You are on page 1of 86

I'rldi~pe:nsabil ori~larlil i ttJiris1

e:Ue' Il;rstli!1cDncf1pufi nd.t ~ac;l';m5titlili~'!in'! il"l:direptQr

Ie llI'fewl~i1~(lIIii!,' ~Gra 5t r(i" '0 ina, g\hrtdtij eli! c'l1i~n'i',e~,S(l~ie
LIlli

~irel .[efll:ifma;illj~he~a.
r'i!;C!
U~~I,.

in ,d i'(e ",;ele,- impr'eju,rCfri

'1;:0p'ier,5otil 'S.i,m· h'rJI11iul~rl!!'O £lle 'inUeb;pri ~:i:a:Sp'urnsl.l"ri~a~iJ ~jlir tOfurLrn'tJi in;t;erprel.,

pie,.

S..hemele .. d~ ~co~lj'ers~lie
~orefO'fnht'IH,I:l.O !I'l.S!;! !r~1l ~

maUte. De~s.e.birHe de 'p!fonunt1e de 10' <0 limbd l(lalta CIIU' f,ost ,fl'lIIlll,liccite III in,ceplIful 1'!'!cl'arii; in 'voluH1ul ghidu· lu,i tUlnscrierea f,o~eUcl.'ii este dol 5Iintr"o ;:'OIIOIJ~nQ: Pentru i'emei rapida C! cuvin[lJlui cere inter<es,s'o):'u. indice'le; din
gEH;ir·!'!d
SCIU

.unor h'Q;:e uIUuledin dilI'e.rse domeli1ii mJ iOSct olr9Ilob;(l1;e; pe cllpitole le-

spedaliii.

treglJl vocabulClr :roi'osit din e mbele lim b~ 1;1:1 pagi rlile IHld:e f,lqi fi gl{i~ife I,uvin' tele ~ClU expresiile dorTte.

"ino'luil

lucr.cu'iiconHrni!

:rn-

le.i 5,.25

EDITURA $nl~TIFI~A 6UCU.R'E~TI

1,969

~

'·""'S.·· .-

."

11 ''VO$:%'OltT

~".
• 'IIr , .. ..

+

..

rt..
ill
12
{llft:(''''~~JSI~'J\ . RED~
'13 -

WENl:IUNGitN
·A.mt::Ae, •.• ,
:..-

J3€grliQ.?'li! g.Hcl;._an1tt!3~;b;'aft

l$

[3
k3

Ie; ~(~eptMe" rtihii 't~~:Q:";i;fi ~r~'PtlJifl;u'Jsimple r 1'J' 18

_e,(jmdhk<e:it,...u:l\lmt~lri. ·AIitt:a~'1,l., E[~dJ:gp.nJII:!l'!!

Z;uS:a~~, .Ab~Ke
E;iltf!l.ch.e F.ra~en
WDri!'~,
,

'!'Iud _A:qt:-

'

•..•

l~
J!9_

'n:t:Jll?:Wl.,__:
Z'
!;I

• '••

2·(1

'!Q;g . ~ . ,
Wcicl1¢ll1t~~e
J}lOJ;i~l:e

I'-~
!ill-

~l;i.:et~uim.ti· lkW~ .... ,.'.
.Ie·
~!l1;br, ,

21
21

21
;2,_~

.t'fM~lml;i't:l''!'·ile _~~~l!':'

22
~_

.1h~~. '
~~1it~A
~itJ;t'K~I¥'E:¢;\ RDJ NA·LJ!.

.24

JaIn. Jal:tre82i~ite~ UluzeU Alter.

#lao

a4_

zs
•'

WB'TTER
m:NI:1-[ELSRiC]lTV!'I;,G;EN F:.~]l.'ITL.m .

t~ ~1

1l'A.'M1_L:,tA

~'l!,-ro'fp.~ ....
~f!4lPaA.f1b1l1,@,1)QPj!, &It .av:iCi.ll til
1$~,~¥ot~:ri~j; ~ti;m.D\i:Alu:l

'v'OlJ:Nu~ • G:
RE:t-$1:,

...
..

~'] 2g'

~9
',ZI~:,

E'lugu:!se .A'Il:toreise

'!

31

.s,(l

~a
e7
4-0

~~ .

~i'0.:

('I
~4
is
J,1hijlstl;i~"k . • ... .•• _. ,
40:1

-r
~

'Jl
13
.Qf •• ,

Mils.~metiha~¢J;iit!ijtl. :'
,Uh~~oo~i: ..fli)'V~Ub: 1',il:b~·kt:if~~, . . .. .•
~a.r(uhi.¢t!e,

7!~'
~79 .. 713

~~t<!g'i~,·~~4~1l~e~~ ..

!IB
r

't~et,t~attl_,.:..~ •.

5J
52,

GE'Ln.- .

tV~QH$~T-'iW;QTI:<C'E\ • . ~ ",' <-1T!fH;~~.~· JH .

Si1

W
.

'P:(l$'I';h~T FIU'SEU;R - . .., ,_.
\

:Blt1.~~ha'ndlmig ~htU:lid~:ii
.;.;:' I

. .

"79... ~

n

II

.. '

~.

93

ss
'~6

~~ O'~* ,
,'"

_so

iN

DElik -STAD'r

E'I.N:.K::.A t!!"v
Il_abli:ep~ .. _

VERANS:r.~t/rl1:NGE'N

56:

.57.
58
·.5~

57

~e"qeA~t,tel M,~i;ke~7~w¥eI;t .

W~,,\nL Jl?J:;:e!_lI.,
-

l'~e9'ltee. ,trper
.! •

:~pa::rate:

~u ~m;ny;~e;tl,. ~t0pQ~tore;... ~af;nsharts~ar~.· ;]3.1.:ekp[o;.. .60 g~a~ .. ~ _'
.al
63
63
'64

Fiscltl:i;rw.iU,llb;g . . , •. »lekh., \HI:r:l Wm:stwalie~ ", 0J1l8t~ a-ug. G~iiseb(i!rid~$i;

l:in...;oou:eert .. if:. :;-. ~.$ema~~~

:Ko~rt
Kin.C!,

l?RESSE :RUNPF\JN~. SE:N .. ,.

,

_~~PJIU,. "l~4;E;!,Vl'Zl~

,,86
':!'!7'

ERaOLVNO.
tilli~ife~ btl Ge'b'lTge

Kan1ieJd:l:!}u
Wfrkw-e,tet\

$8

'89
G'Q'

S~~e

W~f1e
H;u~s!'ilitlf,t LeJill'lfwanen
~ !!' .. , ... I:-_~'

:S'iI?,~1t

"

SPORT L:eicl1tacthletit ~a1L

'9.13

~i?

'((;7

Schuhw:W:eII
6

~~m ~llp~,

_9!t

~1

"

'11

,I.

""

..

-94'
94-_ .9$,

p~Q~~at:lrw:.:i\lJl1.S-E~

0'G

li~l~r~'l'.,
~-t~
I

~B!.~,~
~.
ll'

:$~'(;r,~l;R~e4,.
.. ~ • .. ... i
!t.-~

:~~:r&~ Sm-W~:G
-liJ~-

~Elm;W~S~N.

~~N~'

Wt~

~,
~tl2l

lm-aup;JtB:'
1l.e$ue,fu ,_11 e,i\neJ;ll~ 1ID~e~~en •.•••
Bei ."
" ,

';W~i~ _ fIrlir::<l'_ • ',_ W 'rJ0~m~'QljI~ala ,.

'Vi~

~a

~C;;G,

, _, • . .' '. . lQZ fir:w.'~ co;r:ne'tdiU~ lOB

fntre;ndnueD-e .. r'

In~~1\:I'it~
l@

Wi.

• ' .'

JO:~
106

6:ner Hand~ (i,fH-xn; ~ ,,~_._ "', _._a-. ,A.ul 1il'tWl ~ Land -,
,"

, l04

jg~,
liQ.til,

"~ij:~~~"t

cintr.'S1cit'lla. ea tradu~cer~:, de .~

!"O,l'l1mleS~.

j"
~

_,ll~liWl -a- i;fiI~Jlni_() prpnun·ti'e}!ore.£t-$l,. textui
l1!ityi 'de

s.~1iI;Ii

este i'lat ~-i1n, ifdl:tl_'

LA ~t~Dlt 'AOOideti\ • •

ASZ'J' ..
JJufa:lil . • 'Z~ar~t APoTHEKE
-E'~:RB):~N .

~crieI'dl'l:li,et1d. care poati,di cOIj.~u:lta~!l C1i1CbM\! :~ezc1iHa,te; du.pa.-pa;[Cjl_tg_~a< ,,, .~. ':.' .~

~11\del1l:ist
f1U11Itn;Rj:,

1M

no

no
Hl
;

109

I

"',e:'nme ~.,e'Zate Ia

illcepuhtl

~p_jdtlhi i,

t,A;i FA~1IT:E

-nI
-~12 DE

.,,

H2' ....
,.

NQMERAl!J,.Ei U'NI1;'Al'I _MA?SURA"-' -•
. I '.. ~'

..oo...··

_

U~
115

UH:tiWORtE"RM1\($~ UND Gnw~tn':r~:

'U2 liS

~·:r~t¥pttq.q.~INDlCATn

&V~1t,'f+~~1))lj~~
l N~,I
Q,';g

W ARNUN

VERBOTE.
G:gN

:S;fflWE-IS:B.
--<I

117

WO-'l{T _ij, ~v. E RZ E I e Il~'l);

Sk~et1llt aff!l'e~f:Unid:~'Qil sa~ jM'Una:~'l:I1I' ltiiJ.· i,~iiJ1.b;tr ~wI@ii~
11 -,;-,

'lgil1m~'

e
I { "

JiRehi$}'
~:de~e1:fi~) SCU1±}

"II~;V:et.Q.~~·~ .!:II!~~'"

<l

".~ i .,,~
~ I •

;;i,(,o;l~Q"fQ:'irte
-j

,~fQ~~;;:l~.J

j

{se;)hiYJ?'Calicl' (:desC'hii'i1

0 ~iire1tiB) {
'~'

:j.,

.•.• ~d,§t,!l('· m ..;to~e~ .,:VOrJ:M/'
..curte"

"iW.'b.~rtt :

l:t

1lJ

¥
{

)"

, re (i'iM:ehis) "lll.al" <to,
!i0
'

0

(1JJclli~,')"

,.tand':!t."·
......QE'.

{

~

., }frllmea,OJ
..,ia.D,IDe"
•o:1!tJ1ll~,~'" !.i.atbll:··
.••<:1]i1itW·

,j;

p
j
11

s z

I!,mas,a~,j!
"miliile'lJ,'"

1~JI!! ::f. ~
W',

E;en
"

J;1%_&'u(¢~
.,: ~.~. -....

E:'tiiUr

l~~

rae.-.

~ti6S-$ffl

~,t ~;;l:(;lJ<I;eJJ

hl,,1
~I

; 1l17sit~lJa._

,~;;tiI "il1 ,o;,cpcala·<O>l:ltedq,<l'1'11. p;[pn.lln:~rt: !,lmK ;!le
:;;jitablli;UW1a~Qa:rt;~:k.:a~tq.l~t~ -;

-~ -x1~i:..~~1l !}p;Igiiie,
9

-M~i

J' ~oo:~.'~ ¢i'!a1;Jauf~iltqMit·tLtI ;Ie \l!~gat- de
U:D. :l:ne\;pu~, de

YQJil~l~ :i:\':Ul.~l;%.[)

#am

:(ij!! -.B!Gef!$fa_Mt~~a!iZflt:,~

J1tl: '9,u,Yrw!'!l-d~
I .

rc;;n, J&WiQ.$s.e,

1]~.ei1me- D~'i:'.n _.n.]J:~Ii-~~'

!h:ia:~ e

- 'h-d~li
!;;;il n;ft:tl,

@.~":,-.m;\;ill

TIn]!

- :gl:}:-lt:ls;I:n,

!!eaa-Tl~il:eaitt,

ci!j~ pl'<ilfl~t~'
~ .,

_lte;(I,:j_liul~no· Qil':liaJl_I1~e:iinn G-ntet:l. Mm:gen Gilto;;tl. T<:i-lii:
Gq:ite;d;, A<belIld
~1[l

b.1'rgrY1~n!j
:tat! '.m~rg,aP.

1> (r~ka:flUaIi_
'gu;:'t;(l.lI1t.q.;k'·

,mvint

.

G~~ N,adltWitlkomme-n .Am W iloilfet~el)

!\lI"emNarn~ "is:!;•.•
W:lil:den,
ml1
$if.,

-B.01'-¥'1 : a-~r'l-e tutte
fu.rF:Ci :i:u'H.

vn']Qm~n .

'gu:t~ri :l;i~'I('i!lt 'gil :i:!«f n<'iXt
: .Ill

utieJn

-~;d<)~ila:k~a'~~"b:r~~
f4i :2:;~
. ill ;'(an1 J;Le:I'Il'

'd:;1.~:Jlllal 'bekBnt.mru::.aD f kmmtin;a$ell j' Gest:-att(m 8Je mir, [h- g~1 [iba"t::JI;'" ':1i~. g1f:r, ••• firM ..• ! nen Her-xu ... Ci?1'~Ul 'i:tJ,;a1;I,h~"D-Il:ti1i1:j

!dlesl'li

dl.cscm

be.-

.' ... 1 vo:rzu8tallHert'f
KlllLi:ldJ.

. - {l?'t.~:IL,

8J!: H erm ....

.;t

Dad l.ell cb.~:D jI'
.kl! Scil:t

~-fo:rl:<l.!1 :·n~J>'ltl.?' )t.i .Iilsrn ••• ';i;n_9~ I 'fiT~e ... J $o,;a? bekm!.Btm:a~ dad "b, h9'kap"t;mR:;&,~tIt

'lk:enan

f~rell(;

mid-A,

b!c- f\:j'k<J\I.1.8 m1~, Z I :ral1'~~)"
1::s¥J,sD:!0.l:f..~' .

Well:IleJJ'WIe,in.;tJ..

-angeJl ei1111,

·zea

engQne.~m.

1(111bit1;.e 8i~ sehs .. ,. 19. blt~ il:~e:t .... Edauben S:ie. mil, bit-· cl"raQb~n Zt: uM.~'I{: '''tilt.e... . tao •.

11'1

1)f,;l;etiii'll!J

ill

k. ,Jf~)qJ , , l~~l1_iQff_e", :i»e -bJL~d''W~,e-, fR_.. l ,~; bN,t v~;_ ~~'r~_'., '. da!il1fltr~m~ "' f.-) . ':'1, ,a,o! "'l,,:i';~b-w:ze:auic . Alii l&a'lati'ge~' Wie:€I;~r~ ~h'o'fc ''El"'allitligii, ·vf'ld~rl
i'

, . _, ~r'" "-"'~. _'
$lee' Jiiriht:n:och,

~~#i~ ,

~.treIl!aD,~b

ru~~',U~ :

:~~~~I:_~-' "l>' ,:~~nte '~~,b:t, I .gu±a t\;a:x"t I 'L~ben -Sfe' wiohL! "e~b9n zio: vo:ill' .~de(F.1;~iUl- \gry~~n ii.:\iI() (le, Bekalwtei1) Vd;tl; "t"reI:l0;~i1;o, b,~~m~il)' }rirlti .. .bn -mi,;t~' . 'Il~ele~t'q,Q¢ .lIP n"n: -fj :l~ '~tl\;l .(1;11 Ii :i-;"',
'L

_.8~~~i·~ .,_ ,-,
~a~n~~~

~~1\t

_, 'Bl;a,Ltl. "ff~q" -Etl?:I?±'clllen S I~_ rnli:1fi --pit't¢ rhreI' O~tt_rn.

~iiz~il' 'dil~;
'f~r~

' ,Gute. (gi1i~Lj~:e) Rei~ !gu:;ta ('gly.k'rnlja) ':taez~J ~R!I'oig;" i;~7l(o:tImg:!: 'liq;ldi g;.i'" rb,,[lS_.)ilJ~i-i •
'jj~rQf

itU 'Pt~:l~n

"~.g:.alIn,

,~j:

-u:i\r;~. l;l:rta,

Vie,!

'g;[~:t~·:Il~t~lj!'baltq-t11 Fjbh:e,;i Fr:;$'l:[ A~~neh'f±Oi,::-as;fes~! ',afl,g.w.e:m-a· me, f'ei~rtSig"e I, l<l'ooe "f~e9rt:a,:~! -" 'f-fp~~' WI.'lihl:!-a-e!;t.ten ! 'v~ait~n ~ -,. j 0..;1' .! Tdl wUnsdl-e Ihnen >;riel I-~' ..71J.fn .iaj<)jj 'fbl Gluck- u'l:)d G~}:lnd~ . gly;!o. 1lJnt_g:~':zy:q~~ Il~~t i::Q1 n.e:.Uell J ah1: ! !:'i.ad J):tI' '~.:i0wl ij~~T, 1 _D~ej gle:i~)tfaUsJ "~u!Jk-3. 'giaelj:fa!h<;!'

O,~te Un.~ethaltullg_!

Vergi11ugel~t

f[.Jle:;r:gn;Y'i:~ta,tI I'

mila

Jalit !'

glii9l.iic11'e8 neuee

'''!.en 'gly~lI~;;

,jJ;:f~:aii

m lcid~

ci:

tq:t: ~4t

_~~I'J

rf!a~,

'$'a:dal

H!:rt';.o;lie:l,tsten \'i'1Ulsclil i

Cf'ij cJi;- 'bd:t,:S;1I¢l'lt_l)u 'gl~:~vU

~an1;ltn

, :&~tl ..~eiiei~•jliL~Zll;I;

ate <mit limen

f·!il.!i,¢~~ld.i,ll~()llct1i _IclJ. g:ratn\:iero: Ihnen w~h~. . .. (1i~:r'z1kb:) loU... f'hlOlt!lllo;),tml: ... stl :Ql:u1t: r:I(l'(QC I kh Vl"ufisill<:! I'h::m.em viel I", 'vYtJ,I~ 'hll:Q~ I'd ~mii;ckl' '-glyk j ,. Viet Edolg I Iii ',·r'f:llk.t
!ui W(I.hll Au:i:nWohl! P~osit I Ma:i:llzeit-I Besten AppeUi!: I Alles Gut"d

-.' ls;,gllatn:li';I1;) ·H1:l~.n

D

fl

rw:

ooI .kr- ;vot) I 'r!,udtsaeH . 'tit I

ts'QlIl 'IIod! 'pr0 ;~~t !

u;!s;j,'.l!clt

~rJE~

m:kJclI::te li..iGl~t ti,liJilg'e:; !~ mooliit~. M~~
.. ,

,-~.,t""~"1;[W7'

r~;i;~~n ..-

'i~~Q~

'Wn:; w(jll~. $i{! (i;lautft;) .~agiF--? _. ' .
<'.

Ve.;sten-en,.

apre.ch~
:;-

5p£.e:cli~ri~cS'i.~ ];jitti~.
. ~/'.~
11 .. "' +

,,~,~eti~'"

"$1'\';.~¢S1 ~•. Sit! Mlte meR

.'."

o{ ..

~1t;.", " •.•

wie
-sa'; .... orbese
. 'DB .•• g"c~~ dD~:hl

tt';eci!~ lJ~·
Ist<lIelfI .;..
~tili:J. ;1 St6:re

(;'Wit~.ist

... :'Si~"?,
J;_!a '!:'

-

N:ame ,~} ~." .

Sple~hed

-t~tii'eJ;.

h~Dgsamer {ei"$.et. $i¥!. ,,-lep!;;s,di ~

\ Dikkfi· .~1t t'cig,~
;."

. lti

.,;,..) r

.••

od'ifa.

'7)11' ~Hallts(f? WjJiJ;t~'Slf bjtt.e· ~~en '""~ A"j!lg~1-m~)d . K~~n Sip Jojitt;e ueD~:L'Icl:i~u!l,· 'ttiq'h\" ~ie stiid itD m.~
k'omw.elJ~ i:cll. r'

!l"·f.a,n ..• )

leo.

j~•.. 'o d N:rclii.t ~e.ijt

vr~~; gbU.

tti'Cht spr<:C:he deutseh, Ich v:erl/te'i:lI': es mrr,

~t9}
I9
I

ia\·;..fl,~ ~~~n1lj" 'ze;p Wl,;t~

Ipr,.:.9'! lliQt iljjj(.f .
f,~'

Wlll·
,~,ff~, )!lfW J b1;l!;;l~?'

'\Vie gehf' es Ib:neu.?

N:~~fi,~ie biette ;platz I

p():t.'~~ndl'

.~ tMoht:sern-' b~t.: Wfe . iuhlett Sie !!,icli hente ~ ~oo Sh~ ;;i.cli, 1less¢t l wils " Wtimcllen :Si~? w·orolt . .k~~ 1Cll~ dieWtlrde.n
tl.ent

_·.pt

[}.rue",.

v.6i~ :;11 \OQM:ucl .~.mtJ:;i, e: nou ] rntU;ta,~ ~\1"a Ipe ](rna!!, cSj:e ••• ~ .~ s~gr mthnpl-@:t-? q1tde ple.eatir, Oe 'Flret'itra.tl .~

lpu 'd~tJ,

va
ei-

wollenSte dJ:i:5 b".iHe noell .dliniril ..:sagen ( Dart iclr f3.,u.c:lleJl.? S~flr.t es SilO wenn ~ ell ta!1~:4e~ Ki}Ii:iJie;n 'yu ~1Ll~amJ;t1en ${l-eisen ~ . Wi.h:de· es Ihll.ell 'Ill:IilI"gw uassen l O~j ich Sft;! begle:iten?'
$l,lclIell

19

Vtll~llZi,;

lte..~~

dan I;;; r.;tQ~"I1·~ f't!il.;rt ~.-.,j I"~ V en
It"iH:Qjt;J.·?

'·aen.~:f "ia;{g~n?' .

ds.s. '~1;>It~'IIDX

es. nuf,r..

i~·

'..Ji~ap

ip~:;In?' . ivy,tda ss' 'i:~ 'm:y(.., g:a;!J "Pl"l;'i~u.? dai'i Iq:,zi: b~'.gl~.~:? vas gi::pt
k"U:::(;;!J1

vi::[ i:&.Ip'za;(!;l~

n~i~~ r.

.

Ati .It.!-~ .;oa.-lJl1
.lLttt ~

~iUI.~¥:'m'r ",",Ii! !,o__g.". ~'!i~e;1'J_'mi ~~ IOj;•..
!:tU;ll1

lv'09!fe~i ~ .;,

:sen1eh. _.

lQ<:la,·

flJl",~j'.1

Sie nrir Ge:i'an~u' .!Jun'l

efn.<:E

~!yrd:'l'n 1'1i:

~\:",'J.\~~~1:!:

~n-f.Mpr 1{nde ..·I-oCu1~f7.

Wag l','t.ibt e!i Nelle;s? 8ie etwas fj~ mande:n) f Wa ist ... ? Was ist geschehen f
Nkbt

~
zj;

M~;')$?
,:;;tVrall

~~Ha:I;}ntp.:~]

ws wohiile.m.

VQ': "i'o:n.anil: ]l Sie r VQr:'h:r~ h.;t~ll ?;~:.? Wohin Iahren, Sie? ],1:: ftl!~I.l W~E!S zaehen Sie VQt if vas 'tsi::an ...

wahr1

{'j{: :rl:J.:rnil.d all,f I v9:h\t . '.. ~ vas Tat. gQIe:gn'l u- Tet 'I va "f' r' _. -,_ '. .,'-':,-:.

Sl;!!geu pielt1iJ;,

hitte. . ..iZ'f~gQO
hittQ ...

. it·! Jl'Il:f:'"COIf", .• ,.,
,," •

Eit~J~re:n.
t@; ....

5ii;; trI.ir,

dkl~a;anzLwi.d,.l&.t-· vi':· hatG-1: d;)0~.J ! vi: 'bltQ ~

S;!. ~1,iJie."

.limbo. g~~Ac? »;

• , " ID' WIe ·het.lJ't .QleH.t};ch ?
·Wtie.b,ttijle f' j~ das}

Ja.
Einvefstt!.nilen. Getn.

ja::

~1
I:n~ 'r~lillj~'!l~~:l

,v:~,

8:enf~r' ftattdan.
gaIL

'~

ISt,.dM,?,

rh-:-il""'~:' .,,,,,,,,,,\1''[ .fuhlrt:'~~t J h£USd ISt:; .as:'~ 'g,?: lll\u;k -

'. lr~ .. '.~
'b~s,
'li~'t<lriliJ'li;,

'It#' '~Ja$t} I ,.A;~~;ilK~1'i Jc;b'
.j'iJ~t"'

:Hirih.

'M<5rici~ 'iiml1!,j:-J .:i~, l~}~O:~'~ '-#i~tf-

.I$'.~. g~1)a,]j~ o.:fciI t: W:ii! Sie wo-U.e1l. -i;mPOf- DIDi' hat ui'cirts.zu ,sagen.

Jl:s

Il;_b

lril¢h't. gi;lf8i)lt: .~.lr .
W~l

nrlr

.~' ~;:;1~1~JiI!t~.
,g:alt1. iiJ:M~, ;,~ z-[Ij:_ ~

~\ g~~'1_sILm:i;~ru;;;;tC vi; ii I 'vjhul. ' das hat,d]J:~~ ~<l.:: ':~$,,-

Ich ,P,):1'J.'n.:a:~~a1:l't ,,'t'i:~'

BS lohnt ~ic:h {:niclit) ..
lc:t,."e.finneHI {n1~tl,

Leihntf!<s

slen J

nrl6h

B':S tnt

zj~;j)_ml.

E~ g,e~t.uicht)

teb hill

Utir tdd,

s:pet "~'eMliliHlg:t.

"

I~ EIE"l'11<m:.:;;' {nTc;t;",
'Va.~I'

.;:3

~Q:nt"~I9(nr~:t~,
tilt!;.

~~~'1;!.a;l:!f!..
WtEi'buie
1~~1'ga1i1

".-

Eint!l.c)):e V~·ti en
.i\JlI'l.Y-O!(~

ntul iaifit'.a.:X~f

G'm,

~~tts,

~d~~c.

i~

lJl;i

\Va.h:rscheinl1cll , mai 1eb: ll1ulj es. IX!l1t nooli iib~legen_. A usge.sc:hlQssen.,

.10;

raenHiq. mUg~!l: nai'::!:' :iI~~(!I:

. y bQr'Ie.:g<JI'!:. aosg~;j.I"os~a;a.

'8;l1,tv;;J:r:~~1

Wer{
"ll3.fi·~

'!;len:: f·

,"ad

'Vcli~-iles:r
V/i~(~

I, ,_1',

V1.;,~.

~"::'\" ,
"8;;

\Val1ll

r

van,~ ..
m-;J:t!';~. 'h.;}0ig '!'mmnIiL'a:k
'11.;)0:(:<1

l\r.13i~~1fi ?
'\110? Wo,ij:jn,? Wcih!:1' ?

~i;l'dJ'jnl'

e~t''i,\I{l,~t:13 'D15 w.:uu!-J Dl(:!i'et; ,digsCl.
_Ellet.:

W~tl:*,?

\TO"? ,,-0'1"111:» ? ..b:'lloe:;r t .v~~·
''bJis, van

beut!! morgen ~'j.e:\lt<;! VOlniit:ta.g liel'Ltemjtt=;l:g beute na'C,;wnu,ta<> h¢ute rtbend "".

:h:;0h~n:iI~tid~ h;)",te
',a,b';;j,nt

b,~0te"n~nlta:k

,

morgen huh
dtese
ver.gal'tg:ene

;r.s,,,,t v.!,In'? I:i?:~,~.

Woche

r

.m~'s·e " ~.'" .-,
u6~t.
~1i~liCh-1
J .0

di:~~ hi:t'

di;(l~,

_
':"',

lJ.f0.t~di"'·'l ;:'5.• , ',1,:'"

'd~;ri , 'm-~d:.vyr:dI-; 1

JnE~g;t;:) 'V';),~~ ni:!-cbste Wadle "~o:tlg<ll'l ttrc' ,;:nat ¥'o:dgen Moil(~t 'nli'~ti5;1i 'lhQ(;i.at n~ehstell Mouat voriges Inii.cb,,>tes.) 'forrIga~ C';G,~st,~$} J<lc~I

'\;Vot:l'le

'~'::lrg~f!. :fry-; 'dii zi:;' fy;)X<'i fdfg1l,IJ<l'rJ;;; "vd~l'I',

Ja-hr
19

~1:r~ltiI~ I

~

ai~'~

, em. ,
,~~'

tf~

~~,

,nro.at

T,,cill>Tl .,."",,,,,"

f~al~~ ,fuaJiI'
'
i0;1'

"{.''V:;!~qaj

,ltei:{

.nlli'<T
If""

t~'g"~
''''}.

att.ii.~ll.
f

_ V9:t ''i\in R~~ _, Mx A~ ~
_
_

in

_

tu
V"{Ir

~~e,r ~1i,i':9:(}bE;
elll

JtrlU

J:~rw 'iQ;~r, .~ !.=ill';;!: la.'Wl#JW ~~:~~ ~ ~ep,~;a~tt ·~41~p:
I'U1'!:eD@lI
IJnI8e.~;aI fQ~TS.,

'ja::r:

p.~ _;".nacl~tii~~ .. ,!ij:!+llW ,a i~ie:l!.iii IDJ 'dJ~!}l'!i --.- til : semfl "~~em:~ta. ,.t;;..

-, ,~ttags'

i/'dwit'\t-U,g,'l'

,J'ro.:J;;i:l:lI;t';:l~tt~ 'mTtat·k$
........... ~.',, ~....r

h:a~krlli,;;.,\~",
I

paar' l:zcilm)

1;la;b~~ -1" ~ ~eb.ljrwe{I;t~bi~):,z;r..it. J'~ ''!t.;d:lQ tJR.El~'<'il":t@"a~,j JQ1.. Rmume "\'\I,dr~)ioID- If; 'k~m~. !w:r:' ,'"k'l"b

~.aibMl: $i>e Zeit.. _? meri/,...
j~t1.t kot01t br;.i,Q frfi.h

Jl,cflliJl,t!t':l!

l_rif"'i1Ln:t~~'

\i¢n

)Yl'~B

hJj I;.-'"tit.'fill f' ."R"'

seri.}.'

,~'&~tida'
tl;a£lrt.$

A bl!lld

(:l~dl}~m
:l:i:a,f~~S

'S::: bnt,~·.

ih ~~I,I'L •

fIEL!"

~~~J

1#

fl:'irlip~!R . Ia i;ll;\e~~~ uo;ip!1i
_'71"

tuD" Ml·tt-en18!'!-rJ i

U~

'f.llH.,?ITf~i

';~;~~f","

·mUi.el'

lsWt ';o-li""3"rt '~u.l:t Ary~
il.i:[

1t~n)

·1:\t6.mw1l. S'je

men?

m~It,;1'
(li~

rii_.m

l\ilotii'.¢j?;

I

llloc:nt(J, ~

Oie:ll8tA~
M·ittwol;:·b Ocinnersta!!
Fr:cl'tm:[ .

'aU.\l"ta k

'fry;.;,l;l;
""fry;~~_\iM.1S

~[lilie!?t~u~ ilm 'Ohr spat

- 'Jot '.
.~IW;

rDiei£m1 $111;\ 1}'itta

ImJ,',,;,'jx

'CLIl:i'dt:~b-1, r,n'l~t~:~
'!\.1nbt:'b~rtl

fp ~,:·t
Ip~:t<'lr rpo;;t:aSct~~l1S, 10'1\1
Ill:~r

S6~,abeIl!.i
An w<llcbem I (l,1'! kom-

In

_ ),plal;\":l'r :opfl,f:fl:$tM:;;,

Wt

nitl

1.I.! ,ceo ~l ;eJ+ltJ I

dllidfniCil

Son:l]ta.~. ..

, dn:~;i:;k
~l'j

s('j~.Qn
...,..lil.Ir.l,er i

fot,n'
Imat ;rft

Vm.,.
-

ott

fu11r~o '4ci
~~-iO

de

rncrn

u1,!Ei:! Sie? Ieli 1.6.11i. uie , , . . <lP e inem \\' er 1,"1; s.g
an '"lUeI)i

a

[,9

!f dr,'-'!m ..1 ' ?

Ul:1t

k;;n't!:"u

kam ....

'

zi d~' sArb!-

F(;,Iertag

;olI;IJ.<im' 'V e!rkta:;l. ,.t:d ae:Qil'll1 ·t~oj~'Jta;k

tec4tzei'ijf:( 'Ubr ,?,OI; .... - •
l~i),cllhet

fa!! ... 'b::u,Jt ..

r,t¥~1f$netI~
U;I

-:-;i,ijii,k

\&a,:ro"

'l,lS;x'll!:!-:fl m~rg.'llil

he-file'
WRI

,ee dy.l&jl"'"~li.~t{\z
~~

- ~~pUl.mlncl.
~t~

if

mQrg,e,n
l'~h
fibe,Imotg;,;:iJ ,

Ulg,lic,kJ wf:i;;:b ~ntlic.l:i, Weld:l~" Dutuml.u:\,Qctl w ir 'heel. te ~

tE:kH~
'ifre~al1.tJl~~ vd~,as 'd,a.tum

,,-'1:t

(wir .,,\'a,(;ei.\~, .•

dart
g£i$~nl

I~ "l'it:r.,ebrt

r,liitm:lxgQ\fIl..

,ffia:J;"P,·
~

(vi :r"V(l.·:·tiIlil1) • , .•

.' ,.

~t

ia1l;lnll.iie.
fRi;~,' ••

10 Heute 'l~t·pienS:ti'.;r" der zehnte j ant·HI!' WM tnadH!Il ';jk •. , t

i]or<lL8

Ths't'dt:n@I:# •.de::r
'ja:n.uIO:I,

how'l:o?

~a:be>n,

t:se-:nh

vorgest~,

g~~I:.<lfi1. to;}:n-gllSb::l.rn

_, i:e

~ Gu:oo;niclt

z:ll'~e de

lncrn

vae 'iJ'rax~D :z{~".~. arn 'ltJ;llm ;'l\:. 3" tn ;:'o~Hlt.a.g an vcrkta :.g_;;I1l ,~. ;;r,. ~.~k~ In We:rktageu l''i':,e.rk. tll~~l'I. .

JHonll[{'

Wa.nn; ?
mO::y'se:tJ,5

van

? 'm;).f:,g.m~

Ich fahI!O- an - Jauu:ar
2!t.·

lr;:

fa.:tO,l

1m

.._,

'jo..:n'l1,i)'l'

"fe£6,r.Uar
A;~¥~l

,..g''l?}ilIi
'uiae.
~~~'~

'mc~1l

ll/T:a.i. 'j"-ilht Iti'Li

~u:gu.~~

a~/;g;g:st
.ti}'
"0
ej
·,'·'··... 1 .

~ttl'l'l ,

,qep~~'b"'.f

'~;j'i"
/:'l,-

,h"ih _f~hi-e
'iI;ta,DJ;I

," ~Bt D1iz~illb$r ""iedl?I':p'acl~

df~eIl

~jk t;' 1I:;i' y,<,)iiihi{.1J:. g;!i'~,I't,li,'~b;],! 'yi"dill!ic, cp.& ;,~ 'p:3l:W;al .r~alUs~. ':l;,¢ i.iil ;t;!l ''di~;>lD: '~1 MO:&l\l-t~

ll,10natllch jed~~ UCiJtat· im~p,teJ,ilb~, Ma:nnt;.~

r

',tl~t,.

~

y.a_cmgJ~ P'u:cea. ,~.a".iW I~tiiW,,~.nHie mit b:itte. "i~fl1ae.victh,e, c'!!,alltil! ~8;ge;i:l,· -""'1e siiJt €$,
~~ .. ' l~t:l

ati

'kc;;;.o':;l:tl

zk

t~kr.
¥:i~

blful

Lst.?
'<;8
<

;liM~P,

Jp~~t~'

~s~ 'Qra 1'Z

~i,~,

Fos '~st

g@:u!J!l'!

1'2 lJl1l'.
,:l<{;lm

l~t

:g~iPllG>

,..,~ tsv,'91IJ!
~)J

yi;j,~?

1,u.];z!1l»'tpjl:1 b~r

';~fd!:1ll;kQ:nltt
iinciJbats
'~tihiU'

a;ntub,g tEhde~ d~

r..IId>!} a~~

10 miIl}lte, 1-5 tttl.:n ute

n~)$.);.,

i;:ieb~

aeht

~faili \ll;~(tel,1!.~,zy.r~ 'a:tlf.~o (~fll!l4:iJ m~~'t:'i !,nub aM 'mo ;,p_att' ;NIi,tte cl,~' MG'-I,H~t.., 'nrI,[\;I, ll~i'v· lb;o;[ , ..n Mit,tebr6yemb:~ , -.
.
."
'-(,-

Vitll"tel nlttm) nean UIn ' dn!:!i3i1l.

(enr

lUlu filnt,zehD

'Qlu

';,L':~\~~
;v.:d:
UcI

u:~l',

t$~;n,

l)¢l't5.~ Hrt al n9)n,n.1

(!:,ItiI'

~.:::: ~:.;.

_, .!1l'.:tG.~, 50 m1nutt 1(11 ee O'1'2.? ~e-f,iIfWnim .la ora.

-

" t%e;.n)~ , '. (hal:b~l~n~' ~ t;~,e:~u;t,~i:1m,nt~f[If;~~ t;d1.!:l Uhr 1i!lU'lhnrd, (,Gr'a.'i: 't1ntaj !;\l'£i ~ierzig tdrel Vie');tel eJ..Ji:) . ~c.bs Una: l'UITfzi~ l<~$: 11.r tylll~'i:,,~tse:'l\ (zehn Mil:111t~:tD V:O'i' . iltil'llu rt::i'iiJ9:t 'z:1,;:h~D;)
stebetfl)
[Jt:.~

!F) Q'!iJ. :1iI,~r dnl'esJ'I;<-

rhoo.:g

[7.

1m .. : F.r;Uhlln,g
S'OIDn:i.~

In 'dw 1i~lit~l'I (~;liIr- lli 'de:r "ka~'t~p '(':v:aJ~ , ~:<lri) '~,I;'l~;t~sts;aet rn"e:!Jl J all:r,Gszeit

d {~se$,

JRJilI

(IL~s

jalr

R!'!;y,et;'iij,'l ,Pi:;st.e

QQ.!1\.
01:8

,m. ,,'.
'fry:lflJ
',i::jin,{J'I

~ ;Herbst - W1n~~~'

h¢pst
1lI",1lli _ .•

wtt~~mn1e:h .,;.
,'I.'';'

faken'wiT

naeh

.. iOJ _ ~ _. \n:'t kDll1".l,n ..•

'vrut;,;r 'ta::n:~r.J

ri:~Ull;';:X:;

.' ••

U~~1,••

in¢.u este po~rl:vit
.tti'i~110:

j.e:d'S'S j!l ~[ f;ro,"vI'trt;ll'i' ij~!:'n9

Um 'wjevieJ Ohr? . Wfda:dfen u,u:S-l1ID mIll TIlill iHl$m. itt ages. KQillln,t:1l Si'e In eiaer StlJillcil:e ~1ieder,. I!C,h \'i"eIdeptlrudJicb UID em lTht- dart seltL K6nnen S1e !lueiner ;Stmid.~ ira Hot~ 's;j':'iur Hab-en. Sie genaue uJttzeit! rcll ha,be mem!:! Urn ., '. ath Rlldlo z.eit ehig e.. WIe gellt Iltre

vi:r

. ty.1J±

ttciim

d:: l:i:1

U.-:'1T

u .r in:a.:~i*~lti:
i!.L

f Uns

ll'l'lJiI

kO'tti.011

E'~ 've:rO;;l ·p~~cil:.l;I£1'J:Hi
aen u :r QClt'!',
kmn:'ilu

.JtqJ1~:1 \T;hd,~(~
fiOnd;ol

fIl

~a:e:n~
_

zi;lli

f b,il.:baJ] d:

za¢.n

1m:

a~~I

z~e;t~':-

lia't.cl

I.,

stent.

'ba:b~ ':w.£I~n'i 11m: nat:{ 'm:dlQtMaet '[leu'" .gMt:;lt. , ...
'1.:l:'a U~l'~r.,

u ,:rts;iet

?

~,a':nr~~

uhf?

'vi!' :ge:t

~.~ llli~ .. 'ri~i~tf!l:,f ~~ ~~H;
Mli:in~ t1.1~r gt!h;t ¥~,t:

.·i:I~.~.lt\

'~~l;illlWlf~]:"

~e:;& .fi:lJ.l'''.

,it~~·l'

~~I;~~

;;;me.uestf
• .J:r1..1il'-_m~e. ..

~

We} 4'~~t. ,~~' ~
de :cil

(m]:.i

ci;l;

.~~~. J~l~~ gpi1f;_ ~\~m ~h;ti§1'! ~.kian~~,·,~:liQ{l,feitl crA a:c..n. ~VLe'hteUh~ l4r&' :We~iu;~ -

wxne,

,asee~i

. iUe

a.il;~l'd.t~:t) i~,~ht, S

intpr:!!"

l(:h ha.hc~ YeIg~~5;:m. Ill~fi1~ ulullu£iuziehen.

fl{

.tsi,-a:ti,

'flia'ena-

ba,~

'Il:;j: - ,~:ttof.tsli1:" "4 •

fd'lte;safi~

.

-

Wafte:tJ '{.Id.

Si'e ·bltte .... eme- haYbe $tw;rCle cine Vieddstunde .c,i,IJ \ifal'll' 1>tHml~eu.

-va;;traft iif b.J;~a • ,.:+ Mua 'lHuoa 'r,W,;r:(a.:'I ,aoo
'alen.<ln~:I;:<!1

jE.

.pi;r m.i'n:t11filll':

• JtR·:nd~

t!\s,ti~ieSte .. : -~~d. - 'foat'te.. 'C(!1d - ·ttpuS1:1alit

rlt~ asHtZi

:y,i'~e:

fr~Dasa

(Las ~·v~t,~~·E'I) ( W~.~ wif.:l: ~~as.W~~tet ·.",i: v;!.i't q,e:n 'lU:i:'l:.st~ 'ta,~ (Pil .deD .n3iCbsten Teaga;a} ? .gdl)? • . d;ron ',h:~0t-<!'~:~ w:tr h~b6t ~e~te gu~ vi~::r 1i:~ (ub.se Jl<i!;h:i$1 'y~t~f. . (scWec.htes.) WeUIU' •. "h:)Oitee 1st· e$ '0" Helrterst !:S ••• .vm:m wa:nn

~.eh:t w~rm sib.:Wi1l
.k,illil n.a:l3kalt
i{alt\ .

\heiRI.)

,'l;e:r ..arm. (hae;s,l
Ivy;1 ~il

Er lsi.e1

&el,lrlung
~e:lir art

[;~t ... .

e"r-\i¢R;1
~<!

1st .,.

,-"t~:~~e.·
~.
....

j1.11l:'W~1' ::tIs Jell:

~e:t .:ilt . 'lY:t!";'t ·MS l~
"ltilif uls vi:r.

:r . jl:q]

'"tt,1lI.

'frig' umed
Ettg

n~att

.

_ cl:!m£rig. wnt,
-G~it.
Ta'til

'OOQe,

~fe'piHcll kllllt

kalt 'tsf;lll.UIj1

wiUdig
neklfg; l.]J.iI).1-inatli. l:I~liches. Wetter je l l:mmoa;.~a, 1$n .$ch!:>lle.r TU,g

~

~,' v~eme.

ueu-

'vIlidI'i ,n~:lbllt.1. 'h~II~0S "v'~i:;;l~ ··ht'l0t~)
aea

twit

Wle sIt "inel. Si~? '[c:h bin ¢erzig· J'aMcal.C. lebo Wel"dG 1m O.ktober

cJI~

vi: att zIl!Itv;,·:l ~ bID 'i'Ir~:tlj l~;:t~a:itt. l~ v.€:~d.,,·Jm <ik-\e/6~; ,is.ksUfif,ltsvantsI\l' :Sl;ldw[jJlq,~~i.~g:J~ll'ja: ra tilt. . re oJt. . zJ;n;t. :~b ga'M:;r(jftr W~D4 siUd Sit': geho:reu ~

~ cam [ec~ (cald)pe:n-· . ;an9-timpui aeestn.

~~. I;)¥ . "lig.:i. N}a'~
" "Ila:

hente,

nicht waht:? Es is:t.,tw~ ~a1t (wanti)

HiI

van·

- b}¥tidil'

eS.te .' ...

Das,

diese J abresz.eclt. Wettl\ti'· 1st

l,¥ bfn am 't$vaet.~it :Icoh \;Imam zW~i'l;.~ .fe ;b'ru~:l!'h-.J0IJ.:tse'lD~ F~bru;ar. 1940 (ll.e:@C' hUnda::ttfli:t~I\9 s;<li'~ -r.~iuih.~1:~dert;vlretzig) houan. _ ,:~riheo.;l'.iti1. . ciii \v.;\ea~j!,g~it)!.ql!l·Sie.,. ~ vi:: a!'t; 'rcl.s~1fi.:4, ....] v

- ~~a:bni! ...:: 1;c.]ljm b5. toare, "re~a'I~"
J!UQo,¢1.
C.':Il

mild ~ bestandig. ~ nub~sUindig .
Die SOilLle,.stbe;ill:t.

nllit vu,;;r r' es Ist'd.. v;t$kal.t(vam fy~r'4b'la "j:a;:[<l$'tsa~ gas .v .!i.t~:r 1st roUt .

'!0::tl~t ta.{k 'b::.mt.a.

b~ntwd.l~ ,o:n:hojt.,ndI",.
es
I':S

-"""'.eSte: ~ ,. ... ~ a,(':opcrtt. .
ea e. PJ.UIO:M"'.

di: 't;;'llH raeflt. 1st 're:gti;;lrIJ. es 're.gnat .. is 'rc:,gn;')'t ~'II1 'I lvlil' ::p1.;a:lJ"
<;8
ES

grinqin.a..

grueata.

B;,s .ist bew.:llkl. E;ttl. i$tfegnelCi~ch. 'E;s regoet. Es· reg~t i~ Strumetl. ~s !:la,gelt.

tst

bill'vuilkt.

'ha~g;:ilt.

Es

dmw,e;tt.

·'don!<lrt.

~L'~~_

m~(ill~:
Iiahren ""iii" -. .:;;.;:: r
Es·h:&rl aJlf z.iUs<:h~~i~tl
I;lf!6ti .... ?

!i;;l;~i~nV:1;:t
t;),):'UB,l1 -

!lJ,l:~:lli~.••• ,of

'E~'bd±i~:M~' 'r;na~~inl" '('f~~:'li~::p-;;l'nj~,. ,~-." (l;~c' rttl'We:!l). '~' g:~;l ~eijjt~'nfl~b.t hat e~::ge- 11';j~~, 1J,~~ ~
'regp,et'Q~t 'SC1itl¢.e",gl'-~
JaKl;eJ:1:1, Ea·

-

- Os1l'en -S~~1l-~

~'\ow.ell

n~~; r>i'1::bel.llitiiiigt.
Del', S~m'w
Es,'

'g~:Jjea -~le~.

,md

elm

Ge.w-ittel

,

hat

$id.

(~~"t$~ 'It.te:€,tl1rmt.,· :$;;; j.s;\ .rtUtm,t ~clmee,studri,.l V;;r.i;ey-ieJ 'Of~d sind heu· l;y:i ;!EU gra,:t dutte .. , 'h~~~'<I ," ..• - tinter: (ithto-rl IJull P 'Utit:ol~ {'Yil'fOlt):-'l1:m? Hl;r~te.hab~l1 ,-~'h 'z;ehn 'h{I10't"' 'ltnt:'b,at! '\>i:r ~-~·n grait !k~rt~". . -" G:t:adKatle. '!-£&'j;lt~ '"If;l.{i'l:en V'itt •• lICl_licte' Qa,ben wi:i: ,.;. gra:t 1m: '~atan., . Gra:d·im. ;$e.halt-e.n. Vi: _1st, de:;.I ''v'E::'l~~b~~Wi~ ',ist. da-wet'b.rr~ l"I:;fr' ., . b~ricJit-l . \Vie t:'>t d'i~ WetferV'O;f- v~: 1st d:h 1 V$:t-at'i'a,:-f<'aesz aJ :gl_:! fy:,::r' ,IHlcl'tax!:,~',l(l~eflU" m orgeu '}

Es

is:t' -Glaft.eiS,

'c1~:j !1;l~~b;@1 Jtaek:itf. abo I:.;at .~~~ &:iltLe:kt. es !~~ ·gJajut!il'S.,

-I;£~,t ,j>n~z1-:g~-_ "ra!~b.)~ ~s v[r,t 'g:l.-:ltal' " g!!:':;!?J.<1;tl. '
't~':g'lf~

-'\-V'i\!>tlilil

am

cN'W'9--0~ten

tl:lft-

!:tj1::

;:lS<1,"!'D

~;;;sf<)-!-i

'.$il;d-:W e~t,en

.::y:1-' \1'O's:t'al'l-

~t-g;tm

~ ttytm~:.

~;~~.

~t,¢ti>·c~1}t(),!}tt;;{i) ?

Sind Si_E verhcirateJi? zIlJ,t z;i d'e)lt;_ttir~: ~';lct,? Ha.ben Sie Kifid'er? Wi~ 'Iia:b,,,n .zl: ;:~ndlid ~l'fi:!IO? viele ? I\; 'hn. ;p~ -tavae '.Ji:hl~ ~, doi C?~, ,un ~iiiiat lcli b.a be ~wei Kill~ t;l,;;lii, "fi<ei!:~n, 'jUli:QD der, einen J'lll1.gen~on -=d'e cl!ICl ~JQ' faUi. de hill fyil[ Uti.$ .;i~9ffrrtf und; ein Miid~ f+~a.ri:i.' ..

'GOpH

r' C1I;i ('

·ehenvollclrei

J <hillel< ..

i

'tn,.;tt;fi:'ln:b:n. !~:o;.

Cl.ta~·'~~

Simi".,. '. ':.....' ~¢cll~~tqri,t( -a) ~-' Iqgo~(~a)

Icll bin ... Unv'I!xheil'ai::et

I~_bD;l; •••
I

v~lqM .

-

~

a&vQI1alt(4t) '<' ·v(~a) ..

WitW~if (Witwe),

ge:s~eden

g,;;iJfl?

:g~~!~ue~~;' bedeekt, t:b:ewi.')~·~l. .

D~ Wind: weht. von, - .

"~e:!:'

0rt1fCh~~_gem{1l(e,
~

wu.rde Sclmeefrufatr··

de~i 'bl'm~1-.Is~ 'If:lold€~1l - (b.{v~lk:tl. '~d1I9:;1 !:rc;g~Ii'fti a. ~ 'vnrd'l; -, Ingc1m,
.i .

vInt ',ve,,1l;un f 'ce;tt;ll¢ 1ty;'Il'l;: ~ Q~.

.,.

,,_ tatlti meu

A.c ", .' ,'esi~' " .' . -

__._ li~
-

- ~clliU1 ~ tii.:i:cle
bll@;(O_)

m~u 'Dunicru meu
meu (d.
(d" W~, ~~PP~~ 'meU meu

Das lst.. ,. _: mein Va-lim mern Solin
in~Lll

C-4'oJ)vit",r

mein Onkel ~ein Bruder meia Neffe

f:!it'lQ cpt g~"Jb$\ln tv][:tv:;>): f vItV>:<I) , dMIst ..-. raaen 'f='ll:t'<i;lf maen '~o:n maw 'grG:;Srn,tOl ! -ma~.n ';:)gk,~
I

Ultf,fil;na€l:a

:.tilt

maen 'bnJ}:,d<l1'
U1;,fle:EI'

'ndti

ang,wa~",,~: gE!~gt. Das Haromete] ~e!gt das baIo'med!~E J;~ai$~; (fH~). {~an~). ])~ i3aromet,¢l1 stelit oas _baro'me ;1&:1; ft.e:f, Q.of··hrrr ai9a,~tI¢•. .;m::i# v~tij.tl{],etIi¢I:L:

'i-L

mein Enkel
rp.;:iu Vetter .mein. Sd,lWager

,~ ..di'r-H'f
~ ~

~. q~;tl!l1

meu meu
'nt.etL

mein Sch:wieger.vll.ter" uiaeu ' !\i'i:~tf'a;fiir,: 27

mae!Ll'J"'~:~_g~I

maen

"btm:

t

'V1i

H~'ben;~~itieiue
'-" ..'

Mim

\J~~ .~ ,.l?'~~~elf' _1)'l:lt 'cr~~, . -~Z-wt+

E-tq,zim:-

(!h ( Ii...
:tneiae

-;tl'i<'a1lllto -t;~~:i_ "l'!it~,' Ettke1il.l
-maelJ.~ -ku"zi:n;a 1;iU~f~, ....

ll1o!J~.
><_.

$l: .. ,"tm~mg, m];"el~nt~dnhl!l~gt)
lch

ett: 'r,;:Q::mlJ.Qcri:lnera me~ PI! laM

!'

.

-\V,a.ii k:6s~t:dlI
t:m;

---teS ,Zlmmer,

-suCh,,- -ei1l; .mObIier-

Zhnmtl .-.. r:- .

miqbriel'-

_

pro' 1)'Ioitai

S_j.'atc Q~tu1t.a.). ~m; Ta ~.I,.f1:.I_- !:tjae :.-;, VX~I!; ~ Ie

Leb~nrr~ Elt.erIJ IIpch ~ . leb ,bhlW ail;~.
• ;O;'!!j.I'

mt:iil,E\ Kushie r.ueb~ ~b:w~e:rm·llittel.

'ni~~m jvi ::g~:i;~n a' "l}~.?-t
'te~b~:n. i;t'~ ·va~z,'Q. '~ltJJr.n:

'~t:-e-- ehitia

-.=-

:I'll!: ~;i.pl~ffrhla

'Pentrn ..• ? W.ie Inach

fur ... ( .

p:tiJ W-o'Che [:!lit die ]VLiet;;:

.a~ Iah

b:a'9~ Vet'W~&te
","

'j[l:

~ta""

iae

~

(!~l'fI-

... , ich 1J,1:t\chte·eie be~n.~clle n. WORNUNG

Ie 'n~ f e.t 'y.;~}l.t'illn , • ib? 1¢' -'mO<!i)'t:il Z;l: -t.~1,11l'
b.lOI'~i:vl:{Jn.

J:~ bIn

l1:'iX'?

Wie·vid Z_lmtner .lliJ:ti: ~iQliintpyg?'

We

WGl:o!ffi

~i:e?

·vo.

hal

'vi:i-1l!i ·ts!m:ar '!:fl:\:'t '\.!ir~ vomUfj f' vi u' 'hg;:P'yIi '111m;> , I;t{l,l;;l.
'aen ·'VO\,..n~t.sfl!!1.Q!I"

'v.o,:»;;1n 'Zi::l

;gftde. este bitQtil de We lst d Q,Ii, Re:iseburo der , .. ( - ~oi1ij ~l .. , ~ Am --leg~kwa d:h:e-ctA kIa-be k.h cliIekU: Vetbindung .I1;1(1) ••. ? ,,-sp,v~ _.. J ~d pl:eacticprill;laeut,sfi Wallli illitgt £lite riil.Chste

,"0; ][1i:t

das '.~~;},~.;y,zQ:. .de1t ... f '. . >Iui.JJ.. I!;. di'til:::l~ hr~ 'blpdUu
'm':(i'
na;X ",. ~

\-v1s :Iilabe.n , •• $e.B:.;vlle P,1l) Wohnzbnmer
{~m ·.M;bcits:Zimm.er cin, -

~:fil!n_;S-1i :re1ll1 _- :.-~·-e....
mt 1&

~ie-.... (

'van . :fll:_I!;1 df.

pelltru

Masehine ns,c;h. ,. ,I Ioh m6ch't~ .l'iiI mne-

Ii:11 ~
...

ntC-Bt~
,~_.

:t1Ii).:'$:.

It;:

'1lJ.I::e_~~

ry:T

'Qt;J_r-

i

E:L~;jiinf~t,.

~ cine-

,~in~ -I{oc,h¢J?~e - 6i:;l~ Sf'd~i;numer

'!!iII~laiii.m:mei )~in iGn,dere.:imm_er 'Nlil~le

·a.:rbsktslbbl1~r" i1:e:Il l·~·,"lt~~~j; . [len 'IIa r.fl-t.sl;iri:li! ·ae.n "ld.nd~:rI:tslm~T
'aena ·.!,kyt<"" 'awe "k:!'riii:J~

a~

Hadwt;i·ti'J,lEm:. WO'hril!!llSJ.'e tID .,.?

-

e.i:U

.-. Et:dges&ci1'3
Stock

aen 'In,;a::lla!tillm,l'r 'Vill,:tlBlU ,t;i: I:m ... 'e.r~n,jt!lV:Q.!;!t:3'Ii)'

'·9.en~, .r:p~eSil_!t~:}r

Qoi- _-

er.iten (zwcHeul

!ect:'~JoS

~
Jt_,-li;

h;a'le :g;al!!. '. . belegen, i\.[; 'kmh~n m.Jt d.e~'U!Sie kOlLtlen m~t d~ Fu.te'!;ji metge 13 aeroBu.£: der Plttggescl[.· . bUs de~l fi_~t.;kg'<l:'l~!. ,._ . eu a1itobU$ul ;;(f," . fa,ft tsVnl fll).:·lilia\~. schaft zum Plugllafton d~ banS-PQr, f~n farr::Jll. 'fahren . • ~ aePetI€;; ae';;tIl '\VaTll;l LUll': tch H,Lt! dem ven inUS 1" <l!cH ~--b:ebuie sa [ill! .La '{ttl :kJ.:H.'li·~r<l'll ~3)en ? Fluahafw sew? . _~~~p_d¢?_ _ . :"';:IUIl::i f1i~ U!:u_ flieb>! Um t,a.c.e Q'l"3; plead" a:via- Um. ~vlel - 'mJ,tev:::. ·1n<LJi':.ri<lii? meifie Ma.sclUne? .£!l-d{ ._wen.7 Wi~ lange daViert del Vi; "laD!;' 'd(LOa'rt ali'~ ;(it:read, :;$QHil. ~ Hu:ld :Plug?

d~ui:oc.1U"L l

gep ... einen Platz
~ ~~j Piiit'o;:e

igao
'3@1an

plat;F tsq,a~ 'ph:ts'<i

tu'

~t

;:-ei;'

',g~~ w(~~<i~:f'.'\;Y[e:V;,ieL RJ,t~ hat dLe ti~ig?" . W.e:(2IfliS is! d'6r "fax,if f'-I,b ,t:lbet:ge.F_~:og? " ~i,ejn Gepack''ist gewe_ ,_Ji~n tii:lJiI
)jlit w~tclu:;r

Wiikh@JJ 'F:hlgb'lateti nie-

UqW

l;t;l • , •

t

-'-. ~e;r .¥.61'dJiO:~.d

I{'j:, di.e ~a1:)d~ba.:ht! tstarlBap~)-"k'Iie,(J

-:: d~i "Bp~df1unk~ ,

.''l1taselii]ll!: .~, ' ''1~~~~ e~p~t;k-ist_1ifi~

Wtil¢ler:

I';~$SagJ'elif!v:gz~e;jlg? Wb- l:J (J:~-rn ehre 'ne, ..
,..=

~~tt __ gePc(}it

-F~htgesen.

u:lJiese! Bark
yi~T !I:l~;1)_~lll !f;~_B,

',11-

li;<lc • "

te~tq~t,

digkeit lilegi;u, wiI: ? Wie - l7eI:u;'I'gen ,S;eden Elug~ " Gewoh'l1li6;h 'I'~rl:.r~ge -iCili del) Rl i;l;g l;;r,ut [schlecht], Rure;n sk b\tte dJe: 'm:.f'lAk:i\i; 1itt:<); 9J~ 'sdii :,!l(dts_!. .. " S~WM'd'ess ! " HeJi~n -&e 'mIT hHte 'Iltclit ..u ;&1: lpit:t; lfftQi heim ,AttscJlllallen. baem ~atlJnahlu. _.. I't m!;J:'flO~~i'f 'h· Mir\st ille-llf woW' 'UJ.J;:r.3

I)}tlsch,w.m~

:,~'(~tlia; trng~ ~
It:i ~',ditectie
'~'a~j,'!Ofu
-~.U"'-

J(l,_.m_o.tor

,am 11,otor
am

<tEl:mo',;:t:or

ai:]j {I1i~tpEl,~'t :PIrQiweil,er an det l1;nken T!1;ag"o an_' de~;r "~HilJli';_t!D' ~a,~k'-

zbpdi'm?
Ctl~~~,

i'iJ

tUteb-e.

~H~a.

"

,

fife_gen wir,?

wcllllie1:

RI~htuJjI& In

--

,

Lt':re~:iin'MthJ1ezh i~ltl u
_"_" •

e:;;crn'a'~

o

fIil'a

Fli:egen w:ir im DH:ek:tlD

'>;r,di;"l' ,(1:~:tiU:g ;'fl'i·;:~ilIU vi:r'\l Ui;:~:;li1Ji ,,--:Lr ]om di"t':diit"

.

?

fhi:ll;! fhtg? w¢l,d~er H<11u~ lHe.- In "vs1~Hr 'h0 ,,a "rl;H~~fc, v'I;r? . gen wrr,~ Oibt es anell ill di:~!;:r gi:pt EiS-aosill ~:Z~, 'h0,: :lm'ttlO:!~-:atP,' Robe Lufi:11!1eher ? ,Alltoll'cls<e

IclJDi~:e'4t,e:
ken,l

!}tl;yas trill;'

1)1' rru~:~t;;i '!ifVia-S"'etJtr ..
.k:;lll

:Lmooade. ' ;trili~tl. I.a;llUen· wit pi1nkru.ch? ?
Wir

l\I&etalwa~r

l:i;;t-llen V!1ifsp5:tqng.

Die

Sieht

:is:t

'Im:b<luf<:t:',$p-,-~ ;tJ:In. gut di;zI~t, ht ,~!t (:r:E;)~!'
vi;11

limo! na: d;}. il3:lfcli''''I1 -Vi::r ''[?;Y:il'.Ji;1¥fit.:t'·

mi.fi,am

{t"<'It~Gcr

Wir ~lil;;g{On L\uer -de! vi:]' 'i:Li:g::\lll y:b~t !l!t~;; ,'v:;)lk;aitodl.:fI. ' W mkenuetCke: Del Plug wa-r augene.l;uIl_ de.r i1t~;k- ",(!;-:r '3;n~_~,netm,

(5ch~e¢ht).

'HoHetttlkh hahen

k~in¢'

<

'$chwiedgke1t~.
,o~it;911~
re.a.[

LfPltliimgB-

wir

'h:JfG'ntJ..l~
rl~etaii.'

'~~,

'land:tJ:OOf.-t!it:~
",

',n.., ::bPII. ti;~

der u1ichste vo'; 1st derr 'paIkpla:ts,? . ? vas "k::lst~t das 'patk~l;l~ Qt"':;st!3l,ta,x1l. de paJ:- 'W!ij\ kMtet das Parken pro. Jtu.nda? Stl1:nd~? -p,etlra ? vo~:, st di: ... ~ I WO ist die ... ? ,*,'de,_ ,~'te .... ~ n~d;l~e Antorepara- ':DE:\J:s:ta '-aotor~pl!I.:tatu:T;· - cel'--mai aprop:ilst.a:teverkJtat hrrwerkstatt - "-:---" d:i;I repa.T3tU ,~
Gcl illa1

P!~1ll1 ~p-,

wae e;~tc r de. pafca,re? ~pro~at :~e(;'
1',w.. j;l ... ,

ace.~ta duct:: .,'

Fnbrt

W'o ist

nach ..•

,-Ue,<;-e ?

8tr.a13e

fy:rt

8.1: Z-<l: n~'x'. , ..,f

I

ftt:!Li~

':n~t~,

Purkpl:ai:l

c~e'

P~Q

'meJ:u~

-,!j}ihQ 'S'.!e ~hoiL

mit eiDiiUlnHugz,eug --~ef1~g~n, , ~

"lilt :d:: l<l:u mn"lt!:~Jl~);il'dy-,za,]Jj'lll>k~~a~;)t,_ga.. 'Ucnga;li~

-Q1,1l'

~aije

, ;~,e~iff1re Auto (Au" ' ~:""~~ apropiata.
ta."'", ...r;Jrel "

-

ri~chste Tatiksb:lBe ...?

-j)_.,~~tl'l

tallkJ-t~a,

~~m ... ?

Gil benzinil

Was kost.et 3l

vas

'k:)ls!l:.at •• ~ ?

1!clJi:fuba,~' itl~" ,Cl'I we~, .' !tte,1 ~ iru t~~a\§i_~Ij*I,t, ya;tpl!f"l Wa.sclien1Uild',A;b~ieiVI:l..·t:ran. Ubil', !,ahS,'mi~,all ".',._.-"_ .~.,¥!= ~ ',_ ';t'e.ti;. 'bl1;lte I' ... . 'lrta [ . (§jt~rCQ9tii.il' Wa$ birr lo:ih'"Bcli.Wd;tg} v~' o- ~~~ -19, ,~df~? U: . P'9I1it!!· V111~- Wo Kanbi:i;:1J d;~ .J;l:etfen vq;'-k~'t;i; ·T;~,!!1!:!;"-):t~~il:u :i,~?:p,P;? .' v~ariisiei'en 'lil$iieu :f . vtlJokruni' Z!:.r,;j;13I "l:::isan 2 ~~-;J;,-1;inot.C;;r.til' KtlI.rin~" S!e. .l1ll1clu ab- !k~~[Jti;; .we - 'ia:p,;
"

\tea:. 'Iqg..

e:m. 13en;W;', . ,v.-an-I '
.;1, ~

e,iu

~

,

J~

-,_'"

_.

_

.

c.

Haben~l~em,e

secht,EtPpcn.?

.gctacnge:t

Zag:..

"]Hp~lli

.".

'iI1a:;tiab ·z:i: Q.cW.o1 '1imI!:k,.. r,t'&d:~:tI!ltan~''J;!~~ . 'h:e;b~n . das 'ta:t_';;ao:~nr~:aki. di:'~t~;;m zh't '~<lt'J.U:st. ..' .. 'kren;j~ ~t. ud;r - •.. de<u('r~o;t~n.
'blI~.~T

ReIfel! S.ie;mJi"r'bitte, , ,
-

Die:zuhdke;tze.it "l"!l:1'.rullt,
KOJine.n. .!:lie, mix

- daiiRad

diese Reif-enpatLne beh:eh¢n
~jjswe~¢fu..

'ru:£e

'u,e1E<I.n

~t;alJ.aJ ,zi: mi.:!' 'h[t~ .,
,

..
?
.".

sma

~D;o~-i~,~tumtil ~~f!;ua'e.$be.

- 't1Sl3ata

-" ;t~,ij,
'd

- ''lIlzap¢!l',ititi

"

nas
fdJtt::ts't ' lnDWS:tI~..

4en ('l1ec:bt@, linkenj

I!imker

':UIJR;:OI;1l)

- .n~[elQaBa,

da~ ~"'Dp~lic)l:t
diil$S<;ru~l'ie:h;t

das

das

'flUafro;;t

ff{)i?II~t

den {I'lnk~. reeh- den .lllukQD,. ·ir~.a:lll t~n}' $~cltiwl;tf:er •ia,env£d·i;l! gl dclJ iep9rilZi.e)1? g!:B;e~mpa:, ld, :ran i' ~ltr~~~Z'a,. cil ,S!;'1W Wie .aft.~ brant-nell 8i'll. vi: 'tal)I< 'btaox,;a';n. zt,. um nrix ._. ~~!~tJ: ... l UWnli:r . ,.": -- nil~Jii1l1 das lLr,e:m.k£ud das "I~'nTI.(lra:'t ....:.ft'm.;a de:mfuili die II an.d.brlil1!lSl': .,. , di: 'b.aIltibIem.?-6 - d~O.ii,tt1 ,die Hnpe dl~ 'h.u::p;,; - ~~!lI deam:b'tei~j die K~PJ?hUlg di: kUplU!J e- F,eJl~a, e!tooelm:atfu d den Gashebel Cdil:c;de .n ga :91)-,=: ~1al (d~5
!k'-_,-:_

;V~l~J., , ._' :N:t1S~ p~9ate lIle;J.:ge Hl...ta 'l~~;I\Ll:i. . .~,. . tw::tl k:m- ~~ru} smt llmi'i I •..?
B aJ:1U t3.1ll1

..s Tst .g't::t~iife:;. •. _ man. kart nl?1.: 'Q~ !ne :l,cf!t.a:n 'fa ;!.<!+! .•,, . vl: vaetIs1\ ts (n";~)
hI;; ." ~

llfia~, 'este bixo.ui de Wo lst hlt1't eiil Reiseburo,bitte ?. ., ~rnia;l. \ilL fog ~, .' Wle kD'mme iCh von etun ahlllg de g:k:l {~l mer tam besten ,am illTl'!,dt; nud 'reped:e}

vo: 1st. 'bi;r
, blT:I'O;,

ilt:!ll

'-ra.ez:a:

"hlt<l f

Gllspedaf)

'gl1::sp:€dwl)

-

(las SclmUgeb'te:b<, (den ;':khWlthsteJl}, .(lie Stp~~:;Tn5~

dss
d.L

"' 'jri\!tl,<';;ts·t.<;l.n)

Ji~tl4<ltd;;b..

ide.,l).
.

' [to :SJt:l~18

hu:'I'? :B~rl].uhQf ~ V(j; i!lt 'd!:.;j' 1,f'Ij.:tk:~Il"'·.este, easa de hi- 'V,to Ist derFalukarlen~ ~alt:aI ? . ,_ SeMIteI'r' let~j\ ",p,',". hilet de B ,8lne PaJ;iJ;k.·art.~. 'bn~ 'aena 't~-:r$.~nil +'l':a to,g :u,n . .'"rst-ai' C l:.s.v.fl~tar),'Ma_,. "}KJ" cl"&~a: iuHi fa dOlta} J erster (zwmter . ~se ~d fy:r de:u iiir dell ,I;,; '•••
~tl[l£l;

1~ gal'a?

~ehl]e~lstC:n,)

vi:: -'k;)IJlo::J I!Jf'Pu hi: r' (a.J:~ ·b,.st~l,1. !UlJo, ':Ip.~~ stan) bUm bm'll,;r: uni

'tte"

~~. . 'e!Xihhl'i"". " X"'
~i

&~r:SQ~'1:liI,l~ A;ele.;r;n
R~,
t

_

~

w~
-

(I'

··M~l~~.li\!t:"~
wg _ J ...
~.,ti-~14

~ljjl~il.Stl~ijl:Ue-U-~l

..,.. fI3lL-ttcb,~tpe:Jj,l:rii '.i!Q.i't:u "B:Ue;t,dns- in.turs

1m

!~

to(j;)

~a:n pee

.d0rm.Jt/

.!~ew~
~kl.!tR"[;iC;ltl~h:fkarre

h@#

gn._106:· tWl'lgif f~re.a;~trit.
'Ii

P~hl~e. ~~l.'> .: v~ <rQ~l 'i{{l; ~0g- ... I ~IJtrnpa;It.lm!hl!'
• 0'.'

~a -1fqg,I'

Efu~ri' Btfustorpia:b ... b1-i~ r ar~tl,:m.. ''fi1mst9iYP:!wtSjp ; te·! t!I~ft! . r(l;;: "osl. bbet~S(1ll11:eresl B ~-tt_,. '0: l~riF~s CUnW;$s) - IiItt,;
1:ritte'l . BJj;;litj: .••• / :g_!>ll:cher~htejJ 'b;Uti,! lilJ;ta ..• !'

li\,~~:- 'i¥lQ;~;,'l1t;~lit'a

l:ia-..gajul d.~ Znn~oi:i;ch'S'ten WO 1st

.", luin~it4r'i

I'¥!x<lr~rr?t~e:I

. sta;nd, b1t~!

'l'axen-

(_lerA:Q'S.g·~llf;?

----: "l·tfuqOj~Mtiml;!li

~

--*~'e:
~

-wit

~~p:::(J:f~elit llt y~o~.l. ~ -0:GT.c"ll.IJ

:P~~
~._

t

~~{11'1,1l'$l:t(jti

Wo
Ist

it

:l:Qttil '(

rlas

cl±i

Rancher-

JOlt dEi'S aen Il.ptfi.GJ ?

'",aox:::lIi •.

B-Ehnstelgk,q..rIB, 'bjt~'!!: I d~ \"\1'0, lst di~ Ausk1illlt:s:tell~? . .

.B-hte

\Vp ist die (kpackal1~ nahme .? I..s't ilioipe-pii:ekausgab:;?

c<t"

Wekhe:; is-t ·cirl:: tliicbste 'tte:190S, 1st !Jl: "Jj.?_9.~:.l StaUdI! ? ' -. Jta'tsltl~·n t ~~d ~~r? .,."; ZIll't vi ;;r"?' \iVrr-sm.cl UJ, ..,.vi:.r Z-:jilt In \';tie horii:\t dteg<,; Stu- 'vi: b.aest._ 'd;il ;z~ Jtg_~ till'll) .. "tsJ.Q:Jl ? .Raben wll' V'~:~il.tni1g-~ 'aa:b<!p- yi:r r~'.!1ps::~ tlJg'? ~'it :1i3'1l~~ der Zln! vi: !.aU"" hat de:r t~~Ti!";k ~t 4wentbSilL ill ... '( '.aof,ailt1LaJt~ fn: ... ~

W?'

K5ntr~n Sie mir pitle cine An~.~·nn1tgeben? Es h1!.ud"lt
Warm Warm
. 2:;gg ~H:':b.

urn, , ..

rrihd.de"fIlJlch::::t!?

Zu.g !1ac;~_.,
,.:?

(NMhbugi

L.iilu"td:er

~ ,.

F1:l,_ilinach '~i pt ;
<> 0:$

",~.Z1a:iIr~'

;,11~llil'tJtter 11iIkht) de ~_t tsu;k u.<:lit hi.·;t tfiI[t)' 'l!L!1'~' ~I:pt. es hi u" !lElt?~b:a:tI, hQ"':f&bu'>]i:Plll)ilJUh'~ I,g 'Ill'\~£t.;;l •.. 'l;:¢.tif'W"

are .. '

G-ibt C$ el:ilen Scbnel1.'~~g nach ~ dieSflm ? nibt es ia Z\Ig ... ? - S.eWaI\\T:;i.gel.l
~ ~peise"~'{tgei.l

na.ix .•.• J gi!pt es III 'i;[:lt:Zciin:t t;!;u:k ". f_;'>lJ.z,:

~eh'<ln

J:lr~!BI.-

fia:fva:gall
HlaeZ~l\'.'l :-g,'aU

- l"e'9~tI~.

't,-'Jig~~frn;_i!ll, I

·wa.etu:,pEl!J:

Wo ist der \VlJ;tte~aal

r vu: 1st de-r 'vim:~'i'¢~;J?

J}IlJ¢:I,1: .~~~ . ~'lt~ ~ S'I1IJii":Jf1'SB.t:-z:t J :is"', ~•• ? ,_ 'tlef Sajon

w.o~

,_ -detK1hb~,a.u;m:

_ ~~5P~a~~
-da~ Had'

W~lc6e$iBt' 'rftei[Je- K'(l,~
.Blue-? t~ "''' ,-~ Ge1.t J];ij;S '.sch'!ff in ... "' ;;01 - --A lIke! ~ .allcors,? W~l1nwerden tHe An.ket

-cUe

'J2'oiieUe

gdJchtel:! pen'?

,,'

f!e
W_o fuu'l:e

Kl)tml'lfl

wit

au Lat;lQ

Fal!:tpl3il.
burn)

Die. l'Ull:.t1llits."eit ,\die A.bfn:m~_s'Zeit I Thres Zuge,:;f i{i't .• _ ae Hurt ilit.(J;:ie No:tbrwnse_
~\~Ar(JH'I'UL.
-~!l'FI!;J,~(l ';V<l.l'LL1' .fAlirl

r

G@¢.n wir ail Dei'lj{ ! Da'5,MI;!I;lXi;s~ hE:lU5t;;~ r,ul':l-ig

.

ge :,~n vi"T all-td!~ ! (:las .. me;r .Is!!; '.hJ~~tQ Iii:

pie $e~ &,teht heeh.

($tituui$ch).

"tt1::i:,~ fty~J)·
ze:,

ge ;t ~q

e

!lt~

l"ASS ..
Z OL,LKOI\'TllOLLE. 1'0 LJZEl

ml\111l::llTit~L

. ~OLIlIA

Vf\M.tU".

P!l&' ts;:llk;Jntl' alb" P.Q1i 'bi ae

EI1~ew .8ie-hitte
m&~~

'llpciI

.•. f

ein -Scliill

""

,,[t:la_ell, .f;li .pl~t.s".. . . •
<

'1J1~~

_.'..

zwei

-

'bu ::t.:a.n d..;~ 'b1:t~. ~V:~/ei

d~s' 1,'!t maen :pas.

'. -'

, .'

e:cl;$i;or -;k!as;;l

1st metn I'd; in OId- 1st maenp:a:s
. !'lung r
uTI!]

.In ·;:rrti.;:

~¥a:et.:lr
"me,[)'?

-'k:1as:!', b-an

Vafl\ 'IUY~~Il: ;;oi:I: M

BtTl.1I.che iclot d:n 'Vhm:m? ''btaox i) Ig. aen 'vhz UliP l' Ka.tL!l ill"-1n ViSI.m vID'" kau 1):J;;tell. '-yh:lUm .flo:l'-

i

da,~ 1st !-11:I~ -'~Jlfe:u2 'G ::rS,l:{l '~e :f~ilzii!. "vi~ I;)U0 'fa :tfilll "],:1' t ~~(gU"'t. 19 'fy:~;;)" ttLJ!;- nlr;!: gut:'t. I~et,'(~) I~'. '1J.':1"l :iidT~, (' .&ctva~j ·bo:s;~,. .... ,g,;1: ....p zb Wl::lI Il~: 'zfl!::" -b;llok.) 'w.l
1

II;.h: urlkhte: eiu E~nl,;;>js-evi ~U111 _ 'i\ransit--vis'Ul:ll
_ 'rQ\lIlsten

mnf~Ht WCcrdelJ?

l~

'ltD.art 'we,:rd;;;n? 'nl..-;E._-tn, -aen '~~aez:;lvi;ztTm

ViSCID.

Wo, t,ek,.qIDttle ich rnei-

tm' Istan~1 :zUm. va: bi"/lwnl 1,<
a

'tX8.ul.Ib.:-i;z [Jut

! 'J:llie~i.~

-nen PatH An wen ,,,{!ude tch mich
wegen ... ~

a.n vet13.vl:'lffil~·l1l= "iltlL~
!

pa~f

'i!e~g8itl,

...... ~ ~

85

." . <;

!Pl:is:.t~'oZ(o,~a,f:D:!}~.
"'If"

1~1~ ~·l.hiel"TIl1~IIi.~*

~;ta~m~1~

W'_G _g:yb_h,

~lil~'

·1'" _ "~.

ial!lge]j(;.\u ? ']:f\l'l)di~ ;&011

J,~me ~@)h~

ciJlJil:.

_

.',,;~k~ni1~~n ? ,.~b Wdplle;lll$t 1E.Y Gepnck.. bit~e? .qi:t'1 ~@t .mcdIi (h;!:papk. O.f.fI.~.p $iE b1t.tt:l.lire Ka.~· hili
••

~ Dtiie~.j;e ,:IE: ~-'hl~'''Te: - ,!(iIJ'lfm - ~!(~\1ilt1 a~mCil:i~
~,. •..r~'

~~t!-bdij

~ '$!!h!!itlu"!'!kt

Iril'G:1;t
,\"G

- , Wi:lt:U;~ilclP');·
>

::iI;:ZWSi~ll

1,t..,tg~~ie-b~1 .Z;io:a,retten - -~.: al-k0ho~iSd.t:' (;et.t:;i;n .u.J1i.o'bio::ll.(~\ ~'o!iri~~IJli~' .lie . Bif£e, "wo i·s~ it: n~chste 'bIt:a. vo: 1st dl~ ~~h;l; .d .
PoUz~i"wac:he :r

I'

poliJ.tsaev.~p1'rIFt

~d'ffer.l
icl::t.'

·t.tfll~ \i;~Wf~.a."
['le.i'm.i~

. pf> ,"nl;~1i -in

decr*c

·::u.uJi

men?

,..~ .~.

l111't'· ~nC·>.l.!~

CIe I;I1m~ :ts:fl""1, U': ,:a!ffi. triili;~ ·N l!.d 6.[.TI: ga,n~ .' '"~tst. ,e.1"'l?cl~t (i.€r~nIJ~-

Es:tl!

: i:iifel"7.isl ,

Es 'ist

Zgneddi~'l.1U1g g<;}112
€;tlll.\Jbt

ein'tta-

"'I .c•.~\t 'naU;, i";; ; ••

PMilp,:!-:p.rte?
J}
~iz,ii: de. ~e(lel e tog.

:Vallll. wiriL dk~ 1';1£1. ~bte!1i:J,n~ geoff!J,e.l k'e~chlosse}1.)7
[ell

l1:ap

J;li:

-p'r;jiml'l!;~~~

IU.!J

ga:;OO\ftJ.::'ilt(g~'"

i'Jn

i110drt;~·eino

Alli.r

f":erbo-

*;;;tid~ 'v:!i:

1.::_

".J

emtli.:.tlts,geUclmIiguU:15

Jl;:H;e.tl.-) ? l!r "IfJ~~;t.~ 'laen :,;l".:6fl!llli" , ha.lt$!;<lne,w:rg"fJ!) ,

Ha:beo S;fe i..!ltcrfHlti.O~ 'h~:bQl] 'zi: lD.t:rlrn"lt{',IQ:' nale WiihJuur:r] u.a;Lif <'i6:I'IJUf' ,. :(jft"u"i Alp: ~e,Yize. 1ch h"b~{kciIl~' ijl't~.r· Ie;; 'liJi.:h~ '('ka,(>,tta) lrI~t~ ,!.!{l_tj.@Jia~e Wa'bxllllg. ~atslQ'.na:"l:a I \i.(:;::t[J~, Jch 1i.~:Pk: E,ar:gdd liiit. I~ ~a:b~. 'b~;fg1"lt mlL l:lJn'l). Ioh h1'libg· Re:me;;;cbecks 1Ij'ha: ,biii··ri1¢i~[~,~fomJ~~. :.1J'[~~~ CQmp1etat. un rnit. .i\:~este;;ll ~'il!,tohh.cte· 'p'~n- Dl;l:S .1iio;:'I" ili Ild Silf!i;lfl1 das dJ,~sti\'lUaT 7, . Ii-i ,r i':Itrt t~.n. .j:FtJ g,~ttl! .IM~U· [Je·t$~ fil,r ll'l~mm personli[y:r 'Wa~'ll.~D. I:r~;e,~~,:t1 .. ,ii~. "... ,. .. . .'0 ~'II'1:::l{19 le_gitlmatl,c ta
I;

iA;:v.~'I1i d:e.vfzej

l:t;u) .

bUll.

.

bitte.

·bI:t'a.

ia.nge.~ ji~tru Cit h~:pl l"iit q,k Zeit von ~'$.i1bal podoao a . .• (de his: ... Iq ... p,hi.a- I.a. .,' ) Pitt einen ~ep!;ruu lutlii (Jona
Fib"
wi,~

fy,[ 'Ill: '1a:.g;a·( by ;I; ail , t$'"nl bb ....

et

1:)0

.• .

m:

'aet1~n_ "mo mat

l\~(.mt~tel· bagen
J-I Hl?erl
ll,l'l

\ts'Itae; mITE!

·mO:ilet21
MI.l<l,l,l

l~

~ia;~~
1 !'Io:'J:'!1~

,n?
:"iE.'~u AilS"

IJQ~g;;'ll'aJ}Sfyt.il:l? lltl.: b@.l"l .1..;: aeil';flil.

Sie

;'£e pl!\!::~tj~.,Vl:I;m~ pentru &a!l;:~b:. ob:iede.il et~1i. ~.am'~· pl{i;t~t~

lien

Oe.or:lt'lch

SU1.d

pethm

....

~e:
r-

pflichtig?

die5(O

Sa~b.~~<:,(llL-

Wic

AID. dtev;J; c~d-~mnpentrQptie~eni. Anie ..•

-= .• ~

.gr~t
un:

i\piltt<lt

ave toto-

fi:ir ,.,? . f.y:r ... t kh habe Clnig-e G:e~ [If 'ha:b-a' 'a{tllfg~. gO} schen-,e fill l2'reunde •fC:.!Jln;l fy:r r[;)01icL mit. mft, kh hao<2' .. _ [y 'ha.:p;;, .... aenen 'fcd:Qa;para·:.t eil.J,ea Fil.J:l1aplrlar.a! PHtt1~
al:!-ll;:lll

u6di. ist der :?'-Oll vt: ho:x' Tsi 'de '1' t.s,,'!

.

n~"<;~t g~'liraox. zJ'nt 'cU'i.:> '¥1:i!;·!lfll. p:HXf,;·tl\i.: ..

''i:s;l~-

wef~ bel s$ h { ......
IdJ mochte !line!! IHeb-

vzes h;t.~ z19 ~
!leU"JJ -di:p. . 5:ut;sa.r:g",I). .. VQ: g:kpt ,,5 lien '!;'Q~thyro: ill!; '!:w.:b.;i ... fe:do:f!~n; maenan 'raezapas

un

Lt; 'm~'~

«!l.f
l.

sta.h.1 unz'l;'lgel1. de \Vo gibt es ein Fundun bi.ron bii.I:O? ti'pi'~cte gasite c Ich habe ..... verloren .. ~J~r~ft1,t... meine:ll ReisepalJ R~~ul de dilll-

ita:J

,G,pf¢::'I,t_ de IUm:H
l1l:L!lg D.oj'totou

r!l?IiIIQm
tm

'(ihn>!

'fnn'1<fp~J:1!.:·l .'

Bit~~"

wit

kernme

reh

'h.rt~, vr: 'b1'D:§iI¥
(tsD.m

l~~;)!:

iitJl·
mt

r~(U6
t-qOlQipo.rt:a-tiv

em Tou"palldgetal em Radio

"leu ·to:ubi:mtga-.re:;l

zar
[zurn

Polizdditekt:ion
pqli:;:;eiTeviel) f

·poUl'tsaedil\E:kt~fQ;tt

em

Kofferradio

aen 'ra;diG aen 'l.df",rIT;;L.;(iJo

"poH't&acle~;hr)-(

S9
3.8

~jViTON1U.l'f.1:'f, .- . - '

An~I:rJ~1 i~!I
-[Jf.lS"
.

ee: t~~,sintt:-ti 1
-li;J.l (-;-it) ~I (e-.y $:te , .. - -E~lq~&HJ.I"
f,bw,ffu
r-r-

'Att1l-wetl~lletl!.
,~tiH'i!l~

Land Sf'e? "

illl,u:rz.rl
.~ _":'"'o(i

vd.o:;;&u

I~
i.

i

rlfl.~.
n 'ur~!l! .de Nore 'Jllantla-

-

.B eIgi.t>li!, nu[go:ti611

·0'Or:p:.t~,OO
',!<i~l1a I dill ;n ~Ut:ru:k di!~t -I ['Vil.e-~ 'f[nJa.nt
LfrSl}k-Taeq

n-o::;Stta:: Iieti "i\ ...~.;b

Chinn. O,ituell!~ik
Pimlla'tld·

~~t '. ~ta,t~\-n}

leb. 'bjja '~seh1;;('r) .Sta!'3.t'sbfu'gW(-ln) . Ei \~,e} l.,..,t.',.
.:....Al~er{'-in)

1.1} b'm.

- 'aJi$qal1ant-a)

~~I:1!;)au, ~m)

A:titet~@Ji.~jIli..,in )
Aust1alier{-1n~'

- merl'i:alJlW(:.In;

e::t 'Izi.( ts.~,"... n.l:'bh.:na'f-(".In)

Ita ;~b,Yc.tg.al' (;oInt,

.J!U,'#,-S:,l;l¢Jll(r.)

de'r $qbweiz

Ni. r£t

,11i:OPR

i'""tt~~ro ;p:

_ ~an1r:a:
~

F'~lI1>i·,e.'iCl1
G:declJenl'auQ In(ll.e;n

- ltLtl.siil",

b'1ugW:'onidi .~ ;~'Ejfnwa,nHl:) ':io"'ie~S~~" - 'i!;JDin~.,liliine:~oa:id'i

- he!s~an,!-i)

B~ofur!--ml

'lIo'mnp~~~:E:h~J

~ tfi~ci'li,

B'illg.1Te, BWgarla
SPw'~~ t4lclIe (-r,'
Sba~t$b i5trger ~-i1i) Chinese, Cllhies.l.u_ Diffie, Diin~1.[l

- '~~nez~:~), .. ~
..-

'htlgl~;r(-ili) , bIJ1'~fr-~,. :hm'ga:;}n Z;}v'j~tlf.~'(~} 'l'l',ip~ b3'l'g:'l:r.~~:Dg:) . ri"ue;l~. ~'llli~'bln
de:Ita,

- India
-

'gq;9~·~int
'Iadlen
('i.a:UeEl
l,rle!l_

[t~iila ~gPjiii!itdi'l

ltatlen Japan

Jltgqsl:,'1lw)en Noryn~gell X:loUat.l!J'i der _ Detitsehen DemokratiscU!;ll Repu~ l)lIk der J?u:na:~stepnbHk Deul.:;ch1ang Spanien t'lie.n Vereinigten
Sta.aten. voilAn;u::l'ib

,e:g:gle.z· -engfei':oaica

-

,ei'!Q-pi$-l-a)' ~inl~.l1(l~:Hl) - _!;t'ali'lrez, fira;n:tnzQnicii -- ,g.tm:p,aii (it\) .
,-

-

iDee,

~ i'tiikdSl.:i:vha)

- i~a1J:MJ.~{~1;;4' j<lXpo!1~(-iij

i'nrllfilil (-..1:) '

g.;:ecoalCfl:

i!:nlrudilt (-In) ErigHi;uder{ -in.i ::;;ti,!IJ~ph.r(-Tn) Atlii()pi~ (-in:) tI.{l;}, ':HnIn F:Ume, Firrnia ~ :F~~!ls.e, ,Pral1Zosin 'fl:an'ts.0:z~. Eran'ts0:iI!J - I)~t~t;b.er. Deutsche 'cbl1tJ~r:. 'd::itrtftt 'grj:~a, 'g:ri;!jU)' - G.tieoo~ Qrieclrln 'lnder(-Inl ~ -4rdll1:,~~)" ita'lie:;ner( -.Int -1 t::tlien.et He) .. J ~g();~lawe, J Ll_g.¢l'lla- Ju,g6'Srl\L,VIil', }i1~ii~rv l~
WUJ

d":run

~ i)fbr\i~j>a :D,Lo.:trda

'jal?pin.lQ

j'l\go';sla: 'js.:p!l,U

,!l';Jtve;cg;)ll

RepY,Nka

~\tr

Den1.Q-

Gemla.n:!i

'h;)la,ut de::r 'd;J(Jt$~n. (lo;pJ\ElJ.lu-a.tlIalil p."p'U'1Jlik
c;1e:f '!:)UndaSf'ep~llJ1U ..

'do0tII.ant 'Tpn:nien de.u fi;r'(l1!1iJ9ta1i JI;,.~~tan bn a'metik;t
'.rVe.:a.GU

SchWeden del' tfu)Ld Ungarl1

de.r

t~.r'kae

UUgru'1l

'~p;~e;g",!I;(-tnl 1.ll:>1U!d~t(-l1l) xu'rae.na, ru'D1;:QIn ro1U~n(l:a) 'LUsa 'rUsIn rus; :rusorik1ii. •[pa: 'niQr(-In) S.IHlniu(~jn) +r ·,('piuuo( (::"1) St~hwed~, S~J:nv~diIl 'J've-:d .., 'Ive:d;ln - suedez/-a) 1'ru.ke, 'IUrlcin ' 'tyrk~, 'tpkfu - tnre; turceaica l(:h starmne aus Ruwa- [e, '$'tama aoo rn "m;:;ELl. 'gmt din RQ:mfirua. .'nlen, -' nien, ' 'ti14sQ1 lQ'hUla} e;,o;:tc Er ,~re)·Sta.li11Ut-?US , •• e:r (zb} Itamt aos ... dIn .. , a:frlka Afrik.a - ilf;ri(;:~ 'ty:t:une:;:dka StWamenlill - _4lIil.~ic.."L de Sud .. 'c:glnnt ~~tnr;,li{l' Eugla!1d
IlQfVegtall(-a.) ol!;\~ae~(~~

ftt,a.gJTI'a-c:\;i~)

J a panet'! ~:in:l
O'.Q.gtu:(-in)

j!i'pilli~rl-ful
'U!,]ar(;.fu) Om~;UJ.lA TIA

Holl~der( -in) Rw:nl',Ul;c.•T{umm}iu Rl3sse. Ru.."'S1.a,

N;o'rweger~-1:uJ

S'l'A'uT'lmUKEllll

'Jtath::rb

:t

~,

OfL.t::;
vo: Ist d'i: ".

egte sta:~da ".?

\Vo 1st die: ","

Sl1:al3er

'Il:ra~S;;li'

..... -~ m~ .,. i'
, . ,;ViJh.\1 ,_ ~ob:l.L1.a:d ~ me~-0,aL ~ l:r01lin.lmzul ;lfii. '/" •

a-e.pad.1"

pjlla

Ist. es w~i-t bi;i;; ..,. r 1st
F.ail.rell

es vaet

bls

",?
,.

"

wir .mil; ". der st'l'a:~eilbHhn oem Antobus der tJ-I)aJrn

~ 'fa.·:rall vi::r mIt de:!: 'Jttil:'Sdllha:ll

i

rlc un
OC:!11

'aoto-bUs
iO;!JU$

de~:r 'u-baru 'ge;sn
\1i:t

"te.tgeIl}

-pejo!,,?

rlern a-lILtS Ge:hen 'i'i:r zu l1niJ?

t~1.1~ Fu:s~?

llli

41

~.w: ;l;t'j,J!,],'g' in
~~

&ntrg.~'

, B .rQ!1i, ·~t~,r~ '~l)~ll:IlQ; E.i't#:· ';gl$lt,- '~; .iu ,,?f!;',.,:' .. ~, "c,~ ~
!DJi,'
t"". I~

Wi"l 'lto11lm~ i:cih In die ;J,i'lllemitultT'

_, ,n

cs~ !£ll'tm./ ~a;j~
0:0

{)!ticil,< I!P,}\:i,J ~ 'I\\'l~lPOS~Jiljrit ma,:rayjn '1Ul:i.·'\i'e,r ~ .1':10 Ka:tlflltj:JtS; _,
'\ •

*~;1~¢: ',.~",~

.-11"1:- :tli'~~ll~" 'Ill I\H'~ 1:'~: '.- >'Iu~;uj~'.titl • " ? %~' 1jX "'"' g:i~pte _.$ I'll, ,~;;:,e't

'~~'ftle

, 'ah~~i:tb..[)pm~~, '

i!l!

me,I\g~~' ill

,$;eccnt:i.l:'lsen·,m,dtg~n~
'r~ii;~ " .'

.:'Wtl rp,2,~1t{lPl.t.·
~.Q~:~~qQ~:jl,&P.~

"n:e-'~I;i ... 1".-}

PPfi,t't t:r~l1;'I[.B;M~ti

'

"el

-,

-" ..

SJ.~, d;ie 8t~da 1.3 1il1:- Ub;et'qhe;rl;'0 Stl!a,.B,r~ bffl der llac:a~ m~tPm:M illitrne'~1'ie. 'I~~·;.o;~~· ;: , ~

w~~~::~
,..i~t limfd~
• ,.(Hn'kJen)

, 'lqJ :-.. :°1'
btt~1ll~

1:fj, 'hpte,.
~nt0"

.

ooiAep'h:::a.di,

~~(t¢'bu:Wl I}ecll;ep, $j~~ich, d~ Rllii:'¢1ijjn~l.at. Bus f&:hrt glekha,b,1b 1il'loil~_ ~te' lu."T.u:iitoa~Wo. ist die nacihste " •. r 'lTea.. ~'." 'f

G,Jt~~~M.

,

W1%t: l{omme;rcb zum HI;J'~<el ..• "~ \N.o £:tilittt dEl' :au., 8.1;.)

vi; 't:,:,jtiie:r:~· tsm;m '-"5'1'

~ti;i:i:Kitl1iu~,lVig".

't"t ,.. '.-'fie

',',C

,

vo: f:i:';t't ,dlli'it

k!u~,. @.1' ~ ne:',lI

S(~ite,

't'·~Cill"ten

~'~"SinrJ:faJ.s¢h g~_gaugell.
'bIta"
'1'0;

b~~ael~Jl: z:i;;i,][<;,

Us l."rl, gllJ,'¢!ip:. ' vq': T§t:(!i~ ~k~~~~t:;;l •. ,~[/ ftta,;salJba~nh'Ei"1t.;'lJtcla bII:'iha,lhnd~

vi; :bae;it'41~~Z:ol 'H*;a,:~"r? ' ,

-st:g?~ 4anpt'~,j .Jl~.
sl;tWG 'lilleau~obtl7.

-,

Stra:J3erih l'.b.nhi%,Ile.;;:telle Bu"'ihal~~,rtelle
kh

1st ae,':{ "fi~$t'~ ·ttlll;:!>G\:n,ft~H•
zi;

Pi1h~e!tl

bill' , .. ru'it Im,l::l 1'9- hIs, .'. mIt dell! B us f~b ren ? deun bUs i£9.~rifl'l'l? Hi er jstdJe l!)tMLI]~,1.clt& ;,r 19~, di!' (tn:iJiruti¥l~j stene,' Jtd,:;', " '. Wblliu fiih.J;'t d:i:e~e$tra.. vo"lI.fu, ,f",,)rt.ldLz;a 'I1;ta:: ffie1'l.b:llJul~ , :l<lIJ:I:m:nll.' \'V,I;! ttltili JciJ ,un~t.Qige.n ? VQ; l:i:f~s J'~ 'UID'nfo~gi;l:i'jl '~'ie~9.111Dle iciJ.1 'Z,UID vi: 'bm;;! l'~: 'l):S1Tnr 'ba:.tt.lio:'f?' '., . " Bahuhofi" ~o~.o:r we ~~~ 'icli <!i.l!,,~tl!!,igeti" yd,: mtt~ :r;q, ·ao5:/.ta;eg%l.u. ::.'~. .f Stri1' \fro IS( ·l;sl1_f ." J)'tal:l:e ~,1J:? sa vII? Wie~!;'] ko"te~ .,. vJ:H;J "'bst<it •.• '~ - 'Qi~~~ lhn~fahl't' 'am~ 'bll§~~Il:1!
~ab~

- ~il

-' .1IC7rOP6rhtI

___, t;6~~htl

, v-/1 rog 1

rue mich bii:t~ znrn RtduLl10i - F1ugh~te:n ,_ Hot~J iTalten Sie bUtl: fill.! IG'1l su che ". . . .l st r~j(!ll):) n nne,

'fa :rau

'b11.;il1lOJ

ts1fw

~t~

~"'Itid-

hj't.ai",. " 'lullbn ~i: 'bt'kil ;'l,>llJ 1~ '",u:'X<I ,.';, ... 1st ('ze .r) 'lHl :;.. Ist a~'l, 'parkplats l~ de.r 'nt;Q? I~ bIn ~:aQ~lmnd~;t{J.t),). Ic ha; IJ~ 'inJ;~ :f~.eItj;:, hIs ts.T;l' r~k.Ol. l 'vart:m. :r.!: 'llIt<luiilt' M~ II; t5ti!tYkf~Pl~;). 'haten ii: ~:ie~-gti f~"ke:r:sUnfal mIt , .. ? ~I:qt ;;o:i; '<.i,otof;a:i'a'r) "ha :1::1';;11:1 zi: ' ::Uihq 'fa:r 1~ -ariaoplllIS'l iie.n .. , I~t f~r'n.t;ily~ 'tao:to,r" ttl, ::1; if a ::nrr

'flu :Ji::1J:tda'D.

~.<tnn::l~ ·l'tF. . ~.

J

-

~itle$I;r~ITh~tl.balul<

r~.

'aJ~jJ <l

'k<l!rt\)" 'l'il~;>l!

Ist eJnlt'c:t:kplatz ill der Niihe.? ' I~ll hip A.usliinder{Lll)', Ichb.a,be 1111.eh verirrt, His zrtr ],k!u~, blUe' \'I~arteti 6le hide hler, bls ldl.zuTIickkonu:i:le. Hatt.Gll Sir;: einen Verkeh!;sull.laJl lDit .•. f Sind Sle Atlto[':~hnt? cir- I-bp,~, Sl~ cine Fuhrerlauhnis ]
iW...

'una

~4'~,vaet lsi hi;,!' bls. ,; . ~ ill,; ifa,na,.:~,

.r ",

~.s

~~!!1

~tl:i."

ist ve:q.lllgH.kkt

Motormdfahrer

,ge·';s.ni 7.i:@:ta~,d"':1o~, •
'e:tsta
1"'~t$

'J'tt~(1J.Uks.).

R:ilclfi3;hIe:r WI1Dgtln.ge:l'

'radl,fH:t<l'l'

'fu,,~gn'<l,r

Q!.'!:,(l-

2lJj;j,1me1"''St~...n:·,h{!-:

'~~t~ '\?j7l!!l,' l!ll~e jp~..

'1;i" '~~r -'" -, ~"/te::l;n:' iliaf i~~.' t'1 .v~f!1d!d't{1'iEO;9-SZ~~~ . ~en~ 'YOJffiJ -,I:I~eeh~~~
las 003' iiii: bIt<!l liv,{; ':g:a" pek_BOJi mae;!;! 'tst.m'~l'
ge!)~!<!ll

IiJil ,vce-J.'fte -vorii.usslr:;:1rii;..iicl1 cl:ho: ~~f.jt~ hfm"

Rieihan- Si:e ~ v~':''1i:!,il,G-btn~~.m -~,
.. bt~t~ _.elas
31m-

n>uil:~' s:;_e.

Gep1ic.k 9.111men.

.GeRe-~ ~~e:nlb-bltte den ])ali~-'~l:ti/vf, reg, cheia . ~Zii::ttIn~Sr-hIti~s.el. B:tingim Ste ·trw bitt~, ~ .~t;i- i$:~. C.$O:Umicul
d~jt&-Ju
(ff3J;ll;\!in,.

Hq'tel. gc- iSu: 'v4'i~nl_ h~ 'ttR ;ge:<;l1l, '''i::r '? -A-t 'V~"JI. .&'~ vo~bQsc' cti IdJ tnQcbte den Gt:~ I~ '111rec;;t~ de :Ia ge!Jd~ fy ;l";)r 'Jpr:$~i.l- ', .sclraJ tsf-tihret' S'I irei%~r¢~p,~lhi?telJJh~
§!l w.i;:.h;:hettl

hen wit'?

l;irlij!;l~. zi,: mi;f 'pl,t+; Orem J ~Im~f'Jlj$,_ 91. _ -" 'b[d~i.'.I. 21: mil' 'hitla' dasEtU;b,E¢fi.('~ l1uI das 'f~y:Jtyk ROJ.;maiilll lUcia. Zimme.:r.! 't,s.Im~;r,! W Q Rll'rul tcb mein Auto vO: kan I~ l';tta~n '.1iotQ tTQ.tetstell.~ll.? 'Um::~dt'eHm ? M,u1~ ich elnen 1t:lclde-- w-Us [~ -i,\e'l1G~m:~ld=~<)usQ1.lleD ( j'aen' aosfyla1l,' Gi'bt es ~el'~in_e Bilge:l· gJ :p~~ hi:,:t~e;n~by,g$ilansbitt {WM(',h-tmanJtalt f v:-ajalJlJtel'1YI'

mer bd.n~n.

~c:ncln

~n.flr~li~i'\:teti.

am re~inuJi

:i:ta.e~ -. sner aeii 1 I 9 ~JnooX;haen !'m',Em:-;jIr' Ay' ~'1:e4l;,0 ror.ae:rif pen- Ieh, ml)t:.hte- ein Z.lr.!llllCI hi,f; effie Nadl,I.: . fy:r 'aen.::l'tlll11;f, ~m ~ noapt<; Q~_cogt.!\d; t~e~r~ _p:i:rlU Wali- kostet eute UO(!l"- 'va~ :,k:;>:rt.at "!lIeu:;!)y"::bar~ I:ld.chLu~g:? - .. 'l1u-:;:t1J J] ? _ ~~ diil~ini,itl~;&} irqh' 9'lIJI;E)ii:i12,el,& km;n Ii< a,el;l, Q~ti;",rtsl~· -iPu:t~J;j ga.-wl . da~j 0 Ea!rn . " A;]b,~? miil! ... ·. 'ha:;b~n? ~~r'l$n lEl pill .. , ? . zimmer mit ~e:n~t~elii;ing mIt, 'ls,¢Jj_'tr.a.:Ul:l.ci1;s1J~ <f,Th ~c'lt~ire ccutl'~l5. mit 'varmvassr mit Wa:rm""'~SS<;l: cn :~pc@.. cal di:i mit Bad mft pad: en. 1i'aie I?t)fpp~l- kJi'+I1I~ fl,e~l 'd,?p,,,,rUlIlI!;t'f ~~it~~~mi 91i~i a 'C;a- K~tUl i~hyil'l . ;:;;;:~.~ ~ll_ doni:! _pal'llIi 21im!TIer ~'r- B.~QIl mn b/ill.'keo : fl 1m :!nletptem. _<2;v;;\~'te.tii Ijiba1.c.Qn la e:ta.j1JI itt:e:rst;),1J f;t:o",a.et~n. dTiHen) [§tQck: h"1beu? ME (a.! doll~, al hei'~I'tau) ftok 1uw,batl.·~ .., ~

:i.:tf4Jl.\-~~i~mel1fl

tt!:.~~·
reJ

chen, M~:in, ~'!Hll.(! tst . __• kb l1l;iletl 'no ::m~ liSt .... ~$t.~ .. _', habe eiu i,immer o!.Ol I!f '_h4'1 .ba '1i~1J, 't;s,ImaI a i:',amer II
TIWC-ll-

hc..<;teUt.

PM

l'b:Hlm.

Lil:l.e--l-iaben,

$;i.e DOCt1- Zirn-

ba:ban

zi:

n,ci:i.

b.E"

J'b;;ii

1~~Elt'

l1.!:md:lln 'vaS·atl- Cby!: llemtlen wascnen (bUg,elal.? . . geln) ? Bi1r!1ten 8-1{: bitte moi- 'byrutra;nzi :"\;)Ita'maoo!i!u ~~ ,sXI<rn:i p¢tia'~i antsu :1> 11.'00 1 ' nen Atlzu:g aus 1 Clostu'Ilul.i 1 v.,lkall It'! -.wlt bl,te WeckeIl S:i~ mich blH~ 'VB; tog sa IO.5. tre-z i~ Urn zl:b;;.p-u;:1' I' rrra 31eben U hr I 1ft OOfa .7 j Hat jemaoCi nach ',m!J h<lt j~;ma:i1tna ;~i:nhr ~.; e"l'l:tait cinevu?, g~;h'a;~l gettagt? 'Ist Post itix nrich gli'- tst post 1;)':1: ml;;:.~ ;A.m1 ~\W);va 0- scrusoare? koman t kommen r Machen 5k nur bitt!:: m.a~I1d .i'Q:t::f_bIt~ ~ '(9g ,s[-:rild t~te'P di.: !~Vij '1,EJ;tl'2-! die ReclmtLng ie-dig 1 nQ~-de pl-atii! Bestelleu Sir:: mir bitte ba'Jh:i.<lil1: u: ml:l' ~bl'l;'a~-rtm~1":i. d .fOg, un 'aena tal:l:S3 I
~I

~nte_¥hi.-mis-Pll.la.\;-l.tdl: ~ a_eest.e e-amM-i'f

_st6.lt)I K6J.tlle.n Sh;

mn dlese

komHll,

:ii: m1:t,

di:z~

G.AST8'EAl''TE _~~,
,_

ltfaj',,~ ~.-- t I!,if v:tef\ ,:S~L vUd taiile~a

)(

in. a:1if:opil:i.t~ ...
1Il'1: l'e~h:J.U_rallt

?

Gibt es- m. der Nabe - ..

gi'.pt

';;8

.In

ue:r

'ue;;:iiI,._

-

'tIltIb):d(!:t

'~xp!'<:.s

-

eiti Rest<t-u;i:tJ,nt

ae:ll, I'ei$'t{!'·!i;UL:

dn &:b.l1elJbnltet

"en 'Jn~lbyfe:

~ >l'!i.n . !l)i€
vl\e~"" :n.;:qll!;le:ll

--.."<Fjb~ J!,1Q,ijtlr't6re'l

'"

=~,

~ , - . "-:-::'.' ., .'iN.tr. '(j·!;l.§,aI!l;llU!'l'l;'

Bib,- ~{iiS~:I1
I ~:;

;f.l.IIW' -'\lD~r>1
"~eJ;I •

-

J

_

-c,

I

--T'
~

e'in. W~mgl.:l.:S

:;R~!;gt?' M~~t' V<e~~~jl;geu,
:KM~l'
eit):t:n $t:Il 'lJ.mj!p<'i~
m,I~H ~l~

1~~, .'iillt: mcq:'.EW:I!l·

~tjwil

1:«.

b.e.~tIol) ~u ~
(jjeri.~

pel li1J1~j]

Dati' -idi "-'fi;j;tt~n?

- em t-~~19<%~·
'Sie
~tivl1~;'"8\':1:11 etwas EE~i.g

\{r.~~l't1h'E.
ilUl

v~~11:§~~"
'Ii"';lj i'>'!g:l~_~-.~,,~ zi.i:nf

~dt~

:aTen. _U:~kw:,r~\t),:8;
dl'('~~a:yts
1~lb.Va:S

fI.~lVas~l'gj»'i>

diS

'.bltn-tlt ~

.&a:l7..'

,[,i5:~h be-

~7t,

~jili

V:a~

'~::;~ ',Irbed.,
t~,t

" '. '
:LOt; ,~

~~a~· ,nO-ai8tr_3;~

Ji.l'U(ci

,,¢Wo!t

~. "". ,)i".iiin. c'G,lt. ,slat ii !,Qltm Hb"ete.
,$en.')e§it~ '~~e.i] J

QSpJt:t!lT: t-

ti"st#'. 4ta!Il"

~~~'f6,g~ ~ ..

li\1: f i:i!ii. !l;'~n, e:;:"r~t fr!;l,!c Ne!:lIl;H~D Si"l ~b:iHe dll. 'n~ rm <!n. 2J; 'lUi';j @ tln~¢'r~m l'i!,'t:.li I"l~g., ,U!~z~:r"tlm :tTj -~1l),1iis, ar;~ , ~.k:tI: 4,;£:nt '!;<s"llQ,e AI~ ?~~b~~,~ iiind Pla,~'z;e aeii. _pl$t'iEilI frf!¢. Wel: be!ili"nt bJed vec..r h~'diiJlil. ID:ll f' I-I.~l':r Ober ~ her 'Of :11,,1' '!' I)i~ l&a\·l",. bit-tee! di:. "bI't,Q!-

r-;;.;:E~-*(~l

i;clz.t?

etw@. 61'"
8'll.rict1

,~'tv~s';~I~
',~t'l7as -fil:l
!Z9:S;,

ciwd

t,

'lrnrta,

ctne"Scll&ibe Zj'!t:tone Rcidlelt Sle emir 01tt.it... den E'J1dreJ'stn:;"~.e; -d-i>e Zuhn&tQcher - (J,t<,n]J.rotkorb,'·

'~nOl
di::

' J'iie.Jl0 ¥rl.'~~p",na
·Wti:l.fo ...

_

'tal!l'C<';Jil zi: IJjj::r tl>ll;f:J;J"bxm;

d€::1;'pfi"llll'f'tt:::'0#I

-

,de' ::n'bto:tk;,Tp.
\'a~ ·.ne;m'lti.zi

\Vasnebmw pie (w:in als VQ[Sl'e:is.e?
\V.a."l trfulten

~i!l~nd!t ~'q~nui

iil'"toa rle ):i~~h~ci.
~IlF€ ft'iatr[e,

~ d ~ :~perse karte
~ (ILl;'.

Uetrli\J.lkeJ;::ar.te

bitt,;,

41; .:g:;!~'(7!Jktlk,'ar{"'b,It'<l.

al,

"JpMz.:lK:;;o:t<\

Wullt.sch6tl Si~ Bier .Ode.T
W£ln? tI.abC:lil.~ieau.dJ. L'I.lkoholfl!"c.h~ G~~tIa]Jkt: r

wir]

'Ioir i"pa:e-z <1 r.' .. "(Nl~ 't:rlflkaJ:l Vi;1-? ''V''Yi'l.h:Ji z:i: hi:'!; o :il<l;( va~ll?

- Lvl::t}ulf,

1ch biil j:H~ng[i&; I~ b:fn 'i'Ltr{l~J~. Ji~;~, It,a1:e} .sete !~1l. bin Isdu:'} dU!LstJ,g. I? 'bIr~ ~!.:!:r! ,"irq~s!i;I~~ ",,,.- ,.~ .' n'!1tt".,Xltd--' oak 'l e Gibt il"S hier :~r~ehw~r.ille gl·:pt <>8!lii;-r !!to'll: ''VtQ:Uk9 " "" . ",,¥ei!);l~;t 'l{yf<l,] ~ ". !WId·] K.i'i:dlLtl, ? ''''. ~ at') • ,H. . .g1 ".... I 1 ce m:!i serv I ~1 .Ab wie'"it:) Uhr gibi es -'c.. '~'·'I·<i· 1 P "r - ":~b, ~ e r~ . ttill~clil:tm1 'IO'iI,l (J~) w.~nl<: S;pei$~!:.l ? 'varm a 'tpa:~:Z~'Ii.}: . .A;YeiUl. inu:uw mh.cli:I;uri "\I'ilh h;aQt.n unr ka.!lte. vi.r ':h~:li"Hi n~,:.r'krtil!tg r;.:;qi. Ii:.i.i~h",. 'J;r;y\iW;. ' 4.le;~i'~i !Hi1l.eatlu:i de H,a.bk;tt Sie. <tDcb Ditit- ha.;b~u zi; aWl:: ,dj~:i>::t~ kO!lt~ . l ±~gipl.~· bst.? Ce~mJ r-ecQhuu;u'l.C! :1' Wa.<l-{tl.n:I?Ieh:loo. S~.C":mir? yas ~m'p±¥~.-af!$-j~nri:ll'l '8,;1;'[,: C(f,l;l.j:a~aat deJr. .~ HabEt! Si~ selion be- 'ha: be't1 z;i, Jq:;a ])'~":rt~1f? . '. - . ~.'-~':' --, stelrt ? ?1~~adu:cett JIll. ):-adm Bdllgen, Si,~ 'bft,te 'lJ,acb 'b;rln9'P;t.l" bIt:<l ::1i'J;r ·em .~e-$:~(1~,,' . tog! ~en be'ttt:k. . l\'~a.i (r~ute.t1, '\l'~,l'og •.• ;B'.tm:SWJ., Sl:,e b't~e"li(i!)h, . 'pdnall 2:1:. 'b):tall.:1K., • ~. I;l fartnrie de su:pa ebwp- .guWep:tcll;et 'aeuan 'zUp~Utrr:\:;lil; _. 0, .faciurle :rntirLs;;] .eiaeu tl adL~p; 1~1Ic:r ,'~~e!l 't:e~",f

'lta 11,)<)11. ~d: <lO:x :j:lk"g~ ho~lha." gi~'!"'<:~J'\t,~·?, 'l~ Ul~th ::t-:2:;;' _~r'i':f:JJemd~:; t:.tID~:;l'h. h~r :."0 ,h<l.,b1l;d't.:,tf.d~

Ich

Weh:.lae?

vd\i'~"l.

mljc,hteetw;J;".t,

15;1'-

ri

AiJii

bine (;e,x,eclent), ,';::,:-.-

sf!

.fu~'l:tlli~

foarte

frisc.hendt:£ tririkltU, lktt abel, bjite tahi-e!1. Ist rUe B('dienu11~'(in Ist di: b~,'6i cPUnlln d~:t' 't.i;u tLUl 'Ibb-'!gt"Idot REld:inlll'l-g) iaba!:e:iJ? g11ften ? Hrer lIlt maE selu 'g,ltt ih:i :t lilt lu.all l'e;t g:\l·:t
(ausg;~iIceichnet) . (' s:.O$g:)b~~e.pl;;lt).'

.,.Ii

h'Y',jtyk Wlr Um wvehten wjeviel UJu
vj:~ m02~t<lIi.
11T

friihgltit

fry:flyc.
ghp1f
:;>",.

.- odii1~5
+s '0

ej.Ul3;tf

L.l7.>tfJi

. »»:

'naX:~tl

StU.ekGl1,

!.::;IB.

1: ru 'vi: Ld

sell.?:]]

'1tef;Jl

es FtR'l:l'stU'C:l'::l

wt'iAJifa

~in~ G;±lH~j

a(,J:1., ga,; 1;).",,'

Hubert

Sie. schon

frilh!!ti.lcl;t?

'fI.y:Jtyk? ~c- 'ha.bsn zi: Jon.: ~QTry;~ ytykt?

47

IA~ l1:r~$ •...
I)

~~

liIJi'.

-

oQ 'f~ GIl· '!E!.Pt¢~. IJ !ZeJI!~&~1(le,. 'cal;l~O wi n~i (we:I

!ceMsa.

.
,IjIelt1afea:

fClt m;~~
-¢.n~

t{~11 Jti~b.

U""OO

f.t,}cf~lio!lJ~ "-~

l.!lrr~
Tee
f ,.

,eli,le

., t ~Il.;ase:
_l'~~,

K:att~

I~
'~_;l

':mot"t~

:nI~.~;.

'Mi1&; "it~fl, ltM'ri ;t~~
fi~_

~jl.ss~ "11t~
t~~f-e ~,'klt9

1;.",.

1'a:~;;Ii'

lln~;Z1l1tt::I. Ii! _l'a ~tH.,jtlf~I $.e;~:):.~M~~'t .! gan$le ~bill'.InasJp$!:t. 'hy::rllrtl?a$,~~t.~ I ik~-:v;i;<tJ,:t
'r€ft~iIl' rl>;:a;vlEHli

einl;l elll

Gl~
.

Tniise Ke.kao-- 'aena
(st!U'kea)

:gil~:i# 'f:~It~' 'te:

l!(pte
adlI"

91-a'B (l)le,ilIe" ;kta,!te)MHch Bring-ell ~fe mit oittl;' ...
~~}J

aen gia,:;;; mIlo;-:
'bx_:IUl'lll

t'llae..,\~j 'kalt;al
zi} mL:l'"
''lJJX<l •• ,
I

Hiilti;t~=lStete :;enwar.";eIl KSyla!!: roten Ka1'iar' _ Uumm.er
OIbil!$.

r-v.ML~n

1iUm~n:
8~li ..V0iLi

_, z.-~ve;i wiE;icn;gekocl;it\;
~ un.t _- ,~a·vi~lttl
.l;h" ..

w.v.ae, 'v,wlJgOl'k;).Xt-a
'bUt<il:

ae~r

~'!in-S!ihe1l Sil' ·.nrcil Sll1lpe] Gebeil.Sie..mk bit'te ...
ei:Ile.·HiiJmerb6uill(SX! '1'!:l.tlce G.em:ii~ll.ppe. J.ch esse kern FleiSch, _ -

\ryhiOJ~ii ri";

ao.:'):

2\10"11'1 '.;0.

,- .. ~i R
-

ntlgj '.;;l.ecemllie.

prl1~ita

:~~gte B:r{\tChen
'If'oast '
oO;f:ilfl akes_

Butter

jJ,.l1e<kt<i 'im~,:tt;:;;.n to;£t
ko :nfle:ikB ..

~tl!3'a ,Il~ [I.r~l de .('ll!fim:-A_

MiIMl !l~~(l-n.
A [ll.llldc&'!,BIQ

'mIte 'tka-s~.n, a :h{)D£.~S8~}
I

_ t'Pax
- ~~ _ .~. l~ane ,m~nlrat
_ ~~-'Pt~jit.
A.'V~~ iIlliti.~,l\:ruri ...?
_. ,ep;::~e

IclJi 'ease gem Gernull:C. Was fiit ~thgeticht'e hahell S1e? 1)- 'ml';E~\:a :reh mfichte .. ChIao Fote1leu {blau gesot- f",'rEil<l'll t~n) '!::i!u'l
A_aJ acl

jge;b~n,z!: lllli~1" "hlt .. ".r aeU~ "by:u~:rbrn~;jl1, 'een:) Pg:;lmy:";t~ZI,lP~ 11; ~<l~' kaen. fIilreJ. 19 'es;;'(.Il1;1"l g~l;m;y'~Z_;;)~ vas fy.!: 'fIJga[I.~t~ Ilila;._ ben zid'
P

galz;,).-

:rt~C!l

. Atl TlIs't GI':;j.iL mas? cl e ,gdnz {d~s~ar~) {_
~q cltd; seir~: qr ~".'iI:I'ea 1llI.. U eo ••• ,_. Slla. de :rmete - 13it;FbtJ.adll -

. _~e pt"m~?

1M!

11'lat1 ruaso Wau

Wa,ti·d!l·~{-itili brfulge;l]? lcb m~chte-,friu Glas: . _. Obst;;;aft

eSse:l1 E_\i€; au M:ittll~? . Ha1:i~1l. Ste: schon Z[J IDU.a:g~ ('zu Ab-et).d} geg.es~";tll ? .

Vall

tn;k?
ha:h.w:

'9S·BI..ll

#: b9u~, 'I]1t!~

~ o.r~a;d:'t
,1');':1'(" dE

L:fut.nonu,ae
~lr=_gE',ti;:t;t~.t Tom nten:s-a.l~.• \i\TLwcheo .Sle ., _ f

,daft r~ I:l'tlil~n~ 19 'mfE'I<t;,· q.<;.tt tl~,1S •.•• 'o :pst] zafi: . . iiaw'L.)a, id;;\
Wl£;

zi: j.(,r;iJ' ilSu: 'rill t$ :k (w:u: '.f!,-=-b<llii:~) g..g%llor

~. 'a~.cip;"n=I'-i i"> . .I".-,-~~
_ ~'iit.
~~j

~mn.!~ .... _, ~--:- de prn;are

g~b.ac.k~nen W cis mro-lnierte"t K arpfen gebratwen Fl.sdi. l:Ia.b<l);l Sie . - . ? - Pih:gerkhte -v'ldsrihgerichi;t \Vir haben, a.1l.ch

:ga'ba:k;llHlD vsls !naci'l1i:rb;l'll'kar11hm ~a'bta:tl!m:9.D. 1IS· 'ha,:h;}n ,7j : .. - 'j:

""'Lx

'pnt.<;g:€lrI~t;:; 'na.~Jg~'rlli-t~

.

-

Dorif4 ." r
oe:hhu::i ju;m~
0mlet.i'i

tu~n,

to':tna~tnz,3f ..
"{-pi:gOllae~1ry':me"r
Ol'II1::1'I<:t

O'.ray,';;<;llZ'aft

~.§/

••

1$ m.Ochte ;,'
de Jeerne'

_ -

G~Hti.gel Wildbrell::.

t,

-

0 .&~tUIi3l
gg-.r:ri:e

GemUsebdlage:

'll!:a:l);;ln sox ... ga'BY;.g'Ql Jv-l1tbut. I.;, IIJ'lre,;;b' .. , 'aen <I g:;a'mY;~l:Jibncl,u:g,!
kaJ"t~f",Il?:vte:

Spmgdd6- .

'VynJ~D zl;. _-. ?

R ii:.hrei\!f OmE)1~tt:~

omlet!l.cu eiuperoi

Ome]~.tte 1II1.i:t Chiampignons' -. Oill~Utti;:- .ttl:!1; $.rowked

- plr.f;;I,{ 'i:ll! c.al'tofi - "'mil!, '!:i- de.(ltI;S,tt<Ol~t1, D~Jf~~'iva ~r:og' _..
-

Kartoffel pnree
G1il-ikew~! at.

's Ui.ka.ilzrull:t.

::'i'm~'l<:t
j:l!(S ;)l:t1~'1.J::.

mIt

I

fri,m}11U-

-pi~~\i -.

'I:m bL.~.ec eu {)&TWit

.

mIt

j

jI~n

gmutlt,e

Hr.llingeSIe mir bitte ". ;b:ebJ~u zinmlt Pljrt~ .... ein Badsteak nlitsklJ1'bi:fst.e:k ttl.It 'pCl:!1J Polllinesftj._les (Brat£Itt ('hra ;tlmrt::d'~lll) km'tt;lffciilll .!i:tl (Wiener) Schni·t- aen d :Il:<r 'SnIts/a I
I..

Eie:f

gfl\"Iy'lta, '~e~t

~1

t,..

~.J

BJr-.e;tha.h.nu:hen,L fi'(t,~· ~OO: ~~~ ~ : ." ~
~~Q.

tw.f. ,~~ :lilj(g

, .wa.~,)\

t:ti:~i4:t')1~l:. 1

tort

,cu f;r:hcto;

;Q:p$tl-it'~';~~
Jk;U:;_'X<:ilIII.

'~i!ii~t'-0J1!t~

-.- :Dt:tfl;:tk.t~ i;1;'iI",~et
.sQr1sW',asser ..

ptih~;..a,

,Etll;ltq_tk:B,rol;,.

bJJ>teJ aelf

.~p.~.~~
"'bifi.
'lt~

:Uiet, bitt", I Wh.:~,£tfr 'Weille
i~

Heil[e;n$lS!~sidil,Wtte: mit Obst'! :~ru h14.11!!s· (d11.l'l!kl~1 Si'e) , l:ruben

<lien '~~l~? "(41,hj'J;,~~'i>'
vas

ba'aJ!'tJ,~n,~tc:. "z~ ·t~,·l.nltcq;pst I·

U-mU:[iE

D;A:~I._
D.E S~n:l~JB

. RI~Il. G
WE,r..u:~~E1LS'FURE

15')sJt •
'~k&alJtt~.:b::l '< ., .

..' I?i :1':, 'b'l't!iJ! ~ "
b;m'z:i~
·fy:t

'.'lTaen,:a

~1;I~i~ .... ? Vi#: :I~: lI{Ii. 4ulee

:'a.liI:!.

Wr~ d .:;tida eu ..in
~r0~:t(}.

Bitt"i"ffihl': F1M.t:he Wftb.SclJ.flll'

Wei:a. J

r'

~ein! R6twein) ,! ' herben Wein !,liWenWehr
RheLllwein Sire ••.

.·it de )XI'no - .. ~ 'dl;:, Ho,",di!a:1U:
~.''\lili
SP,QIDQ3

'tin.~:e Iill1

... ~Jl~I1·{~ci,tv.J;l'~n)! vY:IlJati zi: ... ? 'f1,(tt \-. ~ttvae:1l b 1_ :lit :~;e'll >i'tt;eil,
n .:

')J,~t'<i ";i:,~i;fa!fj~~f~<VJI!~*"

l?it'tweil1 BQlrd.ea:Il'ltWeh~
B\i:b:tLtmwein

'ra~dva= .
'P;)d.'l';1im

~.~.

'bDrdo :v~en
J$obitvaeJ]

l1'&i.~,ti

Ji:;;t .;$11:
hi
"",Q

- rkruor =e 'l::0hl~le

-

-§_aU1p.iltL~il

'tll

nUl-

"Oill

,A~ I:ij:al: . dati .: ,.0' ttiieeasdi

pahm~

Dart tela Il:IUtt-1l noeh eln;sClieu,itllll r '

, Kt:g:tta:k

·dl:i.~p~'r,;:~er Lik!St \

H'k0:t 'k;::.~e.k,: dilrl" If;
10;
I

fa,tp;'.I:?m:lj <lr
·j.:u<1li aenkg,KiUl?'

$ii-ini ~cllillib a ~'i .~;;;'Ol1llen. ,Bi!;: 'Y!~~;'rog .•.. ? hltt!.! ...• ? in Mark, ~ :~ai~Ci .. ~i1ingff. - Se,laweiio:cr - f!f,¥.:tct e]'\(~'tieni wech5celll

luaJilif~"Ji) ?

e~te ,~W;!;fWd{)l:,\ru-

Ii; H~(E)-'tB t,~uT Ieh ml1clit.E: .!:lU lnl)uk, B~. GiM ~:seine Wecbse1gi;:pt~5 'a¥D~ '.v~~~t~ ftu:t~ In de.:r :~~i;:a.t ~fttB:e .iu '(let Njhe '] Ieh mi)'i;:hte Oel'd eiu- :!:¢' "]1:i'[Jt,;t~ '~~it r ~~b~ . vdc<j a 14-1. wechseln, Wie i'!jt cilet KUJi'$ H'ir vi; 1st de::!"kUm f'l,r '~blar (mark) I: ", Dollar (Mark)? ruir
k(~;il;fl

hltOl-,,' Sdl:EtUtlg In mark, 'Jva,etS<31," !~ail.ken.

? 'flUn
,

:d': mj1.r'

"

s~li:J,

'~1'3,Uk:;:flr .,,1i'~~.

.

'I1:i*
.,.

Glf;i;;.... (dte)

C.e. endp.~a dl':sert f s U()rlt,i ...
'fuW!'\jaHi,

:carea' pa;fea flluu.
l
.(:cu:

'

[cii IDOcht~ilOCh ... ~dnen. ,·rti:rkische.1]

~ elne,Il·Mnk,ka. Wa;s 'clad

tlsch'~e.r11ef.~!;i. ? WiLmschen S~:e •.• ~.

iCh ~ii! Na.ch·

ae:uan . "'tyrkIJ:;,'I:!; 'aen~n rn6k:a" v c1:l,I~ I!f al~ ,n:i1>t:;~

'mi:e~ia n.:>;!!:

., Jliu

~~j{P§;i::,t

0

as

tI] z<lr'vi::r;)n'(i,

fri~ta.) -, 111,gM'!m-t.u di2. vanllie .- Ill,gllet<tti3. de eiocolatii -

- . Els

V,g_uilleeis S.c.holwi a;:de.'j:is

'Imni' S-&hue}

'vynf~Il'zE •.. ? aes (mIt z,uc:na! "a.'tlUj:;;!Ii?'~S '

Cj!e·t;~til.tor:ie. ~ .We'a s~.d~p'u!l (dille)
j:;!tQ"

~1jl.we4i

~e'!~*f:sa. sehimb
~tli"
_~'l.ii t9g
',~,

'lhfu~i'

bam

~.

primesc penti·u

Wievj:el .,' bekomrue iell iii! ... ? Ist G.eld fiB: tnich ein-

'\'1:£1:1 ...
I\;
[iJt

l);;)';k;;nml

fy,.T . , . l gclt fY'.r mI9

,~en-

I1D.

:}i ceva

f6ka'ia :d~laes

·""",in~neJatft [lecaiea
~'0
=e,

et~llJ:a

-pifelli tort

de·casta,ru\:'

l'iQmpc;f!; (aso.rt;at~

;\,LQJdr"l'ld~ 'nl ..k<llaes cintj Ct:eni l~~i:Vl ~:r.ejJl K a!ltill!l.[i.'!i~~r-l!lw. ka',s-ta.:.1l.1<}ttkrean. IgelIl:ischtlfs', K(Jm~ (K;:J'm1ftas) k~m'p~'t

pott

'rtlt1;~

b«'<l

gugihlJilnr gegaugen'? v:dI,;<l~ h;,:.'h;a:k:? Welcher Betn.g? Ich mochte eine;n Rei- I~ '!;rnCl:'~tG "aenan "!rae:l,.;;!I&1 aenl0) Zc:;)iI:j:. seseheck ehd0$Ei1. Ieb. uj1'lcli t<' 'Geld !Jepd~ rQ 'i1ic.,.~t~ g~r~ deplllniererr (beh~bo;:,l).' 'ni.:r(}n (b~'he;;b~pl. Geben Sie t'llir bitte 'ge;b'81:l :d.,: m:il:r 'bIh, aox •~lyas 'l!;,hi{~lll:euch etwas Klehi,geld . gdt; R:ann ich Geld iiber- kan t~ g ,·It y:',b"r::V'a;e7.G:i1 ? v;'elsen ? \Velrihe..<;'sind die De- V~kB$ :rJ:D,t di~ (1e'vi;~ i.~l)'~;ftIU1"UU .. fl ?, ~, '1iS,e.t1 bestimman geu ? Habert Sie em B-un!;:'" 'b:a:h<lu . ?;~; ~trl 'b~6k:: &'Ti1,tO ? . kontQ?

51

ts:t\ elite.;, SenQ.;1ltll!!l< 1~, ~t .'.Mllj.-:l .',~d't,T'li,l, .~~ 'tUi9b catJgi:kl?1rrru~lJ)" .nillf ':IllitJ6;;1k;r,Ill..'llftT

~"lm~.,

12n:ni 'a.jW1t, ,lae:er mn;1' :w'ie' ..k...;lJDl!lo:!: !lcl:i z:wn ~ , :' '0~~a;t t)iki~.' :p{l~~ .l3Jij.!).fi{!l;ett Po;stWIl:t" .. tI.Hte ~ . , ""a_ t~gf lace i:.tr:1i:e~tlll BlS~,:mn f.st ,liltS Po'\j't· 'btilV-an. Is'b ~~p~rtamt gr;:tiifl:def ~ f!S&iS dffi~ru! p~·ami. ~;~lrOObL~'t:'?·· ,

,9!ici\lito:~~bl fliP~p;lell"!{?
~t~ ~.

]lil."tli"

1Pb~ ~ in de:t ~:®~ e.J$L PQ~tartit-?

li;;!ii. ;rnirlcllte:~·Wto:ge.:.· fi: -Ul:ro.~t",· 'la~J1 .. "lk!l:l.l'~;l~ptlkn ~m\lelde~', '. ,"f~/1~'!51·'~i;~)~;I1I..-..vic .faage ,wub·ic~ w~t:~l'l: ."hl:tJ'1J m,U:l 'I'h I;,!tar~,

tclY'

.

P~~
.

·:tq~l:dijJ'1
VI!il:fI

,-fl,

~.

~~~-iit
~(loo..'!;t:fi

de

tog

tel~

un

~pedlel'. ellirte pos-

'~~

l}v1:on) '" •

-_-'~{!~§~s~~~

wI«'I'

.

iI'.a~p~Jii:,~ pl!tJt)"
-V:1'I!'t8.1;1:

iii

1~legr~.1ll.lr;

I~ll.
0

"

wirtH Verbillden Sie oiicJa. f<=~'b~d::J<J] :ii: ,hil~' hitte ]~Ilii Mummer. , . "b1{."mIt 'ntTP,:i;~"r·.'.' ~~~~~1' t~ c-ab'iu(j; .t,ele~ Genf-..nSie biL-te'-_lll die 'g.c:.an zd !~ltf! :r~ :(1]: 'l1~l~foni,eUe r tde'fo:;IliGs~1al il'Qmca,. va r0g 1 \VClt: J?Ikht dort? ~ va.:t lprI>g~ d;jrt? . 'Q!'i, Cllle" Vi'itMs.c ? JS~''E~:~ti;1~fioo' public Gibt es h.krr emen ~1"iiuz-gilpt &S 111:r ',a.~:lD f e('ns]>.rel:"hct ? 'm yutllLel1'l:J Pi'1i:9~I:'~ ,-p-l-iaici ? '1'<1.1':- 'zre>it<l 1;,;a,eu ·td:e.~ :- itg'l:i5;i~::mi dn!-i c carte Ko:n-u:!:e ,Weill ~,I"_:~ §;~~_,.. ,~ fc;rnb",ch p6ko)nllJc::n i '1,0:nblll;i ha,\k<iID.3111 11' d'e tell.'St()11? Icli wart", 'au_[ Ilue1l I\; (\T:iI;t~ ·.",of ~l;r'~n :na:~i. .a':eie't9 rHt tic .lui:

htscli'f~ v'criJil'le' :~jhirig' 'he.rl1:e.'l,t,i?I!'t
t¢t1',

d'U::!] 'hff~!';!j:a,!,tdt,. .vut $ .

tau,

pI~· ·Bilr~:r'b:tIL-

ein1'el.eg:t.amm (mit bezahleer Ritc;bnt'll'O;t)
0 •

"~~~R~ s~ti!li

te1¢Ioreg;

:lR. ,e»pe.diez !!I¢J::i~5tt". , •

'M . dod

~ ri~l1!iaIld:~1a. - 00. v~1oare decla:ratiL
dQu?,

-t;Xl,lr¢.:S,

Ich mCiclJ.te eLlli'-l'I Brief anL~b~, - aJa ...,ml&~l.Jclllltg ~ ~Is Eingdlimibeil
"

aen tele"g.c,am (mIt bi'.il'tsa :1:t1ll:r 'zykcli ut1I:;)l:t) IIj; '1lJt~~"~~ '8.Il!U"ll
bd:f '1li)£ge~b,itt:J.

vs

Attruf,

'anru.E,

als

dtl "..• jCaJ:c 'e~t~ t'FIillu;.l pen. ·trn .... Ctteosta;

tim.bre: Ich lIlo'cluu <lwei Brief.1'IlArk:e:n :ill:,.,

'Wex:tstma~,.. . '"

"!:!its ats tie I~

?

Im 'want - ins A~t..'!l.w:d Ins 'aoslant Ge -W~41·ta~¢ poate :lU \~'ie schwt!-j:'uad der ,,-:1, Jve:I dL~i de.'iE. 'bnd" '. . Bnd l;<1af>paket) ,a.ig~ '~iri50area (pa(das !?B. ke .t) zaen ? sein r ch~tnl) ? v/o 1st, , , ? Unele este .... ~ YO. 1st , •. t :Se<rv kinl "IIe colet e der P~k~tscli.alter da.r pa:'k.e :tJaJt~I g;bj9~iu pentru ~optder S'q'ha!teJ; ffu de.r • 311t-at £Y)I R<lstte~taxrt pos;tlagemde Se-n12.:gQ'rnda '1imd,t;rjj~~ dnageu,

~mp:lil:., , f - ill ?-r~ .... 'ill. sultiniit.ate

(l

s~!.~ar!!

Wek1i~i! siQd die Gebuhn:.ll. fiir ... , ? Was k(jst~t tliil~m~ £101 die.r 'Brief ,. ,?
~ Im Inl&tl\d

'acl7JCilJ.dU\ll 'ae.l1i.raebllD rve:rt~ndlJ.{J 'In.~t9 tsv~ bdff. ltHJ,dr()n 'I:stl:, : .' 'vd'~<lcs zl:nt ,m:' ga:lby;.~ r::m fY: r• ..? . vas 'b!i:t;a:t aen',alon..
!&:r.'IT

Br~ealii I(A~i -~\i.ili.alc[l,J 11 ~IQ.I'

Rilfell SJe urich bitte all. WM ko,sctet elas Telehm· gt::sprnc:l)'? gxe~ t Falsch verbm1ueu !

'rll,:falJ :d: :rliIo;"1bI:t'Gt(jli
vas "kJ'S~Laa"S t~~e'(o:llLfaU 'tdbUnil::;rn

gB!prt:li 2

1

halo!

Fll.ISEUR ~ Konnen Sie mir .eineu 'k·renoIl. zi: tni:t 'asmeh ',si.t-mi recomaulin':zi: rzalo.n anp 'fe"Frisietsa.t'B.IJ. empfeh.' '~ Stilotl decosten ~ leu.? 1iiI:a ?' 10;. 1l1(~1}tQ,m~enna:l\~.; me-in, Al'-';Jje~ s1l.ml t:u:11{1. , , Ich lllOcbte, !n,iled;m 'l:t;!s:3'Ii. Sc1BJi!dl':tl Haar., ,
I

bri;{

:.,? ' ,",

,....

r

'E,tv;a~ 'k}'irts~r - etwasl,;urzer kUrt" - 'lntrz - «smm. S.ic %D.ichbirte ] hl'zi,ygn ~i.lI1I~ 'blta ! ,1;!n. t,acr-f'il t, '!'~ r:og I Flis~~ren Ieh mQc.b.temein Baa. I\" 'J1nL-elttE l'.Ua:~ri, b if ¥.l:~~P· 5"a-.uri vop:;;:esc 'f",)"'"b~ll ('tIC) :naIl.} 'lafarbeo (ton'eill) las(1;i:il1UP'(nlez)'pi1 rul,

i~$sen

'cIli!;vq mal

s.'ew:t

sOJ;j.

hlp.fild

"~k"Jen: ' . :~i~'~:
~ b,~.!'i'~9:'_
~ lie1i i:!lQ~tl'
tv;iftilltljj

~($i¢li

JFfiJ'}i~k4n~n-

-<ijl~lrcl~w>s

G19~4,.~(!,;e

-

..j1s,M'trleitlil

~ ~!MI'~~
--~,.ca.i~1l
,,>

-

tHoni! i.ll:~Ji,s

~ '¥:~~£?,jri~,
.:...-..seln~':9ilZ'l,
1I!-~haJ';:l~l

~ d:il~lk611~loili1

~ ,Il,'!i!gh.
~iitfJn?:

-

Tol1u:tO;z{aJl

q~ili o¢ol.1fura

e(t 'Woillillil ·BI~ Qllle~tiro~!g.;J;i~e~·. fiib!$f.ilj, sau.icu ~~~i'l! FJ'fu,u1" oder erne

f.. ,~:.i:ts ~ gt;otha' g,Q~ni
'v;,)lm-lzi:

~' s:ta:''J:J.t!ca, \i~~};~~~,

-t;t 'ikU:JI]~'e';tJl,~llt

(l;U ,c~re

.{in dre:;t[J~

•. ~

.jii-~tU1g~·i1 ,

~')ajitj-fL ~. ~

\.alill<l

-vi

Yi6 lJ~g~s~,.~ita;MP (~a 't'lll)rl:ti ...
-

m;¥1

!t'og. hJ;i~,tl bigudil1l.ri (wi(CiJ.

1:I;1i~IlIji t.ap'aU) patut
p tthw,$:::ij .

-" Ne1.1l:ne:a·'S±e !JUte g;r:QJJe; :(k;leii:1e)'\:V[cket m~t0 (.ni,e:p.i,) toup:!c.

P0J1y1

~ padtcl~h;cil:i ._ III m1fcllJIl1"TI: V:,a 'ro;;g'. ~5.ml f1i!:U,-.111i) i.'P.ar~'Ct1i!l't-iltl ullgbi:tie,

~. $J- i~a.sc~ :!tii;:;nlmtetl,

f~al

I WiitlsclJ.en

.... en

'a~nnn, 1;)11:1. 1 'ne :;n\l~ t{';' "btL:;. '£!o:~'S;;l ('kl!,\1;ll1~', 1~1:ltgt , "'. ". blt.a (n:.l"t:)"t"11, pi:ra~l .. 1
"

irae", '. ~f~'i'zu ~ '[ ,'. ,'. '" '.

.'f'~-

.: 'hrl~<!'llt\i::!~~
~ ~~~t;iy

'.o,".~g~[

Brt~ '1J:li{,te",e ? ----, ",

"1,"' . 'k~lif~ :r!;l 14~l QJ.m1il Seh~i.td. {tt'a.eh 'o:~~ h;-iit'~1., (attl:,:;& .ft:N._k;vl.';:ds).. _ riir:1: w ruts.} .. lli.tt' Sfhd.t}ol i~lIf i1)lt 'Sad::;,.l taot d~l:P der f!;:ch:tei~'-S;'l(e,:\nt 'r~l.<1;tib - ~~aetic! .:~Q'1" < de::!;' ''U!j#.'*U ~~a~:t'~l d~i' l+n!m!j S~it.e) N\:1(msdwll 8i.e auoh , . . ? 'V'VllJ,Qn-;d~ flo:;!;·, •. 1 . ot",&'i btijHlI"ti m,:, ~ J~-i:W'l1''i. Joltillll.tdllle :a~n~n. .' 'AA;:i:fE'S'tIg~,: ' -~Jl~~~~~;rf~stfger. H va" illt! r,,' f\i"\l:~IIi y ,\w;'as hi II iC!J,,-1l{'h ul t"j'i;" ?

\;f!~:l~~~ Ste1

Ko.lilliea

\;\f.a!!~t:!r

OcliE:T

J~rvh{rh~a:F ,~"Q.~!r r,qi-' Z.i~IWa.~~l'l

,

:SIc ••. 7

12L'\KJ\1JF

'a,enkant

. cine Gem~t];ma.!lSage .eine ~sid~tSJl:1!aske

Schne,:!.den Sie die Nagd
bUte etwas
(u.:idll.)

P~Qjki.ire Th!l"&J:l j1liiU-~

pedi'l:;y;,r;;!l'
1Jli111j

'.aen",gi)~zI~:teLW1,'l(li;.;}

'''',1UJ,":11. :ti; ••• f ae.n .. I:?~!ir\'tll=::r"'~<l '
'ky.:r;~

La

~."i:oJ:1'1 ~e d.esdlirJ . "(hll;:hi,(]) J:tl.aga{{.inc.\e?

C!:l ¢~I(;iBr:e?

kHrzer. Wiinsw!':ll geLl,wl>:i

Sie

I~;ndl

Kf(-

, pa~-tei

~ '_

ffi·~ Glescllis al1:i D.~.'~h~~ufQ;: a6

\Vek:he .F:arbe?' pa~t€.11 farb!':11
~ hW:Lr(J.5~

"fnaedall ~i: (li; 'n<tg:,t11 '!~n;j 1'5':1:"'3:$ (ktitY 'l')'rt~:;or. -""'111<1[1 ?oi.: !1PJr "U'L:.g-e! .• IRk? '
'vd\r~ 'Ma:rb'Q? pUll'h:lliliJnll1

Uind'e
I 'I. ~ -

l'Jia:t. .. ?

~ste.eel
. '.

l.1:I!<I-:Lt'lPW.

l'Il{tt,:3.d.n
:i)jlJIg:a~in

unlversal allruentar este
o' ••

~",.u (tt:- Kanf1.l:1dl'S

'gro~SQ 1k.;3t'!fua,os'

Lebensmittelge~eh~Ht
Weldll~'Il!l

'le ~1);alJ;;mIt~lg:afdt In. 'vd~,,,,m 1St .. " i'
('11: '
I

I;.ft-

l;e

ahij

? Ln

Stockwerk
.

!b·k'V·.e:rk

Ist , .. 7 ~. c!;~'911ul de ~on£ectj_j 'hn::r-, '1; I't-'Q. [ tiiih.m.g:

v, 'vii tog.,

~ willE Bitt~ .<.1ilr>h eitlen Haar-

h,,"'Lrp:za vaes

111e KonfektiD!lsab(li~ ~-'\_ b teB.1Ui g fii.r

'41
V4'

1)'1)1 tuns,
'Vt~~

v& riilg!
3i1 cili'l .

~bil?Te!5c.·
to'':ig

nar-

Rasier~n hiUe J
I

na~l'~ehu~me-lt, ~iU;e 1

i'e-stl-hrer 1

'bIta

Eestig~r I'

Uail:

"aenan
"Lllta 1

ll!3J':rJ!Htt=d':all,

i,ai~;rf.1Il1 . d:cartkQle rl,~sp.ort ,!"l¢!:,mni ftc j1warii
n,i~JiUl

di;ll;;p·'meIlTU

k:.iIrlslrl.sio;.l:isnp.t~e~ IUn
Fr':r !parl-+

Sportartlkd
di".e -S-picl.wnr.ell<lh-

Il!rti~ko! di ~ ,[pi :1'Va::i\3n-S.pt;;i.e"
lUg d i: ap.'h.elU!l ~y:r:lH!o~. halt.sv[t' liil1i . IlL :,jp'LaelU!i £y :~L;::l;'~t i: 1Y1).:r~ll dL tl.l:vll.;.r~tla_pt:adU~
h'~r;;lll ;:.i:. ,]I l~ 'mcer;:to... k:aqip;i:". 'ge:b~nl';i.: m.irr 'bUi1 .,. 't,~neO;)Il z.i; ~,t, 1Ili;r t::i
.

'ra'zi.ran,
ha.t

deti prea scurt:
-

sa nu matUl:1-." .~

Qev ..---,

a ~ll1rnSotttit ~~'a. rezl
spal[lt,

Bitffi schneidett Si~ rla~ "bIts:

mw~s

Matir J::U.clIt

'~i un

'Va rog r Aliuh

k1lrZ:<,.r. bitk! 'd" nis
Kopfw.a.scheu> Sic
q:llCll,

?ell" J,::.lJIZ·,

'Jti.aed~n ~i::d;m:$l .nI¢.:t 1;s~).} k.Ql!'h~,
'kYri:.~<:ft,

~le,I1N1Ul'.,j

de

"thea!!'"

te.ihlllg die AhteilLUnH Un. ushalt ~'i~'[lIJr.-D
die Abtcl.'lu1J;g

W.r
(n.r

l'<!iOlirul de kxtiI(:

-, !ift.~:l

pitteJ

aox

'kc,p.fvv.Jp.[]" 'blta,_:!'
,zi; [lOX 't~el':t,~

WflDschell

einc M:nss.'l.ge?

'Vy;U!;)J'J.

:Elifto;nuj dci:n_dHta.1iITwte ~'!\·~1_.., ? i~~f\rie:a .<iii. (:11111 p~" ..

-

lila,' sa:::p::i ?

'£@:~':'mi, va

rog

4'iii.Xta~i~mi. rag d

,.,

r: !1.bIell ~ ie Ic h mochte ,. kaufen Cl':bt"TI. B'i~'rs ir hi He t . Zdgen :.lie m ir r.!1:t~ .

Texttlwnreu die SCULlhW~H~;Il.· abteihn'!,::

,~.,r:p~h'

~~.awo~~ fl;t.e~!
-¥,~,.ii:w.d:firm
ge¥,~?'

l ell

,w:~tu:efl,

!5.l?- IlL l.clJ

bclmAlIc$-

~ -- "

:r~. li~. ~,~~

jj·rtiW~ 'aG ~~

-<t.

-DaB: ~'<:~firtl:Sl.ttwmetwtiis· d~;l ~

as't.a 'f: £b:t,; !.):"ulre, d.[l;s, 'istan~, ·p;re<a. UlJ1.It:: D<l# 1st :tuir ·.Z"d teuei'. ptt~ J.st' ,n# ;1:" ~l'l; Jt~IJ~~'a:1it ~0<ree' a,v:e:(,i' I'@,'u ~S\i Yfcllal&'t bai,eD. .:::lie -till~<;Slt ~haillQ!l rl: ~t\t;~ i:~£~~' , . ¢t~~;J.s 'p~:SiWert~~s. va,~ ,I Jjlt@.~"'±~~~~,~. 'Pdf ~'l:.''@:cm.mom,a:rf.iI KSilm lr;h dies<l' '\I'ate k~l;1 Irv 1[j;i;z~ J'ra;'~a "ati:e;El~~ r ,_ mtd:a;.Il:')e~t'e.n ? . ., ,t ". .,' "Ull'Ltao;Ri'n.~ 'efttti~lll/,l;iE! ·sa. pHitest:~' Wa;$:'(WfeVicl) licitt iclil: ,,'.a:;. ,( vi·:if.1:~l) "hs::b9 JI.~ Z1l..' zqhlenr tsu: ''til.!! :l;;ill,r . . ~ .t;Qstij:. iJ!c~ast~? Was .i:Hrsh,t das ? vas -, k"Eito;i;~, '.das? 'lD'! W?gi:l:::-l n C 1\ Oibt es d\!ltNali,e einen gi :_PJ: ~ IJ] i1E:i~ ''Q;<;Z~ jtu:tQs~fre 'hI .aproSclI)1':ith~lhctJullg~'IaeJ1;ru. ·:za1fi-st'b~di!.P:i~:~? . ,1IU;lfi!.11' ? nUlls!", cW'3l1t'
. . Q,o~

$.~rn-t-· . .

~aen'1" ,"~ ~:da:,~~';1j;!~ -~'t: . '·lal/. i

V$'lt'!J;I,. ~1:'1Jit Ilru>< i~t:.¢:JS

=- ~Qn~l~,mJl"~*!;,

~r*

.

- ,pJ1?W

..... in!J:~tP:! - ~!r~mit~. , 'Un ~;*itOli~li;l, ,~.llJlie" v

}\$ o;(1iea

rn

~ 'l!11PJ'l - IlIit
-=-"

.: Iapt~
j~1[rt

s~· ljil:tJ:ll~llr •..
['wi

lell mCI!;::hte... J;;:anf"n, 12 '1Ure",t.~... lllI!r;: Milch 'pufv~tmn!l ~tllv'enwilcll
Butte[ oUta!:
f ,.~ .•

;~ae!.f;:lp,.

~ 'bihl1.5..
-~o~vDl

~ ,c:a~c,~ .. ,\,ll;l de "(lei fi'i.'Wa

-Quark
-

Kase Rartk~%:

J~gtmrt

lO:5~';

-+.

YA:v;c;1i:. .,' ?~
.~ ,liue

~11lmtfuil.

&:bJI;l g"oiline saute Sahne,

'1::.';z.a' ,'hoctk.,,:z<l;I kvark 'Jla ;,~~a;;n~ 'zaoTa ·~a:l.le·.

- iPWt~e tl~~~

- clJtle- ".

-" Pillle alb1J..

Ha.bet!. :Sie. .. ? , BrQt $L-11 warsb rot

ll~ !b~13
b:LVl.t

..,j: ..•

{

~ '6r~~
D;l~i"m;i. v;~rog, O["'!'!i{4(,.1~o\tg de;. .. .,.' " •. '."•.
, lilil

,Brl5tc.h~ (8~ttimei.u)
Hornehen

Wefebult

'Jvartsbl('o;t '~aeSbIO:l:
"limty;;l:l:!lke:k\~ (':?;wUl;;lI;li),

P~Wtfie

mst~
s:

Reb

(l\:ip'ff;I)

'b.r:ct]~~1:l

'('k;I,pf~lj

'IHI ruagazin de. . pesqftjj,e lli 1):pmp l&;e?

A, vr:etl> ...
-

m~; e d
i~~

p(o~!ite

eonserve de pe~tc sJlri:le.le 1D ulei

1.12 ,.

<:[111&1:

gKl~
l;11l!Ii':~Oa:UO;:

Ol'€'z

- tmt~
\(:11 'joqg .••
'{j

-

spa€lhete
().tii~. etla

~ !tJj,gj de

cik-tti.:niii de

G~beu Sil:WIT bate ein lie:b.m. :d: 00:1: 'hn~ (halb'2S) Pfund, .• ,a.e:n ('hnlha.O\J pfHu~ .. JJJehI 'u;ie:l ZL1cker 't;sUk~r lleis w,es G.rief.l gri:s lItu.kkan~oi muka'roml Spagh'ett;:i ~pE!'g'di Nudeln lin :d:;lln Haferfloeken., 'I:J a: f"Jtfl.ilrOiliiL lrl1 lnOc.hte.,,, 19 ':Ifljl':.;;t<l...·. ein DLlb;,lZI1d E)er aen 'dUt:sont 'acar
I

.Ay!ep' .. ~r '-- _t.rL~
-

.....1ere de !I'[and:nriR - jete negrc;. ,..._ptistd'ivi -, onp

- '-matm:m;r1
"30t:ttn C,IO)(j

_'~n - 1ig~l:ttgi -..hefrn;g;J Santp
o

nfbt es til {le-I' NiiJt!'! eiue I?ischhanillullg? lch 1l15dlte .. , Fi~JJjUet Fis.ehko;u..~"rre 11 01~aIdh.1Cl1 Kaviar roten [{'fL viar ~dJ;Wat1.~11 Ka vi a r. Haben Sic,. _. ~ Ferellcn Karpfe:n Krebse Makrelen ~'d8 Dorsch Thunfisch Herlnge SaYt;herillge

gi:p1;

ss In d:e:r '.n,£:'f.l', ·HJhaudiU~.l'· I.::: 'U1:~:e<;.t;;!. . • 'ilJtl.J.e: 'fIJkJn~.ayall ,~ :lZll.rili -aou
"aifo.":fi;;l
!

ka:vj:3"·~'I
I~ ...

'n:d;)l1 'kg:vli;!.;J'
-

'Jvarts;3~ . ~tw"1$.;1'.
'hp.:b au: z.i: ....
~

b'rdal1 'km:pfan 'kre.pse ma'krc j;;lil

vds

dar 1 'tu:nfIJ
lJ;e;rIl.W

'zaltshe ;:rIna

57

_.I

j');![~"ll:

, 'm&Ui:[),f
~h~iStll~ I1lln \\'ul$j.
~\"i1,ru.!l' 11M,

-i;!!~1t

-- _'mct1OO,!'Il~
~-lliilJ:lane z: I~~'.·-- gJi'~l'l,e~1: ~
(I

~" Zit:rQ.lo<)11 -~ Atl;.?"i;Ll,\~
~~g-~TL

-B~~i~'''1;1
Eq~:q~0lJllrstlU

:;!:tQft1~

1Ig;i~Q,;u.Bn.

ttA:rll'a;llan ~ . -,: ~ ~.-'~:~
\

'i:;i'a:itall1

.

'll1fiil1;n;j?alwl;l :g~tI,

~fHie"J -

c_&':'ne 'ii~pote '_ :&..Iia:e i:iie b.ata:l - -c;;q,me p!!!Iltrl!l .su pa, ,:l:veti" ' , ~ 'r'
<."or .,' ,

.~-"-=::: :;t:i :
~tr:~:te
tiulchi
-$1~ln~i!i

~aTllie

il~ J;g

de' •. , klJ; I:Il:Dl,iht",d:i;i PtUTld., . , F.h$t·1J
R!lld ll'}lst_h,

ij:;vl:j

I"
"..

~J:~n
~,ell

Qb,t

!~i'W1:'>.'<:1_'

- 1!cniih;);~
-;~pcnlilc-

L1;i1~,~~~

Pfl}~ ..

~ ihicl.. ::;Q,~ii:nu. 'If?:~ f,p:~c d.
!l).uci· de:-I;;$'Cl'is'. ~v,!a'tL, ,7

f;!;;a;IJ,'rUdo.;'ItP
Sbhweln~t11,r!_s{C±! FtamtnclDeis.e.ll Si1pperUl.d~

•Jyae1JQU~eJ
, batnaIHt'!.it]
I
L ' '.

, ~InllJaeJ .killpi ta~J _

fuI'

~ iC;;rWe to~;a.f~'

cO!tfse£,,"e d_1'(' earrrc

H'<tben

Sie- .. , , l

ztrt' ~flrtnat;J,
•.
.

_- -eJ;n.hido _~~~_o - mere _, ~a-e

1411~n3-S '·L,'\Je.g,n~ uysa, - N.trSSl;. Gfll.!,e'!;i; ~it': mi, !~iHc .~ge:.b;;-.!l z-i, mH;r -bIb" l tsvtn:kg,kO,snys,":; ~\",ei K,Q:ttQ;snUs's~. 'il'a:l!~11 ZI:, •-, l '. ; :<ihtm Sle- .. ? '
P..x:dIHlRijt'1

He-,'W1niiss(' Apl'cil Blrr,uoll
l~fJ:lrum,e13 L\ pri.kGseri t"li!::;kh~

'",.;rtil.y8.:;l 'ha :'1;altly,<;-"I

, ,q'lial

, ~1inj<ln

~1~

1Ii:iI'&...Ij

~.~

...... .11 ••

,;,.

".
0._ .... ~

F't?1ScITkQil~en'
(~_ha['.kt~_,s

0;)'1.

t,I:;/Je:r,
-

K,ote.tettetT

,(hv~J~11.urvan gi3.'li.a:ktas>

- J?:~trn~
"'-- carse, - 'gir~

'r;.t"lapm3lil
~Lpri'kQ-:'z;-;;):u

---. -

JlU1;'.I;"S101

-:,r ~ _ • ",.

k~,t:d•l-et:Oil
i

~it:t~

A~1ti~"
l1.tltudi
ttlec'z!!l\ui -SW.~.!ll

P·to:JllSl~e*·i
....r-

Nieten SPeck
.Bratwursi $iilz;c'

ii;o:b.~):-

.

.Kuscheu
Hl1dbetreu Himhff.reD Oui'ttl'lll

'pf[rtls;,:, i~*Ji;ii

Jpd{

"Jii :.",n

- .gutL:U
'~1tI Vliea
;;":';"

~ 1ru.eur(l
- strugu:ri - -i~ttiiHde
•.•

,¢]l,~1Iill

'e :rlbe :~I3:r1
, b,l..J.!lbe.:(·QlJ

"bra:tv-Urst
'zyltslOl fd

Pett
!J.utsr.'ill;U1 t oruatw,
lje,b:e:fwlt:i:;;t

'aoifult
7..,a'i-!l,:.ltij

py,U: ·de Heal
clm1fdi(lFl ~Jll!:q.g {:trattfj,l

IJirtu'gtd'le1J Ige:kbi'.hten
kell

'le:baivthst
I S.:-J'Hl-

- ditp~6i. . - fasole ,(vettle) - -~azare (verd.,,)

Irh 1111lCb.:te ..• , Pilze
(griill¢")

W.eintt;;flubt'!lJ ltcsiuen

kdt'iill "'faentrabb:(;iu

w'zkna.·n

1~-, mre~t;, ....

iO

~tQ.1iLltefl

"·Tlts.a. (~r,'TY:lll~l bO_:,n;m

'Vyrslt~~n (gQ'kci~t~~l)

- ,:a~:tplCJlv-k~iL

~ .woro&;;i

(gri'rne') I~rllsell KaxtoficlD MOM! uben

('gr:y :n_~1 ;;1'ps;;t:n kar'braln
'mn.:rl:ry;ban.
k~'T:dillJ.

®fnte

zanavat
U bOll}-Illl i1

6emulSiefuHllihl,IlII'

-

'o:;pst- One. g~'m'll"::l';O'lb:IUdIU:!;

ciea.p.~

p~h:ll,l:IJel

de snpii.

.

llSttTI01

:gulii

Aveti.·. ? Ui;tete pro~ete Obll$~e ,d~ fructe ~ frne't~ eongel,ate
~v;re.<l -uu ~9cliile
kji:

Haben Sh!.. , ~ trt<;ch~'" Ob."
-

"tm ~.b~r.. ri;....w
'frlJ:;;ls D :JPll:t , " :pstk".nz !'rv:au faem,r;;stu;p>tt i~~':n~.a ,;leu 'kt:lo .. , ~pfQI Zl,.Ei;>JJ .' m a 11da ·"i,."1;1 <loti

va:tzfi

;aiza
r.~i%ii

w:;;ie

Karorten b'u ppen;gelllit;\", Petersflie Zwiebe1n MQhLamch Koblrahi Kohl (ltnHl.tf Ro"i.k6hl
St'luerk:n;mt Hhnne111whl

'z U p;;mg<llEl Y ~Z.~ pc :t<lx':d JT ~ 'tsv.i:b,;;iln 'Icno :p1.i1-ox koJ'rabi
kod

,ro;t:ko-:l Jpi'lla:t

(kcaot)

Obs:tkouservei;i
Fii:rnir0stot;,<jt

V<tu.a ac.re.

,,,~oB'fkrnot

~Qoopidli
.~,lj).arn'l(, !;i;Jstt<lV6t~

'Wll;miulko
tQ'lil'l.~:t:;lU

:1

de" •.

~a1ida.rne

kh m6chte em kilo .. , Apfeb;u-en .
M_andliLrill!;L

U

Spinal T orrra 'len,
G-ll1~ken
gril:l1eJl

'gp_rk;'1ll Sa l a!
'gty.:n~l1 U1'la·t.1:

~J1:±5, ve:tue:

58.

59

- ,~~nd~~c:heu'~
'~~:i:g~.
-

- .un asplrl\l.tOl:
'\Ul 1;'1

.nne

Q'

~ell-m:j:ilJ;glIl,'. ~lWtr:U

'

_

f"~' \i~.' d.~
';\lV,¢:~"I ~

DombV1u;1I±

WAs f~]~_ ',B:O-lll){'1-Qollhubell

Hie?

\·-<I,Il. lj <l1i
I ,",

iy :J'bl:!1if!'b'.'!m •'ha :ii:,~i'-" .~

~.

e1&~idi" ' un 'ff~x Qe,~iI;lcji:t
0--

m;;if"iH-i1

f[~{Clet

..Ie'

, giitli

cirrell St~:ri.I?s.'11!ger - iiu:e~ ·l{~.t'$l!!ht~
-:" --cureD

a:~

~1le vrit'i;,clie<l~llt{ill" ti±eM':lnJIi!.Si~@,§~r
'!:l,€'J:ian.. 'J]t'a@p71;a.l!Ig'~l' ';i!'e:D.;'ln. IjgdJxa:gk:
'A~l1mu

El:'!ll:trhhe~cl

i1~l~l!ttili~.;d'

ein : B.i1~cl~@

caen,
HeD

'by:gl'!hu!z;iu,

"1Jati:-1hJ, 1'1l. t.4:1g • , •
-

on: ~l!j:tr-ie~l b6ll!b{ja:l;r~

:I~~~%:7~~~L - ..
,0, r;;i00oi atil
Gil

o :cJ,tlil!;cn]';lomb!)a.14.~

Gebcn$ie 1M hiUe .. _ 'ge :h~11 ;;h·iili::r ·Jit'lta. " - ei]Je_Br:ut1;)oil:fiete '~:e:uQ I)J;!llbb 'ui.erG .
,~j;ll,¢

~'- pillu.l:re. d1t here
- pD-bate de vin - .pilulre· ~(! ap'?~

~_ ~

-

UJll.

t.Ri .!l~yjcilil u!!
'~fvji;I~

~erll'i;dl'l;.M ma1'i'~

de eeai

cafc!:!;

ein Spe,i('t~"Jr"':ice: K::i.-1ffltserv1;ce

em
dti

'JP!I-;~a:'JeN.i:!i aen "kSfe~ttvi';$

.: '-Blergl~~t .

Te~;!ie£viCl;

~~ 'tt ~~rVi':~'bi ~rgh:~z~I"
• i~&ellJ;:h:z.<lIr
I"Rs';J~g~ 1;:: "£l't

lacpte

4w,t;t~·-~-~"i .
=: ~
,(l;a~ao

-

f~ig~i1~.l!lll1!'nHt, d

kl)1ad.ehc-nbijlls B1H; ''f~ret' 80001;:0ledc eine TnfeJ Mildl" Schokdlu.d£ PklTIO:n'lliu:q;,a."Ulkn. Haben Ble' .. , ? Ka:int.,o
K!}ffec KcOkosf Ioc-ke.t! ~alld.e1n

Sfh~~P.t~J· ~0c S

'a;!m.~

'~(i;~ii~

jo]'c,,:.-I'ht 7-'

,~b;:J-~1i?-!l:>- 'a-(1"]':~ -'ta';f;'lJ t!,!)~q1In:de,

"ha;h9l1 ka"k_aQ

·a.en~ !W-:E~I 'mtl~)Jokoia;a$l 'pfdwmlnts tpastn~n'.
Zf:. •• f

WasS('Eg~i!i.se.r f,;ikorgl.!l,ser Kogl1~k~l1~~'cnk,:r ~- rl-a.n.are' ali. coniae Cmiicfunct'ioneli.zq. , . ? "Vie f unJ&.cnilatt. . , ? ~ 'n'~ all. CQ'lII.Piii' 1111 Teh m.6~bt~ei:;:it'~",ll1:kt:rlsehen Rasferap'a,p3;tat de r3$ elee-

Wefr!gias¥r

~ pa'hafe -dl!

'1-ichim-

JJJkf1"rgl~-::Ziir

..

'D:ap-~tti vii.

ti;le,

;

r:.g •••

A-tJ'

~

!,lJ,t-gt;l:.-.ie
stnfide
Ull

de clJ't:Dk

'kaf~ 'k.;l :]rusl'.!:;.k'a,tl

_ ~AAt. ~ti.

-' 0 caUD·

vi!; f~lJkbon1':l:·t. • ,l _ -I:,;; ~;;:t.'-'lIa.e.13:\Ml e,ilEiktrlJinra'~i :r;;I![fli;l!:"h:t "lul.of.aE.. pHrat k,u~fl![L Oebeu Sie mLr, bitte , , ' 'ge: b~!l.; ~i:m;ht 'bIb ... 'acl.T~ "1l:,gn';:J einel K~n1lo:l! sechs
Ti1liS(lll,

J::~DjakJ":!Jk.:or'

z~ks 'tason
ImtS;I;I: .

p'~il~ ..
Jatu ,Uti tort cu ·tll.r.a

un

tort

tGl't,

\l'¢;

o

hll'Cilt~dll

fntd_E p(r\ji-

T cht.ntfehte .. , due Torte eine Sclroko1(,i(leu'~rt~ ~ipeF.tu,bbt.tntte eln Stjj(:), Kuchen Fn~ehtsaJt,

ROs1nE1:b

'mandnla '

r:o'zi:l!<f11 I~ ilnce'l(ta .. , 'ieu;;;! 'l;or:t ..

sul;if.e farl'utli

Messer

f,ltic,rui~e

lfugu;rl
~ -0

'aw

!OliD'Ia::.aa.l1t\)tt,~

'fleet! 'liudi brla ~ 'aen Jtyk 'ktt:~:1In

-

::iii;;:

(1~fructe,

duzihii .de paiuut: !';I,pille e 'p:¢rie dEJ b~.mc - -a jlep,hle [l9.ntofi s: 1m plHte'u' - "t!N;lmuri
"1;[11
'U,n J1l

l:t:n~~Jtt;l

Tcll.(U' Gabdll L\!iUel TeeloHel

em Dutzeud

'i;e~lcef1!l1 GliISeJr aen 'dUtsaut
"M-\1~ Ibyr,st:o
r aeua

'bl~r ~g~:b~)11 'lref'i!l

I

glOl:z>;}I:

eine Bth.cst!;! ~ine KIcide[biit;;-1:~

eine SchUlhbii.rsle .::.illTablett Besteek
eine The!.ltlosl1asehe; eirieu 'fatlC hEli-eBe-r

'ae'J_j;a 'J'll :byrst'; aen tn'bl,s.i bd'Stek
I

'kl a'-'la~;r1:1yr$t\'i
-',

te:rmos·

,i\rll:Cf)Je de

I'll ~U[lj.

'~'l,p[ll'!l 'ef~clri:c e HI

Unlisbldl~w:l.rl!!lI •.~le;k-

tt'fJlll'flittl,

'baoshall:$\t.,r:·trul,
trogS1f.~·;tOl

.e'lsk-

termoplQ!,Ijor

'vesf,!li'idepoJ'~cla_tl.

t>U!="'<:l1(J_ng~chirr.

't;:tOxzl:!:1Qt iP.:Jrts.~lla;j]g\1lJJ:I, _ 'aenan

lIeu:;), 't!!ltID:J.sfhlj'Q

Vt,et·i ,~a-111i .'11'atat i vii Vir iu'd6n Sie mir b!tte. , . l'Qg ••• 'jl•• Z$ig!W. ?
(;1

Iv)'r-d<iln:i:

rts.l'I~gan!

mb'- 'l:ffe:.a - "" i::k-ii1sesc:iii -<Ji::.Cst 1111:g::l1 ·tfn.. , ? ...., eoufoo{u de da,tll!t f Puuren

m~ip!'i de spill.:at

€·ill\';

sehine All

J,ae:oa 'v::lJlnaS~:n:il

Sie in dieseru '£y:r",n
•. ]

Wa.r:enhaus,

:}i: fu "di:'*lni "v.a,;!~'lihaos, .• (.

- Uametl.ko.ni.eirtion

Ida :mank<lnf£li:l:$lo::tl.

6 p~
']:01111

~'"':.

v.,

I"~\l,iJiyfitr~ . - flit diu~" -t'IJj'dmJ

khru3t:hh:.czm?il.. TIlli"t (pi'ij,;c) W:~}'~~'

~~fJ,e~;~

At:')' V'~a
_"I!pt
sa

:'.~~·~I:u,

-~t~

1!_1ii1 costum

deE' rd.:! J;lJ.Ocht'e ·ei..l~SoIn- 1~~'~.L;;'?, zug) ... i~":l.?

-

ei'i1rdbi;g~l:l ;>,weirdl1~

, . I~ ~~h' ;r,!l'f~1il;l. ;..,' 'L~iltsJ;f(k> -mIt t.!e:~:t1:~) 'v:ecs4:a; .' . , ,a,en:rl.:.¢I<ffl,,t!;,

,(\!oS~t1:Ui de i:it@:totu;;z •• ,

'(Wi11teli.an-

'tliv:~e'Ji!-li;,I.g#n J;~ '1lice~t1l'-! ae.IiDl#.tl:

.

4'( .9~~

u.n '£Ji.ae '. .. 'ifi:W (:ull~' vj:ne. UUd!J! ,I;SW ",.?
~.
0--

~?~0c1~~

.e
wg

~ '-

-rnl'is¢~ el'lle Ho:s,e

1~~@it

;~!~trs

':;!ien~'bip;!X~

jd~s!,

-ciri~ll' .. Jn.6kjJ:tg S

,al'::il'<lll ·~'~lO,JililJl.

1Jm@,
b.ine.

¢hre.,!ii!B':i'{l_~ . _ "paJilt In:k.lJt).

',~e~-f.i~li'

~..';:. '~pas.t
l,st., .. ? 'k~\3
.....•. " I

~, {1l'!9ct")-

Woi'..:t

ef.i,$-a

-

.I;;v,;-

Kann tell '" .anp:robi¢-

Ur:;H'tltits;-q:!, (:''V!:u;~:o;!I[UJ;ts;u: l;i,f . kan II_;" .. ',~l1prc.'ipf:-r:iii ~

:~pi):ru~51.1l:

-

{lie
die

".!
:Ktr..!';~e ,\N:a±ffiK\.usgal'ie"

ill: 'v?o;r:t1'[l.o$ga·i13J!.-

at;
.'

VQ:

'c~b~iJm de -W'O ieSt die A:;nkJcideK{i.'vo: L.,t !ii.: ia-ui!il~ea"l"ka_, "'~:ll"6lYd-t brn¢l l)iJjQ? '.. .4t:ai:1:'~llH. ,,:iI tog Ze;\'S'ell Sie Wi r tijtte ..• 'tsalilg~ll :(:i: :ini;;:t ''l!ilf<l, •.. 0. zochie de <s.eara - -ein 4h~naJ.d~i·d·· a!:n . ';a-:b.~ntk1:i;t1f - ?_ - mCAi~ dt: tlup?l E:;ID N 1l;chniitta~"'~ ,,'4l 'INl~xmIt::t:k~;W1<\eit

tf:u,;~'~te·

·,&;ii'!)l;at;i-~J

:: ~:~-:::t1: l'ocl:ci:e
.0

dl,m:W.Za

---' -6";;pl;':liie detla~·t.tll.il_ '.:A,,? dorJ' . 11.1l. t~wr - un ~ip.r· ~l;: ",::tr:l. """'" wo. t;sjOI' ,~le 1"111:nll
-

- .if i,:q¢'hj~e ii'e - miit~se
Ich

c1elir11t

-lee

i:::

1ddtl . ein SQI=:erJrleid

l'

.em

em

_cii1~

"\¥iHlet:rrlei(l w61J kl~iQ $eid","ukleif1

<tel1

etn s.p:iiz:e.iikit:i:d. lnO:cl{tt: •. ,. e:in JCosHf n-~
¢h!'So~lerkpsitLUJ> elu Win,terkQ$tilxll
emf,111

<leu 'v!nho:tkl~t Olen ''''''JlkJae:t aen 'zlt;;;d_eu:kIat:j;
aen k3'·Sty.;m "lien ;z~'m?'~Io;',is;tJiru
<}el1

'z,;nn"rt::laej;

to;

aen

'I'tloogb

'Ipl:t139nkl<1,~t.

...

~ P' [us~;a. doe te:tgal

.o£USi<5;

o tnfultil de plO;~i:r o :Jl!,-i:u!ta tie Vi!l.ra

e;ne:11
tel

Rock

.

'YI..'t0I"k~fsty:.:rn. i
1':11;' .

i.a.en1')jJ

T~Vl:rt'l:rgt!],o:

eiut.u Rege!Lntw.llte:1
eiJ1euSo1ll1l:!l ettil an
c

aertan tre'vi:l:Malk ,tJ:(!lI ~I] 'ee :.g;;,h:jtl::Uiti~ .aen ~11 '~jlttli;}l'i:Uatttal
:l'eJl

cine 'Wo!Jj adce. Q, j,achet~ p.e .iln~. 'Fi'rrlt . ~¢l!,efi situ cu de- G):~d;i:6aergffin1,st ert l gJat 'O:d,~;fg~'mU~tart+ sm? b~l,J~;;;l'll_.z:i: I jak-w ; ~~:yel~ j'lm1i.ete: eu •.. ? Haben Sie 1.'),e.k.en IJi.n " ? I111t .. , r ~nl~bj dn,gese,tzten l.r.me-l'1l w"ng;;lZi<;wt"'ll HI.LneCB: .tl:1i~5i'i rn'gi(L:nerma).TI - Ra",l<1.n1ir1r1ein :- nlfuieca. r,aa;l!l.ll - mit {~h.l1e} 'kr:rrgen .ml.t f to :.fi;;\) '~a ;~:~-n ~l:l l~'u:r1i}iuler Gebt!Il"8ie nUr: birte .. , . 'ge;h~u Zl: I1u:r bn~,. ,:m,'a'ft~Jni, v~ TOg aenan 1a:1 ei'qe.Ii Sclml - un f-W8t aenan 'v;JlJa,d ei.ll.e.ll\\' 0:11 schal uu hi1ur de l'Lua oih Paar \VolllW,!ltl- aen 'Pi]:1' 'I;";JThant.f}:l ;-Q jj pereche de .m.an'U~i. sehulre ,de 'lill1\, ewe W",Umiitz~., o -(;~$itUij, de lin:a..
__
I

un [ll.ile.ver . {fucWs pe grt}

va

Z;dge-:Ii, Sit: lI,11:1'b~tt e, ..

(b.ochgesclaloB'.senen] Pnlloyet

ej.nen

'j;~n,Ul

tsa.ega;ti1.i: Wi:l )ll-ta.""_ rl;J.co:xg:1lJ]<)~11~,U) pu'19~Vi;lii aeJ;LtI' :Vlllj i;).k<l.

lUfH1;h,!
'ciJ;Jcti
:0

Iei.Uoll

i.J1jerg'al1g:s.
)l\?il1t~ll-

tel

<Ill 'y:pa:tga{).Sll1"(l;a~ ~ Intetii:iafttl;ll A."~·t H. ~ ~-w.~.a~"~. . va .. tog [UJ. "~tenal peubm .. , ~~ V~Jl.O Vltt,e t$tteg;;l.ll 21-; mi.:r !bit~ , a.eJ;l<l1:1 fb:f 1Y::1 ... ftbr.,. reb aroehte einen MarJ- I" 'lll,~ta 'aetl:,nl. 'll:\aU:r tal] 1;,) L t.el,.,tofJL Zeigell Sil! mir bitte .. " tsaegan zi: mi:r "hIt?> •• 'Lae'i:i~ 'v';)'lJbf einen ,V'o11s.tocff eli Bu'uDl:wol1g,ewe- G,~I '1)acmiv'~Jg;}Vei:l!!~',

manta

(mit :Peh:kr?;~en) o' llama. ~Je bbu:K. einen PeJlZIUUjjtcl. ..!'i:.l'ata~i-"l~i. Mil rog., .. Zeigcl1 Sic .tlJit -bjftc·. , . aCe<ls1)l j.a,dotdil diese Jacke dle1.ies Sakk0

(()i,':ig~e;(

i.le stoLl dee' blal1a)

tel

'~eeI1~n

Zeig~:.u Sie

elnen

StOft'1:\llilutd_ 'fnmnu .JLjhl'l!l.l.lt~l (IVIt 'Ptlt5!>:I1l\;g~h) 'aeuou 'pcltslll<111t;al. 't&aegvtl .zi: 01i.::r ibn,!)",

'd:E~<J 'j.ak~
'dil::.'.ia~ i~li,ko

'fun. M~tat.i.m1. va .wg. , . - QstoEa de l.ina o V':$Eit,Hi'~ -rl,e bum-

;:;tb,M,

emen-8tQH

mil'

de

'par-

bite

be

62

63

• j"i~....Q. >r~~

~.e.!:%~lf;ll:!,":'Jf,e; n',Hite..-io:.hll
g;!;~tIloJ
~~~a;114' - r~j(

Metcr: .S:tp~ m~~~~~~' l+l~~. ali II;'Vle\'l~~ i#1 lrn ittj;hQl~1~l;l:rrJ:r;tt.... f bt<w'lloh~ k.b:fili;r •
1,

,stJ;J;rtd.a

~g~l.

f.:!!~~

~e~ffi~if;lffi~ .

~

"este: dlihlu
IDI

~9imbl1 , "Da't'l-JE:j" ';ni fQg.3 tudr[ 'din. !;I(o:liiit :wM~~ia1 fl.-e
._ -un!

.~ .oori

bmil;. n.lat6J!_la~ Idl. ml,.iellte. eftlJtlll 'kllit-

, SlQf_O -D~$p'f,f

Wie,

):Jrdt

(jii\jSffJ

'-a~$~ ~~tvi~"t~t,~. \~'1:~1!1':iwe.;fai' , ft-j'f I tu;-n_':',&;, XI.:!' ly~r-. . . r 'l!h f:tr:a~t 1St:' d1:z.<lr

Ult

dOPFE~;t- '(1~11' tlQi
. t~dmell

I~{J

.

Oa,lft-mJ
t;I

-

\~fft\'ti~ ~~l Jen,jer;{! a;e 'p'a:t,
o
_Rei,e{l!l1Jiide qorupi

U!L

P~O$2R'
..jt

-- efu l1',all1uAtucl;t - ~itJ nki1tQfb
,. ,

l'@g

~'iIffi~;,. .

-' 'l!aO era t , - iu, clqrIlg1

._ m ~!'l[O~Ui.. Pin pntobttl aeesta,
TOg.

va

:infix 'bI>vii dril~ 'l>;:l,e:,tat j)fJn ldi;za.m .• " iZ(lill;;lr,[t:;of. clnf;:L!:uig5=n 'aenr.at: liIg.,n gel;Jl,ii urtea gg'bly-:.n~t~n. g~trd.ften g'<iI' Jfraett~Pkarie:.oten. b'ri:l't~4,' Von diesem BalleD., bit.. b.n 'db1liiliILl: I'[)><!lw, 'bU~,
'ge,hQ1I.I'j!

G(l'be~ SiJ;l rrif;!: bitte lhet ,Me'!:er von die&elll.., S£Il.Jl:J1J"JX"stoff.

tedi:'ei~

Stoif~

[~ 'nu...~~'aeuan
IE;,!,

6rat:t-. '

:Jist

~dQ:p..;ilt-

~nI-

(;Htrft dill.tg;:l)ej'JIL ;p'ri\r,lf ,;s,ol;lll;l1In pete:c@ -de '~!Jset:e ew Bh;;k:'Re:trene pe.r.ecl:!ie de ~'QSet;e soekan - bath!:tobi~o\ltf (i l~_(\iiiclLe' .dotapi - ein Paat Kni~3triU:JJpIl~
Q<

G",bcn Si.e lm;r biU~, .. 'g_e~:b'<;ln~i; ~~\r' 'I;.LI:_,:l, , • cih Pa~:r ,,(n:.a:;b.~o;;e.!' ,aell.pi1~.l'('H3 :Uo ;z~J. 'Jt'P-ymiJ\!f:~ -c :3ttih.ti.[!f.~
.aen

- B~t~~i>di~~...

~a:en '.'t1rJt\"';:£
"tc ..... ' ,r, .l4'~"'V::~IJ~.,

,a.eu !·bautl,ht.:K
.. -, '

af!n

!'la:r

p a =i;

<':i:;}~l\l-

._

'li.tanzq,k;):I!,

X~

=- Je.tqe:rk de
-i~jeti
It

_:&a'sii:L ••

Ill.ag.n,j_t1111

n'Pcc:b1l. d",nldi

\Il1iI tillu:e:iJ -

...

biirQateasm.

D~rn:eilw8sclle'
H-etrlCnwii.!H)lLe.

Aratll.~i-_tI1.i,

~rtil('.ll cb.J.l.:lt,i de danla ua e~pot
.m;t
~Il.

vii, mg .. " Zi:::igei.t pitt rniIr bltte .. , rt..rtae.g~n ,mi:x 'blt;a ¢l. c,l1ttl!l~·lf de tLtmpte eiu N<I-"h:~hema aen "IUl-cuh ..mt uu c(nllbfue::wll ",hllm "GlLterroql~ 'aenan 'UljUil't~k:

'h.e::r<inv~J~.

'cil.a:I1LQD

vera

u;

uo

eweu Busenhalter Htiscb.en {SGhlllpfet)

',a.ellGU 'bn;z;;iElial'l;-;;;lr

Ha.ben·Sfe diese St'riimpfe , .. ? ,c~~ti~ ~, ... --m:lh-imea •.. in GrODe ~ 0 culoaae 1Us:i d:e,s,- - ill he:i:lerer (dunzle. - cl1fsii.. l1nchis~f) reI:) F:arbe tin numtlr- mai mic Blue 'Nummer kleiner rg:re;Il'er), b:litte .. (:\Dru tuare) vili, TOg. Idl mp_chte. . .. $$" 1J';liL-"a ••• ein (w.eiJ~es}Hemrl, octilli~a {itoi'l). maKr-!1ge.nwf!ite ..• daaen ... einPopelinehemd '0 eitmB.!j\<1 de poplin ein Nylonhemd Q C.1i.ii1il~ii de tlajloll ein, I ang1innlig~s a ci'~m:'j.'i'~ milled\ cu i(kn:rzarmliges) Hemd, 1\1118,1\. ~scu:rHt) . is~ :m ~amllo]a' este prea !rt~re Di[~se~~ Hernd . (IDlcill. g-r6a (Uei1i1). -G'tde.tul este prea larg Dd I{ragt"n 1st zu weit ',(stdmt) . {el1~). • ~V';e:fi $i costume ile Haben 8ie auch Bade" 'btUe ~ 9,.uzilge?
('1-

::A.veil

trw

(li1..

-sf:ettul'i.

dOrapll

fe

'ha .han zi:'dJ:l7cq' rhj!lL1tl" fe ... 2' In .'jp"0 ~s.a .... . In. 'h tl''''f~r ('dV,lld;:jt:~t)
'fll,Iba .

'ae;tl.<l 'uUmar

~ld;J,~Gr

Ie: - ';m.ce~t<l

(gr!li:~<lr)!,'fiIta. .. , aen ('V Hes<l<S-) i}1;;m:1:, 'kr a.: g;.ttv·aeta. . .

aea pop~'li;n~h:eft1t

3,!,u'llae,:l:nl£<;m.t
'aen 'd"2HS.:Ii~t
.gt.o.:s

I'kUrts$mi1Ig/;;IS) h",m~ CkliLe:tt).·
~.i:'aox :(st Tat

i[a~tf.o:l:llgil!l

Mu;

..

de:,t 'kra.gan vE!et (o:lJj
'ha.ban:
utlt$

t.'~t:l:i

tba~(tr·'

y ;~ga(

''h(;I ;s<;~l1 ('fiypf<)!)

,pl;)rtja:rt.ie,r

o

corsef batist!"

pi.jama

IUt m:aio!il

c:1rilo~i b.1iilJil.l:.c§ti ni,~te lutUspe:ull<l. bill

e!nellM<l:tge-mocl~ 'aenan 'Ut:1xgijru;::,..t Stnmtpfhal-' aenan 'Jt;rtTmp£b aJtO)r teI ein Kdrsett at;n I~;)r'zet Tasche[J:h\~r 'tafonty:g:;ll: eiU€ll Sc-.hia£:;u12ug '",e.I1;all. '11a :fan &'srrdt (Pyjama) (p:i.'d;'jrn.;:ma) ein Tl1I11h:cmd aeA 'tU:ru:Etemt, Unteihosen ,Ul1.:wrho.;zalll latlge Unterbooe:n 'IRa.: '·U·'lltar1W:'zan.
eiuen

Piil:iirii Arat~:\:i~mJ vii; rag ... Ze:igen Sie mit bitbe ... ~ I) p6.1arle de (i<Il:tla. due-it Damenhut - b pM~ki_e biirbatea;;- einen Herrenhn L
'haeg<J!1
I m_'l1<l1n

z;J;lil.i:t 'll.~r<!IJhu:t

"bJ$:)c

'~leIl.Ql1 'da :01a'D'l1u::I;

Yii:

~!Hi

r~~JI&~ti~{]fa. fog! '

place iAriel

rueeast1i:

pa-

dieser GeHmt Ihnen Hut] Probicren Sie fun bittc ani

;,' f~lt pro'ht,r;;)Il
t a art! Iud?

:d,

i ~u ',bl-

:n,"'"'~"'."-=h "':".' ~u': .. ',~,' Jl'F~Ji1j~
.fIl1'u", . .~,

Cltl:etlr

- .mit scluli¢et

~ , ..;':~::·ede: -i'arna e de· \'Vms ~ 'p~,;I1t1e de sea.ri;l, i A",~~,,§~.' •. ?

'-, ~u'bOl'UI lat ~l v,1!:ea ••• '

IC'h~drllte ,!!>iul!!ll _ Wililel.::tlnlt
_ SO'J::l11I]]_e:tb\ll;

- nut

pe:

.. . bie:1:t'er K1:e:m,Pe m:l:1;
'.. '.

Rl'~lij-

Nab'en
I

DIIfS_~ ]SfWl;d;$.ell):t1ie ~¢Ji~ ._lPiE· ZQ MoLl (ld~in).,

~.~ '~~?t~, ...'
'z;)m~iil:tt:.:;l

Bl'ae~~f'~:r;gIJ.1p:;.
~ae,ai;m .• ,

:'ded anoo rh' a~derer
FiIi'b~.? ~.;

Sie

dieSti;s Mo--

v]ii;l't~.hu!.1:t

~lIete:te,

_ b'l'i.:t!n

_ A,b'~dhut. FiWen '·Siea:uch, , . 2 - )rappen .
-:E!,a;S'kenUltij,tz¢n

·a;:b:<!nffl1a,~t.
"£.y- ;r~n

'~!1;l?9n

l1;i:l';~atClX

. ".~

..,? ;p:e:r~e .de ,.•• ._'pjitital1 de dam! , -:-~$1tdof.j ?lltbat~i Ave!j:i .§1'~ p;:mtQfipentIll eQPi'i.~

:;,Ilap'"'miYa

- J?dzmi'ltzen G.~btmSi~ ~j:t bl:t;tc ... _- "~' . ;Pi14.~~e ,dGc' f~trtl ~ine;ti. Ei1:;;hnt. _, Q' pitl1!id.e de pale - einen StrQ!ihirl _ (I p!O;[rie d.esp.ort, _ einen, $portbut. Cum 'imi vine a"ce-ast'i Wie st&i: tnir diesel' ,p-1Qlirle ? . Hut? .
--=; _!

:'tcri-'" .- :",\ tl.. .Wl de MB,II a,
rag--

"bask;~J1in1t:l<ln

~" ·vre.a. :sa

cum.pat

<p~tsm»t,s;an

'll:~min Ip;;lrthu:t ..• 1i'1: Ite.:t :tn:i:1' 'dhzar
J

~a~tt~n 'itro;ltU:;f
111:1.:'1;

'ge.b~D.zi; 'm,hr ~b)ftH., . 'ii,en~li1 'flltShu.,·t· _"

o reh mochte ein Paaa , , . kamen,' - Damenselruhe - Henrensehuhe Pllhren Sie nu,;::h KinI derschufae ?
W elohe Sdi:tthnl!l.tllm~

I\;:

'8 a:m:airlj'tt: II 'h;tgnIll:~
've.ts~

'kaof~l1.

"mre!;t.a aen pa::.:r

~~i1"tm~:r Furta.Vi

?

.

.

V':te~sli-iIrl aratll~i PaD1ll€i:~.s:al id.cerc? ~

trun

la pan-

ify;ran zi~ aQX; 'kIu.datfu:a'? vyrdari
'di:~<I" lean I~

tom acqtia. ~

t~"~gen $Je.? Wil.rdeu S:le mit 'bitte
diese reD Seh lithe z,ejgau?

~n

•I1i::nUnHi~ ~i;·~

' 1;;£1;:~

ai: mf:r ?J,:

Kanl1 I<:l~ale arrprobieDas

J 11:..' 'tsa!l!g"lIl
1ll9t

'btt;1

r

At:!;t~:p-:nll 115, fog ••.
_.

ist

Ificlit

rneine

'nm? das 1st
:gt0.;Sj<l.

'a:nP~9h~ 'ma.el1~:

"0

'S'!"n'~eta

1111,gl!.'iJlHI ..lltiil.n·(ulare,

~.

~ @w.:a:P~ ~ ·o:ru.,apn de sects.
d.ari. •.
, p :ge~t?i de pid,e o:geantlo'l pentru eum-

-mile)

,Zd:ge.ll Si~ mir b-itte, .... 'tsaegen-zi: !I:!li;t "blt,a ... eiae Aktentasehe 'aens ,3.kt;~li1t~h - eil:ten (~~.13en . klej" '~U'Ill~D' {'_gro:S'1:!i, 'hllle·, 1l1!E) K;Ofi&' . Il.;in} 'lcif~r· - cine KOn~glll~p:pe 'aen able .:kmal;J:'il _ eiue :Schreibtuappe. ':),en~ 'J:raepmap.;) ..

reu

mQ$te,..

.

p~ra,turi '. o geru:l'ta.
Sl';:);T~

eine Ll;'d~rb5clJ:e elne Bll1ka ufstas<::he

II;-

'm.mii-t~"

'tU~li:;l i le:'da:rt.aJ8

'uen ~ 'a:enka.clfs'taj<J
j'aef1~ jab,~ntl:f:'a[a.

J?Cl1 tru

0, g:ea,n,tl1, de plaja
Wl ~CO:l'd:on. de

pieLe

-w
Q

un ~ett:d
de piele

un ;POrtmoneu de piiile

portQfeJ, . p&ech.e de milinn/jj

-0

llinbreHi

e:i.ue Stwlldtascl:ie elnea Ledefi@ttffi ein Portemenftaie ein Lederetut . . eine:BneJtasc!he ein Faar Lederhand,:scnuhe . einen ,H.egellscltirm

"Jtrantlta,f:;) 'aen~n 'le:dargyrlal
'3e,tJ,'il

aen p<I rtrno 'ae: aen 'le:dHr'etu:l::

'aen a 'Dri :ftaja aen pa~r 'le :d<l.llatlt[d::;I

paSt mil 'di;z<!5 pR,:.r P(ls!;' IiJ.b (ttIs;t)" . (nkht). Weldles sind die neue- 'v d';<l!l zJJtt d1; 'u:,J,l!ta,·'d.e1el' . '. sten Madelle? s,ta:n mod GJ. a ~ Die Sclnme .,. di; I Jlii:a ••• A~~~ pap.tofl ••• 'd:ry];:euJIlllj; - dri:i'Ck~D mien - ini sti1ng ~ 1o:t:is.mtprea marl. ~ sind mir :rn grail tIn.t mi;r t$tt: gro :g. Ieh m5l~hte Sclmhe ... 4:~ ,don pantoH ... II; '~t:a 'fu::lI' ••. ...;.:cu. talpa de piele - mit Ledersohle mIt 'Re:d'<lt"7.Q:i., _ mit KAAs.t$Dhle: tliIt 'kU:nstilo;!a. talp& $mtet:ka. Ati3)ta~.iAni y3. rog o Ucigen 5ie rnlr bitte ein 'tsMgan irl: wi:r 'bIta a~l1, pa.:r !u:Q<; ,.,.' Paar Schulte •. ,. peteche de pantoh .... _ mit hohem Abs~atz i:uft: ''lllQ,:{)iD. 'ia.pzats ~_ .• ell t(j.c:tt! inalt - mit £la-chern Absatz. -, ~JL tocut joS, mIt 'fIax:<l'1llI.'apzats. fersen.fh~le 'ha:bail ri; 'ferz~n.frMa "t~e~ pantOn decrrpati? Habe:n6ie &hnhe? 'fu:~? Ie;h mochte em Paar _.. I¢ 'mte9t~ QeO pacr , .. ~ uea., I') pe:reche de ... "';':'pmi:l:ofi de plele 'l.e:darSu,:Q Ledersclmhe Wi! dlede.tschuhe pa:ntoU de anti1QP!i 'vnUe:d,~r,ru:l3 Sportsclr1'lhe pantofi spo-rt 'Jp:;)rt!u:~

me.u.

,A:<;~~ta pereehe (nul :'rfnf "tife bine, C~t:<e siht ultimelcl1,lo-

Gro£lc. D:ieses Paar

- ell

I

66

67

-!:fc;itidal~

-...=.t~,e;f:e i'mblJiJj~t't

-~et~

Sa~llla:l ll e 'fi.QI:!!l .. !3'£l;wb~

I~;9:mO~,t~
~

p~rT,g¥f'b btl;:tte
$!J:b'W,i~ St1cld
J;I'I). .. sst;huJhl\" m Galo~cl1e:!l.

i)sanii\t~ii(o. o ~~he de c!ili~L de ~Chl ;iC:hiiJrl' ti:.t::l,. -

1)0-

'e1n PJ'l!W ,S¢bijttsc.b.ulte: 0ineil, S¢liHl,tten -ein Paar Sc'hisUefd

WVe'Q. ,a,pl()l;~

""

Ii,;;

~a,~AAtl (~:~ak '
l:l.eJ}

'_1:I~;~~i"'J'• '•

p.a,;r!JrrtJu

:9,

a;e.n "~~8.:[iIf:ftf;f~J
'J,bi";ll' 'JJd'f!uui

'a~u~:I1 'Wt'liln

lega,,{wl pen,ttu seliilete ,iI.~ suhluri o Cias~~'de h~ie :A,~'dorl'-'sd e~mpll.t" . , -_ -~t'l lIl,ing~, cili fptbnl
1ell llloc:ht~ , ,. kaUJ'i::ll. 0: .mjn_g~d~ .hu,ndhal p pJ;in~ c1le .,11;iI(;::1

Scruer

Scllibindurtg~
{lmt:;

P"DJ;ill

.einen :Ftillball
ginen

I;;;

'mfX't;t~ ...

"aen ~n
'~Hm13(ll

Hall(JbalJi

tJ'king;i, de terus .,'t!~~~,Rjde. p~g:p'O'1'l;J!:: ._ ,mn::n'crte de tglS ~en~du de pin.g-

eineu Volleyball
Te.n:nlsbaUe TMsehtellnt~bfLtle

!P¥

T~,s~hl(iiger
ein
eille~lI

'Jttil\it'bi1! aencn 'YJ lib III ,b:nIshcl;} 'trftwIsbd:ii
'hiUs.!1lt;:ggr

'iu :s.h,al

'kaofa·n.

llIi

lI~lat d~ h~ie un coohun de plajli
o 'Im.s<l<l11. .

Schist.0cke Badekapp€

,ji; ItGek ....
'aena 'ba: d::J.Eap;a 'ae;nG.ll 'ha:d... :;!;Ptal m

.eJin~

elnen S t:n:lJlda:t)iI;ug einen Komp~B.. Ktin8lgl.lwer'Ii~ •

Badernanlel

,aen ~tl. 'it{a'ltt l:ilIi't1lu;k ;>.en:m 'k,jmJlBS_
'k Unstgr.!'\l' EJ"b:;i,

Ku,ttSlhiH1!dlul:lll
*~'i'l"~:!1-

'k1JI).>stlli a:udlU U
I~ !m~ta
'l1,eua

1'hchtl;:uni:'!spid C!.li[]~pillg heu-

;pi~:\g, . '1m dlcitor

0, saho~l1?'¢-l1!~t"noam-

r,Q-t

aen 'tUhnJsfpI:l
;aeuQll'k,mtlpI[1Q:l0.J(:;;!) 'aena ''ky:1t~J<l

o gai'tI~tu;riide

.,'

Iell mi'lchte. . . birou

. ,em~

Schn:ibtisc.h-

"I:r~eptl!garIliti:t::r

.. ,.

"de- volaj

un r,lICsa;c

'1m 'tr€m~g

o ' cn:ve:rt:u:rii un sac de doru:tit

te) eille~ilhnta.5Che .einen I(ueksack ,eine Deeka !;line1i Sclrl.afsaek
·rt'(l,.i~illgsall,zug . eine l'u:r:n1i{Jse

_g2;CIli tl'II

eID'€.ll .

'iUkzak 'dclr:~ 'aeu ;J.Il' jla:fzak 'a~IF)U tr ...1tI~s.an'tsu:k ;
'l1ClJ p,

aeuan

og~"1litura
-

''\I,icht) pentrn

(un serfU:ti1at

aC!:;':<I;sta$ <:YUUUl;'l'a

~lies($, Asebenbeeliar
diese Wund1em:11te

'd'i ',:Z:;;ID a.J;;l!lb E<;;~r
;di;",~
'V{l1li1:::101j't-;)

ehllnti deg:i'rhmlS1tidi !,Ul malott d\': giJfiu<.ls~Jca
IUl
<£;1

ein

TurJ;ihIi\~.J1d

,!leD.

'$:CJ1\~ "tUful;).o:ZQ

ace-~ta aJ?Hci;i; till Sf~1'nir,: Q gra Vl1lla 10 Iernn

'lUn"ih&!11t

p,anrt pneumath:a I) pereehe de. m1.lUll\l1 de box, h.riltgP;-',lUi v1!;ro_g ".
Ullcort
Q

o -seltea 'pueum;3;ti:cii.

hai:nac

eine Hwge:w atte erne r.. fhnati'atze, u einLl.lftkis.'3en
eifJ- T~Mt ]3:6:ci1r,.nd-

Atatali-llli
_

() caseHi. de Iemn, vii :tog
'"il.zA

'aene

!h<lQam.a.ta

:-IH',eJlst1i.

,r.:unping

m:a$l1t2.

peutru

tabutete de camping o b~rc& pneumatiea,

.sehuhe Zdgell Sic uric bitte ... 'tsnegau 7,i; .l1:tii:x 'bIt'<l ein 7.-clt ad] tI;",lt r inen 7,dlt.iil'lch . 'aeuan 't$;:ltitl/ .~ . >', "~!;((1-"
. I·

'aens 'lU]tfu!ltrl;1.t$~ aen 'lUftkIs.;an aenpa :'I!" ·'boJK:s.l1a:ntJll:<!

uu pmtBgaret a~C.~'lt~ bto,derie
o g<;!;mtf1 de :rai'ie. -'EloIi~i ...? i1gra:miCl~
'1;I!raml~

peag-ra

"<l:e:lI<lll 'ka:ts~.n::halt~.r einen Kerzenhalter 'aenaa '~."'ltsrnIt einen HDlzschnitt dIl Holzkastcben, a~u 'h':iJtskt:St1i~:n .. l'~cigRn Sie ill ir biti:e .. , 'tsae.gHjj z.i:mhr '1;tft.o;;i.,:. 'di:z" 'va :z:;J diese Vase aen tsiga '.r.etanehu,: ein Ziga;retten.dui "di ,ZI;J ftIk8 '·r·;:u!_ diese Stkkel;si eiue Basttasche, 'Ue:Ii<l 'ba~tltaJe. 'vynjan 2.1: •.. ? Wtinscht;ln Sie. ? ke'm:ntik Kera:mik 'jvartskera :m:ik SdIw a rzke ra inik
co •

ZeUhock!!t" oil! Sch,liJ.ncnbo.ot.

aen 'jlaoNbo:t.

't~<:ltb~kar

iaia.111tii. potie1an

~tei_ngut

'Jtae-ugu :t p,"] rl::s l 'la :.11

Porzellan

69

,Gl;;ib~ij'

_. St~ckn8xleln

_Siemrr

biit':l::e •••

Nabgat:lil (,pwirnJ -emen RelBverschltill

'~:~~e1f~ad~n
wori~-" .
K.nbpfe,.

,~,: m±ir ":Wt~, ~-Jt er&" ~ _:n~:h!l-:rii':i '
·'zI)~r1la~~;>ti.a:d8hl

..

_ 'plloun ".- h< ..... .- .v:n 'OO.@ipas ~ dtev!'t 'Cl'eiQMU!:;!"ve~i'~ .., • l ,.,
.(!Xelo.~eMict," <er~oane;

:~~.
"

iee

H61ieiL

-eirrig~ .Il!l~tS~f§1l=.

- -~opi~stitt~:.
B1Ults;Wte

$illl" auch

.. ,,?

~~gtii,

~aene-lli rt~dl:;..i

I

b~i;tt'F~Jlo: ;8:111

.

~Qt!it:l:e

!io'pi',;.rJuEtB
'~lJlltStllt.:1

'h~1Ja:tfi: ~i:" 'aO-~,••• 2<d.tt1C'gJta:lq.lapi:.r
'koll.a]J@.:pkr 'IOUll,tpapi rr 'pakpapi!r

iiblg$Wtil •.

;I;l$:ga~niJl~~~~j, .
lO\ell;,;!'ll'

foi~

l'g~txf]u:s

h:tctle-

(illJ'bon.

'vi;lIa

knrepfa:

hirti~~.tiJot:~Hi hitfj,e !jJ.e', a,Li:i.l:!al 3:j pezgament-

Xohle:p$pier B;l1IitpaPl~ Packpapiou Perga~,~tp,aprie1

DQI'cl;..snEuggpa,piet

p.~ga!.m ditpapi\r

r'~lll'[e und :8ehre[b~ .... l"~nhandltijJ]:!l

pa pl:r'tsaegon

UtI.t

I'lnh,:;,,,:tldl

'J_f.aeJlva,;Vb .
brt<!

M1i:ta,tl-nli 'v5 Tog le:y,a v.ed~ri
~~§

d~ ZeigeuSie mir "bitt-eein paar Atrsk:htskartell. de Ich mfiiiilte ,eineSChf.ein!l~appe; Uebli:ll Sie m.IT blUe ..• e:ino;nFiillfed~ha~ter -ei'neil Kug~l~cluei:ber
Mi1'Ienffu: den

.:len
tan.

zi.: lni ,_r

'~,

tog., este
.~ticari:atl
~i~.d

pa,:.l:

',a,:ntlt;Mk~-

libt::i'lfie

:m apro- Bitt~, gibf. es
{un

t

ill der Nij11,C'eine: Buehhandlung (ein Antigua-

.D4tl;':m:i :tog '. ".,. _- un stilou ' ~ ill!:! §tilou C!4 pasta ~ mtfJ~¢p$it-I"U pi:\:,

'!"Jite,spciJ:1de:n t a.

-'ltre~ oma.pa

I~ ":l!lte~t'l) 'aeno r(li:l:ep-

va .

·In.ap.~,

Dmcks.·tift,. !ml tIebw,e .. '. 1ch b-rallche-". _ opettitfi nutl.~, cine neue Feder - '0 trqs'a,- .de !:ompas ,ein Relllzeug _ irn MOQ-notes ell lii~ $it!-en iinierte:lI. 'lunDl~ •n±i (Hlr1L linii) nierteu) Schreihhlock -'Q rigHt. 'em L'i1:!)~al. 1'Il'~:l,dil-t-i-;mi,vi:!. tog Geben Sie' wh: bitte noch .. , Q agenda de bnzueinen Taschenkanat lender e gumit einen RB.d1ietgU:m'!1Ii trcl. eaiete drei H'efte ~ ullC'a.1 endar einen Kalep:der - t:W, calendar de peciueu W!Uldkalender :rete _,. cet-tI,eal/i, Tillte ••• coli de hirli," . _" Btiefbogen

'aenali! 'ltu;,g<llJraeb:af 'lllf::n~.11l IY':l:'d~,:n'dtUkjtI£t.,

~a"!il~ilfy!l:fl': :d;)il,u,aJ.tat "
,_~ ,! .r

ge:ban, zi: ;lJ:ll :r'b1tQ ...

I~ 'hradx:l,.
!aen:i! aen, 'U:l0_11:

'aenaa

'taesl bs00k
1

'i:e:Q,~ IIUn.,
.

Wni:rt~n

Hni :1'tal1} J'J;nepl;\bk aen Hne'a:J 'gc:balJ 'zi; mi;:r 'bn""
IJDX •..

Mi fnti::Jr~:s~."'l,ama_j ales 1~ll itIte;feSSTere mich be·1:).91.lt1111le. senders flit Neuerschein ungen, ,'$'m ee domeniu.P Auf welehem Gehiet ~ I-A, vep ~l 'I:: iirj:f in limb a: FHhren Sie auch fr;an'-!I~()~a, ,~engle;di.!itazl'i~')1stke {englische, -fr'tiwa) ? jtali~bel n'Ucher ? fA:m'I;H~voje de , , . Ich 'brauche ... - _;u:nghidrutier einen Alitoatlas -)1lI gbidtmisUc einen Reise:ftilirer' _, rut. gh;id de eonvereinen .. , Sprach, .I!>'afje .• , tt\1 gJ;ridm ota~Llllll ~ @ dictlonar ... Hihter

tiat~~

.

'bI:hl; gi :hies Ii1. Gle,;:t' 'n,e;:a',alena ~bt1;'xhml:d~ rOt! {;len anUk~~- ~ 'ria,t) ? . I~ Int:;)r~sj_;nmJ;9 pa3r!aen:UV:.lll. aof 'I ve1S;.atU ga '1::;Jj::{'?

'z"uda:rs

fy!I'

-'n:).;>.--

'

'ty:r;;j:U zj..;aQxf-tan"ts'1l:

zIJ;:l
rrIJOl)
1

(e;_ollia.

10; 'bra.c;ixa '". aen ~I! ·'aotm.t1as 'aenoa 'l'aez8ty.::rar •ael1<)D. ..• " ",fpra ::rl:y:l:<1r'

'br~8r?

iW~!e:-

r·acilpIJ

'taJ ... p.kqlU,l.101t

'aen ..rn racE ;l;gUrn.i

drae 'hdt~
I

~~l

aeneu ka:'l<!:tid"r!= :a:n v~_lltk.ai:ro:d';:n~
II

'tInt;}
'1!:ri:fbQ :galll

il"entrn scdsori)

einen Stadtpian . aenan "JtatpJam ein. , ,. WLirt:erhncll .aen. _. v(E:ft~atb:u ;,:E; = un dicpGM'r de bu.etn ,., 'I'aschenw6r. aen. . .. 'taJan;vte:d.8r_ ,z-ttii::at tel'buch. hu:.x. ~e -~·i;--kte:re,seazii·? WafnI interessierenSle vo ify:t In:t.a:r.esi;rri'n zi; skbt zI~.? -:a. .litf;il'~t tun Literatur HteIa'tu:t - llf:eratm<l IDoderna modem.;: Lilteratu_r mo'dlil'n<} Htera'tue - 9.~fWe de specialitate 'faxby!,~~t . . E:-jicl.ibiich~ =: I~coai1ele Nachschlagewerke 'na :xf!a:g:,rve.ck3 :~ .~(} titaj a. ~pilJut•.. .? Wk hoch :isl die AuJ- 'vi: hox 1st d-I.: '('f(;lna;'· lag.e ,",.~. g;) .... ? 7.1

'70

°I;:l'i;~~$ -.t1ll41')J:L~4J~$~ 1!'$~ '4;i1iza:a- b)l:_& ftli;~~ 'a:i)~ " A -g:Oli~) t'lt -veigd't~e:n. oga:'ti.aj 1S't :e!lI'!gr-If~l1. 13:::J0~d • 'a.~o.te,o ea1.Ue W~ -er:;ehliiint- 'efue V'au ,e;r' J~t'aelfQ _,MUatgq? ~~u.ili..?" N,"eu~:J1i1).f\ge_ (1li_~~"'1!ea, Wt1nra :€i;Iitie Hili: ~oii~t't die l'etz-te 19- ~P1:ii:t~ dL l~tsb ll,i;i,l.lltmit'th'1;:ita,'Verl)e~rte AU±lagi::. £~J':bt$.~r'!;a 'i!l9'U;l ;g~ .. lD,0tijij-e~a hj;o~ata (ie,. Wilin$cllen Sie die btQ'~ 'Vyj:l,iOlll Q'i,: (fi, bre ;''[i .rt<,!' \g~l;:)f}'nd<lTI!a) ~~Ht.) ? $_Cblexfe (ge!lunderte) '~P'll@ :Dg ? A'Ii$g~l':iel Gilbt e-$eme. clen,t-s.cile' gq;:t :~. 'aell,8 'rl0,~f;J;<:J ~"j.,~.st~ t';~<ldu:s(~a.)fu ([yillY .... ~;sc:he,e.ng-s (Eran!ts€l':zJ;h" 'e:!]IIldni'!:m" geIllia.-ua( frauJ~) y;b:(,lr;iii:titJ'~ jiscl1.el UbErsetzrUlg Cl!~~~a"eaglez i'l.) ? '1011 '.' .. ,? . f:JiL .. ? Fiihren SilO ., .. ? 'fy'::rw zi: ... J i5!.'VIft:i , •.. ~ edli:tii. lie bnzaner T:a-schelll:rlicller' 'tafilluby :~Qr 'faxbY:¢QI dui;:i de--spli:~ia1itate Faehbilcuer o ijr:;i d'e$¢ulli'a ,$CUIU1i iiche r 'Ju)lbY:~~1 .,.= 'Q,~; penhu. IlOpii 'kInd;;J,tty~¢fu: t{idde:~niic1r¢r chitJ Qt, PO~'e (pen~ B~lde! b iiclter 'bfld'lIby:yill!' trn c9pii) IHarchen bucher C'~t~r rile ,_P,0'i7e.1t:l 'J:I(~ :r~"'I1~:y;r;!;it Juge1;l.dt)uc bet 'ju;~n,tby :~,)r ~at'Vpentru tme:ret

Aa;ee;S!lt-~

I

-,Jial(1ti'e)

'c~

I'!&tt.: ~,,~i",

tace~rn

AO?

It:h .,me-elite ... \'rea.,. erne KlclilibHdkturren,p:ar~:t:.de J@t_o;. •'tiiflii£;;'itfol:ma:-t;QEic ..·' Ia ~'"" '.'J_~., - .~'( eine _S;eh)l1~t'~~~~1 un .Q:p;u:at de !Um~t meca penttl1 il\lm ~gt1S1 eia Blitzg'etat !ill_ bl~tl:lill'iJh Sd1'wa1~~WeHI~ ltH {jim, :~I;L~b~nfoz.r:n
Ul1

r~ 'fIi&&t;;[I

,-.p

\"en-~ "klrteti:blllka-:J.:EI;etw
a'-~l1~ 'lma'pfIJtfl k,$!t;tt'e;f~-

aen

'bHt.'\;ga:!":Oi: :t

'aenen 11(>'a1!-ts·"vil.~,mm aerran I,lliUm Bien an J:m 31ITlm, nett a~ fU.m(.zotks
a~U8:p fBIPflhn-

ee ecHtnrft a Hpa· III welchem Verlag 1st •.. In'vd~.ml1 i<:l?~ia.;k IE,t -rut , .• ? . . . er:;:r;hi~ep_ ? .. ,tr' Ii :1;1'<1U I' ~ vrea un volnm de Ieh mocirte elnen nand 1.<; 'mce~<l 'aenan hE.nit Gediilite (ewea R(,iw Foezil (lUI t01UW1) _g./ dI'!j:t'3: aenan 1:0'm.a:;uj :lOll. 1uan) von ... a~

ta

reyiste

Z'dtsc!}tHtll'h

'tsa.etfftTIt an

r

Fa-thfilru cinea Rollfilm dne.nSc:b-ttLalfi I ttl einen - Fli1rn I} X 9 un W..'ru I$"X g,. (sechs dUil neun). ~i):Ii'i elm:!' puteti dev<:~ His- wann k5une:n 8i~ , 0~6pa aceste Hlm~? diese Filme I'."lltwikk:e1n ?' Wie viele Abzuge wunsehen Si(:l r V1r r9~ facet1 cite doull ,Machen Sie \)j'tte:je z we Ahztige. ci\pH. Clil;d _s~nt .Wl'ta copiile ? Wann sind die Ab2'iige fettig? ~r~ rog, mm-itI aeeasta V'ergrOtl<an: 8i.:' bJu" diese Aufualnne. J'btpgra.fie: . ~:;tem sa ne fotQgi:a, Wit LUocht.en uns totografieren Iassen, HctrL Vi~· :t:ug:am !\!i ue fa.- Machen Sie bitt" .,. yo·n uns ... qe-li -... eine Gruppen;mio :f:otog.ra:He ill grup
un Hlrn color

un r.oUibn un :i.il:m ~~gust

~m_ei1

filJ]]I'

i;li

.n.)0:!1)., , bJ:; van k~;;l'a z.i': di:r:,.;:0 a ~XLt''lIlbun :r

f~;:l'

'mw

v:'fhla

'maxen zi : 'bLt-.;), :Ie.: tsvae .'a-tfLsy:g;;.. van dnt, -eli: 'apw:y:'g~; 'f~rU9 ! L~t g[li}~$~ .;;';1' 'blta dei~~ z~ 'aofna :nrc,
vi.r 'mre~t;all Ujl,s., ~0:tO· gr a. 'fj :.rGln 1~3an..

zU

'.a..pti3:y ;g;:) 'VynJfi:ll.

tnaxon 7.:1- "'bila L:J n IJJ ns , . ,
31::n;)

'grUpBua;oLna:l11,Cl,

Artli)o)c foto0 l'aflM

!F!'Ito hnn d:lU.nU

'Io :tohruiill.UIj

A:§ vre;;l S~\cum ph un Ich ruochte elnen Poto- Ir,;'mre;;t;} "J.wnan '107;1'0nparat de fotQcwaHat. ~ppamt ~ufeu, aparn.t 'kfWf'"!~. E~plica:!;i.tt1i va l'Og C'l!JJl ErkJlh'en Si.e mlr lxit.te .$T'kJ",:r~:tl .d, m:l:.;:r ~blh S1'! anevread~lCes;t ... m den Mechalljsmu.s ii.iede:n. !n12'iaruSilJlUS
ses _., 'r]i:~s; .. [tilt

due Farbaufnaume. :,~e-l1.11 hflJflQ£lla:m~ p f9wgmfie in culori, Sh~ l:lItill ret,u' Ii.rau- .Zl: eli _, ~J~.rog' s(i le .tetn!ia~L BlUe retusclneren 'bf ldar. di.e Bilder, ellld sU:l'tgab totogra- Wann sind elk Alii, 'V'ClJ:l z.Irrt di: aotuarm an '£alLl,=? .II ahmen Ierlig ? Hile? Kann, tab sie morgen kan I~ zi: 'I'I:lJ'rgB<H 'a po Pot gOa. Ie: ian~ miltie? .: "" '1:10 : I Bil r' abholerr ? Wo haben Sic 111.£ t~- VQ; 'h:;t:b~ll <",j: i:t a,t'<.lA
-

$l_ahine

Iier '~

He:

r

aparat de

fotog'l;a-

FotQapPaJ"a;tes ~ Fihuappruul.cs.

'fo .toapana :tas 'f Ilmapu ra etas.

V'J!i deve.!opal;J singur Eutwickeln

el':;

illll!ie-]e -?

fQIQsJi~i ?

lunp

lie nxpunere

&le [un: ,",llt'v:n<:a~jI :d: 'j .ea '.fn,: ma z:dpst? Fi:I_we selbst ! vi: '1Iltl'" 'b~H"tl;ln 21:~' Wie Isnge 'belichten Sid

72

13

"tpu lieb,~le
-JUI.
J

'Un' .filttu, ~~d~
ihl,
Ij[Iit

tttfufutfti' :alnen

tj1tt'u,

lih,bil':ail:9'~e ."" ein:en' _FUbe,r e,in~

emen Gfilb1ilfer

-thenan
I~-~r';."_·:;:

l~ "br!'i"Qxtl- _.,_.
e r~.(:·c ~~

i'fIIt~r- -

fn:iiU ~,mtru
t;lh

p:o,ftoeoilil!l nl,tra:,vioiet

~$1itul'O~ll,
~pollom,eb:u_

emea {JtaJ.'!,g:effite-r filter
ewen

GttihfLlt~

-a¢n-Qij_ ~gdp~tG,r

,

At'atatj-m1
0, ,

ei:n!1ID- ,Iiotflit.et einen -111katrioletiBeliclitl'm~mes~er e:i.li;e' Liu$e

!:aefi~ ,',gtymf;Pbr 'aenan o:'l'a.m;;fIIH~i[
''ro-:ffllt'a"r "a~n ;,ill,t~$!a.ViQ,ldUl.hI

yio.a:trt,

"ja

±pg ....

:Zeig~- :~e

,Sj~,:mir -bi:tt~ ••.

o eb_itp1:~

'a:eJl..,b_

'nn fla~lt
o manO;Qlin1L
(I

eine, Gifm:re

G(:!ge.

\~~gan:~Zi~nri:r 'JjrItI;l'." 'aena Jgaeg;;)
'aena £~I;tata

~iiJ:e F16t~

'aena<_nb~'Uc;:t
sat

l1lj-smt-

muz:k.t1t<i

o 1en,tilii 1m: ~~at

de rn,~:tit

nn :Q-bi,ectiv CUll ,'I;e.leobiediv

tI~p:l.ed~ tttl vizor. ~ti t~ s~ fot·ogtafia.~i?
1f)..U

e1nen.,reigr{l1J~run~ apparat eiu -Obj,~tiv ein Te;le9bjlektj'if ein Stan", tiU-en Sucher.
KOiEilJJnI,

'ael;19

aeU::JR

'lInzQ ~zr'gr0:sarUljS-

apn:ra.;t 9.€illdbjik:'ti.:f

A;< , vte.a,. ••• untdevizOI
ri.n~patat

~ -n-u aax@f:on - uti. ap6tdeoll - ,0 t.tomp~t~ de radie

rc.h

clti-e 1I>fa:n~o1iiJe ,erlle ~!tmdlLa1"mo· ,ni:ka cin 8axop'hoil ein A3du:)t-(j.eo;m eWe Trompetoe. eta Fems~hgerat ein KoUeniadio
ein Toabandgerail: ll16cb..te ••.

'aena -'mU:r),fib:(I:nn'a;nl®a.
aea zaksG iro
aeJiJ: ,a'k~ideQn
;I1

'a.~","l'h))~~ 'a~ m1i:.nOl.o"li:tla

':mce~t:a, ... aea !f!"I:l!l.Ze~g~];'!;:t

Ie;

3:¢riOl :tT.:!m'pe:t:'1I.

aen'l.<;!!.~(:::t;)b}.\'l~i :f (len $tgJ.' ti:£ f\iln?

aen 'k:l.f3rJra~'diQ
uen 'to'_:nban\g~l.'i~1t

f;!'EIeli

?

Sie'

.fotogr:a~

,aeuon 'Z1;l:X eI. 'keen,an zd: f9~to"~'i'a.'£:i':-

'P.o$:tiv IliJ. lp,agnetofon

~ratati-.m.i va Irog cum
'.rptTha:r

tin

piimp.

emen PlaUelJSp:ider.

'aena:n

I I

;.4li;tfeolc

do

liI,plica

°l,iilwr
lli:h 11Itm:i.Jte ",. eiIle' Brille (mit

fnticl1on~3lza acest pieup (magnetQio:n).

Fiihle:d!

Sie. mil

rttt)'I''Or.

diesen (dleses

Plli!tt~il$pide-r T,onbaudge~

bitt~ .,

'fy:t<lll

'platQuSpi:ffi;o!t. &1 mt;r "ijItq 'di-~_;>;>l1Jplata:nJ'pidar '
'to-:n'~aI1~~,

'A.,_~ dorl .....

, (;' p!.U'ecile de ocheldJ;i. [cu ". dip pttii} edu~larj de so are (Ic:li~~Mi de pmtec~k:
Ulli O:WCIOSCQ]l

Dioptrien) eine ,Sonne.nhriUe
eine Schu tzhrilll;!

II< i P1re!;,ta 'a-eli:;!' 'brrla
di-:Jp'trhm)

Haben $:ie S~a.lI.lplat'ten

(mIt

:nll.17liea

u~oara

mit ,'•. ? U l:l:tethaHIIl.D:gsmu,sik
'f.anzml1sik

1:&:1::) lo:I, 'ha :b:<lIl. :;;oj: llJllt ... ? 'tallt~u~hll;:

fd:i;·Z3,5

'
.

'JalPl~bm

Unb,J1l"halt Uu\;mu:zik

'aena

'21:] 1'l.<!nbrIta

·:ttlJLzidi de <in IlS Ih=tca, simlomdl n:p:17;it:.a de. c'u,me:ra ..1;yeti p.art;ituri pen])i(H-tiiU .r-

'9.e.1l9 ' [Utsbrfl ~~e_l] ruikro's]!;;o:p

..

Bute~e populure

$l<ll!gare

'

Sclllngern
Volk;sJjedent

.

'.na:g;;:)rn.

.

[f~!kSLi:darn

Un
un
i,'l

teO'DO'll.1etrn b;j,t:o..tuQtn.l

~, hinocl.ll

de teattll

tigHi de calcul,
0-

em

ein AUkr-o\Skrip ei:n.Th_~nllmllete:t eia lla::rO!)n~elto;r
O:petii~la,s

a;~ teti:l.w-'moe:t.,r aen baro'ma.t ..r
.aen 'Q:j_J;OIrl1l;;i3. ~s

fro. ... r'
tcjfolJi
.)ill Q
€I

slnfenischer Muslk ':iffi'.f.o:nIf~:r .tnl]'zhk 'k:;:un,;;Ifi]:i1).tiik: ,~a.mm:ermusik Raben Sie:Notefi fUr , .• ? h;ll~b9n zi: 'no:tan aea 'w:nhlUl:t a.~Qn 'ra.::dio~apat~:t
'aens ,bHw;,l;ranhli;ll'

eine:n bet.
KOnneD reJ'l f'

Rechenschie:Sie bi~ .. ,

'aen;)n'r"'~OIn§j

:ibru.

v'aw",' 0 Geben Sie mk bitte, .. . obM.dil. de nragneein Tonb and, '

'g;1:;~" i/ ~

mb

'bTt0:

FIl.tep

:sa-:m.i reparat1 chelarif ptu,ij, .,,?
rQg

meiue Brine reparieSetzea Sle, bitt'e, neue Gl(lse.r in meine Brille

'kceIi;m ~i; bl~ .... 'macnOli 'bdJe rep:a"rbl'aD. ?'
'zctsan

,aparatde milio <J,nrenu de CElmera ·a:nteni1 de :f:eleyi-

einen Radioapparat eine Zitnmerant:enne 'e.me.Fernsehantenrre, Was kostet , . '.. ~ em Sc.hlag~eug
-em Horn.

'.a:e:llG 'fernze :ant<:n.a.
'Vall

Va

~o;)J:.

sll.-,mi schim-

b'ali lentilele,

em.

Z1: 'blt-;~IJ.;:H;)i;l 'gle::zO)j: In 'maena 'prTIa aen,

'~t,OOs:.M
1;'1

....

?

baterfe

'1l:.Jstet .... ?

un

~ll!U

aeon 'rIa :ktsoC!l:.k: !len h;:OIIl '

'74

15

Un clm't::r:ahas

c~n:vJ:w.

Jlj'l "

ii'~~noot

efI,e. t{~g;eJge -'- eiIn -cello

~:m Kla~i~.

.:fda. IAOdlte P.1l!,e!lA~:a- i!jl mce;;;~;;1 ',~ftl;i~:.s!fW'r.!'itan ." iCette:n.
GeiH~n Sie

~r.'··

'firlt'bFf~tc

'S¢';1itJ~

J~:~o~a,8!H~'.l.l:iJeaf.
T..3. bij.l1 ~'i . er

Un paehetd.e.chiiidturi,
lllii'l1i [umer.

.JU'",I,\IilQf

'uta<'!axm:. ·J~)W'.lJ.:t

roe.. Di3,~iciniv;iit
r
o.••

vir

;:::j.

V~bt'og si!i-mir<;giu.-p Hitt:e reg{t.ti~t<,'n 8:ie tHeIt;.eas'i:i1. . ne Uhr, ~1:Il1g_~ mainte {:r8,m:1n@ Sie geht yor In;rch). .-oiti" . Q.rm~)_ .. 'C~&Sul m.lll'llegte Sl;r-j.~H:tMdue Uhf ge-htnjo:trt. (Ul-l niaimerge). me-hr. ,1,J;"t ,.,ost4 rep !jJ!l:tia 2 Was kOptet di.. Rtlpa::ra.e

'hu.. :regu"lli<ltl
rJ'ge:t foil'
'maena
merr,
'ruaen <)11:[.

-

,0

~i;

pip[,

F9.~g ••.

tigad de foi

un paliliet de tntun

"E111e, &ha®t.el 5treicla.- '-aen:a i.tax:tai 'Jbra~reltssr, r~,H~. . h5'lz.e:r, bltte. G eben are 1JJdt' b it'te .•.. 'g!l::pau ;l;j.: I1.lJ,'t "l!U~t'" .:'in\,; Pf~i£e ';;te-lli> ·'pf~~{. .
ein P.lic:hhen Tabak

r£o~al'.

~.i; ttIi::l;

';~H~,

~iganen
tome Zigatii'tteE.$.p1be

tsI'garan

sen 'pSk,~eft.'ta,:1;,-a:1l;,

-... ,

':~~a,:'Xr

11:r· ,~e;t I1.I~;t

un ~g~~e<t un C!t~1t.54Mp!i; d;e p1p3

'eil: dureaza,'

tur

r'

vas

'k:J9'fu.,~ i... - ., 'tu:t?

a'L ;repa-

be:n,d~a
~.heti'i.

Q:

un po:rlti:ga.ret lJ1·ic.bet·/i·

Pl'eHcl):re:i,nl-, '~t2,,"e"!l·p£a¥£aJji:aen.~~t get .em Zigaretrenetlli ii.entslga'rs:t<:inettci: aen '£:;J0;;1,rts,~0k Ii:l'.iti. Fem:rzeug
PeuePl;el!.l.gbe.ll1;b:i... 'fQcI<l .. rt~~0k;t.€nts(;'n ..

emen.

'aeU ... t:sigf,l.'I!:':t:~nfpIt~~.

perrtru lrri-

Wie Lange dauerti":s: 'ette- .rubfu.e are acest Wicvlel 8t~ilie hut diece;;ts.(· se Uhr? ~ati~i-mi vti. fOg •.. Zeigeli Sie mlr biUe .. ' ~ uu ceas de m1n.11 eme Armbanduhr ~ tllJ. !;!C:UCS de: perete ¥illC ·\V.:;i.llditlhr ~, lin cl'-'I'ISde~tept$tor einen Wecker

vi: 'l~D-.J 'rlao;;)rt a,'l? 'V'i:fi ..1 'Ihlen", haL!dj:2".~
'lEI.?

'tsfloga.n zt: I"tU,;r 'bIt 'iii\'ila 'armbnntju.r

Ol' •••

nu.ceas'

en' cadrnu

Pntep .sa·];;i,T!
.A~

huniuos nn C'XOlllometru.
CIII'atati

erne Ubrmrt

'vuntlld' 'aeuan 'y"kar
'Heil"a
';')el:).~

Pu .·rull):li'l'.i,Ii'. Ar'tIt~'I1:1e de to!11(>.la

TOUB

PIl:rmmerb'). 1.11) lIarHt.c·1

paifym il't-i:. toa'I d,,:n;arn:kQ!
ParIt;; "ttltel;t~
'.Il].

~;~~sulj, tog? 1';\1 dod Sfi v'ilil ,?bralo:ra
@Ib.r~a
unCOU<:;l:

k~1li.ut(!n Sie rneine lJ'h.t reinigeu? TeL. ruoehte nl~r .... an~

mtte,

ziIi:f~m eUIe E;.topp.ull r.

r"eucbt-

ll:r

Inn

'b~~t-

rllrt~. 'kciljb":itl zf ~':tIl(\il!1 <l

tsIf~!Il. " aeln.a fbpltl:r,

IclJ.. IuBo::hte ern •.. fil ~ll.,'fy
is.ee

nen

..... par-,

u: r J r.aenIg

0111.1

sehen,
ein .I\'t;mb,afld

Ie;. iPlrx!;t';) mJ:1" ze :~Ii.,

•.. 'atl~

un Inel
eercel,

due Brosehe' eil1!:! Ha.ll~'k'"'tte ei~l ell IDug Ohninge

aeti 'arm bant 'aeu au rIll
o:t:I'tI!J~

'aeno "br,J J., 'tle.ha 'halsket.a

La tutuDgerl1l Uupac.het.

va

de ljg~.ri

reg;

sJabe tari

EineSclJacht~l . _. Zi- 'aena 'Jaxt~1 ,... 'rctau, 'bIt a, gacetleri, bite, lejclJ.te .(rnJlde.) 'Iael;t<l rmnd<l) 'ItarK~. - sta-rke.

tsiga~

gates "gu:t:a$. -JJ~~!'bcs 'lrerbcs ~ ,ru~C1'(>L 'dis 'kre: t'Qs - d1!ilades )wu-m.i. place parhmml tell wag siLlill.idws Par- Is: l1la-:k '-zy :,slIv~sPaI"dtrlceag; film nicht, 'fr.m. .nI ~t. ICe m:udi: dor:ip.~ \Velc.be Marke wim,- 'vElh;~ 'ii:l~ka 'VyDJ~fi sehen Sic!' zi : 7 ~'e apa de colonic aveti ~ Was [til: K6.ini5Chw~svas fy::r 'kr.eb:;lhU$at ser mlrren Sie r 'fy'~r~!1Z1", lelt. moch'ts eineu Lip- I~ '1n!E.~t~ ':aen~u 'J:l> pe.nstjft. p@uftIH .. We.il;'.he'!J Farbtou wun"Vd~;;,.Ll 'tarpto-n 'vy:n-' schen Sic? Tanzj: 7 Q''"J:!::Ul'}llta mati des;oo(,i"i E.inen helleren (dunkle- 'aenan ':q,_~l.lj;an rdp::!]k~ . (h;J.al inchisaj. ren I Fa.rbtDll, l~:r.;in) 'l'arptQ ='t.t. ·\Viills.;;heu Sie iu.tcl1 PlIDbiLtJ '~.i.pu4ri11 ·vynf~.11 ii; SOx 'ru:a~It:?· t"!t·r- ?

76

~it,ta;'!~~., 'V~ !:'og,' ,~ .. ~g~

Miaii. ita1l.,m\ ~~irog...
~ (!

(kIer.a
1mp.l1!'

-,

'ace~tn,.·

..

Geben 'ittoclt

fU~ ~e

,Sif: ,-.

~bftt'L
Mt;te
,~.

~(ietl'klS;g., Sie ,tIlli

:~l)IDlt!.
'gel'b'9;li ~~.. 'n~e

'di;:2i~'p!Ll:a;j[d~::Z0·.

ii,i

r6h-:r 'blt~
.

.r

.-

~J;:wJ:l"l;l;rt,;;J'
..

6p'~~e qeditl.1j,
bW'~;te

J:i,nst.i. de dmti

: :'1~;;::i::Q;~~
hu p.rn:iftml. s~PIl!J. sh"itd de l).aie

,1:1

pfl,!i"

d.euclJgllif

'aenQ
'.,;en:Q,

J:'rla:galf~eh~,c
'"pl1r~d.ark,"'lllSta

'

*~n;J;i?S{e

~:aiii:t~"tsJl)~i1Pas't~
I\ta;m.'atia".n, 'ts{zl:qipan:pt
'8,eIl~JI

elne Z.;Iill1»l;ri:l:r&te

cinenStllwa:mrn R~ffi'~ea
Ras1eIs'elIe.

'tsaaiby.;r$t

~m\,~~p.tiu tQRleb'i ,de· Jftlili~ 'f$e ms
~pum
gptf.
de r;lJl

,a;Paf'at de ras

einen R1!--~.etappa:t:;l1; 0l.lle Totlet.ten.seiie

.

ra'zi:.rklII!JQD

'am.. ;tW,'l.!",::;j.t;;}2;ll;ei.;ol'

v.~~a.

!~Qn '~a;r!l1,:m,7'"' ""~~jf:;;J0b;;ll'r 'zacefiil 'ba,:dacz.aUs
'Vil.t~>""

"

tP;l . cre!oo dermato« .A~( ~;J,I;;~ 9 C'remii de ~i

or,ema 'd.e- ras

.stilt.'
te,

RMlercreme ciu~n 4.ug:en'brauen·

fat:a,

m:iiI!.1).

(crema,

pentru

AUl;ih eiae , me (Han.dctemel. Eille.., • '., bitte, 'ltageSCrew.e

Fa"ri:,th~, 'aeU::ifi 'a.l;>g-al11J.tao;an!tIft. Gesfchtsere. aox iaen~ ga~zl~tskr.etn
hitCbamlliehi). !~If~.
'aeae , .,'. . fiir

ra..':l-i:I:~aeb

La :r.IQr~'rI0

Dlmnenhl\ndJmlg

'blu,w:~llih:al1dJU;:;l

Vli:<'rog

0

.

de ",i ctemii. de J10ap t,e pen€~~I;tla

J"tll te-n

- uscat _-nor~il. Ji:.§ v'rea .... .: 1ltg'uditlf1

gxas

•.•

Nacl1ttle:we ~re.fut :ietteu Ieh llil'lc.hte
r..oCkenwic:kd

'ta: g-.skrem
"nrud;kreIll.

'bIte,
..£Y:J:

~ tr.ock~peA] ~, normalen.

'fdOln 'tzak.anan

narma

:,I)jD.

p'ri6ntlni11.

lfaar61
ijlentrtt N'agelJ aclr.ent£ernIH

I~ 'm:o;:~t_a 'l;)lmli vIkal

'.',

d:izo:lvmlt

].~)

'na:::rlll:l 'na:galll~ketl,tf,,"rni1lf aena 'na:ga]ie:!a
'ILa;g~J-llak

o :foa.dieca, de unglrli
-

:ffXatlv

113;C, peuU:ttWlghii

io~uue: petJ:tJtu par

lopooe
'0Q

nar·
.0'

oglit\dii. o,slfudi de bq.zuoglindi de ininii

pentru .ten

Ge.sichtswQ;SSe[ einen Spie.gel einen Tasclh~spie~
gel eme-uJl.itti.d$piege1 lellle

Haarwasser

eine N agdschere Nag~l$:;k HaM.llpray

ga ":tI\ttSyasar
'a-etlan

'ha;1"::;prei 'hmrvssar

'aeasn 'taIanJpi :gGI
'!l;~1l2n ':b.autjpt:gei 'aenan ra.'zi:tp.D;l.zal
'aeus "byl"st~ 'a.,";I);1 '.ha:r.byxs,t" 'aena 'na:g;al.bycst;a ,"ell ali bun

'Ipi:gG.l

WelW,e mnm,e;nCj.a.z:.f iell v~I9;'j:'blll:mgBd!itf;r9 'i:U;;)-lU'oos"zu.:Xmlll' :nitiena~u:i;hen ? hili mllchtl!' eine Topl· 1,; 'rn.o;\r;ti!:l "w.!tl;a • t::.o;pf"A$ vr~ 0 Hoare {a blume, 'blu:·ma.' gQiveci. W"ihisChen Sie $cb.n:iitt, "vyn,!au 'zi': ' Inltblu.:BJ:lrl ti :f1o,ri tii~a.te 1 blumen ] man? ;.)!\.~ 'VIelJ.' Ill! buehet Iehunoehte, cine:n (gro- l,~ mms:t~ I ;,u;n:,m ,\'gl"O ,L1~) Sttat~.... '. :=; en) limos,.... '. L~n[~l') .." ", , . , de fTh.~ti id: 'b)'tf} ',Q:j;' Va~og; t.t1l11lt.e~ flo- ScWcken Sie bi~te die "Bl~eu all dj ese 'bht:mroiln an 'dkza rile Ia acea:st:1 adres5. a·'dr~Sl9. Adresse, @um se uumesc aeeste Wie hcllkll! dlese 131'11· v:h 'il aes-al'l ill:2;·01 'blmia6n? . men,? m~n? . V'ii tiGigsa~mi dati ... Bitte geben Sie ml:r;.. " 'bI1;a 'ge :"bQ!uzi:~:~ ... ewell BtUlneustr~u~ 'aensa ;bhl:RIElIlJhnmt -. '1lU buchet de flori 'aenan krants ' eineu Kranz Q CO(oa.n,l:j. drei Cb rysan themcn drae kryz~'te ,1:tlatl tiel cr1:zai:l'teItle 'da::liall .' . Dahlten da,W £Vnf 'nslkan fUni Ndken cinci. ,gamafe Sc.hn:,eegiOckclJi.en I ?iJe:gl.ce~~~ll gIrio'Cd. Gladiolen gla'dio{I""ll ill.~-di'olo!:' d, ,bort.eu,sie 'aena n:Jr't'!lll,zia ~iile Hcrtensle l\_['aigll'lckc hen 'ma.e.glceko;a-u l~cramio:'Jj'e Tulpen lil)ele 'tUlP""D 'ae:a ;;ill.':fii :d:ntsvaek ,emen Flieden:wei.g qti, fit de Illiac

(e tlori .dorlti?

un
0'

perie ~ i? pede. de cap . 0 perie de uugl1ii
W::l . jJ·.Ieptene

pamatuf

mw:gatt..te
ll::u:cise _ nn
"?"

Margeriten
dEc Lran-

marg0'rIt.aJJ. nat ts]:s~tJ
I

einen Rasienpit!:sei Biitste dne Haa.tbilr~"':te eine N agelb iixsLe' elDen E:atmn

a:afid.

bucl1~t

Natdilscn einen SUau[,J Rosen Yeilcben Hya~l:IlthetJ .

'aencn
.'f!l~I"i1I'll

Ji:raos

'r,olZ'QIl.

vio!ete :t~mhile,"

hya'41In.tQn

7'8

79

C:i~ h;/I;:n~W.ri ·pltt'~~~ feeoftla,n:a:~t- Ki)!±n<!:f],p[e mil; ~ilJ,elI 'k~a'l'l 7!.t mLr 'aien<lITI ~it~r' btui. (0 gUiCll Sdllllcd,d,e;r {cine 'gu':~;:!'Ji, 'fuaed:}t (~S:i:'O'okor~as4 bU1l1i;~l' gpt:t':. S""b;ncidtiriul· 1i~ ~gp:t~ 'J:4:aedi:Jr.[n) ,~m,:pfehJc:n ?' drtp~e'::l <l;J~r "At':tfl:tle.,'1. ,Slt ""ad cltl!vn K&nnte ich ei_ni'ge van I krent'EI 10;: I a.eu]:g:;l, [:;)in ..tl~. modlil'ele dv.? \ Then Modelletl. seh'ht911 tnQ'd~hl1i '1ie:1;';J:t .? 'en? Alt"liMti:,mii'..= vr. 'rag" uia Ze:ig~n ~['¢ mjt bit-te "ts:a~g,"!I:l :zj:~ nll:1 'hlt"d ~h~ de rn.Oq~(Iio.U), eine jnE:uej Modeze:i'aen~,,('nDti!a) 'mo-detung; tsaetUtl. ·~t~:I_l~ge· sitOla pen~rUl.• r Reichl der Stofl fut, " ? :r·~¢Gt de~.r Itv.f .fy:a-" , • ~ ~ ,0' ~cl1~e C)l .w.mecu. ,em !{'leid nti,t drei- Q~l" k1aetmi;f dri1~'-' j;tc!'i ~~~t uri v:i~rt.eiJang~.n Annel.n fIrt~l~la:g<ln 'd".n,i.'lin -,iii 1$!:j.tt'it cu I11fuec.a eine nhlse .mit 1 all- '&e)l~ 'blu:z,:o!. mIt '~Dai). 1@g.1I.. ge~~ Axmetu. 'crui ... n, I ' y~ i~,~F$ii.m:ll<l:j~tap •.. . I;liU',a ,iinq,efll S;~'" 'bItii'l 'lmd~~n:z::i 1. , • ~·~tp;;J;lton ~ Giesen Man tei IdI :Z';'Ill. 'lllantQI - ~,~~MtQ fl1st'ol, .~ diesea l{ock .. r di :'Z811 't;) k, ; .. ~!'it~ IPreca larg{?r.' •. , 1St zu weit jzu eng, , , " l$t t$Q; ,'a~t (tS1IL~ (Erea, .-:;l~huta. prea eu lang, zu k:nrz). E!J, ksu : L:Jq], 1:$:0': 1\Pl:j;:( ilL w~~ s'C',1rt, aJ • kUl:t:sI. 'c;,itlJii pet vernl a [ll;o M ? Waith Icann icl1 ZUt An- van lean I~tf>Ur' anprobe kouimen f pro:b.. k:;Jlll:;;l':lr . A~i" jJoll.le;a. slt.micalc:lt-1 kOll11te1.1 . Sle :ruir bitte l'kreJit~.l1 zi: nd :l:' 'bIt:> .. ?'~tU.lIll¥ ~ .pl:u.l! nilil1,e r his morgen dim ~1:n- . bIs 'm:;)rg~n de·;u 'anmg b'i:lgei'n? tsu.s 'by :l,';.:l ln t
"tin: -

~.

IN

usn sranr
S:ie wie
IJ;I.ili

In vde n Jtftit" biUe
7.1U

1?!l.t!!;:\'l

liasad?l Rmiiiiui0 ?
A} (10'#55..
ttll.

sa-l1ti sptmep.., va r:Q~. C1;Illl .:'.\j ang 18 IUU'piJrlicip bir ;<11 QI:aiiltUui. (

K6nntcn sagen,

i0I

5Qb.ait komrne Z ' In Ieh mu.c:'hrte. g'eTU an
~illl;'r Stautr:L,l11!lfnlu-t

RUl'lJ§'uischen

Bot~

'kcent...n :d: m:i:r bIt;") za:gmJ, :vi. I~ t$Ur
m'lll5::t!lJ;Jl1

Is:

k.::.m<l;
.[1

'Oo:l.fa!l±

im(e~~:::l gtn~. All

'ae-

Iili'e$!'.l ~d~? . 'di.',,~~£W:tn ee ;V~.k:he ·.S:~I~I~tl$wtil'd;.rg~ 'ltd;;;;! ""~~;:'aus:;,~w,c1jigt:~ecviz,i-te..~·? , .. k\'tib,en giPt es mer? to:l'l gi:, pt.'.:~rlik:r; JMiiQ 'sii1teJll. ttl (ril'uttuJ siua wirbie.r im Zen- zInt 'vi;r lii;:r 1m., tsenQ:;;.... !ilLtl'W, ~ 6-Vm de~f' It.aU ~i ;tnun dflX Stadfr' ~vrea,.slI ~izftez ..... leh' rn.r.ci;t(! ''". besu- I"!; 1TI~t<!, •., h.Q:'~Ur;~~p. OOt1n. :i;ilu~t!:l. ..•• dae, . . Jil'lllSellLm das ... mU"7.,c;Q:m -,-, gaIerla de. pictrrrl tIrl: (Deesdnerj Ge- at: ('d:e~?~j:n9r) :g~,~m~i{,d,in Dresda.) mi:Q4e'gah'i'r,ie ua.gf,il;Olri : PJlI8.cote6ii' (din lI-ijj.ll.die {MUncim,er'l P:i- di; ('mJ:!!l_i!l1at:) :p-i:na~:ochen) nakotl'teK 'te::lk. ' r cestelul... . d~s Yl~",.• _ <lao; Se.hl"lJ '" p.a:n:u1 ..•• ' den Park .". de ;n, park. ". fiI1tjve.tsitii;~a die Univ~Fsftilt di: unlv.i;I.:1:.i'te:t e.huitiruJ .• _ den Fri~db.of ... d,e:n 'fri:tJ.LO:£ c:at~&raJa den Dom .. ' de.a do.m billerica die Kirche dl: ',kTn;a Ff(ltt~i den Hafen de.n 'ha~fai:l. ciil;~".l vechi die AJtstadlt ill: "IlH§tilt . ;i3':r~u.l nOll, (lie Neustadt dl: 'n;;J0jil:ti c~. mcin,tllliwte!Jtl!! a- \Vas' j"r das Hit em vas Ist das '£y:. a,~,n '''c~k'1? Denkmal ? 'd$lJk']j)_a:l f este IfiI1Z:e1l1 pe Hie. 1St das lil1.SfOUm" hi:r 1st da;s ruu"ze.;UUl;. ~are 11 dluta:t.t. das Sie such ell. [las zi:'7.:U;X'flli, ' CUtd '§,stt,' deschls in u... Waun i,<J;t das Museum n~n'Ist !Jaillint1,'Z~;Um zeuj ? g-e0:f;fne'~ ? ' , g~'cefil."t '2 .1kl!! (fe' on'! es~ urma- 'Vol ann iiSt die nachste van 1st di:. 'lle9st<l' 'Iy.;tQ,!itea ,;i7';itil [Cu. ghld ~ .rUn? . Fl.ilinmg ? U,ude se gas~te casa Woist die Gelmrts- vo: di: g<1,' bu.rts,~,ca),e s-a Iia~e\it. , , r statte von". ? jt~tgbl1, , ' ? A~t'y1":en, ~ fac 0 ~CLlI' Ich mticllte einen .Ans~ 1-;: 'rnn.'9ta 'aen~J1 ',1OS'" me la .. , fh1g" uech , • .machen. Du:k natx , ,. 'IURX:;;'p.., tIt~ (lor! s.a vad. graoinn Idl 'wU1"de gern den 1\1 'vYl't1a gEfil :i:1,\';;Ii. ~~ogi{;a, 2:0'0 besuehen, ,Z.Q,: b;,.'z,l1::x;;,n. :~'r'\ii!e?-s~ ruitez gra· Ich mochre in den bo... Ir;, 'm(C~ta In,de:lll bo'ba."i',,.,_,: ' l.. ., ~ ~3: uotamca. tani sehen G arten ge~ iHJ;;i.!1 'g;qt ..n 'ge;:.. hen, . • :8::[:1.
~ ,O'flltj"P' J!;!Icuri "m;\'i sf.titt1i:!ti . .:J,~
0 "

!:if.1i a\:ie:s;.t: 'W"ll"lviel E:fnMl'0Jm~ hat-'

1V;1,:,~;~ 'f~tW9:l'\,~

Ii:q~

1.

Ai~r'

rs.i;

'I

@fii1 'a. fo:.t 'iutem.eiat
Qrll9ul

t~iwehmen" \Vunn wlJtde die Stadt
gegri:l.ndeU

ar I IfHt:rlJntia;::r'~ 'taellle ~Uf<lO_

~e.g.ltl;'ev;:t

yan

.g..,' gryn.dOl't

i'vUid.~ cli:
~

J'ttlt

nrai este de Wil.~ gJbt C$ noch vbut ! ;::e.hi::nr A§ wea sti viid !_ll ..,. len m~cb.te am,h

°zn

"ra,Si gi .pt

..:; n.JX tsu:
~l)", •• i#e::~n..

'ze:ail I

Ii\: 'liire~t;)

80

l\~ 1?;&a ~ v~d (luta..~Qgi;)l ~zI$iei,

.k
~

Wt;!I_.:t8ifL~t.tn~t-~~
-Piimun_g il:eUnehmeJl?' -Was-kostef a& EiiJ.t:riH !

·~·BJtli

Konnen ''Wilt,'

-~J;i

einer

ga~;j;tf

~t .dt::' :aos:1~d:q~
'vi~r a'1!1 La~n~t'
"taelne:1nQO-.f

_Vl;~
illl

,:\Ii: mer.ge;n~ 1s.•., ",
mathieU; ~Pfl:c.tacol U!e:sesiii,
petttrn
1'~

W<ilt': ~~htel;! m

'[:;oohQil;l.' \T~-

~. ~tittn~e

g~vh.

-

;zll,-lO;blet •••

.

\li;li:;I:~tJ:C§_t:il;n

grtUie;~?

pemli;!;,

s~ se fnto- nrrrf
.

'ff;taTI ?". .' Eieren ? rch m5ehte !lur den I~ 'm~t:am:l:r Q!e;:lll A~teuung:;&.ata1.og '~It(i.PJ;)S~i;it.~·Q:k . "anze:;~D:. <lD;sehen.

,ni'I'L

':bsbtde,:;t'aentrIt--? hl~ foU)g;ta;- d arl Jrtatl, b:bir ro;togra--

',fo/'_;r'Q'lJ

lUI

uDspectaClil 'c;o,p_ii'

Abe-:r:idvorsteUuug Kjnrle_[vorstell~g

tl:Iu;\a¢l~" . • _ ':g~,:-;!n: . •. , me.;ti':i1~: ';j.rh@fitEo:1;' It:~nllJ
'kllldarfo

~lt<Itt"lPii

wi

spccl:lJ(C(l~ dill vi,<;iti;;.

re' \~y;_fQ~·l!tt;dUll tsIrk{l'sfo;( Jt-<:H:r D vme'te :Io:rjt I!;~Un W men Sie bel der Pre- ;va.:xa)l, :zi: ·ha:e ae;r: riere von,.,. ~ . pt;rmJ£,:r ~iJlj(i; •• _" ?
Zi:r-k'nsvorstelhmg _, Viufuet~vorsteUung

Ap -fast

1'Ul ntusiQ-:ban

un ,spe:ctaool de; eire

piesei . _ , l![CIgem in bu.(:et t

Iii pt~er;-.

.

?

pauza

III

SP!ECTACOLE
v~a ~ste bllete

'VEll;ANSTALTUN

G;EN

Ge.b:en 'WIT in del: Pause in den Erftischllf!_gs:raum.r

'S"e_:an v'ht In tle::t 'p,g:pz)l In det.l1 ;;rr'ffIIuts:.
r~'i!

la

reb. mnchte F;intritts- Io:;; 'm:ae<;hi 'a,enti:1't:!lk'ut;..

':l'e~trll. Operi

~a:ttel:! Hit .. , t~n fy:r .•. Welches ,ist del $m~ 'vg}~S IiSt derr 'agiJtwuf( trlttspreis t trHspr:;te8 r ht¥ _-:ave~ibade pent= Haben gle uoeh Kar- ·bai:·b~ll :zi: Jmx 'ka,rtal1 :tJ;oojisU!. rep;teczell~-a j;i e ? ten :lU_t d1e:se Voriy;r di:za f~~:i:J,temu? C:Fil!G. p{e~1ill hUe-

Via;

tea.tru?

place s:~

me:rg~tl
.

Ia

GfM ,es K al:ten hl1 VQr- gi ;pt IlS 'kanen 1m vru:k:a::o'] ? ''Ie :rfsrka-of ? l;iientfilace;asta repre- Diese V6!tstEllu:ngist 'dl:za . 'fo,t[tel1J!J 1st -z;en.taJie .ttl! m;rn. sill,t ausverk.a uft, 'aosfi!::d~ol't. b'ilete., La ce ora lJ.lc:t:pc spec- Warm be:~l1tdie Vor- van 'b'ii 'glut di: "fo:r taeolul ~ stilll1Ug? rteliU.~ ~ '~:I;. ,~li!ea 705. tepre;':eu" Wie la1lge danert die ~i .IaUf! 'dao .,:rt' ~lb : VO:rEtellaug? . htJa? 'fo:.rItclU.!) ~ emu v-a pli'icilt spee- \I\lie hat Ihnen die Vot- wi; bat "i:n~n d:b £6:1;stellllllg gclalJen? . ~!1'cQlu_l ? Item€! gQ'£al;J~ i' Vn,cle este garderoba ~ '!.No~st dle Garderobe? va: 1st ill: gard;;.'roib~? Programm Pute;p s:.a-mi dati ~i nil ];:a,_tm felt kan I~ aen pro'gram ,plrognnn? bekommen :r' bark::)mO'lU? Mi1l.i gmt bilete la casa Gibt es an del' Abelld- gi:ptE'B au, do:!:r 'a:hantteab:'ultri ? kasse noch R:arteu ? kas,a ntl'X 'km'Wn ~ Ali' vrea sa, va..]. a re- Ieh, 1l10ch'te cine Vor- I~ .Imcer;t;;l ',Ml'la "io;[;stellung des.,. Enpzezenbtie a ansamIt:sIUg 'des •.• _a~J'~ blului: ... sembles sehen, S$m_bl.;,~ 'u:;au.

Etil:: sa !":lUUpiJ.r bilete te!l D :z i) I'll!alu te ?

!lteIlung?

,....l~ opedl _ la opereU.
_~
0

Ele sejoacii. asUzj ,.,.. ? - bL ~atn'l. ....•

Theater t Was witdhe'llte •... l1m •••. Theater - in dl!l' Opel' - in der Opcrctte
.Ich moehte
'1'00 .•••.

Gribeo

Si_e

ge_Iu

ins

,ge:~Il
,:W:;,

te'a:br]

ZI :g~!ll

.

IUs

¥Ir~ ih~llIt_a, ..

'I1'l:e.a; savtid

'piesa. d~ ...
balet,
_•

.....

gege'ben?

... em Theatet'Stuck

Im, .. tJe'a,:-till' In de:r 'o:par 111 de.z 0P0'[<:t., gil"!;,':C ;'h;m. ? 19 ':nlce9t~. L aen te'a.;t~:i;ftyk
IiICIl IIUs

f~I'! •••

e eomedie

~ -dqulf

A~, vr'e-Bi.

litO. --- dQ:u1t

Iecurl 10. :lO'tode or:chestri:i.
loclttl

Inh

sehen, me.cbt.e. , .
:?wei

dn Lustsplel em BaUett

tI'pU

een ba,'l:s:t 'ze:.;;ln, tsvae tsvae
ll_;'UI~ta

zwei Parkdt$iit::ze zwei Balkonsitze,

pa:rikd:zIts·;g 'lO:_S911zLtsa

.••

em

!9'tJ- ,M,

_ 'con.

.... ,doaa.

loeuri 10. bat-

mloj!!.

Logettsif:ze

tsvae bal'ke ;nz.Hsa.
ken 111sen "o:parngla:O'i 'aoslaeaa i _
b",'ae1:m y:i:l" UJ;JE,-.Iffi

_ gQU.gul.
'mti;e: ~te
Sel:j>

sa

imptuLd,ut; un K8illn iell em Opefn· biihocltt ? glas ausleihen ? he gri\bl;w., 3.. b.(Itut Beeflen wft nus, es h,at

regl:zo[u I pie.

sehon geklit;igclt. Wer filJ:ut Regie-?

--hat JO:ll g.. 'klIga'lt. l"e.: r Iyat re"' 3i:r . ~

82:

83

I

~e!f!!. .~
~"

to :tJ:tll;llL~t@~I~e~, di~-

:~Q;~~

~~;Z.-j

T.tie ]3=';sj;:;t#]:!,:ttg-o~-RQl_-l!!:ll

is(-~~lte" .:.

.

ip: ~:;zj!t;sjt1!{¢."li tter{
l~n

Is:t

'lu+!lIt.,,·. di:

.~"
T' .

_. ~ai;lte, .-.

; ~~~ Pl_~c:~y:alt¢2
];:+1 IUltrrBl'g ~iD,i;l'G-a. " •
~ilcllJ.'II{l!l'teHactDtii:

,~mt~'p~et;ea~{i,ro1u. WeT- ~1\!l, die cda-fstelJe:r ?

ll~mi!t-

.VOI,\': l1'

setitl!-np~' in 'dep ;N:e:be:m6n~ spie- In d~;jj
?
Ien .. , Ren_:neu Sfe die Sdum'~pi~],ej!" ?
. I

r%a ;rJlf ~1 Ei,fr

."lnt

'.huapt-

~~

plaoi<, ·sl'iwerg
CUHilllIL,

1<1 XCl:l 15':-"1'1(>_gtt7ll. -iJ:l5 Kil10:. _

l~ Ig,e;Q

g~[D

lr::s 'ki:~@0"1'_

Jpbhil<lJ-. , " 'k~i;;lJl' zi: di_~ 'J~lOJ-p:i~.L<i.d .

'ne:bCl!li<l·I"ll

C~ 1'i!:nJ nueadl Ia ci!.ne-

e.e
.;

mil tOg1'ioirtl.L • .. f

;'t'Staif?'

Hlme

:tll[lj

rlltlel;l;!;,[i

-

.

Acesta este un .....

JJ!!uce:l"t

Hlln prm,lllat duri

~fiLtrl la con-

;_l'Et Ius kon'. .,. lU);:l!i :>.i: nru 'zi :ld y& 'p,i~¢f) mu:ti.en~· 1~ 'hiJ:r~ gercll .• , 't)!l;l i . place ·~a [iscuJi: .•• , z IiI!Io:uIJ<:l mu ~i':k: :-in:fo.lli'sche II{n.s_ik wtii:i.ca sllillfol1io:;:l'i ·k~lll;ll.ru:Hlz:i ili KO.mmlertnu.'l.ik m\l~idt de .eqme'_d, f;;.ThS:illtl.zJ :k Volli:.smt!&ik m-uzj:bi'i PQPtl~a:ri!t 'd;:; esmuai ;k. JaZ1.~ml"jk. :tlTltzieti, de jll:.!., {31;ubfi -~a- .~~i in.~tTd- Spie;bm oil:! ein :rvrusik- SpU\:lIl_ zi: aen .111n'7.i:k~ IllSi!J:Ul:!jmt? wstrmueJJt? luen:t'1 lilt [1ltlcht.egetil . , , be- IQilnoe"t~ goa .;.. b;;l~ i\'!$! -vtt::~lS'a merg 1:1> , •. suchetr, 'zu :X~lll. eiu Hi·nf:oniekoI1-zert: a en zII;l10'l]i.:k::.tl:f;,<;li;r.t --nrieo:uc~it siw.foQio:: 'aensn 'k..1imatlllll1;i:E:eluen J{anllllo;:.nrm- WI concert de 11H1slkabend . a:b~nt 'z,k1;1.de: cq,met'3 einen I.iedttab13:nd 'aeIi.'#l1 'li;d~a:hQnt ~ uu recital de l:i.dl:lt1, I$t'de'::r zol!Ist ''CIUl¢St,e so;listuJ I.flOli$~ \'\TeT ist der Soli$t (die Ve;i[ S6listin) (ili.: zCJ'll.~fInl ? t~)? veer Ist de:r kompoCine' este ('ompo'z:it,o- \VeT ist der Kempenist , _, ? '11Ist .•• ? :n:.l:1" , r 'di :zas 'U;d:;ls dieses Liedes - :l-ecsiui -lied 'BI :ZHS 'vi :ga-nIi ;a,Gs' dieses \ViegrnHedes - ·ace-stui 'e'lllto:c d~ lea-

Metgt'itt-.ll ,lese-a

Gl;'he.ll Sie: oft

m~ liOfl-

ge:;l,U 7,.i:

ceit?

"elt? Lie'betl Sie ,Musik l Ich ltoxt: gem

ts.~d?

.~~
_'

r-

-:- ,un film d·p:cillnentar -·ijeSl)te. ,: ' ,~ un fJJm de 3v'e:ntuJ'1
l-Ull';ihJl

illC1.Um:i. ;;ii 'Vad un Hlnil bun

~oHtisL

trJfi plac fo~te rnnlt 'mniele de deseneaniMe:rttl'i.:
.itl1at~.

l:ao.bn iaufe '\!'.as' f-v:rfJlm-;. 'b,:;;r;;h l~.:)X (. -: eli:,!!. '][~t 8~i'\' .,. Dj;e~ lsi ejri.,. -pl\1"i~gekrOnter l~lbll 'prae!Sg<l'k:t~ :nt;;)'!' mIn-farpfIlnJ. - Farbfihn, 1<;: 'vyrda ,gtl;Ji4. , •• ' ~cb"'\'llrd," gem ... einen g'ute!i Ffhn .;l.e:n au 'g\I:h1J il:Ir'n aenan (JokttmFin'ta'Ielnea DokumentarHim I y::p;:acr •... fIlwiilltl . _. 'aen\?;ll 'iI.:b:;iIlt:J"rar·flltn eincn hlm e:i-ntln Krjrni_u?1fil:u.l i /leuan knrm'na ;li'Ilm seheu, r'ze:.,·n. Lcb sehe Zeichen I;rkk' I ~ '",.~:a 't::;;.ne9-'1nUI!-;· HIJJ1e. ehr :ge.tn. s frlme! 1..e:,T gi1Il .. Wa,,~
(ilT Filme ·ft\"Llte Dflc11 ~

Wl')~ t'ti:r ein Ffhrr lauft im, Kino r

Vas fy;r a~"ri fTI'n:l L;il0Jt 1m . _ ,ki:lW? .

Kmzfilm A:Q~r;lt .fj;~JTl de seart me- Dleser reb "9swert. .~llj m.;;-rita9li fil(; v&:Cl:lTI;e: .

-mul accsta.:? zut..

.sa

[i~

~":::iw t Hi-

Lohnt es siclr, rlieseu Fihn ;m ,,{'hen;?
jr,t

'IO;llt

~ .• d,\, ,

'w_:z~n

I

<'Ii :';1; a,r 'kUrts:flllll izt::::8ns.ve:rt. hat di:z<in,
Kiil'dre:t?

f Urn

tsu :. .ze :~tII?' .:,

l's"t;

liVer hat dlesen Film gedr-ebt? 'Cine este at! torul see- '\Ve:r hat (las Dro::hhuch g~schric ben ? - ·i1~hil-ni -r dilm?
It

tn.mat .

aeest

ve.r

mm

veer hat aas "'lni:bu;x ga' rei .ban ?

'giin

a.ce.·nw

,ftU.:iDoasa. Cine esh: (;l.1;djom clJestrd?

Ana

~cmitei sb:nfpnH acestei senate aeestei serenade

o;J;ator-iti

dieses Oratorinmr, die!>er Sirllk,i:ttje
die~~r SOi"iatE

'[J i:1-;>;; ora'to:t:l)J:ms 'di :z;:.rtlnio'nl:~· 'd i;xar _ZCI' U11 :t;tl

La.
Z.~·:

ace~t:lta est~ fQart~
OJ-

d'ie~e.r Serenade
I Heise AriE is I; sehr sehon.

'di ;7.8

'ill :·Z8. z.el'",'rut;d"
'~,:ri~,

Ist

Cit-esc de obi'tci.

:!1at~":itQ7

~e -ziar slf.ltli!tt abo-

Wcr ist (li! Dh:igeul!:- ve:r lsI; de;r diii'gJi:;n:t des ~t;k$$t~r.s r des Orchesters l
8.4

!0:1l.

C!;. ~t:e,
~

lite:rare: t.e:bm¢·e_ ,'jitiio{ifiee

,.

Welche ZdtL1llg haben ::lie abomJiel't? r~h lese gewOhn1idJ.... Weie:he . ,-, litenrrischett teehntschen

•4':b;::J 'tsnetUtj rh!l:~ b on zi: lJ;bo'rii.:rH .ly 'le':z>'l ga'v0mlllj: ... '\Tidea. .. .
1ik'ra

'tJ!i,~nIJ0n

:rI!;;lJ'l

'v IS0uJ :rl-tllr;llrl

85

~i${~'M

A;v.~t~!;1i ziflre s(:rt'tJ.tte, l

-~ial:e ·~t:evi$te: '\'lPl:·oI'!.!el!e ?

!lhio~c de
(t~...

"~4etft:ntin:i ,rve'~l'd~a j)~ "1J::rea I;tilir~~eigeibwn?
vq: f'fihren Ski auclJ.. aus'tSa;e;f{J[Jslid:Js¥: l[y·:r~tJ

hH:.l'ltilep.

f' ~ ~6'g' lOPij,.,&b::1i1ten Sill :!JUte £lIas flJll1).1 .a~. ru:diq rtcl~ .'.;&;aiHQ td$ F;:el\J,lse;liefi~'

, lalli'an.. ~_ ·:'lQS,

;1;1:;

'fa. :CIlq

,ae'"!ll.' i~~ar)

'.

';bn:e'da:~,."i 'f. .... "'r'i

hi

1St de:~l' 'D!:.;:sba
?
z:l:
·~.o·~ 'aoslea-

ist.eJ

~l!l;I-d.e e$t.e

.:redl(lC1:ia tiu,·mlud· (revis'W) ... ?

I(ZeHt~chrlft~)? . \V'o is:tdie Redakt1ol:l. sChrift). ... ? Raben Sile die neuesten Nad:lt1'icll:t:etl ge1eaen ?
der Z.o::itung {d,er Zeiit-

l :ipdfscl'l ~ Zdttltlgen

dII~j¥SaetUnM

vo: Ist d]: red.ak'ts.~o.m de;j)'t$aetu!) (j'l!!:r ihalb~n z-bdi:: 'n~i'.leshIi; ':na::n;][~taD g:a'le;ZQ:n;?' .

f t:\l!ietj:rIfbn)

]

A4i citit IJ:timde ;rtiri?

't.sa-etJ:rl1.t) •••

l

M

nnu.ll;~'

vtea

aii!: public

un Ieh mUehte eme Anzeige

aufgeben.

1); 'mc;es:t~ 'aen_;

tsaege "tI;ofge:bg.n.

an-

ara ~coo1; ,apa:Iat ~ 'Cite tub-uri el~Qt'r(lnice Wiev.i,e1 Rtilir.en: (wievid (citi tr@zistO':d}' are ffalbleiter) bat diesel' -aeest, Il.pru:a.t? Apphrat? JCedin:t1il proouce aceste Wo \"e[d~ diese Appsapaorate ( . rate b,etge$tfiUt ? ·C,i'i.·ut!1\P- v~. rog PQstul Stelle.l1 Sie bitte den dee radio .., ~ Sender ..... em.. ~"V'!ea s~asclllt ... reb fiI.itiilite : .• hi'iren. ·~iri1e Naclli-ichten ~tl:l'ile sportive Spo:rtuach..Ti.c.hten Iilu.letilml meteoredea Wetterbericht, mu1iidi :l!rIis-a dde~!,.3;t aparatllJ de radio. W1l,ile~~ poate tepats?

,~

_viwrul).

~ungl:WJ de' Wl.d'a

.

'.

'_

W l.ev'iei- Weil q,o.~a.n';en . . ha,t dies;et ~pp:U-(lH
~{;.

"a:1iIS;

v.Hid
, • <:.I~

vnft:.I !:!"~ ltdl1.· ('~.:fi.• L 'ha1pLa~t<lr):h'a:t di.:Z;H' a.P!iL'l:<!;t va: . ve·;rd :;1U dii :~'a' .a,p~ ':r[L:t~ 'he "rg:a~t:eH.a

'~1"'" ""t' :'<l~1apat;~, .:~ .. ...

Vl!:l~;W't.[i<!~hat:

r.

.

'Jtel~n i.ri: h!ta de'ill 'z~nd"t.... aell ..

1~

·na:xrI-;:.t~n. .rp;;lcrtrut::z::[I\,";t~1'l!
''\f,.,t;;)rbQrI~t

'mre~ta

c..

'hli'!~a.n.

lo,We

de:n

Mu.sik Mew Radio ist ddekt. Wo kann ic.b es tepa.fidel;! lassen II

niu'zl:k maen 'ra.:dlo 1st de'fakt. vo: :ka.l1 Ilf es re~~~t:i,WI3. 'las en ?

8ADlO.
'l'ELEVlZf[INE

lHJNJJFUNK.
]l'i'ERNSEDEN

'rUntJU!1k; .f..mze :~1I

uzr program H::h. mjj.c:ute eda Rund- ·trl'tdi.o'(TV) pentru :5!llPf~prog:ra:rr).Dl ~j.'ernt5:itiinaviitoare, sehprogeamm) flir die k.omme!1.de Woclle. Wdche Scndun.geD! zieben Sie VOl'" ? Wa.s wiicl~t.tf ... , ge~l1· deU - nnde,Itmgi - Langwel.ie'tl _. uade medii ~ kLittelwclle-D _ Thn.Uescwt~ ~ Kutzwel1e!1 R.I';"ce luugime de lrudii. Ani welcher 'WeUentanreeeptionati pTugmge empfange:JJ Sd·e OM mel~ de la postul de Prozramm von Raca~9 ... ~ . dio.=... ? AscrutaJi~i emtsium ale Horen Sie auch Senpost111ui fie radiio ••.. ? dungen von Radio, .. ~ D~o;h.klep va cog apa- SCha.iten Sie bitte den ratul jteJe.vizrlrru}. Apparal ein,

A~ vrea

IQ 'wuerrh a~n ':rUnt,. fUllkprogram ('fenlze:prog:ruml .ly,::r dh
kHlland<l
1·~t~:X:::I.

~rJbo:IU!:i

'zl;llldUIJ,m tsi:~i!] zi; ftd'.? vas vlrta.o,f ... ~~'~ill' dat ~
'1aUVE:l~I!l

''?il~a

'U:fide v~ peuecep

mltflhifd:;;n

aoI vdc;ar

'kUJ:tsv:.l:aE
'V

~'pfa!JGI1 p~o':gT[l,m
rut) .• , ~

!!i.1 i?rtle !Ja

. E"::>n. OO~

zhlas
fa,
'~~f!..

'h0:r;,'U

<;i:

dUnalJ fim. ':r·a;dlo... l ,fa1t~p- zi. .bIt... nll:il ,
apa
r~'!I! ~
~'H~IJ(l.

verhr.l.ngen Sie in vo. f<:.'btIO;l1l z,'i~ ·In. diescm Jahr Ihren 'di;~atn ja:r i::r~lI Urlaub? u:d&Qpr Cilt de lq)U:ga este It! dv, W:!e laag' sind bgj Ihnen vi: la~ zInt hal.'! -.i:n'il,!i. -v"acanba de Y!lI& ~ eli: 'Z:)[Jl~:l.~f.e:d D ? a die Semme.rter1en ? ;rij,' ptac~ $li,cll1iHorl-F ? Reisen. sie ge:ru? 'Il!>eZ;an :zi ~ g",rn 1 Wdi(le'fi! :'ii c~tat-orii ·in Macken Sie auch Aus- 'EillXQU -::~:' BOX ';;lQS'-s:P;i:j.bi. ~.ta'l:@. r ]an.tsraez~;n ? landsreiseu ? M'W tre~ut am BiC!1..1 0 Iin 'veJ;g<angellen Jam rru 1E:1"ga.~;and~ ja:I '(!5:1atorie hi. g:rnp 101... 'harban 'vhf ;'g.e1J:~ tuhabenvwir erne Tou·dst~nra,ez.~ ua:::!>.,. ristenreise Bach nutern ommen, Uut:;iC'O!::Jwafi. Fllleem a.aesea exeursf 4m Wocheneude ma- am "V3XollU:cdg '1;J]3iX;g\lll j<~efksii: CIt'dpHim.in.a. vLl' ;lft ·,S;OOUYIg3. cben wIToft AusflHge.

,Cledhil

eOI1-

\Va

~nTI1 aeesta.?

.'

87

F.."h·xe:a ,gr_e l.h~b!;:t l'[]!~ ila:.r;lJ1 zi 'Ii: b q:r II'l,s 'Cieb,itge ·odi!ii- ':3]], die ~~:'~J;:Ig~f9;:d,~T Jln"tff"

TF6bule

Seed'

"

r-

Sle ',,'FI.:tl1. .. ~':. C('l,E~e,~~. a~t~zi: tE'Ui- '\Y.tr;lcb~& t."t lreute die lPe:r..,tl'i.l'aap,~1{a n:js'i~ Wassertemperafur 'Ib;fil:\li .'8"enl lui) '-;I (·Sandt¢ttrpl'.!i:w1tl.J'. ~ "'~ Luit~enlpi'!ntturl ? HUlen Sie ;;iell vor
:

~~~ pl.a~~ va:si~}"l tf ? 'Biaell. ~j, a ~..

lJttr:;d'Q1i .z1:·gu~ ? v'~l<,;"s, lsi!; ;h~~t~ ··dl~

?ie, r

.. iriJ. ·.d~ namal
bit
tle: &J:r1.u'i.

sa

:f~c ...

Ieh· m"lfo .•

Modf:b'i:i:d~
L'!±ltb~hi~:r'

.!l;e:lilIJCll.

liM ck aer b;;G,lte ():pc nrillet.Etle

1!~eral.bi:lj!th;r

DallJpfb~der

I~ niLt~,." . 'n,e!:~,I";i.!l· ',p,1:o,:r'h..,:d:ll" ~iUf:~:P~ ::l;iar. mfui:lr~:rb~ :"l~r 'da:nlpfl;i<: .•~?3r

Soanenbrand

~'

r'!?s,t~ttimper~,tu :1:, 'Jpitlhli:lpei['utu :!r;) ? Ill' :wiJ z:i; zI~ foer ';Z;;tp ;lI;nb:m.nt !

!,\,a$!,'rt:f:J;npe.rattl.~;I'

La

1lI11][1U"

.\m {I.~ 'vee;', 's;i, inehid",z un n#6HIl-.c;ibinlL (lID~eZ·lol).lhf, I.Ul pam1lojl, Ich ru:CKbte

11,~er .einen

s'l..Il!lldko r b {ein en Li e~estuhl> einan SOl!'
1l0J.{Schirm) mieten, Wo k;1n:u ich ... .kau.fmJ? \!.inl(; Sonnencrenu-

IIf: 'lIJcet;;t<l, 'aenon

k;ITP
Jbm)

f ;iej~0ll

' ~!j::r;xrit-

sa, face~i exenfail lI:nntln.t.e. ? .CU:n;l ?
Vii piace _, vara - lama
imSomUle1'

.,lj,;g~7.i;Jil8U-

[tu :t"aem:m

se merge

im Vli.ntev ge.M

1m 'zj;ma:r 1111 ,'vIut:tr
"vhfiH 'JtUlld<Jll malt !JI::.: .. ? ts Um , .. 'y.9,s;<ou;.fai tsUr. .. 'hyt<l'

'm:i::teill.
'kg"o{;all?

vo : 1i:;a.l] It; ...

'CIte:

-

Q'

zat

\iieblii

p.~rrt1"u.brou-

pD:ii ... ? ba c~caaa ...

'cee

W'ieviel Stuudcn tt\'i,m bls , ,.. ?
;til~'. • .

o CJ;emil an ti.'J(Jt
6 jFliU[0(ie de,IlQan; '0 Ga-S€a. de back

eiue
creme

SOlLl1en£chl.1t;o;I I

~

einen Sm.1nenhl1t cine Badekappe
€linen U.adea:uzug einen SttaJ.tuJElilzug .B adeschuhe $oI1nell'briJI<'!1::l "Vie 1ange dauert be.t IohJell

<l!1;'p,e:n 'z,JtH~uhtI:t

eletta 'ba:,d2kap;ll

u.neq,stlJ.:W

de

hale

- p~~uci
~ /~helad

-liticostu

~t:rfind d:e, bale

11). .de

'(!.el:l:a:11
!

"en ;l11

'b1l;d~fl:U!;S,(I:;k

Cltdl1reaza ~a dv. sezbll til ,~: til ate ? e M, vie:G.~&~I3<C 0 plbn:ba:re'ctt vaporul, Nanl;! lie- place campjn,guL Esfu: ua :Ioc OJ; CfUB-

de

snare

'ba;d<JJn •.1 >

f tr antliil.~rtsi:J.:1;:

neu \.lienade~&i~oh? i:~{)c.htc 'C.in~ iJ'Hl11Piedaillrt nzitmachen. Wir aelten .g~I:L

vi; 'lat).;) 'dSiO:;)ft bae 'i.nsn ill: 'ba:d.~g,ez,(J:;il2'

"L::wd'Ii'brTI .. I1

I!;

'n.1Cl':.'!;ta 'aen .. 'damp, f",rI,,:ni: 'mItm~~~n,
g;;,'[IL

~'i:iE 'h"lt",tt:r

piU_g:i11 ap.rpplere ]'
,s11' ine:tg

Pctesn s['i, rmin<'Ul

peste noapte?

Ilici in-

GihL es einen C~rnpinJ';;pla;b; ruder ;K"fihe? !( 011ltl.ell wir lrier tiber-

Tte!;luie

'La

iT"!:) statrune

uachten ? 'naxtani Jell 1I111!IJ itl ei u,ell B a{k.,. Is-,'lUUS I'll 'aensn'ba.daKtH fahren, 88
ott (Lll:ttblrort)

gl:pt,;s "fle1l;}n 'ktilllpI,O pta ts III c1e'!r "m;:~~ kcenau vi ~t hLr. y:l~""!'·

l-;Um .. ;, v~lt Z'llHJ '\Vald ~a padure.a. ,.. 'Ds.Ul1l .•. ze; Z,Ulll. ••• SeE 'II" Iacul ... :BinI:. lacuci de munte Gibt es m dieser G~- 'gi:pt ES In 'd:li:Z:fJf 'ge:g;;'nt g~;blx~ze:';;ilJ .~ ge1Jid Ge bii:g;ssecn ? ':fu I}¢Ga,~ta: 'I:'i!ghtne? maT'-' \Vdcl1"s ist dle MG;;f- "vd~,<ls 18t di: 112',1xc;este ma:rcaj[!J pen"Jd:rUg tsUr .•. 'II?Ikien1;tlg zur .. .Spit~ 1;-;,,1.1 ... 1ri111 . ,. ,. ts;J 7 ze !' dort 'trIukvade Gib!t es dort Trinlswas- 'gi:pttS @i1sim. aeolo apli sad ser r' b~l1t~ ..Vo begilltlt der Aufst:i.E'g YO: be'gInt de:!: 'u:ofJt:i:l~ GlIde 'lDcepe tsur ' ... 1 zu ... ? ':S1?r'e ••• ? Wfe ist; der Aufstieg ~ vi: lilt der 'aofyttki' 'CUm este U'C'U.',l111? g03'h;[lI~ get'abrlich, pertcnlcs jverr - 5el1:I!'ef
gte1l

'"..... La ca.~,~a ..•

zum , .. Wassedall IIiitte

=- u:;;or
__ S. :.,:sturn,ei un skilift B l

-

leicht, bier est Sch.llift? LawincngJ:iahr?

la:e!;t

r

Gibt

einen

gi~pt es
lIft?

hi ir 'aena~

'n:~

bJ~ine;Jl,-

(d1h;n~te!'it!i.}.

'

2Ul"

::left

('lUftku:r::'ft)

tsOr

ku:r 'hl·:nill.

fu'he

pericol de ::I1,";;1,la11- Hesteht

hfl' Jt~.E tm'vl:D"ti~i>~~;;d

.

~d
'

89

'~;e,.smt sp'Qn.1tldle eet~ 'WhlCh:~.Sponaiten ina"i. pq~uJ:me lady.? 1ll:e:~
WelcheR

'v.e:i~a '£parta~Q zIn.t lli,I;I~i!l~1heiS~~"t:~ '~:tl9n ltr:ac'z:md>Jts lrae, l:!elietrt ?,
ri .

d

~ .l~R~{1.hl:. _ 'I:~ilion: !!I.ri_llI) •.•• ~ .6' g4l1i de' b~X;,
!:.ttl; OOIJC'tlm

kn:~igt~.
mot

dE;

J'WPI·a,9tic futpo'd
I.F~C,."

't.,

.'"

:815-

S:i.ed

Sportttei11l';1J

.

'Vagan' Ipjrt
zi.: .r

h;;!'li :'pt?

.

'traeban

'

xcii tt!'!ibereg~lJ.tLiiJ'3ig ... 10;: tra~b';a 're :g~ltt! 1; :51,;

$mt;.". .;. ,5JXlrtiv+~) '{Lare) , -'-' -~~~liv(~) pXdfesi:o,.~~t:t~~)

!1astic(l . nn .rued de '~~11:i:Sde ~p . un meci de volei un ulted de rttgby
trn I'll;eci(l,.e nand'bHl

o

1:ntrll,.;:eIe' de. .ghrt-

... ~aena.1l\; b,01;:ska;mpf eiIJ,eil I10xkampf lin hlue:tt "W~ttka1lJ!R:f im 'n:eJJ;'u 'V~"'1l:mP[ ,I~T1l1,;:.:tL , &hW'intfil.en . ;;;tigeri Wettka:l'IjLIll iin '4.m,<l,U· fv~,:f;~~altq~f1m "tITrU;;I:!l 1'nmcil _aen ",1:$nis'iJpi:l ~fn Te1'mlsspie[ ein'VoileYlb.aILspie1
;i:ell

I~'J.U~'h.,

't)!'.J.j'a:!li.

"v,Jli balJ_pl :1

cln Rl:tgbyspil'l1 .(!jib Hal1dbaD\splel

Ret!
,rllell

- B~sspo:!:t1e:r(-m}

ba'tudf&Tp~r'tl~f;{-In,) kael1 .}p'i;lt'tl.al, rIO. li:bQ de-n

un meci de ha.,>ch~t 1I1n Inecide fnthaL E:(:: c~ -sta.d:lon ale

13Qjsketh~ilspiel ekt Ftt!]'baligpiel
sehen,

em.

'tuUitballpi:l aen 'ibru.>k.-;.t-r;HI.Jfpid aen 'ru:sbaltpi:T
IZle:al'l. '.

'ragbjtl?i~l .

~ l~B:art:e:tnult),
~"Jl

~tsm:t· spottiv (-Ii) dar ICIl. bin klcin SporHer, bIn ihri place ~~p~tt~il aber ich liet.1" dell J~ a:j:;j;\1'
fotlt).hl
;j,qc •••

.

~ -

Sport (sell.r), reb spiele ...
PtlJilpall

- -Irail.~al
--b;ElB¢h.~t
:-

~ 1~
t~s

.~t1;gby

[,Ie CUn]?, de mng:!!.

Rughy
TeuLlis

lir.illill;?a1J

JP<'lrt (ze~t). 1~ "!pU<l' '.' 'fu;sbal
'ha:ntbaJ

'ragbi

Stilet Sie, Autofarucr? dnt :ij, 'rrotofa~t;![ ( Eful;;;int mQfoddist reb. bin MotortadfalneI. om l11?:torlra:'I:f:t:t<ll". "~~e)i 'c1U.bi~icleta P Fa hren $ie Rad? . tn ~ ran .:;';1.: tffi.:t? EIll ,schi{;)z (pati:r:Jez). Ich lame: St1ti (Schlitt- J <;: "IQof<J Ii: (' fn;) .. schuh). lt~~tig]lUn.astiei1 ? Treihen Sie Gy.mt!asUk ? 'trae ha;iJzj :gyUJ'ni:!.stIk ? ~:tlt, iuter,rosen.za tn ai Ieh jntefcss.ier,e m.ieh r~ rnt<JtO:"Il:i;rou1!~ al(b!'L •• besonders ftir , . . b..'z~ud"f$, £y:r ... -turlsmll:i TourlsUk tu':ri:sUk - alpihL~lni1l Al plnismus a1pi'nlsmUs ~ iahtmguJ Segels.part :~e:ga\JpJrt - iudo Judo [u.do ctu',;;lI;>Je de cat pferdere.nneu 'j:lfe;rdar'&flalJ ~ur:llel~de !;!ielism Radrennen 'rai.t:n~Hlll ctHade delllotoci~ MotormllieunE'iJ '.wo:tor,lra:tr~!l "U]

,- volei. ~~ 8&.~ofa¥?

.

'I'isoeh ten u:is. ill a:;;ketb:;tll'
Volleyb;1ii U.

ls.:urs

'tIJt'~E:iIl;

'basketbal
'v;Jlihal.

!!

rat

loe A~iJ.( welahr,:m $tadi(l'Il aof yd~;)m iIta:~:Q:ii 'fIndat das I'pJ;l Jtfl't,~ rmdet d!J,S SpieLstliin 2 ..m;ed-ult 'llmde vor avea Joe ~n W 0 finden im la-Iuc. , . ...0: 'f!.nd~~· lil1 'ia:::r,a .. ; di: {)'tympTJ"~'YL..u~ iliieOlympiscnel1 Wiu~ " ~'lll. . . Joo;;.urite tQ,rJpi:I~ ('z;::rm~'tterspiele j SDmmer'oli:Wpic~ de iarnll (de rp1:1:;.)Jtat? spiel, e) staU? ~i) ? J~~e¥me:m:hru 301unui Sind Sie. Th'i:i:tgljed elnes ?J:nt ... 'mItgli:t aen~$; I fp;;J:rt~lUps? .. Sportkllu.ps ? i:Qlub sporti'li"? J$!ut~ti memibrw unci Sind. S:i.e MitgH<.:cl einer 7,;lnl:: lii; 'tnltgli:t aenar I Jpor<tgamaenJaft ~ Sportgemei;ilschaU ? ~ia~iisportive :? ':fpi:l~I1 zi: ... ? Spie1en Sie .... r Jllca:f.i· •. ~ g.'Jl£ - Golf J'a,;x - SChSic:h ttri ~J: Sie lIlilt iuir 'fp.i .lon 7.]: mIt Vretl s>l jucrip p p~rtidi!i Spieleu 'aen<i' p~~r'ti: fax? cine Partie S;cll':lJ::h? >CLe:;ah ca mille?

1:

-~~~:~
Atlelism

'la~c;Ja:Ue:tik GeJ;illt
Ihnen Leicht~ ga'.felt 'LU8n 'lae\''t:ltth::.~Uk? afhletik ! I~' 'ge:<! "1iU~[ Selrr, Ich gehe llnm It'!' ze:r. tsu: d~;ri 'vetkEl;rup;:u dell We Hldimpfell ,

''ill

pi ace

atlet lsnrul ?

'Fame mult, Mii due ~lnbOlhlie8ufia 111 com-

;clism hUe

:mb:sele de

aatomo-

Cn'

.petitti,

zl!'ce aIlii:n rue!g?Jl:l. l.a .. ,

urmii

l.OD m plat

V urz ehn J ahren ttat ich .noch befrn , .. - Ion Meter-Laui

'fo:r tst;!:n 'ja:ran.tra::t l~ n~~ baem ... 'h'Undart 'nn::t:Jr·laO·f

fan.

gO

-

gG:P'

-'til

P~IiL.tt'

':':t~1.!JiehtJ;:aq=ilit'me~!e~,I;I.'~

·~OJlIm p-r~t - ,sti{} m pjat.

_- S:(I0 Mei~er-ta:llf ~
'Smd

4QO.){eter_;r..auf

l

~;ief : '"",;iht:r;nd-art "me:t~ti /l01 ~thUtia;Qrt 'nll~:,tw-

Staf{,;ita.u.!

, Fta.tt~l
- 4-

~_:lI~:nll~e,r.

i

i~ai I)a!ilf

:Aii)~~~a Bfut a],erga;Wrii

':Ia:.: : .. r

.-- no
----=:_

$.0 til gardurl
mgarduri gardPrl hunl

dlisdle La1l;fer dnt eas- db 'lc:J)!ilf~r 'fiber .. ,.-f ' <y-:por. ,.. f 80 Meter: Hfuden ~xt!$tlj . 'nl~: tal!' 'byr;dsll 110 Meter Hiiiden btJi1d.~ft'J;1le:r.. 'me·:hu 400 Meter BUrdell
'hYl'dQ.tl ii:)!;Ch Un.d~rt 'me :tar 'hyrd,Qll he,:bau'Z.h "gu:b 'iJ@far 'y:08r". ?

laoi ·aJL

-

4..X 40-0 m

.

>;::,;'4'OO:m 1v,tEi:.r ~~l viemlmdert !.fe,t~) StafMla.uf ange:;etzt? ~ .. , ~

(fi;r

'm,¢.~~r) __ 'Jtabillaot 'an~az~t ~'

"frao~nr ';.fi::rj)~n:~'~ft· m-.a;~:

--:<ton ~
'a:v:"'t:!
Ia... ,

alet:gitt-ori ?
ill ill

].,590
f){).OO'

Hab_en 8:ie gute LauIe!; ti1-ier ••• ? 1500 Meter

5000 Me:ter [{! 000 'ill 10 ,000 l'vl~tei .~ :Sono. ';In ~bstacole a:oOQ '&feter Hirrder:rdsitmf l"~'t;ru maT<l.tQl1Hn EOS:t Fiir den MElralliQI1laut
imuli

:tcn:L g,em.~]det. 'Gihe e:>te eampi'oJJu] !,~r:ii We! iilt bei Ihllc]J. Landv_ 1.[.1 ,. , • ? desmeister im " ... ? p_wt;atloll F~-jnfkampf Iae~l1:t1011 Z:e,l:1-fihmpf ~itlira iin liiUlgime Weitapruag (b1'q:hati. f:emei) I~ml]luer. F:r~ttenJ sfu;it.!;u:a 111 ~Ilal~ilIle Uochspru:n,g
(bi{'l"ba~].fem_ei)

ra tL..,

fYl1Hsl;! :,IihUndert mE~ l~r 'ryttrt~Q':t9Dt 'me:t<lr •tse;ntq_oz,;a,nt 'ilie.;teI "draetanz\lnt- 'me:t-.:u: 'i1Ind~tlJ.IsJ aoi
fy::l" d~;n 'va:-IQ]]
g:::l'.ll1dd'<.lt;,

eu_noo:~te:p. lotba1i~tp 'din ~;pa napouaHi.? Clue

KefineD Siedie FaJlbaJJspieler aus Nat'ioual1!ll{liUischaft?

=.

,k ~n<lll: z,j; Q:i;

''£'d :'!1B?~,de.,:t

fpi:lM<lQ:'I

tIi~-

. potta:rw

P..,

,

?

ru_p-d~~,m:ldrept
f_undil!}uJ st1u:g ;;toy~r;I.lI (h!nd%iWI

Wer ist."" ? Ton-"art
techtd

tsi:Q'nadmanJ:aIt ve:l1 1st. , . '? '.n.ytar 'lI!Jkar
'to:t:Ya;rt

~,

Vertcidigel'

i:t'taedlg~t
fq'laeiUg;;tr

li1lker Vcrlcidiger ~Uttell1iu fer recliter Lalller u~kef L--iiufe:r
,rec.hter AnBett<itl'lI" mer (RQfhtsau1\enj linker AuJ)enstiinl1-er (I./iiikMuL{en) __ .,.

'-mtt:lllII"'~£:"lI
"te:~tar 'll!lcli:Qlt

--

ll'lex-!o';-a-

waren

Liiu:f<~r

'm:;rra'wn1aof .• , 'b0tar

c$tr:!!l) mJJ;iPG$?Uldrept mlj1ocB9u.1 slrug

'l:Hil,[Qr
tr~0f<llJ'_

ve.r Jst bae 'l:nan_ 'landl.dsru!.u$t~r 1m. ,.'. ~' 'iynfkampf 't'le::nkampi
,v<tet[prUIj C;Iilanar, rfta'o~Jj)

e~tr~emit: cl.reap.tB

"t:,,~t;ir 'i19S;!nJ~}r-nn~:t C:itE~t$lapS':)ll) .. 'llOkJf 'aQ9,:;}uftYlr-tn.:a;r Clli.Jk:s~ aos<lp.)

irr~rnj

dreps

ttip~~ salt s6rill::):11'\'i en .pr:a.jina <lXUll.e:area.l,1'eut1i{ii (b~rib;ltj, femei} lui
,\O.T'lll;lc,:f!.:rea eioean

(lYIi:in:uer,F;ra,'Il

en)

hO:'lrJprHu
(,msilar.

in.terul 'Ot1:i1g 'h:aoell")

D:re.:isptuug Kllgclsto:J?~J1 . (Mii..J:ll1ex, Fral.1eu)
HllUllll&WerfeD

8tabhociIsprUil

g-

.

Il-

'draeJptug •Ita :;plio :xJprUo. 'kn J!Jto:~~n ('mm<lr, '-fraQan} ,llam~tvu:fpn

:i..

~;Qeul;rul 1nainta~ Clt~ galmi s-au marcet ?
AeeastA

llltullcH"ea sulitei (barb at!, felli~j)

Fentru ell!ora. este progtaJtLHtf'i~tn£eta de .... ~ ,,4 X 100 l_-U (Mi.-rhap,

Speerwerfen , Jpe:rv~::iif011 (_M.a:nl1CJ;, F!tal.1!en} ('U1~n;}:r. 'frilQ<tl1) FUT Wll';"l'ie} Ubr .1st ~y:t 'vi.fi: I u ~'E' Ist
df!t .... de:f.,
In

.

fume.l)

4 );( laO

(vi!;'!!: tnal

bund(!Tt;J\fc;,ter)

[f..1:r mad) b 'Undart

':tl1e:t'ilr)

rue ~teptam -91 repriaa a doua. ~1;1llo-~e\'l ..-eguHl.e jog:;lln.~. .. regeln r , cnluf? •\C~IIt<'l' '1:11_<lnJI'l}t iP) :1~ Mann-E!chaft eli:! echlpa. jqa_c~ tneclu- \V.-:lc:he 1m 'hlIHHl'tl.- {"g(>lb~nl im blauen 1;!m.n1en't alba.~tr\! 19a1~ spielt drss I !geJbeu) __ te£l ~ . __ D ben) 1 Wer 1St 'Bel;; ierJ~tlC:htei r ve:r. I9t .Ji:t:irI9ta-rr q.;l!! e'ste E!'rbjtru,!?
sa.
93

. ;~;il:J.e (prost).

ech-l:p!i" j oadt

'lal~n ? len.? 'man {aft Jput Diese ~;[annsc'b_aft ~pielt 'di1 :za . gU~t (1l !;lo;t) . gut Is;:;hle;;:ht). , 't~.Y'!'Iiet;;:;, Vl arten wir zwElte 'y£U;"ta11 vi:r'di: 'haLplt5ae:f; (J.p . . Ha1bzeit ab. Kennen Sle die Spiel- 1k:<:,nQu zi: dl: "Jpi:l:re:~

rechter InnenstnrIll~ (der Ha:[btecl:t~e) linker bmen.~turmer (de:r Ha.lbHnke) 1fjtt:elst iil'mer Wl~viel Tore sind ge~al-

"n:ct~r "Ln~nJtynnli!,r(,ae,r 'halpll:lJkG!'

(de:. '.lJ.alp~E~t;f)) 'UDk~-r "ItI\"jnftyilll.<l~

·mIt.~Mt:~"'Tm<lr
'v.i:fi:l 'to:r~

I'llnt

g~~

'Wb1tersj'rort

~£np5~
lama.

-";"'~IlioaI! ~ s~jlocie
J'po:r;'t; to:t . Iiljl'ge.;a:ga'V0.i:J.llli tsu: _ :tle:n _ Ji';YE:~etnpfQq, ·DL\:11 ,g:~:£i:;lt, .•

~ ~~iCll~~~t$'J.~~!"'
-r-e-

We1:tci~gewi~"Wkl!RT
SI'!

$VQ~t.:tWne,dti:

ob:i'ce:i 190 -l~'b geJie geWOhu,liGb. 4U '. ~~~~~ji*ie de' ~. :deri Sclai we ttkiimpfe:n. ~l jRl,ac prOb.ele.de ... MIT gd:aUt ... , . ~. loohotm - de'£: abfahrtskiUl -""'S1alom - der l'odiuf' (Slalom} "'_ -S·~t1u:t - der Sprnngla1)llf ._ @tnbWa.:i;.i'! u:ordica dle Do,rdische Rom.··

.::M:i ":aU,~, lie

Iell nit .~._ . W· t· - s ·zit-he· d:eu ~ .1..Il.1=I'p ..
,,(aI.

_Ip,

"~:e,

!;'Ie:a

'vInt,Q.:tt

- }m.ijlo$i'~
.!,..

'F1~;j_grea

'·mltalg;;J¥lI:~t..~il&~ !Htt«lgQ.wic:hblda,?se. fu';l]pSve~:igl'l'i~Kf~~ Ha:tbScliwergewicht.'!}1a.~e '.SChw.ergewi:ch:tsltl as- I tve ;~gtav.1~14i:klasQ,
t

- :siiliiu}l1I
V~

fqnd

" ~b. :1~ta~ nochefJ,'Li pe &kea~r~?

-4:~~4z:nt.

:Q~;

'fo~

thliIt

Ie. 't~leV~Qr

:geUe. (mon;di'a1e) ~~~I}1?f ~§ec?
de •••.

c~jUon~tcle

eur~

de

~6.iI. ttaostDis probele - ~l!l1ii
-

der I~Mlgla;uf daB! Ro.de1'n Bob. Ge-ralJt Ihnen E'lshokkey? Ja-, sehr. I-hbw. Sie die EIllO<pfl,me1stei:scliaft,en (Weltln,eiste;r.sch~iftenl im F;iski.11J,st!am Im Fe:rnsehen 'ge:sehen? EO! wurde .. -, -' die Kiu (Man.ae[, !Fraueu) der P~liluJ des Eist.:anzen tibertrt:'gen:. Boxen

iJin.atioIl

de;r' 'aPf~:Tts!laof de'n: .' -'l():~hldf (~;~J'~ml' d.e.~r '1:ptU!jiilO;f .'. ..' di: ':Il:'irdI};;; k ..rnbiaa-

IWnd

. .C~'ifhtalei~)

'tslom

-.

g./f~t

h:!-p.

d;e~T 'Ja]')lap'L das ·'ro:G.Q]n
'j :mlnI

filidet das FinaJ.. spiel ,ailT . Mei:S'te.rsehaf'Uik.itmp£'e statt? II· P1on.'l.Wlufj'· ,~e e,!l;t.e ,c;1a;<J.ame:J:ltm WEe ;is!' die Endw!'lT~:ung:? .final? au 1eefitial~e
crun-

wann.

~~

van .':llndq,t

~

f4:!~";)1'--

vi': Ist di: ' !:n:we:rtD'w'(

Jpl.:1 de:I . m:t\.~'tiGT-c Ja:ft$k,sritp.f~ Jt... l?

aesh;)ki ].
.'11

Ivas.GrJ1P:lrt~ phn;:esi(l mot. f:i1btati bm~? A.t'llllci rv'JvI._mp.~m. I !v]Jnalln; gt.l.:.t} ,!tsl:mUljgu:t. Zie'nilicll gu.t. Dann l.Bteressiert Sie dan In:wr~sI:rt :zi;g~"':I,~ a'e:r 'Iv'ImJp:i)'rt, ., g~ del' Schwiun:n-

jn:, ze:J:' , "haJ)Q:n iIi: d.i.:;)0rp~·1?a. Jm;1aesb;}ria[t.~l1 evd:t-" ma-es-latJdt.;an) lUi 'a:~kUnsfla,of . Im !f~m:te:8ng~':;le:l:in?
es '!vUtdi:) di, kyrr

))~st.u:i

de time.
'Va

Ieh ~c:lit.wmuue g:exn. '8liliw'imn1en tire gUt

~

···'·ile,s-tgl'l!. nAt:1a:t;ia..

iut~seaza,

,entcif±i' lihere l"e.ci!.i ~.~IiIil:stui.

ba:,?

libe);(! (bar~ f.emel)

pe-

(,m"n;31; , 'fraa.an) de ~r 'pa:::rl :1o.f des !~testants"tl
Y }D;af'

tra :gQlt.

'CiJ;J:e

t~orla ... 'r
mu.sdi.
,.~

tthii tC;''1.mp:!oDnl mono di:ltl, . ofun:p:i.C:l Ia ca-

este

eampionul

W.eT lst Landesmeister ve :.r ][:st 'lancil:asm:aest;a-I (Weltme!s'te:t. Ol:i:m(".vel.tsm.a~tfl;r. o''iyrupiasieger in del'. . . ?) J?lau ,gar) In derr •.• r -

~e

Pl.iegengewich

t$klasco 'ill :g~~l,g <lvIs-t.sldasQ ;.bauta.lllgQvlyt;sklas
I

Bnntamgewichtsklasse Federgewieh tsklasse

<'I

fe :d.a:rg~vIt;:.tsklas,",

Sie f1 'laect'kom:;;n iIlk'tn3Igelll:sl1: dem $tR~d t:l1.t:onmaest .. :r Iirlbn dente1imeiste:rscb.a.f~ [at lao •• , I'm,... . ten im ... 1.00 Mele):'-Brust- 'hUtld~t !IIleil~a:r 100 ill braa 'brUsUvIman ('lch:wj..mnie.n 100 Meter-Sc.hmet- I'b U:ill.d~'rt 'llll~:t~r. Jml!:~ 100m tluture t deltarlIgsJv Iman ter.l.itI gsschwim.meu fin) 'hntl.d~rt 'med:>aI 'Irae1 00 Meter~Ftdsti1~ 1UO mUter Iti :JJ\'Im:;;n .sclLwbnm.en 'ryl{l.'llI· 100 Mete:t,-Riicke!1- 'htrUdarl'me:te.r 100 ttl spate JyIman sehwinnnen 'h:(flld~d, ·me:t.Qt. kr.aQI. 100 Met€r-Kraui. 100m tta:tIL \Va&Se'l'baIJ~ U:mZ:l!t:a 'vasaIba1mJ.ill~ ~~ib1p!l nO!.l.str.lI de polo IJnse.m IaU f~'fy:kt ·e:b~.b.. ma.llnschait vwi:i.gt ·,IU'e,. de:asemenea" fa Is y: bar 'aoog;!tsae9te.beafa\J!'il-ilber ausgez.. u..ot!\.:t.op.e~ieIltt nQb~ '1'VIma:r. eichnete Schwl!wmer. 'kre:!l.,m zi: 'nl.,d<lTn? [{onnen ::;,k rudern ? §otJIt! li'a v1&l.it i ? 'fptsl va imrit la 0 Dar] ich Sle z.u ,e;iin& da:r:ll .~~ 7;i: Un ; 9,!;\il.~~ b~t ml't de;m: .... Fuhd mit dem ••. f;\limbaJ'i! ("u {o).• , ~

'b:ateveni'lilliline

la V:ieJ]~iCb.t

sport.

Cfrm:pionatill studenti-

morgen zu den Stu-

kommen

I

I

95

,-

~ p:u m6't"'o:t -:erl ~~s1_e -_ '\,ar!(:J_ ~:ei~
c

p::;u'C~

,11/1i~\W'.

i~'

~ I.o'4iac-ul

Rt:I;~rhoot Sew:I~<aot . --.li.'adt1e~~iil'Ot eJuhl.!:len- ?

lI':Wt~b61;rt

Da)ttio0~

Ji'irt),FE~mJNI. ~r,WSJ];Bn
~'

-

w~~$!uii
$int ...
~<,

'~tor •.aetrila
Illg;t'O.l!J.Olll

[eb bin ....
SchaU!;:Fi~ lier ~-in) Aj},'it'(ihom,

run

~%e v(I:a i!~f:pj;:l~I:' (-In) ·~~o"nG •.m
,att;!#,.o '19;~

-

.,¥~-;:
~-;

.1:mt;l'clJ'.\\;-i.~SfrHScha.ft·

--

--;,

:r~ Q~

,

... ,'

-~Jt~l(fg
i_
-:;/i.~.-.

adllteH _. . .• "

~

_, ,iI-~~teDt(~,a}
-__ aYOMt

~

~¢:&tent(~:a)

st~a~(~aj

tiIliv&r.,

Ai'>S'imentH
(-im)

Ar:ehtiblQge Arehitekt

- l~ba;~~Hj,l)
<

~M;Ji" :~tPliei _. ll1?clt;j1:n)Ji:er '- i:r1HlIlw..tkeF
-0

nj

$'S:li'~}q,

:goclnlO:h1;11a$si.'lt~t1t Rech~aDwalt
BiQIQge

aSi[s,'Jeilt t~l ,I:lI;msJ~;lB:s:rJl~~nt( ..bn:);

.

lI~~lW;'r.' Oiffillerl?~~g~e

~. NOliRQlt!~;

-

'':'""'ijij)16g'

,_ iihiitru;s't(-il)

- "tl;tjucl~ -bucltar

...,. cJiinug' ~ cin,~asi
cisinar

JuwBliei' KoelJ Chcmikcr Chlrurg Filtuseh.affen<'l Koond:ltor Kaufmann Kompuoist B~dth.'lltl;'J: Ditjgent
Zilnmer:to:;LUn

,r~~si.'\'llv:alt bloJlQ:g~. j Uy,,' 11:r
1:;)11

F:i~t;:liflr

¥Siu(-ii¥) .

Pro1#~tH;nl plIot .
F\!lt-er~lu'~
PIO~ess:Ql'

~~etdal1t
Wn;tpGutOl'

qdfet<ar

Sounster

lEI

~ -eleckician ~ tafmaGjst(·~) - Jci:miex

-

dtIJgiier

d1Hjor

contaibil Hi)

,.kaufman k::>mpo'_tllst diri'gp1't

"Ju::sbI ,k<J.n'd:i :tQ'.r

'jjl'::mik:ar Qi~r.Urg "(I:b..n!>af<lIJd.,I

St~i).tSmiwac]t

Rn4iolog!i
__ T-

P.s)"cirlatel'f

'Reaakrnm:

'bu:xhaltar

~il:u:c.atqlt{-are)

E(l:Z.tek~r(cin } ElektIik~r Apolheker( -in) Eis~tJbahn er
PhysiJ,;.·d

''t.SlIm;\lmlUl

.f~~r

L~ndvrirt

m'tsi:;u(-In) e!r~ktrlk0r' apo' te::k:er('-I:li) 'lantvItt
•ry :zikgr [yzio'lo:gr.;

.".. -secr-e;~ar.l.,.,!'i} .

e:!~- se.ll:iJtptr{-1l11S) .,_ ,il-~'iiI:1PtPr(~itO;)
- tit~-~:l

-r~~e~tita,fl:t comer0;

t~

..... R~gi$Seut:

R~rter ¥a·odelsv6.met~r ~ _lBil1:lliri'llj¢J' (-;'ii1)
-Sek;tet.i,U'~ -ii.u) -- ~enotYl#.stjiJ ~ildent(in) 6cbrl~tdler(-m)

'Id~t'Jtel!:l:J."\.\':Ilil} sten,:oty"prstIn,
I;.tu.'d~t

stlWod.act,nogIa!1l.

zcltt~"t§;~(fInS'
I;)'f&>'-,t
h:1jiJlo'

'bn!;h~~i:!~-~Jl) i-In)

f:~k:ia<n[-a\

'Iileztlnba :n~r

~chQj£b±

'h.:>llo]og

Physiologe
9:6

T:edmike:r
'l:~ech_lwIog~

':t~~nik.;}]:

Lo,~~

ta);u,i\i1r ·Wo ~{j~~en

:$'i:!i ~.tje~.~: Icli_~:arberh!. "" '"-"'Hi' .'ejiEiIlli IT(i~,eh''

leli BIn

-_ '~~j;llrer F~tb~' .....;iIi..efnem Weik. M!!tU B.tl'l!d:er ist

~ ].'£;thMnatik~
~. PhY'Ilik-J!l:

! ••

~1@. .,~

.

Be,am"'~
il:.u}slllicht

_ Cl1~ik'et
sch,aftl,~

_ w:iitkliaft'SWiss~n- _.
- -l\Ilettwl{}g~
1.1::1:_." '.

.Mel#e,

fnt1b1~. oli~ i'st

I?t~1!l~S1;

_ $paeh'-';;1$se.ns~ha.tt·
" '

p..TI.,~:rtset;ltq,g_:a'"

'JRt ~-ik':';'iI;~:3jl,~~~~"
.mt¥e~3i~:r;:;;r :nth;;

:I~t;~~~~,ng~Cll:I:oh bin

-ld1 'ba.!'l~.~_~til;t Il\>a{J)k;Q~Jl,;t;b~fu)' • • .,..... d~ti,~: ~
~lU'ii

fl~~he·run~lJii). .

B[;d{i<J;;{)aJllt,~ 10:; btn

~ !p-riaw:ea'm

p'£!~cp.~ara :;,eo,a:;t:ii.

_. ·~t.:d;a!fea .fn.

't'\J)1.;;i;!I~"I:lN1~;.
~m;B' ,.""
~!Ii.

'CEI'~ t;.llURR"E~E~. WI'S IST~~:St~nA_F'.~C:Lu:;ui:~ _l'mN':fiIfFIc'.:li -!, ",,';;;1

:re;fve:.z~l:l..

~eW:e'

yt;O.a.ta
SUp(l~

:v.ls-\'In IaU:ll~il-'

. '£Ul'JUn"

'11:le:

st;l~el1.~i ? t

VtJ\\1:e, .~~j!l.~i~4~·~. 1ie :f.aGIl~~ati ~te mnv~sitr.p:t'c<i. diu ...?
ItMrO~ELf~"e',

W.e1ch.eStJ'!!'l1lt;rtl haben $lie li~ul:ip.et r " Wclcnes. P[lEtb st;.udierel1 Sie,~ \Vo studierenSlwf Wdcbe PaktiJt~rel1 hait
,pj~.

I

'V·C;:'j"'.ty:..

·'1·U:.lin .... b@'ll '· ~..... '~a~ .
b"':~l.!-.:'rl'~
.,

An:tpllttta s'll vi);ibUill ...

- 'lnvnt;S.cmfu.tui. qQX:. -, ~ -~!lQal:a.
-

'£o;rlu.;b_t~.u, .: 'VfirSeh~ii-'~tZ:j~iLrig - d.enUwterrlcllt· in de;n:I·Uii~ii}r~~ ~"-~~T; 'grUl1:tl~:(:[!,-:l~ _ U:~r GI·Wldst..h~de 1:"-n..- c - deu Unb:miCht .in desn 'D)l:tei'l:J;';r.~t :dcl .lIfjttd~ili~w inIta!Jt;"l<} {~9 !Obctscl!i:;UeJ ". J'ILi~la) lL"lS';'I.h~·::g;Sru'Ve~~1't. _. _das Hoe.hsehl:l1:We6laU.
K/}m:l!WU

:till': • "

llitO!'t:essi'e;re

."

,weh

l~

_ ty;l". 'c,,

'

:- -eine Scltnie

'WH

'm~t-Qn.

~:'
zl;~

'·v.::lo;;..OIs tax

J:tu:'dbralJ

_ o~coaHi' r;.om.eIc:tnUi
iW.;,

Q. ~,q:9ial~·':Pfbfesiona1l!.

._

11M:u
'

.

1Jnl.lle:rsitfl't ' in. . . ~

:._~hi1;t'

ae ."., -,

._ m;fltiini1i·tl,cu

. DJe ..._. Fak'l).i1!;at Jnrisfil,'dh~

-

Ji,.:t~the~9.ti!1cll.e

vp': Jtn'di:i~id.~t:r 'vi1~a' f"a,knl i-te,:-t"l)n Iud; dl.:, mriy.e;I~(':l;t~t In ",.? d.i~ .•. Hilnil'l:ett j~l.nst11'l " ma,t~ 'ura :tII~"

-- ~'i~'e~~ate·a.

In~it:u~. "
IQ,c fim~a

p(')liWi--

,due DernfsS!;:uuie erne. Ha:ndelssdrrrle cine. Ober.id!tJ1e die "Q,~~er8i,tt\r ~ule

!'I.ie'l'eclIniSChe Hoch-

'aetJ.9 - be'mrlsJu;_: J'lJc 'frena r' _ 'lSfu:JQ ~~... 'a:en~_'o': .~rf~l~:_ di. trniV5l'rtl'tOl:;t di; 'i:~o;;nri~ 'bo':KI,q:L'e:
-:
,,-_'

'~en~-'11uj~ -

;vh!l!

.

',;-

.h$:tittitUl d~ cui tm:~

tu.stit.u.tul pedagog'lc.

i.:w;t:' H.oeh,schule £tir ,Iii: '.h0:Xtu~~~, tkret~ pB:l:kuJtll:J.i ., ~_/ji"p.&ktiltur das b61litUt :f.il~ Hi- das lttsti'~;t ly';f ~l~'" 'da!go:gik; . ," lil:agogJJF
ate
99

rna' Si;:11."~~iljO Sclill":£sb fiipj; !i::ii~I;a~Q I (,;£1;.,., ' bl}~t$;;_ _ v~ii-,- b~~.gnlitbff¢ t~ :tt>'W-, dias 'JtU:di:'QIfjii:.t'"P

0kop;~ml'k
---'0

Uti

!,[!f.shap.
,@k9'-nQ~~ fiil.1'±ns;~ti>;i!.

, .'f~Jt:

i!0liJ])t'£er..,icln;.J'!!l,g
PhatmEl.;Z'[i:;

"~~~e'!i'~~'OUf

gr~l~?bphle
- $.~SV''"l!]JI~ . i~taria ~£ilb~ _ - r~QM;:a< '
~ 0

fiiiit6'£i l,:fj.:l~:lk '
."'ebgttlHh

.

,

C'

v_an',

~dt ~, -ts'L;-t.!'"!ll'~s-1c

gi1ft~ ti:a~"lhnr;.ll "~~~'b:0j~J'l1:)~~.l11.· ". In9i~Uld.o'l'il ;g~ '" , ~. d;e;1: [lim'v.~,;d}~t!, 'fu

;t~_'

-

~ I

AssJ!1tel;lt
9~et'R$~~s~,liill:t D!X{it~>lt

'a:sI'gtrtl.t
.0 ;;tll:~r 1',a,S;Wtie!L:t

. '.·~1

!ih,~I?iUC1J

P:hytiJk Geogt_i:l,:pP:i:e qeciln~;k Germruiist.lk , :,; .. Kllustges:cb::ichtlt: G-esc:ltirill,t.~ Spradlwi'l'Sms<:bah.
I\1ri:thI!mil~ ~ie(~_i1:in H'qru&nillew,in

·'~iq!p'~ .._
gd'J;Ii\~,~'Ji[.stlk

'ku~tg~Jl~t<l

,ga'!I-§'t
r

il "

rpja:~~vIs~J~Jt

- milte~~;Ht~
--" m~dicirt:a_ -- m~ -.-. Imlltlla ---:: . -- m.edi,ci:ua veteriuara '--~Xrlii:e.r~ogi<l "",,~IDd1.';a:

lir:a~JlI.matjrk .m.ediits:t;ll

f1o't;$'1itlt
:!_lIO 'f Ss()I

l?tcJ'f~9r
Lehrs.luhlinhsb@!:.
l:ll,tj:cllte

Vet!e.rlnam:e(JiziD - .~llu~a1Qgi1G
Musil:' Piid,agog:!k

hu Imaaml~~si:!D veteri'n~;Im'edltisi:}1l , uiiliB;:r~O~:
tl1lli:ii

Tch

""L~ ;rJfu:lInha~b.<7il!. 'ti1re~t:; ::am l'll.eu'<!:tu FortbildUJigSkm-s, !E!if 'brt:bndtr~k1!'jr$ fY'1'I1. . .. teiJ:ncl:i:men, • , . 'taelnll1'ifuQ,n. IinyoLigeu Jaltthilbe I:w 'fQ:ffg.a!i j<!, ;:r, "~a;i:OO idl Feden11; ~de:m 'fe;d-ail1~ klUSiiti ••• ±~itg;eJ;tQmkU 1;'8 Ill, ... 't:aelg,i;l~ -men,: namen. ~wclcl1ie PD.~hlll'fy:·c"vcl.!;Q 'f.@:iI~~f,Tt1~n

~e:rn.=,

!

.'

,.'_ ..

':'

%;

I~

_. p,smqlog~3
romoois:t;iC'.fl .:. ,

~d~9gi!il

p.s4a:~:~
p's.y~~.t0'g;~;
~ol:11a' 1l1sti.~

an clem

ru,av:lBtica.
:<lOOlo:gi;a,'.

.:e,lIi@'e~

hi

gfuL

siCl1:r

~n~er_ooSiereu.sie-

Iutar,.,'si':r.:\\l1,zj;

z~}

dIi _cere~tii!ri . ._ Fm:;cli~wgstt.J$tit1rt-. Jfu_ :C1l-'! -e~rcetiid '\:'a ccu- Mi.t w-Gku.e+L Fci+~bllllpa,~ii? -gen befass~n SiO!!skh?

nllm

l;'sychiplpgie lwmilnistTh: ~ Sle.wistik ZoologIa. 5titlf t Ich Mlleit'e itt 'einem •..

s1a'v!;;;f;;1;k.
tsoolg'gl':.

I~ iat:J)a~t,aIn 'a,~~ftl;o.

H

'-f3:rS U:!j-sThs,titu_~tb mrt"!~lg<3n . rt~~'J';T{U:0:if l'r<i'fasan l't ~\tf

H)O

un

. -, .. ~,
-::_ b,lt~~~;
~~e

:PI'6B1,~~ -r'¢h, h!~ef¢i~ier~
"

,.ll;).~~eh

-

-fJi:l;' _ I#'f;~.~~

§iii~: --H~itenmi;lu:strie
Witrfi~~teh
~, Cbemiecindw;:l.rie..
l!J1'i1l1l&he~,

(VQ~J;;~mrt5¢haft:l -. ;g~hw~r.imUos'trie· --- !;cichth:l<last;61i: - Masehnu:nbaumtlu-

'V:cr~\lf:t-

rll;", '.'

-~ ,-Iitt-r.t:l(sf:i'.;;J -h:iIii;;;'hs:;r
·iT;r1!'f.l~£t !~tpl~~lFf!~tQ
l~~~':' . '-,
Ij~Q~g~:l1 r·&e·.::~r:.
!" "/

-

'ewLe -~

,lv,e::r~m;'tt:jl.:

t:

~e m.at~ ti,P1'!ti ~.
I

Oi:~iniI ~.-.

rele-

-:.:"

prime ~11'H",
>-~_

_mi'Ibn

l?hdU:I'fI;ti::

Q(l. '.'f:j;--r- d.e '~~.' ~.t 7%
0,.,

_5~

B~(n1h~,a'i~1

...,hliWtlce
.".

g~.

.

_. vi:~ '~~'!il'@
';J_IltU'a.

c~ t",_~. T n"'.".c~""I' -, ~,,"* ~~>~U,~'Ll-, o-

'J~:;n,~ .~t~~!f!'P<l(c}t3'tea
If

"":~I-.<"(

Bli"stel .. -:fr. Ie( fli-a'fliin '-.'

Wie ho~

eine, i'iiSinhlitte. ,!~ I.1'i1.uell-~,,~k_) (enberglv~i:k) ein W:;clZ\'!'erk cilueW~lft el1!:e me:l.letei eke Sphin~:rei 'einlllvVel;ll.u'e-i die PQtireJ1~iJimlUl.r.i~

I;i;~: z.t;t~~,"Il?,. 1@._z.~Dl~:;.
'hytd:EI:V:

~~~fi;"'.
~r1l~

Etlcl.m-enSfe wlt:1;l.!-tte ~ e~es,te~h:gjsel1:e (the"
udS::clD.l::) Vet'fahren-I

s,fJ.tnef;;iiijlti i:).t.\ ';'~~e1t :di.tl: , .e5'-".. Il-e!;''i\{~sd;iliie ?
:..0 -

istd're:

!,rd.-

i;i:fi

ei,D: Stahl\'V,'¢c'!lk

D~r~~k'

(K'~h";

-(ik:Q:l~l,ll:i~l:h,;:}*)
<len 'li"aH$>.v:tiI1k
"3'en~1Ivl1iC'ft _

a~u'
!le;U
:;:I.. -,

.iI'k)-" 'J~ :1'V~:li? "'1Jer,k~~;tr1(

l:l:er'~~e,~~~~o~s?_n~1st ..
VQ I1nut:om u;tisie:rt;(lue;.. lCb$i$iet.~). Uei

,-

fahhr

- - ...

JllIin~ j'pba ~r,.a:€: "aia1l0 ve: 1:);" lrae, _ di: I_;rft:t't!}?'_l~I::~(Ulpc~i1I~"
'tit~':r

':e~

-!i=>.'

.wi'!~-~ke _~a", ..

V~tQ

len

(I

(i:rm1i

,glUel"

,

@Ih:tll(ci::!'lil

aandolstirma
~W¢i,lu~iP..td:leSG
F;'itmlj; ~

I

9~~ ,!ie1;l,~:r Jl :nrd<llsfin~It
'Cli;'Ztl

~.

"iN'~

~:u~!a1'l1

\Zm·_a '~\"ie,~ta:?' d~t:lkl In

'# £e.md rn
1ll!<>ili.<!:
C'alili~

~t-

-un. 1llil,:ndko:r~}r

ppo.cI'!1.zJ:.,::rt dJ:elles v:~' prQUu'~i~ , f~:pa>$ Werk ~ilte"e· Pahllk) l' vli:t'k edi-:cZ<l' £a'hti.t~J~ \V'ie:viel Arbeit,et srnd vi ~fj:f i3:rbaet~'r ~tnt in'diesel!" ~~.pfik_be- , Tn' ':df:z;~t£I!{,bii_j.:k--lO~· ~cltliftigt,(. 'Joitl!;t t BeschMt.:Jgeo ~'j~. a-uch bg<ISitIg<}G 'Zi; -n0x ,'fra-0011 I-n- 'dkrnm, Fr enell!:[1 d iesem IIeb.i1I'tfhp 1 . .~ ~riel1 r VVie hoeb ist 116l' :O,tucJl- vi htu;;, isi: d~;w ~d.fJ'<V-~c rn:ttslo:u 't1.~aR Jf~~_ scl1nittslohn d:l1~ o.tba,et~i'$.f . _F.o,chll.J;pe:H.el·s ~ 102

mqtiti:: . repl'eZElIlotm-J.tu~S;illd Ste
A~1i
:k

1i:!;~.asta~

s~ nli:ft}j~~¢ il'nua
?

Fkma.~

vi: Jj.al"lst

~_, ~te p'ropri;e~~ ~~ai ('tt:u:stuJwi).?
tcl.atii: rome'l'dale'

~Ii!

'd~

iler Vettl"ete"r -Beslt1.eT del"

-

we.rtsfaEl:[

~~ ll{itf'tu"·, exponatl
'I.le

~,~',' ._~ , ..
1'~@rtat1)

m!iWl~rt.

2'

Was fii:r Wate11 exportieten 8re?_ nnp_o.rtap Was ni:r :We,itEt1 impmt~
1-i&<;R

.,

r

FIl"Ela (des 'I'i:usti1) r H;ab__ep SJe _Hil<U;·delsb,e__ *h.~~g~~.zu"" ?

SId

{e::,::poitft2.fCJ1)

]03

iW~

;~liliil-~ ~las . \rii:(l I;ii~
b~nt!' ".
,~ ''?ije~~

e:

.

.~~-

G&i-cliI;e,
Q~s'I;:e

-

.- KanO.f£ehl

_

-':ff(i;wr
1it)ii;lls

...,....-ck.~piilj;J¢l'l Ztl - (i~iis?£l
~@~

fiiii1hItt" . W~~.' qiI' KliJ.;rSt~it~:g,l)-1.' W;~!l.ffitPflarlz'ClUscitt$ll:;>".
U;J.ellii~~ffi mitbel

W:Le,

~ .• Ih_~ttei:JlPan.zen.
Sj~~

tst. die- A;11bij;'U:-

Hatten ~dQf.l'f£f!;i'e e- r~Gcilta La. lr1Prulr Cj,?:. ~ r.tl.p-a ~$i'iC&~ #.,.!

hn'lJitz.¢n·'$i~?

"~~. j~~ --¢me 'w,tti;
E'rate ,~

.;Si~

llu,v:erg;Rrt-

~'S,t}l~~,".Fle~~ · :tai1B:~ ~tii"-:#f~~~te,p,a-ns, ri:ucl! v::l'!r 'mrew~~n'1-'LllSfR@x••• ~ c, J ~ - ::'--::~'"'~. 1, .. _-....:

Wie -hGdb

:t;\I'rextir~?
• • ~ '!UlsOf

'F w'(i" iil!:l'"Ef~~

"-..

"'t

lett.

Iii' ell ...
~-u$.

~ .~:in nei~ati!i' r' :ij~~cha-kig~ Sie

-

die HiiltnerJaHn

'~"~~
sich

dj{ 'l'lil':li~£~

. ·(j;(IJ7t,e :an;

J;nrlll:s/i;tieer"eH.guiss:e
reRgniii$~" -

L:atlI1:~1.$cli!arft~r--

lnrlu.·stti:dts~lni.I~ ~
'!~tv:ErtJ~ts~~0W.'

aos;

~~~u11;'ttr~
c;\'I'~·t$e<l

!oJ; .

a-rumi:lje~

-

-

3,",'PllUrit: , •• f m~nell'Z11cl1t

1;ti;l:\cep:haos b~';$lE:ltlg~H~: zr~!!,Ill;':J,:
'bkoi;tfft'sU1r't' 'U,tsU~

'~lrut."."f'

-

"

-V:iIi{Izuc,bt

'

·nt.!i~

"" .

'-" ~pel~,a

-n1iM<ise.

viemrll:or u!!:
! W":a;s. HII' 'l'Ill'ite werden

"z41l4;;)~U"a_(~p ..n~'~?,t.

.1l~:aJ~'er~te~iaid

I.a .I',uti
.~):n

~aGnIS~, xi:?o:itltin,

•.

'ViiI. m:I5Cht(:l:~ ..•. besuchen.. - eiuen Bauernhof

vi:1'

"n;tte \i;t:all

• , . 1;iazt\:!.~

::::.,. ,,,?~ii~de
_... ,(!l:l~

,_ .i\lf~t;e.

bier ;ge:ztt"il kt }
l1ilclLktine... .~ _ Pferde Schweine

lapt~

~der'

,

v~.

hl:l:

fy:r.' ighr=tl .' Y:~~~:tl

g."l.!bYll1't.Q"·t~,

-

tI gp:?p'~di1rie. V;crij.~ h<'"#~t~'

X;illl.

'ae.lla,n 'baoa·tlmu·:f ,-

;p,q~~i

1.":'-;:'~ i'~ J.li;L.LQ"--Y:;o) 'pfe;1;.~a

'tfud<ir

'fvae.na

104

105

Lntemist
NeitrolQge .

Into;r"wst
Il.;)ufQ'10

E;~apeziaJ:ist ClliJnti;g
- -Ai,~Im;m:~it

:g1!

~~'~1Jig,
llO.lI0'.n3.

'k~tt!!Ipe~I~i.nsl:; a:tst
NJif

- H~~-. N.a::sen· un(i
t~h HiliJeoojch
ti).s:h_t
-

(J;h.r.etUl;peziaijst

'lit

Am ..• - dl;l';itl de ~p - ~iljCrt d:e ~t4n:h;e. tJiJ:"~? Am1teJUl'l,tj;ta'1:urti: . ,',.";- 1.~....
-i.

, 'r 19-lbh kr~~. Icbpin hank. -v~ .f:~:Ji'~~R~;l , W~ fBilt _ J,hu~,"i.] Mfr h"lt '.ger Hii\l.s -w:e4" nUl~: i~tt a~i .'~~ W'1~

wehl.

~.

G~};lkoioge

Ieh _llahiL . .'
Kflpfwell

,

I~h3;.:O~

'b~'~'~-

• <.

,

~a,tl· ilnq.t

:tQ~:~r~
. ..

- ~r~ge_uscliuletz{e:n~ F,[al;ieii. Sfi\l .Q'ile~ ~ieber
, ;ge,;ni;e&'3¥iI-?
ber;

'~gnJm:!;;rlel;:m.

-_".~ ,

(lnltr~). I,ch- b~1?e (holit=s)

Fie-

Eg~'m<:$lltL? . I\'~"'h.(li'~b;:; ClJIG:"lIilJ,"#,:;\'lQJ;'.

!r.a,~pii~' -Q_~' ..2'i;

'fi;b.~I

-8!I;\,1t.?ben. - citie. A ugwen tz:iill_-

:klndara ;r:t:.sto[to:pe :d:a Sprt;~hs:tuiJdef I JPI'~~tT}:lfd:tif W~Chwo 1st TI:!Ie Di'fl:- ·vd~;}s. ~ij't, '1:;:'" '~ose'? d,i;)g'~kl'CZ;g,1 , "'~ - ":-'~ ,
OHhb:p:ede
,

-

-Kinder,arzt

,o:r;l»Jne'ltStaJ:lift gy:t:fl;ko" .o:g.~

'llt~ls.-!lna;z;"U1'---

zj:;, 'Tha: b"!l1:l,

'il1ll1g(line

'

••• 'Mlli;:l'!tOg:'~':n ~tl.~t.1 t&YlldUn ' ~

A.; 0.1 11;i;s~M.;l!e. ·Cce~ eli. :am. iiillit.

I~h ghuibe;

lcll babe ScnntJ;eilio.st,_ mien ,~Kliltt:t. Hili, !bin haig,er.
1051g.~ei;t.

i.cli·

~fu.e'M:JlDd,elenbti:tJ~
ll.jm,rll,Uig

tbuug'

Oltteneuiz;Un-

-

'aen~,

'0; ran

!Wtlt~YllI;d'U_!l,

.h:;Lbe

eIne, B.~ddadllcilit..
..

tllH!g

. 'a i;;m ~ 'uland ~1 e:tLtlt$:¥tlidUg , ,

'sen ~' "lhll,futd<u:m mtt~

'~1nt 11i,~lct{~}. A.W ~1;i~fe1i.
Am 'W01l11ill,

Mit tst sel:d¥l.I1d1~g. Ich )eia~ ap, &hld1& l1iib~ ·~tID
, m1:sschl~ljk Ha.u:t· -

4m ~-I

NH~~m s~tif (l?:~cioltlll)"

nss.

cJ;iD::D.pe. ~tJlgr !ituge t:t1ih,:!L

habe K'[,aU'1'p~e_ Tch liabe Nilsenbl1.tten, Ieb hll'be
:i:n.iI; die

Ien

el;n~n D{:!:nnkata:rLh 'rren·en. 'tl~b","l~,._". ,. . ;;Ulll.l<.~.,aif' ;rUpht!;l,eFi~ d:ift.{ri~ Gritpe 'grlp.(lJ ~~ill Ml]g~l1jJe::!c.hwi:lr 1\.,1,",'0; ·n]iJJ;::gG..lli!i~q~Vy~r ~ ZwOUfingetdilrm. a.eil,ts,?ge4:1lJijj~tQi\';l:;m~
~~,iZl;Iwti:f

I~{],U!J

~~
-

ap~e's

-geJvy:;.:r-

H,a:nd

tIilfi!WWOlri'1!!

(a:cu'F1ill)

V'ergt.aci~t-.

du. Gesdlwill' eine Lungellt)ut.:ltn·
clung

!lieu,gil_' JVyt( .
~1i!!eJ:la

dU..g"

"~UTI;')u"n*~in.
.,

106

107

.; ~lligT

J

~~~:atil;,tllU3 Gi"cl:l.t EOOhims

Ve1s'tio,pticiig' "
~"
,'-

KiclslitwS'htlimlIi ~!,:'ll Ve1',d$iJ~Utt,yastOJt1n-

~"

fJiQat). _ ,~lOl,ber1,,'l!JI:iH~l~", - , Aii avul •. 'j!E[;[I'tt:cn,$ie,. '.. ? :....:' i.rb~j;cl.tlo~a t - Thb~kn[p,.'l:e

~t(-hQhtav(~e:j d~ di(l.~ ~'be;t;, ' ., $:\H~,tie tfn~ (de· _leb, bin

'm~ ,"

"PQmfi.'v.(:'a)

~lejID~ len bin hlW;)tr:~~.

ni.e.~MI'Jt!'~

'trl~r~;!l~kr " ,_, ,"lo'-,':l!'3 ' 'ty,:fus

'~!\~1·'" :... l,

~, P:tt1l!l\!;e_ - •
'5C~;rr[ltlTIil

~

...... '~!fW :g'fJld&

- ~tri.Inrl!!!-; ,
-

Ifl£Ji;'l;;,J!tW.

p.9a~a:r,'

-

'l'~.I1u~
Cne~~",'ld'tlii

~ .. 'nl>lli;z,~l)O
m;(happ Rtlnt.:.. ¥ 'i!tlysa!1:ro~C;iU.MJ

- -Q,t;e1Qfi ,_ , ' ~el~Jliie- $~ faceVi {~glf~-g~a1r1~;
>..,,',

0'

~ Ml.lll!:]?S; Sit' m{i'f;Se~l, ~e;, ;'_ genall.f;rl?Jpn,e

-

Sebatl,:;v.ch

!9ail'a~.c'

las.~~ll. .
At!!:IIL

g,~a0,ftta:,ma mtft~~'
'tM<l:tt.

p.~it Ir$n'~:-'
'wta'
zI11t ,(;le,~n

N:t .. r~:t:?jt~~, .

v~

rog.

lf~lt@

,_8ie !bi~1;~ den

'h,alt~u

--1~i;'~'tl 'a:~lc,
,"G;~'i.. ,

vil, TieYeillatm,qn, 'bUteo

an.

~i':f ,':a~jtm_:-~;t,

'a:t~w. an.
'llJlJ~U

:ili:

~il'It.i.
"g'R:'

~~g~~ .. :Pl'il"ifi:61I ;'dv.smi - I:t' "', ._' .

_cSan.a-

Dne

suuil:.,Z:\Jnt.

;L<U1gett ~1nd ge-

i:ra:

·V~&-LOg ~11L-prllt1a.Ji ten- IItHe messen .S1e meinell! 'Bluldruck. ,~iUllI$.

-, 'brfoi) ":pii;~s~n_ 'n(a!i';1: U;;)~ "blu:tdrnk.'

~~1il1;£ '$re,·'Vtaely?~tl;?· ,:G' " K:allB Jell :nill;ElI'hcliiTI!t~ k :''\;,!!ltbinijen, $e _llih:bi~ til'
~.~ _1'" .' _. _.. ,--.

, t~,;. •".-. ,: ..... n'i~ §.~ tIiliter
~

...

b

Q~1Jt, eli in a.i,i:
",~~lle

~ illxs J"&.ie
7'

Q\<\li.<;

!

d~scbisa

d:~~I{,dpf. D)e. ,~~;>~md~bi"tet.
lel:L habe erne lBi[~nd~ ~W$~~a~ T{;cbt~lI. ~'\J;:m.

~ d:iq 1aal~!'i

'~7'e,.tclIe Apoib:l!kt,; halt U'lt)'dlese Zt'jit ,~I'i'tf;:.
u(';t!,~

A_po-fh~*i

I:iJaWe

W~I;chf; lLpotllek:e
Nae:htd!:~ll;st·?'

lInt "v
.

1;1)'<1'

apo4:e.:;li::lil" 'na.ytdi:nst.1!.
0

itHit
• "':'-'

Dd~, e~.gebt s.~lqn besser,

lcli ha:Di;; 'e-me Pte~I1i1t!,'g.

:mk

Geliell.Si·e :mi=thitte ~i.tl !!g:~:QIfJi~f~~"1tQ-Ih" Mittel ,!$'egeii.·.. '. m~fa~ tg,¢.:g~El•. Kqpf~Mzen bpIJm.'~~~ - ·2l-ll-h:ns-clu:ueu.eIl ~~~ i-l;1J.nurtsih.l'
c

:~en

q

~

_ 'G.rippe
-

nU'fch:rall

~

La.dcnll!J1

F'I!i .i!o~ 'O;_ii;t\;i1,.

IclL"babe :tfl.b,nw~b..]~ ·h.ai1:J~ '~::n}r~~ reb ni"i:LB 'l.lilliI, Z~lhJ1M:zt 'Il?mU~ ~.sV'fll !~.sac?1i,.;.. 'JtT!'ibllle sa: l:1l Ei 'd tit la geb.ru,i.fl~t !cg-e~,~:n, .q~~~k_ ill: ll;l:;Ji¢1:j~ 'a1'!1. (h~n:~ ~,li~;'" ~iiJ:Ii ploui b£1 1['1 Die Pl(m,fbe .tWJ; ~ k-eul;1lilm ist hetaui!lti.$:t.,'4i '1~ #a:i~~;'l~a.~ 8 mai~p.-

.B*-

'a.eng,MomaIi ~' , ._ IJ,l'i.ManUkhu VQr~ uu:x \:rts:tli~ar '~£?.,r~ . sr: hriH,~ , frHt . Ist, diese An:nei r!Zzev;f;~ Ist 'diz; a,rts·.aae .,re.". pll iehtig ~ 't~ept[pfm;tli'i"
f'_

_. f{tlSt<!Jl. ' Wig, wi.l'd· die .lillrtgenql1:II11BJ.l.

Scln:fi~.pfeli!

'!~npi.~ti-

'i.ro"""~aJ grlp:.
. _..i.~/,'.

.,

?

Arznei

'

'hu;st"l!t:. 'vi:. vfrt.

d:I;Ill.'f~:.n","I'i"

Pilteti

liloUih,.& ?

~I:riLsCJbiJ.Uba.ti

Kciiiti~' ndcl1.

gclaHen.

b:i~J:f!1\;?

~t,~ ~lptl· ?;'a:bn ¢i:nm;~l 'pIom-

o

jJk~aoo;.~.. ': d.e.::n: :tJ,i;PIlc ~ R::!"X '$i~enm~~l"cRl;im~'~
bi~t~;jtr:ft ',' ."

.]e11...

lI1uli

defN~'l g~tbtet wenl.u? 'v:e:rfl~'l1(' .... Ieb v~rtt:ag¢ ,Q;l~,So1n:l;I,er· l~ f .. 3 ~:'ti3;~.:r.... d:h [Mea'zen nic1it, geben t8'~I! n!!}t.· :g~,~b~n s.ptlt'~~. rrmd
,,~~.""

MuM

w~·rdeIl,.r-

:d~

:Z~.Jrn

~Zq~e.rl

mUg d~u;

tsa.:iIl~a"~:' g:ll;L ¥e~r4'<lI1,l' , D:1:P::S ~¥.:~ .1l;.~1 i!iR~~t~'

:reb .mOC:b,te ••• e:~ flf'rbe~ilenken.d:es

M'i'ttel n:~~t~lllskup
Nalb;on

l~ 'mq$~ta.. , .~~ Pli:bQrz'~!Jk:;.:t1JXaB
11).

'ft<ll

'

''11n:s;t-ail1rlru,~ ~oI'n),~ltk-ohl~sa.lIIes 'd~p~.1t:k9~l91i~~J'*

'llatr-on

. '. -,'...

Sl.~

_)jjj:r

bitt.::
'.

eine

zi:,

.

.rptIt~';;t.

mkl:

':tilt.,,_ ']a;eI~~

pell.-

.

ti'eli)uie

$:1

Wfilln.

!Cit

va cl~ttD.roz,?

muJl, i~ ''IieGerv.rp1 mUI> T~ kQitmten? " ~~m:~lii' W~.Ei '!Jill i:ch.s~b.uld~g l yas blu. I~ 'rUidI~"}
n,O

Kbl',J'e .......~~ AbfiJ..illl:!Uit~l 'e~j:Hii:h:netaug-en~ 'l1f1.. ster ·~:1Wllente'e llaldriantropfcn Vasellne

'k-<"i!la' aen ";lpt'y:rntlt.,r aen. 'hY':.!J;<I;r-a'qga~
1.<:)1' . .

~g;.

N 1l.!lCutrQpMn

kn 'i!Iin.<l!Jli:!!l :
'1,1:'1> 11:;lItrn;ii1,rcm
..

v,~PH;iI1;)'

ba1driairti:~pt\i):tJ
.

'.,)'

"I;'

+.ri'f.ei

Wdclie ~f\,i"b ~g~-(irlI-ell
n~UelLJ _. we@3 -

,

Aml::j~t\!l:I. g,efallt mIT .•, -

'1;;n'Sn'7= " - ~"'" v: . :am.~'tks&an,ga'~~lt~-:~,..
'~~eS\, .,.,-, ,
1;J.1f!:1IJ!

,¥~~~_. -'ili$ffilob • _g3!Jj}1jp

)

= l~itI!iGih~m~~-, toMeli,
>" __
>

.....-:"(:.1 <Milli'~- --- - -. ~14~L _ I ~'Gr:~
::Ie-dlS!

,_g:liti

, !j:tJT

1'I'ignqUl.

!'!!"

-:

..." netw" Hetei '
-

-

~~~beh ~Hnlm,litef a~dl.t':z~:fl:'im.de1"

'&p~I;:il0,gram , '~b!~~n RlenTIiline~t~t
~;;"~n

S# ' :'~~#In:lii;ft~>

,

<

zelin;>,Kiiottletet
,~f

blau

tse"n!kiiome '::,f. '1A e~v,~Jf di'ae-1il>e~p.. TII:rl;s,e: Jl 'fy:uftil~W

ea- . -.

Ii1llec~t~t

li.elllitaa
d11ti'kelbklu

- _~.gw. e:,
g?l:Sen

$~

sl!112e:liQ -:

'Irelblo?iQ riiU:gkalb11lLQ 'l';iII)'~m

.......Jiwr..1f • -dr6i~
-

~~~1:¥~_ ~ pej
'- BPl1t¢"&il;i;1lIr
-~u
I~U'

pqlc~",' ,

-~ gofd\ffi. Ich' ~~~l~e.g~m.•.

-'~
r--

~ 1fierge -g&1b
-;gl;<LU, _.

~i;' 'tra :g;;l, g,~ ....
be;3

',gai&..rl.
g51p-

ffurlze,hn
lOecl1zehn.

vlei'zehtI.

·Si~b!lle1in
-

;i~r;.t?r.'.1i
1~';P~~!J:1.

Igrao
fO:t

Im~Q

~~fer ...

.- ;i4.;u~·tii~~,
- roz
-

ueq.I&IJii{l

- 'br~-Ull ,O~a:ng~farhell rot -hcllrot - [hm.k~ltQt, l;ch .ziehe .....vor. ,-gmt!: - 'vlolet"l: ? C,eJc«llenjline'll
[I< 11'

br.Mn '€I'ct3{]3;fa:!'b'int
'bi!il:rod

- ::::ilt:
.l\!.iI;lWlZEilrn

~h,¢Ze.I:Ul

axt§e'u

lJ,1o'pn~e::n

Q:ll-l\di'itt-

'istatti5I~'"lrt,-fl! I'hii:!it:in~
-'qlri'ieSI'Q,

em,u±!f!.zWan?J,g
'l;Wcil.'lt~d_ZW=ig

19 ':tii..a ,.. .~
'l'thZ:;L,

'dUtJk-slto -~~.

:r"

-

Ip:.a

~~J!~iSL1te:r eJ.1Xu:odvierzig

drclJ,fjg

KuJ;oik:njl.!';;teJ:
-c·

"fll,iiun.b,'vm:l,tsl:~, 'ts,v-ae Untsyau~s
~il:t+Jqij~':+ll:l',;

tar"'-

-

,',T

v~<pl~t.::JiHLte41a,lele ...

- vlol'et ..

''v,~de

•..

":tt ' .i~· S;l'.Df- g:a":fal:<lIl: '~a),:qJl.• •.

!

"l~r!

i~,._

Hter - f'imf:dg -·::,seel:i:dg - . sij;1n;ig

l:Iekoo-

'~1lt~:!~ 'ltt;'):r"
tar

1.~~lil\-iJntfIrtgr]~ 'hcld"ji-:~

-

?

bun~ ciJ) r<U'ltl~
'lo

':bUntl;il

~ aChtlzJg'
-

'Mu:l'?x-'b][ga
':l-$n,l'lG.e1'"UJ!·, ~m,a:sa tJi,l,t ~'lfd~tr;\

-uilm-t~g
- ~h~df.tt~\1nd~rteills

:t);nftsI¢ 'i~~t.'3lQ ;z:i-;'ptsrg :1a:x:tsIe .~h.'O.iitd~t't
h'(J o<l;~t~:'j;~~ , U-'l~:n.tsJ~
N - ... ---.~ •

~[fl~,~~.
lllrl\tX

$llllA.

-.;:rwl1;'ll'l

zl\.m~Wij1.lTER,
It'IA.SSB UND

h:i1n!'1etlz-willlZl'g

LIUndal't"'t'E..van,tiHt$

.... ?~unl1ert

'M~ehPml~'!it
'dt:~u!!11i[hllla:r-t

'

GEWIfm'U
\"hn>iel'~ "'j'ci.,,'I.'icle?
112

d:reihunded ,.... ·taJ-Ise:lnl

'c.'1:'Ij" ~lj;tJ f,t1l~<i

'd:£t:l? vi: 'ip,a'?'

,- '~1f~end
-

d~s

"t1lloZ-J:mt 'trun;aD.t ,a~ns·
"tQ,.Qz~n~rZ :~lJ;_lla~ft @

4t~i'le;ndsechs'b1Ul,~t<

.tI~t Wi~''4[~J.j)'~''e IUn

_",1c,-1I'iefw'? :wellilb e-r' ? .ule:1ciJii?)I
diu e:r<l1;i~, 4ie e(-ste: - det ZWtii±:~,dl~",-,w0te: ~ "dar dri£fe life. ,[k]tte -

-'~~t:'
i:loo w1e,vjel1

Ii!,!;$e' , .Mal

we'Lte

i\>I:al

~ '~i!t' :y:i~rv~: di~n~tt~
- der H'tm1i<e, die :mmt.;:

t;!j:~:;','
o.f::r 'i1;~;kst,a.

d~r ,e,~~~ dll':J' ~~ta.,
1r'

'df;
di

em

halh

tlie- H&~fe
e:W. Viertel

"ii'er sieben;te, WI:! de:'r '7il;ba~1'Et, SI,;.'" '~M" b:~]J:tQ 'sieoonte, , - -der acltte, die ,a~b'te' de;!' 'axt~j 00,,: \Ut;)l io.1.iar·61ft~. dl~ ~te il~e:jr ",l:ft~" d1~ ',~.
...

~t&

de;r:

seeh:;;teo.
.

!1e:

,'£Yn£t\<!;
~~
'_.

&rei "VieJl'tel

.m,; 'J;l!iillta a,,;!'R ':fIrta!.

'vi:fJd al':nhalp

die

.-

,~ ,.,

...~,

uS:w .. - e#l Paa!!
-

em, ~nEtIrl

e:m:ottftel

mae'
aen
:len,

';dJ'ltoil'
'Jiy'ti$f;,;il

'f:Irt~l

em Du:l;:Zend -i,':;1n Pftt.tia

0;4

v1erl
1%

tNnll
tehl

'aea '«B~fi.t ·~.ell pfUl1't ..

tl:~!v,e,: ~eu· p.a:r:

I(o$.IlIii. Pft9tz,e:nt)

I!liUr 'b:l.lJOI.

fi:li')

d~ siLel)'lehnte, dill: siebzeil.nte der '.zwati.zigst~, me
t;wQn~gste der j:'inlllldzw:an~tgziigsote
'~

(~efi

-pO~f;1ilt~

i,

ste, die eirnmdzwan ..

YiRiJBTEl. ~IS:E 'W_[.T'NiGTh'\,l~

ftJ;'bo:til, 'hImraEZ:;l 'vern t1'gau '~tUn :.aXtU~;! g~!b::~r'~1 'apfa:.rt "ftll~!r!:f~'b(l

LNTE.HJlIG'fll,

iND(r.A,~

lUI A:\'ERttSllffiNf:lj!;
A'timV·e~1

1$w..

Gil

c-tt~ uri?

ClJ m

.~

wi e :V:Ieltrulh ~'
Dl!t'lll'}

willi'i

wJnie,l-

t~i;~i:ll~ l' . rv,!dij~.fJl¥
-vi-:,

:ei:rdltlc;l:a.

doppeR dZf'Jiae-h
ciu:unlZi
z;....

'(l.eil'EAX

ikeimaj ,

>eimOO

'tS:<fa~:,l
'dJ;l(l.em,a:l
'I;

'dliae:f,a"X~. 'a:et;lma;:l

'a:5p~_it

"a~Unft

Aten'tie I Pert'i;ol! Pleeate Peseuifu] iu.ten-is.!

Infor:Jl1:!l1li Scltldatul intet~W! 'b:aJd<l!!1"flM!'bo~tanI lra':~z~'t ' bcU'p~t -c b::;I.t!rn~t911 des 'I:~,:z~ns Nh c-ft! cali ~e :at1:lJ I
I-·~ .. ~

'''5~k~hlt

Sosjie -

erst ellS
z:Wf,'itW];!l

:t,stws

r~Jtb-;l~ 1 ' Ib U'$ieh.a}i~Itcl~

S'ta;~ie de
I)o;amn,e
J

:attt6;1nw

'tsva~;}Qs

€la;m,Q'U

drlttt::ns je zWe'i'
jedre1.

'd:i'l!t~n~ je:: (kae
ft:,E:s."'I'e:
ji;': :Il$liue

'(iU~iJ's.~rtf'st·bi:l:t;:)n
, _,¥"~ii\~,jitm~;Qil f!lpi.to:l!,Q't'<'lrn~
i('1q'l'til!l',)q;,'OI"<liIlO.
C'cjtoanru.6T a f"",t

l<i~~lrei'l qptltA 1
tei-tulg:=I3l"
,i:l!!:t;i,~~H6).!

IlPW·

...

iUY~.I.'$l9.t.:t·,

~<::r')'J'l1 u-l at~lta pe clHtoJ" j

in

ind'mtUl1;ill:Tetl

;:uJtlfit!!l,d'k,r

r(:.&lJ'~i;,U:v.~

us

-~:.a;f€J;ga'~J,
:~e;~g1'itoi"9~ ~i9 -

a.lI:tege.56

{lclm;u',I:il~.a . ~i6
a'\,pUrlii;n HO

._

43

:am:e1'ewa
Q'!:Ial'l,il;~

"brnta.'i1e t4 ;~'TIibiiiUij. 'Sa -amo,a:>.aeHi80 ambrciaj '$2i ~~d~~('~l. so
106_

:;itn,ig,atatita

all 19., 20, 22

1~?

be

a:ocrasat

~·it;'.oj[831 .. t

angUst1ca_ 10 I
.IJ:Q:cirganic

/3~

10 I ~i:rtJn:~_p :22, ~ aru;rtu'lblu 82

anten:~ d,e c~mer* 1.5
!lllt~ll:ade tj;levizor :;1:5 anticuriat 7J !Uillm -22 lUi I1l1iversicj;:a.r 100 IInunt ~ ~t~~tJ\a; 9"2 !to'VelQpij 32

ss

api1 c~il[l 4~
apa.t;aJ
el}

~. apil: de bdtJ;,t'W ~plt m.ine:rallll;30. 51)

aparat electtotc_
ltp.arat ~w;;t.7;Y

_.

_

ap-a;rat defilmat

B~.. de- £i1mat

p~tiIu,

~81

72

_

117

7B bWWA 57
.1iI bdn:di .de -bJ;oae)i'ie.69 57

¥;aoi

111

bagaj SQ, 35. :38, tni,ici [camera doe) 28. 57. '1:4baitt de 'fihu'ri .8'9 balcon 44 .haJet 83 baiol 64
'b,aUllD.e

b.ro~.<rt,72 bro'lli 76
In'llltlirie 5J" iJllcatn 50 'Q!1i~oiat 96
~l,~tirii;':

59

b~~ca 51 band'!] de ,m;agne:totullI:
bail.i 51 haD:iE1IDIerar
,j:6

28 bu~ht1t ',(de )fOI'l) 19 bufet 8:; ,
~,H!:;

75

bl,J:f,el

45

barci1 cu;nGtoi9~~,
b~[e:i ('1!1 .vele 9'i'l· bami QiJ. ",li;lTe" fia bJir¢'a pHa:Jjt~: 9,6 - ,"

ba.1::1l de protecerl'l 32 btrll de t~I'IlQrc:a.l'e 3,2

bUli~~"32 oJJ'i(t±h de id~tit;ate. 87 /lJ'u:1-etill, m~teO];bJo,gic, 26
bu)g~ 40 buJ gil,roaic-a

,:~l

bascfi 66 1t~~-&ll;~'t ~ ~O

.1lia.:iWIi1ettu 2G,) "74·

Q,aJ0a

pn,,-~a:t1~a sa

burucld} 'iT, 28 burete 7S_ bu,!U)H'I 69

hun [;3 bl$~ 12

'10

·I);hlirupr.f n, bat<: 19d1l(1in~)25
MteHe 75
a b'"'te (vintul).26.-

c
~a!lJmJl- Sf!
cflhi.ni1

~ ;'Jl,t;~Ill:r.a-8_O ittleM,s;Il] 9-1

14,U5

!tt,~ tdll'

'~1is)l.:tl70

b~ti.S(8 (34 '~,'!;hJII. de V~I;Ll:me 57 t\&_iat 2"

;:;:uJ~Il.,fj; ia prom. 62 c e,a.bm?i lel"'~9I'i:itili,53 C.<1.c"W 48. 60: ' cadon I,~, 38-

r17

U8

'e#ilM
!::~ij

CM~ti ~
.

~~~ ~awi1i,iUJji. 2~', ~as:a d'e"'b.fJiJ.:t;,~""3_3

c:'I,s~hcl.lt "Ilij- ','-

~".baie ('\aseftl3>!j ,oa~:t~:~§S
crlSM -81

44

,/

-' Ce.~Qthl,e0'C~~~5I: c;;tt~{')rill g:tGa !)),s.
ea !reg»till. mijlode
o~teg:dr:ill, Utusd

_';<i:l~H,"t1iaJ, jpi');iit,ie i 82 ~ 95
1))4 .

~:i~~S:4 »< '~. ~:r~r~:9
./
~j.

_ 6,9, 8tl· .

i-;ah~gw:}a

.. u.t~gor $eminiij Ir:.dk- 95 c i'~ .e~tli:;!!otjii I1Wilrag~_ cl'i1:;'~1i 53 '&ci.ntit. de binnu 136 ca~li d~ ~in~ Si3
Gi±]a:tOl":t~

calegoria

9~

:>emJ~e:i:l!

,Fl& _

,_

49, 59

a"dl~to:rC:.lIll~ 87 ~ru.~tdi:ie cu 'aii-tp:QllZ~l 4,'2:_ ()~11ttor;k:i!:I1a~itomob.il ttl &1 eaJ,i_t~ri!';! err trentlil, ~3 -, d'ilitorie' ell m,io:I11.1119 c~t;;i~,ori~in. gr.up 81 eIDal::orie pe. maTe 8:6
~;-._
'.. ,

30

84
58 . ',. s~V'ietk{ii) ..,!;H) :li!! ·,c:run",.di '4:5

40

4(

89

.ciiU,~:tode

10. st:i!iUn:itate

c~1itoril! e.u v:apotuJ a -c~HYt !liS, 8,9. e5hilat,?fje 45

a6

89

coafuliii.

54

coam de llirtie 7(i l'2:1

- ;J'flJ,

l',(a)'
d,uil'j'l

4',0

It~tit 21

f)4.

~ '(111,1:11,'-' CL4.
t\, ,.d~ra

d!'f a:ilord 17 deq:atian. 92

1)0

:3: qi!oE l:ai::... ;;'j~ _ Qoclau-I'ltie vam:rua3S de_~par-i31 . ,'.'-4iMiu

de~dl:-6:b-tie~:Z2,

deJ<l;, ,%)

a iie adeda 86 -

deuti~t 110
de obicei-, 30

·95-

ccrt.
a

eor-ddr.! de :I(iele ;fl6 a. eorespunde N!l cPm 56', 75 ooroauil. '19 corse~ '64

d~palk 41

costum de 'ba"~.6$, g:g cos-tum de iarnr;li,61 ' cqst!!f!1 (!;eplaj!i .BS (;OsttUTIde v~i!i -6:1
tlC!~·de

c!O:'i!tij:lii 4,5: Ill" 'SO'

~t~

68

:t9

31

42

IitB~"'}"&

100 HlO

a dexanja 14, U), II. desclJ.i,de 35, 38 de$tp._is ) 16 desert 50 destul 19 ,deijteptiit-ol' 24 s, devellop-a. '1'3 geviatJ.e 116 devize 3$, 6,1 devreme 20 diagnostic: 107 -d.ia,.e~ 11[ dk;po~a.r 7l Gik1irinard~ 1:11,.ZllIlID' 71 difenmtlal 32

a !1IePtWe5]

crp-~»Ee 106 _~p 4~, 57 ,cra:u.l 95
.a erede 19 ci"ed1t j 04· ,tt.e;ioJ;! 7"1,
cr~ill1

coUet 58

~e:'4d

d'iabet 108

90

di£twe 107 dimjD!~~4a19
dimine"la
din pacsto() ilinte I] 0

tMmit 7l

13,. 20

CireiQU milar,aiI;; 71 .58
ciJ.e1r.1l:J dCit'lllatogt:ti" 78

'Is

.,22'

·.mciwik

rl: ~~::1a~@
,as

'f'i:JM

tOm

~I~:;,:a~"71t~Qff 8S ,d~eUe iPi.l'mite' hI €I1l:o~i't35 ,." ,p •

·ffltm.7~· ;Iilt:ru, gHlpen 74 'fll1::Tt:J. pwtf:J{:a1iu.·'4
'HnJa.i.lldeiia)4{l ~ 87 HJ3
tilu'27
r

1(11

Eiltm; rD~ti.74 " . fiJtru nltraviolet 74Hltl"tl 'li'!lt~he'i4

·rittn~CO~efci:elj!i
.

IQjl

i~a de iu.tta:re 45

Ii flXB efr!'6.lele SO fb::,a:ti:v pii; 55 7t1

fhlca 101 i.iiriCianta.~ 9.6, 99'
titiclQg9Q Ua'llt1S 15. 16, IS Bl., 57,Sf) ~et:~,iHi lil!::iere94 . :a ~~ilia 3.S, >5.'2 ,a/(l.~j'C85 f '~]l()nom,"~ 74 ,,(I, e:xp@rta 103 expoci'\:li:~ $2
. ,excnr<ri;!!'

.

floo:re

19

If 12

lOS

~:res

34

,~, t:of'-"ptiUe 104

~ttem~

q,fellptii

erlfemii:. s~iillga QSo.

9"

103

a -ti 0 !'U$ {calfee« de. utl.:guil ,S; foe. 7'l .,..' 'f~ft{\; '71 a fO'OSi tOo fpl~she III loud 94 f,QI1lnu.Iru: de. J;eteg~:J.?i fCltba! 91), .'93 foil:ba;l'iS't 98
fQWJJ~

f16dtrie 79 fiutare 905

,5:2

124

125

_aM~S~~

':,

-ijo2

~f§al'S~n:f~;{ '29

ga;:ollifa 7!!;1 .

g~mi:fl;u:i.P~i:ro
~a.h.ting

gaI'Il;i:tl'l!:E(L lIlie ib}:K gii:ill titt'a ..de 1

?!i(j

g:a~ll l.9 ,g£ta;m;ta,l't:an .j1$i'

.ge;ant~ d~~· .t~8
.~e:I1_Mchj 1~>P geocgraf 97 .ge:Q1Qgi ~

g~a:!lta. de

~Ii· ,g¢~At~pelll±u ~tt.mpib~~1ll"1 :(5a,'

gea);itiit

de:i~a .~6;

giele. 6'6 69

tllrb~ iarrili :tH,. -"I" 23 .' h:llirt ia:e; 4Ei~57

as

~i.l

.51...

law:56 ieri 20im~a"t

$et:!~aJjce _1.01 g1=.o!.qg 97 i'i~tuI,<J.n 40 g:erma-n~aJ 4.0
hun~tlPt ttG .~ ,fW~t;lQu!(l,' 61~ 75
E~~,tio!;l:;:~1"{,i1) 8" 9 • }"~till:~~irq1-1a-1',l;a
·~.1' ,.-;<>"

mI

im.pi~a:t 36

20J,3.~; "';2-

h.l3.tJ.cii fJ8

funi'lf""" '913
.o;:

g~atlis.tica I 01 gh~te 68 gil!d 82 ghid. de eouM'ers:atjJ,: 'H ght~ ':;\.1 Iilt&iip.~U:i .7'1 gJlld rutier 7l g,bi<l tn:r:lstiQ· 71 5~ . "'kLw,u; de :,~jbtl:cal·ea 'ba-~elQll: ~'51 -P_, ., "'.,. ;t- ~'" ~hi~~. ·de p.rimirea ha;gffiJ~IQE ~ij ~lllved 79 lWnn'as;tic-a ~Wi 91 gtnetdog Hi7 I'i se gh!.dJ 19 ~t 10:6 .gl:adiolfJ 7£1
0

n.lmporta ]lU3,' in1:IK1srbil IS fudian(~J 4,0 indi~lJ,ti~ 115 b:idujtrj.al 102 hldusuie lOl.!
indi'ilst:rIe e~mc1i 1D2
..... • . ""JI in.dwt;rie coru\ltr:uc·t02lre· ,,:e 1!.02 illi'!lJstri~:,grea 102 fudll.st;rie iiia~nllgic~tPIZ_

rn.dJ:ges.*

:I

os

'~"1!<ff.'.

II~h"l

'I\m~. ::=',k

·ee~Ual 1;13
, -

·i';u;tli)Ja$ J.r:ejl:t 93'

ghi~u :,lS.,

gllio,qe179

:~~e~tlj:~~46. ,fil\1t;t_··Sg;
~-u;ptuJl'1i 26 -~~ -'ff :-\_: .. f]J.$l!.. ,:~

tt -~]-"tlD:- '~'!;J'-93: ll:';!.~~ s.
6ll

hLau:strje

~~,t:ti
.

102

fuel' 76

ml1i:tiTIer ~al·$7. _. ilifIam·n~ie 'I'll ~~. 107 _ inits.mape ti)· 01;51)1, to I
iDJliatnap.e 13. meclli 107

,f1,l.\Sti de -terg!J,.1 62'

i:tJItrrm.~f~ie 35, Jj]:giner{~} 9.7 ini.m!1 ]08

, ifi i'i~1fI Sil' , 1n~s @S) f]6 .tn\o,l~!I':t .JPl
~Ill

-ill'

jil:i~Z'l9 _ ._ __ H1l4~;(lra_4iji9., l~urltll- 61 Ictnr§tit. 31
~gyistta}f17 Ilngv:isttca 101 lista d_e.batttttri 4Ei _ l{sta ·af!' mh.teltnxi 46' 1itma.r ,85 _ ;-,,:i,'~ _lirue:,35,

tlJJffitj:t4t:~~ . !~I,'I,E~'ta, 150
~!iet;ati de

~1.l:ll_f,~

~--t:
ea:Ji~_a5Q:

ingh.'"et,ata !lfe:_'-~OG_q)a.t\l. 5'Q .I.' ., ihgf9dtor,tb.ot :!;ll ,a- ir(Q'fa

'.?,

'~_~~:=~
is

19K '

Jitera:hu:i1 ,. I

95 fuo,t1i:'td'r!lis
S':ru . pr:imu.l lOa

78
r-a;::>

i'ns,l;4it';;IIITt;: debtlxtl -i:iltDni 2-3 .a "se '-:l:ntimptn I7 mttr.z-:iere 60'
~ ,&l

l'fa~l 1t 4 a, .ru.registr~ -31)' I,_I 13e :~enl'!w. 26:

30
~><)>Ii ..~

1fU1t~.p:t!!.f
I'[G~.;

:d!:l',lp spate 3Z 33 :8" 57

78

Iltr:u 32, 1]3 . 'I", ' . 10 • i lac 16,29, 30, 3.6, 81 ~ loca!. 26 lac de pareSEI': 31, 43, 116 10c, rn Lo:j \1, 83 loa fa.I'lEllcoll 83

'~ es,

<f'~- ~

~t;,-\_', "

97

51

"

lQcomoUd eiecifidi 36 Il. loem ] 7',28' 19~1lin~i 2S] !ocuHor 81 Iogodtt '27 loti'Ulle pentru
,0. lu!,!- ]6

100 Is f,ereastJ" ii ,34·

iUt1(·e~e~e.1 9
ati!"WiDd:~~

tntOtdi:;auna20 ~tl!eJJ~,re is

a Ji:l1ta1~gel '1

98, 1(~;2

79 L -:. e 47, 59 1 ,r 100 72 ;ma :29.. {l5,,~53

~~lhmoara

!bC~l-a

_eu dou!'i. ¢~e

219

lopimepentr:1l
(l,

par 78
ten
78

fnt.ap""?;it :13

,iJ1'V,.. -pl""o:l:,

urvati10mmt

in,viiiimiot.

as
~lme

. . x'.....

3uperJ.0I1 99; ~t~t . _.'<\ o!'I'"" ,l.lJva.,a :oa:r~ IfM

~-

, '<it,ie
'~ferle

.,' de sehi 39

06'9

e 49, 1@5

-bi¥'b1i.te9$ca 64 Jitijm:re- de da.mi1_64 r~e~ie de pa.t 6"

64

J~~ef)l'~3

j~Iton~z.(a) 40. j~ttLri olimpite jiJi,!U ',sec juc'!'. 83 jmhjki 4B .
(l;

lidiett!. Cle, Jj:ti~

_

i:euooplast ~H2
68

i~titi
~¢d.n

74

91

a jqc~

9t

1;i9,r~~lagiiri:i 1't1ii;i119'9 ,11~Qt 50 Ue:d, B4

'lil-~,44j 9.5, L 16 LUn:lrie7 ]
34
Jl1a.car.qane
.OlLaC!0Uri

11

Ina mnsa 46 dejun47 a. lucre. 98, 102 lunar .22 IUIla 1.9, 21,22 hm,g 80 lungime deundii 86, 87 hmi21 lupte 91

a. luamiettl

SA

m.aga7-!n

57 42., 55

mjinlWt 6:3 mfi'i11i;Jj de

n.~iite

fi'I'{,:,terffie J}di,1ta 1~3 ru'a tm.C.u 83 ~
$9,

';':.lj,l1!i~~; ..;n0J?tii '~1
. ~',(id,

m.i1td: (ba:nt.')51

:22.
138

~QR

Inp:!lct¥ ~ 47,S 7 U1.tl't'g_~ I ~nl1i&a 75, 8'4" lOt

mv¥1~ ,ttl

.

a

miln!1iJP§' 51.

l;n~ 5-9 masline 49 ~.~M p~:ntru camping 6S ini:tt"4ll!1 2~
meea ni2 a l I03 meci de' ~b"i!!scbet !Jl

'box

,[k~:pt 93 ,·irliitg9~~

~113

~~,cieil.de

~i

n

mec~c

31.m:

~,' ;~. IVl

,0" 1{J<~ e 1J1irI)'Un1 ) 1}2 'fut1ial 68 ~hancl:'bal 68

U1 ...

~. 113

m11irlcl Shlll0uidi 84 niu:d6a u"Qadi 75 ml1Zicioo '97 ml1Z:lcu~a 75 N l1a.tdsa 7'9 aasture 70 Ilatat~e 95 necasiitorit(li.} 7.7 negro 54 rtefrunator HI? nepot tdupfi ~ un~),27? ne;p081ta (dupli u~chiJ .~ tI,ep,..ot ~dupa ~UU1cl .27; , .
nepo:ata (cilnpa bUille) nereguljil,t L09

daBS 75 tlIlm:icii. de js:z 84

mUzica d.e

ci.ttUeil 75:, 84-

uiediiill1~ . 99, . 'l{)]

meci de ha;iidb.al £11 meci de iotbail Eli meci de V'_olel:91 medic 1(1:7 medicament i: 11

m'ed d.~bllX: 91

~.~pW~-po'l;tg ..e,~'de tenis68 .de volej 68 at Ht 25

as

m.edichlll umanA 101 :ttiedicitfa veterl:l:l.a;rii 9ft lel] medic ~pecla:.!Jst 1.07 raembru 91 merceolog 99 lUel'cerfe, 70 £1- m.etge 23", 41 a lnerge {ell ua veitlcul) 41
B

Wftii 106. 110.
aU ,m.1nca. 47

" 20 .23 ~ii!,'"2~

W~

(1M masaj 47 ~ \ ' : e46 . tee cu. carne 49 :u:ihtc<U'ede ciupercl 49 , e,';e de p~te 49

:m

nen 110

63

.

n~llona.bP

mefrn64. 113 mettu cub lI3 m:et,ro 41
m~z:eluti Uil~mpatri'l.t fii~tl'iItj 86

mersul tr.e.nurilol' 36 meseri~ 97' me$etli;>: 96 113

merita 1'9,95

.

ra,gllm &3

m:ilb~t;;.'29, ~el61,. 8Q mqd,~~i]
Iq,Ql'ilQv5'9

m~1l~cliBm,90

. _.

- Ciclis;t: 43, 90 .1'31

.

~icul dejun 45, 47 mit;. (liumen!!l) 1}3 mi~tctl:ri 21

i'nkiQsCQP 74

sa

~Wtum!!$C l4 :a ,'lIlulW,m 14 o.. mu;ltll:ll1ite 14 my.nCitorl-oate)
ID.p:ndto:r iniQ.1;I't,e 88, 89

97, 102

,~ t cQ,lh~CIl· 102 -

neurolog , '9'7:, 107 ::i: nioge 26 no.aptl') i3, 21, 44 lIloiem.brie 2,;3, 110rd 27 'aord·egt, 27 normal 78, ios norcc 15 noreios 33 D~tvegian(a)40 nota. de plata 47 noun7 aoua, 113 aouasp:rezece t 13 nGuazeci 1f3 ncutate 71 131

64

fiu'1S ~¥~,S~71 llJUtt '$»
n:_Ilm,~r:ci~ 1'l,llltgjf67 'ni:une '4:4

o):'anj!1dc1t.
0'[8.

l!1umlit .s;3.

utWt~lJJ:". 12 1
!,l.~ S¢n'U.11i.i

Hi" 34

ot~jon lOS Ol:·eHsl 107

d~:'ple~:IB:B6 o:r~ 80 9!m,ll:d ve,cl.\J. 81 oratorin 8.4 o.tcite.stti ,84 ore d~ clltisllltatltl i07
Ql'3.

lSosiTu8.6·

413

p,mWe .e!p~rl 66 "
ipIDijrie. .~

p~a:ttif

,52

:i_j1itin~i: 27

p!tF

'fat:ii. 78 53; 54,

Be:

p3i.s,ttl} •.,... 4;~, 5'1 pati'uhje:t 59 pedago:rg 97 pedagogie 1.01
p$ilda.li!. de am breia.;j S2

orea 56

,b)ie,ativ' 74
Qb~'taN:l9j2
'QCn.elarl 74

o.l!(!lt!.~ '~;N~t. 9te valoar;; 39

1

org-ruu.c

or;fa~(~1:;!8

O'rtoped.

101 101

pedallL de a~cel@ratJe 32 :pedifLtru 107
fle..did'liU!'a~ 54

on 10-5 ospll'ta.T 46 oti.tll. lOeB (ltcla~ie- 102 ,ot¢t 47 on. a. 48 ovaz 105
p ospi~IIb:te 14 oste!l.eali!. 14

peliliNi 70
JleJl.taUon 92

·ocl;lclari,de pro~c~je 74 :D~ sri de soare 74." 8..>;' 'oclilu:r i . 48 'gekmbrie 22 o~I!at lB, 46# as -Gfid"ml '!Jri$t~14~,52 ui'icl.ul. vam.ai: 37 dEiterS7 '

peatru 37 pEre.che 65. 67. US pe:rgameut 7'1
(I.

a~aSl

,fjgl,m,da 78

5B

oglWdli de hUZtttl-ar78 oglib.d:l d~ min 78 Glan.dezla} 40

a

ottia~jj

1,,)

a ~pefa 109 opem 133 op~eta 8.3
opri~A.. 42 "~ se QP:ri 26 opt U8.
~i

omtM:ii48

, 9P;pd 74 optz¢ui

'p.anii de cauetue a pl11J.:OH [10 pai1s.ame~t 112 P.a.n.tawni 63
pansament

·pans.

pacnet ']'l pahsr 47', 48. 50, 01 pahar de ap,s. 47, 6J pahar de bere 61 pah.n de HelMor 47. 61 p~l..llru! de vtn 4.7, 8t p::UtO,ll 62. SO
3.1 32

us

perleol 115 perle En. 78 perle de cap 78 perle de din!\i 78' pede de pantoH 61 ped~de tmghii 61. , p~icoJ de !,IValan.,<oe 89; pmcoI de mcendiu lUi petieol de rnoarte US periculos 89 a permite 13, 14.. 1.7

peria4~

PermlS

permis de condueere 39 pernapncumatidl. 68 personal 34

3$

pe'SCM
~ede~65 -pW,'anCl de fetm 66 ~ii:i~ de': iarn£ 613 }li\U1tie de .prueG6

97

0PUWri!:i'..et.e 1 HI
1:1:3

pent.:h1. b.1i..tatnti

11. 1

or~ e.x.acti

Iflpns 43 ott!:,20, 23

23

,I;i<l-Ufuf167 p:mtofl b.aIMte~ti 67 pantoii de da;ruili 6'J panto:l'i pentrn copfi 67

iP;ltH\.'ri:e

de ~earl'i.

66

Il,Mi1:tie de 50ru:e88

p~scli.I~e~7 pescuit 115 pe.'1te 49 a petre,ell 81 pian 76 p-i!inist(a) 97' piditu,ri 109 pjcaturi pentm nas

rn

132

, .:i!: p.lo1;j@,':~5

RQ'fU

l!'lel:Wobl~ poezi:i 72
b'u~i!-

iUi'1'
l5
2-3

t:a,e -:5'1

pdft11u 14 pOj.af 1(18

ll'a.(:;ll'eitlt de tellli! 680 ia'd-ip 38,' 86 t'ad;icg.taf:J¢1 08

polei 26;33
--.4:3:'
l'!,

teatl'u 8-3
.;,

palit~te

pO:l:i~mj,C;'l;

58
,pilot
p,~r[

p~pii-1j .
pi~ ~1 ~~i~:47 ~':7!)
~!l,,'49;

IU. 97 If!itl3cal:eci B 1

V~~u

~)j"

u:n:gliii '7H-

,

SO

PUU$ alba 56 ~~e lil;!agtil;56 rw,tje pfAjltA:~18' pla-ion.

_pi~~

~a.5B

pj;n:~ (fa)' s:ipe

nori 50 .

.p,!iic!;'ie
-3,

p4~ 9fi plat 92, platon61 a" pl~'S€<a 19

pll£ll;'~:ft!I"dJeri'i [oS

polo '95 !l0mfii~97 pore' 105 port ~J portar 9.3 portativ 38 PQrt~.a:rtier G4 pottmDfIeu 66 po:rtocaJ~ 58 -porto(:.aiil]' t 12 p01:tofel 66 po;rt~jgaret 69. 77 porte.lan 69 poruznb 105 post de poti.tLe .39' PQst de, radio 86 post~reS'te::nt 52
po~til_ 52

poli~ie 37

is ,-

W7

f'adiJ:llog 97

103

rlicoare 25 a r.i'oig~:i 106 r~on de in calt,amj;tib;i $5 f@;IQ,u de jti:di,tH 55 rani:\. ~10

a :rad lOG. t1!citor de voiaj

,GB

rauit' UO
pl~til. 52 hill de mare 3'0 a se ril.ti1ci ,43 rece22, 25, .116 r;ed.'€a). de i:iedw:j ail
rilspum,

tgool 49

11)3

105 . recolta la hectar I 0$ a recomenda 46,8(l rector lOO recllIloscitor{<oare) 14.
.H~.co!.ta

reclp.lsa

de

bagaje35.

-plaoU SO'~, 3-0;, 0 :-5' _" . ·QI -$i/' };!1~i1:e;14. I1,2S1 :p)'I!:t;.a:re 115 :RleillI~ lOB ~t!' 11 ~ltq. (autol 32 _;p:16aie 26 :l?lolQS 25 ptpmb i:i,. :l10

'pU'lc-ilt 30

1,8 cu p,iiicere 1'1 46

.

ptajiturli 51; 60 predare 99 f,irde'ctara 39 a prefers. 17. 86, 112 a pregi'tti 415 a. prl,Ol ungt 37 p:remi,at 8-5 'pre:mier1l83

redaepe

86

7&
'J[D1U"·,,,"-T

pu.ilia 79

[cdar-tor 97 :refuz 17 n~i:uza 18 r-egim 46
regizo:r 83, :9'7

OOW3!;4:ltiut· :,5.0

pf~a 815 pr~mp:pe 11 iL
, p:r:el', eu
prieten 134 p're~ 82

-109

,sa

19 $7
W4 1:04' '.
23. Z9

a regIa 76' reguUf. de ~oc 93 reguli de cltct!latie 44 a. remorea 32 .
a r:epara 212.. 74_" 87

p-tet ell tidicata.

atl1anUI!.tuJ

reporter 97

rep.a.ratk

76

a prezenta-l3

[ii. 38

reprezettt.t1af i0:3. feptez~tant comacial repreze:ntatie82

97

. ~~$~;".~3

"'1'"l:~~'cfl!l,
II,

tit ife.mUie; lOS '-,aJjt '15
':},/'3

!'Iwga. 19 t11g;b:y B1!lJ ~ltJ:d'e b:u.~e 77 rust ~clalia),40

. '$jjl)!p.n!e

5l

sifii:Pil.;U. ,~1~4c
a sUn;p 1'OS

84'

:t''et~~''ii1Ei.' 111
lleum_@,'t~sw
11! ~ .~

'~[etm~ ]4,
~:A' So ,

2,9" 44 .l 0.8

s
saeou 62 sali de ~teptare
Slit d~ dotmit 68' salJ~.!?il! ~ntrucampiJ,lg p . -

:!";btib.~ta;.~1
slalom ~4
slab 7.6

si'tt'onada. 30.
-

48

'lai, r_e"eUere 13
l'i;'lvi'sti1: 3';4', 5S, 86 te;jl~a! 1'16

,~ '1)~V',*",~a

15

;. ~1ly,~nic23 rUIi~"'6f):-' '

(is ~

s;LaviStici'i. 10 I

M'iininll.

~iglil d,e calicIII 7'4

pgM",70:

sa1a de Plese' 37 salam 58 sa1atiat{a) g,8 s~at{i li,S. 59

35,

:10.7

tlmintinit 56 ,smocJiin.e· 59 ~mQking 63
soat,e 25

SB

soacta. 28 socletate .aerian.i'I, :'1-1
$QCTIl

iltu;lt'lfi

ib1:d (i~ u.u)'62
M

I@!tcm

58, LO$ (t"" dou:iiil

~i~i~

liQatit ~tihie

62

lliOC1Ue de v!lri)i: 62
l'o184 ~ol principa;l 84 :r~l seeuadar 87

rpclil:e

t:ocMe de m:t;(i

l'Q£:1lle, lIe rip1~~~-e 6:2 ~O¢'b:iea;e,ia:rnii: '62

,qe- d~p1l.-amjsiza. 62
de se all8 62

q:e

dautelii 62

62

m,llafa de carne 48 s.aJ_afli de castraveti 4,8 salop. 37 Salon de coa:l1L.l'ril 53. satte'B, pneum.aticli 68 saJu·t 15 ,~alld)lle 6'8 5and~ 48sare47,
SEI.X:olol1

SOl:i8t(~) g4 .<romn 49, 56

27

soIi:urif~
106
sori!; 28 50S 4·7

souata ,84

lO9

fi7 75

.sardele in ulei 57 -S~atate 15 S.~ptiimin3 19, 20 sllptiiinluaJ 21. S1ip1W 78, 7'9 sapun 'QCe.ta;s 7.8 S~plln de to~etii 18
:~2

asp:si 30, 35. 51 sosire [,1.5 spaghete 56 spanec 59 spfWiol (li} 4 o spate 95. a spi.ila 82, 45 sp:ml.toI US
sp.iUti-torie 45 speeialita:l;e 98
spect-a.col 8Z

spa'IIOt:g.ghe,160

rom~n ;72' roma:nistica Hn to:iI1,ibi!.(cli) 40 :rg"§ll 59
,,r~~

rolli1m. , 38

rtit)fU 76 :n:rcisac €iS lil.td",,28

wchis f6iin 'f~tan r:Qi. 54-, U 2
Jt~1-L

:m~u deschis 112
112 54

112

s:3:ryrr:i

s~tua in mal-time ~2 ,S:~toud in luugJme 92'
<Ie baie "9

s~batoare Hi smhrr4 92,94 ll'~tlUacu . pdjina..

llCEU'latinii 108

a se sc.atda
$cen:adll

as

a 'scm?
1'36

$5 90

spectacot de remUl B-2 $'port '90 sport de iar.tl.i'I94 sport U3.utic 95 spottiv90 . sporl.i:vI li) am.ator( ·oru~) 90. sportiv(i\) prCifes-iOlJ.i;S.t(-a)99 D. spnD.e ttl, 23 stahil25 131

,"*:t*!·~.9]
",

~~p;e,\Ie
,s~\~e
-

.'e5~~ ~ s~tt~ 84' .'

.\I,;!

de,: tra-mv'ai' 42~ 1Hi ~,t;R~~e ~bariJ_~,atii 'SS:,
.iro,.

s:J;:i~,

ae

befuln~

t~:d,uti3S
I' ,'," -

ar

, .. st;ii::l,a, ,sIk
&~py:niQ
~~,:'a2,42 :$t9'f~,

, , cliiha~erjca,.88 W:logta£li 97

:'\.\

'(1;

,~an:J.;pan.le 50 ~ampollia 5.3 ~.antier tia:val 102 ~apte lIS '

§&Ii 91 ~aj~ptezece 1'13 ~aizeci 113

se tl)'p~)\6 t'4rt ''SO, ~j_. -Go. 'boit
¢n'

tort de cl,0001atif laO tqt 17

rTlI{l;tlk -6.0

tbT~'J$
trac;tQX

ooyata§

tq'Vara;~a. 13

13

¥.aprtespre-Lece 1.18 ~p.tei~ci 113
.~a;Se 113

106 traetonst 98 tradus 7'2
'tramvi!ti 41

8:tti{4' aa, "SO"

:.toflt d~ paiton 6$ '~ f~ -de terga:l 64 .. M
:::;tci,PI!t '93 ·~txil:'d~ 41. 42,

,ae

lbt!l: 6S .

¥lo,i1a98,

99100

~ef de 'cateddl

'¢ de lucr1l;fi' 100
~I~uJ! glrji 3.6
~p',t~

lif,~''''.:2. . "wP ~ .,

'f-C

.,.',B:O:','~
59

J'a.>~ ~ ti1tate 5,2
97

§;t;mgu,t1

,a,'~tti:di!j_ .98

sti.ide.'Il1:{ij;)

stll1:diu

Sl,Qcces Slie

stidi

u

15,

fill,ri'r; frecvelltii

io!)

lOO

d~ fruc:t.: 4:8, 60 Sctte ~ ~ tO$:if :48

slul·ve.<;t 27 ,suedel{1i~ 40 a Sltfeti 10$ ~'\'l.fia:getie 28

sU:d 27'

a~ti 19 ~tiill1;,ii:ic 85 ~tire B6, ,8-7

,$osete b1Ubite!ilt:iG$ IjItafetii 92 ~tEligator de pa~rbrh, 33

~I.a.g,~ ,75 §nile} 49 ~fet 97 sosea as ~ose:te 65

~iliug 'pI

~ezI0t1$ 88

.Ioe

.

traud,afir 79' a transfera 51 a ttau$wie SiB
'traDZistori 81 a t:faVE:rsa 43 a trIH :28

a tfebw 29, 3S
treeut 'j 9, 2,3 trei 113
treime 115 1:;re1$prezece ') 13 'b:e:l.~e.d 113

tnen

trdzecl ~:ii einei 113

..
,5.2

,/ullca, 48, 58
'}"

s~a'5j s:u,:pa 49
1

~,lip:~, Iegume 49 de !iI~l'pa'de pasare 49 ~!lJ}11mentpe:nttu ac~decr,at34 a sUl?Qrta S{} . s1l1ilii 11.3 Sl!nen 64

tai,Ot 62 . tafor de iarna. 62 tU1Qt de v!lnl 62 trupa 67 ta:[p,ll die pi'ele 67 trilpl ,surf:etJcl1 67
19B H!9

t,a_clm

~ble.te 109 ~b_W'et~ pentra
46:,' 61

hen de diminell.tlI, 35 tre'n.< de no.apte 35 tren expres,34 'tr.e:n de petsoane 3:4 tren1ng 68 tr¢'pIed 74 a trezj 45 tricotaje 63 a trbnite 79
tri:pl.u 114

e4

campiJ;lg 00

JO!!J,

triplu. salt 92 tr~leibu,,41
'lirompe:tll.,75

trtIs~ de compEl;'! 70 ttillsa de pfil.u sjutor 109 trust (03 tu.h electronic S7

_',

I~!1;)t#·~d,' W;tieu:latol;ii 108
a,,~[!.

't'U~Qete.'l:i'lqM HlS 25
53·

sj;U'"iri:se , , .~_S ,
a. tm;r.pa

twe..

t]I'1' .~ ilrg.~:

tUlfs'

'lin$p:t~,-;e 1.i3 un( 4B, 57
untUl'~ 58 a. l:utcli' 26 Ul.:c:lW,89:

~v'eraitlilte

g$piil.aitt.

HlJ),'

a
50

~j.

~p.

v;ol~D; ,3-2

t.ltI;cOafcol ~lO

.so

uan

na

void 90
'I",.olo'lml !J; '..3:
.3:

,6j~:: i~
vepsi :5 3,
vorbi .I 6, 17,'4,4 vifea 19

t~)J111itQQe.·J.02 ImS€! ~tj)' .

50.

85

'~fuii '17'

lnUl-ritor 35, 42, 43 uscat '83" 78 1:1stnroi 59'
u:zinii. gil uzina de Laminate 102 tl,z:ini'i $id~rnrgl:ci1 102

50

'1Ieme 25

t\tt:Uit,g,e~:ie 76

u~t

89

t
~;a·~otje 102 t~!1tmi 63 l~sat\i;l:f1i de D1unn9.<C 63 " '. ~5, 16
~i:gaIll; d~ toi '17 . ~i1' -40, 5:2

zalJ.lii:r 56
zambjli'i 79

zaTzavs:t de Sl1.p~ 59 ;;dipad,1l 26 zapll~eal.a 2.'5 zbor 29 30 vadli de Japte 10:5 tii8:7, HJO' 'lagon de donnit 34:, 35
VtUl,an

a ahura

30

en: lil.tm 7'i

/n

l~PtJ.r 49
U

valuri S'i
VtnllA 88

vagon zestanraut 35

ud ~;g
meer d:uodenal HI'7

'Va.nilie 5 a. \l"apor 86 va~i1 22, '23. vatz.a 59

zece lIS zero 21), 113 g:j 1'3, 20, 21 z:;i.Aif M. Sf! uarl5t(iiJ 98 l..i de Iueru 21 ri des1trb!ito~ zlinie ~ln
zmeurlil 59

21

u-ncltl: ''1;7 W'ndli 17

ulcer -'l~ Swma.e) ].07 ulcl,3:2:, 47 IlUlbili26 umbreUi .€JIS umi\r HI}

vMJlv(ii,)2'i )flit 21 vedere
.!I"

..ana ro~e 5-9 vata 79, 112 ·U1:l\.!t fig vaselma HI

Vatzi'1 mu:ra:t1l.

5:9

·t.~og '98 Z(X)iOgle" Ull :Z;'ugtu'V 9B

linde. 11'lll;G:i, 86
l1.'n$I~"fIl~ Sf::! 1!-'!lrlte $'C'll;iie 86

a,veiiea

44, 8:1

1ltid 64.
ulllJinte

l'l#gl~~ '54

1.12 de :m.!l_sut.1l. 112

IjI;li,;1~fgjt~i::e 1, 98, 1n0 8

a veni bin.e63 :a verifica 3,:3 Ve:t11plU'd 28 "'''''Selii. de PO"ticlan til
v~t 27

'vem

36, 70
181. :20, 21

[40

Au_gnst .22; A~'itIi:ful~J

,.
9EI '81, 80

a usfiiU$. .:3~. .A.usgll,.be_ 72 ..a.:Jl$g~mr51lll. Aat, 4~ ·A\'~(:I 13·21 aile 15 alles 17
al1geme:ili

Al1.~lug·81.

}!}
47

ll.ili>ge"lleidrMt AllskimU35 r3
1<l!5

A;b~dilut '66 ..AJtenl!ltasse 8'3

"It; .2:4
Alter 24 alter 24,

AuslanQ :52

AW3kunft:5SteUe 35

£be.n.dl!::ili's 100 ~b:indt~<:he 66
~beadvor~~cllun.g 8S -Abetit,eUetilf.1m 85

.~oodkYid. ..... 62." _..' ." ...e

Alt$tadi 81 . Amatel1fsport).er'(in) anbauen i11,5 andem. SO Anfan<> ~22. . ~. Abit>.tdemng 104 Anfrage 16 A.:ugefu US augencl!m ) 3
"

At't~;!il;J.der 43 AuSIand&ill; 43 AllSl~ndsrd~e 87

90

eussehen

'~t~=~i~ :~,
Ai!jftniifiHift~

~m~:r~ ~. ~ ~;{l(:ahrt EIS

Amerikattetlm) An&nas 59

40

35 au,sshjgel'l42 ansstellen 73
ll.!l.$,'lcltaltelll.

2'4

A'u$stel1un:g 82

~6nuiel'en ;&5 A:Psag~ 17

.a,'I'1gel\~~8:8'

L1: 1

AllBSte11u.ug,Skatalqg Austr~iet.{in) 40 :allsv~,¥auXt 82 auswahlett 56 £U,SWefs 39
All.w.45

82

AngLisil:ik

10 I 62

A'b..iati 61
'absdrlep:pen.

o:bsagl;!:il U:J

Anker 37 AnktliLftI 1;) Allkunftszei:t 3'6 Anorak 69
ilUorglp1isdJ. .An.pi;ohe 80 Hi! A:n.klddekabiE.e

·Al;'sC!lnnieren
Ai>teili1;I;Jg~5

3.2 32

A~toa:tlas 71 Autobus 41. A utofall:ret 43

iu:tbmatisiett 10'3
At1.toJ'l:ise S 1 .AutQlen.llen 90 AtltO!'~paJ;'a.tnrwerk:slatt
.... 3'1

.1i.chtl.l.tlg
aehbeli;m

-abzllg 7$ licitt

ua

~cl:i)&tg j1:3ftdr'es.se· 7·9 AgtoIllOlU 96 ~OtdeQJ] 75
~ll~~hQ

115 113

<wptol)jere:n 62 Amede 13
llti1"Uf 53

Atisdil,1l.6

iaJ!ltQhi5Hs.cll

MbaEJeri.D 4'0 ~Qh!;)ttt!ilj47
3.9

Aib~4.(1

-66

~:tiIsetzeJiL 93 .A:nsiclt...,:!taitt.e

tn$c:hnan~

ss

ao
35, 70

Biiek~ef
Elldeb.ppe

56
,Gi9, 8,8 69

"Badea!'~Qg65. 8S baden

Had 37,44-

:i1n:tiquatfut. '71

an:l::tete:aEH
An~orl LS. Auze:ige 86

as

Bath:I11ilnlt:1

Ba.deort 88 Ba.desaj.sOll
143

sa

[r:~~~1R-D 3~ 4)<;~¢~ cH~

. B,ttcli:h..dfer 96 '~~J'Wi'and)\;p:g Bitg~€lSeti tH bunt il~ B=t;pa:p:i,e:r
~~cln 45, gO. B~ilga:re(m) 4:0

HI

be-ni,:tt:zeI! l0q 13anz1n 32

B-f!i:1k 106:, 1IO 13ekanilter tS be:k.alllltm:aclJ.:en "is. He~a.~ts(',h.dt .1.3BI!Ig_ier(il1) 40 bdtcl:i"ten 73 B~1kbh.Q:gg:11'lesse", 74 102 n3
90

.B elleid. 1:4

Bitg:~.~~talt-45

:VI

Bergwe;k besci:tiiftigt
BeseitziIDg'

EI_etwE ~'6 B-er:4fssPQrtler,thl! 84

B,,.i;tl:t!itift 71 B~l.:mangestellter 9S nurste SI, 78 btirsten 45 Bus 42 Busfa-hrt 42 :B·mleuh.e.lter 64· Butte!' 48.

n

S7

bestitndig
JBooteck

25
46, 6[

94

b~stellen 46 Be~U'cbszB'il lO9. Bebag 51 Betl'ie'b 1Q2 Bett 34 _hewo.th .26 E:i.bUotb.e.k 1110 Bienenzurut 105 :Biet41,· 50 Biergl<C\i 6 t Hila 73 Biiderbu.clt. 72 mldh3t1.et!17
l3hl.Qge 86: Bettk'i!lrt~ 34BettwasclJ.e -65

Ca:fe' 4>E; Champagner 50 Ch-ampign0Ii4S·

Catl,'l.pingbenttil. 68
Cello 76 Chenue 10I Che.In.ike.r 915, 99 Chinese; .}O Chinesin.40 Ch.i:rurg 96, 107 eornfl akes 48 Crem 50 ' C:b:ry.s{U] th erne 7P D ]J~Wie 7:9 Dame 115
D~lnen!hut Cill;npin gpl atz, 88

JiaSke1ibaUspi,e.!

.91

J.la~tt~b~
u'ap:e:i:nho!

'69
104

lfa.!lmwongiewe:b;~G3

Beamter 98

:ae.a.mon.

98

bed.eckt 25 ~dienen. sich 50
ll~djetl.l;til.g47

fllPio.gje 10 I
Bh'.ne 59

;B~t~a,i 49 beeiJ:erl., Si.e'll 42_
beg.tnnen 82 ~~1UI1g

iW

bitten ~3
blau 112: l$,letben. 15

13
144

.Bleistif't'i1

65 Dameakonfe ktin!I 6,] Dam~~cbuh 6,'] . Da.menw~he Dampfbad 89

6.

i:45

il:Wi ~l3

Dt~g ..92 dtce:izclm. H'3 Drelzimmerwo1m;1ll\.g 2,9 Dr~t:l '9~ .Dti:bt.d :I. 15 Drnck$-tiU 70 r},m\kelblau 112· d:tJmkelroil; 11:2 Dtrrch£a1ut ItS Dttr('.hlall It I Du:rrihsclfl1a.gpa.pler 71 ·a.Uifen 17 dllIstig ;4'6 .Dutzend 56, 61, 115 D-Z;ugS4
E
]$ek.e

at_Ill> 11:3:

~lt~esch:Q:C 2'$
Erlplg -15 e,[fIrlscl!end 4'1 E<Firj,$chtl:tltgMaJ.l!m 'Sf! erhOkt l09 .E.rholllbg 8'7 e;rkaIte)'l!; csicb. 106 eiklfrte:u 16, 7-2 ErklWdigoog IS eriaubl.'o 14 ed_q;u"bt 38 Emte 1.05. er,scl1.eine:n 92., 86 erzengen 87, 10.2, HIS E:rze:ngn.is [Q.4l EtzDiher 9-6 essen 4'1 Bs~jg 47 ECiiiminer 28
etw,;lS 47 ;g.lllO\p a.me.isl:erS.I1U$ft

:&r~iiSll~ Pc9"

du_~lblond 54

94

43

ezporfieretr

103

Eektisch 46 Eligeilheitn 29 El1sellGliillg &2 einatmen WS Ei'nbahustra.l3e [1.5 eW"ach 114 F.mbuf
ei~arj}i;g _~4, 112
M

Ei 48-

P.abdk 98, ]02 Fadi 98 Pa.chaibe:itffi' 102
Fa.cLm.r:z-t .I Q7

Einkanstasche
1i")ii;lJadnng 14'

66

ei;nJicl'etn 101

G"m..lO~ell 51 emma] I] 4 eib.n~iullen I] 1 ~l.nreihig- 62 Eilirei5evisnm 37 eio,s 113 elin-s(:j:wJte:n35 einscheuken 50

l?lM:hbud:l 70, 7 i P;,u;hrichtu.ng 9B fahren 33, 35,. 36 Fahrerlaubnis 39 F'a.hrrnellsticit;er 36 F'ahrkatte33 Pahrkarte-IlscnaUer 33 Fahrplan36 Pahrrad 90< Fa1..nltiit 98, 99 .. hilscb 43 Faltboot BB
147

<:f~bEm;

'g~i~,ija B;Z. ~5. Fail);;liJtm 85
Eru:btjj.h 54

;g~tg,~a'*,b,m~e; '73

.~llet

sa

:Eenm.er. 35
:P~~ts

_P~N 10 .¥edergeWicllt,skl~se .~~. 15 . '59 o:tobst 59
~~lii.st¢qDl&~g 35

wbiliiT ,212

F.isclfriim4I~g 57 Fi.~bkoI;merve 57 Fis~ln~e~g#tai~ 108
9·1 I'Jach 46" Fle.is$.49,5B

~~S~ri,*t .49

SB

100

.~e:rihge51l;ll"ach53 Fefilise1i.elj86 F~sehgiiri:!t '7;5, 86, 87

Fenis.'clI.alltelllJ'"

75

Plug 2:9, 30

Flelslillkgnserwe 5:7 Flels-chsalat 48 Fld&dn<ergiftQng. H}S Fle,llichwaren 58 Fli.ed:er79 fiie'<>e.n 29 Fli:gen.gewkhtskl~~ 94FIOte 75

F.loi:sd.ugerich!: 4:9

'

~~b1iltO,t. ~t?~ G.e\eiHIcll' 111 ge:Jmt1;i,lcii 12 Gebmtsstatbe ·8L Gedk.ht 12 gcli;i.b:die:h 89
gefall<i~ii) 19 ~
I!J.

:C:'<!fliig.~l

Geg<!nu89

49 -~ t,..::vlh .t,..,,~~as. s
I

"PO

tfl.<L....

,

g~he.tl 2-$, 4·1·

G!i:lii~clrtes 58

.F'eptsebprogt'IlmJu 86 Eenstudimn LOG fersen1tei 51

ieA(g.1:9. ·~~'58·
:tNt'i'B

.

F'lllggeseUscli.ait 31 FhlghaJen2!l. 3D, 3 t, -4;'3 !I:f ltl.grefse: ~9 B'lu,gzetlg 2t1,30, 31

Flngzeugb-au WI
I"o.reHe 4c8, 57

lIS

.Feuet' 77 f~etgefiEhr:l1ch F.euet4t:ug 17

P~:u:e;twemmann9'7

I 15

Fieber JOB fi.ebeisenkena

JP:eue:r:zeugben.ziu. 77
if 1 73; B5

FUw··14

RH"i:nnpPll..rat F~afiel1de.r

vntO

38.

96

n

Fllte;rzi,g:W:\:itte ~ut66

n

~40
~nill

WJ;aruein 13 f.re:i H; U6

Potoapparat 88, 72 icit9gt:afkren 73, 74 FotohandJung 7"'8 I:ilra.ge IH Fragebogen 39 Pranken 51 Eranzose 40 FtauzOilin 4(} fr<luz(jsisch 72 Frau 13

Fortplid!llgskur.s

Fotscbung 98 Fo:r30h ung!!cins,tit'Ut

100

WI

75

Ge.fgl:. 75 gekowt49 g~l'P 112 CelbJlltet 7.;1 Geld. 51 Geletse 35 GemIild.egalexie 81 G=(isc 49, 105 Gentilsebeilage 49 G<l-!11Use-.su:ppe 49 gellau 23 . get!!.ug 19, C~Qgt.aph 97
Geogmph:ie.

Geologe ,9'1 Geologie 1m
GepiiG_k 30

to I

Gepiicksusgabe 35
~packl1e:tz geradeaus
geriinche.l"t Geplicl;;SchdJJ. ·G[j,bjIl 46 ·61 36 ,B5

Glit¢! ti'ohe 13"2 ~Baften :29
~fiebel. ~~SJ
~'2 32G~!r¢Mdscbait

Gm8~hli es

4:n

:Finn.a. 87, 103

~49 .:FitclI·et 'Et7

frenen, l1kh 13
FI'(mnd 15. aa. Friedhof S I

:ID:eisti1sc.hwimmen Freitag 2:1

95

l<l

~e:g1~t

n

~'birge 00, 89 Ge~±'g$see 8:9

58 (j€J.1t~anistik WI Gersh, lO5 GeschiHt ..4~, 55 Ge.sdu-Lttsfulrr,e;r 411 ~E'sCh elrel] 1. '7 GesChiclJ te 1,01 gesehiedF,1l 'J.1 Oesc.hen.k 14; :18 Ge.sc.lI"Vr,ar 1.(11 Ge9khtscrelle 78

42

• ~.. ie:~t.

18
0

c

g~stbm.

~tJ3'

Glifk~;sru.a't ,4:9.. l5y~8ilil:ik 90
107

,Ges:tiliidlu:li't 15 e~ffii'~':a9 .~'1

ge~tt~~t6'4
~i~';'ka!rte

Gynak:qlag_e

].tQdhijppq:~g,9~' lwffen 1:~ . F.l:M:ti_~1ieltsfQ:tm~L 13 H£lUilidet(lll1) AQ

~w.~·ciJ--le4
~~~~Oht_
@~wfu~ M

&etreid~j[(l5

46

H HaM 53 Ho.af:h-i11:Ste 7.8 HIl,~m1~ilu:l'iide:n54 HaJenSl H ...er- 105 f Haferf'locken
Haa:rw:ws¢'!'7B

H\'l~k~s:tc:lie~l B9 H:oJzsch;uitt 69 :&..M"en ·86 H~tn 75 14Ijm~:hen 56
-

o t1 t' • ' .... ..-oJ ...

~W~\I

It.! .: .... ~'I,l. I

.. ...

1',

'I

;

11'2 S:eWicl:l'tf1klas&e 94 G;ev;:ittecr 26

,ge~pTI~IJjfsn3{)

Gfcbt loa

(}it~e

GkB~~i 102
7~

Gi~~ 47. 48, 50" 6] Glat't-eis2iB gl~ti3,;!:~_ lQ ,gl~~ 32 d{U(K_ 1$

Gtadiole19

.giaddlch 15
Glfi'li;)rwWlJlch

gra:,a 112
Griell56

,Goff' 9'1 golden' 112 Gr,ad. :2'6 !~iU'in 113 gt(.~tnl1eten IS

15

GHe.cbe 40

Halhfiual5p:i~ 95 Halblinker 93 Halbrechter 9'3 , H albsehwe:rgewk1itskl ssse 95 Halbzeit 93' Ha.I.ite US Hall!! 28 H~ll3 106 Hlliskeitto:;l 713 HaJs-, Nlisen~ urrd Q!MeIl:sp~l;jalist 107' haIten 43 Hanuael:Ue:isch 58 Ha.:W,n:]:eTwerfel:1 92 Hood 110 Handball 91 H~nd!;:1"em_e 18 Hau"de1csbe:dehn:ugen Hand.e1sschule 99' l;jaad~lsv~e~e:r97 Ea)ldg.epack 36 Haadiditih 67 lIandspiug'ef 'i8 l'IQJJdtucll 65

hageln 25

56

R~scl1en 64 H:()~e 63 Hote123, 42, 44 Hiihne,;:.auge:npfla.st.eil' Elihiiffhou.illoil 49 Hiili:nerfat'llll. ] 05 Hillmerpsstete 49,. Hu:tni\lUJ;ne{lizill I.o 1
Htllli.mer49'

Horlensie

79

] II

hnn:dert

HZ

hUIUIIl;gil:6' fiup-I.! 32

Biitde'il 9.2 Hu:st~n III H1U;~t!W.sirup .I 11 Hut 13'5.66 Rfitte B9 Rfitten;l.ndusbie 102 Huttenwerk 10:2 Hyaz;futlJ.~ 79 I

GJriecl1iu ·40

Hao.dbremse 32

e;,rippe_ 107, U.I
Grt>1.ie 67 i}.roBwutter

103

-gJ:im

GroJily!!!ter
1-1;2:1.5

28 '27 99

Grnn&cii,ull"
GliTt13

importieren 103 integtiffen 47 Indet(i:n) 40' Industrie 102 lndllsldeerze1,lgn!s, Inl1)Jld 52 96
.lll:i:I'I:l;[lSt.81G

lO4"

~gri:tllet1

15

H-anr:1werk¢:r :97
H&'l1ge:l1Iatt.e GS
150

t 42

Gll,r'ke 59

InneLlst~um<!r 9B Installatew 91 151

~ltlteg5 Kwlliu 78

Kl::ltelettennS'

~llient:el;:

111 Karu.mennti,,,ik 84
.Kamme:rmusikablSllQ

£ir:a!gi:'p -6:~ l(l'~geniyclte
lOS

Kanne 61 Ka.ppe 69

.

8:4

Kramp! 10'6

'$'5

J9;~~ 62 63

-JiJ.Ju'ti:ch 2Z

Jackett. 63' JEIJU 'l:~.,20 l~paner"(m)

l;:ariert 64 Karottcn 59 K:arp'f~ 4:9, 57 Karte 4.!.! K:!lirtoffem 59
.KartoffeIpiirtl"'

KmitlUlwe11e 33

Kta:llkenhau:i 109 K[atikenpfi~geli 's}7 Ki;!l--nkenpflege1"in 97 Kranz 7'9 UA1!I.195 Kraut 59
E:relbs. 51

.ktatJk

4'9 102

j.ahr~<'\dt 2:2, 25 jag~_ lIB
40

je.t!.e{l') 22 .j~'t$t :20 1qilH1a~Jo$,E"(ip) 98 l'1i'ff~i 90 JugendtbJ.icl1 7 Jltgo.slaw~ 4G

*

K~s~ 5'1 Ka~e 63' Ks,siam:enerem 50 kaufen 55, 57. Bi2 Ki'!-Jlfhaus 55 K,"_Wma!Ul 9(, Kavi~r 57 Reks.56
kennel! 13

I~.it ,104 lUeislaufsH.\nmg 108 lUempe 66 . Kreuzu+!g 4:3 KIitnin;alfilm 8,')
Kuchen G,t!

JtiPgi:T 24
Jurl:sHscl1e Fakllltilit 91'S l\lwelier 76 K
Kabj:n'!;! 37

jung :.Ii} Jllllge 27

JUii ,22 '

Jugp:Slawhi40

~e.tIne·nL~rnen 13 Keram:lk 69 Kerzenhalter (>oie Kind 27
F;:iIJ:deranl. 107

Ju::t:'l'st 97

Juri:i

22

Kinderbuch

72
62

84, 913 ~q!lfip!()t't 50 ){,-p#~1t(l! 96
"""",U,!clJOl;n:Sl,

[00

Kil1der:konlek.tfon

KI.ndersclillhe67 KiI;ld:erv<Qr~tel1lmg
Kin.derzim:meT2B

1:13

".,;l::ipn 61 "',:Qnsaibteil1lllg 55 :kAillitill 15 18 23, 29
_-_ .. ~_ Ji!" '" ~

E~jJrut(JI'ei GO

-. "

Ki!o

us

Kil(lgtanfm,

Kilometer
I{i1308S'

,

113
.

11:3

~~~ert

84

KaUee 48, 60
ky:He~'>.er\tice
{il

l\:akao 48, 60 Ka:lendell: 70 kal:t 25

llipfe1 ·56 ~'kclie 81 Jf"irsc:h.e'll 59 I01l.S.1e 33Kfel:d62 Hlclderhikste

l~J!I.R,fSb1m1enl~ 111 &jlwrID lOG -'Ki~ehl~Ut 70,
~o!ltP:~lIet'~iehnng 101

61

K~1i;se:tt ,64 ~~t~:Z9.3l.' "N~tfWi_6:2

4~.t 56, 7~

~otln~ge.lS~3

KltclIe 28 KitgelsclKei:"):>er 7Q K 1)gelst0lleu92 Jruh12S ' Kiihls:C'hrank 61 KUhl t<llS!21J;e 68 Kunstd-i'i.nge:r 105 B:unstfasern 103 Ku u$tgeschlchte 1Q 1 K1:illstgewer-be ,69' Kunstiumc1hmg 69 Kuusho.hle67 K up-fetsUcll69 Knpplung 32 Kifr 94 Kru: 88 Kurs 5-1, IOn knrz 53, 8D Knrzfilm 85 "Knrzwi;l.tru1 70 KIDzwe1le 86 Kusine 28

)'Ii:(bd;~t!Gfu'

,

,

'cdtif'"

'{tWrl,1!l:I:h

97 J 03

li,!.l,h~J:l~ ~1?~~swii,rdlgb=i~ r,.te;;I S4 Ill«ges~uh1 sa -Ll;k6nr 50 I.,{kr:..r,glas 61 L,iwannde 48 Liue;aJ70 l.ini~,t 70
~s

v:!

,~:tjllte:2~1 m'ie,telt. 8S~.

Lie(f,eral'ie:lld

84

Mi:g,i'~-e
~'~kop'

1Qa·

$0 , : ·.,tl;!t' 94 ,H:~cua$tIicllQ J<'oJm1t tif, 1il.9 wh*~af~SIitz;eugn.iS 11)4

Wch 48

74

S.O.

l~~am

1~u:reh. 9,1

La#'gweJte- 86 lL4~,i\rl In
'$9

r'~

42

Lmksan8.dl

L~b:e;t~ge£w J16 ill<e!te;Ei;®lithll:.i)56
;£#'QeJ; '58

~wme.:nggfa;1Y L{}'\!J;';:,tI 2$

L~me"r, .92,9'3-

Linse 74

93 Lii:n~s'Verkehr4-4

.

L~])f.ml'!~ltte1ge,sclLilf:t 55

'Ieli'~~~

Ledergjl.rtel '66 ~edethW1dschu:h. 66 Ledeit.$21):uh .6,'1 ~~dersoh1e 6'J liecl!ertMche 66 i1LehtM!uhHnil'abl'.l 1'00 Leh~~tl9S ld.cht. 89, Lciclltathletik 9J r.ei'cll~g~Wichtsk1a&,ie 94 ~chtindt!strie 102 le1den 108' 'l~ililex 18 1"'" 11 ,~" ~!';ii:I'tun~sm.ahigkeit103 I"eU:rad 32

L~dlll"eqti

~etWjttit.

$a" S6

11)8

:t~,ei{ml i97

LtickenwIcke] 78. Lone] 411, GI l.-Gg:ell8itz. 88 LPG 105 1 ultbad89 .. J..uItldssen 68 Luftkn:rort :88 Lnftm;atrab:e 68 J-<uitpo.~t 52 I,,,uftte~npet.a,tJ;lr 88 J.;lUl!genentzuIIliung 107 Lu:stspi~l B3 .

literarir,;cl1 ,85 I;iteratut '11

Lippetlistift 77 Lifer U2

Mi1clJ:kaf£~e 48 Milcbk:nh 105 :Mitch$chil)wlade 6P' m:ild 25 lwrrnion 114 .1!r:Iine' 70 :Minerailbad89 ]i[ine:r~togie 101 I~Iine'ralwa~er 30 Minuh',Z3 MitgHe,d 91 mitmachen 88 Mii;te 22
Mittel 11 (

Mil±telgewichstklasse 94 hfittel1aufer ~3 Nl'itte1omen ti:fuldullg lOS

:ri:I:ittclsdilu1e 99
Jl.:Utt:wocllln lllCbliert 29

MittelstUnnet 93 M:iUclwe.11~ 86 Modell. 67, SO modern 'J 1 Modezeitun:g 80 r:..[ohttiib~ 5$1 Molkereiwar@ 57
Mok;k,a 50

IDfl,Cuen

14. 21

Mcikkatis50
];Ionat 21

l~

86
76

101 M~gf::~Bc:hJ]'lJ:ltzeIl lOS, M:~:biilder res ~iiJtd;J;e3Cher 105

l\>r~tlchen 27 M:~eng~hwiil'

monaHic:h 21 l\for.rtag_ 21.

Moorbad 89
mot'flstig 33 morgen 20 Moto.rhoot 9-6 1.55

~Ii(;h:t:ziffeni

M:rihlzeit. 1.5
Mahm::tsc:lJd;me" lOS 154

Mato-.r:r:wMa-iu.er
M(o'<~- If!7 ~-

&jiet1i~h;a'gO!
1iitil.\reA 4·

1l1rilittil:1ltliw1J;e- :iB _-9U

I

N':i$enblu:t_l'1ll r O'e -Na.:;;Im,1ir.QP.f~ 111

na£lkal!: 25-

Nat:ion~1m><J'Dtlscl1l;ift

-1'!T~ii~I!ika 75 M~i~etlJ.sp:recher 53 ~'1lIs±14 7'5., 'a"h 10 1 ~~{itI~handthmg 75. n~i._'i6ie:t -i~J7 ~(~OOlo;hsdi!ile 100 llus@'um 81 'm,~~n 29, 33 l'I-1VS}e:t; 104 .

NatN'9n IIi . Na.i,1U:wisilel;ls,Cha;fwche. Nebd 25, 26 nebli,g25, -26 Nclfe 27 l1e..hmc;on, 16 Nclke 79 N~tv 110 Netv~n1ciden 108 nen17 NeiluufJago:e 7.2 Neua.!scheitUl,:ng 7] neun lIB Ile1lllZ~hn US li1f:utLzig ) 13 Hemol-age WI NeustadtSl 1I;T;tc:h te 28' . NkhtrRucllerabteil, 3~ Nie:re 5S nie[enknim. r08 No.rueD 27 .' Nord-Osten 27 normal 8$, 1(1;9 Noten 75 NQVe,mbe:r ,22 ~Qrweger(ln} 40 Nudeln 56 N'~U 113 N£lmm~ 53 ~sse 59 li'x1onhemd65
Nel1elllo11¢ 1M

93

FaJrufl-til:~" .9l:l .-

Paket~5Z PaketgCbait~ 52Pt\~-pilmjj~ .-69, B'apienvMe~dlllllg Pa.rfUn1 71 Patfumerle '17

:Pad:~bOOt "SS

.

10
1£1

ParltiIIiz.erstai1ber

-i)~~t"r~
I

H)7

r,ru;tt~ .$.8

Park,Sl . PaiiJ~en lIB Parkettsit7~ 83 Parkplatzl i6 Pa.rtie 91 Fa!! 37,39 Pa!:lilbteilull.g 39
pUS)l.ell67

IV
;R~glcl1e11_ 2:3 ;l;lJl_(;h1ier20 . N~,~h:t:iiJ:tt~ 21 ,··,£'fj.~gs'2J .' _ . ·t'ta;.@k1dd 62 N aChr4clltS7 tra:chts 21
l'f~_w;tsch!a;gewerk 71

M-:t(ijnep 57 "en.~pias-jegaT

m~ .~e
{'e48 Q ._, J e

9,j

Spiele-91.

Pense 83 Pelzkragen
P('.rg.alIl,eIlt.'j:la

62; pi~ 71
87

-27
'83

Pdmmt'n:tel 62 PclWl!titzc 66

'CWe!t83 t>lpmeU<l

It

P-ernona1nns'Ii',eis

rfi!bdei"en

109

Perwnenzn.g
perEihnllc:b 34

34

,if:)p~gl;l~' 83

76 " Nachi:dJE:ilSlt -1 t I Na,chthemd 64 NaooUi:® .50 N:Mchtzttg :3$ N~e1 54 Nagelbtl.Iste i8 ~J,ge_llil,Ek 54. 7.8 NageIl.acl:entfemer ](age1stlIere 78 . Nane 4;2 43 86 1$-::'4l):'na(!eJ -'7(] Nitt:z~:Se 79 na-lil 33
Ntt~:Ci;le 78

NftCbt~me

.qt:angd srben ] 12 gefllt& 74 0'ta,tOjOiUfn 84 G)lic4~tet 84 ~'1.lni~~ iJ!:fJ:] {!ttli!"h ~6 €fs1t:et}-Z7 l' ,P~'ar0$, -f;~1n.uf &7, 1,15 '94 iFJ:cl£:£l~pie:r "7]
",.

dptik '74
.. . ~

Petersilie ,59
Pfe-ifer5'7 f-feHerml!:i:;<pastll,lw Pfe.fie:l!stTeu.er ,4'1 iPtiill'e "n 60

gens a ft· .48

78

~ithg!i-in'70 '

:N~,e: 44·

'Dba!' 46

Qb.,~l'~stellt 100 ob~sdbill.e 99

'F"if~~pge

:reAta$og~ ~Ol

97

Pterd lOS Pferderennen :9'0 Pfirsic.b 59 Pfl~J1ime 59 Pha.J:mazie [01 Philosopbie WI _. Philosophisah", Fa..kclt&t 9~ Phys1k WI Ph yslJ:m:r £IIi Physiolog~ ~6 Pi/1Illst.(m). 97 Pilot 31. 97
Filz,

i9<

]l~aft_-'!l

""~

••,t

_Plil!V:'ermil~h .57'JQ,S 36, B1 Qu:adrat;meter 11.8 Quark 57 QuJ:.tte ;;9 3:9 Rad 32, 90
r:aill'ahr~90

::wf<itt{!U,g_pielel- ,-75

:p'!hrkteli:cll ZS PyjruJla '64

'

;tol1$,§4. 0"i~ R_eUfiliu. -S'$
IHHul'i; 87 R;em,;a,n 72

RffiLstO'l.r 103

.

~~;. 80, f~'
rte B~

~1?('lllktjnjlk'fr 07til 57
_

p,!imJi,ieretl

;18lom'b'~i W· .

rill

.co ~lllli:ekt10Il,

!;PQ~iwa:ch~ 3.9 iPqny Sf PqpclmeP,emd 6';, P.orfemonnafe 66 ·l'Q.Itwefn 50 .
Po.r2ienau 69

. :J;!;:'.

evieJt

.a 9

~nranbtik 101 ~D~tg~n;Jifl1al)mce ,[08 rosa, 5,4. lJ2 R'P~in.e 59, 60 tot H~ RQtffltef 74 Rotkohl 59 Rotweln 50 Rilckarrtwort '52
Ri'u-;kel;lsch winnneu 95

l)el11U1g 1j 0 Ptell1Ie,te 83 Pf'e:s~e S5 .,
p'l;odUz.:teroo

Iit'ej~ekr(Xnt 85 prewwett, <5>6

P@~iria.~~ ·.5.i2

l'tls;f_alll:k 'Sa _ +",'o.stl"'a&:--'S2

P~fo,5·i

P8.rzell~attufak:t1U
>

Pq't'~~~~~in:

69

102

Rlld£alller 43 re(ltienilen 9Q Radie.rgttmmI 70 Radiesehen GO Radio 38. 86 l~adioa;ppard75, 86" 87 R.adio~oge 97 Rad:iozeit 23 Ra.gla,nanneI BS, Rasen 115 Ra.sierappatRt 61. 78 rasiere;l"!
RaM~!'clletne

__Js~~hl",eI'
;Ii;~nS7

'I;I;i;g·.W!'!

·fur~. 33

11

l%~jgepa.u 36 'R:~si$.G'll.ttk 38

~el:~,vel~chiltt£ 7Q ~!i~e1~g' 70 B.e:Mol" 160

Rllck"lae..k68 Rude.rblO0t 96 ttl.,q.ctu 95 rufen 44 Ittlgby(spiel) 90 Tuhig3;'J Riihrei 48
R:un-r/iul:! -'1·0

te:para,ttrt
r:~fr.rvfert

5 4-

78

~;P,~iI':leien32, 74, 87 ;ReJ;uJrter 97 _ l~'ta:~ur.atlt 45 . l'~Wcl1:idetl 73"1 ~~~~,a~,*lbg 83

7!5

Rnullj,rcln40 tulllaniscl.l 40 RtlnditlIlkS6
Rnliillt'!.11kp:rQgJ arum

Pro;ent H4 ]l~clliqte't 97

J?tof~or 97 l;':lHJgl;antrn S12, 86 P1'orektl:it: too 1'l:os11: 15

8:7, 102,

roa

RASiet k1~ll'ge 78: R as-ie:r.sei.fe78 i:~wclie:ll ] 7 R.'lucli.er 1,16

1 Hl~

1~:LI:;se40

Ra:S1trpht'J'el 78

RUsSii 4-0

.

86

~ezei1t ]e9; 111
-SI)

Rcaucilgrtrn±tru
~~Qhnu:D,g4J r{dits 42

R:;l11cJi'er;lbteil

134

%:c~e~Phiebei:-

69

!ffi~tig :l t I

74

~sro;::hologie 101 Ptta,er 17 &de1fdbse 78

.

ars LOB lili!litlg .24 . '~Ch€i!1l'_$31, 48
~dfl0i~h

s;agen Hi, 23 Sahne 57 Sakko @2
Sali1~ 58 Salat 48, 59

'I......

~._I:l;.

Ne$i:sanwtllt

Pjnil~qu$$te 79
:e'LljiG¥wGs, .Vms; 109"

a,chtsverkebr -:.recliftzeiHg 2b

~eclitsa.rdii~ri 93

9'6
44

runJ
~g

lO~
·91

R:(!'dak~uT97
R~ediil~-1Joll 86

,-

,~£

~8

Sa:lGll 37
Sal:ll' 47.• 57 Salzherin,g 57 Sand.alenG8 sandtero;p~ral:u!: 8~
SaDCIil

ill

penfl'i~el1t~J¥l;1-~ ;Roc,ll: 132

t9-fil::

4-7

159

$P1l'i%atsjrcstem ,lOS. .&WeJ"69' ,. 93 .
Sclti.edsriicht:t:

'Sch:l:ilpfeI' 64 Sc:h.lnBlicb.t 32 bcnmrunlm 73 &'hmalfi1rnkainera 73 Schmw:'£ 106, 110 Sj!hni:erz1ind.em:d. lOS! S.ciunetterli:ngSSilb:,w:iJrullen &:J'llillUCk39 Sc.h:tlee' 26 Schneefj,\ n 26 ~clrneegWckcl:i:eu 79 Sehlllee'kette 33 Seb,neidet80
Scln:i:eil.':ll 26

Schlosser 97

SI:WoB ,81

Sc111ieBc:m'S9 Sc'bJitt@. ~9 Sc:hlitts:chulte 69 Sehllfucb.u1:t lau:feuSO

sciliJ;eeh.:t

Sclhl.~hg ']'5 _ 8t'-hta:ucl:lboot '68
25

95

Schneidcrln 80

,&;b.tlJ 3\), 37
~t<;bau

Sc.tuitsarzt 37'
11).] 89 48, .'IS

SeW:Uft

~~

l~!rlen 90

&histiel<ti. 6:9 ·SnJils~~~ke 69

&~~

'~h ..ett~amp.l 94 Sc4l:fif'i<lU$ug '04 ~'a,f1QSigkt!it I06 Se.hl{~Jmi.ttel J 0.9

t18N~,t~\.;a6~i1 35
ecWaij':dtnme.r ~. S'iill::llg¢l:' 75 ,8t;:l1J~:r:i&hne 57
~a;fl'1"l\geul1bt,etl

Sclll:w.sack ra8

~"!

~l;!iQtiscl;gar[jjtp.r es :$If;fu:¢ibwarenht'il.lci1 !,UIg 70
·S¢lmftsteHoit(.w1 lS'~1;tb. 67., 68 97

&me;lOmci.siih.me 3H

Schnell buffet 45 ScbUcl_lzug 34 Schneil:!ztl.gazu:schli:i:8 34 Sclu:iil't bll:lm,,~: 7:9' &.h:ni:tzel 99 -SchtuJ,pfen, I: I] '&hoff6r €l7 $c.ho.k:aiade 60 Scbokoladebrmh!)tt 6!O SchQl;;:tiladeets 5'0 SfiliOkol~el1torte' 6.0 S~eibhloek70 !ii!ilire_i blllaippe 7.{J .

Sdb;uhbt:!t-Ilte 61

SP:reCft~Jl ·l$. 17', 44~p:re~fi!l.nde 107 Spl-Jtze no :S1~a:1itiinw.~lt :' 9
,Stad:lOtl9

Spr~eh~s,s~~a.!E±1er

:~1'

Sptl!W~ln.hf S!&

Sta'!'its~'!ir.:g~1((in) 4(1 Sta1)~t:ihsp'rutl;g '92

Stadt 80, BJ St!ll&tpl~?l Stadtl'D.ndfattrt80' ·$tadtVe:r:.kehr 41
8taHlillauf98

t

StahJlwerk
st~en

sf.,e:igen; 28

$tatfo.a 34 Stativ 74 StllnbSa'lg.er .61 $t~adel 7'0

Sta.nge -5;,

40

102'

Stein '76 ~wardess

SteiugJ,J..t 6:9
St:enotyr:iisti:n Sti'ckwe:i

StiefeJ sti.qJirei 54Stofj 6[j:~ 64 Stoffma.tJ.tel 62
St:oppl:icf).{ 3Q

68

69

SO

97

StbppUltr 76

s-t~feu 1:4 ) 6 St:r~d,anfug .ss ,St1~n~%Or-1j-?S Si~ii~9~~'eJ;1:'e 66
§fr:~e '41, 4~, 43," tl:tJ;~ilJ<ij.m 4i

StQPiSt~ge

~~2

Str~ hal;uilial.tes't:elJe Sttad 7.9 '

,~ ..

lG3

iibemadtlt~ S~
iibe,i'pTI,iifeusa

iJ;bflJ'gepitck ~'20

P'hentalilitl:ul!il

Vi~bzw:::h'\'." ~(},5 vJe~wl ':115

4>I

vi;ol~ttlL2

Vtt;fu.i1%t

75

i.fbexquereu ,43 tibe- fttZ:01ig 72.
''ijbeLi:r~1l

rs

V o:l.ks:Hed 75
:J 0:0 102

9!~

66

!ibet:w~isen 5! Ubt\!3:. 24\, 71:i 'Uh"ntlllch~r7G UhI'?eit 2S Hiua violett£ iI:t~J; 7'1 lJrrJ..l,aihtlIg 1Hi, umh,llcsdJ..ell 3:.~, 4-2-. 5'1 1!1l'bestanCllg 25
Unfa11 ~,,0f) ([ugiiIT(inj 40 lJ.nivefsit-i'it 81, 98; 1DO LUJiliQiert7"Q

VD~ks'hocl1sclJ:iI1!~ Voik'swirl,sch aft v):)11 32 '

V91:t~yba1l8p~d 91 vodiihren 13 yorgBl':.terll, .20 V0rt.esUl,1g 100 Vorm:iHag' 19 Vorsclrii:1t 1'!. I
Vorsc'httlerzielnulg V mspei&e47

"
9~1

Vorverkauf 82
,r'(it.$!J:dle:n 13

Uitm&gikli H~ , !1.tJ+~g€hnii!3jg 109 IJtlterhaltnng 15 Uuterh alhitigsiuII siJr 7.5 Unte-rhose 64
lUltet:uehmetl

Verstellnng' 82 8"" Il~ vorzfehen 17. .b,
Hi ~I\i.a"enhebe..:l' 33 wul~sClJ.eilllici~ 19. V.r~hrUlig S,B. 51

UutCl11e1ullen J(l3 U.u:t-en:icht 99 Un:ter'toJ);k IJ,{ llJJi~jo;rsUc:he:n 1 07
u,llverheiratet 27

4"5

\Vaise 28 ~.'a1.d 89 __ . \I\fllliwer~~ H12
\~'u~d"k<!1e1:.lder70

Urlaub
\1"" "

87

Wandleucllte 69

Wa.udulll 76 ''';,''un HI, 20 n" 5-6, 10:'), 1.04

w.are

,i"Uuille 5;7

VJX'iti1l~f'ill 50

Viis:e 69
t[~;&aim 41 ~~:tgangSl:l;lantC'l 62

\?~e£e'V(jIstelJulllfg

83

warn12.5 V;ra:Il:llwas...~I '14 ,?;ratnung. 'US

V~liD~ 1}1 \-'ate:r' 27 'v~~iC'ill'!n 7,9

99
26'

wluten 16".·24 !lla ., " \~.rrtftes~a1 ;3S ~"'; :rtezimmet 10'7 a
Wasc.hal'l.St~l:t_

ver~E.(h::r!"ich

v:~'ra,b$;Wi~'de.n. sTe11, 14:

4'5

Wasche

6:1:

'\

'W~asger~l.i~~t'[jffi, _e'litlp:f;r~ em 88. 51 Wefljl1:l~!'t,l)~e 51

..i~~~·
,c"'im!ae!'~'1

45

~et,54-

r

-JV1ed~en_,.f5 Wi~d~s(h$! 1-3
w:il'::geh~O

W;l~~li.;qiitl1n~,

,23'

-~!'gat,re,i~: zlmi!J.et; "4

,

,~~)

~-,,!.I .. .' ~. -

-'29;

(f:i __ •

'-scln

I;O:;l,

w#~'(iein¥aJ
Wil,.;lb~~

wlevi:eJ£:a.c:h 144;9

w1~vjel 115 wie v,ielel12

W~e~tilie(lB4

ziIrltD~;ann sa
.Zirkel '11

·Z-hn.m.ermruet 98

ZimiDetw:item:!.e

7<5

,

~=;:ChQ~l ~jl:tl ~~ ~
,Zol1aprt 38 ZQU:ei'Id~§> 38

rl).~

f.4

fW~i5It~t 24

w.etUt~Jii.. 4-5·

Wrnkommen

Wind;

ia

Zii:bsvorstcl1n:ag83 Zitr'oh~ 59 -ZoJ1 sir _

,26

- -W~:h_t1;i..iitbe59 'W,~~ b~2'
Wdll'I3];{]tf'5:6
-'

-' "'{lh;-1J,p.n..,_.1 O"t~ WciEL50 - \~re:~-jM- 61 ,:~,."g-,,-- --'

vi,~~~il'i~-

'windIg 25
W:il;'l.t:eI' 22

_Z61lkontr{liJe 37
.Zoologe 913 Zootogie 101 ,z:n:cliten 105 Z1l:C:ker 56

Wfutt'ikOllfiim 62 WfuterUtantel '62,

Wj~i'Wtk1cii -62

Wlnt~rwzll.g 62 Wfnte.rltnt 66

,Zoo in

,,

,

"¥l'

,,,. c. '"=,, ,;We_iffi): '~y

'WmterspmtiN
Wlt~a:r!en

-

zuckerkr~

,

n -l(fS Well~._nJ.a,l:Ige ~7 W~I,9 5<7'W.~tll#:~~;(!bts:ldasse95 Wettn)..,dat:er94 We~b;n~~scllaJt 94 - _,,~, '.. ~ _ ~ 'ifd. - '_,:'l~C1iJ_ ?i'J'' w'¢illfg' li

'~g,_9,2:

WinsCJ1a.ft 10-2
Wittsdlaftswissenscha,ftlet tat 99' ,. .. jssen 19. w w:i~e~sclla,ftlkb, ,85 Wil:o/e(.t} 2.7 Woch;e 61 WOcheIl~nde87

6$

Zucke:rriibe 105 Zug~, ·'85, 36
Zngstange~2 tiWdke.ri;~ 32,
Z11lrlklilp)mMl!D

100

Wi:rt:sdiaftswiSseri!lcb.~f.tl:icheF,a:I:rW~
. .

9I1

23

Z-wsag~ 17 . ;l;n~a:D!lil.en 4£

zwei'1l3 ,~weifenos 16 .

zwclundzw.aD!Zig

113
29

Werk 9SW~~g 2l
W~:j.chel:l 39

W:ent_1.02

Wet~_~5:
WH~fI)IW
W¢ttet~riclit 26' ~i:if:'te£vptaWl,sag'e .26
91 .

Wesoo 62: Westen -'21

W;~iUlg

wOful;~2S-

WoChen:t~g21 wwhentiiGh 21 w:e1ll 15,
213:

Zwclzimmen;,ohnuD,g Zwiebel S9 Zwim 70
,z~~andU11g 30

Wohn'liiiziJ:ner2S -.'~e30

.zwoU

'.

70

-

,

, , . . . ~- .,.. - . escb,w--i.1::r Z'wolifinger.d.arp;1.g ,.,' .

][3

1,07

~~'" ~Uh WiQu'li;e:Jre .63
'Wt1H~l~l(i

sa

i62

W,~llir:tIU;i;e 1(33

166

R~t!acl,iJ;-' I!VA~C!J T(j lm."'Jr"f.!,,·c [.ar: A N,"",~ ~1I'l..13li.U
Dllj III ~~i':B ;;]5. 11:2. tf!5{},Btt~ tl"" Upllr 2Jj, l]5.~ .l!i!6~ • •'lpan11 ~p6[). TJmj ;'l8.o_OO+.t!ltl '~. . ilN!{lUI(1, . H1;'~i!;! Urmr 'illall lip Bf)~ (-!J' fJiillP. )uI"'hH ,~;;!J"IJ'X'1(}O, (';"11 edil,CJ1'irJl:e, HJ,'Jfi, '1'fJ(!1 ,5,ll'!5, t!1iWt1~'j['jl.ID: !ruJie] .de ,~'lW;'l/tC([J,r", JI."c!mufiJ; . p.~nhu btbTitJ/;idie m.?lr,i ::1i3=5~=4'(j, prJntnp /Ji~Jl,~~'e~,U~ .1(tJ· 4. m

c-u

.4:

Iiltr,~}lrjnd",eil Ou]

.

-

Poligr$/:i'ca CluJ. ,cs~r; Bta,sS<l'J' :11(., Rti'!JllbHca :S:()'¢i~H:>.'t~ R~in~LJ;t<l. __ Gcmml[i~ Ill'; !J'3~~~~.

5,,...'1,

lei 5.2'5