U ngar n

skridt
for skridt
FURTHER INFORMATION AND RESERVATION
Ramada Resort – Aquaworld Budapest
H-1044 Budapest, Íves út 16. | T +36 1 2313 600
F +36 1 2313 619 | E reservati on@aqua-worl d.hu
www.ramadaresortbudapest.hu | www.aqua-worl d.hu
AQUAFUN
ALL YEAR ROUND
RAMADA RESORT – AQUAWORLD BUDAPEST,
CENTRAL EUROPE’S LARGEST HOTEL AND
INDOOR WATER THEME PARK COMPLEX
OFFERS YOU SERVICES OF THE HIGHEST
STANDARDS:
• Luxuri ous rooms wi th Wi -Fi connecti on,
• Bi g repertoi re of i n-house entertai nment faci l i ti es,
• Conference centre wi th a capaci ty of al most 1000,
• Ori ental Spa and Fi tness Centre wi th Eastern and
tradi ti onal massages, faci al and body treatments, denti stry,
• Water-packed fun at the i ndoor water theme park, Aquaworl d,
• Gi ant sl i des and thri l l pool s si tuated around a repl i ca Angkor templ e,
• Ki ds’ Worl d, pl ay centre and pl ayground for both
younger and ol der chi l dren,
• Extreme sports: surf, scuba di vi ng, hi gh di vi ng, adventure park,
• Free shuttl e servi ce every day between
the compl ex and ci ty centre (Heroes’ Square).
For fur t her package offer s pl ease vi si t
www.r amadar esor t budapest .hu/ en websi t e.
A
Køb og læs en eller flere af de mange guidebøger, der påpe-
ger alle de ”hemmelige”attraktioner, man som turist næppe
selv finder i Budapest. F.eks. kan András Töröks BUDAPEST –
A CRITICAL GUIDE anbefales. Der er stof til mange spænden-
de besøg i Budapest. Selv da har man blot set en lille smule
af alle de dejlige seværdigheder, der findes i Ungarn.
For Ungarn er jo meget mere end
Budapest!
Velkommen hos os i Europas hjerte!
György Székely
Direktør
Ungarns Turistråd i Nordeuropa
www.ungarn.dk
Budapest har en formidabel beliggenhed med det
kuperede Buda og det flade Pest på hver side af ”der
schönen blauen Donau”. Midt i floden ligger Margrethe-
øen, der er byens oase og grønne lunge. De smukke broer
er festligt belyste om aftenen. Tag sporvogn nr. 2 langs
floden og nyd panoramaet, der er på UNESCOs liste over
verdens kulturarv.
Den gamle bydel i Budas slotskvarter består af smukke
huse helt tilbage fra middelalderen. De gamle badean-
stalter fra tyrkertiden er reminiscenser om orienten.
Husene på Pest-siden er arkitektoniske mesterværker,
der minder om en svunden storhedstid, da Budapest var
kronen i det østrig-ungarske dobbeltmonarki.
I markedshallerne er der en liflig duft af mad, og
standene bugner af kød, brød, grøntsager og frugter, der
frister de handlende.
land
med store seværdigheder…
Et lille
Et lille land med store seværdigheder… 1 Ungarn
Signaturforklaring
Lufthavn
Motorvej
Grænseovergang
Budapest og omegn
Balaton-søen og omegn
Pannonien
Eger/Tokaj-området
Pusztaen og Tisza-søen
1456
János Hunyadi besejrede tyrkerne ved det nuværende Beograd.
Hans søn, Matthias Corvinus, blev den store renæssancekonge.
Hans anden hustru var Beatrice af Napoli, og italiensk kultur fik
derfor stærk indflydelse på landet.
1526
Den unge kong Lajos II og det halve af hæren faldt i det
katastrofale slag ved Mohács, og i 1541 indtog de ottomanske
tyrkere Buda. Den vestlige del af Ungarn kom under østrigsk
herredømme. Buda og det centrale Ungarn blev ottomansk, mens
Transsylvanien blev en tyrkisk lydstat. Udviklingen gik i stå og det
ellers træbevoksede slettelandskab blev til puszta – ødemark.
1699
Ved freden i Karlowitz blev tyrkerne tvunget til at afstå deres
del af Ungarn og Transsylvanien til habsburgerne. Tyskere,
slovakker, serbere og rumænere flyttede ind i de områder, som
ungarerne opgav. Samtidigt øgedes fortyskningen inden for
administration, kultur og uddannelsesvæsen.
1825-1848
Udviklingen blomstrede i en reformperiode, hvor grev István
Széchenyi, inspireret af sine kontakter til England, spillede en
fremtrædende rolle.
Ungarns
historie
896
Kelterne kom først, siden kom romere, hunner og
folkevandringernes forskellige etniske grupper. I slutningen af
800-tallet slog syv stammer ledet af Árpád sig ned i det
karpatiske bassin. Árpád-dynastiet herskede indtil 1301.
1000
Stefan (István) lod sig kristne og kronedes til konge i
Esztergom. Biskop Gellért skulle kristne de hedenske
ungarere, men han blev dræbt af hedningene og led således
martyrdøden.
1241
Mongolerne hærgede landet men trak sig endelig tilbage. Kong Béla IV
lod landet genopbygge ved at tilkalde fremmede folkeslag. Tronstrid
brød ud efter den sidste Árpád-konges død, indtil Anjou-slægten blev
valgt. Ungarn blev under 1300-tallet en stormagt, hvis territorium bl.a.
omfattede Kroatien, Slavonien, Dalmatien, Banat, Galizien og for en
periode også Polen.
www.ungarn.dk
1848-49
Oprøret mod det habsburgske overherredømme brød ud men
blev slået ned med russisk hjælp. Nationalskjalden Petőfi
forsvandt under slaget ved Segesvár i 1849, og lederne af
revolten blev henrettet eller måtte rejse i landflygtighed.
1867
Et kompromis om ligeværdighed inden for kejserriget førte til
dobbeltmonarkiet i 1867, og slutningen af 1800-tallet
kendetegnedes af en eksplosiv økonomisk udvikling. 1000-
årsjubilæet for indvandringen og erobringen af det karpatiske
bassin fejredes med pomp og pragt i 1896.
1920
Ungarn deltog i første verdenskrig på centralmagternes side og
mistede ved Trianon-freden to tredjedele af landets hidtidige
territorium og tre femtedele af befolkningen til randstaterne.
I 20’erne og 30’erne blev landet ledet af admiral Horthy, der
gjorde tilnærmelser til Tyskland. I anden verdenskrig deltog
Ungarn først på tysk side men blev i slutningen af krigen besat af
Tyskland. Efter meget hårde kampe og bombardementer indtog
Den Røde Hær i januar 1945 Budapest.
1948
Socialdemokraterne blev tvunget til at fusionere med
kommunisterne, og Ungarn gik samme stalinistiske vej som det
øvrige Østeuropa med planøkonomi, kollektivisering af landbruget,
socialrealisme, udrensninger inden for partiet med skueprocesser og
Moskvas totale kontrol over det politiske liv. Efter Stalins død i 1953
blev den ungarske stalinistiske leder Rákosi erstattet af den mere
reformvenlige Imre Nagy, men Rákosi tog atter magten i 1955.
1956
Demonstrationer i sympati med polakkernes reformkommunisme
udviklede sig i Budapest til reelt oprør den 23. oktober. Nagy blev atter
premierminister og trak Ungarn ud af Warszawapagten.
Sovjettropperne trak sig først tilbage men rykkede igen ind med fuld
kraft den 4. november, hvorefter oprøret under hårde kampe blev
nedkæmpet. 200.000 ungarere flygtede ud af landet. Kádár blev ny
partileder og Nagy blev henrettet i 1958 efter en hemmelig rettergang.
Kádárs første år var hårde mod oppositionen, men Ungarn blev i løbet
af 70’erne kendt som ”den glade barak i lejren”. Den ødelagte økonomi
med høj inflation, massearbejdsløshed og Østeuropas største
udlandsgæld tvang dog den aldrende Kádár til at gå af i 1988.
1989
Oppositionspartier blev tilladt igen. En ny forfatning afskaffede
Folkerepublikken Ungarn til fordel for Republikken Ungarn den
23. oktober. Grænsen mod Østrig åbnedes, og østtyske turister i
Ungarn fik på denne måde mulighed for at rejse til Vesttyskland.
Hele det kommunistiske Østeuropa faldt derefter sammen.
1990
De første frie valg siden 1945 blev gennemført. Demokratisk
forum (MDF) vandt valget og József Antall blev
premierminister.
1992
Ungarn blev associeret medlem af EU.
1999
På baggrund af en folkeafstemning i 1997, hvor 85% stemte
”ja”, blev Ungarn optaget den 12. marts som medlem af NATO.
2000
Ungarn fejrede 1.000-årsjubilæum som stat.
2004
Ungarn blev medlem af EU den 1. maj.
2007
Ungarn blev medlem af Schengen-samarbejdet.
Ungarns historie 2|3 Ungarn
Indrejse
Indrejse til Ungarn kræver et gyldigt pas eller nationalt ID-kort.
EU- og EØS-borgere må opholde sig op til 90 dage i Ungarn
uden at søge opholdstilladelse. Der kræves ingen
vaccinationer. På det ungarske udenrigsministeriums
hjemmeside, www.mfa.gov.hu, findes information om
ungarske ambassader i udlandet og udenlandske ambassader i
Ungarn.
Told- og valutabestemmelser
Ungarn har været medlem af EU siden 2004, og derfor gælder
EU’s princip om varernes frie bevægelighed. Ungarn er også
med i Schengen-aftalen, hvilket indebærer, at der ikke er
paskontrol ved grænserne til de andre Schengen-lande.
Bus
Køreplaner og priser findes på www.eurolines.com.
Fly
Ungarn har tre lufthavne, der tager imod international trafik:
Budapest, Debrecen og Sármellék/FlyBalaton.
Lufthavnen i Budapest (www.bud.hu) hedder Ferihegy og
dens terminaler 1 og 2A/AB ligger henholdsvis 20 km og 22 km
sydøst for centrum. Der henvises til at søge på internettet efter
de flyselskaber, der aktuelt har ruter til Ungarn.
Fra lufthavnen til centrum af Budapest
Backpacker-varianten: bus 200E (www.bkv.hu/bus/
200evissza.pdf) går fra begge terminaler til metrostationen
Kőbánya-Kispest (endestationen på den blå linje, M3) mindst
hvert kvarter. Rejsetiden er omkring 25 minutter, og billetten
kan købes på bussen. På metrostationen køber man næste
billet, et kuponhæfte eller et kort og kører derfra ind til
centrum, hvilket er en tur på yderligere ca. 15 minutter.
Minibus (samkørsel): Budapest Airport Minibusz
(www.airportshuttle.hu) kører fra terminalerne på den
kortest mulige rute og sætter folk af på de ønskede adresser i
Budapest. Minibussen kan også bestilles til turen ud til
lufthavnen.
Tog: der går direkte tog mellem terminal 1 og Vestbanegården,
og turen tager under 25 minutter. Billetter sælges i
turistinformationen (tourinform) i terminalen. Stationen
ligger kun 200 meter fra terminalen. Køreplanen finder man på
www.mav-start.hu.
Rejsen til
Ungarn
Tog
Ruteplaner for internationale togrejser findes på
http://bahn.hafas.de.
Kørsel i bil
Et par forslag til ruter med bil til Budapest:
1. Gedser-Rostock-Berlin-Leipzig-Hof-Regensburg-Passau-
Linz-Wien-Budapest
2. Gedser-Rostock-Berlin-Dresden-Teplice-Prag-Brno-Bratislava-
Budapest
3. København-Gdańsk-Kraków-Banská Bystrica-Budapest
4. Flensburg-Hamburg-Hannover-Nürnberg-Regensburg-
Passau-Linz-Wien-Budapest
5. Rødby-Puttgarden-Hamburg-Hannover-Nürnberg-
Regensburg-Passau-Linz-Wien-Budapest
Man kan anvende www.viamichelin.com til at planlægge ruten.
Ved kørsel i bil skal man huske at medbringe gyldigt kørekort (det
nationale kørekort gælder i op til et år efter indrejse) og bilens
registreringsbevis. Bilen skal desuden være udrustet med
nationalitetsbetegnelse, førstehjælpskasse, reservepærer og
advarselstrekant. En gyldig ansvarsforsikring er naturligvis også
obligatorisk. Man bør være opmærksom på, at der kan være flere
krav i andre lande, som man kører igennem til/fra Ungarn.
Ungarske motorveje
Vignetterne, som man førhen købte og klæbede i forruden,
er fra januar 2008 blevet erstattet af elektronisk autorisation og
genkendelse af bilens registreringsnummer. Man skal nu have
en e-vignette, som kan gælde i en, fire eller ti dage, en måned
eller et år. Den kan købes på grænseposter og benzinstationer
men også via email, sms, internettet, fastnettelefon og
mobiltelefon. Kontrol af e-vignetten sker både manuelt
og elektronisk. Førere uden gyldig e-vignette må forvente
betydelige bøder. Priser, regler og trafikinformation findes på
www.autopalya.hu.
Flyvebåd fra Wien
Man kan rejse med flyvebåd ad ruten Wien-Bratislava-Budapest
hver dag fra slutningen af april til begyndelsen af oktober.
Rejsetiden Wien-Budapest er 5½ time. Den modsatte vej,
tager turen en time mere, da man sejler op ad strømmen.
Find yderligere information på
www.mahartpassnave.hu.
Hastighedsgrænser:
• 50 km/t. i tæt
bebyggede områder.
• 90 km/t. uden for tæt
bebyggede områder.
• 110 km/t. på
motortrafikveje.
• 130 km/t. på motorveje.
OBS: begræns hastigheden
ved jernbaneoverskæringer!
På følgende
motorvejsstrækninger
opkræves afgift:
• M1 (Hegyeshalom –
Budapest)
• M3 (Budapest –
Nyíregyháza), udbygget til
Miskolc (M30)
og Debrecen (M35)
• M5 (Budapest – Szeged),
udbygget til den
serbiske grænse
• M6 (Budapest – Pécs)
• M7 (Budapest – Balaton-
området), udbygget til
den kroatiske grænse.
Det er gratis at køre på
ringmotorvejen M0, der går
rundt om Budapest.
Trafikregler:
håndholdt mobiltelefoni er
ikke tilladt under kørslen,
børn under 12 år må ikke
sidde på forsædet og når
det gælder alkohol, er der
nul tolerance i Ungarn. Den
tilladte alkoholpromille er
altså 0,0! Pigdæk er i øvrigt
ikke tilladt.
www.ungarn.dk
Selv uden for Budapest er den kollektive trafik
veludbygget. Mellem de større byer kan man tage de
hurtige og bekvemme IC-tog. Og busserne når ud til så
godt som hver en by i landet.
Bus
Busselskabet Volánbusz dækker stort set hele landet. De tre
største rutebilstationer i Budapest er:
• Népliget (ruter til Vestungarn og udlandet, metrolinje M3 til
stationen Népliget)
• Népstadion (ruter til Østungarn, metrolinje M2 til stationen
Stadionok)
• Árpád-broen (ruter til Donau-knæets byer, metrolinje M3 til
stationen Árpád híd)
Køreplaner, billetpriser og telefonnumre til rutebilstationerne
findes på www.volanbusz.hu.
Båd på Donau og Balaton-søen
I sommerhalvåret er der aktiv sejlads på Donau. I og fra Budapest kan
man tage på dags- og aftenture op til byerne i Donau-knæet og på
mini-cruises med forskellige temaer. Læs mere på
www.mahartpassnave.hu.
Indenrigsrejser i
Ungarn
De tre store jernbanestationer i Budapest er:
• Déli pu. (Sydbanegården, metrolinje M2)
• Keleti pu. (Østbanegården, metrolinje M2)
• Nyugati pu. (Vestbanegården, metrolinje M3)
Veterantog
De Ungarske Statsbaner har en veteranafdeling, MÁV Nosztalgia,
som blandt andet har dagsture til Donau-knæet på programmet
såvel som længere rejser med forskellige temaer, herunder det
ungarske svar på Orientekspressen – The Royal Hungarian Express.
Læs mere på www.mavnosztalgia.hu.
Smalsporsbaner
De mange lokale smalsporsbaner er ikke til at komme uden om, hvis
man er jernbaneentusiast. De første smalsporsbaner blev anlagt helt
tilbage i 1870’erne for at kunne transportere landbrugsprodukter,
tømmer og malm. I dag findes der omkring 20 ”museumsbaner”
tilbage. Køreplaner finder man på www.kisvasut.hu.
Lejebil
I Ungarn kan man leje bil hos alle de kendte internationale såvel
som hos en række nationale biludlejningsselskaber. Man finder let
en lejebil på internettet. Benzinpriserne er lidt lavere i Ungarn end
i mange andre EU-lande. Uover de internationale benzinselskaber
har det østrigske OMV og naturligvis det ungarske MOL stationer
over hele landet. Kort og rutebeskrivelser finder man blandt andet
på www.utvonalterv.hu og www.viamichelin.com.
Cykel
Der anlægges flere og flere
cykelstier i Ungarn. Blot i
Budapest er der i dag 140 km
cykelsti, hvilket vil være
fordoblet inden for de
nærmeste år. Store dele af
Ungarn er ganske fladt, og
derfor er det let at komme
frem på cykel. Søger man
udfordringer på mountainbike,
er der også gode muligheder i
bjergene. Rundt om hele
Balaton-søen går en smuk rute,
der er omkring 200 km lang.
Hvis uheldet er ude:
er der personskade skal politiet tilkaldes ved at
ringe 112. Det er i øvrigt altid klogt at ringe efter
politiet med henblik på at få klarlagt ansvaret
og få en politirapport til sit forsikringsselskab.
Redningstjeneste: skal man have hjælp til at
starte eller bugsere bilen, kan man tilkalde den
ungarske autoklubs ”Gule Engle” døgnet rundt
ved at ringe 188.
På Balaton-søen er der aktiv rutesejlads fra påske til primo oktober.
I højsæsonen (juli-august) sejler bådene mellem flere end
20 destinationer. I flere end 10 badebyer er der diskoteksbåde.
Fra endnu flere steder afgår udflugtsbåde. Bilfærgen over den
smalleste del af Balaton-søen mellem Szántód og Tihany tager kun
10 minutter og sejler fra ultimo februar til ultimo november.
Læs mere på www.balatonihajozas.hu.
Tog
Togtrafikken drives primært af De Ungarske Statsbaner (MÁV),
men strækninger i det vestlige Ungarn er udliciteret til et privat
selskab (GYSEV). Køreplaner findes på www.mav-start.hu
og www.gysev.hu.
Rejsen til Ungarn, Indenrigsrejser i Ungarn 4|5 Ungarn
Ambassader
På det ungarske udenrigsministeriums hjemmeside
(www.mfa.gov.hu) finder man samtlige ungarske
repræsentationer i Norden og Baltikum samt alle nordiske og
baltiske repræsentationer i Ungarn.
Aviser og programmer
De store udenlandske aviser kan købes i aviskiosker dagen efter
udgivelsen. I Ungarn udkommer i øvrigt tre ugeaviser på
engelsk: Budapest Sun (www.budapestsun.com), Budapest
Times (www.budapesttimes.hu) og Budapest Business
Journal (www.bbj.hu). Programme in Hungary og Budapest
Panorama er gratis programmer på engelsk.
Budapest in Your Pocket (www.inyourpocket.com/hungary)
udkommer fem gange om året og er fyldt med nyttige tips.
De mest omfattende programmer i Budapest er Pesti Est (gratis)
og Pesti Müsor (ikke gratis), som dog begge kun er på ungarsk.
På engelsk findes det gratis blad Budapest Funzine
(www.funzine.hu).
Bankautomater
Der er mange bankautomater overalt i Ungarn, hvor man kan
hæve penge i ungarsk valuta f.eks. med VISA eller MASTERCARD.
Drikkepenge
Det er kutyme at give drikkepenge i Ungarn. Man giver typisk
10-15% på restauranter, hvis der ikke allerede er skrevet
drikkepenge (angivet med f.eks. service charge eller tip) på
regningen, 10% til taxichauffører, og man runder op på barer,
hos frisører og på skønhedssaloner. Piccoloer, rengøringsdamer
på hotellet, garderobevagter, massører og bademestre, der
passer på dine sager, takker heller ikke nej til drikkepenge.
Elektricitet
230 volt er standard i hele Ungarn, og stikkene er af den runde
type.
Hjemmesider i Ungarn
De fleste større byer/destinationer har egne hjemmesider, der dog
af og til blot er skrevet på ungarsk. Den typiske internetadresse er
www.stedetsnavn.hu (uden trykstreger). Hvis en by/
destination ikke følger dette system, er den korrekte adresse
angivet i nærværende brochure – f.eks. hjemmesiden for byen
Szeged: www.szegedvaros.hu.
Ungarn fra a til å
Internet
Flere og flere hoteller byder på trådløs internetopkobling (WiFi),
og på de fleste destinationer er der også internetcaféer. Kig efter
skilte som Internet kávézó og Netcafé.
Kasino
Man kan gå på kasino i Budapest, Győr, Kecskemét og Sopron.
Kollektiv trafk
Den kollektive trafik er meget veludbygget i Ungarn. Man skal
købe billet inden rejsen og stemple ved indgangen til metroen
eller om bord på busser og sporvogne. Man bør sikre sig, at ens
billet er gyldig stemplet, da der meget ofte er billetkontrol.
Er man som EU-borger 65 år gammel eller derover, kan man dog
køre helt gratis i Budapest. Man skal blot kunne identificere sig
med et EU-kørekort eller et pas. OBS! Køreplanerne på bus- og
sporvognsholdepladserne viser oftest afgangstidspunktet fra
starten af ruten og den beregnede køretid til de forskellige stop.
På linjer med tæt trafik vises i stedet, hvor ofte linjen trafikeres.
Nogle forklarende ord: munkanapokon = hverdage, tanítási napokon
= skoledage, iskolaszünet idején = skoleferie, hétfőtől csütörtökig =
mandag-torsdag, pénteken = fredag, szombaton = lørdag,
munkaszüneti napokon = søn- og helligdage og perc = minut(ter).
Kreditkort
Man kan betale med alle udbredte internationale kreditkort i
butikker, på restauranter og i varehuse.
Loppemarkeder i Budapest
Det største og mest populære loppemarked i Budapest er
Ecseri-markedet i den sydøstlige del af Pest (bus 54 eller bus 55
fra Boráros tér til holdepladsen Autópiac eller metro M3 til Határ út).
På Ecseri findes alt fra søm og skruer til de fineste antikviteter, og der
kan handles om priserne. Åbningstider: mandag-fredag 8-16,
lørdag 7-15 (lørdag formiddag anses for det bedste tidspunkt for et
besøg) søndag 8-13. Et andet populært marked, der er lettere at nå
fra centrum, er Petőfi csarnok, XIV. Zichy Mihály út 14 (metro M1 til
Széchenyi fürdő i Byparken), lørdag-søndag 7-14.
Påklædning
I Ungarn klæder man sig typisk pænt og formelt på, når man
går til koncert, i operaen, i teatret, til et vigtigt møde eller på en
finere restaurant. Ellers gælder en afslappet stil. Shorts, korte
kjoler og bare skuldre anses dog ikke for passende i kirken.
Helligdage
• 1. januar
(nytårsdag)
• 15. marts
(nationaldag til minde om
revolutionen i 1848-49)
• 2. påskedag
(varierende dato) – men ikke
skærtorsdag eller langfredag!
• 1. maj
• 2. pinsedag
(varierende dato)
• 20. august
(Skt. Stefans dag til minde
om Ungarns første konge og
grundlægger af staten)
• 23. oktober
(republikkens dag til minde
om oprøret i 1956)
• 1. november
(allehelgensaften)
• 25–26. december
(1. og 2. juledag)
Klima
Klimaet i Ungarn er typisk
fastlandsklima med fire lige
lange årstider. Antallet af
soltimer varierer mellem
1.700 og 2.200 pr. år. På
www.accuweather.com
findes en
15-døgnsprognose.
www.ungarn.dk
Politi
Ungarn er et meget trygt land at færdes i. Som i alle andre
storbyer, er der dog risiko for lommetyve i Budapest. De
opererer, hvor der er mange mennesker samlet. Man bør ikke
bekymre sig unødigt men blot udvise almindelig forsigtighed.
Vold mod turister sker meget sjældent, og gaderne regnes for
sikre døgnet rundt. Man bør dog udvise ekstra forsigtighed på
steder som f.eks. jernbanestationer om aftenen/natten.
Skulle uheldet være ude, skal man henvende sig til nærmeste
politibetjent eller politistation. Man skal sørge for at få en kopi af
politirapporten med hjem som dokumentation til sit
forsikringsselskab. Turister kan også få hjælp på tlf. (+361) 438 8080
(kl. 8-20) og på mobilnumret 06 8066 0044 (resten af døgnet).
Post og postnumre
Portotaksterne for breve og postkort findes på www.posta.hu.
Frimærker (bélyeg) sælges af postvæsenet, aviskiosker og
bladhandlere. Hos postvæsenet kan man også købe telefonkort.
Ungarske postnumre består af fire cifre, og i Budapest angiver
de to midterste cifre distriktet (kerület). Postnummer 1051
angiver således en adresse i femte distrikt (V.).
Prisniveau
Priserne i Ungarn ligger i gennemsnit på ca. 70% af det danske niveau.
Rabatkort
De tre største kort er Balaton-kortet, Budapest-kortet og Ungarns-kortet.
Førstnævnte (www.balatoncard.hu) giver rabat på bl.a. hoteller og
pensionater, restauranter, museer og badeanstalter. Med Budapest-kortet
(www.budapestinfo.hu) kan man desuden køre gratis med den
kollektive trafik i hovedstaden. Ungarns-kortet (www.hungarycard.hu)
giver en lang række rabatter over hele landet. Kortene kan købes på mange
tourinform-kontorer, hoteller, rejsebureauer og større benzinstationer.
Religion
51,9% af befolkningen er romersk-katolsk, 15,9% er kalvinister, 3% er
lutheranere og 2,6% er græsk-katolske. Desuden findes forskellige ortodokse
trosretninger, mosaiske trossamfund og andre mindre trosretninger.
Sprog
Blandt de yngre ungarere er engelsk det foretrukne fremmedsprog.
Blandt ældre mennesker er tysk mest fremherskende.
Sygdom
Det gule sygesikringsbevis dækker på rene ferie- og studierejser op til
1 måneds behandling på sygehus eller hos læger tilknyttet det offentlige
sundhedsvæsen i Ungarn. Er man på længere rejser eller på
erhvervsbesøg skal man bære EU-sygesikringsbeviset. Førstehjælp og
akut lægehjælp er gratis. Det gælder dog ikke tandbehandling eller besøg
på privatklinikker. De ungarske ord for apotek er gyógyszertár og patika.
Tidszone
Ungarn ligger i samme tidszone som Danmark.
Toiletter
Det koster en symbolsk skilling at benytte offentlige toiletter.
Damer angives med Nők/Női og Herrer med Férfiak/Férfi.
TV
De fleste hoteller har TV med satellitkanaler.
Valuta
Den ungarske valuta hedder
forint, der forkortes FT eller
internationalt med HUF.
Mønter: 5, 10, 20, 50,
100 og 200 forint.
Sedler: 500, 1 000, 2000,
5 000, 10 000 og
20 000 forint.
Vand
Man kan drikke vandet fra hanen, men visse steder kan der være
tilsat en del klor. Godt og billigt mineralvand kan købes overalt
med eller uden kulsyre (szénsavas/szénsav nélkül).
Veksling
Man kan veksle danske kontanter til forint i banker, på hoteller,
på mange postkontorer, i visse rejsebureauer, i en del butikker og
på vekselkontorer. Man bør dog være opmærksom på, at kursen
kan svinge en del fra sted til sted. På www.valutakurser.dk
findes en god valutaberegner.
Åbningstider
Butikker
Mandag-fredag 10-18 (torsdag ofte -20), lørdag 10-13
(ofte -14), søndag 10-12 eller lukket.
Fødevareforretningerne har længere åbningstider. Mange
lokalbutikker har døgnåbent. Butikker i turistområder har generelt
længere åbent, hvilket også gælder de store varehuskæder. De
store indkøbscentre har åbent alle ugens dage.
Banker
Mandag-onsdag 8-15, torsdag 8-18, fredag 9-13.
Kontorer
Generelt mandag-fredag 8-16.
Museer
Oftest tirsdag-søndag 10-18 (mandag holder mange museer lukket).
Postkontorer
Mandag-fredag 8-18. Lørdag har de fleste postkontorer lukket.
Hovedpostkontorerne ved henholdsvis Vest- og Østbanegården
har åbent hver dag til 21.00.
Telefon
Ringer man til Ungarn, skal
man benytte landekoden 0036.
Ringer man til fastnet er
nummeret derudover på otte
cifre fordelt på regionskode og
lokalnummer. Regionskoden i
Budapest er 1, og
lokalnummeret består af syv
cifre. I andre lokalområder er
regionskoden på to cifre (f.eks.
72 i Pécs) og lokalnummeret
derfor kun på seks cifre.
Ringer man til et ungarsk
nummer med en dansk
mobiltelefon, er det lettest at
ringe/indkode hele nummeret
med landekoden +36 efterfulgt
af regionskoden og resten af
nummeret. Så virker nummeret
uanset, hvor man befinder sig.
Ligeledes gælder, at hvis man
skal ringe fra en mobiltelefon i
Ungarn til en (anden) dansk
mobiltelefon eller et nummer i
Danmark, skal man anvende
den danske landekode +45 og
hele nummeret.
Turist-
information
Turistinformationen i Ungarn
hedder tourinform. I Budapest
er der fem kontorer, og der
er over 140 yderligere
tourinform-kontorer i resten
af landet. Hos tourinform kan
man få vejledning, brochurer
og kort. Tourinforms ”hot line”
er +36-1-438-8080. Se mere
på www.tourinform.hu.
Ungarn fra a til å 6|7 Ungarn
Andrássy, Gyula (1823-1890) – greve, politiker,
premierminister, medlem af Det Videnskabelige Akademi.
Bartók, Béla (1881-1945) – komponist, fortolker af
folkemusik.
Deák, Ferenc (1803-1876) – jurist, statsmand, ”nationens vise
mand”, stod bag kompromisset med Østrig i 1867, der førte til
dobbeltmonarkiet.
Elisabeth (Erzsébet, 1837-1898) – dronning af Ungarn, Frantz
Josefs gemalinde, ungarernes elskede ”Sissi”, myrdet i 1898.
Erkel, Ferenc (1810-1893) – pianist, dirigent, sin tids førende
komponist (med ”nationaloperaen”Bánk bán), komponerede
musikken til nationalhymnen.
Gellért (980-1046) – benediktinermunk fra Venedig, biskop
1030, dræbt i et hedensk oprør, helgenkåret i 1083.
Hajós, Alfréd – arkitekt, første ungarer der vandt guldmedalje
ved Olympiaden (Athen 1896, frisvømning 100 meter og 1.200
meter).
Kodály, Zoltán (1882-1967) – komponist, musikpædagog,
professor, formand for Det Videnskabelige Akademi
Kossuth, Lajos (1802-1894) – politiker, statsmand, politisk
leder i frihedskrigen mod habsburgerne 1848-49, døde i eksil i
Italien.
Lechner, Ödön (1845-1914) – arkitekt, førende inden for
ungarsk jugend, hvor han forenede folkloremotiver med
orientalske elementer.
Liszt, Ferenc (1811-1886) – komponist, pianovirtuos, en af
grundlæggerne af Det Musikalske Akademi.
Matthias (Mátyás) I (Corvinus) Hunyadi (1443-1490) – konge
1458-90, rejste hæren, førte en aktiv udenrigspolitik, typisk
renæssancekonge som støttede kunst og videnskab.
Nagy, Imre (1896-1958) – politiker, premierminister, leder i
revolutionen i 1956, forsøgte at gøre Ungarn alliancefri og
krævede at sovjettropperne skulle forlade landet, tiltalt for
højforræderi, henrettet i 1958, rehabiliteret i 1989.
Petőfi, Sándor (1823-1849) – poet, fornyede ungarsk poesi, en
af mændene bag revolutionen i Pest i 1848, deltog i frihedskrigen,
forsvandt i slaget ved Segesvár (Sighişoara i vore dages
Rumænien).
Rákóczi, II Ferenc (1676-1735) – prins af Transsylvanien, leder
i frihedskrigen mod habsburgerne i 1703-1711, døde i eksil i
Tyrkiet.
Stefan (István) I (975?-1038) – Ungarns første konge, kronet år
1000 med en krone fra pave Sylvester II, statsgrundlægger,
indførte kristendommen, helgenkåret i 1083.
Széchenyi, István (1791-1860) – greve, politiker, statsmand,
”den største ungarer”, anglofil, grundlægger af Det Videnskabelige
Akademi, forslog sammenlægningen af Buda, Óbuda og Pest til
en by, initierede trafik med hjuldampere på Donau, stod bag
Kædebroen i Budapest og tunnelen under Slotshøjen,
transportminister i revolutionsregeringen i 1848.
Ybl, Miklós (1814-1891) – arkitekt med forkærlighed for
nyrenæssance, manden bag operaen, toldkammeret (i dag Det
Økonomiske Universitet), Skt. Stefans-basilikaen og slottets
pumpehus (i dag Várkert-casino).
Berømte
ungarere
”Sissi” Ferenc
Puskás
Sándor
Petőf
Ferenc
Liszt
Béla
Bartók
P
h
o
t
o
:

P
u
s
k
a
s
.
c
o
m
István
Szabó
Albert
Szent-Györgyi
Matias
Rex
www.ungarn.dk
Alle disse ungarere…
Ungarerne har haft stor succes inden for musik,
filmkunst, videnskab, skak og idræt.
Eksempler fra musikkens verden: Bartók, Goldmark,
Kálmán, Kodály, Kurtág, Lehár, Ligeti, Liszt, Rost, Schiff, Solti og
von Dohnányi.
Fra filmens verden: Cukor, Curtiz (Kertész), Fábri, Fox
(Friedman), Jancsó, Korda, Lugósi, Szabó og Zukor.
fægtning (34 guldmedaljer), svømning/udspring (23), kajak (17),
brydning (19), gymnastik (14), boksning (10) og vandpolo (9).
Nobelprisen
I alt 19 ungarske statsborgere eller personer med ungarsk
tilknytning har vundet Nobelprisen:
Økonomi (Friedman 1976, Stigler 82, Harsányi 94),
Fredsprisen (Abraham 1985, Wiesel 86),
Fysik (von Lenárd 1905, Rabi 44, Wigner 63, Gábor 71),
Medicin/Fysiologi (Bárány 1914, Szent-Györgyi 37,
von Békésy 61, Gajdusek 76),
Kemi (Zsigmondy 1925, Ruziczka 39, de Hevesy 43,
Polanyi 86, Olah 94),
Litteratur (Kertész 2002)
Imre
Kerte ´sz
Ungarsk afstamning
Med ungarere spredt over hele verden er det ikke så mærkeligt
at man ofte hører om kendte personer med ungarsk baggrund.
Nogle få eksempler omfatter: Calvin Klein, Tony Curtis,
Leslie Howard, udbryderkongen Houdini, Goldie Hawn,
Estee Lauder, Paul Newman, Peter Lorre, Paul Simon,
den franske præsident Nicolas Sarkozy, Jerry Seinfeld,
Gene Simmons (KISS) og milliardæren og filantropen
Georg Soros.
Nysgerrig efter berømtheder?
Kig i ”World famous
Hungarians”(Kossuth
Publishing, Budapest 2004)
og du får en omfattende
beskrivelse af ungarernes
indsatser under historiens
gang – ikke blot inden for
velkendte felter som musik,
malerkunst, fodbold og
fægtning men også inden for
filmkunst, lingvistik,
ingeniørkunst og skak.
Mange ungarere har gjort opfindelser og opdagelser:
fra 1400-tallets kocsi, en vogn med fire hjul opkaldt efter byen
Kocs (låneord i mange sprog – f.eks. coach på engelsk, kusk på
dansk og Kutsche på tysk), via Kempelens skakmaskine og
fonograf i 1700-tallet, Semmelweis opdagelse af barselsfeber i
1800-tallet til vor tids transistorer, forskellige edb-programmer
(BASIC, email, Excel, Word), hologrammer og Rubiks terning.
Andre opfindelser:
Ellokomotivet (Kandó), farve-TV’et og LP-pladen (Goldmark),
turbojetmotoren (Fonó), kuglepennen (Bíró), tonefilmen
(Mihály), luftskibet (Schwartz – Zeppelin købte senere hans
patent), sikkerhedstændstikken (Irinyi) og telefoncentralen
(Tivadar Puskás).
Ungarerne har i lange tider været førende inden for skak. Det
gælder ikke mindst blandt damerne i de senere årtier. Ud af de
tre søstre Polgár blev Judit stormester som 12-årig blandt
damerne, som 15-årig blandt herrerne og besejrede senere
både Spasskij og Karpov.
Under de Olympiske Lege har Ungarn til og med legene i Athen i
2004 vundet 157 guldmedaljer, hvilket placerer Ungarn på en
8.-plads globalt. De mest succesfulde sportsgrene har været
© photo: Teréz Schandl
Berømte ungarere 8|9 Ungarn
Hvad skal man købe med hjem fra Ungarn? Svaret er oplagt:
Hungaricum!
Men hvad er Hungaricum? Det latinske ord kan nærmest
oversættes med ”ungarsk”og betegner i dag mange traditionelt
ungarske varer.
Fire ungarske foretagender grundlagde i 1999 Hungaricum Club:
producenten af Pick salami (www.pick.hu), porcelænsfabrikken
Herend (www.herend.com), vinhuset Tokaj Trading House
(www.tkrt.hu) og destilleriet Zwack, der producerer urtelikøren
Unicum (www.zwackunicum.hu). I begyndelsen handlede
det altså om mad og drikke.
Lidt for lidt er begrebet Hungaricum blevet udvidet og står i dag
for alt, der opleves som autentisk ungarsk, som har en over 50 år
lang fremstillingstradition, er af høj kvalitet og som man i
udlandet identificerer med Ungarn. Idéen støttes af EU via
projektet Euroterroir, som beskriver lokal traditionel mad og drikke
med henblik på at beskytte varebetegnelserne.
Indtil nu har 11 produkter opnået navnebeskyttelse: fire
frugtbrændevine (pálinka) fremstillet på henholdsvis abrikoser fra
Kecskemét, blommer fra Békés og Szatmár og æbler fra Szabolcs,
salami fra Szeged (Pick) og Budapest (Herz), paprikapulver
fra Kalocsa og Szeged, løg fra Makó og røgede pølser fra
Békéscsaba (Csabai
kolbász) og Gyula (Gyulai
kolbász).
Mange betragter desuden
følgende produkter som
Hungaricum: rødvinen kaldet
okseblod (bikavér),
gulasch (pörkölt), det friturestegte madbrød kaldet lángos,
osten Pálpusztai, kosttilskuddet Béres-dråber,
Zsolnay-porcelæn, Helia-D’s kosmetiske
produkter, men også musikinstrumentet cimbalom,
Rubiks terning, Petős konduktive pædagogik for børn med
bevægelseshandicap og den musikpædagogiske
Kodály-metode.
Der er endda dyreracer, som betragtes som Hungaricum:
muraközi-hesten, ungarsk gråt kvæg, racka-fåret, den
krølhårede mangalica-gris og hunderacer som
komondor, kuvasz, puli og vizsla.
I 2003 kom
kniplingsbroderierne
fra (Kiskun)Halas,
Halas Lace Foundation
(www.halasicsipke.hu),
med i det gode selskab.
Hungaricum
Royal Palace of Gödöllô
Sisi’s favourite Hungarian Palace
•The largest baroque palace in Hungary
•30 minutes far from Budapest and the airport
•Palace Museum • Baroque Theatre
•Cultural programmes, concerts, operas and festivals
•Exclusive venue for meetings, incentives,
conferences and exhibitions
Information: +36-28/410-124, +36-28/420-588
www.kiralyikastely.hu • informacio@kiralyikastely.hu
www.ungarn.dk
Kultur
Siden ungarernes forfædre for mere end
1.500 år siden forlod egnene omkring
Uralbjergene og begyndte at vandre mod vest,
er det ungarske folk blevet påvirket af mange
forskellige kulturer. Under folkevandringen har
der været påvirkning fra iranske og tyrkiske
folkeslag, og mange tyrkiske ord blev
optaget i ungarsk i den periode.
Fra at have været jægere og fiskere begyndte
ungarerne at dyrke jorden og holde husdyr,
men det var stadig et krigerisk rytterfolk.
Lidt for lidt drog ungarerne længere og
længere mod vest, forlod området nord for
sortehavet og trængte endelig ind i Det
Karpatiske Bassin i slutningen af 800-tallet.
Herfra drog ungarerne til tider ud og hær-
gede naboområderne i nord, syd, øst og vest.
I 1000-tallet lod folket sig dog kristne, og en
stat blev grundlagt i det nuværende område.
Siden har de forskellige europæiske kulturer
påvirket Ungarn.
Sprog
Ungarsk tilhører den finsk-ugriske sprogstamme og er nærmest beslægtet
med en del ugriske sprog i Rusland og meget fjernt med finsk og estisk.
Det ældste vidnesbyrd om det ungarske sprog er stiftelsesdokumentet for
klostret på Tihany fra 1055 med nogle ungarske ord i den latinske tekst. Den
første sammenhængende tekst på ungarsk findes i Halotti beszéd, der er en
kort begravelsesprædiken fra begyndelsen af 1200-tallet.
Nogle fakta om det ungarsk sprog:
– alfabetet har 44 bogstaver/bogstavskombinationer
– betoningen ligger altid på første stavelse i et ord
– vokalharmoni – ordene indeholder enten lyse eller mørke vokaler
– postpositioner anvendes i stedet for præpositioner (bilen står huset foran)
– bøjning af verber er afhængig af, om verbets objekt er bestemt
eller ubestemt (jeg ser fuglen – jeg ser en fugl)
– verbet kan indeholde objektet (szeretlek = jeg elsker dig)
– suffiks anvendes som kasusformer
– efter mængdeangivelser/flertal anvendes altid singularis
(jeg har to bog, mange hest)
– der er kun ét pronomen for han, hun, den og det (ö)
– der er en rigdom på ord, hvilket kan gøre det svært at
oversætte ungarsk lyrik til andre sprog.
Kultur
og sprog
Hungaricum, Kultur og sprog 10|11 Ungarn
… frimærket med den højeste pålydende værdi i verden blev
udsendt i Ungarn i 1946? Værdien var 500.000 billioner
pengő (den daværende valuta). Skrevet med tal bliver det til
500.000.000.000.000.000 pengő.
… kirkeklokkerne i store dele af den kristne verden ringer
hver dag kl. 12.00 til minde om, at János Hunyadi i
1456 besejrede de ottomanske tyrkere i slaget ved
Nándorfehérvár (vore dages Beograd)? Det var pave
Calixtus III, der besluttede, at det afgørende slag skulle
mindes således.
… Europas største termalsø ligger i Hévíz, et kursted
tæt på Balaton-søen? Héviz-søen er omkring 47.000 m²
stor og tilføres næsten 80 millioner liter vand i døgnet fra
varme kilder nogle kilometer under jordens overflade.
Om sommeren er søens temperatur 30-35
º
, men selv på
kolde vinterdage falder temperaturen i søen ikke
under 25
º
.
… den første trykte bog i Ungarn blev frembragt allerede i
1473 af András Hess – ni år inden Johan Snell tryke den
første bog i Danmark? Pladsen foran Ungarsk Vinhus/Hotel
Hilton på Slotshøjen i Buda er opkaldt efter András Hess.
... den legendariske kunstflyver
og stuntman Péter Besenyei
har fløjet fem gange under
Kædebroen i Budapest – en af
gangene endda på hovedet?
…i Ungarn kan man tage et ”tørbad” (mofetta)? Vandet fra
mange termalkilder afgiver kuldioxid. Ungarske læger
foreskriver inhalering heraf mod for højt blodtryk, diabetes,
reumatisme og hjertebesvær. Behandlingen sker ved, at man
sidder i et bassin med kildevand. Kuldioxiden, der frigøres fra
vandet, er tungere end den atmosfæriske luft og lægger sig
derfor som et lag ovenpå vandet.
… Tokaj-vinen engang blev betragtet som et lægemiddel og
derfor også kunne købes på apoteket?
… det hallo, som vi ofte siger i telefonen, menes at komme
fra Tivadar Puskás, som opfandt telefonomstillingen. Under
sine eksperimenter sagde han ofte ”Hallod, amit mondok?”
(Hører du, hvad jeg siger?).
… der er et dansk kulturinstitut i den ungarske provinsby
Kecskemét?
… det danske ord kusk, det tyske Kutsche og engelske
coach alle er afledt af navnet på en vogn fra den ungarske by
Kocs? Selv i dag hedder bil kocsi (fra Kocs) på ungarsk.
… antallet af mulige kombinationer med ungarske
Rubiks terning fra 70’erne er intet mindre end
43.252.003.274.489.856.000?
… Europas længste langdistanceløb er 350 km og finder
sted mellem Wien og Budapest i oktober hvert år?
… kong Stefan (István), som kristnede Ungarn og er en af
Ungarns helgener, som første katolik blev helgenkåret af den
ortodokse kirke?
… da den første Elisabeth-bro blev bygget i Budapest
(1897-1903), havde den verdens længste spænd frem til
Golden Gate stod klar i San Francisco i 1937?
Vidste du at…?
Pter
Besenyei
… i Ungarn er der ca.
11.000 kilometer markerede
vandrerruter? Den længste
er Kék túra (blå rute), som
er næsten 1.100 kilometer
lang.
www.ungarn.dk
... Budapest Sportaréna nu har fået tillægsnavnet Papp László
(på ungarsk sætter man familienavnet først) efter Ungarns bedste
bokser? László Papp var den første bokser som vandt guld ved tre
olympiader i træk (London 1948, Helsingfors 1952 og Melbourne
1956). Han var ubesejret i 29 kampe som professionel og besejrede
blandt andet den danske bokser Chris Christensen. I 1965 var Papp
på vej til at møde den amerikanske verdensmester Joey Giardello, da
det kommunistiske regime i Ungarn forbød ham at forlade landet.
Dermed var karrieren slut. Senere (1971-92) blev han dog træner
for det ungarske bokselandshold og nåede at opleve, at arvtageren
István Kovács vandt guld i VM.
... Andrew Lloyd-Webber har
fået en ungarsk orden – The
Commander’s Cross of the
Order of Merit ? Lloyd-
Webbers ”Cats” havde
premiere på Madách-teatret i
marts 1983 (hvor den stadig
går), og i maj 2003 fik teatret
lov til at opsætte ”The
Phantom of the Opera” i
en ”non-replica version”. Det var første gang, at den musical
blev fortolket med nye kulisser, kostumer og koreografi.
Begge musicals synges på ungarsk men er med engelske
tekster.
... Budapest er inddelt i 23 distrikter (kerület, ker.), som
angives med romertal i gadeadresser – eksempelvis: V. Sütő
utca 2. De to midterste cifre i postnumrene angiver i øvrigt
distriktet. Ovennævnte gade i Budapest har således
postnummeret HU-1051.
... sikkerhedstændstikken blev opfundet i 1836 af en ungarer
– kemistudenten János Irinyi? Han solgte opfindelsen til
István Rómer for 60 forint. Rómer blev rig på at fremstille
tændstikker, og Irinyi døde fattig og glemt.
… aprilspøgen sikkert er et ungarsk påfund? Ifølge
overleveringen var det den ungarske hofnar Miklós Móka, der
blev født den 1. april (!) 1623, som stod bag. Han opfordrede
fæstebønderne til at spille deres herremænd et pus den 1. april.
Naturligvis betyder móka netop ”spøg”på ungarsk.
… julemanden kommer til de ungarske børn allerede i
begyndelsen af december? Om aftenen den 5. december
pudser man sine sko og stiller dem i vindueskarmen. Næste
morgen har julemanden, Szent Mikulás, fyldt skoene med
slik og gaver – hvis man altså har været artig i årets løb.
Ellers får man et ris i skoene!
…Ungarn egentlig har tre nationaldage: 15. marts til
minde om udbruddet af revolutionen i 1848, 20. august
(Skt. Stefans dag) til minde om statsgrundlæggeren Skt.
Stefan og 23. oktober til minde om udbruddet af
revolutionen i 1956 og proklamationen af Republikken
Ungarn i 1989. Af de tre nationaldage er den 20. august den
officielle, men alle er helligdage.
… det tidligere Népstadion (folkestadion), der blev bygget i
50’erne, er blevet opdøbt til Puskás Ferenc Stadion?
Ferenc Puskás var angriber på det ungarske landshold, som
besejrede England med 6-3 på Wembley i 1953 – den største
fodboldbegivenhed i 50’erne, som kun blev større, da
Puskás, Bozsik, Grosics, Hidegkúti, Kocsis og de andre
spillere på det ungarske hold vandt returopgøret i Budapest
med 7-1.
… der på ”Budapest in Your Pockets” hjemmeside,
www.inyourpocket.com/instant/budapest-instant-
guide.pdf, er en gratis miniguide på 12 A5-sider, ”Instant
Budapest”, med gode råd om blandt andet restauranter,
barer, musikklubber, seværdigheder og hoteller.
… Sándor Herz blev født i Ungarn i 1879 og emigrerede
til USA, hvor han skiftede navn til John D. Hertz? I 1910
startede han et taxiselskab i Chicago med 40 vogne, som
han fik malet gule. Et år senere rullede selskabets 2.700 gule
taxier omkring i Chicago, og Hertz begyndte at overveje
biludlejning. Efter i nogle år at have samarbejdet med Ford
Car Rental Co. opkøbte han det selskab, og resten er
historie...
…urtelikøren Unicum, som er Ungarns svar på Gl. Dansk,
blev opfundet helt tilbage i 1790 af livlægen Zwack ved
hoffet i Wien som et middel mod kejserens mavebesvær? Da
Josef II, Maria Theresias søn, smagte doktor Zwacks eliksir
udbrød han:”Das ist ein Unikum!” I 1840 grundlagde den
blot 20-årige József Zwack den første likørfabrik i Ungarn,
som snart markedsførte over 200 forskellige likører og
frugtbrændevine. I det smukke Zwack-katalog fra starten af
1900-tallet beskrives Unicum som ”Grand Liqueur
Digestif et Eau-de-vie d’herbes”. Læs mere om historien
på www.zwack.hu.
… uden for Matthias-
kirken i Budapest er
der blevet opstillet en
miniature af kirken og
Fiskerbastionerne med
forklarende tekst i Braille-
skrift for blinde og
svagtseende?
… vinkældrene i Budafok,
Budapests 22. distrikt
(XXII. ker.), er omkring
30 km lange?
est er
es med
2 e to midterste cifre i p
distriktet. Ovennævnte gade
postnummeret HU-1051.
... sikkerhedstændstikken
– kemistudenten János I
István Rómer for 60 forin
tændstikker, og Irinyi døde
… aprilspøgen sikkert er et
overleveringen var det den
blev født den 1. april (!) 16
fæstebønderne til at spi
turligvis betyder
bl f d
verlevering
aprilspøge
stikker, og I
i t d t
kkerhedst
numme
ktet. O
2 De t
s med
ska
e at ov
det me
det selskab, og resten
ngarns svar på Gl. Dansk,
af livlægen Zw ved
kejserens mavebesvær? Da
smagte doktor Zwacks eliksir
m!” I 1840 grundlagde den
ørste likørfabrik i Ungarn,
0 forskellige likø
wack-katalog fra starten af
”Grand Liqueur
”. Læs mere om historien
ra starten a
ikører og
abrik i Unga
0 grundlagd
ktor Zwack
b
Zwack ve
på Gl Da
en er
det m
Ungarn Vidste du at…? 12|13
Uanset hvilket land man besøger, drages man i
første omgang til hovedstaden, og det gælder
også i Ungarn. I Budapest fndes alt, hvad
man forventer af en by med to millioner
indbyggere: et rigt og alsidigt kulturliv,
indkvarteringsmuligheder fra vandrehjem
til luksushoteller i verdensklasse, et
bredt udvalg inden for interna-
tional gastronomi, hyggelige
caféer, spændende natteliv samt
en historie, der går tilbage til
romerne.
Budapest er også en ”spahovedstad”. Mere end 120 kilder springer
med mere end 70 millioner liter vand i døgnet og forsyner
friluftsbade, badeanstalter og spahoteller med varmt og
helsebringende kildevand.
Inden for kort rækkevidde fra hovedstaden finder man også en
række seværdigheder som byerne omkring Donau-knæet og
slottet i Gödöllő (E2).
Budapest
og omegn
www.ungarn.dk
Óbuda og Buda
I den nordlige del af Buda ligger Óbuda (gamle Buda),
romernes Aquincum. Her findes ruinerne af to amfiteatre, den
militære badeanstalt, akvædukten, en interessant mosaik og et
museum i den udgravede civile del af den romerske by.
Rundt om torvet i Óbuda (Fő tér) ligger flere restauranter og
museer, herunder Vasarely-museet med mængder af værker af
opkunstens skaber, den ungarske Győző Vásárhelyi.
På Buda-siden ligger også de tre tyrkiske bade Király, Rác og
Rudas, der blev opført under den ottomanske besættelse i
1541-1686, og som stadig fungerer den dag i dag.
I den sydlige del af højen ligger slottet med Nationalgalleriet
(ungarsk kunst), Bymuseet og Nationalbiblioteket også kaldet
Széchényi-biblioteket.
Syd for Slotshøjen byder Gellért-bjerget på en fantastisk udsigt
over floden, broerne samt både Buda og Pest. Herfra kan man
også se ud over Borghøjen. Højst oppe troner Citadellet og
Frihedsmonumentet, som er blevet et af de mest kendte symboler
i Budapest. Neden for bjerget ligger det berømte Gellért-bad, hvor
der blandt andet er et udendørs bassin med bølgemaskine.
I det sydlige Buda ligger Budafok med kilometerlange
vinkældre, slotsmuseet
Nagytétény med en
elegant møbelsamling og
Memento Park med en unik
samling af statuer og skulpturer
fra den kommunistiske æra.
Pest
Det nærmest vifteformede
gadesystem på Pest-siden brydes
af Lille Ringvej (Kiskörút) og den
over 4 kilometer lange Store
Ringvej (Nagykörút).
Mellem Lille Ringvej
og floden ligger shopping- og gågaden Váci utca og den
berømte Café Gerbeaud.
Tager man en tur ad Lille Ringvejs tre dele (Vámház,
Múzeum og Károly körút) kommer man forbi
Markedshallerne, restaurantgaden Ráday, Nationalmuseet
(Nemzeti múzeum) og Europas største synagoge.
Fra centrum til Heltenes Plads (Hősök tere) løber den
eksklusive Andrássy-boulevard. Under boulevarden kører
kontinentets ældste undergrundsbane, og de smukt
restaurerede stationer er seværdigheder i sig selv.
Boulevarden, der blev anlagt med Champs-Élysées som
forbillede, er omkring 2,5 kilometer lang. Som perler på en
snor ligger bl.a. Skt. Stefans-basilikaen med det helligste
Den store turistmagnet på
Buda-siden er Slotshøjen
(Várhegy). På den nordlige side
ligger den gamle bydel med
Matthiaskirken, Fiskerbastionerne,
henholdsvis Militær- og
Musikhistorisk Museum, smalle
gader med skønne huse og
konditoriet Ruszwurm indrettet i
biedermeierstil fra 1827. Her
finder man også Ungarsk Vinhus,
hvor man kan stifte nærmere
bekendtskab med de ædle dråber
fra de 22 ungarske vindistrikter.
Nysgerrig efter
verdenskulturarv i Budapest?
Tag sporvogn nummer to fra
Margrethe-broen ned langs
Pest-siden, så forstår du,
hvorfor panoramaet langs
floden er på UNESCOs liste
over verdens kulturarv!
Minikrydstogt på Donau?
Tag den lille færge fra
Boráros tér (går maj-
september) i det sydlige
Pest og du vil komme forbi
mange gode fotomotiver,
efterhånden som færgen
krydser frem og tilbage og
lægger til forskellige steder
på hver sin side af floden.
Budapest
Donau deler byen med det kuperede Buda på den vestlige side
og det flade Pest på den østlige side. Midt i floden ligger
Margrethe-øen (Margitsziget).
Ni broer forbinder de to bydele (plus to til jernbanetrafik) fra
nord til syd: Árpád-, Margrethe- (Margit), Kæde- (Lánchíd),
Elisabeth- (Erzsébet), Friheds- (Szabadság), Petőfi- og
Lágymányos-broen samt en motorvejsbro (M0) i nord
og syd.
er Budafok med kilometerlange
t
og
en unik
kulpturer
æra.
ede
den brydes
rút) og den
Store
Ungarn Budapest og omegn 14|15
relikvie i Ungarn (Skt. Stefans (på ungarsk: István)
mumificerede højre hånd), Postmuseet i en smuk bygning
fra 1800-tallet, operaen, operetteteatret, Liszt-pladsen
(Liszt Ferenc tér) med mange restauranter og caféer og
Musikkonservatoriet i smuk jugendstil, Terrormuseet som
handler om fascismen og kommunismen, Dukketeatret
(Babszínház), Lukács-konditoriet, kunstmuseet KOGART
og Ferenc Hopps Østasiatiske Museum.
For enden ved Heltenes Plads ligger Kunstmuseet
(Szépművészeti múzeum) med egyptiske, græske og
romerske samlinger, den største El Greco-samling uden for
Spanien, Rafaels Esterházy-madonna samt franske
impressionister og postimpressionister. Lige over for ligger
Kunsthallen (Műcsarnok) med aktuelle udstillinger af nutidig
ungarsk og udenlandsk kunst.
På selve pladsen står det 36 meter høje Tusindårsmonument,
som blev opført til minde om magyarernes (ungarernes) indtog
i Det Karpatiske Bassin i slutningen af 800-tallet. Øverst på
søjlen står ærkeenglen Gabriel, og ved søjlens fod sidder
magyarernes leder, Árpád, og hans stammehøvdinge til hest.
Lige op af Heltenes Plads breder Byparken (Városliget) sig, og
her finder man Ungarns mest berømte restaurant Gundel,
Zoo, Széchenyi-badet (hvor man kan bade uden for året
rundt) Statscirkus, forlystelsesparken Vidám park,
Landbrugsmuseet i Vajdahunyad-borgen og en kunstig sø,
der omdannes til en populær skøjtebane om vinteren.
I den anden ende af parken ligger et interessant
transportmuseum (gå ikke upåagtet forbi de smukke
jugendhuse på den anden side af gaden), Petőfi Csarnok
(en hal, hvor unge holder til for at spille musik, og hvor der er
loppemarked i weekenden). Lige uden for parken står også
verdens største timeglas, der vender sig en gang om året.
I Pest ligger også Parlamentet – hvor ”den hellige krone”og de
øvrige kronregalier opbevares og udstilles – Det Etnografiske
Museum, den berømte Café New York, Holocaustmuseet,
Kulturpaladset (Művészetek Palotája), Nationalteatret og
det interaktive Jernbanemuseum.
Margrethe-øen
Øen er storbyens bilfri oase, der er omkring to kilometer lang
(bus 26 fra Vestbanegården – Nyugati pu.). Under kronerne af
de 10.000 træer på øen finder man to spahoteller, skønne stier,
en park egnet til en frokost i det grønne, et stort friluftsbad
(Palatinus), en friluftsscene med koncerter samt danse- og
operaforestillinger, ruiner af et dominikanerkloster, restauranter
og caféer.
Donauknæet
Szentendre (D2)
Den lille bys krogede gader og gyder, kirketårne, farvede
husfacader, hyggelige restauranter og en snes museer og
gallerier har gjort den til Donau-knæets mest besøgte sted.
Her ligger i øvrigt et af landets mest besøgte museer,
Inden for rækkevidde ligger
også Mogyoród, hvor
Formel 1-løbene køres på
Hungaroring i august. Her
ligger også en af Ungarns
største vandforlystelsesparker
(Aquaréna).
Palace of Arts
Musik- og kunstinteresseret? Besøg Kulturpaladset (Palace
of Arts – Művészetek Palotája), hvor du finder både
Ludwig-museet med moderne kunst og Bartók-salen med
en verdensberømt akustik.
Tager du børn med til
Budapest?
Gå ikke glip af Zoo,
rutchebanen i tivoliet Vidám
Park, Széchenyi-badet,
Statscirkus, labyrinten under
Slotshøjen, eksperimentariet
eller Børnejernbanen!
Kovács-museet. Keramikeren Margit Kovács (1902-1977)
skabte charmerende figurer, som gennemsyres af godhed,
skønhed og humanisme. Nogle kilometer udenfor byen ligger
friluftsmuseet, Skanzen, hvor man har samlet huse og
bondegårde fra forskellige egne af landet. Når projektet engang
er færdigt, vil det omfatte 340 bygninger fra ti ungarske
regioner.
Esztergom (D2)
Byens vartegn er borghøjens dominerende bygning,
domkirken i klassicistisk stil. Inde i kirken findes den
smukkeste arkitektur fra den ungarske renæssance,
Bakócz-kapellet, som er et sidekapel i rød marmor fra
1500-tallet. I ærkebiskoppaladset nedenfor borghøjen
ligger Kristendomsmuseet, der bl.a. rummer en mærkelig
påskeprocessionsvogn fra omkring 1480. I den omfattende
samling af udenlandske altertavler findes mange
mesterværker fra den tidlige italienske renæssance og
senere.
www.ungarn.dk
Visegrád (D2)
”Fra Visegrád, dette paradis på jord”– sådan indledte et paveligt
sendebud sit brev, da han gæstede renæssancekongen Matthias
(1458-1490) og havde set hans slot i al dets pragt. Det gigantiske
slot, som i dag ligger i ruiner, bestod af 350 værelser, var prydet
med brønde i rød marmor og var et af datidens mest storslåede
kongeslotte. Oppe i citadellet, som blev opført i midten af
1200-talet, blev ”den hellige krone”bevogtet i over 200 år. Her
fandt det første centraleuropæiske topmøde sted i 1335 med
deltagelse af henholdsvis den böhmiske, polske og ungarske
konge, der indgik en handelsaftale.
Vác (E2)
Vác ligger på Donaus østlige side omkring 40 kilometer nord for
Budapest og blev bispesæde allerede i 1000-tallet. Under
reformperioden i 1800-tallet blev byen forbundet med Budapest
via Ungarns første jernbanestrækning. I dag er det en søvnig lille
by, der uretfærdigt er havnet i skyggen af turistdestinationerne på
den anden side af floden. Der er nemlig en række seværdigheder i
byen, herunder: 15. Marts Pladsen med dens blanding af barok
og rokoko, fængslet – oprindeligt en skole for unge adelsmænd
på Maria Theresias tid – hvis mest berømte fange under anden
verdenskrig var den senere mediemogul Robert Maxwell (født
Ludvik Hoch) – og Ungarns eneste triumfbue, som blev opført til
Maria Theresias besøg i 1764.
Gödöllő (E2)
Kongeslottet (www.kiralyikastely.hu) er med dets 136 værelser et
af de største barokslotte i Ungarn. Det blev opført af grev Antal
Grassalkovich I i første halvdel af 1700-tallet.
Familiens mandlige linje uddøde i 1841, og efter ”kompromisset”
med Østrig i 1867 – som førte til dobbeltmonarkiet Østrig-
Ungarn – anskaffede staten slottet. Efter at Miklós Ybl –
arkitekten bag operaen i Budapest – havde sørget for ombygning
af slottet, gav det ungarske parlament slottet som residens til
kejser Franz Josef og Elisabeth, ungarernes elskede dronning
”Sissi”. Slottet blev Sissis foretrukne residens, og hun tilbragte
mere tid her end på Schönbrunn.
Visegrád (D2)
Ungarn Budapest og omegn 16|17
Kollektiv trafk (BKV)
Den kollektive trafik i Budapest er særdeles veludbygget med
hele tre metrolinjer og en ferde under konstruktion. Derudover
er der et fintmasket net af sporvogne, elektriske trolleybusser,
almindelige busser og S-tog (HÉV).
Standardbilletten gælder til en enkelt uafbrudt rejse i det
kollektive trafiksystem (inklusiv tandhjulsbanen). Skifter man
f.eks. metrolinje, skal man stemple en ny billet.
Billetterne køber man i forvejen i en aviskiosk eller ved
billetlugen på en metrostation, hvor man desuden kan købe
billetter i blokke med 10 eller 20 styk eller et dagskort til et
ubegrænset antal rejser i henholdsvis en, tre eller syv dage. Det
kan godt betale sig, med mindre man er pensionist. Danske
statsborgere (og øvrige EU-medborgere), som er fyldt 65 år,
kører nemlig gratis med BKV’s linjer og S-toget. Man skal blot
dokumentere sin alder med et dansk pas eller kørekort med
EU-symbol.
I metroen stempler man billetten, inden man passerer
kontrollinjen. På busser og i sporvogne findes der manuelle
eller elektriske stempelmaskiner.
På www.bkv.hu findes køreplaner og priser for samtlige linjer.
Transportmidler i
Budapest
Op til Budas højder går også en ca. fire kilometer lang
tandhjulsbane (Fogaskerekű vasút). Den går mellem
Városmajor (lige overfor Hotel Budapest, sporvogn 56 fra
Moszkva tér) og Széchenyi-hegy.
I gå-afstand fra endestationen finder man Børnejernbanen
(www.gyermekvasut.hu), en 12 km lang jernbanestrækning,
der betjenes af uniformerede børn i alderen 10-14 år (kun
lokomotivføreren er voksen). Rejsetiden er omkring 45 minutter og
endestationen er Hűvösvölgy (sporvogn 56 tilbage til Moszkva tér).
På Buda-siden er der også en kablebane (Sikló) fra Kædebroen op til
slottet, en stolelift (Libegő - www.libego.hu) mellem Zugliget
(bus 158 eller 28 fra Moszkva tér) og toppen af János-bjerget
(højeste punkt i Budapest, bus 21 tilbage til Moszkva tér).
Man bør være opmærksom på, at køreplanerne på bus- og
sporvognsholdepladserne i Budapest viser afgangstidspunktet fra
rutens begyndelse plus den beregnede køretid til de forskellige
stoppesteder. På linjer med tæt trafik vises i stedet, hvor ofte
linjen trafikeres. Nattrafikkens linjer har numre i 900-serien.
Med Budapest-kortet kan man blandt andet køre gratis indenfor
Budapest med lokaltrafikkens busser, S-tog (til bygrænsen),
sporvogne og metro. Kortet gælder også til tandhjulsbanen.
Taxi
En ungarsk taxi skal have gule nummerplader, firmanavnet
tydeligt angivet, taksterne angivet på højre siderude og benytte
taximeter. Det er billigere at køre med en taxi tilkaldt pr. telefon,
end hvis man stopper den på gaden.
Pålidelige taxiselskaber omfatter Buda (06-1-233-3333),
City (06-1-211-1111), Est (06-1-244-4444),
Fő (06-1-222-2222), Rádió (06-1-377-7777),
2000 (06-1-200-0000), Tele5 (06-1-555-5555),
Volán (06-1-433-3322) og 6x6 (06-1-266-6666).
De større hoteller har ofte egne biler, der kører til højere takster
end ovennævnte selskaber.
Mini-krydstogt på Donau
Fra maj til begyndelsen af september sejler en lille færge mellem Boráros tér i
det sydlige Pest (sporvogn 2/2A) og Rómaifürdő i den nordlige del af Óbuda
(gamle Buda). Færgen siksakker mellem Pest og Buda og lægger blandt
andet til to steder ved Margrethe-øen (fontænen i syd og termalhotellet i
nord). Hele turen tager to timer, og der er mange fine fotomotiver undervejs.
Læs mere på www.bkv.hu (klik på egyéb menetrendek/other schedules).
Cykelbiler
Cykelbiler med plads til 3
voksne og 2 børn udlejes
under navnet Bringó-Hintó
(www.bringohinto.hu) i
hotelområdet på den nordlige
del af Margrethe-øen.
beautiful Budapest and Hungary
original and tailor made services
perfect knowledge of Budapest
25 years of experience
YOUR DESTINATION MANAGEMENT COMPANY
IN BUDAPEST
TELEPHONE 00 36 1 350 7592 00 36 1 350 7761 00 36 1 412 0773
EMAIL dynamic@dynamictours.hu
ADDRESS Pozsonyi út 30. – 1137 Budapest – HUNGARY
TRAVEL AGENCY LICENCE R00750/1993/1999
www.ungarn.dk
Da Ungarn ingen kystlinje har, kaldes den
77 kilometer lange sø for ”det ungarske hav”.
Det er knap en overdrivelse, for med et overfa-
deareal på omkring 600 km² og en strandlinje
på 195 km er det den største sø i Centraleuropa.
Søen er ikke så dyb; i gennemsnit blot 2,8 m.
Det er en stor fordel for badegæsterne, for den
bliver hurtigt varmet op af solen til en behage-
lig temperatur allerede tidligt på sommeren.
Rundt om søen er der rigeligt med badebyer og
campingpladser. Den sydlige bred er meget flad og
populær blandt børnefamilier. På den nordlige side er
terrænet mere kuperet, og man finder udslukte vulkaner,
forstenede basaltkegler, underjordiske søer og masser af
vingårde, der primært producerer hvide vine.
I de nærmeste omgivelser er der en mængde interessante
udflugtsmål, og rundt om søen er der anlagt en cykelsti.
Balaton-søen
og omegn
d
bred
ier.
og m
gler,
mær
este
tsmål
e
k
v
en m
er de
d

ma
nd
pro
giv
ru

an
de
od
vel
nd
ed
r. P
m
un
t p
om
og n
n
er
u
e
r
e
b
d d e
d
in
or
re
d
ø
bb
e
d
bb
is
rr
e
de
is
hv
r e
n e
is
h
t o
å
n f
erjo
uce
er er
t om sø
d d b
d e
å
f
i
h
r
h
r
n
r
n
r
e
d
r
b
r
e
d
bb
d
d
fin
or
re
d
ø
d
fin
o
r
d
ø
f
rjo
e
r er

e
å d
fi
o
er
r d

www.ungarn.dk
Destinationer og attraktioner på den
nordlige side…
Badacsony – berømt vindistrikt med blandt andet
paulinermunkenes Badacsonyi szürkebarát (Pinot Gris) og
mange 200 år gamle preshuse. På Badacsony-bjerget danner
en række mærkelige basaltkegler en seværdig formation, der
kaldes ”orgelpiberne”.
Balatonalmádi (C3) – populær badeby siden 1877 med den
nordlige breds største badeanlæg. Byen er kendt for de smukke
bygninger opført i rødlig sandsten. Gå ikke glip af Szent
Jobb-kapellet i venetiansk guldmosaik, der oprindeligt
stammer fra slottet i Buda, men som nu er hjemmehørende i
den romersk-katolske kirke. En befæstet kirke finder man i
forstaden Vörösberény (C3).
Balatonederics (B4) – safaripark med kameler, bøfler og
zebraer anlagt af storvildtjægeren Endre Nagy. På museet
findes jagttrofæer og etnografiske effekter fra Afrika. I byen
finder man også en drypstenshule.
Balatonfüred (C3) – landets første kur- og ferieby med smukke
villaer fra 1800-tallet, hvor Balaton-søens første skibsselskab blev
grundlagt, og hvorfra den første damper sejlede ud på søen.
Romanforfatteren Mor Jókais (1825-1904) villa i eklektisk stil er i
dag et museum. På sygehuset har man i over 300 år behandlet
hjertepatienter med det kulsyreholdige vand fra de helsebringende
kilder i området. Det traditionsrige Anna-bal finder sted den sidste
lørdag i juli, hvor man også kårer årets skønhedsdronning. Under
jorden finder man en 120 meter lang grotte med aragonitdrypsten.
Káli-medence (C3) – udslukte vulkaner i et fredet naturområde.
Der er en brønd fra romertiden uden for Kékkút (C3)
(mineralvandet derfra sælges under navnet Theodora).
Området er også prydet af slots- og kirkeruiner samt mærkelige
geologiske formationer som basaltkegler og kratersøer. Særlige
ungarske husdyrracer som det grå kvæg, racka-fåret og bøfler
kan man møde i byen Salföld.
Keszthely (B4)
Det er den største by ved Balaton og et vigtigt handelscentrum
siden romertiden. I byen blev komponisten Karl (Károly)
Goldmark (1830-1915) født. Stortorvet (Fő tér) domineres af
franciskanerkirken fra 1300-tallet. Det tredjestørste slot i landet
er Festetics-slottet med 101 værelser, en rigt dekoreret port
og et tårn i barok. På slottet findes også et velbevaret kapel og
Helikon-biblioteket med 86.000 bind, hvoraf mange er store
sjældenheder. Slotsmuseets 16 sale viser 1700- og 1800-tallets
liv på slottet samt gamle våben og fyrst Windischgrätzs
samling af jagttrofæer. Den så pragtfuldt anlagte engelske park
renoveres kontinuerligt.
En af slottets tidligere ejere, György Festetics, oprettede i
1797 Europas første landbrugsskole, Georgikon, hvis historie
under 1800-tallet præsenteres på Landbrugsmuseet.
Hvad der er værd at vide om Balaton-søen – hvordan søen
blev skabt, dens flora og fauna, søfartens og badelivets
udvikling – vises på Balaton-museet.
Vindistriktets historie og de lokale vinsorter uddybes på
vinmuseerne. Vinproducenten Hungaricums vin- og
bødkermuseum og Bacchus-museet beretter også om vinene
fra de øvrige 21 vindistrikter i landet.
En kopi af slottet i marcipan findes på Marcipankonditoriets
lille museum sammen med mange andre søde sager. Også
Dukkemuseets store samling er et besøg værd.
Tihany-halvøen (C3)
På lang afstand ses kirkens to tårne på toppen af den 5 km
lange og 3,5 km brede halvø, der rager ud i Balaton-søen.
Halvøen, som er resultatet af et vulkanudbrud i tidernes
morgen, har været beboet i næsten 1.000 år. Af
benediktinernes oprindelige klosterkirke resterer blot krypten
med kong Endre I’s grav. Stiftet blev grundlagt i 1055, og
stiftelsesdokumentet er det første vidnesbyrd om det ungarske
sprog på skrift. Barokkirken, der i 1700-taller blev bygget oven
på krypten, rummer meget værdifulde billedskærerarbejder.
I kirken er der i øvrigt ofte orgelkoncerter om sommeren.
I klosteret ved siden af kirken findes et lille museum tilegnet
den sidste ungarske konge, Karl IV (1916-1918), samt
romerske og middelalderlige sten- og statuesamlinger.
Alsóörs (C3) –
landets ældste herregård,
”Det Tyrkiske Hus”, fra
1400-tallet.
Badacsonytomaj –
museum dedikeret til
Balaton-søens mest kendte
kunstmaler, József Egry
(1883-1951), og en kirke
bygget i basalt.
Badacsonyörs (C4) –
arboret med over 400
forskellige buske og træer.
Balatonudvari (C3) –
kirkegård med omkring 50
hjerteformede gravsten fra
1808-1840.
Felsőörs –
kirke fra 1200-tallet i romansk
stil med orgelkoncerter om
sommeren.
Szigliget – med
snoede rækker af huse på
bjergsiden, grønne lunde og
fredede huse med stråtag i
den gamle by. Esterházy-
slottet er nu om dage
indrettet som refugium for
forfattere. Parken er
velpasset og rummer mere
end 150 forskellige sorter af
nåletræer.
Ungarn Balaton-søen og omegn 20|21
De største seværdigheder på Tihany er først og fremmest
naturen med de eroderede basaltklipper, eremitternes og
munkenes boliger fra 1000-tallet hugget ind i den vulkanske
klippe, mandeltræerne, lavendelbuskene og Gejserengens
(Gejzír-mező) over 100 kegleformationer.
Fra havnen på spidsen af halvøen sejler en bilfærge de
1.500 meter til Szántód på den sydlige side af søen.
Og på den sydlige side…
Balatonboglár (C4) – målet for den populære
svømmekonkurrence i slutningen af juli, hvor deltagerne
svømmer direkte over søen til Révfülöp på den nordlige side.
Balatonföldvár (C4) – badeby siden 1872 med lange rækker
af gamle skønne villaer.
Balatonlelle (C4) – Kapoli-museet, som er indrettet som en
bondestue fra 1700-tallet, viser kunst af ”hyrdekunstnerne”
Antal Kapoli og hans søn. I begyndelse af juni er der
off-road-festival i nærliggende Somogybabod.
Balatonszárszó – ”Ugleborgen” (Bagolyvár) fremstår
som en romantisk ridderborg.
Balaton-søen – ”det
ungarske hav” – byder på
usædvanligt rent og blødt
vand. Du kan bade allerede
fra maj til langt ind i
september.
I Badacsony – et af Ungarns
førende vindistrikter – kan du
prøvesmage hvidvine baseret
på sjældne druesorter som
Juhfark (Fårehale) og
Kéknyelű (Blåstængel). Mange
af vingårdene ligger i øvrigt
med fantastisk udsigt
over søen.
Test ekko-bakken på Tihany
og hør, hvor mange ekkoer,
du kan frembringe!
Tag en svømmetur i
Hévíz-søens 35 grader varme
vand blandt åkandelignende
indiske vandliljer.
Specialized in customized group tours
spa & wellness
ƒ
culture & heritage
ƒ
special events
www.folklandholiday.com
FolkLand Holiday Ltd.
Incoming Travel Agency
www.ungarn.dk
Hévíz (B4)
Den 36 meter dybe Hévíz-sø dækket af røde åkander er med
dens overfladeareal på 47.500 m² Europas største termalsø.
Den ligger i en dal med et gunstigt mikroklima seks kilometer
fra den sydvestlige del af Balatonsøen. Kilderne til søen
springer med 400 liter 36 grader varmt vand i sekundet, og
man kan derfor bade i søen selv under den koldeste vinter.
Hévíz har været et kursted siden 1795. Det svagt radioaktive
kurvand er rigt på svovl og andre mineraler, og mudderet fra
søens bund anvendes til behandling af reumatiske lidelser,
ømme led og inflammationer.
Balatonszemes – postmuseum, som beretter om det
ungarske postvæsens historie.
Balatonszentgyörgy – Festetics-familiens jagtslot
Csillagvár (Stjerneborgen), som er opført i begyndelsen af
1800-tallet i romantisk stil, med en udstilling om livet på
grænsefæstningerne i 1600-tallet.
Fonyód (C4) – et af de største friluftsbade ved søen med et
udsigtstårn, hvorfra der er et pragtfuldt panorama over søen
og den længste bølgebryder (over 400 meter). I nærheden af
den middelalderlige træfæstning i Alsóvár ligger restauranten
Százéves pince (Den 100-årige Kælder), som er 22 meter lang.

Siófok (C3)
Den største badeby på den sydlige side har en strandlinje på
adskillige kilometer. Havnen besøges af samtlige
rutebåde på søen, og derfra afgår også udflugtsbåde.
Arany- og Ezüstpart (Guld- og Sølvstranden) er de mest
populære badestrande. I parkerne står smukke statuer,
og byens moderne evangeliske kirke er bygget i finsk
tømmer af den kendte ungarske arkitekt Imre Makovecz i hans
helt specielle stil.
Blandt byens kendte sønner er Emmerich (Imre) Kálmán
(1882-1953), ophavsmand til de kendte operetter:
Czardasfyrstinden, Grevinde Maritza og Cirkusprinsessen.
På Kálmán-museet findes hans flygel og andre ejendele.
På Mineralmuseet kan man se 3.000 prøver på forskellige
mineraler, der er fundet i Det Karpatiske Bassin.
Szántód – færgeleje på den sydlige side af det smalleste
sted på Balaton-søen (bilfærge til Tihany). Akvariet viser
Balaton-søens flora og fauna.
Lille Balaton (Kis-Balaton) (B4)
Lille Balaton er et vådområde, hvor titusindvis af fugle yngler
i sivene. Man kan opleve 150 af de 370 fuglearter, der er
hjemmehørende i Ungarn – herunder: hejre, snepper,
rørsangere og biædere.
Ungarn Balaton-søen og omegn 22|23
Di scove
Budapest
Our 3-star superior hotel is located next to the city' s second biggest park, only a couple of min-
utes' travel away from the downtown area and from most attractions.
The comfortable hotel has 122 rooms on four levels with four different room categories: standard,
superior, suite and rooms for the handicapped. All of the cosy, bright rooms are equipped with
two or three separate/double beds and shower or bathtub. Air-conditioning, direct dial telephone,
minibar, colour TV with satellite channels and free of charge cable Internet access make your stay
even more comfortable. Our event facilities can host up to 400 guests in five rooms and with the
help of our a la carte restaurant, all requests can be serviced.
Rooms from 30 € / room / ni ght wi th buffet-breakfast
Tul i p I nn Budapest Mi l l enni um * * *
+
H-1089 Budapest, Üllõi út 94-98.
Tel.: +36 1 477 8000 Fax: +36 1 210 4458
hotelmillennium@hunguesthotels.com
www.hotelmillennium.hunguesthotels.com
Eger
Hunguest Hotel Flóra is located only a couple of minutes’ walk from the centre of town, in the
immediate neighbourhood of the city plage and the renovated Turkish Bath.
All year round the guests can enter the city thermal bath directly and without an entrance fee
from the foyer of the hotel. Out of season, the indoor experience pool is also free of charge.
The curative and wellness centre of the Hunguest Hotel Flóra will be established in our hotel.
Services of our fully renovated wellness section is meeting the requirements of all; infra-,
Finnish, fragrance and steam sauna, pampering body treatments, different massages, oil and
dry Thai massages, relaxing baths. The air-conditioned restaurant seating 300 persons, togeth-
er with the newly established 80-seat, Mediterranean-style terrace and 6 different-sized confer-
ence rooms are an ideal location for private and company gatherings and open-air events.
Price from 43 € / person / night with HB.
Hunguest Hot el Fl óra * * *
H-3300 Eger, Fürdõ u. 5.
Tel.: +36 36 513-300 Fax: +36 36 320-815
hotelflora@hunguesthotels.com
www.hotelflora.hunguesthotels.com
Haj dúszoboszl ó
Hajdúszoboszló is also referred to as the "Mecca of rheumatics' . HUNGUEST Hotel Aqua-Sol is
located in the neighbourhood of Hungary' s largest, dynamically developing medicinal spa, in the
tourist centre of the town.
The significant water surface provides the remarkable microclimate of the bath, the salt, iodic and
bromic humidity of the air makes this place an excellent destination for those seeking treatments.
Pri ce from 66 € / person / ni ght wi th HB.
Hunguest Hot el Aqua-Sol * * * *
H-4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 7-9.
Tel.: +36 52 273-310 Fax: +36 52 273-340
hotelaquasol@hunguesthotels.com
www.hotelaquasol.hunguesthotels.com
Haj dúszoboszl ó
The 204 rooms equipped with air conditioning and provided with modern furniture and appliances
is specifically developed for the physically handicapped. Each room will have its own adjustable
air conditioning equipment, bath room, LCD television set, mini bar, mini security vault, and free
Internet access. Nearly each room will have an own balcony or terrace
New "Wellness and Saunaworld": fun pool, pool with medicinal water, swimming pool, family pool,
open air medicinal pool is also renewed. "Sauna World" is a novelty where we offer different well-
ness massages (Swedish massage, cosmetic lymph massage, Shi-Tao lava rock massage, Thai
massage, honey massage).
Pri ce from 64 € / person / ni ght wi th HB.
Hunguest Hot el Béke * * * *
H-4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.
Tel.: +36 52 361-411 Fax: +36 52 361-759
hotelbeke@hunguesthotels.com
www.hotelbeke.hunguesthotels.com
w w w .hunguest hot el s.c om
er Hungar y!
Hévíz
WELLNESS AND HEALTH SPA HOTEL
Hunguest Hotel Helios, comprised of the Helios Anna and Helios Benjamin, is waiting for you and
your family in the middle of 11 acres of well-kept nature conservation less than a mile (500
meters) away from a thermal lake.
The 150 double rooms and 12 suites in the air-conditioned Hotel Anna have private bathrooms
(with bath tubs), toilets, balconies, televisions, mini bars, telephones, and safes.
In the Hotel Benjamin, there are 48 double and triple rooms.
In the wellness section, you can enjoy wellness facilities like a fun bath, Jacuzzi, sauna, infrared
sauna, steam bath, Kneipp treading basin, and Scottish shower.
Preventive programs, meditation, massages, and wellness rituals help you maintain a healthy
lifestyle. The hotel has a thermal bath by our own well, which is the basis of several healing cures
and treatments (weight bath, mud pack, fluorine pack, underwater jet massage, drinking cure,
electrotherapy, etc.). For the spring and summer months enjoy our beautiful wellness park' s
swimming pools, children' s pool and sunbathing. Take part in various free sporting programs
guided by our expert trainers such as: gymnastics, stretching, breathing exercises Qigong,
Pilates, aqua fitness, the Five Tibetan Rites of yoga, Nordic walking. Useful advice, spine school,
dietetic guidance, and private training plans help you develop a more healthful lifestyle in the
frame of weekly health days.
The hotel offers special meals for those who have food-related allergies or sensitivities; you can
choose from lactose- and gluten-free, sugar-free, low-fat, low-calorie, and low-protein meals.
In the evenings guest can enjoy live music in the lobby bar, Thursdays with Hungarian music or
light opera to entertain them.
Pri ce from € 42 / person / ni ght
Hunguest Hot el Hel i os * * *
+
H-8380 Hévíz, Vörösmarty u. 91.
Tel.: +36 83 342 895 Fax: +36 83 340 525
hotelhelios@hunguesthotels.com
www.hotelhelios.hunguesthotels.com
Hévíz
HEALTH SPA HOTEL
The well-known Hunguest Hotel Panoráma* * * awaits its guests in the heart of Hévíz at the
neighbourhood (100 m) of the world known thermal health lake of Hévíz.
The hotel is situated near the pedestrians' street, the cinema, the museum and the bus station.
Keszthely with the beautiful Festetics-castle and the Balaton-coast with the port is only 7 km far.
Unarguable advantage of our hotel is against all other hotels in Hévíz is the connection between
the Health and Spa Institute of Hévíz, the St. Andreas Centre. Several therapies can be taken for
curing and preventing rheumatic and locomotor' s disorders, gynaecologic problems, as well as
post-accidental rehabilitation, controlled by doctors with serious competence.
These treatments are electrotherapy, balneo-therapy, medical massage, medical gymnastics,
water gymnastics, underwater jet massage, ultrasound, weight-bath, etc.
Hunguest Hotel Panoráma* * * pays attention to the younger generation as well:
Hair dresser, beauty-parlour, chiropody, manicure, Chinese therapy, infrared sauna, massages,
solarium and shape-forming programs ensure the rejuvenation.
Our active guests can choose from several excursion and sport opportunities.
Evenings live music in the lobby bar, Thursdays Hungarian vesper or light opera vesper enter-
tains the guests.
Various programs, concerts make the hotel' s offers more attractive in the whole year.
Pri ce from € 39 / person / ni ght
Hunguest Hot el Panoráma * * *
H-8380 Hévíz, Petõfi S. u. 9.
Tel.: +36 83 341 074 Fax: +36 83 340 485
hotelpanorama@hunguesthotels.com
www.hotelpanorama.hunguesthotels.com
w w w .hunguest hot el s.c om
Vinområdet
Eger/Tokaj-Hegyalja
(Nord-nordøst-Ungarn)
Regionen er mest kendt for Tokaj-vinen, men
der er også attraktioner på UNESCOs liste over
verdens kulturarv som byen Hollókő (E2),
grottesystemet i Aggtelek (F1) og naturligvis
vindistriktet Tokaj-Hegyalja (G1).
Landskabet er en brydning mellem
sletten og de 600-900 meter høje
skovklædte bjerge. Det højeste
punkt, Kékestető (F2), ligger endda i
1.014 meters højde. I denne region
ligger den smukke barokby
Eger (F2), et specielt kurbad i en
bjerggrotte, romantiske
slotshoteller, gamle borgruiner samt
matyó- og palóc-folkenes spraglede
broderier og folkedragter.
Aggtelek
Den ungarske del af grotten er 17 kilometer lang og fremstår
som en eventyrlig verden under jorden med vandløb, sale,
stalagmitter og stalakitter. Guidede ture starter ved Jósvafő-
og Vörös-tó-indgangene. Ved Aggtelek-indgangen ligger
Grottemuseet, som beretter om grottens historie, de
arkæologiske fund samt den rige flora og fauna i
grottesystemet.
Foundation Hollókő
www.ungarn.dk
Aggtelek
Vil du mærke historiens
vingesus?
Tag til Eger og forestil dig den
tyrkisk-ottomanske belejring
af borgen i midten af
1500-tallet!
Skal påsken fejres på en ny
måde?
Besøg verdenskulturbyen
Hollókő og oplev palóc-
folkets traditioner med
farverige folkedragter,
æggemaling og folkedans.
Men pas på
”påskevandingen”!
Ungarn Vinområdet Eger/Tokaj-Hegyalja (Nord-nordøst-Ungarn) 26|27
Bélapátfalva (F1)
Klosterkirken fra omkring 1250 er et af landets smukkeste og
mest velbevarede arkitektoniske fortidsminder i romansk stil.
Diósgyőr (F1)
Under en periode i middelalderen var borgen i Diósgyőr de
ungarske dronningers residens. Her findes i dag det største
vokskabinet i Centraleuropa. Déryné-huset er til minde om
Ungarns første operasangerinde, Róza Déryné Széppataki
(1793-1872).
Eger (F2)
l det bølgende landskab mellem Mátra- og Bükk-bjergene ligger
barokbyen Eger, som blev bispesæde allerede i 1009. Byen blev
fuldstændig ødelagt under tatarernes invasion i 1241-42, og kong
Béla IV bestemte derfor at bygge en borg på stedet.
Efter at have indtaget Buda i 1541 belejrede de ottomanske
tyrkere Eger i september 1552. Men det lykkedes ikke at indtage
borgen under kommando af István Dobó til trods for, at
angribernes var tres gange så mange som de forsvarende
ungarere. Under den 40 dage lange belejring deltog også Egers
kvinder aktivt i forsvaret. Sejren er central i Ungarns historie og er
udødeliggjort i Géza Gárdonyis (1863-1922) roman ”Egers
stjerner”(Egri csillagok), der også er filmatiseret.
Tyrkerne kom tilbage i 1596, og da lykkedes det at indtage borgen,
hvorefter de plyndrede og nedbrændte byen. Først i 1687 forlod de
endelig Eger. Minder om den tyrkiske periode er frem for alt
minareten, det tyrkiske bad og druesorten kadarka.
Eger har en hyggelig provinsiel atmosfære og er en af Ungarns
mest besøgte byer. Man må ikke undlade at besøge domkirken fra
1830’erne tegnet af József Hild og med fresker af J. L. Kracker,
gymnasiet med et smukt bibliotek og det sjældne camera
obscura (hvis linse kan drejes, så man kan betragte byen fra
oven), den 40 meter høje minaret, termalbadet, den mægtige
borg, Henrik Fasolas smukke smedejernsporte og bispegårdens
have.
I det nærliggende Egerszalók (F2) springer en saltholdig termalkilde,
hvilket har resulteret i seværdige saltformationer (Sódomb).
Gyöngyös (F2)
Byen Gyöngyös ligger i et vindistrikt, hvor hvide vine er
dominerende. Mátra-museet byder blandt andet på et
mammutskelet, Europas største æggesamling med 37.000
eksemplarer samt et diasshow om Mátra-bjergenes rige flora
og fauna. Fra Gyöngyös kan man tage en hyggelig udflugt med
smalsporsbanen til Mátra-bjergene.
Mátra-bjergene (F2)
Fra TV-tårnets udsigtsplatform på toppen af Kékes har man en
vidunderlig udsigt over bjergene. Mátra-bjerget har de fleste
soltimer i landet og byder på en klar og ren bjergluft.
Skisæsonen varer normalt fra november til marts, og der er
skilift, hopbakke og stejle løjper.
Mezőkövesd (F2)
Indbyggerne i ”Matyó-land” – samfundene Mezőkövesd,
Tard og Szentistván – er kendt for to karakteristika; at de
har bevaret den katolske tro i et kalvinistisk område og for
deres farverige folkedragter. Matyó-folkets hverdagsliv skildres
på Matyó-museet i Mezőkövesd. Her handler det om hårdt
arbejde ude på markerne men også om farverige og
blomsterprydede interiører, broderier og folkedragter. På
freskerne i den romersk-katolske Skt. László-kirke er selv
jomfru Maria afbildet i Matyó-dragt.
Uden for byen ligger det store frilufts- og kurbad, Zsóry
fürdő.
Miskolc (G1)
Ungarns tredjestørste by har gamle industritraditioner men er
også kendt for dens begivenhedsrige historie og det levende
kulturliv, der bl.a. omfatter en årlig operafestival i juni og en
grafikudstilling hver andet år.
I den græsk-ortodokse kirke ved Deák-torvet findes
Centraleuropas største ikonostas; en 16 meter høj billedvæg,
der fremstiller Jesu liv i 88 scener. Ikonet ”Den Sorte Maria fra
Kazan”er en gave fra den russiske kejserinde Katarina II.
På Avas-bjergets ene side – mest kendt for vinkældrene –
ligger den kalvinistiske kirke, som er en af Ungarns smukkeste
halkirker i gotisk stil.
Teatermuseet minder om, at byen i sin tid lod opføre landets
første ungarske teater. Miskolc-teatret spiller den dag i dag på
fem scener med Centraleuropas mest moderne teaterteknik.
Fra Miskolc kan man tage smalsporsbanen til det smukke ferie-
og udflugtsmål, Lillafüred.
Miskolctapolca (G1)
Grottebadet er et helt unikt. Kurbadet er godt for helbredet, og
den underjordiske flod, lyseffekterne og boblebadet giver
minder for livet.
”Palóc-land” (F2)
”Palóc-landets”centrum, Parád (F2), er også et af landets
ældste kursteder. Hovedbeklædningen, der hører til den lokale
farverive folkedragt, og stedets traditionelle vævninger har en
uforlignelig detaljerigdom.
Det helsebringende vand i Parádfürdő (F2) har været kendt
siden 1600-tallet. Andre attraktioner omfatter Cifra-stalden i
rød marmor. Hestevognsmuseet, der udstiller pragtfulde
Et varmt bad i en grotte?
I Miskolctapolca kan du bade i
termalvand inde i bjerget og
tage brusebad under et
12 meter højt vandfald!
Hesteinteresseret?
I Szilvásvárad finder
Lipizzaner-festivalen sted i
september, og på engene i
det nærliggende Csipkéskút
kan du se hestene fra Den
Spanske Rideskoles
verdensberømte lipizzaner-
stutteri gå på græs.
Hollókő (E2)
Byen Hollókő i Cserhát-bjergene har bevaret dens
middelalderlige struktur og var den første by i verden, som
UNESCO placerede på listen over verdens kulturarv. Byens
centrum består af en lille smuk hvidkalket kirke og 58 bygninger,
som alle fremstår i samme stand som efter restaureringen i
1909 efter en omfattende ildebrand. Museerne fortæller om
livet i 1800-tallet. Postmuseet viser postbudenes dragter og
våben, som de var for 200 år siden, og væveriet viser
tekstilarbejdernes redskaber. På større helligdage – ikke mindst
i påsken – bærer byens piger og kvinder farverige folkedragter.
Ipolytarnóc (E1)
Fossilerne i Ipolytarnóc er unikke på verdensplan og et resultat
af et vulkanudbrud for 22 millioner år siden. Der er fossiler af
oldtidens fyrretræer, hajtænder fra 24 forskellige arter, aftryk af
løv og over 1.200 dyrespor fra bl.a. næsehorn, rovdyr og fugle.
www.ungarn.dk
droscher og landauere samt beretter om karetmageriet historie.
Parádsasvárs (F2) berømte helsebringende vand, som også
tappes på flasker, anses for at hjælpe på mavebesvær og
”tømmermænd”. Károlyi-grevernes tidligere slot er i dag
omdannet til et femstjernet luksushotel. På byens glasværk har
man siden 1708 fremstillet krystalglas, der er en populær
souvenir.
Sárospatak (G1)
Denne lille by tilhørte fyrst Ferenc II Rákóczi – som anførte
frihedskampen mod Habsburgerne i begyndelsen af 1700-tallet
– og var hans foretrukne besiddelse. Den gamle slotskirke er et
af landets mest værdifulde gotiske bygningsværker og rummer
i øvrigt landets største udskårne træalter. I det kalvinistiske
kollegiemuseum kan man lære mere om skolens historie, der
tog dens begyndelse helt tilbage i 1531.
Sátoraljaújhely (H1)
Ungarns nordligste by har en meget fin midtby opført i
barokstil. På den gamle jødiske gravplads findes rabbinerens
Moses Teitelbaums grav, som hans tilhængere valfarter til.
Sirok
I dag er der kun ruinerne tilbage af den 700 år gamle borg,
men de er bestemt et besøg værd alene for at nyde udsigten
derfra. Langs byens hovedgade findes en række huler, der er
hugget ind i liparit-klippen. I gamle dage var det ikke en
usædvanlig bolig i Bükk-bjergene.
Szilvásvárad – Bükks nationalpark (F1)
Om sommeren kan man køre med smalsporsbanen gennem
nationalparkens mest populære udflugtsmål – den fem
kilometer lange Szalajka-dal. Skovmuseet (Erdei múzeum)
giver et indblik i kulsviernes liv i gamle dage. I Istállóskő-
grotten, som ligger i gå-afstand fra Szalajka-kilden, har
arkæologerne fundet knogler fra tundrahjort, grottebjørn,
urokse, bøffel og mammut. I det nærliggende Csipkéskút (F1)
ligger Den Spanske Rrideskoles verdensberømte
lipizzanerstutteri.
Zemplén-bjergene (G1)
Bjergkæden er skabt for to-tre millioner år siden ved vulkansk
aktivitet. Her begynder den næsten 1.100 km. lange Blå
vandrerute (Kéktúra), som går gennem næsten hele Ungarn.
I det fredede naturområde, Zemplén, lever der ørne, losser og
ulve. Der er i øvrigt en rig flora med orkidéer.
Szerencs (G1)
Renæssanceslottet på stedet blev
bygget i 1500-tallet og var i løbet af
dets historie i besiddelse af
Rákóczi-familien. På museet vises
møbler, dragter, våben og
guldarbejder fra Zsigmond Rákóczis
tid. Der er også en enorm samling af
ikke mindre end 825.000 postkort.
Tokaj (G1)
Vindistriktet Tokaj-Hegyalja ved
Tokaj-bjergets fod har i flere
hundrede år forsynet verden med
”kongernes vin, vinens konge”–
den verdensberømte Tokaji Aszú
– og er siden 2002 på UNESCOs
liste over verdens kulturarv. Vinen,
som i middelalderen også ansås
for at være et lægemiddel, er i
fokus med en udstilling på
Tokaj-museet. Museets
ikonsamling og den tidligere
græsk-ortodokse kirke
vidner om de rige
græske købmænd,
der tog hånd om
vinhandlen i gamle
dage.
Ungarn Vinområdet Eger/Tokaj-Hegyalja (Nord-nordøst-Ungarn) 28|29
Pusztaen
og Tisza-søen
Bugac (E4)
Den 11.000 hektar store Bugac-puszta er den mest populære
del af Kiskunságs nationalpark, og hesteopvisningerne er den
mest populære aktivitet. Hyrderne driver hestene sammen til
dundrende torden fra deres hove. Det er imponerende at se
trojka, hvor rytteren står med et ben på hver af de to bagerste
heste og styrer de tre heste foran blot med tømmerne.
Hyrdemuseet viser hyrdernes hverdagsliv, hvordan de byggede
deres hytter og deres smukke træskærerarbejder.
Pusztaen – ungarernes vidtstrakte steppeland –
pirrer fantasien. Man tænker på en svunden tid
med luftspejlinger i sommervarmen, vrinskende
heste, hyrder med deres dyr og fiolens fyrrige
toner på en csárda om aftenen. En csárda var en
kro, hvor de vejfarende kunne overnatte, spise og
drikke samt måske få en svingom med en sød pige.
Dansen blev senere opkaldt efter stedet og fik
derfor navnet csárdás.
Det oprindelige pusztalandskab i det sydlige og
østlige Ungarn er i dag opdyrket i vidt omfang,
men her og der er græssteppen bevaret; frem for
alt i Hortobágy (G2), der er på UNESCOs
liste over verdens kulturarv.
www.ungarn.dk
Debrecen
Debrecen (H2)
På grund af dens rolle i reformationen fik Ungarns næststørste
by allerede i 1500-tallet betegnelsen”Kalvinismens Rom”.
Siden middelalderen har Debrecen været universitetsby og var
under oprøret mod Habsburgerne i 1848-49 et vigtigt centrum
for frihedskampen. Byens vartegn er landets største kalvinistiske
kirke med plads til 3.000 personer. Interiøret i kirken er
puritansk i klassicistisk stil.
Det kalvinistiske kollegium er berømt, fordi mange
af de studerende siden er blevet ansete mænd i
Ungarn. Med 500.000 bind rummer
biblioteket landets største kirkelige
bogsamling.
Debrecen har i de senere år udviklet sig til en
vigtig kongresby, hvilket først og fremmest
skyldes Kölcsey Convention Centre, som er det
næststørste kongrescenter i Ungarn. Men gæstfrihed er ikke
noget nyt i Debrecen. Det klassiske Hotel Aranybika er nemlig
landets ældste hotel, der stadig er i drift.
Andre seværdigheder i Debrecen omfatter rådhuset i
klassicistisk stil, synagogen, den græsk-katolske kirke,
Kossuth-universitetet, Skt. Anna-katedralen og Europas største
mølle, der naturligvis er en fredet bygning.
Den Store Skov (Nagyerdő) er byens mest populære park. Der
ligger Zoo, forlystelsespark, botanisk have, et stort kurbad og
vandlandet Aqua Park.
Den svenske Karl XII overnattede i øvrigt i øvrigt på sit ridt fra
fangenskab i Piteşti i Rumænien til Stralsund i Nordtyskland.
Næste nat tilbragte han i Budapest efter 200 km på hesteryg i
løbet af en dag…
Gyula (G4)
Byens vartegn er den gotiske borg fra 1400-tallet, som er den
eneste intakte teglborg i Europa. Kurbadet i Almássy-slottets
store park er et af Ungarns smukkeste badeanlæg. Der er ni
udendørs- og elleve indendørsbassiner, der forsynes med 72
grader varmt kurvand fra 2.500 meters dybde.
”Det Hundredeårige”– Százéves-konditoriet fra 1840 er landets
næstældste, og biedermeier-indretningen er den
oprindelige.
Byens mest kendte søn er Ferenc Erkel
(1810-1893), den ungarske operas
grundlægger og ophavsmand til operaerne
Bánk bán, Hunyadi László og melodien til
den ungarske nationalhymne.
På den kubistiske kunstmaler György Koháns
(1910-1966) museum findes dramatisk grafik i
storformat, der også kaldes den ungarske Guernica. Mere
jordnært vises, hvordan den berømte Gyula-pølse fremstilles,
på udstillingen om slagteindustriens historie.
Tid til romantik?
Lyt til violinens forføriske
toner ved et veldækket bord i
galleriet af den over 300 år
gamle kro (csárda) i
Hortobágy.
Musikinteresseret?
Lyt først til det smukke
klokkespil på rådhuset i
Kecskemét og gå så til
Kodály-museet.
Sysler du med
kunsthåndværk?
Kom og se de
beundringsværdige kniplinger
i ”Kniplingshuset”i
Kiskunhalas.
Ungarn Pusztaen og Tisza-søen 30|31
Paprikamuseet. Domkirken er bygget i italiensk barok og er
en af de største i landet.
Kecskemét (E3)
Allerede i midten af
1300-tallet fik byen
købstadsrettigheder. Den
ligger lige i centrum af
landets abrikosdistrikt og
er derfor kendt for
abrikosbrændevinen
(barack pálinka) men
også for komponisten og
musikpædagogen Zoltán
Kodály (1882-1967).
Centrum domineres af de to torve Szabadság tér og
Kossuth tér, som forbindes af en smuk park med caféer og
restauranter. Her ligger de fleste seværdigheder. Mod nord
ligger den tidligere synagoge i maurisk-romanisk stil og Cifra-
paladset, som er vidunderligt eksempel på ungarsk jugend.
Mod syd ligger rådhuset og Kodály-instituttet i det tidligere
franciskanerkloster. Rådhuset er tegnet af Gyula Pártos og
Ödön Lechner (den mest kendte arkitekt inden for ungarsk
jugend) og blev indviet i 1895. Rådhuset har et dejligt
klokkespil med 37 klokker, der blandt andet spiller en af
Kodálys melodier. I Kecskemét må man heller ikke gå glip af
Fotografimuseet, Legetøjsmuseet og Katona-teatret, hvor man
indspillede dele af filmen ”The Phantom of the Opera”. På
Museet For Naiv kunst har man landets største samling af naiv
kunst bestående af omkring 2.500 værker. Leskowsky-
samlingen rummer over 1.500 musikinstrumenter fra hele
verden, og lige ved siden af ligger Det Danske Kulturinstitut,
der skiftevis har danske og ungarske udstillinger.
Man kan også aflægge et studiebesøg på Zwack-museet og
ikke blot se, hvordan de forskellige frugtbrændevine
fremstilles, men også prøvesmage dem.
Kiskunhalas (E4)
Kniplingerne fra Halas, som fremstilles med en nærmest
magisk fingerfærdighed og speciel teknik, vandt ”Grand Prix”
på verdensudstillingen i Bruxelles i 1958. I Kniplingshuset
demonstreres, hvordan man mestrer den særlige teknik.
Ved siden af Peter og Paul-kirken står det berømte krucifiks,
hvor Jesus er vist korsfæstet med reb i stedet for nagler. Den
gamle Sáfrik-mølle er et industrielt mindesmærke, som
stadig maler korn.
Nyírbátor (H2)
Den kalvinistiske Skt. Georg-kirke fra 1400-tallet er et gotisk
mesterværk af fader János, franciskanerordens talentfulde
bygmester. Klokketårnet – det største og smukkeste i landet
Hajdúszoboszló (G2)
Slettelandets mest populære kursted forsynes fra 1.100 meters
dybde med 75 grader varmt kurvand, der er velegnet til
behandling af reumatiske sygdomme. Med 2.000 solskinstimer
om året, det 25 hektarer store friluftsbad og badelandet
Aquapark lokker Hajdúszoboszló dog ikke blot reumatikere
til byen. Der er alle forudsætninger for en dejlig badeferie
med velvære for de voksne og masser af aktiviteter for
børnene.
Hortobágy (G2)
På den over 1.400 km² store græsbevoksede Hortobágy-puszta
finder man store hjorder af racka-får, ungarsk gråt kvæg,
heste og bøfler, der græsser under den åbne himmel.
Nationalparken Hortobágy på 82.000 hektarer har været på
listen over verdens kulturarv siden 1999. Broen med de ni buer
over Hortobágy-floden lige uden for Hortobágy by er landets
længste stenbro. Tæt på broen ligger den 300 år gamle
csárda.
Hyrdemuseet (Pásztormúzeum) viser, hvordan hyrderne
levede ude på pusztaen hele året rundt. Man kan få indtryk af,
hvordan de boede, klædte sig, lavede mad samt hvordan de
fremstillede og dekorerede deres brugsgenstande.
Pusztaens unika flora og fauna, folkekunsten, håndværk og
redskaber, som var typiske for denne region, vises på
Hortobágy-museet. Der er også en dyrepark med pusztaens
husdyr, herunder det krølhårede mangalica-svin.
I det tidligere rådhus er der galleri med malerier af pusztaens
mange ansigter, malet af kendte ungarske kunstnere. I Máta
to kilometer uden for byen, hvor man har holdt heste langt
tilbage i tiden, har man de sidste 300 år opdrættet racen
Nonius.
Kalocsa (D4)
Kalocsa blev ærkebispesæde allerede i 1002 og købstad i
1405, men byen er kendt for noget helt andet: den røde
krydderpaprika. ”Ungarns røde guld” hænger til tørre i
kranse uden for husene, og er blevet dyrket der siden
begyndelsen af 1700-tallet. Lige så typisk for byen er de
farverige blomsterdekorationer (pingálás) på husmurene og
broderierne på folkedragterne. De smukkeste broderier og
folkedragter er udstillet i det 200 år gamle forsamlingshus,
og paprikadyrkningens historie kan studeres på
Vikinger fra nord, arabere fra
syd og magyarer fra øst –
panoramamaleriet i
Ópusztaszer viser på 120
gange 15 meter, hvordan
magyarerne erobrede Det
Karpatiske Bassin i slutningen
af 800-tallet. Det er verdens
største rotundemaleri!
Nyd gerne den klassiske
fiskesuppe i Szeged, men gå
ikke glip af en af Europas
smukkeste synagoge (som
stadig er i brug)!
aflægg
an de f
så prøve
s as (E4)
fra Halas, som
k fingerfærdighed
på verdensudstilli
demons
Ved siden a
hvor Jesus e
gamle Sá
Mus
kunst beståen
samlingen
verden, o
kift
n kan også
kke blot se, hvor
fremstilles, men
Kiskunha Kiskunha
Kniplingerne
mlinge
verden o
d kif de s
Man k
ikke
epark
angali
ri med m
ungarsk
man har h
300 år opdræt
købstad i
den røde
l tørre i
ryk af,
t hvordan de

å
med puszta
a-svin.
erier af pusztaens
nstnere. I Máta
dt heste langt
ttet racen
ærk og
ztaens
www.ungarn.dk
lande i Europa støttede genopbygningen af en helt ny by, der
blev opført i eklektisk stil og jugend. Som et taknemmeligt
minde om hjælpen fra udlandet er forskellige afsnit af den ydre
ringvej opkaldt efter Wien, Paris, Bruxelles, London og Moskva.
I domkirken fra 1930 findes en mosaik, der viser jomfru Maria
klædt i en smuk broderet ungarsk pelskappe og Szeged-tøfler.
Til venstre for alteret finder man tavlen med den korsfæstede
Kristus, som vandt ”Grand Prix”på verdensudstillingen i Paris i
1900. Orglet er med dets fem manualer (klaviaturer) og 9.040
piber et af de største i Europa.
På domkirketorvet finder det årlige friluftsspil sted om
sommeren. I den nærliggende serbisk-ortodokse kirke er der en
meget kostbar ikonostas i rokoko med firs ikoner i rammer af
pæretræ. Széchenyi-pladsen med statuer af nationens store
personligheder domineres af rådhuset med
dets tårn i jugendstil.
Den monumentale synagoge, der er opført
i en blanding af maurisk stil og jugend,
er en af de smukkeste jødiske
helligdomme i Europa med dens
ornamenter i hvid, guld og blå,
mosaikvinduerne og glaskuplen,
der forestiller himmelrummet.
Pick-salamien
og krydderpaprikaen
er kendte fødevarer fra
Szeged, som man kan lære
mere om på Pick Szalámi
& Paprika Múzeum.
Paprikaen anvendes i øvrigt
flittigt i den næsten lige så
berømte lokale fiskesuppe.
Tisza-søen og omegn
Silkeblødt vand, sivskove, mange fisk og et
rigt dyreliv kendetegner Tisza-søen. Søen
er meget grund og varmes derfor
hurtigt op om sommeren. Den er
velegnet til badning og vandsport.
Langs søens breder, der har en
samlet længde på 80 kilometer,
ligger en række feriesteder, badeanlæg og campingpladser.
Tiszafüred (G2)
Der er både termal- og friluftsbad ved Tisza-søens mest populære
feriested. Her grundlagde man Ungarns første bymuseum i 1949,
og det udstiller blandt andet hyrdernes typiske füred-sadler.
Værtshusmuseet Meggyes i det nærliggende Kócsújfalu er
regionens eneste csárda, der er indrettet i autentisk stil med
krostue og åbent ildsted i køkkenet. I fuglereservatet i nærheden
kan man observere grå hejre, skestork, sort stork og slagfalk.
– er et mægtigt værk udført af dygtige ungarske håndværkere.
De vidunderligt udskårne renæssancebænke skal man dog nu
til Budapest for at se på museum.
Nyíregyháza (H2)
Ignác Alpár, der var den førende arkitekt inden for den
eklektiske stil i Ungarn, står bag mange bygninger i byen. Der
er også smukke mosaikprydede huse i ungarsk jugend, og i det
græsk-katolske bispepalads ligger et byzantinsk kapel.
Byens to berømte sønner er kunstmaleren Gyula Benczúr
(1844-1920) og forfatteren Gyula Krúdy (1878-1933).
Nogle kilometer uden for byen ligger landets næststørste Zoo
med 300 forskellige dyrearter og op mod 3. 500 dyr. Der er også
et friluftsbad og et interessant etnografisk museum med
hattemager, konditori (hvor der laves honningkager), støvle- og
skomager men også forskellige bygninger og smukt udskårne
porte.
Ópusztaszer (F4)
I Ópusztaszer holdt magyarernes
stammehøvdinge deres første rådsmøde
efter indtoget i Det Karpatiske Bassin i
slutningen af 800-tallet. Mindeparkens
største seværdighed er Feszty-panoramaet
– et af verdens største panoramamalerier – som
skildrer erobringen.
Panoramamaleriet viser over 2.000 personer og har gigantiske
dimensioner: 120 meter i omkreds, 15 meter højt og en
diameter på 38 meter. Maleriet, som blev svært beskadiget
under anden verdenskrig, er efter en grundig restaurering
blevet placeret i en dertil indrettet bygning. Samme bygning
rummer også et vokskabinet, der blandt andet byder på
udstillingen ”Promenade 1896”med tidstypisk klædte figurer,
hvilket giver et indblik i bylivet dengang.
En del af klosterruinerne på stedet udgøres af en af landets
ældste kirker – benediktinernes klosterkirke fra 1000-tallet.
Friluftsmuseet byder også på mange andre seværdigheder. Der
er gårde, hvor man dyrkede henholdsvis paprika og løg,
byskole, smedje, vognmagerværksted, fiskerhus,
forsamlingshus, postkontor, købmandsbutik, bageri, mølle
og brandstation – som alle giver et tidstypisk billede af livet på
pusztaen i 1800-tallet.
I Det Ungarske Hus er der en udstilling om ungarske
immigranters liv i udlandet.
Szeged (F5)
Szeged (www.szegedvaros.hu) ligger ved sammenløbet af
floderne Tisza og Maros og kaldes også for solskinsbyen, da
der i gennemsnit er 2.100 solskinstimer om året.
Oversvømmelserne i marts 1879 ødelagde næsten hele byen.
Kun 265 ud 5.000 huse blev ikke ramt af katastrofen. Flere
Abádszalók (F2) – byen er
ikke blot hjemsted for
Tisza-søens største friluftsbad
men også et vokskabinet med
over 250 figurer, der viser de
mange folkedragter i Det
Karpatiske Bassin.
Ungarn Pusztaen og Tisza-søen 32|33
Pannonien
(Ungarn vest for Donau)
Bakony-bjergene (C3) – helt frem til 1800-tallet var Bakony
et skovområde, hvor banditter på flugt gemte sig for
myndighederne. I dag er der ingen banditter men kronhjort,
rådyr, muflon, vildsvin og los samt over 100 fredede fuglearter
i skovene.
Området udgjorde engang den romerske
provins Pannonia, og Donau dannede romerri-
gets grænse mod vest. I regionen ligger blandt
andet det tusindårige kloster, Pannonhalma,
barokbyen Sopron, det mægtige
Esterházy-palads i Fertőd,
kulturbyen Pécs, kurstedet
Harkány, det berømte vindistrikt
Villány og det naturskønne
grænseområde Őrség.
www.ungarn.dk
Bük (B3)
Kurbadet åbnede i 1962 og har i dag 26 bassiner med en total
vandoverflade på 5.000 m². I nærheden ligger Birdland Golf &
Country Club (18 huller, par 72).
Fertőd (B2)
Det enorme Esterházy-slot, der også kaldes for Ungarns
Versailles, er landets største og smukkeste barokslot. Grundstenen
blev lagt i 1720 af landets rigeste adelsfamilie, Esterházy. Joseph
Haydn var kapelmester på slottet og var tilmed ansvarlig for
slotsoperaen og dukketeatret. Haydn komponerede i øvrigt seks af
sine messer under ophold på slottet.
Gemenc (D5)
Gemenc-skoven er det eneste sted i Ungarn, hvor Donaus tidevand
får lov at svømme over og skabe et vådområde. Det er et helt unikt
vildtreservat med havørne, hejrer, sorte storke, vildsvin og kronhjorte
for blot at nævne nogle få repræsentanter for dyrelivet.
Győr (C2)
Byen, der i romerrigets tid hed
Arrabona, har været bispesæde i næsten
1.000 år. Győr er kendt for byens uddannelsesinstitutioner, den
fine midtby med smukke barokbygninger og for det pulserende
erhvervsliv. Byens historiske kerne ligger smukt og sikkert på
Káptalan-bakken, hvor de tre floder Donau, Rába og Rábca løber
sammen nedenfor. Blandt domkirkens kunstskatte er den
forgyldte sølvstatue af Skt. László – som udgør et højdepunkt i
ungarske guldsmedekunst fra middelalderen – de to sorte altre
og Maulbertschs fresker. I Kreszta-huset findes en interessant
udstilling med Margit Kovács (1902-1977) charmerende
keramikfigurer. Byens symbol er en hane, der smedet i jern sidder
på toppen af brønden på Duna-kapu-torvet til minde om, at
tyrkerne indtog borgen i 1594. Man må ikke gå glip af Zichy-
paladset, det smukke smedejern på det gamle rådhus, det senere
rådhus i nybarok, søjlegangene i toskansk stil på Magyar Ispita
og Rozália-husets rigt udsmykkede karnap.
Harkány (C5)
Byen har været et berømt kursted siden 1820’erne og har i de
senere år udviklet sig til en rigtig spa-by.
Herend (C3)
Det verdensberømte Herend-porcelæn er 24 gange belønnet
med ”Grand Prix” eller guldmedalje på forskellige
verdensudstillinger. Kunsthåndværket at fremstille og male
porcelænet er gået i arv fra far til søn i generationer, siden
porcelænsfabrikken blev grundlagt i 1826. Fabrikkens
smukkeste produkter er den rosenprydede frugtkurv,
tallerkenerne med sommerfuglemotiv og Herend-hanen. Disse
og mange tusind andre genstande vises på Porcelænsmuseet.
Der er også et værksted, der viser porcelænsfremstillingens
forskellige faser. I restauranten og på caféen dækker man
naturligvis op med ægte Herend-porcelæn.
Komárom (C2)
Som følge af den strategiske placering ved Donau var bosættelsen
Brigetio vigtig allerede i romertiden. Under 1800-tallet blev
byen omdannet til et forsvarsanlæg, og de tre fæstningsanlæg er
i dag enestående militærhistoriske mindesmærker. Monostori-
fæstningen er den mest velbevarede i Europa. I den meget mindre
Igmánd-fæstning ligger Klapka-museet med genstande fra
romertiden. Efter Trianon-freden i 1920 kom byens nordlige del
til at tilhøre det nydannede Tjekkoslovakiet. Tvillingebyerne
forbindes i dag af den mægtige Elisabeth-bro.
Mohács (D5)
Byen er kendt for karnevalet busójárás syv uger
før påske, hvor man i fantasifulde dragter
og under bulder og brag skræmmer
vinteren væk og tilkalder foråret.
Traditionen har dog også en dyster
historisk baggrund, eftersom den også minder om det katastrofale
nederlag ved Mohács den 29. august 1526, hvor kong Lajos II og
20.000 ungarere faldt i et slag mod de invaderende ottomanere.
Pannonhalma (C2)
I over 1.000 år har benediktinerordens ærkeabbedkloster ligget på
Szent Márton-bjerget. Klosterkomplekset er et arkitektonisk
mesterværk, der er på listen over verdens kulturarv. Basilikaen er i
gotik med kuppel, kapel og en krypt fra 1001. Sidstnævnte er den
eneste bevarede krypt i Ungarn med en middelalderlig korsgang.
Klosteret omfatter også Porta Speciosa i rød marmor med
vidunderlige renæssancedekorationer og et bibliotek med
360.000 bind samt det første dokument på ungarsk,
stiftelsesdokumentet for abbedklostret på Tihany fra 1055.
Skulle man få lyst til en kop
kaffe serveret på kongeligt
porcelæn?
I Herend kan du først se,
hvordan dygtige
porcelænsmalere skaber det
verdensberømte Herend-
porcelæn. Siden kan du drikke
en kop kaffe fra de unikke
porcelænskopper.
Interesseret i militærhistorie?
Tag til Komárom og fald i
staver over Monostori-
fæstningen, som er det mest
velbevarede militære anlæg i
Europa (og som måske
anerkendes som en del af
verdens kulturarv).
Vil du have et indblik i
romertiden?
Besøg Szombathely
– romernes Savaria – som i
august levendegøres med et
Savaria-karneval.
Harkány
Ungarn Pannonien (Ungarn vest for Donau) 34|35
In vino veritas?
I vindistriktet Villány kan du
følge den første vinrute i
Ungarn, smage de kraftige
rødvine og overnatte i
gæstgiverierne hos
forskellige vinmagere.
”Alt hvad kejseren kan gøre,
kan jeg gøre bedre”, sagde
Miklós II Esterházy og lod i
midten af 1700-tallet landets
største og smukkeste barokslot
opføre i Fertőd. Tag dertil og
se”Ungarns Versailles”!
Siklós (D5)
Borgen i Siklós er formentlig Ungarns bedst bevarede
middelalderborg og har arkitektoniske udtryk fra flere stilarter:
et vindue i romansk stil, en smuk balkon i gotik,
renæssanceporten med vindebro og kastellet i barok. I byen
ligger også en smukt restaureret moské.
Sopron (B2)
I romertiden hed byen Scarbantia og lå på handelsvejen,
ravruten, der gik fra Østersøen til Rom. Rester af romernes
forum ligger ved foden af byens vartegn, det 61 meter høje
Brandtårn, der byder på en smuk udsigt over den gamle by.
Sárvár (B3)
En stenbro fører til den
femkantede Nádasdy-borg,
som en gang var omgivet af en
voldgrav. Siden adlen opførte
den i opførelsen af 1500-tallet
tjente den som et
forsvarsanlæg. Med dens rigt
udsmykkede og kostbare
interiør er Nádasdy-museet et
af landets smukkeste
slotsmuseer, som i øvrigt viser
en udstilling om de
ungarske husarer.
Termalbadet er kendt for
dets særlige badesalt
”Termalkrystallerne fra Sárvár”.
Stortorvet (Fő tér) domineres af den gotiske benediktinerkirke
med buer og barokinteriør. I kirken fandt kroninger og
parlamentsmøder sted i 1600-tallet. Stornó-huset er et af
landets mest besøgte museer og fyldt med kunstsamlerfamilien
Stornós mange interessante antikviteter. Tábornok-huset
var i 1600-tallet residens for borgmesteren og
militærkommandanten. Fabricius-huset er 300 år ældre.
Der findes bland andet Trias statuegruppe, som en gang
prydede Capitolium i Rom.
I synagogen fra slutningen af 1200-tallet udstilles religiøse
kulturgenstande, der har tilhørt Soprons jødiske menighed.
Midtbyen er omgivet af borgområdets gade- og torvesystem
med små middelalderlige handelshuse, som i dag er elegante
butikker.
Det udsmykkede Két mór-ház blev opført for 300 år siden og er
med dens port med snoede søjler og de to mauriske figurer på en
gesims et værdifuldt eksempel på borgerlig barokbyggeri.
I Sopron ligger også landets eneste bageri- og konditorimuseum.
I Fertőrákos nogle kilometer uden for Sopron brød man kalksten
i romertiden. I dag er det hjemsted for et friluftsteater, hvor man
afholder koncerter og operaforestillinger om sommeren.
Sümeg (B3)
Borgen fra 1300-tallet er en af landets største og mest
velbevarede borge. Den rummer museum, torturkammer og et
vokskabinet.
Szekszárd (D4)
Den romantiske provinsby er omgivet af syv bakker med
vingårde, som blandt andet producerer distriktets fyldige
rødvine. Franz Liszt gæstede ofte sine venner i Augusz-
huset, og flere af hans værker blev til der. I byen finder man
også et af landets smukkeste rådhuse i klassicistisk stil samt
landets eneste tysksprogede teater, Deutsche Bühne Ungarn.
Sopron
Pécs (D5)
Byen er over 2.000 år gammel og hed Sopianae i romerrigets
tid. Kong Stefan oprettede et bispesæde allerede i 1009, og der
blev Ungarns første Universitet grundlagt i 1367. De vigtigste
fortidsminder fra ottomanernes 150 år lange herredømme over
Ungarn findes i Pécs: Gasi Kasim paschas moské (i dag en
katolsk kirke), Hassan Jakovali paschas moské med en 23 meter
høj minaret, Baba Idris grav og Memi paschas badeanlæg.
Til seværdighederne hører også de oldkristne grave fra
romertiden, der i dag er på UNESCOs liste over verdens kulturarv,
den smukt restaurerede synagoge fra 1865, katedralen med
smukke fresker i blå og guld, gågaden Király utca og den
smukke Zsolnay-brønd i jugendstil. Kunstelskere bør besøge
Csontváry-museet, opkunstneren Vasarelys museum og
Endre Nemes museum.
www.ungarn.dk
Velence-søen
Székesfehérvár (D3)
Byen blev grundlagt i 972 og var sæde for de første fem
ungarske konger. I 500 år lå her landets vigtigste kirke, hvor
37 konger og 39 dronninger blev kronet og 15 af dem begravet.
Her opbevaredes den hellige Stefans-krone og rigsarkivet. Her
afholdtes rigsrådene.
Men i 1602 sprængte ottomanerne kirken i luften, og i dag er
kun ruinerne tilbage af et af de vigtigste bygningsværker i
Ungarns historie.
Rådhuset fra begyndelsen af 1700-tallet er med dets
smedejernsbalkon et af de smukkeste eksempler på parykstil.
Det klassicistiske Vörösmarty-torvs romantiske byhuse bærer
præg af byens berømte søn, arkitekten Miklós Ybl
(1814-1891). En anden seværdighed er et stort haveur, hvor
urskiven og tallene består af årstidens blomster.
Den romantiske Bory-borg er skulptøren Borys livsværk, hvor
han placerede egne og andre kunstneres moderne skulpturer.
Szombathely (B3)
Indbyggerne i Savaria, som blev grundlagt af kejser Claudius i
år 43, nød samme rettigheder som romerske borgere.
Indtægterne fra ravruten, der gik gennem byen, finansierede
byggeriet af en imponerende by, hvilket de arkæologiske
udgravninger vidner om.
Resterne fra den civile romerske bys forum kan man se i den
såkaldte Ruinhave. Mosaikken fra statholderens palads –
Pannoniens største sammenhængende mosaik – og en
næsten 50 meter lang brolagt del af den 2000 år gamle
ravrute findes på Savaria-museet.
Isis-alteret fra 100-tallet i ruinhaven Iseum fungerer som
kulisse ved friluftsteatrets forestillinger om sommeren. Szent
Márton-kirken har fået dens navn efter Skt. Martin af Tours,
som blev født i Szombathely i 317. Kámons arboret er landets
største med over 2.500 træer og 50 forskellige arter af
rododendron, som blomstrer i maj.
Velence-søen (D3)
Med over 2.000 soltimer om året fra det tidlige forår til det sene
efterår er ”solskinssøen”et populært feriested. Søens
overfladeareal er på 26 km², men den er kun 1,2 meter dyb.
Vandet er silkeblødt og rigt på mineraler. I en tredjedel af søen
gror der tagrør, og den del udgør et fuglereservat med mange
sjældne vadefugle. Søen er også populær om vinteren, hvor
man blandt andet kan stå på skøjter og sejle isbåd.
Zirc (C3)
Cisterciensernes
abbedklosterkirke har siden
1882 ligget i hjertet af
Bakony-bjergene i 400 meters
højde. Reguly-biblioteket i
klosterbygningen har et
enestående interiør med fint
billedskærerarbejde. Et
eksempel er et intarsiabord,
hvor Bakonys forskellige
træsorter er indlagt i forskellige
farver.
Tata (D2)
Vandets by var i middelalderen
en af de kongeliges foretrukne
byer. Den ældste bygning er
Cifra-møllen fra 1500-tallet.
I Nepomucénus-møllen ligger
Det Tyske Etnografiske Museum,
som skildrer de tysksprogede
ungareres liv fra 1600-tallet og
frem til vore dage. På Det Græsk
-Romerske Kopimuseum i den
tidligere synagoge er der en
afstøbningssamling med
96 antikke statuer.
Veszprém (C3)
Landets første bispesæde blev grundlagt allerede i slutningen
af 900-tallet og var i middelalderen sæde for de ungarske
dronninger. På borghøjen, der hæver sig over byen, ligger den
gamle by omkring det centrale torv. Husene omkring torvet er
opført i jugend, barok og rokoko og malet i rosa, blå og Maria
Theresia-gul. Her ligger også bispepaladset, Gizella-kapellet
med fresker fra 1200-tallet, domkirken og længst ude på højen
står statuerne af statsgrundlæggeren Skt. Stefan og hans
dronning Gizella af Bayern. Nede i byen ligger Petőfi-teatret i
jugend fra 1908 og Laczkó-museet med en mosaik fra den
romerske villa i Balácapuszta.
Villány (D5)
Distriktets 30 km lange vinrute går gennem 11 landsbyer med
sammenlagt 2.000 hektarer vinmarker. En oplagt anledning
til at stifte bekendtskab med de populære vine fra Villány –
baseret på druersorterne merlot, cabernet og de ungarske
kékfrankos og kékoportó – er vinfestivalen, der finder sted
i oktober i ulige år (2009, 2011 osv.)
Őrség (A3)
Fra 900-tallet og fremefter spillede befolkningen i dette
skovbevoksede og kuperede område en vigtig rolle i
grænsebevogtningen. Der blev bygget landsbyer i grupper
af 5-10 huse øverst på bakkerne – de såkaldte szerek – så
de var relativt lette at forsvare.
De 18 byer i området har bevaret den form, de havde ved
landets erobring i slutningen af 800-tallet. Őrségs hovedby er
Őriszentpéter, som har en romersk-katolsk kirke i romansk
stil. I Szalafő, som består af syv szerek, ligger et etnografisk
friluftsmuseum. I Velemérs kirke fra 1200-tallet findes
smukke fresker, og i Hegyhátszentjakab er der en kirke fra
middelalderen.
I Őrségs fredede naturområde, som er det største i Ungarn,
er der 200 kilder og bække med rislende frisk vand. Der
lever 500 forskellige arter af sommerfugle.
Ungarn Pannonien (Ungarn vest for Donau) 36|37
De fleste museer holder åbent 10-18, men billetsalget kan
dog lukke 30-60 minutter tidligere. Mandag er der som regel
lukket. Visse steder kan der være fotograferingsforbud, eller
forbud mod at fotografere med blitz. Der er også steder, hvor
man må fotografere mod betaling (dog sjældent med blitz).
På de fleste museer er der en obligatorisk garderobe, hvor man
skal efterlade større håndtasker, bagage og rygsække.
Garderoben er som regel gratis, men man må godt
give en skilling i drikkepenge.
De største og mest kendte museer finder
man naturligvis blandt Budapests omkring
60 museer.
Der er museer med ældre ungarsk og udenlandsk kunst,
moderne kunst, Vasarelys opkunst, museer med forskellige
temaer som ambulancer og brandbiler, apotek, brugskunst,
elektroteknik, etnografi, Holocaust, støberi, historie, idræt,
jødedom, jordbrug, jernbanetrafik, medicinhistorie,
militærhistorie, musikhistorie, kriminologi, musik, møbler,
naturhistorie, postvæsen og frimærker, revolutionen i 1956,
romertiden, teater, telefoni, transport samt vin.
Museumsboliger viser, hvordan forfattere, komponister og
skuespillere boede – f.eks. Bartók, Kodály, Liszt, Petőfi og Varga.
Memento Park er blandt de mere kuriøse museer med dets
udstilling af statuer fra den kommunistiske æra. Andre kuriøse
museer udstiller bibler, flag og pengesedler. Der er også et
eksperimentarium (Csodák Palotája) for børn og unge, der er
interesseret i teknik og videnskab.
Men Ungarn er jo ikke blot Budapest…
…og i mange andre byer er der interessante
museer at udforske. Her er et par forslag:
Eger (F2) – biblioteket i det tidligere
gymnasium
Győr (C2) – apotekermuseet fra 1600-tallet
Kecskemét (E3) – fotografimuseet og legetøjsmuseet
Pécs (D5) – Csontváry-museet, Zsolnay-museet og
Endre Nemes-museet
Szeged (F5) – salami- og paprikamuseet
Székesfehérvár (D3) – Budenz-huset
Szentendre (D2) – Margit Kovács keramikmuseum og
Ungarns største friluftsmuseum (Skanzen)
På www.museum.hu kan man finde en oversigt over museer
700 steder rundt om i Ungarn.
Museer
Gå ikke glip af
ærkestiftsbiblioteket, når du
er i Eger! Den imponerende
loftsfreske, der er malet af
Kracker og Zach, handler om
kirkemødet i Trent i midten
af 1500-tallet.

”Jeg vil vædde med, at selv du
ikke kunne male noget
lignende”, skulle Picasso have
sagt til Chagall efter at have set
Csontváry-udstillingen i Paris.
Tag til Csontváry-museet i Pécs
og døm selv, om du bliver lige
så begejstret som Picasso!
– a
emét (E3) – fotogra
Pécs (D5) – Csontváry-
Endre Nemes-museet
Szeged (F5) – salami- og
r (D3) – B
– Margi
luftsmus
useum.h
eder run
Székesfehérvá
D2
te f
w.m
0 ste
Szentendre
Ungarns stø
På ww
70
zentendre
zékesfehérv
Szentendre (D
tørste
www
00 700 s
enlandsk kunst,
er med forskellige
r, apotek, brugskunst,
støberi, hist
medicinh
nologi, m
, revoluti
t vin.
orie, idræt,
tor
sik,
nen
,
møbler,
1956,
, ie, idræt,
orie
ik mø
en i 19
m
Győr
K
www.ungarn.dk
Otte steder i Ungarn er indtil nu optaget
på UNESCOs liste over verdens kulturarv:
1. Donaus breder og Slotshøjen i Budapest
(1987 samt Andrássy-boulevarden 2002)
Panoramaet langs Donaus breder – på Buda-siden fra Petőfi-broen og
mod nord med Gellért-bjerget, Slotshøjen og Vandbyen (Víziváros) – på
Pest-siden fra Margrethe-broen til Petőfi-broen samt Andrássy-
boulevardens 2,5 km lange strækning anlagt med Champs-Élysées som
forbillede med smukke bygninger i en harmonisk og stilfuld helhed.
2. Byen Hollókő og omegn (1987)
Hollókő er som et levende frilandsmuseum, hvor indbyggerne
viser, hvordan man levede på landet før mekaniseringen af
landbruget i 1900-tallet.
3. Aggteleks grottesystem (1995)
I Aggtelek finder man et af Europas største grottesystemer i et
karstlandskab. Grotterne strækker sig langt ind i Slovakiet og byder på
lange gange, sale, søer og vandfald samt verdens højeste stalagmit.
4. Benediktinerklostret i Pannonhalma (1996)
De første benediktinere ankom i 996 og grundlagde landets første skole.
De skrev i 1055 de tidligst kendte ungarske dokumenter. Udover det
imponerende kloster på bakketoppen er også tusindårsmonumentet,
kalvariet og Maria-kapellet anerkendt som en del af verdens kulturarv.
5. Hortobágy (1999)
Verdenskulturarven udgøres af nationalparken, stenbroen med de
ni buer, csárdaen og hyrdemuseet, der viser nomadelivet gennem
århundreder.
6. De oldkristne grave i Pécs (2000)
I 300-tallet var byen romersk og hed Sopianae. De
underjordiske gravkamre stammer fra den tid og er rigt
udsmykkede med fresker, der viser kristne temaer.
7. Kulturlandskabet ved Fertő-søen/Neusiedlersee (2001)
Området har været mødested for forskellige kulturer i 8.000 år
og er et eksempel på et varieret landskab, der er skabt i samspil
mellem mennesker og natur.
8. Kulturlandskabet i vindistriktet Tokaj-Hegyalja (2002)
I Ungarns mest berømte vindistrikt fører de varme og fugtige
efterårsdage til ædelt råd (botrytis) og et højt sukkerindhold i
druerne, der siden anvendes til at fremstille Tokaji Aszú –
”kongernes vin, vinens konge”.
En række andre steder er indstillet til optagelse på UNESCOs liste
over verdens kulturarv: den restaurerede kongefæstning i Esztergom,
Tihany-halvøen ved Balaton-søen, Rosenbjergets grottesystem i
Budapest, kongesædet i Visegrád, stutteriet i Mezőhegyes, fossilerne
i Ipolytarnóc og fæstningsværkerne i Komárom.
e (2001)
8.000 år
bt
ge
dhol
Asz
p
ja (2002
g fugt
in
amspil t i il bt i samspil
02)
gtige ugtig
rindh
me
re stammer fra den t
der viser kristne temaer.
d Fertő-søen/Neusiedler
ested for fo
varieret
natur.
distriktet
t fører de v
rskellige kulturer
ndskab, der er skab
Toka
e varm
sukk
i A
-Hegyalj
me og
r
kab der er s
g
d k b d k ndskab, der er skabt
kaj-H j
varme rme o
kkeri
De
g er rigt
Kulturarv
2. 1. 3. 4.
8. 7. 6. 5.
Ungarn Museer, Kulturarv 38|39
Den ungarske gastronomi har traditioner helt
tilbage til nomadernes liv på stepperne og deres
udfoldelser i ”udekøkkenet”. Senere i historien
har det italienske, franske, tyrkiske, tyske og
østrigske køkken bidraget til udviklingen. Der
er også kommet inspiration fra de slaviske
nabolande, men det ungarske køkken dog stadig
noget ganske særligt.
I vore dages globaliserede verden fnder man
også gastronomiske tilbud fra alle verdenshjør-
ner i Ungarn. Det varierede udbud supplerer de
klassiske ungarske retter som Hortobágyi húsos
palacsinta (en pandekage med kødfyld),
gulyásleves (gulasch-suppe), pörkölt
(det man udenfor Ungarn kalder
gulasch), halászlé (fskesuppe), töltött
paprika (fyldt paprikafrugt) og forskel-
lige rétes (”strudel”).
Paprikaen fra Kalocsa og Szeged anvendes både til at give
farve (különleges og csemege) og som stærkt krydderi (erős
eller csípős). Hvidløg anvendes frem for alt i de krydrede
pølser. Populære krydderurter i madlavningen er blandt andet
estragon, merian og persille. Tejföl er den ungarske variant af
creme fraiche, som anvendes i supper, salater og gryderetter.
Dagens hovedmåltid er frokosten, og den begynder næsten
altid med en suppe, som kan være en let bouillon (húsleves,
erőleves), en mættende gulasch-suppe (gulyásleves) eller
bønnesuppe som Jókai bableves. Til suppen spiser man altid
det gode ungarske landbrød.
&
Mad
drikke
www.ungarn.dk
Til den ungarske eszpresszó nyder man gerne en rétes
(”strudel”), som laves med alle mulige slags fyld som f.eks. kvark
(túrós), kirsebær (meggyes), birkes (mákos), valnødder (diós)
eller æble (almás).
Der er naturligvis en række ungarske bryggerier, men udenlandske
ølmærker har også fundet vej til markedet. Det klassiske ølkrus
rummer 50 cl og hedder korsó.
Den kommunistiske planøkonomi med fabrikslignende
vinproduktion til det sovjetiske marked gik ud over vinens kvalitet og
renommé. Siden systemskiftet er situationen dog ændret radikalt.
Mange små og flere store vingårde har investeret i morderne teknik
og somme tider fået hjælp fra udenlandske eksperter. Dermed er de
ungarske vine vendt tilbage til det høje kvalitetsniveau, der allerede i
middelalderen gjorde Ungarn til et berømt vinland.
Hvert år siden 1991 har Magyar Bor Akadémia kåret
”Årets Vinmager”. Alle navnene kan findes på
www.magyarborakademia.hu
(klik på ”Az Év Bortermelője választás”).
Hvis man vil stifte næmere bekendtskab med vinene fra de
22 ungarske vindistrikter, er det en god ideat besøgee Ungarsk
Vinhus (Magyar Borok Háza), der ligger lige på Slotshøjen i
Buda. Blandt de 700 udstillede vine kan man prøvesmage
omkring 50 varianter. Vinhuset har åbent hver dag i
tidsrummet 12-20.
Den ungarske brændevin kaldes for pálinka,
som er en beskyttet varebetegnelse i EU. Den kan
blandt andet være lavet på abrikos (barack),
kirsebær (cseresznye), blommer (szilva),
Williams-pære (Vilmoskörte) eller æble (alma).
Der findes også jødiske koscher-varianter (kóser).
Hvorfor ikke prøve noget eksotisk på en varm sommerdag – en
sød og kold kirsebærsuppe (meggyleves) toppet med en klat
flødeskum eller en mild æblesuppe (almaleves) pudret med
kanel?
Varme kødretter kan være and (kacsa), fasan (fácán), gås
(liba), kalkun (pulyka), kylling (csirke), svin (sertés), kalv
(borjú), krondyr (szarvas), kanin (nyúl), rådyr (őz), vildsvin
(vaddisznó), en gryderet (pörkölt/tokány) eller fyldt kål
(töltött káposzta).
Fiskeretter er baseret på lokale ferskvandsfisk som forel
(pisztráng), gedde (csuka), sandart (fogas) og ikke mindst
karpe (ponty). Sidstnævnte er den vigtigste fisk, når man skal
frembringe den klassiske fiskesuppe (halászlé).
Til dessert elsker ungarerne noget sødt som f.eks. en Gundel-
pandekage (palacsinta), der er fyldt med valnødder,
appelsinskal, rosiner, rom og chokolade. Eller hvorfor ikke en
mægtig Somlói galuska – en slags lagkage med valnødder,
rosiner, vaniljekrem, chokoladesovs, rom og flødeskum. Uhmm!
Drikkevarer
Ungarn ligger oven på et hav af mineralvand,
der indeholder nyttige mineraler og
sporstoffer. På flaske sælges det med kulsyre
(szénsavas) eller uden (szénsav nélkül).
Ungarn er også en kaffedrikkende nation
med en lang cafékultur. Ved århundredeskiftet
(1900) var der over 1.000 caféer blot i Budapest.
En alternativ forfriskning i
sommervarmen?
Prøvesmag den kolde og
søde kirsebærsuppe (hideg
meggyleves) med en klat
flødeskum på toppen!
Vil du vide mere om de
ungarske vine?
Aflæg et besøg i Ungarsk
Vinhus (Magyar Borok Háza)
på Slotshøjen i Budapest.
Blandt de 700 udstillede
vine, kan man prøvesmage
omkring 50 varianter.
Det anbefales at tage en taxi
hjem derfra…
UNGARSK LANDBRØD
50 g gær, 7,5 dl vand, 1 skefuld salt og 1,2 kg hvedemel (ca. 2 liter)
Gæren smuldres i en lille bunke. Varm vandet, så det er fngervarmt (37º). Hæld den
smuldrede gær i og rør den ud. Tilsæt salt og hvedemel. Ælt dejen godt og grundigt, til
den er glat og ikke længere klæber. Overdæk dejen og lad den hvile i 1,5-2 timer. Slå
dejen op og ælt den igen med alle kræfter. Jo mere du orker, desto bedre bliver brødet.
Form brødet og læg det på en smurt plade. Brødet behøver ikke at være formfuldendt.
Det jævner sig ud af sig selv. Overdæk det igen med et klæde og lad det hæve for anden
gang i 45 minutter på et lunt sted uden træk. Skær nogle snit med en skarp kniv eller et
barberblad, inden brødet sættes i en forvarmet ovn på 225º. Skru efter 10 minutter ned til
200º og lad brødet bage i yderligere en time. Pensl med vand, sluk ovnen og lad brødet
stå i eftervarmen i 15 minutter. Hvis man ønsker, at brødet skal bevare dets sprøde skorpe,
skal man lade det køle af på en rist uden at dække det til.
Ungarn Mad & drikke 40|41
Folkemusikken er meget alsidig med grupper som Muzsikás og
solister som Márta Sebestyén.
Inden for filmens verden er der stjerner som Fábri, Szabó, Jancsó
og Mészáros.
Næste side er en appetitvækker på festivaler og andre
kulturelle arrangementer i Ungarn. På www.hungary.com
kan man finde en omfattende arrangementskalender for
hele året.
Musikken har altid været vigtig i den ungar-
ske kultur og har altid haft stor bredde – fra
1000-tallets gregorianske kirkesang til dagens
pop, world music og ægte sigøjnermusik.
Mange ungarske
komponister har nået
verdensberømmelse,
herunder Erkel,
Goldmark, Liszt, Bartók,
Kodály, von Dohnányi, Ligeti og
Kurtág. Det samme gælder musikere
som Doráti, Solti, Kocsis, Schif og
Rost. Blandt operettekomponister-
neer de mest kendte Ábrahám,
Lehár og Kálmán.

Kultur i Ungarn –
arrangementer og begivenheder
www.ungarn.dk
Formel 1 på Hungaroring
i Mogyoród – august
Tophastigheden er omkring 320 km/t på den næsten fre
kilometer lange bane, der er så veltilrettelagt, at
tilskuerne kan se næsten 80% af løbet. Banen anses i
øvrigt for at være en af de sikreste i verden. Læs mere på
www.hungaroring.hu.
Sziget-festivalen – august
Festivalen fnder sted på Hajógyári-øen i den nordlige del af
Budapest. Det er ikke blot en rockfestival. Der er indslag
inden for alle musikgenrer, teater, flm, moderne kunst,
børne- og familieprogrammer samt mulighed for at deltage
i en række sportsarrangementer. Publikum er typisk i
20’erne, men for hvert år der går, kommer der fere ”voksne”
mennesker og børnefamilier til. Øen omdannes under
festivalen til en hel lille by med aktivitet stort set døgnet
rundt. På festivalområdet er der restauranter, pizzeriaer,
omkring 30 pubber, cafeterier og dagligvarebutikker. Alt om
festivalen fndes på www.sziget.hu/fesztival, hvor man
også kan bestille billetter.
Blomsterfestivalen i Debrecen –
august
På Skt. Stefans dag den 20. august kører det største
blomsteroptog i Europa med millioner af blomster
gennem byen. Selve festivalen varer nu om dage næsten
en hel uge. Læs mere på www.fonixinfo.hu.
Safaria-karnevalet i Szombathely –
august
Byen blev grundlagt af romerne, hvilket fejres under
festivalen, hvor indbyggerne klæder sig i tidstypiske
dragter. Læs mere på www.savariakarneval.hu.
Jødisk sommerfestival i Budapest –
månedsskiftet august-september
Festivalens omfattende program giver et godt indblik i
den jødiske kultur. De vigtigste indslag er koncerter med
jødiske organister, klezmer-musik, teaterforestillinger,
litteraturprogrammer, flmforevisninger og
kunstudstillinger. Læs mere på www.jewishfestival.hu.
International vinfestival i Budapest –
september
Førende vinhuse har boder og tilbyder smagsprøver på
deres produkter på vinmarkedet ved kongeslottet i Buda.
En vinhøstprocession kører også igennem byen. Læs mere
på www.winefestival.hu.
Julemarked i Budapest – fra ultimo
november til ultimo december
På markedet, der fnder sted på det centrale Vörösmarty-
torv foran den berømte Café Gerbeaud, sælges kun varer,
der er godkendt af et særligt kvalitetspanel. Det er typisk
varer fremstillet af naturmaterialer eller efter gamle
håndværkstraditioner. Der er også mad og drikke at få på
markedet. Man kan smage ungarske specialiteter som
rétes (”strudel”), lángos og kürtöskalács. Der er også
mulighed for at varme sig på ungarsk glögg (forralt bor).
Sidst men ikke mindst er der et kulturelt program med 150
indslag, herunder: dukketeater, forskellige musikgrupper,
folkedans og forskellige juletraditioner. Læs mere på
www.budapestinfo.hu.
Nytårsaften i Operaen i Budapest
En traditionsfyldt afslutning på året med musik og dans i
Europas måske smukkeste operahus. Læs mere på
www.viparts.hu.
Forårsfestivalen i Budapest – marts
I snart 30 år har forårsfestivalen været Ungarns største
kulturfestival. På programmet står
koncerter, kammermusik, kirkekoncerter, opera-,
operette- og teaterforestillinger, dans, folkemusik og
folkedans, jazz samt forskellige udstillinger. I alt er der
omkring 200 programpunkter. Det komplette program
fndes på www.btf.hu, hvor man også kan bestille
billetter. Debrecen, Pécs og Szeged holder også lokale
forårsfestivaler.
Budapest Fringe Festival – sidste
weekend i marts
Fringe-festivalen i Millenáris-parken og det
omkringliggende område er en slags alternativ festival til
forårsfestivalen. Et program med mere eller mindre kendte
kunstnere og grupper retter sig mod et yngre publikum.
Læs mere på www.budapestfringe.com.
Påske i Hollókő – varierende datoer
Påsken fejres i verdenskulturbyen med gamle skikke,
folkloreprogram, farverige dragter og kunsten at male
smukke påskeæg. Læs mere på www.holloko.hu.
International dixielandfestival i
Salgótarján – maj
Den første festival fandt sted allerede i 1984 og har år for
år tiltrukket fere og fere kendte navne inden for dixeland.
Læs mere op www.stjazz.hu.
International operafestival
i Miskolc – juni
Festivalen er altid baseret på Bartók og et andet musikalsk
tema – f.eks. kombinationen Bartók og Mozart – og
tiltrækker internationale stjerner fra Bolsjoj-teatret,
Covent Garden, La Scala og Metropolitan. Læs mere på
www.operafesztival.hu.
VOLT-festivalen i Sopron – juli
I lighed med Sziget-festivalen i Budapest er der tale om en
multikulturel festival med fere hundrede programpunkter og
alle tænkbare stilarter. Læs mere på
www.sziget.hu/volt.
Egri Bikavér-festivalen i Eger – juli
I weekenden ved Skt. Donatus-dagen er der vin- og
madfestival på det store torv i Eger. Temaet for den tre
dage lange festival er byens kendte vin,
Okseblod fra Eger (Egri Bikavér). Læs mere på
www.egriborut.hu.
Balaton-svømmekonkurrence – juli
Hvert år deltager fere tusinde svømmere i Centraleuropas
største svømmekonkurrence. Strækningen er på 5,2 km
mellem Révfülöp og Balatonboglár. Læs mere på
www.balaton-atuszas.hu.
BalatonSound festival i Zamardi – juli
Med over 100 DJ’s og grupper fordelt på en halv snes scener
byder Balaton på sin egen musikfestival med musik næsten
døgnet rundt i fre dage. www.sziget.hu/balatonsound
Friluftsspillene i Szeged – juli-august
Domkirken i Szeged er en af Ungarns største kirker og
danner en imponerende kulisse for de årlige festspil på
domkirkepladsen med opera, operette, folkdans og
musicalforestilling. Der er opbygget tribuner til
lejligheden foran den enorme friluftscene. Læs mere på
www.szegediszabadteri.hu.
En god introduktion til
ungarsk folkemusik?
Lyt til Muzsikás med
Márta Sebestyén!
Ung og interesseret i alle
typer af musik?
Gå ikke glip af Sziget-
festivalen i august – større
end både Glastonbury og
Roskilde!
Ungarn Kultur i Ungarn – arrangementer og begivenheder 42|43
Badning og svøming
Balaton-søen er Ungarns største attraktion for badegæster og
svømmere. Men dybt under Ungarn ligger resterne af det
karpatiske hav som et enormt vandmagasin, der strømmer op
til overfladen i form af over 1.000 varme kilder, hvoraf 840
anvendes.
Helt tilbage i romerrigets tid i blev der bygget badeanstalter
baseret på de varme kilder. Den tradition fortsatte
ottomanerne, som har efterladt flere tyrkiske bade, der stadig
er i drift den dag i dag.
Næsten alle større byer har et friluftsbad med svømmebassiner
af forskellige længder og typer. I alt er der over 400 termal-,
kur-, og friluftsbade, svømmehaller og vandlande i Ungarn.
Cykling
Det er let at cykle i det meste af Ungarn, hvor landskabet er fladt
eller kun lidt kuperet. Søger man udfordringer, er der dog gode
muligheder for at køre mountainbike i bjergene. I Budapest
udbygger man cykelstierne kontinuerligt, og der går en sti på over
200 km rundt om hele Balaton-søen. Trafikreglerne er i stort set de
samme som i Norden, og man kan leje cykler mange steder.
Forlaget Frigoria (www.frigoriakiado.hu) har udgivet to
omfattende kort-/guidebøger for cyklister: Cycling around Hungary/
Radwandern in Ungarn (100 ture) og Balaton (24 ture).
Ridning
Ungarn er et paradis for ryttere, for der er heste og stutterier over
hele landet. Man kan nøjes med at leje en hest i nogle timer eller
deltage i en udflugt af flere dages længde. Der er arrangementer
for både nybegyndere og trænede ryttere. Stutterierne ligger
blandt andet på pusztaen i Hortobágy, i Lajosmizse tæt på
Kecskemét og rundt om Balaton-søen.
Vandring
Der er mere end 11.000 kilometer markerede vandreruter i
Ungarn. Herunder er der tre langdistanceruter med blå
markeringer:
OKT – ”den nationale blå rute” (ca. 1.100 km) – går mellem
Írottkő og Hollóháza og udgør den ungarske del af den
europæiske vandrerute E4. Læs mere på
www.kektura.click.hu.
DKT – ”Pannoniens blå rute” (ca. 555 km) – går mellem
Írottkő og Szekszárd og er en del af vandringsruten E7.
AKT – ”slettens blå rute” (ca. 800 km) – går mellem Szekszárd
og Szeged (E7) samt mellem Sátoraljaújhely og Biharkeresztes
(E3/E4).
En anvendelig guidebog er ”Walking in Hungary” af Tom
Chrystal og Beáta Dósa, som giver gode råd om 34 vandreruter
på mellem 4 og 24 km i forskellige dele af Ungarn. Læs mere
på www.cicerone.co.uk.
Aktiv
ferie!
www.ungarn.dk
18-hulsbaner (samtlige par 72):
Birdland Golf & Country Club
1991 Bükfürdő (B3) (ved grænsen til Østrig, 207 km vest for
Budapest) www.birdland.hu
Boya Eagles Golf & Country Club
4287 Vámospércs (H2) Bolya Dűlő 17.
www.boya-eagles-golf.hu
European Lakes Golf and Country
Club 1994
1994 Hencse (C5) (220 km sydvest for Budapest)
www.europeanlakes.com
Old Lake Golf Club
1998 Tata (D2) (75 km nordvest for Budapest)
www.oldlakegolf.com
Pannonia Golf & Country Club
1997 Alcsútdoboz (D3), Máriavölgy (40 km vest for
Budapest) www.golfclub.hu
Pólus Palace Golf Club
2002 Göd (E2) (25 km nord for Budapest)
www.poluspalace.hu
Royal Balaton Golf and Yacht Club
2007 Balatonudvari (C3) (140 km sydvest for Budapest)
www.balatongolf.hu
Golf blev introduceret i Ungarn i 1902, da greve Géza
Andrássy arrangerede en opvisning på travbanen i
Budapest. Den første golfbane blev anlagt af Dezső
Lauber i Tátralomnic i 1908-09, og den første turne-
ring fandt sted der i 1909. Lauber var en af Ungarns
bedste golfspillere og vandt blandt andet det pre-
stigefyldte München Open tre gange. Han byggede i
perioden 1915-1921 den verdensberømte golfbane
på Széchenyi-bjerget i Budapest, hvor selveste
Bobby Jones har spillet.
Mellem 1920 og 1936 vandt ungarske golfspillere
ofte medaljer i internationale turneringer. I perioden
1920-1947 var fru Szlávy helt dominerende blandt
damerne med 19 ungarske, 5 østrigske og
4 tjekkoslovakiske mesterskaber.
Efter anden verdenskrig forsøgte man at genoptage
golf i Ungarn, men i perioden 1952-1970 var sports-
grenen desværre på det kommunistiske regimes
sorte liste. Selv i perioden 1982-89 var golf en sek-
tion inden for hockeyforbundet… Siden systemskif-
tet er golf igen en aktiv sport i Ungarn, og en række
baner er i rivende udvikling og byder på sportslige
udfordringer. Læs mere på www.hungolf.hu.
Golfbaner
Ungarn Aktiv ferie!, Golfbaner 44|45
Blot i Budapest er der omkring 50 badeanlæg, der får
termalvand fra naturlige kilder eller borede brønde. En del af
dem har været kendt i 2.000 år, mens andre blev taget i
anvendelse i 1800-tallet eller i begyndelsen af 1900-tallet.
Provinsbyer, der er kendte for deres badeanlæg, omfatter:
Balatonfüred (C3), Balf (B2), Bük (B3), Debrecen (H2), Eger (F2),
Gyula (G4), Hajdúszoboszló (G4), Harkány (C5), Hévíz (B4),
Mezőkövesd (F2), Sárvár (B3) og Zalakaros (B4).
Helsebringende termalvand anvendes ikke bare til afslapning
og velvære. Det anvendes en række steder til konkret
sygdomsbehandling. Alt efter vandets sammensætning kan
der være tale om behandling af reumatiske sygdomme,
ledsmerter, problemer med ryg, ben, muskler, sener, eller
nervesystemet, gigt, diabetesrelaterede sygdomme,
forstyrrelse i skjoldbrugskirtlens funktion, kvindesygdomme
samt rehabilitering efter sygdom, ulykke eller kirurgi. En
drikkekur kan også hjælpe på mave- og tarmsygdomme.
Det seneste årti er der sket stor udvikling inden for
anvendelsen af det helsebringende termalvand i Ungarn.
Der er bygget mange nye anlæg og moderne faciliteter,
og så godt som alle større hoteller har spa- , wellness- og
fitness-afdelinger.
Under stort set hele Ungarn ligger et enorm vandmagasin i
500 til 2.500 meters dybde. Det er resterne af det karpatiske
hav – som man anslår til en volumen på 2.500 kubikkilometer.
I mange tilfælde er man stødt på termalvandet, når man har
boret efter olie, naturgas eller drikkevand.
Rundt omkring i landet er der ca. 1.300 kilder eller brønde,
hvor vandet har en temperatur på mindst 30° (hvilket er
definitionen på termalvand). Heraf anvendes vandet de
800 steder til det ene eller andet formål. Omkring 80 kilder
betegnes som helsebringende, da de har en påvist medicinsk
effekt. Hvert døgn afgiver kilderne omkring 340.000 m³
vand!
Romerne anvendte de varme kilder i deres badehuse, og det
samme gjorde de tyrkiske ottomanere. Ungarerne har fortsat
badetraditionerne, der i høj grad også er sociale. Man
slapper af i det varme vand, sludrer med gode venner og
tager måske nogle svømmetag.
Ungarn
landet med de
helsebringende kilder
www.ungarn.dk
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĞƐƟŶĂƟŽŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŽƌƉŽƌĂƚĞŵĞĞƟŶŐƐ͕
dĞĂŵďƵŝůĚŝŶŐƐ͕/ŶĐĞŶƟǀĞƚƌŝƉƐ
&ŽƌĨƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƌĞƋƵĞƐƚƐ͗
Tel : +36 1 266 7032, Fax: +36 1 266 7033,
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĐŽŵŝŶŐΛĐŚĞŵŽůƚƌĂǀĞů͘ŚƵ͕ǁĞď͗ǁǁǁ͘ĐŚĞŵŽůĐŽŶŐƌĞƐƐ͘ŚƵ
LI ABI LI TY, CREATI VI TY, QUALI TY
CHEM OL TRAVEL, YOUR TRAVEL AGENT
LET US TAKE CARE
OF YOUR EVENT!
KǀĞƌϮϬLJĞĂƌƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞͻŽŶĞ
ŽĨƚŚĞƚŽƉϭϬ,ƵŶŐĂƌŝĂŶWKΘDĂŐĞŶĐŝĞƐͻ
ĞdžĐĞůůĞŶƚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐͻ/^KĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
R
Global Travel Solutions
22 great locations in Budapest &
the countryside

conferences & incentives

weekend breaks, spa & wellness

active holidays

culinary delights with Hungarian hospitality
Refresh & relax in our
Health Spa Resorts

fabulous thermal water spas

power of nature: natural resources,
well being & relaxation, fitness & beauty
Discover Hungary
with Danubius
www.danubiushotels.com
Phone: (+36 1) 889 9999
reservations@danubiushotels.com
Når prisen er vigtigst:
vandererhjem etc.
På hjemmesiderne www.ungarn.dk og www.hungary.com
kan man hente ”Hungarian Youth Hostels”som udgives i
samarbejde med Hungarian Youth Hostel Association
(www.miszsz.hu).
Værelser, lejligheder og
bondegårdsferie
Hungarian Federation of Rural and Agrotourism giver tips om
ferie på landet på www.fatosz.hu. På www.utikonyv.hu
findes også en del tips.
Hoteller
Ud over de ungarske hotelkæder som
Danubius (www.danubiushotels.com),
Hunguest Hotels (www.hunguesthotels.hu),
Accor (www.accorhotels.com) og
Mellow Mood (www.mellowmood.hu).
Er de fleste internationale hotelkæder etableret i Ungarn.
Ud over hotellernes egne hjemmesider findes der mange online
booking-bureauer, som man kan finde ved at søge på internettet.
Slotshoteller
I Ungarn er der omkring 4.500 slotte og herregårde, der
bliver anvendt til forskellige formål. Mange af dem blev
raseret under anden verdenskrig. Andre blev bygget om og/
eller taget i brug af forskellige institutioner efter krigen.
Ikke mindst i de seneste år er adskillige slotte og herregårde
blevet renoveret til tidligere tiders pomp og pragt og
omdannet til dejlige hoteller. Mange af slotshotellerne
findes på www.kastelyszallodak.hu.
I Ungarn findes indkvarteringsmuligheder for enhver
smag og pengepung. Der er alt fra sovesale til
vandrerhjem, fra velplejede campingpladser til
private værelser og lejligheder samt fra pensionater
til familiehoteller, slotshoteller og nogle af verdens
fineste luksushoteller.
Helsebringende termalvand findes i rigt mål i Ungarn. Ud over de
klassiske kurhoteller, der tilbyder forskellige behandlinger og
kurophold, er der i de seneste år bygget mange nye og topmoderne
spahoteller, der tilbyder alt inden for fitness og wellness. Antallet af
design- og boutique-hoteller øges også år for år.
Ved Balaton-søen varer sæsonen fra maj til september.
I Budapest er der højsæsonen fra 1. marts til 31. oktober og
omkring nytår. Til forårsfestivalen (anden halvdel af marts) bør
man bestille i god tid. Det gælder i endnu højere grad, når der
er Formel 1-løb i august. Så skal man bestille i rigtig god tid!
Indkvartering
Camping
I Ungarn er der omkring
200 campingpladser, og de
fleste kan findes via
www.camping.hu.
Den største
campingorganisation ved
Balaton-søen er Balatontourist
(www.balatontourist.hu).
H-1054 Budapest, Kálmán Imre u. 19. • Tel: +36 1 373 0616 • Fax: +36 1 373 0617
E-mail: continental.travel@continentaltravel.hu • Internet: www.continentaltravel.hu
Continental Travel
founded in 1992, provides consultancy services and logistics
management for the leisure, conference & incentive market.
We guarantee you winning ideas, whether you are looking
for creativity or the most classical programmes.
• HERBALIFE / 3000 pax
• PFIZER / 800 pax
• NESTLÉ / 250 pax
• AUDI / 260 pax
• RENAULT / 540 pax
• FORD / 40 pax
• DANONE / 15 pax
• GENERAL ELECTRIC / 200 pax
OUR REFERENCES
• In-depth knowledge of Hungary
• Repeat business
• Ongoing client referrals
• Wealth of personal contacts and know-how
Udgivet af
Magyar Turizmus Zrt (Ungarns Turistråd), Budapest
Research og tekst: Gunnar Kumm
Oversættelse: Ungarns Turistråd i Danmark
Produktion: VIVA Média Holding Kft.
Kort: Bogdanovits András, 2010
Trykt: Komáromi Nyomda
Gratis publikation
www.ungarn.dk
Sleep well!
Live well!
Discover the
colorful world of
Park Inn!
Adding
colour
to life!
Direct
connection to
Sárvár Spa
More than
5.000 m
2
water surface
Sárvár is located in the famous spa region, in West Hungary. The small town with its romantic atmosphere is only 125 km from Vienna and
Bratislava, 200 km from Budapest and 75 km from Sármellék airport at Lake Balaton. The symbol of the town is the renaissance Nádasdy castle.
Park Inn Sárvár was built in 2006 in minimal design. The hotel has 223 rooms including modern family rooms and suites.
The guests of Park Inn Sárvár can easily reach the spa with its 5.000 m
2
water surface through a covered, heated corridor even in a bathrobe.
The peaceful atmosphere of the spa building – covered and open-air healing and experience pools – is the centre of healing, recreation and
pampering for all age groups from babies to grandparents.
The modern and pleasantly equipped La Caraffa restaurant offers delicacies of the Hungarian and international cuisine.
Graffiti Lobby & Lounge Bar is an ideal place for having a coffee in the afternoon or drinking a tasty cocktail in the evening.
3-course business menu on discounted price is awaiting our guests during lunch-time.
Tel.: +36 95 530 100
Fax: +36 95 530 101
info.sarvar@rezidorparkinn.com
www.parkinnsarvar.hu
Park Inn Sárvár – Hotel****
Hungary 9600 Sárvár, Vadkert u. 4.
H-9600 Sárvár, Vadkert Str. 1. - www.sarvarfurdo.hu ȅ info¸badsarvar.hu ȅ Tel.: 00 36 95 523 600
Sárvár is a charming town in West-Hungary with several
natural and historical sights.
Discover a little of Hungary and recharge yourself !
Feel like reborn …
in the Royal Spa in SÁRVÁR
Te imposing Spa ofers:
- Medical Centre with doctors for rheumatism
- More than 50 types of wellness & beauty treatments
- Outdoor healing water pool also in winter!
- Adventure pools, pools for children, slides - for the whole family
- Exclusive sauna world: outdoor & indoor Finnish saunas,
bio sauna, steam baths, aroma cabins, salt cabin,
Kneipp pool, Jacuzzi, massage showers
- Four-star hotel and camping connected to the Spa
O
w
n
er of
E
u
ropeS
pa M
ed
Q
u
ality
A
w
ard
H-1056 Budapest , Só u. 6.
Tel : + 36 1 577 07 00 | E-mai l : bhzi nfo@ zarahot el s.com
w w w.zarahot el s.com
H-1074 Budapest , Dohány ut ca 42-44.
Tel : + 36 1 815 1000 | E-mai l : chzi nfo@ zarahot el s.com
w w w.zarahot el s.com
272 rooms (superi or, execut i ve,
del uxe, sui t e)
5 Conference rooms w i t h court yard vi ew
ARAZ Rest aurant & Cockt ai l Bar
Gal l er y Café & Corporat e Lounge
Wel l ness & Fi t ness & Massage
Roof Garden
74 ai r-condi t i oned rooms
(st andard and execut i ve)
At ri um Conference room
Z ra Cafe & Bar
Busi ness t ai l ored ser vi ces
Pri vat e underground parki ng
Boutique Hotel
“enjoy the hospitality”
Z raHot el s i s Hungar y’ s l at est hot el chai n w i t h t w o four st ar desi gn
and bout i que hot el s i n Budapest ’ s ci t y cent er.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful