
cialiteter
L Új (Nya) Sípos**
III. Fő tér 6 § 388 8745
© 11–23
Ungerskt och internationellt kök
M Vadrózsa
(Törnrosen)****
II. Pentelei Molnár utca 15
§ 345 0426 © 12–15, 19–24
Liten barockvilla för romantiska
middagar på tu man hand
N Restaurang Vénhajó**
V. Kedjebrons fäste på
Pest-sidan, pontonbrygga 2.
§ 411 0943 © 12–24
Olika specialiteter och en av Bu-
dapests vackraste vyer från ång-
fartyget byggt 1913
www.budapestadventure.com
a Barokko
VI., Liszt Ferenc tér 5
© Sö–On 12–1, To–Lö 12–3
b Birdland
VI., Liszt Ferenc tér 7 § 413 7983
© 11–24
c Buena Vista
VI., Liszt Ferenc tér 4–5
§ 344 6303 © 11–24
d Café Miro Grande
VI., Liszt Ferenc tér 9 § 321 8666
© 10–1
e Café Vian
VI., Liszt F. 9 § 268 1154 © 9–1
f Fresco
VI., Liszt Ferenc tér 10
§ 411 0915 © Må–To, Sö 12–24,
Fr–Lö 12–1
g Incognito
VI., Liszt Ferenc tér 3 § 342 1471
© Sö–Ti 14–1, On–Lö 14–3
h Karma
VI., Liszt F. tér 11 § 413 6764
© 11–2
j Mediterrán Kávézó
VI., Liszt Ferenc tér 10
§ 344 4615 © 11.30–24
k Menza
VI., Liszt Ferenc tér 2 § 413 1482
© 10–24
l Moyo Café
VI., Liszt Ferenc tér 10
§ 342 4457 © 10–24
m Passion
VI., Liszt Ferenc tér 10
§ 268 0199 © 11–24
n Pompeí
VI., Liszt F. tér 3 § 351 8738 © 11–1
Restauranger
56
Restaurangerna hittar du lätt med hjälp av numreringen och färgerna på kartorna på
sidorna 18–19. och 57.
6
Restauran
sidorna 18–
!
Restauranger på Ráday utca och Kálvin tér
a Caramia
IX., Ráday utca 31 § 215 8079
© 11–24
b Fecske Presszó
IX., Ráday utca 34
§ 215 2738
© Må–Fr 9–1, Lö–Sö 13–1
c Fotocella
IX., Ráday u. 17 § 215 3248 © Mån–Tor: 11–1, Fre–
Lör: 11–2, Sön: 12–2
d Gotti
IX., Ráday utca 29 § 217 6625
© Sö–To 12–24, Fr–Lö 12–1
e IF Music Café
IX., Ráday utca 19 www.ifcavezo.hu
§ 299 0694 © 11.30–1
f Intenzo
IX., Kálvin tér 9 § 219 5243 © 11–24
g Jaffa
IX., Ráday utca 39 § 219 5285
© Må–To 10–1, Fr 10–2, Lö 12–2, Sö 14–24
h Kinesiskt Restaurang
IX., Ráday utca 18 § 218 9546 © 11–23
i Memoár Café
IX., Ráday u. 1–3 § 218 8698 © 10–23
j Pata Negra
IX., Kálvin tér 8 § 215 5616 © 11–24
k Paris, Texas
IX., Ráday utca 22 § 218 0570
© 13–3
l Pesti Ráday Vendéglő
IX., Ráday utca 11–13 § 219 5451
© 12–24
m Pink Cadillac
IX., Ráday utca 22 § 216 1412
© Mån–Fre: 11–24, Lör–Sön: 12–24
n Red Café
IX., Ráday utca 14 § 216 5628
© 12–24
o Shiraz
IX., Ráday u. 21 § 218 0881 © 12–24
p Sir Williams
IX., Ráday utca 9. § 217 6093
© Må–Lö 12–24 Sö 12–23
a Barokko e Café Vian
Restauranger på Liszt Ferenc tér
www.budapestinfo.hu 57
Restauranger på
Hajós utca och
Nagymező utca
a Balettcipő
VI., Hajós utca 14 § 269 3114
© Må–Fr 10–24, Lö–Sö 12-24
b Car Wash Bár
VI., Hajós utca 25
§ 36 20 232 4548
© Må–Lö 10–1, Sö 12–24
c Chagall
VI., Hajós utca 27 § 302 4614
© 9–24
d Két Szerecsen
VI., Nagymező u. 14
§ 343 1984 © 9–1
e Komédiás
VI., Nagymező utca 26
§ 302 0901
© Må–Fr 8–24, Lö–Sö 14–24
f Mai Manó Café
VI., Nagymező utca 20
§ 269 5642
© 10–1
g Marquis de Salade
VI., Hajós utca 43
§ 302 4086
© 12–24
h Sandokan Lisboa Bár
VI., Hajós utca 23
§ 302 7002
© Må–Fr 12–2, Lö–Sö: 16–2
q Soul Café
IX., Ráday utca 11–13 § 217
6986
© 12–1
r Tajtékos Napok (L’Écume
des jours)
IX., Ráday utca 1–3 § 215 1730
© 10–24
s Time Café
IX., Ráday utca 23 § 476 0433
© Må–On 11–1, To–Fr 11–2, Lö
15–2, Sö 16–1
t Trattoria Café
IX., Ráday utca 16 § 215 2888
© 12–24
u Vörös Oroszlán Teaház
IX., Ráday utca 9 § 215 2101
© 11–23
v Vörös Postakocsi
IX., Ráday utca 15 § 217 6756
© 11.30–24
w Zoé
IX., Ráday utca 20 § 210 1786
© 11.30–1
Våra besökare kan känna sig säkra hos oss. Det är lätt att
söka och få information och du når hela Budapest med lokal-
trafiken som är i gång mellan 04.30 och 23.00 – och är gratis
om du har Budapestkortet. På de följande sidorna ger vi dig
lite nyttig information för din resa!
Med Budapestkortet reser du gratis med lokaltrafiken!
Nyttig information
Ankomst till Budapest
Innan resan
Allmän information
Säkerheten i Budapest
Localtrafiken
A k t
Säkerheten i B d t
Localtrafiken
www.budapestinfo.hu 59
Inresa med ID-handling
Medborgare i följande länder kan för en vistelse i
högst 90 dagar resa in i Ungern med endast ID-kort:
Belgien, Cypern, Estland, Finnland, Frankrike, Grek-
land, Holland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Spanien,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Österrike, Tjeckien,
Tyskland.
Inresa med pass, utan visum
Medborgare i de europeiska länderna (utom Albanien,
Montenegro, Ryssland, Serbien, Turkiet, Ukraina) kan
resa in i landet utan visum. Följande icke-europeiska
länder omfattas ej heller av visumtvånget: Argentina,
Australien, Brasilien, Brunei, Chile, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Hongkong, Israel, Japan, Kanada,
Macao, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Salvador, Singapore, Sydkorea,
USA, Uruguay, Venezuela. För mer information se
hemsidan: www.mfa.gov.hu
Klimat
Kontinentalt fastlandsklimat, fyra årstider.
Varmaste månaderna: Juli, augusti (temperaturen
kan gå upp till över 30°)
Kallaste månaderna: December, januari (temperatu-
ren kan gå ner till –15°)
Antalet solskenstimmar är relativt högt i Budapest,
över 8 timmar/dygn från april till september. Budapest
har ett ganska torrt klimat och det är bara i maj, juni
och november som det förekommer större regnmäng-
der. Torrast är det under hösten och snö kan man
räkna med under vintermånaderna.
Helgdagar
Helgdagarna är förutom de tre nationaldagarna (15
mars, 20 augusti, 23 oktober ) samt 1 maj förknippade
med kristna högtider: 1 januari, annandag påsk, an-
nandag pingst, allhelgonadagen, juldagen, annandag
jul
25
20
15
10
5
0
–5
80
70
60
50
40
30
20
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
···················
IX.
X.
XI.
XII.
0
F
0
C
Tid
Ungern har mellaneuropeisk tid:
GMT +1 timme
Sommartid (mars-oktober):
GMT +2 timmar
23 oktober
nationaldagarna
1 november
Aallehelgonadgen
25–26 december
juldag, annandag jul
20 augusti
nationaldagarna
Juli Augusti September
Oktober November December
5 april
annandag påsk
1 maj nationaldagarna
24 maj anndang pingst
April Maj Juni
1 januari 15 mars
nationaldagarna
Januari Februari Mars

Innan resan
Budapest i siffror
Yta: 525 km
2
(från norr till söder ca 25 km, från öster
till väster ca 29 km)
En tredjedel av stadens yta utgörs av den bergiga
Budasidan på Donaus västra sida, två tredjedelar av den
platta Pestsidan på flodens östra sida
Folkmängd: 1 815 000
Invånare/km2: 3 456
Administrativ indelning: 23 distrikt (distriktet anges med
romerska siffror /V./ i gatuadresserna och med de två
mellersta siffrorna i postnumren /1051/)
Öar från norr till söder: Óbudaön, Margaretaön, Csepelön
Broar: Nio broar, varav två är järnvägsbroar
ff Budapest i siffr
Yta: 525 km
2
(fr
till väster ca 29
En tredjedel av
Budasidan på Donaus
platta P stsidan på fl
!
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
80
70
60
50
40
30
31,5
27,5
23,6
19,6
15,5
11,8
€€€€€€€€€€€€€€
IX.
X.
XI.
XII.
mm inch
Inresa med ID-handling
Pass, visum
Klimat
Allmän information
om Budapest
www.budapestadventure.com 60
Med flyg
Köp Budapestkortet redan på flygplatsen och
du får rabatt på Airport Minibus och på tåget som går
till centrum.
Flygplatsen Ferihegy ligger 24 km sydöst om cen-
trum. Airport Minibus kör från båda terminalerna till
önskad adress i Budapest för 2900 HUF (tur- och
returbiljetten kostar 4990 HUF och gäller i sex måna-
der). I ankomsthallen på båda terminalerna (2A och
2B) finns kontoren för alla större biluthyrningsfirmor.
Flygterminalen:
Ferihegy 1 – “lågprisflygbolagens” terminal
Ferihegy 2A – terminal för Schengentrafik
Ferihegy 2B – terminal för icke-Schengentrafik
Nyheter och tidtabell för 2010 hittar man på www.bud.hu.
Med tåg
Budapest har tågförbindelser med 25 hu-
vudstäder och över 50 internationella tåg
ankommer varje dag till staden.
Var tredje timme avgår det tåg till Wien, restiden är
knappt 2,5 timmar.
Mellan huvudstaden och de större städerna i landsor-
ten går bekväma IC-tåg.
Järnvägsstationer
Det finns tre stora internationella järnvägsstationer i
Budapest:
Keleti pályaudvar (Östra station), Nyugati pályaudvar
(Västra station), Déli pályaudvar (Södra station). Vid
alla tre stationerna finns det tunnelbanestationer
(Östra och Södra station – linje 2, Västra station –
linje 3).
Non-stop bokning av tågbiljetter (MÁVDIREKT):
§ 36 40 49 49 49
Ankomst till Budapest
Telefonnummer från utlandet: +36 1 371 9449
Mer information: www.mav.hu, www.elvira.hu
Med buss
Inrikesbussarna anländer till olika stationer i
Budapest. De internationella busslinjerna an-
vänder sig av busstationen Népliget.
Volánbusz/Eurolines har busstrafik till följande länder:
Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland,
Holland, Italien, Kroatien, Lituanien, Macedonien,
Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slova-
kien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Ukrajna, Tyskland, Tjeckien, Österrike.
Med båt
Bärplansbåtar går mellan Budapest, Bratis-
lava och Wien från april till oktober.
Mellan Kedjebron och Frihetsbron ligger tre
tilläggsplatser för internationella båtlinjer.
Information om Mahart-båtar: § +36 1 484 4013
Med bil
Av landets 5 motorvägar och 4 huvudvägar 8
startar i Budapest (utom nr 8).
Motorvägarna M1, M3, M5, M6 och M7 är
avgiftsbelagda (den obligatoriska e-dekalen – “e-ma-
trica” – kan köpas vid gränsövergångar och på större
bensinstationer).
Trafikreglerna i Ungern följer Wien- och Geneve-
konventionerna och skiljer sig därför inte mycket från
internationella regler. Några viktiga regler, dock: Bil-
bälte måste användas både i fram- och baksäte om
bilen är utrustad med bilbälte. Mobiltelefonen får en-
dast användas “hands-free”. Alkoholkoncentrationen i
blodet får inte överstiga 0,00 promille, man får alltså
inte köra om man har förtärt alkoholhaltiga drycker.
Vid överträdelse tas mycket höga böter ut och kör-
kortet dras in direkt på platsen. Högsta tillåtna has-
tighet är 50 km/tim inom tättbebyggt område, 90 ut-
anför tättbebyggt område, 110 på huvudväg och 130
på motorväg. Ljudsignal inom tättbebyggt område får
endast ges för att förebygga eller avvärja fara (trots
detta tutar de ungerska bilförarna tyvärr gärna och
ofta omotiverat på varandra och fotgängarna).
Trafikinformation om vägarbete, vägavgifter, trafik-
situation på vägarna på 13 språk: www.motorway.hu
Ungerska Automobilklubbens dygnet-runt-nummer: 188
Räddningstjänstens telefonnummer är +36 1 345
1777
Med buss
Inrikesbussarna anländer till olika stat
Budapest. De internationella busslinjer
vänder sig av busstationen Népliget.
V lá b /E li h b t fik till följ d l
v
Me

lav
Me
tilläggsplat
T
Med flyg
Köp Budapestkortet redan på flygplatse
du får rabatt på Airport Minibus och på tåget so
Ò
Me
Bu
vu
an
Var tredje tim
t
Med bil
Av landets 5 motorvägar och 4 huvudv
startar i Budapest (utom nr 8).
Motorvägarna M1, M3, M5, M6 och
avgiftsbelagda (den obligatoriska e-dekalen –
K
Népliget § +36 1 219 8086
Stadionok § +36 1 220 6227
Árpádbron § +36 1 412 2597
Etele tér § +36 1 382 4905
Széna tér § (+36 1)201 3688
Online biljettköp: www.volanbusz.hu
Information om in- och utrikes busslinjer:
§ +36 1 382 0888
Népliget
Stadionok
Árpádbron
Etele tér
Széna tér
!
Flygplatsinformation:
Växeln: +36 1 296 9696
Information om dagens flyg: +36 1 296 7000, +36
1 296 5052, +36 1 296 5883
Biljetten: +36 1 296 5959, +36 1 296-5960
Förkommet bagage: +36 1 296 5449, +36 1 296 9026,
+36 1 296 5138, +36 1 296 5665
Airport Minibus: +36 1 296 8555
Bilparkering: +36 1 296 5232
Airport ambulans: +36 1 296 8000
Flygplatsinfor
Växeln: +36 1 2
Information om
1 296 5052, +3
Biljetten: +36 1 296
!
www.budapestinfo.hu 61
Telefon
Ungerns landsnummer är 36, Buda-
pests riktnummer är 1, vid samtal utanför
det egna riktnummerområdet slår man
först 36.
Telefonnumren i Budapest är 7-siffriga, på landet
är de 8-siffriga (tvåsiffrigt riktnummer plus abonnent-
numrets 6 siffror). För utlandssamtal från Ungern slå
00, därpå landsnummer, riktnummer (till Sverige utan
nolla) och abonnentnummer.
Från allmänna telefoner kan man ringa med 50-
och 100-forintsmynt eller med kort. Telefonkort finns
att köpa på postkontor, bensinstationer, i tidningski-
osker och tobaksaffärer. Det är billigare att ringa på
kvällar och helger.
För att ringa till ett ungerskt mobilnummer slår man
först 36, sedan riktnumret 20, 30 eller 70, beroende
på telefonbolag, och till sist det 9-siffriga abonnent-
numret.
Kreditkort
De vanligaste kreditkorten – AMEX, Cir-
rus, Diners Club, EnRoute, JCB, Master-
card och VISA – kan användas för uttag
från banker och bankomater samt för be-
talning på många restauranger, hotell och
i affärer. Affärer och restauranger som tar
kreditkort brukar ha deras dekaler på yt-
terdörren.
Hotell, pensionat, privatrum
Alla möjliga typer av inkvarteringar finns i
Budapest, från lyxhotell till privatrum. En
gratisbroschyr över hotell och andra in-
kvarteringsmöjligheter i Budapest finns att hämta på
turistbyråer och i hotellreceptioner. Information finns
också på BTH:s (Budapests stads turistbyrå) hemsida
www.budapestinfo.hu och på deras kontor i Budapest
(adress och telefonnummer på sid. 3.)
Post
Postkontoren är öppna vardagar 8–18,
lördagar 8–12. Postkontor med längre öp-
pettider:
II., Szilágyi Erzsébet fasor 121. (© Må–Fr: 10–19,
Lö: 8–13), VI., Teréz körút 51. (© Må–Fr: 7–20,
Lö: 7–18), XVII., Pesti út 5–7. (© Må–Fr: 8–19, Lö:
8–16).
Postamat-service – uttag av pengar på kreditkort
(EuroCard/Mastercard, Maestro, VISA, VISA Elec-
tron) – finns på samtliga postkontor i staden, där man
också kan använda American Express resecheckar,
EuroCheque och postcheckar.
Spänning
230 volt, “svenska” väggkontakter,
adapter behövs inte.
Öppettider
Affärer: Livsmedelsaffärerna är vanligtvis öppna Må–Fr 7–18, övriga affärer 10–18. Lördagar stänger de
flesta affärer 13. Söndagar håller alla större köpcentra öppet. Tescokedjans varuhus är öppna dygnet
runt.
Kontor: Vanligtvis 8–17 måndag till fredag
Postkontor: Må–Fr 8–18, Lö 8–13 (se också “Post” ovan)
Banker: Må–To 8–17, Fr 8–14
Ho
All
Bu
gra

Po
Po
lör
pettider:
.
Sp
23
ad
~
Telefon
Ungerns land
pests riktnumm
det egna rikt
först 36.
(
numret.
Kr
De
rus
frå
tal
ca
f å
kre
ter
i a
ÖÖppettider
Affärer: Livsm
flesta affärer
runt.
Kontor: Vanligtvis 8
!
kvarteringsmöjligheter i Budapest finns att hämta på
Allmän information
Varför köpa Budapestkortet?
Det bekvämaste sättet att
upptäcka staden!
· Ora:iø reøor meJ lokal:rañken
· Ora:iø ø:aJøvanJring i Peø: och 6uJa
· Ora:iø |örøäkring
· Mer än l00 raba::er run: om i 6uJapeø:!
· 6uJapeø:kor:e: gäller |ör en vuxen och
ett barn max. 14 år
· 5para lä:: l$ 000 |orin:!
f Va V rför köp
DDet bekväma
upptäcka sta
· Ora:iø reøo
· Ora:iø ø:aJ
· Ora:iø |örø
· Mer än l00 r
· 6uJapeø:ko
ett barn ma
· 5para lä:: l
!
www.budapestadventure.com 62
Goda råd
Den allmänna säkerheten i den ungerska huvudsta-
den anses vara bra jämfört med andra europeiska
storstäder.
Samma råd kan man ge besökarna här som i
andra länder: Det är alltid turistens plånbok som
är utsatt för den största faran. Förvara därför
viktiga dokument och pengar på ett säkert stäl-
le. På allmänna transportmedel, i köpcentra, på
marknader, det vill säga på alla ställen där det
är mycket folk i rörelse, ska man alltid vara extra
försiktig.
Det är billigare att ringa efter en taxi än att ta en
på gatan. Vissa privata taxiägare kan ha orealistiskt
höga priser. För telefonnummer till pålitliga bolag, se
sid. 65.
Håll er borta från “vänliga” kvinnors inbjudan till ba-
rer och restauranger, där man har falska priser och
gästerna får betala för höga notor.
Växla aldrig pengar på gatan. Förvara pass, pengar
och kreditkort i innerfickan, ha aldrig mycket kontan-
ter på dig. Lämna aldrig några värdesaker i bilen.
Om du behöver hjälp av polisen:
Ring det internationella hjälpnumret 112 eller polisens
nummer inom Ungern, 107.
Där får du veta var man kan göra sin anmälan på
något annat språk än ungerska.
Kontakta hemlandets ambassad eller konsulära av-
delning om du blir omhändertagen av polisen.
Om man råkat ut för en kriminell handling, bör man
kontakta justitiedepartementets Offerhjälp där man
får information om sina rättigheter och där man också
kan få ekonomisk hjälp.
Mer information finns via gratisnumret § 36 80 244
444 och på hemsidan www.kih.gov.hu
Tourinform telefontjänst – Police-info: 428 8080
(dygnet runt)
Det finns dygnet runt turisthjälp på följande polis-
stationer:
I. Polisstation,
1013 Budapest, Pauler út 13.
V. Polisstation,
1055 Budapest, Szalay utca 11–13.
XI. Polisstation,
1113 Budapest, Bocskay út 90.
Säkerheten i Budapest
!
Viktiga telefonnummer
Ambulans 104
Polis 107
Central SOS 112
Brandkår 105
Nummerupplysning om ungerska
telefonnummer 198
Andra frågor 197
Nummerupplysning om utländska nummer 199
Automobilklubbens räddningstjänst 188
“Fröken Ur” 180
Airport växeln: +36 1 296 9696
Airport Minibus: +36 1 296 8555
Non-stop bokning av tågbiljetter
(MÁVDIREKT): +36 40 49 49 49
Information om in- och utrikes busslinjer: +36
1 382 0888
Information om Mahart-båtar: +36 1 484 4013
Räddningstjänstens telefonnummer är +36 1 345 1777
Tourinform – Police-info: +36 1 438 8080
Jourhavande apotek: +36 1 311 4439, +36 1 355 4691
Läkarservice dygnet runt: +36 1 200 0100
Tandläkarservice dygnet runt: +36 1 267 9602
BKV:s informationstjänst
når man på +36 1 258 4636
Man behöver inte ha passet med sig ut på stan.
Det räcker med en legitimation med foto på,
körkort till exempel.
Hotellkortet kan vara bra att ha med sig för
adressens skull, men förvara det aldrig i samma ficka
som rumsnyckeln/rumskortet!
Man behöver in
Det räcker me
körkort till exe
Hotellkortet k
adressens skull, me
!
www.budapestinfo.hu
Säkerheten i Budapest
63
XIII. Polisstation,
1135 Budapest, Szabolcs utca 36.
XIV. Polisstation,
1136 Budapest, Teve utca 4–6.
Effektförvaring
Effektförvaring och förvaringsboxar finns på Buda-
pests alla järnvägstationer.
På Östra och Södra station finns två dygnet-runt-
öppna effektförvaringar, på Västra station är effekt-
förvaringen öppen 5–24, förvaringsboxarna fungerar
dygnet runt.
Läkarvård
Apoteken i Budapest har välutbildade apotekare som
kan rekommendera rätt behandling vid mindre be-
svär. I samtliga apoteks skyltfönster finns en förteck-
ning över närmaste jourhavande apotek.
Jourhavande apotek i centrala Budapest
(se på kartan sidan 67):
Teréz Apotek, VI. Teréz körút 41 § 311 4439
Déli-apotek, XII. Alkotás utca 1/B § 355 4691
Elefánt Apotek: X., Pongrácz út 12. § 431 9940
Läkarservice dygnet runt:
Falck SOS Hungary § 200 0100
Tandläkarservice dygnet runt:
SOS Dent § 267 9602
!
Pengar Forint (Ft, HUF)
Mynt:
200 100 50 20 10 5
Sedlar:
500 1000 2000 5000 10 000 20 000
Växla pengar
Växling är endast tillåtet på banker och växlings-
kontor. Växla aldrig pengar på gatan, svartväxling
är inte lönsam och riskerna är stora.
Ungerska riksbanken noterar varje dag 23 olika
valutors officiella kurs på sin valutakurslista. De
flesta banker har växlingsautomater som fungerar
dygnet runt och bankomater finns på många stäl-
len i staden. Vissa banker och resebyråer har egna
växlingskurser med utgångspunkt från riksbankens
valutakurser. De aktuella växlingskurserna måste
finnas skyltade på alla banker och växlingskontor.
Växlingsnotan bör man behålla tills man lämnar
Ungern.
Växlingskontoren i närheten av järnvägssta-
tionerna samt de i centrum (Petôfi Sándorgatan)
brukar ha de bästa kurserna. Bankerna använder
medelhöga kurser och växling på flygplatsen och på
hotell är kanske minst lönsam.
Var försiktiga! På gatan och i närheten av tåg-
stationer kan man bli erbjuden av högre växlings-
kurs av svartväxlare men man kan bli lurad av falska
sedlar och tidninspapper i buntar.
MINI DICTIONARY EN LITEN ORDLISTA
Betoningen ligger alltid på första stavelsen i orden
och markeras här med ’, : = lång vokal, a = a i hat
/men kort!/, á = a i hatt/men långt!/, zj = franskans
Jean/toujours, ö = ö i sött, ő = ö i söt, z = tonande s som
eng. zero, o = kort å som i lott, oo = o i bott, ó = långt å
som i båt, sj = sje-ljudet i fors.
God dag! = Jó napot! (jå:’ na’ppått)
God afton! = Jó estét! (jå:’ ä’sjte:t)
God natt! = Jó éjszakát! (jå:’ e:’sakatt)
Hej! = Szia! (si’a)
Hur mår du? = Hogy vagy? (håddj vaddj)
Vad är klockan? = Hány óra? (hánj å:’ra)
Ja / Nej = Igen / Nem (i’ggänn / nämm)
Tack /så mycket/! = Köszönöm / szépen/ (kö’ssönömm / se:’pänn)
Ölpub = Söröző (sjö:’röző)
Restaurang = Étterem (e:’tärämm)
Café = Kávéház (ká:’ve:ha:z)
Vad kostar det? = Mennyibe kerül? (mä’njibäkärul)
Skål! = Egészségünkre! (ä’ge:sje:gunkrä)
Förlåt / Ursäkta! = Sajnálom! / Elnézést! (sja’jná:låmm
/ ä’lne:ze:sjt)
Jag har gått vilse = Eltévedtem (ä’lte:vättämm)
Kan ni visa mitt hotell på kartan? = Meg tudná mutatni
a térképen a szállodámat? (Mägg too’dná moo’tatni a
te:’rke:pänn a sá’låddámat?)
Adjö! På återseende! = Viszontlátásra! (vi’såntlá:tá:sjra)
Jag är svensk = Svéd vagyok (sjve:d va’ddjåkk)
NAMN I GATA / TORG / INSTITUT:
Nyár utca (njár oo’tsa); Batthyány tér (batt-jánj te:’r);
Dózsa György út (då:’zja djördj oot); Rákóczi út
(rá:’kå:tsi oot); Hősök tere (hő:’sjökk tä’rrä); Széchenyi
gyógyfürdő (se:’tjenji djå:’djfurdő:);
Műcsarnok (mu:’tjarnåkk); Gödör (gö’dör); Művészetek
Palotája / Műpa (mu:’ve:sättäkk pa’llåtá:ja / mu:’pa).
som
å
!
www.budapestadventure.com 64
Kollektivtrafiken
(BKV – Budapests Lokaltrafik AB)
Budapest har ett kollektivtrafiknät med över 180
buss-, 14 trådbuss-, 29 spårvagns- och tre tunnelba-
nelinjer (plus en fjärde under byggnad), pendeltåg,
kugghjulsbana plus några andra transportmedel.
Bussar, spårvagnar och trådbussar trafikerar vanligt-
vis mellan 04.30 och 23.00. De tre tunnelbanelinjerna
sammanstrålar vid stationen Deák tér. Tågen kör med
2–15 minuters intervall mellan 4.30 och 23.10.
På grund av byggandet av den nya tunnelbanelin-
jen (färdig 2012) har rutterna ändrats för några buss-
och spårvagnslinjer. Information om detta finns på
hemsidan www.metro4.hu.
Byggnadsarbetena berör följande torg, gator och
stationer: Kelenfölds järnvägsstation, Tétényi út,
Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér
(Gellértbadet), Fővám tér (Stora saluhallen) , Kálvin
tér (restauranggatan Ráday), Rákóczi tér, Népszín-
ház utca (Stora boulevarden) och Keleti pályaudvar
(Östra station).
HÉV kallas pendeltågen som går från centrala Bu-
dapest till Gödöllő, Ráckeve, Szentendre och stadens
södra delar på Csepelön.
Stora väggkartor över hela trafiknätet finns uppsatta
vid ingångarna till tunnelbanestationerna. Där finns ock-
så information om biljetter och kollektivtrafikens övriga
villkor på engelska och tyska. Ungerska medborgare
som har fyllt 65 år (även hemflyttade och med dubb-
la medborgarskap) och alla EU-länders medborgare
reser gratis på BKV:s linjer inom Budapest (utom på
bergbanan Sikló, stolliften Libegő och den lilla färjan på
Donau), om de visar upp giltig legitimation – till exempel
ett körkort med EU-symbol – för kontrollanterna.
Biljetter
Biljetter säljs på tunnelbanestationerna, i biljettauto-
mater, tobaksaffärer och tidningskiosker. I tunnelba-
nestationernas kassor kan man också köpa häften
med biljetter, olika rabattkort etc.
Standardbiljetten för en enkelresa utan övergång
kostar 300 HUF 2009 och gäller på bussar, spårvag-
nar, trådbussar, tunnelbana och kugghjulsbanan på
hela linjesträckan, på pendeltågen enbart till Buda-
pests stadsgräns. Man köper biljetterna i förväg och
stämplar dem i en automat vid påstigningen. Automa-
terna finns vid spärrlinjen på tunnelbanestationerna
och ombord på bussar, spårvagnar etc.
Samma information finns också på hemsidan www.
bkv.hu
BKV:s informationstjänst når man på 258 4636
Biljettkontroll: På allmänna transportmedel och vid
utgångarna på tunnelbanestationerna sker ofta bil-
jettkontroll av BKV:s kontrollanter i par eller i mindre
grupper. De är utrustade med armbindel och fotoför-
sedda ID-kort. Spara därför biljetten ända till resans
slut!
Om man inte kan visa upp en giltig biljett måste
man betala straffavgift.
Parkering
Centrum är uppdelat i olika parkeringszoner med va-
rierande priser (150–600 HUF/timme). Enligt stadens
parkeringsregler ska parkeringsavgift betalas under
perioden Må–Fr 8–18.
Parkering är gratis på Lö–Sö och Helgdagar.
Biljetten köper man i automater och placerar den
innanför vindrutan. Man måste betala för minst 15
minuter. Maximal väntetid är 3-4 timmar, men det
finns platser också utan tidsbegränsning (i distrikt
I., VI., VII., VIII., och XIII.) För längre parkering
finns så kallade P+R-parkeringar vid vissa tunnel-
banestationer och större busshållplatser. Därifrån
kan man sedan fortsätta resan med kollektivtrafi-
ken.
Felparkerade bilar kan förses med hjullås och då
klistras ett märke på fordonet med information på
flera språk vad som ska göras. Mer information om
avgifter på hemsidorna www.parking.hu och www.
budapest.hu.
Parkeringshus och garage
Parkeringshusen är i allmänhet öppna dygnet runt.
De större hotellen har också bevakade garage. Ex-
empel på några större parkeringshus Bazilika (Sas
utca): Krisztina bakom Hotel Mercure Buda (I. Kosci-
uszko Tádé utca 15), Kastrum (V. Aranykéz utca 4–6),
Centrum (V. Szervita tér 8), Pollack Garage (VIII.,
Pollack Mihály tér), Corvin (VIII. Futó utca 52), Páva
(IX. Mester utca 30–32). Lipót Garage (V. Széchenyi
utca, under Szabadság tér), parkeringshuset på Er-
4
!
Med Budapestkortet reser du gratis i Budapest och slipper köa för att köpa biljetter.
Finns på Tourinforms kontor i flygplatsen och på hotell i tunnelbanestationernas kassor eller
köp Budapestkortet online på www.budapest-card.com
t
nestationernas kass
Lokaltrafiken
www.budapestinfo.hu
Lokaltrafiken
65
zsébet tér (V. Erzsébet tér), MOM Park Kontorshus
(XII. Csörsz utca 45.), Millenium Office Towers (IX.
Lechner Ödön fasor 6)
På kartan sid 16–17 markeras parkeringsplatserna
med. På hemsidan www.parking.hu hittar man detal-
jerad information om stadens alla parkeringsmöglig-
heter på engelska och tyska.
Biluthyrning
Några av de större biluthyrningsfirmorna: Americana,
Avis, Budget, Hertz, Regina, Sixt .
Allmänna krav är förarens ålder (över 21 år), ett gil-
tigt, minst ett år gammalt körkort, pass. Betalningen
sker kontant eller med kreditkort.
De största biluthyrningsfirmorna har kontor på flyg-
platsen och deras prislistor brukar finnas på hotell och
Tourinformkontor.
Taxi
Taxibilarna i Budapest har gula registrerinsskyltar och
är utrustade med taxiskyltar. Den summa man betalar
består av tre delar: Startavgift max. 300 HUF på da-
gen (max. 420 HUF på natten), kilometeravgift max.
240 HUF/km på dagen (max. 336 HUF/km på natten)
och väntavgift, som används när bilen står stilla eller
kör med en hastighet under 15 km i timmen (60 HUF/
minut på da-gen, 84 HUF/ minut på natten). Det här är
maximiavgifter, de större taxibolagen har ofta något
lägre priser. Prislista ska finnas på bakre högra dör-
ren och inne i bilen på instrumentbrädan.
Observera att det är billigare att ringa efter en taxi
än att ta en på gatan.
Vid beställning av taxi och information om nöjes-
ställen använd gärna hotellreceptionen och lita inte
på taxichaufförernas förslag!
Taxibolagen:
6x6 Taxi: 2 666 666
Buda Taxi: 2 333 333
Budapest Taxi: 4 333 333
City Taxi: 2 111 111
Főtaxi: 2 222 222
Mobil Taxi: 333 1757
Rádió Taxi: 3 777 777
Taxi 2000: 2 000 000
Taxi4: 4 444 444
Tele5Taxi: 5 555 555
Volán Taxi: 4 33 33 22
Vid beställning på telefon är framkörning kostnads-
fri, utom vid extra önskemål (stor bil, speciell bilmär-
ke). Samtliga bilar ska vara utrustade med taxameter
och kvittoskrivare. Dricks: Man brukar lägga på 10%.
Man kan förbeställa taxi eller använda Zona Taxis
(§ 356 55 55) tjänster som har fasta priser till 4 zoner
i Budapest. Priserna ligger mellan 3000–4300.-Ft (eur
14–20).
Var vaksam på flygplatsen med taxichaufförer som
erbjuder sina tjänster för höga priser!
Utgiven av Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft.,
huvudstadens officiella organ för marknadsföringen av Budapest som
turistmål
Projektet har fått bidrag från Turismutvecklingsbudgeten. © 2009–2010
ANSVARIG UTGIVARE: László Paszternák
ANNONSER: Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
RESEARCH: Turizmus Kft.
REDAKTÖR: Brigitta Vajk (Partystaden: Judit Csuth)
LAYOUT: KAtypo Bt. • ÖVERSÄTTNING: Dénes Szász (utom annonserna)
OMSLAGSFOTO: Future Card Stúdió
KARTOR: TOPOGRÁF • FOTO: BTH:s arkiv
Med reservation för ändringar. Utgivaren tar inget ansvar för skador
uppkomna på grund av eventuella förändringar av uppgifterna i
publikationen.
Manuskriptet klart i november 2009
Tryckt i Infopress Group Zrt.
!
BUDAPESTKORTET
Fantastiska möjligheter
i 48 eller 72 timmar!
Du kan bara vinna!
· Ora:iø reøor meJ
lokaltrafiken (–3850 forint sparade!)
· Ora:iø ø:aJøvanJring
i Pest (–2 990 forint sparade!)
· Ora:iø ø:aJøvanJring
i Buda (–2 990 forint sparade!)
· Ora:iø |örøäkring
· Over l00 ex:ra raba::er pà baJ, øevärJhe:er,
museer, restauranger…
Tveka inte att utnyttja turistkortets alla fördelar!
Pris:
72-timmarskortet: 7500 HUF,
spara lätt 15 000 forint!
48-timmarskortet: 6300 HUF,
spara lätt 12 000 forint!
Budapestkortet gäller för en vuxen och ett barn
max. 14 år
Finns på Tourinforms kontor i flygplatsen och på ho-
tell i tunnelbanestationernas kassor eller köp Buda-
pestkortet online på www.budapest-card.com
09:00 avgång BUDAPIS1 ankomst 14:30
10:00 vlsegrúd* 13:30
13:30 8ruLlsluvu* 10:30
15:30 ankomst W!IN avgång 09:00
1ur och retur Budapest / Visegrad BratisIava Wien
Budapest / Visegrad 79 89
BratisIava 99 29
Wien l09 39
BUDAPIS1 ~ W!IN W!IN ~ BUDAPIS1
1 maj –31 juli Llsdug, Lorsdug, lordug onsdug, lredug, sondug
1 augusti – 29 augusti dugllgen dugllgen
31 augusti –3 oktober Llsdug, Lorsdug, lordug onsdug, lredug, sondug
Teckenförklaring
Tunnelbana, linje 1
Tunnelbana, linje 2
Tunnelbana, linje 3
Tunnelbana, linje 4 (färdig 2012)
Pendeltåg (HÉV)
Spårvagn
Buss
Järnväg
Kugghjulsbanan
Busstationen
Jourhavande apotek
MINNESPARK -
STATYPARK
BUDAPEST
Kommunist diktaturens gigantiska
minnesmärken. Sista blick bakom järnridån.
En av dem mest spännande sevärdheterna
i Budapest, minnesplats om diktaturens fall.
Central Europas enda kommunist statysamling.
ÖPPET VARJE DAG
FRÅN KL 10 TILL SOLNEDGÅNG
Ytterligare information på broschyrens mellersta sida.
www.mementopark.hu